Tårnby Kommune TÅRNBY KOMMUNE GUIDE TIL INTEGRATIONSYDELSE, UDDANNELSES- OG KONTANTHJÆLP

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tårnby Kommune TÅRNBY KOMMUNE GUIDE TIL INTEGRATIONSYDELSE, UDDANNELSES- OG KONTANTHJÆLP"

Transkript

1 Tårnby Kommune TÅRNBY KOMMUNE GUIDE TIL INTEGRATIONSYDELSE, UDDANNELSES- OG KONTANTHJÆLP

2 2 TÅRNBY KOMMUNE Indhold 1. FORMER FOR ØKONOMISK HJÆLP... 4 INTEGRATIONSYDELSE, UDDANNELSESHJÆLP ELLER KONTANTHJÆLP... 4 SÆRLIG STØTTE TIL HØJE BOLIGUDGIFTER SÅDAN FÅR DU INTEGRATIONSYDELSE, UDDANNELSES- ELLER KONTANTHJÆLP... 6 HVAD SKAL DU GØRE... 6 UDBETALING AF HJÆLPEN... 7 Integrationsydelse, uddannelses- og kontanthjælp... 7 Engangshjælp... 7 Supplerende integrationsydelse, uddannelses og kontanthjælp BETINGELSER FOR AT FÅ ØKONOMISK HJÆLP... 9 ÆNDRINGER I DINE PERSONLIGE ELLER ØKONOMISKE FORHOLD... 9 OPHOLD I DANMARK... 9 STÅ TIL RÅDIGHED FOR ARBEJDSMARKEDET ÆGTEFÆLLERS PLIGT TIL AT FORSØRGE HINANDEN FORMUE, INDTÆGTER, VÆRDIER OG OPSPARING HVIS DIN SITUATION ÆNDRER SIG, MENS DU FÅR ØKONOMISK HJÆLP FÅR DU ET JOB NÅR DU STARTER UDDANNELSE SÅDAN BEREGNES HJÆLPEN KONTANTHJÆLP AKTIVITETSTILLÆG TIL KONTANTHJÆLP BARSELSTILLÆG TIL KONTANTHJÆLP UDDANNELSESHJÆLP AKTIVITETSTILLÆG TIL UDDANNELSESHJÆLP BARSELSTILLÆG TIL UDDANNELSESHJÆLP INTEGRATIONSYDELSE DANSKTILLÆG TIL INTEGRATIONSYDELSE ENGANGSHJÆLP INDTÆGTER TRÆKKES FRA DEN ØKONOMISKE HJÆLP HUSK - NÅR INDTÆGTER TRÆKKES FRA HJÆLPEN DER BETALES SKAT OG ATP AF HJÆLPEN KONTANTHJÆLPSLOFT OG SÆRLIG STØTTE... 19

3 3 TÅRNBY KOMMUNE Loftssatser i 2016-niveau i ovenstående tabel UNDTAGELSER kontanthjælp der bor i en sådan husstand, miste særlig støtte BEREGNING AF SÆRLIG STØTTE TIL HØJE BOLIGUDGIFTER SKAL HJÆLPEN BETALES TILBAGE? BETINGELSER FOR AT BEVARE RETTEN TILØKONOMISK HJÆLP VÆR TILMELDT JOBCENTRET SOM JOBSØGENDE FERIE NÅR DU MODTAGER ØKONOMISK HJÆLP NEDSÆTTELSE AF HJÆLPEN BETINGELSER FOR AT BEVARE RETTEN TIL ØKONOMISK HJÆLP TIMERSREGLEN Overgangsregler KONSEKVENSER FOR DEN ØKONOMISKE HJÆLP KONTANTYDELSE BETINGELSER FOR AT FÅ KONTANTYDELSE SÅDAN BEREGNES KONTANTYDELSEN BETINGELSER FOR AT BEVARE RETTEN TIL KONTANTYDELSE SKAL KONTANTYDELSEN BETALES TILBAGE? TILBAGEBETALING AF HJÆLP AFGØRELSER OG KLAGEMULIGHEDER HJÆLPENS BETYDNING FOR ANDRE YDELSER AFGØRELSER OG KLAGEMULIGHEDER AFGØRELSER VIL DU KLAGE? HJÆLPENS BETYDNING FOR ANDRE YDELSER BOLIGSTØTTE FORÆLDREBETALING TIL VUGGESTUE, DAGPLEJE M.M BØRNEBIDRAG ANDRE YDELSER KONTAKTOPLYSNINGER SOCIALCENTRET TÅRNBY KOMMUNE... 49

4 4 TÅRNBY KOMMUNE 1. FORMER FOR ØKONOMISK HJÆLP Hos Socialcentret Tårnby Kommune kan du søge om økonomisk hjælp, hvis du i en periode ikke kan forsørge dig selv. INTEGRATIONSYDELSE, UDDANNELSESHJÆLP ELLER KONTANTHJÆLP Har du ikke haft ophold i Danmark i 7 ud af de seneste 8 år, Vil du være omfattet af reglerne for integrationsydelse. Har du haft ophold i Danmark i 7 ud af de seneste 8 år og er du fyldt 30 år, vil du være omfattet af reglerne for kontanthjælp. Har du haft ophold i Danmark i 7 ud af de seneste 8 år, er under 30 år og har en erhvervskompetencegivende uddannelse, Vil du være omfattet af reglerne for kontanthjælp. Hvis du ikke har en erhvervskompetencegivende uddannelse, vil det være reglerne om uddannelseshjælp, som gælder for dig. Læs mere om betingelserne for at få kontantydelse på side 22. OBS: Erhvervskompetencegivende uddannelse En erhvervskompetencegivende uddannelse er en erhvervsuddannelse, en erhvervsgrunduddannelse (egu) eller en videregående uddannelse. Folkeskole og gymnasial uddannelse er ikke en Erhvervskompetencegivende uddannelse.

5 5 TÅRNBY KOMMUNE SÆRLIG STØTTE TIL HØJE BOLIGUDGIFTER Når du søger hjælp, kan du også søge om særlig støtte til høje boligudgifter. For at være berettiget til den særlige støtte skal Du have boligudgifter af et vist omfang. Vær opmærksom på at særlig støtte til høje boligudgifter ikke er det samme som den boligstøtte, du søger hos Udbetaling Danmark på Borger.dk. Du skal være opmærksom på, at boligstøtte indgår i beregningen Af særlig støtte til høje boligudgifter. Dette gør sig også gældende i det tilfælde, at en del af din boligstøtte eventuelt Bliver benyttet som afdrag på boligstøttegæld. Hvis du endnu ikke har søgt om boligstøtte, når du søger om særlig støtte til høje boligudgifter, laver Socialcentret et foreløbigt skøn over, hvor meget du har ret til at få i boligstøtte. Det skønsmæssige beløb trækkes fra din særlige støtte til høje boligudgifter, indtil Socialcentret modtager den endelige beregning af din boligstøtte fra Udbetaling Danmark. For information om hvordan den særlige støtte beregnes, se kapitel 4.

6 6 TÅRNBY KOMMUNE 2. SÅDAN FÅR DU INTEGRATIONSYDELSE, UDDANNELSES- ELLER KONTANTHJÆLP HVAD SKAL DU GØRE For at Socialcentret kan udbetale integrationsydelse, uddannelseseller kontanthjælp, skal du først: Henvende dig i Jobcenter Tårnby for at tilmelde dig som jobsøgende Gøre noget aktivt for at få et job For yderligere information om de krav der stilles til dig se kapitel 3 og 6. Når du henvender dig i jobcentret, bliver du guidet til, hvordan du søger om integrationsydelse, uddannelses- og kontanthjælp. Hvis du har en indtægt, som ikke er tilstrækkelig til, at du kan forsørge dig selv og din familie, kan du søge om supplerende integrationsydelse, uddannelses- eller kontanthjælp. Hvis du får hjælp, skal du hver måned sende en kopi af din lønseddel, Dagpengespecifikation eller lignende. Det skal fremgå af lønsedlen, Hvor mange timer du har arbejdet. Da integrationsydelse, uddannelses- og kontanthjælp bliver udbetalt bagud den sidste hverdag i måneden, kan Socialcentret udbetale engangshjælp, hvis du i den første måned Ikke har penge til at forsørge dig selv og din familie. Det kan fx være tilfældet, hvis du har modtaget SU, som udbetales forud, eller hvis du ikke har kontaktet kommunen den første dag, du var ledig. Engangshjælpen er en skønsmæssig ydelse. Det vil sige, at Socialcentret vurderer, om du har behov for engangshjælpen, Og i så fald hvor mange penge det drejer sig om. For information om hvor meget du maks. kan få udbetalt i engangshjælp se kapitel 4.

7 7 TÅRNBY KOMMUNE Du kan sende lønsedler og anden relevant dokumentation via Digital Post. Skal du sende personfølsomme oplysninger til os, opfordrer vi dig til at bruge Digital Post. På borger.dk kan du nu modtage post fra Tårnby Kommune digitalt, og du kan skrive til os digitalt og sikkert. Alt, du skal gøre, er at tilmelde dig Digital Post på borger.dk. Find yderligere information på Du finder yderligere kontaktoplysninger bagerst i dette hæfte. UDBETALING AF HJÆLPEN Integrationsydelse, uddannelses- og kontanthjælp Der kan gå op til 10 hverdage, fra det øjeblik Socialcentret har modtaget din ansøgning og AL den nødvendige dokumentation, til du får besked om, hvorvidt du kan få økonomisk hjælp. Engangshjælp Da integrationsydelse, uddannelses- og kontanthjælp bliver udbetalt bagud den sidste hverdag i måneden, kan Socialcentret udbetale engangshjælp, hvis du i den første måned Ikke har penge til at forsørge dig selv og din familie. Det kan fx være tilfældet, hvis du har modtaget SU, som udbetales forud, eller hvis du ikke har kontaktet kommunen den første dag, du var ledig. Engangshjælpen er en skønsmæssig ydelse. Det vil sige, at Socialcentret vurderer, om du har behov for engangshjælpen, Og i så fald hvor mange penge det drejer sig om. For information om hvor meget du maks. kan få udbetalt i engangshjælp se kapitel 4.

8 8 TÅRNBY KOMMUNE Supplerende integrationsydelse, uddannelses og kontanthjælp Der går maks. fem hverdage, fra vi har modtaget din lønseddel, til pengene er på din Nemkonto. Det er derfor vigtigt, at Socialcentret får dokumentationen for dine indtægter hurtigst muligt, da vi først kan udbetale penge herefter. Vi har ikke mulighed for at udbetale penge på check eller i kontanter og vil derfor altid benytte din NemKonto.

9 9 TÅRNBY KOMMUNE 3. BETINGELSER FOR AT FÅ ØKONOMISK HJÆLP ÆNDRINGER I DINE PERSONLIGE ELLER ØKONOMISKE FORHOLD Hvis dine personlige eller økonomiske forhold har ændret sig på en måde, så du ikke længere kan forsørge dig selv eller din familie, kan du få integrationsydelse, uddannelses- eller kontanthjælp. Ændringen kan fx være: Arbejdsløshed Sygdom Barsel Separation Skilsmisse OPHOLD I DANMARK Når du modtager økonomisk hjælp, skal du opholde dig i Danmark. Kun i særlige tilfælde kan du under kortvarige Ophold i udlandet få udbetalt hjælp. Det er derfor vigtigt, at du hurtigst muligt giver besked først til jobcentret og bagefter til Socialcentret, hvis du har planer om at rejse til udlandet. Vi vil da informere dig om, hvorvidt du er omfattet af de regler, som gælder de særlige tilfælde, eller om hjælpen vil blive stoppet.

10 10 TÅRNBY KOMMUNE STÅ TIL RÅDIGHED FOR ARBEJDSMARKEDET Du skal stå til rådighed for arbejdsmarkedet og være aktivt jobsøgende, medmindre du ikke kan arbejde på grund af fx sygdom, barsel, manglende børnepasning eller lignende. ÆGTEFÆLLERS PLIGT TIL AT FORSØRGE HINANDEN Betingelsen for at få hjælp er, at I, når begges indtægter er lagt sammen, ikke kan forsørge hinanden. FORMUE, INDTÆGTER, VÆRDIER OG OPSPARING Du har ikke ret til integrationsydelse, uddannelses- eller kontanthjælp, hvis: Din ægtefælle har en indtægt, som kan forsørge jer begge Du eller din ægtefælle har formue, som kan dække jeres økonomiske behov Du har efter loven formue, hvis du har mere end kr. som enlig og kr. for ægtefæller. Formue i form af pensionsopsparinger eller tilsvarende ser vi bort fra i de første seks måneder, du får integrationsydelse, uddannelses- eller kontanthjælp. OBS: Pensionsopsparinger Pensionsopsparinger er fx kapitalpension, indestående i Lønmodtagernes Dyrtidsfond, ratepension, arbejdsgiver pension, alderspension Og livsforsikringer med tilbagekøbsret m.v.

11 11 TÅRNBY KOMMUNE Herefter afgør størrelsen på opsparingen, om du fortsat kan få hjælp. Hvis du har den slags opsparing og er i tvivl om, hvordan den kan påvirke din økonomiske hjælp så spørg os i Socialcentret. HVIS DIN SITUATION ÆNDRER SIG, MENS DU FÅR ØKONOMISK HJÆLP Når du får økonomisk hjælp, er det vigtigt, at du fortæller os om alle ændringer, som kan have indflydelse på hjælpen. Det kan fx være at: Du arver Du vinder i lotto Du tjener penge Du bliver gift (hjælpen beregnes ud fra din og din ægtefælles samlede indtægt) Du søger ind på en uddannelse Du skifter adresse Du modtager gevinster Du får penge tilbage i skat Du får feriepenge Du optager lån OBS: Formue Formue er fx (indestående) penge i banken (herunder også lån), aktier, obligationer og andre værdipapirer, friværdi i bolig, lån Samt motorkøretøjer. Formue kan også være kapitalpension, ratepension eller anden form For opsparing til fratræden fra arbejdsmarkedet.

12 12 TÅRNBY KOMMUNE FÅR DU ET JOB Når du får et job, skal du give jobcentret besked, så vi kan stoppe hjælpen. I det øjeblik du kan forsørge dig selv, kan du ikke længere få integrationsydelse, uddannelses- eller kontanthjælp. Det er derfor vigtigt, at du giver besked om dit nye job, så du ikke skal betale hjælpen tilbage på et senere tidspunkt. NÅR DU STARTER UDDANNELSE Når du starter uddannelse, vil din integrationsydelse, uddannelses- eller kontanthjælp ophører med sidste udbetaling, Måneden før uddannelsen påbegyndes. Starter du fx uddannelse den 1. september, vil du få udbetalt din integrationsydelse, uddannelses- eller kontanthjælp sidste gang den 31. juli. Den økonomiske hjælp, du får udbetalt den 31. juli, Skal dække din forsørgelse i august måned. Herefter skal din forsørgelse dækkes af SU, som er forudbetalt. Hvis din udbetaling af SU er forsinket, og du er startet uddannelse på baggrund af et uddannelsespålæg fra dit jobcenter, kan vi i en periode på op til 2 måneder udbetale Uddannelseshjælp til dig. Hvis SU en dækker samme periode som uddannelseshjælpen, skal du betale den udbetalte uddannelseshjælp tilbage, når du får din SU udbetalt. Hvis din SU er forsinket, og du derfor har brug for at få uddannelseshjælp, kan du søge om den på vores hjemmeside:

13 13 TÅRNBY KOMMUNE 4. SÅDAN BEREGNES HJÆLPEN Når Socialcentret beregner hjælpen, tager vi hensyn til nogle bestemte forhold, som er afgørende for, hvilket beløb du får. KONTANTHJÆLP Du får kontanthjælp, hvis du er fyldt 30 år, eller hvis du har en erhvervskompetencegivende uddannelse. Kontanthjælp pr. måned, før skat: Over 30 år: Fyldt 30 år, forsørger kr. Fyldt 30 år, ikke-forsørger kr. Under 30 år: Enlig forsørger kr. Forsørger, som ikke har erhvervet ret til ekstra børnetilskud kr år, udeboende kr år, hjemmeboende kr. Kvinder under 30 år der har passeret 12. svangerskabsuge kr.

14 14 TÅRNBY KOMMUNE Hvis du er under 30 år, ikke har egne børn i hjemmet og betaler børnebidrag, får du et tillæg pr. måned, som svarer til normalbidraget. Du skal være opmærksom på, at du skal aflevere dokumentation på, at du har bidragspligt, før vi kan udbetale tillægget. Vær opmærksom på at der gælder særlige regler, hvis kommunen udbetaler dit bidrag til den anden forældre. AKTIVITETSTILLÆG TIL KONTANTHJÆLP Når du er under 30 år, får du et aktivitetstillæg til din kontanthjælp, hvis dit jobcenter har vurderet at du er aktivitetsparat, og du har sagt ja til at være i aktivering. Aktivitetstillæg pr. måned, før skat: Enlig forsørger kr. Forsørger, som ikke har erhvervet sig ret til ekstra børnetilskud kr. Udeboende, fyldt 25 år kr. Hjemmeboende, fyldt 25 år kr. BARSELSTILLÆG TIL KONTANTHJÆLP Du har ret til barselstillæg, når du er under 30 år og har ret til fravær på grund af graviditet, barsel og adoption, og jobcentret har visiteret dig som jobparat. Barselstillægget svarer til aktivitetstillægget som nævnt ovenfor.

15 15 TÅRNBY KOMMUNE UDDANNELSESHJÆLP Du får uddannelseshjælp, hvis du er under 30 år og ikke har en erhvervskompetencegivende uddannelse. Uddannelseshjælp pr. måned, før skat: Enlig forsørger kr Forsørger,som ikke har erhvervet ret til ekstra børnetilskud kr år, udeboende kr år, hjemmeboende kr. Kvinder under 30 år, der har passeret 12. svangerskabsuge kr. AKTIVITETSTILLÆG TIL UDDANNELSESHJÆLP Du får et aktivitetstillæg til din uddannelseshjælp, hvis dit jobcenter har vurderet, at du er aktivitetsparat, og du har sagt ja til at være i aktivering. Aktivitetstillæg pr. måned, før skat: Enlig forsørger kr Forsørger,som ikke har erhvervet ret til ekstra børnetilskud kr Udeboende, under 25 år kr. Udeboende, fyldt 25 år kr. Hjemmeboende, under 25 år kr. Hjemmeboende, fyldt 25 år kr.

16 16 TÅRNBY KOMMUNE BARSELSTILLÆG TIL UDDANNELSESHJÆLP Du har ret til barselstillæg, når du er under 30 år og har ret til fravær på grund af graviditet, barsel og adoption, og jobcentret har visiteret dig som uddannelsesparat. Barselstillægget svarer til aktivitetstillægget til uddannelseshjælpen (Se ovenstående afsnit). INTEGRATIONSYDELSE Du får integrationsydelse, hvis du ikke har haft ophold i Danmark i 7 ud af de seneste 8 år. Integrationsydelse pr. måned, før skat: Enlig forsørger kr. Forsørger som ikke har erhvervet ret til ekstra børnetilskud kr. Udeboende kr. Hjemmeboende kr. DANSKTILLÆG TIL INTEGRATIONSYDELSE Når du har bestået prøve i Dansk 2 eller FVU læsning trin 2 eller tilsvarende eller højere prøve i dansk, kan du søge om at få et tillæg til integrationsydelsen. Tillægget kan højst udgøre, pr. måned, før skat kr.

17 17 TÅRNBY KOMMUNE ENGANGSHJÆLP Hjælpens størrelse er afhængig af, om du er over eller under 25 år, og om du er udeboende eller bor hos dine forældre. Engangshjælp pr. måned er højst, før skat: Fyldt 25 år kr. Under 25 år, udeboende kr. Under 25 år, hjemmeboende kr. INDTÆGTER TRÆKKES FRA DEN ØKONOMISKE HJÆLP Hvis du eller din ægtefælle har indtægter, samtidig med at du/i får økonomisk hjælp, trækkes indtægterne fra i hjælpen. Du har derfor pligt til at fortælle Socialcentret om de eventuelle indtægter, du og din ægtefælle har. Hvis det er nødvendigt, har vi mulighed for at kontrollere dine oplysninger. Indtægter kan fx være: Løn Feriegodtgørelse Dagpenge Alle indtægter, både egne eller eventuel ægtefælles, trækkes som udgangspunkt fra integrationsydelse, uddannelses- og kontanthjælpen, og beregningen tager udgangspunkt i tidspunktet for udbetalingen, ikke tidspunktet for optjeningen. Hvis du starter på et arbejde eller en uddannelse og overgår til forudbetalt løn eller SU, vil du ikke være berettiget til den optjente integrationsydelse, uddannelses- eller kontanthjælp.

18 18 TÅRNBY KOMMUNE Feriegodtgørelse fradrages i hjælpen, når ferien holdes og ikke nødvendigvis, når godtgørelsen udbetales. Feriegodtgørelsen modregnes svarende til det antal dage feriegodtgørelsen er bestemt til at dække. Hæver du din feriegodtgørelse uden at holde ferie, skal du være opmærksom på, at feriegodtgørelsen vil blive modregnet din uddannelses- og kontanthjælp som en indtægt. Det betyder, at din feriegodtgørelse vil blive modregnet din integrationsydelse, uddannelses- og kontanthjælp krone for krone. HUSK - NÅR INDTÆGTER TRÆKKES FRA HJÆLPEN Hvis indtægterne i en måned er højere end det, som du og din ægtefælle er berettiget til at få i hjælp, vil der ikke blive udbetalt hjælp for den måned. Den del af indtægten som overstiger hjælpen, trækkes desuden fra hjælpen i den efterfølgende måned. DER BETALES SKAT OG ATP AF HJÆLPEN Du betaler skat af din integrationsydelse, uddannelses- eller kontanthjælp. Når du har fået hjælp i 12 måneder, trækker kommunen derudover også ATP fra hjælpen.

19 19 TÅRNBY KOMMUNE 5. KONTANTHJÆLPSLOFT OG SÆRLIG STØTTE Når du modtager integrationsydelse, uddannelses- eller kontanthjælp, får du et loft over, hvor meget du kan modtage i offentlige ydelser. Overstiger dine samlede ydelser, hvad du maksimalt kan få, vil din særlige støtte og boligstøtte blive reduceret. Kontanthjælpsloftet afhænger af, hvilken ydelsessats du er indplaceret på. Du kan finde dit loft i tabellen på næste side.

20 20 TÅRNBY KOMMUNE 1.Du modtager Uddannelses eller kontanthjælp svarende til voksensats 2.Du modtager kontanthjælp på ungesats 3. Du modtager integrationsydelse og uddannelseshjælp. 4. Hvis du har en ægtefælle, hvor d en ene eller I begge modtager integrationsydelse, og ikke opfylder 225 timers kravet Gifte og samlevende personer, som har forsørgelsespligt over for et barn Gifte og samlevende personer, som har forsørgelsespligt over for to eller flere børn Gifte og samlevende personer, som ikke er forsørgere Enlige personer, som har forsørgelsespligt over for et barn Enlige personer, som har forsørgelsespligt over for to eller flere børn Enlige personer, som ikke er forsørgere kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr. Den ægtefælle, der ikke får hjælpen nedsat, og som har forsørgelsespligt over for et barn Den ægtefælle, der ikke får hjælpen nedsat, og som har forsørgelsespligt over for to eller flere børn Den ægtefælle, der ikke får hjælpen nedsat, og som ikke er forsørger Den ægtefælle, der får hjælpen nedsat, og som har forsørgelsespligt over for et barn Den ægtefælle, der får hjælpen nedsat, og som har forsørgelsespligt over for to eller flere børn Den ægtefælle, der får hjælpen nedsat, og som ikke er forsørger kr kr kr kr kr kr. Loftssatser i 2016-niveau i ovenstående tabel

21 21 TÅRNBY KOMMUNE Socialcentret indplacerer dig på dit kontanthjælpsloft. Vi beregner også hvor meget du kan få i særlig støtte. Udbetaling Danmark beregner, om du skal sættes ned i din boligstøtte og særlige støtte. Du vil modtage et brev fra Udbetaling Danmark, hvis der sker nedsættelse i din økonomiske hjælp til din bolig. UNDTAGELSER Der er særlige situationer, hvor du kan beholde din boligstøtte og særlige støtte, selvom det overstiger dit kontanthjælpsloft. 1. Boligstøtte og særlig støtte vil ikke blive reduceret, hvis en person i husstanden modtager boligstøtte efter reglerne for stærkt bevægelseshæmmede 2. Boligstøtte og særlig støtte vil ikke blive reduceret, hvis en person i husstanden modtager boligstøtte efter reglerne for modtagere af døgnhjælp efter serviceloven. 3. Boligstøtte og særlig støtte vil ikke blive reduceret, hvis en person i husstanden på grund af fysisk eller psykisk funktionsevnenedsættelse er visiteret til og anvist en almen ældrebolig eller lignende boligtype. 4. Boligstøtte og særlig støtte vil ikke blive reduceret, hvis en person i husstanden modtager boligstøtte (boligydelse) efter reglerne om en boligydelsesmodtager, som er anvist en almen ældrebolig m.fl. boliger af kommunen. Skulle en modtager af integrationsydelse, uddannelses- eller kontanthjælp der bor i en sådan husstand, miste særlig støtte

22 22 TÅRNBY KOMMUNE eller boligstøtte grundet kontanthjælpsloftet, vil husstanden kunne indgive ansøgning om boligstøtte efter reglerne for stærkt bevægelseshæmmede eller døgnhjælpsmodtagere. BEREGNING AF SÆRLIG STØTTE TIL HØJE BOLIGUDGIFTER For at få særlig støtte til høje boligudgifter skal din del af boligudgifterne pr. måned overstige, før skat: Ikke-forsørger kr. Har egne børn i hjemmet kr. Har egne børn udenfor hjemmet kr. Beregningen af størrelsen på den særlige støtte afhænger desuden af: Omfanget af din samlede økonomiske hjælp Dine hidtidige nettoindtægter Om du har børn og antallet af børn i og udenfor hjemmet. Hvis du har andels- eller ejerbolig, skal en del af den særlige støtte betales tilbage. Du kan vælge kun at få udbetalt det beløb, som ikke skal betales tilbage. NB! Vær opmærksom på, at beregningsgrundlaget kan ændre sig efter 3 måneder! OBS: Regulering af beløb Beskæftigelsesministeriet regulerer beløbene for økonomisk hjælp én gang om året, den 1. januar.

23 23 TÅRNBY KOMMUNE 6. SKAL HJÆLPEN BETALES TILBAGE? Socialcentret samkører hver måned oplysninger fra E-indkomstregistret med kommunens it-systemer. Det gør vi for at kontrollere, om betingelserne for at udbetale hjælp er opfyldt og for at kontrollere, om der er sket fejl eller misbrug i forbindelse med udbetaling af hjælpen. Hvis du har givet urigtige oplysninger, eller hvis du har fortiet indtægter/ formue, vil det medføre, at du skal betale hele eller en del af den hjælp, du har modtaget, tilbage. Det kan også medføre, at vi anmelder forholdet til politiet.

24 24 TÅRNBY KOMMUNE Socialcentret kan desuden kræve, at du tilbagebetaler den økonomiske hjælp, som du allerede har fået, hvis du fx: Er i stand til at betale hjælpen tilbage inden for en kortere tidsperiode Ikke har oplyst Socialcentret eller jobcentret om ændringer i dine forhold (som kan påvirke din økonomiske hjælp) Får en erstatning, et underholdsbidrag eller lignende, som dækker samme formål som hjælpen OBS: Tilbagebetaling af hjælp Når vi har beregnet, hvor meget du skal betale tilbage, sender vi en meddelelse til socialcentret om vores krav. Du vil herefter blive kontaktet af dem, som vil bede dig om at tilbagebetale det fulde beløb. Hvis du ikke er i stand til dette, så kontakt servicecentret på tlf for at få lavet en afdragsordning. I tilfælde af en afdragsordning vil der blive taget udgangspunkt i dine økonomiske forhold, så du tilbagebetaler løbende i stedet for at betale hele beløbet på én gang. Vær opmærksom på, at hvis du har/får ret til fx overskydende skat, overskydende licensbetaling o.l., og du modtager/ eller har modtaget ydelser mod tilbagebetaling, så har SKAT ret til at modregne udbetalingen i din gæld.

25 25 TÅRNBY KOMMUNE 7. BETINGELSER FOR AT BEVARE RETTEN TILØKONOMISK HJÆLP VÆR TILMELDT JOBCENTRET SOM JOBSØGENDE Socialcentret udbetaler ikke økonomisk hjælp for de dage, hvor du ikke har været tilmeldt jobcentret og haft et aktivt CV på For at bevare retten til økonomisk hjælp er det nødvendigt, at du: Tilmelder dig som jobsøgende i Jobcenter Tårnby Lægger dit CV på Løbende bekræfter din tilmelding som jobsøgende på Hvis du udebliver fra samtaler, udbetaler vi ikke økonomisk hjælp for den periode, hvor du skulle have været mødt til samtalen, og indtil du igen tager kontakt til jobcentret. Hvis du har ubegrundet fravær eller udebliver helt fra et aktiveringstilbud, udbetaler vi ikke økonomisk hjælp for de dage, hvor du enten helt eller delvist er udeblevet.

26 26 TÅRNBY KOMMUNE FERIE NÅR DU MODTAGER ØKONOMISK HJÆLP Hvis du modtager integrationsydelse, har du ikke ret til at holde ferie med integrationsydelse. Modtager du uddannelses- eller kontanthjælp, har du sammenlagt ret til 4 ugers ferie med ydelse, hvis du: har modtaget uddannelses- eller kontanthjælp uafbrudt i 12 måneder på det tidspunkt du ønsker at holde ferie, og har aftalt med dit jobcenter eller beskæftigelsescenter, hvornår du holder ferie. Du kan højst aftale én ferieperiode ad gangen. Du har højst ret til 2 ugers ferie ad gangen. Du kan ikke modtage uddannelses- eller kontanthjælp under ferie, hvis: du først oplyser dit jobcenter om, at du har holdt ferie efter du har holdt den din uddannelses- eller kontanthjælp har været afbrudt i løbet af de sidste 12 måneder. Mød op til samtaler og sig ja til tilbud fra jobcentret

27 27 TÅRNBY KOMMUNE NEDSÆTTELSE AF HJÆLPEN Din økonomiske hjælp vil blive sat ned med et fast beløb, der svarer til 3 gange dagssatsen for din samlede hjælp, hvis du uden rimelig grund: stopper med at arbejde afviser tilbud om arbejde ikke giver besked om sygdom til jobcentret eller arbejdsgiver ikke søger konkrete job, som jobcentret stiller krav om ikke giver besked om sygdom til kommunen i forbindelse med en jobsamtale elle andre foranstaltninger, som led i sygeopfølgning stopper med en uddannelse, der er påbegyndt på baggrund af et uddannelsespålæg ikke overholder aftaler om jobsøgning ikke registrerer dine jobsøgningsaktiviteter i jobloggen inden for den fastsatte tidsfrist Kontanthjælp, månedlig nedsættelse før skat: Over 30 år: Fyldt 30 år, forsørger kr. Fyldt 30 år, ingen børn kr.

28 28 TÅRNBY KOMMUNE Kontanthjælp uden aktivitetstillæg, månedlig nedsættelse før skat: Under 30 år: Enlig forsørger kr. Forsørger som ikke har erhvervet ret til ekstra børnetilskud kr. Udeboende år kr. Hjemmeboende, år kr. Kvinder under 30 år der har passeret 12. svangerskabsuge kr. Kontanthjælp med aktivitetstillæg, månedlig nedsættelse, før skat: Enlig forsørger kr. Forsørger som ikke har erhvervet ret til ekstra børnetilskud kr. Udeboende, fyldt 25 år kr. Hjemmeboende, fyldt 25 år kr. Uddannelseshjælp uden aktivitetstillæg, månedlig nedsættelse før skat: Enlig forsørger kr. Forsørger som ikke har erhvervet ret til ekstra børnetilskud kr. Udeboende år kr. Hjemmeboende, år kr. Kvinder under 30 år der har passeret 12. svangerskabsuge kr.

29 29 TÅRNBY KOMMUNE Uddannelseshjælp med aktivitetstillæg, månedlig nedsættelse før skat: Enlig forsørger kr. Forsørger som ikke har erhvervet ret til ekstra børnetilskud kr.. Udeboende, under 25 år kr. Udeboende, fyldt 25 år kr. Hjemmeboende, under 25 år kr. Hjemmeboende, fyldt 25 år kr. Integrationsydelse månedlig nedsættelse før skat: Enlig forsørger kr. Forsørger som ikke har erhvervet ret til ekstra børnetilskud kr. Udeboende år kr. Hjemmeboende, år kr. Modtager du integrationsydelse med dansktillæg, skal du være opmærksom på, at hvis du bliver sanktioneret, vil du ikke få udbetalt hverken integrationsydelse eller dansktillæg de dage, du er sanktioneret. Den økonomiske hjælp til dig og din ægtefælle stopper helt, hvis du, uden rimelig grund, afviser et tilbud om aktivering, eller hvis du vedvarende eller gentagne gange udebliver fra et aktiveringsforløb.

30 30 TÅRNBY KOMMUNE BETINGELSER FOR AT BEVARE RETTEN TIL ØKONOMISK HJÆLP Hvis du modtager hjælp som job- eller uddannelsesparat, vil du miste retten til hjælp, hvis du gentagne gange, uden rimelig grund, ikke overholder aftaler med jobcentret om jobsøgning og samtaler, eller hvis du flere gange ikke møder i dit aktiveringsforløb. Du vil kun modtage penge for de dage, du møder i jobcentret eller et tilbud, jobcentret har henvist dig til. Det er i Socialcentret, der træffer disse afgørelser. Kontakt Socialcentret på telefon nummeret:

31 31 TÅRNBY KOMMUNE TIMERSREGLEN Har du modtaget kontanthjælp, uddannelseshjælp eller integrationsydelse i sammenlagt et år i løbet af de sidste 3 år, skal du dokumentere, at du har haft mindst 225-timers ordinært ustøttet arbejde inden for de seneste 12 kalendermåneder. Kan du ikke kan dokumentere 225-timers ordinært arbejde vil din økonomiske hjælp blive reduceret eller bortfalde. Du vil først have ret til at få fuld integrationsydelse, uddannelseseller kontanthjælp, når du igen kan dokumentere 225-timers ordinært arbejde indenfor de seneste 12 kalendermåneder. Alle 225-timer skal ligge efter det tidspunkt, hvor din økonomiske hjælp blev reduceret eller faldt bort. 225-timers reglen gælder for både enlige og ægtefæller. Overgangsregler Fra 1. april 2016 til 31. marts 2017 skal du dokumentere, at du har haft 113-timers ordinært ustøttet arbejde de seneste 6 måneder. Hvis du pr. 1. oktober 2016 ikke kan dokumentere, at du har arbejdet 113 timer de seneste 6 måneder, kan du fra 1. oktober 2016 blive sat ned i ydelse.

32 32 TÅRNBY KOMMUNE Fra den 1. april 2017 har loven fuld virkning, og du skal kunne dokumentere, at du har haft mindst 225-timers almindeligt arbejde de seneste 12 måneder. Undtagelser 225-timersreglen gælder ikke, hvis: - Jobcentret vurderer, at din evne til at arbejde er meget begrænset - Jobcentret er i gang med at vurdere, om du kan få godkendt ressourceforløb, fleksløn eller førtidspension - Du er under revalidering - Du er gift, og en af jer får integrationsydelse, og den anden får en offentlige ydelse, der ikke er betinget af, at man skal søge arbejde (folkepension, førtidspension, SU, efterløn eller lign.) KONSEKVENSER FOR DEN ØKONOMISKE HJÆLP Hvis du er gift Hvis du og din ægtefælle får beregnet hjælpen på grundlag af voksensats og den ene af jer ikke opfylder kravet om 225 timers ordinært og ustøttet arbejde, bortfalder hjælpen til denne ægtefælle. Hvis hverken du eller din ægtefælle opfylder betingelsen om 225 timers ordinært og ustøttet arbejde inden for de seneste 12 kalendermåneder, udbetales der fortsat hjælp til den af jer, der er tættest på arbejdsmarkedet.

33 33 TÅRNBY KOMMUNE Kommunen skal vurdere, hvem af jer, der er tættest på arbejdsmarkedet, og som fortsat skal have udbetalt hjælp. Hvis den anden ægtefælle i mellemtiden får så meget arbejde, at vedkommende opfylder 225 timers kravet, bliver det i stedet denne, der modtager hjælp, og hjælpen til den første ægtefælle bortfalder. Den ægtefælle, hvis uddannelses- eller kontanthjælp er bortfaldet, betragtes som reelt hjemmegående, og har ikke pligt til at være til rådighed/udnytte sine arbejdsmuligheder. Hvis du og din ægtefælle får beregnet hjælp på grundlag af én voksensats og én lavere sats, vil det være sådan, at hvis det er den ægtefælle, der modtager den lavere sats, der ikke opfylder kravet, bortfalder dennes hjælp. Er det den ægtefælle, der modtager hjælp på voksensats, der ikke opfylder kravet, reduceres dennes hjælp med så stort et beløb, at parret tilsammen modtager et beløb, der svarer til én voksensats. Hvis både du og din ægtefælle modtager integrationsydelse, uddannelseshjælp eller kontanthjælp på en lavere sats, beholder den ægtefælle, der opfylder 225-timerskravet, sin hjælp, og den anden ægtefælles hjælp reduceres med så stort et beløb, at parret tilsammen modtager et beløb, der svarer til én voksensats.

34 34 TÅRNBY KOMMUNE Hvis ingen af jer opfylder 225-timerskravet, bortfalder/reduceres hjælpen hos den ægtefælle, der efter kommunens skøn er længst fra arbejdsmarkedet. I alle situationer vil I som ægtepar modtage et beløb, der tilsammen svarer til én voksensats. Opnår den af jer, der vurderes at være længst fra arbejdsmarkedet, på et tidspunkt 225 timers ordinært og ustøttet arbejde, opnår denne igen ret til hjælp, og i stedet bortfalder/ reduceres hjælpen hos den anden ægtefælle. Ægtefæller, der fortsat modtager (evt. reduceret) hjælp, er underlagt de almindelige rådigheds- og sanktionsregler. Læs mere om dette i afsnittet Betingelser for at bevare retten til økonomisk hjælp. Et ægtepar, der har fået nedsat hjælpen som følge af 225-timersreglen kan som efter de nu gældende regler om en ægtefælle, der frivilligt har valgt at være hjemmegående ikke modtage særlig støtte. Derimod vil der ske genberegning af eventuel boligstøtte. Bortfald eller reduktion af hjælpen som følge af 225-timersreglen vil give plads til øget boligstøtte under kontanthjælpsloftet. Endvidere vil der i særlige tilfælde kunne ydes hjælp til enkeltudgifter efter kapitel 10 i aktivloven. Hvis du er enlig Er du ugift og modtager du inkl. et eventuelt barsels- eller aktivitetstillæg kontanthjælp eller uddannelseshjælp på voksensats for henholdsvis forsørgere og ikke-forsørgere, vil du få reduceret hjælpen med kr. pr. måned, hvis du ikke opfylder kravet om 225 timers ordinært og ustøttet arbejde.

35 35 TÅRNBY KOMMUNE Er du jobparat kontanthjælpsmodtager under 30 år eller er du under 25 år og modtager du uddannelseshjælp med barselseller aktivitetstillæg, vil du få reduceret hjælpen med 500 kr. pr. måned, hvis du ikke opfylder kravet om 225 timers ordinært og ustøttet arbejde. Modtager du uddannelseshjælp på SU-niveau, eller modtager du integrationsydelse, får du ikke reduceret hjælpen. Reduktionen af hjælpen for ugifte personer som følge af 225-timersreglen kan ikke blive kompenseret ved en forhøjelse af særlig støtte eller boligstøtte. Ugifte personer, der har fået reduceret hjælpen som følge af 225-timersreglen, kan modtage særlig støtte med det beløb, der ville have været udbetalt, hvis deres hjælp ikke var nedsat. Og hjælp efter aktivloven til ugifte personer indgår i opgørelsen af husstandsindkomsten til brug for beregning af boligstøtte med det beløb, der ville være udbetalt, hvis hjælpen ikke var nedsat som følge af 225-timersreglen. Hjælpen til ugifte personer indgår i beregningen af kontanthjælpsloftet med det beløb, der ville være udbetalt, hvis hjælpen ikke var nedsat som følge af 225-timersreglen. I særlige tilfælde vil der kunne ydes hjælp til enkeltudgifter efter aktivlovens kapitel 10.

36 36 TÅRNBY KOMMUNE 9. KONTANTYDELSE Kontantydelse er en midlertidig ydelse målrettet personer, der: Opbruger retten til dagpenge og midlertidig arbejdsmarkedsydelse i Har haft en samlet ydelsesret (dagpenge, særlig uddannelsesydelse og midlertidig arbejdsmarkedsydelse) på mindre end tre år Har fået afslag på fuld kontanthjælp, uddannelseshjælp og anden offentlig forsørgelse Selv kontakter kommunen for at få et tilbud om virksomhedspraktik eller nytteindsats; dette er en forudsætning for at modtage kontantydelsen Står til rådighed for arbejdsmarkedet, herunder henvist arbejde, og udnytter retten til tilbud efter ordningen BETINGELSER FOR AT FÅ KONTANTYDELSE Stå til rådighed for arbejdsmarkedet Du skal stå til rådighed for arbejdsmarkedet og være aktivt jobsøgende, medmindre du ikke kan arbejde på grund af fx sygdom, barsel, manglende børnepasning eller lignende.

37 37 TÅRNBY KOMMUNE Ophold i Danmark For at få kontantydelse kræves det, at du opholder dig i Danmark. Kun i særlige tilfælde kan du under kortvarige ophold i udlandet få udbetalt ydelsen. Det er derfor vigtigt, at du hurtigst muligt giver besked først til jobcentret og bagefter til Socialcentret, hvis du har planer om at rejse til udlandet. Vi vil herefter informere dig om, hvorvidt du er omfattet af de regler, som gælder de særlige tilfælde, eller om du ikke har ret til kontantydelsen. Hvis din situation ændrer sig, mens du får kontantydelse Når du får kontantydelse, er det vigtigt, at du fortæller os om alle ændringer, som kan have indflydelse på ydelsen. Det kan fx være, at: Du tjener penge Du flytter Opnår ret til en anden ydelse, fx folkepension Når du får et job Når du får et job, skal du give jobcentret besked, så vi kan stoppe ydelsen. I det øjeblik du selv tjener penge ved at arbejde, kan du ikke længere få kontantydelse. Det er derfor vigtigt, at du giver besked om dit nye job, så du ikke skal betale ydelsen tilbage på et senere tidspunkt.

38 38 TÅRNBY KOMMUNE SÅDAN BEREGNES KONTANTYDELSEN Når Socialcentret beregner hjælpen, tager vi hensyn til en række forhold, som er afgørende for, hvilket beløb du kan få. Kontantydelse pr. måned før skat Kontantydelsen, når du er fyldt 30 år: Forsørger kr. Ikke-forsørger kr. Kontantydelse, når du er under 30 år og har en erhvervskompetencegivende uddannelse: Enlig forsørger kr. Forsørger som ikke har erhvervet ret til ekstra børnetilskud kr. Udeboende kr. Hjemmeboende kr. Kvinder der har passeret 12. svangerskabsuge kr. Når du er under 30 år, ikke har egne børn i hjemmet og betaler børnebidrag, kan du få et tillæg pr. måned, som svarer til normalbidraget. Du skal være opmærksom på, at du skal aflevere dokumentation på, at du har bidragspligt, før vi kan udbetale tillægget. Vær opmærksom på, at der gælder særlige regler, hvis kommunen udbetaler dit bidrag til den anden forælder. Barselstillæg til kontantydelse Du har ret til barselstillæg, når du er under 30 år, har en erhvervskompetencegivende uddannelse og har ret til fravær på grund af graviditet, barsel og adoption.

39 39 TÅRNBY KOMMUNE Barselstillæg pr. måned, før skat: Enlig forsørger kr. Forsørger som ikke har erhvervet ret til ekstra børnetilskud kr. Udeboende, fyldt 25 år kr. Hjemmeboende, fyldt 25 år kr. Kontantydelse, når du er under 30 år og ikke har en erhvervskompetencegivende uddannelse: Enlig forsørger kr. Forsørger som ikke har erhvervet ret til ekstra børnetilskud kr. Udeboende kr. Hjemmeboende kr. Kvinder der har passeret 12. svangerskabsuge kr. Når du er under 30 år, ikke har egne børn i hjemmet og betaler børnebidrag, kan du få et tillæg pr. måned, som svarer til normalbidraget. Du skal være opmærksom på, at du skal aflevere dokumentation på, at du har bidragspligt, før vi kan udbetale tillægget. Vær opmærksom på, at der gælder særlige regler, hvis kommunen udbetaler dit bidrag til den anden forælder. Barselstillæg til kontantydelse Du har ret til barselstillæg, når du er under 30 år, ikke har en erhvervskompetencegivende uddannelse og har ret til fravær på grund af graviditet, barsel og adoption.

40 40 TÅRNBY KOMMUNE Barselstillæg pr. måned, før skat: Enlig forsørger kr. Forsørger som ikke har erhvervet ret til ekstra børnetilskud kr. Udeboende, fyldt 25 år kr. Hjemmeboende, fyldt 25 år kr. Udeboende, under 25 år kr. Hjemmeboende, under 25 år kr. Indtægter trækkes fra kontantydelsen Hvis du har indtægter samtidig med, at du får kontantydelse, skal du være opmærksom på, at indtægterne trækkes fra i ydelsen. Du har derfor pligt til at fortælle Socialcentret om de eventuelle indtægter, du har. Hvis det er nødvendigt, har vi mulighed for at kontrollere dine oplysninger. Hvis du har deltidsarbejde og hidtil har modtaget supplerende dagpenge, skal du være opmærksom på, at der er stor forskel på, hvordan en indtægt fradrages i henholdsvis dagpenge og kontantydelse. Når man modtager kontantydelse og samtidig har deltidsarbejde, fradrages indtægten krone for krone, dog bliver du tilgodeset med 25,74 kr. pr. udført arbejdstime. Beregningen af den supplerende kontantydelse tager udgangspunkt i tidspunktet for udbetalingen af din indtægt og ikke for tidspunktet for optjeningen.

41 41 TÅRNBY KOMMUNE Feriegodtgørelse fradrages dig i hjælpen, når ferien holdes, og ikke nødvendigvis, når godtgørelsen udbetales. BETINGELSER FOR AT BEVARE RETTEN TIL KONTANTYDELSE Vær tilmeldt jobcentret som jobsøgende Socialcentret udbetaler ikke kontantydelse for de dage, hvor du ikke har været tilmeldt jobcentret og haft et aktivt CV på For at bevare retten til kontantydelse er det nødvendigt, at du: Tilmelder dig som jobsøgende i jobcenter Tårnby Lægger dit CV på Løbende bekræfter din tilmelding som jobsøgende på Mød op til samtaler og til ja til tilbud fra jobcentret Hvis du udebliver fra samtaler, udbetaler vi ikke kontantydelse for den periode, hvor du skulle have været mødt til samtalen, og indtil du igen tager kontakt til jobcentret. Hvis du har ubegrundet fravær eller udebliver helt fra et aktiverings tilbud, udbetaler vi ikke økonomisk hjælp for de dage, hvor du enten helt eller delvist er udeblevet.

42 42 TÅRNBY KOMMUNE Din kontantydelse vil blive sat ned med et fast beløb, der svarer til tre gange dagssatsen for din kontantydelse, hvis du: Stopper med at arbejde uden rimelig grund Afviser et tilbud om arbejde, uden rimelig grund Ikke søger de konkrete job, som jobcentret stiller krav om Ikke overholder aftaler med jobcentret om jobsøgning Ikke registrerer dine jobsøgningsaktiviteter i jobloggen på Jobnet efter aftale med jobcentret Ikke giver rettidig besked om sygdom Nedsættelse af hjælpen Kontantydelse, månedlig nedsættelse før skat: Fyldt 30 år: Forsørger kr. Ingen børn kr. Under 30 år: Enlig forsørger kr. Forsørger som ikke har erhvervet ret til ekstra børnetilskud kr. Udeboende kr. Hjemmeboende kr. Kvinder der har passeret 12. svangerskabsuge kr.

43 43 TÅRNBY KOMMUNE Under 30 år uden kompetencegivende uddannelse: Enlig forsøger kr. Forsørger som ikke har erhvervet ret til ekstra børnetilskud kr. Udeboende kr. Hjemmeboende kr. Kvinde der har passeret 12. svangerskabsuge kr. Kontantydelsen stopper helt, hvis du uden rimelig grund: Afviser et tilbud om aktivering Afviser foranstaltninger som led i sygeopfølgning Har gentagne udeblivelser fra tilbud Har gentagne udeblivelser fra foranstaltninger som led i sygeopfølgning, og Udeblivelserne har så betydeligt et omfang, at det kan sidestilles med en afvisning af tilbuddet Det er i Socialcentret, der træffer disse afgørelser. Telefonnummeret findes under kontaktoplysninger. SKAL KONTANTYDELSEN BETALES TILBAGE? Socialcentret kan kræve, at du tilbagebetaler kontantydelse, som du allerede har fået, hvis du fx: Ikke har oplyst Socialcentret eller jobcentret om ændringer i dine forhold (som kan påvirke ydelsen) Mod bedre vidende har modtaget kontantydelse. Fx hvis du har modtaget løn og kontantydelse på samme tid.

44 44 TÅRNBY KOMMUNE TILBAGEBETALING AF HJÆLP Når vi har beregnet, hvor meget du skal betale tilbage, sender vi en meddelelse til Socialcentret om vores krav. Du vil herefter blive kontaktet af dem, som vil bede dig om at tilbagebetale det fulde beløb. Hvis du ikke er i stand til dette. Bedes du Kontakte servicecenteret på tlf for at få lavet en afdragsordning. I tilfælde af en afdragsordning vil der blive taget udgangspunkt i dine økonomiske forhold, så du tilbagebetaler løbende i stedet for at betale hele beløbet på én gang. AFGØRELSER OG KLAGEMULIGHEDER Reglerne for afgørelser og klagemuligheder er ens for kontantydelse, integrationsydelse, uddannelses- og kontanthjælp. Det kan du læse mere om under punktet Afgørelser og klagemuligheder på side 35 i denne guide. HJÆLPENS BETYDNING FOR ANDRE YDELSER Reglerne for hjælpens betydning for andre ydelser er ens for kontantydelse, integrationsydelse, uddannselses- og kontanthjælp. Det kan du læse mere om under punktet hjælpens betydning for andre ydelser på side 37 i denne guide.

45 45 TÅRNBY KOMMUNE 10. AFGØRELSER OG KLAGEMULIGHEDER AFGØRELSER Når Socialcentret har truffet beslutning i din sag, har du ret til at få en afgørelse fra os. Den kan være enten mundtlig eller skriftlig og indeholder en begrundelse for den beslutning, vi har truffet. Hvis du modtager en mundtlig afgørelse, som ikke giver dig fuldt medhold, kan du bede om at få en skriftlig begrundelse med en forklaring på vores beslutning. Du skal kontakte Socialcentret og bede om den skriftlige begrundelse inden 14 dage regnet fra den dato, hvor du modtog den mundtlige afgørelse. Vi vil derefter sende begrundelsen til dig, inden der er gået yderligere 14 dage. VIL DU KLAGE? Du har mulighed for at klage over kommunens afgørelse. Det kan du gøre enten mundtligt eller skriftligt, senest fire uger efter du har modtaget din afgørelse. Klager over afgørelser, som Socialcentret har truffet, skal du indgive til Socialcentret, som herefter vurderer afgørelsen igen. Hvis Socialcentret fastholder afgørelsen, sendes din klage videre til vurdering i Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg.

46 46 TÅRNBY KOMMUNE Hvis du mener, at Socialcentret ikke lever op til de almindelige retningslinjer for offentlig service og god sagsbehandling, kan du ligeledes klage til os om dette.

47 47 TÅRNBY KOMMUNE 11. HJÆLPENS BETYDNING FOR ANDRE YDELSER Når du får integrationsydelse, uddannelseshjælp, kontanthjælp eller kontantydelse, er din indtægt ofte lavere end den indtægt, du hidtil har haft. Det kan eventuelt påvirke andre ydelser. BOLIGSTØTTE Når du starter med at modtage integrationsydelse, uddannelseshjælp, kontanthjælp eller kontantydelse, kan du muligvis få ret til boligstøtte fra Udbetaling Danmark eller få forhøjet den boligstøtte, som du allerede modtager. Det gælder også, hvis din ægtefælle får integrationsydelse, uddannelses- eller kontanthjælp, da støtten er afhængig af både din og din ægtefælles indtægt. Du kan læse nærmere om reglerne på FORÆLDREBETALING TIL VUGGESTUE, DAGPLEJE M.M. Du bør spørge Forældrebetalingen i Børne- og Ungdomsforvaltningen, om betalingen til dagpleje, vuggestue, fritidshjem eller SFO kan sættes ned, eller om du kan få friplads. BØRNEBIDRAG Statsforvaltningen Hovedstaden kan beslutte, om børnebidrag udover normalbidraget kan sættes ned.

48 48 TÅRNBY KOMMUNE ANDRE YDELSER Kontakt socialcentret hvis du er i tvivl om, hvorvidt hjælpen påvirker din ret til andre sociale ydelser. Se adresser og telefonnumre på

49 49 TÅRNBY KOMMUNE 12. KONTAKTOPLYSNINGER SOCIALCENTRET TÅRNBY KOMMUNE Du kan finde oplysninger vedrørende vores åbningstider til hjælp og ydereligere information på kommunens hjemmeside Hvis du skal sende digital post skal du bruge linket herunder. Hvis du har spørgsmål omkring digital post, så brug linket med oftest stillede spørgsmål. Du kan enten henvende dig direkte til din sagsbehandler eller du kan ringe til jobcentrets hovednummer. Jobcentrets hovednummer telefon: Socialcentret: Telefontid: Du har mulighed for at tale med en sagsbehandler på hverdage mellem kl Jobcentres Mail: Åbningstid i job centret: Mandag Onsdag: Torsdag: Fredag: Adresse: Amager Landevej Kastrup

YDELSESSERVICE KØBENHAVN

YDELSESSERVICE KØBENHAVN YDELSESSERVICE KØBENHAVN S. 1 SÅDAN FÅR DU... GUIDE TIL INTEGRATIONSYDELSE, UDDANNELSES- OG KONTANTHJÆLP APRIL 2016 INDHOLD S. 05 1. FORMER FOR ØKONOMISK HJÆLP S. 05 Integrationsydelse, uddannelseshjælp

Læs mere

YDELSESSERVICE KØBENHAVN

YDELSESSERVICE KØBENHAVN YDELSESSERVICE KØBENHAVN GUIDE TIL UDDANNELSES- OG KONTANTHJÆLP S. 1 SÅDAN FÅR DU UDDANNELSES- ELLER KONTANTHJÆLP AUGUST 2015 INDHOLD S. 04 1. FORMER FOR ØKONOMISK STØTTE S. 04 Uddannelseshjælp eller kontanthjælp

Læs mere

YDELSESSERVICE KØBENHAVN

YDELSESSERVICE KØBENHAVN YDELSESSERVICE KØBENHAVN Guide Guide til til uddannelsesog kontanthjælp kontanthjælp januar 2014 INDHOLD s. 04 1. former for økonomisk støtte S. 04 Uddannelseshjælp eller kontanthjælp S. 04 Særlig støtte

Læs mere

YDELSESSERVICE KØBENHAVN

YDELSESSERVICE KØBENHAVN YDELSESSERVICE KØBENHAVN Guide til kontanthjælp og starthjælp INDHOLD 1. Hvilke former for økonomisk hjælp?... 4 Kontanthjælp eller starthjælp... 4 Særlig støtte til høje boligudgifter... 4 Anden hjælp...

Læs mere

KONTANTHJÆLP. Guide til kontanthjælp

KONTANTHJÆLP. Guide til kontanthjælp KONTANTHJÆLP Guide til kontanthjælp INDHOLD 1. Hvilke former for økonomisk hjælp?... 4 Kontanthjælp.... 4 Særlig støtte til høje boligudgifter... 4 Anden hjælp.... 4 2. Sådan får du økonomisk hjælp...5

Læs mere

GUIDE TIL SÆRLIG UDDANNELSESYDELSE

GUIDE TIL SÆRLIG UDDANNELSESYDELSE GUIDE TIL SÆRLIG UDDANNELSESYDELSE Information fra Ydelsescenter Aarhus SÅDAN FÅR DU SÆRLIG UDDANNELSESYDELSE I ydelsescenteret kan du søge om særlig uddannelsesydelse, hvis du i perioden den 30. december

Læs mere

YDELSESSERVICE. Guide til kontanthjælp og starthjælp

YDELSESSERVICE. Guide til kontanthjælp og starthjælp YDELSESSERVICE Guide til kontanthjælp og starthjælp INDHOLD 1. Hvilke former for økonomisk hjælp?.................... 4 Kontanthjælp eller starthjælp........................... 4 Særlig støtte til høje

Læs mere

Uddannelseshjælp og kontanthjælp

Uddannelseshjælp og kontanthjælp Uddannelseshjælp og kontanthjælp Mister du muligheden for at forsørge dig selv, kan du søge om at få midlertidig uddannelseshjælp eller kontanthjælp. Betingelserne for at få hjælp For at have ret til hjælp

Læs mere

Notat. Modtager(e): BEU cc: [Navn(e)]

Notat. Modtager(e): BEU cc: [Navn(e)] Notat Modtager(e): BEU cc: [Navn(e)] 225-timers regel Forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik og lov om individuel boligstøtte (Indførelse af et nyt kontanthjælpsloft, en 225 timers regel,

Læs mere

Nyttig viden om kontanthjælpsloftet. Baggrundsviden til ansatte i almene boligorganisationer

Nyttig viden om kontanthjælpsloftet. Baggrundsviden til ansatte i almene boligorganisationer Nyttig viden om kontanthjælpsloftet Baggrundsviden til ansatte i almene boligorganisationer 2 Kontanthjælpsloftets konsekvenser 30.000 familier forventes at blive berørt af kontanthjælpsloftet, der træder

Læs mere

Startvejledning om Jobreform fase 1 Kontanthjælpsloft, 225-timersregel, ferie

Startvejledning om Jobreform fase 1 Kontanthjælpsloft, 225-timersregel, ferie Indhold Denne startvejledning indeholder en helt overordnet gennemgang af de regelændringer, som er vedtaget af Folketinget den 17. marts 2016 ved 3. behandlingen af lovforslag L 113 Forslag til Lov om

Læs mere

Guide til Ledighedsydelse og fleksløntilskud. ydelsesservice københavn

Guide til Ledighedsydelse og fleksløntilskud. ydelsesservice københavn Guide til Ledighedsydelse og fleksløntilskud ydelsesservice københavn 1 Indholdsfortegnelse Når du har ret til fleksjob og er ledig, kan du få ledighedsydelse Side 3-4 Hvornår kan du få ledighedsydelse?

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om individuel boligstøtte, integrationsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om individuel boligstøtte, integrationsloven og forskellige andre love Til lovforslag nr. L 113 Folketinget 2015-16 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 15. marts 2016 Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om individuel boligstøtte,

Læs mere

Hvad kan jeg få, hvis jeg mister mine dagpenge?

Hvad kan jeg få, hvis jeg mister mine dagpenge? Hvad kan jeg få, hvis jeg mister mine dagpenge? Dagpengeretten udløber efter 2 år. Herefter kan nogle opnå ret til forlænget dagpenge. Denne pjece giver et overblik over dine muligheder, hvis du ikke du

Læs mere

A-KASSE. Kontanthjælp. Kan jeg få kontanthjælp, hvis jeg mister mine dagpenge?

A-KASSE. Kontanthjælp. Kan jeg få kontanthjælp, hvis jeg mister mine dagpenge? A-KASSE Kontanthjælp Kan jeg få kontanthjælp, hvis jeg mister mine dagpenge? JANUAR 2017 Indhold Kontanthjælp 3 Kan jeg få kontanthjælp? 5 Når du har fået kon tanthjælp i et år 9 Kan jeg få støtte? 10

Læs mere

Landssupporten 8. december 2016 Vejledningstekster til planer Gældende pr. 8. december 2016

Landssupporten 8. december 2016 Vejledningstekster til planer Gældende pr. 8. december 2016 Dette dokument indeholder vejledningsteksterne til Min plan. Vejledningsteksterne er gyldige fra og med den 8. december 2016. Oversigt over vedledningstekstsituationerne findes til sidst i dokumentet.

Læs mere

Hvad nu med pengene. Åbenlyst uddannelsesparat eller uddannelsesparat. Hvad betyder den nye kontanthjælpsreform for din økonomi

Hvad nu med pengene. Åbenlyst uddannelsesparat eller uddannelsesparat. Hvad betyder den nye kontanthjælpsreform for din økonomi Hvad nu med pengene Åbenlyst uddannelsesparat eller uddannelsesparat Hvad betyder den nye kontanthjælpsreform for din økonomi Den nye kontanthjælpsreform for dem under 30 år, der træder i kraft d. 1. januar

Læs mere

Tak for din henvendelse af 3. juni 2016, hvor du har videresendt en række spørgsmål fra en borger vedr. Jobreform fase I, som du ønsker svar på.

Tak for din henvendelse af 3. juni 2016, hvor du har videresendt en række spørgsmål fra en borger vedr. Jobreform fase I, som du ønsker svar på. KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Direktionen Til Andreas Keil, MB E-mail: Andreas_Keil@br.kk.dk 13-06-2016 Sagsnr. 2016-0244835 Dokumentnr. 2016-0244835-1 Kære Andreas Keil

Læs mere

KONTANTYDELSE. Ophører din ret til dagpenge eller arbejdsmarkedsydelse den 1. oktober 2015 eller senere? Læs mere om reglerne for kontantydelse.

KONTANTYDELSE. Ophører din ret til dagpenge eller arbejdsmarkedsydelse den 1. oktober 2015 eller senere? Læs mere om reglerne for kontantydelse. KONTANTYDELSE Ophører din ret til dagpenge eller arbejdsmarkedsydelse den 1. oktober 2015 eller senere? Læs mere om reglerne for kontantydelse. KONTANTYDELSE Når den 2-årige dagpengeret og retten til midlertidig

Læs mere

Ikrafttrædelse: Kompetenceplan Nummer: Udstedelse: Udsteder: Kommuneinformation. Udskrevet af: Tina Matthiesen Dato:

Ikrafttrædelse: Kompetenceplan Nummer: Udstedelse: Udsteder: Kommuneinformation. Udskrevet af: Tina Matthiesen Dato: Status: Gældende Ikrafttrædelse: 01-11-2005 Type: plan Nummer: Udstedelse: 24-10-2005 Udsteder: Kommuneinformation Udskrevet af: Tina Matthiesen Dato: 15-12-2010 1 / 61 2 Privatretlig forsørgelsespligt

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, integrationsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, integrationsloven og forskellige andre love Til lovforslag nr. L 2 Folketinget 2014-15 (2. samling) Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 26. august 2015 Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats,

Læs mere

Min Plan vejledningstekst til dagpengemodtager og arbejdsmarkedsydelsesmodtager:

Min Plan vejledningstekst til dagpengemodtager og arbejdsmarkedsydelsesmodtager: Min Plan vejledningstekst til dagpengemodtager og arbejdsmarkedsydelsesmodtager: Jobplan - dine rettigheder og pligter Din jobplan beskriver den aktivering de tilbud - du skal deltage i, mens du er ledig.

Læs mere

Afdeling: Center Arbejdsmarked. Emne: Kompetenceplan. Funktionsleder. Faglig konsulent

Afdeling: Center Arbejdsmarked. Emne: Kompetenceplan. Funktionsleder. Faglig konsulent Sagsbehandler eskæftigelsesmedarbejder virksomheds Øvrige bevillinger foretages af sagsbehandlerbeskæftigelsesmedarbejdervirksomheds 2c - Kommunen træffer afgørelse om, hvorvidt en ansøger og en sambo

Læs mere

A-KASSE. Kontanthjælp. Kan jeg få kontanthjælp, hvis jeg mister mine dagpenge?

A-KASSE. Kontanthjælp. Kan jeg få kontanthjælp, hvis jeg mister mine dagpenge? A-KASSE Kontanthjælp Kan jeg få kontanthjælp, hvis jeg mister mine dagpenge? FEBRUAR 2016 Indhold Kontanthjælp Kontanthjælp 3 Kan jeg få kontanthjælp? 5 Kan jeg få støtte? 9 Hvor og hvornår skal jeg søge?

Læs mere

18 år de unges forsørgelse og økonomi

18 år de unges forsørgelse og økonomi 18 år de unges forsørgelse og økonomi Regler og betingelser i aktivloven (AKL), beskæftigelsesindsatsloven (LAB) og bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats (BAB) Visitation og indplacering af

Læs mere

A-KASSE. Kontanthjælp. Kan jeg få kontanthjælp, hvis jeg mister mine dagpenge?

A-KASSE. Kontanthjælp. Kan jeg få kontanthjælp, hvis jeg mister mine dagpenge? A-KASSE Kontanthjælp Kan jeg få kontanthjælp, hvis jeg mister mine dagpenge? APRIL 2015 Indhold Kontanthjælp 3 Kan jeg få kontanthjælp? 5 Kan jeg få støtte? 9 Hvor og hvornår skal jeg søge? 9 Hvilke krav

Læs mere

225-timers reglen LAS 13 f

225-timers reglen LAS 13 f 225-timers reglen LAS 13 f Formål Folketinget vedtog den 17. marts 2016 lovforslaget om 225-timers regel for modtagere af integrationsydelse, kontanthjælp eller uddannelseshjælp. Formålet med bestemmelsen

Læs mere

UDKAST. til. 1. I 5, stk. 4, indsættes efter 54 a, : 68 a, stk. 4, og efter 69, stk. 4 og 5, indsættes: 69 j, stk. 11,.

UDKAST. til. 1. I 5, stk. 4, indsættes efter 54 a, : 68 a, stk. 4, og efter 69, stk. 4 og 5, indsættes: 69 j, stk. 11,. Beskæftigelsesudvalget 2015-16 (Omtryk - 16-12-2015 - Ændret ordlyd) BEU Alm.del Bilag 58 Offentligt UDKAST til Forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik og lov om individuel boligstøtte

Læs mere

Kontanthjælpsloftet, 225-timersregel og integrationsydelse. Mette Bertelsen, konsulent Dansk Socialrådgiverforening

Kontanthjælpsloftet, 225-timersregel og integrationsydelse. Mette Bertelsen, konsulent Dansk Socialrådgiverforening Kontanthjælpsloftet, 225-timersregel og integrationsydelse Mette Bertelsen, konsulent Dansk Socialrådgiverforening Boligstøtte Bor man sammen med en, der får boligstøtte kan kontanthjælpsloftet betyde,

Læs mere

Udkast. Kapitel 1. Område og begreber

Udkast. Kapitel 1. Område og begreber Udkast 18. november 2013 Ekstern høring j.nr. 2013-0010882 Bekendtgørelse om rådighed for personer der ansøger om eller modtager uddannelseshjælp som uddannelsesparate, herunder åbenlyst uddannelsesparate,

Læs mere

Kontanthjælpsloftet og 225-timersreglen

Kontanthjælpsloftet og 225-timersreglen Notat Dato 25. oktober 2016 MEB Side 1 af 11 Inspiration til TR/AMiR: Hvordan håndterer vi konsekvenserne af de nye lave ydelser? Kontanthjælpsloftet og 225-timersreglen Loven om kontanthjælpsloft og 225-timersregel

Læs mere

Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningens svar I oktober 2016 modtog i alt personer integrationsydelse ifølge Jobindsats.

Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningens svar I oktober 2016 modtog i alt personer integrationsydelse ifølge Jobindsats. KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Direktionen Til Ninna Hedeager Olsen, MB E-mail: Ninna_hedeager_olsen@br.kk.dk 18-01-2017 Sagsnr. 2017-0038704 Dokumentnr. 2017-0038704-1

Læs mere

Lovforslaget blev vedtaget den 21. december Den vedtagne lov og lovforslaget med bemærkninger kan ses på -

Lovforslaget blev vedtaget den 21. december Den vedtagne lov og lovforslaget med bemærkninger kan ses på - Til jobcentre, kommuner, beskæftigelsesregioner, beskæftigelsesankenævn og Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg Holmens Kanal 20 Postboks 2150 1016 København K Tlf. 35 28 81 00 Fax 35 36 24 11 ams@ams.dk

Læs mere

FAKTAARK. Oversigt over faktaark

FAKTAARK. Oversigt over faktaark Oversigt over faktaark Udfordringer Et nyt kontanthjælpsloft 225 timers regel: Skærpet rådighed for alle kontanthjælpsmodtagere Samme ydelse til unge uafhængig af uddannelse Ingen ret til ferie for kontanthjælpsmodtagere

Læs mere

Reformer og Rummelighed. Vejledningsjura. Jannie Dyring Mobil: 23 42 82 49 E-mail: jd@i-ku.dk

Reformer og Rummelighed. Vejledningsjura. Jannie Dyring Mobil: 23 42 82 49 E-mail: jd@i-ku.dk Reformer og Rummelighed Vejledningsjura Jannie Dyring Mobil: 23 42 82 49 E-mail: jd@i-ku.dk Kontanthjælpsreformen Grundlag og baggrund for reformen Målgrupper i LAB 2 Uddannelseshjælp og kontanthjælp efter

Læs mere

Retningslinje for sanktioner - Kontanthjælp, Uddannelseshjælp, Integrationsydelse og Kontanthjælp under integration

Retningslinje for sanktioner - Kontanthjælp, Uddannelseshjælp, Integrationsydelse og Kontanthjælp under integration Retningslinje for sanktioner - Kontanthjælp, Uddannelseshjælp, Integrationsydelse og Kontanthjælp under integration Lovgrundlag Rådighed og udnyttelse af uddannelses- eller arbejdsmuligheder: 13 og 13

Læs mere

Personoplysninger. Årsag til, at du søger hjælp til forsørgelse (vedlæg dokumentation) Rudersdal kommune Borgerservice Øverødvej Holte

Personoplysninger. Årsag til, at du søger hjælp til forsørgelse (vedlæg dokumentation) Rudersdal kommune Borgerservice Øverødvej Holte Rudersdal kommune Borgerservice Øverødvej 2 2840 Holte Kontaktperson Navn Telefon E-mail 21.06.2017 Sagsidentifikation - 5 708410 039577 Ansøgning om hjælp til forsørgelse Kontanthjælp, uddannelseshjælp,

Læs mere

Vejledning om aktivering

Vejledning om aktivering Vejledning om aktivering April 2008 Indhold Forord 3 Ydelsesperiode side 4 Jobplan side 4 - Tilbud i jobplan side 6 - Vejledening og opkvalificering side 6 - SU - berettiget uddannelse side 6 - Kursus

Læs mere

BEK nr 1225 af 03/10/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 18. oktober Senere ændringer til forskriften Ingen

BEK nr 1225 af 03/10/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 18. oktober Senere ændringer til forskriften Ingen BEK nr 1225 af 03/10/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 18. oktober 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/13157

Læs mere

Kapitel 1. Område og begreber

Kapitel 1. Område og begreber Bekendtgørelse om rådighed for personer der ansøger om eller modtager uddannelseshjælp som uddannelsesparate, herunder åbenlyst uddannelsesparate, eller kontanthjælp som jobparate I medfør af 13, stk.

Læs mere

Kontanthjælpsreformen. - hvad betyder den for borgerens forsørgelsesgrundlag?

Kontanthjælpsreformen. - hvad betyder den for borgerens forsørgelsesgrundlag? Kontanthjælpsreformen - hvad betyder den for borgerens forsørgelsesgrundlag? Job og Arbejdsmarkedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget December 213 Definitioner på persongrupper Matchsystemet afskaffes,

Læs mere

Lovændringer med ikrafttræden 01.08.09 Der sker pr. 01.08.09 forskellige lovændringer som følge af

Lovændringer med ikrafttræden 01.08.09 Der sker pr. 01.08.09 forskellige lovændringer som følge af Lovændringer med ikrafttræden 01.08.09 Der sker pr. 01.08.09 forskellige lovændringer som følge af Samling af indsatsen og finansieringsansvaret for forsikrede lediges ret til selvvalgt uddannelse under

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om individuel boligstøtte, integrationsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om individuel boligstøtte, integrationsloven og forskellige andre love Lovforslag nr. L 113 Folketinget 2015-16 Fremsat den 3. februar 2016 af beskæftigelsesministeren (Jørn Neergaard Larsen) Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om individuel boligstøtte,

Læs mere

Vejledning om satser m.v. 2016

Vejledning om satser m.v. 2016 VEJ nr 904 af 8/0/06 (Gældende) Udskriftsdato:. oktober 06 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. Senere ændringer

Læs mere

2011 Udgivet den 29. december 2011. 28. december 2011. Nr. 1364.

2011 Udgivet den 29. december 2011. 28. december 2011. Nr. 1364. Lovtidende A 2011 Udgivet den 29. december 2011 28. december 2011. Nr. 1364. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, integrationsloven, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om individuel boligstøtte

Læs mere

Pjece om ledighedsydelse

Pjece om ledighedsydelse Pjece om ledighedsydelse Udgivet af KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelse- og Integrationsforvaltningen Ydelsesservice Postboks 431 2500 Valby Tlf.: 82 56 40 00 Fax. 82 56 40 10 Version 2.0 August 2014 HVORNÅR

Læs mere

Orientering om at lovforslag om ændring af lov om aktiv socialpolitik og

Orientering om at lovforslag om ændring af lov om aktiv socialpolitik og Til kommuner, jobcentre m.fl. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Njalsgade 72A 2300 København S Postadresse: Postboks 90, 2770 Kastrup Orientering om at lovforslag om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Læs mere

YDELSESSERVICE KØBENHAVN

YDELSESSERVICE KØBENHAVN YDELSESSERVICE KØBENHAVN S. 1 SÅDAN FÅR DU UDDANNELSES- ELLER KONTANTHJÆLP GUIDE TIL INTEGRATIONSYDELSE, UDDANNELSES- OG KONTANTHJÆLP SEPTEMBER 2015 INDHOLD S. 04 1. FORMER FOR ØKONOMISK HJÆLP S. 04 Integrationsydelse,

Læs mere

Notat. Aarhus Kommune. Pkt. 3 Betingelser for ret til kontanthjælp Beskæftigelsesudvalget Vibeke Jensen, Anna Marie Mikkelsen

Notat. Aarhus Kommune. Pkt. 3 Betingelser for ret til kontanthjælp Beskæftigelsesudvalget Vibeke Jensen, Anna Marie Mikkelsen Notat Pkt. 3 Emne Til Kopi til Betingelser for ret til kontanthjælp Beskæftigelsesudvalget Vibeke Jensen, Anna Marie Mikkelsen Den 9. marts 2012 Aarhus Kommune Betingelserne for at modtage kontanthjælp

Læs mere

Agterskrivelse vedrørende kontanthjælpsreformens betydning for din ydelse.

Agterskrivelse vedrørende kontanthjælpsreformens betydning for din ydelse. Agterskrivelse vedrørende kontanthjælpsreformens betydning for din ydelse. Vi skriver til dig, fordi du modtager kontanthjælp fra Fredericia kommune. Den 1. januar 2014 træder en ny kontanthjælpsreform

Læs mere

Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om aktiv socialpolitik

Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om aktiv socialpolitik LOV nr. 239 af 27/03/2006 (Gældende) Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om aktiv socialpolitik (Pligt for unge under 25 år til at tage en uddannelse, supplering af udlændinges

Læs mere

Syddjurs Kommune Stop socialt bedrageri

Syddjurs Kommune Stop socialt bedrageri Syddjurs Kommune Stop socialt bedrageri - helhedsorienteret sagsbehandling Stop socialt bedrageri Har du mistanke eller oplysninger om socialt bedrageri, kan du kontakte os. Formålet er at sikre, at ingen

Læs mere

Du skal erklære, om du fortsat er enlig forsørger

Du skal erklære, om du fortsat er enlig forsørger -- ** EDH-Navn **-- -- ** EDH-Adresselinie2 **-- -- ** EDH-Adresselinie3 **-- -- ** EDH-Adresselinie4 **-- -- ** EDH-Adresselinie5 **-- Du skal erklære, om du fortsat er enlig forsørger -- ** EDH- DokumentDatoLang

Læs mere

Appendiks til aftale om afbureaukratisering

Appendiks til aftale om afbureaukratisering Appendiks til aftale om afbureaukratisering Regelforenklinger på beskæftigelsesområdet Regeringen, Dansk Folkeparti, Socialdemokraterne og Radikale Venstre er enige om en gennemgribende forenkling af reglerne

Læs mere

FOR NYE BORGERE I LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE INFORMATION OM ØKONOMI

FOR NYE BORGERE I LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE INFORMATION OM ØKONOMI FOR NYE BORGERE I LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE INFORMATION OM ØKONOMI 1 Læs og gem denne folder. Den indeholder vigtige oplysninger om, hvad du kan og skal gøre for at få styr på din økonomi med mere. Den indeholder

Læs mere

Ny kontanthjælpsreform 2014

Ny kontanthjælpsreform 2014 Økonomidirektøren December 2013 Ny kontanthjælpsreform 2014 Folketinget vedtog den 28. juni 2013 en kontanthjælpsreform, som træder i kraft 1. januar 2014. Reformen indebærer, at alle mødes med klare krav

Læs mere

Bekendtgørelse om særlig støtte efter 34 i lov om aktiv socialpolitik

Bekendtgørelse om særlig støtte efter 34 i lov om aktiv socialpolitik Bekendtgørelse om særlig støtte efter 34 i lov om aktiv socialpolitik I medfør af 34, stk. 6, og 92, stk. 3, i lov om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 806 af 1. juli 2015, som ændret ved

Læs mere

Orientering om Jobreform fase 1

Orientering om Jobreform fase 1 Punkt 3. Orientering om Jobreform fase 1 2016-016342 Famillie- og Beskæftigelsesforvaltningen fremsender til Beskæftigelsesudvalgets orientering om Jobreform 1. Konsulent Bente Kloster fra Jobcentersekretariatet

Læs mere

2013 Udgivet den 5. juli 2013. 4. juli 2013. Nr. 894.

2013 Udgivet den 5. juli 2013. 4. juli 2013. Nr. 894. Lovtidende A 2013 Udgivet den 5. juli 2013 4. juli 2013. Nr. 894. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, SU-loven, lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag og forskellige andre

Læs mere

YDELSESSERVICE KØBENHAVN GUIDE TIL SENIORJOB

YDELSESSERVICE KØBENHAVN GUIDE TIL SENIORJOB YDELSESSERVICE KØBENHAVN GUIDE TIL SENIORJOB NOVEMBER 2014 INDHOLD S. 02 1. SÅDAN FÅR DU SENIORJOB S. 02 Betingelser for seniorjob i Københavns Kommune S. 02 Hvornår skal du søge seniorjob? S. 02 Kompensationsydelse

Læs mere

Lov om uddannelsesordning for ledige, som har opbrugt deres dagpengeret

Lov om uddannelsesordning for ledige, som har opbrugt deres dagpengeret Lov om uddannelsesordning for ledige, som har opbrugt deres dagpengeret VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet

Læs mere

Er du under 30 år. Hvad betyder den nye kontanthjælpsreform for dig

Er du under 30 år. Hvad betyder den nye kontanthjælpsreform for dig Er du under 30 år Hvad betyder den nye kontanthjælpsreform for dig Den nye kontanthjælpsreform for dem under 30 år, der træder i kraft d. 1. januar 2014, betyder bl.a. Alle skal have en erhvervskompetencegivende

Læs mere

FØRTIDSPENSION SAGSBEHANDLING

FØRTIDSPENSION SAGSBEHANDLING FØRTIDSPENSION SAGSBEHANDLING Inden du søger om førtidspension Der kan tilkendes førtidspension til personer mellem 18 år og folkepensionsalderen. En ansøgning om førtidspension vil blive behandlet i forhold

Læs mere

Hvis nej, giver uddannelsen ret til optagelse i A-kasse?

Hvis nej, giver uddannelsen ret til optagelse i A-kasse? Sendes til Udbetaling Danmark Kongens Vænge 8 3400 Hillerød Familieydelser Ansøgning om supplerende børnetilskud eller særligt børnetilskud til forældre under uddannelse Dine oplysninger Navn Adresse Telefonnummer

Læs mere

Kontanthjælpsloftet og 225-timersreglen

Kontanthjælpsloftet og 225-timersreglen Notat Dato 14. marts 2016 MEB Side 1 af 11 Inspiration til TR/AMiR: Hvordan håndterer vi konsekvenserne af de nye lave ydelser? Kontanthjælpsloftet og 225-timersreglen Den nye lov om kontanthjælpsloft

Læs mere

Eksempel: Parret har ikke fælles bopæl, og de er derfor ikke samlevende. Kommunen skal træffe afgørelse allerede på dette grundlag.

Eksempel: Parret har ikke fælles bopæl, og de er derfor ikke samlevende. Kommunen skal træffe afgørelse allerede på dette grundlag. Til kommuner m.fl. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Njalsgade 72A DK-2300 København S www.star.dk T +45 7214 2000 E star@star.dk Orientering om reglerne om samlivsvurdering mv. i forbindelse

Læs mere

Budget- og regnskabssystem 4.5.10 - side 1

Budget- og regnskabssystem 4.5.10 - side 1 Budget- og regnskabssystem 4.5.10 - side 1 Dato: 29. maj 2006 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2006 SYGEDAGPENGE 5.71 Sygedagpenge På denne funktion registreres alle udgifter og indtægter vedrørende sygedagpenge,

Læs mere

Førtidspensions- og fleksjobreformen. Beskæftigelsesforvaltningen Sociale forhold og Beskæftigelse Aarhus Kommune

Førtidspensions- og fleksjobreformen. Beskæftigelsesforvaltningen Sociale forhold og Beskæftigelse Aarhus Kommune Førtidspensions- og fleksjobreformen Reformens mål- og sigtelinier Flest muligt i arbejde og forsørge sig selv Flere får tilknytning til arbejdsmarkedet og færrest muligt på varig, passiv forsørgelse.

Læs mere

Dagpengesats, skattetræk og kontonr.

Dagpengesats, skattetræk og kontonr. AFSKEDIGET HVA SÅ? Denne pjece er til dig, som er blevet opsagt, og som skal have dagpenge fra a-kassen. I pjecen står nogle af de informationer, du allerede har fået på mødet i virksomheden eller i din

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af integrationsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af integrationsloven og forskellige andre love Til lovforslag nr. L 189 Folketinget 2009-10 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 20. maj 2010 Forslag til Lov om ændring af integrationsloven og forskellige andre love (Forenkling af

Læs mere

Forslag. til. Lov om kontantydelse. Målgruppe og periode med ret til kontantydelse

Forslag. til. Lov om kontantydelse. Målgruppe og periode med ret til kontantydelse Forslag til Lov om kontantydelse Målgruppe og periode med ret til kontantydelse 1. En person, som fra den 5. januar 2015 har opbrugt den samlede ret til arbejdsløshedsdagpenge og perioder med ret til midlertidig

Læs mere

KONTANTHJÆLPSREFORMEN I OVERSIGTER FORDELT PÅ MÅLGRUPPER:

KONTANTHJÆLPSREFORMEN I OVERSIGTER FORDELT PÅ MÅLGRUPPER: KONTANTHJÆLPSREFORMEN I OVERSIGTER FORDELT PÅ MÅLGRUPPER: Unge under 30 år uden en erhvervskompetencegivende uddannelse 1 uddannelsesparate LAB 2, nr. 12 Visitation: - vil blive udmøntet i en bekendtgørelse

Læs mere

SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE Aarhus Kommune

SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE Aarhus Kommune Til Byrådsservice Side 1 af 1 Svar på 10-dages forespørgsel fra Medlem af Beskæftigelsesudvalget Lene Horsbøl (V) vedrørende Uddannelseshjælp og Nyttejob SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE Aarhus Kommune

Læs mere

Udkast. 18. november 2013. Ekstern høring J. nr. 2013-0012856

Udkast. 18. november 2013. Ekstern høring J. nr. 2013-0012856 Udkast 18. november 2013 Ekstern høring J. nr. 2013-0012856 Bekendtgørelse om særlig støtte efter 34 i lov om aktiv socialpolitik I medfør af 34, stk. 6, og 92, stk. 3, i lov om aktiv socialpolitik, jf.

Læs mere

Kompetenceplan for Ydelsescenter. Gældende fra 9. april 2015

Kompetenceplan for Ydelsescenter. Gældende fra 9. april 2015 Kompetenceplan for Ydelsescenter Gældende fra 9. april 2015 Indhold Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område... 3 Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats... 4 Lov om aktiv socialpolitik...

Læs mere

Forslag. Lov om kontantydelse

Forslag. Lov om kontantydelse Til lovforslag nr. L 111 Folketinget 2014-15 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 19. februar 2015 Forslag til Lov om kontantydelse Målgruppe og periode med ret til kontantydelse 1. En person,

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om aktiv socialpolitik

Bekendtgørelse af lov om aktiv socialpolitik LBK nr 806 af 01/07/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 23. juli 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 15/05578 Senere

Læs mere

Afbureaukratisering sanktioner for kontant- og starthjælpsmodtagere

Afbureaukratisering sanktioner for kontant- og starthjælpsmodtagere NOTAT 13. juni 2008 Afbureaukratisering sanktioner for kontant- og starthjælpsmodtagere Baggrund for afbureaukratiseringen Reglerne på beskæftigelsesområdet er over mange år blevet ændret og justeret gennem

Læs mere

Forslag. Lov om kontantydelse

Forslag. Lov om kontantydelse 2014/1 LSV 111 (Gældende) Udskriftsdato: 25. december 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 2014-0035115 Vedtaget af Folketinget

Læs mere

HØRING af. Forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

HØRING af. Forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik Arbejdsmarkedsudvalget AMU alm. del - Bilag 185 Offentligt HØRING af Forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af den øvre grænse for hjælp (loftet) til modtagere af kontanthjælp,

Læs mere

Temadrøftelse Kontanthjælpsreformen og omsætningen heraf

Temadrøftelse Kontanthjælpsreformen og omsætningen heraf Temadrøftelse Kontanthjælpsreformen og omsætningen heraf Familie- og Socialudvalget 28. februar 2014 Disponering af oplæg 1) Ny lovgivning: baggrund, målgrupper og kategorisering (herunder gennemgang af

Læs mere

VÆRD AT VIDE OM FØRTIDSPENSION

VÆRD AT VIDE OM FØRTIDSPENSION VÆRD AT VIDE OM FØRTIDSPENSION Information til førtidspensionister der er tilkendt pension efter den 1.1. 2003 Førtidspension Beregning og udbetaling af førtidspension: Førtidspension beregnes og udbetales

Læs mere

1. Overordnet beskrivelse af processen

1. Overordnet beskrivelse af processen NOTAT Behandling af forsørgelsesydelser, uddannelseshjælp eller kontanthjælp 1. Overordnet beskrivelse af processen Denne forretningsproces angår behandling af en sag om uddannelseshjælp eller kontanthjælp.

Læs mere

Kontanthjælpsreformen. Evaluation only. Created with Aspose.Slides for.net 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd.

Kontanthjælpsreformen. Evaluation only. Created with Aspose.Slides for.net 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. Kontanthjælpsreformen Reformens hovedsigte Unge skal have en målrettet indsats, der kan hjælpe dem i gang med en uddannelse Created Borgere, with der Aspose.Slides kan arbejde, skal mødes for med.net klare

Læs mere

Orientering om konsekvenserne af finansloven for 2016 for Socialforvaltningens målgrupper

Orientering om konsekvenserne af finansloven for 2016 for Socialforvaltningens målgrupper KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for Politik NOTAT Til Socialudvalget Orientering om konsekvenserne af finansloven for 2016 for Socialforvaltningens målgrupper Baggrund Den 19. november 2015

Læs mere

Vejledning om de øvre grænser for den samlede hjælp (kontanthjælpsloftsvejledningen)

Vejledning om de øvre grænser for den samlede hjælp (kontanthjælpsloftsvejledningen) VEJ nr 10322 af 20/12/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 19. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/15798

Læs mere

SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE Aarhus Kommune

SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE Aarhus Kommune Rådhuspladsen 2, 8000 Aarhus C Til Byrådsservice 17. maj 2016 Side 1 af 1 Hermed fremsendes besvarelse fra Sociale Forhold og Beskæftigelse på forespørgsel fra Dansk Folkeparti vedrørende sanktioner. SOCIALE

Læs mere

OVERSIGT - MULIG ØKONOMISK HJÆLP TIL FLYGTNINGE OG DERES FAMILIE

OVERSIGT - MULIG ØKONOMISK HJÆLP TIL FLYGTNINGE OG DERES FAMILIE December 2016 Til frivillige i tilknytning til Dansk Flygtningehjælp OVERSIGT - MULIG ØKONOMISK HJÆLP TIL FLYGTNINGE OG DERES FAMILIE Reglerne om økonomisk hjælp er blevet ændret adskillige gange de sidste

Læs mere

Kompetenceplan. Lov om aktiv socialpolitik

Kompetenceplan. Lov om aktiv socialpolitik Kompetenceplan Lov om aktiv socialpolitik Side 1 Symbolforklaring: emærkningsfelt: UDV = eskæftigelses og Erhvervsudvalg DIR = Direktør = eslutter SAGS = Sagsbehandler F = Forbereder AFDC = Afdelingschef

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om aktiv socialpolitik

Bekendtgørelse af lov om aktiv socialpolitik LBK nr 468 af 20/05/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 16. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 15/16880

Læs mere

Notat om nye regler om integrationsydelse, kontanthjælpsloft og 225 timers regel.

Notat om nye regler om integrationsydelse, kontanthjælpsloft og 225 timers regel. BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE Dato: 25. februar 2016 Tlf. dir.: 4477 3472 E-mail: cme@balk.dk Kontakt: Afsnitsleder Claus Mercebach Notat om nye regler om integrationsydelse, kontanthjælpsloft og 225

Læs mere

LOV nr 479 af 12/06/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 19. august 2016

LOV nr 479 af 12/06/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 19. august 2016 LOV nr 479 af 12/06/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 19. august 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsdirektoratet, j.nr. 09-21-0001 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Vi bekæmper socialt bedrageri

Vi bekæmper socialt bedrageri Vi bekæmper socialt bedrageri Ringsted Kommunes Kontrolgruppe 1 Vi bekæmper socialt bedrageri Hvad er socialt bedrageri Eksempel 1 enlig forsørger, adresseændring Peter og Gitte er gift og har et barn

Læs mere

Arbejdsredskaber mv. for personer ansat i fleksjob, skånejob og handicappede personer registreres på funktion 5.41 gruppering 12.

Arbejdsredskaber mv. for personer ansat i fleksjob, skånejob og handicappede personer registreres på funktion 5.41 gruppering 12. Budget- og regnskabssystem 4.5.1 - side 1 Dato: 29. maj 2006 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2006 KONTANTHJÆLP OG AKTIVERING MV. Denne hovedfunktion omfatter udgifter og indtægter vedrørende kontanthjælp efter

Læs mere

Nye regler for folkepensionister

Nye regler for folkepensionister Nye regler for folkepensionister Den 1. juli 2008 trådte der to nye regler i kraft, der gør det mere attraktivt for folkepensionister at arbejde. Ændringerne er blevet vedtaget som en del af den såkaldte

Læs mere

DU ØNSKER AT MELDE DIG LEDIG

DU ØNSKER AT MELDE DIG LEDIG DU ØNSKER AT MELDE DIG LEDIG Læs først nedenstående vigtige information om reglerne samt om hvad du videre skal gøre. Udfyld dernæst skemaet og returner det til receptionen. For at modtage uddannelseshjælp

Læs mere

JOBMULIGHEDER FOR FØRTIDSPENSIONISTER. Information fra Beskæftigelsesforvaltningen i Aarhus Kommune

JOBMULIGHEDER FOR FØRTIDSPENSIONISTER. Information fra Beskæftigelsesforvaltningen i Aarhus Kommune JOBMULIGHEDER FOR FØRTIDSPENSIONISTER Information fra Beskæftigelsesforvaltningen i Aarhus Kommune Job med løntilskud Hvem kan få job med løntilskud Du har mulighed for at få et job med løntilskud, hvis

Læs mere

Implementering af kontanthjælpsloftet og 225 timers reglen

Implementering af kontanthjælpsloftet og 225 timers reglen Til: Direktøren for beskæftigelsesområdet Chefen ydelsesområdet Jobcenterchefen Socialchefen Implementering af kontanthjælpsloftet og 225 timers reglen Loven om kontanthjælpsloftet og 225 timers reglen

Læs mere

I lovbemærkningerne er anført, at det er forudsat, at følgende grupper ikke vil være omfattet af 225-timers reglen:

I lovbemærkningerne er anført, at det er forudsat, at følgende grupper ikke vil være omfattet af 225-timers reglen: Indhold Denne guide skal hjælpe kommunerne med at afklare, hvilke målgrupper der er omfattet af undtagelsesbestemmelsen til 225-timersreglen. På Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings hjemmeside

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om aktiv socialpolitik

Bekendtgørelse af lov om aktiv socialpolitik 1 of 29 27/09/2010 10:26 Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Formål og den enkeltes ansvar Kapitel 2 Statsborgerskab og bopæl Kapitel 3 Vejledning og opfølgning Kapitel 4 Kontanthjælp og starthjælp

Læs mere