KURSUS oversigt EFTERÅR 2008 SPÆNDENDE NYE KURSUS- TILBUD FRA SRF

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KURSUS oversigt EFTERÅR 2008 SPÆNDENDE NYE KURSUS- TILBUD FRA SRF"

Transkript

1 KURSUS oversigt EFTERÅR 2008 SPÆNDENDE NYE KURSUS- TILBUD FRA SRF

2 08 URSUS Leo 2. halvår 2008 oversigt Tag på Danmarks bedste skattekurser og styrk din markedsværdi - vi har gjort vores, nu er det op til dig uddannelsesudvalget har hermed fornøjelsen at præsentere SRFs efteruddannelsestilbud for 2. halvår I løbet af foråret har der i mange medier været fokus på skattely, ikke mindst som følge af den meget omtalte sag fra Tyskland, og det har i den forbindelse været diskuteret om og i givet fald hvor mange danskere og danske virksomheder der benytter sig af skattely. I SRF har vi derfor valgt at åbne efterårssæsonen med dagskurset Skattely, hvem, hvordan og hvorfor? Så vidt vi ved er der ingen andre kursusudbydere på skatteområdet der tidligere har udbudt kurser på dette område formentlig fordi den slags lever bedst i det stille. I Uddannelsesudvalget føler vi os overbevist om at deltagerne har noget at glæde sig til. Det næste dagskursus er en naturlig følge af fusionen. I mange år har vi udbudt kurset aktuel skat og nu synes vi så tiden er kommet til at lave noget tilsvarende på momsområdet og vi kan derfor med stor fornøjelse udbyde kurset Aktuel moms og lønsumsafgift. Vi håber I vil tage lige så godt imod dette kursus som i tidligere har taget imod aktuel skat. Efterårsprogrammets tredje dagskursus handler om Finansielle produkter, deres beskatning og indberetningspligt. Kurset vil især beskæftige sig med den skattemæssige behandling af markedets mere sofistikerede investeringsprodukter (d.v.s. andre produkter end almindelige obligationer og aktier), som f.eks. strukturerede obligationer, shorthandel herunder aktielån mv. Herudover udbyder vi forårets succeskursus Mindmaps Genvej til overblik, projekt- og ideudvikling. På internat delen har vi følgende tre spændende tilbud på programmet: Generationsskifte i praksis fra A - Z Grundlæggende selskabsret og selskabsskatteret international selskabsskat - fokus på Pe (fast driftssted), og konstruktioner omfattende lavskattelande Førstnævnte henvender sig i særdeleshed til medlemmer beskæftiget med generationsskifte i praksis, idet hensigten med dette kursus netop er at give den nyansatte skatterådgiver eller SKAT medarbejder et overblik over de forskellige generationsskiftemodeller, herunder også de nye regler jf. L167, bl.a. ved at gennemgå de forskellige generationsskiftemodeller fra fødsel til grav. Det andet kursus henvender sig til personer der enten ikke har beskæftiget sig med selskabsbeskatning tidligere eller som er meget nye på området, alternativt ønsker en genopfriskning af den grundlæggende selskabsskatteret. Det sidste kursus henvender sig modsætningsvis til specialisterne på selskabsbeskatningsområdet. Fast driftssted og indkomstopgørelsen for et fast driftssted spiller en stadig større rolle i skatteretten, bl.a. som følge af territorialprincippet. Endvidere er det et område der er voldsom international fokus på, ikke mindst i OECD regi, så glæd jer til et meget spændende kursus. For at optimere kursusudbyttet har vi fra og med denne sæson indført forberedelse på alle vores kurser. Det vil sige at der enten under kursusbeskrivelsen eller ved særskilt meddelelse i god tid før kurset start vil blive informeret om hvilke love, vejledninger, artikler mv. man med fordel kan have læst inden kurset. Vi håber du vil tage godt imod dette nye tiltag. SRF hviler ligesom alle andre foreninger på en tanke om fællesskab. Det faglige fællesskab i SRF har i en lang årrække - i kraft af opbakningen til foreningens arrangementer - bevirket, at vi har kunnet holde en meget favorabel deltagerpris ved deltagelse i dagskurser mv. Som en direkte følge af, at der ikke længere er samme høje deltagerantal til foreningens arrangementer som tidligere, kombineret med varslede prisstigninger fra vores samarbejdspartnere har vi desværre været nødt til at justere vores priser en smule i opadgående retning, men ikke mere end at vi stadig kan leve op til målsætningen om at levere, ikke alene Danmarks bedste skattekurser, men også Danmarks billigste. Vi glæder os til at se dig efter en velfortjent sommerferie. Holm Landsformand sc næstved tlf Mobil SRF DagSkuRSuS Skattely, hvem, hvordan og hvorfor? et er at give kursusdeltagerne indsigt i hvem den typiske bruger af skattelylande og -transaktioner er hvorfor man gør det (er ikke altid skattemæssigt betinget) hvordan man gør det, og ikke mindst at give kursusdeltagerne et overblik over hvilke værktøjer man har til rådighed i forbindelse med en revisionsmæssig gennemgang af personer eller virksomheder der har transaktioner der involverer skattelylande. Hvad forstås ved skattely Lokale skattesystemer Lokal selskabsret Brug af lokale selskaber (og fonde) Brug af lokale finansielle virksomheder Bankhemmelighed Transparente selskaber Oplysningsregler i skattekontrolloven Bankkonti Værdipapirer Udbytte Royalty TP transaktioner Danske værnsregler CFC beskatning Ledelsens sæde i selskaber og fonde TP regler om fordeling af resultat Beskatning af udbytte fra selskaber i skattely Beskatning af udbytte (begrænset skattepligt og udbyttebeskatning) til selskaber o.l. i skattely Gennemstrømningsselskaber Udvikling i internationalt samarbejde EU OECD Norden DBO udveksling Hvordan finder vi transaktioner med skattelylande Banktransaktioner Værdipapirer Udbytte ind- og ud Royalties Honorarer og lønoplysninger Fraflytning til skattely Indsamling af relevante kontroloplysninger Finansielle transaktioner Ubetaling af royalties Alle beskæftiget med skatteret og/eller kontrol af borgere/virksomheder med transaktioner der involverer skattelylande. På Uddannelsesudvalget vegne Leo Holm, Landsformand Kim Tolstrup, Formand for Uddannelsesudvalget

3 1 SRF DagSkuRSuS 2 SRF DagSkuRSuS 3 aktuel moms og lønsumsafgift Finansielle produkter, deres beskatning og indberetningspligt Der udleveres inden kurset oversigt over materiale, der bør læses inden kurset, herunder henvisninger til oplysninger på nettet. Kreds 1, 2 & 3 i Brædstrup den 30. september 2008 Kreds 4 & 5 i Roskilde Kongrescenter den 24. september 2008 Rådgivende skatterevisor og medlem af Skatterådet, Christen Amby. Christen Amby behøver egentlig ikke en nærmere præsentation for medlemmer af SRF. Christen har undervist i mange år både i SRF, på DFH, CBS mv., er forfatter til en lang række af bøger og artikler, og sidst men ikke mindst formentlig den eneste i Danmark der kan undervise i dette emne når der henses til den bredden i kursusformål og -indhold. Medlemmer kr. Ikke-medlemmer kr. et med kurset er 2-delt. For det første får deltageren et overblik over nogle af de områder, hvor der er sket en væsentlig udvikling i regler og praksis på moms- lønsumsafgiftsområdet. For det andet får deltageren mulighed for at fordybe sig i retsreglernes virkemåde og baggrund på udvalgte områder, f.eks. hvor reglerne er særligt komplicerede eller ofte bliver debatteret i hverdagen. Kursets indhold vil være afhængigt af, hvilke områder der i øjeblikket er aktuelle. Det kan f.eks. være ny lovgivning og udvikling i praksis, herunder især aktuelle afgørelser fra EF-domstolen, der vil blive holdt op mod danske regler og praksis. Udviklingen i praksis kan også afføde nye momsmæssige problemstillinger, der er relevante at afdække. Endelig vil den momsmæssige kvalifikation af nye tiltag i erhvervslivet også kunne drøftes. De emner, der berører mange virksomheder og dermed har bred interesse vil blive prioriteret højt. Hovedvægten vil blive lagt på momsområdet. Det er målet, at dialogen er så nuanceret som muligt. Af den grund er undervisningen ikke nødvendigvis»loyal«overfor den nuværende danske praksis. Alle der i forbindelse med deres daglige arbejde skal kunne identificere og håndtere momsmæssige problemstillinger, f.eks. i forbindelse med indsatsarbejde og sagsbehandling i SKAT eller som rådgiver. Der vil være stof der med fordel kan være læst inden kurset. Meddelelse herom følger senere. Kreds 1, 2 & 3 i Brædstrup den 27. oktober 2008 Kreds 4 & 5 i Roskilde Kongrescenter den 20. oktober 2008 Thomas Nygaard, Fuldmægtig Skattecenter Odense Thomas er blandt SKATs absolut førende eksperter indenfor dette område, er en blændende underviser og har tidligere undervist indenfor bl.a. moms for skattefolk, på Syddansk Universitet mv., og ligeledes skrevet flere artikler i årenes løb. Medlemmer kr. Ikke-medlemmer kr. et med kurset er at give deltagerne et overblik over regler og praksis, der regulerer beskatningen af personer og selskabers investering i den omfattende mængde investeringsprodukter, der i dag udbydes på det finansielle marked. Gennemgangen vil blive suppleret med virkelige eksempler, hvor blandt andet samspillet med indberetningsreglerne vil blive tydeliggjort. Kurset vil især beskæftige sig med den skattemæssige behandling af markedets mere sofistikerede investeringsprodukter (d.v.s. andre produkter end almindelige obligationer og aktier). Eksempler på produkter, der vil blive behandlet: Strukturerede obligationer (aktier, råvarer, valuta, gældsinstrumenter m.v.) investeringsselskaber ABL 19 (danske, udenlandske, hedgefunds, ETF m.v.) Shorthandel, herunder aktielån Private equity Finansielle instrumenter (Optioner, futures, CFD, FX) Medarbejdere beskæftiget med selskabs- eller personbeskatning. Følgende stof kan med fordel kan være læse inden kurset: Lov og praksis vedr. ABL 19, KGL samt praksis vedr. aktielån. F.eks. ved at læse de relevante afsnit i Lv herom (S.A 1.8.3, A.D.2.18 og S.G.2.3.3). Kreds 1, 2 & 3, på Hotel Pejsegården i Brædstrup den 25. november 2008 Kreds 4 & 5, i Roskilde Kongrescenter den 27. november 2008 Tax Manager Søren Dalby, KPMG Tax Magager Jesper Frøkjær, KPMG Søren Dalby Madsen var tidligere ansat i Viden- og kompetencecenteret vedrørende aktionær- og udbyttebeskatning i SC Ålborg, har undervist på CBS og for SRF i kurserne om finansielle instrumenter og internatkurset»ejendomsavancebeskatning og kursgevinstbeskatning i praksis«. Både Søren og Jesper beskæftiger sig i deres daglige arbejde hos KPMG med rådgivning indenfor det finansielle område. Medlemmer kr. Ikke-medlemmer kr..dk

4 SRF Dagskursus 4 SRF Dagskursus Mindmaps Genvej til overblik, projektog ideudvikling Hvad er mindmaps Mindmaps er en lynhurtig, effektiv og tankebefordrende notatteknik, som giver markante fordele i arbejdsområder med komplekse opgaver, tværfaglighed og løbende behov for læring og videndeling. Mindmappede noter kan samle store mængder oplysninger i et visuelt overblik på blot én A4 side, og de kan videreudvikles, som grene skyder kviste. De gør det muligt at notere efter normal talehastighed og få % af indholdet nedfældet, kort og overskueligt. Et mindmap er en mental kortlægning af emnet: Det visuelle overblik gør indholdet let at huske, og formen inviterer til analyse, nytænkning og udvikling. Mindmaps er derfor et stærkt, inspirerende og tidsbesparende redskab, når du vil strukturere nye opgavetyper, gøre nye arbejdsområder overskuelige og udvikle nye ideer eller projekter. At præsentere mindmaps som et værktøj til notater, strukturering, overblik, nytænkning, analyse og udvikling. At give dig lejlighed til at træne og arbejde med metoden, så du efter kurset kan bruge den arbejdsmæssigt og privat. At introducere mindmaps som et arbejdsbesparende og engagerende redskab i idé- og projektudviklingsprocesser. Introduktion til metoden og dens baggrund (herunder mindmaps og hjernen set i lyset af aktuel forskning). Du lærer tommelfingerregler og kreative virkemidler, der styrker overblikket, og du træner brugen af mindmaps til dokumentation, overblik og strukturering. Du får mulighed for at gå i dybden med selvvalgte projekter (arbejdseller fritidsrelaterede) og for at arbejde med mindmaps som værktøj for arbejdsgrupper til brainstorms, beslutningsprocesser eller idé- og projektudvikling. Undervisningsform Oplæg, individuelle øvelser og gruppearbejde. Programmet er intensivt. Kursusmateriale Bogen»Mindmaps - Genvej til overblik«af Marianne Kibenich. (144 s. farveillustreret. Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2007) Kurset henvender sig til alle medarbejdere i SKAT, men i særdeleshed afdelings- og projektledere og -deltagere. Hotel Faaborg Fjord den 9. oktober Underviser Marianne Kibenich, konsulent, musiker, foredragsholder. Marianne Kibenich underviser en bred vifte af faggrupper i centrale og kommunale organisationer og institutioner, i det private erhvervsliv samt i efteruddannelse af udøvende og skabende kunstnere. Læs mere i artiklen i Skatterevisoren 2007, nr. 6. Kursusleder Kim Tolstrup Medlemmer kr. Ikke-medlemmer kr. Gaver, legater, fratrædelsesgodtgørelse m.v. ( 7 O, 7 Q og 7 U). Fradrag for bruttoskat, vindmøllereglen m.v. ( 8 M og 8 P). Ligningsmæssige fradrag ( 9). Rejser og befordringsgodtgørelse ( 9 A og 9 B). Befordringsfradrag ( 9 C). Børne- og hustrubidrag ( 10 og 11). Løbende ydelser ( B). Udbytte Efter kurset vil du kunne bruge mindmaps til at Skabe overblik over sager, opgaver, love, processer mm. Strukturere og udvikle projekter og procedurer Notere lynhurtigt og få det hele med Disponere dine oplæg til tale og tryk Indlære, genkalde og dele din viden Styrke dine personlige kompetencer Få mere ud af din efteruddannelse Nå forsamlinger med dine ord Følge op på resultater Få mere glæde (og mindre stress) af arbejde og fritid

5 Ok alt SPÆNDENDE kurser TIL afvikling I DIT LOkaLE SkaTTECENTER SRF INTERNaT 1 Vi fortsætter succesen fra foråret med SRF Ajour kurser til lokal afvikling. I efteråret 2008 vil der således være mulighed for at indkøbe følgende kurser til lokal afvikling: Aktuel moms og lønsumsafgift Knæk et regnskab aktuel moms er nærmere beskrevet under Dagskursus 2. knæk et regnskab er beskrevet nedenfor. Disse SRF Ajour kurser udbydes af SRF til afvikling i hvert af SKATs fem områder eller i et skattecenter. Skatterevisorforeningen sørger for underviser/-ne samt udvikling, produktion og levering af undervisningsmateriale i sædvanlig SRF kvalitet på kursusstedet. SKAT/skattecentrene sørger selv for alt andet omkring kurset, dvs. indbydelser, lokaler og evt. fortæring til kursisterne. Kontakt kasserer Niels Andersen på mobil eller og hør mere om mulighederne. knæk et regnskab - grundlæggende regnskabsforståelse og indhold et med dette kursus er at give deltageren en grundlæggende viden om den indre sammenhæng i et regnskab, herunder vurdere værdiansættelsen af aktiver og passiver. Deltagerne kan således selvstændigt foretage en gennemgang af dette og forstå sammenhængen mellem resultatopgørelsens indtægter og udgifter og balancens aktiver, passiver og egenkapital. Deltagerne opnår viden om: Bogføring - det dobbelte bogholderi. Fra indtægt og udgift til overskud og egenkapital. Fra bilag og kontering til saldobalance og regnskabsafslutning. Lagerregulering, afskrivninger, låneoptagelse og deres regnskabspåvirkning. Konvertering til skatteregnskabet. Budgetter og deres sammenhæng med regnskabet. Forståelse for hvorledes et regnskab er opbygget og deltagerne bliver således også i stand til at hente og forstå informationen i et sådant. Kurset vil veksle mellem forelæsning og opgaveløsning/ gruppearbejde. konkret udbytte Deltagerne vil efter kurset have opnået en grundig indsigt i følgende: Grundlæggende viden om den indre sammenhæng i et regnskab. Forståelse af, hvorledes gennemgang af virksomhedsregnskaber foretages, såvel i relation til ligning som inddrivelse. Grundlæggende viden om værdiansættelsen af aktiver og passiver i regnskabet. Grundlæggende viden omkring anvendelse af budgetter i relation til SKATs arbejde. Alle der har behov for at læse og forstå et regnskab, fx medarbejdere i SKAT der tidligere har beskæftiget sig med ligning af lønmodtagere og som nu skal ligne selvstændige erhvervsdrivende eller har foretaget arbejdsgiverkontrol, eller medarbejdere, der er beskæftiget med inddrivelsesopgaven, og som har behov for at kunne forstå et regnskab. Skatterevisor Ole Bagger Pedersen. Skatterevisor Ove Kjeld Nielsen. Begge har mange års erfaring med undervisning inden for dette område. Tilbydes - efter nærmere aftale - til afvikling i maksimalt ét skattecenter i området. Kontakt kasserer niels Andersen og få en pris og aftal nærmere om afviklingen i jeres område. grundlæggende selskabsret og selskabsskatteret og indhold et med kurset er at give deltagerne et grundlæggende kendskab til de skattemæssige og civilretlige spilleregler for selskaber og deres aktionærer. Målsætningen er, at deltagerne efterfølgende vil være bedre rustet til at varetage ligningen af selskaber og deres aktionærer. smæssigt vil kurset tage afsæt i selskabets livscyklus fra etablering af virksomhed i selskabsform til afhændelsen af virksomheden i forbindelse med et generationsskifte. Følgende områder vil blive gennemgået: Etablering af selskab, selskabsstiftelse, samt de skattemæssige konsekvenser, herunder reglerne om skattefri virksomhedsomdannelse Generelt om selskabets indkomstopgørelse - konvertering fra regnskab til skatteregnskab Omstruktureringer - aktieombytning, tilførsel af aktiver med videre Sambeskatning, herunder skattefrie tilskud CFC beskatning Tynd kapitalisering og rentefradragsbegrænsning Transfer pricing - armslængde princippet Udlodning af udbytter, herunder reglerne om maskeret udbytte Generationsskiftemodeller, herunder salg af virksomhed Virksomhed og selskabsophør Kursusformen vil være en vekselvirkning mellem foredrag og løsning af cases i grupper (medbring lommeregner, og skattelovsamling). Du kan med fordel læse Ligningsvejledningen Selskaber og aktionærer afsnit S.B, S.C.1.1, S.C.1.2, S.D, S.F. og S.I. Relevant for alle der enten skal til at arbejde med selskabsbeskatning eller som er startet på det for nylig. Hotel Faaborg Fjord den september Tax partner Thomas Keller, KPMG Tax manager Lars Koue, Grundfos Thomas og Lars har begge undervist på Danmarks Forvaltningshøjskole i mange år indenfor selskabsret og selskabsskatteret, og endvidere for SRF på kurset»beskatning af hovedaktionærselskaber og deres aktionærer«. Thomas har endvidere i foråret undervist sammen med Hans Henrik Bonde Eriksen på dagskurset»omgørelse, omvalg, skateforbehold og forældelse«og sidder endvidere i artikelredaktionen for det nye tidsskrift UfS. kursusleder Jørgen Simonsen Medlemmer: kr. Ikke-medlemmer: kr. Kursusgebyret dækker kursusmaterialer, 2 overnatninger i enkeltværelse, samt fuld forplejning under hele kurset. Ved overnatning på dobbeltværelse reduceres prisen med 200 kr. pr. deltager pr. nat.

6 SRF INTERNAT 2 SRF INTERNAT 3 Generationsskifte i praksis fra A-Z og indhold et med kurset er at give den nyansatte skatterådgiver eller SKAT medarbejder et overblik over de forskellige generationsskiftemodeller, herunder også de nye regler, jf. L167. På kurset gennemgås de forskellige generationsskiftemodeller fra fødsel til grav. Der lægges vægt på at give kursisterne kendskab til de forskellige modeller, herunder en forståelse for i hvilke situationer den enkelte model anvendes, og hvorledes den gennemføres i praksis. Eksempler: Omdannelse af personlig virksomhed til selskab Skattefri virksomhedsomdannelse Skattepligtig virksomhedsomdannelse Etablering af holdingkonstruktioner Skattepligtig omstrukturering Skattefrie omstruktureringer med/uden tilladelse Overdragelse af aktier med succession til familie eller nære medarbejdere Værdiansættelse Overdragelse af personlig ejet virksomhed Anvendelse af successionsregler Fortsættelse af virksomhedsordningen Ophørspension Overdragelse fra dødsbo Optimering i virksomhedsordningen Genanbringelse Ikke kun skatten vil være i fokus, men også de overvejelser der går forud om f.eks.: Seniorfamiliens hensigter Arveretlige og økonomiske muligheder & konsekvenser Virksomhedens situation og fremtid Efterlevende ægtefælles og børns situation Likviditet/provenu Kurset vil i vidt omfang være casebaseret. Alle der i deres dagligdag arbejder med rådgivning, vejledning eller kontrol omkring skat i forbindelse med generationsskifte. Max. 40 deltagere. Deltager kan med fordel have læst følgende inden kurset: Seneste ny lovgivning om generationsskifte, herunder L 167 om lettelser i generationsskiftet Hotel Faaborg Fjord 23. og 24. oktober International selskabsskat med fokus på PE (fast driftssted), og konstruktioner omfattende lavskattelande og indhold Den stigende globalisering betyder at international selskabsskat får større og større betydning. På dette internatkursus bliver du på kun 2 dage i stand til at håndtere de mest komplicerede problemstillinger vedrørende fast driftssted og får kendskab til udenlandske skattereglers betydning for dansk skatteret, herunder de nye regler i selskabsskattelovens 2 C, samt internationale skatteplanlægningsløsninger. Fast driftssted SEL 2, stk. 1, litra a og b og SEL 2, stk. 5 (begrænset skattepligt til Danmark) Hvornår ligger der fast driftssted efter intern ret Dobbeltbeskatningsoverenskomster (hvem har beskatningsretten/eksempler) SEL 8, stk. 2 (territorialprincippet - fast driftssteder og faste ejendomme i udlandet) Dansk sambeskatning, herunder SEL 31, stk. 2, 2. pkt. Bortseelse af underskud i fast driftssted i Danmark (SEL 31, stk. 7) International sambeskatning med udenlandske filialer, herunder SEL 31 A, stk. 13 Overførsel af aktiver mellem hovedkontor og fast driftssted (med og uden international sambeskatning) Skyggesambeskatning fast driftssteder - ligning af fremførsel af underskud samt skatteaktiver Skyggesambeskatning - overgangsregel for genbeskatningssaldi, eksemptionslande/creditlande Opgørelse af filialens indkomst/hvordan opgøres indkomsten i filialen Seneste nyt på området (herunder OECD regi). U d e n l a n d s k e s k a t t e r e g l e r s b e t y d n i n g f o r d a n s k s k a t (udvalgte emner) Konvertible obligationer (L181) SEL 2 C Transparente enheder (L 181) LL 5 G (dobbelt dip) SEL 8 B (nedsættelse af afskrivningsgrundlag) SEL 2 A Transparente enheder SEL 2 B Gæld i DK/egenkapital i udlandet Kildeskat renter (reverse hybrid), gennemstrømningsselskaber SEL 32 CFC-beskatning (eksempler konstruktioner med Schweiz, Luxembourg m.v.) KGL 8 - LL 15/tilskud - grænseoverskridende rekonstruktion (eksempler) Immigration af immaterielle aktiver til Schweiz Alle beskæftiget med selskabsbeskatning. Der vil være stof der med fordel kan være læst inden kurset. Meddelelse herom følger senere. Hotel Faaborg Fjord den 11. og 12. november Undervisere Kim Wind Andersen, skatterevisor, Master of Tax Auditing er Partner i Deloitte Skat. Hans primære arbejdsområder er skatterådgivning af internationale koncerner. Carsten Munk Pedersen, leder af skatteafdelingen i Danisco, tidl. Deloitte og specialist vedrørende faste driftssteder. Jan Hansen, Senior Tax Advisor fra advokatfirmaet Rønne & Lundgren. Jan er uddannet skatterevisor og reg. revisor, har været ansat hos såvel skattemyndigheder, diverse revisionsfirmaer og siden 2007 hos advokatfirmaet Rønne & Lundgren. Kursusleder: Kim Tolstrup Medlemmer: kr. Ikke-medlemmer: kr. Kursusgebyret dækker kursusmaterialer, 1 overnatning i enkeltværelse, samt fuld forplejning under hele kurset. Ved overnatning på dobbeltværelse reduceres prisen med 200 kr. pr. deltager pr. nat. forside AF Hans Günther Hansen FOR SKATTEREVISORFORENINGEN Undervisere Kirsten Cato Jensen og Inge S. Kjeldsen, begge fra agroskat. Begge har bl.a. generationsskifte som speciale og har mange år undervisningserfaring for revisorer, økonomikonsulenter mv. Kirsten har skrevet adskillige artikler om ejendomsavance, herunder for nylig om eksempelvis genanbringelse i SR-skat. Kursusleder Jesper Kiholm Medlemmer: kr. Ikke-medlemmer: kr. Kursusgebyret dækker kursusmaterialer, 2 overnatninger jf. ovenfor, samt fuld forplejning under hele kurset. Ved overnatning på dobbeltværelse reduceres prisen med 200 kr. pr. deltager pr. nat.

Generationsskifte af virksomheden Poulsen Totalentreprise ApS

Generationsskifte af virksomheden Poulsen Totalentreprise ApS Generationsskifte af virksomheden Poulsen Totalentreprise ApS Udarbejdet af: Søren Nielsen 311085-xxxx (SN) Camilla Sørensen 010887-xxxx (CAS) Vejleder: Henrik Nielsen Indholdsfortegnelse Indledning (Fælles)...

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

Skattefrie omstruktureringer uden tilladelse

Skattefrie omstruktureringer uden tilladelse Cand.merc.aud.-studiet Aalborg Universitet Kandidatafhandling Skattefrie omstruktureringer uden tilladelse Reglernes anvendelighed og muligheder i praksis Forfattere: Vejleder: Chris Bay Bindslev Henrik

Læs mere

Styrket indsats mod skattely

Styrket indsats mod skattely Styrket indsats mod skattely Bekæmpelse af grænseoverskridende skatteunddragelse og skattelykonstruktioner November 2014 Styrket indsats mod skattely Bekæmpelse af grænseoverskridende skatteunddragelse

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

CBS. Selvstændigt erhvervsdrivendes beskatningsmuligheder af virksomhedens resultat

CBS. Selvstændigt erhvervsdrivendes beskatningsmuligheder af virksomhedens resultat CBS Selvstændigt erhvervsdrivendes beskatningsmuligheder af virksomhedens resultat Philip Dalsgaard Jefting Afgangsprojekt HD(R) 12. maj 2014 Indhold Indhold... 2 1 Indledning... 6 1.1 Problemformulering...

Læs mere

KØB EN VIRKSOMHED ET INSPIRATIONSHÆFTE TIL DIG, DER OVERVEJER AT KØBE EN VIRKSOMHED

KØB EN VIRKSOMHED ET INSPIRATIONSHÆFTE TIL DIG, DER OVERVEJER AT KØBE EN VIRKSOMHED KØB EN VIRKSOMHED ET INSPIRATIONSHÆFTE TIL DIG, DER OVERVEJER AT KØBE EN VIRKSOMHED Køb en virksomhed et inspirationshæfte til dig, der overvejer at købe en virksomhed Hæftet er udviklet som en del af

Læs mere

Udarbejdet af Merete Andersen

Udarbejdet af Merete Andersen Udarbejdet af Merete Andersen Side 1 af 78 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 4 2. Summary... 5 3. Indledning... 6 3.1 Indledning... 6 3.2 Problemformulering... 7 3.3 Afgrænsning... 8 3.4 Model- og metodevalg...

Læs mere

KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2015

KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2015 KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2015 VELKOMMEN TIL EN NY KURSUSSÆSON I dette katalog præsenterer Center for frivilligt socialt arbejde sine kursusaktiviteter i foråret 2015. Kataloget indeholder alle kurser, netværk

Læs mere

Nye veje til ejerskifte. et inspirationskatalog til ejerskifte i din virksomhed

Nye veje til ejerskifte. et inspirationskatalog til ejerskifte i din virksomhed Nye veje til ejerskifte et inspirationskatalog til ejerskifte i din virksomhed 1 Nye veje til ejerskifte et inspirationskatalog til ejerskifte i din virksomhed Dette katalog er udviklet som en del af projekt

Læs mere

Virksomhedens fremtid - Kom godt i gang med dit ejerskifte

Virksomhedens fremtid - Kom godt i gang med dit ejerskifte Virksomhedens fremtid - Kom godt i gang med dit ejerskifte Få styr på juraen Forøg din virksomheds værdi Hvad skal din virksomhed koste? Klargør din virksomhed Sælg din virksomheds fremtidsmuligheder Hvad

Læs mere

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Edisonsvej 18. 1. 5000 Odense C Tlf. 72 42 37 00 info@servicestyrelsen.dk

Læs mere

JUNI 2006 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTURPROJEKTER WWW.KUM.DK ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTUR- PROJEKTER

JUNI 2006 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTURPROJEKTER WWW.KUM.DK ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTUR- PROJEKTER JUNI 2006 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE WWW.KUM.DK ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTUR- PROJEKTER Udgivet af: Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København K Tlf.: 3392 3370 Fax: 3391 3388 E-mail:

Læs mere

CAMP GUIDE. Genvej til unikke idéer

CAMP GUIDE. Genvej til unikke idéer Af Mette Ullersted, Torben Bager, Ulrik Blom, Christian Byrge og Tommy Borg Larsen Redaktion og layout: Helene E. Pedersen CAMP GUIDE Genvej til unikke idéer CAMP GUIDE Genvej til unikke idéer Udgivet

Læs mere

Evaluering af D2i -Design to innovate

Evaluering af D2i -Design to innovate Evaluering af D2i -Design to innovate Udarbejdet af LB Analyse og SDU for for D2i - Design to innovate Februar 2015 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Formål og målgruppe... 3 1.2 Aktiviteter i projektet...

Læs mere

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Tidlig indsats gør en forskel Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Indhold Forord Forord 2 Ti tankevækkere fra projektet 3 Kort sagt 4 Nye holdninger 6 Nødvendige kompetencer 8 De rette rammer

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

grunduddannelse som anklager

grunduddannelse som anklager 4 9 grunduddannelse som anklager 6 Indhold Indhold 2 Velkommen 3 Hvorfor grunduddannelse? 4 Læring hvad giver effekt? 7 Om uddannelsen 8 De enkelte moduler 10 Hjælp til dig 13 Dit ansvar og hvad du kan

Læs mere

Søren Revsbæk. Bogen om skat. med virksomhedsordningen

Søren Revsbæk. Bogen om skat. med virksomhedsordningen Søren Revsbæk Bogen om skat med virksomhedsordningen Bogen om skat med virksomhedsordningen Bogen om skat med virksomhedsordningen Bogen om skat med virksomhedsordningen af Søren Revsbæk Regnskabsskolen

Læs mere

Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering

Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Januar 2015 Afsluttende evaluering Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Kolofon Udgivet af Socialstyrelsen Udgivelsesår: 2015 Forfatter:

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

af Gitte Skouby, advokat (H) Skouby & Sigetty Skatteadvokater I/S Homann Advokater Amagertorv 11 1160 København K tlf. 33150102 gs@homannlaw.

af Gitte Skouby, advokat (H) Skouby & Sigetty Skatteadvokater I/S Homann Advokater Amagertorv 11 1160 København K tlf. 33150102 gs@homannlaw. Kunstnernes Beskatning 2015 ISSN: 1604-1291 Forside: Zven Balslev Grafisk produktion: ID Tryk ApS Udgivet marts 2015 Dansk Kunstnerråd Kronprinsessegade 34 B, 2 1306 København K tlf. 35384401 dkr@danskkunstnerraad.dk

Læs mere

Erfaringer fra statslige IT-projekter hvordan gør man det bedre? Rapport og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet

Erfaringer fra statslige IT-projekter hvordan gør man det bedre? Rapport og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet Erfaringer fra statslige IT-projekter hvordan gør man det bedre? Rapport og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet Indhold Forord 2 Indledning 3 Formål og målgruppe 3 Afgrænsning og metode

Læs mere

Udvikling og udbredelse af åbent værksted. Fag, tværfaglighed og flerfaglighed

Udvikling og udbredelse af åbent værksted. Fag, tværfaglighed og flerfaglighed Projektnummer: 127615 Pulje: OUP 2011 Sags nr.: 133.89J.261 Udvikling og udbredelse af åbent værksted Fag, tværfaglighed og flerfaglighed Indholdsfortegnelse Baggrund... 3 Anbefalinger... 4 Formål... 6

Læs mere

SAMARBEJDE MELLEM SKOLER OG HELHEDSPLANER. En kortlægning af problemstillinger og indsatser

SAMARBEJDE MELLEM SKOLER OG HELHEDSPLANER. En kortlægning af problemstillinger og indsatser SAMARBEJDE MELLEM SKOLER OG HELHEDSPLANER En kortlægning af problemstillinger og indsatser Samarbejde mellem skoler og helhedsplaner En kortlægning af problemstillinger og indsatser Rikke Engly Mygind,

Læs mere

Kom godt i gang som selvstændig

Kom godt i gang som selvstændig 1 Kom godt i gang som selvstændig 2 3 Indhold 04 MA har svarene på dine selvstændige spørgsmål 05 Det vil vi råde dig til at undersøge på forhånd 08 Sådan kan du forsikre dig 12 Honorarog freelancearbejde

Læs mere

Det gode skole-hjem-samarbejde med forældre i udsatte positioner

Det gode skole-hjem-samarbejde med forældre i udsatte positioner Det gode skole-hjem-samarbejde med forældre i udsatte positioner Erfaringer fra seks skoler med stærk praksis 2012 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Det gode skole-hjem-samarbejde med forældre i udsatte positioner

Læs mere

Guide til etablering af socialøkonomisk virksomhed

Guide til etablering af socialøkonomisk virksomhed Guide til etablering af socialøkonomisk virksomhed 1 Om denne guide Guiden henvender sig til kommunernes erhvervsrådgivning og til beskæftigelsesforvaltninger og jobcentre og beskriver de særlige opmærksomhedspunkter

Læs mere

Beredskab af viden og teknologi

Beredskab af viden og teknologi DI SÅDAN Også i denne serie: Indsigt i kundens verden Idé og konceptudvikling Lean-tanken når innovationsprojekter gennemføres Markedsintroduktion Ledelse og innovationskultur Innovationsprocessen Beredskab

Læs mere

Udvikling af etniske minoritetsforeninger

Udvikling af etniske minoritetsforeninger Udvikling af etniske minoritetsforeninger - En guide til frivilligkonsulenter Er denne guide noget for dig? Arbejder du med at understøtte udvikling af etniske minoritetsforeninger? Vil du have inspiration

Læs mere