Ny BA-uddannelse på MF

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ny BA-uddannelse på MF"

Transkript

1 MF-bladet Menighedsfakultetet 03 juni 2013 Ny BA-uddannelse på MF ny samarbejdsaftale Ny international uddannelse 11 din gave tæller dobbelt i juni 1

2 Lad MF gøre en forskel! Leder Ane Melchiorsen Bogholder Formand for MFs repræsentantskab Kender du det nordjyske udtryk, at noget kan være lige godt? - altså, at det ingen betydning har, hvad man vælger? Når det for mig kommer til præstevalg i sognet, så kan og må det ikke være lige godt, hvad vi vælger. I en tid hvor kirken mange steder for mig at se synes at være godt på vej til at blive en tom skal, hvor der ingen bibelsk indhold og liv er, hvor kulturkristendom er en realitet, forstærkes vigtigheden af det, vi kan levere fra MF. Vi vil nemlig gerne bidrage i det kirkelige landskab med engagerede bibeltro teologer, der tør tage lederansvar. Præster, der vil være hyrder og lærere af Guds nåde, med Gud som deres vejleder i dette kald og arbejde, og hvor Guds ord er deres absolutte autoritet i alle spørgsmål vedrørende tro og livsførelse. I år 2013 kan disse ord godt virke bombastiske, men det er nødvendigt for os som menighed, at det er sådanne præster, vi har i sognet, så der lyder en sand forkyndelse, som vækker og bevarer menigheden til tro på Kristus. Der er himlen til forskel på, om vi i tro får taget imod Kristus, og derfor er det vores ansvar at være bevidste om den lære, der lyder i vores kirke. Med ordene fra 2. Tim 4, 3-4 vil jeg ønske for dig, at du får frimodighed til at præge unge til at tage en præsteuddannelse på MF, og at du får frimodighed til at gå ind og præge det åndelige liv i den kirke, du er en del af. Bær med, bed med for kirken og MF. Prædik ordet, stå frem i tide og utide, overbevis, irettesæt, forman, tålmodigt og med stadig undervisning! For der vil komme en tid, da folk ikke vil finde sig i den sunde lære, men skaffe sig lærere i massevis efter deres eget hoved, fordi det kildrer deres ører. De vil vende det døve øre til sandheden og slå sig på myter. MF-bladet Menighedsfakultetet Katrinebjergvej 75, 8200 Århus N Tlf Fax Reg.nr kontonr Fakultetsleder: Jørn Henrik Olsen Forretningsfører: Walther Plauborg Hansen Juni årgang Oplag: 6900 Tryk Øko-Tryk Skjern Grafisk Design Graphic Care MF-bladet udkommer i februar, april, juni, august, oktober og december. Redaktion Fakultetsleder Jørn Henrik Olsen Landssekretær Nils Andersen (ansvarshavende) Stud. theol. Michael Kastrup Nielsen Stud. theol. Julie Anastasia Hejslet Kajgaard Stud. theol. Thomas Nedergaard Christensen Ændringer vedr. abonnement - ring venligst Forsidebillede: colourbox.dk 2

3 Menighedsfakultetet indgår ny samarbejdsaftale med sydafrikansk universitet Nils Andersen Landssekretær Når Menighedsfakultetet (MF) til sommer optager sit 5. hold bachelorstuderende, bliver det under en ny studieordning med et tydeligere internationalt tilsnit i samarbejde med Sydafrikas største universitet: University of South Africa (UNISA), der tæller studerende. Official Licensee university of south africa Da den nuværende akkrediteringsaftale med University of Wales er under afvikling, har Menighedsfakultetet de sidste par år arbejdet målrettet på at finde en ny egnet samarbejdspartner. Dette er vigtigt, for at sikre, at vore bachelorstuderende efter fire års studier på MF kan optages på danske universiteter. Studieleder Carsten Vang og fakultetsleder Jørn Henrik Olsen har ihærdigt udredt mulighederne, og deres anstrengelser har nu båret frugt. Evangelikalt netværk Over for et universitet med studerende fylder MF med omkring 40 bachelorstuderende ikke meget! Men det nye samarbejde med UNISA er etableret via det evangelikale teologiske netværk: Gesellschaft für Bildung und Forschung in Europa (GBFE). GBFE agerer som et mellemled mellem UNISA og MF. To tyske professorer fra GBFE har besigtiget MF i april og mødt lærere og studerende. Få dage efter blev MF optaget i GBFE, hvor der er forventning om et frugtbart samarbejde. Teologiens relevans styrkes Den nye aftale løfter ikke blot bacheloruddannelsen ved MF op i en højere international klasse, men hjælper også til at gøre teologien mere relevant, idet UNISA er kendt for at bygge bro mellem teologi, kirke, kultur og samfund. Jørn Henrik Olsen udtaler: Der er nu lagt op til et visionært samarbejde med ledende teologer på UNISA, som har fostret en af det 20 århundredes førende teologer, David Bosch, hvis bog: Transforming Mission har haft stor betydning for missionstænkningen de seneste årtier. Med den nye aftale skruer vi op for teologiens relevans, bevarer vores frihed og teologiske identitet og styrker det internationale samarbejde. Studiet bliver bygget op af en tre et halvt års bachelordel på MF, et års Bachelor of Honours ved UNISA, hvor det første halve år kan tages på MF og resten som fjernstudium. Herefter kan de studerende vælge en kandidatuddannelse i Danmark eller udlandet. Vi forventer, at den nye samarbejdsaftale trækker mange nye studerende til det kommende bachelorhold, som starter 1. september

4 Official Licensee university of south africa En ny og mere international bacheloruddannelse 4

5 Carsten Vang Studieleder Som noget helt nyt har Menighedsfakultetet (MF) indgået aftale med University of South Africa (i folkemunde kaldet UNISA) i Pretoria i Sydafrika om samarbejde omkring teologisk uddannelse. Aftalen gør det muligt for MF at fortsætte sin selvstændige bacheloruddannelse som adgangsgivende til videre kandidatstudier i Danmark eller udlandet. Den nuværende valideringsaftale med University of Wales udfases og udløber helt i juni 2015, når 2011-holdet slutter. Teologi for kirke og mission På MF vil vi dygtiggøre unge (og ældre) til at tjene Kristi kirke i vor tid, enten i Danmark eller i den store verden. Derfor har vi designet en akademisk bacheloruddannelse i teologi, som er båret af tillid til Bibelen, og som bygger på en luthersk forståelse af den fælleskristne tro. Samtidig er uddannelsen åben over for den inspiration, som andre kristne traditioner kan give. Vi vil også uddanne til at forstå de trosopfattelser, som er karakteristiske for netop vor tid, og vi ønsker at dygtiggøre til at formidle evangeliet på en måde, så det opleves relevant for mennesker i dag. Den nye uddannelse vil ligesom den gamle stille skarpt på de bibelske og historiske rødder til den kristne tro. Hvem er Gud? Hvordan skal Bibelens tale om Kristus forstås? Hvordan er sammenhængen mellem Bibelens teologi og historien? Undervejs i studiet skal de studerende som hidtil lære hebraisk, græsk og latin, ligesom studiet af de bibelske skrifter fylder meget. I faget Kirkehistorie undersøges, hvordan den kristne kirke har udviklet sig fra en lille flok af Jesus-grebne jøder til at blive en verdenskirke på alle fem kontinenter. Den kristne tros grundpositioner gennemtænkes i de systematiske fag i en stadig dialog med andre opfattelser. Vigtige etiske problemstillinger i vor tid bliver behandlet. Det gælder at forstå troen og at forstå tiden. De praktisk-teologiske fag i uddannelsen (fx sjælesorg, prædikenlære, diakoni, samtidsanalyse) fokuserer på formidling af det gode budskab til både den kristne menighed og verden. En dansk uddannelse De første 3½ år af studiet svarer helt til den nuværende uddannelse. Undervisning og eksamen foregår på dansk. Denne del af studiet giver en almen indføring på højt niveau i teologiens forskellige emneområder og lægger et solidt grundlag for den senere specialisering. Et års studier ved UNISA Det sidste år på studiet er knyttet til UNISA. Det sydafrikanske universitet anerkender MFs generelle bacheloruddannelse på 3½ år og lader den give adgang til deres egen etårige Bachelor of Honours uddannelse (en 5

6 Tak og bed... Tak for ny samarbejdsaftale Bed Gud kalde nye studerende æres-bachelor ) i Teologi. Det samlede bachelorstudium bliver således på 4½ år og ender med en Bachelor of Honours grad fra UNISA. Måske vil et eller flere af modulerne på Honours studiet kunne godskrives på den teologiske kandidatuddannelse, som således bliver kortere. UNISA har hele ni forskellige specialiseringer på Honours studiet i Teologi, f.eks. en Bachelor of Honours inden for Ny Testamente, Teologisk Etik eller Missiologi. De studerende vælger én af disse specialiseringer. Hele det sidste år kommer til at gå med en række meget spændende fag inden for det valgte specialeområde. Det er også inden for den valgte specialisering, at man til slut skriver sit bachelorprojekt. UNISAs uddannelse på MF To - tre af disse specialiseringer bliver udbudt direkte på MF, herunder Ny Testamente og Systematisk Teologi. Den ene halvdel af specialiseringen står MF for. Det betyder, at MF bestemmer fagenes indhold, giver undervisningen, fastlægger eksamensopgaverne og retter besvarelserne. Den sidste halvdel gennemføres som fjernstudium ved UNISA. Den studerende får en professor på UNISA som vejleder og skriver sit bachelorprojekt på engelsk. MF vil tilbyde vejledning og støtte også i UNISA-delen af forløbet. Fjernstudium ved UNISA muligt Hvis en studerende foretrækker at forfølge et af de syv andre spor på UNISA, vil det være muligt. Det medfører, at hele det etårige studium læses som fjernstudium ved UNISA. Bachelor of Honours studiet gør det altså muligt at specialisere sig i mange forskellige retninger alt efter personlig interesse, evner og kald, om end MF kun i begrænset omfang vil kunne give støtte i dette. engelsk no problem!! I en tid, hvor også teologien bliver mere og mere internaliseret, vil gode kompetencer i at skrive på engelsk være en vigtig ressource i en kirkelig tjeneste. Og det er ikke så svært, som det måske kan lyde. MF vil give undervisning i at skrive et godt engelsk, og MFs lærere vil være til rådighed for vejledning, også hvad det sproglige angår. UNISA har lavet omfattende og velgennemtænkte vejledninger for hvert enkelt fag i fjernstudiet. Her får MF-bladet de studerende en helt konkret vejledning, der leder frem til en vellykket gennemførelse af også de engelsksprogede moduler. Adgang til kandidatuddannelser Med en Bachelor of Honours fra UNISA kan de studerende søge ind på danske kandidatuddannelser i teologi, enten i Aarhus eller i København. De danske myndigheder har vurderet, at en Bachelor of Honours fra UNISA i niveau svarer til en dansk bachelorgrad i teologi. Jeg vil føje til: Den svarer så godt og vel til en dansk bacheloruddannelse. For ved siden af den almene uddannelse i teologi, som er helt parallel med bacheloruddannelsen på universiteterne (de første 3½ år), får de studerende også en specialisering, som stiller dem væsentligt stærkere, når de skal læse videre på kandidatstudiet. Det er også muligt at tage en masteruddannelse i teologi på UNISA. Denne masteruddannelse tager et år. Det skal dog bemærkes, at den etårige master i teologi ikke svarer til en dansk cand.theol. grad. For at blive præst i folkekirken kræves en dansk kandidatgrad i teologi. Optagelse på studiet For at blive optaget skal ansøgeren have studentereksamen eller en anden gymnasial uddannelse. Optagelsesskema ligger på MFs hjemmeside. Hvis man ikke har en studentereksamen, er det muligt at søge ind på kvote 2. De nærmere regler er beskrevet på hjemmesiden. Kontakt gerne studiekoordinator Per Kolstrup ( ) og tal situationen igennem med ham. Styrker ved den ny uddannelse MF bevarer sin selvstændige, lutherske profil Alle danske bestemmelser for en bacheloruddannelse i Teologi opfyldes Den giver muligheder for at studere videre i Danmark og i andre lande, incl. på UNISA. Den slutter med et helt års fordybelse i et af teologiens hovedområder Den giver stærke forudsætninger for at skrive bachelorprojektet under vejledning fra MF og en UNISA professor Uddannelsen har et stærkt internationalt præg Den sigter på teologiens relevans for kirke og samfund 6

7 Dansk Ethioper Mission MF-bladet MF optager nye studerende MF optager nye studerende til det bachelorhold, der begynder 1. september Dette hold optages på en ny og udvidet bacheloruddannelse. De første tre et halvt år ligner meget den hidtidige uddannelse, mens det sidste år bliver en etårig Bachelor of Honours uddannelse ved University of South Africa. Læs mere på side 3 og side 4-6. Ansøgningsskema findes på Frist er 5. juli. Flere oplysninger hos studiekoordinator Per Kolstrup: Nyt tilbud: TORVETs Højskole Et helt nyt konkret resultat af samarbejdet på TOR- VET mellem Israelsmissionen, Dansk Ethioper Mission og MF er TORVETs Højskole den september TORVETs Højskole Dansk Tidskrift for Teologi og Kirke kr. VIRKSUND KURSUSCENTER september 2013 Åndelig dannelse 84 sider Kristen etik 84 sider Holistisk mission 140 sider Lav et udtræk af den relevante ekspertise på TORVET, omsæt den til brugbar og forståelig undervisning for TORVETs bagland garneret af højskoleidyl på et af Jyllands flotteste kursuscentre så har du en ide om, hvad tanken med TORVETs Højskole er. Temaet for højskolen er Kirke og mission med indsigt og udsigt. TORVETs Højskole forsøger at tage ved lære af den bibelske historie og af udviklingen i kirke- og missionshistorien frem til vores egen tid. Foredragsholderne er håndplukkede eksperter fra TORVET, og kursusledere er Ingrid og Ingolf Henoch Pedersen. TORVETs Højskole afholdes på Virksund Kursuscenter med udsigt til Hjarbæk Fjord i hjertet af Jylland. Se program på Tilbud på Dansk Tidsskrift for Teologi og Kirke Ønsker du at hente inspiration til dit menighedsengagement og trosliv samt at mærke pulsen i nyere forskning inden for teologi, kirke og mission? Så bør du abonnere på Dansk Tidsskrift for Teologi og Kirke, som udkommer med fire numre årligt. Tidsskriftet, der tidligere hed Ichthys, har i fire årtier bragt inspirerende artikler til præster og andre interesserede. I 2013 er der et kampagnetilbud på kun 99 kroner for hele årets udgivelser. Seneste nummer har temaet: Åndelig dannelse. Tidsskriftet kan bestilles på eller Wycliffe Danmark er rykket ind på TORVET Den danske afdeling af det internationale bibeloversætterarbejde: Wycliffe er rykket ind på TORVET, hvor organisationens daglige leder, Lene Aagaard Nielsen, nu har fået kontorplads. Vi glæder os over, at have Lene i blandt os og over, at denne vigtige gren af det internationale missionsarbejde nu er mere synlig for alle på MF og TORVET. 7

8 MF har udfordret mine skråsikre men 26-årige Andreas Bøge gør til sommer sin 4-årige bacheloruddannelse på Menighedsfakultetet færdig. Hvilket aftryk har MF sat i hans liv? MF har formet mine tanker om teologien. Inden jeg begyndte i 2009, var jeg overbevist om, hvilke teologiske standpunkter jeg havde. I løbet af min studietid har jeg været nødt til at revidere dem i mødet med undervisningen, men også via snakke med studiekammerater. Hamrende dygtig undervisning Andreas tilbageblik på studieforløbet på MF rummer gode ting: For det første har jeg fået hamrende dygtig undervisning, som ikke blot har gjort mig klogere, men ydermere har udfordret mig både intellektuelt og åndeligt. Derudover vil jeg fremhæve mine studiekammerater, som jeg har kunnet indgå i et miljø med, hvor vi ikke blot diskuterer teologi ud fra læresætninger og politisk korrekte meninger, men også hvordan vi som kristne kan leve sammen med Kristus. AF Michael Kastrup Nielsen stud. theol. Menighedsfakultetet tør udfordre 25-årige Jørgen Paakjær Moeslund fremhæver lærernes autenticitet, praktik og retræte som højdepunkter i fire års studier på MF Studietiden på MF har været lærerig og udbytterig, selvom MF ikke sidder inde med en facitliste: Inden jeg begyndte at læse teologi, kom jeg med en masse spørgsmål, som jeg regnede med at få svar på, men det skete ikke, snarere blev jeg udfordret på min teologi. Det betød for det første, at jeg måtte indse, at jeg aldrig når til bunds i min forståelse af Gud. Desuden erfarede jeg, at underviserne, som jeg troede kunne besvare mine spørgsmål, ej heller selv er afklarede i alle teologiske spørgsmål. Undervisere brænder for sagen Alligevel udtrykker Jørgen begejstring for undervisningen: Jeg synes, at undervisningen er særdeles kompetent, og selvom den til tider går ret stærkt, skinner det tydeligt igennem, at lærerne brænder for at dele ud af deres viden. Det er opmuntrende og motiverende. 8

9 inger Landsformand for IMU Til sommer tiltræder Andreas i rollen som landsformand for IMU, og tiden på MF har forberedt ham godt: Jeg er blevet rodfæstet i min teologi, og det har stor betydning for mig. Derudover har jeg oplevet MF som et meget rummeligt sted med højt til loftet, og dette gode spænd kan jeg tage ved lære af og drage nytte af som IMUformand. Hvad fremtiden bringer, er for Andreas et åbent spørgsmål: Da jeg begyndte at læse teologi, anså jeg ikke præstegerningen som målet for min uddannelse, men praktikperioden hos sognepræst Bent Skovhus i Sædden Kirke ved Esbjerg gjorde en stor forskel, så jeg nu ikke står afvisende over for præsteembedet. Jeg kan med andre ord se mig selv i præsterollen. Det vigtigste for mig er at gå, hvor Gud kalder mig til at gå. Jeg er blevet rodfæstet i min teologi, og det har stor betydning for mig. Derudover har jeg oplevet MF som et meget rummeligt sted med højt til loftet, og dette gode spænd kan jeg tage ved lære af og drage nytte af som IMU-formand. Derudover mærker man også, at de selv har stået i situationer, hvor anfægtelse og tvivl har domineret, og denne personlige erfaring gør i mine øjne undervisningen troværdig. Ydermere fremhæver Jørgen studiemiljøet som en af de gode ting ved MF: Læsepladserne betyder, at vi som studerende ikke tager hjem, når vi har fri fra undervisning. Derfor kan vi gøre brug af hinanden både personligt og akademisk. Fremragende praktik Hvad fremtiden angår, er Jørgen åben over for det meste og nævner muligheder som præst, underviser eller fritidsforkynder. Jeg havde en fremragende oplevelse af mit praktikophold hos sognepræst Lindvig Osmundsen i Bording i Midtjylland, fordi det gav en stor indsigt i præsteembedet. Dér fik jeg lov at prøve mig selv af i praksis, og det var en god afveksling fra den teoretiske undervisning. MF tør udfordre Jørgen fremhæver også retræten med et par dage væk fra MF-hverdagen. Der kom den åndelige dimension rigtig tydeligt med. Man kan sagtens tage hele studiet uden egentlig at dykke ned i sit eget åndelige liv. Her er der nogle ting, vi skal lære. Jeg ser det som et stort plus, at MF tør udfordre os på vores åndelige liv, og jeg synes, at denne dimension af studiet burde dyrkes i højere grad. 9

10 MF-bladet VÆRELSER OG MØDELOKALER -2< &23(1+$*(1 lige i centrum $7,7 6 %(67 ET GODT OG CENTRALT STED AT BO OG MØDES %(67 :(67(51 Guds folks mission En bibelteologi for kirkens mission Chris Wright er leder af Lausannes teologiske arbejde og er en af de få med»det store overblik«over, hvor skoen trykker for den verdensomspændende kirke. BEST WESTERN HOTEL HEBRON Helgolandsgade 4, 1653 København V Tel.: \ DW %HVW :HVWHUQ +RWHO +HEURQ KIRKE FOR FOLKET VÆRELSER OG MØDELOKALER VÆRELSER OGi Læs MØDELOKALER lige centrum -2< &23(1+$*(1 Jørgen Jørgensens bog om VÆRELSER OG MØDELOKALER lige i centrum -2< &23(1+$*(1 $7,7 6 %(67 at være kirke i det 21. århundrede. ET GODT OG CENTRALT STED AT BO OG MØDES. lige i centrum -2< &23(1+$*(1 $7,7 6 %(67 ET GODT OG CENTRALTBliv STEDinspireret AT BO OG MØDES. til at finde nye mu$7,7 6 %(67 ET GODT OG CENTRALT STED AT BO OG MØDES. ligheder for at fylde folkets kirke med mennesker. En bog til eftertanke og debat. BEST WESTERN HOTEL HEBRON 190 sider 149,95 kr +HOJRODQGVJDGH. EHQKDYQ 9 %(67 :(67(51 ZZZ KHEURQ GN LQIR#KHEURQ GN 344 sider 299,95 kr. I»Guds folks mission«binder Chris Wright frelse, mission, discipelskab og Bibelen sammen, så det giver læseren en forståelse af, hvem vi er, og hvorfor vi er her. %(67 :(67(51 %(67 :(67(51 Helgolandsgade 4, 1653 København V BEST WESTERN HEBRON ISBN Tel.: HOTEL 06 Helgolandsgade 1653HEBRON København V BEST WESTERN HOTEL Tel.: Helgolandsgade 4, 1653 København V Tel.: \ DW %HVW :HVWHUQ +RWHO +HEURQ tlf HOJRODQGVJDGH. EHQKDYQ 9 \ DW %HVW :HVWHUQ +RWHO +HEURQ ZZZ KHEURQ GN LQIR#KHEURQ GN Bygherrerådgivning i forbindelse med Torvet kontorfællesskab imellem \ DW %HVW :HVWHUQ +RWHO +HEURQ +HOJRODQGVJDGH. EHQKDYQ 9 Menighedsfakultetet, Dansk Ethioper Mission og Israelsmissionen ZZZ KHEURQ GN LQIR#KHEURQ GN +HOJRODQGVJDGH. EHQKDYQ 9 ZZZ KHEURQ GN LQIR#KHEURQ GN En god idé fortjener en god plan! 1 15/10/ Vækst og fornyelse i liv og parforhold C Gunhild Aaen Madsen M Y Par-, familie- og Psykoterapeut - MPF CM MY Konsultation: Bramming, Århus og Torshavn CY CMY K 10 Jørn Henrik Olsen, fakultetsleder, Menighedsfakultetet Lohse Tlf lohse.dk Lægerne Axelsen & Fausholt Vestre Strandalle Risskov Tlf VI STIKKER LIDT DYBERE Den gode proces er vigtig for et godt resultat som det f.eks. er opnået i forbindelse med byggeriet af Baunekirken ved Herning, Torvet i Århus og etablering af solceller på Menighedsfakultetet. Annonce MF 3.pdf Hold dig fra denne bog, hvis du vil undgå ubalancens sted, i dette tilfælde fornyelsens velsignede sted. Israel - klassisk rundrejse Italien - Rom & Assisi Israel - løvhyttefestrejse Tyrkiet - et bibelsk land Israel - rundrejse med Samaria Israel - Udfordringens læserrejse Grækenland - i Paulus fodspor Israel - Kristeligt Dagblads læserrejse Læs mere på vores hjemmeside Tlf: , 14.9, 15.9, 16.9, 29.9, 29.9, 3.10, 11.10, 10 dg. 9 dg. 11 dg. 10 dg. 11 dg. 12 dg. 10 dg. 9 dg.

11 Økonomi Din gave tæller dobbelt i juni! Walther Plauborg Hansen Forretningsfører Stor tak til alle som fulgte opfordringen i sidste nummer og indbetalte et ekstra gavebeløb til Menighedsfakultetet (MF). I april modtog MF kr. mere i gaver end sidste år, og det opvejer noget af den nedgang, vi har haft de foregående måneder. 2 mio. fra målet MF har brug for 2 mio. kr. i gaver inden 30. juni for at nå i mål inden regnskabsafslutningen. Det er kr. mere, end vi modtog sidste år. Efterslæbet er større end nogensinde. Det kan kun indhentes, hvis vi løfter i flok. Jeg opfordrer derfor alle til at give en ekstra gave, efter hvad vi har hjerte og mulighed for. Din gave fordobles En anonym giver vil fordoble de ekstra gavebeløb, som MF modtager inden 30. juni. Det er vi utroligt taknemlige for, og det giver tro på, at målet kan nås, hvis vi løfter i flok. Benyt det vedlagte indbetalingskort eller giv en gave via Kontakt mig på eller tlf , hvis du overvejer at oprette en fast giveraftale, et gavebrev, testamente eller lign. Indbetaling via netbank Opret overførsel til reg.nr kontonr Giv en gave online: QR-kode til forsiden af MF-bladet. Kan skaleres i størrelse. 11

12 Støt MF nu din gave tæller dobbelt! Menighedsfakultetet drives på basis af menneskers forbøn og økonomiske bidrag. Lige nu er der to ekstra gode grunde til at give en gave. En negativ: MF er kommet bagud i forhold til budgettet og risikerer at komme ud med et underskud, der i værste fald kan resultere i nedskæringer og fyringer. En positiv: alle ekstra gaver givet i juni dobles op af en anonym ven. Vi håber dette motiverer alle til at give et ekstra bidrag i juni, så vi kan komme ud af regnskabsåret med balance i tallene. Gaver kan indbetales på MFs hjemmeside: På forhånd tak! Læs mere på side 11. Lindholm Auto Reparation af alle bilmærker Thistedvej Nørresundby v. Morten Warncke Olesen Tlf Psykoterapi & supervision af ledere Mob Dorthea Nedergaard Begravelsesforretning for Silkeborg og omegn Vestergade Silkeborg Bestil MF-bladet SMS MF-bladet til

Menighedsfakultetets tilbud om. foredrag

Menighedsfakultetets tilbud om. foredrag Menighedsfakultetets tilbud om foredrag 1 Bestil en taler fra Menighedsfakultetet Menighedsfakultetet uddanner teologer for kirkens skyld. Derfor stiller vore lærere, så langt tid og ressourcer rækker,

Læs mere

Dugfriske bacheloropgaver 2013

Dugfriske bacheloropgaver 2013 MF-bladet Menighedsfakultetet 04 august 2013 Dugfriske bacheloropgaver 2013 Omvendelser 04 den tomme grav 06 vores evige skæbne 081 Afkast Bacheloropgaver viser, hvad et teologisk studium kan kaste af

Læs mere

MF-bladet 06 2011. MF-bladet Menighedsfakultetet 06 december 2011. Guds rige er nær. Torvet tager form. Gudsriget via korset. kaldet blev forstærket

MF-bladet 06 2011. MF-bladet Menighedsfakultetet 06 december 2011. Guds rige er nær. Torvet tager form. Gudsriget via korset. kaldet blev forstærket MF-bladet Menighedsfakultetet 06 december 2011 Guds rige er nær Torvet tager form 03 Gudsriget via korset 04 kaldet blev forstærket 081 Komme dit rige i himlen som på jorden! Leder Og så diskuterede vi

Læs mere

MF-bladet 02 2012. MF-bladet Menighedsfakultetet 02 april 2012. Torvet åbnet. Drømmen kan realiseres. Glimt fra åbningsfesten 1

MF-bladet 02 2012. MF-bladet Menighedsfakultetet 02 april 2012. Torvet åbnet. Drømmen kan realiseres. Glimt fra åbningsfesten 1 MF-bladet Menighedsfakultetet 02 april 2012 Torvet åbnet Større udsyn 02 04 Drømmen kan realiseres 08 Glimt fra åbningsfesten 1 Større udsyn Leder Samarbejdet med Dansk Ethiopermission og Israelsmissionen

Læs mere

Hvem skal lede kirken?

Hvem skal lede kirken? MF-bladet Menighedsfakultetet 05 oktober 2013 Hvem skal lede kirken? 02 Bibeltroskab i dag 29 nye studerende 03 04 Hvem bør lede folkekirken 1 Bibeltroskab i dag Leder Asger Chr. Højlund Professor jo bare

Læs mere

MF-bladet 01 2013. MF-bladet Menighedsfakultetet 01 februar 2013. Frelse og fortabelse. Headhuntet. Bliver alle frelst? Økonomien bekymrer 1

MF-bladet 01 2013. MF-bladet Menighedsfakultetet 01 februar 2013. Frelse og fortabelse. Headhuntet. Bliver alle frelst? Økonomien bekymrer 1 MF-bladet Menighedsfakultetet 01 februar 2013 Frelse og fortabelse 03 Headhuntet af Norsk MF 04 Bliver alle frelst? 11 Økonomien bekymrer 1 Frelse eller fortabelse Ny bog kan føre mange vild Leder Peter

Læs mere

Søren Kierkegaard på spil. MF-bladet Menighedsfakultetet 02 april 2013. MF-bladet 02 2013. Søren Kierkegaards passion. Lydighed eller lovsang

Søren Kierkegaard på spil. MF-bladet Menighedsfakultetet 02 april 2013. MF-bladet 02 2013. Søren Kierkegaards passion. Lydighed eller lovsang MF-bladet Menighedsfakultetet 02 april 2013 Søren Kierkegaard på spil 03 Lydighed eller lovsang 04 Søren Kierkegaards passion 11 MF behøver din støtte 1 At blive sig selv Leder Jørn Henrik Olsen fakultetsleder,

Læs mere

Første MF-bachelorer i arbejde

Første MF-bachelorer i arbejde MF-bladet Menighedsfakultetet 06 december 2012 Første MF-bachelorer i arbejde Præsten 04 Evangelisten 06 Outsideren 081 Gør det en forskel? Leder Jørgen Jørgensen Sognepræst og bestyrelsesformand MF har

Læs mere

MF-bladet 02 2014. MF-bladet Menighedsfakultetet 02 april 2014. TORVET forbinder. Teologi og mission. Global missionsglød

MF-bladet 02 2014. MF-bladet Menighedsfakultetet 02 april 2014. TORVET forbinder. Teologi og mission. Global missionsglød MF-bladet Menighedsfakultetet 02 april 2014 TORVET forbinder teologi og mission 02 Teologi og mission i interaktion 04 Global missionsglød 08 TORVET giver retning i studiet 1 Teologi og mission i interaktion

Læs mere

Menighedsfakultetets akademiske overbygningsprogram i kirke og teologi. Efteruddannelse på masterniveau

Menighedsfakultetets akademiske overbygningsprogram i kirke og teologi. Efteruddannelse på masterniveau Menighedsfakultetets akademiske overbygningsprogram i kirke og teologi Efteruddannelse på masterniveau Efterår 2017 Fire moduler Uddannelsen består af fire fag, som kan tages enkeltvis eller i et samlet

Læs mere

MF-bladet 03 2014. MF-bladet Menighedsfakultetet 03 juni 2014. forsvar for troen. Troen involverer forstanden. Trosforsvar er vigtigt. Hjælp os!

MF-bladet 03 2014. MF-bladet Menighedsfakultetet 03 juni 2014. forsvar for troen. Troen involverer forstanden. Trosforsvar er vigtigt. Hjælp os! MF-bladet Menighedsfakultetet 03 juni 2014 forsvar for troen Troen involverer forstanden 02 Trosforsvar er vigtigt 04 Hjælp os! 11 1 Leder Troen involverer forstanden Emil Børty Nielsen BA.theol. og medarbejder

Læs mere

1. Indledning Af Anders Møberg, Landsungdomssekretær i IMU

1. Indledning Af Anders Møberg, Landsungdomssekretær i IMU 1. Indledning Af Anders Møberg, Landsungdomssekretær i IMU The moment of truth. Guds time, der forandrer alt. Åbenbaringsøjeblikket. Mange, som har kendt Jesus, siden de var unge, kan se tilbage på øjeblikke,

Læs mere

Menighedsfakultetets akademiske overbygningsprogram i kirke og teologi. Efteruddannelse på masterniveau

Menighedsfakultetets akademiske overbygningsprogram i kirke og teologi. Efteruddannelse på masterniveau Menighedsfakultetets akademiske overbygningsprogram i kirke og teologi Efteruddannelse på masterniveau Fire moduler Uddannelsen består af fire fag, som kan tages enkeltvis eller i et samlet forløb: Foråret

Læs mere

MF-bladet 04 2012. MF-bladet Menighedsfakultetet 04 august 2012. Ung forskning. Menigheden og Bibelen. Åbent brev til folkekirken.

MF-bladet 04 2012. MF-bladet Menighedsfakultetet 04 august 2012. Ung forskning. Menigheden og Bibelen. Åbent brev til folkekirken. MF-bladet Menighedsfakultetet 04 august 2012 Ung forskning 04 Nyheden om kors-kongen 06 Menigheden og Bibelen 12 Åbent brev til folkekirken 1 Forspring via forskning Leder Forskning giver ligeledes en

Læs mere

Menighedsfakultetet i vælten. MF-bladet Menighedsfakultetet 05 oktober MF-bladet nye bachelorsuderende.

Menighedsfakultetet i vælten. MF-bladet Menighedsfakultetet 05 oktober MF-bladet nye bachelorsuderende. MF-bladet Menighedsfakultetet 05 oktober 2011 Menighedsfakultetet i vælten Brug arvesølvet 02 03 22 nye bachelorsuderende ikke lukningstruet 041 BRUG ARVESØLVET! I vælten i medierne - og i vælten for fuld

Læs mere

Det meningsfulde liv

Det meningsfulde liv MF-bladet Menighedsfakultetet 05 oktober 2012 Det meningsfulde liv i teologisk lys Lykken ved bækken 02 03 Missional kirke en introduktion 04 Det meningsfulde liv et teologisk lys 1 Lykken ved bækken Leder

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA 2017

VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA 2017 VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA 2017 1. Ansøgning om optagelse på Menighedsfakultetets bacheloruddannelse i teologi med studiestart 28. august 2017 skal ske enten ved digital ansøgning via Menighedsfakultetets

Læs mere

MF-bladet - hvad teologi er?! MF-bladet Åndelig dannelse teologisk inspiration 4 skarpe om ved vores tro - eller

MF-bladet - hvad teologi er?! MF-bladet Åndelig dannelse teologisk inspiration 4 skarpe om ved vores tro - eller MF-bladet Menighedsfakultetet 01 februar 2012 Åndelig dannelse teologisk inspiration 03 04 4 skarpe om Åndelig dannelse 08 ved vores tro - eller ved hans trofasthed? 1 Åndelig dannelse Leder Leif Andersen

Læs mere

Kirkehøjskole i Sønderjylland

Kirkehøjskole i Sønderjylland Kirkehøjskole i Sønderjylland 2017-2018 Velkommen til Kirkehøjskole i Sønderjylland! Program Kirkehøjskole i Sønderjylland er et unikt tilbud til dig, der er kommet på sporet af Jesus og gerne vil lære

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA 2015

VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA 2015 VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA 2015 1. Ansøgning om optagelse på Menighedsfakultetets bacheloruddannelse i teologi med studiestart 31. august 2015 skal ske enten ved digital ansøgning via Menighedsfakultetets

Læs mere

Bibeltro i den akademiske verden

Bibeltro i den akademiske verden MF-bladet Menighedsfakultetet 05 oktober 2014 Bibeltro i den akademiske verden 02 Nej tak til selvglade idioter 04 bibeltroskab og videnskabelighed 08 troen udfordres i studiet 1 Leder Nej tak til selvglade

Læs mere

MF giver Luthers toregimentelære et serviceeftersyn 03. MF-bladet Menighedsfakultetet 06 december 2013. MF-bladet 06 2013

MF giver Luthers toregimentelære et serviceeftersyn 03. MF-bladet Menighedsfakultetet 06 december 2013. MF-bladet 06 2013 MF-bladet Menighedsfakultetet 06 december 2013 MF giver Luthers toregimentelære et serviceeftersyn Ny bog af Morten 03 04 Toregimentelæren sikrer balance 08 Eriks skifte fra universitetet til MF 1 Er toregimentelæren

Læs mere

Med horisont og vidde mission og teologi mødes

Med horisont og vidde mission og teologi mødes MF-bladet Menighedsfakultetet 04 august 2011 Med horisont og vidde mission og teologi mødes Ordet OG Ånden 02 03 byggeriet er påbegyndt 04 fem skarpe til kirkehistorikeren 1 Åndens blæst og Ordets muld!

Læs mere

MF-bladet MF-bladet Studerende engagerer sig i diakoni fakultetsleder Studerende blandt Stopper udsatte borgere Kurt e.

MF-bladet MF-bladet  Studerende engagerer sig i diakoni fakultetsleder Studerende blandt Stopper udsatte borgere Kurt e. MF-bladet Menighedsfakultetet 06 december Studerende engagerer sig i diakoni 03 Fakultetsleder stopper 04 Studerende blandt udsatte borgere 12 Kurt E. Larsen forsvarer 1 doktorafhandling Leder Diakoni

Læs mere

Læs teologi på MF! MF-bladet Menighedsfakultetet 01 marts 2015. MF-bladet 01 2015. Glæden ved at være præst. Kaldet til at være præst

Læs teologi på MF! MF-bladet Menighedsfakultetet 01 marts 2015. MF-bladet 01 2015. Glæden ved at være præst. Kaldet til at være præst MF-bladet Menighedsfakultetet 01 marts 2015 Læs teologi på MF! 02 Kaldet til at være præst 13 Glæden ved at være præst Ny fakultetsleder 161 Leder Kaldet til at være præst Jørgen Jørgensen Bestyrelsesformand

Læs mere

teologiens berettigelse og nødvendighed

teologiens berettigelse og nødvendighed MF-bladet Menighedsfakultetet 03 juni 2011 teologiens berettigelse og nødvendighed 03 Teologi i livets tjeneste Hvad er teologi?! 04 Teologi på tre ben 061 Er vores vision også din? Nils Andersen Landssekretær

Læs mere

BACHELOR - ET SKRIDT PÅ VEJEN... MF-bladet Menighedsfakultetet 03 Juni 2009. MF-bladet 03 2009 FØRSTE HOLD DØDEN VEN ELLER FJENDE?

BACHELOR - ET SKRIDT PÅ VEJEN... MF-bladet Menighedsfakultetet 03 Juni 2009. MF-bladet 03 2009 FØRSTE HOLD DØDEN VEN ELLER FJENDE? MF-bladet Menighedsfakultetet 03 Juni 2009 BACHELOR - ET SKRIDT PÅ VEJEN... DØDEN VEN ELLER FJENDE?05 FØRSTE HOLD 07 BACHELORER ER UDDANNET PENGEKASSEN ER TOM 11 1 Med Gud i hjertet og hår på brystet LÆRERRÅDSFORMAND,

Læs mere

Vedtægter for Menighedsfakultetet Aarhus. Menighedsfakultetet/ Lutheran School of Theology in Aarhus

Vedtægter for Menighedsfakultetet Aarhus. Menighedsfakultetet/ Lutheran School of Theology in Aarhus Vedtægter for Menighedsfakultetet Aarhus Menighedsfakultetet/ Lutheran School of Theology in Aarhus 1 Navn Menighedsfakultetet (MF) / Lutheran School of Theology in Aarhus (LSTA) er en selvejende og uafhængig

Læs mere

Trænger evangeliet til en opgradering?

Trænger evangeliet til en opgradering? Trænger evangeliet til en opgradering? Holdningen til evangeliet Træk, man gerne vil acceptere: Kirkens ritualer (Dåb, vielser, begravelser) Kirkens sociale engagement Kirkens omsorg for børn og ældre

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA 2011

ANSØGNINGSSKEMA 2011 ANSØGNINGSSKEMA 2011 Når du ansøger: 1. Dette skema skal udfyldes af enhver, der søger optagelse på Menighedsfakultetets 4-årige bacheloruddannelse i teologi. Der gøres opmærksom på, at du samtidig med

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015.docx 14-05-2015 side 1. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015. Tekst. Mark. 16,14-20.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015.docx 14-05-2015 side 1. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015. Tekst. Mark. 16,14-20. 14-05-2015 side 1 Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015. Tekst. Mark. 16,14-20. Det går ikke altid så galt som præsten prædiker! Sådan kan man sommetider høre det sagt med et glimt i øjet. Så kan præsten

Læs mere

Missional kirke i Danmark elkursus Teolkursus 2012

Missional kirke i Danmark elkursus Teolkursus 2012 Missional kirke i Danmark elkursus 2011 Teolkursus 2012 1 Teolkursus 2012 Missional kirke i Danmark De udfordringer, som den kristne kirke står overfor i Danmark, kræver, at kristne drøfter, hvordan kirken

Læs mere

Hvad er en bachelor?

Hvad er en bachelor? 8 hvad er en bachelor? Hvad er en bachelor? En universitetsuddannelse kan sammensættes på flere måder, men består typisk af to dele en bacheloruddannelse på tre år og en kandidatuddannelse på to år. Bacheloruddannelsen

Læs mere

Eksamensordning for Menighedsfakultetets bachelorstudium i teologi (almen) (2013-ordningen)

Eksamensordning for Menighedsfakultetets bachelorstudium i teologi (almen) (2013-ordningen) Eksamensordning for Menighedsfakultetets bachelorstudium i teologi (almen) (2013-ordningen) Forklaring: 24-timers opgave senest kl. 9 den efterfølgende dag 36-timers opgave senest kl. 21 den efterfølgende

Læs mere

bladet fra menighedsfakultetet Teologi for kirkens skyld

bladet fra menighedsfakultetet Teologi for kirkens skyld MAJ 2005 3 bladet fra menighedsfakultetet Teologi for kirkens skyld leder side 2 Teologi for kirkens skyld Bachelorbrochure tilgængelig Brochuren over MF s nye bacheloruddannelse kan rekvireres fra MF

Læs mere

Missionsfakultetet. MF-bladet Menighedsfakultetet 05 Oktober 2010. MF-bladet 05 2010. nyt samarbejde med internationalt.

Missionsfakultetet. MF-bladet Menighedsfakultetet 05 Oktober 2010. MF-bladet 05 2010. nyt samarbejde med internationalt. MF-bladet Menighedsfakultetet 05 Oktober 2010 Missionsfakultetet 02 Missional i en højere tjeneste 04 Drømmen om MF-værket 06 nyt samarbejde med internationalt 1 udblik En højere tjeneste Asger Højlund

Læs mere

1. samling Hvorfor luthersk? Er det ikke nok at være kristen?

1. samling Hvorfor luthersk? Er det ikke nok at være kristen? 1. samling Hvorfor luthersk? Er det ikke nok at være kristen?»først og fremmest beder jeg om, at man vil tie med mit navn og ikke kalde sig lutherske, men kristne. Hvad er Luther? Læren er dog ikke min

Læs mere

Ingolf Henoch Pedersen ved roret. 10 år med. MF-bladet Menighedsfakultetet 03 Juni 2010. MF-bladet 03 2010. 10-året hvor MF satte storsejl

Ingolf Henoch Pedersen ved roret. 10 år med. MF-bladet Menighedsfakultetet 03 Juni 2010. MF-bladet 03 2010. 10-året hvor MF satte storsejl MF-bladet Menighedsfakultetet 03 Juni 2010 10 år med Ingolf Henoch Pedersen ved roret 04 10-året hvor MF satte storsejl ikke med for små sko 06 08 DBI og MF skulder ved skulder 1 Det skæve Danmark - om

Læs mere

Ressource-katalog til klynger i ÅVM forår 2013

Ressource-katalog til klynger i ÅVM forår 2013 Ressource-katalog til klynger i ÅVM forår 2013 I denne folder tilbyder folk fra Aarhus Valgmenighed at undervise en aften i jeres klynge om emner, de brænder for, og som er helt centrale for den måde,

Læs mere

MF bygger sammen med

MF bygger sammen med MF-bladet Menighedsfakultetet 02 april 2011 MF bygger sammen med DEM og DIM 03 Teologi og mission i interaktion 06 Indretningen af tilbygningen 15 Sammen kan vi løfte opgaven 1 Internationalt udblik gavner

Læs mere

MF uddanner ledere til kirke og mission

MF uddanner ledere til kirke og mission MF-bladet Menighedsfakultetet 04 august 2014 MF uddanner ledere til kirke og mission MF et lokomotiv 02 Teologi ud af boksen 08 Et prik blev et kald 101 Leder MF - et lokomotiv Christian Backer Mogensen

Læs mere

Teologisk Voksenundervisning i Aalborg Stift

Teologisk Voksenundervisning i Aalborg Stift Teologisk Voksenundervisning i Aalborg Stift Formål Formålet med Teologisk Voksenundervisning i Aalborg Stift er at give en bred og grundig orientering om kristendommens idé-indhold og historie. Undervisningen

Læs mere

Program for Nicolaifællesskabet ved Sct. Nicolai kirke, Aabenraa Sogn

Program for Nicolaifællesskabet ved Sct. Nicolai kirke, Aabenraa Sogn Program for Nicolaifællesskabet ved Sct. Nicolai kirke, Aabenraa Sogn August 2015 Juni 2016 August Program for Nicolaifællesskabet 26.08 Bibelundervisning ApG. 1,1-14 Optakt til den åndelige krig! Gudsriget

Læs mere

Formandsberetning for Foreningen Agape 2015 v/steen Møller Laursen, formand

Formandsberetning for Foreningen Agape 2015 v/steen Møller Laursen, formand Formandsberetning for Foreningen Agape 2015 v/steen Møller Laursen, formand Indledning Jeg har haft lejlighed til at læse det første nyhedsbrev, der blev udsendt fra foreningen Agape til foreningens venner.

Læs mere

bladet Teologien skal have både himmel- og jordforbindelse Teologi for kirkens skyld Fra forskning

bladet Teologien skal have både himmel- og jordforbindelse Teologi for kirkens skyld Fra forskning AUG 2007 5 bladet fra menighedsfakultetet Teologi for kirkens skyld s. 2 Fra forskning til kirkerelevante bøger s. 3 Teologien skal have både himmel- og jordforbindelse Vore undervisere rykker ud med foredrag

Læs mere

gudstjenestefornyelse MF-bladet Menighedsfakultetet 04 August 2010 MF-bladet 04 2010 menneskelige gudstjenester en åbenbaring af kristus

gudstjenestefornyelse MF-bladet Menighedsfakultetet 04 August 2010 MF-bladet 04 2010 menneskelige gudstjenester en åbenbaring af kristus MF-bladet Menighedsfakultetet 04 August 2010 gudstjenestefornyelse 04 en åbenbaring af kristus 06 menneskelige gudstjenester 08 frimesser i et landsogn 1 Ud med gudstjenesten! Jørn Henrik Olsen Fakultetsleder

Læs mere

Jesus opstod med kød og knogler

Jesus opstod med kød og knogler MF-bladet Menighedsfakultetet 02 juni 2015 Jesus opstod med kød og knogler 02 Budskab eller begivenhed? Med kød og knogler 04 15 Dobbelt op på nye gavebreve 1 Leder Budskab eller begivenhed? Peter Søes

Læs mere

TEOLOGI PÅ KØBENHAVNS UNIVERSITET

TEOLOGI PÅ KØBENHAVNS UNIVERSITET københavns universitet det teologiske fakultet Dyk ned i livets store spørgsmål TEOLOGI PÅ KØBENHAVNS UNIVERSITET og bliv klogere på historie, sprog, religion, filosofi, litteratur, etik og samfund Jeg

Læs mere

NY STUDIEORDNING - MERE PRAKTISK TEOLOGI, MINDRE LATIN. MF-bladet Menighedsfakultetet 04 August 2009. MF-bladet 04 2009 NYT FAG: AT EVANGELISERE MED

NY STUDIEORDNING - MERE PRAKTISK TEOLOGI, MINDRE LATIN. MF-bladet Menighedsfakultetet 04 August 2009. MF-bladet 04 2009 NYT FAG: AT EVANGELISERE MED MF-bladet Menighedsfakultetet 04 August 2009 NY STUDIEORDNING - MERE PRAKTISK TEOLOGI, MINDRE LATIN NYT FAG: 04 TEOLOGISK INTRO TEOLOGI MELLEM 07 VIDENSKAB OG KONFESSIONALITET AT EVANGELISERE MED 08 JORD

Læs mere

Kend Kristus. Discipelskab. Målrettet 16-18 år. Troy Fitzgerald. Unge

Kend Kristus. Discipelskab. Målrettet 16-18 år. Troy Fitzgerald. Unge Kend Kristus Discipelskab Målrettet 16-18 år Troy Fitzgerald Unge Kend Kristus Troy Fitzgerald Unge 16-18 år 3 Originaltitel: ChristWise 2013 Dansk Bogforlag Grafisk bearbejdning: Sat med: ITC Century

Læs mere

19. s.e. trinitatis Joh. 1,35-51; 1. Mos. 28,10-18; 1. Kor. 12,12-20 Salmer: 754; 356; ; 67 (alterg.); 375

19. s.e. trinitatis Joh. 1,35-51; 1. Mos. 28,10-18; 1. Kor. 12,12-20 Salmer: 754; 356; ; 67 (alterg.); 375 19. s.e. trinitatis Joh. 1,35-51; 1. Mos. 28,10-18; 1. Kor. 12,12-20 Salmer: 754; 356; 318-164; 67 (alterg.); 375 Lad os alle bede! Kære Herre Jesus, vi beder dig: Giv du os øjne, der kan se Din herlighed,

Læs mere

PF Formandens Årsfesttale 2017

PF Formandens Årsfesttale 2017 PF Formandens Årsfesttale 2017 Deres Kongelige Højhed, excellencer, ministre, kære undervisere, ansatte og medstuderende. Mine damer og herrer. Rigtig hjertelig velkommen til DTU og Polyteknisk Forenings

Læs mere

MF-bladet 01 2010. MF-bladet Menighedsfakultetet 01 Februar 2010. Giv dig rig! forvalteransvaret. samtale på skinner. gavmildhed

MF-bladet 01 2010. MF-bladet Menighedsfakultetet 01 Februar 2010. Giv dig rig! forvalteransvaret. samtale på skinner. gavmildhed MF-bladet Menighedsfakultetet 01 Februar 2010 Giv dig rig! grønsager og 04 gavmildhed forvalteransvaret 06 samtale på skinner 081 Giv dig rig! GIV Dig RIG MF-bladet 01 2010 Ingolf Henoch Pedersen Fakultetsleder

Læs mere

OMVENDELSE Den samaritanske kvinde ved brønden Johannes evang. 4.5-26

OMVENDELSE Den samaritanske kvinde ved brønden Johannes evang. 4.5-26 2. s efter hellig tre konger 2014 ha. OMVENDELSE Den samaritanske kvinde ved brønden Johannes evang. 4.5-26 Jeg har altid syntes, at det var ærgerligt, at afslutningen, på mødet mellem den samaritanske

Læs mere

bladet Kend Bibelen og KORANEN Studieintroduktion den 2. marts s. 3 I arbejdstøjet s. 6 Om tro og tvivl s. 7 fra menighedsfakultetet JAN 2007

bladet Kend Bibelen og KORANEN Studieintroduktion den 2. marts s. 3 I arbejdstøjet s. 6 Om tro og tvivl s. 7 fra menighedsfakultetet JAN 2007 JAN 2007 1 bladet fra menighedsfakultetet Studieintroduktion den 2. marts s. 3 I arbejdstøjet s. 6 Kend Bibelen og KORANEN Læs artiklen s. 4-5 Om tro og tvivl s. 7 MF bladet 1 JAN 2007 1 LEDER Bjarne Hougaard

Læs mere

Teologisk Voksenundervisning

Teologisk Voksenundervisning Teologisk Voksenundervisning Aalborg Stift Vinteren 2013 2014 Teologisk Voksenundervisning i Aalborg Stift Formål Formålet med Teologisk Voksenundervisning i Aalborg Stift er at give en bred og grundig

Læs mere

RELIGION I DET OFFENTLIGE RUM. MF-bladet Menighedsfakultetet 02 April 2009. MF-bladet 02 2009 GUDSTJENESTE FOR RELIGION I DET OFFENTLIGE RUM

RELIGION I DET OFFENTLIGE RUM. MF-bladet Menighedsfakultetet 02 April 2009. MF-bladet 02 2009 GUDSTJENESTE FOR RELIGION I DET OFFENTLIGE RUM MF-bladet Menighedsfakultetet 02 April 2009 RELIGION I DET OFFENTLIGE RUM RELIGION I DET 04 OFFENTLIGE RUM NY GENBRUGSBUTIK 07 GUDSTJENESTE FOR 08 KIRKEFREMMEDE 1 MF-bladet i ny skikkelse LANDSSEKRETÆR

Læs mere

Kerneværdi 2 - Vi vil leve af Bibelen

Kerneværdi 2 - Vi vil leve af Bibelen Ledervejledning er et ledermateriale, som du som teenleder, konfirmandleder, forkynder, eller dig som har andet arbejde med teenagere, kan bruge og finde inspiration i. Vi har som mål for vores TeenTools,

Læs mere

Kirke på vej. Roskilde Stift

Kirke på vej. Roskilde Stift Kirke på vej Roskilde Stift Kirke på vej men hvorhen? det enkle svar på det spørgsmål er: ud blandt mennesker dér, hvor de er. Det er visionen og drivkraften bag Kirke på vej. Det er en spændende og udfordrende

Læs mere

Kirken. - et anderledes folk. MF-bladet Menighedsfakultetet 02 April 2010. MF-bladet 02 2010. BA-studerende vil bringe evangeliet

Kirken. - et anderledes folk. MF-bladet Menighedsfakultetet 02 April 2010. MF-bladet 02 2010. BA-studerende vil bringe evangeliet MF-bladet Menighedsfakultetet 02 April 2010 Kirken - et anderledes folk 04 bidrager til international forskning 06 Kirken må genvinde sin egenart 08 BA-studerende vil bringe evangeliet 1 til Laos Den ulykkelige

Læs mere

Prædiken til Juledag Bording 2014.docx Lindvig Enok Juul Osmundsen Side 1 27-12-2014. Prædiken til Juledag 2014 Tekst. Luk. 2,1-14.

Prædiken til Juledag Bording 2014.docx Lindvig Enok Juul Osmundsen Side 1 27-12-2014. Prædiken til Juledag 2014 Tekst. Luk. 2,1-14. Lindvig Enok Juul Osmundsen Side 1 27-12-2014 Prædiken til Juledag 2014 Tekst. Luk. 2,1-14. Besøg fra Gud. Det er julens budskab, og det er evangeliets påstand, eller proklamation. Julen forkynder os om

Læs mere

Formandsberetning Aalborg IMU 2010

Formandsberetning Aalborg IMU 2010 Formandsberetning Aalborg IMU 2010 Denne formandsberetning er opdelt i to dele. Første del vil handle om året der er gået, hvad der er sket af interessante ting i Aalborg IMU, lidt om mine tanker og oplevelser

Læs mere

HUNDREDE VIGTIGE BIBELTEKSTER SAMTALEGUIDE FOR GRUPPER

HUNDREDE VIGTIGE BIBELTEKSTER SAMTALEGUIDE FOR GRUPPER E100 HUNDREDE VIGTIGE BIBELTEKSTER SAMTALEGUIDE FOR GRUPPER E100 HUNDREDE VIGTIGE BIBELTEKSTER 1. udgave 1. oplag 2016 Bibellæser-Ringen i Danmark Korskærvej 25, 7000 Fredericia ISBN 978-87-998927-1-6

Læs mere

Program for foråret 2016

Program for foråret 2016 Program for foråret 2016 Indre Mission i Birkerød Velkommen til forårets møder i Ansgar! I 2016 er det overordnede emne Paulus. I Apostlenes Gerninger i Det ny Testamente hører vi om manden Paulus, der

Læs mere

Nutidig forkyndelse. Vi vil:

Nutidig forkyndelse. Vi vil: Nutidig forkyndelse Evighedsorienteret Forkynde, at Jesus er både nødvendig og tilstrækkelig til evigt fællesskab med Gud Forkynde muligheden for frelse og fortabelse Målet er ikke bare en bestemt kristelig

Læs mere

Åndeligt discipelskab ved at se på Jesus Forståelse af discipelskab

Åndeligt discipelskab ved at se på Jesus Forståelse af discipelskab Åndeligt discipelskab ved at se på Jesus Forståelse af discipelskab Mere end ord og begreber og livsstil Mere end modeller og koncepter og typer Mere end nådegaver og tjeneste Mere end ledelse og lederskab

Læs mere

Helligånden Guds Ånd og Guds kraft

Helligånden Guds Ånd og Guds kraft Helligånden Guds Ånd og Guds kraft Det kan være svært at forholde sig til Helligånden. Hvad er det for en størrelse, og hvordan virker Han? Er Han en person eller en kraft? Når vi hører om Helligånden,

Læs mere

Indledning. Som gode forvaltere af Guds mangfoldige nåde skal enhver af jer tjene de andre med den nådegave, han har fået (1 Pet 4,10).

Indledning. Som gode forvaltere af Guds mangfoldige nåde skal enhver af jer tjene de andre med den nådegave, han har fået (1 Pet 4,10). Indledning Som gode forvaltere af Guds mangfoldige nåde skal enhver af jer tjene de andre med den nådegave, han har fået (1 Pet 4,10). Begrebet forvalter indeholder en stor bibelsk dybde. Det angiver,

Læs mere

Udsnit af familien MF 2004. informationsavis 2004-2005. Læs side 3. Læs side 5. Læs side 9 og 10. Det er Gud, der kalder til tjeneste

Udsnit af familien MF 2004. informationsavis 2004-2005. Læs side 3. Læs side 5. Læs side 9 og 10. Det er Gud, der kalder til tjeneste informationsavis 2004-2005 Udsnit af familien MF 2004 Det er Gud, der kalder til tjeneste Personlig og åndelig vejledning sat i system Bacheloruddannelse sætter friske spor Læs side 3 Læs side 5 Læs side

Læs mere

Vedtægter for Lolland-Falster Kirken

Vedtægter for Lolland-Falster Kirken Grundlæggende om menigheden Navn og hjemsted 1 Menighedens navn er Lolland-Falster kirken. Menigheden har hjemsted på Lolland-Falster. Grundlag 2 Menigheden er en evangelisk luthersk frimenighed, der bygger

Læs mere

MF-bladet 03 2015. MF-bladet Menighedsfakultetet 03 September 2015 TERROR. 23 nye studerende. Islam og terror. Tak for uvurderlig støtte!

MF-bladet 03 2015. MF-bladet Menighedsfakultetet 03 September 2015 TERROR. 23 nye studerende. Islam og terror. Tak for uvurderlig støtte! MF-bladet Menighedsfakultetet 03 September 2015 TERROR 03 23 nye studerende Islam og terror 04 15 Tak for uvurderlig støtte! 1 Leder Menighedsfakultetet ønsker at uddanne præster til hele landet Thomas

Læs mere

Impulser og inspiration fra Projekt God Forkyndelse

Impulser og inspiration fra Projekt God Forkyndelse Impulser og inspiration fra Projekt God Forkyndelse Det er, som om ord er gået af mode. BLA BLA BLA BLA BLA BLA BLA BLA BLA BLA BLA BLA BLA BLAA BLAA Ord. Det er, som om de er gået af mode. De er devalueret

Læs mere

Prædiken til 2.søndag efter trinitatis Tekst. Lukas 14,25-35.

Prædiken til 2.søndag efter trinitatis Tekst. Lukas 14,25-35. 05-06-2016 side 1 Prædiken til 2.søndag efter trinitatis 2016. Tekst. Lukas 14,25-35. Det er en dårlig reklame tekst for kristendommen vi lige har læst. Ingen ville skrive sådan i en annonce eller i en

Læs mere

bladet fra menighedsfakultetet

bladet fra menighedsfakultetet SEP 2005 6 bladet fra menighedsfakultetet 18 studerende begynder på den nye bacheloruddannelse Læs side 7 30.000 mennesker på Hong Kongs største stadion, samlet i bøn for verden Professor på langfart -

Læs mere

Teamlederen og den enkelte

Teamlederen og den enkelte Teamlederen og den enkelte Tjenestesamling 4. og 5. september 2009 Et netværk af menigheder og et fællesskab af tjenester Gerne tilskrive Lene en stor andel af det som kommer til at foregå den næste time.

Læs mere

Hvad er dit næste skridt?

Hvad er dit næste skridt? Hvad er dit næste skridt? KURSER I EFTERÅRET September - November 2014 kursus-hæfte-a5.indd 1 21/06/14 18.39 Efterårskurser VEJLE PINSEKIRKE INVITERER TIL EN RÆKKE SPÆNDENDE EFTERÅRSKURSER. KURSERNE ER

Læs mere

Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af seminarerne i forhold til de opstillede mål?

Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af seminarerne i forhold til de opstillede mål? Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af seminarerne i forhold til de opstillede mål? Meget kvalificerede undervisere og udbytterige forelæsninger måden stoffet er blevet formidlet på har gjort, at jeg

Læs mere

bladet Bachelorhold Det nye fra menighedsfakultetet Årets teolog Evangelisk-Luthersk Netværk fylder 1 år Gudstjeneste i restaurant i Århus OKT 2007

bladet Bachelorhold Det nye fra menighedsfakultetet Årets teolog Evangelisk-Luthersk Netværk fylder 1 år Gudstjeneste i restaurant i Århus OKT 2007 OKT 2007 7 bladet fra menighedsfakultetet Årets teolog Læs s. 3 30. august begyndte 20 nye studerende på Menighedsfakultetets bacheloruddannelse i teologi. Det nye Bachelorhold Evangelisk-Luthersk Netværk

Læs mere

Prædiken til Trinitatis søndag 08 18/ Slotskirken kl. 10 Ida Secher

Prædiken til Trinitatis søndag 08 18/ Slotskirken kl. 10 Ida Secher Prædiken til Trinitatis søndag 08 18/5-2008 Slotskirken kl. 10 Ida Secher 725 313 449 364 363 318 1 Ida Secher I den treenige, den trefoldige, Gud, i Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, amen. Vi

Læs mere

DO henviser til den autoriserede danske oversættelse af Bibelen, Det danske Bibelselskab 2002

DO henviser til den autoriserede danske oversættelse af Bibelen, Det danske Bibelselskab 2002 Forord Dette er en bog om nådegaver. Den er kort og har et begrænset sigte: at definere hvad en nådegave er ud fra Det nye Testamente (NT) og at beskrive de 18 nådegaver, der omtales i NT. Ofte beskriver

Læs mere

bladet fra menighedsfakultetet

bladet fra menighedsfakultetet MAJ 2007 3 bladet fra menighedsfakultetet Kursus i islam-kristendom s. 3 Kuldsejler kirken? Den virksomhed går ned! Sådan lød en gruppe erhvervslederes dom, da ledelsesrådgiver Poul Langagergaard fremlagde

Læs mere

Prædiken til 6. søndag efter påske, Joh 15,26-16,4. 1. tekstrække. Nollund Kirke Søndag d. 12. maj 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 6. søndag efter påske, Joh 15,26-16,4. 1. tekstrække. Nollund Kirke Søndag d. 12. maj 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Nollund Kirke Søndag d. 12. maj 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 6. søndag efter påske, Joh 15,26-16,4. 1. tekstrække Salmer DDS 318: Stiftet Guds Søn har på jorden et åndeligt rige DDS

Læs mere

sider af et Fællesskab

sider af et Fællesskab sider af et Fællesskab Velkommen Vi er glade for at kunne præsentere dette hæfte, der handler om Kristent Fællesskab i Rødovre. Hæftet fortæller om 4 sider af fællesskabet - Vision, Fællesskab, Tjeneste

Læs mere

os ind til sig også selvom vi hele tiden vender ham ryggen.

os ind til sig også selvom vi hele tiden vender ham ryggen. Prædiken ved Reformationsfejring 29-10-2017 Stenderup Kirke 10:30 Tekster: Jer. 18,1-6; Rom 1,16-17; Matt 22,1-14 Salmer: 343, 337, 305, 487, 321, Når du vil Her for et halvt år siden fik jeg en invitation

Læs mere

STUDIUM BIBEL. Kristus og 2hans lov ISSN ISBN

STUDIUM BIBEL. Kristus og 2hans lov ISSN ISBN ISSN 1603-6905 ISBN 978 87 7532 566 5 BIBEL STUDIUM Kristus og 2hans lov April Maj Juni 2014 1. 2. KVARTAL 2007 2014 BIBELSTUDIUM FOR SABBATSSKOLEN 2. kvartal Forfatter Kristus og hans lov Keith Burton

Læs mere

BEK nr 1524 af 16/12/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 24. juni 2016

BEK nr 1524 af 16/12/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 24. juni 2016 BEK nr 1524 af 16/12/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 24. juni 2016 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser Styrelsen

Læs mere

Bruger Side Prædiken til 20.s.e.trinitatis Prædiken til 20.søndag efter trinitatis Tekst. Matt. 21,28-44.

Bruger Side Prædiken til 20.s.e.trinitatis Prædiken til 20.søndag efter trinitatis Tekst. Matt. 21,28-44. Bruger Side 1. 10-10-2016 Prædiken til 20.søndag efter trinitatis 2016. Tekst. Matt. 21,28-44. Hvor skal vi sætte skellet? Et skel sættes omkring en have eller et stykke jord for at vise hvad der er mit.

Læs mere

Frimodighed og mirakler

Frimodighed og mirakler Frimodighed og mirakler MIDTJYLLANDS FRIKIRKE TEMA: FRIMODIGHED OG MIRAKLER Det kan være spænende at læse om de første kristne og hvordan de vendte op ned på hele den daværende kendte verden. Når man læser

Læs mere

Vi vokser sammen. Leder-/medarbejdertræning Oktober 2010 Sjølundkirken 28-10-2010 1

Vi vokser sammen. Leder-/medarbejdertræning Oktober 2010 Sjølundkirken 28-10-2010 1 Vi vokser sammen Leder-/medarbejdertræning Oktober 2010 Sjølundkirken 28-10-2010 1 Opdag din tjeneste i livet De 5 tjenester 28-10-2010 2 Sidste gang: At lede og at lære FIRKANTEN! Discipelskabets fire

Læs mere

bladet fra menighedsfakultetet

bladet fra menighedsfakultetet JAN 2008 1 bladet fra menighedsfakultetet Lær af kirkerne i Syd Læs s. 4-5 FRA ÅRET DER GIK 2007 Nyt fokus på præsteuddannelsen Biskop Jan Lindhardts udmelding om, at vi har behov for en bedre præsteuddannelse

Læs mere

Studiestart JANUAR 2016 STÅ STÆRKERE TAG EN MBA

Studiestart JANUAR 2016 STÅ STÆRKERE TAG EN MBA Studiestart JANUAR 2016 STÅ STÆRKERE TAG EN MBA LEDERE DER ER KLAR TIL FREMTIDENS UDFORDRINGER SKABER FORUDSÆTNINGEN FOR VORES SUCCES Hos DESMI har vi sendt flere nøglemedarbejdere på MBA-uddannelsen på

Læs mere

EFTERÅRSPROGRAM 2016

EFTERÅRSPROGRAM 2016 EFTERÅRSPROGRAM 2016 Når reformationen fortolker sig selv. Fejringer gennem 400 år. Foredrag v. Carsten Bach-Nielsen, lektor kirkehistorie, AU Da det første hundrede år var gået, siden reformationen tog

Læs mere

Program for overbygningen - Forår 2016

Program for overbygningen - Forår 2016 TEOLOGI FOR LÆGFOLK Program for overbygningen - Forår 2016 Evangelierne læst som litteratur/ Hvad gør vi!? - Etik i teori og praksis/ De gnostiske evangelier/ Litteratur og teologi/ Johannesbrevene og

Læs mere

Bilag 6.1 SYDDANSK UNIVERSITET / ONLINE STRATEGI. Vision: Scenarier

Bilag 6.1 SYDDANSK UNIVERSITET / ONLINE STRATEGI. Vision: Scenarier Bilag 6.1 SYDDANSK UNIVERSITET / ONLINE STRATEGI Vision: Scenarier Et internationalt universitet med fokus på de studerende Vejviseren til dit rette valg Destination for læring & oplysning Livet & menneskene

Læs mere

Prædiken til nytårsdag, Luk 2,21. 1. tekstrække. Grindsted Kirke Torsdag d. 1. januar 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. Salmer

Prædiken til nytårsdag, Luk 2,21. 1. tekstrække. Grindsted Kirke Torsdag d. 1. januar 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. Salmer 1 Grindsted Kirke Torsdag d. 1. januar 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til nytårsdag, Luk 2,21. 1. tekstrække Salmer DDS 712: Vær velkommen, Herrens år DDS 726: Guds godhed vil vi prise - -

Læs mere

TEOLOGI FOR VOKSNE I HADERSLEV STIFT

TEOLOGI FOR VOKSNE I HADERSLEV STIFT TEOLOGI FOR VOKSNE I HADERSLEV STIFT 8 lørdage med»viden om tro «Kursusår 2015 Velkommen til Teologi for voksne! Dette nye tilbud om gedigen teologisk undervisning for alle interesserede er Haderslev Stifts

Læs mere

Lindvig Osmundsen Side 1 26-04-2015 Prædiken til 3.s.e.påske 2015, konfirmation..docx

Lindvig Osmundsen Side 1 26-04-2015 Prædiken til 3.s.e.påske 2015, konfirmation..docx Lindvig Osmundsen Side 1 26-04-2015 Prædiken til 3. s. e. påske 20. Konfirmation Bording kirke. Tekst: Johs. 14,1-11. En vej gennem livet. I dag er vi samlet til konfirmation, i glæde, forventning og med

Læs mere

mfbladet MF fylder 50 år! Med Jesus for øje Vi ville reformere kirken Hvor står MF om 10 år? Vi klarer det ikke alene

mfbladet MF fylder 50 år! Med Jesus for øje Vi ville reformere kirken Hvor står MF om 10 år? Vi klarer det ikke alene mfbladet MENIGHEDSFAKULTETET NUMMER 3 SEPTEMBER 2017 MF fylder 50 år! 04 07 11 26 Med Jesus for øje Vi ville reformere kirken Hvor står MF om 10 år? Vi klarer det ikke alene MF-BLADET SEPTEMBER 2017 1

Læs mere

Bachelor. International Virksomhedskommunikation SYDDANSKUNIVERSITET.DK

Bachelor. International Virksomhedskommunikation SYDDANSKUNIVERSITET.DK Bachelor International Virksomhedskommunikation International Virksomhedskommunikation SYDDANSKUNIVERSITET.DK Vælg virksomhedskommunikation Når du starter på en BA-uddannelse i International Virksomhedskommunikation,

Læs mere

Missions- og prædikantkonsulent

Missions- og prædikantkonsulent april 2016 Missions- og prædikantkonsulent Afdelingsstyrelsen (AS) ønsker at aktiviteterne omkring mission og forkyndelse ved en ansat skal fortsætte. Stillingen er en kombinationsstilling med fokus på

Læs mere