RENT UD. TexMatic. Viima. Ansvarlig ledelse. Ansvarlig ledelse. TexMatic. Viima. Fokus på kunder, miljø, medarbejdere og samfund.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "RENT UD. TexMatic. Viima. Ansvarlig ledelse. Ansvarlig ledelse. TexMatic. Viima. Fokus på kunder, miljø, medarbejdere og samfund."

Transkript

1 RENT UD TexMatic Viima Ansvarlig ledelse TexMatic Bedre hygiejne, bedre økonomi og mere fleksibilitet. Viima Hensynet til miljø og arbejdsmiljø blev afgørende. Ansvarlig ledelse Fokus på kunder, miljø, medarbejdere og samfund.

2 Fra leverandør til samarbejdspartner Den fulde håndtering af patientbeklædning, uniformer og linned er på alle sygehuse i Sønderjylland blevet lagt i hænderne på DFD. Det betyder bedre hygiejne, bedre arbejdsmiljø og ikke mindst bedre økonomi. Tove Riber Jensen fra DFD i Haderslev arbejder dagligt på sygehuset i Aabenraa, hvor hun har ansvaret for bestilling og levering af de færdigpakkede linnedvogne til afdelingerne. Tekst: Christina Wex Foto: JC Photography Når opgaven med at styre hele vores lager nu varetages af DFD og ikke af vores egne medarbejdere, handler det om tillid og om en god afstemning af forventningerne, understreger chefcontroller Helle Lausten fra Sygehus Sønderjylland, Servicecentret. Vi skal ikke være vaskeri, vi skal pleje patienter, og derfor giver det god mening at lægge opgaven ud til vaskeriet, der har netop den kernekompetence. Helle Lausten har ansvar for kontraktstyring af blandt andet vasketøj, rengøring, arealvedligeholdelse og vinduespolering, og det er således hendes ansvar, at medarbejdere har det rigtige tøj at gå på arbejde i hver dag. Jeg elsker mit job, siger Helle Lausten uden tøven. For at opgaverne kan blive løst optimalt, er jeg imidlertid afhængig af at have samarbejdspartnere, som har den samme filosofi som os. Det er vigtigt, at vi forstår hinanden og er indstillede på hele tiden at udvikle og optimere. Det har jeg i høj grad oplevet med DFD, som vi har arbejdet sammen med i mange år. Føling med afdelingens puls På sygehusene i Sønderjylland er det nu DFD s medarbejdere, der varetager alle opgaver omkring vasketøjet. Ved på den måde at være fysisk til stede på afdelingerne får vi et indgående kendskab til de daglige rutiner, fortæller produktionsleder Niels Jørgen Amorsen fra vaskeriet i Haderslev. Behovet varierer jo hele tiden i løbet af ugen, hen over en måned eller i forbindelse med højtider. Det er en stor opgave at holde styr på behov og bestillinger, og den fyldte tidligere meget i sygehusenes dagligdag. I dag behøver de slet ikke bekymre sig om det, men kan være sikre på, at der altid er det, de har brug for. Netop fordi vi kun behøver at fokusere på det, der er vores ekspertiseområde, er vi i stand til at styre forbruget endnu bedre end sygehuset selv. DFD har på sygehusene i Sønderjylland med andre ord taget skridtet helt ind i kundens værdikæde og varetager nu alt fra bestilling til levering af uniformer, patientbeklædning og linned til regionens 479 sengepladser fordelt på fire matrikler med udskrivninger og ambulante besøg. Levering fra dag til dag En af de ting, som er blevet væsentligt forbedret efter, at DFD har overtaget både styring og bestilling af tøj til sygehusene, er leveringstiden. I dag kan vi garantere levering fra dag til dag, hvis bestillingerne foretages inden middag. Vi kan også se en markant nedgang i reklamationerne. Det er noget, kunden kan mærke. Bedre hverdag for alle Tidligere afleverede DFD containerne med rent tøj ved indgangen til sygehuset én med håndklæder, en anden med patientbeklædning osv. og så var det op til personalet på sygehuset at få talt op og pakket, hvad der skulle ud på de forskellige afdelinger. I dag beskæftiger personalet sig slet ikke med vasketøjet. DFD pakker tøjet individuelt til hver enkelt afdeling på en særlig linnedvogn, der er udviklet i tæt samarbejde med kunden. Linnedvognen køres direkte ind på afdelingerne, hvor den fungerer som hylde for det rene tøj. Når den er tom, slås vognens hylder ned, så der dannes en vogn til opsamling af det brugte tøj. På den måde undgår man helt at skulle håndtere tunge sække med snavset tøj. At tøjet pakkes på vaskeriet og køres direkte ud på afdelingen betyder, at der er færre hænder, der rører ved det, og det gør processen mere hygiejnisk. Samtidig er der tale om en ressourcebesparelse og en klar forbedring af arbejdsmiljøet. Vores arbejdsmiljørepræsentanter er meget tilfredse, for det, at medarbejderne nu hverken skal pakke tøjet om eller slæbe på tunge sække, har betydet, at de spares for mange tunge løft, siger Helle Lausten. Resultaterne kan måles Det er nu cirka et år siden, DFD overtog opgaven på Sygehus Sønderjylland, og man begynder at kunne måle effekten, både på økonomi og arbejdsmiljø. "Vi kan konstatere, at sygemeldingerne på grund af løft er for nedadgående, og vi har heller ikke folk, der klager over smerter i samme grad som tidligere. Ser vi på det konkrete økonomiske regnestykke, som DFD og jeg i fællesskab netop har gennemgået, ses det tydeligt, at det, at vi har lagt den samlede opgave ud til DFD, har reduceret omkostningerne. Jeg tror derfor på, at vi har fundet den rigtige måde at løse opgaven på, og jeg forventer en fortsat positiv udvikling på både økonomi, hygiejne, ressourcer og arbejdsmiljø. Værdien af godt samarbejde Når opgaven lykkes, understreger Niels Jørgen Amorsen, skyldes det, at samarbejdet mellem kunden og DFD har været meget frugtbart, og at alle medarbejdere på vaskeriet har taget deres ansvar alvorligt og ydet det absolut maksimale for at få processen til at køre. Det har været en stor opgave, og vi har måttet prøve os frem i tæt dialog med kunden for at finde de rigtige løsninger. Det er ikke kommet af sig selv, men gennem en dedikeret indsats fra alle sider. Processen har i høj grad bekræftet, hvor mange ildsjæle vi har her på vaskeriet. Vaskeriet er et virkelig godt eksempel på, at én mand ikke kan løfte alene, alle skal være med, og her bliver værdien af godt samarbejde i høj grad bekræftet. Niyom Scharnberg er ansvarlig for, at DFD i Haderslev får bestilt og leveret de rigtige varer fra Regionsvaskeriet i Aalborg, så der ikke mangler noget, når der skal pakkes linnedvogne til de sønderjyske sygehuse. 2 rent ud rent ud 3

3 TexMatic giver bedre hygiejne og bedre økonomi Sygehus Sønderjylland har fået opstillet en TexMatic -tøjudleveringsautomat på sygehuset i Aabenraa. Tekst: Christina Wex Helle Lausten er chefcontroller på Sygehus Sønderjylland og har blandt andet ansvar for, at omkring medarbejdere har de rigtige uniformer at tage på hver dag. (foto: Klinisk Foto Sønderborg) Nederst: Niels Jørgen Amorsen, produktionsleder på DFD s vaskeri i Haderslev, demonstrerer TexMatic-automaten på Sygehus Sønderjylland, Aabenraa. (foto: JC Photography) TexMatic giver en lang række fordele: Forsyningssikkerhed Højt hygiejneniveau Optimal styring af uniformer Fleksibilitet Intet lager af ekstra beklædning Vi har fået langt mere styr på forbruget, siger Helle Lausten, som i sin egenskab af chefcontroller ved Sygehus Sønderjylland har stået i spidsen for den arbejdsgruppe, der traf beslutning om at opstille en TexMatic-tøjudleveringsautomat på sygehuset i Aabenraa. Målet med automaten er først og fremmest at komme spildet til livs. Vi har ofte oplevet, at når et kontor eller et skab skulle ryddes, så fandt vi dynger af tøj, ligesom vi ikke sjældent har set tøjet til salg i den lokale Blå Kors-butik. Det ville vi gerne til livs, også fordi vaskeriet principielt ville være fuldt berettiget til for eksempel at sige, at de kan se, der er 800 uniformer, som ikke er i omløb, og som derfor må betragtes som svind, der skal erstattes. Det kunne blive til rigtig mange penge. Et andet gode, fremhæver Helle Lausten, er det faktum, at hygiejnen omkring de rene uniformer er blevet markant bedre. Tidligere hang uniformerne i et åbent depot og risikerede at blive berørt af mange hænder, før de kom i brug på afdelingen. Nu er det alene den, der skal bære uniformen, som rører ved den, når den kommer ud af automaten hvilket i øvrigt sker på under 15 sekunder. Begrænsning på antal udleverede uniformer Med TexMatic kan sygehuset bestemme, hvor mange uniformer den enkelte medarbejder kan få udleveret, før der skal afleveres nogle tilbage, og automaten holder rene og brugte uniformer skarpt adskilt. Det betyder, at det ikke som tidligere er muligt at opbygge lagre i egne skabe. Mange har benyttet sig af, at tøjet har været til fri afhentning, og har derfor taget måske 10 uniformer med sig og lagt dem i deres personlige skab. Det har været nemt for medarbejderen, men uhensigtsmæssigt i forhold til den nødvendige pulje af tøj, og ikke mindst er det uhygiejnisk. Vi har forsøgt at ændre adfærden uden videre held, og derfor har vi nu valgt en kontrollerende metode i stedet og det virker, fastslår Helle Lausten. Ændrede vaner skaber utryghed Inden beslutningen om at opstille en TexMatic blev truffet, var repræsentanter for Sygehus Sønderjylland på besøg hos både producenten i Italien for at se på indretningsmuligheder og på Herlev Hospital, hvor to TexMatic-automater har været i brug i et par år, for at lytte til erfaringerne herfra. Da automaten blev opstillet på sygehuset i Aabenraa i efteråret 2010, blev den umiddelbart mødt med skepsis. Sådan er det, når man ændrer vaner. Det skaber utryghed og avler modvilje, og her skulle vi ændre menneskers vaner på meget kort tid. Det er en opgave, der kræver stor tålmodighed. Rent teknisk kræver det også tålmodighed at få justeret processen og få et nøjagtigt billede af det reelle forbrug. Der har været de forventede opstartsproblemer, men nu er vi kommet over børnesygdommene og ser positivt fremad. DFD har gjort en kæmpe indsats gennem hele processen og har været meget vedholdende. De ligger inde med stor viden og erfaring med automaten, og de tror virkelig på deres koncept. De har også hele tiden bevaret fokus og stillet de nødvendige ressourcer til rådighed. For os har DFD været en god samarbejdspartner i mange år, helt tilbage fra omkring 2000, og det er klart, at jo bedre man forstår hinandens behov, jo mere optimalt bliver samarbejdet. Indsamlede data giver klart overblik TexMatic-automaten betjenes i dagtimerne af en medarbejder fra DFD, og vaskeriet leverer hver måned en oversigt over forbruget, så sygehuset præcist ved, hvor mange uniformer, der er trukket på en måned. Alt tøj er mærket med en chip, så hver enkelt beklædningsdels færden registreres, og man har således et overblik over, hvilken medarbejder, der har brugt hvilket stykke beklædning og på hvilket tidspunkt. Det giver os et utroligt præcist indblik i tøjets færden, og det hjælper os, når vi skal sikre os, at vi har de rigtige uniformer i de rigtige størrel- ser, således at alle altid kan få det, de har behov for, for at kunne udføre deres jobfunktioner og dermed have fokus på vores kunder, nemlig patienterne. Vi har rigtig mange uniformskombinationer, og udfordringen har derfor været at skabe plads i automaten, så alles behov bliver dækket. Lige netop dette kan data fra automaten styre tusinde gange bedre, end da vi tidligere på øjemål satte flere uniformer ind i et depot eller tog nogle ud, fordi bøjlestangen var for fyldt. Med de tilgængelige data kan vi også fjerne uniformsdele fra automaten og reducere risikoen for for lang liggetid i automaten og dermed langt bedre overholde den danske standard for tekstilhåndtering DS Det er et plus, når vi bliver akkrediteret efter den danske kvalitetsmodel. Rent økonomisk forventer Helle Lausten også at se en stor besparelse. Det er endnu lidt tidligt at drage konklusioner, men vi ser allerede en klar tendens, og jeg er sikker på, at det på sigt vil vise sig, at automaten også vil give rigtig god mening for sygehusets økonomi. Effektiv ud- og indlevering af uniformer på få sekunder Integration med medarbejdernes eksisterende ID-kort Brugervenlighed 4 rent ud rent ud 5

4 Ansvarlig ledelse-a1 poster ny.indd 1 15/06/ Ansvarlig ledelse-a1 poster ny.indd 2 15/06/ TexMatic til plejepersonalet i Svendborg Kommune Svendborg har som den første danske kommune fået opstillet en TexMatic, så plejepersonalet inden for ældreområdet nu kan trække T-shirts, bukser og veste i den computerstyrede beklædningsautomat. Ansvarlig ledelse en rettesnor i dagligdagen DFD s ledelsessystem har været igennem en grundig oprydning, så det nu fremgår tydeligere, at vores syv kerneværdier er udgangspunktet for hele vores måde at drive forretning på. Tekst: Christina Wex Alle ved, at vi i fremtiden vil få brug for flere teknologiske løsninger, der kan frigøre hænder til at hjælpe de ældre borgere. Her er den usædvanlige tøjautomat en løsning, der på sigt vil mindske vores omkostninger og samtidig skabe en bedre hygiejne, siger Lisbet Dahl, der er afdelingschef i Hjemmepleje Vest i Svendborg Kommune. Når medarbejderne skal hente nyt tøj i TexMatic-automaten, vælger de T-shirt, bukser og vest via den indbyggede computerskærm. Herefter finder TexMatic tøjet og udleverer det gennem en luge inden for få sekunder. Det snavsede tøj afleverer medarbejderen i en anden luge, så rent og snavset tøj holdes adskilt. Med den nye TexMatic forventer vi at kunne spare et væsentligt beløb på tøjbudgettet, fordi vi blandt andet får en strammere styring af, hvor meget tøj, der er i omløb. For eksempel kommer der ikke længere til at ligge ubrugt tøj i de perioder, hvor medarbejderne holder ferie, er på kursus eller er sygemeldte, siger Lisbet Dahl. Fleksibilitet for medarbejderne Tidligere fik de sydfynske sosu-assistenter, sosu-hjælpere og sygeplejersker udleveret en fast tøjpakke, men med TexMatic får medarbejderne større mulighed for selv at vælge, hvilket tøj de vil bruge den pågældende dag. Det giver mere fleksibilitet og samtidig bedre hygiejne, fordi tøjet bliver vasket direkte efter brug. Jeg er ikke i tvivl om, at det er denne vej, vi skal i fremtiden. "Nu tester vi TexMatic-automaten med 26 medarbejdere og høster nogle erfaringer, som vi kan bruge til at finde den model, som passer bedst i resten af kommunens hjemmepleje, fortæller Lisbet Dahl. I DFD oplever vi, at flere kommuner er interesserede i TexMatic for at kunne frigøre ressourcer til kontakten med borgerne og spare penge på tøjbudgettet. Medarbejderne i hjemmeplejen arbejder typisk forskellige steder, og derfor er der behov for fleksible og mobile anlæg. For at sikre, at vi hele tiden lever op til vores kerneværdier, er der fire fokusområder, vi skal være særligt opmærksomme på: Kunder Miljø Medarbejdere Samfund Vores politikker inden for hvert af disse fire fokusområder er derfor grundigt beskrevet i vores ledelsessystem. Ledelsessystemet indeholder beskrivelser af arbejdsgange, skemaer til brug ved kontrolmålinger og en masse andre dokumenter, der tilsammen udgør en slags manual over, hvordan vi skal udføre arbejdet i hverdagen. Ved arbejdspladserne på vaskerierne er de relevante dokumenter hængt op, så de er let tilgængelige for alle medarbejdere. Fordi vi lever op til vores kerneværdier og har fokus på de fire områder, har vi opnået en række certificeringer. Certificeringerne er selvfølgelig vigtige at have, for eksempel hvis en samarbejdspartner efterspørger dokumentation for vores måde at drive forretning på. De hjælper os med at være troværdige, fordi de giver vores omverden en garanti for, at vi gør det, vi siger, vi gør. Vores tilgang til certificeringerne er, at vi er certificeret, fordi vi gør, som vi gør og ikke, at vi gør, som vi gør, for at blive certificeret. Vores udgangspunkt for det daglige arbejde er dog stadig kerneværdierne og fokusområderne. Anny Richard er en af de medarbejdere, der fremover skal trække arbejdstøjet i en computerstyret automat. (foto: Soraya/Alegia Press) Den nye TexMatic, der er placeret i en 9 meter lang pavillon, blev indviet af socialdirektør Claus Sørensen den 20. juni. (foto: Jesper Baek) DFD s ledelsessystem er en samling af mere end 350 dokumenter, som beskriver, hvordan vi arbejder hvad enten det er på et meget overordnet niveau eller helt ned i detaljen. Kursen er sat Kunder Medarbejdere Miljø Samfund Gør en forskel Fokusområder Kerneværdier Korpsånd Fleksibilitet Ansvarlighed Troværdighed Kundeorienteret Menneskelighed Kvalitet Det er vigtigt, at alle medarbejdere i DFD kender vores syv kerneværdier og de fire fokusområder, der udspringer heraf. Derfor hænger disse to plakater i alle vores afdelinger. 6 rent ud rent ud 7

5 St. Heddinge samarbejder med Kariseuddannelsen I starten af 2010 indledte Kariseuddannelsen og St. Heddinge Dampvaskeri et samarbejde om praktikpladser til unge med særlige behov. Tekst: Jakob Spange Kariseuddannelsen er en 3-årig ungdomsuddannelse for unge med særlige behov. Det er et helhedspædagogisk tilbud, hvor de unge bor i bofællesskaber, mens de uddanner sig. Når eleverne har afsluttet det 3-årige forløb på Kariseuddannelsen, flytter de tilbage til deres hjem kommuner; eventuelt i deres helt egen lejlighed. Den første elev, der kom i arbejdspraktik på vaskeriet, var Niklas, som gennem et års tid arbejdede på vaskeriet to halve dage om ugen. Niklas havde ansvaret for at vaske vogne, ligesom han også hjalp med at sortere det snavsede tøj, og det gjorde han rigtig godt. Aftalen om Niklas praktikplads kom i stand efter, at Kariseuddannelsens jobkonsulenter tog kontakt til vaskeriet i St. Heddinge, da de manglede nogle længerevarende arbejdspraktikpladser til de unge. Vaskemester Anette Dehn, der koordinerer praktikanternes forløb på vaskeriet, fortæller: Det var noget helt nyt for os, og jeg må nok indrømme, at jeg ikke helt vidste, hvilken slags unge vi havde med at gøre, da vi startede samarbejdet op. Det er helt klart en udfordring i begyndelsen for begge parter, hvor man har meget at lære om, hvordan man går til hinanden og kommunikerer bedst muligt. Det startede med én praktikant Da Niklas arbejdspraktik nærmede sig sin afslutning, fik han ansvaret for at oplære en ny praktikant, Tobias. Ikke kun i arbejdsopgaverne, men også i, hvordan han kunne komme fra Karise til St. Heddinge med bus og tog. Siden er endnu en elev fra Kariseuddannelsen, Mathias, startet i arbejdspraktik på vaskeriet. Anette Dehn: Vi kan virkelig se, at vi er nået meget langt med de unge, og at deres ophold har gjort en stor forskel. Vi ser en stolthed hos eleverne over at have et arbejde, og de har en helt anden selvtillid, end da de kom. De har haft behov for at få nogle gode erfaringer på arbejdsmarkedet, og det er vi meget glade for, at vi kan være med til at give dem. Virksomheden får ikke kun arbejdskraft ud af samarbejdet Det er ikke kun eleverne, der har gavn af samarbejdet. Det faste personale på vaskeriet får en ekstra dimension i deres arbejdsliv. Alle får følelsen af at være med til at gøre en forskel, og hvem vil ikke være med til det? Personalet får noget at snakke om i frokostpausen. Det kan for eksempel være om de udfordringer, der kan være med Tobias eller Mathias, men det kan også være om nogle af de sjove og anderledes kommentarer, der flyver gennem luften i løbet af en arbejdsdag. Det giver en helt anden forståelse for mennesker, der på visse områder har anderledes behov. 8 rent ud rent ud 9

6 DFD er en vigtig sparrings partner Da Taste of Tokyo skulle vælge vaskeri, blev oplevelsen af DFD som en vidende samarbejdspartner udslagsgivende. Tekst: Christina Wex Foto: Pernille Greve Taste of Tokyo har 35 ansatte i produktionen i Greve. Her produceres sushi og andre sunde færdigretter seks dage om ugen i en HACCPcertificeret produktion (Hazard Analysis and Critical Control Points). En del produceres på maskiner importeret fra sushiens oprindelsesland, Japan, men der indgår også en del manuel håndtering af fødevarerne. Det stiller selvfølgelig store krav til den personlige hygiejne, fortæller Taste of Tokyos kvalitetschef, Annette V. Hansen, som er uddannet miljøtekniker og fiskeribetjent. Hun har en fortid i fødevarekontrollen og ved derfor alt om, hvad der kræves for at garantere en produktion, hvor alle forhold er i orden. Fødevareindustrien mødes af stadigt større krav til hygiejne og egenkontrol, og som følge heraf stilles der særlige krav til vask af den arbejdsbeklædning, der anvendes i fødevareindustrien. Før vores medarbejdere går ind i selve produktionen, skal de igennem en hygiejnesluse, hvor de vasker og desinficerer hænder og sko, og de skifter al beklædning hver dag, når de møder på arbejde, fortæller Annette. DFD forstår vores medarbejdere Annette deltager i flere erfa-grupper, og det var netop her, hun stiftede bekendtskab med DFD. Normalt sidder der kun kvalitetsfolk fra fødevarebranchen i den type erfa-grupper, men DFD var også repræsenteret, og meget hurtigt fandt jeg ud af, at virksomheden var en rigtig god sparringspartner på HACCP-området, og det eneste vaskeri med den tankegang, vi havde brug for. Det er ikke kun den tekniske viden, der er vigtig for Annette. DFD s kendskab til medarbejderne og forståelse for deres krav til arbejdsbeklædningen spiller også ind. Da vi fortalte, at mange af vores medarbejdere bærer tørklæde, gik DFD straks i gang med at udvikle et tørklæde, som kan bruges i produktionen og skiftes hver dag ligesom bukser og kitler." "Vi havde også en lille udfordring i forhold til de busseronner, vi brugte, men så fandt DFD i stedet en kittel med indvendige lommer. På den måde synes jeg, at DFD har været meget åbne i forhold til at finde nye løsninger og tænke anderledes, fortsætter Annette. Fast chauffør får tingene til at køre af sig selv Annette fremhæver, at DFD s fleksibilitet og gode service strækker sig gennem hele kæden fra sælger til chauffør. Vi har en fast chauffør, der kommer her og leverer, og når han har ferie, er det altid den samme, der afløser. Det betyder, at vores leveringer af vasketøj foregår helt uden, at vi behøver beskæftige os med det. Chaufføren har en nøgle og klarer sig selv. I det hele taget oplever Annette samarbejdet med DFD som meget tilfredsstillende. Et sundt alternativ i en travl hverdag Hos Taste of Tokyo handler hverdagen om at gøre sund og velsmagende mad tilgængelig. Da direktør Anders P. Christensen for ti år siden fik idéen at lave bokse med færdiglavet sushi til salg i supermarkederne, var han inspireret af den stigende tendens i udlandet til at betragte sushi som nem og nærende fastfood. Interessen herhjemme var ikke stor til at begynde med, men i dag sælges sushiboksene i alle landets store supermarkeder. Markedsområdet er siden blevet udvidet med Sverige og Tyskland, og i samme takt er sortimentet udvidet, så det nu omfatter andre former for færdiglavede middagsretter, der er udviklet i samarbejde med gourmet-kokke og tilberedt fra bunden af lækre råvarer. Det er ti år siden, at Taste of Tokyos direktør Anders P. Christensen fik idéen at lave bokse med færdiglavet sushi. 10 rent ud rent ud 11

7 Viima-rengøring i helt unikt kontordomicil Rambølls nye kontordomicil i Ørestad er et byggeri i særklasse, som har opnået stor international opmærksomhed, blandt andet på grund af bæredygtighed. Rengøringen af de imponerende m 2 står Elite Miljø for. Viima er den mest miljøvenlige rengøringsløsning på markedet Mindre miljøbelastning ved fremstilling af Viima-produkter i forhold til traditionelle bomuldsmopper og -klude Ingen kemikalier i rengøringsprocessen Effektiv og miljømæssig optimal vaskeproces på svanemærket vaskeri. Viima reducerer CO 2 -udslippet med over 70 % i forhold til traditionelle rengøringssystemer. Tekst: Christina Wex Foto: Nils Holm Christensen Vi startede med ni potentielle leverandører og valgte at arbejde videre med tre af disse, fortæller Asger Lyngklip Jensen, som til daglig arbejder med facility management i Rambøll og ofte bistår i forhold til udbud og kravspecifikationer. Da vi nåede ned gennem processen, var de sidste kandidater meget lig hinanden, og her blev Viima en af de afgørende faktorer. Vi blev ikke tilbudt tilsvarende løsninger hos de andre leverandører. Viima rengøringssystem er baseret på en banebrydende teknologi. Ved hjælp af mopper, der består af såkaldte kompositfibre, som er magnetiske, suges snavset op med en minimal mængde vand og stort set ingen sæbe eller kemikalier. Til gengæld bliver der mere rent end med traditionelle metoder. Udbud baseret på 3D-model Det nu et år gamle domicil i Ørestad består af både kontorer, auditorium og en stor kantine og er kendetegnet ved en m 2 stor glasfacade, der indhyller hele huset og fungerer som klimaskærm mennesker har deres daglige arbejde i huset, og hertil kommer besøgende. Hver dag. Der er med andre ord tale om et hus med stor trafik, og det kræver rengøring af høj kvalitet. Det specielle ved udbuddet var, at de forskellige leverandører skulle give tilbud ud fra en digital model i 3D, for huset fremstod som råhus og var således ikke færdigopført dengang, fortæller Asger Lyngklip Jensen. Man kunne simulere at gå rundt i bygningen og på den måde danne sig et indtryk af opgavens omfang og karakter. Mere end genbrug i traditionel forstand Huset er bygget på værdier som bæredygtighed, åbenhed og fleksibilitet. I samme ånd som bygningen benytter sig af grundvandskøling og regnvandsopsamling, søgte Rambøll en rengøringsvirksomhed, der tager genbrugstanken alvorligt. For os var det vigtigt at finde en leverandør til rengøringsopgaven, der tænker genbrug som en helt naturlig ting. Det kan både være selve rengøringsemballagen og hele det ressourceforbrug, der ligger i at transportere og distribuere mopper og andre remedier. Vi så meget på, hvordan genbrugsandelen er på Viima-produkterne, men vi så også på, hvordan rengøringsmetoden belaster den enkelte medarbejder, samt på rengøringsmetodens påvirkning af miljøet. Selvom mikrofibertankegangen har været oppe et stykke tid, var det, vi blev præsenteret for, nyt for alle. Den måde, det hele er styret på med klude og mopper, der er chippede og kommer pakkede og færdigbehandlede, samt ikke mindst de selvkørende kontrolforanstaltninger, overbeviste os om, at Viima passede rigtig godt til huset. Forventningerne indfriet Ikke alene Viima-konceptet levede op til forventningerne, men også Elite Miljøs måde at gribe opgaven an på. Vi stillede Elite Miljø over for en stor udfordring. Vi flyttede ind fredag og bad dem gå i gang med opgaven mandag. Den opgave løste de meget tilfredsstillende. Den daglige rengøring varetages af i alt 15 Elite Miljø-medarbejdere. Huset er belastet mellem kl. 7 morgen og kl. 22 aften, supplerer Steven Wilsen fra Elite Miljø. Her bliver gjort rent fem dage om ugen, og fordi belastningen er så høj, bliver der gjort rent både morgen og aften. Ydermere har vi to medarbejdere gående herude i dagtimerne for hele tiden at servicere bygningen. Rambøll er heldigvis en virksomhed, der er villig til at gøre, hvad det kræver at holde alting i optimal stand. Den hårde vinter blev lidt af en prøve for alle. Ikke mindst fordi gulvene i huset overvejende er olierede trægulve. I vinter, da sneen var værst, opgraderede vi rengøringen, således at gulvet i foyeren blev vasket jævnligt i løbet af dagen. Der ligger mange måtter i foyeren, og de fik lov at bevise deres værd. Heldigvis var måtterne i stand til at suge både vand og snavs, så gulvene i resten af bygningen holdt sig pæne trods den langvarige og hårde vinter, fortsætter Steven Wilsen. Miljøet ville blive skånet for tons CO 2 -udledning årligt, hvis alle danske sygehuse brugte Viima til rengøring. Det svarer til CO 2 -udledningen fra danskeres årlige elforbrug. Kilde: Niras rapport: Livscyklusvurdering af rengøringssystemer Viima vs. traditionel rengøring august 2009 Omsorg for tredjepartsleverandører For Rambøll har det også været væsentligt, at rengøringsmedarbejderne med Viima får et system, som er langt mindre belastende at arbejde med end traditionel rengøring. Her er for eksempel ingen løft af tunge spande med vand, for den smule vand der er behov for, fylder ikke mere end en lille flaske, de kan have i lommen. Som kunde er vi også opmærksomme på tredjepartsleverandører. Det er simpelt hen et parameter i dag, at der er orden i alle led. Som kunde vil man ikke acceptere, at en leverandør ikke behandler sine medarbejdere ordentligt. I den forstand betyder det meget for os, at man i Elite Miljø bruger et rengøringssystem, som giver medarbejderne gode arbejdsvilkår. På samme måde er det helt naturligt for medarbejderne her i huset at sørge for at give rengøringsteamet optimale arbejdsbetingelser ved at hæve bordene og binde ledningerne op, så det er lettere at komme til. Huset har nu været i brug i et år, og erfaringerne med rengøringen er gode. Det er serviceleder Julie Simoni, der har det daglige opsyn: Vi er fuldt ud tilfredse, fortæller hun, og kommunikationen mellem Elite Miljø og Rambøll er rigtig god. Det betyder meget i hverdagen. De småting, der naturligt har været i opstartsfasen, er blevet håndteret hurtigt og effektivt, så jeg kan i dag konstatere, at rengøringen forløber efter planen og leveres i en meget tilfredsstillende kvalitet. Julie Simoni og Asger Lyngklip Jensen er meget tilfredse med kvaliteten af rengøringen, som Elite Miljø udfører med Viima rengøringssystem. 12 rent ud rent ud 13

8 Ministerbesøg i Hellerup Den 30. maj havde vores vaskeri i Hellerup besøg af socialminister Benedikte Kiær og forsvarsminister Gitte Lillelund Bech. Foto: Henrik Ohsten Afdelingsleder Martin Kjær Hansen og Anders Thorgaard tog pænt imod gæsterne, og efter at have udvekslet synspunkter omkring offentligt/privat samarbejde og integration, blev de to ministre vist rundt på vaskeriet. Her tog de sig god tid til at tale med vores medarbejdere, og samtidig fik de et indblik i produktionen og prøvede at betjene en af rullerne. Jubilarer 40-års jubilar Jette Larsen, Aalborg Jette startede i sin tid i steamer-afdelingen, inden hun kom i pakkeafdelingen, hvor hun nu har været i 35 år. Jette er med på nye ting, altid stabil og glad og giver vores kunder en god service. Hun giver også gerne en hånd med, når der er travlt i rulleeller undertøjsafdelingen. 35-års jubilar Karin Jønsson, Skovlunde Karin er et positivt og åbent menneske. Hun er en god holdleder, der lytter og har en pæn portion tålmodighed. Karin er ikke det mest frembrusende menneske, men det rolige sind ser vi som et plus. Skal det STORE smil frem, skal talen falde på barnebarnet, som Karin for nylig blev farmor til. 30-års jubilarer John Hansen, Vejen John startede for 30 år siden hos Varde Andelsvaskeri, som senere blev til A Vask og derefter Metha Vask, som DFD overtog i John har sit job i vaskeafdelingen, hvor han tager stort ansvar i forbindelse med afviklingen af den daglige produktion. Ud over den nuværende jobfunktion som vaskemester har John i løbet af de 30 år været både chauffør, smed og tekniker. 25-års jubilarer Berit Ramsdahl, Maribo Berit startede som elev på kontoret i 1986 og har været der lige siden. Hun fungerer i dag som kontorleder. Berit har altid udført sit arbejde til alles tilfredshed. Hun er altid positiv, imødekommende og omsorgsfuld over for sine kolleger samt altid god for en kvik bemærkning. Berit har to drenge og er gift med Bjarne, som er ansat i Odense-afdelingen Bettina Højer, Gentofte Bettina startede som elev hos DFD i Som færdigudlært fik hun hurtigt ansvaret for bogholderiet. Det var Bettina, der i sin tid sørgede for implementering af et økonomi- og lønsystem hos DFD. Bettina har været inde over alle funktioner i regnskabsafdelingen, men de sidste mange år har timelønnen og lønsystemet været hendes primære ansvarsområde. Bettina er lidt af en blæksprutte, og mange ad hoc-opgaver lander på hendes bord. Bettina er en dygtig og ansvarsbevidst medarbejder. Derudover er hun meget hjælpsom og deler gerne ud af sin erfaring. med til at gøre Lotte til en højt værdsat medarbejder og kollega. 10-års jubilarer Birgitte Olsen, St. Heddinge Anette Rasmussen, Hadsten Jytte Nielsen, Maribo Steffen Fuglsang Nielsen, Hellerup Ulla Marianne Hansen, Odense Lerna Madeje Andersen, Lyngby Anette Jakobsen, Herning Kenneth Hovgaard Madsen, Hadsten Brian Haaeman, St. Heddinge Erdal Basoda, Hellerup Lotte Hansen, Odense Lotte kom til DFD i 2005, da vi overtog Vestfyns Jytte Løvkvist Larsen, Dampvaskeri, hvor hun Rona Falk Nielsen, Aalborg havde været ansat siden Odense Jytte har altid været på Hendes mand er systuen, hvor hun er god ansat som chauffør hos Valeriano L. Cacayurin, til at løse de opgaver, der DFD og har fejret 30-års Hellerup kommer fra især vores sygehuse. jubilæum, så der bliver Hun giver gerne talt en del om vasketøj en hjælpende hånd i rulle- derhjemme. Lotte styrer Ebba Klinge, og håndklædeafdelingen, rulleafdelingen med fast Hadsten når vi har rigtig travlt. hånd og et smil. Hun møder alle udfordringer med Man kan altid stole på Jytte, som passer sine ting til en positiv indstilling. Det Solveig N. Pedersen, fulde fem. Jytte har været te er sammen med et stort Herning 14 rent ud tillidskvinde i en del år. og smittende engagement rent ud 15

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED En håndbog om hvordan man kan gøre noget ved det psykiske arbejdsmiljø Kolofon Udarbejdelsen af denne håndbog er medfinansieret af Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur,

Læs mere

eksempler på udvikling og bedre bundlinje 9 EKSEMPLER PÅ UDVIKLING OG BEDRE BUNDLINJE

eksempler på udvikling og bedre bundlinje 9 EKSEMPLER PÅ UDVIKLING OG BEDRE BUNDLINJE 9 eksempler 1 på udvikling og bedre bundlinje 04 08 12 16 20 24 28 32 36 Uddannelse har skabt ny virksomhedskultur Brdr. Andersen Nyt akkordsystem giver gevinst for alle CJ Anlæg It-systemer optimerer

Læs mere

12 eksempler. på øget produktivitet og bedre bundlinje. Byggeri og anlæg - øget produktivitet

12 eksempler. på øget produktivitet og bedre bundlinje. Byggeri og anlæg - øget produktivitet 1 12 eksempler på øget produktivitet og bedre bundlinje Byggeri og anlæg - øget produktivitet 2 Indhold Forord 3 Hurtige tiltag med umiddelbar effekt 4 Kommunikation mellem faggrupper er vejen til færre

Læs mere

BILLEDER. En antropologisk undersøgelse af tværsektorielle patientforløb erfaret og fortalt af patienter, pårørende og personale.

BILLEDER. En antropologisk undersøgelse af tværsektorielle patientforløb erfaret og fortalt af patienter, pårørende og personale. BILLEDER En antropologisk undersøgelse af tværsektorielle patientforløb erfaret og fortalt af patienter, pårørende og personale. Udført og skrevet af Marlene C. R. Møller, Antropolog Efterår 2013 En tak

Læs mere

Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads. For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge

Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads. For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge Indholdsfortegnelse Forord 3 Indledning 4 Arbebjdet skal organiseres målrettet

Læs mere

Variation i jobbet 9. Metoder og erfaring. Læring på jobbet. KL og KTO

Variation i jobbet 9. Metoder og erfaring. Læring på jobbet. KL og KTO Variation i jobbet 9 Metoder og erfaring Læring på jobbet KL og KTO Variation i jobbet 1 Metoder og erfaring Læring på jobbet KL og KTO, juni 2002 2 TEMA 2 Læring på jobbet Metoder og erfaring 1. udgave,

Læs mere

Det føles som at save den gren over, man sidder på/2 Har du en plan B/4 Tillidsmandsvalg/6 Støj på hjernen/10 100 procent dedikation/12

Det føles som at save den gren over, man sidder på/2 Har du en plan B/4 Tillidsmandsvalg/6 Støj på hjernen/10 100 procent dedikation/12 Medlemsblad for DANSKE KREDS / en virksomhedskreds i finansforbundet / september 2013 Det føles som at save den gren over, man sidder på/2 Har du en plan B/4 Tillidsmandsvalg/6 Støj på hjernen/10 100 procent

Læs mere

En kur mod sygefravær?

En kur mod sygefravær? En kur mod sygefravær? Helhedsorienterede indsatser for et lavere sygefravær Erfaringer fra fire udvalgte kommuner Indhold Forord... 3 En kur mod sygefravær?... 4 De fire udvalgte kommuner... 10 Fundamentet

Læs mere

Til tekniske serviceledere på skoleområdet: Pas på dig selv. 10 udfordringer i dit psykiske arbejdsmiljø og hvordan du tackler dem

Til tekniske serviceledere på skoleområdet: Pas på dig selv. 10 udfordringer i dit psykiske arbejdsmiljø og hvordan du tackler dem Til tekniske serviceledere på skoleområdet: F O A f a g o g a r b e j d e Pas på dig selv 10 udfordringer i dit psykiske arbejdsmiljø og hvordan du tackler dem Til tekniske serviceledere på skoleområdet

Læs mere

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde Hvorfor ville I gerne være lærer? Det startede med min egen, da jeg ville være lærer. Jeg kom nok fra en familie der ikke var så struktureret, så havde jeg en lærer, som var meget god til at holde den

Læs mere

Det handler om velstand og velfærd //

Det handler om velstand og velfærd // Det handler om velstand og velfærd // Forord // Danmark har et produktivitetsproblem. I de senere år er produktionen pr. arbejdstime steget meget langsommere, end vi tidligere var vant til. Den er også

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

Omsorgsfabrikkerne. Nick fik sin ret til sidst. Hvad har Kalundborg egentlig gang i? På besøg i Katrinehaven nyt botilbud for 60 personer i Viborg

Omsorgsfabrikkerne. Nick fik sin ret til sidst. Hvad har Kalundborg egentlig gang i? På besøg i Katrinehaven nyt botilbud for 60 personer i Viborg ISSN: 1903-7937 Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 4. juli 2013 62. årgang bladet Nick fik sin ret til sidst Pensionssager kan trække urimeligt ud Hvad har Kalundborg egentlig gang i? Kommunen med de

Læs mere

Socialt ansvar der betaler sig

Socialt ansvar der betaler sig Socialt ansvar der betaler sig Obtec A/S: Historien om Sydfyns første sideproduktion med job på særlige vilkår SJOV & ALVOR OBTEC SOM MODEL FOR VIRKSOMHEDERNES SOCIALE ANSVAR Projektet Obtec som model

Læs mere

Kom videre med social kapital

Kom videre med social kapital Kom videre med social kapital Udfordringer, erfaringer og praktiske redskaber Indhold Forord... 3 Ledelse med social kapital... 4 UDFORDRING 1: Stil skarpt på kerneopgaven... 6 Case fra Danske Bank: Fælles

Læs mere

De skjulte velfærdsreserver Viden og visioner om offentlig ledelse med social kapital

De skjulte velfærdsreserver Viden og visioner om offentlig ledelse med social kapital De skjulte velfærdsreserver Viden og visioner om offentlig ledelse med social kapital De skjulte velfærdsreserver Viden og visioner om offentlig ledelse med social kapital Væksthus for Ledelse Januar 2011

Læs mere

#46 December 2013. Godt nytår. TeamOnline.dk. Indikator 2.0: Skab bedre liv gennem målbar udvikling

#46 December 2013. Godt nytår. TeamOnline.dk. Indikator 2.0: Skab bedre liv gennem målbar udvikling #46 December 2013 Indikator 2.0: Skab bedre liv gennem målbar udvikling 12 10 Beboerøkonomi på Kellersvej 10: Smart regneark bliver til nyt modul Marielund: Musik, piller og Bosted System! 18 Autisme Center

Læs mere

SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER OM SAMARBEJDET MED JOB- OG UDVIKLINGSCENTER CASTBERGGÅRD

SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER OM SAMARBEJDET MED JOB- OG UDVIKLINGSCENTER CASTBERGGÅRD SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER OM SAMARBEJDET MED JOB- OG UDVIKLINGSCENTER CASTBERGGÅRD SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER OM SAMARBEJDET MED JOB- OG UDVIKLINGSCENTER CASTBERGGÅRD KOLOFON SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER

Læs mere

ISS. Jeg er stolt over at levere kvalitet Grundfos har høje krav til udendørsarealerne Belinda Turner sørger for, at de bliver opfyldt RUNDT OM

ISS. Jeg er stolt over at levere kvalitet Grundfos har høje krav til udendørsarealerne Belinda Turner sørger for, at de bliver opfyldt RUNDT OM RUNDT OM ISS ISS FACILITY SERVICES NO. 2 2013 Alle kan gøre en forskel Mener ISS HR-direktør mød ham inde i bladet Side 12 Godt arbejdsmiljø sikrer smiley ISS har endnu en gang fået Arbejdstilsynets grønne

Læs mere

NYE REJSE. Genvej til et bedre sundhedsvæsen

NYE REJSE. Genvej til et bedre sundhedsvæsen PATIENTERNES NYE REJSE Genvej til et bedre sundhedsvæsen PATIENTERNES NYE REJSE Genvej til et bedre sundhedsvæsen Patienternes nye rejse Genvej til et bedre sundhedsvæsen Copyright 2014 Mandag Morgen Innovation

Læs mere

Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / Juni 2013

Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / Juni 2013 Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / Juni 2013 Hun er i konstant udvikling/2 Visionen holder/4 Ny varedeklaration på dit job/6 God debat om nye krav til overenskomsten/7

Læs mere

Ledelse over grænser Erfaringer med tværsektoriel ledelse i sundhedsvæsenet

Ledelse over grænser Erfaringer med tværsektoriel ledelse i sundhedsvæsenet Ledelse over grænser Erfaringer med tværsektoriel ledelse i sundhedsvæsenet INDHOLD Forord 3 En vanskelig rejse 4 Erfaringer fra fire samarbejder 7 Når samarbejdet lykkes 8 Samarbejdets syv plager 14 Chefopgaver

Læs mere

gode råd fra forskerne Lær ledelse af roskilde festival Husk ros og humor

gode råd fra forskerne Lær ledelse af roskilde festival Husk ros og humor gode råd fra forskerne Lær ledelse af Roskilde Festival Ny undersøgelse: Frivillige kræver noget særligt Frivilligledere: Husk ros og humor Ledelseskonsulent: Glem ikke de fastansatte Ledelse af frivillige

Læs mere

Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet

Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet Hvad er brugerinddragelse i sundhedsvæsenet? VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet

Læs mere

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Version 06 Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Sæt tillid på dagsordenen - vær med til at gøre din arbejdsplads mere tillidsfuld Indhold Indhold... 2 Du vil komme til at høre om tillid...

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes EVALUERINGSRAPPORT Historien om en succes En indsats der rykker Denne rapport fortæller historien om en succes Vester Voldgade 17 1552 København V Tlf. 33 63 10 00 www.kab-bolig.dk Det er historien om

Læs mere

Best. Practice. Få mere ud af dine konsulenter. KMD sætter eksterne ressourcer i system. Konsulentindkøb uden omveje. Kun plads til de bedste SDC

Best. Practice. Få mere ud af dine konsulenter. KMD sætter eksterne ressourcer i system. Konsulentindkøb uden omveje. Kun plads til de bedste SDC Best ProData Consult-magasin om IT, projekter og menneskene bag. Nr. 1, 2012 Practice KMD sætter eksterne ressourcer i system SDC Konsulentindkøb uden omveje Saxo Bank Kun plads til de bedste Kim Bendixen,

Læs mere

Next practice. netværksorienteret udvikling

Next practice. netværksorienteret udvikling Next practice i UU-vejledningen netværksorienteret udvikling Indhold Forord 3 Indledning 5 Metode og datagrundlag 6 Anbefalinger 8 Vejledning for alle? 10 Relationerne til de unge er vigtige 14 Samarbejde

Læs mere

Drop-in SYGEPLEJERSKEN. har slået hul på ventelisten. Tillid til ledelsen vigtigere end indflydelse 5. Med på job: En mere personlig stuegang 18

Drop-in SYGEPLEJERSKEN. har slået hul på ventelisten. Tillid til ledelsen vigtigere end indflydelse 5. Med på job: En mere personlig stuegang 18 Tillid til ledelsen vigtigere end indflydelse 5 Med på job: En mere personlig stuegang 18 Akutte patienter oplever flere smerter 36 Dansk sygeplejerske i Afghanistan 40 SYGEPLEJERSKEN 11. a u g u s t 2

Læs mere

Et debatoplæg om velfærd og frivillige Marts 2011 Mandag Morgen og Ældre Sagen

Et debatoplæg om velfærd og frivillige Marts 2011 Mandag Morgen og Ældre Sagen EL AIR? Et debatoplæg om velfærd og frivillige Marts 2011 Mandag Morgen og Ældre Sagen Forord Velfærd er vel fair for frivillige? Har velfærdssamfundet brug for redningsmænd? Har redningsmændene brug for

Læs mere