Winformatik. Et Grønlandsk Standardsystem. De fælleskommunale IT-samarbejde i Grønland

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Winformatik. Et Grønlandsk Standardsystem. De fælleskommunale IT-samarbejde i Grønland"

Transkript

1 De fælleskommunale IT-samarbejde i Grønland Winformatik Et Grønlandsk Standardsystem Moderne IT-løsningerne skal kunne følge med de konstant stigende krav til det offentliges produktivitet... Hvis en bruger har adgang til en bestemt funktion i Informatiksystemet, får brugeren automatisk adgang til den tilsvarende funktion i Winformatik! En samling af delsystemer/standardmoduler Winformatik er med sine mange fagspecifikke delmoduler det eneste standardsystem i verden, som er unikt udviklet og tilpasset den offentlige administration i Grønland, og som samtidigt er udviklet i de nyeste og mest udbredte teknologier. Hvert enkelt delsystem udgør et standardmodul, målrettet behovene indenfor et konkret administrativt område. Brugerne kan dermed vælge netop de moduler, som passer til den enkelte organisations opgaver. Modulernes standardisering sikrer en meget høj grad af integration mellem de forskellige forvaltningsområder og organisationers delsystemer. På den måde fremstår Winformatik som én samlet helhed. - F.eks. bygger alle delsystemer grundlæggende på oplysninger om personer i det centrale Winformatik Folkeregister. Data lagres kun ét sted! Winformatik ejes af Det fælleskommunale IT-samarbejde i Grønland. Systemet er udviklet i tæt kontakt med slutbrugerne, og er fra start til slut indrettet efter de grønlandske brugeres konkrete behov og ønsker. Ny funktionalitet på gennemprøvede koncepter Winformatik kan opfattes som en videreudvikling af Informatiksystemet, der med stor succes har været anvendt i samtlige grønlandske kommuner gennem mange år. Koncepterne for udviklingen af Informatiksystemet har vist sig at kunne producere stabile og driftssikre systemer. Informatiksystemet må dog i dag betragtes som både funktionelt og teknologisk forældet. Winformatik tilbyder helt ny funktionalitet baseret på topmoderne teknologi, men med samme høje stabilitet og driftsikkerhed, som er kendt fra Informatiksystemet. Unikt system?!?! Winformatik er efter enhver målestok et standardsystem, men der er helt klart en række faktorer, som gør det unikt i forhold til alle andre standardsystemer. Blandt de mest væsentlige af disse kan nævnes: Designet af offentlige myndigheder til offentligt brug i Grønland. Alle øvrige kendte standardsystemer er udviklet af private leverandører til privatøkonomisk brug i enten USA eller Europa! Ingen licensomkostninger eller afhængighed af private leverandører. Brugerne ejer det underliggende standardsystem, og bestemmer suverænt, hvordan og hvornår dette skal videreudvikles! Ingen konverteringsomkostninger, da Winformatik kan indføres som en glidende overgang fra Informatiksystemet! Minimale omkostninger til brugertræning, da alle begreber og sammenhænge er langt de fleste brugerne bekendt på forhånd! Winformatik er unikt, fordi det er målrettet offentligt brug og allerede NU findes i drift i adskillige kommuner og offentlige instanser... I takt med at der udvikles ny funktionalitet i Winformatik, udfases de tilsvarende Informatik-moduler. Ved at udskifte systemet lidt efter lidt, skabes ro og tryghed i omlægningen. Da de to systemer ydermere bruger samme database, sker overgangen glidende og ukompliceret. Dette minimerer brugernes risici drastisk, og sikrer at kontinuitet samt data ikke går tabt i et systemskift - Forhold der i modsat fald ville kunne gå hen og blive særdeles bekostelige!

2 Teknologisk i front Det har stor betydning for den kommunale administration at systemerne løbende udvikles i takt med at lovgivningen ændres og de generelle behov øges... Winformatik tilbyder en omfattende integration til Microsofts Office-suite og mange øvrige standardprogrammer! Internet-teknologien danner basis for Winformatik Winformatik bygger på den nyeste og hurtigst voksende teknologi som findes, nemlig internet-teknologi. De teknikker og værktøjer, som driver Internettet og i tusindvis af Intranet, er samtidig det bærende teknologiske fundament for Winformatik. Udviklingen af Winformatik kan derfor konstant drage nytte af de teknologiske landvindinger, som hele tiden sker indenfor internet-teknologien. Brugerne afvikler Winformatik via Microsoft Internet Explorer, som er verdens mest udbredte web-browser. Der er således ikke er behov for at installere noget specielt på de enkelte arbejdspladser for at køre Winformatik. Har man blot en lille smule øvelse i at surfe på Internettet, kan man gå i gang med at bruge Winformatik, og behovet for brugertræning indskrænkes dermed til det rent faglige indenfor brugens sagsområde. Baseret på Microsoft-produkter Til udviklingen af Winformatik anvendes helt primært værktøjer fra verdens absolut førende softwarehus, Microsoft. I kraft af Microsoft-produkternes store udbredelse og ikke mindst virksomhedens fokus på integration mellem dens mange forskellige udviklings og slutbrugerværktøjer, har brugeren nemt ved at kombinere Winformatik med et stort udvalg af forskellige standardprogrammer. Brugeren får en klar oplevelse af, at Winformatik er en fuldt integreret del af Microsoft Office Suiten, og kan derfor genbruge sin viden og erfaring omkring praktisk brug af Word, Excel m.v. Synergien mellem Winformatik og Office-produkterne gør at udnyttelsesgraden for hver af disse løsninger mangedobles. Blandt eksemplerne på denne integration er udskrivning af standardbreve med Word fra Inkasso og Skat, samt avanceret budgetlægning med Excel. Afpasset økonomien Udviklingen af Winformatik bygger på en model, som sikrer brugerne mod uforudsete udgifter. Ved at brugerne ejer hele systemet - og altså ikke bare de lokale tilpasninger, kan udviklingen af Winformatik langt bedre indrettes efter brugernes økonomi, end det er muligt med traditionelle (tilpassede) standardsystemer: Tilpasning til offentligt brug er normalt særdeles bekostelig, fordi langt de fleste traditionelle standardsystemer ikke tager højde for det offentliges særlige behov, men grundlæggende er målrettet det private erhvervsliv. En stor del af såvel leverandørernes som konsulenternes indtjening i relation til standardsystemer er normalt baseret på, at der sker hyppige ændringer i det underliggende standardsystem. Hvis brugerne enten har ingen eller kun begrænset indflydelse på hvilke ændringer, der bliver lavet i de underliggende systemer, kan disse blive tvunget til at gøre en række kostbare investeringer blot for at følge trop med standardsystemets udvikling. Gør man ikke det, risikerer man at komme til at sakke agter ud og dermed miste sine muligheder for at opnå support. Brugerfladen er den velkendte Internet Explorer browser, som de fleste kender fra besøg på Internettet... Som standardsystem er Winformatik unikt, fordi det fra starten af passer til opgaven, og fordi det ene og alene er brugerne, som bestemmer over dets udvikling!

3 Et system i stadig udvikling Winformatik er et levende system I takt med at lovgivningen og samfundet som helhed ændrer sig, stilles der løbende krav til ny funktionalitet og nye delsystemer. Gennem fastlæggelse af en konsekvent strategi og en gennemtænkt udviklingsmodel for Winformatik har kommunerne sikret sig, at deres edb-system løbende holdes ved lige og moderniseres, således at administrationen til enhver tid har et system, der evner at håndtere de krav, der stilles såvel fra internt som eksternt hold. Der er hjælpetekster indbygget i systemet, således at brugerne kan få præcis de oplysninger, som de har brug for, om hvorledes systemet skal anvendes! Den kommunale datamodel er opbygget på grundlag af erfaringer indsamlet gennem mere end 16 år! Udbyggede hjælpefunktioner I kraft af at systemets forskellige delmoduler løbende videreudvikles, må brugerne nødvendigvis have adgang til ajourførte informationer og brugervejledninger. Også her understøtter valget af Internet og webteknologien naturligvis brugernes behov. I stedet for at basere sig på store mængder papirdokumentation, som hurtigt ville blive forældet, tilbyder Winformatik en grafisk brugergrænseflade med en omfattende indbygget online hjælp. Brugere af Winformatik har endvidere tilgang til en dynamisk opdateret support-website på adressen: Via support-websitet kan brugerne ikke bare finde konkrete råd og vejledninger i alle systemets dele, men også indrapportere egne ønsker og forslag til ny funktionalitet, samt løbende følge med i hvad Det Fælleskommunale ITudvalg konkret har besluttet at sætte i udvikling, og hvorledes de øvrige indkomne forslag prioriteres. Herudover tilbyder det private firma KIMIK it A/S alle former for udvikling og konsulentbistand omkring Winformatik samt en grønlandsk talende hotlinesupport, der er åben på alle hverdage indenfor normal arbejdstid. Én samlet database for alle kommunens systemer Under Winformatik ligger en database, hvis struktur defineres og vedligeholdes som et meget væsentligt led i hele udviklingsprocessen. Det er et vigtigt designkriterium, at én oplysning kun opbevares ét sted i databasen. F.eks. findes en persons navn kun i folkeregistersystemets databasestruktur. Hvis andre delsystemer har behov for navnet, hentes dette fra folkeregistersystemet. Herved sikres datas konsistens og løbende opdatering. Winformatik tilbyder fleksible udskrifter For alle udskrifter gælder, at brugeren vælger, hvordan resultatet skal præsenteres, og hvor det skal sendes hen: Direkte til printer Vises på skærm med mulighed for bladning, søgning, udskrift til printer Åbnes i Word eller Excel med mulighed for viderebearbejdning Åbnes i Acrobat Reader med mulighed for f.eks. at videresende en udskriftsklar udgave til andre via elektronisk post Alle udskrifter til politikerne og borgerne er naturligvis dobbeltsprogede. Alle standardbreve i Winformatik er dobbeltsprogede! Standardbreve fra alle delsystemer Alle delsystemer indeholder en kunde-overbliksside. Fra denne side kan systemet danne standardbreve med indflettede oplysninger om afsender og modtager, f.eks. navn, adresse og fax-nummer. Som standard findes brev, fax og følgeskrivelse.

4 De enkelte delsystemer i Winformatik Winformatik er opbygget som ethvert andet moderne standardsystem med en samling tilknyttede delsystemer, som den enkelte kunde kan vælge til eller fra, alt efter behov og organisationstype. Hovedparten af de nuværende delmoduler sigter primært mod at dække behovene ved administrationen i de grønlandske kommuner, men kan uden større tilpasning anvendes af en række andre offentlige administrationer. Hertil kommer, at KIMIK it A/S gennem tiden har udviklet en lang række løsninger, baseret på netop samme værktøjskasse. Disse løsninger benyttes i dag f.eks. indenfor Grønlands Erhvervsregister, Sundhedsvæsenet og mange flere. Samlet set benyttes standardsystemet således dagligt af et endog meget stort antal institutioner og brugere uden for den kommunale sektor. Winformatik standardsystemet omfatter aktuelt følgende delmoduler: I Winformatik bliver folkeregisteret opdateret dagligt, således at en ændring, der f.eks. er indrapporteret til CPR om tirsdagen, ligger på kommunens system onsdag morgen! Folkeregister Inkasso Bogholderi Budget Skat Social Teknik System-administration Folkeregister Folkeregistermodulet baserer sig på daglige ajourføringer via telekommunikation fra det Centrale Person Register i Danmark. Ajourføringen omfatter alle personer, der bor eller har boet i Grønland indenfor en given årrække. Det betyder bl.a. at folkeregister-systemet i Nuuk kommune kender den aktuelle adresse på alle personer i Uummannaq. Systemet får også besked hvis en person skifter adresse i Danmark. Ud over navn og adresse rummer systemet oplysninger om familieforhold (ægtefælle, børn, forældre), statsborgerskab, umyndiggørelse, m.v. Systemet indeholder 5 års historik på adresser, navne og civilstand, samt mulighed for at udskrive bopælsattest. Hovedfunktioner i folkeregisteret: Man kan bl.a. udskrive bopælsattester direkte fra folkeregister-delsystemet på grønlandsk og dansk. Statusside med seneste opdateringsdato og antal indbyggere pr. distrikt Søgning på personer ud fra CPR-nummer, navn, adresse, historiske oplysninger Søgning på kommuner, myndigheder, veje, postnumre Udskrivning af bopælsattest for en person med og/eller uden samboende personer Udskrifter af lister for personer, adresser, børn, befolkningsstatistik Distriktsopdeling Advis-liste med personer, omfattet af den daglige ajourføring fra CPR i Danmark Diagnose-liste som hjælp til adresse-korrektioner

5 Inkassomodul Inkassomodulet giver mulighed for at styre de enkelte kunders økonomiske mellemværende med kommunen. Navn og adresse hentes fra Folkeregistersystemet. Delsystemet håndterer herudover en række stamoplysninger, som f.eks. sprog (grønlandsk/dansk), kategori, og om der skal udsendes månedsopgørelse. Det er muligt at angive relationer mellem kunder, f.eks. at en person ejer et firma. Dagbogsnotater og aftaler kan angives for den enkelte kunde. Fakta om Winformatik Baseret på den sidste nye internet-teknologi Brugervenlig betjeningsflade, kendt fra Internettet Baseret på årelange erfaringer med leverancer af edb-systemer til de grønlandske kommuner Gennemprøvet koncept, skræddersyet til de grønlandske kommuner Dobbeltsprogede udskrifter til borgere og politikere Modulet indeholder et oversigtsbillede for det økonomiske mellemværende for en kunde. Restancen kan valgfrit vises sorteret med ældste/yngste øverst, ligesom der er mulighed for at vise eller skjule historiske mellemværender. Restance for relaterede kunder vises i sammendrag, og der kan hoppes til en detaljeret visning. Systemet rummer en mængde brevskabeloner. Dels standardbreve, hvor kun navn og adresse på kunde hentes, dels egentlige Inkassobreve, hvor der indflettes oplysninger om restancer m.v. fra systemet. Man kan således foretage en udvælgelse af kunder på basis af restancer, kundekategori, kommune/distrikt m.v. og herudfra danne en flette-fil til brug for brevforsendelse til de udvalgte kunder. Det er muligt at udskrive regninger samt foretage påligning. Regninger kan udskrives med eller uden FI-kort, ligesom de kan tilmeldes automatisk opkrævning via PBS. Hvis der udskrives med FI-kort eller anvendes PBS, kan der efterfølgende foretages automatisk bogføring ud fra oplysninger hentet elektronisk fra banken. På basis af påligningerne kan der dannes regningsudskifter, der viser hvilke påligninger, den enkelte kunde er blevet påført siden sidst. Regningsudskriften kan vedlægges månedsoversigten som bilag eller udsendes separat. Fra systemet kan der udskrives kontoudtog, restanceopgørelser, kundelister, restancestatistik m.v. Årsopgørelse vedrørende A-bidrag udskrives hvert år i januar, og sendes til henholdsvis den bidragspligtige og dennes skattekommune. I forbindelse med udbetaling af overskydende skat kan der udskrives en liste over debitorer med anden skattekommune, således at man kan anmode om at få restancen modregnet i skattekommunen. Endelig rumme systemet mulighed for at oprette og håndtere inkassosager. Dette kan lette behandlingen af bidragssager og sager hvor der omkræves og afregnes på vegne af andre (f.eks. politi eller andre kommuner). Inkasso modulet sikre nemt og hurtigt overblik over en borgers udeståender og tilgodehavender Hovedfunktioner i inkassomodulet: Vedligehold af stamdata for kunder inkl. relationer, dagbog og aftaler Vedligehold af navn og adresse for ikke-personer Oversigt over restance opgjort pr. art, pr. post, pr. bevægelse Standardbreve m/u brevnummer, m/u journalnummer Inkassobreve T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T10, T11, m.fl. Regningsudskrivning Påligning med tilhørende regningsudskrivning på grundlag af disse Udvælgelse af kunder Udskrift af kontoudtog, restancelister m.m. Udskrift af debitorer med anden skattekommune Årsopgørelse vedrørende A-bidrag Inkasso-sager PBS-opkrævning

6 Bogholderi- og Budgetmodul Bogholderi Bogholderimodulet indeholder bilags- og kasseregistrering, automatisk bogføring af FI-indbetalinger samt kreditorafregning. Kreditorafregning kan håndtere bankoverførsel, FI- og giro-kort. Modulet indeholder sider til kontrol af bogføring, herunder forbrugskontrol, hvor realiserede omsætningstal sammenlignes grafisk med budgettal. Der er et omfattende udvalg af udskrifter. Fra systemet kan der ligeledes udtrækkes regnskabs- og budgettal til regneark. Kontoplan, arter og konteringsregler, samt øvrige basisoplysninger (regnskaber, standardkonti, m.v.) vedligeholdes via overskuelige skærmbilleder. I bilagskontrolsystemet kan det for de enkelte konti angives hvilke personer, der henholdsvis er attestations- og anvisnings-berettigede. Et opslagsbillede giver adgang til at få vist indscannede underskrifter og andre oplysninger for de berettigede personer for de enkelte konto- eller arts-nummer. Endvidere indeholder delsystemet en mulighed for at føre kontrol med udleverede rekvisitioner, herunder udskrivning af kvitteringsark. Funktioner i bogholderi-delsystemet Anvendelse af regneark indgår som en integreret del af budgetsystemet! Bilags- og kasseregistrering, FI-indbetalinger, kreditorafregning Opslagssider til kontoudtog, forbrugsoversigt, søgning efter posteringer, saldotal, journal-oversigt, m.v. Udskrift af kontoudtog, journaler, kontoplan, konteringsregler, posteringer, balance, registrantlister Udtræk til regneark Oprettelse af konti, arter og konteringsregler, m.v. Angivelse af attestations- og anvisnings-berettigede, opslag efter samme Kontrolsystem for udleverede rekvisitioner Winformatik Bogholderi er sammen med Budgetmodulet verdens eneste standard økonomisystem, som er specifikt tilpasset offentlig administration i Grønland... Budget Budgetmodulet støtter økonomichefen i budgetlægningsprocessen. Udover den basale budgetlægning er der mulighed for udtræk til regneark, således at fagforvaltningerne kan komme med hver sit budget-oplæg, der efter økonomichefens kontrol kan genindlæses i systemet. Likviditets- og Finansieringsoversigt dannes som regneark, så økonomichefen kan arbejde videre med tallene før fremlæggelse for kommunalbestyrelse/økonomiudvalg. Tillægsbevillinger kan indtastes i grupper, så det tydeligt fremgår om der er tale om omplacering eller træk på kassebeholdningen. På grundlag af fremskrivningsprocenter for de enkelte standardkonti kan man på basis af forrige års budget danne et såkaldt reference-budget, der er udtryk for uændret service-niveau. Reference-budgettet kan hvis det ønskes indlægges som startpunkt for budgetlægningen. Alternativt startes med et blankt budget. Uanset hvilken af de to metoder, man vælger, så kan man lave en sammenligning mellem budgetforslaget og reference-budgettet, således at ændringer i forhold til sidste år fremstår tydeligt. Ved budgetlægning angives en månedsfordeling, således at der efterfølgende kan laves likviditetsstyring. Systemet giver mulighed for at arbejde med op til i alt 8 overslagsår.

7 Skatte og Socialmodul Budget, fortsat Der kan tilknyttes budgetbemærkninger til konti på alle niveauer. Bemærkningerne indtastes i alm. tekstbehandling, og kan flettes sammen med budget tallene til et kommenteret budget. Bemærkningerne kan kopieres fra år til år, og efterfølgende tilrettes. Funktioner i budgetmodulet Åbning og vedtagelse af budgettet Indtastning af budget Udtræk til Excel regneark, og efterfølgende indlæsning efter ændring i regnearket Indtastning af budgetbemærkninger, og udskrift af samme Sammenligning med referencebudget Indtastning og udskrift af tillægsbevillinger Dannelse af likviditets- og finansierings-oversigt som Excel regneark Diverse budgetudskrifter Skattemodulet tilbyder muligheder for tværkommunalt samarbejde og regionalisering af skatteadministration! Skat Modulet tager udgangspunkt i en mandtals-side med mulighed for dannelse af såvel standardbreve som skattebreve (S21), hvor oplysninger fra selvangivelse og lønsedler flettes sammen. Fra mandtalssiden kan der automatisk slås op i Told & Skats R75-oplysninger. Udskrivning af FI-kort (Bankerne Fællesindbetalingskort) for restskat med laserprinter. Åbner for automatisk bogføring af indbetalingerne. Bankoverførsel af overskydende skat. På slutopgørelsen anføres hvilken bankkonto beløbet er overført til. Man kan udvælge bestemte skatteydere, f.eks. fiskere, og på en gang få udskrevet R75 for disse. Funktioner i skattemodulet Opslag i mandtal med mulighed for udskift af standardbreve, S6, S21a, S21c og S23 Integration med Told & Skats R75 Indtastning af bankkonto til overskydende skat Udskrift af FI-kort via Word eller Crystal Reports Bankoverførsel af overskydende skat via Grønlandsbankens Web-Erhverv. Excel-regneark gør det nemt at udarbejde grafiske præsentationer af relevante nøgletal. Social Modulet indeholder bl.a. et børnetilskudssystem, der henter oplysninger om børn og deres forældre i folkeregister og skattesystem. Der er mulighed for at oprette undtagelseskort f.eks. i forbindelse med anbringelse udenfor hjemmet eller hvis tilskuddet skal udbetales til en anden end forældrene. Automatisk bogføring og overførsel til modtagers bankkonto via Grønlandsbankens Web-Erhverv.

8 Teknisk Område og Systemadministration Social, fortsat I boligsikringssystemet håndteres ansøgninger om boligsikring. Systemet henter oplysninger i folkeregister og skattesystem til kontrol af ansøgningen. Via en lang række kontrolfunktioner, f.eks. om ansøgningens oplysninger om husstand stemmer med folkeregistrets, og indkomstoplysningerne svarer til skattesystemets, kan sagsbehandleren lade systemet danne enten et tilsagnsog afslagsbrev, som sendes til ansøgeren. For ansøgere, som er fundet berettigede, afvikles en månedlig kørsel med beregning, bogføring, dannelse og automatisk -forsendelse af data til INI A/S, og oplysningsbreve til øvrige udlejere. Kørslen danner ligeledes automatisk bankoverførsel af boligsikring til samtlige udlejere. Såvel børnetilskud som boligsikring indeholder et omfattende opslagsværk med fritekst-søgemulighed i relevante bekendtgørelser m.v. Funktioner i socialmodulet Det er suverænt ejerne af systemet - og dermed brugerne, der prioriterer og beslutter, hvad der skal udvikles! Børnetilskud med beregning, undtagelseskort, bogføring og bankoverførsel Boligsikring med beregning, kontrol, bogføring, dataoverførsel til INI og bankoverførsel Sagsbehandler-leksikon Teknisk Område Udover Winformatik -systemets generelle faciliteter til regningsudskrivning, budgetlægning og økonomistyring, indeholder den aktuelle udgave af standardsystemet et mindre modul til håndtering af vakantboligadministration. Ved siden af de standardmoduler, der allerede ligger i Winformatik, findes forskellige ikke-kommunale delmoduler. Kiffaq er en sådan løsning, som er neregnet til håndtering af time-, salgs, materiale og kontraktstyring. Det Fælleskommunale IT-udvalg, KAQA overvejer en evt. anskaffelse og tilpasning af Kiffaq-modulet til brug for de kommunale entreprenørpladser, samt generel indkøbs og lagerstyring. Systemadministration Winformatik indeholder en central funktion til administration af brugere, rettigheder, afdelinger, terminaler og printere. Brugerrettigheder er integreret med Informatiksystemet, således at hvis en bruger har adgang til en bestemt funktion i Informatiksystemet, så får brugeren automatisk adgang til den tilsvarende funktion i Winformatik-systemet. Der er mulighed for at kopiere rettigheder fra én bruger til en anden, f.eks. når en bruger overtager en anden brugers funktion i kommunen. Tilpasning af Winformatik-systemet til den enkelte kommune ved hjælp af system-konstanter. Her angives f.eks. kommunens FI-nummer, placering af skabeloner, m.v. System og brugeradministration i Winformatik er nem og overskuelig... Funktioner i systemadministration Sider til vedligehold af brugere, rettigheder, afdelinger, terminaler og printere Side til angivelse af system-konstanter Udskrift af brugere, rettigheder, Informatik-skærmbilleder og Winformatik -sider

9 Videreudvikling af Winformatik Et levende system følger med udviklingen... I takt med at lovgivningen og samfundet som helhed ændrer sig, stilles der løbende krav til nye IT-værktøjer. Gennem udviklingen af Winformatik har kommunerne sikret sig, at de til enhver tid har et edb-system, som løbende bliver holdt ved lige og moderniseret, således at administrationen altid har et system, der håndterer de aktuelle behov. Ændringer i lovgivningen og den generelle samfundsudvikling stiller løbende større krav til edb-systemerne. Winformatik forbedres og udvides i takt med disse behov. Forbedringer og udvidelser af eksisterende funktioner I øjeblikket foregår udviklingsaktiviteter primært indenfor forbedringer af eksisterende Winformatik -moduler, omlægning af Informatikfunktionalitet og sidst men ikke mindst inddragelse af helt nye funktionsområder, som der ikke tidligere har eksisteret fælles edb-løsninger til at håndtere. Winformatik er således i stadig udvikling. Samtidig med at de eksisterende funktioner i Informatiksystemet lægges over i Winformatik, sker der herudover løbende forbedringer og udvidelser af systemets mange eksisterende funktioner. Udviklingen sker på grundlag af indkomne brugerønsker, som regelmæssigt behandles og prioriteres. Ud fra denne prioritering udvælger og iværksætter Det Fælleskommunale IT-udvalg konkrete udviklingsprojekter. Der foreligger således til enhver tid en godkendt projektplan, der bestemmer rækkefølgen og omfanget af de enkelte udviklingsprojekter. Faggrupper Til at styre de enkelte projekter nedsætter IT-Udvalget faggrupper, som består af brugere med særlig ekspertise inden for projektområdet. Indenfor rammerne af projektplanen, bestemmer de enkelte faggrupper alle nærmere detaljer, omkring hvordan funktionaliteten skal udformes. Økonomi Udviklingen af Winformatik finansieres gennem en fælles udviklingspulje, hvortil de deltagende kommuner og evt. andre af systemets medejere bidrager i henhold til en mellem disse indbyrdes fastsat fordelingsnøgle. Gennem deltagelse i Det Fælleskommunale IT-udvalg sikres den enkelte kommune et fuldstændigt indblik i beslutningerne og dermed indflydelse på, at dens investeringer på IT-området bliver brugt til netop det, kommunen ønsker. Udviklingsplanerne ligger online De af Det fælleskommunale IT-udvalg til enhver tid fastlagte udviklingsplaner for Winformatik s findes offentligt tilgængelige online på henholdsvis supportwebsitet: support.kimik-it.gl og på Det Fælleskommunale IT-Udvalgs egen hjemmeside: Der er indbygget anvisninger i Winformatik, hvor man kan hente support fra. På disse websites kan enhver bruger eller anden interessent/samarbejdspartner løbende følge med i både status på alle igangværende udviklingsopgaver, såvel som man kan få en oversigt over hvilke forventninger, der er til kommende udviklingsprojekter.

Winformatik. Et system i hastig udvikling. I stadig udvikling Winformatik-systemet består for tiden af følgende delsystemer:

Winformatik. Et system i hastig udvikling. I stadig udvikling Winformatik-systemet består for tiden af følgende delsystemer: Det fælleskommunale IT-samarbejde i Grønland Winformatik Et system i hastig udvikling En samling af delsystemer Winformatik-systemet er en samling af delsystemer beregnet til administration i grønlandske

Læs mere

Sider i Winformatik. Kommuneqarfik Sermersooq. wrk 021 17-01-2014 07:23:38 10. Bestilt af Fra billede Den Kl. Antal sider

Sider i Winformatik. Kommuneqarfik Sermersooq. wrk 021 17-01-2014 07:23:38 10. Bestilt af Fra billede Den Kl. Antal sider Bestilt af Fra billede Den Kl. Antal sider 021 07:23:38 10 Rapportversion: 27-07-2010 1 af 10 AKISSARSIAT lønsystem 402 Kontrol før lønbogføring 403 Bogføring af lønkørsel 404 Adresse-forskelle 405 Udtræk

Læs mere

RCS Autogenbrug Se vejen frem med RCS løsninger. 13-02-2014 RCS Autogenbrug - Infomøde -- RCS IT A/S 1

RCS Autogenbrug Se vejen frem med RCS løsninger. 13-02-2014 RCS Autogenbrug - Infomøde -- RCS IT A/S 1 RCS Autogenbrug Se vejen frem med RCS løsninger 13-02-2014 RCS Autogenbrug - Infomøde -- RCS IT A/S 1 RCS hvem er vi? Autogenbrugsbranchen Kundefordeling Hvorfor et nyt program? Programmodel Skalérbar

Læs mere

Økonomistyring. Den individuelle tilgang

Økonomistyring. Den individuelle tilgang Økonomistyring Den individuelle tilgang Ude eller hjemme DLBR tilbyder en lang række produkter indenfor økonomistyring. Produkter, som enten tilbydes hos DLBR-rådgivningsvirksomheden eller som et onlineprodukt.

Læs mere

Vejledning i brugen af økonomiportalen for menighedsråd 2009. www.skema.brandsoft.dk Indhold

Vejledning i brugen af økonomiportalen for menighedsråd 2009. www.skema.brandsoft.dk Indhold Vejledning i brugen af økonomiportalen for menighedsråd 2009. www.skema.brandsoft.dk Indhold Køreplan for indberetning af regnskab og budget til provstiet.... 2 Hvordan indberettes regnskab 2008 og budget

Læs mere

Økonomistyring. Den individuelle tilgang

Økonomistyring. Den individuelle tilgang Økonomistyring Den individuelle tilgang Ude eller hjemme DLBR tilbyder en lang række produkter indenfor økonomistyring. Produkter, som enten tilbydes hos DLBR-rådgivningsvirksomheden eller som et onlineprodukt.

Læs mere

MICROSOFT C5 LIGHT MICROSOFT C5. FÅ ET lettilgængeligt ØKONOMISYSTEM, DER KAN VOKSE MED DIN VIRKSOMHED

MICROSOFT C5 LIGHT MICROSOFT C5. FÅ ET lettilgængeligt ØKONOMISYSTEM, DER KAN VOKSE MED DIN VIRKSOMHED MICROSOFT C5 LIGHT MICROSOFT C5 FÅ ET lettilgængeligt ØKONOMISYSTEM, DER KAN VOKSE MED DIN VIRKSOMHED ET EFFEKTIVT økonomisystem SPARER BÅDE TID OG PENGE Der er nok at se til i en mindre virksomhed. Og

Læs mere

Microsoft Dynamics C5

Microsoft Dynamics C5 Microsoft Dynamics C5 Microsoft Dynamics C5 regnskabsprogrammet til den lille virksomhed Microsoft Dynamics C5 er et regnskabsprogram, der er specielt udviklet til mindre virksomheder. Alt er sat enkelt

Læs mere

Vejledning i brugen af økonomiportalen 2010 Indhold

Vejledning i brugen af økonomiportalen 2010 Indhold Vejledning i brugen af økonomiportalen 2010 Indhold Køreplan for indberetning af regnskab og budget til provstiet.... 2 Hvordan indberettes regnskab 2010?... 2 Hvor kan jeg få hjælp.... 3 Kontrol af data

Læs mere

Vejledning i brugen af økonomiportalen 2011 Indhold

Vejledning i brugen af økonomiportalen 2011 Indhold Vejledning i brugen af økonomiportalen 2011 Indhold Køreplan for indberetning af regnskab og budget til provstiet.... 2 Hvordan indberettes regnskab 2011?... 2 Hvor kan jeg få hjælp.... 3 Kontrol af data

Læs mere

Økonomi Programopdatering version DSM 2009 Efterår 2011

Økonomi Programopdatering version DSM 2009 Efterår 2011 Følgende er en oversigt over de ændringer indenfor området Økonomi, som programopdateringen omfatter. Vær opmærksom på at denne beskrivelse kun omfatter en del af den samlede programopdatering, idet der

Læs mere

Typisk forløb over 1 år 20.1

Typisk forløb over 1 år 20.1 Typisk forløb over 1 år 20.1 20. TYPISK FORLØB OVER 1 ÅR Generelt For at arbejde med Rambøll FAS er det nødvendigt at have et overblik over, hvornår opkrævninger skal opkræves, og i hvilken rækkefølge

Læs mere

Bilag 3A.7 Brugergrænseflader

Bilag 3A.7 Brugergrænseflader Bilag 3A.7 Brugergrænseflader Version 0.8 26-06-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 3 2 INDLEDNING... 4 3 USER EXPERIENCE GUIDELINES (UX-GUIDELINES)... 5 3.1 GENERELLE UX-GUIDELINES... 5 3.1.1

Læs mere

Vejledning i kasserapport i Excel Afdelingsbestyrelse

Vejledning i kasserapport i Excel Afdelingsbestyrelse Vejledning i kasserapport i Excel Afdelingsbestyrelse Når I åbner Excel filen får I denne dialog boks op og I skal vælge at åben filen med makroer, så de hjælpeværktøjer vi har lagt ind kommer til at virke.

Læs mere

Web løsning : Administration af fonde, legater og ansøgninger

Web løsning : Administration af fonde, legater og ansøgninger JLRC CO ApS, Ålsgårde d. 22. oktober 2013, www.netahead.dk Web løsning : Administration af fonde, legater og ansøgninger Version 4 1 JLRC CO. ApS, Møllestenen 21, 3140 Ålsgårde 1 Web løsning : Administration

Læs mere

PBS menuen 5.1. Når du anvender et PBS-modul, må der max være 14 cifre i forbrugernummeret.

PBS menuen 5.1. Når du anvender et PBS-modul, må der max være 14 cifre i forbrugernummeret. PBS menuen 5.1 5. PBS-MENUEN Generelt Et PBS-modul er ensbetydende med besparelser, både omkostnings- og administrationsmæssigt, idet en stor del af det arbejde, som er forbundet med opkrævninger, overtages

Læs mere

Løsning Klient opsæt til applikationerne 1121 til 1129, er nu oprettet og medsendes herved.

Løsning Klient opsæt til applikationerne 1121 til 1129, er nu oprettet og medsendes herved. 1121 Vedligehold dimension 1 konto B 00072965 Messagemember ikke tilrettet i sprog til panel og faner Klient opsæt til applikationerne 1121 til 1129, er nu oprettet og medsendes herved. 1211 Flere bilagsregistrering

Læs mere

EffEKTIvISER hverdagen AMPAREX brugervenligt OG InTEGRERET SOfTWARE TIl OPTIKERE Kunde håndtering KASSe (POS) MArKedSføring

EffEKTIvISER hverdagen AMPAREX brugervenligt OG InTEGRERET SOfTWARE TIl OPTIKERE Kunde håndtering KASSe (POS) MArKedSføring Effektiviser hverdagen AMPAREX brugervenligt og integreret software til optikere dtering Kunde hån S) KASSE (PO øring Markedsf DU BEHØVER IKKE VÆRE PÅ KONTORET FOR AT SERVICERE DINE KUNDER AMPAREX s unikke

Læs mere

RS Standard. Effektivt og struktureret bogføringssamarbejde

RS Standard. Effektivt og struktureret bogføringssamarbejde RS Standard Effektivt og struktureret bogføringssamarbejde 1 RS Standard Spar penge - gør brug af vores erfaringer med hvad der virker! Benyt dig af vores standardiserede bogføringspakke RS Standard. RS

Læs mere

ASPECT4 Økonomistyring Følgende er rettet i opdatering 3.1.02 (B=fejl, S=support/Info, T=Opgave, W=Releaseønske)

ASPECT4 Økonomistyring Følgende er rettet i opdatering 3.1.02 (B=fejl, S=support/Info, T=Opgave, W=Releaseønske) 1211 Flere bilagsregistrering applikation B 00080108 Kopiapplikation i 1211 arver ikke autoriteter fra bruger Der er mulighed for oprettelse af applikation til 1211 med bogstaver i applikationsnummer.

Læs mere

Generelt om budget For at anvende budgetmodulet skal man åbne budgetvinduet. Vælg Økonomistyring Finans Budgetter:

Generelt om budget For at anvende budgetmodulet skal man åbne budgetvinduet. Vælg Økonomistyring Finans Budgetter: Finansbudget Budgetmodulet i Navision anvendes til at opsamle de budgettal, som ønskes. Det er muligt at oprette flere budgetter for samme periode. Når budgettet er oprettet, bruges det til sammenligning

Læs mere

For at anvende budgetmodulet skal man åbne budgetvinduet. Vælg Afdelinger - Økonomistyring Finans Finansbudgetter:

For at anvende budgetmodulet skal man åbne budgetvinduet. Vælg Afdelinger - Økonomistyring Finans Finansbudgetter: Finansbudget Budgetmodulet i Navision anvendes til at opsamle de budgettal, som ønskes. Det er muligt at oprette flere budgetter for samme periode. Når budgettet er oprettet, bruges det til sammenligning

Læs mere

Der skal være integration mellem debitorsystemet og økonomi-systemet, således at rettelser/bogføring i økonomisystemet slår igennem i debitorsystem.

Der skal være integration mellem debitorsystemet og økonomi-systemet, således at rettelser/bogføring i økonomisystemet slår igennem i debitorsystem. Udbud af Debitorsystem 2013 Kravspecifikation vedr. Debitorsystem Nr. Emne Beskrivelse af kravspecifikation / ønske funktionalitet 1. Generelle krav og ønsker 101 Integration til økonomisystem Der skal

Læs mere

En 100% bærbar løsning! altid i front!

En 100% bærbar løsning! altid i front! En 100% bærbar løsning! Alle funktioner samlet i et system: Klientkartotek Journaler Debitorstyring Dataoverførsel bærbar/stationær Afregning / Fakturering Tidsbestilling PBS Præparat- og ydelsestabeller

Læs mere

ProArkiv ProArkiv. Beskrivelse af ProLøn s internetbaserede arkivsystem. Udarbejdet af ProLøn A/S, Randers.

ProArkiv ProArkiv. Beskrivelse af ProLøn s internetbaserede arkivsystem. Udarbejdet af ProLøn A/S, Randers. ProArkiv Udarbejdet af ProLøn A/S, Randers. Beskrivelse af ProLøn s internetbaserede arkivsystem. Hensigten med dette hæfte er at give en kort introduktion til ProArkiv, som alle brugere af ProLøn har

Læs mere

EG Bolig Web for beboervalgte Vejledning

EG Bolig Web for beboervalgte Vejledning EG Bolig Web for beboervalgte Vejledning 1 Indholdsfortegnelse 1 At logge på EG Bolig Web 3 2 Menupunktet Standard 4 3 Menupunktet økonomi 4 o 3.1 Finansudskrifter 5 4 Menupunktet Lejer 8 o 4.1 Lejerkartotek

Læs mere

Brugervejledning til KasseRapporten LIGHT

Brugervejledning til KasseRapporten LIGHT Brugervejledning til KasseRapporten LIGHT INSTALLATIONSVEJLEDNING... 2 FØRSTE GANG DU TAGER KASSERAPPORTEN I BRUG... 3 KOM GODT I GANG MED KASSERAPPORTEN LIGHT... 4 KASSERAPPORTEN - BRUG AF EGEN KONTOPLAN...

Læs mere

Betjeningsvejledning. Winformatik

Betjeningsvejledning. Winformatik Betjeningsvejledning Winformatik Udgivet af: KIMIK it A/S Industrivej 1 3900 Nuuk Grønland Sidst opdateret den 12. maj 2009 af Kenneth Skovbjerg Blomgren Andre steder du også kan finde hjælp: http://support.kimik-it.gl/

Læs mere

8 Tips & Tricks: Overvejer du også at skifte fra C5 til NAV?

8 Tips & Tricks: Overvejer du også at skifte fra C5 til NAV? 8 Tips & Tricks: Overvejer du også at skifte fra C5 til NAV? + Introduktion Stifter og Direktør af IT-Effect Kim Friis fortæller igennem 8 korte afsnit, hvad man skal overveje, når man skifter fra C5 til

Læs mere

Bilag 3A.7 Brugergrænseflader

Bilag 3A.7 Brugergrænseflader Version 0.8 19-12-2014 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 4 2 INDLEDNING... 5 3 USER EXPERIENCE GUIDELINES (UX-GUIDELINES)... 6 3.1 GENERELLE UX-GUIDELINES... 6 3.1.1 MODTAGERORIENTERET SPROG...

Læs mere

Nyheder til version 2013-3

Nyheder til version 2013-3 Nyheder til version 2013-3 En stærk brancheløsning fra Inventio.IT 1 Indledning... 3 2 C5 2012 SP 2 Nyheder... 3 2.1 Generelle revisor nyheder i C5... 3 3 C5 online Integration (fra version 2013)... 3

Læs mere

BENCHMARK ANALYSE. The Continia Way to Pay!

BENCHMARK ANALYSE. The Continia Way to Pay! BENCHMARK ANALYSE The Continia Way to Pay! Baseret på mere end 3.000 aktive Microsoft Dynamics NAV licenser med Continia Payment Management ligger mere end 20 års erfaring og arbejde i at finjustere alt

Læs mere

konvertering 28. januar 2015 - Nuuk

konvertering 28. januar 2015 - Nuuk konvertering 28. januar 2015 - Nuuk Konvertering finans Kontoplan/Dimensioner Konverteringstabel i forhold til ny kontoplan -- konverteringstabel skal som udgangspunkt sikre, at der kan laves sammenligninger/rapporter

Læs mere

Rungsted Havn. Økonomistyringsmodel. PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 77 12 31

Rungsted Havn. Økonomistyringsmodel. PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 77 12 31 Rungsted Havn Økonomistyringsmodel PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 77 12 31 Indledning Økonomiudvalget i Hørsholm Kommune har på møde den 18. september 2014

Læs mere

Brugervejledning. til. CR Udvalg

Brugervejledning. til. CR Udvalg Brugervejledning til CR Udvalg Indholdsfortegnelse Afsnit 1 (Forord) Side Forord 1 Hovedmenuen 2 Generelle forhold i CR Udvalg 4 Aktiv periode 7 Afsnit 2 (Systemtilpasning) Side Databasestier 1 Postnumre

Læs mere

Overordnet kontoplan. Side 1

Overordnet kontoplan. Side 1 Overordnet kontoplan Menu 02.20 Overordnet kontoplan...2 Menu 02.20.01 Vedligeholdelse af overordnet kontoplan...4 Menu 02.20.05 Oprettelse reference...6 Menu 02.20.11 Overførsel af saldi fra kontoplan...7

Læs mere

Evaluering af budgetter udarbejdet i Ø90-budget efter den 26/11 2010:

Evaluering af budgetter udarbejdet i Ø90-budget efter den 26/11 2010: Projekt: Demonstration af dynamisk ledelse af landbrugsbedrifter Side 1 af 8 Anders Funch, KHL Budgetter er tastet direkte i resultat, likviditet og balance. Budget for andet erhverv (kontoplan 5). Vurdering

Læs mere

Fritekstfaktura Ny funktionalitet

Fritekstfaktura Ny funktionalitet Fritekstfaktura Ny funktionalitet Ny funktionalitet i fritekstfakturaen. Til forskel fra den almindelige fritekstfaktura har man i den nye fritekstfaktura en række nye muligheder. Generelt kan fritekstfakturaen

Læs mere

Din partner i udvikling

Din partner i udvikling Din partner i udvikling Få overblik over dine opgaver Opnå konkurrence fordele Skab merværdi for dine kunder Spar tid gennem effektivisering Overblik gennem indsigt NOVAQ as er et udviklingshus, der bygger

Læs mere

Bruger v1.5 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk

Bruger v1.5 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk Bruger v1.5 QUICK GUIDE Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk INTRODUKTION TIL REKVI-SKOLE Ideen med Rekvi-skole systemet udsprang fra et behov

Læs mere

Danløn. Internetbaseret lønsystem. Kør lønnen på internettet

Danløn. Internetbaseret lønsystem. Kør lønnen på internettet Danløn Internetbaseret lønsystem Nemt, billigt og brugervenligt lønsystem Kør lønnen på internettet Det eneste, du behøver, er adgang til internettet. Danløn koster kun 15,- kr. ekskl. moms pr. afregnet

Læs mere

Den nye Jyske Netbank Erhverv hvad er forskellen?

Den nye Jyske Netbank Erhverv hvad er forskellen? Den nye Jyske Netbank Erhverv hvad er forskellen? Velkommen til din nye Jyske Netbank Erhverv. Nedenfor er en beskrivelse af de mest markante ændringer i forhold til den gamle Jyske Netbank Erhverv. Forsiden

Læs mere

Din kunde, som anvender Winfinans.NET som økonomisystem, har givet dig en adgang til sit regnskab.

Din kunde, som anvender Winfinans.NET som økonomisystem, har givet dig en adgang til sit regnskab. Velkommen, kære revisor Din kunde, som anvender Winfinans.NET som økonomisystem, har givet dig en adgang til sit regnskab. Winfinans vil gerne give dig en kort indføring i din brug af Winfinans.NET. Kort

Læs mere

Vejledning til Arbejdsmiljø-databasen. Side 1 af 19

Vejledning til Arbejdsmiljø-databasen. Side 1 af 19 Vejledning til Arbejdsmiljø-databasen Side 1 af 19 Indhold Introduktion til Arbejdsmiljø-databasen... 3 Dokumentation af arbejdsmiljøarbejdet... 3 Et område for hver arbejdsmiljøgruppe og for hvert ledelsesområde...

Læs mere

CLOUD COMPUTING VEJLEDNING I STORT OG SMÅT NÅR DU OVERVEJER AT GÅ I SKYEN

CLOUD COMPUTING VEJLEDNING I STORT OG SMÅT NÅR DU OVERVEJER AT GÅ I SKYEN CLOUD COMPUTING VEJLEDNING I STORT OG SMÅT NÅR DU OVERVEJER AT GÅ I SKYEN WWW.JCD.DK HVAD ER CLOUD COMPUTING? Cloud er en fælles betegnelse for en række netbaserede løsninger løsninger du tidligere har

Læs mere

Xdont version 13.3.1.0 / Psykolog

Xdont version 13.3.1.0 / Psykolog Xdont version 13.3.1.0 / Psykolog Rev: 17-12-2013 HUSK: at tage en ekstern sikkerhedskopi inden opdateringen igangsættes. at opdateringen altid skal køres fra hovedmaskinen/serveren. at gennemlæse dette

Læs mere

Markedsinfo. Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Klassisk. Side 1 Copyright: Naddon version 201009

Markedsinfo. Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Klassisk. Side 1 Copyright: Naddon version 201009 Markedsinfo Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Klassisk Side 1 Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Rollebaseret Indholdet i dette dokument må på ingen måde gengives helt eller delvist hverken på tryk eller i

Læs mere

Brugervejledning. Politiets sprogforbund Medlemsinformation. Ver /2014

Brugervejledning. Politiets sprogforbund Medlemsinformation. Ver /2014 Brugervejledning Politiets sprogforbund Medlemsinformation Ver. 1.2 11/2014 1 Indhold 1.0 Om medlemsinfo... 3 2.0 Brug af medlemsinfo... 3 2.1 Tilgå medlemsinfo... 3 2.2 Første gang du benytter systemet...

Læs mere

Lær at få styr på og overblik over din økonomi Se vores hjemmeside: http://www.budgetprogrammet.dk/

Lær at få styr på og overblik over din økonomi Se vores hjemmeside: http://www.budgetprogrammet.dk/ Lær at få styr på og overblik over din økonomi Se vores hjemmeside: http://www.budgetprogrammet.dk/ Enhver ansvarlig person bør sikre sig et overblik over sin økonomi. Det er ikke hverken svært eller tidskrævende.

Læs mere

IT-CENTRET. Stedet, hvor du kan lære IT i dit eget tempo AMU

IT-CENTRET. Stedet, hvor du kan lære IT i dit eget tempo AMU AMU IT-CENTRET Stedet, hvor du kan lære IT i dit eget tempo Vi udbyder korte kurser i følgende programmer: Tekstbehandling - Regneark Præsentation og DTP - Internet og E-mail Database - Start din PC IT

Læs mere

FACTSHEET CONTINIA PAYMENT MANAGEMENT

FACTSHEET CONTINIA PAYMENT MANAGEMENT FACTSHEET Mange virksomheder håndterer stadig bogholderi og betalinger i to forskellige programmer, hvilket medfører at betalingsoplysninger ofte indtastes 2-3 gange inden de er bogført, betalt og afstemt.

Læs mere

Markedsinfo. Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Rollebaseret. Side 1 Copyright: Naddon version 201009

Markedsinfo. Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Rollebaseret. Side 1 Copyright: Naddon version 201009 Markedsinfo Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Rollebaseret Side 1 Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Rollebaseret Indholdet i dette dokument må på ingen måde gengives helt eller delvist hverken på tryk eller

Læs mere

InfoPro 2i. Profil Softwarefirmaet MaCom A/S blev etableret i 1992. Vi udvikler og markedsfører dokumenthåndteringssystemet InfoPro.

InfoPro 2i. Profil Softwarefirmaet MaCom A/S blev etableret i 1992. Vi udvikler og markedsfører dokumenthåndteringssystemet InfoPro. InfoPro 2i Profil Softwarefirmaet MaCom A/S blev etableret i 1992. Vi udvikler og markedsfører dokumenthåndteringssystemet InfoPro. Mission MaCom's mission er at sikre og skabe struktur i vores kunders

Læs mere

Kom indenfor i GRAY.DK

Kom indenfor i GRAY.DK Kom indenfor i GRAY.DK Vi hjælper med alt indenfor Bogføring Budget Regnskab Revision Økonomistyring Administration Velkommen Du sidder nu med en bred vifte af tilbud til dig. Er du en enkeltmandsvirksomhed,

Læs mere

Du har også mulighed for at udlæse faktisk bogførte tal fra et regnskabsår til et budgetark.

Du har også mulighed for at udlæse faktisk bogførte tal fra et regnskabsår til et budgetark. Budget vejledning Indhold Oprettelse af budget i TØS...3 TØS- budget til excel eksport af budget...4 Excel budget til TØS import af budget...5 Udlæse regnskabstal til budget...8 Slette budgetter...8 UDSKRIFTER...9

Læs mere

Med base i Aalborg er vi centralt placeret i forhold til vores kunder, hvilket optimerer både tilkaldetid og fleksibilitet.

Med base i Aalborg er vi centralt placeret i forhold til vores kunder, hvilket optimerer både tilkaldetid og fleksibilitet. 1 2 Om os Office Partner er professionel samarbejdspartner og leverandør af kontormaskiner, herunder kopi, print, scan, kaffeautomater og software. Vi leverer den rette løsning til den aftalte pris og

Læs mere

Kontingentopkrævning. Betaling

Kontingentopkrævning. Betaling Kontingentopkrævning Bogføring Opkrævning Betaling Opdateret august 2007 Overblik Overblik nogle ord om sammenhængene Opsætning Stamdata Medlemmer Satser Satstyper Postering Dannelse af kontingentpostering

Læs mere

23. februar 2017 Vejledning i årsskifte og årsrulning af Personlige regnskaber

23. februar 2017 Vejledning i årsskifte og årsrulning af Personlige regnskaber 23. februar 2017 Vejledning i årsskifte og årsrulning af Personlige regnskaber Indhold 1.1 Årsrulning af personligt regnskab i Skat Nova og Årsafslutning... 2 Årsrulning i Skat Nova... 2 Årsrulning/Årsskifte

Læs mere

Fordelinger, Kontoskema og årsafslutning 2011. Peter Rauff, UNI C

Fordelinger, Kontoskema og årsafslutning 2011. Peter Rauff, UNI C Fordelinger, Kontoskema og årsafslutning 2011 Peter Rauff, UNI C Fordelinger Flere måder at fordele formål på Manuel indtastning i omposteringskladde Brug af fordelingsnøgle i omposteringskladde Brug af

Læs mere

10 gode grunde. - derfor skal du vælge Office365

10 gode grunde. - derfor skal du vælge Office365 10 gode grunde - derfor skal du vælge Office365 1. Bedre samarbejde på tværs af lokationer En stor del af arbejdsstyrken tilbringer i dag langt mere tid væk fra deres kontor end hidtil. Dine ansatte kan

Læs mere

Effektiv sagsbehandling og hurtig borgerservice

Effektiv sagsbehandling og hurtig borgerservice Effektiv sagsbehandling og hurtig borgerservice 360 Kommuneløsning Med udvidet borgerselvbetjening og tværgående digitale arbejdsgange er kommunen efterhånden blevet borgernes primære kontaktpunkt til

Læs mere

Regnskabskurser på Business Centret. bliv klædt på til arbejdet i en regnskabsafdeling med Business Centrets intensive, praksisorienterede kurser

Regnskabskurser på Business Centret. bliv klædt på til arbejdet i en regnskabsafdeling med Business Centrets intensive, praksisorienterede kurser Regnskabskurser på Business Centret bliv klædt på til arbejdet i en regnskabsafdeling med Business Centrets intensive, praksisorienterede kurser regnskabskurser få tallene til at arbejde for dig business

Læs mere

Brugervejledning. Politiets sprogforbund Medlemsinformation. Ver /2018

Brugervejledning. Politiets sprogforbund Medlemsinformation. Ver /2018 Brugervejledning Politiets sprogforbund Medlemsinformation Ver. 1.4 02/2018 1 Indhold 1.0 Om medlemsinfo... 3 2.0 Brug af medlemsinfo... 3 2.1 Tilgå medlemsinfo... 3 2.2 Første gang du benytter systemet...

Læs mere

XMO Det handler om IT, der skaber værdi helt enkelt

XMO Det handler om IT, der skaber værdi helt enkelt XMO Det handler om IT, der skaber værdi helt enkelt OPLEV XMO Har du set videoen? På xmo.dk kan du se en kort video om XMO. Hvis du vil se mere, kommer vi gerne og viser systemet i din klinik. Se den på

Læs mere

Cash Flow Forecast 1

Cash Flow Forecast 1 Cash Flow Forecast 1 Indholdsfortegnelse Introduktion til Cash Flow Forecast... 3 Formål... 3 Du kan... 3 Det skal du bruge for at få adgang til værktøjet... 3 Cash Flow Forecast egenskaber... 3 Tilføjelser...

Læs mere

Det sikre kommunikationsknudepunkt for tandlægeinformation. Nem og sikker elektronisk kommunikation på tværs af sundhedsvæsenet

Det sikre kommunikationsknudepunkt for tandlægeinformation. Nem og sikker elektronisk kommunikation på tværs af sundhedsvæsenet Det sikre kommunikationsknudepunkt for tandlægeinformation Nem og sikker elektronisk kommunikation på tværs af sundhedsvæsenet Historien bag Sundhedsvæsenet tilbyder en lang række standardiserede kommunikationsformer.

Læs mere

Nyt system og blanket til aftaler om gravstedsvedligeholdelse Kontaktperson: Elisabeth Gram Jeppesen

Nyt system og blanket til aftaler om gravstedsvedligeholdelse Kontaktperson: Elisabeth Gram Jeppesen Nyt system og blanket til aftaler om gravstedsvedligeholdelse Kontaktperson: Elisabeth Gram Jeppesen Som der tidligere er informeret om kommer der et nyt system, til oprettelse af aftaler om vedligeholdelse

Læs mere

Vejledning til budget for 2011 i provstisystemet 2010.

Vejledning til budget for 2011 i provstisystemet 2010. Vejledning til budget for 2011 i provstisystemet 2010. Indhold Indhold... 1 Køreplan for indberetning af budgetter til provstiet.... 2 Vejledninger.... 2 Nye vigtige menupunkter i systemet... 2 Sådan indlæses

Læs mere

SLS-kasserer. - En vejledning til kassererarbejdet i din lokalbestyrelse

SLS-kasserer. - En vejledning til kassererarbejdet i din lokalbestyrelse SLS-kasserer - En vejledning til kassererarbejdet i din lokalbestyrelse Indholdsfortegnelse Indledning... 1 Kassereropgaver i SLS-lokalbestyrelsen... 2 Årsregnskab... 2 Ansøgning om støtte til lokalbestyrelsens

Læs mere

INFORMATION OM BOOKINGSYSTEMER TIL TENNISKLUBBER

INFORMATION OM BOOKINGSYSTEMER TIL TENNISKLUBBER INFORMATION OM BOOKINGSYSTEMER TIL TENNISKLUBBER Introduktion Powerbooking er en virksomhed, der har specialiseret sig i udvikling af bookingsystemer til tennisklubber. Systemet er udarbejdet i samarbejde

Læs mere

Mamut Stellar Banking

Mamut Stellar Banking Mamut Stellar Banking Mamut Stellar Banking understøtter betalinger på en overskuelig måde, og det er muligt at fratrække evt kreditnotaer fra en Saldobetaling før den gennemføres. Dermed får man automatisk

Læs mere

Til boligorganisationer og administrationsfællesskaber

Til boligorganisationer og administrationsfællesskaber LANDSBYGGEFONDEN Orientering om indhold og dataoverførsel til boligportalen Danmarkbolig.dk Til boligorganisationer og administrationsfællesskaber November 2007 Indledning... 2 Den boligsøgendes muligheder...

Læs mere

Tilbage til oversigten. Programnyheder til version Denne version indeholder rettelser eller nyheder til følgende sektioner i al dente.

Tilbage til oversigten. Programnyheder til version Denne version indeholder rettelser eller nyheder til følgende sektioner i al dente. Tilbage til oversigten Programnyheder til version 5.75 Denne version indeholder rettelser eller nyheder til følgende sektioner i al dente. Patienter o Patient forside o Journal o Aftalebog o Aftalebog

Læs mere

EDB-brugerkurser. for. Efterår 2014

EDB-brugerkurser. for. Efterår 2014 EDB-brugerkurser for Efterår 2014 Kursusdatoer Dato Kursus 06-10-2014 Hjemmeside til vandværker 21-10-2014 Rambøll GRAF, Modul I 22-10-2014 Rambøll GRAF, Modul II 23-10-2014 Rambøll GRAF, Modul III 29-10-2014

Læs mere

Kom i gang med DANBRO

Kom i gang med DANBRO 1 Indhold... 1 Generelt...2 DANBRO...2 Forkundskaber for at anvende DANBRO...2 Krav til pc...2 Starte DANBRO...2 Installation...3 DANBRO-Manualer...4 Manualer...4 DANBROs Brugergrænseflade...5 Valg af

Læs mere

Ruko ARX Access. Total tryghed og sikkerhed med online adgangskontrol STAND OFF ALONE LINE LINE

Ruko ARX Access. Total tryghed og sikkerhed med online adgangskontrol STAND OFF ALONE LINE LINE Access STAND ALONE OFF ON Total tryghed og sikkerhed med online adgangskontrol ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions Løsninger til ethvert behov Access indgår som toppen af kransekagen

Læs mere

DANSK SKOLEDATA APS. Tlf. 86 44 80 99 E-mail DSD@skoledata.dk DSA-Ventelisten

DANSK SKOLEDATA APS. Tlf. 86 44 80 99 E-mail DSD@skoledata.dk DSA-Ventelisten Indholdsfortegnelse Overordnet beskrivelse af programmets funktioner... 2 Log på... 2 Manuel oprettelse af elev.... 3 Optagelse af elever... 3 1 Gruppering og sortering af elever... 3 2 Udvælg aspiranter...

Læs mere

Anvendelse af Finanssaldi

Anvendelse af Finanssaldi Anvendelse af Finanssaldi Funktionaliteten Finanssaldi kan være anvendelige når du eksempelvis vil: Trække et budget ud og arbejde videre med det i Excel. Lave periodiske analyser af forbrug. Lave prognoser

Læs mere

Indberetning af formålsog årsregnskab 2014. Brugervejledning 1.0

Indberetning af formålsog årsregnskab 2014. Brugervejledning 1.0 Indberetning af formålsog årsregnskab 2014 Brugervejledning 1.0 1 Indledning Indhold 1 Indledning... 3 2 Klargøring af formåls og årsregnskab... 3 2.1 Find frem til rapportpakken... 3 2.2 Hovedmenuen til

Læs mere

Vejledning til regnskabsskema

Vejledning til regnskabsskema l Vejledning til regnskabsskema Den Europæiske Regionalfond & Den Europæiske Socialfond Denne vejledning indeholder en række oplysninger og gode råd til, hvordan strukturfondsprojekter på en god og sikker

Læs mere

Tid til at se din virksomheds ERP i et nyt perspektiv

Tid til at se din virksomheds ERP i et nyt perspektiv Tid til at se din virksomheds ERP i et nyt perspektiv Siden år 2000 er internettet og WEB blevet en naturlig del af enhver virksomhed. Men i virksomhederne mangler der sammenhæng mellem økonomistyring,

Læs mere

Karens lille vejledning til Access

Karens lille vejledning til Access Karens lille vejledning til Access Indhold Hvad er Access? 1 Lave en database 2 Design af tabellen 2 Felttyper 2 Indtastning af data 3 Udtræk fra tabellen 3 Forespørgsel 3 Muligheder med forespørgsel 3

Læs mere

Magnus:Årsafslutning

Magnus:Årsafslutning Magnus:Årsafslutning Nyheder og vejledning til version 2013.4 Indledning - Magnus:Årsafslutning 3 Let og sikker udarbejdelse af årsrapporten 3 Samspil sikrer kvaliteten 3 Faglighed 3 Magnus:Årsafslutning

Læs mere

Å R S A F S L U T N I N G I N D H O L D S F O R T E G N E L S E

Å R S A F S L U T N I N G I N D H O L D S F O R T E G N E L S E I N D H O L D S F O R T E G N E L S E ÅRSAFSLUTNING... 2 ÅRSAFSLUTNINGENS FORLØB... 4 EFTERPOSTERINGER... 5 EFTERPOSTERINGERS FORLØB... 6 BOGFØRING I FLERE REGNSKABSÅR... 6 Tiden for årsafslutning nærmer

Læs mere

Regnskaber. Vi har nu startet 2 regnskaber 2006 og 2007, med status åben. Derefter skal vi have en kontoplan lavet

Regnskaber. Vi har nu startet 2 regnskaber 2006 og 2007, med status åben. Derefter skal vi have en kontoplan lavet Regnskabsdelen Regnskaber Kontoplan Bogføringstyper Åbningsbalance Bogføring Budget Udskrifter Ny konto i kontoplan Ny konto i udskrifter Kreditor / debitor Regnskab Vælg regnskaber - Så får vi et tomt

Læs mere

Opkrævninger - menuen 3.1

Opkrævninger - menuen 3.1 Opkrævninger - menuen 3.1 3. OPKRÆVNINGER MENUEN Generelt Det er meget vigtigt, hvad enten der vælges den ene eller den anden opkrævningstype, at der forinden tages en sikkerhedskopi, idet de beregninger,

Læs mere

EDI indkøb med parkering

EDI indkøb med parkering Modulet på følgende måde: 1. Filen med EDI-faktura indlæses dagligt. Vælg GENNEMFAKT og herefter 3-Postering EDI/xml-faktura Indsæt dags dato, og start med at sige NEJ til postering så udskrives blot en

Læs mere

Vejledning til Arbejdsmiljødatabasen. Side 1 af 21

Vejledning til Arbejdsmiljødatabasen. Side 1 af 21 Vejledning til Arbejdsmiljødatabasen Side 1 af 21 Indhold Introduktion til Arbejdsmiljø-databasen... 3 Dokumentation af arbejdsmiljøarbejdet... 3 Et område for hver arbejdsmiljøgruppe og for hvert ledelsesområde...

Læs mere

Team Planner. Newbizz - emnegenerering

Team Planner. Newbizz - emnegenerering Team Planner 6 - Newbizz Newbizz - emnegenerering Indhold: Newbizz databasen - struktur...6.2 Newbizz stamdata...6.2 Oprettelse af emne...6.3 Oprettelse af kontaktpersoner...6.4 Mailgruppe - tildel...6.5

Læs mere

Kontoplan Plus. Felter i Plus+ kontoplanen... 3. Eksternkonto... 3. Effekt... 3. Primo... 3. MomsABC... 3. Årskode... 3. Prv... 3. KontoNavn2...

Kontoplan Plus. Felter i Plus+ kontoplanen... 3. Eksternkonto... 3. Effekt... 3. Primo... 3. MomsABC... 3. Årskode... 3. Prv... 3. KontoNavn2... Kontoplan plus... 2 Felter i Plus+ kontoplanen... 3 Eksternkonto... 3 Effekt... 3 Primo... 3 MomsABC... 3 Årskode... 3 Prv... 3 KontoNavn2... 4 Funktioner i kontoplan plus... 4 Konteringsvejledning...

Læs mere

Noter til KAP HORN programmer den 23 januar 2006

Noter til KAP HORN programmer den 23 januar 2006 Noter til KAP HORN programmer den 23 januar 2006 Nyeste tiltag med KAP HORN programmer version 5.0.2: 1. Momsangivelsen er blevet udvidet med nye systemkonti 2. Speciel eksport af Finansrapporter 3. CRM

Læs mere

Fritekstfaktura Brug af fritekstfaktura i salgsforløbet

Fritekstfaktura Brug af fritekstfaktura i salgsforløbet Fritekstfaktura Brug af fritekstfaktura i salgsforløbet Ny funktionalitet i fritekstfakturaen. I den nye fritekstfaktura har man en række muligheder som ikke er i den almindelige/gamle fritekstfaktura

Læs mere

LS-PBS LeverandørService opkrævninger via nets Vejledning

LS-PBS LeverandørService opkrævninger via nets Vejledning Vejledning DDB DATA ApS Telefon: 58 30 32 00 - www.ddb-data.dk Side 1 Installation Programmet kan hentes på følgende adresse. http://www.ddb-data.dk/ls-pbs-bestilling Når siden vises denne vejledning og

Læs mere

Vejledning i kontingentdelen. 1. Den fælles del (med og uden Nets/PBS)

Vejledning i kontingentdelen. 1. Den fælles del (med og uden Nets/PBS) Vejledning i kontingentdelen 1. Den fælles del (med og uden Nets/PBS) En af de store fordele ved Blåt Medlem er kombinationen af medlemsdatabase og regnskabsprogram. Det giver muligheden for en enkel kontingentopkrævning

Læs mere

Budgetbemærkninger og budgettemaside. 28. Budgetbemærkninger

Budgetbemærkninger og budgettemaside. 28. Budgetbemærkninger Budgetbemærkninger og budgettemaside 28. Budgetbemærkninger Introduktion I Drifts- og likviditetsbudgettet kan du skrive budget bemærkninger i Word eller Excel. Bemærkningerne udskrives som første del

Læs mere

TDjournal - lige en tand bedre

TDjournal - lige en tand bedre TDjournal - lige en tand bedre TDjournal - klinikkens vigtigste værktøj TDjournal og TDadmin fremtidens system til visionære tandlægeklinikker I mere end 20 år har A-Data udviklet software og udbudt hardware

Læs mere

Én IT løsning, mange fordele AX TRAVEL. - fremtidens rejsebureauløsning

Én IT løsning, mange fordele AX TRAVEL. - fremtidens rejsebureauløsning Én IT løsning, mange fordele - fremtidens rejsebureauløsning Privatejet virksomhed Etableret i 1987 100 % danskejet Hovedkontor i Allerød og kontor i Århus +80 medarbejdere Solid og positiv økonomi gennem

Læs mere

Indlæsning og anvendelse af kontoskema Res_14 til resultatopgørelse 2014. Vejledning

Indlæsning og anvendelse af kontoskema Res_14 til resultatopgørelse 2014. Vejledning Indlæsning og anvendelse af kontoskema Res_14 til resultatopgørelse 2014 Vejledning December 2014 1 Indholdsfortegnelse 1 Formål med denne vejledning... 3 2 Hent filer med kontoskema og kolonneformat...

Læs mere

Stikords-referat fra Budget ERFA-møde, 22.10.2014 - gruppearbejder, VFL-notater og evaluering af mødet. Gruppearbejde, formiddag

Stikords-referat fra Budget ERFA-møde, 22.10.2014 - gruppearbejder, VFL-notater og evaluering af mødet. Gruppearbejde, formiddag Stikords-referat fra Budget ERFA-møde, 22.10.2014 - gruppearbejder, VFL-notater og evaluering af mødet Gruppearbejde, formiddag 1. Hvilket potentiale ser I i Råbalancen? Foreløbigt regnskab Periodeopgørelse

Læs mere

Manual til indberetning. Ventelistelukning.dk

Manual til indberetning. Ventelistelukning.dk Manual til indberetning Ventelistelukning.dk Manual til indberetning ventelistelukning.dk Indhold 1. Ventelistelukning.dk 5 Om databasen 5 2. Før du indberetter 6 Superbrugere og almindelige brugere 6

Læs mere