MAN. Miljø og brændstofforbrug

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MAN. Miljø og brændstofforbrug"

Transkript

1 MAN Miljø brændstofbrug TGS_Brosch_4-7_GB.indd :22:00 Uhr 1

2 Enhver reducering af dieselbruget fører til mindre CO 2 udslip Miljø brændstofbrug I bindelse med de højere brændstofpriser er brændstofbruget efterhånden blevet en større del af lastbilejernes budget. MAN arbej hele tiden på at udvikle miljøvenlige brændstofeffektive køretøjer. Udover MAN s indsats du som bruger være med til at effektivisere dit køretøj, så det udnytter brændstoffet mere optimalt. Enhver reducering af dieselbruget fører til nedsat CO 2-udslip. De bestræbelser, hver enkelt chauffør/ vnmand gør at øge brændstof-effektiviteten af sit køretøj, vil udover et bedre økonomisk budget så være med til at reducere CO 2-udslippet, som belaster miljøet. 1 liter diesel afgiver 2,680 kg CO 2. Ved reducering af brændstofbruget med 1 liter/ vil denne indsats være med til at reducere CO 2-udslippet med mere end 4 ton Omkostning Omkostning Brændstof Afgift/sikringer Service Investering Andre omkostninger Chauffør

3 Før kørsel Rullemodstand: Rullemodstand: Før Før kørsel Før kørsel Rullemodstand: Un kørslen demeres et dæk er vigtig at have det rigtige konstant. Un Un kørslen koster kørslen demeres energi demeres et dæk et dæk konstant. med konstant. koster koster energi energi med at mindske med så brændstofbruget, at drive så så brændstof. brændstof. Ca. Ca Ca. af 20 de af de kræfter kræfter af de skal skal overvindes overvindes at øge drive køretøjet kørselskomten køretøjet frem frem er er få Un rullemodstanden. rullemodstanden. kørslen demeres er et dæk vigtig konstant. vigtig at have at have det koster rigtige rigtige energi med at mindske kræfter, at så mindske brændstof. brændstofbruget, skal overvindes brændstofbruget, Ca. 20 øge af øge de kørselskomten at drive det optimale vejgreb. kræfter kørselskomten skal overvindes få det få det optimale optimale at drive vejgreb. vejgreb. køretøjet frem er køretøjet rullemodstanden. frem, er rullemodstanden. er vigtig at have det rigtige at mindske brændstofbruget, øge kørselskomten få det optimale vejgreb. For For høj høj Hvis Hvis man man kører kører med med kert kert ( ( høj) For højt høj) Hvis, man, kører vil med vil være kert være risiko ( risiko højt), at at For høj Hvis dækkene dækkene man springer kører springer med eller kert eller slidbanerne vil være risiko, at dækkene slidbanerne ( springer høj) eller, løsner løsner sig. sig. vil Samtidig Samtidig være vil risiko vil så så at slidbanerne dækkene være være dårligere løsner dårligere springer sig. vejgreb. Samtidig vejgreb. eller slidbanerne vil så være løsner dårligere sig. vejgreb. Samtidig vil så være dårligere vejgreb. For lavt For For lavt lavt For lavt Allerede Allerede ved ved bar bar lavt Allerede ved 0.3 bar lavt lavt temperaturen,, temperaturen temperaturen komme komme Allerede op komme op over over ved op gra over 0.3 gra bar Celsius. gra Celsius. lavt Celsius., temperaturen komme op over gra Celsius. Rigtigt rette, som er anvist i bilen, vil rette rette som som er er anvist anvist i i være bilen. med til bilen. Vil at Vil være bedre være med køretøjets med til til give komt, give optimal-vejgreb, køretøjet køretøjet rette en dækkets en god god komt, som komt, levetid er anvist optimalvejgreb, samt optimalvejgreb, Vil brændstofbrug være brændstofbrug med til give nedsætte i bilen. brændstofbruget. køretøjet dækkets dækkets levetid. en levetid. god komt, optimalvejgreb, brændstofbrug dækkets levetid. Brændstofbrug ved lavt real Brændstofbrug Brændstofbrug ved ved lav lav real real Gennemsnitlig Gennemsnitlig Gennemsnitlig Forbrug Forbrug i alt Forbrug i alt Gennemsnitbrug i alt Gennemsnitsbrug (l/) Gennemsnitbrug Brændstofbrug ved lav hastighed hastighed real (/t) hastighed (/t) (/t) på på (l) på (l) 48 (l) (l/) (l/) Korrekt Korrekt Korrekt Gennemsnitlig 80,2 80,2 80,2Forbrug 21,2 21,2 i alt 21,2 Gennemsnitbrug 44,2 44,2 44,2 For For lavt lavt (mellem (mellem hastighed (/t) på 48 (l) (l/) For 0,15-0,2 Korrekt lavt 0,15-0,2 bar bar dæk) 80,3 dæk) 80,2 80,3 21,95 21,2 21,95 45,7 44,2 45,7 80,3 21,95 45,7 For (mellem lavt 0,15-0,2 (mellem bar dæk) 0,15-0,2 bar dæk) 80,3 21,95 45,7 Ekstra Ekstra brændstofbrug brændstofbrug 1,5 1,5 L L Ekstra Ekstra omkostning brændstofbrug omkostning 13,32 13,32 Kr. Kr. 1,5 L Ekstra omkostning brændstofbrug ,5 L Kr. Ekstra omkostning Kr. 13,32 Kr. Priserne Ekstra er omkostning inkl. Alle afgifter. (8,88 kr., pr/l) 13,32 Kr. Priserne er inkl. Alle afgifter. (8,88 kr., pr/l) Ekstra Ekstra omkostning omkostning Kr Kr. Priserne inkl. er inkl. Alle alle afgifter. afgifter. (8,88 (8,88 kr., pr/l) kr., pr/l) 4 5

4 Dækkets levetid vs. Afvigelse fra reale Dækkets levetid MAN arbej hele tiden på at udvikle Dækkets levetid vs. miljøvenlige brændstofeffektive køretøjer +/- 0 Dækkets levetid vs. Afvigelse fra reale Dækkets levetid + Afvigelse 20 fra reale 90 +/- 0 Dækkets levetid / For korrekt henvises - 60 til dæk fabriten. 23 For For korrekt korrekt henvises henvises til dæk til dæk fabriten. fabriten. Vindmodstand: Vindmodstand: Vindmodstand: Vindmodstand er en væsentlig faktor. Jo mere vindmodstand, Samt. Forklaring desto mere omkring brændstof vindmodstand skal køretøjet bruge Evt. Teknisk billede omkring vindmodstand. Samt. Forklaring omkring vindmodstand Evt. Teknisk billede omkring vindmodstand. at holde hastigheden. Vindmodstanden påvirke L u f t w i d e r s t a n d brændstofbruget Vindmodstand helt er en op væsentlig til 20. Den faktor, korrekte jo mere indstil- L u f t w i d e r s t a n d Vindmodstand er en væsentlig faktor, jo mere vindmodstand, desto mere brændstof ling af skal diverse køretøjet spoilere bruge være at med holde til hastigheden. at reducere vindmodstand, Vindmodstanden desto mere påvirke brændstof brændstofbruget skal køretøjet bruge vindmodstanden. helt op til at 20 holde. Den hastigheden. korrekte indstilling Vindmodstanden påvirke brændstofbruget helt op til 20. Den korrekte indstilling af diverse spoiler være med til at reducere vindmodstanden. af diverse Spoiler spoiler indstilling være med til at reducere vindmodstanden. Spoiler indstilling Brændstof Brændstof Un kørsel Accelerationsmodstand er med til at øge Kørsel tæt på ankørende, brændstofbruget. med hyppige nedbremsninger f.eks. ved: Un kørsel accelerationer Unødvendige accelerationer, Unødvendige gearskift, især på stigninger. Alle afbrydelser af fremdriften vil eksempel frem mod rødt lys Accelerationsmodstand er med til at øge brændstofbruget. f.eks. ved: medføre tab af fart. Unødvendige accelerationer, eksempel frem mod rødt lys Kørsel tæt på ankørende, med hyppige nedbremsninger accelerationer Unødvendige gearskift, især på stigninger. Alle afbrydelser af fremdriften vil medføre et tab af fart. Acceleration Kørefunktioner (på køretøjer med MFL) Kørefunktioner (på køretøjer med MFL) Kørefunktioner: Kørefunktioner: Tasten (+/-): Tasten Når man (+/-): hol stille, justeres omdrejningstallet, man hol når stille man justeres kører justeres Når omdrejningstallet, når man kører hastigheden. justeres hastigheden. OFF-Tasten: Her man afbryde den funktion Her man er afbryde aktuel i den funktion, øjeblikket. er aktuel i øjeblikket. MEM-Tasten: Med MEM-Tasten: denne bliver den sidst benyttede Med denne anvendelse bliver den sidst benyttede genoptaget, uden at det er nødvendigt anvendelse igen genoptaget, at skulle uden bruge at det Tasterne nødvendigt til at indstille igen at det skulle hele bruge fra. tasterne til at indstille det hele fra. Tasten Funktion : Få Tasten den Funktion : nuværende funktion frem, eller skifte mellem Få den nuværende funktion frem, eller funktionerne. skifte mellem funktionerne. Un Un kørslen kørslen Un kørsel Du Du spare spare op op til til 3 3 af af dit dit brændstofbrug ved korrekt indstilling af spoiler. korrekt indstilling af spoiler. brændstofbrug ved Kontakt korrekt eventuelt indstilling dit af MAN spoiler. værksted Du spare op til 3 af dit brændstofbrug ved korrekt indstilling af spoiler. Kontakt evt. dit MAN værksted Un korrekt indstilling kørsel af spoiler. Kontakt evt. dit MAN værksted korrekt indstilling af spoiler. 6 7

5 Hastighedsregulering med betjeningshåndtag (uden MFL) Hastighedsregulering med betjeningshåndtag (uden MFL) Optimal kørsel Med vippeknappen man skifte mellem FGB = fartbegrænsegren FGR=Tempomat - Med betjeningshåndtag 1, bliver FGB / FGR FGB / FGR aktiveret, aktiveret, - For at hæve eller sænke - For at hæve eller sænke hastigheden bevæges håndtaget mod + / -. - Med håndtag mod 2 + / -. man frakoble FGB / FGR tilkoble den igen, med den sidst gemte hastighed. Gearskift Undgå unødvendige hastighedsændringer. 0 Udnytte meddrift (bakker m.v.). Men selvfølgelig overholde lovgivningen Optimal kørsel hastighedsmæssigt. Bruge eventuel lokalkendskab til at køre udseende. Undgå unødvendige hastighedsændringer; Holde øje med trafikken langt frem. Koblingslevetid i Udnytte meddrift (bakker m.v.) ( Men selvfølgelig overholde lovgivningen hastighedsmæssigt) Holde god afstand til den ankørende. Udføre Bruge jævn eventuel koncentreret lokalkendskab kørsel. til at køre udseende; Udføre Holde velovervejet øje med trafikken bremsning. langt frem; 80 Indstille kørselsmetoden til nye kørselshold i god tid. Holde god afstand til den ankørende; 60 Bruge tempomat hastighedsbegrænser velovervejet; hvis det er en del, så slå 40 jævn koncentreret kørsel; dem fra. 20 velovervejet bremsning; Med vippeknappen man skifte mellem FGB = fartbegrænsegren FGR=Tempomat Indstille kørselsmetoden til nye kørselshold i god tid; - Med betjeningshåndtag 1, bliver hastigheden, bevæges håndtaget - Med håndtag 2 man frakoble FGB / FGR tilkoble den igen, med den sidst gemte hastighed. Udgangspunkt gearskift på en jævn strækning: /min >>> til halve gear 1600 hhv /min >>> til hele gear /min >>> til halvanden/2 gear Forskel i omdrejningstal ved gearskift: ½ Gear ca. 250 O/min 1 Gear ca. 500 O/min 1 ½ Gear ca. 750 O/min 2 Gear ca O/min Koblingslevetid i Bruge tempomat hastighedsbegrænser velovervejet; hvis det er en del, så slå dem fra Gear Gear Gear Gear Gear Gear Tomgangshastighed styret af EDC /min /min Vedvarende igangsætning i højt gear korte koblingens levetid med helt op til 80! Vedvarende igangsætning med højt omdrejningstal, korte koblingens levetid med op til 60

6 Den anbefalede gearskift Gearskift fra 0-60 /t Skifteskema ved jævn strækning Tid Forbrug Afstand Gearskift Alle gear fra 2. lav 55 sek. 0,75 ltr. 550 m 12 2 Kun > hele 1800 gear 1/min fra 2. lav> 4 > sek. 1/min 0,65 > ltr. 5 > m 1/min > 7 > /min > 8 > /min > 8 5 Skema fra MAN ProfiDrive 38 sek. 0,55 ltr. 400 m 5 Værd opmærksom på: anbefalede gearskift Skifteskema ved jævn strækning Sæt igang uden at give gas 2 > /min > 4 > /min > 5 > /min > 7 > /min > 8 > /min > 8 5 Skift kun 2 gear ad gangen i de neste gear (Gear 1-4) I de øverste gear (Gear 5-8) er det maksimalt tilladt at springe 1 ½ Gear Vær opmærksom på: Sæt i gang uden at give gas. Ved lette stigninger + O/min Hold ComtShift knappen inde indtil gearskiftet er helt gennemført Skift kun 2 gear ad gangen i de (eks.: 1700 O/min + O/min = 1800 neste gear (gear 1-4). ). Ved lette stigninger + O/min (eks.: 1700 O/min + O/min = 1800 O/min ) I de øverste gear (gear 5-8) er det Ved kraftige stigninger skiftes kun Stigningsmodstand maksimalt Ved kraftige tilladt at springe stigninger 1 ½ gear. skiftes halve kun gear halve eller eventuelt gear, et helt eller gear, evt. et helt Stigningsmodstanden gear, men så ved være 1900 med til at Hold ComtShift knappen inde, indtil men så ved 1900 O/min. øge brændstofbruget i bindelse med O/min gearskiftet er helt gennemført. kampen imod tyngdekraften. D DM N R RM Kørsel (Drive) Fremad Rangering fremad (2 gear) Neutral Kørsel baglæns (2 gear) Rangering baglæns (2 gear) Bruge Tempomat eller hastighedsbegrænser nuftigt Ved kørestillingerne DM RM bliver koblingen styret af gaspedalen med ikke Eventuelt slå helt fra, hvis det er en del Stigningsmodstand helt koblet til, hvilket bety stor belastning. D DM N R RM Kørsel (Drive) Fremad Rangering fremad (2 gear) Neutral Kørsel baglæns (2 gear) For at optimere brændstofbruget ved gearskift slippe speeen lige inden, hjælp af at mindske accelerationsmodstanden man udnytte det medløb, som køretøjet får ved en nedkørsel, få gearet ned rettidigt, undgå hyppige man når bakketoppen. Man holde styr på stigningsmodstandens påvirkning ved at: I tide at skifte til det rigtige gear til opkørsel I løbet af stigningen, skifte så lidt som muligt Vælge det rigtige omdrejningstal Rangering baglæns (2 gear) Give gas i rette tid, inden man når dalbunden Udnytte medløbet (men selvfølgelig holde hastigheden inden det lovlige) Ved kørestillingerne DM RM bliver koblingen styret af gaspedalen, med ikke helt koblet Der bør rangerindstillingerne kun anvendes meget kortvarigt. til, hvilket bety stor belastning. Der bør rangerindstillingerne kun anvendes meget kortvarigt. Tænk på: Enhver afbrydelse af trækkraften vil betyde hastighedsstab 10 11

7 Løbende tjek af køretøjet er vigtigt at give den service tjek til Få bedre sikkerhed både chaufføren køretøjet, som den har brug. medtrafikerende Den løbende service vil hjælpe dig med at: Undgå uudsete driftsstop Få en driftsikker bil, som vil yde Få optimal driftsøkonomi optimalt un kørslen god arbejdsglæde Få længst mulig levetid af køretøjet Et brændstofmerbrug på op til flere liter opstå ved: Beskidte/tilstoppede brændstof- luftfilre Defekt eller kert justeret indsprøjtning For tyk olie eller høj oliestand i motor, gearkasse, hjælpegearkasse m.v. Bremser, hænger Defekte dæk eller kert For at få minimalt brændstofbrug, optimal levetid, ydelse glæde af dit køretøj er det vigtigt at være opmærksom på følgende: Før turen: Luftfilteret er rent Landeluftledningerne er tætte fastspændte Drosselklappen til motorbremsen åbner lukker, som den skal Presenninger m.v. er indstillet korrekt Trykluftsystemet er tæt Minimal modstand i hjulene di sporing er korrekt Dæktrykket er kontrolleret pumpet til fabrikkens skrifter Tagespoileren er korrekt indstillet Bremserne hænger ikke Loadeluftkøleren er ren tæt Evt. få køretøjet tjekket hos et MAN værksted Un turen: Start Ingen gas ved koldstart (se instruktionsben) Hvis muligt så start kørslen kort efter motorstart Ikke lade motoren køre sig varm i tomgang Acceleration Undgå kraftige accelerationer høje omdrejninger Undgå unødvendige fartskift Gearskift Rettidigt skift af gear til det næste, passer Udnytte medløbet 12 13

8 Forudseende kørsel Hold øje med, om motoren kommer op på driftstemperaturen Hold øje med eventuel røgudvikling fra motoren Jævn kørsel Lyt til trafikradioen Lad motoren trække (Hvor meget? Se i brugsanvisningen) Udnyt lyskrydsene (grønne bølger) Ved udsigt til lang tids standsning, sluk da motoren Kør i omdrejningstællerens grønne område (driftøkonomisk område) Standsning Blød nedbremsning Sluk motoren ved tomgang ikke ved at give gas inden Ved af- pålæsning sluk som udgangspunkt motoren (så af hensyn til miljøet) Pauser i kørslen Når du hol stille, så undgå at bruge bilens motor til at opvarme førerhuset. Brug i stedet, hvis muligt, andre opvarmningskil (oliefyr) Kig på fartskriverens udlæsninger Kontroller brændstofbruget jævnligt Få udført regelmæssige serviceeftersyn på et MAN-værksted Forbrændings-parametre Køretøjets parametre Førerhus Højde 3.0 m i stedet 4.0 m -3,3 Semitrækker med spoilersæt -0,4 Trailer/semi-trailer med beklædning -1,0 For lang afstand mellem førerhus trailer +1,4 Dæk/hjul Energibesparende dæk i stedet normal profil dæk -0,2 Fuld-profil dæk (nye dæk) +2,2 Lav-profil dæk -0,3 Istandsat dæk i stedet nye dæk +1,8 Slidbanedæk i stedet nye dæk -1,3 Bredt dæk i stedet dobbelt dæk -0,7 Bagaksel Hypoid i stedet navreduktion -0,7 Drivaksel 1 i stedet 2 drevne aksler -3,3 Drift parametre Hastighed 90 /t i stedet 85 /t +2,6 Kørestil Ensartet kørsel, udnytte fremdrift, ingen unødvendige bremsninger accelerationer -5,0 Chauførens (udstyr) Opvarmning ved stilstand: Motor i stedet ekstern varmer +2,2 Typrafi Afkøle førehuset med air-condation +3,3 Lade motoren køre op til drift-temperatur +1,3 Strømbrug: 1 kw +0,6 Bykørsel i stedet motorvej +33 Regn Hastighedsændring i stedet jævn kørsel på motorvej +6,6 Fugtig vejbelægning i stedet tør +0,7 Vindmodstand Våd vejbelægning i stedet tør +1,7 Kraftig vindmodstand +3,3 Udendørs temperatur +30ºC i stedet +10ºC -1,7 Kraftudtag Arbejde med PTO eks. Silo semitrailer +9,0 Vedligeholdelses parametre Kompressor luftsystem Utæt luftsystem +0,6 Dæktryk 2 bar lav +0,2 Tagspoile Ukorrekt indstilling +1,0 Reduceret brændstofbrug i l/ Merbrændstofbrug i l/ Merbrændstofbug i l/t Talangivelser i dette hæfte ændringer påvirkning er kun cirka-værdier, som relaterer til basiskøretøjer som: Sættevnstrækker 40 t totalvægt til fjerntransport ( HK), højde 4 m, spoilersæt, udetemperatur 10º C, let 14 vind, tørt vej tophastighed /t 15

9 Salg MAN centre 1 Esbjerg: Smedevej 2, Sædding Ringvej 6710 Esb jerg V Tlf.: Fax: Haslev: H.E. Jørgensen A /S Vordingborgvej Dalby 4690 Hasle v Tlf.: Fax: Horsens: MAN Horsens A/S Vrønd ingve j Horsens Tlf.: Fax: Salg / bholi Fax: Kolding: Kokbjerg Kolding Tlf.: Fax: København: (B *) Farverlan d Glostrup Tlf.: Fax: Odense: (B *) MAN Odense A/S Højmeve j Odense SV Tlf.: Fax: Padborg: Hermesvej Padborg Tlf.: Fax adm.: Fax værksted: Å lborg: Atletikvej 1, Postbox Svenstrup Tlf.: Fax : Århus: (B *) Grydhøjparken Tilst Tlf.: Fax : Service MAN servicepartnere 10 Bornholm: BHS Service Center Vesthavnsvej Rønne Tlf.: Fax: Freikshavn: Poul A. Olesen A /S Nordve j 16, Vangen 9900 Freikshavn Tlf.: Fax: Fæ røerne: Kjartan Simonsen Klingrugardur 7 Postbox 44 FR-71 0 Klaksvik Tlf.: Fax: Herning Diesel Dok Aps H.I.Park H erning Tlf.: Fax: H illerød: Jens Junker A/S Vølundsvej Hillerød Tlf.: Fax : Hjørring: Hjørring Lastbilcenter A /S Johs. E. R asmussensve j Hjørring Tlf.: Fax: Holstebro: Bil-Centrum LS J Lastvne A /S Lundholmve j Holstebro Tlf.: Fax: Tlf. værksted: Nørresundby: Lastvn & Trailer Center A /S Sundsholmen Nørresundby Tlf.: Fax: Rans: Fiskbæ k Lastvns-Service Bensevej 24, Vorup 8940 Rans SV Tlf.: Fax: Thisted: Thisted Lastbilcenter A /S Løvevej Thisted Tlf.: Fax: Padborg: MAN TopUsed Hermesvej Padborg Tlf.: Fax: MAN Buscenter København: Fabriksparken 18 B 2600 Glostrup Tlf.: Fax: Importlager: MAN Last Bus A/S Fabriksparken 18 B 2600 Glostrup Tlf.: Fax: (B*) = så Busværksted

Brugsmanual Stama mini truck

Brugsmanual Stama mini truck Brugsmanual Stama mini truck Saturnvej 17, DK-8700 Horsens Tel 7564 3611 - Fax 7564 5320 - E-mail: stensballe@gmr.dk * Copyright - GMR maskiner a/s - Horsens 1995 - Eftertryk uden tilladelse forbudt. Læs

Læs mere

Sådan. grøn. bliver din transport. Gode råd til, hvordan din virksomhed kan spare penge på transport samtidig med, at det er til gavn for klimaet

Sådan. grøn. bliver din transport. Gode råd til, hvordan din virksomhed kan spare penge på transport samtidig med, at det er til gavn for klimaet Sådan bliver din transport grøn Gode råd til, hvordan din virksomhed kan spare penge på transport samtidig med, at det er til gavn for klimaet TRANSPORTEN ER EN KLIMASYNDER Vognparken Transport er en af

Læs mere

1: Batteriindikator 2: Tændingsnøgle 3: Stik til oplader 4: Kontakt til højt og lavt gear 5: Speeder til fremad kørsel 6: Blink til venstre

1: Batteriindikator 2: Tændingsnøgle 3: Stik til oplader 4: Kontakt til højt og lavt gear 5: Speeder til fremad kørsel 6: Blink til venstre Tillykke med din nye scooter fra Lindebjerg Vi hos Lindebjerg vil gerne sige tak fordi dit valgt faldt på netop et af vores produkter. Vi håber din nye scooter vil leve op til dine forventninger og give

Læs mere

Den udvidede kontrolprøve til erhvervsprøven til kategori B.

Den udvidede kontrolprøve til erhvervsprøven til kategori B. Den udvidede kontrolprøve til erhvervsprøven til kategori B. Den praktiske prøve til erhvervsprøven til kategori B starter med en udvidet kontrol af køretøjets udstyr. Der er udarbejdet følgende oversigt

Læs mere

Instruktørvejledning

Instruktørvejledning Køreteknisk anlæg Fyn A/S Instruktørvejledning Køreteknik Efteruddannelse Kontaktpersoner på køreteknikken: Ansvarlig: Ole Tlf. 31 63 20 12 Email: ob@tucfyn.dk Booking: Søren Tlf. 63 33 15 10 Email: sp@tucfyn.dk

Læs mere

spar brændstof og penge Volvo trucks services

spar brændstof og penge Volvo trucks services spar brændstof og penge Volvo trucks services Vi får hjulene til at rulle i den rigtige retning Hvis dine hjul og aksler ikke er justeret korrekt, bliver resultatet øget dækslid og højere brændstofforbrug.

Læs mere

1. Hvilken betydning har langvarig "filen" på koblingen ved igangsættelse? b) Ingen betydning mere, med de nye asbestfri materialer der anvendes.

1. Hvilken betydning har langvarig filen på koblingen ved igangsættelse? b) Ingen betydning mere, med de nye asbestfri materialer der anvendes. 1. Hvilken betydning har langvarig "filen" på koblingen ved igangsættelse? I i a) Ødelægger koblingen på meget kort tid. I I I i b) Ingen betydning mere, med de nye asbestfri materialer der anvendes. c)

Læs mere

Nye dieselmotorer og benzinmotorer med og uden turbo

Nye dieselmotorer og benzinmotorer med og uden turbo Motorer Nye dieselmotorer og benzinmotorer med og uden turbo Valgmulighed mellem syv motorer ved lanceringen, alle Euro 5 certificerede Nye 2,0 l dieselmotorer ned lavt forbrug giver rækkevidde op til

Læs mere

DYNAFLEET WELCOME PACK

DYNAFLEET WELCOME PACK DYNAFLEET WELCOME PACK Volvo Trucks. Driving Progress 2 Indhold 4 Hvad er Dynafleet? 5 Dynafleet-appen til Android og Apple 6 Oversigt over Dynafleet Online 6 Brændstof & Miljø 8 Chaufførtider 9 Positionering

Læs mere

shop & go Volvo TRUCK CENTER DANMARK A/S Volvo Trucks. Driving Progress

shop & go Volvo TRUCK CENTER DANMARK A/S Volvo Trucks. Driving Progress shop & go Volvo TRUCK CENTER DANMARK A/S Volvo Trucks. Driving Progress originale volvo-bremser Det kræver måske 500 hk for at accelerere en tung lastbil, men vidste du at der kræves 10 gange mere effekt

Læs mere

Brugsanvisning til HS-90B

Brugsanvisning til HS-90B Pladevibrator HS-90B m/honda motor Fremstillet i PRC EU-importør: Primus Danmark Aps Industrivej 31 7080 Børkop Danmark Introduktion: For at du kan få mest mulig glæde af din nye pladevibrator, beder vi

Læs mere

Teoribog til Trailer. - En praktisk håndbog til kørsel med trailer. Trailer guide www.sparet-er-tjent.dk

Teoribog til Trailer. - En praktisk håndbog til kørsel med trailer. Trailer guide www.sparet-er-tjent.dk Teoribog til Trailer - En praktisk håndbog til kørsel med trailer Her er alt det du skal vide for at køre trailer, såkaldt B/E. Når du vil tage trailerkørekort er der 2 forskellige typer af kort efter

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. - 1 - Indholdsfortegnelse Brugsanvisning 3 Brugervejledning 4 Før du kører ud på din første tur 4 Din første tur 5 Tilpasning af din cykel 6 Justering af sadel 6 Lås 6 Justering af styr 7 Håndbremse og

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugervejledning Side 3 Brugsanvisning Side 4 Tilpasning af cyklen & tilbehør Side 5 og 6 Det elektriske system Side 7 Fejlmelding Side 8 Periodisk eftersyn af cyklen Side 9 3 BRUGERVEJLEDNING

Læs mere

P. Christensen : Vi gør verdens mest økonomiske lastbiler endnu mere økonomiske

P. Christensen : Vi gør verdens mest økonomiske lastbiler endnu mere økonomiske P. Christensen : Vi gør verdens mest økonomiske lastbiler endnu mere økonomiske GPS satellit GPS positionering GPRS satellit overførsel Internet Med P. Christensen kører du mere lønsomt og længere på literen.

Læs mere

Brugervenlig betjening

Brugervenlig betjening Træpiller er nemt Påfyldning af piller skal kun foretages 2 3 gange om ugen for en familie på fire med et almindeligt forbrug af varmt vand. Ønsker du kun at fylde træpiller på en enkelt gang om ugen,

Læs mere

HPP06 Hydraulisk drivstation

HPP06 Hydraulisk drivstation HPP06 Hydraulisk drivstation Fra serienummer 5688 Før brug Vi takker for Deres valg af en HYCON drivstation. Vi gør opmærksom på, at drivstationen leveres uden hydraulikolie, og De skal derfor påfylde

Læs mere

SOMMER DÆK. Ultra High Performance High Performance Standard VAN SUV

SOMMER DÆK. Ultra High Performance High Performance Standard VAN SUV SOMMER DÆK Ultra High Performance High Performance Standard VAN SUV Ultra High Performance Lavprofildæk skabt til sportspræget kørsel, hvor chaufføren lægger vægt på optimalt vejgreb og gode svingegenskaber.

Læs mere

1. Hvilken betydning har langvarig "filen" på koblingen ved igangsættelse? b) Ingen betydning mere, med de nye asbestfri materialer der anvendes.

1. Hvilken betydning har langvarig filen på koblingen ved igangsættelse? b) Ingen betydning mere, med de nye asbestfri materialer der anvendes. Da Oec 2005 13:55 HP LASERJET 3200 s. 1 O 4. 1. Hvilken betydning har langvarig "filen" på koblingen ved igangsættelse? a) Ødelægger koblingen på meget kort tid. b) Ingen betydning mere, med de nye asbestfri

Læs mere

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning ALU RAMPER Manual og brugsvejledning Specifikationer på Grenes aluramper Foto Varenuer Betegnelse Mål og max Godkendelse 2991 HPS202010 Alurampe lige med boltesæt, 200 2000 x 220 Max 400 kg Testet og afprøvet

Læs mere

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere

CITROËN. Gode råd fra UDSTØDNING. mere viden bedre vedligeholdelse. Oplev hvad CITROËN kan gøre for dig

CITROËN. Gode råd fra UDSTØDNING. mere viden bedre vedligeholdelse. Oplev hvad CITROËN kan gøre for dig UDSTØDNING mere viden bedre vedligeholdelse Oplev hvad kan gøre for dig UDSTØDNING mere viden bedre vedligeholdelse Udstødningen er en teknisk kompliceret del, som både er underlagt lovgivningens miljønormer

Læs mere

Tekniske spørgsmål til køreprøven

Tekniske spørgsmål til køreprøven Tekniske spørgsmål til køreprøven Lovens krav til styrtøjet: 1. Rattet skal kunne betjenes let, sikkert og hurtigt fra yderstilling til yderstilling uden mislyde. 2. Rattet skal være selvoprettende, dvs.

Læs mere

TROLLA Gødning og saltspreder 36 l

TROLLA Gødning og saltspreder 36 l TROLLA Gødning og saltspreder 36 l Artikel nr.: 12006 DK montagevejledning 2010/01 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. Indholdsfortegnelse Brugsanvisning Side 2 Brugervejledning Side 3 Din første tur Side 4 Tilpasning af cyklen Side 4 Justering af sadel Side 5 Justering af ryglæn Side 5 Justering af ryglænets stabilitet

Læs mere

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1 2003 / 1 Betjeningsvejledning Power Line Motor TG 800 Texas Andreas Petersen A/S Knullen 2 DK-5260 Odensse S Tlf. 6395 5555 Fax 6395 5558 post@texas.dk - www.texas.dk ADVARSEL - Læs altid betjeningsvejledningen

Læs mere

STYKLISTE AP 500 MANUAL 1 1 ELEKTRONIK MODUL 2 1 SERVOMOTOR 3 1 LEDNINGSNET 5 1 AP 500 MONTERINGS KIT 5.1 1 WIRETRÆK BESLAG

STYKLISTE AP 500 MANUAL 1 1 ELEKTRONIK MODUL 2 1 SERVOMOTOR 3 1 LEDNINGSNET 5 1 AP 500 MONTERINGS KIT 5.1 1 WIRETRÆK BESLAG STYKLISTE # ANTAL BESKRIVELSE 1 1 ELEKTRONIK MODUL 2 1 SERVOMOTOR 3 1 LEDNINGSNET 5 1 AP 500 MONTERINGS KIT 5.1 1 WIRETRÆK BESLAG 5.2 3 WIRE BESKYTTER 5.3 1 KABELHOLDER 5.4 1 SPÆNDESKIVE 5.5 1 WIRETRÆK

Læs mere

86 dage med en elbil. Alt fra vinduesviskere til kabinevarme koster energi. Det tænker man ikke over i en almindelig bil. Større fokus på energien

86 dage med en elbil. Alt fra vinduesviskere til kabinevarme koster energi. Det tænker man ikke over i en almindelig bil. Større fokus på energien Af Jesper Andersen foto lars bahl 86 dage med en elbil Alle snakker om elbiler, men kun få har prøvet dem. Henrik Egholm Andersen er en af de heldige. Han har deltaget i projektet Testenelbil.dk og har

Læs mere

3 gear 4,41 km/t Kobling: Tør dobbeltplade. Differentiale: Med spærre, kun MAK5

3 gear 4,41 km/t Kobling: Tør dobbeltplade. Differentiale: Med spærre, kun MAK5 NIBBI BRIK1 og 3 NIBBI BRIK1 er med 1 gear frem og bak, hjulstørrelse 400-8 NIBBI BRIK3 er med 2 gear frem og bak, desuden har den brede hjul 600-6 og motorhjelm. Begge modeller har gearuafhængigt kraftudtag.

Læs mere

Teoribog. b/e kørekort. I dette pdf-dokument gennemgås de emner, du kan blive overhørt i til den praktiske køreprøve.

Teoribog. b/e kørekort. I dette pdf-dokument gennemgås de emner, du kan blive overhørt i til den praktiske køreprøve. Teoribog b/e kørekort I dette pdf-dokument gennemgås de emner, du kan blive overhørt i til den praktiske køreprøve. Du er velkommen til at udskrive teoribogen. Køreprøven: Inden køreprøven starter, har

Læs mere

VI HAR GJORT DET UMULIGE MULIGT SOL+ LØSNINGEN. www.sonnenkraft.dk

VI HAR GJORT DET UMULIGE MULIGT SOL+ LØSNINGEN. www.sonnenkraft.dk VI HAR GJORT DET UMULIGE MULIGT SOL+ LØSNINGEN SOL OG LUFT, DEN IDEELLE KOMBINATION MED DEN BEDSTE VARMEPUMPE I SIN KLASSE ET BOOST TIL EKSISTERENDE SOLVARMESYSTEMER * A2/W35 COP 4,02 i henhold til testresultat

Læs mere

SUPER SKUB HYDRA BRUGERVEJLEDNING OG RESERVEDELE. Udg. 2 BRUGS- OG VEDLIGEHOLDESESVEJLEDNING PÅ SUPER SKUB HYDRA side 1

SUPER SKUB HYDRA BRUGERVEJLEDNING OG RESERVEDELE. Udg. 2 BRUGS- OG VEDLIGEHOLDESESVEJLEDNING PÅ SUPER SKUB HYDRA side 1 SUPER SKUB HYDRA BRUGERVEJLEDNING OG RESERVEDELE Udg. 2 BRUGS- OG VEDLIGEHOLDESESVEJLEDNING PÅ SUPER SKUB HYDRA side 1 Indholdsfortegnelse Maskinbeskrivelse... 3 Sikkerhedsregler... 4 Funktions-vejledning...

Læs mere

FEJEMASKINE KOMBI. 2 i 1 6.5 HK

FEJEMASKINE KOMBI. 2 i 1 6.5 HK FEJEMASKINE KOMBI 2 i 1 6.5 HK Art.nr.: 90000350 EAN NR: 5709133900243 1 BRUGER & VEDLIGEHOLDELSES INSTRUKTIONER FOR AT FOREBYGGE RISIKOEN FOR ALVORLIGE SKADER, SKAL DENNE MANUAL OMHYGGELIGT GENNEMLÆSES

Læs mere

BCS TOHJULEDE TRAKTORER

BCS TOHJULEDE TRAKTORER BCS TOHJULEDE TRAKTORER BCS SERIE 700 tohjulede traktorer. En BCS maskine er udviklet med et mål for øje, at lave en maskine til kunden. Derfor er det et kendetegn for BCS tohjulede traktorer at de er

Læs mere

guide til dit fjernvarmeanlæg

guide til dit fjernvarmeanlæg guide til dit fjernvarmeanlæg www.ke.dk pas det lidt så passer det sig selv Dit anlæg er skabt til at fungere problemfrit 24 timer i døgnet året rundt. Næsten helt af sig selv. Ikke desto mindre er det

Læs mere

Brugsanvisning. Vertikalskærer ELIET E 401 og ELIET E 501

Brugsanvisning. Vertikalskærer ELIET E 401 og ELIET E 501 Brugsanvisning Vertikalskærer ELIET E 401 og ELIET E 501 Fabrikeret af : Machines Eliet, Belgien --------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING Brændesave

BRUGERVEJLEDNING Brændesave BRUGERVEJLEDNING Brændesave. FØR IBRUGTAGNING AF PRODUKTET: GENNEMLÆS VENLIGST DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT Indhold Afsnit Side A Sikkerhedsanvisninger og ulykkesforebyggelse 2 B Retningslinier for ibrugtagning

Læs mere

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde,

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde, Trolla SNOWBOBBY 80 Artikel nr.: 12098 DK montagevejledning 2011/11 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt kan indeholde

Læs mere

FERRARI TOHJULEDE TRAKTORER

FERRARI TOHJULEDE TRAKTORER FERRARI TOHJULEDE TRAKTORER FERRARI SERIE 300 tohjulede traktorer. En FERRARI maskine er udviklet med et mål for øje, at lave en maskine til kunden. Derfor er det et kendetegn for FERRARI tohjulede traktorer

Læs mere

Anbefalinger til miljøbevidste indkøb af køretøjer

Anbefalinger til miljøbevidste indkøb af køretøjer Anbefalinger til miljøbevidste indkøb af køretøjer v/ Kathrine Fjendbo Jørgensen 10.10.2012 Center for Grøn Transport Videns- og kompetencecenter Reduktion af vejtransportens CO2-udledning Synergi mellem

Læs mere

Til lykke med din nye LapTimer 5001C

Til lykke med din nye LapTimer 5001C 1 Producent: UNIPRO RACING SYSTEMS ApS VIBORG HOVEDVEJ 24 DK-7100 VEJLE, DANMARK TEL. +45 7585 1182 FAX +45 7585 1782 BRUGSANVISNING - LapTimer 5001C Til lykke med din nye LapTimer 5001C For at sikre dig

Læs mere

GNB Industrial Power batterier og lader til el-scootere

GNB Industrial Power batterier og lader til el-scootere GNB Industrial Power batterier og lader til el-scootere El-scootere har brug for GNB Industrial Power Det afhænger af det rigtige batteri Batteriet er uden tvivl hjertet i el-scooteren, men desværre gives

Læs mere

Quick guide og nyttig information

Quick guide og nyttig information Quick guide og nyttig information Tillykke med din Webasto bilvarmer! Denne quick guide indeholder vigtig information omkring betjening af din Webasto bilvarmer samt gode råd til, hvordan du opnår det

Læs mere

Diamantkernebor. Sletterødvej 43 DK-5560 Aarup Tlf. 0045 6484 1488 Mail: til@scan-visan.dk Web.: www.scan-visan.dk

Diamantkernebor. Sletterødvej 43 DK-5560 Aarup Tlf. 0045 6484 1488 Mail: til@scan-visan.dk Web.: www.scan-visan.dk Sletterødvej 43 DK-5560 Aarup Tlf. 0045 6484 1488 Mail: til@scan-visan.dk Web.: www.scan-visan.dk Kontakt information Adresse: SCAN-VISAN A/S Sletterødvej 43 Padesø DK-5560 Aarup Danmark Telefon: (+45)

Læs mere

Vinterklar. Med vinterdæk og komplette vinterhjul fra Mercedes-Benz. års innovation

Vinterklar. Med vinterdæk og komplette vinterhjul fra Mercedes-Benz. års innovation Vinterklar. Med vinterdæk og komplette vinterhjul fra Mercedes-Benz. års innovation Vinterfest. Med vinterdæk og komplette vinterhjul fra Mercedes-Benz. Nu er det tiden hvor din Mercedes-Benz skal gøres

Læs mere

DK Betjeningsvejledning. El-cykel 09.02. Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.

DK Betjeningsvejledning. El-cykel 09.02. Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas. DK Betjeningsvejledning El-cykel Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.dk 09.02 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforskrifter... 3 3. Reklamationsbetingelser...

Læs mere

Brugervejledning TAL Evolution

Brugervejledning TAL Evolution 1 BRUGSVEJLEDNING TAL EVOLUTION Serienr.: Ejer: Forhandler: Brdr. A & O Johansen, Rørvang 3, 2620 Albertslund. Forord TAL Evolution er startmodellen blandt de automatiske lasere. Her er THEIS ikke gået

Læs mere

effektiv afkøling er god økonomi udnyt fjernvarmen bedst muligt og få økonomisk bonus

effektiv afkøling er god økonomi udnyt fjernvarmen bedst muligt og få økonomisk bonus effektiv afkøling er god økonomi udnyt fjernvarmen bedst muligt og få økonomisk bonus www.ke.dk 2 udnyt fjernvarmen og spar penge Så godt som alle københavnske hjem er i dag forsynet med fjernvarme. Men

Læs mere

SIKKER VINTERSTIL TIL DIN BIL

SIKKER VINTERSTIL TIL DIN BIL 2012 SIKKER VINTERSTIL TIL DIN BIL Model Vinterdæk Størrelse Varenr. Stålfælg Pris Spark Bridgestone LM18 155/80QR13 451715 95975379 4.495,- Spark Firestone Winterhawk 2 Evo 155/80TR13 451716 95975379

Læs mere

VARME RÅD. Fjernvarme

VARME RÅD. Fjernvarme VARME RÅD Fjernvarme HOLD HUS MED FJERNVARMEN Her finder du råd og vejledning om, hvordan du bedst udnytter fjernvarmen. Hvis du har god føling med dit anlæg og husstandens måde at bruge varme på, er det

Læs mere

ABAX tillægsydelser. www.abax.dk. The difference is ABAX

ABAX tillægsydelser. www.abax.dk. The difference is ABAX ABAX tillægsydelser The difference is ABAX ABAX tillægsydelser Ønsker I at få endnu mere ud af jeres kørebog? Udvid jeres løsning med vores tillægsydelser! ABAX Flådekontrol Flådekontrol er et logistikværktøj

Læs mere

1. Detaljeret beskrivelse

1. Detaljeret beskrivelse Digital Diktafon Indhold 1. Detaljeret beskrivelse... 3 2. Specifikation... 4 3. Sæt batterier i... 4 4. Anvendelse... 6 4.1. Tænd/Sluk... 6 4.2. Optagelse... 6 4.4.1 Vælg optagelsestilstand... 6 4.4.2

Læs mere

Octopus for en holdbar fremtid

Octopus for en holdbar fremtid EN MILJØRIGTIG VARMEPUMP FOR I DAG OG I MORGEN Octopus har udviklet og fabrikeret varmepumper siden 1981 og har gennem flere års udvikling nået frem til det bedste for miljøet og kunden. Det seneste produkt

Læs mere

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01)

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01) 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160 Betjeningsvejledning 2 Indholdsfortegnelse DA Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger.... 3 1.1 Symbolforklaring.....................

Læs mere

GS7000 2 vejs autoalarm med fjernstart

GS7000 2 vejs autoalarm med fjernstart GS7000 2 vejs autoalarm med fjernstart Egenskaber: 1. Automatisk kodning af fjernbetjening. 2. 2 fjernbetjeninger hvoraf den ene er med lcd display pager funktion og 4 knapper. 3. Fjernbetjent start. 4.

Læs mere

Honda all Terrain VeHicles HONDA

Honda all Terrain VeHicles HONDA Honda All Terrain Vehicles Honda var først med ATV kørekøjer, i begyndelsen med tre hjul. Senere blev de af sikkerhedsgrunde firehjulede, i Honda terminologi benævnes de TRX og Honda har gennem årene udviklet

Læs mere

Havarikommissionen for Vejtrafikulykker. 10 gode råd. til motorvejstrafikanter

Havarikommissionen for Vejtrafikulykker. 10 gode råd. til motorvejstrafikanter Havarikommissionen for Vejtrafikulykker 10 gode råd til motorvejstrafikanter H A V A R I K O M M I S S I O N E N Havarikommissionen for Vejtrafikulykker blev nedsat af Trafikministeren i 2001. Formålet

Læs mere

Dynafleet giver virksomheden gennemskuelighed og overblik i topklasse

Dynafleet giver virksomheden gennemskuelighed og overblik i topklasse Dynafleet giver virksomheden gennemskuelighed og overblik i topklasse Let overblik Kortvisninger, hvor du hurtigt kan se køretøjer og destinationer, samt detaljerede rapporter, som effektivt hjælper dig

Læs mere

Tilstandskontrol. ved hjælp af vibrationsanalyse

Tilstandskontrol. ved hjælp af vibrationsanalyse VIBRO CONSULT Palle Aggerholm Tilstandskontrol ved hjælp af vibrationsanalyse Et minikursus med særlig henvendelse til vindmølleejere Adresse: Balagervej 69 Telefon: 86 14 95 84 Mobil: 40 14 95 84 E-mail:

Læs mere

Guide til dit fjernvarmeanlæg

Guide til dit fjernvarmeanlæg Guide til dit fjernvarmeanlæg Sådan får du fjernvarmen til at fungere optimalt Dit fjernvarmeanlæg er skabt til at fungere helt af sig selv 24 timer i døgnet året rundt. Ikke desto mindre er der nogle

Læs mere

Bilens teknik indgår som en fast del i en praktisk køreprøve.

Bilens teknik indgår som en fast del i en praktisk køreprøve. Bilens teknik... Til den praktiske prøve er Du for første gang fører af køretøjet. Som ejer eller fører følger et ansvar for at køretøjet er lovlig / forsvarlig at kører. For at kunne leve op dette ansvar

Læs mere

Fjernvarmeguide. til dig, der bor i lejlighed. Du kan gøre meget for at holde på varmen. Det kommer samtidig både din økonomi og miljøet til gode.

Fjernvarmeguide. til dig, der bor i lejlighed. Du kan gøre meget for at holde på varmen. Det kommer samtidig både din økonomi og miljøet til gode. Hvis du har spørgsmål til brochuren eller din fjernvarme, er du velkommen til at kontakte dit boligselskab eller dit varmeværk. Fjernvarmeguide til dig, der bor i lejlighed Gl. Kærvej 15. 6800 Varde Tlf.:

Læs mere

Veje til mere energieffektive transportvirksomheder. Erik Østergaard, DTL

Veje til mere energieffektive transportvirksomheder. Erik Østergaard, DTL Veje til mere energieffektive transportvirksomheder Erik Østergaard, DTL Agenda DTLs klima og miljøinitiativer DTLs undersøgelse af medlemmernes miljøindsats DTLs ønsker til politikerne Dansk Transport

Læs mere

Lektionsplan til Kategori B. Almindelig personbil

Lektionsplan til Kategori B. Almindelig personbil Lektionsplan til Kategori B Almindelig personbil Elevens navn: Adresse: Telefon nummer: Cpr. nr.: Lektionsplan til kategori B Køreundervisningen skal mindst omfatte: 29 teorilektioner i teorilokale og

Læs mere

Praktiskprøve TLF. 40 54 32 41

Praktiskprøve TLF. 40 54 32 41 Praktiskprøve TLF. 40 54 32 41 Husk til køreprøven at medbringe: Ansøgning om kørekort, din lektionsplan, dit pas og evt. din dåbsattest. Har du opholdstilladelse, evt. tidligere udstedt kørekort, eller

Læs mere

ŠkodaOctavia Tillæg til modeller med LPG-motor

ŠkodaOctavia Tillæg til modeller med LPG-motor SIMPLY CLEVER ŠkodaOctavia Tillæg til modeller med LPG-motor 01/2011 Tillæg - til modeller med LPG-motor (naturgas) 1 Tillæg - til modeller med LPG-motor (naturgas) Dette tillæg supplerer instruktionsbogen

Læs mere

Det tredje spor. Nørre Aaby og Middelfart

Det tredje spor. Nørre Aaby og Middelfart Det tredje spor Nørre Aaby og Middelfart LILLE- BÆLT 1 Jyllandsvej AULBY MIDDELFART Bogensevej Bogensevej Staurbyvej 2 Langagervej Hovedvejen 3 Aulbyvej Aulbyvej sti Højagervej Timsgyden Hedegårdsvej Langgyden

Læs mere

JINMA TRAKTOR DK Aps. Ringstedvej 645, 4100 Ringsted, Tlf: 22858444, per@kjulerup.dk. www.jinma-traktor.dk

JINMA TRAKTOR DK Aps. Ringstedvej 645, 4100 Ringsted, Tlf: 22858444, per@kjulerup.dk. www.jinma-traktor.dk JINMA TRAKTOR DK Aps Ringstedvej 645, 4100 Ringsted, Tlf: 22858444, per@kjulerup.dk www.jinma-traktor.dk JINMA Jinma traktorerne udfylder springet mellem havetraktorer og de store landbrugstraktorer.takket

Læs mere

Beringsplads 4, 8700 Horsens Mob.: 4084 1122

Beringsplads 4, 8700 Horsens Mob.: 4084 1122 Beringsplads 4, 8700 Horsens Mob.: 4084 1122 LEKTIONSPLAN KAT. B ELEVKOPI Navn CPR nr. Adresse Postnr./By Fast tlf./mobil Email 1 Lektion 1-2 1 Lektion = 45 min Køreuddannelsens formål og indhold. Undervisningens

Læs mere

Anbefalinger. Indkøb af personog varebiler

Anbefalinger. Indkøb af personog varebiler Anbefalinger Indkøb af personog varebiler August 2012 +++ A Indhold Anbefalinger indkøb af person- og varebiler.... side 3 Trin for trin før du køber biler............................. side 4 Anbefalinger

Læs mere

Kollektiv Trafik Konference. Lidt praktik og erfaringer

Kollektiv Trafik Konference. Lidt praktik og erfaringer Kollektiv Trafik Konference Naturgasbusser Lidt praktik og erfaringer 06. 07. oktober 2014 Arriva Bus Arriva Tog Arriva Havnebus UC Plus Ejet af DB Bahn - Bus Største busoperatør i DK ca. 50% markedsandel

Læs mere

Ta hånd om varmeforbruget - spar 55%

Ta hånd om varmeforbruget - spar 55% MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Ta hånd om varmeforbruget - spar 55% Investeringen i en Danfoss varmepumpe er typisk tilbagebetalt på kun 4-8 år Fordele ved at købe en jordvarmepumpe: Dækker dit totale varmebehov

Læs mere

Klimakommune-regnskab for Ringsted Kommune. CO 2 -opgørelse 2013 og handlingsplan 2014

Klimakommune-regnskab for Ringsted Kommune. CO 2 -opgørelse 2013 og handlingsplan 2014 Klimakommune-regnskab for Ringsted Kommune CO 2 -opgørelse og handlingsplan 2014 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Resumé... 2 Status på projekter... 2 Energirenovering af de kommunale bygninger... 2

Læs mere

LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE LUFT/VAND VARMEPUMPER

LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE LUFT/VAND VARMEPUMPER LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE LUFT/VAND VARMEPUMPER UDE LUFTEN INDE- HOLDER ALTID VARME OG VARMEN KAN UDNYTTES MED VARMEPUMPE Luften omkring os indeholder energi fra solen dette er også tilfældet selv

Læs mere

Clorius Energistyring. Besparelser med optimal komfort

Clorius Energistyring. Besparelser med optimal komfort 99.50.20-A Clorius Energistyring Besparelser med optimal komfort En vejledning til hvordan du kan holde varmen og samtidig belaste miljøet og din økonomi mindst muligt! Gælder for 1-strengede anlæg. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Har I overblik over energiforbruget

Har I overblik over energiforbruget Tryksag 541-643 Hvis I vil vide mere Kom godt i gang med standarder I er velkomne til at kontakte vores erfarne konsulenter inden for energiledelse på telefon 39 96 61 01 eller consulting@ds.dk. Har I

Læs mere

VEDVARENDE VARMEFORSYNING - UAFHÆNGIG - UDEN MILJØBELASTNING. ...høj ydelse til den private bolig. Nilan JVP Jordvarme.

VEDVARENDE VARMEFORSYNING - UAFHÆNGIG - UDEN MILJØBELASTNING. ...høj ydelse til den private bolig. Nilan JVP Jordvarme. VEDVARENDE VARMEFORSYNING - UAFHÆNGIG - UDEN MILJØBELASTNING...høj ydelse til den private bolig Nilan JVP Jordvarme (jord/vand) Nilan JVP Jordvarme Skru op for jordvarmen og ned for varmeregningen (jordvarme)

Læs mere

DER ER ENGE I MILJØ. Introduktion til miljøarbejde hos vognmænd

DER ER ENGE I MILJØ. Introduktion til miljøarbejde hos vognmænd DER ER ENGE I MILJØ Introduktion til miljøarbejde hos vognmænd Der er penge i miljø De fleste virksomheder vil kunne opnå økonomiske besparelser ved at være mere bevidste om ressourceforbruget. I transportvirksomheder

Læs mere

Effektiv afkøling betaler sig

Effektiv afkøling betaler sig Effektiv afkøling betaler sig 2 Udnyt fjernvarmen Returvand skal være så koldt som muligt Så godt som alle hovedstadsområdets hjem er i dag forsynet med fjernvarme. Men det er desværre langt fra alle,

Læs mere

Hvor hurtigt kan du køre?

Hvor hurtigt kan du køre? Fart Hvor hurtigt kan du køre? I skal nu lave beregninger over jeres testresultater. I skal bruge jeres testark og ternet papir. Mine resultater Du skal beregne gennemsnittet af dine egne tider. Hvilket

Læs mere

Lektionsplan (Logbog)

Lektionsplan (Logbog) Jernbanegade 5 B, 4000 Roskilde Lektionsplan (Logbog) Eleveksemplar Undervisereksemplar * *Navn Underskrives efter hvert undervisningsmodul af kørelærer og elev. Kørelærerens eksemplar medbringes ved alle

Læs mere

Energivejleder-forløb

Energivejleder-forløb Energivejleder-forløb Energivejleder Inden forløbet skal du udlevere hjemmeopgaven. Du kan understrege over for dem at det er vigtigt at de sørger for at udfylde skemaet, fordi de to næste moduler bygger

Læs mere

Uddannelseslogbog til tipholder flyhenter wirehenter radiovagt

Uddannelseslogbog til tipholder flyhenter wirehenter radiovagt 2009 Uddannelseslogbog til tipholder flyhenter wirehenter radiovagt Navn Af Jens C. Jakobsen Århus Svæveflyveklub 12-09-2009 Indledning Denne logbog er et tillæg til hæftet Til nye elever i ASvK, som det

Læs mere

Lette transportløsninger

Lette transportløsninger Fuel Tank Solutions Lette transportløsninger Kundeudtalelse Energikompaniet AS Kunde: Energikompaniet A/S Energikompaniet A/S har gennem mange år benyttet HMK BILCON som leverandør af tankpåbygninger og

Læs mere

Tillæg til Grønt Regnskab 2012

Tillæg til Grønt Regnskab 2012 Tillæg til Grønt Regnskab 212 Varme Kommunes korrigerede varmeforbrug er samlet set steget med 1,9 % over de sidste to år. Dette er naturligvis et skuffende resultat, der vil blive arbejdet på at forbedre

Læs mere

Miljøvenlig ukrudtsbekæmpelse

Miljøvenlig ukrudtsbekæmpelse Miljøvenlig ukrudtsbekæmpelse Vejforum, 8. - 9. december 2010 Gregers Münter Salgs- og Entrepriseleder NCC Roads A/S gremun@ncc.dk Miljøvenlig ukrudtsbekæmpelse Hvorfor miljøvenlig ukrudtsbekæmpelse? Der

Læs mere

SMART TRANSPORT I ARBEJDSTIDEN

SMART TRANSPORT I ARBEJDSTIDEN BRUG SJÆLDENT TAXI SMART TRANSPORT I ARBEJDSTIDEN - tips og anbefalinger til grøn, sund og effektiv transport BRUG BIL BRUG BUS OG TOG BRUG CYKLEN BRUG rejsefri møder Smart transport i arbejdstiden I projektet

Læs mere

Guide til køb af nye dæk

Guide til køb af nye dæk Guide til køb af nye dæk Introduktion Du sidder nu med en guide der kan hjælpe dig i dit køb af nye dæk. I guiden er der en hjælp til at finde ud af hvad det er for nogle dæk du har nu, så du kan vælge

Læs mere

TRP parkeringssensor til anhænger

TRP parkeringssensor til anhænger TRP parkeringssensor til anhænger KAMERASYSTEMER GØR DIT SYNSFELT STØRRE Med TRP får du både markeringslys og en parkeringssensor til anhænger. LED-markeringslys begynder at blinke, når lastbilen nærmer

Læs mere

Spar på energien. Få mest muligt ud af energien og skån miljøet med vores spareråd

Spar på energien. Få mest muligt ud af energien og skån miljøet med vores spareråd Spar på energien Få mest muligt ud af energien og skån miljøet med vores spareråd varme Udnyt varmen rigtigt JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC 15,5 14,5 14 9 3,5 2 2 2 3 8 12 14,5 Årligt

Læs mere

INSTALLATIONS- OG BRUGERVEJLEDNING FLEX SUN DIGITAL SOLVARMESTYRING (26.01.11)

INSTALLATIONS- OG BRUGERVEJLEDNING FLEX SUN DIGITAL SOLVARMESTYRING (26.01.11) INSTALLATIONS- OG BRUGERVEJLEDNING FLEX SUN DIGITAL SOLVARMESTYRING (26.01.11) admin@batec.dk www.batec.dk Side 1 FLEX SUN Aktuel visning Driftsstatus Valg af temperaturvisning Manuel drift Programmering

Læs mere

luft/vand varmepumpe vedvarende energi - fra naturen dansk varmepumpe InduStrI a/s

luft/vand varmepumpe vedvarende energi - fra naturen dansk varmepumpe InduStrI a/s luft/vand varmepumpe vedvarende energi - fra naturen dansk varmepumpe InduStrI a/s Derfor bør du vælge en DVI energi varmepumpe DVI energi er blandt de få som har fremstillet Alle komponenter er fabriksmonteret

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03 MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03 P-WATCH FS03 Bør kun monteres af et autoriseret værksted. Vær opmærksom på at garantien på din bil kan bortfalde såfremt udstyr monteres på din bil af andre end de af

Læs mere

Host, lort og hale på rette sted

Host, lort og hale på rette sted Host, lort og hale på rette sted Joachim Glerup Andersen LMO Søften Præsentation Rådgiver omkring klima og ventilation i slagtesvin, smågrise og sostalde. Er på/fra staldgangen. Turbo på slagtesvin, vækstmanagement

Læs mere

Model BABY. WWW.VVS-Eksperten.dk

Model BABY. WWW.VVS-Eksperten.dk PANNEX PILLE BRÆNDEOVN Model BABY WWW.VVS-Eksperten.dk Indholdsfortegnelse: Sikkerheds normer... 2 Tekniske detaljer for model Baby Pille brændeovn... 2 Træpille type... 3 Opstart med pille brændeovn...

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

Hvad er lyd? Bølger i luften Lyd er trykbølger, der sættes i gang af mekaniske vibrationer i fast stof og som forplanter sig gennem luften.

Hvad er lyd? Bølger i luften Lyd er trykbølger, der sættes i gang af mekaniske vibrationer i fast stof og som forplanter sig gennem luften. Hvad er lyd? Bølger i luften Lyd er trykbølger, der sættes i gang af mekaniske vibrationer i fast stof og som forplanter sig gennem luften. Det gælder både, når en gulspurv synger og sender blid lyd mod

Læs mere

indhold Side 3 Side 4 Side 5 Side 6 Side 8 Side 9 Side 10 Side 12 Side 13 Side 14 Side 16

indhold Side 3 Side 4 Side 5 Side 6 Side 8 Side 9 Side 10 Side 12 Side 13 Side 14 Side 16 børn i bilen 2009 indhold indhold Side 3 Myter og fakta Side 4 Det siger loven Side 5 Børn og airbags Side 6 0-13 måneder vægt indtil 13 kg. Side 8 9 måneder - 4 år vægt fra 9-18 kg. Side 9 Over fire år

Læs mere

Transportens vej til et bedre klima. 49 veje til at spare på brændstoffet

Transportens vej til et bedre klima. 49 veje til at spare på brændstoffet Transportens vej til et bedre klima 49 veje til at spare på brændstoffet Slut med de store ord om klimaet nu skal der handles Kære transportleder, klimaet er et af de store globale emner i denne tid, og

Læs mere