Hvis du har sunget salme nr. 336, Vor Gud han er så fast en borg eller stemt på Venstre, har du faktisk æret to af husets gamle beboere.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hvis du har sunget salme nr. 336, Vor Gud han er så fast en borg eller stemt på Venstre, har du faktisk æret to af husets gamle beboere."

Transkript

1 Brolæggerstræde 6 Hushistorie af Nina Søndergaard Hvis du har sunget salme nr. 336, Vor Gud han er så fast en borg eller stemt på Venstre, har du faktisk æret to af husets gamle beboere. Teksten til Vor Gud han er så fast en borg er nemlig skrevet af den sjællandske biskop Jacob Peter Mynster ( ), der boede i huset i Da var han præst ved Vor Frue kirke hvor han skulle have været en populær præst, der trak en del tilhørere. Salmeteksten er dog skrevet i 1845, da boede han i bispegården, Nørregade 11. Mynster huskes nu for at have skændtes med N.F.S. Grundtvig. Idag er Grundtvig en inkorporeret del af Folkekirken, men dengang stod han i opposition til den, da han mente at den var ufri og hyklerisk. Mynster var som biskop også med til at skærpe censuren overfor Grundtvig, der i 1826 var blevet frataget retten til at forrette nadver og konfirmere folk. Søren Kierkegaard rettede også nogle hårde angreb på Mynster, der lod til at have været ked af de forandringer han var vidner til fx stemte Mynster imod Grundloven i En ganske anden type har vi i en af grundlæggerne af partiet Venstre, som boede her i Brolæggerstræde 6 fra Det var statsrevisoren, landsover- samt hof- og stadsretsprokuratoren (flot titel!) Balthasar Matthias Christensen ( ). Han var i 1846 med til at stifte Bondevennernes Selskab og var formand for foreningen , der var med til at præge grundloven og hive den over i demokratisk retning. Han sad i folketinget DEN TIDLIGERE BYGNING Huset de boede i og som vi ser i dag er fra Det er en fin, nyklassicistisk bygning, og den blev fredet i Der er desværre ikke bevaret nogle billeder af de tidligere huse. På grunden lå skræddernes laugshus (forsamlingslokale) fra 1512 til Skræddere kan prale af at tilhøre Danmarks ældste laug, der er fra Et par af oldermændene (formændene) har boet i huset, nemlig Johan Andresen i 1701 og Anders Jacobsen i I tilknytning til huset var der en kro, bygget i 1705, den var åben for alle. Dengang boede både lærlinge og svende ofte hos mester, hvilket gav en dobbelt udfordring i tilfælde af arbejdsløshed. Det var meningen af arbejdsløse skræddersvende skulle bo i laugshuset, men det gad de nu ikke altid. Det klagede krofatteren over i 1717, og fik militæret til at hente de udeboende svende og tvinge dem til at bo i huset. En masse unge mænd kombineret med en drukkultur, der siger spar to til alt hvad vi kender idag, har sat sit præg på kroen. En overenskomst fra 1662 fastslog at hvis svendene smadrede vinduer eller borde, så skulle de enten sørge for at fikse det ødelagte eller betale for noget nyt... En af kroholderne blev vist endda

2 myrdet, en Erland Nielsen holdt nemlig kun et par måneder i 1722 og der skulle betales erstatning til hans enke. Branden i 1728 satte et punktum for slagsmålene, kun aske var tilbage på grunden som skrædderlauget solgte i Hvordan huset så ud, ved vi ikke, andet end det også var i 10 fag og med baghus og staldbygning. Medmindre det har adskilt sig markant fra andet af datidens byggeri, så har det givetvis været i bindingsværk, hvilket også er med til at forklare at det nedbrændte i Det står uklart hvad der skete med grunden fra 1737 til 1795, hvor København atter stod i flammer. NUVÆRENDE BYGNING Der har løbende været foretaget små justeringer og tilpasninger i bygningen, men dens nuværende udseende fik bygningen i Der blev bygningen restaureret og kom stort set til at ligne den bygning vi ser i dag. Ombygningen blev varetaget af tegnestuen Halldor Gunnløgsson og Jørn Nielsen, der slog sig ned i Brolæggerstræde Deres absolut mest kendte værk er Udenrigsministeriet fra , Asiatisk Plads 2. Gunnløgsson og Nielsen har udvist en del mere historisk bevidsthed og nænsomhed i Brolæggerstræde 6 end på Christianshavn. Det var også arkitekterne der i 1973 fastsatte den farveholdning der ses den dag i dag. Den nederste del af gadefacaden fik samme lysegrå farve som Brolæggerstræde 5 og vinduerne blev malede hvide. Det er fint farvesat, helt i nyklassicismens ånd. Der var en endda en farveafgift, så det dengang kostede meget mere at male huse i krasse kulører. Nu er Københavns bymidte den grad præget af serviceerhverv, som fx advokater, boligudstyrsforretninger, caféer og smykke- og tøjbutikker at det er svært at forestille sig at der har været produktion. Men det har der. Også af nogle overraskende ting, fx blev der i 1892 opstillet en kedel til fedtsmeltning i kælderen. Én gang om ugen afsmeltede Christian Nørgaard, indehaveren af en fedevareforretning, affald og andet af... Det har sikkert givet en tung odør. Fedevarer var skinker, smør, pølser, men også lys, tran og terpentin. Det giver sådan set god mening, da produkterne ofte var fremstillede af nogle af de samme råvarer, fx brugte man dyrefedt både til smøreolie og til at fremstille lys af. Det var også inden køleskabe blev udbredte, hvilket nok har givet en fed og røget lugt i forretningen. Fra 1902 blev der røget skinker i kælderen og i 1940 indrettede fedevarefabrikanterne Broe & Vilsmark en leverpostejsovn i kælderen. Ved hjælp af gas bagte de leverpostejer til den store guldmedalje. Broe & Vilsmark afkogte også oksehoveder med mere, så kedlen var i brug i mange år. NYERE HISTORIE OG BYGNINGSBESKRIVELSE I 1909 fik huset 4 wc er. Knap tredve år senere blev der indrettet to wc er i gården (i 1938). Og i 1970 fik den allerøverste lejlighed et badeværelse. Det er i miniformat historien om kloakeringen, der blev påbegyndt i København i Det var dog først i 1894 at wc er overhovedet måtte tilsluttes

3 kloakledningen, og det var en dyr omgang: 100 kr i afgift, mere end 7000 kr omregnet til 2010 priser. Den dag i dag er mange københavnerlejligheder stadig uden bad. I slutningen af 1963 fik købmand Vagn Åbo lov til at indrette købmandsbutik i kælderen. Siden december 2010 har Dansk Skoleskak haft sit hovedsæde her. Der er ti fag ud til gaden og en flot dobbeltfløjet port i midten. Huset er ud til gaden hvidt og lysegråt, porten er malet i den typiske mørkegrønne farve som har været anvendt til københavnske døre og vinduer siden 1800-tallet. Der er faktisk ingen pynt på facaden, der dog har en stor festlig flagstang (som et af de forholdsvis få huse i indre by). Der er tilgengæld gjort lidt mere ud af portdøren, der har fine fyldninger og et usædvanligt halvcirkelformet vinduesparti henover. Det er ikke gængs at lade et ovalt vindue afbryde de ellers retvinklede sprosser. Der er også to lidt klemte og skæve afvisersten, der har taget de værste påkørsler fra vogne. Porten er et gennemgangssted og bærer præg af praktiske hensyn: Solide, vandalsikrede lygter og lovpligtige postkasser. Gården er brolagt og grønnet med et rønnetræ, hvor liljekonvaller nu, sidst i maj, blomstrer under. Der er også en del store urtepotter med grønt og en bænk der i mistænkelig grad ligner den typiske københavnerparkbænk... Facaden ud til gården er kalket i en flot orange og vinduerne flaskegrønne, hvilket giver en helt anderledes festlig stemning end den noget kølige gadefacade. Retiraderne er heldigvis også smukt bevarede og velholdte, men anvendes givetvis som pulterkamre idag. Moderne tider har sat sine diskrete spor med hele otte nøglehuller i porten, to styk dørtelefoner og små mærkater sladrer om tyverisikring og alarmer. GADEN Gaden ligger i noget af det ældste København, i Snarens Kvarter. Snare hed en købmand der levede i tallet og som ejede en del huse i området, det var også ham der lagde navn til den lille parallelgade Snaregade længere ned mod kanalen (der dengang var mere ureguleret strand). Sidst i 1400-tallet kaldtes gaden Benickestræde. Peder Jensen Brolægger og sønner ejede fra 1486 nogle huse i gaden som omtaltes som Pær Brolegger strædhe, Per gik dog ud af brug i midten af 1500-tallet og siden da hed den bare Brolæggerstræde. I dag ligger bygningen midt i en gade, men inden 1795 var den en hjørnebygning, da en kroget gade med det malende, men ikke helt korrekte navn Endeløsstræde gik fra Knabrostræde og ud i Brolæggerstræde. Endeløsstræde blev sløjfet efter Området har været hærget af ildebrande. Første gang i midten af november 1685, siden i 1728 og senest i Genboen Brolæggerstræde 5 har huset kimen til Carlsberg. I 1826 rykkede brygger Christen Jacobsen ind og hans søn Jacob Christian Jacobsen lavede her sine første eksperimenter med bajersk øl, hvilket siden voksede og blev til Carlsberg, men det er en anden historie.

4 Et kig ud huset til højre og man kan se det 105 meter høje Rådhustårn fra 1905, et kig til venstre Stemanns gård fra 1798, som dannede rammen for urpremieren på August Strindbergs berømte Frøken Julie i Adressen var også dengang meget central, med Rådhuset på Nytorv lige ved siden af og let adgang til grønttorvene på Gammeltorv, Højbroplads og fiskekonerne ved Gammel Strand. Borgere og håndværkere har boet i huset, men det er svært at tale om at det decideret var et fint kvarter. Dels var der handel, lager og produktion i huset, dels var København inden voldenes fald i 1857 for lille og for tætbebygget til at kunne danne egentlige ghettoer af nogen art. Kraks vejviser medtager kun det mandlige husoverhovede, ikke kone, børn, bedsteforældre, skyggetanter, tyende og lejere, altså kan den enkelte lejlighed godt have været temmelig tætpakket. BEBOERE I HUSET IFØLGE KRAKS VEJVISER 1865 Ejer: Høker C.A. Kjær Malermester I.F. Henckel Middagssp. [middagsspiser i et pensionat?] K. M. Froberg Kongelig fuldmægtig H.V. Deramm Forhenværende urtekræmmer J.R. Møller Købmand B.A. Meyer Direktør C.A. Meyer 1885 Børstenbinder H. Meyer Brygger kontorist junior C. Jacobsen Grosserer P.C.C. Bunch (ejer) Kontrollør C.A. Meyer Murermester T. Wilde Frøken L.M. Meyer

5 1905 Fedevareforretning C. Bunch Grosserer Johannes C. Hooges Efterfølgere Grosserer Emanuel Petersen Frøken L.M. Meyer Vekselerer Carl Rasmussen Overretssagfører Erik Bech Bud Ole Peter Nielsen 1925 Grosserer Carl Petersen m.fl. ejere C. Bunch s Fedevareforretning Christensen & Bierring s Bogtrykkeri Formand og grosserer Emanuel Petersen Grosserer Simon E. Knudsen & Co. Agenturforretning Jacob Mørch Vaskeri Frederik Poulsen Bogholder Ejner Nielsen 1945 Grosserer Carl Petersen m.fl. ejere Slagtermester Ange Nielsen Bogtrykkeri Valdemar Larsen Bogtrykker Theodor Aage Bjarnø Formand og Grosserer Emanuel Petersen Grosserer S.G. Brock

6 Jeka Kunstindustri ved K. Andersen Metaltrykker O. Nielsen Fuldmægtig Ejner Nielsen 1965 (Fredet i klasse B. Ejet af Fru Emma Petersen og Karen La Cour Petersen) Købmand Vagn Aabo Billedskærer C.A. Blichfeldts søn Valdemar Larsen & Seegers Bogtrykkeri Grosserer Peder Birkkjær Grosserer Emanuel Petersen Grosserer S.G. Brock Civilingeniør L. Christian Nielsen Metaltrykker Orla Nielsen 1985 Ejet af Halldor Gunnløgsson og Jørn Nielsen I/S BR Marine Consult ApS Fast Ejendom, statsaut. Ejendomsmæglerfirma Arkitekt Halldor Gunnløgsson Wm. Hansen Puggaard HTM-Film ApS M & M ApS Arkitekt Jørn Nielsen Partner & Kompagnon

7 Designer Claus Pind Fru L. Schultz-Lorentzen Statsautoriseret ejendomsmægler Henrik Uhrenholt (måske fra 1920?)

VESTBYAVISEN. Vestergade renoveres - 1. etape er i gang. Vestergadekvarteret - Horsens MARTS 2003

VESTBYAVISEN. Vestergade renoveres - 1. etape er i gang. Vestergadekvarteret - Horsens MARTS 2003 VESTBYAVISEN Vestergadekvarteret - Horsens MARTS 2003 Vestergade renoveres - 1. etape er i gang KVARTERLØFT 2001-2007 Bliv gaderepræsentant Hvis I vil gøre noget for jeres kvarter, så bliv gaderepræsentant

Læs mere

Familiens liv og hverdag år 1900

Familiens liv og hverdag år 1900 Familiens liv og hverdag år 1900 Århundredeskiftet Børneliv Mad og Køkken Ægteskab Bolig Arbejde Introduktion Hvorfor ser Danmark ud, som det gør i dag? Historien kan hjælpe os med at få svar på det spørgsmål.

Læs mere

Hirtshals Golfklub - om stedet og de første år

Hirtshals Golfklub - om stedet og de første år Hirtshals Golfklub - om stedet og de første år Forord. I sommeren 2011 blev der begået indbrud på Rimmen. Gerningsmændene gennembrød muren indtil klubbens kontor ved hjælp af en traktor med frontlæsser.

Læs mere

Landbruget var min store drøm

Landbruget var min store drøm Landbruget var min store drøm Fra smedesøn i Sivested til gårdejer i Fladstrup af Poul Smed Petersen Det Historiske Udgiverværksted I Grenaa 2000 Forord I de lange vinteraftener 1985-86 fik jeg lyst til

Læs mere

Jordemødre før, under og efter fru Rogvi - en lille fortælling om alle de"oversete" Af: Eva Molin, Gladsaxe Byarkiv

Jordemødre før, under og efter fru Rogvi - en lille fortælling om alle deoversete Af: Eva Molin, Gladsaxe Byarkiv Jordemødre før, under og efter fru Rogvi - en lille fortælling om alle de"oversete" Af: Eva Molin, Gladsaxe Byarkiv I 1862 blev det lovpligtigt for landets jordemødre at føre protokol over alle de fødsler,

Læs mere

Det var en chance, jeg fik... Jeanette og 10 andre unge fortæller om den forskel, et ophold på en døgninstitution har gjort i deres liv.

Det var en chance, jeg fik... Jeanette og 10 andre unge fortæller om den forskel, et ophold på en døgninstitution har gjort i deres liv. Det var en chance, jeg fik... Jeanette og 10 andre unge fortæller om den forskel, et ophold på en døgninstitution har gjort i deres liv. Jacob 4 Frida 9 Jesper 14 Christine 18 Paw 22 Jeanette 25 Per 30

Læs mere

KREJL. Kommentar side 50 LOKALHISTORISK TIDSSKRIFT FOR LØGSTØR OG OMEGN 20. ÅRGANG - NR. 4 - APRIL 2OO1 INDHOLD:

KREJL. Kommentar side 50 LOKALHISTORISK TIDSSKRIFT FOR LØGSTØR OG OMEGN 20. ÅRGANG - NR. 4 - APRIL 2OO1 INDHOLD: KREJL LOKALHISTORISK TIDSSKRIFT FOR LØGSTØR OG OMEGN 20. ÅRGANG - NR. 4 - APRIL 2OO1 INDHOLD: Kommentar side 50 Om "Magda" fra Aggersund. Af Bent Mikkelsen... side 51 Da dæmningen blev gennembrudt. Af

Læs mere

malerier du selv kan lave Nemme Lav selv sæt Et gratis blad for os Miniature folk. Masse af

malerier du selv kan lave Nemme Lav selv sæt Et gratis blad for os Miniature folk. Masse af Vis os det som du selv har lavet og som du er stolt af. Her er det kun positivt at prale. Det giver nemlig idéer til andre. Nr 5. 2 Årgang April 2009 Et blad for folk med dukkehuse som hobby. Lavet af

Læs mere

Lyshøj andelsmølle. Matr. nr. 4 f.

Lyshøj andelsmølle. Matr. nr. 4 f. Lyshøj andelsmølle. Matr. nr. 4 f. Stiftedes 1894. Den første bestyrelse var P. Ahlers, Binderup, Jens Bach, Udbyneder, Anton Jensen (Hjulmann), Bjerre, Søren J Juncher, Dalbyneder, Anton Christeiasen,

Læs mere

lise ammitzbøll dorte østergren-olsen Henrik Poulsen ild med dansk 9 lærervejledning gyldendal

lise ammitzbøll dorte østergren-olsen Henrik Poulsen ild med dansk 9 lærervejledning gyldendal lise ammitzbøll dorte østergren-olsen Henrik Poulsen ild med dansk 9 lærervejledning gyldendal Vild med dansk 9 Grundbog af Lise Ammitzbøll, Henrik Poulsen og Dorte Østergren-Olsen 1. udgave, 1. oplag

Læs mere

Støvring en underlig by i en underlig tid Skrevet 1994 af Gorm Hjort, bragt i Hanen 4. Rk. Nr. 10, 1995

Støvring en underlig by i en underlig tid Skrevet 1994 af Gorm Hjort, bragt i Hanen 4. Rk. Nr. 10, 1995 Forord af Poul Christensen Ingeniør Gorm Erik Hjort i Åbyhøj, der havde sin opvækst i Støvring for et par generationer siden, har fra tid til anden overladt lokalhistorisk arkiv en del optegnelser, der

Læs mere

Der var engang. Gamle billeder. fra. Jejsing

Der var engang. Gamle billeder. fra. Jejsing Der var engang Gamle billeder fra Jejsing Der var engang Privattryk 2001 Redaktion/Layout: Ellen Jepsen, Chr. Kier Kort over Jejsing fra 1880 Skitse over Jejsing 1928-46 efter nogenlunde hukommelse af

Læs mere

således på Spille- Kristen, der gik og arbejdede for Madsen i haven og marken, og også på hans hjælpelærer Jørgensen. Mens Madsen var formand fik han

således på Spille- Kristen, der gik og arbejdede for Madsen i haven og marken, og også på hans hjælpelærer Jørgensen. Mens Madsen var formand fik han 1 I skole. Først i maj måned 1871 begyndte jeg at gå i skole. Der var dengang kun een skole i Mygdal. Den lå oppe i den gamle Mygdal by på matr. nr. 1 af Mygdal sogns sydlige del, der hvor nu (1942) Ejner

Læs mere

Stier omkring Ryslinge

Stier omkring Ryslinge Stier omkring Ryslinge Stier omkring Ryslinge Udgivet af Stigruppen under Ryslinge Lokalråd: Steffen Høgild, Hanne Nissen, Ulla Christensen, Ruth Jepsen og Karl Top, 2009. Tekst Biolog Jesper Vagn Christensen

Læs mere

Klimaet har ændret sig gennem flere tusinde år. Fra istid til tempereret klima med stor betydning for mennesker, dyr og planters betingelser.

Klimaet har ændret sig gennem flere tusinde år. Fra istid til tempereret klima med stor betydning for mennesker, dyr og planters betingelser. Klimaet har ændret sig gennem flere tusinde år. Fra istid til tempereret klima med stor betydning for mennesker, dyr og planters betingelser. Undervisningshæftet Klima og historie giver et indblik i seks

Læs mere

1 Stationsbyerne 8 8 6 1 8 9 5

1 Stationsbyerne 8 8 6 1 8 9 5 1 8 8 6 Stationsbyerne 1 8 9 5 Frederiksgade 8-6 ca. 1890. Til venstre ses Den Nye Borger- og Håndværkerforenings bygning, opført i 1881 efter tegninger af murermester L. Jørgensen. I 1890 erne blev bygningen

Læs mere

Tulstrup sogn HISTORIEN OM TULSTRUPVEJ 73 OG FAMILIEN KRAWCZYK. 16. årgang nr. 2 Marts 2014

Tulstrup sogn HISTORIEN OM TULSTRUPVEJ 73 OG FAMILIEN KRAWCZYK. 16. årgang nr. 2 Marts 2014 Til samtlige husstande i Tulstrup sogn Tulstrup sogn 16. årgang nr. 2 Marts 2014 HISTORIEN OM TULSTRUPVEJ 73 OG FAMILIEN KRAWCZYK Tekst: Kirsten Lund Philip Krawczyk siger straks ja, da jeg spørger, om

Læs mere

Sådan var det dengang...!

Sådan var det dengang...! Fyens Stiftstidende 9.12.1934 Sådan var det dengang...! Gamle Peder Knudsen i Gyngstrup fortæller om et langt liv i arbejde og fest Ved lærer H.C. Jensen i Gyngstrup Når man ser gamle Peder Knudsens garderhøje,

Læs mere

Rutebildrift i Odsherred fra dengang det hele startede!

Rutebildrift i Odsherred fra dengang det hele startede! Rutebildrift i Odsherred fra dengang det hele startede! Om busserne, ruterne, chaufførerne, og de steder de kom på deres vej bag rattet i en Rutebil, og hvor især Vognmand Lauritz Jacobsen og Odsherreds

Læs mere

Træk fra min fars og mors liv og mit hjem Af Søren Rasmussen 1920-1990

Træk fra min fars og mors liv og mit hjem Af Søren Rasmussen 1920-1990 Træk fra min fars og mors liv og mit hjem Af Søren Rasmussen 1920-1990 Uddrag fra Slægtsbogen om Attermann-slægten 1590-1970 af Lizzi Knoop. Johanne Kirstine Henderikke Frederikke Sørensen og Frederik

Læs mere

Kapitel 1. Min far og hans søskende og familieforhold.

Kapitel 1. Min far og hans søskende og familieforhold. Kapitel 1. Min far og hans søskende og familieforhold. Jeg har længe tænkt mig at skrive lidt om min barndom men har ikke rigtigt kunnet tage mig sammen til det. Men skal det skrives, skal det være nu,

Læs mere

Omsorgsfabrikkerne. Nick fik sin ret til sidst. Hvad har Kalundborg egentlig gang i? På besøg i Katrinehaven nyt botilbud for 60 personer i Viborg

Omsorgsfabrikkerne. Nick fik sin ret til sidst. Hvad har Kalundborg egentlig gang i? På besøg i Katrinehaven nyt botilbud for 60 personer i Viborg ISSN: 1903-7937 Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 4. juli 2013 62. årgang bladet Nick fik sin ret til sidst Pensionssager kan trække urimeligt ud Hvad har Kalundborg egentlig gang i? Kommunen med de

Læs mere

Jerslev gennem 100 år

Jerslev gennem 100 år Jerslev gennem 100 år Ved udarbejdelsen af artiklerne til denne bog har jeg benyttet mig af de oplysninger, jeg har kunnet finde frem til på Det lokalhistoriske arkiv i Jerslev. Jeg har dels søgt i protokoller,

Læs mere

Nummer 66 18. årgang Januar 2015

Nummer 66 18. årgang Januar 2015 Nummer 66 18. årgang Januar 2015 Arrangement i Seniorklubben, side 8 Vinderslev Skole på Malmhøj, side 26 Dagplejebørn, side 31 Bedsteforældredag i heldagslegestuen, side 31 Spejdernes julemarked, side

Læs mere

JDK 207 B26 Agnes Ruben

JDK 207 B26 Agnes Ruben Jeg vil gerne prøve at starte med at spørge dig noget omkring din egen og familiens baggrund. Hvornår kom familien til Danmark? Altså min fars familie, de har boet i Danmark siden syttenhundrede et eller

Læs mere

HIT MED HISTORIEN Grundbog til 8. klasse

HIT MED HISTORIEN Grundbog til 8. klasse ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ 123456789,. - _ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå HIT MED HISTORIEN Grundbog til 8. klasse Af Jens Aage Poulsen Dette er en pdf-fil med Hit med historien, grundbog 8. kl. Filen

Læs mere

HISTORIE HISTORIE. Ole Steen Hansen, Karsten Kjer Michaelsen, Jens Aage Poulsen & Palle Roslyng-Jensen GYLDENDAL I S B N 978-87-02-07161-0

HISTORIE HISTORIE. Ole Steen Hansen, Karsten Kjer Michaelsen, Jens Aage Poulsen & Palle Roslyng-Jensen GYLDENDAL I S B N 978-87-02-07161-0 I S B N 978-87-02-07161-0 9 77683_om_historie 8.indd 1 788702 071610 8 HISTORIE HISTORIE ê 8 ê Ole Steen Hansen, Karsten Kjer Michaelsen, Jens Aage Poulsen & Palle Roslyng-Jensen GYLDENDAL 7/29/09 8:41:35

Læs mere

Aksel Sa n d e m o s e og Nykøbing Mors

Aksel Sa n d e m o s e og Nykøbing Mors 1 Knud Søre n s e n Aksel Sa n d e m o s e og Nykøbing Mors 2 Denne elektroniske udgave er publiceret med tilladelse af forfatteren. Knud Sørensen Forsidefoto: Axel Nielsen (Aksel Sandemose) som konfirmand,

Læs mere

Tulstrup sogn PÅ KANTEN AF TULSTRUP SOGN. 17. årgang nr. 1 December 2014

Tulstrup sogn PÅ KANTEN AF TULSTRUP SOGN. 17. årgang nr. 1 December 2014 Til samtlige husstande i Tulstrup sogn Tulstrup sogn 17. årgang nr. 1 December 2014 PÅ KANTEN AF TULSTRUP SOGN Tekst af Kirsten Lund Hvor går grænserne egentlig for Tulstrup sogn og hvem bor ude på kanten?

Læs mere

at du må-ske kom-mer til at græ-de lidt.

at du må-ske kom-mer til at græ-de lidt. Ind-led-ning Det, du nu skal læ-se, er rig-tig sket. Det ske-te for mang-e år si-den. Den sør-ge-li-ge be-gi-ven-hed fandt sted i 1866. Hvor læng-e si-den mon det er? Det er så sør-ge-ligt det, der ske-te,

Læs mere