Økonomiske Nøgletal for Telebranchen 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Økonomiske Nøgletal for Telebranchen 2013"

Transkript

1 Økonomiske Nøgletal for Telebranchen 2013 Publikationen kan hentes på Erhvervsstyrelsens hjemmeside: ISSN: [Indsæt nummer]

2 Indholdsfortegnelse SIDE Forord 3 Telebranchens omsætning 4 Telebranchens beskæftigelse 11 Telebranchens investeringer 13 Datagrundlag 16 ØKONOMISKE NØGLETAL FOR TELEBRANCHEN

3 Forord Erhvervsstyrelsen indsamler årligt økonomiske oplysninger fra udbydere på det danske telemarked om teleselskabernes omsætning, investeringer og beskæftigelse. Denne publikation præsenterer på baggrund af disse oplysninger et overordnet billede af telebranchens økonomiske aktiviteter i kalenderåret Alle omsætnings- og investeringstal er i løbende priser med mindre andet er angivet. Historiske tal fra 2001 og frem er tilgængelige via styrelsens hjemmeside eller ved at klikke her. Økonomiske Nøgletal for Telebranchen 2013 er en af flere statistiske publikationer, som Erhvervsstyrelsen løbende offentliggør på det digitale område. Publikationerne er tilgængelige på Erhvervsstyrelsens hjemmeside her. Hvis du har spørgsmål til publikationen eller ønsker at vide mere om styrelsens øvrige statistiske publikationer om det danske telemarked, er du velkommen til at kontakte Erhvervsstyrelsen på ØKONOMISKE NØGLETAL FOR TELEBRANCHEN

4 Telebranchens omsætning Tabel 1 Omsætning OMSÆTNING, Mio. kr Vækst Fastnettelefoni ,0% Mobiltelefoni (ekskl. mobilt bredbånd) ,1% Mobiltelefoni (inkl. mobilt bredbånd) ,6% Internet og mobilt bredbånd ,1% Øvrige indtægter ,5% Omsætning i alt ,7% Omsætning i alt, faste priser (2009) ,5% Anm:Det relativt store fald i omsætningen for øvrige indtægter, der bl.a. omfatter omsætning fra kabel-tv, IPTV, udlejning af infrastruktur og engrosomsætning, kan hænge sammen med, at definitionen for engrosomsætning er blevet præciseret fra og med Samlet omsætning på 34,8 mia. kr. i 2013 I 2013 havde teleselskaberne i Danmark en samlet omsætning på knap 34,8 mia. kr. fra salget af teletjenester som telefoni og internet. Det er næsten 7 pct. eller 2,5 mia. kr. mindre end omsætningen i Dermed falder den samlede omsætning med nogenlunde samme hastighed som året før, hvor faldet var ca. 6 pct. DEFINITIONER: OMSÆTNING Fastnettelefoni Den samlede omsætning fra fastnettelefoni, inklusive IP-telefoni. Dette omfatter ikke engrosomsætning, som befinder sig under Øvrige indtægter. Mobiltelefoni Den samlede omsætning fra telefoni over mobilnet, inklusive mobil IP-telefoni. Omfatter ikke mobile datatjenester (med mindre andet er angivet), mobil IPTV og engrosomsætning. Engrosomsætning og omsætning for mobil IPTV er under Øvrige indtægter. Internet og mobilt bredbånd Omsætning fra internettjenester (fastnet og mobilnet) samt datakommunikation og brug af dial-up-forbindelser fra udbyderens egne slutbrugere. Dette omfatter blandt andet abonnementsafgifter, flatrate-ydelser, datatrafik faktureret per megabyte m.m. Omfatter ikke engrosomsætning som befinder sig under Øvrige indtægter. Øvrige indtægter Anden omsætning fra elektroniske kommunikationsnet og -tjenester i Danmark, herunder omsætning fra kabel-tv, IPTV, nummeroplysningstjenester, engrosomsætning, udleje af egen infrastruktur og anden omsætning, der ikke er omfattet af kategorierne ovenfor. Omsætning i alt Den samlede omsætning fra elektroniske kommunikationsnet og -tjenester i Danmark. ØKONOMISKE NØGLETAL FOR TELEBRANCHEN 2013 TELEBRANCHENS OMSÆTNING 4

5 Der har været et fald i omsætningen for alle delmarkeder fra 2012 til Herunder har der for første gang været et fald i omsætningen fra mobilt bredbånd. Mobiltelefoni (inkl. omsætning fra mobilt bredbånd) udgjorde med et fald på 1,5 mia. kr. fra 2012 til 2013, den største andel af det samlede fald i omsætningen på 2,5 mia. kr. Andelen af den totale omsætning, der stammer fra mobiltelefoni (ekskl. omsætning fra mobilt bredbånd) og fastnettelefoni faldt en smule i perioden. Fald på lidt over 3 pct. i omsætningen i EU fra 2011 til 2012 Det er ikke kun i Danmark, at der er negative vækstrater i telebranchens omsætning. Samlet set faldt omsætningen i hele EU med lidt over 3 pct. fra 2011 til I Danmark var omsætningsfaldet på lidt under 6 pct. Over en femårig periode, fra 2008 til 2012, har den danske telebranche oplevet et fald på lidt over 9 pct., hvilket er lige under det samlede fald i EU (ca. 7 pct.). I langt størstedelen af EU-landene har telebranchen oplevet negativ vækst fra 2008 til Figur 1 Udvikling i telebranchens omsætning (løbende priser) i EU-lande Anm: Udviklingen i den svenske telebranchens omsætning er taget fra Televerksamhet 2013 tabel 6.2 se: Kilde: European Commission, Digital Agenda Scoreboard, 1. juli 2014 ØKONOMISKE NØGLETAL FOR TELEBRANCHEN 2013 TELEBRANCHENS OMSÆTNING 5

6 Omsætningen på fastnettelefoni er faldet med godt 500 mio. kr. eller 12 pct. fra 2012 til Det svarer nogenlunde til faldet fra året før. Faldet i omsætningen gjaldt fra 2012 til 2013 igen for alle kategorierne for fastnettelefoni. Tabel 2 Omsætning: Fastnettelefoni OMSÆTNING: FASTNETTELEFONI, Mio. kr Vækst Fastnettelefoni ,0% - heraf samtaleafgifter indland ,7% - heraf samtaleafgifter udland ,1% - heraf faste afgifter og øvrig omsætning ,8% Tusinde kr. Omsætning per fastnetabonnement ,1% Omsætning per fastnetabonnement i faste priser (2009) ,1% Anm: Såfremt fordelingen af omsætning på de forskellige forretningsområder ikke har været direkte mulig, eksempelvis ved omsætning fra bundlede tjenesterog flatrate fastnet- og mobilabonnementer, har teleselskaberne fordelt omsætningen ved brug af en fælles fordelingsnøgle. Omsætning per fastnettelefoniabonnement (faste priser) faldt godt 5 pct. fra 2012 til 2013 Målt per fastnetabonnement faldt omsætningen i faste priser fra i 2012 til kr. i 2013, dvs. lidt over 5 pct. Det er et lidt mindre fald end året før, hvor faldet var lidt under 7 pct. DEFINITIONER: OMSÆTNING FASTNETTELEFONI Samtaleafgifter indland Omsætning på gennemført afgående trafik, opkald og opkaldsforsøg fra egne slutbrugere i udbyderens fastnet til andre fast- eller mobilnet i Danmark. Transittrafik fra andre nets slutbrugere via udbyderens net er ikke inkluderet. Samtaleafgifter udland Omsætning på gennemført trafik, opkald og opkaldsforsøg fra egne slutbrugere origineret i Danmark og termineret i fast- eller mobilnet i udlandet (inkl. trafik genereret via taletidskort udstedt af udbyderen selv). Det er det samlede tal, der angives her, inklusive trafik til ukendte destinationer, satellit mv. Omsætning fra transittrafik fra andre nets slutbrugere via udbyderens net er ikke inkluderet. Faste afgifter og øvrig omsætning Faste afgifter uafhængig af forbrug (f.eks. abonnementsafgifter, betalingsgebyrer, oprettelsesgebyrer og flytninger). Dette omfatter ikke omsætningen på bredbåndsabonnementer og lignende. Desuden inkluderes anden omsætning fra fastnettelefoni, der ikke er omfattet af ovenstående kategorier. Omsætning per fastnetabonnement Udregnet som den samlede omsætning på fastnettelefoni divideret med det gennemsnitlige antal fastnetabonnementer i perioden. Det gennemsnitlige antal abonnementer er beregnet som antallet af abonnementer per 31. december i det forudgående år plus antallet af abonnementer den 30. juni i det pågældende år plus antallet af abonnementer den 31. december i det pågældende år divideret med tre. ØKONOMISKE NØGLETAL FOR TELEBRANCHEN 2013 TELEBRANCHENS OMSÆTNING 6

7 Omsætningen fra mobiltelefoni (ekskl. mobilt bredbånd) faldt fra 2012 til 2013 med 1,2 mia. kr., svarende til et fald på ca. 9 pct. Faldet i omsætningen er, ligesom året før, størst for samtaleafgifter fra indlandsopkaldog i omsætning fra sms. De indenlandske samtaleafgifter faldt med 1,1 mia. kr., mens omsætningen fra sms er blev reduceret med lidt mere end 350 mio. kr. Tabel 3 Omsætning: Mobiltelefoni OMSÆTNING: MOBILTELEFONI, Mio. kr Vækst Mobiltelefoni (ekskl. mobilt bredbånd) ,1% - heraf samtaleafgifter indland ,4% - heraf samtaleafgifter udland ,5% - heraf sms ,9% - heraf mms ,8% - heraf faste afgifter og øvrig omsætning ,5% Tusinde kr. Omsætning per mobilabonnement (ekskl. mobilt bredbånd) Omsætning per mobilabonnement (ekskl. mobilt bredbånd) i faste priser (2009) ,5% ,2% Anm: Såfremt fordelingen af omsætning på de forskellige forretningsområder ikke har været direkte mulig, eksempelvis ved omsætning fra bundlede tjenester og flatrate fastnet- og mobilabonnementer herunder mobilabonnementer indeholdende fri SMS/MMS og data, har teleselskaberne fået anvist en fælles fordelingsnøgle til at fordele omsætningen med. Eneste undtagelse er kategorien Faste afgifter og øvrig omsætning, som steg med knap 5 pct. eller i alt godt 300 mio. kr. Den gennemsnitlige omsætning per mobilabonnement (faste priser) faldt over 9 pct. fra 2012 til Den gennemsnitlige omsætning pr. mobilabonnement er fortsat faldende, om end faldet i både løbende og faste priser ikke er helt så stort fra 2012 til 2013 som fra 2011 til I 2013 var den gennemsnitlige omsætning pr. abonnement i faste priser kr., mens den i 2012 var kr., hvilket svarer til et fald på lidt over 9 pct. Fra 2011 til 2012faldt omsætningen pr. mobilabonnement i den danske telebranche med godt 11 pct. Til sammenligning var det samlede fald i EU på lidt over 5 pct. Derimod faldt mobilomsætning pr. abonnement i Danmark gennemsnitligt mindre end i det øvrige EU fra 2008 til I Danmark var faldet på ca. 31 pct., mens faldet i EU samlet set var godt 42 pct. ØKONOMISKE NØGLETAL FOR TELEBRANCHEN 2013 TELEBRANCHENS OMSÆTNING 7

8 Figur 2 Udvikling i telebranchens omsætning per mobilabonnement i EU Kilde: European Commission, Digital Agenda Scoreboard, 1. juli 2014 DEFINITIONER: OMSÆTNING MOBILTELEFONI Samtaleafgifter indland Omsætning på gennemført afgående indlandstrafik, opkald og opkaldsforsøg fra egne slutbrugere origineret i mobilnet i Danmark og termineret i fast- eller mobilnet i Danmark. Inkluderer trafik fra egne slutbrugere origineret i andet indenlandsk net, men ikke trafik fra roamende gæster i udbyderens net eller trafik fra egne slutbrugere origineret i udenlandsk net. Transittrafik fra andre nets slutbrugere via udbyderens net er ikke inkluderet. "Egne slutbrugere" inkluderer også udbyderens operatørforvalgs- og fast operatørvalgskunder. Samtaleafgifter udland Omsætning på gennemført afgående udlandstrafik, opkald samt opkaldsforsøg fra egne slutbrugere origineret i mobilnet i Danmark og termineret i fast- eller mobilnet i udlandet (inkl. trafik genereret via taletidskort udstedt af udbyderen selv). Inkluderer trafik fra egne slutbrugere origineret i andet indenlandsk net, men ikke trafik fra roamende gæster i udbyderens net eller trafik fra egne slutbrugere origineret i udenlandsk net. Transittrafik fra andre nets slutbrugere via udbyderens net er ikke inkluderet. Det er det samlede tal, ØKONOMISKE NØGLETAL FOR TELEBRANCHEN 2013 TELEBRANCHENS OMSÆTNING 8

9 der angives her, inklusive trafik til ukendte destinationer, satellit mv. SMS Omsætning på tekstbeskeder (sms), afsendt af udbyderens egne slutbrugere. MMS Omsætning på mms-beskeder, afsendt af udbyderens egne slutbrugere. Faste afgifter og øvrig omsætning Omsætning på faste afgifter uafhængige af forbrug (f.eks. abonnementer, gebyrer og flatrate-abonnementer) samt anden omsætning fra mobiltelefoni, der ikke er omfattet af ovenstående kategorier. Bemærk dette omfatter ikke omsætning fra datakommunikation. Omsætning per mobilabonnement Udregnet som den samlede omsætning på mobiltelefoni divideret med det gennemsnitlige antal mobilabonnementer i perioden. Det gennemsnitlige antal abonnementer er beregnet som antallet af abonnementer per 31. december i det forudgående år plus antallet af abonnementer den 30. juni i det pågældende år plus antallet af abonnementer den 31. december i det pågældende divideret med tre. Teleselskabernes omsætning fra internet og mobilt bredbånd falder ligeledes. Fra 2012 til 2013 faldt omsætningen fra 8,4 mia. kr. til 8,2 mia. kr., svarende til et fald på ca. 3 pct. Tabel 4 Omsætning: Internet og mobilt bredbånd OMSÆTNING: INTERNET OG MOBILT BREDBÅND, Mio. kr Vækst Internet og mobilt bredbånd ,1% - heraf fastnet internet ,4% - heraf mobilt bredbånd ,5% Omsætningen fra mobilt bredbåndfalder for første gang Det samlede omsætningsfald kan primært henføres til et betydeligt fald i omsætning fra mobilt bredbånd. Faldet er på ca. 240 mio. kr. eller næsten 14 pct. fra 2012 til Det skal ses i forhold til en stigning på 10 pct. året før. Omsætningen fra fastnet bredbånd lå nogenlunde stabilt på 6,7 mia. kr. i 2012 og DEFINITIONER: OMSÆTNING INTERNET OG MOBILT BREDBÅND Fastnet internet Omsætning på internettjenester via fastnet (herunder bredbånd via xdsl, fiber, kabelmodem, WiMAX m.m.) samt datakommunikation og brug af dial-up-forbindelser indhentet fra udbyderens egne slutbrugere. Dette omfatter blandt andet abonnementsafgifter, flatrate-ydelser og MB-betalinger. Omsætningen er eksklusive IPTV. Mobilt bredbånd Omsætning på mobile datatjenester såsom datakommunikation og internetadgang via f.eks. HSDPA, UMTS, EDGE, GSM, CDMA2000, LTE og mobil WiMAX. Mobilt bredbånd bruges bl.a. fra mobiltelefoner, tablets og bærbare computere. ØKONOMISKE NØGLETAL FOR TELEBRANCHEN 2013 TELEBRANCHENS OMSÆTNING 9

10 På trods af faldende omsætning tjener telebranchen samlet set stadig penge. Det samlede resultat (EBIT) har de seneste fem år ligget omkring 4 mia. kr. årligt og med en overskudsgrad dvs. resultatet som del af omsætningen på pct. Resultatet i 2012 faldt betydeligt til 340 mio. kr., men er i 2013 tilbage på niveauet fra årene før. Det bemærkes dog, at det samlede resultat (EBIT) dækker over store forskelle selskaberne i mellem. 8,0 Resultat i mia. kr. 17% 7,5 6,9 Overskudsgrad 18,0% 16,0% 6,0 4,0 7% 3,0 2,6 12% 4,9 11% 4,6 10% 4,2 4,5 4,7 4,2 10% 4,0 3,9 8% 3,3 3,1 7% 3,3 2,9 11% 3,7 3,4 14,0% 12,0% 10,0% 8,0% 6,0% 2,0 3% 1,1 1,0 1% 0,3 0,3 4,0% 2,0% Figur 3 Resultat (EBIT) og overskudsgrad (løbende priser), 0, Resultat (EBIT) i faste priser (2009) Resultat (EBIT) i løbende priser Overskudsgrad 0,0% Anm: Det store udsving i resultatet for 2012 skyldes hovedsageligt nedskrivning af goodwill og en del af faldet fra 2011 til 2013 skyldes afskrivning af teknisk udstyr. Stabiliteten i telebranchens overskudsgrad (hvis der ses bort fra 2012) skal ses i lyset af en faldende omsætning i samme periode, og er bl.a. opnået ved at selskaberne har skåret i omkostningsniveauet herunder i antal ansatte og i investeringerne (se de følgende kapitler). ØKONOMISKE NØGLETAL FOR TELEBRANCHEN 2013 TELEBRANCHENS OMSÆTNING 10

11 Telebranchens beskæftigelse Tabel 5 Fuldtidsansatte FULDTIDSANSATTE, Ultimo Vækst Fuldtidsansatte ,7% Fortsat faldende beskæftigelse i telebranchen Teleselskaberne har reduceret i antallet af fuldtidsansatte. Sektoren beskæftigede i 2013 ca fuldtidsansatte, hvilket var 450 færre end i 2012 svarende til et fald på knap 4 pct. Dermed fortsætter en udviklingmed faldende beskæftigelse i telebranchen, der har stået på siden 2001 afbrudt af en kortvarig stigning i Faldet på de knap 4 pct. er mindre end faldet fra 2011 til 2012, hvor antallet af fuldtidsbeskæftigede faldt med næsten 6 pct. Antal fuldtidsansatte Figur 4 Antal fuldtidsansatte, ØKONOMISKE NØGLETAL FOR TELEBRANCHEN 2013 TELEBRANCHENS BESKÆFTIGELSE 11

12 Tabel 6 Omsætning pr. fuldtidsansat OMSÆTNING PR. FULDTIDSANSAT, Tusinde kr Vækst Omsætning per fuldtidsansat i løbende priser ,7% Omsætning per fuldtidsansat i faste priser (2009) ,9% Omsætningen per ansat er faldet fra 2012 til 2013 Omsætningen pr. fuldtidsansat i faste priser har ligget nogenlunde konstant siden Siden 2012 har der været et mindre fald fra 2,5 mio. kr. til 2,4 mio. kr. svarende til 4 pct. Den samlede omsætning faldt således lidt mere end beskæftigelsen i perioden. Millioner kr. 3,0 2,45 2,45 2,5 2,74 2,58 2,64 2,52 2,51 2,45 2,56 2,36 2,0 1,5 1,0 0,5 Figur 5 Omsætning pr. fuldtidsansat på telemarkedet i løbende og faste priser 0, Omsætning pr. fuldtidsansat i løbende priser Omsætning pr. fuldtidsansat i faste priser (2009) ØKONOMISKE NØGLETAL FOR TELEBRANCHEN 2013 TELEBRANCHENS BESKÆFTIGELSE 12

13 Telebranchens investeringer Tabel 7 Investeringer i Danmark INVESTERINGER I DANMARK, Mio. kr Vækst Investeringer i løbende priser ,4% Investeringer i faste priser (2009) ,1% Samlede investeringer i Danmark er faldet siden 2008 Teleselskabernes samlede investeringer i bl.a. fastnet og mobilnet i Danmark var i 2013 på knap 5,5 mia. kr. målt i faste priser, hvilket er lidt over 8 pct. mindre end året før. I en tiårig periode, fra 2003 til 2013, toppede teleselskabernes investeringer i 2008 med 9,8 mia. kr. i faste priser, og de er siden faldet uafbrudt. Investeringerne var i faste priser i 2013 på det laveste niveau i ti år. Milliarder kr. 10,0 9,6 9,1 9,6 9,8 8,0 6,0 5,6 6,3 6,3 5,7 6,9 7,5 7,8 7,4 8,3 8,3 7,4 7,2 6,7 6,4 6,4 6,0 5,9 5,5 4,0 2,0 Figur 6 Telebranchens investeringer, , Investeringer i løbende priser Investeringer i faste priser (2009) DEFINITIONER: INVESTERINGER Investeringer De samlede bruttoinvesteringer i konkrete aktiver, herunder investering i anskaffelse af ejendom (land og bygninger), anlæg (f.eks. omstillingsudstyr, transmissionsudstyr, kontorudstyr og køretøjer) og investering i fastnet (ikke medregnet kabel-tv-net brugt udelukkende til tv), mobilnet (ikke medregnet auktionsudgifter) og i andre telekommunikationsnet (internet, satellit og kabel-telekommunikationsudstyr). Dette omfatter ikke kundeakkvisitionsomkostninger. ØKONOMISKE NØGLETAL FOR TELEBRANCHEN 2013 TELEBRANCHENS INVESTERINGER 13

14 Figur 7 Udvikling i telebranchens investeringer i EU Kilde: European Commission, Digital Agenda Scoreboard, 1. juli 2014 Fra 2008 til 2012 faldt investeringerne i telebranchen i EU med godt 11 pct. Tabel 8 Investeringsgrad Set over en femårig periode ( ) faldt de gennemsnitlige årlige investeringer i Danmark med ca. 33 pct. De samlede EU-investeringer faldt med godt 11 pct. i samme periode. Fra 2011 til 2012 var udviklingen i de danske investeringer fortsat negativ med et fald på næsten 4 pct., mens den samlede vækst i EU viste en svag stigning på lidt over 1 pct. INVESTERINGSGRAD, Faste priser (2009) Telebranchens investeringsgrad 17% 17% 17% Samlet investeringsgrad i Danmark 18% 17% 17% Telebranchens investeringsgrad i 2013 er på niveau med 2011 og 2012 Den danske telebranches investeringsniveau kan sammenlignes med niveauet i det øvrige samfund via den såkaldte investeringsgrad. Investeringsgraden udtrykker investeringernes andel af selskabernes omsætning. Telebranchens investeringsgrad ØKONOMISKE NØGLETAL FOR TELEBRANCHEN 2013 TELEBRANCHENS INVESTERINGER 14

15 var 17 pct. i 2013 svarende til niveauet i 2011 og Det skal ses i forhold til en samlet investeringsgrad i Danmark på stort set samme niveau fra 2011 til DEFINITIONER: INVESTERINGSGRAD Telebranchens investeringsgrad Telebranchens investeringsgrad er beregnet som bruttoinvesteringernei pct. af den samlede omsætning. Samlet investeringsgrad i Danmark Den samlede investeringsgrad er beregnet som bruttoinvesteringer i Danmark i pct. af Danmarks BNP. Figur 8 Telebranchens investeringsgrad i EU i 2012 og som gennemsnit fra i EU Kilde: European Commission, Digital Agenda Scoreboard, 1. juli 2014 Den danske investeringsgrad er over EU s samlede investeringsgrad Den danske investeringsgrad var på godt 17 pct. i Det var ca. 4 procentpoint højere end den samlede investeringsgrad i EU (knap 13 pct.).ses investeringsgraden over en femårig periode ( ) ligger Danmark blandt de bedste lande i Europa. Den gennemsnitlige investeringsgrad for den danske telebranche har i perioden været lidt over 19 pct., hvilket placerer Danmark på en tredjeplads i Europa og mere end 6 procentpoint højere end EU s gennemsnitlige investeringsgrad i perioden. ØKONOMISKE NØGLETAL FOR TELEBRANCHEN 2013 TELEBRANCHENS INVESTERINGER 15

16 Datagrundlag Forbehold over for dækningsgrad Elektroniske kommunikationsnet og -tjenester kan som udgangspunkt udbydes i Danmark af enhver uden forudgående tilladelse, registrering eller lignende. Erhvervsstyrelsen tager derfor det generelle forbehold, at ikke alle udbydere på det danske telemarked indgår i publikationen. Særligt på markedet for udlandstelefoni kan der være udbydere baseret i udlandet, der ikke indgår i statistikken. Nye tal bør betragtes som foreløbige tal Liste med indberettende selskaber Det skal endvidere bemærkes, at ikke alle teleudbydere indberetter rettidigt inden publikationens deadline, hvorfor der kan opstå variationer i de offentliggjorte tal fra år til år. Forsinkede indberetninger og korrektioner af tidligere indberettet data, som Erhvervsstyrelsen efterfølgende modtager fra teleudbydere, indarbejdes i publikationen for det efterfølgende år. Økonomiske nøgletal 2013 er blevet til på baggrund af indberetninger fra udbydere af elektroniske kommunikationsnet og -tjenester i Danmark. Følgende selskaber har indberettet til Økonomiske nøgletal 2013: 2Tell ApS ACN Denmark A/S Air-Net ApS AltiboxDanmark A/S Andels-net ApS Antenneforeningen Vejen AT&T Global Network Services Denmark ApS ATZ-Bredbånd Erhverv ATZtel ApS Bo Data Bolig:net A/S Bolignet-Aarhus F.M.B.A. Bredbåndsforeningen Primanet Bredbåndsforeningen Vestdjursnet.dk Call2all Cirque Bredbånd A/S Colt Technology Services A/S Comflex Networks A/S Connect-me DanDial Mobil ApS DK Online DLG Tele EbeltoftS.net Egnsnettet Energi Fyn Bredbånd EnergiMidt A/S evercallaps Facilicom A/S FiberbyApS Firmafon Firstcom A/S FonetApS Foreningen Samsø Bredbånd Faaborg Vest Antenneforening GE Erhverv A/S GEV A/S GlentevejsAntennelaug GlobalConnect A/S GoM2M GrenaaS.net ØKONOMISKE NØGLETAL FOR TELEBRANCHEN 2013 DATAGRUNDLAG 16

17 GVD Antenneforening Hi3G Denmark ApS I P Group A/S I/S Bredbånd Nord ICE Danmark A/S Info-Connect A/S ipnordic IPVISION A/S IT-LaugetParknet Jay.net A/S Kalundborgegnens Antennelaug Kjærgaard A/S Klarup Antenneforening Korup Antennelaug Lebara ApS LIC Lærernes Indkøbscentral MA-Net Maxtel.dk Midtdjurslands Net Mira InternetsolutionsApS MobileValueApS Mundio NAL MedieNet NEF Fonden Netgroup A/S NetTelApS Nianet A/S Nordby Antenneforening NRGi Fibernet A/S OK Mobil Orange Business Denmark A/S PerspektivBredband AB Phone-IT plustelaps ProtelApS Redspot ApS Rosenholms.Net SEAS-NVE SimService SkagenAntennelaug Skywire SprintLinkDanmarkApS StryNetØNet Syd Energi Bredbånd A/S Sydfyns Intranet A/S TDC A/S Telenor A/S TeleNordic Communication ApS TeliaDanmark TellioApS Thy-Mors Energi TREFOR Bredbånd A/S Tripple Track T-Systems Nordic A/S Uni-tel A/S Universal Telecom Timepiece LDA Verdo Tele A/S Verizon Danmark A/S VestNet A/S ViptelApS Vopium A/S Voxbone SA Waoo A/S Welcom A/S Østjysk Energi Erhverv A/S ØKONOMISKE NØGLETAL FORTELEBRANCHEN 2013DATAGRUNDLAG 17

Økonomiske nøgletal for telebranchen 2011

Økonomiske nøgletal for telebranchen 2011 Økonomiske nøgletal for telebranchen 2011 Publikationen kan hentes på Erhvervsstyrelsens hjemmeside: www.erst.dk/it-og-telestatistik ISSN: 1903-3745 Indholdsfortegnelse SIDE Forord 3 Telebranchens omsætning

Læs mere

Økonomiske Nøgletal for Telebranchen 2012

Økonomiske Nøgletal for Telebranchen 2012 Økonomiske Nøgletal for Telebranchen 2012 Publikationen kan hentes på Erhvervsstyrelsens hjemmeside: www.erst.dk/it-og-telestatistik ISSN: 1903-3745 Indholdsfortegnelse SIDE Forord 3 Telebranchens omsætning

Læs mere

Økonomiske Nøgletal for Telebranchen 2014

Økonomiske Nøgletal for Telebranchen 2014 Økonomiske Nøgletal for Telebranchen 2014 Publikationen kan hentes på Energistyrelsens hjemmeside: www.ens.dk ISBN: 978-87-93180-08-6 Indholdsfortegnelse SIDE Forord 3 Hovedresultater 4 Telebranchens omsætning

Læs mere

Telestatistik Datagrundlag og metode: Første halvår 2013

Telestatistik Datagrundlag og metode: Første halvår 2013 Telestatistik Datagrundlag og metode: Første halvår 2013 Telestatistik første halvår 2013 kan hentes på www.erst.dk Indholdsfortegnelse SIDE Diskretionsgrænse 3 Udbydere 1. halvår 2013 4 Brands 6 TELESTATISTIK

Læs mere

Telestatistik Datagrundlag og metode: Andet halvår 2012

Telestatistik Datagrundlag og metode: Andet halvår 2012 Telestatistik Datagrundlag og metode: Andet halvår 2012 Telestatistik - andet halvår 2012 kan hentes på www.erst.dk Indholdsfortegnelse SIDE Diskretionsgrænse 3 Udbydere 2. halvår 2012 4 Brands 6 TELESTATISTIK

Læs mere

Telestatistik Datagrundlag og metode: Første halvår 2014

Telestatistik Datagrundlag og metode: Første halvår 2014 Telestatistik Datagrundlag og metode: Første halvår 2014 Telestatistik første halvår 2014 kan hentes på www.erst.dk Indholdsfortegnelse SIDE Diskretionsgrænse 3 Udbydere 1. halvår 2014 4 Brands 6 TELESTATISTIK

Læs mere

Telestatistik andet halvår 2014 kan hentes på

Telestatistik andet halvår 2014 kan hentes på Telestatistik andet halvår 2014 kan hentes på 2 Markedsandele under fem pct. offentliggøres ikke Koncerner andet halvår 2014 Af hensyn til konkurrencen på telemarkedet offentliggøres markedsandele ikke

Læs mere

Telestatistik Datagrundlag og metode: Andet halvår 2013

Telestatistik Datagrundlag og metode: Andet halvår 2013 Telestatistik Datagrundlag og metode: Andet halvår 2013 Telestatistik andet halvår 2013 kan hentes på www.erst.dk Indholdsfortegnelse SIDE Diskretionsgrænse 3 Udbydere 2. halvår 2013 4 Brands 6 TELESTATISTIK

Læs mere

Telestatistik Datagrundlag og metode: Første halvår 2010

Telestatistik Datagrundlag og metode: Første halvår 2010 Telestatistik Datagrundlag og metode: Første halvår 2010 Telestatistik første halvår 2010 kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside: www.itst.dk Indholdsfortegnelse SIDE Diskretionsgrænse 3 Udbydere

Læs mere

Økonomiske Nøgletal for Telebranchen 2016 ØKONOMISKE NØGLETAL FOR TELEBRANCHEN 2016

Økonomiske Nøgletal for Telebranchen 2016 ØKONOMISKE NØGLETAL FOR TELEBRANCHEN 2016 Økonomiske Nøgletal for Telebranchen 2016 ØKONOMISKE NØGLETAL FOR TELEBRANCHEN 2016 Indholdsfortegnelse SIDE Forord 3 Hovedresultater 4 Omsætning 5 Beskæftigelse 10 Investeringer 12 Definitioner 14 Datagrundlag

Læs mere

Økonomiske Nøgletal for Telebranchen 2015

Økonomiske Nøgletal for Telebranchen 2015 Økonomiske Nøgletal for Telebranchen 2015 Publikationen kan hentes på Energistyrelsens hjemmeside: www.ens.dk ISBN: 978-87-93180-08-6 2 Indholdsfortegnelse SIDE Forord 4 Hovedresultater 5 Telebranchens

Læs mere

Publikationen kan hentes på Erhvervsstyrelsens hjemmeside:

Publikationen kan hentes på Erhvervsstyrelsens hjemmeside: Publikationen kan hentes på Erhvervsstyrelsens hjemmeside: ISSN: 1903-3753 2 Telestatistikken for andet halvår af 2014 giver et indblik i den seneste udvikling på telemarkedet. Her beskrives de væsentligste

Læs mere

800 MHz-auktion. Informationsmemorandum. Bilag D: Oversigt over det danske telemarked. Marts 2012

800 MHz-auktion. Informationsmemorandum. Bilag D: Oversigt over det danske telemarked. Marts 2012 800 MHz-auktion Auktion over frekvenserne i frekvensbåndene 791-821 MHz og 832-862 Informationsmemorandum Bilag D: Oversigt over det danske telemarked Marts 2012 Udsendt af Erhvervsstyrelsen Danmark www.itst.dk

Læs mere

Telestatistik Datagrundlag og metode: Andet halvår 2011

Telestatistik Datagrundlag og metode: Andet halvår 2011 Telestatistik Datagrundlag og metode: Andet halvår 2011 Telestatistik - andet halvår 2011 kan hentes på www.itst.dk Indholdsfortegnelse SIDE Diskretionsgrænse 3 Udbydere 2. halvår 2011 4 Brands 6 TELESTATISTIK

Læs mere

900 MHz-auktion og 1800 MHz-auktion. Informationsmemorandum. Bilag D: Oversigt over det danske telemarked. September 2010

900 MHz-auktion og 1800 MHz-auktion. Informationsmemorandum. Bilag D: Oversigt over det danske telemarked. September 2010 900 MHz-auktion og 1800 MHz-auktion Auktion over frekvenserne 891,9 896,9 MHz og 936,9 941,9 MHz samt 1710,1-1720,1 MHz og 1805,1-1815,1 MHz Informationsmemorandum Bilag D: Oversigt over det danske telemarked

Læs mere

Telestatistik Datagrundlag og metode: Andet halvår 2010

Telestatistik Datagrundlag og metode: Andet halvår 2010 Telestatistik Datagrundlag og metode: Andet halvår 2010 Telestatistik - andet halvår 2010 kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside: www.itst.dk Indholdsfortegnelse SIDE Diskretionsgrænse 3 Udbydere

Læs mere

Telestatistik Datagrundlag og metode: Andet halvår 2015

Telestatistik Datagrundlag og metode: Andet halvår 2015 Telestatistik Datagrundlag og metode: Andet halvår 2015 Telestatistik andet halvår 2015 kan hentes på www.ens.dk Indholdsfortegnelse SIDE Diskretionsgrænse 3 Udbydere 2. halvår 2015 4 Brands 7 TELESTATISTIK

Læs mere

Informationsmemorandum. Udkast juli 2009

Informationsmemorandum. Udkast juli 2009 2,5 GHz auktion Auktion over frekvenser i frekvensbåndene 2500-2690 MHz og 2010-2025 MHz Informationsmemorandum Udkast juli 2009 Udsendt af IT- og Telestyrelsen Danmark www.itst.dk Dette bilag giver en

Læs mere

Informationsmemorandum. Bilag B: Oversigt over det danske telemarked. Februar 2010

Informationsmemorandum. Bilag B: Oversigt over det danske telemarked. Februar 2010 2,5 GHz auktion Auktion over frekvenser i frekvensbåndene 2500-2690 MHz og 2010-2025 MHz Informationsmemorandum Bilag B: Oversigt over det danske telemarked Februar 2010 Udsendt af IT- og Telestyrelsen

Læs mere

Telestatistik Første halvår 2014

Telestatistik Første halvår 2014 Telestatistik Første halvår 214 Publikationen kan hentes på Erhvervsstyrelsens hjemmeside: www.erst.dk ISSN: 193-3753 Indholdsfortegnelse SIDE Forord 3 Hovedtal 4 Mobiltelefoni og mobilt bredbånd 5 Fastnet

Læs mere

Telestatistik Første halvår 2012

Telestatistik Første halvår 2012 Telestatistik Første halvår 2012 Publikationen kan hentes på Erhvervsstyrelsens hjemmeside: www.erst.dk ISSN: 1903-3753 Indholdsfortegnelse SIDE Forord 3 Hovedtal 4 Mobiltelefoni og - bredbånd 5 Fastnet

Læs mere

Telestatistik Andet halvår 2013

Telestatistik Andet halvår 2013 Telestatistik Andet halvår Publikationen kan hentes på Erhvervsstyrelsens hjemmeside: www.erst.dk ISSN: 193-3753 Indholdsfortegnelse SIDE Forord 3 Hovedtal 4 Mobiltelefoni og mobilt bredbånd 5 Fastnet

Læs mere

Teleankenævnet i tal I. Indkomne sager 1.1 Samlet antal behandlede sager: 2011 Indkomne klager 474 507 Overført fra tidligere år 114 245 I alt til behandling 588 752 Afsluttede klager Afsluttet i sekretariatet

Læs mere

Teleankenævnet i tal 2013

Teleankenævnet i tal 2013 1 Teleankenævnet i tal I. Indkomne sager 1.1 Samlet antal behandlede sager: Indkomne klager 323 474 Overført fra tidligere år 56 114 I alt til behandling 379 588 Afsluttede klager Afsluttet i sekretariatet

Læs mere

Telestatistik Datagrundlag og metode: Andet halvår 2016

Telestatistik Datagrundlag og metode: Andet halvår 2016 Telestatistik Datagrundlag og metode: Andet halvår 2016 Telestatistik andet halvår 2016 kan hentes på www.ens.dk Indholdsfortegnelse SIDE Diskretionsgrænse 3 Udbydere 4 Brands 7 TELESTATISTIK ANDET HALVÅR

Læs mere

Telestatistik Første halvår 2010

Telestatistik Første halvår 2010 Telestatistik Første halvår 2010 Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside: www.itst.dk ISSN: 1903-3753 Version af 21. december 2010 Indholdsfortegnelse SIDE Forord 3 Hovedtal 4 Mobiltelefoni

Læs mere

Telestatistik Datagrundlag og metode: Første halvår 2016

Telestatistik Datagrundlag og metode: Første halvår 2016 Telestatistik Datagrundlag og metode: Første halvår 2016 Telestatistik første halvår 2016 kan hentes på www.ens.dk Indholdsfortegnelse SIDE Diskretionsgrænse 3 Udbydere 1. halvår 2016 4 Brands 7 TELESTATISTIK

Læs mere

Telestatistik Første halvår 2017

Telestatistik Første halvår 2017 Telestatistik Første halvår 217 Publikationen kan hentes på Energistyrelsens hjemmeside: www.ens.dk ISSN: 193-3753 Indholdsfortegnelse SIDE Forord 3 Hovedresultater 4 Hovedtal 5 Bredbånd 6 Telefoni 18

Læs mere

Oversigt over hørte myndigheder og organisationer

Oversigt over hørte myndigheder og organisationer 26. maj 2015 /andlon-erst Oversigt over hørte myndigheder og organisationer 2Tell ApS 3F Fagligt Fælles Forbund ACN Danmark A/S Advice Digital ApS Advokatfirmaet Bruun & Hjejle Advokat Peter Schønning

Læs mere

Telestatistik Andet halvår 2016

Telestatistik Andet halvår 2016 Telestatistik Andet halvår Publikationen kan hentes på Energistyrelsens hjemmeside: www.ens.dk ISSN: 193-3753 Indholdsfortegnelse SIDE Forord 3 Hovedresultater 4 Hovedtal 5 Bredbånd 6 Telefoni 18 Andre

Læs mere

Høringsliste. 2. september 2013. /giluha-erst. Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø

Høringsliste. 2. september 2013. /giluha-erst. Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø Høringsliste 2. september 2013 /giluha-erst Oversigt over myndigheder og organisationer mv., der høres over bekendtgørelse om etablering af nøddrift af elektroniske kommunikationstjenester i tilfælde af

Læs mere

1. Teleankenævnet i 2012

1. Teleankenævnet i 2012 1. Teleankenævnet i I har Teleankenævnet afgjort 179 sager, og nævnet har afvist 11 sager fra behandling. Langt hovedparten af de afviste sager blev afvist som følge af, at klagen vedrørte erhvervsforhold.

Læs mere

HØRINGSLISTE 4. september 2015. Høring over udkast til lov om radioudstyr og elektromagnetiske forhold

HØRINGSLISTE 4. september 2015. Høring over udkast til lov om radioudstyr og elektromagnetiske forhold HØRINGSLISTE 4. september 2015 Høring over udkast til lov om radioudstyr og elektromagnetiske forhold 2Tell ApS 3F Fagligt Fælles Forbund Aalborg Universitet Aarhus Universitet ACN Danmark A/S AC Systems

Læs mere

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2014-15 (2. samling) EFK Alm.del Bilag 75 Offentligt

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2014-15 (2. samling) EFK Alm.del Bilag 75 Offentligt Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2014-15 (2. samling) EFK Alm.del Bilag 75 Offentligt H Ø RI NGSLISTE 23. september 2015 Høring over udkast til lov om ændring af lov om radiofrekvenser og ophævelse

Læs mere

Telestatistik Første halvår 2016

Telestatistik Første halvår 2016 Telestatistik Første halvår 2016 Publikationen kan hentes på Energistyrelsens hjemmeside: www.ens.dk ISSN: 1903-3753 Indholdsfortegnelse SIDE Forord 3 Hovedresultater 4 Hovedtal 5 Bredbånd 6 Telefoni 17

Læs mere

Telestatistik Andet halvår 2011

Telestatistik Andet halvår 2011 Telestatistik Andet halvår Publikationen kan hentes på Erhvervsstyrelsens hjemmeside: www.itst.dk ISSN: 1903-3753 Indholdsfortegnelse SIDE Forord 3 Hovedtal 4 Mobiltelefoni- og bredbånd 5 Fastnet internet

Læs mere

H Ø R I N G S L I S T E

H Ø R I N G S L I S T E H Ø RI NGSLISTE 2Tell ApS AC systems ACN Advice Digital ApS Advokat Peter Schønning Advokatfirmaet Bruun & Hjejle Advokatfirmaet Horten Advokatrådet AdvoNordic Andels-net ApS Antenneforeningen Vejen Arbejdernes

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 157 Bilag 1 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 157 Bilag 1 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 157 Bilag 1 Offentligt 27. februar 2015 Oversigt over hørte myndigheder og organisationer 2Tell ApS 3F Fagligt Fælles Forbund ACN Danmark A/S Advice Digital

Læs mere

Samarbejde mellem FDA og GlobalConnect

Samarbejde mellem FDA og GlobalConnect Samarbejde mellem og GlobalConnect GlobalConnect FILMEN GlobalConnect The Movie Vores DNA Danmark som førende it-nation. GlobalConnect gøder jorden Vores DNA Vi laver infrastruktur Danmark har bygget:

Læs mere

Adsl 512 Kabelmodem FWA 3G Optiske fibre

Adsl 512 Kabelmodem FWA 3G Optiske fibre It-infrastruktur 9 1. It-infrastruktur Figur 1.1 Bredbåndsdækning 1 8 Procent 96 98 98 9 9 97 9 9 9 9 87 88 6 4 64 6 6 6 47 5 44 2 14 4 5 9 Adsl 512 Kabelmodem FWA 3G Optiske fibre 21 22 23 24 25 26 Kilde:

Læs mere

Telestatistik Andet halvår 2015

Telestatistik Andet halvår 2015 Telestatistik Andet halvår Publikationen kan hentes på Energistyrelsens hjemmeside: www.ens.dk ISSN: 193-3753 Indholdsfortegnelse SIDE Forord 3 Hovedresultater 4 Hovedtal 5 Bredbånd 6 Telefoni 16 Andre

Læs mere

Telestatistik første halvår 2008 Telecom statistics first half of 2008

Telestatistik første halvår 2008 Telecom statistics first half of 2008 Udvalget for Videnskab og Teknologi UVT alm. del - Bilag 60 Offentligt Telestatistik første halvår 2008 Telecom statistics first half of 2008 IT- og Telestyrelsen National IT and Telecom Agency, Denmark

Læs mere

Teleankenævnet i tal 2008

Teleankenævnet i tal 2008 Teleankenævnet i tal I. Indkomne sager 1.1 Samlet antal behandlede sager: Indkomne klager 414 391 Overført fra tidligere år 179 218 I alt til behandling 593 609 Afsluttede klager Afsluttet i sekretariatet

Læs mere

IT-BESKÆFTIGELSEN FALDT I 2. KVARTAL AF 2004

IT-BESKÆFTIGELSEN FALDT I 2. KVARTAL AF 2004 Af Martin Windelin - Direkte telefon: 33 55 77 20 29. september 2004 IT-BESKÆFTIGELSEN FALDT I 2. KVARTAL AF 2004 IT-beskæftigelsen faldt ifølge ATP-beskæftigelsesstatistikken med ca. 2.800 fuldtidsansatte

Læs mere

1. Teleankenævnet i 2013

1. Teleankenævnet i 2013 1 1. Teleankenævnet i 1. Teleankenævnet i Teleankenævnet havde jubilæum i, da nævnet kom til verden den 25. juli 2003. Nævnet har derfor drevet virksomhed i 10 år. For at markere dette er statistikkerne

Læs mere

Meget høj produktivitetsvækst i telekommunikation

Meget høj produktivitetsvækst i telekommunikation Meget høj produktivitetsvækst i telekommunikation AF ØKONOM KRISTIAN SKRIVER SØRENSEN, CAND.POLIT RESUMÉ Telebranchen er en branche af stor betydning for dansk økonomi. Siden 2000 er timeproduktiviteten

Læs mere

Grund til bekymring i telebranchen

Grund til bekymring i telebranchen A N A L Y S E A F T E L E B R A N C H E N S K R E V E T A F : M A D S B Ø D S T R U P Grund til bekymring i telebranchen BERLINGSKE RESEARCH - JANUAR 2014 Indhold 3 Indledning 4 Opsummering 6 Overblik

Læs mere

Et vigtigt år for telebranchen

Et vigtigt år for telebranchen A N A L Y S E A F T E L E B R A N C H E N S K R E V E T A F : B J Ø R N B I S C H O F F - M I K K E L S E N Et vigtigt år for telebranchen Indsæt billede her! Husk at 1) justere ift. oprindelig størrelse

Læs mere

Den gennemsnitlige kundelevetid opgøres som: 30. januar 2014. /chkjgi. Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø

Den gennemsnitlige kundelevetid opgøres som: 30. januar 2014. /chkjgi. Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø 30. januar 2014 /chkjgi Dataindsamling til brug for prisklemmerevision Hermed fremsendes udkast til dataanmodning, som skal anvendes i forbindelse med Erhvervsstyrelsens revision af prisklemmetilsynet.

Læs mere

Forbrugernes opfattelse af telebranchens service og produkter

Forbrugernes opfattelse af telebranchens service og produkter Telebranchen Forbrugernes opfattelse af telebranchens service og produkter 5. juni 2013 Spørgeskemaundersøgelse gennemført af YouGov, maj 2013. Base: 1009 interviews blandt 15-74 årige. Tabeller viser

Læs mere

Nøgletal om informationssamfundet Danmark Danske tal

Nøgletal om informationssamfundet Danmark Danske tal Nøgletal om informationssamfundet Danmark 2007 Danske tal Nøgletal om informationssamfundet Danmark - 2007 Danske tal Udgivet af: Danmarks Statistik Ministeriet for Videnskab Teknologi og Udvikling Oktober

Læs mere

Statens Indkøb Telefoniaftalen Moderniseringsstyrelsen Finansministeriet Præsentation af den statslige telefoniaftale

Statens Indkøb Telefoniaftalen Moderniseringsstyrelsen Finansministeriet Præsentation af den statslige telefoniaftale Statens Indkøb Telefoniaftalen Moderniseringsstyrelsen Finansministeriet Præsentation af den statslige telefoniaftale V. Gerly Rimmer, indkøbschef, VIA University College Statens Indkøb Telefoniaftalen

Læs mere

Telestatistik andet halvår 2008 Telecom statistics second half of 2008

Telestatistik andet halvår 2008 Telecom statistics second half of 2008 Telestatistik andet halvår 2008 Telecom statistics second half of 2008 IT- og Telestyrelsen National IT and Telecom Agency, Denmark Udgave af 4. juni 2009 Version of June 4 th 2009 Publikationen kan hentes

Læs mere

2. Adgangsveje til internettet

2. Adgangsveje til internettet Adgang til internettet 11 2. Adgangsveje til internettet 2.1 Introduktion Informationssamfundets infrastruktur er en af de væsentligste forudsætninger for befolkningens og virksomhedernes muligheder for

Læs mere

Afgørelse om CoolTELs adgang til at aflevere sms med henblik på terminering i Hi3G s mobilnet.

Afgørelse om CoolTELs adgang til at aflevere sms med henblik på terminering i Hi3G s mobilnet. Hi3G Denmark ApS anne.louisevogensen@3.dk Fremsendes alene via e-mail 19. december 2013 Sag 13/05613 / camped ERHVERVSSTYRELSEN Afgørelse om CoolTELs adgang til at aflevere sms med henblik på terminering

Læs mere

Statens Indkøb Telefoniaftalen Moderniseringsstyrelsen Finansministeriet Præsentation af den statslige telefoniaftale

Statens Indkøb Telefoniaftalen Moderniseringsstyrelsen Finansministeriet Præsentation af den statslige telefoniaftale Statens Indkøb Telefoniaftalen Moderniseringsstyrelsen Finansministeriet Præsentation af den statslige telefoniaftale V. Gerly Rimmer, indkøbschef, VIA University College. mail: geri@via.dk, tlf. 87551191

Læs mere

Fakta om advokatbranchen

Fakta om advokatbranchen Virksomhederne Den danske advokatbranche består af ca. 1.700 virksomheder, hvilket spænder fra enkeltmandsvirksomheder med én advokat til store virksomheder med mere end 400 ansatte. I de senere år har

Læs mere

9. Statistiske oplysninger

9. Statistiske oplysninger 9. Statistiske oplysninger I. Indkomne sager 1.1 Samlet antal behandlede sager: 1. januar - 31. december : Indkomne klager 1234 Overført fra 2003 351 I alt til behandling 1.585 - afsluttet i sekretariatet

Læs mere

Telestatistik 1. halvår 2007. Telecom statistics first half of 2007. IT- og Telestyrelsen National IT and Telecom Agency, Denmark

Telestatistik 1. halvår 2007. Telecom statistics first half of 2007. IT- og Telestyrelsen National IT and Telecom Agency, Denmark Telestatistik 1. halvår 2007 Telecom statistics first half of 2007 IT- og Telestyrelsen National IT and Telecom Agency, Denmark Telestatistik, 1. halvår 2007 Indholdsfortegnelse > Table of contents Forord.

Læs mere

Holeby Antennelaug giver dig muligheder. Få mere underholdning, end du kan drømme om. Til alle dine skærme.

Holeby Antennelaug giver dig muligheder. Få mere underholdning, end du kan drømme om. Til alle dine skærme. Holeby Antennelaug giver dig muligheder Få mere underholdning, end du kan drømme om. Til alle dine skærme. Få din tv-pakke som du vil have den Holeby Antennelaug har over 100 tv-kanaler. Det er helt op

Læs mere

1. Teleankenævnet i 2011

1. Teleankenævnet i 2011 1. Teleankenævnet i har været et travlt år i Teleankenævnet. Nævnet har i årets løb truffet afgørelse i i alt 286 sager. Til sammenligning blev der i 2010 truffet afgørelse i i alt 114 sager. Årsagen til

Læs mere

Indhold og forudsætninger Følgende standardpriser er gældende for Business+. Alle priser og beløb er i danske kroner og ekskl. moms.

Indhold og forudsætninger Følgende standardpriser er gældende for Business+. Alle priser og beløb er i danske kroner og ekskl. moms. Priser Indhold og forudsætninger Følgende standardpriser er gældende for Business+. Alle priser og beløb er i danske kroner og ekskl. moms. Abonnementsbinding Abonnementsafgift Inkluderede kald og SMS/MMS

Læs mere

Indhold og forudsætninger Følgende standardpriser er gældende for Business+. Alle priser og beløb er i danske kroner og ekskl. moms.

Indhold og forudsætninger Følgende standardpriser er gældende for Business+. Alle priser og beløb er i danske kroner og ekskl. moms. Priser Indhold og forudsætninger Følgende standardpriser er gældende for Business+. Alle priser og beløb er i danske kroner og ekskl. moms. Abonnementsbinding Abonnementsafgift Inkluderede kald og SMS/MMS

Læs mere

Oprettelse 79,20. Abonnement pr. måned 48,00. Standard minuttakst* 0,80. Servicenumre pr. minut** 1,00. Standard SMS takst*** 0,32

Oprettelse 79,20. Abonnement pr. måned 48,00. Standard minuttakst* 0,80. Servicenumre pr. minut** 1,00. Standard SMS takst*** 0,32 Priser Grundpriser Oprettelse 79,20 Abonnement pr. måned 48,00 Forbrug Standard minuttakst* 0,80 Opkald til udlandet/modtaget i udlandet Gældende udlandspriser, se www.telenor.dk Servicenumre pr. minut**

Læs mere

Telestatistik andet halvår 2007. Telecom statistics second half of 2007. IT- og Telestyrelsen National IT and Telecom Agency, Denmark

Telestatistik andet halvår 2007. Telecom statistics second half of 2007. IT- og Telestyrelsen National IT and Telecom Agency, Denmark Udvalget for Videnskab og Teknologi (2. samling) UVT alm. del - Bilag 126 Offentligt Telestatistik andet halvår 2007 Telecom statistics second half of 2007 IT- og Telestyrelsen National IT and Telecom

Læs mere

Referat af branchemøde om telestatistik, økonomiske nøgletal og bredbåndskortlægning den 26. november 2013

Referat af branchemøde om telestatistik, økonomiske nøgletal og bredbåndskortlægning den 26. november 2013 20. januar 2014 Team IKT-Infrastruktur /THHAAN Referat af branchemøde om telestatistik, økonomiske nøgletal og bredbåndskortlægning den 26. november 2013 Tidspunkt: Tirsdag den 26. november 2013 kl. 12.30-14.30

Læs mere

Prisplan 2. Denne prisliste erstatter hidtidige bilag 8 i mobil gensalgsaftale, og er, hvis ikke andet står anført, gældende fra 1. januar 2008.

Prisplan 2. Denne prisliste erstatter hidtidige bilag 8 i mobil gensalgsaftale, og er, hvis ikke andet står anført, gældende fra 1. januar 2008. Bilag 8 Prisplan 2 Denne prisliste erstatter hidtidige bilag 8 i mobil gensalgsaftale, og er, hvis ikke andet står anført, gældende fra 1. januar 2008. Denne prisliste er indgået under forbehold for eventuelle

Læs mere

Fakta om Advokatbranchen

Fakta om Advokatbranchen Virksomhederne Den danske advokatbranche består af ca. 1.600 virksomheder, hvilket spænder fra enkeltmandsvirksomheder med én advokat til store virksomheder med mere end 400 ansatte. I de senere år har

Læs mere

Udviklingen i de kommunale investeringer

Udviklingen i de kommunale investeringer Udviklingen i de kommunale investeringer 1. Tilbagegang i kommunernes investeringer Kommunernes skattefinansierede anlægsudgifter var på 19,5 mia. kr. (2018- PL) i 2016, jf. kommunernes regnskaber og figur

Læs mere

Høringsnotat vedrørende bekendtgørelse om etablering af nøddrift af elektroniske kommunikationstjenester i tilfælde

Høringsnotat vedrørende bekendtgørelse om etablering af nøddrift af elektroniske kommunikationstjenester i tilfælde 1. oktober 2013 /giluha-erst Høringsnotat vedrørende bekendtgørelse om etablering af nøddrift af elektroniske kommunikationstjenester i tilfælde af konkurs og rekonstruktion 1. Indledning Udkast til bekendtgørelse

Læs mere

Kvartalsstatistik nr

Kvartalsstatistik nr nr. 4 2016 Velkommen til Danske Advokaters kvartalsstatistik Kvartalsstatistikken indeholder de seneste tal for advokatvirksomhedernes omsætning. Ud over omsætningstallene indeholder kvartalsstatistikken

Læs mere

Bilag 1: Tidslinje/historie (Egen fremstilling)

Bilag 1: Tidslinje/historie (Egen fremstilling) Bilagsoversigt Bilag 1: Tidslinje/historie... 2 Bilag 2: Backbone- og acessnettet... 4 Bilag 3: Investeringer i telesektoren... 5 Bilag 4: Bredbåndsabonnementer... 6 Bilag 5: Udviklingen i internet trafik...

Læs mere

0 20 40 60 80 100 Procent

0 20 40 60 80 100 Procent It-infrastruktur 9 1. It-infrastruktur Figur 1.1 Tilgængelighed af xdsl. Medio 2005 Holland* Luxembourg Korea* Belgien Schweiz* * Japan* New Zealand* Island Tyskland* 99,8 98,0 98,0 96,0 95,7 94,1 93,0

Læs mere

Indhold og forudsætninger Følgende standardpriser er gældende for FRI+ Business. Alle priser og beløb er i danske kroner og excl. moms.

Indhold og forudsætninger Følgende standardpriser er gældende for FRI+ Business. Alle priser og beløb er i danske kroner og excl. moms. FRI+ Business Priser og Vilkår Priser Indhold og forudsætninger Følgende standardpriser er gældende for FRI+ Business. Alle priser og beløb er i danske kroner og excl. moms. FRI+ Business Binding Abonnements

Læs mere

Teleankenævnet i 2008

Teleankenævnet i 2008 Teleankenævnet i Traditionen tro indledes årsberetningen med et par ord fra formanden om nævnets virksomhed i det forgangne år. Igen i år har Teleankenævnet behandlet et bredt udvalg af klager, både hvad

Læs mere

12. Oversigt over tabeller og figurer i publikationen

12. Oversigt over tabeller og figurer i publikationen Tabel- og figuroversigt 205 12. Oversigt over tabeller og figurer i publikationen 1. Indledning Figur 1.1 Den indholdsmæssige ramme for statistik om informationssamfundet 2. It-infrastruktur Tabel 2.1

Læs mere

Indhold og forudsætninger Følgende standardpriser er gældende for FRI+ Business. Alle priser og beløb er i danske kroner og ekskl. moms.

Indhold og forudsætninger Følgende standardpriser er gældende for FRI+ Business. Alle priser og beløb er i danske kroner og ekskl. moms. Priser Indhold og forudsætninger Følgende standardpriser er gældende for FRI+ Business. Alle priser og beløb er i danske kroner og ekskl. moms. FRI+ Business Binding Abonnements -afgift Inkluderede kald

Læs mere

Brugervejledning. til Waoo! Telefoni

Brugervejledning. til Waoo! Telefoni Brugervejledning til Waoo! Telefoni Fiberbredbånd TV Telefoni Fiberbredbånd TV Telefoni 02 03 Indhold Tilkobling af din telefon...4 Waoo! Telefoni tjenester...5 Standardtjenester Skjul nummer... 6 Spærring

Læs mere

Medlemsvilkår for TDC ForeningsRabat Mobiltelefoni og -data, Erhvervskunder

Medlemsvilkår for TDC ForeningsRabat Mobiltelefoni og -data, Erhvervskunder Medlemsvilkår for TDC ForeningsRabat Mobiltelefoni og -data, Erhvervskunder Oktober 2013 1 Omfang Aftale om TDC ForeningsRabat forudsætter, at kunden har abonnement på mobiltelefoni hos TDC, i hvilken

Læs mere

Udgående mailserver (SMTP) til brug i mailprogrammer

Udgående mailserver (SMTP) til brug i mailprogrammer E-mail opsætning Bejagt. Server til indgående og udgående post skal være det samme med minder at man vælger at benytte den internet udbyders SMTP man har til at sende post med. Hvis ikke man har andre

Læs mere

Fortrolig. Pressemeddelelse (version 1.0)

Fortrolig. Pressemeddelelse (version 1.0) Hanne Kühl Hejgaard Offentliggørelse; 24. oktober 2011 Kl. 05.00 Fortrolig Pressemeddelelse (version 1.0) TELEBRANCHEN 2011 DANMARK - Call me, der er en del af Telia Danmark har på privatmarkedet for mobiltelefoni

Læs mere

Støvring Antenneforening giver dig muligheder. Få mere underholdning, end du kan drømme om. Til alle dine skærme.

Støvring Antenneforening giver dig muligheder. Få mere underholdning, end du kan drømme om. Til alle dine skærme. Støvring Antenneforening giver dig muligheder Få mere underholdning, end du kan drømme om. Til alle dine skærme. Få din tv-pakke som du vil have den Støvring Antenneforening har over 100 tv-kanaler. Det

Læs mere

Brugervejledning. til Waoo! Telefoni

Brugervejledning. til Waoo! Telefoni Brugervejledning til Waoo! Telefoni Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold Tilkobling af din telefon...4 Waoo! Telefoni tjenester...5 Standardtjenester Skjul nummer... 6 Spærring for anonyme opkald...7 Tillægstjenester

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Fuldtidspersoner Fuldtidspersoner Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 27 Indhold: Ugens tema Fald i ledigheden i maj 213 Ugens analyse Ugens tendens Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked 3 ud af

Læs mere

Sagsnr.: 2014/0008325 Dato: 4. september 2014. Udbredelse af bredbånd i Halsnæs Kommune data og teoretiske beregninger

Sagsnr.: 2014/0008325 Dato: 4. september 2014. Udbredelse af bredbånd i Halsnæs Kommune data og teoretiske beregninger Sagsnr.: 2014/0008325 Dato: 4. september 2014 Titel: Udbredelse af bredbånd i Halsnæs Kommune data og teoretiske beregninger Sagsbehandler: Signe Friis Direktionskonsulent Kort vedr. udbredelse af bredbånd

Læs mere

Velkommen. til Antenneforeningen Brøndby. Information om pakker, priser og produkter i Antenneforeningen. Gem denne folder!

Velkommen. til Antenneforeningen Brøndby. Information om pakker, priser og produkter i Antenneforeningen. Gem denne folder! Velkommen til Antenneforeningen Brøndby Information om pakker, priser og produkter i Antenneforeningen Gem denne folder! Indhold TV...4 Internet...8 Telefoni...19 Priser...12 Diverse...14 Velkommen Jeg

Læs mere

Hallo, hallo - ved du hvad det koster? Fokus på mobilopkald til Færøerne og Grønland

Hallo, hallo - ved du hvad det koster? Fokus på mobilopkald til Færøerne og Grønland Hallo, hallo - ved du hvad det koster? Fokus på mobilopkald til Færøerne og Grønland IT- og Telestyrelsen Februar 2009 > Hallo, hallo, ved du hvad det koster? Fokus på mobilopkald til Færøerne og Grønland

Læs mere

Tillægsvilkår for TDC Erhverv MobilMix og TDC Erhverv MobilPakker (Forbrugsafregnet, Basis, Medium, Ekstra eller Ekstra Udland)

Tillægsvilkår for TDC Erhverv MobilMix og TDC Erhverv MobilPakker (Forbrugsafregnet, Basis, Medium, Ekstra eller Ekstra Udland) Tillægsvilkår for TDC Erhverv MobilMix og TDC Erhverv MobilPakker (Forbrugsafregnet, Basis, Medium, Ekstra eller Ekstra Udland) Oktober 2014 1. Tillægsaftalen For aftaler om abonnementsformerne TDC Erhverv

Læs mere

Indhold > Forord 4. 1 Indledning 6

Indhold > Forord 4. 1 Indledning 6 Det digitale samfund 21 Indhold > Forord 4 1 Indledning 6 2 Digital infrastruktur 7 2.1 Hovedresultater 7 2.2 Videnskabsministeriets initiativer for at skabe bedre digital infrastruktur 8 2.3 Investeringer

Læs mere

Telefoni: Internet: gratis Cirque talk 120: 120 min fri tale kr. 79,- Cirque Surf n talk 180: 180 min fri tale, 1GB/fri sms/mms kr.

Telefoni: Internet: gratis Cirque talk 120: 120 min fri tale kr. 79,- Cirque Surf n talk 180: 180 min fri tale, 1GB/fri sms/mms kr. Telefoni: Cirque Telefoni Cirque Telefoni er et abonnement, der samler din fastnet- og mobiltelefoni ét sted. Familien ringer gratis via fastnet til andre fastnettelefoner i boligforeningen og for kun

Læs mere

Medlemsvilkår for TDC ForeningsRabat Mobiltelefoni og data, Erhvervskunder

Medlemsvilkår for TDC ForeningsRabat Mobiltelefoni og data, Erhvervskunder Medlemsvilkår for TDC ForeningsRabat Mobiltelefoni og data, Erhvervskunder Januar 2012 1 Omfang Aftale om TDC ForeningsRabat forudsætter, at kunden har abonnement på mobiltelefoni hos TDC, i hvilken forbindelse

Læs mere

Brugervejledning. til Waoo! Telefoni

Brugervejledning. til Waoo! Telefoni Brugervejledning til Waoo! Telefoni Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold Tilkobling af din telefon...4. Waoo! Telefoni tjenester...5. Standardtjenester Skjul nummer... 6. Spærring for anonyme opkald...7.

Læs mere

Tillægsvilkår for TDC Erhverv Mobil

Tillægsvilkår for TDC Erhverv Mobil Tillægsvilkår for TDC Erhverv Mobil Maj 2016 Indholdsfortegnelse 1. Tillægsaftalen 1 2. Grundmoduler og tilvalgsmoduler... 2 3. Taksering og begrænsninger... 4 3.A. Minuttaksering... 4 3.B. Forbrugsafregnet

Læs mere

Erhvervslivets forskning og udvikling. Forskningsstatistik 2002

Erhvervslivets forskning og udvikling. Forskningsstatistik 2002 Erhvervslivets forskning og udvikling Forskningsstatistik 2002 Dansk Center for Forskningsanalyse Erhvervslivets forskning og udviklingsarbejde - Forskningsstatistik 2002 Statistikken er udarbejdet af:

Læs mere

Foreningsfordele og muligheder i Støvring Antenneforening

Foreningsfordele og muligheder i Støvring Antenneforening Foreningsfordele og muligheder i Støvring Antenneforening Tv-pakker med stor fleksibilitet Støvring Antenneforening har over 100 tv-kanaler. Det er helt op til dig, hvor mange af dem, du vil se. Og hvordan

Læs mere

Medlemsvilkår for TDC ForeningsRabat Mobiltelefoni og -data, Erhvervskunder

Medlemsvilkår for TDC ForeningsRabat Mobiltelefoni og -data, Erhvervskunder Medlemsvilkår for TDC ForeningsRabat Mobiltelefoni og -data, Erhvervskunder Marts 2011 1 Omfang Aftale om TDC ForeningsRabat forudsætter, at kunden har abonnement på mobiltelefoni hos TDC, i hvilken forbindelse

Læs mere

Brugervejledning. til Waoo! Telefoni

Brugervejledning. til Waoo! Telefoni Brugervejledning til Waoo! Telefoni Fiberbredbånd TV Telefoni Fiberbredbånd TV Telefoni 02 Indhold Tilkobling af din telefon...4 Waoo! Telefoni tjenester...5 Standardtjenester Skjul nummer... 6 Spærring

Læs mere

Brugervejledning. til Waoo! Telefoni

Brugervejledning. til Waoo! Telefoni Brugervejledning til Waoo! Telefoni Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold Tilkobling af din telefon...4 Waoo! Telefoni tjenester...5 Standardtjenester Skjul nummer... 6 Spærring for anonyme opkald...7 Tillægstjenester

Læs mere

Brugervejledning Fiberbredbånd TV Telefoni 01 Fiberbredbånd TV Telefoni

Brugervejledning Fiberbredbånd TV Telefoni 01 Fiberbredbånd TV Telefoni Brugervejledning Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold Oversigt over indholdet i waoo.tv...4 TV kanaler på computer... 4 Velkommen til waoo.tv... 6 Waoo! Web TV betjeningsvejledning...11 Genvejstaster...14

Læs mere

Evaluering af aftale om gennemsigtighed, initiativ 1 og 3

Evaluering af aftale om gennemsigtighed, initiativ 1 og 3 Notat om evaluering af aftale om gennemsigtighed, initiativ 1 og 3 Kontor/afdeling Center for Tele April 2016 J nr. 2016-1033 Evaluering af aftale om gennemsigtighed, initiativ 1 og 3 / Initiativ1 skal

Læs mere