Digitaliseringsstrategi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Digitaliseringsstrategi"

Transkript

1 Digitaliseringsstrategi

2 Indholdsfortegnelse Digitaliseringsstrategi Forord 3 2. Modernisering af kerneopgaven 4 3. I år 2020 digitalisering er en selvfølge 5 4. Digitalisering de næste år 6 5. Indsatsområder 7 6. Fra strategi til handling 8 7. Værdiskabende digitalisering Det digitale fundament. 10 Digitaliseringsstrategi

3 1. Forord Næstved Kommunes nye digitaliseringsstrategi beskriver, hvordan organisationen vil prioritere, udvikle og samarbejde om de digitale tiltag frem mod Der er både fælles tiltag og lokale indsatser. Strategien samler og viser, hvilke veje digitalisering vil føre kommunen igennem de kommende år. Alle fagområder har indtænkt digitalisering enten som understøttelse til at levere en bedre service eller ydelse, som et redskab til en mere effektiv og målrettet indsats eller noget helt tredje. Arbejdet er godt i gang - udfordringen er at holde fokus på de prioriterede indsatser. Strategien rækker frem mod til 2020, hvorimod handlingsplanerne er 2 årige. På den måde fastholdes fokus på strategiens målsætninger, samtidig med at indsatserne kan blive justeret eller omprioriteret undervejs. Strategien og handlingsplanerne er behandlet og godkendt af Økonomiudvalget i september Det daglige arbejde og porteføljestyringen af strategiens indsatser er forankret i kommunens Digitaliseringsforum. Digitaliseringsstrategien vil blive revideret i Direktionen Tomas Therkildsen Per B. Christensen Bruno Lind Sven Koefoed-Hansen Digitaliseringsstrategi

4 2. Modernisering af kerneopgaverne Den traditionelle opgaveløsning er under forandring, og digitalisering er et godt middel til at opnå: Fornyelse, forenkling og mere kvalitet i løsning af kerneopgaven og dermed skabe værdi. Digitaliseringen af den offentlige sektor er i fuld gang og fortsætter med uformindsket styrke med nye indsatser og prioriteringer i de kommende år. I Næstved Kommune har der de seneste år været fokus på arbejdet med digitalisering. Kommunen har arbejdet med lokalt prioriterede tiltag og har samtidig støttet op om de fællesoffentlige og fælleskommunale initiativer. Kommunen vil også de kommende år følge med udviklingen og bakke op om de initiativer, som regeringen, KL og øvrige samarbejdsrelationer søsætter. Initiativerne vil blive prioriteret ud fra, hvad der er relevant og giver værdi for Næstved. I Næstved handler det ikke kun om nye tekniske løsninger og digitalisering af kommunikationen med borgerne. Det er kerneopgaven og servicen, der kommer først de digitale indsatser og satsninger skal i højere grad skabe værdi for borgerne, samtidig med at de skal bidrage til at kommunen bliver mere effektiv i sin opgaveløsning. Teknologierne vil fremover være alle steder - på rådhuset, på ældrecentre, i virksomhederne (institutionerne), i kommunens biler samt fx i fysiske anlæg både i byerne og i landområderne. Digitalisering skal bruges til at løse opgaverne på en ny og mere effektiv måde - men især handler det om at skabe værdi. Værdi skabes ikke isoleret af den enkelte løsning eller i det enkelte tiltag. Værdien kommer, når nogen får gavn eller glæde af det som sker. Det kan fx være: En ledig, som hurtigere kan tilrettelægge sin indsats via en digital løsning Når en borger oplever en ny velfungerende teknologi, som supplement til den menneskelige omsorg og pleje Børn og unge, hvor indlæring bliver lettere og sjovere, fordi de kan bruge nye og forskellige digitale medier Når der skabes kontakt og nærvær selv over store afstande ved hjælp af sociale medier og digitale møder mellem borgeren og kommunen Borgere, som slipper for at indsende samme oplysninger flere gange, da de kan oploades via hjemmesiden Virksomheder og borgere, som let tilgår og genbruger relevante oplysninger fra nettet Virksomheder og borgere, som oplever en bedre mobil- og bredbåndsdækning selv uden for tætbebyggede områder Intelligente teknologier og robotter, som kan aflaste fx plejepersonalet, så de undgår tunge løft eller monotone bevægelser Smidigere og mere effektive arbejdsgange, som betyder mindre stress for den enkelte medarbejder og mere omkostningseffektiv sagsbehandling for kommunen Digitaliseringsstrategi

5 3. I år 2020 digitalisering er en selvfølge Fem drivere for digitalisering Digitalisering skal bidrage til, at Næstved er en attraktiv og moderne kommune Digitaliseringstiltag og velfærdsteknologier skal skabe gode borgeroplevelser Velfærdsteknologierne skal give livskvalitet og god samfundsøkonomi Digitalisering skal gøre den kommunale service forståelig, tilgængelig og sammenhængende Digitalisering skal give smidigere og mere effektive arbejdsgange med god datahåndtering og genbrug af data Vision Frem mod 2020 vil Næstved Kommune i stadig større grad styrke og understøtte de ydelser, som kommunen leverer, med brugervenlige, ensartede og sammenhængende it-løsninger og teknologier. Alle tiltag og løsninger skal give borgerne og virksomheder en let og mere målrettet adgang til den kommunale service, samtidig skal løsningerne gør det nemt og effektivt for medarbejderen at løse sin opgave. År 2020 i Næstved Kommune En række fælleskommunale og fællesoffentlige projekter er gennemført. Kommunen har stor gavn af de fælleskommunale løsninger, især på beskæftigelsesområdet, som sikrer en hurtig og effektiv og mere målrettede sagsbehandling. I skoler og dagtilbud bruges de digitale medier og værktøjer som en naturlig del i de kreative aktiviteter eller undervisningen. Medierne bruges som understøttelse og i udviklingen af sociale og læringsmæssige kompetencer hos de yngste borgere. Der findes smarte og interaktive løsninger i byen og i landområderne under temaet Smart City. Den digitale infrastruktur udvikles stadig, og der er indført intelligente løsninger inden for byplan, miljø, natur og affaldsområdet. For borgerne er digitalisering og de nye teknologier en naturlig del af hverdagen. Løsninger og medier bruges flittigt af borgerne både socialt og kulturelt, samt til understøttelse af fx behov for behandling, pleje og støtte i hverdagen eller som en del af serviceydelsen. Kommunens it-infrastruktur er kendetegnet ved sikker drift samt en infrastruktur, som anvender fælles standarder og lever op til rammearkitekturen. Medarbejderne begår sig hjemmevant i digitale medier. I alle hjørner af den kommunale service bruges kendte værktøjer på nye måder. Fx registreringer via mobilen, når de udkørende medarbejdere har udført reparationer i vejen, Digitaliseringsstrategi

6 eller når sygeplejersker eller andre holder virtuelle møder med borgeren. I 2020 er velfærdsteknologier og digitale løsninger en selvfølge. 4. Digitalisering de næste år Værdiskabende digitalisering Værdi for Borgere og virksomheder Værdi for kommunen og medarbejderne Godt digitalt fundament it-governance, arkitektur & data Gevinstmål & styring Digital ledelse & digitale kompetencer Værdiskabende digitalisering Det digitale fundament Indsatsområder frem mod 2020 Hvis digitalisering skal være en selvfølge i 2020 er, der behov for målrettede og fokuserede indsatser. Der er udpeget to overordnede indsatsområder, som de kommende års digitale initiativer og indsatser skal holde sig for øje. Indsatsområderne er valgt dels på baggrund af tendenser i de fællesoffentlige og fælleskommunale digitaliseringsstrategier. Men også som et resultat af en kort dialogproces, hvor direktionen og centercheferne drøftede, hvor fokus skal være frem til Alle tiltag, hvad enten de er centrale eller lokale tiltag, sigter mod de mål, som kommunen har for digitaliseringen i Det gøres ved at prioritere tiltag, som matcher de to overordnede indsatsområder: Værdiskabende digitalisering er den vigtigste af de to indsatsområder, og indeholder to underkategorier. Digitale tiltag under dette indsatsområde skal skabe værdi, understøtte kerneopgaven og sikre mere effektive arbejdsgange det vil sige være værdiskabende for borgere, virksomheder, medarbejdere og/eller kommunen. Det digitale fundament Under indsatsområdet, Det digitale fundament, er der tre underkategorier. Disse er rettet mod interne tiltag, som skal sikre, at kommunen får opbygget et fundament til håndtering af de digitale tiltag og projekter. Fx indførelse af centrale rammer for styring af indkøb, sikring af Digitaliseringsstrategi

7 tekniske krav samt håndtering af effektivisering og gevinster. Digitaliseringsstrategi

8 5. Indsatsområder Værdiskabende digitalisering Værdi for borgere & virksomheder De nationale digitaliseringsstrategier ønsker at sætte borgeren og virksomheden i centrum det samme ønsker Næstved Kommune. Fremtidens digitale velfærd og nye krav til det offentlige betyder, at kommunen skal have stor fokus på, hvordan og hvornår de nye løsninger indføres og anvendes. Det handler ikke kun om de nyeste løsninger, men også om at forbedre allerede eksisterende løsninger, så de giver mere værdi og har en højere kvalitet og gerne i tæt dialog med brugerne, dvs. borgere, virksomheder og medarbejderne. Der skal være reel værdi for borgere og virksomheder, når kommunen digitaliserer eller indfører velfærdsteknologier. Digitalisering og velfærdsteknologier skal ikke kun være på kommunens præmis, men også tilgodese individuelle behov hos forskellige borgergrupper og virksomheder. Værdi for kommunen og medarbejderne Digitalisering og digitale velfærdsløsninger kan være med til at skabe vækst, når de udnyttes rigtigt til at understøtte den overordnede vision for kommunen. Men løsningerne skal også kunne bidrage til effektivisering i arbejdsgange eller som motivationsfaktor for nye måder at gøre tingene på. De skal være med til at give værdi for medarbejderne og kommunen, fx via en lettere hverdag og opgaveløsning. Det digitale fundament It-Governance, arkitektur & data Kommunen skal have en transparent styringsramme for investering og indførelse af nye løsninger. Digitaliseringsforum vil bl.a. stå for porteføljestyring og have fokus på, at nye projekter lever op til kommunens standarder. Brug og genbrug af data på tværs kommer i fokus og kræver datadisciplin. Kommunens it- Sikkerhedsudvalg m.fl. vil arbejde med indførelse af principper og regler for journalisering, dataopbevaring etc. Gevinstmål & styring Der kommer fokus på projektstyring, godkendelses- og reviewprocedurer samt dokumentation. De mange projekter skal sættes i faste rammer med klare beslutningsstrukturer. Business casen bliver et vigtigt dokument som grundlag for velanalyserede beslutningsgrundlag. Arbejdet med gevinstplaner og gevinstrealisering får en høj prioritet i den første del af strategiperioden. Digital ledelse & digitale kompetencer Indførelse af nye systemer eller nye velfærdsløsninger er en forretningsprioritering. Det er derfor naturligt, at lederne løfter den digitale ledelse. Det er en disciplin med mange facetter, som organisationen i fællesskab skal tolke og udføre. Med mange nye løsninger og forandringer får medarbejderne brug for uddannelse. Det bliver vigtigt at prioritere fremtidens nye kompetencer og ressourcer for at udmønte tiltagene. Digitaliseringsstrategi

9 6. Fra strategi til handling Med strategien på tryk er det tid til at omsætte ord til handling. Det store arbejde ligger forude, da der er mange typer af projekter og tiltag i handlingsplanerne. Der vil være behov for koordinering og prioritering både i centrene og overordnet. Den digitale ledelseskraft skal vise fornyet styrke og resultater. Det vil kræve alliancer på tværs af fagområder og endda på tværs af kommunegrænser og landsdele. Udnyttelse af de digitale løsninger fordrer stærk styring af indkøb, tekniske retningslinjer m.m. Næstved deltager i det strategiske samarbejde - Den kommunale digitaliseringsforening, hvor 11 sjællandske kommuner samarbejder om bl.a. projekter, udbud, indkøb og leverandørhåndtering og særlige digitale tiltag. Strategien vil være rettesnor for de kommende års indsatser, hvor bl.a. realisering af forventet effekt og gevinster vil betyde, at lederne skal spille en særlig rolle i at styre projekter og tiltag i mål de skal omsætte strategi til handling samt sikre, at de rigtige kompetencer er til stede. Overordnede strategier og visioner Forretningsstrategier Digitaliseringsstrategi Handlingsplaner og detailplaner (digitale tiltag) Lokal og tværgående eksekvering Styringsramme Digitaliseringsforum It-sikkerhedsudvalg Handlingsplanerne er toårige og vil blive revideret for at sikre dynamik og fremsynethed. Udviklingen går stærkt og gode idéer bliver hurtigt overhalet af nye og bedre tiltag. Digitaliseringsforum vil sikre, at der løbende bliver fulgt op på, hvordan kommunen og organisationen flytter sig og lever op til de beskrevne målsætninger og planlagte indsatser både centralt og decentralt. Digitaliseringsstrategi

10 7. Værdiskabende digitalisering Digitaliseringstiltag og velfærdsteknologier skal skabe gode borgeroplevelser Digitalisering skal bidrage til, at Næstved er en attraktiv og moderne kommune Velfærdsteknologierne skal give livskvalitet og god samfundsøkonomi 7.1. Mål for gode borgeroplevelser: Borgere og virksomhedere får ved hjælp af digitalisering nem, hurtig og sikker adgang til kommunens ydelser Mangfoldigheden blandt borgere og virksomheder stiller krav til, at kommunen kan navigere i og skifte mellem de forskellige former for kommunikationskanaler, samt at kommunen løbende forbedrer eller udvider med flere selvbetjeningsløsninger og digitale teknologier, som borgere og virksomheder kan få gavn af. Afhængigheden af tid og sted skal minimeres. Borgere og virksomheder skal have mulighed for, via mere målrettede og brugervenlige løsninger, at kunne indgå helt eller delvist i sagsforløb samt tage et medansvar for sin egen sag, læring, udvikling, gennemoptræning, pleje etc. Konkrete mål frem mod 2020: Der vil være indført minimum 2 større digitale løsninger, som gør borgernes og virksomhedernes adgang til den kommunale service lettere På minimum to sagsområder er det muligt at få bedre overblik og adgang til at egne sager og data En smidigere håndtering af hverdagskommunikationen mellem kommunen og en række udvalgte målgrupper, fx andre faggrupper, forældre, pårørende, virksomhedsledere, læger, skoler etc. Udnyttelse af nye og alternative kommunikationskanaler i samspil med borgerne, fx virtuelle møder, telemedicin, Apps (fx giv et praj) etc. De borgervendte løsninger er kendetegnet ved brugervenlige løsninger, der har sammenhæng til de bagvedliggende systemer 7.2 Mål for digital understøttelse af Næstved som en attraktiv og moderne kommune: Smart City og andre nytænkende digitale initiativer bidrager til at sætte Næstved på landkortet Teknologiske løsninger er på vej frem og vil sætte sit præg på mange typer af infrastruktur og dele af den kommunale service. Dataopsamling og fornuftig udnyttelse vil kunne skabe rettidig omhu, ikke kun i forhold til oversvømmelser ved fx skybrud, men også i forhold til at sikre hurtig og rigtig pleje på baggrund af erfaringer eller tidligere resultater. Digitaliseringsstrategi

11 Kommunen vil ved målrettet og fornuftig anvendelse af eksisterende data kunne imødekomme uhensigtsmæssigheder eller igangsætte nye initiativer, som kan gøre kommunen til en mere fremsynet og attraktiv kommune. Det vil handle om, enten at udnytte allerede eksisterende teknologier og data på alternative måder eller at indføre nye digitale løsninger helt eller delvist i den traditionelle opgaveløsning. Konkrete mål frem mod 2020: Gennemførelse af minimum et projekt rettet mod bedre digital infrastruktur Bedre og smartere anvendelse af eksisterende data via 2-3 gennemførte tiltag Understøttelse af Næstved Kommune som en attraktiv kommune sker via indsatser for stadig mere udbredelse af bredbånd og mobildata Kortlagt overblik over allerede eksisterende data i kommunen inkl. oplæg på, hvordan disse data kan skabe merværdi 7.3 Mål for digitalisering, som kan give øget livskvalitet og god samfundsøkonomi: Nye teknologier og bedre digitale løsninger skaber mere sammenhængende og effektfulde indsatser Sammenhænge er en nødvendighed i de kommende år, hvilket betyder, at den gode service sker koordineret og med en samlet målrettet indsats. Borgere og virksomheder skal opleve, at der er sammenhæng i den ydelse, service eller de forløb, som de er en del af. Det handler om at skabe endnu mere forståelse og sammenhæng mellem den enkeltes behov og den ydelse, undervisning, teknologisk støtte etc., som kommunen leverer. Det skal give mening og værdi for den enkelte. Konkrete mål frem mod 2020: Minimum 2 nye digitale løsninger/velfærdsteknologier har gjort målgruppen mere selvhjulpne Borgere og virksomheder oplever, at de digitale løsninger og velfærdsteknologier er relevante og med til at forbedre den ydelse eller service, som de får Der er skabt større sammenhæng og mere effektive sagsflow i forhold til at ajourføre og genbruge relevante oplysninger flere gange i de interne arbejdsgange Flere digitale initiativer og velfærdsteknologier har fornyet og ændret den traditionelle måde at løse opgaverne på og har skabt direkte og mærkbar værdi for borgere/virksomheder Digitaliseringsstrategi

12 8. Det digitale fundament Digitalisering skal gøre den kommunale service forståelig, tilgængelig og sammenhængende Digitalisering skal give smidigere og mere effektive arbejdsgange med god datahåndtering og genbrug af data 8.1 Mål for forståelig, tilgængelig og sammenhængende service Klare standarder og krav sikrer en sammenhængende og velfungerende infrastruktur I forhold til kommunens it-infrastruktur er det også nødvendigt at der er skabt bedre sammenhænge. For at kunne levere en mere sammenhæng borgerbetjening, skal viden og data være tilgængelig og lette at komme til. Systemerne skal kunne understøtte det enkelte sagsområde, så sagsgange og opgaverne løses smidigere og mere effektivt. Her vil deling af data og systemsammenhæng være et issue. Konkrete mål frem mod 2020: Hovedparten af alle systemer har gennemgået et systemmæssigt og kontraktmæssigt eftersyn, for at sikre bl.a. relevante og nødvendige snitflader, bedre dataopbevaring og mere brugervenlige løsninger Automatisering af processer og rutineprægede opgaver er i fokus og indført, hvor det giver mening og skaber en mere effektiv proces og frigør tid til styrkelse af kerneopgaven Systemer, som kan give en intelligent brug og genbrug af data, foretrækkes 8.2 Mål for god datahåndtering og genbrug af data Fokuseret digital ledelse og styrkede digitale kompetencer giver mere tid til kerneopgaven Den digitale transformation vil fylde meget i de kommende år. Behovet for ændrede digitale kompetencer og discipliner vil stille krav til både kommunens ledere og medarbejdere, men i høj grad også til borgerne og virksomhederne. Bedre datahåndtering og genbrug af data er kun en lille del af denne forandring. Medarbejderne skal løbende kunne tilegne sig nye digitale processer og arbejdsmetoder, samtidig med at de skal støtte borgerne i at blive mere digitalt parate. Konkrete mål frem mod 2020: Lederne skal lede og opretholde den digitale forandringsproces og indarbejde målene i resultataftalen, fx indføre bedre datadisciplin, digitale udviklingsforløb m.m. Ledelsesinformationerne er digitale, så mål, resultater og udvikling kan følges tæt Den digitale kultur og adfærd blomstrer, og medarbejderne agerer hjemmevant i digitale løsninger og teknologier, ligesom de bidrager med nye idéer til løsninger og digital opgavehåndtering Digitaliseringsstrategi

13 Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi 2016-2020 Digitaliseringsstrategi 2016-2020 1. Forord 3 2. Modernisering af kerneopgaven 4 3. I år 2020 digitalisering er en selvfølge 5 4. Digitalisering de næste år 6 5. Indsatsområder

Læs mere

Ikast-Brande Kommune Vision for digitalisering og velfærdsteknologi

Ikast-Brande Kommune Vision for digitalisering og velfærdsteknologi Ikast-Brande Kommune Vision for digitalisering og velfærdsteknologi 2016-2020 Godkendt af byrådet den 13.03.2017 Indhold Indledning... 3 Vision... 3 Strategiske fokuspunkter Digital kultur, kompetence

Læs mere

LOKAL OG DIGITAL - ET SAMMENHÆNGENDE DANMARK

LOKAL OG DIGITAL - ET SAMMENHÆNGENDE DANMARK V. PIA FÆRCH (PAH@KL.DK) KONTORCHEF, KL 1 FÆLLESKOMMUNAL DIGITALISERINGSSTRATEGI 2016-2020 UDGANGSPUNKT FOR DEN NYE STRATEGI Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 Fælles beslutnings- og

Læs mere

Lokal og digital et sammenhængende Danmark

Lokal og digital et sammenhængende Danmark 1 of 15 Lokal og digital et sammenhængende Danmark Oplæg til høringssvar på Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2016-2020 2 of 15 Proces Forslag til den fælleskommunale digitaliseringsstrategi

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi gladsaxe.dk Digitaliseringsstrategi 2015-2018 Gladsaxe Kommune er med stor fart i gang med at forandre og effektivisere opgaveløsningen og skabe mere velfærd for borgerne ved at udnytte mulighederne gennem

Læs mere

Digitaliseringsstrategi for Norddjurs Kommune

Digitaliseringsstrategi for Norddjurs Kommune Digitaliseringsstrategi for Norddjurs Kommune 2016-2020 1 1. Indledning Danmark fik sin første digitaliseringsstrategi for den offentlige sektor i 2001. Staten, regionerne og kommunerne har siden i fællesskab

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2014

Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Indholdsfortegnelse: Hørsholm Kommune vil være en digital kommune...3 Hvor skal vi hen...3 Mål for digitalisering...5 Strategiske spor...6 A. Alle ledere og medarbejdere

Læs mere

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012 April 2012 Effektiv digitalisering - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015 Baggrund Danmark står med væsentlige økonomiske udfordringer og en demografi, der betyder færre på arbejdsmarkedet til

Læs mere

LOKAL OG DIGITAL ET SAMMENHÆNGENDE DANMARK

LOKAL OG DIGITAL ET SAMMENHÆNGENDE DANMARK LOKAL OG DIGITAL ET SAMMENHÆNGENDE DANMARK Henriette Günther Sørensen, KL Fagligt forum for 7-arkivernes medarbejdere 14. september 2016 Fælles vision for digitalisering Det fælleskommunale arbejde med

Læs mere

Velfærd gennem digitalisering

Velfærd gennem digitalisering Velfærd gennem digitalisering Sorø Kommunes Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering 2011 2016 1. Indledning Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering er udarbejdet i 2011 over en periode

Læs mere

Digitaliseringsstrategi Mød din kommune på nettet

Digitaliseringsstrategi Mød din kommune på nettet Digitaliseringsstrategi 2016-2020 Mød din kommune på nettet BORGER OG ERHVERV KØGE KOMMUNE Baggrund og indledning Køge kommunes Digitaliseringsstrategi 2016-2020 afløser den tidligere digitaliseringsstrategi

Læs mere

It- og digitaliseringsstrategi. Sønderborg Kommune

It- og digitaliseringsstrategi. Sønderborg Kommune It- og digitaliseringsstrategi Sønderborg Kommune 2017-2020 Indhold Baggrund 3 Rammerne 3 Mål og Tema 3 Hvordan arbejder vi med målsætningen? 4 Illustration af elementerne i it- og digitaliseringsstrategien

Læs mere

STRATEGIENS SAMMENHÆNG

STRATEGIENS SAMMENHÆNG Godkendt af kommunalbestyrelsen den. 18.april 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING 3 Modernisering og effektivisering af den kommunale service 3 2. STRATEGIENS SAMMENHÆNG 4 3. STRATEGISKE INDSATSER

Læs mere

DIGITAL SAMMENHÆNG - for borgere og virksomheder

DIGITAL SAMMENHÆNG - for borgere og virksomheder DIGITAL SAMMENHÆNG - for borgere og virksomheder Digitaliseringsstrategi 2017-2020 Silkeborg Kommune & Viborg Kommune Indhold Sammen kan vi gøre det bedre 3 Digitalisering skaber sammenhæng på tværs 5

Læs mere

KANALSTRATEGI Fredensborg Kommune 2012-2015 1

KANALSTRATEGI Fredensborg Kommune 2012-2015 1 KANALSTRATEGI Fredensborg Kommune 2012-2015 1 1. Formål og baggrund Fredensborg Kommunes kanalstrategi er en tværgående strategi, der angiver målsætninger for, hvilke kanaler 1 vi benytter og hvordan vi

Læs mere

DIGITALISERINGS- OG IT-STRATEGI

DIGITALISERINGS- OG IT-STRATEGI DIGITALISERINGS- OG IT-STRATEGI SKANDERBORG KOMMUNE 2017-2020 Strategiens formål og baggrund Med Digitaliserings- og IT-strategien skal borgere, virksomheder og medarbejdere i Skanderborg Kommune opleve

Læs mere

Velkommen. Velkommen til høringen af forslaget til en ny fælleskommunal digitaliseringsstrategi 2016-

Velkommen. Velkommen til høringen af forslaget til en ny fælleskommunal digitaliseringsstrategi 2016- 1 of 18 Velkommen Velkommen til høringen af forslaget til en ny fælleskommunal digitaliseringsstrategi 2016-2020 "Lokal og digital - et sammenhængende Danmark". Med henblik på det videre arbejde med strategien

Læs mere

Vision og strategi for DIGITALISERING & VELFÆRDSTEKNOLOGI for SÆH-forvaltningen

Vision og strategi for DIGITALISERING & VELFÆRDSTEKNOLOGI for SÆH-forvaltningen Vision og strategi for DIGITALISERING & VELFÆRDSTEKNOLOGI for SÆH-forvaltningen 2016-2020 VISION PERSPEKTIVER OVERORDNEDE MÅL ORGANISERING ROLLER OG ANSVAR INDSATSER BAGGRUND I Hjørring Kommune vil vi

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi Dragør Kommune, november 2015 Justeret november 2016 Digitaliseringsstrategi UDKAST TIL OPDATERING Dragør Kommune 2016 2020 1 Indholdsfortegnelse 0. Forord...3 1. Indledning...3 2. Fællesoffentligt samarbejde

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015. Januar 2011

KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015. Januar 2011 KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015 Januar 2011 Indhold 1 INDLEDNING 2 STRATEGIGRUNDLAGET 2.1 DET STRATEGISKE GRUNDLAG FOR KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGIEN 3 VISION - 2015 4 KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGIEN

Læs mere

Give mulighed for, at børn kan lære mere lystbetonet med afsæt i hver sine særlige interesser. Det kan ske via nye digitale læringsmidler.

Give mulighed for, at børn kan lære mere lystbetonet med afsæt i hver sine særlige interesser. Det kan ske via nye digitale læringsmidler. DIREKTIONENS STAB IT og Digitalisering Rådhuset, Torvet 7400 Herning Tlf.: 9628 2828 Digitaliseringsstrategi 2017 2020 Poul.veno@herning.dk www.herning.dk Kontaktperson: Poul Venø Dato: 10. august 2017

Læs mere

DIGITALISERINGSSTRATEGI April 2016 BRØNDBY KOMMUNE

DIGITALISERINGSSTRATEGI April 2016 BRØNDBY KOMMUNE DIGITALISERINGSSTRATEGI 2016-2020 April 2016 BRØNDBY KOMMUNE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Strategisk sammenhæng... 3 3. Strategiske indsatsområder... 3 3.1 Borgerne skal videst muligt mestre

Læs mere

Svendborg Kommune Digitaliseringsstrategi 2012 2015

Svendborg Kommune Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Svendborg Kommune Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Digitaliseringsstrategi hvorfor gør vi det I dag er de mobile platforme en naturlig del af vores hverdag. Tablets, smartphones, bærbare pc er er med

Læs mere

SAMSPILLET MELLEM DIGITALISERINGS- STRATEGIERNE

SAMSPILLET MELLEM DIGITALISERINGS- STRATEGIERNE KL S DIALOGFORUM FOR IT-LEVERANDØRER OG KONSULENTHUSE SAMSPILLET MELLEM DIGITALISERINGS- STRATEGIERNE v/ Anne Kathrine Fjord-Marschall, specialkonsulent, KL KL S DIALOGFORUM FOR IT-LEVERANDØRER OG KONSULENTHUSE

Læs mere

Digitaliseringsstrategi Odder Kommune

Digitaliseringsstrategi Odder Kommune Digitaliseringsstrategi Odder Kommune Dokumentnr.: 727-2016-159853 side 1 Opbygning af digitaliseringsstrategien: Digitaliseringsstrategien for Odder Kommune tager udgangspunkt i både Odder Kommunes generelle

Læs mere

Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015

Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015 Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015 Økonomi- og planudvalget d. 19. Juni 2012 Byrådet d. 26. Juni 2012 Indhold Indledning... 4 Digitalisering med fokus på innovation, kreativitet og

Læs mere

DEN LILLE SKARPE OM RAMMEARKITEKTUREN

DEN LILLE SKARPE OM RAMMEARKITEKTUREN DEN LILLE SKARPE OM RAMMEARKITEKTUREN HVORFOR EN FÆLLESKOMMUNAL RAMME ARKITEKTUR? Digitalisering er afgørende for udviklingen af de kommunale kerneopgaver, fordi Borgerne skal møde en nær og sammenhængende

Læs mere

Ny fælleskommunal digitaliseringsstrategi 2016-2020 v. Pia Færch, kontorchef, KL

Ny fælleskommunal digitaliseringsstrategi 2016-2020 v. Pia Færch, kontorchef, KL Ny fælleskommunal digitaliseringsstrategi 2016-2020 v. Pia Færch, kontorchef, KL Vision En decentralt funderet offentlige sektor, der på en gang yder og faciliterer nær og tilgængelig, sammenhængende og

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2012 2015

Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Indholdsfortegnelse Digitaliseringsstrategi 2012 2015... 1 Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Vision og mål for digitaliseringsstrategi 2012 2015... 4 Erfaringer

Læs mere

Perspektiver i Innovation- & Medborgerskabsudvalget arbejde

Perspektiver i Innovation- & Medborgerskabsudvalget arbejde Perspektiver i Innovation- & Medborgerskabsudvalget arbejde Indledning Udvalget er oprettet med henblik på at fastholde det politiske fokus på de overordnede strategier Byrådet har vedtaget til at understøtte

Læs mere

Allerød Byråd vedtog den første digitaliseringsstrategi i juni 2011 og afsatte midler til området med budgettet for

Allerød Byråd vedtog den første digitaliseringsstrategi i juni 2011 og afsatte midler til området med budgettet for NOTAT Allerød Kommune Økonomi Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Digitaliseringsstrategi 2: 2012-15 Dato: 6. juni 2012 Allerød Byråd vedtog den

Læs mere

Velkommen. Velkommen til høringen af forslaget til en ny fælleskommunal digitaliseringsstrategi 2016-

Velkommen. Velkommen til høringen af forslaget til en ny fælleskommunal digitaliseringsstrategi 2016- Velkommen Velkommen til høringen af forslaget til en ny fælleskommunal digitaliseringsstrategi 2016-2020 "Lokal og digital - et sammenhængende Danmark". Med henblik på det videre arbejde med strategien

Læs mere

Odsherred Kommune. Strategi for velfærdsteknologi 2012 2016

Odsherred Kommune. Strategi for velfærdsteknologi 2012 2016 Odsherred Kommune Strategi for velfærdsteknologi 2012 2016 Godkendt i Byrådet 30. oktober 2012 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 4 3 VISION 5 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 7 4.1

Læs mere

Ledelses- og Styringsgrundlag Region Midtjylland.

Ledelses- og Styringsgrundlag Region Midtjylland. Ledelses- og Styringsgrundlag Region Midtjylland www.regionmidtjylland.dk Ledelses- og Styringsgrundlag Opdateret via proces i 2012-2013 hvor blandt andre koncernledelsen og MEDsystemet har været inddraget

Læs mere

Digitaliseringsstrategien -Status og udviklingsveje

Digitaliseringsstrategien -Status og udviklingsveje Digitaliseringsstrategien -Status og udviklingsveje Indhold 01 Strategisk indsatsområde: Effektivisering 02 Strategisk indsatsområde: Bedre borgerinddragelse 03 Strategisk indsatsområde: Tværgående samarbejde

Læs mere

Lokal og digital et sammenhængende Danmark. Søren Frederik Bregenov, konsulent, KL Maj konference 21. maj 2015

Lokal og digital et sammenhængende Danmark. Søren Frederik Bregenov, konsulent, KL Maj konference 21. maj 2015 Lokal og digital et sammenhængende Danmark Søren Frederik Bregenov, konsulent, KL Maj konference 21. maj 2015 1 Disposition 1. Det nuværende strategilandskab -Fælleskommunale, fællesoffentlige, fagspecifikke

Læs mere

Holbæk Kommune. Digitaliseringsstrategi Version 1.0

Holbæk Kommune. Digitaliseringsstrategi Version 1.0 Holbæk Kommune Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Version 1.0 Indhold 1. Baggrund og resume... 3 2. Forretningsmæssige målsætninger... 5 3. Vision, pejlemærker, principper og målsætninger... 5 3.1 Vision...

Læs mere

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 5 3 VISION 6 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 8 4.1 TEKNOLOGI 8 4.1.1 Principper 8 4.2 KOMMUNIKATION 9 4.2.1

Læs mere

It-sikkerheden skal være i orden, så personfølsomme oplysninger og information om andre private forhold ikke tilgås af uvedkommende.

It-sikkerheden skal være i orden, så personfølsomme oplysninger og information om andre private forhold ikke tilgås af uvedkommende. Status på strategi for digital velfærd Regeringen, KL og Danske Regioner har offentliggjort Strategi for digital velfærd. Strategien lægger en forpligtende kurs for digitaliseringsarbejdet på velfærdsområderne.

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Sprogcenter

Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Sprogcenter Den digit@le Digitaliseringsstrategi Vejle 2011-2015 Sprogcenter Ungdomsskolen CSV Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Mission... 2 3. Vision... 2 4. Fokusområder... 2 4.1 Helhed... 2 4.2 Udvikling...

Læs mere

FICS brevid. 3306973 1

FICS brevid. 3306973 1 FICS brevid. 3306973 1 Politik for digitalisering i Lolland Kommune 1. Baggrund Byrådet i Lolland Kommune ønsker at borgere og virksomheder bosiddende i kommunen altid oplever kommunen som en partner der

Læs mere

Velkommen. Velkommen til høringen af forslaget til en ny fælleskommunal digitaliseringsstrategi 2016-

Velkommen. Velkommen til høringen af forslaget til en ny fælleskommunal digitaliseringsstrategi 2016- Velkommen Velkommen til høringen af forslaget til en ny fælleskommunal digitaliseringsstrategi 2016-2020 "Lokal og digital - et sammenhængende Danmark". Med henblik på det videre arbejde med strategien

Læs mere

Praktisk information. Er kommunen enig i strategiens vision om "nær og tilgængelig, sammenhængende og effektiv service"?

Praktisk information. Er kommunen enig i strategiens vision om nær og tilgængelig, sammenhængende og effektiv service? Velkommen Velkommen til høringen af forslaget til en ny fælleskommunal digitaliseringsstrategi 2016-2020 "Lokal og digital - et sammenhængende Danmark". Med henblik på det videre arbejde med strategien

Læs mere

Digitaliseringsstrategi for Børn- og Ungeområdet, Lemvig Kommune

Digitaliseringsstrategi for Børn- og Ungeområdet, Lemvig Kommune Digitaliseringsstrategi for Børn- og Ungeområdet, Lemvig Kommune 2016-2019 Godkendt d.xx.xx.xx 1. Indledning Lemvig Kommune arbejder for, at alle børn og unge lærer og trives. Digitalisering er et nødvendigt

Læs mere

Balanceret digital udvikling

Balanceret digital udvikling Balanceret digital udvikling Opfølgning på Rudersdal Kommunes digitaliseringsstrategi I 2009 fik Rudersdal Kommune en ny digital strategi Digitalisering fra vision til virkelighed, som satte rammerne for

Læs mere

Hillerød Kommunes Kanalstrategi 2014-2018

Hillerød Kommunes Kanalstrategi 2014-2018 Hillerød Kommunes Kanalstrategi 2014-2018 Forord Hillerød Kommunes Kanal- og Servicestrategi er en samlet strategi for kommunikation mellem kommune og borgere, virksomheder og foreninger. Service over

Læs mere

PARADIGMESKIFTET - en grundfortælling

PARADIGMESKIFTET - en grundfortælling PARADIGMESKIFTET - en grundfortælling MODEL TIL HÅNDTERING AF FREMTIDENS DIGITALE UDFORDRINGER. UDARBEJDET I ET SAMARBEJDE MELLEM SORØ OG RINGSTED KOMMUNE. EXECUTIVE SUMMARY Et paradigmeskift er et skift

Læs mere

Vi møder borgerne med anerkendelse

Vi møder borgerne med anerkendelse Vi møder borgerne med anerkendelse Strategi for ledere og medarbejdere Center for Politik og Strategi september 2015 Forord Fredensborg Kommune er en organisation i udvikling, hvor kravene til service,

Læs mere

Fælleskommunal digitaliseringsstrategi. Koncernledelsen 1. Juni 2015

Fælleskommunal digitaliseringsstrategi. Koncernledelsen 1. Juni 2015 Fælleskommunal digitaliseringsstrategi Koncernledelsen 1. Juni 2015 Partnerskaber med borgere og virksomheder for at sikre den bedste udnyttelse af teknologien Samarbejde er afgørende succes, tillid og

Læs mere

Køge Byråd besluttede med aftalen om budget at nedsætte et 17 stk. 4 udvalg, som skal beskæftige sig med afbureaukratisering.

Køge Byråd besluttede med aftalen om budget at nedsætte et 17 stk. 4 udvalg, som skal beskæftige sig med afbureaukratisering. NOTAT Dato Kultur- og Økonomiforvaltningen Stab for Byråd og Direktion Kommissorium for 17 stk. 4 udvalg om Afbureaukratisering Køge Byråd besluttede med aftalen om budget 2017-20 at nedsætte et 17 stk.

Læs mere

FÆLLESOFFENTLIG DIGITALISERINGSSTRATEGI

FÆLLESOFFENTLIG DIGITALISERINGSSTRATEGI NY FÆLLESOFFENTLIG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2016-2020 FÆLLESOFFENTLIG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2016-2020 Et stærkere og mere trygt digitalt Samfund Maj 2016 Ny version på vej! PROCES NY FÆLLESOFFENTLIG DIGITALISERINGSSTRATEGI

Læs mere

BUDSKABSPAPIR om den fælleskommunale rammearkitektur for it og digitalisering ("rammearkitekturen")

BUDSKABSPAPIR om den fælleskommunale rammearkitektur for it og digitalisering (rammearkitekturen) 1 BUDSKABSPAPIR om den fælleskommunale rammearkitektur for it og digitalisering ("rammearkitekturen") BRUGSVEJLEDNING Budskabspapiret er en hjælp til at sætte ord og sætninger på, når du som kommunal chef

Læs mere

Kanalstrategi 2.0. Aarhus Kommune 2013-2017

Kanalstrategi 2.0. Aarhus Kommune 2013-2017 Kanalstrategi 2.0 Aarhus Kommune 2013-2017 Aarhus Kommune November 2013 Indhold Formål...3 Visionen...3 Tværgående mål...3 A. Digitalisering... 3 B. Organisering... 4 C. Dokumentation og ledelsesinformation...

Læs mere

I det følgende er der omtalt nogle emner, der også kan indgå i kommunens politiske drøftelse af strategien.

I det følgende er der omtalt nogle emner, der også kan indgå i kommunens politiske drøftelse af strategien. N OT AT Høring Kommunernes fælles digitaliseringsstrategi Repræsentanter fra en lang række kommuner har sammen med KL udarbejdet et udkast til en fælleskommunal digitaliseringsstrategi, der nu er sendt

Læs mere

Digital velfærd Visionerne for den næste offentlige digitaliseringsbølge

Digital velfærd Visionerne for den næste offentlige digitaliseringsbølge Digital velfærd Visionerne for den næste offentlige digitaliseringsbølge Nina Husfeldt Clasen Kontorchef, Kontor for digital velfærd Digitaliseringsstyrelsen 10. oktober 2013 Baggrund for strategisk arbejde

Læs mere

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi med forklaringer. Børne- og skoleforvaltningen

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi med forklaringer. Børne- og skoleforvaltningen Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi med forklaringer 2012 2015 Børne- og skoleforvaltningen Udarbejdet januar/februar 2012 Bjørn Stålgren, Gitte Petersen og Lene Juel Petersen Vedtaget april

Læs mere

Søren Frederik Bregenov, Fuldmægtig, ABT-fonden

Søren Frederik Bregenov, Fuldmægtig, ABT-fonden Søren Frederik Bregenov, Fuldmægtig, ABT-fonden 1 Demografisk udvikling - En aldrende befolkning medfører øget efterspørgsel efter offentlig service (flere 80+, flere kronisk syge) Rekrutteringsvanskelighed

Læs mere

Service og kvalitet. Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune

Service og kvalitet. Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune Service og kvalitet Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune Indledning Service og kvalitet er nøgleordene i Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune.

Læs mere

Horsens Kommunes Digitaliseringsstrategi

Horsens Kommunes Digitaliseringsstrategi Horsens Kommunes Digitaliseringsstrategi 2016-2020 Strategiske Indsatser Strategiområder Strategiske projekter Vi er en kommune, hvor effektiv udnyttelse af digitale muligheder er forankret i en decentral

Læs mere

ØU 100517 pkt. 06_01. Strategi for digitalisering og it-anvendelse i Hvidovre Kommune

ØU 100517 pkt. 06_01. Strategi for digitalisering og it-anvendelse i Hvidovre Kommune It med ny mening Strategi for digitalisering og it-anvendelse i Hvidovre Kommune Indhold Borgmesterens forord 3 Baggrund 4 Strategiens gyldighed og sammenhæng 5 Organisering af digitaliseringsarbejdet

Læs mere

12.1. Stærkere koordination og implementering & 12.2. Klar ansvarsfordeling og tæt samarbejde på velfærdsområderne

12.1. Stærkere koordination og implementering & 12.2. Klar ansvarsfordeling og tæt samarbejde på velfærdsområderne Side 1 af 5 12.1. Stærkere koordination og implementering & 12.2. Klar ansvarsfordeling og tæt samarbejde på velfærdsområderne Målsætning Organiseringen af det tværoffentlige arbejde med digitalisering

Læs mere

Programbeskrivelse - Sammenhængende Digital Borgerservice. 1. Formål og baggrund NOTAT

Programbeskrivelse - Sammenhængende Digital Borgerservice. 1. Formål og baggrund NOTAT Programbeskrivelse - Sammenhængende Digital Borgerservice 1. Formål og baggrund Den digitale service skal gøre det lettere at være borger og virksomhed i Danmark. De skal opleve nærhed og sammenhæng i

Læs mere

SERVICESTRATEGI UDKAST DEN 21/2-2017

SERVICESTRATEGI UDKAST DEN 21/2-2017 SERVICESTRATEGI UDKAST DEN 21/2-2017 DIGITAL INFORMATION OG SELVBETJENING TELEFON SKRIFTLIGE HENVENDELSER VIDEOKOMMUNIKATION PERSONLIGT FREMMØDE SOCIALE MEDIER SERVICESTRATEGI 1 FORORD Der er høje forventninger

Læs mere

Danske Regioners arbejdsgiverpolitik

Danske Regioners arbejdsgiverpolitik 05-12-2014 Danske Regioners arbejdsgiverpolitik Danske Regioners vision som arbejdsgiverorganisation er at: Understøtte opgavevaretagelsen Danske Regioner vil skabe de bedste rammer for regionernes opgavevaretagelse

Læs mere

EFFEKTIVISERINGS- STRATEGI

EFFEKTIVISERINGS- STRATEGI EFFEKTIVISERINGS- STRATEGI Ajourført: 13. marts 2014 Økonomi & Løn Østergade 23 5400 Bogense www.nordfynskommune.dk Sagsnummer: 480-2014-31103 Dokumentnr.: 480-2014-43672 Godkendt af Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2015

Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Dokumentnr.: 727-2011-34784 side 1 Dokumentnr.: 727-2011-34784 side 2 Resume: Digitaliseringsstrategien for Odder Kommune 2011-2015 er en revidering af Odder Kommunes

Læs mere

Roadmap for Regionernes fælles strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet. Version 1.0

Roadmap for Regionernes fælles strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet. Version 1.0 Roadmap for Regionernes fælles strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet Version 1.0 Begrebssammenhæng Fra vision til roadmap Roadmap et er opbygget på baggrund af en nedbrydning af visionen i et

Læs mere

STRATEGI FOR DE ADMINISTRATIVE OMRÅDER. Del af Aalborg Universitets strategi

STRATEGI FOR DE ADMINISTRATIVE OMRÅDER. Del af Aalborg Universitets strategi STRATEGI FOR DE ADMINISTRATIVE OMRÅDER Del af Aalborg Universitets strategi 2016-2021 indhold forord 04 de 5 principper for værdiskabende administration og service 06 indsatser for strategigennemførsel

Læs mere

Bedre muligheder for borgere og virksomheder

Bedre muligheder for borgere og virksomheder Bedre muligheder for borgere og virksomheder Digitaliseringsstrategi 2016-2020 Indhold Digitalisering binder kommunen sammen.... 2 Digitalisering skal give borgere og virksomheder bedre muligheder... 3

Læs mere

VIDEN FOR VERDEN VORES ORGANISATION / INDSATS 12.1 STRATEGI FOR DET ADMINISTRATIVE OMRÅDE

VIDEN FOR VERDEN VORES ORGANISATION / INDSATS 12.1 STRATEGI FOR DET ADMINISTRATIVE OMRÅDE VIDEN FOR VERDEN VORES ORGANISATION / INDSATS 12.1 STRATEGI FOR DET ADMINISTRATIVE OMRÅDE Marts 2016 FORORD Formålet med strategien for de administrative områder på AAU er at opfylde den overordnede ambition

Læs mere

Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018

Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018 Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018 for Sociale Forhold og Beskæftigelse Den overordnede målsætning er fastholdelse og udvikling af attraktive arbejdspladser med afsæt i tankesættene for social kapital og arbejdsmiljøledelse

Læs mere

Fælleskommunal digitaliseringsstrategi

Fælleskommunal digitaliseringsstrategi Fælleskommunal digitaliseringsstrategi Projektbeskrivelse 1.1: Obligatorisk digital service KL, September 2011 Baggrund Hvert år håndterer kommunerne mange millioner ind- og udgående henvendelser. Håndtering

Læs mere

Fælleskommunal digitaliseringsstrategi

Fælleskommunal digitaliseringsstrategi Fælleskommunal digitaliseringsstrategi Projektbeskrivelse 1.2: Effektiv digital selvbetjening KL, September 2011 Baggrund Hvert år håndterer kommunerne mange millioner ind- og udgående henvendelser. Håndtering

Læs mere

IT- og mediestrategi på skoleområdet

IT- og mediestrategi på skoleområdet Dragør kommune IT- og mediestrategi på skoleområdet 2016 2020 Udarbejdet af skoleforvaltningen i samarbejde med IT-afdelingen og skolerne Indholdsfortegnelse 1. Indledning...2 1.2 Sammenhæng...2 2. Brugerportalsinitiativet...3

Læs mere

Programbeskrivelse - Digitalt kompetente kommuner

Programbeskrivelse - Digitalt kompetente kommuner Programbeskrivelse - Digitalt kompetente kommuner August 2016 1. Formål og baggrund Programmets formål er at understøtte kommunernes arbejde med digital kompetenceudvikling. Det vil i første omgang ske

Læs mere

Handlingsplan for digital modenhed i Albertslund Kommune

Handlingsplan for digital modenhed i Albertslund Kommune www.pwc.dk Handlingsplan for digital modenhed i Albertslund Kommune 21. juni 2016 Revision. Skat. Rådgivning. Baggrund Digital modenhed bliver i stigende grad kritisk for kommunens mulighed for at udnytte

Læs mere

Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi. - potentielle retlige udfordringer

Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi. - potentielle retlige udfordringer Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi - potentielle retlige udfordringer Europas mest digitaliserede land Kommunernes hidtidige placering Forrige digitaliseringsstrategi: De 4 bølgelove 2012-2014:

Læs mere

Offentlig Digitalisering Per Andersen, direktør, DANSK IT

Offentlig Digitalisering Per Andersen, direktør, DANSK IT Offentlig Digitalisering Per Andersen, direktør, DANSK IT Agenda DANSK IT Danmark 3.0 IT i Praksis Offentlig digitaliseringsstrategi Hvad arbejder DIT for? Forening for IT professionelle med 7.400 medlemmer

Læs mere

Strategiplan

Strategiplan Indledning Direktionens Strategiplan 2017-2020 sætter en tydelig retning for, hvordan vi i den kommende treårige periode ønsker at udvikle organisationen, så vi kan skabe endnu bedre løsninger for borgerne.

Læs mere

KL DIGITALISERINGTRÆF LEDELSE AF DIGITALISERING I KOMMUNER SENIOR DIREKTØR ERIK MØBERG,

KL DIGITALISERINGTRÆF LEDELSE AF DIGITALISERING I KOMMUNER SENIOR DIREKTØR ERIK MØBERG, KL DIGITALISERINGTRÆF LEDELSE AF DIGITALISERING I KOMMUNER SENIOR DIREKTØR ERIK MØBERG, EM@RAMBOLL.COM 19.06.2017 INTRODUKTION TIL RAMBØLL Rambøll Uafhængigt ingeniør-, design- og rådgivervirksomhed Rambøll

Læs mere

+ Hvorfor Smart sundhed

+ Hvorfor Smart sundhed + Smart Sundhed + Hvorfor Smart sundhed 2 n Der er stigende fokus på borgerens mulighed for inddragelse, medbestemmelse, overblik over egen sundhed, sygdom, genoptræning og forebyggelse n Der er behov

Læs mere

INFORMATIONSDAG OM DEN FÆLLESKOMMUNALE HANDLINGSPLAN OG DEN FÆLLESOFFENTLIGE DIGITALISERINGSSTRATEGI

INFORMATIONSDAG OM DEN FÆLLESKOMMUNALE HANDLINGSPLAN OG DEN FÆLLESOFFENTLIGE DIGITALISERINGSSTRATEGI INFORMATIONSDAG INFORMATIONSDAG OM DEN FÆLLESKOMMUNALE HANDLINGSPLAN OG DEN FÆLLESOFFENTLIGE DIGITALISERINGSSTRATEGI VELKOMMEN TIL INFORMATIONSDAG Mandag den 15. august 2016, København og tirsdag den 16.

Læs mere

REGION SJÆLLANDS KVALITETSPOLITIK

REGION SJÆLLANDS KVALITETSPOLITIK REGION SJÆLLANDS REGION SJÆLLANDS 1 Introduktion til Region Sjællands Kvalitetspolitik I Region Sjælland arbejder vi struktureret og målrettet med kvalitet og sikrer, at vi leverer ydelser af høj kvalitet

Læs mere

Borgerdialog og MED-møde. Budgetproces 2016

Borgerdialog og MED-møde. Budgetproces 2016 Borgerdialog og MED-møde Budgetproces 2016 Frederikssund Kommune Budget 2016 Frederikssund Kommune skal til enhver tid drives så effektivt som muligt til glæde for alle borgere og virksomheder. Den aktuelle

Læs mere

s e p Direktionens Ledetråd 2012 t e m b e r

s e p Direktionens Ledetråd 2012 t e m b e r s e p Direktionens Ledetråd 2012 t e m b e r 8. 2012 Fremtidens kommune med nytænkning, tværfaglighed og godt arbejdsmiljø Kære ledere Et solidt budget og en velfungerende organisation er vores udgangspunkt,

Læs mere

Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015. Oplæg Ved Charlotte Münter, Direktør, Digitaliseringsstyrelsen

Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015. Oplæg Ved Charlotte Münter, Direktør, Digitaliseringsstyrelsen Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015 Oplæg Ved Charlotte Münter, Direktør, Digitaliseringsstyrelsen Dagsorden Baggrund Strategi indhold og status Fokus på grunddata Økonomisk modvind

Læs mere

Fællesskab for alle Alle i fællesskab BØRNE- OG UNGESTRATEGI BALLERUP KOMMUNE 2017

Fællesskab for alle Alle i fællesskab BØRNE- OG UNGESTRATEGI BALLERUP KOMMUNE 2017 Fællesskab for alle Alle i fællesskab BØRNE- OG UNGESTRATEGI BALLERUP KOMMUNE 2017 Indledning Børne- og Ungestrategien er den overordnede strategiske ramme, der er retningsgivende for, hvordan alle medarbejdere

Læs mere

Programbeskrivelse. 2.1 Program for velfærdsteknologi Formål og baggrund

Programbeskrivelse. 2.1 Program for velfærdsteknologi Formål og baggrund Programbeskrivelse 2.1 Program for velfærdsteknologi 2017-2020 1. Formål og baggrund Formål Programmet skal sikre en strategisk udvikling af det velfærdsteknologiske område ved at opsamle viden, koordinere

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi 2010-2014 Indledning Staten, regionerne og kommunerne udarbejdede i 2007 en fællesoffentlig digitaliseringsstrategi, der på væsentlige områder indeholder forpligtende initiativer

Læs mere

Udviklingsstrategi 2015

Udviklingsstrategi 2015 Udviklingsstrategi 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Innovation i praksis... 4 Fokusområder 2015... 4 Fokusområde 1: Involvering af brugere, borgere og erhverv i velfærdsudviklingen... 6 Fokusområde

Læs mere

Projektbeskrivelse. 1.2 Adgang til egne data. 1. Formål og baggrund

Projektbeskrivelse. 1.2 Adgang til egne data. 1. Formål og baggrund Projektbeskrivelse 1.2 Adgang til egne data 1. Formål og baggrund Udviklingen på borgerbetjeningsområdet er gået stærkt. I den foregående fælleskommunale strategiperiode har kommunerne flyttet store dele

Læs mere

Velfærdsteknologipolitik

Velfærdsteknologipolitik Velfærdsteknologipolitik I det følgende præsenteres Norddjurs Kommunes politik for anvendelsen af velfærdsteknologi. Politikken indeholder bl.a. en vision og en målgruppeafgrænsning for teknologianvendelsen.

Læs mere

Økonomiudvalget. Politisk organisation. Administrationen. HJØRRING KOMMUNE BUDGET Generelle bemærkninger - Økonomiudvalget

Økonomiudvalget. Politisk organisation. Administrationen. HJØRRING KOMMUNE BUDGET Generelle bemærkninger - Økonomiudvalget Økonomiudvalget Med et budget på 468,5 mio. kr. udgør Økonomiudvalgets område 12 % af Hjørring Kommunes samlede driftsbudget. Udvalget skal sikre, at den administrative driftsvirksomhed er i overensstemmelse

Læs mere

LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2

LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2 LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2 Ledelsesgrundlaget er lavet med udgangspunkt i Leadership-Pipeline modellen. 2 Politisk betjening - Lede opad

Læs mere

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted...

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted... POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE Vi sætter os i borgerens sted... Målsætninger for administration og service i Randers Kommune Helhed og Sammenhæng Mødet med borgeren

Læs mere

PRINCIPPER FOR DIGITALISERING OG IT

PRINCIPPER FOR DIGITALISERING OG IT PRINCIPPER FOR DIGITALISERING OG IT IGITALISERING G IT Forord Indenfor digitalisering og IT sker udviklingen med hastige skridt. Udefra kommende faktorer, nye teknologier mv. har stor indflydelse på vores

Læs mere