H I S T O R I E R. Hirtshals Rådhus F R A A R K I V E T. Lone Venderby. nr. 03

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "H I S T O R I E R. Hirtshals Rådhus F R A A R K I V E T. Lone Venderby. nr. 03"

Transkript

1 H I S T O R I E R Hirtshals Rådhus F R A A R K I V E T Lone Venderby nr. 03

2 Historier fra Arkivet nr. 03, udgivet 2012 Forfatter: Lone Vederby. Cand. mag. i historie og filosofi, ansat på Hjørring Kommunearkiv Redaktør: Helle Thrane Layout & Grafik: Karsten Winther Jensen, Kim Lyng Larsen Historisk Arkiv Vendsyssel Historiske Museum Museumsgade Hjørring Tlf.: Facebook.com/historiskarkiv ISSN: ISBN:

3 Hirtshals Rådhus Den 1. april 1970 gennemførtes Danmarks hidtil største kommunalreform, der blandt andet resulterede i, at landets 1098 sognekommuner blev reduceret til 277. I denne forbindelse blev Bindslev, Tversted-Uggerby, Tornby-Vidstrup og Hirtshals (tidligere Horne-Asdal) sognekommuner samlet til en stor kommune og med en større kommune, blev der også behov for et nyt rådhus, hvor administrationen kunne samles. Derfor besluttede sognerådet i Hirtshals i 1969 at opføre en ny administrationsbygning i Hirtshals by, som skulle afløse den gamle i Vanggårdsgade fra Hirtshals gamle rådhus Kommunekontoret fra 1937 var Horne-Asdal sogneråds første formelle mødested. Før husets opførelse havde både Horne Højskole, fattiggården i Asdal og Afholdshotellet i Hirtshals lagt lokaler til sognerådspolitikernes forhandlinger. Oftest var det Afholdshotellet, der blev brugt som mødested. I årene op til kommunekontorets opførelse var det ikke kun sognerådet, der ønskede et fast kontor. På et borgermøde i Hirtshals den 16. april 1936, fremkom samme ønske fra flere af byens borgere, idet de fandt det ydmygende at skulle gå gennem hotellets restaurationslokale for at komme ind til socialudvalget. Dagen efter mødet kunne man læse følgende i Vendsyssel Tidende: Det er ofte Kvinder, der må gaa denne Gang til Beskuelse for mange Mennesker enten fordi Manden har Forfald eller han er paa Havet. Den 13. april 1937 vedtog sognerådet endeligt at påbegynde arbejdet med at finde en passende grund til kommunekontor og valget endte med en byggegrund, der var ejet af staten, som kunne erhverves for 7 kr. pr. m.2. Af skødet på grunden fremgår det, at den samlede pris på grunden lød på 2849 kr. Da grunden var i hus, blev den lokale arkitekt E. Vestermark sat til at udarbejde tegningsmateriale m.v. til det nye hus. Til køb af grund, opførelse af kommunekontor samt indkøb af inventar havde sognerådet fået bevilget et lån på kr. fra Kreditforeningen af Kommuner i Danmark. Allerede den 14. december samme år stod bygningen færdig og sognerådet kunne afholde sit første møde i de nye lokaler. År 1937 var ikke bare året, hvor det nye rådhus blev taget i brug, det var også året, hvor sognet fik sin første kæmner, Peter Melgaard Pedersen. Peter var landets 3.

4 yngste kæmner, idet han som blot 26-årig tiltrådte stillingen. Indtil da blev sognet udelukkende administreret af sognerådspolitikerne. Som den nye kæmner, Peter Melgaard Pedersen, husker det, blev det nye kommunekontor indrettet med tjenestebolig til kæmneren på førstesalen. Stueetagen bestod af et mødelokale til sognerådet samt et kontor til sognerådsformanden i den østlige side. I husets vestlige side var der ekspeditionskontor med skranke og et dobbelt skrivebord samt et muret brandfrit boksrum. Kælderen blev indrettet med arkivrum, fyrrum, vaskerum og spisekammer. Tegning af Hirtshals Kommunekontor i Vangggårdsgade med udvidelse. Ud over kommunens personale var bygningen også hjemsted for byens telefoncentral. I kælderen var der desuden et ekstra værelse, der blev benyttet af forskellige ungdomsorganisationer og lignende. Under krigen blev rummet benyttet som kommandocentral for det civile luftsvæsen, samt ekstralokale for politiet. Kommunekontoret havde åbent hver dag fra 9-12, samt tirsdag og fredag fra

5 Med tiden voksede den offentlige administration og det begyndte at knibe med pladsen på kommunekontoret, så fra 1951 blev lejligheden på førstesalen indrettet til sognerådslokale og kæmneren, der stadig var Peter Melgaard Pedersen, flyttede til et hus på den nuværende Kystvejen. I 1963 undergik bygningen en lille ændring, der bestod i, at skiltet over kommunekontorets dør blev skiftet; kommunen havde nemlig skiftet navn, så den nu hed Hirtshals Kommune i stedet for Horne-Asdal. I 1965 vedtog sognerådet at opføre en midlertidig tilbygning til kommunekontoret på ca. 85m2 bestående af 4 kontorer, vindfang og toilet. Af byggetilladelsen fremgår det, at der samtidig blev tinglyst en deklaration om at værkstedsbygningen, som blev opført på samme tid, skulle fjernes senest i november I februar 1971 stod bygningen der imidlertid stadig, og byrådet vedtog at lade den stå indtil det nye rådhus var indflytningsklart. De første spadestik Som det også gik i landets øvrige kommuner, fortsatte den offentlige administration med at blive udbygget og inden den nye administrationsbygning blev taget i brug, var kommunens kontorer blevet spredt ud til andre ejendomme i nærheden. For eksempel holdt socialforvaltningen en overgang til i Vanggårdsgade 4, medens teknisk forvaltning var at finde på Fibigerstræde 10. I 1963 fik sognerådet mødelokale i en nyopført tilbygning til ejendommen Vanggårdsgade 10, da den gamle sognerådssal fungerede som kontor for kommuneingeniøren. På trods af pladsmanglen delte sognerådet gerne sit mødelokale med andre. F.eks. fik advokaterne Ole Dejgård og Bent Halbye i 1968 lov til at anvende sognerådets mødelokale til fogedforretninger ud fra den betragtning, at: Næsten alle søforklaringer afholdes i byrådets mødelokale. Det skønnes herfra at ville betyde en stor lettelse i fogedforretningerne, om også disse kunne afholdes der. Hidtil havde fogedforretningerne kun fundet sted i Hjørring. Problematikken med pladsmangel og behovet for en ny administrationsbygning var allerede på dagsordenen i starten af 1960 erne og så tidligt som i august 1962, forelå det første skitseforslag til et nyt rådhus fra arkitekten Kjeld Dirckinck-Holmfeldt, der også var arkitekten bag administrationsbygningen fra Forslaget fra 1962 kom senere til at udgøre etape 1 af i alt 3 etaper af byggeriet. Arkitektens egen beskrivelse af forslaget fra 1962 lyder således: Administrationsbygningen skal efter 5.

6 Det gamle kommunekontor på hjørnet af N. C. Jensensgade og Vanggårdsgade Læg mærke til, at navneskiltet nu lyder Hirtshals Kommune og ikke Horne Asdal. vor opfattelse gerne arkitektonisk fremtræde paa en saadan maade, at det adskiller sig fra et almindeligt kontorhus, uden derfor at virke søgt. Vi har derfor valgt at lægge sogneraadets mødesal som et klart adskilt element op på 1. sal, med udsigt over havet, mens de øvrige kontorer mv. i hovedtrækkene orienteres mod syd. De enkelte afdelinger er dimensioneret til at kunne betjene et samfund paa mennesker. Huset tænkes arkitektonisk virkende snarere ved de enkelte bygningskroppes placering med brug af almene, maaske ret grove materialer, frem for dyre og specielle, saaledes at der skabes et særpræget brugshus, der kan taale slid af mange menneskers virke. Der gik dog yderligere en årrække, før disse første idéer blev realiseret, for først da det var klart, at en kommunesammenlægning stod for døren, vedtog sognerådet endeligt, at der skulle opføres et nyt rådhus. Beslutningen om det nye rådhus blev taget den 14. januar 1969, hvor byrådet vedtog at påbegynde arbejdet efter sommerferien og at huset ud over det oprindelige forslag fra 1962 også skulle indeholde en sidefløj i vestsiden, der blandt andet skulle være hjemsted for byens bibliotek. 6.

7 Sidefløjen var helt klart en nødvendighed, for det oprindelige forslag fra 1962 var som nævnt tiltænkt en befolkningsstørrelse på maksimum og med kommunesammenlægningen stående for døren, skulle det nye rådhus kunne betjene storkommunens knap indbyggere. Den 25. september 1969 afholdtes der licitation over entrepriserne for rådhusets etape 1 på turisthotellet i Hirtshals. Arkitekterne Niels Jørgen Dam og Kjeld Dirckinck-Holmfeldt fra Ålborg stod for husets udformning og ingeniørfirmaet Birk og Boe for selve byggeriet. Den 13. januar 1970 vedtog sognerådet at optage et lån på kr. af kommunekreditforeningen til opførelse af den nye administrationsbygning altså næsten 100 gange så meget, som det kostede at opføre kommunekontoret i Den endelige pris for etape 1 endte dog med at være noget højere, for da byggeudvalget i november 1971 aflagde regnskab, lød den samlede udgift på kr. Rådhuset bygges I perioden blev første etape af det nye rådhus opført på grunden mellem Jørgen Fibigersgade og Vanggaardsgade lige syd for sømandskirken. Peter Meldgaard Pedersen var på dette tidspunkt stadig kommunaldirektør, men til forskel fra i 1937, da han var ene om at administrere en hel kommune, havde han nu en hel skare af medarbejdere under sig. Ifølge kommunaldirektøren, blev bygningens placering bestemt efter en 40 år gammel plan, udfærdiget af professor Steen Eiler Rasmussen i forbindelse med en byplankonkurrence. I forbindelse med rådhusets indvielse skulle Meldgaard Pedersen ifølge Vendsyssel Tidende have udtalt, at: Det sandsynligvis var det eneste i byplaner, der tidligere er lavet, som kom til at holde stik. Den 5. november var man ca. halvvejs med byggeriet af etape 1 og der afholdtes rejsegilde. Rådhuset blev en usædvanlig bygning, der skilte sig ud fra byens øvrige byggeri, men som samtidig var opført med en respekt for atmosfæren i fiskerbyen Hirtshals, idet dens maritime islæt ikke er til at overse. Eksempelvis den højt hævede byrådssal og tårnet af laminerede træbjælker er en klar pendant til mast og bro på et skib. Ud over skibsmetaforen er et af bygningens særpræg, at der er lagt brosten i hallen ved indgangspartiet. Idéen bag disse er både et praktisk hensyn, men også et udtryk for, at arkitekten ønskede at give bygningen et udendørs præg, der passede til atmosfæren i Hirtshals. Ved indvielsen af etape 1, som fandt sted den 29. oktober 1971, skulle arkitekten Dirckinck-Holmfeldt have udtalt, at en af årsagerne til bygnin- 7.

8 gens særpræg er, at det er en særlig bygning, hvor der tages alvorlige beslutninger inden for murene, så derfor skulle den ikke have et anonymt præg. Allerede den 13. september 1971 var den nye administration og borgmester Jacob Olesen flyttet ind i den m2 store bygning, der bestod af en stueetage med sekretariat, borgmesterkontor, bogholderi, incasso, boligsikring, socialforvaltning og selvfølgelig ekspeditionen til borgerhenvendelser. Førstesalen var hjemsted for skatteforvaltningen, folkeregister, kantine samt byrådssal. Herudover var der en række udvalgsværelser og samtalerum på begge etager og kælderen blev indrettet med sikringsrum og arkiv og andre tekniske foranstaltninger. Første etape af det nye rådhus opføres. Nu havde byrådet endelig et mødested, der passede til de store beslutninger, der skulle tages. Efter kommunesammenlægningen i april 1970 havde byrådet for den nye Hirtshals Kommune nemlig været nødsaget til at afholde sine møder i lærerværelset på Ulvkærskolen. 8.

9 Den kontroversielle brostensbelagte forhal på Hirtshals Rådhus, I udformningen af bygningens første sal blev der taget hensyn til andre ting end de rent administrative, blandt andet fremgår det af et planforslag fra arkitekten, at der i forbindelse med byrådssalens forrum skulle være et lille ekstra rum, hvor brudepar kunne pynte sig i fred inden den store begivenhed. Den 31. oktober 1971 fik offentligheden også lejlighed til at gæste den spektakulære bygning, idet byrådsmedlemmer og folk fra administrationen viste ca. 200 interesserede rundt i den nye bygning til et åbent-hus arrangement. Og i den efterfølgende weekend gæstede over 6000 personer det nye hus. Som i dag, blev der også dengang, i 1970 erne, holdt godt øje med, hvordan politikerne forvaltede skatteborgernes penge og i Ny Tid den 2. november 1971 kan man blandt andet finde en dementering af rygterne om, at borgmesteren, Jacob Olesens, skrivebord skulle have kostet kr. Den reelle pris lå på et sted mellem 600 og 700 kr. I februar 1971 blev de første initiativer taget til påbegyndelsen af rådhusets etape 2, der skulle omfatte husets vestfløj, og i september 1972 stod bygningen klar til brug 9.

10 for teknisk forvaltning og skoleforvaltningen, der flyttede ind på førstesalen. I stueetagen kunne biblioteket flytte ind i større og bedre faciliteter, end man havde været vant til. Faktisk havde det nye bibliotek med sine næsten 800 m2 nu fået over 3 gange så meget plads, som det havde i den tidligere KFUM-bygning på Vinkelvej 2, som hidtil havde været bibliotekets hjemsted. Ifølge de oprindelige tegninger, skulle biblioteket også have haft lokaler i kælderen, men den 17. maj 1971 vedtog byrådet en ændring af etape 2, der ikke udnyttede kælderarealet. Til gengæld kunne biblioteket disponere over ledige lokaler på 1. sal. Ændringen medførte en prisreduktion på kr. En udvidelse af biblioteket havde været på trapperne i et stykke tid. Allerede ved et sognerådsmøde den 13. august 1968 forelå der en tilladelse fra Hjørring Amt til at sognerådet kunne optage et lån på kr. til en påtænkt udvidelse af Hirtshals Bibliotek. Den 5. juni 1973 fejrede man den endelige afslutning på etape 1 og 2 ved at borgmester Jacob Olesen overdrog rådhuset til administrationspersonalet repræsenteret ved kommunaldirektør P. Melgaard Pedersen. Byggeriet af etape 2 endte med at koste kommunekassen kr., hvormed den samlede pris for hele rådhusbyggeriet endte på kr. Hirtshals Rådhus d. 14. maj Sådan så bygningen ud efter opførelsen af etape 1 og 2, hvor 2. etape udgjorde hele side-fløjen. 10.

11 Hirtshals Rådhus i 1980 erne og 1990 erne I starten af 1980 erne begyndte selv det nye rådhus at blive for trangt til det voksende personale i administrationen og der blev overvejet forskellige løsningsmuligheder på pladsproblemerne. En af dem var helt at flytte biblioteket fra rådhuset og over i sømandskirken over for rådhuset eller i en nyopført bygning på den anden side af Jørgen Fibigersgade, hvor kommunen var blevet tilbudt et erhvervsareal på 1013 m2 af Dansk Boligselskab. Denne løsning havde dog udsigter til at blive en bekostelig affære, så i stedet for at flytte biblioteket gik overvejelserne nu på en udvidelse af rådhuset langs Jørgen Fibigersgade. Hirtshals Rådhus med den store tilbygning. Den 15. december 1981 godkendte byrådet et forslag om tilbygning til rådhuset og arbejdet med den tredje etape blev påbegyndt i forsommeren Endnu engang var det arkitektfirmaet Dirckinck-Holmfeldt og ingeniørfirmaet Birk og Boe, der skulle stå for byggeriet. Den nye tilbygning til rådhuset betød en udvidelse på knap 973 m2 og 305 m2 kælder. I første omgang blev der givet en bevilling på kr. til byggeriet og i december godkendtes en ekstra bevilling på kr., hvorved den samlede udgift til byggeriet endte med at runde de 9 millioner. Den 30. november 1982 afholdtes der rejsegilde på tilbygningen og i februar 1983 stod de nye lokaler klar til at blive indtaget af dele af bibliotek, pension, bistand samt pladsanvisning og sundhedsafdelingen. 11.

12 Med tiden kom der flere og flere krav til offentlige bygninger og i 1990 erne var huset på flere områder ikke længere tidssvarende. F.eks. påpegede det sociale forbrugerråd i 1992 problemet med at gangbesværede ikke havde adgang til byrådsmøder og mange af kontorerne, idet den eneste måde at komme til førstesalen på var trapperne. I 1998 blev der råd til at opsætte et rigtigt rådhusur på Hirtshals Rådhus. I den oprindelige plan for den nye administrationsbygning var et rådhusur medtænkt og naturligvis skulle det placeres på rådhusets tårn. Men da bygningen blev opført besluttede man at sløjfe uret af økonomiske hensyn. I 1997, næsten 30 år senere, var spørgsmålet om et tårnur på ny på dagsordenen og denne gang blev forslaget rent faktisk ført ud i livet med den begrundelse, at teknikken til at lave urene var blevet væsentligt billigere siden 1970 erne. Så i 1998 fik rådhuset endelig et rigtigt rådhusur til den nette sum af kr. ex. moms. Fra kommunens side blev det indskærpet, at uret på grund af vejrliget i Hirtshals skulle indkapsles i en særlig vejrbestandig og vejrbeskyttende kasse. 12.

13 Fremtidsudsigter for Hirtshals Rådhus Ved årsskiftet 2006/07 undergik det kommunale landskab i Danmark endnu en revolutionerende forandring, der indebar, at Hirtshals Kommune sammen med Løkken- Vrå, Sindal og Hjørring kommuner blev lagt sammen til én stor kommune. Den nye Hjørring Kommune bibeholdt samtlige gamle rådhuse, og administrationsbygningen i Hirtshals blev hjemsted for teknisk forvaltning, borgerservice og selvfølgelig stadig Hirtshals Bibliotek. I efteråret 2011 vedtog Hjørring byråd imidlertid, at det af praktiske hensyn var tid til at samle kommunens administration i Hjørring, hvilket har resulteret i, at rådhusbygningen i Hjørring, Codanhus, står foran en omfattende ombygning. Hermed er der fra 2013 udsigt til, at Hirtshals Rådhus skal sige endegyldigt farvel til kommunens administrative personale og hvad bygningen så kommer til at rumme, kan vi kun gisne om. 13.

14 Kilder: Forhandlingsprotokol for Horne-Asdal Sogneråd (Hjørring Kommunearkiv) Forhandlingsprotokol for Hirtshals Byråd samt (Hjørring Kommunearkiv) Sagsakter vedr. rådhusets etape I-III (Hjørring Kommunearkiv) Litteratur: Lind, Olaf: Arkitektur Guide Jylland, 2002 Pedersen P. Melgaard: Træk fra Horne-Asdal og Hirtshals kommune i tiden 1937 til 1970 I: Fra egnens fortid 1996 Størup, Knud: Hirtshals Kommune 36 år med perspektiv i: Fra Egnens fortid 2006 Tybjerg, Kristian: Bibliotekets historie i Hirtshals fra lejebibliotek til folkebibliotek, 1993 Avisartikler: Administrationsbyggeri vil koste 4 millioner kr. i: Vendsyssel Tidende d. 10/ Borgmester-skrivebord kostede ikke kr. i: Ny Tid d. 2/ Der skal opføres et rådhus i Hirtshals i: Ny tid d. 23/ En etape indvies nu, en opføres og en er planlagt i: Vendsyssel Tidende d. 29/ Et halvt aar til Hirtshals nye raadhus staar klart i: Vendsyssel Tidende d. 21/ Hirtshals har nu sejret over navnet Horne-Asdal i: Vendsyssel Tidende d. 2/ Hirtshals nye rådhus blev alligevel åbnet i: Ny tid d. 30/ Horne-Asdal Sogneraads Møde med beboerne i Hirtshals i: Vendsyssel Tidende d. 17/ Rådhuset kom til at koste otte mio. kr. i: Vendsyssel Tidende d. 3/ Sognerådet har taget ny mødesal i brug i: Vendsyssel Tidende d. 14/ Vi må administrere til gavn for borgerne i: Vendsyssel Tidende d. 30/

15 Illustrationer Forside: Det tidligere rådhus i Hirtshals, Foto: Kasper Lund Kristensen, Historisk Arkiv. S. 4: Tegning af Hirtshals Kommunekontor med udvidelse (Historisk Arkiv, Hjørring F2403). S. 6: Det gamle kommunekontor på hjørnet af N. C. Jensensgade og Vanggårdsgade fotograferet i 1967 af Kaj Sørensen. (Historisk Arkiv, Hjørring B ) S. 8: Første etape af det nye rådhus opføres. Billedet er taget i januar 1971 af fotograf Roland Carlsen, Søndergade 179 Frederikshavn. (Historisk Arkiv, Hjørring B ) S. 9: Forhallen på Hirtshals Rådhus, Foto: Ashton Film Service, Denmark. (Historisk Arkiv, Hjørring B ) S. 10: Hirtshals Rådhus d. 14/ Foto: Ashton Film Service, Denmark. (Historisk Arkiv, B ) S. 11: Hirtshals Rådhus, Foto: Kasper Lund Kristensen, Historisk Arkiv, Hjørring. S. 12: Hirtshals Rådhus med rådhusuret, Foto: Kasper Lund Kristensen, Historisk Arkiv, Hjørring. 15.

16 Udgivet af Historisk Arkiv, Vendsyssel Historiske Museum september 2012

Hirtshals Golfklub - om stedet og de første år

Hirtshals Golfklub - om stedet og de første år Hirtshals Golfklub - om stedet og de første år Forord. I sommeren 2011 blev der begået indbrud på Rimmen. Gerningsmændene gennembrød muren indtil klubbens kontor ved hjælp af en traktor med frontlæsser.

Læs mere

Oberstløjtnant Helge Bruhn og frue fotograferet ved terrassedøren fra havesalen en gang i mellemkrigsårene (Det Kongelige Bibliotek).

Oberstløjtnant Helge Bruhn og frue fotograferet ved terrassedøren fra havesalen en gang i mellemkrigsårene (Det Kongelige Bibliotek). Bibliotekspioneren Jørgen Banke (1877-1953) forestod i en årrække kurser på Hindsgavl for folk fra aftenskolens og ungdomsskolens verden, og han var som han har skildret det i sine erindringer meget begejstret

Læs mere

Jerslev gennem 100 år

Jerslev gennem 100 år Jerslev gennem 100 år Ved udarbejdelsen af artiklerne til denne bog har jeg benyttet mig af de oplysninger, jeg har kunnet finde frem til på Det lokalhistoriske arkiv i Jerslev. Jeg har dels søgt i protokoller,

Læs mere

PLAN + PROJEKT 6 EKSEMPLER OFFENTLIG-PRIVAT SAMARBEJDE OG PLANLÆGNING

PLAN + PROJEKT 6 EKSEMPLER OFFENTLIG-PRIVAT SAMARBEJDE OG PLANLÆGNING Helhedsplan 2005 2006 2007 Lokalplan Projekt 2008 2009 Ibrug OFFENTLIG-PRIVAT SAMARBEJDE OG PLANLÆGNING 6 EKSEMPLER MUSIK- OG TEATERHUS ODENSE DAGINSTITUTION OG HANDICAPBOLIGER GRIBSKOV LOKALER TIL SKAT

Læs mere

KOM BARE IND... OM TILGÆNGELIGHED TIL BYGNINGER

KOM BARE IND... OM TILGÆNGELIGHED TIL BYGNINGER KOM BARE IND... OM TILGÆNGELIGHED TIL BYGNINGER KOM BARE IND... OM TILGÆNGELIGHED TIL BYGNINGER Kom bare ind... Ligebehandlingsafdelingen, Institut for Menneskerettigheder Redaktion: Signe Stensgaard

Læs mere

POUL FELDVOSS SKOLEN FOR FOLKET. Tårnby Kommunes skolehistorie fra århundredskiftet til 2. verdenskrig

POUL FELDVOSS SKOLEN FOR FOLKET. Tårnby Kommunes skolehistorie fra århundredskiftet til 2. verdenskrig POUL FELDVOSS SKOLEN FOR FOLKET Tårnby Kommunes skolehistorie fra århundredskiftet til 2. verdenskrig SKOLEN FOR FOLKET Tårnby Kommunes skolehistorie fra århundredskiftet til 2. verdenskrig 2 Se tekst

Læs mere

Omsorgsfabrikkerne. Nick fik sin ret til sidst. Hvad har Kalundborg egentlig gang i? På besøg i Katrinehaven nyt botilbud for 60 personer i Viborg

Omsorgsfabrikkerne. Nick fik sin ret til sidst. Hvad har Kalundborg egentlig gang i? På besøg i Katrinehaven nyt botilbud for 60 personer i Viborg ISSN: 1903-7937 Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 4. juli 2013 62. årgang bladet Nick fik sin ret til sidst Pensionssager kan trække urimeligt ud Hvad har Kalundborg egentlig gang i? Kommunen med de

Læs mere

På sporet af den tabte tid

På sporet af den tabte tid På sporet af den tabte tid Vores mindste begær, skønt enestående som en musikalsk akkord, bærer i sig de grundlæggende toner, som hele vores liv er bygget på. Marcel Proust Det er min skole sådan har E.

Læs mere

Jubilæumsskrift. Ribelund 100 år

Jubilæumsskrift. Ribelund 100 år Jubilæumsskrift Ribelund 100 år 100 år og en verden til forskel Ribelund fejrer 100 års fødselsdag et skarpt hjørne, som markerer langt mere end tid, der er gået. Der er først og fremmest et menneskesyn

Læs mere

Kulturarven - et aktiv

Kulturarven - et aktiv Kulturarven - et aktiv Anbefalinger fra fire kulturarvskommuner KULTURARVSSTYRELSEN OG REALDANIA titel kulturarven - et aktiv anbefalinger fra fire kulturarvskommuner udgiver kulturarvsstyrelsen og realdania

Læs mere

Det skjulte integrationsproblem. Bæredygtighed er både teknik og mennesker side 6. De unge har taget Kofoeds Kælder til sig side 6

Det skjulte integrationsproblem. Bæredygtighed er både teknik og mennesker side 6. De unge har taget Kofoeds Kælder til sig side 6 Marts 2014 Det skjulte integrationsproblem side 2 Bæredygtighed er både teknik og mennesker side 6 De unge har taget Kofoeds Kælder til sig side 6 Elevrådet er kommet godt i gang side 10 Det skjulte integrationsproblem

Læs mere

GODT BEGynDT ET TILBAGEBLIK OVER ørestads UDVIKLInG

GODT BEGynDT ET TILBAGEBLIK OVER ørestads UDVIKLInG Godt begyndt Et tilbageblik OVER ørestads UDVIKLING INDHOLD 4 6 26 2 1989-2012 ØRESTAD OVER TID s. 4 Vendepunkt for københavn s. 6 behov for en ny bydel s. 8 Helhedsplanen s. 14 infrastrukturen s. 20 byens

Læs mere

Nyt byliv i byrummet omkring Guldberg skole i Sjællandsgade. Ansøgning til Lokale- og Anlægsfonden december 2007

Nyt byliv i byrummet omkring Guldberg skole i Sjællandsgade. Ansøgning til Lokale- og Anlægsfonden december 2007 Ansøgning til Lokale- og Anlægsfonden december 2007 INDHOLD Guldberg Skole i Sjællandsgade Indledning s. 5 Leg, idræt og bevægelse s. 7 Baggrund og formål s. 9 Projektudvikling i dialog s. 11 Dispositionsforslaget

Læs mere

Solen går op, solen går ned, og jeg venter bare. Livet på hjemløseboformer

Solen går op, solen går ned, og jeg venter bare. Livet på hjemløseboformer Solen går op, solen går ned, og jeg venter bare Livet på hjemløseboformer Udvalgte resultater fra brugerundersøgelse af SFI 15 Kolofon Februar 15 Oplag: 1.5 Fotograf: Peter Elmholt (elmholt.dk) Grafisk

Læs mere

VHM Nyt. Æblelund i Mosbjerg Af Per V. Nielsen, Skoletjenesten. ...vi har den gode historie!

VHM Nyt. Æblelund i Mosbjerg Af Per V. Nielsen, Skoletjenesten. ...vi har den gode historie! VHM Nyt...vi har den gode historie! Nr. 8 april 2007 Æblelund i Mosbjerg Af Per V. Nielsen, Skoletjenesten I efteråret beskrev vi planerne for etablering af en æblelund i Mosbjerg. Ønsket var at få et

Læs mere

Banegårdspladsen 5, 6600 Vejen, www.sydtrafik.dk

Banegårdspladsen 5, 6600 Vejen, www.sydtrafik.dk Banegårdspladsen 5, 6600 Vejen, www.sydtrafik.dk beretning 2008 Set i bakspejlet Sydtrafik har på årsplan ansvaret for, at omkring 25 millioner mennesker kan komme frem og tilbage mellem hjem og uddannelsesinstitutioner,

Læs mere

De danske rådhuse er præget af en vis systematik

De danske rådhuse er præget af en vis systematik 60 HVORFOR SER VORES RÅDHUSE UD SOM DE GØR? Af Pablo Henrik Llambias Socialdemokratiets kulturpolitiske indflydelse har siden 30erne gjort sig gældende ved udformningen af de danske rådhuse. Gør den sig

Læs mere

GELSTED, ET GODT STED AT BO & GRO

GELSTED, ET GODT STED AT BO & GRO GELSTED, ET GODT STED AT BO & GRO 2014 Udviklingsplan for Gelsted Gelsted er centralt beliggende i naturskønne omgivelser tæt på skov og strand. Byen ligger midt mellem Odense og Middelfart på Vestfyn.

Læs mere

&BORGER BIBLIOTEK DU ER ALTID VELKOMMEN! KNUDSEN SYD BIBLIOTEKSCHEFFORENINGEN KULTURSTYRELSEN DANMARKS BIBLIOTEKSFORENING

&BORGER BIBLIOTEK DU ER ALTID VELKOMMEN! KNUDSEN SYD BIBLIOTEKSCHEFFORENINGEN KULTURSTYRELSEN DANMARKS BIBLIOTEKSFORENING BIBLIOTEK &BORGER DU ER ALTID VELKOMMEN! KNUDSEN SYD BIBLIOTEKSCHEFFORENINGEN KULTURSTYRELSEN DANMARKS BIBLIOTEKSFORENING Bibliotek og Borger Du er altid velkommen! 2. rev. udgave. Udarbejdet af Hanne

Læs mere

VESTBYAVISEN. Vestergade renoveres - 1. etape er i gang. Vestergadekvarteret - Horsens MARTS 2003

VESTBYAVISEN. Vestergade renoveres - 1. etape er i gang. Vestergadekvarteret - Horsens MARTS 2003 VESTBYAVISEN Vestergadekvarteret - Horsens MARTS 2003 Vestergade renoveres - 1. etape er i gang KVARTERLØFT 2001-2007 Bliv gaderepræsentant Hvis I vil gøre noget for jeres kvarter, så bliv gaderepræsentant

Læs mere

10 gode eksempler på administrative effektiviseringer i kommunerne

10 gode eksempler på administrative effektiviseringer i kommunerne 1 10 gode eksempler på administrative effektiviseringer i kommunerne KL Økonomisk Sekretariat Weidekampsgade 10 DK-2300 København S Telefon: 33 70 33 70 2 Indholdsfortegnelse Bedre og billigere administration

Læs mere

NY BRUG AF DANSKE KIRKE- BYGNINGER

NY BRUG AF DANSKE KIRKE- BYGNINGER NY BRUG AF DANSKE KIRKE- BYGNINGER NY BRUG AF DANSKE KIRKEBYGNINGER Publikationen er udgivet af Realdania og Kirkefondet. Publikationen er udarbejdet af Dansk Bygningsarv og Varmings Tegnestue. Oplag:

Læs mere

Jubilæumsbog. Landbrug og husholdning gennem 50 år

Jubilæumsbog. Landbrug og husholdning gennem 50 år Jubilæumsbog Landbrug og husholdning gennem 50 år Landbrug og husholdning gennem 50 år Landbrug og husholdning gennem 50 år Jubilæumsbog Landbrug og husholdning gennem 50 år 1961-2011 ISBN 978-87-992487-4-2

Læs mere

NR. 3 OKTOBER 2004. Byer i børnehøjde. Leg i byens mange rum. En seværdig legeplads. Ny bog om idrætslegepladser

NR. 3 OKTOBER 2004. Byer i børnehøjde. Leg i byens mange rum. En seværdig legeplads. Ny bog om idrætslegepladser NR. 3 OKTOBER 2004 Byer i børnehøjde Leg i byens mange rum En seværdig legeplads Ny bog om idrætslegepladser LEGEPLADSEN Udgives af Dansk Legeplads Selskab Nr. 3 oktober 2004 Tidsskriftet udkommer 4 gange

Læs mere

VEJKANTSDANMARKS FREMTID - fire scenarier for modellandsbyen Skrumpelev

VEJKANTSDANMARKS FREMTID - fire scenarier for modellandsbyen Skrumpelev VEJKANTSDANMARKS FREMTID - fire scenarier for modellandsbyen Skrumpelev Indholdsfortegnelse Forord S. 3 Indledning og vigtigste anbefalinger S. 10 Scenarie 1 Lade stå til S. 14 Scenarie 2 Total afvikling

Læs mere

SLØJFEN 35. Få penge! Kunstværker mod kræft. december 2008. Kræftens Bekæmpelse I Blad for frivillige. > Se mere på side 3 til 5.

SLØJFEN 35. Få penge! Kunstværker mod kræft. december 2008. Kræftens Bekæmpelse I Blad for frivillige. > Se mere på side 3 til 5. Kræftens Bekæmpelse I Blad for frivillige SLØJFEN 35 december 2008 Foto: Simon Fønsbo > Se mere på side 3 til 5 Kunstværker mod kræft > Se side 9 Få penge! > Se side 15 FRA LOKALFORENINGSAFDELINGEN BJARNE

Læs mere

ADVOKATERNE FOLDSCHACK OG FORCHHAMMER

ADVOKATERNE FOLDSCHACK OG FORCHHAMMER GÆLD, GÆLDSRÅDGIVNING OG GÆLDSSANERING FOR SOCIALT UDSATTE ADVOKATERNE FOLDSCHACK OG FORCHHAMMER GÆLD, GÆLDSRÅDGIVNING OG GÆLDSSANERING FOR SOCIALT UDSATTE Indhold 1. Forord... 5 2. Indledning... 6 3.

Læs mere

JYSK. Klubudvikling er vejen frem FODBOLD

JYSK. Klubudvikling er vejen frem FODBOLD JYSK FODBOLD Juni 2009 Klubudvikling er vejen frem Aggersund IF og Saltum IF har taget springet ind ifremtiden, mens Vejgaard står lige foran ændringer, der også vil omfatte et formandsskifte. Jysk Fodbold

Læs mere

Kirkegårdsvedtægter. En vejledning for menighedsråd, kirkegårdsbestyrelser og provstiudvalg

Kirkegårdsvedtægter. En vejledning for menighedsråd, kirkegårdsbestyrelser og provstiudvalg Kirkegårdsvedtægter En vejledning for menighedsråd, kirkegårdsbestyrelser og provstiudvalg Kirkeministeriet 1996 Indhold Indledning... 3 1 Regler om vedtægter... 5 1.1 Vedtægtens indhold... 5 1.2 Provstiudvalgets

Læs mere