Foreningens målgruppe: frivillige. Børn, unge og familier, fx udsatte unge.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Foreningens målgruppe: 11-25 frivillige. Børn, unge og familier, fx udsatte unge."

Transkript

1 De Frivillige Foreningens formål: At udføre frivilligt socialt arbejde til fordel for borgere i Aalborg Øst, herunder særligt børn og unge. Formålsbeskrivelse: Udøve sociale og fysiske aktiviteter for børn, unge og forældre på tværs af boligområder, nationaliteter og sociale skel. Give inspiration til leg og aktiviteter, der medvirker til positiv interaktion imellem børn og unge. Skabe rollemodeller for at udbygge og styrke det sociale netværk imellem de forskellige befolkningsgrupper i bydelen. Foreningen kan tilbyde følgende frivillige aktiviteter: Aktiviteter for børn og unge. Frivillige opgaver i samarbejde med andre foreninger og institutioner i bydelen. Have unge på 15 år, med problematisk baggrund til at hjælpe og give dem en mulighed for at blive rollemodeller i stedet for bølle. Vi har haft et par stykker i år med rigtig god erfaring. Foreningens målgruppe: frivillige. Børn, unge og familier, fx udsatte unge. Aktiviteterne er rettet mod: Erhvervsaktive og seniorer. Indsats: Vi reklamerer ved relevante arrangementer, søger over facebook og laver folder. Vi prøver mund til mund metoden. Formue: kr. Formål med formue: At have mulighed for at opretholde de nuværende aktiviteter og spare sammen til vores egen slush ice maskine og ting til de mindre. Ansøgt tilskud: kr. Tilskuddet skal anvendes til: 23 årlige arrangementer med morgenmøde/morgenmad og slutter af med fællesspisning. Dels for at samle op på evt. problemer og dels at styrke sammenholdet. Det er vigtigt, at vi har en fælles holdning, for når vi er ude, er vi spredt. Vi mangler meget en slush ice maskine. På nuværende tidspunkt, lejer vi den til vores arrangementer, det vil være her vi kan tjene lidt penge til foreningen, vi tager 8kr. for en slush ice. Vi har de fleste af vores bolde op, og er meget glade for dem fra boldtfobisk råd, der bliver forhandlet af Tress. Vi mangler stadig lege og udfoldelses mulighed for alderen 3-6 år. Og da legehuset og softplay pudesæt i samarbejde, vil give et godt grundlag. Det noget vi har mulighed for at tage med. Desuden kan det bruges af ældre børn også. Håber derfor at I ser med velvilje på vores ansøgning. Forventet udbytte: Aktivering, udvikling, udfoldelse muligheder, stimulering af fantasi og give forældre mulighed for at dele oplevelser med andre forældre.

2 Budgetterede udgiftsposter: Mad: 23 arrangementer x 40kr. x 18 per. = kr. Mødeaktiviteter: 2.000kr. Leje af lokaler: 4 x = 6.000kr. Slush ice maskine (GHZ 228 En dobbelt 12L) kr. Blandet bolde (Vi har god erfaring med bolde fra Tress) 3.000kr. Skilbar legehus (Quadro expert) 4.119kr. Softplay pudesæt all sorts 4.744kr. I alt: kr. Der bevilges kr. til aktiviteter for børn og unge.

3 2. AF-Aalborg Seniorklub Foreningens formål: At bevare det kollegiale og sociale samvær mellem AF-Aalborg/Jobcenter og vores tidligere kolleger. Samt ved afholdelse af 4 møder om året, såvel eksternt som internt. At holde os ajour indenfor området. Foreningens målgruppe: frivillige. Ældre med begrænset eller intet netværk. Aktiviteterne er rettet mod: Seniorer. Indsats: Når vores kolleger nærmer sig pensionsalderen, kontakter vi dem, og oplyser om vores klub og aktiviteterne. Formue: 8.903,46kr. Formål med formue: At have midler til klubbens drift. Ansøgt tilskud: 2.000kr. Tilskuddet skal anvendes til: At have midler til klubbens fremtid og drift. Forventet udbytte: At de bliver holdt ajour med udviklingen indenfor området. AF s rolle efter kommunesammenlægningen. Jobcentrenes rolle efter kommunernes overtagelse. Samarbejdet med Beskæftigelsesregion Nordjylland. Budgetterede udgiftsposter: Porto, kontorartikler og kursus/foredrag. Der meddeles afslag, idet foreningen ikke tilhører målgruppen for støtte til frivilligt socialt arbejde jf. retningslinjerne.

4 3. Angstforeningen Foreningens formål: Er at virke som landsdækkende patientforening for angstramte ved at varetage deres interesser, udbrede viden om og forebygge angstlidelser samt informere om behandlingen af disse. Patientforeningen skal bl.a. medvirke til: Stk. 1. At udøve oplysende, rådgivende, undervisende og forebyggende virksomhed. Stk. 2. At igangsætte og opretholde initiativer, der kan yde støtte til angstramte og de angstramtes pårørende. Stk. 3. At bedre sociale og arbejdsmæssige forhold for angstramte. Stk. 4. At bedre behandlingsmæssige forhold for angstramte. Stk. 5. At varetage fælles interesser over for myndighederne og offentligheden. Stk. 6. At fjerne myter og fordomme omkring angstlidelser. Stk. 7. At støtte forskning inden for angstområdet. Stk. 8. At repræsentere Danmark i udenlandske organisationer med lignende formål. Foreningens målgruppe: frivillige. Sindslidende. Aktiviteterne er rettet mod: Erhvervsaktive og seniorer. Indsats: Vi har fået over 100 nye medlemmer i Vi annoncerer i dagblade om vores aktiviteter, vi sender masser af informationsmateriale ud til PsykInfoer misbrugsbehandlingssteder, læger, psykologer, psykoterapeuter, speciallæger, stiller op i TV og radio oma. Formue: kr. Formål med formue: Vi har tre ansatte, der skal have løn og beløbet skal vare indtil maj næste år, hvor vi igen får udbetalt Tips- og Lottomidler. Rådgivning og selvhjælpsgrupperrådgivningen koster kr. om året, vores medlemsblad koster kr. om året, og vores selvhjælpsgrupper koster kr. om året. Udover det, er det et krav fra vores revisor, at vi har hvad der svarer til et års drift uden indtægter i det tilfælde at foreningen skal lukke (hvilket vi dog ikke har planer om) hvilket svarer til ca kr., et krav vi kun delvist opfylder. Ansøgt tilskud: kr. Tilskuddet skal anvendes til: Vores 6 selvhjælpsgrupper i Aalborg. Forventet udbytte: Selvhjælpsgrupperne i Aalborg. Selvhjælpsgrupperne giver deltagerne mulighed for at teste de situationer der volder problemer i hverdagen og ruster deltagerne til at fortsætte med at tage livtag med angsten, så deltagerne efterhånden kan få en mere normal hverdag, der ikke er styret af angst. Tilfredshedsundersøgelse vi gennemførte specifikt mht. selvhjælpsgrupperne i

5 2007, med overvejende positive tilbagemeldinger. Selvhjælpsgrupperne kan bruges inden behandling opstartes, som supplement under behandling og som opfølgning, når man har været i behandling. Deltagerne rustes i grupperne til selv at arbejde med angsten på en kvalificeret måde ved hjælp af de principper, der findes i kognitiv adfærdsterapi, som gruppelederne kan instruere dem i at bruge og der er mulighed for at afprøve teknikkerne under vejledning af gruppelederne. Mange oplever at få en nemmere hverdag med færre angstanfald og kan langsomt men sikkert vende tilbage til arbejde eller studium og til en mere normal tilværelse uden støtte fra fx alkohol, benzodiazepiner eller andet. Grupperne ledes af psykologistuderende på sidste del af studiet, som står for at sikre retning og en vis disciplin på møderne. Budgetterede udgiftsposter: Det skal dække udgifterne til vores 6 selvhjælpsgrupper i Aalborg. To gruppeledere, frivillige, supervisionsmøder med frivillig psykolog Fortæring v. supervisionsmøder: 300kr. Projektledelse: 6.600kr. Husleje (kontor): 300kr. It og telefon: 250kr. Bogholderi og revision: 450kr. Evaluering: 500kr. Arbejdsskadeforsikring og miljøbidrag: 250kr. TOTAL pr. gruppe: 8.650kr. I alt for 6 grupper: kr.P Projektledelse for selvhjælpsgrupper varetages af foreningens eneste fuldtidsansatte og omfatter rekruttering, oplæring og løbende supervision af frivillige gruppeledere. Udarbejdelse og opdatering af diverse materiale, fordeling af deltagere i grupperne og organisering af lokaler. Engagering af supervisorer samt planlægning af supervisionsmøder. Vi har meget lave udgifter til kontorhold, da begge vores 2 ansatte arbejder hjemmefra, men vi kan ikke undgå lønudgifter, da vi har 33 selvhjælpsgrupper at administrere og dertil hørende 69 frivillige at holde styr på. Vi kan heller ikke snige os udenom forsikring af frivillige og bogføring/revision, da det er lovpligtigt. Der bevilges kr. til aktiviteter og supervision.

6 4. Astma- Allergi Foreningen Foreningens formål: Astma- allergi foreningen har eksisteret side 1978 (35 år) og er i dag oppe på omkring 800 medlemmer, samt omkring 45 frivillige (heraf 35 af disse tilkoblet til projekt Luftballonen). Astma-Allergi Foreningens formål er bl. a. at arrangere sociale og livsbekræftende aktiviteter for familier og enkeltpersoner. I samarbejde med Astma-Allergi Foreningens Oplysningskreds tilbyder vi kurser og undervisning til enkeltpersoner, familier og grupper med astma, allergi, KOL m.m. Desuden arrangerer vi aktiviteter i svømmehal for familier, enkeltpersoner og mennesker med særligt behov. Aktivitetshuset på Dalumvej huser foreningens administration foruden Legestuen Pusterummet, der tilbyder pasning med aktiviteter til børn i forskolealderen og deres familier. Hver sommer afholdes der en 12 dages sommerlejr, kaldet luftballonen for børn og unge i alderen 9-17 år med astma- allergi eller eksem. Foreningens målgruppe: Færre end 10 frivillige. Sygdomsgrupper (andre kronisk syge end sindslidende og handicappede). Aktiviteterne er rettet mod: Børn, unge og seniorer. Indsats: Astma- Allergi Foreningen har følgende hjemmesider: og medlemsblad. Formue: Formål med formue: Astma- Allergi Foreningen har ikke en formue da foreningen er en nonprofitforening. Tilskud fra anden side: Søgt midler ved andre kommuner, ministerielle puljer, Astma-Allergi Danmark, Tryk Fonden, Sundhedsministeriets aktivitetspulje, Donationer fra privatpersoner og Tips-Lotto driftsmidler. I alt er der søgt for kr. Ansøgt tilskud: 2.600kr. Tilskuddet skal anvendes til: Luftballonen: Lejren med de omkring deltagere, bliver hovedsageligt drevet af frivillig arbejdskraft. Dvs. der er omkring 30 hjælpere og ledere oftest bestående af sygepleje-, fysioterapeut- og ergoterapeutstuderende, plus tidligere frivillige som gerne vil videregive oplevelsen til andre. Uden de mange frivillige ville projektet være næsten umulig at gennemføre. De frivillige fordeles ud på hver lejr, og har ansvaret for aktiviteterne, tidsplanerne, fremmøde til undervisningen, registrering ved medicinering osv. i de 12 dage kurset varer. De frivillige sover ligeledes i lejren, og står dermed til rådighed i alle døgnets 24 timer. Alle aktiviteter i lejren, bortset fra undervisningen ved de professionelle, planlægges og udføres af

7 frivillig arbejdskraft. Derudover lægges der utallige frivillige timer i administrationen omkring lejren, såsom fundraising, koordination, planlægning af uddannelsesweekend, aftaler før og under lejren samt evaluering. Forventet udbytte: Som det vigtigste lærer deltagerne at få bedre kontrol over og tryghed vedderes sygdom på forskellige aktivitetsniveauer, samt tryghed i forhold til egen medicinering. De går fra usikkerhed til at beherske deres handicap. Udbyttet for de unge deltagere er desuden typisk øget selvtillid, bedre kondition, lyst til at dyrke motion (trods sygdommen), bedre kostvaner og dermed mindre risiko for overvægt. Alt i alt får de et godt grundlag til bedst muligt at leve et godt liv med deres handicap, og socialt kommer de til at fungere meget mere på lige fod med andre på et tidspunkt i livet, hvor det at være anderledes, og være uden for, kan få store konsekvenser og mærke dem for resten af livet. Budgetterede udgiftsposter: Lønninger, sygeplejesker, fysioterapeut, diætvejleder og læge: kr. Administration (porto, papir, tlf, lokaleleje m.m.): kr. Lejrudgifter, børn, ledere, leje af faciliteter og lagerleje: kr. PR (annoncer, plakater og oplysningsmaterialer): kr. Uddannelse ledere, honorar til undervisere: kr. Transportudgifter til ledere: kr. Udflugter: kr. Forsikring deltagere og ledere, ansvarsforsikring: kr. Uforudsete udgifter: kr. Henlæggelser til kommende sommerkurser (nyindkøb af telte, vedligeholdelse af materiel): kr. Der bevilges 2.600kr. til aktiviteter for målgruppen.

8 5. Autisme- og Aspergerforeningen for Voksne Foreningens formål: At formulere aspergernes synspunkter, forventninger og behov. At udbrede kendskabet til og forståelsen for Aspergers syndrom. At virke som mødested for mennesker med Aspergers syndrom. Foreningens målgruppe: Færre end 10 frivillige. Handicappede/fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse. Aktiviteterne er rettet mod: Erhvervsaktive og seniorer. Indsats: Hjemmeside. Facebook side. Annoncerede netværksmøder og foredrag. Rådgivning. Formue: Formål med formue: Vi har kun vores kontingentpenge og dem bruger vi hvert år på medlemsaktiviteter. Vi er ingen opsparingsforening. Ansøgt tilskud: kr. Tilskuddet skal anvendes til: Vores målgruppe er voksne med autisme og Asperger. Vi har et stort "efteruddannelsesbehov", fordi vi er blevet opdraget og oplært til at være normale. Ingen har lært os at håndtere vores autisme optimalt. Vi skal derfor bruge pengene til foredragsholdere som kan hjælpe os til håndtere vores liv og hverdag bedre. Det er hele sigtet bag vores netværksaktiviteter. Forventet udbytte: Vi forventer at deltagerne vil blive bedre til at håndtere deres hverdag og liv. Budgetterede udgiftsposter: 2-3 foredrag om fx stresshåndtering, autisme og parforhold, autisme og sanserne, i alt: kr. Der bevilges 5.000kr. til efteruddannelse af frivillige.

9 6. Barmers Aktive Ældre Foreningens formål: At aktivere landsbyens ældre beboere, modvirke ensomhed blandt de ældre beboere og socialt samvær. Foreningens målgruppe: frivillige. Ældre med begrænset eller intet netværk. Aktiviteterne er rettet mod: Seniorer. Indsats: Annoncering i den lokale ugeavis og mund til mund. Formue: 6.312kr. Formål med formue: Syng sammen med Farstrup Harmonikaklub: ca kr. Juletur til Klarupgård: 11kr. per kørt kilometer. Julefrokost: pris ukendt. Ansøgt tilskud: 8.000kr. Tilskuddet skal anvendes til: Syngsammen aftener med Farstrup Harmonikaklub. Sommerudflugt. Kontorartikler vedrørende nyoprettet lokalhistorisk forening. Forventet udbytte: Lokalhistorisk forening giver mange personer glæde ved erindringer fra tidligere tider. Kortspil, syng sammen, knipling og strikning hver onsdag eftermiddag giver samvær og indhold i tilværelsen. Ved udflugter forstærkes landsbyens sammenhold. Budgetterede udgiftsposter: Kontorartikler, leje af bus og underholdning. Der bevilges 5.000kr. til aktiviteter for målgruppen.

10 7. Barnets Håb Foreningens formål: At udføre frivilligt arbejde til fordel for forældreløse børn og fattige børnefamilier i Bosnien og Hercegovina. Vi indsamler tøj og legetøj. Disse indsamlinger bliver sent til Bosnien, hvor de derefter bliver uddelt til forskellige børnehjem og fattige børnefamilier af vores samarbejdspartner i Sarajevo. Som noget nyt har vi for 5 måneder siden startet et nyt projekt. Projektet hedder "Måltid for et barn" og har til formål at støtte fattige skolebørn i Bosnien og Hercegovina med et måltid hver skoledag. Foreningens målgruppe: frivillige. Børn, unge og familier, fx udsatte unge. Aktiviteterne er rettet mod: Børn og unge. Indsats: Spreder budskabet igennem de sociale medier, plakater, flyvers og breve. Vi laver også hygge fester hvor forældre og børn mødes for en kop kaffe og kage. Her laver vi forskellige aktiviteter med børnene og samtidig indsamler børnetøj og legetøj, men også headhunter nye frivillige. Formue: 4.500kr. Formål med formue: Julen nærmer sig og vi skal i gang med at lave tøj og legetøj indsamlinger. Pengene skal bruges til at dække udgifter til reklamer, indpakning og transport af det indsamlede tøj og julegaver i november-december måned. Ansøgt tilskud: 5.000kr. Tilskuddet skal anvendes til: Print af reklamer, plakater og flyvers. Til hjemmeside og til transport af indsamlinger. Forventet udbytte: Forældreløse børn og fattige familier i Bosnien og Hercegovina lever under næsten umenneskelige forhold med dårlig eller ingen økonomisk støtte fra landets regering. Med vores indsamlinger håber vi på at hjælpe mange børn og familier med at have noget ordenligt tøj på og legetøj i hverdagen. Med projektet "Måltid for et barn" ønsker vi at give børnene et sund måltid om dagen og på den måde være med til at støtte deres uddannelse. Budgetterede udgiftsposter: Print af plakater, flyvers og brochurer, lave hjemmeside og transport af indsamlinger. Der bevilges 2.000kr. til aktiviteter for målgruppen.

11 8. Beboer-pårørenderådet ved Lykkesminde Plejecenter Foreningens formål: At etablere et godt samarbejde mellem beboere, pårørende, personale og frivillige ved plejecentret. Samt derved muliggøre flere sociale og fysiske aktiviteter for beboere i plejecentret og de tilknyttede ældreboliger. Vi vil desuden arbejde for at forbedre de fysiske rammer for dette samarbejde i og udenfor centret. Foreningens målgruppe: frivillige. Ældre med begrænset eller intet netværk. Aktiviteterne er rettet mod: Seniorer. Indsats: Vi arrangerer bl.a. bankospil ved den årlige valgaften / generalforsamling, og arbejder netop nu på at få et "handy-hold" stablet på benene, til at tage sig af praktiske opgaver, som f.eks at passe vores haveanlæg og muliggøre flere udflugter og friluftsaktiviteter. Formue: kr. Formål med formue: Opsparing til udvidelse og vedligeholdelse af vores have, når vi får "Handyholdet op at stå" samt evt. anskaffelser til et mere "grønt" indemiljø. Ansøgt tilskud: 2.000kr. Tilskuddet skal anvendes til: Indkøb af planter og blomster til vores haveanlæg, samt redskaber og materialer til at pleje haven. Undertiden søger vi også midler til udflugter m.m. for de ældre. Forventet udbytte: Bedre rammer til ophold ude i haven. Oplevelser udenfor plejecentret, samt flere adspredelser i dagligdagen. Bl. a. arrangere en gruppe månedlige sangaftner med fællessang og underholdning. Budgetterede udgiftsposter: Sommerblomster, køkkenurter, udendørs krukker, jord til krukker og gødning m.m. Der bevilges 2.000kr. til aktiviteter for målgruppen.

12 9. Bedre Psykiatri Foreningens formål: Pårørende-foreningen Bedre Psykiatri arbejder for at rådgive, støtte og undervise pårørende til sindslidende gennem bl.a. samvær, udveksling af erfaringer, hjælp til selvhjælp og undervisningstilbud. Formålet er på denne måde, at styrke særligt udsatte mennesker i svære situationer og medvirke til at bevare og udvide de sindslidendes netværk og således hjælpe sindslidende og deres pårørende til en mere tryg og værdig tilværelse. Projektets formål er desuden at arbejde for at tabuer og fordomme om psykiske sygdomme nedbrydes, at behandling af psykiske sygdomme er mangfoldig og recovery-orienteret, at netværkets betydning for de sindslidendes liv er bekendt, at de pårørende og det nære netværk styrkes gennem undervisning og rådgivning, at samfundsdebatten om psykiatrien foregår på et nuanceret grundlag, og at der skabes bedre vilkår for psykisk sårbare mennesker. Foreningens målgruppe: frivillige. Pårørende til ovennævnte grupper. Aktiviteterne er rettet mod: Børn, unge, erhvervsaktive og seniorer. Indsats: Vi giver mulighed for at melde sig ind i foreningen efter vore foredrag og markeder. Vi har medlemmer stående på Det Psykiatriske Sygehus én gang om måneden, her fortælles om foreningen, og man forsøger at få nye medlemmer. Foreningen giver mulighed for et gratis medlemskab i et år. Vi lægger materiale på sygehus, hos læger, på biblioteker osv., hvor der er mulighed for tilmelding. Formue: kr. Formål med formue: Pengene er til at betale regninger, som vi endnu ikke har modtaget samt til at betale planlagte arrangementer. Tilskud fra anden side: Søgt midler ved andre kommuner og forskellige fonde bl.a. Den Faberske Fond. I alt er der søgt for kr. Ansøgt tilskud: kr. Tilskuddet skal anvendes til: 1. Administration: udsending af materiale, telefon, computer og printer m.m. 2. Rådgivning af pårørende telefonisk, på vores kontor, på Psykiatrisk Sygehus og på Frivilligmarkeder. 3. Foredragsaftener hvor brugere fortæller om deres recoveryprocesser. Medarbejdere fortæller om psykiske sygdomme og deres behandlig, samt fortæller om pårørendevinklen. Foreningen

13 giver gode råd om, hvordan det er at være pårørende, og hvordan pårørende bedst passer på sig selv, så man kan fortsætte med at kunne holde ud og holde af. 4. Transport til frivillige så de kan udføre deres frivillige arbejde. Samt transport til foredragsholdere. 5. Selvhjælpsgrupper for pårørende til sindslidende. De første 6-8 gange med psykolog eller anden bistand. Grupperne fortsætter som selvhjælpsgrupper med en tovholder fra foreningen. Forventet udbytte: Pårørende-foreningen Bedre Psykiatri arbejder for at rådgive, støtte og undervise pårørende til sindslidende gennem bl.a. samvær og gennem udveksling af erfaringer. Foreningen håber på denne måde, at styrke særligt udsatte mennesker i svære situationer og medvirke til at bevare og udvide de sindslidendes netværk og således hjælpe sindslidende og deres pårørende til en mere tryg og værdig tilværelse. Foreningen håber endvidere gennem sine aktiviteter at bidrage til, at tabuer og fordomme om psykiske sygdomme nedbrydes, at samarbejdet med personalet på psykiatrisk sygehus og i socialpsykiatrien styrkes, at behandling af psykiske sygdomme bliver mere mangfoldig og recovery-orienteret, at netværkets betydning for de sindslidendes liv bliver bedre bekendt, at de pårørende og det nære netværk bliver styrket, at samfundsdebatten om psykiatrien kommer til at foregå på et mere nuanceret grundlag, og at der skabes bedre vilkår for psykisk sårbare mennesker. Budgetterede udgiftsposter: Administration: 5.000kr. Foredrag og kurser: kr. Rådgivning: 3.000kr. Transport: 7.000kr. (Kilometertakst 2,50) Selvhjælpsgrupper: kr. Der bevilges kr. til støtte og rådgivning samt aktiviteter for målgruppen og pårørende.

14 10. BenzoRådgivningen i Aalborg, Landsforeningen SIND Foreningens formål: Med henblik på at formindske brugen af sove- og nervemedicin (benzodiazepiner) så ingen bliver afhængige, skal BenzoRådgivningen indsamle og formidle viden om virkning og bivirkninger af Benzodiazepiner til: medicinske faggrupper, politikere og andre beslutningstagere, borgere i øvrigt samt støtte og informere de mennesker, der af den ene eller denanden årsag er blevet afhængige af sove- og nervemedicin (benzodiazepiner). Foreningens målgruppe: Færre end 10 frivillige. Misbrugere/tidligere misbrugere. Aktiviteterne er rettet mod: Indsats: Vi informerer og rådgiver brugere af sove-nervemedicin (benzodiazepiner), sundhedspersonale og pårørende. Formue: Formål med formue: Vi har ingen disponibel formue. Ansøgt tilskud: kr. Tilskuddet skal anvendes til: BenzoRådgivningen har i Aalborg en gratis, anonym rådgivning og tilbud om støttegruppe. Åbningstiden er 3 timer om ugen, og der holdes yderligere åbent efter behov. En landsdækkende telefonrådgivning har åbningstid 10 timer om ugen. Rådgivningen retter sig også mod pårørende og sundhedspersonale. Flere af vores erfarne frivillige rådgivere samt koordinator er bosat i kommunen og er særdeles aktive i rådgivningen. Forventet udbytte: Mennesker som kommer ud af deres sommetider mangeårige forbrug af sløvende sove- og nervemedicin, vil opleve en meget større livskvalitet. Al statistik viser, at der vil blive færre besøg hos den praktiserende læge, færre indlæggelser og de fleste vil igen kunne deltage i det sociale liv, de har været afskåret fra pga. medicinske bivirkninger. Budgetterede udgiftsposter: Administration (Porto og kontorartikler): 2.000kr. Telefon og internet: 1.000kr. Regnskab og revision: 3.300kr. Annoncering og infomaterialer: 8.000kr. Mødeudgifter i gratis, anonym rådgivning for afhængige, pårørende og sundhedspersonale i ugentlig åbningstid på 3 timer: 4.000kr. Supervision af frivillige: 4.500kr. Transport: 1.500kr. Koordinator 1 time/uge. Administration i rådgivning samt uddannelse af de frivillige medarbejdere. Infomøder og foredrag lokalt kr. Der bevilges 6.500kr. til aktiviteter og supervison.

15 11. Besøgstjenesten for ældre døve i Nordjylland Foreningens formål: Er at bryde isolation blandt ældre døve, især dem, som er bevægelseshæmmet. Ældre døve forstår tegnsprog bedst. Derfor kan alle besøgsvennerne beherske tegnsproget flydende. Foreningens målgruppe: Færre end 10 frivillige. Ensomme. Aktiviteterne er rettet mod: Indsats: Formue: 3.000kr. Formål med formue: I tilfælde af at udgifterne bliver større end bevilget tilskud. Ansøgt tilskud: 8.000kr. Tilskuddet skal anvendes til: Dækning af transport og rejsekort, lidt til møder/kursus og lidt til kontorhold. Forventet udbytte: At ældre døves isolation bliver brudt. Ældre døve bliver meget ofte isoleret fordi de ikke umiddelbart kan kommunikere med f.eks. hørende naboer eller hjemmehjælpere. De få døve besøgsvenner skal have mulighed for at mødes med andre døve besøgsvenner uden for Aalborg Kommune, hvor de kan udveksle deres erfaringer. Derved styrkes deres selvtillid. Budgetterede udgiftsposter: Porto m.m.: 500kr. Dækning af transport og til opfyldning af rejsekort: 4.500kr. Landsdækkende kursus/møde for døve besøgsvenner samt årlig sammenkomst for vennerne 1.000kr. Der bevilges 3.000kr. til aktiviteter for målgruppen.

16 12. Billardklubben "Kanalhuset" Foreningens formål: Socialt samvær mellem pensionister omkring billard. Klubben er tilmeldt turneringen mellem 13 øvrige plejehjem og aktivitetscentre i Aalborg. Foreningens målgruppe: Færre end 10 frivillige. Ældre med begrænset eller intet netværk. Aktiviteterne er rettet mod: Seniorer. Indsats: Annoncerer i Aalborg Øst Nyt (9220), Aalborg Øst aktivitetskalender samt i Kanalnyt, som er et nyhedsbrev for Kanalkvarterets beboere (940 husstande). Formue: 4.000kr. Formål med formue: Indkøb af nyt klæde samt køer, kridt og balls samt øvrigt udstyr til klubben. Ansøgt tilskud: 2.000kr. Tilskuddet skal anvendes til: Transport til turneringskampe med øvrige aktivitetscentre desuden almindelig vedligehold af klubbens effekter. Forventet udbytte: Socialt samvær i klubben og med medlemmerne af de aktivitetscentre vi spiller imod. Budgetterede udgiftsposter: Transport til turneringskampe med øvrige aktivitetscentre og almindelig vedligehold af klubbens effekter. Der meddeles afslag, idet foreningen ikke tilhører målgruppen for støtte til frivilligt socialt arbejde jf. retningslinjerne. Der henvises til Aalborg Kommunes fritidsafdeling.

17 13. Bislev Seniorklub Foreningens formål: Ifølge vore vedtægter, at samle pensionister og efterlønsmodtagere om aktiviteter af oplysende kulturelt og social art. Foreningens målgruppe: Ældre med begrænset eller intet netværk. Aktiviteterne er rettet mod: Seniorer. Indsats: Formue: kr. Formål med formue: Foreningens drift og arrangement den 17. marts Tilskud fra anden side: Søgt 5.000kr. ved Danske Seniorer til foredragsholder, Lone Kühlmann. Ansøgt tilskud: kr. Tilskuddet skal anvendes til: Foreningens drift. Vi statser hvert år på et driftsoverskud, så vi engang imellem kan lave et arrangement med "kød" på. I øjeblikket arbejder vi på at få en Seniorhøjskoledag op at stå, i samarbejde med alle 8 menighedsråd i "den gamle Nibe Kommune". Et arrangement som vi forventer os meget af. Menighedsrådene og Seniorklubben bidrager alle med 4.000kr. pr. råd/forening. Arrangementet er den 17. marts 2015 i Bislev Aktivitetshus kl Journalist og forfatter, Lone Kühlmann medvirker hele dagen. Vi har et budget på kr. Forventet udbytte: Socialt samvær og mærke man hører til. Vi arbejder på at alle føler sig som en aktiv del af lokalsamfundet. Alle skal føle sig set, hørt og værdsat. Budgetterede udgiftsposter: Søger 2.000kr. i grundtilskud, 4.480kr. i lokaletilskud samt 5.000kr. i aktivitetstilskud. Der bevilges 5.000kr. til aktiviteter for målgruppen.

18 14. BLIK og RØR Seniorklub Foreningens formål: Er at samle gamle blikkenslagere til hyggeligt samvær, fælles arrangementer så langt pengene rækker. De fleste af vores arrangementer er tilrettelagt sådan at ens hustru eller samlever kan være med, det har vi de bedste resultater med. Foreningens målgruppe: Færre end 10 frivillige. Ældre med begrænset eller intet netværk. Aktiviteterne er rettet mod: Indsats: Formue: kr. Formål med formue: kr. er ikke mange penge til at køre en klub som vores, da vi tilstræber at gøre vores arrangementer så billige som mulige, så flest mulige kan være med. Nogle af pengene skal også bruges til at betale det sidste af vores skovtur med. Vi har hele tiden også tryksager, som skal sendes ud. Ansøgt tilskud: 2.000kr. Tilskuddet skal anvendes til: Samvær og fælles arrangementer. Forventet udbytte: Håndværkere som har været aktiv gennem et langt liv - blikkenslagere - kan gennem vores klub stadig møde gamle kolleger og få en sludder om gamle dage, hvad man har været med på af store projekter. Det er der mange der nyder. For de der er yngre, er det ogsp sjovt at høre, hvordan vores fag har ændret sig. Budgetterede udgiftsposter: Porto, kontorartikler og udgifter til printer: 2.500kr. Der meddeles afslag, idet foreningen ikke tilhører målgruppen for støtte til frivilligt socialt arbejde jf. retningslinjerne.

19 15. Blå Kors Danmark / Barnets Blå Hus Foreningens formål: At drive børnestøttecenter for børn op til 14 år fra familier med misbrugsproblemer i Aalborg og omegn. Fokus i indsatsen er på forebyggelse og tidlig indsats i forhold til de mangeartede psykiske, sociale og fysiske problemstillinger, som ofte rammer børn fra hjem med misbrug - under opvæksten og senere i deres liv. Barnets Blå Hus (BBH) skal være en tryg base, et fri- og mødested, for børn og for de forældre, der søger hjælp til at styrke deres forældrekompetencer. Vi ser, at indsatsen i BBH medvirker til at øge både børnenes og forældrenes livsmestring og livskvalitet, de kommer i bedre trivsel i skolen og i familien, således at mere indgribende foranstaltninger forventeligt kan undgås. Projektet er et kombineret metodeudviklingsprojekt og indsatsprojekt, d.v.s. at der samtidig med, at der ydes konkret indsats for målgruppen, lægges vægt på at indsamle viden til udvikling af en metode og et koncept. Projektets tre lønnede medarbejdere (psykolog, lærer og musikterapeut) og de frivillige varetager i nært samarbejde de forskellige tilbud og yder den samlede indsats. De frivillige kan med deres kompetencer bidrage unikt med mange forskellige fagligheder, idéer og kreativitet i arbejdet med både børn og forældre. Eksempler på opgaver, som frivillige varetager sammen med de ansatte, er musikworkshops, lektiehjælp, drengegruppe, udflugter, madlavning med familierne, kreative workshops og ferieture. Foreningens målgruppe: frivillige. Børn, unge og familier, fx udsatte unge. Aktiviteterne er rettet mod: Børn, unge og erhvervsaktive. Indsats: BBH har udarbejdet pjecer film og en sang om tilbuddet, har en aktiv hjemmeside og en aktiv facebook-profil og har etablerede relationer til kommunale og andre offentlige aktører, som medvirker i at henvise nye brugere til tilbuddet. BBH har holdt oplæg på skoler. Formue: Formål med formue: Der er ingen formue. Ansøgt tilskud: kr. Tilskuddet skal anvendes til: Husleje og forbrugsafgifter. Forventet udbytte: Der er flere aktiviteter i og omkring BBH. Et åbent fri- og mødested for børn fra familier med misbrugsproblemer, som har åbent hver eftermiddag og to aftener om ugen. Der foregår leg, fællesskab med andre børn, madlavning, hygge og afslapning. Med frivillige i huset er

Foreningens målgruppe: frivillige. Børn, unge og familier, fx udsatte unge.

Foreningens målgruppe: frivillige. Børn, unge og familier, fx udsatte unge. 1. 9220 De Frivillige Foreningens formål: At udføre frivilligt socialt arbejde til fordel for borgere i Aalborg Øst, herunder særligt børn og unge. Formålsbeskrivelse: Udøve sociale og fysiske aktiviteter

Læs mere

Vejledning til ansøgning om økonomisk tilskud til en frivillig social indsats fra 18 puljen

Vejledning til ansøgning om økonomisk tilskud til en frivillig social indsats fra 18 puljen Vejledning til ansøgning om økonomisk tilskud til en frivillig social indsats fra 18 puljen En frivilligt social indsats er, når der ydes en ulønnet og utvungen indsats med et socialt sigte, og når indsatsen

Læs mere

18 tilskud til sociale foreninger

18 tilskud til sociale foreninger 18 tilskud til sociale foreninger Guide til ansøgning og nye kriterier Oplæg på Vindrosen 24. August 2017 Sofie Valbjørn, Borger & Arbejdsmarked Rammer for 18 tilskud Formål Støtte frivilligt socialt arbejde

Læs mere

Møde 26. november 2015 kl. 16:00 i Mødelokale 4, Rådhuset

Møde 26. november 2015 kl. 16:00 i Mødelokale 4, Rådhuset Frivillighedsudvalg Referat Møde 26. november 2015 kl. 16:00 i Mødelokale 4, Rådhuset Pkt. Tekst Side 49 Budget/regnskab 1 50 Fastsættelse af møder i 2016. 1 51 Lukket punkt: Cafe Kilen 1 52 Lukket punkt:

Læs mere

Udkast til reviderede kriterier for tildeling af tilskud 18

Udkast til reviderede kriterier for tildeling af tilskud 18 Udkast til reviderede kriterier for tildeling af tilskud 18 Kvalitetsstandard Servicelovens 18 Hvad er indsatsens lovgrundlag Serviceloven kapitel 5 Brugerinddragelse, rådgivende samarbejdsorganer m.v.

Læs mere

Ansøgningsskema 2014 om støtte til frivilligt, socialt arbejde

Ansøgningsskema 2014 om støtte til frivilligt, socialt arbejde Aalborg Kommune giver tilskud til frivilligt, socialt arbejde jf. Servicelovens 18 og Aalborg Kommunes retningslinjer. Der kan søges to gange om året: Den 15. oktober og den 15. april. Foreninger, der

Læs mere

Støtte til frivilligt socialt arbejde, 18, 1. runde 2015

Støtte til frivilligt socialt arbejde, 18, 1. runde 2015 Punkt 3. Støtte til frivilligt socialt arbejde, 18, 1. runde 2015 2014-34040 Sundheds- og Kulturforvaltningen indstiller, at Sundheds- og Kulturudvalget godkender at foreninger m.v. der har ansøgt om økonomisk

Læs mere

Fra: info@balk.dk på vegne af Børns Vilkår [hc@bornsvilkar.dk] Sendt: 9. december 2014 13:46 Til: Michael Hansen (mic) Emne: 18 Ansøgning

Fra: info@balk.dk på vegne af Børns Vilkår [hc@bornsvilkar.dk] Sendt: 9. december 2014 13:46 Til: Michael Hansen (mic) Emne: 18 Ansøgning Fra: info@balk.dk på vegne af Børns Vilkår [hc@bornsvilkar.dk] Sendt: 9. december 2014 13:46 Til: Michael Hansen (mic) Emne: 18 Ansøgning Indsendt tir, 12/09/2014-13:46 Indsendt af anonym bruger: [94.231.96.34]

Læs mere

Møde 17. september 2015 kl. 16:00 i Mødelokale 3, Rådhuset

Møde 17. september 2015 kl. 16:00 i Mødelokale 3, Rådhuset Frivillighedsudvalg Referat Møde 17. september 2015 kl. 16:00 i Mødelokale 3, Rådhuset Afbud: Kaj Bundgaard Pkt. Tekst Side 36 Budget / Regnskab 1 37 Store Gå Dag 1 38 Struer Fjerkræklub 2 39 Lokalforeningen

Læs mere

FAMILIENETVÆRK. Samarbejdsaftale mellem Røde Kors-afdelingen i Ishøj. og Ishøj Kommune [SEPT. 2013] RødeKors.dk

FAMILIENETVÆRK. Samarbejdsaftale mellem Røde Kors-afdelingen i Ishøj. og Ishøj Kommune [SEPT. 2013] RødeKors.dk FAMILIENETVÆRK [SEPT. 2013] Samarbejdsaftale mellem Røde Kors-afdelingen i Ishøj og Ishøj Kommune RødeKors.dk INDHOLD 1 Data vedrørende samarbejdspart i kommunen... 3 2 Data vedrørende Røde Kors-afdelingen

Læs mere

Information om ansøgning om støtte fra 18 midlerne 2013 i Randers Kommune

Information om ansøgning om støtte fra 18 midlerne 2013 i Randers Kommune Information om ansøgning om støtte fra 18 midlerne 2013 i Randers Kommune Velkommen til Randers Kommunes informationssider om økonomisk støtte fra 18 midlerne til frivilligt socialt arbejde. Der er tale

Læs mere

FriRummet. Projekt: 18 Frivilligt socialt arbejde Ansøgt: (Test) Status: Ansøgning modtaget ID #: Oplysninger om ansøger

FriRummet. Projekt: 18 Frivilligt socialt arbejde Ansøgt: (Test) Status: Ansøgning modtaget ID #: Oplysninger om ansøger FriRummet Projekt: 18 Frivilligt socialt arbejde - 2016 Ansøgt: 22-06-2016 (Test) Status: Ansøgning modtaget ID #: 36-182 Oplysninger om ansøger Forens navn Hvad er forens formål - som beskrevet i forens

Læs mere

Ny opdeling af retningslinjerne i - Formål - Målgruppe - Principper for tildeling - Administrative principper

Ny opdeling af retningslinjerne i - Formål - Målgruppe - Principper for tildeling - Administrative principper Ny opdeling af retningslinjerne i - Formål - Målgruppe - Principper for tildeling - Administrative principper Tidligere retningslinjer Foreslåede retningslinjer Det nye er Forenkling i overskrifter, der

Læs mere

Administrationens bemærkninger til indkomne ansøgninger til 1. runde 2015

Administrationens bemærkninger til indkomne ansøgninger til 1. runde 2015 Notat Sagsnr.: 2014/0013472 Dato: 3. marts 2015 Titel: Administrationens bemærkninger til indkomne ansøgninger til 1. runde 2015 Sagsbehandler: Kirstine Andersen Udviklingskonsulent 1. Børns Vilkår Aktivitet:

Læs mere

DH blev stiftet i 1934 som De Samvirkende Invalideorganisationer (DSI).

DH blev stiftet i 1934 som De Samvirkende Invalideorganisationer (DSI). Ansøgninger april 2014-18 Ansøger 2014 Aktivitet Ansøgt beløb DH Hørsholm DH blev stiftet i 1934 som De Samvirkende Invalideorganisationer (DSI). 20.000 kr. Ja De 32 medlemsorganisationer i DH har tilsammen

Læs mere

Principper for tildeling af tilskud

Principper for tildeling af tilskud Tilskud til frivilligt socialt arbejde jf. 18 i lov om social service Ansøgningsfrist mandag den 1. september 2014 Ansøgningsskemaet downloades og gemmes som et Word dokument, der navngives med foreningens

Læs mere

Principper for tildeling af tilskud

Principper for tildeling af tilskud Tilskud til frivilligt socialt arbejde jf. 18 i lov om social service Ansøgningsfrist mandag den 1. september 2014 Ansøgningsskemaet downloades og gemmes som et Word dokument, der navngives med foreningens

Læs mere

Notat vedr. analyse af Værestedet.

Notat vedr. analyse af Værestedet. HANDICAP- OG PSYKIATRIAFDL. Dato: 20.07.2009 Notat vedr. analyse af Værestedet. Værestedet flytter pr. 1.9.2009 til nye lokaler i Humlehuset på Bryggerivej. Efter aftale med direktør Ulla Andersen er der

Læs mere

79 - tilskud til ældre aktiviteter 2018

79 - tilskud til ældre aktiviteter 2018 79 - tilskud til aktiviteter 2018 Fordeling af 79-puljen til aktiviteter 2018 Nr Forening Projekt Målgruppe Projekts hovedformål 1 Aktivitetscentret VOC Aktivitetscenter for Udsatte, ITsvage, Pårørende

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE INTEGRATIONSARBEJDE. Samarbejdsaftale mellem. Røde Kors Frederikssund. Frederikssund Kommune

SAMARBEJDSAFTALE INTEGRATIONSARBEJDE. Samarbejdsaftale mellem. Røde Kors Frederikssund. Frederikssund Kommune SAMARBEJDSAFTALE INTEGRATIONSARBEJDE Samarbejdsaftale mellem Røde Kors Frederikssund og Frederikssund Kommune Røde Kors 1. Data vedrørende samarbejdspart i kommunen Afdelingens/kontorets navn: Social Service

Læs mere

Kvalitetsstandard for tildeling af midler til frivilligt socialt arbejde

Kvalitetsstandard for tildeling af midler til frivilligt socialt arbejde Godkendt i Social- og Sundhedsudvalget 2012.12.05 og Kommunalbestyrelsen 2012.12.19 Kvalitetsstandard for tildeling af midler til frivilligt socialt arbejde 1. Indledning Hensigten med servicelovens 18

Læs mere

Bilag 1. Ansøgning om støtte til Frivilligt Socialt Arbejde 18 pr. 1. november 2010 for indsatsområderne for året 2011

Bilag 1. Ansøgning om støtte til Frivilligt Socialt Arbejde 18 pr. 1. november 2010 for indsatsområderne for året 2011 Bilag 1. Ansøgning om støtte til Frivilligt Socialt Arbejde 18 pr. 1. november 2010 for indsatsområderne for året 2011 Ansøger: Aktivitet/Projekt: Formål/indsats: Ansøgning: Tidl. 18: Indstilling: Bevilling/

Læs mere

Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område

Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område Indledning I Horsens Kommune er der en lang tradition for at løfte i flok på social- og sundhedsområdet. Mange borgere i Horsens Kommune bruger en del

Læs mere

3 F Svenstrup Efterløn og Seniorklub

3 F Svenstrup Efterløn og Seniorklub 3 F Svenstrup Efterløn og Seniorklub Projekt: 18 Frivilligt socialt arbejde - 2016 Ansøgt: 08-11-2015 (Puljecenter) Status: Ansøgning modtaget ID #: 36-86 Oplysninger om ansøger Foreningens navn 3 F Svenstrup

Læs mere

Information om ansøgning om støtte fra 18 midlerne for 2016 i Randers Kommune

Information om ansøgning om støtte fra 18 midlerne for 2016 i Randers Kommune Information om ansøgning om støtte fra 18 midlerne for 2016 i Randers Kommune Velkommen til Randers Kommunes informationssider om økonomisk støtte fra 18-midlerne til frivilligt socialt arbejde. Der er

Læs mere

Indstillingsskema 18 2013-2 rundeuddeling

Indstillingsskema 18 2013-2 rundeuddeling Indstillingsskema 18 2013-2 rundeuddeling Nr. Målgruppe Forening/ Ansøgningens formål Tidligere bevilliget Ansøgt beløb Frivillighedsråds Frivillighedsrådets Organisation fra 18-2 år tilbage i kr. indstilling

Læs mere

FRIVILLIGPOLITIK. August 2013 Godkendt i Kommunalbestyrelsens møde den 12. november 2013. Dok. Nr. 151915-13

FRIVILLIGPOLITIK. August 2013 Godkendt i Kommunalbestyrelsens møde den 12. november 2013. Dok. Nr. 151915-13 FRIVILLIGPOLITIK August 2013 Godkendt i Kommunalbestyrelsens møde den 12. november 2013. Dok. Nr. 151915-13 Indledning Frivilligpolitikken beskriver rammen for etablering af frivilligråd og kommunens støtte

Læs mere

Information om ansøgning om støtte fra 18 midlerne 2016 i Randers Kommune

Information om ansøgning om støtte fra 18 midlerne 2016 i Randers Kommune Information om ansøgning om støtte fra 18 midlerne 2016 i Randers Kommune Velkommen til Randers Kommunes informationssider om økonomisk støtte fra 18 midlerne til frivilligt socialt arbejde. Der er tale

Læs mere

Netværksdannelse for forældre til psykisk syge børn og unge

Netværksdannelse for forældre til psykisk syge børn og unge Netværksdannelse for forældre til psykisk syge børn og unge rådgivning, hjælp og støtte for familier til børn og unge med psykiske vanskeligheder Et 4-årigt projekt i Landforeningen BEDRE PSYKIATRI i perioden

Læs mere

GRUNDLÆGGENDE OPLYSNINGER

GRUNDLÆGGENDE OPLYSNINGER SKEMA TIL ANSØGNING OM TILSKUD TIL FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE EFTER SERVICELOVENS 79 I FREDERIKSBERG KOMMUNE GRUNDLÆGGENDE OPLYSNINGER Foreningens/organisationens/gruppens oplysninger Navn: Røde Kors Hovedstaden

Læs mere

Ansøgninger om støtte til frivilligt socialt arbejde efter 18-3. runde 2015

Ansøgninger om støtte til frivilligt socialt arbejde efter 18-3. runde 2015 Ansøgninger om støtte til frivilligt socialt arbejde efter 18-3. runde 2015 Nr. Ansøger Målgruppe ------------------------ Aktivitet/projekt Tidligere bevilget i 2012, 2013 og 2014 Kr. Ansøgt beløb (afr.

Læs mere

Lovgrundlag Struer Kommune har i henhold til servicelovens 18 afsat en pulje til støtte til frivilligt socialt arbejde.

Lovgrundlag Struer Kommune har i henhold til servicelovens 18 afsat en pulje til støtte til frivilligt socialt arbejde. POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Retningslinjer for tildeling af 18 midler i Struer Kommune Lovgrundlag Struer Kommune har i henhold

Læs mere

Frivillig støtte til småbørnsfamilier

Frivillig støtte til småbørnsfamilier Home-Start Familiekontakt Frivillig støtte til småbørnsfamilier Resumé af Epinions evaluering af Home-Start 2013 Home-Start Familiekontakt Danmark Home-Start Familiekontakt Danmark Landssekretariatet Vestergade

Læs mere

Skt. Klemens Læringværksted

Skt. Klemens Læringværksted Skt. Klemens Læringværksted Organiseres af Ungdommens Røde Kors og i samarbejde med Skt. Klementsparkens beboer, Boligsocialthus og Skt. Klemensskolen. Stedet hvor vi lærer børn at lære. En gang om ugen

Læs mere

Projekt Seniorkorps Støtte til udsatte unge i Struer kommune gennem etableringen af et lokalt korps af frivillige

Projekt Seniorkorps Støtte til udsatte unge i Struer kommune gennem etableringen af et lokalt korps af frivillige Projekt Seniorkorps Støtte til udsatte unge i Struer kommune gennem etableringen af et lokalt korps af frivillige Projektansøgning LBR s styregruppe behandlede på møde den 24. juni et forslag til en aktivitet

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR ANSØGNING AF 18-MIDLER

RETNINGSLINJER FOR ANSØGNING AF 18-MIDLER RETNINGSLINJER FOR ANSØGNING AF 18-MIDLER Revideret og vedtaget af udvalget for Fritid & Fællesskab august 2015 1. INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indholdsfortegnelse side 1 2. Hvornår skal der søges om midler

Læs mere

FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område

FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område Forord...4 Den overordnede vision...6 Bærende principper...8 Understøttelse af frivilligheden...10 Mangfoldighed og respekt...12 Synliggørelse af det frivillige

Læs mere

Antal medlemmer: ca. 120 medlemmer i Regionen 4 i Halsnæs Kommune, 100 støttemedlemmer 4-5 i Halsnæs Kommune

Antal medlemmer: ca. 120 medlemmer i Regionen 4 i Halsnæs Kommune, 100 støttemedlemmer 4-5 i Halsnæs Kommune Notat Sagsnr.: 2016/0000050 Dato: 5. februar 2016 Titel: Administrationens bemærkninger til ansøgningerne Sagsbehandler: Kirstine Andersen Udviklingskonsulent 1. Dansk Landsforening for hals- og mundhuleopererede

Læs mere

Ansøgninger til 18-puljen - 2016

Ansøgninger til 18-puljen - 2016 Ansøgninger til 18-puljen - 2016 Nr. Forening Kort beskrivelse Ansøgt 2016 Bevilliget 2016 Bevilliget 2015 Kategori Planlægning af 2 årlige 1 Vejlefjords Venner arrangementer for 5.000 Sygdomsgrupper og

Læs mere

Retningslinjer for 18 puljen

Retningslinjer for 18 puljen Retningslinjer for 18 puljen Revisionsoplæg, juni 2015 Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen, Ældre- og Handicapforvaltningen og Børn- og Ungeforvaltningen 1 Indholdsfortegnelse Puljens formål... 3 Ansøgningsfrist...

Læs mere

Tilskud til frivilligt socialt arbejde via 18 i Sundhed og Omsorg, Aarhus Kommune

Tilskud til frivilligt socialt arbejde via 18 i Sundhed og Omsorg, Aarhus Kommune 090715 Tilskud til frivilligt socialt arbejde via 18 i Sundhed og Omsorg, Aarhus Kommune Fokus på frivilligt socialt arbejde I Sundhed og Omsorg At udvikle samarbejdet med frivillige foreninger er en hjørnesten

Læs mere

Ansøgninger april midler

Ansøgninger april midler Ansøgninger april 2013-18 midler Ansøger Bevilget beløb i 2012 2013 - Aktivitet Ansøgt beløb i april 2013 Lokal forankring Rungsted Sogns Menighedspleje Frivilligcenter og Selvhjælp Hørsholm Frivilligcenter

Læs mere

GRUNDLÆGGENDE OPLYSNINGER

GRUNDLÆGGENDE OPLYSNINGER SKEMA TIL ANSØGNING OM TILSKUD TIL FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE EFTER SERVICELOVENS 79 I FREDERIKSBERG KOMMUNE GRUNDLÆGGENDE OPLYSNINGER Foreningens/organisationens/gruppens oplysninger Navn: Den Gule Kultur

Læs mere

Opsamling dag 3. Hvilken historie vil du allerhelst fortælle omkring fællesskab og netværk i Højstrup/Bolbro?

Opsamling dag 3. Hvilken historie vil du allerhelst fortælle omkring fællesskab og netværk i Højstrup/Bolbro? Opsamling dag 3 Dagens første opgave bestod af følgende spørgsmål: Forestil dig, at du nu befinder dig i 2013. Hvilken historie vil du allerhelst fortælle omkring fællesskab og netværk i Højstrup/Bolbro?

Læs mere

Principper for tildeling af tilskud

Principper for tildeling af tilskud Tilskud til frivilligt socialt arbejde jf. 18 i lov om social service Ansøgningsfrist mandag den 1. september 2014 Ansøgningsskemaet downloades og gemmes som et Word dokument, der navngives med foreningens

Læs mere

Retningslinjer og vejledninger

Retningslinjer og vejledninger Click here to enter text. Retninger og vejledni ng «ed ocaddressci vilcode» Retningslinjer og vejledninger Tildeling af økonomisk støtte til frivilligt socialt arbejde i Aalborg Kommune Indholdsfortegnelse

Læs mere

Julearrangement med foredrag

Julearrangement med foredrag NYHEDSBREV DECEMBER 2007 Kære medlem Inden vi får set os om er det jul igen. Hver årstid har sin charme, men julen er jo noget særligt med dens stemning og glæde. Sædvanen tro inviterer Selvhjælpsgrupper

Læs mere

FRIVILLIGHEDSRÅDET I BALLERUP KOMMUNE ARBEJDSPLAN FOR 2016 og 2017 Indsatsområder, mål og handlinger

FRIVILLIGHEDSRÅDET I BALLERUP KOMMUNE ARBEJDSPLAN FOR 2016 og 2017 Indsatsområder, mål og handlinger FRIVILLIGHEDSRÅDET I BALLERUP KOMMUNE ARBEJDSPLAN FOR 2016 og 2017 Indsatsområder, mål og handlinger Kommissorium for Frivillighedsrådet Formål og opgaver Kommissorium: Kommissorium gældende for Frivillighedsrådet

Læs mere

Hjørring Kommunes Frivilligpolitik

Hjørring Kommunes Frivilligpolitik Hjørring Kommunes Frivilligpolitik Frivilligpolitikken et tilbud til den frivillige verden om støtte og samarbejde skal kommunen samarbejde med frivillige sociale organisationer eller foreninger. Hjørring

Læs mere

Ansøgninger om støtte til frivilligt socialt arbejde efter 18-2. runde 2015

Ansøgninger om støtte til frivilligt socialt arbejde efter 18-2. runde 2015 Ansøgninger om støtte til frivilligt socialt arbejde efter 18-2. runde 2015 Nr. Ansøger Målgruppe ------------------------ Aktivitet/projekt Tidligere bevilget i 2011, 2012 og 2013 Kr. Ansøgt beløb (afr.

Læs mere

Støtte til frivilligt socialt arbejde efter 18 i Lov om Social Service

Støtte til frivilligt socialt arbejde efter 18 i Lov om Social Service RETNINGSLINJER September 2011 Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Støtte til frivilligt socialt arbejde efter 18 i Lov om Social Service Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Et værdigt seniorliv Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik. Udkast april 2016

Et værdigt seniorliv Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik. Udkast april 2016 Et værdigt seniorliv Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik Udkast april 2016 1 1. Forord og vision for politikken Velkommen til Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik. Som navnet siger, er

Læs mere

Ansøgninger oktober midler

Ansøgninger oktober midler Ansøgninger oktober - 18 midler Ansøger april - Aktivitet Ansøgt beløb Landsforeningen mod spiseforstyrrelser og selvskade - LMS 15.000 kr. LMS arbejder for at skabe bedre rammer for personer med spiseforstyrrelser

Læs mere

Projektbeskrivelse for værested i Bogense for sindslidende

Projektbeskrivelse for værested i Bogense for sindslidende Odense d.1. august 2008 Projektbeskrivelse for værested i Bogense for sindslidende Udarbejdet af Louise Munk Poulsen Karen Thomsen Pia Bache Mikkelsen Koordinator i Medlem af SINDs besty- Formand for SIND

Læs mere

ÆLDREIDRÆT. i foreningen. livsglæde samvær motion

ÆLDREIDRÆT. i foreningen. livsglæde samvær motion ÆLDREIDRÆT i foreningen livsglæde samvær motion Forord Uge 17 i foråret 2005 blev der gennemført en landsdækkende kampagne "Gang i ældre". Kampagnens formål var at få flere ældre over 60 år til at motionere

Læs mere

Ansøgninger oktober midler

Ansøgninger oktober midler Ansøgninger - 18 midler Ansøger Dansk Præmatur Forening Ikke søgt om midler Dansk Præmatur Forening har bl.a. til formål: At støtte og rådgive forældre til for tidligt fødte børn, voksne der er født for

Læs mere

Kvalitetsstandard. Forebyggende hjemmebesøg. Servicelovens 79a. Lovgrundlag. Formål. Indhold

Kvalitetsstandard. Forebyggende hjemmebesøg. Servicelovens 79a. Lovgrundlag. Formål. Indhold Kvalitetsstandard Forebyggende hjemmebesøg Servicelovens 79a Lovgrundlag Formål 79 a. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde mindst et årligt forebyggende hjemmebesøg til alle borgere, der er fyldt 80 år, og

Læs mere

Tema 4: Fællesskab. Ansvarlig for projekterne fremover Landsbyforeningen. Fælles mad aften 2-4 gange om året

Tema 4: Fællesskab. Ansvarlig for projekterne fremover Landsbyforeningen. Fælles mad aften 2-4 gange om året Tema 4: Fællesskab Fællesskab i et område, en landsby, en beboerforening eller et landdistrikt er noget af det vigtigste der findes. Fællesskab betyder at man får mulighed for at blive en del af fællesskabet

Læs mere

Velkommen til Dagcenteret på Damgården

Velkommen til Dagcenteret på Damgården Velkommen til Dagcenteret på Damgården Plejecenter Øst Svendborg Kommune Velkommen til dagcenteret på Damgården Plejecenter Damgården er en del af Plejecenter Øst i Svendborg Kommune. Damgården er beliggende

Læs mere

GRUNDLÆGGENDE OPLYSNINGER

GRUNDLÆGGENDE OPLYSNINGER SKEMA TIL ANSØGNING OM TILSKUD TIL FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE EFTER SERVICELOVENS 79 I FREDERIKSBERG KOMMUNE GRUNDLÆGGENDE OPLYSNINGER Foreningens/organisationens/gruppens oplysninger Navn: OK-kram Cafe

Læs mere

Aktivitetens titel Pusterummet - et projekt for pårørende

Aktivitetens titel Pusterummet - et projekt for pårørende Aktivitetens titel Pusterummet - et projekt for pårørende Når et menneske får kræft rammes ikke kun familien men alle i den kræftramtes omgangskreds. Sygdommen påvirker ofte andres liv både praktisk, socialt

Læs mere

Håndbog: BOLIGSOCIALE INDSATSER FOR SÅRBARE FAMILIER

Håndbog: BOLIGSOCIALE INDSATSER FOR SÅRBARE FAMILIER Håndbog: BOLIGSOCIALE INDSATSER FOR SÅRBARE FAMILIER INDHOLD Indledning: Løsninger til udsatte familier 3 Hvad er målgruppens behov? 4 Løsning 1: Indsatser med fokus på viden 5 Løsning 2: Indsatser med

Læs mere

Tildeling af midler efter Servicelovens 79 i Frederiksberg Kommune 2016

Tildeling af midler efter Servicelovens 79 i Frederiksberg Kommune 2016 Tildeling af midler efter Servicelovens 79 i Frederiksberg Kommune 2016 Ansøgers stamoplysninger Foreningens navn Frederiksberg Seniorklub og Værested af 1972 Adresse Bernhard Bangs Alle 17 A, 2000 Frederiksberg

Læs mere

Frivilligpolitik. Det Grønlandske Hus i Odense

Frivilligpolitik. Det Grønlandske Hus i Odense Frivilligpolitik Det Grønlandske Hus i Odense 1 Formål med frivillighed i Det Grønlandske Hus i Odense Det Grønlandske Hus arbejde med frivillighed sigter mod: At bidrage til de herboende socialt udsatte

Læs mere

Frivillig i børn unge & sorg. - er det noget for dig?

Frivillig i børn unge & sorg. - er det noget for dig? Frivillig i børn unge & sorg - er det noget for dig? Dét, at jeg har kunnet bruge min sorg direkte til at hjælpe andre, det har givet mening Som frivillig i Børn, Unge & Sorg er du med til at vise unge

Læs mere

Vejen Kommune. Social- & Ældre - Frivilligrådets indstilling Fordeling af 18 midler til frivilligt socialt arbejde - 1. udlodning 2015. 53.000 kr.

Vejen Kommune. Social- & Ældre - Frivilligrådets indstilling Fordeling af 18 midler til frivilligt socialt arbejde - 1. udlodning 2015. 53.000 kr. Vejen Kommune Social- & Ældre - Frivilligrådets indstilling Fordeling af 18 midler til frivilligt socialt arbejde - 1. udlodning 2015 Forening + ansøgning om tilskud til: Ansøgt Frivilligrådets indstilling

Læs mere

Politik for støtte til frivilligt socialt arbejde 2011-2013

Politik for støtte til frivilligt socialt arbejde 2011-2013 Politik for støtte til frivilligt socialt arbejde 2011-2013 Indhold Fokus i det frivillige sociale arbejde... 4 Samarbejdet om det frivillige sociale arbejde... 5 Tilskudsfordeling... 8 Ansøgning om midler

Læs mere

Samsø Kommune arbejder ud fra værdierne: Ordentlighed Anerkendelse Tillid Tydelighed. Værdighedspolitik

Samsø Kommune arbejder ud fra værdierne: Ordentlighed Anerkendelse Tillid Tydelighed. Værdighedspolitik INDSATSER PRINCIPPER OVERORDNET POLITIK Godkendt af Samsø Kommunes kommunalbestyrelse 26.4.2016 Værdighedspolitik I Samsø Kommune ønsker vi, at alle borgere skal have mulighed for en værdig alderdom. For

Læs mere

Skema over ansøgere 2. runde 2015

Skema over ansøgere 2. runde 2015 Skema over ansøgere 2. runde 2015 Ansøger Aktivitet, der søges tilskud til Ansøgt beløb Vurdering 1. KFUM s soldaterhjem 1. Ansøgning om støtte til etablering af hobbyværksted. Målgruppen: er hjemvendte

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 2. november 2010

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 2. november 2010 Referat tirsdag den 2. november 2010 Kl. 18:00 i Mødelokale 2, Allerslev Bemærk at tidspunktet for mødet er rykket til kl. 18.00. Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Orientering...2

Læs mere

Kvalitetsstandard - Socialpædaogisk støtte

Kvalitetsstandard - Socialpædaogisk støtte Kvalitetsstandard - Socialpædaogisk støtte Lovgrundlag Visitation Hvem kan modtage ydelsen? 85 i Lov om Social Service. Tilbud om hjælp, omsorg eller støtte samt optræning og hjælp til udvikling af færdigheder

Læs mere

Velkommen til fyraftensmøde: Naturens Dag 2013

Velkommen til fyraftensmøde: Naturens Dag 2013 Velkommen til fyraftensmøde: Naturens Dag 2013 Baggrund Formål Få børn og andre ud i naturen, Børn er i dag halvt så meget i naturen som deres bedste forældre var, da de var børn (Gallup-undersøgelse 09)

Læs mere

Hjørring Kommunes Frivilligpolitik

Hjørring Kommunes Frivilligpolitik Hjørring Kommunes Frivilligpolitik Frivilligpolitikken et tilbud til den frivillige verden om støtte og samarbejde skal kommunen samarbejde med frivillige sociale organisationer eller foreninger. Hjørring

Læs mere

Sundhedsfremme og forebyggelsesinitiativer april 2015

Sundhedsfremme og forebyggelsesinitiativer april 2015 Sundhedsfremme og forebyggelsesinitiativer april 2015 Nr. Ansøger Aktiviteten/projektets formål Beskrivelse Ansøgt beløb Bevilling 1. Alkorådet (søgt begge puljer) Rådgivning og oplysning til misbrugeren

Læs mere

Veteran kom helt hjem

Veteran kom helt hjem Veteran kom helt hjem Krig, fællesskab og familie Pilotprojekt v. Inge Mørup, Malene Andersen og Luan Haskaj Indhold Forord... 2 Hvem er vi?... 3 Inge Mørup... 3 Malene Andersen... 3 Luan Haskaj... 3 Introaften...

Læs mere

Etniske gruppers deltagelse i det frivillige sociale arbejde. 8. Maj 2008 www.frivilligcenteraarhus.dk

Etniske gruppers deltagelse i det frivillige sociale arbejde. 8. Maj 2008 www.frivilligcenteraarhus.dk Etniske gruppers deltagelse i det frivillige sociale arbejde 8. Maj 2008 www.frivilligcenteraarhus.dk Disposition Integration via deltagelse i foreningslivet 3 synsvinkler på etniske foreninger Definitionen

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA TIL INITIATIVSTØTTEN

ANSØGNINGSSKEMA TIL INITIATIVSTØTTEN ANSØGNINGSSKEMA TIL INITIATIVSTØTTEN Inden du udfylder ansøgningsskemaet, så tjek at Aktiviteten er ny i forhold til jeres tidligere aktiviteter, og hvad der almindeligvis kan forventes, at I laver Børn

Læs mere

BILAG 1: KONCEPT FOR FOREBYGGENDE HJEMMEBESØG I HVIDOVRE KOMMUNE

BILAG 1: KONCEPT FOR FOREBYGGENDE HJEMMEBESØG I HVIDOVRE KOMMUNE BILAG 1: KONCEPT FOR FOREBYGGENDE HJEMMEBESØG I HVIDOVRE KOMMUNE Baggrund Lovgivning Den 1. januar 2016 blev loven om forebyggende hjemmebesøg ændret. Det betyder, at kommunalbestyrelsen skal tilbyde et

Læs mere

Bilag 1 Regnskab for bevillinger til 18, frivilligt socialt arbejde 2014

Bilag 1 Regnskab for bevillinger til 18, frivilligt socialt arbejde 2014 Budget for 337.299 kr. Bevilget til sundhedsfremmende tiltag i henhold til Overført fra Årets frivillige sociale pris 22.341 kr. - 4.000 kr. Sundhedspolitikken eserveret til nye foreninger i - 3.500 kr.

Læs mere

En god sæsonstart. Inspirationsfolder

En god sæsonstart. Inspirationsfolder En god sæsonstart Inspirationsfolder Indholdsfortegnelse FORORD 2 HUSKELISTE 4 Hvilke målgrupper har vi fokus på? 5 Hvilke hold tilbyder vi i næste sæson? 5 Har vi styr på alle træningstider? 6 Har vi

Læs mere

Forvaltningernes initiativer i forbindelse med implementeringen af 5 veje til et godt liv

Forvaltningernes initiativer i forbindelse med implementeringen af 5 veje til et godt liv Forvaltningernes initiativer i forbindelse med implementeringen af 5 veje til et godt liv Beskæftigelse Beskæftigelse har arbejdet med konceptet 5 veje til et godt liv gennem følgende initiativer i 2014.

Læs mere

Regnskab for 2012 vedr. 18 midler tilskud til frivilligt socialt arbejde

Regnskab for 2012 vedr. 18 midler tilskud til frivilligt socialt arbejde Regnskab over 18 støtte i Hvidovre Kommune tildelt i 2012 Side 1 Regnskab for 2012 vedr. 18 midler tilskud til frivilligt socialt arbejde Nr. og Forening/ 18 Anvendt til Forbrug Retur Forvaltningens målgrup.

Læs mere

KURSUSKATALOG 2015 DØVBLINDEKONSULENTER

KURSUSKATALOG 2015 DØVBLINDEKONSULENTER KURSUSKATALOG 2015 DØVBLINDEKONSULENTER _ 2 _ Indholdsfortegnelse Målgrupper... 4 Døvblindekonsulentordningen... 5 Visitatorer og forebyggende medarbejdere: Ældre med en alvorlig syns- og hørenedsættelse...

Læs mere

Forebyggelse af ensomme ældre og socialt udsatte april 2015

Forebyggelse af ensomme ældre og socialt udsatte april 2015 Forebyggelse af ensomme ældre og socialt udsatte april 2015 Nr. Ansøger Aktiviteten/projektets formål Beskrivelse Ansøgt beløb Bevilling 1. Alkorådet (søgt begge puljer) Rådgivning og oplysning til misbrugeren

Læs mere

Ansøgers stamoplysninger.

Ansøgers stamoplysninger. Ansøgers stamoplysninger Foreningens navn Ældre Sagen, Frederiksberg Adresse Howitzvej 1, 1.sal. Postnr. 2000 CVR P.nr P.nr. 1017871052 Formand Finn Madsen Tlf. 6054 3507 Email madsen.finn@hotmail.com

Læs mere

AKTIVITETSCENTRENE I Lejre Kommune

AKTIVITETSCENTRENE I Lejre Kommune AKTIVITETSCENTRENE I Lejre Kommune Fællesskab og gode oplevelser for efterlønsmodtagere og pensionister 2 1 2 Aktivitetscentrene i Lejre Kommune: 1. Østergaard Aktivitetscenter 2. Aktivitetscenter Nødager/Herslev

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR ANSØGNING AF 18-MIDLER Bornholms Regionskommune

RETNINGSLINJER FOR ANSØGNING AF 18-MIDLER Bornholms Regionskommune RETNINGSLINJER FOR ANSØGNING AF 18-MIDLER Bornholms Regionskommune Indholdsfortegnelse 1. LOVGRUNDLAGET... 2 2. PULJENS FORMÅL... 2 3. HVEM KAN SØGE... 2 4. HVILKE MÅLGRUPPER RETTER STØTTEN SIG TIL...

Læs mere

Tør du kysse skrubtudsen? : Naturvejledning for brugere af psykiatrien

Tør du kysse skrubtudsen? : Naturvejledning for brugere af psykiatrien Tør du kysse skrubtudsen? : Naturvejledning for brugere af psykiatrien Af naturvejleder, socialpædagog og psykoterapeut Benny Jensen, Psykiatrisk Informationscenter. Psykisk syge får både selvværd og et

Læs mere

Den frivillige sociale indsats er defineret som en indsats, der som udgangspunkt ydes

Den frivillige sociale indsats er defineret som en indsats, der som udgangspunkt ydes STRUER KOMMUNE Bestillerenheden Frivillighedspolitik. Hvad er frivillighedspolitik? En frivillighedspolitik er nogle rammer og retningslinier for et samarbejde mellem det offentlige og de frivillige om

Læs mere

Kvantitativ status på milierådgivningerne

Kvantitativ status på milierådgivningerne Københavns kommunes Socialforvaltning Kvantitativ status på milierådgivningerne Børnefamiliecenter København 2012 Indhold Børnefamiliecenter Københavns Familierådgivninger... 2 Kendetegn ved Familierådgivningernes

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Lovgrundlag: Ydelser indenfor socialpædagogisk støtte 85 i Lov om Social Service (LSS). Hjælp til varetagelse af personlig hygiejne Strukturering af opgaver

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR ÅHUSENE. Hjemmevejledning til borgere med varig og betydelig nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne fra Åhusenes støttecenter

KVALITETSSTANDARD FOR ÅHUSENE. Hjemmevejledning til borgere med varig og betydelig nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne fra Åhusenes støttecenter Odder Kommune KVALITETSSTANDARD FOR ÅHUSENE Hjemmevejledning til borgere med varig og betydelig nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne fra Åhusenes støttecenter med indgår i Overordnet formål med indsatsen

Læs mere

Frivillige hænder. - nu i flere farver. Om rekruttering og fastholdelse af frivillige med anden etnisk baggrund

Frivillige hænder. - nu i flere farver. Om rekruttering og fastholdelse af frivillige med anden etnisk baggrund Frivillige hænder - nu i flere farver Om rekruttering og fastholdelse af frivillige med anden etnisk baggrund Kære læser Vi har i De Frivilliges Hus i Aalborg igennem længere tid arbejdet med at rekruttere

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til frivilligt socialt arbejde efter servicelovens 18

Retningslinjer for tilskud til frivilligt socialt arbejde efter servicelovens 18 Retningslinjer for tilskud til frivilligt socialt arbejde efter servicelovens 18 18-puljen 18 i Lov om Social Service har til formål at sikre et samarbejde mellem kommunen og den frivillige sociale indsats,

Læs mere

Bilag 2: Forslag til initiativer udarbejdet af projektarbejdsgruppen. Boligsocial helhedsplan

Bilag 2: Forslag til initiativer udarbejdet af projektarbejdsgruppen. Boligsocial helhedsplan Bilag 2: Forslag til initiativer udarbejdet af projektarbejdsgruppen Endelig Boligsocial helhedsplan 2011-2115 SB SOCI ALT B OLIGBYGGERI I SKIVE, AFDELING 4, 18 OG 19 Udarbejdet af: SB Socialt Boligbyggeri

Læs mere

Nyhedsbrev Oktober 2013. Til Kalenderen ;-) Offentligt foredrag og debatmøde om voksenmobning Arrangeret af Landsforeningen Voksenmobning Nej Tak!

Nyhedsbrev Oktober 2013. Til Kalenderen ;-) Offentligt foredrag og debatmøde om voksenmobning Arrangeret af Landsforeningen Voksenmobning Nej Tak! Nyhedsbrev Oktober 2013 Kære medlemmer og læsere af Landsforeningens nyhedsbrev Heri kan du læse seneste nyt fra satspuljeprojektet, og hvad der ellers rører sig. Til Kalenderen ;-) Offentligt foredrag

Læs mere

Skema over ansøgere 2. runde 2013

Skema over ansøgere 2. runde 2013 Skema over ansøgere 2. runde 2013 Ansøger 1. Motionsvenner Indsatsen retter sig mod enkeltpersoner, der ikke kan benytte sig af de eksisterende motionsbud. Der søges dels om skud den daglige drift af det

Læs mere

FrivilligCenter Lolland. Kurser Fo r å r 2012

FrivilligCenter Lolland. Kurser Fo r å r 2012 FrivilligCenter Lolland Kurser Fo r å r 2012 Vi glæder os til at se jer Kære frivillig Velkommen til foråret 2012. Vi har samlet en række spændende kurser som du har mulighed for at deltage i. Som medlemsforening

Læs mere

Værdighedspolitik i Syddjurs Kommune

Værdighedspolitik i Syddjurs Kommune Værdighedspolitik i Syddjurs Kommune Godkendt af byrådet d. 27. april 2016 Forord Byrådet i Syddjurs Kommune har d. 27. april 2016 godkendt Værdighedspolitik 2016-2020. Politikken beskriver, hvordan kommunens

Læs mere

KURSUSKATALOG 2015 DØVBLINDEKONSULENTER

KURSUSKATALOG 2015 DØVBLINDEKONSULENTER KURSUSKATALOG 2015 DØVBLINDEKONSULENTER 2 Indholdsfortegnelse Målgrupper... 4 Døvblindekonsulentordningen... 5 Visitatorer og forebyggende medarbejdere: Ældre med en alvorlig syns- og hørenedsættelse...

Læs mere