- Den komplette vejledning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "- Den komplette vejledning"

Transkript

1 - Den komplette vejledning Af Berit Kildegaard & Majbritt Sønderskov Nykøbing Apotek

2 Indhold Baggrund for projektet... 3 Problemformulering... 4 Problemstillinger... 4 Projektets forløb... 4 Resultater... 5 Problemstilling 1. Hvad ved kunderne om mundtørhed?... 5 Problemstilling 2. Hvilken rådgivning om mundtørhed er relevant for kunderne?... 6 Problemstilling 3. Hvordan ønsker kunderne rådgivning om mundtørhed formidlet?... 6 Problemstilling 4. Hvad er konsekvenserne ved langvarig mundtørhed, og hvordan kan apoteket bedst støtte op om forebyggelse af disse?... 7 Konklusion... 8 Bilag 1, Sammentælling af spørgeskema Bilag 2, Interview med Dorthe Moa Bilag 3, Avisartikel Bilag 4, Roll-up banner Bilag 5, Billede af Roll-up banner Bilag 6, Spørgeskema Bilag 7, brev til kunder Bilag 8, Nykøbing Apoteks flyer Bilag 9, Apotekets infoseddel om mundtørhed

3 Baggrund for projektet Mundtørhed er et stort problem for mange danskere. Ifølge Dansk Tandlægeforening lider 20 % af befolkningen af mundtørhed og selvom mange tror, det er aldersbetinget, er det i stedet visse sygdomme samt brug af medicin, der er den hyppigste årsag. En stor del af de lægemidler, vi udleverer hver dag, kan give mundtørhed som bivirkning. De største syndere er lægemidler til behandling af angst og depression samt mange smertestillende midler, men ofte kan det også være kombinationen af flere lægemidler, der kan være årsagen. Konsekvenserne af langvarig mundtørhed kan f.eks. være øget tendens til huller i tænderne, kronisk dårlig ånde, parodontose og gentagne infektioner i mundhulen. På Nykøbing Apotek oplever vi dagligt kunder, der lider af mundtørhed, men vi oplever i endnu højere grad folk, der går med mundtørhed uden at kende årsagen og egentlig også uden at have registreret det som et problem. Selvom vi på Nykøbing Apotek har haft øget fokus på mundtørhed over en længere periode, er det stadig vores opfattelse, at der er mange kunder, som ikke har modtaget vores information. Det er vigtigt, at alle kunder får mulighed for at modtage samme information. Når apoteket tidligere har haft kampagner omkring mundtørhed, har de handlet om at give denne vigtige information. Apoteket har via Danmarks Apotekerforening kørt kampagnen Mundtørhed. I denne kampagne var der fx lavet en brochure, vi kunne give til vores kunder. Brochuren beskriver facts og giver gode råd, men er det faktisk også det, kunderne ønsker at vide? Da vi ikke har mødt andre undersøgelser, der går på kundernes ønske vedr. information, kunne vi tænke os at undersøge, hvad kunderne ved om mundtørhed, hvilken information kunderne rent faktisk har brug for, og hvordan de ønsker informationen formidlet. Med denne viden kan vi målrette apotekets information og aktiviteter, så der både er taget hensyn til kundens behov og apotekets lovpligtige information. Ved at levere en målrettet information, der dækker kundernes egentlige behov, får apoteket skabt de bedste vilkår for en god kundeoplevelse. Dette medfører tilfredse og loyale kunder samt glade medarbejdere. 3

4 Problemformulering Hvordan giver apoteket den bedste rådgivning til kunder, hvor mundtørhed optræder som en bivirkning af deres medicin? Problemstillinger 1. Hvad ved kunderne om mundtørhed? 2. Hvilken rådgivning om mundtørhed er relevant for kunderne? 3. Hvordan ønsker kunderne rådgivning om mundtørhed formidlet? 4. Hvad er konsekvenserne ved langvarig mundtørhed, og hvordan kan apoteket bedst støtte op om forebyggelse af disse? Projektets forløb Vi startede vores projekt i november 2016, hvor vi interviewede Dorte Moa (en lokal tandplejer). Vi interviewede hende for at få så mange facts og råd om mundtørhed som muligt. Derefter skrev vi en avisartikel til en lokal avis. I denne artikel beskrev vi, hvordan mundtørhed ofte kan være en medicinsk bivirkning, samt hvad symptomerne og konsekvenserne kan være. Vores mål med denne artikel var at få læsere med mundtørhed til at komme ind på Nykøbing Apotek, så vi kunne vejlede dem i dette problem. Derfor havde vi i december ekstra fokus på mundtørhed. Vi havde fået lavet et roll-up banner med symptomer på mundtørhed, som skulle gøre kunder i publikumsrummet interesserede i mere information. Derudover havde vi hver fredag en fredagsbar, hvor kunderne kunne smage produkter til afhjælpning af symptomer samt få en snak om generne. Den ene fredag havde vi besøg af konsulenten fra CMS, som stod i fredagsbaren med ProlacSan. Hun havde kontakt med mange kunder, som tog godt imod hende. I november startede vi med at uddele vores pilotspørgeskemaer i skranken, så vi kunne spore os ind på, om kunderne forstod vores spørgsmål. Det viste sig at der var et enkelt spørgsmål, som skulle omformuleres, og derudover tilføjede vi et spørgsmål mere i det endelige spørgeskema. Hele december gik med at dele de endelige spørgeskemaer ud. Samtidig havde vi lavet et særligt spørgeskema, som tandplejeren Dorthe Moa skulle dele ud for os. Dette blev imidlertid forhindret, da klinikken var ramt af sygdom og de derfor ikke havde mulighed for at få delt nok ud. Vi har derfor valgt at undlade dette spørgeskema i projektets videre forløb. Da vi nåede januar var det tid til at databehandle på spørgeskemaerne. Nu var vi klar til at skrive projektrapporten og konklusionen på vores undersøgelse. (se avisartikel i bilag 3 samt billede af Roll-up banner i bilag 4 og 5) 4

5 Resultater Mundtørhed Den komplette Rådgivning Problemstilling 1. Hvad ved kunderne om mundtørhed? Det er altid vigtig at kende til de bivirkninger man kan opleve af sin medicin og derfor relevant at finde ud af, om kunderne, der får medicin med mundtørhed som bivirkning, faktisk er klar over at dette er tilfældet. 20 ud af de 27 personer der har deltaget i vores undersøgelse oplever mundtørhed. (se bilag 1, spørgsmål 2) Ud fra svarene i spørgeskemaets spørgsmål 1 kan vi se, at ud af 27 adspurgte svarer de 15 nej til at de kender til denne bivirkning. Dvs. at 56 % faktisk ikke er klar over, at deres medicin har mundtørhed som bivirkning og ud af dem, der har svaret nej, er der faktisk 73 % der oplever mundtørhed. (se figur 1) 12 af de adspurgte var godt klar over denne bivirkning. Men hvis vi ser på resultatet af spørgsmål 6, svarer 11 af dem, at de allerede har modtaget information tidligere vedr. mundtørhed, dette både fra apoteket (8) og fra tandlæge eller læge (3). Oplever ikke 27% Oplever 73% Figur 1 I spørgsmål 5 og 5A bliver kunderne spurgt om de kender til nogle konsekvenser ved langvarig mundtørhed. Her svarer 22 personer nej til at kende til nogle konsekvenser, mens de øvrige svarer at de kender til f.eks. huller i tænderne og parodontose. (se figur 2) Nej 81% Ja 19% Figur 2 Til spørgsmål 3, hvor der spørges om kunderne ved, at der findes produkter til forebyggelse og afhjælpning af symptomer svarer 12 nej og 15 svarer ja. (se bilag 1 spørgsmål 3) Af de 15 der svarer ja, bruger 6 allerede produkter til at afhjælpe deres gener. (se figur 3) Bruger ikke 60% Bruger 40% Figur 3 Af de 12 som ikke kender til, at man kan lindre og forebygge gener ved mundtørhed, er der faktisk 8 der oplever mundtørhed. (se figur 4) mundtø r-hed 33% mundtørhed 67% Figur 4 5

6 Problemstilling 2. Hvilken rådgivning om mundtørhed er relevant for kunderne? Ud fra svarene i spørgsmål 7 kan vi se, at det som flest kunder ønsker information om er afhjælpning af symptomer. Dette svarer 19 ud af 27 adspurgte. Derudover ønskes information om konsekvenser (14), årsager (10) og produkter (17). (se figur 5) 20 Figur Konsekvenser. Årsager. Produkter. Symptomer Afhjælpning af symptomer. Problemstilling 3. Hvordan ønsker kunderne rådgivning om mundtørhed formidlet? I spørgsmål 8 bliver kunderne spurgt om, hvordan de ønsker information fra apoteket formidlet. Her svarer 20 mundtligt information, 14 svarer skriftlig information og 11 svarer henvisning til relevante hjemmesider. (se bilag 1, spørgsmål 8) 2 har ingen information fra apoteket ønsket, men disse 2 personer oplever ikke mundtørhed som problem. Til spørgsmål 9 om hvorvidt de ønsker at få udleveret et kortfattet informationsmateriale som supplement til apotekets øvrige information, svarer 25 personer Ja. Nej 7% Ja 93% Derved kan vi se, at hele 93 % af deltagerne i undersøgelsen gerne vil modtage et kortfattet informationsmateriale vedr. mundtørhed, som er udarbejdet af apoteket. 6

7 Problemstilling 4. Hvad er konsekvenserne ved langvarig mundtørhed, og hvordan kan apoteket bedst støtte op om forebyggelse af disse? I vores interview med Tandplejer Dorthe Moa, giver hun udtryk for, at de værste konsekvenser ved langvarig mundtørhed er huller i tænderne, dårlig ånde og irriteret slimhinde med bl.a. blister. Hun oplever det som et stort problem, også fordi der er mange, der går med mundtørhed uden at vide det og bare har vænnet sig til det. Hun mener, at medicinforbrug er en meget typisk årsag til mundtørhed, og at der er mange, der ikke har fået information vedr. mundtørhed. Der er efter hendes mening alt for lidt fokus på mundtørhed. Dorthe Moa mener, at forebyggelse altid er det bedste og jo mere man kan forebygge jo bedre. Derfor mener hun, at vejledning omkring mundhygiejne er et område, hvor apoteket kan gøre en stor forskel. Vejledning om korrekt brug af tandtråd og mellemrumsbørster, samt korrekt valg af tandpasta uden skum- og farvestoffer, er efter hendes mening meget vigtige emner. Derudover mener hun også, at vejledning om produkter til lindring af mundtørhed er vigtigt og fremhæver bl.a. Prolacsan, som efter hendes mening er særdeles effektivt. 7

8 Konklusion Mundtørhed Den komplette Rådgivning Konklusionen på vores undersøgelse er, at kunderne på Nykøbing Apotek i stor stil oplever mundtørhed, og de fleste af dem faktisk ikke kender konsekvenserne. Informationen, som de ønsker, handler derfor også mest om afhjælpning af symptomer, konsekvenser, og hvilke produkter mod mundtørhed der findes. Derudover ønsker mange også information om årsager til mundtørhed. Kunderne er meget glade for den mundtlige information, vi giver dem på apoteket, men ønsker også informationen skriftlig samt henvisning til relevante hjemmesider. For at imødekomme kundernes ønsker om skriftlig materiale vælger vi at lave et informationskit, som kunderne kan få med hjem. Dette informationskit skal støtte op om den information, vi har givet mundtlig og indeholde: En kortskrevet indledning om mundtørhed, årsager, symptomer, konsekvenser. Brochure fra Danmarks Apotekerforening Mundtørhed. Apotekets infoseddel om mundtørhed. Brochure fra CMS / ProlacSan. Henvisning til relevante hjemmesider. Brochure om produkter til afhjælpning af symptomer. Vores egne flyer, som fortæller hvilken medicin de har fået, og at denne medicin kan give mundtørhed som bivirkning. Vores tanke er, at andre apoteker også kan få gavn af dette informationskit. Det enkelte apotek kan vælge at bruge informationskittet som det er, eller selv tilpasse det til deres apotek og kunder. Projektets resultater vil blive gennemgået for Nykøbing Apoteks personale på et morgenmøde. Også her vil informationskittet blive præsenteret, så vores kollegaer er godt rustet til at give den bedste information til vores kunder. Vi har lært, at selvom vi syntes vi hele tiden informerer, så har informationen ikke været tilstrækkelig. Kunderne er ikke oplyste nok om mundtørhed og slet ikke, at det kan skyldes brug af medicin. Vi har også lært, at den mundtlige information ikke er tilstrækkelig for kunderne, de ønsker også skriftlig information og viden om, hvilke hjemmesider de kan læse mere om emnet på. Projektet kan videreudvikles til vores kunder i forsendelsen. Dvs. private, plejehjem og andre institutioner, som i stor stil kan have gavn af skriftlig information, da vi sjældent taler med disse kunder. 8

9 Bilag 1, Sammentælling af spørgeskema. Spørgsmål 1. - Vidste du at den medicin du får har mundtørhed som bivirkning Ja: 12 Nej: 15 Nej 56% Ja 44% Spørgsmål 2. - Oplever du mundtørhed Ja: 20 Nej: 7 Nej 26% Ja 74% Spørgsmål 2a. - Hvis ja, hvilke symptomer oplever du? (flere X) 20 Svien i munden: 6 At drikke meget vand særligt om natten: Mange huller i tænderne: 4 Følelse af at tungen klæber fast i ganen: 11 0 Svien i munden Meget Vand - særligt nat Huller i tænder Klæbende tunge Spørgsmål 3. - Ved du at der findes produkter til at forebygge og afhjælpe symptomer på mundtørhed Ja: 15 Nej: 12 Nej 44% Ja 56% 9

10 Spørgsmål 4. - Bruger du nogle produkter til at afhjælpe eller forebygge symptomer Ja: 6 Nej: 21 Ja 22% Nej 78% Spørgsmål 4a. - Hvis ja, har du positiv effekt af produkterne Ja: 6 Nej: 0 Nej 0% Ja 100% Spørgsmål 5. - Der kan være mange konsekvenser ved langvarig mundtørhed! Kender du nogle konsekvenser? Ja: 5 Nej:22 Ja 19% Nej 81% Spørgsmål 5A. - Hvis ja, Hvilke: Parodontose Huller i tænderne 5 2 Blødning fra tandkød: 1 1 Kronisk dårlig ånde: 1 0 Parodontose Huller i tænderne Blødning fra tandkød Kronisk dårlig ånder 10

11 Spørgsmål 6. - Har du tidligere modtaget information om mundtørhed Ja:13 Nej:14 Nej 52% Ja 48% Spørgsmål 6a. - Hvis ja, hvor/af hvem fik du informationen (flere X) Tandlæge:3 Læge: 2 Apotek: Tandlæge Læge Apotek Spørgsmål 7. - Hvilken information ønsker du fra apoteket (flere X) Information om konsekvenser: 14 Information om årsager: 10 Information om produkter: Information om symptomer: 8 Information om afhjælpning af symptomer: 19 0 Konskv. Årsager. Produkter. Sympt. Afhj. Sympt. 11

12 Spørgsmål 8. Hvordan ønsker du information om mundtørhed fra apoteket (flere X) Mundtlig: 20 Skriftlig: 14 Henvisning til relevante hjemmesider: Mundtlig Skriftlig Henv. Hj. Sider Spørgsmål 9. - Hvis apoteket lavede et kortfattet informationsmateriale omkring mundtørhed, ville du så være interesseret i at få det udleveret som supplement til øvrig rådgivning Ja: 25 Nej: 2 Nej 7% Ja 93% 12

13 Bilag 2, Interview med Dorthe Moa Oplever du at mundtørhed er et stort problem blandt dine patienter? Ja, absolut. Og det værste er, at de færreste faktisk ikke er oplyst om mundtørhed. Det er ikke noget man snakker om. Jeg oplever rigtig mange, som kommer med mundtørhed, men som har affundet sig med det. Så det vil sige, at kroppen ændre sig langsomt og gradvist. Der kan være mange årsager til, at man får det, men de vender sig til det, så de lægger ikke selv mærke til det, før de sidder i stolen og vi bliver opmærksomme på det. Så kan de selv komme i tanke om, at ja det er faktisk et problem og det har været der i lang tid. Vil patienterne gerne vedkende sig det, når du siger det til dem? Ja, det vil de gerne. Hvad er den typiske årsag til mundtørhed hos dine patienter? Mange tror det er pga. overgangsalderen, men tit er det pga. den medicin de får, eller en følgesygdom fx diabetes. Eller også er det medicinsammensætningen. Der er mange, der siger de har læst indlæggelsessedlen og der står ikke, at mundtørhed er en bivirkning. Men når vi så sætter os ned og kigger på, hvilken medicin de får, så giver det sammensat bivirkningen mundtørhed. Men det er de færreste der er klar over det. Hvilke symptomer støder du oftest på, når du har patienter med mundtørhed? I de værste tilfælde er de meget cariesaktive og det er en ledetråd for mig for, at der mangler spyt, som skal fjerne bakterier og være med til at holde mundhulen ren. Det kan også være der er meget plak og irritation i slimhinden. Det er de 3 hovedsymptomer jeg ser. Der er også nogen som snyder, fordi de har så god mundhygiejne, så der umiddelbart ikke er noget at se. Men når jeg så går i gang med behandlingen, så kan jeg se hvordan de tørre ud hele tiden. Så holder jeg øje med hvilken spytsekretion der kommer og der kan jeg se, at den er meget lav og så får jeg en indikation til at spørge ind til, om patienten oplever mundtørhed i hverdagen. Kan blister være et tegn på mundtørhed? Ja, bl.a. Pga. mundtørhed, for så er du mere udsat. Men det behøver ikke være derfor. Har du patienter der selv henvender sig fordi de har mundtørhed? Ja, men der er længe imellem dem. Det er mere sådan, at jeg ser nogen ting og så spørger ind til det. Eller fordi de kommer fra apoteket med information om mundtørhed og gerne vil have en snak om det. 13

14 Hvad er konsekvenserne ved langvarig mundtørhed? Huller i tænderne og en irriteret slimhinde, som så kan give alle de andre ting jeg tidligere har nævnt. Der skal ingenting til når de børster deres tænder, de børster så hårdt så de ødelægger tandkødet. Når der først er gået hul på tandkødet, så har man en forestilling om, at man skal gøre det ekstra rent derinde. Så går der panik i folk og de begynder med tandstikker og mellemrumsbørster, der hvor skaden er sket og så lige pludselig har vi en kæmpe byld. Så kommer de herop og tror at tanden ryger ud, men årsagen er, at der er kommet betændelse i tandkødet, fordi de har alle de negative bakterier og så udvikler det sig bare. Hvor langt tid går der fra der opstår mundtørhed til tænderne begynder at tage skade? Det kommer an på mundhygiejnen, fordi hvis du har en god mundhygiejne, kan du holde det nede på den måde. Jeg har lige været inde i en stime, hvor jeg kan se, hvor meget der kan ske på 1 år. Det er så man tænker, det er vildt det her, det har patienten aldrig haft før. Så 1/2-1 år, alt efter hvor meget spytsekretionen er nedsat og hvilken mundhygiejne man har. Det kommer også an på følgesygdomme. Men det er ret hurtigt. Hvilken behandling anbefaler du til mundtørhed? Ved mundtørhed er jeg meget glad for Prolacsan. Og grunden til det er, at jeg ser den virkning den har. Jeg har prøvet med alle de andre ting, der er på markedet, men med Prolacsan ser jeg bare så god en virkning i forhold til det andet. Folk kan lide det og de kan forholde sig til det. Den ændrer jo alle de negative bakterier til positive bakterier og derved sættes gang i spytsekretionen. Så jeg har en god virkning med Prolacsan. Man skal jo huske, at der ikke er nogen bivirkninger. Jeg har ikke haft en eneste endnu, hvor det ikke virker. Hvilken information anser du som værende den vigtigste for dine patienter med mundtørhed? Mundhygiejne er rigtig rigtig vigtig. Når du har nedsat spytsekretion, skal der noget ekstra til for, at hjælpe din dagligdag med at gøre rent inde i munden. Bl.a. sugetabletter som Prolacsan, men også tandbørstning og mellemrumsbørster for der er tandstikker ikke det helt rigtige. Oplysningen om at holde munden samt tungen ren er rigtig vigtig. Valg af tandpasta er også vigtig, så man ikke børster med skumstoffer samt farvestoffer. Til hvilke kunder mener du at information om mundtørhed er relevant. Når der er folk, som har en sygdom, I ved kan være med til at give mundtørhed, diabetes, sjøgrens eller hvad det nu kan være. Patienter der får en sammensætning af en masse medicin, så er det der I skal være opmærksomme og spørge ind til det. Det ville også være godt, hvis I gav information til dem, der kommer pga. dårlig ånde. Dårlig ånde kan skyldes mundtørhed. Cancerpatienter der er i behandling har meget stor gavn af information om produkter, der kan afhjælpe gener og de skader behandlingen kan give i munden. 14

15 Hvornår mener du at apoteket skal informere om mundtørhed? Jeg mener at forebyggelse altid er det bedste. Så hvis man kan give dem informationen om forebyggelse, allerede når man ser de er i risikogruppen, vil det være det bedste. Jo mere man kan forebygge jo bedre. Hvilken information mener du at apoteket som minimum skal bidrage med? Jeg har patienter, som fortæller, at de i deres poser fra apoteket har fået en seddel om mundtørhed, men de ikke har fået kigget på den. Og den seddel er i hvert fald en god ide, for folk er ikke så opsøgende i sig selv. Så sedlerne bør, så vidt det er muligt, følges op af mundtlig information. Jeg tror der generelt mangler oplysning om mundtørhed. Når de får oplysningerne, begynder de at fokusere på problemet og agere ud fra det. Så der er absolut alt for lidt fokus på mundtørhed. Man skal huske at forklare dem, at spytsekretionen i forvejen er nedsat om natten og har man mundtørhed, bliver den bare fordoblet om natten. Informationen er vigtig, for hvis man ikke ved bedre, så gør man nogen underlige ting. Fx sætter de en lakrids op i ganen til natten. De indordner sig for sådan er det bare. De kender ikke konsekvenserne af mundtørhed. Har du nogen gode råd til hvordan vi fanger de patienter der ikke selv mener de har mundtørhed? Det kan jeg godt se, kan være svært for jer. Jeg kan jo se det, når de åbner munden. Så jeg tænker, I skal blive ved, at gøre dem opmærksomme på, at de gener de eventuelt har, kan skyldes mundtørhed og at de vænner sig til det og derfor ikke tænker over det. Brug ord som Vi har erfaring med eller Vi ved, det er gode startsætninger. Så kan det være, de tager det til sig. Jeg tror også at en oplysningspjece af en eller anden slags, der var nede hos jer, ville være en god ide. 15

16 Bilag 3, Avisartikel Mundtørhed - En medicinsk bivirkning. Nykøbing Apotek sætter i december, ekstra fokus på mundtørhed. Vi vil i denne periode bl.a. lave en undersøgelse, om hvilken rådgivning kunder med mundtørhed ønsker. Der vil i denne periode også være mulighed for at besøge vores fredagsbar, til en snak om mundtørhed samt en smagsprøve på forskellige produkter. Dette gør vi, fordi mundtørhed er et område, hvor et stort antal kunder bliver påvirket og hvor vi med den rette vejledning kan gøre en stor forskel. Mundtørhed er et stort problem for mange danskere. Ifølge dansk tandlægeforening lider 20 % af befolkningen af mundtørhed og selvom mange tror det er aldersbetinget, er det i stedet visse sygdomme samt brug af medicin der er den hyppigste årsag. En stor del af de lægemidler vi udleverer hver dag, kan give mundtørhed som bivirkning. De største syndere er lægemidler til behandling af angst og depression, samt mange smertestillende midler, men ofte kan det også være kombinationen af flere lægemidler der kan være årsagen. På Nykøbing Apotek oplever vi dagligt kunder der lider af mundtørhed, men vi oplever i endnu højere grad, folk der går med mundtørhed, uden at kende årsagen og egentlig også uden at have registreret det som et problem. Konsekvenserne af langvarig mundtørhed kan f.eks. være øget tendens til huller i tænderne, kronisk dårlig ånde, parodontose og gentagne infektioner i mundhulen. De typiske symptomer på mundtørhed kan være tør, klæbende og sviende fornemmelse i munden, problemer med at tale og en fornemmelse af at tungen klister til ganen. Man vil ofte have behov for at drikke meget vand, i særdeleshed om natten, eller som mange vælger, at fugte munden med bolsjer eller lignende. Hvis man får medicin eller oplever mundtørhed er det vigtig med en god mundhygiejne. På apoteket kan du få råd og vejledning om hvilke produkter der kan støtte op mundens naturlige barriere samt lindre eventuelle gener i munden. Husk altid regelmæssig kontrol hos tandlæge, daglig brug af mellemrumsbørster eller tandtråd samt grundig tandbørstning med den rigtige tandpasta. På Nykøbing apotek står vi altid klar til at hjælpe og vejlede dig. Af Farmakonom Majbritt Sønderskov og Farmakonom Berit Kildegaard. 16

17 Bilag 4, Roll-up banner Mundtørhed En Medicinsk bivirkning Hver 5. dansker lider af mundtørhed. Mange ved det bare ikke. Kan du genkende følgende: At have brug for at drikke vand hele tiden - også om natten Gentagne infektioner i munden At have kronisk dårlig ånde Ofte at have huller i tænderne Så lider du måske af mundtørhed! Spørg på apoteket! 17

18 Bilag 5, Billede af Roll-up banner 18

19 Bilag 6, Spørgeskema Spørgeskema Formålet med dette spørgeskema, er at vi som apotek herefter kan målrette vores rådgivning til kundernes behov. Spørgsmål 1, Vidste du at den medicin du får har mundtørhed som bivirkning? Ja Nej Spørgsmål 2, Oplever du mundtørhed? Ja Nej Spørgsmål 2a, Hvis ja, hvilke symptomer oplever du? (sæt gerne flere X) Svien i munden Mange huller i tænderne At drikke meget vand - særlig om natten Følelse af at tunge klæber fast i ganen Andet Spørgsmål 3, Ved du at der findes produkter til at forebygge og afhjælpe symptomer på mundtørhed? Ja Nej 19

20 Spørgsmål 4. Bruger du nogle produkter til at afhjælpe eller forebygge symptomerne Ja Nej Spørgsmål 4a. Hvis ja, har du positiv effekt af produkterne? Ja Nej Der kan være mange konsekvenser ved langvarig mundtørhed! Spørgsmål 5. Kender du nogle konsekvenser? Ja Nej Spørgsmål 5a. Hvis ja, hvilke? 20

21 Spørgsmål 6. Har du tidligere modtaget information om mundtørhed? Ja Nej Spørgsmål 6a. Hvis ja, hvor/af hvem fik du informationen? (sæt gerne flere X) Tandlæge Læge Apotek Andet Spørgsmål 7. Hvilken information ønsker du fra apoteket? Information om konsekvenser Information om årsager Information om symptomer Informationer om produkter Information om afhjælpning af symptomer 21

22 Spørgsmål 8. Hvordan ønsker du information om mundtørhed fra apoteket? Mundtlig Skriftlig Henvisning til relevante hjemmesider Spørgsmål 9. Hvis apoteket lavede et kortfattet informationsmateriale omkring mundtørhed, ville du så være interesseret i at få det udleveret som supplement til øvrig rådgivning? Ja Nej Mange tak for din hjælp. 22

23 Bilag 7, brev til kunder Kære kunde I denne kuvert har vi samlet de informationer, samt henvisninger til relevante hjemmesider, der er mest relevant for dig med mundtørhed. Baggrunden for dette, er et projekt vi har udført på Nykøbing Apotek i vinteren 2016/17. Vi ville gerne undersøge, hvilken information vedr. mundtørhed, der var vigtig for vores kunder at få og hvordan vores kunder ønskede informationen formidlet. Vores undersøgelse viste, at de fleste kunder ønsker en kombination af mundtlig og skriftlig information. Vi håber, at du vil få gavn af informationen, du finder i denne kuvert. Hvis du har spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte apoteket. Vedlagt i kuverten Apotekets brochure om mundtørhed. Danmarks Apotekerforening. Apotekets infoseddel om mundtørhed. (bilag 9) Vidste du det om mundhulens bakterier. CMS Dental. Lider du af mundtørhed. CMS Dental. Tager du astmamedicin. CMS Dental. Har du diabetes. CMS Dental. Lider du af kronisk dårlig ånde. CMS Dental Ekulff Fuktisar flyer. Nykøbing Apoteks flyer. (bilag 8) Relevante hjemmesider: Hilsen Nykøbing Apotek Algade Nykøbing Sj

24 Bilag 8. Nykøbing Apoteks flyer Du har i dag fået medicin Denne medicin kan give mundtørhed som bivirkning. Spyttet i munden er bl.a. med til at beskytte dine tænder mod caries. Der findes forskellige produkter, som kan hjælpe med at sætte gang i spytsekretionen. Fx sugetabletter, mundspray eller mundgel. Nykøbing apotek anbefaler at du prøver sådan et produkt, hvis du oplever mundtørhed. Kontakt gerne Nykøbing Apotek, hvis du ønsker et produkt, eller hvis du har spørgsmål. Med venlig hilsen Nykøbing Apotek ( ) 24

25 Bilag 9, Apotekets infoseddel om mundtørhed Mundtørhed en medicinsk bivirkning. Mundtørhed er et stort problem for mange danskere. Ifølge dansk tandlægeforening lider 20 % af befolkningen af mundtørhed og selvom mange tror det er aldersbetinget, er det i stedet visse sygdomme samt brug af medicin der er den hyppigste årsag. En stor del af de lægemidler vi udleverer hver dag, kan give mundtørhed som bivirkning. De største syndere er lægemidler til behandling af angst og depression, samt mange smertestillende midler, men ofte kan det også være kombinationen af flere lægemidler der kan være årsagen. På Nykøbing Apotek oplever vi dagligt kunder der lider af mundtørhed, men vi oplever i endnu højere grad, folk der går med mundtørhed, uden at kende årsagen og egentlig også uden at have registreret det som et problem. Konsekvenserne af langvarig mundtørhed kan f.eks. være øget tendens til huller i tænderne, kronisk dårlig ånde, parodontose og gentagne infektioner i mundhulen. De typiske symptomer på mundtørhed kan være tør, klæbende og sviende fornemmelse i munden, problemer med at tale og en fornemmelse af at tungen klister til ganen. Man vil ofte have behov for at drikke meget vand, i særdeleshed om natten, eller som mange vælger, at fugte munden med bolsjer eller lignende. Hvis man får medicin eller oplever mundtørhed er det vigtig med en god mundhygiejne. På apoteket kan du få råd og vejledning om hvilke produkter der kan støtte op mundens naturlige barriere samt lindre eventuelle gener i munden. Husk altid regelmæssig kontrol hos tandlæge, daglig brug af mellemrumsbørster eller tandtråd samt grundig tandbørstning med den rigtige tandpasta. På Nykøbing apotek står vi altid klar til at hjælpe og vejlede dig. Relevante produkter for dig med mundtørhed: Prolacsan sugetabletter Sugetabletter med probiotika, som styrker mundens naturlige forsvar, ved at ændre bakterie sammensætningen i mundhulen. Ekulff fuktisar sukkerfrie sugetabletter som stimulerer spytproduktionen. Zendium Saliva gel Fugtgel, med enzymer og proteiner, der fugter tænder og slimhinde ved at danne en beskyttende hinde og supplere mundens egen spytproduktion. Gum Hydral mundskyld, mundspray, gel og tandpasta Serie der en specielt udviklet til at give en hurtig og langvarig lindring af mundtørhed. Stisal sugetabletter sukkerfri sugetablet med flour, der virker stimulerede på spytproduktionen. Zendium og Sensodyne tandpasta til daglig tandbørstning. Indeholder ikke skumstoffer, der ofte kan virke generende og udtørrende på mundens slimhinde. Diverse tandstikkere og tandtråd til vedligeholdelse af den gode mundhygiejne. 25

Pas på dine tænder. ved kemoterapi

Pas på dine tænder. ved kemoterapi Pas på dine tænder ved kemoterapi Pas på dine tænder ved kemoterapi Bevar din tandsundhed Forebyggelse og tandeftersyn Pleje af tandkød Huller i tænderne Slimhinder i mund og svælg Protese Tør i munden

Læs mere

Dine tænder når du bruger psykofarmaka

Dine tænder når du bruger psykofarmaka Dine tænder når du bruger psykofarmaka Når det føles anderledes Jeg blev først rigtig opmærksom på forandringerne i min mund, da nogle af mine tænder knækkede, og det gjorde ondt. I månederne forinden

Læs mere

MUNDTØRHED MUNDTØRHED. Når man har mundtørhed, har man fornemmelsen af ikke at have tilstrækkeligt

MUNDTØRHED MUNDTØRHED. Når man har mundtørhed, har man fornemmelsen af ikke at have tilstrækkeligt Mundtørhed MUNDTØRHED Alle mennesker oplever at have mundtørhed af og til. Det kan skyldes flere forskellige ting, fx nervøsitet, stress eller angst. Hvis du oplever mundtørhed af disse årsager, forsvinder

Læs mere

Regionshospitalet Viborg Skive. Medicinsk Afdeling Lungemedicin

Regionshospitalet Viborg Skive. Medicinsk Afdeling Lungemedicin Regionshospitalet Viborg Skive Medicinsk Afdeling Lungemedicin Mundtørhed Mundtørhed er en fornemmelse af ikke at have tilstrækkelig spyt i munden. Det har betydning for vores oplevelse af velvære samt

Læs mere

Mundpleje under og efter strålebehandling

Mundpleje under og efter strålebehandling Mundpleje under og efter strålebehandling Ved strålebehandling af hoved- og hals-området opstår der ofte bivirkninger i munden, derfor skal der inden strålebehandlingens start foretages en undersøgelse

Læs mere

Parodontitis de løse tænders sygdom

Parodontitis de løse tænders sygdom Parodontitis de løse tænders sygdom Hvad er parodontitis? Parodontitis er infektion i den knogle, som tænderne sidder fast i. Parodontitis opstår ved ubehandlet betændelse i tandkødet i en længere periode.

Læs mere

Hvorfor og hvordan. - en kvikguide til plejepersonale. Omsorgstandplejen

Hvorfor og hvordan. - en kvikguide til plejepersonale. Omsorgstandplejen Mundpleje Hvorfor og hvordan - en kvikguide til plejepersonale Omsorgstandplejen Hvorfor mundpleje? Mundhulen er et følsomt og intimt område. Derfor kan det være vanskeligt for plejepersonale at få lov

Læs mere

Hold rent mellem tænderne

Hold rent mellem tænderne N r. 2 1 Hold rent mellem tænderne Der er brug for hjælpemidler, når man skal holde rent mellem tænderne Hold rent mellem tænderne Når bakterier fra blandt andet madrester får lov til at samle sig i munden,

Læs mere

N r. 2 0. Caries. huller i tænderne. Hvorfor får man huller i tænderne? Hvordan kan de undgås? Læs mere i denne folder

N r. 2 0. Caries. huller i tænderne. Hvorfor får man huller i tænderne? Hvordan kan de undgås? Læs mere i denne folder N r. 2 0 Caries huller i tænderne Hvorfor får man huller i tænderne? Hvordan kan de undgås? Læs mere i denne folder Caries huller i tænderne Caries også kendt som huller i tænderne er en af de mest almindelige

Læs mere

Mundpleje. - en kvikguide til plejepersonale. Omsorgstandplejen

Mundpleje. - en kvikguide til plejepersonale. Omsorgstandplejen Mundpleje - en kvikguide til plejepersonale Omsorgstandplejen Mundpleje er vigtig Mundhulen er et følsomt og intimt område. Derfor kan det være vanskeligt for plejepersonale at få lov til at hjælpe med

Læs mere

PROCEDURE (Mundpleje)

PROCEDURE (Mundpleje) Hospice Sønderjylland Oprettet d. 20/2 2012 af: Kig 2 Sidst revideret d. 23.04.2014 af:hle Mundpleje. Godkendt d. 23.04.2014 af: HLE/ IAB Skal revideres d. 23.04.2016 af KIG 2 Formål: Sikre at sygeplejersker

Læs mere

NR. 20. Caries. forebyggelse og behandling. Hvorfor får man caries? Hvordan behandler man caries? Og hvordan kan man undgå caries?

NR. 20. Caries. forebyggelse og behandling. Hvorfor får man caries? Hvordan behandler man caries? Og hvordan kan man undgå caries? NR. 20 Caries forebyggelse og behandling Hvorfor får man caries? Hvordan behandler man caries? Og hvordan kan man undgå caries? Caries forebyggelse og behandling Caries også kendt som huller i tænderne

Læs mere

Håndkøbsmedicin. Håndkøbsmedicin er lige så rigtig medicin som receptpligtig

Håndkøbsmedicin. Håndkøbsmedicin er lige så rigtig medicin som receptpligtig Håndkøbsmedicin Håndkøbsmedicin er lige så rigtig medicin som receptpligtig medicin. Du skal derfor også bruge håndkøbsmedicin med omtanke. Det kan du læse mere om her i brochuren. Håndkøbsmedicin er

Læs mere

Nr. 25. Tandkødsbetændelse. og paradentose. sygdomme i tandkødet: omkring tænderne er meget udbredte Denne brochure oplyser om de to mest almindelige

Nr. 25. Tandkødsbetændelse. og paradentose. sygdomme i tandkødet: omkring tænderne er meget udbredte Denne brochure oplyser om de to mest almindelige Nr. 25 Tandkødsbetændelse og paradentose Sygdomme i tandkødet omkring tænderne er meget udbredte Denne brochure oplyser om de to mest almindelige sygdomme i tandkødet: Tandkødsbetændelse og paradentose.

Læs mere

Tandkødsbetændelse. og paradentose. N r. 2 5. sygdomme i tandkødet:

Tandkødsbetændelse. og paradentose. N r. 2 5. sygdomme i tandkødet: N r. 2 5 Tandkødsbetændelse og paradentose Sygdomme i tandkødet omkring tænderne er meget udbredte. Denne brochure oplyser om de to mest almindelige sygdomme i tandkødet: Tandkødsbetændelse og paradentose.

Læs mere

Efter fjernelse af en tand

Efter fjernelse af en tand NR. 32 Efter fjernelse af en tand Hvad kan man spise? Får man eftersmerter? Hvad gør man, hvis kinden hæver? Læs mere om, hvad du kan forvente, når du har fået fjernet en tand Efter fjernelse af en tand

Læs mere

Halsbrand og sur mave

Halsbrand og sur mave Halsbrand og sur mave HALSBRAND, SUR MAVE OG MAVESÅR Mange har prøvet at have halsbrand eller sure opstød, for eksempel i forbindelse med indtagelse af alkohol eller store måltider. Andre kender til mavesmerter,

Læs mere

Diakonissestiftelsens Hospice Klinisk retningslinie Udarbejdet af:, marts 2014 Side 1 af 6

Diakonissestiftelsens Hospice Klinisk retningslinie Udarbejdet af:, marts 2014 Side 1 af 6 Klinisk retningslinie Udarbejdet af:, marts 2014 Side 1 Definition på mundproblemer: 1. mundtørhed: 2. stomatitis: Mål med mundpleje: Årsager: en subjektiv følelse af tørhed i munden (se nærmere s.3) en

Læs mere

10 gode råd. Gode råd kan afhjælpe tandproblemer. Læs mere

10 gode råd. Gode råd kan afhjælpe tandproblemer. Læs mere 1. Hjælp mod dårlig ånde: Mange kan ikke lide at tale om "dårlig ånde", men det er noget vi alle oplever på et eller andet tidspunkt. 2. Tænder der skærer mod hinanden, kan give spændingshovedpine og ømme

Læs mere

Efter fjernelse af en tand

Efter fjernelse af en tand N r. 3 2 Efter fjernelse af en tand Hvad kan man spise? Får man eftersmerter? Hvad gør man, hvis kinden hæver? Læs mere om, hvad du kan forvente, når du har fået en tand trukket ud Efter fjernelse af en

Læs mere

VELKOMMEN PÅ TANDREGULERINGSKLINIKKEN

VELKOMMEN PÅ TANDREGULERINGSKLINIKKEN VELKOMMEN PÅ TANDREGULERINGSKLINIKKEN lt.edk jen ddhp twwawn le ju.tan INDHOLD 3 Den Kommunale Tandregulering 5 Tandregulering er et forløb 6 Den første tid med bøjlen 7 Tænk over hvad du spiser 9 Retention

Læs mere

BUCADOG. Mundhygiejne til hund BUCACAT. Mundhygiejne til kat

BUCADOG. Mundhygiejne til hund BUCACAT. Mundhygiejne til kat BUCADOG Mundhygiejne til hund BUCACAT Mundhygiejne til kat Mundhygiejne HAR HUNDEN ELLER KATTEN DÅRLIG ÅNDE? Hvis din hund eller kat lugter dårligt ud af munden, kan det have flere årsager, f.eks infektioner

Læs mere

N r. 2 4. Visdomstænder

N r. 2 4. Visdomstænder N r. 2 4 Visdomstænder Visdomstænder Hvad er visdomstænder? De fleste får deres visdomstænder omkring 20-års alderen. Man kan i alt få fire visdomstænder, nemlig to i overkæben og to i underkæben. Navnet

Læs mere

Astma Og hvad så? Stine Lindrup, Frederikssund apotek

Astma Og hvad så? Stine Lindrup, Frederikssund apotek Astma Og hvad så? Stine Lindrup, Frederikssund apotek Projektets baggrund Non-compliance (manglende efterlevelse af en behandling) er et stort problem trods det, at der er stor fokus på implementeringen

Læs mere

Udarbejdet af: Tandplejer Pia Stoltenborg Baltzer og Tandplejer Susanne Jeppesen. Grafisk layout og opsætning af: Pia Møller Sørensen.

Udarbejdet af: Tandplejer Pia Stoltenborg Baltzer og Tandplejer Susanne Jeppesen. Grafisk layout og opsætning af: Pia Møller Sørensen. Udarbejdet af: Tandplejer Pia Stoltenborg Baltzer og Tandplejer Susanne Jeppesen. Grafisk layout og opsætning af: Pia Møller Sørensen. Indholdsfortegnelse Tandregulering.....................................

Læs mere

EMNE PAS PÅ HUNDENS TÆNDER KORT FORTALT

EMNE PAS PÅ HUNDENS TÆNDER KORT FORTALT EMNE PAS PÅ HUNDENS TÆNDER KORT FORTALT WWW.DYREFONDET.DK KORT FORTALT... Foto: Irimaxim/Dreamstime.com PAS PÅ HUNDENS TÆNDER KORT FORTALT Af fagdyrlæge Jette Hagedorn Udgivet af: Tlf. 39 56 30 00, www.dyrefondet.dk

Læs mere

PAS PÅ HUNDENS TÆNDER KORT FORTALT

PAS PÅ HUNDENS TÆNDER KORT FORTALT PAS PÅ HUNDENS TÆNDER KORT FORTALT www.dyrefondet.dk KORT FORTALT... Pas på hundens tænder - kort fortalt af fagdyrlæge Jette Hagedorn Udgivet af: DYREFONDET Ericaparken 23, 2820 Gentofte, tlf. 39 56 30

Læs mere

Aarhus Universitetshospital

Aarhus Universitetshospital Anmodning om deltagelse i det videnskabelige forsøg: Behandling af patienter med langvarige helbredsproblemer (kroniske funktionelle lidelser) med medicin Originaltitel: Behandling af multi-organ bodily

Læs mere

N r. 1 2. Erosioner. syreskader på tænderne

N r. 1 2. Erosioner. syreskader på tænderne N r. 1 2 Erosioner syreskader på tænderne Erosioner syreskader på tænderne Syre fra drikkevarer, mad eller maven kan skade dine tænder og populært sagt få dem til at ætse væk. Når tandemaljen udsættes

Læs mere

HALSBRAND OG SUR MAVE

HALSBRAND OG SUR MAVE Mange har prøvet at have halsbrand eller sure opstød, for eksempel i forbindelse med indtagelse af alkohol eller fedtrige måltider. Andre kender til mavesmerter, hvor lysten til kaffe og stærk mad forsvinder.

Læs mere

ASTMA ASTMA. ved man ikke med sikkerhed. Nogle astmatikere har også allergi.

ASTMA ASTMA. ved man ikke med sikkerhed. Nogle astmatikere har også allergi. Astma ASTMA Astma er en sygdom i luftvejene, der kan starte når som helst i livet oftest som barn, men også som voksen eller ældre. Astma kan være arveligt, men hvad der udløser sygdommen hos nogle og

Læs mere

Astmamedicin. lungesygdommen KOL.

Astmamedicin. lungesygdommen KOL. Astmamedicin Denne brochure handler om medicin til behandling af astma. En medicin, der også bliver brugt mod astmatisk bronkitis hos børn og til behandling af voksne med lungesygdommen KOL. Hvad er astma?

Læs mere

DIABETES - Projektoplæg

DIABETES - Projektoplæg DIABETES - Projektoplæg Projektet er udarbejdet af farmakonom Gyrithe Heegaard og Lone Herreholm, Steno Apotek. Udarbejdet i samarbejde med farmaceut Camilla Lauemøller. Formål Vi har med dette projekt

Læs mere

DIABETES - Projektoplæg

DIABETES - Projektoplæg DIABETES - Projektoplæg Projektet er udarbejdet af farmakonom Gyrithe Heegaard og Lone Herreholm, Steno Apotek. Udarbejdet i samarbejde med farmaceut Camilla Lauemøller. Formål Vi har med dette projekt

Læs mere

VÆRD AT VIDE OM TÆNDER

VÆRD AT VIDE OM TÆNDER VÆRD AT VIDE OM TÆNDER 6 12 ÅR Information fra Tandplejen Brøndby Tandplejer Charlotte Østergård Eshtehardi Tandbørstning Brug en blød børste - og en lille klat fluortandpasta. Fluor styrker tændernes

Læs mere

VÆRD AT VIDE OM TÆNDER

VÆRD AT VIDE OM TÆNDER VÆRD AT VIDE OM TÆNDER 13 18 ÅR Information fra Tandplejen Brøndby Tandplejer Charlotte Østergård Eshtehardi Tandbørstning Brug en blød børste - og en lille klat fluortandpasta. Fluor styrker tændernes

Læs mere

Information om tandblegning legning

Information om tandblegning legning Information om tandblegning Metode: Hjemme blegning med skinner. Før blegningen kan begynde, tages aftryk til 2 gips modeller. Med hjælp af disse fremstilles der to skinner. Skinnerne er individuelle og

Læs mere

En strategi til udvikling af kliniske retningslinjer

En strategi til udvikling af kliniske retningslinjer En strategi til udvikling af kliniske retningslinjer Jeannette Borchersen Klinisk udviklingssygeplejerske Med.afd. Kvalitetsenheden - Roskilde Sygehus Hvad med mundpleje? Nåede vi det idag?? Formål for

Læs mere

Notat vedr. de forebyggende opgaver i tandplejen

Notat vedr. de forebyggende opgaver i tandplejen Kommunale Tandpleje Søndre Skoles Tandklinik Åboulevarden 64, 8500 Grenaa Tlf.: 89 59 25 33 Grenå, den 21. januar 2011 Notat vedr. de forebyggende opgaver i tandplejen Baggrunden for dette notat er, at

Læs mere

Hvilke barrierer har kunderne for at bestille medicin via E-handel?

Hvilke barrierer har kunderne for at bestille medicin via E-handel? Hvilke barrierer har kunderne for at bestille medicin via E-handel? Projektansvarlig: Farmakonom Bodil Bonde Axel I samarbejde med Farmakonom Tina Skov Jepsen Haderslev Hjorte Apotek Juni 2013 Resume I

Læs mere

N: Jeg hedder Nina og jeg er 13 år gammel. Jeg har været frivillig et år.

N: Jeg hedder Nina og jeg er 13 år gammel. Jeg har været frivillig et år. Interview Fokusgruppe med instruktører i alderen - år 0 0 0 0 Introduktionsrunde: I: Vil I starte med at præsentere jer i forhold til hvad I hedder, hvor gamle I er og hvor lang tid I har været frivillige

Læs mere

En kærlig hilsen fra tandplejen

En kærlig hilsen fra tandplejen En kærlig hilsen fra tandplejen Kære forældre Jeres barn bliver født med sunde tænder. Det er derefter jeres opgave at sørge for, at jeres barns tænder bliver ved med at være sunde. I har som forældre

Læs mere

VÆRD AT VIDE OM TÆNDER

VÆRD AT VIDE OM TÆNDER VÆRD AT VIDE OM TÆNDER 0-5 ÅR Ide og layout: Tandplejer Charlotte Østergård Eshtehardi Brøndby Kommunale Tandpleje 1 Nej - du blev ikke downloaded, du blev født! 2 Mælketænder Ved fødslen er mælketænderne

Læs mere

Patient- information

Patient- information Patientinformation Denne patient information er en vejledning, som kan bruges under behandlingsperioden. Den er tænkt som et supplement til den information, der gives af lægen eller sygeplejersken. Behandlingen

Læs mere

bakterier Sund mund Samarbejd med dine og få dit liv i balance De fleste bakterier er venligsindede - og har stor betydning for vores helbred

bakterier Sund mund Samarbejd med dine og få dit liv i balance De fleste bakterier er venligsindede - og har stor betydning for vores helbred GRATIS Prøvenummer Sund mund i sund krop Tag gerne ét med hjem september 2013 NR. 1 Samarbejd med dine positive bakterier og få dit liv i balance De fleste bakterier er venligsindede - og har stor betydning

Læs mere

Rygeafvænning. Vejledning i brug af produkter. Gentofte Hospital Karkirurgisk klinik (RH) Patientinformation

Rygeafvænning. Vejledning i brug af produkter. Gentofte Hospital Karkirurgisk klinik (RH) Patientinformation Gentofte Hospital Karkirurgisk klinik (RH) Niels Andersens Vej 65 2900 Hellerup Patientinformation Rygeafvænning Vejledning i brug af produkter Pjecens indhold Pjecen her er en vejledning i, hvilke midler

Læs mere

Implantat en kunstig tandrod

Implantat en kunstig tandrod NR. 33 Implantat en kunstig tandrod Et implantat er en mulighed, hvis du mangler én eller flere tænder Implantat en kunstig tandrod Næsten alle kan få foretaget implantatbehandlinger unge såvel som ældre.

Læs mere

Mundtørhed Rødme Ødem Belægninger

Mundtørhed Rødme Ødem Belægninger 1 af 7 Definition på: 1. mundtørhed Mål: 2. stomatitis Årsager: Symptomer: Interventioner: Mundtørhed er en subjektiv følelse af tørhed i munden. Stomatitis: er en samlet betegnelse for slimhindeforandringer

Læs mere

Parodontitis - tandkødsbetændelse. dsbetændel og tandløsning

Parodontitis - tandkødsbetændelse. dsbetændel og tandløsning Parodontitis - tandkødsbetændelse dsbetændel og tandløsning Værd at vide: Der findes to store tandsygdomme, som rammer næsten alle mennesker. Den ene er Caries: "huller i tænderne". Den anden er Parodontitis.

Læs mere

EKSEM EKSEM. og behandling er stort set de samme for alle typer eksem.

EKSEM EKSEM. og behandling er stort set de samme for alle typer eksem. Eksem EKSEM Eksem er en kløende hudlidelse, som kan optræde overalt på kroppen. Det er en slags betændelsestilstand i huden, der ikke skyldes bakterier. Huden bliver rød og hævet, og måske er der små vandblærer.

Læs mere

Tandklinikken Nordborg Luffes Plads 4 6430 Nordborg Tlf. 8872 4189 TKNordborg@sonderborg.dk

Tandklinikken Nordborg Luffes Plads 4 6430 Nordborg Tlf. 8872 4189 TKNordborg@sonderborg.dk Sønderborg Kommune Tandklinikken Nordborg Luffes Plads 4 6430 Nordborg Tlf. 8872 4189 TKNordborg@sonderborg.dk Hvordan opstår syreskader? Syreskader der i fagsprog kaldes erosioner kommer som følge af,

Læs mere

De sidste levedøgn... Information til pårørende

De sidste levedøgn... Information til pårørende De sidste levedøgn... Information til pårørende Ældreservice www.skive.dk Denne pjece giver information om de forandringer, man hyppigst ser de sidste døgn i et menneskes liv. Pjecen er tænkt som et supplement

Læs mere

SLIDGIGT GIGT. samt udtalt hypermobilitet kan også være medvirkende årsager til, at du får slidgigt.

SLIDGIGT GIGT. samt udtalt hypermobilitet kan også være medvirkende årsager til, at du får slidgigt. Gigt SLIDGIGT Slidgigt er den hyppigste form for gigt. Omkring halvdelen af den voksne befolkning over 40 år har tegn på slidgigt i et eller flere led og alle får det, hvis de lever længe nok. Slidgigt

Læs mere

Værd at vide om tandslid

Værd at vide om tandslid Værd at vide om tandslid www.colgate.dk Hvad er tandslid? Tandslid er en samlet betegnelse for tab af de hårde tandvæv, som består af emalje og dentin. Emaljen er den hårde ydre skal, som dækker hele tandkronen.

Læs mere

VÆRD AT VIDE OM TÆNDER

VÆRD AT VIDE OM TÆNDER VÆRD AT VIDE OM TÆNDER 13-18 ÅR Ide og layout: Tandplejer Charlotte Østergård Eshtehardi Brøndby Kommunale Tandpleje 1 2 Tandens opbygning 3 Brug fluortandpasta Tandplejen anbefaler at du bruger en tandpasta

Læs mere

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH)

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) 1 Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) Hej Maja velkommen her til FH. Jeg vil gerne interviewe dig om dine egne oplevelser, det kan være du vil fortælle mig lidt om hvordan du

Læs mere

Behandling af Myelomatose med cyklofosfamid og Dexamethason

Behandling af Myelomatose med cyklofosfamid og Dexamethason Patientinformation Behandling af Myelomatose med cyklofosfamid og Dexamethason - Hæmatologisk Afsnit Velkommen til Vejle Sygehus Medicinsk Afdeling 1 rev. aug. 2011 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2

Læs mere

Kursus i ekstern blegning FOR TANDLÆGER JIM GROSER NYT SMIL

Kursus i ekstern blegning FOR TANDLÆGER JIM GROSER NYT SMIL Kursus i ekstern blegning FOR TANDLÆGER JIM GROSER NYT SMIL Agenda 1. Indikationsområder 2. Hvorfor gule tænder? 3. Lidt kemi 4. Tandlægestyret hjemmeblegning 5. Klinik blegning (1-times blegning) 6. Forventningsstyring

Læs mere

rosacea Oplysninger om et voksenproblem

rosacea Oplysninger om et voksenproblem rosacea Oplysninger om et voksenproblem 1 RosaceA er den medicinske betegnelse for en række hudsymptomer som oftest forekommer hos personer Over 30 år. (ikke at forveksle med akne) Cirka Symptomerne på

Læs mere

Lykken er en sund mund - for både mor og barn

Lykken er en sund mund - for både mor og barn Lykken er en sund mund - for både mor og barn Forord Denne lille opslagsbog er lavet som en hjælp til selvhjælp. Den giver gode råd om tænder og mund under graviditeten og mindre børns tandsundhed I kan

Læs mere

Nedenfor følger sagsfremstilling, lovgrundlag, afgørelse, begrundelse, klagevejledning samt information om ændringerne.

Nedenfor følger sagsfremstilling, lovgrundlag, afgørelse, begrundelse, klagevejledning samt information om ændringerne. Til de på vedlagte liste anførte virksomheder Afgørelse om fremtidig tilskudsstatus for lægemidler til lokal behandling af sygdomme i mundhulen Vi afslutter med denne afgørelse revurdering af tilskudsstatus

Læs mere

Smerter. Aarhus Universitetshospital. Forord. Årsagen til smerter

Smerter. Aarhus Universitetshospital. Forord. Årsagen til smerter Smerter Forord Pjecen henvender sig til alvorligt syge patienter og deres pårørende. Ikke alle alvorligt syge patienter har smerter, men mange er bange for at få smerter. Alle kan derfor med fordel læse

Læs mere

Logo white_gray_white Logo white_gray_white

Logo white_gray_white Logo white_gray_white Behandlingsfilosofi Vores filosofi er ganske enkel Bevar dine egne tænder hele livet!. Målet for tandklinikken er at hjælpe dig bedst muligt med at bevare dine egne tænder hele livet. Forebyggende behandling

Læs mere

Tandpleje for borgere, der ikke kan benytte det almindelige tandplejesystem.

Tandpleje for borgere, der ikke kan benytte det almindelige tandplejesystem. Tandpleje for borgere, der ikke kan benytte det almindelige tandplejesystem. Viborg Kommunes Handicappolitik I Viborg Kommune skal borgere med handicap i videst muligt omfang have de samme muligheder som

Læs mere

clotrimazol Information til dig om svamp i underlivet

clotrimazol Information til dig om svamp i underlivet clotrimazol Information til dig om svamp i underlivet Indhold Svamp i underlivet hvad er det?...4 Faktorer der kan forårsage svampeinfektion... 6 Hvad er symptomerne?...8 Smitter svamp?... 8 Kan mænd få

Læs mere

Spørgeskema. Patienttilfredshed ved indsættelse af ny hofte eller nyt knæ

Spørgeskema. Patienttilfredshed ved indsættelse af ny hofte eller nyt knæ Spørgeskema Patienttilfredshed ved indsættelse af ny hofte eller nyt knæ Juni 2005 Udsendt af Health Care Consulting på vegne af Center for Evaluering og Medicinsk Teknologivurdering, Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Omsorgstandpleje Ifølge Lov om Tandpleje skal kommunerne tilbyde omsorgstandpleje. Det vil sige:

Omsorgstandpleje Ifølge Lov om Tandpleje skal kommunerne tilbyde omsorgstandpleje. Det vil sige: Tandpleje Omkring tandpleje kan du her læse mere om: - Ældretandpleje - Børsteteknik - Børstekader - Caries/huller - Den sunde tand - Graviditet - Mælketænder - Paradentose - Tandhalse Ældretandpleje Hyppigeste

Læs mere

Behandling af brystkræft efter operation

Behandling af brystkræft efter operation Patientinformation DBCG 2015-b,t (Paclitaxel) Behandling af brystkræft efter operation Denne information supplerer vores mundtlige information om den behandling, vi anbefaler dig. Informationen er tænkt

Læs mere

Betændelse i ryggens knogler

Betændelse i ryggens knogler Patientinformation Betændelse i ryggens knogler Infektionsmedicinsk Afdeling Q Denne pjece er til dig, som har fået påvist betændelse i en knogle i ryggen - eller som er ved at få undersøgt, om du har

Læs mere

Information til voksne patienter om operation af halsmandlerne

Information til voksne patienter om operation af halsmandlerne Information til voksne patienter om operation af halsmandlerne Tanken bag denne information er, at alle, som får opereret deres mandler, skal have det så godt som muligt efter det kirurgiske indgreb og

Læs mere

Behandling af brystkræft efter operation

Behandling af brystkræft efter operation Patientinformation DBCG 2015-d (Docetaxel) Behandling af brystkræft efter operation Denne information supplerer vores mundtlige information om den behandling, vi anbefaler dig. Informationen er tænkt som

Læs mere

Tandbørstning. Tandbørstning. Der går ikke hul i en ren tand

Tandbørstning. Tandbørstning. Der går ikke hul i en ren tand Tandbørstning Tandbørstning Der går ikke hul i en ren tand Start tandbørstningen når den første tand kommer frem. Børn skal have hjælp til tandbørstning indtil de er ca. 10 år. Det er vigtigt at børste

Læs mere

Mundpleje, hvor der er specielt behov

Mundpleje, hvor der er specielt behov Mundpleje, hvor der er specielt behov professional dental care Forord Denne pjece er udarbejdet af Gunhild Langballe og Margrethe Skov. Begge er autoriserede tandplejere og har en lang og bred klinisk

Læs mere

http://medlem.apoteket.dk/pjecer/html/direkte/2008-direkte-02.htm

http://medlem.apoteket.dk/pjecer/html/direkte/2008-direkte-02.htm Side 1 af 5 Nr. 2 \ 2008 Behandling af KOL - Kronisk Obstruktiv Lungesygdom Af farmaceut Hanne Fischer KOL (Kronisk Obstruktiv Lungesygdom) er en lungesygdom, som ca. 430.000 danskere lider af. Rygning

Læs mere

STRUER KOMMUNALE TANDPLEJE BRUGERUNDERSØGELSE PÅ THYHOLM

STRUER KOMMUNALE TANDPLEJE BRUGERUNDERSØGELSE PÅ THYHOLM STRUER KOMMUNALE TANDPLEJE BRUGERUNDERSØGELSE PÅ THYHOLM 1 1 tilfredshed m ed den komm unale tandpleje 1 % andel 4 ja nej I 1 gennemførte tandplejen en spørgeskemaundersøgelse blandt brugerne af Den Kommunale

Læs mere

Samlet evaluering af Projekt kræft og ernæring:

Samlet evaluering af Projekt kræft og ernæring: Samlet evaluering af Projekt kræft og ernæring: Formål med projektet har været at forbedre rådgivningen angående ernæring til kræftramte og deres pårørende, når de kommer på apoteket for at afhente medicin

Læs mere

NAVIGATOR. For CI-brugere, døve og unge med høretab - DIN VEJ TIL EN UNGDOMSUDDANNELSE!

NAVIGATOR. For CI-brugere, døve og unge med høretab - DIN VEJ TIL EN UNGDOMSUDDANNELSE! NAVIGATOR For CI-brugere, døve og unge med høretab - DIN VEJ TIL EN UNGDOMSUDDANNELSE! 16. AUGUST 2015-17. JUNI 2016 5 facts om Navigator * Uddannelsen varer 42 uger * Eleverne bor på Navigator Campus

Læs mere

TAK TIL Kollegaer og patienter der har været behjælpelig med kritisk gennemlæsning. copyright: SIG smerte FSK

TAK TIL Kollegaer og patienter der har været behjælpelig med kritisk gennemlæsning. copyright: SIG smerte FSK KRÆFT OG SMERTER TEKST OG IDÈ SIG-smerte Speciel Interesse Gruppe Under Fagligt Selskab for Kræftsygeplejersker Februar 2006 Nye pjecer kan rekvireres ved henvendelse til SIG smerte på email: aka@rc.aaa.dk

Læs mere

Lindrende behandling ved alvorlig sygdom. Når døden nærmer sig. Information til pårørende

Lindrende behandling ved alvorlig sygdom. Når døden nærmer sig. Information til pårørende Palliativt Team Vejle Lindrende behandling ved alvorlig sygdom Sct. Maria Hospice Center Når døden nærmer sig Information til pårørende rev. Marts 2009 De sidste levedøgn Når døden nærmer sig hos et alvorligt

Læs mere

FORKØLELSE FORKØLELSE

FORKØLELSE FORKØLELSE Forkølelse FORKØLELSE Forkølelse er en virussygdom i de øvre luftveje, som især rammer slimhinden i næsen, men også svælget og halsen. Den rammer folk i alle aldre, men børn bliver hyppigere forkølet end

Læs mere

Ny protese. En del- eller en helprotese? Hvad er en delprotese? Kan det ses, at man har fået protese?

Ny protese. En del- eller en helprotese? Hvad er en delprotese? Kan det ses, at man har fået protese? NR. XX Ny protese En delprotese kan være en god løsning, når du har mistet én eller flere tænder. Hvis ingen af dine tænder kan bevares, er det i stedet en helprotese, der skal til. Denne brochure fortæller

Læs mere

DEPRESSION DEPRESSION. både arv og de påvirkninger, du får gennem livet.

DEPRESSION DEPRESSION. både arv og de påvirkninger, du får gennem livet. Depression DEPRESSION Alle mennesker oplever kortvarige skift i deres humør. Det er helt normalt. Ved en depression derimod påvirkes både psyken og kroppen, og humøret svarer ikke til det, man normalt

Læs mere

MOBILTELEFON MOBILTELEFON MOBILTELEFON MOBILTELEFON. ST P baktus MOBILTELEFON MOBILTELEFON MOBILTELEFON MOBILTELEFON

MOBILTELEFON MOBILTELEFON MOBILTELEFON MOBILTELEFON. ST P baktus MOBILTELEFON MOBILTELEFON MOBILTELEFON MOBILTELEFON MOBILTELEFON MOBILTELEFON MOBILTELEFON MOBILTELEFON ST P baktus MOBILTELEFON MOBILTELEFON MOBILTELEFON MOBILTELEFON M O B I LT E L E F O N M O B I LT E L E F O N M O B I LT E L E F O N M O B I LT E L E

Læs mere

Diabetesmedicin. selv gøre, og hvad skal du være opmærksom på?

Diabetesmedicin. selv gøre, og hvad skal du være opmærksom på? Diabetesmedicin Denne brochure handler om medicin til type 2-diabetes. Hvordan får du den bedste effekt af din medicin? Hvilke bivirkninger kan den have? Hvad kan du selv gøre, og hvad skal du være opmærksom

Læs mere

Når døden nærmer sig. Information til pårørende. Regionshospitalet Silkeborg. Diagnostisk Center

Når døden nærmer sig. Information til pårørende. Regionshospitalet Silkeborg. Diagnostisk Center Når døden nærmer sig Information til pårørende Regionshospitalet Silkeborg Diagnostisk Center De sidste levedøgn Når døden nærmer sig hos et alvorligt sygt menneske, opstår der ofte usikkerhed og spørgsmål

Læs mere

Information til pårørende DE SIDSTE LEVEDØGN

Information til pårørende DE SIDSTE LEVEDØGN Information til pårørende DE SIDSTE LEVEDØGN Kære pårørende Denne pjece giver information om de forandringer, man hyppigst ser de sidste levedøgn i et menneskes liv. Pjecen er tænkt som et supplement

Læs mere

Astmamedicin til astmatisk bronkitis småbørn

Astmamedicin til astmatisk bronkitis småbørn Astmamedicin til astmatisk bronkitis småbørn Hurtigt virkende anfaldsmedicin Medicinen hedder fortrinsvis: Airomir eller Ventoline, Anfaldsmedicin indeholder B-2 agonist. Musklerne slapper af, så luftvejene

Læs mere

Ulighed i medicin. Tre konkrete forslag til større social lighed i medicinanvendelsen

Ulighed i medicin. Tre konkrete forslag til større social lighed i medicinanvendelsen Ulighed i medicin Tre konkrete forslag til større social lighed i medicinanvendelsen Apotekerne møder hver dag de udsatte borgere, som på grund af deres større medicinforbrug hører til dem, der bruger

Læs mere

Susanne Lyngbo, Nykøbing Sj. Jeg har ingen problemer mere med ømt tandkød, blødende tandkød eller huller. Den er bare fantastisk.

Susanne Lyngbo, Nykøbing Sj. Jeg har ingen problemer mere med ømt tandkød, blødende tandkød eller huller. Den er bare fantastisk. For at beskrivelsen af PARODOL ikke skal stå helt alene, har vi i tillad os at nedskrive, hvad nogle af vore kunder spontant eller adspurgt har udtalt gennem det seneste stykke tid. Alle har givet deres

Læs mere

PAS PÅ KATTENS TÆNDER KORT FORTALT

PAS PÅ KATTENS TÆNDER KORT FORTALT PAS PÅ KATTENS TÆNDER KORT FORTALT www.dyrefondet.dk 3 ... KATTENS TÆNDER Pas på kattens tænder - kort fortalt af fagdyrlæge Jette Hagedorn Udgivet af: DYREFONDET Ericaparken 23, 2820 Gentofte, tlf. 39

Læs mere

OPERATION VED NEDSUNKEN FORFOD

OPERATION VED NEDSUNKEN FORFOD OPERATION VED NEDSUNKEN FORFOD Jægersborgvej 64-66B, 2800 Lyngby Telefon: 45 933 933 Telefax: 45 935 550 www.kbhprivat.dk De indledende undersøgelser på Københavns Privathospital har vist, at du har udviklet

Læs mere

En sund mund er nødvendig for at tygge, smage og tale. Det giver øget livskvalitet.

En sund mund er nødvendig for at tygge, smage og tale. Det giver øget livskvalitet. Norddjurs Kommunale Tandpleje Til Voksen- og Plejeudvalget Norddjurs Kommune Grenaa, den 21. januar 2016 Ansøgning til Voksen- og Plejeudvalgets Sundhedspulje 2016 Pilot-projekt Bedre tandsundhed hos ældre

Læs mere

Kliniske retningslinjer for mundpleje

Kliniske retningslinjer for mundpleje KamillianerGaarden Center for Lindrende Behandling Dato: 10/10 2013 Godkendt af: Niels Brunsgaard Side 1 5 Bilag 1 Udarbejdet af: Annette Petersen Lisbeth Halager Kliniske retningslinjer for mundpleje

Læs mere

Slidgigt GIGT. samt udtalt hypermobilitet kan også være medvirkende årsager til, at du får slidgigt.

Slidgigt GIGT. samt udtalt hypermobilitet kan også være medvirkende årsager til, at du får slidgigt. Gigt Slidgigt Slidgigt er den hyppigste form for gigt. Omkring halvdelen af den voksne befolkning over 40 år har tegn på slidgigt i et eller flere led og alle får det, hvis de lever længe nok. Slidgigt

Læs mere

Tandkødsbetændelse og paradentose

Tandkødsbetændelse og paradentose NR. 25 Tandkødsbetændelse og paradentose Hvad er tandkødsbetændelse og paradentose? Hvordan opstår sygdommene? Og hvordan behandles de? Tandkødsbetændelse og paradentose Hvad er sundt tandkød? Sundt tandkød

Læs mere

Trivselsevaluering 2010/11

Trivselsevaluering 2010/11 Trivselsevaluering 2010/11 Formål Vi har ønsket at sætte fokus på, i hvilken grad de værdier, skolen fremhæver som bærende, også opleves konkret i elevernes dagligdag. Ved at sætte fokus på elevernes trivsel

Læs mere

Helprotese. Viser det sig, at ingen af dine tænder kan bevares, er det nødvendigt med en helprotese. Denne brochure fortæller mere om helproteser

Helprotese. Viser det sig, at ingen af dine tænder kan bevares, er det nødvendigt med en helprotese. Denne brochure fortæller mere om helproteser N r. 3 0 Helprotese Viser det sig, at ingen af dine tænder kan bevares, er det nødvendigt med en helprotese Denne brochure fortæller mere om helproteser Helprotese Kun få eller ingen tænder tilbage Mange

Læs mere

Deltager information

Deltager information READ, Bilag 10 Fortroligt Side 1 af 7 Deltager information Protokol DBCG 07-READ, dateret 15. oktober 2009. Et videnskabeligt forsøg med to forskellige kombinationer af kemoterapi til patienter med brystkræft.

Læs mere

Diabetesmedicin. selv gøre, og hvad skal du være opmærksom på?

Diabetesmedicin. selv gøre, og hvad skal du være opmærksom på? Diabetesmedicin Denne brochure handler om medicin til type 2-diabetes. Hvordan får du den bedste effekt af din medicin? Hvilke bivirkninger kan den have? Hvad kan du selv gøre, og hvad skal du være opmærksom

Læs mere

Refluks 1. Patientvejledning

Refluks 1. Patientvejledning 1 Hvad er refluks?, også kaldet halsbrand eller kronisk syreopløb, opstår, når mavesækkens kraftige saltsyre løber op i spiserøret. Nederst i spiserøret sidder en lukkemuskel, som normalt hindrer mavesyren

Læs mere