Regnskab på pc -med SummaSummarum 1. udgave, 1. oplag 2004

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Regnskab på pc -med SummaSummarum 1. udgave, 1. oplag 2004"

Transkript

1

2 Regnskab på pc -med SummaSummarum 1. udgave, 1. oplag 2004 Copyright 2004 Forlaget Libris Forfatter: Britt Malka Forlagsredaktion: Kim Wilken Omslag: IDG Danmark DTP: Britt Malka Korrektur: Jens Lyng Tryk: Scanprint A/S ISBN: * GRATIS SMAGSPRØVE * Om Libris Forlaget Libris (tidligere IDG Forlag) er Danmarks største udgiver af it-litteratur. Vores bøger og hæfter er solgt i over seks millioner eksemplarer i Danmark, og hæfterne udgives i 14 europæiske lande. Besøg hvor du finder alle vores udgivelser. Her kan du også hente smagsprøver på udvalgte titler, give os kommentarer og tilmelde dig vores gratis e- mail-nyhedsservice. På kan du hente eventuelle øvelsesfiler, smagsprøver og opdateringer. Fås overalt Vores udgivelser kan købes i alle boghandler og større computerforretninger. Hæfterne fås tillige på de fleste posthuse og større kiosker. Og er der en bog eller et hæfte, du ikke kan finde, så kan boghandleren normalt skaffe det hjem på et par dage. Hæfterne kan også købes direkte på Forlaget Libris Fanøgade København Ø Tlf.: Fax:

3 Indhold I. Almindelig bogføring... 6 Årsregnskabet... 6 Hvorfor skal en virksomhed føre regnskab?... 7 Lovgivningen... 7 Årsregnskabets opbygning... 8 Resultatopgørelsen... 8 Balancen... 9 Debet og kredit Bogføring Kontoplanen Det dobbelte bogholderi Penge Salg af varer Kontant Returvarer Salg på kredit Kreditnota Moms Køb af varer Kontant Returvarer Køb på kredit Kreditnota Moms Omkostninger El-regningen Lønninger Inventar Anskaffelse Afskrivning Privatforbrug egenkapital Regnskabsafslutning Periodeafslutning Regulering af varelager/vareforbrug. 24 Periodisering Momsafregning Præmie fra toldvæsenet Årsafslutning Afslutning af privatforbrug og overførsel til egenkapitalen...26 Resultatopgørelse...27 Balance...27 Primotal...28 Efterposteringer...28 Hvad hvis det ikke stemmer?...28 Rettelsesbilag...29 Bogføring på papir kontra edb...29 II. Bogfør med SummaSummarum...30 Installation...31 Opret regnskabet...32 Klargøring...33 Indtastning af firmaoplysninger...33 Layout...33 Moms...34 Tilpas kontoplanen...35 Kontotyper...35 Opret ny konto...36 Sammentællinger...36 Ret konto...37 Slet konto...38 Udskriv kontoplanen...38 Kartoteker og deres vedligeholdelse...39 Grupper...40 Kartotekskort...41 Varer...41 Opret varegruppe...42 Opret en vare...42 Andre valutaer...43 Kopier vare...43 Rediger vare...44 Importer varer fra fil...44 Udskrivning af varer og priser...44 Juster priserne...45 Søg i kartotekerne...46 Valuta...47 Kursdifferencer...47 Indtast åbningssaldi...48 Startsaldi i finansbogholderiet

4 Indhold Startsaldi i debitor- og kreditorbogholderiet Startsaldi på lageret De daglige posteringer Sorter bilagene Nummerer og kontér Kassekladden Indtast bilagene Hvad hvis kassekladden ikke stemmer? Tjek kassekladden Udskriv kassekladde Bogfør kladden Flere afstemningskonti Kunder Lav en faktura Massefakturering Kreditnota Udskriv liste over dagens fakturaer Leverandører Køb af varer Returvarer Bogføring af betalte fakturaer Registrering af betalinger Afstemning Udskriv kontokort Udskriv saldoliste Hvis nu regnskabet ikke stemmer? Rettelsesbilag Rykkerprocedurer...64 Gebyrer på rykkere...66 Periodeafslutning...66 Resultatopgørelse og balance...67 Debitor- og kreditorsaldi...67 Varelagerliste...67 Momsafregning...68 Bogføring af momsangivelsen...68 Årsafslutning og åbningstal...68 Opgørelse af varelager og vareforbrug69 Bogføring af afskrivninger...69 Bogføring privatforbrug...70 Bogføring af periodiseringer...70 Afslut regnskabet...70 Udskriv årsregnskabet...70 Primotal...71 Sikkerhedskopiering...71 Indlæs det sikkerhedskopierede...72 Tips og tricks...73 Vis kassekladde-posteringer...73 Standardtekster...73 Månedsoversigt...74 Eksporter data...75 Formulardesigneren...77 Sikkerhedskopi af formularer...79 Send fakturaer eller rykkere i pdf...79 Yderligere hjælp eller inspiration...81 Kontoplanen...82 Stikordsregister

5 Forord Hvis du med programmet SummaSummarum forventer at få et bogføringsprogram, der gør det let at bogføre, lave årsregnskab og evt. fakturaer, så bliver du ikke skuffet. Det er virkelig et skønt program at arbejde med. Som erfaren bruger af et af de store bogføringsprogrammer blev jeg mange gange positivt overrasket over, hvad SummaSummarum kunne, og hvor let det var at gå til. Alligevel skal man ikke glemme, at det er et håndværk, der skal læres. Du kommer ikke uden om at kende til de grundlæggende bogføringsregler, uanset hvor godt programmet er. De regler lærer du her i hæftet. Den første tredjedel godt og vel er helliget regnskabsteori med forklaringer på, hvad der er debet og kredit, og ikke mindst hvornår det ene, og hvornår det andet skal bruges. De sidste to tredjedele handler om brugen af teorien i praksis med Stone s prisbelønnede regnskabsprogram, SummaSummarum. Lige fra start af bruger vi den kontoplan, der er standard i SummaSummarum, så allerede når du er i gang med den teoretiske del af bogføringen, bliver du kendt med og vant til de kontonumre, der benyttes senere. Den fulde kontoplan med de nye konti, vi opretter, findes bagest i hæftet. Så kan du let slå op i den undervejs. For syv år siden blev jeg færdiguddannet som merkonom i regnskab med tillæg af faget revisionsteknik. Selv med nok så megen uddannelse kan man dog ikke tillade sig at hvile på laurbærrene, og her er internettet en fantastisk kilde til opdatering af ens viden. Du får vigtige links undervejs i hæftet, hver gang vi støder på et område, hvor satser eller viden ændres ofte. Sidst i hæftet får du også at vide, hvor du kan henvende dig, hvis du har brug for hjælp eller får problemer af den ene eller anden regnskabsmæssige art. Regnskab kan være en sur pligt, men den behøver ikke at være det. Du får tips til at finde fejl i regnskabet, til at undgå, at de opstår, og ikke mindst til at anskaffe dig nogle gode, regnskabsmæssige vaner. Brug hæftet som en opslagsbog, eller læs det fra den ene ende til den anden. Under alle omstændigheder vil jeg ønske dig god fornøjelse med SummaSummarum. I hæftet har jeg brugt Enterprise versionen af SummaSummarum. Hvis du har en anden version end denne, vil det betyde, at du ikke har de samme faneblade eller muligheder, men det vil være nævnt ud for de enkelte områder, hvis de kun er tilgængelige i nogle af versionerne. Dette hæfte er som mine øvrige hæfter dedikeret til min mand, Cyril Malka. Britt Malka, april

6 I. Almindelig bogføring Almindelig bogføring hviler på et kasse- /kontantprincip. Det vil sige, at alle indtægter og udgifter populært sagt skal gå ind og ud af dit kasseapparat, og du skal føre en bog (kassekladde) over de bevægelser, der er, så du kan redegøre over for told- og skattevæsenet, hvad du har tjent. I princippet kan du nøjes med et kasseapparat med strimmel, hvor du hver dag gør ind- og udbetalinger op og afstemmer din kassebeholdning. En kassekladde, hvor du omhyggeligt noterer alle ind- og udbetalinger i datoorden efter betalingstidspunkt. (Husk at vedlægge kassestrimlen). Og tre ringbind: et til dine debitorer (dine tilgodehavender), et til dine kreditorer (dem du skylder penge) og et til kassebilagene, der sættes ind i samme rækkefølge som i din kassekladde, efterhånden som du bogfører dem. Mindst en gang om måneden gør du dine indtægter og udgifter op, og ser hvor meget du har tjent. Du afstemmer kassen, banken og evt. giro, og endelig tæller du dine tilgodehavender og din gæld op, så du kan følge udviklingen i firmaet. Hver tredje måned (i de fleste firmaer) gør du din moms op, og en gang om året samler du det hele i et årsregnskab, som danner grundlag for din skattebetaling. De hyppige afstemninger er nødvendige, da Told og Skat kan kassere dit regnskab, hvis de ikke mener, du har været omhyggelig nok med bogføringen og afstemningen. Denne enkle måde at bogføre på, bliver let for omstændelig, hvis der er mere end nogle få posteringer om dagen. Sammentællinger af lange talkolonner jævnligt giver mulighed for fejl, og det tager tid at danne sig et overblik over, hvor firmaet bevæger sig hen. Det er her bogføringsprogrammet kommer ind i billedet og gør livet lettere. Men ingenting går af sig selv. Heller ikke edb-bogføring. Godt nok har muligheden for at bogføre på edb gjort mange ting meget lettere, men du slipper hverken for at tænke eller at kende reglerne. I første tredjedel af hæftet kigger vi derfor på tankegangen bag bogføringen, hvad debet og kredit er for nogle størrelser, hvornår du skal sætte beløbet i den ene eller den anden kolonne, hvilke konti en post skal bogføres på m.m. Med andre ord ser vi på al den grundlæggende viden, der senere vil redde dig ud af situationer, hvor kontoen ikke stemmer, eller hvor du ikke ved, hvor du skal gøre af et beløb. Årsregnskabet Det vigtigste regnskab i et firma er årsregnskabet. Årsregnskabet er det endelige udtryk for, hvordan det er gået virksomheden i det forløbne år, og det er dette regnskab, der afleveres til myndigheder, banker osv. Ud over regnskabet for et år ad gangen laver store firmaer også perioderegnskaber (måneds- og kvartals-). Årsregnskabet dækker et regnskabsår, der normalt er på 12 måneder. Første år kan dog være længere eller kortere. Regnskabsåret kan, men behøver ikke, følge kalenderåret. Revisoren vil i mange tilfælde anbefale sin kunde at vælge en anden periode end kalenderåret som regnskabsår. På den måde sikrer revisoren sig, at han ikke skal revidere alle sine klienters regnskaber på samme tid. Dette er godt både for ham og klienten. For små virksomheder er det dog en fordel at benytte kalenderåret. Banker, kreditforeninger, forsikringsselskaber m.fl. udsender 6

7 Årsregnskabet nemlig kontoopgørelser med rentespecificering efter afslutningen af et kalenderår. Hvis virksomheden har brug for at modtage disse opgørelser med andre skæringsdatoer end 31/12, koster det ofte et gebyr. For de store virksomheder har det ikke nogen særlig betydning, men i de små er det om at spare på den slags udgifter. Nogle banker er dog til at forhandle med angående dette gebyr. Hvorfor skal en virksomhed føre regnskab? Loven siger, at en virksomhed skal føre regnskab, og loven har også visse retningslinjer, som skal overholdes for dette regnskab. Skattevæsenet bruger regnskabet til at finde ud af, hvor meget virksomheden skal betale i skat. Toldvæsenet kan bruge regnskabet til at undersøge, om du har betalt de korrekte moms- og afgiftsbeløb. Afhængigt af virksomhedsformen kan der derudover være andre myndigheder, der kræver et regnskab. Derudover vil bankerne som regel være interesseret i at se et regnskab, før man kan åbne en kassekredit eller få et lån. Det samme gælder selvfølgelig for andre finansieringsinstitutter. Det første, de beder om at se, er firmaets regnskaber, helst tre år tilbage. Selv hvis loven og banken ikke tvang en til at lave regnskab, er der alligevel en meget, meget god grund til at gøre det. Det er nemlig alle tiders styringsredskab. En virksomheds økonomi kan se ganske sund ud ved første øjekast. Pengene strømmer ind i kassen, der er travlt, og man ansætter flere medarbejdere. Desværre kan det meget vel vise sig, når man kigger på regnskabstallene, at det faktisk bedre kunne betale sig at sætte pengene i banken på en checkkonto end at drive virksomhed. Selv om man ikke er nogen ørn til regnskabsanalyse, giver regnskabet et hurtigt overblik over, om der overhovedet er tjent penge i virksomheden, og hvis man fører regnskab hver måned, er det lettere at rette op på eventuelle fejl så tidligt som muligt og dermed undgå katastrofer. Lovgivningen Alle virksomheder er underlagt bogføringsloven. I den har du de minimumskrav, der stilles til regnskabet og afholdelsen af regnskabet. En række virksomheder skal desuden følge årsregnskabsloven. Det gælder normalt bl.a. aktieselskaber og anpartsselskaber, men der er en række undtagelser. I bogføringsloven står der bl.a.: 6. Bogføringen skal tilrettelægges og udføres i overensstemmelse med god bogføringsskik under hensyn til virksomhedens art og omfang. Desuden skal bogføringen tilrettelægges og udføres således, at regnskabsmaterialet ikke ødelægges, bortskaffes eller forvanskes, ligesom det skal sikres mod fejl og misbrug. Stk. 2. Rettes regnskabsmaterialet, skal såvel det oprindelige indhold som indholdet af ændringen tydeligt fremgå af materialet. Hvad er nu god bogføringsskik? Erhvervs- og Selskabsstyrelsen definerer det således: "De sædvaner og den praksis, der til enhver tid efterleves af kyndige og ansvarsbevidste fagfolk med henblik på, at bogføringen tilrettelægges og foretages på en klar og overskuelig måde, samt de sikkerhedsforanstaltninger, der skal iværksættes for at sikre regnskabsmaterialet. God bogføringsskik er en retlig standard". Der ligger i det, at man skal bogføre: løbende. Man skal altså ikke lade bilagene hobe sig op, før man går i gang. bilag i den periode, hvor de hører hjemme. konsekvent, dvs. hvis man plejer at bogføre en udgift på en bestemt konto, 7

8 Årsregnskabet så skal man blive ved med at bogføre samme udgift på den samme konto. således, at man tydeligt kan se, hvor pengene kommer fra, når de går ind i virksomheden, og hvad der sker med de penge, som forlader virksomheden igen. I bogføringsloven står der endvidere, at man skal passe på, at ens bilag ikke bliver ødelagt eller bliver væk. Disse bilag kan i øvrigt både være på papir eller i elektronisk form, dvs. fx skannet ind i computeren. Man kan sikre sine bilag på mange måder, fx ved at opbevare dem i et brandsikkert pengeskab. De færreste har vel deres bilag liggende i boksen, men hvis man bogfører på edb, bør man have en eller flere sikkerhedskopier af regnskabet anbragt på steder, hvor de ikke kan blive ødelagt ved brand eller hærværk, og hvor de ikke kan forsvinde ved edb-sammenbrud eller tyveri. Bemærk, at 6, stk. 2 taler om, at hvis man laver rettelser i regnskabet, så skal både det oprindelige og det nye kunne ses af regnskabet. Hvordan dette gøres i praksis, ser vi på senere i hæftet. Du kan finde hele bogføringsloven på nettet, blandt andet via dette link: Årsregnskabets opbygning Hvis dit firma er iblandt de virksomheder, der skal følge årsregnskabsloven, ligger opbygningen af årsregnskabet helt fast. For mindre virksomheder er der ikke nogen krav til opbygningen, men der er masser af gode grunde til i hvert fald i store træk at følge den samme opbygning som den, der er angivet i årsregnskabsloven. Du finder hele årsregnskabsloven blandt andet via dette link: Et årsregnskab skal ifølge årsregnskabsloven bestå af: Beretning Resultatopgørelse Balance Beretningen er bestyrelsens beretning, dvs. bestyrelsens forklaring på, hvorfor det er gået godt eller skidt i året, hvad man har lavet af nye tiltag, hvilke forandringer der har været, hvad man har valgt at gøre ved årets over-/underskud og lignende. Omkostninger Vareforbrug Resultatopgørelsen I resultatopgørelsen finder man frem til, hvad virksomheden har haft i over- eller underskud = resultatet. Resultatopgørelsen indeholder alle firmaets indtægter og omkostninger for det forløbne år. I mange edb-programmer kaldes disse poster for driftsposter, fordi de hører ind under virksomhedens daglige drift. Man sælger ting, hvilket giver en indtægt, man køber nye varer hjem, man bruger papir på kontoret, og man lønner sit personale, hvilket alt sammen betyder omkostninger. En resultatopgørelse kan fx se således ud og indeholde bl.a. følgende poster: Distributionsomkostninger Administrationsomkostninger Af- og nedskrivninger Renteudgifter Resultatopgørelse Indtægter Salg af varer eller ydelser Renteindtægter 8

9 Årsregnskabet Salg af varer eller ydelser Resultatopgørelse (i 1000 kr.) Vareforbrug 550 Når posterne er opstillet i et skema som ovenfor, kalder man det, at resultatopgørelsen er opstillet i kontoform. Der er et helt bestemt system i, hvilke poster der er placeret hvor i resultatopgørelsen. Som du kan se, er indtægterne placeret i højre side, mens omkostningerne er placeret i venstre. Hvis vi sætter nogle tal på, vil vi placere tallene i de kolonner, hvor de hører hjemme: Distributionsomkostninger Administrationsomkostninger, herunder løn Af- og nedskrivninger Renteindtægter 10 Renteudgifter 15 Balancen Balancen indeholder firmaets værdier (aktiver) og firmaets gæld (passiver). I balancen, som også kaldes status, danner man sig et øjebliksbillede af virksomhedens situation. På årets sidste dag ser man på, hvad der er i banken, hvor mange bygninger eller maskiner firmaet ejer, hvor mange kunder der skylder penge m.m. En balance kan se således ud: Aktiver (=værdier) Bygninger Varelagre Balance Passiver (=gæld) Egenkapital Banklån Kundetilgodehavender Gæld til leverandører Aktiver i alt = Passiver i alt Hvis vi sætter tal på og placerer dem i de rigtige kolonner, kan balancen se sådan ud: Balance (i 1000 kr.) Aktiver Bygninger 2000 Varelagre 10 Kasse- og bankbeholdning Kundetilgodehavender Kasse- og bankbeholdning Egenkapital Overskud Passiver Banklån 500 Gæld til leverandører 520 I alt I aktivsiden har vi firmaets værdier, dvs. penge, kundetilgodehavender, maskiner, varer til salg, bygninger m.m. På passivsiden har vi firmaets gæld, egenkapitalen og forhåbentligt årets overskud, som er medregnet i egenkapitalen. Læg mærke til, at summen af aktiver er det samme som summen af passiverne. Aktiver og passiver balancerer; heraf navnet balancen. Hvis du har svært ved at huske, hvad der hører til i balancen, og hvad der hører til i resultatopgørelsen, kan følgende måske hjælpe dig: 9

Væksthus Midtjylland Få styr på bøvlet

Væksthus Midtjylland Få styr på bøvlet Væksthus Midtjylland Få styr på bøvlet Bogføring og regnskab i mindre virksomheder Væksthus Midtjylland Få styr på bøvlet Peter Rose Forfatter: registreret revisor Peter Rose www.peter-rose.dk Få styr

Læs mere

Manual. Stone s. Summarum. Summa. Version 3. Privat Standard Professionel Enterprise. Stone s Software

Manual. Stone s. Summarum. Summa. Version 3. Privat Standard Professionel Enterprise. Stone s Software Manual Stone s Summa Summarum Version 3 Privat Standard Professionel Enterprise Stone s Software Indhold Programlogo og illustration: Frank Lisborg Forside: Løw Reklame Copyright : Stone s Software Steen

Læs mere

Ankerstjerne Data/Ankerstjerne Bøger

Ankerstjerne Data/Ankerstjerne Bøger Dobbelt bogholderi principper Dokument versionsnummer 1.0 Udgivet: 01.02.2009 Ankerstjerne Data/Ankerstjerne Bøger CVR Nr: 26 96 62 05 Microsoft Certified Partner Nr: 75 44 19 Forfatter: Jette Ankerstjerne

Læs mere

Bogen om bogføring med e-conomic

Bogen om bogføring med e-conomic Køb bogen online trykt eller som pdf-fil Klik Her! Anette Sand Bogen om bogføring med e-conomic Bogen om bogføring med e-conomic af Anette Sand Regnskabsskolen A/S 2014 Udgivet af Regnskabsskolen Wesselsgade

Læs mere

Kom godt i gang med regnskabsdelen af Blåt Medlem

Kom godt i gang med regnskabsdelen af Blåt Medlem Kom godt i gang med regnskabsdelen af Blåt Medlem Den opbyggelige historie om hvordan man kan starte her:... og ende her: Skrevet af Kim S. Andreasen og Jens Sørensen Kom godt i gang med regnskabsdelen

Læs mere

Økonomistyring i praksis

Økonomistyring i praksis Økonomistyring i praksis Regnskab med edb Af Marianne Pedersen Udgiver: Aesiras A/S 2009 1 Økonomistyring i praksis Regnskab med edb Copyright 2009 by Aesiras A/S 1. udgave, 1. oplag Udgiver Aesiras A/S

Læs mere

1264 i 2013. af Susan Vestergaard, 1264.dk. De mest populære indlæg på facebook-siden: Debet og kredit: Hvad er det? www.facebook.

1264 i 2013. af Susan Vestergaard, 1264.dk. De mest populære indlæg på facebook-siden: Debet og kredit: Hvad er det? www.facebook. 1264 i 2013 af Susan Vestergaard, 1264.dk De mest populære indlæg på facebook-siden: www.facebook.com/regnskabstips Udgivet december 2013 Indholdsfortegnelse Øehmm, hvor er indholdsfortegnelsen henne?..

Læs mere

Anette Sand. Bogen om bogføring for begyndere

Anette Sand. Bogen om bogføring for begyndere Anette Sand Bogen om bogføring for begyndere Bogen om bogføring for begyndere af Anette Sand Regnskabsskolen A/S 2014 Udgivet af Regnskabsskolen Wesselsgade 2 2200 København N Tlf. 3333 0161 www.regnskabsskolen.dk

Læs mere

Grundlæggende bogføring med Saldi. Dette selvstudie materiale er lavet med henblik på at komme hurtigt i gang med bogføring og fakturering.

Grundlæggende bogføring med Saldi. Dette selvstudie materiale er lavet med henblik på at komme hurtigt i gang med bogføring og fakturering. Grundlæggende bogføring med Saldi. Indledning. Dette selvstudie materiale er lavet med henblik på at komme hurtigt i gang med bogføring og fakturering. Først lidt baggrundsinformation om bagrunden for

Læs mere

Brugervejledning til grundlæggende bogføring med SALDI

Brugervejledning til grundlæggende bogføring med SALDI Brugervejledning til grundlæggende bogføring med SALDI Selvstudie ver. 1.4 Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Det dobbelte bogholderi...4 3. Debet og kredit...6 4. Opret et øve regnskab...8

Læs mere

Allan C. Malmberg LÆR OM CHANCER! Sanne og Malene går på opdagelse med computeren

Allan C. Malmberg LÆR OM CHANCER! Sanne og Malene går på opdagelse med computeren Allan C. Malmberg LÆR OM CHANCER! Sanne og Malene går på opdagelse med computeren INFA 2005 Forord Denne INFA-publikation giver en indføring i arbejdet med begreber fra sandsynlighedernes verden. Den henvender

Læs mere

JES NYHUS EXCEL 2010 EXCEL 2010 LÆR DET SELV LÆR DET SELV. Nyt i Excel 2010 Båndet, knappen Filer og værktøjslinjerne Navigering og tilpasning

JES NYHUS EXCEL 2010 EXCEL 2010 LÆR DET SELV LÆR DET SELV. Nyt i Excel 2010 Båndet, knappen Filer og værktøjslinjerne Navigering og tilpasning JES NYHUS EXCEL 2010 LÆR DET SELV EXCEL 2010 LÆR DET SELV Nyt i Excel 2010 Båndet, knappen Filer og værktøjslinjerne Navigering og tilpasning Excel 2010 lær det selv 1. udgave, 1. oplag 2010 Copyright

Læs mere

Kom godt i gang med Winfinans DT

Kom godt i gang med Winfinans DT Kom godt i gang med Winfinans DT Kom godt i gang med Winfinans DT Forord Winfinans DT er udviklet gennem flere år i et tæt samarbejde mellem en række systemplanlæggere, programmører, revisorer og testfirmaer.

Læs mere

EXCEL 2010 LÆR DET SELV

EXCEL 2010 LÆR DET SELV JES NYHUS EXCEL 2010 LÆR DET SELV EXCEL 2010 LÆR DET SELV Nyt i Excel 2010 Båndet, knappen Filer og værktøjslinjerne Navigering og tilpasning Excel 2010 lær det selv 1. udgave, 2. oplag 2011 Copyright

Læs mere

GODE RÅD TIL IVÆRKSÆTTERE

GODE RÅD TIL IVÆRKSÆTTERE GODE RÅD TIL IVÆRKSÆTTERE Uafhængighed betaler sig Denne brochure er skrevet til dig, der har enten valgt at blive selvstændig eller tænker på det. Hvad enten du starter tømrervirksomhed, blomsterbutik,

Læs mere

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling CVR-nummer og bankkonto 09 i foreningen 10 Børneattester og STEP BY STEP GUIDE START EN FORENING Indholdsfortegnelse Indledning Folkeoplysningsloven CVR-nummer, bankkonto 24 26 Medlemskab af 31 32 34 38

Læs mere

Lær Digital Post at kende. Af Lars Laursen

Lær Digital Post at kende. Af Lars Laursen Lær Digital Post at kende Af Lars Laursen 2 Lær Digital Post at kende Af Lars Laursen Oktober 2014 Side 2 af 80 3 Lær Digital Post at kende, 1. udgave, 1. oplag Copyright 2014 Lars Laursen Research & tekst:

Læs mere

WORD 2010 LÆR DET SELV JES NYHUS WORD 2010 LÆR DET SELV. Nyt i Word 2010 Båndet, knappen Filer og værktøjslinjerne Formatering og tilpasning

WORD 2010 LÆR DET SELV JES NYHUS WORD 2010 LÆR DET SELV. Nyt i Word 2010 Båndet, knappen Filer og værktøjslinjerne Formatering og tilpasning WORD 2010 LÆR DET SELV JES NYHUS WORD 2010 LÆR DET SELV Nyt i Word 2010 Båndet, knappen Filer og værktøjslinjerne Formatering og tilpasning Word 2010 lær det selv 1. udgave, 1. oplag 2010 Copyright 2010

Læs mere

Rengøring. Der er gode muligheder for at starte egen virksomhed i branchen, fordi der er en stor og stigende efterspørgsel.

Rengøring. Der er gode muligheder for at starte egen virksomhed i branchen, fordi der er en stor og stigende efterspørgsel. Rengøring Rene omgivelser er en livsbetingelse for de fleste. Men mange vil gerne have hjælp til arbejdet. Enten fordi de ikke kan selv, eller fordi de vil bruge deres tid på noget andet. God rengøring

Læs mere

Kom i gang med Mamut! Gode råd som vil hjælpe dig hurtigt i gang med systemet

Kom i gang med Mamut! Gode råd som vil hjælpe dig hurtigt i gang med systemet Kom i gang med Mamut! Gode råd som vil hjælpe dig hurtigt i gang med systemet Komplette økonomi- og informationssystemer for virksomheder med 1-0 ansatte Side 6-7 8-9 10 11 1-1 1 1 16 17 18 19 Indhold

Læs mere

Er en kiosk noget for dig?

Er en kiosk noget for dig? Kiosk Kioskerne har spillet en stor rolle i danskernes dagligdag. Man går lige ind efter en pakke smøger og en cola. Eller spiller sin ugentlige lottokupon. Kioskerne gør det nemt og hurtigt at købe småting.

Læs mere

Hvem står på mål for årsregnskabet?

Hvem står på mål for årsregnskabet? Hvem udarbejder regnskaberne? Hvem bruger årsregnskaberne? Hvad er revisors rolle? Hvorfor revidere årsregnskabet?. Hvad er forskellen på et revideret og et ikke-revideret regnskab? Hvad er en blank påtegning?

Læs mere

C5 Bogholder - kursus med fokus på Finans

C5 Bogholder - kursus med fokus på Finans Microsoft Dynamics C5 version 2012 C5 Bogholder - kursus med fokus på Finans Copyright 2011 Microsoft. C5 er et varemærke, der tilhører Microsoft. Produkter og firmaer nævnt i dette dokument er varemærker,

Læs mere

godt og enkelt kassesystem

godt og enkelt kassesystem godt og enkelt kassesystem Brugervejledning - 1 - ver 2.3.160 0. Før installation af... 6 1. Installation af... 7 Installation fra www.alskassen.dk... 7 Gennemgang af den fælles installation... 7 Start

Læs mere

Vær velforberedt, når du møder din bank eller investor

Vær velforberedt, når du møder din bank eller investor Vær velforberedt, når du møder din bank eller investor Få gode råd til: - Hvordan du dokumenterer og forklarer din forretning i dag - Hvordan du dokumenterer og præsenterer dine planer for i morgen 2 Klar

Læs mere

Placering af resultat- og balancekonti 45965

Placering af resultat- og balancekonti 45965 Lektionsplan Placering af resultat- og balancekonti 45965 Bemærk: Der er her tale om uddrag af materialet. Du finder hele materialet med lærebog, opgaver og løsninger i Undervisningsbanken. Placering af

Læs mere

Vil du være. rigtig klog. - eller blot. klog af skade? Dette hæfte er. alle os andre! IT Håndbog LO Faglige Seniorer 1

Vil du være. rigtig klog. - eller blot. klog af skade? Dette hæfte er. alle os andre! IT Håndbog LO Faglige Seniorer 1 Vil du være rigtig klog - eller blot klog af skade? Dette hæfte er ikke for ITnørder, men for alle os andre! IT Håndbog LO Faglige Seniorer 1 Udgiver LO Faglige Seniorer Islands Brygge 32D Postboks 340

Læs mere

Godt i gang med e-fakturering

Godt i gang med e-fakturering Godt i gang med e-fakturering sådan sender du regninger til det offentlige Indhold Godt i gang med e-fakturering 3 Hvilke oplysninger skal med på e-fakturaen? 4 Sådan sender du en e-faktura 6 Hvem vælger

Læs mere

Kom godt i gang som selvstændig

Kom godt i gang som selvstændig 1 Kom godt i gang som selvstændig 2 3 Indhold 04 MA har svarene på dine selvstændige spørgsmål 05 Det vil vi råde dig til at undersøge på forhånd 08 Sådan kan du forsikre dig 12 Honorarog freelancearbejde

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere