LS-PBS LeverandørService opkrævninger via nets Vejledning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LS-PBS LeverandørService opkrævninger via nets Vejledning"

Transkript

1 Vejledning DDB DATA ApS Telefon: Side 1

2 Installation Programmet kan hentes på følgende adresse. Når siden vises denne vejledning og i bunden af skærmbilledet kan man hente programmet og vejledning. Hent vejledning for at se brug og tilpasning af programmet. Følg vejledningen på skærmen for installation af programmet. Bemærk! Versionsnummer på program og ovenstående vil blive opdateret løbende. Aktuel version pr er 4.00 #xx DDB DATA ApS Telefon: Side 2

3 Generelt LS-PBS er et program, som benyttes til at sende og modtage nets / PBS LeverandørService opkrævninger og indbetalinger. I programmet oprettes et kundekartotek, hvor man kan administrere kunder og tilhørende opkrævninger, der skal sendes til den enkelte kunde. Desuden er der mulighed for at se en historik over de opkrævninger, der er sendt til kunderne. Programmet giver også mulighed for at importere og eksportere oplysninger fra et eksternt økonomisystem. Dette gør at man eksempelvis kan hente data ind fra Microsoft C5. For at få specificerede indbetalinger på de enkelte kunder, skal man være tilmeldt elektronisk tilbagemelding med specificerede indbetalinger fra PBS. Priser på dette oplyses af PBS. Opdeling af program Programmet er delt op i 5 hovedgrupper, som er de enkelte faner i toppen af skærmen. (Program, Kunder, Aftaler til PBS, Opkrævninger til PBS, Filer fra PBS og Tilpasning). Desuden er der top menuen hvor de øvrige menupunkter ligger. Der henvises til disse 2 punkter i den efterfølgende vejledning. Navigation De generelle navigationsknapper ser ud som på billede nedenfor. Disse knapper går igen i hele programmet og har funktionerne som er beskrevet nedenfor. Knapperne er beskrevet nedenfor fra venstre mod højre. 1. Gå til første post 2. Gå til forrige post 3. Gå til næste post 4. Gå til sidste post 5. + Opret ny post 6. ^ Rette post 7. V Godkende post 8. X Fortryd rettelse/oprettelse 9. Genlæs kartotek fra harddisk. 10. Slet post Ved oprettelse af nye kunder trykkes først på + Opret ny post, indtast informationer og godkend med V godkende post. Ved rettelse trykkes på ^ Rette post, ret information og godkend med V godkende post. DDB DATA ApS Telefon: Side 3

4 Kundekartoteket I kundekartoteket foretages vedligeholdelse af kunder, styring af saldi, historik og log. Kundekartoteket er delt op i flere sektioner. Navn & adresse Konto Dette felt udfyldes automatisk med næste fortløbende nummer. Det kan frit ændres til f.eks. telefonnummer eller andet nummer system. Der må ikke være foranstillede nuller i kontonummeret. Navn Navnefeltet bør udfyldes, så søgning og overblik på kunderne er optimal. Adresse1 + 2 og Postnr/By Disse felter udfyldes efter behov til internt brug. DDB DATA ApS Telefon: Side 4

5 Telefon, m.v. Denne sektion udfyldes efter behov og er ikke nødvendig til PBS. Hvis der ønskes advisering til kunderne skal felterne og advisering udfyldes. Notat Denne sektion indeholder et notat, som vises på kunden og i kladden når der indtastes opkrævninger. PBS Oplysninger Denne sektion skal udfyldes i følgende aktioner: Oprettelse af nye kunde: Ved oprettelse af nye kunder hos PBS, SKAL Registrerings & Kontonr og CVR Nummer udfyldes. Disse felter skal kun udfyldes, hvis der oprettes en aftale via LS-PBS, det er ikke informationer der benyttes fremover. Kunder der oprettes via Internettet eller er eksisterende kunder, behøver ikke at udfylde disse felter. Feltet PBS Status kan udfyldes med følgende status: Passiv, fakturaer sendes IKKE. Benyttes på kunder, der ikke er aktive og ikke skal sendes til PBS. Sendes til oprettelse Når der skal oprettes nye aftaler på kunder hos PBS, så sættes PBS Status til denne værdi. Kunder der er tildelt denne værdi, vil de automatisk blive vist i fanen Aftaler til PBS, når der trykkes på knappen Dan data. Efter kunderne er sendt/opdateret i Aftaler til PBS, ændres status til Afvent status fra PBS. Afvent status fra PBS Denne status viser at kunden er sendt til oprettelse hos PBS og den ikke er godkendt endnu. Godkendelse skal ske fra kunden eller dennes pengeinstitut. Aktiv fakturaer sendes Når en aftale er godkendt og der indlæses en aftale fil fra PBS, så rettes status til Aktiv fakturaer sendes. Herefter kan der sendes opkrævninger til kunden. Dette er den eneste status, der tillader at opkrævningerne trækkes på kunderne. Hvis man har eksisterende kunder og/eller har skiftet til dette program, kan man oprette kunderne direkte med denne status. Hvis en kunde er aktiv hos PBS skal de ikke oprettes igen via LS-PBS. Sendes til sletning Hvis kunder ikke skal trækkes mere, kan man slette aftalen på ved at sætte status til Sendes til Sletning. Når der sendes aftaler, vil kunder der skal slettes blive sendt med. Status ændres herefter til Afvent status fra PBS. Når der modtages aftale filer retur vil kunder der er slettet blive ændret til Passiv, fakturaer sendes IKKE. DDB DATA ApS Telefon: Side 5

6 Søgning af kunder Der kan søges på kunderne ved indtastning i det gule felt. Indtast f.eks. Kundenr., del af navn, adresse, postnr. eller by og tast Enter. Det indtastede skal være fra starten af feltet. F.eks. Torve vil finde den første kunde hvor Torve opstår i navn eller adressen. DDB DATA ApS Telefon: Side 6

7 Kundeliste med søgning Hvis der trykkes på knappen Kundeliste til højre for det gule søgefelt åbnes dette vindue. Her kan der søges på alle felter og del af tekst, også midt i teksten. Der søges f.eks. på Grønt i søgefeltet. DDB DATA ApS Telefon: Side 7

8 Der kan herefter trykkes på Find næste / forrige for at skifte rundt mellem kunderne. Den kunde man er placeret på i søgningen, er man automatisk placeret på i Kundekartoteket, når man lukker søgevinduet. DDB DATA ApS Telefon: Side 8

9 Ændringer af aftale hos PBS Hvis man ønsker at ændre kundens bank konto, der trækkes på, skal der gøres følgende: 1. Send kunden til sletning og afvent godkendelse. 2. Når kunden er sat til Passiv fortsættes som beskrevet fra punkt Ret bank-kontonummer til nyt nummer. 4. Send kunden til oprettelse. 5. Afvent status fra PBS. 6. Når aftalen er godkendt, modtages aftale fil fra PBS og status på kunden ændres automatisk i LS- PBS. Ændringer af kundenummer i LS-PBS Hvis man ønsker at ændre det kundenummer, der er brugt i LS-PBS, skal der gøres følgende: 1. Send kunden til sletning og afvent godkendelse. 2. Når kunden er sat til Passiv fortsættes som beskrevet fra punkt Opret en ny kunde i LS-PBS med det nye kundenummer og bankinformationer. 4. Send kunden til oprettelse. 5. Afvent status fra PBS. 6. Når aftalen er godkendt, modtages aftale fil fra PBS og status på kunden ændres automatisk i LS- PBS. DDB DATA ApS Telefon: Side 9

10 Kontoudtog Denne fane benyttes til at se/styre saldoen på kunderne. Her vises sum opkrævninger pr. gang og indbetalinger. Der kan oprettes manuelle poster i denne fane, således at saldoen kan justeres ved evt. fejl i filer fra PBS eller hvis der af anden årsag er rettelser til saldoen. F.eks. manuelle indbetalinger. DDB DATA ApS Telefon: Side 10

11 Historik Her vises de enkelte kladde linier, således at man kan se de enkelte fakturaer der er opkrævet. Kolonnen BatchNr, har samme nummer som BilagsNr i fanen kontoudtog. DDB DATA ApS Telefon: Side 11

12 log Hvis der er sat op til at sende advisering til kunderne, så kan man se status på de enkelte forsendelser i denne fane. Ved at dobbeltklikke på feltet Tekst, kan man se teksten fra en. DDB DATA ApS Telefon: Side 12

13 Aftaler til PBS Via denne fane kan der oprettes nye aftaler med kunder. Kunderne skal være oprettet i Kundekartoteket med PBS Status Sendes til oprettelse eller Sendes til sletning. Knapperne Dan data Denne knap henter de kunder der skal oprettes og slettes hos PBS. Kunderne vises i ovenstående liste. Kunder, der skal oprettes, SKAL have udfyldt CVR nummer, BankRegNr og Bankkonto. Udskriv Udskriver liste med kunder fra kladden. Dan fil til PBS Tryk på denne knap og der dannes en fil, der efterfølgende skal sendes til PBS via mailbox eller SFTP programmet. Se placering af filen i Tilpasning/PBS oplysninger. Send til PBS Denne knap starter PBS mailbox programmet, som benyttes til forsendelse af filen. Se PBS s vejledning i brug af dette program, eller se på vejledning i brug af PBS Chipkort. DDB DATA ApS Telefon: Side 13

14 Opkrævninger til PBS Denne fane består af 2 underliggende faner, en kladde og en fane til forsendelse af opkrævningerne. Kladde I Kladden indtastes opkrævningerne og evt. udbetalinger. Der kan enten indtastes enkelte fakturaer eller som et sum beløb. Det er op til ens egen specifikationsgrad. Fakturaer der er til samme konto på samme dato, lægges sammen til et beløb. Kunden modtager ingen information fra PBS. Det er den part, der trækker fakturaerne, der er forpligtet til at sende en advisering. Dette kan enten være den/de fakturaer der er sendt, hvor der er en tekst på, der fortæller at fakturaen bliver trukket via LeverandørService, eller der kan benyttes advisering, som sendes i forbindelse med denne opkrævning. Felterne Konto, Bilagsdato, Forfaldsdato, PBS trækdato og beløb skal udfyldes. FakturaNr og Tekst er til eget brug og udfyldes efter behov. Feltet Status er til info af hvad der sidst er foretaget i fanen Send til PBS. Når man taster forfaldsdato i feltet forfalds dato, kontrolleres PBS datoen. Hvis forfald rammer lørdag eller søndag, rykkes frem til mandag. Hvis der i forvejen er sendt en opkrævning til kunden samme dag, rykkes også frem til næste bank dag. Tip: Hvis man vil indsætte dags dato i et felt kan man nøjes med at skrive D og trykke enter. DDB DATA ApS Telefon: Side 14

15 Knapperne i kladden Kontroller dato Denne knap benyttes til at kontroller kladden, hvis den f.eks. er indtastet dagen før, så kan nogle opkrævningsdatoer være overskrevet. Den kontrol som knappen udfører, gøres automatisk ved indtastning i kladden. PBS dato checkes / Ikke Denne knap skal normalt vise PBS dato checkes, så sendes der ikke opkrævninger, der overskriver tidligere opkrævninger. Men hvis der f.eks. er sendt en opkrævning, som ønskes slettet eller ændret, trykkes på knappen så der vises PBS dato checkes IKKE. Nu kan der indtastes en opkrævning, som trækkes på en tidligere PBS trækdato. Ved at sende en opkrævning til en kunde på samme dato overskrives tidligere opkrævning. Der kan sendes et nyt beløb eller nul (0.00) for at slette. Hvis der tastes (minus) foran beløb udbetales beløbet. PBS s regler for opkrævninger er: Der må ALDRIG udlæses opkrævninger til den samme debitor med forfald samme dag flere gange. PBS fremsender kun opkrævninger på den sidste opkrævning. Der må gerne være en eller flere fakturaer til samme kunde på samme forfaldsdato i den samme fil. Men hvis man efterfølgende sender opkrævninger og der er et kundenummer og forfaldsdato sammenfald, så betragter PBS det som en rettelse. Opkrævningerne skal også udlæses før fakturaerne forfalder, da PBS ikke kan trække fakturaer der er forfaldne. LS-PBS flytter altid opkrævninger frem til dagen efter eller det antal adviseringsdage der er sat i tilpasning. Vær også opmærksom på at der rykkes for lørdag, søndag og indtastede helligdage. Eksempel: Faktura Beløb Dato Forfald PBS træk dato Fakturaer med PBS træk dato summeres til et træk på 6000 og der dannes et træk d på DDB DATA ApS Telefon: Side 15

16 Knappen Vis forfald Denne knap åbner et vindue der viser hvordan PBS trækdatoen er beregnet. Det kan være nyttigt at se, hvis en PBS trækdato flytter sig langt frem og man ikke mener den burde gøre det. Når der tastes ENTER i feltet Forfaldsdato, beregnes forfaldsoversigten. Tryk på knappen igen for at fjerne beregningen. DDB DATA ApS Telefon: Side 16

17 Send til PBS Denne fane under Opkrævninger til PBS, benyttes til beregning og forsendelse af opkrævningerne. Opkrævninger beregnes automatisk når der skiftes faneblad. Der dannes en post pr. kundenummer pr. dato og i kolonnen Antal vises, hvor mange fakturaer/kredinotaer, der er pr. kunde/dato. Se f.eks. konto 1002 i kladden er der 3 poster og i dette skærmbillede er det summeret til 2 med en opkrævning d med 2 fakturaer og den sidste d med 1 faktura. DDB DATA ApS Telefon: Side 17

18 Udskriv Danner denne udskrift. Tryk på printeren i toppen af skærmen for at udskrive på printer. Send Denne knap sender til de kunder, der er sat op til at modtage advisering. Når der trykkes på Send kommer følgende skærmbillede frem Det kan tage nogle minutter at sende . Vent til der fremkommer en boks med status for forsendelsen, inden der foretages udlæsning til PBS fil. Se status i bunden af skærmbilledet. Denne boks fremkommer når forsendelsen er færdig. (Her er 4 fejl, for er ikke sat korrekt op.) Kontroller setup i Tilpasning/PBS oplysninger/ setup og forsøg igen. DDB DATA ApS Telefon: Side 18

19 Se status Dobbelt klik på Memo for at vise tekst. DDB DATA ApS Telefon: Side 19

20 Dan fil til PBS Denne knap benyttes til at danne opkrævnings filen til PBS. Der fremkommer en Ja/Nej boks når der trykkes på knappen. Trykkes på Ja, udlæses data til den fil der er sat op i Tilpasning/PBS oplysninger. Der udlæses ALTID til samme fil og filen overskrives hver gang, så det er kun de sidste poster der er i filen. Hvis der er fejl i opsætning af filnavn eller bruger begrænsninger, der gør at filen ikke kan dannes, fremkommer en fejlmeddelelse med Skrivefejl ved dannelse af fil. Kontroller fil rettigheder og opsætning af mapper. Send til PBS Denne knap kalder PBS s Mailbox program, hvor forsendelse af filen foretages. Se vejledning i forsendelse af filer til/fra PBS. Når der er sendt en fil til PBS, så efter 1-2 minutter sender PBS 2 filer retur. Den ene fil starter med Txxxx og indeholder en kort besked om forsendelsen er ok. Denne fil kan bare åbnes. Den næste og vigtigste fil starter med Vxxxxx og indeholder en beskrivelse om hvordan forsendelsen er gået, om der er fejl m.v. Denne fil kan også åbnes og udskrives direkte i Mailbox programmet. Bemærk! Filer der starter med Dxxxx skal altid gemmes i mappen Modtag under LS-PBS. Opdater kladde Når forsendelsen af filen er ok, skal kladden opdateres, således at opkrævningerne bogføres på de enkelte kunder og kladden tømmes, og den er klar til næste opkrævning. Vælges JA opdateres kladden og posterne kan herefter findes på kunderne under fanen Kontoudtog og historik. DDB DATA ApS Telefon: Side 20

21 Knappen er inaktiv. Hvis der er skiftet væk fra Send til PBS fanen og der vendes tilbage for at opdatere kladden, så er knappen Opdater kladde inaktiv. For at aktivere knappen trykkes der på knappen Dan fil til PBS igen UDEN at sende den. Kontoudtog med de bogførte poster. Historik DDB DATA ApS Telefon: Side 21

22 Filer fra PBS Knapperne Hent fra PBS Først hentes filerne fra PBS med Mailbox programmet og filerne gemmes i mappen PBSFiler\Modtag. Det er vigtigt at ALLE filer fra PBS gemmes i denne mappe, da det kan være næsten umuligt at styre, hvad der er indlæst, hvis der ikke er faste regler for filhåndteringen. Det er frit, hvor man vil placere filerne, men vigtigt at samle dem, så overblikket ikke mistes. Det er ALLE filer, der starter med Dxxxxx, der skal gemmes. De må IKKE åbnes på PBS s hjemmeside. Alle andre filer fra PBS kan også gemmes i mappen og åbnes via LS-PBS. Kontroller filer Når alle filerne er hentet, skal de kontrolleres og opdateres. Der er 3 typer filer, som der kan modtages: 1. Informationsfiler (Vxxxxx) 2. Aftale oplysninger (Dxxxxx) 3. Indbetalinger (Dxxxxx) Tryk på knappen Kontroller filer og skift til mappen PBSFiler\Modtag, hvis den ikke vises. DDB DATA ApS Telefon: Side 22

23 Eksempel på informationsfil. Ved at trykke på knappen Udskriv kan man gemme informationen på print. DDB DATA ApS Telefon: Side 23

24 Eksempel på aftaler Aftalerne kan udskrives ved tryk på Udskriv knappen. Opdater knappen Trykkes på denne knap, opdateres de enkelte kunder med den status der er vist i kolonnen Status. Ved denne indlæsning af aftaler er alle kunderne oprettet i LS-PBS og aftale oprettelsen er sendt fra LS-PBS til PBS. DDB DATA ApS Telefon: Side 24

25 Eksempel på Aftale der er oprettet via Bank eller hjemmeside. Debitor er ikke fundet, når der trykkes på Opdater knappen, bliver denne konto oprettet automatisk i kundekartoteket. Navnet er udfyldt med AUTOMATISK OPRETTET og skal herefter rettes manuelt. Tryk på Rette knappen, ret navn og evt. andre oplysninger og godkend med (V) Godkend knappen. DDB DATA ApS Telefon: Side 25

26 Indbetalinger Når filen indeholder indbetalinger vises de således. Denne liste kan også udskrives, det anbefales at gøre dette til bogholderiet. I Status kolonnen vises, hvilke type transaktion, der er indlæst. INDBETALT UDBETALT AFMELDT Beløbet er indsat på den konto, der er aftalt med PBS. Beløbet er udbetalt fra den konto, der er aftalt med PBS. Aftalen er AFMELDT og beløbet kan være tilbageført. Kontroller med kontoudtog/pbs. Opdater Når der trykkes på knappen Opdater, bogføres de enkelte poster på kunderne. DDB DATA ApS Telefon: Side 26

27 Efter opdateringen kommer en meddelelse, hvis der er fejl i en eller flere poster. Kladden viser herefter status på de enkelte poster. Der vises OK eller en fejl tekst. Poster med fejl skal behandles manuelt. DDB DATA ApS Telefon: Side 27

28 På de enkelte kunder er posterne herefter bogført og saldoen er reguleret. DDB DATA ApS Telefon: Side 28

29 Tilpasning/PBS oplysninger PBS oplysninger CVR-nummer Her vises eget CVR-nummer. Det indtastes under Generel setup sammen med koderne til programmet. Kreditor-nummer Udleveres af PBS som en del af aftalen. Leverandør Ident Feltet udfyldes med egen ID til brug af genkendelse af filerne. Reg.+kontonummer Eget registrerings og kontonummer som indbetalinger indsættes på. Dette nummer skal stemme overens med PBS aftalen. Det kan med fordel efterlades tomt/blankt, så benytter PBS altid den konto der ligger i aftalen. Indbetalingstekst Tekst der benyttes på indbetalinger fra PBS på de enkelte kunders kontoudtog. Finanskonto indb. Kontonummer i finans bogholderi, der benyttes til bogføring af indbetalinger. DDB DATA ApS Telefon: Side 29

30 Filnavn Filnavnet på den fil der dannes til PBS ved udlæsning af aftaler og opkrævninger. Som standard benyttes PbsFiler\Send\PBS.TXT. Hvis feltet er udfyldt således, vil filen altid blive placeret i undermappen PbsFiler\Send under den mappe hvor LS-PBS er installeret. PBS advis dage Antal dage, der skal varsles før der opkræves. Normalt 3. www PBS chipkort Kommando der benyttes til start af PBS s mailboks program. setup Fra Den adresse der sendes fra. Skal være gyldig. Fra navn Navn der vises på til modtager. BCC kopi Udfyldes med egen , så der sendes en kopi af alle til egen adresse. Det er en god kontrol om de er sendt. Smtp host Smtp host udleveres af udbyderen. TDC kunder kan prøve at benytte smtp.mail.dk Port Udfyldes med den port der sendes over. Normalt 25. User ID Nogle setup skal have en UserID. For yderligere oplysninger kontakt udbyderen. DDB DATA ApS Telefon: Side 30

31 Tilpasning/Generel setup Når programmet er installeret skal koderne lægges ind før det kan benyttes til forsendelser til PBS. Firmanavn Udfyldes med Firmanavn fra kodebrev. Det er vigtigt at navnet er stavet korrekt (ens med kodebrev.) Adresse Udfyldes med egen adresse. Serienummer Serienummer fra kodebrev. CVR Nummer CVR Nummer fra kodebrev Dato og kode Dato og Dato kode fra kodebrev. DDB DATA ApS Telefon: Side 31

32 De øvrige felter i Generel setup Næste kundenr. Næste automatiske kundenummer der benyttes ved oprettelse af nye kunder. Nummeret kan frit overskrives ved oprettelse. Tælles op med en ved oprettelse. Batch/Bilag Batch og bilagsnummer der tildeles opkrævninger m.v.. Filnavn på import af kunder Filnavn på eksport af kunder Filnavn på import af fakturaer Filnavn på eksport af indbetalinger Filnavne på filer der benyttes i forbindelse med import/eksport af data via menupunktet Import/Eksport i top menuen eller via parametre kald ved opstart af program. Mappe med indbetal/aftaler Hvis parameter INDOVF benyttes skal man angive mappe med PBS filer. F.eks. således: C:\PBSFiler\Modtag\ Bemærk \ efter modtag. Feltet Automatisk udskrift af bilag afgør om der udskrives bilag med PBS fil informationerne ved import af ovenstående parameter INDOVF Knapperne Nulstil ALLE saldi Denne knap nulstiller alle posteringer, saldi og log på alle kunder. Kunderne bevares med stamoplysninger. Tag en sikkerhedskopi før kørslen. Nulstil ALT Denne knap nulstiller ALT i kundekartoteket og fjerne ALLE kunder. Tag en sikkerhedskopi før kørslen. DDB DATA ApS Telefon: Side 32

33 Tilpasning/Postnumre Her vises og vedligeholdes postnumre der benyttes ved oprettelse af kunder. DDB DATA ApS Telefon: Side 33

34 Tilpasning/Helligdage I dette menupunkt kan der indtastes skæve helligdage. Det er dage hvor bankerne er lukket og der ikke kan sendes PBS opkrævninger. Lørdag og søndag skal IKKE tages med, det styrer programmet automatisk. Programmet leveres ikke med Helligdage indtastet. DDB DATA ApS Telefon: Side 34

35 Tilpasning/Eksterne programmer Dette menupunkt benyttes til opsætning af kald til programmer der benyttes i forbindelse med LS-PBS. Det kan f.eks. være integration til økonomisystem, hvor der skal kaldes et program, batch fil eller andet der kan trække data ud/ind af økonomisystemet. Denne opsætning vil bevirke at der fremkommer et menupunkt i top menuen, som kalder det program som er specificeret i linje 1. DDB DATA ApS Telefon: Side 35

36 Top menuen Afslut program Afslutter / lukker programmet. Forespørgsler og udskrifter Dette menupunkt benyttes til at se og udskrive lister fra programmet. Dette skærmbillede vises. Find den ønskede liste og dobbeltklik på den eller marker den og tryk på Vælg/Kør. Trykkes der på print udskrives der en liste over de data der er vist. Trykkes der på Excel (dette kræver at Excel er installeret) kommer der et regneark op med de data der er valgt. Der kan indtastes afgrænsninger i de 3 linier under udskriftens navn. De forespørgsler der er X foran bruges til at importerer data fra et eksternt system til LS-PBS eller til at eksportere dem tilbage til det eksterne system. Det eksterne system kan for eksempel være Microsoft C5. Her kan de udlæses som komma fil og så hentes ind i LS-PBS. DDB DATA ApS Telefon: Side 36

37 Eksempel på udskrift af posteringer med afgrænsning på dato og konto. Afgrænsning på f.eks. konto kan gøres på følgende måde. Fra og til: Udvalgte: 1001,1003,1009 DDB DATA ApS Telefon: Side 37

38 Import/Eksport Her vises menu med alle de muligheder der er for import/eksport af data. Filnavne sættes i Tilpasning/Generel setup. Eksport af kunder Der dannes en kommafil med overskrift på samtlige felter. Som i nedenstående eksempel. Felter med Ja/Nej importeres og eksporteres som True/False. Feltet PBS Status importeres og eksporteres som kolonnen Stored Value. DDB DATA ApS Telefon: Side 38

39 Import af Kunder Formatet er det samme som Eksport af kunder, der er ikke krav om at alle felter skal være i filen, der behøver kun at være de felter man ønsker at oprette eller rette. Første felt SKAL være Konto. Eksempel DDB DATA ApS Telefon: Side 39

40 Eksport af indbetalinger Dette menupunkt udlæser alle indbetalinger der ikke tidligere er udlæst. Man skal være opmærksom på at der ikke kan udlæses igen, og at filen der udlæses til bliver overskrevet ved hver udlæsning. Der er dog mulighed for at gå ind på den enkelte kunde og fjerne markering i feltet Export, så vil posten blive udlæst næste gang. Eksempel. DDB DATA ApS Telefon: Side 40

41 Import af Fakturaer Filen skal opbygges som i nedenstående eksempel. Rækkefølgen på felterne er underordnet. Efter import er fakturaerne placeret i kladden og PBS datoen er checket. DDB DATA ApS Telefon: Side 41

42 Opstarts parametre LS-PBS kan startes med følgende parametre: LSPBS.EXE EXPDEB [LUK] Programmet startes, kunderne eksporteres og hvis der er skrevet LUK i andet parameter lukkes programmet automatisk ned. LSPBS.EXE IMPDEB [LUK] Programmet startes, kunderne importeres og hvis der er skrevet LUK i andet parameter lukkes programmet automatisk ned. LSPBS.EXE IMPFAK [LUK] Programmet startes, fakturaer importeres og hvis der er skrevet LUK i andet parameter lukkes programmet automatisk ned. LSPBS.EXE EXPIND [LUK] Programmet startes, indbetalingerne eksporteres og hvis der er skrevet LUK i andet parameter lukkes programmet automatisk ned. LSPBS.EXE SENDAFT [LUK] Programmet startes og der dannes fil med Aftaler Hvis der er skrevet LUK i andet parameter lukkes programmet automatisk ned. LSPBS.EXE SENDOPK Programmet startes i menupunktet Opkrævninger LSPBS.EXE INDBET Programmet startes i menupunktet Filer fra PBS LSPBS.EXE IMPFAKSEND [LUK] Programmet startes, fakturaer importeres, der opdateres PBS datoer, PBS fil dannes og kladden opdateres. Hvis der er skrevet LUK i andet parameter lukkes programmet automatisk ned. LSPBS.EXE INDOVF [LUK] Programmet startes, indbetalinger og aftaler importeres. Indbetalinger udlæses i fil. Hvis der er skrevet LUK i andet parameter lukkes programmet automatisk ned. DDB DATA ApS Telefon: Side 42

43 Eksterne programmer Menu med de eksterne programmer der er opsat under Tilpasning/Eksterne programmer. Sikkerhedskopiering Sikkerhedskopi Dette menupunkt udlæser en komplet sikkerhedskopi af alle data i LS-PBS til en komprimeret fil, som placeres i mappen hvor LS-PBS er installeret. Filens navn er LSPBS_BACKUP.BCK Indlæs sikkerhedskopi Dette menupunkt indlæser den sidste backup, der er udlæst via ovenstående menupunkt. Vær sikker på at sikkerhedskopien er af korrekt dato, da der IKKE ER NOGEN FORTRYDELSE efter indlæsningen. Bestil licens Skifter til menupunkt Tilpasning/Generel setup, hvor der i det gule felt er en beskrivelse af bestilling. www 3 menupunkter der kan benyttes i forbindelse med online support, opdateringer og DDB DATA s hjemmeside. DDB DATA ApS Telefon: Side 43

WebFinance. Kursusmateriale

WebFinance. Kursusmateriale WebFinance Kursusmateriale Kom godt i gang Der er flere muligheder når dette system skal anvendes for første gang. Den hurtigste måde er, at anvende en af de faste standardkunder f.eks. 9999. Det vil sige...

Læs mere

Brugerhåndbog. Microsoft Dynamics C5. Kom nemt i gang med C5 Light

Brugerhåndbog. Microsoft Dynamics C5. Kom nemt i gang med C5 Light Brugerhåndbog Microsoft Dynamics C5 Kom nemt i gang med C5 Light Indholdet af denne bog, herunder URL-adresser og andre referencer til websteder på internettet, kan ændres uden forudgående varsel. Medmindre

Læs mere

Økonomistyring i praksis

Økonomistyring i praksis Økonomistyring i praksis Regnskab med edb Af Marianne Pedersen Udgiver: Aesiras A/S 2009 1 Økonomistyring i praksis Regnskab med edb Copyright 2009 by Aesiras A/S 1. udgave, 1. oplag Udgiver Aesiras A/S

Læs mere

Manual. Stone s. Summarum. Summa. Version 3. Privat Standard Professionel Enterprise. Stone s Software

Manual. Stone s. Summarum. Summa. Version 3. Privat Standard Professionel Enterprise. Stone s Software Manual Stone s Summa Summarum Version 3 Privat Standard Professionel Enterprise Stone s Software Indhold Programlogo og illustration: Frank Lisborg Forside: Løw Reklame Copyright : Stone s Software Steen

Læs mere

C5 Bogholder - kursus med fokus på Finans

C5 Bogholder - kursus med fokus på Finans Microsoft Dynamics C5 version 2012 C5 Bogholder - kursus med fokus på Finans Copyright 2011 Microsoft. C5 er et varemærke, der tilhører Microsoft. Produkter og firmaer nævnt i dette dokument er varemærker,

Læs mere

Kom godt i gang med Winfinans DT

Kom godt i gang med Winfinans DT Kom godt i gang med Winfinans DT Kom godt i gang med Winfinans DT Forord Winfinans DT er udviklet gennem flere år i et tæt samarbejde mellem en række systemplanlæggere, programmører, revisorer og testfirmaer.

Læs mere

Kom godt i gang med Danløn

Kom godt i gang med Danløn Kom godt i gang med Danløn Indledning Danløn er et lønsystem, der anvendes via internettet. Da der ikke skal installeres software på den enkelte PC, kan du logge på Danløn fra en hvilken som helst PC med

Læs mere

Kom i gang med Mamut! Gode råd som vil hjælpe dig hurtigt i gang med systemet

Kom i gang med Mamut! Gode råd som vil hjælpe dig hurtigt i gang med systemet Kom i gang med Mamut! Gode råd som vil hjælpe dig hurtigt i gang med systemet Komplette økonomi- og informationssystemer for virksomheder med 1-0 ansatte Side 6-7 8-9 10 11 1-1 1 1 16 17 18 19 Indhold

Læs mere

godt og enkelt kassesystem

godt og enkelt kassesystem godt og enkelt kassesystem Brugervejledning - 1 - ver 2.3.160 0. Før installation af... 6 1. Installation af... 7 Installation fra www.alskassen.dk... 7 Gennemgang af den fælles installation... 7 Start

Læs mere

Vejledning i kontingentdelen. 1. Den fælles del (med og uden Nets/PBS)

Vejledning i kontingentdelen. 1. Den fælles del (med og uden Nets/PBS) Vejledning i kontingentdelen 1. Den fælles del (med og uden Nets/PBS) En af de store fordele ved Blåt Medlem er kombinationen af medlemsdatabase og regnskabsprogram. Det giver muligheden for en enkel kontingentopkrævning

Læs mere

Der skal laves følgende indstillinger inden du kan begynde og lave færdige fakturaer, der kan lukkes( afsluttes) og bogføres i regnskabet.

Der skal laves følgende indstillinger inden du kan begynde og lave færdige fakturaer, der kan lukkes( afsluttes) og bogføres i regnskabet. Lav en faktura Denne vejledning gennemgår de ting man normalt skal gøre, når man laver en faktura. Fremgangsmåden kan også anvendes til at oprette Et salgstilbud eller en salgsordre. Vejledningen kan også

Læs mere

Denne vejledning er skrevet til kalkulationsprogrammet Sigma 2013, udviklet af Sigma Estimates A/S.

Denne vejledning er skrevet til kalkulationsprogrammet Sigma 2013, udviklet af Sigma Estimates A/S. Guide - Kom i gang Denne vejledning er skrevet til kalkulationsprogrammet Sigma 2013, udviklet af Sigma Estimates A/S. Alle rettigheder haves af Sigma Estimates A/S. Materialet må ikke kopieres, og er

Læs mere

BRUGER VEJLEDNING. dukapc ApS 2013 - www.dukapc.dk

BRUGER VEJLEDNING. dukapc ApS 2013 - www.dukapc.dk 77 34 18 18 Ring t il kund eservi hvis d ce u har b for hjæ rug lp! BRUGER VEJLEDNING dukapc ApS 2013 - www.dukapc.dk Udpakning og tilslutning af dukapc... 2 Første gang dukapc startes... 3 dukapc er klar

Læs mere

Kom godt i gang med Easybooks

Kom godt i gang med Easybooks Kom godt i gang med Easybooks Easybooks er et brugervenligt og gratis regnskabsprogram, som betjenes direkte via internettet ved hjælp af en browser, for eksempel via Internet Explorer eller Mozilla Firefox.

Læs mere

Version 4.3 2013. Kopiering af denne manual er kun tilladt med skriftlig tilladelse fra nkt cables

Version 4.3 2013. Kopiering af denne manual er kun tilladt med skriftlig tilladelse fra nkt cables Version 4.3 2013 Kopiering af denne manual er kun tilladt med skriftlig tilladelse fra nkt cables Udviklet i samarbejde med Bygaden 7, DK-4040 Jyllinge, Danmark INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...5 SKRIDT FOR

Læs mere

Brugervejledning til grundlæggende bogføring med SALDI

Brugervejledning til grundlæggende bogføring med SALDI Brugervejledning til grundlæggende bogføring med SALDI Selvstudie ver. 1.4 Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Det dobbelte bogholderi...4 3. Debet og kredit...6 4. Opret et øve regnskab...8

Læs mere

Kom godt i gang vejledning til TDC IP Telefoni Scale

Kom godt i gang vejledning til TDC IP Telefoni Scale Kom godt i gang vejledning til TDC IP Telefoni Scale Sidst opdateret d.19/11-2008 Forord... 3 Hvad er TDC IP Telefoni Scale?... 3 Scale administratorens opsætning af tjenesten efter levering... 4 Opsætning

Læs mere

Grundlæggende bogføring med Saldi. Dette selvstudie materiale er lavet med henblik på at komme hurtigt i gang med bogføring og fakturering.

Grundlæggende bogføring med Saldi. Dette selvstudie materiale er lavet med henblik på at komme hurtigt i gang med bogføring og fakturering. Grundlæggende bogføring med Saldi. Indledning. Dette selvstudie materiale er lavet med henblik på at komme hurtigt i gang med bogføring og fakturering. Først lidt baggrundsinformation om bagrunden for

Læs mere

ChemiCare4. Brugervejledning. Iver Slot Telefax : 76 30 70 21 Tlf. : 76 30 70 20

ChemiCare4. Brugervejledning. Iver Slot Telefax : 76 30 70 21 Tlf. : 76 30 70 20 ChemiCare4 Brugervejledning Iver Slot Telefax : 76 30 70 21 Tlf. : 76 30 70 20 1. Indledning Der er gjort hvad der er muligt, for at gøre ChemiCare4's brugerflade overskuelig og intuitiv. Så mange som

Læs mere

Klarna Online Brugermanual

Klarna Online Brugermanual Klarna Online Brugermanual Velkomen til Klarna! Vi elsker det vi gør! At gøre det nemmere for konsumenterne at handle i din butik. Vi skaber tillid mellem køber og sælger, og øger samtidigt dit salg. Som

Læs mere

Kom godt i gang med regnskabsdelen af Blåt Medlem

Kom godt i gang med regnskabsdelen af Blåt Medlem Kom godt i gang med regnskabsdelen af Blåt Medlem Den opbyggelige historie om hvordan man kan starte her:... og ende her: Skrevet af Kim S. Andreasen og Jens Sørensen Kom godt i gang med regnskabsdelen

Læs mere

Baggrund Forord Luk Filer Gem

Baggrund Forord Luk Filer Gem Lectio Lectio Elevmodul vejledning 1992-2010 MaCom A/S MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Telefax: 33 79 79 84 E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom.dk Baggrund Forord

Læs mere

Integration mellem webcrm og NN Markedsdata

Integration mellem webcrm og NN Markedsdata Integration mellem webcrm og NN Markedsdata I samarbejde med NN Markedsdata (NNM) tilbyder webcrm følgende 3 tillægsmoduler, der giver mulighed for direkte integration mellem webcrm og NN Markedsdatabasen,

Læs mere

kmastra brugervejledning

kmastra brugervejledning Sidst opdateret 26. august 2008 Indholdsfortegnelse Intro til kmastra... 2 Krav til PC en... 2 Browser... 2 Postsystem... 3 Acrobat Reader... 3 Terminalprogram... 3 Hvilke tælledata kan kmastra efterbehandle?...

Læs mere

Hjemmeside om elbiler - www.elbiler.nu

Hjemmeside om elbiler - www.elbiler.nu OKTOBER 2013 HØJE-TAASTRUP KOMMUNE Hjemmeside om elbiler - www.elbiler.nu BRUGERVEJLEDNING TIL VEDLIGEHOLDELSE ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99

Læs mere

VEJLEDNING TIL EUNOMIAS FRIPLADSSYSTEM

VEJLEDNING TIL EUNOMIAS FRIPLADSSYSTEM April 2015 Version 01 2015 VEJLEDNING TIL EUNOMIAS FRIPLADSSYSTEM 1. Årets gang i friplads... 3 2. Adgang til Eunomia... 3 3. Forældreansøgninger... 4 3.1. Ansøgningsskemaer til forældrene... 4 3.2. Fordelingsnøgler...

Læs mere

Indsendelse af filer til banken

Indsendelse af filer til banken Forløbet for indsendelse af en betalingsfil til banken Sådan godkendes og sendes betalinger i Navision Stat Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du indsender og godkender en betalingsfil i Business

Læs mere

SÆT STIKKET I OG SÅ ER DU GODT KØRENDE. Brugervejledning til GE FIbernet Internet. Kom godt WWW.GEFIBERNET.DK

SÆT STIKKET I OG SÅ ER DU GODT KØRENDE. Brugervejledning til GE FIbernet Internet. Kom godt WWW.GEFIBERNET.DK SÆT STIKKET I OG SÅ ER DU GODT KØRENDE Brugervejledning til GE FIbernet Internet Kom godt i gang! WWW.GEFIBERNET.DK Kom godt i gang! Med denne vejledning kommer du godt i gang med at bruge GE Fibernet

Læs mere

Modulet Byggesag Superbruger version

Modulet Byggesag Superbruger version Modulet Byggesag Superbruger version Modulet Byggesag_v712_1Udg_Beta_pdf.doc Antal sider: 96 Udskrevet d. 11-10-10 GeoEnviron 6.4 Indhold Indhold Indledning... 7 Udviklingen af GeoEnviron programmet...7

Læs mere

Lær din mac at kende. Poul Erik Larsen. 2014 Poul Erik Larsen

Lær din mac at kende. Poul Erik Larsen. 2014 Poul Erik Larsen Lær din mac at kende Poul Erik Larsen Indholdsfortegnelse 03 Mac en udvendigt 04 Skrivebordet 05 Æble-menuen 06 Finder-menuen 07 Arkiv-menuen 08 Dock 10 Hvilket styresystem? 11Systemindstillinger 11 Generelt

Læs mere