Referat fra bestyrelsesmøde den 18. Oktober 2007 Sted: 3f Aalborg

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra bestyrelsesmøde den 18. Oktober 2007 Sted: 3f Aalborg"

Transkript

1 Referat fra bestyrelsesmøde den 18. Oktober 2007 Sted: 3f Aalborg Til stede: Lars Gaardbo (LG + TR) Allan V. Nielsen (AVN) Michael T. Olesen (MTO + SR) Nina Dyrhberg (ND) Preben I. Jensen (PIJ) Lars Hærvig (LH) Heidi B. Pedersen Referent (HBP) Dagsorden: 1. Godkendelse af referat. 23. August Opfølgning 3. Gensidig Orientering 4. Meddelelser 5. Indkomne forslag 6. Økonomi 7. Nye opgaver a. Fremtidig mødestruktur b. Fremtidig udvalgsstruktur 8. Eventuelt 9. Næste møde Lars bød velkommen Ad 1: Godkendelse af referat. 23. August Godkendt Ad 2: Opfølgning TR Fremviste et forslag til, hvordan vi femover kunne samle materiale ind til vores møder. Således at vores møder blev en del kortere og at vi på forhånd ca. vidste hvad hver især ville sige til mødet. Forstå sådan, at det vi vil tage op sender vi for eksempel til TR senest 8 dage før mødet også samler han det hele sammen og mailer ud til os alle så vi kan læse det igennem, samtidig bliver det nemmere for referenten. Ad 3: Gensidig Orientering.

2 TR Som bekendt fortalte at Jan Skov havde opsagt sin stilling som driftschef med stop i udgangen af oktober. TR Fortalte at samarbejdet med Jan Skov ikke var værd at tale om, men at grunden kunne være uenighed ved vedr. afstigningsmodellen. Ved fremlæggelse af modellen i chaufførkontaktudvalget, var oplægget at modellen fremtidigt ville være at man fulgte NT-modellen med at CT leverede 4 chauffører til hvert hold. Erik Nielsen AMU meddelte der at, alle skulle deltage på min. 4 ugers kursus, som er fastlagt ud fra merituddannelsen, som er bekendtgørelsen fra undervisningsministeriet, men TR var til dette møde ikke enig og det tilkende gav han sig også ved at sige, at såfremt man ikke mangler 4 uger men måske kun 2 kunne man nøjes med de 2 uger, og med de 4 uger ville resultere i kun 12 uddannede om året ved CT og det ville være uacceptabel og mente at det kunne få chaufførerne til at sætte sig på røven. Men det viser sig så efter TR har haft en snak med Heine Nielsen, blev informeret om at der vil blive oprettet nye hold hver 4 uge, dog ikke i jul og ferieperioder, det vil svare til 10 gange årligt og 40 chauffører, og dette vidste Jan Skov inden mødet men havde ikke informeret TR. Samtidig kom spørgsmålet om disse 40 om året skulle have svedegaver eller om det er at betegne som en svendeprøve, der blev der enighed om at det skulle tages op på generalforsamling. På samme møde blev det beslutte at samtlige storbyer i NT i første omgang ville blive fritaget for at have de omtalte køreplaner med i busserne, men at der forsøgsmæssigt vil blive indført salg fra regionalbusserne fra nytår. Referatet fra ovennævnte møde kan ses på NTs hjemmeside. TR Fortalte at der havde været afholdt Kvalitetsudvalgsmøde, og på mødet kom det frem at kvalitetsudvalget for fremtiden skal arbejde projektorienteret, og det ikke er lykkedes endnu da chaufførrepræsentanterne ikke modtager de fakta som er nødvendige fra deres arbejdsgivere, også er det jo umuligt at deltage aktivt i debatterne når man er uviden. Der blev også på mødet meddelt at der er funder en løsning på problemet med hegnet på arkaden og at det Kennedy Arkadens ejer som skal opføre det hegn. TR Fortalte kort om Kongressen i Aalborghallen, bla. At der var nyvalg på flere poster hvori vi kan have interesse, den nye gruppeformand blev JanVilladsen, ny forhandlingssekretær blev Jan Åge Hansen, Tidligere Århus Transport og Byg, og i hovedbestyrelsen blev Ole Nors Nyvalgt og Arne Nielsen afgang. TR Foreslog at vi, grundet dobbelt bogholderi anskaffer dankort til TR og ND, og der med disse indføres restriktioner for brug af disse. TR Der er kommet forslag at Fællesklubben nedlægges som klub den 6. november 2007 kl i København og at der samtidig oprettes en TR/SR ring som skulle give et knap så restriktivt arbejdsorgan. Forslog at TR og SR deltager og medbringer fuldmagt for de to sidste mandater underskrevet af AVN og ND. TR Såfremt at den nye chef bliver Heine Nielsen vil der snarest blive indført gamle dyder igen som slips/tørklædes skal ALTID bæres, rygning forbudt i busser, PB-

3 parkering kun på købte pladser, og ved overtrædelse af disse kan medføre skriftlige advarsler. (i mellemtiden mellem mødet og nedskrevet ref. er Heine blevet chef) TR Har bedt Peter Quade om midler til at højne de fysiske rammer på anlægget, som skulle bestå i at 1. sal: lille mødelokale hvor TR/SR kan holde personlige møder med kollegaer (klub afholder udgifter til indretning) Samt stor mødelokale til afholdelse af div. Møder samt undervisningsbrug og møbleret til det brug. Og adm. skal have hæve/sænkeborde på alle arbejdspladser og nuværende vagtudsætning bibeholdes til udkørselsfolk samt trafikvagt og at Inge-Lis flyttes til det nuværende mødelokale hvilket vil give hende en del mere arbejdsro. Frokoststue at vægge skal males, muren ned igen, indkøb af bevilget massagestol og indkøb af en lille sofagruppe. Sidst at nuværende TR/SR rum indrettes til rygelokale. Men når Lars Lorenzen engang for fremskaffet en overdækning så forslås der rygning udendørs. TR Heine har lavet vagtoversigt med pausetræk og der skal læses korrektur på den før den kan udleveres. TR Har fået forevist lønsedler fra timelønnet der viser at CT ikke afsætter 3,5% til SH-bidrag som der ellers står i overenskomsten de skal. Den vil TR tage med Peter Quade. LH er enig med SR ang. Telefonpenge LH Syntes der er kommet mere åbenhed de sidste 3 mdr. LH Mener at ref. skal være fyldestgørende og derfor syntes godt om TRs forslag om at samle det hele og lave det samlet som TR havde lavet til mødet i dag. Samt forslog bestyrelsesmøde hver 6 uge og en er tovholder og samler info ind fra os andre og tager det med til mødet. ND Glad for vi ikke skal sælge køreplaner og mener ikke der skal gaver til ved 14 dages kurser, samt at de planer på anlægget lyder spændende. SR Mener svendegaver er for dyre SR vil gerne have en liste over dem som er i et af de gule forbund så han ikke hele tiden skal rende og spørge TR eller 3f SR Mener også at telefonpenge og diæter ved kursus bør droppes og pengene gemmes til dårlige tider hvis vi fandt på at sætte os på røven ved næste licitation. SR mener det er en dum idé at muren væltes for så er der ikke er separat rum til massagestolen, og der er jo visse personer som gerne vil sidde lidt for sig selv når de sidder deri og at der er ro. SR har den kommentar til kongressen at det er nok er klogt der kommer nye hoveder til da Arne jo har siddet på posten i 14 år og måske er blevet en smule udbrændt. SR Mener at et af vores medlemmer har ret, med der står i chaufførnyt. SR mener at TR bør forsætte med nyhedsbrev men også at vi andre hjælper til. PIJ Kan godt forstå at Jan Skov tér sig som han gør, spændende hvad det ender med. PIJ Hvad ang. et enkelt medlems mail, skal vi have fundet ud af hvem der skriver og hvad der skrives

4 PIJ Ok med det dankort, det har de jo også i sodavand/dueklubben. AVN Kursuspenge er småting og der er ikke mange kurser om året og at det ikke kun er bestyrelsen der er berettiget men til alle som er faglig interesseret. AVN Mente at det var en god besvarelse LH havde lavet til omtalte medlems mail, samt rigtig godt arbejde med gade guide. AVN syntes også det var en god idé med dankort til klubben. AVN med hensyn til sidemandsoplæring, skal han trække alle oplysninger ud af Jan Skov og kan ikke få nogle informationer fra Jan af. Og med hensyn til den liste der er lavet med hvem der skal være sidemandsoplærer er lavet ud fra flere lister som kontoret har lagt inde med samt den liste hvor folk havde skrevet sig på. Nogle folk har ledelsen pillet af og andre har TR og AVN pillet af. AVN har det træls med at TR er pillet af for han var selvskreven. Og med hensyn til sedlen der er sendt ud til de som skal være sidemandsoplærer skal laves om så det bliver en invitation ellers kan det koste firmaet overarbejde. AVN meddelte at mandag den 22. oktober starter det nye hold på 16 mand nede ved Poul Sand og at tirsdag den 23. oktober skal undervise dernede. Fik det af vide med meget kort varsel. Holdes forventes færdig midt i december. HBP Syntes dankort ordningen et ok HBP mener også at væggen skal væk men kan godt se pointen i det SR siger. HBP Mener det er underligt at der er så mange på en gang om computeren inde ved trafikvagten, og at det sommetider virker uoverskueligt. HBP Syntes det lyder godt med det forslag til de forbedringer til firmaet. Ad 4: Meddelelser TR har været på branchekursus i uge 39 TR deltager i weekenden i uge 42 på Skandinavisk Transportarbejder Konference på LO skolen i Helsingør TR har lavet en turnusoversigt på samtlige turnuser og hvis det ønskes kan den ophænges i frokost stuen. LH skal i uge 43 og 44 på kursus fagkursus G1+G2 ND har været i uge 40 og 41 på fagkursus G1+G2 SR har været i uge 40 og 41 på fagkursus G1+G2 SR 30. oktober sikkerhedsmøde med NT SR Vognudvalget har ikke siden sidste bestyrelsesmøde haft møde men regner med at holde et sidst i november PIJ Meddelte at han nu er fast ansat igen AVN 8. november er der køreplanmøde.

5 HBP skal i uge 43 og 44 på kursus fagkursus G1+G2 Ad 5: Indkomne forslag TR vil svare tidligere nævnt medlems mail og henvise til LHs mails. Ad 6: Økonomi ND kan stadig ikke fremvise regnskab, men det kommer når ND er helt med og den gamle bærbar er klar til at der kan føres regnskab på den AVN har lovet at hjælpe til. De vil så finde et punkt og sætte en streg og starte derfra med ND og få det gamle fra Niels tid afsluttet ND Økonomien er sund. Ad 7: Nye opgaver 7a) 7b) Bestyrelsen mødes oftere i vinterhalvåret og i sommerhalvåret gør vi som vi gjorde i sommer Bestyrelsen fremtidig opgave med hensyn til telefon penge om man evt. en gang om året for et beløb og hvad størrelse det beløb skal have. Alle udvalg hænger mødestruktur op på opslagstavlen Grupperepræsentanter gruppemøder dato?? Linierreprænsentanter ved gruppemøder?? Holdreprænsentanter Heine har en intension om at efter 1. november afholde holdmøder med optil 10 deltagere pr gang og forsøger at overtale Peter Quade til disse møder aflønnes med afsp. TR har ytret ønske om at der på hvert turnushold vælges en holdrep. som varetager holdtes interesser ved planskifte og kun det. Ad 8: Eventuelt Intet Ad 9: Næste møde 24. november kl hos TR Mødet afsluttet. Referent Heidi B. Pedersen Således opfattet.

Referat af bestyrelsesmøde 11. marts

Referat af bestyrelsesmøde 11. marts Referat af bestyrelsesmøde 11. marts Dagsorden: 1. Velkommen og TJEK-IN 2. Godkendelse af dagsorden og valg af ordstyrer 3. Kommentarer til og opfølgning på referat fra bestyrelsesmødet d. 10.02.12 4.

Læs mere

Gør noget ved dit arbejdsmiljø

Gør noget ved dit arbejdsmiljø Gør noget ved dit arbejdsmiljø Forord Denne bog giver en række eksempler fra garageanlæg, der deltog i Projekt SundBus, på hvordan man kan iværksætte interventioner, som forbedrer sundhed og arbejdsmiljø

Læs mere

Men hvordan vores arbejdsforhold vil blive og om der vil opleves nogen ændringer, ved vi ikke endnu.

Men hvordan vores arbejdsforhold vil blive og om der vil opleves nogen ændringer, ved vi ikke endnu. Mundtlig beretning 15: Andes Bondo havde fødselsdag i mandags og hvis nogen er nysgerrig blev han 56 år. Hans højeste ønske var en høj stemmeprocent om overenskomstresultatet og det fik han!. På landsplan

Læs mere

Referat af LØS Bestyrelsesmøde 11/5 2015

Referat af LØS Bestyrelsesmøde 11/5 2015 Referat af LØS Bestyrelsesmøde 11/5 2015 Indholdsfortegnelse 1. Velkommen til bestyrelsesmødet... 2 2. Siden sidst... 2 3. Valg af mødeleder og referent... 2 4. Godkendelse af dagsorden og referat af sidste

Læs mere

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet:

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet: Introduktion til redskabet: er et redskab til at undersøge trivslen i en virksomhed. Det kan bruges i mindre virksomheder med under 20 ansatte og man behøver ikke hjælp udefra. Det kræver dog, en mødeleder

Læs mere

Referat af generalforsamling onsdag den 25. februar 2015 i Holbæk Roklub

Referat af generalforsamling onsdag den 25. februar 2015 i Holbæk Roklub Referat af generalforsamling onsdag den 25. februar 2015 i Holbæk Roklub 1. Valg af dirigent Michael Høgh blev enstemmigt valgt. Han gav ordet videre til Niels Chr., der startede med den første beretning.

Læs mere

Deltagere: Jakob, Stefano, Thomas, Jan, Nicolai, Nynne, Klaus Thiesen (for Palle), John, Torben Afbud fra: Anne, Jonas

Deltagere: Jakob, Stefano, Thomas, Jan, Nicolai, Nynne, Klaus Thiesen (for Palle), John, Torben Afbud fra: Anne, Jonas Kære regionsrådsmedlemmer, Referat af regions-råds møde i IDA-K d. 16. februar Deltagere: Jakob, Stefano, Thomas, Jan, Nicolai, Nynne, Klaus Thiesen (for Palle), John, Torben Afbud fra: Anne, Jonas 1.

Læs mere

Referat fra Estvad Rønbjerg Jagtforenings generalforsamling

Referat fra Estvad Rønbjerg Jagtforenings generalforsamling Referat fra Estvad Rønbjerg Jagtforenings generalforsamling Fredag den 21 september 2012 kl 19:00. Offentliggjordt i Foreningsnyt side 15, december 2011. Dagsorden ifg. Vedtægterne: 1. Velkomst ved formanden.

Læs mere

Fleksibel barselsorlov. Til forældre

Fleksibel barselsorlov. Til forældre Fleksibel barselsorlov Til forældre ministrenes forord 3 Kære forældre Når et barn kommer til verden, er det på alle måder vigtigt, at barnet får en god start på livet. Og ligeså vigtigt er det, at I

Læs mere

3. Personalesituationen lige nu. Vikar for socialrådgiver ansat. Anna Marie Zami er startet 2-12-08 som vikar.

3. Personalesituationen lige nu. Vikar for socialrådgiver ansat. Anna Marie Zami er startet 2-12-08 som vikar. Referat af bestyrelsesmødet, tirsdag den 16-12-08. Sted : Holbækvej 106 B 1 sal med møde fra 17.00. til 21.00. Mad fra kl. 16.30 Afbud : Jens Hansen, Inge Kristiansen, Lilian Lauge, Lars Christiansen,

Læs mere

Jeg gjorde det du kan også! - NETVÆRKSRÅDSLAGNING FOR HJEMLØSE

Jeg gjorde det du kan også! - NETVÆRKSRÅDSLAGNING FOR HJEMLØSE Jeg gjorde det du kan også! - NETVÆRKSRÅDSLAGNING FOR HJEMLØSE 1 Jeg gjorde det du kan også! Netværksrådslagning for hjemløse Socialt Udviklingscenter SUS og KFUM s Sociale Arbejde i Danmark, 2006 Tekst:

Læs mere

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde Hvorfor ville I gerne være lærer? Det startede med min egen, da jeg ville være lærer. Jeg kom nok fra en familie der ikke var så struktureret, så havde jeg en lærer, som var meget god til at holde den

Læs mere

Indledning. Hvorfor overhovedet holde ledermøder i FDF?

Indledning. Hvorfor overhovedet holde ledermøder i FDF? Det gode ledermøde Indledning På FDFs landsmøde i 2004 blev det vedtaget, at landsforbundet skulle udgive et materiale med henblik på en styrkelse af ledermødet. Denne folder dækker nogle af de tiltag,

Læs mere

December 26. Årgang. Nr. 4. N 69.25 o Ø 015.45 o. Sejlsport til tiden. Stiftet 1877

December 26. Årgang. Nr. 4. N 69.25 o Ø 015.45 o. Sejlsport til tiden. Stiftet 1877 December 26. Årgang. Nr. 4 08 N 69.25 o Ø 015.45 o Sejlsport til tiden Stiftet 1877 Adresseliste for Randers Sejlklub Bestyrelse: Formand: Henrik Husum Nielsen 8641 6053 Løvstræde 2b, 8900 Randers E-mail:

Læs mere

vanskelige samtale trivselssamtale

vanskelige samtale trivselssamtale omsorgssamtale den nødvendige samtale den den svære samtale vanskelige samtale trivselssamtale Til ledere og personaleansvarlige Når samtaler med medarbejderne er svære Viden og værktøjer til at gøre de

Læs mere

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling CVR-nummer og bankkonto 09 i foreningen 10 Børneattester og STEP BY STEP GUIDE START EN FORENING Indholdsfortegnelse Indledning Folkeoplysningsloven CVR-nummer, bankkonto 24 26 Medlemskab af 31 32 34 38

Læs mere

Ung i Aarhus Horsensvej Børn og Unge

Ung i Aarhus Horsensvej Børn og Unge Mødereferat: Bestyrelsesmøde: Ung i Aarhus - Horsensvej Dato og tidspunkt: 3. marts 2014, klokken 16.00 til 18.30 Deltagere: Sanne, Sus, Kristian, Lasse, Lone, Kim og Michel Referent: Michael 1. Godkendelse

Læs mere

Aktuelt. Husk at den årlige generalforsamling foregår på mandag, kl. 19.00.

Aktuelt. Husk at den årlige generalforsamling foregår på mandag, kl. 19.00. Uge 16 Gjerrild-Bønnerup Friskole, Knud Albæks Vej 4, Gjerrild, 8500 Grenå Tlf.8638-4422, E-post: kontoret@gbfriskole.dk Hjemmeside: www.gbfriskole.dk SFO. 8638-4460 Aktuelt Dejligt at være tilbage på

Læs mere

Referat af årsmøde i Zaxsez d. 29/3 2015 i Sjølunds hytte i Vordingborg

Referat af årsmøde i Zaxsez d. 29/3 2015 i Sjølunds hytte i Vordingborg Referat af årsmøde i Zaxsez d. 29/3 2015 i Sjølunds hytte i Vordingborg Velkomst af formanden Indkaldelsen udsendt rettidigt konstaterede dirigenten Dagsorden: 1. Valg af referent og dirigent (sidstnævnte

Læs mere

Peter Lendal, Roskilde bød på morgenbord og bød alle hjertelig velkommen.

Peter Lendal, Roskilde bød på morgenbord og bød alle hjertelig velkommen. VID Vinterbadere i Danmark årsmøde og generalforsamling Referat Afholdt i Roskilde d. 24. marts 2012, Roskilde Sejlkubs lokale Program: 09.00 Morgenbadning- og kaffe 10.00 Kort præsentation v/de fremmødte

Læs mere

Demokrati i praksis. Ideer til nye mødeformer. Sidste udkald - 5. del

Demokrati i praksis. Ideer til nye mødeformer. Sidste udkald - 5. del Demokrati i praksis Ideer til nye mødeformer Sidste udkald - 5. del Indhold: 3 Demokrati i praksis Dansk Ungdoms Fællesråd, januar 2003 Tekst Rikke Rasmussen Fotos: Mikael Schlosser Layout Mellemfolkeligt

Læs mere

Arbejdsfordeling og massefyring. Arbejdsfordeling og massefyring. Lokale muligheder for at gøre ondt lidt bedre

Arbejdsfordeling og massefyring. Arbejdsfordeling og massefyring. Lokale muligheder for at gøre ondt lidt bedre Arbejdsfordeling og massefyring Arbejdsfordeling og massefyring Lokale muligheder for at gøre ondt lidt bedre Inspirationer fra arbejdet med to krisesituationer på Vestas i 2002 Udgivet af SiD Ringkøbing

Læs mere

Konklusion på evaluering for 1. og 2. semester ergoterapeutstuderende, 2009.

Konklusion på evaluering for 1. og 2. semester ergoterapeutstuderende, 2009. Konklusion på evaluering for 1. og 2. semester ergoterapeutstuderende, 2009. specialbørnehave for børn med vidtgående handicap Konklusionen dækker perioden 2007/2008 for ergoterapeutstuderende i klinisk

Læs mere

Forening. Skovridervej 1 8410 Rønde REFERAT. Dagsorden. 4) Den. Ad 1

Forening. Skovridervej 1 8410 Rønde REFERAT. Dagsorden. 4) Den. Ad 1 REFERAT AF GENERALFORSAMLING 7. FEBRUAR 2011 Dansk Ride Instruktør Forening c/o Helle Eriksen Skovridervej 1 8410 Rønde E mail: drif@drif.dk Tlf. : 20 95 72 88 Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Formandens

Læs mere

SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER OM SAMARBEJDET MED JOB- OG UDVIKLINGSCENTER CASTBERGGÅRD

SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER OM SAMARBEJDET MED JOB- OG UDVIKLINGSCENTER CASTBERGGÅRD SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER OM SAMARBEJDET MED JOB- OG UDVIKLINGSCENTER CASTBERGGÅRD SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER OM SAMARBEJDET MED JOB- OG UDVIKLINGSCENTER CASTBERGGÅRD KOLOFON SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER

Læs mere

Lektiehjælpernes Hvem, Hvad, Hvor

Lektiehjælpernes Hvem, Hvad, Hvor Lektiehjælpernes Hvem, Hvad, Hvor - En informationsmappe for lektiehjælpere ved Dansk Flygtningehjælp Lektiehjælpen er etableret i samarbejde med Brug for alle unge - en kampagne ved Ministeriet for Flygtninge,

Læs mere

Regler og medbestemmelse i børnehaven

Regler og medbestemmelse i børnehaven Regler og medbestemmelse i børnehaven En undersøgelse i Børnerådets Minibørnepanel BØRNERÅDETS Minibørnepanel Regler og medbestemmelse i børnehaven 1 2 Børnerådets Minibørnepanel Indhold Indledning / 3

Læs mere

COACH DIG SELV TIL EN BEDRE BALANCE

COACH DIG SELV TIL EN BEDRE BALANCE COACH DIG SELV TIL EN BEDRE BALANCE - et refleksions- og handlingsværktøj til at skabe bedre balance mellem arbejdsliv og privatliv VÆRKTØJET I en travl hverdag hvor det kan være svært at få arbejdsliv

Læs mere

og hvad gør jeg så? HÅNDBOG MED GODE RÅD FRA DEMENTE TIL DEMENTE OG DERES PÅRØRENDE

og hvad gør jeg så? HÅNDBOG MED GODE RÅD FRA DEMENTE TIL DEMENTE OG DERES PÅRØRENDE D E M E N S og hvad gør jeg så? HÅNDBOG MED GODE RÅD FRA DEMENTE TIL DEMENTE OG DERES PÅRØRENDE Rådgivnings- og kontaktcentret for demensramte og pårørende Kallerupvej Odense Forord I 2002 etablerede Alzheimerforeningen

Læs mere