Winformatik. Et Grønlandsk Standardsystem. De fælleskommunale IT-samarbejde i Grønland

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Winformatik. Et Grønlandsk Standardsystem. De fælleskommunale IT-samarbejde i Grønland"

Transkript

1 De fælleskommunale IT-samarbejde i Grønland Winformatik Et Grønlandsk Standardsystem Moderne IT-løsningerne skal kunne følge med de konstant stigende krav til det offentliges produktivitet... Hvis en bruger har adgang til en bestemt funktion i Informatiksystemet, får brugeren automatisk adgang til den tilsvarende funktion i Winformatik! En samling af delsystemer/standardmoduler Winformatik er med sine mange fagspecifikke delmoduler det eneste standardsystem i verden, som er unikt udviklet og tilpasset den offentlige administration i Grønland, og som samtidigt er udviklet i de nyeste og mest udbredte teknologier. Hvert enkelt delsystem udgør et standardmodul, målrettet behovene indenfor et konkret administrativt område. Brugerne kan dermed vælge netop de moduler, som passer til den enkelte organisations opgaver. Modulernes standardisering sikrer en meget høj grad af integration mellem de forskellige forvaltningsområder og organisationers delsystemer. På den måde fremstår Winformatik som én samlet helhed. - F.eks. bygger alle delsystemer grundlæggende på oplysninger om personer i det centrale Winformatik Folkeregister. Data lagres kun ét sted! Winformatik ejes af Det fælleskommunale IT-samarbejde i Grønland. Systemet er udviklet i tæt kontakt med slutbrugerne, og er fra start til slut indrettet efter de grønlandske brugeres konkrete behov og ønsker. Ny funktionalitet på gennemprøvede koncepter Winformatik kan opfattes som en videreudvikling af Informatiksystemet, der med stor succes har været anvendt i samtlige grønlandske kommuner gennem mange år. Koncepterne for udviklingen af Informatiksystemet har vist sig at kunne producere stabile og driftssikre systemer. Informatiksystemet må dog i dag betragtes som både funktionelt og teknologisk forældet. Winformatik tilbyder helt ny funktionalitet baseret på topmoderne teknologi, men med samme høje stabilitet og driftsikkerhed, som er kendt fra Informatiksystemet. Unikt system?!?! Winformatik er efter enhver målestok et standardsystem, men der er helt klart en række faktorer, som gør det unikt i forhold til alle andre standardsystemer. Blandt de mest væsentlige af disse kan nævnes: Designet af offentlige myndigheder til offentligt brug i Grønland. Alle øvrige kendte standardsystemer er udviklet af private leverandører til privatøkonomisk brug i enten USA eller Europa! Ingen licensomkostninger eller afhængighed af private leverandører. Brugerne ejer det underliggende standardsystem, og bestemmer suverænt, hvordan og hvornår dette skal videreudvikles! Ingen konverteringsomkostninger, da Winformatik kan indføres som en glidende overgang fra Informatiksystemet! Minimale omkostninger til brugertræning, da alle begreber og sammenhænge er langt de fleste brugerne bekendt på forhånd! Winformatik er unikt, fordi det er målrettet offentligt brug og allerede NU findes i drift i adskillige kommuner og offentlige instanser... I takt med at der udvikles ny funktionalitet i Winformatik, udfases de tilsvarende Informatik-moduler. Ved at udskifte systemet lidt efter lidt, skabes ro og tryghed i omlægningen. Da de to systemer ydermere bruger samme database, sker overgangen glidende og ukompliceret. Dette minimerer brugernes risici drastisk, og sikrer at kontinuitet samt data ikke går tabt i et systemskift - Forhold der i modsat fald ville kunne gå hen og blive særdeles bekostelige!

2 Teknologisk i front Det har stor betydning for den kommunale administration at systemerne løbende udvikles i takt med at lovgivningen ændres og de generelle behov øges... Winformatik tilbyder en omfattende integration til Microsofts Office-suite og mange øvrige standardprogrammer! Internet-teknologien danner basis for Winformatik Winformatik bygger på den nyeste og hurtigst voksende teknologi som findes, nemlig internet-teknologi. De teknikker og værktøjer, som driver Internettet og i tusindvis af Intranet, er samtidig det bærende teknologiske fundament for Winformatik. Udviklingen af Winformatik kan derfor konstant drage nytte af de teknologiske landvindinger, som hele tiden sker indenfor internet-teknologien. Brugerne afvikler Winformatik via Microsoft Internet Explorer, som er verdens mest udbredte web-browser. Der er således ikke er behov for at installere noget specielt på de enkelte arbejdspladser for at køre Winformatik. Har man blot en lille smule øvelse i at surfe på Internettet, kan man gå i gang med at bruge Winformatik, og behovet for brugertræning indskrænkes dermed til det rent faglige indenfor brugens sagsområde. Baseret på Microsoft-produkter Til udviklingen af Winformatik anvendes helt primært værktøjer fra verdens absolut førende softwarehus, Microsoft. I kraft af Microsoft-produkternes store udbredelse og ikke mindst virksomhedens fokus på integration mellem dens mange forskellige udviklings og slutbrugerværktøjer, har brugeren nemt ved at kombinere Winformatik med et stort udvalg af forskellige standardprogrammer. Brugeren får en klar oplevelse af, at Winformatik er en fuldt integreret del af Microsoft Office Suiten, og kan derfor genbruge sin viden og erfaring omkring praktisk brug af Word, Excel m.v. Synergien mellem Winformatik og Office-produkterne gør at udnyttelsesgraden for hver af disse løsninger mangedobles. Blandt eksemplerne på denne integration er udskrivning af standardbreve med Word fra Inkasso og Skat, samt avanceret budgetlægning med Excel. Afpasset økonomien Udviklingen af Winformatik bygger på en model, som sikrer brugerne mod uforudsete udgifter. Ved at brugerne ejer hele systemet - og altså ikke bare de lokale tilpasninger, kan udviklingen af Winformatik langt bedre indrettes efter brugernes økonomi, end det er muligt med traditionelle (tilpassede) standardsystemer: Tilpasning til offentligt brug er normalt særdeles bekostelig, fordi langt de fleste traditionelle standardsystemer ikke tager højde for det offentliges særlige behov, men grundlæggende er målrettet det private erhvervsliv. En stor del af såvel leverandørernes som konsulenternes indtjening i relation til standardsystemer er normalt baseret på, at der sker hyppige ændringer i det underliggende standardsystem. Hvis brugerne enten har ingen eller kun begrænset indflydelse på hvilke ændringer, der bliver lavet i de underliggende systemer, kan disse blive tvunget til at gøre en række kostbare investeringer blot for at følge trop med standardsystemets udvikling. Gør man ikke det, risikerer man at komme til at sakke agter ud og dermed miste sine muligheder for at opnå support. Brugerfladen er den velkendte Internet Explorer browser, som de fleste kender fra besøg på Internettet... Som standardsystem er Winformatik unikt, fordi det fra starten af passer til opgaven, og fordi det ene og alene er brugerne, som bestemmer over dets udvikling!

3 Et system i stadig udvikling Winformatik er et levende system I takt med at lovgivningen og samfundet som helhed ændrer sig, stilles der løbende krav til ny funktionalitet og nye delsystemer. Gennem fastlæggelse af en konsekvent strategi og en gennemtænkt udviklingsmodel for Winformatik har kommunerne sikret sig, at deres edb-system løbende holdes ved lige og moderniseres, således at administrationen til enhver tid har et system, der evner at håndtere de krav, der stilles såvel fra internt som eksternt hold. Der er hjælpetekster indbygget i systemet, således at brugerne kan få præcis de oplysninger, som de har brug for, om hvorledes systemet skal anvendes! Den kommunale datamodel er opbygget på grundlag af erfaringer indsamlet gennem mere end 16 år! Udbyggede hjælpefunktioner I kraft af at systemets forskellige delmoduler løbende videreudvikles, må brugerne nødvendigvis have adgang til ajourførte informationer og brugervejledninger. Også her understøtter valget af Internet og webteknologien naturligvis brugernes behov. I stedet for at basere sig på store mængder papirdokumentation, som hurtigt ville blive forældet, tilbyder Winformatik en grafisk brugergrænseflade med en omfattende indbygget online hjælp. Brugere af Winformatik har endvidere tilgang til en dynamisk opdateret support-website på adressen: Via support-websitet kan brugerne ikke bare finde konkrete råd og vejledninger i alle systemets dele, men også indrapportere egne ønsker og forslag til ny funktionalitet, samt løbende følge med i hvad Det Fælleskommunale ITudvalg konkret har besluttet at sætte i udvikling, og hvorledes de øvrige indkomne forslag prioriteres. Herudover tilbyder det private firma KIMIK it A/S alle former for udvikling og konsulentbistand omkring Winformatik samt en grønlandsk talende hotlinesupport, der er åben på alle hverdage indenfor normal arbejdstid. Én samlet database for alle kommunens systemer Under Winformatik ligger en database, hvis struktur defineres og vedligeholdes som et meget væsentligt led i hele udviklingsprocessen. Det er et vigtigt designkriterium, at én oplysning kun opbevares ét sted i databasen. F.eks. findes en persons navn kun i folkeregistersystemets databasestruktur. Hvis andre delsystemer har behov for navnet, hentes dette fra folkeregistersystemet. Herved sikres datas konsistens og løbende opdatering. Winformatik tilbyder fleksible udskrifter For alle udskrifter gælder, at brugeren vælger, hvordan resultatet skal præsenteres, og hvor det skal sendes hen: Direkte til printer Vises på skærm med mulighed for bladning, søgning, udskrift til printer Åbnes i Word eller Excel med mulighed for viderebearbejdning Åbnes i Acrobat Reader med mulighed for f.eks. at videresende en udskriftsklar udgave til andre via elektronisk post Alle udskrifter til politikerne og borgerne er naturligvis dobbeltsprogede. Alle standardbreve i Winformatik er dobbeltsprogede! Standardbreve fra alle delsystemer Alle delsystemer indeholder en kunde-overbliksside. Fra denne side kan systemet danne standardbreve med indflettede oplysninger om afsender og modtager, f.eks. navn, adresse og fax-nummer. Som standard findes brev, fax og følgeskrivelse.

4 De enkelte delsystemer i Winformatik Winformatik er opbygget som ethvert andet moderne standardsystem med en samling tilknyttede delsystemer, som den enkelte kunde kan vælge til eller fra, alt efter behov og organisationstype. Hovedparten af de nuværende delmoduler sigter primært mod at dække behovene ved administrationen i de grønlandske kommuner, men kan uden større tilpasning anvendes af en række andre offentlige administrationer. Hertil kommer, at KIMIK it A/S gennem tiden har udviklet en lang række løsninger, baseret på netop samme værktøjskasse. Disse løsninger benyttes i dag f.eks. indenfor Grønlands Erhvervsregister, Sundhedsvæsenet og mange flere. Samlet set benyttes standardsystemet således dagligt af et endog meget stort antal institutioner og brugere uden for den kommunale sektor. Winformatik standardsystemet omfatter aktuelt følgende delmoduler: I Winformatik bliver folkeregisteret opdateret dagligt, således at en ændring, der f.eks. er indrapporteret til CPR om tirsdagen, ligger på kommunens system onsdag morgen! Folkeregister Inkasso Bogholderi Budget Skat Social Teknik System-administration Folkeregister Folkeregistermodulet baserer sig på daglige ajourføringer via telekommunikation fra det Centrale Person Register i Danmark. Ajourføringen omfatter alle personer, der bor eller har boet i Grønland indenfor en given årrække. Det betyder bl.a. at folkeregister-systemet i Nuuk kommune kender den aktuelle adresse på alle personer i Uummannaq. Systemet får også besked hvis en person skifter adresse i Danmark. Ud over navn og adresse rummer systemet oplysninger om familieforhold (ægtefælle, børn, forældre), statsborgerskab, umyndiggørelse, m.v. Systemet indeholder 5 års historik på adresser, navne og civilstand, samt mulighed for at udskrive bopælsattest. Hovedfunktioner i folkeregisteret: Man kan bl.a. udskrive bopælsattester direkte fra folkeregister-delsystemet på grønlandsk og dansk. Statusside med seneste opdateringsdato og antal indbyggere pr. distrikt Søgning på personer ud fra CPR-nummer, navn, adresse, historiske oplysninger Søgning på kommuner, myndigheder, veje, postnumre Udskrivning af bopælsattest for en person med og/eller uden samboende personer Udskrifter af lister for personer, adresser, børn, befolkningsstatistik Distriktsopdeling Advis-liste med personer, omfattet af den daglige ajourføring fra CPR i Danmark Diagnose-liste som hjælp til adresse-korrektioner

5 Inkassomodul Inkassomodulet giver mulighed for at styre de enkelte kunders økonomiske mellemværende med kommunen. Navn og adresse hentes fra Folkeregistersystemet. Delsystemet håndterer herudover en række stamoplysninger, som f.eks. sprog (grønlandsk/dansk), kategori, og om der skal udsendes månedsopgørelse. Det er muligt at angive relationer mellem kunder, f.eks. at en person ejer et firma. Dagbogsnotater og aftaler kan angives for den enkelte kunde. Fakta om Winformatik Baseret på den sidste nye internet-teknologi Brugervenlig betjeningsflade, kendt fra Internettet Baseret på årelange erfaringer med leverancer af edb-systemer til de grønlandske kommuner Gennemprøvet koncept, skræddersyet til de grønlandske kommuner Dobbeltsprogede udskrifter til borgere og politikere Modulet indeholder et oversigtsbillede for det økonomiske mellemværende for en kunde. Restancen kan valgfrit vises sorteret med ældste/yngste øverst, ligesom der er mulighed for at vise eller skjule historiske mellemværender. Restance for relaterede kunder vises i sammendrag, og der kan hoppes til en detaljeret visning. Systemet rummer en mængde brevskabeloner. Dels standardbreve, hvor kun navn og adresse på kunde hentes, dels egentlige Inkassobreve, hvor der indflettes oplysninger om restancer m.v. fra systemet. Man kan således foretage en udvælgelse af kunder på basis af restancer, kundekategori, kommune/distrikt m.v. og herudfra danne en flette-fil til brug for brevforsendelse til de udvalgte kunder. Det er muligt at udskrive regninger samt foretage påligning. Regninger kan udskrives med eller uden FI-kort, ligesom de kan tilmeldes automatisk opkrævning via PBS. Hvis der udskrives med FI-kort eller anvendes PBS, kan der efterfølgende foretages automatisk bogføring ud fra oplysninger hentet elektronisk fra banken. På basis af påligningerne kan der dannes regningsudskifter, der viser hvilke påligninger, den enkelte kunde er blevet påført siden sidst. Regningsudskriften kan vedlægges månedsoversigten som bilag eller udsendes separat. Fra systemet kan der udskrives kontoudtog, restanceopgørelser, kundelister, restancestatistik m.v. Årsopgørelse vedrørende A-bidrag udskrives hvert år i januar, og sendes til henholdsvis den bidragspligtige og dennes skattekommune. I forbindelse med udbetaling af overskydende skat kan der udskrives en liste over debitorer med anden skattekommune, således at man kan anmode om at få restancen modregnet i skattekommunen. Endelig rumme systemet mulighed for at oprette og håndtere inkassosager. Dette kan lette behandlingen af bidragssager og sager hvor der omkræves og afregnes på vegne af andre (f.eks. politi eller andre kommuner). Inkasso modulet sikre nemt og hurtigt overblik over en borgers udeståender og tilgodehavender Hovedfunktioner i inkassomodulet: Vedligehold af stamdata for kunder inkl. relationer, dagbog og aftaler Vedligehold af navn og adresse for ikke-personer Oversigt over restance opgjort pr. art, pr. post, pr. bevægelse Standardbreve m/u brevnummer, m/u journalnummer Inkassobreve T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T10, T11, m.fl. Regningsudskrivning Påligning med tilhørende regningsudskrivning på grundlag af disse Udvælgelse af kunder Udskrift af kontoudtog, restancelister m.m. Udskrift af debitorer med anden skattekommune Årsopgørelse vedrørende A-bidrag Inkasso-sager PBS-opkrævning

6 Bogholderi- og Budgetmodul Bogholderi Bogholderimodulet indeholder bilags- og kasseregistrering, automatisk bogføring af FI-indbetalinger samt kreditorafregning. Kreditorafregning kan håndtere bankoverførsel, FI- og giro-kort. Modulet indeholder sider til kontrol af bogføring, herunder forbrugskontrol, hvor realiserede omsætningstal sammenlignes grafisk med budgettal. Der er et omfattende udvalg af udskrifter. Fra systemet kan der ligeledes udtrækkes regnskabs- og budgettal til regneark. Kontoplan, arter og konteringsregler, samt øvrige basisoplysninger (regnskaber, standardkonti, m.v.) vedligeholdes via overskuelige skærmbilleder. I bilagskontrolsystemet kan det for de enkelte konti angives hvilke personer, der henholdsvis er attestations- og anvisnings-berettigede. Et opslagsbillede giver adgang til at få vist indscannede underskrifter og andre oplysninger for de berettigede personer for de enkelte konto- eller arts-nummer. Endvidere indeholder delsystemet en mulighed for at føre kontrol med udleverede rekvisitioner, herunder udskrivning af kvitteringsark. Funktioner i bogholderi-delsystemet Anvendelse af regneark indgår som en integreret del af budgetsystemet! Bilags- og kasseregistrering, FI-indbetalinger, kreditorafregning Opslagssider til kontoudtog, forbrugsoversigt, søgning efter posteringer, saldotal, journal-oversigt, m.v. Udskrift af kontoudtog, journaler, kontoplan, konteringsregler, posteringer, balance, registrantlister Udtræk til regneark Oprettelse af konti, arter og konteringsregler, m.v. Angivelse af attestations- og anvisnings-berettigede, opslag efter samme Kontrolsystem for udleverede rekvisitioner Winformatik Bogholderi er sammen med Budgetmodulet verdens eneste standard økonomisystem, som er specifikt tilpasset offentlig administration i Grønland... Budget Budgetmodulet støtter økonomichefen i budgetlægningsprocessen. Udover den basale budgetlægning er der mulighed for udtræk til regneark, således at fagforvaltningerne kan komme med hver sit budget-oplæg, der efter økonomichefens kontrol kan genindlæses i systemet. Likviditets- og Finansieringsoversigt dannes som regneark, så økonomichefen kan arbejde videre med tallene før fremlæggelse for kommunalbestyrelse/økonomiudvalg. Tillægsbevillinger kan indtastes i grupper, så det tydeligt fremgår om der er tale om omplacering eller træk på kassebeholdningen. På grundlag af fremskrivningsprocenter for de enkelte standardkonti kan man på basis af forrige års budget danne et såkaldt reference-budget, der er udtryk for uændret service-niveau. Reference-budgettet kan hvis det ønskes indlægges som startpunkt for budgetlægningen. Alternativt startes med et blankt budget. Uanset hvilken af de to metoder, man vælger, så kan man lave en sammenligning mellem budgetforslaget og reference-budgettet, således at ændringer i forhold til sidste år fremstår tydeligt. Ved budgetlægning angives en månedsfordeling, således at der efterfølgende kan laves likviditetsstyring. Systemet giver mulighed for at arbejde med op til i alt 8 overslagsår.

7 Skatte og Socialmodul Budget, fortsat Der kan tilknyttes budgetbemærkninger til konti på alle niveauer. Bemærkningerne indtastes i alm. tekstbehandling, og kan flettes sammen med budget tallene til et kommenteret budget. Bemærkningerne kan kopieres fra år til år, og efterfølgende tilrettes. Funktioner i budgetmodulet Åbning og vedtagelse af budgettet Indtastning af budget Udtræk til Excel regneark, og efterfølgende indlæsning efter ændring i regnearket Indtastning af budgetbemærkninger, og udskrift af samme Sammenligning med referencebudget Indtastning og udskrift af tillægsbevillinger Dannelse af likviditets- og finansierings-oversigt som Excel regneark Diverse budgetudskrifter Skattemodulet tilbyder muligheder for tværkommunalt samarbejde og regionalisering af skatteadministration! Skat Modulet tager udgangspunkt i en mandtals-side med mulighed for dannelse af såvel standardbreve som skattebreve (S21), hvor oplysninger fra selvangivelse og lønsedler flettes sammen. Fra mandtalssiden kan der automatisk slås op i Told & Skats R75-oplysninger. Udskrivning af FI-kort (Bankerne Fællesindbetalingskort) for restskat med laserprinter. Åbner for automatisk bogføring af indbetalingerne. Bankoverførsel af overskydende skat. På slutopgørelsen anføres hvilken bankkonto beløbet er overført til. Man kan udvælge bestemte skatteydere, f.eks. fiskere, og på en gang få udskrevet R75 for disse. Funktioner i skattemodulet Opslag i mandtal med mulighed for udskift af standardbreve, S6, S21a, S21c og S23 Integration med Told & Skats R75 Indtastning af bankkonto til overskydende skat Udskrift af FI-kort via Word eller Crystal Reports Bankoverførsel af overskydende skat via Grønlandsbankens Web-Erhverv. Excel-regneark gør det nemt at udarbejde grafiske præsentationer af relevante nøgletal. Social Modulet indeholder bl.a. et børnetilskudssystem, der henter oplysninger om børn og deres forældre i folkeregister og skattesystem. Der er mulighed for at oprette undtagelseskort f.eks. i forbindelse med anbringelse udenfor hjemmet eller hvis tilskuddet skal udbetales til en anden end forældrene. Automatisk bogføring og overførsel til modtagers bankkonto via Grønlandsbankens Web-Erhverv.

8 Teknisk Område og Systemadministration Social, fortsat I boligsikringssystemet håndteres ansøgninger om boligsikring. Systemet henter oplysninger i folkeregister og skattesystem til kontrol af ansøgningen. Via en lang række kontrolfunktioner, f.eks. om ansøgningens oplysninger om husstand stemmer med folkeregistrets, og indkomstoplysningerne svarer til skattesystemets, kan sagsbehandleren lade systemet danne enten et tilsagnsog afslagsbrev, som sendes til ansøgeren. For ansøgere, som er fundet berettigede, afvikles en månedlig kørsel med beregning, bogføring, dannelse og automatisk -forsendelse af data til INI A/S, og oplysningsbreve til øvrige udlejere. Kørslen danner ligeledes automatisk bankoverførsel af boligsikring til samtlige udlejere. Såvel børnetilskud som boligsikring indeholder et omfattende opslagsværk med fritekst-søgemulighed i relevante bekendtgørelser m.v. Funktioner i socialmodulet Det er suverænt ejerne af systemet - og dermed brugerne, der prioriterer og beslutter, hvad der skal udvikles! Børnetilskud med beregning, undtagelseskort, bogføring og bankoverførsel Boligsikring med beregning, kontrol, bogføring, dataoverførsel til INI og bankoverførsel Sagsbehandler-leksikon Teknisk Område Udover Winformatik -systemets generelle faciliteter til regningsudskrivning, budgetlægning og økonomistyring, indeholder den aktuelle udgave af standardsystemet et mindre modul til håndtering af vakantboligadministration. Ved siden af de standardmoduler, der allerede ligger i Winformatik, findes forskellige ikke-kommunale delmoduler. Kiffaq er en sådan løsning, som er neregnet til håndtering af time-, salgs, materiale og kontraktstyring. Det Fælleskommunale IT-udvalg, KAQA overvejer en evt. anskaffelse og tilpasning af Kiffaq-modulet til brug for de kommunale entreprenørpladser, samt generel indkøbs og lagerstyring. Systemadministration Winformatik indeholder en central funktion til administration af brugere, rettigheder, afdelinger, terminaler og printere. Brugerrettigheder er integreret med Informatiksystemet, således at hvis en bruger har adgang til en bestemt funktion i Informatiksystemet, så får brugeren automatisk adgang til den tilsvarende funktion i Winformatik-systemet. Der er mulighed for at kopiere rettigheder fra én bruger til en anden, f.eks. når en bruger overtager en anden brugers funktion i kommunen. Tilpasning af Winformatik-systemet til den enkelte kommune ved hjælp af system-konstanter. Her angives f.eks. kommunens FI-nummer, placering af skabeloner, m.v. System og brugeradministration i Winformatik er nem og overskuelig... Funktioner i systemadministration Sider til vedligehold af brugere, rettigheder, afdelinger, terminaler og printere Side til angivelse af system-konstanter Udskrift af brugere, rettigheder, Informatik-skærmbilleder og Winformatik -sider

9 Videreudvikling af Winformatik Et levende system følger med udviklingen... I takt med at lovgivningen og samfundet som helhed ændrer sig, stilles der løbende krav til nye IT-værktøjer. Gennem udviklingen af Winformatik har kommunerne sikret sig, at de til enhver tid har et edb-system, som løbende bliver holdt ved lige og moderniseret, således at administrationen altid har et system, der håndterer de aktuelle behov. Ændringer i lovgivningen og den generelle samfundsudvikling stiller løbende større krav til edb-systemerne. Winformatik forbedres og udvides i takt med disse behov. Forbedringer og udvidelser af eksisterende funktioner I øjeblikket foregår udviklingsaktiviteter primært indenfor forbedringer af eksisterende Winformatik -moduler, omlægning af Informatikfunktionalitet og sidst men ikke mindst inddragelse af helt nye funktionsområder, som der ikke tidligere har eksisteret fælles edb-løsninger til at håndtere. Winformatik er således i stadig udvikling. Samtidig med at de eksisterende funktioner i Informatiksystemet lægges over i Winformatik, sker der herudover løbende forbedringer og udvidelser af systemets mange eksisterende funktioner. Udviklingen sker på grundlag af indkomne brugerønsker, som regelmæssigt behandles og prioriteres. Ud fra denne prioritering udvælger og iværksætter Det Fælleskommunale IT-udvalg konkrete udviklingsprojekter. Der foreligger således til enhver tid en godkendt projektplan, der bestemmer rækkefølgen og omfanget af de enkelte udviklingsprojekter. Faggrupper Til at styre de enkelte projekter nedsætter IT-Udvalget faggrupper, som består af brugere med særlig ekspertise inden for projektområdet. Indenfor rammerne af projektplanen, bestemmer de enkelte faggrupper alle nærmere detaljer, omkring hvordan funktionaliteten skal udformes. Økonomi Udviklingen af Winformatik finansieres gennem en fælles udviklingspulje, hvortil de deltagende kommuner og evt. andre af systemets medejere bidrager i henhold til en mellem disse indbyrdes fastsat fordelingsnøgle. Gennem deltagelse i Det Fælleskommunale IT-udvalg sikres den enkelte kommune et fuldstændigt indblik i beslutningerne og dermed indflydelse på, at dens investeringer på IT-området bliver brugt til netop det, kommunen ønsker. Udviklingsplanerne ligger online De af Det fælleskommunale IT-udvalg til enhver tid fastlagte udviklingsplaner for Winformatik s findes offentligt tilgængelige online på henholdsvis supportwebsitet: support.kimik-it.gl og på Det Fælleskommunale IT-Udvalgs egen hjemmeside: Der er indbygget anvisninger i Winformatik, hvor man kan hente support fra. På disse websites kan enhver bruger eller anden interessent/samarbejdspartner løbende følge med i både status på alle igangværende udviklingsopgaver, såvel som man kan få en oversigt over hvilke forventninger, der er til kommende udviklingsprojekter.

Erfaringer fra statslige IT-projekter hvordan gør man det bedre? Rapport og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet

Erfaringer fra statslige IT-projekter hvordan gør man det bedre? Rapport og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet Erfaringer fra statslige IT-projekter hvordan gør man det bedre? Rapport og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet Indhold Forord 2 Indledning 3 Formål og målgruppe 3 Afgrænsning og metode

Læs mere

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk Agile metoder i it-baserede forretningsprojekter Vejledning om agil udvikling i den offentlige sektor Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk ISBN (internet): 978-87-92572-12-7

Læs mere

Overordnede principper og best practice

Overordnede principper og best practice Overordnede principper og best practice Version 1.0, april 2009 Fællesoffentlige it-arkitekturkrav Fællesoffentlige it-arkitekturkrav Overordnede principper og best practice Udgivet af: IT- & Telestyrelsen

Læs mere

De udførende virksomheders it-behov og it-krav

De udførende virksomheders it-behov og it-krav De udførende virksomheders it-behov og it-krav Rapport under projektet Ny viden til Byggefagene Martin Profit Jakobsen, BASIT Mette Øbro, Dansk Byggeri December 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1.1.

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

Væksthus Midtjylland Få styr på bøvlet

Væksthus Midtjylland Få styr på bøvlet Væksthus Midtjylland Få styr på bøvlet Bogføring og regnskab i mindre virksomheder Væksthus Midtjylland Få styr på bøvlet Peter Rose Forfatter: registreret revisor Peter Rose www.peter-rose.dk Få styr

Læs mere

10 gode eksempler på administrative effektiviseringer i kommunerne

10 gode eksempler på administrative effektiviseringer i kommunerne 1 10 gode eksempler på administrative effektiviseringer i kommunerne KL Økonomisk Sekretariat Weidekampsgade 10 DK-2300 København S Telefon: 33 70 33 70 2 Indholdsfortegnelse Bedre og billigere administration

Læs mere

Kom godt i gang med regnskabsdelen af Blåt Medlem

Kom godt i gang med regnskabsdelen af Blåt Medlem Kom godt i gang med regnskabsdelen af Blåt Medlem Den opbyggelige historie om hvordan man kan starte her:... og ende her: Skrevet af Kim S. Andreasen og Jens Sørensen Kom godt i gang med regnskabsdelen

Læs mere

Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg

Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg 2 Indhold DEL I: Kommunalbestyrelsesarbejdet i praksis 03 Kapitel 1 Gode arbejdsvilkår i kommunalbestyrelsen 13 Kapitel 2 Arbejdsdelingen mellem borgmester,

Læs mere

Budgettet som styringsredskab. - realistiske og målbare budgetforudsætninger på det specialiserede socialområde

Budgettet som styringsredskab. - realistiske og målbare budgetforudsætninger på det specialiserede socialområde Budgettet som styringsredskab - realistiske og målbare budgetforudsætninger på det specialiserede socialområde KL s Økonomiske Sekretariat September 2009 Indholdsfortegnelse Budgettet som styringsredskab

Læs mere

12 principper for økonomisk styring af de specialiser e- de sociale tilbud på voksenområdet

12 principper for økonomisk styring af de specialiser e- de sociale tilbud på voksenområdet 12 principper for økonomisk styring af de specialiser e- de sociale tilbud på voksenområdet I umiddelbar forlængelse af økonomiaftalen for 2010 offentliggjorde KL 8 gyldne regler for udgiftsstyring af

Læs mere

DEN DIGITALE VEJ TIL FREMTIDENS VELFÆRD

DEN DIGITALE VEJ TIL FREMTIDENS VELFÆRD DEN DIGITALE VEJ TIL FREMTIDENS VELFÆRD DEN FÆLLESOFFENTLIGE DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011-2015 REGERINGEN / KL / DANSKE REGIONER AUGUST 2011 INDHOLD SLUT MED PAPIRBLANKETTER OG BREVPOST Fokusområde 1 EFFEKTIV

Læs mere

Lær af de bedste CASE-STUDIER OM DIGITALISERING OG PRODUKTIVITET I DEN OFFENTLIGE SEKTOR

Lær af de bedste CASE-STUDIER OM DIGITALISERING OG PRODUKTIVITET I DEN OFFENTLIGE SEKTOR Lær af de bedste CASE-STUDIER OM DIGITALISERING OG PRODUKTIVITET I DEN OFFENTLIGE SEKTOR DET DIGITALE RÅD 8. RAPPORT januar 2014 1 FORORD... 1 INDLEDNING... 3 2. UFORLØST PRODUKTIVITETSPOTENTIALE I DEN

Læs mere

JUNI 2006 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTURPROJEKTER WWW.KUM.DK ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTUR- PROJEKTER

JUNI 2006 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTURPROJEKTER WWW.KUM.DK ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTUR- PROJEKTER JUNI 2006 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE WWW.KUM.DK ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTUR- PROJEKTER Udgivet af: Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København K Tlf.: 3392 3370 Fax: 3391 3388 E-mail:

Læs mere

Søg penge til din forskning

Søg penge til din forskning K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Søg penge til din forskning En vejledning i at identificere relevante ansøgningsmuligheder, optimere projektbeskrivelser, tidslinjer og budgetter samt i at skrive

Læs mere

EFFEKTIV& INNOVATIV KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 DIGITALISERING AF DEN. Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015

EFFEKTIV& INNOVATIV KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 DIGITALISERING AF DEN. Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 EFFEKTIV& INNOVATIV DIGITALISERING AF DEN KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 Side 1 af 32 FRA STRATEGI TIL HANDLING Digitalisering er et

Læs mere

Betalingsservice En opfølgning på ånålysen frå 2011

Betalingsservice En opfølgning på ånålysen frå 2011 Betalingsservice En opfølgning på ånålysen frå 2011 Juni 2014 2014 Betalingsservice Oplag [xxxx] stk. On-line ISBN [xxxx] ISBN [xxxx] Design: Liebling A/S Tryk: Rosendahls [Navn] Redegørelsen er udarbejdet

Læs mere

Udviklingen på CPR-området i de seneste 20-25 år frem til 2009

Udviklingen på CPR-området i de seneste 20-25 år frem til 2009 CPR-KONTORET April 2009 Udviklingen på CPR-området i de seneste 20-25 år frem til 2009 Forord CPR-systemet havde den 2. april 2008 været i drift i 40 år. Men historien begyndte i virkeligheden for nu 85

Læs mere

DEBATOPLÆG OM DEN KOMMENDE FÆLLES- OFFENTLIGE STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD DIGITAL VELFÆRD NYE MULIGHEDER FOR VELFÆRDSSAMFUNDET

DEBATOPLÆG OM DEN KOMMENDE FÆLLES- OFFENTLIGE STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD DIGITAL VELFÆRD NYE MULIGHEDER FOR VELFÆRDSSAMFUNDET DEBATOPLÆG OM DEN KOMMENDE FÆLLES- OFFENTLIGE STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD DIGITAL VELFÆRD NYE MULIGHEDER FOR VELFÆRDSSAMFUNDET REGERINGEN / KL / DANSKE REGIONER MARTS 2013 FORORD 3 DANSKERNE ER DIGITALE

Læs mere

Kom godt i gang med IKT-bekendtgørelsen

Kom godt i gang med IKT-bekendtgørelsen Det almene byggeri Kom godt i gang med IKT-bekendtgørelsen Anbefalinger til brug for bygherre og bygherrerådgiver Byggeskadefonden Maj 2014 Kom godt i gang med IKT-bekendtgørelsen IKT: Forkortelse for

Læs mere

Værktøjskasse Version 4

Værktøjskasse Version 4 Værktøjskasse Version 4 4. januar 2010 Indholdsfortegnelse 1. Projektorganisation og projektarbejde... 6 1.1 Rollefordeling i en projektorganisation...6 1.2 Gode råd om projektarbejde og projektgrupper...12

Læs mere

Regionernes fælles strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet

Regionernes fælles strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet UDKAST 21-11-2012 De fem regioner Regionernes fælles strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet Til godkendelse 29-11-2012 Martin Thor Hansen (mth@regioner.dk) [Vælg en dato] Ledelsesresumé... 2 Afsæt

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forord...4. 1. Indledning...6

Indholdsfortegnelse. Forord...4. 1. Indledning...6 Vejledning til bekendtgørelse om krav til information og samtykke ved lagring af eller adgang til oplysninger i slutbrugerens terminaludstyr, Cookie-bekendtgørelsen. 2. udgave, april 2013 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Deloitte IT Solutions Marts 2013. Nyt it-system Succes eller fiasko?

Deloitte IT Solutions Marts 2013. Nyt it-system Succes eller fiasko? Deloitte IT Solutions Marts 2013 Nyt it-system Succes eller fiasko? Indholdsfortegnelse 3 4 8 14 19 20 24 26 27 29 30 34 1. Forord 2. Generelt om it-projekter 3. Business case 4. Fremgangsmåde for valg

Læs mere

Anbefalinger. god udbudskultur udbud med omtanke

Anbefalinger. god udbudskultur udbud med omtanke Anbefalinger god udbudskultur udbud med omtanke 2012 Titel: Anbefalinger til god udbudskultur udbud med omtanke Grafisk produktion: Rosendahls Schultz Grafisk On-line ISBN 978-87-7029-509-3 Udbudsrådet

Læs mere

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Edisonsvej 18. 1. 5000 Odense C Tlf. 72 42 37 00 info@servicestyrelsen.dk

Læs mere

Digital Signatur Sikker brug af digital signatur

Digital Signatur Sikker brug af digital signatur Digital Signatur IT- og Telestyrelsen December 2002 Resumé Myndigheder, der ønsker at indføre digital signatur, må ikke overse de vigtige interne sikkerhedsspørgsmål, som teknologien rejser. Det er vigtigt,

Læs mere

Anbefalinger til kommuner vedrørende brugerstyring i forbindelse med kommunalreformen

Anbefalinger til kommuner vedrørende brugerstyring i forbindelse med kommunalreformen Anbefalinger til kommuner vedrørende brugerstyring i forbindelse med kommunalreformen Videnskabsministeriet i samarbejde med KL November 2005 > Anbefalinger til kommuner vedrørende brugerstyring i forbindelse

Læs mere

Status på den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015. - Den digitale vej til fremtidens velfærd. Digitaliseringsstyrelsen

Status på den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015. - Den digitale vej til fremtidens velfærd. Digitaliseringsstyrelsen Status på den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015 - Den digitale vej til fremtidens velfærd Digitaliseringsstyrelsen Marts 2015 Side 2 af 25 Indholdsfortegnelse Baggrund og metode... 3 Status

Læs mere