DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET"

Transkript

1 DIMITTENDUNDERSØGELSE 2016 DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Rapport for KANDIDATUDDANNELSEN I SOCIALT ARBEJDE AALBORG UNIVERSITET AALBORG UDARBEJDET AF

2 Baggrund og formål Som et led i den kontinuerlige kvalitetssikring og udvikling af Aalborg Universitets (AAU) uddannelser, udarbejdes der én gang årligt dimittendundersøgelser for de uddannelser, som står overfor selvevaluering det følgende år. AAU s kvalitetssikringspolitik foreskriver, at alle uddannelser indenfor en treårig periode skal have gennemført dimittendundersøgelsen. Opdeling på campus og uddannelsesniveau Dimittendundersøgelsen opdeles efter campus; AAU Aalborg, AAU København og AAU Esbjerg og udarbejdes på uddannelsesniveau. Der skelnes således mellem bacheloruddannelse, professionsbacheloruddannelse, kandidatuddannelse og masteruddannelse (inkl. HD). For bacheloruddannelserne gælder det, at det udelukkende er bachelordimittender, der har taget en bacheloruddannelse på AAU og ikke læser videre på en kandidatuddannelse på AAU eller et andet universitet, som indgår i rapporterne. Det vil sige, at besvarelserne i rapporterne for bacheloruddannelserne udelukkende udgøres af bachelordimittender, som ikke længere er i uddannelsessystemet 1. Besvarelserne i rapporterne for professionsbachelor-uddannelserne udgøres af professionsbachelorer, som har færdiggjort deres uddannelse på AAU. Besvarelserne for kandidatuddannelserne udgøres af kandidatdimittender, som har taget deres kandidatuddannelse på AAU, og besvarelserne for masteruddannelserne udgøres af masterdimittender, som har fuldført deres masteruddannelse på AAU. Dimittendundersøgelsen 2016 Dimittendundersøgelsen 2016 er udarbejdet og gennemført af Karrierecentret, AAU, i samarbejde med AAU s fire fakulteter. I 2016 er dimittendundersøgelsen gennemført på 79 uddannelser. Denne rapport er udarbejdet af Karrierecentret, AAU, og indeholder resultater for Kandidatuddannelsen i Socialt arbejde AAU Aalborg. Formålet med rapporten er at give den enkelte uddannelses ledelse et indblik i konkrete resultater, der kan være nyttige for dem ift. videreudvikling/justering af uddannelsen. Det gælder f.eks. dimittendernes vurdering af uddannelsens kvalitet og relevans i forhold til arbejdsmarkedets krav og forventninger, dimittendernes søgemønstre efter endt uddannelse og deres nuværende beskæftigelse. Samtlige uddannelser på Det Samfundsvidenskabelige Fakultet får lignende rapporter inden for en treårig periode, hvorefter der udformes en samlet fakultetsrapport. Den næste samlede fakultetsrapport udformes i efteråret Datagrundlag for Dimittendundersøgelsen 2016 Dimittendundersøgelserne for alle AAU s ordinære uddannelser er udført som en spørgeskemaundersøgelse, og i 2016 blev den udsendt til 2676 dimittender, som afsluttede deres uddannelse i årene , altså 2, 3 og 4 år gamle dimittender. I alt besvarede 1491 dimittender spørgeskemaet, hvilket giver en samlet svarprocent på % (1447 stk.) gennemførte hele spørgeskemaet og 2 % (44 stk.) besvarede kun delvist. Datagrundlag for Kandidatuddannelsen i Socialt arbejde Specifikt for Kandidatuddannelsen i socialt arbejde dimitterede der i perioden kandidater, hvoraf 87 har haft mulighed for at deltage i dimittendundersøgelsen ud af disse 87 kandidater valgte at deltage i undersøgelsen, hvilket giver en svarprocent på 53. Grundlaget for rapportens resultater stammer udelukkende fra data indhentet gennem spørgeskemaundersøgelsen. På grund af manglende kontaktoplysninger på nogle udenlandske dimittender har disse ikke kunnet deltage i undersøgelsen, hvorfor de desværre ikke er repræsenteret i datamaterialet. 1 Bachelorer, som har holdt pause undervejs i deres uddannelse kan imidlertid optræde som respondenter, som nu har taget en kandidatgrad på AAU. Disse dimittender indgår i rapporten for kandidatuddannelserne og ikke i rapporterne for bacheloruddannelserne. Side 1

3 Definitioner Diagrammerne viser procentvise fordelinger på afgivne gyldige svar (N/n), dvs. ekskl. Ved ikke -svar og ubesvarede. Ved nogle af spørgsmålene har dimittenderne haft mulighed for at afkrydse flere kategorier/parametre, hvorfor værdierne i disse diagrammer ikke giver 100 %. Kontakt Ved yderligere forespørgsler bedes I rette henvendelse til nedenstående: Bettina Spleth Bazuin Projektleder for Surveyenheden Tlf Vivi Fog Wogensen Projektmedarbejder i Surveyenheden Tlf Side 2

4 INDHOLD 1 VEJEN TIL FØRSTE JOB FRA DIMISSION TIL FØRSTE JOB OVERVEJELSER OM JOBMULIGHEDER M.M JOBSØGNING STUDIEJOBBETS, PRAKTIKFORLØBETS OG PROJEKTSAMARBEJDETS BETYDNING NUVÆRENDE JOBSITUATION FØRSTE JOB NUVÆRENDE JOB JOBBETS RAMMER JOBBETS INDHOLD VURDERING AF UDDANNELSENS KVALITET OG ANVENDELIGHED UDDANNELSENS ANVENDELIGHED TILEGNEDE OG EFTERSPURGTE KOMPETENCER OPLYSNINGER OM IVÆRKSÆTTERE/SELVSTÆNDIGE OPLYSNINGER OM FULDTIDSUDDANNELSE LEDIGHED DATAGRUNDLAG Side 3

5 1 VEJEN TIL FØRSTE JOB FRA DIMISSION TIL FØRSTE JOB 1.1 OVERVEJELSER OM JOBMULIGHEDER M.M Hvornår og i hvilken grad gjorde du dig overvejelser om, hvilket job din uddannelse skulle føre til? Før uddannelsens start (N=45) Hvornår og i hvilken grad gjorde du dig overvejelser om, hvilket job din uddannelse skulle føre til? Undervejs i uddannelsen (N=45) Hvornår og i hvilken grad gjorde du dig overvejelser om, hvilket job din uddannelse skulle føre til? Umiddelbart før jeg dimitterede (N=45) Side 4

6 1.1.4 Hvornår og i hvilken grad gjorde du dig overvejelser om, hvilket job din uddannelse skulle føre til? Umiddelbart efter jeg dimitterede (N=45) Hvordan vurderer du universitetets information om erhvervs- og karrieremuligheder? Universitetets fælles informationsmateriale (N=45) Hvordan vurderer du universitetets information om erhvervs- og karrieremuligheder? Universitetets centrale studievejledning (N=45) Hvordan vurderer du universitetets information om erhvervs- og karrieremuligheder? Karrierecentret (N=45) Side 5

7 1.1.8 Hvordan vurderer du universitetets information om erhvervs- og karrieremuligheder? Uddannelsens eget informationsmateriale (N=45) Hvordan vurderer du universitetets information om erhvervs- og karrieremuligheder? Uddannelsens egne studievejledninger (N=45) Hvordan vurderer du universitetets information om erhvervs- og karrieremuligheder? Information via undervisere (N=45) Hvordan vurderer du universitetets information om erhvervs- og karrieremuligheder? Information via Netværkscenteret/AAU-innovation/SEA (N=45) Side 6

8 Hvordan vurderer du universitetets information om erhvervs- og karrieremuligheder? Karrieredage på uddannelserne (N=45) Side 7

9 1.2 JOBSØGNING Hvornår påbegyndte du din aktive jobsøgning? (N=45) Hvor lang tid gik der fra dimission, til du fik dit første job? (N=43) Side 8

10 1.2.3 Hvornår påbegyndte du din aktive jobsøgning? Krydset med: Hvor lang tid gik der fra dimission, til du fik dit første job? Jeg fik job, før jeg var færdig med uddannelsen 0-3 måneder 4-6 måneder 7-9 måneder måneder måneder Over 2 år I alt Inden påbegyndelsen af speciale/hovedopgave/ba -projekt Inden afleveringen af speciale/hovedopgave/ba -projekt Efter bestået afsluttende speciale/hovedopgave/ba -projekt 0,0% 6,7% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% - 2,3% 50,0% 53,3% 50,0% 16,7% 0,0% 66,7% - 46,5% 7,1% 40,0% 50,0% 83,3% 100,0% 33,3% - 37,2% Jeg har ikke søgt job 42,9% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% - 14,0% I alt Side 9

11 1.2.4 Hvad var efter din mening afgørende for, at du fik dit første job (herunder job med løntilskud)? (N=43) Hvad var efter din mening afgørende for, at du fik dit første job (herunder job med løntilskud)? Andet: En initiativrig og opsøgende jobkonsulent At jeg var villig til at flytte til/søge job i en mindre "attraktivt" del af Danmark Jeg havde en professionsbachelor inden Især min grunduddannelse (som sygeplejerske, var afgørende). Jeg havde job gennem hele uddannelsesforløbet Jeg havde den rette professionsbachelor Side 10

12 1. job ansat alene pba af netværk Jeg havde den rette uddannelse Jeg blev ansat under uddannelsen Jeg var ansat på stedet under min uddannelse i en socialrådgiverfunktion. Jeg blev peget på ift. en ledig projektstilling der opstod, fordi de kendte mig og fordi stillingen matchede mine kompetencer fra kandidatuddannelsen, samt mit kendskab til organisationen. Jeg var ansat da jeg startede på uddannelsen Hvor stor betydning har følgende forhold, når du beslutter/besluttede om du vil søge en bestemt stilling eller ej? - Jobbets geografiske placering: (N=45) Hvor stor betydning har følgende forhold, når du beslutter/besluttede om du vil søge en bestemt stilling eller ej? - Jobbets fagområde (f.eks. sundhed, miljø): (N=45) Side 11

13 1.2.8 Hvor stor betydning har følgende forhold, når du beslutter/besluttede om du vil søge en bestemt stilling eller ej? - Hvilken sektor jobbet er tilknyttet (f.eks. kommune, stat, den private sektor): (N=45) Hvor stor betydning har følgende forhold, når du beslutter/besluttede om du vil søge en bestemt stilling eller ej? - Karrieremulighederne i jobbet: (N=45) Hvor stor betydning har følgende forhold, når du beslutter/besluttede om du vil søge en bestemt stilling eller ej? - Mulighederne for at kunne forfremmes/stige i stillingshierarkiet inden for en overskuelig tidshorisont: (N=45) Side 12

14 Hvor stor betydning har følgende forhold, når du beslutter/besluttede om du vil søge en bestemt stilling eller ej? - Gode muligheder for at forene arbejde og familie-/fritidsliv: (N=45) Hvor stor betydning har følgende forhold, når du beslutter/besluttede om du vil søge en bestemt stilling eller ej? Lønniveauet: (N=45) Hvad har størst betydning i forhold til jobbets fagområde når du søger/da du søgte arbejde? (N=45) Side 13

15 Hvor lang tid bruger du/er du villig til at bruge på transport dagligt (tur/retur) for at komme på arbejde? (N=45) Er du flyttet til en anden kommune eller landsdel i forbindelse med studiets afslutning, jobsøgning mv.? (N=45) Er/var du villig til at flytte for at få arbejde? (N=35) Side 14

16 Hvilke udfordringer oplever du/har du oplevet i forbindelse med din jobsøgning? (Sæt gerne flere krydser) (N=45) Side 15

17 2 STUDIEJOBBETS, PRAKTIKFORLØBETS OG PROJEKT- SAMARBEJDETS BETYDNING Har du haft studiejob sideløbende med din uddannelse? (N=45) Hvor mange timer om ugen har du i gennemsnit haft studiejob i undervisningsperioden? (N=35) Vurderer du, at dit studiejob har forlænget dit studium? Fordelt efter type af studiejob. (N=35) Side 16

18 2.1.4 Har du været i praktik i en virksomhed/organisation i løbet af din uddannelse? (N=45) Har du lavet projekt i samarbejde med en virksomhed/organisation i løbet af din uddannelse? (N=45) Har du efterfølgende fået arbejde i den virksomhed/organisation, hvor du havde studiejob? (N=35) Har du efterfølgende fået arbejde i den virksomhed/organisation, hvor du var i praktik? (N=26) Har du efterfølgende fået arbejde i den virksomhed/organisation, som du samarbejdede med? (N=28) Side 17

19 2.1.9 Har du været på et udlandsophold i løbet af din uddannelse? (N=45) Hvor lang tid gik der fra dimission, til du fik dit første job? Fordelt efter studieaktiviteter Studiejob Praktik Projektsamarbejde Side 18

20 Udlandsophold Side 19

21 3 NUVÆRENDE JOBSITUATION Hvad er din nuværende jobsituation? (N=46) Side 20

22 4 FØRSTE JOB Har du efter endt uddannelse haft andre job end dit nuværende? (N=40) Har du forud for dit nuværende job været iværksætter/selvstændig på fuldtid? (N=18) Hvad er årsagen til, at du stoppede som fultidsiværksætter/-selvstændig? (N=1) Hvad er årsagen til, at du stoppede som fultidsiværksætter/-selvstændig? Andet: Jeg blev tilbudt et job jeg ikke kunne sige nej til Side 21

23 4.1.5 Hvor søgte du job? (N=22) I hvilken region lå din første arbejdsplads? (N=22) Side 22

24 4.1.7 Hvor søgte og hvor fik du dit første job? Søgte job; Socialt arbejde (N=21) Fik job; Socialt arbejde (N=22) Region Midtjylland 23% 45% Region Nordjylland 27% 36% Region Hovedstaden 23% 36% Region Syddanmark 27% 32% Region Sjælland 9% Norden (ekskl. Danmark, men inkl. Færøerne og Grønland) 5% Øvrige udland Europa (ekskl. Norden) 0% 10% 20% 30% 40% 50% Side 23

25 5 NUVÆRENDE JOB 5.1 JOBBETS RAMMER Hvor søgte du job, før du fik dit nuværende job? (N=40) I hvilken region ligger din arbejdsplads? (N=40) Side 24

26 5.1.3 Hvor søgte og hvor fik du dit nuværende job? Søgte job; Socialt arbejde (N=35) Fik job; Socialt arbejde (N=40) Region Midtjylland 28% 60% Region Nordjylland 38% 43% Region Hovedstaden 13% 30% Region Syddanmark 13% 25% Region Sjælland 5% 15% Norden (ekskl. Danmark, men inkl. Færøerne og Grønland) 3% 5% Europa (ekskl. Norden) Øvrige udland 0% 20% 40% 60% Side 25

27 5.1.4 Hvad er ansættelsesforholdet i dit nuværende job? (Hvis du har mere end et job samtidig, bedes du besvare ud fra det job, du mener, er mest relevant i forhold til din uddannelse) (N=40) Hvad er ansættelsesforholdet i dit nuværende job? (Hvis du har mere end et job samtidig, bedes du besvare ud fra det job, du mener, er mest relevant i forhold til din uddannelse) Andet: Timelærer (ansat på en masse "små" kontrakter) Hvor mange ansatte er der i den virksomhed, institution eller organisation, du er ansat i? (N=40) Hvad er din ugentlige arbejdstid i dit nuværende job? (N=40) Side 26

28 5.1.8 Inden for hvilken sektor er din nuværende arbejdsplads? (N=40) Side 27

29 5.1.9 Hvilken type virksomhed arbejder du i (Privatansatte)? (N=5) Side 28

30 Hvilken type virksomhed arbejder du i (Privatansatte)? Andet: Socialpædagogisk opholdssted Socialt arbejde Hvilket område arbejder du primært inden for? (Statsansatte) (N=14) Hvilket område arbejder du primært inden for? (Statsansatte) Andet: Uddannelsesvejledning Side 29

31 Hvilket område arbejder du primært inden for? (Ansatte i Kommune) (N=15) Hvilket område arbejder du primært inden for? (Ansatte i Kommune) Andet: Frivillighed Kvalitetssektion i Sundhed og omsorgs Side 30

32 Hvilket område arbejder du primært inden for? (Ansatte i Region) (N=2) Hvilket område arbejder du primært inden for? (Ansatte i Region) Andet: Forskning og evaluering Side 31

33 5.2 JOBBETS INDHOLD Hvilke jobfunktioner bruger du primært din arbejdstid på? (N=40) Side 32

34 5.2.2 Hvilke jobfunktioner bruger du primært din arbejdstid på? Andet: Procesfacilitering Mentor, virksomhedskonsulent, tværfaglig samarbejde, udarbejdelse af rehabiliteringsplaner pædagogisk arbejde Side 33

35 5.2.3 Hvilke jobfunktioner bruger du primært din arbejdstid på? Fordelt efter sektor Offentlig (Ansatte i Stat, region og kommune) Side 34

36 Privatansatte og interesseorganisation Side 35

37 5.2.4 Hvad er din nuværende stillingsbetegnelse? Adjunkt Adjunkt Adjunkt Adjunkt Adjunkt lektor næste år. Afdelingsleder Analysemedarbejder Centerchef i headspace Aalborg Daglig leder / Projektleder Ekstern lektor Ekstern underviser/vejleder/eksaminator/censor Ergoterapeut Faglig koordinator Fuldmægtig Jobcoach Konstitueret centerleder Konsulent Koordinator Projektleder Projektmedarbejder Pædagog/lærer Rådgiver Rådgiver og projektleder Sagsbehandler Socialfaglig konsulent Socialrådgiver Socialrådgiver Uddannelsesvejleder Udviklingskonsulen Udviklingskonsulent Udviklingskonsulent Udviklingskonsulent Udviklingskonsulent Udviklingssygeplejerske Underviser Underviser og Vejleder Undervisningsassistent Ungdomskonsulent Ungerådgiver/koordinator Virksomhedskonsulent - Jobcenterrådgiver - Jobstøttementor Side 36

38 5.2.5 I hvilken virksomhed/organisation er du ansat? Barnets Blå Hus, Blå Kors Billund Kommune Center for selvstændige boformer Dansk Flygtningehjælp, Lærdansk Herning Favrskov Kommune FOA Fonden Hugin & Munin Frivilligcenter Slagelse Handicap- og Psykiatricenter headspace/det Sociale Netværk Helse og velferd i Skien kommune, Norge Herning Kommune Ikast-Brande Kommune Jobcenter Jobcenter Frederikshavn Jobcenter Integration Kræftens Bekæmpelse PHMetropol Politiet Region Nordjylland, psykiatri Socialafdelingen, Holstebro Kommune Socialrådgiveruddannelsen i Holstebro / VIA UC Socialstyrelsen Sosu Nord Specialområde autisme, Region Midt Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Sundhed og Omsorg - Aarhus Kommune Thisted Kommune UC SYD UCN (sygeplejerskeuddannelsen) University College Sjælland, socialrådgiveruddannelsen VIA University College VUC&hf Nordjylland, Jammerbugt Aalborg Kommune Aarhus Kommune AAU AAU Side 37

39 5.2.6 Ligger dit nuværende job inden for akademisk overenskomst/akademisk stillingskategori? (N=40) Hvordan er den faglige sammenhæng mellem din uddannelse og dit nuværende job? (N=40) Jobbet ligger også i forlængelse af (N=38) Side 38

40 6 VURDERING AF UDDANNELSENS KVALITET OG AN- VENDELIGHED 6.1 UDDANNELSENS ANVENDELIGHED I hvilken grad har din uddannelse rustet dig til dit arbejdsliv? (N=45) Side 39

41 6.2 TILEGNEDE OG EFTERSPURGTE KOMPETENCER Hvilke af disse kompetencer har du tilegnet dig gennem dit studium? (N=45) Side 40

42 6.2.2 Beskriv med dine egne ord de tre vigtigste og mest anvendelige kompetencer, som du har med dig fra dit studium. Analytisk og metodisk tilgang Skriftlig formidling Fokus på emnet Teori forståelse, samfunds forståelse og analytiske kompetencer At arbejde projekt- og problemorienteret At indsamle og bearbejde data/viden/lovstof Skriftlighed og mundtlig formidling Analyse, selvstændighed og kritisk refleksion At arbejde projektorienteret At samarbejde At analysere en problemstilling ud fra forskellige perspektiver De vigtigste kompetencer jeg har fra min uddannelse og den viden jeg bruger i mit arbejde hver dag, har jeg primært fra min bachelor, og ikke fra min kandidat. De kompetencer jeg bruger mest i mit arbejde i dag er - Kvalitativ metode - Kvantitativ metode - Databehandling i SPSS - Rapport skrivning - Evaluerings metoder (dette har jeg dog også haft noget om på min kandidat.) Øget nuanceret forståelse for socialt arbejdes kompleksitet Stor erfaring med at lave undersøgelser Forståelse af sammenhængen, udfordringerne og kompleksiteten mellem forskellige opfattelser af hvad der er "viden" -analyse - evaluering -dokumentation Analytisk kompetence. Viden om sociale problemer. Viden om vidensproduktion. Evnen til refleksion og til at anvende det i en teoretisk og praktisk ramme Dybdegående forståelse for analyse God kobling mellem teori og praksis Socialfagligt domæne kendskab Metodiske kompetencer Teoretisk og analytisk kompetence At gennemskue problemstillinger, at arbejde selvstændigt, at være analytisk. Side 41

43 Tværfaglighed Analytiske kompetencer Teoretisk faglighed Analytiske evner. Styrket kompetence i at identificere sammenhænge og barrier for eks. faglig udvikling og tværfagligt samarbejde. Formidlingsmæssige kompetencer. Beskrive, analysere, vurdere analyse perspektivering problemløsende At analysere på et akademisk niveau. At omsætte teori i praksis. Faglig indsigt i det sociale arbejde. Formidling (skriftlig og mundtlig), at arbejde i gruppe, samfundsforståelse og -analyse. 1. Struktur/overblik over store mængder data/materiale. 2. At planlægge, gennemføre og følge op på projekter. 3. At reflektere samt udfordre mig selv og andre. Videnskabsteoretisk forståelse Akademisk analyse Viden om undersøgelser og evaluering Min evner inden for analyse og organisationsforståelse. Abstrakt tænkning Evnen til at samarbejde i grupper Viden om social teori Teoretisk viden indenfor sociologi, psykologi mm. anvende fagligt funderet og neutralt sprog juridisk kunnen Større viden indenfor mit felt Kompetencen til at kunne se en problemstilling fra flere vinkler og dermed gå til den med mindre forforståelser - derigennem vise mere empati i mit arbejde Fordybelse i et emne og formidling heraf. Analyse Sætte mig ind i nye områder/emner Mundtlig formidling Side 42

44 Akademiske kompetencer som fx analytiske færdigheder, systematik og refleksions kompetencer. Analysere Perspektivere Skriftlig formidling på akademisk niveau Analytiske kompetencer, projektorienteret arbejde, teoretisk viden Evnen til at arbejde struktureret, analytisk og metodekendskab 1) At formidle svært stof i et klart sprog 2) Et analytisk blik 3) Et kendskab til forskellige fagområder/ temaer 1) Anvende forskellige metoder til at forstå, analysere og forsøge at afhjælpe sociale problemer 3) Har udviklet mine skriftlige kompetencer 4) Har udviklet mine akademiske kompetencer, ift. at se sociale problemstillinger ud fra en mere analytisk vinkel, hvilket kvalificerer mig til andre og bedre stillinger, fx konsulent, udviklingsmedarbejder o.lign. Metode, generel analyse, samarbejde Teoretisk indsigt Evnen til at analysere ud fra fakta Hive almene problemer op i fugleperspektiv Metodiske kompetencer Analytiske kompetencer Kritisk tænkning 1. At kunne se den akademiske side af socialt arbejde - herunder kunne sondre mellem teori og praksis og igen, at kunne smelte de to ting sammen. 2. At kunne se problemer fra flere aspekter - alt afhængig af hvilke briller man har på og at kunne analysere generelt. 3. At kunne tilegne sig redskaber, man kan anvende i praksis - herunder i samarbejde dels med borgere, samarbejdspartnere og andre fagfolk. Tilegne mig viden og analysere Essen af teksten Læser lange tekster under tidspres Evnen til at analysere Bredere forståelse for samfundets systemer og dets struktur Bredt kendskab til forskellige problematikker i samfundet Side 43

45 Gode analytiske evner Stærke evner til at reflektere og sætte tingene i perspektiv. Teoretisk viden Udviklingsarbejde, nyeste viden og analytiske redskaber Teoretisk viden, evnen til at arbejde selvstændigt og i gruppe, bred faglig viden inden for området. Kompetancer indenfor kvalitetudvikling, projektarbejde, og metoder. 1) Relevante viden ift. socialt arbejde teoretisk og metodisk. 2) Brug af eksisterende forskning 3) Kritisk tænkning/perspektiver Side 44

46 6.2.3 Hvilke af disse kompetencer har du i nogen/høj grad oplevet er blevet efterspurgt på arbejdsmarkedet? (N=45) Side 45

47 6.2.4 Hvilke fremmedsprog, har du oplevet, er blevet efterspurgt på arbejdsmarkedet? (N=1) Har fremmedsprog, eksempelvis krav om engelskkundskaber, haft en afgørende betydning i forhold til hvilke job, du søger/har søgt? (N=45) Side 46

48 6.2.6 Kompetencer, der er tilegnet og efterspurgt i nogen/høj grad Efterspurgte; Socialt arbejde (N=45) Tilegnede; Socialt arbejde (N=45) Evnen til at formidle skriftligt Evnen til at arbejde selvstændigt Evnen til at formidle mundtligt Relevant praktisk viden inden for mit fagområde Evnen til at arbejde struktureret og overholde deadlines Evnen til at analysere Relevante metodiske færdigheder inden for mit fagområde Evnen til at arbejde tværfagligt Evnen til at samarbejde på tværs af faggrupper Evnen til arbejde projektorienteret Evnen til at tilegne mig ny viden Evnen til at arbejde problemløsende Relevant teoretisk viden inden for mit fagområde Relevant viden om projektledelse At kunne arbejde kreativt og innovativt IT-færdigheder Generel forretningsforståelse Generel kulturforståelse Fremmedsprogsfærdigheder 82% 91% 76% 91% 76% 76% 76% 49% 71% 91% 67% 98% 56% 91% 53% 58% 51% 58% 49% 82% 44% 96% 42% 83% 40% 93% 33% 24% 31% 49% 22% 20% 13% 9% 13% 56% 2% 27% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Side 47

49 6.2.7 Kompetencegabet (forskel mellem andel af i nogen/høj grad tilegnede og efterspurgte kompetencer) Socialt arbejde Relevant teoretisk viden inden for mit fagområde Evnen til at tilegne mig ny viden 53% 52% Generel kulturforståelse Evnen til at arbejde problemløsende Relevante metodiske færdigheder inden for mit fagområde Evnen til arbejde projektorienteret Evnen til at analysere Fremmedsprogsfærdigheder Evnen til at arbejde struktureret og overholde deadlines At kunne arbejde kreativt og innovativt Evnen til at arbejde selvstændigt 43% 41% 35% 33% 31% 25% 20% 18% 15% Evnen til at formidle skriftligt Evnen til at samarbejde på tværs af faggrupper Evnen til at arbejde tværfagligt Evnen til at formidle mundtligt 9% 7% 5% 0% IT-færdigheder Generel forretningsforståelse Relevant viden om projektledelse -4% -9% -2% Relevant praktisk viden inden for mit fagområde -27% -30% -20% -10% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Side 48

50 6.2.8 Angiv venligst hvilke 5 parametre, du mener, kunne have rustet dig bedre til at imødekomme de krav, der stilles på arbejdsmarkedet? (N=45) Side 49

51 6.2.9 Angiv venligst hvilke 5 parametre, du mener, kunne have rustet dig bedre til at imødekomme de krav, der stilles på arbejdsmarkedet? Andet: Mere fokus på kvantitativ metode - knap så meget gentagelse fra Socialrådgiveruddannelsen på modul 1 ved brug af fx Hutchinson og Oltedal Kvantitativ metode Mere kvantitativ metode Kompetencer inden for kvantitativ metode øget grundforståelse af akademiske færdigheder Har du yderligere kommentarer til, hvordan uddannelsen bedre kunne have rustet dig til at imødekomme de krav, der stilles på arbejdsmarkedet? Undervisning i projektledelse og projektstyrring ville være ideelt og en god kompetence at have med fra uddannelsen Jeg er yderst tilfreds med min kandidat uddannelse, den har op kvalificeret mig i tilstrækkelig grad og givet mig faglige og personlige kompetencer, redskaber og viden, som jeg har stor nytte af... og forhåbentlig også min omverden! Mulighed for kvantitativ kursus. Et fuldt kursus i SPSS eller lignende. Det er generelt praksiserfaring de efterspørger, så jeg manglede at studiet havde en tættere knytning til de offentlige instanser og private virksomheder, som er de mest oplagte arbejdspladser. Vi ville på den måde også selv være stærkere på, hvad vi selv kan bidrage med i praksis, hvad er det, vi kan, hvad er det, vi skal føre os frem på, hvad kan vi, som ikke andre kan - det mangler jeg. En klar profil, som siger, hvad jeg kan bidrage med, hvorfor jeg er et aktiv! Jeg har taget et par kurser på min arbejdsplads for at kunne lære at skrive almindeligt igen - de akademiske uddannelser lægger vægt på en sproglig formidling, der ikke passer til det kommunale arbejde, når det kommer til sagsfremstillinger til politikere, forskellige skriv til eksterne samarbejdspartnere osv. Der mangler undervisning i ledelse og projektledelse (også fx teorier omkring forandringsledelse), da lederstillinger og projektlederstillinger ellers er oplagte for en cand.soc'er. Derudover mangler der undervisning i konkrete it-redskaber til at behandle data. Endelig kunne jeg godt have brugt, at underviserne havde gjort os opmærksomme på, at det er en fordel at arbejde med både kvalitativ og kvantitativ metode på uddannelsen, da mange vælger kvalitativ, mens de kompetencer der er brug for på arbejdsmarkedet, ofte er kompetencer indenfor kvantitativ metode. Bedre forståelse for, hvilke døre uddannelsen åbner. Det var meget svært at vide, hvad jeg egentlig kunne, efter endt uddannelse (Udover at skrive et projekt). Havde svært ved at identificere mig med jobopslag. Så MEGET mere fokus på forskellige typer job der kan bestrides med en uddannelse som min. Side 50

52 Jeg fik mit job efter 7sem- noget af det der går mig mest på under uddannelse mens jeg har været i arbejde er at det ikke er koblet særlig meget på at være brugbart på arbejdsmarkedet. Jeg ville ønske jeg kunne have haft ledelsesfag. Når mange stillilnger ligger op til at man bliver mellemleder. Et andet ønske ville være at specialet kunne være anbefalinger til arbejdsplads. Tror faktiske det vil være mere erhvervsrettet end blot at analysere de "problemer" der er. Virksomhederne/kommuner kan have svært ved at kende indholdet af uddannelsen. Det har været nødvendigt, at fortælle om uddannelsens indhold og hvilke kompetencer vi som kandidater har med. Mere arbejde med at udarbejde kvantitativ data Projektledelse og statisktikundervisning Side 51

53 Min erfaring med at arbejde ud fra PBL-Aalborgmodellen gør, at jeg i min beskæftigelse og videre uddannelse er: (N=44) Min erfaring med at arbejde ud fra PBL-Aalborgmodellen gør, at jeg i min beskæftigelse og videre uddannelse er: Andet: Jeg har ingen erfaring med denne model - jeg har aldrig hørt om den! Har ikke taget min BA på AAU, så jeg har ikke arbejdet med BPL Jeg har aldrig hørt om PBL-Aalborgmodellen God tålmodighed, men samtidig evne til at handle når jeg synes der skal handles. Kender ikke modellen Har ikke deltaget i det, har kun kandidaten i socialt arbejde fra AAU Side 52

54 7 OPLYSNINGER OM IVÆRKSÆTTERE/SELVSTÆNDIGE En dimittend fra kandidatuddannelsen i socialt arbejde er iværksætter/selvstændig. Der er 2-3 medarbejdere ansatte i virksomheden, og hans/hendes indkomst suppleres ikke med anden indtægt. Dimittenden har været i arbejde i perioden mellem dimission og opstart af egen virksomhed. Side 53

55 8 OPLYSNINGER OM FULDTIDSUDDANNELSE Hvilken uddannelse er du indskrevet på? (N=2) Hvilket universitet er du indskrevet på? (N=2) Har du været i arbejde i perioden mellem din kandidatuddannelse på Aalborg Universitet og din nuværende uddannelse? (N=2) Side 54

56 9 LEDIGHED Er du aktiv jobsøgende? (N=3) Hvor har du søgt job? (N=1) Side 55

57 9.1.3 Hvorfor mener du, at du i øjeblikket er uden beskæftigelse? (N=1) Har du været i job efter endt uddannelse (herunder job med løntilskud, vikariat mv.)? (N=3) Side 56

58 10 DATAGRUNDLAG Samlet status Side 57

DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET

DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET DIMITTENDUNDERSØGELSE 2014 DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Rapport for KANDIDATUDDANNELSEN I KLINISK VIDENSKAB OG TEKNOLOGI AAU AALBORG UDARBEJDET AF FORORD Baggrund og formål Som et led i den kontinuerlige

Læs mere

DIMITTENDUNDERSØGELSE 2016 DET TEKNISK-NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET

DIMITTENDUNDERSØGELSE 2016 DET TEKNISK-NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET DIMITTENDUNDERSØGELSE 2016 DET TEKNISK-NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET Rapport for KANDIDATUDDANNELSEN I GEOGRAFI AALBORG UNIVERSITET AALBORG UDARBEJDET AF Baggrund og formål Som et led i den kontinuerlige

Læs mere

DIMITTENDUNDERSØGELSE 2014 DET TEKNISK-NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET

DIMITTENDUNDERSØGELSE 2014 DET TEKNISK-NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET DIMITTENDUNDERSØGELSE 2014 DET TEKNISK-NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET Rapport for DIPLOMINGENIØRUDDANNELSEN I BYGGERI OG ANLÆG AAU AALBORG UDARBEJDET AF FORORD Baggrund og formål Som et led i den kontinuerlige

Læs mere

DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET

DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET DIMITTENDUNDERSØGELSE 2015 DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Rapport for BACHELORUDDANNELSEN I IDRÆT AAU AALBORG UDARBEJDET AF FORORD Baggrund og formål Som et led i den kontinuerlige kvalitetssikring

Læs mere

DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET

DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET DIMITTENDUNDERSØGELSE 2016 DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Rapport for KANDIDATUDDANNELSEN I ØKONOMI (SAMFUNDSØKONOMI) AALBORG UNIVERSITET AALBORG UDARBEJDET AF Baggrund og formål Som et led i den

Læs mere

DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET

DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET DIMITTENDUNDERSØGELSE 2016 DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Rapport for KANDIDATUDDANNELSEN I SAMFUNDSFAG AALBORG UNIVERSITET AALBORG UDARBEJDET AF Baggrund og formål Som et led i den kontinuerlige

Læs mere

DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET

DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET DIMITTENDUNDERSØGELSE 2015 DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Rapport for KANDIDATUDDANNELSEN I IDRÆT AAU AALBORG UDARBEJDET AF FORORD Baggrund og formål Som et led i den kontinuerlige kvalitetssikring

Læs mere

DIMITTENDUNDERSØGELSE 2014 DET TEKNISK-NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET

DIMITTENDUNDERSØGELSE 2014 DET TEKNISK-NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET DIMITTENDUNDERSØGELSE 2014 DET TEKNISK-NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET Rapport for KANDIDATUDDANNELSEN I BYGGELEDELSE (CAND.SCIENT.TECHN) AAU AALBORG UDARBEJDET AF FORORD Baggrund og formål Som et led i den

Læs mere

DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET

DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET DIMITTENDUNDERSØGELSE 2015 DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Rapport for KANDIDATUDDANNELSEN I IDRÆTSTEKNOLOGI AAU AALBORG UDARBEJDET AF Baggrund og formål Som et led i den kontinuerlige kvalitetssikring

Læs mere

1 AFSLUTTENDE KOMMENTARER

1 AFSLUTTENDE KOMMENTARER 1 AFSLUTTENDE KOMMENTARER Har du afsluttende kommentarer, er du velkommen til at skrive dem nedenfor: Jeg har ikke været på arbejdsmarkedet siden endt uddannelse. Højere grad af målretning - mange ting

Læs mere

DIMITTENDUNDERSØGELSE 2014 DET TEKNISK-NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET

DIMITTENDUNDERSØGELSE 2014 DET TEKNISK-NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET DIMITTENDUNDERSØGELSE 2014 DET TEKNISK-NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET Rapport for KANDIDATUDDANNELSEN I LANDINSPEKTØRVIDENSKAB AAU KØBENHAVN UDARBEJDET AF FORORD Baggrund og formål Som et led i den kontinuerlige

Læs mere

1 AFSLUTTENDE KOMMENTARER

1 AFSLUTTENDE KOMMENTARER 1 AFSLUTTENDE KOMMENTARER Har du afsluttende kommentarer, er du velkommen til at skrive dem nedenfor: Som den første årgang på Idræt var der mange "huller". Der var meget der ikke var styr på og meget

Læs mere

DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET

DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET DIMITTENDUNDERSØGELSE 2016 DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Rapport for KANDIDATUDDANNELSEN I HISTORIE AALBORG UNIVERSITET AALBORG UDARBEJDET AF Baggrund og formål Som et led i den kontinuerlige kvalitetssikring

Læs mere

DIMITTENDUNDERSØGELSE 2015 DET TEKNISK-NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET

DIMITTENDUNDERSØGELSE 2015 DET TEKNISK-NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET DIMITTENDUNDERSØGELSE 2015 DET TEKNISK-NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET Rapport for DIPLOMINGENIØRUDDANNELSEN I MASKINTEKNIK AAU ESBJERG UDARBEJDET AF FORORD Baggrund og formål Som et led i den kontinuerlige

Læs mere

DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET

DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET DIMITTENDUNDERSØGELSE 2016 DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Rapport for KANDIDATUDDANNELSEN I IT-LEDELSE AALBORG UNIVERSITET AALBORG UDARBEJDET AF Baggrund og formål Som et led i den kontinuerlige kvalitetssikring

Læs mere

DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET

DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET DIMITTENDUNDERSØGELSE 2016 DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Rapport for KANDIDATUDDANNELSEN I ØKONOMISTYRING AALBORG UNIVERSITET AALBORG UDARBEJDET AF Baggrund og formål Som et led i den kontinuerlige

Læs mere

DIMITTENDUNDERSØGELSE 2014, 2015 OG 2016 CAMPUSRAPPORT

DIMITTENDUNDERSØGELSE 2014, 2015 OG 2016 CAMPUSRAPPORT Dimittendundersøgelserne 2014, 2015 og 2016 Rapport for Aalborg Universitet, Campus København DIMITTENDUNDERSØGELSE 2014, 2015 OG 2016 CAMPUSRAPPORT Rapport for DE ORDINÆRE UDDANNELSER AALBORG UNIVERSITET

Læs mere

DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET

DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET DIMITTENDUNDERSØGELSE 2016 DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Rapport for MASTERUDDANNELSEN I HUMANISTISK PALLIATION AALBORG UNIVERSITET AALBORG UDARBEJDET AF Baggrund og formål Som et led i den kontinuerlige

Læs mere

IDRÆT OG IDRÆTSTEKNOLOGI

IDRÆT OG IDRÆTSTEKNOLOGI Rapport for IDRÆT OG IDRÆTSTEKNOLOGI Udarbejdet af FORORD Kandidatundersøgelsen for Idræt og Idrætsteknologi 2013 blev foretaget af Karrierecentret ved Aalborg Universitet i samarbejde med School of Medicine

Læs mere

DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET

DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET DIMITTENDUNDERSØGELSE 2016 DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Rapport for KANDIDATUDDANNELSEN I ORGANISATION OG STRATEGI AALBORG UNIVERSITET AALBORG UDARBEJDET AF Baggrund og formål Som et led i den kontinuerlige

Læs mere

DIMITTENDUNDERSØGELSE 2014 DET TEKNISK-NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET

DIMITTENDUNDERSØGELSE 2014 DET TEKNISK-NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET DIMITTENDUNDERSØGELSE 2014 DET TEKNISK-NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET Rapport for KANDIDATUDDANNELSEN I BYGGELEDELSE AAU AALBORG UDARBEJDET AF FORORD Baggrund og formål Som et led i den kontinuerlige kvalitetssikring

Læs mere

IDRÆT OG IDRÆTSTEKNOLOGI

IDRÆT OG IDRÆTSTEKNOLOGI Rapport for IDRÆT OG IDRÆTSTEKNOLOGI Udarbejdet af FORORD Kandidatundersøgelsen for Idræt og Idrætsteknologi 2014 blev foretaget af Karrierecentret ved Aalborg Universitet i samarbejde med School of Medicine

Læs mere

DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET

DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET DIMITTENDUNDERSØGELSE 2016 DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Rapport for KANDIDATUDDANNELSEN I JURA AALBORG UNIVERSITET AALBORG UDARBEJDET AF Baggrund og formål Som et led i den kontinuerlige kvalitetssikring

Læs mere

DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET

DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET DIMITTENDUNDERSØGELSE 2014 DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Rapport for KANDIDATUDDANNELSEN I SUNDHEDSTEKNOLOGI AAU AALBORG UDARBEJDET AF FORORD Baggrund og formål Som et led i den kontinuerlige kvalitetssikring

Læs mere

DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET

DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET DIMITTENDUNDERSØGELSE 2016 DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Rapport for KANDIDATUDDANNELSEN I GLOBAL REFUGEE STUDIES AALBORG UNIVERSITET KØBENHAVN UDARBEJDET AF Baggrund og formål Som et led i den kontinuerlige

Læs mere

DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET

DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET DIMITTENDUNDERSØGELSE 2016 DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Rapport for MASTERUDDANNELSEN I BUSINESS ADMINISTRATION AALBORG UNIVERSITET AALBORG UDARBEJDET AF Baggrund og formål Som et led i den kontinuerlige

Læs mere

DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET

DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET DIMITTENDUNDERSØGELSE 2016 DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Rapport for MASTERUDDANNELSEN I OFFENTLIG ADMINISTRATION (MPA) AALBORG UNIVERSITET AALBORG UDARBEJDET AF Baggrund og formål Som et led i den

Læs mere

DIMITTENDUNDERSØGELSE 2014 DET TEKNISK-NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET

DIMITTENDUNDERSØGELSE 2014 DET TEKNISK-NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET DIMITTENDUNDERSØGELSE 2014 DET TEKNISK-NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET Rapport for MASTERUDDANNELSEN I TEKNOLOGILEDELSE AAU AALBORG UDARBEJDET AF FORORD Baggrund og formål Som et led i den kontinuerlige kvalitetssikring

Læs mere

DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET

DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET DIMITTENDUNDERSØGELSE 2016 DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Rapport for KANDIDATUDDANNELSEN I SOCIALT ARBEJDE AALBORG UNIVERSITET KØBENHAVN UDARBEJDET AF Baggrund og formål Som et led i den kontinuerlige

Læs mere

DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET

DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET DIMITTENDUNDERSØGELSE 2014 DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Rapport for MASTERUDDANNELSEN I INFORMATION TECHNOLOGY AAU AALBORG UDARBEJDET AF FORORD Baggrund og formål Som et led i den kontinuerlige

Læs mere

Opsamling på kandidatundersøgelsen for Kandidatuddannelsen i Folkesundhedsvidenskab

Opsamling på kandidatundersøgelsen for Kandidatuddannelsen i Folkesundhedsvidenskab School of Medicine and Health LMJ 21. september Opsamling på kandidatundersøgelsen for Kandidatuddannelsen i Folkesundhedsvidenskab Indledning Som led i arbejdet med at kvalitetssikre og -udvikle uddannelser

Læs mere

KANDIDATUNDERSØGELSEN 2014

KANDIDATUNDERSØGELSEN 2014 Rapport for MEDICIN MED INDUSTRIEL SPECIALISERING (MEDIS) Udarbejdet af FORORD Kandidatundersøgelsen for Medicin med Industriel Specialisering 2014 blev foretaget af Karrierecentret ved Aalborg Universitet

Læs mere

DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET

DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET DIMITTENDUNDERSØGELSE 2016 DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Rapport for KANDIDATUDDANNELSEN I EUROPÆISKE STUDIER (INTERNATIONALE FORHOLD) AALBORG UNIVERSITET AALBORG UDARBEJDET AF Baggrund og formål

Læs mere

Sammenstilling af kandidatundersøgelser for kandidatuddannelserne i Idræt og Idrætsteknologi 2013, 2014 og 2015

Sammenstilling af kandidatundersøgelser for kandidatuddannelserne i Idræt og Idrætsteknologi 2013, 2014 og 2015 School of Medicine and Health LMJ 18. September Sammensling af kandidatundersøgelser for kandidatuddannelserne i Idræt og Idrætsteknologi, og Indledning Som led i arbejdet med at kvalitetssikre og -udvikle

Læs mere

DIMITTENDUNDERSØGELSE 2014 DET TEKNISK-NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET

DIMITTENDUNDERSØGELSE 2014 DET TEKNISK-NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET DIMITTENDUNDERSØGELSE 2014 DET TEKNISK-NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET Rapport for KANDIDATUDDANNELSEN I LANDINSPEKTØRVIDENSKAB AAU AALBORG UDARBEJDET AF FORORD Baggrund og formål Som et led i den kontinuerlige

Læs mere

KANDIDATUNDERSØGELSEN

KANDIDATUNDERSØGELSEN Rapport for MEDICIN MED INDUSTRIEL SPECIALISERING (MEDIS) Udarbejdet af FORORD Kandidatundersøgelsen for Medicin med Industriel Specialisering 2012 blev foretaget af Karrierecentret ved Aalborg Universitet

Læs mere

KANDIDATUNDERSØGELSEN Rapport for IDRÆT OG IDRÆTSTEKNOLOGI. Udarbejdet af

KANDIDATUNDERSØGELSEN Rapport for IDRÆT OG IDRÆTSTEKNOLOGI. Udarbejdet af Rapport for IDRÆT OG IDRÆTSTEKNOLOGI Udarbejdet af FORORD Kandidatundersøgelsen for Idræt og Idrætsteknologi 2015 er foretaget af Karrierecentret ved Aalborg Universitet i samarbejde med School of Medicine

Læs mere

DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET

DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET DIMITTENDUNDERSØGELSE 2016 DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Rapport for KANDIDATUDDANNELSEN I POLITIK OG ADMINISTRATION AALBORG UNIVERSITET AALBORG UDARBEJDET AF Baggrund og formål Som et led i den

Læs mere

DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET

DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET DIMITTENDUNDERSØGELSE 2016 DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Rapport for DIPLOMUDDANNELSEN I REGNSKAB OG ØKONOMISTYRING (HD 2. DEL) AALBORG UNIVERSITET UDARBEJDET AF Baggrund og formål Som et led i den

Læs mere

KANDIDATUNDERSØGELSEN Rapport for FOLKESUNDHEDSVIDENSKAB. Udarbejdet af

KANDIDATUNDERSØGELSEN Rapport for FOLKESUNDHEDSVIDENSKAB. Udarbejdet af Rapport for FOLKESUNDHEDSVIDENSKAB Udarbejdet af FORORD Kandidatundersøgelsen for Folkesundhedsvidenskab 2015 er foretaget af Karrierecentret ved Aalborg Universitet i samarbejde med School of Medicine

Læs mere

K A N D I D ATundersøgelsen

K A N D I D ATundersøgelsen K A N D I D ATundersøgelsen 2007 FRANSK ROSKILDE UNIVERSITET 1 1. Kandidaternes første job...3 2. Kandidaternes fortsatte karriere...6 3. Kandidaternes vej til første job...10 4. Kandidaternes studietid...15

Læs mere

DIMITTENDUNDERSØGELSE 2012 DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET. Delrapport for FORSKERUDDANNELSEN. Udarbejdet af FORORD

DIMITTENDUNDERSØGELSE 2012 DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET. Delrapport for FORSKERUDDANNELSEN. Udarbejdet af FORORD DIMITTENDUNDERSØGELSE 2012 DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Delrapport for FORSKERUDDANNELSEN DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Udarbejdet af FORORD Dimittendundersøgelsen 2012 er foretaget af Karrierecentret,

Læs mere

DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET

DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET DIMITTENDUNDERSØGELSE 2016 DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Rapport for KANDIDATUDDANNELSEN I SOCIOLOGI AALBORG UNIVERSITET AALBORG UDARBEJDET AF Baggrund og formål Som et led i den kontinuerlige kvalitetssikring

Læs mere

DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET

DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET DIMITTENDUNDERSØGELSE 2016 DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Rapport for KANDIDATUDDANNELSEN I MEDICIN MED INDUSTRIEL SPECIALISERING AALBORG UNIVERSITET AALBORG UDARBEJDET AF Baggrund og formål Som et

Læs mere

DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET

DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET DIMITTENDUNDERSØGELSE 2016 DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Rapport for DIPLOMUDDANNELSEN I FINANSIEL RÅDGIVNING (HD 2.DEL) AALBORG UNIVERSITET AALBORG UDARBEJDET AF Baggrund og formål Som et led i

Læs mere

Kandidatundersøgelsen for det humanistiske fakultet 2011 Delrapport for Studienævnet for Engelsk, Tysk og Kulturforståelse

Kandidatundersøgelsen for det humanistiske fakultet 2011 Delrapport for Studienævnet for Engelsk, Tysk og Kulturforståelse KANDIDATUNDERSØGELSEN 20 DET HUMANISTISKE FAKULTET Delrapport for ENGELSK, TYSK OG KULTURFORSTÅELSE DET HUMANISTISKE FAKULTET Udarbejdet af FORORD Kandidatundersøgelsen 20 er foretaget af Karrierecentret,

Læs mere

DIMITTENDUNDERSØGELSE 2014, 2015 OG 2016

DIMITTENDUNDERSØGELSE 2014, 2015 OG 2016 DIMITTENDUNDERSØGELSE 2014, 2015 OG 2016 Rapport for DET TEKNISK-NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET Masteruddannelser AALBORG UNIVERSITET UDARBEJDET AF FORORD Baggrund og formål Som et led i den kontinuerlige

Læs mere

K A N D I D ATundersøgelsen

K A N D I D ATundersøgelsen K A N D I D ATundersøgelsen 2007 TYSK ROSKILDE UNIVERSITET 1 1. Kandidaternes første job...3 2. Kandidaternes forsatte karriere...7 3. Kandidaternes vej til første job...10 4. Kandidaternes studietid...15

Læs mere

KANDIDATUNDERSØGELSEN 2013

KANDIDATUNDERSØGELSEN 2013 Rapport for MEDICIN MED INDUSTRIEL SPECIALISERING (MEDIS) Udarbejdet af FORORD Kandidatundersøgelsen for Medicin med Industriel Specialisering 2013 blev foretaget af Karrierecentret ved Aalborg Universitet

Læs mere

DIMITTENDUNDERSØGELSE 2014, 2015 OG 2016

DIMITTENDUNDERSØGELSE 2014, 2015 OG 2016 DIMITTENDUNDERSØGELSE 2014, 2015 OG 2016 Rapport for DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Masteruddannelser AALBORG UNIVERSITET UDARBEJDET AF FORORD Baggrund og formål Som et led i den kontinuerlige kvalitetssikring

Læs mere

DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET

DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET DIMITTENDUNDERSØGELSE 2016 DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Rapport for KANDIDATUDDANNELSEN I INTERNATIONAL MARKETING AALBORG UNIVERSITET AALBORG UDARBEJDET AF Baggrund og formål Som et led i den kontinuerlige

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2015 Diplomingeniøruddannelsen i Global Management and Manufacturing

Dimittendundersøgelse 2015 Diplomingeniøruddannelsen i Global Management and Manufacturing 1. Indledning Det Tekniske Fakultet har i efteråret 2015 gennemført en samlet dimittendundersøgelse for alle diplom- og ingeniøruddannelser. Undersøgelsen er rettet mod dimittender fra perioden 1. januar

Læs mere

DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET

DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET DIMITTENDUNDERSØGELSE 2016 DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Rapport for MASTERUDDANNELSEN I OFFENTLIG LEDELSE AALBORG UNIVERSITET AALBORG UDARBEJDET AF Baggrund og formål Som et led i den kontinuerlige

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2015 Civilingeniøruddannelsen i miljøteknologi. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse

Dimittendundersøgelse 2015 Civilingeniøruddannelsen i miljøteknologi. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse Dimittendundersøgelse 2015 Civilingeniøruddannelsen i miljøteknologi 1. Indledning Det Tekniske Fakultet har i efteråret 2015 gennemført en samlet dimittendundersøgelse for alle diplom- og ingeniøruddannelser.

Læs mere

Kandidatundersøgelsen for det humanistiske fakultet 2011 Delrapport for Studienævnet for Musik

Kandidatundersøgelsen for det humanistiske fakultet 2011 Delrapport for Studienævnet for Musik KANDIDATUNDERSØGELSEN 2011 DET HUMANISTISKE FAKULTET Delrapport for MUSIK DET HUMANISTISKE FAKULTET Udarbejdet af FORORD Kandidatundersøgelsen 2011 er foretaget af Karrierecentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Dimittendundersøgelse for UCN s Fysioterapeutuddannelse 2015

Dimittendundersøgelse for UCN s Fysioterapeutuddannelse 2015 Dimittendundersøgelse for UCN s Fysioterapeutuddannelse 2015 Indhold Indledning... 2 Lidt om dimittenderne... 2 Beskæftigelsessituation... 3 Dimittender i ansættelsesforhold... 3 Selvstændige/iværksætter...

Læs mere

DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET

DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET DIMITTENDUNDERSØGELSE 2016 DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Rapport for BACHELORUDDANNELSEN I ERHVERVSØKONOMI (HA) AALBORG UNIVERSITET AALBORG UDARBEJDET AF Baggrund og formål Som et led i den kontinuerlige

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2015 Diplomingeniøruddannelsen i Mekatronik. 1. Indledning

Dimittendundersøgelse 2015 Diplomingeniøruddannelsen i Mekatronik. 1. Indledning Dimittendundersøgelse 2015 Diplomingeniøruddannelsen i Mekatronik 1. Indledning Det Tekniske Fakultet har i efteråret 2015 gennemført en samlet dimittendundersøgelse for alle diplom- og ingeniøruddannelser.

Læs mere

10 respondenter (52,6 %) er kvinder, 9 er mænd og de har en gennemsnitsalder på 28 år.

10 respondenter (52,6 %) er kvinder, 9 er mænd og de har en gennemsnitsalder på 28 år. Dimittendundersøgelse 2015 Diplomingeniøruddannelsen i produktionsteknik 1. Indledning Det Tekniske Fakultet har i efteråret 2015 gennemført en samlet dimittendundersøgelse for alle diplom- og ingeniøruddannelser.

Læs mere

KANDIDATUNDERSØGELSEN 2014

KANDIDATUNDERSØGELSEN 2014 Rapport for MEDICIN MED INDUSTRIEL SPECIALISERING (MEDIS) Udarbejdet af FORORD Kandidatundersøgelsen for Medicin med Industriel Specialisering 2014 blev foretaget af Karrierecentret ved Aalborg Universitet

Læs mere

Spørgeskema Ordinære uddannelser (Bachelor og Kandidat)

Spørgeskema Ordinære uddannelser (Bachelor og Kandidat) Spørgeskema Ordinære uddannelser (Bachelor og Kandidat) - 2016 Velkommen til spørgeskemaet! Vi er glade for, at du tager dig tid til at besvare spørgeskemaet. Hvis du har brug for en pause undervejs, lukker

Læs mere

KANDIDATUNDERSØGELSEN 2015

KANDIDATUNDERSØGELSEN 2015 Rapport for MEDICIN MED INDUSTRIEL SPECIALISERING (MEDIS) Udarbejdet af FORORD Kandidatundersøgelsen for Medicin med Industriel Specialisering 2015 er foretaget af Karrierecentret ved Aalborg Universitet

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2015 Kandidatuddannelsen i kemi. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse

Dimittendundersøgelse 2015 Kandidatuddannelsen i kemi. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse Dimittendundersøgelse 2015 Kandidatuddannelsen i kemi 1. Indledning Det Tekniske Fakultet har i efteråret 2015 gennemført en samlet dimittendundersøgelse for alle diplom- og ingeniøruddannelser. Undersøgelsen

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2015 Diplomingeniøruddannelsen i Elektronik og Datateknik. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse

Dimittendundersøgelse 2015 Diplomingeniøruddannelsen i Elektronik og Datateknik. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse Dimittendundersøgelse 2015 Diplomingeniøruddannelsen i Elektronik og Datateknik 1. Indledning Det Tekniske Fakultet har i efteråret 2015 gennemført en samlet dimittendundersøgelse for alle diplom- og ingeniøruddannelser.

Læs mere

Dimittendundersøgelse for UCN efter- og videreuddannelse 2016

Dimittendundersøgelse for UCN efter- og videreuddannelse 2016 Dimittendundersøgelse for UCN efter- og videreuddannelse 2016 Pædagogiske Diplomuddannelser som er en del af Pædagogik Efterår 2015 Indhold Indledning Side 3 Udvalgte resultater Side 4 Undersøgelsen og

Læs mere

Dimittendundersøgelse for UCN efter- og videreuddannelse 2016

Dimittendundersøgelse for UCN efter- og videreuddannelse 2016 Dimittendundersøgelse for UCN efter- og videreuddannelse 2016 Akademiuddannelse innovation, produkt & produktion som er en del af Teknologi Efterår 2015 Indhold Indledning Side 3 Udvalgte resultater Side

Læs mere

Dimittendundersøgelse for UCN efter- og videreuddannelse 2016

Dimittendundersøgelse for UCN efter- og videreuddannelse 2016 Dimittendundersøgelse for UCN efter- og videreuddannelse 216 Akademiuddannelse i international handel og marked som er en del af Ledelse og Organisation Efterår 215 Indhold Indledning Side 3 Udvalgte resultater

Læs mere

Dimittendundersøgelse for UCN efter- og videreuddannelse 2016

Dimittendundersøgelse for UCN efter- og videreuddannelse 2016 Dimittendundersøgelse for UCN efter- og videreuddannelse 216 Akademiuddannelse i Sundhedspraksis som er en del af Sundhed Efterår 215 Indhold Indledning Side 3 Udvalgte resultater Side 4 Undersøgelsen

Læs mere

Kære alle. Til relevante medarbejdere vedr. dimittendundersøgelser.

Kære alle. Til relevante medarbejdere vedr. dimittendundersøgelser. Kære alle Til relevante medarbejdere vedr. dimittendundersøgelser. Som I allerede er bekendte med, er det besluttet at ændre kadencen for selvevaluering fra en treårig turnus til en seksårig turnus. Dimittendundersøgelserne

Læs mere

Dimittendundersøgelsen (2015)

Dimittendundersøgelsen (2015) Dimittendundersøgelsen (2015) Innovation and Business 1. Indledning Det Tekniske Fakultet har i efteråret 2015 gennemført en samlet dimittendundersøgelse for alle diplom- og ingeniøruddannelser. Undersøgelsen

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2015 Civilingeniøruddannelsen i Konstruktionsteknik. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse

Dimittendundersøgelse 2015 Civilingeniøruddannelsen i Konstruktionsteknik. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse Dimittendundersøgelse 2015 Civilingeniøruddannelsen i Konstruktionsteknik 1. Indledning Det Tekniske Fakultet har i efteråret 2015 gennemført en samlet dimittendundersøgelse for alle diplom- og ingeniøruddannelser.

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2015 Civilingeniøruddannelsen i robotteknologi. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse

Dimittendundersøgelse 2015 Civilingeniøruddannelsen i robotteknologi. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse Dimittendundersøgelse 2015 Civilingeniøruddannelsen i robotteknologi 1. Indledning Det Tekniske Fakultet har i efteråret 2015 gennemført en samlet dimittendundersøgelse for alle diplom- og ingeniøruddannelser.

Læs mere

Bestyrelsesmøde nr. 87B d. 13. marts 2017 Punkt 5b. Bilag 1. Bestyrelsen

Bestyrelsesmøde nr. 87B d. 13. marts 2017 Punkt 5b. Bilag 1. Bestyrelsen K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Bestyrelsesmøde nr. 87B d. 13. marts 2017 Punkt 5b. Bilag 1 Bestyrelsen S A G S N O T A T 23. FEBRUAR 2017 Vedr. Forsknings- og Uddannelsesstyrelsens undersøgelser

Læs mere

Kandidatundersøgelsen for det humanistiske fakultet 2011 Delrapport for Studienævnet for Uddannelse, Læring og Filosofi

Kandidatundersøgelsen for det humanistiske fakultet 2011 Delrapport for Studienævnet for Uddannelse, Læring og Filosofi KANDIDATUNDERSØGELSEN 2011 DET HUMANISTISKE FAKULTET Delrapport for UDDANNELSE, LÆRING OG FILOSOFI DET HUMANISTISKE FAKULTET Udarbejdet af FORORD Kandidatundersøgelsen 2011 er foretaget af Karrierecentret,

Læs mere

Studienævnet for Humanistisk Informatik Semesterevaluering Forår semester Kommunikation Aalborg Praktikevaluering

Studienævnet for Humanistisk Informatik Semesterevaluering Forår semester Kommunikation Aalborg Praktikevaluering Studienævnet for Humanistisk Informatik Semesterevaluering Forår 2013 8. semester Kommunikation Aalborg Praktikevaluering Udsendt til 57 26 svar (3 nogle svar): 45,5 % Har du været i praktik i dette semester?

Læs mere

Sammenstilling af kandidatundersøgelser for Kandidatuddannelsen i Medicin med Industriel specialisering (MedIS) - 2012, 2013, 2014 og 2015

Sammenstilling af kandidatundersøgelser for Kandidatuddannelsen i Medicin med Industriel specialisering (MedIS) - 2012, 2013, 2014 og 2015 School of Medicine and Health LMJ 15. september Sammensling af kandidatundersøgelser for Kandidatuddannelsen i Medicin med Industriel specialisering (MedIS) -,, og Indledning Som led i arbejdet med at

Læs mere

9. semester, Kommunikation, København Besvaret af: 22. Har du været i praktik i dette semester?

9. semester, Kommunikation, København Besvaret af: 22. Har du været i praktik i dette semester? 9. semester, Kommunikation, København Besvaret af: 22 Studienævnet for Kommunikation og Digitale Medier Har du været i praktik i dette semester? Hvilke jobfunktioner varetog du på dit praktikophold? -

Læs mere

DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET

DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET DIMITTENDUNDERSØGELSE 2016 DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Rapport for KANDIDATUDDANNELSEN I UDVIKLINGSSTUDIER (INTERNATIONALE FORHOLD) AALBORG UNIVERSITET AALBORG UDARBEJDET AF Baggrund og formål

Læs mere

Dimittendundersøgelse

Dimittendundersøgelse 1. Hvornår dimitterede du fra KSA? År Måned Dimittendundersøgelse 2. Hvor lang tid gik der fra dimission fra Kandidatuddannelsen i Socialt Arbejde til du fik dit første job? Jeg fik job før jeg var færdig

Læs mere

Det vil tage cirka 10 minutter at besvare spørgsmålene. Du kommer i gang med spørgeskemaet ved at klikke næste nederst på siden.

Det vil tage cirka 10 minutter at besvare spørgsmålene. Du kommer i gang med spørgeskemaet ved at klikke næste nederst på siden. DIMITTENDUNDERSØGELSE 2016 Velkommen til dimittendundersøgelsen for Kære dimittend, Som studieleder på din akademiuddannelse fremsender jeg hermed en dimittendundersøgelse, som jeg vil opfordre

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse 2016

Beskæftigelsesundersøgelse 2016 Beskæftigelsesundersøgelse 2016 Opsummering af årets resultater Februar 2017 For 2016 findes separate rapporter for kandidatdimittender og ph.d.-dimittender. Aarhus Universitets beskæftigelsesundersøgelse

Læs mere

UCN Dimittendundersøgelse Områderapport for Sygeplejerskeuddannelsen

UCN Dimittendundersøgelse Områderapport for Sygeplejerskeuddannelsen UCN Dimittendundersøgelse 2015 Områderapport for Sygeplejerskeuddannelsen Efterår 2015 Indhold Indledning Side 3 Udvalgte resultater Side 4 Undersøgelsen og metoden bag Side 6 Population og svarprocenter

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse 2013

Beskæftigelsesundersøgelse 2013 Beskæftigelsesundersøgelse 2013 Opsummering af årets resultater Marts 2014 For 2013 findes separate rapporter for kandidatdimittender og ph.d.-dimittender. Aarhus Universitets beskæftigelsesundersøgelse

Læs mere

DIMITTENDUNDERSØGELSE 2012 DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET. Delrapport for ERHVERVSJURA. Udarbejdet af

DIMITTENDUNDERSØGELSE 2012 DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET. Delrapport for ERHVERVSJURA. Udarbejdet af DIMITTENDUNDERSØGELSE 2012 DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Delrapport for ERHVERVSJURA DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Udarbejdet af FORORD Dimittendundersøgelsen 2012 er foretaget af Karrierecentret,

Læs mere

Velkommen til Uddannelseszooms dimittendundersøgelse. Vi sætter stor pris på din besvarelse. {Starttekst indsættes}

Velkommen til Uddannelseszooms dimittendundersøgelse. Vi sætter stor pris på din besvarelse. {Starttekst indsættes} Velkommen til Uddannelseszooms dimittendundersøgelse. Vi sætter stor pris på din besvarelse. {Starttekst indsættes} Beskæftigelsesstatus 1) Er du eller har du været i job, efter du fuldførte din videregående

Læs mere

9. semester, Interaktive Digitale Medier, Aalborg Besvaret af: 18 Hvilke jobfunktioner varetog du på dit praktikophold? - Sæt gerne mere end ét x

9. semester, Interaktive Digitale Medier, Aalborg Besvaret af: 18 Hvilke jobfunktioner varetog du på dit praktikophold? - Sæt gerne mere end ét x Studienævnet for Kommunikation og Digitale Medier Praktikevaluering Efterår 2015 9. semester, Interaktive Digitale Medier, Aalborg Besvaret af: 18 Hvilke jobfunktioner varetog du på dit praktikophold?

Læs mere

9. semester, Informationsvidenskab, Humanistisk Informatik, København

9. semester, Informationsvidenskab, Humanistisk Informatik, København 9. semester, Informationsvidenskab, Humanistisk Informatik, København Besvaret af: 3 Har du været i praktik i dette semester? Hvor var du i praktik? Københavns Kommune Avaleo Hvilke jobfunktioner varetog

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse 2014

Beskæftigelsesundersøgelse 2014 Beskæftigelsesundersøgelse 2014 Opsummering af årets resultater Maj 2015 For 2014 findes separate rapporter for kandidatdimittender og ph.d.-dimittender. Aarhus Universitets beskæftigelsesundersøgelse

Læs mere

UCN Dimittendundersøgelse Områderapport for Sundhed

UCN Dimittendundersøgelse Områderapport for Sundhed UCN Dimittendundersøgelse 2015 Områderapport for Sundhed Efterår 2015 Indhold Indledning Side 3 Udvalgte resultater Side 4 Undersøgelsen og metoden bag Side 6 Population og svarprocenter Side 6 Usikkerhed

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse 2016

Beskæftigelsesundersøgelse 2016 Beskæftigelsesundersøgelse 2016 Rapport for kandidatdimittender Februar 2017 For 2016 findes også rapport for ph.d.-dimittender samt et notat med en opsummering af årets resultater. Aarhus Universitets

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse 2012

Beskæftigelsesundersøgelse 2012 Beskæftigelsesundersøgelse 2012 Opsummering af årets resultater Maj 2013 Version 6. maj 2013 For 2012 findes separate rapporter for kandidatdimittender og ph.d.-dimittender. AU Beskæftigelsesundersøgelsen

Læs mere

DIMITTENDUNDERSØGELSE 2012 DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET. Delrapport for SAMFUNDSØKONOMI. Udarbejdet af

DIMITTENDUNDERSØGELSE 2012 DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET. Delrapport for SAMFUNDSØKONOMI. Udarbejdet af DIMITTENDUNDERSØGELSE 2012 DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Delrapport for SAMFUNDSØKONOMI DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Udarbejdet af FORORD Dimittendundersøgelsen 2012 er foretaget af Karrierecentret,

Læs mere

UCN Dimittendundersøgelse Områderapport for Sygeplejerskeuddannelsen

UCN Dimittendundersøgelse Områderapport for Sygeplejerskeuddannelsen UCN Dimittendundersøgelse 2017 Områderapport for Sygeplejerskeuddannelsen Efterår 2017 Indhold Indledning Side 3 Udvalgte resultater Side 4 Undersøgelsen og metoden bag Side 6 Population og svarprocenter

Læs mere

Dimittendundersøgelse Idræt & Sundhed 2016

Dimittendundersøgelse Idræt & Sundhed 2016 Dimittendundersøgelse Idræt & Sundhed 2016 Uddannelse & Kvalitet, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Dimittendundersøgelsen er gennemfør i december-januar og omhandler i alt 129 respondenter, der alle

Læs mere

UCN Dimittendundersøgelse Områderapport for Pædagoguddannelsen

UCN Dimittendundersøgelse Områderapport for Pædagoguddannelsen UCN Dimittendundersøgelse 2017 Områderapport for Pædagoguddannelsen Efterår 2017 Indhold Indledning Side 3 Udvalgte resultater Side 4 Undersøgelsen og metoden bag Side 6 Population og svarprocenter Side

Læs mere

Det vil tage cirka 10 minutter at besvare spørgsmålene. Du kommer i gang med spørgeskemaet ved at klikke næste nederst på siden.

Det vil tage cirka 10 minutter at besvare spørgsmålene. Du kommer i gang med spørgeskemaet ved at klikke næste nederst på siden. DIMITTENDUNDERSØGELSE 2017 Velkommen til dimittendundersøgelsen for akademiuddannelsen i Odontologisk Praksis Kære dimittend, Som studieleder på din akademiuddannelse fremsender jeg hermed en dimittendundersøgelse,

Læs mere

9. semester, Humanistisk Informatik, praktik, Oplevelsesdesign Besvaret af: 6

9. semester, Humanistisk Informatik, praktik, Oplevelsesdesign Besvaret af: 6 9. semester, Humanistisk Informatik, praktik, Oplevelsesdesign Besvaret af: 6 Studienævnet for Humanistisk Informatik Semesterevaluering efterår 2012 Hvor var du i praktik? Springeren - Maritimt Oplevelsescenter

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse 2014

Beskæftigelsesundersøgelse 2014 Beskæftigelsesundersøgelse 2014 Rapport for kandidatdimittender Maj 2015 For 2014 findes også rapport for ph.d.-dimittender samt et notat med en opsummering af årets resultater. Aarhus Universitets beskæftigelsesundersøgelse

Læs mere

9. semester, Humanistisk Informatik, praktik, Interaktive Digitale Medier Besvaret af: 11

9. semester, Humanistisk Informatik, praktik, Interaktive Digitale Medier Besvaret af: 11 Studienævnet for Humanistisk Informatik Semesterevaluering efterår 2012 9. semester, Humanistisk Informatik, praktik, Interaktive Digitale Medier Besvaret af: 11 Hvilken bachelorbaggrund har du? Respondenter

Læs mere