MAN. Miljø og brændstofforbrug

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MAN. Miljø og brændstofforbrug"

Transkript

1 MAN Miljø brændstofbrug TGS_Brosch_4-7_GB.indd :22:00 Uhr 1

2 Enhver reducering af dieselbruget fører til mindre CO 2 udslip Miljø brændstofbrug I bindelse med de højere brændstofpriser er brændstofbruget efterhånden blevet en større del af lastbilejernes budget. MAN arbej hele tiden på at udvikle miljøvenlige brændstofeffektive køretøjer. Udover MAN s indsats du som bruger være med til at effektivisere dit køretøj, så det udnytter brændstoffet mere optimalt. Enhver reducering af dieselbruget fører til nedsat CO 2-udslip. De bestræbelser, hver enkelt chauffør/ vnmand gør at øge brændstof-effektiviteten af sit køretøj, vil udover et bedre økonomisk budget så være med til at reducere CO 2-udslippet, som belaster miljøet. 1 liter diesel afgiver 2,680 kg CO 2. Ved reducering af brændstofbruget med 1 liter/ vil denne indsats være med til at reducere CO 2-udslippet med mere end 4 ton Omkostning Omkostning Brændstof Afgift/sikringer Service Investering Andre omkostninger Chauffør

3 Før kørsel Rullemodstand: Rullemodstand: Før Før kørsel Før kørsel Rullemodstand: Un kørslen demeres et dæk er vigtig at have det rigtige konstant. Un Un kørslen koster kørslen demeres energi demeres et dæk et dæk konstant. med konstant. koster koster energi energi med at mindske med så brændstofbruget, at drive så så brændstof. brændstof. Ca. Ca Ca. af 20 de af de kræfter kræfter af de skal skal overvindes overvindes at øge drive køretøjet kørselskomten køretøjet frem frem er er få Un rullemodstanden. rullemodstanden. kørslen demeres er et dæk vigtig konstant. vigtig at have at have det koster rigtige rigtige energi med at mindske kræfter, at så mindske brændstof. brændstofbruget, skal overvindes brændstofbruget, Ca. 20 øge af øge de kørselskomten at drive det optimale vejgreb. kræfter kørselskomten skal overvindes få det få det optimale optimale at drive vejgreb. vejgreb. køretøjet frem er køretøjet rullemodstanden. frem, er rullemodstanden. er vigtig at have det rigtige at mindske brændstofbruget, øge kørselskomten få det optimale vejgreb. For For høj høj Hvis Hvis man man kører kører med med kert kert ( ( høj) For højt høj) Hvis, man, kører vil med vil være kert være risiko ( risiko højt), at at For høj Hvis dækkene dækkene man springer kører springer med eller kert eller slidbanerne vil være risiko, at dækkene slidbanerne ( springer høj) eller, løsner løsner sig. sig. vil Samtidig Samtidig være vil risiko vil så så at slidbanerne dækkene være være dårligere løsner dårligere springer sig. vejgreb. Samtidig vejgreb. eller slidbanerne vil så være løsner dårligere sig. vejgreb. Samtidig vil så være dårligere vejgreb. For lavt For For lavt lavt For lavt Allerede Allerede ved ved bar bar lavt Allerede ved 0.3 bar lavt lavt temperaturen,, temperaturen temperaturen komme komme Allerede op komme op over over ved op gra over 0.3 gra bar Celsius. gra Celsius. lavt Celsius., temperaturen komme op over gra Celsius. Rigtigt rette, som er anvist i bilen, vil rette rette som som er er anvist anvist i i være bilen. med til bilen. Vil at Vil være bedre være med køretøjets med til til give komt, give optimal-vejgreb, køretøjet køretøjet rette en dækkets en god god komt, som komt, levetid er anvist optimalvejgreb, samt optimalvejgreb, Vil brændstofbrug være brændstofbrug med til give nedsætte i bilen. brændstofbruget. køretøjet dækkets dækkets levetid. en levetid. god komt, optimalvejgreb, brændstofbrug dækkets levetid. Brændstofbrug ved lavt real Brændstofbrug Brændstofbrug ved ved lav lav real real Gennemsnitlig Gennemsnitlig Gennemsnitlig Forbrug Forbrug i alt Forbrug i alt Gennemsnitbrug i alt Gennemsnitsbrug (l/) Gennemsnitbrug Brændstofbrug ved lav hastighed hastighed real (/t) hastighed (/t) (/t) på på (l) på (l) 48 (l) (l/) (l/) Korrekt Korrekt Korrekt Gennemsnitlig 80,2 80,2 80,2Forbrug 21,2 21,2 i alt 21,2 Gennemsnitbrug 44,2 44,2 44,2 For For lavt lavt (mellem (mellem hastighed (/t) på 48 (l) (l/) For 0,15-0,2 Korrekt lavt 0,15-0,2 bar bar dæk) 80,3 dæk) 80,2 80,3 21,95 21,2 21,95 45,7 44,2 45,7 80,3 21,95 45,7 For (mellem lavt 0,15-0,2 (mellem bar dæk) 0,15-0,2 bar dæk) 80,3 21,95 45,7 Ekstra Ekstra brændstofbrug brændstofbrug 1,5 1,5 L L Ekstra Ekstra omkostning brændstofbrug omkostning 13,32 13,32 Kr. Kr. 1,5 L Ekstra omkostning brændstofbrug ,5 L Kr. Ekstra omkostning Kr. 13,32 Kr. Priserne Ekstra er omkostning inkl. Alle afgifter. (8,88 kr., pr/l) 13,32 Kr. Priserne er inkl. Alle afgifter. (8,88 kr., pr/l) Ekstra Ekstra omkostning omkostning Kr Kr. Priserne inkl. er inkl. Alle alle afgifter. afgifter. (8,88 (8,88 kr., pr/l) kr., pr/l) 4 5

4 Dækkets levetid vs. Afvigelse fra reale Dækkets levetid MAN arbej hele tiden på at udvikle Dækkets levetid vs. miljøvenlige brændstofeffektive køretøjer +/- 0 Dækkets levetid vs. Afvigelse fra reale Dækkets levetid + Afvigelse 20 fra reale 90 +/- 0 Dækkets levetid / For korrekt henvises - 60 til dæk fabriten. 23 For For korrekt korrekt henvises henvises til dæk til dæk fabriten. fabriten. Vindmodstand: Vindmodstand: Vindmodstand: Vindmodstand er en væsentlig faktor. Jo mere vindmodstand, Samt. Forklaring desto mere omkring brændstof vindmodstand skal køretøjet bruge Evt. Teknisk billede omkring vindmodstand. Samt. Forklaring omkring vindmodstand Evt. Teknisk billede omkring vindmodstand. at holde hastigheden. Vindmodstanden påvirke L u f t w i d e r s t a n d brændstofbruget Vindmodstand helt er en op væsentlig til 20. Den faktor, korrekte jo mere indstil- L u f t w i d e r s t a n d Vindmodstand er en væsentlig faktor, jo mere vindmodstand, desto mere brændstof ling af skal diverse køretøjet spoilere bruge være at med holde til hastigheden. at reducere vindmodstand, Vindmodstanden desto mere påvirke brændstof brændstofbruget skal køretøjet bruge vindmodstanden. helt op til at 20 holde. Den hastigheden. korrekte indstilling Vindmodstanden påvirke brændstofbruget helt op til 20. Den korrekte indstilling af diverse spoiler være med til at reducere vindmodstanden. af diverse Spoiler spoiler indstilling være med til at reducere vindmodstanden. Spoiler indstilling Brændstof Brændstof Un kørsel Accelerationsmodstand er med til at øge Kørsel tæt på ankørende, brændstofbruget. med hyppige nedbremsninger f.eks. ved: Un kørsel accelerationer Unødvendige accelerationer, Unødvendige gearskift, især på stigninger. Alle afbrydelser af fremdriften vil eksempel frem mod rødt lys Accelerationsmodstand er med til at øge brændstofbruget. f.eks. ved: medføre tab af fart. Unødvendige accelerationer, eksempel frem mod rødt lys Kørsel tæt på ankørende, med hyppige nedbremsninger accelerationer Unødvendige gearskift, især på stigninger. Alle afbrydelser af fremdriften vil medføre et tab af fart. Acceleration Kørefunktioner (på køretøjer med MFL) Kørefunktioner (på køretøjer med MFL) Kørefunktioner: Kørefunktioner: Tasten (+/-): Tasten Når man (+/-): hol stille, justeres omdrejningstallet, man hol når stille man justeres kører justeres Når omdrejningstallet, når man kører hastigheden. justeres hastigheden. OFF-Tasten: Her man afbryde den funktion Her man er afbryde aktuel i den funktion, øjeblikket. er aktuel i øjeblikket. MEM-Tasten: Med MEM-Tasten: denne bliver den sidst benyttede Med denne anvendelse bliver den sidst benyttede genoptaget, uden at det er nødvendigt anvendelse igen genoptaget, at skulle uden bruge at det Tasterne nødvendigt til at indstille igen at det skulle hele bruge fra. tasterne til at indstille det hele fra. Tasten Funktion : Få Tasten den Funktion : nuværende funktion frem, eller skifte mellem Få den nuværende funktion frem, eller funktionerne. skifte mellem funktionerne. Un Un kørslen kørslen Un kørsel Du Du spare spare op op til til 3 3 af af dit dit brændstofbrug ved korrekt indstilling af spoiler. korrekt indstilling af spoiler. brændstofbrug ved Kontakt korrekt eventuelt indstilling dit af MAN spoiler. værksted Du spare op til 3 af dit brændstofbrug ved korrekt indstilling af spoiler. Kontakt evt. dit MAN værksted Un korrekt indstilling kørsel af spoiler. Kontakt evt. dit MAN værksted korrekt indstilling af spoiler. 6 7

5 Hastighedsregulering med betjeningshåndtag (uden MFL) Hastighedsregulering med betjeningshåndtag (uden MFL) Optimal kørsel Med vippeknappen man skifte mellem FGB = fartbegrænsegren FGR=Tempomat - Med betjeningshåndtag 1, bliver FGB / FGR FGB / FGR aktiveret, aktiveret, - For at hæve eller sænke - For at hæve eller sænke hastigheden bevæges håndtaget mod + / -. - Med håndtag mod 2 + / -. man frakoble FGB / FGR tilkoble den igen, med den sidst gemte hastighed. Gearskift Undgå unødvendige hastighedsændringer. 0 Udnytte meddrift (bakker m.v.). Men selvfølgelig overholde lovgivningen Optimal kørsel hastighedsmæssigt. Bruge eventuel lokalkendskab til at køre udseende. Undgå unødvendige hastighedsændringer; Holde øje med trafikken langt frem. Koblingslevetid i Udnytte meddrift (bakker m.v.) ( Men selvfølgelig overholde lovgivningen hastighedsmæssigt) Holde god afstand til den ankørende. Udføre Bruge jævn eventuel koncentreret lokalkendskab kørsel. til at køre udseende; Udføre Holde velovervejet øje med trafikken bremsning. langt frem; 80 Indstille kørselsmetoden til nye kørselshold i god tid. Holde god afstand til den ankørende; 60 Bruge tempomat hastighedsbegrænser velovervejet; hvis det er en del, så slå 40 jævn koncentreret kørsel; dem fra. 20 velovervejet bremsning; Med vippeknappen man skifte mellem FGB = fartbegrænsegren FGR=Tempomat Indstille kørselsmetoden til nye kørselshold i god tid; - Med betjeningshåndtag 1, bliver hastigheden, bevæges håndtaget - Med håndtag 2 man frakoble FGB / FGR tilkoble den igen, med den sidst gemte hastighed. Udgangspunkt gearskift på en jævn strækning: /min >>> til halve gear 1600 hhv /min >>> til hele gear /min >>> til halvanden/2 gear Forskel i omdrejningstal ved gearskift: ½ Gear ca. 250 O/min 1 Gear ca. 500 O/min 1 ½ Gear ca. 750 O/min 2 Gear ca O/min Koblingslevetid i Bruge tempomat hastighedsbegrænser velovervejet; hvis det er en del, så slå dem fra Gear Gear Gear Gear Gear Gear Tomgangshastighed styret af EDC /min /min Vedvarende igangsætning i højt gear korte koblingens levetid med helt op til 80! Vedvarende igangsætning med højt omdrejningstal, korte koblingens levetid med op til 60

6 Den anbefalede gearskift Gearskift fra 0-60 /t Skifteskema ved jævn strækning Tid Forbrug Afstand Gearskift Alle gear fra 2. lav 55 sek. 0,75 ltr. 550 m 12 2 Kun > hele 1800 gear 1/min fra 2. lav> 4 > sek. 1/min 0,65 > ltr. 5 > m 1/min > 7 > /min > 8 > /min > 8 5 Skema fra MAN ProfiDrive 38 sek. 0,55 ltr. 400 m 5 Værd opmærksom på: anbefalede gearskift Skifteskema ved jævn strækning Sæt igang uden at give gas 2 > /min > 4 > /min > 5 > /min > 7 > /min > 8 > /min > 8 5 Skift kun 2 gear ad gangen i de neste gear (Gear 1-4) I de øverste gear (Gear 5-8) er det maksimalt tilladt at springe 1 ½ Gear Vær opmærksom på: Sæt i gang uden at give gas. Ved lette stigninger + O/min Hold ComtShift knappen inde indtil gearskiftet er helt gennemført Skift kun 2 gear ad gangen i de (eks.: 1700 O/min + O/min = 1800 neste gear (gear 1-4). ). Ved lette stigninger + O/min (eks.: 1700 O/min + O/min = 1800 O/min ) I de øverste gear (gear 5-8) er det Ved kraftige stigninger skiftes kun Stigningsmodstand maksimalt Ved kraftige tilladt at springe stigninger 1 ½ gear. skiftes halve kun gear halve eller eventuelt gear, et helt eller gear, evt. et helt Stigningsmodstanden gear, men så ved være 1900 med til at Hold ComtShift knappen inde, indtil men så ved 1900 O/min. øge brændstofbruget i bindelse med O/min gearskiftet er helt gennemført. kampen imod tyngdekraften. D DM N R RM Kørsel (Drive) Fremad Rangering fremad (2 gear) Neutral Kørsel baglæns (2 gear) Rangering baglæns (2 gear) Bruge Tempomat eller hastighedsbegrænser nuftigt Ved kørestillingerne DM RM bliver koblingen styret af gaspedalen med ikke Eventuelt slå helt fra, hvis det er en del Stigningsmodstand helt koblet til, hvilket bety stor belastning. D DM N R RM Kørsel (Drive) Fremad Rangering fremad (2 gear) Neutral Kørsel baglæns (2 gear) For at optimere brændstofbruget ved gearskift slippe speeen lige inden, hjælp af at mindske accelerationsmodstanden man udnytte det medløb, som køretøjet får ved en nedkørsel, få gearet ned rettidigt, undgå hyppige man når bakketoppen. Man holde styr på stigningsmodstandens påvirkning ved at: I tide at skifte til det rigtige gear til opkørsel I løbet af stigningen, skifte så lidt som muligt Vælge det rigtige omdrejningstal Rangering baglæns (2 gear) Give gas i rette tid, inden man når dalbunden Udnytte medløbet (men selvfølgelig holde hastigheden inden det lovlige) Ved kørestillingerne DM RM bliver koblingen styret af gaspedalen, med ikke helt koblet Der bør rangerindstillingerne kun anvendes meget kortvarigt. til, hvilket bety stor belastning. Der bør rangerindstillingerne kun anvendes meget kortvarigt. Tænk på: Enhver afbrydelse af trækkraften vil betyde hastighedsstab 10 11

7 Løbende tjek af køretøjet er vigtigt at give den service tjek til Få bedre sikkerhed både chaufføren køretøjet, som den har brug. medtrafikerende Den løbende service vil hjælpe dig med at: Undgå uudsete driftsstop Få en driftsikker bil, som vil yde Få optimal driftsøkonomi optimalt un kørslen god arbejdsglæde Få længst mulig levetid af køretøjet Et brændstofmerbrug på op til flere liter opstå ved: Beskidte/tilstoppede brændstof- luftfilre Defekt eller kert justeret indsprøjtning For tyk olie eller høj oliestand i motor, gearkasse, hjælpegearkasse m.v. Bremser, hænger Defekte dæk eller kert For at få minimalt brændstofbrug, optimal levetid, ydelse glæde af dit køretøj er det vigtigt at være opmærksom på følgende: Før turen: Luftfilteret er rent Landeluftledningerne er tætte fastspændte Drosselklappen til motorbremsen åbner lukker, som den skal Presenninger m.v. er indstillet korrekt Trykluftsystemet er tæt Minimal modstand i hjulene di sporing er korrekt Dæktrykket er kontrolleret pumpet til fabrikkens skrifter Tagespoileren er korrekt indstillet Bremserne hænger ikke Loadeluftkøleren er ren tæt Evt. få køretøjet tjekket hos et MAN værksted Un turen: Start Ingen gas ved koldstart (se instruktionsben) Hvis muligt så start kørslen kort efter motorstart Ikke lade motoren køre sig varm i tomgang Acceleration Undgå kraftige accelerationer høje omdrejninger Undgå unødvendige fartskift Gearskift Rettidigt skift af gear til det næste, passer Udnytte medløbet 12 13

8 Forudseende kørsel Hold øje med, om motoren kommer op på driftstemperaturen Hold øje med eventuel røgudvikling fra motoren Jævn kørsel Lyt til trafikradioen Lad motoren trække (Hvor meget? Se i brugsanvisningen) Udnyt lyskrydsene (grønne bølger) Ved udsigt til lang tids standsning, sluk da motoren Kør i omdrejningstællerens grønne område (driftøkonomisk område) Standsning Blød nedbremsning Sluk motoren ved tomgang ikke ved at give gas inden Ved af- pålæsning sluk som udgangspunkt motoren (så af hensyn til miljøet) Pauser i kørslen Når du hol stille, så undgå at bruge bilens motor til at opvarme førerhuset. Brug i stedet, hvis muligt, andre opvarmningskil (oliefyr) Kig på fartskriverens udlæsninger Kontroller brændstofbruget jævnligt Få udført regelmæssige serviceeftersyn på et MAN-værksted Forbrændings-parametre Køretøjets parametre Førerhus Højde 3.0 m i stedet 4.0 m -3,3 Semitrækker med spoilersæt -0,4 Trailer/semi-trailer med beklædning -1,0 For lang afstand mellem førerhus trailer +1,4 Dæk/hjul Energibesparende dæk i stedet normal profil dæk -0,2 Fuld-profil dæk (nye dæk) +2,2 Lav-profil dæk -0,3 Istandsat dæk i stedet nye dæk +1,8 Slidbanedæk i stedet nye dæk -1,3 Bredt dæk i stedet dobbelt dæk -0,7 Bagaksel Hypoid i stedet navreduktion -0,7 Drivaksel 1 i stedet 2 drevne aksler -3,3 Drift parametre Hastighed 90 /t i stedet 85 /t +2,6 Kørestil Ensartet kørsel, udnytte fremdrift, ingen unødvendige bremsninger accelerationer -5,0 Chauførens (udstyr) Opvarmning ved stilstand: Motor i stedet ekstern varmer +2,2 Typrafi Afkøle førehuset med air-condation +3,3 Lade motoren køre op til drift-temperatur +1,3 Strømbrug: 1 kw +0,6 Bykørsel i stedet motorvej +33 Regn Hastighedsændring i stedet jævn kørsel på motorvej +6,6 Fugtig vejbelægning i stedet tør +0,7 Vindmodstand Våd vejbelægning i stedet tør +1,7 Kraftig vindmodstand +3,3 Udendørs temperatur +30ºC i stedet +10ºC -1,7 Kraftudtag Arbejde med PTO eks. Silo semitrailer +9,0 Vedligeholdelses parametre Kompressor luftsystem Utæt luftsystem +0,6 Dæktryk 2 bar lav +0,2 Tagspoile Ukorrekt indstilling +1,0 Reduceret brændstofbrug i l/ Merbrændstofbrug i l/ Merbrændstofbug i l/t Talangivelser i dette hæfte ændringer påvirkning er kun cirka-værdier, som relaterer til basiskøretøjer som: Sættevnstrækker 40 t totalvægt til fjerntransport ( HK), højde 4 m, spoilersæt, udetemperatur 10º C, let 14 vind, tørt vej tophastighed /t 15

9 Salg MAN centre 1 Esbjerg: Smedevej 2, Sædding Ringvej 6710 Esb jerg V Tlf.: Fax: Haslev: H.E. Jørgensen A /S Vordingborgvej Dalby 4690 Hasle v Tlf.: Fax: Horsens: MAN Horsens A/S Vrønd ingve j Horsens Tlf.: Fax: Salg / bholi Fax: Kolding: Kokbjerg Kolding Tlf.: Fax: København: (B *) Farverlan d Glostrup Tlf.: Fax: Odense: (B *) MAN Odense A/S Højmeve j Odense SV Tlf.: Fax: Padborg: Hermesvej Padborg Tlf.: Fax adm.: Fax værksted: Å lborg: Atletikvej 1, Postbox Svenstrup Tlf.: Fax : Århus: (B *) Grydhøjparken Tilst Tlf.: Fax : Service MAN servicepartnere 10 Bornholm: BHS Service Center Vesthavnsvej Rønne Tlf.: Fax: Freikshavn: Poul A. Olesen A /S Nordve j 16, Vangen 9900 Freikshavn Tlf.: Fax: Fæ røerne: Kjartan Simonsen Klingrugardur 7 Postbox 44 FR-71 0 Klaksvik Tlf.: Fax: Herning Diesel Dok Aps H.I.Park H erning Tlf.: Fax: H illerød: Jens Junker A/S Vølundsvej Hillerød Tlf.: Fax : Hjørring: Hjørring Lastbilcenter A /S Johs. E. R asmussensve j Hjørring Tlf.: Fax: Holstebro: Bil-Centrum LS J Lastvne A /S Lundholmve j Holstebro Tlf.: Fax: Tlf. værksted: Nørresundby: Lastvn & Trailer Center A /S Sundsholmen Nørresundby Tlf.: Fax: Rans: Fiskbæ k Lastvns-Service Bensevej 24, Vorup 8940 Rans SV Tlf.: Fax: Thisted: Thisted Lastbilcenter A /S Løvevej Thisted Tlf.: Fax: Padborg: MAN TopUsed Hermesvej Padborg Tlf.: Fax: MAN Buscenter København: Fabriksparken 18 B 2600 Glostrup Tlf.: Fax: Importlager: MAN Last Bus A/S Fabriksparken 18 B 2600 Glostrup Tlf.: Fax: (B*) = så Busværksted

Brugsanvisning. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen.

Brugsanvisning. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. FR 2211 R FR 2211 M FR 2213 MA FR 2216 A FR 2216 A2 Brugsanvisning Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. INDHOLD Indhold INDHOLD Indhold... 2 INDLEDNING

Læs mere

Brugsanvisning Rider ProFlex 21 AWD. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Dansk

Brugsanvisning Rider ProFlex 21 AWD. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Dansk Brugsanvisning Rider ProFlex 21 AWD Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Dansk Indholdsfortegnelse Brugsanvisning til Rider ProFlex 21 AWD Introduktion...3

Læs mere

Får du varme nok for dine penge?

Får du varme nok for dine penge? FIF MARKETING FI11/13 - returtemperatu Får du varme nok for dine penge? Du kan gøre meget for at holde på varmen. Det kommer samtidig både din økonomi og miljøet til gode. I Danmark udleder vi i gennemsnit

Læs mere

Trinløs modulerende BIOMAX 16 BIOMAX 30

Trinløs modulerende BIOMAX 16 BIOMAX 30 BIOMAX 16 BIOMAX 30 Index: INDLEDNING side 3 Installation og montage KOM GODT IGANG side 4 brugerindstillinger Start indstillinger tabel 1 montørindstillinger ORIENTERING OM DRIFTSYDELSE side 5 MONTERINGSVEJLEDNING

Læs mere

Får du varme nok for dine penge?

Får du varme nok for dine penge? SB0508 Får du varme nok for dine penge? Du kan gøre meget for at holde på varmen. Det kommer samtidig både din økonomi og miljøet til gode. - når god energi er inde i varmen I Danmark udleder vi 10 ton

Læs mere

Volvo Trucks. Driving Progress DERFOR KØRER JEG VOLVO

Volvo Trucks. Driving Progress DERFOR KØRER JEG VOLVO Volvo Trucks. Driving Progress DERFOR KØRER JEG VOLVO 1 KÆRE VOLVO KUNDE Formålet med denne brochure er at bruge nogle af vores kunders ord til at beskrive Volvos brede produktsortiment og den teknik og

Læs mere

Brugsanvisning. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 4X4

Brugsanvisning. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 4X4 8 Brugsanvisning Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 44 INDHOLD Indhold INDHOLD Indhold... 2 INDLEDNING Til vore kunder... 3 Kørsel

Læs mere

FR 2213 RA FR 2215 MA FR 2215 MA 4X4. Brugsanvisning. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen.

FR 2213 RA FR 2215 MA FR 2215 MA 4X4. Brugsanvisning. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. FR 2213 RA FR 2215 MA FR 2215 MA 44 Brugsanvisning Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. INDHOLD Indhold INDHOLD Indhold... 2 INDLEDNING Til vore kunder...

Læs mere

Rigspolitiet. Undervisningsplan. for køreuddannelsen til kategori C. Version 7.07

Rigspolitiet. Undervisningsplan. for køreuddannelsen til kategori C. Version 7.07 Rigspolitiet Undervisningsplan for køreuddannelsen til kategori C Version 7.07 Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til lastbil (kategori C) I medfør af 56, stk. 5, 64, stk. 5, og 134a

Læs mere

Clorius Energistyring. Besparelser med optimal komfort

Clorius Energistyring. Besparelser med optimal komfort 99.50.20-A Clorius Energistyring Besparelser med optimal komfort En vejledning til hvordan du kan holde varmen og samtidig belaste miljøet og din økonomi mindst muligt! Gælder for 1-strengede anlæg. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Rigspolitiet. Undervisningsplan. for køreuddannelsen til kategori D. Version 7.07

Rigspolitiet. Undervisningsplan. for køreuddannelsen til kategori D. Version 7.07 Rigspolitiet Undervisningsplan for køreuddannelsen til kategori D Version 7.07 Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til stor personbil (kategori D) I medfør af 56, stk. 5, 64, stk. 5,

Læs mere

ATV 150 cc. LO150 Gepard

ATV 150 cc. LO150 Gepard Brugsanvisning Varenr.: 9027281 ATV 150 cc. LO150 Gepard Rødlersvej 9 4733 Tappernøje Tlf + Fax 55 96 96 16 Mobil 30 23 20 90 npmotor@mail.dk ATV Model: Gepard - LO150 Varenummer: 9027281 Beskrivelse:

Læs mere

STIGA PARK VILLA READY 8211-0209-13

STIGA PARK VILLA READY 8211-0209-13 STIGA PARK VILLA READY 8211-0209-13 DA DANSK 1 SIKKERHED 1.1 GENERELT Læs anvisningerne grundigt igennem. Lær, hvordan alle reguleringer fungerer, og hvordan maskinen anvendes korrekt. Inden de anvender

Læs mere

Rider ProFlex 21. Brugsanvisning 101 91 36-06. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen.

Rider ProFlex 21. Brugsanvisning 101 91 36-06. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Rider ProFlex 21 Brugsanvisning Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. 101 91 36-06 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugsanvisning til Rider ProFlex 21 Introduktion...

Læs mere

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.80

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.80 NBE PILLEFYR NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.80 INDHOLDS FORTEGNELSE: Side 2-4 Fyrrums indretning, kondensering af røg gas. Side 5-7: Monterings vejledning. Side 8: Justering efter vægt.

Læs mere

BIOMAX 16-30. Manual for BIOMAX 16 BIOMAX 30. Trinløs modulerende. Forhandler: www.vvs-eksperten.dk & www.vvs-grossisten.dk

BIOMAX 16-30. Manual for BIOMAX 16 BIOMAX 30. Trinløs modulerende. Forhandler: www.vvs-eksperten.dk & www.vvs-grossisten.dk BIOMAX 16-30 Trinløs modulerende Manual for BIOMAX 16 BIOMAX 30 Forhandler: www.vvs-eksperten.dk & www.vvs-grossisten.dk BIOMAX 16-30 Index: INDLEDNING side 3 Installation og montage KOM GODT IGANG side

Læs mere

Rider 11/13 Rider 11 Bio/13 Bio

Rider 11/13 Rider 11 Bio/13 Bio Rider 11/13 Rider 11 Bio/13 Bio Brugsanvisning Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. 101 91 58-06 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugsanvisning til Rider 11 og Rider

Læs mere

effektiv afkøling er god økonomi udnyt fjernvarmen bedst muligt og få økonomisk bonus

effektiv afkøling er god økonomi udnyt fjernvarmen bedst muligt og få økonomisk bonus effektiv afkøling er god økonomi udnyt fjernvarmen bedst muligt og få økonomisk bonus www.ke.dk 2 udnyt fjernvarmen og spar penge Så godt som alle københavnske hjem er i dag forsynet med fjernvarme. Men

Læs mere

Rider 16. Brugsanvisning 101 91 33-06. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen.

Rider 16. Brugsanvisning 101 91 33-06. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Rider 16 Brugsanvisning Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. 101 91 33-06 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugsanvisning til Rider 16 Introduktion... 2 Færdsel og

Læs mere

Effektiv afkøling betaler sig

Effektiv afkøling betaler sig Effektiv afkøling betaler sig 2 Udnyt fjernvarmen Returvand skal være så koldt som muligt Så godt som alle hovedstadsområdets hjem er i dag forsynet med fjernvarme. Men det er desværre langt fra alle,

Læs mere

Betjeningsvejledning. campingvogn. Weltweit Nummer 1

Betjeningsvejledning. campingvogn. Weltweit Nummer 1 Betjeningsvejledning campingvogn Weltweit Nummer 1 Forord Kære campist Tillykke med købet af Deres nye HOBBY-campingvogn. Vi håber De må få mange dejlige stunder i Deres mobile hjem. Læs venligst manualen

Læs mere

VOLVO-LASTVOGNSTILBEHØR

VOLVO-LASTVOGNSTILBEHØR Volvo Trucks. Driving Progress VOLVO-LASTVOGNSTILBEHØR VOLVO FH OG VOLVO FH16 Du kan tage dette personligt. 3 10 Fokus på detaljerne 11 20 Udendørs Førerhus Lys Hjul Chassis 21 30 Interiør Komfort Opbevaring

Læs mere

Før køb af akseltrykmåler!

Før køb af akseltrykmåler! Før køb af akseltrykmåler! Flere og flere vognmænd får monteret akseltrykmålere eller mobile vejesystemer i deres biler. I denne folder kan du læse lidt om hvad disse apparater kan, og hvordan de virker.

Læs mere

CM2.16 & CM3.27. Bruger manual. Crafted with craftsman marine

CM2.16 & CM3.27. Bruger manual. Crafted with craftsman marine CM2.16 & CM3.27 Bruger manual Crafted with craftsman marine Fremdrivning 2 Crafted with CRAFTSMAN MARINE Bemærk: Manualen er både til CM2.16 og model CM3.27, derfor kan det forekomme at billeder/tegninger

Læs mere

Den fremtidssikrede investering, der betaler sig hver eneste dag. 20+ år med. energibesparelser

Den fremtidssikrede investering, der betaler sig hver eneste dag. 20+ år med. energibesparelser Danfoss varmepumper Den fremtidssikrede investering, der betaler sig hver eneste dag 20+ år med energibesparelser Med en forventet levetid på mere end 20 år sikrer en investering i en Danfoss varmepumpe

Læs mere

Quick guide og nyttig information

Quick guide og nyttig information Quick guide og nyttig information Tillykke med din Webasto bilvarmer! Denne quick guide indeholder vigtig information omkring betjening af din Webasto bilvarmer samt gode råd til, hvordan du opnår det

Læs mere

ENERGIEN ER JERES OK - meget mere end et lille olieselskab med billige benzinpriser.

ENERGIEN ER JERES OK - meget mere end et lille olieselskab med billige benzinpriser. ENERGIEN ER JERES OK - meget mere end et lille olieselskab med billige benzinpriser. Energien er jeres Vi har udviklet os gennem de sidste 100 år fra at være et kulselskab, til et benzin- og olieselskab

Læs mere

Undervisningsplan for køreuddannelsen til kategori B

Undervisningsplan for køreuddannelsen til kategori B Rigspolitiet Undervisningsplan for køreuddannelsen til kategori B 0-1 Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til almindelig bil (kategori B) I medfør af 56, stk. 5, 64, stk. 5, og 134a

Læs mere

Hvordan gør de professionelle?

Hvordan gør de professionelle? Hvordan gør de professionelle? ( Oversat af Ivan Larsen, Samsø Dart Club, Marts 2010 fra How the Pros do it af: Ken Berman 1999 ) Der er to aspekter i det at blive en god dartspiller, det er præcision

Læs mere

Big Star Supreme Classic stel, Supreme stel og Big Star S stel

Big Star Supreme Classic stel, Supreme stel og Big Star S stel Brugsanvisning for: Big Star Supreme Classic stel, Supreme stel og Big Star S stel VIGTIGT! GEM BRUGSANVISNINGEN FOR FREMTIDIG BRUG LÆS DENNE BRUGSANVISNING GRUNDIGT IGENNEM FØR DU ANVENDER VOGNEN! Disse

Læs mere