Landsforbundet DUI-LEG og VIRKE Hytte-, Areal- og Lokaleudvalget. Økonomi og Regnskab. Vejledning for afdelingskasserer i DUI-LEG og VIRKE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Landsforbundet DUI-LEG og VIRKE Hytte-, Areal- og Lokaleudvalget. Økonomi og Regnskab. Vejledning for afdelingskasserer i DUI-LEG og VIRKE"

Transkript

1 Landsforbundet DUI-LEG og VIRKE Hytte-, Areal- og Lokaleudvalget Økonomi og Regnskab Vejledning for afdelingskasserer i DUI-LEG og VIRKE

2 Landsforbundet DUI-LEG og VIRKE Lokale-, Hytte og Arealudvalget FORORD Afsnit 1, side 1/1 Velkommen Regnskabsmappen fra Lokale-, Hytte og arealudvalget er tænkt som et nyttigt værktøj for alle valgte kasserere i DUI-LEG og VIRKE. Regnskabsmappen er et supplement til Landsforbundets medarbejderhåndbog, der udsendes til alle registrerede frivillige medarbejdere. Håndbogen blev til første gang i 1991, men trængte til en kærlig revidering, hvorfor den nu udgives i et helt nyt layout og med opdateret indhold. DA vi løbende ønsker at forbedre, udvide eller ændre regnskabsmappen, så modtager vi gerne skriftlige vurderinger og kommentarer til indhold layout m.v. Redaktionelle ændringer samt nye emner m.v. vil ske efter behov og rettelsesblade vil, om nødvendigt blive udsende omkring juni og december måneder. God arbejdslyst. Maj 2001 Landsforbundet DUI-LEG og VIRKE Lokale-, Hytte- og Arealudvalget Redaktionen: Henning Møller Christensen, Formand for Hal-udvalget Ole Clausen, amtskasserer DUI Roskilde amt, medlem af Hal-udvalget Tommy Olsen, amtskasserer DUI Fyns amt Torben Borre Larsen, hovedkasserer Lokale-, Hytte- og Arealudvalget Revideret den 1. maj 2001

3 Landsforbundet DUI-LEG og VIRKE Lokale-, Hytte- og Arealudvalget 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Afsnit 2, side 1/3 Afsnit 1 Forord Afsnit 2 Indholdsfortegnelse Afsnit 3 Velkommen Afdelingskassererens funktion Tegningsregler og ansvar Referatføring, også af økonomiske beslutninger Orientering til afdelingsbestyrelse/afdelingsmødet Betale afdelingens forpligtelser Afsnit 4 Frivillig medarbejder i DUI Medarbejderhåndbog Kollektiv Forsikring Falckabbonnement Afsnit 5 Vælg dit værktøj Kolonnebogen fra Arbejdernes Landsbank Edb regnskabsprogrammet Fridag Edb medlemsprogrammet DUI-Medlem Krav til Edb-maskinen Et godt arkiv Afsnit 6 Kolonnebogen fra Arbejdernes Landsbank Brug af kolonnebogen Overførsel af kolonnebogens tal til regnskabsskemaerne Nye kolonnebøger Lokale-, Hytte- og Arealudvalget Revideret den 1. maj 2001 Regnskabsmappe fra Hal-udvalget: Indholdsfortegnelse Afsnit 2, side 2/3 Afsnit 7 Regnskabsskemaer Standardregnskabsskemaer for: Afdelingens driftsregnskab Afdelingens status Hjælpeskema til Lokalerefusion i kommunen (lokaler og lejrpladser)

4 Jævnlig regnskabsaflæggelse til afdelingsbestyrelsen/afdelingsmødet Indsendelse af afdelingens årsregnskab til amt og forbund Afsnit 8 Vejledning til regnskabsskemaerne Standardskema for Driftsregnskab og Status Standardskema for lokalerefusion i kommunen Tilskud på baggrund af budgetter Det færdige årsregnskab Revision Afsnit 9 Afdelingens penge Om kvitteringer og bilag Hvem skal underskrive (tegningsregler) Opret en bankkonto til driften og en anden til formunen Afsnit 10 Medlemsregistrering - en vigtig arbejdsopgave DUI-Medlem eller kartotekskort DUI-Medlem, løbende opdatering til Forbundskontoret Store Tælledag, sådan indberettes medlemmer Afsnit 11 Afdelingsarkviet Hvad skal der være i afdelingsarkivet? Hvornår skal materialet indsendes? Afsnit 12 Mellemværeder med Forbundskontoret Tilmelding af deltagere Betal venligst til tiden! Afsnit 13 Forsikringsforhold Forsikringer og Landsforbundet Falckabonnement Forsikringer af afdelingshuset / hytten Afdelingens egen forsikring af medarbejdere Medlemmers egen familieforsikring Regnskabsmappe fra Hal-udvalget: Indholdsfortegnelse Afsnit 2, side 3/3 Afsnit 14 Hytte-, Areal- og Lokaleudvalget Ansøgning og frister Udvalgets sammensætning Lånemuligheder og lånebetingelser Kom i god tid Hyttefortegnelse Afsnit 15 Samarbejdspartnere Arbejdernes Landsbank Alka Forsikring Afsnit 16 Afdelingens egne papirer Afdelingens vedtægter Amtsorganisationens vedtægter Referat fra sidste ordinære afdelingsmøde (hvoraf valgene bl.a. fremgår)

5 Referat fra sidste amtsårsmøde Forsikringspapirer Ejendomspapirer Lånedokumenter og aftaler Afsnit 17 Adresser Adresser på Ad-hoc regnskabsgruppen Adresser på Amtskasserere i DUI-LEG og VIRKE Adresser på afdelingskasserere i DUI-LEG og VIRKE Afsnit 18 Brugervejledning til Edb regnskabsprogrammet Fridag Afsnit 19 Brugervejledning til Edb medlemsprogrammet DUI-Medlem Afsnit 20 Bilag: Kolonnebogen fra Arbejdernes Landsbank Ekstra blanke regnskabsskemaer Cd-rom med DUI's medlemsprogram og regnskabsprogram Landsforbundet DUI-LEG og VIRKE Lokale-, Hytte- og Arealudvalget 3 VELKOMMEN Afsnit 3, side 1/4 Velkommen Landsforbundets Lokale-, Hytte. og Arealudvalg har taget initiativ til at udarbejde den mappe, du nu sidder og læser i. Mange afdelinger har haft ønske om, at der blev udarbejdet et samlet materiale til brug for kassererens og afdelingsbestyrelsens arbejde, specielt når det gælder økonomi og regnskab. Det er nødvendigt at have orden i afdelingens økonomi, hvad enten det gælder en stor afdeling, der forvalter mange, mange tusinde kroner, eller en lille afdeling, der forvalter forholdsvis få midler.

6 Har afdelingen styr på økonomi og regnskab, bliver der også meget mere tid til at lave aktiviteter for børn og unge i afdelingen, og det er jo det det hele drejer sig om. Dét er dét tillidshverv du er valgt til. Som kasserer skal du have styr på, at afdelingen får penge i kassen, og at de anvendes betryggende og fornuftigt. Det er selvfølgelig ikke din opgave, at sidde som stopklods for afdelingens aktiviteter. Som kasserer er det vigtigt du indgår i afdelingens demokratiske spilleregler og dermed også accepterer, at du ind imellem stemmes ned, når det besluttes hvad afdelingens penge skal bruges til. Vi håber, at du kan bruge denne mappe i dit daglige arbejde i afdelingen. Samtidig håber vi også, at du vil gøre dit til at holde mappen ajour, når vi herfra sender rettelsesblade og nye sider ud. Du er altid velkommen til at ringe til Forbundskontoret, hvis du har brug for råd og vejledning. I afsnit 17 har vi samlet adresser og telefonnumre over alle amts- og afdelingskasserere i DUI-LEG og VIRKE. Så dermed har du også mulighed for at ringe til en af dine "kollegaer" rundt omkring i landet. Regnskabsmappe fra Hal-udvalget: Velkommen Afsnit 3, side 2/4 Din funktion som afdelingskasserer Som kasserer er din funktion, at varetage afdelingens økonomiske og regnskabsmæssige inter-esser. Det vil sige opkræve kontingent, ansøge om tilskud fra kommunen, den lokale arbejder-bevægelse, fonde m.v. og holde styr på indtægter og udgifter ved afdelingens aktiviteter. Kassererens funktion er også at holde de øvrige frivillige medarbejdere i afdelingen orienteret om afdelingens økonomiske situation, således der ikke sættes store aktiviteter i gang, før end, der er penge til det. På hvert bestyrelsesmøde bør der være en kort orientering, eventuelt regnskab, over afdelingens økonomiske situation, så bestyrelsen hele tiden er informeret om hvilke penge, der er til rådighed til kommende aktiviteter. Det er også din opgave, at holde amtsorganisationen og forbundet orienteret om afdelingens økonomi. Mindst kræves det, at afdelingens årsregnskab indsendes til amtet og forbundet. Tegningsregler og ansvar I afdelingens vedtægter er det præciseret hvem der tegner afdelingen udadtil, når det gælder pengespørgsmål. Landsforbundet vejledende vedtægter for afdelinger er indsat bagest i dette afsnit. Skift eventuelt disse ud med afdelingens gældende vedtægter eller indsæt også disse vedtægter i mappen hér. Som regel er det afdelingsformanden og afdelingskasseren, der i forening, tegner afdelingen. Det vil sige, at det er formand og kasserer, der skriver under på checks og giro, og underskriver hvis afdelingen f.eks. køber hus eller låner penge. I det daglige kan én underskrift dog være nok. Det betyder naturligvis ikke at de andre i afdelingen ingen indflydelse har på afdelingens økonomi. Det er tværtimod vigtigt, at hele afdelingsbestyrelsen eller afdelingsmødet er med i beslutningen, når der foretages store økonomiske dispositioner, f.eks. indkøb af telte til afdelingen, optagelse af lån til huskøb og lignende. Referat / Protokol Ofte oplever, vi at der ikke er styr på hvem, der har besluttet at indkøbe større ting til afdelingen.

7 Det er farligt, fordi manglende enighed om, hvad afdelingens hårdt indtjente penge skal bruges til, ofte meget hurtigt resulterer i kritik og uenighed medarbejderne imellem - til skade for fælles spændende aktiviteter. Referatet er også en måde at kommunikere beslutningerne ud til alle medarbejdere. Derfor er det vigtigt at afdelingen fører referat eller protokol over afdelingens beslutninger. Der er ikke noget, der er mere kedeligt og dræbende, bagefter at få at vide, at man ikke havde lov til at disponere over afdelingens penge. Ja det kan faktisk være ulovligt. Regnskabsmappe fra Hal-udvalget: Velkommen Afsnit 3, side 3/4 Tag derfor altid referat af afdelingens beslutninger, og i økonomiske beslutninger, sæt da loft på hvor mange penge, der må anvendes, - f.eks. til indkøb af telte eller andre større ting. Tag med det samme også at beslut hvem i afdelingen, der foretager indkøbene. Viser det sig, at beslutningen ikke kunne holde, - f.eks. fordi priserne er steget så sørg altid for efterfølgende at få godkendt, at en eventuel overskridelse af den tidligere beslutning godkendes. Kan det nås at tage sagen op på endnu et bestyrelsesmøde er det selvfølgelig det bedste. Men det går jo heller ikke, at afdelingsaktiviteterne drukner i kontrol. Afdelingens økonomiske forpligtelser Som afdelingskasserer er det ikke alene din opgave at opkræve kontingent og skaffe andre indtægter. Det er også din forpligtelse, at du betaler de økonomiske forpligtelser afdelingen har, - og at du er med til at sikre, at der er penge til det. Det kunne være at betale regningen hos den lokale købmand eller Superbrugs, når i har været på pinselejr, eller også at betale afdrag og renter på de lån afdelingen måske har optaget i den lokale Arbejdernes Landsbank, eller i Lokale-, Hytte og Arealudvalget. Derfor er det vigtigt at du har det in mente, når afdelingsbestyrelsen eller afdelingsmødet ønsker at bruge mange penge til aktiviteter. Det er godt nok, - bare i samtidig sikrer jer, at der også er penge til at tilbagebetale på de økonomiske aftaler, afdelingen har indgået. Orientering til afdelingsbestyrelsen / afdelingsmødet Ud over det jævnlige bogføringsarbejde, er det også din opgave, at orientere afdelingsbestyrelsen/ afdelingsmødet om afdelingens aktuelle økonomiske forhold. Det er vigtigt at du rimelig jævnligt bruger lidt tid til at fortælle, hvordan den økonomiske situation i afdelingen er. Det nytter jo f.eks. ikke ret meget, hvis de pædagogiske medarbejdere regner med, at der endnu er mange penge til rådighed til materialeindkøb, - hvis du ved, at alle pengene er brugt i foårssæssonen. Dét, at sørge for en ordentlig orientering om de økonomiske og regnskabsmæssige forhold til afdelingsbestyrelsen, er også medvirkende til, at de andre i afdelingsbestyrelsen ofte handler mere økonomisk bevidst, og er med til at vurdere, hvordan afdelingen kan skaffe indtægter til aktiviteter, hvis kassen er ved at løbe tom. Gode ideer er altid velkomne Det er altid inspirerende at modtage gode og spændende ideer og forslag, til hvorledes denne mappe for afdelingskasserer, kan gøres bedre. Vær åben i din kritik, og vær også kreativ i dine forslag. Send hellere 2 forslag for meget ind til os end ét for lidt!

8

9 Regnskabsmappe fra Hal-udvalget: Velkommen Afsnit 3, side 4/4 Sådan skaffes der penge I medarbejderhåndbogen, der udsendes til alle registrerede frivillige medarbejdere, er der et afsnit, der forhåbentlig kan inspirere jer til initiativer, der kan være med til at skaffe penge til afdelingens aktiviteter. Bilag: Vejledende vedtægter for lokalenheder i DUI-LEG og VIRKE På de efterfølgende sider er de vejledende vedtægter for Afdelinger i DUI-LEG og VIRKE Venne-/Støtteforeninger Fællesledelser Amtsorganisationer. Herudover er gældende vedtægter for Landsforbundet DUI-LEG og VIRKE gengivet hér.

10 Landsforbundet DUI-LEG og VIRKE Lokale-, Hytte- og Arealudvalget 4 Du er nu frivillig medarbejder i DUI Afsnit 4, side 1/3 Med valget til afdelingskasserer, så er du også frivillig medarbejder i DUI-LEG og VIRKE på lige vilkår med de øvrige bestyrelsesmedlemmer og andre frivillige medarbejdere i afdelingen. Alle frivillige voksne (over 15 år), som er med til at planlægge og gennemføre aktiviteterne i afdelingen er frivillige medarbejdere. Det samme er valgte til bestyrelsen, samt de valgte revisorer. De frivillige medarbejdere skal løbende indberettes til Forbundskontoret. Forbundskontoret udstyrer nemlig hver enkelt medarbejder med et medarbejderkort. Medarbejderkortet kan den enkelte medarbejder bruge til at dokumentere, at han eller hun faktisk er frivillig medarbejder i DUIafdelingen. Medarbejderhåndbog I disse måneder lægger en arbejdsgruppen i Landsforbundet sidste hånd på en helt ny medarbejderhåndbog. Medarbejderhåndbogen indeholder mange forskellige oplysninger, som er gode at have ved hånden, når man er frivilig medarbejder i DUI-LEG og VIRKE - og det hvad enten man er medarbejder fordi man er dybt engageret i aktiviteterne for børn og unge, - eller fordi man er valgt til bestyrelsen, f.eks. som kasserer i afdelingen. Medarbejderhåndbogen blevpræsenteret i forbindelse med DUI's landsmøde i bededagene den maj 2001 i Odder. Håndbogen klæder dig på, når du arbejder som frivillig medarbejder i DUI-LEG og VIRKE. Kollektiv forsikring Som frivillig medarbejder er du forsikring under en kollektiv forsikringsordning, når du er til møde, eller deltager i en aktivitet i DUI-regi. Forsikringen dækker altså kun, når du er aktiv i DUI - ikke når du ligger hjemme på terassen og "får en urtepotte i hovedet". Du er omfattet af en kollektiv ulykkesforsikring, hvilket vil sige, at du måske kan få erstatning, hvis du kommer til skade i forbindelse med udøvelsen af dit tillidshverv i DUI-LEG og VIRKE. Regnskabsmappe fra Hal-udvalget: Frivillig medarbejder i DUI Afsnit 4, side 2/3 Vi kan ikke sige konkret, hvornår du er dæklket af ulykkesforsikringen og hvornår du ikke er. Hver skade der opstår vurderer forsikringsselskabet for sig og afgør derefter om omstændigheden ved ulykken er erstatningsberettiget. Hvis du eller en af jeres medarbejdere i afdelingen kommer til skade, så skal I henvende jer til Forbundskontoret, der administrerer forsikringen overfor vores forsikringsselskab, som er Alka- Forsikring.

11 Du er også omfattet af en kollektiv ansvarsforsikring. Det betyder, at såfremt du eller en af jeres medarbejder i afdelingen forvolder en skade på en anden person eller en anden persons ting, så vil skaden blive dækket af den kollektive ansvarsforsikring - altså under forudsætning af, dui/i har forvoldt skaden på en sådan måde, at forsikringsselskabet anerkender, at der er tale om erstatningspligt. I modsætning med de øvrige økonomiske mellemværender med Landsforbundet, så er en forsikringserstatning et mellemværende mellem den enkelte frivillige medarbejder og forsikringsselskabet. Det betyder, at erstatningen udbetales direkte til medlemmet og ikke via afdelingen. Vi har denne fremgangsmåde i forsikringssager, sådan at den frivillige medarbejder ikke kan stille krav til afdelingen f.eks. om et a-conto erstatningsbeløb, så længe sagen verserer med forsikringsselskabet. Forsikringsselskabet udbetaler en eventuelt erstatning til Forbundskontoret, der derefter videresender den fulde erstatning til den frivillige medarbejder. Denne fremgangsmåde er indført for, at Forbundskontoret kan følge med i hver enkelt forsikrings-sag - og dermed også være behjælpelig med at føre klagesager m.v. såfremt vi finder, at der ubegrundet er givet afslag på en forsikringssag, eller fordi vi vurderer at erstatningen er for lille i forhold til skadens omfang. Brandforsikring og indbo Landforbundet tegner ikke brandforsikring og indboforsikring for afdelingen - hverken for afdelingshuset eller feriekolonien. Det er altså afdelingens eget ansvar, at der er tegnet de nødvendige forsikringer. Og det er en god idé at forsikre sig. Når uheldet er ude, så er det ofte forbundet med store udgifter at reparere efter en brandskade, og det der dyrt at anskaffe nyt inventar, der er gået tabt. Landsforbundet har ingen særlige rabatordninger med vores forsikringsselskab. Derfor er det op til afdelingen at tegne de nødvendige forsikringer i det selskab, som kan yde den bedste og billigste service. Regnskabsmappe fra Hal-udvalget: Frivillig medarbejder i DUI Afsnit 4, side 3/3 Vi anbefaler naturligvis, at i altid tager kontakt til Alka Forsikring, når I skal indhente tilbud på afdelingens forsikringer. Kollektiv Falck-abonnement Landsforbundet har også tegnet et kollektiv Falckabonnement for alle DUI-afdelinger i hele landet. Falckabonnementet har nummer og er anført på dit medarbejderkort.

12 Falckabonnementet dækker nødvendig sygetransport i tilfælde af, at der opstår alvorlig sygdom, mens i gennemfører aktiviteter eller møder i DUI-afdelingen - også lejrture i Danmark. Sker det, så kan den ansvarlige frivillige medarbejder altså ringe til Falck og få den syge transporteret til sygehuset. Falckabonnementet dækker ikke en Falckkasse med forbindingsstoffer, der kan være gode at have i afdelingens lokaler og feriekoloni. Det er op til afdelingens selv at sørge for abonnementet her-for, samt abonnement på brandslukningsudstyr m.v. Mulighed for rabat I forbindelse med tegning af Falckabonnement på afdelingslokalerne, f.eks. ved stormskade, vandskade m.v. så er afdelingen selv ansvarlig for, at det sker. Landsforbundet kan opnå nogle rabatter hos Falck. Derfor er det altid en god idé først at kontakte Forbundskontoret, hvis I står i den situation, at I skal tegne et abonnement hos Falck. Hytte-, Areal- Lokaleudvalget Revideret den 1. maj 2001 Landsforbundet DUI-LEG og VIRKE Lokale-, Hytte- og Arealudvalget 5 Vælg dit værktøj Afsnit 5, side 1/2 Når du er valgt til afdelingskasserer og du vil i gang med arbejdet, så skal du starte med at vælge hvilket "værktøj" du vil bruge til at styre afdelingens daglige bogholderi og regnskab samt medlemsregistreringen. Kolonnebogen fra Arbejderens Landsbank Arbejdernes Landsbank s kolonnebog er en mulighed du kan bruge til at holde styr på dine bilag og bogføring. Hvis du ikke har adgang til en Edb-maskine - eller ikke er så skrap til at bruge den, så er kolonnebogen Fra Arbejdernes Landsbank et godt redskab til at føre afdelingens daglige bogføring/regnskab. I kolonnebogen er der en kort vejledning, og nogle eksempler, som du kan studere nærmere.

13 Kolonnebogen er vedlagte sidst i denne mappe. DUI's Edb-regnskabsprogram Fridag Hvis du har adgang til en EDB-maskine med Windows som styrersystem og er lidt fortrolig med at bruge en PC'er, så har du i stedet mulighed for at vælge at bruge DUI's eget regnskabsprogram Fridag. Fridag står for "Forenings Regnskab i dag" og er et Edb-program som Landsforbundet har udviklet til brug for afdelingernes og amternes kasserere. Programmet er bygget helt traditionelt op. Før du tager programmet i brug, så skal du lave afdelingens egen kontoplan, og angive regnskabsårets start- og slutdato. Når det er sket, så er programmet klar til brug. Du har også mulighed for at bruge programmets indbyggede standardkontoplan, hvis du mener den er brugbar i forhold til de aktiviteter, som I gennemfører i afdelingen. Regnskabsprogrammet Fridag er gratis for afdelingerne! Programmet kan bestilles ved at kontakte Forbundskontoret. DUI's Edb-medlemsprogram DUI-Medlem Med EDB-programmet DUI-Medlem kan du nemt registrere og vedligeholde afdelingens medlemskartotek, opkræve kontingent og udskrive labels og andre lister, som I efterhånden får brug for. Regnskabsmappe fra Hal-udvalget: Vælg dit værktøj Afsnit 5, side 2/2 Med DUI-Medlem er det også nemt at opdatere jeres medlemmer på Forbundskontoret. Når du har ajourført medlemsoplysningerne, så er det blot at trykke på en knap, så dannes der en fil med et udtræk af jeres medlemsoplysninger. Denne fil skal så sendes til Forbundskontoret, enten pr. post på en diskette eller som en vedlagt fil på en . Medlemsprogrammet DUI-Medlem er gratis for afdelingerne! Programmet kan bestilles ved at kontakte Forbundskontoret. Maskinkrav for at bruge Edb-pgrogrammerne For at kunne bruge DUI's regnskabsprogram Fridag og/eller DUI's medlemsprogram DUI-medlem optimalt, så stiller det følgende krav til den Edb-maskine, som programmet skal køre på: En Edb-maskine med minimum Windows 98 som styresystem Et CD-rom drev, da programmerne som udgangspunkt leveres på en CD-rom. Vi kan lave en version på disketter, hvis det er absolut nødvendigt! Minimum 32 mb ram (intern hukommelse). Gerne mere. Cirka 20 Mb fri plads på harddisken. En printer Et modem eller anden Internetforbindelse, hvis du vil sende ajourføringer elektronisk (via ) Der eksisterer en ældre version af programmerne, der kan bruges på maskiner med Windows 95. Disse versioner indeholder alle nødvendige funktioner, men disse versioner af programmet vedligeholdes og udbygges ikke mere.

14 Landsforbundet DUI-LEG og VIRKE Lokale-, Hytte- og Arealudvalget 6 KOLONNEBOGEN FRA ARBEJDERNES LANDSBANK Afsnit 6, side 1/9 Hvis du ikke vil bruge Edb, så kan kolonnebogen fra Arbejdernes Landsbank.,som du finder et eksemplar af senere i denne mappe, med fordel anvendes til at føre afdelingens daglige bogføring /regnskab. I kolonnebogen er der en kort vejledning, og nogle eksempler, som du kan studere nærmere. Kolonnebogen har dato, bilags- og tekstkolonne og 10 kolonner, som skal opdeles i forskellige områder ( aktiviteter, kontingent, hus ), alt efter afdelingens behov. En standardbrug af kolonnerne kunne være 1. Kassebeholdning 2. Bankkonto 3. Girokonto 4. Øvrige aktiver/gæld Beholdningskonti 5. Daglige afdelingsaktiviteter 6. Kontingent 7. Arrangementer 8. Administration 9. Lokaler og lejrplads(er) 10. Diverse Driftskonti Når selve driftsregnskabet og status skal udarbejdes vil det oftest være nødvendigt at splitte ovenstående indtægts-/udgiftsområder mere ud, således afdelingens medlemmer kan læse flere informationer end de få linier, der er plads til i kolonnebogen.

15

16 Regnskabsmappe fra Hal-udvalget: Kolonnebogen Fra Arbejdernes Landsbank Afsnit 6, side 2/9 Dobbelt bogholderi Kolonnebogen er opbygget som et dobbelt bogholderi. Det vil sige, at alle beløb skal føres både på en beholdningskonto og på en ( el. flere ) driftskonto. Gør du ikke det, vil du aldrig få kolonnebogen /regnskabet til at stemme. Eksempel: Afdelingens familiekontingent er på 105 kroner i kvartalet. På afdelingens bestyrelsesmøde betaler formanden familiekontingent for ét kvartal. Formanden betaler kontant, og får behørigt kvittering herpå. Det indbetalte kontingent skrives 2 steder i kolonnebogen: Kr. 105,00 indtægtsføres i kolonnen Kasse Kr. 105,00 indtægtsføres i kolonne 6 Kontingent Dog skal startbeholdningerne (kasse, bank, giro og aktiver og gæld) dog kun føres ét sted idet de overføres fra sidste års regnskab. Nedenfor er der, på baggrund af opdelingen ovenfor, en kort forklaring til brugen af de enkelte kolonner i kolonnebogen: Beholdningskonti 1. Kassebeholdning Kolonnen anvendes til at føre indbetalinger til og udbetalinger fra kassen afdelingens kontantbeholdning. Årets startbeholdning ( fra regnskabet 31/12 året før ) skal stå i indtægtskolonnen. Kassebeholdningen kan aldrig blive negativ. 2. Bankkonto Kolonnen anvendes til at føre indbetalinger til afdelingens bankkonto, og til at føre når der hæves på kontoen via hævekort eller checks. Regnskabsmappe fra Hal-udvalget: Kolonnebogen Fra Arbejdernes Landsbank Afsnit 6, side 3/9 Årets startbeholdning skal stå i indtægtskolonnen. Hvis saldoen på kontoen er negativ (afdelingen skylder banken penge), skal startbeholdningen dog skrives i udgiftskolonnen. 3. Girokonto Kolonnen anvendes til at føre ind- og udbetalinger til/fra afdelingens girokonto, f.eks. kontingent og andet.

17 1) Kr ,00 skrives under udgift i kolonnen giro. Årets startbeholdning skal stå i indtægtskolonnen. Girokontoen kan normalt aldrig blive negativ 4. Øvrige aktiver/gæld Her ændres teksten Udgift og Indtægt til Aktiver og Gæld. Ved årets start skrives aktiverne (ejendomsværdi, inventar, tilgodehavender m.v.) i Aktivkolonnen, og i Gældskolonnen skrives saldoen på gæld til banken, kreditforeningen, amtet eller forbundet og al anden gæld. I årets løb bogføres alle former for køb af aktiver ( inventar, køb af ejendom, værdipapirer til kursværdi ) i Aktivkolonnen. Også Afdrag på Gæld ikke renterne føres i Aktivkolonnen. I Gældskolonnen bogføres optagelse af nye lån i bank, kreditforening, amt eller forbund, ligesom salg af aktiver ( indtægt ved solgt inventar, værdipapirer el. lign ) føres i Gældskolonnen. Ved årets slutning kan Aktivkolonnen og Gældskolonnen splittes op til selve årsregnskabet ( statusregnskabet ). Driftskonti: 5. Daglige afdelingsaktiviteter Denne kolonne anvendes til at bogføre dé udgifter og indtægter afdelingen har på de daglige afdelingsaktiviteter, gruppeaftener, indkøb af materialer, salg af sodavand o.s.v. 6. Kontingent Denne kolonne anvendes til at bogføre afdelingens kontingentindtægter fra medlemmerne. Kolonnen anvendes også til at bogføre afdelingens betaling af kontingent til amtsorganisationen ( amt og forbund ). 7. Arrangementer Denne kolonne anvendes til at postere udgifter og indtægter på weekend- og lejrture, samt andre afdelingsarrangementer, f.eks. fastelavn, børnehjælpsdag, Nicaragua-aften, julenisser, o.s.v. Kolonnen kan så specificeres ud på de enkelte arrangementer i selve årsregnskabet ( driftsregnskabet ). 8. Administration Kolonnen anvendes til at postere dé udgifter og indtægter afdelingen har til administration og møder, f.eks. trykning og porto til udsendelse af afdelingens medlemsblad, telefonhold eller telefontilskud, mad og drikkevarer ved møder, - o.s.v. Regnskabsmappe fra Hal-udvalget: Kolonnebogen Fra Arbejdernes Landsbank Afsnit 6, side 4/9 9. Lokaler Denne kolonne anvendes til at bogføre alle afdelingens lokale-udgifter, og udgifter til lejrpladser ( etableringsudgifter ). Hér føres renteudgifter af prioritetslån og lån i HAL-udvalget. Ikke afdrag de føres i stedet under Aktiver i kolonnen Aktiver/Gæld. Eksempel: Afdelingen indbetaler kr ,00 som termin på et Kreditforeningslån. Beløbet splittes op i renter kr ,00 og afdrag kr. 400,00. Terminen betales via afdelingens girokonto. Denne betaling bogføres 3 steder:

18 10. Diverse Denne kolonne anvendes til at føre dé udgifter og indtægter der er i årets løb, og som ikke passer fornuftigt ind i de øvrige kolonner. Det kan f.eks. være renteindtægter og udgifter når det ikke har med ejendomme at gøre. Det er vigtigt, at denne Diverse-kolonne splittes fornuftigt ud i driftsregnskabet, sådan at der ikke kommer en voldsom stor post, der blot hedder Diverse. Afstemning af kolonnebogen For at kontrollere om du har skrevet de korrekte tal i kolonnebogen og har skrevet dem både på en beholdningskonto og en driftskonto, så skal kolonnebogen afstemmes - tælles sammen. Til det brug er der nogle afstemningsskemaer bagest i kolonnebogen. Regnskabsmappe fra Hal-udvalget: Kolonnebogen Fra Arbejdernes Landsbank Afsnit 6, side 5/9 Tæl først alle kolonner sammen. Men Husk: Startbeholdningerne på kasse, bank, giro og aktiver/gæld skal ikke tælles med. Skriv alle beløb fra debetkolonnerne under hinanden og tæl sammen. Gør det samme med kreditkolonnerne. Den optalte sum fra debetkolonnerne skal være lig med den optalte sum fra kreditkolonnerne. Er der en difference, skyldes det at der er en fejl et eller andet sted i kolonnerne. Se nærmere om, hvordan du finder frem til fejlene i den trykte regnskabsvejledning i kolonnebogen. Edb-regnskabsprogrammet Fridag Hvis du ikke bruger kolonnebogen, men i stedet vælger at bruge regnskabsprogrammet Fridag, så vil du få tilsendt en udførlig skriftlig brugervejledning, når du bestiller programmet på Forbundskontoret. Nedenfor har vi derfor kun medtaget nogle få skærmbilleder fra programmet - som en appetitvækker til dig, hvis du sidder og vurderer om dette Edb-program er noget, som I kan gøre brug af i afdelingen.

19 Hovedmenuen i Fridag Som det fremgår af hovedmenuen, så bygger programmet på at der indtastes nogle Stamoplysninger om afdelingen, samt en kontoplan og eventuelt et budget. Regnskabsmappe fra Hal-udvalget: Kolonnebogen Fra Arbejdernes Landsbank Afsnit 6, side 6/9 Herefter kan du starte bogføringen af dine bilag og udskrive regnskab til de øvrige i bestyrelsen. Ud over et traditionelt regnskab for afdelingen, så har regnskabsprogrammet Fridag også indbygget, at du nemt kan lave projektregnskaber - f.eks. lave et selvstændigt regnskab for afdelingens Pinselejr, for afdelingens weekendtur(e) eller et selvstændigt regnskab for afdelingens andre større aktiviteter. Det gør du ved at bruge programmets Projekt-faciliteter, som er beskrevet nøje i brugervejledningen til programmet. Kom godt i gang med Fridag Den trinvise procedure for en fornuftig opstart af Fridag ser således ud: 1. Installer og start Fridag som normalt. Første gang starter programmet automatisk i Afdeling stamdata, efter at velkomstskærmen er vist. 2. Indtast nu oplysninger om: Regnskabsårets Startato - normalt den 1/1 i det år du vil bogføre i Regnskabsårets Slutdato - normalt 31/12 i det år du vil bogføre i Start- og slutdato for begrænsningsperiode (kan ændres senere) 3. Konto for Års-afslutning skal du springe over! Kontoen skal først være oprettet i kontoplanen, inden den kan vælges i Afdeling stamdata. 4. Afgøre om du vil gøre brug af standard kontoplanen, eller om du vil opbygge din egen kontoplan fra bunden af. Hvis du vil bruge standard kontoplanen, så skal du overføre den til Fridag, ved at klikke på knappen Anvend. Du kan først klikke på Gennemse, for at se om standard kontoplanen kan bruges som udgangspunkt i jeres afdeling. 5. Vælge budgetform. Du vælger om du vil bruge årsbudget hvor du har ét budgetal for hver konto - eller om du vil bruge måneds budget, hvor du kan indtaste budgettal for hver måned.

20 6. Afgøre om du vil have vist Startskæm og/eller Afdeling stamdata hver gang du starter fridag. Nu kan du afslutte Afdeling stamdata. Derefter skal du: 7. Oprette din egen kontoplan, eller tilrette standard kontoplanen hvis du valgte at overføre den fra punkt 4 ovenfor. Når kontoplanen er oprettet, så skal du afslutte kontoplanen ved at klikke på døren i værktøjslinien. Herefter skal du en sidste gang i denne runde igen vælge Afdeling stamdata og 8. Vælge din konto for Års-afslutning. Der kan kun vælges mellem konti med arten P (passiv konto). Afdeling stamdata kan herefter lukkes. 9. Herefter skal du oprette et eller flere projekter. Dette skal gøres inden du begynder at bogføre på din konti. Når du senere opretter nye konti, så kan du også oprette nye projekter inden du begynder at bogføre på de nye konti. Når projektet er oprettet, så skal det knyttes an på konti i din kontoplan. Regnskabsmappe fra Hal-udvalget: Kolonnebogen Fra Arbejdernes Landsbank Afsnit 6, side 7/9 Derefter er du klar til at bogføre dine regnskabsbilag i programmet og efterfølgende udskrive regnskab og andre rapporter. Kontoplanen er centrum i Fridag Når du skal i gang med at opbygge afdelingens kontoplan, så ser skærmbilledet i Fridag således ud: Når du opretter kontoplanen - så skal du også tage stilling til, om du vil bruge projekter - altså det der med, at du kan lave selvstændige regnskaber for pinselejren, weekendturene m.v. På næste side gengives et forslag til en standard kontoplan, som de fleste DUI-afdelinger vil kunne bruge

September 2012. Lokaletilskud til godkendte frivillige folkeoplysende foreninger i Favrskov Kommune

September 2012. Lokaletilskud til godkendte frivillige folkeoplysende foreninger i Favrskov Kommune September 2012 Lokaletilskud til godkendte frivillige folkeoplysende foreninger i Favrskov Kommune Hvem kan få tilskud? 1. Godkendte frivillige folkeoplysende foreninger hjemmehørende i Favrskov Kommune.

Læs mere

Lokaletilskud til foreninger. for egne eller lejede lokaler

Lokaletilskud til foreninger. for egne eller lejede lokaler Lokaletilskud til foreninger for egne eller lejede lokaler Kort og godt om lokaletilskud Aarhus Kommune støtter børne- og ungdomsaktiviteter i henhold til Folkeoplysningsloven. Det sker primært på tre

Læs mere

LOKALETILSKUD - REGNSKABSKEMA

LOKALETILSKUD - REGNSKABSKEMA LOKALETILSKUD - REGNSKABSKEMA Foreningens navn Regnskabsår: Kassererens E-mail adresse Momsregistreret: Ja Nej Kassererens tlf.: nr. Arbejde: Mobil: CVR. nr. Foreningens egne lokaler og lejrpladser (skriv

Læs mere

Udgivet af De grønne pigespejdere Arsenalvej 10 1436 København K Tlf. 3312 9538. Foto Sanne Vils Axelsen

Udgivet af De grønne pigespejdere Arsenalvej 10 1436 København K Tlf. 3312 9538. Foto Sanne Vils Axelsen Vejledning for kasserer August 2011 Udgivet af De grønne pigespejdere Arsenalvej 10 1436 København K Tlf. 3312 9538 Foto Sanne Vils Axelsen Indhold Hverdagens opgaver... 4 Tilskudsordning... 4 Årsregnskab

Læs mere

for egne eller lejede lokaler

for egne eller lejede lokaler for egne eller lejede lokaler Kort og godt om lokaletilskud Århus Kommune støtter børne- og ungdomsaktiviteter i henhold til Folkeoplysningsloven. Det sker primært på tre måder, nemlig ved at yde tilskud

Læs mere

Driftstilskud til lokaler

Driftstilskud til lokaler Driftstilskud til lokaler Retningslinjer for driftstilskud til lokaler til folkeoplysende aktiviteter for børn og unge under 25 år Godkendt af Folkeoplysningsudvalget i Hillerød den 12. januar 2012 og

Læs mere

Installationsvejledningen til Fridag (og medlemsprogrammet) er medsendt separat.

Installationsvejledningen til Fridag (og medlemsprogrammet) er medsendt separat. Faglige Seniorer Regnskabsprogrammet FRIDAG Kom godt i gang Baggrund Februar 2014 TBL Regnskabsprogrammet Fridag er et lille regnskabsprogram til frivillige foreninger.. Programmet kan ikke håndtere moms

Læs mere

Vejledning i brugen af økonomiportalen for menighedsråd 2009. www.skema.brandsoft.dk Indhold

Vejledning i brugen af økonomiportalen for menighedsråd 2009. www.skema.brandsoft.dk Indhold Vejledning i brugen af økonomiportalen for menighedsråd 2009. www.skema.brandsoft.dk Indhold Køreplan for indberetning af regnskab og budget til provstiet.... 2 Hvordan indberettes regnskab 2008 og budget

Læs mere

Installationsvejledningen til Fridag (og medlemsprogrammet) er medsendt separat.

Installationsvejledningen til Fridag (og medlemsprogrammet) er medsendt separat. LO Faglige Seniorer Regnskabsprogrammet FRIDAG Kom godt i gang Baggrund Februar 2012 TBL Regnskabsprogrammet Fridag er et lille regnskabsprogram til frivillige foreninger.. Programmet kan ikke håndtere

Læs mere

LOKALETILSKUD - REGNSKABSKEMA

LOKALETILSKUD - REGNSKABSKEMA LOKALETILSKUD - REGNSKABSKEMA Foreningens navn Momsregistreret Ja Nej Kassererens e-mail adresse Foreningens regnskabsår (fra dato til dato) Foreningens CVR. nr. Egne lokaler og lejrpladser (skriv adressen)

Læs mere

Frivilligt Folkeoplysende Foreningsarbejde

Frivilligt Folkeoplysende Foreningsarbejde Regler for tilskud til Frivilligt Folkeoplysende Foreningsarbejde i Nordfyns Kommune INDHOLD: Hvem kan få tilskud... 3 Kursustilskud... 4 Medlemstilskud... 7 Fifty-Fifty-puljen... 9 Tilskud til lokaler

Læs mere

Regnskabsvejledning for indtægtsregnskab

Regnskabsvejledning for indtægtsregnskab 1 Regnskabsvejledning for indtægtsregnskab Indtægtsregnskab Det følger af reglerne for værgemål, at værgen hvert år skal udarbejde et indtægtsregnskab for den person, der er under økonomisk værgemål. Se

Læs mere

Nye regler for afdelingsbestyrelsens udgifter og beboerarrangementer

Nye regler for afdelingsbestyrelsens udgifter og beboerarrangementer og beboerarrangementer Bagrund og målsætning Baggrund Ifølge lov om almene boliger må der ikke udbetales løn eller honorar til medlemmer af afdelingsbestyrelser. Bestyrelsesmedlemmer skal dog heller ikke

Læs mere

Foreninger, der modtager tilskud skal aflægge regnskabs- og tilskudsbeløbene digitalt. Der sker fra siden www.interbook.kk.dk

Foreninger, der modtager tilskud skal aflægge regnskabs- og tilskudsbeløbene digitalt. Der sker fra siden www.interbook.kk.dk INTERBOOK Vejledning til foreningerne i at søge og se tilskud Foreninger, der modtager tilskud skal aflægge regnskabs- og tilskudsbeløbene digitalt. Der sker fra siden www.interbook.kk.dk Nye foreninger

Læs mere

Vejledning i brugen af økonomiportalen 2010 Indhold

Vejledning i brugen af økonomiportalen 2010 Indhold Vejledning i brugen af økonomiportalen 2010 Indhold Køreplan for indberetning af regnskab og budget til provstiet.... 2 Hvordan indberettes regnskab 2010?... 2 Hvor kan jeg få hjælp.... 3 Kontrol af data

Læs mere

Vejledning i kasserapport i Excel Afdelingsbestyrelse

Vejledning i kasserapport i Excel Afdelingsbestyrelse Vejledning i kasserapport i Excel Afdelingsbestyrelse Når I åbner Excel filen får I denne dialog boks op og I skal vælge at åben filen med makroer, så de hjælpeværktøjer vi har lagt ind kommer til at virke.

Læs mere

Julsøfonden. Regler for Julsøfonden pr. 1. maj 2007

Julsøfonden. Regler for Julsøfonden pr. 1. maj 2007 Fundats for Julsøfonden Fondens formål er at: 1. støtte køb og forbedring af ejendomme, herunder lederuddannelsescentre, sommerlejre, kredshuse, lejrhytter og grunde. 2. støtte køb og forbedring af både

Læs mere

BRYGGENS KAJAK CLUB RUNDHOLTSVEJ 93 2300 KØBENHAVN

BRYGGENS KAJAK CLUB RUNDHOLTSVEJ 93 2300 KØBENHAVN BRYGGEN KAJAK CLUB RUNDHOLTVEJ 93 2300 KØBENHAVN (Bilag 2) Årsrapport 2014 Vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling den 2015 Dirigent s. 1 BRYGGEN KAJAK CLUB RUNDHOLTVEJ 93 2300 KØBENHAVN Årsrapportens

Læs mere

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Fo Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Retningslinjer for tilskud til egne og lejede lokaler r Allerød Kommune Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger... 3 Formål... 3 Lovgrundlag...

Læs mere

Regler. for. lokaletilskud til foreninger i. Halsnæs Kommune

Regler. for. lokaletilskud til foreninger i. Halsnæs Kommune Regler for lokaletilskud til foreninger i Halsnæs Kommune Indholdsfortegnelse Afsnit Emne Side 1. Det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde 2 2. Lokaletilskud 2 3. Andre lokaler 3 4. Fælles bestemmelser

Læs mere

Folkeoplysningsloven. Lokale tilskud, materiel tilskud, træner/uddannelse tilskud m.m.

Folkeoplysningsloven. Lokale tilskud, materiel tilskud, træner/uddannelse tilskud m.m. Lokale tilskud, materiel tilskud, træner/uddannelse tilskud m.m. 4. En folkeoplysende forening er 1) en forening, der tilbyder folkeoplysende voksenundervisning m.v., jf. kapitel 4, eller 2) en forening,

Læs mere

Vejledning til. DUI-LEG og VIRKEs

Vejledning til. DUI-LEG og VIRKEs Vejledning til DUI-LEG og VIRKEs Medlemssystem version 1.0 Opdateret 1. november 2009 Indholdsfortegnelse Sådan får du en kode til systemet...3 Sådan logger du ind på systemet...3 Forsiden og ændring af

Læs mere

Togpersonalets Områdegruppe DSB

Togpersonalets Områdegruppe DSB Togpersonalets Områdegruppe DSB Forretningsorden for Områdegruppebestyrelsen 1. Områdegruppens virke. Områdegruppens daglige arbejde varetages af formanden og næstformanden, som drager omsorg for, at alle

Læs mere

GUIDE Udskrevet: 2017

GUIDE Udskrevet: 2017 GUIDE Bestyrelsens ansvar for foreningens økonomi Udskrevet: 2017 Indhold Bestyrelsens ansvar for foreningens økonomi......................................... 3 Kassererens opgaver og rolle i frivillige

Læs mere

SLS-kasserer. - En vejledning til kassererarbejdet i din lokalbestyrelse

SLS-kasserer. - En vejledning til kassererarbejdet i din lokalbestyrelse SLS-kasserer - En vejledning til kassererarbejdet i din lokalbestyrelse Indholdsfortegnelse Indledning... 1 Kassereropgaver i SLS-lokalbestyrelsen... 2 Årsregnskab... 2 Ansøgning om støtte til lokalbestyrelsens

Læs mere

Togpersonalets Områdegruppe DSB

Togpersonalets Områdegruppe DSB Togpersonalets Områdegruppe DSB Forretningsorden for Områdegruppebestyrelsen 1. Områdegruppens virke. Områdegruppens daglige arbejde varetages af formanden og næstformanden, som drager omsorg for, at alle

Læs mere

Ændringsforslag fra bestyrelsen 12. marts 2017

Ændringsforslag fra bestyrelsen 12. marts 2017 Ændringsforslag fra bestyrelsen 12. marts 2017 Vedtægter for foreningen Danske Solcelleejere 1: Navn og hjemsted Foreningens navn er Danske Solcelleejere herefter kaldet DSE Foreningens hjemsted er Viborg

Læs mere

Administrativ vejledning om afregning af lokaletilskud for foreninger og Kulturafdelingen i Køge Kommune

Administrativ vejledning om afregning af lokaletilskud for foreninger og Kulturafdelingen i Køge Kommune Bilag til Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende foreninger i Køge Kommune Administrativ vejledning om afregning af lokaletilskud for foreninger og Kulturafdelingen i Køge Kommune Kultur- og Fællesforvaltningen

Læs mere

Regnskaber. Vi har nu startet 2 regnskaber 2006 og 2007, med status åben. Derefter skal vi have en kontoplan lavet

Regnskaber. Vi har nu startet 2 regnskaber 2006 og 2007, med status åben. Derefter skal vi have en kontoplan lavet Regnskabsdelen Regnskaber Kontoplan Bogføringstyper Åbningsbalance Bogføring Budget Udskrifter Ny konto i kontoplan Ny konto i udskrifter Kreditor / debitor Regnskab Vælg regnskaber - Så får vi et tomt

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til aktiviteter for børn og unge samt handicappede uanset alder i henhold til Folkeoplysningsloven.

Retningslinjer for tilskud til aktiviteter for børn og unge samt handicappede uanset alder i henhold til Folkeoplysningsloven. Retningslinjer for tilskud til aktiviteter for børn og unge samt handicappede uanset alder i henhold til Folkeoplysningsloven. GENERELLE OPLYSNINGER Afleveringsfrister: Ansøgning om aktivitetstilskud Aflevering

Læs mere

GUIDE Udskrevet: 2016

GUIDE Udskrevet: 2016 GUIDE Sådan arbejder I med foreningens budgetter og regnskaber Udskrevet: 2016 Sådan arbejder I med foreningens budgetter og regnskaber Her finder du en af tre guide som viser, hvordan økonomi typisk styres

Læs mere

Frivilligt Folkeoplysende Foreningsarbejde

Frivilligt Folkeoplysende Foreningsarbejde Regler for tilskud til Frivilligt Folkeoplysende Foreningsarbejde i Nordfyns Kommune Tilskudsregler frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde 181007 1 INDHOLD: Hvem kan få tilskud... 3 Kursustilskud...

Læs mere

Regnskabs- og revisionsbestemmelser. for det folkeoplysende foreningsarbejde & folkeoplysende voksenundervisning

Regnskabs- og revisionsbestemmelser. for det folkeoplysende foreningsarbejde & folkeoplysende voksenundervisning Regnskabs- og revisionsbestemmelser for det folkeoplysende foreningsarbejde & folkeoplysende voksenundervisning Indhold Regnskabs- og revisionsbestemmelser... 3 Bestemmelser gældende for alle tilskud...

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA FOR LOKALETILSKUD

ANSØGNINGSSKEMA FOR LOKALETILSKUD KULTUR OG FRITID ANSØGNINGSSKEMA FOR LOKALETILSKUD Foreningsnavn: Aktivitets- / lokaleadresse: CVR-nummer: Afleveringsfrist: den 15. februar Mailadresse: rusr@odsherred.dk Postadresse: Odsherred Kommune,

Læs mere

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Fo Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Retningslinjer for tilskud til aktiviteter r Allerød Kommune Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger... 4 Formål... 4 Lovgrundlag... 4 Regler og vejledninger

Læs mere

Workshop - Hvordan klarer vi de kommunale ansøgninger om tilskud og lokaler?

Workshop - Hvordan klarer vi de kommunale ansøgninger om tilskud og lokaler? Workshop - Hvordan klarer vi de kommunale ansøgninger om tilskud og lokaler? Program 1. Præsentationsrunde og forventninger til workshoppen 2. Ansøgning om Aktivitetstimetilskud 3. Ansøgning om Lokaletilskud

Læs mere

Reviderede. retningslinier for. tilskud til foreninger. i henhold til. Folkeoplysningsloven

Reviderede. retningslinier for. tilskud til foreninger. i henhold til. Folkeoplysningsloven Reviderede retningslinier for tilskud til foreninger i henhold til Folkeoplysningsloven 2008 1 Godkendelse af folkeoplysende foreninger...3 1.1 Der ydes tilskud til...3 1.2 Der ydes ikke tilskud til...3

Læs mere

Årsregnskab 2003. Rytmisk Musikforening. Lydpotten Guldbergsgade 54 8600 Silkeborg CVR nr. 12406347 - 1 -

Årsregnskab 2003. Rytmisk Musikforening. Lydpotten Guldbergsgade 54 8600 Silkeborg CVR nr. 12406347 - 1 - Årsregnskab Rytmisk Musikforening Lydpotten Guldbergsgade 54 8600 Silkeborg CVR nr. 12406347-1 - INDHOLD Årsregnskab Resultatopgørelse side 3 Specificeret resultatopgørelse side 4 Noter til resultatopgørelse

Læs mere

DOF - vejledning til regnskab og bogføring

DOF - vejledning til regnskab og bogføring DOF - vejledning til regnskab og bogføring Ordet regnskab lyder for mange som noget kedeligt og vanskeligt noget. Sådan behøver det ikke nødvendigvis at være, bare man overholder de to væsentligst ting:

Læs mere

MEDLEMSTILSKUD 2015. (Boldspilsforeninger med flere aktiviteter kan i stedet udfylde medlemsopgørelsen på side 2)

MEDLEMSTILSKUD 2015. (Boldspilsforeninger med flere aktiviteter kan i stedet udfylde medlemsopgørelsen på side 2) Ansøgningsfrist 1. april 2015 MEDLEMSTILSKUD 2015 Foreningens navn og adresse: Eller evt. selvstændig afdelings navn Kassererens E-mail: Kassererens tlf: nr. i dagtimerne Foreningens CVR. nr. Foreningens

Læs mere

Revisionsinstruks. for. Foreninger

Revisionsinstruks. for. Foreninger Revisionsinstruks for Foreninger Juli 2015 Revisionsinstruks Revisionsinstruks for foreninger der tilbyder folkeoplysende foreningsarbejde og som modtager tilskud i henhold til Folkeoplysningsloven I henhold

Læs mere

Placering af resultat- og balancekonti 45965

Placering af resultat- og balancekonti 45965 Lektionsplan Placering af resultat- og balancekonti 45965 Bemærk: Der er her tale om uddrag af materialet. Du finder hele materialet med lærebog, opgaver og løsninger i Undervisningsbanken. Placering af

Læs mere

Regnskabsinstruks. for. provstiudvalgskasser

Regnskabsinstruks. for. provstiudvalgskasser Regnskabsinstruks for provstiudvalgskasser 1 2 1. Indledning Regnskabsinstruksen er baseret på det regel- og vejledningsgrundlag for de lokale kirkelige kasser, der findes på Folkekirkens Digitale Arbejdsplads

Læs mere

Vejledning: Kom godt i gang med opstart af forening i Kerteminde Kommune. Ny forening hvordan gør I?

Vejledning: Kom godt i gang med opstart af forening i Kerteminde Kommune. Ny forening hvordan gør I? Ny forening hvordan gør I? Hvordan bliver I en forening? En forening skal være godkendt som folkeoplysende forening for at kunne modtage tilskud og låne ledige offentlige lokaler. Der er nogle ting, som

Læs mere

4.6. Afstemning af statuskonti mv.

4.6. Afstemning af statuskonti mv. 4.6. Afstemning af statuskonti mv. Retningslinjer for afstemning De enkelte centre skal iværksætte afstemningsprocedurer, der sikrer, at der løbende foretages afstemninger, kontroller og fejlrettelser

Læs mere

RETNINGSLINIER FOR TILSKUD TIL DET FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE I GENTOFTE KOMMUNE. GENTOFTE-ORDNINGEN

RETNINGSLINIER FOR TILSKUD TIL DET FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE I GENTOFTE KOMMUNE. GENTOFTE-ORDNINGEN GENTOFTE KOMMUNE Børn, Unge og Fritid Fritid RETNINGSLINIER FOR TILSKUD TIL DET FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE I GENTOFTE KOMMUNE. GENTOFTE-ORDNINGEN Vedtaget i Underudvalget vedr. Aktiviteter

Læs mere

Når du vil sælge din andelsbolig

Når du vil sælge din andelsbolig Når du vil sælge din andelsbolig Her finder du en kronologisk gennemgang af processen for salg af din andelsbolig samt forhåbentlig svar på de mest almindelige spørgsmål i den forbindelse. Du kan bruge

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 5 til afdelingsbestyrelserne: Sådan bruges afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb

DUAB-retningslinie nr. 5 til afdelingsbestyrelserne: Sådan bruges afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb Hellerup 10.01.2008 DUAB-retningslinie nr. 5 til afdelingsbestyrelserne: Sådan bruges afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb Kære afdelingsbestyrelse DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier,

Læs mere

ARSREGNSKAB 2 011. SideD

ARSREGNSKAB 2 011. SideD VINDINGE IDRÆTSFORENING o ARS 2 011 SideD RESULTATOPGØRELSE 2011 BUDGET 2012 TEKST 2010 2011-39.101 Resultat aktivitetsafd. Resultat Hal 3.140 Viften -131. 561-85.914 3.134 2.842 Offentlige tilskud; -160.000

Læs mere

A/B Sønderport v/ Grubbe Ejendomsadministration ApS. Resultatopgørelse 1. oktober 2001-30. september 2002 Balance pr. 30.

A/B Sønderport v/ Grubbe Ejendomsadministration ApS. Resultatopgørelse 1. oktober 2001-30. september 2002 Balance pr. 30. A/B Sønderport v/ Grubbe Ejendomsadministration ApS Resultatopgørelse 1. oktober 2001-30. september 2002 Balance pr. 30. september 2002 (5. regnskabsår) Således vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling,

Læs mere

MEDLEMSTILSKUD 2014. Antal aktive medlemmer fra 0-17 år. Medlemmerne skal være født efter 1.1.1997

MEDLEMSTILSKUD 2014. Antal aktive medlemmer fra 0-17 år. Medlemmerne skal være født efter 1.1.1997 Ansøgningsfrist 1. april 2014 Foreningens navn og adresse: Eller evt. selvstændig afdelings navn Kassererens E-mail: Kassererens tlf: nr. i dagtimerne Foreningens CVR. nr. Foreningens regnskabsperiode

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN HESTIA, GUG ÅRSRAPPORT 2008

ANDELSBOLIGFORENINGEN HESTIA, GUG ÅRSRAPPORT 2008 ANDELSBOLIGFORENINGEN HESTIA, GUG ÅRSRAPPORT 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE: ERKLÆRINGER m.v. Hovedoplysninger 2 Administrators påtegning.. 3 Ledelsespåtegning.. 3 Revisionspåtegning 4 Anvendt regnskabspraksis.

Læs mere

Revision. Retningslinjer for revision af kommunale tilskud efter folkeoplysningsloven

Revision. Retningslinjer for revision af kommunale tilskud efter folkeoplysningsloven Revision Retningslinjer for revision af kommunale tilskud efter folkeoplysningsloven Godkendt af Folkeoplysningsudvalget i Hillerød den 12. januar 2012. REVISIONSVEJLEDNING... 3 KRAV TIL FORENINGEN...

Læs mere

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark 0. Indledning Nedenstående tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark udgør sammen med lov

Læs mere

3. gebyrer og afgifter i forbindelse med

3. gebyrer og afgifter i forbindelse med REGULATIV om salg af almene familieboliger SIDE 3 l 8 Regulativ om SALG AF ALMENE FAMILIEBOLIGER I medfør af lov om almene boliger m.v., 96 j, har bestyrelsen for Landsbyggefonden med godkendelse fra

Læs mere

Vejledning om afregning af lokaletilskud for folkeoplysende foreninger og Kulturafdelingen i Køge Kommune

Vejledning om afregning af lokaletilskud for folkeoplysende foreninger og Kulturafdelingen i Køge Kommune Bilag til Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende foreninger i Køge Kommune Vejledning om afregning af lokaletilskud for folkeoplysende foreninger og Kulturafdelingen i Køge Kommune Kultur- og Fællesforvaltningen

Læs mere

Et lynkursus i dobbelt bogholderi

Et lynkursus i dobbelt bogholderi Den lille bogholder Et lynkursus i dobbelt bogholderi Omkring år 1500 o pfandt man i Italien et regnskabssystem, der kaldes dobbelt bogholderi. Alle beløb noteres to gange, det er derfor, det kaldes dobbelt

Læs mere

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Andelsselskabet Bønsvig - Stavreby Vandværk 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, afholdt den 19. september 2010

Læs mere

Ansøgninger til Udviklingspulje og andre kommunale tilskud

Ansøgninger til Udviklingspulje og andre kommunale tilskud Ansøgninger til Udviklingspulje og andre kommunale tilskud Program 1. Præsentationsrunde og forventninger til workshoppen 2. Ansøgning om Aktivitetstimetilskud 3. Ansøgning om Lokaletilskud 4. Regnskab

Læs mere

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Læs disse sider og stem Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Gældende bestemmelser vedrørende: Navn, formål og tilhørsforhold Medlemskab Forening Gigtforeningens kommentarer i nedenstående er tilføjet

Læs mere

Grundejerforeningen Højgårdstoften. Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN HØJGÅRDSTOFTEN

Grundejerforeningen Højgårdstoften. Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN HØJGÅRDSTOFTEN Grundejerforeningen Højgårdstoften Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN HØJGÅRDSTOFTEN 20. april 2010 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Højgårdstoften: Dens hjemsted er Høje-Taastrup Kommune. Nærværende

Læs mere

Vi vil gerne invitere forældre, ledere og spejdere i Brundurs Gruppe til grupperådsmøde (generalforsamling) onsdag den 15. februar kl. 19.00.

Vi vil gerne invitere forældre, ledere og spejdere i Brundurs Gruppe til grupperådsmøde (generalforsamling) onsdag den 15. februar kl. 19.00. GRUPPERÅDSMØDE BRUNDURS GRUPPE Onsdag den 15. februar 2012 Kl. 19.00 Spejderhytten, Jyllandsgade 61 i Brønderslev. Vi vil gerne invitere forældre, ledere og spejdere i Brundurs Gruppe til grupperådsmøde

Læs mere

Håndbog til E-conomic. Til brug ved bogføring i Mødrehjælpens lokalforeninger

Håndbog til E-conomic. Til brug ved bogføring i Mødrehjælpens lokalforeninger Håndbog til E-conomic Til brug ved bogføring i Mødrehjælpens lokalforeninger Håndbog til E-conomic undervisning Udarbejdet af Hanne Jakobsen, bogholderiet og Lone Sørensen, frivilligafdelingen Denne håndbog

Læs mere

FORENINGSGUIDE. Bydelsmødrenes Landsorganisation. Juli 2012

FORENINGSGUIDE. Bydelsmødrenes Landsorganisation. Juli 2012 EESTYRELSESARB FORENINGSGUIDE Bydelsmødrenes Landsorganisation B1 3 FUNDRAISING JDE PR 4 Juli 01 INDHOLD Introduktion til Foreningsguiden Foreningens økonomi 6 Foreningens konto 7 Dankort 9 CVR-nummer

Læs mere

Regnskab for året 2010. Budgetforslag for året 2011. 7

Regnskab for året 2010. Budgetforslag for året 2011. 7 7-69 ~]@U@[{@ITO~ITO@@ITO ~D~@@~@ Indholdsfortegnelse Foreningen aflejlighedsejere under matrikel nr. 924 e, Aarhus købstads bygrunde Mejlgade 67-69,8000 Århus C Regnskab for året 2010 Budgetforslag for

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN BAKKEN

GRUNDEJERFORENINGEN BAKKEN GRUNDEJERFORENINGEN BAKKEN Kassereren Bakken 27 3050 Humlebæk ÅRSRAPPORT 2012 Havnegade 2 Postbox 5 4300 Holbæk CVR-nr. 33 78 05 24 T: 5943 8100 F: 5943 8191 E: rir@rir.dk www.rir.dk Uafhængigt medlem

Læs mere

Salgsprocedure for A/B Matthæusgaarden

Salgsprocedure for A/B Matthæusgaarden Salgsprocedure for A/B Matthæusgaarden 1. Kontakt Når en andelshaver finder ud af at han/hun vil flytte, skal andelshaveren henvende sig skriftlig eller i kontortiden til bestyrelsen. Fra den dag bestyrelsen

Læs mere

Revisionsinstruks. Vedrørende kommunale tilskud i henhold til Folkeoplysningsloven

Revisionsinstruks. Vedrørende kommunale tilskud i henhold til Folkeoplysningsloven Revisionsinstruks Vedrørende kommunale tilskud i henhold til Folkeoplysningsloven 1 REVISIONSKRAV VEDRØRENDE KOMMUNALE TILSKUD I HENHOLD TIL FOL- KEOPLYSNINGSLOVEN I henhold til Folkeoplysningslovens kap.

Læs mere

Vedtægter for Senest opdateret 6. maj 2014

Vedtægter for Senest opdateret 6. maj 2014 Vedtægter for Senest opdateret 6. maj 2014 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Grundejerforeningen Regstrup Å. Foreningens hjemsted Holbæk Kommune. Foreningens værneting er retten i 4300

Læs mere

E/F Gl. Christianshavn ----------------- Årsregnskab 2006 --------------

E/F Gl. Christianshavn ----------------- Årsregnskab 2006 -------------- E/F Gl. Christianshavn ----------------- Årsregnskab 2006 -------------- INDHOLDSFORTEGNELSE Side Oplysninger om ejendommen og ejerforeningen... 1 Ledelsespåtegning... 2 Revisionspåtegning... 3 Resultatopgørelse

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ

Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ 1. Foreningens navn og hjemsted. 1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Rødtjørnvej

Læs mere

INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING

INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING Grundejerforeningen Kildeholm 1 INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING Tidspunkt: 25. marts 2009 kl. 19:00 Mødested: Stengårdsskolen, alm lok 46 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Regnskabsaflæggelse

Læs mere

INDTÆGTSREGNSKAB. for:

INDTÆGTSREGNSKAB. for: Rigsombudsmanden på Færøerne Regnskabsår (kaldenderår): Journalnummer: INDTÆGTSREGNSKAB for: Navn: P-tal: Adresse: Postnr. og by: Værge(r)s navn, adresse, telefon nr. og evt. e-mail adresse: Regnskabet

Læs mere

Beretning; regnskab i Adoption & Samfunds lokalforening hovedstaden for regnskabsåret 2010-2011

Beretning; regnskab i Adoption & Samfunds lokalforening hovedstaden for regnskabsåret 2010-2011 Beretning; regnskab i Adoption & Samfunds lokalforening hovedstaden for regnskabsåret 2010-2011 Regnskabet er opdelt i 3. Den første er selve regnskabet, hvor udgifter og indtægter, bankkonto og saldo

Læs mere

Retningslinjer for og vejledning til aktivitetstilskud i Ikast Brande Kommune

Retningslinjer for og vejledning til aktivitetstilskud i Ikast Brande Kommune Retningslinjer for og vejledning til aktivitetstilskud i Ikast Brande Kommune Denne vejledning er også gældende for foreninger som søger aktivitetstilskud til handicappede aktivitetsudøvere. Indledning

Læs mere

FORSLAG TIL VEDTÆGT FOR FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGER

FORSLAG TIL VEDTÆGT FOR FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGER FORSLAG TIL VEDTÆGT FOR FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGER Som en hjælp til nye foreninger, har Center for Kultur, Idræt og Sundhed udarbejdet et forslag til, hvordan en foreningsvedtægt kan opbygges.

Læs mere

Vedtægter for teaterforeningen Nørrebro Musicalteater Teaterforening

Vedtægter for teaterforeningen Nørrebro Musicalteater Teaterforening Vedtægter for teaterforeningen Nørrebro Musicalteater Teaterforening 1. Foreningens navn og formål. Stk. 1. Foreningens navn er Nørrebro Musicalteater Teaterforening. Stk. 2. Foreningens formål er på amatørbasis

Læs mere

» Intro « » Du er kasserer «

» Intro « » Du er kasserer « KASSERER GUIDE » Intro Du er kasserer «Tusind tak fordi du har sagt ja til at være kasserer i LMU! Der er mange vigtige opgaver i LMU, og meget ofte skal der bruges penge til at gennemføre dem. Derfor

Læs mere

Tilskudsregler for folkeoplysende voksenundervisning og debatskabende aktiviteter

Tilskudsregler for folkeoplysende voksenundervisning og debatskabende aktiviteter 1. HVEM KAN FÅ TILSKUD Foreninger der er godkendt af Folkeoplysningsudvalget og som tilbyder folkeoplysende voksenundervisning er tilskudsberettiget og har adgang til lokaler. For at blive godkendt og

Læs mere

Vedtægter for Frit Forum København (Vedtaget den 27. marts 2010)

Vedtægter for Frit Forum København (Vedtaget den 27. marts 2010) ------------ Vedtægter for Frit Forum København ------------ (Vedtaget den 27. marts 2010) Navn 1 Foreningens navn er Frit Forum København Socialdemokratiske Studerende, eller Frit Forum København. Foreningen

Læs mere

Andelsboligforeningen Wagnsborg. Årsrapport for 2011

Andelsboligforeningen Wagnsborg. Årsrapport for 2011 Andelsboligforeningen Wagnsborg Årsrapport for 2011 Godkendt på den ordinære generalforsamling den / 2012 Indholdsfortegnelse Oplysninger om andelsboligforeningen 1 Bestyrelsespåtegning 2 Den uafhængige

Læs mere

Andelsbolig - fra A til Z

Andelsbolig - fra A til Z Andelsbolig - fra A til Z Mulighederne er mange, når du skal beslutte dig for, hvilken type bolig du ønsker. Vi har samlet en masse nyttige oplysninger om andelsboliger, som du kan få god brug for, når

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN GADEKÆRET. c/o AC Administration I/S. 4760 Vordingborg ÅRSRAPPORT FOR ÅRET 2012

ANDELSBOLIGFORENINGEN GADEKÆRET. c/o AC Administration I/S. 4760 Vordingborg ÅRSRAPPORT FOR ÅRET 2012 ANDELSBOLIGFORENINGEN GADEKÆRET c/o AC Administration I/S 4760 Vordingborg ÅRSRAPPORT FOR ÅRET 2012 Godkendt på foreningens ordinære generalforsamling / 2013 dirigent Navn: 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Foreningsoplysninger...

Læs mere

Andelsboligforeningen Poppelvænget. Årsrapport for 2006 18. regnskabsår

Andelsboligforeningen Poppelvænget. Årsrapport for 2006 18. regnskabsår Andelsboligforeningen Poppelvænget Årsrapport for 2006 18. regnskabsår Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Foreningsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning... 4 Revisionspåtegning... 5 Anvendt regnskabspraksis... 6

Læs mere

Å R S A F S L U T N I N G I N D H O L D S F O R T E G N E L S E

Å R S A F S L U T N I N G I N D H O L D S F O R T E G N E L S E I N D H O L D S F O R T E G N E L S E ÅRSAFSLUTNING... 2 ÅRSAFSLUTNINGENS FORLØB... 4 EFTERPOSTERINGER... 5 EFTERPOSTERINGERS FORLØB... 6 BOGFØRING I FLERE REGNSKABSÅR... 6 Tiden for årsafslutning nærmer

Læs mere

Kasse- og regnskabsgangen i Den selvejende institution

Kasse- og regnskabsgangen i Den selvejende institution Kasse- og regnskabsgangen i Den selvejende institution Bogføring: Bogføringen varetages af klubbens kontorassistent Marianne Eriksen. Kontering foretages ligeledes af kontorassistenten og sker efter den

Læs mere

FRIVILLIGT FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE

FRIVILLIGT FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE Kultur FORSLAG REGLER FOR TILSKUD FRIVILLIGT FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE Mariehøj Centret Øverødvej 246 B (rød indgang) 2840 Holte 4611 5612 fax. 4611 5601 kultur@rudersdal.dk www.rudersdal.dk INDHOLD

Læs mere

Forårspakken Aftenskoler

Forårspakken Aftenskoler Tilskudsregler og frister Forårspakken 2016 Aftenskoler Udført Emne Frist Erklæring om indhentelse af børneattest fremsendes til 15. januar Center for Kultur og Borgerservice Fritidsudvalgets Forsøgs-

Læs mere

F R E D E R I K S B E R G O R D N I N G E N

F R E D E R I K S B E R G O R D N I N G E N F R E D E R I K S B E R G O R D N I N G E N 2007-2010 TILSKUD TIL AKTIVITETER FOR BØRN OG UNGE UNDER 25 ÅR Frederiksbergordningen er betegnelsen for retningslinier vedrørende de tilskud, som Frederiksberg

Læs mere

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle. 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2014 til 31.

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle. 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2014 til 31. www.primarevision.dk GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde Årsrapport 1. januar 2014 til 31. december 2014 Resultatbudget 2015 og 2016 Godkendt på

Læs mere

BØRNE- OG UNGEFORENINGER

BØRNE- OG UNGEFORENINGER BØRNE- OG UNGEFORENINGER Medlemstilskud, retningslinjerne 4.3.1 Aldersgrupperne 0 12 år og 19 24 år modtager tilskud med faktor 1, mens aldersgruppen 13 18 år modtager tilskud med faktor 2. For handicappede

Læs mere

Andelsboligforeningen Blommegrenen. Blommegrenen , 5220 Odense SØ

Andelsboligforeningen Blommegrenen. Blommegrenen , 5220 Odense SØ Andelsboligforeningen Blommegrenen Blommegrenen 241-279, 5220 Odense SØ Årsrapport for 2006 =U ERNST &YOUNG INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsens regnskabspåtegning l Den uafhængige revisors påtegning 2 Årsregnskab

Læs mere

Regnskabsinstruks for regnskabsafslutning for Norddjurs Kommune

Regnskabsinstruks for regnskabsafslutning for Norddjurs Kommune Regnskabsinstruks for regnskabsafslutning 2014 for Norddjurs Kommune ALLE BRUGERE KAN BOGFØRE I GAMMELT REGNSKABSÅR (2014) TIL OG MED DEN 15. JANUAR 2015. EFTER DENNE DATO ER DER LUKKET FOR BOGFØRING I

Læs mere

Gode råd om stiftelse og driften af en forening

Gode råd om stiftelse og driften af en forening Gode råd om stiftelse og driften af en forening Velkommen til Foreningshåndbogen Du sidder med Arbejdernes Landsbanks Foreningshåndbog - Gode råd om stiftelse og drift af en forening, der er en guide til

Læs mere

VI VIL GERNE INVITERE ALLE FORÆLDRE, SPEJDERE OVER 14 ÅR OG LEDERE I 1. HELSINGØR GRUPPE TIL VORES ÅRLIGE GRUPPERÅDSMØDE

VI VIL GERNE INVITERE ALLE FORÆLDRE, SPEJDERE OVER 14 ÅR OG LEDERE I 1. HELSINGØR GRUPPE TIL VORES ÅRLIGE GRUPPERÅDSMØDE VI VIL GERNE INVITERE ALLE FORÆLDRE, SPEJDERE OVER 14 ÅR OG LEDERE I 1. HELSINGØR GRUPPE TIL VORES ÅRLIGE GRUPPERÅDSMØDE MANDAG DEN 23. FEBRUAR 2009 KL: 19 - ca. 21 I SPEJDERGÅRDEN, STUBBEDAMSVEJ 70C,

Læs mere

Retningslinier for Tilskud til frivillige folkeoplysende foreninger i Køge Kommune

Retningslinier for Tilskud til frivillige folkeoplysende foreninger i Køge Kommune Retningslinier for Tilskud til frivillige folkeoplysende foreninger i Køge Kommune Køge Kommune giver tilskud til folkeoplysende foreninger i Køge Kommune. En folkeoplysende forening er en forening der

Læs mere

Vejledning til Mamut Business Software: Årsafslutning VetPharm EDB & Marketing ApS 30 januar 2009

Vejledning til Mamut Business Software: Årsafslutning VetPharm EDB & Marketing ApS 30 januar 2009 Vejledning til Mamut Business Software: Årsafslutning VetPharm EDB & Marketing ApS 30 januar 2009 Vejledningen indeholder følgende emner: Midlertidig overførsel af Primosaldo Det aktive regnskabsår Periodeafslutning

Læs mere

Skive-ordningen respekterer foreningernes forankring i de lokale miljøer, med respekt for foreningernes forskelligheder.

Skive-ordningen respekterer foreningernes forankring i de lokale miljøer, med respekt for foreningernes forskelligheder. Skiveordningen 2007 Formål 1. Skive-ordningens formål er i henhold til Lov om støtte til folkeoplysning at yde tilskud til foreninger, herunder idrætsforeninger, børne- og ungdomsorganisationer og andre,

Læs mere

Boopgørelse. Her skal du være opmærksom på at vælge den rigtige dato for afslutning af boet.

Boopgørelse. Her skal du være opmærksom på at vælge den rigtige dato for afslutning af boet. Eksempel og forklaring på de felter, der af og til kan være tvivl om, når man skal udfylde en boopgørelse Sagsnr. SKS. nr. CPR nr. Afdødes cpr nr. Boopgørelse Opgørelse over aktiver og passiver vedrørende

Læs mere

VEDTÆGTER. Julespareforeningen af 1940 Agervænget 40, 4420 Regstrup T: 69666000, M: 42300999, CVR: 33740247

VEDTÆGTER. Julespareforeningen af 1940 Agervænget 40, 4420 Regstrup T: 69666000, M: 42300999, CVR: 33740247 21. marts 2013 VEDTÆGTER Julespareforeningen af 1940 Agervænget 40, 4420 Regstrup T: 69666000, M: 42300999, CVR: 33740247 1 Foreningens navn. Foreningens navn er JULESPAREFORENINGEN (JSF). Foreningens

Læs mere