Ideen... Regeringens reform-amok. Eftertænksomhed? Et åbent sår

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ideen... Regeringens reform-amok. Eftertænksomhed? Et åbent sår"

Transkript

1 Ideen... Horsens, den 23. september 2013 produceret af Lars Juul, Hans Brinkmann og Hans A. Sørensen Med denne tekstsamling ønsker LO Horsens Hedensted at fastholde fokus på, at der altså går en ret lige linje fra de seneste års danske reformer og til Hartz-reformerne i Tyskland. Hvis ikke det politiske Danmark kan få øje på det, så vil jeg anbefale at læse de tekster, vi her har samlet med udgangspunkt i vores medlemmers historier. Virkeligheden for de omkring danskere, som er skubbet fuldstændig ud af det danske velfærdssystem - og for rigtig mange andre syge, slidte eller arbejdsløse, er barsk. Og dertil giver det et voldsomt tryk på vores løn og arbejdsforhold i Danmark. Det er alt for lidt diskuteret. Så vi siger NEJ til Working Poor-tilstande. Både her i landet og andre steder - hvad siger du? Med venlig hilsen Hans A. Sørensen Regeringens reform-amok Med udfasningen af efterlønnen og halveringen af dagpengeperioden bliver to af tidligere statsminister Anker Jørgensens markante fingeraftryk på Danmark endegyldigt likvideret... Politikerne er begejstrede, men fra bunden ser det noget anderledes ud: Politikernes reformiver der har ført til både tilbagetrækningsreform, dagpengereform, skattereform, førtidspensionsreform og kontanthjælpsreform er først og fremmest drevet af et ønske om at spare og om at øge arbejdsudbuddet. Udgangspunktet for reformerne er nemlig en forventet mangel på arbejdskraft i Om der bliver eller ikke bliver mangel på arbejdskraft i 2020 ved ingen endnu, men konsekvenser af politikken mærker mange af de socialt dårligst stillede allerede nu, konkluderer formanden for regeringens eget Rådet for Socialt Udsatte, Jann Sjursen i rådets årsrapport. Reformerne, som angiveligt skal reformere for at bevare velfærdssamfundet, er alle drevet af et dobbelt ønske om at spare og samtidig motivere arbejdsløse og syge til at finde job. Kernen i reformerne er stadig mere restriktiv adgang til stadig lavere ydelser. Regeringen vil ikke længere tale om dagpenge og overførselsindkomster, de er ikke i sig selv interessante. Nej, i den moderne konkurrencestat handler det om lige muligheder, lige adgang til uddannelse, og velfærden består i, at der er adgang til jobs, som Margrethe Vestager har forklaret, hvad tryghed betyder for regeringen ( DR Deadline 15. september.) Et åbent sår Dagpengereformen, som blev vedtaget af VKO med radikal tilslutning er stædigt blevet fastholdt, af regeringen. Trods akutpakker i en lind strøm og en uddannelsesydelse, så fortsætter konsekvenserne af reformen med at overgå alle forudsigelser. Foreløbig har mistet dagpengeretten. AK-Samvirkes seneste prognose vurderer, at over ledige det næste år risikerer at miste dagpengene. Problemet er dermed ikke ovre, advarer AK- Samvirke. Samtidig har ledige mistet dagpengene alene i august. Hertil kommer den stribe af regeringens egne reformer af kontanthjælp, fleksjob og førtidspension, som alle peger i samme retning. Samlet er reformerne med til at lægge pres på det organiserede arbejdsmarked og overenskomstsystemet. Og pilen peger en vej: Mod tyske tilstande, hvor begrebet Working Poor er blevet hverdag. Tyskland er blevet rollemodel for både økonomer og politikere, og samtidig den vækstmotor, som alle forventer skal redde Europa op af sumpen. Men i det tyske maskinrum har der udviklet sig et arbejdsmarked, hvor flere og flere har to underbetalte jobs for at overleve, mens andre må supplere lønnen fra deres fuldtidsjob med socialhjælp for at klare dagen og vejen. Suppekøer og maduddeling til arbejdende fattige er blevet rutine i mange tyske byer. 1 Eftertænksomhed? Man kunne fristes til at tro, at regeringen med sit seneste udspil om sociale 2020-mål er blevet ramt af selverkendelse. At den har opdaget, at reformerne er gået amok og åbner en social afgrund af utryghed. Men sådan skal nok ikke tolkes. Ganske vist sætter regeringen procenter på f.eks. hvor mange færre hjemløse den vil se i Men der er ingen penge med, der er kun en vilje til at sætte fokus på de blinde vinkler i samfundet. Hattedamerne er tilbage i socialpolitikken, og der er ikke en krone bag de fine målsætninger. I stedet kunne regeringen have gjort det indlysende: Opgivet den brutale beskæring af kontanthjælpen til folk under 30 år, som i de kommende år vil betyde endnu flere hjemløse. Kontanthjælpen for såkaldt unge rækker ikke til en almindelig husleje.

2 Farvel til kollektiv Arbejdsløshedsforsikring: De tidligste A-kasser i 1880 erne var kollektive forsikringer for medlemmer af fagligt afgrænsede grupper, med privatforsikringens karakteristiske træk: stor ledighedsrisiko = højt kontingent og lave dagpenge lille ledighedsrisiko = lavt kontingent og høje dagpenge. Med Arbejdsløshedsforsikringsloven 1907 blev der ikke lavet om på disse grundprincipper man indførte blot et statstilskud og et statstilsyn med regnskab og med anvisningen. Ca ændredes grundprincipperne i systemet, så alle fik samme kontingent og samme beregningsmåde for dagpenge og staten overtog den marginale ledighedsrisiko ernes krise fik den socialdemokratiske regering til at gennemføre efterlønsordning og jobtilbudsordning (1979): Ingen forsikret ledig kunne miste ret til dagpenge, før han havde fået et tilbud om job på normale vilkår og afvist at tage det. Man havde altså RET til job, med fulde faglige rettigheder og genoptjening af ret til A-dagpenge og PLIGT til at tage det væltede Nyrup-regeringen det system: dagpengeperioden blev beskåret (kom ned til 4 år i 1998), retten til jobtilbud afskaffedes, og genoptjening af ret til dagpenge blev afskaffet ved støttet beskæftigelse eller aktivering. Halvering af dagpenge til under 25 år. 2010: Løkke-regeringen skærer dagpengeperioden ned til 2 år og fordobler optjeningsperioden. 2012: Thorning-regeringen fastholder Løkke-regeringens 2 års periode men indfører en endnu lavere ydelse i ½ år uddannelsesydelse til forsikrede ledige, som falder for 2 års reglen. Førtidspension og fleksjob: Førtidspensionen (invalidepension) blev indført i Grundprincippet var: Erstatning for tab af erhvervsevne. Det princip blev fastholdt gennem flere lovrevisioner, hvoraf 1964 loven fastslog, at den som blev invalideret varigt skulle kunne få en levestandard frem til folkepensionsalderen på niveau med en faglært arbejders lønindkomst. Ved den socialdemokratiske førtidspensionsreform i 2001 afskaffedes erstatningssynspunktet, og blev erstattet af en fast lav ydelse på niveau med dagpenge-maksimum for en reelt enlig, og 85% af DP max for en samboende. Invalide skulle nu varigt klare sig for det, som en arbejder skulle klare sig med midlertidigt ved ledighed, eller for 85% i tilfælde af samliv. Samtidig forringedes boligstøtteordningen for førtidspensionister. Princippet om 3 invaliditetsgrader (som jo kom fra erstatningssynspunktet) blev afskaffet. Erstatning blev afløst af almisse: hvor lidt vil vi være bekendt at lade dem leve af? Fleksjobordningen blev indført som alternativ vil førtidspension, med det grundprincip at fleksjobberen skulle have normale lønvilkår på arbejdspladsen (hvorefter arbejdsgiveren skulle have et tilskud afmålt efter erhvervsevnenedsættelsen). Fleksjob ordningen betød, at fagforeningerne var inde over ved lønfastsættelse. Men Thorning-regeringens fleksjobreform 2012 afskaffede princippet om overenskomstmæssig løn i fleksjob. Kontanthjælpsområdet: Thorning-regeringens 2013 reform forlænger ungdommen til 30 år, med ultra-lave ydelser til de unge, og med intensiveret kontrol med de unge. Uddannelsespligt udvides, og samtidig påtænker regeringen beskæring af optaget i erhvervsuddannelserne! Reform-amok: arbejdsmarkedsreform: Afskaffelse af jobtilbudsordning, afskaffelse af genoptjeningsret i støttet beskæftigelse, halve dagpenge til under-25-årige Halvering af dagpengeperiode (Løkke-regeringen) 2011 Fattigdomsydelserne afskaffes 2011 Efterløns reform : Forkortelse af efterlønsperiode, løbende forhøjelse af pensions- og efterlønsalder m.v Midlertidig forlængelse af dagpenge med 6 mdr. uddannelsesydelse halvering af dagpengeperioden fastholdes Førtidspensions- og fleksjob-reform 2013 Undertrykkelse af lærerne dels ved lovindgreb i konflikt, dels ved dekret om skolereform 2013 Kontanthjælpsreform genindførelse af fattigdomsydelser, ungdommen forlænges til 30 år. 2

3 To ansøgninger om ugen i næsten fire år Laila har været i fire gange udsigtsløs virksomhedspraktik og mistet sine dagpenge I næsten 20 år arbejdede Laila Karstens i industrien, enten i produktionen eller på lager, efter at hun som 17-årig begyndte på Nissens Kølerfabrik i Horsens. Men da armene ikke kunne holde til det længere, og hun måtte gennem et par operationer, blev hun revalideret til kontorfaget. Helst ville jeg have haft en uddannelse til laborant, men det syntes de ikke var nogen god ide. Så blev det kontor, fortæller den 47-årige mor til tre børn, som er så voksne, at de er på vej til at flytte fra hjemmet på Kildevangen i Hornsyld. Uddannelsen tog hun på Vejle Handelsskole først almindelig handelseksamen på et år, siden to år om at blive kontorassistent med speciale i administration. Laila Karstens var klar til sit nye arbejdsmarked i sommeren 2005, men der var ikke arbejde at få. Måske var det, fordi jeg ikke havde kunnet få en læreplads, men blev uddannet ved hjælp af skolepraktik. Måske var det, fordi ingen ville ansætte en nyudlært på 40 år. Jeg ved det ikke, men der var i hvert fald ikke noget job til mig, selv om jeg kom til en del samtaler. Tilbage til industrien Hun syntes, hendes arme havde det bedre, og da der nu ikke var nogen kontorjob at få, valgte hun at søge tilbage i industrien. Blev i 2007 ansat på lageret hos møbelfabrikken Flexa, hvor hun tidligere havde været. Året efter blev hun lagerassistent på antennefabrikken Triax, der ligesom Flexa ligger i hjembyen Hornsyld, men i 2009 var den igen gal med albuen, og hun måtte opgive jobbet og igennem endnu en operation. På vej mod 0-indtægt I 2010 fik hun bevilget et års orlov, fordi hendes søn blev alvorligt syg efter at være bidt af en tæge. Siden har hun været arbejdsløs. Har nu erkendt, at hun ikke kan holde til lagerarbejdet, og har derfor søgt masser af kontorjob. Er enkelte gange blevet kaldt til samtale, men har ikke fået jobbet. 7. juli 2013 faldt hun for tidsgrænsen og gik fra dagpenge til uddannelsesydelse. Ved årsskiftet mister hun yderligere indtægt, fordi hun kommer på arbejdsmarkedsydelse, og 7. juli 2014 er det helt slut. Så kan jeg søge om kontanthjælp, men jeg kan ikke få det, konstaterer Laila Karstens, der er gift med John, som er servicemontør for et firma, der sælger badekabiner. Det tjener han så godt ved, at hustruen ikke kan få kontanthjælp. Praktik uden udsigt Økonomisk strammer det til, men familien må ikke gå fra hus og hjem. Det ændrer ikke ved, at Laila Karstens har svært ved at forstå systemet: Jeg har været i forskellige virksomhedspraktikker, fire uger ad gangen. I Hedensted Kommunes familieafdeling og på Plejecenter Kildevældet her i Hornsyld. Meningen er jo, at virksomhedspraktik skal være for dem der gerne vil skifte branche, eller bane vejen for et fast job, men det er der ikke udsigt til hos kommunen. Så har jeg været i praktik som rengøringshjælp i Rårup Hallen, mest fordi min sagsbehandler mener, jeg burde tage et seks ugers rengørings-kursus for at forbedre mine 3 Laila har svært ved at få øje på et nyt job. Hun er på vej helt ud af dagpengesystemet uden mulighed for kontanthjælp jobchancer så jeg kan søge mere bredt, som han siger. Selv tror jeg ikke, det er nogen god ide, når jeg har fået at vide af lægerne, at jeg kun kan slippe for flere operationer i armene, hvis jeg holder mig til kontorfaget. Nu har jeg så fået lov til at tage et tre ugers kursus i bogholderi for at bygge lidt videre på min kontoruddannelse så må vi se, om det hjælper, funderer Laila Karstens. På fars SE-nummer Hun har også været i virksomhedspraktik som kontorassistent hos Strandvejens Cykler på Endelave, kan man læse i hendes CV. Skulle du så frem og tilbage med færgen hver dag? Næh, det var fordi den anden aktør, som kommunen havde hyret til at holde mig i gang, ikke kunne finde en virksomhedspraktik til mig, og det skulle de ifølge deres kontrakt. Så spurgte de, om jeg ikke havde noget familie med en virksomhed, som jeg kunne komme i praktik i, og jeg kunne fortælle, at min far har Strandvejens Cykler. Fint, var svaret, bare han har et SE-nummer, så kommer du i praktik hos ham. Jeg fik også direkte at vide, at jeg ikke behøvede at møde op hos ham hver dag, men jeg hjalp ham da lidt ind imellem, og så gik de fire uger jo, og aktøren kunne få sin betaling, smiler Laila Karstens. Rene linjer Hun konstaterer, at Jobcentret på papiret har gjort, hvad det skal, at kommunen således har rene linjer, og at hun pligtskyldigt har sendt ansøgning efter ansøgning, efterhånden med mindre og mindre håb om et job. Jeg ved godt, jeg ikke burde sige det, men ind imellem har jeg faktisk tænkt, at det var rarere, hvis de holdt op med at sende mig de penge, for så var jeg fri for at komme i udsigtsløs virksomhedspraktik og for at skrive masser af ansøgninger, som jeg inderst inde godt ved ikke fører til noget. Og det ser jo også ud til at blive resultatet om et års tid, konstaterer Laila Karstens.

4 Måtte til fagforening og politikere for at få hjælp Louise blev ramt af manglende kompetence og voldsom spareiver i Jobcentret Louise Hansen forlod skolen midt i 9. klasse og fik fuldtidsjob som pakkepige i Føtex. Da var hun 15 år. I dag er hun 31 og går i 10. klasse - på vej mod revalidering. Siden Louise som 18-årig fik sit første barn, har hendes ryg drillet voldsomt. Men jeg har ikke lyst til at søge førtidspension, for jeg vil helst klare mig selv, så godt jeg nu kan, siger Louise Hansen, der bor i landsbyen Hornborg 20 km vest for Horsens, er gift med Tommy og har en datter på 13 og en søn på 6. Det gode eksempel Mine børn skal få lyst til at tage den uddannelse, jeg ikke selv fik i første omgang, og det får de kun, hvis forældrene er gode eksempler, mener Louise, hvis mand har natarbejde på Maskinfabrikken e-l-m i den nærliggende landsby Kragelund. Indtil hun var 23, arbejdede hun i slagterafdelinger i supermarkeder, siden forsøgte hun sig som dagplejer. Det var hun i to år, men ryggen voldte større og større problemer. Det skyldtes nok vægten, tænkte hun. Fra 131 til 75 kilo Jeg tog voldsomt på, mens jeg var gravid med min datter, og kom aldrig af med i de ekstra kilo, fortæller Louise Hansen, der besluttede sig for at få en gastrisk bypass og tabte sig fra 131 til 75 kilo. Det vejer hun stadig. Men ryggen fik det værre og værre. Jeg var blevet vant til at give overvægten skylden. Men jeg måtte lade mig sygemelde og kom via min egen læge i behandling på Smertecentret på Give Sygehus. Her forsøgte de sig med en del forskellig medicin, og det, der virker på mig, er medicin for at holde mine nervebaner i ro samt codamid og morfinplaster, når smerterne bliver for voldsomme, fortæller Louise Hansen. Kroniske nervesmerter Hun har diagnosen kroniske nervesmerter. Måske er den egentlige årsag, at hun som 10-årig blev smidt af en hest, som slæbte hende med sig et langt stykke. En rygskade fra dengang kan være blevet så at sige udløst i forbindelse med graviditeten, mener lægerne. I november 2011 blev hun sygemeldt og talte med en sød og forstående sagsbehandler flere gange i det næste års tid. Men der skete ikke noget. Fra august 2012 pressede jeg på for at komme i afklaring, men det blev udsat gang på gang, og først i november kom jeg i arbejdsprøvning. Mine sygedagpenge ville stoppe til nytår, men sagsbehandleren mente ikke, det var noget problem at få dem forlænget, og det troede jeg jo på, konstaterer Louise ikke uden bitterhed. Men pludselig var sagsbehandleren fyret, og det viste sig, at der ikke var nogen som helst notater om Louises sag. Ingen lægepapirer, ingen udtalelser fra Smertecentret intet. Og så lukkede kommunen for kassen. Jeg var noget rystet. Men jeg fik at vide, at det nok skulle gå, og jeg fik en ny sagsbehandler, fortæller Louise Hansen. Det må være noget psykisk Hedensted Kommune hyrede som vikar en sagsbehandler med eget firma, som underviser kommuner i, hvordan 4 Louises sag fylder godt, når hun breder den ud hjemme på spisestuebordet. Og den er langtfra slut endnu. man kan spare mest muligt på sygedagpenge. Arbejdsprøvning kunne der ikke længere være tale om nu hed det aktivering, for Louise var jo ikke på sygedagpenge. Og efter at have fået alle lægepapirer mente den nye sagsbehandler at kunne konstatere, at ikke alle behandlingsmuligheder var udtømt Louise havde ikke prøvet metadon. Den ressourceprofil, Jobcentret selv havde bedt om, blev aldrig gjort færdig, for sådan en var man holdt op med at bruge. Den ny sagsbehandler fik kommunens læge til at vurdere papirerne, men da han nåede samme resultat som de andre at min tilstand var varig, stationær og livslang så gjaldt den vurdering ikke. Lederen af dagpengeafdelingen mente, det måtte være noget psykisk og ønskede mig vurderet af en psykiater. Så sker der noget I samråd med sin fagforening besluttede Louise Hansen at sende et brev til de ansvarlige politikere for at forklare sin sag. Det gav resultat. Vi blev kaldt til møde med formanden for arbejdsmarkedsudvalget, og jeg fik min sag for revaliderings-teamet, som afgjorde, at jeg skulle i det ressourceforløb, som kommunen afviste i januar. Jeg har fået ny sagsbehandler, jeg er efter sommerferien begyndt i 10. klasse på VUC og regner med siden at tage HF enkeltfag, så jeg kan komme i gang med en uddannelse. Måske som diætist, måske socialrådgiver. Jeg vil være selvforsørgende, sikkert med nedsat timetal. Jeg kan gå i skole 23 timer om ugen, selv om det er rigtig hårdt, til trods for at jeg jo sidder stille. For jeg har jo også en familie at passe ved siden af, påpeger Louise Hansen. Fastholder forkert afgørelse Fordi hun nu er i ressourceforløb, får hun 80 pct. af sygedagpengesatsen. Om et år skal det vurderes, om hun kan komme i revalidering. Men selv om Hedensted Kommune indirekte har erkendt, at det var en fejl at fratage Louise Hansen sygedagpengene uden at sætte noget andet i stedet, fastholder kommunen, at den handlede korrekt og i overensstemmelse med loven. Hun har klaget til Beskæftigelsesankenævnet for at få de ca kr., hun manglede i indtægt fra 1. januar til 31. maj i år. Først fik hun brev om, at sagen var modtaget, og at behandlingstiden var 24 uger. To uger senere kom et brev om, at fordi 5 nævn nu er slået sammen til 2, er ventetiden steget til 11 måneder.

5 Skroget er slidt op efter 40 år på arbejdsmarkedet Svend Aage er på kontanthjælp, så længe hans hustru kun har tre børn i dagpleje Da Svend Aage Andersen havde fået sin nye hofte 21. januar i år, spurgte han overlægen, hvor meget bedre han ville kunne få det. Skal jeg være ærlig, spurgte lægen. Selvfølgelig, sagde Svend Aage, hvorefter overlægen erklærede: Dit skrog er slidt op. Men den lægeerklæring var ikke nok til, at den 56-årige forhenværende arbejdsmand kunne få sin sag endeligt afklaret. Den har varet, siden han efter næsten 40 år på arbejdsmarkedet måtte melde sig syg 4. august 2010, fordi smerterne i hofterne ganske enkelt var for store. Økonomisk nedtur Fra at have fået udbetalt godt 7000 kr. hver 14. dag efter skat måtte han gå på sygedagpenge 5700 kr. hver 14. dag efter skat indtil han 5. december 2012 havde været syg så længe, at han kom på kontanthjælp, 4600 kr. om måneden efter skat. At den økonomiske nedtur for familien ikke er blevet total, skyldes, at han er blevet tilkendt en erstatning for sin arbejdsbetingede lidelse på kr. om året, udbetalt i månedlige rater, indtil han kan få sin folkepension som 65-årig. Det giver 3900 kr. om måneden efter skat. Så det månedlige rådighedsbeløb er reduceret til cirka det halve, siden hofterne og knæene sagde stop. Hans hustru, Dorte, har tre børn i privat dagpleje, efter at hun for to år siden blev fyret som kommunal dagplejer. Hvis hun tager et barn mere ind, tjener hun så meget, at min kontanthjælp ryger sig en tur, konstaterer Svend Aage Andersen. 25 procent invalid Han er 25 procent invalid, har Arbejdsskadestyrelsen vurderet. Men selv om han er forholdsvis smertefri, efter at have fået den ene hofte fornyet, har han svært ved at gå uden rollator, for knæene og den anden hofte kunne også godt trænge til en udskiftning. Et halvt års træning i fitness-venter og masser af genoptrænings-timer på Plejecenter Lindehøj i Horsens har hjulpet, men Svend Aage Andersen er langtfra topformen, og han har mere end svært ved at få øje på muligheden for at vende tilbage til arbejdsmarkedet. Han er født og opvokset i Elbæk, en lille landsby lidt nord for Horsens, her bor han stadig, og her er hans egne børn vokset op. Hans far var smedesvend, men Svend Aage kom tidligt til langbruget. Som stor skoledreng arbejdede han på gårdene i omegnen efter skoletid, og da han gik ud af 9. klasse, fik han plads, først på en, siden på en anden gård i nærheden. Tonsvis af fliser 18 år gammel fik han job på Gangsted Maskinstation, som også havde en entreprenørafdeling. Så det var arbejde for landmændene i sæsonerne, især i høsttiden, og kørsel med rendegraver, fliselægning, kloakarbejde mm. resten af året. Jo, jeg har lagt ret mange tons fliser og kantsten på plads, og jeg har også kørt meget med slamsuger det var dengang, man skulle tumle de store, otte tommer slanger. Det var da hårdt, men det var et godt arbejde, Svend Aage har på sin trehjuler plads til en rollator bagpå og kører bl.a. til træning på Plejecenter Lindehøj. og man tænkte jo ikke så meget på, at kroppen blev slidt, siger Svend Aage Andersen, der var rigtig glad for sit job: Og de må vel også have været glade for mig, siden jeg blev der i 35 år, mener han. 25 sagsbehandlere Siden Svend Aage Andersen efter 40 år på arbejdsmarkedet måtte melde sig syg, har han været igennem mange samtaler på Jobcentret i Horsens, og gang på gang har han måttet fortælle sin historie forfra. Jeg har haft mere end 25 sagsbehandlere i løbet af de tre år. Og lige fra starten følte jeg mig mødt med mistænksomhed. Det hjalp, da jeg fik min egen sagsbehandler fra fagforeningen med til møderne. Men mange gange har jeg følt, det var som at slå i en dyne at få Jobcentret til at forstå min situation, siger Svend Aage Andersen, som f. eks. undrede sig en del, da han gik fra sygedagpenge til kontanthjælp: Så fik jeg et brev, hvori de understregede, at jeg nu skulle være aktivt jobsøgende. Men jeg fik det jo ikke bedre af at få kontanthjælp, konstaterer han. Førtidspension ja tak Han er glad for, at han og Dorte har ejet huset i Elbæk i næsten 30 år, for så er gælden ikke større, end at økonomien lige kan hænge sammen. Men her trænger til at blive malet, og vi kunne også godt bruge et nyt gulvtæppe. Den slags kan der ikke blive råd til, og det er jeg da træt af. Jeg synes jo, jeg har taget min tørn og har noget svært ved at forstå, at jeg ikke kan få tilkendt førtidspension, men stadig anses for at være arbejdssøgende. Det er jeg desværre ikke, selv om det stadig gibber i mig for at være med, når jeg ser høsten gå i gang, siger Svend Aage Andersen. En førtidspension ville betyde, at familiens økonomiske situation ville være, som da han var på sygedagpenge og så ville Dortes indtægt heller ikke have indflydelse på, om Svend Aage kunne miste sin indtægt. Så ville hun kunne tage et barn eller to mere i dagpleje, hvis de skulle få brug for det i Elbæk. 5

6 Horsens. december der uddeles hjælpepakker... Velfærdsstatens (glemte?) sjæl Velfærdsstat, menneskesyn og den gode stat Af Viggo Jonasen, Cand.scient.pol., lektor, formand for Århus Kommunes Sociale Forbrugerråd En af Velfærdsstatens tidligste skrifter (1934) indledes med en fanfare: Fornuften har sejret i fødselsspørgsmålet menneskers bevidsthed og adgangen til prævention har fået folk til at beslutte at føde færre børn. Hvis samfundet, staten skal motivere dem til at vælge at få flere børn, ja så må man staten sørge for, at kommende forældre kan regne med/håbe på at børnene får en god opvækst, skole, uddannelse, sundhed, bolig. Hertil hører også, at kommende forældre kan regne med økonomisk tryghed i form af stor sandsynlighed for arbejde og dermed løn, eller i det mindste rimelig økonomisk sikring ved ledighed eller sygdom. Sammenhængen, kittet i den socialpolitik og familiepolitik, som blev udviklet i Sverige og Danmark i 1930 erne var idéen: statsmagten bør understøtte individerne/ familierne i at vælge en god og social livsbane, incl. rollen som forældre. Dette menneskesyn: at mennesket er fornuftigt og ønsker at træffe fornuftige valg, var gennemgående i opbygningen af velfærdsstatens institutioner. Og Nota Bene: menneskers valg bestemmes af andet og mere end økonomi. Alva og Gunnar Myrdals bog Krise i befolkningsspørgsmålet (1934) blev inspirationskilde for socialministeren K.K. Steincke og hans assistent Jørgen Dich som arkitekterne bag den danske indretning af velfærdsordninger. Mindre ydmygende Steincke skrev selv en karakteristik af datidens og nutidens samfund: Det privatkapitalistiske samfund kan ifølge sin natur ikke indrømme retten til arbejde og retten til eksistens indrømmer det kun på ydmygende vilkår (fra indledningen til noteudgaven af Socialreformen 1933). Underforstået fra Steinckes side var: med min socialreform bliver vilkårene meget mindre ydmygende for de fleste. Senere i den danske velfærdsstats udvikling ser vi det samme menneskesyn loven om folkepension tilstræbte direkte at af-stigmatisere ældreforsørgelsen loven om Invalidepension den der indførte de tre niveauer for invalidepension havde et erstatningssynspunkt som grundtræk: den, der har mistet erhvervsevnen, skal af staten sikres et leveniveau svarende til hans jævnaldrende (ca. en faglært arbejders niveau). I 1964 nedsatte man ved Folketingsbeslutning en Socialreformkommission, som skulle reformere det danske velfærdsydelsessystem ud fra nutidens målsætning om forebyggelse, revalidering, tryghed og trivsel (som formuleret af Bent Rold Andersen i 1963, i bogen Nyere målsætninger i socialpolitikken.) Et afgørende element i reformen var målsætningen om tryghed: kontantydelsessystemet (dagpenge og kontanthjælp) skulle sikre økonomisk tryghed for dem, der rammes af ulykke eller sygdom derigennem mente man bedst at kunne understøtte deres tilbagevenden til et normal arbejdstilværelse. Tryghedsfaktoren Det var et socialdemokratisk eller social-radikalt menneskesyn: Mennesker har gennem opvækst og opdragelse anlagt sig det syn på tilværelsen, at de gerne vil arbejde. Dette syn stod i klar opposition til det gammel-liberale og neo-liberale menneskesyn: mennesket er arbejdssky og vil normalt kun arbejde, hvis han ved udsigt til nød tvinges dertil. 6

7 Det hørte med til 1960 ernes stats- og politikopfattelse, at det ansås som både muligt og ønskeligt, at staten intervenerer i markedsøkonomien med henblik på at sikre om ikke fuld, så dog næsten fuld beskæftigelse. Deri lå også en tryghedsmålsætning: at arbejderen ved, at der altid eller næsten altid er en arbejdsgiver, der vil købe hendes arbejdskraft til normal takst er en vigtig tryghedsfaktor. Som det sidste led i 1960 ernes og 1970 ernes velfærdsstatsopfattelse, skal nævnes den tankegang: at stat/ kommune kunne og burde hjælpe individerne til at opbygge (eventuelt: genvinde) og udnytte arbejdsevnen. Kontantydelserne var et væsentligt led i at hjælpe dem dertil: hvis sygdom, ulykke, arbejdsløshed, skilsmisse eller dødsfald i familien afbrød den normale erhvervskarriere eller familieliv, skulle mennesket og hendes familie ikke rammes af en økonomisk nedtur oven i sygdommen eller ulykken socialbegivenheden. Opretholdelse af leveniveauet blev anset som fremmende for helbredelse eller revalidering. Både syge- og arbejdsløshedsdagpengelove og bistandslov indeholdt ret og pligt for kommunerne til at søge at hjælpe mennesker, som var i risiko for at komme på social nedtur, med råd, vejledning, revalidering, sygebehandling. Viljen skulle være der Var velfærdsstats-lovkomplekset (syge- og arbejdsløshedsdagpenge lovene og bistandsloven) uden begrænsninger eller sanktioner? Nej da. Dagpengeniveauet var 90% af hidtidig indkomst, dog højst et maksimum svarende til en faglært arbejders gennemsnitsløn. Kontanthjælp blev givet til mennesker, der ikke var sikret sygeeller arbejdsløshedsdagpenge. Men kontanthjælp kunne også gives som supplement til dagpenge, hvis den sygdomsramte havde haft højere indkomst. Dette aspekt af bistandsloven var nyt i forhold til Steinckes forsorgslov fra Til gengæld forudsatte både dagpengelovene og bistandsloven, at klienten selv viste vilje til at komme i arbejdsduelig stand igen ellers blev der lukket for ydelserne. Det skete overmåde sjældent i 1970 erne og erne såmænd fordi folk klienterne langt hen ad vejen levede op til forventningerne. Varig hjælp? - Nej tak! Og så var det i begrænset tid ved sygdom indtil raskmelding, ved arbejdsløshed en varighedsbegrænsning. Jamen hvad med de arbejdssky? Som sagt: Dagpengelovene og bistandsloven forudsatte, at personen udviste vilje til at genvinde helbred og job. Ellers var der ret og pligt for myndigheden til at lukke pengekassen. Lukning kom sjældent i brug thi folk søgte faktisk i job. Men lovgivers storsindethed rakte så langt, at man i Bistandsloven havde en regel om varig hjælp på et lavt niveau til brug for kunstnere og andet godtfolk, som ansås ikke at være til at drive til lønarbejde! Få fik hjælp efter bestemmelsen og til min forbavselse viste det sig i 1978, at halvdelen af dem, der i 1976 i Århus fik varig hjælp, to år senere ikke længere modtog ydelsen de fleste på grund af job! Den ofte fremsatte påstand: at 1970 er socialreformen var passiv og forsørgelsesorienteret skyldes ukendskab til lovkomplekset, dets motiver og dets forarbejder. Reformen var aktivistisk og opsøgende. Men den var modsat 1990 ernes og 2000 tallets lovgivning ikke tvangspræget. Nogle år efter starten i 1973 på den økonomiske krise vedtog Folketinget de to sidste store velfærdsstatsordninger: Efterlønsordningen og Jobtilbudsordningen. Plads til de unge Trier, Tyskland september 2013 Mange fattige tyskere er afhængige af uddeling af mad Om Efterlønsordningen: Ledighedskrisen ramte da som nu især de ældre og de unge de ældre, fordi virksomhederne ved svigtende vareefterspørgsel og derfor produktionsnedgang var tilbøjelige til at fyre ældre medarbejdere, og sjældent ansætte de ældre, når hjulene drejede hurtigere. De unge, fordi virksomhederne ved opbremsning i produktionen undlod at tage nye unge ind. Begrundelen for efterlønsordningen var todelt: det ville være bedre, hvis øget arbejdskraftefterspørgsel medførte, at de unge fik job. Og den lille udsigt til, at de fyrede ældre ville blive efterspurgt, gjorde det til noget pjat at bruge megen AFsystem-energi på kontrol af de ældre lediges ståen til rådighed. Om Jobtilbudsordningen: den gik ud på, at stat, amter og kommuner havde pligt til at sørge for tilbud om job på overenskomstmæssige vilkår til arbejdsløshedsforsikrede, som stod foran at falde for varighedsgrænsen i Arbejdsløshedsdagpengeordningen. Og at ingen forsikret ledig kunne miste retten til dagpenge, før han havde fået og afvist tilbud om et sådant job. Ordningen er det nærmeste vi i Danmark er kommet til et dementi af Steinckes 7

Hvad vil de mig? Socialt udsatte borgeres erfaringer med førtidspensions- og kontanthjælpsreformerne

Hvad vil de mig? Socialt udsatte borgeres erfaringer med førtidspensions- og kontanthjælpsreformerne Hvad vil de mig? Socialt udsatte borgeres erfaringer med førtidspensions- og kontanthjælpsreformerne Udgivet af Rådet for Socialt Udsatte 2014 Hvad vil de mig? Socialt udsatte borgeres erfaringer med førtidspensions-

Læs mere

Man føler sig som en tennisbold, der bliver kastet frem og tilbage i systemet. Samtaler med socialt udsatte unge om deres møde med systemet.

Man føler sig som en tennisbold, der bliver kastet frem og tilbage i systemet. Samtaler med socialt udsatte unge om deres møde med systemet. Man føler sig som en tennisbold, der bliver kastet frem og tilbage i systemet. Samtaler med socialt udsatte unge om deres møde med systemet. Udgivet af Rådet for Socialt Udsatte Mine fremtidsdrømme består

Læs mere

SOCIAL ÅRSRAPPORT SOCIALE YDELSER OG ULIGHED CASA & SOCIALPOLITISK FORENING

SOCIAL ÅRSRAPPORT SOCIALE YDELSER OG ULIGHED CASA & SOCIALPOLITISK FORENING SOCIAL ÅRSRAPPORT SOCIALE YDELSER OG ULIGHED 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2016 2016 CASA & SOCIALPOLITISK FORENING SOCIAL ÅRSRAPPORT 2014 SOCIALPOLITISK FORENING OG CENTER FOR ALTERNATIV SAMFUNDSANALYSE

Læs mere

Status på førtidspensionsog kontanthjælps-reformerne

Status på førtidspensionsog kontanthjælps-reformerne Status på førtidspensionsog kontanthjælps-reformerne - en undersøgelse blandt socialrådgivere på jobcentre maj 2014 Hvis sagstallet faldt, ville der i højere grad være tid til tværfaglig og helhedsorienteret

Læs mere

NR 2 OKTOBER 2003 20 ÅRS JUBILÆUM MØDREHJÆLPEN

NR 2 OKTOBER 2003 20 ÅRS JUBILÆUM MØDREHJÆLPEN NR 2 OKTOBER 2003 20 ÅRS JUBILÆUM MØDREHJÆLPEN 1 MØDREHJÆLPEN Nr. 2 Oktober 2003 Årgang 3 Redaktion: Hanne Simonsen (ansv.) Susanne Svenningsen (redaktør) Lene Byriel (journalist, DJ) Layout: Svend Hansen,MDD

Læs mere

I GRØNLAND ER JEG FOR DANSK, OG I DANMARK ER JEG BARE GRØNLÆNDER

I GRØNLAND ER JEG FOR DANSK, OG I DANMARK ER JEG BARE GRØNLÆNDER I GRØNLAND ER JEG FOR DANSK, OG I DANMARK ER JEG BARE GRØNLÆNDER Udfordringer for udsatte grønlændere i Danmark Kolofon: Oplag: 2.000 Illustrationer: Sara Brandt Kronborg Grafisk produktion og layout:

Læs mere

CHAUFFØRENNr. 2 februar 2011

CHAUFFØRENNr. 2 februar 2011 CHAUFFØRENNr. 2 februar 2011 Nu er det nok! Kolofon Indhold Chaufføren udgives af Chaufførernes Fagforening, København Redaktion Svanevej 22, postboks 889, 2400 København NV Tlf.: 8892 2766 Fax.: 7030

Læs mere

Jeg drømmer om, at min journal bliver brændt. Forslag og idéer til bekæmpelse af fattigdom fra mennesker, der lever i fattigdom

Jeg drømmer om, at min journal bliver brændt. Forslag og idéer til bekæmpelse af fattigdom fra mennesker, der lever i fattigdom Jeg drømmer om, at min journal bliver brændt. Forslag og idéer til bekæmpelse af fattigdom fra mennesker, der lever i fattigdom Udarbejdet for Rådet for Socialt Udsatte af Public Futures April 2012 ISBN:

Læs mere

Konkurrencestaten slår dem ud!!!

Konkurrencestaten slår dem ud!!! Konkurrencestaten slår dem ud!!! Folkerigsdag lørdag den 2. august 2014, Valby Kulturhus Indlæg af Ole Meldgaard, Chefkonsulent på Kofoeds Skole Konkurrencestaten, selve navnet lyder som en trompetfanfare.

Læs mere

FOKUS PÅ FOLKEOPLYSNING

FOKUS PÅ FOLKEOPLYSNING Nr. 01 Februar Årgang 01 2002 FOKUS PÅ FOLKEOPLYSNING Fokus på folkeoplysningens fremtid under den nye regering Ny regering nye økonomiske vilkår? Dansk Folkeoplysnings Samråd fik lige som mange af vore

Læs mere

forside jakob kehlet indimellem taber jeg salatskalen Otte unge med sklerose fortæller om at leve med en kronisk sygdom Til indholdsfortegnelse

forside jakob kehlet indimellem taber jeg salatskalen Otte unge med sklerose fortæller om at leve med en kronisk sygdom Til indholdsfortegnelse jakob kehlet forside indimellem taber jeg salatskalen Otte unge med sklerose fortæller om at leve med en kronisk sygdom indimellem taber jeg salatskalen jakob kehlet Indimellem taber jeg salatskålen Jakob

Læs mere

DepressionsForeningens medlemsblad Nr. 2-2013. Reformer

DepressionsForeningens medlemsblad Nr. 2-2013. Reformer DepressionsForeningens medlemsblad Nr. 2-2013 Reformer De mange nye reformer, som rammer mange af DepressionsForeningens medlemmer kan være svære at finde rundt i. Her i Balance forsøger vi at kortlægge

Læs mere

Enhedslistens sociale genopretningsplan

Enhedslistens sociale genopretningsplan Enhedslistens sociale genopretningsplan I valgkampen har økonomi indtil videre været et varmt emne. Og økonomisk genopretning er vigtig! Men Danmark har i lige så høj grad brug for social genopretning.

Læs mere

Solen går op, solen går ned, og jeg venter bare. Livet på hjemløseboformer

Solen går op, solen går ned, og jeg venter bare. Livet på hjemløseboformer Solen går op, solen går ned, og jeg venter bare Livet på hjemløseboformer Udvalgte resultater fra brugerundersøgelse af SFI 15 Kolofon Februar 15 Oplag: 1.5 Fotograf: Peter Elmholt (elmholt.dk) Grafisk

Læs mere

Der er kun én, der kan forandre din situation, og det er dig selv. Hvis du beslutter det, er der mange mennesker, der gerne vil hjælpe dig.

Der er kun én, der kan forandre din situation, og det er dig selv. Hvis du beslutter det, er der mange mennesker, der gerne vil hjælpe dig. FAKTUM KRIMINALFORSORGEN Der er kun én, der kan forandre din situation, og det er dig selv. Hvis du beslutter det, er der mange mennesker, der gerne vil hjælpe dig. Hans Andersen, Exit, til de indsatte

Læs mere

Fattigdom og social udstødelse

Fattigdom og social udstødelse Fattigdom og social udstødelse hvad er det? UNDERVISNINGSHÆFTE FOR 8. OG 9. KLASSE I DANSK OG SAMFUNDSFAG Forord LANDENE I DEN EUROPÆISKE UNION er gået sammen om at gøre 2010 til Europæisk År for bekæmpelse

Læs mere

Forsikring. Tema. Fremtidens nedslidte side 4. Giv din chef kritik... side 12. Ytringsfrihedens trange kår side 14

Forsikring. Tema. Fremtidens nedslidte side 4. Giv din chef kritik... side 12. Ytringsfrihedens trange kår side 14 Tema Nr. 2 - Marts 2011 Forsikring Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Fremtidens nedslidte side 4 Giv din chef kritik... side 12 Ytringsfrihedens trange kår side 14 Tema Tema Det siger

Læs mere

DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV

DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV 2 FORORD 4 INDDRAGELSE, MEDBESTEMMELSE OG RETTIGHEDER 8 SAGSBEHANDLERE OG TILSYN 14 PÆDAGOGER OG INSTITUTIONER 20

Læs mere

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov Unge på kanten af livet Spørgsmål og svar om selvmord Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov 1 Indhold Brugervejledning 3 Hvad er problemet? Fup eller fakta 5 Metode 9 Piger/Drenge

Læs mere

SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER OM SAMARBEJDET MED JOB- OG UDVIKLINGSCENTER CASTBERGGÅRD

SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER OM SAMARBEJDET MED JOB- OG UDVIKLINGSCENTER CASTBERGGÅRD SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER OM SAMARBEJDET MED JOB- OG UDVIKLINGSCENTER CASTBERGGÅRD SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER OM SAMARBEJDET MED JOB- OG UDVIKLINGSCENTER CASTBERGGÅRD KOLOFON SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER

Læs mere

Når man bor i en anden familie

Når man bor i en anden familie Når man bor i en anden familie Tanker og gode råd fra unge, der selv har været i pleje Center for Familiepleje Udgivet med støtte fra Denne bog er udarbejdet af en gruppe unge, som er eller har været i

Læs mere

Det var en chance, jeg fik... Jeanette og 10 andre unge fortæller om den forskel, et ophold på en døgninstitution har gjort i deres liv.

Det var en chance, jeg fik... Jeanette og 10 andre unge fortæller om den forskel, et ophold på en døgninstitution har gjort i deres liv. Det var en chance, jeg fik... Jeanette og 10 andre unge fortæller om den forskel, et ophold på en døgninstitution har gjort i deres liv. Jacob 4 Frida 9 Jesper 14 Christine 18 Paw 22 Jeanette 25 Per 30

Læs mere

Omsorgsfabrikkerne. Nick fik sin ret til sidst. Hvad har Kalundborg egentlig gang i? På besøg i Katrinehaven nyt botilbud for 60 personer i Viborg

Omsorgsfabrikkerne. Nick fik sin ret til sidst. Hvad har Kalundborg egentlig gang i? På besøg i Katrinehaven nyt botilbud for 60 personer i Viborg ISSN: 1903-7937 Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 4. juli 2013 62. årgang bladet Nick fik sin ret til sidst Pensionssager kan trække urimeligt ud Hvad har Kalundborg egentlig gang i? Kommunen med de

Læs mere

Jeg blev ikke skilt af at være arbejdsløs. Jeg blev skilt, fordi vi ikke formåede at håndtere min arbejdsløshed

Jeg blev ikke skilt af at være arbejdsløs. Jeg blev skilt, fordi vi ikke formåede at håndtere min arbejdsløshed KAPITEL 5 MÆND OG KVINDER ER FORSKELLIGE OGSÅ SOM JOBJÆGERE Jeg blev ikke skilt af at være arbejdsløs. Jeg blev skilt, fordi vi ikke formåede at håndtere min arbejdsløshed sammen, som par. Citat fra mand

Læs mere

NYTÅRSSKRIFT 2013: HVORDAN VINDER VI VALGET?

NYTÅRSSKRIFT 2013: HVORDAN VINDER VI VALGET? NYTÅRSSKRIFT 2013: HVORDAN VINDER VI VALGET? 1 Indhold Nanna Westerby (Cevea) Hvordan vinder vi valget? 3 Jesper Petersen (Socialdemokraterne: Sammenhold, snusfornuft og socialdemokratiske værdier 4 Peter

Læs mere

Kør en bulldozer gennem arbejdsmarkedspolitikken

Kør en bulldozer gennem arbejdsmarkedspolitikken Kør en bulldozer gennem arbejdsmarkedspolitikken Enhedslistens bud på en ny arbejdsløshedspolitik I Enhedslisten ved vi, at det er hårdt at være arbejdsløs, og at det i de sidste 10 år er blevet stadig

Læs mere

31 Personlig assistance til handicappede i job. 32 Aflastning børn med handicap. 33 Aflastning, afløsning og botilbud. 34 Støtte til huslejen

31 Personlig assistance til handicappede i job. 32 Aflastning børn med handicap. 33 Aflastning, afløsning og botilbud. 34 Støtte til huslejen Hjælp fra det offentlige Hvert år indlægges mere end 25.000 voksne med hjertekarsygdom, og der fødes mellem 500 og 600 børn med hjertefejl. Det medfører store omvæltninger i tilværelsen, og mange spørgsmål

Læs mere

Hjælp til selvhjælp. Social Fokus. med en rehabiliterende indsats. Han vil nå sine mål. Det taler vi ikke om. Jens Erik træner både ude og hjemme

Hjælp til selvhjælp. Social Fokus. med en rehabiliterende indsats. Han vil nå sine mål. Det taler vi ikke om. Jens Erik træner både ude og hjemme Social Fokus ældre april 2011 Han vil nå sine mål Jens Erik træner både ude og hjemme Det taler vi ikke om Ældre har også en seksualitet Hjælp til selvhjælp med en rehabiliterende indsats fra min stol

Læs mere

BLIV EN GLADERE KÆRESTE

BLIV EN GLADERE KÆRESTE BLIV EN GLADERE KÆRESTE Af Carl-Mar Møller Carl-Mar Møller Avderødvej 45 2980 Kokkedal www.carl-mar.dk 77@Carl-Mar Møller www.parterapeutskolen.dk Sexolog og Parterapeut Skolen Udgivet som e-bog i 2012

Læs mere