Retsudvalget REU alm. del - Bilag 730 Offentligt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Retsudvalget REU alm. del - Bilag 730 Offentligt"

Transkript

1 Retsudvalget REU alm. del - Bilag 730 Offentligt RIGSADVOKATEN Bilag Juni 2006 J.nr Oversigt over straffene i voldtægtssager efter ændringen af straffelovens 216 Indledning Beskrivelsen af dommene er opdelt i følgende grupper: Gruppe 1: Forsøg på overfaldsvoldtægt Gruppe 2: Fuldbyrdet overfaldsvoldtægt Gruppe 3: Forsøg på kontaktvoldtægt Gruppe 4: Fuldbyrdet kontaktvoldtægt Gruppe 5: Forsøg på parvoldtægt Gruppe 6: Fuldbyrdet parvoldtægt Om denne opdeling henvises til beskrivelsen i redegørelsen, afsnit 2. Beskrivelsen er foretaget på en sådan måde, at de oplysninger, der må antages at have haft væsentlig betydning for straffastsættelsen, fremgår. Tiltaltes alder er nævnt i alle tilfælde, hvorimod forurettedes alder som udgangspunkt kun er nævnt, såfremt forurettede er særlig ung eller ældre, idet dette forhold kan have betydning for straffastsættelsen. Såfremt der har været uenighed mellem byret, landsret eller Højesteret om straffastsættelsen, eller såfremt der har været dissens, fremgår det af beskrivelsen. Gruppe 1: Forsøg på overfaldsvoldtægt Dom 1 - Vestre Landsrets ankedom af 15. november 2005 (TfK /2) Fængsel i 1 år og 6 måneder (stadfæstelse) Forsøg på voldtægt efter straffelovens 216, stk. 1, jf. 21, begået af en 37-årig mand mod en ældre kvinde. Tiltalte greb forurettede, der kom gående på gaden, om halsen bagfra, hvorved forurettede væltede omkuld og slog baghovedet i flisebelægningen. Herefter lagde tiltalte sig ovenpå forurettede, befølte hende på brysterne og forsøgte at trække strømpebukser og underbukser af hende. Tiltalte opgav sit forehavende, da en forbipasserende greb ind. Byretten fastsatte straffen til 1 år og 6 måneders fængsel. Byretten lagde vægt på, at de pågældende ikke kendte hinanden, at tiltalte først stoppede, da en person kom til stede og på forurettedes alder. Landsretten stadfæstede dommen under henvisning til de af byretten anførte grunde. Dom 2 - Østre Landsrets ankedom af 9. november 2005 (U Ø) Fængsel i 2 år (stadfæstelse) Medvirken til forsøg på voldtægt efter straffelovens 216, stk. 1, jf. 21, jf. 23, begået af en 30-årig mand mod en kvinde, som han boede i opgang med. Tiltalte havde udelukkende et sporadisk kendskab

2 2 til forurettede, men var bl.a. i besiddelse af nøglen til hendes lejlighed uden hendes vidende. På internettet i et chat-room udgav tiltalte sig for at være forurettede, der søgte en partner til en sexleg i form af en overfaldsvoldtægt. En ukendt mand A meldte sig. Tiltalte og A aftalte de nærmere omstændigheder omkring legen, herunder at A skulle indfinde sig på forurettedes bopæl, hvor døren ville være ulåst, at der ikke skulle samtales først, at han skulle holde forurettede for munden, og at der måtte udøves lettere vold. Tiltalte låste forurettedes hoveddør op før A s ankomst. Da A var gået ind i lejligheden, stillede tiltalte sig udenfor og lyttede. Forurettede vågnede ved, at A holdt hende for munden og spurgte, om hun var klar. Idet forurettede kæmpede mere imod og skreg højere end aftalt mellem tiltalte og A, blev A klar over, at der var noget galt, og forlod lejligheden. Der skete endvidere domfældelse for overtrædelse af straffelovens 164, stk. 1. Byretten fastsatte straffen til 2 års fængsel og lagde ved straffastsættelsen vægt på den af tiltalte i udpræget grad udviste metodiske og velovervejede adfærd ved forberedelsen af voldtægten, på den tilsigtede voldsanvendelse, på den omstændighed, at forbrydelsen ud over forurettede involverede en tredje part, der ikke havde accepteret eller var vidende om de reelle forudsætninger for arrangementet, samt på det forhold, at tiltalte på trods af adskillige muligheder på intet tidspunkt tog skridt til at forhindre forbrydelsens fuldbyrdelse. Landsretten stadfæstede dommen. Dom 3 - Holbæk Rets dom af 30. august 2005 Fængsel i 2 år og 6 måneder Forsøg på voldtægt efter straffelovens 216, stk. 1, jf. 21, vold efter straffelovens 244 og trusler efter straffelovens 266 begået af en 29-årig mand mod en kvinde, som han henvendte sig til på gaden, efter at de begge havde forladt samme værtshus. Forurettede ventede på en taxi, og tiltalte tilbød at vise hende et bedre sted at vente. Tiltalte skubbede herefter forurettede omkuld og fastholdt hende, hvorefter han trak hendes bukser og støvler af. Tiltalte tog sine egne bukser af og lagde sig ovenpå forurettede. Tiltalte stoppede sit forehavende, da forurettede foreslog, at de tog på hotel. Forurettede forsøgte at undløbe, men blev indhentet af tiltalte, der slog og sparkede hende på kroppen samt tog halsgreb på hende. Tiltalte stoppede igen sit forehavende, da en person kom forbi. Dommen omfattede tillige overtrædelse af straffelovens 276 og ildspåsættelse efter 181, stk. 1. Tiltalte var tidligere idømt 1 års fængsel for vold efter straffelovens 245, stk. 1. Byretten fastsatte straffen til 2 år og 6 måneders fængsel. Gruppe 2: Fuldbyrdet overfaldsvoldtægt Dom 4 - Højesterets dom af 6. februar 2006 (U H) Fængsel i 6 år (stadfæstelse) Voldtægt efter straffelovens 216, stk. 1 og stk. 2, til dels anden kønslig omgængelse efter straffelovens 224 og til dels forsøg herpå jf. straffelovens 21, begået af en 23-årig mand mod en kvinde, som han passede op på gaden. Tiltalte slog forurettede i hovedet med en flaske, hvorefter tiltalte væltede forurettede omkuld og slog hende ned i asfalten. Forurettede blev herefter trukket om bag et hegn, hvorefter tiltalte tiltvang sig samleje med forurettede samtidig med, at han nikkede hende en skalle og truede med, at han var i besiddelse af en kniv (stk. 2). Efterfølgende blev forurettede tvunget til at gå

3 3 med tiltalte, der kort efter igen tiltvang sig samleje og oralsex med hende. Herudover forsøgte tiltalte at tiltvinge sig analt samleje. Forurettede blev herefter igen tvunget til at gå med tiltalte, der nu havde frataget forurettede hendes tøj, således at hun kun var iklædt jakke og støvler. Tredje gang gennemførte tiltalte vaginalt og analt samleje med forurettede, mens han slog hende på ballerne og klemte hendes bryster. Herefter efterlod tiltalte forurettede nøgen på gaden. Tiltalte var flere gange tidligere dømt for vold og havde en reststraf på 32 dage. Landsretten fastsatte en fællesstraf på 6 års fængsel. Højesteret stadfæstede dommen med dissens 3-2. Flertallet udtalte, at de havde lagt vægt på at tiltalte, der tidligere var straffet for vold, blev fundet skyldig i tre forhold af overfaldsvoldtægt, hvoraf et forhold er henført under straffelovens 216, stk. 2, at han havde ført forurettede rundt i Københavns gader med nøgen underkrop, og at han efter det sidste voldtægtsforhold efterlod hende nøgen. To voterende, der stemte for at fastsætte straffen til 5 års fængsel, udtalte bl.a., at forholdene var begået i forlængelse af hinanden og måtte vurderes som et samlet overgreb, der tidsmæssigt strakte sig over en time. Dom 5 - Tåstrup Rets dom af 12. september 2005 Fængsel i 3 år Voldtægt efter straffelovens 216, stk. 1, begået af 20-årig mand mod en kvinde, der lå og sov i sin lejlighed, hvortil tiltalte skaffede sig adgang for at stjæle. Tiltalte opdagede forurettede og tiltvang sig samleje med hende ved at fastholde hende, lægge sin hånd over hendes mund og udtale: Du skal ikke skrige, så sker der dig ikke noget eller lignende. Tiltalte blev endvidere dømt for overtrædelse af straffelovens 123, trusler, 124, stk. 1, 293 a, færdselsloven og bekendtgørelse om euforiserende stoffer. Byretten fastsatte straffen til 3 års fængsel som en fællesstraf, der omfattede en reststraf på 189 dage fra afsoningen af 3 tidligere domme for bl.a. røveri. Ved strafudmålingen lagde retten vægt på forholdets grovhed. Gruppe 3: Forsøg på kontaktvoldtægt Dom 6 Vestre Landsrets dom af 24. januar 2006 Fængsel i 8 måneder (stadfæstelse) Overtrædelse af straffelovens 224, jf. 222, stk. 2, jf. 216, stk. 1, begået af en 36-årig mand over for en pige på år, som var veninde med tiltaltes datter. Over en periode på ca. 8 måneder tiltvang tiltalte sig i tre tilfælde anden kønslig omgængelse end samleje med forurettede, idet tiltalte fastholdt forurettede på sengen, og i et enkelt tilfælde sparkede hende i skridtet, hvorefter han befølte hende indenfor tøjet på brysterne og i skridtet, ligesom tiltalte stak en eller flere fingre op i forurettedes skede. Tiltalte blev endvidere dømt for overtrædelse af straffelovens 232 (blufærdighedskrænkelse). Byretten fandt, at forholdene ikke kunne henføres til straffelovens 216, stk. 1, idet den udøvede tvang blev anset for omfattet af straffelovens 222, stk. 2, 2. led. Byretten fastsatte straffen til fængsel i 8 måneder, som der efter sagens karakter ikke var grundlag for at gøre betinget. Ved straffastsættelsen henviste byretten til den ved lov nr. 380 af 6. juni 2002 tilsigtede skærpelse af straffen. Landsretten, der tillige fandt tiltalte skyldig i overtrædelse af straffelovens 216, stk. 1, stadfæstede byrettens

4 4 strafudmåling. Landsretten fandt efter forholdets karakter heller ikke grundlag for at gøre straffen betinget, herunder med vilkår om samfundstjeneste. Dom 7 - Odense Rets dom af 9. december 2005 Fængsel i 1 år og 3 måneder Forsøg på voldtægt efter straffelovens 216, stk. 1, jf. 21, begået af en 23- årig mand. Tiltalte var taget i byen med nogle venner og indfandt sig på et kollegium. Forurettede, der havde været på ferie, var i færd med at bære bagage op på sit værelse. Tiltalte og en kammerat insisterede på at hjælpe og gik i den forbindelse med ind på forurettedes værelse. Kammeraten forlod umiddelbart efter værelset, hvorpå tiltalte satte sig og begyndte at lægge an på forurettede. Forurettede bad adskillige gange tiltalte om at forlade værelset og forklarede, at hun ventede sin kæreste, og afviste tiltaltes tilnærmelser. Tiltalte væltede forurettede omkuld og trak hendes bukser ned. Idet det bankede på døren, stoppede tiltalte sit forehavende. Forurettede fik åbnet døren og tiltalte gik. Byretten fastsatte straffen til 1 år og 3 måneders fængsel. Dom 8 - Vestre Landsrets ankedom af 28. april 2006 Fængsel i 1 år og 3 måneder til T1 og T2 samt fængsel i 6 måneder til T3 (formildelse) Forsøg på voldtægt efter straffelovens 216, stk. 1, jf. 21, begået af den 41-årige T1 og den 36-årige T2 samt medvirken hertil, jf. straffelovens 23, begået af den 28-årige T3, over for en kvindelig bekendt. Under et drikkelag, hvor alle var stærkt berusede, fastholdt T1 og T2 forurettede, mens de tog hendes bukser og trusser af. Ifølge forurettedes forklaring for byretten indførte enten T1 eller T2 sit lem i forurettedes skede, mens den anden tiltalte måtte opgive på grund af beruselse. Forurettede blev herunder fastholdt og skreg og sparkede. T3 var til stede i værelset uden at deltage fysisk, men også uden på nogen måde at gribe ind. Byretten fandt T1 og T2 skyldig i overtrædelse af straffelovens 216, stk. 1, og T3 i medvirken hertil. Byretten fastsatte for T1 og T2 straffen til 1 år og 6 måneders fængsel. T3 blev idømt 9 måneders fængsel for medvirken. Landsretten bemærkede, at forurettede for landsretten havde givet udtryk for en vis usikkerhed omkring, hvorvidt T1 eller T2 havde indført sit lem i hendes skede, og dømte T1 og T2 for forsøg på voldtægt og T3 for medvirken hertil. Landsretten nedsatte straffene til T1 og T2 til 1 år og 3 måneders fængsel og til T3 til 6 måneders fængsel. Dom 9 - Vestre Landsrets ankedom af 31. marts 2006 Fængsel i 1 år og 6 måneder (skærpelse) Forsøg på voldtægt efter straffelovens 216, stk. 1, jf. 21, begået af en 29-årig mand mod en kvinde, som han ganske kort talte med på gaden. Forurettede, der var beruset og ville hjem, forsøgte at finde en taxa. Tiltalte og forurettede fulgtes et stykke hen ad gaden, hvorefter tiltalte væltede forurettede omkuld. Forurettede forsøgte at forsvare sig bl.a. ved at trække benene op i fosterstilling, hvorefter tiltalte vred hendes ene ben, så anklen brækkede. Herudover tog tiltalte halsgreb på forurettede og befølte hende på brysterne. Forbipasserende kom til, og tiltalte løb fra stedet. Tiltalte var efter gerningstidspunktet idømt bøder for tyveri og overtrædelse af færdselsloven. Byretten fastsatte straffen til fængsel i 1 år og 3 måneder, jf. straffelovens 89. Byretten lagde ved strafudmålingen vægt på kontakten mellem parterne og på, at det var noget usikkert, om forurettedes klare afvisning af tiltalte først

5 5 kom umiddelbart før, at han væltede hende omkuld. Landsretten forhøjede straffen til 1 år og 6 måneders fængsel. Gruppe 4: Fuldbyrdet kontaktvoldtægt Dom 10 - Faaborg Rets dom af 8. juli 2005 Fængsel i 1 år Anden kønslig omgængelse efter straffelovens 224, jf. 216, stk. 1, begået af en 26-årig mand mod en kvinde, som tiltalte havde været kæreste med indtil ca. 10 måneder forud for gerningstidspunktet. Forurettede besøgte tiltalte på dennes bopæl i den hensigt at have sex med tiltalte. Parterne havde samleje, hvorefter tiltalte forsøgte at gennemføre analt samleje. Forurettede rev sig løs og forlod soveværelset, hvorefter tiltalte greb fat i hende, tvang hende tilbage i sengen og fastholdt hende, mens han gennemførte analt samleje. Byretten fastsatte straffen til 1 års fængsel. Byretten lagde på den ene side vægt på forholdets grove karakter og på den anden side på parternes forudgående kendskab til hinanden og på, at der ikke opstod skader. Dom 11 - Slagelse Rets dom af 20. september 2005 Fængsel i 1 år Voldtægt efter straffelovens 216, stk. 1, begået af en 18-årig mand mod en 15-årig pige. Parterne havde været kærester i 2 dage ca. en måned forinden. Tiltalte og forurettede mødtes hos en fælles bekendt. I løbet af aftenen gjorde tiltalte tilnærmelser til forurettede via SMS-beskeder, men blev afvist. Tiltaltes knallert brændte ved et uheld samme aften, og han blev derfor ked af det. Tiltalte og forurettede lagde sig under en dyne for at snakke. Tiltalte sagde, at det eneste, der kunne gøre ham glad igen, var sex. Da forurettede afviste ham, lagde han sig ovenpå hende og rev bukserne af hende, hvorefter han gennemførte samleje. Byretten fastsatte straffen til 1 års fængsel. Byretten lagde ved straffastsættelsen vægt på tvangens ringe omfang og tiltaltes unge alder. Dom 12 - Frederikssunds Rets dom af 4. oktober 2005 Fængsel i 1 år og 3 måneder Voldtægt efter straffelovens 216, stk. 1, begået af en 25-årig mand mod hans stedsøster. Tiltalte og forurettede havde kendt hinanden i ca. 5 år og havde flere år tidligere haft et seksuelt forhold. Tiltalte opsøgte forurettede, hvor han først forsøgte at overtale forurettede til samleje, hvorefter han bl.a. truede forurettede og greb fat i hende. Forurettede afviste tiltalte verbalt og begyndte at græde. Efter to forsøg, hvor tiltalte opgav, fordi forurettede græd, tiltvang han sig samleje med hende ved at fastholde hende. Ved straffastsættelsen lagde byretten vægt på, at der på den ene side ikke var udøvet egentlig vold, men på den anden side, at der flere gange var forsøgt gennemført samleje mod forurettedes vilje, og at det var foregået over et længere tidsrum.

6 6 Dom 13 - Vestre Landsrets ankedom af 22. november 2005 Fængsel i 1 år og 6 måneder (stadfæstelse) Voldtægt efter straffelovens 216, stk. 1, og anden kønslig omgængelse efter straffelovens 224, jf. 216, stk. 1, begået af 40-årig mand mod en kvinde, som han blev introduceret til via en fælles veninde. Tiltalte kom på besøg hos veninden og forurettede. Det blev aftalt, at tiltalte kunne overnatte hos forurettede på dennes sofa. Forurettede vågnede ved, at tiltalte havde samleje med hende. Forurettede forsøgte at skubbe tiltalte væk. Tiltalte, der fastholdt forurettede ved at presse hendes ansigt ned i madrassen, gennemførte herefter analt samleje med forurettede. Byretten, der tillige fandt forholdet omfattet af straffelovens 224, jf. 218, stk. 2, fastsatte straffen til 1 år og 6 måneders fængsel. Landsretten, der frifandt tiltalte for overtrædelse af straffelovens 224, jf. 218, stk. 2, stadfæstede herudover byrettens dom med den begrundelse, at de seksuelle overgreb var sket efter et ganske kortvarigt bekendtskab og i forurettedes hjem, efter tiltalte havde fået lov til at overnatte på en sofa. Dom 14 - Østre Landsrets ankedom af 6. december 2005 Fængsel i 1 år og 9 måneder (stadfæstelse) Voldtægt efter straffelovens 216, stk. 1, begået af en 32-årig mand mod en kvinde, som tiltalte kom i kontakt med på gaden. Tiltalte tilbød forurettede et lift. Efter at have tilbragt adskillige timer sammen kørte de til forurettedes lejlighed. Her fastholdt tiltalte forurettede bl.a. ved et halsgreb og gennemførte vaginalt og analt samleje. Tiltalte blev endvidere dømt for overtrædelse af straffelovens 123. Byretten fastsatte straffen til fængsel i 1 år og 9 måneder. Landsretten stadfæstede dommen. Dom 15 - Vestre Landsrets ankedom af 6. marts 2006 Fængsel i 1 år og 9 måneder (stadfæstelse) Voldtægt efter straffelovens 216, stk. 1, og anden kønslig omgængelse efter straffelovens 224, jf. 216, stk. 1, til dels forsøg herpå efter straffelovens 21, begået af en 19-årig mand mod en kvinde, som tiltalte kom i kontakt med ved en privat fest. Tiltalte og forurettede talte med hinanden og kyssede lidt. På et tidspunkt blev tiltalte så fuld, at forurettede fulgte ham hjem. Da forurettede troede, at tiltalte sov, ville hun forlade stedet. Tiltalte overrumplede forurettede ved hoveddøren, hvor han hev fat i hendes hår og førte hende tilbage til lejligheden. Her forsøgte tiltalte at indføre sit lem i forurettedes mund bl.a. ved at holde hende på halsen, hvilket ikke lykkedes, da hun gjorde modstand. Idet tiltalte ikke ville lade forurettede forlade lejligheden, overnattede hun. Næste morgen skubbede tiltalte forurettede ned på gulvet, holdt hende fast med sin egen vægt, indførte flere fingre i hendes skede, hvorefter han tiltvang sig samleje. Byretten fastsatte straffen til 1 år og 9 måneders fængsel og bemærkede, at det forhold, at forurettede blev i lejligheden natten over, ikke kunne give tiltalte den opfattelse, at hun var indforstået med det seksuelle samvær, navnlig fordi forurettede havde givet udtryk for, at hun var jomfru og fortsat ville forblive jomfru. Tiltalte blev frifundet for at have tilbageholdt forurettede i lejligheden efter voldtægten, jf. straffelovens 261, stk. 1. Landsretten, der derimod fandt tiltalte skyldig i den efterfølgende frihedsberøvelse, stadfæstede herudover dommen.

7 7 Dom 16 - Frederikshavns Ret dom af 1. december 2005 Fængsel i 1 år og 10 måneder (fællesstraf) Voldtægt efter straffelovens 216, stk. 1, begået af en 35-årig mand mod en kvinde, som tiltalte kom i kontakt med på gaden. Forurettede, der havde været i byen og var beruset, ville videre til en privat fest. Tiltalte tilbød hende et lift på sin knallert. Tiltalte kørte til sin egen bopæl, hvor forurettede på det tidspunkt troede, at festen skulle afholdes. Da tiltalte gjorde tilnærmelser til forurettede, afviste hun ham og ville gå. Tiltalte greb fat i forurettede og væltede hende omkuld, hvorpå forurettede bed tiltalte i halsen. Herefter knuste forurettede en rude for at tilkalde hjælp og løb ned i tiltaltes kælder. Da hun ikke kunne komme ud, overgav hun sig, hvorefter tiltalte gennemførte samleje. Tiltalte blev endvidere fundet skyldig i overtrædelse af straffelovens 291, stk. 1, hærværk, og færdselsloven. Tiltalte var tidligere for bl.a. overtrædelse af straffelovens 171 idømt fængsel i 60 dage, hvoraf de 40 dage var gjort betinget. Byretten fastsatte straffen som en fællesstraf til 1 år og 10 måneders fængsel. Dom 17 - Københavns Byrets dom af 3. maj 2005 Fængsel i 2 år Voldtægt efter straffelovens 216, stk. 1, og anden kønslig omgængelse efter straffelovens 224, jf. 216, stk. 1, begået af en 30-årig mand mod en kvinde, som han i sin egenskab af taxachauffør samlede op. Forurettede blev kørt til et afsides beliggende skur, hvor tiltalte fastholdt forurettede, tog tøjet af hende, kyssede og slikkede hende på munden og brysterne og tiltvang sig vaginalt og analt samleje. Forurettede sagde adskillige gange, at hun ikke ville have det, og græd. Byretten fastsatte straffen til 2 års fængsel og frakendte tiltalte retten til at udøve erhvervsmæssig personbefordring indtil videre. Byretten lagde ved strafudmålingen som en formildende omstændighed vægt på, at tiltalte blev frakendt retten til at udøve erhvervsmæssig personbefordring, jf. straffelovens 82, nr. 12. Dom 18 - Vestre Landsrets dom af 30. august 2005 Fængsel i 2 år (stadfæstelse) Voldtægt efter straffelovens 216, stk. 1, og anden kønslig omgængelse efter straffelovens 224, jf. 216, stk. 1, begået af en 23-årig mand mod en udviklingshæmmet kvinde. Tiltalte opsøgte, sammen med en 13-årig udviklingshæmmet kammerat, forurettede i hendes hjem. Forurettede, den kun kendte den 13-årige i forvejen, lukkede dem ind. Umiddelbart herefter bar tiltalte forurettede ind i soveværelset og tiltvang sig vaginalt og analt samleje med hende. Forurettede sagde til tiltalte, at hun havde en kæreste og strittede imod ved at spænde i kroppen. Hun gjorde ikke yderligere modstand, idet hun var bange for tiltalte. Byretten fastsatte straffen til 2 års fængsel. Landsretten stadfæstede dommen og henviste til, at det måtte have stået klart for tiltalte, at han alene opnåede samleje og anden kønslig omgængelse som følge af den i situationen liggende trussel om vold. Dom 19 - Østre landsrets ankedom af 2. februar 2006 Fængsel i 2 år (skærpelse) Voldtægt efter straffelovens 216, stk. 1, til dels anden kønslig omgængelse efter straffelovens 224, jf. 216, stk. 1, begået af en 58-årig mand mod en udviklingshæmmet kvinde. Tiltalte, der var ansat som omsorgsmedhjælper på den institution, hvor forurettede boede, henvendte sig en aften på foruret-

8 8 tedes værelse, vækkede hende og befalede, at hun skulle gå med ham. I et lokale, der normalt kun blev benyttet om dagen, befølte tiltalte forurettede på kroppen og brysterne. Forurettede tog efter ordre sit tøj af, hvorefter tiltalte befølte hende på brysterne og i skridtet og indførte sit lem i forurettedes skede. Tiltalte opgav sit forehavende, da forurettede ømmede sig, og en anden beboer bankede på døren. Byretten fandt tiltalte skyldig i en subsidiær påstand efter straffelovens 218, stk. 1, og 219, jf. til dels 224, med den begrundelse, at tiltalte ikke havde udøvet vold eller tvang i et sådant omfang, at forholdet kunne henføres under 216, stk. 1. Herudover skete der domfældelse for forsøg på overtrædelse af straffelovens 218, stk. 1, jf. 219, ved et lignende forhold mod en anden beboer. Byretten fastsatte straffen til fængsel i 1 år og 3 måneder. Landsretten henførte forholdet mod den første kvinde til straffelovens 216, stk. 1, jf. til dels 224, og frifandt tiltalte i forholdet vedrørende den anden. Landsretten forhøjede straffen til 2 års fængsel og lagde ved strafudmålingen vægt på forholdets karakter, og at voldtægten var begået om natten mod en særligt udsat person, som var undergivet tiltaltes varetægt. Dom 20 - Hillerød Kriminalrets dom af 1. juli 2005 Fængsel i 2 år og 3 måneder Voldtægt efter straffelovens 216, stk. 1, og trusler efter straffelovens 123 begået af en 18-årig mand mod en 40-årig kvinde, som han to gange tidligere havde talt med på en café bl.a. i forbindelse med, at forurettede havde købt øl til tiltalte og to af dennes kammerater for at dysse en dårlig stemning ned. Den pågældende aften på samme café gik tiltalte uden at have haft forudgående kontakt med forurettede hen mod hende. Forurettede trak ind i et baglokale for at komme væk. Tiltalte fulgte efter hende, lukkede døren, væltede forurettede omkuld og forsøgte at indføre sit lem i munden på hende. Forurettede bed tiltalte i fingeren, da han med hænderne forsøgte at åbne hendes mund, hvorefter tiltalte slog forurettede i ansigtet, tog halsgreb på hende, hev bukserne af hende og tiltvang sig samleje. Tiltalte blev endvidere dømt for trusler efter straffelovens 123, tyveri efter 276 og overtrædelse af lov om euforiserende stoffer. Tiltalte var tidligere for flere forhold af berigelseskriminalitet, herunder røveri samt overtrædelse af færdselsloven, våbenloven og lov om euforiserende stoffer, idømt en fællesstraf af fængsel i 1 år, hvoraf 10 måneder var gjort betinget. Byretten fastsatte straffen til en fællesstraf på 2 år og 3 måneders fængsel og bemærkede, at det var overtrædelsen af straffelovens 216, stk. 1, der var udgangspunktet for strafudmålingen, mens tiltaltes unge alder i moderat omfang havde været en formildende omstændighed. Dom 21 - Østre Landsrets ankedom af 7. november 2005 Fængsel i 3 år (stadfæstelse) Voldtægt efter straffelovens 216, stk. 2, jf. stk. 1, til dels anden kønslig omgængelse efter straffelovens 224, jf. 216, stk. 1, samt overtrædelse af straffelovens 232 og 261, stk. 1, begået af en 47- årig mand mod en kvinde, som han havde været venner med i ca. 10 år. Tiltalte opsøgte forurettede på hendes bopæl, fordi hun var syg. Tiltalte, der var fuld, ville overnatte, og forurettede redte op til ham på et gæsteværelse. Forurettede gik i seng og vågnede ved, at tiltalte, der var nøgen, rørte ved hendes ben. Forurettede forsøgte at få tiltalte væk, bl.a. ved at sparke ham, hvorefter de kom op at slås. Endvidere forsøgte forurettede at flygte igennem et vindue, men blev hevet ind igen. Herefter blev hun

9 9 truet, overhældt med vand og slået flere gange med knytnæve i underlivet. Forurettede opgav herefter sin modstand, og tiltalte gennemførte samleje. Efterfølgende tvang tiltalte forurettede til at blive i sengen i flere timer. Der skete endvidere domfældelse for overtrædelse af straffelovens 164, stk. 1, og 172, jf. 171, og færdselsloven. Byretten fastsatte straffen til 3 års fængsel og bemærkede, at forholdet skulle henføres til straffelovens 216, stk. 2, på baggrund af en helhedsvurdering af den vold, som tiltalte udøvede, den tidsmæssige udstrækning og det forhold, at tiltalte havde truet og frihedsberøvet forurettede. Landsretten stadfæstede dommen. Dom 22 - Østre Landsrets ankedom af 8. juni 2006 Fængsel i 3 år (skærpelse) Voldtægt efter straffelovens 216, stk. 2, jf. stk. 1, og overtrædelse af straffelovens 264, stk. 1, nr. 1, ulovlig indtrængen, begået af en 35-årig mand over for hans ekskone. Parterne blev separeret i juni 2004, efter at tiltalte havde udsat forurettede for vold, som han efterfølgende blev idømt 40 dages ubetinget fængsel for. En morgen, da forurettede kom tilbage til sin lejlighed efter at have fulgt parrets børn i daginstitution, havde tiltalte skaffet sig adgang til lejligheden, hvor han havde gemt sig. Tiltalte væltede forurettede omkuld og holdt en klud med æter over hendes mund og næse, så forurettede mistede bevidstheden. Herefter tiltvang tiltalte sig samleje med forurettede. Herudover fotograferede tiltalte forurettede i bevidstløs og nøgen tilstand. Der skete endvidere domfældelse for overtrædelse af straffelovens 276 ved tyveri fra forurettedes lejlighed. Byretten fastsatte straffen til 2 år og 9 måneders fængsel under henvisning til tiltaltes forberedelse af voldtægten og forholdets farlighed. Landsretten forhøjede under henvisning til den af byretten anførte begrundelse straffen til 3 års fængsel. Dom 23 - Københavns Byrets dom af 20. februar 2006 Fængsel i 3 år og 6 måneder (fællesstraf) Voldtægt efter straffelovens 216, stk. 1, og anden kønslig omgængelse efter straffelovens 224, jf. 216, stk. 1, begået af en 27-årig mand mod en kvinde, som var gift med en mand, der angiveligt havde en narkogæld til tiltalte. Tiltalte opsøgte manden på grund af gælden. Der opstod et skænderi, hvorunder tiltalte stak manden flere gange med en kniv i låret og overarmen. Herefter tiltvang tiltalte sig analt og vaginalt samleje med kvinden under trusler om, at tiltalte havde folk, som ville udøve yderligere vold mod hendes mand, hvis hun protesterede. Tiltalte blev endvidere dømt for overtrædelse af straffelovens 123, trusler, og for vold i medfør af straffelovens 245, stk. 1, jf. 247, stk. 1, samt for overtrædelse af våbenloven og lov om euforiserende stoffer. Tiltalte, der tidligere var straffet adskillige gange for berigelseskriminalitet, vold og trusler, havde en reststraf på 173 dage. Byretten fastsatte en fællestraf på 3 år og 6 måneders fængsel. Gruppe 5: Forsøg på parvoldtægt Dom 24 - Østre Landsrets ankedom af 6. september 2005 Fængsel i 1 år (stadfæstelse) Forsøg på voldtægt mod en person af samme køn efter straffelovens 216, jf. 225, jf. til dels 21, begået af en 28-årig mand mod en tidligere kæreste. Parterne havde igennem ca. 1 år haft et turbulent

10 10 forhold, som senest var afsluttet 4 uger tidligere. Tiltalte opsøgte forurettede på dennes bopæl. Da han blev bedt om at gå, greb han fat i forurettede og lagde sig oven på ham. Tiltalte prøvede at kysse forurettede, hvilket mislykkedes, og tiltalte bed herefter forurettede voldsomt i næsen. Herefter trak tiltalte forurettedes bukser halvt ned, berørte hans lem og stak en finger i forurettedes endetarm. Herudover slog tiltalte forurettede i ansigtet og forsøgte at vende ham om på maven, hvorefter tiltalte opgav sit forehavende på grund af forurettedes modstand. Byretten fastsatte straffen til 1 års fængsel. Landsretten stadfæstede dommen. Dom 25 - Svendborg Rets dom af 6. december 2005 Fængsel i 1 år 8 måneder (fællesstraf) Forsøg på voldtægt efter straffelovens 216, stk. 1, jf. 21, anden kønslig omgængelse efter straffelovens 216, stk. 1, jf. 224, og vold efter straffelovens 244, jf. 247, stk. 1, begået af en 31-årig mand mod en kvinde, som han havde været kæreste med gennem flere år. Tiltalte indfandt sig hos forurettede og ønskede sex. Forurettede afviste ham og begyndte at græde, da tiltalte trak hendes t- shirt af. Forurettede tog herefter selv sine bukser af, idet hun var bange for at blive slået. Tiltalte slog forurettede i ryggen og slæbte hende ind i soveværelset, hvor han forsøgte at tiltvinge sig samleje. Idet tiltalte ikke kunne gennemføre samlejet, stak han en finger op i forurettedes skede. Forurettedes veninde kom herefter til stede, hvilket medførte, at tiltalte slog forurettede i ansigtet. Der skete endvidere domfældelse for endnu et forhold efter straffelovens 244, overtrædelse af 266 (trusler), 291, stk. 2 (groft hærværk) samt færdselsloven. Tiltalte var tidligere for bl.a. vold idømt 3 måneders fængsel og havde en reststraf på 32 dage. Byretten fastsatte en fællesstraf på 1 år og 8 måneders fængsel. Dom 26 - Aabenraa Rets dom af 30. august 2005 Fængsel i 3 år Forsøg på voldtægt efter straffelovens 216, stk. 1, jf. 21, anden kønslig omgængelse efter straffelovens 216, stk. 1, jf. 224, og vold efter straffelovens 244, begået af en 40-årig mand mod dennes samlever. Parterne havde et par måneder forinden truffet hinanden via internettet. Efter ca. en måned flyttede de sammen. Stemningen i forholdet ændrede sig hurtigt, og over en periode på ca. en måned blev forurettede i to tilfælde udsat for vold ved slag og spark. Herudover forsøgte tiltalte i tre tilfælde at tiltvinge sig samleje og tiltvang sig anden kønslig omgængelse end samleje. Første gang satte tiltalte sig overskrævs på forurettede og slog hende i ansigtet, herefter stak han et stearinlys i skeden og endetarmen på hende, hvorefter han opgav sit forehavende. Anden gang tiltvang tiltalte sig oralsex efter at have slået forurettede. Sidste gang tvang tiltalte forurettede til at indføre en banan i sin skede. Herudover blev tiltalte dømt for hærværk, ulovlig tvang og trusler mod forurettede samt trusler mod en tidligere veninde. Tiltalte var tidligere straffet for vold efter straffelovens 244 og 245, stk. 1, med fængsel i 60 dage. Byretten fastsatte straffen til 3 års fængsel.

11 11 Gruppe 6: Fuldbyrdet parvoldtægt Dom 27 - Vestre Landsrets dom af 14. september 2005 Fængsel i 1 år og 6 måneder (skærpelse) Voldtægt efter straffelovens 216, stk. 1, begået af en 34-årig mand over for en kvinde, som han indtil en måned forud for voldtægten havde været kæreste med. De mødtes efterfølgende et par gange for at snakke. En eftermiddag mødtes parterne tilfældigt, og forurettede gik med tiltalte hjem. Tiltalte insisterede herefter på, at de skulle have samleje, og rev tøjet af forurettede, hvorunder tiltalte og forurettede kom i håndgemæng, og tiltalte slog forurettedes hoved ned i gulvet. Herudover truede tiltalte forurettede med en knytnæve og med at rive hendes intim-piercing af, hvorefter han tiltvang sig samleje. Tiltalte var tidligere idømt 6 måneders fængsel for vold efter straffelovens 244 og 245 og havde en reststraf på 63 dage. Byretten fastsatte en fællesstraf på 1 år og 3 måneders fængsel. Byretten lagde vægt på forholdets karakter og på, at tiltalte tidligere var straffet for personfarlig kriminalitet. Landsretten forhøjede straffen til 1 år og 6 måneders fængsel. Dom 28 - Østre Landsrets ankedom af 2. marts 2006 Fængsel i 1 år og 6 måneder (skærpelse) Voldtægt efter straffelovens 216, stk. 1, anden kønslig omgængelse efter straffelovens 224, jf. 216, stk. 1, samt vold efter straffelovens 244 og trusler efter 266 begået af en 27-årig mand mod en 18-årig kvinde, som han flyttede sammen med 14 dage efter, de havde mødt hinanden første gang. Over en periode på 8 måneder tiltvang tiltalte sig flere gange vaginalt og analt samleje, bl.a. under udøvelse af vold, herunder ved slag med en ledning. Herudover blev forurettede jævnligt slået i ansigtet og på kroppen både som straf for ulydighed og som optakt til seksuel aktivitet af både frivillig og ufrivillig karakter. Byretten fastsatte straffen til 1 års fængsel. Dissens af en voterende for 1 år og 3 måneders fængsel. Byretten lagde vægt på, at parterne havde levet i et samliv, og at det ikke kunne afvises, at der i samlivet havde fundet en del sadomasochistisk sex sted, mere eller mindre med forurettedes samtykke. Byretten fandt dog, at tiltalte klart havde overskredet de grænser, som forurettede havde sat, ligesom han kunne se, at hun græd og sagde, at det gjorde ondt. Tiltalte fandtes samlet at have udnyttet sin psykiske dominans til psykisk og fysisk terror. Landsretten forhøjede under henvisning til lov nr. 380 af 6. juni 2002 straffen til 1 år og 6 måneders fængsel. Dom 29 - Lyngby Rets dom af 3. november 2005 Fængsel i 1 år og 6 måneder Voldtægt efter straffelovens 216, stk. 1, samt vold efter straffelovens 244, og trusler efter 266 begået af en 18-årig mand mod dennes kæreste gennem 4-5 måneder. Forurettede ønskede at stoppe forholdet og slog op pr. sms-besked. Tiltalte truede med selvmord, hvis forurettede ikke mødtes med ham. I tiltaltes lejlighed blev forurettede slået adskillige gange med knytnæve i hovedet og på kroppen, ligesom hun blev slået en gang på låret med en ledning. Forurettede forsøgte at flygte, efter at tiltalte havde opfordret hende hertil, idet han ellers ville slå hende ihjel. Hun blev indhentet og ført tilbage til lejligheden, hvor tiltalte tiltvang sig samleje med hende. Byretten fastsatte under henvisning

12 12 til forholdets grovhed og til strafskærpelsen ved lov nr. 380 af 6. juni 2002 straffen til 1 år og 6 måneders fængsel. Dom 30 - Lemvig Rets dom af 14. december 2005 Fængsel i 2 år Voldtægt efter straffelovens 216, stk. 1, og anden kønslig omgængelse efter straffelovens 224, jf. 216, stk. 1, begået af en 31-årig mand mod en lettere udviklingshæmmet kvinde, som han kom i kontakt med, fordi hun søgte en penneven. Parterne mødtes og havde seksuelt samkvem igennem ca. 6 måneder, hvor forurettede følte sig tvunget hertil på grund af trusler fra tiltaltes side bl.a. om, at han ellers ville blive sur. Truslerne eskalerede, og tiltalte truede forurettede med at slå hende ihjel og begrave hende, hvis hun ikke medvirkede. Byretten frifandt for fire forhold begået i de første 4 måneder af forholdet med den begrundelse, at truslerne fremsat i denne periode ikke var så konkrete, at forholdene blev begået under tvang. Byretten fandt derimod tiltalte skyldig i 6 efterfølgende forhold og bemærkede, at der blev opbygget et trusselsbillede, som efterhånden blev så konkret, at disse forhold måtte anses for at være begået under tvang. Der skete endvidere domfældelse for trusler efter straffelovens 123 og fyrværkeriloven. Byretten fastsatte straffen til 2 års fængsel.

RIGSADVOKATEN J.nr. 2004-120-0014. Oversigt over straffene i voldtægtssager efter ændringen af straffelovens 216

RIGSADVOKATEN J.nr. 2004-120-0014. Oversigt over straffene i voldtægtssager efter ændringen af straffelovens 216 RIGSADVOKATEN Bilag J.nr. 2004-120-0014 Oversigt over straffene i voldtægtssager efter ændringen af straffelovens 216 Indledning Beskrivelsen af dommene er opdelt i følgende grupper: Gruppe 1: Forsøg på

Læs mere

Redegørelse afgivet juli 2008 om straffene i voldtægtssager efter ændringen af straffelovens 216 i 2002 Bilag

Redegørelse afgivet juli 2008 om straffene i voldtægtssager efter ændringen af straffelovens 216 i 2002 Bilag Redegørelse afgivet juli 2008 om straffene i voldtægtssager efter ændringen af straffelovens 216 i 2002 Bilag Redegørelse afgivet juli 2008 om straffene i voldtægtssager efter ændringen af straffelovens

Læs mere

RIGSADVOKATEN Juni 2005

RIGSADVOKATEN Juni 2005 Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Bilag 337 Offentligt RIGSADVOKATEN Juni 2005 J.nr. 2004-120-0014 Straffene i voldtægtssager efter ændringen af straffelovens 216 1. Indledning Ved lov nr. 380 af

Læs mere

Redegørelse afgivet december 2010 om straffene i voldtægtssager - 216

Redegørelse afgivet december 2010 om straffene i voldtægtssager - 216 Redegørelse afgivet december 2010 om straffene i voldtægtssager - 216 Kilde: Redegørelser fra Rigsadvokaten Emner: ;voldtægt Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 20.12.2010 Status: Gældende Udskrevet: 17.1.2017

Læs mere

Seksuelt misbrug af børn - oversigt over sanktionsniveauet - opdateret september 2012

Seksuelt misbrug af børn - oversigt over sanktionsniveauet - opdateret september 2012 Seksuelt misbrug af børn - oversigt over sanktionsniveauet - opdateret september 2012 Kilde: Praksisoversigter fra Rigsadvokaten Emner: ;seksuel misbrug af børn og unge Offentlig Tilgængelig: Ja Dato:

Læs mere

Oversigt over domme i sager om overtrædelse af straffelovens 222

Oversigt over domme i sager om overtrædelse af straffelovens 222 RIGSADVOKATEN Bilag J.nr. 2004-120-0015 Oversigt over domme i sager om overtrædelse af straffelovens 222 Indledning Beskrivelsen af dommene er opdelt i følgende grupper: Kæresteforhold og andre kærestelignende

Læs mere

Rigsadvokatens redegørelse for straffene for vold, voldtægt og seksuelt misbrug af børn, 2007

Rigsadvokatens redegørelse for straffene for vold, voldtægt og seksuelt misbrug af børn, 2007 Rigsadvokatens redegørelse for straffene for vold, voldtægt og seksuelt misbrug af børn, 2007 Kilde: Redegørelser fra Rigsadvokaten Emner: ;legalitetssikring og indberetning Offentlig Tilgængelig: Ja Dato:

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 30. september 2010

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 30. september 2010 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 30. september 2010 Sag 149/2010 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Peter Hjørne, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Holbæk den 7. december

Læs mere

Oversigt over domme i sager, hvor et barn har været vidne til vold udøvet mod nærtstående person (december 2011)

Oversigt over domme i sager, hvor et barn har været vidne til vold udøvet mod nærtstående person (december 2011) Oversigt over domme i sager, hvor et barn har været vidne til vold udøvet mod nærtstående person (december 2011) Oversigt over domme i sager, hvor et barn har været vidne til vold udøvet mod nærtstående

Læs mere

DOM. Afsagt den 3. september 2014 af Østre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Lene Jensen, Arne Brandt og Dorte Nørby (kst.) med domsmænd).

DOM. Afsagt den 3. september 2014 af Østre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Lene Jensen, Arne Brandt og Dorte Nørby (kst.) med domsmænd). DOM Afsagt den 3. september 2014 af Østre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Lene Jensen, Arne Brandt og Dorte Nørby (kst.) med domsmænd). 22. afd. nr. S-771-14: Anklagemyndigheden mod T (advokat Tage

Læs mere

RIGSADVOKATEN Juni 2005 J.nr Straffene i sager om overtrædelse af straffelovens 222 efter ændringen af bestemmelsen

RIGSADVOKATEN Juni 2005 J.nr Straffene i sager om overtrædelse af straffelovens 222 efter ændringen af bestemmelsen RIGSADVOKATEN Juni 2005 J.nr. 2004-120-0015 Straffene i sager om overtrædelse af straffelovens 222 efter ændringen af bestemmelsen 1. Indledning Ved lov nr. 380 af 6. juni 2002 om ændring af straffeloven,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 16. september 2011

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 16. september 2011 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 16. september 2011 Sag 367/2010 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Jakob Warrer, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Roskilde den 18. maj

Læs mere

Ved rettens kendelse af 26. november 2013 blev forfølgningen mod B og A udskilt til særskilt behandling, jf. retsplejelovens 706.

Ved rettens kendelse af 26. november 2013 blev forfølgningen mod B og A udskilt til særskilt behandling, jf. retsplejelovens 706. D O M afsagt den 26. november 2013 Rettens nr. 9-4055/2013 Anklagemyndigheden mod T1 T2 T3 T4 A og B Ved rettens kendelse af 26. november 2013 blev forfølgningen mod B og A udskilt til særskilt behandling,

Læs mere

Justitsministeriet Lovafdelingen

Justitsministeriet Lovafdelingen Justitsministeriet Lovafdelingen Dato: 21. juni 2005 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2005-730-0013 Dok.: CHA40254 N O T I T S om udviklingen i strafniveauet efter lov nr. 380 af 6. juni 2002 (strafskærpelsesloven)

Læs mere

Justitsministeriet Lovafdelingen

Justitsministeriet Lovafdelingen Retsudvalget REU alm. del - O Justitsministeriet Lovafdelingen Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2005-792-0051 Dok.: HHM40078 Besvarelse af spørgsmål nr. 87 af 4. april 2005 fra Folketingets Retsudvalg.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 25. februar 2011

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 25. februar 2011 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 25. februar 2011 Sag 280/2009 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Kåre Pihlmann, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Glostrup den 16. marts

Læs mere

Retsudvalget, Retsudvalget, Retsudvalget L 98, L 98 A, L 98 B Offentligt

Retsudvalget, Retsudvalget, Retsudvalget L 98, L 98 A, L 98 B Offentligt Retsudvalget, Retsudvalget, Retsudvalget 2015-16 L 98, L 98 A, L 98 B Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 23. februar 2016 Kontor:

Læs mere

Rigsadvokaten: Hårde straffe for hjemmerøveri

Rigsadvokaten: Hårde straffe for hjemmerøveri Pressemeddelelse Den 20. november 2009 Rigsadvokaten: Hårde straffe for hjemmerøveri Hjemmerøverier bliver straffet hårdt, og domstolene ser det som en klart skærpende omstændighed, når kriminelle trænger

Læs mere

Notits om udviklingen i strafniveauet for vold, voldtægt og seksuelt misbrug af børn efter lov nr. 380 af 6. juni 2002 (strafskærpelsesloven)

Notits om udviklingen i strafniveauet for vold, voldtægt og seksuelt misbrug af børn efter lov nr. 380 af 6. juni 2002 (strafskærpelsesloven) Retsudvalget REU alm. del - Bilag 604 Offentligt Lovafdelingen Notits om udviklingen i strafniveauet for vold, voldtægt og seksuelt misbrug af børn efter lov nr. 380 af 6. juni 2002 (strafskærpelsesloven)

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 494 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 494 Offentligt Retsudvalget 2015-16 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 494 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 4. maj 2016 Kontor: Strafferetskontoret

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 19. januar 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 19. januar 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 19. januar 2016 Sag 258/2015 Anklagemyndigheden mod T (advokat Michael Juul Eriksen, beskikket) Sagen angår spørgsmålet om varetægtsfængsling af T under anke af

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 16. september 2011

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 16. september 2011 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 16. september 2011 Sag 368/2010 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Bjarne Frøberg, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Horsens den 8. december

Læs mere

Trafikudvalget (2. samling) TRU alm. del - Bilag 198 Offentligt

Trafikudvalget (2. samling) TRU alm. del - Bilag 198 Offentligt Trafikudvalget (2. samling) TRU alm. del - Bilag 198 Offentligt RIGSADVOKATEN RIGSPOLITIET Bilag 2 Februar 2008 J.nr. RA-2007-709-0042 Beskrivelse af sager, hvori der er sket frakendelse af førerretten

Læs mere

Rigsadvokaten Informerer Nr. 2/2010

Rigsadvokaten Informerer Nr. 2/2010 Til samtlige statsadvokater, samtlige politidirektører, Politimesteren i Grønland og Politimesteren på Færøerne DATO 14. januar 2010 JOURNAL NR. RA-2010-131-0003 BEDES ANFØRT VED SVARSKRIVELSER + bilag

Læs mere

adlyde ham, hvorefter han truede hende til at tage tøjet af og bøje sig forover og herefter bagfra indførte sit kønslem i hendes skede og foretog

adlyde ham, hvorefter han truede hende til at tage tøjet af og bøje sig forover og herefter bagfra indførte sit kønslem i hendes skede og foretog U.1991.534H Straf for voldtægt. Godtgørelse for tort. Erstatning uden for kontraktforhold 32.2 Strafferet 23.1 34-årig T, der ved byretsdom af 25. november 1988, stadfæstet ved ankedom af 12. april 1989,

Læs mere

DOM. Frederiksberg Rets dom af 19. marts 2015 (1199/2015) er anket af T med påstand om formildelse.

DOM. Frederiksberg Rets dom af 19. marts 2015 (1199/2015) er anket af T med påstand om formildelse. DOM Afsagt den 27. oktober 2015 af Østre Landsrets 13. afdeling (landsdommerne John Mosegaard, Birgitte Grønborg Juul og Jacob Schall Holberg (kst.) med domsmænd). 13. afd. nr. S-994-15: Anklagemyndigheden

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. juni 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. juni 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. juni 2011 Sag 360/2010 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T1 (advokat Henrik Stagetorn, beskikket), T2 (advokat Merethe Stagetorn, beskikket) og T3 (advokat Michael

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. december 2012

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. december 2012 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. december 2012 Sag 173/2012 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T1 (advokat Casper Andreasen, beskikket) og T2 (advokat Mikael Skjødt, beskikket) I tidligere instanser

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 176 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 176 Offentligt Retsudvalget 2015-16 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 176 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 4. februar 2016 Kontor: Strafferetskontoret

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2009-10 REU alm. del Svar på Spørgsmål 840 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 19. april 2010 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2010-792-1270

Læs mere

D O M. Anklagemyndigheden har påstået domfældelse i overensstemmelse med anklageskriftet samt skærpelse.

D O M. Anklagemyndigheden har påstået domfældelse i overensstemmelse med anklageskriftet samt skærpelse. D O M Afsagt den 26. juni 2014 af Østre Landsrets 3. afdeling (landsdommerne Ejler Bruun, Henrik Bitsch og Pernille Margrethe Corfitsen (kst.) med nævninger). 3. afd. N nr. S-2820-13: Anklagemyndigheden

Læs mere

Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Bilag 337 Offentligt

Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Bilag 337 Offentligt Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Bilag 337 Offentligt RIGSADVOKATEN Bilag J.nr. 2004-120-0016 Oversigt over højesterets- og landsretsdomme efter lovændringen i sager om vold efter straffelovens

Læs mere

Rigsadvokatens redegørelse for straffene for vold, 2004

Rigsadvokatens redegørelse for straffene for vold, 2004 Rigsadvokatens redegørelse for straffene for vold, 2004 Kilde: Redegørelser fra Rigsadvokaten Emner: vold (liv og legeme);legalitetssikring og indberetning; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 25.2.2004 Status:

Læs mere

AM V Kilde: Emner: Stikord: Afgørelsestype: Trykt: Offentlig Tilgængelig: Dato: Status: Udskrevet:

AM V Kilde: Emner: Stikord: Afgørelsestype: Trykt: Offentlig Tilgængelig: Dato: Status: Udskrevet: AM2015.04.16V Kilde: Retspraksis, Landsretterne Emner: vold mod ældre, børn og unge; Stikord: Vold mod børn, simpel vold, tildelt 3-årig ét slag i bagdelen, F i s varetægt, ej tidl. straffet, 20 dg. bet,

Læs mere

Retsudvalget REU alm. del - Bilag 730 Offentligt

Retsudvalget REU alm. del - Bilag 730 Offentligt Retsudvalget REU alm. del - Bilag 730 Offentligt RIGSADVOKATEN Juni 2006 J.nr. 2005-120-0019 Straffene i voldssager efter ændringen af straffelovens 244 246 1. Indledning Ved lov nr. 380 af 6. juni 2002

Læs mere

Kritisk over for kriminaliseringen Per Ole Traskman: Om straffbar»tilsnigelse«i ett nordiskt perspektiv i NTFK 1994.114 ff.

Kritisk over for kriminaliseringen Per Ole Traskman: Om straffbar»tilsnigelse«i ett nordiskt perspektiv i NTFK 1994.114 ff. med den sovende værtinde, som troede, det var hendes fniskilte ægtefælle). 1 DIK 1996-98.196 0 ikke dømt for både 218, stk. 2, og 221, da forurettede nok havde forvekslet T med en anden, men straks havde

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 15. november 2010

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 15. november 2010 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 15. november 2010 Sag 227/2010 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Knud Meden, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Københavns Byret den 20. januar

Læs mere

Retsudvalget REU alm. del - Bilag 730 Offentligt

Retsudvalget REU alm. del - Bilag 730 Offentligt Retsudvalget REU alm. del - Bilag 730 Offentligt RIGSADVOKATEN Bilag Juni 2006 J.nr. 2005-120-0019 Oversigt over straffene i voldssager efter ændringen af straffelovens 244-246 1. Indledning I dette bilag

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 27. marts 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 27. marts 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 27. marts 2014 Sag 28/2014 Anklagemyndigheden mod T (advokat Michael Juul Eriksen, beskikket) I tidligere instanser er afsagt kendelser af Retten på Frederiksberg

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 7. oktober 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 7. oktober 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 7. oktober 2016 Sag 152/2016 Anklagemyndigheden mod T (advokat Michael Juul Eriksen) I tidligere instans er afsagt kendelse af Østre Landsrets 23. afdeling den 14.

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 15. november 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 15. november 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 15. november 2012 Sag 188/2012 Anklagemyndigheden mod T1 (advokat Casper Andreasen, beskikket) og T2 (advokat Hanne Rahbæk, beskikket) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. december 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. december 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. december 2013 Sag 226/2013 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T1 (advokat Steen Moesgaard, beskikket) og T2 (advokat Henrik Perregaard, beskikket) I tidligere instanser

Læs mere

Rigsadvokaten Informerer Nr. 5/2009

Rigsadvokaten Informerer Nr. 5/2009 Til samtlige statsadvokater, DATO 23. marts 2009 samtlige politidirektører, Politimesteren i Grønland og Politimesteren på Færøerne JOURNAL NR. RA-2009-131-0002 BEDES ANFØRT VED SVARSKRIVELSER + bilag

Læs mere

AM B2 Kilde: Emner: Stikord: Afgørelsestype: Offentlig Tilgængelig: Dato: Status: Udskrevet:

AM B2 Kilde: Emner: Stikord: Afgørelsestype: Offentlig Tilgængelig: Dato: Status: Udskrevet: AM2014.06.10B2 Kilde: Retspraksis, Byretterne Emner: ;vold mod ældre, børn og unge Stikord: Familievold, vold mod børn, udøvet af far mod søn (F), 2 episoder, F som 4/5-årig væltet i højstol pga skub til

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 19. august 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 19. august 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 19. august 2015 Sag 71/2015 (1. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Henrik Karl Nielsen, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten på Frederiksberg

Læs mere

D O M. Afsagt den 27. marts 2017 af Østre Landsrets 20. afdeling (landsdommerne Tine Vuust, Henrik Bitsch og Peter Hammershaimb (kst.) med domsmænd).

D O M. Afsagt den 27. marts 2017 af Østre Landsrets 20. afdeling (landsdommerne Tine Vuust, Henrik Bitsch og Peter Hammershaimb (kst.) med domsmænd). D O M Afsagt den 27. marts 2017 af Østre Landsrets 20. afdeling (landsdommerne Tine Vuust, Henrik Bitsch og Peter Hammershaimb (kst.) med domsmænd). 20. afd. nr. S-3020-16: Anklagemyndigheden mod T (cpr.nr..88-.)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 7. september 2016

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 7. september 2016 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 7. september 2016 Sag 18/2016 (2. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Poul Merrild, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Esbjerg den 20.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. april 2016

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. april 2016 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. april 2016 Sag 183/2015 (2. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Thorkild Høyer, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Københavns Byret den 2. maj

Læs mere

Retsudvalget. Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 345, som Folketingets Retsudvalg (Alm. del) har stillet til justitsministeren den 30. maj.

Retsudvalget. Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 345, som Folketingets Retsudvalg (Alm. del) har stillet til justitsministeren den 30. maj. Retsudvalget REU alm. del - Svar på Spørgsmål 345 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K. Lovafdelingen Dato: 26. juni 2007 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2007-792-0383

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 325 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 325 Offentligt Retsudvalget 2014-15 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 325 Offentligt ERHVERVS- OG VÆKSTMINISTEREN 13. marts 2015 Endelig besvarelse af spørgsmål 325 alm. del stillet af Retsudvalget den 8. januar

Læs mere

D O M. 1. afd. nr. S-2509-14: Anklagemyndigheden mod T (advokat Jeppe Søndergaard, besk.)

D O M. 1. afd. nr. S-2509-14: Anklagemyndigheden mod T (advokat Jeppe Søndergaard, besk.) D O M Afsagt den 28. januar 2015 af Østre Landsrets 1. afdeling (landsdommerne Jan Uffe Rasmussen, Sanne Kolmos og Henrik S. Øe (kst.) med doms- mænd). 1. afd. nr. S-2509-14: Anklagemyndigheden mod T (advokat

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 8. februar 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 8. februar 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 8. februar 2011 Sag 322/2010 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Torben Brinch Bagge, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Næstved den 21.

Læs mere

Røvergården. Evald Tang Kristensen

Røvergården. Evald Tang Kristensen Røvergården Evald Tang Kristensen Der var engang en pige, der ville giftes, men hun ville lige godt kun have en mand med rødt hår og rødt skæg. Omsider kom der også sådan en frier, og hun sagde ja. Han

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 27. september 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 27. september 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 27. september 2016 Sag 115/2016 (2. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Hanne Reumert, beskikket) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten i Glostrup

Læs mere

D O M. afsagt den 22. april 2014. Rettens nr. 2A-1978/2013. Anklagemyndigheden mod Tiltalte. Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag.

D O M. afsagt den 22. april 2014. Rettens nr. 2A-1978/2013. Anklagemyndigheden mod Tiltalte. Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag. D O M afsagt den 22. april 2014 Rettens nr. 2A-1978/2013 Anklagemyndigheden mod Tiltalte Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag. Tiltalte, er tiltalt for: 1. ved den 20. februar 2012

Læs mere

Straffelovrådets udtalelse om strafniveauet i sager om seksuelt misbrug af børn

Straffelovrådets udtalelse om strafniveauet i sager om seksuelt misbrug af børn Straffelovrådets udtalelse om strafniveauet i sager om seksuelt misbrug af børn INDHOLD 1. Indledning... 1 1.1. Kommissorium...1 1.2. Straffelovrådets sammensætning... 2 2. Seksuelt misbrug af børn...3

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. januar 2017

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. januar 2017 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. januar 2017 Sag 210/2016 (1. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Steen Moesgaard, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Glostrup den 17.

Læs mere

D O M. Afsagt den 15. april 2015 af Østre Landsrets 14. afdeling (landsdommerne Rosenløv, Lone Kerrn-Jespersen og Martin Broms (kst.) med domsmænd).

D O M. Afsagt den 15. april 2015 af Østre Landsrets 14. afdeling (landsdommerne Rosenløv, Lone Kerrn-Jespersen og Martin Broms (kst.) med domsmænd). D O M Afsagt den 15. april 2015 af Østre Landsrets 14. afdeling (landsdommerne Rosenløv, Lone Kerrn-Jespersen og Martin Broms (kst.) med domsmænd). 14. afd. nr. S-442-15: Anklagemyndigheden mod T (cpr.nr.

Læs mere

D O M. Hillerød Rets dom af 4. maj 2015 (8-55/2015) er anket af T med påstand om frifindelse, subsidiært

D O M. Hillerød Rets dom af 4. maj 2015 (8-55/2015) er anket af T med påstand om frifindelse, subsidiært D O M Afsagt den 16. september 2015 af Østre Landsrets 14. afdeling (landsdommerne B. Tegldal, Peter Mørk Thomsen og Jes Kjølbo Brems (kst.) med domsmænd). 14. afd. nr. S-1388-15: Anklagemyndigheden mod

Læs mere

UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR QEQQATA RETSKREDS

UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR QEQQATA RETSKREDS UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR QEQQATA RETSKREDS Den 28. juni 2016 blev af Qeqqata Kredsret i sagen sagl.nr. QEQ-SIS-KS-0197-2016 Anklagemyndigheden mod Tiltalte Cpr.nr. [ ] [ ] 3911 Sisimiut Anklagemyndighedens

Læs mere

Forslag til. Lov om ændring af straffeloven

Forslag til. Lov om ændring af straffeloven Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Bilag 63 Offentligt Lovafdelingen U D K A S T Dato: 18. december 2007 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2007-730-0506 Dok.: KHE40839 Forslag til Lov om ændring

Læs mere

D O M. Afsagt den 21. august 2014 af Østre Landsrets 3. afdeling (landsdommerne Ejler Bruun, Henrik Bitsch og Martin Broms (kst.) med nævninger).

D O M. Afsagt den 21. august 2014 af Østre Landsrets 3. afdeling (landsdommerne Ejler Bruun, Henrik Bitsch og Martin Broms (kst.) med nævninger). D O M Afsagt den 21. august 2014 af Østre Landsrets 3. afdeling (landsdommerne Ejler Bruun, Henrik Bitsch og Martin Broms (kst.) med nævninger). 3. afd. N nr. S-3323-13: Anklagemyndigheden mod 1) T1 (advokat

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 10. oktober 2016

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 10. oktober 2016 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 10. oktober 2016 Sag 82/2016 (1. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Henrik Stagetorn, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Lyngby den 20.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 24. oktober 2017

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 24. oktober 2017 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 24. oktober 2017 Sag 183/2017 (1. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Henrik Thorstholm, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Herning den

Læs mere

Børnepornografi - oversigt over domspraksis i sager om besiddelse og udbredelse af børnepornografi - opdateret

Børnepornografi - oversigt over domspraksis i sager om besiddelse og udbredelse af børnepornografi - opdateret Børnepornografi - oversigt over domspraksis i sager om besiddelse og udbredelse af børnepornografi - opdateret 12-12-2006 Kilde: Praksisoversigter fra Rigsadvokaten Emner: ;børnepornografi Offentlig Tilgængelig:

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 20. januar 2014

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 20. januar 2014 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 20. januar 2014 Sag 245/2013 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T1 (advokat Bjarne Frøberg, beskikket), T2 (advokat Hans Kjellund, beskikket), T3 (advokat Bjarne Frøberg,

Læs mere

Hvordan definerer straffeloven seksuelle overgreb på børn (Anne Troelsen, SISO)

Hvordan definerer straffeloven seksuelle overgreb på børn (Anne Troelsen, SISO) Hvordan definerer straffeloven seksuelle overgreb på børn (Anne Troelsen, SISO) Denne artikel gennemgår straffelovens definitioner af de forskellige former for seksuelle overgreb på børn. Straffelovens

Læs mere

Sager om menneskehandel efter straffelovens 262 a har gennem de senere år haft en stor bevågenhed.

Sager om menneskehandel efter straffelovens 262 a har gennem de senere år haft en stor bevågenhed. Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret Med henblik på at forbedre mulighederne for en mere koordineret styring af, hvilke sager der på det strafferetlige område søges indbragt for Højesteret,

Læs mere

AM V Kilde: Emner: Stikord: Afgørelsestype: Trykt: Offentlig Tilgængelig: Dato: Status: Udskrevet:

AM V Kilde: Emner: Stikord: Afgørelsestype: Trykt: Offentlig Tilgængelig: Dato: Status: Udskrevet: AM2016.01.30V Kilde: Retspraksis, Landsretterne Emner: varetægtsfængsling; Stikord: Varetægtsfængsling, rpl. 762, stk. 1, nr. 2, rpl. 769, stk. 1, proportionalitetsvurdering, gentagelsesrisiko, T for 3.

Læs mere

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 300 (Alm. del), som Folketingets Retsudvalg har stillet til justitsministeren den 4. februar 2008.

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 300 (Alm. del), som Folketingets Retsudvalg har stillet til justitsministeren den 4. februar 2008. Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Svar på Spørgsmål 300 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Civil- og Politiafdelingen Dato: 12. marts 2008 Kontor: Politikontoret

Læs mere

Guide: Sådan undgår du vold i dit parforhold

Guide: Sådan undgår du vold i dit parforhold Guide: Sådan undgår du vold i dit parforhold Maria Jensen blev banket, spærret inde og næsten slået ihjel af sin kæreste. Da hun forlod ham, tog han sit eget liv Af Jesper Vestergaard Larsen, 14. oktober

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 19. december 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 19. december 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 19. december 2012 Sag 189/2012 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Kåre Pihlmann, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Glostrup den 20. december

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 861 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 861 Offentligt Retsudvalget 2016-17 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 861 Offentligt Spørgsmål nr. 861 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg: Svar: Vil ministeren fremsende en oversigt over afsagte domme efter

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. marts 2012

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. marts 2012 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. marts 2012 Sag 338/2011 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Arne Paabøl Andersen, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Esbjerg den 20.

Læs mere

INDENRIGSMINISTERIET Dato: 30. august 2000

INDENRIGSMINISTERIET Dato: 30. august 2000 INDENRIGSMINISTERIET Dato: 30. august 2000 Kontor: 2. udlændingekontor J. nr.: 2000/7329-11 Redegørelse for 1999 til Folketingets Retsudvalg vedrørende anvendelsen af udlændingelovens bestemmelser om udvisning

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om skærpede straffe for seksuelle overgreb mod børn

Forslag til folketingsbeslutning om skærpede straffe for seksuelle overgreb mod børn 2011/1 BSF 32 (Gældende) Udskriftsdato: 9. februar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 25. januar 2012 af Peter Skaarup (DF), Pia Adelsteen (DF), Kim Christiansen (DF), Kristian Thulesen

Læs mere

Lovændringen trådte i kraft den 8. juni 2002 og har virkning for forhold, der begås efter dette tidspunkt.

Lovændringen trådte i kraft den 8. juni 2002 og har virkning for forhold, der begås efter dette tidspunkt. RIGSADVOKATEN J.nr. 2003-120-0005 Januar 2004 Straffene i voldssager efter ændringen af straffelovens 244 246 1. Indledning Ved lov nr. 380 af 6. juni 2002 om ændring af straffeloven, retsplejeloven og

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2012-13 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 286 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 22. januar 2013 Kontor: Politikontoret

Læs mere

RÅD OG VEJLEDNING. Til dig, der er udsat for forfølgelse eller chikane

RÅD OG VEJLEDNING. Til dig, der er udsat for forfølgelse eller chikane RÅD OG VEJLEDNING Til dig, der er udsat for forfølgelse eller chikane 1 Indhold Denne pjece indeholder råd og vejledning til dig, som er udsat for forfølgelse eller chikane. Det kan f.eks. bestå i, at

Læs mere

Anklagerfaglige fokusområder i retspraksis i 2016

Anklagerfaglige fokusområder i retspraksis i 2016 Rigsadvokaten, 9. marts 2016 2 Det er en vigtig opgave for den samlede anklagemyndighed at sikre løbende fokus på, at anklagemyndigheden bidrager aktivt til i retspraksis at få afklaret de spørgsmål, der

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 10. maj 2016

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 10. maj 2016 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 10. maj 2016 Sag 257/2015 (2. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Kåre Pihlmann, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Hillerød den 4. maj

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 494 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 494 Offentligt Retsudvalget 2015-16 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 494 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg Politi- og Strafferetsafdelingen 1240 København K Dato: 10. august 2015 Kontor: Strafferetskontoret

Læs mere

D O M. afsagt den 8. april 2014. Rettens nr. 9-2105/2014 Politiets nr. Anklagemyndigheden Mod. Tiltalte (T1) Tiltalte (T2) Arrestantsag

D O M. afsagt den 8. april 2014. Rettens nr. 9-2105/2014 Politiets nr. Anklagemyndigheden Mod. Tiltalte (T1) Tiltalte (T2) Arrestantsag D O M afsagt den 8. april 2014 Rettens nr. 9-2105/2014 Politiets nr. Anklagemyndigheden Mod Tiltalte (T1) og Tiltalte (T2) Arrestantsag Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag. Anklageskrift

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 732 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 9. april 2014 Kontor: Strafferetskontoret

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 11. april 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 11. april 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 11. april 2016 Sag 41/2016 Anklagemyndigheden mod T (advokat Ole Schmidt) I tidligere instans er afsagt kendelse af Vestre Landsrets 10. afdeling den 16. december

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

LOV nr 633 af 12/06/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 1. oktober (Seksualforbrydelser)

LOV nr 633 af 12/06/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 1. oktober (Seksualforbrydelser) LOV nr 633 af 12/06/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 1. oktober 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2012-731-0024 Senere ændringer til forskriften LBK nr 1028 af 22/08/2013

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. oktober 2016

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. oktober 2016 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. oktober 2016 Sag 26/2016 (2. afdeling) Anklagemyndigheden mod T1 (advokat Hanne Reumert, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Næstved den 21.

Læs mere

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om en ubetinget frihedsstraf.

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om en ubetinget frihedsstraf. Udskrift af dombogen D O M afsagt den 6. marts 2017 Rettens nr. 4A-112/2017 Politiets nr. 1200-73251-00091-16 Anklagemyndigheden mod T cpr-nummer.65. Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne

Læs mere

Rigsadvokaten Informerer Nr. 19/2009

Rigsadvokaten Informerer Nr. 19/2009 Til samtlige statsadvokater, samtlige politidirektører, Politimesteren i Grønland og Politimesteren på Færøerne DATO 30. november 2009 JOURNAL NR. RA-2009-131-0002 BEDES ANFØRT VED SVARSKRIVELSER RIGSADVOKATEN

Læs mere

D O M. afsagt den 5. december Rettens nr. K /2016 Politiets nr Anklagemyndigheden mod T cpr-nummer

D O M. afsagt den 5. december Rettens nr. K /2016 Politiets nr Anklagemyndigheden mod T cpr-nummer D O M afsagt den 5. december 2016 Rettens nr. K01-4829/2016 Politiets nr. 3300-84143-00029-16 Anklagemyndigheden mod T cpr-nummer Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag. Anklageskrift

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. oktober 2009

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. oktober 2009 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. oktober 2009 Sag 156/2009 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Michael Juul Eriksen, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Herning den 26.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 27. juni 2011

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 27. juni 2011 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 27. juni 2011 Sag 119/2011 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T1 (advokat Steffen Lausteen Andersen, beskikket) og T2 (advokat Jan Aarup, beskikket) I tidligere instanser

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 603 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 603 Offentligt Retsudvalget 2015-16 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 603 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 7. juni 2016 Kontor: Strafferetskontoret

Læs mere

VEJLEDNING I UDFØRELSE AF STRAFFESAGER I HØJESTERET

VEJLEDNING I UDFØRELSE AF STRAFFESAGER I HØJESTERET VEJLEDNING I UDFØRELSE AF STRAFFESAGER I HØJESTERET Maj 2008 - 2-1. Sagsgangen forud for hovedforhandlingen i Højesteret Sagsgangen forud for hovedforhandlingen i Højesteret tilrettelægges i samarbejde

Læs mere

Baggrundsnotat: Knive i nattelivet

Baggrundsnotat: Knive i nattelivet Baggrundsnotat: Knive i nattelivet For at kunne karakterisere brugen af ulovlige knive i nattelivet er der foretaget et særudtræk blandt de knivsager, der indgik i DKR-rapporten Knivsager i Danmark: Bag

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 2/2010 Dato 8. februar 2010 J.nr. RA

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 2/2010 Dato 8. februar 2010 J.nr. RA RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 2/2010 Dato 8. februar 2010 J.nr. RA-2009-520-0007 Behandling af erstatningskrav omfattet af retsplejelovens 1018 a, stk. 2, 1. led, i sager, hvor der er idømt fængselsstraf

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 6. oktober 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 6. oktober 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 6. oktober 2015 Sag 56/2015 Advokat A kærer Østre Landsrets kendelse om rejseforbehold i sagen: Anklagemyndigheden mod T (advokat A) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

D O M. Retten i Holstebro har den 3. april 2014 afsagt dom i 1. instans (rettens nr. 1-676/2014).

D O M. Retten i Holstebro har den 3. april 2014 afsagt dom i 1. instans (rettens nr. 1-676/2014). D O M afsagt den 28. august 2014 af Vestre Landsrets 1. afdeling (dommerne Kristian Petersen, John Lundum og Tine Børsen Smedegaard (kst.) med domsmænd) i ankesag V.L. S 0779 14 Anklagemyndigheden mod

Læs mere

Rovfisken. Jack Jönsson. Galskaben er som tyngdekraften. Det eneste der kræves. Er et lille skub. - Jokeren i filmen: The Dark Knight.

Rovfisken. Jack Jönsson. Galskaben er som tyngdekraften. Det eneste der kræves. Er et lille skub. - Jokeren i filmen: The Dark Knight. . Rovfisken Jack Jönsson Galskaben er som tyngdekraften. Det eneste der kræves. Er et lille skub. - Jokeren i filmen: The Dark Knight. 1 Er du nu sikker på at du kan klare det, sagde hans mor med bekymret

Læs mere