NR. LYNDELSE SOGNS KIRKEBLAD

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NR. LYNDELSE SOGNS KIRKEBLAD"

Transkript

1 NR. LYNDELSE SOGNS KIRKEBLAD 22. ÅRGANG NR. 2 APRIL 2007 Jeg-automaten Forleden døde sangeren Otto Brandenburg, og i dagens avis stod at læse, at han havde arrangeret sin egen bisættelse. Klogt at sikre sig, mens tid er, og ikke overlade noget til tilfældigheden. Eller er det? Det er blandt andet selviscenesættelsen, forfatteren og teologen Jørgen I. Jensen gør op med i sin bog Jegautomaten (2006). Han mener, der er tale om en alternativ religiøs bevægelse, som har sneget sig ind i vores samfund, en ånd eller en mentalitet, den såkaldte CV-kultur, som efterhånden gennemsyrer alt. Stræben efter netop at»sikre sig«finder sted på mange niveauer i samfundet; både mere overordnet, f.eks. i form af kvalitetskontroller og evalueringer af større virksomheder, herunder sygehuse, og på det individuelle plan. Der indføres overvågning og kontrol af alt og alle. For at kunne beregne borgernes indsats, må alt kunne måles. Allerede når man starter i vuggestue, udstyres man med en bog, der skal følge én gennem børnehave- og skoletiden en såkaldt kompetencemappe, der skal indeholde éns personlige mål, og således lærer man fra barn at være selvreflekterende og -evaluerende. Allerede tidligt begynder man at skrive sit CV, og man udformer sin»profil«, som derefter kan lægges ud på Internettet og kommenteres af andre, der giver én karakter. Jørgen I. Jensen mener, at man dermed etablerer et tredje øje over sig selv, et slags åndeligt øje. Man overvåger konstant sig selv man har et dobbelt bogholderi så at sige, hvor det vigtigste er, at man kan skrive noget på sit CV. På den måde bliver

2 man sygeligt selvoptaget, man skal realisere sin succes man skal opleve noget, og alligevel gælder det om at holde overraskelserne fra livet. Alt er gennemkontrolleret og iscenesat. Ud fra sit eget personlige lykkebillede planlægger man sin karriere til mindste detalje, hævder sin individualitet fra vugge til grav selv sin urne opfordres man til at sætte sit eget præg på eller være med til at designe. Men ikke bare det enkelte menneske har et ønske om at sikre sig det gennemsyrer hele samfundet. Selv på containeraffaldspladsen er der krav om gennemsigtighed og kontrol. Der udvikles evalueringsskemaer, hvorefter man kan evaluere den enkelte og dennes indsats. Der udvikles psykologiske tests, som anvendes i selvudviklingsøjemed, men også til at sortere arbejdsstyrken. Uden at stille spørgsmål stiller man op til MUS (medarbejder-udviklingssamtaler), hvor man sammen med sin leder skal skitsere sin personlige plan for det næste år. Man underkaster sig psykologiske tests i forbindelse med jobansøgninger uden at undersøge, hvem der har bemyndigelse til at evaluere disse tests, og på hvilket grundlag det gøres. Man evaluerer sit arbejde, eller andre evaluerer det ved hjælp af spørgeskemaer, som ingen stiller spørgsmål ved. Alene ved at der stilles bestemte spørgsmål, invaderes éns personlige rum. Problemet er, at ingen siger stop. Der bliver flere og flere evalueringsinstitutter, flere og flere ting, der skal måles, flere og flere skemaer og mere og mere tid brugt på»at evaluere«, samtidig med at den, der kan bedømme sættes højere end den, der udfører arbejdet. Det paradoksale og sørgelige er imidlertid, at ingen bliver mere lykkelige som følge af disse tiltag. Medarbejdere frustreres og stresses, fordi de ikke får tid til at lave det arbejde, de er uddannede til, og på det personlige plan vil netop jagten efter lykke forhindre lykke. Jo mere den gøres til mål, jo mere rammer vi ved siden af. Jo mere vi evaluerer os selv og hinanden, jo mere stereotypt og forsimplet bliver det billede, der tegnes af os, og jo mere ensomme og tomme føler vi os. Derfor er det nok heller ikke en tilfældighed, at depression og stress-sygdomme i disse år er blevet folkesygdomme. Problemet er, at man ikke formes af sig selv. Man bliver til i forhold til»det andet menneske«. Der er en virkelighed, der opstår mellem jeg og du, som aldrig kan sættes på formel. At man blev den person, man er, skyldes alle dem, man har været og er i forhold til, de mennesker, som så én, og som svarede én. Det kunne være den, der nærede én, da man var spæd; den, der elskede én betingelsesløst; den, der lærte én et sprog; den, der afviste, eller sårede én. Psykiateren Viktor Frankl formulerer det præcist:»det, at være menneske, er at blive ført hen imod eller pege frem mod noget DET SKER Torsdag den 19. april kl Billedforbudet Cand. theol. Jeanne Dalgaard vil fortælle om billedforbudet - det forbud, vi for nylig blev klar over, at islam hævder. Men dette forbud spiller også en væsentlig rolle i de to andre store skriftreligioner: jødedommen og kristendommen. Foredraget vil belyse følgende spørgsmål: Hvad er billedforbudet egentlig? Hvad er det, der er så farligt ved billeder? Og handler forbudet kun om billeder, eller er der mere på spil? Onsdag den 30. maj kl Koncert med Midtfyns Consort og Nr. Lyndelse Koret. Midtfyn Consort er et blokfløjteensemble, som for det meste spiller renæssance musik. Gruppen blev stiftet i 1978 i Nr. Lyndelse. Idag holder gruppen til i Vissenbjerg og ledes af Michael Moser Thomsen. Koret vil medvirke med en selvstændig afd. men koncerten slutter af med en fællesdel for både kor og Consort.

3 eller nogen anden end én selv: mod at fuldbyrde en mening eller møde et andet menneske, tjene en sag eller elske en«. Med CV kulturen får tilværelsen en betonagtig tyngde, hævder Jørgen I. Jensen. Men der må være et alternativ, den sande lethed. Nyt kirkeblad Den, der kan samles i det latinske ord Gratia som foruden at betyde ynde, yndest, tak, gratis, uden betaling, uden modydelse, også betyder nåde. Bodil Andersen Det kirkeblad, I nu sidder med, er blevet til i samarbejde mellem præst, menighedsråd og Inge Filt. Det er Inge Filt, der har tegnet til bladet, og der skal herfra lyde en stor tak til hende for de smukke og kreative bidrag. Ligeledes skal der også lyde en tak til Midtfyns Bogtryk for deres medvirken til at bladet er nået at komme ud og at det har fået det layout, som det har. Det er tanken, at bladet fremover skal udkomme tre gange om året. Er der nogen af jer læsere, der skulle have ideer eller kommentarer til bladet, må I endelig lade høre fra jer! Thue Petersen NYT FRA MENIGHEDSRÅDET Man skal ikke altid tro på... hvad der står i aviserne. Forleden kunne jeg læse, at vi skulle til at renovere præstegård i anledning af, at vores nye præst med familie er ankommet. Præstegården er renoveret med nyt køkken og bad og maling overalt. Sidste gang var i 1978, så tidens tand og dens karies er nu udbedret ved god og dygtig indsats fra vores lokale håndværkere, som midt i byggeboom og almen velstand tog sig tid til at hjælpe os alle med at få arbejdet færdigt, så vi nu har en præstebolig, vi kan være bekendt. Præsten har jo som bekendt ikke nogen valgmulighed angående bolig. Det er en tjenestebolig, og han skal bo der. Fra menighedsrådet skal der lyde en stor tak til vores håndværkere for godt arbejde og samarbejde. I den sidste tid har der været en del skriveri om at være i menighedsråd især i Munkebo. Menighedsrådsarbejde kan være spændende, men så spændende har vi nu aldrig haft det, og det ønsker vi heller ikke. Vi har her i Nr. Lyndelse Sogn en lang tradition for fordragelighed og godt samarbejde, og når næste menighedsrådsvalg kommer til november 2008, er jeg sikker på, at denne tradition fortsætter. Menighedsrådsvalg er en meget vigtig begivenhed tænk på, at man på samme tid vælger præsident i USA, så det er to store begivenheder på samme tid, men muligheden for at komme i menighedsrådet er nok større end at blive præsident overthere. Mere om menighedsråd og dets kompetencer vil komme i de følgende numre af vores nye blad. Skulle nogle få lyst til at læse noget mere lødigt om forholdet mellem præst og menighed end dagspressens artikler, kan Henrik Pontoppidans Isbjørnen anbefales. Kaj Hansen/formand

4 Forklarelsen på bjerget Mattæus kap. 8, v.1-13»jeg ved ikke hvad der vil hænde. Vanskelige tider ligger foran os. Men det betyder ikke noget for mig. For jeg har været på bjergets tinde. Jeg gør mig ingen bekymringer. Ligesom alle andre vil jeg gerne have et langt liv. Et langt liv har sin værdi. Men jeg bekymrer mig ikke om dét nu. Jeg vil blot gøre Guds vilje. Og han har ladet mig bestige bjerget... derfor er jeg lykkelig i aften. Jeg er ikke bange for noget. Jeg frygter intet menneske. Mine øjne har set herligheden af den kommende Herre«. Med disse ord afsluttede borgerretsforkæmperen Martin Luther King sin sidste tale. Dagen efter, den 4. april 1968, blev han offer for et attentat.»jeg har været på bjergets tinde«sådan begrundede Martin Luther King sin frygtløshed, og i hans tale genfinder vi fortællingen om forklarelsen på bjerget aktualiseret ind i en ikke så fjern fortid. Vi, der lever på disse nordlige breddegrader, har hvad vi nok selv ville kalde en sund skepsis over for religiøse oplevelser. I modsætning til vores sydeuropæiske trosfæller, der til stadighed kan gribes af stor ærefrygt over for troens mirakler. Reformationen har gjort troen til hverdag for os - en hverdag i den forstand, at vi priser troen som det daglige brød, som den glæde og trøst, der lader sig forbinde med vores daglige liv med hinanden. I modsætning til katolikkerne, hvis religiøse praksis også rummer det mystiske og hellige i alle dets afskygninger, har vi protestanter lært at tage os i agt for det overnaturlige og at være lettere afvisende overfor folk»der har set lyset«. Troen og den religiøse oplevelse kan jo være farlig. Tænk blot på, hvis en politiker i en tale i dag sagde:»jeg har været på bjergets tinde«. Det vil uden tvivl løbe koldt ned ryggen på de fleste. Vi ved jo kun alt for godt fra historien, at religiøse syner og påståede mirakler kan forårsage megen ulykke og død i denne verden. Men troen kan også blive for begrænset af frygten for det voldsomme i disse syner, sådan at troen i sig selv går hen og bliver en træt lille livsanskuelse, der er så jordbunden, at den nærmest har begravet sig selv. Måske er vi blevet jorden så tro, at vi når det endelig går højt kun kan sige til hinanden, at der nok er mere mellem himmel og jord. Men troen rummer selv syner, det vidner evangelieteksten om. Det afgørende er at kunne skelne mellem, hvad det er for et forklarelsens lys, der er tale om. Som Grundtvig formulerer det i en sang fra Højskolesangbogen: Da skal man forskel kende på solskin og på lyn, skønt begge de kan brænde og skabe klare syn; thi som fornuften giver, det ene lys opliver, det andet slår ihjel! Lyn og solskin kan begge skabe klare syn, men der er himmelvid forskel på, hvad det er for en klarhed, de bringer med sig om det er liv eller død. I fortællingen om forklarelsen på bjerget har Jesus taget Peter og to andre disciple med op på et højt bjerg, og i et vældigt syn oplever de her, at Jesus forvandler sig for dem, at hans almindelige menneskelighed glider af ham og erstattes af noget strålende, guddommeligt. Tømmermandens søn fra Nazaret får glorie om panden, hans ansigt lyser som solen, og hans klæder bliver hvide som sne. I et tindrende øjeblik oplever disciplene, at himlens kræfter bryder igennem. De ser i et forklarelsens øjeblik, at Jesus er Guds søn på

5 jord ham for hvem alle livets skygger skulle forsvinde: sygdom og sult og al den anden nød, mennesker må kæmpe med. Peter overvældes af synet, og han vil bygge, så de kan blive. Han forstod ikke, at han skulle ned ad bjerget igen til de andre i det lave land. Men det skulle han, for Jesus var ikke færdig med det, han skulle endnu. Og det er stadig livet her i det lave livet i tiden han vil for mennesker. Derfor må Peter lade sin byggelyst ligge og slå følge med Jesus ned ad bjerget, hvor glorien snart efter forvandles til en tornekrone, hvor guddomsmagten iklæder sig afmagtens skikkelse som en forbryder dømt til døden på et kors. Det lys Peter og de andre disciple så og som Martin Luther King angiveligt også så på bjergets tinde er et lys, der kaster sit forklarende skær over menneskelivet i alle dets skygger og afkroge. Et lys, der kom til mørket ikke for at lyse hen over hovederne på os, men for at skinne midt i blandt os. Et lys, der oplyser hverdagen, og som giver os styrke og frimodighed til at leve livet, selv når dagene synes at ligge hen i mørke. Det er det lys, der ikke slår ihjel, men som opliver ethvert menneske, det skinner på. Jesus blev ikke i glans og herlighed på bjerget. Han gik ned til dem, der ventede, og alle os, der stadig er her. Og fordi han blev menneske og gik ind i den tætteste og mørkeste af alle menneskelivets skygger: døden, kan vi nu leve vort liv ikke i dét paradis, vi undertiden drømmer om, eller i den lykke, det er så svært at bebo, men i troen på, at hvor stort end mørket i os og om os bliver, da bliver det aldrig større, end at Guds søn har været i det før os og oplyst det med sin livgivende kærlighed. Thue Petersen

6 Konfirmander Carl Nielsen-skolen Christina Aaby Andersen Rikke Natalie Andersen Mikkel Bech Axelsen Ann-Sophie Bech Mia Mølgård Bennetzen Camilla Christiansen Michelle Aagren Flyge Jonas Bebe Gerken Anders Bækgaard Hansen Line Bækgaard Hansen Mie Winther Hansen Ronni Lund Hansen Daniella Thrane Jørgensen Louise Ernlund Knage Sophie Vilmar Lake Mie Larsen Julie Rønnow Mortensen Kasper Fuglsang Nielsen Danni Vejs Poulsen Mikkel Inselmann Rodam Jesper Selchau Rasmus Rosenberg Sørensen Mads Schøn Wiig Lærke Gammelgaard Winther Salli Bang Zeulner Nørre Lyndelse Friskole Laura Garde Bordier Maria Flintegaard Carlsen Thomas Ebert Maria Ingemann Egelund Emma Lund Gabrielsen Lise Hansen Marlene Lykke Hansen Lasse Lund Iversen Anders van Tol Jørgensen Daniel Mose Jørgensen Nick Jørgensen Ida Elisabeth Langkilde Lisa Bøggild Lyngbye Jacob Pedersen SIDEN SIDST Døbte Karoline Rasch Thyregod Rasmussen Jonas Fischer Hansen Rasmus Kildegaard Mathias Skovlund Thaisen Mads Emil Hermansen Noah Møller Østbjerg Luca Lykkegaard Astrid Helga Wichmann Lundbæk Mia Bach Klausen Døde Hedvig Mona Johanne Rasmussen Ingrid Johanne Nygaard Vibeke Aabjerg Thomsen Ane Marie Jørgensen Carl Storm Pedersen Jens Nikolaj Madsen Bodil Nielsen

7 HUSK! Menighedsrådsmøder Den 29. marts og 10. maj kl er der menighedsrådsmøde i kirkesalen. Kirkekaffe Søndag den 10. juni Kirkebil Ferritslev Taxi: Konfirmation 2008 Konfirmandgrundervisningen for de kommende 7. klasser begynder på følgende dage: Carl Nielsen-skolen tirsdag den 11. september kl i præstegården Nørre Lyndelse Friskole onsdag den 12. september kl i præstegården Konfirmationen finder sted St. Bededag den 18. april Set herfra»skidt for sig og snot for sig!«sådan lyder det ofte, når samtalen falder på forholdet mellem religion og politik. Og set her fra præstegården er det for så vidt ganske fornuftigt at være kritisk overfor en sammenblanding af religion og politik. Der er mange eksempler på, hvor galt det kan gå, når religion bliver politisk, eller når politik bliver religiøs. Men det er ikke bare sammenblandingen, der er betænkelig, det er adskillelsen også, som når statsministeren for nylig talte om, at religionen burde fjernes fra det offentlige rum. De lande, heriblandt de tidligere Sovjetrepublikker, der praktiserede denne radikale form for religionskritik, kan næppe være et forbillede her til lands. Statsministeren har angiveligt heller ikke ment, at vi skulle gå så drastisk til værks, men havde som mange andre måske svært ved at greje, hvad forholdet egentlig er mellem religion og politik. Men det er også vanskeligt. Sagen er vel den, at forholdet mellem politik og religion, ligesom forholdet mellem stat og kirke, ikke bare er»skidt for sig og snot for sig«. Det er tankevækkende, at mange af dem, der ligesom statsministeren mener, at tingene bør adskilles, samtidig er nogle af de varmeste fortalere for den folkekirkeordning, vi har i dag. Mens omvendt de præster og lægfolk, der bruger evangeliet politisk, ofte er nogle de skarpeste kritikere af det nære forhold mellem stat og kirke. Da kirkeministeren forleden kom med en kommentar til det angreb på regeringens flygtningepolitik, der kom fra prædikestolen i DR-kirken, sagde han, at en præsts holdning ikke var ikke spor bedre og vigtigere end graverens eller grønthandleren nede om hjørnet. Hvis ikke det lige var fordi, at der i udtalelsen muligvis lå en mangel på agtelse for, hvad en graver eller grønthandler eller for så vidt hvad en præst måtte mene ja, så har kirkeministeren jo ganske ret. Det er og bliver en fælles verden, vi lever i, og derfor har vi alle lige ret til at udtale os om den. Der er ingen, hvis adgang til virkeligheden er hævet over andres, men der er forskellige tilgange og udgangspunker for at tale om det fælles. At alle har lige ret til at udtale sig, betyder imidlertid ikke, at det kan være hip som hap med den fælles virkelighed, at det er ligegyldigt, om man tager del i den; tværtimod ville det set herfra ligefrem være tåbeligt, hvis vi bare overlod politik til politikerne, religion til præsterne og grøntsagerne til grønthandleren. Thue Petersen

8 GUDSTJENESTELISTE APRIL 1. april Thue Petersen Palmesøndag (Matt. 21,1-9) 5. april Thue Petersen Skærtorsdag (Matt. 26,17-30) 6. april Thue Petersen Langfredag (Matt. 27,31-56) 8. april Thue Petersen Påskedag (Mark. 16,1-8) 9. april 9.00 Anders Kjærsig 2. Påskedag (Luk. 24,13-35) 15. april Thue Petersen 1. s.e. påske (Johs. 20,19-31) 22. april Thue Petersen 2. s.e. påske (Johs. 10,11-16) 29. april Thue Petersen 3. s.e. påske (Johs. 16,16-22) MAJ 4. maj 9.00 & Thue Petersen Bededag (Matt. 3,1-10) 6. maj Thue Petersen 4. s.e. påske (Johs. 16,5-15) 13. maj Thue Petersen 5. s.e. påske (Johs. 16,23b-28) 17. maj Thue Petersen Kristi Himmelfartsdag (Mark. 16,14-20) 20. maj 9.00 Inge Dalsgaard 6. s.e. påske (Johs. 15,26-16,4) 27. maj Thue Petersen Pinsedag (Johs. 14,22-31) 28. maj Thue Petersen 2. Pinsedag (Johs. 3, 16-21) JUNI 3. juni Thue Petersen Trinitatis (Johs. 3,1-15) 10. juni Thue Petersen 1. s.e. trinitatis (Luk. 16,19-31) 17. juni Thue Petersen 2. s.e. trinitatis (Luk. 14,16-24) 24. juni Thue Petersen Skt. Hans dag 3. s.e. trinitatis (Luk. 15,1-10) JULI 1. juli Thue Petersen 4. s.e. trinitatis (Luk. 6,36-42) 8. juli Thue Petersen 5. s.e. trinitatis (Luk. 5,1-11) 15. juli Thue Petersen 6. s.e. trinitatis (Matt. 5,20-26) 22. juli Thue Petersen 7. s.e. trinitatis (Luk. 19,1-10) 29. juli Thue Petersen 8. s.e. trinitatis (Matt. 7,15-21) AUGUST 5. august Anders Kjærsig 9. s.e. trinitatis (Luk. 16,1-9) 12. august Anders Kjærsig 10. s.e. trinitatis (Luk. 19,41-48) 19. august - ingen gudstjeneste 26. august Thue Petersen 12. s.e. trinitatis (Mark. 7,31-37) ADRESSER: Sognepræst Thue Petersen Albanivej 15, Nr. Lyndelse Tlf Graver Tage Daugbjerg Bøgevej 12, Nr. Lyndelse Tlf Gravermedhjæpler Anne Thygesen Jyllandsgyden 9, Sdr. Højrup Tlf Organist Ulla Poulsen Vestervangen 35, Nr. Lyndelse Tlf Kirkesanger Anne Marie Høst Mortensen Bramstrup 5, Nr. Lyndelse Tlf Kirkesanger Hans Peter Larsen Dømmestrupvej 49, Dømmestrup Tlf Minikonfirmandlærer Marianne Cook Smedegyden 3, Sdr. Næraa Tlf Formand Kaj Hansen Vestervangen 23, Nr. Lyndelse Tlf Kirkeværge Marie Pii Paulsen Lumbyvej 66B, Nr. Lyndelse Tlf Kasserer Sv. Aa. Augustesen Morbærvænget 5, Nr. Lyndelse Tlf MIDTFYNS BOGTRYK ApS 5750 RINGE

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD 56.årg. Marts - April - Maj Nr.2 Prædiken til 3. søn i fasten 2015 Vi hører om djævelen, den onde, - i dag. I teksterne der læses, og i salmerne der synges. Der tales

Læs mere

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre!

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre! Konfirmation 26.april 2015. Domkirken 10: 402 Den signede dag, 725 Det dufter, 331 Uberørt. Konfirmation, 29 Spænd over os, 754 Se, nu stiger Kære konfirmandforældre! konfirmandord, som vi forsøgte at

Læs mere

Kirke & Sogn AUNSLEV BOVENSE

Kirke & Sogn AUNSLEV BOVENSE Kirke & Sogn AUNSLEV BOVENSE 45. ÅRGANG NR. 2 MARTS - JUNI 2015 Sig det med blomster I København på Krystalgade lå der i dagene efter den frygtelige hændelse lørdag d. 14. februar, hvor en jødisk vagtmand

Læs mere

Kirkebladet INDHOLD. Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester

Kirkebladet INDHOLD. Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester Kirkebladet FOR SKODBORG OG SKRAVE SOGNE Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201 Nu falmer skoven trindt om land Mel.: Johan H. Nebelong 1889 Jeg ved et evigt Himmerig 1) Nu falmer skoven trindt om

Læs mere

Velkomst og tema: Prædiken:

Velkomst og tema: Prædiken: Gudstjeneste 180115 10.30 - Brændkjærkirken 2 s.e. H3K 2. Tekster: Mos 33,18-23; Joh 2,1-11 (afslutning af prædiken: Rom 12,9-12a) Prædiken af sognepræst Ole Pihl Salmer: DDS 4 Giv mig Gud en salmetunge

Læs mere

Du og jeg, Gud. 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation.

Du og jeg, Gud. 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation. Du og jeg, Gud 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation. Den grund, du har i dåben lagt, dit stærke ja til svage, bekræfter du, skal stå ved magt i dag og alle dage. Evangelieteksten til 1.søndag efter

Læs mere

Påske og Pinse. Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække MUNKEBO KIRKE

Påske og Pinse. Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække MUNKEBO KIRKE MUNKEBO KIRKE FOLKEKIRKEN MAR-APR-MAJ 2015 Påske og Pinse Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække Tanke og tro - en foredragsrække

Læs mere

NØRRE FELDING KIRKEBLAD

NØRRE FELDING KIRKEBLAD NØRRE FELDING KIRKEBLAD Kære kommende konfirmander. Midt i august begynder den nye konfirmandsæson. I skal gå til præst som det kaldes, helt indtil jeres konfirmation 20. og 21. maj 2011. Der er rigtig

Læs mere

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE MAJ - AUGUST 2011 ANNA SOGNS KIRKEBLAD 100 ÅRS FØDSELSDAG for K9 - FDF DEN 28. AUGUST 2011 er vi alle inviteret til FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00 I ANNA KIRKE Efter gudstjenesten tager vi sammen ud i hytten

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

KIRKEBLAD FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE. NR. 2 Marts, april, maj Årg. 47

KIRKEBLAD FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE. NR. 2 Marts, april, maj Årg. 47 KIRKEBLAD FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE NR. 2 Marts, april, maj Årg. 47 Beklager Det er næsten blevet et mantra i den moderne verden, at man siger undskyld og trækker ting tilbage, man har sagt. Det er ofte

Læs mere

Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København.

Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København. Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København. Stine Munch. Kristus - opstanden og evig nær - Vi takker dig for denne morgens nye håb, der rækker ned i grave og ind i mørke sind. Vi beder dig: Læg

Læs mere

Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 6. september 2015 Kirkedag: 14.s.e.Trin/A Tekst: Luk 17,11-19 Salmer: SK: 3 * 330 * 508 * 582 * 468,4 * 12 LL: 3 * 508 * 582 * 468,4 * 12 I Benny Andersens

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011 KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE Nr. 2 Juni, Juli, August 2011 48. årg. Det er et kirkeblad om årets konfirmation, indbydelse til udendørsgudstjeneste og med masser af nyt om navne Først

Læs mere

Sdr. Nærå. Juni Juli August September 2014. Valgmenighed

Sdr. Nærå. Juni Juli August September 2014. Valgmenighed Sdr. Nærå Juni Juli August September 2014 Valgmenighed Kære alle Tak for en god generalforsamling. Og tak for vores lille værksted, dejligt, at høre jeres stemme. Nu er det blot at trække de gode forslag

Læs mere

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31.

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Påskens historie omfavner os, og bredes ud omkring os her efter påske. En vandring er begyndt gennem

Læs mere

NR. LYNDELSE SOGNS KIRKEBLAD

NR. LYNDELSE SOGNS KIRKEBLAD NR. LYNDELSE SOGNS KIRKEBLAD 22. ÅRGANG NR. 3 SEPTEMBER 2007 Puslespil Mange mennesker, det være sig børn, unge som voksne, kan godt lide at lege med puslespil, hvilket da også kan være både interessant

Læs mere

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål.

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål. Omkring døbefonten Svar på nogle meget relevante spørgsmål. *** Og de bar nogle små børn til Jesus, for at han skulle røre ved dem; disciplene truede ad dem, men da Jesus så det, blev han vred og sagde

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 KIRKENYT PADESØ SOGN 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 Orgelindvielse den 20. september Projekt nyt orgel Høstgudstjeneste med orgelindvielse og frokost I juni kom det nye orgel så på plads i Padesø Kirke.

Læs mere

KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY. Januar - Februar - Marts - April 2015. Foto: Alsted Kirke

KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY. Januar - Februar - Marts - April 2015. Foto: Alsted Kirke Januar Februar Marts April 2015 KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY Inde i bladet: Præstens side 2 Glimt fra sognene 3 Indsamling i kirkerne 4 Menighedsrådsmøder 5 Adresser 7 Foto: Alsted Kirke Præstens

Læs mere

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af.

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af. Kirkeblad sommeren 2008 Afskedshilsen Tiden er nu inde til at skrive en lille afskedshilsen midt i alle flyttekasserne. Tiden er inde til at sige farvel og tak for den tid vi har været her i Fjellerup

Læs mere

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7)

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Konfirmandord Fra det Gamle Testamente Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Vær modig og stærk! Nær ikke rædsel, og lad dig ikke skræmme, for Herren din

Læs mere

15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661

15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661 1 15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661 Åbningshilsen For en måned siden begyndte 21 nye konfirmander fra Forældreskolens

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker Maj * Juni * Juli * August 2014 NYT FRA PASTORATET Velkommen til dette første Sognebladet for Karrebæk og Fodby kirker. De to menighedsråd er blevet enige om at udgive

Læs mere

Læsning. Prædikeren kap 3.

Læsning. Prædikeren kap 3. 02-01-2015 side 1 Prædiken til midnatsgudstjeneste 2014. Christianshede Læsning. Prædikeren kap 3. Alting har en tid, for alt, hvad der sker under himlen, er der et tidspunkt. En tid til at fødes, en tid

Læs mere

37. årgang Nr. 13 Marts - April - Maj 2015

37. årgang Nr. 13 Marts - April - Maj 2015 Kirke Nimtofte Sogn Tøstrup 37. årgang Nr. 13 Marts - April - Maj 2015 Je suis Adam Je suis Charlie. Sådan lød det efter tragedien på Satirebladet Charlie Hebdo i Frankrig i begyndelsen af januar. Proklamationen

Læs mere

Skellerup og Ellinge sogne

Skellerup og Ellinge sogne Nr. 1 Februar 2012 32. årgang Skellerup og Ellinge sogne Efterårets valg Der er noget om, at man oplever, at tiden flyver afsted - især hvor man er i godt selskab - for til efteråret er det fire år siden,

Læs mere

Butterup-Tuse Kirkeblad. 80. årgang September-Oktober-November 2013 Nr. 3. Ja!

Butterup-Tuse Kirkeblad. 80. årgang September-Oktober-November 2013 Nr. 3. Ja! Butterup-Tuse Kirkeblad 80. årgang September-Oktober-November 2013 Nr. 3 Ja! Ja! Det JA, jeg denne gang har sat på kirkebladets forside både som tekst og billede og som overskrift for denne artikel, kunne

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Mandag d. 20. maj 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække Salmer DDS 291: Du, som går ud fra den levende Gud DDS 20: Jeg ser dit kunstværk,

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker August * September * Oktober * November 2014 NYT FRA PASTORATET Høstgudstjenesten i Karrebæk kirke. Søndag den 21. september kl. 10.30, er der høstgudstjeneste i Karrebæk

Læs mere

Frederikshavn Ishockey klub

Frederikshavn Ishockey klub Navn Jeff Mølholt Lucas G. Davidsen Camilla Rasmussen Nicklas Stenbakken Patrick Guldberg Lucas Hansen Oscar Kølbæk Rosenberg Jørgen Lie Simon Asbjørn Mørk Puk Lyng Thomsen Mathias From Anders Præstegaard

Læs mere

KIRKEBLADET FOR SØNDERBY- KÆRUM & DRESLETTE- HELNÆS MARTS - APRIL - MAJ 2015

KIRKEBLADET FOR SØNDERBY- KÆRUM & DRESLETTE- HELNÆS MARTS - APRIL - MAJ 2015 KIRKEBLADET FOR SØNDERBY- KÆRUM & DRESLETTE- HELNÆS MARTS - APRIL - MAJ 2015 Praktiske oplysninger: Fødsel: Jordmoderen anmelder fødslen til sognepræsten. Hvis forældrene ikke er gift med hinanden, og

Læs mere

Nyhedsbrev. august september oktober

Nyhedsbrev. august september oktober Nyhedsbrev august september oktober Gudstjenester i Jerne og Skads Kirke J - JERNE KIRKE S - SKADS KIRKE Søndag den 2. august 9. søndag efter Trinitatis Søndag den 27. september 17. søndag efter Trinitatis

Læs mere

Kirkeblad. Grarup Kirker. Juli til oktober 2013. FAMILIE- / FRILUFTS- GUDSTJENESTE OG SOMMERFEST Onsdag den 19. juni kl. 17. Se mere på side 10

Kirkeblad. Grarup Kirker. Juli til oktober 2013. FAMILIE- / FRILUFTS- GUDSTJENESTE OG SOMMERFEST Onsdag den 19. juni kl. 17. Se mere på side 10 Kirkeblad Halkog Grarup Kirker Juli til oktober 2013 Tillykke til årets konfirmander. I Halk kirke den 5. maj 2013 var der konfirmation af: Mathias Carstensen Niels August Juhl Jensen Lucas Bjerning Olling.

Læs mere

Klokkeringning afsluttes, og menigheden er forsamlet ved titiden.

Klokkeringning afsluttes, og menigheden er forsamlet ved titiden. Efterfølgende er en dansk oversættelse af præstegudstjenesten (palasip naalagiartitsinera, s. 11-20) og af kateketgudstjenesten (ajoqip naalagiartitsinera, s. 21-27) i den grønlandske ritualbog fra 2005:»Rituali.

Læs mere

S O G N E T Meddelelsesblad for Vigerslev Sogn

S O G N E T Meddelelsesblad for Vigerslev Sogn Nr. 1 Juni 2014 33. årgang S O G N E T Meddelelsesblad for Vigerslev Sogn Sandhedens ånd, som verden ikke kan tage imod Vi finder ikke Gud i himlen eller på jorden. Vi kan ikke opsøge Gud. Det er omvendt.

Læs mere

kirkebladet for hvidovre sogn

kirkebladet for hvidovre sogn kirkebladet for hvidovre sogn Maj - juli 2015 Gudstjeneste under åben himmel 2. pinsedag kl. 11.00 www.hvidovrekirke.dk HØJMESSER OG GUDSTJENESTER MAJ-JULI 2015 Kl. 10.00 hvor intet andet anføres MAJ 1.

Læs mere

sten kan man falde ned fra, slå sig på og snuble over. Men klipper og sten er også rigtig godt og solidt

sten kan man falde ned fra, slå sig på og snuble over. Men klipper og sten er også rigtig godt og solidt Femte søndag efter trinitatis. 8.juli 2012. Domkirken og Gråbrødre: 4 Giv mig Gud, (396 Min mund), 332 På Jerusalem det ny, 582 At tro er at komme, (754 Gud ske tak), 775 Der står et slot. Altergang: 147

Læs mere

Husk at vi de 4 søndage i juli har fælles gudstjenester med Baptistkirken på Vindingevej 32.

Husk at vi de 4 søndage i juli har fælles gudstjenester med Baptistkirken på Vindingevej 32. Fredag den 10. juli vil Vibeke Vang og Jan Kristoffersen sige ja til hinanden. Det sker i Roskilde Frikirke kl. 15.00. Kom og være med til denne vigtige begivenhed i Vibekes og Jans liv. Efter vielsen

Læs mere

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus Prædiken 1. Pinsedag 2012 Apostlenes Gerninger kap 2 og Johs. 14-15-21 Pinse jul og påske og Pinse Hvad er det der gør den Pinse til en højhelligdag? Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Læs mere

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD 56.årg. December Januar Februar Marts Nr.1 Et lidet barn så lysteligt blev af en jomfru båret, ej før, ej siden hørtes sligt, men kun i jubelåret, i tidens fylde,

Læs mere

Agerskov & Branderup. Marts April Maj

Agerskov & Branderup. Marts April Maj KirkeBladet 2 Konfirmanderne laver ikoner Indhold De tomme kirker... 2 Vedligeholdelsesarbejder... 3 Konfirmandernes ikoner.. 4-5 Det sker.... 6-7 Gudstjenester... 8 2014 Marts April Maj Agerskov & Branderup

Læs mere

Kl. 10.30-11.15 Anders Flarup - Kl. 17.00-19.15 Hans Jørgen Jensen - Kl. 08.00-09.30 Anders Flarup -

Kl. 10.30-11.15 Anders Flarup - Kl. 17.00-19.15 Hans Jørgen Jensen - Kl. 08.00-09.30 Anders Flarup - Arena Nord 1 Fredag Vagt 1 Vagt 2 Bemærkninger Kl. 11.00-14.00 Mette Lambertsen Trine Andersen Kl. 14.45-18.15 Hans Jørgen Jensen - Kl. 18.15-21.15 Mette Lambertsen Trine Andersen Lørdag Vagt 1 Vagt 2

Læs mere

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Søndag den 19/5-2013 kl. 11.00 Pinsedag Tema: Helligåndens komme HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Præludium Evt. korsats (Carsten) Indgangsbøn (evt.) Velkomst 1. salme DDS 290 I al sin glans nu stråler solen

Læs mere

Hvad er ateisme? Hvordan bliver man ateist? Dansk Ateistisk Selskab. Ateisme er kort og godt fraværet af en tro på nogen guddom(me).

Hvad er ateisme? Hvordan bliver man ateist? Dansk Ateistisk Selskab. Ateisme er kort og godt fraværet af en tro på nogen guddom(me). Dansk Ateistisk Selskab Hvad er ateisme? Ateisme er kort og godt fraværet af en tro på nogen guddom(me). Meget mere er der sådan set ikke i det. Der er ingen dogmatisk lære eller mystiske ritualer og netop

Læs mere

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem.

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem. 1 Juleaften 2009. Hvad er det bedste ved julen? ja, hvad er det bedste ved julen? Måske al hyggen i dagene op til jul, med pynt i gaderne, lys overalt, med julekalendere i fjernsynet, hvor man sammen har

Læs mere

Informationsfolder til Kontaktforældre

Informationsfolder til Kontaktforældre SPURVELUNDSKOLEN Informationsfolder til Kontaktforældre Skoleår 2013/2014 Telefon SKOLEN: 6375 2700 Skolens e-mail: spurvelundskolen.buf@odense.dk Skolens hjemmeside: www.spurvelundskolen.dk Kontaktforældre

Læs mere

Bibelløb med spørgsmål

Bibelløb med spørgsmål Bibelløb med spørgsmål Ved gennemførelsen af dette bibelløb bliver der et spørgsmål til hvert kapitel i Børnebibelen. Ubemandede poster Løbet lægger op til poster uden bemanding, hvor børnene i stedet

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 27 juli / august. 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Prædiken til konfirmation den 10. maj 2015. Over alt. Ned til os. Dig og mig! Salmer: 754 408 (motet) 260 // 192 Yoy raise me up(motet) 369 11

Prædiken til konfirmation den 10. maj 2015. Over alt. Ned til os. Dig og mig! Salmer: 754 408 (motet) 260 // 192 Yoy raise me up(motet) 369 11 Prædiken til konfirmation den 10. maj 2015 Over alt. Ned til os. Dig og mig! Salmer: 754 408 (motet) 260 // 192 Yoy raise me up(motet) 369 11 Kære konfirmander. Så er vi omsider nået frem til den store

Læs mere

Bønnens grundvold JESUS ACADEMY TEMA: BØN ER FÆLLESSKAB MED GUD

Bønnens grundvold JESUS ACADEMY TEMA: BØN ER FÆLLESSKAB MED GUD Bønnens grundvold JESUS ACADEMY TEMA: BØN ER FÆLLESSKAB MED GUD Alle mennesker beder på et eller andet tidspunkt, selv om man måske ikke bekender sig som troende. Når man oplever livskriser, så er det

Læs mere

Kirkerne i Vipperød. marts april maj 2015. Påskegudstjenester for enhver smag - se bagsiden. Sogneindsamling for Folkekirkens Nødhjælp 8.

Kirkerne i Vipperød. marts april maj 2015. Påskegudstjenester for enhver smag - se bagsiden. Sogneindsamling for Folkekirkens Nødhjælp 8. Kirkerne i Vipperød marts april maj 2015 Sogneindsamling for Folkekirkens Nødhjælp 8. marts Påskegudstjenester for enhver smag - se bagsiden. En ny begyndelse det er det, vi er ved at opleve her Vipperød

Læs mere

Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker

Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker Klokkeringning Der ringes tre gange med en halv times mellemrum inden gudstjenesten begynder, den sidste ringning sluttes med bedeslagene, som er tre gange

Læs mere

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Højmesse i Rungsted kirke. 2 da b Salmer: 9; 422; 277; 54; 464; 729; 750; 727. Kollekt: Ordet og Israel Tekst: Matt.22,34-46

Læs mere

ORØ KIRKEBLAD. Nr. 2. Marts/april 2012. 21. årg.

ORØ KIRKEBLAD. Nr. 2. Marts/april 2012. 21. årg. ORØ KIRKEBLAD Nr. 2 Marts/april 2012 21. årg. 1 Redaktionelt: Ansvarshavende redaktør: Kirsten Schmidt. Deadline for næste nummer af Orø kirkeblad Maj/juni 2012 er mandag d. 26. marts. Vielser af homoseksuelle

Læs mere

sognepræst Birgit Lundholm, Kl. 12.15 sognepræst Birgit Lundholm, sognepræst Kl. 10,30 Birgit Lundholm, Kl. 09.00: sognepræst

sognepræst Birgit Lundholm, Kl. 12.15 sognepræst Birgit Lundholm, sognepræst Kl. 10,30 Birgit Lundholm, Kl. 09.00: sognepræst Nyhedsbrev fra Hune sogn Nr.3. februar. 2015 Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: 15. februar Fastelavn Kl. 10.30 Birgit Lundholm, 22. februar 1. søndag i fasten Kl. 12.15 Birgit Lundholm,

Læs mere

For et par uger siden, havde min kollega og jeg alle vores konfirmander med i biografen og se Ridley Scotts nye storfilm Exodus om israelitternes

For et par uger siden, havde min kollega og jeg alle vores konfirmander med i biografen og se Ridley Scotts nye storfilm Exodus om israelitternes Påskedag Det er påskemorgen, det er glædens dag vi samles i kirken for at markere kristendommens fødsel. For det er hvad der sker i de tidlige morgentimer kristendommen fødes ud af gravens mørke og tomhed.

Læs mere

ØKONOMI PÅ GUDS MÅDE DEL 2

ØKONOMI PÅ GUDS MÅDE DEL 2 1 ØKONOMI PÅ GUDS MÅDE DEL 2 Kim Torp, søndag d. 22. februar 2015 TROFASTHED Det handler om at være trofast: Markus Evangeliet 16:10 14 Den, der er tro i det små, er også tro i det store. Den, der er uærlig

Læs mere

Prædiken til 3. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang

Prædiken til 3. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang Prædiken til 3. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang 413: Vi kommer, Herre, til dig ind på Spænd over os dit himmelsejl 448 - Fyldt af glæde 36 - Befal du dine veje 675 Gud vi er i gode hænder på Egemoses

Læs mere

Kirkenyt maj og juni 2015

Kirkenyt maj og juni 2015 Kirkenyt maj og juni 2015 Tag med på sommerudflugt Spændende seværdigheder og hyggelig middag - tag med kirken på sommerudflugt den 18. juni. Turen går til Nedre Dråby Kirke, Jægerspris Slot, J. F. Willumsens

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015.docx 14-05-2015 side 1. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015. Tekst. Mark. 16,14-20.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015.docx 14-05-2015 side 1. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015. Tekst. Mark. 16,14-20. 14-05-2015 side 1 Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015. Tekst. Mark. 16,14-20. Det går ikke altid så galt som præsten prædiker! Sådan kan man sommetider høre det sagt med et glimt i øjet. Så kan præsten

Læs mere

KIRKEBLAD. Sommerglæder. Glesborg. Fjellerup

KIRKEBLAD. Sommerglæder. Glesborg. Fjellerup KIRKEBLAD 1/6 30/8 2009 Glesborg Fjellerup Sommerglæder Sommeren er over os. Hele tre måneder har vi at se frem til, og vi, der er så heldige at bo nær skov, strand og vand har masser af muligheder for

Læs mere

PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch

PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch I dag er det med at holde tungen lige i munden og ørene stive. Teksten er en typisk Johannestekst, snørklet og svært forståeligt. I hvert fald sådan

Læs mere

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter:

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Ia. Indledning: Velkomst! Indgangsbøn: Almægtige Gud, Himmelske Far, du, som har

Læs mere

Lindvig Osmundsen Side 1 27-08-2015 Prædiken til 12. s.e.trinitatis 2015.docx

Lindvig Osmundsen Side 1 27-08-2015 Prædiken til 12. s.e.trinitatis 2015.docx Lindvig Osmundsen Side 1 Prædiken til 12. søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Mark. 7,31-37. Kan du høre mig? Jeg kan ikke høre dig. Når man bliver over 60 så får lyden på fjernsynet en ekstra streg eller

Læs mere

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Februar til maj 2013. Inde i bladet: Se forårets program for børn og voksne

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Februar til maj 2013. Inde i bladet: Se forårets program for børn og voksne Kirkeblad Øsby og Aarø Kirker Inde i bladet: Se forårets program for børn og voksne Gå ikke glip af årets forårskoncert eller festugens friluftsgudstjeneste Februar til maj 2013 Guds Himmerige er jo dit;

Læs mere

Nr. 64 Marts April Maj 2015 25. årgang

Nr. 64 Marts April Maj 2015 25. årgang Kirkeblad Revninge Rynkeby Revninge Kirke Rynkeby Kirke Nr. 64 Marts April Maj 2015 25. årgang Præsentation af præstevikaren Anne Kathrine: Kære sognebørn i Rynkeby og Revninge! Den nye præst er på cykel

Læs mere

MARTS APRIL MAJ 2015 ENSTED KLIPLEV. Carl Nielsen i ord og toner. Sogneaften. Konfirmation. Konfirmation

MARTS APRIL MAJ 2015 ENSTED KLIPLEV. Carl Nielsen i ord og toner. Sogneaften. Konfirmation. Konfirmation KIRKE ENSTED MARTS APRIL MAJ 2015 SOGN KLIPLEV Carl Nielsen i ord og toner Sogneaften ENSTED Konfirmation Konfirmation KLIPLEV KIRKE SOGN ENSTED NYT FRA ENSTED MENIGHEDSRÅD Så er det meste af vinteren

Læs mere

altså når vi selv er døde og er i Guds herlighed, da skal vi få Hans ansigt at se.

altså når vi selv er døde og er i Guds herlighed, da skal vi få Hans ansigt at se. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 18. januar 2015 Kirkedag: 2.s.e.H3K Tekst: Joh 2,1-11 Salmer: SK: 22 * 289 * 144 * 474 * 51,1-2 LL: 22 * 447 * 449 * 289 * 144 * 474 * 430 Moses vil gerne

Læs mere

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD 53.årg. Maj juni juli august- september nr.2 Prædiken til mindegudstjeneste i anledning af 200 året for HMS St.George s og HMS Defence s forlis Fra det dybe råber

Læs mere

Torsdag introduktion og forberedelse af vores boder samt holddannelse

Torsdag introduktion og forberedelse af vores boder samt holddannelse Grøn drenge. Børne Zoo ved Nordstranden - Fodring af dyr på Grønnegårds Alle Dag Torsdag Mars lev Karoline Kerteminde møder vi ved Rennæsancehavnen kl. 8 og gør vores bod klar. Vi står på stand efter vagtskemaets

Læs mere

Kirkenyt for Tingsted kirke påske 2013

Kirkenyt for Tingsted kirke påske 2013 Kirkenyt for Tingsted kirke påske 2013 Malet af Sieger Köder Det er hvert dødeligt menneskes fryd, Det er på jorden en himmelsk lyd: Kristus opstod fra de døde! Han i sin død trådte døden på nakke, hvem

Læs mere

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Navne og adresser: I ferie- og vakanceperioden kan man rette henvendelse til følgende: September og november måned: Asger

Læs mere

15. Søndag efter Trinitatis 2013, Hurup og Gettrup Mattæus 6, 24 34

15. Søndag efter Trinitatis 2013, Hurup og Gettrup Mattæus 6, 24 34 15. Søndag efter Trinitatis 2013, Hurup og Gettrup Mattæus 6, 24 34 Herre, lær mig at søge dit rige og din retfærdighed og giv mig så alt andet i tilgift. AMEN Ja, den er god med dig, Jesus! Sådan fristes

Læs mere

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 19,1-10

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 19,1-10 1 7. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 19. juli 2015 kl. 10.00. Salmer: 30/434/436/302//3/439/722/471 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, amen. Vel mødt i kirke denne

Læs mere

V E S T E R B Ø L L E S O G N S. Forår 2015. Lokalblad. Foråret så sagte kommer

V E S T E R B Ø L L E S O G N S. Forår 2015. Lokalblad. Foråret så sagte kommer Forår 2015 V E S T E R B Ø L L E S O G N S Lokalblad Foråret så sagte kommer BEBOERFORENINGEN Legeplads Lørdag d. 18. april gør vi som sædvanlig legepladsen i stand, så den ser godt ud i den følgende sommer.

Læs mere

Natur og livsglæde At høre hjemme hjemme

Natur og livsglæde At høre hjemme hjemme Natur og livsglæde At høre hjemme For nogle år siden blev jeg præst på Østerbro i København, og bosat i en lejlighed lige rundt om hjørnet fra Kirken. Fra mine vinduer kunne jeg ikke se så meget som et

Læs mere

Jeg vil bruge min tale i dag til at tale om to ting:

Jeg vil bruge min tale i dag til at tale om to ting: Nyt skoleår 2015 Hvad er meningen med livet? Og med at blive designer? Tale v. Elsebeth Gerner Nielsen Velkommen til Designskolen Kolding. Velkommen til et nyt skoleår. Velkommen til nye og gamle studerende.

Læs mere

Kirkebladet. Flade Bjergby Sundby. Forår 2011 1

Kirkebladet. Flade Bjergby Sundby. Forår 2011 1 Kirkebladet Flade Bjergby Sundby Forår 2011 1 Præstens side Hvad er det største? Hvad er det største i dit liv? Spørger man et par, der skal giftes, ja, så siger de hurtigt: Det er, at han/hun vil giftes

Læs mere

K I R K E B L A D E T. Nim - Underup - Føvling. Marts - Maj 2013 33. årgang nr. 1. Underup kirke. Nim kirke. Føvling kirke

K I R K E B L A D E T. Nim - Underup - Føvling. Marts - Maj 2013 33. årgang nr. 1. Underup kirke. Nim kirke. Føvling kirke K I R K E B L A D Nim kirke Føvling kirke Underup kirke E T Nim - Underup - Føvling Marts - Maj 2013 33. årgang nr. 1 Konstituering Nim menighedsråd har konstitueret sig: Fra venstre bagerst: Otto Borch-Andersen,

Læs mere

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset.

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1992 Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb under en højmesse

Læs mere

Hvad kan du tilbyde mig som muslim, præst?

Hvad kan du tilbyde mig som muslim, præst? 34 Hvad kan du tilbyde mig som muslim, præst? ISLAMS UDFORDRING TIL FORKYNDELSEN I FOLKEKIRKEN * BISKOP OVER LOLLAND-FALSTER STEEN SKOVSGAARD Hvad kan du tilbyde mig som muslim, præst? Og nu skal du ikke

Læs mere

JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD

JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD Menighedsrådsmøde tirsdag den 10. december 2013 kl.19.00 i Præstegården Tilstede: Birte Stark, Ragnhild Starb-Nielsen, Ejner Jensen, Anni Greis Andersen, Asta Iversen, Henny

Læs mere

Fraværende.: Astrid Louise Agerskov, Inger K. Andersen og Wilma Westert (Sygemeldt)

Fraværende.: Astrid Louise Agerskov, Inger K. Andersen og Wilma Westert (Sygemeldt) Referat af fælles menighedsrådsmøde den 20.- 4.-2010. Sted.: Præstegården, Konfirmandstuen. Tidspunkt.: Staby Menighedsråd kl. 18.30, Madum Menighedsråd 19.00. Fraværende.: Astrid Louise Agerskov, Inger

Læs mere

Orø Kirkeblad. Nr. 3 Maj/juni 2011 20. årg.

Orø Kirkeblad. Nr. 3 Maj/juni 2011 20. årg. Orø Kirkeblad Nr. 3 Maj/juni 2011 20. årg. Redaktionelt: Tilgivelse Ansvarshavende redaktør: Kirsten Schmidt Deadline for næste nummer af Orø Kirkeblad juli/august 2011 er d. 1. juni 2011. Foto: Kristian

Læs mere

Jeg bygger kirken -2

Jeg bygger kirken -2 Jeg kirken - Forkyndelse og mirakler Mål: Kirken forbindes tit med søndagsmøder, som består af sang, prædiken og bøn. Men kirken er meget mere end det.. Gennem denne undervisning prøver vi at forklare

Læs mere

Kirkeblad. Ulfborg Sogn. Indhold. Juni Juli August 2012

Kirkeblad. Ulfborg Sogn. Indhold. Juni Juli August 2012 Juni Juli August 2012 Kirkeblad Indhold Ulfborg sogn på nettet 2 Opslagstavlen 3 Info og kalender 4 Kirkelig vejviser 5 Kirkelige handlinger 6 Menighedsrådet 7 Gudstjenesteliste 8 Ulfborg Sogn Fra sognepræsten

Læs mere

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 DDS SP v.3.14.4.1 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 101491 Gustav Røjkjær 10-006 Klejs-Juelsminde Skytteforening 200/11 200/14 400/25 2 20564 Silas Højfeldt Kildehøj 10-456

Læs mere

Kirkebladet Nr. 3-21. årg. Juni - juli - august 2011 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 3-21. årg. Juni - juli - august 2011 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 3-21. årg. Juni - juli - august 2011 Øsløs Vesløs Arup Sogne 2 Navne og adresser: Sognepræst Lone Olsen Kragholmvej 8, 7742 Vesløs Tlf. 97 99 30 45, fax 97 99 30 49 E-mail: LO@km.dk Menighedsrådet:

Læs mere

Resultat fra Træningsløb i Skærbæk

Resultat fra Træningsløb i Skærbæk Piger 6 år og under (kørte i heat med Expert 6 år og under) Mathilde Holmgaard Køge 1 6 4 5 Piger 8 år og under (kørte i heat med Piger 10 år) Mille Larsen Kalundborg 1 1 1 1 Laura Schack Tønder 2 5 4

Læs mere

Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række.

Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række. Kirke Nimtofte Sogn Tøstrup 37. årgang Nr. 15 Oktober - November - December 2015 Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række. Sådan sagde den fornyligt afdøde Niels Henrik Arendt,

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE Nr. 3 51. årg. 2014 September Oktober November Høst Afskedsreception Syng sammen Koncert Musikgudstjenester Alle Helgen Velkommen til årets konfirmander

Læs mere

Butterup-Tuse Kirkeblad. 81. årgang Juni-Juli-August 2015 Nr. 2

Butterup-Tuse Kirkeblad. 81. årgang Juni-Juli-August 2015 Nr. 2 Butterup-Tuse Kirkeblad 81. årgang Juni-Juli-August 2015 Nr. 2 LIVSMOD "Men i den fjerde nattevagt kom han til dem, gående på søen. Da disciplene så ham gå på søen, blev de skrækslagne og sagde: "Det er

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere

Nyt fra menighedsråd/præst

Nyt fra menighedsråd/præst AS-KLAKRING-JUELSMINDE Kirkebladet Marts, April, Maj 2012 Nyt fra menighedsråd/præst Nye bestemmelser vedrørende kirkegårdenes økonomi Danske kirkegårde er meget velholdte. Heldigvis, for kirken og kirkegården

Læs mere

Vor Frelsers Kirke Nr. 2 2015 APRIL MAJ JUNI JULI AUGUST

Vor Frelsers Kirke Nr. 2 2015 APRIL MAJ JUNI JULI AUGUST Vor Frelsers Kirke Nr. 2 2015 APRIL MAJ JUNI JULI AUGUST I dette nummer: Side 2 Glædelig Påske Side 3 Nyt fra menighedsrådet Side 4 Menighedsmøde Konfirmander med farver Side 5 Babysalmesang Gudstjeneste

Læs mere

Nogle af os er kede af det, fordi vi savner nogen, eller måske en bestemt, at være sammen med. Nogle af os går og småskændes, fordi det skulle

Nogle af os er kede af det, fordi vi savner nogen, eller måske en bestemt, at være sammen med. Nogle af os går og småskændes, fordi det skulle Juleaften, domkirken 16.30 : 94 Det kimer nu, 119 Julen har bragt, 104 Et barn er født, 120 Dejlig er jorden. 1.salme, Salutation og kollekt med korsvar, Koret: "Højlovet være han som kommer i Herrens

Læs mere