RENT UD. TexMatic. Viima. Ansvarlig ledelse. Ansvarlig ledelse. TexMatic. Viima. Fokus på kunder, miljø, medarbejdere og samfund.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "RENT UD. TexMatic. Viima. Ansvarlig ledelse. Ansvarlig ledelse. TexMatic. Viima. Fokus på kunder, miljø, medarbejdere og samfund."

Transkript

1 RENT UD TexMatic Viima Ansvarlig ledelse TexMatic Bedre hygiejne, bedre økonomi og mere fleksibilitet. Viima Hensynet til miljø og arbejdsmiljø blev afgørende. Ansvarlig ledelse Fokus på kunder, miljø, medarbejdere og samfund.

2 Fra leverandør til samarbejdspartner Den fulde håndtering af patientbeklædning, uniformer og linned er på alle sygehuse i Sønderjylland blevet lagt i hænderne på DFD. Det betyder bedre hygiejne, bedre arbejdsmiljø og ikke mindst bedre økonomi. Tove Riber Jensen fra DFD i Haderslev arbejder dagligt på sygehuset i Aabenraa, hvor hun har ansvaret for bestilling og levering af de færdigpakkede linnedvogne til afdelingerne. Tekst: Christina Wex Foto: JC Photography Når opgaven med at styre hele vores lager nu varetages af DFD og ikke af vores egne medarbejdere, handler det om tillid og om en god afstemning af forventningerne, understreger chefcontroller Helle Lausten fra Sygehus Sønderjylland, Servicecentret. Vi skal ikke være vaskeri, vi skal pleje patienter, og derfor giver det god mening at lægge opgaven ud til vaskeriet, der har netop den kernekompetence. Helle Lausten har ansvar for kontraktstyring af blandt andet vasketøj, rengøring, arealvedligeholdelse og vinduespolering, og det er således hendes ansvar, at medarbejdere har det rigtige tøj at gå på arbejde i hver dag. Jeg elsker mit job, siger Helle Lausten uden tøven. For at opgaverne kan blive løst optimalt, er jeg imidlertid afhængig af at have samarbejdspartnere, som har den samme filosofi som os. Det er vigtigt, at vi forstår hinanden og er indstillede på hele tiden at udvikle og optimere. Det har jeg i høj grad oplevet med DFD, som vi har arbejdet sammen med i mange år. Føling med afdelingens puls På sygehusene i Sønderjylland er det nu DFD s medarbejdere, der varetager alle opgaver omkring vasketøjet. Ved på den måde at være fysisk til stede på afdelingerne får vi et indgående kendskab til de daglige rutiner, fortæller produktionsleder Niels Jørgen Amorsen fra vaskeriet i Haderslev. Behovet varierer jo hele tiden i løbet af ugen, hen over en måned eller i forbindelse med højtider. Det er en stor opgave at holde styr på behov og bestillinger, og den fyldte tidligere meget i sygehusenes dagligdag. I dag behøver de slet ikke bekymre sig om det, men kan være sikre på, at der altid er det, de har brug for. Netop fordi vi kun behøver at fokusere på det, der er vores ekspertiseområde, er vi i stand til at styre forbruget endnu bedre end sygehuset selv. DFD har på sygehusene i Sønderjylland med andre ord taget skridtet helt ind i kundens værdikæde og varetager nu alt fra bestilling til levering af uniformer, patientbeklædning og linned til regionens 479 sengepladser fordelt på fire matrikler med udskrivninger og ambulante besøg. Levering fra dag til dag En af de ting, som er blevet væsentligt forbedret efter, at DFD har overtaget både styring og bestilling af tøj til sygehusene, er leveringstiden. I dag kan vi garantere levering fra dag til dag, hvis bestillingerne foretages inden middag. Vi kan også se en markant nedgang i reklamationerne. Det er noget, kunden kan mærke. Bedre hverdag for alle Tidligere afleverede DFD containerne med rent tøj ved indgangen til sygehuset én med håndklæder, en anden med patientbeklædning osv. og så var det op til personalet på sygehuset at få talt op og pakket, hvad der skulle ud på de forskellige afdelinger. I dag beskæftiger personalet sig slet ikke med vasketøjet. DFD pakker tøjet individuelt til hver enkelt afdeling på en særlig linnedvogn, der er udviklet i tæt samarbejde med kunden. Linnedvognen køres direkte ind på afdelingerne, hvor den fungerer som hylde for det rene tøj. Når den er tom, slås vognens hylder ned, så der dannes en vogn til opsamling af det brugte tøj. På den måde undgår man helt at skulle håndtere tunge sække med snavset tøj. At tøjet pakkes på vaskeriet og køres direkte ud på afdelingen betyder, at der er færre hænder, der rører ved det, og det gør processen mere hygiejnisk. Samtidig er der tale om en ressourcebesparelse og en klar forbedring af arbejdsmiljøet. Vores arbejdsmiljørepræsentanter er meget tilfredse, for det, at medarbejderne nu hverken skal pakke tøjet om eller slæbe på tunge sække, har betydet, at de spares for mange tunge løft, siger Helle Lausten. Resultaterne kan måles Det er nu cirka et år siden, DFD overtog opgaven på Sygehus Sønderjylland, og man begynder at kunne måle effekten, både på økonomi og arbejdsmiljø. "Vi kan konstatere, at sygemeldingerne på grund af løft er for nedadgående, og vi har heller ikke folk, der klager over smerter i samme grad som tidligere. Ser vi på det konkrete økonomiske regnestykke, som DFD og jeg i fællesskab netop har gennemgået, ses det tydeligt, at det, at vi har lagt den samlede opgave ud til DFD, har reduceret omkostningerne. Jeg tror derfor på, at vi har fundet den rigtige måde at løse opgaven på, og jeg forventer en fortsat positiv udvikling på både økonomi, hygiejne, ressourcer og arbejdsmiljø. Værdien af godt samarbejde Når opgaven lykkes, understreger Niels Jørgen Amorsen, skyldes det, at samarbejdet mellem kunden og DFD har været meget frugtbart, og at alle medarbejdere på vaskeriet har taget deres ansvar alvorligt og ydet det absolut maksimale for at få processen til at køre. Det har været en stor opgave, og vi har måttet prøve os frem i tæt dialog med kunden for at finde de rigtige løsninger. Det er ikke kommet af sig selv, men gennem en dedikeret indsats fra alle sider. Processen har i høj grad bekræftet, hvor mange ildsjæle vi har her på vaskeriet. Vaskeriet er et virkelig godt eksempel på, at én mand ikke kan løfte alene, alle skal være med, og her bliver værdien af godt samarbejde i høj grad bekræftet. Niyom Scharnberg er ansvarlig for, at DFD i Haderslev får bestilt og leveret de rigtige varer fra Regionsvaskeriet i Aalborg, så der ikke mangler noget, når der skal pakkes linnedvogne til de sønderjyske sygehuse. 2 rent ud rent ud 3

3 TexMatic giver bedre hygiejne og bedre økonomi Sygehus Sønderjylland har fået opstillet en TexMatic -tøjudleveringsautomat på sygehuset i Aabenraa. Tekst: Christina Wex Helle Lausten er chefcontroller på Sygehus Sønderjylland og har blandt andet ansvar for, at omkring medarbejdere har de rigtige uniformer at tage på hver dag. (foto: Klinisk Foto Sønderborg) Nederst: Niels Jørgen Amorsen, produktionsleder på DFD s vaskeri i Haderslev, demonstrerer TexMatic-automaten på Sygehus Sønderjylland, Aabenraa. (foto: JC Photography) TexMatic giver en lang række fordele: Forsyningssikkerhed Højt hygiejneniveau Optimal styring af uniformer Fleksibilitet Intet lager af ekstra beklædning Vi har fået langt mere styr på forbruget, siger Helle Lausten, som i sin egenskab af chefcontroller ved Sygehus Sønderjylland har stået i spidsen for den arbejdsgruppe, der traf beslutning om at opstille en TexMatic-tøjudleveringsautomat på sygehuset i Aabenraa. Målet med automaten er først og fremmest at komme spildet til livs. Vi har ofte oplevet, at når et kontor eller et skab skulle ryddes, så fandt vi dynger af tøj, ligesom vi ikke sjældent har set tøjet til salg i den lokale Blå Kors-butik. Det ville vi gerne til livs, også fordi vaskeriet principielt ville være fuldt berettiget til for eksempel at sige, at de kan se, der er 800 uniformer, som ikke er i omløb, og som derfor må betragtes som svind, der skal erstattes. Det kunne blive til rigtig mange penge. Et andet gode, fremhæver Helle Lausten, er det faktum, at hygiejnen omkring de rene uniformer er blevet markant bedre. Tidligere hang uniformerne i et åbent depot og risikerede at blive berørt af mange hænder, før de kom i brug på afdelingen. Nu er det alene den, der skal bære uniformen, som rører ved den, når den kommer ud af automaten hvilket i øvrigt sker på under 15 sekunder. Begrænsning på antal udleverede uniformer Med TexMatic kan sygehuset bestemme, hvor mange uniformer den enkelte medarbejder kan få udleveret, før der skal afleveres nogle tilbage, og automaten holder rene og brugte uniformer skarpt adskilt. Det betyder, at det ikke som tidligere er muligt at opbygge lagre i egne skabe. Mange har benyttet sig af, at tøjet har været til fri afhentning, og har derfor taget måske 10 uniformer med sig og lagt dem i deres personlige skab. Det har været nemt for medarbejderen, men uhensigtsmæssigt i forhold til den nødvendige pulje af tøj, og ikke mindst er det uhygiejnisk. Vi har forsøgt at ændre adfærden uden videre held, og derfor har vi nu valgt en kontrollerende metode i stedet og det virker, fastslår Helle Lausten. Ændrede vaner skaber utryghed Inden beslutningen om at opstille en TexMatic blev truffet, var repræsentanter for Sygehus Sønderjylland på besøg hos både producenten i Italien for at se på indretningsmuligheder og på Herlev Hospital, hvor to TexMatic-automater har været i brug i et par år, for at lytte til erfaringerne herfra. Da automaten blev opstillet på sygehuset i Aabenraa i efteråret 2010, blev den umiddelbart mødt med skepsis. Sådan er det, når man ændrer vaner. Det skaber utryghed og avler modvilje, og her skulle vi ændre menneskers vaner på meget kort tid. Det er en opgave, der kræver stor tålmodighed. Rent teknisk kræver det også tålmodighed at få justeret processen og få et nøjagtigt billede af det reelle forbrug. Der har været de forventede opstartsproblemer, men nu er vi kommet over børnesygdommene og ser positivt fremad. DFD har gjort en kæmpe indsats gennem hele processen og har været meget vedholdende. De ligger inde med stor viden og erfaring med automaten, og de tror virkelig på deres koncept. De har også hele tiden bevaret fokus og stillet de nødvendige ressourcer til rådighed. For os har DFD været en god samarbejdspartner i mange år, helt tilbage fra omkring 2000, og det er klart, at jo bedre man forstår hinandens behov, jo mere optimalt bliver samarbejdet. Indsamlede data giver klart overblik TexMatic-automaten betjenes i dagtimerne af en medarbejder fra DFD, og vaskeriet leverer hver måned en oversigt over forbruget, så sygehuset præcist ved, hvor mange uniformer, der er trukket på en måned. Alt tøj er mærket med en chip, så hver enkelt beklædningsdels færden registreres, og man har således et overblik over, hvilken medarbejder, der har brugt hvilket stykke beklædning og på hvilket tidspunkt. Det giver os et utroligt præcist indblik i tøjets færden, og det hjælper os, når vi skal sikre os, at vi har de rigtige uniformer i de rigtige størrel- ser, således at alle altid kan få det, de har behov for, for at kunne udføre deres jobfunktioner og dermed have fokus på vores kunder, nemlig patienterne. Vi har rigtig mange uniformskombinationer, og udfordringen har derfor været at skabe plads i automaten, så alles behov bliver dækket. Lige netop dette kan data fra automaten styre tusinde gange bedre, end da vi tidligere på øjemål satte flere uniformer ind i et depot eller tog nogle ud, fordi bøjlestangen var for fyldt. Med de tilgængelige data kan vi også fjerne uniformsdele fra automaten og reducere risikoen for for lang liggetid i automaten og dermed langt bedre overholde den danske standard for tekstilhåndtering DS Det er et plus, når vi bliver akkrediteret efter den danske kvalitetsmodel. Rent økonomisk forventer Helle Lausten også at se en stor besparelse. Det er endnu lidt tidligt at drage konklusioner, men vi ser allerede en klar tendens, og jeg er sikker på, at det på sigt vil vise sig, at automaten også vil give rigtig god mening for sygehusets økonomi. Effektiv ud- og indlevering af uniformer på få sekunder Integration med medarbejdernes eksisterende ID-kort Brugervenlighed 4 rent ud rent ud 5

4 Ansvarlig ledelse-a1 poster ny.indd 1 15/06/ Ansvarlig ledelse-a1 poster ny.indd 2 15/06/ TexMatic til plejepersonalet i Svendborg Kommune Svendborg har som den første danske kommune fået opstillet en TexMatic, så plejepersonalet inden for ældreområdet nu kan trække T-shirts, bukser og veste i den computerstyrede beklædningsautomat. Ansvarlig ledelse en rettesnor i dagligdagen DFD s ledelsessystem har været igennem en grundig oprydning, så det nu fremgår tydeligere, at vores syv kerneværdier er udgangspunktet for hele vores måde at drive forretning på. Tekst: Christina Wex Alle ved, at vi i fremtiden vil få brug for flere teknologiske løsninger, der kan frigøre hænder til at hjælpe de ældre borgere. Her er den usædvanlige tøjautomat en løsning, der på sigt vil mindske vores omkostninger og samtidig skabe en bedre hygiejne, siger Lisbet Dahl, der er afdelingschef i Hjemmepleje Vest i Svendborg Kommune. Når medarbejderne skal hente nyt tøj i TexMatic-automaten, vælger de T-shirt, bukser og vest via den indbyggede computerskærm. Herefter finder TexMatic tøjet og udleverer det gennem en luge inden for få sekunder. Det snavsede tøj afleverer medarbejderen i en anden luge, så rent og snavset tøj holdes adskilt. Med den nye TexMatic forventer vi at kunne spare et væsentligt beløb på tøjbudgettet, fordi vi blandt andet får en strammere styring af, hvor meget tøj, der er i omløb. For eksempel kommer der ikke længere til at ligge ubrugt tøj i de perioder, hvor medarbejderne holder ferie, er på kursus eller er sygemeldte, siger Lisbet Dahl. Fleksibilitet for medarbejderne Tidligere fik de sydfynske sosu-assistenter, sosu-hjælpere og sygeplejersker udleveret en fast tøjpakke, men med TexMatic får medarbejderne større mulighed for selv at vælge, hvilket tøj de vil bruge den pågældende dag. Det giver mere fleksibilitet og samtidig bedre hygiejne, fordi tøjet bliver vasket direkte efter brug. Jeg er ikke i tvivl om, at det er denne vej, vi skal i fremtiden. "Nu tester vi TexMatic-automaten med 26 medarbejdere og høster nogle erfaringer, som vi kan bruge til at finde den model, som passer bedst i resten af kommunens hjemmepleje, fortæller Lisbet Dahl. I DFD oplever vi, at flere kommuner er interesserede i TexMatic for at kunne frigøre ressourcer til kontakten med borgerne og spare penge på tøjbudgettet. Medarbejderne i hjemmeplejen arbejder typisk forskellige steder, og derfor er der behov for fleksible og mobile anlæg. For at sikre, at vi hele tiden lever op til vores kerneværdier, er der fire fokusområder, vi skal være særligt opmærksomme på: Kunder Miljø Medarbejdere Samfund Vores politikker inden for hvert af disse fire fokusområder er derfor grundigt beskrevet i vores ledelsessystem. Ledelsessystemet indeholder beskrivelser af arbejdsgange, skemaer til brug ved kontrolmålinger og en masse andre dokumenter, der tilsammen udgør en slags manual over, hvordan vi skal udføre arbejdet i hverdagen. Ved arbejdspladserne på vaskerierne er de relevante dokumenter hængt op, så de er let tilgængelige for alle medarbejdere. Fordi vi lever op til vores kerneværdier og har fokus på de fire områder, har vi opnået en række certificeringer. Certificeringerne er selvfølgelig vigtige at have, for eksempel hvis en samarbejdspartner efterspørger dokumentation for vores måde at drive forretning på. De hjælper os med at være troværdige, fordi de giver vores omverden en garanti for, at vi gør det, vi siger, vi gør. Vores tilgang til certificeringerne er, at vi er certificeret, fordi vi gør, som vi gør og ikke, at vi gør, som vi gør, for at blive certificeret. Vores udgangspunkt for det daglige arbejde er dog stadig kerneværdierne og fokusområderne. Anny Richard er en af de medarbejdere, der fremover skal trække arbejdstøjet i en computerstyret automat. (foto: Soraya/Alegia Press) Den nye TexMatic, der er placeret i en 9 meter lang pavillon, blev indviet af socialdirektør Claus Sørensen den 20. juni. (foto: Jesper Baek) DFD s ledelsessystem er en samling af mere end 350 dokumenter, som beskriver, hvordan vi arbejder hvad enten det er på et meget overordnet niveau eller helt ned i detaljen. Kursen er sat Kunder Medarbejdere Miljø Samfund Gør en forskel Fokusområder Kerneværdier Korpsånd Fleksibilitet Ansvarlighed Troværdighed Kundeorienteret Menneskelighed Kvalitet Det er vigtigt, at alle medarbejdere i DFD kender vores syv kerneværdier og de fire fokusområder, der udspringer heraf. Derfor hænger disse to plakater i alle vores afdelinger. 6 rent ud rent ud 7

5 St. Heddinge samarbejder med Kariseuddannelsen I starten af 2010 indledte Kariseuddannelsen og St. Heddinge Dampvaskeri et samarbejde om praktikpladser til unge med særlige behov. Tekst: Jakob Spange Kariseuddannelsen er en 3-årig ungdomsuddannelse for unge med særlige behov. Det er et helhedspædagogisk tilbud, hvor de unge bor i bofællesskaber, mens de uddanner sig. Når eleverne har afsluttet det 3-årige forløb på Kariseuddannelsen, flytter de tilbage til deres hjem kommuner; eventuelt i deres helt egen lejlighed. Den første elev, der kom i arbejdspraktik på vaskeriet, var Niklas, som gennem et års tid arbejdede på vaskeriet to halve dage om ugen. Niklas havde ansvaret for at vaske vogne, ligesom han også hjalp med at sortere det snavsede tøj, og det gjorde han rigtig godt. Aftalen om Niklas praktikplads kom i stand efter, at Kariseuddannelsens jobkonsulenter tog kontakt til vaskeriet i St. Heddinge, da de manglede nogle længerevarende arbejdspraktikpladser til de unge. Vaskemester Anette Dehn, der koordinerer praktikanternes forløb på vaskeriet, fortæller: Det var noget helt nyt for os, og jeg må nok indrømme, at jeg ikke helt vidste, hvilken slags unge vi havde med at gøre, da vi startede samarbejdet op. Det er helt klart en udfordring i begyndelsen for begge parter, hvor man har meget at lære om, hvordan man går til hinanden og kommunikerer bedst muligt. Det startede med én praktikant Da Niklas arbejdspraktik nærmede sig sin afslutning, fik han ansvaret for at oplære en ny praktikant, Tobias. Ikke kun i arbejdsopgaverne, men også i, hvordan han kunne komme fra Karise til St. Heddinge med bus og tog. Siden er endnu en elev fra Kariseuddannelsen, Mathias, startet i arbejdspraktik på vaskeriet. Anette Dehn: Vi kan virkelig se, at vi er nået meget langt med de unge, og at deres ophold har gjort en stor forskel. Vi ser en stolthed hos eleverne over at have et arbejde, og de har en helt anden selvtillid, end da de kom. De har haft behov for at få nogle gode erfaringer på arbejdsmarkedet, og det er vi meget glade for, at vi kan være med til at give dem. Virksomheden får ikke kun arbejdskraft ud af samarbejdet Det er ikke kun eleverne, der har gavn af samarbejdet. Det faste personale på vaskeriet får en ekstra dimension i deres arbejdsliv. Alle får følelsen af at være med til at gøre en forskel, og hvem vil ikke være med til det? Personalet får noget at snakke om i frokostpausen. Det kan for eksempel være om de udfordringer, der kan være med Tobias eller Mathias, men det kan også være om nogle af de sjove og anderledes kommentarer, der flyver gennem luften i løbet af en arbejdsdag. Det giver en helt anden forståelse for mennesker, der på visse områder har anderledes behov. 8 rent ud rent ud 9

6 DFD er en vigtig sparrings partner Da Taste of Tokyo skulle vælge vaskeri, blev oplevelsen af DFD som en vidende samarbejdspartner udslagsgivende. Tekst: Christina Wex Foto: Pernille Greve Taste of Tokyo har 35 ansatte i produktionen i Greve. Her produceres sushi og andre sunde færdigretter seks dage om ugen i en HACCPcertificeret produktion (Hazard Analysis and Critical Control Points). En del produceres på maskiner importeret fra sushiens oprindelsesland, Japan, men der indgår også en del manuel håndtering af fødevarerne. Det stiller selvfølgelig store krav til den personlige hygiejne, fortæller Taste of Tokyos kvalitetschef, Annette V. Hansen, som er uddannet miljøtekniker og fiskeribetjent. Hun har en fortid i fødevarekontrollen og ved derfor alt om, hvad der kræves for at garantere en produktion, hvor alle forhold er i orden. Fødevareindustrien mødes af stadigt større krav til hygiejne og egenkontrol, og som følge heraf stilles der særlige krav til vask af den arbejdsbeklædning, der anvendes i fødevareindustrien. Før vores medarbejdere går ind i selve produktionen, skal de igennem en hygiejnesluse, hvor de vasker og desinficerer hænder og sko, og de skifter al beklædning hver dag, når de møder på arbejde, fortæller Annette. DFD forstår vores medarbejdere Annette deltager i flere erfa-grupper, og det var netop her, hun stiftede bekendtskab med DFD. Normalt sidder der kun kvalitetsfolk fra fødevarebranchen i den type erfa-grupper, men DFD var også repræsenteret, og meget hurtigt fandt jeg ud af, at virksomheden var en rigtig god sparringspartner på HACCP-området, og det eneste vaskeri med den tankegang, vi havde brug for. Det er ikke kun den tekniske viden, der er vigtig for Annette. DFD s kendskab til medarbejderne og forståelse for deres krav til arbejdsbeklædningen spiller også ind. Da vi fortalte, at mange af vores medarbejdere bærer tørklæde, gik DFD straks i gang med at udvikle et tørklæde, som kan bruges i produktionen og skiftes hver dag ligesom bukser og kitler." "Vi havde også en lille udfordring i forhold til de busseronner, vi brugte, men så fandt DFD i stedet en kittel med indvendige lommer. På den måde synes jeg, at DFD har været meget åbne i forhold til at finde nye løsninger og tænke anderledes, fortsætter Annette. Fast chauffør får tingene til at køre af sig selv Annette fremhæver, at DFD s fleksibilitet og gode service strækker sig gennem hele kæden fra sælger til chauffør. Vi har en fast chauffør, der kommer her og leverer, og når han har ferie, er det altid den samme, der afløser. Det betyder, at vores leveringer af vasketøj foregår helt uden, at vi behøver beskæftige os med det. Chaufføren har en nøgle og klarer sig selv. I det hele taget oplever Annette samarbejdet med DFD som meget tilfredsstillende. Et sundt alternativ i en travl hverdag Hos Taste of Tokyo handler hverdagen om at gøre sund og velsmagende mad tilgængelig. Da direktør Anders P. Christensen for ti år siden fik idéen at lave bokse med færdiglavet sushi til salg i supermarkederne, var han inspireret af den stigende tendens i udlandet til at betragte sushi som nem og nærende fastfood. Interessen herhjemme var ikke stor til at begynde med, men i dag sælges sushiboksene i alle landets store supermarkeder. Markedsområdet er siden blevet udvidet med Sverige og Tyskland, og i samme takt er sortimentet udvidet, så det nu omfatter andre former for færdiglavede middagsretter, der er udviklet i samarbejde med gourmet-kokke og tilberedt fra bunden af lækre råvarer. Det er ti år siden, at Taste of Tokyos direktør Anders P. Christensen fik idéen at lave bokse med færdiglavet sushi. 10 rent ud rent ud 11

7 Viima-rengøring i helt unikt kontordomicil Rambølls nye kontordomicil i Ørestad er et byggeri i særklasse, som har opnået stor international opmærksomhed, blandt andet på grund af bæredygtighed. Rengøringen af de imponerende m 2 står Elite Miljø for. Viima er den mest miljøvenlige rengøringsløsning på markedet Mindre miljøbelastning ved fremstilling af Viima-produkter i forhold til traditionelle bomuldsmopper og -klude Ingen kemikalier i rengøringsprocessen Effektiv og miljømæssig optimal vaskeproces på svanemærket vaskeri. Viima reducerer CO 2 -udslippet med over 70 % i forhold til traditionelle rengøringssystemer. Tekst: Christina Wex Foto: Nils Holm Christensen Vi startede med ni potentielle leverandører og valgte at arbejde videre med tre af disse, fortæller Asger Lyngklip Jensen, som til daglig arbejder med facility management i Rambøll og ofte bistår i forhold til udbud og kravspecifikationer. Da vi nåede ned gennem processen, var de sidste kandidater meget lig hinanden, og her blev Viima en af de afgørende faktorer. Vi blev ikke tilbudt tilsvarende løsninger hos de andre leverandører. Viima rengøringssystem er baseret på en banebrydende teknologi. Ved hjælp af mopper, der består af såkaldte kompositfibre, som er magnetiske, suges snavset op med en minimal mængde vand og stort set ingen sæbe eller kemikalier. Til gengæld bliver der mere rent end med traditionelle metoder. Udbud baseret på 3D-model Det nu et år gamle domicil i Ørestad består af både kontorer, auditorium og en stor kantine og er kendetegnet ved en m 2 stor glasfacade, der indhyller hele huset og fungerer som klimaskærm mennesker har deres daglige arbejde i huset, og hertil kommer besøgende. Hver dag. Der er med andre ord tale om et hus med stor trafik, og det kræver rengøring af høj kvalitet. Det specielle ved udbuddet var, at de forskellige leverandører skulle give tilbud ud fra en digital model i 3D, for huset fremstod som råhus og var således ikke færdigopført dengang, fortæller Asger Lyngklip Jensen. Man kunne simulere at gå rundt i bygningen og på den måde danne sig et indtryk af opgavens omfang og karakter. Mere end genbrug i traditionel forstand Huset er bygget på værdier som bæredygtighed, åbenhed og fleksibilitet. I samme ånd som bygningen benytter sig af grundvandskøling og regnvandsopsamling, søgte Rambøll en rengøringsvirksomhed, der tager genbrugstanken alvorligt. For os var det vigtigt at finde en leverandør til rengøringsopgaven, der tænker genbrug som en helt naturlig ting. Det kan både være selve rengøringsemballagen og hele det ressourceforbrug, der ligger i at transportere og distribuere mopper og andre remedier. Vi så meget på, hvordan genbrugsandelen er på Viima-produkterne, men vi så også på, hvordan rengøringsmetoden belaster den enkelte medarbejder, samt på rengøringsmetodens påvirkning af miljøet. Selvom mikrofibertankegangen har været oppe et stykke tid, var det, vi blev præsenteret for, nyt for alle. Den måde, det hele er styret på med klude og mopper, der er chippede og kommer pakkede og færdigbehandlede, samt ikke mindst de selvkørende kontrolforanstaltninger, overbeviste os om, at Viima passede rigtig godt til huset. Forventningerne indfriet Ikke alene Viima-konceptet levede op til forventningerne, men også Elite Miljøs måde at gribe opgaven an på. Vi stillede Elite Miljø over for en stor udfordring. Vi flyttede ind fredag og bad dem gå i gang med opgaven mandag. Den opgave løste de meget tilfredsstillende. Den daglige rengøring varetages af i alt 15 Elite Miljø-medarbejdere. Huset er belastet mellem kl. 7 morgen og kl. 22 aften, supplerer Steven Wilsen fra Elite Miljø. Her bliver gjort rent fem dage om ugen, og fordi belastningen er så høj, bliver der gjort rent både morgen og aften. Ydermere har vi to medarbejdere gående herude i dagtimerne for hele tiden at servicere bygningen. Rambøll er heldigvis en virksomhed, der er villig til at gøre, hvad det kræver at holde alting i optimal stand. Den hårde vinter blev lidt af en prøve for alle. Ikke mindst fordi gulvene i huset overvejende er olierede trægulve. I vinter, da sneen var værst, opgraderede vi rengøringen, således at gulvet i foyeren blev vasket jævnligt i løbet af dagen. Der ligger mange måtter i foyeren, og de fik lov at bevise deres værd. Heldigvis var måtterne i stand til at suge både vand og snavs, så gulvene i resten af bygningen holdt sig pæne trods den langvarige og hårde vinter, fortsætter Steven Wilsen. Miljøet ville blive skånet for tons CO 2 -udledning årligt, hvis alle danske sygehuse brugte Viima til rengøring. Det svarer til CO 2 -udledningen fra danskeres årlige elforbrug. Kilde: Niras rapport: Livscyklusvurdering af rengøringssystemer Viima vs. traditionel rengøring august 2009 Omsorg for tredjepartsleverandører For Rambøll har det også været væsentligt, at rengøringsmedarbejderne med Viima får et system, som er langt mindre belastende at arbejde med end traditionel rengøring. Her er for eksempel ingen løft af tunge spande med vand, for den smule vand der er behov for, fylder ikke mere end en lille flaske, de kan have i lommen. Som kunde er vi også opmærksomme på tredjepartsleverandører. Det er simpelt hen et parameter i dag, at der er orden i alle led. Som kunde vil man ikke acceptere, at en leverandør ikke behandler sine medarbejdere ordentligt. I den forstand betyder det meget for os, at man i Elite Miljø bruger et rengøringssystem, som giver medarbejderne gode arbejdsvilkår. På samme måde er det helt naturligt for medarbejderne her i huset at sørge for at give rengøringsteamet optimale arbejdsbetingelser ved at hæve bordene og binde ledningerne op, så det er lettere at komme til. Huset har nu været i brug i et år, og erfaringerne med rengøringen er gode. Det er serviceleder Julie Simoni, der har det daglige opsyn: Vi er fuldt ud tilfredse, fortæller hun, og kommunikationen mellem Elite Miljø og Rambøll er rigtig god. Det betyder meget i hverdagen. De småting, der naturligt har været i opstartsfasen, er blevet håndteret hurtigt og effektivt, så jeg kan i dag konstatere, at rengøringen forløber efter planen og leveres i en meget tilfredsstillende kvalitet. Julie Simoni og Asger Lyngklip Jensen er meget tilfredse med kvaliteten af rengøringen, som Elite Miljø udfører med Viima rengøringssystem. 12 rent ud rent ud 13

8 Ministerbesøg i Hellerup Den 30. maj havde vores vaskeri i Hellerup besøg af socialminister Benedikte Kiær og forsvarsminister Gitte Lillelund Bech. Foto: Henrik Ohsten Afdelingsleder Martin Kjær Hansen og Anders Thorgaard tog pænt imod gæsterne, og efter at have udvekslet synspunkter omkring offentligt/privat samarbejde og integration, blev de to ministre vist rundt på vaskeriet. Her tog de sig god tid til at tale med vores medarbejdere, og samtidig fik de et indblik i produktionen og prøvede at betjene en af rullerne. Jubilarer 40-års jubilar Jette Larsen, Aalborg Jette startede i sin tid i steamer-afdelingen, inden hun kom i pakkeafdelingen, hvor hun nu har været i 35 år. Jette er med på nye ting, altid stabil og glad og giver vores kunder en god service. Hun giver også gerne en hånd med, når der er travlt i rulleeller undertøjsafdelingen. 35-års jubilar Karin Jønsson, Skovlunde Karin er et positivt og åbent menneske. Hun er en god holdleder, der lytter og har en pæn portion tålmodighed. Karin er ikke det mest frembrusende menneske, men det rolige sind ser vi som et plus. Skal det STORE smil frem, skal talen falde på barnebarnet, som Karin for nylig blev farmor til. 30-års jubilarer John Hansen, Vejen John startede for 30 år siden hos Varde Andelsvaskeri, som senere blev til A Vask og derefter Metha Vask, som DFD overtog i John har sit job i vaskeafdelingen, hvor han tager stort ansvar i forbindelse med afviklingen af den daglige produktion. Ud over den nuværende jobfunktion som vaskemester har John i løbet af de 30 år været både chauffør, smed og tekniker. 25-års jubilarer Berit Ramsdahl, Maribo Berit startede som elev på kontoret i 1986 og har været der lige siden. Hun fungerer i dag som kontorleder. Berit har altid udført sit arbejde til alles tilfredshed. Hun er altid positiv, imødekommende og omsorgsfuld over for sine kolleger samt altid god for en kvik bemærkning. Berit har to drenge og er gift med Bjarne, som er ansat i Odense-afdelingen Bettina Højer, Gentofte Bettina startede som elev hos DFD i Som færdigudlært fik hun hurtigt ansvaret for bogholderiet. Det var Bettina, der i sin tid sørgede for implementering af et økonomi- og lønsystem hos DFD. Bettina har været inde over alle funktioner i regnskabsafdelingen, men de sidste mange år har timelønnen og lønsystemet været hendes primære ansvarsområde. Bettina er lidt af en blæksprutte, og mange ad hoc-opgaver lander på hendes bord. Bettina er en dygtig og ansvarsbevidst medarbejder. Derudover er hun meget hjælpsom og deler gerne ud af sin erfaring. med til at gøre Lotte til en højt værdsat medarbejder og kollega. 10-års jubilarer Birgitte Olsen, St. Heddinge Anette Rasmussen, Hadsten Jytte Nielsen, Maribo Steffen Fuglsang Nielsen, Hellerup Ulla Marianne Hansen, Odense Lerna Madeje Andersen, Lyngby Anette Jakobsen, Herning Kenneth Hovgaard Madsen, Hadsten Brian Haaeman, St. Heddinge Erdal Basoda, Hellerup Lotte Hansen, Odense Lotte kom til DFD i 2005, da vi overtog Vestfyns Jytte Løvkvist Larsen, Dampvaskeri, hvor hun Rona Falk Nielsen, Aalborg havde været ansat siden Odense Jytte har altid været på Hendes mand er systuen, hvor hun er god ansat som chauffør hos Valeriano L. Cacayurin, til at løse de opgaver, der DFD og har fejret 30-års Hellerup kommer fra især vores sygehuse. jubilæum, så der bliver Hun giver gerne talt en del om vasketøj en hjælpende hånd i rulle- derhjemme. Lotte styrer Ebba Klinge, og håndklædeafdelingen, rulleafdelingen med fast Hadsten når vi har rigtig travlt. hånd og et smil. Hun møder alle udfordringer med Man kan altid stole på Jytte, som passer sine ting til en positiv indstilling. Det Solveig N. Pedersen, fulde fem. Jytte har været te er sammen med et stort Herning 14 rent ud tillidskvinde i en del år. og smittende engagement rent ud 15

ET RENGØRINGSUDBUD FIK FIRE VINDERE: VIIMA, LOLLAND KOMMUNE, MILJØET OG MEDARBEJDERNE

ET RENGØRINGSUDBUD FIK FIRE VINDERE: VIIMA, LOLLAND KOMMUNE, MILJØET OG MEDARBEJDERNE BUSINESS 3 CASE RENGØRING ET RENGØRINGSUDBUD FIK FIRE VINDERE: VIIMA, LOLLAND KOMMUNE, MILJØET OG MEDARBEJDERNE GRØNNE INDKØB Viimas kemikaliefrie rengøringssystem vandt et udbud om rengøring i institutionerne

Læs mere

Hygiejne-service Personligt design, bedre hygiejne og miljørigtigt genbrug

Hygiejne-service Personligt design, bedre hygiejne og miljørigtigt genbrug rent ud Hygiejne-service Personligt design, bedre hygiejne og miljørigtigt genbrug Viima Miljøhensyn og kvalitet afgjorde udbudsrunden Genbrug Kasserede tekstiler, kreativitet og design Hygiejne med et

Læs mere

RENT UD. TexMatic. Ambassadørbesøg Operationsartikler

RENT UD. TexMatic. Ambassadørbesøg Operationsartikler RENT UD TexMatic Ambassadørbesøg Operationsartikler TexMatic 4.000 medarbejdere på Herlev Hospital får fremover udleveret uniformer fra Danmarks hurtigste beklædningsautomat. Ambassadørbesøg Den japanske

Læs mere

Lad os klare din Facility Service, så du kan bruge tiden på din kerneforretning. - vi efterlader altid et smil

Lad os klare din Facility Service, så du kan bruge tiden på din kerneforretning. - vi efterlader altid et smil Lad os klare din Facility Service, så du kan bruge tiden på din kerneforretning Forenede - vi efterlader altid et smil Service SPAR 25% PÅ OMKOSTNINGERNE UDEN AT GÅ PÅ KOMPROMIS MED KVALITETEN Styrk jeres

Læs mere

God rengøring kommer ikke af sig selv

God rengøring kommer ikke af sig selv God rengøring kommer ikke af sig selv Udvikling af bedre hygiejne og rengøringsmetoder på ældreområdet Rengøring har stor betydning for indeklimaet, hygiejnen og trivslen for både borgere og personale

Læs mere

Dansk Miljørengøring

Dansk Miljørengøring Dansk Miljørengøring I over 30 år har vi leveret miljø- og kvalitetsbevidst rengøring til alle typer erhvervsvirksomheder, indenfor både den offentlige og private sektor. Alt hvad vi foretager os, både

Læs mere

JKS TØJVASK. Når kun det bedste er godt nok.

JKS TØJVASK. Når kun det bedste er godt nok. JKS TØJVASK Onlin esho p Konc e pt Serv ice Tota ll øsni Når kun det bedste er godt nok. nger RENT VASKERI DIN TOTALLEVERANDØR I TEKSTILVASKEMIDLER Miljørigtige og intelligente vaskeløsninger Doseringspumpe

Læs mere

RENT UD. Xxxxx. Loyalitet. Privatvask. Xxxx. Privatvask. Service For vores chauffører er det en naturlig ting at give ekstraordinær service.

RENT UD. Xxxxx. Loyalitet. Privatvask. Xxxx. Privatvask. Service For vores chauffører er det en naturlig ting at give ekstraordinær service. RENT UD Xxxxx Service Xxx Loyalitet Privatvask Xxxx Service For vores chauffører er det en naturlig ting at give ekstraordinær service. Loyalitet Hilbert Christiansen Fisk i Odense en trofast kunde i mere

Læs mere

GUIDE. Hold skolen ren!

GUIDE. Hold skolen ren! GUIDE Hold skolen ren! En miniguide om rengøring på skoler Det er god ide at sætte rengøring på dagsordenen en gang imellem. For hvis skolen er ren, bliver indeklimaet bedre, trivslen stiger, og det betyder

Læs mere

BÆREDYGTIGHED OG RENGØRING

BÆREDYGTIGHED OG RENGØRING BÆREDYGTIGHED OG RENGØRING FORUM FOR BÆREDYGTIGE INDKØBS ARBEJDSGRUPPE FOR BÆREDYGTIG RENGØRING HAR SAMLET EN RÆKKE GODE RÅD TIL, HVORDAN MAN KAN FÅ MERE BÆREDYGTIGHED I SIN RENGØRING. BESKÆFTIGER MAN

Læs mere

isk /05.2012/Abena Graf 400/DK BR

isk /05.2012/Abena Graf 400/DK BR Vaskeriløsninger Hvordan kan du spare 75.000,- om året på en skræddersyet vaskeriopsætning? I dag vasker mange kroer, hoteller og restauranter deres viskestykker, mopper, kokketøj og øvrige tekstiler mv.

Læs mere

Overblik giver øget trivsel. Nyhedsbrev juli 2012

Overblik giver øget trivsel. Nyhedsbrev juli 2012 Større trivsel, lavere sygefravær, mere tid til beboerne. Det er nogle af de ting, som Lean værktøjet PlusPlanneren har ført med sig. Den lyser op i hjørnet af kontoret med sin lysegrønne farve. Her giver

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere

Værdier. Kommunikation. Motivation. Troværdighed. Markedsorientering. frem for alt hjem. Arbejdsmiljø

Værdier. Kommunikation. Motivation. Troværdighed. Markedsorientering. frem for alt hjem. Arbejdsmiljø Arbejdsmiljø Markedsorientering Troværdighed Motivation Kommunikation Værdier frem for alt hjem Værdier Værdien af værdier Værdier er vigtige. Det er de, fordi de bestemmer, hvad der er rigtigt eller forkert,

Læs mere

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Den fælles vision Denne personalepolitik er gældende fra den 1. januar 2008. Og da en personalepolitik aldrig må blive statisk, vil den blive evalueret og revurderet

Læs mere

TMU-møde d. 21.10.2014

TMU-møde d. 21.10.2014 1 Indledning Intern Drift består af en park-, vej-, rengørings-, service- og kørsel/værkstedssektion. I det følgende vil der være en beskrivelse af, hvad hver sektion beskæftiger sig med samt en tanke

Læs mere

Partnerskabsaftaler giver tættere samarbejde

Partnerskabsaftaler giver tættere samarbejde Case: Ringsted Partnerskabsaftaler giver tættere samarbejde Et formelt samarbejde i form af partnerskabsaftaler trækker små som store virksomheder tættere på jobcentret. Det er erfaring en i Jobcenter

Læs mere

Virksomhedsgrundlag - 2005

Virksomhedsgrundlag - 2005 VISITATIONS T E A M E T V i s i t a t i o n s t e a m e t s m i s s i o n V i s i t a t i o n s t e a m e t s v æ r d i e r K v a l i t e t s o p f ø l g n i n g M å l s æ t n i n g e r Virksomhedsgrundlag

Læs mere

Vores st yringsredskab

Vores st yringsredskab It strategi 2014 Vores st yringsredskab Når Råbjerg Mile bevæger sig hen over toppen af Nordjylland med 15-30 meter om året ændres udviklingen på vejen. Vi kan ikke stoppe milen, ligesom vi ikke kan stoppe

Læs mere

Personaleledelse. Skab det bedste hold. Husk ros og skulderklap

Personaleledelse. Skab det bedste hold. Husk ros og skulderklap Skab det bedste hold Hos LADEGAARD A/S kan vi ikke understrege for mange gange, at samarbejde er nøglen til at frigøre energi og talent i virksomheden. Alt for meget talent går til spilde på grund af dårlig

Læs mere

SAMARBEJDE SKABER RESULTATER

SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Om psykisk arbejdsmiljø i detailhandlen Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! Medarbejder SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Årets store udsalg skal forberedes, men da medarbejderne møder

Læs mere

Din partner i udvikling

Din partner i udvikling Din partner i udvikling Få overblik over dine opgaver Opnå konkurrence fordele Skab merværdi for dine kunder Spar tid gennem effektivisering Overblik gennem indsigt NOVAQ as er et udviklingshus, der bygger

Læs mere

Hvordan håndteres. den svære samtale. i mindre virksomheder?

Hvordan håndteres. den svære samtale. i mindre virksomheder? Hvordan håndteres den svære samtale i mindre virksomheder? 1. Den svære samtale 2. Forberedelse til samtalen 3. Afholdelse af selve samtalen 4. Skabelon til afholdelse af samtalen 5. Opfølgning på samtalen

Læs mere

rent ud BORGERVASK TEXMATIC Ny, certificeret kerneydelse på vores vaskeri i Roskilde Sygehusene stiller store krav til hygiejnen

rent ud BORGERVASK TEXMATIC Ny, certificeret kerneydelse på vores vaskeri i Roskilde Sygehusene stiller store krav til hygiejnen rent ud BORGERVASK Ny, certificeret kerneydelse på vores vaskeri i Roskilde TEXMATIC Sygehusene stiller store krav til hygiejnen BORGERVASK ER BLEVET EN KERNEYDELSE Ved at outsource ydelsen sparer man

Læs mere

DEN KOMPLETTE VÆRDIKÆDE MOBILITET SKABER VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE

DEN KOMPLETTE VÆRDIKÆDE MOBILITET SKABER VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE DEN KOMPLETTE VÆRDIKÆDE MOBILITET SKABER VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE Læs mere på www.locus.dk LOCUS VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE Locus makes mobility easy! Det er vores vision og leveregel. Vi leverer

Læs mere

HELHED OG INDIVID STRATEGI MED VISION, VÆRDIER OG FOKUSOMRÅDER FOR BISPEBJERG OG FREDERIKSBERG HOSPITALER 2012-2015

HELHED OG INDIVID STRATEGI MED VISION, VÆRDIER OG FOKUSOMRÅDER FOR BISPEBJERG OG FREDERIKSBERG HOSPITALER 2012-2015 Strategi 2012-2015 Bispebjerg Hospital Frederiksberg Hospital HELHED OG INDIVID STRATEGI MED VISION, VÆRDIER OG FOKUSOMRÅDER FOR BISPEBJERG OG FREDERIKSBERG HOSPITALER 2012-2015 Region Hovedstaden 2 FORORD

Læs mere

Stresshåndteringsværktøjer fokus på psyken

Stresshåndteringsværktøjer fokus på psyken Stresshåndteringsværktøjer fokus på psyken Krop og psyke hænger sammen, så du kan ikke lære at leve uden stress uden at fokusere og ændre på både det fysiske og psykiske element. I dette afsnit sætter

Læs mere

Beskrivelse af jobområdet

Beskrivelse af jobområdet Side 1 af 7 Nummer: 2663 Titel: Industriel vask og efterbehandling af tekstiler Kort titel: Vaskeriindustri Status: GOD Godkendelsesperiode: 01-01-2004 og fremefter Beskrivelse af jobområdet Definition

Læs mere

Skab plads til det gode arbejdsliv!

Skab plads til det gode arbejdsliv! Skab plads til det gode arbejdsliv! Kære medlem! Vi ved det godt. Det talte ord har stor betydning. Vi ved også, at der findes gode og dårlige måder at håndtere for eksempel et problem eller travlhed på.

Læs mere

Konference om Sporbarhed, den 30. oktober 2008 Emne: Sporbarhed som dokumentation for fødevarekvalitet

Konference om Sporbarhed, den 30. oktober 2008 Emne: Sporbarhed som dokumentation for fødevarekvalitet Tale til Øresund Food Network Konference om Sporbarhed, den 30. oktober 2008 Emne: Sporbarhed som dokumentation for fødevarekvalitet Først og fremmest tak for invitationen. Ministeren er desværre blevet

Læs mere

totalservice > Vi løser alle opgaver...

totalservice > Vi løser alle opgaver... totalservice > Kimo Totalservice totalservice > www.kimototalservice.dk HVEM Kimo Totalservice er din kvalitetsbevidste samarbejdspartner. Vores 30 års erfaring i branchen har givet os en uvurderlig ekspertise

Læs mere

DayCare. CIM Care Systemer. Mere tid til børn og omsorg

DayCare. CIM Care Systemer. Mere tid til børn og omsorg DayCare CIM Care Systemer Mere tid til børn og omsorg CIM Care Systemer PPB Kommunikationsmodel Pårørende Tryghed Kommunikation Information Involvering Indsigt Borger Tryghed Information Hjælp til selvhjælp

Læs mere

Idékatalog til Kollegaens Dag 2011

Idékatalog til Kollegaens Dag 2011 Idékatalog til Kollegaens Dag 2011 Hvordan kan I fejre Kollegaens Dag? Alle kan være med til at fejre Kollegaens Dag det kræver ikke andet end lysten til at gøre noget positivt for og med sine kollegaer.

Læs mere

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked.

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked. CSR politik Corporate Social Responsibility (CSR) står for virksomhedens sociale ansvar og er udtryk for de frivillige politikker, virksomheden har sat op for etisk og social ansvarlighed i forhold til

Læs mere

Rådgivning. Grafisk hjælp. Print og offset. Efterbehandling. Pakning og forsendelse. Produktion i profil

Rådgivning. Grafisk hjælp. Print og offset. Efterbehandling. Pakning og forsendelse. Produktion i profil Rådgivning Grafisk hjælp Print og offset Efterbehandling Pakning og forsendelse Produktion i profil Hvidovre Kopi A/S Hvidovre Kopi A/S blev grundlagt i 1986. Startede som et traditionelt kopicenter. Er

Læs mere

Et sundt firma med god udvikling til glæde for kunder og medarbejdere

Et sundt firma med god udvikling til glæde for kunder og medarbejdere Når ting skal løftes, flyttes, vendes og drejes... Et sundt firma med god udvikling til glæde for kunder og medarbejdere Christian Jensen fik sin uddannelse som landbrugsmaskinmekaniker i 1993 og fik i

Læs mere

Tillid, åbenhed og nysgerrighed

Tillid, åbenhed og nysgerrighed Tillid, åbenhed og nysgerrighed Af kommunikationsrådgiver John Hird på vegne af kloakpartnerskabet i Aarhus Da de syv virksomheder bag kloakpartnerskabet i Aarhus indledte deres samarbejde i 2010, satte

Læs mere

Halling Autoophug: Målet er at kunne genanvende de udtjente biler 100 procent

Halling Autoophug: Målet er at kunne genanvende de udtjente biler 100 procent Halling Autoophug: Målet er at kunne genanvende de udtjente biler 100 procent For Halling Autoophug ApS har deltagelse i Region Midtjyllands projekt Rethink Business betydet, at virksomheden har fået den

Læs mere

Det drejer sig om en virksomhed med hårde store gulvarealer, mange trapper og lokaler med mange tunge stole og borde.

Det drejer sig om en virksomhed med hårde store gulvarealer, mange trapper og lokaler med mange tunge stole og borde. CASE RENGØRING 1 CASE RENGØRING Situation nr. 1 I rengøringsselskabet Tornado rejses der ved et møde mellem medarbejdere og ledelse en række spørgsmål i forbindelse med rengøringen hos et af selskabets

Læs mere

MENTORKORPS STYRKER ARBEJDSMILJØET

MENTORKORPS STYRKER ARBEJDSMILJØET o Magasinet Arbejdsmiljø lderntet indhold eller funktionalitet. Bladnummer: 09 Årgang: 2006 arbejdsliv i udvikling MENTORKORPS STYRKER ARBEJDSMILJØET 23 medarbejdere på Medicinsk afdeling på Silkeborg

Læs mere

Vores værdier er skabt af medarbejderne. Frøs for dig

Vores værdier er skabt af medarbejderne. Frøs for dig Vores værdier er skabt af medarbejderne. Værdisangen er blevet til på et seminar den 15. januar 2005, hvor alle medarbejdere var med til at udarbejde Frøs Værdier. Denne folder er bl.a. udarbejdet på grundlag

Læs mere

Situationsbestemt coaching

Situationsbestemt coaching Bag om coaching Ovenfor har vi fokuseret på selve coachingsamtalen med hovedvægten på den strukturerede samtale. Nu er det tid til at gå lidt bag om modellen Ved-Kan- Vil-Gør, så du kan få en dybere forståelse

Læs mere

Undersøgelsens overordnede resultater 2010

Undersøgelsens overordnede resultater 2010 Evaluering af hjemmehjælpen 2010 I perioden fra 18. oktober 2010 til 15. november 2010 gennemførte Sundhed- og Ældrecentret en spørgeskemaundersøgelse af de ydelser, der leveres af den kommunale hjemmehjælp

Læs mere

Udkast til printstrategi for Faxe Kommune

Udkast til printstrategi for Faxe Kommune Udkast til printstrategi for Faxe Kommune 1 Formål Faxe Kommune er klimakommune og sætter derfor fokus på kommunens energiforbrug og arbejder til stadighed på at udnytte energien bedre og reducere CO2

Læs mere

Guide: Sådan tackler du stress

Guide: Sådan tackler du stress Guide: Sådan tackler du stress Et nyt dansk forskningsprojekt viser, at den bedste stressbehandling er at bevare kontakten til arbejdet Af Trine Steengaard, 16. oktober 2012 03 Arbejd dig ud af stress

Læs mere

Vi anstrenger os for at være din favorit

Vi anstrenger os for at være din favorit Vi anstrenger os for at være din favorit Fleksible og stabile løsninger Dansktalende hjemmehjælpere Døgnpleje Gratis hovedrengøring God tid til omsorg Hjælp til tiden Fleksibel hjemmehjælp, hvor du bestemmer!

Læs mere

IT-løsning til trælaster NAV. Timber

IT-løsning til trælaster NAV. Timber IT-løsning til trælaster NAV Timber NAV4Timber ny brancheløsning til trælasterne - udviklet på nyeste teknologi naturligvis! Umiddelbart efter frigivelsen af den spritnye Microsoft Dynamics NAV 2013 gik

Læs mere

Parforhold anno 2010. Undersøgelse udarbejdet af Institut for Krisehåndtering. Institut for Krisehåndtering november 2010 Side 1 af 13

Parforhold anno 2010. Undersøgelse udarbejdet af Institut for Krisehåndtering. Institut for Krisehåndtering november 2010 Side 1 af 13 Parforhold anno 2010 Undersøgelse udarbejdet af Institut for Krisehåndtering Side 1 af 13 Indholdsfortegnelse: Forord:... 3 Formål med undersøgelsen:... 3 Analysens fakta:... 3 Hvor meget tid bruger par

Læs mere

FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver

FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver Om psykisk arbejdsmiljø i detailhandlen Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER Helle og Trine er til personalemøde, hvor deres chef

Læs mere

Tønder Kommune. Tilsynsrapport. Pleje og Omsorg. 5 Stjernet Rengøring Aps Privat leverandør af praktisk bistand. Uanmeldt tilsyn August 2015

Tønder Kommune. Tilsynsrapport. Pleje og Omsorg. 5 Stjernet Rengøring Aps Privat leverandør af praktisk bistand. Uanmeldt tilsyn August 2015 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Tønder Kommune Pleje og Omsorg 5 Stjernet Rengøring Aps Uanmeldt tilsyn WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres

Læs mere

MOTIVATION MOTOR ELLER MODVIND

MOTIVATION MOTOR ELLER MODVIND MOTIVATION MOTOR ELLER MODVIND Er du motiveret, er du næsten helt sikker på succes. Motivationen er drivkraften, der giver dig energi og fører dig i mål. Mangler du den, slæber det hele sig afsted, trækker

Læs mere

DinnerdeLuxe. En virksomhedscase

DinnerdeLuxe. En virksomhedscase DinnerdeLuxe En virksomhedscase Indhold Introduktion til casen. 3 Om DinnerdeLuxe. 3 Vigtige partnerskaber. 4 Introduktion til casen DinnerdeLuxe Aps er en dansk virksomhed, og denne eksempelcase handler

Læs mere

Professionel rengøring og serviceydelser

Professionel rengøring og serviceydelser Professionel rengøring og serviceydelser Hvad kan vi tilbyde? Renice service er et rengøringsfirma der tilbyder serviceydelser til alle former for virksomheder. Vores kunder skal opleve os som en stabil,

Læs mere

Nominering til Årets Hygiejnepris 2014

Nominering til Årets Hygiejnepris 2014 Hygiejnegruppen ved Sønderborg Kommunale Tandpleje skal have Årets Hygiejnepris 2014 for sin særlige indsats for den gode hygiejne Sønderborg Kommune igangsatte i foråret 2013 en strukturændring, hvor

Læs mere

UPDATE #06, marts 2013

UPDATE #06, marts 2013 UPDATE #06, marts 2013 Kære læser Velkommen i sjette udgave af UPDATE, hvor du igen finder en flok gode historier fra den hydrauliske verden. I dette nummer af UPDATE kan du blandt andet læse, at Hydra-Grene

Læs mere

OMMUNIKATIONS. OLITIK Bispebjerg Hospital

OMMUNIKATIONS. OLITIK Bispebjerg Hospital OMMUNIKATIONS OLITIK Bispebjerg Hospital B I S P E B J E R GH O S P I T A L 1 K O M M U N I K A T I O N S P O L I T I K 2005 OMMUNIKATIONS OLITIK 3 Forord 4 Generelle principper for kommunikation på Bispebjerg

Læs mere

Guide til forflytningsvejlederen

Guide til forflytningsvejlederen Guide til forflytningsvejlederen Træk, skub eller rul Brug hjælpemidler Lad borgerne bruge deres egne ressourcer Indhold Du skal vejlede og påvirke holdninger side 3 Undgå ekspertrollen side 4 Sæt forflytning

Læs mere

Herlev Hospital Det Nordiske Køkken Smagen af sæsonens råvarer

Herlev Hospital Det Nordiske Køkken Smagen af sæsonens råvarer Det Nordiske Køkken Herlev Hospital Det Nordiske Køkken Smagen af sæsonens råvarer Kære patient Nordisk menu I Det Nordiske Køkken på Herlev Hospital ønsker vi at servere velsmagende mad for vores gæster,

Læs mere

SYSTEM DIVISION DIN INNOVATIVE OG KOMPETENTE LOGISTIKPARTNER NATIONALE OG INTERNATIONALE TRANSPORTER FOR BYGGEINDUSTRIEN

SYSTEM DIVISION DIN INNOVATIVE OG KOMPETENTE LOGISTIKPARTNER NATIONALE OG INTERNATIONALE TRANSPORTER FOR BYGGEINDUSTRIEN SYSTEM DIVISION DIN INNOVATIVE OG KOMPETENTE LOGISTIKPARTNER NATIONALE OG INTERNATIONALE TRANSPORTER FOR BYGGEINDUSTRIEN VI KENDER BYGGEINDUSTRIENS SÆRLIGE BEHOV FOR PRÆCISION OG NØJAGTIGHED Markedet for

Læs mere

Case 3: Leder Hans Case 1: Medarbejder Charlotte

Case 3: Leder Hans Case 1: Medarbejder Charlotte Case 3: Leder Hans Case 1: Medarbejder Charlotte Du er 35 år, og ansat som skrankeansvarlig på apoteket. Du har været her i 5 år og tidligere været meget stabil. På det sidste har du haft en del fravær

Læs mere

side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar

side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar Stilladsinformation nr. 64 - december 2001 side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar Navn: Ib Hansen Bopæl: albertslund Alder: 55 Start i branchen: 1975 Firma: Tillidspost: Herlev Stilladser Fanebærersuppleant

Læs mere

LEVERANDØR TIL FLY-, RUM- FARTS- OG FORSVARSINDUSTRIEN

LEVERANDØR TIL FLY-, RUM- FARTS- OG FORSVARSINDUSTRIEN Bureau Veritas Netværksgruppe LEVERANDØR TIL FLY-, RUM- FARTS- OG FORSVARSINDUSTRIEN Vil du: Have indsigt i, hvordan andre virksomheder arbejder med deres kunders krav inden for disse brancher? Vide mere

Læs mere

Der er med udgangspunkt i proceduren gennemført intern audit i 4. kvartal 2014. Der er udarbejdet en rapport indeholdende korrigerende handlinger.

Der er med udgangspunkt i proceduren gennemført intern audit i 4. kvartal 2014. Der er udarbejdet en rapport indeholdende korrigerende handlinger. Ledelsens evaluering af arbejdsmiljøledelsessystemet 2015 Arbejdsmiljøledelsessystemet evalueres en gang årligt i chefgruppen med henblik på at konstatere, om systemet fortsat er egnet, tilstrækkeligt

Læs mere

DET FLEKSIBLE OG BRUGERVENLIGE HR-system

DET FLEKSIBLE OG BRUGERVENLIGE HR-system DET FLEKSIBLE OG BRUGERVENLIGE HR-system SUPERSystems.dk FOKUS PÅ MÅL OG MENNESKER Mennesker og informationsteknologien Den eksisterende IT-teknologi har gjort det muligt at skabe en virtuel virksomhed,

Læs mere

Side 1. Værd at vide om...

Side 1. Værd at vide om... Side 1 Værd at vide om... ... dit arbejde i hjemmeplejen Forbindelsesvej 12. 2. sal 2100 København Ø Telefon +45 38 38 00 00 - www.competencehouse.dk Værd at vide om forebyggelse af konflikter i trekantssamarbejdet

Læs mere

PROPEX A/S PROFESSIONELLE TURNKEY LØSNINGER - WORLD WIDE. Bag in Box

PROPEX A/S PROFESSIONELLE TURNKEY LØSNINGER - WORLD WIDE. Bag in Box Bag in Box Propex er totalleverandør af løsninger til emballering af produkter i Bag in Box. Propex er med fra start til slut med rådgivning, valg af udstyr, installation og service af dit anlæg. Propex

Læs mere

TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted)

TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted) TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted) Høj indflydelse, høj grad af mening, stor støtte, høj grad af anerkendelse, høj forudsigelighed og passende

Læs mere

RENT UD Film fra jubilæumsfesten vedlagt - god fornøjelse!

RENT UD Film fra jubilæumsfesten vedlagt - god fornøjelse! RENT UD Film fra jubilæumsfesten vedlagt - god fornøjelse! RENT UD Udgiver: De Forenede Dampvaskerier A/S Nørgaardsvej 24, 2800 Lyngby Tlf. 45 88 47 11 Fax: 45 88 22 33 www.dfd.dk Ansvarshavende redaktør:

Læs mere

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt.

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt. 1 Folkemødetale 2015 Johanne Schmidt Nielsen Det talte ord gælder. Jeg vil gerne starte med at sige, at den her valgkamp efterhånden har udviklet sig til sådan en konkurrence om, hvem der kan banke hårdest

Læs mere

Indkøbspolitik For EUC Sjælland.

Indkøbspolitik For EUC Sjælland. Indkøbspolitik For EUC Sjælland. Revideret juli 2011. 1 Indholdsfortegnelse: EUC Sjælland i tal...3 EUC Sjællands indkøbspolitik...4 Indkøbspolitikkens formål og mål...5 Indkøbspolitikkens omfang og afgrænsning...5

Læs mere

Kunderne siger. Fakta. www.cafitesse.dk

Kunderne siger. Fakta. www.cafitesse.dk Kunderne siger Vores koncept er baseret på atmosfære, omsorg og fællesskab. Cafitesse er en fremragende løsning med hensyn til hurtig levering, enkelhed, rengøring, konsekvent fleksibilitet og en rigtig

Læs mere

Automatiser jeres produktion let, billigt og fleksibelt

Automatiser jeres produktion let, billigt og fleksibelt Automatiser jeres produktion let, billigt og fleksibelt Universal Robots udvikler fleksibel og prisgunstig robotteknologi til industrien. Vi sætter slutbrugeren i centrum og gør teknologien let at bruge

Læs mere

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves.

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves. HH, 15. maj 2013 1582 arbejdsmiljørepræsentanter om hvervet som 3F AMR Hvordan er det at være arbejdsmiljørepræsentant på de mange forskellige virksomheder, hvad har AMR erne brug for og hvordan ser de

Læs mere

Spørgeskema. Patienttilfredshed ved indsættelse af ny hofte eller nyt knæ

Spørgeskema. Patienttilfredshed ved indsættelse af ny hofte eller nyt knæ Spørgeskema Patienttilfredshed ved indsættelse af ny hofte eller nyt knæ Juni 2005 Udsendt af Health Care Consulting på vegne af Center for Evaluering og Medicinsk Teknologivurdering, Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Reservedelschef, Brian Greve-Rasmussen Kim Ejlertsen Automobiler A/S, Autoriseret Peugeot forhandler

Reservedelschef, Brian Greve-Rasmussen Kim Ejlertsen Automobiler A/S, Autoriseret Peugeot forhandler Bedre overblik bedre forretning Med CISO får din virksomhed et overblik, som gør det lettere at styre, måle og forbedre de interne processer, hvilket øger effektiviteten og forbedrer arbejdsgangene. "CISO

Læs mere

Koncern Personalepolitik

Koncern Personalepolitik Koncern Personalepolitik Personalepolitik med omtanke Et menneske er skabt ej for sig selv alene. Sådan lyder de allerførste ord i den første udgave af den avis, der 2. januar 1767 blev begyndelsen til

Læs mere

Personaleguide. Deleurans Eftf. ApS DELEURAN. Tlf. 86 12 66 77 Vi gør tingene ordentligt

Personaleguide. Deleurans Eftf. ApS DELEURAN. Tlf. 86 12 66 77 Vi gør tingene ordentligt Personaleguide Deleurans Eftf. ApS Vi løser alle former for el-opgaver - herunder specielt til - og ombygninger, renoveringer og små reparationer samt serviceopgaver. Alle opgaver udføres i tæt dialog

Læs mere

Rejsebrev fra Glasgow, Skotland

Rejsebrev fra Glasgow, Skotland Rejsebrev fra Glasgow, Skotland Mine oplysninger: Sygeplejestuderende v. UC Lillebælt, Odense Pernille Bruun Kristensen, A06II Sniller_k@hotmail.com Tlf.: 20218353 Rejsekammerat: Maria Bjerre Jakobsen

Læs mere

Projekt Hverdagsrehabilitering evaluering af projekt på Plejecenter Kildevældet, Hedensted Kommune

Projekt Hverdagsrehabilitering evaluering af projekt på Plejecenter Kildevældet, Hedensted Kommune Projekt Hverdagsrehabilitering evaluering af projekt på Plejecenter Kildevældet, Hedensted Kommune Beskrevet efter et år Det første halvår med fokus på oprettelse af hverdagsrehabiliteringsmål - og ugentlig

Læs mere

Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd

Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd Layout: Dansk Sygeplejeråd 15-29 Illustrationer: Martin Schwartz Foto side 12: Søren Svendsen Copyright Dansk Sygeplejeråd juli 2015 Alle rettigheder

Læs mere

CV - Egon Blinkenberg Jessen Skab mening - Sæt retning - Involver - Følg op

CV - Egon Blinkenberg Jessen Skab mening - Sæt retning - Involver - Følg op Indhold Resume Ansættelser Uddannelse Ledelse Erfaring Teknik Resultater Privat Referencer CV et her på siden indeholder på nogle punkter en uddybning af mit CV. Yderligere oplysninger gives gerne, send

Læs mere

Stress på arbejdspladsen et modefænomen eller hvad?

Stress på arbejdspladsen et modefænomen eller hvad? FAGLIGT HJØRNE Interview v/faglig sekretær Ingelise Rangstrup Stress på arbejdspladsen et modefænomen eller hvad? Hvis du føler dig stresset i din hverdag, så deler du vilkår med rigtig mange andre mennesker,

Læs mere

Vasketøjsprojekt i Varde Kommune ~ analyse

Vasketøjsprojekt i Varde Kommune ~ analyse Vasketøjsprojekt i Varde Kommune ~ analyse Indholdsfortegnelse 1. Konklusion...1 2. Indledning...2 3. Brugerundersøgelsen...2...2 Resultater af brugerundersøgelsen...2 Hvordan håndteres vasketøj, hvis

Læs mere

Styrket arbejdsmiljø med ny teknologi - Gode råd og erfaringer fra ældreplejen

Styrket arbejdsmiljø med ny teknologi - Gode råd og erfaringer fra ældreplejen Styrket arbejdsmiljø med ny teknologi - Gode råd og erfaringer fra ældreplejen Center for Arbejdsliv, Teknologisk Institut Marts 2010 Indholdsfortegnelse Styrket arbejdsmiljø med ny teknologi - Gode råd

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 9. Indhold. Akutkampagne

Nyhedsbrev nr. 9. Indhold. Akutkampagne Tirsdag den 10. december 2013 Side 1 af 7 Indhold Akutkampagne... 1 Nye uniformer... 3 To afsnit har fået bugt med tryksår... 5 Mindre aktivitet i 2013... 6 Nyt eksponeringskammer... 7 Akutkampagne Region

Læs mere

EN UDGIFT BLEV TIL EN INDTÆGT, DA HEDENSTED KOMMUNE VALGTE CRONBORGS RECOOL-TEKNOLOGI

EN UDGIFT BLEV TIL EN INDTÆGT, DA HEDENSTED KOMMUNE VALGTE CRONBORGS RECOOL-TEKNOLOGI BUSINESS 2 CASE VARMEPUMPER EN UDGIFT BLEV TIL EN INDTÆGT, DA HEDENSTED KOMMUNE VALGTE CRONBORGS RECOOL-TEKNOLOGI GRØNNE INDKØB Funktionsudbud åbner for mere innovative løsninger end de traditionelle udbud.

Læs mere

:PVS DBSHP PVS DPNNJUNFOU

:PVS DBSHP PVS DPNNJUNFOU Transport udover alle grænser Den stærkt stigende internationale samhandel skærper kravene til godssikring. Kravene til virksomhederne øges. Det handler om at undgå dyre transportskader, vel at mærke på

Læs mere

Prinfo s vide verden

Prinfo s vide verden Prinfo s vide verden Prinfos vide verden 3 Sådan ser verden ud i dag 5 Sådan ser den måske ud efter 1. maj 2011 7 Verden går ikke under 9 Velkommen til vores kopi- og printverden 11 Du store verden! Sådan

Læs mere

Fredensborg Kommunes Leanstrategi 2009-2011

Fredensborg Kommunes Leanstrategi 2009-2011 Strategi og Ledelse Chsk 16. december 2008 Fredensborg Kommunes Leanstrategi 2009-2011 I. Formålet med Leanstrategien Fredensborg Kommune bliver med Lean en organisation, hvor medarbejdere og ledelse via

Læs mere

Ved du, KONCERNTANKER BAG INDKØBSPOLITIKKEN

Ved du, KONCERNTANKER BAG INDKØBSPOLITIKKEN INDKØBSPOLITIK VEDTAGET AF AARHUS BYRÅD D. 27. OKTOBER 2010 KONCERNTANKER BAG INDKØBSPOLITIKKEN at din viden er vigtig når vi laver indkøbsaftaler? Når vi laver et udbud på en vare eller en tjenesteydelse,

Læs mere

Er du stressramt? en vejledning. dm.dk

Er du stressramt? en vejledning. dm.dk 1 Er du stressramt? en vejledning dm.dk sygemeldt 2 sygemeldt med stress Har du gennem lang tid været udsat for store belastninger på arbejdet, kan du blive ramt af arbejdsbetinget stress. Efter en periode

Læs mere

Hvordan du kan skabe orden og struktur, som gør din arbejdsdag mere effektiv

Hvordan du kan skabe orden og struktur, som gør din arbejdsdag mere effektiv 5S Hvordan du kan skabe orden og struktur, som gør din arbejdsdag mere effektiv 2013 Lean Akademiet - Danmark Hvordan du kan skabe orden og struktur, som gør din arbejdsdag mere effektiv. 2013 Lean Akademiet

Læs mere

Nordisk Alfabetiseringskonference 22. 24. september 2010 Workshop 7: Sprogpraktik og arbejdsmarkedsvejledning

Nordisk Alfabetiseringskonference 22. 24. september 2010 Workshop 7: Sprogpraktik og arbejdsmarkedsvejledning Nordisk Alfabetiseringskonference 22. 24. september 2010 Workshop 7: Sprogpraktik og arbejdsmarkedsvejledning Projekt Dansk På Arbejdspladsen / IP-projektet Herlev Kommune (Projektkoordinator = myndighedsperson;

Læs mere

Indledning: Hvad er arbejdsbetinget stress?

Indledning: Hvad er arbejdsbetinget stress? Indledning: Ubalance mellem krav og ressourcer i arbejdet kan føre til arbejdsbetinget stress. Arbejdsbetinget stress kan have alvorlige konsekvenser for den enkelte medarbejder. Derfor er det vigtigt,

Læs mere

Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015. v/jesper Busk, Formand DI Service. Indledning

Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015. v/jesper Busk, Formand DI Service. Indledning Side 1 af 14 Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015 v/jesper Busk, Formand DI Service Indledning Velkommen til generalforsamling i DI Service. Jeg har glædet mig til

Læs mere

Handicap Bo og Beskæftigelse

Handicap Bo og Beskæftigelse Samværs- og aktivitetstilbud Vores pædagogiske målsætning er at skabe et struktureret miljø, hvor der fokuseres på udvikling, gode oplevelser og en meningsfuld hverdag. Borgerne har vedvarende fysiske

Læs mere

IVÆRKSÆTTERE. Heldigvis ved man ikke hvad man går ind til 04. 5 hurtige om iværksætteri 08. Det skal banken bruge når du starter virksomhed 10

IVÆRKSÆTTERE. Heldigvis ved man ikke hvad man går ind til 04. 5 hurtige om iværksætteri 08. Det skal banken bruge når du starter virksomhed 10 M E R K U R A N D E L S K A S S E T I D S S K R I F T F O R N Y B A N K K U L T U R N R. 2 2 0 1 5 PENSIONSMEDLEMMER FRAVÆLGER FOSSIL ENERGI 14 SÆT OPSPARINGEN I FREMTIDENS BÆREDYGTIGE TEKNOLOGI 18 TEMA:

Læs mere

Alle pantemballager, alle kasser, én maskine TOMRA 710 HURTIG KOMPAKT FLEKSIBEL

Alle pantemballager, alle kasser, én maskine TOMRA 710 HURTIG KOMPAKT FLEKSIBEL Alle pantemballager, alle kasser, én maskine TOMRA 710 HURTIG KOMPAKT FLEKSIBEL Finder de rigtige løsninger Til gavn for forbruger og detailhandel arbejder vi hos Tomra hele tiden på at forbedre vore produkter

Læs mere

Offentlige virksomheder i forandring. It og kommunikation til fremtidens udfordringer i staten

Offentlige virksomheder i forandring. It og kommunikation til fremtidens udfordringer i staten Offentlige virksomheder i forandring It og kommunikation til fremtidens udfordringer i staten Skab fremtidens offentlige sektor med it Den offentlige sektor møder benhårde krav. Medarbejdere kræver fleksibilitet,

Læs mere

Facility Service med Remmer Depot. Hvordan du sparer. over 100.000 kroner på en kuglepen DEN BEDSTE LØSNING DEPOT

Facility Service med Remmer Depot. Hvordan du sparer. over 100.000 kroner på en kuglepen DEN BEDSTE LØSNING DEPOT Facility Service med Remmer Depot Hvordan du sparer over 100.000 kroner på en kuglepen DEN BEDSTE LØSNING DEPOT Det er ikke virksomhedens kontorartikler, der koster pengene. Det er arbejdet med at styre

Læs mere