Winformatik. Et Grønlandsk Standardsystem. De fælleskommunale IT-samarbejde i Grønland

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Winformatik. Et Grønlandsk Standardsystem. De fælleskommunale IT-samarbejde i Grønland"

Transkript

1 De fælleskommunale IT-samarbejde i Grønland Winformatik Et Grønlandsk Standardsystem Moderne IT-løsningerne skal kunne følge med de konstant stigende krav til det offentliges produktivitet... Hvis en bruger har adgang til en bestemt funktion i Informatiksystemet, får brugeren automatisk adgang til den tilsvarende funktion i Winformatik! En samling af delsystemer/standardmoduler Winformatik er med sine mange fagspecifikke delmoduler det eneste standardsystem i verden, som er unikt udviklet og tilpasset den offentlige administration i Grønland, og som samtidigt er udviklet i de nyeste og mest udbredte teknologier. Hvert enkelt delsystem udgør et standardmodul, målrettet behovene indenfor et konkret administrativt område. Brugerne kan dermed vælge netop de moduler, som passer til den enkelte organisations opgaver. Modulernes standardisering sikrer en meget høj grad af integration mellem de forskellige forvaltningsområder og organisationers delsystemer. På den måde fremstår Winformatik som én samlet helhed. - F.eks. bygger alle delsystemer grundlæggende på oplysninger om personer i det centrale Winformatik Folkeregister. Data lagres kun ét sted! Winformatik ejes af Det fælleskommunale IT-samarbejde i Grønland. Systemet er udviklet i tæt kontakt med slutbrugerne, og er fra start til slut indrettet efter de grønlandske brugeres konkrete behov og ønsker. Ny funktionalitet på gennemprøvede koncepter Winformatik kan opfattes som en videreudvikling af Informatiksystemet, der med stor succes har været anvendt i samtlige grønlandske kommuner gennem mange år. Koncepterne for udviklingen af Informatiksystemet har vist sig at kunne producere stabile og driftssikre systemer. Informatiksystemet må dog i dag betragtes som både funktionelt og teknologisk forældet. Winformatik tilbyder helt ny funktionalitet baseret på topmoderne teknologi, men med samme høje stabilitet og driftsikkerhed, som er kendt fra Informatiksystemet. Unikt system?!?! Winformatik er efter enhver målestok et standardsystem, men der er helt klart en række faktorer, som gør det unikt i forhold til alle andre standardsystemer. Blandt de mest væsentlige af disse kan nævnes: Designet af offentlige myndigheder til offentligt brug i Grønland. Alle øvrige kendte standardsystemer er udviklet af private leverandører til privatøkonomisk brug i enten USA eller Europa! Ingen licensomkostninger eller afhængighed af private leverandører. Brugerne ejer det underliggende standardsystem, og bestemmer suverænt, hvordan og hvornår dette skal videreudvikles! Ingen konverteringsomkostninger, da Winformatik kan indføres som en glidende overgang fra Informatiksystemet! Minimale omkostninger til brugertræning, da alle begreber og sammenhænge er langt de fleste brugerne bekendt på forhånd! Winformatik er unikt, fordi det er målrettet offentligt brug og allerede NU findes i drift i adskillige kommuner og offentlige instanser... I takt med at der udvikles ny funktionalitet i Winformatik, udfases de tilsvarende Informatik-moduler. Ved at udskifte systemet lidt efter lidt, skabes ro og tryghed i omlægningen. Da de to systemer ydermere bruger samme database, sker overgangen glidende og ukompliceret. Dette minimerer brugernes risici drastisk, og sikrer at kontinuitet samt data ikke går tabt i et systemskift - Forhold der i modsat fald ville kunne gå hen og blive særdeles bekostelige!

2 Teknologisk i front Det har stor betydning for den kommunale administration at systemerne løbende udvikles i takt med at lovgivningen ændres og de generelle behov øges... Winformatik tilbyder en omfattende integration til Microsofts Office-suite og mange øvrige standardprogrammer! Internet-teknologien danner basis for Winformatik Winformatik bygger på den nyeste og hurtigst voksende teknologi som findes, nemlig internet-teknologi. De teknikker og værktøjer, som driver Internettet og i tusindvis af Intranet, er samtidig det bærende teknologiske fundament for Winformatik. Udviklingen af Winformatik kan derfor konstant drage nytte af de teknologiske landvindinger, som hele tiden sker indenfor internet-teknologien. Brugerne afvikler Winformatik via Microsoft Internet Explorer, som er verdens mest udbredte web-browser. Der er således ikke er behov for at installere noget specielt på de enkelte arbejdspladser for at køre Winformatik. Har man blot en lille smule øvelse i at surfe på Internettet, kan man gå i gang med at bruge Winformatik, og behovet for brugertræning indskrænkes dermed til det rent faglige indenfor brugens sagsområde. Baseret på Microsoft-produkter Til udviklingen af Winformatik anvendes helt primært værktøjer fra verdens absolut førende softwarehus, Microsoft. I kraft af Microsoft-produkternes store udbredelse og ikke mindst virksomhedens fokus på integration mellem dens mange forskellige udviklings og slutbrugerværktøjer, har brugeren nemt ved at kombinere Winformatik med et stort udvalg af forskellige standardprogrammer. Brugeren får en klar oplevelse af, at Winformatik er en fuldt integreret del af Microsoft Office Suiten, og kan derfor genbruge sin viden og erfaring omkring praktisk brug af Word, Excel m.v. Synergien mellem Winformatik og Office-produkterne gør at udnyttelsesgraden for hver af disse løsninger mangedobles. Blandt eksemplerne på denne integration er udskrivning af standardbreve med Word fra Inkasso og Skat, samt avanceret budgetlægning med Excel. Afpasset økonomien Udviklingen af Winformatik bygger på en model, som sikrer brugerne mod uforudsete udgifter. Ved at brugerne ejer hele systemet - og altså ikke bare de lokale tilpasninger, kan udviklingen af Winformatik langt bedre indrettes efter brugernes økonomi, end det er muligt med traditionelle (tilpassede) standardsystemer: Tilpasning til offentligt brug er normalt særdeles bekostelig, fordi langt de fleste traditionelle standardsystemer ikke tager højde for det offentliges særlige behov, men grundlæggende er målrettet det private erhvervsliv. En stor del af såvel leverandørernes som konsulenternes indtjening i relation til standardsystemer er normalt baseret på, at der sker hyppige ændringer i det underliggende standardsystem. Hvis brugerne enten har ingen eller kun begrænset indflydelse på hvilke ændringer, der bliver lavet i de underliggende systemer, kan disse blive tvunget til at gøre en række kostbare investeringer blot for at følge trop med standardsystemets udvikling. Gør man ikke det, risikerer man at komme til at sakke agter ud og dermed miste sine muligheder for at opnå support. Brugerfladen er den velkendte Internet Explorer browser, som de fleste kender fra besøg på Internettet... Som standardsystem er Winformatik unikt, fordi det fra starten af passer til opgaven, og fordi det ene og alene er brugerne, som bestemmer over dets udvikling!

3 Et system i stadig udvikling Winformatik er et levende system I takt med at lovgivningen og samfundet som helhed ændrer sig, stilles der løbende krav til ny funktionalitet og nye delsystemer. Gennem fastlæggelse af en konsekvent strategi og en gennemtænkt udviklingsmodel for Winformatik har kommunerne sikret sig, at deres edb-system løbende holdes ved lige og moderniseres, således at administrationen til enhver tid har et system, der evner at håndtere de krav, der stilles såvel fra internt som eksternt hold. Der er hjælpetekster indbygget i systemet, således at brugerne kan få præcis de oplysninger, som de har brug for, om hvorledes systemet skal anvendes! Den kommunale datamodel er opbygget på grundlag af erfaringer indsamlet gennem mere end 16 år! Udbyggede hjælpefunktioner I kraft af at systemets forskellige delmoduler løbende videreudvikles, må brugerne nødvendigvis have adgang til ajourførte informationer og brugervejledninger. Også her understøtter valget af Internet og webteknologien naturligvis brugernes behov. I stedet for at basere sig på store mængder papirdokumentation, som hurtigt ville blive forældet, tilbyder Winformatik en grafisk brugergrænseflade med en omfattende indbygget online hjælp. Brugere af Winformatik har endvidere tilgang til en dynamisk opdateret support-website på adressen: Via support-websitet kan brugerne ikke bare finde konkrete råd og vejledninger i alle systemets dele, men også indrapportere egne ønsker og forslag til ny funktionalitet, samt løbende følge med i hvad Det Fælleskommunale ITudvalg konkret har besluttet at sætte i udvikling, og hvorledes de øvrige indkomne forslag prioriteres. Herudover tilbyder det private firma KIMIK it A/S alle former for udvikling og konsulentbistand omkring Winformatik samt en grønlandsk talende hotlinesupport, der er åben på alle hverdage indenfor normal arbejdstid. Én samlet database for alle kommunens systemer Under Winformatik ligger en database, hvis struktur defineres og vedligeholdes som et meget væsentligt led i hele udviklingsprocessen. Det er et vigtigt designkriterium, at én oplysning kun opbevares ét sted i databasen. F.eks. findes en persons navn kun i folkeregistersystemets databasestruktur. Hvis andre delsystemer har behov for navnet, hentes dette fra folkeregistersystemet. Herved sikres datas konsistens og løbende opdatering. Winformatik tilbyder fleksible udskrifter For alle udskrifter gælder, at brugeren vælger, hvordan resultatet skal præsenteres, og hvor det skal sendes hen: Direkte til printer Vises på skærm med mulighed for bladning, søgning, udskrift til printer Åbnes i Word eller Excel med mulighed for viderebearbejdning Åbnes i Acrobat Reader med mulighed for f.eks. at videresende en udskriftsklar udgave til andre via elektronisk post Alle udskrifter til politikerne og borgerne er naturligvis dobbeltsprogede. Alle standardbreve i Winformatik er dobbeltsprogede! Standardbreve fra alle delsystemer Alle delsystemer indeholder en kunde-overbliksside. Fra denne side kan systemet danne standardbreve med indflettede oplysninger om afsender og modtager, f.eks. navn, adresse og fax-nummer. Som standard findes brev, fax og følgeskrivelse.

4 De enkelte delsystemer i Winformatik Winformatik er opbygget som ethvert andet moderne standardsystem med en samling tilknyttede delsystemer, som den enkelte kunde kan vælge til eller fra, alt efter behov og organisationstype. Hovedparten af de nuværende delmoduler sigter primært mod at dække behovene ved administrationen i de grønlandske kommuner, men kan uden større tilpasning anvendes af en række andre offentlige administrationer. Hertil kommer, at KIMIK it A/S gennem tiden har udviklet en lang række løsninger, baseret på netop samme værktøjskasse. Disse løsninger benyttes i dag f.eks. indenfor Grønlands Erhvervsregister, Sundhedsvæsenet og mange flere. Samlet set benyttes standardsystemet således dagligt af et endog meget stort antal institutioner og brugere uden for den kommunale sektor. Winformatik standardsystemet omfatter aktuelt følgende delmoduler: I Winformatik bliver folkeregisteret opdateret dagligt, således at en ændring, der f.eks. er indrapporteret til CPR om tirsdagen, ligger på kommunens system onsdag morgen! Folkeregister Inkasso Bogholderi Budget Skat Social Teknik System-administration Folkeregister Folkeregistermodulet baserer sig på daglige ajourføringer via telekommunikation fra det Centrale Person Register i Danmark. Ajourføringen omfatter alle personer, der bor eller har boet i Grønland indenfor en given årrække. Det betyder bl.a. at folkeregister-systemet i Nuuk kommune kender den aktuelle adresse på alle personer i Uummannaq. Systemet får også besked hvis en person skifter adresse i Danmark. Ud over navn og adresse rummer systemet oplysninger om familieforhold (ægtefælle, børn, forældre), statsborgerskab, umyndiggørelse, m.v. Systemet indeholder 5 års historik på adresser, navne og civilstand, samt mulighed for at udskrive bopælsattest. Hovedfunktioner i folkeregisteret: Man kan bl.a. udskrive bopælsattester direkte fra folkeregister-delsystemet på grønlandsk og dansk. Statusside med seneste opdateringsdato og antal indbyggere pr. distrikt Søgning på personer ud fra CPR-nummer, navn, adresse, historiske oplysninger Søgning på kommuner, myndigheder, veje, postnumre Udskrivning af bopælsattest for en person med og/eller uden samboende personer Udskrifter af lister for personer, adresser, børn, befolkningsstatistik Distriktsopdeling Advis-liste med personer, omfattet af den daglige ajourføring fra CPR i Danmark Diagnose-liste som hjælp til adresse-korrektioner

5 Inkassomodul Inkassomodulet giver mulighed for at styre de enkelte kunders økonomiske mellemværende med kommunen. Navn og adresse hentes fra Folkeregistersystemet. Delsystemet håndterer herudover en række stamoplysninger, som f.eks. sprog (grønlandsk/dansk), kategori, og om der skal udsendes månedsopgørelse. Det er muligt at angive relationer mellem kunder, f.eks. at en person ejer et firma. Dagbogsnotater og aftaler kan angives for den enkelte kunde. Fakta om Winformatik Baseret på den sidste nye internet-teknologi Brugervenlig betjeningsflade, kendt fra Internettet Baseret på årelange erfaringer med leverancer af edb-systemer til de grønlandske kommuner Gennemprøvet koncept, skræddersyet til de grønlandske kommuner Dobbeltsprogede udskrifter til borgere og politikere Modulet indeholder et oversigtsbillede for det økonomiske mellemværende for en kunde. Restancen kan valgfrit vises sorteret med ældste/yngste øverst, ligesom der er mulighed for at vise eller skjule historiske mellemværender. Restance for relaterede kunder vises i sammendrag, og der kan hoppes til en detaljeret visning. Systemet rummer en mængde brevskabeloner. Dels standardbreve, hvor kun navn og adresse på kunde hentes, dels egentlige Inkassobreve, hvor der indflettes oplysninger om restancer m.v. fra systemet. Man kan således foretage en udvælgelse af kunder på basis af restancer, kundekategori, kommune/distrikt m.v. og herudfra danne en flette-fil til brug for brevforsendelse til de udvalgte kunder. Det er muligt at udskrive regninger samt foretage påligning. Regninger kan udskrives med eller uden FI-kort, ligesom de kan tilmeldes automatisk opkrævning via PBS. Hvis der udskrives med FI-kort eller anvendes PBS, kan der efterfølgende foretages automatisk bogføring ud fra oplysninger hentet elektronisk fra banken. På basis af påligningerne kan der dannes regningsudskifter, der viser hvilke påligninger, den enkelte kunde er blevet påført siden sidst. Regningsudskriften kan vedlægges månedsoversigten som bilag eller udsendes separat. Fra systemet kan der udskrives kontoudtog, restanceopgørelser, kundelister, restancestatistik m.v. Årsopgørelse vedrørende A-bidrag udskrives hvert år i januar, og sendes til henholdsvis den bidragspligtige og dennes skattekommune. I forbindelse med udbetaling af overskydende skat kan der udskrives en liste over debitorer med anden skattekommune, således at man kan anmode om at få restancen modregnet i skattekommunen. Endelig rumme systemet mulighed for at oprette og håndtere inkassosager. Dette kan lette behandlingen af bidragssager og sager hvor der omkræves og afregnes på vegne af andre (f.eks. politi eller andre kommuner). Inkasso modulet sikre nemt og hurtigt overblik over en borgers udeståender og tilgodehavender Hovedfunktioner i inkassomodulet: Vedligehold af stamdata for kunder inkl. relationer, dagbog og aftaler Vedligehold af navn og adresse for ikke-personer Oversigt over restance opgjort pr. art, pr. post, pr. bevægelse Standardbreve m/u brevnummer, m/u journalnummer Inkassobreve T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T10, T11, m.fl. Regningsudskrivning Påligning med tilhørende regningsudskrivning på grundlag af disse Udvælgelse af kunder Udskrift af kontoudtog, restancelister m.m. Udskrift af debitorer med anden skattekommune Årsopgørelse vedrørende A-bidrag Inkasso-sager PBS-opkrævning

6 Bogholderi- og Budgetmodul Bogholderi Bogholderimodulet indeholder bilags- og kasseregistrering, automatisk bogføring af FI-indbetalinger samt kreditorafregning. Kreditorafregning kan håndtere bankoverførsel, FI- og giro-kort. Modulet indeholder sider til kontrol af bogføring, herunder forbrugskontrol, hvor realiserede omsætningstal sammenlignes grafisk med budgettal. Der er et omfattende udvalg af udskrifter. Fra systemet kan der ligeledes udtrækkes regnskabs- og budgettal til regneark. Kontoplan, arter og konteringsregler, samt øvrige basisoplysninger (regnskaber, standardkonti, m.v.) vedligeholdes via overskuelige skærmbilleder. I bilagskontrolsystemet kan det for de enkelte konti angives hvilke personer, der henholdsvis er attestations- og anvisnings-berettigede. Et opslagsbillede giver adgang til at få vist indscannede underskrifter og andre oplysninger for de berettigede personer for de enkelte konto- eller arts-nummer. Endvidere indeholder delsystemet en mulighed for at føre kontrol med udleverede rekvisitioner, herunder udskrivning af kvitteringsark. Funktioner i bogholderi-delsystemet Anvendelse af regneark indgår som en integreret del af budgetsystemet! Bilags- og kasseregistrering, FI-indbetalinger, kreditorafregning Opslagssider til kontoudtog, forbrugsoversigt, søgning efter posteringer, saldotal, journal-oversigt, m.v. Udskrift af kontoudtog, journaler, kontoplan, konteringsregler, posteringer, balance, registrantlister Udtræk til regneark Oprettelse af konti, arter og konteringsregler, m.v. Angivelse af attestations- og anvisnings-berettigede, opslag efter samme Kontrolsystem for udleverede rekvisitioner Winformatik Bogholderi er sammen med Budgetmodulet verdens eneste standard økonomisystem, som er specifikt tilpasset offentlig administration i Grønland... Budget Budgetmodulet støtter økonomichefen i budgetlægningsprocessen. Udover den basale budgetlægning er der mulighed for udtræk til regneark, således at fagforvaltningerne kan komme med hver sit budget-oplæg, der efter økonomichefens kontrol kan genindlæses i systemet. Likviditets- og Finansieringsoversigt dannes som regneark, så økonomichefen kan arbejde videre med tallene før fremlæggelse for kommunalbestyrelse/økonomiudvalg. Tillægsbevillinger kan indtastes i grupper, så det tydeligt fremgår om der er tale om omplacering eller træk på kassebeholdningen. På grundlag af fremskrivningsprocenter for de enkelte standardkonti kan man på basis af forrige års budget danne et såkaldt reference-budget, der er udtryk for uændret service-niveau. Reference-budgettet kan hvis det ønskes indlægges som startpunkt for budgetlægningen. Alternativt startes med et blankt budget. Uanset hvilken af de to metoder, man vælger, så kan man lave en sammenligning mellem budgetforslaget og reference-budgettet, således at ændringer i forhold til sidste år fremstår tydeligt. Ved budgetlægning angives en månedsfordeling, således at der efterfølgende kan laves likviditetsstyring. Systemet giver mulighed for at arbejde med op til i alt 8 overslagsår.

7 Skatte og Socialmodul Budget, fortsat Der kan tilknyttes budgetbemærkninger til konti på alle niveauer. Bemærkningerne indtastes i alm. tekstbehandling, og kan flettes sammen med budget tallene til et kommenteret budget. Bemærkningerne kan kopieres fra år til år, og efterfølgende tilrettes. Funktioner i budgetmodulet Åbning og vedtagelse af budgettet Indtastning af budget Udtræk til Excel regneark, og efterfølgende indlæsning efter ændring i regnearket Indtastning af budgetbemærkninger, og udskrift af samme Sammenligning med referencebudget Indtastning og udskrift af tillægsbevillinger Dannelse af likviditets- og finansierings-oversigt som Excel regneark Diverse budgetudskrifter Skattemodulet tilbyder muligheder for tværkommunalt samarbejde og regionalisering af skatteadministration! Skat Modulet tager udgangspunkt i en mandtals-side med mulighed for dannelse af såvel standardbreve som skattebreve (S21), hvor oplysninger fra selvangivelse og lønsedler flettes sammen. Fra mandtalssiden kan der automatisk slås op i Told & Skats R75-oplysninger. Udskrivning af FI-kort (Bankerne Fællesindbetalingskort) for restskat med laserprinter. Åbner for automatisk bogføring af indbetalingerne. Bankoverførsel af overskydende skat. På slutopgørelsen anføres hvilken bankkonto beløbet er overført til. Man kan udvælge bestemte skatteydere, f.eks. fiskere, og på en gang få udskrevet R75 for disse. Funktioner i skattemodulet Opslag i mandtal med mulighed for udskift af standardbreve, S6, S21a, S21c og S23 Integration med Told & Skats R75 Indtastning af bankkonto til overskydende skat Udskrift af FI-kort via Word eller Crystal Reports Bankoverførsel af overskydende skat via Grønlandsbankens Web-Erhverv. Excel-regneark gør det nemt at udarbejde grafiske præsentationer af relevante nøgletal. Social Modulet indeholder bl.a. et børnetilskudssystem, der henter oplysninger om børn og deres forældre i folkeregister og skattesystem. Der er mulighed for at oprette undtagelseskort f.eks. i forbindelse med anbringelse udenfor hjemmet eller hvis tilskuddet skal udbetales til en anden end forældrene. Automatisk bogføring og overførsel til modtagers bankkonto via Grønlandsbankens Web-Erhverv.

8 Teknisk Område og Systemadministration Social, fortsat I boligsikringssystemet håndteres ansøgninger om boligsikring. Systemet henter oplysninger i folkeregister og skattesystem til kontrol af ansøgningen. Via en lang række kontrolfunktioner, f.eks. om ansøgningens oplysninger om husstand stemmer med folkeregistrets, og indkomstoplysningerne svarer til skattesystemets, kan sagsbehandleren lade systemet danne enten et tilsagnsog afslagsbrev, som sendes til ansøgeren. For ansøgere, som er fundet berettigede, afvikles en månedlig kørsel med beregning, bogføring, dannelse og automatisk -forsendelse af data til INI A/S, og oplysningsbreve til øvrige udlejere. Kørslen danner ligeledes automatisk bankoverførsel af boligsikring til samtlige udlejere. Såvel børnetilskud som boligsikring indeholder et omfattende opslagsværk med fritekst-søgemulighed i relevante bekendtgørelser m.v. Funktioner i socialmodulet Det er suverænt ejerne af systemet - og dermed brugerne, der prioriterer og beslutter, hvad der skal udvikles! Børnetilskud med beregning, undtagelseskort, bogføring og bankoverførsel Boligsikring med beregning, kontrol, bogføring, dataoverførsel til INI og bankoverførsel Sagsbehandler-leksikon Teknisk Område Udover Winformatik -systemets generelle faciliteter til regningsudskrivning, budgetlægning og økonomistyring, indeholder den aktuelle udgave af standardsystemet et mindre modul til håndtering af vakantboligadministration. Ved siden af de standardmoduler, der allerede ligger i Winformatik, findes forskellige ikke-kommunale delmoduler. Kiffaq er en sådan løsning, som er neregnet til håndtering af time-, salgs, materiale og kontraktstyring. Det Fælleskommunale IT-udvalg, KAQA overvejer en evt. anskaffelse og tilpasning af Kiffaq-modulet til brug for de kommunale entreprenørpladser, samt generel indkøbs og lagerstyring. Systemadministration Winformatik indeholder en central funktion til administration af brugere, rettigheder, afdelinger, terminaler og printere. Brugerrettigheder er integreret med Informatiksystemet, således at hvis en bruger har adgang til en bestemt funktion i Informatiksystemet, så får brugeren automatisk adgang til den tilsvarende funktion i Winformatik-systemet. Der er mulighed for at kopiere rettigheder fra én bruger til en anden, f.eks. når en bruger overtager en anden brugers funktion i kommunen. Tilpasning af Winformatik-systemet til den enkelte kommune ved hjælp af system-konstanter. Her angives f.eks. kommunens FI-nummer, placering af skabeloner, m.v. System og brugeradministration i Winformatik er nem og overskuelig... Funktioner i systemadministration Sider til vedligehold af brugere, rettigheder, afdelinger, terminaler og printere Side til angivelse af system-konstanter Udskrift af brugere, rettigheder, Informatik-skærmbilleder og Winformatik -sider

9 Videreudvikling af Winformatik Et levende system følger med udviklingen... I takt med at lovgivningen og samfundet som helhed ændrer sig, stilles der løbende krav til nye IT-værktøjer. Gennem udviklingen af Winformatik har kommunerne sikret sig, at de til enhver tid har et edb-system, som løbende bliver holdt ved lige og moderniseret, således at administrationen altid har et system, der håndterer de aktuelle behov. Ændringer i lovgivningen og den generelle samfundsudvikling stiller løbende større krav til edb-systemerne. Winformatik forbedres og udvides i takt med disse behov. Forbedringer og udvidelser af eksisterende funktioner I øjeblikket foregår udviklingsaktiviteter primært indenfor forbedringer af eksisterende Winformatik -moduler, omlægning af Informatikfunktionalitet og sidst men ikke mindst inddragelse af helt nye funktionsområder, som der ikke tidligere har eksisteret fælles edb-løsninger til at håndtere. Winformatik er således i stadig udvikling. Samtidig med at de eksisterende funktioner i Informatiksystemet lægges over i Winformatik, sker der herudover løbende forbedringer og udvidelser af systemets mange eksisterende funktioner. Udviklingen sker på grundlag af indkomne brugerønsker, som regelmæssigt behandles og prioriteres. Ud fra denne prioritering udvælger og iværksætter Det Fælleskommunale IT-udvalg konkrete udviklingsprojekter. Der foreligger således til enhver tid en godkendt projektplan, der bestemmer rækkefølgen og omfanget af de enkelte udviklingsprojekter. Faggrupper Til at styre de enkelte projekter nedsætter IT-Udvalget faggrupper, som består af brugere med særlig ekspertise inden for projektområdet. Indenfor rammerne af projektplanen, bestemmer de enkelte faggrupper alle nærmere detaljer, omkring hvordan funktionaliteten skal udformes. Økonomi Udviklingen af Winformatik finansieres gennem en fælles udviklingspulje, hvortil de deltagende kommuner og evt. andre af systemets medejere bidrager i henhold til en mellem disse indbyrdes fastsat fordelingsnøgle. Gennem deltagelse i Det Fælleskommunale IT-udvalg sikres den enkelte kommune et fuldstændigt indblik i beslutningerne og dermed indflydelse på, at dens investeringer på IT-området bliver brugt til netop det, kommunen ønsker. Udviklingsplanerne ligger online De af Det fælleskommunale IT-udvalg til enhver tid fastlagte udviklingsplaner for Winformatik s findes offentligt tilgængelige online på henholdsvis supportwebsitet: support.kimik-it.gl og på Det Fælleskommunale IT-Udvalgs egen hjemmeside: Der er indbygget anvisninger i Winformatik, hvor man kan hente support fra. På disse websites kan enhver bruger eller anden interessent/samarbejdspartner løbende følge med i både status på alle igangværende udviklingsopgaver, såvel som man kan få en oversigt over hvilke forventninger, der er til kommende udviklingsprojekter.

Winformatik. Et system i hastig udvikling. I stadig udvikling Winformatik-systemet består for tiden af følgende delsystemer:

Winformatik. Et system i hastig udvikling. I stadig udvikling Winformatik-systemet består for tiden af følgende delsystemer: Det fælleskommunale IT-samarbejde i Grønland Winformatik Et system i hastig udvikling En samling af delsystemer Winformatik-systemet er en samling af delsystemer beregnet til administration i grønlandske

Læs mere

Sider i Winformatik. Kommuneqarfik Sermersooq. wrk 021 17-01-2014 07:23:38 10. Bestilt af Fra billede Den Kl. Antal sider

Sider i Winformatik. Kommuneqarfik Sermersooq. wrk 021 17-01-2014 07:23:38 10. Bestilt af Fra billede Den Kl. Antal sider Bestilt af Fra billede Den Kl. Antal sider 021 07:23:38 10 Rapportversion: 27-07-2010 1 af 10 AKISSARSIAT lønsystem 402 Kontrol før lønbogføring 403 Bogføring af lønkørsel 404 Adresse-forskelle 405 Udtræk

Læs mere

RCS Autogenbrug Se vejen frem med RCS løsninger. 13-02-2014 RCS Autogenbrug - Infomøde -- RCS IT A/S 1

RCS Autogenbrug Se vejen frem med RCS løsninger. 13-02-2014 RCS Autogenbrug - Infomøde -- RCS IT A/S 1 RCS Autogenbrug Se vejen frem med RCS løsninger 13-02-2014 RCS Autogenbrug - Infomøde -- RCS IT A/S 1 RCS hvem er vi? Autogenbrugsbranchen Kundefordeling Hvorfor et nyt program? Programmodel Skalérbar

Læs mere

Økonomistyring. Den individuelle tilgang

Økonomistyring. Den individuelle tilgang Økonomistyring Den individuelle tilgang Ude eller hjemme DLBR tilbyder en lang række produkter indenfor økonomistyring. Produkter, som enten tilbydes hos DLBR-rådgivningsvirksomheden eller som et onlineprodukt.

Læs mere

Økonomistyring. Den individuelle tilgang

Økonomistyring. Den individuelle tilgang Økonomistyring Den individuelle tilgang Ude eller hjemme DLBR tilbyder en lang række produkter indenfor økonomistyring. Produkter, som enten tilbydes hos DLBR-rådgivningsvirksomheden eller som et onlineprodukt.

Læs mere

Vejledning i brugen af økonomiportalen for menighedsråd 2009. www.skema.brandsoft.dk Indhold

Vejledning i brugen af økonomiportalen for menighedsråd 2009. www.skema.brandsoft.dk Indhold Vejledning i brugen af økonomiportalen for menighedsråd 2009. www.skema.brandsoft.dk Indhold Køreplan for indberetning af regnskab og budget til provstiet.... 2 Hvordan indberettes regnskab 2008 og budget

Læs mere

Effektiv sagsbehandling og hurtig borgerservice

Effektiv sagsbehandling og hurtig borgerservice Effektiv sagsbehandling og hurtig borgerservice 360 Kommuneløsning Med udvidet borgerselvbetjening og tværgående digitale arbejdsgange er kommunen efterhånden blevet borgernes primære kontaktpunkt til

Læs mere

Vejledning i brugen af økonomiportalen 2011 Indhold

Vejledning i brugen af økonomiportalen 2011 Indhold Vejledning i brugen af økonomiportalen 2011 Indhold Køreplan for indberetning af regnskab og budget til provstiet.... 2 Hvordan indberettes regnskab 2011?... 2 Hvor kan jeg få hjælp.... 3 Kontrol af data

Læs mere

Vejledning i brugen af økonomiportalen 2010 Indhold

Vejledning i brugen af økonomiportalen 2010 Indhold Vejledning i brugen af økonomiportalen 2010 Indhold Køreplan for indberetning af regnskab og budget til provstiet.... 2 Hvordan indberettes regnskab 2010?... 2 Hvor kan jeg få hjælp.... 3 Kontrol af data

Læs mere

EG Bolig Web for beboervalgte Vejledning

EG Bolig Web for beboervalgte Vejledning EG Bolig Web for beboervalgte Vejledning 1 Indholdsfortegnelse 1 At logge på EG Bolig Web 3 2 Menupunktet Standard 4 3 Menupunktet økonomi 4 o 3.1 Finansudskrifter 5 4 Menupunktet Lejer 8 o 4.1 Lejerkartotek

Læs mere

MICROSOFT C5 LIGHT MICROSOFT C5. FÅ ET lettilgængeligt ØKONOMISYSTEM, DER KAN VOKSE MED DIN VIRKSOMHED

MICROSOFT C5 LIGHT MICROSOFT C5. FÅ ET lettilgængeligt ØKONOMISYSTEM, DER KAN VOKSE MED DIN VIRKSOMHED MICROSOFT C5 LIGHT MICROSOFT C5 FÅ ET lettilgængeligt ØKONOMISYSTEM, DER KAN VOKSE MED DIN VIRKSOMHED ET EFFEKTIVT økonomisystem SPARER BÅDE TID OG PENGE Der er nok at se til i en mindre virksomhed. Og

Læs mere

En 100% bærbar løsning! altid i front!

En 100% bærbar løsning! altid i front! En 100% bærbar løsning! Alle funktioner samlet i et system: Klientkartotek Journaler Debitorstyring Dataoverførsel bærbar/stationær Afregning / Fakturering Tidsbestilling PBS Præparat- og ydelsestabeller

Læs mere

Web løsning : Administration af fonde, legater og ansøgninger

Web løsning : Administration af fonde, legater og ansøgninger JLRC CO ApS, Ålsgårde d. 22. oktober 2013, www.netahead.dk Web løsning : Administration af fonde, legater og ansøgninger Version 4 1 JLRC CO. ApS, Møllestenen 21, 3140 Ålsgårde 1 Web løsning : Administration

Læs mere

Markedsinfo. Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Klassisk. Side 1 Copyright: Naddon version 201009

Markedsinfo. Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Klassisk. Side 1 Copyright: Naddon version 201009 Markedsinfo Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Klassisk Side 1 Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Rollebaseret Indholdet i dette dokument må på ingen måde gengives helt eller delvist hverken på tryk eller i

Læs mere

For at anvende budgetmodulet skal man åbne budgetvinduet. Vælg Afdelinger - Økonomistyring Finans Finansbudgetter:

For at anvende budgetmodulet skal man åbne budgetvinduet. Vælg Afdelinger - Økonomistyring Finans Finansbudgetter: Finansbudget Budgetmodulet i Navision anvendes til at opsamle de budgettal, som ønskes. Det er muligt at oprette flere budgetter for samme periode. Når budgettet er oprettet, bruges det til sammenligning

Læs mere

Én IT løsning, mange fordele AX TRAVEL. - fremtidens rejsebureauløsning

Én IT løsning, mange fordele AX TRAVEL. - fremtidens rejsebureauløsning Én IT løsning, mange fordele - fremtidens rejsebureauløsning Privatejet virksomhed Etableret i 1987 100 % danskejet Hovedkontor i Allerød og kontor i Århus +80 medarbejdere Solid og positiv økonomi gennem

Læs mere

Markedsinfo. Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Rollebaseret. Side 1 Copyright: Naddon version 201009

Markedsinfo. Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Rollebaseret. Side 1 Copyright: Naddon version 201009 Markedsinfo Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Rollebaseret Side 1 Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Rollebaseret Indholdet i dette dokument må på ingen måde gengives helt eller delvist hverken på tryk eller

Læs mere

Den nye Jyske Netbank Erhverv hvad er forskellen?

Den nye Jyske Netbank Erhverv hvad er forskellen? Den nye Jyske Netbank Erhverv hvad er forskellen? Velkommen til din nye Jyske Netbank Erhverv. Nedenfor er en beskrivelse af de mest markante ændringer i forhold til den gamle Jyske Netbank Erhverv. Forsiden

Læs mere

Generelt om budget For at anvende budgetmodulet skal man åbne budgetvinduet. Vælg Økonomistyring Finans Budgetter:

Generelt om budget For at anvende budgetmodulet skal man åbne budgetvinduet. Vælg Økonomistyring Finans Budgetter: Finansbudget Budgetmodulet i Navision anvendes til at opsamle de budgettal, som ønskes. Det er muligt at oprette flere budgetter for samme periode. Når budgettet er oprettet, bruges det til sammenligning

Læs mere

EffEKTIvISER hverdagen AMPAREX brugervenligt OG InTEGRERET SOfTWARE TIl OPTIKERE Kunde håndtering KASSe (POS) MArKedSføring

EffEKTIvISER hverdagen AMPAREX brugervenligt OG InTEGRERET SOfTWARE TIl OPTIKERE Kunde håndtering KASSe (POS) MArKedSføring Effektiviser hverdagen AMPAREX brugervenligt og integreret software til optikere dtering Kunde hån S) KASSE (PO øring Markedsf DU BEHØVER IKKE VÆRE PÅ KONTORET FOR AT SERVICERE DINE KUNDER AMPAREX s unikke

Læs mere

ProArkiv ProArkiv. Beskrivelse af ProLøn s internetbaserede arkivsystem. Udarbejdet af ProLøn A/S, Randers.

ProArkiv ProArkiv. Beskrivelse af ProLøn s internetbaserede arkivsystem. Udarbejdet af ProLøn A/S, Randers. ProArkiv Udarbejdet af ProLøn A/S, Randers. Beskrivelse af ProLøn s internetbaserede arkivsystem. Hensigten med dette hæfte er at give en kort introduktion til ProArkiv, som alle brugere af ProLøn har

Læs mere

Der skal være integration mellem debitorsystemet og økonomi-systemet, således at rettelser/bogføring i økonomisystemet slår igennem i debitorsystem.

Der skal være integration mellem debitorsystemet og økonomi-systemet, således at rettelser/bogføring i økonomisystemet slår igennem i debitorsystem. Udbud af Debitorsystem 2013 Kravspecifikation vedr. Debitorsystem Nr. Emne Beskrivelse af kravspecifikation / ønske funktionalitet 1. Generelle krav og ønsker 101 Integration til økonomisystem Der skal

Læs mere

Bilag 3A.7 Brugergrænseflader

Bilag 3A.7 Brugergrænseflader Bilag 3A.7 Brugergrænseflader Version 0.8 26-06-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 3 2 INDLEDNING... 4 3 USER EXPERIENCE GUIDELINES (UX-GUIDELINES)... 5 3.1 GENERELLE UX-GUIDELINES... 5 3.1.1

Læs mere

Vejledning i kasserapport i Excel Afdelingsbestyrelse

Vejledning i kasserapport i Excel Afdelingsbestyrelse Vejledning i kasserapport i Excel Afdelingsbestyrelse Når I åbner Excel filen får I denne dialog boks op og I skal vælge at åben filen med makroer, så de hjælpeværktøjer vi har lagt ind kommer til at virke.

Læs mere

Din partner i udvikling

Din partner i udvikling Din partner i udvikling Få overblik over dine opgaver Opnå konkurrence fordele Skab merværdi for dine kunder Spar tid gennem effektivisering Overblik gennem indsigt NOVAQ as er et udviklingshus, der bygger

Læs mere

Rungsted Havn. Økonomistyringsmodel. PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 77 12 31

Rungsted Havn. Økonomistyringsmodel. PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 77 12 31 Rungsted Havn Økonomistyringsmodel PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 77 12 31 Indledning Økonomiudvalget i Hørsholm Kommune har på møde den 18. september 2014

Læs mere

Din kunde, som anvender Winfinans.NET som økonomisystem, har givet dig en adgang til sit regnskab.

Din kunde, som anvender Winfinans.NET som økonomisystem, har givet dig en adgang til sit regnskab. Velkommen, kære revisor Din kunde, som anvender Winfinans.NET som økonomisystem, har givet dig en adgang til sit regnskab. Winfinans vil gerne give dig en kort indføring i din brug af Winfinans.NET. Kort

Læs mere

Xdont version 13.3.1.0 / Psykolog

Xdont version 13.3.1.0 / Psykolog Xdont version 13.3.1.0 / Psykolog Rev: 17-12-2013 HUSK: at tage en ekstern sikkerhedskopi inden opdateringen igangsættes. at opdateringen altid skal køres fra hovedmaskinen/serveren. at gennemlæse dette

Læs mere

STRATO BULLETIN for 2. halvår 2012

STRATO BULLETIN for 2. halvår 2012 EBC products Erik Brandt Consult ApS. Nordkrog 15. DK-2900 Hellerup. Tlf 39 62 78 30. Fax 39 62 78 50. E-mail ebc@strato.dk STRATO BULLETIN for 2. halvår 2012 Bulletinen beskriver de nyheder og forbedringer

Læs mere

Microsoft Dynamics C5

Microsoft Dynamics C5 1 / Microsoft Dynamics C5 Microsoft Dynamics C5 regnskabsprogrammet til iværksættere og mindre virksomheder Microsoft Dynamics C5 er et regnskabsprogram, der er specielt udviklet til iværksættere og mindre

Læs mere

BENCHMARK ANALYSE. The Continia Way to Pay!

BENCHMARK ANALYSE. The Continia Way to Pay! BENCHMARK ANALYSE The Continia Way to Pay! Baseret på mere end 3.000 aktive Microsoft Dynamics NAV licenser med Continia Payment Management ligger mere end 20 års erfaring og arbejde i at finjustere alt

Læs mere

Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som elektronisk faktura e Faktura i Business Online.

Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som elektronisk faktura e Faktura i Business Online. Afsendelse af e Faktura Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som elektronisk faktura e Faktura i Business Online. 1. Opret stamoplysninger (Fakturerings-

Læs mere

EDB-brugerkurser. for. Efterår 2014

EDB-brugerkurser. for. Efterår 2014 EDB-brugerkurser for Efterår 2014 Kursusdatoer Dato Kursus 06-10-2014 Hjemmeside til vandværker 21-10-2014 Rambøll GRAF, Modul I 22-10-2014 Rambøll GRAF, Modul II 23-10-2014 Rambøll GRAF, Modul III 29-10-2014

Læs mere

Økonomistyring Nyheder i release 5. v. Ester Thirsing og Anna-Marie Horneman

Økonomistyring Nyheder i release 5. v. Ester Thirsing og Anna-Marie Horneman Økonomistyring Nyheder i release 5 v. Ester Thirsing og Anna-Marie Horneman Holdet bag ASPECT4 Økonomistyring Maibritt Pedersen Carsten Spile Bent Rasmussen Michael Overgaard Anna -Marie Horneman Runa

Læs mere

Såfremt du ønsker at købe fuld licens til programmet, se afsnittet Køb af licens til programmet sidst i dette dokument.

Såfremt du ønsker at købe fuld licens til programmet, se afsnittet Køb af licens til programmet sidst i dette dokument. 1. november 2011 Installationsvejledning for Pudserprogram DEMO a) Gå ind på hjemmesiden www.pudserprogram.dk og klik på linket 1) Virtual machine: (Til at køre pudserprogrammet) og vælg Åbn. Der går lidt

Læs mere

Med base i Aalborg er vi centralt placeret i forhold til vores kunder, hvilket optimerer både tilkaldetid og fleksibilitet.

Med base i Aalborg er vi centralt placeret i forhold til vores kunder, hvilket optimerer både tilkaldetid og fleksibilitet. 1 2 Om os Office Partner er professionel samarbejdspartner og leverandør af kontormaskiner, herunder kopi, print, scan, kaffeautomater og software. Vi leverer den rette løsning til den aftalte pris og

Læs mere

RS Standard. Effektivt og struktureret bogføringssamarbejde

RS Standard. Effektivt og struktureret bogføringssamarbejde RS Standard Effektivt og struktureret bogføringssamarbejde 1 RS Standard Spar penge - gør brug af vores erfaringer med hvad der virker! Benyt dig af vores standardiserede bogføringspakke RS Standard. RS

Læs mere

IT-CENTRET. Stedet, hvor du kan lære IT i dit eget tempo AMU

IT-CENTRET. Stedet, hvor du kan lære IT i dit eget tempo AMU AMU IT-CENTRET Stedet, hvor du kan lære IT i dit eget tempo Vi udbyder korte kurser i følgende programmer: Tekstbehandling - Regneark Præsentation og DTP - Internet og E-mail Database - Start din PC IT

Læs mere

Fritekstfaktura Ny funktionalitet

Fritekstfaktura Ny funktionalitet Fritekstfaktura Ny funktionalitet Ny funktionalitet i fritekstfakturaen. Til forskel fra den almindelige fritekstfaktura har man i den nye fritekstfaktura en række nye muligheder. Generelt kan fritekstfakturaen

Læs mere

Best Practice på DLBR summax for

Best Practice på DLBR summax for DLBR summax Best Practice på DLBR summax for DLBR Kunder Online brugere DLBR summax DLBR BEST PRACTICE Opstart: Kunden har på forhånd set de to generelle videoer omkring e-faktura og e-arkiv - Her Det

Læs mere

EV Standardkonfiguration. Elbek & Vejrup. Tlf. +45 7020 2086 elbek-vejrup.dk ev@elbek-vejrup.dk

EV Standardkonfiguration. Elbek & Vejrup. Tlf. +45 7020 2086 elbek-vejrup.dk ev@elbek-vejrup.dk EV Standardkonfiguration Elbek & Vejrup Tlf. +45 7020 2086 elbek-vejrup.dk ev@elbek-vejrup.dk EV STANDARDKONFIGURATION EV STANDARDKONFIGURATION Med EV Standardkonfiguration til Microsoft Dynamics NAV får

Læs mere

Danpot C5 Kursusprogram Indhold

Danpot C5 Kursusprogram Indhold Danpot C5 Kursusprogram Indhold Modul 1 - Introduktion til Microsoft Dynamics C5... 2 Modul 2 - Microsoft Dynamics C5 Finans og bogholderi... 3 Modul 3 - Danpot C5... 4 Modul 4 Timeregistrering... 5 Modul

Læs mere

Overordnet kontoplan. Side 1

Overordnet kontoplan. Side 1 Overordnet kontoplan Menu 02.20 Overordnet kontoplan...2 Menu 02.20.01 Vedligeholdelse af overordnet kontoplan...4 Menu 02.20.05 Oprettelse reference...6 Menu 02.20.11 Overførsel af saldi fra kontoplan...7

Læs mere

Du har også mulighed for at udlæse faktisk bogførte tal fra et regnskabsår til et budgetark.

Du har også mulighed for at udlæse faktisk bogførte tal fra et regnskabsår til et budgetark. Budget vejledning Indhold Oprettelse af budget i TØS...3 TØS- budget til excel eksport af budget...4 Excel budget til TØS import af budget...5 Udlæse regnskabstal til budget...8 Slette budgetter...8 UDSKRIFTER...9

Læs mere

Bruger v1.5 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk

Bruger v1.5 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk Bruger v1.5 QUICK GUIDE Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk INTRODUKTION TIL REKVI-SKOLE Ideen med Rekvi-skole systemet udsprang fra et behov

Læs mere

LS-PBS LeverandørService opkrævninger via nets Vejledning

LS-PBS LeverandørService opkrævninger via nets Vejledning Vejledning DDB DATA ApS Telefon: 58 30 32 00 - www.ddb-data.dk Side 1 Installation Programmet kan hentes på følgende adresse. http://www.ddb-data.dk/ls-pbs-bestilling Når siden vises denne vejledning og

Læs mere

Det var et simpelt bogføringsprogram dengang, uden ret mange andre muligheder end bogføring og en resultatopgørelse.

Det var et simpelt bogføringsprogram dengang, uden ret mange andre muligheder end bogføring og en resultatopgørelse. Brugervejledning Bergstedt-IT Finans Indledning Programmet er udviklet siden 2003, hvor de første versioner blev skabt. Det var et simpelt bogføringsprogram dengang, uden ret mange andre muligheder end

Læs mere

FACTSHEET CONTINIA PAYMENT MANAGEMENT

FACTSHEET CONTINIA PAYMENT MANAGEMENT FACTSHEET Mange virksomheder håndterer stadig bogholderi og betalinger i to forskellige programmer, hvilket medfører at betalingsoplysninger ofte indtastes 2-3 gange inden de er bogført, betalt og afstemt.

Læs mere

Danløn. Internetbaseret lønsystem. Kør lønnen på internettet

Danløn. Internetbaseret lønsystem. Kør lønnen på internettet Danløn Internetbaseret lønsystem Nemt, billigt og brugervenligt lønsystem Kør lønnen på internettet Det eneste, du behøver, er adgang til internettet. Danløn koster kun 15,- kr. ekskl. moms pr. afregnet

Læs mere

Vejledning - indberetning til PensionDanmark Sundhedsordning

Vejledning - indberetning til PensionDanmark Sundhedsordning Vejledning - indberetning til PensionDanmark Sundhedsordning Indhold Generelt om indberetning til sundhedsordning 1 Adgang til indberetningsløsningen 1 Indberetning af medarbejdere 2 Bekræftelse af indberetning

Læs mere

Version P12A-DB10. www.multilogik.dk

Version P12A-DB10. www.multilogik.dk Version P12A-DB10 www.multilogik.dk Indholdsfortegnelse Side Systemkrav og installation... 3 Generelt... 4 Indlæsning af kontoplan og momskoder... 5 Saldokonti... 6 Kassekladden... 7 Indtastning af debet/kredit-beløb...

Læs mere

XMO Det handler om IT, der skaber værdi helt enkelt

XMO Det handler om IT, der skaber værdi helt enkelt XMO Det handler om IT, der skaber værdi helt enkelt OPLEV XMO Har du set videoen? På xmo.dk kan du se en kort video om XMO. Hvis du vil se mere, kommer vi gerne og viser systemet i din klinik. Se den på

Læs mere

Administrator v1.0 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk

Administrator v1.0 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk Administrator v1.0 QUICK GUIDE Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk INTRODUKTION TIL REKVI-KONTOR Ideen med Rekvi-Kontor systemet udsprang

Læs mere

uddybende beskrivelse af processen i forbindelse med fremsøgning af sagsakter?

uddybende beskrivelse af processen i forbindelse med fremsøgning af sagsakter? UDBUD AF BYGGESAGSSYSTEM OFFENTLIGT UDBUD, OFFENTLIGGJORT DEN 3. JULI 2015. SPØRGSMÅL OG SVAR NR. 1 (17/08/2015) NR. 1. 2. REFERENCE SPØRGSMÅL SVAR Bilag 1. Krav 9 Bilag 1. Krav 17 Er det muligt at få

Læs mere

PROFESSIONEL IT-LØSNING TIL GOLFKLUBBER. > Mere service, mere kontrol, mindre administration

PROFESSIONEL IT-LØSNING TIL GOLFKLUBBER. > Mere service, mere kontrol, mindre administration PROFESSIONEL IT-LØSNING TIL GOLFKLUBBER > Mere service, mere kontrol, mindre administration DET BEHØVER IKKE AT VÆRE SÅ SVÆRT En fleksibel og enkel løsning... Bruges der unødvendig tid på at styre dagligdagen

Læs mere

Å R S A F S L U T N I N G I N D H O L D S F O R T E G N E L S E

Å R S A F S L U T N I N G I N D H O L D S F O R T E G N E L S E I N D H O L D S F O R T E G N E L S E ÅRSAFSLUTNING... 2 ÅRSAFSLUTNINGENS FORLØB... 4 EFTERPOSTERINGER... 5 EFTERPOSTERINGERS FORLØB... 6 BOGFØRING I FLERE REGNSKABSÅR... 6 Tiden for årsafslutning nærmer

Læs mere

Mamut Stellar Banking

Mamut Stellar Banking Mamut Stellar Banking Mamut Stellar Banking understøtter betalinger på en overskuelig måde, og det er muligt at fratrække evt kreditnotaer fra en Saldobetaling før den gennemføres. Dermed får man automatisk

Læs mere

Vejledning i brug af system til online indberetning af mønstringsdata

Vejledning i brug af system til online indberetning af mønstringsdata Vejledning i brug af system til online indberetning af mønstringsdata Søfartsstyrelsen kan tilbyde samtlige rederier mulighed for at kunne indberette mønstringsdata elektronisk. Den elektroniske indberetning

Læs mere

Til boligorganisationer og administrationsfællesskaber

Til boligorganisationer og administrationsfællesskaber LANDSBYGGEFONDEN Orientering om indhold og dataoverførsel til boligportalen Danmarkbolig.dk Til boligorganisationer og administrationsfællesskaber November 2007 Indledning... 2 Den boligsøgendes muligheder...

Læs mere

Ansøgers navn Personnummer E-mailadresse Mobiltelefon. Stilling. Medansøgers navn Personnummer E-mailadresse Mobiltelefon. Stilling.

Ansøgers navn Personnummer E-mailadresse Mobiltelefon. Stilling. Medansøgers navn Personnummer E-mailadresse Mobiltelefon. Stilling. A Ansøgers Personnummer E-mailadresse Mobiltelefon B Medansøgers Personnummer E-mailadresse Mobiltelefon Stilling Stilling Adresse Postnummer / By Fastnet telefon Anden telefon Nedenstående dokumenter

Læs mere

Forbedringer i NS 5.3 08.03.2012

Forbedringer i NS 5.3 08.03.2012 Introduktion og formål med dette dokument Moderniseringsstyrelsen har pr. 10. januar 2012 frigivet obligatorisk servicepack, Navision Stat 5.3 med tilhørende systeminfo og vejledninger. Dette skriv er

Læs mere

Projekt administrativ forenkling - status på de 62 delprojekter, maj 2009

Projekt administrativ forenkling - status på de 62 delprojekter, maj 2009 forenkling - status på de 62 delprojekter, maj 2009 Samarbejde og rollefordeling Organisering Kommunikation & information Nr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Udarbejdelse af arbejdsgangsbeskrivelser (1) Tydeliggørelse

Læs mere

Nyheder til version 2013

Nyheder til version 2013 Nyheder til version 2013 En stærk brancheløsning fra Inventio.IT 1 Indledning... 4 2 C5 2012 Nyheder... 4 2.1 Generelle revisor nyheder i C5... 4 2.1.1 Sortering på kolonner... 4 2.1.2 Hurtigere regnskabs

Læs mere

Vejledning til anmodning om driftslignende tilskud fra Undervisningsministeriet

Vejledning til anmodning om driftslignende tilskud fra Undervisningsministeriet Vejledning til anmodning om driftslignende tilskud fra Undervisningsministeriet 1 1. INDLEDNING 3 2. HVEM KAN ANMODE OM DRIFTSLIGNENDE TILSKUD 3 3. KRAV TIL ANMODNINGENS FORM OG INDHOLD 3 4. DET ELEKTRONISKE

Læs mere

SMS menuen 10.1. Generelt Rambøll SMS eller Beredskabsalarm er et modul som er udviklet til at sende SMS beskeder til forbrugeren via Blue Idea.

SMS menuen 10.1. Generelt Rambøll SMS eller Beredskabsalarm er et modul som er udviklet til at sende SMS beskeder til forbrugeren via Blue Idea. SMS menuen 10.1 10. SMS MENUEN Generelt Rambøll SMS eller Beredskabsalarm er et modul som er udviklet til at sende SMS beskeder til forbrugeren via Blue Idea. Systemet er enkelt at benytte. Rambøll FAS

Læs mere

Forsendelse af breve med Doc2Mail

Forsendelse af breve med Doc2Mail Forsendelse af breve med Doc2Mail Introduktion Med Doc2Mail kan du aflevere dokumenter fra dine alm. programmer direkte til modtageres digitale postkasse eller til KMD s printerservice. Printerservice

Læs mere

Fælles grundlag for strukturen i EPJ

Fælles grundlag for strukturen i EPJ Fælles grundlag for strukturen i EPJ G-EPJ som standard Gert Galster Sundhedsstyrelsens Enhed for Sundhedsinformatik G-EPJ som standard... for hvad? Der Der findes i i dag dag ingen entydig definition

Læs mere

Beskrivelse af Økonomisystemet

Beskrivelse af Økonomisystemet Beskrivelse af Økonomisystemet November 2011 Indholdsfortegnelse Indhold... 3 Overblik over systemet... 3 Kontoplan... 6 Fuldstændighed og nøjagtighed... 7 Aftaler i forbindelse med elektronisk udveksling

Læs mere

Integration mellem Acadre og GeoEnviron

Integration mellem Acadre og GeoEnviron 1. MÅLSÆTNING... 1 2. OPSÆTNING AF STAMDATA... 2 2.1 KL journalplan... 2 2.2 Parametre til GeoEnvirons mappe-struktur... 3 3. FUNKTIONALITET I GE BYGGESAG... 4 3.1 Oprettelse af ejendomme... 4 3.2 Søgning

Læs mere

Funktionen er et tillægsmodul som købes via JMA A/S kontakt vores salgsafdeling for priser samt yderligere information.

Funktionen er et tillægsmodul som købes via JMA A/S kontakt vores salgsafdeling for priser samt yderligere information. PDF-udskrift af eksterne dokumenter Det er i systemet muligt at sende visse eksterne dokumenter, f.eks. faktura, kreditnota, kontoudtog m.fl., direkte til kunden pr. e-mail med en vedhæftet pdf-fil, i

Læs mere

Stikords-referat fra Budget ERFA-møde, 22.10.2014 - gruppearbejder, VFL-notater og evaluering af mødet. Gruppearbejde, formiddag

Stikords-referat fra Budget ERFA-møde, 22.10.2014 - gruppearbejder, VFL-notater og evaluering af mødet. Gruppearbejde, formiddag Stikords-referat fra Budget ERFA-møde, 22.10.2014 - gruppearbejder, VFL-notater og evaluering af mødet Gruppearbejde, formiddag 1. Hvilket potentiale ser I i Råbalancen? Foreløbigt regnskab Periodeopgørelse

Læs mere

INFORMATION OM BOOKINGSYSTEMER TIL TENNISKLUBBER

INFORMATION OM BOOKINGSYSTEMER TIL TENNISKLUBBER INFORMATION OM BOOKINGSYSTEMER TIL TENNISKLUBBER Introduktion Powerbooking er en virksomhed, der har specialiseret sig i udvikling af bookingsystemer til tennisklubber. Systemet er udarbejdet i samarbejde

Læs mere

JTA-DynamicsKost JTA. Til. Microsoft Dynamics C5 vers. 3 eller højere. DATA. Jylland

JTA-DynamicsKost JTA. Til. Microsoft Dynamics C5 vers. 3 eller højere. DATA. Jylland -DynamicsKost Til Microsoft Dynamics C5 vers. 3 eller højere. -Data www.jta-jylland.dk -DynamicsKost vers. 1.2.1 til Microsoft Dynamics C5 1. Introduktion til -DynamicsKost -Kost til Microsoft Dynamics

Læs mere

Kasse- og Regnskabsregulativ for Middelfart Kommune

Kasse- og Regnskabsregulativ for Middelfart Kommune Kasse- og Regnskabsregulativ for Middelfart Kommune Regulativet er udarbejdet i henhold til Styrelseslovens 42, stk. 7. Indholdsfortegnelse 1 GENERELLE FORVALTNINGSBESTEMMELSER... 3 1.1 Indledning... 3

Læs mere

Vejledning i integration mellem GolfBox og Microsoft C5

Vejledning i integration mellem GolfBox og Microsoft C5 Vejledning i integration mellem GolfBox og Microsoft C5 Denne vejledning er udarbejdet til brugere, som benytter Microsoft C5 og C5 s PBS modul sammen med GolfBox. Vejledningen gælder for C5 ver. 4.00

Læs mere

Installationsguide. Integration af erhvervsdata fra NN Markedsdata til Microsoft Dynamics NAV 2015

Installationsguide. Integration af erhvervsdata fra NN Markedsdata til Microsoft Dynamics NAV 2015 Installationsguide Integration af erhvervsdata fra NN Markedsdata til Microsoft Dynamics NAV 2015 Indledning Dette dokument indeholder vejledning til installation af modulet NN Markedsdata i Dynamics NAV

Læs mere

PRAKTISK ERFARING OG FAGLIG KUNNEN

PRAKTISK ERFARING OG FAGLIG KUNNEN / 1 EV TRANSPORT Få optimeret forretningen med en effektiv transportløsning Det har stor betydning, at Elbek & Vejrup har branchekendskab, da problematikken fra idé til virkelighed ofte bliver meget kortere.

Læs mere

Startpakke**: kr. 1.500,- Licens: kr. 0,-

Startpakke**: kr. 1.500,- Licens: kr. 0,- Kontingentsystem med ClubPeople ClubPeople tilbyder nu klubberne et integreret kontingentsystem. Kontingentsystemet sikrer, at du som klubansvarlig kan få overblik over dine medlemmers betalinger og restancer.

Læs mere

Indlæsning og anvendelse af kontoskema Res_14 til resultatopgørelse 2014. Vejledning

Indlæsning og anvendelse af kontoskema Res_14 til resultatopgørelse 2014. Vejledning Indlæsning og anvendelse af kontoskema Res_14 til resultatopgørelse 2014 Vejledning December 2014 1 Indholdsfortegnelse 1 Formål med denne vejledning... 3 2 Hent filer med kontoskema og kolonneformat...

Læs mere

Momsvejledning. ectrl Light

Momsvejledning. ectrl Light Momsvejledning ectrl Light Side 1 af 23 01-11-2011 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 OPSÆTNING AF MOMS... 4 Momskoder... 5 Momsgruppe... 6 Varemomsgrupper... 8 Finanskonteringsgruppe... 9 Momsafregningsperioder...

Læs mere

6praksis DU VÆLGER SELV. - Brug din ret til 6 ugers selvvalgt uddannelse... 1. halvår 2012

6praksis DU VÆLGER SELV. - Brug din ret til 6 ugers selvvalgt uddannelse... 1. halvår 2012 DU VÆLGER SELV 1. halvår 2012 6praksis teori - Brug din ret til 6 ugers selvvalgt uddannelse... 1. halvår 2012 byder på seks forskellige kursuslinier for ledige med ret til seks ugers selvvalgt uddannelse.

Læs mere

Indberetning af formålsog årsregnskab 2014. Brugervejledning 1.0

Indberetning af formålsog årsregnskab 2014. Brugervejledning 1.0 Indberetning af formålsog årsregnskab 2014 Brugervejledning 1.0 1 Indledning Indhold 1 Indledning... 3 2 Klargøring af formåls og årsregnskab... 3 2.1 Find frem til rapportpakken... 3 2.2 Hovedmenuen til

Læs mere

Guide ved køb af økonomisystem

Guide ved køb af økonomisystem Guide ved køb af økonomisystem Microsoft Dynamics Nav (Navision) Economic Microsoft Dynamics C5 Guide ved køb af økonomisystem Det kan være vanskeligt at overskue fordele og ulemper i de mange forskellige

Læs mere

Her kan du se en oversigt over de ændringer, der er foretaget i opdateringer af SummaSummarum 4.

Her kan du se en oversigt over de ændringer, der er foretaget i opdateringer af SummaSummarum 4. Versionsoversigt Her kan du se en oversigt over de ændringer, der er foretaget i opdateringer af SummaSummarum 4. Version 4.31 (6. januar 2014) Forbedret mail support, ved anvendelse af Outlook 2003 Formatering

Læs mere

Installationsvejledningen til Fridag (og medlemsprogrammet) er medsendt separat.

Installationsvejledningen til Fridag (og medlemsprogrammet) er medsendt separat. LO Faglige Seniorer Regnskabsprogrammet FRIDAG Kom godt i gang Baggrund Februar 2012 TBL Regnskabsprogrammet Fridag er et lille regnskabsprogram til frivillige foreninger.. Programmet kan ikke håndtere

Læs mere

XELLENT BRUGER MANUAL

XELLENT BRUGER MANUAL XELLENT BRUGER MANUAL 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord... 5 Introduktion... 6 Velkommen... 6 Nøgle features:... 7 Kom godt i gang... 8 Licens aftale... 10 Dongle udseende:... 11 Installation af Xellent...

Læs mere

Vejledning i kontingentdelen. 1. Den fælles del (med og uden Nets/PBS)

Vejledning i kontingentdelen. 1. Den fælles del (med og uden Nets/PBS) Vejledning i kontingentdelen 1. Den fælles del (med og uden Nets/PBS) En af de store fordele ved Blåt Medlem er kombinationen af medlemsdatabase og regnskabsprogram. Det giver muligheden for en enkel kontingentopkrævning

Læs mere

IT-CENTRET. Stedet, hvor du kan lære IT på dit eget niveau, i dit eget tempo og din læringsstil AMU PÅ KURSUSCENTRET - KØGE HANDELSSKOLE

IT-CENTRET. Stedet, hvor du kan lære IT på dit eget niveau, i dit eget tempo og din læringsstil AMU PÅ KURSUSCENTRET - KØGE HANDELSSKOLE AMU IT-CENTRET PÅ KURSUSCENTRET - KØGE HANDELSSKOLE Stedet, hvor du kan lære IT på dit eget niveau, i dit eget tempo og din læringsstil Vi udbyder korte kurser indenfor følgende: Start din PC - Tekstbehandling

Læs mere

Regnskaber. Vi har nu startet 2 regnskaber 2006 og 2007, med status åben. Derefter skal vi have en kontoplan lavet

Regnskaber. Vi har nu startet 2 regnskaber 2006 og 2007, med status åben. Derefter skal vi have en kontoplan lavet Regnskabsdelen Regnskaber Kontoplan Bogføringstyper Åbningsbalance Bogføring Budget Udskrifter Ny konto i kontoplan Ny konto i udskrifter Kreditor / debitor Regnskab Vælg regnskaber - Så får vi et tomt

Læs mere

Adobe Acrobat Professional 11. ISBN nr.: 978-87-93212-08-4

Adobe Acrobat Professional 11. ISBN nr.: 978-87-93212-08-4 Adobe Acrobat Professional 11 ISBN nr.: 978-87-93212-08-4 I n d h o l d s f o r t e g n e l s e Hvad er Adobe Acrobat?... 1 Elektroniske dokumenter... 2 PDF... 2 Acrobat-programmer... 3 Hvor kommer dokumenterne

Læs mere

Denne vejledning er skrevet til kalkulationsprogrammet Sigma 2013, udviklet af Sigma Estimates A/S.

Denne vejledning er skrevet til kalkulationsprogrammet Sigma 2013, udviklet af Sigma Estimates A/S. Guide - Kom i gang Denne vejledning er skrevet til kalkulationsprogrammet Sigma 2013, udviklet af Sigma Estimates A/S. Alle rettigheder haves af Sigma Estimates A/S. Materialet må ikke kopieres, og er

Læs mere

Brugervejledning til Ofir Rekrutteringssystem - Kandidathåndtering

Brugervejledning til Ofir Rekrutteringssystem - Kandidathåndtering Brugervejledning til Ofir Rekrutteringssystem - Kandidathåndtering Denne version er senest opdateret: 09.01.2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Sådan logger du på... 2 Rediger brugerprofil...

Læs mere

Regnskabskurser på Business Centret. bliv klædt på til arbejdet i en regnskabsafdeling med Business Centrets intensive, praksisorienterede kurser

Regnskabskurser på Business Centret. bliv klædt på til arbejdet i en regnskabsafdeling med Business Centrets intensive, praksisorienterede kurser Regnskabskurser på Business Centret bliv klædt på til arbejdet i en regnskabsafdeling med Business Centrets intensive, praksisorienterede kurser regnskabskurser få tallene til at arbejde for dig business

Læs mere

Aktstykke nr. 28 Folketinget 2009-10. Afgjort den 19. november 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 9. november 2009.

Aktstykke nr. 28 Folketinget 2009-10. Afgjort den 19. november 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 9. november 2009. Aktstykke nr. 28 Folketinget 2009-10 Afgjort den 19. november 2009 28 Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 9. november 2009. a. Økonomi- og Erhvervsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning

Læs mere

User Management System UMS web brugervejledning

User Management System UMS web brugervejledning UMS web brugervejledning UMS web brugervejledning... 3 Skift password... 4 Skift password for en anden... 5 Opret gruppe... 7 Aktivitetslister... 9 SMS send... 12 Flettebreve... 12 Registrer telefonnummer

Læs mere

OPDATERINGSVEJLEDNING FOR AKC5 1.20 DECEMBER 2008

OPDATERINGSVEJLEDNING FOR AKC5 1.20 DECEMBER 2008 OPDATERINGSVEJLEDNING FOR AKC5 1.20 DECEMBER 2008 Denne vejledning beskriver installation af opdatering, nyheder og ændringer som skal bruges fra og med 1. januar 2009. Det er derfor meget vigtigt at du

Læs mere

Noter til KAP HORN programmer den 1 september 2006

Noter til KAP HORN programmer den 1 september 2006 Noter til KAP HORN programmer den 1 september 2006 Nyeste tiltag med KAP HORN programmer version 5.1.2: 1. Kreditorstyringen er blevet forbedret med: 1a. Overførsel af skyldige leverandørposter til Bogføringskladden

Læs mere

Shop Floor Control. Registrering. Med Shop Floor Control i Microsoft Navision. Axapta kan du indsamle og analysere

Shop Floor Control. Registrering. Med Shop Floor Control i Microsoft Navision. Axapta kan du indsamle og analysere Med Shop Floor Control i Microsoft Navision Axapta kan du indsamle og analysere produktionsrelaterede oplysninger, f.eks. arbejdstimer og produktionsaktiviteter, for at forbedre omkostningsstyringen samt

Læs mere