KURSUS oversigt EFTERÅR 2008 SPÆNDENDE NYE KURSUS- TILBUD FRA SRF

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KURSUS oversigt EFTERÅR 2008 SPÆNDENDE NYE KURSUS- TILBUD FRA SRF"

Transkript

1 KURSUS oversigt EFTERÅR 2008 SPÆNDENDE NYE KURSUS- TILBUD FRA SRF

2 08 URSUS Leo 2. halvår 2008 oversigt Tag på Danmarks bedste skattekurser og styrk din markedsværdi - vi har gjort vores, nu er det op til dig uddannelsesudvalget har hermed fornøjelsen at præsentere SRFs efteruddannelsestilbud for 2. halvår I løbet af foråret har der i mange medier været fokus på skattely, ikke mindst som følge af den meget omtalte sag fra Tyskland, og det har i den forbindelse været diskuteret om og i givet fald hvor mange danskere og danske virksomheder der benytter sig af skattely. I SRF har vi derfor valgt at åbne efterårssæsonen med dagskurset Skattely, hvem, hvordan og hvorfor? Så vidt vi ved er der ingen andre kursusudbydere på skatteområdet der tidligere har udbudt kurser på dette område formentlig fordi den slags lever bedst i det stille. I Uddannelsesudvalget føler vi os overbevist om at deltagerne har noget at glæde sig til. Det næste dagskursus er en naturlig følge af fusionen. I mange år har vi udbudt kurset aktuel skat og nu synes vi så tiden er kommet til at lave noget tilsvarende på momsområdet og vi kan derfor med stor fornøjelse udbyde kurset Aktuel moms og lønsumsafgift. Vi håber I vil tage lige så godt imod dette kursus som i tidligere har taget imod aktuel skat. Efterårsprogrammets tredje dagskursus handler om Finansielle produkter, deres beskatning og indberetningspligt. Kurset vil især beskæftige sig med den skattemæssige behandling af markedets mere sofistikerede investeringsprodukter (d.v.s. andre produkter end almindelige obligationer og aktier), som f.eks. strukturerede obligationer, shorthandel herunder aktielån mv. Herudover udbyder vi forårets succeskursus Mindmaps Genvej til overblik, projekt- og ideudvikling. På internat delen har vi følgende tre spændende tilbud på programmet: Generationsskifte i praksis fra A - Z Grundlæggende selskabsret og selskabsskatteret international selskabsskat - fokus på Pe (fast driftssted), og konstruktioner omfattende lavskattelande Førstnævnte henvender sig i særdeleshed til medlemmer beskæftiget med generationsskifte i praksis, idet hensigten med dette kursus netop er at give den nyansatte skatterådgiver eller SKAT medarbejder et overblik over de forskellige generationsskiftemodeller, herunder også de nye regler jf. L167, bl.a. ved at gennemgå de forskellige generationsskiftemodeller fra fødsel til grav. Det andet kursus henvender sig til personer der enten ikke har beskæftiget sig med selskabsbeskatning tidligere eller som er meget nye på området, alternativt ønsker en genopfriskning af den grundlæggende selskabsskatteret. Det sidste kursus henvender sig modsætningsvis til specialisterne på selskabsbeskatningsområdet. Fast driftssted og indkomstopgørelsen for et fast driftssted spiller en stadig større rolle i skatteretten, bl.a. som følge af territorialprincippet. Endvidere er det et område der er voldsom international fokus på, ikke mindst i OECD regi, så glæd jer til et meget spændende kursus. For at optimere kursusudbyttet har vi fra og med denne sæson indført forberedelse på alle vores kurser. Det vil sige at der enten under kursusbeskrivelsen eller ved særskilt meddelelse i god tid før kurset start vil blive informeret om hvilke love, vejledninger, artikler mv. man med fordel kan have læst inden kurset. Vi håber du vil tage godt imod dette nye tiltag. SRF hviler ligesom alle andre foreninger på en tanke om fællesskab. Det faglige fællesskab i SRF har i en lang årrække - i kraft af opbakningen til foreningens arrangementer - bevirket, at vi har kunnet holde en meget favorabel deltagerpris ved deltagelse i dagskurser mv. Som en direkte følge af, at der ikke længere er samme høje deltagerantal til foreningens arrangementer som tidligere, kombineret med varslede prisstigninger fra vores samarbejdspartnere har vi desværre været nødt til at justere vores priser en smule i opadgående retning, men ikke mere end at vi stadig kan leve op til målsætningen om at levere, ikke alene Danmarks bedste skattekurser, men også Danmarks billigste. Vi glæder os til at se dig efter en velfortjent sommerferie. Holm Landsformand sc næstved tlf Mobil SRF DagSkuRSuS Skattely, hvem, hvordan og hvorfor? et er at give kursusdeltagerne indsigt i hvem den typiske bruger af skattelylande og -transaktioner er hvorfor man gør det (er ikke altid skattemæssigt betinget) hvordan man gør det, og ikke mindst at give kursusdeltagerne et overblik over hvilke værktøjer man har til rådighed i forbindelse med en revisionsmæssig gennemgang af personer eller virksomheder der har transaktioner der involverer skattelylande. Hvad forstås ved skattely Lokale skattesystemer Lokal selskabsret Brug af lokale selskaber (og fonde) Brug af lokale finansielle virksomheder Bankhemmelighed Transparente selskaber Oplysningsregler i skattekontrolloven Bankkonti Værdipapirer Udbytte Royalty TP transaktioner Danske værnsregler CFC beskatning Ledelsens sæde i selskaber og fonde TP regler om fordeling af resultat Beskatning af udbytte fra selskaber i skattely Beskatning af udbytte (begrænset skattepligt og udbyttebeskatning) til selskaber o.l. i skattely Gennemstrømningsselskaber Udvikling i internationalt samarbejde EU OECD Norden DBO udveksling Hvordan finder vi transaktioner med skattelylande Banktransaktioner Værdipapirer Udbytte ind- og ud Royalties Honorarer og lønoplysninger Fraflytning til skattely Indsamling af relevante kontroloplysninger Finansielle transaktioner Ubetaling af royalties Alle beskæftiget med skatteret og/eller kontrol af borgere/virksomheder med transaktioner der involverer skattelylande. På Uddannelsesudvalget vegne Leo Holm, Landsformand Kim Tolstrup, Formand for Uddannelsesudvalget

3 1 SRF DagSkuRSuS 2 SRF DagSkuRSuS 3 aktuel moms og lønsumsafgift Finansielle produkter, deres beskatning og indberetningspligt Der udleveres inden kurset oversigt over materiale, der bør læses inden kurset, herunder henvisninger til oplysninger på nettet. Kreds 1, 2 & 3 i Brædstrup den 30. september 2008 Kreds 4 & 5 i Roskilde Kongrescenter den 24. september 2008 Rådgivende skatterevisor og medlem af Skatterådet, Christen Amby. Christen Amby behøver egentlig ikke en nærmere præsentation for medlemmer af SRF. Christen har undervist i mange år både i SRF, på DFH, CBS mv., er forfatter til en lang række af bøger og artikler, og sidst men ikke mindst formentlig den eneste i Danmark der kan undervise i dette emne når der henses til den bredden i kursusformål og -indhold. Medlemmer kr. Ikke-medlemmer kr. et med kurset er 2-delt. For det første får deltageren et overblik over nogle af de områder, hvor der er sket en væsentlig udvikling i regler og praksis på moms- lønsumsafgiftsområdet. For det andet får deltageren mulighed for at fordybe sig i retsreglernes virkemåde og baggrund på udvalgte områder, f.eks. hvor reglerne er særligt komplicerede eller ofte bliver debatteret i hverdagen. Kursets indhold vil være afhængigt af, hvilke områder der i øjeblikket er aktuelle. Det kan f.eks. være ny lovgivning og udvikling i praksis, herunder især aktuelle afgørelser fra EF-domstolen, der vil blive holdt op mod danske regler og praksis. Udviklingen i praksis kan også afføde nye momsmæssige problemstillinger, der er relevante at afdække. Endelig vil den momsmæssige kvalifikation af nye tiltag i erhvervslivet også kunne drøftes. De emner, der berører mange virksomheder og dermed har bred interesse vil blive prioriteret højt. Hovedvægten vil blive lagt på momsområdet. Det er målet, at dialogen er så nuanceret som muligt. Af den grund er undervisningen ikke nødvendigvis»loyal«overfor den nuværende danske praksis. Alle der i forbindelse med deres daglige arbejde skal kunne identificere og håndtere momsmæssige problemstillinger, f.eks. i forbindelse med indsatsarbejde og sagsbehandling i SKAT eller som rådgiver. Der vil være stof der med fordel kan være læst inden kurset. Meddelelse herom følger senere. Kreds 1, 2 & 3 i Brædstrup den 27. oktober 2008 Kreds 4 & 5 i Roskilde Kongrescenter den 20. oktober 2008 Thomas Nygaard, Fuldmægtig Skattecenter Odense Thomas er blandt SKATs absolut førende eksperter indenfor dette område, er en blændende underviser og har tidligere undervist indenfor bl.a. moms for skattefolk, på Syddansk Universitet mv., og ligeledes skrevet flere artikler i årenes løb. Medlemmer kr. Ikke-medlemmer kr. et med kurset er at give deltagerne et overblik over regler og praksis, der regulerer beskatningen af personer og selskabers investering i den omfattende mængde investeringsprodukter, der i dag udbydes på det finansielle marked. Gennemgangen vil blive suppleret med virkelige eksempler, hvor blandt andet samspillet med indberetningsreglerne vil blive tydeliggjort. Kurset vil især beskæftige sig med den skattemæssige behandling af markedets mere sofistikerede investeringsprodukter (d.v.s. andre produkter end almindelige obligationer og aktier). Eksempler på produkter, der vil blive behandlet: Strukturerede obligationer (aktier, råvarer, valuta, gældsinstrumenter m.v.) investeringsselskaber ABL 19 (danske, udenlandske, hedgefunds, ETF m.v.) Shorthandel, herunder aktielån Private equity Finansielle instrumenter (Optioner, futures, CFD, FX) Medarbejdere beskæftiget med selskabs- eller personbeskatning. Følgende stof kan med fordel kan være læse inden kurset: Lov og praksis vedr. ABL 19, KGL samt praksis vedr. aktielån. F.eks. ved at læse de relevante afsnit i Lv herom (S.A 1.8.3, A.D.2.18 og S.G.2.3.3). Kreds 1, 2 & 3, på Hotel Pejsegården i Brædstrup den 25. november 2008 Kreds 4 & 5, i Roskilde Kongrescenter den 27. november 2008 Tax Manager Søren Dalby, KPMG Tax Magager Jesper Frøkjær, KPMG Søren Dalby Madsen var tidligere ansat i Viden- og kompetencecenteret vedrørende aktionær- og udbyttebeskatning i SC Ålborg, har undervist på CBS og for SRF i kurserne om finansielle instrumenter og internatkurset»ejendomsavancebeskatning og kursgevinstbeskatning i praksis«. Både Søren og Jesper beskæftiger sig i deres daglige arbejde hos KPMG med rådgivning indenfor det finansielle område. Medlemmer kr. Ikke-medlemmer kr..dk

4 SRF Dagskursus 4 SRF Dagskursus Mindmaps Genvej til overblik, projektog ideudvikling Hvad er mindmaps Mindmaps er en lynhurtig, effektiv og tankebefordrende notatteknik, som giver markante fordele i arbejdsområder med komplekse opgaver, tværfaglighed og løbende behov for læring og videndeling. Mindmappede noter kan samle store mængder oplysninger i et visuelt overblik på blot én A4 side, og de kan videreudvikles, som grene skyder kviste. De gør det muligt at notere efter normal talehastighed og få % af indholdet nedfældet, kort og overskueligt. Et mindmap er en mental kortlægning af emnet: Det visuelle overblik gør indholdet let at huske, og formen inviterer til analyse, nytænkning og udvikling. Mindmaps er derfor et stærkt, inspirerende og tidsbesparende redskab, når du vil strukturere nye opgavetyper, gøre nye arbejdsområder overskuelige og udvikle nye ideer eller projekter. At præsentere mindmaps som et værktøj til notater, strukturering, overblik, nytænkning, analyse og udvikling. At give dig lejlighed til at træne og arbejde med metoden, så du efter kurset kan bruge den arbejdsmæssigt og privat. At introducere mindmaps som et arbejdsbesparende og engagerende redskab i idé- og projektudviklingsprocesser. Introduktion til metoden og dens baggrund (herunder mindmaps og hjernen set i lyset af aktuel forskning). Du lærer tommelfingerregler og kreative virkemidler, der styrker overblikket, og du træner brugen af mindmaps til dokumentation, overblik og strukturering. Du får mulighed for at gå i dybden med selvvalgte projekter (arbejdseller fritidsrelaterede) og for at arbejde med mindmaps som værktøj for arbejdsgrupper til brainstorms, beslutningsprocesser eller idé- og projektudvikling. Undervisningsform Oplæg, individuelle øvelser og gruppearbejde. Programmet er intensivt. Kursusmateriale Bogen»Mindmaps - Genvej til overblik«af Marianne Kibenich. (144 s. farveillustreret. Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2007) Kurset henvender sig til alle medarbejdere i SKAT, men i særdeleshed afdelings- og projektledere og -deltagere. Hotel Faaborg Fjord den 9. oktober Underviser Marianne Kibenich, konsulent, musiker, foredragsholder. Marianne Kibenich underviser en bred vifte af faggrupper i centrale og kommunale organisationer og institutioner, i det private erhvervsliv samt i efteruddannelse af udøvende og skabende kunstnere. Læs mere i artiklen i Skatterevisoren 2007, nr. 6. Kursusleder Kim Tolstrup Medlemmer kr. Ikke-medlemmer kr. Gaver, legater, fratrædelsesgodtgørelse m.v. ( 7 O, 7 Q og 7 U). Fradrag for bruttoskat, vindmøllereglen m.v. ( 8 M og 8 P). Ligningsmæssige fradrag ( 9). Rejser og befordringsgodtgørelse ( 9 A og 9 B). Befordringsfradrag ( 9 C). Børne- og hustrubidrag ( 10 og 11). Løbende ydelser ( B). Udbytte Efter kurset vil du kunne bruge mindmaps til at Skabe overblik over sager, opgaver, love, processer mm. Strukturere og udvikle projekter og procedurer Notere lynhurtigt og få det hele med Disponere dine oplæg til tale og tryk Indlære, genkalde og dele din viden Styrke dine personlige kompetencer Få mere ud af din efteruddannelse Nå forsamlinger med dine ord Følge op på resultater Få mere glæde (og mindre stress) af arbejde og fritid

5 Ok alt SPÆNDENDE kurser TIL afvikling I DIT LOkaLE SkaTTECENTER SRF INTERNaT 1 Vi fortsætter succesen fra foråret med SRF Ajour kurser til lokal afvikling. I efteråret 2008 vil der således være mulighed for at indkøbe følgende kurser til lokal afvikling: Aktuel moms og lønsumsafgift Knæk et regnskab aktuel moms er nærmere beskrevet under Dagskursus 2. knæk et regnskab er beskrevet nedenfor. Disse SRF Ajour kurser udbydes af SRF til afvikling i hvert af SKATs fem områder eller i et skattecenter. Skatterevisorforeningen sørger for underviser/-ne samt udvikling, produktion og levering af undervisningsmateriale i sædvanlig SRF kvalitet på kursusstedet. SKAT/skattecentrene sørger selv for alt andet omkring kurset, dvs. indbydelser, lokaler og evt. fortæring til kursisterne. Kontakt kasserer Niels Andersen på mobil eller og hør mere om mulighederne. knæk et regnskab - grundlæggende regnskabsforståelse og indhold et med dette kursus er at give deltageren en grundlæggende viden om den indre sammenhæng i et regnskab, herunder vurdere værdiansættelsen af aktiver og passiver. Deltagerne kan således selvstændigt foretage en gennemgang af dette og forstå sammenhængen mellem resultatopgørelsens indtægter og udgifter og balancens aktiver, passiver og egenkapital. Deltagerne opnår viden om: Bogføring - det dobbelte bogholderi. Fra indtægt og udgift til overskud og egenkapital. Fra bilag og kontering til saldobalance og regnskabsafslutning. Lagerregulering, afskrivninger, låneoptagelse og deres regnskabspåvirkning. Konvertering til skatteregnskabet. Budgetter og deres sammenhæng med regnskabet. Forståelse for hvorledes et regnskab er opbygget og deltagerne bliver således også i stand til at hente og forstå informationen i et sådant. Kurset vil veksle mellem forelæsning og opgaveløsning/ gruppearbejde. konkret udbytte Deltagerne vil efter kurset have opnået en grundig indsigt i følgende: Grundlæggende viden om den indre sammenhæng i et regnskab. Forståelse af, hvorledes gennemgang af virksomhedsregnskaber foretages, såvel i relation til ligning som inddrivelse. Grundlæggende viden om værdiansættelsen af aktiver og passiver i regnskabet. Grundlæggende viden omkring anvendelse af budgetter i relation til SKATs arbejde. Alle der har behov for at læse og forstå et regnskab, fx medarbejdere i SKAT der tidligere har beskæftiget sig med ligning af lønmodtagere og som nu skal ligne selvstændige erhvervsdrivende eller har foretaget arbejdsgiverkontrol, eller medarbejdere, der er beskæftiget med inddrivelsesopgaven, og som har behov for at kunne forstå et regnskab. Skatterevisor Ole Bagger Pedersen. Skatterevisor Ove Kjeld Nielsen. Begge har mange års erfaring med undervisning inden for dette område. Tilbydes - efter nærmere aftale - til afvikling i maksimalt ét skattecenter i området. Kontakt kasserer niels Andersen og få en pris og aftal nærmere om afviklingen i jeres område. grundlæggende selskabsret og selskabsskatteret og indhold et med kurset er at give deltagerne et grundlæggende kendskab til de skattemæssige og civilretlige spilleregler for selskaber og deres aktionærer. Målsætningen er, at deltagerne efterfølgende vil være bedre rustet til at varetage ligningen af selskaber og deres aktionærer. smæssigt vil kurset tage afsæt i selskabets livscyklus fra etablering af virksomhed i selskabsform til afhændelsen af virksomheden i forbindelse med et generationsskifte. Følgende områder vil blive gennemgået: Etablering af selskab, selskabsstiftelse, samt de skattemæssige konsekvenser, herunder reglerne om skattefri virksomhedsomdannelse Generelt om selskabets indkomstopgørelse - konvertering fra regnskab til skatteregnskab Omstruktureringer - aktieombytning, tilførsel af aktiver med videre Sambeskatning, herunder skattefrie tilskud CFC beskatning Tynd kapitalisering og rentefradragsbegrænsning Transfer pricing - armslængde princippet Udlodning af udbytter, herunder reglerne om maskeret udbytte Generationsskiftemodeller, herunder salg af virksomhed Virksomhed og selskabsophør Kursusformen vil være en vekselvirkning mellem foredrag og løsning af cases i grupper (medbring lommeregner, og skattelovsamling). Du kan med fordel læse Ligningsvejledningen Selskaber og aktionærer afsnit S.B, S.C.1.1, S.C.1.2, S.D, S.F. og S.I. Relevant for alle der enten skal til at arbejde med selskabsbeskatning eller som er startet på det for nylig. Hotel Faaborg Fjord den september Tax partner Thomas Keller, KPMG Tax manager Lars Koue, Grundfos Thomas og Lars har begge undervist på Danmarks Forvaltningshøjskole i mange år indenfor selskabsret og selskabsskatteret, og endvidere for SRF på kurset»beskatning af hovedaktionærselskaber og deres aktionærer«. Thomas har endvidere i foråret undervist sammen med Hans Henrik Bonde Eriksen på dagskurset»omgørelse, omvalg, skateforbehold og forældelse«og sidder endvidere i artikelredaktionen for det nye tidsskrift UfS. kursusleder Jørgen Simonsen Medlemmer: kr. Ikke-medlemmer: kr. Kursusgebyret dækker kursusmaterialer, 2 overnatninger i enkeltværelse, samt fuld forplejning under hele kurset. Ved overnatning på dobbeltværelse reduceres prisen med 200 kr. pr. deltager pr. nat.

6 SRF INTERNAT 2 SRF INTERNAT 3 Generationsskifte i praksis fra A-Z og indhold et med kurset er at give den nyansatte skatterådgiver eller SKAT medarbejder et overblik over de forskellige generationsskiftemodeller, herunder også de nye regler, jf. L167. På kurset gennemgås de forskellige generationsskiftemodeller fra fødsel til grav. Der lægges vægt på at give kursisterne kendskab til de forskellige modeller, herunder en forståelse for i hvilke situationer den enkelte model anvendes, og hvorledes den gennemføres i praksis. Eksempler: Omdannelse af personlig virksomhed til selskab Skattefri virksomhedsomdannelse Skattepligtig virksomhedsomdannelse Etablering af holdingkonstruktioner Skattepligtig omstrukturering Skattefrie omstruktureringer med/uden tilladelse Overdragelse af aktier med succession til familie eller nære medarbejdere Værdiansættelse Overdragelse af personlig ejet virksomhed Anvendelse af successionsregler Fortsættelse af virksomhedsordningen Ophørspension Overdragelse fra dødsbo Optimering i virksomhedsordningen Genanbringelse Ikke kun skatten vil være i fokus, men også de overvejelser der går forud om f.eks.: Seniorfamiliens hensigter Arveretlige og økonomiske muligheder & konsekvenser Virksomhedens situation og fremtid Efterlevende ægtefælles og børns situation Likviditet/provenu Kurset vil i vidt omfang være casebaseret. Alle der i deres dagligdag arbejder med rådgivning, vejledning eller kontrol omkring skat i forbindelse med generationsskifte. Max. 40 deltagere. Deltager kan med fordel have læst følgende inden kurset: Seneste ny lovgivning om generationsskifte, herunder L 167 om lettelser i generationsskiftet Hotel Faaborg Fjord 23. og 24. oktober International selskabsskat med fokus på PE (fast driftssted), og konstruktioner omfattende lavskattelande og indhold Den stigende globalisering betyder at international selskabsskat får større og større betydning. På dette internatkursus bliver du på kun 2 dage i stand til at håndtere de mest komplicerede problemstillinger vedrørende fast driftssted og får kendskab til udenlandske skattereglers betydning for dansk skatteret, herunder de nye regler i selskabsskattelovens 2 C, samt internationale skatteplanlægningsløsninger. Fast driftssted SEL 2, stk. 1, litra a og b og SEL 2, stk. 5 (begrænset skattepligt til Danmark) Hvornår ligger der fast driftssted efter intern ret Dobbeltbeskatningsoverenskomster (hvem har beskatningsretten/eksempler) SEL 8, stk. 2 (territorialprincippet - fast driftssteder og faste ejendomme i udlandet) Dansk sambeskatning, herunder SEL 31, stk. 2, 2. pkt. Bortseelse af underskud i fast driftssted i Danmark (SEL 31, stk. 7) International sambeskatning med udenlandske filialer, herunder SEL 31 A, stk. 13 Overførsel af aktiver mellem hovedkontor og fast driftssted (med og uden international sambeskatning) Skyggesambeskatning fast driftssteder - ligning af fremførsel af underskud samt skatteaktiver Skyggesambeskatning - overgangsregel for genbeskatningssaldi, eksemptionslande/creditlande Opgørelse af filialens indkomst/hvordan opgøres indkomsten i filialen Seneste nyt på området (herunder OECD regi). U d e n l a n d s k e s k a t t e r e g l e r s b e t y d n i n g f o r d a n s k s k a t (udvalgte emner) Konvertible obligationer (L181) SEL 2 C Transparente enheder (L 181) LL 5 G (dobbelt dip) SEL 8 B (nedsættelse af afskrivningsgrundlag) SEL 2 A Transparente enheder SEL 2 B Gæld i DK/egenkapital i udlandet Kildeskat renter (reverse hybrid), gennemstrømningsselskaber SEL 32 CFC-beskatning (eksempler konstruktioner med Schweiz, Luxembourg m.v.) KGL 8 - LL 15/tilskud - grænseoverskridende rekonstruktion (eksempler) Immigration af immaterielle aktiver til Schweiz Alle beskæftiget med selskabsbeskatning. Der vil være stof der med fordel kan være læst inden kurset. Meddelelse herom følger senere. Hotel Faaborg Fjord den 11. og 12. november Undervisere Kim Wind Andersen, skatterevisor, Master of Tax Auditing er Partner i Deloitte Skat. Hans primære arbejdsområder er skatterådgivning af internationale koncerner. Carsten Munk Pedersen, leder af skatteafdelingen i Danisco, tidl. Deloitte og specialist vedrørende faste driftssteder. Jan Hansen, Senior Tax Advisor fra advokatfirmaet Rønne & Lundgren. Jan er uddannet skatterevisor og reg. revisor, har været ansat hos såvel skattemyndigheder, diverse revisionsfirmaer og siden 2007 hos advokatfirmaet Rønne & Lundgren. Kursusleder: Kim Tolstrup Medlemmer: kr. Ikke-medlemmer: kr. Kursusgebyret dækker kursusmaterialer, 1 overnatning i enkeltværelse, samt fuld forplejning under hele kurset. Ved overnatning på dobbeltværelse reduceres prisen med 200 kr. pr. deltager pr. nat. forside AF Hans Günther Hansen FOR SKATTEREVISORFORENINGEN Undervisere Kirsten Cato Jensen og Inge S. Kjeldsen, begge fra agroskat. Begge har bl.a. generationsskifte som speciale og har mange år undervisningserfaring for revisorer, økonomikonsulenter mv. Kirsten har skrevet adskillige artikler om ejendomsavance, herunder for nylig om eksempelvis genanbringelse i SR-skat. Kursusleder Jesper Kiholm Medlemmer: kr. Ikke-medlemmer: kr. Kursusgebyret dækker kursusmaterialer, 2 overnatninger jf. ovenfor, samt fuld forplejning under hele kurset. Ved overnatning på dobbeltværelse reduceres prisen med 200 kr. pr. deltager pr. nat.

KURSUS o ÜÜÜ v ÃÀv ersigt ` Ê U Ê À Ã Ì i Ê > Û F À Ê Ó ä ä n

KURSUS o ÜÜÜ v ÃÀv ersigt ` Ê U Ê À Ã Ì i Ê > Û F À Ê Ó ä ä n KURSUS oversigt URSUS 1. halvår 2008 oversigt Tag på Danmarks bedste skattekurser og styrk din markedsværdi - vi har gjort vores, nu er det op til dig Uddannelsesudvalget har hermed fornøjelsen at præsentere

Læs mere

KURSUS oversigt. w w w. s r f. d k A n d e t h a l v å r 2 0 0 7

KURSUS oversigt. w w w. s r f. d k A n d e t h a l v å r 2 0 0 7 KURSUS oversigt w w w. s r f. d k A n d e t h a l v å r 2 0 0 7 URSUS Velkommen til kursustilbudene for 2. halvår 2007 Uddannelsesudvalget har hermed fornøjelsen at præsentere SRFs efteruddannelsestilbud

Læs mere

Kursusprogram - Andet halvår 2010

Kursusprogram - Andet halvår 2010 Kursusprogram - Andet halvår 2010 Tag hånd om din efteruddannelse Velkommen til Skatterevisorforeningens nye kursussæson - efteråret 2010. Vi er stolte over at kunne udbyde et godt kursusprogram for 2.

Læs mere

KURSUS oversigt. forår 2009 spændende NYe kursus- www.srf.dk Første halvår 2009. TILBud fra SRF

KURSUS oversigt. forår 2009 spændende NYe kursus- www.srf.dk Første halvår 2009. TILBud fra SRF KURSUS oversigt www.srf.dk Første halvår 2009 forår 2009 spændende NYe kursus- TILBud fra SRF 09 URSUS Leo 1. halvår 2009 oversigt holm Landsformand SC næstved Tlf. 7238 5657 Mobil 4063 0925 Leo.holm@Skat.dk

Læs mere

Europaudvalget 2004 2628 - økofin Offentligt

Europaudvalget 2004 2628 - økofin Offentligt Europaudvalget 2004 2628 - økofin Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 14. januar 2005 Under henvisning til Europaudvalgets

Læs mere

Kursusprogram - Første halvår 2010

Kursusprogram - Første halvår 2010 Kursusprogram - Første halvår 2010 Tag hånd om din efteruddannelse Velkommen til Skatterevisorforeningens nye kursussæson - foråret 2010. Vi er stolte over at kunne udbyde et godt kursusprogram for 1.

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2010-11 L 84 Bilag 31 Offentligt J.nr. 2010-511-0045 Dato: 11. marts 2011 Til Folketinget - Skatteudvalget L 84 Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven

Læs mere

CFC-beskatning af selskaber

CFC-beskatning af selskaber CFC-beskatning af selskaber Fokus: Aktuelle problemstillinger Peter Koerver Schmidt Tax Manager, Deloitte Ph.d.-student, CBS, CORIT Marts 2010 Baggrund Værnsregel: Skal forhindre at finansielle (mobile)

Læs mere

GENERATIONSSKIFTE Selskaber en mulighed i landbruget

GENERATIONSSKIFTE Selskaber en mulighed i landbruget MANDAG DEN 23. FEBRUAR 2015 GENERATIONSSKIFTE Selskaber en mulighed i landbruget PALLE HØJ Vicedirektør og chefrådgiver i økonomi 96296650 20249998 pah@hflc.dk SITUATIONEN FOR LANDBRUGET? FINANSMARKEDET

Læs mere

De nye holdingregler

De nye holdingregler www.pwc.dk De nye holdingregler Dansk Skattevidenskabelig Forening Susanne Nørgaard og Steff Fløe Pedersen Revision. Skat. Rådgivning. Agenda 1 Værn mod omgåelse af udbyttebeskatning 1 2 Nye værn indført

Læs mere

R s. Initiativet blev varslet i november, og det indeholder en styrkelse af indsatsen mod:

R s. Initiativet blev varslet i november, og det indeholder en styrkelse af indsatsen mod: R s RSM plus er Danmarks 7. største revisions- og rådgivningsvirksomhed med egen IT- og skatteafdeling. RSM plus beskæftiger i alt ca. 200 medarbejdere fordelt på 8 kontorer, og er et selvstændigt medlem

Læs mere

Danmarks skatteadvokater 25. maj 2012. Lovforslaget om nulskatteselskaber L 173 2012 CORIT

Danmarks skatteadvokater 25. maj 2012. Lovforslaget om nulskatteselskaber L 173 2012 CORIT Danmarks skatteadvokater 25. maj 2012 Lovforslaget om nulskatteselskaber L 173 Virksomhedspræsentation Højt specialiseret og uafhængigt skatterådgivningsfirma. Assisterer virksomheder med at identificere,

Læs mere

Redegørelse for de hidtidige erfaringer med aflæggelse af skattemæssigt årsregnskab i fremmed valuta

Redegørelse for de hidtidige erfaringer med aflæggelse af skattemæssigt årsregnskab i fremmed valuta Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 3 Offentligt Notat J.nr. 2009-469-0017 Redegørelse for de hidtidige erfaringer med aflæggelse af skattemæssigt årsregnskab i fremmed valuta 1. Indledning Ved lov

Læs mere

VELKOMMEN TIL EN NY OG MEGET SPÆNDENDE MØDESÆSON 2003-2004

VELKOMMEN TIL EN NY OG MEGET SPÆNDENDE MØDESÆSON 2003-2004 Print ud og gem KUSUS- KATALOG 2003/2004 Møder Fyraftensr Kursusoversigt VELKOMMEN TIL EN NY OG MEGET SPÆNDENDE MØDESÆSON 2003-2004 Så har vi fornøjelsen at præsentere Skatterevisorforeningens nye kususkatalog

Læs mere

Fonde skattemæssige forhold

Fonde skattemæssige forhold www.pwc.dk Fonde skattemæssige forhold Juni 2013 Revision. Skat. Rådgivning. Agenda Givers skattemæssige stilling Fondens skattemæssige stilling Vækstplan succession til erhvervsdrivende fonde Opgørelse

Læs mere

Slide 1. Danske skatteadvokater. 27. januar 2011. Jakob Bundgaard

Slide 1. Danske skatteadvokater. 27. januar 2011. Jakob Bundgaard Slide 1 Danske skatteadvokater 27. januar 2011 Jakob Bundgaard Agenda Slide 2 1. Generelt om L 84 2. Opfølgning på skattereform (L 202) 3. Fusionsreglerne og værn mod skattefri udbytter til skattely 4.

Læs mere

Bilag 4 - Straksovertagelse fra forælder til børn ved forælders død

Bilag 4 - Straksovertagelse fra forælder til børn ved forælders død Bilag 4 - Straksovertagelse fra forælder til børn ved forælders død 1 Straksovertagelse fra forælder til børn ved forælders død Barnet 1 kan i denne situation vælge mellem at overtage landbruget med eller

Læs mere

1.3 Hvem skal betale skat...18 Næsten alle, der bor i Danmark kongehuset og diplomatiet undtaget er skattepligtige her i landet.

1.3 Hvem skal betale skat...18 Næsten alle, der bor i Danmark kongehuset og diplomatiet undtaget er skattepligtige her i landet. Indhold Indledning............................. 11 Om forfatteren........................... 13 1. Hvad er en virksomhed................. 14 Hvis du udøver erhvervsaktiviteter og modtager vederlag for

Læs mere

Generationsskifte. Udlejningsejendomme. Lilly Jeppesen Registreret Revisor FRR Vestergade 165a, 1. sal 5700 Svendborg, Tlf.

Generationsskifte. Udlejningsejendomme. Lilly Jeppesen Registreret Revisor FRR Vestergade 165a, 1. sal 5700 Svendborg, Tlf. Generationsskifte af Udlejningsejendomme Lilly Jeppesen Registreret Revisor FRR Vestergade 165a, 1. sal 5700 Svendborg, Tlf. 62 22 02 12 Indehavere Lilly Jeppesen Registreret Revisor FRR Eva Kristensen

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. november 2012

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. november 2012 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. november 2012 Sag 157/2012 (1. afdeling) PanEuropean (Colmar) ApS (advokat Jakob Krogsøe) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Kim Lundgaard Hansen)

Læs mere

Selskabsskatteret 2010/11

Selskabsskatteret 2010/11 Erik Werlauff Selskabsskatteret 2010/11 12. udgave &Q$t THOMSON REUTERS Indholdsfortegnelse Forkortelser 13 KAPITEL 1. SELSKABSSKATTERETTENS GRUNDPRINCIPPER - dansk og europæisk skatteret,forebyggelseaf

Læs mere

Selskabers aktieavancebeskatning m.v.

Selskabers aktieavancebeskatning m.v. Nyhedsbrev til kunder og samarbejdspartnere Værdifuld viden om skat og moms Selskabers aktieavancebeskatning m.v. Lov nr. 254 af 30. marts 2011 Lovændringen indeholder justering af den gennemførte harmonisering

Læs mere

Jordemoderforeningen. 21. november 2011 (København) 29. november 2011 (Århus)

Jordemoderforeningen. 21. november 2011 (København) 29. november 2011 (Århus) Jordemoderforeningen 21. november 2011 (København) 29. november 2011 (Århus) Statsautoriseret Revisor: Per Kristensen (e-mail: pk@n-c.dk) Revisor: Gitte Levin Krogh (e-mail: gl@n-c.dk) Nielsen & Christensen

Læs mere

SKATTE- OG AFGIFTSRET

SKATTE- OG AFGIFTSRET NYHEDER FRA PLESNER MARTS 2009 SKATTE- OG AFGIFTSRET Forslag til skattereform Af advokat Svend Erik Holm, advokat Anders Endicott Pedersen og advokat Tilde Hjortshøj Regeringen har fredag den 20. marts

Læs mere

Skattenyt* - Reparationspakken er vedtaget

Skattenyt* - Reparationspakken er vedtaget Februar 2009 Skattenyt* - Reparationspakken er vedtaget Folketinget vedtog den 5. februar 2009 en reparationspakke til de regler, der blev indført i 2007, om begrænsning af rentefradragsretten for selskaber

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes ændringsforslag, som jeg ønsker at stille til 3. behandlingen af ovennævnte lovforslag.

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes ændringsforslag, som jeg ønsker at stille til 3. behandlingen af ovennævnte lovforslag. Skatteudvalget 2010-11 L 84 Bilag 36 Offentligt J.nr. 2010-511-0045 Dato: 25. marts 2011 Til Folketinget - Skatteudvalget L 84 Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven

Læs mere

DILEMMA ELLER NATURLIGT VALG. v/moderatorer Birte Rasmussen og Bent Ramskov

DILEMMA ELLER NATURLIGT VALG. v/moderatorer Birte Rasmussen og Bent Ramskov DILEMMA ELLER NATURLIGT VALG v/moderatorer Birte Rasmussen og Bent Ramskov 1 DILEMMA ELLER NATURLIGT VALG? LEGALITETSPRINCIPPET Kravet om lovhjemmel Den formelle lovs princip LOVLIG SKATTETÆNKNING Ret

Læs mere

DET OPTIMALE GENERATIONSSKIFTE. - generationsskifte i levende live

DET OPTIMALE GENERATIONSSKIFTE. - generationsskifte i levende live DET OPTIMALE GENERATIONSSKIFTE - generationsskifte i levende live GENERATIONSSKIFTE HVAD ER DET? Traditionelt Overdragelse af en virksomhed i levende live eller ved død til yngre slægtning og/eller én

Læs mere

NYT OM SKAT. Selskabsdagen 2013. Ved Thomas Frøbert

NYT OM SKAT. Selskabsdagen 2013. Ved Thomas Frøbert NYT OM SKAT Selskabsdagen 2013 Ved Thomas Frøbert HVORFOR INTERESSANT? Koncernjuristen skal have en basal viden om skat, især fordi skat: - spiller sammen med almindelig selskabsret (koncernstrukturering);

Læs mere

EJERSKIFTE. Scenarie 5 - Anvendelse af selskaber ved generationsskifte af pelsdyrfarme

EJERSKIFTE. Scenarie 5 - Anvendelse af selskaber ved generationsskifte af pelsdyrfarme Scenarie 5 - Anvendelse af selskaber ved generationsskifte af pelsdyrfarme Scenarie 5 - Anvendelse af selskaber ved generationsskifte af pelsdyrfarme Anvendelse af selskaber i minkproduktionen og i landbruget

Læs mere

Del IV Fradragsberettigede udgifter og afskrivninger

Del IV Fradragsberettigede udgifter og afskrivninger Oversigt Del I Skattepligt til Danmark Kapitel 1. Introduktion til skattepligt til Danmark 19 Kapitel 2. Skattepligt for personer 21 Kapitel 3. Skattepligt for selskaber og foreninger 31 Kapitel 4. Skattepligt

Læs mere

Det regelsæt, som anvendes første år, er gældende i hele ejerperioden - og for eventuelle efterfølgende tilkøb.

Det regelsæt, som anvendes første år, er gældende i hele ejerperioden - og for eventuelle efterfølgende tilkøb. Deloitte & Touche 1 SKATTEMÆSSIG BEHANDLING AF VINDMØLLER I det følgende beskrives i hovedtræk den skattemæssige behandling af en investering i vindmøller i Havvindmølleparken på Samsø. Det skal understreges,

Læs mere

Skattereformen 2012. Introduktion til. Betydning for virksomheder og private

Skattereformen 2012. Introduktion til. Betydning for virksomheder og private Skattereformen 2012 Introduktion til Betydning for virksomheder og private Skattereformen 2012 2 Introduktion Regeringens skattereform blev vedtaget torsdag d. 13/9-12. Skattereformen spænder vidt og vil

Læs mere

Slide 1. International Skatteret. FSR 2. December 2010. Jakob Bundgaard

Slide 1. International Skatteret. FSR 2. December 2010. Jakob Bundgaard Slide 1 International Skatteret FSR 2. December 2010 Jakob Bundgaard Agenda Slide 2 1. Handlingsplan om MNE 2. Ny Lovgivning 1. Udpluk fra L 84 2. Skatteretlige konsekvenser af selskabsreformen 3. Nyt

Læs mere

Bogen om skat for selvstændige

Bogen om skat for selvstændige Bogen om skat for selvstændige Bogen om skat for selvstændige af Søren Revsbæk Regnskabsskolen ApS 2011 Udgivet af Regnskabsskolen Wesselsgade 2 2200 København N Tlf. 3333 0161 Redaktion: Anette Sand regnskabsskolen.dk

Læs mere

Regnskabsmøde. Økonomikonsulent, Allan Troelsen Skatteregnskab og likviditet

Regnskabsmøde. Økonomikonsulent, Allan Troelsen Skatteregnskab og likviditet Regnskabsmøde Økonomikonsulent, Allan Troelsen Skatteregnskab og likviditet Skatteregnskab 2010 Indkomstopgørelse (ejendom på 115 ha.)i(en dkomstopgørelse Spec./Note 2010 2009 i 1000 kr 100 Salg af planteprodukter

Læs mere

Bestyrelsesarbejde. På kurset arbejder du med at: Lev op til dit ansvar i bestyrelseslokalet. Mød en advokat, en jurist og en økonom

Bestyrelsesarbejde. På kurset arbejder du med at: Lev op til dit ansvar i bestyrelseslokalet. Mød en advokat, en jurist og en økonom Bestyrelsesarbejde Bestyrelsesarbejde Bliv et værdiskabende, kompetent og ansvarligt bestyrelsesmedlem Lev op til dit ansvar i bestyrelseslokalet Bestyrelsen er virksomhedens øverste ledelse. Derfor er

Læs mere

Ovenstående udkast giver Finansrådet anledning til følgende bemærkninger:

Ovenstående udkast giver Finansrådet anledning til følgende bemærkninger: Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K js@skat.dk Deres j.nr. 12-0181424 og 12-0173537 Høringssvar Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om indberetningspligter m.v. efter skattekontrolloven

Læs mere

Aftale om en styrket indsats mod skattely mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten.

Aftale om en styrket indsats mod skattely mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten. Aftale om en styrket indsats mod skattely mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten December 2014 Regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre), Dansk Folkeparti,

Læs mere

ServiceInformation Omstrukturering Holdingselskaber som led i omstruktureringer (afhændelse af virksomhed og generationsskifte)

ServiceInformation Omstrukturering Holdingselskaber som led i omstruktureringer (afhændelse af virksomhed og generationsskifte) Mentora Innovation Større indsigt Bedre rådgivning Nr. 11 Side: 1 af 5 Introduktion For en ejer af et driftsselskab kan der være flere formål med at etablere et holdingselskab, som fremover helt eller

Læs mere

Skatteministeriet J.nr. 2005-418-0262 Den Spørgsmål 19-22

Skatteministeriet J.nr. 2005-418-0262 Den Spørgsmål 19-22 Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 22 Offentligt Skatteministeriet J.nr. 2005-418-0262 Den Spørgsmål 19-22 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes svar på spørgsmål nr.19-22 af 25. oktober

Læs mere

Skat, moms og personalejura ved. 18. marts 2010

Skat, moms og personalejura ved. 18. marts 2010 Skat, moms og personalejura ved aktiviteter i udlandet 18. marts 2010 Disclaimer Denne præsentation indeholder alene en generel gennemgang af emner, som KPMG efter aftale kan yde nærmere rådgivning om.

Læs mere

Kursuskatalog. efterår 2012. Kurser i skatteret, moms & afgifter og selskabsret

Kursuskatalog. efterår 2012. Kurser i skatteret, moms & afgifter og selskabsret Kursuskatalog efterår 2012 Kurser i skatteret, moms & afgifter og selskabsret Revitax er et specialfirma i skatterådgivning, der primært har revisionsfirmaer som målgruppe. Vi har defineret nogle ambitiøse

Læs mere

Videregående skatteret

Videregående skatteret Side 1 af 8 sider SYDDANSK UNIVERSITET Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Regnskab og økonomistyring Eksamen, januar 2009 Videregående skatteret Mandag den 5. januar 2009 Kl. 9.00-13.00 Alle

Læs mere

Tillæg til prospekt. benævnt Fonden ) Danmark

Tillæg til prospekt. benævnt Fonden ) Danmark Tillæg til prospekt den 13 juli 2015 for benævnt Fonden ) Danmark LGIM - Legal & General SICAV (herefter Dansk repræsentant Nordea Bank Danmark A/S Issuer Services, Securities Services Hermes Hus, Helgeshøj

Læs mere

Ø90 Selskaber i praksis

Ø90 Selskaber i praksis Ø90 Selskaber i praksis v/ Solvejg Poulsen og Kristian Lang Heden & Fjorden Landbrugsrådgivning Syd Den 1. December 2011 Holding selskaber Typisk formål at eje anparter/aktier i et eller flere helt eller

Læs mere

Reparation af overgangsregler vedrørende investeringsselskaber lovforslag L 55

Reparation af overgangsregler vedrørende investeringsselskaber lovforslag L 55 NYT Nr. 11 årgang 6 NOVEMBER 2009 SKAT g e n e r at i o n s s k i f t e omstrukturering INDHOLD Reparation af overgangsregler vedrørende investeringsselskaber lovforslag L 55 Den nye selskabslov træder

Læs mere

Deloitte. 10. maj 2010

Deloitte. 10. maj 2010 Deloitte 10. maj 2010 Agenda 1. Begrænset skattepligt af renter Jens Wittendorff 2. Tynd kapitalisering: sikkerhedsstillelse og konsolidering Jens Wittendorff 3. Fast driftssted efter agentreglen: Zimmer-dom

Læs mere

Sammenstilling af aftale om forenkling af reglerne for beskatning af aktier med betænkning nr. 1392 af september

Sammenstilling af aftale om forenkling af reglerne for beskatning af aktier med betænkning nr. 1392 af september Notat 6. november 2005 J.nr 2005-711-0048 Sammenstilling af aftale om forenkling af reglerne for beskatning af aktier med betænkning nr. 1392 af september 2000. I afsnit 2.2. i betænkningen om aktieavancebeskatning

Læs mere

SKATs fokus i 2015. v/thomas Frøbert Uddannelsesdagen 2015

SKATs fokus i 2015. v/thomas Frøbert Uddannelsesdagen 2015 SKATs fokus i 2015 v/thomas Frøbert Uddannelsesdagen 2015 2 Indledning En ikke særlig juridisk, men mere faktuel gennemgang af, hvad SKAT vil lave i 2015. Målrettet kontrol (122 navngivne og helt konkrete

Læs mere

Notat om skatte- og momsmæssige overvejelser ved valg af virksomhedsform til etablering af VisitSydsjælland-Møn

Notat om skatte- og momsmæssige overvejelser ved valg af virksomhedsform til etablering af VisitSydsjælland-Møn Notat om skatte- og momsmæssige overvejelser ved valg af virksomhedsform til etablering af VisitSydsjælland-Møn Indledning Dette notat behandler skatte- og momsmæssige overvejelser ved etablering af VisitSydsjælland-Møn.

Læs mere

KURSUSKATALOG 2011 / 2012. Partner A/S

KURSUSKATALOG 2011 / 2012. Partner A/S KURSUSKATALOG 2011 / 2012 1 Indholdsfortegnelse: Forord Side 3 Praktiske oplysninger Side 4 Kursussteder og tidspunkter Side 5 Værd at vide om skat (aktuel skat) Side 6-7 Stram økonomi og likviditet (rekonstruktion

Læs mere

Beneficial Owner. Peter Koerver Schmidt Tax Manager, Deloitte Ph.d.-studerende, CBS, CORIT

Beneficial Owner. Peter Koerver Schmidt Tax Manager, Deloitte Ph.d.-studerende, CBS, CORIT Beneficial Owner Peter Koerver Schmidt Tax Manager, Deloitte Ph.d.-studerende, CBS, CORIT Marts 2010 Problemstillingen Fritagelse for kildeskat på udbytte forudsætter bl.a.: beskatning skal frafaldes eller

Læs mere

November 2003 Seminar skat Tyskland

November 2003 Seminar skat Tyskland November 2003 Seminar skat Tyskland investering fast ejendom, vindmøller transfer pricing - tynd kapitalisering skattenyt foredragsholderne Dr. Klaus Först LL.M, advokat, tysk revisor (Steuerberater) Reinhard

Læs mere

Notat om Vexa Pantebrevsinvest A/S

Notat om Vexa Pantebrevsinvest A/S November 2007 Notat om Vexa Pantebrevsinvest A/S Investeringsprodukt Ved køb af aktier i Vexa Pantebrevsinvest investerer De indirekte i fast ejendom i Danmark, primært i parcelhuse på Sjælland. Investering

Læs mere

Aktuel koncernbeskatning. Jakob Bundgaard Partner, lektor, Ph.d.

Aktuel koncernbeskatning. Jakob Bundgaard Partner, lektor, Ph.d. Aktuel koncernbeskatning. Jakob Bundgaard Partner, lektor, Ph.d. 8. oktober 2009 Agenda Hovedelementer i Forårspakken Opdatering vedrørende Danmarks opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomsterne med

Læs mere

EU-selskabs- og skatterettens betydning for selskabers gennemførelse af grænseoverskridende omstrukturering

EU-selskabs- og skatterettens betydning for selskabers gennemførelse af grænseoverskridende omstrukturering SANNE NEVE DAMGAARD EU-selskabs- og skatterettens betydning for selskabers gennemførelse af grænseoverskridende omstrukturering Jurist- og Økonomforbundets Forlag EU-selskabs- og skatterettens betydning

Læs mere

Del IV Fradragsberettigede udgifter og afskrivninger

Del IV Fradragsberettigede udgifter og afskrivninger Oversigt Del I Skattepligt til Danmark Kapitel 1. Introduktion til skattepligt til Danmark 21 Kapitel 2. Skattepligt for personer 23 Kapitel 3. Skattepligt for selskaber og foreninger 35 Kapitel 4. Skattepligt

Læs mere

VIRKSOMHEDSOMDANNELSE SOM LED I GENERATIONSSKIFTE

VIRKSOMHEDSOMDANNELSE SOM LED I GENERATIONSSKIFTE VIRKSOMHEDSOMDANNELSE SOM LED I GENERATIONSSKIFTE VIRKSOMHEDS- OMDANNELSE SOM LED I GENERATIONS- SKIFTE FORORD Dette er specialbrochure nr. 2 i serien Generationsskifte. Vi har valgt at give Dem denne

Læs mere

Skattenyheder fra Danmark

Skattenyheder fra Danmark Skattenyheder fra Danmark Dansk-svensk skattenetværk Seminar den 18. 19. august 2010 Peter Koerver Schmidt, Cand.merc.(jur.) Ph.d.-stipendiat, CBS Tax manager, Deloitte Overblik Folketingsåret 2009/2010

Læs mere

Søren Revsbæk. Bogen om skat. med virksomhedsordningen

Søren Revsbæk. Bogen om skat. med virksomhedsordningen Søren Revsbæk Bogen om skat med virksomhedsordningen Bogen om skat med virksomhedsordningen Bogen om skat med virksomhedsordningen Bogen om skat med virksomhedsordningen af Søren Revsbæk Regnskabsskolen

Læs mere

Skatteservice. det betaler sig

Skatteservice. det betaler sig Skatteservice det betaler sig Har du styr på din selvangivelse?...så sker der ikke noget Effektivt Hurtigt Gratis Fast kontaktperson Fejl eller mangler på din selvangivelse kan få store økonomiske konsekvenser.

Læs mere

Indholdsoversigt. Del I Skattepligt til Danmark. Del II Den skattepligtige indkomst. Del III Avancebeskatning

Indholdsoversigt. Del I Skattepligt til Danmark. Del II Den skattepligtige indkomst. Del III Avancebeskatning Indholdsoversigt Del I Skattepligt til Danmark Kapitel 1. Introduktion til skattepligt til Danmark.......................................19 Kapitel 2. Skattepligt for personer....................................................

Læs mere

Skat af feriebolig i Bulgarien

Skat af feriebolig i Bulgarien Skat af feriebolig i Bulgarien Overvej konsekvenserne af køb Inden køb af feriebolig i Bulgarien er der en række juridiske forhold m.v. som bør afklares, herunder de skatteretlige, arveretlige og aftaleretlige

Læs mere

Selskabs- og koncernbeskatning 2009

Selskabs- og koncernbeskatning 2009 K o n f e r e n c e København 16. og 17. september 2009 Tilmeld dig direkte på: www.ibceuroforum.dk/kb SPAR kr. 2.000,- ved tilmelding senest 3. juli Selskabs- og koncernbeskatning 2009 $ Bliv opdateret

Læs mere

Rådgivning. Forberede eller gennemføre generationsskifte

Rådgivning. Forberede eller gennemføre generationsskifte Skatterådgivning Rådgivning For erhverv HjulmandKaptain kan rådgive erhvervsdrivende i alle skatteretlige forhold. Vores rådgivning er særlig relevant, hvis du for eksempel skal: Etablere selskaber Købe

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 13-0172525

Skatteministeriet J. nr. 13-0172525 Skatteudvalget 2013-14 L 81 Bilag 1 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 13-0172525 Forslag til Lov om ændring af fusionsskatteloven, selskabsskatteloven, kildeskatteloven og aktieavancebeskatningsloven

Læs mere

J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg

J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg J.nr. j.nr. 08-107149 Dato : 15. august 2008 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 346-355 af 17. juli 2008. (Alm. del) stillet efter ønske fra Jesper Petersen (SF). Kristian

Læs mere

xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger

xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger Maj 2010 xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger Fire gode alternativer til placering af overskudslikviditet eller værdipapirinvesteringer Henvender sig til aktie- og anpartsselskaber samt erhvervsdrivende

Læs mere

EFTER NELSE UDDAN. Obligatorisk efteruddannelse for godkendte revisorer GENNEMFØRELSESGARANTI PÅ ALLE KURSERNE

EFTER NELSE UDDAN. Obligatorisk efteruddannelse for godkendte revisorer GENNEMFØRELSESGARANTI PÅ ALLE KURSERNE EFTER UDDAN NELSE 2015 Obligatorisk efteruddannelse for godkendte revisorer GENNEMFØRELSESGARANTI PÅ ALLE KURSERNE Et samarbejde mellem: Kursuscentret Frederikshavn Handelsskole, Center for Karriere &

Læs mere

Generel exitskat på aktiver

Generel exitskat på aktiver Generel exitskat på aktiver April 2015 Global Employer Services Generel exitskat på aktiver Nu er der indført generel exitskat for personer, der flytter fra Danmark herunder henstand med betaling af exitskat

Læs mere

J.nr. 20110275 FÆLLES MATERIALESAMLING - BIND 2. Højesteret, sag nr. 56/2010 (2. afd.) Symbion Capital I A/S (advokat Nikolaj Bjørnholm ) mod

J.nr. 20110275 FÆLLES MATERIALESAMLING - BIND 2. Højesteret, sag nr. 56/2010 (2. afd.) Symbion Capital I A/S (advokat Nikolaj Bjørnholm ) mod J.nr. 20110275 FÆLLES MATERIALESAMLING - BIND 2 Højesteret, sag nr. 56/2010 (2. afd.) Symbion Capital I A/S (advokat Nikolaj Bjørnholm ) mod Skatteministeriet (Kammeradvokaten v/advokat Steffen Sværke)

Læs mere

En ulykke kommer sjældent alene

En ulykke kommer sjældent alene En ulykke kommer sjældent alene - Risikoen ved det faste driftssted for udenlandske investorer Af Erik Banner-Voigt, partner, Deloitte og Jesper Anker Hansen, Deloitte. 1. Indledning Det siges, at ulykker

Læs mere

Beregning af ejendomsskat Ejendomsværdiskatten beregnes som 1% af beregningsgrundlaget indtil DKK 3.040.000 og 3% af en eventuel overskydende værdi.

Beregning af ejendomsskat Ejendomsværdiskatten beregnes som 1% af beregningsgrundlaget indtil DKK 3.040.000 og 3% af en eventuel overskydende værdi. December 2008 Indhold: 1. Ejendomsværdiskat på udenlandske ejendomme 2. De skattemæssige konsekvenser af opsigelsen af dobbeltbeskatnings-overenskomsterne med Frankrig og Spanien for selskaber 3. Reparationspakken

Læs mere

Artikler. De skattefri aktionærer betaler skatten! Af advokaterne Gitte Skouby og Jesper Dreyer, Advokatfirmaet GS Tax ApS/Homann advokater

Artikler. De skattefri aktionærer betaler skatten! Af advokaterne Gitte Skouby og Jesper Dreyer, Advokatfirmaet GS Tax ApS/Homann advokater 978 Artikler 229 De skattefri aktionærer betaler skatten! Af advokaterne Gitte Skouby og Jesper Dreyer, Advokatfirmaet GS Tax ApS/Homann advokater De ny transparensregler i aktieavancebeskatningsloven

Læs mere

Skatteudvalget L 202 - Bilag 55 Offentligt

Skatteudvalget L 202 - Bilag 55 Offentligt Skatteudvalget L 202 - Bilag 55 Offentligt Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K Foreningen af Statsautoriserede Revisorer Kronprinsessegade 8, 1306 København K. Telefon 33 93 91 91

Læs mere

Sporskifte. - hvor vil du hen med dit arbejdsliv eller din virksomhed? - fra lønansat til dit eget enkeltmandsfirma

Sporskifte. - hvor vil du hen med dit arbejdsliv eller din virksomhed? - fra lønansat til dit eget enkeltmandsfirma - fra lønansat til dit eget enkeltmandsfirma 1 Sporskifte - fra lønansat til interessentskab med to eller flere ejere af virksomheden 2 - hvor vil du hen med dit arbejdsliv eller din virksomhed? - fra

Læs mere

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Innovation ApS CVR-nr.

Læs mere

SKATTE- OG MOMSRÅDGIVNING

SKATTE- OG MOMSRÅDGIVNING SKATTE- OG MOMSRÅDGIVNING kursuskatalog 2013 Rabat ved tilmelding inden 1. juli 2013, se side 2 Indhold Revitax er et specialfirma i skatterådgivning, der primært har revisionsfirmaer som målgruppe. Vi

Læs mere

Skat ved overdragelse af virksomhed til en fond Af Susanne Nørgaard, CBS/PwC. Indledning. Skat ved overdragelse af virksomhed til en fond

Skat ved overdragelse af virksomhed til en fond Af Susanne Nørgaard, CBS/PwC. Indledning. Skat ved overdragelse af virksomhed til en fond Skat ved overdragelse af virksomhed til en fond Af Susanne Nørgaard, CBS/PwC Indledning Erhvervsfondsudvalget anfører i deres rapport 1, Den nuværende beskatning ved etableringen af en erhvervsdrivende

Læs mere

Status på SKATs kontrolindsats vedrørende kapitalfondes overtagelse af 7 danske koncerner

Status på SKATs kontrolindsats vedrørende kapitalfondes overtagelse af 7 danske koncerner Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 115 Offentligt Notat Center for Store selskaber 20. marts 2007 Status på SKATs kontrolindsats vedrørende kapitalfondes overtagelse af 7 danske koncerner Indledning Kapitalfondes

Læs mere

Guide til at indberette til SKAT Årsopgørelsen (privat frie midler)

Guide til at indberette til SKAT Årsopgørelsen (privat frie midler) Guide til at indberette til SKAT Årsopgørelsen (privat frie midler) I forbindelse med dine investeringer har du pligt til at kontrollere Årsopgørelsen fra SKAT. Her er en guide til, hvordan du bruger afkastrapporten

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Filialer i Danmark og Sverige en oversigt

Filialer i Danmark og Sverige en oversigt Filialer i Danmark og Sverige en oversigt Danske og svenske selskaber etablerer sig ofte i udlandet via et datterselskab. Nogle gange kan et fordelagtigt alternativ dog være at etablere en filial. Denne

Læs mere

Salg af det udenlandske sommerhus

Salg af det udenlandske sommerhus - 1 Salg af det udenlandske sommerhus Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Et lukrativt salg af en fritidsbolig i England blev for nylig til en økonomisk gyser for den danske ejer. Ejeren blev

Læs mere

Dråbemetoden sparer afgifter

Dråbemetoden sparer afgifter - 1 Dråbemetoden sparer afgifter Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Når forældre giver børn gaver, skal der betales gaveafgift. Dog er de første 60.700 kr. afgiftsfri. Hver ægtefælle kan udnytte

Læs mere

Bliv medejer af lækker stor lejlighed i Grækenland

Bliv medejer af lækker stor lejlighed i Grækenland Bliv medejer af lækker stor lejlighed i Grækenland Du betaler 145.000 kr. for at blive ejer af 1/12 af en stor lækker græsk lejlighed, hvor du har adgang til at bruge denne 4 uger om året. Årligt betaler

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING. Årsrapport 2013. 25. marts 2014 Dette regnskab indeholder 10 sider

DANSK BRYGMESTER FORENING. Årsrapport 2013. 25. marts 2014 Dette regnskab indeholder 10 sider DANSK BRYGMESTER FORENING Årsrapport 2013 25. marts 2014 Dette regnskab indeholder 10 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger

Læs mere

Hans Henning Scherfig-Jensens Mindelegat

Hans Henning Scherfig-Jensens Mindelegat Hans Henning Scherfig-Jensens Mindelegat CVR nr: 33 56 36 04 Årsrapport 2014 Forvaltningsdepot nr.: 1008 972 873 Udfærdiget af Nordea Forvaltning Bestyrelsens regnskabspåtegning Vi har i dag behandlet

Læs mere

Skatteoverblik vedrørende visse produkter

Skatteoverblik vedrørende visse produkter KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab TAX Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Saxo Privatbank A/S Skatteoverblik vedrørende

Læs mere

ARBEJDSUDLEJE DEN DANSKE HVERVGIVERS HÆFTELSE FOR MANGLENDE INDEHOLDELSE

ARBEJDSUDLEJE DEN DANSKE HVERVGIVERS HÆFTELSE FOR MANGLENDE INDEHOLDELSE ARBEJDSUDLEJE DEN DANSKE HVERVGIVERS HÆFTELSE FOR MANGLENDE INDEHOLDELSE Ved advokat Torben Buur - DAHL Herning DISPOSITION SITUATION 1. INTRO SKATTEPLIGT TIL DK 2. HVAD ER ARBEJDSUDLEJE 3. BESKATNING

Læs mere

Uforudsete konsekvenser for speditionsbranchen af opsigelsen af dobbeltbeskatningsoverenskomsterne

Uforudsete konsekvenser for speditionsbranchen af opsigelsen af dobbeltbeskatningsoverenskomsterne Uforudsete konsekvenser for speditionsbranchen af opsigelsen af dobbeltbeskatningsoverenskomsterne med Frankrig og Spanien Som følge af uenighed om beskatningsretten til pensionsudbetalinger valgte Danmark

Læs mere

mas aster www.cbs.dk/mas Master i skat

mas aster www.cbs.dk/mas Master i skat mas as aster skat www.cbs.dk/mas Master i skat 2 mas master i skat Formål og baggrund Læring, herunder livslang læring, spiller en stigende rolle i det moderne samfund. Det er vigtigt, at du løbende vurderer

Læs mere

Hasteindgreb vedrørende virksomhedsordningen er nu vedtaget

Hasteindgreb vedrørende virksomhedsordningen er nu vedtaget Hasteindgreb vedrørende virksomhedsordningen er nu vedtaget Kontakt Karina Hejlesen Jensen T: 3945 3276 E: khe@pwc.dk Jørgen Rønning Pedersen T: 8932 5577 E: jrp@pwc.dk Søren Bech T: 3945 3343 E: sbc@pwc.dk

Læs mere

Personlig Udvikling & Kommunikation

Personlig Udvikling & Kommunikation Personlig Udvikling & Kommunikation Giv dig selv flere muligheder igennem større forståelse af dig selv og andre. Deltag på dette kursus, der giver dig seks dage med fokus på dig og din personlige udvikling.

Læs mere

SKAT FOR ADVOKATER 2013 CORIT

SKAT FOR ADVOKATER 2013 CORIT SKAT FOR ADVOKATER Agenda Indledning Køb og salg af virksomhed Generationsskifte Koncerninterne omstruktureringer Gældseftergivelse Afslutning og spørgsmål Indledning Advokaten som Koncernens rådgiver/transaktionsrådgiver

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

Mindfulness i pædagogikken

Mindfulness i pædagogikken Mindfulness i pædagogikken Et praksisrettet og forskningsunderbygget kursus for undervisere og vejledere, der arbejder med unge Kursuscenter Brogaarden 25.11-26.11.2013 Generator kurser og konferencer

Læs mere

Sambeskatning. I teori og praksis. Skrevet af: Camilla Ollerup. Vejleder: Torben Bagge. Handelshøjskolen Århus Universitet

Sambeskatning. I teori og praksis. Skrevet af: Camilla Ollerup. Vejleder: Torben Bagge. Handelshøjskolen Århus Universitet HD afhandling December 2010 HD R 2. del. Sambeskatning I teori og praksis Skrevet af: Vejleder: Torben Bagge Handelshøjskolen Århus Universitet Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 1 1.1. Problemformulering...

Læs mere

Undtaget er også låntagning og opnåelse af kredit, når dette opstår som et led i almindelig samhandel mellem et selskab, og dets hovedaktionær.

Undtaget er også låntagning og opnåelse af kredit, når dette opstår som et led i almindelig samhandel mellem et selskab, og dets hovedaktionær. RSM plus er Danmarks 7. største revisions- og rådgivningsvirksomhed med egen IT- og skatteafdeling. RSM plus beskæftiger mere end 200 medarbejdere fordelt på 8 kontorer, og er et selvstændigt medlem af

Læs mere