Systemopsætning Finans

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Systemopsætning Finans"

Transkript

1 Systemopsætning Finans Under menuen Funktioner Systemopsætning Finans, indtastet Generelle oplysninger, Opsætning af kontoplan og Faste Konti vedrørende Finansmodulet. Indholdsfortegnelse Finansopsætning... 2 Faneblad Regnskabsåret... 2 Faneblad Kontoplan... 3 Faneblad Opsætning... 4 Faneblad Indtastning... 4 Faneblad Andet... 5 Kontoplan... 5 Vælg Finans - Kartoteker finans - Kontoplan... 6 Ny konto eller ændring af konto... 7 Kontotype... 8 Faste konti

2 Finansopsætning Faneblad Regnskabsåret Betegnelse: Tekst der kommer ud i toppen af hver udskrift, og den betegnelse regnskabet har, når det skal vælges under opstart af programmet og på udskrifter. Regnskabsårets start: Dato for regnskabsårets start. Regnskabsårets slut: Dato for regnskabsårets slut, bemærk datoen skal være ultimo en måned. Efterrapportering: Hvis afmærket, er der givet lov til at taste postringer ind i foregående regnskabsår. Efterposteringer indtastet med dato i forrige år vil ved bogføring automatisk blive bogført i både sidste og indeværende år. Efterrapporter tilbage til: Dato, hvortil der kan efterrapporteres, kontrolleres af systemet. Periode afsluttet til og med: Effekten er, at der ikke kan indtastes posteringer længere tilbage end til denne dato. Sættes denne, advarer systemet om, at du er kommet til at bruge en forkert dato. 2

3 Faneblad Kontoplan Her bestemmes indenfor hvilket interval, kontoplanen må bevæge sig, samt hvilke intervaller systemet skal anvende til bilagsnummerering. Feltbetegnelse Indhold Mindste driftskonto Kontonummer for mindste driftskonto Største driftskonto Kontonummer for største driftskonto. Mindste statuskonto Kontonummer for mindste status konto. Største statuskonto Kontonummer for største status konto. Næste bilagsnummer - Finans Indtast startnummeret på finansbilag. Denne nummerserie benyttes, hvis de øvrige nummerserier er sat til 0 (nul) Næste bilagsnummer Indtast startnummeret på debitorbilag (hvis 0 benyttes Debitor finansbilagsnummre). Næste bilagsnummer Indtast startnummeret på kreditorbilag (hvis 0 benyttes Kreditor finansbilagsnummre) Næste bilagsnummer Lager Indtast startnummeret på lagerbilag (hvis 0 benyttes finansbilagsnummre) Forskellige bilagsnummerserier er kun nødvendige, hvis man ønsker en opdeling af sine bilag eller hvis ansvarsområder i bogholderiet er fordelt på hhv. finans, debitor, kreditor og lager. Der lægges automatisk 1 til bilagsnummer under posteringsarbejdet. 3

4 Faneblad Opsætning Her indtastes dine valg om moms skal bogføres. Dvs at moms automatisk bogføres, og du ikke selv skal periodisere. Vælg om afstemning skal summe 0,- daglig eller månedlig, samt hvilken kolonne en postering starter i. Der kan vælges om saldo skal vises sammen med finanskladder. Faneblad Indtastning Indtast posteringer: Her angiver man med en markering i "Brug ENTER som TAB", om man ønsker at kunne benytte Enter tasten i stedet for / sammen med TAB tasten, som normalt bruges i et Windows program til at hoppe fra felt til felt på formularer. Indtast beløb i posteringskladde /kassekladde: Her angives om beløb der indtastes i posteringskladde/kassekladde er inklusiv moms eller eksklusiv moms. Det betyder, at systemet selv tillægger moms på moms-bærende konti, hvis der er valgt at indtaste eksklusiv moms. Medens systemet fratrækker momsen på momsbærende konti ved valg af indtastning inklusiv moms. 4

5 Faneblad Andet Der kan indsættes en 100% konto. På udskrift af balance sammenlignes fra den konto til de øvrige konti fra kontoplanen. Kontoplan Det er en god ide at lave en kontoplan først, men det er ikke nødvendigt, da det er muligt at oprette nye konti under posteringsarbejdet, efterhånden som behovet opstår. Men det er en god ide straks at oprette så mange konti, som du mener, du skal bruge. 5

6 Der skal oprettes mindst én konto, nemlig den faste konto for Årets resultat. Hvis systemet bruger moms kræves ligeledes en konto for indgående moms og en konto for udgående moms. For at man kan oprette posteringskonti med moms, skal der være oprettet nogle momskoder i systemet. Skal du bruge EU moms konti, skal disse ligeledes oprettes. Momskoder anvendes i Stellar til navngivning af momssatser, således at man i varekartotek og andre steder registrerer en momskode i stedet for en momssats. Normalt skal du kun bruge to momskoder i et regnskab, en kode for indgående moms og en kode for udgående moms. Vælg Finans - Kartoteker finans - Momskoder og tryk på Ny. Moms kode: Du kan selv navngive dine momskoder med op til 10 tegn. Moms pct: Her indtastes den moms procent der skal benyttes. Momskonto: Kontonummer i kontoplanen der benyttes til bogføring af momsen. Vælg Finans - Kartoteker finans - Kontoplan Her vises et oversigtsbillede med kontoplanen. Herfra kan kontoplanen og budget også vedligeholdes. Funktionerne er: Kopi til Klippebord: Kan kopier det markerede til fx Word. 6

7 Marker/Afmark.: Markere eller afmarkere den valgte du står på. Afmarker alle: Fjerner alle markeringer. Ny: Oprettelse af ny konto: Udfyld skærmbilledet som beskrevet i afsnittet Ny konto eller ændring af konto. Ret: Rettelse af konto: Ret i skærmbilledet som beskrevet i afsnittet Ny konto eller ændring af konto. Hvis du ændrer kontonummer for en konto, sker kontonummerskift med fuld opdatering af alle referencer til kontoen i hele regnskabet. Slet: Sletning af konto. Genberegn: Beregner Saldo-konti. Budget: Ændring af budget. Kontokort: Udskrivning af kontokort. Ved at klikke på kontokort vises opslag af kontoplan. Saldo: Den aktuelle saldo på kontoen. - Bevægelser: Perioden/årets bevægelser. Der kan ikke indtastet i feltet. Afslutter og lukker billedet Kontoplan. Hjælp: Hjælpetekster fremkommer. Ny konto eller ændring af konto En finanskonto i Stellar indeholder følgende: 7

8 Konto: Kontonummer. Hvis du ændrer kontonummer for en konto, sker kontonummerskift med fuld opdatering af alle referencer til kontoen i hele regnskabet. Bemærk at rækkefølgen af kontonumrene også er den rækkefølge, hvormed kontiene udskrives på resultatopgørelsen / balancen. Betegnelse: Kontoens navn i balancen. Kontotype Mulige kontotyper Posteringskonto er en almindelig konto, hvor der kan konteres på. For at man kan oprette posteringskonti med moms, skal der være oprettet nogle momskoder i systemet. Sumkonto er en sammentællingskonto, og her skal du i Sum fra feltet skrive det kontonummer, der skal sammentælles fra. Gruppekonto er en konto der sammentælles i Sum til kontoen. Kun Sum til kontoen udskrives på ballancen. Tekstkonto er en overskriftskonto, hvis eneste formål er at få nogle sigende overskrifter / opdelinger i kontoplanen. Der kan ikke posteres på en tekstkonto. Tælleværkssumkonti kan benyttes til udregninger af fx nøgletal i balancen. For at få størst mulig udnyttelse af tælleværkerne, er der en række grundregler som letter brugen. En tælleværkssumkonto skal altid placeres efter de tælleværker, der indgår i tælleværkssumkonto. (altså kontonummer efterfølgende) Tælleværkssumkonti fremkommer i balancen omkranset af en enkelt linie for oven og en dobbelt understregning under kontoen. Det er derfor en god ide at placere sine tælleværkskonti, så de ikke forstyrrer forståelsen af regnskabet eventuelt kan alle tælleværkssumkonti placeres sidst i kontoplanen, så er det 8

9 nemmere at udelade dem ved udskrift af en balance eller at udskrive dem samlet. Der kan maksimalt oprettes 99 Tælleværker i en kontoplan. Tælleværksumskonti oprettes efter følgende retningslinjer: - Nummeret på tælleværket indtastes med et t foran uden mellemrum, fx t1 - Tal skrives almindeligt, men i decimal benyttes. (punktum) som decimaltegn. - Regneoperatorerne er følgende + (plus), - (minus), / (dividere), * (gange). - Parenteser sættes efter almindelige regneregler. Tælleværkssum er en sammentællingskonto, der indeholder formelen på det der skal udregnes. Der kan under udarbejdelsen af kontoplanen defineres tælleværksnumre på alle konti, som gives fortløbende numrer 1, 2, 3 osv. Der kan så beregnes forskellige ting udfra tælleværksnumrene f.eks. kan der løbende være sammentælling på balancen omkring årets resultat udfra de bogførte posteringer, således at man hele tiden kan se, om resultatet er tilfredsstillende. En tælleværkssum kunne eks. være t1 + t2 + t3, hvor T1, T2 og T3 er tælleværker, som er defineret ud fra, hvilke fx driftskonti, der har tælleværk 1, 2 eller 3 osv. Tælleværknr.: Dette felt benyttes sammen med kontotypen tælleværkssumskonto. Feltet giver mulighed for at sammentælle et udpluk af konti ned gennem kontoplanen. Drifts-, Status- og Sumkonti kan have et tælleværk tilknyttet. De oprettes med fortløbende numrer 1, 2, 3 osv. 9

10 Momskode: Den momskode der normalt skal bruges på denne konto. Den kan overskives under posteringsarbejdet. Koden vælges med pil ned, hvis kontoen er momsbærende ellers blank (der tastes ingenting). Forkortelse: Den momskode der normalt skal bruges på denne konto. Den kan overskives under posteringsarbejdet. Koden vælges med pil ned, hvis kontoen er momsbærende ellers blank (der tastes ingenting). Debet/kredit: I forbindelse med posteringer på kontoen kan der vælges, om programmet automatisk skal stille sig i debet eller kredit kolonnen. Kræver afdelingsnr.: Mærke her bevirker, at når der bogføres på denne konto, skal man også indtaste afdelingsnummer. Først på ny side: Afkrydses der ud for dette punkt bliver der lavet sideskift før kontoen i forbindelse med udskrift af resultatopgørelse/balance, således at den kommer til at stå først på den nye side. Ikke i brug (vises ikke): Afkrydses der ud for dette punkt, bliver kontoen ikke taget med i forbindelse med udskrift af resultatopgørelse/balance. Kan evt. bruges til udgåede konti / konti der ikke længere posteres på. 10

11 Faste konti Her skal man angive de faste konti i kontoplanen, som man ønsker at bruge i forbindelse med den daglige bogføring. Når alle faste konti er oprettet, kan du bogføre uden problemer i finansmodulet. Hvis du ikke har oprettet konti i kontoplanen under Finans Kartoteker Finans- Kontoplan, vil programmet slå op i en tom kontoplan. Du kan vælge at oprette kontoen, eller du kan vælge at udfylde dette billede, når alle konti er oprettet i kontoplanen. Opsætning af faste konti. Tryk ret eller pil ned, for at tildele et andet kontonummer. Følgende faste konti findes: Årets resultat: Statuskonto, som benyttes ved årsafslutning. Kasse: Fast konto for kasse (til brug i kassekladden). Bank: Fast konto for bank (til brug i kassekladden). Giro: Fast konto for giro (til brug i kassekladden). Momsafregning: Konto, hvor beløb til momsafregning bogføres, (hvis der er flueben i moms skal bogføres i systemopsætningen. Importmoms af varekøb: Konto til køb af vare fra udlandet. Købsmoms (indgående): Konto, hvor indgående moms skal bogføres. Salgsmoms (udgående): Konto, hvor udgående moms skal bogføres. 11

12 Olie- og Flaskeafgift: Fast konto for afgift (til brug ved momsafregning). Elafgift: Fast konto for afgift (til brug ved momsafregning). Kulafgift: Fast konto for afgift (til brug ved momsafregning). CO2 afgift: Fast konto for afgift (til brug ved momsafregning). Vandafgift: Fast konto for afgift (til brug ved momsafregning). Importmoms af byggeydelser: Konto til køb af ydelser fra udlandet. Kursdifference: Bruges ved udligning af poster med forskellig kurs eller udligning mellem to forskellige valutaer på en debitor eller kreditor. Kursdifferencen bliver automatisk bogført på den valgte konto. Øreafrunding: Konto til bogføring af øreafrunding. 12

Manual. Stone s. Summarum. Summa. Version 3. Privat Standard Professionel Enterprise. Stone s Software

Manual. Stone s. Summarum. Summa. Version 3. Privat Standard Professionel Enterprise. Stone s Software Manual Stone s Summa Summarum Version 3 Privat Standard Professionel Enterprise Stone s Software Indhold Programlogo og illustration: Frank Lisborg Forside: Løw Reklame Copyright : Stone s Software Steen

Læs mere

C5 Bogholder - kursus med fokus på Finans

C5 Bogholder - kursus med fokus på Finans Microsoft Dynamics C5 version 2012 C5 Bogholder - kursus med fokus på Finans Copyright 2011 Microsoft. C5 er et varemærke, der tilhører Microsoft. Produkter og firmaer nævnt i dette dokument er varemærker,

Læs mere

WebFinance. Kursusmateriale

WebFinance. Kursusmateriale WebFinance Kursusmateriale Kom godt i gang Der er flere muligheder når dette system skal anvendes for første gang. Den hurtigste måde er, at anvende en af de faste standardkunder f.eks. 9999. Det vil sige...

Læs mere

Kom godt i gang med Winfinans DT

Kom godt i gang med Winfinans DT Kom godt i gang med Winfinans DT Kom godt i gang med Winfinans DT Forord Winfinans DT er udviklet gennem flere år i et tæt samarbejde mellem en række systemplanlæggere, programmører, revisorer og testfirmaer.

Læs mere

Brugerhåndbog. Microsoft Dynamics C5. Kom nemt i gang med C5 Light

Brugerhåndbog. Microsoft Dynamics C5. Kom nemt i gang med C5 Light Brugerhåndbog Microsoft Dynamics C5 Kom nemt i gang med C5 Light Indholdet af denne bog, herunder URL-adresser og andre referencer til websteder på internettet, kan ændres uden forudgående varsel. Medmindre

Læs mere

Kom godt i gang med regnskabsdelen af Blåt Medlem

Kom godt i gang med regnskabsdelen af Blåt Medlem Kom godt i gang med regnskabsdelen af Blåt Medlem Den opbyggelige historie om hvordan man kan starte her:... og ende her: Skrevet af Kim S. Andreasen og Jens Sørensen Kom godt i gang med regnskabsdelen

Læs mere

Kom godt i gang med Easybooks

Kom godt i gang med Easybooks Kom godt i gang med Easybooks Easybooks er et brugervenligt og gratis regnskabsprogram, som betjenes direkte via internettet ved hjælp af en browser, for eksempel via Internet Explorer eller Mozilla Firefox.

Læs mere

Grundlæggende bogføring med Saldi. Dette selvstudie materiale er lavet med henblik på at komme hurtigt i gang med bogføring og fakturering.

Grundlæggende bogføring med Saldi. Dette selvstudie materiale er lavet med henblik på at komme hurtigt i gang med bogføring og fakturering. Grundlæggende bogføring med Saldi. Indledning. Dette selvstudie materiale er lavet med henblik på at komme hurtigt i gang med bogføring og fakturering. Først lidt baggrundsinformation om bagrunden for

Læs mere

Økonomistyring i praksis

Økonomistyring i praksis Økonomistyring i praksis Regnskab med edb Af Marianne Pedersen Udgiver: Aesiras A/S 2009 1 Økonomistyring i praksis Regnskab med edb Copyright 2009 by Aesiras A/S 1. udgave, 1. oplag Udgiver Aesiras A/S

Læs mere

Brugervejledning til grundlæggende bogføring med SALDI

Brugervejledning til grundlæggende bogføring med SALDI Brugervejledning til grundlæggende bogføring med SALDI Selvstudie ver. 1.4 Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Det dobbelte bogholderi...4 3. Debet og kredit...6 4. Opret et øve regnskab...8

Læs mere

Ankerstjerne Data/Ankerstjerne Bøger

Ankerstjerne Data/Ankerstjerne Bøger Dobbelt bogholderi principper Dokument versionsnummer 1.0 Udgivet: 01.02.2009 Ankerstjerne Data/Ankerstjerne Bøger CVR Nr: 26 96 62 05 Microsoft Certified Partner Nr: 75 44 19 Forfatter: Jette Ankerstjerne

Læs mere

Kom godt igang med Winfinans Small Business

Kom godt igang med Winfinans Small Business Kom godt igang med Winfinans Small Business Kom godt igang med Winfinans Forord Winfinans er udviklet gennem flere år i et tæt samarbejde mellem en række systemplanlæggere, programmører, revisorer og test-firmaer.

Læs mere

Bogen om bogføring med e-conomic

Bogen om bogføring med e-conomic Køb bogen online trykt eller som pdf-fil Klik Her! Anette Sand Bogen om bogføring med e-conomic Bogen om bogføring med e-conomic af Anette Sand Regnskabsskolen A/S 2014 Udgivet af Regnskabsskolen Wesselsgade

Læs mere

Vejledning i kontingentdelen. 1. Den fælles del (med og uden Nets/PBS)

Vejledning i kontingentdelen. 1. Den fælles del (med og uden Nets/PBS) Vejledning i kontingentdelen 1. Den fælles del (med og uden Nets/PBS) En af de store fordele ved Blåt Medlem er kombinationen af medlemsdatabase og regnskabsprogram. Det giver muligheden for en enkel kontingentopkrævning

Læs mere

Kort beskrivelse Formålet med at bruge betalingsaftaler Brugerbegrænsning Opret betalingsaftaler Opret fast kontooverførsel

Kort beskrivelse Formålet med at bruge betalingsaftaler Brugerbegrænsning Opret betalingsaftaler Opret fast kontooverførsel Kort beskrivelse Formålet med at bruge betalingsaftaler Brugerbegrænsning Dette dokument beskriver hvornår du med fordel kan bruge betalingsaftaler hvordan du opretter en fast kontooverførsel hvordan du

Læs mere

godt og enkelt kassesystem

godt og enkelt kassesystem godt og enkelt kassesystem Brugervejledning - 1 - ver 2.3.160 0. Før installation af... 6 1. Installation af... 7 Installation fra www.alskassen.dk... 7 Gennemgang af den fælles installation... 7 Start

Læs mere

Kom i gang med Mamut! Gode råd som vil hjælpe dig hurtigt i gang med systemet

Kom i gang med Mamut! Gode råd som vil hjælpe dig hurtigt i gang med systemet Kom i gang med Mamut! Gode råd som vil hjælpe dig hurtigt i gang med systemet Komplette økonomi- og informationssystemer for virksomheder med 1-0 ansatte Side 6-7 8-9 10 11 1-1 1 1 16 17 18 19 Indhold

Læs mere

Hvordan laver jeg en faktura i C5? Brugervejledning, Microsoft Dynamics C5 (op til version C5 2012)

Hvordan laver jeg en faktura i C5? Brugervejledning, Microsoft Dynamics C5 (op til version C5 2012) Sådan laver du en faktura til en kunde Når du har solgt en vare eller en ydelse til en kunde, vil du naturligvis gerne sende en faktura, så du kan få betaling for det, du har solgt. Du kan lave en faktura

Læs mere

Væksthus Midtjylland Få styr på bøvlet

Væksthus Midtjylland Få styr på bøvlet Væksthus Midtjylland Få styr på bøvlet Bogføring og regnskab i mindre virksomheder Væksthus Midtjylland Få styr på bøvlet Peter Rose Forfatter: registreret revisor Peter Rose www.peter-rose.dk Få styr

Læs mere

Der skal laves følgende indstillinger inden du kan begynde og lave færdige fakturaer, der kan lukkes( afsluttes) og bogføres i regnskabet.

Der skal laves følgende indstillinger inden du kan begynde og lave færdige fakturaer, der kan lukkes( afsluttes) og bogføres i regnskabet. Lav en faktura Denne vejledning gennemgår de ting man normalt skal gøre, når man laver en faktura. Fremgangsmåden kan også anvendes til at oprette Et salgstilbud eller en salgsordre. Vejledningen kan også

Læs mere

Placering af resultat- og balancekonti 45965

Placering af resultat- og balancekonti 45965 Lektionsplan Placering af resultat- og balancekonti 45965 Bemærk: Der er her tale om uddrag af materialet. Du finder hele materialet med lærebog, opgaver og løsninger i Undervisningsbanken. Placering af

Læs mere

BRUG AF LISTEFUNKTIONER I EXCEL

BRUG AF LISTEFUNKTIONER I EXCEL BRUG AF LISTEFUNKTIONER I EXCEL Lister kan i Excel anvendes til forskellige formål. Her skal vi se på et af disse, nemlig anvendelsen af lister til "databaselignende" funktioner. For at kunne anvende de

Læs mere

1264 i 2013. af Susan Vestergaard, 1264.dk. De mest populære indlæg på facebook-siden: Debet og kredit: Hvad er det? www.facebook.

1264 i 2013. af Susan Vestergaard, 1264.dk. De mest populære indlæg på facebook-siden: Debet og kredit: Hvad er det? www.facebook. 1264 i 2013 af Susan Vestergaard, 1264.dk De mest populære indlæg på facebook-siden: www.facebook.com/regnskabstips Udgivet december 2013 Indholdsfortegnelse Øehmm, hvor er indholdsfortegnelsen henne?..

Læs mere

Anette Sand. Bogen om bogføring for begyndere

Anette Sand. Bogen om bogføring for begyndere Anette Sand Bogen om bogføring for begyndere Bogen om bogføring for begyndere af Anette Sand Regnskabsskolen A/S 2014 Udgivet af Regnskabsskolen Wesselsgade 2 2200 København N Tlf. 3333 0161 www.regnskabsskolen.dk

Læs mere

Version 4.3 2013. Kopiering af denne manual er kun tilladt med skriftlig tilladelse fra nkt cables

Version 4.3 2013. Kopiering af denne manual er kun tilladt med skriftlig tilladelse fra nkt cables Version 4.3 2013 Kopiering af denne manual er kun tilladt med skriftlig tilladelse fra nkt cables Udviklet i samarbejde med Bygaden 7, DK-4040 Jyllinge, Danmark INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...5 SKRIDT FOR

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 0

Indholdsfortegnelse. Side 0 Quickguide Indholdsfortegnelse 1. Navigering i MinTid - generel beskrivelse... 1 2. Fanen MinTid... 2 3. Fanen Ønsker... 3 3.1 Generelt om ønsker... 3 3.2 Se dine ønsker og afdelingens behov... 6 3.3

Læs mere

Kom godt i gang med Danløn

Kom godt i gang med Danløn Kom godt i gang med Danløn Indledning Danløn er et lønsystem, der anvendes via internettet. Da der ikke skal installeres software på den enkelte PC, kan du logge på Danløn fra en hvilken som helst PC med

Læs mere

Excel-1: kom godt i gang!!

Excel-1: kom godt i gang!! Excel-1: kom godt i gang!! Microsoft Excel er et såkaldt regneark, som selvfølgelig bliver brugt mest til noget med tal men man kan også arbejde med tekst i programmet. Excel minder på mange områder om

Læs mere

How to do it in rows and columns 12

How to do it in rows and columns 12 UDSKRIFT Når du har lavet et regneark, kan du selvfølgelig nøjes med at have det liggende på din PC eller på en USB-nøgle eller lignende, men ofte skal du præsentere regnearket for andre, som ikke lige

Læs mere

Kom godt i gang! Brugervejledning til Fiberbredbånd, Webmail og e-mailopsætning. Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk

Kom godt i gang! Brugervejledning til Fiberbredbånd, Webmail og e-mailopsætning. Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk Kom godt i gang! Brugervejledning til Fiberbredbånd, Webmail og e-mailopsætning Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold 4 Opkobling til internettet 5 Oprettelse på

Læs mere