H I S T O R I E R. Hirtshals Rådhus F R A A R K I V E T. Lone Venderby. nr. 03

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "H I S T O R I E R. Hirtshals Rådhus F R A A R K I V E T. Lone Venderby. nr. 03"

Transkript

1 H I S T O R I E R Hirtshals Rådhus F R A A R K I V E T Lone Venderby nr. 03

2 Historier fra Arkivet nr. 03, udgivet 2012 Forfatter: Lone Vederby. Cand. mag. i historie og filosofi, ansat på Hjørring Kommunearkiv Redaktør: Helle Thrane Layout & Grafik: Karsten Winther Jensen, Kim Lyng Larsen Historisk Arkiv Vendsyssel Historiske Museum Museumsgade Hjørring Tlf.: Facebook.com/historiskarkiv ISSN: ISBN:

3 Hirtshals Rådhus Den 1. april 1970 gennemførtes Danmarks hidtil største kommunalreform, der blandt andet resulterede i, at landets 1098 sognekommuner blev reduceret til 277. I denne forbindelse blev Bindslev, Tversted-Uggerby, Tornby-Vidstrup og Hirtshals (tidligere Horne-Asdal) sognekommuner samlet til en stor kommune og med en større kommune, blev der også behov for et nyt rådhus, hvor administrationen kunne samles. Derfor besluttede sognerådet i Hirtshals i 1969 at opføre en ny administrationsbygning i Hirtshals by, som skulle afløse den gamle i Vanggårdsgade fra Hirtshals gamle rådhus Kommunekontoret fra 1937 var Horne-Asdal sogneråds første formelle mødested. Før husets opførelse havde både Horne Højskole, fattiggården i Asdal og Afholdshotellet i Hirtshals lagt lokaler til sognerådspolitikernes forhandlinger. Oftest var det Afholdshotellet, der blev brugt som mødested. I årene op til kommunekontorets opførelse var det ikke kun sognerådet, der ønskede et fast kontor. På et borgermøde i Hirtshals den 16. april 1936, fremkom samme ønske fra flere af byens borgere, idet de fandt det ydmygende at skulle gå gennem hotellets restaurationslokale for at komme ind til socialudvalget. Dagen efter mødet kunne man læse følgende i Vendsyssel Tidende: Det er ofte Kvinder, der må gaa denne Gang til Beskuelse for mange Mennesker enten fordi Manden har Forfald eller han er paa Havet. Den 13. april 1937 vedtog sognerådet endeligt at påbegynde arbejdet med at finde en passende grund til kommunekontor og valget endte med en byggegrund, der var ejet af staten, som kunne erhverves for 7 kr. pr. m.2. Af skødet på grunden fremgår det, at den samlede pris på grunden lød på 2849 kr. Da grunden var i hus, blev den lokale arkitekt E. Vestermark sat til at udarbejde tegningsmateriale m.v. til det nye hus. Til køb af grund, opførelse af kommunekontor samt indkøb af inventar havde sognerådet fået bevilget et lån på kr. fra Kreditforeningen af Kommuner i Danmark. Allerede den 14. december samme år stod bygningen færdig og sognerådet kunne afholde sit første møde i de nye lokaler. År 1937 var ikke bare året, hvor det nye rådhus blev taget i brug, det var også året, hvor sognet fik sin første kæmner, Peter Melgaard Pedersen. Peter var landets 3.

4 yngste kæmner, idet han som blot 26-årig tiltrådte stillingen. Indtil da blev sognet udelukkende administreret af sognerådspolitikerne. Som den nye kæmner, Peter Melgaard Pedersen, husker det, blev det nye kommunekontor indrettet med tjenestebolig til kæmneren på førstesalen. Stueetagen bestod af et mødelokale til sognerådet samt et kontor til sognerådsformanden i den østlige side. I husets vestlige side var der ekspeditionskontor med skranke og et dobbelt skrivebord samt et muret brandfrit boksrum. Kælderen blev indrettet med arkivrum, fyrrum, vaskerum og spisekammer. Tegning af Hirtshals Kommunekontor i Vangggårdsgade med udvidelse. Ud over kommunens personale var bygningen også hjemsted for byens telefoncentral. I kælderen var der desuden et ekstra værelse, der blev benyttet af forskellige ungdomsorganisationer og lignende. Under krigen blev rummet benyttet som kommandocentral for det civile luftsvæsen, samt ekstralokale for politiet. Kommunekontoret havde åbent hver dag fra 9-12, samt tirsdag og fredag fra

5 Med tiden voksede den offentlige administration og det begyndte at knibe med pladsen på kommunekontoret, så fra 1951 blev lejligheden på førstesalen indrettet til sognerådslokale og kæmneren, der stadig var Peter Melgaard Pedersen, flyttede til et hus på den nuværende Kystvejen. I 1963 undergik bygningen en lille ændring, der bestod i, at skiltet over kommunekontorets dør blev skiftet; kommunen havde nemlig skiftet navn, så den nu hed Hirtshals Kommune i stedet for Horne-Asdal. I 1965 vedtog sognerådet at opføre en midlertidig tilbygning til kommunekontoret på ca. 85m2 bestående af 4 kontorer, vindfang og toilet. Af byggetilladelsen fremgår det, at der samtidig blev tinglyst en deklaration om at værkstedsbygningen, som blev opført på samme tid, skulle fjernes senest i november I februar 1971 stod bygningen der imidlertid stadig, og byrådet vedtog at lade den stå indtil det nye rådhus var indflytningsklart. De første spadestik Som det også gik i landets øvrige kommuner, fortsatte den offentlige administration med at blive udbygget og inden den nye administrationsbygning blev taget i brug, var kommunens kontorer blevet spredt ud til andre ejendomme i nærheden. For eksempel holdt socialforvaltningen en overgang til i Vanggårdsgade 4, medens teknisk forvaltning var at finde på Fibigerstræde 10. I 1963 fik sognerådet mødelokale i en nyopført tilbygning til ejendommen Vanggårdsgade 10, da den gamle sognerådssal fungerede som kontor for kommuneingeniøren. På trods af pladsmanglen delte sognerådet gerne sit mødelokale med andre. F.eks. fik advokaterne Ole Dejgård og Bent Halbye i 1968 lov til at anvende sognerådets mødelokale til fogedforretninger ud fra den betragtning, at: Næsten alle søforklaringer afholdes i byrådets mødelokale. Det skønnes herfra at ville betyde en stor lettelse i fogedforretningerne, om også disse kunne afholdes der. Hidtil havde fogedforretningerne kun fundet sted i Hjørring. Problematikken med pladsmangel og behovet for en ny administrationsbygning var allerede på dagsordenen i starten af 1960 erne og så tidligt som i august 1962, forelå det første skitseforslag til et nyt rådhus fra arkitekten Kjeld Dirckinck-Holmfeldt, der også var arkitekten bag administrationsbygningen fra Forslaget fra 1962 kom senere til at udgøre etape 1 af i alt 3 etaper af byggeriet. Arkitektens egen beskrivelse af forslaget fra 1962 lyder således: Administrationsbygningen skal efter 5.

6 Det gamle kommunekontor på hjørnet af N. C. Jensensgade og Vanggårdsgade Læg mærke til, at navneskiltet nu lyder Hirtshals Kommune og ikke Horne Asdal. vor opfattelse gerne arkitektonisk fremtræde paa en saadan maade, at det adskiller sig fra et almindeligt kontorhus, uden derfor at virke søgt. Vi har derfor valgt at lægge sogneraadets mødesal som et klart adskilt element op på 1. sal, med udsigt over havet, mens de øvrige kontorer mv. i hovedtrækkene orienteres mod syd. De enkelte afdelinger er dimensioneret til at kunne betjene et samfund paa mennesker. Huset tænkes arkitektonisk virkende snarere ved de enkelte bygningskroppes placering med brug af almene, maaske ret grove materialer, frem for dyre og specielle, saaledes at der skabes et særpræget brugshus, der kan taale slid af mange menneskers virke. Der gik dog yderligere en årrække, før disse første idéer blev realiseret, for først da det var klart, at en kommunesammenlægning stod for døren, vedtog sognerådet endeligt, at der skulle opføres et nyt rådhus. Beslutningen om det nye rådhus blev taget den 14. januar 1969, hvor byrådet vedtog at påbegynde arbejdet efter sommerferien og at huset ud over det oprindelige forslag fra 1962 også skulle indeholde en sidefløj i vestsiden, der blandt andet skulle være hjemsted for byens bibliotek. 6.

7 Sidefløjen var helt klart en nødvendighed, for det oprindelige forslag fra 1962 var som nævnt tiltænkt en befolkningsstørrelse på maksimum og med kommunesammenlægningen stående for døren, skulle det nye rådhus kunne betjene storkommunens knap indbyggere. Den 25. september 1969 afholdtes der licitation over entrepriserne for rådhusets etape 1 på turisthotellet i Hirtshals. Arkitekterne Niels Jørgen Dam og Kjeld Dirckinck-Holmfeldt fra Ålborg stod for husets udformning og ingeniørfirmaet Birk og Boe for selve byggeriet. Den 13. januar 1970 vedtog sognerådet at optage et lån på kr. af kommunekreditforeningen til opførelse af den nye administrationsbygning altså næsten 100 gange så meget, som det kostede at opføre kommunekontoret i Den endelige pris for etape 1 endte dog med at være noget højere, for da byggeudvalget i november 1971 aflagde regnskab, lød den samlede udgift på kr. Rådhuset bygges I perioden blev første etape af det nye rådhus opført på grunden mellem Jørgen Fibigersgade og Vanggaardsgade lige syd for sømandskirken. Peter Meldgaard Pedersen var på dette tidspunkt stadig kommunaldirektør, men til forskel fra i 1937, da han var ene om at administrere en hel kommune, havde han nu en hel skare af medarbejdere under sig. Ifølge kommunaldirektøren, blev bygningens placering bestemt efter en 40 år gammel plan, udfærdiget af professor Steen Eiler Rasmussen i forbindelse med en byplankonkurrence. I forbindelse med rådhusets indvielse skulle Meldgaard Pedersen ifølge Vendsyssel Tidende have udtalt, at: Det sandsynligvis var det eneste i byplaner, der tidligere er lavet, som kom til at holde stik. Den 5. november var man ca. halvvejs med byggeriet af etape 1 og der afholdtes rejsegilde. Rådhuset blev en usædvanlig bygning, der skilte sig ud fra byens øvrige byggeri, men som samtidig var opført med en respekt for atmosfæren i fiskerbyen Hirtshals, idet dens maritime islæt ikke er til at overse. Eksempelvis den højt hævede byrådssal og tårnet af laminerede træbjælker er en klar pendant til mast og bro på et skib. Ud over skibsmetaforen er et af bygningens særpræg, at der er lagt brosten i hallen ved indgangspartiet. Idéen bag disse er både et praktisk hensyn, men også et udtryk for, at arkitekten ønskede at give bygningen et udendørs præg, der passede til atmosfæren i Hirtshals. Ved indvielsen af etape 1, som fandt sted den 29. oktober 1971, skulle arkitekten Dirckinck-Holmfeldt have udtalt, at en af årsagerne til bygnin- 7.

8 gens særpræg er, at det er en særlig bygning, hvor der tages alvorlige beslutninger inden for murene, så derfor skulle den ikke have et anonymt præg. Allerede den 13. september 1971 var den nye administration og borgmester Jacob Olesen flyttet ind i den m2 store bygning, der bestod af en stueetage med sekretariat, borgmesterkontor, bogholderi, incasso, boligsikring, socialforvaltning og selvfølgelig ekspeditionen til borgerhenvendelser. Førstesalen var hjemsted for skatteforvaltningen, folkeregister, kantine samt byrådssal. Herudover var der en række udvalgsværelser og samtalerum på begge etager og kælderen blev indrettet med sikringsrum og arkiv og andre tekniske foranstaltninger. Første etape af det nye rådhus opføres. Nu havde byrådet endelig et mødested, der passede til de store beslutninger, der skulle tages. Efter kommunesammenlægningen i april 1970 havde byrådet for den nye Hirtshals Kommune nemlig været nødsaget til at afholde sine møder i lærerværelset på Ulvkærskolen. 8.

9 Den kontroversielle brostensbelagte forhal på Hirtshals Rådhus, I udformningen af bygningens første sal blev der taget hensyn til andre ting end de rent administrative, blandt andet fremgår det af et planforslag fra arkitekten, at der i forbindelse med byrådssalens forrum skulle være et lille ekstra rum, hvor brudepar kunne pynte sig i fred inden den store begivenhed. Den 31. oktober 1971 fik offentligheden også lejlighed til at gæste den spektakulære bygning, idet byrådsmedlemmer og folk fra administrationen viste ca. 200 interesserede rundt i den nye bygning til et åbent-hus arrangement. Og i den efterfølgende weekend gæstede over 6000 personer det nye hus. Som i dag, blev der også dengang, i 1970 erne, holdt godt øje med, hvordan politikerne forvaltede skatteborgernes penge og i Ny Tid den 2. november 1971 kan man blandt andet finde en dementering af rygterne om, at borgmesteren, Jacob Olesens, skrivebord skulle have kostet kr. Den reelle pris lå på et sted mellem 600 og 700 kr. I februar 1971 blev de første initiativer taget til påbegyndelsen af rådhusets etape 2, der skulle omfatte husets vestfløj, og i september 1972 stod bygningen klar til brug 9.

10 for teknisk forvaltning og skoleforvaltningen, der flyttede ind på førstesalen. I stueetagen kunne biblioteket flytte ind i større og bedre faciliteter, end man havde været vant til. Faktisk havde det nye bibliotek med sine næsten 800 m2 nu fået over 3 gange så meget plads, som det havde i den tidligere KFUM-bygning på Vinkelvej 2, som hidtil havde været bibliotekets hjemsted. Ifølge de oprindelige tegninger, skulle biblioteket også have haft lokaler i kælderen, men den 17. maj 1971 vedtog byrådet en ændring af etape 2, der ikke udnyttede kælderarealet. Til gengæld kunne biblioteket disponere over ledige lokaler på 1. sal. Ændringen medførte en prisreduktion på kr. En udvidelse af biblioteket havde været på trapperne i et stykke tid. Allerede ved et sognerådsmøde den 13. august 1968 forelå der en tilladelse fra Hjørring Amt til at sognerådet kunne optage et lån på kr. til en påtænkt udvidelse af Hirtshals Bibliotek. Den 5. juni 1973 fejrede man den endelige afslutning på etape 1 og 2 ved at borgmester Jacob Olesen overdrog rådhuset til administrationspersonalet repræsenteret ved kommunaldirektør P. Melgaard Pedersen. Byggeriet af etape 2 endte med at koste kommunekassen kr., hvormed den samlede pris for hele rådhusbyggeriet endte på kr. Hirtshals Rådhus d. 14. maj Sådan så bygningen ud efter opførelsen af etape 1 og 2, hvor 2. etape udgjorde hele side-fløjen. 10.

11 Hirtshals Rådhus i 1980 erne og 1990 erne I starten af 1980 erne begyndte selv det nye rådhus at blive for trangt til det voksende personale i administrationen og der blev overvejet forskellige løsningsmuligheder på pladsproblemerne. En af dem var helt at flytte biblioteket fra rådhuset og over i sømandskirken over for rådhuset eller i en nyopført bygning på den anden side af Jørgen Fibigersgade, hvor kommunen var blevet tilbudt et erhvervsareal på 1013 m2 af Dansk Boligselskab. Denne løsning havde dog udsigter til at blive en bekostelig affære, så i stedet for at flytte biblioteket gik overvejelserne nu på en udvidelse af rådhuset langs Jørgen Fibigersgade. Hirtshals Rådhus med den store tilbygning. Den 15. december 1981 godkendte byrådet et forslag om tilbygning til rådhuset og arbejdet med den tredje etape blev påbegyndt i forsommeren Endnu engang var det arkitektfirmaet Dirckinck-Holmfeldt og ingeniørfirmaet Birk og Boe, der skulle stå for byggeriet. Den nye tilbygning til rådhuset betød en udvidelse på knap 973 m2 og 305 m2 kælder. I første omgang blev der givet en bevilling på kr. til byggeriet og i december godkendtes en ekstra bevilling på kr., hvorved den samlede udgift til byggeriet endte med at runde de 9 millioner. Den 30. november 1982 afholdtes der rejsegilde på tilbygningen og i februar 1983 stod de nye lokaler klar til at blive indtaget af dele af bibliotek, pension, bistand samt pladsanvisning og sundhedsafdelingen. 11.

12 Med tiden kom der flere og flere krav til offentlige bygninger og i 1990 erne var huset på flere områder ikke længere tidssvarende. F.eks. påpegede det sociale forbrugerråd i 1992 problemet med at gangbesværede ikke havde adgang til byrådsmøder og mange af kontorerne, idet den eneste måde at komme til førstesalen på var trapperne. I 1998 blev der råd til at opsætte et rigtigt rådhusur på Hirtshals Rådhus. I den oprindelige plan for den nye administrationsbygning var et rådhusur medtænkt og naturligvis skulle det placeres på rådhusets tårn. Men da bygningen blev opført besluttede man at sløjfe uret af økonomiske hensyn. I 1997, næsten 30 år senere, var spørgsmålet om et tårnur på ny på dagsordenen og denne gang blev forslaget rent faktisk ført ud i livet med den begrundelse, at teknikken til at lave urene var blevet væsentligt billigere siden 1970 erne. Så i 1998 fik rådhuset endelig et rigtigt rådhusur til den nette sum af kr. ex. moms. Fra kommunens side blev det indskærpet, at uret på grund af vejrliget i Hirtshals skulle indkapsles i en særlig vejrbestandig og vejrbeskyttende kasse. 12.

13 Fremtidsudsigter for Hirtshals Rådhus Ved årsskiftet 2006/07 undergik det kommunale landskab i Danmark endnu en revolutionerende forandring, der indebar, at Hirtshals Kommune sammen med Løkken- Vrå, Sindal og Hjørring kommuner blev lagt sammen til én stor kommune. Den nye Hjørring Kommune bibeholdt samtlige gamle rådhuse, og administrationsbygningen i Hirtshals blev hjemsted for teknisk forvaltning, borgerservice og selvfølgelig stadig Hirtshals Bibliotek. I efteråret 2011 vedtog Hjørring byråd imidlertid, at det af praktiske hensyn var tid til at samle kommunens administration i Hjørring, hvilket har resulteret i, at rådhusbygningen i Hjørring, Codanhus, står foran en omfattende ombygning. Hermed er der fra 2013 udsigt til, at Hirtshals Rådhus skal sige endegyldigt farvel til kommunens administrative personale og hvad bygningen så kommer til at rumme, kan vi kun gisne om. 13.

14 Kilder: Forhandlingsprotokol for Horne-Asdal Sogneråd (Hjørring Kommunearkiv) Forhandlingsprotokol for Hirtshals Byråd samt (Hjørring Kommunearkiv) Sagsakter vedr. rådhusets etape I-III (Hjørring Kommunearkiv) Litteratur: Lind, Olaf: Arkitektur Guide Jylland, 2002 Pedersen P. Melgaard: Træk fra Horne-Asdal og Hirtshals kommune i tiden 1937 til 1970 I: Fra egnens fortid 1996 Størup, Knud: Hirtshals Kommune 36 år med perspektiv i: Fra Egnens fortid 2006 Tybjerg, Kristian: Bibliotekets historie i Hirtshals fra lejebibliotek til folkebibliotek, 1993 Avisartikler: Administrationsbyggeri vil koste 4 millioner kr. i: Vendsyssel Tidende d. 10/ Borgmester-skrivebord kostede ikke kr. i: Ny Tid d. 2/ Der skal opføres et rådhus i Hirtshals i: Ny tid d. 23/ En etape indvies nu, en opføres og en er planlagt i: Vendsyssel Tidende d. 29/ Et halvt aar til Hirtshals nye raadhus staar klart i: Vendsyssel Tidende d. 21/ Hirtshals har nu sejret over navnet Horne-Asdal i: Vendsyssel Tidende d. 2/ Hirtshals nye rådhus blev alligevel åbnet i: Ny tid d. 30/ Horne-Asdal Sogneraads Møde med beboerne i Hirtshals i: Vendsyssel Tidende d. 17/ Rådhuset kom til at koste otte mio. kr. i: Vendsyssel Tidende d. 3/ Sognerådet har taget ny mødesal i brug i: Vendsyssel Tidende d. 14/ Vi må administrere til gavn for borgerne i: Vendsyssel Tidende d. 30/

15 Illustrationer Forside: Det tidligere rådhus i Hirtshals, Foto: Kasper Lund Kristensen, Historisk Arkiv. S. 4: Tegning af Hirtshals Kommunekontor med udvidelse (Historisk Arkiv, Hjørring F2403). S. 6: Det gamle kommunekontor på hjørnet af N. C. Jensensgade og Vanggårdsgade fotograferet i 1967 af Kaj Sørensen. (Historisk Arkiv, Hjørring B ) S. 8: Første etape af det nye rådhus opføres. Billedet er taget i januar 1971 af fotograf Roland Carlsen, Søndergade 179 Frederikshavn. (Historisk Arkiv, Hjørring B ) S. 9: Forhallen på Hirtshals Rådhus, Foto: Ashton Film Service, Denmark. (Historisk Arkiv, Hjørring B ) S. 10: Hirtshals Rådhus d. 14/ Foto: Ashton Film Service, Denmark. (Historisk Arkiv, B ) S. 11: Hirtshals Rådhus, Foto: Kasper Lund Kristensen, Historisk Arkiv, Hjørring. S. 12: Hirtshals Rådhus med rådhusuret, Foto: Kasper Lund Kristensen, Historisk Arkiv, Hjørring. 15.

16 Udgivet af Historisk Arkiv, Vendsyssel Historiske Museum september 2012

Holme Tranbjerg Kommunes Biblioteker dannes ved sammenlægning af 2 biblioteksforeninger med 4 udlånssteder fortrinsvis på skolerne.

Holme Tranbjerg Kommunes Biblioteker dannes ved sammenlægning af 2 biblioteksforeninger med 4 udlånssteder fortrinsvis på skolerne. 1963 Holme Tranbjerg Kommunes Biblioteker dannes ved sammenlægning af 2 biblioteksforeninger med 4 udlånssteder fortrinsvis på skolerne. Biblioteksudvalget 1963 R.Hundrup-Jensen, Karen Kidde, Bibliotekar

Læs mere

KONGEMINDET PÅ RYTTERKNÆGTEN

KONGEMINDET PÅ RYTTERKNÆGTEN KONGEMINDET PÅ RYTTERKNÆGTEN HISTORIE ARKITEKTUR NIELS-HOLGER LARSEN 2012 Historie På Bornholms højeste sted - Rytterknægten, 162 m - inde i den sydvestlige del af statsskoven Almindingen står Kongemindet.

Læs mere

Bygningspræmiering. Forslag til kandidater

Bygningspræmiering. Forslag til kandidater Bygningspræmiering 2017 Forslag til kandidater 1. Hjørring Private Realskole, Hjørring - Til- og ombygning af Håndværkerstiftelsen til undervisningsformål 2. Vendsyssel Teater, Hjørring - Ny teaterbygning

Læs mere

Kommunesammenlægningen - om tilblivelsen af Purhus kommune.

Kommunesammenlægningen - om tilblivelsen af Purhus kommune. Kommunesammenlægningen - om tilblivelsen af Purhus kommune. Af Einar Olsen, borgmester for Purhus kommune 1970-86. Først i 1960 erne begyndte de forskellige indenrigsministre at tale om store kommuner.

Læs mere

Nyt kulturhus i Tingbjerg

Nyt kulturhus i Tingbjerg Nyt kulturhus i Tingbjerg Tingbjerg og Utterlevshuse skal have et nyt kulturhus og bibliotek. Huset er for alle beboere i Tingbjerg og Utterslevhuse. Her kan du læse mere om, hvordan huset kommer til at

Læs mere

Turen tager jer med rundt til de steder, hvor man kan se Thomas B. Thriges Gades forløb og dens konsekvenser.

Turen tager jer med rundt til de steder, hvor man kan se Thomas B. Thriges Gades forløb og dens konsekvenser. I Thomas B. Thriges Gades hjulspor Turen tager jer med rundt til de steder, hvor man kan se Thomas B. Thriges Gades forløb og dens konsekvenser. Turen begynder ved Ruinen bag rådhuset. 1. I forbindelse

Læs mere

Esbjerg Banegård som er vist på billedet blev taget i brug i 1904. Hvad forestiller de tre våbenskjolde der kan ses lige under uret?

Esbjerg Banegård som er vist på billedet blev taget i brug i 1904. Hvad forestiller de tre våbenskjolde der kan ses lige under uret? Jernbanegade 35 Esbjerg Banegård som er vist på billedet blev taget i brug i 1904. Hvad er bygget til senere? Hvor mange tårne er der? Hvad forestiller de tre våbenskjolde der kan ses lige under uret?

Læs mere

Da Øster Hornum fik sin børnehave

Da Øster Hornum fik sin børnehave Da Øster Hornum fik sin børnehave Da Støvring Kommune blev dannet 1. april 1970, var der kun en børnehave i Støvring, nemlig Doktorvænget, som lå tæt på stationen. I såvel Suldrup som Øster Hornum var

Læs mere

ADVOKATERNE AMAGERTORV 11

ADVOKATERNE AMAGERTORV 11 ..:!/ / ADVOKATERNE AMAGERTORV 11 AMAGERTORV 11. 1160 KØBENHAVN K KONGELIG DANSK YACHTKLUB (KDY) Redegørelse vedr. de lokalefaciliteter, som deles med Skovshoved Sejlklub (SKS) KDY, der har haft og fortsat

Læs mere

Fra L. Gotfredsen: Gjentofte Kommunestyre 1842-1942. Udgivet af Historisk-topografisk Selskab for Gentofte Kommune, 1942, bringes følgende uddrag:

Fra L. Gotfredsen: Gjentofte Kommunestyre 1842-1942. Udgivet af Historisk-topografisk Selskab for Gentofte Kommune, 1942, bringes følgende uddrag: Ordruplunds historie Som beboer, pårørende eller medarbejder kan man kun glæde sig over at have sin gang i disse smukke omgivelser. Bygningen Ordruplund er smukt istandsat i årene 1999-2001. De enkelte

Læs mere

Skoleprojektet i sin helhed Problemformulering 2011

Skoleprojektet i sin helhed Problemformulering 2011 Skoleprojektet i sin helhed Problemformulering 2011 Problemformulering: Hvilke årsager er der til, at Skt. Klemens har udviklet sig fra en lille landsby til en villaby, og hvordan kan Skt. Klemens fortsat

Læs mere

Dispositionsforslag for Fremtidens Plejehjem, Carl Klitgårdsvej i Nørresundby (Skema A).

Dispositionsforslag for Fremtidens Plejehjem, Carl Klitgårdsvej i Nørresundby (Skema A). Punkt 2. Dispositionsforslag for Fremtidens Plejehjem, Carl Klitgårdsvej i Nørresundby (Skema A). 2010-36736. Ældre- og Handicapforvaltningen indstiller, at Ældre og Handicapudvalget godkender, at Ældre-

Læs mere

Revideret indsigelsesnotat til Lokalplan FRE.BC.15.12.01 for et område ved Margrethevej i Frederikshavn

Revideret indsigelsesnotat til Lokalplan FRE.BC.15.12.01 for et område ved Margrethevej i Frederikshavn Revideret indsigelsesnotat til Lokalplan FRE.BC.15.12.01 for et område ved Margrethevej i Frederikshavn Center for Teknik og Miljø Februar 2014 SUOS Indkomne bemærkninger CTMs bemærkninger 1. Vejdirektoratet

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 889-1936) Originalt emne Raadhus Uddrag fra byrådsmødet den 28. januar 1937 - side 2 Klik her for at åbne den oprindelige kilde (J. Nr. 889-1936) Indstilling fra Budgetudvalget

Læs mere

Vålse Kommunalhus, opført 1842 Vålse Vesterskovvej 2, 4840 Nørre Alslev

Vålse Kommunalhus, opført 1842 Vålse Vesterskovvej 2, 4840 Nørre Alslev Vålse Kommunalhus, opført 1842 Vålse Vesterskovvej 2, 4840 Nørre Alslev Fredningsforslaget omfatter: Kommunalhus i Vålse, nu Lokalhistorisk Arkiv, samt den brostensbelagte forplads med mindestenen over

Læs mere

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening 2007

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening 2007 Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening 2007 Fra turen til Sanderumgård d. 15-6-2007 2007/2 Fredag d. 8 januar var der lokalhistorisk aften i Ferritslev Fritidshus, hvor tidligere borgmester i Årslev kommune

Læs mere

2.a 1976. Klassen begyndte i august 1975 på Skolegades skole med Per Haugaard som klasselærer og flyttede med på Hedegårdsskolen.

2.a 1976. Klassen begyndte i august 1975 på Skolegades skole med Per Haugaard som klasselærer og flyttede med på Hedegårdsskolen. 2.a 1976. Klassen begyndte i august 1975 på Skolegades skole med Per Haugaard som klasselærer og flyttede med på Hedegårdsskolen. Fra venstre: Marianne Sten, Lone Vivi Nielsen, Lone Nielsen, Lene Haugaard

Læs mere

Nyt markant byggeri i Randers midtby

Nyt markant byggeri i Randers midtby Situationsplan Den eksisterende ejendom nedbrydes til fordel for en ny og mere markant bygning. Bygning I forbindelse med opførelsen af bygningen udføres den nye vej til det bagvedliggende område i henhold

Læs mere

Langeland -atlas over byer, bygninger og miljøer

Langeland -atlas over byer, bygninger og miljøer Identifikation nr. Kategori Arkitektoniske elementer der viser en historisk/social udvikling (3) Lokalitet Registreringsdato forår 2002 Registrator JEJ/RM skole Arkiv nr. Løbenr. 59 1 Sammenfatning nr.

Læs mere

RØNNE GAMLE ELVÆRK Forsyning

RØNNE GAMLE ELVÆRK Forsyning RØNNE GAMLE ELVÆRK Forsyning Rønne gamle elværk på hjørnet af Landemærket og Lille Madsegade, set fra nord, dec.2005 Navn Rønne Elektricitetsværk og Badeanstalt, Rønne Gamle Elværk. Adresse / matrikelnr.

Læs mere

AMTSUDSTILLINGEN 1898

AMTSUDSTILLINGEN 1898 KAJ BUCH JENSEN AMTSUDSTILLINGEN 1898 1 ALMUEBØGER 2 Bogreception Fredag den 9. oktober 2015 kl. 14.00-16.00 på Kalundborg Museum Adelgade 23, 4400 Kalundborg AMTSUDSTILLINGEN 1898 Kaj Buch Jensen, f.

Læs mere

DGI Faciliteter & Lokaludvikling. Tirstruphallen. tilbygning og ombygning. Marts 2015

DGI Faciliteter & Lokaludvikling. Tirstruphallen. tilbygning og ombygning. Marts 2015 DGI Faciliteter & Lokaludvikling Tirstruphallen tilbygning og ombygning Marts 2015 DGI Faciliteter og Lokaludvikling Indledning DGI Faciliteter & Lokaludvikling er en afdeling i DGI, som har en fælles

Læs mere

Kommunesammenlægning Af S. Aa. Tonnesen

Kommunesammenlægning Af S. Aa. Tonnesen Kommunesammenlægning Af S. Aa. Tonnesen Denne artikel er fra Horneposten nov.- dec. 2006 Nu nærmer vi os igen en sammenlægning af kommuner. Jeg fik en forespørgsel fra Kurt Vig, om jeg måske kunne skrive

Læs mere

Debat om. Byplanmæssige rammer for Frederiksborgvej 3-5

Debat om. Byplanmæssige rammer for Frederiksborgvej 3-5 Debat om Byplanmæssige rammer for Frederiksborgvej 3-5 Det gamle rådhus på Frederiksborgvej 3-5 skal ikke længere anvendes af Furesø Kommunes administration. Byrådet ønsker derfor, at dette centrale område

Læs mere

SEJLFLOD KOMMUNE OG UDBUDDET AF BYGHERREOPGAVEN

SEJLFLOD KOMMUNE OG UDBUDDET AF BYGHERREOPGAVEN SEJLFLOD KOMMUNE OG UDBUDDET AF BYGHERREOPGAVEN Borgmester Kristian Schnoor, Sejlflod Kommune Indhold: INDLEDNING... 2 JA TAK TIL MERE KONKURRENCE... 2 KOMMUNENS BYGGEPOLITIK... 2 IDÉKONKURRENCER...2 EKSEMPEL

Læs mere

AALBORG KOMMUNE SKOLE OG KULTURFORVALTNINGEN

AALBORG KOMMUNE SKOLE OG KULTURFORVALTNINGEN AALBORG KOMMUNE SKOLE OG KULTURFORVALTNINGEN VADUM SKOLE - DET FLEKSIBLE LÆRINGSMILJØ SØNDERMARKEN 29 9430 VADUM SKITSEFORSLAG 06. SEPTEMBER 2010 AaK Bygninger Rendsburggade 6, 1.sal 9000 Aalborg Moe &

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Bygningsvæsen Bygningsvæsen i Almindelighed Stefanshjemmet Sundhedsvæsen Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 24. januar 1929 2) Byrådsmødet den 7. februar 1929

Læs mere

Møde nr.: 23 Mødedato: 23. november 2010 Mødevarighed: Fraværende: Mødested: Mødelokale 1 Bjarne Sørensen (Deltog ikke i mødet.

Møde nr.: 23 Mødedato: 23. november 2010 Mødevarighed: Fraværende: Mødested: Mødelokale 1 Bjarne Sørensen (Deltog ikke i mødet. REFERAT Økonomiudvalg Møde nr.: 23 Mødedato: Mødevarighed: 16.45-17.00 Fraværende: Mødested: Mødelokale 1 Bjarne Sørensen (Deltog ikke i mødet.) Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 ØK KL's Kommunalpolitiske

Læs mere

SCHERFIGS HAVE NY BOLIGBEBYGGELSE PÅ SCHERFIGSVEJ / STRANDPROMENADEN VED SVANEMØLLEN STRAND. Juni 2017

SCHERFIGS HAVE NY BOLIGBEBYGGELSE PÅ SCHERFIGSVEJ / STRANDPROMENADEN VED SVANEMØLLEN STRAND. Juni 2017 SCHERFIGS HAVE NY BOLIGBEBYGGELSE PÅ SCHERFIGSVEJ / STRANDPROMENADEN VED SVANEMØLLEN STRAND Juni 2017 INDHOLD INTRO 05 SITUATIONSPLAN 07 PERSPEKTIVER 08 FACADER 12 SNIT 14 AREALOVERSIGT 16 OVERSIGTSPLANER

Læs mere

d e t d a n s k e f o r fat t e r - o g o v e r s æ t t e r c e n t e r h a l d

d e t d a n s k e f o r fat t e r - o g o v e r s æ t t e r c e n t e r h a l d forslag til indretning af biblioteket i tårnet på Hald Hovedgaard d e t d a n s k e f o r fat t e r - o g o v e r s æ t t e r c e n t e r h a l d Maj 2004 h o v e d b y g n i n g f r a s y d m e d o r

Læs mere

Høringsnotat. Bemærkningerne vurderes mindre væsentlige

Høringsnotat. Bemærkningerne vurderes mindre væsentlige Høringsnotat Vedr. om- og tilbygning for indretning af hotel, Bankvej 1, Skagen Ansøgning har 28/5 været i naboorientering ved omkringliggende naboer på Bankvej 2, Havnevagtsvej 30, Kassevej 3, Østre Strandvej

Læs mere

14. KRISTRUP SKOLE. Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012. Skolegade 4, 8900 Randers

14. KRISTRUP SKOLE. Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012. Skolegade 4, 8900 Randers Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012 14. KRISTRUP SKOLE KRISTRUP SKOLE Skolegade 4, 8900 Randers Kristrup Skole er beliggende i den sydlige del af Randers. Skolen har i skoleåret 2012/13

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Ejendomme og Inventar Erhvervelse og Afstaaelse af Ejendomme Foreninger Forsørgelsesvæsen Forsørgelsesvæsen i Almindelighed Sundhedsvæsen Sundhedsvæsen i Almindelighed

Læs mere

Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget

Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Aktiviteterne på Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalgets område er alle omfattet af Vision 2020, der viser vejen for, hvordan kommunens fritids- og kulturliv skal

Læs mere

Skipperstræde 16, ansøgning om lokalplangodkendelse

Skipperstræde 16, ansøgning om lokalplangodkendelse 11. august 2017, ansøgning om lokalplangodkendelse Vi har den 1. juni 2017 købt grunden af Theis Chrillesen. Grunden har en noget særpræget facon, og derfor søger vi dispensation fra lokalplan 25 for at

Læs mere

DEN GAMLE RÅDSTUE SANDVIG FRA TINGHUS TIL MEDBORGERHUS

DEN GAMLE RÅDSTUE SANDVIG FRA TINGHUS TIL MEDBORGERHUS DEN GAMLE RÅDSTUE SANDVIG FRA TINGHUS TIL MEDBORGERHUS Sandvig Batteri ca. 1810 Bornholms Museum FRA TINGHUS TIL MEDBORGERHUS Den gamle rådstue i Sandvig Tæt op af en af de mange bornholmske skanser, helt

Læs mere

ODENSE KOMMUNE FOR ET OMRÅDE

ODENSE KOMMUNE FOR ET OMRÅDE Partiel byplan nr. 77 ODENSE KOMMUNE BYPLANVED ÆG FOR ET OMRÅDE BEGRÆNSET AF PJENTEDAMSGADE, RYTTERGADE, DANMARKSGADE, DE ØSTLIGE SKEL AF MATR. N R. 1 eq OG MATR. NR. 2014 OG SKT. JØRGENS GADE I medfør

Læs mere

Ørestad Skole & Bibliotek

Ørestad Skole & Bibliotek Ørestad Skole & Bibliotek Byens Netværk 03.09.12 Tekst og foto: Mikkel Egeberg Rasmussen Ørestad Skole og Bibliotek er tegnet af KHR arkitekter, som ønskede at lave en bjerglandsby midt i Ørestad. Arkitekterne

Læs mere

KULTURCENTER. Laboratorium for udvikling af det gode og aktive hverdagsliv

KULTURCENTER. Laboratorium for udvikling af det gode og aktive hverdagsliv KULTURCENTER Laboratorium for udvikling af det gode og aktive hverdagsliv IDÉOPLÆG Hvad drømmer du om? Det spørgsmål stillede Områdefornyelsen borgerne på Ydre Østerbro til borgermødet Kulturcenter for

Læs mere

Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret

Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret Åben dagsorden Økonomiudvalget 2018-2021 Borgmesterkontoret Hjørring Kommune Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 14:30 Mødet afsluttet: kl. Mødested: Mødelokale 122, 1. sal, Hjørring Rådhus Fraværende:

Læs mere

Historisk Arkiv Vendsyssel Historiske Museum

Historisk Arkiv Vendsyssel Historiske Museum Historisk Arkiv Vendsyssel Historiske Museum Historisk Arkiv, Vendsyssel Historiske Museum På Historisk Arkiv sørger vi for at gemme alt hvad der kan tænkes, at fortælle eftertiden om fortiden og nutiden.

Læs mere

AALBORG KOMMUNE OG UDBUDDET AF BYGHERREOPGAVEN

AALBORG KOMMUNE OG UDBUDDET AF BYGHERREOPGAVEN AALBORG KOMMUNE OG UDBUDDET AF BYGHERREOPGAVEN Borgmester Henning G. Jensen, Aalborg Kommune Indhold: INDLEDNING...2 AALBORG KOMMUNE SOM BYGHERRE...2 DET ALMENE BOLIGBYGGERI...3 DEN PROFESSIONELLE BYGHERRE...3

Læs mere

S t o r e K r o Ombygning og nybygning

S t o r e K r o Ombygning og nybygning Dato: 2011-06-10 1 Store Kro Kroens historie Kong Frederik d. 4 opførte Store Kro i 1719-1722 som overnatingssted for slottets gæster. Kroen blev indviet ca. et halvt år efter Fredensborg Slot og hofbygmester

Læs mere

Få overblik over byggeprocessen

Få overblik over byggeprocessen Fra ide til beslutning er den allerførste del af byggeprocessen. Sygehuset eller regionen har konstateret et behov for nybygning eller renovering og går i gang med at undersøge mulighederne. Hvis undersøgelsen

Læs mere

VIL DU SE DIT DRØMMEHUS, FØR DU BYGGER?

VIL DU SE DIT DRØMMEHUS, FØR DU BYGGER? ? VIL DU SE DIT DRØMMEHUS, FØR DU BYGGER? HVAM ARKITEKTER & INGENIØRER Tegnestue med 30 års erfaring Ungt team af arkitekter, ingeniører og konstruktører samlet under ét tag Arbejder med den nyeste teknologi

Læs mere

KULTURMILJØER I HOLBÆK BY ØSTRE SKOLE OG ARBEJDERKVARTERET

KULTURMILJØER I HOLBÆK BY ØSTRE SKOLE OG ARBEJDERKVARTERET KULTURMILJØER I HOLBÆK BY ØSTRE SKOLE OG ARBEJDERKVARTERET BESKRIVELSE AF KULTURMILJØ: ØSTRE SKOLE OG ARBEJDERKVARTERET, HOLBÆK Historie Fra 1887 kunne der gives billige lån til opførelse af arbejderboliger,

Læs mere

Kommunegaranti til Vejlby Risskov Hallerne

Kommunegaranti til Vejlby Risskov Hallerne Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Kultur og Borgerservice Dato 12. august 2015 Kommunegaranti til Vejlby Risskov Hallerne Vejlby Risskov Hallerne ønsker at omlægge lån for at finansiere

Læs mere

Dagsorden til møde i Byplanudvalget

Dagsorden til møde i Byplanudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Byplanudvalget Mødetidspunkt 04-11-2015 17:00 Mødeafholdelse Mødelokale D Indholdsfortegnelse Byplanudvalget 04-11-2015 17:00 1 (Åben) Det tidligere Danmarks Akvarium.

Læs mere

(Hammerum Hovedgade 28), Jensen & Stampe (Hammerum Hovedgade 95),

(Hammerum Hovedgade 28), Jensen & Stampe (Hammerum Hovedgade 95), Axel Hurtigguide Hansen til og tekstil- velfærdssamfundet og bebyggelsesmiljøer i Herning, Hammerum og Birk for, Tidlig var fabriksindustri uddannelse inden (fra for tekstil- 1870 erne) og beklædningsindustrien

Læs mere

ÅBENT REFERAT AF FORRETNINGSUDVALGSMØDE 1/2006

ÅBENT REFERAT AF FORRETNINGSUDVALGSMØDE 1/2006 ÅBENT REFERAT AF FORRETNINGSUDVALGSMØDE 1/2006 TID: Tirsdag den 31. januar 2006 kl. 14.00 18.00 STED: Mødet afholdtes ved Revisionsfirmaet Ernst & Young i Odense DELTAGERE: Christian Kjær Pedersen (CKP),

Læs mere

Indsigelsesnotat til Lokalplan FRE.B Boligområde nord for Nørgårdsvej i Strandby.

Indsigelsesnotat til Lokalplan FRE.B Boligområde nord for Nørgårdsvej i Strandby. Indsigelsesnotat til Lokalplan FRE.B.03.03.01 Boligområde nord for Nørgårdsvej i Strandby. Center for Teknik og Miljø september 2015 Indkomne bemærkninger 1. Bjarne Pedersen. Dokumentnr. 60. Ønsker ikke

Læs mere

en landsby i stærk udvikling

en landsby i stærk udvikling Lyne en landsby i stærk udvikling Ansvarlig: Arbejdsgruppen Lyne December 2009 Foto: Gunnar Schmidt Indhold Indhold 2 Lyne s lokal historie 3 Lokal analyse...3 Befolkningsanalyse..4 Input.4 Hvad viser

Læs mere

Ginnerup Arkitekter vender tilbage til Ceres

Ginnerup Arkitekter vender tilbage til Ceres Ginnerup Arkitekter vender tilbage til Ceres Tegnestuens medarbejdere har besøgt Sundhedscenteret Ceres, for at gense renoveringen og indretningen af den historiske bygning, da den blev omdannet fra bryggeri

Læs mere

Vedr. Lokalplan 1031, Omdannelse Psykiatrisk Hospital, Risskov - Endelig

Vedr. Lokalplan 1031, Omdannelse Psykiatrisk Hospital, Risskov - Endelig Foretræde for Teknisk Udvalg, mandag d. 22. maj 2017: Vedr. Lokalplan 1031, Omdannelse Psykiatrisk Hospital, Risskov - Endelig Vi er de kommende ejere af ejendommen beliggende Krathusvej 7, 8240 Risskov,

Læs mere

ARBEJDSGRUPPENS FORSLAG TIL FUNKTIONER I BIBLIOTEK I RY BYMIDTE

ARBEJDSGRUPPENS FORSLAG TIL FUNKTIONER I BIBLIOTEK I RY BYMIDTE ARBEJDSGRUPPENS FORSLAG TIL FUNKTIONER I BIBLIOTEK I RY BYMIDTE APRIL 2017 Baggrund for forslaget For at sikre, at det nye bibliotek i Ry bymidte kommer til at matche Ryborgernes behov og brug, har Kultur-

Læs mere

Plan for bibliotek/borgerservice i Højbjerg samt sporten og de grønne områder i Lyseng.

Plan for bibliotek/borgerservice i Højbjerg samt sporten og de grønne områder i Lyseng. Udkast, 14. august 2014 Helhedsplan Plan for bibliotek/borgerservice i Højbjerg samt sporten og de grønne områder i Lyseng. - Fordi der er mange ønsker - Fordi de første skridt skal ses langsigtet - Fordi

Læs mere

Lokalrådet for Gammel Sorø v./ Jens Kjems Toudal (formand) E-mail: bestyrelsen@gammel-soroe.dk Hjemmeside: www.gammel-soroe.dk

Lokalrådet for Gammel Sorø v./ Jens Kjems Toudal (formand) E-mail: bestyrelsen@gammel-soroe.dk Hjemmeside: www.gammel-soroe.dk Lokalrådet for Gammel Sorø v./ Jens Kjems Toudal (formand) E-mail: bestyrelsen@gammel-soroe.dk Hjemmeside: www.gammel-soroe.dk Sorø, 2013-11-11 Sorø Kommune Fagcenter Teknik og Miljø Vedr.: Nedrivning

Læs mere

FORESTIL DIG AT SØSÆTTE DIN VIRKSOMHED HER

FORESTIL DIG AT SØSÆTTE DIN VIRKSOMHED HER FORESTIL DIG AT SØSÆTTE DIN VIRKSOMHED HER 1.774 m² i to etager med herskabeligt højt til loftet og udsigt over Søerne Søtorvet blev i sin tid tænkt og anlagt som den nye hovedport til København og du

Læs mere

Høringsnotat. Vedr. om- og tilbygning af eksisterende bolig, Jeckelsvej 22, Skagen

Høringsnotat. Vedr. om- og tilbygning af eksisterende bolig, Jeckelsvej 22, Skagen Høringsnotat Vedr. om- og tilbygning af eksisterende bolig, Jeckelsvej 22, Skagen Ansøgning har været i naboorientering ved omkringliggende naboer på Jeckelsvej 11 og 20, Jens Rasmussens Vej 16, Jens Bergs

Læs mere

Velkommen til Frederikshavn Kommune Biblioteksforeningens årsmøde Torsdag den 29. marts 2012 kl. 09:15

Velkommen til Frederikshavn Kommune Biblioteksforeningens årsmøde Torsdag den 29. marts 2012 kl. 09:15 Velkommen til Frederikshavn Kommune Biblioteksforeningens årsmøde Torsdag den 29. marts 2012 kl. 09:15 Kære Alle sammen Det er mig en glæde at få lov til at byde jer velkommen til Frederikshavn. Velkommen

Læs mere

Renovering af almene boliger via en helhedsplan

Renovering af almene boliger via en helhedsplan Renovering af almene boliger via en helhedsplan Denne folder beskriver de ting, der er ens for alle renoveringer via en helhedsplan. Vi tager dog altid udgangspunkt i den enkelte boligafdeling og de behov,

Læs mere

Om-tilbygning af ejendommen Bankvej 1, Skagen. Åben sag

Om-tilbygning af ejendommen Bankvej 1, Skagen. Åben sag Om-tilbygning af ejendommen Bankvej 1, Skagen Sagsfremstilling Bygningen er en del af et større bygningskompleks, der er opdelt i ejerlejligheder. Den seneste anvendelse har været uddannelsesinstitution

Læs mere

Harsdorffs Hus på Kgs. Nytorv

Harsdorffs Hus på Kgs. Nytorv Harsdorffs Hus på Kgs. Nytorv kontor med plads i verdenshistorien Kgs. Nytorv 3 5 Stuen 1050 København K 118 og 417 m² kontorlejemål på hovedstadens smukkeste plads eller samlet 535 m² Lejemålene er beliggende

Læs mere

Ubberud Hallen 25 år Af Henning Jespersen

Ubberud Hallen 25 år Af Henning Jespersen Ubberud Hallen 25 år Af Henning Jespersen Den 9. marts 1985 blev Ubberud Hallen indviet og jubilæet blev markeret 6. februar 2010. Men hvordan gik det egentligt til at vi fik en idrætshal i Ubberud? For

Læs mere

Historisk Bibliotek. Grundloven 1849. Thomas Meloni Rønn

Historisk Bibliotek. Grundloven 1849. Thomas Meloni Rønn Historisk Bibliotek Grundloven 1849 Thomas Meloni Rønn Forlaget Meloni 2009 Serie: Historisk Bibliotek Forfatter: Thomas Meloni Rønn Redaktør: Henning Brinckmann Serieredaktører: Henning Brinckmann & Lars

Læs mere

Hirtshals. Tema Anlæg ved kysten, bosætning byer. Emne Nye byer/havnebyer. Tid 1919 til i dag. Kulturmiljø nr. 4

Hirtshals. Tema Anlæg ved kysten, bosætning byer. Emne Nye byer/havnebyer. Tid 1919 til i dag. Kulturmiljø nr. 4 Hirtshals Kulturmiljø nr. 4 Tema Anlæg ved kysten, bosætning byer Emne Nye byer/havnebyer Sted/Topografi Hirtshals. Byen ligger på en pynt på den nordligste del af Jyllands vestkyst, 15 km nord for Hjørring

Læs mere

Boligerne skal etableres og finansieres efter lov om almene boliger mv.

Boligerne skal etableres og finansieres efter lov om almene boliger mv. Punkt 16. Aalborg Kommune Ældre- og Handicapforvaltningen Storemosevej - Hammer Bakker - Godkendelse af projekt og anskaffelsessum inden byggestart (skema B) - 5 almene ældreboliger med serviceareal -

Læs mere

LEJEPROSPEKT BORUPVANG 5B, 2. SAL 2750 BALLERUP

LEJEPROSPEKT BORUPVANG 5B, 2. SAL 2750 BALLERUP LEJEPROSPEKT BORUPVANG 5B, 2. SAL 2750 BALLERUP Præsentation Lejemålet Området Lejeforhold Kontorlejemål i samme bygning som Brenntag Nordic og Contour Design Flotte og præsentable kontorer med moderne

Læs mere

Landsbyernes hus udarbejdelse af et skitseprojekt til en unik skulpturel bygning i Hedensted Kommune

Landsbyernes hus udarbejdelse af et skitseprojekt til en unik skulpturel bygning i Hedensted Kommune Ansøgningsskema til Hedensted Kommunes Lokal Udviklings Pulje Projektets titel Landsbyernes hus udarbejdelse af et skitseprojekt til en unik skulpturel bygning i Hedensted Kommune Formål/mål Glud Museum

Læs mere

Referat. Kunstrådet torsdag den 8. december 2011, kl. 18:30 i Mødecenter C - lokale 29 på Ballerup Rådhus. Åbent møde

Referat. Kunstrådet torsdag den 8. december 2011, kl. 18:30 i Mødecenter C - lokale 29 på Ballerup Rådhus. Åbent møde Side 1 torsdag den 8. december 2011, kl. 18:30 i Mødecenter C - lokale 29 på Ballerup Rådhus Tilstede Kåre Harder Olesen (V) Ove E. Dalsgaard (A) Karen Harsbo Gitte Juul Afbud/Fraværende Tom Nielsen (A)

Læs mere

Domea Boligcenter Frederikssund, den 4. Juli 2011

Domea Boligcenter Frederikssund, den 4. Juli 2011 Boligselskabet Rosenvænget Referat af organisationsbestyrelsesmøde tirsdag den 07. juni 2011 kl. 17.00 i Fælleshuset, Rosenfeldt 33, 3600 Frederikssund Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...2 2 Godkendelse

Læs mere

Til grupper der vil besøge Vendsyssel Historiske Museum, har vi nogle helt specielle tilbud

Til grupper der vil besøge Vendsyssel Historiske Museum, har vi nogle helt specielle tilbud Til grupper der vil besøge Vendsyssel Historiske Museum, har vi nogle helt specielle tilbud Vendsyssel Historiske Museum har fem afdelinger, og alle steder er der mulighed for, at grupper kan bestille

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT NR. 24 Sankelmarksgade m.v.

BYPLANVEDTÆGT NR. 24 Sankelmarksgade m.v. BYPLANVEDTÆGT NR. 24 Sankelmarksgade m.v. AALBORG KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT NR. 24 Sankelmarksgade m.v. Byplanvedtægt for karreen Sankelmarksgade - Jernbanegade - Vin- gårdsgade - Bleggårdsgangen i Aalborg

Læs mere

Jørn Utzon og Svaneke

Jørn Utzon og Svaneke Jørn Utzon og Svaneke PHOTO / Ulf Nilsen / Scanpix Arkitekten Jørn Utzon sidder ved sit arbejdsbord i hjemmet i Hellebæk i Nordsjælland tirsdag den 29. januar 1957. Han har samme dag fået at vide, at hans

Læs mere

Tirsdag den 24. april kl. 19.00 Vallensbæk Havn

Tirsdag den 24. april kl. 19.00 Vallensbæk Havn Havnebestyrelsen Vallensbæk Havn Referat 336-1/2007 Møde nr. : Dato: Tilstede: Fraværende m. afbud: Referent: 336-1/2007 Tirsdag den 24. april kl. 19.00 Vallensbæk Havn Steen Hansen, formand, Ulrik Klausen,

Læs mere

Seniorjobberen. 30 juni Seniorjobberen Nyhedsbrev Nyhedsbrev. Nr. 6

Seniorjobberen. 30 juni Seniorjobberen Nyhedsbrev Nyhedsbrev. Nr. 6 30 juni 2016 Nr. 6-30. juni 2016. Nr. 6 ET JOB I OPLYSNINGENS TJENESTE har været på besøg på Københavns Rådhus og talt med to seniorjobbere om deres job i Rådhusoplysningen i stuen på det berømte og prægtige

Læs mere

Referat fra Lægårdens Generalforsamling 22. maj 2010

Referat fra Lægårdens Generalforsamling 22. maj 2010 Referat fra Lægårdens Generalforsamling 22. maj 2010 0) Indkaldelse til generalforsamling I henhold til vedtægter er generalforsamlingen ikke indkaldt rettidigt. Dette skyldes at Årskonferencen indtil

Læs mere

Grønhøjgård. 25 år. som institution i Bramsnæs Kommune

Grønhøjgård. 25 år. som institution i Bramsnæs Kommune Grønhøjgård 25 år som institution i Bramsnæs Kommune Grønhøjgårds historie. Grønhøjgårds historie fra fæstegård til moderne institution i Bramsnæs kommune Ejby bestod i gammel tid af 16 gårde og en snes

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 798-1919) Originalt emne Boligforhold Kommunale Beboelseshuse Uddrag fra byrådsmødet den 27. marts 1920 - side 2 Klik her for at åbne den oprindelige kilde (J. Nr. 798-1919)

Læs mere

Nyt projekt for. Sagsnr. om, at der gives 295 Nørre. Kvarter, danne baggrund 30. august. Københavns. med glas og stål bilag. Mod dagslys i gården.

Nyt projekt for. Sagsnr. om, at der gives 295 Nørre. Kvarter, danne baggrund 30. august. Københavns. med glas og stål bilag. Mod dagslys i gården. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Bydesign NOTAT Nyt projekt for Frederiksberggade 38 Teknik- og Miljøforvaltningen orienterer Tekniken bygningg med butik og og Miljøudvalget

Læs mere

Teknisk Forvaltning 2007 MUSICON

Teknisk Forvaltning 2007 MUSICON Teknisk Forvaltning 2007 MUSICON - strategi og spilleregler Dette er en strategi for udvikling af Musicon on. Strategien kan ses som et spil med spillere, spilleregler og en spilleplade. Spillerne er aktørerne

Læs mere

I 1980 blev opført tilbygning i to etager ved den vestlige gymnastiksal indeholdende to børnehaveklasselokaler.

I 1980 blev opført tilbygning i to etager ved den vestlige gymnastiksal indeholdende to børnehaveklasselokaler. Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012 NYVANGSSKOLEN 17. NYVANGSSKOLEN Rindsvej 2, 8900 Randers Nyvangsskolen er beliggende i den nordlige del af Randers midtby. Skolen har i skoleåret 2012/13

Læs mere

SALGSPROSPEKT Sag nr. 055

SALGSPROSPEKT Sag nr. 055 - LASSEN ERHVERV SALGSPROSPEKT Sag nr. 055 Torvegade 1, 6650 Brørup Velbeliggende forretningsejendom på Torvet i Brørup Pris kontant: Kr. 1.495.000 Areal stueplan 147 m 2 Areal i alt: 310 m 2 Jernbanegade

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923) Originalt emne Belysningsvæsen Belysningsvæsen i Almindelighed Gasværket, Anlæg og Drift Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 14. juni 1923 2) Byrådsmødet

Læs mere

Det Maritime Museum AQUARIUS. Tungevågen AQUARIUS MARITIMT VITENSENTER I TUNGEVÅGEN

Det Maritime Museum AQUARIUS. Tungevågen AQUARIUS MARITIMT VITENSENTER I TUNGEVÅGEN 1 Det Maritime Museum AQUARIUS Tungevågen INDHOLDSFORTEGNELSE 3 4. ARKITEKTONISK, URBANT OG LANDSKABELIGT KONCEPT 5-7. CONCEPTUELLE DIAGRAMMER 8. MASTERPLAN OG TVÆRSNIT 9. PLAN -1, +1 10. ARKITEKTUR OG

Læs mere

Hirtshals Fyr og befæstningsanlæg

Hirtshals Fyr og befæstningsanlæg Hirtshals Fyr og befæstningsanlæg Kulturmiljø nr. 5 Tema Anlæg ved kysten Emne (-r) Fyr og befæstningsanlæg fra 2. verdenskrig Sted/Topografi Hirtshals ligger på et 15-20 meter højt plateau, der falder

Læs mere

Dagtilbudskapacitet Hornsherred

Dagtilbudskapacitet Hornsherred NOTAT Dagtilbudskapacitet Hornsherred Syd ombygning af Skibby Rådhus 19. jan 2012 Områdelederen for Horns Herred Syd har i samarbejde med Afdelingen for Dagtilbud pr. 1. januar 2012 opgjort den forventede

Læs mere

Det nye rådhus/sundhedscenter

Det nye rådhus/sundhedscenter Det nye rådhus/sundhedscenter Forhistorien Politiske forudsætninger: Kommunens driftsbudget må ikke påvirkes negativt Neutral påvirkning af likviditeten i finansieringsperioden Udgift og finansiering i

Læs mere

I 1999, da Per Kirkebys tilbygning til Vesthimmerlands Museum blev indviet, blev Kirkeby samtidig udnævnt til æresborger

I 1999, da Per Kirkebys tilbygning til Vesthimmerlands Museum blev indviet, blev Kirkeby samtidig udnævnt til æresborger Aars er billedkunstneren Per Kirkebys sted. Allerede ved rundkørslerne på vej ind til den lille himmerlandske by bliver besøgende hilst velkommen af hans høje røde teglstenstårne. På Kimbrertorvet midt

Læs mere

ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Juridisk-Teknisk Kontor. Rådhuset Århus C

ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Juridisk-Teknisk Kontor. Rådhuset Århus C ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Juridisk-Teknisk Kontor. Rådhuset. 8100 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd 4. april 2005 via Magistraten J.nr. JTK/04/00762 Den Ref.: Tlf.nr. hj/ar 8940 2519

Læs mere

Idé: Svømmehal og rekreative områder - Sundheds- og rekreationsakse

Idé: Svømmehal og rekreative områder - Sundheds- og rekreationsakse Mogens og Marianne Emne: Gøteborg Allé 5 - svømmehal Dato: 1. maj 2014 12:55:38 Kære udvalg vedr. udnyttelse af område omkring Gøteborg Allé 5 Idé: Svømmehal og rekreative områder - Sundheds- og rekreationsakse

Læs mere

Indstilling. Langenæs Allé 14, Århus C Langenæs Bageriet - opførelse af drive-in bageri. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Tidligere beslutninger

Indstilling. Langenæs Allé 14, Århus C Langenæs Bageriet - opførelse af drive-in bageri. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Tidligere beslutninger Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 17. september 2008 Århus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Langenæs Allé 14, Århus C Langenæs Bageriet - opførelse af drive-in

Læs mere

SØNDER OMME IDRÆTSCENTER

SØNDER OMME IDRÆTSCENTER NYT INDGANGSPARTI BESKRIVELSE / PLAN 1:350 Baggrund for udvidelsen Eksisterende hal 1194,3 m² Eksisterende omklædning Sdr. Omme Idrætscenter er efterhånden blevet 40 år gammelt. Der er sket to mindre tilbygninger

Læs mere

Ældrebolighandlingsplan 2. etape. Norddjurs Kommune

Ældrebolighandlingsplan 2. etape. Norddjurs Kommune Ældrebolighandlingsplan 2. etape Norddjurs Kommune 17. april 2009 Dok. nr. 49984-09 / 50019-09 / 52320-09 / 56515-09 Indledning I forbindelse med udarbejdelsen af forslaget til ældrebolighandlingsplanens

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT NR. 08

BYPLANVEDTÆGT NR. 08 Fritidscenterområdet, Ribe BYPLANVEDTÆGT NR. 08 Ribe kommune Partiel byplanvedtægt nr. 8 BYPLANVEDTÆGT tf R. 8 for Frit ids c ent e r område på Ribe Østermade og Tved by I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse

Læs mere

Kurvet forløb på Herluf Trollesvej i Willemoeskvarteret (tv.) og retlinet forløb på Strandvej i Lunden (th.)

Kurvet forløb på Herluf Trollesvej i Willemoeskvarteret (tv.) og retlinet forløb på Strandvej i Lunden (th.) kulturmiljø - beskrivelse og fotos 2011 Strandvejskvarteret Kurvet forløb på Herluf Trollesvej i Willemoeskvarteret (tv.) og retlinet forløb på Strandvej i Lunden (th.) NATURGRUNDLAG OG LANDSKAB Betragter

Læs mere

Plan-, Miljø- og Klimaudvalget

Plan-, Miljø- og Klimaudvalget Plan-, Miljø- og Klimaudvalget Beslutningsprotokol 21-12-2015 12:00 Mødelokale C226, Silkeborg Rådhus Afbud fra: Anders Kaysen. Silkeborg Kommune Søvej 1, 8600 Silkeborg Tif.: 8970 1000 www.silkeborgkommune.dk

Læs mere

"Draget" - en smal sandtange ud til de sidste-4-5 km af Knudshoved Odde.

Draget - en smal sandtange ud til de sidste-4-5 km af Knudshoved Odde. Naturgenopretning på Knudshoved Odde. Tekst og fotos: Jens Dithmarsen. Knudshoved Odde er et unikt naturområde i Sydsjælland, et overdrevslandskab med mange små bakker adskilt af flade arealer, hvor man

Læs mere

I det følgende beskrives de projekter som er indsendt af boligorganisationerne til kommunen til brug for prioritering af nye almene boliger.

I det følgende beskrives de projekter som er indsendt af boligorganisationerne til kommunen til brug for prioritering af nye almene boliger. Vedrørende: Prioritering af nye almene boliger Sagsnavn: Prioritering af nye almene boliger 2013 Sagsnummer: 03.02.13-G01-1-13 Skrevet af: Mette Krog-Jensen E-mail: mette.krog-jensen@randers.dk Forvaltning:

Læs mere

2takts bygning. Ca. 1911: L. P. Houmøller begynder at spekulere i 2takts dieselmotorer

2takts bygning. Ca. 1911: L. P. Houmøller begynder at spekulere i 2takts dieselmotorer 2takts bygning Tidslinje 1883: Produktionen af skibsmotorer i Frederikshavn starter med, at brødrene Jens og Lauritz Peter grundligger motorfabrikken Brdr. Houmøllers Jernstøberi i Søndergade. o Køber

Læs mere