Svar på spørgsmål fra Jens Kjær Christensen om diverse emner i KFF

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Svar på spørgsmål fra Jens Kjær Christensen om diverse emner i KFF"

Transkript

1 KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Sekretariat og Presse NOTAT Til Jens Kjær Christensen Svar på spørgsmål fra Jens Kjær Christensen om diverse emner i KFF Spørgsmål til skriftlig besvarelse stillet af Jens Kjær Christensen den 15. december 2015: Jeg kunne godt tænke mig at få lidt information/status (hvilke forandringsprocesser og udfordringer der er gang i) om nedenstående emner gerne med henvisning til KFU-dagsordener: Sagsnr Dokumentnr Sagsbehandler Dennis Krabbe Sørensen - Små Storbyteatre - Regionale Spillesteder - Kulturhusene - Biblioteksplanen - Frie midler til KFU`s egen disposition - Idræt og facilitetssituationen - Organisation og organisationsændringer i KFF Svar: Nedenfor følger svar på de enkelte områder, og der er for hvert emne indsat en kontaktperson, der kan give supplerende oplysninger: Små storbyteatre Kultur- og Fritidsudvalget drøftede den 19. februar 2015 forslag til principper for valg af små storbyteatre, sendte dem i høring og vedtog de endelige principper den 4. juni I forhold til tidligere er en væsentlig forskel, at kravet om, at teatrene skal have adgang til en eksisterende scene, justeres, så det understreges, at et lille storbyteaters placering ikke nødvendigvis er identisk med stedet, hvor publikum møder produktionen. Der er kommet 29 ansøgninger til lille storbyteaterordningen og denne gang flere, der ikke har en fast scene. Teatrene vil den 19. januar 2016 få foretræde for KFU mellem kl Det vil sige max. 10 minutter til hvert teater. Den 21. januar 2016 skal KFU og Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst drøfte ansøgningerne. Den 7. april skal KFU tage endelig stilling til ansøgningerne. b7b2a08c3f98/7384dc70-0cec d1280eee Den samlede ramme er endnu ikke på plads, idet statens udmelding fortsat mangler. Staten har tilkendegivet, at kommunen vil blive indkaldt til et møde om rammen til små storbyteatre for allerførst i det nye år. Sekretariat Rådhus Københavns Rådhus, Rådhuspladsen København V Mobil EAN nummer

2 Som det ser ud nu, vil statens ramme, under forudsætning af finanslovens endelige vedtagelse, allerede i 2016 reducere statens tilskud til de små storbyteatre med ca. 1 million (se vedhæftede notat). KFU behandlede den 19. november 2015 midtvejsevalueringen af de små storbyteatre. Aftalerne med de nuværende små storbyteatre er indgået for perioden Forvaltningen har på baggrund af teatrenes egne evalueringer og det materiale (årsregnskaber og virksomhedsplaner mv.), der er indsendt til forvaltningen i perioden, evalueret aftalerne samlet og enkeltvis. Bilag vedlagt. Kontaktperson Nanna Bugge Mail tlf Regionale spillesteder Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg midtvejsevaluerede de regionale spillesteder i foråret 2015 (se vedhæftede rapport). Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik og Kultur- og Fritidsudvalget drøftede den 3. september 2015 udvælgelse af regionale spillesteder for den kommende periode. Den 24. september 2015 fortsatte Kulturog Fritidsudvalget drøftelserne af kriterier for udvælgelsen. KFU ønskede på baggrund af drøftelsen at drøfte kriterierne igen den 29. oktober f7c654372/634d669b-e50a-4f08-8b a9e9f62f Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik vil i den kommende periode lægge vægt på at spillestederne fremstår som dynamiske og kompetente kraftcentre. Spillestederne skal med udgangspunkt i forskellighed og fornyelse formidle, præsentere, profilere og udvikle rytmisk musik af høj kunstnerisk kvalitet. For at komme i betragtning som regionalt spillested er det yderligere en forudsætning, at kommunen har tydeliggjort spillestedets rolle i det kommunale og regionale musikliv. Herudover besluttede KFU den 29. oktober 2015 at prioritere, at ansøgere har et formaliseret, forpligtende samarbejde med f.eks. honorarstøttede spillesteder og festivaler i en konsortiemodel, er en aktiv del af det lokalsamfund, som de er en del af, samt at de udvikler administrative samarbejder. Der er kommet 6 ansøgninger, hvoraf en ansøgning indeholder både Jazzhouse og Global. Den 5. januar 2016 afholder Københavns Mu- Side 2 af 5

3 sikudvalg et ekstraordinært møde med henblik på at afgive høringssvar til KFU. Den 21. januar 2016 skal KFU tage stilling til ansøgningerne. Den 29. februar 2016 er der ansøgningsfrist for de rytmiske spillesteder, der søger Statens Kunstfonds projektstøtteudvalg for Musik om at blive udpeget som regionale spillesteder for perioden Bilag vedlagt. Kontaktperson Nanna Bugge Mail tlf Kulturhusene Kulturhusenes største udfordringer p.t. består af at indarbejde 3 forskellige organisatoriske forandringer i KFF. 1) Servicemedarbejdernes overgang til Ejendomsdrift og Service. Afståelse af servicemedarbejdere til E&S giver p.t. lidt udfordringer. Bl.a. fordi E&S hovedsageligt består af medarbejdere fra de gamle idrætsteams, der har en lidt anden struktur og kultur end i kulturhusene. Kulturhusenes opgaver er mere mangfoldige, knap så specialiserede og med større spredning i arbejdstiden. Hertil skal også medtages, at E&S forventes at skulle rationalisere markant i de kommende år. Potentialet til at lave en professionel serviceorganisation er der, men der forventes et år 2016 med nogle indkøringsproblemer stadigvæk. 2) Samspillet med Bibliotekspakken og implementering af Borgerservice. Her kommer presset først og fremmest til at ske på baggrund af Borgerservices fulde implementering i bibliotekerne. Det giver både mulighed for at møde borgere, som ellers ikke vil bruge bibliotekerne eller kulturhusene, men der skal bruges meget energi i at udnytte dette potentiale. Der er også en markant forskel på at komme af pligt eller komme af lyst. Dernæst skal bibliotekerne udvikles, således at de bliver mere orienterede mod læringscentertanken og samskabelse med borgerne. Bibliotekerne nærmer sig i endnu højere grad skole og kulturtilbud end tidligere. Og borgerne de individuelle brugere skal orienteres mod digitale platforme og øget selvbetjening. 3) Samspillet med Idrætten. Der er med nyorganiseringen af idrætten og kulturhusene i bydelen skabt en mulighed for at tænke mere i helhedsløsninger for lokalområderne frem for primært i fagsøjler. Erfaringer fra f.eks. Nørrebrohallen og Prismen viser, at der kan skabes nye og interessante udtryk. Men der er heller ingen tvivl om, at de nye enheder har større ambitioner om faglig udvikling af idrætten, end store dele af den tidligere organisation havde. Det kræver ny dialog og samarbejde med foreninger, skoler, sociale og sundhedsmæssige aktører. Side 3 af 5

4 Kontaktpersoner Bjarne Fey, mail tlf Jan Lindboe, mail tlf Biblioteksplanen Bibliotekerne har omlagt betjeningen pr. 1. juli 2015, således at de som udgangspunkt ikke har betjening om formiddagen. Det er forløbet uden større problemer. Dette er blevet ledsaget af åbningen af det biblioteksfaglige call center, Biblioteker Online, som sikrer, at borgeren har adgang til betjening i dette tidsrum. Omlægningen har frigjort ressourcer til den effektivisering, der blev gennemført i oktober Desuden har biblioteksmedarbejderne i kraft af den frigjorte tid fået mulighed for at lave nye opsøgende tilbud til daginstitutioner, gymnasier og skoler. I øjeblikket arbejdes der på at flytte borgerservice ud på bibliotekerne, hvilket sker i første kvartal Endelig arbejdes der på at udbrede nye digitale løsninger såsom online indmeldelse og online betaling af print/kopi. I løbet af 2016 er det målsætningen, at borgerne får mulighed for at blive betjent af en biblioteksmedarbejder i hele åbningstiden 8-22 via en skærm ude på det enkelte bibliotek. Kontaktperson Jakob Heide Petersen Mail tlf Frie midler til KFU s egen disposition KFU s frie midler disponeres af KFU altovervejende til eksterne tilskudsmodtagere. Oversigten over, hvordan midlerne er besluttet disponeret af KFU, er vedhæftet under punktet Meddelelser i dagsordenssystemet (link nedenfor). Oversigt over frie midler for 2015 samt for 2016 fremgår under seneste KFU-møde (link nedenfor). I 2016 har KFU 8,08 mio. kr. i frie midler, hvoraf der indtil videre er disponeret over 2,15 mio. kr. f40aef97e39c/a5865eab-3a a7d /attachments/ pdf f40aef97e39c/a5865eab-3a a7d /attachments/ pdf Kontaktperson Susanne Hovgaard Heunicke Mail tlf Idræts- og facilitetssituationen Side 4 af 5

5 På anlægsområdet er en lang række projekter i gang eller under forberedelse. Vedlagt er den oversigt, som indgik i drøftelserne om budget I budget 2016 blev Kampsportens Hus og Skøjtehallen principbesluttet sammen med fodboldbaner ved Bavnehøj og fodboldfælled på Amager. Bilag vedlagt. Kontaktperson Mads Kamp Hansen Mail tlf Organisation og organisationsændringer i KFF Ændringerne er fremlagt på KFU den 29. oktober 2015 (se link). Der er lavet en række organisationsændringer i KFF. Nogle er trådt i kraft, og størstedelen træder formelt i kraft 1. januar Ændringerne betyder, at enheder fusioneres og borgerservice integreres i kulturinstitutionerne. Samtidig lægges badene ud til kulturenhederne, mens driften af badene overgår til Ejendomsdrift og Service f7c654372/d0d1911e-968b-46f f3326cefe Kontaktperson Flemming Otto Mail tlf Med venlig hilsen Carsten Haurum /Merete Evers Dewilde Side 5 af 5

6 Budget 2015 Dokumentnr.: Bydelsoversigt for kultur- og fritidsaktiviteter (p/l 2015) kr. INDRE BY/Chr. HAVN VEDTAGET FORESLÅET BOBLER Mobile saunafaciliteter Modernisering af Københavns Hovedbibliotek Kulturfacilitet på Papirøen Kunstgræsbane Holmen, Hal c komineret skole/folkebibliotek på Christianshavn Flytning af Københavns Museum kombineret folke-/skolebibliotek på Islands Brygge Østerbro/Nordhavn VEDTAGET FORESLÅET BOBLER Idrætshal Lundehusskolen Fodboldbane i Nordhavn Idrætsbyggeri på Parkens grund Kildevæld kulturhus Kulturhuset Nordhavnshuset Kulturhus i Elektricitetsværket Kunstgræsbane Ryparken Foreningsgade, kultur i stueetagen Svømmehal Nordhavn Skøjtehal Østerbro, helhedsplan og projektering Maritimt Idrætscenter ved Kronløbsbassinet Idrætshal Nordhavn løbebane ved Parken/Østerbro stadion Helårs havnebad Boldbaner Nordhavn Ny skøjtehal Østre Gasværksgrund Plug n Play Nordhavn WWP Nordhavn Kombineret folke-/skolebibliotek Lundehusskolen (BUF) Nørrebro/Cph Science City VEDTAGET FORESLÅET BOBLER Mimersparken Bibliotek i Nørrebrohallen Nørrebrohallen etape ombygning af Keglesalen, Nørrebrohallen Øvrige Nørrebrohallen Vesterbro/Kgs.Enghave/Sydhavnen VEDTAGET FORESLÅET BOBLER Kvartershuset Fodboldbane sydhavnen Europaskolen, Carlsberg (BUF) Karens Minde, etape Maritimt idrætscenter i Sydhavn Karens Minde, etape Bevægelsesrum Halmlageret, carlsberg Nye faciliteter, Ajax, bavnehøjhallen Karens Minde, etape 3& Brug af UCC faciliteter, Carlsberg Samtænkning af skole og bibliotek på Europaskolen Valby - Valby Syd - Folehaven - Vigerslev VEDTAGET FORESLÅET BOBLER Genopretning Valby idrætspark Nyt bibliotek og teatersal på Smedestræde / Aktivitetssti inklusiv zoner og forplads i Valby Idrætspark Club Danmark hallen Tribuner Valbyhallen Fodboldeksperimentarium Valby Idrætspark Kunstgræsbane Valby Idrætspark Toftegårds Plads - Den kulturelle frizone Tribuner Valbyhallen Smedestræde 2, nedrivning Brønshøj-Husum VEDTAGET FORESLÅET BOBLER Idrætshal energicenter Voldparken Kombineret folke- og skolebibliotek Bibliotek og Kulturhus i Tingbjerg Husum bibliotek (skoleløsning) Kunstgræsbane Tingbjerg Idrætshal Bellahøj Skole Brønshøj Sportshal Udvidelse af Brønshøj Bibliotek Bispebjerg - Nordvest VEDTAGET FORESLÅET BOBLER Kunstgræsbane Nordvest Kampsportens Hus Kunstgræsbane Nordvest Idrætshal ved Grøndalsvængets Skole Opgradering skøjtebane VEDTAGET FORESLÅET BOBLER Kunstgræsbane Vanløse idrætspark Vanløse Amager Øst VEDTAGET FORESLÅET BOBLER Musiktorvet, 2. etape Bibliotek Sundbyøster Opgradering Sundby Stadion Musiktorvet, 3. etape Sundbyøsterhal II Sundby Boldklub Kunstgræsbane Kløvermarken Idrætshal Sønderbro Skole Kunstgræsbane Sundby Idrætspark Skibakke, Amager Ressource Center Amager Vest - Ørestaden VEDTAGET FORESLÅET BOBLER Skoleidrætshal Ørestad skole syd Havnebad Islands Brygge - vinterbadning mands kunstgræsbane Ørestad Syd Lethal Ørestad Svømmehal Ørestad Syd Helhedsrenovering af Solvang Bibliotek Multiarena Bibliotek på Skolen på Islands Brygge Skøjtehal Ørestad syd Vindskulptur Tværgående projekter og Hovedstadsregionale projekter VEDTAGET FORESLÅET BOBLER Magasinløsning. Første etape af stor model Forskønnelsespulje Bagsværd rostadion klubhuspuljen & Bavnehøjhallen

7 Bydelsoversigt for kultur- og fritidsaktiviteter * VEDTAGET Teatret Sort-Hvid Mobile saunafaciliteter Kunstgræsbane Holmen, Hal c Flytning af Københavns Museum VEDTAGET Idrætshal Lundehusskolen Kildevæld kulturhus Kunstgræsbane Ryparken Skøjtehal Østerbro, helhedsplan og projektering Løbebane, Parken/Østerbro stadion VEDTAGET Mimersparken Nørrebrohallen etape Øvrige Nørrebrohallen VEDTAGET Kvartershuset Karens Minde, etape Nye faciliteter, Ajax, bavnehøjhallen VEDTAGET Genopretning Valby idrætspark Club Danmark hallen Kunstgræsbane Valby Idrætspark Tribuner Valbyhallen Smedestræde 2, nedrivning VEDTAGET Køb af vandtårnsgrunden i Brønshøj Toilet og boder i Tingbjerg Idrætspark 450 Idrætshal energicenter Voldparken Bibliotek og Kulturhus i Tingbjerg

8 Kunstgræsbane Tingbjerg Brønshøj Sportshal Udvidelse af Brønshøj Bibliotek VEDTAGET Kunstgræsbane Nordvest Kunstgræsbane Nordvest Opgradering skøjtebane VEDTAGET Kunstgræsbane Vanløse idrætspark VEDTAGET Musiktorvet, 3. etape Musiktorvet, 2. etape Opgradering Sundby Stadion Sundbyøsterhal II Kunstgræsbane Kløvermarken Kunstgræsbane Sundby Idrætspark Skibakke, Amager Ressource Center VEDTAGET Hestefold ved Naturcenter Amager 200 Badmintonhal ved Lergravsvej 800 Skoleidrætshal Ørestad skole syd Lethal Ørestad Multiarena Skøjtehal Ørestad syd Ørested Varetegn VEDTAGET Ekstra midler til magasinløsning Magasinløsning. stor model Bagsværd Rostadion Klubhuspuljen & Bavnehøjhallen * Enkelte beløb vil skulle p/l justeres.

9 INDRE BY/CHRISTIANS HAVN BESTILT I KFU TIL OVERFØRSELSSAGEN Bibliotek Christianshavns Skole Badezone Refshaløen Genopretning af Hovedbiblioteket ØSTERBRO/NORDHAVN BESTILT I KFU TIL OVERFØRSELSSAGEN Copenhagen White Water Park Skøjtehal Østerbro Kulturhus, Nordhavn Havnebad, Nordhavn NØRREBRO/ CPH SCIENCE CITY BESTILT I KFU TIL OVERFØRSELSSAGEN Nørrebro Hal Kampsportens Hus Koncertkirken VESTERBRO/KGS. ENGHAVE/ SYDHAVNEN BESTILT I KFU TIL OVERFØRSELSSAGEN VALBY BESTILT I KFU TIL OVERFØRSELSSAGEN Forskønnelse, Club Danmark Hallen Nyt bibliotek og teatersal, Smedestræde BRØNSHØJ-HUSUM BESTILT I KFU TIL OVERFØRSELSSAGEN Tingbjerg Stadion

10 BISPEBJERG / NORDVEST BESTILT I KFU TIL OVERFØRSELSSAGEN VANLØSE BESTILT I KFU TIL OVERFØRSELSSAGEN AMAGER ØST BESTILT I KFU TIL OVERFØRSELSSAGEN Festivalplads v. Fem- og Tiøren og Valby AMAGER VEST / ØRESTADEN BESTILT I KFU TIL OVERFØRSELSSAGEN Ny svømmehal Vinterbad Bryggen Ny idrætshal i Ørestad TVÆRGÅENDE PROJEKTER BESTILT I KFU TIL OVERFØRSELSSAGEN Skoleidrætshaller i København Kunstgræsbaner i København

11 Dokumentnr.: "BOBLERE" Kulturfacilitet, Papirøen Folkebibliotek på skole, Islands Brygge (BUF) Lofter, Stormgade 18 Historie & kunst administration Stormgade 20 "BOBLERE" Sandsportshal, Ryparken Idrætsbyggeri, Parkens grund Flere Boldbaner, Nordhavn Idræt/kultur på fremtidig skole 2, Nordhavn (BUF) Folkebibliotek på skole, Lundehusskolen (BUF) Havkulturhus, maritimt idrætscenter Hamborg Torv, kultur i stueetagen Multibane på vand, kickstarterprojekt Langelinie Pavilion Læringshus, Kildevæld Skole "BOBLERE" Folkebibliotek i Nørrebrohallen Ombygning af keglesal i Nørrebrohallen Nørrebropakke Flytning af Nørrebro Bibliotek "BOBLERE" Maritimt Idrætscenter, Sydhavnen Karens Minde 2 etape Brug af UCC faciliteter, Carlsberg Karens Minde, etape Idræt/kultur på fremtidig skole, Sydhavnen (BUF) Fodboldbane, DSB-areal Otto Bussesvej Flytning af Kulturanstalten, Carlsberg Læringshus, Sydhavn Skole "BOBLERE" Aktivitetssti, Valby Idrætspark Fodboldeksperimentarium, Valby Idrætspark Den Kulturelle Frizone, Toftegårds Plads Læringshus, Vigerslev Allé Skole "BOBLERE" Folkebibliotek på skole, Husum Skole (BUF) Tribuner Valbyhallen Læringshus, Tingbjerg Skole

12 "BOBLERE" Randområde, bevægelse og idræt "BOBLERE" "BOBLERE" Sundby Boldklub Idrætshal, Sønderbro Skole Idræt/kultur på fremtidig skole, NØ Amager (BUF) "BOBLERE" Folkebibliotek på skole, Islands Brygge Folkebibliotek på Peder lykke skole Boldfælled, Amager Fælled Ny Idrætshal, Ørestad Solvang Plug n' Play "BOBLERE" Genopretning af kulturinstitutioner Aktivitets- og fodboldbaner på tagflader

13 Bydelsoversigt for kultur- og fritidsaktiviteter (p/l 2016) kr. 1 Dokumentnr.: INDRE BY/CHRISTIANS HAVN VEDTAGET INDGÅR I BUDGET 2016 "BOBLERE" Teatret Sort-Hvid Kulturfacilitet, Papirøen Mobile saunafaciliteter Kunstgræsbane Holmen, Hal c Flytning af Københavns Museum ØSTERBRO/NORDHAVN VEDTAGET INDGÅR I BUDGET 2016 "BOBLERE" Idrætshal Lundehusskolen Permanent skøjtehal Østerbro* Sandsportshal, Ryparken Kildevæld kulturhus Kultur- og Fritidsplan for Nordhavn Idrætsbyggeri, Parkens grund Skøjtehal Østerbro, helhedsplan og projektering Tilskud til Copenhagen White Water Park Folkebibliotek på skole, Lundehusskolen (BUF) Løbebane, Parken/Østerbro stadion Langelinie Pavilion Læringshus, Kildevæld Skole (BUF) Skudehallen Frihallen Næridrætsanlægs i Nordhavn Idræt/kultur på fremtidig skole 2, Nordhavn (BUF) Flere Boldbaner, Nordhavn Hamborg Torv, kultur i stueetagen NØRREBRO/ CPH SCIENCE CITY VEDTAGET INDGÅR I BUDGET 2016 "BOBLERE" Mimersparken Flytning af Nørrebro Bibliotek Koncertkirken Nørrebrohallen etape Kampsportens Hus Øvrige Nørrebrohallen Ombygning af keglesal i Nørrebrohallen VESTERBRO/KGS. ENGHAVE/ SYDHAVNEN VEDTAGET INDGÅR I BUDGET 2016 "BOBLERE" Kvartershuset Maritimt Idrætscenter, Sydhavnen Karens Minde, etape Karens Minde 2-4 etape Nye faciliteter, Ajax, bavnehøjhallen Kultur og fritid på Carlsberg Idræt/kultur på fremtidig skole, Sydhavnen (BUF) VALBY VEDTAGET INDGÅR I BUDGET 2016 "BOBLERE" Genopretning Valby idrætspark Nyt bibliotek og teatersal, Smedestræde Aktivitetssti, Valby Idrætspark Club Danmark hallen Fodboldeksperimentarium, Valby Idrætspark Tribuner Valbyhallen Den Kulturelle Frizone, Toftegårds Plads Smedestræde 2, nedrivning Læringshus, Vigerslev Allé Skole (BUF) Tribuner Valbyhallen Forskønnelse, Club Danmark Hallen BRØNSHØJ-HUSUM VEDTAGET INDGÅR I BUDGET 2016 "BOBLERE" Køb af vandtårnsgrunden i Brønshøj Folkebibliotek på skole, Husum Skole (BUF) Toilet og boder i Tingbjerg Idrætspark 450 Læringshus, Tingbjerg Skole (BUF) Idrætshal energicenter Voldparken Tingbjerg Stadion Bibliotek og Kulturhus i Tingbjerg Idrætshal Bellahøj Skole (BUF) Brønshøj Sportshal Udvidelse af Brønshøj Bibliotek BISPEBJERG / NORDVEST VEDTAGET INDGÅR I BUDGET 2016 "BOBLERE" Kunstgræsbane, Genforeningspladsen Randområde, bevægelse og idræt, Emdrup Opgradering skøjtebane, Genforeningspladsen VANLØSE VEDTAGET INDGÅR I BUDGET 2016 "BOBLERE" Kunstgræsbane Vanløse idrætspark AMAGER ØST VEDTAGET INDGÅR I BUDGET 2016 "BOBLERE" Musiktorvet, 3. etape Sundby Boldklub, nye omklædningsfaciliteter Musiktorvet, 2. etape Idræt/kultur på fremtidig skole, NØ Amager (BUF) Opgradering Sundby Stadion Festivalplads v. Fem- og Tiøren og Valby Sundbyøsterhal II Skibakke, Amager Ressource Center AMAGER VEST / ØRESTADEN VEDTAGET INDGÅR I BUDGET 2016 "BOBLERE" Hestefold ved Naturcenter Amager 200 Boldfælled ved Ørestad Folkebibliotek på skole, Islands Brygge (BUF) Badmintonhal ved Lergravsvej 800 Ny idrætshal i Ørestad Folkebibliotek på Peder lykke skole (BUF) Skoleidrætshal Ørestad skole syd Ny svømmehal i Ørestad Plug n' Play Lethal Ørestad Solvang Bibliotek, scenarie Multiarena Solvang Bibliotek, scenarie Skøjtehal Ørestad syd Vinterbad Islandsbrygge Ørested Varetegn TVÆRGÅENDE PROJEKTER VEDTAGET INDGÅR I BUDGET 2016 "BOBLERE" Ekstra midler til magasinløsning Skoleidrætshaller i København** Aktivitets- og fodboldbaner på tagflader Magasinløsning. stor model Kunstgræsbaner i København Bagsværd Rostadion Grundkøb til nye Kultur- og Fritidsfaciliteter Klubhuspuljen & Bavnehøjhallen Helhedsrenovering af kultur- og fritidsinstitutioner*** Minibaner Genopretning af kulturinstitutioner**** * Budgetnotatet består af flere scenarier ** Sønderbro skole, Bellahøj Skole og skole på Artillerivej *** Huset KBH, Amager Kulturpunkt, Karens Hus, Slottet B93 **** Valby Kulturhus, Hovedbiblioteket og Solvang Bibliotek 1 Enkelte beløb vil skulle p/l justeres.

14 INTERN Bydelsoversigt for kultur- og fritidsaktiviteter (p/l 2016) kr. 1 Dokumentnr.: INDRE BY/CHRISTIANS HAVN VEDTAGET INDGÅR I BUDGET 2016 "BOBLERE" Teatret Sort-Hvid Kulturfacilitet, Papirøen Mobile saunafaciliteter Kunstgræsbane Holmen, Hal c Flytning af Københavns Museum ØSTERBRO/NORDHAVN VEDTAGET INDGÅR I BUDGET 2016 "BOBLERE" Idrætshal Lundehusskolen Permanent skøjtehal Østerbro* Sandsportshal, Ryparken Kildevæld kulturhus Kultur- og Fritidsplan for Nordhavn Idrætsbyggeri, Parkens grund Skøjtehal Østerbro, helhedsplan og projektering Tilskud til Copenhagen White Water Park Folkebibliotek på skole, Lundehusskolen (BUF) Løbebane, Parken/Østerbro stadion Langelinie Pavilion Læringshus, Kildevæld Skole (BUF) Skudehallen Frihallen Næridrætsanlægs i Nordhavn Flere Boldbaner, Nordhavn Hamborg Torv, kultur i stueetagen NØRREBRO/ CPH SCIENCE CITY VEDTAGET INDGÅR I BUDGET 2016 "BOBLERE" Mimersparken Flytning af Nørrebro Bibliotek Koncertkirken Nørrebrohallen etape Kampsportens Hus Øvrige Nørrebrohallen Ombygning af keglesal i Nørrebrohallen VESTERBRO/KGS. ENGHAVE/ SYDHAVNEN VEDTAGET INDGÅR I BUDGET 2016 "BOBLERE" Kvartershuset Maritimt Idrætscenter, Sydhavnen Karens Minde, etape Karens Minde 2-4 etape Nye faciliteter, Ajax, bavnehøjhallen Kultur og fritid på Carlsberg Idræt/kultur på fremtidig skole, Sydhavnen (BUF) VALBY VEDTAGET INDGÅR I BUDGET 2016 "BOBLERE" Genopretning Valby idrætspark Nyt bibliotek og teatersal, Smedestræde Aktivitetssti, Valby Idrætspark Club Danmark hallen Fodboldeksperimentarium, Valby Idrætspark Tribuner Valbyhallen Den Kulturelle Frizone, Toftegårds Plads Smedestræde 2, nedrivning Læringshus, Vigerslev Allé Skole (BUF) Tribuner Valbyhallen Forskønnelse, Club Danmark Hallen BRØNSHØJ-HUSUM VEDTAGET INDGÅR I BUDGET 2016 "BOBLERE" Køb af vandtårnsgrunden i Brønshøj Folkebibliotek på skole, Husum Skole (BUF) Toilet og boder i Tingbjerg Idrætspark 450 Læringshus, Tingbjerg Skole (BUF) Idrætshal energicenter Voldparken Idrætshal Bellahøj Skole (BUF) Bibliotek og Kulturhus i Tingbjerg Brønshøj Sportshal Udvidelse af Brønshøj Bibliotek BISPEBJERG / NORDVEST VEDTAGET INDGÅR I BUDGET 2016 "BOBLERE" Kunstgræsbane, Genforeningspladsen Randområde, bevægelse og idræt i Emdrup Opgradering skøjtebane, Genforeningspladsen VANLØSE VEDTAGET INDGÅR I BUDGET 2016 "BOBLERE" Kunstgræsbane Vanløse idrætspark AMAGER ØST VEDTAGET INDGÅR I BUDGET 2016 "BOBLERE" Musiktorvet, 3. etape Sundby Boldklub, nye omklædningsfaciliteter Musiktorvet, 2. etape Festivalplads v. Fem- og Tiøren og Valby Opgradering Sundby Stadion Sundbyøsterhal II Skibakke, Amager Ressource Center AMAGER VEST / ØRESTADEN VEDTAGET INDGÅR I BUDGET 2016 "BOBLERE" Hestefold ved Naturcenter Amager 200 Boldfælled ved Ørestaden Folkebibliotek på skole, Islands Brygge (BUF) Badmintonhal ved Lergravsvej 800 Ny idrætshal i Ørestad Folkebibliotek på Peder lykke skole (BUF) Skoleidrætshal Ørestad skole syd Ny svømmehal i Ørestad Plug n' Play Lethal Ørestad Solvang Bibliotek, scenarie Multiarena Solvang Bibliotek, scenarie Skøjtehal Ørestad syd Vinterbad Islandsbrygge Ørested Varetegn TVÆRGÅENDE PROJEKTER VEDTAGET INDGÅR I BUDGET 2016 "BOBLERE" Ekstra midler til magasinløsning Skoleidrætshaller i København** Aktivitets- og fodboldbaner på tagflader Magasinløsning. stor model Kunstgræsbaner i København Bagsværd Rostadion Grundkøb til nye Kultur- og Fritidsfaciliteter Klubhuspuljen & Bavnehøjhallen Helhedsrenovering af kultur- og fritidsinstitutioner*** Minibaner Genopretning af kulturinstitutioner**** * Budgetnotatet består af flere scenarier * Sønderbro skole, Bellahøj Skole og skole på Artillerivej ** Huset KBH, Amager Kulturpunkt, Karens Hus, Slottet B93 *** Valby Kulturhus, Hovedbiblioteket og Solvang Bibliotek 1 Enkelte beløb vil skulle p/l justeres.

15 Bydelsoversigt for kultur- og fritidsaktivitete = Vedtaget u. Overførselssagen KSISTERENDE PROJEKTE VEDTAGET VEDTAGET Mobile sau Mobile saunafaciliteter Kunstgræsb Kunstgræsbane Holmen, Hal c Flytning af K Flytning af Københavns Museum Teatret Sor Teatret Sort-Hvid ØSTERBRO/NORDHAVN VEDTAGET Idrætshal L Idrætshal Lundehusskolen Kildevæld k Kildevæld kulturhus Kunstgræsb Kunstgræsbane Ryparken Skøjtehal Ø Skøjtehal Østerbro, helhedsplan og projektering Løbebane, Løbebane, Parken/Østerbro stadion NØRREBRO/ CPH SCIENCE CITY VEDTAGET Mimerspar Mimersparken Nørrebroha Nørrebrohallen etape 3 Øvrige Nørr Øvrige Nørrebrohallen VESTERBRO/KGS. ENGHAVE/ SYDHAVNEN VEDTAGET Kvartershus Kvartershuset Europaskolen, Carlsberg (BUF) Europaskolen, Carlsberg (BUF) Karens Min Karens Minde, etape 1 Nye facilite Nye faciliteter, Ajax, bavnehøjhallen VALBY / FOLEHAVEN / VIGERSLEV VEDTAGET Genopretni Genopretning Valby idrætspark Club Danma Club Danmark hallen Kunstgræsb Kunstgræsbane Valby Idrætspark Tribuner Va Tribuner Valbyhallen Smedestræ Smedestræde 2, nedrivning BRØNSHØJ / HUSUM VEDTAGET Idrætshal e Idrætshal energicenter Voldparken Bibliotek og Bibliotek og Kulturhus i Tingbjerg Kunstgræsb Kunstgræsbane Tingbjerg

16 Brønshøj Sp Brønshøj Sportshal Udvidelse a Udvidelse af Brønshøj Bibliotek Køb af vand Køb af vandtårnsgrunden i Brønshøj Toilet og bo 450 Toilet og boder i Tingbjerg Idrætspark BISPEBJERG / NORDVEST VEDTAGET Kunstgræsb Kunstgræsbane Nordvest Kunstgræsb Kunstgræsbane Nordvest Opgraderin Opgradering skøjtebane VANLØSE VEDTAGET Kunstgræsb Kunstgræsbane Vanløse idrætspark AMAGER ØST VEDTAGET Musiktorvet, 2. etape Opgradering Sundby Stadion Sundbyøsterhal II Kunstgræsbane Kløvermarken Kunstgræsbane Sundby Idrætspark Skibakke, Amager Ressource Center Musiktorvet, 3. etape AMAGER VEST / ØRESTADEN VEDTAGET Skoleidrætshal Ørestad skole syd Lethal Ørestad Multiarena Skøjtehal Ørestad syd Vindskulptur Hestefold ved Naturcenter Amager Badmintonhal ved Lergravsvej Tværgående projekter og Hovedstadsregionale projekter VEDTAGET Magasinløsning. stor model Ekstra midler til magasinløsning Bagsværd Rostadion Klubhuspuljen & Bavnehøjhallen * Anlægsprojekter for Overførselssagen er i p/l Ældre v Projekter, som ikke er videreført fra Budget 2015 til Overførs PROJEKT Bibliotek i Nørrebrohallen Ombygning af keglesal i Nørrebrohallen Karens Minde 2 etape Tribuner Valbyhallen Idrætshal, Bellahøj Skole

17 Idrætshal, Grøndalsvængets Skole Sundby Boldklub Idrætshal, Sønderbro Skole Bibliotek på Skolen på Islands Brygge KFF er i dialog med BUF om nye skoleprojekter SKOLE Amager Fælled Skole Peder Lykke Skole Skole Sydhavn / Ny Skole Ny skole NØ Amager

18 er (p/l 2015) kr. * OVERFØRSELSSAGEN INDRE BY/CHRISTIANS HAVN BESTILT I KFU TIL OVERFØRSELSSAGEN Bibliotek Christianshavns Skole Vinterbad Bryggen Badezone Refshaløen Genopretning af Hovedbiblioteket BESTILT I KFU TIL OVERFØRSELSSAGEN CWWP Skøjtehal Østerbro Kunstgræsbane, Nordhavn Maritimt Idrætscenter Havnebad, Nordhavn Kulturhus, Nordhavn Kultur i stueetagen BESTILT I KFU TIL OVERFØRSELSSAGEN Nørrebro Hal Kampsportens Hus Koncertkirken BESTILT I KFU TIL OVERFØRSELSSAGEN BESTILT I KFU TIL OVERFØRSELSSAGEN Forskønnelse, Club Danmark Hallen Nyt bibliotek og teatersal, Smedestræde BESTILT I KFU TIL OVERFØRSELSSAGEN Tingbjerg Stadion

19 BESTILT I KFU TIL OVERFØRSELSSAGEN BESTILT I KFU TIL OVERFØRSELSSAGEN BESTILT I KFU TIL OVERFØRSELSSAGEN Ny idrætshal i Ørestad Festivalplads v. Fem- og Tiøren BESTILT I KFU TIL OVERFØRSELSSAGEN Ny svømmehal BESTILT I KFU TIL OVERFØRSELSSAGEN Skoleidrætshaller i København Kunstgræsbaner i København Genopretning af kulturinstitutioner? vedtagede projekter er p/l for det vedtagede år. Bobler kan variere i p/l selssagen Jacob: løbet er kørt.

20 Jacob: løbet er kørt. Bobler? Var ikke i overførselssagen. Afhængig af BUFs planer MULIGHED FOR bibliotek bibliotek lille/alm/stor idrætshal, kulturhus, bibliotek, 8-mands, 11-mands lille/alm/stor idrætshal, kulturhus, bibliotek, maritimt idrætscenter

21 Pipline til Budget 2016 Pipline til Budget 2016 Pipline til Budget 2016 Pipline til Budget 2016 Pipline til Budget 2016 Pipline til Budget 2016

22 Pipline til Budget 2016 Pipline til Budget 2016 Pipline til Budget 2016 Pipline til Budget 2016 Pipline til Budget 2016

23

24 Dokumentnr.: Note BOBLER Kulturfacilitet, Papirøen? Chr.bib. - ka kombineret bibliotek m skole, Islands Brygge (BUF) bib.bryggen BOBLER Beach Volley / Sandsportshal, Ryparken? Idrætsbyggeri, Parkens grund Boldbaner, Nordhavn Kombineret idrætshal m. skole, Nordhavn (BUF) Kombineret bibliotek m skole, Lundehusskolen (BUF) Ketil? Indsti bib.lundehu BOBLER BOBLER Bibliotek og kulturhus, Halmlageret? Maritimt Idrætscenter, Sydhavnen Karens Minde, etape Brug af UCC faciliteter, Carlsberg BOBLER Aktivitetssti inkl zone og forplads, Valby Idrætspark Fodboldeksperimentarium, Valby Idrætspark Den Kulturelle Frizone, Toftegårds Plads BOBLER Kombineret bibliotek m skole, Husum Skole (BUF) Kombineret idrætshal m skole, Husum Skole (BUF)

25 BOBLER Ranområde, bevægelse og idræt BOBLER BOBLER BOBLER 8-mands kunstgræsbane, Ørestad BOBLER

26

27 an ikke realiseres med BUF's nuværende planer n - Jacob har ikke hørt om projektet. Ny skole v. Artillerivej? illing om skole + idrætshal us - jacob har ikke hørt om projektet

28 Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik: Evaluering af de regionale spillesteder i Denne evalueringsrapport indeholder Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musiks analyser, vurderinger og anbefalinger vedrørende den samlede situation på det regionale spillestedsområde midtvejs i aftaleperioden Rapporten er inddelt i fire kapitler: 1. Evalueringsgrundlag 2. Forventningerne til de regionale spillesteder 3. Hvordan er det gået i Anbefalinger til hvordan de regionale spillesteder kan blive endnu bedre fremover 1. Evalueringsgrundlag Rapportens vurderinger og anbefalinger tager udgangspunkt i de forventninger, som er udtrykt i de fireårige aftaler mellem Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik, kommunerne og de regionale spillesteder for perioden 1. januar december Udvalgets vurdering baserer sig på: - 19 statusrapporter, som spillestederne har indsendt i april Evalueringsmøder med de 19 regionale spillesteder og deres tilskudskommuner, gennemført maj Den løbende dialog der har været mellem udvalget og spillestederne i aftaleperioden, herunder det direkte kendskab udvalget har til spillestederne gennem spillestedernes årsrapporter, hjemmesider, musikprogrammer, presse mv. Denne rapport og Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musiks evaluering af hvert af de 19 regionale spillesteder offentliggøres på i juni Forventningerne til de regionale spillesteder Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik giver tilskud til rytmiske spillesteder enten i form af honorarstøtte eller i form af støtte til udvalgte regionale spillesteder. Honorarstøtte gives som tilskud til musikerhonorarer ved afholdelse af koncerter på rytmiske spillesteder og i musikforeninger. Ordningen skal sikre udbredelsen af rytmiske koncerter i hele landet. Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik kan ud over den ordinære honorarstøtte vælge at give et ekstraordinært tilskud. Det ekstraordinære tilskud gives, når udvalget vurderer, at spilleste- 1

29 det/musikforeningen i ekstraordinær grad udviser høj kvalitet i musikprofilen og demonstrerer vilje og evne til kunstnerisk fornyelse. Regionale spillesteder har ligesom de honorarstøttede spillesteder koncertvirksomhed som et kerneområde, men har i tillæg fire andre opgaver, som vedrører udvikling af musiklivet, herunder vækstlag og smalle genrer; publikumsudvikling, markedsføring og kommunikation; eksternt samarbejde samt professionel ledelse, organisation og opgaveløsning. Det er i særdeleshed resultaterne inden for disse fire strategiske områder, som er udslagsudgivende for de regionale spillesteds betydning som et landsdækkende net af kraftcentre, der styrker og udvikler mangfoldighed og kvalitet i det rytmiske musikliv lokalt, regionalt, nationalt og internationalt. Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musiks fælles formål og vision for de regionale spillesteder er indskrevet i rammeaftalerne med hvert af de 19 spillesteder: Formål Formålet med de regionale spillesteder er at formidle, præsentere, profilere og udvikle den rytmiske musik lokalt, regionalt, nationalt og internationalt. Vision Det er visionen, at de regionale spillesteder fremstår og virker som dynamiske og kompetente kraftcentre, der med udgangspunkt i mangfoldighed og fornyelse formidler, præsenterer, profilerer og udvikler rytmisk musik af høj kunstnerisk kvalitet. De regionale spillesteder er forskelligartede og arbejder hver især målrettet på at udvikle og præcisere en unik og ambitiøs profil, der udfordrer kunstnere og publikum, og som sætter musikken og den musikalske oplevelse i centrum. De regionale spillesteder realiserer denne vision gennem målrettede aktiviteter inden for fem strategiske områder: 1. Koncertvirksomhed 2. Udvikling af musiklivet, herunder vækstlag og smalle genrer 3. Publikumsudvikling, markedsføring og kommunikation 4. Eksternt samarbejde 5. Professionel ledelse, organisation og opgaveløsning Der er udpeget 19 1 regionale spillesteder til aftaleperioden Heraf er fire spillesteder genrespecifikke og varetager dermed særlige opgaver med henblik på at styrke et eller flere af de smalle genreområder, både lokalt, regionalt og nationalt. Spillestederne er hjemmehørende i 13 kommuner, som vist i tabel 1: 1 Der blev i 2013 udpeget 19 regionale spillesteder mod 17 i den foregående periode. De nye spillesteder er Klaverfabrikken Live i Hillerød og Tobakken i Esbjerg. Spillestedet Radar er en videreførelse af det tidligere Musikcaféen. 2

30 Kommune Spillested Genrespecifikt Bornholms Regionskommune Musikhuzet Bornholm Nej Esbjerg Kommune Tobakken Nej Frederikshavn Kommune Det Musiske Hus Nej Herning Kommune Fermaten Nej Hillerød Kommune Klaverfabrikken Live Nej Kolding Kommune Godset Nej Københavns Kommune Copenhagen JazzHouse Culture Box Global Copenhagen Loppen VEGA Genrespecifik for jazz Genrespecifik for elektronisk musik Genrespecifik for verdensmusik Nej Nej Odense Kommune Posten/Dexter Nej Roskilde Kommune Gimle Nej Sønderborg Kommune Sønderborghus Nej Vordingborg Kommune STARS Nej Aalborg Kommune Studenterhuset Nej Århus Kommune Fonden Voxhall/Atlas Radar Train Atlas er genrespecifik for jazz, folk og verdensmusik. Nej Nej Tabel 1: Oversigt over de 19 regionale spillesteder fordelt på tilskudskommuner. De fire genrespecifikke spillesteder findes i København og Århus. De 19 regionale spillesteder har som fælles formål at formidle, præsentere, profilere og udvikle den rytmiske musik lokalt, regionalt, nationalt og internationalt, dog definerer det enkelte regionale spillested selv sin profil og strategi for, hvordan spillestedet vil realisere de aftalte formål, visioner og mål. De 19 spillesteder er derfor meget forskellige hvad angår musikprofil og fysisk indretning, samt de muligheder og udfordringer, der knytter sig til spillestedets geografiske beliggenhed. De generelle vurderinger og anbefalinger, som Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik giver i denne rapport, vil derfor også have varierende relevans og gyldighed for de enkelte regionale spillesteder. 3

31 3. Hvordan er det gået i Koncertvirksomhed De regionale spillesteders koncertvirksomhed bidrager til at formidle og præsentere regional, national og international rytmisk musik af høj kunstnerisk kvalitet samt at holde prioriteret fokus på udvikling og nytænkning. De 19 regionale spillesteder har tilsammen afholdt koncerter i 2013 og koncerter i 2014, hvilket giver en stigning på 3,3 pct. Det samlede koncertudbud favner en mangfoldighed af genrer, udtryk og stilarter, og præsenterer på landsplan en bred vifte af musikalske oplevelser af høj kunstnerisk kvalitet, som rummer både kendte navne men også de mindre kendte, vækstlagene, nye talenter, samt de smalle genrer og alternative musikmiljøer. Bortset fra en kort lavsæson i udendørs- og festivalsæsonen i sommermånederne formidler de regionale spillesteder året rundt samlet set et mangfoldigt repertoire af rytmisk musik af høj kunstnerisk kvalitet. Fra 2013 til 2014 har der været en positiv udvikling i publikumstal på 5,4 pct. fra i 2013 til i Gennemsnitspublikumstallet for koncerter ligger stabilt omkring 123, men i realiteten varierer koncertformat og størrelse mellem de helt små, intime oplevelser til store events med flere tusinde publikummer. I alt i 2013 Udgør i % i 2013 I alt i 2014 Udgør i % i 2014 Antal solgte billetter % % Antal fribilletter % % Publikum i alt % % Koncerter med entré % % Koncerter uden entré 174 3% 179 3% Koncerter i alt % % Gnsn. publikum pr. koncert Tabel 2: Fordelingen af solgte billetter og fribilletter, samt koncerter med og uden entré i 2013 og Bemærk: Opgørelsen indeholder alle professionelle bands, der har givet koncert med offentlig adgang i regi af de regionale spillesteder, herunder (1) koncerter arrangeret af spillestedet, uanset om de finder sted inden for eller uden for spillestedets fysiske rammer og (2) koncerter der finder sted på spillestedet, og som helt eller delvist er arrangeret af eksterne aktører (co- og fremmedproduktioner). Vækstlagsbands indgår også i opgørelsen. Derimod er amatørbands ikke med. Forskellen på vækstlags- og amatørbands er, at vækstlagsbands optræder med et professionelt sigte og modtager professionel honorering. Amatørbands optræder uden eller kun med et begrænset professionelt sigte, og modtager typisk ikke noget honorar. Publikum betaler i udgangspunktet entré til de regionale spillesteders koncerter. Når mellem 10 og 15 pct. af spillestedernes publikum er gratister, skyldes det dels, at der i begrænset omfang gives fribilletter til spillestedernes frivillige, dels at en del af de regionale spillesteder når særlige forhold taler for det afholder gratiskoncerter, som bringer levende musikoplevelser ud til et stort publikum, som ellers ikke ville have opsøgt koncerterne. I alt afholdes 3 pct. af koncerterne helt uden entré, men det varierer meget fra spillested til spillested, om der afholdes koncerter med fri entré. Det fremgår af spillestedernes koncertlister, at langt størstedelen af 4

32 de regionale spillesteder i 2013 afholdt meget få eller ingen koncerter uden entré. Fire spillesteder afholdt mellem 10 og 30 koncerter uden entré, og et enkelt spillested afholdt op imod 90. I 2014 var der fem spillesteder i den midterste kategori, men ellers ser billedet ensartet ud imellem de to år. Det er Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musiks opfattelse, at mangfoldighed, fornyelse og kvalitet i det rytmiske musikliv styrkes markant ved, at de regionale spillesteder i samarbejde med andre relevante aktører arbejder målrettet og kvalitetsbevidst med at præsentere rytmisk musik, som formidles bedst gennem et lille eller mellemstort koncertformat. Visionen er, at det lille koncertformat på det regionale spillested er den scene, hvor publikum kan opleve de nyskabende udtryk, de kunstneriske eksperimenter og de smalle genrer. Det er her, den rytmiske scene får lov til at udvikle nye og mere grænsesøgende kunstneriske udtryk i mødet med et levende publikum. I henhold til de indgåede aftaler skal de regionale spillesteder fordele koncertvirksomheden på tre strategiske kategorier: Små koncerter (K1), mellemstore koncerter (K2) og store koncerter (K3). Det er pr. definition billetsalget, der afgør, hvilken kategori en given koncert tilhører. Grænserne mellem de tre kategorier varierer i henhold til aftalerne fra spillested til spillested og er tilpasset de enkelte spillesteders musikprofil, fysiske indretning og geografiske beliggenhed, som varierer meget, og det er derfor også forventeligt, at koncertkategorierne og publikumstallene er meget forskellige fra spillested til spillested Forventede koncerter Realiserede koncerter Forventet billetsalg Realiseret billetsalg Gnsn. billetsalg pr. koncert Små koncerter (K1) Mellemstore koncerter (K2) Store koncerter (K3) Koncerter i alt Tabel 3: Den samlede koncertvirksomhed for de 19 regionale spillesteder fordelt på koncertstørrelse i Forventede koncerter Realiserede koncerter Forventet billetsalg Realiseret billetsalg Gnsn. billetsalg pr. koncert Små koncerter (K1) Mellemstore koncerter (K2) Store koncerter (K3) Koncerter i alt Tabel 4: Den samlede koncertvirksomhed for de 19 regionale spillesteder fordelt på koncertstørrelse i De regionale spillesteder har samlet set realiseret næsten dobbelt så mange koncerter i 2013 og 2014 som forventet. Den store forskel skyldes primært overgangsvanskeligheder i forbindelse med en ny optællingsmetode. I den foregående aftaleperiode, , anvendte spillestederne en anden metode for opgørelse af koncerttal og publikumstal end den nuværende. Med den gamle metode talte man antal koncertdage, og i den nye tæller man antal koncerter. Før var fremmedproduktioner ikke talt med, og i den nye optællingsmetode tælles de med. Overgangen til den nye metode blev ikke fuldt implementeret på alle spillesteder på det tidspunkt, rammeaftalen blev indgået. Dette er den primære årsag til afvigelserne mellem de aftalte og de realiserede koncert- og publikumstal, dog er der også nogle spillesteder, som har justeret deres 5

33 strategi eller udvidet de fysiske faciliteter og derfor har produceret flere koncerter end forventet, hvilket kan læses ud fra spillestedernes individuelle evalueringsrapporter. De 19 regionale spillesteder har tilsammen i 2014 afholdt koncerter for besøgende. Den følgende tabel viser fordelingen af publikumstal for de enkelte spillesteder i de tre koncertkategorier samt for fribilletter Publikum (K1) Publikum (K2) Publikum (K3) Betalende publikum i alt Antal fribilletter Publikum i alt Copenhagen JazzHouse Culture Box Det Musiske Hus Fermaten Fonden VoxHall Gimle Global Copenhagen Godset Klaverfabrikken Live Loppen Musikhuzet Bornholm Posten Radar (Musikcaféen) STARS Studenterhuset Sønderborghus Tobakken Train VEGA I alt Tabel 5: Publikumstal for 2014 for hvert af de 19 regionale spillesteder Der er stor variation i publikumstallene mellem de regionale spillesteder, hvilket skyldes, at spillestederne er vidt forskellige på flere områder, bl.a. koncertkapacitet, regionalt opland og eventuelle genrespecifikke forpligtelser. Vega har eksempelvis et særdeles højt publikumstal pga. sin store koncertkapacitet og et koncertprogram, der ofte rummer store, kendte navne, mens Klaverfabrikken Live har et lavere publikumstal pga. et mindre publikumsopland, en mindre kapacitet og et koncertprogram, der i høj grad præsenterer musik af kunstnere fra de mere smalle musikgenrer. Det er Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musiks vurdering, at de regionale spillesteder især har vist gode resultater på følgende områder: - De regionale spillesteder præsenterer samlet set et mangfoldigt musikudbud af høj kunstnerisk kvalitet. 6

34 - Koncertvirksomheden bidrager markant til at sikre fornyelse, kontinuitet og kvalitet i det rytmiske musikliv i Danmark. - Det er positivt, at de regionale spillesteder arbejder innovativt og strategisk med at udvikle nye koncertformater og i høj grad når ud i hele deres virkeområde gennem koncerter ud af huset og samarbejder med eksterne musikarrangører. Udvikling af musiklivet, herunder vækstlag og smalle genrer De regionale spillesteder bidrager til at udvikle kvalitet, mangfoldighed og nyskabelse i musiklivet, herunder vækstlag og smalle genrer. De regionale spillesteder har til opgave at arbejde målrettet og innovativt med at udvikle strategier og modeller, som understøtter, styrker og udvikler vækstlag og talenter, giver gode udfoldelsesmuligheder for de mere smalle genrer og udfordrer publikums kendte præferencer med henblik på at skabe et levende og mangfoldigt musikliv. Det sker gennem nye tiltag og initiativer og samarbejder på området lokalt, regionalt og nationalt. Eksempler på gode tiltag: Strategisk programlægning med nye og kendte navne Nye koncertkoncepter, genrespecifikke arrangementer eller tema-aftener, f.eks. jam night, singersongwriter-aften, blues- eller jazz- klub, improvisations-arrangementer mv. Inddragelse af foreninger, klubber eller insidere fra alternative musikmiljøer, f.eks. brug af eksterne bookere/arrangører Skolekoncerter o. lign. Arrangementer for børn og unge på eller uden for spillestedet Koncerter med amatører Samarbejder med musikuddannelserne Undervisningsforløb for musikalske og/eller tekniske vækstlag Vejledning og feedback til up-coming kunstnere Talentkonkurrencer, som f.eks. Emergenza Øvelokalefaciliteter Det er Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musiks vurdering, at de regionale spillesteder især har vist gode resultater på følgende områder: - De regionale spillesteder medvirker til at skabe et levende og nyskabende musikliv gennem de initiativer, arrangementer og events, som er målrettet vækstlagsmusikere. Flere spillesteder har især opnået gode resultater med opsøgende og opfølgende rådgivningsarbejde med nye talenter. - Størstedelen af de regionale spillesteder formår at skabe en nytænkende og spændende programlægning, som favner både brede og smalle genrer. 7

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik: Evaluering af de regionale spillesteder i 2013-2014

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik: Evaluering af de regionale spillesteder i 2013-2014 Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik: Evaluering af de regionale spillesteder i 2013-2014 Denne evalueringsrapport indeholder Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musiks analyser, vurderinger

Læs mere

Direktion. Amager Kultur. Betaling og Kontrol. Center for Digitalisering og Innovation. Kultur- og Fritidsforvaltningens organisation januar 2017

Direktion. Amager Kultur. Betaling og Kontrol. Center for Digitalisering og Innovation. Kultur- og Fritidsforvaltningens organisation januar 2017 Kultur- og Fritidsforvaltningens organisation januar 2017 Direktion Administrerende direktør Mette Touborg Direktør Thomas Jakobsen Direktør Anders Bager Jensen Amager Kultur Chef: Bjarne Fey Sundby Idrætspark

Læs mere

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik: Evaluering af Copenhagen JazzHouse' virksomhed som regionalt spillested i 2013-2014

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik: Evaluering af Copenhagen JazzHouse' virksomhed som regionalt spillested i 2013-2014 Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik: Evaluering af Copenhagen JazzHouse' virksomhed som regionalt spillested i 2013-2014 Denne evalueringsrapport indeholder Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg

Læs mere

Notat. KULTUR OG BORGERSER- VICE Kulturforvaltningen Aarhus Kommune

Notat. KULTUR OG BORGERSER- VICE Kulturforvaltningen Aarhus Kommune Notat Side 1 af 8 Til Til Kopi til Kulturudvalget Orientering Regionale spillesteder - ansøgningsproces til perioden 2017-2020 - Kulturpolitikken. Resume. Siden henholdsvis 1996, 2000 og 2001 har spillestederne

Læs mere

Statens Kunstråds Musikudvalg: Midtvejsevaluering af de regionale spillesteder 2009-2010

Statens Kunstråds Musikudvalg: Midtvejsevaluering af de regionale spillesteder 2009-2010 Statens Kunstråds Musikudvalg: Midtvejsevaluering af de regionale spillesteder 2009-2010 Denne evalueringsrapport indeholder Statens Kunstråds Musikudvalgs analyser, vurderinger og anbefalinger vedrørende

Læs mere

Rammeaftale om det regionale spillested Copenhagen JazzHouse

Rammeaftale om det regionale spillested Copenhagen JazzHouse Rammeaftale om det regionale spillested Copenhagen JazzHouse 1. Aftaleparter Statens Kunstråds Musikudvalg, Københavns Kommune og Fonden Copenhagen JazzHouse. 2. Aftaleperiode 1. januar 2013 til 31. december

Læs mere

Rammeaftale om det regionale spillested Global Copenhagen

Rammeaftale om det regionale spillested Global Copenhagen Rammeaftale om det regionale spillested Global Copenhagen 1. Aftaleparter Statens Kunstråds Musikudvalg, Københavns Kommune og Global Copenhagen. 2. Aftaleperiode 1. januar 2013 til 31. december 2016.

Læs mere

Rammeaftale om det regionale spillested Klaverfabrikken Live

Rammeaftale om det regionale spillested Klaverfabrikken Live Rammeaftale om det regionale spillested Klaverfabrikken Live 1. Aftaleparter Statens Kunstråds Musikudvalg, Hillerød Kommune og Klaverfabrikken Live. 2. Aftaleperiode 1. januar 2013 til 31. december 2016.

Læs mere

Rammeaftale for det regionale spillested Studenterhuset for perioden

Rammeaftale for det regionale spillested Studenterhuset for perioden RAMMEAFTALE UDKAST Rammeaftale for det regionale spillested Studenterhuset for perioden 2017-2020 1. Aftalens formål og grundlag Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg

Læs mere

Rammeaftale om det regionale spillested Musikhuzet Bornholm

Rammeaftale om det regionale spillested Musikhuzet Bornholm Rammeaftale om det regionale spillested Musikhuzet Bornholm 1. Aftaleparter Statens Kunstråds Musikudvalg, Bornholms Regionskommune og Fonden Musikhuzet Bornholm. 2. Aftaleperiode 1. januar 2013 til 31.

Læs mere

Rammeaftale om det regionale spillested Culture Box

Rammeaftale om det regionale spillested Culture Box Rammeaftale om det regionale spillested Culture Box 1. Aftaleparter Statens Kunstråds Musikudvalg, Københavns Kommune og Kulturforening CB. 2. Aftaleperiode 1. januar 2013 til 31. december 2016. 3. Formål

Læs mere

Rammeaftale om det regionale spillested Fermaten

Rammeaftale om det regionale spillested Fermaten Rammeaftale om det regionale spillested Fermaten 1. Aftaleparter Statens Kunstråds Musikudvalg, Herning Kommune og Foreningen Fermaten. 2. Aftaleperiode 1. januar 2013 til 31. december 2016. 3. Formål

Læs mere

Rammeaftale om det regionale spillested Det Musiske Hus

Rammeaftale om det regionale spillested Det Musiske Hus Rammeaftale om det regionale spillested Det Musiske Hus 1. Aftaleparter Statens Kunstråds Musikudvalg, Frederikshavns Kommune og Det Musiske Hus under Fonden Arena Nord. 2. Aftaleperiode 1. januar 2013

Læs mere

Rammeaftale om det regionale spillested Vega

Rammeaftale om det regionale spillested Vega Rammeaftale om det regionale spillested Vega 1. Aftaleparter Statens Kunstråds Musikudvalg, Københavns Kommune og Koncertvirksomhedens Fond (Vega). 2. Aftaleperiode 1. januar 2013 til 31. december 2016.

Læs mere

Rammeaftale om det regionale spillested Gimle

Rammeaftale om det regionale spillested Gimle Rammeaftale om det regionale spillested Gimle 1. Aftaleparter Statens Kunstråds Musikudvalg, Roskilde Kommune og Fonden Gimle. 2. Aftaleperiode 1. januar 2013 til 31. december 2016. 3. Formål og vision

Læs mere

Rammeaftale om det regionale spillested Sønderborghus

Rammeaftale om det regionale spillested Sønderborghus Rammeaftale om det regionale spillested Sønderborghus 1. Aftaleparter Statens Kunstråds Musikudvalg, Sønderborg Kommune og Sønderborghus. 2. Aftaleperiode 1. januar 2013 til 31. december 2016. 3. Formål

Læs mere

Rammeaftale om det regionale spillested Train

Rammeaftale om det regionale spillested Train Rammeaftale om det regionale spillested Train 1. Aftaleparter Statens Kunstråds Musikudvalg, Aarhus Kommune og Train. 2. Aftaleperiode 1. januar 2013 til 31. december 2016. 3. Formål og vision for de regionale

Læs mere

Rammeaftale om det regionale spillested Godset

Rammeaftale om det regionale spillested Godset Rammeaftale om det regionale spillested Godset 1. Aftaleparter Statens Kunstråds Musikudvalg, Kolding Kommune og Kulturinstitutionen Godset ved Kolding Kommune. 2. Aftaleperiode 1. januar 2013 til 31.

Læs mere

Rammeaftale om det regionale spillested Stars

Rammeaftale om det regionale spillested Stars Rammeaftale om det regionale spillested Stars 1. Aftaleparter Statens Kunstråds Musikudvalg, Vordingborg Kommune og Stars - Storstrøms Amts Rytmiske Spillested. 2. Aftaleperiode 1. januar 2013 til 31.

Læs mere

Rammeaftale om det regionale spillested Radar

Rammeaftale om det regionale spillested Radar Rammeaftale om det regionale spillested Radar 1. Aftaleparter Statens Kunstråds Musikudvalg, Aarhus Kommune og Radar. 2. Aftaleperiode 1. januar 2013 til 31. december 2016. 3. Formål og vision for de regionale

Læs mere

Til KFU. Sagsnr Dokumentnr Sagsbehandler Malte Bern Jensen. Notat om spillesteder

Til KFU. Sagsnr Dokumentnr Sagsbehandler Malte Bern Jensen. Notat om spillesteder KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Sekretariat & Kommunikation NOTAT Til KFU Notat om spillesteder Kultur- og Fritidsudvalget bad som en udløber af sagen om Amager Kulturpunkts Økonomi

Læs mere

Rammeaftale om det regionale spillested Studenterhuset

Rammeaftale om det regionale spillested Studenterhuset Rammeaftale om det regionale spillested Studenterhuset 1. Aftaleparter Statens Kunstråds Musikudvalg, Aalborg Kommune og Aalborg Universitets Studenterhus. 2. Aftaleperiode 1. januar 2013 til 31. december

Læs mere

Sagsnr Dokumentnr Sagsbehandler Lisbeth Vibeke Tøttrup NOTAT. Til KFU

Sagsnr Dokumentnr Sagsbehandler Lisbeth Vibeke Tøttrup NOTAT. Til KFU KØBENHAVNS KOMMUNE NOTAT Til KFU Fordeling af besparelsen efter udlicitering af rengøring i KFF Besparelsen ved udliciteringen af rengøringen af forvaltningens institutioner i 2012-2015/6 er endeligt opgjort.

Læs mere

Rammeaftale om det regionale spillested Fonden VoxHall

Rammeaftale om det regionale spillested Fonden VoxHall Rammeaftale om det regionale spillested Fonden VoxHall 1. Aftaleparter Statens Kunstråds Musikudvalg, Aarhus Kommune og Fonden VoxHall. 2. Aftaleperiode 1. januar 2013 til 31. december 2016. 3. Formål

Læs mere

Notat. KULTUR OG BORGERSERVICE Kulturforvaltningen Aarhus Kommune

Notat. KULTUR OG BORGERSERVICE Kulturforvaltningen Aarhus Kommune Notat Side 1 af 11 Til Kulturudvalget møde 28. juni pkt. 1. Til Drøftelse Kopi til Regionale spillesteder 2017-2020 - Statens Kunstfonds projektstøtteudvalg for musiks udpegning. Foretræde fra de Regionale

Læs mere

Til mødet udarbejdes en oversigt over de forslag i bydelsplanerne, som vedrører kultur- og fritidsområdet.

Til mødet udarbejdes en oversigt over de forslag i bydelsplanerne, som vedrører kultur- og fritidsområdet. KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Planlægning NOTAT Til Kultur- og Fritidsudvalget samt lokaludvalg Oversigt over kultur- og fritidsforslag i bydelsplanerne Kultur- og Fritidsudvalget

Læs mere

Rammeaftale om det regionale spillested Posten/Dexter

Rammeaftale om det regionale spillested Posten/Dexter Rammeaftale om det regionale spillested Posten/Dexter 1. Aftaleparter Statens Kunstråds Musikudvalg, Odense Kommune og Musikhuset Posten og Dexter. 2. Aftaleperiode 1. januar 2013 til 31. december 2016.

Læs mere

Rammeaftale om det regionale spillested Loppen

Rammeaftale om det regionale spillested Loppen Rammeaftale om det regionale spillested Loppen 1. Aftaleparter Statens Kunstråds Musikudvalg, Københavns Kommune og Musikforeningen Loppen. 2. Aftaleperiode 1. januar 2013 til 31. december 2016. 3. Formål

Læs mere

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og JazzDanmark.

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og JazzDanmark. Marts 2013 Rammeaftale 2013-2016 for JazzDanmark 1. Aftalens formål og grundlag Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og JazzDanmark. JazzDanmark er en selvejende institution,

Læs mere

Der indgås 4-årige aftaler, dels mellem Københavns Kommune og Kulturministeriet og dels mellem Københavns Kommune og de enkelte teatre.

Der indgås 4-årige aftaler, dels mellem Københavns Kommune og Kulturministeriet og dels mellem Københavns Kommune og de enkelte teatre. NOTAT 03-09-2015 Principper for valg af små storbyteatre 2017-2020 København har som hovedstad en forpligtelse til at sikre et mangfoldigt kultur- og teaterliv, som tilgodeser byens forskellige befolkningsgrupper

Læs mere

Der indgås 4-årige aftaler, dels mellem Københavns Kommune og Kulturministeriet og dels mellem Københavns Kommune og de enkelte teatre.

Der indgås 4-årige aftaler, dels mellem Københavns Kommune og Kulturministeriet og dels mellem Københavns Kommune og de enkelte teatre. KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Sekretariat og Presse NOTAT Til Kultur- og Fritidsudvalget Udkast til principper for valg af små storbyteatre 2017-2020 Bilag 1 København har som hovedstad

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden /1970 Ansøgning - Tobaksgården som regionalt spillested Orientering...8

1. Godkendelse af dagsorden /1970 Ansøgning - Tobaksgården som regionalt spillested Orientering...8 Referat Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Tid Onsdag den 24. februar 2016 - kl. 17:45 Sted Mødelokale 2 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 16/1970 Ansøgning - Tobaksgården

Læs mere

Orientering af BUU udmøntning af resultatløn Sagsnr

Orientering af BUU udmøntning af resultatløn Sagsnr KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Ledelsesinformation og Implementering NOTAT Orientering af BUU udmøntning af resultatløn 2014 Udbetaling af engangsbeløb til skoleledere for 2014 sker

Læs mere

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik: Evaluering af MGK Østjyllands virksomhed i 2013-2014

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik: Evaluering af MGK Østjyllands virksomhed i 2013-2014 Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik: Evaluering af MGK Østjyllands virksomhed i 2013-2014 Denne evalueringsrapport indeholder Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musiks vurdering af

Læs mere

Bilag 1 - Forslag til nye fodboldbaner i København Kataloget er en oversigt over områder, hvor der på sigt kan etableres nye fodboldbaner.

Bilag 1 - Forslag til nye fodboldbaner i København Kataloget er en oversigt over områder, hvor der på sigt kan etableres nye fodboldbaner. KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Planlægning NOTAT Bilag 1 - Forslag til nye fodboldbaner i København Kataloget er en oversigt over områder, hvor der på sigt kan etableres nye fodboldbaner.

Læs mere

en by der virker investeringspakke 14 www.kk.dk/budget

en by der virker investeringspakke 14 www.kk.dk/budget en by der virker investeringspakke 14 en by der virker En bolig, der er til at betale og flere arbejdspladser i byen. En god og tryg folkeskole og flere muligheder for et aktivt fritidsliv. København skal

Læs mere

Trafikplan / Jeppe Grønholt-Pedersen. Økonomiforvaltningen/Team Mobilitet D

Trafikplan / Jeppe Grønholt-Pedersen. Økonomiforvaltningen/Team Mobilitet D Trafikplan 2016 / Jeppe Grønholt-Pedersen Økonomiforvaltningen/Team Mobilitet D. 05.12.16 Politiske beslutninger 30. april 2015 BR godkendte, at Økonomiforvaltningen gik i gang med at udarbejde forslag

Læs mere

Formålet med rammeaftalen er at tilvejebringe et langsigtet og aftalt grundlag for Musikhuzet

Formålet med rammeaftalen er at tilvejebringe et langsigtet og aftalt grundlag for Musikhuzet STATENS KUNSTFOND H.C. ANDERSENS BOULEVARD 2/1553 KØBENHAVN V T: (+45) 33 73 33 73 / WWW.KUNST.DK RAMMEAFTALE Rammeaftale for det regionale spillested usikhuzet Bornholm for perioden 2017-2020 1. Aftalens

Læs mere

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik: Evaluering af MGK Sjællands virksomhed i 2013-2014

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik: Evaluering af MGK Sjællands virksomhed i 2013-2014 Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik: Evaluering af MGK Sjællands virksomhed i 2013-2014 Denne evalueringsrapport indeholder Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musiks vurdering af MGK

Læs mere

Henvendelse til Kulturudvalget fra spillestedet Backstage vedr. forholdene for privat drevne spillesteder.

Henvendelse til Kulturudvalget fra spillestedet Backstage vedr. forholdene for privat drevne spillesteder. Emne: Henvendelse til Kulturudvalget fra spillestedet Backstage vedr. forholdene for privat drevne spillesteder. Til: Kulturudvalget Kopi til: Rådmanden for Kultur og Borgerservice Side 1 af 5 Henvendelse

Læs mere

23-01-2015. Til BUU. Afrapportering af status på ungdomsklubområdet

23-01-2015. Til BUU. Afrapportering af status på ungdomsklubområdet KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Ungdom NOTAT Til BUU 23-01-2015 Afrapportering af status på ungdomsklubområdet Baggrund Forvaltningen fremlægger i dette notat status for udviklingen på

Læs mere

Indstilling. Kulturaftale mellem Kulturministeren og Kulturregion Århus for perioden 1. januar 2009 til 31. december

Indstilling. Kulturaftale mellem Kulturministeren og Kulturregion Århus for perioden 1. januar 2009 til 31. december Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Kultur og Borgerservice Den 4. maj 2009 Århus Kommune Kulturforvaltningen Kultur og Borgerservice Kulturaftale mellem Kulturministeren og Kulturregion Århus

Læs mere

Uddybning af oplysninger i Kvalitetsrapport for folkeskolen 2015

Uddybning af oplysninger i Kvalitetsrapport for folkeskolen 2015 KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Center for Policy NOTAT Til Børne- og Ungdomsudvalget Uddybning af oplysninger i Kvalitetsrapport for folkeskolen 2015 Børne- og Ungdomsudvalget behandlede

Læs mere

Jazzhus Montmartre har imidlertid to udfordringer, som vi søger at løse i en tre-årig plan, som denne ansøgning skal ses som en afgørende del af.

Jazzhus Montmartre har imidlertid to udfordringer, som vi søger at løse i en tre-årig plan, som denne ansøgning skal ses som en afgørende del af. Kultur- og Fritidsforvaltningen, KFU Att. borgmester Pia Allerslev Københavns Rådhus 1599 København V København, 6. april 2011 Ansøgning Jazzhus Montmartre fejrer ét års fødselsdag den 1. maj 2011 som

Læs mere

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik: Status og udviklingsmuligheder for JazzDanmark, ROSA og World Music Denmark

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik: Status og udviklingsmuligheder for JazzDanmark, ROSA og World Music Denmark Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik: Status og udviklingsmuligheder for JazzDanmark, ROSA og World Music Denmark Denne rapport indeholder Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musiks

Læs mere

Statusrapport for TOBAKKEN

Statusrapport for TOBAKKEN Statusrapport for TOBAKKEN I denne rapport gør TOBAKKEN status over sin virksomhed de første to år af rammeaftalen med Statens Kunstråds Musikudvalg og Esbjerg Kommune for perioden 1. januar 2013 til 31.

Læs mere

Statens Kunstråds Musikudvalg: Samlet evaluering af de fem basisensembler 2010-2011

Statens Kunstråds Musikudvalg: Samlet evaluering af de fem basisensembler 2010-2011 - den Statens Kunstråds Musikudvalg: Samlet evaluering af de fem basisensembler 2010-2011 Denne evalueringsrapport indeholder Statens Kunstråds Musikudvalgs analyser, vurde ringer og anbefalinger vedrørende

Læs mere

Nye kunstgræsbaner i København

Nye kunstgræsbaner i København Kultur- og Fritidsforvaltningen Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. BUDGETNOTAT Nye kunstgræsbaner i København Baggrund Fodbolden fylder meget i det københavnske fritidsliv og er med til at skabe

Læs mere

gladsaxe.dk/kultur Kultur fritid idræt

gladsaxe.dk/kultur Kultur fritid idræt gladsaxe.dk/kultur Kultur fritid idræt Kultur-, fritids- og idrætspolitik 2013-2016 Kultur-, Fritids- og Idrætspolitik 2013-2016 Indledning Kultur-, fritids- og idrætslivet er med til at gøre Gladsaxe

Læs mere

REFERAT. Til stede fra udvalget: Bente Dahl, Henrik Jansberg, Henrik Marstal, Maria Frej indtil kl. 15.20 og Niels Rønsholdt.

REFERAT. Til stede fra udvalget: Bente Dahl, Henrik Jansberg, Henrik Marstal, Maria Frej indtil kl. 15.20 og Niels Rønsholdt. 16. marts 2015 Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik Møde nr. 13 Mødedato: 26. marts 2015 Tidspunkt: fra kl. 10.00 til kl.16.20 Sted: Mødelokale 8 i stuen Fra kl. 13.00 til 14.00 mødtes udvalget

Læs mere

Til KFU. Sagsnr Dokumentnr

Til KFU. Sagsnr Dokumentnr KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Service og Forandring BILAG Til KFU Bilag 1. Inspirationsoplæg i arbejdet med visionen for sammenlægningen af Museer, Arkiv og Kunst Baggrund Arbejdet

Læs mere

Bilag 2: Strategi for placering af modtagelsesklasser

Bilag 2: Strategi for placering af modtagelsesklasser KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen BUF/Kapacitetsstyring NOTAT Bilag 2: Strategi for placering af modtagelsesklasser Dette bilag præsenterer forvaltningens strategi og principgrundlag for

Læs mere

Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene.

Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene. Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR NOTAT Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene. Baggrund

Læs mere

Uddannelsesparathedsvurdering for 8. klasse for skoleåret

Uddannelsesparathedsvurdering for 8. klasse for skoleåret KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Fagligt Center NOTAT Til Børne- og Ungdomsudvalget Uddannelsesparathedsvurdering for 8. klasse for skoleåret 2015-16 Fakta vedr. uddannelsesparathedsvurderingen

Læs mere

Resultatkontrakt for foreningen bag Forbrændingen 2015 2018

Resultatkontrakt for foreningen bag Forbrændingen 2015 2018 J.nr. 15/1666 Resultatkontrakt for foreningen bag Forbrændingen 2015 2018 Aftale om tilskud til drift af Forbrændingen mellem Forbrændingen og Albertslund Kommune for perioden 1. januar 2015 31. december

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN 2015 GODSET PRÆSENTATION RESULTATER MÅL OG HANDLING VISIONER RESULTATER 2014, MÅL OG HANDLINGER 2015. Jens Holms Vej 5.

VIRKSOMHEDSPLAN 2015 GODSET PRÆSENTATION RESULTATER MÅL OG HANDLING VISIONER RESULTATER 2014, MÅL OG HANDLINGER 2015. Jens Holms Vej 5. GODSET Jens Holms Vej 5 6000 Kolding T: 7979 1060 M: godset@kolding.dk W: www.godset.net PRÆSENTATION RESULTATER MÅL OG HANDLING VISIONER VIRKSOMHEDSPLAN 2015 RESULTATER 2014, MÅL OG HANDLINGER 2015 Godsets

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 11. april 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 11. april 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 11. april 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Temadrøftelse 11.04.12...2 3. KF- Ansøgning

Læs mere

Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget

Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Aktiviteterne på Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalgets område er alle omfattet af Vision 2020, der viser vejen for, hvordan kommunens fritids- og kulturliv skal

Læs mere

Med henblik på at opfylde dette formål kan Studenterhuset drive café, læsesal, arrangere foredrag, workshops, udlåne lokaler m.v.

Med henblik på at opfylde dette formål kan Studenterhuset drive café, læsesal, arrangere foredrag, workshops, udlåne lokaler m.v. VEDTÆGTER FOR FORENINGEN AALBORG UNIVERSITETS STUDENTERHUS 1. Navn og hjemmel. Stk. 1: Foreningens navn er Aalborg Universitets Studenterhus, i daglig tale kaldet Studenterhuset. Foreningen er stiftet

Læs mere

Indhold. Forord 3 Indledning 4 Vision 5 Udfordringer 6 Ambitioner 7. Målsætninger 9. Fra vision til handling 14-15

Indhold. Forord 3 Indledning 4 Vision 5 Udfordringer 6 Ambitioner 7. Målsætninger 9. Fra vision til handling 14-15 Børnekultur politik Indhold Forord 3 Indledning 4 Vision 5 Udfordringer 6 Ambitioner 7 Kulturgarantien 7 Kulturfærge Frederikshavn 8 Synlig Børnekultur 8 Målsætninger 9 Kultur- og Fritidsudvalget 9 Børneinstitutioner,

Læs mere

Krav om at en medkontrahent, fx en forpagter skal være dækket af kollektiv overenskomst

Krav om at en medkontrahent, fx en forpagter skal være dækket af kollektiv overenskomst Kultur- og Fritidsforvaltningen Servicecentret NOTAT Til KFU Krav om at en medkontrahent, fx en forpagter skal være dækket af kollektiv overenskomst Udvalgsmedlem Simon Strange har rejst spørgsmål om krav

Læs mere

Idé: Planeten teatermiljøets vækstscene i HUSET

Idé: Planeten teatermiljøets vækstscene i HUSET Idé: Planeten teatermiljøets vækstscene i HUSET Der er et stort behov og ønske om højere vægtning af vækstlaget i det københavnske teatermiljø: Der er brug for en scene og et miljø, der sikrer og skaber

Læs mere

Indhold. Indledning Vision Udfordringer Ambitioner Kulturgarantien Synlig Børnekultur Målsætninger

Indhold. Indledning Vision Udfordringer Ambitioner Kulturgarantien Synlig Børnekultur Målsætninger Børnekultur politik Indhold Indledning 3 Vision 4 Udfordringer 5 Ambitioner 6 Kulturgarantien Synlig Børnekultur Målsætninger 2 6 7 8 Børneinstitutioner, skoler og institutioner for unge 8 Museerne 8 Musikskolen

Læs mere

FREMGANG I FÆLLESSKAB

FREMGANG I FÆLLESSKAB FREMGANG I FÆLLESSKAB INVESTERINGSPAKKE 13 FREMGANG I FÆLLESSKAB Med aftalen Fremgang i fællesskab fortsætter vi med at renovere skoler, bygge almene boligere og forbedre forholdene for de mest udsatte

Læs mere

Indstilling. Ombygning af det regionale spillested VoxHall og udbygning af spillestedets ventilationsanlæg supplerende finansieringsbehov. 1.

Indstilling. Ombygning af det regionale spillested VoxHall og udbygning af spillestedets ventilationsanlæg supplerende finansieringsbehov. 1. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Kultur og Borgerservice Den 12. januar 2009 Ombygning af det regionale spillested VoxHall og udbygning af spillestedets ventilationsanlæg supplerende 1. Resume

Læs mere

Indhold. Indledning Vision Udfordringer Ambitioner Kulturgarantien Synlig Børnekultur Målsætninger

Indhold. Indledning Vision Udfordringer Ambitioner Kulturgarantien Synlig Børnekultur Målsætninger Børnekultur politik Indhold Indledning 3 Vision 4 Udfordringer 5 Ambitioner 6 Kulturgarantien Synlig Børnekultur Målsætninger 2 6 7 8 Børneinstitutioner, skoler og institutioner for unge 8 Museerne 8 Musikskolen

Læs mere

ØKF besvarelse af spørgsmål vedr. antal kommunikationsmedarbejdere, der er ansat i forvaltningen pr. 1. marts

ØKF besvarelse af spørgsmål vedr. antal kommunikationsmedarbejdere, der er ansat i forvaltningen pr. 1. marts Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. Sekretariatet for ledelse og kommunikation Til MBR (C) Jakob Næsager ØKF besvarelse af spørgsmål vedr. antal

Læs mere

Oplysningerne skal sendes pr. mail til senest den 20. april 2012.

Oplysningerne skal sendes pr. mail til senest den 20. april 2012. KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Løn og Personale 15-03-2012 Kære Skoleleder Du skal hvert år udmønte 4.200 kr. (31/3 2000-niveau) svarende til p.t. 5.329,40 kr. i lokal løn pr. fuldtidsansat

Læs mere

Orientering om Aalborg Festivals

Orientering om Aalborg Festivals Punkt 9. Orientering om Aalborg Festivals 2015-062178 Sundheds- og Kulturforvaltningen indstiller, at Sundheds- og Kulturudvalget tager orienteringen om rapport om Aalborg Festivals 2015 samt planer for

Læs mere

Model for Brugerinddragelse ved Kultur Christianshavn Islands Brygge

Model for Brugerinddragelse ved Kultur Christianshavn Islands Brygge S i d e 1 Model for Brugerinddragelse ved Kultur Christianshavn Islands Brygge Dette notat omhandler bruger- og borgerinddragelsen ved Kultur Christianshavn - Islands Brygges institutioner. Dokumentet

Læs mere

27-11-2006. Bilag 2 - Koncept for Fælles Borgerservice

27-11-2006. Bilag 2 - Koncept for Fælles Borgerservice NOTAT MED INDSTILLING Bilag 2 - Koncept for Fælles Borgerservice I forbindelse med budgetforliget for 2007 blev det besluttet, at samle borgerbetjeningen i lokalområdet på en adresse. Visionen er at skabe

Læs mere

JUNI 2016 OPFØLGNING PÅ MÅL I BIBLIOTEKS- PAKKEN

JUNI 2016 OPFØLGNING PÅ MÅL I BIBLIOTEKS- PAKKEN JUNI OPFØLGNING PÅ MÅL I BIBLIOTEKS- PAKKEN INDHOLDSFORTEGNELSE TRENDS PÅ TVÆRS Side 4 FYSISKE BESØG Side Error! Bookmark not defined. DIGITALE BESØG Side 12 FYSISKE BOGUDLÅN Side Error! Bookmark not defined.

Læs mere

Urolige områder i København 1. halvår 2014 Sammenfatning

Urolige områder i København 1. halvår 2014 Sammenfatning Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Socialforvaltningen Børne- og Ungdomsforvaltningen SSP-Sekretariatet Urolige områder i København 1. halvår 2014 Sammenfatning København Uddybende læsevejledning

Læs mere

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale:

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: KULTURAFTALE Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: 1. Indledning Aftalen tager udgangspunkt i Festugens formål jf. vedtægterne samt Kulturaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

Spørgsmål til skriftlig besvarelse stillet den 13. juni 2016 af Jens Kjær Christensen og Rikke Lauritzen vedrørende Fremtidens biblioteker.

Spørgsmål til skriftlig besvarelse stillet den 13. juni 2016 af Jens Kjær Christensen og Rikke Lauritzen vedrørende Fremtidens biblioteker. KØBENHAVNS KOMMUNE NOTAT 22-06-2016 Spørgsmål til skriftlig besvarelse stillet den 13. juni 2016 af Jens Kjær Christensen og Rikke Lauritzen vedrørende Fremtidens biblioteker. Spørgsmål Sagsnr. 2016-0257555

Læs mere

Til Børne- og Ungdomsudvalget. Sagsnr KREVI og undervisningseffekt på københavnske skoler

Til Børne- og Ungdomsudvalget. Sagsnr KREVI og undervisningseffekt på københavnske skoler KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Pædagogisk Faglighed NOTAT Til Børne- og Ungdomsudvalget KREVI og undervisningseffekt på københavnske skoler Baggrund Børne- og Ungdomsudvalget ønskede

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019

Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019 Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019 - Udkast - Foto: Thomas Petri København er tre gange kåret af et internationalt magasin som verdens bedste by at bo og leve i. Det er der mange gode grunde til. Blandt

Læs mere

Vedr.: Høringssvar på Københavns Kommunes Kultur- og Fritidspolitik 2011-2013

Vedr.: Høringssvar på Københavns Kommunes Kultur- og Fritidspolitik 2011-2013 Kultur- og Fritidsforvaltningen Planlægning Att.: Mads Kamp Hansen 26. september 2011 Vedr.: Høringssvar på Københavns Kommunes Kultur- og Fritidspolitik 2011-2013 Hermed fremsendes høringssvar på Københavns

Læs mere

0 point: Eventens budget kan ikke godkendes af Københavns kommune. 1 point: Eventens budget kan godkendes af Københavns Kommune.

0 point: Eventens budget kan ikke godkendes af Københavns kommune. 1 point: Eventens budget kan godkendes af Københavns Kommune. Kultur- og Fritidsforvaltningen Byudvikling & Events NOTAT Vejledning til vurderingsmodel eventvurdering Den skønsmæssige vurdering af eventen tager udgangspunkt i eventansøgningen. På baggrund af ansøgningen

Læs mere

Bilag 2 - Tekniske omplaceringer mellem udvalg

Bilag 2 - Tekniske omplaceringer mellem udvalg Bilag 2 - Tekniske omplaceringer mellem udvalg Titel (emne) Udvalg Bevilling IM-konto Indtægt /udgift Forklarende tekst (herunder politisk beslutning) Byfornyelsesejendomme - Afdrag på realkreditgæld HK

Læs mere

Lokaludvalgenes puljer

Lokaludvalgenes puljer Lokaludvalgenes puljer At arbejde med evalueringen På de næste sider skal du evaluere det projekt, som du har fået støtte til. Du vil blive bedt om at vurdere og beskrive, hvordan projektet efter din opfattelse

Læs mere

Velkommen til den 6. ordinære generalforsamling i Den Selvejende Institution Tobaksgaarden.

Velkommen til den 6. ordinære generalforsamling i Den Selvejende Institution Tobaksgaarden. BESTYRELSENS BERETNING 2009 Velkommen til den 6. ordinære generalforsamling i Den Selvejende Institution Tobaksgaarden. Lad mig sige det med det samme: I år vil vi ikke trætte forsamlingen med redegørelser

Læs mere

Tidligere politiske beslutninger Denne indstilling bygger på følgende tidligere politiske beslutninger i Københavns Kommune:

Tidligere politiske beslutninger Denne indstilling bygger på følgende tidligere politiske beslutninger i Københavns Kommune: KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Fysik NOTAT Bilag 6: Politiske beslutninger om områdefornyelse i Kulbanekvarteret samt oversigt over projekter i Kvarterplanen Tidligere politiske

Læs mere

Orientering til kommuner og egnsteatre Kulturstyrelsen

Orientering til kommuner og egnsteatre Kulturstyrelsen Orientering til kommuner og egnsteatre Kulturstyrelsen H. C. Andersens Boulevard 2 1553 Købe Kulturstyrelsen H. C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon 3373 3373 Telefax 3391 7741 10. november

Læs mere

Nedenfor gennemgås udvalgte nøgletal for DGI-byen og Team Bades svømmehaller. På side 5 ses en liste, der kort beskriver de enkelte svømmehaller.

Nedenfor gennemgås udvalgte nøgletal for DGI-byen og Team Bades svømmehaller. På side 5 ses en liste, der kort beskriver de enkelte svømmehaller. KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Strategi og Økonomi NOTAT 05-05-2015 Sagsnr. 2015-0109196 Benchmark-analyse: Team e og DGI-byen Formålet med benchmarksanalysen er at sammenligne DGI-byen

Læs mere

Notat. 10-dages forespørgsel vedr. Spillestedet Atlas. Socialdemokraterne ved Tatiana Sørensen og Anne Graversen. Aarhus Kommune. Den 5.

Notat. 10-dages forespørgsel vedr. Spillestedet Atlas. Socialdemokraterne ved Tatiana Sørensen og Anne Graversen. Aarhus Kommune. Den 5. Notat Emne: Til: 10-dages forespørgsel vedr. Spillestedet Atlas Socialdemokraterne ved Tatiana Sørensen og Anne Graversen Aarhus Kommune Kulturforvaltningen Kultur og Borgerservice Den 5. juli 2013 Kulturforvaltningen

Læs mere

Idrættens medborgerhus Ansøger

Idrættens medborgerhus Ansøger Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. Klubhuspuljen Ansøgningsskema Projekttitel Projektets navn Idrættens medborgerhus Ansøger Forening Boldklubben

Læs mere

Præsentation af centre under Kultur- og Fritidsudvalget. Center for Kultur og Fritid Center for Bibliotek og Borgerservice. KFU den 15.

Præsentation af centre under Kultur- og Fritidsudvalget. Center for Kultur og Fritid Center for Bibliotek og Borgerservice. KFU den 15. Præsentation af centre under Kultur- og Fritidsudvalget Center for Kultur og Fritid Center for Bibliotek og Borgerservice KFU den 15. januar 2014 Center for Kultur og Fritid Side 2 Kulturinstitutioner

Læs mere

Notat. Temadrøftelse i Kulturudvalget: Frie kulturmidler, tilbagevendende begivenheder, vilkår for afvikling af kulturbegivenheder

Notat. Temadrøftelse i Kulturudvalget: Frie kulturmidler, tilbagevendende begivenheder, vilkår for afvikling af kulturbegivenheder Notat Emne: Kulturpolitik 2013-2016 Til: Kulturudvalget. Temamøde om Kulturpolitik 23.04.2013 Kopi til: Kopi til Den 15. april 2013 Temadrøftelse i Kulturudvalget: Frie kulturmidler, tilbagevendende begivenheder,

Læs mere

Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Metode... 3 Mangler... 3 3.1 Regionale spillesteder... 3

Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Metode... 3 Mangler... 3 3.1 Regionale spillesteder... 3 Spillestedsanalyse Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Metode... 3 Mangler... 3 3. Regionale spillesteder... 3 3.1 Regionale spillesteder... 3 3.1.1 Udvælgelsesproces... 4 3.1.2 Reglerne for regionale

Læs mere

Om Formidlingsordningens pulje 3

Om Formidlingsordningens pulje 3 VEJLEDNING Kulturstyrelsen H. C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon 3373 3373 Telefax 3391 7741 post@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk Januar 2013 Vejledning om Formidlingsordningen

Læs mere

30. august Sagsnr Dokumentnr Sagsbehandler Line Pfeiffer Cappelen

30. august Sagsnr Dokumentnr Sagsbehandler Line Pfeiffer Cappelen EAN nummer 5798009374301 KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Fagligt Center NOTAT 30. august 2017 Sagsnr. 2017-0302298 Dokumentnr. 2017-0302298-1 Socioøkonomi (ESCS) fordelt på folke- og

Læs mere

Bilag 11 - Anlægsprojekter og stjernemarkeringer i budget 2015

Bilag 11 - Anlægsprojekter og stjernemarkeringer i budget 2015 1/9 I forbindelse med budgetvedtagelsen kan der gives en stjernemarkering for at få anlægsprojekter hurtigere gennemført. At et projekt stjernemarkeres medfører, at projektet og det beløb som står oplyst

Læs mere

Lokaludvalgenes puljer

Lokaludvalgenes puljer Lokaludvalgenes puljer At arbejde med evalueringen På de næste sider skal du evaluere det projekt, som du har fået støtte til. Du vil blive bedt om at vurdere og beskrive, hvordan projektet efter din opfattelse

Læs mere

Til Børne- og Ungdomsudvalget. Sagsnr Dokumentnr Notat om klubsituationen i Holmbladsgade-kvarteret

Til Børne- og Ungdomsudvalget. Sagsnr Dokumentnr Notat om klubsituationen i Holmbladsgade-kvarteret KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Kapacitetsstyring NOTAT Til Børne- og Ungdomsudvalget Notat om klubsituationen i Holmbladsgade-kvarteret Baggrund Nærværende notat er udarbejdet i forbindelse

Læs mere

Bent Hansen (RIF) Nanna Lücke (floorball) Jesper Bjerg (Ajax) Torben Dart - KV (referent ) Lene Karsbæk KV

Bent Hansen (RIF) Nanna Lücke (floorball) Jesper Bjerg (Ajax) Torben Dart - KV (referent ) Lene Karsbæk KV Referat af brugerbestyrelsesmøde Valby Idrætspark Dato: 06.10 2015 i Valby Hallen Tid: 17.00-19.00 Mødedeltagere: Anja Olsen (Sct. Jørgen) Bent Hansen (RIF) Nanna Lücke (floorball) Jesper Bjerg (Ajax)

Læs mere

NYE TONER KULTURMINISTERIETS MUSIKHANDLINGSPLAN Vision

NYE TONER KULTURMINISTERIETS MUSIKHANDLINGSPLAN Vision MUSIKHANDLINGSPLAN 2008-2011 MAJ 2008 NYE TONER KULTURMINISTERIETS MUSIKHANDLINGSPLAN 2008-2011 Vision Dansk musik skal udfolde sit fulde potentiale. Både nationalt og internationalt. Kulturministeriets

Læs mere

Aftale om Det Kongelige Teater 2016-2019

Aftale om Det Kongelige Teater 2016-2019 Aftale om Det Kongelige Teater 2016-2019 Aftalen er indgået den 3. november 2015. Det Kongelige Teater og Kapel er Danmarks nationalscene. Teatret producerer et alsidigt repertoire af høj kunstnerisk kvalitet

Læs mere

LANGUAGE: NO_DOC_EXT: SOFTWARE VERSION: COUNTRY: PHONE: / NOTIFICATION TECHNICAL: NOTIFICATION PUBLICATION:

LANGUAGE: NO_DOC_EXT: SOFTWARE VERSION: COUNTRY: PHONE: / NOTIFICATION TECHNICAL: NOTIFICATION PUBLICATION: LANGUAGE: DA CATEGORY: ORIG FORM: F02 VERSION: R2.0.9.S01.I01 SENDER: ENOTICES CUSTOMER: ECAS_nlercsar NO_DOC_EXT: 2016-033506 SOFTWARE VERSION: 9.1.1 ORGANISATION: ENOTICES COUNTRY: EU PHONE: / E-mail:

Læs mere

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET den 10.04.2012 i Borgmesterens Mødelokale Efterfølgende møde med Esbjerg Idrætsråd SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Fornyet behandling af ansøgning fra Kultur

Læs mere