Uddannelsesplan Den obligatoriske arbejdsmiljøuddannelse for bygge og anlæg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Uddannelsesplan Den obligatoriske arbejdsmiljøuddannelse for bygge og anlæg"

Transkript

1 Byggecentrum Uddannelsesplan Uddannelsesplan Den obligatoriske arbejdsmiljøuddannelse for bygge og anlæg INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning 2. Formål 3. Mål 4. Målgruppe 5. Uddannelsens opbygning 5.1 Uddannelsesstruktur 5.2 Formål og indhold i uddannelsen 5.3 Integration af den praktiske opgave i uddannelsen 6. Pædagogiske principper og anvendte metoder 7. Undervisningsmaterialer 8. Gæsteundervisere 9. Evaluering af uddannelsen 10. Bilag Bilag 1: Rammeprogram for arbejdsmiljøuddannelsen 1. INDLEDNING Denne uddannelsesplan beskriver den obligatoriske arbejdsmiljøuddannelse, som Byggecentrum udbyder for diverse bygge- og anlægsvirksomheder i Kontaktperson og administrativ ansvarlig for Byggecentrums uddannelsesplan er: Lars Tangaa-Andersen fra Byggecentrum 2. FORMÅL Arbejdsmiljøuddannelsen hos Byggecentrum har til formål at: styrke egen evnen og det forebyggende arbejde effektivisere arbejdsmiljøorganisationens arbejde sikre at arbejdsmiljørepræsentanter og arbejdsledere får den fornødne viden om arbejdsmiljø og om metoder til at varetage sikkerheds- og sundhedsmæssige opgaver samarbejdet om arbejdsmiljø sker på en systematisk måde, både på det operationelle og det strategiske niveau give arbejdsmiljørepræsentanter og arbejdsledere kompetencer til at integrere arbejdsmiljø i virksomhedens strategiske ledelse og daglige drift. Side 1 af 10

2 3. MÅL De overordnede mål med arbejdsmiljøuddannelsen hos Byggecentrum er, at deltagerne får handlekompetencer gennem at: opnå en helhedsorienteret forståelse af arbejdsmiljøområdet, der gør dem i stand til at medvirke til at løse arbejdsmiljøudfordringer i arbejdsmiljøorganisationen, i sammenhæng med den pågældende virksomheds politikker, strategier og indsatsområder, samt lovgivningen på området mv. få kendskab til metoder til om, hvordan det forebyggende og systematiske arbejdsmiljøarbejde bedst muligt kan udføres i arbejdsmiljøorganisationen. Målene nås ved, at deltagerne: får viden om de politiske, strategiske og organisatoriske rammer for arbejdsmiljøindsatsen hos den pågældende virksomhed. får viden om de lovgivningsmæssige, strategiske og organisatoriske rammer for arbejdsmiljøindsatsen på nationalt niveau får viden om metoder, som kan anvendes i det forebyggende og det systematiske arbejdsmiljøarbejde, herunder både på det operationelle og det strategiske niveau får viden om samarbejdsmæssige, formidlingsmæssige og pædagogiske virkemidler, der kan anvendes til at fremme og synliggøre arbejdsmiljøarbejdet i arbejdsmiljøorganisationen afprøver og omsætter teori, metoder og egne erfaringer på arbejdsmiljøområdet til praktisk handling. Midlerne hertil er bl.a. dialog, praktiske øvelser, den praktiske opgave mv. De handlings rettede mål med arbejdsmiljøuddannelsen hos Byggecentrum er, at deltagerne kan opstille kriterier for et godt arbejdsmiljø ved at de: kan medvirke til at løse arbejdsmiljøudfordringer i sammenhæng med den enkelte virksomheds politikker, strategier og indsatsområder, strukturer, lovgivningen på området mv. kan identificere og handle i henhold til de forskellige opgaver og funktioner i den enkelte virksomheds arbejdsmiljøorganisation får viden om arbejdsmiljøorganisationens samarbejdsrelationer til eksterne arbejdsmiljøaktører kan medvirke til at planlægge og gennemføre forebyggende arbejdsmiljøarbejde i den enkelte virksomhed kan søge og bearbejde information i tilknytning til arbejdsmiljøgruppens opgaver lærer om principper for samarbejde, formidling og pædagogiske virkemidler, der kan anvendes i arbejdsmiljøorganisationen er i stand til at agere i arbejdsmiljøorganisationen i forhold til ulykker, nærved-ulykker og sundhedsfarer kan involvere kolleger/medarbejdere i arbejdsmiljøarbejdet. 4. MÅLGRUPPE Arbejdsmiljøuddannelsen hos Byggecentrum omfatter alle nye medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen og andre interesserede hos den aktuelle entreprenør samt ansatte, der har en arbejdsmiljøuddannelse fra før 1. april 1991, jf. 34 og 44 i bekendtgørelsen om samarbejde om sikkerhed og sundhed. Uddannelsen tilstræbes gennemført med gennemsnitlig 15 til 20 deltagere. Side 2 af 10

3 5. UDDANNELSENS OPBYGNING 5.1 Uddannelsesstruktur Uddannelsen består af en fælles uddannelse på 22 timer, inkl. kortere pauser, men ekskl. Frok ostpauser, fordelt ligeligt på 3 dage. Deltagerne gennemfører som en del af uddannelsen, men uden for det afsatte timeantal på 22 timer, en praktisk opgave. Uddannelsen udbydes i tre modeller, som er kendetegnet ved et fælles indhold på de enkelte kursusdage, men en forskellig uddannelsesstruktur. De tre modeller er: Den klassiske model, hvor uddannelsen er fordelt på 3 dage i sammenhæng. Den praktiske opgave løses inden uddannelsesstart. 2. Splitforløb 1, hvor uddannelsen er fordelt på to kursusmoduler bestående af 2 dage i sammenhæng og 1 enkeltstående dag. De 3 uddannelsesdage er fordelt over en periode på 4 uger. Den praktiske opgave løses mellem de to kursusmoduler. 3. Splitforløb 2, hvor uddannelsen er fordelt på tre kursusmoduler bestående af 3 enkeltstående dage. De 3 uddannelsesdage er fordelt over en periode på 4 uger. Den praktiske opgave løses mellem kursusmodulerne. Der kan ske forskydninger i uddannelsesstrukturen af praktiske og planlægningsmæssige årsager. Før uddannelsesstart Ved bekræftelse på at deltageren er optaget på uddannelsen, modtager deltageren en indbydelse indeholdende: velkomstbrev med praktiske oplysninger rammeprogram for uddannelsen. Rammeprogrammet er vedlagt som bilag 1. oplysninger om den praktiske opgave, som deltageren skal løse inden uddannelsesstart eller mellem kursusmodulerne brev til nærmeste leder og/eller arbejdsmiljøgruppen om, at der skal afsættes tid til den praktiske opgave Formål og indhold i uddannelsen Det fremgår i dette afsnit, hvordan uddannelsens indhold er tilrettelagt på de 3 dage. Der vil i overensstemmelse med deltagernes forudsætninger og undervisningsforløbets udvikling kunne ske variationer i uddannelsens tilrettelæggelse. Vægtningen af forbrug af tid til de enkelte moduler/emner vil blive afvejet i forhold til deltagernes hverdag. Der vil fx blive brugt mere tid på arbejdsmiljøorganisationens opgaver og funktioner, hvis der er et udtalt ønske om dette og fx mindre tid på et andet obligatorisk tema. Oversigt over de 3 kursusdage De 3 kursusdage har følgende overskrift og indhold uanset uddannelsesstruktur: Dag 1: Rammen for de relevante entreprenørers arbejdsmiljøindsats Dag 2: Det forebyggende og det systematiske arbejdsmiljøarbejde Side 3 af 10

4 Dag 3: Eksempler på opgaver og virkemidler i arbejdsmiljøorganisationen Dag 1 vil give en overordnet introduktion af rammen for de fremmødte entreprenørers arbejdsmiljøindsats. Dag 2 og 3 vil supplere og udvide de temaer, der introduceres på dag 1. Nedenfor vil hver enkelt kursusdag blive beskrevet i forhold til dagens formål samt de enkelte kursusmodulers formål og indhold. Dag 1: Rammen for fremmødte entreprenørers arbejdsmiljøindsats Dagen har til formål at: introducere uddannelsen, herunder orientere om uddannelsesplan, bekendtgørelsen og den praktiske opgave afklare deltagernes forudsætninger og forventninger præsentere og diskutere kriterier for et godt arbejdsmiljø give deltagerne en helhedsorienteret forståelse af arbejdsmiljøområdet ved at introducere rammen for arbejdsmiljøindsatsen inden for bygge og anlægsbranchen på nationalt plan. Kursusindhold dag 1: Introduktion Modulet har til formål at introducere uddannelsen samt at afklare deltagernes forudsætninger og forventninger. Modulet indeholder følgende: præsentation af underviser og deltagere afklaring af deltagernes forudsætninger og forventninger orientering om uddannelsesplan, bekendtgørelse om samarbejde om sikkerhed og sundhed og drøftelse af den praktiske opgave introduktion til uddannelsens materiale. Hvad er et godt arbejdsmiljø? Modulet har til formål at afklare, hvordan deltagerne opfatter et godt arbejdsmiljø samt at give eksempler på kriterier for et godt arbejdsmiljø. Modulet indeholder følgende: afklaring af arbejdsmiljøbegrebet dialog om hvordan deltagerne opfatter et godt arbejdsmiljø præsentation af kriterier for et godt arbejdsmiljø, fx ved en arbejdsmiljøpolitik introduktion af Trivsel og APV som en metode til at arbejde systematisk med arbejdsmiljøet i de fremmødte entreprenørers virksomheder dialog om, hvordan man i det lokale samarbejde kan sætte mål for et godt arbejdsmiljø. Arbejdsmiljøorganisationens struktur, samarbejde, opgaver og funktion i fremmødte entreprenørers virksomheder. Modulet har til formål at give deltagerne et overblik over arbejdsmiljøorganisationens struktur, samarbejde, opgaver og funktion i fremmødte entreprenørers virksomheder. Modulet indeholder følgende: præsentation af lovgrundlag for arbejdsmiljøorganisationens struktur og samarbejde i bygge og anlæg Side 4 af 10

5 præsentation og dialog om arbejdsmiljøorganisationens opgaver og funktion i de fremmødte entreprenørers virksomhed. Arbejdsmiljøuniverset aktører, lovgivning og hovedopgave Modulet har til formål at give deltagerne et overblik over arbejdsmiljøorganisationens samarbejdsrelationer til eksterne arbejdsmiljøaktører, herunder arbejdsmiljørådgivere, branchearbejdsmiljøråd, Arbejdstilsyn mv. Endvidere er formålet at præsentere arbejdsmiljølovens centrale hovedområder og begreber. Modulet indeholder følgende: præsentation, praktisk øvelse og dialog om de eksterne arbejdsmiljøaktører samt arbejdsmiljøorganisationens samarbejdsrelation til disse præsentation af arbejdsmiljølovens centrale hovedområder og begreber. De fremmødte virksomheders arbejdsmiljøindsats Modulet har til formål at give deltagerne kendskab til rammerne for de fremmødte virksomheders egen arbejdsmiljøindsats. Modulet har ligeledes til formål at synliggøre deltagernes handlingsmuligheder i arbejdsmiljøorganisationen. Modulet indeholder følgende: præsentation af aktuelle arbejdsmiljøpolitikker og personalepolitikker herunder årshjul og overordnede indsatsområder på arbejdsmiljøområdet dialog med de fremmødte entreprenørers udmøntning af rammerne for arbejdsmiljøindsatsen. Dag 2: Det forebyggende og det systematiske arbejdsmiljøarbejde Dagen har til formål at: give deltagerne viden om, hvordan arbejdsmiljøorganisationen/arbejdsmiljøgrupperne kan planlægge og gennemføre det forebyggende arbejdsmiljøarbejde hos de fremmødte entreprenører give deltagerne viden om metoder, som kan anvendes i det forebyggende og det systematiske arbejdsmiljøarbejde, herunder Trivsel og APV, arbejdsmiljøgennemgange, tjekskemaer og lignende for identifikation samt løsning af arbejdsmiljøproblemer introducere brancherelevante arbejdsmiljøvejvisere som opmærksomhedspunkter i forhold til udarbejdelsen af APV en introducere indikatorer på arbejdsmiljøproblemer, herunder sygefravær og ulykker træne deltagerne i at søge og bearbejde information i tilknytning til arbejdsmiljøorganisationens opgaver. Kursusindhold dag 2: Refleksion Modulet har til formål at give deltagerne mulighed for at reflektere over dag 1 s budskaber/ læring samt sætte dette i relation til deres eget arbejde i arbejdsmiljøgruppen. refleksion over særlige budskaber fra dag 1 kobling af det lærte til det daglige arbejde i arbejdsmiljøgruppen. Side 5 af 10

6 Det forebyggende og det systematiske arbejdsmiljøarbejde Modulet har til formål at give deltagerne viden om, hvordan arbejdsmiljøorganisationen kan planlægge og gennemføre det forebyggende og det systematiske arbejdsmiljøarbejde i de fremmødte entreprenørernes egne virksomheder, via inddragelse af forskellige metoder mv. præsentation af lovkravene til APV præsentation af Trivsel/psykiskarbejdsmiljø koncept for APV hvert 3. år præsentation og dialog om forskellige metoder til, hvordan APV kan gennemføres, fx arbejdsmiljøgennemgange, tjekskemaer og lignende for identifikation samt løsning af arbejdsmiljøproblemer introduktion af brancherelevante arbejdsmiljøvejvisere som opmærksomhedspunkter i forhold til udarbejdelsen af APV en introduktion af indikatorer på arbejdsmiljøproblemer, fx sygefravær og ulykker dialog og praktiske øvelser om Trivsel/APV ens forskellige faser. Systematisk informationssøgning Modulet har til formål at træne deltagerne i at søge og bearbejde information i tilknytning til arbejdsmiljøorganisationens opgaver. præsentation af forskellige medier og kilder, hvor der kan søges information i tilknytning til arbejdsmiljøorganisationens opgaver praktiske øvelser, der træner deltagerne i at søge og bearbejde relevant information Dag 3: Eksempler på opgaver og virkemidler i arbejdsmiljøorganisationen Dagen har til formål at: uddrage læring af deltagernes praktiske hjemmeopgaver give deltagerne viden om betydningen af positive arbejdsmiljøfaktorer samt handlemuligheder vedrørende det psykiske arbejdsmiljø, give deltagerne viden om arbejdsmiljøorganisationens opgaver i relation til ulykker, nærved-ulykker og sundhedsfarer give deltagerne viden om principper for samarbejde, formidling og pædagogiske virkemidler, der kan anvendes i arbejdsmiljøorganisationen evaluere uddannelsen. Kursusindhold dag 3: Refleksion Modulet har til formål at give kursusdeltagerne mulighed for at reflektere over dag 2 s budskaber/læring samt sætte dette i relation til deres arbejde i arbejdsmiljøgruppen. refleksion over særlige budskaber fra dag 2 kobling af det lærte til det daglige arbejde i arbejdsmiljøgruppen. Den praktiske hjemmeopgave Modulet har til formål at uddrage læring af deltagernes praktiske hjemmeopgaver. dialog om den praktiske hjemmeopgave Side 6 af 10

7 opsamling: hvilken læring har deltagerne fået, som fremadrettet kan anvendes i den lokale arbejdsmiljøgruppe. Positive arbejdsmiljøfaktorer og psykisk arbejdsmiljø Modulet har til formål at give deltagerne viden om psykisk arbejdsmiljø, som efterfølgende gør dem i stand til at handle på problemstillinger om psykisk arbejdsmiljø. præsentation af positive arbejdsmiljøfaktorer samt øvrige faktorer, som indgår i det psykiske arbejdsmiljø præsentation og dialog om metoder samt arbejdsmiljøaktører, der kan inddrages i indsatsen vedrørende det psykiske arbejdsmiljø. Arbejdsmiljøorganisationens opgaver i relation til ulykker, nærved-ulykker og sundhedsfarer Modulet har til formål at give deltagerne viden om ulykker, nærved-ulykker og sundhedsfarer, som efterfølgende gør dem i stand til at handle i forhold til risici mv. præsentation af lovgivningen vedrørende ulykker mv. præsentation af Easy (arbejdstilsynets elektroniske anmeldesystem) præsentation af metoder til forebyggelse og analyse af risici og ulykker dialog om arbejdsmiljøgruppens opgaver i forhold til ulykker mv. Samarbejde, formidling og pædagogiske virkemidler Modulet har til formål at give deltagerne viden om principper for samarbejde, formidling og pædagogiske virkemidler, der kan anvendes i arbejdsmiljøorganisationen. praktisk øvelse om, hvad der kendetegner godt samarbejde. Øvelsen følges op via en præsentation af principper for formidling og pædagogiske virkemidler refleksion i grupper over, hvordan den enkelte deltager gerne vil agere i arbejdsmiljøorganisationen samt, hvad den pågældende skal arbejde videre med Opsamling i plenum. Evaluering af uddannelsen Modulet har til formål at evaluere uddannelsen. en kort mundtlig evaluering af uddannelsen en skriftlig evaluering af uddannelsen ved de obligatoriske evalueringsskemaer fra Danmarks Evalueringsinstitut uddeling af kursusbeviser. 5.3 Integration af den praktiske opgave i uddannelsen Den praktiske opgave løses enten før kurset eller mellem kursusmodulerne, alt efter hvilken uddannelsesmodel der benyttes. Formålet med den praktiske opgave er at koble kursets indhold med den enkelte deltagers arbejde i arbejdsmiljøorganisationen. Rammerne for den praktiske opgave vil blive formuleret inden kursusstart, jf. afsnit 5.1. Rammerne vil blive præsenteret for den enkelte deltager før uddannelsess start ved et brev. Rammerne vil blive drøftet på første kursusdag mellem underviser og deltagere. Side 7 af 10

8 6. PÆDAGOGISKE PRINCIPPER OG ANVENDTE METODER Arbejdsmiljøuddannelsen hos Bygge Centrum tager udgangspunkt i følgende pædagogiske principper og metoder: Undervisningen tager udgangspunkt i deltagernes egne forudsætninger samt fremmødte entreprenørers og lovgivningens rammer for arbejdsmiljøarbejdet. Med egne forudsætninger forstås deltagernes arbejdsmæssige tilhørsforhold samt deltagernes viden og erfaringer i forhold til den funktion, de skal udøve i arbejdsmiljøorganisationen. Undervisningen skal fremme erfaringsudveksling mellem deltagerne. Deltagerne vil lære metoder til arbejdsmiljøarbejdet via praktiske øvelser, der fortrinsvis har udgangspunkt i konkrete situationer fra deltagernes arbejdsplads. For at fremme ovennævnte er undervisningen organiseret og tilrettelagt således, at deltagerne inddrages aktivt i undervisningen bl.a. via dialog, praktiske øvelser, den praktiske opgave mv. Undervisningsformen vil veksle mellem teori og praktiske øvelser, hvor deltagernes erfaringer vil blive inddraget. De pædagogiske principper og anvendte metoder er også gældende for eventuelle gæsteundervisere på uddannelsen. 7. UNDERVISNINGSMATERIALER Byggecentrum lægger vægt på, at deltagerne på arbejdsmiljøuddannelsen møder aktuelle, relevante og praksisnære undervisningsmaterialer. Ved uddannelsesstart Deltageren modtager ved uddannelsesstart en materialepakke fra Videnscenter for Arbejdsmiljø inden for bygge og anlæg. Pakken indeholder de basisinformationer, der danner grundlag for arbejdsmiljøarbejdet i arbejdsmiljøorganisationen. Materialepakken indeholder pr. februar 2013: Arbejdsmiljøloven, oktober 2010 med senere ændringer AT-vejledning D.1.1 Arbejdspladsvurdering AT-vejledning F.3.1 Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med højst ni ansatte AT-vejledning F.3.2 Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med ansatte AT-vejledning F.3.3 Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med mindst 35 ansatte AT-vejledning F.3.4 Samarbejde om arbejdsmiljø på midlertidige eller skiftende arbejdssteder på bygge- og anlægsområdet AT-vejledning F.3.5 Samarbejde om arbejdsmiljø på midlertidige og skiftende arbejdssteder, bortset fra bygge- og anlægsarbejde AT-vejledning F.3.6 Aftaler om virksomhedernes samarbejde om arbejdsmiljø Bekendtgørelse nr af 15. oktober 2010 om samarbejde og sundhed Bekendtgørelse nr. 559 af 17. juni 2004 om arbejdets udførelse Informationshæfte om EASY elektroniske anmeldeblanketter Guide til den årlige arbejdsmiljødrøftelse. Under uddannelsen Deltagerne vil under uddannelsen blive gjort bekendt med: Side 8 af 10

9 Det fælles arbejdsmiljøgrundlag hos de fremmødte entreprenører. aktuelle, arbejdsmiljøpolitik, personalepolitik, hvis der er udarbejdet sådanne for de enkelte fremmødte entreprenører. Det branchespecifikke arbejdsmiljøgrundlag. Grundlaget omfatter arbejdsmiljøvejvisere, relevant materiale fra branchearbejdsmiljørådene mv. Undervisningsmaterialerne vil indgå løbende i uddannelsen såvel ved oplæg som ved praktiske øvelser. Undervisningsmaterialerne vil løbende blive opdateret i forhold til ny lovgivning, nye tiltag fra f.eks. Byggecentrum mv. Særlig relevant undervisningsmateriale vil blive udleveret i papirformat. Der vil i selve undervisningsforløbet være relevant materiale til rådighed for deltagerne i undervisningslokalet. Eksempler herpå er relevante opslagsværker om arbejdsmiljølovens bestemmelser, vejledninger fra Arbejdstilsynet, branchearbejdsmiljørådene og lignende. I tilknytning til undervisningslokalet vil der være it-udstyr med internetopkobling og tilhørende printer, så at deltagerne har mulighed for at søge materialer på internettet. 8. GÆSTEUNDERVISERE Hos Byggecentrum kan der indgå følgende gæsteundervisere i uddannelsen: Arbejdsmiljøchefer-/koordinatorer fra de enkelte virksomheder Relevante fagpersoner ansat inden for bygge og anlæg fx en fagspecialist på arbejdsmiljøområdet, en arbejdsmiljørepræsentant, en arbejdsleder mv. 9. EVALUERING AF UDDANNELSEN Ved afslutningen af uddannelsen gennemføres der en mundtlig og en skriftlig evaluering af uddannelsen. Ved den skriftlige evaluering benyttes de obligatoriske kursusdeltagerevalueringsskemaer fra Danmarks Evalueringsinstitut. 10. BILAG Bilag 1: Rammeprogram for arbejdsmiljøuddannelsen. BILAG 1 Skema for RAMMEPROGRAM FOR ARBEJDSMILJØUDDANNELSEN DAG 1: RAMMEN FOR DE FREMMØDTE VIRKSOMHEDERS ARBEJDSMILJØINDSATS: Introduktion Hvad er et godt arbejdsmiljø? Arbejdsmiljøorganisationens struktur, samarbejde, opgaver og funktion i de fremmødte virksomheder Arbejdsmiljøuniverset aktører, lovgivning og hovedopgave De fremmødte virksomheders arbejdsmiljøindsats I ALT 7,33 TIMER DAG 2: DET FOREBYGGENDE OG DET SYSTEMATISKE ARBEJDSMILJØARBEJDE: Refleksion Det forebyggende og det systematiske arbejdsmiljøarbejde Systematisk informationssøgning I ALT 7,33 TIMER DAG 3: EKSEMPLER PÅ OPGAVER OG VIRKEMIDLER I ARBEJDSMILJØORGANISATIONEN: Side 9 af 10

10 Refleksion Den praktiske hjemmeopgave Positive arbejdsmiljøfaktorer og psykisk arbejdsmiljø Arbejdsmiljøorganisationens opgaver i relation til ulykker, nærved-ulykker og sundhedsfarer Samarbejde, formidling og pædagogiske virkemidler Evaluering af uddannelsen I ALT 7,33 TIMER UDDANNELSEN I ALT: 22 TIMER Undervisningsmateriale: Kopi fra videncenter for arbejdsmiljø (udleveres på kurset) Indeholder: * Arbejdsmiljøloven, oktober 2010 med seneste ændringer * AT-vejl. D.1.1 Arbejdspladsvurdering * AT-vejl. F.3.1 Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med højst ni ansatte. * AT-vejl. F.3.2 Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med ansatte. * AT-vejl. F.3.3 Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med mindst 35 ansatte. * AT-vejl. F.3.5 Samarbejde om arbejdsmiljø på midlertidige eller skiftende arbejdssteder, bortset fra bygge- og anlægsarbejde. * AT-vejl. F.3.6 Aftaler om virksomhedernes samarbejde om arbejdsmiljø. * Bekendtgørelse nr af 15. oktober om samarbejde og sundhed med seneste ændringer. * Bekendtgørelse nr. 559 af 17. juni om arbejdets udførelse med seneste ændringer. * Informationshæfte om Easy - elektroniske anmeldelsesblanketter * Guide til den årlige arbejdsmiljødrøftelse med beskrivelser i forhold til det generelle, arbejdsulykker, psykisk arbejdsmiljø og muskel og skeletbesvær. Side 10 af 10

Vurdering og kvalitetssikring af arbejdsmiljøuddannelserne

Vurdering og kvalitetssikring af arbejdsmiljøuddannelserne Vurdering og kvalitetssikring af arbejdsmiljøuddannelserne DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Vurdering og kvalitetssikring af arbejdsmiljøuddannelserne 2010 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Indhold Vurdering

Læs mere

Uddannelsesplan for arbejdsmiljøuddannelsen BAR Jord til Bord

Uddannelsesplan for arbejdsmiljøuddannelsen BAR Jord til Bord Uddannelsesplan for arbejdsmiljøuddannelsen BAR Jord til Bord 1 Formål med arbejdsmiljøuddannelsen Arbejdsmiljøuddannelsens formål er at: styrke det forebyggende arbejde effektivisere arbejdsmiljøorganisationens

Læs mere

Uddannelsesplan. for. arbejdsmiljøuddannelsen. BAR Jord til Bord

Uddannelsesplan. for. arbejdsmiljøuddannelsen. BAR Jord til Bord Uddannelsesplan for arbejdsmiljøuddannelsen BAR Jord til Bord 1 Formål med arbejdsmiljøuddannelsen Arbejdsmiljøuddannelsens formål er at: styrke det forebyggende arbejde effektivisere arbejdsmiljøorganisationens

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse af udbydere af de obligatoriske arbejdsmiljøuddannelser

Bekendtgørelse om godkendelse af udbydere af de obligatoriske arbejdsmiljøuddannelser Side 1 af 9 Bekendtgørelse om godkendelse af udbydere af de obligatoriske arbejdsmiljøuddannelser Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 840 af 29. juni 2010 I medfør af 9, stk. 2, jf. 8, 19, 25 og 27, 73,

Læs mere

At-VEJLEDNING. Arbejdsmiljøuddannelse for medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen. At-vejledning F.3.7

At-VEJLEDNING. Arbejdsmiljøuddannelse for medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen. At-vejledning F.3.7 At-VEJLEDNING Arbejdsmiljøuddannelse for medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen At-vejledning F.3.7 Maj 2011 Erstatter At-vejledning F.2.1 Sikkerhedsgruppens arbejdsmiljøuddannelse, marts 2006 2 Hvad

Læs mere

Vurdering og kvalitetssikring af arbejdsmiljøuddannelserne

Vurdering og kvalitetssikring af arbejdsmiljøuddannelserne Vurdering og kvalitetssikring af arbejdsmiljøuddannelserne Vurdering og kvalitetssikring af arbejdsmiljøuddannelserne Vurdering og kvalitetssikring af arbejdsmiljøuddannelserne 2016 Vurdering og kvalitetssikring

Læs mere

Bekendtgørelse om obligatoriske arbejdsmiljøuddannelser i Grønland

Bekendtgørelse om obligatoriske arbejdsmiljøuddannelser i Grønland Udkast 18. juni 2012 Bilag 1 a Bekendtgørelse om obligatoriske arbejdsmiljøuddannelser i Grønland I medfør af 7, 9, stk. 2, 56, 57, stk. 1, og 57 a i lovbekendtgørelse nr. 1048 af 26. oktober 2005, som

Læs mere

Bekendtgørelse om obligatoriske arbejdsmiljøuddannelser i Grønland

Bekendtgørelse om obligatoriske arbejdsmiljøuddannelser i Grønland BEK nr 914 af 26/06/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 31. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdstilsynet, j.nr. 20120027645 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Er arbejdsmiljøuddannelsen verdens mest ensomme uddannelse? Arbejdsmiljøkonferencen Nyborg Strand 2011

Er arbejdsmiljøuddannelsen verdens mest ensomme uddannelse? Arbejdsmiljøkonferencen Nyborg Strand 2011 Er arbejdsmiljøuddannelsen verdens mest ensomme uddannelse? Arbejdsmiljøkonferencen Nyborg Strand 2011 Er arbejdsmiljøuddannelsen verdens mest ensomme uddannelse? Hvert år siden 1991 er der blevet uddannet

Læs mere

De lovpligtige arbejds iljøudda else

De lovpligtige arbejds iljøudda else Uddaelsespla 7-9 De lovpligtige arbejdsiljøuddaelse Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. FORMÅLET MED ARBEJDSMILJØUDDANNELSEN... 3 3. LÆRINGSMÅL... 3 1. SAMARBEJDE OM SIKKERHED OG SUNDHED PÅ ARBEJDSPLADSEN...

Læs mere

Gode råd om KOMPETENCE- UDVIKLINGSPLAN OG ARBEJDSMILJØ- UDDANNELSE

Gode råd om KOMPETENCE- UDVIKLINGSPLAN OG ARBEJDSMILJØ- UDDANNELSE Gode råd om KOMPETENCE- UDVIKLINGSPLAN OG ARBEJDSMILJØ- UDDANNELSE FORMÅL: De bedste løsninger og arbejdsmiljøforbedringer opnås, når beslutningerne tages på grundlag af solid viden og praktiske erfaringer.

Læs mere

Systematisk Arbejdsmiljøarbejde

Systematisk Arbejdsmiljøarbejde Systematisk Arbejdsmiljøarbejde Arbejdsmiljøet et fælles ansvar I socialforvaltningen har vi hver især et ansvar for at tage vare på egen trivsel og arbejdsmiljø. Derudover er det et fælles ansvar for

Læs mere

Arbejdsmiljøuddannelser. Tilmeld dig et kursus! Marianne Kirchner Tlf. 63 11 49 04 maki@cowi.dk www.cowi.dk/arbejdsmiljoe

Arbejdsmiljøuddannelser. Tilmeld dig et kursus! Marianne Kirchner Tlf. 63 11 49 04 maki@cowi.dk www.cowi.dk/arbejdsmiljoe Arbejdsmiljøuddannelser Tilmeld dig et kursus! Marianne Kirchner Tlf. 63 11 49 04 maki@cowi.dk www.cowi.dk/arbejdsmiljoe 2 Den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse for sikkerhedsgruppens medarbejdere Den

Læs mere

Arbejdsmiljøuddannelse for medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen

Arbejdsmiljøuddannelse for medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen Arbejdsmiljøuddannelse for medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen At-vejledning F.3.7 Maj 2011 Erstatter At-vejledning F.2.1 Sikkerhedsgruppens arbejdsmiljøuddannelse, marts 2006. Denne At-vejledning

Læs mere

Ændrede regler om uddannelse på arbejdsmiljøområdet v/sekretær for MIA, chefkonsulent Torben Rentzius Jans, Mejeribrugets Arbejdsgiverforening

Ændrede regler om uddannelse på arbejdsmiljøområdet v/sekretær for MIA, chefkonsulent Torben Rentzius Jans, Mejeribrugets Arbejdsgiverforening Ændrede regler om uddannelse på arbejdsmiljøområdet v/sekretær for MIA, chefkonsulent Torben Rentzius Jans, Mejeribrugets Arbejdsgiverforening 1 Fremtidens arbejdsmiljøorganisation 2 Fremtidens arbejdsmiljøorganisation

Læs mere

At-VEJLEDNING. Arbejdsmiljøuddannelse for medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen. At-vejledning F.3.7-2

At-VEJLEDNING. Arbejdsmiljøuddannelse for medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen. At-vejledning F.3.7-2 At-VEJLEDNING Arbejdsmiljøuddannelse for medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen At-vejledning F.3.7-2 Maj 2011 Opdateret januar 2016 Erstatter At-vejledning F.2.1 Sikkerhedsgruppens arbejdsmiljøuddannelse,

Læs mere

BILAG 13. PROTOKOLLAT OM UDDANNELSE PÅ MEDINDFLYDELSES- OG MEDBESTEMMELSESOMRÅDET

BILAG 13. PROTOKOLLAT OM UDDANNELSE PÅ MEDINDFLYDELSES- OG MEDBESTEMMELSESOMRÅDET Side 75 BILAG 13. PROTOKOLLAT OM UDDANNELSE PÅ MEDINDFLYDELSES- OG MEDBESTEMMELSESOMRÅDET Indledning Til brug for de regioner, der indgår en lokal aftale i henhold til Rammeaftale om medindflydelse og

Læs mere

ARBEJDSMILJØAFTALE FOR. Aarhus Kommune

ARBEJDSMILJØAFTALE FOR. Aarhus Kommune ARBEJDSMILJØAFTALE FOR Aarhus Kommune Indhold Forord... 3 1 Aftalens område... 3 2 Struktur og opbygning... 3 3 Formål, aktiviteter og metode... 4 4 Procedure for gennemførelse og opfølgning af virksomhedsaftalen

Læs mere

08.86 O.13 42/2014 Side 1. Protokollat om uddannelse på medindflydelses- og medbestemmelsesområdet

08.86 O.13 42/2014 Side 1. Protokollat om uddannelse på medindflydelses- og medbestemmelsesområdet Side 1 Protokollat om uddannelse på medindflydelses- og medbestemmelsesområdet KL Sundhedskartellet Side 2 Indledning Til brug for de kommuner, der indgår en lokal aftale i henhold til Rammeaftale om medindflydelse

Læs mere

Gode råd om. Arbejdsmiljøuddannelse

Gode råd om. Arbejdsmiljøuddannelse Gode råd om Arbejdsmiljøuddannelse Formål: Arbejdsmiljøorganisationens medlemmer skal holde deres viden om arbejdsmiljø vedlige. Derfor er der fastsat regler i arbejdsmiljøloven om obligatoriske og supplerende

Læs mere

Uddannelsesplan for arbejdsmiljøuddannelsen BAR Jord til Bord

Uddannelsesplan for arbejdsmiljøuddannelsen BAR Jord til Bord Uddannelsesplan for arbejdsmiljøuddannelsen BAR Jord til Bord 2 1 Formål med arbejdsmiljøuddannelsen Arbejdsmiljøuddannelsens formål er at: styrke det forebyggende arbejde effektivisere sikkerhedsorganisationens

Læs mere

Region Hovedstaden R egion Ho veds taden Musa Ornata. Botanisk Have København

Region Hovedstaden R egion Ho veds taden Musa Ornata. Botanisk Have København Arbejdsmiljøpolitik Maj 2008 Arbejdsmiljøpolitik for Musa Ornata. Botanisk Have København Arbejdsmiljøpolitik i s arbejdsmiljøpolitik beskriver regionens fælles holdninger, værdier og handlinger på arbejdsmiljøområdet.

Læs mere

At-VEJLEDNING ØVRIGE OMRÅDER F.2.3. Arbejdsmiljøuddannelse for koordinatorer af sikkerheds- og sundhedsarbejdet på bygge- og anlægspladser

At-VEJLEDNING ØVRIGE OMRÅDER F.2.3. Arbejdsmiljøuddannelse for koordinatorer af sikkerheds- og sundhedsarbejdet på bygge- og anlægspladser At-VEJLEDNING ØVRIGE OMRÅDER F.2.3 Arbejdsmiljøuddannelse for koordinatorer af sikkerheds- og sundhedsarbejdet på bygge- og anlægspladser Vejledning om indhold, omfang og deltagere samt tilmelding og gennemførelse

Læs mere

Et øjeblik! Hvordan går det med dig og din funktion som AMR?

Et øjeblik! Hvordan går det med dig og din funktion som AMR? BRØNDERSLEV KOMMUNE & HJØRRING KOMMUNE Et øjeblik! Hvordan går det med dig og din funktion som AMR? Kl. 13.00 15.30 26. marts 2014 Idrætscenter Vendsyssel, Vrå 1 Hvem har ansvaret for arbejdsmiljøet? Alle

Læs mere

Gode råd om. Den årlige arbejdsmiljødrøftelse

Gode råd om. Den årlige arbejdsmiljødrøftelse Gode råd om Den årlige arbejdsmiljødrøftelse Formål: Formålet med den årlige arbejdsmiljødrøftelse er, at tilrettelægge samarbejdet og arbejdsmiljøarbejdet bedst muligt. På den måde forebygger man arbejdsmiljøproblemer

Læs mere

Gode råd om. Arbejdsmiljøorganisationens struktur

Gode råd om. Arbejdsmiljøorganisationens struktur Gode råd om Arbejdsmiljøorganisationens struktur Formål: Arbejdsmiljøloven giver mulighed for at tilpasse arbejdsmiljøorganisationen til virksomheden. Derfor bør I overveje, om I kan styrke virksomhedens

Læs mere

TJEKLISTE. Værktøj til systematisk arbejdsmiljø. Arbejdssted. Adresse. Arbejdsleder/kontaktperson. Evt. arbejdsmiljørepræsentant

TJEKLISTE. Værktøj til systematisk arbejdsmiljø. Arbejdssted. Adresse. Arbejdsleder/kontaktperson. Evt. arbejdsmiljørepræsentant TJEKLISTE Arbejdssted Adresse Arbejdsleder/kontaktperson Evt. arbejdsmiljørepræsentant Øvrige deltagere/ansatte Dato Sammenfatning af gennemgangen (beskriv selv hovedtrækkene) Årshjul Har I udarbejdet

Læs mere

Arbejdsmiljøuddannelserne. Bilag til Evalueringsrapport 2014

Arbejdsmiljøuddannelserne. Bilag til Evalueringsrapport 2014 Arbejdsmiljøuddannelserne Bilag til Evalueringsrapport 2014 Arbejdsmiljøuddannelserne Bilag til Evalueringsrapport 2014 Arbejdsmiljøuddannelserne 2015 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse

Læs mere

JOURNAL NR. 2011/195707 131 Bilag 4: Arbejdsmiljøarbejdet i Odense Kommune Ny lovgivning gav nye muligheder. Den 1. oktober 2010 trådte en ny lov om arbejdsmiljø i kraft. Den nye lovgivning har blandt

Læs mere

KLAR - PARAT TIL RISIKOBASERET TILSYN

KLAR - PARAT TIL RISIKOBASERET TILSYN Arbejdsmiljøgruppe: Afdeling/område/afsnit/boenhed: Dato: Arbejdsmiljøorganisationen og kompetenceudvikling Er det lovpligtige arbejde for sikkerhed og sundhed organiseret? Spørgsmål/tjekpunkter Ja Nej

Læs mere

en nem til et bedre arbejdsmiljø og direkte vej Gode råd om arbejdsmiljøorganisation og APV Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

en nem til et bedre arbejdsmiljø og direkte vej Gode råd om arbejdsmiljøorganisation og APV Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros en nem og direkte vej til et bedre arbejdsmiljø Gode råd om arbejdsmiljøorganisation og APV Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Sådan etablerer I en arbejdsmiljøorganisation Er I 10 eller

Læs mere

Indholdsfortegnelse: 2. Velkommen som arbejdsmiljørepræsentant 3. Nyvalgt/genvalgt 4. Uddannelse 5. Hvem er du arbejdsmiljørepræsentant for 7

Indholdsfortegnelse: 2. Velkommen som arbejdsmiljørepræsentant 3. Nyvalgt/genvalgt 4. Uddannelse 5. Hvem er du arbejdsmiljørepræsentant for 7 1 Indholdsfortegnelse: 2 Velkommen som arbejdsmiljørepræsentant 3 Nyvalgt/genvalgt 4 Uddannelse 5 Hvem er du arbejdsmiljørepræsentant for 7 Arbejdsmiljøarbejdet 8 Arbejdsmiljøarbejdet i Mariagerfjord Lærerkreds

Læs mere

ARBEJDSMILJØ STRATEGI

ARBEJDSMILJØ STRATEGI ARBEJDSMILJØ STRATEGI 2017-2020 1 BAGGRUND OG FORMÅL ARBEJDSMILJØARBEJDET MOD 2020 Arbejdsmiljøområdet har de seneste år haft stor bevågenhed, både lokalt og nationalt, blandt andet med en national strategi

Læs mere

Har I styr pȧ jeres. arbejdsmiljøkompetencer? Læs i indstikket:

Har I styr pȧ jeres. arbejdsmiljøkompetencer? Læs i indstikket: Har I styr pȧ jeres arbejdsmiljøkompetencer? Læs i indstikket: At arbejde systematisk med arbejdsmiljøet Kom i gang det betaler sig! Reglerne om kompetenceudvikling Reglerne om tilbud om supplerende uddannelse

Læs mere

Notat. Vejledning om arbejdsmiljø for præster og provster. 1. Indledning

Notat. Vejledning om arbejdsmiljø for præster og provster. 1. Indledning Vejledning om arbejdsmiljø for præster og provster Dato: 13. juli 2015 Dokument nr. 78836/15 1. Indledning Sagsbehandler Marlene Dupont Vejledningen er tilpasset de særlige forhold, der gælder for folkekirken

Læs mere

Risikobaseret Tilsyn. 1 www.regionmidtjylland.dk

Risikobaseret Tilsyn. 1 www.regionmidtjylland.dk Risikobaseret Tilsyn 1 www.regionmidtjylland.dk Indledende møde med Arbejdstilsynet Deltagere: Arbejdstilsynet, arbejdspladsens ledelse og en repræsentant for de ansatte, typisk arbejdsmiljørepræsentanten

Læs mere

HH, d. 21. juli F s kommentarer Det grundlæggende princip er samarbejde, både i det daglige og i det helt overordnede.

HH, d. 21. juli F s kommentarer Det grundlæggende princip er samarbejde, både i det daglige og i det helt overordnede. HH, d. 21. juli 2010 Den nye bekendtgørelse om samarbejde om sikkerhed og sundhed. Udvalgte paragraffer med 3F s kommentarer. Hvor bestemmelserne i den nye bekendtgørelse er en videreførelse fra den tidligere

Læs mere

ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT

ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT Bilag 4.19 ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT ved UddannelsesCenter Ringkøbing-Skjern EN KORT INTRODUKTION Til Arbejdsmiljørepræsentanten Denne pjece vedrører arbejdet som Arbejdsmiljørepræsentant. Tillykke med

Læs mere

Vurdering af den nye arbejdsmiljøreform

Vurdering af den nye arbejdsmiljøreform Vurdering af den nye arbejdsmiljøreform og dens konsekvenser for det lokale arbejdsmiljøarbejde i virksomhederne Klaus T. Nielsen Arbejdslivsstudier Center for Arbejdsmiljø & Arbejdsliv RUC 7. marts 2011

Læs mere

Kursuskalender. Forår 2012. arbejdsmiljø, sikkerhed og sundhed

Kursuskalender. Forår 2012. arbejdsmiljø, sikkerhed og sundhed Kursuskalender arbejdsmiljø, sikkerhed og sundhed Forår 2012 Lev op til de nye regler om obligatorisk og supplerende arbejdsmiljøuddannelse ved hjælp af COWIs åbne eller virksomhedstilpassede kurser Lovpligtige

Læs mere

Arbejdsmiljø politik og drøftelse

Arbejdsmiljø politik og drøftelse Arbejdsmiljø politik og drøftelse Camilla Skytte Behrendsen og Niels Jørgen Rønje HR Personaleudvikling Arbejdsmiljø og trivsel team 23.feb. 2016 Arbejdsmiljø og trivsel team, der bl.a. arbejder med at

Læs mere

Kursuskalender. arbejdsmiljø, sikkerhed og sundhed

Kursuskalender. arbejdsmiljø, sikkerhed og sundhed Kursuskalender arbejdsmiljø, sikkerhed og sundhed November 2009 Lovpligtige kurser Den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse for sikkerhedsgruppens medarbejdere Den 37 timers lovpligtige arbejdsmiljøuddannel

Læs mere

Fremtidens arbejdsmiljøorganisation

Fremtidens arbejdsmiljøorganisation Denne pjece har til formål at bidrage til at styrke samarbejdet om sikkerhed og sundhed i mejeriindustrien og sætter fokus på roller - opgaver - ansvar og forventninger i forhold til arbejdsmiljøet Fremtidens

Læs mere

Evaluering af koordinator tilstedeværelsesuddannelsen

Evaluering af koordinator tilstedeværelsesuddannelsen Evaluering af koordinator tilstedeværelsesuddannelsen Evt. kursusnummer fra udbyder: 1. Jeg: skal være koordinator skal ikke være koordinator, men er eller skal være medlem af arbejdsmiljøorganisationen

Læs mere

Den Årlige Arbejdsmiljødrøftelse 2012/2013

Den Årlige Arbejdsmiljødrøftelse 2012/2013 Den Årlige Arbejdsmiljødrøftelse 2012/2013 Arbejdsmiljødrøftelse for Odense Kommune Rapport trukket d. 18-03-2013 Kære arbejdsmiljøgruppe Arbejdsmiljøet er et fælles anliggende, hvor alle ansatte i Odense

Læs mere

Kursuskalender. arbejdsmiljø, sikkerhed og sundhed

Kursuskalender. arbejdsmiljø, sikkerhed og sundhed Kursuskalender arbejdsmiljø, sikkerhed og sundhed efterår 2012 Lev op til de nye regler om obligatorisk og supplerende arbejdsmiljøuddannelse ved hjælp af COWIs åbne eller virksomhedstilpassede kurser

Læs mere

Arbejdsmiljøstrategi 2013-2016

Arbejdsmiljøstrategi 2013-2016 Personalepolitik Arbejdsmiljøstrategi 2013-2016 Formål Arbejdsmiljø har i de seneste år fået øget politisk fokus, blandt andet udtrykt ved Nye veje til et bedre arbejdsmiljø regeringens strategi for arbejdsmiljøindsatsen

Læs mere

Virksomhedsgrundlag for Koncern HR Fysisk Arbejdsmiljø

Virksomhedsgrundlag for Koncern HR Fysisk Arbejdsmiljø Bedre arbejdsmiljø Bedre kerneydelse Virksomhedsgrundlag for Koncern HR Fysisk Arbejdsmiljø 4. udgave, revideret den 1. september 2013 Koncern HR Fysisk Arbejdsmiljø 2 Virksomhedsgrundlag Virksomhedsgrundlaget

Læs mere

Indførelse af årshjul til arbejdsmiljøarbejdet i Kriminalforsorgen

Indførelse af årshjul til arbejdsmiljøarbejdet i Kriminalforsorgen Indførelse af årshjul til arbejdsmiljøarbejdet i Kriminalforsorgen Direktoratet for Kriminalforsorgen har udarbejdet en fremadrettet strategi for arbejdsmiljøarbejdet i Kriminalforsorgen. Denne indbefatter

Læs mere

Vejledning om samarbejdet i SVAR

Vejledning om samarbejdet i SVAR September 2011 Vejledning om samarbejdet i SVAR (det strategiske virksomheds- og arbejdsmiljøråd) Samarbejdsrådet mellem Kooperationen og LO vejleder her om arbejdet i det strategiske virksomheds- og arbejdsmiljøråd,

Læs mere

1. Arbejdsmiljøarbejdet ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

1. Arbejdsmiljøarbejdet :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 1. Arbejdsmiljøarbejdet :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Denne mødegang indeholder følgende punkter: 1.1 Introduktion til procesforløbet 1.2 Arbejdsmiljøloven

Læs mere

Nye arbejdsmiljøregler

Nye arbejdsmiljøregler Nye arbejdsmiljøregler Præsentation Definitioner Organisering af arbejdsmiljøarbejdet Krav til en årlig arbejdsmiljødrøftelse Uddannelse Gerne med spørgsmål undervejs Præsentation CRECEA landsdækkende,

Læs mere

Årlig drøftelse af arbejdsmiljøarbejdet i Guldborgsund Kommune

Årlig drøftelse af arbejdsmiljøarbejdet i Guldborgsund Kommune 1. Lovgrundlag Årlig drøftelse af arbejdsmiljøarbejdet i Guldborgsund Kommune Bekendtgørelse af lov om arbejdsmiljø Beskæftigelsesministeren lovbekendtgørelse nr.1072 af 7. september 2010 6d Arbejdsgiveren

Læs mere

DEN ÅRLIGE ARBEJDSMILJØDRØFTELSE

DEN ÅRLIGE ARBEJDSMILJØDRØFTELSE DEN ÅRLIGE DRØFTELSE DEN ÅRLIGE DRØFTELSE HVAD ER DEN ÅRLIGE DRØFTELSE? Ifølge reglerne om samarbejde om arbejdsmiljø skal alle virksomheder afholde en årlig arbejdsmiljødrøftelse. Målet med den årlige

Læs mere

Fra sikkerhedsorganisation til arbejdsmiljøorganisation

Fra sikkerhedsorganisation til arbejdsmiljøorganisation Fra sikkerhedsorganisation til arbejdsmiljøorganisation De nye regler 2 Intentioner med lovændringen At gøre arbejdsmiljøet til en integreret del af den strategiske tænkning på virksomheden. Styrkelse

Læs mere

Arbejdsmiljølov. MED-aftale Jan Kahr. Konsulent, FTF. MED-aftale og Arbejdsmiljølov. Myndighed. Tilsyn.

Arbejdsmiljølov. MED-aftale Jan Kahr. Konsulent, FTF. MED-aftale og Arbejdsmiljølov. Myndighed. Tilsyn. Arbejdsmiljølov og MED-aftale Jan Kahr Konsulent, FTF jaka@ftf.dk 33 36 88 43 Myndighed Tilsyn Organisering Overtrædelser Konsekvens MED-aftale Partssystemet Partssystemet Aftale Forelæggelse centalt Faglig

Læs mere

Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med højst ni ansatte

Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med højst ni ansatte Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med højst ni ansatte At-vejledning F.3.1 Maj 2011 Erstatter At-vejledningerne F.2.4 Virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde, marts 2006, F.2.5 Sikkerhedsgrupper

Læs mere

Punkt 5 - bilag 4. Status på arbejdsmiljøet det seneste år

Punkt 5 - bilag 4. Status på arbejdsmiljøet det seneste år Oplæg til MED-Hovedudvalgets årlige arbejdsmiljødrøftelse 2012 Status på arbejdsmiljøet det seneste år Tendenser fra tal Tallene for 2011 er medtaget for at vise udviklingen. Tallene for begge perioder

Læs mere

At-VEJLEDNING. Organisering af samarbejdet om arbejdsmiljø i virksomheder med ansatte på særlige vilkår. At-vejledning F.3.8-1

At-VEJLEDNING. Organisering af samarbejdet om arbejdsmiljø i virksomheder med ansatte på særlige vilkår. At-vejledning F.3.8-1 At-VEJLEDNING Organisering af samarbejdet om arbejdsmiljø i virksomheder med ansatte på særlige vilkår At-vejledning F.3.8-1 Marts 2012 - Opdateret januar 2016 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger

Læs mere

Overblik over den nye trepartsaftale

Overblik over den nye trepartsaftale Page 1 of 8 Overblik over den nye trepartsaftale Mangler du et samlet overbllik over den nye aftale som blev underskrevet i slutningen af april 2009. Så kan du her danne dig et solidt overblik over de

Læs mere

HAMU. Hovedarbejdsmiljøudvalget vejleder ledelsen om arbejdsmiljø på AU Hovedarbejdsmiljøudvalget (HAMU) er universitetets

HAMU. Hovedarbejdsmiljøudvalget vejleder ledelsen om arbejdsmiljø på AU Hovedarbejdsmiljøudvalget (HAMU) er universitetets HAMU Hovedarbejdsmiljøudvalget vejleder ledelsen om arbejdsmiljø på AU Hovedarbejdsmiljøudvalget (HAMU) er universitetets øverste arbejdsmiljøorgan. Hovedarbejdsmiljøudvalget er en vigtig aktør, da det

Læs mere

Arbejdsmiljøuddannelserne. Bilag til evalueringsrapport 2009

Arbejdsmiljøuddannelserne. Bilag til evalueringsrapport 2009 Arbejdsmiljøuddannelserne Bilag til evalueringsrapport 2009 Arbejdsmiljøuddannelserne Bilag til evalueringsrapport 2009 2010 Arbejdsmiljøuddannelserne 2010 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse

Læs mere

Kursuskalender. Efterår 2010. arbejdsmiljø, sikkerhed og sundhed

Kursuskalender. Efterår 2010. arbejdsmiljø, sikkerhed og sundhed Kursuskalender arbejdsmiljø, sikkerhed og sundhed Efterår 2010 Lev op til de nye regler om obligatorisk og supplerende arbejdsmiljøuddannelse fra 1. oktober 2010 ved hjælp af COWIs åbne eller virksomhedstilpassede

Læs mere

Fælles regional retningslinje for arbejdsmiljø

Fælles regional retningslinje for arbejdsmiljø Psykiatri og Social Dansk Kvalitetsmodel på det sociale område Dato november 2011 i Region Midtjylland Fælles regional retningslinje for arbejdsmiljø Vejledning til, hvordan det enkelte tilbud kan arbejde

Læs mere

Uddannelsesplan Den lovplig5ge arbejdsmiljøuddannelse

Uddannelsesplan Den lovplig5ge arbejdsmiljøuddannelse Uddannelsesplan 2017-2019 Den lovplig5ge arbejdsmiljøuddannelse Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Formålet med arbejdsmiljøuddannelsen... 3 3. Læringsmål... 3 3.1. Samarbejde om sikkerhed og sundhed

Læs mere

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med højst ni ansatte At-vejledning F.3.1

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med højst ni ansatte At-vejledning F.3.1 At-VEJLEDNING Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med højst ni ansatte At-vejledning F.3.1 Maj 2011 Erstatter At-vejledningerne F.2.4 Virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde, marts 2006, F.2.5

Læs mere

Aftale om anden organisering af arbejdsmiljøarbejdet på Københavns Universitet

Aftale om anden organisering af arbejdsmiljøarbejdet på Københavns Universitet 1. Indledning Aftale om anden organisering af arbejdsmiljøarbejdet på Københavns Universitet I henhold til Finansministeriets cirkulære af 1. juni 2011 om samarbejde og samarbejdsudvalg i statens virksomheder

Læs mere

Indstillingen tiltrådt

Indstillingen tiltrådt Indstillingen tiltrådt Emne Til Kopi til Arbejdsmiljøredegørelse - Arbejdsmiljødrøftelse og ledelsens evaluering samt delmål for HMU Aarhus Kommune Den 11. november 2011 Indledning En gang årlig skal ledelsen

Læs mere

Kursuskalender. Efterår arbejdsmiljø, sikkerhed og sundhed

Kursuskalender. Efterår arbejdsmiljø, sikkerhed og sundhed Kursuskalender arbejdsmiljø, sikkerhed og sundhed Efterår 2011 Lev op til de nye regler om obligatorisk og supplerende arbejdsmiljøuddannelse ved hjælp af COWIs åbne eller virksomhedstilpassede kurser

Læs mere

Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013

Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013 Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013 Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013 Arbejdsmiljørepræsentant Hvad er mine opgaver, pligter og rettigheder? I skal lave jeres egen funktionsbeskrivelse: Overfor

Læs mere

På mødet den 14. december har hovedudvalget drøftet de foreslåede tiltag til løsning af påbuddet.

På mødet den 14. december har hovedudvalget drøftet de foreslåede tiltag til løsning af påbuddet. Vedrørende: Påbud vedr. overtrædelse af reglerne om formelle krav. Sagsnavn: Generelt rådgivningspåbud vedr. formelle krav Sagsnummer: 87.00.00-P20-1-12 Skrevet af: Kim Hornbæk E-mail: Kim.Hornbaek@randers.dk

Læs mere

Arbejdsmiljøuddannelserne. Evalueringsrapport 2013

Arbejdsmiljøuddannelserne. Evalueringsrapport 2013 Arbejdsmiljøuddannelserne Evalueringsrapport 2013 Arbejdsmiljøuddannelserne Evalueringsrapport 2013 Arbejdsmiljøuddannelserne 2014 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Publikationen

Læs mere

Indholdsfortegnelse: 2. Velkommen som arbejdsmiljørepræsentant 3. Nyvalgt/genvalgt 4. Uddannelse 5. Hvem er du arbejdsmiljørepræsentant for 7

Indholdsfortegnelse: 2. Velkommen som arbejdsmiljørepræsentant 3. Nyvalgt/genvalgt 4. Uddannelse 5. Hvem er du arbejdsmiljørepræsentant for 7 1 Indholdsfortegnelse: 2 Velkommen som arbejdsmiljørepræsentant 3 Nyvalgt/genvalgt 4 Uddannelse 5 Hvem er du arbejdsmiljørepræsentant for 7 Arbejdsmiljøarbejdet 8 Arbejdsmiljøarbejdet i Mariagerfjord Lærerkreds

Læs mere

Arbejdsmiljøuddannelserne. Bilag til evalueringsrapport 2008

Arbejdsmiljøuddannelserne. Bilag til evalueringsrapport 2008 Arbejdsmiljøuddannelserne Bilag til evalueringsrapport 2008 Arbejdsmiljøuddannelserne Bilag til evalueringsrapport 2008 2009 Arbejdsmiljøuddannelserne 2009 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse

Læs mere

Strategi for Industriens Branchearbejdsmiljøråd

Strategi for Industriens Branchearbejdsmiljøråd Strategi for Industriens Branchearbejdsmiljøråd 2017-2020 Industriens Branchearbejdsmiljøråd Materialer fra Industriens Branchearbejdsmiljøråd kan fås ved henvendelse til organisationerne eller downloades

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.2 arbejdsmiljø

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.2 arbejdsmiljø Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.2 arbejdsmiljø 2 Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.2 arbejdsmiljø Den Danske

Læs mere

Kursuskalender. arbejdsmiljø, sikkerhed og sundhed

Kursuskalender. arbejdsmiljø, sikkerhed og sundhed Kursuskalender arbejdsmiljø, sikkerhed og sundhed 2013 Lev op til reglerne om obligatorisk og supplerende arbejdsmiljøuddannelse ved hjælp af COWIs åbne eller virksomhedstilpassede kurser 2 lovpligtige

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om arbejdsmiljøkursus for havnesikkerhedsudvalg og sikkerhedsgrupper i fiskeskibe ( 8-kursus for fiskeskibe)

Lovtidende A. Bekendtgørelse om arbejdsmiljøkursus for havnesikkerhedsudvalg og sikkerhedsgrupper i fiskeskibe ( 8-kursus for fiskeskibe) Lovtidende A Bekendtgørelse om arbejdsmiljøkursus for havnesikkerhedsudvalg og sikkerhedsgrupper i fiskeskibe ( 8-kursus for fiskeskibe) I medfør af 24 b, i lov om skibes besætning, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Arbejdsmiljø og sundhedsfremme 2010-2012

Arbejdsmiljø og sundhedsfremme 2010-2012 5 Strategi for Arbejdsmiljø og sundhedsfremme 00-0 5 Derfor har vi en Strategi for arbejdsmiljø og sundhedsfremme Strategi for arbejdsmiljø og sundhedsfremme bygger på den personalepolitiske værdi Trivsel

Læs mere

At-VEJLEDNING. Aftaler om virksomhedernes samarbejde om arbejdsmiljø. At-vejledning F.3.6

At-VEJLEDNING. Aftaler om virksomhedernes samarbejde om arbejdsmiljø. At-vejledning F.3.6 At-VEJLEDNING Aftaler om virksomhedernes samarbejde om arbejdsmiljø At-vejledning F.3.6 Maj 2011 Erstatter At-vejledning F.2.8 Aftaler om virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde, marts 2006 2 Hvad

Læs mere

Nye regler om arbejdsmiljøsamarbejdet. træder i kraft pr. 1. oktober 2010

Nye regler om arbejdsmiljøsamarbejdet. træder i kraft pr. 1. oktober 2010 Nye regler om arbejdsmiljøsamarbejdet træder i kraft pr. 1. oktober 2010 F O A f a g o g a r b e j d e 1 Arbejdsmiljøarbejdet skal styrkes De nye regler er blevet til efter, at arbejdsmarkedets parter

Læs mere

Handlingsplan 2013-2015

Handlingsplan 2013-2015 Handlingsplan 2013-2015 Denne handlingsplan folder temaerne i Arbejdsmiljørådets strategi ud samt beskriver andre aktiviteter, som rådet iværksætter. Handlingsplanen er inddelt i de temaer, som fremgår

Læs mere

CIRKULÆRE: 021 Gode råd om arbejdsmiljøorganisationen

CIRKULÆRE: 021 Gode råd om arbejdsmiljøorganisationen Cirkulære: Cirkulære nr. 021 Udgivet første gang 08-12-2010 Kontrolleres senest 01-08-2015 Evt. bilag el. henvisninger: Indsættes: I Servicemappen under pkt. 9.1 Indhold Organisering af arbejdsmiljøarbejdet...

Læs mere

Arbejdsmiljøstrategi

Arbejdsmiljøstrategi Arbejdsmiljøstrategi 2008-2012 Vedtaget af hoved-med den 7. april 2008 Godkendt i Viborg Byråd den 25. juni 2008 2 Sådan blev arbejdsmiljøstrategien lavet! Processen vedrørende udarbejdelse af arbejdsmiljøstrategien

Læs mere

Strategi for BFA Industri

Strategi for BFA Industri Strategi for BFA Industri 2017-2020 Arbejdsmiljø i industrien Materialer fra BFA Industri kan fås ved henvendelse til organisationerne eller downloades på www.bfa-i.dk Denne strategi foreligger kun elektronisk.

Læs mere

BILAG 11. ORGANISERING AF ARBEJDSMILJØARBEJDET I FORBINDELSE MED INDGÅELSE AF EN LOKAL AFTALE OM MEDINDFLYDELSE OG MEDBE- STEMMELSE

BILAG 11. ORGANISERING AF ARBEJDSMILJØARBEJDET I FORBINDELSE MED INDGÅELSE AF EN LOKAL AFTALE OM MEDINDFLYDELSE OG MEDBE- STEMMELSE Side 61 BILAG 11. ORGANISERING AF ARBEJDSMILJØARBEJDET I FORBINDELSE MED INDGÅELSE AF EN LOKAL AFTALE OM MEDINDFLYDELSE OG MEDBE- STEMMELSE Dette bilag er de centrale parters fælles vejledning om aftale

Læs mere

arbejdsmiljøorganisationen

arbejdsmiljøorganisationen GODE RÅD OM... arbejdsmiljøorganisationen SIDE 1 Indhold Organisering af arbejdsmiljøarbejdet 3 Virksomheder uden arbejdsmiljøorganisation 3 Virksomheder med arbejdsmiljøorganisation 3 Hvem betragtes som

Læs mere

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø på midlertidige eller skiftende arbejdssteder, bortset fra bygge- og anlægsarbejde At-vejledning F.3.

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø på midlertidige eller skiftende arbejdssteder, bortset fra bygge- og anlægsarbejde At-vejledning F.3. At-VEJLEDNING Samarbejde om arbejdsmiljø på midlertidige eller skiftende arbejdssteder, bortset fra bygge- og anlægsarbejde At-vejledning F.3.5-1 Maj 2011 Erstatter At-vejledning F.2.7 Sikkerheds- og sundhedsarbejde

Læs mere

BILAG 2. Notat til Arbejdsmiljøorganisationen vedrørende ændringer i arbejdsmiljøloven

BILAG 2. Notat til Arbejdsmiljøorganisationen vedrørende ændringer i arbejdsmiljøloven Regionshuset Horsens Koncern HR, Fysisk Arbejdsmiljø Emil Møllers Gade 14 DK-8700 Horsens Tel. +45 8728 5005 www.fa.rm.dk BILAG 2 Notat til Arbejdsmiljøorganisationen vedrørende ændringer i arbejdsmiljøloven

Læs mere

arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Eksempler på materialer fra Branchearbejdsmiljørådet for transport

Læs mere

Kort og godt om den supplerende uddannelse

Kort og godt om den supplerende uddannelse Kort og godt om den supplerende indledning Den årlige supplerende inden for arbejdsmiljø er et tilbud til medlemmer af AMO og har til formål at sikre, at arbejdsmiljøledere og - repræsentanter har viden

Læs mere

Online arbejdsmiljøuddannelse. /Arbejdsmiljøgruppen, 2016

Online arbejdsmiljøuddannelse. /Arbejdsmiljøgruppen, 2016 Online arbejdsmiljøuddannelse /Arbejdsmiljøgruppen, 2016 Deltagernes forventninger til arbejdsmiljøuddannelsen Snak med din sidemand og fortæl bagefter hvad I har talt om. 2 Kursusforløbet Tilstedeværelsesdagen:

Læs mere

Holmstrupgård. Retningslinje for arbejdsmiljø

Holmstrupgård. Retningslinje for arbejdsmiljø Holmstrupgård September 2014 Indholdsfortegnelse Arbejdsmiljøaftale for Holmstrupgård...3 Forord...3 Aftalens område...3 Arbejdsmiljøaftale gælder for alle ansatte på Holmstrupgård...3 Arbejdsmiljøstruktur...4

Læs mere

Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med ansatte

Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med ansatte Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2-1 Maj 2011 - Opdateret januar 2016 Erstatter At-vejledningerne F.2.4 Virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde, marts

Læs mere

VELKOMMEN. til temadag om ARBEJDSMILJØ

VELKOMMEN. til temadag om ARBEJDSMILJØ VELKOMMEN til temadag om ARBEJDSMILJØ Dagens program Formiddag Velkommen, præsentation og aftaler Rammen om arbejdsmiljø Fysisk APV Eftermiddag Psykisk arbejdsmiljø Redskaber i hverdagen Trivsels APV Spørgehjørnet

Læs mere

Tekst i [ ]er parterne hjælpetekst til bekendtgørelsen.

Tekst i [ ]er parterne hjælpetekst til bekendtgørelsen. Bilag 10: Organisering af arbejdsmiljøarbejdet i forbindelse med indgåelse af en lokal aftale om medindflydelse og medbestemmelse De centrale parters fælles vejledning om aftale af organisering af arbejdsmiljøarbejdet

Læs mere

arbejdsmiljømappe APVhandlingsplaner APV-kortlægning Arbejdsmiljø- Organisering Arbejdsulykker Instruktion og lovpligtige uddannelser Brugsanvisninger

arbejdsmiljømappe APVhandlingsplaner APV-kortlægning Arbejdsmiljø- Organisering Arbejdsulykker Instruktion og lovpligtige uddannelser Brugsanvisninger arbejdsmiljømappe APV-kortlægning APVhandlingsplaner Arbejdsmiljø- Organisering Arbejdsulykker Instruktion og lovpligtige uddannelser Brugsanvisninger Maskiner og tekniske hjælpemidler Igangværende Afsluttede

Læs mere

Det gode arbejdsmiljøarbejde veje og barrierer

Det gode arbejdsmiljøarbejde veje og barrierer Det gode arbejdsmiljøarbejde veje og barrierer FTF September 2010 1. INDLEDNING OG HOVEDRESULTATER Undersøgelsen af rammer og vilkår for arbejdsmiljøarbejdet er gennemført af FTF i samarbejde med fem af

Læs mere

LOV OM ARBEJDSMILJØ NYE MULIGHEDER FOR ORGANISERING AF ARBEJDSMILJØARBEJDET

LOV OM ARBEJDSMILJØ NYE MULIGHEDER FOR ORGANISERING AF ARBEJDSMILJØARBEJDET LOV OM ARBEJDSMILJØ NYE MULIGHEDER FOR ORGANISERING AF ARBEJDSMILJØARBEJDET VIGTIGSTE LOVÆNDRINGER OKTOBER 2010 INDHOLD NY LOV PR. 1. OKTOBER 2010 Skal min virksomhed ændre noget? 2 Skal jeg som arbejdsmiljørepræsentant

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 1-9 ansatte

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 1-9 ansatte BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSMILJØARBEJDET PÅ KONTORER Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 1-9 ansatte - Opgaver, roller, uddannelse og organisering 2 BAR Kontor (Branchearbejdsmiljørådet

Læs mere