KURSUS oversigt EFTERÅR 2008 SPÆNDENDE NYE KURSUS- TILBUD FRA SRF

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KURSUS oversigt EFTERÅR 2008 SPÆNDENDE NYE KURSUS- TILBUD FRA SRF"

Transkript

1 KURSUS oversigt EFTERÅR 2008 SPÆNDENDE NYE KURSUS- TILBUD FRA SRF

2 08 URSUS Leo 2. halvår 2008 oversigt Tag på Danmarks bedste skattekurser og styrk din markedsværdi - vi har gjort vores, nu er det op til dig uddannelsesudvalget har hermed fornøjelsen at præsentere SRFs efteruddannelsestilbud for 2. halvår I løbet af foråret har der i mange medier været fokus på skattely, ikke mindst som følge af den meget omtalte sag fra Tyskland, og det har i den forbindelse været diskuteret om og i givet fald hvor mange danskere og danske virksomheder der benytter sig af skattely. I SRF har vi derfor valgt at åbne efterårssæsonen med dagskurset Skattely, hvem, hvordan og hvorfor? Så vidt vi ved er der ingen andre kursusudbydere på skatteområdet der tidligere har udbudt kurser på dette område formentlig fordi den slags lever bedst i det stille. I Uddannelsesudvalget føler vi os overbevist om at deltagerne har noget at glæde sig til. Det næste dagskursus er en naturlig følge af fusionen. I mange år har vi udbudt kurset aktuel skat og nu synes vi så tiden er kommet til at lave noget tilsvarende på momsområdet og vi kan derfor med stor fornøjelse udbyde kurset Aktuel moms og lønsumsafgift. Vi håber I vil tage lige så godt imod dette kursus som i tidligere har taget imod aktuel skat. Efterårsprogrammets tredje dagskursus handler om Finansielle produkter, deres beskatning og indberetningspligt. Kurset vil især beskæftige sig med den skattemæssige behandling af markedets mere sofistikerede investeringsprodukter (d.v.s. andre produkter end almindelige obligationer og aktier), som f.eks. strukturerede obligationer, shorthandel herunder aktielån mv. Herudover udbyder vi forårets succeskursus Mindmaps Genvej til overblik, projekt- og ideudvikling. På internat delen har vi følgende tre spændende tilbud på programmet: Generationsskifte i praksis fra A - Z Grundlæggende selskabsret og selskabsskatteret international selskabsskat - fokus på Pe (fast driftssted), og konstruktioner omfattende lavskattelande Førstnævnte henvender sig i særdeleshed til medlemmer beskæftiget med generationsskifte i praksis, idet hensigten med dette kursus netop er at give den nyansatte skatterådgiver eller SKAT medarbejder et overblik over de forskellige generationsskiftemodeller, herunder også de nye regler jf. L167, bl.a. ved at gennemgå de forskellige generationsskiftemodeller fra fødsel til grav. Det andet kursus henvender sig til personer der enten ikke har beskæftiget sig med selskabsbeskatning tidligere eller som er meget nye på området, alternativt ønsker en genopfriskning af den grundlæggende selskabsskatteret. Det sidste kursus henvender sig modsætningsvis til specialisterne på selskabsbeskatningsområdet. Fast driftssted og indkomstopgørelsen for et fast driftssted spiller en stadig større rolle i skatteretten, bl.a. som følge af territorialprincippet. Endvidere er det et område der er voldsom international fokus på, ikke mindst i OECD regi, så glæd jer til et meget spændende kursus. For at optimere kursusudbyttet har vi fra og med denne sæson indført forberedelse på alle vores kurser. Det vil sige at der enten under kursusbeskrivelsen eller ved særskilt meddelelse i god tid før kurset start vil blive informeret om hvilke love, vejledninger, artikler mv. man med fordel kan have læst inden kurset. Vi håber du vil tage godt imod dette nye tiltag. SRF hviler ligesom alle andre foreninger på en tanke om fællesskab. Det faglige fællesskab i SRF har i en lang årrække - i kraft af opbakningen til foreningens arrangementer - bevirket, at vi har kunnet holde en meget favorabel deltagerpris ved deltagelse i dagskurser mv. Som en direkte følge af, at der ikke længere er samme høje deltagerantal til foreningens arrangementer som tidligere, kombineret med varslede prisstigninger fra vores samarbejdspartnere har vi desværre været nødt til at justere vores priser en smule i opadgående retning, men ikke mere end at vi stadig kan leve op til målsætningen om at levere, ikke alene Danmarks bedste skattekurser, men også Danmarks billigste. Vi glæder os til at se dig efter en velfortjent sommerferie. Holm Landsformand sc næstved tlf Mobil SRF DagSkuRSuS Skattely, hvem, hvordan og hvorfor? et er at give kursusdeltagerne indsigt i hvem den typiske bruger af skattelylande og -transaktioner er hvorfor man gør det (er ikke altid skattemæssigt betinget) hvordan man gør det, og ikke mindst at give kursusdeltagerne et overblik over hvilke værktøjer man har til rådighed i forbindelse med en revisionsmæssig gennemgang af personer eller virksomheder der har transaktioner der involverer skattelylande. Hvad forstås ved skattely Lokale skattesystemer Lokal selskabsret Brug af lokale selskaber (og fonde) Brug af lokale finansielle virksomheder Bankhemmelighed Transparente selskaber Oplysningsregler i skattekontrolloven Bankkonti Værdipapirer Udbytte Royalty TP transaktioner Danske værnsregler CFC beskatning Ledelsens sæde i selskaber og fonde TP regler om fordeling af resultat Beskatning af udbytte fra selskaber i skattely Beskatning af udbytte (begrænset skattepligt og udbyttebeskatning) til selskaber o.l. i skattely Gennemstrømningsselskaber Udvikling i internationalt samarbejde EU OECD Norden DBO udveksling Hvordan finder vi transaktioner med skattelylande Banktransaktioner Værdipapirer Udbytte ind- og ud Royalties Honorarer og lønoplysninger Fraflytning til skattely Indsamling af relevante kontroloplysninger Finansielle transaktioner Ubetaling af royalties Alle beskæftiget med skatteret og/eller kontrol af borgere/virksomheder med transaktioner der involverer skattelylande. På Uddannelsesudvalget vegne Leo Holm, Landsformand Kim Tolstrup, Formand for Uddannelsesudvalget

3 1 SRF DagSkuRSuS 2 SRF DagSkuRSuS 3 aktuel moms og lønsumsafgift Finansielle produkter, deres beskatning og indberetningspligt Der udleveres inden kurset oversigt over materiale, der bør læses inden kurset, herunder henvisninger til oplysninger på nettet. Kreds 1, 2 & 3 i Brædstrup den 30. september 2008 Kreds 4 & 5 i Roskilde Kongrescenter den 24. september 2008 Rådgivende skatterevisor og medlem af Skatterådet, Christen Amby. Christen Amby behøver egentlig ikke en nærmere præsentation for medlemmer af SRF. Christen har undervist i mange år både i SRF, på DFH, CBS mv., er forfatter til en lang række af bøger og artikler, og sidst men ikke mindst formentlig den eneste i Danmark der kan undervise i dette emne når der henses til den bredden i kursusformål og -indhold. Medlemmer kr. Ikke-medlemmer kr. et med kurset er 2-delt. For det første får deltageren et overblik over nogle af de områder, hvor der er sket en væsentlig udvikling i regler og praksis på moms- lønsumsafgiftsområdet. For det andet får deltageren mulighed for at fordybe sig i retsreglernes virkemåde og baggrund på udvalgte områder, f.eks. hvor reglerne er særligt komplicerede eller ofte bliver debatteret i hverdagen. Kursets indhold vil være afhængigt af, hvilke områder der i øjeblikket er aktuelle. Det kan f.eks. være ny lovgivning og udvikling i praksis, herunder især aktuelle afgørelser fra EF-domstolen, der vil blive holdt op mod danske regler og praksis. Udviklingen i praksis kan også afføde nye momsmæssige problemstillinger, der er relevante at afdække. Endelig vil den momsmæssige kvalifikation af nye tiltag i erhvervslivet også kunne drøftes. De emner, der berører mange virksomheder og dermed har bred interesse vil blive prioriteret højt. Hovedvægten vil blive lagt på momsområdet. Det er målet, at dialogen er så nuanceret som muligt. Af den grund er undervisningen ikke nødvendigvis»loyal«overfor den nuværende danske praksis. Alle der i forbindelse med deres daglige arbejde skal kunne identificere og håndtere momsmæssige problemstillinger, f.eks. i forbindelse med indsatsarbejde og sagsbehandling i SKAT eller som rådgiver. Der vil være stof der med fordel kan være læst inden kurset. Meddelelse herom følger senere. Kreds 1, 2 & 3 i Brædstrup den 27. oktober 2008 Kreds 4 & 5 i Roskilde Kongrescenter den 20. oktober 2008 Thomas Nygaard, Fuldmægtig Skattecenter Odense Thomas er blandt SKATs absolut førende eksperter indenfor dette område, er en blændende underviser og har tidligere undervist indenfor bl.a. moms for skattefolk, på Syddansk Universitet mv., og ligeledes skrevet flere artikler i årenes løb. Medlemmer kr. Ikke-medlemmer kr. et med kurset er at give deltagerne et overblik over regler og praksis, der regulerer beskatningen af personer og selskabers investering i den omfattende mængde investeringsprodukter, der i dag udbydes på det finansielle marked. Gennemgangen vil blive suppleret med virkelige eksempler, hvor blandt andet samspillet med indberetningsreglerne vil blive tydeliggjort. Kurset vil især beskæftige sig med den skattemæssige behandling af markedets mere sofistikerede investeringsprodukter (d.v.s. andre produkter end almindelige obligationer og aktier). Eksempler på produkter, der vil blive behandlet: Strukturerede obligationer (aktier, råvarer, valuta, gældsinstrumenter m.v.) investeringsselskaber ABL 19 (danske, udenlandske, hedgefunds, ETF m.v.) Shorthandel, herunder aktielån Private equity Finansielle instrumenter (Optioner, futures, CFD, FX) Medarbejdere beskæftiget med selskabs- eller personbeskatning. Følgende stof kan med fordel kan være læse inden kurset: Lov og praksis vedr. ABL 19, KGL samt praksis vedr. aktielån. F.eks. ved at læse de relevante afsnit i Lv herom (S.A 1.8.3, A.D.2.18 og S.G.2.3.3). Kreds 1, 2 & 3, på Hotel Pejsegården i Brædstrup den 25. november 2008 Kreds 4 & 5, i Roskilde Kongrescenter den 27. november 2008 Tax Manager Søren Dalby, KPMG Tax Magager Jesper Frøkjær, KPMG Søren Dalby Madsen var tidligere ansat i Viden- og kompetencecenteret vedrørende aktionær- og udbyttebeskatning i SC Ålborg, har undervist på CBS og for SRF i kurserne om finansielle instrumenter og internatkurset»ejendomsavancebeskatning og kursgevinstbeskatning i praksis«. Både Søren og Jesper beskæftiger sig i deres daglige arbejde hos KPMG med rådgivning indenfor det finansielle område. Medlemmer kr. Ikke-medlemmer kr..dk

4 SRF Dagskursus 4 SRF Dagskursus Mindmaps Genvej til overblik, projektog ideudvikling Hvad er mindmaps Mindmaps er en lynhurtig, effektiv og tankebefordrende notatteknik, som giver markante fordele i arbejdsområder med komplekse opgaver, tværfaglighed og løbende behov for læring og videndeling. Mindmappede noter kan samle store mængder oplysninger i et visuelt overblik på blot én A4 side, og de kan videreudvikles, som grene skyder kviste. De gør det muligt at notere efter normal talehastighed og få % af indholdet nedfældet, kort og overskueligt. Et mindmap er en mental kortlægning af emnet: Det visuelle overblik gør indholdet let at huske, og formen inviterer til analyse, nytænkning og udvikling. Mindmaps er derfor et stærkt, inspirerende og tidsbesparende redskab, når du vil strukturere nye opgavetyper, gøre nye arbejdsområder overskuelige og udvikle nye ideer eller projekter. At præsentere mindmaps som et værktøj til notater, strukturering, overblik, nytænkning, analyse og udvikling. At give dig lejlighed til at træne og arbejde med metoden, så du efter kurset kan bruge den arbejdsmæssigt og privat. At introducere mindmaps som et arbejdsbesparende og engagerende redskab i idé- og projektudviklingsprocesser. Introduktion til metoden og dens baggrund (herunder mindmaps og hjernen set i lyset af aktuel forskning). Du lærer tommelfingerregler og kreative virkemidler, der styrker overblikket, og du træner brugen af mindmaps til dokumentation, overblik og strukturering. Du får mulighed for at gå i dybden med selvvalgte projekter (arbejdseller fritidsrelaterede) og for at arbejde med mindmaps som værktøj for arbejdsgrupper til brainstorms, beslutningsprocesser eller idé- og projektudvikling. Undervisningsform Oplæg, individuelle øvelser og gruppearbejde. Programmet er intensivt. Kursusmateriale Bogen»Mindmaps - Genvej til overblik«af Marianne Kibenich. (144 s. farveillustreret. Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2007) Kurset henvender sig til alle medarbejdere i SKAT, men i særdeleshed afdelings- og projektledere og -deltagere. Hotel Faaborg Fjord den 9. oktober Underviser Marianne Kibenich, konsulent, musiker, foredragsholder. Marianne Kibenich underviser en bred vifte af faggrupper i centrale og kommunale organisationer og institutioner, i det private erhvervsliv samt i efteruddannelse af udøvende og skabende kunstnere. Læs mere i artiklen i Skatterevisoren 2007, nr. 6. Kursusleder Kim Tolstrup Medlemmer kr. Ikke-medlemmer kr. Gaver, legater, fratrædelsesgodtgørelse m.v. ( 7 O, 7 Q og 7 U). Fradrag for bruttoskat, vindmøllereglen m.v. ( 8 M og 8 P). Ligningsmæssige fradrag ( 9). Rejser og befordringsgodtgørelse ( 9 A og 9 B). Befordringsfradrag ( 9 C). Børne- og hustrubidrag ( 10 og 11). Løbende ydelser ( B). Udbytte Efter kurset vil du kunne bruge mindmaps til at Skabe overblik over sager, opgaver, love, processer mm. Strukturere og udvikle projekter og procedurer Notere lynhurtigt og få det hele med Disponere dine oplæg til tale og tryk Indlære, genkalde og dele din viden Styrke dine personlige kompetencer Få mere ud af din efteruddannelse Nå forsamlinger med dine ord Følge op på resultater Få mere glæde (og mindre stress) af arbejde og fritid

5 Ok alt SPÆNDENDE kurser TIL afvikling I DIT LOkaLE SkaTTECENTER SRF INTERNaT 1 Vi fortsætter succesen fra foråret med SRF Ajour kurser til lokal afvikling. I efteråret 2008 vil der således være mulighed for at indkøbe følgende kurser til lokal afvikling: Aktuel moms og lønsumsafgift Knæk et regnskab aktuel moms er nærmere beskrevet under Dagskursus 2. knæk et regnskab er beskrevet nedenfor. Disse SRF Ajour kurser udbydes af SRF til afvikling i hvert af SKATs fem områder eller i et skattecenter. Skatterevisorforeningen sørger for underviser/-ne samt udvikling, produktion og levering af undervisningsmateriale i sædvanlig SRF kvalitet på kursusstedet. SKAT/skattecentrene sørger selv for alt andet omkring kurset, dvs. indbydelser, lokaler og evt. fortæring til kursisterne. Kontakt kasserer Niels Andersen på mobil eller og hør mere om mulighederne. knæk et regnskab - grundlæggende regnskabsforståelse og indhold et med dette kursus er at give deltageren en grundlæggende viden om den indre sammenhæng i et regnskab, herunder vurdere værdiansættelsen af aktiver og passiver. Deltagerne kan således selvstændigt foretage en gennemgang af dette og forstå sammenhængen mellem resultatopgørelsens indtægter og udgifter og balancens aktiver, passiver og egenkapital. Deltagerne opnår viden om: Bogføring - det dobbelte bogholderi. Fra indtægt og udgift til overskud og egenkapital. Fra bilag og kontering til saldobalance og regnskabsafslutning. Lagerregulering, afskrivninger, låneoptagelse og deres regnskabspåvirkning. Konvertering til skatteregnskabet. Budgetter og deres sammenhæng med regnskabet. Forståelse for hvorledes et regnskab er opbygget og deltagerne bliver således også i stand til at hente og forstå informationen i et sådant. Kurset vil veksle mellem forelæsning og opgaveløsning/ gruppearbejde. konkret udbytte Deltagerne vil efter kurset have opnået en grundig indsigt i følgende: Grundlæggende viden om den indre sammenhæng i et regnskab. Forståelse af, hvorledes gennemgang af virksomhedsregnskaber foretages, såvel i relation til ligning som inddrivelse. Grundlæggende viden om værdiansættelsen af aktiver og passiver i regnskabet. Grundlæggende viden omkring anvendelse af budgetter i relation til SKATs arbejde. Alle der har behov for at læse og forstå et regnskab, fx medarbejdere i SKAT der tidligere har beskæftiget sig med ligning af lønmodtagere og som nu skal ligne selvstændige erhvervsdrivende eller har foretaget arbejdsgiverkontrol, eller medarbejdere, der er beskæftiget med inddrivelsesopgaven, og som har behov for at kunne forstå et regnskab. Skatterevisor Ole Bagger Pedersen. Skatterevisor Ove Kjeld Nielsen. Begge har mange års erfaring med undervisning inden for dette område. Tilbydes - efter nærmere aftale - til afvikling i maksimalt ét skattecenter i området. Kontakt kasserer niels Andersen og få en pris og aftal nærmere om afviklingen i jeres område. grundlæggende selskabsret og selskabsskatteret og indhold et med kurset er at give deltagerne et grundlæggende kendskab til de skattemæssige og civilretlige spilleregler for selskaber og deres aktionærer. Målsætningen er, at deltagerne efterfølgende vil være bedre rustet til at varetage ligningen af selskaber og deres aktionærer. smæssigt vil kurset tage afsæt i selskabets livscyklus fra etablering af virksomhed i selskabsform til afhændelsen af virksomheden i forbindelse med et generationsskifte. Følgende områder vil blive gennemgået: Etablering af selskab, selskabsstiftelse, samt de skattemæssige konsekvenser, herunder reglerne om skattefri virksomhedsomdannelse Generelt om selskabets indkomstopgørelse - konvertering fra regnskab til skatteregnskab Omstruktureringer - aktieombytning, tilførsel af aktiver med videre Sambeskatning, herunder skattefrie tilskud CFC beskatning Tynd kapitalisering og rentefradragsbegrænsning Transfer pricing - armslængde princippet Udlodning af udbytter, herunder reglerne om maskeret udbytte Generationsskiftemodeller, herunder salg af virksomhed Virksomhed og selskabsophør Kursusformen vil være en vekselvirkning mellem foredrag og løsning af cases i grupper (medbring lommeregner, og skattelovsamling). Du kan med fordel læse Ligningsvejledningen Selskaber og aktionærer afsnit S.B, S.C.1.1, S.C.1.2, S.D, S.F. og S.I. Relevant for alle der enten skal til at arbejde med selskabsbeskatning eller som er startet på det for nylig. Hotel Faaborg Fjord den september Tax partner Thomas Keller, KPMG Tax manager Lars Koue, Grundfos Thomas og Lars har begge undervist på Danmarks Forvaltningshøjskole i mange år indenfor selskabsret og selskabsskatteret, og endvidere for SRF på kurset»beskatning af hovedaktionærselskaber og deres aktionærer«. Thomas har endvidere i foråret undervist sammen med Hans Henrik Bonde Eriksen på dagskurset»omgørelse, omvalg, skateforbehold og forældelse«og sidder endvidere i artikelredaktionen for det nye tidsskrift UfS. kursusleder Jørgen Simonsen Medlemmer: kr. Ikke-medlemmer: kr. Kursusgebyret dækker kursusmaterialer, 2 overnatninger i enkeltværelse, samt fuld forplejning under hele kurset. Ved overnatning på dobbeltværelse reduceres prisen med 200 kr. pr. deltager pr. nat.

6 SRF INTERNAT 2 SRF INTERNAT 3 Generationsskifte i praksis fra A-Z og indhold et med kurset er at give den nyansatte skatterådgiver eller SKAT medarbejder et overblik over de forskellige generationsskiftemodeller, herunder også de nye regler, jf. L167. På kurset gennemgås de forskellige generationsskiftemodeller fra fødsel til grav. Der lægges vægt på at give kursisterne kendskab til de forskellige modeller, herunder en forståelse for i hvilke situationer den enkelte model anvendes, og hvorledes den gennemføres i praksis. Eksempler: Omdannelse af personlig virksomhed til selskab Skattefri virksomhedsomdannelse Skattepligtig virksomhedsomdannelse Etablering af holdingkonstruktioner Skattepligtig omstrukturering Skattefrie omstruktureringer med/uden tilladelse Overdragelse af aktier med succession til familie eller nære medarbejdere Værdiansættelse Overdragelse af personlig ejet virksomhed Anvendelse af successionsregler Fortsættelse af virksomhedsordningen Ophørspension Overdragelse fra dødsbo Optimering i virksomhedsordningen Genanbringelse Ikke kun skatten vil være i fokus, men også de overvejelser der går forud om f.eks.: Seniorfamiliens hensigter Arveretlige og økonomiske muligheder & konsekvenser Virksomhedens situation og fremtid Efterlevende ægtefælles og børns situation Likviditet/provenu Kurset vil i vidt omfang være casebaseret. Alle der i deres dagligdag arbejder med rådgivning, vejledning eller kontrol omkring skat i forbindelse med generationsskifte. Max. 40 deltagere. Deltager kan med fordel have læst følgende inden kurset: Seneste ny lovgivning om generationsskifte, herunder L 167 om lettelser i generationsskiftet Hotel Faaborg Fjord 23. og 24. oktober International selskabsskat med fokus på PE (fast driftssted), og konstruktioner omfattende lavskattelande og indhold Den stigende globalisering betyder at international selskabsskat får større og større betydning. På dette internatkursus bliver du på kun 2 dage i stand til at håndtere de mest komplicerede problemstillinger vedrørende fast driftssted og får kendskab til udenlandske skattereglers betydning for dansk skatteret, herunder de nye regler i selskabsskattelovens 2 C, samt internationale skatteplanlægningsløsninger. Fast driftssted SEL 2, stk. 1, litra a og b og SEL 2, stk. 5 (begrænset skattepligt til Danmark) Hvornår ligger der fast driftssted efter intern ret Dobbeltbeskatningsoverenskomster (hvem har beskatningsretten/eksempler) SEL 8, stk. 2 (territorialprincippet - fast driftssteder og faste ejendomme i udlandet) Dansk sambeskatning, herunder SEL 31, stk. 2, 2. pkt. Bortseelse af underskud i fast driftssted i Danmark (SEL 31, stk. 7) International sambeskatning med udenlandske filialer, herunder SEL 31 A, stk. 13 Overførsel af aktiver mellem hovedkontor og fast driftssted (med og uden international sambeskatning) Skyggesambeskatning fast driftssteder - ligning af fremførsel af underskud samt skatteaktiver Skyggesambeskatning - overgangsregel for genbeskatningssaldi, eksemptionslande/creditlande Opgørelse af filialens indkomst/hvordan opgøres indkomsten i filialen Seneste nyt på området (herunder OECD regi). U d e n l a n d s k e s k a t t e r e g l e r s b e t y d n i n g f o r d a n s k s k a t (udvalgte emner) Konvertible obligationer (L181) SEL 2 C Transparente enheder (L 181) LL 5 G (dobbelt dip) SEL 8 B (nedsættelse af afskrivningsgrundlag) SEL 2 A Transparente enheder SEL 2 B Gæld i DK/egenkapital i udlandet Kildeskat renter (reverse hybrid), gennemstrømningsselskaber SEL 32 CFC-beskatning (eksempler konstruktioner med Schweiz, Luxembourg m.v.) KGL 8 - LL 15/tilskud - grænseoverskridende rekonstruktion (eksempler) Immigration af immaterielle aktiver til Schweiz Alle beskæftiget med selskabsbeskatning. Der vil være stof der med fordel kan være læst inden kurset. Meddelelse herom følger senere. Hotel Faaborg Fjord den 11. og 12. november Undervisere Kim Wind Andersen, skatterevisor, Master of Tax Auditing er Partner i Deloitte Skat. Hans primære arbejdsområder er skatterådgivning af internationale koncerner. Carsten Munk Pedersen, leder af skatteafdelingen i Danisco, tidl. Deloitte og specialist vedrørende faste driftssteder. Jan Hansen, Senior Tax Advisor fra advokatfirmaet Rønne & Lundgren. Jan er uddannet skatterevisor og reg. revisor, har været ansat hos såvel skattemyndigheder, diverse revisionsfirmaer og siden 2007 hos advokatfirmaet Rønne & Lundgren. Kursusleder: Kim Tolstrup Medlemmer: kr. Ikke-medlemmer: kr. Kursusgebyret dækker kursusmaterialer, 1 overnatning i enkeltværelse, samt fuld forplejning under hele kurset. Ved overnatning på dobbeltværelse reduceres prisen med 200 kr. pr. deltager pr. nat. forside AF Hans Günther Hansen FOR SKATTEREVISORFORENINGEN Undervisere Kirsten Cato Jensen og Inge S. Kjeldsen, begge fra agroskat. Begge har bl.a. generationsskifte som speciale og har mange år undervisningserfaring for revisorer, økonomikonsulenter mv. Kirsten har skrevet adskillige artikler om ejendomsavance, herunder for nylig om eksempelvis genanbringelse i SR-skat. Kursusleder Jesper Kiholm Medlemmer: kr. Ikke-medlemmer: kr. Kursusgebyret dækker kursusmaterialer, 2 overnatninger jf. ovenfor, samt fuld forplejning under hele kurset. Ved overnatning på dobbeltværelse reduceres prisen med 200 kr. pr. deltager pr. nat.

Skatteretlige kandidatafhandlinger

Skatteretlige kandidatafhandlinger Skatteretlige kandidatafhandlinger Jakob Bundgaard, Lektor, Ph.D., partner, Deloitte Copenhagen Research Group on International Taxation (CORIT) Først lidt om juridisk forskning på CBS. Fokus på erhvervslivets

Læs mere

KURSUS o ÜÜÜ v ÃÀv ersigt ` Ê U Ê À Ã Ì i Ê > Û F À Ê Ó ä ä n

KURSUS o ÜÜÜ v ÃÀv ersigt ` Ê U Ê À Ã Ì i Ê > Û F À Ê Ó ä ä n KURSUS oversigt URSUS 1. halvår 2008 oversigt Tag på Danmarks bedste skattekurser og styrk din markedsværdi - vi har gjort vores, nu er det op til dig Uddannelsesudvalget har hermed fornøjelsen at præsentere

Læs mere

KURSUS oversigt. w w w. s r f. d k A n d e t h a l v å r 2 0 0 7

KURSUS oversigt. w w w. s r f. d k A n d e t h a l v å r 2 0 0 7 KURSUS oversigt w w w. s r f. d k A n d e t h a l v å r 2 0 0 7 URSUS Velkommen til kursustilbudene for 2. halvår 2007 Uddannelsesudvalget har hermed fornøjelsen at præsentere SRFs efteruddannelsestilbud

Læs mere

Udvalgte skattemæssige overvejelser ved M&A

Udvalgte skattemæssige overvejelser ved M&A Slide 1 Udvalgte skattemæssige overvejelser ved M&A 1. November 2011 Introduktion Slide 2 Take away: Skat er vigtigt i enhver transaktion. Inddragelse af skattechef tidligst muligt. Kan spare tid og penge.

Læs mere

masterprogram i Direkte Udbydes i København, Odense og Aarhus

masterprogram i Direkte Udbydes i København, Odense og Aarhus masterprogram i Direkte & Indirekte Skatter (MMA) Udbydes i København, Odense og Aarhus 2 Masterprogram i Direkte & Indirekte Skatter (MMA) Masterprogram i Direkte & Indirekte Skatter (MMA) Rådgivning

Læs mere

Kursusprogram - Andet halvår 2010

Kursusprogram - Andet halvår 2010 Kursusprogram - Andet halvår 2010 Tag hånd om din efteruddannelse Velkommen til Skatterevisorforeningens nye kursussæson - efteråret 2010. Vi er stolte over at kunne udbyde et godt kursusprogram for 2.

Læs mere

masterprogram i Direkte Udbydes i København, Odense og Aarhus

masterprogram i Direkte Udbydes i København, Odense og Aarhus masterprogram i Direkte & Indirekte Skatter (MMA) Udbydes i København, Odense og Aarhus 2 Masterprogram i Direkte & Indirekte Skatter (MMA) Masterprogram i Direkte & Indirekte Skatter (MMA) Rådgivning

Læs mere

Emnekatalog: Aktuel Skat 2017

Emnekatalog: Aktuel Skat 2017 katalog: Aktuel Skat 2017 Aktuel Skat er årets faglige opdatering for rådgivere og assistenter på skatteområdet. Kurset er med til at sikre en fagligt høj standard i regnskaberne samt optimal og korrekt

Læs mere

Beskatning af aktieavance m.v. hos selskaber I Lovforslagets 1, nr. 6 indsættes bl.a. ny ABL 4A, der definerer datterselskabsaktier.

Beskatning af aktieavance m.v. hos selskaber I Lovforslagets 1, nr. 6 indsættes bl.a. ny ABL 4A, der definerer datterselskabsaktier. Skatteudvalget Formand: Jesper Kiholm Skattecenter Tønder Til Skatteministeriet Pioner Allé 1 Departementet 6270 Tønder Telefon: 72 38 94 68 E-mail: jesper.kiholm@skat.dk Tønder, den 26. marts 2009 Høringssvar

Læs mere

Kursusprogram - Første halvår 2010

Kursusprogram - Første halvår 2010 Kursusprogram - Første halvår 2010 Tag hånd om din efteruddannelse Velkommen til Skatterevisorforeningens nye kursussæson - foråret 2010. Vi er stolte over at kunne udbyde et godt kursusprogram for 1.

Læs mere

KURSUS oversigt. forår 2009 spændende NYe kursus- www.srf.dk Første halvår 2009. TILBud fra SRF

KURSUS oversigt. forår 2009 spændende NYe kursus- www.srf.dk Første halvår 2009. TILBud fra SRF KURSUS oversigt www.srf.dk Første halvår 2009 forår 2009 spændende NYe kursus- TILBud fra SRF 09 URSUS Leo 1. halvår 2009 oversigt holm Landsformand SC næstved Tlf. 7238 5657 Mobil 4063 0925 Leo.holm@Skat.dk

Læs mere

KURSUS oversigt. forår 2009 spændende NYe kursus- www.srf.dk Første halvår 2009. TILBud fra SRF

KURSUS oversigt. forår 2009 spændende NYe kursus- www.srf.dk Første halvår 2009. TILBud fra SRF KURSUS oversigt www.srf.dk Første halvår 2009 forår 2009 spændende NYe kursus- TILBud fra SRF 09 URSUS Leo 1. halvår 2009 oversigt holm Landsformand SC næstved Tlf. 7238 5657 Mobil 4063 0925 Leo.holm@Skat.dk

Læs mere

Europaudvalget 2004 2628 - økofin Offentligt

Europaudvalget 2004 2628 - økofin Offentligt Europaudvalget 2004 2628 - økofin Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 14. januar 2005 Under henvisning til Europaudvalgets

Læs mere

GENERATIONSSKIFTE Selskaber en mulighed i landbruget

GENERATIONSSKIFTE Selskaber en mulighed i landbruget MANDAG DEN 23. FEBRUAR 2015 GENERATIONSSKIFTE Selskaber en mulighed i landbruget PALLE HØJ Vicedirektør og chefrådgiver i økonomi 96296650 20249998 pah@hflc.dk SITUATIONEN FOR LANDBRUGET? FINANSMARKEDET

Læs mere

Bestyrelsesarbejde. På kurset arbejder du med at: Lev op til dit ansvar i bestyrelseslokalet. Mød en advokat, en jurist og en økonom

Bestyrelsesarbejde. På kurset arbejder du med at: Lev op til dit ansvar i bestyrelseslokalet. Mød en advokat, en jurist og en økonom Bestyrelsesarbejde Bestyrelsesarbejde Bliv et værdiskabende, kompetent og ansvarligt bestyrelsesmedlem Lev op til dit ansvar i bestyrelseslokalet Bestyrelsen er virksomhedens øverste ledelse. Derfor er

Læs mere

De nye holdingregler

De nye holdingregler www.pwc.dk De nye holdingregler Dansk Skattevidenskabelig Forening Susanne Nørgaard og Steff Fløe Pedersen Revision. Skat. Rådgivning. Agenda 1 Værn mod omgåelse af udbyttebeskatning 1 2 Nye værn indført

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2010-11 L 84 Bilag 31 Offentligt J.nr. 2010-511-0045 Dato: 11. marts 2011 Til Folketinget - Skatteudvalget L 84 Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven

Læs mere

Redegørelse for de hidtidige erfaringer med aflæggelse af skattemæssigt årsregnskab i fremmed valuta

Redegørelse for de hidtidige erfaringer med aflæggelse af skattemæssigt årsregnskab i fremmed valuta Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 3 Offentligt Notat J.nr. 2009-469-0017 Redegørelse for de hidtidige erfaringer med aflæggelse af skattemæssigt årsregnskab i fremmed valuta 1. Indledning Ved lov

Læs mere

Tax Matters. Indhold. Udgave nr. 3, maj 2015. Selvangivelsessæsonen er skudt i gang! Øget krav til oplysninger om kontrollerede transaktioner

Tax Matters. Indhold. Udgave nr. 3, maj 2015. Selvangivelsessæsonen er skudt i gang! Øget krav til oplysninger om kontrollerede transaktioner Tax Matters Udgave nr. 3, maj 2015 Selvangivelsessæsonen er skudt i gang! Selskabernes selvangivelsessæson er i fuld gang, og det er nu muligt at indberette selskabsselvangivelsen for indkomståret 2014

Læs mere

CFC-beskatning af selskaber

CFC-beskatning af selskaber CFC-beskatning af selskaber Fokus: Aktuelle problemstillinger Peter Koerver Schmidt Tax Manager, Deloitte Ph.d.-student, CBS, CORIT Marts 2010 Baggrund Værnsregel: Skal forhindre at finansielle (mobile)

Læs mere

Skatteministeriet J.nr Den

Skatteministeriet J.nr Den Skatteudvalget L 121 - O Skatteministeriet J.nr. 2005-411-0042 Den Til Folketingets Skatteudvalg L 121- Forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven og andre skattelove (Nedsættelse af selskabsskatten

Læs mere

Direktiv om bekæmpelse af skatteundgåelse. Præsentation ved Jesper Leth Vestergaard

Direktiv om bekæmpelse af skatteundgåelse. Præsentation ved Jesper Leth Vestergaard Direktiv om bekæmpelse af skatteundgåelse Præsentation ved Jesper Leth Vestergaard Kompromisforslag Formandsskabets generelle indstilling: Formandsskabets kompromisforslag i forbindelse med ECOFIN, 25.

Læs mere

Skatteministeriet J.nr Den

Skatteministeriet J.nr Den Skatteudvalget (2. samling) L 121 - Svar på Spørgsmål 128 Offentligt Skatteministeriet J.nr. 2005-411-0042 Den Til Folketingets Skatteudvalg L 121- Forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven og

Læs mere

Skatteudvalget L 10 Bilag 8 Offentligt. Skatteudvalg den 28. november 2012

Skatteudvalget L 10 Bilag 8 Offentligt. Skatteudvalg den 28. november 2012 Skatteudvalget 2012-13 L 10 Bilag 8 Offentligt L 10 teknisk gennemgang i Folketingets Skatteudvalg den 28. november 2012 Lovforslaget indeholder 3 elementer: 1. Omgåelse af udbyttebeskatning 2. Gennemstrømningsselskaber

Læs mere

Fonde skattemæssige forhold

Fonde skattemæssige forhold www.pwc.dk Fonde skattemæssige forhold Juni 2013 Revision. Skat. Rådgivning. Agenda Givers skattemæssige stilling Fondens skattemæssige stilling Vækstplan succession til erhvervsdrivende fonde Opgørelse

Læs mere

16. august 2007 EM 2007/33. Forslag til: Landstingslov nr. xx. af xx. xxxx 2007 om ændring af landstingslov om indkomstskat

16. august 2007 EM 2007/33. Forslag til: Landstingslov nr. xx. af xx. xxxx 2007 om ændring af landstingslov om indkomstskat 16. august 2007 EM 2007/33 Forslag til: Landstingslov nr. xx. af xx. xxxx 2007 om ændring af landstingslov om indkomstskat (Ophævelse af sambeskatning for samlevende ægtefæller, samt indførelse af regler

Læs mere

Brug TastSelv på skat.dk Log på TastSelv Erhverv

Brug TastSelv på skat.dk Log på TastSelv Erhverv Indkomståret Selskabsselvangivelse Skattemyndighed SKAT CVR-/SE-nr. Sluseholmen 8B 28 66 50 08 2450 København SV Administrationsselskab CVR-/SE-nr. Navn og adresse Ejendomsinvesteringsselskabet Karlstad

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Skattepligt for personer. International dobbeltbeskatning. Den skattepligtige indkomst

Indholdsfortegnelse. Skattepligt for personer. International dobbeltbeskatning. Den skattepligtige indkomst Indholdsfortegnelse Forord... 3 Forkortelsesliste... 5 Indholdsfortegnelse... 7 I II III Skattepligt for personer 1. Fuld skattepligt... 15 1.1. Bopæl her i landet... 16 1.2. Ophold her i landet... 19

Læs mere

Skatteudvalget L 202 - Bilag 57 Offentligt

Skatteudvalget L 202 - Bilag 57 Offentligt Skatteudvalget L 202 - Bilag 57 Offentligt J.nr. 2009-511-0038 Dato: 25. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 202 - Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre

Læs mere

1.3 Hvem skal betale skat...18 Næsten alle, der bor i Danmark kongehuset og diplomatiet undtaget er skattepligtige her i landet.

1.3 Hvem skal betale skat...18 Næsten alle, der bor i Danmark kongehuset og diplomatiet undtaget er skattepligtige her i landet. Indhold Indledning............................. 11 Om forfatteren........................... 13 1. Hvad er en virksomhed................. 14 Hvis du udøver erhvervsaktiviteter og modtager vederlag for

Læs mere

Kurset. Opnå succes med din bestyrelsespost. Hvem deltager? På kurset arbejder du med: Mød en advokat, en jurist og en økonom

Kurset. Opnå succes med din bestyrelsespost. Hvem deltager? På kurset arbejder du med: Mød en advokat, en jurist og en økonom Bestyrelsesarbejde Opnå succes med din bestyrelsespost En bestyrelse er en virksomheds øverste ledelse. Du har derfor et stort ansvar, når du siger ja til en bestyrelsespost. Det er afgørende, at du har

Læs mere

Generationsskifte. Udlejningsejendomme. Lilly Jeppesen Registreret Revisor FRR Vestergade 165a, 1. sal 5700 Svendborg, Tlf.

Generationsskifte. Udlejningsejendomme. Lilly Jeppesen Registreret Revisor FRR Vestergade 165a, 1. sal 5700 Svendborg, Tlf. Generationsskifte af Udlejningsejendomme Lilly Jeppesen Registreret Revisor FRR Vestergade 165a, 1. sal 5700 Svendborg, Tlf. 62 22 02 12 Indehavere Lilly Jeppesen Registreret Revisor FRR Eva Kristensen

Læs mere

Udbyttestrømme i koncernstrukturer med hybride selskaber

Udbyttestrømme i koncernstrukturer med hybride selskaber 676 313 Udbyttestrømme i koncernstrukturer med hybride selskaber Af lektor, ph.d. CBS og partner, Jakob Bundgaard, Deloitte og senior konsulent Morten Reinholdt Nielsen, Deloitte Med udgangspunkt i et

Læs mere

Teknisk gennemgang af Europa-Kommissionens forslag til en fælles konsolideret selskabsskattebase Den 11. november 2016

Teknisk gennemgang af Europa-Kommissionens forslag til en fælles konsolideret selskabsskattebase Den 11. november 2016 Europaudvalget 2016-17 EUU Alm.del Bilag 150 Offentligt Teknisk gennemgang af Europa-Kommissionens forslag til en fælles konsolideret selskabsskattebase Den 11. november 2016 Common Consolidated Corporate

Læs mere

Generationsskifte og omstrukturering

Generationsskifte og omstrukturering Birgitte Sølvkær Olesen Generationsskifte og omstrukturering det skatteretlige grundlag 5.udgave Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2017 Birgitte Sølvkær Olesen Generationsskifte og omstrukturering det

Læs mere

Teknisk gennemgang af L 123

Teknisk gennemgang af L 123 Skatteudvalget 2015-16 L 123 endeligt svar på spørgsmål 26 Offentligt Teknisk gennemgang af L 123 Folketingets Skatteudvalg, den 12. maj 2016 2.1. Opfølgning på en dom fra EU-Domstolen om genbeskatning

Læs mere

R s. Initiativet blev varslet i november, og det indeholder en styrkelse af indsatsen mod:

R s. Initiativet blev varslet i november, og det indeholder en styrkelse af indsatsen mod: R s RSM plus er Danmarks 7. største revisions- og rådgivningsvirksomhed med egen IT- og skatteafdeling. RSM plus beskæftiger i alt ca. 200 medarbejdere fordelt på 8 kontorer, og er et selvstændigt medlem

Læs mere

Lovforslag om begrænsning af adgang til modregning af underskud mv.

Lovforslag om begrænsning af adgang til modregning af underskud mv. Lovforslag om begrænsning af adgang til modregning af underskud mv. Skatteministeren har fremsat lovforslag (L 173), der indeholder en udmøntning af en del af aftalen om finansloven for 2012 mellem regeringen

Læs mere

FINANSIELLE INSTRUMENTER OG HYBRIDER INTERNATIONALE ASPEKTER 2012 CORIT

FINANSIELLE INSTRUMENTER OG HYBRIDER INTERNATIONALE ASPEKTER 2012 CORIT FINANSIELLE INSTRUMENTER OG HYBRIDER INTERNATIONALE ASPEKTER AGENDA Generelt om skattearbitrage, neutralitet og mismatch Internationale aspekter - kvalifikation Kildeskat DBO er Direktiver Kvalifikation

Læs mere

L 213- Forslag til Lov om ændring af selskabsskattelovens og forskellige andre skattelove (CFC-beskatning og indgreb mod kapitalfonde m.v.).

L 213- Forslag til Lov om ændring af selskabsskattelovens og forskellige andre skattelove (CFC-beskatning og indgreb mod kapitalfonde m.v.). Skatteudvalget L 213 - Svar på Spørgsmål 67 Offentligt J.nr. 2007-411-0081 Dato: 15. maj 2007 Til Folketinget - Skatteudvalget L 213- Forslag til Lov om ændring af selskabsskattelovens og forskellige andre

Læs mere

L 116- Forslag til Lov om ændring af ligningsloven, selskabsskatteloven og andre skattelove (Justering af erhvervsbeskatningen).

L 116- Forslag til Lov om ændring af ligningsloven, selskabsskatteloven og andre skattelove (Justering af erhvervsbeskatningen). Skatteudvalget L 116 - Bilag 9 Offentligt J.nr. 2005-411-0057 Dato: Til Folketinget - Skatteudvalget L 116- Forslag til Lov om ændring af ligningsloven, selskabsskatteloven og andre skattelove (Justering

Læs mere

Slide 1. Danske skatteadvokater. 27. januar 2011. Jakob Bundgaard

Slide 1. Danske skatteadvokater. 27. januar 2011. Jakob Bundgaard Slide 1 Danske skatteadvokater 27. januar 2011 Jakob Bundgaard Agenda Slide 2 1. Generelt om L 84 2. Opfølgning på skattereform (L 202) 3. Fusionsreglerne og værn mod skattefri udbytter til skattely 4.

Læs mere

Det regelsæt, som anvendes første år, er gældende i hele ejerperioden - og for eventuelle efterfølgende tilkøb.

Det regelsæt, som anvendes første år, er gældende i hele ejerperioden - og for eventuelle efterfølgende tilkøb. l Delortte & Touche 1 SKATTEMÆSSIG BEHANDLING AF VINDMØLLER I det følgende beskrives i hovedtræk den skattemæssige behandling af en investering i vindmøller i Hawindmølleparken på Samsø. Det skal understreges,

Læs mere

Skatteministeriet har d. 09. oktober 2013 fremsendt ovennævnte udkast til FSRdanske revisorer med anmodning om bemærkninger.

Skatteministeriet har d. 09. oktober 2013 fremsendt ovennævnte udkast til FSRdanske revisorer med anmodning om bemærkninger. Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K 22. november 2013 Ændring af selskabsskatteloven (Exitbeskatning ved selskabers overførsel af aktiver og passiver til et andet EU/EØS-land) H213-13

Læs mere

ATAD II DIREKTIVET OM VÆRN MOD HYBRIDE MISMATCHES I EN DANSK KONTEKST. Niclas Holst Sonne, Partner og leder af skatteafdelingen 18.

ATAD II DIREKTIVET OM VÆRN MOD HYBRIDE MISMATCHES I EN DANSK KONTEKST. Niclas Holst Sonne, Partner og leder af skatteafdelingen 18. DIREKTIVET OM VÆRN MOD HYBRIDE MISMATCHES I EN DANSK KONTEKST Niclas Holst Sonne, Partner og leder af skatteafdelingen 18. Maj 2017 BAGGRUND OG STATUS PÅ side 2 BAGGRUND Politisk agenda BEPS (Action 2)

Læs mere

Kredsmøde Landsdelsmøder Internat www.srf.dk Print ud og gem

Kredsmøde Landsdelsmøder Internat www.srf.dk Print ud og gem Kreds Landsdelsr Internat www.srf.dk Print ud og gem UDDANNELSESUDVALGET Velkommen til SRFs kursusoversigt Som det vil fremgå af de følgende sider har SRF valgt at omlægge kursusåret til kalenderåret,

Læs mere

Skat og Erhvervsfonde

Skat og Erhvervsfonde Skat og Erhvervsfonde Center for Corporate Governance, CBS indbyder til seminar hos Revision. Skat. Rådgivning. Agenda 16:00 Velkomst v/professor Steen Thomsen, CBS 16:00-16:30 Fondsbeskatning: Hvordan

Læs mere

Værnsregulering i Danmark Dansk-svensk skattenetværk d. 22.-23. august 2012 2012 CORIT

Værnsregulering i Danmark Dansk-svensk skattenetværk d. 22.-23. august 2012 2012 CORIT Værnsregulering i Danmark Dansk-svensk skattenetværk d. 22.-23. august 2012 Udvalgte emner Armslængde regulering Transfer pricing Tynd kapitalisering Import af finansieringsudgifter Renteloftet EBIT-reglen

Læs mere

Bilag 2 - CMA uddannelsen

Bilag 2 - CMA uddannelsen Bilag 2 - CMA uddannelsen ÅRHUS - Obligatoriske fag Indhold af faget Antal timer Selskabsret Fokusere på aktieselskabsloven og anpartsselskabsloven. 27 lektioner af 45 min Insolvensret Fokusere på konkurslovens

Læs mere

International beskatning 2013

International beskatning 2013 International beskatning 2013 Nettoprincippets betydning ved lempelsesberegningen Kvalifikation af udenlandske enheder Nettoprincippets betydning ved lempelsesberegningen Nettoprincippet LL 33 F: Ved beregning

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. november 2012

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. november 2012 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. november 2012 Sag 157/2012 (1. afdeling) PanEuropean (Colmar) ApS (advokat Jakob Krogsøe) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Kim Lundgaard Hansen)

Læs mere

Vejledende løsning til skriftlig prøve i International skatteret

Vejledende løsning til skriftlig prøve i International skatteret Aage Michelsen Professor Juridisk Institut Handelshøjskolen, Aarhus Universitet 21. maj 2008 Vejledende løsning til skriftlig prøve i International skatteret Vintereksamen 2007/2008 1. spørgsmål Hvorledes

Læs mere

Danmarks skatteadvokater 25. maj 2012. Lovforslaget om nulskatteselskaber L 173 2012 CORIT

Danmarks skatteadvokater 25. maj 2012. Lovforslaget om nulskatteselskaber L 173 2012 CORIT Danmarks skatteadvokater 25. maj 2012 Lovforslaget om nulskatteselskaber L 173 Virksomhedspræsentation Højt specialiseret og uafhængigt skatterådgivningsfirma. Assisterer virksomheder med at identificere,

Læs mere

Vi engagerer os mere. Revision Rådgivning Skat

Vi engagerer os mere. Revision Rådgivning Skat Vi engagerer os mere Revision Rådgivning Skat Altid til rådighed... Jesper Christensen, Revisor Vi er med hele vejen Gennem en virksomheds livsforløb er der behov for assistance og rådgivning på en række

Læs mere

VELKOMMEN TIL EN NY OG MEGET SPÆNDENDE MØDESÆSON 2003-2004

VELKOMMEN TIL EN NY OG MEGET SPÆNDENDE MØDESÆSON 2003-2004 Print ud og gem KUSUS- KATALOG 2003/2004 Møder Fyraftensr Kursusoversigt VELKOMMEN TIL EN NY OG MEGET SPÆNDENDE MØDESÆSON 2003-2004 Så har vi fornøjelsen at præsentere Skatterevisorforeningens nye kususkatalog

Læs mere

Det regelsæt, som anvendes første år, er gældende i hele ejerperioden - og for eventuelle efterfølgende tilkøb.

Det regelsæt, som anvendes første år, er gældende i hele ejerperioden - og for eventuelle efterfølgende tilkøb. Deloitte & Touche 1 SKATTEMÆSSIG BEHANDLING AF VINDMØLLER I det følgende beskrives i hovedtræk den skattemæssige behandling af en investering i vindmøller i Havvindmølleparken på Samsø. Det skal understreges,

Læs mere

Bilag til indlæg 30. oktober 2014 for Foreningen af Danske Insolvensadvokater

Bilag til indlæg 30. oktober 2014 for Foreningen af Danske Insolvensadvokater Dato 29. oktober 2014 J.nr. 6020324-248228 Bilag til indlæg 30. oktober 2014 for Foreningen af Danske Insolvensadvokater UDVALGTE SKATTEREGLER Selskabsskatteloven 12 A Selskabsskatteloven 31 Personskatteloven

Læs mere

Videregående skatteret

Videregående skatteret Side 1 af 7 SYDDANSK UNIVERSITET Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Regnskab og økonomistyring Eksamen, januar 2008 Videregående skatteret Onsdag den 9. januar 2008 Kl. 9.00-13.00 Alle hjælpemidler

Læs mere

Skatteregnskab Direkte Model B Direkte Model C. Regnskabet er opstillet uden revision eller review

Skatteregnskab Direkte Model B Direkte Model C. Regnskabet er opstillet uden revision eller review Skatteregnskab 2011 01.01.2011 31.12.2011 Regnskabet er opstillet uden revision eller review Direkte Model B Direkte Model C side 2 Indhold Erklæring om assistance 3 Virksomhedens resultat 4 Indkomstopgørelse

Læs mere

KURSUSKATALOG 2008/09

KURSUSKATALOG 2008/09 KURSUSKATALOG2008/09 Indholdsfortegnelse Side Dato 2. Overordnet om kursusprogrammet 3. Generelt om Skat & Råds kurser 4. Årsregnskabsloven og de selskabsretlige regler grundlæggende 06.10.2008 5. Den

Læs mere

Værdiansættelse af IP og transfer pricing. v/kaspar Bastian og Claus Barrett Christiansen

Værdiansættelse af IP og transfer pricing. v/kaspar Bastian og Claus Barrett Christiansen Værdiansættelse af IP og transfer pricing v/kaspar Bastian og Claus Barrett Christiansen 2 TRANSFER PRICING Transfer pricing eller mere præcist koncerninterne afregningspriser angår prisfastsættelsen af

Læs mere

Nyt vindmølleprojekt. Skat De vigtigste poster i et vindmølleprojekt. Økonomikonsulent Kirsten Cato Jensen

Nyt vindmølleprojekt. Skat De vigtigste poster i et vindmølleprojekt. Økonomikonsulent Kirsten Cato Jensen Nyt vindmølleprojekt Skat De vigtigste poster i et vindmølleprojekt Økonomikonsulent Kirsten Cato Jensen AGENDA Indkomstopgørelse for vindmøllevirksomhed Etableringsudgifter Naboerstatning Anparter erhvervet

Læs mere

Videregående skatteret

Videregående skatteret Side 1 af 8 sider SYDDANSK UNIVERSITET Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Regnskab og økonomistyring Eksamen, januar 2009 Videregående skatteret Mandag den 5. januar 2009 Kl. 9.00-13.00 Alle

Læs mere

Kursgevinstlovens betydning i rekonstruktioner. Danske Skatteadvokater 22. og 23. november 2016

Kursgevinstlovens betydning i rekonstruktioner. Danske Skatteadvokater 22. og 23. november 2016 Kursgevinstlovens betydning i rekonstruktioner Danske Skatteadvokater 22. og 23. november 2016 Selskabsretten Selskabslovens 119: Ledelsen skal sikre afholdelse af generalforsamling, når mere end halvdelen

Læs mere

DET OPTIMALE GENERATIONSSKIFTE. - generationsskifte i levende live

DET OPTIMALE GENERATIONSSKIFTE. - generationsskifte i levende live DET OPTIMALE GENERATIONSSKIFTE - generationsskifte i levende live GENERATIONSSKIFTE HVAD ER DET? Traditionelt Overdragelse af en virksomhed i levende live eller ved død til yngre slægtning og/eller én

Læs mere

Sporskifte. - hvor vil du hen med dit arbejdsliv eller din virksomhed? - fra lønansat til dit eget enkeltmandsfirma

Sporskifte. - hvor vil du hen med dit arbejdsliv eller din virksomhed? - fra lønansat til dit eget enkeltmandsfirma - fra lønansat til dit eget enkeltmandsfirma 1 Sporskifte - fra lønansat til interessentskab med to eller flere ejere af virksomheden 2 - hvor vil du hen med dit arbejdsliv eller din virksomhed? - fra

Læs mere

Skattecenter København SELMNR. CVR-/SE-nr. Sluseholmen 8B 28 68 93 06 2450 København SV Virksomhedsform Administrationsselskab CVR-/SE-nr.

Skattecenter København SELMNR. CVR-/SE-nr. Sluseholmen 8B 28 68 93 06 2450 København SV Virksomhedsform Administrationsselskab CVR-/SE-nr. Indkomståret Selskabsselvangivelse 2012 Skattecenter København SELMNR. CVR-/SE-nr. Skattemyndighed Sluseholmen 8B 28 68 93 06 2450 København SV Virksomhedsform Administrationsselskab CVR-/SE-nr. Navn og

Læs mere

Revisorbranchens Ekspertpanel. Skat

Revisorbranchens Ekspertpanel. Skat Revisorbranchens Ekspertpanel Skat Juni 2 Revisorbranchens Ekspertpanel: Skat Stor viden om skattemæssige forhold er et af de statsautoriserede revisorers varemærke. FSR har på den baggrund spurgt Revisorbranchens

Læs mere

Træning og kurser. Indholdsfortegnelse. Positive Devicance Academy

Træning og kurser. Indholdsfortegnelse. Positive Devicance Academy Positive Devicance Academy Træning og kurser Indholdsfortegnelse 1 Overblik... 1 2 Introduktion til PD som metode... 2 3 Træning i PD praksis... 4 4 Praktiske oplysninger... 7 1 Overblik PD Academy tilbyder

Læs mere

Ø90 Selskaber i praksis

Ø90 Selskaber i praksis Ø90 Selskaber i praksis v/ Solvejg Poulsen og Kristian Lang Heden & Fjorden Landbrugsrådgivning Syd Den 1. December 2011 Holding selskaber Typisk formål at eje anparter/aktier i et eller flere helt eller

Læs mere

Jordemoderforeningen. 21. november 2011 (København) 29. november 2011 (Århus)

Jordemoderforeningen. 21. november 2011 (København) 29. november 2011 (Århus) Jordemoderforeningen 21. november 2011 (København) 29. november 2011 (Århus) Statsautoriseret Revisor: Per Kristensen (e-mail: pk@n-c.dk) Revisor: Gitte Levin Krogh (e-mail: gl@n-c.dk) Nielsen & Christensen

Læs mere

Bilag 4 - Straksovertagelse fra forælder til børn ved forælders død

Bilag 4 - Straksovertagelse fra forælder til børn ved forælders død Bilag 4 - Straksovertagelse fra forælder til børn ved forælders død 1 Straksovertagelse fra forælder til børn ved forælders død Barnet 1 kan i denne situation vælge mellem at overtage landbruget med eller

Læs mere

EJERSKIFTE. Scenarie 5 - Anvendelse af selskaber ved generationsskifte af pelsdyrfarme

EJERSKIFTE. Scenarie 5 - Anvendelse af selskaber ved generationsskifte af pelsdyrfarme Scenarie 5 - Anvendelse af selskaber ved generationsskifte af pelsdyrfarme Scenarie 5 - Anvendelse af selskaber ved generationsskifte af pelsdyrfarme Anvendelse af selskaber i minkproduktionen og i landbruget

Læs mere

Skattereform - Aftale om forårspakke 2.0 - Erhvervsbeskatning. 2. marts 2009

Skattereform - Aftale om forårspakke 2.0 - Erhvervsbeskatning. 2. marts 2009 - Erhvervsbeskatning 2. marts 2009 Udbytter og avancer til selskaber og fonde af datterselskabsaktier og af koncernselskabsaktier Datterselskabsaktier skal formentligt forstås som aktier, hvor ejerandelen

Læs mere

Nordic Esports Agency A/S c/o Rasmus Wisti Simonsen, Rundholtsvej 28, 5. 4., 2300 København S

Nordic Esports Agency A/S c/o Rasmus Wisti Simonsen, Rundholtsvej 28, 5. 4., 2300 København S Nordic Esports Agency A/S c/o Rasmus Wisti Simonsen, Rundholtsvej 28, 5. 4., 2300 København S CVR-nr. 36 39 21 93 Årsrapport 25. september 2014-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på

Læs mere

Rådgivning. Forberede eller gennemføre generationsskifte

Rådgivning. Forberede eller gennemføre generationsskifte Skatterådgivning Rådgivning For erhverv HjulmandKaptain kan rådgive erhvervsdrivende i alle skatteretlige forhold. Vores rådgivning er særlig relevant, hvis du for eksempel skal: Etablere selskaber Købe

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 213 af 10. april /Ivar Nordland

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 213 af 10. april /Ivar Nordland Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 213 Offentligt J.nr. 2008-418-0046 Dato: 30. april 2008 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 213 af 10. april

Læs mere

Skatteministeriet J. nr Bekendtgørelse om land for land-rapportering

Skatteministeriet J. nr Bekendtgørelse om land for land-rapportering Skatteministeriet J. nr. 15-1342223 Bekendtgørelse om land for land-rapportering I medfør af 3 B, stk. 16, i skattekontrolloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1264 af 31. oktober 2013, som ændret ved lov nr.

Læs mere

SOLCELLER Værd at vide om investering i solcelleanlæg

SOLCELLER Værd at vide om investering i solcelleanlæg SOLCELLER Værd at vide om investering i solcelleanlæg 2 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING.... 4 BESKATNING AF SOLCELLEANLÆG... 5 - STANDARDMETODEN.... 5 - REGNSKABSMETODEN... 6 SPØRGSMÅL OG SVAR... 7 - REGISTRERINGER...

Læs mere

Vejledende løsning til sommereksamen 2012 International skatteret

Vejledende løsning til sommereksamen 2012 International skatteret Aage Michelsen Professor Juridisk Institut Aarhus Universitet 18. juni 2013 Vejledende løsning til sommereksamen 2012 International skatteret 1. spørgsmål Hvilke indkomstskatteretlige konsekvenser er der

Læs mere

PowerPoints i verdensklasse

PowerPoints i verdensklasse PowerPoints i verdensklasse PowerPoints i verdensklasse Lær at lave effektive og inspirerende præsentationer Effektiv formidling gennem PowerPointpræsentationer De fleste kan genkende, hvordan det føles

Læs mere

PowerPoints i verdensklasse

PowerPoints i verdensklasse PowerPoints i verdensklasse Effektiv formidling gennem PowerPoint-præsentationer De fleste kan genkende, hvordan det føles at være vidne til en kedsommelig og ustruktureret PowerPointpræsentation med dårlige

Læs mere

Niels Winther-Sørensen Martin Poulsen

Niels Winther-Sørensen Martin Poulsen www.pwc.dk Justering af erhvervsbeskatning og tilpasning i forhold til EUretten m.v. Lovforslag (høringsudkast af 5. oktober 2015) Niels Winther-Sørensen Martin Poulsen ID: 10827557 Revision. Skat. Rådgivning.

Læs mere

Læs mere om udgivelsen på Jan Guldmand Hansen Nikolaj Vinther Erik Werlauff. Sambeskatning 2013/14

Læs mere om udgivelsen på  Jan Guldmand Hansen Nikolaj Vinther Erik Werlauff. Sambeskatning 2013/14 Jan Guldmand Hansen Nikolaj Vinther Erik Werlauff Sambeskatning 2013/14 Jan Guldmand Hansen, Nikolaj Vinther & Erik Werlauff Sambeskatning 2013/14 1. udgave/1. oplag Karnov Group Denmark A/S, København

Læs mere

xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger

xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger Maj 2010 xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger Fire gode alternativer til placering af overskudslikviditet eller værdipapirinvesteringer Henvender sig til aktie- og anpartsselskaber samt erhvervsdrivende

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING. Årsrapport marts 2012 Dette regnskab indeholder 10 sider

DANSK BRYGMESTER FORENING. Årsrapport marts 2012 Dette regnskab indeholder 10 sider DANSK BRYGMESTER FORENING Årsrapport 2011 29. marts 2012 Dette regnskab indeholder 10 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger

Læs mere

Skatteudvalget L Bilag 34 Offentligt. Ændringsforslag uden for betænkningen til 2. behandlingen af

Skatteudvalget L Bilag 34 Offentligt. Ændringsforslag uden for betænkningen til 2. behandlingen af Skatteudvalget L 213 - Bilag 34 Offentligt Ændringsforslag uden for betænkningen til 2. behandlingen af Forslag til lov om ændring af selskabsskatteloven og forskellige andre skatteloven (CFC-beskatning

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING. Årsrapport 2013. 25. marts 2014 Dette regnskab indeholder 10 sider

DANSK BRYGMESTER FORENING. Årsrapport 2013. 25. marts 2014 Dette regnskab indeholder 10 sider DANSK BRYGMESTER FORENING Årsrapport 2013 25. marts 2014 Dette regnskab indeholder 10 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger

Læs mere

Semesterbeskrivelse for uddannelser ved Aalborg Universitet. Semesterbeskrivelse for 7. semester på HDR

Semesterbeskrivelse for uddannelser ved Aalborg Universitet. Semesterbeskrivelse for 7. semester på HDR Semesterbeskrivelse for uddannelser ved Aalborg Universitet Semesterbeskrivelse for 7. semester på HDR Oplysninger om semesteret Skole: AAU Executive Studienævn: MBA- og HD-studienævnet Studieordning:

Læs mere

DILEMMA ELLER NATURLIGT VALG. v/moderatorer Birte Rasmussen og Bent Ramskov

DILEMMA ELLER NATURLIGT VALG. v/moderatorer Birte Rasmussen og Bent Ramskov DILEMMA ELLER NATURLIGT VALG v/moderatorer Birte Rasmussen og Bent Ramskov 1 DILEMMA ELLER NATURLIGT VALG? LEGALITETSPRINCIPPET Kravet om lovhjemmel Den formelle lovs princip LOVLIG SKATTETÆNKNING Ret

Læs mere

Selskabers aktieavancebeskatning m.v.

Selskabers aktieavancebeskatning m.v. Nyhedsbrev til kunder og samarbejdspartnere Værdifuld viden om skat og moms Selskabers aktieavancebeskatning m.v. Lov nr. 254 af 30. marts 2011 Lovændringen indeholder justering af den gennemførte harmonisering

Læs mere

Præsentationsteknik med gennemslagskraft

Præsentationsteknik med gennemslagskraft Præsentationsteknik med gennemslagskraft Præsentationsteknik med gennemslagskraft Brænd igennem, og gør indtryk på dine tilhørere Kom igennem med dit budskab At få folk med sig og skabe opbakning er en

Læs mere

NORDISK FILM BRIDGE FINANCE A/S

NORDISK FILM BRIDGE FINANCE A/S NORDISK FILM BRIDGE FINANCE A/S Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 15/05/2014 Lisbeth Krener Dirigent Side 2 af

Læs mere

Kolding, august 2016 Skattenyheder fra Danmark Dansk-Svensk Skattenetværk

Kolding, august 2016 Skattenyheder fra Danmark Dansk-Svensk Skattenetværk Kolding, 25.-26 august 2016 Skattenyheder fra Danmark Dansk-Svensk Skattenetværk Peter Koerver Schmidt, ph.d. Adjunkt, Juridisk Institut, CBS Dagsorden Året i en skattemæssig kontekst Ny skattelovgivning

Læs mere

Skats plan for kontrol i 2017

Skats plan for kontrol i 2017 - 1 Skats plan for kontrol i 2017 Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skat udarbejder hvert år en oversigt over de kontrolaktiviteter, som Skat har planlagt at gennemføre i løbet af året. Aktivitetsplanen

Læs mere

International Skat - og andre nyheder

International Skat - og andre nyheder Advokaternes forening for Skatteret International Skat - og andre nyheder Den 10. maj 2007 Partner Lars Nyhegn-Eriksen, Deloitte Kontaktdetaljer lnyhegn@deloitte.dk Tlf. +45 3610 2516 1 Hvem er jeg. Tax

Læs mere

Skat af feriebolig i Bulgarien

Skat af feriebolig i Bulgarien Skat af feriebolig i Bulgarien Overvej konsekvenserne af køb Inden køb af feriebolig i Bulgarien er der en række juridiske forhold m.v. som bør afklares, herunder de skatteretlige, arveretlige og aftaleretlige

Læs mere

Revisoreksamen 2015 Modul C

Revisoreksamen 2015 Modul C Revisoreksamen 2015 Modul C Alle hjælpemidler kan medbringes til prøven bortset fra: disketter, brændbare cdrommer, egne usbstik, eksterne harddisks og andre elektroniske lagringsmedier mobiltelefoner

Læs mere

SKATTE- OG AFGIFTSRET

SKATTE- OG AFGIFTSRET NYHEDER FRA PLESNER MARTS 2009 SKATTE- OG AFGIFTSRET Forslag til skattereform Af advokat Svend Erik Holm, advokat Anders Endicott Pedersen og advokat Tilde Hjortshøj Regeringen har fredag den 20. marts

Læs mere

Skatteudvalget L 194 endeligt svar på spørgsmål 2 Offentligt

Skatteudvalget L 194 endeligt svar på spørgsmål 2 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 L 194 endeligt svar på spørgsmål 2 Offentligt investeringsafkast, men derimod om resultatandel i en erhvervsvirksomhed, jf. ovenfor. Side 2 Det må antages, at det er den pågældendes

Læs mere