Ny BA-uddannelse på MF

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ny BA-uddannelse på MF"

Transkript

1 MF-bladet Menighedsfakultetet 03 juni 2013 Ny BA-uddannelse på MF ny samarbejdsaftale Ny international uddannelse 11 din gave tæller dobbelt i juni 1

2 Lad MF gøre en forskel! Leder Ane Melchiorsen Bogholder Formand for MFs repræsentantskab Kender du det nordjyske udtryk, at noget kan være lige godt? - altså, at det ingen betydning har, hvad man vælger? Når det for mig kommer til præstevalg i sognet, så kan og må det ikke være lige godt, hvad vi vælger. I en tid hvor kirken mange steder for mig at se synes at være godt på vej til at blive en tom skal, hvor der ingen bibelsk indhold og liv er, hvor kulturkristendom er en realitet, forstærkes vigtigheden af det, vi kan levere fra MF. Vi vil nemlig gerne bidrage i det kirkelige landskab med engagerede bibeltro teologer, der tør tage lederansvar. Præster, der vil være hyrder og lærere af Guds nåde, med Gud som deres vejleder i dette kald og arbejde, og hvor Guds ord er deres absolutte autoritet i alle spørgsmål vedrørende tro og livsførelse. I år 2013 kan disse ord godt virke bombastiske, men det er nødvendigt for os som menighed, at det er sådanne præster, vi har i sognet, så der lyder en sand forkyndelse, som vækker og bevarer menigheden til tro på Kristus. Der er himlen til forskel på, om vi i tro får taget imod Kristus, og derfor er det vores ansvar at være bevidste om den lære, der lyder i vores kirke. Med ordene fra 2. Tim 4, 3-4 vil jeg ønske for dig, at du får frimodighed til at præge unge til at tage en præsteuddannelse på MF, og at du får frimodighed til at gå ind og præge det åndelige liv i den kirke, du er en del af. Bær med, bed med for kirken og MF. Prædik ordet, stå frem i tide og utide, overbevis, irettesæt, forman, tålmodigt og med stadig undervisning! For der vil komme en tid, da folk ikke vil finde sig i den sunde lære, men skaffe sig lærere i massevis efter deres eget hoved, fordi det kildrer deres ører. De vil vende det døve øre til sandheden og slå sig på myter. MF-bladet Menighedsfakultetet Katrinebjergvej 75, 8200 Århus N Tlf Fax Reg.nr kontonr Fakultetsleder: Jørn Henrik Olsen Forretningsfører: Walther Plauborg Hansen Juni årgang Oplag: 6900 Tryk Øko-Tryk Skjern Grafisk Design Graphic Care MF-bladet udkommer i februar, april, juni, august, oktober og december. Redaktion Fakultetsleder Jørn Henrik Olsen Landssekretær Nils Andersen (ansvarshavende) Stud. theol. Michael Kastrup Nielsen Stud. theol. Julie Anastasia Hejslet Kajgaard Stud. theol. Thomas Nedergaard Christensen Ændringer vedr. abonnement - ring venligst Forsidebillede: colourbox.dk 2

3 Menighedsfakultetet indgår ny samarbejdsaftale med sydafrikansk universitet Nils Andersen Landssekretær Når Menighedsfakultetet (MF) til sommer optager sit 5. hold bachelorstuderende, bliver det under en ny studieordning med et tydeligere internationalt tilsnit i samarbejde med Sydafrikas største universitet: University of South Africa (UNISA), der tæller studerende. Official Licensee university of south africa Da den nuværende akkrediteringsaftale med University of Wales er under afvikling, har Menighedsfakultetet de sidste par år arbejdet målrettet på at finde en ny egnet samarbejdspartner. Dette er vigtigt, for at sikre, at vore bachelorstuderende efter fire års studier på MF kan optages på danske universiteter. Studieleder Carsten Vang og fakultetsleder Jørn Henrik Olsen har ihærdigt udredt mulighederne, og deres anstrengelser har nu båret frugt. Evangelikalt netværk Over for et universitet med studerende fylder MF med omkring 40 bachelorstuderende ikke meget! Men det nye samarbejde med UNISA er etableret via det evangelikale teologiske netværk: Gesellschaft für Bildung und Forschung in Europa (GBFE). GBFE agerer som et mellemled mellem UNISA og MF. To tyske professorer fra GBFE har besigtiget MF i april og mødt lærere og studerende. Få dage efter blev MF optaget i GBFE, hvor der er forventning om et frugtbart samarbejde. Teologiens relevans styrkes Den nye aftale løfter ikke blot bacheloruddannelsen ved MF op i en højere international klasse, men hjælper også til at gøre teologien mere relevant, idet UNISA er kendt for at bygge bro mellem teologi, kirke, kultur og samfund. Jørn Henrik Olsen udtaler: Der er nu lagt op til et visionært samarbejde med ledende teologer på UNISA, som har fostret en af det 20 århundredes førende teologer, David Bosch, hvis bog: Transforming Mission har haft stor betydning for missionstænkningen de seneste årtier. Med den nye aftale skruer vi op for teologiens relevans, bevarer vores frihed og teologiske identitet og styrker det internationale samarbejde. Studiet bliver bygget op af en tre et halvt års bachelordel på MF, et års Bachelor of Honours ved UNISA, hvor det første halve år kan tages på MF og resten som fjernstudium. Herefter kan de studerende vælge en kandidatuddannelse i Danmark eller udlandet. Vi forventer, at den nye samarbejdsaftale trækker mange nye studerende til det kommende bachelorhold, som starter 1. september

4 Official Licensee university of south africa En ny og mere international bacheloruddannelse 4

5 Carsten Vang Studieleder Som noget helt nyt har Menighedsfakultetet (MF) indgået aftale med University of South Africa (i folkemunde kaldet UNISA) i Pretoria i Sydafrika om samarbejde omkring teologisk uddannelse. Aftalen gør det muligt for MF at fortsætte sin selvstændige bacheloruddannelse som adgangsgivende til videre kandidatstudier i Danmark eller udlandet. Den nuværende valideringsaftale med University of Wales udfases og udløber helt i juni 2015, når 2011-holdet slutter. Teologi for kirke og mission På MF vil vi dygtiggøre unge (og ældre) til at tjene Kristi kirke i vor tid, enten i Danmark eller i den store verden. Derfor har vi designet en akademisk bacheloruddannelse i teologi, som er båret af tillid til Bibelen, og som bygger på en luthersk forståelse af den fælleskristne tro. Samtidig er uddannelsen åben over for den inspiration, som andre kristne traditioner kan give. Vi vil også uddanne til at forstå de trosopfattelser, som er karakteristiske for netop vor tid, og vi ønsker at dygtiggøre til at formidle evangeliet på en måde, så det opleves relevant for mennesker i dag. Den nye uddannelse vil ligesom den gamle stille skarpt på de bibelske og historiske rødder til den kristne tro. Hvem er Gud? Hvordan skal Bibelens tale om Kristus forstås? Hvordan er sammenhængen mellem Bibelens teologi og historien? Undervejs i studiet skal de studerende som hidtil lære hebraisk, græsk og latin, ligesom studiet af de bibelske skrifter fylder meget. I faget Kirkehistorie undersøges, hvordan den kristne kirke har udviklet sig fra en lille flok af Jesus-grebne jøder til at blive en verdenskirke på alle fem kontinenter. Den kristne tros grundpositioner gennemtænkes i de systematiske fag i en stadig dialog med andre opfattelser. Vigtige etiske problemstillinger i vor tid bliver behandlet. Det gælder at forstå troen og at forstå tiden. De praktisk-teologiske fag i uddannelsen (fx sjælesorg, prædikenlære, diakoni, samtidsanalyse) fokuserer på formidling af det gode budskab til både den kristne menighed og verden. En dansk uddannelse De første 3½ år af studiet svarer helt til den nuværende uddannelse. Undervisning og eksamen foregår på dansk. Denne del af studiet giver en almen indføring på højt niveau i teologiens forskellige emneområder og lægger et solidt grundlag for den senere specialisering. Et års studier ved UNISA Det sidste år på studiet er knyttet til UNISA. Det sydafrikanske universitet anerkender MFs generelle bacheloruddannelse på 3½ år og lader den give adgang til deres egen etårige Bachelor of Honours uddannelse (en 5

6 Tak og bed... Tak for ny samarbejdsaftale Bed Gud kalde nye studerende æres-bachelor ) i Teologi. Det samlede bachelorstudium bliver således på 4½ år og ender med en Bachelor of Honours grad fra UNISA. Måske vil et eller flere af modulerne på Honours studiet kunne godskrives på den teologiske kandidatuddannelse, som således bliver kortere. UNISA har hele ni forskellige specialiseringer på Honours studiet i Teologi, f.eks. en Bachelor of Honours inden for Ny Testamente, Teologisk Etik eller Missiologi. De studerende vælger én af disse specialiseringer. Hele det sidste år kommer til at gå med en række meget spændende fag inden for det valgte specialeområde. Det er også inden for den valgte specialisering, at man til slut skriver sit bachelorprojekt. UNISAs uddannelse på MF To - tre af disse specialiseringer bliver udbudt direkte på MF, herunder Ny Testamente og Systematisk Teologi. Den ene halvdel af specialiseringen står MF for. Det betyder, at MF bestemmer fagenes indhold, giver undervisningen, fastlægger eksamensopgaverne og retter besvarelserne. Den sidste halvdel gennemføres som fjernstudium ved UNISA. Den studerende får en professor på UNISA som vejleder og skriver sit bachelorprojekt på engelsk. MF vil tilbyde vejledning og støtte også i UNISA-delen af forløbet. Fjernstudium ved UNISA muligt Hvis en studerende foretrækker at forfølge et af de syv andre spor på UNISA, vil det være muligt. Det medfører, at hele det etårige studium læses som fjernstudium ved UNISA. Bachelor of Honours studiet gør det altså muligt at specialisere sig i mange forskellige retninger alt efter personlig interesse, evner og kald, om end MF kun i begrænset omfang vil kunne give støtte i dette. engelsk no problem!! I en tid, hvor også teologien bliver mere og mere internaliseret, vil gode kompetencer i at skrive på engelsk være en vigtig ressource i en kirkelig tjeneste. Og det er ikke så svært, som det måske kan lyde. MF vil give undervisning i at skrive et godt engelsk, og MFs lærere vil være til rådighed for vejledning, også hvad det sproglige angår. UNISA har lavet omfattende og velgennemtænkte vejledninger for hvert enkelt fag i fjernstudiet. Her får MF-bladet de studerende en helt konkret vejledning, der leder frem til en vellykket gennemførelse af også de engelsksprogede moduler. Adgang til kandidatuddannelser Med en Bachelor of Honours fra UNISA kan de studerende søge ind på danske kandidatuddannelser i teologi, enten i Aarhus eller i København. De danske myndigheder har vurderet, at en Bachelor of Honours fra UNISA i niveau svarer til en dansk bachelorgrad i teologi. Jeg vil føje til: Den svarer så godt og vel til en dansk bacheloruddannelse. For ved siden af den almene uddannelse i teologi, som er helt parallel med bacheloruddannelsen på universiteterne (de første 3½ år), får de studerende også en specialisering, som stiller dem væsentligt stærkere, når de skal læse videre på kandidatstudiet. Det er også muligt at tage en masteruddannelse i teologi på UNISA. Denne masteruddannelse tager et år. Det skal dog bemærkes, at den etårige master i teologi ikke svarer til en dansk cand.theol. grad. For at blive præst i folkekirken kræves en dansk kandidatgrad i teologi. Optagelse på studiet For at blive optaget skal ansøgeren have studentereksamen eller en anden gymnasial uddannelse. Optagelsesskema ligger på MFs hjemmeside. Hvis man ikke har en studentereksamen, er det muligt at søge ind på kvote 2. De nærmere regler er beskrevet på hjemmesiden. Kontakt gerne studiekoordinator Per Kolstrup ( ) og tal situationen igennem med ham. Styrker ved den ny uddannelse MF bevarer sin selvstændige, lutherske profil Alle danske bestemmelser for en bacheloruddannelse i Teologi opfyldes Den giver muligheder for at studere videre i Danmark og i andre lande, incl. på UNISA. Den slutter med et helt års fordybelse i et af teologiens hovedområder Den giver stærke forudsætninger for at skrive bachelorprojektet under vejledning fra MF og en UNISA professor Uddannelsen har et stærkt internationalt præg Den sigter på teologiens relevans for kirke og samfund 6

7 Dansk Ethioper Mission MF-bladet MF optager nye studerende MF optager nye studerende til det bachelorhold, der begynder 1. september Dette hold optages på en ny og udvidet bacheloruddannelse. De første tre et halvt år ligner meget den hidtidige uddannelse, mens det sidste år bliver en etårig Bachelor of Honours uddannelse ved University of South Africa. Læs mere på side 3 og side 4-6. Ansøgningsskema findes på Frist er 5. juli. Flere oplysninger hos studiekoordinator Per Kolstrup: Nyt tilbud: TORVETs Højskole Et helt nyt konkret resultat af samarbejdet på TOR- VET mellem Israelsmissionen, Dansk Ethioper Mission og MF er TORVETs Højskole den september TORVETs Højskole Dansk Tidskrift for Teologi og Kirke kr. VIRKSUND KURSUSCENTER september 2013 Åndelig dannelse 84 sider Kristen etik 84 sider Holistisk mission 140 sider Lav et udtræk af den relevante ekspertise på TORVET, omsæt den til brugbar og forståelig undervisning for TORVETs bagland garneret af højskoleidyl på et af Jyllands flotteste kursuscentre så har du en ide om, hvad tanken med TORVETs Højskole er. Temaet for højskolen er Kirke og mission med indsigt og udsigt. TORVETs Højskole forsøger at tage ved lære af den bibelske historie og af udviklingen i kirke- og missionshistorien frem til vores egen tid. Foredragsholderne er håndplukkede eksperter fra TORVET, og kursusledere er Ingrid og Ingolf Henoch Pedersen. TORVETs Højskole afholdes på Virksund Kursuscenter med udsigt til Hjarbæk Fjord i hjertet af Jylland. Se program på Tilbud på Dansk Tidsskrift for Teologi og Kirke Ønsker du at hente inspiration til dit menighedsengagement og trosliv samt at mærke pulsen i nyere forskning inden for teologi, kirke og mission? Så bør du abonnere på Dansk Tidsskrift for Teologi og Kirke, som udkommer med fire numre årligt. Tidsskriftet, der tidligere hed Ichthys, har i fire årtier bragt inspirerende artikler til præster og andre interesserede. I 2013 er der et kampagnetilbud på kun 99 kroner for hele årets udgivelser. Seneste nummer har temaet: Åndelig dannelse. Tidsskriftet kan bestilles på eller Wycliffe Danmark er rykket ind på TORVET Den danske afdeling af det internationale bibeloversætterarbejde: Wycliffe er rykket ind på TORVET, hvor organisationens daglige leder, Lene Aagaard Nielsen, nu har fået kontorplads. Vi glæder os over, at have Lene i blandt os og over, at denne vigtige gren af det internationale missionsarbejde nu er mere synlig for alle på MF og TORVET. 7

8 MF har udfordret mine skråsikre men 26-årige Andreas Bøge gør til sommer sin 4-årige bacheloruddannelse på Menighedsfakultetet færdig. Hvilket aftryk har MF sat i hans liv? MF har formet mine tanker om teologien. Inden jeg begyndte i 2009, var jeg overbevist om, hvilke teologiske standpunkter jeg havde. I løbet af min studietid har jeg været nødt til at revidere dem i mødet med undervisningen, men også via snakke med studiekammerater. Hamrende dygtig undervisning Andreas tilbageblik på studieforløbet på MF rummer gode ting: For det første har jeg fået hamrende dygtig undervisning, som ikke blot har gjort mig klogere, men ydermere har udfordret mig både intellektuelt og åndeligt. Derudover vil jeg fremhæve mine studiekammerater, som jeg har kunnet indgå i et miljø med, hvor vi ikke blot diskuterer teologi ud fra læresætninger og politisk korrekte meninger, men også hvordan vi som kristne kan leve sammen med Kristus. AF Michael Kastrup Nielsen stud. theol. Menighedsfakultetet tør udfordre 25-årige Jørgen Paakjær Moeslund fremhæver lærernes autenticitet, praktik og retræte som højdepunkter i fire års studier på MF Studietiden på MF har været lærerig og udbytterig, selvom MF ikke sidder inde med en facitliste: Inden jeg begyndte at læse teologi, kom jeg med en masse spørgsmål, som jeg regnede med at få svar på, men det skete ikke, snarere blev jeg udfordret på min teologi. Det betød for det første, at jeg måtte indse, at jeg aldrig når til bunds i min forståelse af Gud. Desuden erfarede jeg, at underviserne, som jeg troede kunne besvare mine spørgsmål, ej heller selv er afklarede i alle teologiske spørgsmål. Undervisere brænder for sagen Alligevel udtrykker Jørgen begejstring for undervisningen: Jeg synes, at undervisningen er særdeles kompetent, og selvom den til tider går ret stærkt, skinner det tydeligt igennem, at lærerne brænder for at dele ud af deres viden. Det er opmuntrende og motiverende. 8

9 inger Landsformand for IMU Til sommer tiltræder Andreas i rollen som landsformand for IMU, og tiden på MF har forberedt ham godt: Jeg er blevet rodfæstet i min teologi, og det har stor betydning for mig. Derudover har jeg oplevet MF som et meget rummeligt sted med højt til loftet, og dette gode spænd kan jeg tage ved lære af og drage nytte af som IMUformand. Hvad fremtiden bringer, er for Andreas et åbent spørgsmål: Da jeg begyndte at læse teologi, anså jeg ikke præstegerningen som målet for min uddannelse, men praktikperioden hos sognepræst Bent Skovhus i Sædden Kirke ved Esbjerg gjorde en stor forskel, så jeg nu ikke står afvisende over for præsteembedet. Jeg kan med andre ord se mig selv i præsterollen. Det vigtigste for mig er at gå, hvor Gud kalder mig til at gå. Jeg er blevet rodfæstet i min teologi, og det har stor betydning for mig. Derudover har jeg oplevet MF som et meget rummeligt sted med højt til loftet, og dette gode spænd kan jeg tage ved lære af og drage nytte af som IMU-formand. Derudover mærker man også, at de selv har stået i situationer, hvor anfægtelse og tvivl har domineret, og denne personlige erfaring gør i mine øjne undervisningen troværdig. Ydermere fremhæver Jørgen studiemiljøet som en af de gode ting ved MF: Læsepladserne betyder, at vi som studerende ikke tager hjem, når vi har fri fra undervisning. Derfor kan vi gøre brug af hinanden både personligt og akademisk. Fremragende praktik Hvad fremtiden angår, er Jørgen åben over for det meste og nævner muligheder som præst, underviser eller fritidsforkynder. Jeg havde en fremragende oplevelse af mit praktikophold hos sognepræst Lindvig Osmundsen i Bording i Midtjylland, fordi det gav en stor indsigt i præsteembedet. Dér fik jeg lov at prøve mig selv af i praksis, og det var en god afveksling fra den teoretiske undervisning. MF tør udfordre Jørgen fremhæver også retræten med et par dage væk fra MF-hverdagen. Der kom den åndelige dimension rigtig tydeligt med. Man kan sagtens tage hele studiet uden egentlig at dykke ned i sit eget åndelige liv. Her er der nogle ting, vi skal lære. Jeg ser det som et stort plus, at MF tør udfordre os på vores åndelige liv, og jeg synes, at denne dimension af studiet burde dyrkes i højere grad. 9

10 MF-bladet VÆRELSER OG MØDELOKALER -2< &23(1+$*(1 lige i centrum $7,7 6 %(67 ET GODT OG CENTRALT STED AT BO OG MØDES %(67 :(67(51 Guds folks mission En bibelteologi for kirkens mission Chris Wright er leder af Lausannes teologiske arbejde og er en af de få med»det store overblik«over, hvor skoen trykker for den verdensomspændende kirke. BEST WESTERN HOTEL HEBRON Helgolandsgade 4, 1653 København V Tel.: \ DW %HVW :HVWHUQ +RWHO +HEURQ KIRKE FOR FOLKET VÆRELSER OG MØDELOKALER VÆRELSER OGi Læs MØDELOKALER lige centrum -2< &23(1+$*(1 Jørgen Jørgensens bog om VÆRELSER OG MØDELOKALER lige i centrum -2< &23(1+$*(1 $7,7 6 %(67 at være kirke i det 21. århundrede. ET GODT OG CENTRALT STED AT BO OG MØDES. lige i centrum -2< &23(1+$*(1 $7,7 6 %(67 ET GODT OG CENTRALTBliv STEDinspireret AT BO OG MØDES. til at finde nye mu$7,7 6 %(67 ET GODT OG CENTRALT STED AT BO OG MØDES. ligheder for at fylde folkets kirke med mennesker. En bog til eftertanke og debat. BEST WESTERN HOTEL HEBRON 190 sider 149,95 kr +HOJRODQGVJDGH. EHQKDYQ 9 %(67 :(67(51 ZZZ KHEURQ GN LQIR#KHEURQ GN 344 sider 299,95 kr. I»Guds folks mission«binder Chris Wright frelse, mission, discipelskab og Bibelen sammen, så det giver læseren en forståelse af, hvem vi er, og hvorfor vi er her. %(67 :(67(51 %(67 :(67(51 Helgolandsgade 4, 1653 København V BEST WESTERN HEBRON ISBN Tel.: HOTEL 06 Helgolandsgade 1653HEBRON København V BEST WESTERN HOTEL Tel.: Helgolandsgade 4, 1653 København V Tel.: \ DW %HVW :HVWHUQ +RWHO +HEURQ tlf HOJRODQGVJDGH. EHQKDYQ 9 \ DW %HVW :HVWHUQ +RWHO +HEURQ ZZZ KHEURQ GN LQIR#KHEURQ GN Bygherrerådgivning i forbindelse med Torvet kontorfællesskab imellem \ DW %HVW :HVWHUQ +RWHO +HEURQ +HOJRODQGVJDGH. EHQKDYQ 9 Menighedsfakultetet, Dansk Ethioper Mission og Israelsmissionen ZZZ KHEURQ GN LQIR#KHEURQ GN +HOJRODQGVJDGH. EHQKDYQ 9 ZZZ KHEURQ GN LQIR#KHEURQ GN En god idé fortjener en god plan! 1 15/10/ Vækst og fornyelse i liv og parforhold C Gunhild Aaen Madsen M Y Par-, familie- og Psykoterapeut - MPF CM MY Konsultation: Bramming, Århus og Torshavn CY CMY K 10 Jørn Henrik Olsen, fakultetsleder, Menighedsfakultetet Lohse Tlf lohse.dk Lægerne Axelsen & Fausholt Vestre Strandalle Risskov Tlf VI STIKKER LIDT DYBERE Den gode proces er vigtig for et godt resultat som det f.eks. er opnået i forbindelse med byggeriet af Baunekirken ved Herning, Torvet i Århus og etablering af solceller på Menighedsfakultetet. Annonce MF 3.pdf Hold dig fra denne bog, hvis du vil undgå ubalancens sted, i dette tilfælde fornyelsens velsignede sted. Israel - klassisk rundrejse Italien - Rom & Assisi Israel - løvhyttefestrejse Tyrkiet - et bibelsk land Israel - rundrejse med Samaria Israel - Udfordringens læserrejse Grækenland - i Paulus fodspor Israel - Kristeligt Dagblads læserrejse Læs mere på vores hjemmeside Tlf: , 14.9, 15.9, 16.9, 29.9, 29.9, 3.10, 11.10, 10 dg. 9 dg. 11 dg. 10 dg. 11 dg. 12 dg. 10 dg. 9 dg.

11 Økonomi Din gave tæller dobbelt i juni! Walther Plauborg Hansen Forretningsfører Stor tak til alle som fulgte opfordringen i sidste nummer og indbetalte et ekstra gavebeløb til Menighedsfakultetet (MF). I april modtog MF kr. mere i gaver end sidste år, og det opvejer noget af den nedgang, vi har haft de foregående måneder. 2 mio. fra målet MF har brug for 2 mio. kr. i gaver inden 30. juni for at nå i mål inden regnskabsafslutningen. Det er kr. mere, end vi modtog sidste år. Efterslæbet er større end nogensinde. Det kan kun indhentes, hvis vi løfter i flok. Jeg opfordrer derfor alle til at give en ekstra gave, efter hvad vi har hjerte og mulighed for. Din gave fordobles En anonym giver vil fordoble de ekstra gavebeløb, som MF modtager inden 30. juni. Det er vi utroligt taknemlige for, og det giver tro på, at målet kan nås, hvis vi løfter i flok. Benyt det vedlagte indbetalingskort eller giv en gave via Kontakt mig på eller tlf , hvis du overvejer at oprette en fast giveraftale, et gavebrev, testamente eller lign. Indbetaling via netbank Opret overførsel til reg.nr kontonr Giv en gave online: QR-kode til forsiden af MF-bladet. Kan skaleres i størrelse. 11

12 Støt MF nu din gave tæller dobbelt! Menighedsfakultetet drives på basis af menneskers forbøn og økonomiske bidrag. Lige nu er der to ekstra gode grunde til at give en gave. En negativ: MF er kommet bagud i forhold til budgettet og risikerer at komme ud med et underskud, der i værste fald kan resultere i nedskæringer og fyringer. En positiv: alle ekstra gaver givet i juni dobles op af en anonym ven. Vi håber dette motiverer alle til at give et ekstra bidrag i juni, så vi kan komme ud af regnskabsåret med balance i tallene. Gaver kan indbetales på MFs hjemmeside: På forhånd tak! Læs mere på side 11. Lindholm Auto Reparation af alle bilmærker Thistedvej Nørresundby v. Morten Warncke Olesen Tlf Psykoterapi & supervision af ledere Mob Dorthea Nedergaard Begravelsesforretning for Silkeborg og omegn Vestergade Silkeborg Bestil MF-bladet SMS MF-bladet til

MF-bladet 01 2010. MF-bladet Menighedsfakultetet 01 Februar 2010. Giv dig rig! forvalteransvaret. samtale på skinner. gavmildhed

MF-bladet 01 2010. MF-bladet Menighedsfakultetet 01 Februar 2010. Giv dig rig! forvalteransvaret. samtale på skinner. gavmildhed MF-bladet Menighedsfakultetet 01 Februar 2010 Giv dig rig! grønsager og 04 gavmildhed forvalteransvaret 06 samtale på skinner 081 Giv dig rig! GIV Dig RIG MF-bladet 01 2010 Ingolf Henoch Pedersen Fakultetsleder

Læs mere

De, der drog ud AVALANNERIT. - om grønlandske studerende i Danmark

De, der drog ud AVALANNERIT. - om grønlandske studerende i Danmark De, der drog ud AVALANNERIT - om grønlandske studerende i Danmark Jeg trives, hvor jeg bor, men jeg savner mit hjem i det kolde nord (frit efter Natasja) De, der drog ud - AVALANNERIT 1. udgave, 2. oplag,

Læs mere

Udgivet af Baptistkirken i Danmark. baptist.dk. Tilbage til hverdagen

Udgivet af Baptistkirken i Danmark. baptist.dk. Tilbage til hverdagen 158. årgang Udgivet af Baptistkirken i Danmark Nummer 5 2011 baptist.dk 5 Tilbage til hverdagen Fra hvid gæst til familiemedlem 2»Anne, Gud ser ikke på vores evner, men på vores villighed til at sige:

Læs mere

Karriereguide 2012 /13

Karriereguide 2012 /13 Karriereguide 2012 /13 Deltag i KarriereTouren Læs mere på side 8 og find din vej til jobbet Drømmen om jobbet. Flere jobs til akademikere Leder side 3 Direkte fra studiet til karrierejob i London Det

Læs mere

Forord... 4 Skywalks Eksistensgrundlag... 5. Skywalks trosgrundlag... 7 Cellegruppernes formål... 10

Forord... 4 Skywalks Eksistensgrundlag... 5. Skywalks trosgrundlag... 7 Cellegruppernes formål... 10 cellehåndbog indholdsfortegnelse Forord... 4 Skywalks Eksistensgrundlag... 5 Skywalks trosgrundlag... 7 Cellegruppernes formål... 10 Cellegruppelederen... 12 Cellegruppeaftenerne... 15 Facilitering...

Læs mere

Man skal nok lige lære os at kende først

Man skal nok lige lære os at kende først Man skal nok lige lære os at kende først Et inspirationshæfte om børnesamtalen FAMILIEPLEJEN DANMARK Dansk Socialrådgiverforening Forside 3 01/04/04, 10:58:16 2 Indhold 4 Vi har fået øje for børnene I

Læs mere

Reservestole kom frem

Reservestole kom frem 15 inspiration nærvær holdning 30. august 2013 Årgang 113 Hvile I Salme 131 siges det: Jeg bringer min sjæl til hvile og ro; som barnet hos sin mor, som barnet er min sjæl i mig. Israel, vent på Herren

Læs mere

BØNNEGUIDE TIL 14 DAGE MED BØN FOR AALBORG

BØNNEGUIDE TIL 14 DAGE MED BØN FOR AALBORG "EN BY PÅ VEJ, EN BØNNEGUIDE TIL 14 DAGES BØN FOR AALBORG er den syvende publikation fra Aalborg Præstenetværk. Visionen bag er at kalde byens kristne og kirker til bøn for byen ved starten af det nye

Læs mere

Hjælp til skoleliv. - erfaringer fra 28 lektiehjælpsprojekter for udsatte børn

Hjælp til skoleliv. - erfaringer fra 28 lektiehjælpsprojekter for udsatte børn Hjælp til skoleliv - erfaringer fra 28 lektiehjælpsprojekter for udsatte børn Følgeforskning på projekt Lektiehjælp udarbejdet for Undervisningsministeriet 2004-2006 Lise Tingleff Nielsen, Jens Saarup,

Læs mere

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde Hvorfor ville I gerne være lærer? Det startede med min egen, da jeg ville være lærer. Jeg kom nok fra en familie der ikke var så struktureret, så havde jeg en lærer, som var meget god til at holde den

Læs mere

Sammen OM MENIGHEDSPLEJE. TEMA: Fodvaskningen og vor tid. Nyheder om menighedspleje - på landsplan og lokalt

Sammen OM MENIGHEDSPLEJE. TEMA: Fodvaskningen og vor tid. Nyheder om menighedspleje - på landsplan og lokalt Sammen OM MENIGHEDSPLEJE TEMA: Fodvaskningen og vor tid Nyheder om menighedspleje - på landsplan og lokalt 1MARTS 2000 Valby Tingsted 7 2500 Valby Telefon 36 46 66 66 Telefax 36 30 34 20 E-mail: smp@menighedsplejer.dk

Læs mere

Nr. 8 juli 2007 154. årgang. Kirke og politik. hvordan skal kirken blande sig? [ ] Stine Frandsen

Nr. 8 juli 2007 154. årgang. Kirke og politik. hvordan skal kirken blande sig? [ ] Stine Frandsen Nr. 8 juli 2007 154. årgang Kirke og politik hvordan skal kirken blande sig? [ ] Stine Frandsen Hvad kom der ud af baptisternes [ ] Anne Åbom [ ] Collage: Ole Steen De fleste af os har sikkert hørt et

Læs mere

Aalborg Stiftsavis Aalborg Stiftsavis 17. årgang nr. 2-2012. Barnedåb. Læs side 2 og 3. Foto: Johan Holmriis

Aalborg Stiftsavis Aalborg Stiftsavis 17. årgang nr. 2-2012. Barnedåb. Læs side 2 og 3. Foto: Johan Holmriis Aalborg Stiftsavis Aalborg Stiftsavis 17. årgang nr. 2-2012 Barnedåb Foto: Johan Holmriis Læs side 2 og 3 Dåben Tekst: Thomas Reinholdt Rasmussen Den helt centrale handling i kristendommen er dåben. Det

Læs mere

døgnanbragte unge bruger også rusmidler

døgnanbragte unge bruger også rusmidler red. Peter Jensen og susanne Pihl hansen døgnanbragte unge bruger også rusmidler erfaringer fra dur 2.0. et kompetenceudviklingsforløb for døgnmedarbejdere Indholdsfortegnelse Indledning Indledning Rusmidler

Læs mere

NAKUUSA VI VIL OG VI KAN

NAKUUSA VI VIL OG VI KAN NAKUUSA VI VIL OG VI KAN EN OPFØLGNING PÅ Youth Forum I ILULISSAT 2011 12:12 Else Christensen 12:12 NAKUUSA VI VIL OG VI KAN EN OPFØLGNING PÅ YOUTH FORUM I ILULISSAT 2011 ELSE CHRISTENSEN KØBENHAVN 2012

Læs mere

Diakonalt nærvær fællesskab, der rækker ud

Diakonalt nærvær fællesskab, der rækker ud Diakonalt nærvær fællesskab, der rækker ud Den lille Prins og Ræven I Antoine de Saint-Exupérys eventyr om Den lille Prins, der forlader sin asteroide for at finde nogle venner på de andre planeter, møder

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Tidlig indsats gør en forskel Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Indhold Forord Forord 2 Ti tankevækkere fra projektet 3 Kort sagt 4 Nye holdninger 6 Nødvendige kompetencer 8 De rette rammer

Læs mere

Vi bliver også berørt

Vi bliver også berørt MEDLEMSBLAD FOR danske kreds / EN virksomhedskreds I FINANSFORBUNDET / december 2013 Vi bliver også berørt To tillidsmænd fortæller, hvordan det er at hjælpe medlemmerne igennem en afskedigelsesrunde Læs

Læs mere

DAVID G. BENNER. At åbne sig for Gud. Lectio divina som ramme for et liv i bøn

DAVID G. BENNER. At åbne sig for Gud. Lectio divina som ramme for et liv i bøn DAVID G. BENNER At åbne sig for Gud Lectio divina som ramme for et liv i bøn 5 Indhold Introduktion: Forvandlende åbenhed over for Gud 7 1. Mere end du kan forestille dig 11 2. Forberedelse til det guddommelige

Læs mere

FRIVILLIGHED. April 2014. Marselisborg realiserer sammen med Jobcenteret et besparelsespotentiale. på sygedagpengeområdet. Læs hvordan på side 18

FRIVILLIGHED. April 2014. Marselisborg realiserer sammen med Jobcenteret et besparelsespotentiale. på sygedagpengeområdet. Læs hvordan på side 18 NYHEDSBREV /11 April 2014 BESKÆFTIGELSE Bæredygtigt besparelses potentiale i Sorø FRIVILLIGHED Marselisborg realiserer sammen med Jobcenteret et besparelsespotentiale. på sygedagpengeområdet. Læs hvordan

Læs mere

SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER OM SAMARBEJDET MED JOB- OG UDVIKLINGSCENTER CASTBERGGÅRD

SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER OM SAMARBEJDET MED JOB- OG UDVIKLINGSCENTER CASTBERGGÅRD SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER OM SAMARBEJDET MED JOB- OG UDVIKLINGSCENTER CASTBERGGÅRD SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER OM SAMARBEJDET MED JOB- OG UDVIKLINGSCENTER CASTBERGGÅRD KOLOFON SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER

Læs mere

20/20 Inspiration og erfaringer fra 20/20 forløb i 10. klasse i ungdomsskolen

20/20 Inspiration og erfaringer fra 20/20 forløb i 10. klasse i ungdomsskolen 20/20 Inspiration og erfaringer fra 20/20 forløb i 10. klasse i ungdomsskolen 20/20... Juni 2012 1 Indhold Side 2: Side 3: Side 4: Side 5: Side 7: Side 10: Side 12: Side 16: Side 18: Side 19: Indhold og

Læs mere

Unges motivation for politisk deltagelse

Unges motivation for politisk deltagelse Unges motivation for politisk deltagelse Syv former for politisk engagement Niels-Henrik M. Hansen & Niels Ulrik Sørensen 2014 Unges motivation for politisk deltagelse Syv former for politisk engagement

Læs mere

Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads. For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge

Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads. For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge Indholdsfortegnelse Forord 3 Indledning 4 Arbebjdet skal organiseres målrettet

Læs mere

Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet

Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet Hvad er brugerinddragelse i sundhedsvæsenet? VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet

Læs mere

baptist.dk FAQ om baptister Særnummer Nummer 7 2010 157. årgang Udgivet af Baptistkirken i Danmark

baptist.dk FAQ om baptister Særnummer Nummer 7 2010 157. årgang Udgivet af Baptistkirken i Danmark baptist.dk Nummer 7 2010 157. årgang Udgivet af Baptistkirken i Danmark Særnummer FAQ om baptister Det begynder og ender med Jesus Hvor skal man begynde, og hvor skal man ende, når man taler om den kristne

Læs mere

27 Gode Råd Rettigheder & Anvendelse

27 Gode Råd Rettigheder & Anvendelse 27 Gode Råd Rettigheder & Anvendelse Hvad må jeg og, hvad må jeg ikke, med e-bogen? Bogen kan downloades gratis fra web-siden www.et-udbytterigt-liv.dk Ikke-kommercielt brug : Dele af bogen og udvalgte

Læs mere

INDFLYDELSE GIVER TRYGHED / NY VERDEN, NYE KRAV OGSÅ TIL FAGFORENINGERNE / FORANDRINGER GØR OS MERE SÅRBARE

INDFLYDELSE GIVER TRYGHED / NY VERDEN, NYE KRAV OGSÅ TIL FAGFORENINGERNE / FORANDRINGER GØR OS MERE SÅRBARE magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 37 / februar / 2009 FORANDRING INDFLYDELSE GIVER TRYGHED / NY VERDEN, NYE KRAV OGSÅ TIL FAGFORENINGERNE / FORANDRINGER GØR OS MERE SÅRBARE 05 / DET

Læs mere