Gug - Visse - Dall Antenneforening. Juni Verner er klar til sommeren og måske lidt tv.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Gug - Visse - Dall Antenneforening. Juni 2008. Verner er klar til sommeren og måske lidt tv."

Transkript

1 Gug - Visse - Dall Antenneforening Juni 2008 Verner er klar til sommeren og måske lidt tv.

2 Gug - Visse - Dall Antenneforening Kontoradresse: GVD Antenneforening Sønder Tranders Vej Aalborg SØ Telefon: Telefon: Telefax: HJEMMESIDE: MAIL-ADRESSER: FORSIDE: Hos Ellen og Verner Andersen, Parallelvej i Visse er man glade for GVDs nye installation. Den fungerer perfekt, siger Verner. Åbningstider telefon: Mandag til torsdag: Fredag: Kl Kl Indhold i dette blad GVD... her og nu 3 Ombygningen nu i 4. fase 4-5 På kanalrundfart i GVD 6-7 Åbningstider butik: Mandag til torsdag: Fredag: Kl Kl Fantastiske tv-billeder og og ægte valgfrihed 11 Korrekt HF-tæt antenneinstallation Hvordan finder jeg en god fladskærm? Layout/opsætning blad-bureauet Anders Foldager, Tryk: Scanprint Tv-stationerne har sendt stof til GVD-bladet. GVD påtager sig intet ansvar for indholdet i det tilsendte stof. 2 GVD Juni 2008

3 Kære medlemmer af GVD Antenneforening Dette nummer af medlemsbladet skulle gerne fortælle alle lidt om fremtidens tv. Som mange af jer nok har bemærket, så graves der rundt omkring i vores område. Det er GVD s ud- og ombygning, der er i gang. Når denne er afsluttet, så har GVD et førsteklasses net og kan imødese fremtidens udfordringer indenfor tv og internet. Alle ønsker ikke det samme tv, vore behov er forskellige. Hidtil har vi i GVD haft en fællespakke. De fleste har været tilfredse med at få alle kanaler, men for nogle er det blevet for meget. Især efter sidste kanalvalg ved generalforsamlingen i november 2007, hvor mange dyre betalingskanaler blev valgt ind. Når ombygningen står færdig, får vi mulighed for at skille signalerne ved hver husstand, så alle frit kan vælge, hvor meget de vil modtage / betale for. Fremtidens tv er jo digitalt og i HD. Mange har jo for længst investeret i fladskærme og nu er der jo enkelte kanaler, der udbydes i dette format. Men det kræver en box. Bestyrelsen ser på forskellige muligheder for tiden. Der udbydes digitale boxe, som alle lyder forjættende. Men hvilken skal GVD s bestyrelse anbefale vore medlemmer? Og skal vi i det hele taget ha en box? Spørgsmålene er mange. For at medlemmerne kan se nogle af mulighederne, vil der her i bladet være annoncer fra flere udbydere. Det skal pointeres, at der ikke er truffet nogen beslutninger endnu. På bestyrelsens vegne Birgitte Hvid Horneman formand GVD... her og nu GVD Juni

4 GVD informerer Ombygningen nu i 4. f Så er ombygningen af GVDs antennenet gået ind i fjerde og sidste fase, selve den fysiske ombygning med efterfølgende kvalitetssikring. Registrering og Digitalisering af det nuværende anlæg Projektering og udbudsmateriale Licitation og entrepriseaftale Ombygning og kvalitetssikring Først og fremmest skal ombygningen udbygge anlægget fra VHF til UHF. Hvad betyder dette så? I dag er anlægget i stand til at sende frekvenser op til ca. 490MHz, hvilket svarer til det, der kaldes kanal 22. Efter ombygningen kan vi benytte området op til 860MHz, svarende til kanal 69. Det betyder, at vi udvider kapaciteten med, hvad der svarer til ca. 47 analoge tv kanaler. Det vil sige, at vi efter ombygningen vil være i stand til at bringe de nuværende 34 kanaler plus 47, altså noget der ligner ca. 80 analoge tv kanaler. Ikke at det nødvendigvis er det, vi skal, men det siger noget om størrelsesordenen af ombygningen. Kabler skal skiftes Ombygningen til 860Mhz betyder at en masse sorte coaxkabler i jorden skal skiftes til kraftigere typer, hvilket indebærer, at der i den kommende tid graves overalt i GVD-land Samtlige antenneskabe efterses og udskiftes efter behov. Der monteres helt nye fordelere i alle skabe. Ligeledes skiftes alle stik på hovedkabler, og disse måles igennem for fejl med et såkaldt reflektometer, der kan konstatere, om der er graveskader eller samlinger, der skal udbedres/skiftes. Højst tænkelige niveau Ligeledes skiftes stikkene på de enkelte medlemmers stikledninger til nye moderne f-connectorer af kompressionstypen. Alt dette for at sikre, at anlægget bringes op på det højst tænkelige tekniske kvalitetsniveau. Sidste nye i forstærkere Forstærkerne udskiftes til de sidste nye 860Mhz typer med mulighed for fjernkontrol og overvågning. Af disse udvælges 250 strategisk placerede forstærkere, som udstyres med overvågning. Overvågningen giver bl.a. mulighed for kontrol af ind- og udgående signalniveau og variationen af disse, samt støj- og kvalitetsmålinger af signalet. Ligeledes kan forstærkerens temperatur overvåges. Lysleder direkte fra hovedstationen En anden meget vigtig del af ombygningen er den fiberoptiske struktur. GVD opdeles i 32 mindre områder kaldet øer, som hver for sig signalmæssigt forsynes via en lysleder direkte fra hovedstationen. Fordelen ved at benytte lys er, at signalet kan sendes over store afstande stort set uden tab af kvalitet. Sagt på en lidt populær måde, så vil der blive tale om at GVD opdeles i 32 mindre hovedstationer med egen signalforsyning. Hvordan vil du opleve det? Hvordan vil man så opleve dette som medlem? Billedkvaliteten bliver bedre, da der bliver meget kortere vej mellem hovedstation og forbruger. Ligeledes vil den kortere afstand betyde en væsentlig forbedring af stabiliteten på GVD- Net. Forbedre kapacitet på internettet Den kraftige udbygning af fiberstrukturen betyder ligeledes, at vores interne kapacitet i forhold til GVDNet udbygges væsentligt. Det åbner muligheder for højere hastigheder på internetforbindelserne, ikke mindst på upstreamdelen, dvs. når man skal sende data, hvilket får større og større betydning i forbindelse med hjemmearbejdspladser. Først skal der graves siden monteres Ombygningen er opdelt i to entrepriser, en gravedel og en monteringsdel. Gravearbejdet kommer naturligvis først og er i gang over hele GVD. Graveentreprisen forventes afsluttet i løbet af august måned. Mht. til monteringsdelen så er vi startet i Visse, fortsætter til Gug. Herefter kommer Dall og Frejlev og de øvrige områder. Hele ombygningen forventes afsluttet i første kvartal af 2009, og så har GVD et af de absolut mest moderne antenneanlæg i landet. Færdige i Visse Når dette læses, er ombygningen færdig i Visse, og denne er nu opdelt i to øer med hver deres separate signalforsyning, både på tv og internet. Der kan kommer afbrud Det kan naturligvis ikke undgås, at 4 GVD Juni 2008

5 ase ombygningen vi medføre at der i perioder vil være afbrud på signalforsyningen. Dette vil blive meddelt på driftinfo på hjemmesiden, samt på infokanalen (kanal S15). Ved større afbrydelser (hele byområder) vil dette ligeledes blive meddelt på forsiden af foreningens hjemmeside Det kunne måske være en god idé at gøre til standardhjemmeside i browseren. Afbrydelserne vil være i tidsrummet til 16.30, hvor der skal være etableret normal signalforsyning igen. Ombygningen i tal: - Der udskiftes 40 km coaxkabler. - Der nedgraves 35 km ø40 rør og der»iblæses«over 45 km lyslederfiber. - Sidst men ikke mindst, udskiftes der ca. 700 forstærkere. GVD Juni

6 GVD informerer På kanalrundfart i GV Situationen hos GVD Antenneforening er i dag den, at mange er kede af, hvad det koster at være medlem, men stort set alle er tilfredse med programmerne. Det skal ses på baggrund af, at efter kanalvalget i 2005 var det nærmest modsat, at de fleste var tilfredse med prisen - men færre med programmerne. Prisbegrænsningen i det udsendte spørgeskema er desværre blevet fejltolket som en garanti. Bestyrelsen havde blot det lønlige håb, at der ville være et pænt sammenfald af ønsker. Men det viste sig bare ikke at være tilfældet. Derfor prisstigningen. Et i det store spil ubetydeligt antal medlemmer har (midlertidigt) opsagt deres abonnement p.g.a. prisen. Ikke desto mindre er vi i bestyrelsen berørt af, at nogle har følt sig svigtet og vil gerne gøre opmærksom på, at medlemsskabet som repræsenterer en ikke ubetydelig værdi opbygget gennem mange år stadig gælder som tilslutnings-afgift (der hos os er knyttet til den fysiske ejendom). Flere forhold at tage hensyn til Der er mindst tre forhold at tage hensyn til, når bestyrelsen skal sammensætte programudvalget. Selvfølgelig først og fremmest flertallets ønsker, dernæst en public service interesse, der består i at tilgodese alsidighed og kulturel mangfoldighed, og sidst men ikke mindst at undgå at et stort tavst mindretal, som kunne ønske sig et begrænset antal kanaler, bare bliver spist af med dyre specialkanaler for andre store mindretal. Den store prisforhøjelse efter sidste programvalg på generalforsamlingen i 2007 skyldes både mange nye danske betalingskanaler og ønsket om at når alle indtil videre var nødt til at betale for det hele, så skulle der også være noget for enhver smag. Derved kom TV2 Charlie, der hvad målgruppe angår nærmest er en modsætning til TV2 Zulu, samt 24Nordjyske og DK 4 med i pakken, selv om det betød, at den der helst ville spare kom til at betale lidt mere. Det primære hensyn har været, at alle skulle have noget for de ekstra mange penge, når det nu ikke kunne være anderledes. Problemer forebygget Store problemer blev forebygget ved 2007-kanalvalget i og med, at det nøje udarbejdede programforslag uden videre blev vedtaget med stor tilslutning. Generalforsamlingen godkendte dog, at en tysk reklamekanal (RTL) blev ombyttet med en public service kanal (ZDF) uden afbrydelser. Bestyrelsen konstaterer med tilfredshed, at denne opslutning kan ses i modsætning til året før, da der ekstraordinært var mulighed for tilvalg af en enkelt kanal (24 Nordjyske) uden den helt store appel. Efter megen debat blev det ikke til noget. De mange nye vilkår mange forskellige kanaler og mange tekniske muligheder indebærer, at man teoretisk kunne tænke sig en ganske lille grundpakke med et helt frit tilvalg derudover. Men de økonomiske omstændigheder i en verden, hvor parabolerne måske bliver erstattet af lysledere, som alle forsøger at monopolisere, gør at det er urealistisk. Hvis mange totalt set fortsat ønsker mange kanaler at vælge imellem, men kun vil betale for færre end hidtil, så må de simpelthen stige tilsvarende i pris, for at det hele kan løbe rundt. Dertil kommer teknisk og administrativt stærkt øgede omkostninger. Forskellige former for pakker vil derfor stadig være løsningen. De bedste valg Bestyrelse er følgelig for tiden stærkt optaget af at træffe de bedste valg blandt de næsten uoverskuelige muligheder, der gør sig gældende nu om stunder. Vi får meget mere plads og kan f.eks. vælge at udsende (det samme) både på den gode gammeldags facon (så man kan se forskelligt TV i alle rum) og på den nye digitale basis, der kræver en dekoderbox til hvert fjernsyn. Det er her udtrykket digitalt spejl kommer ind i billedet. I dette valg indgår også de nye muligheder for ekstra skarp billed- og lyd-kvalitet (såkaldt HDTV, dog kun på nogle få kanaler). Men det koster ekstra og de fleste kanaler bliver kun lidt bedre! Hvad med kulturpolitikken? Spørgsmålet om kulturpolitik synes ikke at være fremherskende i antenneforeningerne og -firmaerne, eftersom de flestes valg virker inkonsekvente. Måske er det også bare utidig indblanding! Men ser vi f.eks. på DR s andel af lytterskaren på ca. 60% (internationalt ganske overvældende) - og dog må konstatere at P1 kun har sølle 2-3%, vil de fleste nok anerkende, at dette radioprogram indebærer mere end nogle få procents indflydelse. Der kan altså være gode grunde til at medtage (smalle) publicservice kanaler. I GVD satser vi på dæk- 6 GVD Juni 2008

7 ning af vore nabolandes livsvilkår med den samme struktur i DK, N, S og D altså: DR 1 og DR 2 + TV2(D) samt NRK 1 og NRK 2 + TV 2(N) samt SVT 1 og SVT 2 + TV 4(S) og også Tysklands ARD 1 og ZDF 2 plus Nordtysklands NDR kultur radio. Tilsvarende gælder for Skandinavisk radio: DR P1 og DR P2 (+3+4) samt NRK P 1 og NRK P 2 plus SV P 1 og SV P 2. En sådan konsekvens er enestående! Det skal bemærkes, at de tilsvarende engelske TV kanaler BBC 1 og BBC 2 ikke ses nogen steder. (De gængse BBC Prime og BBC World er populær underholdning og internationale nyheder). Med hensyn til mulighederne for kanal-rundfart i Europas kulturlandskab savnes foruden BBC også nordtysk NDR TV (= DR 1), sydtysk-schweizisk-østrisk 3SAT (= DR 2), fransk ARTE og TV 5 samt italiensk RAIuno og spansk TVE. (Måske vil fremtiden også byde på kultur-pakker). Noget ikke løst endnu Men hensynet til underholdnings-, nyheds-, og sports- samt film-, natur- og børne-programmer vil fortsat veje tungest. Vi har mange eller mindst et par stykker af hver slags endog en musikkanal. Men ved siden af 24Nordjyske og SBTnets lokale nyheder har vi jo også vores eget lokalprogram fra foreningen GVD lokal-tv i mange år aldeles enestående! Desværre er hårdknuden angående AN-TV s Aalborg+ ikke løst endnu. Tag på kanalrundfart På en eventuel kanalrundfart kan man f.eks. opdage: - at der er meget på dansk i norsk og svensk TV at der er engelsk kulturradio på NRK 2 efter lukketid at der er mange seriøse debatprogrammer på ARD og ZDF samt film med tyske tekst-tv undertekster og at man kan komme verden rundt med CNN. (Og på NDR og 3SAT har der været timelange udsendelser om Danmark). Det er måske værd at gøre opmærksom på, at vi er forpligtet til at videresende DR 1, DR 2, TV2 og nu også DR-update i en lidt forbedret digital kvalitet, som dog kræver en såkaldt DVB-T modtager. Hvis det ønskes fås dermed DR-update oven i købet for en begrænset engangs-investering. Medlemmer, der har forladt os på grund af prisen, kan bruge en sådan box - først uden kabelnettilslutning og sidenhen hos os - når de vender tilbage. Vi holder priserne nede Til sidst er der god grund til at bemærke, at antenneforeningerne generelt er med til at holde priserne nede. Ifølge internettet koster TDC s telefonlinie-bredbånds TV 3216,- kr. om året for kun 22 kanaler uden TV2 News, TV2 Sport og TV2 Film DK 4 + NRK 1, og NRK 2 er heller ikke med. YouSee, der er TDC s kabel TV, koster 1816,- kr. for 15 kanaler uden betalingsprogrammer ,- kr. for 21 kanaler (med TV2 Charlie, TV3, TV3+, Kanal 4 og Kanal 5 og CNN) - og 4200,- kr. for bare 38 (+ 3 info) kanaler, stadig uden (vores 3) norske programmer. Bemærk: at vi har i alt 36 kanaler, heraf forholdsvis få billige, for 2865,- kr. om året og at: forenings-kontingentet er kun 250,- kr. hos os (trods den omfattende udbygning af anlægget), mod f.eks. ca 8oo,- kr. hos Antenneforeningen Aarhus. Der koster den store pakke stort set som vores (selvfølgelig uden 24Nordjyske, men også uden NRK 2) 3545,- kr. om året. Hos AN-TV i Aalborg kræver det den store pakke, også til 3545,- kr, hvis man vil have f.eks. TV2 News, TV2 Sport, TV2 Film, DK 4 og Kanal 4 og Kanal 5 med. TV2 Sport og DK 4 kan dog fås ved brug af en digital-box for knap 3000,- kr. Afslutningsvis skal det nævnes, at vi i samarbejde med Stofa tilbyder sådan en box. Der kan tilkøbes yderligere 18 digitale kanaler (heraf 4 i HD) fra såvel TV 1000 som Canal Digital. Kontakt Stofa på for yderligere information og bestilling. Interessen har imidlertid vist sig at være yderst begrænset Aage Riis-Pedersen GVD Juni

8 GVDNet Privat presser priserne GVDNet Privat giver simpelthen priserne en ordentlig basker, så du kan få endnu mere glæde af at være på Nettet. Har du ikke det store behov, og kan holde dig under 10 Gigabyte i»basis-gruppen«, sparer du alligevel en krone. Hvis du vil lidt mere og rykker til»family-gruppen«, så sparer du 101 kroner. Er du en af de tunge piger eller drenge i»megagruppen«, der simpelthen skal være på nettet så ofte som muligt, sparer du 171 kroner. Så ser regnestykket sådan ud: Forbrug pr. måned Pris pr. måned Du kan selv som GVDNet Privatkunde opgradere til 20 Gigabyte på login.gvdnet.dk 10 Gigabyte 149 kr. 20 Gigabyte 199 kr. 30 Gigabyte 279 kr. Så - gang i musen. Det kan der ikke ske noget ved, udover at du sparer penge. GVDNet Er din mailbox altid fyldt op? Så har vi endnu et tilbud til dig! Før var din begrænsning 20 Megabyte i mailboxen. Nu må du have hele 100 Megabyte i mailboxen. Så tag roligt på ferie, og send endelig nogle billeder hjem til dig selv. Der er plads nok, og det koster ikke ekstra. GUG-VISSE-DALL antenneforening Sønder Tranders Vej Aalborg SØ. Telefon GVD Juni 2008

9 Organisationen i GVD Bestyrelsen Formand: Birgitte Hvid Horneman Næstformand: Lars Rosenville Sekretær: Inge Sørensen Bestyrelsesmedlem: Frederik H. Jensen Bestyrelsesmedlem: Lars Møller Andersen Bestyrelsesmedlem: John Kronborg Bestyrelsesmedlem: Aage Riis-Pedersen Bestyrelsen kan kontaktes på Teknisk og administrativ leder KIM HEDEHUS Bogholderi Tilmeldinger/Adresseændringer SONJA TRUDE NIELSEN Antenne, teknik og support FLEMMING FALK NIELSEN IP-netværk & Backbone Hovedstation KRISTIAN E. LUNDGREEN Fast tilknyttet STOFA-TEKNIKER GVD Juni

10 10 GVD Juni 2008

11 Fantastiske tv-billeder og ægte valgfrihed Fra september 2008 får medlemmer af danske antenneforeninger adgang til digitalt kabel-tv med valgfri kanaler og knivskarp HD-kvalitet Af Jesper Kjelgaard Produktchef Fokus på HDTV Da Canal Digital i november 2007 lancerede FAMILY MIX - digitalt kabel-tv med ægte valgfrihed - på en messe for danske antenneforeninger, havde projektet været to år undervejs. Forud var gået et intenst udviklingsarbejde med foreningernes bestyrelser, som fik stor indflydelse på det endelige resultat. Lige siden er FAMILY MIX-pakken blevet præsenteret i antenneforeninger landet over, og overalt modtages det nye tv-koncept med begejstring. FAMILY MIX giver hver enkelt familie mulighed for at vælge sine egne tv-kanaler, og med HDTV-boksen, som følger med, er der pludselig adgang til Danmark største udvalg af HDTVkanaler. Det er ensbetydende med knivskarpe tv-billeder. Selv om FAMILY MIX først går i luften fra september, har mange bestyrelser allerede fremsat det som forslag på forårets generalforsamlinger, for at medlemmerne så hurtigt som muligt kan stemme ja til den fagre ny tv-verden. Enorm interesse Fremmødet på de generalforsamlinger, hvor antenneforeningernes Blænd op for Danmarks største udvalg af HDTV-kanaler medlemmer skal stemme om FAMILY MIX, er langt større end normalt. Man vil tydeligvis sikre sig, at der bliver flertal for det nye tv-koncept. Der har konstant været over 85% ja-stemmer, så overalt bliver FAMILY MIX vedtaget med massiv majoritet. Den enorme interesse skyldes givetvis også, at over 1 million danske husstande i dag råder over en fladskærm. Med FAMILY MIX og de indtil videre 9 HDTV-kanaler fra de store tv-huse får man endelig det fulde udbytte af fladskærmens potentiale i form af klarere, skapere og dybere billeder. Ægte valgfrihed - sådan Foreningen sammensætter en grundpakke af 12 tv-kanaler + infokanal + prøvekanal. Med FAMILY MIX-pakken får foreningen desuden en række af de mest populære tv-kanaler og kan herudover vælge yderligere 3 tv-kanaler på vegne af medlemmerne. Grundpakken og FAMILY MIX udgør i alt 27 kanaler, som i undersøgelser har vist at dække 90% af danskernes tv-behov. Det enkelte medlem kan nu selv vælge 2 tv-kanaler blandt mere end 100 muligheder. Det enkelte medlem kan tilkøbe yderligere kanaler for 10 kr. pr. stk. pr. måned og skifte så ofte, man ønsker. De selvvalgte kanaler vises digitalt og kan kun ses via en Digibox, som gratis følger med FAMILY MIX. Yderligere information på Danmarks største udvalg af HDTV-kanaler GVD Juni

12 12 GVD Juni 2008

13 GVD Juni

14 Nyt fra GVD-Huset Korrekt HF-tæt antenn Grundet ønsket om flere betalingskanaler i anlægget, har det været nødvendigt at tage flere kanalpladser i brug. Heriblandt kanaler som ligeledes benyttes til at sende luftbårne digitale signaler fra Frejlev-senderen. Hvis man efter kanalomlægningen har problemer med at modtage disse kanaler støjfrit (Kanal 4 & TV2 Film), skyldes dette en for dårlig antenneinstallation. Dette skyldes det, man i fagsproget kalder en HF utæt installation. Hvad forstås der ved en HF utæt installation? Utætheden består i, at installationen ikke er i stand til at holde de uønskede luftbårne signaler ude af ens egen antenneinstallation. Disse blandes med de signaler, der sendes via GVD anlægget. Herved opstår der en blanding af 2 forskellige signaler, forstået på den måde at man fx ser 2 tv programmer på samme tid. Imidlertid behøver det uønskede signal ikke at være et tv signal. Det kan være mange forskellige slags signaler. Dette opleves bl.a. ved at der optræder striber af forskellig art, der løber skråt hen over billedet og sildebensmønstre, der kommer og går med forskellige intervaller. Plastikvinkelstikket. Her vist med og uden plastikkappen. Hvad er så de hyppigste årsager til utætheden? Der er mange årsager til utætheder, men der er specielt 2 der gør sig gældende. Den første er det, man populært kalder plastikvinkelstikket. Dette stik må man ikke længere benytte i en moderne antenneinstallation. Dette skyldes bl.a., at monteringsskruen der fastholder inderlederen simpelthen fungerer som en stueantenne og opfanger de luftbårne signaler, og blander dem med de kabelbårne signaler i anlægget. Disse skal udryddes, for at man efter ombygningen af anlægget til UHF kan se tv, og ikke mindst få digitalt tv. Ligeledes vil man opleve massive problemer i 2009, når alle luftbårne signaler bliver digitale. Plastik vinkelstikket anvendes oftest til at forbinde tv et med antennedåsen, kaldet en snøreledning, og for at gøre det rigtig skidt, så sidder der plastikvinkelstik i begge ender. Vi sælger alt det rigtige antenneudstyr i vores butik på Sønder Tranders Vej 16 3m snøreledning kr. 20,- 5m snøreledning kr. 30,- Tv signalsplitter kr. 50,- Antennestik, metal hus kr. 20,- Forstærker kr. 400,- Åbningstider butik Mandag til Torsdag kl Fredag: kl. 11:00-14:00 14 GVD Juni 2008

15 einstallation f.eks. videoer og andet udstyr som harddisk optagere er ikke nødvendigvis udført dobbeltskærmede. Ligeledes må vi konstatere, at bl.a. byggemarkeder sælger enkeltskærmede kabler, og desværre stadig plastikvinkelstik. Plastikvinkelstikket optræder også andre steder i installationen, og skal her erstattes med et antennestik med metalhus, der skærmer for de luftbårne signaler. En anden hyppig årsag til utæthed i installationen er signalsplittere som påsættes antennedåsen for at opsplitte signalet til f.eks. to tv. Disse er som oftest udført af det, man kan kalde to halvdele, som efterlader en lille sprække mellem disse. Denne sprække er endnu en årsag til utæthed. Antennedåse med plastikvinkelstik Denne skal erstattes med en færdigkøbt snøreledning, der er udført af dobbeltskærmet ledning med støbte fabriksmonterede stik. + Fabriksmonteret snøreledning, med dobbeltskærmet kabel og støbte stik. + Antennestik udført i metalhus Endnu bedre er det at udføre installationen med forstærkere og fordelere, der benytter F-connectorer. Husk at disse skal spændes med en nøgle. Hvis der skal forsynes til mere end ét tv, skal der opsættes en forstærker. + + Eksempel på dårlig tv splitter (tydelig sprække mellem de 2 halvdele), med 2 plastik vinkelstik Et andet meget overset problem er, at snøreledningen godt nok er udført med støbte stik, og som sådan ligner den på billedet, men den er ikke udført med dobbelt skærm. Medfølgende snøreledninger til Rigtig antenneinstallation udføres med F-Connectorer Splitteren skal være udført i ét hus, eventuelt loddet sammen. Her er en tv-splitter i lukket hus med to gode snørekabler. GVD Juni

16 GVD informerer Hvordan finder jeg en god fladskærm? Vi kender det alle sammen; hver uge er postkassen fyldt op med farverige reklamer, altid indeholdende masser af tilbud på fladskærms-tv. Hver især beskrevet som det helt rigtige tilbud, fyldt med forkortelser og fagudtryk, så det kan være næsten helt umuligt for den enkelte forbruger at gennemskue, hvad som er det helt rigtige valg for netop en selv. Af: Svend Hassing Ligeledes er det svært at finde ud af, hvor meget der egentligt er sparet, idet det vrimler med forskellige mærker, førpriser, gamle og nye modeller o.s.v. Bare her i foråret lancerer flere af de store mærker nye modeller hver. Så vi vil her i artiklen forsøge med enkelte gode råd, som måske vil gøre det en smule nemmere for dig, og så er det jo op til den enkelte, om man kan bruge nogle af dem. Fabrikat Hold dig til de store mærker: Stort set alle test i fagblade verden over placerer de store mærker som de bedste, uanset om vi er i den dyrere ende eller lidt længere nede i pris. Vælg en faghandler Her finder du uddannet personale, du kan få råd og vejledning, får dit tv leveret og installeret og har et sted at henvende dig, hvis du får problemer. Men vær også opmærksom på, at sælgeren naturligvis også forsøger at snakke bedst for præcis de mærker, som han jo har, så se dig lidt omkring og gå ind flere steder og lad den sunde fornuft vælge. Køber du et tv i dit varehus/ supermarked og henter det omme bagved, er du oftest overladt til dig selv. Du skal måske selv indlevere til reparation, og kan som oftest ikke få ordentlig faglig vejledning. Der kan være længere servicetid for måske at kunne spare få hundrede kroner. Dette er et valg, man selv må tage. Prisklassen Topmodellerne koster i de forskellige mærker kr., men de bedste tilbud finder man i prisgruppen derunder (ca kr.), hvor konkurrencen er størst. Modellerne her vil kunne dække de flestes behov. I dag har de fleste et utal af features, naturligvis især i den dyre ende, og de fleste forbrugere vil ikke få brug for størstedelen af dem, men dog skal man se nogle år frem. Ser man film eller tilslutter PC, kamera og andet, skal man checke, at der findes de nødvendige eksterne tilslutningsmuligheder, især HDMI-indgange er vigtige for tilslutning af digitale boxe, DVD/ blu-ray afspillere og optagere m.m. for at få den fornødne kvalitet. Indgange som scart super vhs giver alt for ringe en kvalitet til et moderne fladskærmstv. Også en SD kortlæser til at vise digitale foto på skærmen kan være en god og praktisk ting. 16 GVD Juni 2008

17 Antennen Din antenne - installation er også meget vigtig når du får nyt TV. Dårlige forbindelser, gamle stik o.s.v. Herom kan du få vejledning på GVD s kontor. Ligeledes kan tilføjes, at når vi ultimo 2009 kommer over på digitalt tv, vil antenneinstallation blive ekstra vigtig. Se også de to forrige sider, hvor Kim Hedehus behandler installationsdelen. Vælg den rigtige størrelse Vær opmærksom på at vælge tv i den rigtige størrelse. Tænk på at når du ser et tv i butikken i et måske meget stort rum, kan det nemt se helt anderledes ud, når du får det hjem. Har du mulighed for at prøve det nye tv inden du køber, vil det være den bedste løsning. Betragtningsvinkel Skal dit tv ses fra mange vinkler i stuen, eller meget fra siden, er det vigtigt at vælge et med en rigtig god betragtningsvinkel. Producenten angiver oftest omkring 80 grader, men på de fleste tv vil du allerede ved grader se især farver stå lidt forkerte, og på nogle plasma-tv se, at tekster og billeder stå dobbelte. De sidste nye modeller i den dyre ende har dog langt højere betragtningsvinkel. Farverne Kig efter de naturlige farver, når du vælger tv. De skrappe farver er nødvendigvis ikke rigtige. De skal se naturlige ud. Og også evnen til at vise rent sorte og hvide farver siger meget om kvaliteten af et tv. Brug øjnene og vælg helt bestemt efter, hvad du selv syntes er et rigtig godt billede. Og ikke nødvendigvis hvad sælgeren siger. Design Et moderne design kan også være vigtigt. Tv et skal kunne passe flot ind til stuen, men vær opmærksom på, at her kan man også komme til at betale en meget høj pris for flot design HD redady er flere ting Alle moderne tv er HD ready, men herunder findes tre standarder. (de to sidste Full HD.) 720p er 1280 X 720 pixels vist som helbilleder. 1080i er 1920 X 1080 pixels vist som interlaced (hvor kun hver anden linie opdateres ad gangen). Fortsættes næste side GVD Juni

18 Fortsat fra forrige side 1080p er 1920 X 1080 pixels vist som helbilleder. Blu-ray afspiller, som bliver fremtidens standard, kan vise film i op til 1080p, men 1080i ventes at blive fremtidens standard på forudsendelse af HDTV, da den kræver mindre båndbredde end både 720p og 1080p. Digitale tunere Digitale tunere gør det muligt at modtage digitale tv-signaler, her findes to forskellige: DVB-T- hvor du modtager digitale tv-signaler via det jordbaserede net i lighed med det nuværende analoge signal. DVB-C - her kan du modtage digital tv-signaler fra kabelnet. Men vær opmærksom på at digital tv på kabelnet efter alt sandsynlighed i fremtiden vil kræve en digital box med kodet signal, så den indbyggede digitale tuner ikke bliver vigtig, hvis du er tilsluttet kabel-tv, ligesom det jord baserede net også vil kræve en digital box, så den ekstra digitale box slipper vi næppe for i fremtiden. LCD eller plasma Plasma er opbygget af celler indeholdende plasmaglas, tre celler en grøn, rød, blå udgør en pixel. Teknologien sætter her en grænse for, hvor små hver enkelte celle kan blive, og derfor er markedets mindste plasma skærm 37, men ses sjældent mindre end 42. Plasmaskærmens styrke er at vise helt sort, ligesom responstid ofte er en smule lavere. LCD-tv virker ved et elektronisk filter, som bestemmer hvor meget lys, der slipper igennem fra en baggrundsbelysning og ud i rummet fra hver billedpunkt. Næsten groft sagt som en si, du holder foran en lampe og så dannes et billede ved at blokere de enkelte huller med farvet glas. LCD-tv er billigere at producere og bruger mindre strøm, men navnlig de billige kan være dårlige til at vise især rent sort, og også lyse nuancer kan flyde sammen. De seneste års udvikling har dog efterhånden fjernet de børnesygdomme. 18 GVD Juni 2008

19 Steffan Mortensen Tove Hansen Berit Larsen Lone Bang Nielsen Finn Jørgensen GVD Juni

20 20 GVD Juni 2008

GODT SIGNAL KRÆVER KORREKT INSTALLATION

GODT SIGNAL KRÆVER KORREKT INSTALLATION GODT SIGNAL KRÆVER KORREKT INSTALLATION (OPDATERET JANUAR 2014) Med anbefalingerne Den gode antenneinstallation vil foreningen sætte fokus på modernisering af husets antenneinstallation. De seneste 25

Læs mere

Tv før, nu og i fremtiden

Tv før, nu og i fremtiden KAPITEL 1 Tv før, nu og i fremtiden INTRODUKTION Da fjernsynet så dagens lys i slutningen af 1940 erne, blev det modtaget med blandet begejstring hos befolkningen. Mange var af den opfattelse, at tv var

Læs mere

NEM OPGRADERING MED EKSTRA HUKOMMELSE:

NEM OPGRADERING MED EKSTRA HUKOMMELSE: NEM OPGRADERING MED EKSTRA HUKOMMELSE: SÅDAN! Hukommelse kan du aldrig få for meget af. Læs her, hvad ekstra ram betyder for din pc, hvor meget du skal bruge, hvilken type, og hvordan du installerer den,

Læs mere

NYT TV. - hvad skal jeg vide, før jeg køber?

NYT TV. - hvad skal jeg vide, før jeg køber? NYT TV - og få et mindre energiforbrug Vil du gerne have en ekstra god grund til at vælge et tv med lavt energiforbrug? Så får du den her: Der er nemlig penge at spare på energiforbruget, bare du holder

Læs mere

Alt om netværk. 20 siders tema

Alt om netværk. 20 siders tema 0 siders tema Alt om netværk Netværk i hjemmet sådan gør du Vælg mellem tre netværkstyper Installation og opsætning Del mapper og printer Guide til trådløse routere Guide til homeplugs Spørgsmål og svar

Læs mere

MAGASIN. Nyder livet som sommerhusejer. Giv dit sommerhus personlighed EJER. Peter Gade: Erik Peitersen: Renovering gav flere lejere

MAGASIN. Nyder livet som sommerhusejer. Giv dit sommerhus personlighed EJER. Peter Gade: Erik Peitersen: Renovering gav flere lejere EJER MAGASIN MAGASINET FOR SOMMERHUSEJERE Nr. 2 2008 Peter Gade: Nyder livet som sommerhusejer Foto: www.petergade.net Erik Peitersen: Giv dit sommerhus personlighed Bente og Egon: Renovering gav flere

Læs mere

Alderens muligheder. Ældre Sagens Fremtidsstudie

Alderens muligheder. Ældre Sagens Fremtidsstudie ARBEJDE ARBEJDE ARBEJDE ARBEJDE ENNERNE FAMILIEN OG VENNERNE Alderens muligheder ELFÆRD VELFÆRD VELFÆRD Ældre Sagens Fremtidsstudie KVALITET HELBRED OG LIVSKVALITET Alderens muligheder Ældre Sagens Fremtidsstudie

Læs mere

BRUGER VEJLEDNING. dukapc ApS 2013 - www.dukapc.dk

BRUGER VEJLEDNING. dukapc ApS 2013 - www.dukapc.dk 77 34 18 18 Ring t il kund eservi hvis d ce u har b for hjæ rug lp! BRUGER VEJLEDNING dukapc ApS 2013 - www.dukapc.dk Udpakning og tilslutning af dukapc... 2 Første gang dukapc startes... 3 dukapc er klar

Læs mere

De, der drog ud AVALANNERIT. - om grønlandske studerende i Danmark

De, der drog ud AVALANNERIT. - om grønlandske studerende i Danmark De, der drog ud AVALANNERIT - om grønlandske studerende i Danmark Jeg trives, hvor jeg bor, men jeg savner mit hjem i det kolde nord (frit efter Natasja) De, der drog ud - AVALANNERIT 1. udgave, 2. oplag,

Læs mere

DEN DIGITALE VÆRKTØJSKASSE

DEN DIGITALE VÆRKTØJSKASSE DEN DIGITALE VÆRKTØJSKASSE EN PRAKTISK GUIDE TIL NYE MEDIER I TURISTINDUSTRIEN UDARBEJDET AF SEISMONAUT FOR MIDTJYSK TURISME DEN DIGITALE VÆRKTØJSKASSE En praktisk guide til nye medier i turistindustrien

Læs mere

Medierne i det nye årtusinde

Medierne i det nye årtusinde Medierne i det nye årtusinde Venstres medieoplæg november 2009 Side 1 af 43 Indhold Indhold...2 Forord...3 Medierne mellem kultur og marked...4 Venstre vil:...6 Medieudviklingen de seneste årtier...7 Fra

Læs mere

Foden indenfor. job i mindre og mellemstore virksomheder

Foden indenfor. job i mindre og mellemstore virksomheder Foden indenfor job i mindre og mellemstore virksomheder Foden indenfor job i mindre og mellemstore virksomheder 2012 Mike Wenøe og Jacob Høedt Larsen Grafisk tilrettelæggelse, Louise Maj Hansen ISBN: 978-87-92918-00-0

Læs mere

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov Unge på kanten af livet Spørgsmål og svar om selvmord Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov 1 Indhold Brugervejledning 3 Hvad er problemet? Fup eller fakta 5 Metode 9 Piger/Drenge

Læs mere

183» september 2011. samfundsfagsnyt. foreningen af lærere i samfundsfag

183» september 2011. samfundsfagsnyt. foreningen af lærere i samfundsfag 183» september 2011 samfundsfagsnyt Tema: EU foreningen af lærere i samfundsfag Deadline: Blad nr. 184: 15.11.2011 Redaktion: Marie-Louise Bach, Ditte Kirstine Nørtoft Nielsen og Janne Bisgaard Wikman

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Skoleleder- manual 2014

Skoleleder- manual 2014 Skoleledermanual 2014 Indholdsfortegnelse Velkommen til DBU s Fodboldskole 2014... 2 Nyt og vigtigt i 2014... 3 Arbejdsplan før, under og efter afvikling... 7 Januar... 7 Marts... 7 April... 7 Ugerne før

Læs mere

Baby - skal skal ikke?

Baby - skal skal ikke? Baby - skal skal ikke? Erfaringer fra kursus med babysimulatorer Afdelingen for Specialinstitutioner 1 Indholdsfortegnelse Sammenfatning 5 Introduktion 6 Baggrund Formål Afgrænsning Deltagere Kurset 10

Læs mere

DIGITALT KABEL-TV FRA YOUSEE

DIGITALT KABEL-TV FRA YOUSEE DIGITALT KABEL-TV FRA YOUSEE Af Vilhelm Olsen Ajourført 1. sept. 2013 Ordliste s. 10-12 INDLEDNING YouSee kabel-tv sender både analogt og digitalt YouSee sender fortsat analoge tv-kanaler som vi altid

Læs mere

Hvordan vender vi den nedadgående kurve? Forundersøgelse til projektet Håndbolden tilbage til København

Hvordan vender vi den nedadgående kurve? Forundersøgelse til projektet Håndbolden tilbage til København Hvordan vender vi den nedadgående kurve? Forundersøgelse til projektet Håndbolden tilbage til København Forord Håndbolden er i krise og måske særligt i Københavnsområdet, hvor håndbolden er i skarp konkurrence

Læs mere

Vil du være. rigtig klog. - eller blot. klog af skade? Dette hæfte er. alle os andre! IT Håndbog LO Faglige Seniorer 1

Vil du være. rigtig klog. - eller blot. klog af skade? Dette hæfte er. alle os andre! IT Håndbog LO Faglige Seniorer 1 Vil du være rigtig klog - eller blot klog af skade? Dette hæfte er ikke for ITnørder, men for alle os andre! IT Håndbog LO Faglige Seniorer 1 Udgiver LO Faglige Seniorer Islands Brygge 32D Postboks 340

Læs mere

Vi bliver også berørt

Vi bliver også berørt MEDLEMSBLAD FOR danske kreds / EN virksomhedskreds I FINANSFORBUNDET / december 2013 Vi bliver også berørt To tillidsmænd fortæller, hvordan det er at hjælpe medlemmerne igennem en afskedigelsesrunde Læs

Læs mere

Nyt. Nomeco. Vi sælger mange mærkevarer og kan lige så godt købe dem via Extrakt. Grossisten er med i kampen mod forfalskninger

Nyt. Nomeco. Vi sælger mange mærkevarer og kan lige så godt købe dem via Extrakt. Grossisten er med i kampen mod forfalskninger Nomeco Nyt Nr. 5 - september 2014 Støt brysterne - og vind en Lyserød Lørdag Grossisten er med i kampen mod forfalskninger Omsætningen af udvalgsvarer stiger Vibeke Abrahamsen, Apoteket Svalen: Vi sælger

Læs mere

Best. Practice. Få mere ud af dine konsulenter. KMD sætter eksterne ressourcer i system. Konsulentindkøb uden omveje. Kun plads til de bedste SDC

Best. Practice. Få mere ud af dine konsulenter. KMD sætter eksterne ressourcer i system. Konsulentindkøb uden omveje. Kun plads til de bedste SDC Best ProData Consult-magasin om IT, projekter og menneskene bag. Nr. 1, 2012 Practice KMD sætter eksterne ressourcer i system SDC Konsulentindkøb uden omveje Saxo Bank Kun plads til de bedste Kim Bendixen,

Læs mere

Fjernsynets historie fra 1926 til 2012 - og lidt efter...

Fjernsynets historie fra 1926 til 2012 - og lidt efter... Fjernsynets historie fra 1926 til 2012 - og lidt efter... Det bemærkelsesværdige er, at de første knapt 80 år gik det langsomt med udviklingen. Men de følgende - og seneste - 6 år er det gået forrygende

Læs mere

SMS-FIX DIN MOTIVATION TIL LÆSNING

SMS-FIX DIN MOTIVATION TIL LÆSNING SMS-FIX DIN MOTIVATION TIL LÆSNING 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord...3 Resumé...3 Indledning...4 Præsentation af projekt SMS-fix...4 Evalueringens metode...4 En baggrundsrapport og en artikel...4 De to

Læs mere

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde Hvorfor ville I gerne være lærer? Det startede med min egen, da jeg ville være lærer. Jeg kom nok fra en familie der ikke var så struktureret, så havde jeg en lærer, som var meget god til at holde den

Læs mere

IKKE BARE ENDNU EN E-BOG... COMPRENDO. Sådan kommer du i gang med din egen app. Og hvad skal virksomheden overhovedet bruge en app til?

IKKE BARE ENDNU EN E-BOG... COMPRENDO. Sådan kommer du i gang med din egen app. Og hvad skal virksomheden overhovedet bruge en app til? IKKE BARE ENDNU EN E-BOG... COMPRENDO. Sådan kommer du i gang med din egen app Og hvad skal virksomheden overhovedet bruge en app til? Titel: Sådan kommer du i gang med din egen applikation 1. udgave -

Læs mere

Det føles som at save den gren over, man sidder på/2 Har du en plan B/4 Tillidsmandsvalg/6 Støj på hjernen/10 100 procent dedikation/12

Det føles som at save den gren over, man sidder på/2 Har du en plan B/4 Tillidsmandsvalg/6 Støj på hjernen/10 100 procent dedikation/12 Medlemsblad for DANSKE KREDS / en virksomhedskreds i finansforbundet / september 2013 Det føles som at save den gren over, man sidder på/2 Har du en plan B/4 Tillidsmandsvalg/6 Støj på hjernen/10 100 procent

Læs mere

EVENTYRERNE OG DE STRANDEDE

EVENTYRERNE OG DE STRANDEDE EVENTYRERNE OG DE STRANDEDE EVENTYRERNE OG DE STRANDEDE Læsning af Rejsemagasinet Escape på ipad. Eyetrackingundersøgelse i samarbejde med Berlingske Media. Af Peter From Jacobsen 1 Indhold Om undersøgelsen

Læs mere

DR Medieforskning Medieudviklingen 2014

DR Medieforskning Medieudviklingen 2014 DR Medieforskning Medieudviklingen 2014 DR Medieforsknings årlige rapport om udviklingen i danskernes brug af de elektroniske medier side 2 ISBN 978-87-995081-3-6 side 3 Forord side 4 Den nye medievirkelighed

Læs mere