Praktiske oplysninger

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Praktiske oplysninger"

Transkript

1 Ejerforeningen Egevang Syd Gældende fra 1. februar 2014 (afløser Velkommen til Egevang Syd februar 2007) Side 1 af 7

2 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Præsentation af lokalområdet og bebyggelsen... 3 Administrator og revisor... 3 Affald, brandbart... 4 Bestyrelsen... 4 Elevatorer... 4 El-tavle og el-kapacitet i lejlighederne... 4 Forsikringer for ejerforeningen... 4 Fællesantenneanlæg... 4 Fælles beboerrum... 4 Garager... 4 Gas... 5 Lejlighedsdør... 5 Indflytning... 5 Indgangsparti og havestue... 5 Information... 5 Bestyrelsen sender løbende information til beboerne via:... 5 Legepladser... 5 Maling til altan og lejlighedsdør... 5 Kælderrum i kælderplan... 5 Parkanlæg... 6 Parkeringspladser på Langebjerg... 6 Parkeringspladser til leje... 6 Porttelefonanlæg og adgangsnøgle til indgangsparti... 6 Røgalarmer og vandalarmer... 6 Skralderum... 6 Slaghammer til låns... 6 Snerydning/ glatførebekæmpelse... 6 Storskrald... 7 Trapperengøring og vinduespolering... 7 Varmeforsyning og indeklima... 7 Varmemester... 7 Vaskeri... 7 VVS-installationer... 7 Gældende fra 1. februar 2014 (afløser Velkommen til Egevang Syd februar 2007) Side 2 af 7

3 Indledning Formålet med denne pjece er at informere ejere og lejere i Ejerlejlighedsforeningen Egevang Syd, Langebjerg 8-38 (herefter kaldet foreningen) om en række oplysninger, som det kan være praktisk at have. Oplysningerne findes i alfabetisk orden via de fremhævede nøgleord. Undtaget herfra er en kort præsentation af lokalområdet og bebyggelsen, jf. nedenfor på siden. Foreningens regler, som alle ejere og lejere og besøgende skal overholde, kan du læse i vores vedtægter og husorden. På foreningens hjemmeside findes følgende oplysninger: Vedtægter, Husorden,, Oversigt over kontaktoplysninger for Ejerforeningen Egevang Syd, samt udgivne informationsskrivelser. Præsentation af lokalområdet og bebyggelsen Vi bor i et roligt og naturskønt område i den grønne Rudersdal kommune, tæt ved Jægersborg Hegn, Dyrehaven og Mølleåen. Fra de øverstliggende lejligheder er der udsigt til Det Danske Schweiz. Til foreningen hører i alt 1300 kvm have fordelt til de tre boligblokke, herunder 2 legepladser. Bebyggelsen, der er opført i 1967, er attraktiv og velbeliggende centralt i Nærum tæt ved Nærumvænge Torv, der har gode indkøbsmuligheder. Der er kort afstand til kollektiv trafik med mange gode trafikforbindelser med lokal togbane, lokale busforbindelser (linie 193,194, og 195) samt via busforbindelserne på motorvejen (linie 150S, 173E, 300S, 330E, samt linie 353). Bebyggelsen omfatter 192 lejligheder i 3 boligblokke (Blok A-C) fordelt på værelseslejligheder og 64 2-værelses lejligheder. I dag er de fleste lejligheder ejet af private, mens der er et mindre antal lejelejligheder, der administreres af DATEA. På Langebjerg er der i alt 4 boligblokke. Den første blok, nærmest Skodsborgvej (Langebjerg nr. 2-6), er ikke omfattet af foreningen. Der hører 48 dobbeltgarager til foreningen. Hver enkelt garage kan købes særskilt. Herudover er der mulighed for at leje en af de 40 parkeringspladser, som findes foran boligblokkene. I parterreetagen findes endvidere 25 parterrerum, som er selvstændige ejerlejligheder. Til hver opgang hører elevator, dørtelefonanlæg, indgangsparti med postkasser, og havestue med udgang til haven. I indgangspartiet informeres på opslagstavlen om nyt fra foreningen. Til hver lejlighed hører et mindre pulterrum. Man kan som ejer leje et større opbevaringsrum i kælder. Historien om lokalområdet og vores bebyggelse findes i Søllerødbogen 1994 eller på Grundejerforeningen Langebjergs hjemmeside Administrator og revisor Foreningens bestyrelse har ansat firmaet CEJ Ejendomsadministration A/S som administrator for foreningen. I det daglige fungerer C E J som sekretariat for foreningen. Administrator håndterer opkrævning af fællesudgifter, varmebidrag, udlejning af parkeringspladser og kælderrum i kælder samt står for bogholderiet. Revisor udtaler sig om foreningens regnskab er retvisende. Gældende fra 1. februar 2014 (afløser Velkommen til Egevang Syd februar 2007) Side 3 af 7

4 Affald, brandbart Brandbart affald kan afleveres i vores container, der er placeret ved opgang 20. Adgang til containeren sker med brug af nøglen til indgangsdøren til egen opgang. Bestyrelsen Bestyrelsen varetager ledelsen af foreningen. For kontakt til bestyrelsen, se dokumentet Oversigt over kontaktoplysninger for Ejerforeningen Egevang Syd, enten i papirform eller på ejerforeningens hjemmeside Elevatorer Ved driftsstop kan man Kontakte varmemesteren i åbningstiden bruge alarmknappen i elevatoren, den er tilsluttet en vagtcentral med døgnvagt Kontakte et bestyrelsesmedlem kontakte Dansk Elevator Service pr. telefon. Se tlf. nummer i Oversigt over kontaktoplysninger for Ejerforeningen Egevang Syd, på opslag i elevatorerne, på opslagstavlen i indgangspartiet eller på ejerforeningens hjemmeside El-tavle og el-kapacitet i lejlighederne Energiforsyningen til ovn og varmeblus var oprindeligt gas. Bruges i stedet el i stort omfang, så kan en autoriseret el-installatør tjekke om el-tavlen har tilstrækkelig strøm. El-måleren, der hører til boligen, sidder i opgangen, på samme etage som lejligheden. Adgang til aflæsning af måleren sker ved at åbne metalskabet med en umbraco nøgle. Forsikringer for ejerforeningen En oversigt over ejendommens forsikringsdækninger fremgår af foreningens hjemmeside. Spørgsmål hertil rettes til administrator, som også kan fremsende kopi heraf. Fællesantenneanlæg Ejerforeningen er tilsluttet YouSee, som ejer fællesantenneanlægget. Udgiften til grundpakken betales over fællesudgifterne. Grundpakken indholder såvel TV-kanaler som radio-programmer. Ønskes yderligere TV-kanaler, eller er der problemer med anlægget, kontaktes YouSee. YouSee modtager fejlmeldinger døgnet rundt, se telefonnummer i Oversigt over kontaktoplysninger for Ejerforeningen Egevang Syd i papirform eller på ejerforeningens hjemmeside Fælles beboerrum I opgang 8 er et fælles beboerrrum. Et udvalg står for det daglige vedr. beboerrummet. Udvalget er nedsat af bestyrelsen. Beboerrummet bruges til fx gymnastikhold, bridge, billard, foredrag m.m. Beboerrummet kan udlejes til private stille sammenkomster. Lejen udgør (i 2014) 100 kr. Prisen justeres uafhængigt af dette dokument. Udvalget modtager gerne gode ideer til aktiviteter. Se kontaktoplysninger på kontaktlisten. For adgang til lokalerne, kontakt formanden for udvalget jf. Oversigt over kontaktoplysninger for Ejerforeningen Egevang Syd. Garager Der er 48 dobbelt-garager fordelt på de tre boligblokke. Garagerne er ejerlejligheder, og handles som andre ejerlejligheder. Garagerne bærer deres del af fællesudgifterne. Gældende fra 1. februar 2014 (afløser Velkommen til Egevang Syd februar 2007) Side 4 af 7

5 Gas Ejerforeningen har indlagt naturgas i alle beboelseslejligheder. Forbrug af gas er inkluderet i fællesudgifterne. Ved brug af el-komfur betales el-forbruget sammen med dit øvrige elforbrug. Lejlighedsdør Vær opmærksom på om lejlighedsdøren er tilstrækkelig sikret mod indbrud. Det kan være en god idé at udskifte lejlighedsdøren til en dør, der ikke kan sparkes op, samt udskifte gamle dørlåse. Indflytning Med lejligheden følger: nøgle, der giver adgang til: gadedør, affaldsrum, container til brandbart affald, dør til pulterrumsgang, barnevognsrum, vaskeri, og cykelrum (samme nøgle) nøgle til postkasse i indgangsparti affaldsskaktnøgle navneskilt til lejlighedsdør brugsret til et nummereret pulterrum Ved behov for ekstra gadedørs- eller skaktnøgle eller navneskilte, så kontakt varmemesteren, som kan skaffe dem mod betaling. Det anbefales så vidt muligt at bruge flyttefirmaer der anvender lift. Indgangsparti og havestue I opgangens indgangsparti, er der monteret en postkasse til hver beboelsesejerlejlighed. På højre side af postkasserne er en nøgleboks, der bruges af kommunens hjemmehjælp. I havestuen over varmeapparatet er der etableret strømstik med jord. Information Bestyrelsen sender løbende information til beboerne via: opslagstavlerne i indgangspartiet husstandsomdeling af vigtig eller hastende information, der bør tilgå alle personligt hjemmesiden som udover vedtægter, husorden, o.l. også indeholder kopi af de vigtigste opslag. Hvis du gerne vil orienteres pr. mail, når der er nyt på hjemmesiden, så send en mail til og bed om at komme på mailinglisten. Legepladser Bebyggelsen har to legepladser, en ud for opgang nr 8-10 og en ud for opgang 30. Maling til altan og lejlighedsdør De to grønne farver og den hvide maling til maling på altan, og den blå maling til maling af lejlighedsdør udleveres af varmemesteren. Kælderrum i kælderplan Der er i alt 27 kælderrum til leje fordelt på de tre boligblokke. Rummene findes i tre størrelser, og kan lejes for (i 2014) 100 kr. pr. md. hhv. (i 2014) 200 kr. pr. md. Beløbet opkræves sammen med Gældende fra 1. februar 2014 (afløser Velkommen til Egevang Syd februar 2007) Side 5 af 7

6 fællesudgifterne. Priserne justeres uafhængigt af dette dokument. Beboere, s o m ønsker at leje et kælderrum, kan henvende sig til administrator. Hvis der ikke er ledige kælderrum, kan man blive skrevet på en venteliste. Parkanlæg Beboerne har ret til at færdes i parkanlægget. Parkanlægget er de grønne områder vest for boligblokkene tilhørende Grundejerforeningen Langebjerg. Parkeringspladser på Langebjerg På selve Langebjerg er der gratis parkering i parkeringsbanen, ligesom der er parkeringspladser vest for Lokalbanen, dvs. overfor Blok A. Parkeringspladser til leje Der er i alt 40 parkeringspladser til leje fordelt på arealet foran de tre boligblokke. Ejere, som ønsker at leje en fast P-plads, kan henvende sig til administrator. Hvis der ikke er ledige pladser, kan man blive skrevet på en venteliste. Garageejere kan ikke påregne at kunne leje P-pladser. Lejen er (i 2014) 150 kr./md., der opkræves sammen med fællesudgifterne. Prisen justeres uafhængigt af dette dokument. Porttelefonanlæg og adgangsnøgle til indgangsparti Der er installeret porttelefonanlæg i ejendommen. Der henvises til den udleverede brugervejledning. Ekstra eksemplarer kan rekvireres hos varmemesteren (eller ejerforeningens administrator). Adgang til indgangspartiet kan ske på følgende måder: ved at bruge gadedørsnøglen ved at bruge dørtelefonen: - tryk på knappen ved navneskiltet og klokken ringer i lejligheden. Et kort tryk er nok, idet anlægget har en fastindstillet ringetid. Det hjælper altså ikke at trykke i længere tid - ved at taste koden samt tasten F, kan indgangsdøren åbnes. Koden, der er forskellig fra opgang til opgang, kan fås ved henvendelse hos varmemesteren. Trykkes der forkert, tastes der forfra Røgalarmer og vandalarmer Det anbefales at der sættes røgalarmer og vandalarmer op i ejerlejligheden. Skralderum I opgangens skralderum ved indgangspartiet findes en vandhane med koldt vand, og et el-udtag. Slaghammer til låns Varmemesteren udlåner ejerforeningens professionelle slaghammer og professionelle bor. Sættet er nødvendigt for at kunne bore effektivt i betonvæggene i lejligheden. Tryk ikke for hårdt, da borene er meget effektive. Snerydning/ glatførebekæmpelse Varmemesteren foretager snerydning og glatførebekæmpelse på fortovet på Langebjerg, foran opgangene og på P-pladserne. Husk at varmemesteren har 3 blokke at tage sig af og ikke kan være alle steder på en gang. Snerydningsmateriellet kan ikke køre helt tæt på garagerne og parkeringspladserne, så garageejere og lejere af parkeringspladser må selv rydde det resterende. Snerydning Gældende fra 1. februar 2014 (afløser Velkommen til Egevang Syd februar 2007) Side 6 af 7

7 ved P-pladserne sker i det omfang, det er muligt. Der ryddes ikke sne og der gruses ikke på flisegangen på havesiden. Storskrald Storskrald kan afleveres hos Containerhaven, Rundforbivej 174, 2850 Nærum, ca. 900 m fra Langebjerg. Åbningstiden er (i 2014), alle dage Lukket den 24., 25., og 31. december samt 1. januar. Trapperengøring og vinduespolering Rengøring af trapper, indgangspartier og havestuer sker én gang ugentlig, dog hver anden uge i perioden juli-august. For at effektivisere rengøringen bedes beboere begrænse de grønne planter i indgangspartierne til få planter, og anbringe disse 1 meter fra vinduerne, og gerne i kummer så rengøringspersonalet nemt kan komme til. Varmeforsyning og indeklima Ejendommens varme leveres fra Holte Fjernvarmeværk. Varmeåret går fra 1. juni til 31. maj. Varmemålere er monteret på de enkelte radiatorer. Varmeregnskab udfærdiges af autoriseret firma, ista, som også fjernaflæser målerne. Vær bevidst om varmeforbruget: det er en god idé at montere termostatventiler på alle lejlighedens radiatorer indvendig efterisolering på ydervægge er en mulighed, da det begrænser varmeforbruget. Værn om indeklimaet: med termostatventilerne stillet ens i alle rum med åbne døre minimeres træk i lejligheden Varmemester Varmemesteren er ejerforeningens kontaktperson i det daglige. Varmemestern håndterer, VVSinstallationen, vaskeri, græsslåning, snerydning, salg af vaskekort, udlån af slaghammer, udlån af maling til altan og lejlighedsdør samt hjælper med praktiske oplysninger og gøremål. Varmemesterens kontor er placeret ved siden af vaskeriet. Postkassen til varmemester og bestyrelse er placeret på gavlen ved nummer 38. For kontakt til varmemester, se dokumentet Oversigt over kontaktoplysninger for ejerforeningen Egevang Syd. Vaskeri I kælderen i Blok C er ejerforeningens vaskeri. Adgang ad trappen til venstre for nummer 38. Vaskeriet er fælles for vores tre boligblokke, børnehaven samt kæde- og rækkehusene mod vest. Tidligste vask kan startes kl. 6 og seneste vask kan startes inden kl. 22. Adgang til vaskeriet foregår med din gadedørsnøgle eller med vaskekort. Vaskekort købes hos varmemesteren. Kortene koster (i 2014) 100 kr. hhv. (i 2014) 200 kr. Priserne justeres uafhængigt af dette dokument. Informationsskrivelser til brugere af vaskeriet er samlet på opslagstavlen over for vaskemaskinerne. Der findes et lille tørrestativ, som kan bruges mens man opholder sig i vaskeriet. VVS-installationer Det anbefales at bruge det VVS firma, som foreningen anvender, fordi de er fortrolige med ejendommens installationer. Kontaktoplysninger til VVS-installatør ses i Oversigt over kontaktoplysninger for Ejerforeningen Egevang Syd. Gældende fra 1. februar 2014 (afløser Velkommen til Egevang Syd februar 2007) Side 7 af 7

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 16 MAGISTERPARKEN

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 16 MAGISTERPARKEN «Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 16 MAGISTERPARKEN Velkommen i vores afdeling Som ny beboer kan der være mange praktiske ting, som det kan være svært at finde svar på - især i starten. Vi håber

Læs mere

VELKOMMEN TIL AFDELING 14

VELKOMMEN TIL AFDELING 14 «Bruger_Initial» «Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 14 GOLFPARKEN Velkommen i vores afdeling Som ny beboer kan der være mange praktiske ting, som det kan være svært at finde svar på - især i starten.

Læs mere

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 20 HVALPSUNDVEJ

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 20 HVALPSUNDVEJ «Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 20 HVALPSUNDVEJ Velkommen i vores afdeling Som ny beboer kan der være mange praktiske ting, som det kan være svært at finde svar på - især i starten. Vi håber denne

Læs mere

4 Hovedstadsområdet nær druknet

4 Hovedstadsområdet nær druknet 23 OKTOBER 2011 3 Hver sjette lejer uden indboforsikring Ved du, hvilken kæmperegning du kan risikere at stå med, hvis du ikke er forsikret? 4 Hovedstadsområdet nær druknet I juli i år blev hovedstadsområdet

Læs mere

Velkommen. Afdeling 14

Velkommen. Afdeling 14 B O L IG F O RE N I N GE N VE S TVESTERBO E RB O BOLIGFORENINGEN Velkommen Velkommen I Afdeling I 14 Afdeling 14 Ådalsparken Hinnerup Ådalsparken Hinnerup Ny i afdeling 14 så læs med her Afdelingsbestyrelsen

Læs mere

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 30 DANMARKSGADE/NIELS EBBESENS GADE

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 30 DANMARKSGADE/NIELS EBBESENS GADE «Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 30 DANMARKSGADE/NIELS EBBESENS GADE Velkommen i vores afdeling Som ny beboer kan der være mange praktiske ting, som det kan være svært at finde svar på - især i

Læs mere

HUSORDEN FOR BALDERSBO AFDELING 15

HUSORDEN FOR BALDERSBO AFDELING 15 HUSORDEN FOR BALDERSBO AFDELING 15 Bebyggelsen, der består af 24 lejligheder på i alt 1503 etagemeter, blev opført som almennyttig Boligbyggeri i 1984. Bebyggelsen har en særdeles central beliggenhed midt

Læs mere

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Kommunen informerer Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Visitationsenheden Juli 2013 Indholdsfortegnelse Forord side 4 Formål med Serviceloven side 5 Grundlag for bevilling side

Læs mere

VELKOMMEN INDENFOR PÅ PLEJEBOLIGCENTER FÆLLEDGÅRDEN

VELKOMMEN INDENFOR PÅ PLEJEBOLIGCENTER FÆLLEDGÅRDEN 5. marts 2015 VELKOMMEN INDENFOR PÅ PLEJEBOLIGCENTER FÆLLEDGÅRDEN Kære beboer, Først og fremmest vil vi som ansatte på Fælledgården gerne have lov til at byde dig og din familie hjertelig velkommen. Fælledgården

Læs mere

HUSORDEN Amagergade -----------------------------------------------------------------------------------------------------

HUSORDEN Amagergade ----------------------------------------------------------------------------------------------------- HUSORDEN Amagergade Et godt klima i dagligdagen er meget værd! ----------------------------------------------------------------------------------------------------- Almennyttigt boligbyggeri: Boligforeningen

Læs mere

Lejerbo skaber rum for liv

Lejerbo skaber rum for liv 40. årgang Nr. 2 Februar 2012 LUNDEXPRESSEN BEBOERBLAD FOR LUNDEN RESENLUND OG DARUPLUND 2660 Brøndby Strand Lejerbo skaber rum for liv Redaktørens side Det er blevet meget koldt, desværre og med udsigt

Læs mere

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Kommunen informerer Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Visitationsenheden Februar, 2015 Indholdsfortegnelse Forord side 4 Formål med Serviceloven side 5 Grundlag for bevilling

Læs mere

Denne husorden er lavet for, at alle beboere skal kunne trives sammen. Er der beboere, der overtræder husordenen, vil det kunne medføre, at

Denne husorden er lavet for, at alle beboere skal kunne trives sammen. Er der beboere, der overtræder husordenen, vil det kunne medføre, at B O L IG F O R E N IN G E N Denne husorden er lavet for, at alle beboere skal kunne trives sammen. Er der beboere, der overtræder husordenen, vil det kunne medføre, at Boligforeningen, med baggrund i vedtægterne,

Læs mere

HUSORDEN FOR BALDERSBO AFDELING 12

HUSORDEN FOR BALDERSBO AFDELING 12 HUSORDEN FOR BALDERSBO AFDELING 12 ET GODT KLIMA ER MEGET VÆRD En boligafdeling med mange beboere er et miniaturesamfund. Man bliver mere eller mindre afhængig af hinanden man bliver fælles om mange ting

Læs mere

Husorden 1-1041 Toftegård Tag

Husorden 1-1041 Toftegård Tag Husorden 1-1041 Toftegård Tag Vedtaget af organisationsbestyrelsen den 10. december 2012 Et godt klima skaber trivsel En boligafdeling kan sammenlignes med et minisamfund, hvor beboerne er mere eller mindre

Læs mere

Parkering og motorkørsel

Parkering og motorkørsel Indledning Antenner Affald Altaner og altankasser Bad og toilet Cykler, barnevogne Fællesarealer Have Husdyr Hårde hvidevarer Leg og boldspil Lofts- og kælderrum Maskiner og brug af grill Musik Parkering

Læs mere

Indholdsfortegnelse. side 1

Indholdsfortegnelse. side 1 GUIDEN Indholdsfortegnelse Du mangler et sted 2 Vær opsøgende 2 Du har fundet et sted 3 Projektets omfang 3 Kontakt med ejeren 3 Første møde 3 Rammerne omkring selve mødet 3 Projektbeskrivelse 3 Økonomien

Læs mere

Beboermøde Ryesgade 25

Beboermøde Ryesgade 25 Beboermøde Ryesgade 25 Beboermødet afholdes på tirsdag den 27. november kl. 19-21 i baghuset Ryesgade 30 (indgang gennem porten i passagen) Oplæg på mødet: 1. Kommunens ønsker til byfornyelsen og til projektet

Læs mere

Velkommen til Sundby Hvorup Boligselskab Afdeling 12 Løvvangen

Velkommen til Sundby Hvorup Boligselskab Afdeling 12 Løvvangen Velkommen til Sundby Hvorup Boligselskab Afdeling 12 Løvvangen Vi byder dig velkommen som beboer i Sundby-Hvorup Boligselskabs afdeling 12, der omfatter Vangen, Vikingevej, Strubjerg og Arkildsdal. Vi

Læs mere

Vejledning om tv-overvågning i boligorganisationer mv.

Vejledning om tv-overvågning i boligorganisationer mv. Vejledning om tv-overvågning i boligorganisationer mv. Indholdsfortegnelse 1. Om vejledningen. 3 2. Iværksættelse af tv-overvågning på områder, der benyttes til almindelig færdsel. 3 3. Iværksættelse af

Læs mere

Ny i afdelingsbestyrelsen

Ny i afdelingsbestyrelsen Ny i afdelingsbestyrelsen 2 Ny i afdelingsbestyrelsen Som nyvalgt i afdelingsbestyrelsen har du sagt ja til et stort arbejde. Du skal fungere som tillidsmand for alle beboerne i din afdeling, og du vil

Læs mere

Fra lejebolig til andelsbolig. - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening

Fra lejebolig til andelsbolig. - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Fra lejebolig til andelsbolig - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Hvad er en privat andelsboligforening? En privat andelsboligforening er en forening, som har til formål at eje og drive

Læs mere

ENLIG ELLER SAMLEVENDE?

ENLIG ELLER SAMLEVENDE? ENLIG ELLER SAMLEVENDE? Vejledning til enlige forsørgere, der modtager børnetilskud eller økonomisk fripladstilskud HVAD VIL DET SIGE AT VÆRE ENLIG SOM MOD- TAGER AF BØRNETILSKUD ELLER ØKONOMISK FRIPLADSTILSKUD?

Læs mere

giver beboerklagenævnet dig en øget retssikkerhed. Det vender vi tilbage til.

giver beboerklagenævnet dig en øget retssikkerhed. Det vender vi tilbage til. Tak for nu Vi håber, at du har været glad for at bo hos os i AAB. Men vi ved, at meget skal falde på plads, for en flytning er sjældent uden problemer. Med denne skrivelse vil vi hjælpe dig med nogle oplysninger,

Læs mere

ORGANISATION, ROLLER, ANSVAR OG MØDESTRUKTUR I TROA

ORGANISATION, ROLLER, ANSVAR OG MØDESTRUKTUR I TROA TRoA The Realms of Adventurers ORGANISATION, ROLLER, OG MØDESTRUKTUR I TROA Kaldet ORAM Kåre Kjær 1/20/2015 INDHOLD Indhold... 2 Formål... 4 Hvordan bruger jeg ORAM?... 4 Organisation... 4 Roller og Ansvar...

Læs mere

ENLIG ELLER SAMLEVENDE?

ENLIG ELLER SAMLEVENDE? ENLIG ELLER SAMLEVENDE? Vejledning til enlige, der modtager folkepension og førtidspension HVAD VIL DET SIGE AT VÆRE ENLIG SOM MODTAGER AF FOLKEPENSION ELLER FØRTIDSPENSION? Som modtager af sociale ydelser

Læs mere

oversigt over 25 handlekort

oversigt over 25 handlekort oversigt over 25 handlekort Drøftet Vi er i gang Nu kører det 1 Nabohjælp den: den: den: 2 Smilets sted den: den: den: 3 Grønt diplom den: den: den: 4 Walking tapas kom på besøg den: den: den: 5 Vand med

Læs mere

boli.nu er nøglen til din tryghed

boli.nu er nøglen til din tryghed Fredericia, den 01.03.2012 boli.nu er nøglen til din tryghed Fysisk helhedplan i afdeling 12 - Sønderparken Administrator: boli.nu, Danmarksgade 81, 7000 Fredericia, 75924844, www.boli.nu, adm@boli.nu

Læs mere

Man må ikke skade andre eller sætte livet til men for øvrigt må man gøre, hvad man vil

Man må ikke skade andre eller sætte livet til men for øvrigt må man gøre, hvad man vil HUMLEVÆNGET /SAB ****************************************************************************************************************** Jeg er politimester Bastian, jeg er en venlig mand, for det syn s jeg

Læs mere

SAMMEN OM ET BEDRE LIV

SAMMEN OM ET BEDRE LIV SAMMEN OM ET BEDRE LIV Aarhus Kommune 2015 SAMMEN OM ET BEDRE LIV Forord... 3 Frivillighed og aktiviteter... 4-9 Sundhed... 10-11 Træning og rehabilitering... 12-15 Personlig pleje... 16-17 Praktisk hjælp...

Læs mere