Ny BA-uddannelse på MF

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ny BA-uddannelse på MF"

Transkript

1 MF-bladet Menighedsfakultetet 03 juni 2013 Ny BA-uddannelse på MF ny samarbejdsaftale Ny international uddannelse 11 din gave tæller dobbelt i juni 1

2 Lad MF gøre en forskel! Leder Ane Melchiorsen Bogholder Formand for MFs repræsentantskab Kender du det nordjyske udtryk, at noget kan være lige godt? - altså, at det ingen betydning har, hvad man vælger? Når det for mig kommer til præstevalg i sognet, så kan og må det ikke være lige godt, hvad vi vælger. I en tid hvor kirken mange steder for mig at se synes at være godt på vej til at blive en tom skal, hvor der ingen bibelsk indhold og liv er, hvor kulturkristendom er en realitet, forstærkes vigtigheden af det, vi kan levere fra MF. Vi vil nemlig gerne bidrage i det kirkelige landskab med engagerede bibeltro teologer, der tør tage lederansvar. Præster, der vil være hyrder og lærere af Guds nåde, med Gud som deres vejleder i dette kald og arbejde, og hvor Guds ord er deres absolutte autoritet i alle spørgsmål vedrørende tro og livsførelse. I år 2013 kan disse ord godt virke bombastiske, men det er nødvendigt for os som menighed, at det er sådanne præster, vi har i sognet, så der lyder en sand forkyndelse, som vækker og bevarer menigheden til tro på Kristus. Der er himlen til forskel på, om vi i tro får taget imod Kristus, og derfor er det vores ansvar at være bevidste om den lære, der lyder i vores kirke. Med ordene fra 2. Tim 4, 3-4 vil jeg ønske for dig, at du får frimodighed til at præge unge til at tage en præsteuddannelse på MF, og at du får frimodighed til at gå ind og præge det åndelige liv i den kirke, du er en del af. Bær med, bed med for kirken og MF. Prædik ordet, stå frem i tide og utide, overbevis, irettesæt, forman, tålmodigt og med stadig undervisning! For der vil komme en tid, da folk ikke vil finde sig i den sunde lære, men skaffe sig lærere i massevis efter deres eget hoved, fordi det kildrer deres ører. De vil vende det døve øre til sandheden og slå sig på myter. MF-bladet Menighedsfakultetet Katrinebjergvej 75, 8200 Århus N Tlf Fax Reg.nr kontonr Fakultetsleder: Jørn Henrik Olsen Forretningsfører: Walther Plauborg Hansen Juni årgang Oplag: 6900 Tryk Øko-Tryk Skjern Grafisk Design Graphic Care MF-bladet udkommer i februar, april, juni, august, oktober og december. Redaktion Fakultetsleder Jørn Henrik Olsen Landssekretær Nils Andersen (ansvarshavende) Stud. theol. Michael Kastrup Nielsen Stud. theol. Julie Anastasia Hejslet Kajgaard Stud. theol. Thomas Nedergaard Christensen Ændringer vedr. abonnement - ring venligst Forsidebillede: colourbox.dk 2

3 Menighedsfakultetet indgår ny samarbejdsaftale med sydafrikansk universitet Nils Andersen Landssekretær Når Menighedsfakultetet (MF) til sommer optager sit 5. hold bachelorstuderende, bliver det under en ny studieordning med et tydeligere internationalt tilsnit i samarbejde med Sydafrikas største universitet: University of South Africa (UNISA), der tæller studerende. Official Licensee university of south africa Da den nuværende akkrediteringsaftale med University of Wales er under afvikling, har Menighedsfakultetet de sidste par år arbejdet målrettet på at finde en ny egnet samarbejdspartner. Dette er vigtigt, for at sikre, at vore bachelorstuderende efter fire års studier på MF kan optages på danske universiteter. Studieleder Carsten Vang og fakultetsleder Jørn Henrik Olsen har ihærdigt udredt mulighederne, og deres anstrengelser har nu båret frugt. Evangelikalt netværk Over for et universitet med studerende fylder MF med omkring 40 bachelorstuderende ikke meget! Men det nye samarbejde med UNISA er etableret via det evangelikale teologiske netværk: Gesellschaft für Bildung und Forschung in Europa (GBFE). GBFE agerer som et mellemled mellem UNISA og MF. To tyske professorer fra GBFE har besigtiget MF i april og mødt lærere og studerende. Få dage efter blev MF optaget i GBFE, hvor der er forventning om et frugtbart samarbejde. Teologiens relevans styrkes Den nye aftale løfter ikke blot bacheloruddannelsen ved MF op i en højere international klasse, men hjælper også til at gøre teologien mere relevant, idet UNISA er kendt for at bygge bro mellem teologi, kirke, kultur og samfund. Jørn Henrik Olsen udtaler: Der er nu lagt op til et visionært samarbejde med ledende teologer på UNISA, som har fostret en af det 20 århundredes førende teologer, David Bosch, hvis bog: Transforming Mission har haft stor betydning for missionstænkningen de seneste årtier. Med den nye aftale skruer vi op for teologiens relevans, bevarer vores frihed og teologiske identitet og styrker det internationale samarbejde. Studiet bliver bygget op af en tre et halvt års bachelordel på MF, et års Bachelor of Honours ved UNISA, hvor det første halve år kan tages på MF og resten som fjernstudium. Herefter kan de studerende vælge en kandidatuddannelse i Danmark eller udlandet. Vi forventer, at den nye samarbejdsaftale trækker mange nye studerende til det kommende bachelorhold, som starter 1. september

4 Official Licensee university of south africa En ny og mere international bacheloruddannelse 4

5 Carsten Vang Studieleder Som noget helt nyt har Menighedsfakultetet (MF) indgået aftale med University of South Africa (i folkemunde kaldet UNISA) i Pretoria i Sydafrika om samarbejde omkring teologisk uddannelse. Aftalen gør det muligt for MF at fortsætte sin selvstændige bacheloruddannelse som adgangsgivende til videre kandidatstudier i Danmark eller udlandet. Den nuværende valideringsaftale med University of Wales udfases og udløber helt i juni 2015, når 2011-holdet slutter. Teologi for kirke og mission På MF vil vi dygtiggøre unge (og ældre) til at tjene Kristi kirke i vor tid, enten i Danmark eller i den store verden. Derfor har vi designet en akademisk bacheloruddannelse i teologi, som er båret af tillid til Bibelen, og som bygger på en luthersk forståelse af den fælleskristne tro. Samtidig er uddannelsen åben over for den inspiration, som andre kristne traditioner kan give. Vi vil også uddanne til at forstå de trosopfattelser, som er karakteristiske for netop vor tid, og vi ønsker at dygtiggøre til at formidle evangeliet på en måde, så det opleves relevant for mennesker i dag. Den nye uddannelse vil ligesom den gamle stille skarpt på de bibelske og historiske rødder til den kristne tro. Hvem er Gud? Hvordan skal Bibelens tale om Kristus forstås? Hvordan er sammenhængen mellem Bibelens teologi og historien? Undervejs i studiet skal de studerende som hidtil lære hebraisk, græsk og latin, ligesom studiet af de bibelske skrifter fylder meget. I faget Kirkehistorie undersøges, hvordan den kristne kirke har udviklet sig fra en lille flok af Jesus-grebne jøder til at blive en verdenskirke på alle fem kontinenter. Den kristne tros grundpositioner gennemtænkes i de systematiske fag i en stadig dialog med andre opfattelser. Vigtige etiske problemstillinger i vor tid bliver behandlet. Det gælder at forstå troen og at forstå tiden. De praktisk-teologiske fag i uddannelsen (fx sjælesorg, prædikenlære, diakoni, samtidsanalyse) fokuserer på formidling af det gode budskab til både den kristne menighed og verden. En dansk uddannelse De første 3½ år af studiet svarer helt til den nuværende uddannelse. Undervisning og eksamen foregår på dansk. Denne del af studiet giver en almen indføring på højt niveau i teologiens forskellige emneområder og lægger et solidt grundlag for den senere specialisering. Et års studier ved UNISA Det sidste år på studiet er knyttet til UNISA. Det sydafrikanske universitet anerkender MFs generelle bacheloruddannelse på 3½ år og lader den give adgang til deres egen etårige Bachelor of Honours uddannelse (en 5

6 Tak og bed... Tak for ny samarbejdsaftale Bed Gud kalde nye studerende æres-bachelor ) i Teologi. Det samlede bachelorstudium bliver således på 4½ år og ender med en Bachelor of Honours grad fra UNISA. Måske vil et eller flere af modulerne på Honours studiet kunne godskrives på den teologiske kandidatuddannelse, som således bliver kortere. UNISA har hele ni forskellige specialiseringer på Honours studiet i Teologi, f.eks. en Bachelor of Honours inden for Ny Testamente, Teologisk Etik eller Missiologi. De studerende vælger én af disse specialiseringer. Hele det sidste år kommer til at gå med en række meget spændende fag inden for det valgte specialeområde. Det er også inden for den valgte specialisering, at man til slut skriver sit bachelorprojekt. UNISAs uddannelse på MF To - tre af disse specialiseringer bliver udbudt direkte på MF, herunder Ny Testamente og Systematisk Teologi. Den ene halvdel af specialiseringen står MF for. Det betyder, at MF bestemmer fagenes indhold, giver undervisningen, fastlægger eksamensopgaverne og retter besvarelserne. Den sidste halvdel gennemføres som fjernstudium ved UNISA. Den studerende får en professor på UNISA som vejleder og skriver sit bachelorprojekt på engelsk. MF vil tilbyde vejledning og støtte også i UNISA-delen af forløbet. Fjernstudium ved UNISA muligt Hvis en studerende foretrækker at forfølge et af de syv andre spor på UNISA, vil det være muligt. Det medfører, at hele det etårige studium læses som fjernstudium ved UNISA. Bachelor of Honours studiet gør det altså muligt at specialisere sig i mange forskellige retninger alt efter personlig interesse, evner og kald, om end MF kun i begrænset omfang vil kunne give støtte i dette. engelsk no problem!! I en tid, hvor også teologien bliver mere og mere internaliseret, vil gode kompetencer i at skrive på engelsk være en vigtig ressource i en kirkelig tjeneste. Og det er ikke så svært, som det måske kan lyde. MF vil give undervisning i at skrive et godt engelsk, og MFs lærere vil være til rådighed for vejledning, også hvad det sproglige angår. UNISA har lavet omfattende og velgennemtænkte vejledninger for hvert enkelt fag i fjernstudiet. Her får MF-bladet de studerende en helt konkret vejledning, der leder frem til en vellykket gennemførelse af også de engelsksprogede moduler. Adgang til kandidatuddannelser Med en Bachelor of Honours fra UNISA kan de studerende søge ind på danske kandidatuddannelser i teologi, enten i Aarhus eller i København. De danske myndigheder har vurderet, at en Bachelor of Honours fra UNISA i niveau svarer til en dansk bachelorgrad i teologi. Jeg vil føje til: Den svarer så godt og vel til en dansk bacheloruddannelse. For ved siden af den almene uddannelse i teologi, som er helt parallel med bacheloruddannelsen på universiteterne (de første 3½ år), får de studerende også en specialisering, som stiller dem væsentligt stærkere, når de skal læse videre på kandidatstudiet. Det er også muligt at tage en masteruddannelse i teologi på UNISA. Denne masteruddannelse tager et år. Det skal dog bemærkes, at den etårige master i teologi ikke svarer til en dansk cand.theol. grad. For at blive præst i folkekirken kræves en dansk kandidatgrad i teologi. Optagelse på studiet For at blive optaget skal ansøgeren have studentereksamen eller en anden gymnasial uddannelse. Optagelsesskema ligger på MFs hjemmeside. Hvis man ikke har en studentereksamen, er det muligt at søge ind på kvote 2. De nærmere regler er beskrevet på hjemmesiden. Kontakt gerne studiekoordinator Per Kolstrup ( ) og tal situationen igennem med ham. Styrker ved den ny uddannelse MF bevarer sin selvstændige, lutherske profil Alle danske bestemmelser for en bacheloruddannelse i Teologi opfyldes Den giver muligheder for at studere videre i Danmark og i andre lande, incl. på UNISA. Den slutter med et helt års fordybelse i et af teologiens hovedområder Den giver stærke forudsætninger for at skrive bachelorprojektet under vejledning fra MF og en UNISA professor Uddannelsen har et stærkt internationalt præg Den sigter på teologiens relevans for kirke og samfund 6

7 Dansk Ethioper Mission MF-bladet MF optager nye studerende MF optager nye studerende til det bachelorhold, der begynder 1. september Dette hold optages på en ny og udvidet bacheloruddannelse. De første tre et halvt år ligner meget den hidtidige uddannelse, mens det sidste år bliver en etårig Bachelor of Honours uddannelse ved University of South Africa. Læs mere på side 3 og side 4-6. Ansøgningsskema findes på Frist er 5. juli. Flere oplysninger hos studiekoordinator Per Kolstrup: Nyt tilbud: TORVETs Højskole Et helt nyt konkret resultat af samarbejdet på TOR- VET mellem Israelsmissionen, Dansk Ethioper Mission og MF er TORVETs Højskole den september TORVETs Højskole Dansk Tidskrift for Teologi og Kirke kr. VIRKSUND KURSUSCENTER september 2013 Åndelig dannelse 84 sider Kristen etik 84 sider Holistisk mission 140 sider Lav et udtræk af den relevante ekspertise på TORVET, omsæt den til brugbar og forståelig undervisning for TORVETs bagland garneret af højskoleidyl på et af Jyllands flotteste kursuscentre så har du en ide om, hvad tanken med TORVETs Højskole er. Temaet for højskolen er Kirke og mission med indsigt og udsigt. TORVETs Højskole forsøger at tage ved lære af den bibelske historie og af udviklingen i kirke- og missionshistorien frem til vores egen tid. Foredragsholderne er håndplukkede eksperter fra TORVET, og kursusledere er Ingrid og Ingolf Henoch Pedersen. TORVETs Højskole afholdes på Virksund Kursuscenter med udsigt til Hjarbæk Fjord i hjertet af Jylland. Se program på Tilbud på Dansk Tidsskrift for Teologi og Kirke Ønsker du at hente inspiration til dit menighedsengagement og trosliv samt at mærke pulsen i nyere forskning inden for teologi, kirke og mission? Så bør du abonnere på Dansk Tidsskrift for Teologi og Kirke, som udkommer med fire numre årligt. Tidsskriftet, der tidligere hed Ichthys, har i fire årtier bragt inspirerende artikler til præster og andre interesserede. I 2013 er der et kampagnetilbud på kun 99 kroner for hele årets udgivelser. Seneste nummer har temaet: Åndelig dannelse. Tidsskriftet kan bestilles på eller Wycliffe Danmark er rykket ind på TORVET Den danske afdeling af det internationale bibeloversætterarbejde: Wycliffe er rykket ind på TORVET, hvor organisationens daglige leder, Lene Aagaard Nielsen, nu har fået kontorplads. Vi glæder os over, at have Lene i blandt os og over, at denne vigtige gren af det internationale missionsarbejde nu er mere synlig for alle på MF og TORVET. 7

8 MF har udfordret mine skråsikre men 26-årige Andreas Bøge gør til sommer sin 4-årige bacheloruddannelse på Menighedsfakultetet færdig. Hvilket aftryk har MF sat i hans liv? MF har formet mine tanker om teologien. Inden jeg begyndte i 2009, var jeg overbevist om, hvilke teologiske standpunkter jeg havde. I løbet af min studietid har jeg været nødt til at revidere dem i mødet med undervisningen, men også via snakke med studiekammerater. Hamrende dygtig undervisning Andreas tilbageblik på studieforløbet på MF rummer gode ting: For det første har jeg fået hamrende dygtig undervisning, som ikke blot har gjort mig klogere, men ydermere har udfordret mig både intellektuelt og åndeligt. Derudover vil jeg fremhæve mine studiekammerater, som jeg har kunnet indgå i et miljø med, hvor vi ikke blot diskuterer teologi ud fra læresætninger og politisk korrekte meninger, men også hvordan vi som kristne kan leve sammen med Kristus. AF Michael Kastrup Nielsen stud. theol. Menighedsfakultetet tør udfordre 25-årige Jørgen Paakjær Moeslund fremhæver lærernes autenticitet, praktik og retræte som højdepunkter i fire års studier på MF Studietiden på MF har været lærerig og udbytterig, selvom MF ikke sidder inde med en facitliste: Inden jeg begyndte at læse teologi, kom jeg med en masse spørgsmål, som jeg regnede med at få svar på, men det skete ikke, snarere blev jeg udfordret på min teologi. Det betød for det første, at jeg måtte indse, at jeg aldrig når til bunds i min forståelse af Gud. Desuden erfarede jeg, at underviserne, som jeg troede kunne besvare mine spørgsmål, ej heller selv er afklarede i alle teologiske spørgsmål. Undervisere brænder for sagen Alligevel udtrykker Jørgen begejstring for undervisningen: Jeg synes, at undervisningen er særdeles kompetent, og selvom den til tider går ret stærkt, skinner det tydeligt igennem, at lærerne brænder for at dele ud af deres viden. Det er opmuntrende og motiverende. 8

9 inger Landsformand for IMU Til sommer tiltræder Andreas i rollen som landsformand for IMU, og tiden på MF har forberedt ham godt: Jeg er blevet rodfæstet i min teologi, og det har stor betydning for mig. Derudover har jeg oplevet MF som et meget rummeligt sted med højt til loftet, og dette gode spænd kan jeg tage ved lære af og drage nytte af som IMUformand. Hvad fremtiden bringer, er for Andreas et åbent spørgsmål: Da jeg begyndte at læse teologi, anså jeg ikke præstegerningen som målet for min uddannelse, men praktikperioden hos sognepræst Bent Skovhus i Sædden Kirke ved Esbjerg gjorde en stor forskel, så jeg nu ikke står afvisende over for præsteembedet. Jeg kan med andre ord se mig selv i præsterollen. Det vigtigste for mig er at gå, hvor Gud kalder mig til at gå. Jeg er blevet rodfæstet i min teologi, og det har stor betydning for mig. Derudover har jeg oplevet MF som et meget rummeligt sted med højt til loftet, og dette gode spænd kan jeg tage ved lære af og drage nytte af som IMU-formand. Derudover mærker man også, at de selv har stået i situationer, hvor anfægtelse og tvivl har domineret, og denne personlige erfaring gør i mine øjne undervisningen troværdig. Ydermere fremhæver Jørgen studiemiljøet som en af de gode ting ved MF: Læsepladserne betyder, at vi som studerende ikke tager hjem, når vi har fri fra undervisning. Derfor kan vi gøre brug af hinanden både personligt og akademisk. Fremragende praktik Hvad fremtiden angår, er Jørgen åben over for det meste og nævner muligheder som præst, underviser eller fritidsforkynder. Jeg havde en fremragende oplevelse af mit praktikophold hos sognepræst Lindvig Osmundsen i Bording i Midtjylland, fordi det gav en stor indsigt i præsteembedet. Dér fik jeg lov at prøve mig selv af i praksis, og det var en god afveksling fra den teoretiske undervisning. MF tør udfordre Jørgen fremhæver også retræten med et par dage væk fra MF-hverdagen. Der kom den åndelige dimension rigtig tydeligt med. Man kan sagtens tage hele studiet uden egentlig at dykke ned i sit eget åndelige liv. Her er der nogle ting, vi skal lære. Jeg ser det som et stort plus, at MF tør udfordre os på vores åndelige liv, og jeg synes, at denne dimension af studiet burde dyrkes i højere grad. 9

10 MF-bladet VÆRELSER OG MØDELOKALER -2< &23(1+$*(1 lige i centrum $7,7 6 %(67 ET GODT OG CENTRALT STED AT BO OG MØDES %(67 :(67(51 Guds folks mission En bibelteologi for kirkens mission Chris Wright er leder af Lausannes teologiske arbejde og er en af de få med»det store overblik«over, hvor skoen trykker for den verdensomspændende kirke. BEST WESTERN HOTEL HEBRON Helgolandsgade 4, 1653 København V Tel.: \ DW %HVW :HVWHUQ +RWHO +HEURQ KIRKE FOR FOLKET VÆRELSER OG MØDELOKALER VÆRELSER OGi Læs MØDELOKALER lige centrum -2< &23(1+$*(1 Jørgen Jørgensens bog om VÆRELSER OG MØDELOKALER lige i centrum -2< &23(1+$*(1 $7,7 6 %(67 at være kirke i det 21. århundrede. ET GODT OG CENTRALT STED AT BO OG MØDES. lige i centrum -2< &23(1+$*(1 $7,7 6 %(67 ET GODT OG CENTRALTBliv STEDinspireret AT BO OG MØDES. til at finde nye mu$7,7 6 %(67 ET GODT OG CENTRALT STED AT BO OG MØDES. ligheder for at fylde folkets kirke med mennesker. En bog til eftertanke og debat. BEST WESTERN HOTEL HEBRON 190 sider 149,95 kr +HOJRODQGVJDGH. EHQKDYQ 9 %(67 :(67(51 ZZZ KHEURQ GN LQIR#KHEURQ GN 344 sider 299,95 kr. I»Guds folks mission«binder Chris Wright frelse, mission, discipelskab og Bibelen sammen, så det giver læseren en forståelse af, hvem vi er, og hvorfor vi er her. %(67 :(67(51 %(67 :(67(51 Helgolandsgade 4, 1653 København V BEST WESTERN HEBRON ISBN Tel.: HOTEL 06 Helgolandsgade 1653HEBRON København V BEST WESTERN HOTEL Tel.: Helgolandsgade 4, 1653 København V Tel.: \ DW %HVW :HVWHUQ +RWHO +HEURQ tlf HOJRODQGVJDGH. EHQKDYQ 9 \ DW %HVW :HVWHUQ +RWHO +HEURQ ZZZ KHEURQ GN LQIR#KHEURQ GN Bygherrerådgivning i forbindelse med Torvet kontorfællesskab imellem \ DW %HVW :HVWHUQ +RWHO +HEURQ +HOJRODQGVJDGH. EHQKDYQ 9 Menighedsfakultetet, Dansk Ethioper Mission og Israelsmissionen ZZZ KHEURQ GN LQIR#KHEURQ GN +HOJRODQGVJDGH. EHQKDYQ 9 ZZZ KHEURQ GN LQIR#KHEURQ GN En god idé fortjener en god plan! 1 15/10/ Vækst og fornyelse i liv og parforhold C Gunhild Aaen Madsen M Y Par-, familie- og Psykoterapeut - MPF CM MY Konsultation: Bramming, Århus og Torshavn CY CMY K 10 Jørn Henrik Olsen, fakultetsleder, Menighedsfakultetet Lohse Tlf lohse.dk Lægerne Axelsen & Fausholt Vestre Strandalle Risskov Tlf VI STIKKER LIDT DYBERE Den gode proces er vigtig for et godt resultat som det f.eks. er opnået i forbindelse med byggeriet af Baunekirken ved Herning, Torvet i Århus og etablering af solceller på Menighedsfakultetet. Annonce MF 3.pdf Hold dig fra denne bog, hvis du vil undgå ubalancens sted, i dette tilfælde fornyelsens velsignede sted. Israel - klassisk rundrejse Italien - Rom & Assisi Israel - løvhyttefestrejse Tyrkiet - et bibelsk land Israel - rundrejse med Samaria Israel - Udfordringens læserrejse Grækenland - i Paulus fodspor Israel - Kristeligt Dagblads læserrejse Læs mere på vores hjemmeside Tlf: , 14.9, 15.9, 16.9, 29.9, 29.9, 3.10, 11.10, 10 dg. 9 dg. 11 dg. 10 dg. 11 dg. 12 dg. 10 dg. 9 dg.

11 Økonomi Din gave tæller dobbelt i juni! Walther Plauborg Hansen Forretningsfører Stor tak til alle som fulgte opfordringen i sidste nummer og indbetalte et ekstra gavebeløb til Menighedsfakultetet (MF). I april modtog MF kr. mere i gaver end sidste år, og det opvejer noget af den nedgang, vi har haft de foregående måneder. 2 mio. fra målet MF har brug for 2 mio. kr. i gaver inden 30. juni for at nå i mål inden regnskabsafslutningen. Det er kr. mere, end vi modtog sidste år. Efterslæbet er større end nogensinde. Det kan kun indhentes, hvis vi løfter i flok. Jeg opfordrer derfor alle til at give en ekstra gave, efter hvad vi har hjerte og mulighed for. Din gave fordobles En anonym giver vil fordoble de ekstra gavebeløb, som MF modtager inden 30. juni. Det er vi utroligt taknemlige for, og det giver tro på, at målet kan nås, hvis vi løfter i flok. Benyt det vedlagte indbetalingskort eller giv en gave via Kontakt mig på eller tlf , hvis du overvejer at oprette en fast giveraftale, et gavebrev, testamente eller lign. Indbetaling via netbank Opret overførsel til reg.nr kontonr Giv en gave online: QR-kode til forsiden af MF-bladet. Kan skaleres i størrelse. 11

12 Støt MF nu din gave tæller dobbelt! Menighedsfakultetet drives på basis af menneskers forbøn og økonomiske bidrag. Lige nu er der to ekstra gode grunde til at give en gave. En negativ: MF er kommet bagud i forhold til budgettet og risikerer at komme ud med et underskud, der i værste fald kan resultere i nedskæringer og fyringer. En positiv: alle ekstra gaver givet i juni dobles op af en anonym ven. Vi håber dette motiverer alle til at give et ekstra bidrag i juni, så vi kan komme ud af regnskabsåret med balance i tallene. Gaver kan indbetales på MFs hjemmeside: På forhånd tak! Læs mere på side 11. Lindholm Auto Reparation af alle bilmærker Thistedvej Nørresundby v. Morten Warncke Olesen Tlf Psykoterapi & supervision af ledere Mob Dorthea Nedergaard Begravelsesforretning for Silkeborg og omegn Vestergade Silkeborg Bestil MF-bladet SMS MF-bladet til

Dugfriske bacheloropgaver 2013

Dugfriske bacheloropgaver 2013 MF-bladet Menighedsfakultetet 04 august 2013 Dugfriske bacheloropgaver 2013 Omvendelser 04 den tomme grav 06 vores evige skæbne 081 Afkast Bacheloropgaver viser, hvad et teologisk studium kan kaste af

Læs mere

MF-bladet 01 2013. MF-bladet Menighedsfakultetet 01 februar 2013. Frelse og fortabelse. Headhuntet. Bliver alle frelst? Økonomien bekymrer 1

MF-bladet 01 2013. MF-bladet Menighedsfakultetet 01 februar 2013. Frelse og fortabelse. Headhuntet. Bliver alle frelst? Økonomien bekymrer 1 MF-bladet Menighedsfakultetet 01 februar 2013 Frelse og fortabelse 03 Headhuntet af Norsk MF 04 Bliver alle frelst? 11 Økonomien bekymrer 1 Frelse eller fortabelse Ny bog kan føre mange vild Leder Peter

Læs mere

Første MF-bachelorer i arbejde

Første MF-bachelorer i arbejde MF-bladet Menighedsfakultetet 06 december 2012 Første MF-bachelorer i arbejde Præsten 04 Evangelisten 06 Outsideren 081 Gør det en forskel? Leder Jørgen Jørgensen Sognepræst og bestyrelsesformand MF har

Læs mere

Med horisont og vidde mission og teologi mødes

Med horisont og vidde mission og teologi mødes MF-bladet Menighedsfakultetet 04 august 2011 Med horisont og vidde mission og teologi mødes Ordet OG Ånden 02 03 byggeriet er påbegyndt 04 fem skarpe til kirkehistorikeren 1 Åndens blæst og Ordets muld!

Læs mere

Det meningsfulde liv

Det meningsfulde liv MF-bladet Menighedsfakultetet 05 oktober 2012 Det meningsfulde liv i teologisk lys Lykken ved bækken 02 03 Missional kirke en introduktion 04 Det meningsfulde liv et teologisk lys 1 Lykken ved bækken Leder

Læs mere

MF-bladet MF-bladet Studerende engagerer sig i diakoni fakultetsleder Studerende blandt Stopper udsatte borgere Kurt e.

MF-bladet MF-bladet  Studerende engagerer sig i diakoni fakultetsleder Studerende blandt Stopper udsatte borgere Kurt e. MF-bladet Menighedsfakultetet 06 december Studerende engagerer sig i diakoni 03 Fakultetsleder stopper 04 Studerende blandt udsatte borgere 12 Kurt E. Larsen forsvarer 1 doktorafhandling Leder Diakoni

Læs mere

MF-bladet - hvad teologi er?! MF-bladet Åndelig dannelse teologisk inspiration 4 skarpe om ved vores tro - eller

MF-bladet - hvad teologi er?! MF-bladet Åndelig dannelse teologisk inspiration 4 skarpe om ved vores tro - eller MF-bladet Menighedsfakultetet 01 februar 2012 Åndelig dannelse teologisk inspiration 03 04 4 skarpe om Åndelig dannelse 08 ved vores tro - eller ved hans trofasthed? 1 Åndelig dannelse Leder Leif Andersen

Læs mere

MF giver Luthers toregimentelære et serviceeftersyn 03. MF-bladet Menighedsfakultetet 06 december 2013. MF-bladet 06 2013

MF giver Luthers toregimentelære et serviceeftersyn 03. MF-bladet Menighedsfakultetet 06 december 2013. MF-bladet 06 2013 MF-bladet Menighedsfakultetet 06 december 2013 MF giver Luthers toregimentelære et serviceeftersyn Ny bog af Morten 03 04 Toregimentelæren sikrer balance 08 Eriks skifte fra universitetet til MF 1 Er toregimentelæren

Læs mere

Læs teologi på MF! MF-bladet Menighedsfakultetet 01 marts 2015. MF-bladet 01 2015. Glæden ved at være præst. Kaldet til at være præst

Læs teologi på MF! MF-bladet Menighedsfakultetet 01 marts 2015. MF-bladet 01 2015. Glæden ved at være præst. Kaldet til at være præst MF-bladet Menighedsfakultetet 01 marts 2015 Læs teologi på MF! 02 Kaldet til at være præst 13 Glæden ved at være præst Ny fakultetsleder 161 Leder Kaldet til at være præst Jørgen Jørgensen Bestyrelsesformand

Læs mere

Missionsfakultetet. MF-bladet Menighedsfakultetet 05 Oktober 2010. MF-bladet 05 2010. nyt samarbejde med internationalt.

Missionsfakultetet. MF-bladet Menighedsfakultetet 05 Oktober 2010. MF-bladet 05 2010. nyt samarbejde med internationalt. MF-bladet Menighedsfakultetet 05 Oktober 2010 Missionsfakultetet 02 Missional i en højere tjeneste 04 Drømmen om MF-værket 06 nyt samarbejde med internationalt 1 udblik En højere tjeneste Asger Højlund

Læs mere

bladet Teologien skal have både himmel- og jordforbindelse Teologi for kirkens skyld Fra forskning

bladet Teologien skal have både himmel- og jordforbindelse Teologi for kirkens skyld Fra forskning AUG 2007 5 bladet fra menighedsfakultetet Teologi for kirkens skyld s. 2 Fra forskning til kirkerelevante bøger s. 3 Teologien skal have både himmel- og jordforbindelse Vore undervisere rykker ud med foredrag

Læs mere

MF bygger sammen med

MF bygger sammen med MF-bladet Menighedsfakultetet 02 april 2011 MF bygger sammen med DEM og DIM 03 Teologi og mission i interaktion 06 Indretningen af tilbygningen 15 Sammen kan vi løfte opgaven 1 Internationalt udblik gavner

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA 2015

VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA 2015 VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA 2015 1. Ansøgning om optagelse på Menighedsfakultetets bacheloruddannelse i teologi med studiestart 31. august 2015 skal ske enten ved digital ansøgning via Menighedsfakultetets

Læs mere

MF uddanner ledere til kirke og mission

MF uddanner ledere til kirke og mission MF-bladet Menighedsfakultetet 04 august 2014 MF uddanner ledere til kirke og mission MF et lokomotiv 02 Teologi ud af boksen 08 Et prik blev et kald 101 Leder MF - et lokomotiv Christian Backer Mogensen

Læs mere

Jesus opstod med kød og knogler

Jesus opstod med kød og knogler MF-bladet Menighedsfakultetet 02 juni 2015 Jesus opstod med kød og knogler 02 Budskab eller begivenhed? Med kød og knogler 04 15 Dobbelt op på nye gavebreve 1 Leder Budskab eller begivenhed? Peter Søes

Læs mere

MF-bladet 01 2010. MF-bladet Menighedsfakultetet 01 Februar 2010. Giv dig rig! forvalteransvaret. samtale på skinner. gavmildhed

MF-bladet 01 2010. MF-bladet Menighedsfakultetet 01 Februar 2010. Giv dig rig! forvalteransvaret. samtale på skinner. gavmildhed MF-bladet Menighedsfakultetet 01 Februar 2010 Giv dig rig! grønsager og 04 gavmildhed forvalteransvaret 06 samtale på skinner 081 Giv dig rig! GIV Dig RIG MF-bladet 01 2010 Ingolf Henoch Pedersen Fakultetsleder

Læs mere

gudstjenestefornyelse MF-bladet Menighedsfakultetet 04 August 2010 MF-bladet 04 2010 menneskelige gudstjenester en åbenbaring af kristus

gudstjenestefornyelse MF-bladet Menighedsfakultetet 04 August 2010 MF-bladet 04 2010 menneskelige gudstjenester en åbenbaring af kristus MF-bladet Menighedsfakultetet 04 August 2010 gudstjenestefornyelse 04 en åbenbaring af kristus 06 menneskelige gudstjenester 08 frimesser i et landsogn 1 Ud med gudstjenesten! Jørn Henrik Olsen Fakultetsleder

Læs mere

Vedtægter for Menighedsfakultetet Aarhus. Menighedsfakultetet/ Lutheran School of Theology in Aarhus

Vedtægter for Menighedsfakultetet Aarhus. Menighedsfakultetet/ Lutheran School of Theology in Aarhus Vedtægter for Menighedsfakultetet Aarhus Menighedsfakultetet/ Lutheran School of Theology in Aarhus 1 Navn Menighedsfakultetet (MF) / Lutheran School of Theology in Aarhus (LSTA) er en selvejende og uafhængig

Læs mere

1. Indledning Af Anders Møberg, Landsungdomssekretær i IMU

1. Indledning Af Anders Møberg, Landsungdomssekretær i IMU 1. Indledning Af Anders Møberg, Landsungdomssekretær i IMU The moment of truth. Guds time, der forandrer alt. Åbenbaringsøjeblikket. Mange, som har kendt Jesus, siden de var unge, kan se tilbage på øjeblikke,

Læs mere

Kirken. - et anderledes folk. MF-bladet Menighedsfakultetet 02 April 2010. MF-bladet 02 2010. BA-studerende vil bringe evangeliet

Kirken. - et anderledes folk. MF-bladet Menighedsfakultetet 02 April 2010. MF-bladet 02 2010. BA-studerende vil bringe evangeliet MF-bladet Menighedsfakultetet 02 April 2010 Kirken - et anderledes folk 04 bidrager til international forskning 06 Kirken må genvinde sin egenart 08 BA-studerende vil bringe evangeliet 1 til Laos Den ulykkelige

Læs mere

MF-bladet 03 2015. MF-bladet Menighedsfakultetet 03 September 2015 TERROR. 23 nye studerende. Islam og terror. Tak for uvurderlig støtte!

MF-bladet 03 2015. MF-bladet Menighedsfakultetet 03 September 2015 TERROR. 23 nye studerende. Islam og terror. Tak for uvurderlig støtte! MF-bladet Menighedsfakultetet 03 September 2015 TERROR 03 23 nye studerende Islam og terror 04 15 Tak for uvurderlig støtte! 1 Leder Menighedsfakultetet ønsker at uddanne præster til hele landet Thomas

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015.docx 14-05-2015 side 1. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015. Tekst. Mark. 16,14-20.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015.docx 14-05-2015 side 1. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015. Tekst. Mark. 16,14-20. 14-05-2015 side 1 Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015. Tekst. Mark. 16,14-20. Det går ikke altid så galt som præsten prædiker! Sådan kan man sommetider høre det sagt med et glimt i øjet. Så kan præsten

Læs mere

TEOLOGI FOR VOKSNE I HADERSLEV STIFT

TEOLOGI FOR VOKSNE I HADERSLEV STIFT TEOLOGI FOR VOKSNE I HADERSLEV STIFT 8 lørdage med»viden om tro «Kursusår 2015 Velkommen til Teologi for voksne! Dette nye tilbud om gedigen teologisk undervisning for alle interesserede er Haderslev Stifts

Læs mere

bladet fra menighedsfakultetet

bladet fra menighedsfakultetet OKT 2005 7 bladet fra menighedsfakultetet Støt MF-studerende uden SU Se resultatopgørelse side 4 15 af de 19 bachelorstuderende, der begyndte 1. september Bo Giertz - få har betydet så meget for så mange

Læs mere

bladet fra menighedsfakultetet

bladet fra menighedsfakultetet AUG 2005 5 bladet fra menighedsfakultetet informationsnummer 2005 2006 MF til eksamen side 3 38 år undervejs om Menighedsfakultetets spændende historie På vejen til SU side 8 De, der i sin tid tog initiativ

Læs mere

Skilsmisse og gengiftning i kristent perspektiv 03

Skilsmisse og gengiftning i kristent perspektiv 03 MF-bladet Menighedsfakultetet 01 februar 2014 Skilsmisse og gengiftning i kristent perspektiv Nyt center for trosforsvar på MF For og imod gengiftning 08 MF-tidsskrift i førertrøjen 1 Når sandheden om

Læs mere

Teologisk Voksenundervisning

Teologisk Voksenundervisning Teologisk Voksenundervisning Aalborg Stift Vinteren 2014 2015 Teologisk Voksenundervisning i Aalborg Stift Formål Formålet med Teologisk Voksenundervisning i Aalborg Stift er at give en bred og grundig

Læs mere

bladet fra menighedsfakultetet Vi vurderer de nye bibeloversættelser

bladet fra menighedsfakultetet Vi vurderer de nye bibeloversættelser MAR 2008 2 bladet fra menighedsfakultetet Kristendom under angreb Læs s. 6 Vi vurderer de nye bibeloversættelser Fordommene om Menighedsfakultetet faldt Læs s. 7 I 2007 fik vi i Danmark to nye bibeloversættelser

Læs mere

LÆRERUDDANNELSEN I AARHUS MED DE MANGE MULIGHEDER

LÆRERUDDANNELSEN I AARHUS MED DE MANGE MULIGHEDER LÆRERUDDANNELSEN I AARHUS MED DE MANGE MULIGHEDER Læreruddannelsen i Aarhus Læreruddannelsen i Aarhus er landets største læreruddannelse og udbyder samtlige undervisningsfag. Udover et solidt fundament

Læs mere

Religionspædagogik. Konfirmandundervisning og minikonfirmandundervisning i dag

Religionspædagogik. Konfirmandundervisning og minikonfirmandundervisning i dag Religionspædagogik Konfirmandundervisning og minikonfirmandundervisning i dag at møde børnene og de unge, hvor de er d. 24. november 2013 d. 14. december 2013 v. sognepræst Lene Sander Baggrund Friedrich

Læs mere

It og Sundhed uddannelsen. Sundhed kræver IT

It og Sundhed uddannelsen. Sundhed kræver IT It og Sundhed uddannelsen Sundhed kræver IT Vi ved, det er muligt at udvikle et samlet system, der kan lette behandlernes arbejdsgange, øge sikkerheden omkring patienterne og optimere behandlingen. Det

Læs mere

Velkomst og tema: Prædiken:

Velkomst og tema: Prædiken: Gudstjeneste 180115 10.30 - Brændkjærkirken 2 s.e. H3K 2. Tekster: Mos 33,18-23; Joh 2,1-11 (afslutning af prædiken: Rom 12,9-12a) Prædiken af sognepræst Ole Pihl Salmer: DDS 4 Giv mig Gud en salmetunge

Læs mere

Vestjysk Kirkehøjskole- Teologi for alle

Vestjysk Kirkehøjskole- Teologi for alle Vestjysk Kirkehøjskole- Teologi for alle Temaet for Vestjysk Kirkehøjskole i 2012 Kristendommens billedsprog Formiddagene er åbne for alle og kræver ingen andre forudsætninger end nysgerrighed på livet.

Læs mere

LUMI nyt. 1/aug.-okt. 2015. 33. årgang

LUMI nyt. 1/aug.-okt. 2015. 33. årgang LUMI nyt LUMI Radio Aalborg 1/aug.-okt. 2015 33. årgang Andagt Fordi du har set mig, tror du; salige er de, som ikke har set og dog tror (Johs. 20, 29) Andagt ved Hans Erik Nissen For en umiddelbar betragtning

Læs mere

De 5 principper. 10 2. princip: Trekantformet discipelfællesskab. 12 3. princip: Mellemstort fællesskab (15-50 personer)

De 5 principper. 10 2. princip: Trekantformet discipelfællesskab. 12 3. princip: Mellemstort fællesskab (15-50 personer) LEDERMANUAL Indhold Introduktion 3 Hvorfor har vi klynger i Aarhus Valgmenighed? 5 Klyngeleder leder i Guds rige 6 Forventninger til en klyngeleder i ÅVM De 5 principper 8 5 principper for klynger 8 1.

Læs mere

Forkynderkonference i Bramming den 28. 30. januar 2016

Forkynderkonference i Bramming den 28. 30. januar 2016 Gud talte. Og verden blev til. Ud af intet kom der et mylder af liv. Ved Guds ords kraft. Og Gud blev ved med at tale. Først gennem sine profeter, som formidlede Guds ord til sit folk. Dernæst gennem Jesus,

Læs mere

Vi vokser sammen. Leder-/medarbejdertræning Oktober 2010 Sjølundkirken 28-10-2010 1

Vi vokser sammen. Leder-/medarbejdertræning Oktober 2010 Sjølundkirken 28-10-2010 1 Vi vokser sammen Leder-/medarbejdertræning Oktober 2010 Sjølundkirken 28-10-2010 1 Opdag din tjeneste i livet De 5 tjenester 28-10-2010 2 Sidste gang: At lede og at lære FIRKANTEN! Discipelskabets fire

Læs mere

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter:

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Ia. Indledning: Velkomst! Indgangsbøn: Almægtige Gud, Himmelske Far, du, som har

Læs mere

Buddhisme i Taiwan og Danmark. Nyhedsbrev nr. 8, august 2011

Buddhisme i Taiwan og Danmark. Nyhedsbrev nr. 8, august 2011 Buddhisme i Danmark. To måneder i Danmark gået, og jeg i Taiwan blevet budt velkommen hjem igen - det varmer. Det har været godt at møde familie og venner og folk i mange sammenhænge. Det var godt at overveje

Læs mere

Ny I AARHUS VALGMENIGHED? VELKOMMEN!

Ny I AARHUS VALGMENIGHED? VELKOMMEN! Ny I AARHUS VALGMENIGHED? VELKOMMEN! 5 VELKOMMEN til ÅVM-familien! 5 Hjertelig velkommen i Aarhus Valgmenighed! Vi er en fornyet folkekirke, som blander velkendt tradition med nutidig fornyelse, og alle

Læs mere

Målet med projektet er tredelt:

Målet med projektet er tredelt: Forord Denne antologi er et led i et større»giv dig rig«-projekt, som har været to år undervejs, og som søsættes i 2010. Forhåbentlig sætter projektet og dets elementer sig længerevarende spor. Jesus udfordrer

Læs mere

bladet Årets teolog 2006 Nyt bibliotek Bogens plads i teologistudiet Menighedsfakultetet

bladet Årets teolog 2006 Nyt bibliotek Bogens plads i teologistudiet Menighedsfakultetet OKT 2006 7 bladet fra menighedsfakultetet Nyt bibliotek Se side 3 Bogens plads i teologistudiet Se side 4 Årets teolog 2006 Biskop Steen Skovsgaard blev ved Menighedsfakultetets årsfest den 16. september

Læs mere

BUDSKAB FRA NÅDENS RIGE 150. ÅRGANG!

BUDSKAB FRA NÅDENS RIGE 150. ÅRGANG! 30 BUDSKAB FRA NÅDENS RIGE 150. ÅRGANG! AF BIRGER PEDERSEN Budskab fra Naadens Rige hed det blad, som nu under navnet Budskabet har nået sin 150. årgang. Jubilæet giver anledning til et tilbageblik på

Læs mere

Lørdag den 23. februar 2013. Erling Andersen - eran@km.dk 1

Lørdag den 23. februar 2013. Erling Andersen - eran@km.dk 1 Lørdag den 23. februar 2013 1 Vi skal snakke om Hvad skal vi i grunden som menighedsråd? Hvad gør vi ved det der med målsætninger og visioner? Hvad skal vi stille op med de andre sogne? En formiddag med

Læs mere

Kære menighedsråd og præster

Kære menighedsråd og præster Når tillid, samarbejde og sognefællesskab går op i en højere enhed med evangeliets forkyndelse, er der næsten ingen grænser for, hvad folkekirken kan og kan blive. jens maibom pedersen Jens har en stor

Læs mere

Marts 2005 8 A A S E O G P E R

Marts 2005 8 A A S E O G P E R Marts 2005 Netop i disse uger har vi travlt med at arrangere Ordet og Israels sommerstævne, som skal finde sted på Djurslands Efterskole, og tilmeldingerne løber ind i en lind strøm. Sidste år var der

Læs mere

Weekendmoduler (14-16. juni & 28-30. juni): - Fredag 14.00 21.00 - Lørdag 10.00 18.00 - Søndag 10.00 18.00. Ugen (8.-14. juli): - Dagligt 08.00 18.

Weekendmoduler (14-16. juni & 28-30. juni): - Fredag 14.00 21.00 - Lørdag 10.00 18.00 - Søndag 10.00 18.00. Ugen (8.-14. juli): - Dagligt 08.00 18. Introduktion: Vi har igennem flere år brygget på ideen om at lave en kortere vinyasa-orienteret yogalæreruddannelse, og nu hvor Hamsa Yoga Studio har åbnet et nyt center i Aarhus, er tiden inde til at

Læs mere

Vil du være blandt verdens bedste ledere og teamcoaches?

Vil du være blandt verdens bedste ledere og teamcoaches? Det, der ligger før os, og det, der ligger efter os, er for intet at regne mod det, der ligger inden i os. - Oliver Wendell Holmes Vil du være blandt verdens bedste ledere og teamcoaches? Så er Mindjuice

Læs mere

Nytårsdag 2015 Disse dage er nytårstalernes tid. Dronningen og statsministeren trækker os til skærmene og vi forventer både at få formaninger og ros som samfund og enkelt individer. Der er gået sport i

Læs mere

Teamlederen og den enkelte

Teamlederen og den enkelte Teamlederen og den enkelte Tjenestesamling 4. og 5. september 2009 Et netværk af menigheder og et fællesskab af tjenester Gerne tilskrive Lene en stor andel af det som kommer til at foregå den næste time.

Læs mere

Formandsberetning for Foreningen Agape 2014

Formandsberetning for Foreningen Agape 2014 Formandsberetning for Foreningen Agape 2014 Mange steder kan man læse at der mangles fordybelse. Hos de studerende på de videregående uddannelser, hos eleverne i folkeskolen, hos de ansatte i virksomheder

Læs mere

orris kirkeblad December 2012

orris kirkeblad December 2012 orris kirkeblad December 2012 2 December 2012 1.søndag i advent 2.december kl. 10.30 Simon Møller Olesen 2.søndag i advent 9.december kl. 9.00 Simon Møller Olesen 3.søndag i advent 16.december kl. 10.30

Læs mere

Årsrapport for 2011/2012

Årsrapport for 2011/2012 Årsrapport for 2011/2012 Menighedsfakultetet i Danmark Katrinebjergvej 75 8200 Århus N Indholdsfortegnelse Side Påtegning og erklæring Ledelsespåtegning... 1 Revisionspåtegning... 2 Ledelsesberetning Oplysninger

Læs mere

Arbejdsdokument. Baggrund Vision Værdier Teologisk identitet Netværk og struktur Mulige samarbejdsområder Personkreds og proces

Arbejdsdokument. Baggrund Vision Værdier Teologisk identitet Netværk og struktur Mulige samarbejdsområder Personkreds og proces Arbejdsdokument Baggrund Vision Værdier Teologisk identitet Netværk og struktur Mulige samarbejdsområder Personkreds og proces Baggrund Der blæser mange vinde ind over Den kristne kirke i vor tid, og ofte

Læs mere

CENTER FOR DIAKONI OG LEDELSE. Diplom i ledelse. Diakoni og Ledelse. www.diakoni.dk

CENTER FOR DIAKONI OG LEDELSE. Diplom i ledelse. Diakoni og Ledelse. www.diakoni.dk CENTER FOR DIAKONI OG LEDELSE Diplom i ledelse Diakoni og Ledelse www.diakoni.dk Om uddannelsen Peter Fischer-Møller, Biskop over Roskilde Stift Jo mere komplekst et samfund bliver, jo vigtigere er det,

Læs mere

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus Prædiken 1. Pinsedag 2012 Apostlenes Gerninger kap 2 og Johs. 14-15-21 Pinse jul og påske og Pinse Hvad er det der gør den Pinse til en højhelligdag? Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Læs mere

INFORMATION OM ANSØGNING TIL 100 TIMERS BASIS- YOGALÆRERUDDANNELSE

INFORMATION OM ANSØGNING TIL 100 TIMERS BASIS- YOGALÆRERUDDANNELSE INFORMATION OM ANSØGNING TIL 100 TIMERS BASIS- YOGALÆRERUDDANNELSE Før du ansøger: Yoga kan være mange ting. Der er mange stilarter og endnu flere måder at undervise yoga. Hvis du overvejer at uddanne

Læs mere

www.karrierekampagnen.dk Du har måske hørt det før karrieren starter i studietiden

www.karrierekampagnen.dk Du har måske hørt det før karrieren starter i studietiden www.karrierekampagnen.dk Du har måske hørt det før karrieren starter i studietiden Karrierekampagnen Du har måske hørt det før karrieren starter i studietiden. DMstud. sætter nu fokus på de kompetencer

Læs mere

Hvad er dit næste skridt?

Hvad er dit næste skridt? Hvad er dit næste skridt? KURSER I EFTERÅRET September - November 2014 kursus-hæfte-a5.indd 1 21/06/14 18.39 Efterårskurser VEJLE PINSEKIRKE INVITERER TIL EN RÆKKE SPÆNDENDE EFTERÅRSKURSER. KURSERNE ER

Læs mere

Huskeliste til gudstjenesteledere i Luthersk Mission, Bylderup Bov

Huskeliste til gudstjenesteledere i Luthersk Mission, Bylderup Bov Huskeliste til gudstjenesteledere i Luthersk Mission, Bylderup Bov Som et led i planlægningen af gudstjenesten skal der lyde en opfordring til, at der bliver begyndt i god tid. For at gudstjenesten kan

Læs mere

VEDTÆGTER FOR LM-FRIMENIGHEDEN I HERNING

VEDTÆGTER FOR LM-FRIMENIGHEDEN I HERNING side 1 VEDTÆGTER FOR LM-FRIMENIGHEDEN I HERNING 1. Identitet & hjemsted Navnet på Luthersk Missions Frimenighed i Herning er: (_Navn_). Den har hjemsted i Herning kommune. 2. Grundlag Menigheden bygger

Læs mere

Jeg bygger kirken -2

Jeg bygger kirken -2 Jeg kirken - Forkyndelse og mirakler Mål: Kirken forbindes tit med søndagsmøder, som består af sang, prædiken og bøn. Men kirken er meget mere end det.. Gennem denne undervisning prøver vi at forklare

Læs mere

Teologi. Studieleder: Lektor, lic.theol. Joakim Garff.

Teologi. Studieleder: Lektor, lic.theol. Joakim Garff. Teologi Studieleder: Lektor, lic.theol. Joakim Garff. Teologi og religion er navnet på et åbent og vidtspændende fagområde, der beskæftiger sig med kristen tro og andre religiøse tilværelsesforståelser

Læs mere

Studiestart JANUAR 2016 STÅ STÆRKERE TAG EN MBA

Studiestart JANUAR 2016 STÅ STÆRKERE TAG EN MBA Studiestart JANUAR 2016 STÅ STÆRKERE TAG EN MBA LEDERE DER ER KLAR TIL FREMTIDENS UDFORDRINGER SKABER FORUDSÆTNINGEN FOR VORES SUCCES Hos DESMI har vi sendt flere nøglemedarbejdere på MBA-uddannelsen på

Læs mere

Efteruddannelse. Master i. journalistik. forskningsbaseret efteruddannelse

Efteruddannelse. Master i. journalistik. forskningsbaseret efteruddannelse Efteruddannelse Master i journalistik forskningsbaseret efteruddannelse Lektor Lise Lyngbye, Studieleder for Master i Journalistik Styrk dit spirende talent 3 Arbejder du med kommunikation eller formidling?

Læs mere

Velkommen. Guds kærlighed kom først

Velkommen. Guds kærlighed kom først Bedeuge Januar 2012 Velkommen Dette hæfte er udgivet af Evangelisk Alliance. De valgte emner afspejler den store Lausanne Konference i Cape Town, der for godt et år siden samlede kirke og organisationsledere

Læs mere

VIL DU VÆRE FRIVILLIG I KARLSLUNDE KIRKE?

VIL DU VÆRE FRIVILLIG I KARLSLUNDE KIRKE? VIL DU VÆRE FRIVILLIG I KARLSLUNDE KIRKE? Hvis du gerne vil deltage i kirkens sociale fællesskab, er der gode muligheder for at blive frivillig i Karlslunde Kirke. GRUNDLAGET FOR FRIVILLIGT ARBEJDE I KARLSLUNDE

Læs mere

Efeserbrevet i Cape Town - lodret og vandret

Efeserbrevet i Cape Town - lodret og vandret Efeserbrevet i Cape Town - lodret og vandret Af Morten Hørning Jensen Efeserbrevet var valgt som grundlag for konferencens bibeltimer, og dagens hovedtemaer var afstemt herefter. Gennem daglige bibelstudier

Læs mere

Vejledning i at skrive en motiveret ansøgning

Vejledning i at skrive en motiveret ansøgning Vejledning i at skrive en motiveret ansøgning Denne vejledning er en hjælp til dig, som skal skrive en motiveret ansøgning i forbindelse med ansøgning om optagelse på IT-Universitetets kandidat- master

Læs mere

Kerneværdi 4 - Vi vil leve i kærlighed

Kerneværdi 4 - Vi vil leve i kærlighed Ledervejledning er et ledermateriale, som du som teenleder, konfirmandleder, forkynder, eller dig som har andet arbejde med teenagere, kan bruge og finde inspiration i. Vi har som mål for vores TeenTools,

Læs mere

TEOLOGI FOR LÆGFOLK. Program for OVERBYGNINGEN

TEOLOGI FOR LÆGFOLK. Program for OVERBYGNINGEN TEOLOGI FOR LÆGFOLK Program for OVERBYGNINGEN Efterår 2013 TEOLOGI FOR LÆGFOLKs OVERBYGNING OVERBYGNINGEN forudsætter kendskab til eller interesse for teologiske emner og begreber, samt lyst til at ville

Læs mere

********** Indledning

********** Indledning Indledning Som det fremgår af referatet fra AS-mødet d. 29. marts pkt. 4, besluttede AS, at LM Bornholm nu er der i processen, hvor det er nødvendigt, at AS prøver at blive mere konkrete fsva. hvad en

Læs mere

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål.

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål. Omkring døbefonten Svar på nogle meget relevante spørgsmål. *** Og de bar nogle små børn til Jesus, for at han skulle røre ved dem; disciplene truede ad dem, men da Jesus så det, blev han vred og sagde

Læs mere

Masteruddannelse ved Det Teologiske Fakultet. 2009 retningslinjer

Masteruddannelse ved Det Teologiske Fakultet. 2009 retningslinjer d e t t e o l o g i s k e f a k u lt e t kø b e n h av n s u n i v e r s i t e t Masteruddannelse ved Det Teologiske Fakultet 2009 retningslinjer Foto: Bettina Hovgaard-Schulze Layout: Grafisk Kommuniation/Det

Læs mere

Årsrapport for 2010/2011

Årsrapport for 2010/2011 Årsrapport for 2010/2011 Menighedsfakultetet i Danmark Katrinebjergvej 75 8200 Århus N Indholdsfortegnelse Side Påtegning og erklæring Ledelsespåtegning... 1 Revisionspåtegning... 2 Ledelsesberetning Oplysninger

Læs mere

Natur og livsglæde At høre hjemme hjemme

Natur og livsglæde At høre hjemme hjemme Natur og livsglæde At høre hjemme For nogle år siden blev jeg præst på Østerbro i København, og bosat i en lejlighed lige rundt om hjørnet fra Kirken. Fra mine vinduer kunne jeg ikke se så meget som et

Læs mere

Idræt. en tværvidenskabelig uddannelse. Idræt

Idræt. en tværvidenskabelig uddannelse. Idræt d e t n at u rv i d e n s k a b e l i g e f a k u lt e t kø b e n h av n s u n i v e r s i t e t Idræt en tværvidenskabelig uddannelse Idræt 1 2 KATAPULT Idræt Bidrag til en sundere og mere fysisk aktiv

Læs mere

Tværkirkelige Ledergrupper

Tværkirkelige Ledergrupper Vision for Netværk for Kvinder i Tjeneste s Tværkirkelige Ledergrupper www.kvinder.com Netværk FOR KVINDER I TJENESTE Netværk for kvinder i Tjeneste`s vision: At støtte og udvikle kvinder i tjeneste, og

Læs mere

Frikirkeleder KONFERENCE '13 Missional kirke med kant 8. - 9. marts 2013 i Mariager '13

Frikirkeleder KONFERENCE '13 Missional kirke med kant 8. - 9. marts 2013 i Mariager '13 Frikirkeleder KONFERENCE Missional kirke med kant 8. - 9. marts 2013 i Mariager VELKOMMEN TIL ÅRETS KONFERENCE! Det er en stor glæde, at vi endnu engang kan invitere dig og dit lederteam til en fantastisk

Læs mere

VIL DU HJÆLPE MED AT BYGGE

VIL DU HJÆLPE MED AT BYGGE SKAL ROMAERNE HØRE EVANGELIET PÅ DERES EGET SPROG? VIL DU HJÆLPE MED AT BYGGE EN KIRKE? 1 ET UDSAT FOLK SYNDEBUKKE Samfundets tabere og sorte får, samfundets bundfald, samfundsnassere eller tyveknægte

Læs mere

Studieordning for Kandidatuddannelsen til musiker (cand.musicae) Det Jyske Musikkonservatorium

Studieordning for Kandidatuddannelsen til musiker (cand.musicae) Det Jyske Musikkonservatorium Studieordning for Kandidatuddannelsen til musiker (cand.musicae) Det Jyske Musikkonservatorium Kandidatuddannelsen cand.musicae (musiker) 1. Uddannelsens betegnelse på dansk og engelsk Kandidatuddannelsen

Læs mere

Fadervor. b e l e n å b n e r b ø n n e. f o r j u n i o r e r

Fadervor. b e l e n å b n e r b ø n n e. f o r j u n i o r e r Fadervor B I b e l e n å b n e r b ø n n e n b e l e n å b n e r b ø n n e f o r j u n i o r e r f o r j u n i o r e r Bibelen Nu skal du læse i Bibelen. Har du selv en bibel, så kan du bruge den! Hvis

Læs mere

Opsummering. Nådegaver er tjenester for og i menigheden, givet og virket af Helligånden.

Opsummering. Nådegaver er tjenester for og i menigheden, givet og virket af Helligånden. Opsummering Nådegaver er tjenester for og i menigheden, givet og virket af Helligånden. Nådegaver og Åndens frugter er ikke det samme. Alle kristne har Åndens frugter i større eller mindre udstrækning.

Læs mere

Det var en god prædiken!

Det var en god prædiken! Det var en god prædiken! En pjece for tilhørere og forkyndere Børge Haahr Andersen Kristent Pædagogisk Institut - pædagogik med værdi 1 1 En god prædiken forudsætter et godt budskab Det er snart fyrre

Læs mere

MED LIVET SOM INDSATS

MED LIVET SOM INDSATS Prædien af Morten Munch 2. s. e. trinitatis / 29. juni 2014 Tekst: Luk 14,25-35 Luk 14,25-35 s.1 MED LIVET SOM INDSATS Provokerende ord; trinitatistidens langfredag Det er snart ferie for de fleste, men

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Medievidenskab. Navn på universitet i udlandet: University of New South Wales

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Medievidenskab. Navn på universitet i udlandet: University of New South Wales US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Medievidenskab Navn på universitet i udlandet: University of New South Wales Land: Australien Periode: Fra: juli 2012 Til: november 2012 Udvekslingsprogram:

Læs mere

Præsentation og publikationsliste. Børge Haahr Andersen

Præsentation og publikationsliste. Børge Haahr Andersen Præsentation og publikationsliste. Børge Haahr Andersen Uddannelse - Education 1978-1986: Cand.theol. 2004. Uddannet underviser på parkurser under konceptet prep.dk 2006. Almen lederuddannelse, Niels Brock

Læs mere

CENTER FOR DIAKONI OG LEDELSE. Diplom i ledelse. Diakoni og Ledelse. www.diakoni.dk

CENTER FOR DIAKONI OG LEDELSE. Diplom i ledelse. Diakoni og Ledelse. www.diakoni.dk CENTER FOR DIAKONI OG LEDELSE Diplom i ledelse Diakoni og Ledelse www.diakoni.dk Om uddannelsen Peter Fischer-Møller, Biskop over Roskilde Stift Jo mere komplekst et samfund bliver, jo vigtigere er det,

Læs mere

Lederens retorik - troværdig og overbevisende kommunikation

Lederens retorik - troværdig og overbevisende kommunikation Lederens retorik - troværdig og overbevisende kommunikation Efter- og Videreuddannelse 2012/2013 Lederens retorik troværdig og overbevisende kommunikation Mange mennesker opfatter kommunikation som en

Læs mere

ÅRHUS STIFTSCENTRAL SKT.MARKUS KIRKEPLADS 1, 1. 8000 ÅRHUS C WWW.AARHUSSTIFT.DK

ÅRHUS STIFTSCENTRAL SKT.MARKUS KIRKEPLADS 1, 1. 8000 ÅRHUS C WWW.AARHUSSTIFT.DK ÅRHUS STIFTSCENTRAL SKT.MARKUS KIRKEPLADS 1, 1. 8000 ÅRHUS C WWW.AARHUSSTIFT.DK NYHEDSBREV FORÅR 2015 MEDARBEJDERE: Tina Brixtofte Andersen Skrydstrupvej 11 2.tv. 8200 Århus N tlf 25 30 23 73 e-mail TIBA@km.dk

Læs mere

FFU. Oprettelse af uddannelsesfond i Apostolsk Kirke

FFU. Oprettelse af uddannelsesfond i Apostolsk Kirke FFU Oprettelse af uddannelsesfond i Apostolsk Kirke 15. nov. 2011 Resume Oprettelse af uddannelsesfond Sammen skal vi sikre teologisk uddannelse af kommende tjenester i Apostolsk Kirke ved oprettelse af

Læs mere

Min egen kirke. Undervisningsvejledning. Informationssøgning og hjemmeside-produktion. for 5. - 6. klasse. Kolofon. Materialet er samlet af

Min egen kirke. Undervisningsvejledning. Informationssøgning og hjemmeside-produktion. for 5. - 6. klasse. Kolofon. Materialet er samlet af Undervisningsvejledning Min egen kirke Informationssøgning og hjemmeside-produktion for 5. - 6. klasse Kolofon Materialet er samlet af Skole-Kirke-Samarbejdet i Sydthy, Thisted og Morsø Provstier Konsulent

Læs mere

appendix Hvad er der i kassen?

appendix Hvad er der i kassen? appendix a Hvad er der i kassen? 121 Jeg går meget op i, hvad der er godt, og hvad der ikke er. Jeg er den første til at træde til og hjælpe andre. Jeg kan godt lide at stå i spidsen for andre. Jeg kan

Læs mere

STÅ STÆRKERE - TAG EN MBA. Studiestart JANUAR 2015

STÅ STÆRKERE - TAG EN MBA. Studiestart JANUAR 2015 STÅ STÆRKERE - TAG EN MBA Studiestart JANUAR 2015 LEDERE MED DE RETTE KOMPETENCER ER EN FORUDSÆTNING FOR VORES FORTSATTE SUCCES Jeg havde fornøjelsen af at sige tillykke til MBA-uddannelsens første dimittender

Læs mere

med håb Frimenighedskonference 2013 Program; Frimenighedskonference Lørdag den 2. november på Børkop Højskole

med håb Frimenighedskonference 2013 Program; Frimenighedskonference Lørdag den 2. november på Børkop Højskole med håb Frimenighedskonference 2013 Program; Frimenighedskonference Lørdag den 2. november på Børkop Højskole Til alle frimenigheder i Luthersk Mission Velkommen til frimenighedskonference i Børkop lørdag

Læs mere

Fælles Frikirkelig Uddannelse. Vision Strategi Samarbejde

Fælles Frikirkelig Uddannelse. Vision Strategi Samarbejde Fælles Frikirkelig Uddannelse Vision Strategi Samarbejde V I S I O N I fællesskab vil vi uddanne og træne nye og nuværende frikirkepræster, så fremtidens frikirker får bedre præster og i endnu højere grad

Læs mere

Finansbachelor i praktik. Tips og vink

Finansbachelor i praktik. Tips og vink Finansbachelor i praktik Tips og vink Finansbachelor i praktik tips og vink Denne vejledning er til dig, der ønsker at få en finansbachelor i praktik. Den giver et indblik i uddannelsens sammensætning

Læs mere

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo).

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo). STUDIEORDNING Revideret 14. maj 2009 STUDIEORDNING PR. 1. FEBRUAR 2008 FOR KOMMUNIKATIONSDELEN AF BACHERLORUDDANNELSEN I ARABISK OG KOMMUNIKATION VED HANDELSHØJSKOLEN, AARHUS UNIVERSITET OG DET TEOLOGISKE

Læs mere

Efteruddannelse. Master i. journalistik. forskningsbaseret efteruddannelse

Efteruddannelse. Master i. journalistik. forskningsbaseret efteruddannelse Efteruddannelse Master i journalistik forskningsbaseret efteruddannelse Lek to r L is e Ly ngbye, S tu diele der for Mast er i Jo ur n a l i st i k Styrk dit spirende talent 3 Arbejder du med kommunikation

Læs mere

Storbycenter Bethesda Københavns Indre Mission. Bethesdas Formiddagshøjskole

Storbycenter Bethesda Københavns Indre Mission. Bethesdas Formiddagshøjskole Storbycenter Bethesda Københavns Indre Mission Bethesdas Formiddagshøjskole Bethesdakurser Kursuskatalog 2015-2016 Bethesdakurser Bethesdakurser er Københavns Indre Missions kursusvirksomhed Undervisningen

Læs mere