Solens Børn. Nyhedsbrev Nr. 31 marts 2011

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Solens Børn. Nyhedsbrev Nr. 31 marts 2011"

Transkript

1 Solens Børn Nyhedsbrev Nr. 31 marts

2 Indholdsfortegnelse: Nyt fra bestyrelsen s. 4 Indkaldelse til generalforsamling s. 6 Årsregnskabet s. s. 7 Fra deltidsseminariet s. 9 Webside lille bedste s.11 Ung i uddannelse s.12 Madsituationen på Inti s.15 Kongelys s klasses på Kristofferskolen støtter Inti s.21 Julemarkederne og kommende aktiviteter s.23 Loppemarked på Lykkesholms Allé s.24 Børnene på Inti er glade for hjælpen s.25 Redaktionel deadline: 1. marts Redaktion Anne Hedegaard (ansv.) Nils P. Stæhr-Nielsen Trykning Håndtryk Trykkerværkstedet Tlf

3 Medlemskab af Solens Børn Kontingent: 200kr. pr. medlemskab Indbetales til Merkurbanken: Regnr konto Husk at meddele Navn og adresse, ogom Nyhedsbrevet ønskes tilsendt som blad eller . Donationer uden skattefradrag indsættes på reg. nr.8401 konto med skattefradrag indsættes på reg. nr konto Oplys cpr. nr. til Merkurfonden for at få skattefradraget.. Giv besked til bestyrelsen om særlige ønsker for anvendelsen. af donationen Kontakt Solens Børn C/O Anne Hedegaard Højmosevej Kbh. NV Tlf Aase Johannessen Tlf Frederik J. Rousset Tlf Else Slagebro Tlf Nils P. Stæhr-Nielsen Tlf Hjemmesider IT: Finn Fregil 3

4 NYT FRA BESTYRELSEN Allerede nu inde i 2011 er det tid til at invitere til den kommende generalforsamling, hvor det foregående års begivenheder i foreningen vil blive nævnt og husket. Vi håber, at der i det kommende år vil ske mange nye ting i Solens Børn, som vi kan fortælle om med glæde. Vi har ønsker for 2011, især ønsker om flere medlemmer. (AH) Hvorfor? Det skriver Else om her: MANGT et nyt MEDLEM i 2011? Solens Børn har pt 118 medlemmer. Men vi vil gerne have dobbelt så mange - mindst! Her kommer Du ind i billedet. Vi vil nemlig gerne opfordre alle vores gode trofaste medlemmer om at skaffe hvert et nyt medlem i Det årlige kontingent er på 200 kr, så ingen hertillands går hen og bliver ruineret af dén grund. HVORFOR NU LIGE DET? I de senere år har vi fået penge fra private fonde til specifikke formål, fx mad til børnene på Inti. Men der skal voksne til at lave maden. Det er imidlertid særdeles svært at få fondsmidler til løbende drift. Her har vi udelukkende medlemsbidrag og det, vi sælger på markeder. SÅ DERFOR! Vær' søde - please - bitte - por favor! Hjælp os ved at skaffe hvert et medlem i

5 Hvis du synes, at det med at hverve medlemmer ikke lige er dig, har du jo lov til i årets løb at forære et medlemskab - eller flere - som gave. Anne, vores formand, kan udstede et gavekort til dette formål. PRÆMIE: For at der også kan være lidt sjov med i det, trækker vi lod om et gratis medlemsskab i en lækker alpakkasweater fra Peru. Når du har skaffet et medlem, så send os dit navn, adresse og og navnet på det nye medlem. Når vedkommende har betalt sit kontingent, deltager du i lodtrækningen, når året er omme. Vinderen får direkte besked. Vi skal jo også lige kende dit nummer i alpakkasweater. Vi håber at få en kæmpe bunke henvendelser. GODT FORÅR og GOD VIND Svar - Svar alle. Videresend 5

6 Indkaldelse til generalforsamling i Solens Børn tirsdag den 26. april 2011, kl Den årlige ordinære generalforsamling afholdes på Danasvej Bibliotek, Danasvej 30B, Frederiksberg C. Dagsorden: 1) Valg af dirigent og referent 2) Bestyrelsens årsberetning 3) Forelæggelse af årsregnskab 2010 og fastsættelse af kontingent 4) Indkomne forslag 5) Valg til bestyrelsen 6) Valg af revisor 7) Eventuelt Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 2 uger før generalforsamlingens afholdelse. Bemærk: Foreningens vedtægter kan læses på ::

7 Indtægter Regnskab for Solens Børn 2010 Solens Børn 2009 tk Solens Børn 2010 ialt Frie Midler Medl.kontingent INTI Mad 2010 Formålsbestemte midler Lille Bedste 2010 Ung i uddannelse Fonde donationer 3. Seminarist betaling 4. Varesalg Computer kursus Reserv. fra året før 6. Andre indtægter Indtægter ialt Udgifter: 8. Varekøb Fragt/told/skat/ porto 10. Webshop og PBS 11. Andre udgifter Porto + PBS Kontorartikler Generalforsaml Webs.og bankgeb. 16. Konting. og kurser 17. Rejser/diæter/ forsikringer 18. Transport i DK Støtte til

8 20. Udgifter ialt Driftsresultat Reserv. t. næste år 23. Resultat herefter Status Aktiver: 24. Varelager Mellem regninger 26. Debitorer Forudbet omkostn. 28. Bankbeholdn Aktiver i alt Status Passiver: 30. Egenkapital primo 31. Kreditorer Årets resultat Reserv. til næste år 34. Reserv. f. året før 35. Passiver i alt Regnskabet er revideret, - uden bemærkninger, Tappernøje den 5. marts Amdi Hansen. 8

9 Fra deltidsseminariet i Cusco Her i foråret gennemføres Modul 2 i det 3-årige forløb. Vi følger spændt med på Elses hjemmeside, hvor hun uge efter uge fortæller om undervisningen, aktiviteter og udflugter, og om hvordan alt dette modtages af de peruvianske lærere. Vi bringer her ugebrevet fra søndag den 27. februar 2011 Kære Venner! Helle tog afsked med seminarieholdet forrige fredag. Folk var taknemmelige for den øjenåbner, hun har givet dem med hensyn betydningen af omsorg for det lille barn. Der var gaver, dans og glæde. Forrige lørdag havde vi en fed fed dag: Seminarieholdet besøgte Qewarprojektet, hvor de fremstiller de waldorfdukker, som vi importerer til Danmark. Dukkerne er vores små hjælpere, for salget af dem er med til at skaffe penge til seminariet. Se på You Tube under 'Qewar'. Julio, lederen af projektet, viste rundt, og Nidia fra seminarieholdet fortalte om hverdagen i deres steinerinspirerede børnehave, hvor hun arbejder. Hele Qewarprojektet er smukt og æstetisk. Det ligger omgivet af høje bjerge. Folk var begejstrede og nærmest ikke til at få ud af døren igen. Flere spurgte Julio, om de kunne komme i praktik dér. Bagefter besøgte vi Casa del Sol, hvor Jens, grundlæggeren af Solens Børn, bor sammen med Olga, hvis børnehave gratis huser seminariet. Jette, der hver dag underviser på seminariet i eurytmi, havde bagt en kæmpestabel pandekager af quinoamel - Rasmus Klumps mor har ikke levet forgæves - med lækker råkost til, friteret yuca, brød, melon og chicha morada, en superlækker drik, baseret på afkog af sorte majs, blandet med frugtjuice og krydderier + kaffe og the. Folk var sultne og alt - ALT - blev spist op rub og stub til sidste krumme. Den forløbne uge har været også forrygende: Efter eurytmien, som folk er ved at få rigtig godt fat i, har vi arbejdet i hold omkring 'Projekt Bordspil'. Det ene hold har filtet figurer i uld sammen med Jette. Det andet hold har øvet sig i at fortælle historier sammen med mig. Og så har vi byttet. Der har virkelig været arbejdsstemning, og folk har rykket. 9

10 I går eftermiddags lagde de sidste hånd på værket mht scenariet omkring spillet og viste det. Jeg havde udpeget en tilfældig fra hver gruppe til at være historiefortæller. Det var morsomt og dybt rørende at opleve. Kreativiteten fejler ikke noget. Siden sidst har vi haft den glæde at få støtte fra Merkurfonden. Det letter på det økonomiske pres, der hele tiden er der for at få økonomien til at løbe rundt Fra på mandag går vi over til kun at have undervisning fredag og lørdag. Det giver lidt mere luft til alle de andre ting, der venter: mere fundraising, artikler til tidsskrifter, certifikater osv. Der er ikke lejlighed til at kede sig i dette arbejde. Men det er jo skønt, at livet har bud efter én. Hav det godt i Danmark. Kærlig hilsen Elsita Ivonne fortæller 'Los tres cabritillos' - 'De 3 bukkebruse' 10

11 'Find den BEDSTE lille ven til DIN lille bedste ven' på Solens Børn har fået en webshop med waldorfdukker / steinerdukker: Kig ind og find dig en sød dukke til en lille ven. Fortæl gerne om shoppen til din omgangskreds. Hvis du har en hjemmeside og gerne vil støtte Solens Børn og vores Seminarium, kan du hjælpe os ved at sætte et link ind på din side til: Dukkerne importeres fra et Qewarprojektet i Peru og indtægterne er øremærket til vores seminarium: 'Centro de Educación Creativa Pedagogía Waldorf Cusco, Peru' Det er en rigtig 'win-win-win': Du får en sød dukke. Du støtter de kvinder, der fremstiller dukkerne. Du støtter seminariet - og forbedrer dermed på sigt peruanske børns fremtid. (ES)

12 Ung i Uddannelse I sidste nyhedsblad omtalte vi, hvorledes Solens Børn siden 2009 har ydet støtte til unges uddannelse efter folkeskolen. I den forbindelse vil vi nedenfor gerne skitsere vilkårene for denne støtte: Projekt Ung i uddannelse I forbindelse med Solens Børns samarbejde med Inti et værested for fattige unge i Cusco er der startet et projekt, hvor unge, som har været tilknyttet Inti i deres folkeskoletid, efter folkeskolen tilbydes støtte til at gennemføre en uddannelse, som vil give dem mulighed for at få et meningsfyldt arbejde senere i deres liv og dermed være mønsterbrydere i forhold til deres opvækstvilkår. Til det formål har Solens Børn søgt penge hos forskellige fonde, og Lions Club i Stenløse er donor ligesom budskaber er udbredt gennem Lions Clubs minikatalog over projekter, som kan støttes via Lions. Endvidere indkommer der donationer fra medlemmer af Solens Børn. Der er indgået aftale om en bestemt procedure for den enkelte unges deltagelse i projektet. Således får den unge støtten fra Solens Børn gennem Inti. Inti sørger for at rekruttere de unge, som har brug for støtte, og Inti skal følge op på, hvordan de unge klarer uddannelsen og melde tilbage til Solens Børn 1. april og 1. oktober, hvordan status er for den enkelte unge. Ca. 10 unge har været tilknyttet projektet i den forløbne tid. 12

13 Proceduren for deltagelse i projektet er: Inti skal oprette en kontrakt vedrørende den unge, hvor Eleven ved underskrift forpligter sig til at melde tilbage til den projektansvarlige på Inti mht. alle forhold, der vedrører uddannelsen. Forældrene giver ved underskrift løfte om at ville støtte den unge mht. bolig, kost og transport samt moralsk støtte. Projektansvarlig på Inti forpligter sig ved underskrift til at ville støtte de unge under uddannelsen praktisk og emotionelt samt ved lektiehjælp. Gennem kontakt til familien at sørge for, at forældrene lever op til forældreløftet. Vedkommende skal få de bedst mulige priser på uddannelsesinstitutionerne samt forpligte sig til at administrere de økonomiske midler fra Solens Børn og sende kvitteringer for udgifterne til uddannelsen hver 3. måned. Hvert halve år skal der udarbejdes en kort rapport over, hvordan den unges studier forløber. Denne skal sendes til Solens Børn. Nogle af de unge er af forskellige årsager faldet fra, men i øjeblikket er der 6 unge, som er i gang med forskellige uddannelser som sygeplejerske, uddannelse indenfor hoteladministration, bogholderi og turisme. I forbindelse med deres uddannelse stilles der krav om, at de unge skal tage engelsk- og computerkurser, som Solens Børn også støtter. Vi vil i næste nyhedsblad bringe nye beretninger om, hvordan de unge klarer deres studier. 13

14 Ny samarbejdspartner i projekt Ung i uddannelse Solens Børns stifter, Jens Sørensen, som er bosat i Cusco, kommer i kraft af sit virke der i kontakt med fattige unge og deres forældre, og Solens Børn har derfor indledt et nyt samarbejde med Jens Sørensen. Dette samarbejde foregår på de samme vilkår som ovenfor beskrevet. Hvis du har mulighed for at donere et beløb til Projekt Ung i uddannelse, henviser vi til vores hjemmeside - under punktet Støt Solens Børn. (AB) Maritza Chamani er en af de unge som Solens Børn støtter. Hun læser bogholderi. Her er hun sammen med sin lærer fra Inti, Giannina, som er på hjemmebesøg. 14

15 Madsituationen på Inti Glade børn fejrer Intis fødselsdag Kære medlemmer af Solens Børn Før jul sendte vi et nødråb om mad og julesituationen på Dignidad og San Jeromino. Det blev heldigvis hørt af mange således, at vi har kunnet sende penge til mad og til beskedne julegaver til børnene i december. Tak til alle jer, der tænkte på vore børn. Situationen indenfor tips er endelig blevet afklaret, og vi har nu penge til mad den første halvdel af året men kun delvis til den sidste halvdel. Vi håber naturligvis, at det vil lykkes os i den kommende tid at samle penge nok ind, så børnene kan få god mad hele året. Et projekt uden penge er en meget svær og hård situation. Vi søger med lys og lygte efter sponsorer til den almindelige drift af de to væresteder, vi har i Cusco. For en ting er at sørge for mad, uddannelse, psykologhjælp mv. En anden ting er at drive stederne. I Danmark er det meget svært at skaffe penge til drift af stederne det være sig til lys, varme, personale, men har vi ikke personalet og dermed det arbejde, de udfører, har vi heller ikke børnene så det er en lidt ond cirkel, som vi håber at kunne komme igennem. Men en stor tak til alle jer, der bragte os godt igennem i (AaJ) Bestyrelsen 15

16 Kongelys Brian Østbjerg og Mette Kromann, Frejaskolen ved St. Merløse, startede sidste sommer virksomheden Kongelys. Formålet er at skaffe økonomiske midler til kulturelle og sociale formål. Hele virksomhedens overskud formidles til antroposofiske institutioner, andre erkendelsemæssige institutioner og til sociale formål. Her fortæller Brian Østbjerg om virksomheden og baggrunden for at starte den. (NS) Mette Kromann og Brian Østbjerg Hvilke aktiviteter har virksomheden? Vi er startet med at købe biodynamiske grøntsager og frugt hos forskellige levenrandører, som vi så sælger og leverer til private. Vi tager også ud på markeder rundt omkring på Sjælland, hvor vi sælger vore varer. Det ligger os meget på sinde at kunne levere sunde og visdomfyldte madvarer, nemlig biodynamiske madvarer, idet vi bl.a. ud fra egen erfaring oplever, at mennesker får det fysisk og mentalt meget bedre ved at spise disse. Udover fødevarerne er vi startet med at tilbyde rejser. Vi står for hele arrangementet med fly, hotel o.s.v. Til sommer går den første rejse til Irland. På nuværende tidspukt er der tilmeldt 35 deltagere. 16

17 Vi vil også tilbyde kurser og kulturelle arrangementer. Lige nu undersøger vi mulighederne for at afholde arrangementer med foredrag og musik på en café i København. I forbindelse hermed vil vi tilbyde bespisning med biodynamiske retter. Vi har også en række virksomheder tilknyttet vores, bl.a. en arkitektvirksomhed, et cateringfirma, et murerfirma og en entreprenør virksomhed, som ud over entrepenøropgaver også sælger jordvarmeanlæg. I forhold til virksomhederne fungerer vi som formidlingscentral. Man kan således handle gennem os. Vi hjælper således virksomheder, som vi kan stå inde for, til at få nogle kunder. Vi har oprettet en hjemmeside, hvor man kan se hvilke virksomheder, der er tilknyttet os lige nu. Udover at annoncere på hjemmesiden anmoder vi vore kunder om at reklamere for os, når de hører om familiemedlemmer, naboer, venner og bekendte, der har ønsker, som vi kan være med til at opfylde. Vore kunder skal således gerne blive vore sælgere. Det skal ske for at holde vore udgifter til annoncering ned på et minimum, men også for at vore kunder kan få følelsen af, at de er med i et projekt, der vil komme mange mennesker til gavn. Da vi ønsker at udvide vor virksomhed, bl.a. som formidlingscentral, søger vi hele tiden efter samarbejdspartnere. Vi mærker heldigvis stor interesse fra mange sider. Hvad er begrundelsen for at starte virksomheden? Vores formål er at bevise, at det er muligt at skaffe økonomiske midler til trods for tidens finansielle problemer. Midlerne skal så bruges til at hjælpe mennesker, der af den ene eller anden grund har behov herfor, og således være med til at løse sociale problemer. Vor begrundelse er også, at vi tror på, at det er godt for mennesker at udvikle sig og være aktive i fritiden, fx ved at deltage i sociale projekter. Vi mener, at det enkelte menneske må kunne bidrage til at løse problemerne. Det bør være parate til at deltage i fællesskaber, hvor der arbejdes for at løse de mange opgaver, der er. Det er en vildfarelse at tro, at når bare man betaler sin skat, er alt godt. Så har 17

18 man bidraget til fællesskabet, og så er ens sociale regning betalt. Den holdning vil aldrig kunne løse de sociale problemer, der er i samfundet. Vi mener også, at ikke bare den enkelte, men også erhverslivet bør stille op. Erhvervslivet bør stille op og være med til at stille sit overskud efter investeringer til rådighed for det sociale fællesskab. Det er på den baggrund, at vi har besluttet at lave en virksomhed, som stiller sit overskud til rådighed for sociale projekter. Hvilke tanker gjorde I jer i startfasen om virksomheden? Vi arbejdede i en periode med Steiners tregrening, og vi tænkte: Lad os forsøge at arbejde i den retning. Lad os lave en virksomhed, som sælger produkter, som mennesker har brug for i stedet for varer, som mennesker forbruger uden egentlig at have behov herfor. Lad os lave en virksomhed, der formidler det overskud, som generes, til sociale og kulturelle formål. Lad os lave en virksomhed, som tilbyder aktiviteter, der udvikler mennesker, i stedet for aktiviteter, som bare bringer os kortvarige nydelsesoplevelser, som igen og igen må gennemleves. På baggrund af de nævnte tanker har vi startet de aktiviteter, som er i gang, men vi ønsker som sagt ikke at stoppe her. Vi ønsker, at virksomheden vokser. Vi søger derfor efter personer, som vil være med til at sætte projekter i gang, som imødekommer reelle behov hos menneskeheden. Vi søger ikke efter projekter, der baserer sig på deltagelse i en overforbrugskultur, eller som baserer sig på at stimulere mennesker i en kortvarig nydelseoplevelse. Vi vil gerne lave aktiviteter, som giver en indre glæde, som varer ud over selve oplevelsen, og som ikke skaber et tomrum, når oplevelsen ikke længere er til stede. Blandt de ideer vi har, forsøger vi på nuværende tidspunkt at komme i gang med: - et biodynamisk landbrug - et kultursted med flere aktiviteter. - et bageri - et slagteri og - et mejeri. 18

19 Men alt det her kræver mennesker, som vil arbejde for de her ting. Så vi er i gang med at samle mennesker, som vil være med til at igangsætte disse aktiviteter. Hvad arbejder I med lige nu i udviklingene af virksomheden? Vi vil gerne gøre vor virksomhed til en ægte tregreningsvirksomhed i overensstemmelse med Rudolf Steiners ideer. Det er en process, som vil tage tid. Et af de punkter, som skal løses, er lønspørgsmålet. Løn og arbejde skal adskilles. Det vil sige, at vi skal lønne helt anderledes end i en normal virksomhed. Vi har i første omgang besluttet, at alle fastansatte skal have lige løn, uanset hvad man laver. Men det er ikke godt nok, for i realiteten skal lønnen fordeles efter behov, men det magter vi ikke i første omgang. Angående det at træffe beslutninger, så kan der på ingen måde være en hirakisk struktur i virksomheden. Man kan heller ikke have en fast arbejdstid. Blandt Rudolf Steiners ideer om frihed, lighed og broderskab, er vi meget optaget af begrebet broderskab. Vi ønsker således at skabe et broderskab mellem vore levendører, Kongelys og vore kunder, der indebærer, at alle samarbejder om at skabe et projekt, der er langtidsholdbart. Lykkes det, vil det være til glæde for alle involverede, samt for de, der får gavn af vore donationer. Samarbejdet vil indebære, at man hjælper hinanden, når fx høsten slår fejl eller mistrives. Så må man være parat til at betale mere for varerne. Man må også hjælpe med at finde løsninger, hvis der er produkter, som skal forbedres, i stedet for at gå til nye leverandører. Det er ret vanskeligt at udvikle sig til en tregreningsvirksomhed. Men vi håber, at flere vil studere Rudolf Steiners tanker om tregrening, og at de vil hjæpe os med at komme i den rigtige retning. Solens Børn og Kongelys Solens børn er en organisation, som vi meget gerne vil støtte. For at kunne gøre det så godt som muligt, må vi til stadighed arbejde for at udvide vor virksomhed. Vi gør derfor opmærksom på, at vi i øjeblikket har plads til flere kunder til at aftage vore biodynamiske fødevarer. 19

20 Bliv kunde ved at sende os en mail. Se mere på vor hjemmeside. Her er et klip fra hjemmesiden: www. kongelys.com Velkommen Kongelys er en virksomhed som sælger biodynamiske produkter, kurser og rejser, jordvarmeanlæg, entreprenørarbejde, murerarbejde, arkitektarbejde og catering virksomhed. Vi er en virksomhed, som forsøger at levendegøre Rudolf Steiners tanker om en tregrening af samfundet. Det betyder, at overskuddet i Kongelys skal gå tilbage til mennesker som har behov for ekstra omsorg eller mennesker som ønsker at gå en personlig udvikling. Ingen ejere skal have del i overskuddet. Virksomhedsidé Da dette er en virksomhed, hvor alt overskud går tilbage til andre mennesker end ejerne, ønsker vi at virksomheden bliver en slags folkebevægelse. Det betyder at vores kunder også skal være vores sælgere, og at de skal være med til at fordele overskuddet. Se yderligere information her Hvis du er intereseret i at høre mere om Kongelys, så send en mail til eller Sådan bliver jeg kunde Send en mail til os, med navn og tlf. nr, så ringer vi dig op og finder de produkter og den samarbejdsform, som passer til dig. Brian Østbjerg Mette Kromann 20

21 6. klasse på Kristofferskolen støtter Inti Det er rigtig skønt at vide, at vi hjælper nogle, som virkelig har brug for det, siger Marie Olsen og Miranda Larsen, som her fortæller om deres hjælpeprojekt. Af Marie Olsen og Miranda Larsen, 6. klasse 6. klasse på Kristofferskolen, Roskilde 6. klasse havde i efteråret besøg af Else Slagebro, som fortalte os en hel masse om projektet Solens Børn. Hun havde slides med, og hun fortalte en masse om børnenes barske vilkår, og om hvordan de på Inti kunne få hjælp til skolegang og uddannelse. Til vores julebasar fik vi en masse ting, dukker, tøj mv., lavet bl.a. af børnene på Inti og af en støttegruppe til Solens Børn. Vi lavede også selv nogle smykker, plakater og kort, og fik lavet en, syntes vi selv, flot bod, hvor vi omsatte for lidt over 7000 kr. 21

22 Første april har vi vores næste projekt til støtte for Solens Børn. Der inviterer vi til en musikaften med spisning først. Programmet kommer til at indeholde både vores klasseorkester og individuel optræden. Det foregår på Kristofferskolen, - se tidspunkt på skolens hjemmeside (under ROS). I forbindelse med vores Åbent Hus-arrangement i maj vil vi samle brugte skolematerialer ind: farver, fløjter og lignende, som vi vil gøre fine til brug på Inti. Klassen er kommet med mange andre ideer, - mange som har med musik at gøre, men ikke alle lige realistiske! For nogle år siden var det vores 8. klasse, som samlede ind til fordel for Solens Børn, - de har nu ladet os gå videre med det skønne projekt. Det er rigtig skønt at vide, at vi hjælper nogle, som virkelig har brug for det, og vi glæder os meget til vores musikaften. Fra Inti s 11 års fødselsdagsfest i efteråret 2010 Her optræder nogle af børnene på Inti med dans. 22

23 JULEMARKEDER I 2010 Solens Børn var med på Vidar Skolens julebasar d. 27.november. Og på julemarked på Rudolf Steinerskolen på Amager d. 28. november. På Kristofferskolen i Roskilde tog 6. klasse og deres lærer sig af at sælge Solens Børns varer. Vi er taknemmelige over den varme og åbenhed, hvormed skolerne har taget imod og givet plads til Solens Børn. Det er en kæmpehjælp, en uundværlig støtte til vores arbejde med at skaffe penge til børnene i Cusco. Vi takker også Michael skolen s Butikken under kastanien, og Børnehaven i Kvistgård, ved Merete Malmberg, og Steiner børnehaven i Hjørring for at hjælpe med at sælge dukker og Peru varer, som de har i kommission. Vi har været på Vidarskolen og fortalt 6., 7. og 8. klasse og deres lærere om vores projekt. Eleverne samler ind til Solens Børn ved at sælge fingerdukke og lave forskellige events. (AH) :: KOMMENDE MARKEDSAKTIVITETER Den 29.maj vil vi arrangere et loppe- og Peru-marked i Aases gård, På Lykkesholms Allé 3D, Frederiksberg. Der vil blive annonceret i et nyt Frederiksberg-blad, der hedder Kongevejen, og vi laver selvfølgelig en flyer til at dele ud, og skriver på vores hjemmeside om hvad der kommer til at foregå den søndag. Har du nogle Lopper for meget, tager vi meget gerne imod dem. Der er helt sikkert andre muligheder for at deltage i relevante markeder. Vi har blot ingen faste datoer på nuværende tidspunkt. Hvis nogen har gode markeds ideer tager vi imod med glæde. (AH) 23

24 LOPPEMARKED Søndag d. 29. maj fra i gården til Lykkesholms Allé 3D, 1902 Frederiksberg. Vi er så heldige at vi har fået rigtig mange ting fra forskellige medlemmer. Udover loppeting sælger vi tøj, dukker oa fra Peru. Desuden sælges peruanske retter og drikkevarer. Alle pengene går ubeskåret til vort hjælpearbejde i Cusco. Vi modtager stadigvæk gerne ting, som du kan undvære. Sidste år kom her rigtig mange både medlemmer og interesseret fra lokalområdet dette håber vi vil gentage sig i år. På gensyn til en hyggelig dag. Bestyrelsen: SOLENS BØRN 24

25 Børnene er glade for hjælpen fra personalet og de frivillige og for en hyggestund, hvor man laver lektier 25

26 Der skal tjenes penge for at få mad den dag På Inti er der også gøremål, men for at lære hvordan man. 26

Solens Børn. Nyhedsbrev Nr. 32 juni 2011

Solens Børn. Nyhedsbrev Nr. 32 juni 2011 Solens Børn Nyhedsbrev Nr. 32 juni 2011 1 Indholdsfortegnelse: Nyt fra bestyrelsen s. 1 Kommende markeder s. 1 Ref. fra generalforsaml. s. 2 Årsberetningen for SB s. 3 Deltidsseminariet s. 5 lille bedste

Læs mere

Nyhedsblad nr. 40 Marts 2014

Nyhedsblad nr. 40 Marts 2014 Nyhedsblad nr. 40 Marts 2014 Generalforsamling den 9. april kl. 19.00 1 Solens Børn Kontakt: Solens Børn c/o: Aase Johannessen Lykkesholms Allé 3 D, 1.tv. 1902 Frederiksberg C Tlf.: 2236 7037 Mail: info@solensboern.dk

Læs mere

Nyhedsblad nr. 39 November 2013

Nyhedsblad nr. 39 November 2013 Nyhedsblad nr. 39 November 2013 GOD JUL 2013 1 Solens Børn Kontakt: Solens Børn c/o: Aase Johannessen Lykkesholms Allé 3 D, 1.tv. 1902 Frederiksberg C Tlf.: 2236 7037 Mail: info@solensboern.dk Formand:

Læs mere

Nyhedsblad nr. 43 Marts 2015

Nyhedsblad nr. 43 Marts 2015 Nyhedsblad nr. 43 Marts 2015 1 Solens Børn Kontakt: Solens Børn c/o: Aase Johannessen Lykkesholms Allé 3 D, 1.tv. 1902 Frederiksberg C Tlf.: 2236 7037 Mail: info@solensboern.dk Formand: Jens Laurits Sørensen

Læs mere

Tillykke til Inti 15 år

Tillykke til Inti 15 år Nyhedsblad nr. 42 November 2014 Tillykke til Inti 15 år 1 Solens Børn Kontakt: Solens Børn c/o: Aase Johannessen Lykkesholms Allé 3 D, 1.tv. 1902 Frederiksberg C Tlf.: 2236 7037 Mail: info@solensboern.dk

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 35 juli 2012 10 års fødselsdag

Nyhedsbrev nr. 35 juli 2012 10 års fødselsdag Solens Børn Nyhedsbrev nr. 35 juli 2012 10 års fødselsdag 1 Solens Børn Kontakt: Solens Børn c/o: Aase Johannessen Lykkesholms Allé 3 D, 1.tv. 1902 Frederiksberg C Tlf.: 2236 7037 Mail: aajo40@gmail.com

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i FN Museet

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i FN Museet FEB 2015 Indkaldelse til ordinær generalforsamling i FN Museet Lørdag d. 21. marts 2015, kl. 13.00 i Frøslevlejren i Barak W7 (efterskolens cafeteria). Inden generalforsamlingen vil det være muligt at

Læs mere

V E D T Æ G T E R for Domaine Skovgaard ApS

V E D T Æ G T E R for Domaine Skovgaard ApS 1. Selskabets navn og hjemsted: Selskabets navn er. DomaineSkovgaardApS. Dets hjemsted er Slagelse Kommune. 2. Selskabets formål: V E D T Æ G T E R for Domaine Skovgaard ApS Selskabets formål er at etablere

Læs mere

PARKINSON EXPRESSEN PARKINSONFORENINGEN BORNHOLM April kvartal 2013

PARKINSON EXPRESSEN PARKINSONFORENINGEN BORNHOLM April kvartal 2013 PARKINSON EXPRESSEN PARKINSONFORENINGEN BORNHOLM April kvartal 2013 PARKINSON-EXPRESSEN April kvartal 2013 Oplag: 165 REDAKTION: Bent Folkmann Fabrksvej 4 3700 Rønne 56 97 44 79 jbfolkmann@mail.dk Husk

Læs mere

Generalforsamling for Skive Forenede Volleyballklubber lørdag den 20. april 2013 kl.16.00

Generalforsamling for Skive Forenede Volleyballklubber lørdag den 20. april 2013 kl.16.00 Generalforsamling for Skive Forenede Volleyballklubber lørdag den 20. april 2013 kl.16.00 Sted: Aakjærskolens cafe Referent: Gry Damgaard Nielsen. Referat: 1. Valg af dirigent Børge Mortensen Generalforsamlingen

Læs mere

Formandsskifte. Revision af foreningens vedtægter

Formandsskifte. Revision af foreningens vedtægter Formandsskifte I november måned meddelte vores formand Andrés M. Cervantes, at han gerne ville trække sig fra posten og fra bestyrelsen. Andrés har været formand siden, da Solens Børn blev stiftet. Dengang

Læs mere

Ballerup-Furesø-Herlev Lokalafdeling

Ballerup-Furesø-Herlev Lokalafdeling Ballerup-Furesø-Herlev Lokalafdeling Beretning for lokalafdelingens arbejde 2014 Et år er gået, og det er tid til at se tilbage på, hvad har året bragt. Generalforsamlingen står for døren. Der er masser

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

GENERALFORSAMLING. De bedste hilsner og på gensyn. Merete Behrndt Stoltz Formand for Garderhøjfortets venner Telefon 26164576 kbhloppe@post.tele.

GENERALFORSAMLING. De bedste hilsner og på gensyn. Merete Behrndt Stoltz Formand for Garderhøjfortets venner Telefon 26164576 kbhloppe@post.tele. GENERALFORSAMLING Tiden for årets generalforsamling nærmer sig og på grund af Påsken og andre helligdage, bliver Generalforsamlingen afholdt sent i år. Vi har valgt søndag den 19. april. Jeg skal opfordre

Læs mere

Nyhedsbrev februar 2015

Nyhedsbrev februar 2015 Nyhedsbrev februar 2015 Kære medlemmer Kastellets 350 år blev fejret efter alle kunstens regler den 1. november 2014 med opvisninger, gardehusarer, musik, rundvisninger, og Slaget på Kirkepladsen, men

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Kallerup 11. marts 2006 MØDEREFERAT Dato: 9.marts 2005 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 18 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

NYHEDSBREV. FEBRUAR/MARTS 2015 Siden sidst: Formanden har ordet: Generalforsamling den 23. januar 2015

NYHEDSBREV. FEBRUAR/MARTS 2015 Siden sidst: Formanden har ordet: Generalforsamling den 23. januar 2015 FEBRUAR/MARTS 2015 Siden sidst: NYHEDSBREV Generalforsamling den 23. januar 2015 Referat findes nederst i nyhedsbrevet og på hjemmesiden. Formanden har ordet: Kære Medlemmer Så er bestyrelsen blevet konstitueret.

Læs mere

REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN:

REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN: REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I DANSK TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent og referent 2. Godkendelse af dagsorden

Læs mere

Danish Stem Cell Society (DASCS)

Danish Stem Cell Society (DASCS) Danish Stem Cell Society (DASCS) Vedtægter Indholdsfortegnelse 1. Navn, hjemsted og formål 1 2. Foreningens medlemmer 1 3. Bestyrelsen 3 4. Generalforsamlingen 3 5. Regnskab og formue 4 Notice: For a English

Læs mere

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00 Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Godkendelse

Læs mere

Ordinær generalforsamling i. Gladsaxe Volleyball Klub

Ordinær generalforsamling i. Gladsaxe Volleyball Klub Ordinær generalforsamling i 27. august 2011 Med følgende dagsorden ifølge vedtægterne: Gladsaxe Volleyball Klub Tirsdag den 30. august kl. 19.00 i pavillonen ved Engelsborghallen, Engelsborgvej 93, 2800

Læs mere

Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm

Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm Se bankens annonce. Tilmelding på tlf. 97 37 62 48 senest fredag den 15. februar. Vi kan max være 40 i alt, så det er først-til-mølle-princippet, der gælder. Evt.

Læs mere

Dianalund/Tersløse Håndbold Regnskab 1. maj 2014 til 30. april 2015

Dianalund/Tersløse Håndbold Regnskab 1. maj 2014 til 30. april 2015 Dianalund/Tersløse Håndbold Regnskab 1. maj 2014 til 30. april 2015 Ledelsesberetning Aktivitet Foreningens primære aktivitet er at drive en håndboldklub, herunder underaktivitet i form af banko. Væsentlige

Læs mere

Generalforsamling. Det blev desuden oplyst, at foreningen pt. har 82 medlemmer, men at der foreløbig kun er 56, der har betalt for sæsonen 14/15.

Generalforsamling. Det blev desuden oplyst, at foreningen pt. har 82 medlemmer, men at der foreløbig kun er 56, der har betalt for sæsonen 14/15. Generalforsamling Afholdt d. 23. september 2014 Kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent og referent 2. Formandens beretning 3. Gennemgang af regnskab 2013 samt budget 2014 og 2015 4. Indkomne forslag a.

Læs mere

Referat fra Dalyfos generalforsamling den 14. april 2013 på Severin kursuscenter i Middelfart

Referat fra Dalyfos generalforsamling den 14. april 2013 på Severin kursuscenter i Middelfart Referat fra Dalyfos generalforsamling den 14. april 2013 på Severin kursuscenter i Middelfart Formanden Lise Petersen bød velkommen til årets generalforsamling. Valg af dirigent: Lise foreslog på bestyrelsens

Læs mere

Referat af DFUNKs generalforsamling, 17. marts 2013

Referat af DFUNKs generalforsamling, 17. marts 2013 Referat af DFUNKs generalforsamling, 17. marts 2013 1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere Dirigent: Nicholas Referent: Line Stemmetællere: Mie og Julie 2. Landsbestyrelsens årsberetning ved formanden

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Økonomihåndbog. Indholdsfortegnelse. 1.1 Lokalforeningernes økonomiske råderum

Økonomihåndbog. Indholdsfortegnelse. 1.1 Lokalforeningernes økonomiske råderum Økonomihåndbog Indholdsfortegnelse 1.1 Lokalforeningernes økonomiske råderum... 1 Udgifter der dækkes... 2 Regnskab... 2 1.2 Netværksgrupper... 3 Regnskab... 3 1.3 Støtteformer... 4 Gaver og bidrag uden

Læs mere

3. Medlemskab 3.1 Som medlem kan enhver person, virksomhed eller institution, der kan tilslutte sig foreningens formål, blive optaget.

3. Medlemskab 3.1 Som medlem kan enhver person, virksomhed eller institution, der kan tilslutte sig foreningens formål, blive optaget. 1. Navn og hjemsted 1.1 Foreningen, (CVR.nr. ), har hjemsted i Esbjerg Kommune men omfatter medlemmer og aktiviteter, der går på tværs af kommunerne Esbjerg, Fanø, Varde, Vejen og Tønder. 2. Formål 2.1

Læs mere

Parasollen, Struer. Søndergade 10, 7600 Struer. Resultatopgørelse 1/1-31/12 2012. Balance pr. 31/12 2012

Parasollen, Struer. Søndergade 10, 7600 Struer. Resultatopgørelse 1/1-31/12 2012. Balance pr. 31/12 2012 k f u mt SOCIALE ARBEJDE MO DTAGET 0 1 JAN. 2013 STRUER KOMMUNE Parasollen, Struer Søndergade 10, 7600 Struer Resultatopgørelse 1/1-31/12 2012 Balance pr. 31/12 2012 Højskolevej 3, Strib 5500 Middelfart

Læs mere

Foreningen Grønbechs Gård Grønbechs Gård 4 3790 Hasle. Årsregnskab 2011. CVR-nr. 26 52 37 37

Foreningen Grønbechs Gård Grønbechs Gård 4 3790 Hasle. Årsregnskab 2011. CVR-nr. 26 52 37 37 Foreningen Grønbechs Gård Grønbechs Gård 4 3790 Hasle Årsregnskab 2011 CVR-nr. 26 52 37 37 1 Indhold Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger... Beretning... 2 3 Påtegninger Ledelsespåtegning... Den

Læs mere

Dåstrup Vandværk A.m.b.A.

Dåstrup Vandværk A.m.b.A. Referat fra den ordinære generalforsamling tirsdag den 17. marts 2015 Tirsdag den 17. marts 2015 kl.19.30 afholdt Dåstrup Vandværk a.m.b.a. ordinær generalforsamling i Dåstrup Forsamlingshus med følgende

Læs mere

Vedtægter for DKK Esbjerg

Vedtægter for DKK Esbjerg Vedtægter for DKK Esbjerg 1 Lokalafdelingen 1) Lokalafdelingens navn er DKK Esbjerg og er hjemmehørende i Esbjerg Kommune. 2) Lokalafdelingen er en del af landsforeningen Dansk Kennel Klub (DKK). 3) Dansk

Læs mere

Tango Aarhus. Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015

Tango Aarhus. Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015 Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015 Dagsorden: 1. Valg af dirigent, referent og stemmetæller. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år

Læs mere

- Generalforsamling afklaring og fordeling af opgaver Herunder to punkter: mobilisering og praktisk

- Generalforsamling afklaring og fordeling af opgaver Herunder to punkter: mobilisering og praktisk Referat for bestyrelsesmøde KaJ, medie- og journaliststuderende Dato: Søndag d. 14/02 klokken 15-18 Sted: DJ s lokaler på Fiskergade, Aarhus C Tilstede: Anders (skype), Mie, Philip, Daniel, Kristian, Freja,

Læs mere

Hørsholm Lærerforening

Hørsholm Lærerforening Nyhedsbr Nyhedsbrev nr. 1 marts 2012 Hørsholm Lærerforening Kredsgeneralforsamling Onsdag den 14. marts 2012 kl. 15.15 På Usserød skole (lærerværelset) Endelig dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2006. Dansk Backgammon Forbund Ndr. fasanvej 224,1 2200 København

ÅRSREGNSKAB 2006. Dansk Backgammon Forbund Ndr. fasanvej 224,1 2200 København ÅRSREGNSKAB 2006 Dansk Backgammon Forbund Ndr. fasanvej 224,1 2200 København Indholdsfortegnelse Ledelseserklæring side 3 Revisionspåtegning side 4 Resultatopgørelse for tiden 1. januar - 31. december

Læs mere

Referat General forsamling Laven og omegns borgerforening

Referat General forsamling Laven og omegns borgerforening Referat General forsamling Laven og omegns borgerforening Laven Børnehave 29/10-2014 Dirigent: Jakob Referent: Bodil Larsen Formandens beretning Af Bente Jensen Bestyrelsen den bedste måde et møde mennesker

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION Aarby Fritidscenter Melbygade 2 C 4400 Kalundborg Aarby Fritidscenter er en selvejende institution med hjemsted i Kalundborg Kommune. 1 2 Institutionens formål

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N

V E D T Æ G T E R. for. F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N V E D T Æ G T E R for F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N Formål: 1. (1) Foreningens formål er at tilrettelægge og gennemføre Kulturnatten i København. Hensigten med Kulturnatten

Læs mere

KHO-nyt. Marts 2011 Nummer 25. www.kho.dk

KHO-nyt. Marts 2011 Nummer 25. www.kho.dk KHO-nyt Medlemsblad for Københavns Harmoniorkester Årgang 10 Marts 2011 Nummer 25 Dagsorden. Regnskabet 2010 Resultatopgørelse i hovedtal Detaljeret Resultatopgørelse. Balance pr. 31.12.2010. Revisionspåtegning.

Læs mere

IMPULS. Valby MARTS - APRIL 2015. Nyhedsblad fra Frelsens Hær - Valby Korpscenter

IMPULS. Valby MARTS - APRIL 2015. Nyhedsblad fra Frelsens Hær - Valby Korpscenter IMPULS MARTS - APRIL 2015 Valby Nyhedsblad fra Frelsens Hær - Valby Korpscenter Et ord fra korpslederen I løbet af de sidste to måneder er vi alle i gudstjenesterne blevet opfordret til at åbne op for

Læs mere

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter:

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter: Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 Til stede fra bestyrelsen: Linnea Christensen (afgående formand), Susanne Skarby (kasserer), Peter Rask, Anne Erben. Afbud fra

Læs mere

This text is a preheader which elaborates on the content in the View the news letter online

This text is a preheader which elaborates on the content in the View the news letter online This text is a preheader which elaborates on the content in the news letter View the news letter online Nyhedsbrev juni 2013 "HUSET" Det er med meget stor glæde, at vi kan fortælle jer en helt særlig nyhed

Læs mere

Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde i Fredericia Kommune (Lov om Social Service 18) Ansøgningen sendes til:

Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde i Fredericia Kommune (Lov om Social Service 18) Ansøgningen sendes til: 99S1t,91. 6 1. 0LOZ9 017 1. FREDERICIAKOMMUNE 11~IMMI~ffilt1 Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde i Fredericia Kommune (Lov om Social Service 18) Ansøgningen sendes til: Fredericia Kommune

Læs mere

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti.

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. 1. Navn.. Klubbens navn er Forsæti, udtales fårsaiti. Forsæti var balders søn og den som guderne gik til når de var uenige og skulle have tvister løst.. Foreningens

Læs mere

[deadline mandag kl. 8.30]

[deadline mandag kl. 8.30] [deadline mandag kl. 8.30] Sidste Skoledag Fredag den 27. juni er der afslutning i klasserne kl. 8.05, og kl. 10.00 er der afslutning i salen. 1. klasse spiller skuespil, og der vil være korsang og fællessang.

Læs mere

Stiftende generalforsamling Søndag 3. november 2002

Stiftende generalforsamling Søndag 3. november 2002 Stiftende generalforsamling Søndag 3. november 2002 Mødedeltagere Repræsentanter fra følgende adresser: Almindingen 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 19, 26, 30 Ikke fremmødt eller afbud: Almindingen

Læs mere

VEDTÆGTER for Nordjysk Fødevareoverskud cvr.nr. 36167742

VEDTÆGTER for Nordjysk Fødevareoverskud cvr.nr. 36167742 VEDTÆGTER for Nordjysk Fødevareoverskud cvr.nr. 36167742 1: navn og hjemsted. Organisationens navn er: Nordjysk Fødevareoverskud, i daglig tale NOFO. Organisationen har hjemsted i Aalborg Kommune. 2: værdigrundlag.

Læs mere

Vedtægter for Islandshesteklubben Faxi

Vedtægter for Islandshesteklubben Faxi 1. Navn: Klubbens navn er Islandshesteklubben Faxi, stiftet i 1976. Klubbens geografiske område er Holbæk og omegn. 2. Formål: Klubbens formål er at udbrede kendskab til den islandske hest, specielt dens

Læs mere

3.b)Orientering fra Sekretær LT 2 3.c)Orientering fra Kasser EKH 2 Udsende regninger status 2 Regnskab 3 Kasser posten. 3

3.b)Orientering fra Sekretær LT 2 3.c)Orientering fra Kasser EKH 2 Udsende regninger status 2 Regnskab 3 Kasser posten. 3 Beslutningsprotokol bestyrelsesmøde nr. 4-2012. Sted: Gl. Estrup Dyrskue. Randersvej 4, 8963 Auning vi mødes ved den gamle stald Dato: 03.06.2012 Tid. 11.00 Slut : Ca.15.30 Indkaldte Deltagere: Pernille

Læs mere

I forbindelse med julefrokosten afholder vi tillige generalforsamling, følgende er dagsorden:

I forbindelse med julefrokosten afholder vi tillige generalforsamling, følgende er dagsorden: Årsrapport 2008 Ærede brødre! Det er mig en fornøjelse at skrive dette julebrev, ho ho ho. Så er året snart gået. Logen har på bedste vis manifesteret sig ved sjove, vigtige, gakkede og fornøjelige aktiviteter.

Læs mere

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D Vedtægter for foreningen Multisal i 1 Navn 1.1 Foreningens navn er Multisal i 1.2 Foreningen er stiftet den 19. august 2011 1.3 Foreningens hjemsted er, 1.4 Foreningen er ikke medlem af landsdækkende organisationer

Læs mere

Referat fra Ordinær Generalforsamling (I alt 7 sider.) For Præstø Antennelaug. Mandag den 30. marts 2013 kl. 19.00 Multicentret, 4720 Præstø

Referat fra Ordinær Generalforsamling (I alt 7 sider.) For Præstø Antennelaug. Mandag den 30. marts 2013 kl. 19.00 Multicentret, 4720 Præstø Referat fra Ordinær Generalforsamling (I alt 7 sider.) For Præstø Antennelaug. Mandag den 30. marts 2013 kl. 19.00 Multicentret, 4720 Præstø Formanden Steen Sønderup bød velkommen. 1. Valg af dirigent

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION RY BIOGRAF

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION RY BIOGRAF 1 - Identifikation: Ry Biograf er en selvejende institution med hjemsted på Kyhnsvej 4, 8680 Ry. 2 - Formål: Institutionens formål er at drive biograf med forevisning af et bredt udsnit af såvel danske

Læs mere

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Kalenderåret 2014 Grundejerforeningen Ny Hvidovre Hjemhørende i Hvidovre Kommune Stiftet 16. juni 1918 Titel Referat

Læs mere

PROGRAM DAGSORDEN OG BILAG. Lørdag 9. maj 2015 kl. 14.00 i Herning Kongrescenter Østergade 37, 7400 Herning

PROGRAM DAGSORDEN OG BILAG. Lørdag 9. maj 2015 kl. 14.00 i Herning Kongrescenter Østergade 37, 7400 Herning 2015 PROGRAM DAGSORDEN OG BILAG til Dansk Transport og Logistiks arbejdsgiverforenings generalforsamling 2015 Lørdag 9. maj 2015 kl. 14.00 i Herning Kongrescenter Østergade 37, 7400 Herning PROGRAM GENERALFORSAMLING

Læs mere

Vedtægter. for. Værkeriet. Lemming Gl. Skole

Vedtægter. for. Værkeriet. Lemming Gl. Skole Vedtægter for Værkeriet Lemming Gl. Skole Lemming og omegn 2022 Navn og adresse: Foreningens navn er Værkeriet Lemming Gl. Skole. Adresse: Lemming Skolevej 8C og D, 8632 Lemming. Silkeborg Kommune. 1 2

Læs mere

Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby

Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby 1. Foreningens navn, formål og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Støtteforeningen for Sæby Svømmebad. Stk. 2. Foreningens formål er at give folkelig

Læs mere

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken 14. årgang Kære Venner af Fortet Dette FORTNYT er en udgave med forskellige praktiske informationer til medlemmerne; først og fremmest invitationen til udflugten til Beredsskabsbunkeren i Bernstorffparken.

Læs mere

Dagsorden til bestyrelsesmøde nr. 2-2013.

Dagsorden til bestyrelsesmøde nr. 2-2013. Dagsorden til bestyrelsesmøde nr. 2-2013. Sted: Sortemosevej 39, 5892 Gudbjerg Dato: 3. Marts 2013 Tid. 11.00 Indkaldte Deltagere: Pernille Skytte Nilsson(PSN), Christina Arslan (CA), Fleur Trubka (FT),

Læs mere

Foreningen Grønbechs Gård Grønbechs Gård 4 3790 Hasle. Årsregnskab 2010. CVR-nr. 26 52 37 37

Foreningen Grønbechs Gård Grønbechs Gård 4 3790 Hasle. Årsregnskab 2010. CVR-nr. 26 52 37 37 Foreningen Grønbechs Gård Grønbechs Gård 4 3790 Hasle Årsregnskab 2010 CVR-nr. 26 52 37 37 1 Resultatopgørelse for året 1. januar - 31. december 2010 Budget Realiseret Realiseret 2010 2010 2009 Udstillingsvirksomhed:

Læs mere

Referat. Mammen Friskole

Referat. Mammen Friskole Referat af ordinær generalforsamling 2005 på Mammen Friskole tirsdag den 12. april kl. 19.00 Der var i alt 29 stemmeberettigede deltagere. 1. Valg af dirigent og stemmetællere Kristian Jensen blev valgt

Læs mere

NB. Hvis du kommer efter kl. 14.30 bedes du ringe på mobil 28633403, så kommer vi og lukker dig ind.

NB. Hvis du kommer efter kl. 14.30 bedes du ringe på mobil 28633403, så kommer vi og lukker dig ind. Årgang 23 Nr.4/2014. Medlemsblad for foreningen Legetøjets venner Næste møde: Torsdag den 3. april 2014 kl. 14.30 Lyshøjgårdsvej 103, kælderen 2500 Valby Månedens emne: Generalforsamling og loppetorv NB.

Læs mere

Dagsorden: 11.00 - Ankomst og kort præsentation 11.00-11.45 - Niels Hartvig, direktør i UMBRACO- http://umbraco.com/aboutus.aspx

Dagsorden: 11.00 - Ankomst og kort præsentation 11.00-11.45 - Niels Hartvig, direktør i UMBRACO- http://umbraco.com/aboutus.aspx NR 2 MARTS 2013 Kære Steinerskoler lærere, elever, bestyrelser, forældre og venner af skolerne Vi arbejder i øjeblikket på at få Sammenslutningens nye hjemmeside færdig, hvorfra det også vil blive muligt

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling mandag den 24. april 2006 kl. 19.00 hos Kristian 3. tv.

Referat af den ordinære generalforsamling mandag den 24. april 2006 kl. 19.00 hos Kristian 3. tv. Ejerforeningen Forhåbningsholms Allé 41A og B (Matrikel 23o) Frederiksberg 19-5-26 Til stede var: Referat af den ordinære generalforsamling mandag den 24. april 26 kl. 19. hos Kristian 3. tv. St. Tv. Ej

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010

Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010 Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010 45 haver var repræsenteret på generalforsamlingen på pladsen, hvor formand Kurt Bisgaard (have 64) bød velkommen. Kurt anmodede om et øjebliks stilhed,

Læs mere

1.1 Foreningens navn er KulturERhverv herunder med forkortelsen KERV.

1.1 Foreningens navn er KulturERhverv herunder med forkortelsen KERV. Lett Advokatfirma Peter Rønnow Advokat J.nr. 281503-LBB (som vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling den 22. april 2012) VEDTÆGTER For KulturERhverv 1. Foreningens navn 1.1 Foreningens navn er

Læs mere

Generalforsamlingen afholdes hos: Kontakt mellem Mennesker, Havnegade 3 a, 5700 Svendborg

Generalforsamlingen afholdes hos: Kontakt mellem Mennesker, Havnegade 3 a, 5700 Svendborg s generalforsamling Tirsdag d. 08. april 2014 kl. 19:00 21.00 Hermed indbydes til generalforsamling incl. bestyrelsens forslag til dagsorden. Generalforsamlingen afholdes hos: Kontakt mellem Mennesker,

Læs mere

Vedtægter for arbejdsfællesskabet Prags Boulevard 43

Vedtægter for arbejdsfællesskabet Prags Boulevard 43 Vedtægter for arbejdsfællesskabet Prags Boulevard 43 1. FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED... 1 2. FORENINGENS FORMÅL... 1 3. MEDLEMSKAB... 1 4. GENERALFORSAMLINGEN... 1 5. FORENINGENS BESTYRELSE... 3 6. TEGNINGSRET...

Læs mere

Vedtægter for foreningen Visionscenter for Fred. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål.

Vedtægter for foreningen Visionscenter for Fred. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Vedtægter for foreningen Visionscenter for Fred 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er "Visionscenter for Fred". Foreningens hjemsted er Svendborg Kommune. Foreningens formål er at

Læs mere

Ordinær generalforsamling: 2. Valg af Dirigent. 3. Formandens beretning. 4. Beretning fra Seniorudvalg. 5. Beretning fra Ungdomsudvalg

Ordinær generalforsamling: 2. Valg af Dirigent. 3. Formandens beretning. 4. Beretning fra Seniorudvalg. 5. Beretning fra Ungdomsudvalg Referat Mødedato og sted: Sted: Mødeleder: Referent: Ordinær generalforsamling: Dagsorden: Stubbekøbing d. 24. februar 2011 23. februar 2012 kl. 19.30 SB s klubhus Benny Larsen Mads Stærk 1. Velkomst.

Læs mere

Grundejerforeningen Vestbo Jyllinge

Grundejerforeningen Vestbo Jyllinge Dagsorden, jf. foreningens vedtægter: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning ved formanden. 3. Godkendelse af regnskab for foregående år. 4. Godkendelse af budget og kontingent for det kommende

Læs mere

Vedtægter for Klub 2000, vedtaget ved ordinær generalforsamlingen d. 2014-03-15:

Vedtægter for Klub 2000, vedtaget ved ordinær generalforsamlingen d. 2014-03-15: Vedtægter for Klub 2000, vedtaget ved ordinær generalforsamlingen d. 2014-03-15: 1 Medlemskab Stk. 1. Fællesklubben i Danfoss Power Solutions, Klub 2000 er en sammenslutning af faglige tillidsrepræsentanters

Læs mere

Stenlille Handels- Håndværker og Borgerforening REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Stenlille Handels- Håndværker og Borgerforening REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING Stenlille Handels- Håndværker og Borgerforening REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING AFHOLDT I STENLILLE HALLENS SELSKABSLOKALE ONSDAG DEN 20. FEBRUAR 2008 Klokken 19.00 bød formand Carl-Henrik Nielsen

Læs mere

Foreningen Søby Forsamlingshus

Foreningen Søby Forsamlingshus Foreningen Søby Forsamlingshus Hønebjergvej 18, Søby, 8543 Hornslet Vedtægter 1 Indholdsfortegnelse. 01: Navn 02: Hjemsted 03: Formål 04: Optagelse som aktivt eller passivt medlem 05: Hæftelse, forpligtigelser.

Læs mere

Åben 1. juni til 31. August: Lørdage og søndage fra kl. 14 17. Generalforsamling, Onsdag den 28. marts 2007, kl. 19, i kontoret for Bælum Varmeværk

Åben 1. juni til 31. August: Lørdage og søndage fra kl. 14 17. Generalforsamling, Onsdag den 28. marts 2007, kl. 19, i kontoret for Bælum Varmeværk Bælum Møllelaug Åben 1. juni til 31. August: Lørdage og søndage fra kl. 14 17. Generalforsamling, Onsdag den 28. marts 2007, kl. 19, i kontoret for Bælum Varmeværk 1. Valg af en dirigent, referent og 2

Læs mere

Vestegnens Harmonika Klub

Vestegnens Harmonika Klub HARMONIK-AVISEN 23. årgang Marts 2015 Nummer 1 Harmonika koncert i Høje Taastrup Kirke Så er det forår! Forårsmatiné Harmonikakoncert Generalforsamling Spil Op Café Vestegnens Harmonika Klub 1 HARMONIK-AVISEN

Læs mere

LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED

LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED 1. NAVN. Foreningens navn er Aalborg Kaserners Idrætsforening (AKIF). Dens hjemsted er Aalborg Kaserner, 9400 Nørresundby. Foreningen

Læs mere

Medlemsblad for Specialklubben for Udenlandske Tumlinger

Medlemsblad for Specialklubben for Udenlandske Tumlinger UDENLANDSKE Wiener Tumling: blå med bånd. Anders Pedersen Skælskørvej 101 4261 Dalmose. Tlf.: 58 18 80 94 tumlinger Tysk Nonne: sort, blå, sølv, rød og gul. Niels Hansen Helsingevej 98 a 3300 Frederiksværk

Læs mere

Vedtægter foreningen Samtaleboblen 28.februar 2011

Vedtægter foreningen Samtaleboblen 28.februar 2011 Vedtægter foreningen Samtaleboblen 28.februar 2011 Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er samtaleboblen og hjemsted Odense Formål 2 Foreningens virke bygger på et tredelt fundament: 1) Folkeoplysning -

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SØVÆRNETS IDRÆTSFORENING KØBENHAVN SEJLSPORTSUDVALG NAVN OG HJEMSTED 1

VEDTÆGTER FOR SØVÆRNETS IDRÆTSFORENING KØBENHAVN SEJLSPORTSUDVALG NAVN OG HJEMSTED 1 VEDTÆGTER: VEDTÆGTER FOR SØVÆRNETS IDRÆTSFORENING KØBENHAVN SEJLSPORTSUDVALG Udvalgets navn er: NAVN OG HJEMSTED 1 Søværnets Idrætsforening København Sejlsportsudvalg (SIF KBH SPU). Udvalget blev stiftet

Læs mere

Grundejerforeningen Slagslunde Syd. Vedtægter 1/8

Grundejerforeningen Slagslunde Syd. Vedtægter 1/8 Vedtægter 1/8 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er. Foreningen har hjemsted i Slagslunde by i Egedal Kommune. Foreningens vedtægter og ændringer til disse skal godkendes af Egedal Kommune.

Læs mere

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14.

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. 1. Valg af 2 stemmetællere, dirigent og referent. 2. Formandens beretning. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Forelæggelse

Læs mere

TURISTFORENINGEN FOR VINDERUP OG OMEGN

TURISTFORENINGEN FOR VINDERUP OG OMEGN TURISTFORENINGEN FOR VINDERUP OG OMEGN Stationsvej 2 DK_7830 Vinderup Tlf. 97 44 22 85 Fax 97 44 17 49 Giro 565-1387 Internet: www.visitholstebro.dk www.vinderupegnen.dk.dk E-mail: vinderup@visitholstebro.dk

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

Vedtægter for foreningen GamMa

Vedtægter for foreningen GamMa Vedtægter for foreningen GamMa 5. udgave 14. december 2013 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Alumneforeningen GamMa, og dens hjemsted er i København. 2. Foreningens formål Foreningens

Læs mere

Indbydelse til generalforsamling

Indbydelse til generalforsamling Indbydelse til generalforsamling Max Bank A/S holder ordinær generalforsamling torsdag 27. marts 2008 kl. 19.00 i Ny Ridehus, Grønnegades Kaserne, Grønnegade 10, Næstved. Dagsordenen er således: 1. Bestyrelsen

Læs mere

GENERALFORSAMLING. Tirsdag d. 22. maj 2012 kl. 19.30 (dørene åbnes kl. 19.00) i Krypten, Taksigelseskirken, Jagtvej 165

GENERALFORSAMLING. Tirsdag d. 22. maj 2012 kl. 19.30 (dørene åbnes kl. 19.00) i Krypten, Taksigelseskirken, Jagtvej 165 23. april 2012 Til Husejeren - Bestyrelsen indkalder hermed til GENERALFORSAMLING Tirsdag d. 22. maj 2012 kl. 19.30 (dørene åbnes kl. 19.00) i Krypten, Taksigelseskirken, Jagtvej 165 DAGSORDEN 1. Valg

Læs mere

Foreningens postadresse er midlertidigt hos formanden.

Foreningens postadresse er midlertidigt hos formanden. SAMS Aarhus håndbog Formål: 1) Foreningens primære formål er at fremme interessen for almen medicin blandt medicinstuderende på Aarhus Universitet. Foreningen ønsker at være bindeled mellem medicinstuderende

Læs mere

Ansøgning om økonomisk støtte til frivilligt socialt arbejde i henhold til Servicelovens 18

Ansøgning om økonomisk støtte til frivilligt socialt arbejde i henhold til Servicelovens 18 Ansøgning om økonomisk støtte til frivilligt socialt arbejde i henhold til Servicelovens 18 Randers Kommune c/o Frivilligværket, Stemannsgade 9 C, 8900 Randers C Tlf. 2916 1921 frivilligvaerket@frivilligvaerket.dk

Læs mere

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Medlemsblad for EDR Horsens Afdeling, Gasvej 21, 2. sal, 8700 Horsens Pr. 1/2-2005: Kildegade 8-10, 8700 Horsens 3 Nytårshilsen Indhold 4 Nye lokaler, Kildegade 8-10

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED. 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED. 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2. FORMÅL

Læs mere

Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. marts 2007 Side 1 af 6. Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28.

Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. marts 2007 Side 1 af 6. Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. Gældende fra 28. marts 2007 Side 1 af 6 Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. marts 2007 Vedtaget på stiftende generalforsamling 29. juni 2006 Ændret på ordinær generalforsamling 28. marts 2007

Læs mere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Navn 1 Foreningens navn er Danske Risikorådgivere. Foreningen er stiftet den 17. april 2002. Formål 2 Foreningens formål er: a. at udbrede kendskabet til og

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Realskolens Venner tirsdag den 1. september 2015

Referat af Generalforsamling i Realskolens Venner tirsdag den 1. september 2015 Referat af Generalforsamling i Realskolens Venner tirsdag den 1. september 2015 Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning ved Anne Wolthers. 3. Fremlæggelse af regnskab ved Erik Grave. 4.

Læs mere

VAOB. Vestsjællands Aktive Ordblinde. Vedtægter

VAOB. Vestsjællands Aktive Ordblinde. Vedtægter VAOB Vestsjællands Aktive Ordblinde Vedtægter Vedtægter for foreningen Vestsjællands Aktive Ordblinde (VAOB). 1: Navn & Hjemsted. Stk. 1: Foreningens navn er Vestsjællands Aktive Ordblinde i daglig tale

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2.

Læs mere

Vedtægter for Dansk Bærdyrkerforening

Vedtægter for Dansk Bærdyrkerforening Vedtægter for Dansk Bærdyrkerforening Navn, hjemsted 1 Foreningens navn er Dansk Bærdyrkerforening ". Dens hjemsted er formandens adresse eller et af foreningen oprettet kontor. Formål 2 Foreningens formål

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ENERGI OG SOL APS CVR-NR. 20 04 25 83. Advokat Kelvin V. Thelin. Sags nr. 66268.17.37./MS. Slettet: 58134 Slettet: av.

VEDTÆGTER FOR ENERGI OG SOL APS CVR-NR. 20 04 25 83. Advokat Kelvin V. Thelin. Sags nr. 66268.17.37./MS. Slettet: 58134 Slettet: av. Advokat Kelvin V. Thelin Sags nr. 66268.17.37./MS Slettet: 58134 Slettet: av VEDTÆGTER FOR ENERGI OG SOL APS CVR-NR. 20 04 25 83 Slettet: l Slettet: 3 Juni 2014 Indholdsfortegnelse 1. Navn og formål...

Læs mere