Solens Børn. Nyhedsbrev Nr. 31 marts 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Solens Børn. Nyhedsbrev Nr. 31 marts 2011"

Transkript

1 Solens Børn Nyhedsbrev Nr. 31 marts

2 Indholdsfortegnelse: Nyt fra bestyrelsen s. 4 Indkaldelse til generalforsamling s. 6 Årsregnskabet s. s. 7 Fra deltidsseminariet s. 9 Webside lille bedste s.11 Ung i uddannelse s.12 Madsituationen på Inti s.15 Kongelys s klasses på Kristofferskolen støtter Inti s.21 Julemarkederne og kommende aktiviteter s.23 Loppemarked på Lykkesholms Allé s.24 Børnene på Inti er glade for hjælpen s.25 Redaktionel deadline: 1. marts Redaktion Anne Hedegaard (ansv.) Nils P. Stæhr-Nielsen Trykning Håndtryk Trykkerværkstedet Tlf

3 Medlemskab af Solens Børn Kontingent: 200kr. pr. medlemskab Indbetales til Merkurbanken: Regnr konto Husk at meddele Navn og adresse, ogom Nyhedsbrevet ønskes tilsendt som blad eller . Donationer uden skattefradrag indsættes på reg. nr.8401 konto med skattefradrag indsættes på reg. nr konto Oplys cpr. nr. til Merkurfonden for at få skattefradraget.. Giv besked til bestyrelsen om særlige ønsker for anvendelsen. af donationen Kontakt Solens Børn C/O Anne Hedegaard Højmosevej Kbh. NV Tlf Aase Johannessen Tlf Frederik J. Rousset Tlf Else Slagebro Tlf Nils P. Stæhr-Nielsen Tlf Hjemmesider IT: Finn Fregil 3

4 NYT FRA BESTYRELSEN Allerede nu inde i 2011 er det tid til at invitere til den kommende generalforsamling, hvor det foregående års begivenheder i foreningen vil blive nævnt og husket. Vi håber, at der i det kommende år vil ske mange nye ting i Solens Børn, som vi kan fortælle om med glæde. Vi har ønsker for 2011, især ønsker om flere medlemmer. (AH) Hvorfor? Det skriver Else om her: MANGT et nyt MEDLEM i 2011? Solens Børn har pt 118 medlemmer. Men vi vil gerne have dobbelt så mange - mindst! Her kommer Du ind i billedet. Vi vil nemlig gerne opfordre alle vores gode trofaste medlemmer om at skaffe hvert et nyt medlem i Det årlige kontingent er på 200 kr, så ingen hertillands går hen og bliver ruineret af dén grund. HVORFOR NU LIGE DET? I de senere år har vi fået penge fra private fonde til specifikke formål, fx mad til børnene på Inti. Men der skal voksne til at lave maden. Det er imidlertid særdeles svært at få fondsmidler til løbende drift. Her har vi udelukkende medlemsbidrag og det, vi sælger på markeder. SÅ DERFOR! Vær' søde - please - bitte - por favor! Hjælp os ved at skaffe hvert et medlem i

5 Hvis du synes, at det med at hverve medlemmer ikke lige er dig, har du jo lov til i årets løb at forære et medlemskab - eller flere - som gave. Anne, vores formand, kan udstede et gavekort til dette formål. PRÆMIE: For at der også kan være lidt sjov med i det, trækker vi lod om et gratis medlemsskab i en lækker alpakkasweater fra Peru. Når du har skaffet et medlem, så send os dit navn, adresse og og navnet på det nye medlem. Når vedkommende har betalt sit kontingent, deltager du i lodtrækningen, når året er omme. Vinderen får direkte besked. Vi skal jo også lige kende dit nummer i alpakkasweater. Vi håber at få en kæmpe bunke henvendelser. GODT FORÅR og GOD VIND Svar - Svar alle. Videresend 5

6 Indkaldelse til generalforsamling i Solens Børn tirsdag den 26. april 2011, kl Den årlige ordinære generalforsamling afholdes på Danasvej Bibliotek, Danasvej 30B, Frederiksberg C. Dagsorden: 1) Valg af dirigent og referent 2) Bestyrelsens årsberetning 3) Forelæggelse af årsregnskab 2010 og fastsættelse af kontingent 4) Indkomne forslag 5) Valg til bestyrelsen 6) Valg af revisor 7) Eventuelt Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 2 uger før generalforsamlingens afholdelse. Bemærk: Foreningens vedtægter kan læses på ::

7 Indtægter Regnskab for Solens Børn 2010 Solens Børn 2009 tk Solens Børn 2010 ialt Frie Midler Medl.kontingent INTI Mad 2010 Formålsbestemte midler Lille Bedste 2010 Ung i uddannelse Fonde donationer 3. Seminarist betaling 4. Varesalg Computer kursus Reserv. fra året før 6. Andre indtægter Indtægter ialt Udgifter: 8. Varekøb Fragt/told/skat/ porto 10. Webshop og PBS 11. Andre udgifter Porto + PBS Kontorartikler Generalforsaml Webs.og bankgeb. 16. Konting. og kurser 17. Rejser/diæter/ forsikringer 18. Transport i DK Støtte til

8 20. Udgifter ialt Driftsresultat Reserv. t. næste år 23. Resultat herefter Status Aktiver: 24. Varelager Mellem regninger 26. Debitorer Forudbet omkostn. 28. Bankbeholdn Aktiver i alt Status Passiver: 30. Egenkapital primo 31. Kreditorer Årets resultat Reserv. til næste år 34. Reserv. f. året før 35. Passiver i alt Regnskabet er revideret, - uden bemærkninger, Tappernøje den 5. marts Amdi Hansen. 8

9 Fra deltidsseminariet i Cusco Her i foråret gennemføres Modul 2 i det 3-årige forløb. Vi følger spændt med på Elses hjemmeside, hvor hun uge efter uge fortæller om undervisningen, aktiviteter og udflugter, og om hvordan alt dette modtages af de peruvianske lærere. Vi bringer her ugebrevet fra søndag den 27. februar 2011 Kære Venner! Helle tog afsked med seminarieholdet forrige fredag. Folk var taknemmelige for den øjenåbner, hun har givet dem med hensyn betydningen af omsorg for det lille barn. Der var gaver, dans og glæde. Forrige lørdag havde vi en fed fed dag: Seminarieholdet besøgte Qewarprojektet, hvor de fremstiller de waldorfdukker, som vi importerer til Danmark. Dukkerne er vores små hjælpere, for salget af dem er med til at skaffe penge til seminariet. Se på You Tube under 'Qewar'. Julio, lederen af projektet, viste rundt, og Nidia fra seminarieholdet fortalte om hverdagen i deres steinerinspirerede børnehave, hvor hun arbejder. Hele Qewarprojektet er smukt og æstetisk. Det ligger omgivet af høje bjerge. Folk var begejstrede og nærmest ikke til at få ud af døren igen. Flere spurgte Julio, om de kunne komme i praktik dér. Bagefter besøgte vi Casa del Sol, hvor Jens, grundlæggeren af Solens Børn, bor sammen med Olga, hvis børnehave gratis huser seminariet. Jette, der hver dag underviser på seminariet i eurytmi, havde bagt en kæmpestabel pandekager af quinoamel - Rasmus Klumps mor har ikke levet forgæves - med lækker råkost til, friteret yuca, brød, melon og chicha morada, en superlækker drik, baseret på afkog af sorte majs, blandet med frugtjuice og krydderier + kaffe og the. Folk var sultne og alt - ALT - blev spist op rub og stub til sidste krumme. Den forløbne uge har været også forrygende: Efter eurytmien, som folk er ved at få rigtig godt fat i, har vi arbejdet i hold omkring 'Projekt Bordspil'. Det ene hold har filtet figurer i uld sammen med Jette. Det andet hold har øvet sig i at fortælle historier sammen med mig. Og så har vi byttet. Der har virkelig været arbejdsstemning, og folk har rykket. 9

10 I går eftermiddags lagde de sidste hånd på værket mht scenariet omkring spillet og viste det. Jeg havde udpeget en tilfældig fra hver gruppe til at være historiefortæller. Det var morsomt og dybt rørende at opleve. Kreativiteten fejler ikke noget. Siden sidst har vi haft den glæde at få støtte fra Merkurfonden. Det letter på det økonomiske pres, der hele tiden er der for at få økonomien til at løbe rundt Fra på mandag går vi over til kun at have undervisning fredag og lørdag. Det giver lidt mere luft til alle de andre ting, der venter: mere fundraising, artikler til tidsskrifter, certifikater osv. Der er ikke lejlighed til at kede sig i dette arbejde. Men det er jo skønt, at livet har bud efter én. Hav det godt i Danmark. Kærlig hilsen Elsita Ivonne fortæller 'Los tres cabritillos' - 'De 3 bukkebruse' 10

11 'Find den BEDSTE lille ven til DIN lille bedste ven' på Solens Børn har fået en webshop med waldorfdukker / steinerdukker: Kig ind og find dig en sød dukke til en lille ven. Fortæl gerne om shoppen til din omgangskreds. Hvis du har en hjemmeside og gerne vil støtte Solens Børn og vores Seminarium, kan du hjælpe os ved at sætte et link ind på din side til: Dukkerne importeres fra et Qewarprojektet i Peru og indtægterne er øremærket til vores seminarium: 'Centro de Educación Creativa Pedagogía Waldorf Cusco, Peru' Det er en rigtig 'win-win-win': Du får en sød dukke. Du støtter de kvinder, der fremstiller dukkerne. Du støtter seminariet - og forbedrer dermed på sigt peruanske børns fremtid. (ES)

12 Ung i Uddannelse I sidste nyhedsblad omtalte vi, hvorledes Solens Børn siden 2009 har ydet støtte til unges uddannelse efter folkeskolen. I den forbindelse vil vi nedenfor gerne skitsere vilkårene for denne støtte: Projekt Ung i uddannelse I forbindelse med Solens Børns samarbejde med Inti et værested for fattige unge i Cusco er der startet et projekt, hvor unge, som har været tilknyttet Inti i deres folkeskoletid, efter folkeskolen tilbydes støtte til at gennemføre en uddannelse, som vil give dem mulighed for at få et meningsfyldt arbejde senere i deres liv og dermed være mønsterbrydere i forhold til deres opvækstvilkår. Til det formål har Solens Børn søgt penge hos forskellige fonde, og Lions Club i Stenløse er donor ligesom budskaber er udbredt gennem Lions Clubs minikatalog over projekter, som kan støttes via Lions. Endvidere indkommer der donationer fra medlemmer af Solens Børn. Der er indgået aftale om en bestemt procedure for den enkelte unges deltagelse i projektet. Således får den unge støtten fra Solens Børn gennem Inti. Inti sørger for at rekruttere de unge, som har brug for støtte, og Inti skal følge op på, hvordan de unge klarer uddannelsen og melde tilbage til Solens Børn 1. april og 1. oktober, hvordan status er for den enkelte unge. Ca. 10 unge har været tilknyttet projektet i den forløbne tid. 12

13 Proceduren for deltagelse i projektet er: Inti skal oprette en kontrakt vedrørende den unge, hvor Eleven ved underskrift forpligter sig til at melde tilbage til den projektansvarlige på Inti mht. alle forhold, der vedrører uddannelsen. Forældrene giver ved underskrift løfte om at ville støtte den unge mht. bolig, kost og transport samt moralsk støtte. Projektansvarlig på Inti forpligter sig ved underskrift til at ville støtte de unge under uddannelsen praktisk og emotionelt samt ved lektiehjælp. Gennem kontakt til familien at sørge for, at forældrene lever op til forældreløftet. Vedkommende skal få de bedst mulige priser på uddannelsesinstitutionerne samt forpligte sig til at administrere de økonomiske midler fra Solens Børn og sende kvitteringer for udgifterne til uddannelsen hver 3. måned. Hvert halve år skal der udarbejdes en kort rapport over, hvordan den unges studier forløber. Denne skal sendes til Solens Børn. Nogle af de unge er af forskellige årsager faldet fra, men i øjeblikket er der 6 unge, som er i gang med forskellige uddannelser som sygeplejerske, uddannelse indenfor hoteladministration, bogholderi og turisme. I forbindelse med deres uddannelse stilles der krav om, at de unge skal tage engelsk- og computerkurser, som Solens Børn også støtter. Vi vil i næste nyhedsblad bringe nye beretninger om, hvordan de unge klarer deres studier. 13

14 Ny samarbejdspartner i projekt Ung i uddannelse Solens Børns stifter, Jens Sørensen, som er bosat i Cusco, kommer i kraft af sit virke der i kontakt med fattige unge og deres forældre, og Solens Børn har derfor indledt et nyt samarbejde med Jens Sørensen. Dette samarbejde foregår på de samme vilkår som ovenfor beskrevet. Hvis du har mulighed for at donere et beløb til Projekt Ung i uddannelse, henviser vi til vores hjemmeside - under punktet Støt Solens Børn. (AB) Maritza Chamani er en af de unge som Solens Børn støtter. Hun læser bogholderi. Her er hun sammen med sin lærer fra Inti, Giannina, som er på hjemmebesøg. 14

15 Madsituationen på Inti Glade børn fejrer Intis fødselsdag Kære medlemmer af Solens Børn Før jul sendte vi et nødråb om mad og julesituationen på Dignidad og San Jeromino. Det blev heldigvis hørt af mange således, at vi har kunnet sende penge til mad og til beskedne julegaver til børnene i december. Tak til alle jer, der tænkte på vore børn. Situationen indenfor tips er endelig blevet afklaret, og vi har nu penge til mad den første halvdel af året men kun delvis til den sidste halvdel. Vi håber naturligvis, at det vil lykkes os i den kommende tid at samle penge nok ind, så børnene kan få god mad hele året. Et projekt uden penge er en meget svær og hård situation. Vi søger med lys og lygte efter sponsorer til den almindelige drift af de to væresteder, vi har i Cusco. For en ting er at sørge for mad, uddannelse, psykologhjælp mv. En anden ting er at drive stederne. I Danmark er det meget svært at skaffe penge til drift af stederne det være sig til lys, varme, personale, men har vi ikke personalet og dermed det arbejde, de udfører, har vi heller ikke børnene så det er en lidt ond cirkel, som vi håber at kunne komme igennem. Men en stor tak til alle jer, der bragte os godt igennem i (AaJ) Bestyrelsen 15

16 Kongelys Brian Østbjerg og Mette Kromann, Frejaskolen ved St. Merløse, startede sidste sommer virksomheden Kongelys. Formålet er at skaffe økonomiske midler til kulturelle og sociale formål. Hele virksomhedens overskud formidles til antroposofiske institutioner, andre erkendelsemæssige institutioner og til sociale formål. Her fortæller Brian Østbjerg om virksomheden og baggrunden for at starte den. (NS) Mette Kromann og Brian Østbjerg Hvilke aktiviteter har virksomheden? Vi er startet med at købe biodynamiske grøntsager og frugt hos forskellige levenrandører, som vi så sælger og leverer til private. Vi tager også ud på markeder rundt omkring på Sjælland, hvor vi sælger vore varer. Det ligger os meget på sinde at kunne levere sunde og visdomfyldte madvarer, nemlig biodynamiske madvarer, idet vi bl.a. ud fra egen erfaring oplever, at mennesker får det fysisk og mentalt meget bedre ved at spise disse. Udover fødevarerne er vi startet med at tilbyde rejser. Vi står for hele arrangementet med fly, hotel o.s.v. Til sommer går den første rejse til Irland. På nuværende tidspukt er der tilmeldt 35 deltagere. 16

17 Vi vil også tilbyde kurser og kulturelle arrangementer. Lige nu undersøger vi mulighederne for at afholde arrangementer med foredrag og musik på en café i København. I forbindelse hermed vil vi tilbyde bespisning med biodynamiske retter. Vi har også en række virksomheder tilknyttet vores, bl.a. en arkitektvirksomhed, et cateringfirma, et murerfirma og en entreprenør virksomhed, som ud over entrepenøropgaver også sælger jordvarmeanlæg. I forhold til virksomhederne fungerer vi som formidlingscentral. Man kan således handle gennem os. Vi hjælper således virksomheder, som vi kan stå inde for, til at få nogle kunder. Vi har oprettet en hjemmeside, hvor man kan se hvilke virksomheder, der er tilknyttet os lige nu. Udover at annoncere på hjemmesiden anmoder vi vore kunder om at reklamere for os, når de hører om familiemedlemmer, naboer, venner og bekendte, der har ønsker, som vi kan være med til at opfylde. Vore kunder skal således gerne blive vore sælgere. Det skal ske for at holde vore udgifter til annoncering ned på et minimum, men også for at vore kunder kan få følelsen af, at de er med i et projekt, der vil komme mange mennesker til gavn. Da vi ønsker at udvide vor virksomhed, bl.a. som formidlingscentral, søger vi hele tiden efter samarbejdspartnere. Vi mærker heldigvis stor interesse fra mange sider. Hvad er begrundelsen for at starte virksomheden? Vores formål er at bevise, at det er muligt at skaffe økonomiske midler til trods for tidens finansielle problemer. Midlerne skal så bruges til at hjælpe mennesker, der af den ene eller anden grund har behov herfor, og således være med til at løse sociale problemer. Vor begrundelse er også, at vi tror på, at det er godt for mennesker at udvikle sig og være aktive i fritiden, fx ved at deltage i sociale projekter. Vi mener, at det enkelte menneske må kunne bidrage til at løse problemerne. Det bør være parate til at deltage i fællesskaber, hvor der arbejdes for at løse de mange opgaver, der er. Det er en vildfarelse at tro, at når bare man betaler sin skat, er alt godt. Så har 17

18 man bidraget til fællesskabet, og så er ens sociale regning betalt. Den holdning vil aldrig kunne løse de sociale problemer, der er i samfundet. Vi mener også, at ikke bare den enkelte, men også erhverslivet bør stille op. Erhvervslivet bør stille op og være med til at stille sit overskud efter investeringer til rådighed for det sociale fællesskab. Det er på den baggrund, at vi har besluttet at lave en virksomhed, som stiller sit overskud til rådighed for sociale projekter. Hvilke tanker gjorde I jer i startfasen om virksomheden? Vi arbejdede i en periode med Steiners tregrening, og vi tænkte: Lad os forsøge at arbejde i den retning. Lad os lave en virksomhed, som sælger produkter, som mennesker har brug for i stedet for varer, som mennesker forbruger uden egentlig at have behov herfor. Lad os lave en virksomhed, der formidler det overskud, som generes, til sociale og kulturelle formål. Lad os lave en virksomhed, som tilbyder aktiviteter, der udvikler mennesker, i stedet for aktiviteter, som bare bringer os kortvarige nydelsesoplevelser, som igen og igen må gennemleves. På baggrund af de nævnte tanker har vi startet de aktiviteter, som er i gang, men vi ønsker som sagt ikke at stoppe her. Vi ønsker, at virksomheden vokser. Vi søger derfor efter personer, som vil være med til at sætte projekter i gang, som imødekommer reelle behov hos menneskeheden. Vi søger ikke efter projekter, der baserer sig på deltagelse i en overforbrugskultur, eller som baserer sig på at stimulere mennesker i en kortvarig nydelseoplevelse. Vi vil gerne lave aktiviteter, som giver en indre glæde, som varer ud over selve oplevelsen, og som ikke skaber et tomrum, når oplevelsen ikke længere er til stede. Blandt de ideer vi har, forsøger vi på nuværende tidspunkt at komme i gang med: - et biodynamisk landbrug - et kultursted med flere aktiviteter. - et bageri - et slagteri og - et mejeri. 18

19 Men alt det her kræver mennesker, som vil arbejde for de her ting. Så vi er i gang med at samle mennesker, som vil være med til at igangsætte disse aktiviteter. Hvad arbejder I med lige nu i udviklingene af virksomheden? Vi vil gerne gøre vor virksomhed til en ægte tregreningsvirksomhed i overensstemmelse med Rudolf Steiners ideer. Det er en process, som vil tage tid. Et af de punkter, som skal løses, er lønspørgsmålet. Løn og arbejde skal adskilles. Det vil sige, at vi skal lønne helt anderledes end i en normal virksomhed. Vi har i første omgang besluttet, at alle fastansatte skal have lige løn, uanset hvad man laver. Men det er ikke godt nok, for i realiteten skal lønnen fordeles efter behov, men det magter vi ikke i første omgang. Angående det at træffe beslutninger, så kan der på ingen måde være en hirakisk struktur i virksomheden. Man kan heller ikke have en fast arbejdstid. Blandt Rudolf Steiners ideer om frihed, lighed og broderskab, er vi meget optaget af begrebet broderskab. Vi ønsker således at skabe et broderskab mellem vore levendører, Kongelys og vore kunder, der indebærer, at alle samarbejder om at skabe et projekt, der er langtidsholdbart. Lykkes det, vil det være til glæde for alle involverede, samt for de, der får gavn af vore donationer. Samarbejdet vil indebære, at man hjælper hinanden, når fx høsten slår fejl eller mistrives. Så må man være parat til at betale mere for varerne. Man må også hjælpe med at finde løsninger, hvis der er produkter, som skal forbedres, i stedet for at gå til nye leverandører. Det er ret vanskeligt at udvikle sig til en tregreningsvirksomhed. Men vi håber, at flere vil studere Rudolf Steiners tanker om tregrening, og at de vil hjæpe os med at komme i den rigtige retning. Solens Børn og Kongelys Solens børn er en organisation, som vi meget gerne vil støtte. For at kunne gøre det så godt som muligt, må vi til stadighed arbejde for at udvide vor virksomhed. Vi gør derfor opmærksom på, at vi i øjeblikket har plads til flere kunder til at aftage vore biodynamiske fødevarer. 19

20 Bliv kunde ved at sende os en mail. Se mere på vor hjemmeside. Her er et klip fra hjemmesiden: www. kongelys.com Velkommen Kongelys er en virksomhed som sælger biodynamiske produkter, kurser og rejser, jordvarmeanlæg, entreprenørarbejde, murerarbejde, arkitektarbejde og catering virksomhed. Vi er en virksomhed, som forsøger at levendegøre Rudolf Steiners tanker om en tregrening af samfundet. Det betyder, at overskuddet i Kongelys skal gå tilbage til mennesker som har behov for ekstra omsorg eller mennesker som ønsker at gå en personlig udvikling. Ingen ejere skal have del i overskuddet. Virksomhedsidé Da dette er en virksomhed, hvor alt overskud går tilbage til andre mennesker end ejerne, ønsker vi at virksomheden bliver en slags folkebevægelse. Det betyder at vores kunder også skal være vores sælgere, og at de skal være med til at fordele overskuddet. Se yderligere information her Hvis du er intereseret i at høre mere om Kongelys, så send en mail til eller Sådan bliver jeg kunde Send en mail til os, med navn og tlf. nr, så ringer vi dig op og finder de produkter og den samarbejdsform, som passer til dig. Brian Østbjerg Mette Kromann 20

21 6. klasse på Kristofferskolen støtter Inti Det er rigtig skønt at vide, at vi hjælper nogle, som virkelig har brug for det, siger Marie Olsen og Miranda Larsen, som her fortæller om deres hjælpeprojekt. Af Marie Olsen og Miranda Larsen, 6. klasse 6. klasse på Kristofferskolen, Roskilde 6. klasse havde i efteråret besøg af Else Slagebro, som fortalte os en hel masse om projektet Solens Børn. Hun havde slides med, og hun fortalte en masse om børnenes barske vilkår, og om hvordan de på Inti kunne få hjælp til skolegang og uddannelse. Til vores julebasar fik vi en masse ting, dukker, tøj mv., lavet bl.a. af børnene på Inti og af en støttegruppe til Solens Børn. Vi lavede også selv nogle smykker, plakater og kort, og fik lavet en, syntes vi selv, flot bod, hvor vi omsatte for lidt over 7000 kr. 21

22 Første april har vi vores næste projekt til støtte for Solens Børn. Der inviterer vi til en musikaften med spisning først. Programmet kommer til at indeholde både vores klasseorkester og individuel optræden. Det foregår på Kristofferskolen, - se tidspunkt på skolens hjemmeside (under ROS). I forbindelse med vores Åbent Hus-arrangement i maj vil vi samle brugte skolematerialer ind: farver, fløjter og lignende, som vi vil gøre fine til brug på Inti. Klassen er kommet med mange andre ideer, - mange som har med musik at gøre, men ikke alle lige realistiske! For nogle år siden var det vores 8. klasse, som samlede ind til fordel for Solens Børn, - de har nu ladet os gå videre med det skønne projekt. Det er rigtig skønt at vide, at vi hjælper nogle, som virkelig har brug for det, og vi glæder os meget til vores musikaften. Fra Inti s 11 års fødselsdagsfest i efteråret 2010 Her optræder nogle af børnene på Inti med dans. 22

23 JULEMARKEDER I 2010 Solens Børn var med på Vidar Skolens julebasar d. 27.november. Og på julemarked på Rudolf Steinerskolen på Amager d. 28. november. På Kristofferskolen i Roskilde tog 6. klasse og deres lærer sig af at sælge Solens Børns varer. Vi er taknemmelige over den varme og åbenhed, hvormed skolerne har taget imod og givet plads til Solens Børn. Det er en kæmpehjælp, en uundværlig støtte til vores arbejde med at skaffe penge til børnene i Cusco. Vi takker også Michael skolen s Butikken under kastanien, og Børnehaven i Kvistgård, ved Merete Malmberg, og Steiner børnehaven i Hjørring for at hjælpe med at sælge dukker og Peru varer, som de har i kommission. Vi har været på Vidarskolen og fortalt 6., 7. og 8. klasse og deres lærere om vores projekt. Eleverne samler ind til Solens Børn ved at sælge fingerdukke og lave forskellige events. (AH) :: KOMMENDE MARKEDSAKTIVITETER Den 29.maj vil vi arrangere et loppe- og Peru-marked i Aases gård, På Lykkesholms Allé 3D, Frederiksberg. Der vil blive annonceret i et nyt Frederiksberg-blad, der hedder Kongevejen, og vi laver selvfølgelig en flyer til at dele ud, og skriver på vores hjemmeside om hvad der kommer til at foregå den søndag. Har du nogle Lopper for meget, tager vi meget gerne imod dem. Der er helt sikkert andre muligheder for at deltage i relevante markeder. Vi har blot ingen faste datoer på nuværende tidspunkt. Hvis nogen har gode markeds ideer tager vi imod med glæde. (AH) 23

24 LOPPEMARKED Søndag d. 29. maj fra i gården til Lykkesholms Allé 3D, 1902 Frederiksberg. Vi er så heldige at vi har fået rigtig mange ting fra forskellige medlemmer. Udover loppeting sælger vi tøj, dukker oa fra Peru. Desuden sælges peruanske retter og drikkevarer. Alle pengene går ubeskåret til vort hjælpearbejde i Cusco. Vi modtager stadigvæk gerne ting, som du kan undvære. Sidste år kom her rigtig mange både medlemmer og interesseret fra lokalområdet dette håber vi vil gentage sig i år. På gensyn til en hyggelig dag. Bestyrelsen: SOLENS BØRN 24

25 Børnene er glade for hjælpen fra personalet og de frivillige og for en hyggestund, hvor man laver lektier 25

26 Der skal tjenes penge for at få mad den dag På Inti er der også gøremål, men for at lære hvordan man. 26

Solens Børn. Nyhedsbrev Nr. 32 juni 2011

Solens Børn. Nyhedsbrev Nr. 32 juni 2011 Solens Børn Nyhedsbrev Nr. 32 juni 2011 1 Indholdsfortegnelse: Nyt fra bestyrelsen s. 1 Kommende markeder s. 1 Ref. fra generalforsaml. s. 2 Årsberetningen for SB s. 3 Deltidsseminariet s. 5 lille bedste

Læs mere

Generalforsamling 9. marts

Generalforsamling 9. marts Nyhedsblad nr. 46 Februar 2016 Generalforsamling 9. marts 1 Kontakt: Solens Børn c/o: Aase Johannessen Lykkesholms Allé 3 D, 1.tv. 1902 Frederiksberg C Tlf.: 2236 7037 Hjemmeside og mail: www.solensboern.dk

Læs mere

Nyhedsblad nr. 45 December 2015 GOD JUL

Nyhedsblad nr. 45 December 2015 GOD JUL Nyhedsblad nr. 45 December 2015 GOD JUL 1 Kontakt: Solens Børn c/o: Aase Johannessen Lykkesholms Allé 3 D, 1.tv. 1902 Frederiksberg C Tlf.: 2236 7037 Hjemmeside og mail: www.solensboern.dk info@solensboern.dk

Læs mere

Solens Børn. Nyhedsbrev Nr. 33 november 2011

Solens Børn. Nyhedsbrev Nr. 33 november 2011 Solens Børn Nyhedsbrev Nr. 33 november 2011 1 Indholdsfortegnelse: Nyt fra Inti s. 1 Nyt fra Bestyrelsen s. 3 Fra Deltidsseminariet s. 4 lille bedste s. 5 Julebasarer s. 6 Fra kassereren s.7 Markederne

Læs mere

Nyhedsblad nr. 44 August 2015

Nyhedsblad nr. 44 August 2015 Nyhedsblad nr. 44 August 2015 1 Kontakt: Solens Børn c/o: Aase Johannessen Lykkesholms Allé 3 D, 1.tv. 1902 Frederiksberg C Tlf.: 2236 7037 Mail: info@solensboern.dk Konstitueret formand: Aase Johannessen

Læs mere

Nyhedsblad nr. 40 Marts 2014

Nyhedsblad nr. 40 Marts 2014 Nyhedsblad nr. 40 Marts 2014 Generalforsamling den 9. april kl. 19.00 1 Solens Børn Kontakt: Solens Børn c/o: Aase Johannessen Lykkesholms Allé 3 D, 1.tv. 1902 Frederiksberg C Tlf.: 2236 7037 Mail: info@solensboern.dk

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 34 april 2012 10 års fødselsdag

Nyhedsbrev nr. 34 april 2012 10 års fødselsdag Solens Børn Nyhedsbrev nr. 34 april 2012 10 års fødselsdag 1 Medlemskab af Solens Børn: Kon ngent 200. kr. p.a. Indbetales l: Merkur Andelskasse Reg.:8401 konto 1038589 Husk at melde navn & adresse og

Læs mere

Solens Børn. Nyhedsblad nr. 37 marts 2013

Solens Børn. Nyhedsblad nr. 37 marts 2013 Solens Børn Nyhedsblad nr. 37 marts 2013 Godt nytår 2013 1 Solens Børn Kontakt: Solens Børn c/o: Aase Johannessen Lykkesholms Allé 3 D, 1.tv. 1902 Frederiksberg C Tlf.: 2236 7037 Mail: info@solensboern.dk

Læs mere

Nyhedsblad nr. 39 November 2013

Nyhedsblad nr. 39 November 2013 Nyhedsblad nr. 39 November 2013 GOD JUL 2013 1 Solens Børn Kontakt: Solens Børn c/o: Aase Johannessen Lykkesholms Allé 3 D, 1.tv. 1902 Frederiksberg C Tlf.: 2236 7037 Mail: info@solensboern.dk Formand:

Læs mere

Hermed fremsendes referat af generalforsamlingen d. 20 maj 2017, samt regnskab. Af referatet fremgår den nye bestyrelse.

Hermed fremsendes referat af generalforsamlingen d. 20 maj 2017, samt regnskab. Af referatet fremgår den nye bestyrelse. 23. maj 2017 Til medlemmer af Det grønlandske Selskab Kære Medlem Hermed fremsendes referat af generalforsamlingen d. 20 maj 2017, samt regnskab. Af referatet fremgår den nye bestyrelse. Beretning for

Læs mere

Nyhedsblad nr. 47 November 2016

Nyhedsblad nr. 47 November 2016 Nyhedsblad nr. 47 November 2016 Generalforsamling 29. marts 2017 1 Kontakt: Solens Børn c/o: Aase Johannessen Lykkesholms Allé 3 D, 1.tv. 1902 Frederiksberg C Tlf.: 2236 7037 Hjemmeside og mail: www.solensboern.dk

Læs mere

Sind Oplevelser i fællesskab med andre

Sind Oplevelser i fællesskab med andre Ny adresse Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97223064 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt! Penge refunderes ikke! Åbent: Torsdag 18.45-22.00

Læs mere

Referat generalforsamling på Møllebakkeskolen d. 28.02.2013

Referat generalforsamling på Møllebakkeskolen d. 28.02.2013 Referat generalforsamling på Møllebakkeskolen d. 28.02.2013 Referent: Lone 1. Valg af dirigent: Morten 2. Bestyrelsen aflægger beretning: Tina (se separat) Beretningen lagde op en efterfølgende diskussion,

Læs mere

Nyhedsblad nr. 43 Marts 2015

Nyhedsblad nr. 43 Marts 2015 Nyhedsblad nr. 43 Marts 2015 1 Solens Børn Kontakt: Solens Børn c/o: Aase Johannessen Lykkesholms Allé 3 D, 1.tv. 1902 Frederiksberg C Tlf.: 2236 7037 Mail: info@solensboern.dk Formand: Jens Laurits Sørensen

Læs mere

Tillykke til Inti 15 år

Tillykke til Inti 15 år Nyhedsblad nr. 42 November 2014 Tillykke til Inti 15 år 1 Solens Børn Kontakt: Solens Børn c/o: Aase Johannessen Lykkesholms Allé 3 D, 1.tv. 1902 Frederiksberg C Tlf.: 2236 7037 Mail: info@solensboern.dk

Læs mere

Vi håber, du har lyst til at deltage for foreningen skal være for os alle!

Vi håber, du har lyst til at deltage for foreningen skal være for os alle! Aarhus den 24. februar 2013 Kære idéhistoriske alumne Der sker ting og sager i miljøet omkring Idéhistorie. En forening, der vedrører dig, ser snart dagens lys. Nærmere bestemt den 5. april, hvor vi afholder

Læs mere

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014 Side 12 Sindklubben: Fælleskab og store oplevelser. Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97220172 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt!

Læs mere

Nyhedsbrev fra Projekt Nærmiljø november 2012

Nyhedsbrev fra Projekt Nærmiljø november 2012 Nyhedsbrev fra Projekt Nærmiljø november 2012 Kære beboere og samarbejdspartnere på og omkring Arendalsvej Læs om alt det spændende der foregår på og omkring Arendalsvej i dette nyhedsbrev. Ideer til kommende

Læs mere

Generalforsamling I henhold til foreningens love indkaldes der herved til ordinær generalforsamling

Generalforsamling I henhold til foreningens love indkaldes der herved til ordinær generalforsamling Grundejerforening Tranagergaard Skovlunde 18. februar 2016 Generalforsamling I henhold til foreningens love indkaldes der herved til ordinær generalforsamling 1. Valg af dirigent og stemmetæller 2. Kontrol

Læs mere

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr. Lasse Rand om han ville være mødets dirigent.

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr. Lasse Rand om han ville være mødets dirigent. Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr. Lasse Rand om han ville være mødets dirigent. Lasse takkede for valget og satte mødet i gang med at konstatere

Læs mere

GENERALFORSAMLING. De bedste hilsner og på gensyn. Merete Behrndt Stoltz Formand for Garderhøjfortets venner Telefon 26164576 kbhloppe@post.tele.

GENERALFORSAMLING. De bedste hilsner og på gensyn. Merete Behrndt Stoltz Formand for Garderhøjfortets venner Telefon 26164576 kbhloppe@post.tele. GENERALFORSAMLING Tiden for årets generalforsamling nærmer sig og på grund af Påsken og andre helligdage, bliver Generalforsamlingen afholdt sent i år. Vi har valgt søndag den 19. april. Jeg skal opfordre

Læs mere

MAJ 2011 ST U E 31 28786023 ST U E 4 28786024 PIGERNE VANDT GULD I IN ST IT IO N ER N ES HOCKEYTURNERING

MAJ 2011 ST U E 31 28786023 ST U E 4 28786024 PIGERNE VANDT GULD I IN ST IT IO N ER N ES HOCKEYTURNERING SFO ST O R A G ER G A A R D MAJ 2011 ST U E 2 28786021 ST U E 31 28786023 ST U E 4 28786024 PIGERNE VANDT GULD I IN ST IT IO N ER N ES HOCKEYTURNERING Hjemmeside: www.storagergaard.albertslund.dk Email:

Læs mere

Referat af Ordinær generalforsamling tirsdag den 10. maj 2016

Referat af Ordinær generalforsamling tirsdag den 10. maj 2016 Referat af Ordinær generalforsamling tirsdag den 10. maj 2016 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning Bilag 2a 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab Bilag 3a 4. Fremlæggelse af arbejdsplan

Læs mere

SFO1 Pavillonen april 2013. Tlf. nummer: 36 37 83 41

SFO1 Pavillonen april 2013. Tlf. nummer: 36 37 83 41 Stjernebrevet SFO1 Pavillonen april 2013 Tlf. nummer: 36 37 83 41 I april måned holder støttebenet børnebanko i Pavillonen for alle medlemmer af støttebenet. Fra personalets side vil vi gerne benytte lejligheden

Læs mere

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 16. april 2009 kl. 12.30

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 16. april 2009 kl. 12.30 Torsdags Bridge Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 16. april 2009 kl. 12.30 Læs referat sidst i filen [godkendt af dirigent] Dagsorden: 1. Valg af dirigent...

Læs mere

- Generalforsamling afklaring og fordeling af opgaver Herunder to punkter: mobilisering og praktisk

- Generalforsamling afklaring og fordeling af opgaver Herunder to punkter: mobilisering og praktisk Referat for bestyrelsesmøde KaJ, medie- og journaliststuderende Dato: Søndag d. 14/02 klokken 15-18 Sted: DJ s lokaler på Fiskergade, Aarhus C Tilstede: Anders (skype), Mie, Philip, Daniel, Kristian, Freja,

Læs mere

Referat Generalforsamling 25.maj 2016

Referat Generalforsamling 25.maj 2016 Referat Generalforsamling 25.maj 2016 Generalforsamlingen er rettidig indkaldt iflg. vedtægterne. Indkaldelse er udsendt pr. mail til alle klubbens medlemmer den 7.4. Der er 3 indkomne forslag. (se punkt

Læs mere

NYHEDSBREV Røde Kors Odense

NYHEDSBREV Røde Kors Odense Røde Kors Odense August 2014 HUSK: Har du lyst til at modtage nyhedsbrevet per mail fremover? Så skriv til odense @rodekors.dk Send dine gode historier og billeder til os på odense @rodekors.dk. Formanden

Læs mere

Navn og hjemsted Foreningen KUUL.dk der har hjemsted i ÅRHUS kommune, er stiftet den

Navn og hjemsted Foreningen KUUL.dk der har hjemsted i ÅRHUS kommune, er stiftet den Århus, d. 5.11.2007 Vedtægter for KUUL.dk 1 Navn og hjemsted Foreningen KUUL.dk der har hjemsted i ÅRHUS kommune, er stiftet den 10.1.2007. 2 Formål Foreningens formål er at dyrke ULTRALØB og med udgangspunkt

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Kallerup 11. marts 2006 MØDEREFERAT Dato: 9.marts 2005 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 18 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

Nyhedsbrev. Michael Skolen. Nyhedsbrevet: Nu kun på nettet (næsten)

Nyhedsbrev. Michael Skolen. Nyhedsbrevet: Nu kun på nettet (næsten) Nyhedsbrev Michael Skolen Nyhedsbrevet: Nu kun på nettet (næsten) Som konsekvens af at alt for få af de trykte nyhedsbreve finder vej hjem til jer, men ender med at ligge og flyde rundt på skolen, bliver

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R KLITTENS BORGERFORENING. 2. Foreningens hjemsted er Ringkøbing-Skjern kommune, og adressen er c/o formanden.

V E D T Æ G T E R F O R KLITTENS BORGERFORENING. 2. Foreningens hjemsted er Ringkøbing-Skjern kommune, og adressen er c/o formanden. V E D T Æ G T E R V E D T Æ G T E R F O R KLITTENS BORGERFORENING 1. Foreningens navn er KLITTENS BORGERFORENING. 2. Foreningens hjemsted er Ringkøbing-Skjern kommune, og adressen er c/o formanden. 3.

Læs mere

Nyhedsbrev. Bredalsparkens Fritidscenter December 2011. Lukke/åbne tider omkring Jul og Nytår. Glædelig jul & godt nytår

Nyhedsbrev. Bredalsparkens Fritidscenter December 2011. Lukke/åbne tider omkring Jul og Nytår. Glædelig jul & godt nytår Nyhedsbrev Bredalsparkens Fritidscenter December 2011 Glædelig jul & godt nytår Så blev det december og julen nærmer sig hastigt. Når jeg ser tilbage på året, så har vi lavet rigtig mange ting i klubben.

Læs mere

Vedtægter for DKK Esbjerg

Vedtægter for DKK Esbjerg Vedtægter for DKK Esbjerg 1 Lokalafdelingen 1) Lokalafdelingens navn er DKK Esbjerg og er hjemmehørende i Esbjerg Kommune. 2) Lokalafdelingen er en del af landsforeningen Dansk Kennel Klub (DKK). 3) Dansk

Læs mere

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00 Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Godkendelse

Læs mere

Tango Aarhus. Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015

Tango Aarhus. Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015 Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015 Dagsorden: 1. Valg af dirigent, referent og stemmetæller. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år

Læs mere

REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN:

REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN: REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I DANSK TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent og referent 2. Godkendelse af dagsorden

Læs mere

Indhold. Model for en dag vol. 2. Julegaveværksted. Det Blå Marked. Juledekorationer. Madbix med gæstekok. Nissebowling. Lucia.

Indhold. Model for en dag vol. 2. Julegaveværksted. Det Blå Marked. Juledekorationer. Madbix med gæstekok. Nissebowling. Lucia. Dag Dato Aktivitet Personale Tirs 4. nov Model for en dag vol. 2 To, Ki, Ja, Tr, Ti Tors 6. nov Butterflymøde Ki, Ja, Ca, Tirs Tors 11. nov 13. nov Svanesang Julegaveværksted Drengerøvsaften FIFA på PlayStation

Læs mere

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling.

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Referat af ordinær generalforsamling den 23 juni 2016 Sted : Gentofte-Vangede IF`s lokaler Mosebuen 28B 2820 Gentofte Fremmødte : 17 deltagere plus bestyrelse

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i FN Museet

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i FN Museet FEB 2015 Indkaldelse til ordinær generalforsamling i FN Museet Lørdag d. 21. marts 2015, kl. 13.00 i Frøslevlejren i Barak W7 (efterskolens cafeteria). Inden generalforsamlingen vil det være muligt at

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 29 november / december 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

V E D T Æ G T E R for Domaine Skovgaard ApS

V E D T Æ G T E R for Domaine Skovgaard ApS 1. Selskabets navn og hjemsted: Selskabets navn er. DomaineSkovgaardApS. Dets hjemsted er Slagelse Kommune. 2. Selskabets formål: V E D T Æ G T E R for Domaine Skovgaard ApS Selskabets formål er at etablere

Læs mere

1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 26. ÅRGANG NUMMER 2 FEBRUAR 2010. Tegningen er en del af oplægget til 2. Gildes foredrag:

1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 26. ÅRGANG NUMMER 2 FEBRUAR 2010. Tegningen er en del af oplægget til 2. Gildes foredrag: S c h a n d t o r p 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 26. ÅRGANG NUMMER 2 FEBRUAR 2010 Tegningen er en del af oplægget til 2. Gildes foredrag: Kvindernes placering i Vikingesamfundet og eksempler

Læs mere

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti.

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. 1. Navn.. Klubbens navn er Forsæti, udtales fårsaiti. Forsæti var balders søn og den som guderne gik til når de var uenige og skulle have tvister løst.. Foreningens

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 45 2014

Nyhedsbrev. uge 45 2014 Nyhedsbrev uge 45 2014 Så er det blevet efterår, bladene har fået en anden farve og falder af træerne. Klokken er sat 1 time tilbage, og det betyde, at vi for en kort tid får lysere morgener men tidligere

Læs mere

Dansk Folkehjælp Viborg-Skive afdelingen december 2011 Orientering fra formanden

Dansk Folkehjælp Viborg-Skive afdelingen december 2011 Orientering fra formanden Orientering fra formanden Hård debat om fattigdom i Danmark rammer skævt (uddrag fra Medlemsforum, pressemeddelelse 02.12.11) Blandt de frivillige sociale organisationer har vi en oplevelse af mistænkeliggørelse

Læs mere

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Medlemsblad for EDR Horsens Afdeling, Gasvej 21, 2. sal, 8700 Horsens Pr. 1/2-2005: Kildegade 8-10, 8700 Horsens 3 Nytårshilsen Indhold 4 Nye lokaler, Kildegade 8-10

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE.

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. Deltagere: Jesper Poulsen (niu) Torben Søholt Pedersen (niu) Anne Zachariassen

Læs mere

Referat General forsamling Laven og omegns borgerforening

Referat General forsamling Laven og omegns borgerforening Referat General forsamling Laven og omegns borgerforening Laven Børnehave 29/10-2014 Dirigent: Jakob Referent: Bodil Larsen Formandens beretning Af Bente Jensen Bestyrelsen den bedste måde et møde mennesker

Læs mere

[deadline mandag kl. 8.30]

[deadline mandag kl. 8.30] [deadline mandag kl. 8.30] Sidste Skoledag Fredag den 27. juni er der afslutning i klasserne kl. 8.05, og kl. 10.00 er der afslutning i salen. 1. klasse spiller skuespil, og der vil være korsang og fællessang.

Læs mere

Vedtægter for foreningen Manish School Fundraising

Vedtægter for foreningen Manish School Fundraising Vedtægter for foreningen Manish School Fundraising 1 Navn og hjemsted Foreningens navn: Manish School Fundraising Foreningens hjemsted er Esbjerg Kommune. 2 Foreningens formål Foreningens formål er at

Læs mere

Hermed lidt praktiske oplysninger omkring jul og nytår!

Hermed lidt praktiske oplysninger omkring jul og nytår! [deadline mandag kl. 8.30] Hermed lidt praktiske oplysninger omkring jul og nytår! Tirsdag den 17. dec. Fredag den 20. dec. Juleafslutning i domkirken kl.18.00 Juleafslutning i klasserne og julespil i

Læs mere

APRIL 2011 ÅRGANG 7, NUMMER

APRIL 2011 ÅRGANG 7, NUMMER Nyhedsbladet APRIL 2011 ÅRGANG 7, NUMMER 4 Det sker i Tegnsprogshuset Onsdag den 06.04.2011 kl.18:45 Udflugt til Orion Planetarium Onsdag den 13.04.2011 kl.19.00 Netcafe Søndag den 17.04.2011 kl.14.00

Læs mere

This text is a preheader which elaborates on the content in the View the news letter online

This text is a preheader which elaborates on the content in the View the news letter online This text is a preheader which elaborates on the content in the news letter View the news letter online Nyhedsbrev juni 2013 "HUSET" Det er med meget stor glæde, at vi kan fortælle jer en helt særlig nyhed

Læs mere

Vedtægter for foreningen Polymeren

Vedtægter for foreningen Polymeren Udkast Vedtægter for foreningen Polymeren 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn og hjemsted er Foreningen Polymeren Stationsvej 69 5792 Årslev Faaborg-Midtfyn Kommune CVR: 2. Foreningens formål

Læs mere

Der er på nuværende tidspunkt tilmeldt 153 børn i SFO, og de er fordelt på 4 stuer og klub med 2 faste voksne.

Der er på nuværende tidspunkt tilmeldt 153 børn i SFO, og de er fordelt på 4 stuer og klub med 2 faste voksne. 1 Kære Alle! Velkommen tilbage fra ferie og specielt velkommen til nye børn og forældre. Håber I alle har nydt sommeren. Vi er kommet godt i gang efter ferien og de nye børn har fået indblik i, hvordan

Læs mere

MUSHEMBA FOUNDATION nyhedsbrev

MUSHEMBA FOUNDATION nyhedsbrev Kære venner og støtter af Mushemba Foundation og Trinity Skolen, Det er ca. 4 mdr. siden vi sidst har skrevet til jer, og givet opdatering på vores arbejde. Nu er det på tide, at vi informerer lidt igen

Læs mere

3. marts 2016. Cafeén er egnet for personer med handicap og har handicap-toilet. Tilmelding er ikke nødvendig. Du kommer bare, hvis du har lyst.

3. marts 2016. Cafeén er egnet for personer med handicap og har handicap-toilet. Tilmelding er ikke nødvendig. Du kommer bare, hvis du har lyst. E-mail nyhedsbrev nr. 56 Cafe aften på Café Tower, kl. 18.00-20.00 Stürups Plads 1, dør 230 i Helsingør 3. marts 2016 Hver d. første torsdag i en måned er vi velkomne på restauranten til en cafeáften,

Læs mere

Vedtægter for Glostrup Badminton Club

Vedtægter for Glostrup Badminton Club Vedtægter for Glostrup Badminton Club 1 Navn og Hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er "Glostrup Badminton Club Stk. 2. Foreningens hjemsted er Glostrup Kommune. 2 Foreningens formål Stk. 1. Det er Glostrup

Læs mere

Referat fra Dalyfos generalforsamling den 14. april 2013 på Severin kursuscenter i Middelfart

Referat fra Dalyfos generalforsamling den 14. april 2013 på Severin kursuscenter i Middelfart Referat fra Dalyfos generalforsamling den 14. april 2013 på Severin kursuscenter i Middelfart Formanden Lise Petersen bød velkommen til årets generalforsamling. Valg af dirigent: Lise foreslog på bestyrelsens

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 35 juli 2012 10 års fødselsdag

Nyhedsbrev nr. 35 juli 2012 10 års fødselsdag Solens Børn Nyhedsbrev nr. 35 juli 2012 10 års fødselsdag 1 Solens Børn Kontakt: Solens Børn c/o: Aase Johannessen Lykkesholms Allé 3 D, 1.tv. 1902 Frederiksberg C Tlf.: 2236 7037 Mail: aajo40@gmail.com

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland Referat af Generalforsamling 20. februar 2016.

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland Referat af Generalforsamling 20. februar 2016. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning. 3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse på generalforsamlingen. 4. Behandling af indkomne forslag. 5. Fastsættelse af

Læs mere

SFO1 Pavillonen maj Tlf. nummer:

SFO1 Pavillonen maj Tlf. nummer: Stjernebrevet SFO1 Pavillonen maj 2013 Tlf. nummer: 36 37 83 41 Så er det gode vejr og sommeren for alvor begyndt at tage over, og børnene nyder at kunne være udenfor på legepladsen, i skolehaven og på

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

Nyhedsbrev, september 2015 DET SKER NU!

Nyhedsbrev, september 2015 DET SKER NU! Nyhedsbrev, september 2015 DET SKER NU! Vi har atter lånt Danske Bank bygningen, for endnu engang at illustrere hvad bygningen kan bruges til. Denne gang er det en kombination af Åbent Hus, høstmarked

Læs mere

JUBILÆUM - 40 ÅR DÉT SKAL FEJRES!

JUBILÆUM - 40 ÅR DÉT SKAL FEJRES! PROGRAM For dit nærmiljø i 2014 Gundersted Borgerforening Michael, Sanne, Svend Erik, Ulrik og Åse JUBILÆUM - 40 ÅR DÉT SKAL FEJRES! KOM OG VÆR MED! 40 år - men ej fed og færdig! I år er det 40 år siden

Læs mere

Vedtægter for Den Demokratiske Skole

Vedtægter for Den Demokratiske Skole Vedtægter for Den Demokratiske Skole 1. Navn og tilhørsforhold 1.1. Foreningens Navn er: Den Demokratiske Skole 1.2. Foreningens hjemsted er Roskilde kommune 2. Formål 2.1. Foreningens formål er at opretholde

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 1. 2011 (1. januar - 30. april) KOMMENDE ARRANGEMENTER FASTELAVNSFEST TØSEFEST GENERALFORSAMLING VIRKSOMHEDSBESØG VANDHULSDAG SANKT HANS LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Vi har taget hul

Læs mere

Vise-Vers-Nyt. Afs.: VV-Roskilde, Stenlandsvej 16, 4000 Roskilde

Vise-Vers-Nyt. Afs.: VV-Roskilde, Stenlandsvej 16, 4000 Roskilde Medl.nr. IDNr / Par Nr «Navn» «Kontat» «Gade og nr#» «Postnr#» «BY» Afs.: VV-Roskilde, Stenlandsvej 16, 4000 Roskilde Til kalenderen: 07.02.16 kl. 14-16:30 Besøg af Visens Venner i Køge i bibliotekssalen

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2014

Bestyrelsens beretning 2014 Bestyrelsens beretning 2014 Bålfest Bålfest deltager vi traditionelt i hvert år, i det forgangne år kom vi ved arrangementet igennem med stor succes,der var bred forældre opbakning af både børnehave forældre,

Læs mere

S c h a n d t o r p. 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder

S c h a n d t o r p. 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder S c h a n d t o r p 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 30. ÅRGANG NUMMER 5 MAJ 2013 Der indkaldes herved til DISTRIKTSGILDETING Mandag den 27. maj 2013 kl. 19.30 i Gildehuset, Frederik Bajers Gade

Læs mere

Foreningen kan anvende navnet Maasaichild i internationale sammenhænge. Foreningen er stiftet den 16. september 2012.

Foreningen kan anvende navnet Maasaichild i internationale sammenhænge. Foreningen er stiftet den 16. september 2012. Masaibarn c/o Kasper Birch Fredensgade 14,st,1 8000 Aarhus C Vedtægter gældende per 8. november 2015 info@masaibarn.dk www.masaibarn.dk MobilePay/Swipp 93 40 60 60 Registreringsnr. 5479 Kontonr. 2939077

Læs mere

Ballerup-Furesø-Herlev Lokalafdeling

Ballerup-Furesø-Herlev Lokalafdeling Ballerup-Furesø-Herlev Lokalafdeling Beretning for lokalafdelingens arbejde 2014 Et år er gået, og det er tid til at se tilbage på, hvad har året bragt. Generalforsamlingen står for døren. Der er masser

Læs mere

Nyhedsbrev 13: Kontingent, Generalforsamling, Davidson Primary og Bushveld Mission

Nyhedsbrev 13: Kontingent, Generalforsamling, Davidson Primary og Bushveld Mission FORENINGEN AFRIKASKOLEN www.afrikaskolen.dk Nyhedsbrev 13: Kontingent, Generalforsamling, Davidson Primary og Bushveld Mission Hvis man ikke allerede har gjort det, er det nu tid til indbetaling af kontingent

Læs mere

Formanden har ordet :

Formanden har ordet : Side 1 Formanden har ordet : Husk at vi den 1. søndag i hver måned har lodtrækning på dit medlemsbevis i programmet: Send en hilsen ca. kl. 11.00 Hjælp foreningen med at vokse. Skaf et medlem. Det koster

Læs mere

BetterNow - Kristen Bernikowsgade 6-1105 København K. orgsupport@betternow.dk - Tel. +45 7734 0686 www.betternow.dk

BetterNow - Kristen Bernikowsgade 6-1105 København K. orgsupport@betternow.dk - Tel. +45 7734 0686 www.betternow.dk BetterNow - Kristen Bernikowsgade 6-1105 København K. orgsupport@betternow.dk - Tel. +45 7734 0686 www.betternow.dk Indholdsfortegnelse Side 3 // Kort om os Side 4 // Sådan virker det Side 5 // Indsamlings

Læs mere

Generalforsamling for Skive Forenede Volleyballklubber lørdag den 20. april 2013 kl.16.00

Generalforsamling for Skive Forenede Volleyballklubber lørdag den 20. april 2013 kl.16.00 Generalforsamling for Skive Forenede Volleyballklubber lørdag den 20. april 2013 kl.16.00 Sted: Aakjærskolens cafe Referent: Gry Damgaard Nielsen. Referat: 1. Valg af dirigent Børge Mortensen Generalforsamlingen

Læs mere

Vedtægter. for den ideelle forening FORENINGEN KAFFE KONKRET. I. Generelle bestemmelser 1. 1.1 Foreningens navn er Foreningen Kaffe Konkret.

Vedtægter. for den ideelle forening FORENINGEN KAFFE KONKRET. I. Generelle bestemmelser 1. 1.1 Foreningens navn er Foreningen Kaffe Konkret. Vedtægter for den ideelle forening FORENINGEN KAFFE KONKRET I. Generelle bestemmelser 1. 1.1 Foreningens navn er Foreningen Kaffe Konkret. 2.1 Kaffe Konkret har hjemsted i Københavns Kommune. Det kan bestyrelsen

Læs mere

Hovedgaden 15 - Vejrumbro - 8830 Tjele - Tlf. 8665 4455 - E: Info@VVfriskole.dk - I: www.vvfri.dk. Side 5-6

Hovedgaden 15 - Vejrumbro - 8830 Tjele - Tlf. 8665 4455 - E: Info@VVfriskole.dk - I: www.vvfri.dk. Side 5-6 Hovedgaden 15 - Vejrumbro - 8830 Tjele - Tlf. 8665 4455 - E: Info@VVfriskole.dk - I: www.vvfri.dk Nyhedsbrev uge 44-2013 Side 1 Side 2 Musik for 4.-5. kl. om Carl Nielsen Invitation til bedsteforældredag

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar

FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar EESTYRELSESARB FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar B1 JDE PR 2 ØKONOMI 4 EESTYRELSESARB EESTYRELSESARB EESTYRELSESARB EESTYRELSESARB EESTYRELSESARB INTRODUKTION til Foreningsguiden Denne guide er

Læs mere

Referat af generalforsamlingen 2010. 1. Valg af dirigent. Kristian Olsen blev enstemmig valgt.

Referat af generalforsamlingen 2010. 1. Valg af dirigent. Kristian Olsen blev enstemmig valgt. Referat af generalforsamlingen 2010 1. Valg af dirigent. Kristian Olsen blev enstemmig valgt. 2. Valg af 3 stemmetællere. Helle Hansen, Gunvor Andersen og Connie Hansen enstemmig valgt. 3. Godkendelse

Læs mere

Nyhedsblad nr. 41 August 2014

Nyhedsblad nr. 41 August 2014 Nyhedsblad nr. 41 August 2014 1 Solens Børn Kontakt: Solens Børn c/o: Aase Johannessen Lykkesholms Allé 3 D, 1.tv. 1902 Frederiksberg C Tlf.: 2236 7037 Mail: info@solensboern.dk Formand: Jens Laurits Sørensen

Læs mere

Økonomihåndbog. Indholdsfortegnelse. 1.1 Lokalafdelingernes økonomiske råderum

Økonomihåndbog. Indholdsfortegnelse. 1.1 Lokalafdelingernes økonomiske råderum Økonomihåndbog Indholdsfortegnelse 1.1 Lokalafdelingernes økonomiske råderum... 1 Udgifter der dækkes... 2 Regnskab... 2 1.2 Netværksgrupper... 3 Regnskab... 3 1.3 Støtteformer... 4 Gaver og bidrag uden

Læs mere

Grundejerforeningen Bæveren II Støvring Ådale

Grundejerforeningen Bæveren II Støvring Ådale Grundejerforeningen Bæveren II Støvring Ådale Regnskab for perioden fra 14. december 2012 til 31. december 2013 1. regnskabsår Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 3 Formandens beretning... 4 Bestyrelsens

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Bredbåndsforeningen Sofienhøj

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Bredbåndsforeningen Sofienhøj Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Bredbåndsforeningen Sofienhøj Onsdag d. 14/4-2010 kl. 19:00 i Menighedshuset, Irlandsvej 47 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent. 2. Beretning om foreningens

Læs mere

www.fnyk.dk Generalforsamling i Fredensborg Ny Kunstforening 2014

www.fnyk.dk Generalforsamling i Fredensborg Ny Kunstforening 2014 www.fnyk.dk Generalforsamling i Fredensborg Ny Kunstforening 2014 Læs: Indkaldelse Dagsorden Bestyrelsens forslag til ændringer og justeringer i foreningens Vedtægter og Formål Regnskab 2013 og Budgetforslag

Læs mere

Munkebo Kulturhus Pigegruppen

Munkebo Kulturhus Pigegruppen Munkebo Kulturhus Pigegruppen pigefrokost 2013 Hurra for en pigefrokost! Beslutningen om en Pigefrokost 2013 blev taget og en Invitation blev sendt ud Nytårsdag. Arrangementet skulle foregå d. 9. marts

Læs mere

Stiftende generalforsamling Søndag 3. november 2002

Stiftende generalforsamling Søndag 3. november 2002 Stiftende generalforsamling Søndag 3. november 2002 Mødedeltagere Repræsentanter fra følgende adresser: Almindingen 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 19, 26, 30 Ikke fremmødt eller afbud: Almindingen

Læs mere

Telefon nr.: 50 42 83 82 Telefon nr.: 65 97 22 97 Mail: lone@lindberg-carstensen.dk Mail: mai.lan@mail.dk

Telefon nr.: 50 42 83 82 Telefon nr.: 65 97 22 97 Mail: lone@lindberg-carstensen.dk Mail: mai.lan@mail.dk Kære medlemmer af lokalafdeling Fyn Sjældent har adoption fyldt så meget i medierne som i de forløbne måneder, og bevågenheden har været stor også politisk. For en adoptivfamilie er denne bevågenhed både

Læs mere

Juniorudvalgsmøde 19/1 2015

Juniorudvalgsmøde 19/1 2015 Juniorudvalgsmøde 19/1 2015 Sted Til Stede : Hos Hans, Almuevej 7, Skanderborg : Hans Hussmann, Jens Ib Søborg, Ole Roed Bloch, Bjarne Alstrup (Bestyrelsen) og Henrik Meyer Thomsen (Referant) Ikke til

Læs mere

Shell Motel, Støvring. Mandag den 3. marts 2008 kl. 18.30

Shell Motel, Støvring. Mandag den 3. marts 2008 kl. 18.30 Hulvejens Grundejerforening indbyder hermed til ordinær generalforsamling og spisning på: Shell Motel, Støvring Mandag den 3. marts 2008 kl. 18.30 Bestyrelsen har i år valgt at vi, inden selve generalforsamlingen,

Læs mere

Det Danske Saunaselskabs Gamle vedtægter

Det Danske Saunaselskabs Gamle vedtægter Grøn overstregning = tilføjelse/ændring. Gul overstregning = kommentar, som ikke skal med i selve vedtægterne. Rød overstregning = bortfalder. 1 NAVN OG HJEMSTED Det Danske Saunaselskabs Gamle vedtægter

Læs mere

Nyhedsbrev Uge 6 2015

Nyhedsbrev Uge 6 2015 Nyhedsbrev Uge 6 2015 Et helt nyt år er godt i gang, og vi glæder os til at udfylde det med mange aktiviteter, oplevelser og stjernestunder for beboerne på Meta. Vi har nu lavet nyhedsbrev i et år, og

Læs mere

VidarNyt November 2001. November 2001 no 0 10. VidarNyt. Skolebladet for Vidar Skolen. Skolebladet for Vidar Skolen, Brogårdsvej 61, 2820 Gentofte

VidarNyt November 2001. November 2001 no 0 10. VidarNyt. Skolebladet for Vidar Skolen. Skolebladet for Vidar Skolen, Brogårdsvej 61, 2820 Gentofte November 2001 no 0 10 VidarNyt VidarNyt November 2001 Skolebladet for Vidar Skolen Skolebladet for Vidar Skolen, Brogårdsvej 61, 2820 Gentofte 1 Kære læser Her får du endnu engang et kalendernummer. Vi

Læs mere

Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013. DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012

Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013. DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012 Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013 DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012 Billede taget og udlånt af Sejlfoto.dk Besøg Dansk Accent Klub på internettet www.accent26.dk

Læs mere

Dagbog på årsbasis for Egtved Mediecenter 2011. Tekst og layout N.M. Schaiffel-Nielsen

Dagbog på årsbasis for Egtved Mediecenter 2011. Tekst og layout N.M. Schaiffel-Nielsen Dagbog på årsbasis for Egtved Mediecenter 2011 Tekst og layout N.M. Schaiffel-Nielsen Generalforsamling i Mediecentret. Forårslyset så at sige buldrer ind i det propfyldte lokale. De var der fra hele gamle

Læs mere

Danish Stem Cell Society (DASCS)

Danish Stem Cell Society (DASCS) Danish Stem Cell Society (DASCS) Vedtægter Indholdsfortegnelse 1. Navn, hjemsted og formål 1 2. Foreningens medlemmer 1 3. Bestyrelsen 3 4. Generalforsamlingen 3 5. Regnskab og formue 4 Notice: For a English

Læs mere

MIDTSJÆLLANDS VÆVEKREDS KURSER

MIDTSJÆLLANDS VÆVEKREDS KURSER MIDTSJÆLLANDS VÆVEKREDS 2012 2013 KURSER Velkommen Så står en ny sæson for døren og vi håber at de valgte emner er noget for dig. I denne sæson er der i skrivende stund ikke planlagt noget foredrag, men

Læs mere

MAJ 2011 ÅRGANG 7, NUMMER 5

MAJ 2011 ÅRGANG 7, NUMMER 5 Nyhedsbladet MAJ 2011 ÅRGANG 7, NUMMER 5 Det sker i Tegnsprogshuset Onsdag den 11.05.2011 kl.19.00 Netcafe Onsdag den 18.05.2011 kl.19.00 Mini Banko Onsdag den 25.05.2011 kl.19.00 Netcafe Søndag den 29.05.2011

Læs mere