STUDIEVEJLEDNING SPECIALUDDANNELSEN FOR SYGEPLEJERSKER I PSYKIATRISK SYGEPLEJE I UDDANNELSESREGIONERNE NORD SYD SJÆLLAND HOVEDSTADEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "STUDIEVEJLEDNING SPECIALUDDANNELSEN FOR SYGEPLEJERSKER I PSYKIATRISK SYGEPLEJE I UDDANNELSESREGIONERNE NORD SYD SJÆLLAND HOVEDSTADEN"

Transkript

1 STUDIEVEJLEDNING SPECIALUDDANNELSEN FOR SYGEPLEJERSKER I PSYKIATRISK SYGEPLEJE I UDDANNELSESREGIONERNE NORD SYD SJÆLLAND HOVEDSTADEN

2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING... 1 STUDIEVEJLEDNINGENS INDHOLD UDDANNELSESFORLØBET STUDIEMULIGHEDER UDDANNELSESREGION NORD UDDANNELSESREGION SYD UDDANNELSESREGION SJÆLLAND UDDANNELSESREGION HOVEDSTADEN KLINISKE UDDANNELSESSTEDER UDDANNELSESPERIODE 1: PSYKIATRISK SYGEPLEJE LÆRINGSMÅL INDHOLD UDDANNELSESPERIODE 2: SUNDHEDSPÆDAGOGIK LÆRINGSMÅL INDHOLD UDDANNELSESPERIODE 3: KVALITETSUDVIKLING SAMT TVÆRFAGLIGT, TVÆRPROFESSIONELT OG TVÆRSEKTORIELT SAMARBEJDE LÆRINGSMÅL INDHOLD UDDANNELSESPERIODE 4: AFSLUTTENDE EKSAMEN I PSYKIATRISK SYGEPLEJE LÆRINGSMÅL INDHOLD AFLEVERING AF AFSLUTTENDE SKRIFTLIG SYNOPSIS REGLER I FORBINDELSE MED OMPRØVE... 14

3 1. INDLEDNING Velkommen til studievejledningen for specialuddannelsen for sygeplejersker i psykiatrisk sygepleje uddannelsesregionerne Nord, Syd, Sjælland og Hovedstaden. Studievejledningen er fælles for de fire uddannelsesregioner. Studievejledningens indhold I denne vejledning finder du en detaljeret oversigt over uddannelsesåret og en beskrivelse af indhold i de enkelte uddannelsesperioder. Specialuddannelsen er en 1- årig videreuddannelse svarende til 60 ECTS point, der niveaumæssigt ligger indplaceret mellem niveau 6 og 7 i den danske kvalifikationsramme 1, hvilket afspejles i det beskrevne læringsudbytte, kriterier for opgaver og prøver og i de læringsmål, der knytter sig til hver uddannelsesperiode. I øvrigt kan henvises til specialuddannelsens hjemmeside, som er: 1 Den danske kvalifikationsramme for erhvervsrettede uddannelser. 1

4 2. UDDANNELSESFORLØBET Uddannelsen starter den 8. august 2016 og slutter den 25. juni Uddannelsen er fordelt på 20 ugers teoretisk undervisning og 25 ugers klinisk uddannelse. Der er inkluderet 8 feriedag i studieåret (4 dage ved jul og nytår, 3 dage i forbindelse med påske og 1 dag i forbindelse med Kr. Himmelfartsdag). De resterende ferieuger / feriedage skal derfor være afholdt inden uddannelsens start. Oversigt gældende for hold 19 Uddannelsesperiode 1 Klinisk psykiatrisk sygepleje Teori 7 uger Klinik 2 uger Teori 4 uger Klinik 5 uger Uge Uge Uge Intern prøve Uge Uddannelsesperiode 2 Sundhedspædagogik Teori 3 uger Klinik 5 uger Uge Uge feriedage i uge 52 Obligatorisk opgave 1 Uddannelsesperiode 3 Kvalitetsudvikling samt tværfagligt, tværprofessionelt og tværsektorielt samarbejde Teori 4 uger Klinik 2 uger Teori 2 uger Klinik 6 uger Uge Uge Uge Uge feriedage d. 10., 11., og 12. april Obligatorisk opgave 2 Uddannelsesperiode 4 Psykiatrisk sygepleje og afsluttende eksamen Teori og klinik 5 uger Uge feriedag d. 26. maj Afsluttende eksamen 2

5 3. STUDIEMULIGHEDER 3.1. Uddannelsesregion Nord Teoriundervisningen foregår i kursuslokalerne, Toldbodgade 12, 8800 Viborg. Uddannelseskoordinatoren er ansat i Center for Kompetenceudvikling, Region Midtjylland. Udover undervisningslokaler er der tilknyttet grupperum, som kan benyttes/bookes til studie- og gruppearbejde i såvel den teoretiske som den kliniske del af uddannelsen. Der er adgang til trådløst netværk. De uddannelsessøgende kan benytte Psykiatrisk Forskningsbibliotek, Skovagervej 2, Risskov med mulighed for at få hjælp til litteratursøgning. Inden uddannelsens start afholdes informationsmøde, hvor de uddannelsessøgende og deres nærmeste leder vil få udleveret materiale indeholdende yderligere praktiske oplysninger Uddannelsesregion Syd Teoriundervisningen foregår i Middelfart, Teglgårdsparken 26, 5500 Middelfart. Uddannelseskoordinatoren er ansat i Psykiatri administrationen, Region Syddanmark. Der er adgang til trådløst netværk på uddannelsesstedet. Uddannelsen råder over et eksemplar af de mest relevante fagbøger der anvendes på uddannelsen. Man kan desuden blive låner på Psykiatrisk Forskningsbibliotek i Århus. Her har de landets største samling af psykiatrilitteratur. Deres web-adresse er: Inden uddannelsens start afholdes informationsmøde, hvor de uddannelsessøgende og deres nærmeste leder vil få udleveret materiale indeholdende yderligere praktiske oplysninger Uddannelsesregion Sjælland Teoriundervisningen foregår i Psykiatrihuset, Nørregade 54, 4100 Ringsted. Uddannelseskoordinatoren er ansat i Region Sjælland Psykiatri. Psykiatri Hospitalet i Slagelse råder over et forskningsbibliotek, hvor der kan lånes bøger samt ydes hjælp til litteratursøgning. Inden uddannelsens start afholdes et informationsmøde, hvor de uddannelsessøgende og deres nærmeste leder vil få udleveret materiale indeholdende yderligere praktiske oplysninger. 3

6 3.4. Uddannelsesregion Hovedstaden Teoriundervisningen foregår på Psykiatrisk Center Sct. Hans, Roskilde, Specialuddannelsen, bygning 147, 1. sal. Uddannelseskoordinatoren er ansat i Region Hovedstadens Psykiatri. Der er undervisningslokaler og 4 grupperum med adgang til trådløst netværk. Grupperummene kan bookes af de uddannelsessøgende til studiegruppearbejde i både den teoretiske og kliniske del af uddannelsen. Psykiatrisk Center Sct. Hans har et fagbibliotek, hvor der kan lånes bøger samt ydes hjælp til litteratursøgning. Inden uddannelsens start afholdes et informationsmøde, hvor de uddannelsessøgende og deres nærmeste leder vil få udleveret materiale indeholdende yderligere praktiske oplysninger Kliniske uddannelsessteder Den kliniske uddannelse foregår i alle 4 uddannelsesregioner med udgangspunkt i eget ansættelsessted. Den uddannelsessøgende planlægger studiebesøg i den sengebaserede og ambulante psykiatri og i socialpsykiatrien. Studiebesøgene planlægges med udgangspunkt i den kliniske problemstilling i et samarbejde med klinisk vejleder. Det kliniske uddannelsesforløb planlægges i samarbejde med den uddannelsessøgende, den daglige leder, den kliniske vejleder og uddannelseskoordinatoren ud fra den uddannelsessøgendes fokus. Umiddelbart efter uddannelsens start afholdes en planlægningssamtale mellem disse fire personer, hvor formål og mål med uddannelsen drøftes. Herunder en drøftelse af hvilke kliniske studiebesøg, der kan være relevante i forhold til den uddannelsessøgendes undersøgelse af kliniske problemstillinger. 4

7 4. UDDANNELSESPERIODE 1: PSYKIATRISK SYGEPLEJE Velkommen til uddannelsesperiode 1 hvor omdrejningspunktet er den kliniske psykiatriske sygepleje. Den kliniske psykiatriske sygepleje gøres til omdrejningspunkt og den analyseres, diskuteres og vurderes gennem udvalgte perspektiver fra forskellige fagområders videnskabelige teorier og metoder samt i et handlingsperspektiv. Hensigten med uddannelsesperiode 1 er at give dig som kommende specialsygeplejerske i psykiatrisk sygepleje en indføring i udvalgte temaer indenfor den psykiatriske sygepleje, og de dertil knyttede fagområder, som kan bidrage til, at du på et videnskabeligt grundlag kan formulere og analysere kliniske problemstillinger og dilemmaer fra din praksis og erhverve nye handlekompetence knyttet til den psykiatriske sygepleje. Du vil møde undervisere med forskellige tilknytning og forankring til den psykiatriske praksis. Der rejses spørgsmål som: Hvordan kan man forstå den psykiatriske sygeplejes teori og metode? Hvilke muligheder og begrænsninger tilbyder forskellige videnskabsteoretiske positioner til forståelse af den psykiatriske sygepleje, og hvad betyder det i praksis, når der skiftes position? I undervisningen vil du bl.a. blive præsenteret for relevant og aktuelt viden inden for psykiatrisk sygepleje på såvel nationalt som internationalt niveau, der kan anvendes til analyse af egen klinisk praksis. Du vil ligeledes få redskaber til selv at indhente viden til analyse og vurdering af kliniske problemstillinger relateret til uddannelsesperiode 1. Vi arbejder med flere forskellige læringsformer: Præsentationsoplæg og øvelser såvel individuelt som i grupper. Gruppediskussion. Udarbejdelse af små skriftlige oplæg undervejs (gennem uddannelsesperiode 1 arbejder I aktivt og gentagende med at formulere kliniske problemstillinger og lave analyseudkast, som I præsenterer for hinanden med krav om at give og modtage feedback). Det forventes, at du indgår aktivt i disse processer, og at holdet behandler de informationer og den viden de får om hinandens organisationer og praksis fortroligt og loyalt Læringsmål Viden Har forskningsbaseret viden på højest internationalt niveau inden for udvalgte områder af den kliniske psykiatriske sygepleje. 5

8 Har viden om og kan redegøre for og reflektere over psykopatologi, differentialdiagnoser, den diagnostiske proces samt anvendte diagnostiske instrumenter. Har på baggrund af forskellige videnskabsteoretiske perspektiver forståelser for, hvilke muligheder og begrænsninger de forskellige positioner tilbyder, og hvad det betyder i praksis, når der skiftes position. Kan redegøre for og reflektere over udvalgte perspektiver og metoder i psykiatrisk sygepleje. Kan redegøre for og reflektere over udviklingen i psykiatrisk sygepleje i relation til den nutidige professionsudøvelse. Kan redegøre for og forholde sig kritisk til sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse i forskellige videnskabsteoretiske perspektiver. Færdigheder Kan vurdere og argumentere for samt formidle psykiatrisk sygepleje til fagfæller og ikke specialister. Kan observere, analysere, vurdere og formidle psykopatologiske symptomer, samt diskutere og argumentere for diagnoser, diagnostiske instrumenter og farmakologisk behandling. Kan vurdere behovet for og tage initiativ til sundhedsfremme og forebyggelse i komplekse og uforudsigelige forløb. Kan anvende teorier og metoder til at forholde sig kritisk og konstruktivt til både etableret og nye perspektiver, tilgange og teknologier inden for klinisk psykiatri. Kompetencer Kan selvstændigt tage initiativ til, tilrettelægge, udføre og evaluere psykiatrisk sygepleje i komplekse, uforudsigelige kliniske forløb i forskellige sygdomsfaser i samarbejde med fagfæller og ikke specialister. Kan selvstændigt igangsætte og medvirke til at gennemføre tværfaglige beslutninger på baggrund af psykopatologiske symptomer, diagnostiske instrumenter og diagnoser og derved yde kvalificeret, selvstændigt bidrag til diagnostisk afklaringer samt valg af sygepleje- og behandlingsmetoder. Kan selvstændigt tage initiativ til opsporing, forebyggelse og behandling af somatiske lidelser. Kan selvstændigt tage initiativ til sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse i komplekse og uforudsigelige forløb. Kan identificere egne læringsbehov og tage ansvar for egen faglig udvikling inden for psykiatrisk sygepleje. 6

9 4.2. Indhold Uddannelsesperiode 1 er opdelt i temaer, der hver i sær og i samspil med hinanden giver anledning til, at du kan reflektere over nye teoretiske perspektiver og tilgange knyttet an til din kliniske praksis. I temaerne patientologi, sundhed og sygdom giver dig en indføring i centrale kerneområder der har betydning for den kliniske psykiatriske sygepleje. Her arbejdes der bl.a. med videnskabsteori og sundhed og sygdomsbegreber i relation til den psykiatriske sygepleje. Vi undersøger og diskuterer hvilken betydning nye sundhedsaktører, nye roller og identiteter til såvel sundhedsprofessionelle som brugere/patienter får for den aktuelle og fremtidige psykiatriske sygepleje. Vi undersøger komplekse sygeplejefaglige problemstillinger, hvor forskellige forestillinger og idealer om sygepleje er i spil. Formålet er at skabe afsæt for at beskrive kliniske sygeplejefaglige problemstillinger, der indfanger den aktuelle psykiatriske sygeplejes vilkår og udfordring. Temaet udredning og medicinsk behandling er et 14 dages intensivt forløb i psykopatologi og den diagnostiske proces, hvor du igennem præsentationsoplæg og øvelser træner og opøver nye kompetencer til at kunne yde et kvalificeret og selvstændigt bidrag til diagnostisk afklaringer og behandlingsmetoder. Vi arbejder ligeledes med temaer, hvor vi undersøger og bearbejder aktuelle indsatsområders, styringsredskaber og teknologiers betydning for kvalificering af den psykiatriske sygepleje. I den kliniske del af uddannelsesperiode 1 opøver du gennem direkte deltagelse i den kliniske praksis nye kompetencer der gør dig i stand til selvstændigt at tage initiativ til at tilrettelægge, udføre og evaluere psykiatrisk sygepleje i komplekse, uforudsigelige kliniske forløb i forskellige sygdomsfaser i samarbejde med fagfæller og ikke specialister. Du vil blive præsenteret for flere forskellige læringsformer herunder: Læring gennem direkte deltagelse i den kliniske praksis. Klinisk vejledning. Kompetenceudviklingsmetode direkte observation. Refleksiv rapport. Formidlingsseance. 7

10 5. UDDANNELSESPERIODE 2: SUNDHEDSPÆDAGOGIK I uddannelsesperiode 2 skal du arbejde med at videreudvikle dine erhvervsrettede kompetencer i relation til sundhedspædagogik og formidling i klinisk psykiatrisk sygepleje. Med afsæt i den viden, færdigheder og kompetencer du har erhvervet i uddannelsesperiode 1, vender vi nu blikket mod de sundhedspædagogiske udfordringer, der kan identificeres i den psykiatriske sygepleje. Som forberedelse til uddannelsesperiode 2 er du blevet bedt om at identificere og beskrive forskellige sundhedspædagogiske problemstillinger fra din praksis. I undervisningen vil du blive præsenteret for udvalgte sundhedspædagogiske, pædagogiske og didaktiske teorier og metoder, der kan bidrage til at du på et videnskabeligt grundlag kan analysere, vurdere og argumentere for nye mulighedsbetingelser og løsninger af de sundhedspædagogiske problemstillinger du har identificeret i din praksis. Vi retter opmærksomheden mod det sundhedspædagogiske arbejde i den kliniske psykiatriske sygepleje med fokus på inddragelse og partnerskab i mødet med patienten og borgeren. På den baggrund vil vi bl.a. vi diskutere klassiske dilemmaer sygeplejersken møder i det pædagogiske arbejde som f.eks. dilemmaet mellem at være ekspert og ikke ekspert. Vi arbejder med flere forskellige læringsformer herunder: Præsentationsoplæg og øvelser såvel individuelt som i grupper. Træning i formidling Læringsmål Viden Kan beskrive, identificere, reflektere over og vurdere teorier, begreber og teknologier relateret til sundhedspædagogik og formidling i klinisk praksis. Har viden om højeste internationale forskning indenfor udvalgte områder relateret til sundhedspædagogik og formidling i klinisk psykiatrisk sygepleje. Færdigheder Kan observere, analysere og vurdere sundhedspædagogiske problemstillinger i den klinisk psykiatriske sygepleje, samt diskutere og argumentere for løsningen af sundhedspædagogiske problemstillinger. Kan vurdere og argumentere for, samt formidle sundhedspædagogiske problemstillinger til fagfæller og ikke specialister. Kan vurdere behovet for, tage initiativ til samt formidle løsning af sundhedspædagogiske problemstillinger i komplekse og uforudsigelige forløb. 8

11 Kan anvende sundhedspædagogiske, pædagogiske og didaktiske teorier og metoder til at forholde sig kritisk og konstruktivt til både etablerede og nye metoder og teknologier i det sundhedspædagogiske arbejde indenfor klinisk psykiatrisk sygepleje. Kompetencer Kan selvstændigt tage initiativ til, tilrettelægge, udføre og evaluere sundhedspædagogiske interventioner i komplekse, uforudsigelige forløb i samarbejde med fagfæller og ikke- specialister. Kan selvstændigt igangsætte og medvirke til at gennemføre tværfaglige og tværsektorielle beslutninger på baggrund af sundhedspædagogiske problemstillinger og derved yde kvalificeret og selvstændigt bidrag til sundhedspædagogiske interventioner. Kan identificere egne læringsbehov og tage ansvar for udvikling af egne handlekompetencer i det sundhedspædagogiske arbejde Indhold Det overordnede tema er sundhedspædagogik og formidling. Du vil gennem udvalgte teorier og metoder få en indføring i centrale områder inden for pædagogik, didaktik og sundhedspædagogik, der har betydning for den psykiatriske sygepleje. Du vil undervejs blive bedt om at beskrive og begrunde didaktiske overvejelser i relation til din kliniske problemstilling ud fra udvalgte tekster, lige såvel som du skal begrunde og argumentere for valg af pædagogisk teori til viderebearbejdning af din kliniske problemstilling. Du vil således blive klædt på til at du i den kliniske del af uddannelsesperiode 2 selvstændigt tager initiativ til at tilrettelægge, udføre og evaluere sundhedspædagogiske interventioner i komplekse, uforudsigelige forløb. Det er en forventning at du indgår i et aktivt samarbejde med den kliniske vejleder og/eller andre samarbejdspartnere om at evaluere og få feedback på den/de udførte interventioner. I den kliniske del af undervisningen indgår følgende læringsformer: Læring gennem direkte deltagelse i den kliniske praksis. Klinisk vejledning. Praktisk udførelse af obligatorisk opgave 1. Kompetenceudviklingsmetode 360 graders feedback. Refleksiv rapport. Formidlingsseance. 9

12 6. UDDANNELSESPERIODE 3: KVALITETSUDVIKLING SAMT TVÆRFAGLIGT, TVÆRPROFESSIONELT OG TVÆRSEKTORIELT SAMARBEJDE I uddannelsesperiode 3 skal du arbejde med at videreudvikle dine erhvervsrettede kompetencer i relation til udvikling og dokumentation af den kliniske psykiatriske sygepleje samt tværfagligt og tværsektorielt samarbejde. Den psykiatriske sygepleje er omdrejningspunktet, og du skal nu demonstrere evne til, på baggrund af den viden, de færdigheder og kompetencer du har erhvervet dig fra uddannelsesperiode 1 og 2, at du kan indgå i udvikling af komplekse kliniske problemstillinger i relation til den psykiatriske sygepleje og selvstændigt igangsætte og indgå i samarbejde om komplekse sammenhængende patientforløb inden for dokumentation og tværfagligt/tværsektorielt samarbejde. Du har som forberedelse til denne uddannelsesperiode identificeret og beskrevet forskellige sygeplejefaglige problemstillinger med et kvalitetsudviklingspotentiale. Du vil få redskaber til at analysere og vurdere disse i gruppediskussioner, hvor vi i fællesskab arbejder med at kvalificere hinandens problemstillinger, hvor feedback og peer-feedback er centrale metoder. Vi arbejder med flere forskellige læringsformer herunder: Gruppediskussion (præsentationsoplæg og feedback). Oplæg og øvelser individuelt og i grupper Læringsmål Viden Kan, med patienten som omdrejningspunkt, identificere behov for udvikling af den kliniske psykiatriske sygepleje herunder det tværfaglige og tværsektorielle samarbejde. Kan på baggrund af forskellige udviklingsmetoder og teknologier udvise forståelse for, hvilke muligheder og begrænsninger de forskellige metoder og teknologier tilbyder. Kan redegøre for og reflektere over dokumentation herunder dokumentationens betydning for udvikling af den kliniske psykiatriske sygepleje. Kan relatere forskningsbaseret viden på højest internationalt niveau inden for udvalgte områder til udvikling af den kliniske psykiatriske sygepleje. Færdigheder Kan mestre udvalgte videnskabelige metoder og redskaber til udvikling af klinisk psykiatrisk sygepleje. Kan vurdere og anvende udvalgte metoder til udvikling af det tværfaglige og tværsektorielle samarbejde. Kan vurdere og anvende metoder der sikrer sammenhængende patientforløb. 10

13 Kan formidle faglige problemstillinger og løsningsmodeller, der systematisk og målrettet fremmer kvaliteten af de sundhedsfaglige ydelser i psykiatrien til samarbejdspartnere og ikke-specialister med patienten som omdrejningspunkt. Kompetencer Kan, med patienten som omdrejningspunkt, selvstændigt igangsætte og medvirke til at gennemføre udvikling af den kliniske psykiatriske sygepleje. Kan selvstændigt tage initiativ til og deltage i udviklingen af det tværfaglige og tværsektorielle samarbejde. Kan selvstændigt varetage og initiere, at dokumentation af den kliniske sygepleje gennemføres professionelt. Kan identificere egne læringsbehov og tage ansvar for egen faglig udvikling i forhold til udvikling, dokumentation samt det tværfaglige og tværsektorielle samarbejde Indhold I undervisningen vil du blive præsenteret for udvalgte videnskabelige metoder til udvikling af den psykiatriske sygepleje. Vi diskuterer og undersøger på den baggrund, hvilke muligheder og begrænsninger de forskellige metoder og teknologier tilbyder. Endelig giver uddannelsesperiode 3 også en introduktion til udvalgte metoder til udvikling af det tværfaglige og tværsektorielle samarbejde. Vi rejser spørgsmål som: Hvordan sikres sammenhængende patientforløb? Hvilke muligheder og barrier er der i det tværfaglige og tværsektorielle samarbejde? I den kliniske del af uddannelsesperiode indgår følgende læringsformer: Læring gennem direkte deltagelse i den kliniske praksis. Klinisk vejledning. Kompetenceudviklingsmetode casebaseret diskussion. Refleksiv rapport. Formidlingsseance. 11

14 7. UDDANNELSESPERIODE 4: AFSLUTTENDE EKSAMEN I PSYKIATRISK SYGEPLEJE I uddannelsesperiode 4 skal du arbejde videre med at videreudvikle dine erhvervsrettede kompetencer i relation til at bearbejde en klinisk sygeplejefaglig problemstilling, der kombinerer de tre faglige hovedområder i uddannelsen, med henblik på at højne klinisk praksis. Uddannelsesperioden er koncentreret omkring den afsluttende eksamen og implementering af uddannelsen i praksis. Forud for uddannelsesperioden er du kort blevet introduceret til forløbet omkring afsluttende eksamen, og det forventes at du ved uddannelsesperiodens start har gjort dig skriftlige overvejelser/refleksioner over valg af klinisk sygeplejefaglig problemstilling, der ønskes bearbejdet Læringsmål Viden Kan identificere, redegøre for og reflektere over en klinisk psykiatrisk sygeplejefaglig problemstilling. Har viden om højeste internationale forskning indenfor udvalgte områder relateret til klinisk psykiatrisk sygepleje. Kan redegøre for, reflektere over og kritisk vurdere fagets videnskabelige grundlag, teorier, metoder i forhold udvikling af psykiatrisk sygepleje. Har viden om og forståelse for psykiatriens organisering og de muligheder og begrænsninger der eksisterer i klinikken for implementering af nye sygeplejefaglige tiltag. Færdigheder Kan, med udgangspunkt i fagets videnskabelige grundlag, teorier og metoder, samt højeste internationale forskning, bearbejde en klinisk problemstilling i psykiatrisk sygepleje. Kan vurdere og argumentere for samt formidle psykiatrisk sygepleje til fagfæller og ikke specialister. Kan anvende teorier og metoder til at forholde sig kritisk og konstruktivt til både etableret og nye perspektiver, tilgange og teknologier inden for klinisk psykiatri. Kan, under hensyn til psykiatriens organisering, implementere nye sygeplejefaglige tiltag. Kompetencer Kan selvstændigt tage initiativ til, tilrettelægge, udføre og evaluere psykiatrisk sygepleje i komplekse, uforudsigelige kliniske forløb i forskellige sygdomsfaser i samarbejde med fagfæller og ikke specialister. 12

15 Kan selvstændigt tage initiativ til udvikling af den psykiatriske sygepleje i komplekse og uforudsigelige forløb. Kan identificere egne læringsbehov og tage ansvar for egen faglig udvikling inden for psykiatrisk sygepleje. Kun selvstændigt identificere og vurdere behovet for implementering af nye sygeplejefaglige tiltag, og kan med forståelse for psykiatriens organisering fremsætte forslag til udvikling af den psykiatriske sygepleje Indhold Du vil blive introduceret til forløbet omkring afsluttende eksamen, og du vil modtage metodeundervisning i relation til denne. Vær opmærksom på at de interne obligatoriske opgaver og klinikker, der er placeret i de foregående uddannelsesperioder, ifølge bekendtgørelsen, skal være bestået før du kan indstilles til den afsluttende eksamen. Den centrale uddannelsesaktivitet er udarbejdelsen af afsluttende eksamen, og uddannelsesperioden afspejler resultatet af din udvikling til at arbejde selvstændigt. Det er derfor også dig der har det overordnede ansvar i forhold til retning og indhold i din vejledning og for hvordan du tilrettelægger din studieaktivitet i perioden. Der er ikke krav om tilstedeværelse i dit kliniske ansættelsessted i perioden, men du kan selvstændigt planlægge studiebehov efter behov. Specialuddannelsen afsluttes med en evaluering af uddannelsen og et forløb omhandlende implementering af uddannelsen i din praksis i et samarbejde med din nærmeste leder. 13

16 8. AFLEVERING AF AFSLUTTENDE SKRIFTLIG SYNOPSIS Den skriftlige del af synopsis afleveres elektronisk i en samlet pdf-fil til uddannelsesinstitutionen fredag den 9. juni 2017 senest kl Regler i forbindelse med omprøve Bestås den afsluttende eksamen ikke tilbydes omprøve. Valg af emne drøftes med og godkendes af uddannelseskoordinatoren. Den uddannelsessøgende har mulighed for vejledning og omfanget er maksimalt 2 timer. Afvikling af omprøve skal aftales med uddannelseskoordinatoren og skal være inden for nedenstående tidsramme: 1. omprøve: Sidste frist for aflevering af den skriftlige del af synopsis er senest to måneder efter eksamensresultatet er meddelt. 2. omprøve: Sidste frist for aflevering af den skriftlige del af synopsis er senest to måneder efter tidsrammen for 1. omprøve. Har den uddannelsessøgende ikke afleveret den skriftlige synopsis til den aftalte tidsfrist, betragtes opgaven som ikke bestået. 14

UDDANNELSESORDNING SPECIALUDDANNELSEN FOR SYGEPLEJERSKER I PSYKIATRISK SYGEPLEJE I UDDANNELSESREGIONERNE NORD - SYD - ØST

UDDANNELSESORDNING SPECIALUDDANNELSEN FOR SYGEPLEJERSKER I PSYKIATRISK SYGEPLEJE I UDDANNELSESREGIONERNE NORD - SYD - ØST UDDANNELSESORDNING SPECIALUDDANNELSEN FOR SYGEPLEJERSKER I PSYKIATRISK SYGEPLEJE I UDDANNELSESREGIONERNE NORD - SYD - ØST Godkendt af Sundhedsstyrelsen 15. juni 2015 på dispensation til at gælde for specialuddannelsen

Læs mere

Informationsmateriale til Hold 20. Uddannelsesregion Nord, Syd, Sjælland og Hovedstaden

Informationsmateriale til Hold 20. Uddannelsesregion Nord, Syd, Sjælland og Hovedstaden Informationsmateriale til Hold 20 Uddannelsesregion Nord, Syd, Sjælland og Hovedstaden 2017-2018 Information om specialuddannelsen i psykiatrisk sygepleje Uddannelsen Specialuddannelsen for sygeplejersker

Læs mere

Informationsmateriale til Hold 21. Uddannelsesregion Nord, Syd, Sjælland og Hovedstaden

Informationsmateriale til Hold 21. Uddannelsesregion Nord, Syd, Sjælland og Hovedstaden Informationsmateriale til Hold 21 Uddannelsesregion Nord, Syd, Sjælland og Hovedstaden 2018-2019 Information om specialuddannelsen i psykiatrisk sygepleje Uddannelsen Specialuddannelsen for sygeplejersker

Læs mere

Informationsmateriale til Hold 19. Uddannelsesregion Nord, Syd og Øst

Informationsmateriale til Hold 19. Uddannelsesregion Nord, Syd og Øst Informationsmateriale til Hold 19 Uddannelsesregion Nord, Syd og Øst 2016-2017 Information om specialuddannelsen i psykiatrisk sygepleje Uddannelsen Specialuddannelsen for sygeplejersker i psykiatrisk

Læs mere

STUDIEVEJLEDNING SPECIALUDDANNELSEN FOR SYGEPLEJERSKER I PSYKIATRISK SYGEPLEJE I UDDANNELSESREGIONERNE NORD - SYD - ØST

STUDIEVEJLEDNING SPECIALUDDANNELSEN FOR SYGEPLEJERSKER I PSYKIATRISK SYGEPLEJE I UDDANNELSESREGIONERNE NORD - SYD - ØST STUDIEVEJLEDNING SPECIALUDDANNELSEN FOR SYGEPLEJERSKER I PSYKIATRISK SYGEPLEJE I UDDANNELSESREGIONERNE NORD - SYD - ØST 2015-2016 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING...side 1 2. UDDANNELSESFORLØBET... side

Læs mere

Uddannelsesregion Nord, Syd og Øst

Uddannelsesregion Nord, Syd og Øst Informationsmateriale til Hold 18 Uddannelsesregion Nord, Syd og Øst 2015-2016 Information om specialuddannelsen i psykiatrisk sygepleje Uddannelsen Specialuddannelsen for sygeplejersker i psykiatrisk

Læs mere

UDDANNELSESORDNING SPECIALUDDANNELSEN FOR SYGEPLEJERSKER I PSYKIATRISK SYGEPLEJE

UDDANNELSESORDNING SPECIALUDDANNELSEN FOR SYGEPLEJERSKER I PSYKIATRISK SYGEPLEJE UDDANNELSESORDNING SPECIALUDDANNELSEN FOR SYGEPLEJERSKER I PSYKIATRISK SYGEPLEJE I UDDANNELSESREGIONERNE NORD (Region Nordjylland og Region Midtjylland) SYD SJÆLLAND HOVEDSTADEN Godkendt af Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelse til specialsygeplejerske i psykiatrisk sygepleje

Bekendtgørelse om uddannelse til specialsygeplejerske i psykiatrisk sygepleje BEK nr 1083 af 30/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 2. januar 2017 Ministerium: Sundheds- og Ældreministeriet Journalnummer: Sundheds- og Ældremin., Sundhedsstyrelsen, j.nr. 2-1012-97/1 Senere ændringer

Læs mere

Nyhedsbrev Specialuddannelsen for sygeplejersker i Psykiatrisk sygepleje

Nyhedsbrev Specialuddannelsen for sygeplejersker i Psykiatrisk sygepleje Nyhedsbrev Specialuddannelsen for sygeplejersker i Psykiatrisk sygepleje MAY 11, 2015 ÅRGANG 1, NUMMER 3 Hvad arbejdes der med på specialuddannelsen på hold 17? Det summer af PSYKIATRISK SYGEPLEJE i lokalerne

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed... 5 2.1 Varighed...

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse for specialuddannelse for sygeplejersker i psykiatrisk sygepleje

Udkast til bekendtgørelse for specialuddannelse for sygeplejersker i psykiatrisk sygepleje Udkast til bekendtgørelse for specialuddannelse for sygeplejersker i psykiatrisk sygepleje Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Kapitel 7 Kapitel 8

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed 04/2016 - Modul 11 Indhold 1 Indledning... 3 2 Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed... 4 2.1 Varighed... 4 2.2 Særlige forhold...

Læs mere

Vedr. Høring over udkast til bekendtgørelse for specialuddannelse for sygeplejersker i anæstesiologisk sygepleje

Vedr. Høring over udkast til bekendtgørelse for specialuddannelse for sygeplejersker i anæstesiologisk sygepleje Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S Den 19. december 2016 Ref.: BGR Sagsnr.: 1611-0045 Dansk Sygeplejeråd Vedr. Høring over udkast til bekendtgørelse for specialuddannelse for sygeplejersker

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder. Professionsbachelor i sygepleje Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder Professionsbachelor i sygepleje 1 Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 -

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 - Bachelorprojekt... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

MODUL 8 teoretisk del Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper

MODUL 8 teoretisk del Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje MODUL 8 teoretisk del Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper 4. semester Hold September 2012 X Lektionsplan Modul 8 Teoretisk del 25. marts 2014

Læs mere

UDDANNELSESORDNING SPECIALUDDANNELSE FOR SYGEPLEJERSKER I PSYKIATRISK SYGEPLEJE I UDDANNELSESREGIONERNE NORD SYD ØST

UDDANNELSESORDNING SPECIALUDDANNELSE FOR SYGEPLEJERSKER I PSYKIATRISK SYGEPLEJE I UDDANNELSESREGIONERNE NORD SYD ØST Specialuddannelsen i Psykiatrisk Sygepleje UDDANNELSESORDNING SPECIALUDDANNELSE FOR SYGEPLEJERSKER I PSYKIATRISK SYGEPLEJE I UDDANNELSESREGIONERNE NORD SYD ØST Godkendt af Sundhedsstyrelsen 14. september

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse... 5 2.1 Varighed...

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper - gældende indtil 05.02.2012 Indhold 1 Indledning... 3 2 Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte

Læs mere

UDDANNELSESORDNING SPECIALUDDANNELSEN FOR SYGEPLEJERSKER I PSYKIATRISK SYGEPLEJE I UDDANNELSESREGIONERNE NORD SYD SJÆLLAND HOVEDSTADEN

UDDANNELSESORDNING SPECIALUDDANNELSEN FOR SYGEPLEJERSKER I PSYKIATRISK SYGEPLEJE I UDDANNELSESREGIONERNE NORD SYD SJÆLLAND HOVEDSTADEN UDDANNELSESORDNING SPECIALUDDANNELSEN FOR SYGEPLEJERSKER I PSYKIATRISK SYGEPLEJE I UDDANNELSESREGIONERNE NORD SYD SJÆLLAND HOVEDSTADEN Godkendt af Sundhedsstyrelsen 14. september 2011 Ændringer godkendt

Læs mere

Entreprenante kompetencer - klinisk undervisning på Ergoterapeutuddannelsen.

Entreprenante kompetencer - klinisk undervisning på Ergoterapeutuddannelsen. Entreprenante kompetencer - klinisk undervisning på Ergoterapeutuddannelsen. Klinisk undervisning på ergoterapeutuddannelsen tilrettelægges med progression fra det observerende til det reflekterende og

Læs mere

Modulbeskrivelse Kvalitet i radiografi. Modul 12 - Teori

Modulbeskrivelse Kvalitet i radiografi. Modul 12 - Teori Modulbeskrivelse Kvalitet i radiografi Modul 12 - Teori Januar 2015 Indhold TEMA OG LÆRINGSUDBYTTE 3 Tema 3 3 OVERSIGT OVER MODULET 4 Introduktion til modulet 4 Studietid 4 Fordeling af fag og ECTS - point

Læs mere

Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed

Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed Sundhedsfaglige Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Januar 2011 Kompleks klinisk virksomhed Modulbetegnelse, tema og læringsudbytte Tema: Sygepleje og kompleks klinisk virksomhed Modulet retter

Læs mere

1.0. Indledning. 2.0. Rammer for modulbeskrivelsen

1.0. Indledning. 2.0. Rammer for modulbeskrivelsen Modulbeskrivelse Modul 12 Ledelse, dokumentation og kvalitetsudvikling af ergoterapi. Klinisk undervisning VI April 2015 MHOL og PIAJ / TRHJ og LIFP 1 1.0. Indledning Modulbeskrivelsen for modul 12 består

Læs mere

Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper

Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Januar 2012 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Modulets tema og læringsudbytte Tema: Psykisk syge patienter/borgere og udsatte

Læs mere

Undervisningsplan klinisk undervisning modul 12 Innovativ og iværksættende professionsudøvelse

Undervisningsplan klinisk undervisning modul 12 Innovativ og iværksættende professionsudøvelse Undervisningsplan klinisk undervisning modul 12 Innovativ og iværksættende professionsudøvelse Forudsætninger for at deltage i klinisk undervisning modul 12 At den studerende har bestået ekstern og intern

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse 07/2016 modul 12 Indhold 1 Indledning... 3 2 Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse... 4 2.1 Varighed... 4 2.2 Særlige

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 4. Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 4. Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 4 Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 4 beskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

12. Modulbeskrivelse

12. Modulbeskrivelse 12. Modulbeskrivelse Gældende pr. 1. september 2011 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Generelt... 3 2. Introduktion til modulet:... 3 3. Modulets fokusområde... 3 4. Fordeling af fag og

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Modulplan MODUL 4 Grundlæggende klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Modulplan MODUL 4 Grundlæggende klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG Modulplan MODUL 4 Grundlæggende klinisk virksomhed Indhold 1 Indledning... 3 2 Modul 4 Grundlæggende klinisk virksomhed... 5 2.1 Varighed... 5 2.2 Særlige forhold...

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Modulbeskrivelse Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed Professionsbachelor i sygepleje 1 Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 11 beskrivelsen... 3 Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed 15 ECTS-point...

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 12 beskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Innovativ og iværksættende professionsudøvelse

Innovativ og iværksættende professionsudøvelse 03-10-2012 side 1 Innovativ og iværksættende professionsudøvelse Modul 12 03-10-2012 side 2 Baggrund for modulet Implementing evidence based practice in student clinical placements udviklingsprojket mellem

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 10. Akut og kritisk syge patienter/borgere. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 10. Akut og kritisk syge patienter/borgere. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 10 Akut og kritisk syge patienter/borgere Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 10 beskrivelsen... 3 Modul 10 Akut

Læs mere

Fysioterapiuddannelsen Nordsjælland - Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS

Fysioterapiuddannelsen Nordsjælland - Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS Fysioterapiuddannelsen Nordsjælland - Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS Modulet starter i uge 17 og 46 Modulets tema Modulet retter sig mod den udviklingsorienterede selvstændige og kritiske

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 11 beskrivelsen... 3 Modul 11 Kompleks klinisk

Læs mere

Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse

Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse Sundhedsfaglige Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Januar 2012 Modulets tema og læringsudbytte Selvstændig professionsudøvelse Tema: Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse Modulet retter

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN SVENDBORG. Ekstern teoretisk prøve. Bachelorprojekt

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN SVENDBORG. Ekstern teoretisk prøve. Bachelorprojekt SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN SVENDBORG Ekstern teoretisk prøve Bachelorprojekt Titel: Ekstern teoretisk prøve Fag: Sygepleje Opgavetype: Kombineret skriftlig og mundtlig prøve Form og omfang: Prøven består

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Intern klinisk prøve Modul 8 Internationalt modul

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Intern klinisk prøve Modul 8 Internationalt modul SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG Intern klinisk prøve Modul 8 Internationalt modul Sygepleje, psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Titel: Intern klinisk prøve Fag: Sygepleje, sygdomslære,

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 13 Sygepleje. Praksis-, udviklings- og forskningsviden bose12 - efterår 2015.

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 13 Sygepleje. Praksis-, udviklings- og forskningsviden bose12 - efterår 2015. Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 13 Sygepleje. Praksis-, udviklings- og forskningsviden bose12 - efterår 2015. Modul 13 rev. 07-07-2015 Side 1 Indhold Valgmodul - Sygepleje Praksis-,

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 13 Sygepleje. Praksis-, udviklings- og forskningsviden bosf13- forår 2016.

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 13 Sygepleje. Praksis-, udviklings- og forskningsviden bosf13- forår 2016. Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 13 Sygepleje. Praksis-, udviklings- og forskningsviden bosf13- forår 2016. Modul 13 rev. 21-12-2015 Side 1 Indhold Valgmodul - Sygepleje Praksis-,

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. 3. semester

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. 3. semester Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse 3. semester INDHOLD 1 Indledning 3 2 Tema 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder og fag 3 5 Studieaktivitetsmodellen 4 6 Læringsudbytte 4 7

Læs mere

Specialuddannelsen i Psykiatrisk Sygepleje UDDANNELSESORDNING SPECIALUDDANNELSE FOR SYGEPLEJERSKER I PSYKIATRISK SYGEPLEJE

Specialuddannelsen i Psykiatrisk Sygepleje UDDANNELSESORDNING SPECIALUDDANNELSE FOR SYGEPLEJERSKER I PSYKIATRISK SYGEPLEJE Specialuddannelsen i Psykiatrisk Sygepleje UDDANNELSESORDNING SPECIALUDDANNELSE FOR SYGEPLEJERSKER I PSYKIATRISK SYGEPLEJE I UDDANNELSESREGIONERNE NORD SYD ØST Godkendt af Sundhedsstyrelsen 14. september

Læs mere

VIA Sygeplejerskeuddannelsen Forudsætningskrav. Udvikling af klinisk sygepleje 6. semester

VIA Sygeplejerskeuddannelsen Forudsætningskrav. Udvikling af klinisk sygepleje 6. semester VIA Sygeplejerskeuddannelsen Forudsætningskrav Udvikling af klinisk sygepleje 6. semester Læringsudbytte Læringsudbyttet viser fokus for forudsætningskravet. Du bedømmes ud fra kriterierne Forudsætningskravet

Læs mere

Modulbeskrivelse. 7. semester - modul 13. Hold ss2010v. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. 7. semester - modul 13. Hold ss2010v. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse Modulbeskrivelse 7. semester - modul 13 Hold ss2010v Professionsbachelor i sygepleje Februar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE MODUL 13... 1 TEORETISKE VALGMODULER... 2 KLINISKE

Læs mere

Modul 4 Grundlæggende klinisk virksomhed

Modul 4 Grundlæggende klinisk virksomhed Sundhedsfaglige Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Januar 2011 Modulbetegnelse, tema og læringsudbytte Grundlæggende klinisk virksomhed Tema: Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed Modulet

Læs mere

Modulbeskrivelse. Lokalt tillæg til studieordningen. Modul 8

Modulbeskrivelse. Lokalt tillæg til studieordningen. Modul 8 Modulbeskrivelse Lokalt tillæg til studieordningen Modul 8 Rehabilitering og habilitering, som muliggør aktivitet og deltagelse. Genoptræning og behandling II. Psykiatriske og somatiske problemstillinger

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 10. Akut og kritisk syge patienter/borgere. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 10. Akut og kritisk syge patienter/borgere. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 10 Akut og kritisk syge patienter/borgere Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 10 beskrivelsen... 3 Modul 10 Akut

Læs mere

Temadag om revision af sygeplejerskeuddannelsen 2016

Temadag om revision af sygeplejerskeuddannelsen 2016 Temadag om revision af sygeplejerskeuddannelsen 2016 For kliniske vejledere OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus den 23. august i Odense den 30. august i Svendborg Bekendtgørelse om uddannelsen

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder Hold BoSE14 Efteråret 2017 Revideret 1/8 2017 Indhold Tema: Sygeplejeprofession - kundskabsgrundlag

Læs mere

Studieforløb med fokus på: Ledelse af sygepleje Kvalitets- og udviklingsarbejde

Studieforløb med fokus på: Ledelse af sygepleje Kvalitets- og udviklingsarbejde Forløb for modul12 studerende i Sektion for Brystkirurgi afsnit 3103 og 3104 Studieforløb med fokus på: Ledelse af sygepleje Kvalitets- og udviklingsarbejde 22-11-2012 Rigshospitalet Udarbejdet af klinisk

Læs mere

Kvalitetsstandard for klinisk undervisning af studerende på uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje

Kvalitetsstandard for klinisk undervisning af studerende på uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje Kvalitetsstandard for klinisk undervisning af studerende på uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje Formål med klinisk undervisning Tilbyde studerende på modul 6, 11 og 12 på uddannelsen til professionsbachelor

Læs mere

Generel klinisk studieplan

Generel klinisk studieplan Sygeplejerskeuddannelserne i Odense, Svendborg og Vejle Generel klinisk studieplan Skabelon Godkendt af Taktisk Styregruppe d. 20.2.2017. 24-02-2017 TS 1180943 Indhold Indledning 2 Den almene del 2 Overordnet

Læs mere

Information om Modul 13 - Valgmodul Uge

Information om Modul 13 - Valgmodul Uge Information om Modul 13 - Valgmodul Uge 35-40 2012 Udarbejdet af arbejdsgruppe med kliniske repræsentanter og repræsentanter fra Sygeplejerskeuddannelsen i Aarhus Juni 2012 1 Overordnet om Valgmodul Valgmodulet

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Intern klinisk prøve Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Intern klinisk prøve Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG Intern klinisk prøve Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed Titel: Intern klinisk prøve Fag: Sygepleje, filosofi, religion og etik, sygdomslære og farmakologi Opgavetype:

Læs mere

Modul 9. Ergoterapeutisk professionsudøvelse i en kompleks praksis. Klinisk undervisning V E 74. Juni 2010

Modul 9. Ergoterapeutisk professionsudøvelse i en kompleks praksis. Klinisk undervisning V E 74. Juni 2010 Modul 9 Ergoterapeutisk professionsudøvelse i en kompleks praksis. Klinisk undervisning V E 74 Juni 2010 Udarbejdet af i Holstebro Den Sundhedsfaglige Højskole VIA University College Side 1 af 6 Side 1

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. 1. semester

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. 1. semester Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. semester INDHOLD Indledning 3 Tema 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder og fag 4 5 Studieaktivitetsmodellen 4 6 Læringsudbytte 4 7 Indhold

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Intern klinisk prøve Modul 8

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Intern klinisk prøve Modul 8 SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG Intern klinisk prøve Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Titel: Intern klinisk prøve Fag: Sygepleje, sygdomslære, farmakologi, kommunikation,

Læs mere

5-årig læreruddannelse. Principper for en 5-årig læreruddannelse på kandidatniveau

5-årig læreruddannelse. Principper for en 5-årig læreruddannelse på kandidatniveau 5-årig læreruddannelse Principper for en 5-årig læreruddannelse på kandidatniveau Indledning Der er bred enighed om, at der er behov for at styrke lærernes kompetencer og vidensgrundlag markant. Kravene

Læs mere

Modul 9 Sygepleje, etik og videnbaseret virksomhed

Modul 9 Sygepleje, etik og videnbaseret virksomhed Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i Viborg/Thisted Januar 2011 Sygepleje, etik og videnbaseret virksomhed Modulets tema og læringsudbytte Modulet retter sig mod menneskets viden, værdier,

Læs mere

At reflektere over forskellige værdiopfattelser og interessemodsætninger inden for sygeplejeprofession

At reflektere over forskellige værdiopfattelser og interessemodsætninger inden for sygeplejeprofession Modul 13 - Tema og læringsudbytte Tema: Valgmodul - Sygepleje Praksis-, udviklings- og forskningsviden Valgmodulet retter sig mod sygeplejefaglig udvikling inden for patient- og borgerrettet sygeplejevirksomhed

Læs mere

Modul 5 Tværprofessionel virksomhed

Modul 5 Tværprofessionel virksomhed Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Afdeling Thisted Januar 2012 Modulets tema og læringsudbytte Tværprofessionel virksomhed Tema: Tværfagligt modul tværprofessionel virksomhed

Læs mere

Modulbeskrivelse. 7. semester. Modul 13. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. 7. semester. Modul 13. Professionsbachelor i sygepleje SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN Modulbeskrivelse 7. semester Modul 13 Professionsbachelor i sygepleje Efterårssemesteret 2017/18 Indhold MODUL 13 2 TEMA: VALGMODUL SYGEPLEJE PRAKSIS-, UDVIKLINGS- OG FORSKNINGSVIDEN

Læs mere

Modulbeskrivelse. 2. semester - modul 4. Hold ss2013sa & ss2013sea. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. 2. semester - modul 4. Hold ss2013sa & ss2013sea. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse Modulbeskrivelse 2. semester - modul 4 Hold ss2013sa & ss2013sea Professionsbachelor i sygepleje Februar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE MODUL 4 GRUNDLÆGGENDE KLINISK VIRKSOMHED...

Læs mere

Temadag Onsdag d Ledelse & dokumentation & kvalitetsudvikling af ergoterapi

Temadag Onsdag d Ledelse & dokumentation & kvalitetsudvikling af ergoterapi Temadag Onsdag d. 10.11.2010 Modul 12 Teoretisk og Klinisk undervisning Ledelse & dokumentation & kvalitetsudvikling af ergoterapi Lektor Grethe E. Nielsen. Ergoterapeutuddannelsen. University College

Læs mere

Modul 7. Udøvelse af ergoterapi og klinisk ræsonnering. Klinisk undervisning IV. November 2009

Modul 7. Udøvelse af ergoterapi og klinisk ræsonnering. Klinisk undervisning IV. November 2009 Udøvelse af ergoterapi og klinisk ræsonnering. Klinisk undervisning IV November 2009 Udarbejdet af i Holstebro Den Sundhedsfaglige Højskole VIA University College Side 1 Undervisningsplan for Ergoterapi

Læs mere

Uddannelsesretning: Sundhedsfaglig diplomuddannelse i sundhedsformidling og klinisk uddannelse

Uddannelsesretning: Sundhedsfaglig diplomuddannelse i sundhedsformidling og klinisk uddannelse Uddannelsesretning: Sundhedsfaglig diplomuddannelse i sundhedsformidling og klinisk uddannelse Fælles obligatoriske moduler 15 ECTS-point Praksis videnskabsteori og metode Undersøgelse af sundhedsfaglig

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE. Ekstern teoretisk prøve. Bachelorprojekt

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE. Ekstern teoretisk prøve. Bachelorprojekt SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE Ekstern teoretisk prøve Bachelorprojekt Titel: Ekstern teoretisk prøve Fag: Sygepleje Opgavetype: Kombineret skriftlig og mundtlig prøve Form og omfang: Prøven består af

Læs mere

Fordelingen af fagområder i ECTS-point inden for uddannelsens første to år, herunder fag med et omfang på mindst 5 ECTS-point.

Fordelingen af fagområder i ECTS-point inden for uddannelsens første to år, herunder fag med et omfang på mindst 5 ECTS-point. Fællesdel Sygeplejerskeuddannelsen med afsæt i BEK 804 af 17/06 2016 Fordelingen af fagområder i ECTS-point inden for uddannelsens første to år, herunder fag med et omfang på mindst 5 ECTS-point. Fagområder

Læs mere

Referat godkendt den 19. april 2013

Referat godkendt den 19. april 2013 Specialuddannelsen i Psykiatrisk Sygepleje Uddannelsesregion Nord, Syd og Øst Hold 15 Roskilde, den 19. april 2013 Referat godkendt den 19. april 2013 Møde i Det Koordinerende Landsråd ved Specialuddannelsen

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 13 Sygepleje. Praksis-, udviklings- og forskningsviden bosf14 - forår 2017.

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 13 Sygepleje. Praksis-, udviklings- og forskningsviden bosf14 - forår 2017. Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 13 Sygepleje. Praksis-, udviklings- og forskningsviden bosf14 - forår 2017. Modul 13 rev. 23-01-2017 Side 1 Indhold Valgmodul - Sygepleje Praksis-,

Læs mere

Modul 9 Sygepleje, etik og videnbaseret virksomhed

Modul 9 Sygepleje, etik og videnbaseret virksomhed Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i Viborg/Thisted Januar 2012 Sygepleje, etik og videnbaseret virksomhed Modulets tema og læringsudbytte Modulet retter sig mod menneskets viden, værdier,

Læs mere

Modul 5 Tværprofessionel virksomhed

Modul 5 Tværprofessionel virksomhed Modul 5 Tværprofessionel virksomhed Modulet sætter fokus på tværprofessionelt samarbejde mhp. en kvalificeret, sammenhængende indsats overfor brugerne. Det gennemføres på Campus Næstved i samarbejde mellem

Læs mere

Generel beskrivelse med information til klinisk praksis

Generel beskrivelse med information til klinisk praksis Sygeplejerskeuddannelsen Institut for Sygepleje Modul 13 Valgmodul: Sygepleje Praksis-, udviklings- og forskningsviden Generel beskrivelse med information til klinisk praksis Kolofon Dato 1. oktober 2016

Læs mere

Radiologisk studieretning

Radiologisk studieretning 11. Modulbeskrivelse Radiologisk studieretning Gældende pr. 1. februar 2013 MAGO 19. november 2012 1 Forord Modulbeskrivelse er primært tænkt som et opslagsværk for radiografstuderende, kliniske og teoretiske

Læs mere

Modul 13 Valgmodul Sygepleje- Praksis- Udviklings- forskningsviden

Modul 13 Valgmodul Sygepleje- Praksis- Udviklings- forskningsviden Sygeplejerskeuddannelsen Nordsjælland MODULBESKRIVELSE Modul 13 Valgmodul Sygepleje- Praksis- Udviklings- forskningsviden Hold: sept. 13 Efterår 2016 Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse

Læs mere

Bilag 4: Professionsbachelorprojektet

Bilag 4: Professionsbachelorprojektet Bilag 4: Professionsbachelorprojektet (Lokal modulbeskrivelse for BA-modulet på 8. semester er under udarbejdelse) BA1: At undersøge lærerfaglige problemstillinger i grundskolen... 2 BA1: At undersøge

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 9 Sygepleje, etik og videnbaseret virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 9 Sygepleje, etik og videnbaseret virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 9 Sygepleje, etik og videnbaseret virksomhed Indhold 1 Indledning... 3 2 Modul 9 Sygepleje, etik og videnbaseret virksomhed... 4 2.1 Varighed... 4 2.2 Særlige

Læs mere

Modul 10 Ekstern teoretisk prøve

Modul 10 Ekstern teoretisk prøve Uddannelse til professionsbachelor i sygepleje - et særligt tilrettelagt forløb med fritagelse af 60 ECTS-point Sundhedsfaglige Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Januar 2014 Modul 10 Ekstern

Læs mere

For modul 14 - Sygeplejeprofession - kundskabsgrundlag og metoder

For modul 14 - Sygeplejeprofession - kundskabsgrundlag og metoder Modulbeskrivelse For modul 14 - Sygeplejeprofession - kundskabsgrundlag og metoder Modulbetegnelse, tema og kompetencer Modulet retter sig mod viden om sygepleje, systematiserede overvejelser, metoder

Læs mere

Uddannelsesordning for Specialiseret uddannelse i kognitiv adfærdsterapi for mellemlange videregående uddannelser. Uddannelsesordning

Uddannelsesordning for Specialiseret uddannelse i kognitiv adfærdsterapi for mellemlange videregående uddannelser. Uddannelsesordning Uddannelsesordning Specialiseret uddannelse i kognitiv adfærdsterapi for mellemlange videregående uddannelser Psykiatrisk Center Sct. Hans Hold 6 2014-2015 Denne uddannelsesordning er udarbejdet af sygeplejerske,

Læs mere

VIA Ergoterapeutuddannelsen Semesterbeskrivelse. 2. semester

VIA Ergoterapeutuddannelsen Semesterbeskrivelse. 2. semester VIA Ergoterapeutuddannelsen Semesterbeskrivelse 2. semester INDHOLD 1 Indledning 3 2 Tema: Menneske, aktivitet og omgivelser 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder og fag 4 5 Studieaktivitetsmodellen

Læs mere

Ergoterapeutuddannelsen

Ergoterapeutuddannelsen Ergoterapeutuddannelsen, University College Syddanmark Ergoterapeutuddannelsen Samarbejde mellem Ergoterapeutuddannelsen, UC Syddanmark og kliniske undervisningssteder Lokalt tillæg til studieordning 2011-08-30

Læs mere

Modul 7 Relationer og interaktioner

Modul 7 Relationer og interaktioner Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i Viborg Marts 2011 Modulets tema og læringsudbytte Relationer og interaktioner Tema: Sygepleje, relationer og interaktioner Modulet retter sig mod mennesker

Læs mere

Studieordning for Kandidatuddannelse i Sygepleje (1)

Studieordning for Kandidatuddannelse i Sygepleje (1) Studieordning for Kandidatuddannelse i Sygepleje (1) UDKAST Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Aalborg Universitet Forord: I medfør af lov 367 af 25. maj 2013 om universiteter (Universitetsloven) med

Læs mere

For modul 6 Sygepleje, kronisk syge mennesker og patienter og borgere i eget hjem

For modul 6 Sygepleje, kronisk syge mennesker og patienter og borgere i eget hjem VIA Sundhed Sygeplejerskeuddannelsen Campus Holstebro Modulbeskrivelse For modul 6 Sygepleje, kronisk syge mennesker og patienter og borgere i eget hjem Modulbetegnelse, tema og kompetencer Tema: Sygepleje,

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE. Ekstern teoretisk prøve. Bachelorprojekt

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE. Ekstern teoretisk prøve. Bachelorprojekt SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE Ekstern teoretisk prøve Bachelorprojekt Titel: Ekstern teoretisk prøve Fag: Sygepleje Opgavetype: Kombineret skriftlig og mundtlig prøve Form og omfang: Prøven består af et

Læs mere

Modul 5. Tværprofessionel virksomhed. August 2015. Udarbejdet af Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro VIA University College

Modul 5. Tværprofessionel virksomhed. August 2015. Udarbejdet af Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro VIA University College Modul 5 Tværprofessionel virksomhed August 2015 Udarbejdet af Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro VIA University College Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro Side 1 af 6 Modulets tema Den monofaglige

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 6. Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 6. Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 6 Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Modul 6, Sygepleje, kronisk syge patienter

Læs mere

Kvalifikationsniveauer Nedenfor beskrives de fire niveauer for videregående uddannelse i Danmark.

Kvalifikationsniveauer Nedenfor beskrives de fire niveauer for videregående uddannelse i Danmark. Kvalifikationsniveauer Nedenfor beskrives de fire niveauer for videregående uddannelse i Danmark. Erhvervsakademiniveau Personer der opnår grader på dette niveau Viden Skal have viden om erhvervets og

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder Hold BoSF13 foråret 2016 Revideret 5/2 2016 Indhold Tema: Sygeplejeprofession - kundskabsgrundlag

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN I RANDERS SEMESTERPLAN. 7. semester. Hold Februar 07. Gældende for perioden

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN I RANDERS SEMESTERPLAN. 7. semester. Hold Februar 07. Gældende for perioden SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN I RANDERS SEMESTERPLAN 7. semester Hold Februar 07 Gældende for perioden 01.02.10-30.06.10 Indholdsfortegnelse Forord...3 Semesterets hensigt, mål og tilrettelæggelse...4 Indhold...5

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 13. Ergoterapeutiske professionsfærdigheder og professionsudøvelse. Marts 2015 HHOL / TRHJ og LIFP

Modulbeskrivelse. Modul 13. Ergoterapeutiske professionsfærdigheder og professionsudøvelse. Marts 2015 HHOL / TRHJ og LIFP Modulbeskrivelse Modul 13 Ergoterapeutiske professionsfærdigheder og professionsudøvelse Marts 2015 HHOL / TRHJ og LIFP 1 1.0. Indledning Modulbeskrivelsen for modul 13 består af en beskrivelse af modulets

Læs mere

Ekstern teoretisk prøve Modul 10

Ekstern teoretisk prøve Modul 10 Udfold dit talent VIA University College Dato: 15. august 2014 Journalnr.: U0275-1-05-1-14 Ref.: sfs Ekstern teoretisk prøve Modul 10 Formål Det er formålet med denne prøve at du som studerende viser at

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Afsnit M2 er organisatorisk placeret under Region Midtjylland, Aarhus Universitets Hospital, Risskov, Afdeling M. Afdeling

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 12 Tværfaglighed og Psykomotorik Psykomotorikuddannelsen

Modulbeskrivelse for modul 12 Tværfaglighed og Psykomotorik Psykomotorikuddannelsen Modulbeskrivelse for modul 12 Tværfaglighed og Psykomotorik Psykomotorikuddannelsen Modulets titel: Tværfaglighed og psykomotorik Tema: Modulet retter sig mod selvstændig og kritisk professionsudøvelse

Læs mere

Bekendtgørelse om specialuddannelse af psykologer i børne- og ungdomspsykiatri og psykiatri

Bekendtgørelse om specialuddannelse af psykologer i børne- og ungdomspsykiatri og psykiatri (Gældende) Udskriftsdato: 7. januar 2015 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Indenrigs- og Sundhedsmin., Sundhedsstyrelsen, j.nr. 7-702-03-199/1 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i Århus E-klassen. Modulbeskrivelse - Modul 10 (efteråret 2011) Modulets tema og læringsudbytte

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i Århus E-klassen. Modulbeskrivelse - Modul 10 (efteråret 2011) Modulets tema og læringsudbytte Modulets tema og læringsudbytte Tema: Sygepleje, akut og kritisk syge patienter/borgere, organisering og samarbejde Modulet retter sig mod patienters/borgeres oplevelser, reaktioner, vilkår og handlinger

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 2 og 3 Den komplekse kliniske virksomhed og selvstændige professionsudøvelse.

Modulbeskrivelse for modul 2 og 3 Den komplekse kliniske virksomhed og selvstændige professionsudøvelse. Sygeplejerskeuddannelsen Metropol Modulbeskrivelse for modul 2 og 3 Den komplekse kliniske virksomhed og selvstændige professionsudøvelse. Kvalificeringsuddannelsen Supplerende forløb 1. maj 30. november

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen Metropol Modulbeskrivelse for modul 1 Sygeplejevirksomhed i Danmark

Sygeplejerskeuddannelsen Metropol Modulbeskrivelse for modul 1 Sygeplejevirksomhed i Danmark Sygeplejerskeuddannelsen Metropol Modulbeskrivelse for modul 1 Sygeplejevirksomhed i Danmark Kvalificeringsuddannelse for sygeplejersker uddannet uden for Norden og EU under åben uddannelse 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere