Assens Kommune Myndighed Sundhed. Det kommunale tilsyns samlede redegørelse for år 2013: Tilsyn på frit-valg-området

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Assens Kommune Myndighed Sundhed. Det kommunale tilsyns samlede redegørelse for år 2013: Tilsyn på frit-valg-området"

Transkript

1 Assens Kommune Myndighed Sundhed Det kommunale tilsyns samlede redegørelse for år 2013: Tilsyn på frit-valg-området

2 Lovgrundlag Med baggrund i Lov om Social Service 151a stk. 1, Retssikkerhedslovens 15 stk. 1 og 16 stk. 1 og Assens Kommunes styrelsesvedtægt 16 stk. 5 gennemførtes 39 tilsyn på frit-valg-området i Assens Kommune i Tilsynet er beskrevet i Kvalitetsstandarder for Tilsyn med indsatsen efter Servicelovens 83 ydet i eget hjem vedtaget af Social og Sundheds Udvalget den 2. marts Udførelsen af tilsynene Tilsynene er primært udført i tilslutning til visitationsbesøg i hjemmet. Enkelte er udført uafhængigt af visitationsbesøg. Besøgene har i nogle situationer været udført dagen efter, at udfører har gjort rent i hjemmet. Andre besøg har været uafhængigt af dette. Samlet konklusion på alle tilsynene Myndighed Sundhed kan på baggrund af tilsyn hos borgere, der modtager hjælp i frit-valg-området konkludere: at de interviewede borgere får den hjælp, de er bevilget efter Servicelovens 83 ( hjemmehjælp ) og efter 86 ( træning ) at der ud af de 39 tilsyn har været bemærkninger ved de 12: o bemærkninger, som plejeteamet/visitationen skulle handle på, men: o manglerne var ikke af alvorligere karakter, der krævede udarbejdelse af en handleplan og/eller en skriftlig opfølgning. Bemærkningerne har været i.fht. : borgers indflydelse på, hvilket tidspunkt hjælpen leveres borgers behov for mere hjælp borgers behov for mindre hjælp borgers mulighed for fleksibel hjemmehjælp at leverandør ikke gav besked, når hjælpen forskydes mere end +/- en time at leverandør ikke gav besked, når hjælpen blev rykket til anden dag borgers mulighed for evt. erstatningsbesøg afklaring af borgers funktionsniveau før hjælp ændres/afsluttes at medarbejdere skal være opmærksomme på, ikke at trække snavs på fodtøjet med ind udefra. Udarbejdelse af denne redegørelse Den 1. marts 2014 Leder Kate Aagaard Pedersen Visitationen, Myndighed Sundhed 2

3 TILSYN MED DEN KOMMUNALE HJEMMEPLEJE Der er ført tilsyn hos 27 borgere. Den kommunale hjemmepleje udfører såvel praktisk hjælp som personlig pleje. A. Borgers oplevelse af hjælpen ved forespørgsel Borgers tilfredshed med den måde hjælpen udføres på 12 er meget tilfredse 14 er tilfredse. Denne er ked af, at der kommer så mange forskellige. (Denne borger får hjælp til rengøring og daglig hjælp til påklædning). Borgers oplevelse af, om borger får den hjælp, de er bevilget? 26 svarer ja Får du den hjælp, du er bevilget, uanset hvem, der hjælper dig? 27 svarer ja Har du mulighed for at gøre, hvad du selv kan, når de hjælper dig? 2 4 svarer ved ikke Bliver nødkaldet besvaret? 12 borgere har nødkald 8 svarer ja, 4 svarer ved ikke; 3 af disse svarer, at de endnu ikke har haft behov for at bruge det Har du mulighed for at have indflydelse på, hvilket tidspunkt hjælpen gives? 20 svarer ja 7 svarer ved ikke Får du besked, hvis hjælpen flyttes til en anden dag af leverandøren? 18 svarer ja 2 svarer nej 7 svarer ved ikke Får du besked, såfremt hjælpen flyttes mere end +/- en time? 1 3 svarer nej 1 B. Visitators observationer: Svarer rengøringen/de praktiske opgaver til det kommunale serviceniveau? - I to situationer har det været svært for visitator at vurdere. Én har netop haft besøg af datter, som har gjort rent. Èn borger har mange ting stående såvel på gulv, som på møbler rundt omkring. - Ellers vurderes det ved alle tilsyn, hvor borger får hjælp til rengøring/praktiske opgaver, at den ydede hjælp svarer til den bevilgede og det kommunale serviceniveau. Får borger den hjælp til personlig pleje, som vedkommende er bevilget? De borgere, der er bevilget personlig pleje, får den hjælp, de er bevilget Har borger behov for yderligere hjælp, som visitator ikke er informeret om? - Ved én borger var der behov for ændringer. Hjemmeplejen havde vurderet, at én borger havde behov for hjælp til tøjvask og skift af sengetøj. Der var blot ikke givet besked til visitator, så borger kunne få 3

4 hjælpen bevilget. Visitator vurderede ved tilsynet ligeledes, at borger var berettiget og bevilgede dette efterfølgende. - Ved én borger var det svært for visitator at vurdere, om borger havde behov for yderligere hjælp. Hjemmeplejen havde afsluttet hjælp til at tømme postkasse og få båret affald ud. Før afslutningen var det ikke afprøvet, om borger kunne klare disse opgaver selv. Ved øvrige borgere svarer den bevilgede og leverede hjælp til borgers behov. Har borger behov for mindre hjælp, som visitator ikke er informeret om? - Én borger havde behov for mindre hjælp, vedkommende kunne selv klare støvaftørringen, hvilket visitator ikke var informeret om. Ved øvrige borgere svarer den bevilgede og leverede hjælp til borgers behov. Visitators øvrige observationer. - En borger havde anmodet hjemmeplejen om at hjælpe med vinduespudsning indvendigt (vinduet er i ståog nå-højde). Hjemmeplejen havde oplyst, at det måtte de ikke hjælpe med. Visitator har orienteret hjemmeplejen om, at borger har mulighed for at benytte sig af den fleksible hjemmehjælp, hvor borger kan bytte sig til anden indsats end den bevilgede. Visitator har aftalt, at dette drøftes på fællesmøde i teamet. - Ved en borger var der en tydelig gangstribe af grus, hvilket hjemmeplejens personale havde trukket med ind. Teamet blev bedt om, at være opmærksomme på ikke at trække grus m.m. med ind udefra. Får du kommunal træning efter Servicelovens 86, og får du den bevilgede træning? Ingen af de besøgte borgere er i et aktuelt træningsforløb efter 86. Vurderer visitator, at hjemmehjælpsleverandør burde have henvist borger til vurdering af træningspotentiale ifht. Servicelovens 86? Blandt de adspurgte borgere, er der ikke nogen, hvor visitator vurderer, at borger burde have været henvist til vurdering af træningspotentiale. Borgeres øvrige kommentarer: - Én borger:tilfreds med udførslen, men kunne godt ønske, at der var mere tid til en lille snak. Samme borger kunne godt tænke sig, at der kunne hjælpes med mere i forbindelse med rengøringen, bla. større omfang af støvaftørring, fjerne spindelvæv m.m. - Èn oplever, at rengøring hver 2. og hver 3. uge er for lidt. Der burde tilbydes rengøring hver 14. dag. - Èn oplever, at der nogle gange gøres mere rent end andre gange. Visitator vurderer dog, at det leverede svarer til det kommunale serviceniveau. En årsag til borgers oplevelse kan være, at der er nogle opgaver, der leveres hver 5. uge, og således ikke hver gang, der gøres rent. - En siger: De er meget søde C. Konklusion: Myndighed Sundhed kan konkludere, at de interviewede borgere får den hjælp, de er bevilget efter Servicelovens tilsyn har været uden bemærkninger Ni tilsyn med bemærkninger, som har været som flg. (sammendrag fra foregående): - borgers indflydelse på, hvilket tidspunkt hjælpen leveres - borgers behov for mere hjælp, som ikke var videreformidlet til visitator, så bevilling kunne justeres. - borgers behov for mindre hjælp, som visitator ikke var informeret om, så bevilling kunne justeres. - borgers mulighed for fleksibel hjemmehjælp - at leverandør ikke gav besked, når hjælpen forskydes mere end +/- en time - én borger aflyste hjælp til bad, da borger var forhindret i, at være hjemme på badedagen/tidspunktet for bad. Vedkommende blev ikke tilbudt anden dag. I kommunens Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp står flg.: at der kun er ringe mulighed for erstatningsbesøg, når borgeren selv aflyser hjælpen. Der er ingen garanti for erstatningsbesøg. I den sammenhæng bør teamet dog være at opmærksom på, hvilken type af hjælp, der afmeldes og ligeledes tage hensyn til borgers mulighed for medindflydelse i forbindelse med tilrettelæggelsen af hjælpen. - afklaring af borgers funktionsniveau før hjælp ændres/afsluttes - at medarbejdere skal være opmærksomme på, ikke at trække snavs på fodtøjet med ind udefra. 4

5 TILSYN MED TRYGHEDSPLEJEN Der er ført tilsyn hos tre borgere. Tryghedsplejen udfører såvel praktisk hjælp som personlig pleje. A. Borgers oplevelse af hjælpen ved forespørgsel Borgers tilfredshed med den måde hjælpen udføres på 1 er meget tilfreds 2 er tilfreds Borgers oplevelse af, om borger får den hjælp de er bevilget? Får du den hjælp, du er bevilget, uanset hvem, der hjælper dig? Har du mulighed for at gøre, hvad du selv kan, når de hjælper dig? Bliver nødkaldet besvaret? Den borger, der har nødkald, svarer ja Har du mulighed for at have indflydelse på, hvilket tidspunkt hjælpen gives? Får du besked, hvis hjælpen flyttes til en anden dag af leverandøren? 1 svarer ja 2 svarer ved ikke Får du besked, såfremt hjælpen flyttes mere end +/- en time? 1 svarer ja 2 svarer, at de ikke har været ude for, at hjælpen er flyttet B. Visitators observationer Svarer rengøringen/de praktiske opgaver til det kommunale serviceniveau? Ved alle tre tilsyn vurderer visitator, at den ydede hjælp svarer til den bevilgede. Får borger den hjælp til personlig pleje, som vedkommende er bevilget? To af de interviewede borgere får hjælp til personlig pleje, begge får den bevilgede hjælp Har borger behov for yderligere hjælp, som visitator ikke er informeret om? Visitator vurderer, at de tre borgere ikke har behov for yderligere hjælp end det, visitator er informeret om. Har borger behov for mindre hjælp, som visitator ikke er informeret om? Ved to af borgerne vurderer visitator, at den leverede hjælp svarer til borgers behov for hjælp. Ved én borger observerer visitator, at borger selv klarer rengøring af badeværelse, hvilket visitator ikke er informeret om. Får du kommunal træning efter Servicelovens 86? De tre borgere får ikke træning Vurderer visitator, at hjemmehjælpsleverandør burde have henvist borger til vurdering af træningspotentiale ifht. Servicelovens 86? Blandt de adspurgte borgere, er der ikke nogen, hvor visitator vurderer, at borger burde have været henvist til vurdering af træningspotentiale. 5

6 Borgers øvrige kommentarer: Èn siger: Alt OK, det fungerer rigtig godt. Én borger oplevede, at der gik for lang tid mellem bleskift, når det var en bestemt medarbejder, der var på vagt. Borger havde selv drøftet dette med Tryghedsplejen, som havde fundet anden medarbejder til borger. C. Konklusion: Myndighed Sundhed kan konkludere, at borgerne får den hjælp, de er bevilget efter Servicelovens tilsyn uden bemærkninger 1 tilsyn med bemærkninger - Teamet skal være opmærksom på, at observere borgers funktionsniveau og melde tilbage til visitator ved forandringer. Således også her, hvor borger igen selv kunne klare rengøring af badeværelse. - Teamet havde til borger beklaget, at de ikke havde informeret borger om at hjælpen blev rykket til en anden dag. Teamet blev gjort opmærksom på, at de iflg. kvalitetsstandarden skal informere borger forud for at hjælpen rykkes til anden dag. 6

7 TILSYN MED DANREN Der er udført tilsyn hos tre borgere. DanRen udfører alene praktisk hjælp. A. Borgers oplevelse af hjælpen ved forespørgsel Borgers tilfredshed med den måde hjælpen udføres på 3 er meget tilfredse Borgers oplevelse af, om borger får den hjælp, de er bevilget? Får du den hjælp, du er bevilget, uanset hvem, der hjælper dig? Har du mulighed for at gøre, hvad du selv kan, når de hjælper dig? Bliver nødkaldet besvaret? Ingen af de adspurgte borgere har nødkald Har du mulighed for at have indflydelse på, hvilket tidspunkt hjælpen gives? Får du besked, hvis hjælpen flyttes til en anden dag af leverandøren? Får du besked, såfremt hjælpen flyttes mere end +/- en time? B. Visitators observationer Svarer rengøringen/de praktiske opgaver til det kommunale serviceniveau? Visitator vurderer, at den ydede hjælp svarer til den bevilgede. Har borger behov for yderligere hjælp, som visitator ikke er informeret om? Èn borger havde behov for hjælp til støvaftørring og skift af sengetøj. Har borger behov for mindre hjælp, som visitator ikke er informeret om? Nej Får du kommunal træning efter Servicelovens 86? Ingen af borgerne får denne form for træning. Vurderer visitator, at hjemmehjælpsleverandør burde have henvist borger til vurdering af træningspotentiale ifht. Servicelovens 86? Visitator vurderer ikke, at de adspurgte borger burde have været henvist til vurdering af træningspotentiale. Borgers øvrige kommentarer: Meget den samme person, der kommer. C. Konklusion: Myndighed Sundhed kan konkludere, at borgerne får den hjælp, de er bevilget efter Servicelovens tilsyn uden bemærkninger 7

8 1 tilsyn med bemærkninger - Borger havde nu også behov for hjælp til støvaftørring og skift af sengetøj. Danrens personale havde ikke været opmærksom på, at borgers funktionsniveau var blevet forringet siden sidste visitation. 8

9 TILSYN MED TOP FRIT VALG Der er udført tilsyn hos tre borgere Top Frit Valg udfører alene praktisk hjælp. A. Borgers oplevelse af hjælpen ved forespørgsel Borgers tilfredshed med den måde hjælpen udføres på 1 er meget tilfreds 2 er tilfredse Borgers oplevelse af, om borger får den hjælp, de er bevilget? Får du den hjælp, du er bevilget, uanset hvem, der hjælper dig? Har du mulighed for at gøre, hvad du selv kan, når de hjælper dig? Bliver nødkaldet besvaret? De tre borgere har ikke nødkald Har du mulighed for at have indflydelse på, hvilket tidspunkt hjælpen gives? ; har ikke været ude for at have behov for det Får du besked, hvis hjælpen flyttes til en anden dag af leverandøren? 1 ved ikke; har ikke været ude for det Får du besked, såfremt hjælpen flyttes mere end +/- en time? 1 svarer ja 2 ved ikke; har ikke været ude for det B. Visitators observationer Svarer rengøringen/de praktiske opgaver til det kommunale serviceniveau? I de tre tilsyn vurderer visitator, at den ydede hjælp svarer til den bevilgede. Har borger behov for yderligere hjælp, som visitator ikke er informeret om? Nej Har borger behov for mindre hjælp, som visitator ikke er informeret om? Nej Får du kommunal træning efter Servicelovens 86? De tre borgere får ikke træning Vurderer visitator, at hjemmehjælpsleverandør burde have henvist borger til vurdering af træningspotentiale ifht. Servicelovens 86? Visitator vurderer ikke, at de adspurgte borger burde have været henvist til vurdering af træningspotentiale. C. Konklusion: Myndighed Sundhed kan konkludere, at borgerne får den hjælp, de er bevilget efter Servicelovens tilsyn uden bemærkninger. 9

10 TILSYN MED TT CLEAN OG CARE Der er ført tilsyn hos tre borgere. TT Clean & Care udfører såvel praktisk hjælp som personlig pleje. D. Borgers oplevelse af hjælpen ved forespørgsel Borgers tilfredshed med den måde hjælpen udføres på 3 er tilfreds Borgers oplevelse af, om borger får den hjælp de er bevilget? Får du den hjælp, du er bevilget, uanset hvem, der hjælper dig? Har du mulighed for at gøre, hvad du selv kan, når de hjælper dig? Bliver nødkaldet besvaret? De tre interviewede borgere har ikke nødkald Har du mulighed for at have indflydelse på, hvilket tidspunkt hjælpen gives? Får du besked, hvis hjælpen flyttes til en anden dag af leverandøren? 2 et ægtepar svarer både ja og nej, da de en enkelt gang har oplevet, at hjælpen blev rykket uden at der var givet besked. Ægteparret havde selv talt med TT Clean og Care, som beklagede fejlen. Får du besked, såfremt hjælpen flyttes mere end +/- en time? 3 svarer ved ikke E. Visitators observationer Svarer rengøringen/de praktiske opgaver til det kommunale serviceniveau? Ved alle tre tilsyn vurderer visitator, at den ydede hjælp svarer til den bevilgede. Får borger den hjælp til personlig pleje, som vedkommende er bevilget? To af de interviewede borgere får den bevilgede hjælp Har borger behov for yderligere hjælp, som visitator ikke er informeret om? Visitator vurderer, at de tre borgere ikke har behov for yderligere hjælp end det, visitator er informeret om. Har borger behov for mindre hjælp, som visitator ikke er informeret om? Èn borger kunne igen selv klare rengøring af badeværelse Får du kommunal træning efter Servicelovens 86? De tre borgere får ikke træning Vurderer visitator, at hjemmehjælpsleverandør burde have henvist borger til vurdering af træningspotentiale ifht. Servicelovens 86? Blandt de adspurgte borgere, er der ikke nogen, hvor visitator vurderer, at borger burde have været henvist til vurdering af træningspotentiale. 10

11 F. Konklusion: Myndighed Sundhed kan konkludere, at borgerne får den hjælp, de er bevilget efter Servicelovens tilsyn uden bemærkninger 1 tilsyn med bemærkninger som har været som flg: - borgers behov for mindre hjælp, var ikke videreformidlet til visitator, så bevillingen kunne justeres. - TT Clean og Care ikke havde ikke givet borger besked om, at hjælpen blev rykket til anden dato. 11

12 3 af de interviewede borgere får leveret mad herfra Får du maden som aftalt? Madservice Assens Kommunale Madservice Hvor tilfreds er du med maden? 2 svarer meget tilfreds (maden er god) 1 svarer tilfreds/ikke tilfreds ( jeg kan leve af den, men den er meget kedelig) 1 af de interviewede får mad herfra Får du maden som aftalt? 1 svarer ja Det Danske Madhus Hvor tilfreds er du med maden? 1 svarer tilfreds (har kun været en enkelt gang, hvor borger var utilfreds, afklarede det selv med Det Danske Madhus. Konklusion Borgerne får den mad, de er bevilget. Borgerne er overvejende tilfredse med maden. 12

13 Visitationen Ved én borger var visitator blevet anmodet om bevilling af hjælp til rengøring af toilet. Visitator kontakter hjemmeplejen mundtligt og beder dem sætte dette i værk. Men visitator får ikke dette bevilget i systemet. Dette taget op i visitatorteamet. Center for Rehabilitering og Akutpleje Èn borger havde været i et to-måneders ophold på Center for Rehabilitering og Akutpleje. Denne borger oplyser, at der i løbet af 5 uger ikke blev gjort rent. Efter borgers anmodning efter de 5 uger blev der gjort rent. Dette videreformidlet til leder af Center for Rehabilitering og Akutpleje, som drøftede punktet med teamet og præciserede det kommunale serviceniveau, som også er gældende for Center for Rehabilitering og Akutpleje. 13

14

Det kommunale tilsyns samlede redegørelse år 2015: De kommunale tilsyn på frit-valg-området

Det kommunale tilsyns samlede redegørelse år 2015: De kommunale tilsyn på frit-valg-området Assens Kommune Myndighed Sundhed Det kommunale tilsyns samlede redegørelse år 2015: De kommunale tilsyn på frit-valg-området Lovgrundlag Med baggrund i Lov om Social Service 151a stk. 1, Retssikkerhedslovens

Læs mere

Det kommunale tilsyns samlede redegørelse år 2017: De kommunale tilsyn på frit-valg-området

Det kommunale tilsyns samlede redegørelse år 2017: De kommunale tilsyn på frit-valg-området Assens Kommune Myndighed Sundhed Det kommunale tilsyns samlede redegørelse år 2017: De kommunale tilsyn på frit-valg-området Lovgrundlag Lov om Social Service 151 stk. 1, Retssikkerhedslovens 15 stk. 1

Læs mere

Tilsynsrapport 2014 Tilsyn og opfølgning af tilbud efter 83 SL til borgere i eget hjem

Tilsynsrapport 2014 Tilsyn og opfølgning af tilbud efter 83 SL til borgere i eget hjem Tilsynsrapport 2 Tilsyn og opfølgning af tilbud efter 83 SL til borgere i eget hjem Visitationen i har ifølge den politisk godkendte Tilsynspolitik for 2 løbende ført tilsyn med kvaliteten af den personlige

Læs mere

1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev Kommunes overordnede mål, at hjælpen udføres i et tillidsfuldt samarbejde mellem borgeren og de ansatte.

1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev Kommunes overordnede mål, at hjælpen udføres i et tillidsfuldt samarbejde mellem borgeren og de ansatte. Kvalitetsstandard Praktisk hjælp til borgere i eget hjem 1. januar 2015 1. Overordnede rammer Praktisk hjælp 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 83, stk.1 nr. 2. 1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev

Læs mere

Tilsyn for personlig pleje og praktisk hjælp efter servicelovens 83. Leverandør: Stabil Pleje. Ydelse : Personlig pleje og Praktisk hjælp !!!!!

Tilsyn for personlig pleje og praktisk hjælp efter servicelovens 83. Leverandør: Stabil Pleje. Ydelse : Personlig pleje og Praktisk hjælp !!!!! Tilsyn for personlig pleje og praktisk hjælp efter servicelovens 83. Leverandør: Stabil Pleje. Ydelse : Personlig pleje og Praktisk hjælp Fredensborg kommune 2013. Tilsynet er gennemført af Visitator Britta

Læs mere

Tilsyn hjemmeplejen 2017

Tilsyn hjemmeplejen 2017 inter Tilsyn hjemmeplejen 2017 Indhold 1. Rammen for tilsyn... 3 2. Tilsynets observerede rengøringsstandard... 3 3. Borgernes udtrykte tilfredshed... 6 4. Klager... 10 5. Leveringen af hjælpen... 10 6.

Læs mere

Redegørelse for kvalitets- og tilsynsbesøg

Redegørelse for kvalitets- og tilsynsbesøg Redegørelse for kvalitets- og tilsynsbesøg Hjemmeplejen 2018 Baggrund Det fremgår af lov om social service 151, at kommunalbestyrelsen har pligt til at føre tilsyn med, at de kommunale opgaver efter servicelovens

Læs mere

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2015

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2015 Praktisk hjælp Kvalitetsstandard 2015 Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af serviceniveauet for praktisk hjælp i Faaborg-Midtfyn Kommune i 2015. Hvad er praktisk

Læs mere

Kvalitetsstandard for personlig pleje, praktisk hjælp og socialpædagogisk støtte

Kvalitetsstandard for personlig pleje, praktisk hjælp og socialpædagogisk støtte Kvalitetsstandard for personlig pleje, praktisk hjælp og socialpædagogisk støtte Målgruppe Kriterier og omfang Formål Afgørelse Borgere med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale

Læs mere

Kvalitetsstandard Visitation

Kvalitetsstandard Visitation Indhold 1.0 Lovgrundlag...2 2.0 Formål...2 3.0 Hvordan søges om hjælp og støtte?...2 3.1 Sagsbehandlingstid...2 3.2 Hvordan behandles ansøgningen?...3 3.3 Revurdering...3 4.0 Målgruppe Hvem kan få hjælp?...3

Læs mere

KVALITETSSTANDARD Rehabiliteringsforløb Servicelovens 83a

KVALITETSSTANDARD Rehabiliteringsforløb Servicelovens 83a KVALITETSSTANDARD Rehabiliteringsforløb Servicelovens 83a LOVGRUNDLAG FORMÅL 83 a. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde et korterevarende og tidsafgrænset rehabiliteringsforløb til personer med nedsat funktionsevne,

Læs mere

Kvalitetsstandard Visitation

Kvalitetsstandard Visitation Kvalitetsstandard Visitation Fanø Kommune Indhold Forord...2 1.0 Lovgrundlag...3 2.0 Formål...3 3.0 Hvordan søges om hjælp og støtte?...3 3.1 Sagsbehandlingstid...4 3.2 Hvordan behandles ansøgningen?...4

Læs mere

Overordnet kvalitetsstandard 2014

Overordnet kvalitetsstandard 2014 Overordnet kvalitetsstandard 2014 Skive Kommune Myndighedsafdelingen Forord Skive Kommunes overordnede kvalitetsstandard beskriver den personlige og praktiske hjælp mm., som borgeren kan få fra kommunen.

Læs mere

Tilsyn hjemmeplejen 2016

Tilsyn hjemmeplejen 2016 inter Tilsyn hjemmeplejen 2016 Indhold 1. Rammen for tilsyn... 3 2. Tilsynets observerede rengøringsstandard... 3 3. Borgernes udtrykte tilfredshed... 6 4. Klager... 8 5. Konklusion... 9 2 1. Rammen for

Læs mere

Information om hjemmehjælp

Information om hjemmehjælp MYNDIGHED, STRUER KOMMUNE Myndighed, Sundheds- og Ældreområdet Voldgade 14 C, 7600 Struer Tlf.nr.: 9684 8319-9684 8318 9684 8316-9684 8315 Telefontid: 8.00-9.00 og 12.00-13.00 Fax nr.: 9684 0304 E-mail:

Læs mere

1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev Kommunes overordnede mål, at hjælpen udføres i et tillidsfuldt samarbejde mellem borgeren og de ansatte.

1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev Kommunes overordnede mål, at hjælpen udføres i et tillidsfuldt samarbejde mellem borgeren og de ansatte. Kvalitetsstandard Praktisk hjælp til borgere i eget hjem 1. januar 2012 1. Overordnede rammer Praktisk hjælp 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 83, stk.1 nr. 2. 1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev

Læs mere

Varde Kommune Kvalitetsstandard for hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Lov om social service 83 stk. 2. 1.

Varde Kommune Kvalitetsstandard for hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Lov om social service 83 stk. 2. 1. Varde Kommune Kvalitetsstandard for hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Lov om social service 83 stk. 2 Standardens godkendelse Revision af kvalitetsstandarden Standardens indhold

Læs mere

Kvalitetsmål for praktisk hjælp til borgere i eget hjem

Kvalitetsmål for praktisk hjælp til borgere i eget hjem Kvalitetsstandard Praktisk hjælp til borgere i eget hjem 1. januar 2016 Kvalitetsmål for praktisk hjælp til borgere i eget hjem Kvalitetsmål for praktisk hjælp til borgere i eget hjem Hjælpen tilrettelægges

Læs mere

Kvalitetsmål for personlig pleje i eget hjem

Kvalitetsmål for personlig pleje i eget hjem Kvalitetsstandard Personlig pleje til borgere i eget hjem 1. januar 2017 Godkendt i Voksenudvalget 14. december 2016 Kvalitetsmål for personlig pleje i eget hjem Kvalitetsmål for personlig pleje i eget

Læs mere

Hverdagsrengøring. Efter servicelovens 83. Kvalitetsstandard. Den rehabiliterende tankegang tager udgangspunkt i flg.:

Hverdagsrengøring. Efter servicelovens 83. Kvalitetsstandard. Den rehabiliterende tankegang tager udgangspunkt i flg.: Hverdagsrengøring Efter servicelovens 83 Kvalitetsstandard Kerteminde Kommune tager afsæt i den rehabiliterende tankegang. Vi tager udgangspunkt i, at du er ansvarlig for dit eget liv og ønsker højeste

Læs mere

Sammenfatning af tilsyn i 2012

Sammenfatning af tilsyn i 2012 Notat Haderslev Kommune VS Visitationen Varbergvej 13 6100 Haderslev Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 00 34 post@haderslev.dk www.haderslev.dk Dir. tlf. 16. november 2012 Sagsident: 12/36132 Sagsbehandler: Linda

Læs mere

Rehabilitering Personlig pleje

Rehabilitering Personlig pleje Rehabilitering Personlig pleje Kvalitetsstandard 2018 Hvad er rehabilitering personlig pleje: Rehabilitering er en målrettet indsats i en tidsbegrænset periode, hvor du i fællesskab med en ergoterapeut

Læs mere

1. Overordnede rammer: Personlig hjælp 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 83 stk.1, nr. 1. 1.2 Politiske målsætninger

1. Overordnede rammer: Personlig hjælp 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 83 stk.1, nr. 1. 1.2 Politiske målsætninger Kvalitetsstandard Personlig pleje til borgere i eget hjem 1. januar 2015 1. Overordnede rammer: Personlig hjælp 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 83 stk.1, nr. 1 1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev

Læs mere

1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev Kommunes overordnede mål, at hjælpen udføres i et tillidsfuldt samarbejde mellem borgeren og de ansatte.

1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev Kommunes overordnede mål, at hjælpen udføres i et tillidsfuldt samarbejde mellem borgeren og de ansatte. Kvalitetsstandard Praktisk hjælp til borgere i eget hjem 1. januar 2013 1. Overordnede rammer Praktisk hjælp 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 83, stk.1 nr. 2. 1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev

Læs mere

Kvalitetsstandarder Hjørring Kommune Gældende fra xxx 2016

Kvalitetsstandarder Hjørring Kommune Gældende fra xxx 2016 Kvalitetsstandarder Hjørring Kommune 2016 Gældende fra xxx 2016 Indhold Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje...2 Kvalitetsstandard for praktisk hjælp...5 Kvalitetsstandard for rehabilitering

Læs mere

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2015

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2015 Praktisk hjælp Kvalitetsstandard 2015 Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af serviceniveauet for praktisk hjælp i Faaborg-Midtfyn Kommune Hvad er praktisk hjælp?

Læs mere

Hverdagsrengøring. Efter servicelovens 83. Kvalitetsstandard. Den rehabiliterende tankegang tager udgangspunkt i flg.:

Hverdagsrengøring. Efter servicelovens 83. Kvalitetsstandard. Den rehabiliterende tankegang tager udgangspunkt i flg.: Hverdagsrengøring Efter servicelovens 83 Kvalitetsstandard Kerteminde Kommune tager afsæt i den rehabiliterende tankegang. Vi tager udgangspunkt i, at du er ansvarlig for dit eget liv og ønsker højeste

Læs mere

Visitation og levering. Kvalitetsstandard 2015

Visitation og levering. Kvalitetsstandard 2015 Visitation og levering Kvalitetsstandard 2015 Kvalitetsstandard for visitation og levering Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af serviceniveauet for visitation og levering af ydelser i Faaborg-Midtfyn

Læs mere

Overordnet kvalitetsstandard 2013

Overordnet kvalitetsstandard 2013 Overordnet kvalitetsstandard 2013 Skive Kommune Myndighedsafdelingen 1 Forord Skive Kommunes overordnede kvalitetsstandard beskriver den personlige og praktiske hjælp mm., borgeren kan få fra kommunen.

Læs mere

Støtte til borgere med funktionsnedsættelse og hjemmeboende børn efter servicelovens 83 Kvalitetsstandard

Støtte til borgere med funktionsnedsættelse og hjemmeboende børn efter servicelovens 83 Kvalitetsstandard Støtte til borgere med funktionsnedsættelse og hjemmeboende børn efter servicelovens 83 Kvalitetsstandard Kerteminde Kommune tager afsæt i den rehabiliterende tankegang. Vi tager udgangspunkt i, at du

Læs mere

Psykisk pleje og omsorg efter servicelovens 83

Psykisk pleje og omsorg efter servicelovens 83 Psykisk pleje og omsorg efter servicelovens 83 Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for psykisk pleje og omsorg Denne kvalitetsstandard beskriver Sønderborg Kommunes serviceniveau for psykisk pleje og omsorg

Læs mere

Brugertilfredshedshed i hjemmeplejen 2015. Analyse, HR og Udvikling

Brugertilfredshedshed i hjemmeplejen 2015. Analyse, HR og Udvikling Brugertilfredshedshed i hjemmeplejen 2015 Analyse, HR og Udvikling Baggrund og metode...2 Svarprocent...2 Hvem har svaret?...2 Personlig hjælp...3 Praktisk hjælp...3 Madservice...4 Praktiske forhold omkring

Læs mere

Brugerundersøgelse om hjemmehjælp. til beboere i eget hjem og i plejebolig / plejehjem. US-nr 7119

Brugerundersøgelse om hjemmehjælp. til beboere i eget hjem og i plejebolig / plejehjem. US-nr 7119 Brugerundersøgelse om hjemmehjælp til beboere i eget hjem og i plejebolig / plejehjem US-nr 7119 maj juli 2007 1 Hvad er Deres alder? år 2 Hvad er Deres køn? Mand 1 Kvinde 2 3 Modtager De enten praktisk

Læs mere

[Introduktion] Goddag/aften mit navn er [navn]. Jeg ringer fra analyseinstituttet Epinion på vegne af Socialministeriet.

[Introduktion] Goddag/aften mit navn er [navn]. Jeg ringer fra analyseinstituttet Epinion på vegne af Socialministeriet. [Introduktion] Goddag/aften mit navn er [navn]. Jeg ringer fra analyseinstituttet Epinion på vegne af Socialministeriet. Kunne jeg komme til at tale med @name [INTW: Interview skal gennemføres med denne

Læs mere

1. Hjælpens lovgrundlag. 71, 74 og 75 i lov om social service. 2. Behov, som hjælpen dækker

1. Hjælpens lovgrundlag. 71, 74 og 75 i lov om social service. 2. Behov, som hjælpen dækker 1. Hjælpens lovgrundlag 71, 74 og 75 i lov om social service 2. Behov, som hjælpen dækker Hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet 3. Formålet med hjælpen At renholde boligen i samarbejde

Læs mere

Anretning af mad. Efter servicelovens 83, 83 a, 84 og 88. Kvalitetsstandard. Kerteminde Kommune tager afsæt i den rehabiliterende tankegang.

Anretning af mad. Efter servicelovens 83, 83 a, 84 og 88. Kvalitetsstandard. Kerteminde Kommune tager afsæt i den rehabiliterende tankegang. Anretning af mad Efter servicelovens 83, 83 a, 84 og 88 Kvalitetsstandard Kerteminde Kommune tager afsæt i den rehabiliterende tankegang. Vi tager udgangspunkt i, at du er ansvarlig for dit eget liv og

Læs mere

Hverdagsrehabilitering

Hverdagsrehabilitering Ydelsestype Ydelsens lovgrundlag Serviceloven 83 a Formålet med hjælpen efter Lov om social service er at fremme den enkeltes mulighed for at klare sig selv eller at lette den daglige tilværelse og forbedre

Læs mere

Tilsynspolitik for personlig hjælp og pleje, praktisk hjælp og madservice

Tilsynspolitik for personlig hjælp og pleje, praktisk hjælp og madservice Tilsynspolitik for personlig hjælp og pleje, praktisk hjælp og madservice april 2013 1. Indledning Udvalget for Ældre og Handicappede i Haderslev Kommune har iflg. servicelovens 151 c ansvaret for, at

Læs mere

Overordnet kvalitetsstandard

Overordnet kvalitetsstandard Overordnet kvalitetsstandard Personlig og praktisk støtte/indsats Myndighed og Pleje Godkendt af Social og Sundhedsudvalget den 9. oktober 2012 Indledning Odsherred Kommune, skal mindst en gang om året

Læs mere

Borgerundersøgelser Datasammenligning 2012 og 2014

Borgerundersøgelser Datasammenligning 2012 og 2014 Borgerundersøgelser Datasammenligning 01 og 01 Slagelse Kommune Center for Sundhed og Omsorg Baggrundsspørgsmål Tabel 1: Er du kvinde eller mand? 109 55 58 Kvinde 6 69,9% Mand 9 0,1% 8 0,1% 16 9,9% 8 69,%

Læs mere

PRAKTISK HJÆLP 4 201

PRAKTISK HJÆLP 4 201 2014 PRAKTISK HJÆLP Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Lovgrundlag Lov om social service 83, stk. 1 nr. 2. Hvilket behov dækker Hvad er formålet med Hvem er berettiget til Man kan få hjælp eller støtte

Læs mere

Tilsyn med personlig og praktisk hjælp 2014

Tilsyn med personlig og praktisk hjælp 2014 Vinter Tilsyn med personlig og praktisk hjælp 2014 1. Rammerne for tilsynet Tilsynspolitikken omfatter retningslinjer og procedurer for, hvordan der føres tilsyn med kommunens leverandører og med hjælpens

Læs mere

Tilsyn med personlig og praktisk hjælp 2015

Tilsyn med personlig og praktisk hjælp 2015 inter Tilsyn med personlig og praktisk hjælp 2015 Indhold 1. Rammerne for tilsynet... 3 2. Tilsynets observerede rengøringsstandard... 5 3. Borgernes udtrykte tilfredshed... 9 4. Klager... 13 5. Leveringen

Læs mere

Personlig hjælp og pleje. Kvalitetsstandard 2016

Personlig hjælp og pleje. Kvalitetsstandard 2016 Personlig hjælp og pleje Kvalitetsstandard 2016 Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af serviceniveauet for personlig pleje i Faaborg-Midtfyn Kommune i 2016.

Læs mere

Kvalitetsstandard for støtte til personlig pleje

Kvalitetsstandard for støtte til personlig pleje Kvalitetsstandard for støtte til personlig pleje Denne kvalitetsstandard beskriver det serviceniveau, der gælder, når du bevilliges støtte til personlig pleje i Lejre Kommune. Kvalitetsstandarden er gældende

Læs mere

Bilag med resultater af kommunens tilsyn med leverandører af personlig og praktisk hjælp ( 83)

Bilag med resultater af kommunens tilsyn med leverandører af personlig og praktisk hjælp ( 83) Bilag med resultater af kommunens tilsyn med leverandører af personlig og praktisk hjælp ( 83) Bilaget indeholder resultaterne af kommunens tilsyn for leverandører af personlig og praktisk hjælp ( 83).

Læs mere

Hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86. Kvalitetsstandard

Hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86. Kvalitetsstandard Hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86 Kvalitetsstandard 2 Kvalitetsstandard for hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86 Denne pjece indeholder kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes

Læs mere

personlig og praktisk hjælp på ældre- og handicapområdet

personlig og praktisk hjælp på ældre- og handicapområdet 2012/2013 Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp på ældre- og handicapområdet Hvis du har brug for hjælp til personlig og praktisk bistand Ishøj Kommune 1 Jeg er glad for at kunne præsentere

Læs mere

MYNDIGHED, SUNDHED OG OMSORG. Information om hjemmehjælp

MYNDIGHED, SUNDHED OG OMSORG. Information om hjemmehjælp MYNDIGHED, SUNDHED OG OMSORG Information om hjemmehjælp STRUER KOMMUNES ÆLDREPOLITIK Det overordnede mål for Struer Kommunes ældrepolitik er at støtte kommunens ældre i at leve et selvstændigt liv med

Læs mere

Vinter Tilsyn med praktisk hjælp 2013 K O L D I N G K O M M U N E

Vinter Tilsyn med praktisk hjælp 2013 K O L D I N G K O M M U N E Vinter Tilsyn med praktisk hjælp 2013 KOLDING KOMMUNE 1. Rammerne for tilsynet Tilsynspolitikken omfatter retningslinjer og procedurer for, hvordan der føres tilsyn med kommunens leverandører og med hjælpens

Læs mere

Kvalitetsstandard Praktisk hjælp. Voksen- og Sundhedsservice

Kvalitetsstandard Praktisk hjælp. Voksen- og Sundhedsservice Kvalitetsstandard Praktisk hjælp Voksen- og Sundhedsservice 1. Overordnet lovgrundlag Praktisk hjælp 1.1 Formål med lovgivningen At sørge for, at personer, der har behov for praktisk hjælp i kortere eller

Læs mere

Kvalitetsstandard for praktisk hjælp

Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Social- og Sundhedscenteret Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Når du læser kvalitetsstandarden, skal du være opmærksom på, at den består af to dele. Den første del er information til dig og dine pårørende

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. TILSYNSPOLITIK Tilsyn og opfølgning med hjemmeplejen i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. TILSYNSPOLITIK Tilsyn og opfølgning med hjemmeplejen i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE TILSYNSPOLITIK Tilsyn og opfølgning med hjemmeplejen i Ærø Kommune 2014 Indhold 1.0 Baggrund... 2 2.0 Indledning... 2 2.1 Formålet med tilsyn og opfølgning... 2 3.0 Tilsyn og opfølgning hos

Læs mere

Kvalitetsstandarder - Sundhed og Omsorg i Dragør Kommune Praktisk hjælp, personlig pleje og madservice

Kvalitetsstandarder - Sundhed og Omsorg i Dragør Kommune Praktisk hjælp, personlig pleje og madservice Kvalitetsstandarder - Sundhed og Omsorg i Dragør Kommune 2014 Praktisk hjælp, personlig pleje og madservice 1 Indholdsfortegnelse Indhold Baggrund... 3 Formål med indsatserne... 3 Samspillet med borgerne...

Læs mere

Kvalitetsstandarder - Sundhed og Omsorg i Dragør Kommune Praktisk hjælp, personlig pleje og madservice

Kvalitetsstandarder - Sundhed og Omsorg i Dragør Kommune Praktisk hjælp, personlig pleje og madservice Kvalitetsstandarder - Sundhed og Omsorg i Dragør Kommune 2015 Praktisk hjælp, personlig pleje og madservice 1 Indholdsfortegnelse Indhold Baggrund... 3 Formål med indsatserne... 3 Samarbejdet med borgeren

Læs mere

BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET

BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET Behov for hjælp Kvalitetsstandarden - Behov for hjælp giver dig generel information om Holbæk Kommunes tilbud om sygepleje, praktisk eller

Læs mere

information Personlig hjælp og pleje Praktisk hjælp Madservice Kvalitetsstandarder Generel information

information Personlig hjælp og pleje Praktisk hjælp Madservice Kvalitetsstandarder Generel information xgenerel information x Personlig hjælp og pleje Praktisk hjælp Madservice Kvalitetsstandarder 1 Indhold Kære borger... 3 Sådan får du hjælp Hvis behovet opstår... 4 Vurdering af dine behov... 4 Rehabiliteringsforløbet...

Læs mere

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2016

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2016 Praktisk hjælp Kvalitetsstandard 2016 Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af serviceniveauet for praktisk hjælp i Faaborg-Midtfyn Kommune i 2016. Hvad er praktisk

Læs mere

GLOSTRUP KOMMUNE Tilsyn for genoptræning og vedligeholdende træning efter Servicelovens 86

GLOSTRUP KOMMUNE Tilsyn for genoptræning og vedligeholdende træning efter Servicelovens 86 GLOSTRUP KOMMUNE Tilsyn for genoptræning og vedligeholdende træning efter Servicelovens 86 1 Godkendte leverandør: Træningscentret Dommervangen Dato for tilsynsbesøg: 5 september 2017 Start- og sluttidspunkt

Læs mere

Kvalitetsmål for praktisk hjælp på plejecentre

Kvalitetsmål for praktisk hjælp på plejecentre Kvalitetsstandard Praktisk hjælp på plejecenter 1. januar 2017 Godkendt i Voksenudvalget d. 14 december 2016 Kvalitetsmål for praktisk hjælp på plejecentre Kvalitetsmål for Praktisk hjælp på plejecentre

Læs mere

Samlet rapport fra tilsynet med personlig pleje og praktisk hjælp i Thisted Kommune 2012

Samlet rapport fra tilsynet med personlig pleje og praktisk hjælp i Thisted Kommune 2012 rapport fra tilsynet med personlig pleje og praktisk i Thisted Kommune 2012 1. Indledning Ifølge servicelovens 151 c er kommunalbestyrelsen pr. 1. juli 2011 forpligtet til at udarbejde og offentliggøre

Læs mere

Visitation og levering

Visitation og levering Visitation og levering Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for visitation og levering Denne pjece indeholder kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes visitation og levering af de indsatser, der er beskrevet

Læs mere

Rehabilitering Praktisk hjælp

Rehabilitering Praktisk hjælp Rehabilitering Praktisk hjælp Kvalitetsstandard 2018 Hvad er rehabilitering praktisk hjælp: Hvem kan få rehabilitering: Visitation: Rehabilitering er en målrettet indsats i en tidsbegrænset periode, hvor

Læs mere

Information om hjemmehjælp

Information om hjemmehjælp MYNDIGHED, STRUER KOMMUNE Myndighed, Sundhed og Omsorg Voldgade 14 C, 7600 Struer Tlf.nr.: 9684 8319-9684 8318 9684 8316-9684 8315 Telefontid: 8.00-9.00 og 12.00-13.00 E-mail: Sundhed-Omsorg@struer.dk

Læs mere

Tilsynsrapport vedrørende kommunalt tilsyn med Lille Birkholm Center 2016

Tilsynsrapport vedrørende kommunalt tilsyn med Lille Birkholm Center 2016 Tilsynsrapport vedrørende kommunalt tilsyn med Lille Birkholm Center 2016 Center for Omsorg og Sundhed Februar 2017 1 Generelt om tilsynet Tilsynet består af to besøg. Et besøg, hvor der foretages et generelt

Læs mere

Betalt vareudbringning. Kvalitetsstandard 2015

Betalt vareudbringning. Kvalitetsstandard 2015 Betalt vareudbringning Kvalitetsstandard 2015 Kvalitetsstandard for betalt vareudbringning Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af serviceniveauet i Faaborg-Midtfyn Kommune. Hvem kan få hjælpen? 3 Hvad

Læs mere

Kvalitetsstandard Generel Information

Kvalitetsstandard Generel Information Kvalitetsstandard 2016 Generel Information INDHOLDSFORTEGNELSE VISION OG MÅLSÆTNING MED DIN HJÆLP... 3 REHABILITERING: DIN SELVHJULPENHED VORES FOKUS... 3 VELFÆRDSTEKNOLOGI EN STØTTE I HVERDAGEN... 4 SÅDAN

Læs mere

Årsrapport Tilsyn med praktisk hjælp, pleje, rehabiliteringsforløb og madservice

Årsrapport Tilsyn med praktisk hjælp, pleje, rehabiliteringsforløb og madservice Velfærds- og Sundhedsstaben Sagsbehandler: Inger Buhl Foged Sagsnr. 27.12.16-A26-2-14 Dato:27.10.2016 Årsrapport Tilsyn med praktisk hjælp, pleje, rehabiliteringsforløb og madservice 1 1. Konklusion og

Læs mere

Borgerrettet tracertilsyn i hjemmeplejen Tilsynsrapport Version 1, 28. februar 2017

Borgerrettet tracertilsyn i hjemmeplejen Tilsynsrapport Version 1, 28. februar 2017 Borgerrettet tracertilsyn i hjemmeplejen 2016 Tilsynsrapport Version 1, 28. februar 2017 Indhold 1. Indledning... 3 2. Resultater... 4 3. Metode... 5 4. Analyse af tracertilsyn... 5 4.1. Overensstemmelse

Læs mere

Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2009

Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2009 Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2009 MÅL OG VÆRDIER Det er Byrådet i Allerød Kommune, som fastsætter serviceniveauet på ældreområdet. Byrådet har dermed det overordnede ansvar for kommunens tilbud.

Læs mere

Praktisk hjælp i hjemmet. Oplev det rå og autentiske Halsnæs 1

Praktisk hjælp i hjemmet. Oplev det rå og autentiske Halsnæs 1 Praktisk hjælp i hjemmet Indhold Kære borger 3 Praktisk støtte og hjælp 4 Rengøring 4 Tøjvask 6 Indkøb 6 Anden praktisk hjælp 7 Afløsning i hjemmet 7 Flytning eller aflysning af din støtte og hjælp 8 Frit

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Visitation i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Visitation i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Visitation i Ærø Kommune Indhold 1.0 Formål... 2 2.0 Lovgrundlag... 2 3.0 Indsatsen... 2 3.1 Hvilke indsatser kan tilbydes?... 2 4.0 Kvalitetsmål... 3 5.0 Ansøgning... 3 5.1

Læs mere

SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE

SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE xx BRUGERUNDERSØGELSE 2011 Dato: 9. september 2011 Sundhed & Ældre Rådhuset Torvet 7400 Herning Tlf. 96 28 40 94 social@herning.dk www.herning.dk Tilkendegiv din mening om den hjemmehjælp, du modtager

Læs mere

Tilsynsrapport. Uanmeldt kommunalt tilsyn den 16. og 17. november Hjørring Kommune Leverandør: Distrikt Syd, Skovgården

Tilsynsrapport. Uanmeldt kommunalt tilsyn den 16. og 17. november Hjørring Kommune Leverandør: Distrikt Syd, Skovgården 1 Tilsynsrapport Uanmeldt kommunalt tilsyn den 16. og 17. november 2015 Hjørring Kommune 2015 Leverandør: Distrikt Syd, Skovgården (Personlig hjælp og pleje, praktisk hjælp og rehabilitering) Centrale

Læs mere

1. Overordnede rammer Vedligeholdende træning 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 86, stk. 2

1. Overordnede rammer Vedligeholdende træning 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 86, stk. 2 Kvalitetsstandard Vedligeholdende 1. januar 2015 1. Overordnede rammer Vedligeholdende 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 86, stk. 2 1.2 Politiske målsætninger Formålet med et stilbud er at forbedre

Læs mere

1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev Kommunes overordnede mål, at hjælpen udføres i et tillidsfuldt samarbejde mellem dig og medarbejdere.

1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev Kommunes overordnede mål, at hjælpen udføres i et tillidsfuldt samarbejde mellem dig og medarbejdere. Kvalitetsstandard Rehabiliteringsforløb for borgere i egen bolig Servicelovens 83a 1. januar 2017 Godkendt i Voksenudvalget 14. december 2016 1. Overordnede rammer Rehabilitering 1.1 Lovgrundlag Lov om

Læs mere

Personlig hjælp og pleje efter servicelovens 83 Kvalitetsstandard

Personlig hjælp og pleje efter servicelovens 83 Kvalitetsstandard Personlig hjælp og pleje efter servicelovens 83 Kvalitetsstandard Kerteminde Kommune tager afsæt i den rehabiliterende tankegang. Vi tager udgangspunkt i, at du er ansvarlig for dit eget liv og ønsker

Læs mere

Rapport fra lovpligtigt, uanmeldt tilsyn i område Faxe Syd den 30. august 2012 hos borgere, der ikke bor på plejecenter

Rapport fra lovpligtigt, uanmeldt tilsyn i område Faxe Syd den 30. august 2012 hos borgere, der ikke bor på plejecenter Rapport fra lovpligtigt, uanmeldt tilsyn i område Faxe Syd den 30. august 2012 hos borgere, der ikke bor på plejecenter Tilsynet blev udført af konsulent Birgit Friis Levysohn og ekstern sygeplejefaglig

Læs mere

Borgere der har behov for hjælp/støtte til øvrige opgaver i hjemmet for at dette kan fungere.

Borgere der har behov for hjælp/støtte til øvrige opgaver i hjemmet for at dette kan fungere. Kvalitetsstandarder på ældreområdet Godkendt i byrådet den 16.december 2014 VISITATIONSRETNINGSLINJER 2.1.7 ANDEN PRAKTISK HJÆLP, A-pakke Hvem kan få hjælp? Hjælpen ydes efter principperne for hverdagsrehabilitering,

Læs mere

Visitation til personlig og praktisk hjælp

Visitation til personlig og praktisk hjælp Visitation til personlig og praktisk hjælp Visitation til personlig og praktisk hjælp Formål med hjælpen Hjælpen skal medvirke til at øge din livskvalitet og muligheden for, at du igen kan klare dig selv.

Læs mere

Praktisk hjælp Kvalitetsstandard 2019

Praktisk hjælp Kvalitetsstandard 2019 Praktisk hjælp Kvalitetsstandard 2019 Hvad er praktisk hjælp: Praktisk hjælp er hjælp eller vejledning til rengøring, tøjvask, indkøb, tilberedning af mad og skift af sengetøj. Hjælpen gives som hjælp

Læs mere

Kvalitetsstandard for praktisk hjælp

Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Social- og Sundhedscenteret Godkendt i Byrådet den 20. juni 2017 Kvalitetsstandard for praktisk hjælp 2 Kvalitetsstandard for praktisk hjælp (for borgere uden for plejecenter) Formålet med praktisk hjælp

Læs mere

Praktisk hjælp Kvalitetsstandard 2017

Praktisk hjælp Kvalitetsstandard 2017 Praktisk hjælp Kvalitetsstandard 2017 Hvad er praktisk hjælp? Praktisk hjælp er hjælp eller vejledning til rengøring, tøjvask, indkøb og skift af sengetøj. Hjælpen gives som hjælp til selvhjælp, og skal

Læs mere

PRAKTISK HJÆLP I HJEMMET

PRAKTISK HJÆLP I HJEMMET PRAKTISK HJÆLP I HJEMMET 1 Indhold Kære borger... 3 Praktisk støtte og hjælp... 4 Rengøring... 4 Tøjvask... 5 Indkøb... 5 Anden praktisk hjælp... 5 Afløsning i hjemmet... 6 Flytning eller aflysning af

Læs mere

Personlig pleje Kvalitetsstandard 2019

Personlig pleje Kvalitetsstandard 2019 Personlig pleje Kvalitetsstandard 2019 Hvad er personlig pleje: Personlig pleje er hjælp til personlig hygiejne, påklædning og måltider. Personlig pleje er for eksempel at Blive vasket eller komme i bad

Læs mere

TILSYNSRAPPORT. Uanmeldt tilsyn hos private leverandører til Fritvalgsordningen 1. kvartal 2017

TILSYNSRAPPORT. Uanmeldt tilsyn hos private leverandører til Fritvalgsordningen 1. kvartal 2017 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn hos private leverandører til Fritvalgsordningen 1. kvartal 2017 Indledning Kerteminde Kommune har aflagt tilsynsbesøg hos private leverandører efter Fritvalgsordningen Generelt

Læs mere

Tilsynspolitik. Sundhed, Handicap og Rehabilitering Kerteminde Kommune

Tilsynspolitik. Sundhed, Handicap og Rehabilitering Kerteminde Kommune Tilsynspolitik Sundhed, Handicap og Rehabilitering Kerteminde Kommune August 2018 Baggrund I henhold til 151c i Serviceloven skal Kommunalbestyrelsen udarbejde og offentliggøre en tilsynspolitik for tilbud

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Ekstra rengøring i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Ekstra rengøring i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Ekstra rengøring i Ærø Kommune Indhold 1.0 Formål... 2 2.0 Lovgrundlag... 2 3.0 Indsatsen... 2 3.1 Primære mål... 2 3.2 Hvem kan modtage indsatsen?... 2 3.3 Forudsætninger

Læs mere

Afløsning og aflastning

Afløsning og aflastning Ydelsestype Ydelsens ydelsen Pårørende til brugere, som ikke kan være alene pga. nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Pårørende bor sammen med og passer brugeren. For de konkrete kriterier til delydelserne

Læs mere

Visitator foretager en konkret, individuel vurdering af den enkelte borgers behov for hjælp. Tildeling sker på basis af følgende kriterier:

Visitator foretager en konkret, individuel vurdering af den enkelte borgers behov for hjælp. Tildeling sker på basis af følgende kriterier: 1 2.2.4 Struktur, D-pakke Hvem kan få hjælp? VISITATIONSRETNINGSLINJER Borgere med kognitive funktionsnedsættelser f. eks. på grund af demens, hjerneskade eller lignende, og som har særlige udfordringer

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse 2018

Brugertilfredshedsundersøgelse 2018 Brugertilfredshedsundersøgelse 2018 Spørgeskemaundersøgelse af borgernes tilfredshed med støtte efter Lov om social service 83. Brugertilfredshed i hjemmeplejen 2018 Tønder kommune HR Baggrund og metode...2

Læs mere

Visitation og levering. Kvalitetsstandard

Visitation og levering. Kvalitetsstandard Visitation og levering Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for visitation og levering Denne pjece indeholder kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes visitation og levering af de indsatser, der er

Læs mere

Bilag: Tilsynskoncept leverandører af personlig pleje og praktisk hjælp Human Care

Bilag: Tilsynskoncept leverandører af personlig pleje og praktisk hjælp Human Care Bilag: Tilsynskoncept leverandører af personlig pleje og praktisk hjælp Human Care Antal borgere interviewet: 3 MÅLEMETODE MÅLEOMRÅDER VURDERINGSSKALA SUPPLERENDE BESKRIVELSE Opfyldt Delvist Tilsynets

Læs mere

Brugerinformation om kvalitetsstandarder i hjemmeplejen

Brugerinformation om kvalitetsstandarder i hjemmeplejen Brugerinformation om kvalitetsstandarder i hjemmeplejen Brugerinformation om personlig pleje praktisk hjælp (rengøring og tøjvask) madservice træning 2 Personlig pleje - praktisk hjælp (rengøring og tøjvask)

Læs mere

Praktisk hjælp i hjemmet. Oplev det rå og autentiske Halsnæs 1

Praktisk hjælp i hjemmet. Oplev det rå og autentiske Halsnæs 1 Praktisk hjælp i hjemmet Indhold Kære borger 3 Praktisk støtte og hjælp 4 Rengøring 4 Tøjvask 6 Indkøb 6 Anden praktisk hjælp 7 Afløsning i hjemmet 7 Flytning eller aflysning af din hjælp og støtte 8 Frit

Læs mere

VEJEN KOMMUNE INFORMERER

VEJEN KOMMUNE INFORMERER Hjemmehjælp VEJEN KOMMUNE INFORMERER - 2014 1 Lay out: Udvikling & Erhverv, Vejen Kommune Tekst: Social & Ældre, Vejen Kommune Tryk: Trykkeriet, Vejen Kommune Udgivet: August 2013 Rev.: Marts 2014 Formålet

Læs mere

VEJEN KOMMUNE INFORMERER

VEJEN KOMMUNE INFORMERER Hjemmehjælp VEJEN KOMMUNE INFORMERER - 2015 1 Lay out: Udvikling & Erhverv, Vejen Kommune Tekst: Social & Ældre, Vejen Kommune Tryk: Trykkeriet, Vejen Kommune Udgivet: August 2013 Rev.: April 2015 2 Indhold

Læs mere

PERSONLIG HJÆLP OG PLEJE

PERSONLIG HJÆLP OG PLEJE PERSONLIG HJÆLP OG PLEJE 2012 Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Lovgrundlag Lov om social service 83, stk. 1 nr. 1. Hvilket behov dækker ydelsen Hjælp og støtte til personlig pleje. Hvad er

Læs mere

Personlig hjælp og pleje efter servicelovens 83 Kvalitetsstandard

Personlig hjælp og pleje efter servicelovens 83 Kvalitetsstandard Personlig hjælp og pleje efter servicelovens 83 Kvalitetsstandard Kerteminde Kommune tager afsæt i den rehabiliterende tankegang. Vi tager udgangspunkt i, at du er ansvarlig for dit eget liv og ønsker

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2011 med hjemmeplejen og træning i Roskilde Kommune

Tilfredshedsundersøgelse 2011 med hjemmeplejen og træning i Roskilde Kommune Tilfredshedsundersøgelse 2011 med hjemmeplejen og træning i Roskilde Kommune Tilfredshedsundersøgelsen foretages i samarbejde med firmaet DIOS Consulting Baggrundsspørgsmål Hvad er din alder? Under 67

Læs mere