Velkommen til økonomi orienteringsmøde

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Velkommen til økonomi orienteringsmøde"

Transkript

1 Velkommen til økonomi orienteringsmøde Den 21. januar 2014 Aktuelt status Spredningen i de økonomiske resultater bliver større og større både på tværs og inden for driftsgrenene På den ene side spirende optimisme På den anden side begynder vi at se flere konkurser mm. Vi oplever ikke den finansielle situation er forbedret markant. Forhåbentlig kan positive politiske strømninger smitte af Vi er dog spændt på om vækstpakker mm. ikke kun er varm luft. 1

2 Program Formål alle skal have noget med hjem. Aktuelt vedr. skat Opdatering tilskudsordninger Pause Aktuelt vedr. driftsøkonomi Øl og vand Indlæg SKAT Orienteringsmøde 21/ Kort nyt Af Peter Føns Knudsen 2

3 Rentesatser indkomståret 2013: overskydende skat + 0,5% restskat dag-til-dag rente - 3% - > 1/ % Beløbsgrænser Genopstart af reguleringer herunder indeksering af anskaff.sum (ejd.avance) Lavere beskatning: gradvis 2022 Positiv kap.indkomst 43,5% 42% Topskattegrænse Beskæftigelsesfradrag Enlige forsørgere Virksomheds-/selskabsskat 25% 24,5% 23,5% (2015) 22% (2016) 3

4 Forskudsopgørelser Autoforskud på grundlag af året før - væsentligst virksomhedsindkomst +- min. 5% / kr Men også løbende indberetning løn, renteudgifter m.m. kan udløse kvartalsvis ændring Typisk autoforskud i august-måned, hvis ikke selv ændret tidligere - acceptere /ændre / annullere Ejendomsvurderinger 4-vurderinger suspenderes i perioden 1.jan marts 2016 anvendt ved fejlopretning / ejd.handler alene af handelspris) (tinglysn. SKAT foretager omvurdering af 05-landbrugsejendom til 01-boligejendom 4

5 Ejendomsvurderinger Betydning for ejendomsskat: Digital betaling uændret - beløb over kr digital = overførsel / kortbetaling / indbetalingskort (ikke check) byttehandel / modregning / udligning mellemregning > kr indberetning: CVR-numre / fakturaopl. / pris / betaling virksomheder: nægtes skattemæssigt fradrag / solidarisk momshæftelse 5

6 Andelskonti fuld beskatning i ophørsåret - uanset flerårig udbetaling Danish Crown / Arla / DLF / Dansk Pelsdyravlerforening m.m. Indberetning af private renteudgifter og underholds- /børnebidrag Ikrafttræden 1. januar 2013 altså kalenderårsregnskaber 2013 og bagudforskudt 2014-regnskaber. Betingelse for rentefradrag er indberetning: CPR-nr. eller CVR-nr. + renteudgift alternativt navn / adresse / land Elektronisk overførsel via Ø-90 eller manuelt i TastSelv.dk 6

7 Anfordringsgældsbreve Krav: skriftligt gældsbrev (gratis på nettet) indløsning m. kort skriftlig varsel fra långiver højest 14 dage 10-årsforældelse så min. bekræfte låneforholdet hvert 10. år Anfordringsgældsbreve Fordele: mulighed for rentefrihed og forsat kurs 100 gaveafvikling maks kr/år ( kr/år ægtefælle) 2014-satser mulighed for dobbelt-op långiver + ægtefælle (2 gældsbreve) familielån, forskudsarv og større gaver finansieringsdel i familiegenerationsskifte 7

8 Anfordringsgældsbreve Ulemper: papirarbejdet skal på plads/ holdes vedlige ingen fast afviklingsaftale i gældsbrevet underskrifter på gaveafvikling alternativt fysiske transaktioner långiver skal som udgangspunkt placere gældsbrev i privatområdet = hæveproblematik Husk: benyt juridisk og skattemæssig rådgivning Bolig-/jobordning Ordningen er genindført i 2013 og Gl. regler gælder fra 1/1 nye fra 22/ Det nye er, at sommerhuse nu er med i ordningen. Kun sommerhuse som benyttes helt eller delvist privat, dvs. boliger man betaler ejendomsværdiskat af. Ved delvis udleje: Kun fradrag for udgifter til reparation og vedligeholdelse af selve sommerhuset. Stormskader (både boliger og sommerhuse): Fradrag for den del af selvrisikoen, som svarer til arbejds-lønnens andel af hele regningen. Fradrag i 2013: Skal være betalt senest 28. februar 14 Kan indberettes til SKAT fra d. 10. marts 2014 Max kr./person. Kun arbejdsløn. 8

9 Moms og afgifter Salg af vare (fx. maskiner) ud af landet. EU-lande (varehandel inden for EU) Dokumentere at varen har forladt Danmark Dokumentere at køber er en virksomhed (gyldigt CVR nummer) Lande uden for EU (eksport) Dokumentere at varen er ført ud af EU Dokumentere at køber er en virksomhed Sælger i DK registeret som eksportør, med EORI-nummer Faktura/regnskab Faktura uden moms, når kravene er opfyldt Indberetningskrav til SKAT Medsend oplysninger til regnskabet/bogføringen, sammen med bilagene. Brug evt. speditørfirma Moms og afgifter Moms på forpagtning og leje af bygninger Frivillig registrering for udlejning med moms Fuld momsfradrag på direkte og generelle omkostninger vedrørende udlejningen Tjek forsikringsdækning med/uden moms. Moms fradrag af bespisning ved overarbejde Konkret, uvarslet beordret overarbejde Fx høst, tilsåning, saltning og snerydning 9

10 Pensionsbeskatning Pensionsordninger i 2014 Aldersopsparing (tidligere kapitalpension) Max. Indskud kr./år, udbetales kontant, uden skattemæssige fradrag/afgifter ved ind- og udbetaling. Ratepension Max. Indskud kr. i 2014, 30% reglen for selvstændige ophøre med udgangen af Livrente Ingen max. Grænse for indskud Forsikringsprodukt, tjek fx udbetaling til ægtefælle/andre ved død Senioranalyse overblik Opsparing til pension Der er mange muligheder Tag udgangspunkt i hele din/jeres økonomiske situation Fokus punktet skal være rådighedsbeløbet i pensionstiden Svare rådighedsbeløbet til en forventet livsstil (forbrug) Gør noget overvej og planlæg I alderen år overvej behov for opsparing til pension. Får lavet en beregning af rådighedsbeløbet sammen med næste regnskab vi kalder det en senioranalyse.. Likviditetsbudget (fx 15 år), med optimering af offentlige og private pensioner/formue. 10

11 Senioranalyse overblik Projekttilskud og Landdistriktsprogrammet 11

12 Projekttilskud 2014 Væsentligste puljer i 2014: VE til Proces (Energistyrelsen, 500+ millioner) Miljøteknologi (NAER, 280 millioner) Økologisk investeringstilskud (NAER, 40 millioner) Løsdrift i farestalde (NAER, 10 millioner) Diverse naturtilskud (NAER og Naturstyrelsen) Landdistriktsprogrammet Er i høring! Væsentlige områder består, men alle ændrer indhold L&F er aktive med at skrive høringssvar! 12

13 Landdistriktsprogrammet Færre ordninger - Bredere indsats - Forenklede processer Fordeling af midlerne: 5 pct. til LAG (minimum) 30 pct. på investering, udvikling, demonstration og markedsføring 65 pct. går til natur- og miljøindsats kr. mindre end den nu afsluttede periode ( ) KHL Miljøteknologi Miljøteknologi Tilsagnsgrundlag total Ansøgt beløb Tilsagn KHL i alt : 50 millioner kr. udbetalt i investeringstilskud 4 millioner til naturprojekter

14 Projekttilskud 2014 Væsentligste puljer i 2014: VE til Proces (løbende) Miljøteknologi (4. aug. 3. sep.) Økologisk investeringstilskud (6. aug. 3. sep.) Løsdrift i farestalde (7. maj 4. jun.) Diverse naturtilskud (forskelligt) Pause 14

15 Kan muligheder og trusler være det samme? Ja, i en krisetid, men ikke altid for den samme person. Rekonstruktion (tidligere betalingsstandsning) Brugeligtpant Tvangsauktion Konkurs Faldgruber ved køb af nødlidende ejendom. Det er let at få den overbelånt/købt for dyrt Pas på med vilkår for renteaftaler - afdragsforpligtelser Du skal sikre dig hvad det er du køber Ejendommene er ofte nedslidt Tidligere ejer kan være meget modvillig Ved store ejendomme kan man med fordel gå sammen i stedet for at handle hinanden op Hvordan sikre du dig at besætning, inventar og bygninger lever op til det lovede. Ved køb er der normalt ingen reklamationsret (købt som beset). 15

16 Faldgruber ved køb af nødlidende ejendom. Ved du hvem du skal handle med (krf., mægler eller ejer)? Brug altid en advokat. Det er din eneste sikkerhed for at undgå de værste juridiske faldgruber. Få lavet aftaler med banker / kreditforeninger inden der skrives under på køb Du kan skattemæssigt optimere handelsprisens sammensætning uden omkostning for sælger da et konkursbo normalt ikke laver en ejendomsavance beregning. Der kan udstedes et reservefondspantebrev fra kreditforeningen til dækning af omkostninger der ligger ud over den eksisterende belåning. Husk i kan søge info på Alternative finansieringsformer Vækstfonden Kautioner på op til 2 mio. kr. Rigtige lån på beløb på over 2 mio. kr. Tilskud fra DC til slagtesvinestalde Renovering op til 7,5 øre/kg. I 5 år til prod stk. minimum 500 kr. skal investeres pr. stiplads Nye stalde op til 15 øre/kg. i 5 år til prod. stk. AP pension De køber ejendommen og udlejer den igen og der er tilbagekøbs ret efter 8-10 år. Faste ydelser og fast pris ved tilbagekøb. 16

17 Alternative finansieringsformer Vækstpakke december punkter Stadig ej endelig vedtaget Begrænsninger fjernes i landbrugslov for selskabs erhvervelse Øget mulighed for finansiering via Landbrugets Finansieringsbank (garanti 75% af bankudlån, løbetid 20 år, suspenderet krav om indskud fra banker til LFB) Afsat mere til miljøteknologi Landeværn Fondens formål er mod en rimelig rente at yde lån til dansksindede landmænd til drift, bygningsforbedringer eller erhvervelse af landbrugsejendom i Sønderjylland. Indkøbsforening mindre ejendomme Finansierer køb af maskiner til en rente på 4-5% ved 20-25% udbetaling. Normalt op til kr. Faktorer som bestemmer prissætning og kreditramme ved banken. Indtjening Egenkapital / soliditet Tillid De vægter nok ikke ens, men har man ikke tillid kan indtjening/egenkapital være ligegyldig Indtjening / egenkapital har andre også indflydelse på tillid er alene op til virksomhedsejeren Pas på ikke at undervurdere tillid også selvom det går godt 17

18 Hvordan sikres styrkes tillid til banken? Være ærlig Hold løbende dialog fortæl også hvis der er problemer Være på forkant Fortæl hvad du vil med virksomheden hvis du ikke ved det, hvordan skal banken så vide det og hvorfor så låne penge ud. Fortæl hvis der er udsigt til likviditetsmangel Fortæl hvad der er virksomhedens styrker Hvad er planerne for fremtiden Skal der afvikles Skal der investeres og hvor meget Afdragsbomben Vi begynder løbende at se afdragsfrihed udløber Kan ikke pr. automatik forlænges men modsat skal man formentlig ikke til at afdrage på al gæld Vi er begyndt at lave individuelle løsninger Skal man gøre noget nu eller skal man lade tiden og så håbe på en generelt løsning tjah dem der kan gøre noget bør gøre det. Krav til nye kunder ved en kreditforening 0-45% afdragsfrit af vurderingen 45-70% afdrages over 30 år af vurderingen Over 70% afdrages over 10 år af vurderingen 18

19 Likviditetsanalyse Afdragsbomben! Problemstillinger: Afdragprofil ifht. Indtjeningsevne hvornår går jeg fallit? Forskellige farver på kreditorer hvem skal have afdrag Reinvesteringsbehov Hvorfor vil banken ikke låne mig penge til investeringsprojekt Kommende skattebetaling Omlægning til fast rente har vi råd? Hvad kan man gøre: Få overblik over afdragsbyrde i forhold til indtjeningsevne Få kendskab til de forskellige kreditorers muligheder og holdning, så man kan agere ud fra det! Planlægning! Sætte dagsorden i en forhandling med kreditorer Likviditetsanalyse Afdragsbomben! Beløb til investering og afdrag -Historisk indtjeningsniveau - Normalårsbudget budget + reinvesteringsbehov + fremtidige skattebetaling = beløb til afdrag Belåningsprocent: - Ejendomsværdi - Gæld = Belåningsprocent likviditet sanalyse Følsomheder: - Rente - Råvarer køb/salg Afdragsprofil på: - Realkredit - Bank - Købekontrakt/leasing - Andre kreditorer 19

20 Strategi er det noget for mig? For alle gælder det, at vi hver morgen gerne skulle vågne op og synes det vi laver er sjovt -de fleste dage Målet må være at skabe sig en tilværelse hvor dette lykkedes Først og fremmest være ærlig overfor sig selv og de allernærmeste De af Jer der driver selvstændig virksomhed kan ikke bare sige op og tage nyt job Derfor skal i også turde fortælle Jeres kreditgivere hvad det er I vil med Jer selv og Jeres virksomhed. Strategi relevant for alle men på forskellige niveauer. Det svære er ikke at sige hvad man vil men det er svært at skabe forandringer så man kommer til at opnå det man gerne vil Styrker at bygge på VIRKSOMHEDSANALYS E Svagheder at adressere Sikre usikkerheder Vigtige forandringer Muligheder at kapitalisere Trusler at minimere Bastioner at forsvare Områder at aflære 1. Top 3 udfordringer 1. Top 3 potentialer januar

21 januar 2014 Produceres slagtesvin Indkøb ved 30 kg Dynamisk strategi - Virksomhedsbeskrivelse - Oversigtskort over bedriften Svin Brutto udbytte ca. xx kr. Markbrug Brutto udbytte ca. xx kr. 750 ha JB 1 til JB ha græs 40 ha majs 100 ha fremavls korn 80 ha havre 160 ha grønkorn Blå SPF Kan vande ca. 80% 2 stk. 600 KW vindmøller Årligt produceres KW/T Vindmøller Omsætning ca. xx kr. Bedriftens 5 års plan 450 malkekøer 1 stk. vindmølle i Tyskland Hver produktionsgren skal være international Mælkeproduktion konkurrencedygtig på udbytte og omkostninger. Brutto udbytte ca. xx kr. Formålet er at bedriften til alle tider er salgbar. I den strategiske udvikling er arbejdsglæde og økonomisk råderum vigtige værdier. 4 mio. kg mælk årligt 2 separations afsnit Autoriseret kloakmester Entreprenørvirksomhed Omsætning ca. xx kr. 40 pladser i en indvendig Delaval karussel Der produceres ca KW el Forhandler af AgriTank Salg af gylletanke Omsætning ca. xx kr. Biogasanlæg Omsætning ca. xx kr. Samt KW varme 21

22 Organisationsdiagram -v. Virksomhedens bestyrelse: Fmd. Virksomhedens ledelse: Direktør Bogholder Stald Markbruget Ansv. : Ansv.. Ansv.: Ansv.: Samlet folkehold ud over 22

Vær velforberedt, når du møder din bank eller investor

Vær velforberedt, når du møder din bank eller investor Vær velforberedt, når du møder din bank eller investor Få gode råd til: - Hvordan du dokumenterer og forklarer din forretning i dag - Hvordan du dokumenterer og præsenterer dine planer for i morgen 2 Klar

Læs mere

Skilsmisse -hvad så med økonomien?

Skilsmisse -hvad så med økonomien? Skilsmisse -hvad så med overblik bodeling budget økonomi ægtefællebidrag børnetilskud børnebidrag ansvar -økonomisk e-guide til dig der skal skilles Forfatter: Heidi Hamann, økonomisk rådgiver Skilsmisse

Læs mere

ADVOKATERNE FOLDSCHACK OG FORCHHAMMER

ADVOKATERNE FOLDSCHACK OG FORCHHAMMER GÆLD, GÆLDSRÅDGIVNING OG GÆLDSSANERING FOR SOCIALT UDSATTE ADVOKATERNE FOLDSCHACK OG FORCHHAMMER GÆLD, GÆLDSRÅDGIVNING OG GÆLDSSANERING FOR SOCIALT UDSATTE Indhold 1. Forord... 5 2. Indledning... 6 3.

Læs mere

Når du har planer om en ny bolig

Når du har planer om en ny bolig Når du har planer om en ny bolig Når du har planer om en ny bolig At blive boligejer er en stor begivenhed i livet og derfor sjældent noget, man beslutter fra den ene dag til den anden. For hvad er der

Læs mere

Analyse af byggeog anlægsbranchen. Oktober 2014

Analyse af byggeog anlægsbranchen. Oktober 2014 Analyse af byggeog anlægsbranchen. Oktober 2014 Indholdsfortegnelse 5 6 12 14 19 27 28 31 33 35 37 39 40 41 42 43 Leder Bygge- og anlægsbranchen generelt Branchens vilkår Økonomi- og risikostyring i bygge-

Læs mere

Formue. Safe. Sådan undgår Formuepleje tab. Følg den globale jagt på afkast. Fejrer 25 års jubilæum

Formue. Safe. Sådan undgår Formuepleje tab. Følg den globale jagt på afkast. Fejrer 25 års jubilæum Aktionærmagasin fra formueplejeselskaberne // 2. kvartal 2013 // 28. årgang Formue Sådan undgår Formuepleje tab Følg den globale jagt på afkast Safe Fejrer 25 års jubilæum Det var Claus Hommelhoff (foto)

Læs mere

Bibeskæftigelse som selvstændig og dagpenge

Bibeskæftigelse som selvstændig og dagpenge Juli 2011 Bibeskæftigelse som selvstændig og dagpenge Her kan du læse om mulighederne for at have en bibeskæftigelse som selvstændig, mens du er på dagpenge Få en samtale med ASE Det kan være svært at

Læs mere

Låntyper og forretningsbetingelser Privat

Låntyper og forretningsbetingelser Privat Låntyper og forretningsbetingelser Privat Gælder fra den 10. februar 2015 Side 1 af 31 Velkommen i Realkredit Danmark Vi ønsker at give dig det bedst mulige grundlag for at vælge, hvordan du vil finansiere

Læs mere

direktør for 1 krone?

direktør for 1 krone? 3. KVARTAL 2013 VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI Er der fradrag, når jeg er sponsor for min datters rideklub? Direktør Tommy Rasmussen fra Feiyue Group Europe fortæller, at hans virksomhed har haft bedre mulighed

Læs mere

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar FORUDSÆTNINGER BAG DANICA PENSIONSTJEK INDHOLD Indledning.... 1 Konceptet... 1 Tjek din pension én gang om året.... 2 Få den bedste anbefaling.... 2 Forventede udbetalinger og vores anbefalinger..........................................................

Læs mere

Fra lejebolig til andelsbolig. - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening

Fra lejebolig til andelsbolig. - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Fra lejebolig til andelsbolig - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Hvad er en privat andelsboligforening? En privat andelsboligforening er en forening, som har til formål at eje og drive

Læs mere

HVORNÅR KAN DU FÅ ALDERSPENSION? 2 HVOR MEGET FÅR DU UDBETALT? 3 UDJÆVNET ALDERSPENSION 3 DELALDERSPENSION 3 ALDERSSUM 4 BØRNEPENSION 4

HVORNÅR KAN DU FÅ ALDERSPENSION? 2 HVOR MEGET FÅR DU UDBETALT? 3 UDJÆVNET ALDERSPENSION 3 DELALDERSPENSION 3 ALDERSSUM 4 BØRNEPENSION 4 NÅR PENSIONSALDEREN NÆRMER SIG Hvornår kan du gå på pension, hvad får du udbetalt og i hvilken rækkefølge kan det bedst betale sig at bruge pengene? Find svarene her. 13/02 01.01.2015 Inden du vælger at

Læs mere

Hvordan får jeg penge til fartøjet?

Hvordan får jeg penge til fartøjet? Kapitel 3 side 35 Hvordan får jeg penge til fartøjet? Der skal bruges penge til at købe et fartøj. Og der skal bruges penge i det daglige - til driften. I det her afsnit skal vi se på, hvordan man kan

Læs mere

Giv jeres virksomhed et forspring

Giv jeres virksomhed et forspring Giv jeres virksomhed et forspring Sæt fokus på forretningen og find vej i de danske innovations- og erhvervsfremmetilbud Sådan har andre virksomheder fundet finansiering: Jydsk Aluminium Industri: Vækstkaution

Læs mere

GODE RÅD TIL IVÆRKSÆTTERE

GODE RÅD TIL IVÆRKSÆTTERE GODE RÅD TIL IVÆRKSÆTTERE Uafhængighed betaler sig Denne brochure er skrevet til dig, der har enten valgt at blive selvstændig eller tænker på det. Hvad enten du starter tømrervirksomhed, blomsterbutik,

Læs mere

Hvad er en aktie? Hvad er en investeringsforening? Hvad sker der på Fondsbørsen? Hvem er Dansk Aktionærforening? Hvilke råd skal jeg følge?

Hvad er en aktie? Hvad er en investeringsforening? Hvad sker der på Fondsbørsen? Hvem er Dansk Aktionærforening? Hvilke råd skal jeg følge? Ny på aktiemarkedet? AktieSkole Hvad er en aktie? Hvad er en investeringsforening? Hvad sker der på Fondsbørsen? Hvem er Dansk Aktionærforening? Hvilke råd skal jeg følge? OM AKTIER Hvad er en aktie? En

Læs mere

KØB EN VIRKSOMHED ET INSPIRATIONSHÆFTE TIL DIG, DER OVERVEJER AT KØBE EN VIRKSOMHED

KØB EN VIRKSOMHED ET INSPIRATIONSHÆFTE TIL DIG, DER OVERVEJER AT KØBE EN VIRKSOMHED KØB EN VIRKSOMHED ET INSPIRATIONSHÆFTE TIL DIG, DER OVERVEJER AT KØBE EN VIRKSOMHED Køb en virksomhed et inspirationshæfte til dig, der overvejer at købe en virksomhed Hæftet er udviklet som en del af

Læs mere

Nye veje til ejerskifte. et inspirationskatalog til ejerskifte i din virksomhed

Nye veje til ejerskifte. et inspirationskatalog til ejerskifte i din virksomhed Nye veje til ejerskifte et inspirationskatalog til ejerskifte i din virksomhed 1 Nye veje til ejerskifte et inspirationskatalog til ejerskifte i din virksomhed Dette katalog er udviklet som en del af projekt

Læs mere

1264 i 2013. af Susan Vestergaard, 1264.dk. De mest populære indlæg på facebook-siden: Debet og kredit: Hvad er det? www.facebook.

1264 i 2013. af Susan Vestergaard, 1264.dk. De mest populære indlæg på facebook-siden: Debet og kredit: Hvad er det? www.facebook. 1264 i 2013 af Susan Vestergaard, 1264.dk De mest populære indlæg på facebook-siden: www.facebook.com/regnskabstips Udgivet december 2013 Indholdsfortegnelse Øehmm, hvor er indholdsfortegnelsen henne?..

Læs mere

Guide. Skattelettelser - se om du slipper billigere. Forskudsopgørelse - det skal du tjekke. sider

Guide. Skattelettelser - se om du slipper billigere. Forskudsopgørelse - det skal du tjekke. sider Foto: Scanpix Guide November 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 12 sider Skattelettelser - se om du slipper billigere Forskudsopgørelse - det skal du tjekke SKAT 2014 INDHOLD I DETTE HÆFTE:

Læs mere

CBS. Selvstændigt erhvervsdrivendes beskatningsmuligheder af virksomhedens resultat

CBS. Selvstændigt erhvervsdrivendes beskatningsmuligheder af virksomhedens resultat CBS Selvstændigt erhvervsdrivendes beskatningsmuligheder af virksomhedens resultat Philip Dalsgaard Jefting Afgangsprojekt HD(R) 12. maj 2014 Indhold Indhold... 2 1 Indledning... 6 1.1 Problemformulering...

Læs mere

Hvad ved du om din pension?

Hvad ved du om din pension? Hvad ved du om din pension? PENSIONSMARKEDSRÅDET Udgiver: Pensionsmarkedsrådet Ansvarshavende redaktør: Professor dr. jur., Linda Nielsen Redaktionel rådgiver: Communiqué as. Redaktionen: Pensionsmarkedsrådet

Læs mere

Du kan risikere at miste fradragsretten for tidligere underskud

Du kan risikere at miste fradragsretten for tidligere underskud FEBRUAR 2015 VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI Du kan risikere at miste fradragsretten for tidligere underskud NÅR I ER TO OM AT DRIVE VIRKSOMHEDEN Har du overvejet at drive en virksomhed sammen med andre? Læs

Læs mere

Sparer du nok op? Hvad får du og hvad får du brug for

Sparer du nok op? Hvad får du og hvad får du brug for pension Magasinet der holder dig opdateret om din pension tema Sparer du nok op? Hvad får du og hvad får du brug for nr. 1 forår 2012 indhold Opskriften på en god alderdom 3 Lav rente og højere skatter

Læs mere

Hvordan bliver virksomheden solgt?

Hvordan bliver virksomheden solgt? Hvordan bliver virksomheden solgt? Forord Lucas & Partnere har mange års erfaring som virksomhedsmægler med køb og salg af virksomheder. Denne håndbog er et sammendrag af disse praktiske erfaringer. Håndbogen

Læs mere

Stor risiko for dobbeltbeskatning

Stor risiko for dobbeltbeskatning 4. KVARTAL 2014 VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI Stor risiko for dobbeltbeskatning iværksætterselskaber Fra den 1. januar 2014 blev det muligt at stifte et iværksætterselskab (IVS) med blot én krone i selskabskapital.

Læs mere

Hvem står på mål for årsregnskabet?

Hvem står på mål for årsregnskabet? Hvem udarbejder regnskaberne? Hvem bruger årsregnskaberne? Hvad er revisors rolle? Hvorfor revidere årsregnskabet?. Hvad er forskellen på et revideret og et ikke-revideret regnskab? Hvad er en blank påtegning?

Læs mere

Firmabil / Egen bil. Skat 2015

Firmabil / Egen bil. Skat 2015 Firmabil / Egen bil Skat 2015 1. Fri bil 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Beregningsgrundlag 1.3 Skattepligtig værdi 1.4 Rådighed 1.5 El-biler 2. Erhvervsmæssig kørsel i egen bil 2.1 Egen bil 2.2 Erhvervsmæssig

Læs mere

ALT OM FIRMABILEN. Firmakortet tilpasset dit behov

ALT OM FIRMABILEN. Firmakortet tilpasset dit behov ANNONCE HELE DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET ANNONCE ALT OM FIRMABILEN April 2007 Stadig flere firmabiler Flere og flere af de personbiler, der sælges i Danmark, bliver solgt som firmabil,

Læs mere