Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler"

Transkript

1 Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler Ukommenteret årsrapport september august 2016

2 Denne rapport er udarbejdet af Styregruppen for Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler. Center for Klinisk Epidemiologi, Kompetencecenter for Epidemiologi og Biostatistik Syd (KCEB Syd) har udarbejdet analyser og epidemiologisk kommentering. RKKP kontaktperson for Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler: Esra Öztoprak Kvalitetskonsulent Cand. scient. san. Kompetencecenter for Klinisk kvalitet og Sundhedsinformatik Vest (KCKS Vest) Olof Palmes Allé Århus N Tlf.:

3 Indhold 1 Indledning, konklusioner og anbefalinger Oversigt over kvalitetsindikatorene i Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler Resultater for indikatorer Beskrivelse af sygdomsområdet og måling af behandlingskvalitet Datagrundlag Styregruppens medlemmer Regionale kommentarer

4 1 Indledning, konklusioner og anbefalinger Årsrapporter fra Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler (DKF) er baseret på indberetninger via sygehusenes patientadministrative systemer til Landspatientregisteret (LPR). Resultater der er baseret på udtræk fra LPR rummer generelt potentielle faldgrupper og valide statistiske resultater forudsætter blandt andet følgende: - At klinikere primært koder deres aktiviteter korrekt og at sekretærer på afdelingerne indtaster koderne korrekt - At der sker fejlfri overførsel fra de lokale patient administrative systemer (PAS) til LPR - At udtræksbeskrivelser er kvalificerede og udtømmende - At resultaterne bearbejdes, analyseres og formidles forståligt til klinikere og administratorer som er målgruppen for disse kvalitetsdata I løbet af aktuelle opgørelsesperiode, har flere sygehuse indført Sundhedsdataplatformen som patientadminstrativt system, hvor også indberetninger til LPR sker. Implementeringen af Sundhedsdataplatformen har imidlertid medført visse datamæssige udfordringer, som gør at kompletheden af fødselsoplysninger generelt er lidt lavere i denne årsrapport end tidligere rapporter. På de involverede afdelinger, samt i forbindelse med national klinisk audit, drøfter klinikere, sekretærer, analytisk personale mv. mulige fejlkilder og opmærksomhedspunkter i forbindelse med data, hvilket der blandt andet redegøres for i nedenstående faglige- og epidemiologiske kommentarer til indikatorresultaterne. I forbindelse med national klinisk audit primo 2016 vedtog styregruppen for DKF, at lade indikator 2 og indikator 6 udgå af indikatorsættet, og der afrapporteres således ikke på disse indikatorer fremadrettet. Derudover er standarden for indikator indikator 3 som måler på andelen af svære bristninger af mellemkødet i forbindelse med fødsel, ændret fra 6% til 5% og standarden for indikator 5 vedrørende postpartum blødning justeret fra 4% til højst 6%. 4

5 2 Oversigt over kvalitetsindikatorerne i Dansk Kvalitetsdatabase for fødsler ID Indikator Type Format Standard Keywords 1 Andelen af fødeepiduraler/fødespinaler, hvor anlæggelsen Proces Andel 90% Smertelindring startes (procedurestart) indenfor en time fra de er bestilt 3 Andelen af førstegangsfødende, der får svære Resultat Andel 5% Patientsikkerhed bristninger af mellemkødet (grad III eller grad IV) 4A Andelen af fødende, der føder ved akut kejsersnit i henhold til Proces Andel 90% Kejsersnit det tidsinterval kejsersnittet er meldt under, grad 1 <= 15 min 4B Andelen af fødende, der føder ved akut kejsersnit i henhold til Proces Andel 90% Kejsersnit det tidsinterval kejsersnittet er meldt under, grad 2 <= 30 min 5 Andelen af kvinder med målt blodtab >= 1000 ml indenfor Resultat Andel 6% Patientsikkerhed 2 timer efter fødslen 7 Andelen af børn, der neonatalt har svær hypoxi Resultat Andel 1% Komplikationer 7A Andelen af levendefødte børn med navlesnors ph <7,0 Resultat Andel - Komplikationer 7B Andelen af levendefødte med Apgar score <7 efter 5 minutter Resultat Andel - Komplikationer 7C Andelen af levendefødte børn med valid måling af navlesnors ph Resultat Andel - Komplikationer 8A Andelen af ukomplicerede fødselsforløb med fødsel af et rask barn hos førstegangsfødende Resultat Andel 60% Ukompliceret fødsel 8B Andelen af fødsler ved akut kejsersnit hos Resultat Andel - Kejsersnit førstegangsfødende, til termin, med barn i hovedstilling 9 Andelen af akutte kejsersnit, grad 2, der foretages i Resultat Andel 90% Anæstesi regional anæstesi 10 Andelen af børn, hvor vækstretardering er erkendt i graviditeten Resultat Andel - Screening Indikator Standard Datakomplethed Indikatoropfyldelse Indikator 1: Andelen af fødeepidura ler/fødespinaler, hvor anlæggelsen startes (proce Mindst 90% 97,0 88,1 (87,5-88,6) 89,0 (88,4-89,6) 82,2 (81,4-82,9) durestart) indenfor en time fra de er bestilt Indikator 3: Andelen af førstegangsfødende, der får svære bristninger af mellemkødet (grad III eller Højst 6% 99,4 4,1 (3,8-4,3) 4,2 (3,9-4,5) 4,5 (4,2-4,8) grad IV) Indikator 4A: Andelen af fødende, der føder ved akut kejsersnit i henhold til det tidsinterval kejser Mindst 90% 94,3 83,1 (78,3-87,2) 81,6 (77,1-85,5) 75,8 (71,2-80,0) snittet er meldt under, grad 1 <= 15 min Indikator 4B: Andelen af fødende, der føder ved akut kejsersnit i henhold til det tidsinterval kejser Mindst 90% 97,1 83,0 (81,2-84,7) 79,0 (77,1-80,9) 70,5 (68,5-72,5) snittet er meldt under, grad 2 <= 30 min Indikator 5: Andelen af kvinder med målt blodtab >= 1000 ml indenfor 2 timer efter fødslen Højst 4% 98,3 6,9 (6,7-7,1) 6,4 (6,2-6,6) 6,4 (6,2-6,6) Indikator 7: Andelen af børn, der neonatalt har svær hypoxi Højst 1% 99,0 0,6 (0,5-0,7) 0,6 (0,5-0,7) 0,5 (0,5-0,6) Indikator 7A: Andelen af levendefødte børn med navlesnors ph <7,0 100,0 0,5 (0,5-0,6) (-) (-) Indikator 7B: Andelen af levendefødte med Apgar score <7 efter 5 minutter 100,0 0,6 (0,5-0,6) (-) (-) Indikator 7C: Andelen af levendefødte børn med valid måling af navlesnors ph 100,0 79,3 (79,0-79,7) (-) (-) Indikator 8A: Andelen af ukomplicerede fødsels forløb med fødsel af et rask barn hos førstegangs Mindst 60% 96,6 63,9 (63,3-64,5) 62,4 (61,8-63,1) 60,9 (60,3-61,6) fødende Indikator 8B: Andelen af fødsler ved akut kejser snit hos førstegangsfødende, til termin, med barn i Ikke fastlagt 99,0 12,6 (12,2-13,1) 14,0 (13,5-14,4) 14,9 (14,5-15,4) hovedstilling Indikator 9: Andelen af akutte kejsersnit, grad 2, der foretages i regional anæstesi Mindst 90% 73,5 89,4 (87,6-90,9) 88,6 (86,6-90,5) 92,5 (91,1-93,7) 5

6 3 Resultater for indikatorer Indikator 1 Tæller: Andelen af fødeepiduraler/fødespinaler, hvor anlæggelsen startes (procedurestart) inden for en time fra epiduralen/spinalen er bestilt ved anæstesiologen. Nævner: Alle fødsler, hvor der bestilles fødeepidural eller fødespinal. Tabel 1 Resultater for indikator 1 Enhed Std. opfyldt: Tæller/nævner Uoplyst Aktuelle år Tidligere år Mindst 90% Antal (%) Danmark nej / (3) 88,1 (87,5-88,6) 89,0 82,2 Hovedstaden ja 4027 / (4) 92,1 (91,2-92,9) 88,4 87,9 Sjælland nej 1223 / (1) 88,9 (87,1-90,5) 88,0 85,5 Syddanmark nej 1812 / (4) 74,7 (72,9-76,4) 87,7 80,9 Midtjylland ja 2732 / (2) 92,1 (91,1-93,1) 90,7 78,3 Nordjylland ja 776 / (5) 90,1 (87,9-92,0) 91,7 60,7 Hovedstaden ja 4027 / (4) 92,1 (91,2-92,9) 88,4 87,9 Bornholm - 0 / 0 24 (100) - 100,0 90,5 Herlev ja 592 / (3) 90,9 (88,5-93,0) 86,3 90,4 Hillerød nej 876 / (3) 88,9 (86,8-90,8) 83,6 82,3 Hvidovre ja 1268 / (3) 91,8 (90,2-93,2) 84,7 84,3 Rigshospitalet ja 1291 / (3) 95,1 (93,9-96,2) 95,4 92,3 Sjælland nej 1223 / (1) 88,9 (87,1-90,5) 88,0 85,5 Holbæk nej 229 / (0) 89,5 (85,0-92,9) 81,1 81,3 Nykøbing F nej 157 / (1) 88,7 (83,1-93,0) 81,8 79,9 Næstved ja 488 / (1) 91,0 (88,3-93,3) 90,6 88,0 Roskilde nej 349 / (2) 85,7 (82,0-89,0) 89,7 87,4 Syddanmark nej 1812 / (4) 74,7 (72,9-76,4) 87,7 80,9 Esbjerg nej 390 / (1) 87,4 (84,0-90,4) 84,9 82,0 Kolding nej 624 / (3) 88,8 (86,2-91,0) 88,1 71,5 Odense/Svendborg nej 440 / (6) 49,4 (46,1-52,8) 87,4 79,8 Aabenraa ja 358 / (3) 92,5 (89,4-94,9) 90,9 - Sønderborg ,1 Midtjylland ja 2732 / (2) 92,1 (91,1-93,1) 90,7 78,3 Herning/Holstebro ja 660 / (0) 94,8 (92,9-96,4) 93,3 84,4 Horsens ja 460 / (1) 91,3 (88,5-93,6) 94,9 66,1 Randers ja 335 / (1) 91,0 (87,6-93,7) 92,2 89,6 Viborg nej 397 / (2) 88,6 (85,3-91,4) 77,3 65,9 Aarhus ja 880 / (4) 92,7 (90,9-94,3) 92,0 80,4 Nordjylland ja 776 / (5) 90,1 (87,9-92,0) 91,7 60,7 Thy - Mors nej 51 / 66 2 (3) 77,3 (65,3-86,7) 81,8 83,0 Vendsyssel ja 120 / (4) 90,9 (84,7-95,2) 90,5 89,0 Aalborg ja 605 / (5) 91,3 (88,8-93,3) 92,9 52,2 6

7 Indikator 1 Danmark Hovedstaden Sjælland Syddanmark Midtjylland Nordjylland 0,0 25,0 50,0 75,0 100,0 % 95%KI Standard Figur 1 - Resultater for indikator 1, for hele landet og per region 7

8 Indikator 1 Danmark Bornholm Herlev Hillerød Hvidovre Rigshospitalet Holbæk Nykøbing F Næstved Roskilde Esbjerg Kolding Odense/Svendborg Aabenraa Herning/Holstebro Horsens Randers Viborg Aarhus Thy - Mors Vendsyssel Aalborg 0,0 25,0 50,0 75,0 100,0 % 95%KI Standard Figur 2 - Resultater for indikator 1, for hele landet og per fødeafdeling 8

9 Epidemiologiske kommentarer til indikator 1 På landsplan, er andelen af uoplyste for indikator 1 3% i dette års opgørelse og datakompletheden for indikatoren er dermed høj med 97%. I årsrapport 2015, var datakompletheden tilsvarende høj, men der var nogen variation afdelingerne imellem. De fleste eksklusioner af patientforløb hvor opgørelse af indikator 1 ikke er mulig skyldes, at bestillingstidspunktet for epidural/spinal ligger samtidig med, eller efter tidspunkt for anlæggelse af epidural/spinal, eller fødselstidspunktet er sammenfaldende (data ikke vist). Standarden på mindst 90% er ikke opfyldt på landsplan, men der ses resultatfremgang i flere regioner og et lands resultat på 88,1%. I alt opfylder 11 fødeafdelinger standarden på 90%. En enkelt afdeling (Odense-Svendborg) har gennem perioden haft en væsentlig tilbagegang i standardopfyldelsen. Ventetid til epidural på afdelingsniveau fremgår af figur B1 i Bilag 1, endvidere findes tabel B5, som giver uddybende oplysninger om indikator 1, samt et funnelplot baseret på data fra Figur 1 og Figur 2. Dette års resultat for indikator 1 er relativt identisk med sidste års resultat ift. andelen af fødeepiduraler/fødespinaler, som anlægges inden for en time fra epiduralen/spinalen er bestilt ved anæstesiologen. Det bemærkes, at kompletheden for indikator 1 generelt er høj, mens at selve opfyldelsesgraden kan forbedres. Styregruppens kommentarer og anbefalinger til indikator 1 9

10 Indikator 3 Tæller: Andelen af svære bristninger af mellemkødet (grad III eller grad IV). Nævner: Alle førstegangsfødende, der føder vaginalt. Tabel 2 Resultater for indikator 3 Enhed Std. opfyldt: Tæller/nævner Uoplyst Aktuelle år Tidligere år Højst 5% Antal (%) Danmark ja 864 / (1) 4,1 (3,8-4,3) 4,2 4,5 Hovedstaden ja 301 / (1) 3,8 (3,4-4,2) 3,8 4,8 Sjælland ja 73 / (1) 3,5 (2,7-4,3) 3,7 4,4 Syddanmark ja 144 / (0) 3,7 (3,1-4,3) 4,0 4,5 Midtjylland ja 255 / (1) 4,8 (4,3-5,4) 4,8 4,2 Nordjylland ja 91 / (0) 4,6 (3,7-5,6) 5,2 4,0 Hovedstaden ja 301 / (1) 3,8 (3,4-4,2) 3,8 4,8 Bornholm ja 2 / 83 0 (0) 2,4 (0,3-8,4) 6,2 15,4 Herlev ja 39 / (0) 2,5 (1,8-3,4) 3,6 4,1 Hillerød ja 44 / (3) 3,6 (2,6-4,8) 2,7 3,9 Hvidovre ja 98 / (0) 3,5 (2,8-4,2) 3,3 4,4 Rigshospitalet nej 118 / (0) 5,2 (4,3-6,1) 4,9 5,7 Sjælland ja 73 / (1) 3,5 (2,7-4,3) 3,7 4,4 Holbæk ja 13 / (1) 2,5 (1,3-4,2) 2,2 4,7 Nykøbing F ja 3 / (0) 1,0 (0,2-3,0) 4,8 5,7 Næstved ja 28 / (2) 4,2 (2,8-6,0) 5,1 4,0 Roskilde ja 29 / (0) 4,6 (3,1-6,5) 3,1 4,2 Syddanmark ja 144 / (0) 3,7 (3,1-4,3) 4,0 4,5 Esbjerg ja 16 / (0) 2,6 (1,5-4,2) 3,1 5,2 Kolding ja 40 / (0) 3,8 (2,7-5,1) 4,1 3,9 Odense/Svendborg ja 65 / (0) 4,1 (3,2-5,2) 4,3 5,6 Aabenraa ja 23 / (0) 3,6 (2,3-5,3) 3,7 - Sønderborg ,4 Midtjylland ja 255 / (1) 4,8 (4,3-5,4) 4,8 4,2 Herning/Holstebro ja 36 / (3) 3,4 (2,4-4,7) 2,8 3,8 Horsens ja 35 / (0) 4,7 (3,3-6,5) 5,3 4,2 Randers ja 31 / (0) 4,6 (3,1-6,5) 4,3 3,8 Viborg nej 43 / (2) 5,6 (4,1-7,5) 6,0 4,1 Aarhus nej 110 / (1) 5,4 (4,4-6,4) 5,3 4,5 Nordjylland ja 91 / (0) 4,6 (3,7-5,6) 5,2 4,0 Thy - Mors ja 11 / (0) 4,1 (2,1-7,3) 7,0 4,8 Vendsyssel nej 21 / (0) 5,1 (3,2-7,7) 4,6 2,7 Aalborg ja 59 / (0) 4,5 (3,5-5,8) 4,9 4,3 10

11 Indikator 3 Danmark Hovedstaden Sjælland Syddanmark Midtjylland Nordjylland 0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 % 95%KI Standard Figur 3 - Resultater for indikator 3, for hele landet og per region 11

12 Indikator 3 Danmark Bornholm Herlev Hillerød Hvidovre Rigshospitalet Holbæk Nykøbing F Næstved Roskilde Esbjerg Kolding Odense/Svendborg Aabenraa Herning/Holstebro Horsens Randers Viborg Aarhus Thy - Mors Vendsyssel Aalborg 0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 % 95%KI Standard Figur 4 - Resultater for indikator 3, for hele landet og per fødeafdeling 12

13 Epidemiologiske kommentarer til indikator 3 Tabel 3 viser, at kompletheden for indikator 3 er høj på landsplan med blot 1% uoplyste for opgørelse af indikatoren. Det eneste eksklusionskriterie for opgørelse af indikator 3 er manglende oplysning om paritet, da indikatoren kun opgøres for førstegangsfødende. Se evt. beregningsregler, Bilag 1. Standarden for indikatoren blev nedjusteret ved sidste års audit fra 6% til 5%. Standarden er opfyldt på lands- og regionsplan, ligesom de fleste afdelinger (fraset Rigshospitalet, Viborg, Aarhus og Vendsyssel) opfylder standarden. Trendgraferne for de enkelte fødeafdelinger (se Bilag 2), er præget af at være baseret på få events (grad III og grad IV bristninger). I bilag 1 findes endvidere et funnelplot, som er en alternativ fremstilling af data fra Figur 3 og Figur 4, samt en oversigt over fordelingen af diagnosekoder anvendt ved indberetning af bristninger (Tabel B11). Det konkluderes, at kompletheden for indikator 3 igen i år er høj. En relativ konstant andel af førstegangsfødende får registreret bristninger (grad III og grad IV), uanset fødeafdeling og region. Standarden på højst 5% er opfyldt på lands plan og på samtlige fødeafdelinger, fraset 4 fødeafdelinger. Styregruppens kommentarer og anbefalinger til indikator 3 13

14 Indikator 4A Tæller: Andelen af fødende, der føder ved akut kejsersnit i henhold til det tidsinterval kejsersnittet er meldt under (grad 1 < 15 minutter). Nævner: Alle der føder ved akut kejsersnit, grad 1. Tabel 3 Resultater for indikator 4A Enhed Std. opfyldt: Tæller/nævner Uoplyst Aktuelle år Tidligere år Mindst 90% Antal (%) Danmark nej 246 / (6) 83,1 (78,3-87,2) 81,6 75,8 Hovedstaden nej 57 / 78 5 (6) 73,1 (61,8-82,5) 76,9 76,5 Sjælland nej 37 / 47 0 (0) 78,7 (64,3-89,3) 71,4 59,2 Syddanmark nej 68 / 76 4 (5) 89,5 (80,3-95,3) 83,5 67,6 Midtjylland ja 54 / 59 2 (3) 91,5 (81,3-97,2) 89,4 90,1 Nordjylland nej 30 / 36 7 (16) 83,3 (67,2-93,6) 80,0 78,8 Hovedstaden nej 57 / 78 5 (6) 73,1 (61,8-82,5) 76,9 76,5 Bornholm - 0 / 0 0 (.) - 100,0 50,0 Herlev nej 11 / 15 1 (6) 73,3 (44,9-92,2) 78,3 87,2 Hillerød nej 15 / 18 2 (10) 83,3 (58,6-96,4) 89,5 78,3 Hvidovre nej 16 / 22 1 (4) 72,7 (49,8-89,3) 70,4 73,2 Rigshospitalet nej 15 / 23 1 (4) 65,2 (42,7-83,6) 73,5 70,8 Sjælland nej 37 / 47 0 (0) 78,7 (64,3-89,3) 71,4 59,2 Holbæk ja 17 / 18 0 (0) 94,4 (72,7-99,9) 80,0 50,0 Nykøbing F ja 13 / 14 0 (0) 92,9 (66,1-99,8) 77,8 44,4 Næstved nej 5 / 11 0 (0) 45,5 (16,7-76,6) 57,1 56,3 Roskilde nej 2 / 4 0 (0) 50,0 85,7 83,3 Syddanmark nej 68 / 76 4 (5) 89,5 (80,3-95,3) 83,5 67,6 Esbjerg ja 9 / 10 2 (17) 90,0 82,4 64,7 Kolding ja 37 / 39 2 (5) 94,9 (82,7-99,4) 92,3 60,7 Odense/Svendborg nej 11 / 15 0 (0) 73,3 (44,9-92,2) 80,0 70,0 Aabenraa ja 11 / 12 0 (0) 91,7 (61,5-99,8) 75,0 - Sønderborg ,6 Midtjylland ja 54 / 59 2 (3) 91,5 (81,3-97,2) 89,4 90,1 Herning/Holstebro ja 15 / 15 0 (0) 100,0 (78,2-100,0) 93,3 94,1 Horsens nej 4 / 5 0 (0) 80,0 90,9 94,4 Randers nej 8 / 9 1 (10) 88,9 76,2 100,0 Viborg ja 9 / 9 0 (0) 100,0 91,7 88,9 Aarhus nej 18 / 21 1 (5) 85,7 (63,7-97,0) 94,3 79,2 Nordjylland nej 30 / 36 7 (16) 83,3 (67,2-93,6) 80,0 78,8 Thy - Mors ja 2 / 2 1 (33) 100,0 83,3 60,0 Vendsyssel ja 3 / 3 0 (0) 100,0 83,3 85,7 Aalborg nej 25 / 31 6 (16) 80,6 (62,5-92,5) 78,3 81,0 14

15 Indikator 4A Danmark Hovedstaden Sjælland Syddanmark Midtjylland Nordjylland 0,0 25,0 50,0 75,0 100,0 % 95%KI Standard Figur 5 - Resultater for indikator 4A, for hele landet og per region 15

16 Indikator 4A Danmark Bornholm Herlev Hillerød Hvidovre Rigshospitalet Holbæk Nykøbing F Næstved Roskilde Esbjerg Kolding Odense/Svendborg Aabenraa Herning/Holstebro Horsens Randers Viborg Aarhus Thy - Mors Vendsyssel Aalborg 0,0 25,0 50,0 75,0 100,0 % 95%KI Standard Figur 6 - Resultater for indikator 4A, for hele landet og per fødeafdeling 16

17 Epidemiologiske kommentarer til indikator 4A I alt indgår blot 296 patienter i opgørelsen af denne indikator på landsplan, og resultaterne bør derfor tolkes med forbehold. Tabel 4 viser, at på landsplan, er der for 6% af de aktuelle fødsler med akutte grad 1 sectio, ikke er oplysninger svarende til opgørelse af indikator 4A. Dette vil sige, at kompletheden på landsplan er 94% svarende til sidste års opgørelse, hvor kompletheden var 92%. Der er nogen variation i komplethedsgraden mellem de enkelte fødeafdelinger fra 67% (Thy-Mors) til 100% (Holbæk, Nykøbing F, Næstved, Roskilde, Odense-Svendborg, Aabenraa, Herning-Holstebro, Horsens, Viborg og Vendsyssel). Eksklusionskriterier som knytter sig til opgørelse af indikator 4A er, når meldingstidspunktet for kejsersnit er sammenfaldende med fødsel, eller ligger efter tidspunkt for fødsel. Se beregningsregler Bilag 1. Standarden på mindst 90% er ikke opfyldt på landsplan (andel på 83,1%) og blot en af de 5 regioner (Region Midtjylland) opfylder standarden. I forhold til de forgående årsrapporter, ses igen i år en fremgang i målopfyldelsen for indikatoren for flere afdelinger idet 9 fødeafdelinger opfylder standarden mod 6 ved sidste års opgørelse. Trendgraferne for de enkelte fødeafdelinger (se Bilag 2) viser store fluktuationer og er baseret på så små tal. Det bemærkes, at grafernes y-akse blot oplyser procenter, og at graferne ikke har konfidensintervaller. I bilag 1 findes tabel B7, som giver uddybende oplysninger om indikator 4A, endvidere findes et funnelplot, som er en alternativ fremstilling af data fra Figur 5 og Figur 6. Det konkluderes, at kompletheden for indikator 4A generelt er høj. Der indgår få fødsler i opgørelsen af indikatoren, samt at målopfyldelsen på regionsniveau igen i år er gået frem og en afdeling opfylder standarden på 90%. Styregruppens kommentarer og anbefalinger til indikator 4A 17

18 Indikator 4B Tæller: Andelen af fødende, der føder ved akut kejsersnit i henhold til det tidsinterval kejsersnittet er meldt under (grad 2 < 30 minutter). Nævner: Alle der føder ved akut kejsernit grad 2. Tabel 4 Resultater for indikator 4B Enhed Std. opfyldt: Tæller/nævner Uoplyst Aktuelle år Tidligere år Mindst 90% Antal (%) Danmark nej 1513 / (3) 83,0 (81,2-84,7) 79,0 70,5 Hovedstaden nej 479 / (4) 82,0 (78,7-85,1) 80,1 69,6 Sjælland nej 153 / (2) 82,3 (76,0-87,5) 75,4 72,3 Syddanmark nej 295 / (4) 81,3 (76,9-85,1) 72,1 63,1 Midtjylland nej 369 / (2) 86,6 (83,0-89,7) 85,6 76,9 Nordjylland nej 217 / (3) 82,5 (77,4-86,9) 77,1 71,2 Hovedstaden nej 479 / (4) 82,0 (78,7-85,1) 80,1 69,6 Bornholm - 0 / 0 6 (100) - 50,0 44,4 Herlev nej 112 / (0) 89,6 (82,9-94,3) 82,3 77,1 Hillerød nej 62 / 76 2 (3) 81,6 (71,0-89,5) 90,0 75,7 Hvidovre nej 180 / (5) 86,5 (81,1-90,9) 85,0 80,5 Rigshospitalet nej 125 / (2) 71,4 (64,1-78,0) 67,5 55,3 Sjælland nej 153 / (2) 82,3 (76,0-87,5) 75,4 72,3 Holbæk ja 64 / 68 2 (3) 94,1 (85,6-98,4) 92,5 62,1 Nykøbing F ja 37 / 40 0 (0) 92,5 (79,6-98,4) 74,2 79,2 Næstved nej 29 / 46 0 (0) 63,0 (47,5-76,8) 62,0 81,1 Roskilde nej 23 / 32 1 (3) 71,9 (53,3-86,3) 72,1 75,4 Syddanmark nej 295 / (4) 81,3 (76,9-85,1) 72,1 63,1 Esbjerg nej 47 / 59 1 (2) 79,7 (67,2-89,0) 69,6 44,7 Kolding nej 127 / (3) 88,2 (81,8-93,0) 87,0 81,7 Odense/Svendborg nej 76 / (8) 72,4 (62,8-80,7) 61,6 63,4 Aabenraa nej 45 / 55 0 (0) 81,8 (69,1-90,9) 73,6 - Sønderborg ,3 Midtjylland nej 369 / (2) 86,6 (83,0-89,7) 85,6 76,9 Herning/Holstebro ja 76 / 84 1 (1) 90,5 (82,1-95,8) 88,9 88,0 Horsens nej 41 / 52 0 (0) 78,8 (65,3-88,9) 83,3 72,4 Randers nej 80 / 89 2 (2) 89,9 (81,7-95,3) 84,0 66,7 Viborg nej 41 / 55 2 (4) 74,5 (61,0-85,3) 79,6 75,6 Aarhus nej 131 / (3) 89,7 (83,6-94,1) 87,6 79,6 Nordjylland nej 217 / (3) 82,5 (77,4-86,9) 77,1 71,2 Thy - Mors nej 17 / 31 1 (3) 54,8 (36,0-72,7) 60,0 71,4 Vendsyssel nej 29 / 33 2 (6) 87,9 (71,8-96,6) 67,4 61,2 Aalborg nej 171 / (2) 85,9 (80,3-90,4) 80,7 74,1 18

19 Indikator 4B Danmark Hovedstaden Sjælland Syddanmark Midtjylland Nordjylland 0,0 25,0 50,0 75,0 100,0 % 95%KI Standard Figur 7 - Resultater for indikator 4B, for hele landet og per region 19

20 Indikator 4B Danmark Bornholm Herlev Hillerød Hvidovre Rigshospitalet Holbæk Nykøbing F Næstved Roskilde Esbjerg Kolding Odense/Svendborg Aabenraa Herning/Holstebro Horsens Randers Viborg Aarhus Thy - Mors Vendsyssel Aalborg 0,0 25,0 50,0 75,0 100,0 % 95%KI Standard Figur 8 - Resultater for indikator 4B, for hele landet og per fødeafdeling 20

21 Epidemiologiske kommentarer til indikator 4B Der er generelt høj datakomplethed ift. indikator 4B idet andelen af uoplyste er under 10% på samtlige fødesteder (fraset Bornholm). Eksklusionskriterier for opgørelse af indikator 4B er, når meldingstidspunktet for kejsersnit er sammenfaldende med fødsel, eller ligger efter tidspunkt for fødsel. Se beregningsregler i Bilag 1. Der ses en fremgang i standardopfyldelsen på landsplan samt i alle 5 regioner, ligesom 3 fødeafdelinger opfylder standarden på 90% (Holbæk, Nykøbing F og Herning-Holstebro). Afdelingerne imellem varierer resultaterne i mindre end ved seneste års opgørelse. Den beskrevne variation fremgår af Figur 8. Trend-graferne for de enkelte fødeafdelinger (se Bilag 2) viser store fluktuationer, men understøtter på flere fødeafdelinger en generel tendens til mindre fremgang i resultaterne. Det bemærkes, at grafernes y-akse blot oplyser procenter, og graferne har ikke konfidensintervaller. I Bilag 1 findes endvidere et funnelplot, som viser en alternativ fremstilling af Figur 7 og Figur 8. Det konkluderes, at der igen i år har været en fremgang i indikatoropfyldelsen på de fleste fødeafdelinger, men at standarden ikke er opfyldt på langt de fleste fødeafdelinger, regionalt eller nationalt, samt at der er plads til forbedring. Styregruppens kommentarer og anbefalinger til indikator 4B 21

22 Indikator 5 Tæller: Andelen af kvinder, der i forbindelse med fødslen eller indenfor de første to timer efter fødslen har haft et (målt) blodtab > 1000 ml. Nævner: Alle fødsler (vaginale og ved kejsersnit). Tabel 5 Resultater for indikator 5 Enhed Std. opfyldt: Tæller/nævner Uoplyst Aktuelle år Tidligere år Højst 6% Antal (%) Danmark nej 3746 / (2) 6,9 (6,7-7,1) 6,4 6,4 Hovedstaden nej 1356 / (1) 7,1 (6,7-7,5) 6,6 6,6 Sjælland nej 402 / (2) 6,9 (6,3-7,6) 5,9 5,8 Syddanmark nej 712 / (4) 7,0 (6,5-7,5) 6,9 6,9 Midtjylland nej 929 / (1) 6,7 (6,3-7,1) 5,8 6,0 Nordjylland nej 347 / (1) 6,7 (6,0-7,4) 6,5 6,2 Hovedstaden nej 1356 / (1) 7,1 (6,7-7,5) 6,6 6,6 Bornholm nej 15 / (1) 7,0 (4,0-11,3) 10,3 5,0 Herlev nej 237 / (0) 6,5 (5,7-7,4) 6,5 7,1 Hillerød nej 253 / (0) 6,5 (5,8-7,3) 6,1 5,6 Hvidovre nej 473 / (2) 7,4 (6,8-8,1) 7,4 6,9 Rigshospitalet nej 378 / (1) 7,5 (6,8-8,3) 6,0 6,6 Sjælland nej 402 / (2) 6,9 (6,3-7,6) 5,9 5,8 Holbæk ja 90 / (0) 6,0 (4,8-7,3) 6,4 6,2 Nykøbing F nej 48 / (0) 6,3 (4,7-8,3) 4,9 4,9 Næstved nej 138 / (4) 7,7 (6,5-9,0) 7,6 7,7 Roskilde nej 126 / (3) 7,2 (6,0-8,5) 4,7 4,4 Syddanmark nej 712 / (4) 7,0 (6,5-7,5) 6,9 6,9 Esbjerg nej 126 / (1) 6,9 (5,8-8,2) 7,1 9,1 Kolding nej 237 / (2) 7,7 (6,8-8,7) 6,7 6,1 Odense/Svendborg nej 251 / (7) 6,8 (6,0-7,6) 6,8 6,6 Aabenraa ja 98 / (4) 6,0 (4,9-7,2) 7,1 - Sønderborg ,7 Midtjylland nej 929 / (1) 6,7 (6,3-7,1) 5,8 6,0 Herning/Holstebro nej 206 / (0) 7,0 (6,1-8,0) 5,5 6,6 Horsens ja 121 / (0) 5,8 (4,8-6,9) 6,4 7,5 Randers ja 103 / (1) 5,1 (4,2-6,2) 4,1 4,9 Viborg ja 119 / (1) 5,6 (4,6-6,6) 5,7 6,8 Aarhus nej 380 / (2) 8,1 (7,3-8,9) 6,5 5,0 Nordjylland nej 347 / (1) 6,7 (6,0-7,4) 6,5 6,2 Thy - Mors nej 40 / (5) 7,3 (5,3-9,9) 4,4 5,3 Vendsyssel nej 111 / (1) 9,4 (7,8-11,2) 8,2 7,3 Aalborg ja 196 / (1) 5,7 (4,9-6,5) 6,1 5,9 22

23 Indikator 5 Danmark Hovedstaden Sjælland Syddanmark Midtjylland Nordjylland 0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 % 95%KI Standard Figur 9 - Resultater for indikator 5, for hele landet og per region 23

24 Indikator 5 Danmark Bornholm Herlev Hillerød Hvidovre Rigshospitalet Holbæk Nykøbing F Næstved Roskilde Esbjerg Kolding Odense/Svendborg Aabenraa Herning/Holstebro Horsens Randers Viborg Aarhus Thy - Mors Vendsyssel Aalborg 0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 % 95%KI Standard Figur 10 - Resultater for indikator 5, for hele landet og per fødeafdeling 24

25 Epidemiologiske kommentarer til indikator 5 Tabel 6 viser, at på landsplan, er kompletheden for indikator 5 høj med 98%. Andelen af uoplyste varierer minimalt mellem regionerne (fra 1% til 4%) mellem de 5 regioner. Eksklusionskriterierne for indikator 5 er, manglende indberetning af diagnosekode for blødning, eller tilhørende mængdeangivelse (værdikode). Se evt. beregningsregler i Bilag 1. Standarden for denne indikator blev justeret fra 4% til 6% ved seneste audit, januar Dette års opgørelse viser, at standarden på højst 6% er ikke opfyldt på landsplan (andel på 6,9%), ligesom ingen af de 5 regioner. 6 fødeafdelinger (Holbæk, Aabenraa, Horsens, Randers, Viborg og Aalborg) opfylder standarden på højst 6%, dette i modsætning til sidste års opgørelse, hvor inden af landets 21 fødeafdelinger opfyldte den daværende standard på 4%. Trend-graferne for de enkelte fødeafdelinger (se Bilag 2) viser for de fleste fødeafdelinger, at der ikke er nogen generel tendens til op- eller nedgang i perioden, men enkelte månedsvise udsving. Det bemærkes, at trendgrafernes y-akse blot oplyser procenter, og at graferne ikke har konfidensintervaller. I Bilag 1 findes endvidere et funnelplot, som viser en alternativ fremstilling af de samme data som i Figur 9 og Figur 10. Det konkluderes, at kompletheden for indikator 5 er sufficient. Standarden om at højst 6% af fødende bør have målt blodtab over eller lig med 1000 ml. er ikke opfyldt på landsplan eller regionalt, samt at 6 fødeafdelinger opfylder den justerede standard. Styregruppens kommentarer og anbefalinger til indikator 5 25

26 Indikator 7 Tæller: Andelen af børn, der neonatalt har svær hypoxi (hvor målte navlesnors ph er <7,0, eller kun en ph værdi er målt og denne er <7,0, eller hvis der ikke er målt ph, da Apgar score <7 efter 5 minutter. Nævner: Alle børn med gestationsalder > 24+0 uger. Tabel 6 Resultater for indikator 7 Enhed Std. opfyldt: Tæller/nævner Uoplyst Aktuelle år Tidligere år Højst 1% Antal (%) Danmark ja 323 / (1) 0,6 (0,5-0,7) 0,6 0,5 Hovedstaden ja 99 / (2) 0,5 (0,4-0,6) 0,5 0,6 Sjælland ja 39 / (1) 0,7 (0,5-0,9) 0,5 0,5 Syddanmark ja 69 / (1) 0,6 (0,5-0,8) 0,8 0,6 Midtjylland ja 78 / (0) 0,6 (0,4-0,7) 0,5 0,5 Nordjylland ja 38 / (1) 0,7 (0,5-1,0) 0,6 0,5 Hovedstaden ja 99 / (2) 0,5 (0,4-0,6) 0,5 0,6 Bornholm ja 1 / (2) 0,5 (0,0-2,6) 2,1 0,0 Herlev ja 26 / (4) 0,7 (0,5-1,1) 0,7 0,6 Hillerød ja 20 / (1) 0,5 (0,3-0,8) 0,5 0,4 Hvidovre ja 28 / (1) 0,4 (0,3-0,6) 0,4 0,4 Rigshospitalet ja 24 / (1) 0,5 (0,3-0,7) 0,6 0,8 Sjælland ja 39 / (1) 0,7 (0,5-0,9) 0,5 0,5 Holbæk ja 12 / (0) 0,8 (0,4-1,4) 0,4 0,2 Nykøbing F ja 4 / (0) 0,5 (0,1-1,3) 0,9 0,4 Næstved ja 15 / (1) 0,8 (0,4-1,3) 0,5 0,9 Roskilde ja 8 / (1) 0,4 (0,2-0,9) 0,5 0,4 Syddanmark ja 69 / (1) 0,6 (0,5-0,8) 0,8 0,6 Esbjerg ja 13 / (0) 0,7 (0,4-1,2) 0,7 0,5 Kolding ja 17 / (1) 0,5 (0,3-0,9) 0,6 0,5 Odense/Svendborg ja 22 / (2) 0,6 (0,3-0,8) 0,9 0,7 Aabenraa ja 17 / (1) 1,0 (0,6-1,6) 0,7 - Sønderborg ,7 Midtjylland ja 78 / (0) 0,6 (0,4-0,7) 0,5 0,5 Herning/Holstebro ja 16 / (0) 0,5 (0,3-0,9) 0,6 0,4 Horsens ja 20 / (0) 1,0 (0,6-1,5) 0,5 0,5 Randers ja 12 / (1) 0,6 (0,3-1,0) 0,6 0,6 Viborg ja 7 / (0) 0,3 (0,1-0,7) 0,5 0,8 Aarhus ja 23 / (0) 0,5 (0,3-0,7) 0,5 0,5 Nordjylland ja 38 / (1) 0,7 (0,5-1,0) 0,6 0,5 Thy - Mors nej 7 / (2) 1,2 (0,5-2,5) 0,4 0,8 Vendsyssel ja 12 / (0) 1,0 (0,5-1,7) 0,3 0,4 Aalborg ja 19 / (2) 0,5 (0,3-0,9) 0,8 0,4 26

27 Indikator 7 Danmark Hovedstaden Sjælland Syddanmark Midtjylland Nordjylland 0,0 5,0 10,0 15,0 % 95%KI Standard Figur 11 - Resultater for indikator 7, for hele landet og per region 27

28 Indikator 7 Danmark Bornholm Herlev Hillerød Hvidovre Rigshospitalet Holbæk Nykøbing F Næstved Roskilde Esbjerg Kolding Odense/Svendborg Aabenraa Herning/Holstebro Horsens Randers Viborg Aarhus Thy - Mors Vendsyssel Aalborg 0,0 5,0 10,0 15,0 % 95%KI Standard Figur 12 - Resultater for indikator 7, for hele landet og per fødeafdeling 28

29 Epidemiologiske kommentarer til indikator 7 Tabel 8 viser, at på landsplan, er der for blot 1% af de aktuelle fødsler ikke oplysninger om indikator 7, dvs. kompletheden er 99% svarende til tidligere års komplethedsopfyldelse. Procenten af uoplyste forløb varierer meget lidt mellem alle 5 regioner (fra 0% til 2%). Eksklusionskriterier for indikator 7 er mangelfulde oplysninger i relation til gestationsalder eller Apgarscore. Se desuden beregningsregler i bilag 1. Standarden på højst 1% er igen i år opfyldt på landsplan, hvor andelen er 0,6%. Ligeledes er standarden opfyldt for alle 5 regioner og alle 21 fødeafdelinger, fraset en enkelt afdeling baseret på få fødsler Thy-Mors). Der ses mindre variation i resultatet mellem fødeafdelingerne (Figur 12) og mellem regionerne med andele mellem 0,5% og 0,7%. Trend-graferne for de enkelte fødeafdelinger (se Bilag 2) viser for de fleste fødeafdelinger, at der ikke er nogen generel tendens til op- eller nedgang i perioden, eller andre systematiske fluktuationer. Det bemærkes, at grafernes y-akse blot oplyser procenter, og graferne har ikke konfidensintervaller. I bilag 1 findes Tabel B15 som giver supplerende oplysninger vedrørende indikator 7. Endvidere findes et funnelplot, som viser en alternativ fremstilling af data fra Figur 11 og Figur 12. Det konkluderes, at kompletheden for indikator 7 er meget fin. Standarden på højst 1% er opfyldt for alle Fødeafdelinger, fraset en enkelt afdeling baseret på relativt få fødsler. Styregruppen for DKF vedtog ved seneste audit, at inkludere indikatorer fra projekt Sikre Fødsler, som indgår som under indikatorer for indikator 7 og fremgår som indikator 7A-7C. Styregruppens kommentarer og anbefalinger til indikator 7 29

30 Indikator 7A Tæller: Andelen af levendefødte børn med navlesnors ph er <7,0. Nævner: Alle børn med gestationsalder > 24+0 uger. Tabel 7 - Resultater for indikator 7A Enhed Std. opfyldt: Tæller/nævner Uoplyst Aktuelle år Tidligere år Ikke fastlagt Antal (%) Danmark 248 / (0) 0,5 (0,5-0,6) - - Hovedstaden 80 / (0) 0,5 (0,4-0,6) - - Sjælland 30 / (0) 0,6 (0,4-0,9) - - Syddanmark 53 / (0) 0,6 (0,4-0,8) - - Midtjylland 59 / (0) 0,5 (0,4-0,6) - - Nordjylland 26 / (0) 0,6 (0,4-0,9) - - Hovedstaden 80 / (0) 0,5 (0,4-0,6) - - Bornholm 1 / (0) 0,6 (0,0-3,1) - - Herlev 22 / (0) 0,7 (0,4-1,0) - - Hillerød 18 / (0) 0,5 (0,3-0,8) - - Hvidovre 21 / (0) 0,4 (0,2-0,6) - - Rigshospitalet 18 / (0) 0,4 (0,2-0,6) - - Sjælland 30 / (0) 0,6 (0,4-0,9) - - Holbæk 9 / (0) 0,7 (0,3-1,3) - - Nykøbing F 2 / (0) 0,3 (0,0-1,1) - - Næstved 13 / (0) 0,8 (0,4-1,4) - - Roskilde 6 / (0) 0,4 (0,2-0,9) - - Syddanmark 53 / (0) 0,6 (0,4-0,8) - - Esbjerg 10 / (0) 0,6 (0,3-1,2) - - Kolding 14 / (0) 0,5 (0,3-0,9) - - Odense/Svendborg 14 / (0) 0,4 (0,2-0,7) - - Aabenraa 15 / (0) 1,1 (0,6-1,8) - - Sønderborg Midtjylland 59 / (0) 0,5 (0,4-0,6) - - Herning/Holstebro 13 / (0) 0,5 (0,3-0,8) - - Horsens 16 / (0) 0,9 (0,5-1,4) - - Randers 8 / (0) 0,5 (0,2-0,9) - - Viborg 5 / (0) 0,3 (0,1-0,6) - - Aarhus 17 / (0) 0,4 (0,2-0,6) - - Nordjylland 26 / (0) 0,6 (0,4-0,9) - - Thy - Mors 4 / (0) 0,9 (0,2-2,2) - - Vendsyssel 9 / (0) 1,0 (0,5-1,9) - - Aalborg 13 / (0) 0,4 (0,2-0,8)

31 Danmark Indikator 7A Hovedstaden Sjælland Syddanmark Midtjylland Nordjylland 0,0 5,0 10,0 15,0 % 95%KI Standard Figur 13- Resultater for indikator 7A, for hele landet og per fødeafdeling 31

32 Danmark Bornholm Herlev Hillerød Hvidovre Rigshospitalet Holbæk Nykøbing F Næstved Roskilde Esbjerg Kolding Odense/Svendborg Aabenraa Indikator 7A Herning/Holstebro Horsens Randers Viborg Aarhus Thy - Mors Vendsyssel Aalborg 0,0 5,0 10,0 15,0 % 95%KI Standard Figur 14 - Resultater for indikator 7A, for hele landet og per fødeafdeling 32

33 Epidemiologiske kommentarer til indikator 7A Indikatoren er hentet fra projekt Sikre Fødsler og afrapporteres for første gang via DKF. Der er ikke fastsat en standard for indikatoren, men det kan konstateres, at kompletheden for indikatoropgørelsen er høj, ligesom langt de fleste afdelingsresultater er < 1%. Se desuden analyser stratificeret på gestationsalder i bilag 1. Styregruppens kommentarer og anbefalinger til indikator 7A 33

34 Indikator 7B Tæller: Andelen af levendefødte børn med Apgar score <7 efter 5 minutter. Nævner: Alle børn med gestationsalder > 24+0 uger. Tabel 8 Resultater for indikator 7B Enhed Std. opfyldt: Tæller/nævner Uoplyst Aktuelle år Tidligere år Ikke fastlagt Antal (%) Danmark 289 / (0) 0,6 (0,5-0,6) - - Hovedstaden 92 / (0) 0,5 (0,4-0,6) - - Sjælland 39 / (0) 0,7 (0,5-0,9) - - Syddanmark 72 / (0) 0,7 (0,6-0,9) - - Midtjylland 59 / (0) 0,5 (0,3-0,6) - - Nordjylland 27 / (0) 0,6 (0,4-0,8) - - Hovedstaden 92 / (0) 0,5 (0,4-0,6) - - Bornholm 0 / (0) 0,0 (0,0-1,8) - - Herlev 22 / (0) 0,6 (0,4-1,0) - - Hillerød 13 / (0) 0,4 (0,2-0,6) - - Hvidovre 33 / (0) 0,5 (0,4-0,8) - - Rigshospitalet 24 / (0) 0,5 (0,3-0,8) - - Sjælland 39 / (0) 0,7 (0,5-0,9) - - Holbæk 10 / (0) 0,7 (0,3-1,3) - - Nykøbing F 5 / (0) 0,7 (0,2-1,6) - - Næstved 11 / (0) 0,6 (0,3-1,1) - - Roskilde 13 / (0) 0,8 (0,4-1,3) - - Syddanmark 72 / (0) 0,7 (0,6-0,9) - - Esbjerg 11 / (0) 0,6 (0,3-1,1) - - Kolding 27 / (0) 0,9 (0,6-1,3) - - Odense/Svendborg 20 / (0) 0,5 (0,3-0,8) - - Aabenraa 14 / (0) 0,9 (0,5-1,5) - - Sønderborg Midtjylland 59 / (0) 0,5 (0,3-0,6) - - Herning/Holstebro 18 / (0) 0,6 (0,4-1,0) - - Horsens 13 / (0) 0,6 (0,3-1,1) - - Randers 8 / (0) 0,4 (0,2-0,8) - - Viborg 8 / (0) 0,4 (0,2-0,8) - - Aarhus 12 / (0) 0,3 (0,1-0,5) - - Nordjylland 27 / (0) 0,6 (0,4-0,8) - - Thy - Mors 5 / (0) 0,9 (0,3-2,1) - - Vendsyssel 5 / (0) 0,4 (0,1-1,0) - - Aalborg 17 / (0) 0,5 (0,3-0,9)

35 Danmark Indikator 7B Hovedstaden Sjælland Syddanmark Midtjylland Nordjylland 0,0 5,0 10,0 15,0 % 95%KI Standard Figur 15 - Resultater for indikator 7B, for hele landet og per fødeafdeling 35

36 Danmark Bornholm Herlev Hillerød Hvidovre Rigshospitalet Holbæk Nykøbing F Næstved Roskilde Esbjerg Kolding Odense/Svendborg Aabenraa Herning/Holstebro Horsens Randers Viborg Aarhus Thy - Mors Vendsyssel Aalborg Indikator 7B 0,0 5,0 10,0 15,0 % 95%KI Standard Figur 16 - Resultater for indikator 7B, for hele landet og per fødeafdeling 36

37 Epidemiologiske kommentarer til indikator 7B Indikatoren er hentet fra projekt Sikre Fødsler og afrapporteres for første gang via DKF. Der er ikke fastsat en standard for indikatoren, men det kan konstateres, at kompletheden for indikatoropgørelsen er høj, ligesom langt de fleste afdelingsresultater er < 1%. På landsplan indgår 289 patienter i tælleren for denne indikator. Se desuden analyser stratificeret på gestationsalder i bilag 1. Styregruppens kommentarer og anbefalinger til indikator 7B 37

38 Indikator 7C Tæller: Andelen af levendefødte børn med valid måling af navlesnors ph. Nævner: Alle børn med gestationsalder > 24+0 uger. Tabel 9 - Resultater for indikator 7C Enhed Std. opfyldt: Tæller/nævner Uoplyst Aktuelle år Tidligere år Ikke fastlagt Antal (%) Danmark / (0) 79,3 (79,0-79,7) - - Hovedstaden / (0) 78,3 (77,7-78,9) - - Sjælland 4208 / (0) 74,3 (73,2-75,5) - - Syddanmark 7909 / (0) 78,1 (77,3-78,9) - - Midtjylland / (0) 83,6 (83,0-84,2) - - Nordjylland 3909 / (0) 79,9 (78,7-81,0) - - Hovedstaden / (0) 78,3 (77,7-78,9) - - Bornholm 146 / (0) 71,2 (64,5-77,3) - - Herlev 2477 / (0) 70,4 (68,8-71,9) - - Hillerød 2815 / (0) 75,4 (74,0-76,8) - - Hvidovre 5409 / (0) 87,6 (86,8-88,4) - - Rigshospitalet 3566 / (0) 74,7 (73,5-76,0) - - Sjælland 4208 / (0) 74,3 (73,2-75,5) - - Holbæk 1124 / (0) 78,3 (76,1-80,4) - - Nykøbing F 584 / (0) 79,8 (76,7-82,6) - - Næstved 1249 / (0) 70,4 (68,2-72,5) - - Roskilde 1251 / (0) 72,7 (70,6-74,8) - - Syddanmark 7909 / (0) 78,1 (77,3-78,9) - - Esbjerg 1191 / (0) 67,8 (65,5-70,0) - - Kolding 2411 / (0) 80,9 (79,4-82,3) - - Odense/Svendborg 3013 / (0) 79,9 (78,5-81,1) - - Aabenraa 1294 / (0) 80,1 (78,0-82,0) - - Sønderborg Midtjylland / (0) 83,6 (83,0-84,2) - - Herning/Holstebro 2393 / (0) 85,6 (84,3-86,9) - - Horsens 1624 / (0) 80,1 (78,3-81,8) - - Randers 1482 / (0) 76,2 (74,2-78,0) - - Viborg 1617 / (0) 77,8 (76,0-79,6) - - Aarhus 3976 / (0) 89,9 (89,0-90,8) - - Nordjylland 3909 / (0) 79,9 (78,7-81,0) - - Thy - Mors 380 / (0) 68,8 (64,8-72,7) - - Vendsyssel 794 / (0) 70,8 (68,0-73,4) - - Aalborg 2735 / (0) 84,9 (83,7-86,2)

39 Danmark Indikator 7C Hovedstaden Sjælland Syddanmark Midtjylland Nordjylland 0,0 25,0 50,0 75,0 100,0 % 95%KI Standard Figur 17 - Resultater for indikator 7C, for hele landet og per fødeafdeling 39

40 Danmark Bornholm Herlev Hillerød Hvidovre Rigshospitalet Holbæk Nykøbing F Næstved Roskilde Esbjerg Kolding Odense/Svendborg Aabenraa Herning/Holstebro Horsens Randers Viborg Aarhus Thy - Mors Vendsyssel Aalborg Indikator 7C 0,0 25,0 50,0 75,0 100,0 % 95%KI Standard Figur 18 - Resultater for indikator 7C, for hele landet og per fødeafdeling 40

41 Epidemiologiske kommentarer til indikator 7C Indikatoren er hentet fra projekt Sikre Fødsler og afrapporteres for første gang via DKF. Der er ikke fastsat en standard for indikatoren, men det kan konstateres, at kompletheden for indikatoropgørelsen er høj, ligesom langt de fleste afdelingsresultater er identiske. indikator. Se desuden analyser stratificeret på gestationsalder i bilag 1. Styregruppens kommentarer og anbefalinger til indikator 7C 41

42 Indikator 8A Tæller: Andelen af ukomplicerede fødsler (ikke kejsersnit, ikke cup eller tang, ikke episiotomi, ikke grad III eller IV bristninger, ikke blødning > 1000 ml.) med fødsel af rask barn, der får Apgar 9/5. Nævner: Alle førstegangsfødende, til termin med et barn i hovedstilling med intenderet vaginal fødsel. Tabel 10 Resultater for indikator 8A Enhed Std. opfyldt: Tæller/nævner Uoplyst Aktuelle år Tidligere år Mindst 60% Antal (%) Danmark ja / (3) 63,9 (63,3-64,5) 62,4 60,9 Hovedstaden ja 5231 / (3) 62,8 (61,7-63,8) 61,4 59,9 Sjælland ja 1407 / (4) 60,8 (58,7-62,7) 60,2 58,3 Syddanmark ja 2656 / (4) 65,3 (63,8-66,8) 62,8 60,5 Midtjylland ja 3634 / (4) 66,9 (65,6-68,1) 65,0 64,8 Nordjylland ja 1299 / (3) 61,3 (59,2-63,4) 61,8 58,9 Hovedstaden ja 5231 / (3) 62,8 (61,7-63,8) 61,4 59,9 Bornholm ja 66 / 85 1 (1) 77,6 (67,3-86,0) 54,5 36,4 Herlev ja 1027 / (4) 64,7 (62,3-67,1) 62,3 59,5 Hillerød ja 818 / (4) 62,6 (59,9-65,3) 60,4 58,7 Hvidovre ja 1868 / (2) 61,8 (60,0-63,5) 59,4 59,6 Rigshospitalet ja 1452 / (3) 62,3 (60,3-64,3) 64,0 61,5 Sjælland ja 1407 / (4) 60,8 (58,7-62,7) 60,2 58,3 Holbæk ja 360 / (3) 62,5 (58,4-66,5) 58,3 53,2 Nykøbing F nej 183 / (1) 53,2 (47,8-58,6) 54,1 57,2 Næstved ja 438 / (6) 60,7 (57,0-64,2) 59,9 62,0 Roskilde ja 426 / (4) 63,2 (59,4-66,9) 63,7 59,3 Syddanmark ja 2656 / (4) 65,3 (63,8-66,8) 62,8 60,5 Esbjerg ja 427 / (2) 66,8 (63,0-70,5) 65,4 59,7 Kolding ja 718 / (2) 60,4 (57,5-63,2) 65,2 61,0 Odense/Svendborg ja 1070 / (5) 67,0 (64,7-69,3) 58,8 57,3 Aabenraa ja 441 / (5) 68,5 (64,7-72,1) 66,3 - Sønderborg ,3 Midtjylland ja 3634 / (4) 66,9 (65,6-68,1) 65,0 64,8 Herning/Holstebro ja 739 / (4) 68,9 (66,0-71,6) 67,3 65,6 Horsens ja 533 / (1) 69,0 (65,6-72,2) 64,5 62,1 Randers ja 470 / (3) 66,3 (62,7-69,8) 61,7 58,0 Viborg ja 495 / (6) 63,5 (60,1-66,9) 64,6 69,1 Aarhus ja 1397 / (5) 66,5 (64,4-68,5) 65,1 65,8 Nordjylland ja 1299 / (3) 61,3 (59,2-63,4) 61,8 58,9 Thy - Mors ja 176 / (6) 62,9 (56,9-68,5) 70,0 62,1 Vendsyssel nej 256 / (2) 56,4 (51,7-61,0) 61,1 54,6 Aalborg ja 867 / (3) 62,6 (60,0-65,2) 60,1 60,0 42

43 Indikator 8A Danmark Hovedstaden Sjælland Syddanmark Midtjylland Nordjylland 0,0 25,0 50,0 75,0 100,0 % 95%KI Standard Figur 19 - Resultater for indikator 8A, for hele landet og per region 43

44 Indikator 8A Danmark Bornholm Herlev Hillerød Hvidovre Rigshospitalet Holbæk Nykøbing F Næstved Roskilde Esbjerg Kolding Odense/Svendborg Aabenraa Herning/Holstebro Horsens Randers Viborg Aarhus Thy - Mors Vendsyssel Aalborg 0,0 25,0 50,0 75,0 100,0 % 95%KI Standard Figur 20 - Resultater for indikator 8A, for hele landet og per fødeafdeling 44

45 Epidemiologiske kommentarer til indikator 8A Tabel 9 viser, at på landsplan, er der hos 3% af de førstegangsfødende ikke oplysninger svarende til indikator 8A, dvs. kompletheden er høj med 97%. Procenten af uoplyste varierer begrænset i de 5 regioner (fra 3% til 4%). Eksklusionskriterier i forbindelse med opgørelse af indikator 8A knytter sig til mangelfulde oplysninger i relation til: blødningsmængde, paritet, præsentation i hovedstilling, cupforløsning, tangforløsning, episiotomi, Apgarscore og gestationsalder. For yderligere vedr. eksklusionskriterier se beregningsregler i Bilag 1. Standarden på mindst 60% er opfyldt på landsplan, hvor andelen er 63,9%, og opfyldt i alle 5 regioner, mens 2 fødeafdelinger (Nykøbing F. og Vendsyssel) ikke opfylder standarden. Langt de fleste fødeafdelinger opfylder standarden og de afdelingsspecifikke resultater fremgår endvidere af Figur 18. Trend-graferne for de enkelte fødeafdelinger (se Bilag 2) viser for de fleste fødeafdelinger, at der ikke er nogen generel tendens til op- eller nedgang i perioden eller til andre systematiske fluktuationer. Det bemærkes, at grafernes y-akse blot oplyser procenter, og graferne ikke har konfidensintervaller. I Bilag 1 findes Tabel B20, som giver supplerende oplysninger om indikator 8, samt et funnelplot, som viser en alternativ fremstilling af data fra Figur 19 og Figur 20. Det konkluderes, at kompletheden for indikator 8A er høj. Standarden på mindst 60% er igen i år opfyldt på landsplan, i samtlige regioner og 19 ud af 21 fødeafdelinger. Styregruppens kommentarer og anbefalinger til indikator 8A 45

46 Indikator 8B Tæller: Andelen af fødsler ved akut kejsersnit hos førstegangsfødende, til termin, med barn i hovedstilling. Nævner: Alle førstegangsfødende, til termin, med et barn i hovedstilling med intenderet vaginal fødsel. Tabel 11 Resultater for indikator 8B Enhed Std. opfyldt: Tæller/nævner Uoplyst Aktuelle år Tidligere år Ikke fastlagt Antal (%) Danmark 2884 / (1) 12,6 (12,2-13,1) 14,0 14,9 Hovedstaden 1002 / (1) 11,8 (11,1-12,5) 13,3 14,2 Sjælland 380 / (1) 16,0 (14,5-17,5) 15,8 17,2 Syddanmark 554 / (0) 13,2 (12,2-14,3) 15,0 17,2 Midtjylland 616 / (1) 11,0 (10,2-11,9) 12,8 12,6 Nordjylland 332 / (1) 15,3 (13,8-16,9) 15,3 17,6 Hovedstaden 1002 / (1) 11,8 (11,1-12,5) 13,3 14,2 Bornholm 9 / 86 0 (0) 10,5 (4,9-18,9) 13,9 24,2 Herlev 190 / (1) 11,6 (10,1-13,3) 13,7 14,0 Hillerød 163 / (3) 12,4 (10,7-14,3) 16,9 17,1 Hvidovre 417 / (0) 13,5 (12,3-14,8) 14,7 16,4 Rigshospitalet 223 / (0) 9,4 (8,2-10,6) 10,0 10,9 Sjælland 380 / (1) 16,0 (14,5-17,5) 15,8 17,2 Holbæk 91 / (1) 15,6 (12,7-18,8) 12,6 17,3 Nykøbing F 68 / (1) 19,7 (15,6-24,3) 20,4 21,2 Næstved 126 / (2) 16,8 (14,2-19,6) 18,4 18,7 Roskilde 95 / (0) 13,6 (11,2-16,4) 14,1 14,6 Syddanmark 554 / (0) 13,2 (12,2-14,3) 15,0 17,2 Esbjerg 88 / (1) 13,5 (11,0-16,4) 14,0 15,5 Kolding 207 / (0) 17,0 (15,0-19,3) 13,8 16,1 Odense/Svendborg 186 / (1) 11,2 (9,7-12,8) 17,5 19,9 Aabenraa 73 / (0) 10,9 (8,6-13,5) 11,5 - Sønderborg ,2 Midtjylland 616 / (1) 11,0 (10,2-11,9) 12,8 12,6 Herning/Holstebro 98 / (3) 9,0 (7,4-10,9) 11,4 10,6 Horsens 71 / (0) 9,1 (7,2-11,4) 12,7 13,6 Randers 92 / (0) 12,7 (10,4-15,3) 17,6 16,8 Viborg 92 / (3) 11,4 (9,3-13,8) 9,0 8,0 Aarhus 263 / (1) 12,0 (10,7-13,5) 13,4 13,7 Nordjylland 332 / (1) 15,3 (13,8-16,9) 15,3 17,6 Thy - Mors 44 / (0) 14,9 (11,0-19,4) 12,0 16,8 Vendsyssel 80 / (0) 17,3 (14,0-21,1) 18,3 19,2 Aalborg 208 / (1) 14,8 (13,0-16,7) 14,9 17,1 46

47 Danmark Indikator 8B Hovedstaden Sjælland Syddanmark Midtjylland Nordjylland 0,0 25,0 50,0 75,0 100,0 % 95%KI Standard Figur 21 - Resultater for indikator 8B, per region 47

48 Danmark Bornholm Herlev Indikator 8B Hillerød Hvidovre Rigshospitalet Holbæk Nykøbing F Næstved Roskilde Esbjerg Kolding Odense/Svendborg Aabenraa Herning/Holstebro Horsens Randers Viborg Aarhus Thy - Mors Vendsyssel Aalborg 0,0 25,0 50,0 75,0 100,0 % 95%KI Standard Figur 22 - Resultater for indikator 8B, for hele landet og per fødeafdeling 48

49 Epidemiologiske kommentarer til indikator 8B Ved national klinisk audit primo 2014, vedtog styregruppen for DKF, at indføre en indikator vedrørende akut kejsersnit hos førstegangsfødende. Indikatoren afrapporteres hermed for 3. gang og baserer sig på allerede indberettede oplysninger fra Landspatientregistret, men der er endnu ikke vedtaget en standard for indikatoren. Tabel 10 viser, at på landsplan, er der hos 1% af de førstegangsfødende ikke oplysninger svarende til indikator 8B, dvs. at kompletheden er høj med 99%. Eksklusionskriterier i forbindelse med opgørelse af indikator 8B knytter sig til mangelfulde oplysninger i relation til: paritet, præsentation i hovedstilling og gestationsalder. For yderligere vedrørende eksklusionskriterier, se beregningsregler i Bilag 1. Resultatet viser, at på landsplan føder 12,6% af førstegangsfødende til termin, med barn i hovedstilling ved akut kejsersnit og resultatet viser et lille fald i antallet af fødsler med akut kejsersnit fra de to forudgående opgørelsesperioder, hvor resultatet var hhv. 14,9% og 14, 0%. Der ses nogen intraregionsresultaterne variation idet regionsresultaterne varierer fra 11,0% (Region Midtjylland) til 16,0% (Region Sjælland). På afdelingsniveau ses den laveste andel på hhv. Rigshospitalet, Herning-Holstebro og Horsens med 9,4%, 9,0% og 9,1%. Mens den højeste andel af fødsler med akut kejsersnit hos førstegangsfødende ses på fødestederne; Nykøbing F (19,7%), Vendsyssel (17,3%) og Kolding (17,0%). Se desuden Figur 22. Trend-graferne for de enkelte fødeafdelinger (se Bilag 2) viser for de fleste fødeafdelinger, at der ikke er nogen generel tendens til op-eller nedgang i perioden. Det bemærkes, at grafernes y-akse blot oplyser procenter, og graferne har ikke konfidensintervaller. Det konkluderes, at kompletheden for indikator 8B er høj, og at der er nogen variation i andelen af akutte kejsersnit blandt førstegangsfødende afdelingerne imellem. Styregruppens kommentarer og anbefalinger til indikator 8B 49

50 Indikator 9 Tæller: Andelen af akutte kejsersnit, grad 2, der foretages i regional anæstesi. Nævner: Alle der føder ved akut kejsersnit, grad 2. Tabel 12 Resultater for indikator 9 Enhed Std. opfyldt: Tæller/nævner Uoplyst Aktuelle år Tidligere år Mindst 90% Antal (%) Danmark nej 1217 / (26) 89,4 (87,6-90,9) 88,6 92,5 Hovedstaden ja 429 / (22) 91,9 (89,0-94,2) 91,6 94,1 Sjælland nej 93 / (30) 72,7 (64,1-80,2) 75,0 85,3 Syddanmark ja 226 / (34) 91,9 (87,7-95,0) 84,2 95,7 Midtjylland ja 273 / (32) 93,2 (89,7-95,8) 92,2 93,0 Nordjylland nej 196 / (14) 86,0 (80,8-90,2) 85,1 87,8 Hovedstaden ja 429 / (22) 91,9 (89,0-94,2) 91,6 94,1 Bornholm - 0 / 0 3 (100) - 100,0 100,0 Herlev nej 85 / (21) 85,9 (77,4-92,0) 90,3 88,7 Hillerød ja 1 / 1 77 (99) 100,0-100,0 Hvidovre ja 181 / (10) 92,8 (88,2-96,0) 90,7 95,7 Rigshospitalet ja 162 / (4) 94,2 (89,6-97,2) 93,4 93,9 Sjælland nej 93 / (30) 72,7 (64,1-80,2) 75,0 85,3 Holbæk nej 44 / 64 3 (4) 68,8 (55,9-79,8) 66,7 64,8 Nykøbing F nej 31 / 39 0 (0) 79,5 (63,5-90,7) 79,3 100,0 Næstved nej 18 / (44) 72,0 (50,6-87,9) 66,7 100,0 Roskilde - 0 / 0 33 (100) - 86,7 98,3 Syddanmark ja 226 / (34) 91,9 (87,7-95,0) 84,2 95,7 Esbjerg nej 45 / 52 8 (13) 86,5 (74,2-94,4) 88,9 91,4 Kolding ja 115 / (21) 98,3 (94,0-99,8) 62,5 97,8 Odense/Svendborg nej 28 / (71) 87,5 (71,0-96,5) 90,0 96,4 Aabenraa nej 38 / (20) 84,4 (70,5-93,5) 76,9 - Sønderborg ,0 Midtjylland ja 273 / (32) 93,2 (89,7-95,8) 92,2 93,0 Herning/Holstebro nej 64 / (13) 87,7 (77,9-94,2) 86,4 100,0 Horsens nej 34 / (25) 89,5 (75,2-97,1) 94,4 81,3 Randers ja 49 / (43) 98,0 (89,4-99,9) 100,0 88,5 Viborg ja 22 / (60) 100,0 (84,6-100,0) 94,4 80,0 Aarhus ja 104 / (27) 94,5 (88,5-98,0) 90,0 96,1 Nordjylland nej 196 / (14) 86,0 (80,8-90,2) 85,1 87,8 Thy - Mors nej 16 / 23 4 (15) 69,6 (47,1-86,8) 83,3 83,3 Vendsyssel nej 16 / (29) 66,7 (44,7-84,4) 77,4 82,2 Aalborg ja 164 / (11) 90,6 (85,4-94,4) 87,4 89,5 50

Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler

Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler Kommenteret årsrapport 2016 1. september 2015 31. august 2016 Denne rapport er udarbejdet af Styregruppen for Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler. Center for Klinisk

Læs mere

Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler

Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler Årsrapport 2014 1. september 2013-31. august 2014 Denne rapport er udarbejdet af Styregruppen for Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler. Kompetencecenter for Epidemiologi

Læs mere

Bilag 1, Årsrapport Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler

Bilag 1, Årsrapport Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler Bilag 1, Årsrapport Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler Indhold Tabel B1 Oversigt over antal børn og fødsler... 2 Tabel B2 Inkluderede enkelt- og flerfoldsfødsler... 3 Tabel B3 Vaginale fødsler, planlagte

Læs mere

Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler

Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler Årsrapport 2012 1. september 2011-31. august 2012 Denne rapport er udarbejdet af Styregruppen for Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler. Kompetencecenter Syd for Epidemiologi

Læs mere

Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler

Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler Årsrapport 2012 1. september 2011-31. august 2012 Denne rapport er udarbejdet af Styregruppen for Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler. Kompetencecenter Syd for Epidemiologi

Læs mere

Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler

Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler Årsrapport 2013 1. september 2012-31. august 2013 1 Denne rapport er udarbejdet af Styregruppen for Kvalitetsdatabase for Fødsler. Kompetencecenter Syd for Epidemiologi

Læs mere

FØDSLER National årsrapport 2011

FØDSLER National årsrapport 2011 FØDSLER National årsrapport 2011 1. september 2010-31. august 2011 Det Nationale Indikatorprojekt til måling og forbedring af de sundhedsfaglige kerneydelser er et samarbejdsprojekt mellem regionerne i

Læs mere

Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler

Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler Kommenteret årsrapport 2015 1. september 2014 31. august 2015 Denne rapport er udarbejdet af Styregruppen for Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler. Kompetencecenter for

Læs mere

Overordnet bilagstabel

Overordnet bilagstabel LUP Fødende 2015 - Partnere Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og fødestedsniveau Svarfordeling for alle spørgsmål Du kan få hjælp til at læse tabellerne i læsevejledningen på: www.patientoplevelser.dk/lupf15/vejledning

Læs mere

Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og fødestedsniveau

Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og fødestedsniveau LUP Fødende 2015 - Kvinder Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og fødestedsniveau Svarfordeling for alle spørgsmål Du kan få hjælp til at læse tabellerne i læsevejledningen på: www.patientoplevelser.dk/lupf15/vejledning

Læs mere

Akut Leukæmi Gruppen. Årsrapport 2012

Akut Leukæmi Gruppen. Årsrapport 2012 Akut Leukæmi Gruppen Årsrapport 2012 1. januar 2012 31. december 2012 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering af resultater er udarbejdet af Kompetencecenter

Læs mere

Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og fødestedsniveau

Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og fødestedsniveau LUP Fødende 2014 - Partnere Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og fødestedsniveau Svarfordeling for alle spørgsmål Du kan få hjælp til at læse tabellerne i læsevejledningen på: www.patientoplevelser.dk/lupf14/vejledning

Læs mere

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 258 Offentligt

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 258 Offentligt Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2014-15 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 258 Offentligt Tabel 1 Genindlæggelser af, 2004 Region Nordjylland 5.966 76 1,3 Sygehus Thy - Mors 701 8 1,1 Aalborg Universitetshospital

Læs mere

Bilag til dagsordenspunkt vedrørende NIP Fødsler, Regionsrådet 22. februar 2012

Bilag til dagsordenspunkt vedrørende NIP Fødsler, Regionsrådet 22. februar 2012 Bilag til dagsordenspunkt vedrørende NIP Fødsler, Regionsrådet 22. februar 2012 Nedenstående tabel viser resultaterne for indikatorerne for NIP Fødsler og regionens samlede opfyldelse af standarderne fra

Læs mere

Årsrapport nr. 9 for DugaBase. Dansk Urogynækologisk Database. Årsrapport 2014

Årsrapport nr. 9 for DugaBase. Dansk Urogynækologisk Database. Årsrapport 2014 Årsrapport nr. 9 for DugaBase Dansk Urogynækologisk Database Årsrapport 14 1. januar 14-31. december 14 1 Denne rapport er udarbejdet af Styregruppen for Dansk Urogynækologisk Database. Kompetencecenter

Læs mere

SYGEHUSFØDSLER, INDGREB OG KOMPLIKATIONER 2004

SYGEHUSFØDSLER, INDGREB OG KOMPLIKATIONER 2004 SYGEHUSFØDSLER, INDGREB OG KOMPLIKATIONER 2004 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 8 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222

Læs mere

Fødselsregisteret 2007 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2008 : 1

Fødselsregisteret 2007 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2008 : 1 Fødselsregisteret 2007 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2008 : 1 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsdokumentation Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222

Læs mere

Region Hovedstaden. Region Sjælland. Region Syddanmark. 100 Hovedstaden: Andel (%) 100 Sjælland: Andel (%) 100 Syddanmark: Andel (%)

Region Hovedstaden. Region Sjælland. Region Syddanmark. 100 Hovedstaden: Andel (%) 100 Sjælland: Andel (%) 100 Syddanmark: Andel (%) Bilag A: Forløbsdiagrammer på afdelingsniveau Forløbsdiagrammerne viser afdelingernes indikatorværdier pr. måned for,, og. Værdierne er her vist som antal pr. 1 patienter. Den stiplede vandrette linje

Læs mere

SYGEHUSFØDSLER OG FØDEAFDELINGERNES STØRRELSE 1982-2005

SYGEHUSFØDSLER OG FØDEAFDELINGERNES STØRRELSE 1982-2005 SYGEHUSFØDSLER OG FØDEAFDELINGERNES STØRRELSE 1982-2005 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 3 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

Dansk Pancreas Cancer Database (DPCD) Landsdækkende database for patienter med kræft i bugspytkirtlen. Årsrapport 2014/2015

Dansk Pancreas Cancer Database (DPCD) Landsdækkende database for patienter med kræft i bugspytkirtlen. Årsrapport 2014/2015 Dansk Pancreas Cancer Database (DPCD) Landsdækkende database for patienter med kræft i bugspytkirtlen Årsrapport 2014/2015 Årsrapporten dækker perioden: 1. juli 2014-30. juni 2015 OFFICIEL VERSION per

Læs mere

BUP-ADHD. National årsrapport januar december Dato

BUP-ADHD. National årsrapport januar december Dato BUP-ADHD National årsrapport 2015 1. januar 2015-31. december 2015 Dato 28.09.2016 Center for Klinisk Epidemiologi (tidligere Kompetencecenter Syd for Landsdækkende Kliniske Databaser) og Regionernes Kliniske

Læs mere

Dansk Anæstesi Database. National Årsrapport 2013

Dansk Anæstesi Database. National Årsrapport 2013 Dansk Anæstesi Database National Årsrapport 2013 1. januar 2013 31. december 2013 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering af resultater er udarbejdet af Kompetencecenter

Læs mere

DANSK KVALITETSDATABASE FOR FØDSLER. Datadefinitioner

DANSK KVALITETSDATABASE FOR FØDSLER. Datadefinitioner DANSK KVALITETSDATABASE FOR FØDSLER Datadefinitioner Version 4 Maj 2016 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING... 3 2. OMFATTEDE ENHEDER... 3 3. DIAGNOSE- OG INKLUSIONSKRITERIER... 3 4. DATADEFINITIONER I

Læs mere

Årsrapport nr. 7 for DugaBase. Dansk Urogynækologisk Database. Årsrapport 2012

Årsrapport nr. 7 for DugaBase. Dansk Urogynækologisk Database. Årsrapport 2012 Årsrapport nr. 7 for DugaBase Dansk Urogynækologisk Database Årsrapport 0. januar 0-3. december 0 Denne rapport er udarbejdet af Styregruppen for Dansk Urogynækologisk Database. Kompetencecenter Syd for

Læs mere

FØDSELSREGISTERET 2006 (foreløbig opgørelse)

FØDSELSREGISTERET 2006 (foreløbig opgørelse) FØDSELSREGISTERET 2006 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 4 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222 7404

Læs mere

FØDSELSREGISTERET 1. HALVÅR 2006 (foreløbig opgørelse)

FØDSELSREGISTERET 1. HALVÅR 2006 (foreløbig opgørelse) FØDSELSREGISTERET 1. HALVÅR 2006 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 19 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

Årsrapport nr. 8 for DugaBase. Dansk Urogynækologisk Database. Årsrapport 2013

Årsrapport nr. 8 for DugaBase. Dansk Urogynækologisk Database. Årsrapport 2013 Årsrapport nr. 8 for DugaBase Dansk Urogynækologisk Database Årsrapport 213 1. januar 213-31. december 213 Denne rapport er udarbejdet af Styregruppen for Dansk Urogynækologisk Database. Kompetencecenter

Læs mere

Dansk Intensiv Database

Dansk Intensiv Database BILAG 1: Opgørelse af indikator 1-3 for patienter indlagt mere end 24 timer på intensivafdeling blandt patienter med udskrivelsestidspunkt registreret Dansk Intensiv Database Årsrapport 2014/2015 Omfatter

Læs mere

Årsrapport nr. 10 for DugaBase. Dansk Urogynækologisk Database. Årsrapport 2015

Årsrapport nr. 10 for DugaBase. Dansk Urogynækologisk Database. Årsrapport 2015 Årsrapport nr. 1 for DugaBase Dansk Urogynækologisk Database Årsrapport 215 1. januar 215-31. december 215 1 Denne rapport er udarbejdet af Styregruppen for Dansk Urogynækologisk Database. Kompetencecenter

Læs mere

Dansk Apopleksiregister

Dansk Apopleksiregister Dansk Apopleksiregister Årsrapport 2014 1. januar - 31. december 2014 Endelig udgave 15. maj 2015 Hvorfra udgår rapporten Rapportens analyser og epidemiologisk kommentering er udarbejdet af Kompetencecenter

Læs mere

FØDSELSREGISTERET 2005 (foreløbig opgørelse)

FØDSELSREGISTERET 2005 (foreløbig opgørelse) FØDSELSREGISTERET 2005 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 3 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222 7404

Læs mere

Den Landsdækkende Myelomatose Database. Årsrapport januar december 2012

Den Landsdækkende Myelomatose Database. Årsrapport januar december 2012 Den Landsdækkende Myelomatose Database Årsrapport 2012 1. januar 2012 31. december 2012 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering af resultater er udarbejdet af

Læs mere

Dansk Pancreas Cancer Database (DPCD)

Dansk Pancreas Cancer Database (DPCD) Dansk Pancreas Cancer Database (DPCD) Landsdækkende database for patienter med kræft i bugspytkirtlen Årsrapport 2015/2016 Årsrapporten dækker perioden: 1. juli 2015 30. juni 2016 OFFICIEL VERSION per

Læs mere

BUP-ADHD. National årsrapport 2014. 1. januar 2014-31. december 2014. Dato 04.09.2015

BUP-ADHD. National årsrapport 2014. 1. januar 2014-31. december 2014. Dato 04.09.2015 BUP-ADHD National årsrapport 2014 1. januar 2014-31. december 2014 Dato 04.09.2015 Center for Klinisk Epidemiologi (tidligere Kompetencecenter Syd for Landsdækkende Kliniske Databaser) og Regionernes Kliniske

Læs mere

Dansk Intensiv Database

Dansk Intensiv Database BILAG 1: Alle mortalitetsmål Dansk Intensiv Database Årsrapport 2015/2016 Omfatter patientforløb med indlæggelsesdato 1. juli 2015 30. juni 2016 ENDELIG VERSION TIL REGIONAL HØRING 16. november 2016 1

Læs mere

Dansk Apopleksiregister. Årsrapport 2012. Revideret udkast

Dansk Apopleksiregister. Årsrapport 2012. Revideret udkast Dansk Apopleksiregister Årsrapport 2012 Revideret udkast 13. marts 2013 Hvorfra udgår rapporten Rapportens analyser og epidemiologisk kommentering er udarbejdet af Kompetencecenter for Epidemiologi og

Læs mere

FØDSELSREGISTERET 1. HALVÅR 2005 (foreløbig opgørelse)

FØDSELSREGISTERET 1. HALVÅR 2005 (foreløbig opgørelse) FØDSELSREGISTERET 1. HALVÅR 2005 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 14 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

BUP-ADHD. National årsrapport januar december Dato Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram (RKKP)

BUP-ADHD. National årsrapport januar december Dato Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram (RKKP) BUP-ADHD National årsrapport 2016 1. januar 2016-31. december 2016 Dato 29.08.2017 Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram (RKKP) 1 Herværende BUP-ADHD s Nationale årsrapport er udarbejdet i et

Læs mere

Årsrapport 2014. Landsdækkende Klinisk Kvalitetsdatabase. Perioden 1.1.2014 til 31.12.2014. for børn og unge med cerebral parese

Årsrapport 2014. Landsdækkende Klinisk Kvalitetsdatabase. Perioden 1.1.2014 til 31.12.2014. for børn og unge med cerebral parese Årsrapport 2014 Perioden 1.1.2014 til 31.12.2014 Landsdækkende Klinisk Kvalitetsdatabase for børn og unge med cerebral parese Årsrapport 2014 CPOP Opfølgningsprogram for cerebral parese. Denne version

Læs mere

Dansk Hjertesvigtdatabase

Dansk Hjertesvigtdatabase Dansk Hjertesvigtdatabase (DHD) National årsrapport 2016 1. juli 2015 30. juni 2016 Kommenteret version 1.0 Indeværende rapport er udarbejdet i et samarbejde mellem databasens styregruppe, Kompetencecenter

Læs mere

Dansk Transfusionsdatabase

Dansk Transfusionsdatabase Dansk Transfusionsdatabase National årsrapport 1. januar 2015 31. december 2015 Side 2 af 81 Hvorfra udgår rapporten Rapportens indikatoranalyser og epidemiologisk kommentering er udarbejdet af Kompetencecenter

Læs mere

Dansk Intensiv Database

Dansk Intensiv Database Dansk Intensiv Database Årsrapport 2012 Omfatter patientforløb med indlæggelsesdato 1. januar 2012 31. december 2012 Indhold Dødelighed og SMR alle patientkategorier samlet... 3 Indikator 4a: Standardiseret

Læs mere

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2014-15 (Omtryk - 23-02-2015 - Bilag tilføjet ) SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 252 Offentligt

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2014-15 (Omtryk - 23-02-2015 - Bilag tilføjet ) SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 252 Offentligt Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2014-15 (Omtryk - 23-02-2015 - Bilag tilføjet ) SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 252 Offentligt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Holbergsgade 6 1057 København

Læs mere

Dansk Herniedatabase. National Årsrapport 2015

Dansk Herniedatabase. National Årsrapport 2015 Dansk Herniedatabase National Årsrapport 2015 1. januar 2015 31. december 2015 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering af resultater er udarbejdet af Kompetencecenter

Læs mere

Dansk Anæstesi database. National årsrapport 2012

Dansk Anæstesi database. National årsrapport 2012 Dansk Anæstesi database National årsrapport 2012 1. januar 2012 31. december 2012 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering af resultater er udarbejdet af Kompetencecenter

Læs mere

Det Nationale Indikatorprojekt. Dansk Lunge Cancer Register

Det Nationale Indikatorprojekt. Dansk Lunge Cancer Register Det Nationale Indikatorprojekt og Dansk Lunge Cancer Register Rapport over udvalgte indikatorer: 1. KVARTAL 2011 Data opdateret af DLCR sekretariatet: 27. april 2011 Rapport udarbejdet for DLCR af: Anders

Læs mere

Dansk Pancreas Cancer Database (DPCD)

Dansk Pancreas Cancer Database (DPCD) Dansk Pancreas Cancer Database (DPCD) Landsdækkende database for patienter med kræft i bugspytkirtlen Årsrapport 2013/2014 Årsrapporten dækker perioden: 1. juli 2013-30. juni 2014 Rapportens analyser og

Læs mere

Dansk Apopleksiregister

Dansk Apopleksiregister Dansk Apopleksiregister Årsrapport 2013 1. januar 31. december 2013 Endelig udgave 28. april 2014 Hvorfra udgår rapporten Rapportens analyser og epidemiologisk kommentering er udarbejdet af Kompetencecenter

Læs mere

Malignt Lymfom og CLL. National årsrapport 2016

Malignt Lymfom og CLL. National årsrapport 2016 Malignt Lymfom og CLL National årsrapport 2016 1. januar 2016 31. december 2016 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering af resultater er udarbejdet af Afdeling

Læs mere

Program orienteringsmøder ADHD database

Program orienteringsmøder ADHD database Program orienteringsmøder ADHD database Velkomst v/ databasekontaktperson Line Riis Jølving Præsentation af ADHD databasen v/ styregrupperepræsentant, herunder: - Gennemgang af indikatorer Præsentation

Læs mere

Det Nationale Indikatorprojekt. Dansk Lunge Cancer Register

Det Nationale Indikatorprojekt. Dansk Lunge Cancer Register Det Nationale Indikatorprojekt og Dansk Lunge Cancer Register Rapport over udvalgte indikatorer: 4. KVARTAL 2009 Data opdateret af DLCR sekretariatet: 14. januar 2010 Rapport udarbejdet for DLCR af: Anders

Læs mere

Akut Leukæmi Gruppen Årsrapport 2014

Akut Leukæmi Gruppen Årsrapport 2014 Akut Leukæmi Gruppen Årsrapport 2014 1. januar 2014 31. december 2014 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering af resultater er udarbejdet af Kompetencecenter

Læs mere

Udvikling i sygefravær i regionerne

Udvikling i sygefravær i regionerne Udvikling i sygefravær i regionerne 2012-2013 1 BILAG Bilag 1: Benchmarking af sygefravær i regionerne - baseret på data fra 2012 Bilag 2: 2012 Benchmarkrapport om sygefravær bilag 1-9 Bilag 3: Benchmarking

Læs mere

Dansk Knæalloplastikregister. Kvalitetsindikatorer

Dansk Knæalloplastikregister. Kvalitetsindikatorer Dansk Knæalloplastikregister Kvalitetsindikatorer Årsrapport 2014 Aktuelle opgørelsesperioder: 1.1.2013 31.12.2013 1.1.2014 31.7.2014 www.dkar.dk Årsrapporten 2014 Rapporten er udarbejdet af styregruppen

Læs mere

Sammenhængende indsats i sundhedsvæsenet synlige resultater 2015 for Frederikshavn Kommune

Sammenhængende indsats i sundhedsvæsenet synlige resultater 2015 for Frederikshavn Kommune Skive Viborg Langeland Vordingborg Haderslev Hørsholm Struer Frederiksberg Syddjurs Lolland Notat med overblik over Sammenhængende indsats i sundhedsvæsenet synlige resultater 1 for Frederikshavn Kommune

Læs mere

Pædiatri - specialeresultat på lands-, regions- og afdelingsniveau

Pædiatri - specialeresultat på lands-, regions- og afdelingsniveau LUP 2013 - Indlagte Pædiatri - specialeresultat på lands-, regions- og afdelingsniveau Indlagte patienter Svarfordeling for nationale spørgsmål Du kan få hjælp at læse tabellerne i læsevejledningen på:

Læs mere

Dansk Skulderalloplastik Register Årsrapport 2013

Dansk Skulderalloplastik Register Årsrapport 2013 Dansk Skulderalloplastik Register Årsrapport 2013 Dækker fra perioden 1. januar 2004 til 31. december 2012 Sidste opgørelsesperiode fra 1. januar 2012 til 31. december 2012 Komplethedsgrad 2012 92% Antal

Læs mere

På kortet er 23 byer i Danmark markeret med en tom firkant. Skriv det bogstav i firkanten som passer til byens navn.

På kortet er 23 byer i Danmark markeret med en tom firkant. Skriv det bogstav i firkanten som passer til byens navn. Navn: Klasse: A: Kolding B: Næstved C: Svendborg D: København E: Odense F: Helsingør G: Frederikshavn H: Aarhus I: Herning J: Ålborg K: Silkeborg L: Randers M: Fredericia N: Hillerød O: Køge P: Horsens

Læs mere

På kortet er 23 byer i Danmark markeret med en tom firkant. Skriv det bogstav i firkanten som passer til byens navn.

På kortet er 23 byer i Danmark markeret med en tom firkant. Skriv det bogstav i firkanten som passer til byens navn. Navn: Klasse: A: Køge B: Holstebro C: Ålborg D: Frederikshavn E: Vejle F: Horsens G: Viborg H: Aarhus I: Silkeborg J: Hillerød K: Herning L: Sønderborg M: Næstved N: Roskilde O: Kolding P: Helsingør Q:

Læs mere

Dansk Kvalitetsdatabase for Nyfødte (DKN) En national klinisk kvalitetsdatabase. Kære Dataansvarlige på de neonatale afdelinger

Dansk Kvalitetsdatabase for Nyfødte (DKN) En national klinisk kvalitetsdatabase. Kære Dataansvarlige på de neonatale afdelinger Dansk Kvalitetsdatabase for Nyfødte (DKN) En national klinisk kvalitetsdatabase Kære Dataansvarlige på de neonatale afdelinger Vi kontakter dig, fordi den landsdækkende Dansk Kvalitetsdatabase for Nyfødte

Læs mere

Dansk Herniedatabase. National Årsrapport 2014

Dansk Herniedatabase. National Årsrapport 2014 Dansk Herniedatabase National Årsrapport 2014 1. januar 2014 31. december 2014 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering af resultater er udarbejdet af Kompetencecenter

Læs mere

Den Landsdækkende Myelomatose Database

Den Landsdækkende Myelomatose Database Den Landsdækkende Myelomatose Database Årsrapport 2012 1. januar 2012 31. december 2012 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering af resultater er udarbejdet af

Læs mere

1. JANUAR - 31. DECEMBER

1. JANUAR - 31. DECEMBER Dansk Palliativ Database Årsrapport 2012 1. JANUAR - 31. DECEMBER 2012 Maiken Bang Hansen Mogens Grønvold DMCG-PAL Dansk Multidisciplinær Cancer Gruppe for Palliativ Indsats Rapporten er udarbejdet af

Læs mere

Ny måling af produktivitet i sygehusvæsenet

Ny måling af produktivitet i sygehusvæsenet December Ny måling af produktivitet i sygehusvæsenet Faktaarket er udarbejdet på baggrund af rapporten Løbende offentliggørelse af produktivitet i sygehussektoren, XI delrapport udviklingen fra ti. Rapporten

Læs mere

FØDSLER OG KVALITETSINDIKATORER I SYGEHUSVÆSENET 2002-1. KVARTAL 2006* Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 11

FØDSLER OG KVALITETSINDIKATORER I SYGEHUSVÆSENET 2002-1. KVARTAL 2006* Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 11 H FØDSLER OG KVALITETSINDIKATORER I SYGEHUSVÆSENET 2002-1. KVARTAL 2006* Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 11 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon:

Læs mere

Malignt lymfom. National Årsrapport 2012

Malignt lymfom. National Årsrapport 2012 Malignt lymfom National Årsrapport 2012 1. januar 2012 31. december 2012 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering af resultater er udarbejdet af Kompetencecenter

Læs mere

Rapporten udgår fra. Databasens kliniske epidemiolog er cand.scient., Ph.d., Else Helene Ibfelt, KCEB-Øst.

Rapporten udgår fra. Databasens kliniske epidemiolog er cand.scient., Ph.d., Else Helene Ibfelt, KCEB-Øst. 1. januar 2013 31. december 2013 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering af resultater er udarbejdet af Kompetencecenter for Klinisk Epidemiologi og Biostatistik

Læs mere

Dansk Diabetes Database

Dansk Diabetes Database Dansk Diabetes Database Dansk Voksen Diabetes Database (DVDD) Dansk Register for Børne og Ungdomsdiabetes (DanDiabKids) Landsdækkende klinisk kvalitetsdatabse for screening af diabetisk retinopati og maculopati

Læs mere

Sfinkterruptur-Kodning i Danmark af hvad og hvordan? DSOGskodemøde, feb. 2016

Sfinkterruptur-Kodning i Danmark af hvad og hvordan? DSOGskodemøde, feb. 2016 Sfinkterruptur-Kodning i Danmark af hvad og hvordan? DSOGskodemøde, feb. 2016 Hillerød hospital DSOG s obstetriske kodeudvalg 1 Sfinkterruptureri DK 2011-15 Dansk Kvalitetsdatabase for fødsler (P0, vaginale)

Læs mere

Malignt lymfom National Årsrapport 2012

Malignt lymfom National Årsrapport 2012 Malignt lymfom National Årsrapport 2012 1. januar 2012 31. december 2012 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering af resultater er udarbejdet af Kompetencecenter

Læs mere

Dansk Herniedatabase. National Årsrapport 2013

Dansk Herniedatabase. National Årsrapport 2013 Dansk Herniedatabase National Årsrapport 2013 1. januar 2013 31. december 2013 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering af resultater er udarbejdet af Kompetencecenter

Læs mere

DHR DANSK HJERTEREGISTER Å RSBERETNING 2006

DHR DANSK HJERTEREGISTER Å RSBERETNING 2006 DHR DANSK HJERTEREGISTER Å RSBERETNING 2006 ÅRSBERETNING 2015 DANSK HJERTEREGISTER ÅRSBERETNING 2015 Dansk Hjerteregisters bestyrelse og Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet Beretningen

Læs mere

Dansk Diabetes Database

Dansk Diabetes Database Dansk Diabetes Database Dansk Voksen Diabetes Database (DVDD) Dansk Register for Børne og Ungdomsdiabetes (DanDiabKids) Landsdækkende klinisk kvalitetsdatabse for screening af diabetisk retinopati og maculopati

Læs mere

Dansk Herniedatabase. National Årsrapport 2016

Dansk Herniedatabase. National Årsrapport 2016 Dansk Herniedatabase National Årsrapport 2016 1. januar 2016 31. december 2016 Rapporten udgår fra Årsrapporten er udarbejdet af RKKP - Afdeling for Epidemiologi og Biostatistik af datamanager Morten Sverdrup-Jensen

Læs mere

Dansk Herniedatabase. National Årsrapport 2013

Dansk Herniedatabase. National Årsrapport 2013 Dansk Herniedatabase National Årsrapport 2013 1. januar 2013 31. december 2013 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering af resultater er udarbejdet af Kompetencecenter

Læs mere

Bilag 1: Forløbsdiagrammer, enheder

Bilag 1: Forløbsdiagrammer, enheder Bilag 1: Forløbsdiagrammer, enheder Forløbsdiagrammerne viser afdelingernes indikatorværdier pr. måned for 21, 211, 212 og 213. Værdierne er her vist som antal pr. patienter. Den stiplede vandrette linje

Læs mere

Ny måling af produktivitet i sygehusvæsenet

Ny måling af produktivitet i sygehusvæsenet December Ny måling af produktivitet i sygehusvæsenet Faktaarket er udarbejdet på baggrund af rapporten Løbende offentliggørelse af produktivitet i sygehussektoren, XII delrapport udviklingen fra til. Rapporten

Læs mere

Malignt Lymfom og CLL. National årsrapport 2014

Malignt Lymfom og CLL. National årsrapport 2014 Malignt Lymfom og CLL National årsrapport 2014 1. januar 2014 31. december 2014 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering af resultater er udarbejdet af Kompetencecenter

Læs mere

Landsdækkende database for kræft i tyk- og endetarm (DCCG)

Landsdækkende database for kræft i tyk- og endetarm (DCCG) Landsdækkende database for kræft i tyk- og endetarm (DCCG) National årsrapport 2014 1. januar 2014 31. december 2014 Side 2 af 182 Hvorfra udgår rapporten De biostatistiske analyser inkl. overlevelsesanalyser

Læs mere

Dansk Anæstesi Database. National Årsrapport 2014

Dansk Anæstesi Database. National Årsrapport 2014 Dansk Anæstesi Database National Årsrapport 2014 1. januar 2014 31. december 2014 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering af resultater er udarbejdet af Kompetencecenter

Læs mere

Dansk Akut Leukæmi Database

Dansk Akut Leukæmi Database Dansk Akut Leukæmi Database Årsrapport 2015 1. januar 2015 31. december 2015 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering af resultater er udarbejdet af Kompetencecenter

Læs mere

DHR DANSK HJERTEREGISTER Å RSBERETNING 2006

DHR DANSK HJERTEREGISTER Å RSBERETNING 2006 DHR DANSK HJERTEREGISTER Å RSBERETNING 2006 ÅRSBERETNING 2013 DANSK HJERTEREGISTER ÅRSBERETNING 2013 Dansk Hjerteregisters bestyrelse og Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet Beretningen

Læs mere

DHR DANSK HJERTEREGISTER Å RSBERETNING 2006

DHR DANSK HJERTEREGISTER Å RSBERETNING 2006 DHR DANSK HJERTEREGISTER Å RSBERETNING 2006 ÅRSBERETNING 2014 DANSK HJERTEREGISTER ÅRSBERETNING 2014 Dansk Hjerteregisters bestyrelse og Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet Beretningen

Læs mere

Dansk Hysterektomi og Hysteroskopi Database

Dansk Hysterektomi og Hysteroskopi Database Dansk Hysterektomi og Hysteroskopi Database National Årsrapport 2013 1. juni 2013 31. maj 2014 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering af resultater er udarbejdet

Læs mere

Malignt Lymfom og CLL. National årsrapport 2015

Malignt Lymfom og CLL. National årsrapport 2015 Malignt Lymfom og CLL National årsrapport 2015 1. januar 2015 31. december 2015 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering af resultater er udarbejdet af Kompetencecenter

Læs mere

Dansk Skulderalloplastik Register Årsrapport 2012

Dansk Skulderalloplastik Register Årsrapport 2012 Dansk Skulderalloplastik Register Årsrapport 2012 Dækker fra perioden 1. januar 2004 til 31. december 2011 Sidste opgørelsesperiode fra 1. januar 2011 til 31. december 2011 Komplethedsgrad 2011 91% Antal

Læs mere

DrHOFTEBRUD. Dansk Tværfagligt Register for Hoftenære Lårbensbrud. National årsrapport 2013 1. december 2012 30. november 2013.

DrHOFTEBRUD. Dansk Tværfagligt Register for Hoftenære Lårbensbrud. National årsrapport 2013 1. december 2012 30. november 2013. DrHOFTEBRUD Dansk Tværfagligt Register for Hoftenære Lårbensbrud National årsrapport 2013 1. december 2012 30. november 2013 Endelig udgave 6.april 2014 Hvorfra udgår rapporten Rapportens analyser og epidemiologisk

Læs mere

Q1 Har I på sygehuset skriftlige retningslinjer for hvem posten vedrørende et barns indkaldelse til sygehuset stiles til?

Q1 Har I på sygehuset skriftlige retningslinjer for hvem posten vedrørende et barns indkaldelse til sygehuset stiles til? Q1 Har I på sygehuset skriftlige retningslinjer for hvem posten vedrørende et barns indkaldelse til sygehuset stiles til? 31,25% 5 50,00% 8 18,75% 3 1 / 23 Q2 Hvem stiles posten som udgangspunkt til vedrørende

Læs mere

Det Nationale Indikatorprojekt. Dansk Lunge Cancer Register

Det Nationale Indikatorprojekt. Dansk Lunge Cancer Register Det Nationale Indikatorprojekt og Dansk Lunge Cancer Register Rapport over udvalgte indikatorer: 2. KVARTAL 2011 Data opdateret af DLCR sekretariatet: 23. august 2011 Erstatter version af 13. juli 2011,

Læs mere

Årsrapport 2011. Landsdækkende database for kræft i tyk- og endetarmen. Dansk Kolorektalcancer Database

Årsrapport 2011. Landsdækkende database for kræft i tyk- og endetarmen. Dansk Kolorektalcancer Database Årsrapport 2011 Landsdækkende database for kræft i tyk- og endetarmen Dansk Kolorektalcancer Database Side 2 Baggrund Årsrapport 2011 fra Dansk Kolorektalcancer Database vedrørende kræft i tyktarm og endetarm,

Læs mere

DrHOFTEBRUD. Dansk Tværfagligt Register for Hoftenære Lårbensbrud

DrHOFTEBRUD. Dansk Tværfagligt Register for Hoftenære Lårbensbrud DrHOFTEBRUD Dansk Tværfagligt Register for Hoftenære Lårbensbrud National årsrapport 2014 1. december 2013 30. november 2014 Endelig udgave 24. april 2015 Hvorfra udgår rapporten Rapportens analyser og

Læs mere

Detaljeret redegørelse for resultater og baggrunde for tildeling af aktuelt antal stjerner på

Detaljeret redegørelse for resultater og baggrunde for tildeling af aktuelt antal stjerner på Område: Sundhedsområdet Afdeling: Afdelingen for kvalitet og forskning Journal nr.: Dato: 6. december 2010 Udarbejdet af: Mads Christian Haugaard E mail: Mads.Christian.Haugaard@regionsyddanmark.dk Telefon:

Læs mere

BUP-ADHD. National årsrapport 2013. 1. januar 2013-31. december 2013. Dato 18.12.2014

BUP-ADHD. National årsrapport 2013. 1. januar 2013-31. december 2013. Dato 18.12.2014 BUP-ADHD National årsrapport 2013 1. januar 2013-31. december 2013 Dato 18.12.2014 Center for Klinisk Epidemiologi (tidligere Kompetencecenter Syd for Landsdækkende Kliniske Databaser) og Regionernes Kliniske

Læs mere

Dansk Palliativ Database. Årsrapport 2014 1. JANUAR - 31. DECEMBER 2014. Maiken Bang Hansen Mathilde Adsersen Mogens Grønvold

Dansk Palliativ Database. Årsrapport 2014 1. JANUAR - 31. DECEMBER 2014. Maiken Bang Hansen Mathilde Adsersen Mogens Grønvold Dansk Palliativ Database Årsrapport 2014 1. JANUAR - 31. DECEMBER 2014 Maiken Bang Hansen Mathilde Adsersen Mogens Grønvold DMCG-PAL Dansk Multidisciplinær Cancer Gruppe for Palliativ Indsats Rapporten

Læs mere

Ny måling af produktivitet i sygehusvæsenet

Ny måling af produktivitet i sygehusvæsenet Ny måling af produktivitet i sygehusvæsenet Produktivitetsstigning på pct. på offentlige sygehuse Produktiviteten er fra 2012-2013 steget med pct. Siden 2003 er produktiviteten i gennemsnit steget med

Læs mere

Dansk Hjertesvigtdatabase

Dansk Hjertesvigtdatabase Dansk Hjertesvigtdatabase (DHD) National årsrapport 2012 21. juni 2011 20. juni 2012 Version 1.0 19. november 2012 Henvendelse vedr. rapporten til: Kompetencecenter for Klinisk Kvalitet og Sundhedsinformatik

Læs mere

Dansk Fedmekirurgiregister

Dansk Fedmekirurgiregister Dansk Fedmekirurgiregister Årsrapport 2016 (Perioden 1. januar - 31. december 2016) Endelig udgave 30. juni 2017 Hvorfra udgår rapporten Rapportens analyser og epidemiologisk kommentering er udarbejdet

Læs mere

Møde den i det tværsektorielle forum for KOL: Resumé af NIP-KOL audit i Region Nordjylland den

Møde den i det tværsektorielle forum for KOL: Resumé af NIP-KOL audit i Region Nordjylland den Møde den 27.09.10 i det tværsektorielle forum for KOL: Resumé af NIP-KOL audit i Region Nordjylland den 26.08.10 ved specialkonsulent Hanne Jensen, Kvalitetskontoret Det Nationale Indikatorprojekt NIP

Læs mere

"####################################################################################################################$

####################################################################################################################$ "####################################################################################################################$ #######################################################% &&#####################################################################################################'

Læs mere

Den Landsdækkende Undersøgelse af patientoplevelser blandt fødende i 2014

Den Landsdækkende Undersøgelse af patientoplevelser blandt fødende i 2014 Dato 27..205 Den Landsdækkende Undersøgelse af patientoplevelser blandt fødende i 204 Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser (LUP) er en årlig landsdækkende spørgeskemaundersøgelse af patienters

Læs mere