NR. LYNDELSE SOGNS KIRKEBLAD

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NR. LYNDELSE SOGNS KIRKEBLAD"

Transkript

1 NR. LYNDELSE SOGNS KIRKEBLAD 22. ÅRGANG NR. 2 APRIL 2007 Jeg-automaten Forleden døde sangeren Otto Brandenburg, og i dagens avis stod at læse, at han havde arrangeret sin egen bisættelse. Klogt at sikre sig, mens tid er, og ikke overlade noget til tilfældigheden. Eller er det? Det er blandt andet selviscenesættelsen, forfatteren og teologen Jørgen I. Jensen gør op med i sin bog Jegautomaten (2006). Han mener, der er tale om en alternativ religiøs bevægelse, som har sneget sig ind i vores samfund, en ånd eller en mentalitet, den såkaldte CV-kultur, som efterhånden gennemsyrer alt. Stræben efter netop at»sikre sig«finder sted på mange niveauer i samfundet; både mere overordnet, f.eks. i form af kvalitetskontroller og evalueringer af større virksomheder, herunder sygehuse, og på det individuelle plan. Der indføres overvågning og kontrol af alt og alle. For at kunne beregne borgernes indsats, må alt kunne måles. Allerede når man starter i vuggestue, udstyres man med en bog, der skal følge én gennem børnehave- og skoletiden en såkaldt kompetencemappe, der skal indeholde éns personlige mål, og således lærer man fra barn at være selvreflekterende og -evaluerende. Allerede tidligt begynder man at skrive sit CV, og man udformer sin»profil«, som derefter kan lægges ud på Internettet og kommenteres af andre, der giver én karakter. Jørgen I. Jensen mener, at man dermed etablerer et tredje øje over sig selv, et slags åndeligt øje. Man overvåger konstant sig selv man har et dobbelt bogholderi så at sige, hvor det vigtigste er, at man kan skrive noget på sit CV. På den måde bliver

2 man sygeligt selvoptaget, man skal realisere sin succes man skal opleve noget, og alligevel gælder det om at holde overraskelserne fra livet. Alt er gennemkontrolleret og iscenesat. Ud fra sit eget personlige lykkebillede planlægger man sin karriere til mindste detalje, hævder sin individualitet fra vugge til grav selv sin urne opfordres man til at sætte sit eget præg på eller være med til at designe. Men ikke bare det enkelte menneske har et ønske om at sikre sig det gennemsyrer hele samfundet. Selv på containeraffaldspladsen er der krav om gennemsigtighed og kontrol. Der udvikles evalueringsskemaer, hvorefter man kan evaluere den enkelte og dennes indsats. Der udvikles psykologiske tests, som anvendes i selvudviklingsøjemed, men også til at sortere arbejdsstyrken. Uden at stille spørgsmål stiller man op til MUS (medarbejder-udviklingssamtaler), hvor man sammen med sin leder skal skitsere sin personlige plan for det næste år. Man underkaster sig psykologiske tests i forbindelse med jobansøgninger uden at undersøge, hvem der har bemyndigelse til at evaluere disse tests, og på hvilket grundlag det gøres. Man evaluerer sit arbejde, eller andre evaluerer det ved hjælp af spørgeskemaer, som ingen stiller spørgsmål ved. Alene ved at der stilles bestemte spørgsmål, invaderes éns personlige rum. Problemet er, at ingen siger stop. Der bliver flere og flere evalueringsinstitutter, flere og flere ting, der skal måles, flere og flere skemaer og mere og mere tid brugt på»at evaluere«, samtidig med at den, der kan bedømme sættes højere end den, der udfører arbejdet. Det paradoksale og sørgelige er imidlertid, at ingen bliver mere lykkelige som følge af disse tiltag. Medarbejdere frustreres og stresses, fordi de ikke får tid til at lave det arbejde, de er uddannede til, og på det personlige plan vil netop jagten efter lykke forhindre lykke. Jo mere den gøres til mål, jo mere rammer vi ved siden af. Jo mere vi evaluerer os selv og hinanden, jo mere stereotypt og forsimplet bliver det billede, der tegnes af os, og jo mere ensomme og tomme føler vi os. Derfor er det nok heller ikke en tilfældighed, at depression og stress-sygdomme i disse år er blevet folkesygdomme. Problemet er, at man ikke formes af sig selv. Man bliver til i forhold til»det andet menneske«. Der er en virkelighed, der opstår mellem jeg og du, som aldrig kan sættes på formel. At man blev den person, man er, skyldes alle dem, man har været og er i forhold til, de mennesker, som så én, og som svarede én. Det kunne være den, der nærede én, da man var spæd; den, der elskede én betingelsesløst; den, der lærte én et sprog; den, der afviste, eller sårede én. Psykiateren Viktor Frankl formulerer det præcist:»det, at være menneske, er at blive ført hen imod eller pege frem mod noget DET SKER Torsdag den 19. april kl Billedforbudet Cand. theol. Jeanne Dalgaard vil fortælle om billedforbudet - det forbud, vi for nylig blev klar over, at islam hævder. Men dette forbud spiller også en væsentlig rolle i de to andre store skriftreligioner: jødedommen og kristendommen. Foredraget vil belyse følgende spørgsmål: Hvad er billedforbudet egentlig? Hvad er det, der er så farligt ved billeder? Og handler forbudet kun om billeder, eller er der mere på spil? Onsdag den 30. maj kl Koncert med Midtfyns Consort og Nr. Lyndelse Koret. Midtfyn Consort er et blokfløjteensemble, som for det meste spiller renæssance musik. Gruppen blev stiftet i 1978 i Nr. Lyndelse. Idag holder gruppen til i Vissenbjerg og ledes af Michael Moser Thomsen. Koret vil medvirke med en selvstændig afd. men koncerten slutter af med en fællesdel for både kor og Consort.

3 eller nogen anden end én selv: mod at fuldbyrde en mening eller møde et andet menneske, tjene en sag eller elske en«. Med CV kulturen får tilværelsen en betonagtig tyngde, hævder Jørgen I. Jensen. Men der må være et alternativ, den sande lethed. Nyt kirkeblad Den, der kan samles i det latinske ord Gratia som foruden at betyde ynde, yndest, tak, gratis, uden betaling, uden modydelse, også betyder nåde. Bodil Andersen Det kirkeblad, I nu sidder med, er blevet til i samarbejde mellem præst, menighedsråd og Inge Filt. Det er Inge Filt, der har tegnet til bladet, og der skal herfra lyde en stor tak til hende for de smukke og kreative bidrag. Ligeledes skal der også lyde en tak til Midtfyns Bogtryk for deres medvirken til at bladet er nået at komme ud og at det har fået det layout, som det har. Det er tanken, at bladet fremover skal udkomme tre gange om året. Er der nogen af jer læsere, der skulle have ideer eller kommentarer til bladet, må I endelig lade høre fra jer! Thue Petersen NYT FRA MENIGHEDSRÅDET Man skal ikke altid tro på... hvad der står i aviserne. Forleden kunne jeg læse, at vi skulle til at renovere præstegård i anledning af, at vores nye præst med familie er ankommet. Præstegården er renoveret med nyt køkken og bad og maling overalt. Sidste gang var i 1978, så tidens tand og dens karies er nu udbedret ved god og dygtig indsats fra vores lokale håndværkere, som midt i byggeboom og almen velstand tog sig tid til at hjælpe os alle med at få arbejdet færdigt, så vi nu har en præstebolig, vi kan være bekendt. Præsten har jo som bekendt ikke nogen valgmulighed angående bolig. Det er en tjenestebolig, og han skal bo der. Fra menighedsrådet skal der lyde en stor tak til vores håndværkere for godt arbejde og samarbejde. I den sidste tid har der været en del skriveri om at være i menighedsråd især i Munkebo. Menighedsrådsarbejde kan være spændende, men så spændende har vi nu aldrig haft det, og det ønsker vi heller ikke. Vi har her i Nr. Lyndelse Sogn en lang tradition for fordragelighed og godt samarbejde, og når næste menighedsrådsvalg kommer til november 2008, er jeg sikker på, at denne tradition fortsætter. Menighedsrådsvalg er en meget vigtig begivenhed tænk på, at man på samme tid vælger præsident i USA, så det er to store begivenheder på samme tid, men muligheden for at komme i menighedsrådet er nok større end at blive præsident overthere. Mere om menighedsråd og dets kompetencer vil komme i de følgende numre af vores nye blad. Skulle nogle få lyst til at læse noget mere lødigt om forholdet mellem præst og menighed end dagspressens artikler, kan Henrik Pontoppidans Isbjørnen anbefales. Kaj Hansen/formand

4 Forklarelsen på bjerget Mattæus kap. 8, v.1-13»jeg ved ikke hvad der vil hænde. Vanskelige tider ligger foran os. Men det betyder ikke noget for mig. For jeg har været på bjergets tinde. Jeg gør mig ingen bekymringer. Ligesom alle andre vil jeg gerne have et langt liv. Et langt liv har sin værdi. Men jeg bekymrer mig ikke om dét nu. Jeg vil blot gøre Guds vilje. Og han har ladet mig bestige bjerget... derfor er jeg lykkelig i aften. Jeg er ikke bange for noget. Jeg frygter intet menneske. Mine øjne har set herligheden af den kommende Herre«. Med disse ord afsluttede borgerretsforkæmperen Martin Luther King sin sidste tale. Dagen efter, den 4. april 1968, blev han offer for et attentat.»jeg har været på bjergets tinde«sådan begrundede Martin Luther King sin frygtløshed, og i hans tale genfinder vi fortællingen om forklarelsen på bjerget aktualiseret ind i en ikke så fjern fortid. Vi, der lever på disse nordlige breddegrader, har hvad vi nok selv ville kalde en sund skepsis over for religiøse oplevelser. I modsætning til vores sydeuropæiske trosfæller, der til stadighed kan gribes af stor ærefrygt over for troens mirakler. Reformationen har gjort troen til hverdag for os - en hverdag i den forstand, at vi priser troen som det daglige brød, som den glæde og trøst, der lader sig forbinde med vores daglige liv med hinanden. I modsætning til katolikkerne, hvis religiøse praksis også rummer det mystiske og hellige i alle dets afskygninger, har vi protestanter lært at tage os i agt for det overnaturlige og at være lettere afvisende overfor folk»der har set lyset«. Troen og den religiøse oplevelse kan jo være farlig. Tænk blot på, hvis en politiker i en tale i dag sagde:»jeg har været på bjergets tinde«. Det vil uden tvivl løbe koldt ned ryggen på de fleste. Vi ved jo kun alt for godt fra historien, at religiøse syner og påståede mirakler kan forårsage megen ulykke og død i denne verden. Men troen kan også blive for begrænset af frygten for det voldsomme i disse syner, sådan at troen i sig selv går hen og bliver en træt lille livsanskuelse, der er så jordbunden, at den nærmest har begravet sig selv. Måske er vi blevet jorden så tro, at vi når det endelig går højt kun kan sige til hinanden, at der nok er mere mellem himmel og jord. Men troen rummer selv syner, det vidner evangelieteksten om. Det afgørende er at kunne skelne mellem, hvad det er for et forklarelsens lys, der er tale om. Som Grundtvig formulerer det i en sang fra Højskolesangbogen: Da skal man forskel kende på solskin og på lyn, skønt begge de kan brænde og skabe klare syn; thi som fornuften giver, det ene lys opliver, det andet slår ihjel! Lyn og solskin kan begge skabe klare syn, men der er himmelvid forskel på, hvad det er for en klarhed, de bringer med sig om det er liv eller død. I fortællingen om forklarelsen på bjerget har Jesus taget Peter og to andre disciple med op på et højt bjerg, og i et vældigt syn oplever de her, at Jesus forvandler sig for dem, at hans almindelige menneskelighed glider af ham og erstattes af noget strålende, guddommeligt. Tømmermandens søn fra Nazaret får glorie om panden, hans ansigt lyser som solen, og hans klæder bliver hvide som sne. I et tindrende øjeblik oplever disciplene, at himlens kræfter bryder igennem. De ser i et forklarelsens øjeblik, at Jesus er Guds søn på

5 jord ham for hvem alle livets skygger skulle forsvinde: sygdom og sult og al den anden nød, mennesker må kæmpe med. Peter overvældes af synet, og han vil bygge, så de kan blive. Han forstod ikke, at han skulle ned ad bjerget igen til de andre i det lave land. Men det skulle han, for Jesus var ikke færdig med det, han skulle endnu. Og det er stadig livet her i det lave livet i tiden han vil for mennesker. Derfor må Peter lade sin byggelyst ligge og slå følge med Jesus ned ad bjerget, hvor glorien snart efter forvandles til en tornekrone, hvor guddomsmagten iklæder sig afmagtens skikkelse som en forbryder dømt til døden på et kors. Det lys Peter og de andre disciple så og som Martin Luther King angiveligt også så på bjergets tinde er et lys, der kaster sit forklarende skær over menneskelivet i alle dets skygger og afkroge. Et lys, der kom til mørket ikke for at lyse hen over hovederne på os, men for at skinne midt i blandt os. Et lys, der oplyser hverdagen, og som giver os styrke og frimodighed til at leve livet, selv når dagene synes at ligge hen i mørke. Det er det lys, der ikke slår ihjel, men som opliver ethvert menneske, det skinner på. Jesus blev ikke i glans og herlighed på bjerget. Han gik ned til dem, der ventede, og alle os, der stadig er her. Og fordi han blev menneske og gik ind i den tætteste og mørkeste af alle menneskelivets skygger: døden, kan vi nu leve vort liv ikke i dét paradis, vi undertiden drømmer om, eller i den lykke, det er så svært at bebo, men i troen på, at hvor stort end mørket i os og om os bliver, da bliver det aldrig større, end at Guds søn har været i det før os og oplyst det med sin livgivende kærlighed. Thue Petersen

6 Konfirmander Carl Nielsen-skolen Christina Aaby Andersen Rikke Natalie Andersen Mikkel Bech Axelsen Ann-Sophie Bech Mia Mølgård Bennetzen Camilla Christiansen Michelle Aagren Flyge Jonas Bebe Gerken Anders Bækgaard Hansen Line Bækgaard Hansen Mie Winther Hansen Ronni Lund Hansen Daniella Thrane Jørgensen Louise Ernlund Knage Sophie Vilmar Lake Mie Larsen Julie Rønnow Mortensen Kasper Fuglsang Nielsen Danni Vejs Poulsen Mikkel Inselmann Rodam Jesper Selchau Rasmus Rosenberg Sørensen Mads Schøn Wiig Lærke Gammelgaard Winther Salli Bang Zeulner Nørre Lyndelse Friskole Laura Garde Bordier Maria Flintegaard Carlsen Thomas Ebert Maria Ingemann Egelund Emma Lund Gabrielsen Lise Hansen Marlene Lykke Hansen Lasse Lund Iversen Anders van Tol Jørgensen Daniel Mose Jørgensen Nick Jørgensen Ida Elisabeth Langkilde Lisa Bøggild Lyngbye Jacob Pedersen SIDEN SIDST Døbte Karoline Rasch Thyregod Rasmussen Jonas Fischer Hansen Rasmus Kildegaard Mathias Skovlund Thaisen Mads Emil Hermansen Noah Møller Østbjerg Luca Lykkegaard Astrid Helga Wichmann Lundbæk Mia Bach Klausen Døde Hedvig Mona Johanne Rasmussen Ingrid Johanne Nygaard Vibeke Aabjerg Thomsen Ane Marie Jørgensen Carl Storm Pedersen Jens Nikolaj Madsen Bodil Nielsen

7 HUSK! Menighedsrådsmøder Den 29. marts og 10. maj kl er der menighedsrådsmøde i kirkesalen. Kirkekaffe Søndag den 10. juni Kirkebil Ferritslev Taxi: Konfirmation 2008 Konfirmandgrundervisningen for de kommende 7. klasser begynder på følgende dage: Carl Nielsen-skolen tirsdag den 11. september kl i præstegården Nørre Lyndelse Friskole onsdag den 12. september kl i præstegården Konfirmationen finder sted St. Bededag den 18. april Set herfra»skidt for sig og snot for sig!«sådan lyder det ofte, når samtalen falder på forholdet mellem religion og politik. Og set her fra præstegården er det for så vidt ganske fornuftigt at være kritisk overfor en sammenblanding af religion og politik. Der er mange eksempler på, hvor galt det kan gå, når religion bliver politisk, eller når politik bliver religiøs. Men det er ikke bare sammenblandingen, der er betænkelig, det er adskillelsen også, som når statsministeren for nylig talte om, at religionen burde fjernes fra det offentlige rum. De lande, heriblandt de tidligere Sovjetrepublikker, der praktiserede denne radikale form for religionskritik, kan næppe være et forbillede her til lands. Statsministeren har angiveligt heller ikke ment, at vi skulle gå så drastisk til værks, men havde som mange andre måske svært ved at greje, hvad forholdet egentlig er mellem religion og politik. Men det er også vanskeligt. Sagen er vel den, at forholdet mellem politik og religion, ligesom forholdet mellem stat og kirke, ikke bare er»skidt for sig og snot for sig«. Det er tankevækkende, at mange af dem, der ligesom statsministeren mener, at tingene bør adskilles, samtidig er nogle af de varmeste fortalere for den folkekirkeordning, vi har i dag. Mens omvendt de præster og lægfolk, der bruger evangeliet politisk, ofte er nogle de skarpeste kritikere af det nære forhold mellem stat og kirke. Da kirkeministeren forleden kom med en kommentar til det angreb på regeringens flygtningepolitik, der kom fra prædikestolen i DR-kirken, sagde han, at en præsts holdning ikke var ikke spor bedre og vigtigere end graverens eller grønthandleren nede om hjørnet. Hvis ikke det lige var fordi, at der i udtalelsen muligvis lå en mangel på agtelse for, hvad en graver eller grønthandler eller for så vidt hvad en præst måtte mene ja, så har kirkeministeren jo ganske ret. Det er og bliver en fælles verden, vi lever i, og derfor har vi alle lige ret til at udtale os om den. Der er ingen, hvis adgang til virkeligheden er hævet over andres, men der er forskellige tilgange og udgangspunker for at tale om det fælles. At alle har lige ret til at udtale sig, betyder imidlertid ikke, at det kan være hip som hap med den fælles virkelighed, at det er ligegyldigt, om man tager del i den; tværtimod ville det set herfra ligefrem være tåbeligt, hvis vi bare overlod politik til politikerne, religion til præsterne og grøntsagerne til grønthandleren. Thue Petersen

8 GUDSTJENESTELISTE APRIL 1. april Thue Petersen Palmesøndag (Matt. 21,1-9) 5. april Thue Petersen Skærtorsdag (Matt. 26,17-30) 6. april Thue Petersen Langfredag (Matt. 27,31-56) 8. april Thue Petersen Påskedag (Mark. 16,1-8) 9. april 9.00 Anders Kjærsig 2. Påskedag (Luk. 24,13-35) 15. april Thue Petersen 1. s.e. påske (Johs. 20,19-31) 22. april Thue Petersen 2. s.e. påske (Johs. 10,11-16) 29. april Thue Petersen 3. s.e. påske (Johs. 16,16-22) MAJ 4. maj 9.00 & Thue Petersen Bededag (Matt. 3,1-10) 6. maj Thue Petersen 4. s.e. påske (Johs. 16,5-15) 13. maj Thue Petersen 5. s.e. påske (Johs. 16,23b-28) 17. maj Thue Petersen Kristi Himmelfartsdag (Mark. 16,14-20) 20. maj 9.00 Inge Dalsgaard 6. s.e. påske (Johs. 15,26-16,4) 27. maj Thue Petersen Pinsedag (Johs. 14,22-31) 28. maj Thue Petersen 2. Pinsedag (Johs. 3, 16-21) JUNI 3. juni Thue Petersen Trinitatis (Johs. 3,1-15) 10. juni Thue Petersen 1. s.e. trinitatis (Luk. 16,19-31) 17. juni Thue Petersen 2. s.e. trinitatis (Luk. 14,16-24) 24. juni Thue Petersen Skt. Hans dag 3. s.e. trinitatis (Luk. 15,1-10) JULI 1. juli Thue Petersen 4. s.e. trinitatis (Luk. 6,36-42) 8. juli Thue Petersen 5. s.e. trinitatis (Luk. 5,1-11) 15. juli Thue Petersen 6. s.e. trinitatis (Matt. 5,20-26) 22. juli Thue Petersen 7. s.e. trinitatis (Luk. 19,1-10) 29. juli Thue Petersen 8. s.e. trinitatis (Matt. 7,15-21) AUGUST 5. august Anders Kjærsig 9. s.e. trinitatis (Luk. 16,1-9) 12. august Anders Kjærsig 10. s.e. trinitatis (Luk. 19,41-48) 19. august - ingen gudstjeneste 26. august Thue Petersen 12. s.e. trinitatis (Mark. 7,31-37) ADRESSER: Sognepræst Thue Petersen Albanivej 15, Nr. Lyndelse Tlf Graver Tage Daugbjerg Bøgevej 12, Nr. Lyndelse Tlf Gravermedhjæpler Anne Thygesen Jyllandsgyden 9, Sdr. Højrup Tlf Organist Ulla Poulsen Vestervangen 35, Nr. Lyndelse Tlf Kirkesanger Anne Marie Høst Mortensen Bramstrup 5, Nr. Lyndelse Tlf Kirkesanger Hans Peter Larsen Dømmestrupvej 49, Dømmestrup Tlf Minikonfirmandlærer Marianne Cook Smedegyden 3, Sdr. Næraa Tlf Formand Kaj Hansen Vestervangen 23, Nr. Lyndelse Tlf Kirkeværge Marie Pii Paulsen Lumbyvej 66B, Nr. Lyndelse Tlf Kasserer Sv. Aa. Augustesen Morbærvænget 5, Nr. Lyndelse Tlf MIDTFYNS BOGTRYK ApS 5750 RINGE

Aalborg Stiftsavis Aalborg Stiftsavis 17. årgang nr. 2-2012. Barnedåb. Læs side 2 og 3. Foto: Johan Holmriis

Aalborg Stiftsavis Aalborg Stiftsavis 17. årgang nr. 2-2012. Barnedåb. Læs side 2 og 3. Foto: Johan Holmriis Aalborg Stiftsavis Aalborg Stiftsavis 17. årgang nr. 2-2012 Barnedåb Foto: Johan Holmriis Læs side 2 og 3 Dåben Tekst: Thomas Reinholdt Rasmussen Den helt centrale handling i kristendommen er dåben. Det

Læs mere

Vojens Jegerup Maugstrup 29. årgang nr. 3. AUGust september oktober november 2010

Vojens Jegerup Maugstrup 29. årgang nr. 3. AUGust september oktober november 2010 Vojens Jegerup Maugstrup 29. årgang nr. 3. AUGust september oktober november 2010 Indhold Klummen af Merete Ørskov Side 2 Møder m.v. Side 3 Gudstjenesteliste Side 4 og 5 Folkekoret Side 7 Konfirmandbilleder

Læs mere

kirkebladet 150 års fødselsdag side 6 Nephew og pinse side 3-4 På med vandresandalerne! side 5 Dette nummer: NR 02 2013 85. årgang April Maj Juni Juli

kirkebladet 150 års fødselsdag side 6 Nephew og pinse side 3-4 På med vandresandalerne! side 5 Dette nummer: NR 02 2013 85. årgang April Maj Juni Juli kirkebladet NR 0 0 5. årgang April Maj Juni Juli Dette nummer: 50 års fødselsdag side 6 Nephew og pinse side -4 På med vandresandalerne! side 5 leder De første skal blive de sidste og de sidste skal blive

Læs mere

BØNNEGUIDE TIL 14 DAGE MED BØN FOR AALBORG

BØNNEGUIDE TIL 14 DAGE MED BØN FOR AALBORG "EN BY PÅ VEJ, EN BØNNEGUIDE TIL 14 DAGES BØN FOR AALBORG er den syvende publikation fra Aalborg Præstenetværk. Visionen bag er at kalde byens kristne og kirker til bøn for byen ved starten af det nye

Læs mere

DAVID G. BENNER. At åbne sig for Gud. Lectio divina som ramme for et liv i bøn

DAVID G. BENNER. At åbne sig for Gud. Lectio divina som ramme for et liv i bøn DAVID G. BENNER At åbne sig for Gud Lectio divina som ramme for et liv i bøn 5 Indhold Introduktion: Forvandlende åbenhed over for Gud 7 1. Mere end du kan forestille dig 11 2. Forberedelse til det guddommelige

Læs mere

Sammen OM MENIGHEDSPLEJE. TEMA: Fodvaskningen og vor tid. Nyheder om menighedspleje - på landsplan og lokalt

Sammen OM MENIGHEDSPLEJE. TEMA: Fodvaskningen og vor tid. Nyheder om menighedspleje - på landsplan og lokalt Sammen OM MENIGHEDSPLEJE TEMA: Fodvaskningen og vor tid Nyheder om menighedspleje - på landsplan og lokalt 1MARTS 2000 Valby Tingsted 7 2500 Valby Telefon 36 46 66 66 Telefax 36 30 34 20 E-mail: smp@menighedsplejer.dk

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

Vor Frelsers Kirke Nr. 2 2015 APRIL MAJ JUNI JULI AUGUST

Vor Frelsers Kirke Nr. 2 2015 APRIL MAJ JUNI JULI AUGUST Vor Frelsers Kirke Nr. 2 2015 APRIL MAJ JUNI JULI AUGUST I dette nummer: Side 2 Glædelig Påske Side 3 Nyt fra menighedsrådet Side 4 Menighedsmøde Konfirmander med farver Side 5 Babysalmesang Gudstjeneste

Læs mere

Prædiken til konfirmation den 10. maj 2015. Over alt. Ned til os. Dig og mig! Salmer: 754 408 (motet) 260 // 192 Yoy raise me up(motet) 369 11

Prædiken til konfirmation den 10. maj 2015. Over alt. Ned til os. Dig og mig! Salmer: 754 408 (motet) 260 // 192 Yoy raise me up(motet) 369 11 Prædiken til konfirmation den 10. maj 2015 Over alt. Ned til os. Dig og mig! Salmer: 754 408 (motet) 260 // 192 Yoy raise me up(motet) 369 11 Kære konfirmander. Så er vi omsider nået frem til den store

Læs mere

Resen Kirke og Sogn Nr. 3, 28. årgang Juni, juli og august 2013 Nr. 3, 29. årgang juni, juli, august 2014

Resen Kirke og Sogn Nr. 3, 28. årgang Juni, juli og august 2013 Nr. 3, 29. årgang juni, juli, august 2014 Resen Kirke og Sogn Nr. 3, 28. årgang Nr. 3, 29. årgang Juni, juli og august 2013 juni, juli, august 2014 Sognepræst Resen Præstegård Sognepræst Kirkevej 25 Helga Tlf.: 97 Ørgaard 52 18 06 Resen email:

Læs mere

MÅRSLET-bladet APRIL 2009 1. April 2009 LOKALBLADET FOR FORENINGER TILSLUTTET MÅRSLET FÆLLESRÅD SKOLESIDER TMG-NYT KIRKEBLAD. www.maarslet-bladet.

MÅRSLET-bladet APRIL 2009 1. April 2009 LOKALBLADET FOR FORENINGER TILSLUTTET MÅRSLET FÆLLESRÅD SKOLESIDER TMG-NYT KIRKEBLAD. www.maarslet-bladet. MÅRSLET-bladet APRIL 2009 1 April 2009 LOKALBLADET FOR FORENINGER TILSLUTTET MÅRSLET FÆLLESRÅD SKOLESIDER TMG-NYT KIRKEBLAD www.maarslet-bladet.dk 2 MÅRSLET-bladet APRIL 2009 MÅRSLET-Bladet Lokalbladet

Læs mere

KIRKEBLAD SÅ KYS DET NU DET SATANS LIV! FOR DOVER - ALLING - TULSTRUP SOGNE 17. ÅRGANG NR. 3

KIRKEBLAD SÅ KYS DET NU DET SATANS LIV! FOR DOVER - ALLING - TULSTRUP SOGNE 17. ÅRGANG NR. 3 KIRKEBLAD FOR DOVER - ALLING - TULSTRUP SOGNE 17. ÅRGANG NR. 3 JUNI 2015 SÅ KYS DET NU DET SATANS LIV! PRÆDIKEN VED KONFIRMATIONERNE 2015 Af sognepræst Erik Bredmose Da jeg var dreng opholdt børn og unge

Læs mere

Kalender for Kr. Saaby, Hvalsø, Kisserup & Særløse

Kalender for Kr. Saaby, Hvalsø, Kisserup & Særløse D a sabbatten var forbi, købte Maria Magdalene og Maria, Jakobs mor, og Salome vellugtende salver for at gå ud og salve ham. Meget tidligt om morgenen den første dag i ugen kommer de til graven, da solen

Læs mere

Avedøre kirkeblad. Følg mig. Februar - Maj 2009 Nr. 67. En skilærer i Isaberg i Sverige lærer børnene fra High Noon at stå på ski.

Avedøre kirkeblad. Følg mig. Februar - Maj 2009 Nr. 67. En skilærer i Isaberg i Sverige lærer børnene fra High Noon at stå på ski. Avedøre kirkeblad Følg mig. En skilærer i Isaberg i Sverige lærer børnene fra High Noon at stå på ski. Kirken giver børnene turen som tak for, at de har sunget ved Gud og Spaghetti og spillet drama ved

Læs mere

Verninge Sogn. Kære konfirmander, side 4. Nyt fra menighedsrådet,

Verninge Sogn. Kære konfirmander, side 4. Nyt fra menighedsrådet, Verninge Sogn Kære konfirmander, side 2 Nyt fra menighedsrådet, side 4 Sogneudflugten i billeder, side 5 Familiegudstjeneste og havefest, side 6 Høstgudstjeneste, side 7 20. årgang nr. 3 Sommer 2011 Årets

Læs mere

Afslutning og ny begyndelse

Afslutning og ny begyndelse 50. årgang December - Januar - Februar Nr. 1 Afslutning og ny begyndelse Efter syv år som sognepræst her i pastoratet har jeg valgt at søge nye udfordringer. Den 1. december 2014 begynder jeg som sognepræst

Læs mere

baptist.dk FAQ om baptister Særnummer Nummer 7 2010 157. årgang Udgivet af Baptistkirken i Danmark

baptist.dk FAQ om baptister Særnummer Nummer 7 2010 157. årgang Udgivet af Baptistkirken i Danmark baptist.dk Nummer 7 2010 157. årgang Udgivet af Baptistkirken i Danmark Særnummer FAQ om baptister Det begynder og ender med Jesus Hvor skal man begynde, og hvor skal man ende, når man taler om den kristne

Læs mere

December 2007. Læs om: Det bedste ligger. SE med andre øjne. Hvor himlen møder

December 2007. Læs om: Det bedste ligger. SE med andre øjne. Hvor himlen møder December 2007 Læs om: Det bedste ligger forude SE med andre øjne Hvor himlen møder jorden Klumme [ 2] Elevsnapshot side 3 SE om hjørnet side 4 SE med andre øjne side 6 Dybdegående side 8 Musikkoncert side

Læs mere

k rkebladet 73. ÅRGANG 2015 - NR. 3 - FORÅR/SOMMER - HURUP SOGN - FOLKEKIRKEN

k rkebladet 73. ÅRGANG 2015 - NR. 3 - FORÅR/SOMMER - HURUP SOGN - FOLKEKIRKEN k rkebladet 73. ÅRGANG 2015 - NR. 3 - FORÅR/SOMMER - HURUP SOGN - FOLKEKIRKEN Der er forskel på regnebogen og Bibelen - men begge er en del af virkeligheden! Af Jens F. Munksgaard Det er forår, og alting

Læs mere

Støtte og hjælp i sorgen

Støtte og hjælp i sorgen DETTE NUMMERS TEMA Landsforeningens tilbud Støtte og hjælp i sorgen Midt i sorgen over at have mistet sit spædbarn, kan det være meget vanskeligt at få overblik over, hvilke forskellige tilbud om støtte

Læs mere

SOGNEBLADET. Nr. 2 2015 LUNDTOFTE KIRKE GEELS KIRKESAL

SOGNEBLADET. Nr. 2 2015 LUNDTOFTE KIRKE GEELS KIRKESAL SOGNEBLADET Nr. 2 2015 LUNDTOFTE KIRKE GEELS KIRKESAL L E D E R Nyt fra Redaktionsudvalget FORSIDEN: Malerierne er lavet af Mette Enevolds konfirmander Af REDAKTIONSUDVALGET I denne udgave af sognebladet

Læs mere

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre!

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre! Konfirmation 26.april 2015. Domkirken 10: 402 Den signede dag, 725 Det dufter, 331 Uberørt. Konfirmation, 29 Spænd over os, 754 Se, nu stiger Kære konfirmandforældre! konfirmandord, som vi forsøgte at

Læs mere

LIV OG RELIGION GRUNDBOG 7/ 8 CARSTEN BO MORTENSEN JOHN RYDAHL METTE TUNEBJERG GYLDENDAL

LIV OG RELIGION GRUNDBOG 7/ 8 CARSTEN BO MORTENSEN JOHN RYDAHL METTE TUNEBJERG GYLDENDAL LIV OG RELIGION GRUNDBOG 7/ 8 CARSTEN BO MORTENSEN JOHN RYDAHL METTE TUNEBJERG GYLDENDAL Liv og religion 7/8. Grundbog af Carsten Bo Mortensen, John Rydahl & Mette Tunebjerg 1. udgave, 1. oplag 2008 2008

Læs mere

Nr. 8 juli 2007 154. årgang. Kirke og politik. hvordan skal kirken blande sig? [ ] Stine Frandsen

Nr. 8 juli 2007 154. årgang. Kirke og politik. hvordan skal kirken blande sig? [ ] Stine Frandsen Nr. 8 juli 2007 154. årgang Kirke og politik hvordan skal kirken blande sig? [ ] Stine Frandsen Hvad kom der ud af baptisternes [ ] Anne Åbom [ ] Collage: Ole Steen De fleste af os har sikkert hørt et

Læs mere

Afsnit 1 Begyndelsen (1,1-45) side 8. Afsnit 2 Krisen (2,1-3,35) side 16. Afsnit 3 En ny begyndelse (4,1-6,29) side 26

Afsnit 1 Begyndelsen (1,1-45) side 8. Afsnit 2 Krisen (2,1-3,35) side 16. Afsnit 3 En ny begyndelse (4,1-6,29) side 26 Møder med Jesus Indhold Forord side 4 Afsnit 1 Begyndelsen (1,1-45) side 8 Afsnit 2 Krisen (2,1-3,35) side 16 Afsnit 3 En ny begyndelse (4,1-6,29) side 26 Afsnit 4 Brødet (6,30-8,21) side 40 Afsnit 5 Messiasskolen

Læs mere

Når far eller mor får kræft

Når far eller mor får kræft Familierådgivning Kræftens Bekæmpelse Når far eller mor får kræft En arbejdsbog til kræftramte familier Indholdsfortegnelse Når far eller mor får kræft....................... 1 Til hele familien.............................

Læs mere

Jul for åbne døre og for dem ude på marken

Jul for åbne døre og for dem ude på marken DECEMBER 2012 JANUAR FEBRUAR 2013 NUMMER 1 38 ÅRGANG Vig kirke Nr. Asmindrup kirke Egebjerg kirke Jule-gospelkoncert s. 3 Mit hjerte har fire kamre Sognepræst HENNING HANSEN NR: ASMINDRUP KIRKE s. 6 Jul

Læs mere

DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ

DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ 1 DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ af Barbara Berger (Copyright Barbara Berger 2000/2009) 2 Indhold Introduktion 3 De Mentale Love / Måden sindet fungerer på - Loven om at tanker opstår 4 - Loven

Læs mere

DECEMBER 2014 WWW.TOEMMERUPKIRKE.DK

DECEMBER 2014 WWW.TOEMMERUPKIRKE.DK DECEMBER 2014 WWW.TOEMMERUPKIRKE.DK Side 2 KIRKENØGLEN: ADD: Sognepræst Dan Petersen, Tømmerupvej 48. Tlf. 59507091 Fri mandag. Graver Dorte Hansen Tlf. 59507735 bedst tirs-fredag. Fri mandag. Kirkesanger

Læs mere