Onsdag 31 august 1910

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Onsdag 31 august 1910"

Transkript

1 ang Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeribedrift fra fiskeridirektren laargang Nrske fiskerier. Uken august. Onsdag 31 august 1910 S øn dre Tl' ndhj ems am t fregaal' det bedste fiske i Bjørnør, hvr 7200 maal er ptat i uken; herav var 6000 maal ntsild. Størrelsen var 1-5 streks g priserne fr garnsild Der er i FETSLDFSKET frts ætter jevnt i 6-7 kr., ntsild 8-12 kr. Nrdland g det trndhj emske. uken gj rt 9 mindre stæng. Paa 01' Der er i uken ptat mkring landet er hittil ptat 9940 maal, hvrav maal, hvrav 7040 er iset g 135 maal i uken 1500, av væsentlig 2-4 streks er slgt til sildeljefabrikker. Ukens sild. Aafjrden er gjrt 8 stæng saltede kvantum utgjør fiske- (størrelse ikke pgit) g i Skjørnfjrden pakkede tønder. Herav falder , hvrav 1 strt, 3 større g 5 mintønder paa Nrdlands amt, 1750 paa dre. Størrelsen er 3-4 streks. Namdalens fgderi g tønder Der freligger ingen indberetning paa Søndre Trndhjems amt. Det m fiske andre steder paa kysten. samlede ptagne kvantum fr hele lan- frrige uke meddeltes, at der var meldt det utgjør til 27 august maal, sild i Ytre Hlmedal i Nrdre Bergenhvrav iset maal, slgt til silde- hus amt. Ved nærmere undersøkelse ljefabrikker 135 maal g altet 13U 310 viser det sig kun at være en ubetydefiskepakkede tønder. Til samme tids- lighet, ca. 30 maal, sm er tat i spredte punkt ifjr var saltet tønder ntstæng. Paa garn var intet faat. g i tønder. Ngen større sildetyngde er der ikke. Nrdlands amt fregik det bed- Drivgarnsfisket efter Nrdsjøsild ste fiske i Gildeskaal. Hel' blev i uken gav i uken endda mindre utbytte end saltet tønder. Garnfisket var i frrige. Der er kun bragt tillands ujevnt g gav fra 1 stamp til 10 maal. 470 tønder paa 8 drivere) nemlig 70 Prisel'ne var 8-9 kr. fr ntsild, 4-6 tønder paa 2 drivere til Mldøen, 262 Nr. 35 tat i pslag 7 av 29 ds., men medregnes i næste hvedpgave). Tilførselen frdeler sig saaledes: Kristiansand S. 49 fartøier 5888 tar. Farsund Egersund Akrehavn Veavaag... l 75 Kpervik l Haugesund , Espevær Tils. 73 fartøier 7685 tdr., hvrav 60 tønder rund. Priserne var i Kristiansand øre pr. kg. fr de respektive srteringer, 20 fr rund, i Egersund Ttalkvantumet til 27 ds. utgjør tønder, hvrav 105 tønder rund, paa 270 fartøier mt 7949 tønder g 149 fartøier i 1909 g g 170 i Seifisket i Finmarken laa en tid nede paa grund av uveir g mangel paa fiskere, da mange var var reist til slaatten. Det ser nu ut til at skulle ta sig pigjen, da der skal være fuldt p av fisk. Russerne betaler 8-10 øre pr. kg., leveren hlder sig i 15 pr. liter. Balstad i Lften har der i sm kr. fr garnsild pr. maal. Der var 50 paa 3 til Flrø, 127 paa 2 til Bergen ntbruk g 32 pkjøpere tilstede. g 11 paa 1 til Haugesund. Den til Nesna er der gjrt 25 stæng, hvrav Haugesund indkmne driver hadde fr- 6 større (stængene klassificeres i mi n- søkt sig fra Shetland nedver den dre, større g stre. Et mindre sktske g engelske kyst til Humberen, stæng indehlder indtil 500 maal sild, men traf ikke sild. Sid ste frsøk blev mer fregaat et rikt seifiske. Der skal et større fra 500 til 5000 maal g et gjrt paa Revet, men uten resultat. - være pfisket ca stk. til en strt ver 5000). Sildens størrelse er Det samlede kvantum nrsk Nrdsjø- værdi av kr streks, litet av 5 streks. Pri- sild utgjør tønder mt Bankfisket fra Aalesund har ir. sen fr ntsild 6 kr., fr garnsild i 1909 g tønder i Prisen Søndmørsp. git et meget gdt utbytte i uken. Dampskibene har hat fra 4-5 kr. Der var 300 garnbaater g var i Bergen 11 1 /2-12 kr. 30 pkjøpere tilstede. Meløy er gjrt Av s l and s s i l d er i uken bragt kg. rundfisk (lange, brsme 3 mindre stæng, av hvedsagelig 3-41 til landet 5106 tønder, alt til Haugestreks sild, i Bdin 5 mindre stæng sund. alt er av aarets fangst hitført kelte skal ha hat ptil kg. fisk. etc.) g fra kg. kveite. En g i Flden l større g 3 mindre tønder mt til samme Mtrbaaterne har hat fra kg. Herøy fiskedes med garn fra 1-3 tidspunkt ifjr g tønder i Brislingfisket er smaat i Stavanger amt. Hermetikfabrikkerne i Stav maal. Drgefisket efter makre gav i Namdalens fgderi fregaar uken et meget gdt utbytte, mend anger faar det meste fra Søndhrdland, fisket i Nærø, Klvereid g Flatanger. litt mindre end i uken før. Ukens i uken 15/ 8 _2 /8, skjæpper. Fsnes fiskedes intet. Ukens fiske kvantum utgjør 7685 fiskepakkede tdr. Der er frsøkt med snurpent paa maa karakteriseres sm smaat. paa 73 fartøier (210 tønder ikke med- Flekkefjrdskanten, men uten resultat.

2 236 UKENTLGE MEDDELELSER FOR NORSK FSKERBEDRFT FRA FSKERDREKTØREN 31 august 1910 Der er meget makre i fjrdene ved 2 maal. 1 uken pfisket 1500 maal, hvrav 1909 g i ndført islandssild Stavanger, g flere stæng er gj' rt. saltet handelsvare 1500 tønder. Merker 2, tønder mt i 1909 g Veiret. Meterlgiske Observa t ri u m beretter: rj10rsdag hadde mn frisk østlig til sydøstlig vind paa Sydkysten. Den var løiet av fredag mrgen; men ut paa dagen begyndte det igjen at blæse 3, 4. Pris ikke pgit. Ttalkvantum 9940 i maal, hvrav iset 200 maal, saltet handelsvare tdr. Fillan sidste uke pfisket 700 maal, hvrav saltet handelsvare 900 tdr. Makrelfisket. Merker 4 g 5. Pris Ttalkvantum 2600 maal, hvrav saltet handelsvare 3525 tdr. Bjørnør sat 9 mindre ntstæng. Garnfiske 1-1), middelfangst 2 maa. 1 uken pfisket 7200 maal, hvrav garnsild 1200, ntsild Herav virket handelsvare 1)600 tdr., iset 3500 maal. Merker 1-5, pris garnsild 6-7, ntsild Ttalkvantum maal, hvrav iset 7100 maal, saltet handelsvare tdr.. 1 f t l' d sm før. Pris 4/6. Tilstede 8 ntbruk, ca. tke 1 saltere. Tmø ptat 1)600 maal saltet hanl. delsvare 8000 tdr. Resten hjemmefrbruk. Opslag 7. 25/ 8 : Drgemakrei fra Nrdsjøen siden 2 /8 lndkmmf't 51 fartøier med 5706 tøuder, hvrav Kristiansand 37 fartøier 4652 tønder. Priser' Kristiansand ) 36-35, 26-25, ' Opslag 7. 29/ 8, Drgemakrei fra Nrdsjøen meldt. ialt 1il 27 august 268 fal'tøier med tønder fiskepakket makrel, hvrav. 1 velr vær e rem- Pris ntsild 869, garnsild 4-6, ca. 50 ntherskende. bruk, 32 kjøpere, faa fremmec!e garnbaater. Fetsildfisket. Fra lensmanden i Bj ørnør, dat. 24 august: Tilstede ved ukens slutning 155 garnbaater med 310 mand, 27 ntbruk med 470 mand g 21) kjøpefal'tøier, hvrav 3 dampskibe. Se frøvrig pslag 44. Fetsildfisket. Telegrammer. Beretninger. Optat maal, saltet handelsvare tøilder. Bdin: 5 mindre stæng Landeg, iset 650, saltet handelsvare tdr. Flden: 1 større, 3 mindre stæng Kjerringøy, Sørflden. Srtement sm før. Pris 5-8. Nget ga1'l1- fiske. 10 ntbruk, 2 kjøpefartøier. Optat maal, hvrav iset 400 maal, saltet handelsvare tdr. alt inden amtet maal, hvrav 1050 slgt sildeljefabrik pakkede tønder mt i 1909 g Opshlg 44. Trlldhjem 27/ 8 : Ørlandet: i landbragt fra Nrdsjøen fiske- Sidste uke garnfiske 1/ 3-4 maal, rniddelfangst pakkede tønder drivgarnssild mt i 135 maa], tilvirket handelsvare tønder. Amtmanden. Opslag 9. 29/ 8, Til 27 angust meldt ptat maal fetsild, iset maal, slgt sildeljefabrikker 135, saltet fiske Nrdstrauden. Lidt garnfiske Saltenfj rden g utenfr Bdø. Pris ntsild8-10, garnsild , ca. 5 ntbruk, 30 kjøpefartøiel', hvrav 6 dampskibe. Optat 7100 maal, hvrav rrirsdag g fredag blæste der frisk Meløy: 3 mindre stæng Støtt, Grønøy. Meget eller sterk nrdvest aa ø tfi k gdt. garnfiske Skarsfjrd, Mesafjrd, Gl(jp s nmar ens menfjrd. SOl'tement 2-5, mest 3-4. Pns kyster. De øvrige dage var vindstyrken ntsild , garnsild G. 8 ntmindre. Saavel her sm. V. tfi _ bruk, 2 kjøpere, ca. 200 garnbaater. Optat l es n 4600 maa], saltet handelsvare 6000 tønder, marken har nrdlige til vestlige vinde resten hjemmefrbruk. Kjøpermangel. Gildemed verskyet kj'ølg'. t f skaal: Ga1'l1fisket ujevnt, 1 stamp 10 maa. nrdenfr g s0udenfr. Temperaturen, paa Tmø, derav 6 større. Drivga,1'l1 l stamp 20 sm tidligere hadde hldt sig under m 5 aapj... Srtte:nlden6t n:silld '4 0nbetYtbd:lkig ls n Sl, gmnsl -- n U, det nrmale, km adskillig p sidst i 300 garnbaater, 30 kjøpere, hvedsagelig vme en Ol' C e meste staaet- øst 19 me 100 garnbaater, 7 kjøpere. Optat 8300 maa1, klarveir, mens der har været mere hvrav slgt sildljefabrik 135, tilvirket hanl r.. d'. d delsvare 8970 tdr. resten hjemmefrbruk. ve (S l1g l vm retmng g Vell' baa e Nesna sidste 3 nætter, 25 stæng Finvik, Selt nget regn. ptil 6 maal 2--3 streks fin vare. Saltet 25 N aar undtages Finmarken har tønder. Fsnes: ntet. alt 7465 maal, deray iset 2160 maal, saltet handelsvare 5050 tønder, hele kysten nol'clenfr Stat hat rlige resten hjemmefrbrnk. Fgden. veirfrhld. Paa N l'dlandskysten har Opslag 48. Bødø 27/8 : Herøy: Garnfiske N rc1enfr var vinden mere østlig g av mindre styrke. Man hadde letskyet veir mandag, tirsdag g nsdag. Søndag samt fredag g lørdag faldt der stæng Liabgen, ca. 700 maal, et mindre tønder. Risvik 100 maal, et smaastæng Kvisten 40 maa, 3-5 streks, pris 7-8. set 360 maal. A v garnsild pfisket g slgt handelsvare 100 tønder. 1<'latanger: Paa drivgarn Villa delig styrke vestenfr Lindesnes. Lørdag var der endn frisk vind, men avtagende. Veiret har fr det meste været verskyet g tildels regnfuldt, saavel disse dage sm tidligere i uken, ela eler blæste veksle de vinde av laber styrke. Temperatu en har været litt under det nrmale. virket handelsvare 2220 tdr., iset 280 maa. Merker 2-5, pris garnsild 4-6, ntsild Ttalkvantum 4400 maal, hvrav iset 1420 maal, saltet handelsvare 4180 tdr. Bjugn lensmand indberetter: Tarven g Vahlsfjrden garnfiske fra 1-5,middelfangst 2 maal. Merker 4 g 2. Pris 5-6. Skjørnirden antages sat 9 ntstæng, hvrav 1 strt, 3 større, 5 mindre garnfiske fra 1-4, middelfangst 2 maal, merker 3-4. Pris uken pfisket 300 maal, saltet handelsvare 1800 tdr. Opfisket ialt. in den amtet maal, hvrav fra samme kant, g utver aftenen g natten ptraac1te sydsten med bety Paa Vestkysten var' vinden nrdlig til nrclstlig først i uken; men de sid ste dage ptraadte frisk til sterk sydlig vind paa kysten søndenfr Bergen. iset maal, saltet handelsvare tdr. Sildefisket ved sland. Sidste Aafjrden 8 ntstæng, garnfiske 1-6, middelfangst 2 maa. 1 uken pfisket 1750 maal, hvrav garnsild 500, ntsild 1200 maa. Herav Stiftamtmanden. uke saltedes tønder mt hen'- Opslag 47. Namss 27/8 : Nærø: Stæng- h l d' ning frsøkes, mest bmkast. Garnfisket O C SVS g 9 81 tøn er l de mindre, næsten udelukkende hjemmefrbruk. t {regaaende uker altsaa en jevn Pris ntsild 8, garnil 2-4. Denne uke saltet '. 600 tdr., intet iset. Klvereid: et større pgang. Det samlede kvantum utgjør Om fisket paa Sktland g England hitsættes efter The Fish Trades Gazette: Ler w i c le De fleste engelske drivere Det hllandske sildefiske. uken bragtes tillands tønder mt henhldsvis g tønder j de t fregaaende uker,?jtsaa en jevn nedgang. rril 24 ds. er ialt bragt til hllandske havne tønder mt tønder i 1909 g i Det tyske sildefiske. uken bragte tyske drivere tillands tønder mt g i de t fregaaende uker, et nget ujevnere utbytte. rril 21 er ialt ilanc1- bragt tønder mt tønder i 1909 g i uken august ilandbragtes av tyske drivere 2859i tønder, ialt til 28/ tønder mt i 1909 g i Det til 13 ds. meldte ttalkvantum, tønder, var frdeltpaa 333 anløp, altsaa ea tønder pr. tur. Den tyske drivgarnsflaate utgjør iaar 271 fartøier mt 268i1909, 253 i 1908 g 229 i Det sktske sildefiske. uken august saltedes paa de frskjellige kyster tønder mt henhldsvis g i de t fregaaende uker. Utenlandske fiskerier. Uken 21-27augusL fiekkt-t mt 149 fartøier 7949 tønder 1909 g Priser Kristiansand , E-el'Sllnd

3 august 1910 UKENTLGE MEDDELELSER FOR NORSK FSKERBEDRFT FRA FSKERDREKTØREN 237 Opgave ver det stre smmer sildefiske paa østkysten av Sktland, ved Orknøerne g Shetlandsøerne g paa kysten av Nrthumberland.- (Ved Nrges fiskeriagent i Strbritannien g rland.) Fra 1 mai til 20 august 1910 g fr den samme tid i Ttal fangst Saltet ganet Eksprtert Sted Crans Crans Tønder Tønder Tønder Tønder Østkysten... ' Orknøerne Shetlandsøerne L Nrthumberland l alt er nu paa vei sørver. Tirsdag (23/8) indkm kun 30 :fartøiet med gjennemsnitlig 18 crans hver. Priserne var fra 22 sh. til 28 sli.pr. cran. Onsdag 300 crans fra 30 fartøier g trsdag 400 crans. Strnsay. Tirsdag indkm 90 damp- g 35 seildrivere, hvrav en flerhet tidligere hadde fisket under Shetland g nu paa veien var tiltrukket av det gde fiske i frrige uke. Gjennemsnitsfangsten var crans, priserne 19 sh. til 27 sh. Onsdag ilandbragtes 1400 crans av 100 drivere g trsdag 1000 crans av det samme antal fartøier; priserne 20 sh. til 25 sh. Peter head. Fisket tk sig p i denne uke. Tirsdag indkm 130 fartøier -med en gjennemsnitsfangstav 23 crans. Kvaliteten var blandet g priserne gik 'fra 16 E,h. 6 d til 27 sh. 9 d. Onsdag 3000 crans fra 150 fartøier g trsdag 2000 erans fra 150 fartøier. Fraserburgh. Mandag gik 500 fartøier ut. Tirsdag indkm 100 med gjennemsnitlig 15 crans bver, den bedste dagsfangst de sidste 14 dage. Kvaliteten var blandet, priserne fra 19 sh. 6 d til 31 sh. 6 d. Onsdag 1000 crans g trsdag 1000 crans, hver' dag 200 fartøier. '\Vick, Aberdeen, Anstruther g de mindre havne paa Østkysten pviser lignende resultater. Paa Vestkysten var derimt fisket gdt med str tilstrømning av fiskere fra Shetland g Østkysten. Fra Nrth Shields, Blyth g Scarbrugh fisker nu flaater paa fra 100 til 150 fartøier med gdt resultat. Paa grund av den vldsmme tilførsel lørdag eo/8) var prisen nede i 8sb. Fra Grimsby gaar en mængde iset sild til Tyskland. En trawleier fra Grimsby har netp gjrt et frsøk med iset sild fra sland. Der var dg ingen liebhabere, g det meste maatte sælges til guanfabrikkerne. Man mener dg, at m frsøket gjentages i ktber g nvember, vil det gi gdt utbytte. Fra Nrges fiskeriagent i Enghwd, dat. Hull, 22 august 1910: Shetlandsfisket synes nu at nærme sig sin avslutning. Sidste ukes fiske var meg-et smaat. Den daglige fangst utgjør kun fra 500 til 2000 crans, g ukens samlede utbytte ved Lerwick er kun 7000 crans, imt crrespnderende uke ifjr. De engelske drivere gaar nu sydver til Grimsby, men fisket vil frtsættes av lkale baade, hvis veiret stine' sigfrdelagtig. Kvaliteten i sidste uke var kun middelmaadig. Priserne har rangert fra 20/-28/ pr. cran. Det samlede Shetlandsfiske utviser nu crans imt ifjr. Østkystfisket viser gsaa en sterk avtagen, g man frmener at dette fiske vil. slutte tidligere end alm indelig. Mu1igens imidlertid hvedaarsaken ligger i daarlige veirfrhlde fr fisket. Kvaliteten fr dette fiske er prima, g priserne rangerer fra 20/-30/ pr. cran. De største fangstpladse Vser saadant resultat: Fra Grimsby fregaar et udmerket Ukefangst: Crans Crans fiske med fangster paa ptl190 crans. tpeterhead Fraserburgh., Wick Anstruther Ttalfangst: Crans Crans Peterhead Fraserburgh' Wick Anstruther Der var ganske gdt fiske ved Shields, Blyth, Scarbrugh i frrige uke, g i lørdags ilandbragtes den første sild i Grimsby iaar. Prisen paa disse fiskepladser rangerte mellem 9/-17/ pr. cran. Smmersæsnens samlede kvantum saltet sild utgjør: -'- P=.i8 w Z <i :;:;- >-' 00 -'t;::;',,-t- (Jq -j --' 5. i p.,p.,ct>p., c..,..,... >-' gl. --'-CfCl t;::;' p., ttj -j... S ::l S gl, t;::;' -j >-' p., 'l:j -'- ::: ::: ::: ::: :; -'- t;::;' -'- l.:> ::: ::: 00 ;;-- p., Jl:::.. -'-,,-tn- - -w. Ot,... Q p., Ot 00 C;.: -'- -.:j 00 w Ot... p., C;.: C;.: Jl:::.. C;:J ''-... Ot,... C;.: -j Ot <:.O <:.O p., 00 -'- -'- O) -'- -'- -'- O) C;.: C;.: Jl:::.. -'- C;.: p., C;.: ''- O) -.:j 01 C;.: O) O' Ot -.:j Jl::: ) -j C;.: Ot,... -.:j Fra Nyfundland._ The Maritime Merchant,. Halifax N. S., skriver under 18 ds.: Klipfiskmarkedet er ganske fast fr nærværende paa grund av mangel paa øieblikkelige frraad paadenne side' av Atlanterhavet. Prtgal g Middelhavshavnene er dg markederne svake, efter frlydende frdi der i juli blev skibet altfr meget. Andre markeder har dg været aktive, saa med mderat tilbud herfra har de lkale priser hldt sig vel ppe. Efter hvad vi har hørt, antar vi at kystfisket g Gaspefangsten er udmerket, g at Lunenburg bankfiskere har gjrt det g gjør det gdt. Der er dg slette beretninger fra Labradr, g da dette distrikt sedvanligvis avgir en tredjedel av den samlede fangst fra den gamle klni er det meget vanskelig at gjøre sig p en

4 238 UKENTLGE MEDDELELSER FOR NORSK FSKERBEDRFT FRA. FSKERDREKTØREN 31 augus't 1910 mening m den fremtidige situatin. Heldigvis er frraadene av klipfisk ikke større end at de behøves til de øieblikkelige rdrer, saa eksprtørerne slipper at bry sine hder med spørsmaalet m de skal lagre eller ikke. Den franske fangst er rapprtert at være str, saa dette vil lette stillingen nget. Den lkale pris fr kyst- g bankfisk samfængt er mkring $ Fra Lunenburg er intet utbudt av smmerfangsten endnu. Sæsnen maa i det hele ha været meget frdelagtig fr Lunenburg-fiskerne. Vaarturen var gd saavel hvad fangst sm pris angaar, g alle er vendt tilbake fra smmerturen med gdt utbytte. Omtrent 30 av flaaten siges at ville gjøre en tredje tur, ifjr var der kun 3, g disse gjrde det gdt. Fangsten av kyst-fisk er aldrig str fr Nva Sctia, men det berettes, at i Cape Bretn er den 50 prcent bedre iaar end ifjr. sm indehlder indberetning fra generalknsulen i Genua m fiske- g tranmarkedet!talien i sæsnen sit telegram m saltsildmarkederne minder fiskeriagent Westergaard eksprtørerne m at iagtta den største mhyggelighet ved saltningen av fetsild. Vr fetsild nyder gd anseelse, g møter vi knsumenterne med gjennemført reellitet, vil der kunne parbeides et fast tillidsfrhld, sm vi Opslag 3. 26/ S : Fiskeriagent Westelgaard telegraferer: Hamburg-Altna: Sirins 249 kasser fisk, laks , tert 144, ørret , hyse 10-12, kveite 30-52, flyndre 25-38, aal Klipfiskmarkedet. Opslag 5. 30/ S : Knsulen Bilba telegraferer: Bilba: mprt 5150 kvintal nrsk, 360 islandsk, 1010 færøisk, slgt 1700, 20, 120, behldning 5550, 410, 1010, priser ufrandret. Santander : Slgt 150, behldning 390, priser 5400 til Avista kurser: Paris 10770, Lndn i længden vil ha str frdel av. Det Knsulatberetninger. vil let frstaaes, at i denne tid, da alle markeder er versvømmet av sktsk, Fra legatinen i Havana, dat. 10/s : hllandsk g tysk sild, sm er aner- Angaaende klipfiskmarkedet i Havana kjendt fr sin gjennemførte behandling, i tidsrummet 29/7_9/ S meddeles føl skader det verrdentlig at bringe paa gende: markedet en vare sm er gjenstand fr lndførselen andrg til 97 O kasser mistanke. Mistanken influerer straks g 458 tabaler. paa prisen. Fetsilden er en saa fin Priserne var ifølge Revista Oficial (, vare, at vi ved en mhyggelig g sam- fr nrsk fisk $ , fr kavittighetsfuld behandling, saavel hvad nadisk $ 6.00 i tabaler g. $ 8.50 i kassrtement sm pakning angaar, vil ser g fr sktsk $ Telegrammer. kunne erbre et sikkert marked, uav- Ovenstaaende nteringer synes paa Sildefisket ved sland. hængig av de øvrige landes sildefiske- det nærmeste at stemme med de vir- Opslag / : Knsulen Reykjavik tele. S rier, g pnaa priser, sm gjør be- kelig betalte priser, der muligens fr graferer : Siden sidste indberetning driften lønnende fr alle parter. enkelte partier nrsk g kanadjsk fisk tønder fiskepat sild i Øfjrd. alt hittil har været litt høiere tønder islandssild. Det hllandske sildefiske. Opslag 4. 27/s : Hllandske sildefiske i Nrdsjøen til 24/ S ilandbragt tdr. saltet Saltsildmarkedet. sild mt i 1909, 16J. 886 i Priser / 4 gylden. Telegrammer. Opslag 1. 29/ S Fiskeriagent Westergaard telegraferer: Kjøbenhavns uketilførsel 1500 tønder fetsild KKK 27-22, KK 24-19, K 21-17, MK Kønigs bergs uketilførsel Det tyske sildefiske. 835, 28-29, 26-27, 23-25, 20-22, M 15 Opslag 4. 24/ : Tyske sildefiske til 21/ S S -17.' 6183 britisk, 400 hllandsk.,stettin saltet tønder mt i 1909 g uketlfør1 656, 28, 27-26, 2?-2, 22-21, i Priser Superir 36%, Srtierte 1. 20, vaasld sl tllle , skjæresld 30/35, 39.1/ Prima 271/ -28 Klei e 251/ -261' 24, 40/50, 22 /2' 00/60, 60/70, knap Matis 21_<20 mak tøden n 2 /2' britisk, crwnlargefull 28, crwnfull 32, crwnmatfull 29, crwnmatties 26 1 / 2, crwn- Opslag 4. /s: Tyske Sldefiske hl /8 spents ustemplet saltet tønder mt i 1909, i Priser superir , S01'- Hamburgs uketilførsel 200 KKKK 32, KKK tlert.e 34-35, prima 28-29, kleme / 2, 28-30, KK 23-26, K Saltsildmar MatJes J/1;.. kederne faste, gd msætning, fetsildens kvalitet vundet kjøpernes bifald. Naar reelt merket, srtert, pakk6t er sæsnens utsigter Det sktske sildefiske. gde. Da derimt vermerket, slet srtert, Opslag 4. 30/ S : Sktske sildefiske Østkysten pakket ingen interesse iaar, bør vi være dbbelt frsigtige grundet stre saltsildkvantum. med Orknøe1'11e, Shetland g Nrthumberland 1 mai til 27 august saltet l , eksprtert tønder mt i det utvidedes. Dette maa iaar ikke ødelægges fjr vandt fetsilden veralt tillid g marke Fersksild fnus , spent 17 med nreelle leveringer. -20, saltsild fast, stigende priser, largefulls 32, falls 29-30, matfnlls 25-26, matties 24/6 fb. Fisket nærmest slut. F ersksildmarkedet. Opslag 2. 29/ 8 : Fiskeriagent Westergaard telegraferer: Hamburg-Altna: Uketilførsel kasser engelsk sild 16-7, 1273 fetsild 11 1 / 2 Jf6. kassen. Markedsberetninger m. V. Uken august. Opmerksmheten henledes paa Knsulatberetninger nr. 33 fr 20 august, Ferskfiskmarkedet. Opslag 3. 'u/ s : Fiskeriagent Westergaard telegraferer: Hamburg-Altna: Hercules 246 kasser fisk, laks , tert , ørret 40125, kveite 30-58, flyndre 25-42, hyse 5-83h, aal Kurser: Lndn 60 div... Paris 3 div.... Hamburg 3 d/v /S201/4 % P. 6 1 /4-6 3 / 8 % P. 4 3 / / 8 % P. Fra knsulen i Lissabn, dat. 16/S: Siden knsulatets rapprt a v 1 ds. har dampsk. Srrent (( lsset ca. 800 tns klipfisk, hvrfr der gsaa idag maa nteres den temmelig stre behldning av 960 g 120 tns respektive str g smaa fisk med priser av r rs fr førstnævnte g rs. 9600rs fr sidstesrt. Av sktsk fisk lagres der 12 tns str g 18 tns smaa fisk, der sælges til 1's rs fr str g rs rs fr smaa fisk. Newfundlandsfisk er fuldstændig utslgt. Fra viceknsulatet i Oprt meldes, at der i indeværende maaned ikke har fundet sted ngen tilførsel av klipfisk. Behldningen anslaaes til: 375 tns nrsk g 20T7 tns newfundlandsk. Priserne nteres fra: Rs til rs pr. kvintal fr nrsk g rs til rs pr. kvintal newfundlandsfisk. Ovennævnte Snent avgik her-

5 31 august 1910 UKENTLGE MEDDELELSER FOR NORSK FSKERBEDRFT FRA FSKERDREKTØREN 239 fra til Oprt med 200 tns nrsk klipfisk. Nrges utførsel av de vigtigste fiskeriprdukter i juni (Efter Det statistiske centralbureaus pgaver). Fra generalknsulen i Bilba, dat. 20/ S : følge indhentede pgaver skal klipfiskimprten til nedeunævnte imprtsteder i juli maaned d. a. ha været følgende: 8 w..1-.:!:j Z S- æ ;:; t:: e-t-... 8=-& c c dl'. g. S... c' c -' e. 01 c CJ..? -' 00 [:l:l cr:> ' -' : [:l:l p:;-' 00 CJ..? c; qq. -::J -::J ii; p:;-' <i. S' c-t- Ul.., CJ..? t:i +- rj::.. [:l:l -::J -' -::J t:i 0- cr:> CJ..? CJ..? r -'- CJ..? CJ..? -' -' P cr:> ' J:. t:il [:l:l J:. J:. ;5 CJ..? cr:> crq l\:j -' -' -::J Fra generalknsulen Bilba, dat. 22/S: Angaaende frrige ukes sardinfiske meddeles følgende fra viceknsulerne : Fra Vig: Fisket var ngen]unde gdt g rgnmarkedet var fremdeles livlig med faste priser. Fra Gijn: Fisket var daarlig. Fra Santander meldes gsaa m daarlig fiske, g rgnmarkedet -karakteriseres sm flaut. Fra generalknsulen i Bilba 23/ s : mprt g msætning av klipfisk fra 14/S _2 /8, alt pr. kvintal a 50 kg., andrg til: Tldsteder Tørfisk Klipfisk Sild saltet Rgn Tran kg. kg. fetsild anden hl. hl. hl. hl. Fiskegu::tn kg. Fredrikshald Fredrikstad Kristiania ' Kngsvinger Sandefjrd Langesund Kristiansand Flekkefjrd Stavanger Haugesund Bergen Fl Flrø Aalesund Mlde dO Kristiansund Trndhjem Rørs Narnss.' Msjøen - Narvik Svlvær Trmsø Hammerfest Vardø alt Sildeimprten ver St. Petersburg i tiden fra 19/1 til 2/15 august (Ad sjøveien.) AllgU;' (Meddelelse fra generalknsulatet i St. Petersburg). Skibets natin & navn Ovenstaaende pgave viser ttalimprten til de frskjellige havner. Fra Nrge: de ukentlige rapprter anga aen de klipfiskmarkedet i Bilba g Santander er 29- l Svensk dampsk. Manhem ikke medtat den i juli maaned i transit Fra Strbritannien: til indlandet fra Nrge imprterte fisk Britisk dampsk. Petersburg Denne imprt utgjrde fr Bilbas vedkmmende 2714 kvintaler g fr San 19-1 Svensk d. Her 22-4 Nrsk d. Viking 22-4 Britisk d. Reval tanders vedkmmende 300 kvintaler d. Mscw Lægges disse tal til den i llkeberetningerne pgivne imprt henhldsvis Svensk d. Aina kvintaler g 2473 kvintaler, Fra Tyskland: faaes venstaaende ttalimprt. Tysk dampsk. Bingen Ttal imprt: Bilba. Salg 1900 nrsk, 110 islandsk, 90 færøisk. Behldning pr. 20/S 2100 nrsk, 7 O islandsk, 120 færøisk. Prisen fr lste srt pgaves ntert til ptas. 53 fr nrsk, ptas fr islandsk g ptas. 60 til 67 fr færøisk. Lasteplads Haugesund Leith Lerwick Lerwick Leith Leith Lerwick Bremen / 4 tønder. Tønder / 2, / Fra viceknsulen i Duarnenez, dat. 20/ s: Fremdeles uten frbedring i fiskets gang siden ærbødige av 13 ds. Sables d'olnne ngen dage gd, de sidste dage dg avtagende fangst. Paa Mrbikankysten ngen pladser ret gdt, men meget ustadig fiske. Saavidt mig be- Santander. Salg 280 nrsk. Be- jendt. intet.fiske i COlcar.nea:u, heller hldning pr. 20/ S 540 nrsk. kke Audrne, g dlstrktt her Prisen fr 1 ste srt pgives ntert kun ubetydelg fangst fr 80 a 100 til ptas. 55 til 57. baater. Næsten veralt de stre sar-.. diner,,6 a 8 pr. 1/4 -g priserne fr Paa Madrds børs ntertes dag:. tusenet 20a 4 fres. Rgnarked.et Pesetas pr. 100 frc. a/v / ParS., ufrandret. Sden den 13 mg en t Æ a/v / Lnd. førsel. _

6 240 UKENTJGE MEDDELELSER FOR NORSK FSKERBEDRFT FRA FSKERDREKTØREN 31 august 1910 Markedsberetning m tran. fra den kmmunale fiskeauktin. Ved T. Anfindsen. dicin med kr. 86 g bruntran med (Ved W. Thedr Reincke). kr paa fater eller tønder. R g n hal' været fuldkmmen stille Hamburg, 26 august Bergen, 29 august lten spr av søkning. Seneste pris Baade medicinale g industrielle var kr Fr de idag pr. 'lmidnatsl g transrtel' fastere g efterspørgselen K l i pfi s k hal' været handlet i Fin- Henrik\Vergeland ankmne 55 kasser bedre. marksvare til hemmelig pris. fisk pnaadde jeg, følgende priser = J eg nterer: Øre pr. kil f Bruttsalgspriser. 13 fr samfænt, kr fr almin- d 'dd l 5' 57 Rund isk er msat til kl' a Prima kveite, str, hdeløs u 0., ml., c. 0-, Damptl'an, klclkl. Lfts Jtb. 105 c1elig hllænder, kr fr fyldig d., str, m. hde Raamedicintran 80/85 vestrefisk g kr a 17 fr tynd d., midd., el Blank trsketran 7 ()/75 vestre. el, smaalapper (under Bnmblank d. flyndre /60 Paa sildemarkedet haneuedes fet- 5 kil) Blank industl'iel /40 sild senest til kr rødfisk(uer)efterkvajitet17-24 Brunblank d /38 fr de resp. merker. hyse... ; Sæltran, efter farve g lugt 39/41 Nr d sj ø s i l d hal' været betalt med l Nysa. ltet trs\ Oetsaltet) =22 D., brun L 12 kr. Ol brs,e Brun levertran K veitepl'iserne gik c1esværre endel -.---' Sildelje, lys... D'. ned denne gang, men er videre prisfald litet sansynlig. 38/39. D., branbank... 36/37 Opgave Av mttagne partier rødfisk g hyse D., brun... 31/32 ver brisling g smaasilcl' t.ilført Sta- var desværre meget secunda ved frem- Hvaltran, uraffinert nr. l 44 vangei- i ticlsrummet 15/ 8 _2 /8' kmsten, hvilket hvedsagelig skyldes D., 2 42 den slette pakning. Fisken bør pakkes ngenlunde kmpakt i kasserne, D., 3 40 Bris- Pris Smaa- Pris D.} 4 38 H vol'fra lill,[s pr. sild pr, saa den ikke mrtes underveis, likesaa bør del' ises mellem hvert lag fisk. skj. skj. skj. skj. l Rødfisk bør fr at kunne pnaa regningssvarende priser kun sprættes B k d. f S. B.-hus amtl ) 0.50 (snittes) i buken g uttages slet, ergens mar e spnser r Stavanger amtl_ l 550L kverken maa ikke pskjæres. fiskevarer. Tils l Efterspørselen efter saltfisk tiltar Maa ikke pfattes sm frit mbrd nteringer. V ærcli av brisling., kr daglig, men tilraades kun indsending (Meddelt a v handelsfreningens sekretær). av nysaltet vare, g helst i kasser smaasild _50 (ikke lakefisk), da den derved fin cl er Bergen, 27 august Tils. kr lettere avsætning. Paa tranmarkedet er kldklaret damptran betalt med kr, 87, raa me- Ttalkvantum til 27/ 8 A. B. C. Skrei (trske) fisket (Cd Fishery), januar-juni... mill. st. (pieces) Dampmedicintran (Cd liver il) hl. Lever tilvers til anden tran (Liver fr ther ils) hl. Sildefiskerierne (Hen'ing Fisheries): 1. Va ar sildefisket (Spring Herring), februar-mars... maal a 150 liter 2. Fetsildfisket juli-desember 1 ) tdr., saltet, fiskepakket (Fat Herring) (Barreis, salted, seapacked) 3. Strsildfisket (Large Herring), ktber, desember, februar: a) fr vestlandet (the West Cast)...,... maal a 150 liter b) fr østlandet (the Suth Cast)... ; maal a 150 liter 4. Drivgarnsfisket i Nrdsjøen, juni- desember l)...,. tdr., saltet, fiskepakket (Fishing by drifters in the Nrth-Sea) (Barrels, salted, seapacked) 5. slandssild indkmmet til nrske havne tc1r., saltet, fiskepakket (Herring frm celand landed in Nrway) (Barres, salted, seapacked) Makrelfisket ved drgere i Nrdsjøen saltet fr Amerika 2).... tønder i fiskepakning (Seapacked mackerel landed in Nrway frm the Nrth-Sea, salted fr exprt t Ameriea) O ) Al silll. frbrukt fersk er ikke medregnet.. (All Hen'ing used fresh i s nt inclnded.) 2) Al makrel, sm er frbrukt. fersk, eksprtert. i is eller saltet rund fr det skandinaviske marked, el' ikke medregnet. (All mackerel, used fresh Ol' exp. in ice r salted fr the Scandinavian market, is nt includecl) Ved eftertryk av disse meddelelser maa Fiskets Gang angives sm kilde.

FETSILDFISKET er i god gang Aafjorden er gjort 5 mindre stæng, i de respektive sorter; ved ukens slut=

FETSILDFISKET er i god gang Aafjorden er gjort 5 mindre stæng, i de respektive sorter; ved ukens slut= Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeribed rift fra fiskeridirektren. aargang Onsdag 24 august 1910 Nr. 34 Nrske fiskerier. kvaliteten fin. Priserne ntsild kr. 6-10 Espevær... 4 fart. 337 tdr. pr. maal,

Læs mere

fra fjsk~ridjr~ktør~n

fra fjsk~ridjr~ktør~n Uk~ntng~ m~da~~ls~r fr nrsk fisk~rjb~drift fra fjsk~ridjr~ktør~n 7 aargang nsdag 30 august 96 Nr. 35 Fr hele landet er til 26 august av 62 fartøier indbragt 2858, i nqrsk~ fisk~ri~r. pfisket 25684 maal

Læs mere

FETSILDFISKET foregaar nu gan- I sidste herred er det største fiske, idet Bergenhus amt staar meget brisling i

FETSILDFISKET foregaar nu gan- I sidste herred er det største fiske, idet Bergenhus amt staar meget brisling i Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektren 3 aargang Onsdag 7 august 92 Nr. 32 medtages i landets ukekvantum. Pri- derav km 9060 fra Søndre Bergenhus, sen var der 2-5 kr. maalet.

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeribedrift fra fiskeridirektren laargang Onsdag 21 september 1910 Nr. 38 Nrske fiskerier. Uken 11-17 september. fiske paa Flden, ellers nget smaat, fiskepladsene, el'

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeribedrift 5 aargang fra fiskeridirektren Onsdag 14 januar 1914 gaaende aar, hvilket maa tilskrives det dag 1300 skjepper brisling med snurpent, pris kr. 4 pr. skjeppe.

Læs mere

FETSILDFISKET har været drevet fangster, fra 2000-3000 kg. rundfisk

FETSILDFISKET har været drevet fangster, fra 2000-3000 kg. rundfisk 7 aargang Ukntlig mddlsr fr nrsk fiskribdrift fra fiskridirktørn Onsdag 9 jli 96 Nr. 9 pere sm hadde været paa Færøbankerne hadde henhldsvis 6 0 g 0 0 fisk. Mtrbaaterne hadde gsaa gjennemgaaende bra FETSLDFSKET

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektren 6 aargang Onsdag 20 ktber 1915 Fiskeriraadet. k!:'ner, vi erkjendte nødvendigheten av at avlyse det stre møte av fiskeri Fredrag av Fiskeridirektøren

Læs mere

fra fiskeridirektoren Onsdag 19 januar 1910 Nr. 3

fra fiskeridirektoren Onsdag 19 januar 1910 Nr. 3 ang Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeribedrift fra fiskeridirektren laargang nsdag 19 januar 1910 Nr. 3 Nrske fiskerier. 14 maal g 110 nat til fredag 9 maal paa grund av den ringere tilførsel, sm sm

Læs mere

STORSILD er blit efter søkt flere

STORSILD er blit efter søkt flere U kentlige meddelelser fr nrsk fiskeri bed ri ft frafiskeridirektren 2. aargang Nrske fiskerier. Uken 511 nvember. Onsdag 15 nvember 1911 Nr. 46 685 tdr. er saltet. Finmarken er fra først av var sydlig,

Læs mere

STORSILDFISKET i uken gav kun opgave. I Øksnes er der fremdeles Hasvik, Taborshavn? Meltefjord, Hasvaag

STORSILDFISKET i uken gav kun opgave. I Øksnes er der fremdeles Hasvik, Taborshavn? Meltefjord, Hasvaag Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeribed rift fra fiskeridirektren 2 aargang Nrske fiskerier. Uken 7-23 desember. Trsdag 28 desember 9 Nr. 52 l maalet, nget garnsild i Nrdsjnen Telegrammer. paa elgeland

Læs mere

FETSILDFISKET har til 21 oktober dene _ er gunstig for isning.

FETSILDFISKET har til 21 oktober dene _ er gunstig for isning. an Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeribedrift fra fiskeridirektren 2. aargang Nrske fiskerier. Uken 2228 ktber. nsdag nvember 1911 mest i A.afjrden, dernæst i Bjugn, med priser resp. 424 kr. g 915 kr.

Læs mere

fra Fiskeridirektoren

fra Fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeri bed rift fra Fiskeridirektren 6 aargang Onsdag 6 ktber 1915 Nr. 40 Av slandssild var hjemførselen 1911 807 fartøier med 47803 tønder Nrske fiskerier. ganske betydelig

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren I, aargang Norske fiskerier. Uken 25 september l oktober. Onsdag 5 oktober 1910 Nr. 40 i Meløy, 1010 1 /2 i Bodin, 1015 i beretning

Læs mere

fra fisk~ridir~kt0r~n

fra fisk~ridir~kt0r~n Uk~ntng~ m~d(l~~ls~r for norsk fisk~rjb~drift fra fisk~ridir~kt0r~n Nr. 34 sildoljefabrik. Prisen paa notsilden var J 7 18 kroner og paa garnsilden 1520 kroner maalet. Flere stæng endnu uoptat. 5000 maal

Læs mere

fra fiskeridirektoren Onsdag 8 november 1911 Nr. 45

fra fiskeridirektoren Onsdag 8 november 1911 Nr. 45 ang Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeribedrift fra fiskeridirektren 2. aargang nsdag 8 nvember 1911 Nr. 45 pnaar 3 1 / 2 kr. maalet. :l\feløy 1 nu et par dage med rlig veir; men mindre stæng g nget garnfiske

Læs mere

fra fiskeridirektoren

fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskerihedrift fra fiskeridirektren 3 aargang nsdag 0 januar 92 fr Arendal, Grimstad g Fredriksværn. Sidste pris i Kristiansand var Nrske fiskerier. 5 kr., silden var av gd

Læs mere

fra fiskeridirektoren Onsdag 30 juni 1915 Rotskjær kg. 2006 200 899 100 345 900' 122400 384200. 167 600 154200

fra fiskeridirektoren Onsdag 30 juni 1915 Rotskjær kg. 2006 200 899 100 345 900' 122400 384200. 167 600 154200 0 ang Ukentlige meddelelser fr. n,rsk fis'keribed rift fra fiskeridirektren 6 aargang Nrske fiskerier. Uken 2026 juni. OPSYNET under vaartr.skefisket i Finmarken blevhævet den 23 juni g dermedr'egnes dettec:fi.ke

Læs mere

SKREllTISKET gav for distrikterne

SKREllTISKET gav for distrikterne Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeri bed rift fra. fiskeridi rektren 3 aargang Nrske fiskerier. Uken 39 mars. SKREllTSKET gav fr distrikterne søndenfr Finmarken en ukefangst av 6.5 mill. stk. trsk, derav

Læs mere

I er der intet nævneværdig fiske. Lodde Vikten betales fra 8-11 øre pr. kg.

I er der intet nævneværdig fiske. Lodde Vikten betales fra 8-11 øre pr. kg. !! n Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektren 3 aargang Onsdag 27 mars 1912 Nr. 13 er der intet nævneværdig fiske. Ldde Vikten betales fra 811 øre pr. kg. Nrske fiskerier. er

Læs mere

Tirsdag gir 1 hl. lever, og fettprocenten er OnsdRg / Prisen er 9-10 pr. kg.

Tirsdag gir 1 hl. lever, og fettprocenten er OnsdRg / Prisen er 9-10 pr. kg. Ukentlige meddelelser f.. nrsk fiskeribedrift fra fiskeridireltren, 4 aargang nsdag 22 januar 93 Nr. 4 N k f e k G Tirsdag 60 50 62 68 57 gr hl. lever, g fettprcenten er nsdrg 47 60 53 5670 45 3 / 4 3540.

Læs mere

fra fiskeridirektoren

fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeri bed ri ft fra fiskeridirektren 5 aargang Onsdag nvember 94 Nr. 45' ntsildvar mest 6 streks g 5 streks, Fr Namdalen g i,rmsdals, Nrske fiskerier. mindre 4 g 3 streks.

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren garnfiske, Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektren laargang Nrske fiskerier. Uken 30 ktber5 nvember. nsdag 9 nvember 90 Nr. 45 sild er ikke indført i uken g m strsild meldes

Læs mere

fra fiskeridirektoren Onsdag 7 februar 1912 Nr. 6

fra fiskeridirektoren Onsdag 7 februar 1912 Nr. 6 :.4 l i...! l! ( t l i l l Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeribedrift fra fiskeridirektren 3 aargang nsdag 7 februar 1912 Nr. 6 nere end ifjr. Til 3 februar hadde kunne faa pgave fra Søndre Trndman kun

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren n Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 6 aargang Onsdag 21 juli 1915 Nr. 29 mellem 6000 og 18 000 kg. rundfisk 57 000 stk. Ogsaa for Kristiansand, Norske fiskerier o (lange

Læs mere

fra fiskeridirektoren

fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 2, aargang Onsdag 6 september 9 Nr. 36 Norske fiskerier. Uken 27 august-2 september. Stamsund har endel baater begynct Av den iaar ilandbrngte

Læs mere

fra fiskeridirektoren Onsdag II oktober 1911 i det trondhjemske sælges for 3 til 4 kr. maalet. Nogen faa mindre notstæng er gjort i det rrrondhjemske

fra fiskeridirektoren Onsdag II oktober 1911 i det trondhjemske sælges for 3 til 4 kr. maalet. Nogen faa mindre notstæng er gjort i det rrrondhjemske ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskerihedrift fra fiskeridirektoren 2, aargang nsdag oktober 1911 i det trondhjemske sælges for 3 til 4 kr. maalet. Nogen faa mindre notstæng er gjort i det rrrondhjemske

Læs mere

Fisket. Uke n 2-8 m a r s.

Fisket. Uke n 2-8 m a r s. ------------------------------------------------------------------------------ fi Efterretningsblad fr nrsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 15 aarg. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar

Læs mere

DRIVGARNSFISKET efter sild i

DRIVGARNSFISKET efter sild i Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren 4 aargang Norske fiskerier. Uken 1319 juli. DRVGARNSFSKET efter sild i N orclsjøen er fremdeles smaat. Der inclbragtes 477 tønder

Læs mere

fra fiskeri di rektot-ven

fra fiskeri di rektot-ven L kent l ge meddelelser fr nrsk fs ker bed r ft fra fsker d rekttven 6 aargang V Nrske fskerer. Uken 420 mars. Onsdag 24 mars 95 Nr. 2 Haugesund var prsen fredag kr. 5 Prsen var fr usløet fsk fra 35 45

Læs mere

fra tisk~ridjr~kt0r~n

fra tisk~ridjr~kt0r~n Ukntng mddlsr fr nrsk fiskrjbdrlft fra tiskridjrkt0rn Onsdag 30 nvember 1921 Uken 20--26 nvember.. l"' et s i l d fis k et faldt bra i Finmark g Trms fylker, men søndenfr var der intet væsentlig fiske.

Læs mere

fra ftskeridirektoren

fra ftskeridirektoren S TRSLDFSKET Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeribedrift Nrske fiskerier. Uken 13-19 desember. fra ftskeridirektren nsdag 23 desember 1914 Nr. 51 derav blev iset til eksprt 10 200, sal- stæng i Bergsfjrd

Læs mere

fra tlskeridirektoren

fra tlskeridirektoren Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeribedrift fra tlskeridirektren 5 aargang Onsdag 6 mai 1914 Nr. 18 174 UKENTLGE MEDDELELSER FOR NORSK lnskerbedrft FRA FSKERDREK'l'0REN 6 mai 1914 dette fiske deltar fra

Læs mere

Onsdag 3 september 1913

Onsdag 3 september 1913 U kentlige meddelelser fr nrsk fiskeri bed ri ft fra fiskeridirektren 4 aargang Nrske fiskerier. Uken 2430 august. Onsdag 3 september 1913 tønder mt 20828 tønder i 1912, 11852 tønder i 1911. Der har været

Læs mere

for norsk fjsk~rib~drift

for norsk fjsk~rib~drift Uktntligt m~cldtl~ls~r fra tisk~ridirtktør~n for norsk fjsk~rib~drift nsdag 17 juli 1918 Nr. 29 norsk~ fisk~rj~r. Uken 713 juli. FETSLDFSKET. sidste uke blev der sat 3 større og 4 mindre notstæng i Valsfjord

Læs mere

fiskets Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren.

fiskets Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. fiskets Gan Efterretningsblad fr nrsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige 4 aarg. pstanstalter

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 5 aarang Staten overtar krigsrisikoen for makrelflaateo. Da der paany er indkommet talrike forespørsler om makrelflaaten bør fol'tsætte

Læs mere

fra fisk~ri"ir~kt0r~n

fra fisk~riir~kt0r~n 2537 Ukntng mddlsr for norsk fjskrjbarjft fra fiskri"irkt0rn 8 aargang nsdag 6 juni 9 " Nr. 23 Rotskjær Russebeh. derav er stationert i Hammerfest 47, norsk fiskrir. i Rolfsø, 32, Honningsvaagene 20. Uken

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n 2 aargang Ukntng mddlsr fr nrsk fiskribdrjft fra fiskridirktørn nsdag 6 mars 92 Nr. nrsk fis(rir. Uken 6-2 mars. V a ar s i l d fis k et i søndre distrikt faldt bra i sidste uke, bedst utenfr Aaensire"

Læs mere

fra fisk~riair~ktør~n

fra fisk~riair~ktør~n 9 aargang Uk~ntlig~ m~dd~~ls~r for norsk Jisk~rib~arift fra fisk~riair~ktør~n nsdag 0 april 98 Nr. 5 norsk~ flsk~rj~r. Uken 3 mars-6 april. 97, '467000 i 96 og 5087000 i 95. Det samlede skreikvantum stiller

Læs mere

Uk~ntng~ m~dd~i~ls~r for norsi, fisk~rlb~drift

Uk~ntng~ m~dd~i~ls~r for norsi, fisk~rlb~drift Ukntng mddlsr fr nrsi, fiskrlbdrift fia fskri(urktørn Nr 2 Uken 2-8 januar. St r s i l d fis k eter endnu ikke begyndt g der er heller ingen uisigter fr nget nævneværdig str: ildfiske paa de vanlige fangstfelter.

Læs mere

fra fjsl(~ridjr~ktør~n

fra fjsl(~ridjr~ktør~n UkntUg mddlsr for norsk tjskribdrift fra fjsl(ridjrktørn nsdag 25 august 920 Nr. 34 handelsvare 2660 maal mot ifjor 8803 820 29463 579 _ 8689 maal og 7 23 tdr. 69 35 og i 98 227948 50 _ Uk;l 52 august.

Læs mere

fra fiskeridirektoren Onsdag 7 januar 1914

fra fiskeridirektoren Onsdag 7 januar 1914 L kentlige meddelelser fr nrsk fiskeri bed ri ft 5 aargang 93. fra fiskeridirektren nsdag 7 januar 94 Strsildfisket begyndte i uken ned til 2-3 kr. pr. maal, i mars be sm endte 30 nvember 92. Alle- taltes

Læs mere

Onsdag 28 februar vinterfiskel'ierne vil bli mer eller mindre store. Særlig gjælder dette Roms

Onsdag 28 februar vinterfiskel'ierne vil bli mer eller mindre store. Særlig gjælder dette Roms ang U kentlige meddelelser fr nrsk fiskeri bed ri ft fra fiskeridirektren ------------------------------ 3 aaryang w W -l- CD -CD CD 0l- a p wei):: Wl-:-... - - ei) ei) W -l- M- =--, w:--=t. g --- t -'

Læs mere

norske fjsl(~ri~r. Uken 5-11 september.

norske fjsl(~ri~r. Uken 5-11 september. an. U)("tng t11dailser for norsk fi skeribtd ri f.t fra ti sl,rjdlrkt0rn 11.!!trgang. OnsdcafJ 15 september 1920 Nr. 37 norske fjsl(rir. Uken 5-11 september. FETSILDFISKET. Fra Finmarken meldes om bra

Læs mere

STORSILDFISKET, der nu omfattes sild mot 3773 maal i 1914. Der er. fra fiskeridirektoren. Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribeddft

STORSILDFISKET, der nu omfattes sild mot 3773 maal i 1914. Der er. fra fiskeridirektoren. Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribeddft Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribeddft fra fiskeridirektoren 6 aargang Onsdag 8 desember 95 Nr. 49 Fiskeriinspektør Johan Fleischer. Gjennem dagspressen vil vore læsere Norske Fiskeriers Fremme

Læs mere

fra fjsl(~ridjr~ktør~n

fra fjsl(~ridjr~ktør~n Ukntng dailsr fr nrsk fjskribarift fra fjsl(ridjrktørn nsdag 24 nveber 'il20 Nr. 47 nrsl( fisa(ril Uken 1420 nveber. Fet s i l d fis k e t. Ifølge eddelelse fra fylkesanden er der i Alten antagelig pfisket

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n 10 aargang n Ukntng m((ailsr for norsk tiskribdrift fra fiskridirktørn Onsdag Ei augusl 1919 Nr. 32 og saltet til handelsvare 50 tdr. I Fo.snes blev likeledes av ældre stæng o.ptat o.g saltet 150 tdr.,

Læs mere

fra tisl,~riair~ktør~n

fra tisl,~riair~ktør~n Ukntlig mddilsr for norsk fiskribdrift fra tisl,riairktørn nsdag 10 september 1919 Nr.. 37 Uken 31 august6 september. FETSILDFISKET hadde en ukefangst av l' 492 maal mot ifjor i tilsvarende uke 8709 maa!.

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift. fra fiskeridirektoren

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift. fra fiskeridirektoren ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 2 aargang Onsdag 22 november 1911 Norske fiskerier. Uken 1218 november. salg fra tidligere satte laase har fundet sted. Notsilden

Læs mere

fra tisk~riair~ktør~n

fra tisk~riair~ktør~n Uk'ntng mddils(for norsk tjskrjbdrjft fra tiskriairktørn 13 aargang Onsdag 111 oktober 1922 Nr.. 41 norskfiskrir. 5531-56329 og i 1920: 388 615 Brtttingr. - 21 277-286541 - 6577 - Brislingfisket. Uken

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribed rift

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribed rift Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribed rift fra tlskeridirektoren 5 aargang Norske fiskerier. Uken 25-3 oktober. nsdag 4 november 94 Nr. 44 kun saltet til handelsvare 200 sten blev 290 maal, hvorav

Læs mere

fra fiskeridirektoren

fra fiskeridirektoren an Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedriff fra fiskeridirektoren 2 aargang Onsdag 3 desember 9 Nr. 50 er iset til eksport, 48 360. solgt til noget større end almindelig paa denne Norske fiskerier.

Læs mere

fra tislt~ridjr~ktøttn

fra tislt~ridjr~ktøttn 10 aargang t Ukntng mddilsr for norsk tiskribclrift fra tisltridjrktøttn Onsdag 17 september 1919 Nr. 38 norsk fiskrir. Uken 7-13 september. FETSILDFISKET. I sidste uke hadde fisket en forøkelse av 32

Læs mere

fra fiskeridirektoren

fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribed rift fra fiskeridirektoren 5 aargang Onsdag 23 september 94 Nr. 38 Norske fiskerier a Uken 39 september. utgiør til 9 september 0022 maal tøier 39254 tdr. og

Læs mere

meddelelser for norsk fiskeribed rift fra fiskeridirektoren

meddelelser for norsk fiskeribed rift fra fiskeridirektoren Ukntlige ang meddelelser fr nrsk fiskeribed rift fra fiskeridirektren 2, aargang nsdag 19 april 1911 Nr. 16 stk., lever med 30--45 øre pr. liter i den fr]øpne uke. Søndng g mang saltet rgn med 30-45 kr.

Læs mere

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 8 aqgust 1923 sider kr. 2.00 ved henvendelse til

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 8 aqgust 1923 sider kr. 2.00 ved henvendelse til 77.3 fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. - ~--- 4 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeridirektørens kontor. ANNONCEPRS:

Læs mere

Troldhummeren Manida bamffia (Pennant) og dens Snylter Lernæodiscus ingolfi Boschma fra det sydøstlige Kattegat.

Troldhummeren Manida bamffia (Pennant) og dens Snylter Lernæodiscus ingolfi Boschma fra det sydøstlige Kattegat. Trldhummeren Manida bamffia (Pennant) g dens Snylter Lernædiscus inglfi Bschma fra det sydøstlige Kattegat. Af H. C. Terslin. I Vidensk. Medd. fra Dansk naturh. Fren., Bd. 0, S. 0 f., har jeg beskrevet

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n 7 aargang Uk~ntng~ m~dd~~ls~r for norsk fisk~rib~drift fra fisk~ridir~ktør~n nsdag 6 september 1916 Nr. 36 er i sidste uke sat 10 mindre stæng, men smaat i sidste uke, da faa baater norsk~ fisk~ri~r. garnfisket

Læs mere

FETSILDFISKET vil likesom ikke I Ibestad i Troms fylke er i uken fartøier 967 tdr. flækketog 643 tdr.

FETSILDFISKET vil likesom ikke I Ibestad i Troms fylke er i uken fartøier 967 tdr. flækketog 643 tdr. an Ukntligmddllsr fra tiskridirktørn for norsk fiskrlbclrift 11 aargang nsdag 8 september 1920 Nr.. 36 man ogsaa litt garnfiske. alt i Nam- med 20 tdr. flækket. alt' er iaar av nor$( fisl,.rir. dalen 43257

Læs mere

fra tisk~ridir~ktør~n

fra tisk~ridir~ktør~n Uknti9 dcllsr for norsk fiskrlbdrift fra tiskridirktørn 13 aargang Onsdag 25 oktober '1922 Nr. 43 Fiskeriraadet 1922. Foredrag av Fiskeridirektøren ved Raadets saentræden den 21 ol

Læs mere

fra fjsk~1 idjr~kt0r~n

fra fjsk~1 idjr~kt0r~n UkntUgmddlser fra fjsk1 idjrkt0rn for norsk fjskrjbdrift 7 aargang Nr.. 38 nrsk fiskrir. 1914,84897 i 1913, 194330 i 1912 og 241190 tdr. i 1911. Til sildolje Uken 1016 september. fabrikker er solgt 32595

Læs mere

fra fiskeridirektoren Onsdag 25 august 1915 solgtes til en pris av kr. 38 pr. tønde.

fra fiskeridirektoren Onsdag 25 august 1915 solgtes til en pris av kr. 38 pr. tønde. ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bedrift 6 aargang Norske fiskerier. Uken 5-2 august. FETSILDFISKET drives nu med bra utbytte i hele Nordlands amt, hvor ukefangsten blev 4240 maal. Der er sat

Læs mere

BRdISeLsINl'dGs+FeISuKkeErT,. shæarlrl'gf~i!~y.fybrla'k'e j 3 188430 j 1916, 4265 160 j 1915, tdtgri1mm~r.

BRdISeLsINl'dGs+FeISuKkeErT,. shæarlrl'gf~i!~y.fybrla'k'e j 3 188430 j 1916, 4265 160 j 1915, tdtgri1mm~r. Uk~nt1ig~ m~dd~~ls~r for norsk fisk~rib~drift fra fisk~ridir~kt0r~n 8 aargang nsdag 11 juli 1917 Nr. 28 nqrsk~ fisk~ri~r. Skaatø 12400 stk., til Langesund mark~dsb~r~tninlt~r ru \l 11 480 stk. og til Arendal

Læs mere

ang SKREIB-'ISKETS utbytte for uken er fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift Norske fiskerier. Uken 11-17 februar.

ang SKREIB-'ISKETS utbytte for uken er fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift Norske fiskerier. Uken 11-17 februar. ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren 3 aargang Norske fiskerier. Uken 11-17 februar. SKREB-'SKETS utbytte for uken er 4.4miJl. stk:, hvori dog er indtat hele januarfangsten

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra tlskeridirektoren

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra tlskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra tlskeridirektoren 5 aargang nsdag 2 oktober 94 Nr. 42 Norske fiskerier & Uken 7 oktober. posenotsild 58 kr. et. Fredag en Aalesundsdamper 3500 kveite

Læs mere

fra fiskeridirektoren

fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift I. aargang fra fiskeridirektoren nsdag 7 september 1910 Nr. 36 gjort et mindre stæng i Kolvereid, og til samme tidspunkt 180 anløp og Norske fiskerier. ialt

Læs mere

SrrORS]LDFISKET blev i sidste uke Fetsildfisket. For sidste uke fore- meldt indført.

SrrORS]LDFISKET blev i sidste uke Fetsildfisket. For sidste uke fore- meldt indført. ng Ukentlige meddelelser for norsk fis keri bed r'j ft fra fiskeridirektoren 6 aargari nsdag 29 desember 95 Nr. 52 ørske fleskerleer. skulde den samlede værdi av storsild. torsk og hyse. For Vadsø hadde

Læs mere

fra tisk~ridir~ktør~n

fra tisk~ridir~ktør~n 10 aarrgal'ilg n UkntUg mddlsr for norsk tiskribdrift fra tiskridirktørn nsdag 1 oktober 1919 Nr 39 og 40»Fiskets Gang«kom ikke ut forrige uke paa grund av bokbinderstreik. nqrslt fjsl(rir. Uken 2127 september.

Læs mere

S O Kristiansand 22-30 kr. maalet. like til slutningen av uken.. Fredag

S O Kristiansand 22-30 kr. maalet. like til slutningen av uken.. Fredag Ukentlige meddelelser for norsk fiskerihedrift fra fiskeridirektoren 4 aargang Onsdag 15 januar 1913 Nr. 3 Norske fiskerier. drift. Til Kristiansand er indbragt høi, var nu synkende og gik efterendel smaafangi:lter,

Læs mere

fiskets Gang Bergen Onsdag 11 juli 1923

fiskets Gang Bergen Onsdag 11 juli 1923 ' lkog Mængde l l! hl. i kene hl. l 000 000 fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. 4 aarg. ABONNEMENT kl". 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa

Læs mere

VAARSILDFISKET faldt meget godt ~ ~

VAARSILDFISKET faldt meget godt ~ ~ 775000. 372 8 aargang Uk~ntJjg~ m~da~~ls~r for norsk fisk~rib~drift fra fisk~ridir~ktør~n Onsdag 7 mars 97 Nr. 0 Lægges fangsterne i søndre og nordre distrikt sammen utgjør det sam norsk~ fisk~ri~r. Uken

Læs mere

.. _.. I uke anmeldt opfisket stykker makrel

.. _.. I uke anmeldt opfisket stykker makrel Uk~ntng~ m~da~~ls~r fr nrsk fsk~rb~drfl fra fsk~rdr~kt0r~n 9 aa'gang nsdag 23 ktber 1918 Nv.. 43 l1~r$k~ fjsk~r~r. Uken 1319 ktber. r' ET SL D Fl S KE Tvste sdste uke r en lten bedrng, det ukefangsten

Læs mere

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren.

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. fis ets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 5 aarg. --- - -- ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang,

Læs mere

fra fjsk~rjdir~ktør~n

fra fjsk~rjdir~ktør~n Uk~ntUge m~ad~~ls~r for norsk fjsk~rib~drjft fra fjsk~rjdir~ktør~n 7 aargang Nr.. 46 nqrsk~ fisk~ri~r. dage hindret ordentlige forsøk efter Arntmanden i Fiumarkens arnt, Vadsø, telegraferer 13/11: en.

Læs mere

FET S I L D FIS KE T hadde en med 870 mand, 45 kjøpefartøier. Ialt

FET S I L D FIS KE T hadde en med 870 mand, 45 kjøpefartøier. Ialt 9 aargang n Uk~ntlig~ m~dd~~ls~r for norsk Jisk~rib~drift fra fisk~ridir~kt0r~n nsdag 11seplember 1918 Nr. 37 saltet 1250 tønder. Kvalitet 46 nqrsk~ fisk~ri~r. streks, og pris 3645 pr. maal. Tilstede ved

Læs mere

fra fiskeri cl i rek10ren

fra fiskeri cl i rek10ren U kentl ige meddelelser for norsk fiskeri bed ri ft fra fiskeri cl i rek10ren 5 aargang nsdag 9 september 1914 Nr. 36 den senere tid været sterkt optat med et slag maaue flyttes over fra det Fiskeriraadet.

Læs mere

fra fisk~ridjr~kt0r~n

fra fisk~ridjr~kt0r~n 7 aal'gang Uk~ntUg~ m~dd~l~ls~r for norsk rjsk~rjb~drift fra fisk~ridjr~kt0r~n Onsdag 8 november 9& Nr. 45 nqrsk~ fisk~rj~r. Uken 29 oktober-4 november. f ETSLDFSKET er fremdeles like smaat og ukefangsten

Læs mere

Onsdag~23 august 1922

Onsdag~23 august 1922 .. ang 3aall"gallg Ukntng mddlsr for norsk tiskribdrift fra fiskridirktørn Onsdag3 august 9 Nr. 34 norslt fisk-rir. Uken 3-9 august. Fet s i l d f is k et har tat sig noget op i Nordland. Brønnøy blev

Læs mere

fra tisk~riair~kt0r~n

fra tisk~riair~kt0r~n -30 n Uk~ntlig~ m~c1c1~~ls~r for norsk Jjsk~rib~arift fra tisk~riair~kt0r~n 8 aargang nsdag 15 august 1917 Nr. 33 storsild. Der er saltet 700 tønder stæng. Sildens kvalitet var hovedhandelsvare, solgt

Læs mere

fra fiskeridirektoren

fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren 2, aargang Onsdag 22 februar 191 i Nr. 8 Veiret. Meteorologiske Obser- va t o l' i u m beretter: omkring Kopervik og Smørstak. Ellers

Læs mere

STORSILDFISKET faldt meget med 170 maal som gjennemsnitsfangst. Sulen er der her i sidste uke opfisket

STORSILDFISKET faldt meget med 170 maal som gjennemsnitsfangst. Sulen er der her i sidste uke opfisket Uk~ntng~ m~dd~l~is~r fqr norsk Jisk~rjb~drift fra tisl,~riair~ktør~n 0 aargang nsdag 5 januar 99 Nr. 3 mandag 47 drivere med en gjennem- kroner mot 2700000 i 98, 8 ~6 000 nqrsk~ fisl(~rj~r. snitsfangst

Læs mere

FETSILDFIS. KET, so~. fremd. eies m... ere. sydo. st1ig... NOl'denfor Bergen var maal, saltet til handelsvare,

FETSILDFIS. KET, so~. fremd. eies m... ere. sydo. st1ig... NOl'denfor Bergen var maal, saltet til handelsvare, Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribed rift fra fiskeridirektoren 3 aargang nsdag 30 oktober 1912 Nr. 44 Norske fiskerier. Uken 20-26 oktober. eler endnu sterk østenvind. Først 1ør- fisket i distriktet

Læs mere

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. Fiskeutbytte indtil 23 august 1924 (De store fiskerier).

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. Fiskeutbytte indtil 23 august 1924 (De store fiskerier). fi kets Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. 5 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle ANNONCEPRS: lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige Bergen postanstalter

Læs mere

for norsk fisk~rib~drift

for norsk fisk~rib~drift 4 aargaag Ukntlig. mclalsr fra fiskrjdirkt0rn fr nrsk fiskribdrift Onsdag 2 mars 923 Nr. 2 nrsk fjskrir, Uken -7 mars. V a a r s i l d fis ke t va:- gdt eg saa i sidste uke. Onsdag hadde man et!lgd gdt

Læs mere

Fisket. Bergen. Onsdag 10 desember 1924- sider kr. 2.00 ved henvendelse til

Fisket. Bergen. Onsdag 10 desember 1924- sider kr. 2.00 ved henvendelse til n Efterretningsblad for norsk: fiskeribectrift, utgit av Fiskeridirektøren. 5 aarg. ANNONCEPRS: ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige Nr, postanstalter

Læs mere

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 19 mars 1924 fiskeutbytte

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 19 mars 1924 fiskeutbytte fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 5 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeridirektørens kontor. Bergen Onsdag 9

Læs mere

fra ;:jsk~ridjr~kt0r~n

fra ;:jsk~ridjr~kt0r~n 1917 Uk~ntUg~ m~dd~l~ls~r for. norsk fisk~rib~drift fra ;:jsk~ridjr~kt0r~n 9 aargang Onsdag 27 mars 1918 Nr. 13 norsk~ fisk~rj~r. Uken 17 23 mars. Det samlede skreikvantumstiller sig samlede kvantum iaar

Læs mere

fis ets an Efterretningsblad for norsk fiskeribedjrift, utgit av Fiskeridirektørren.

fis ets an Efterretningsblad for norsk fiskeribedjrift, utgit av Fiskeridirektørren. 04 5700 fis ets an -- Efterretningsblad for norsk fiskeribedjrift, utgit av Fiskeridirektørren. l ABONNEMENT ANNONCEPHS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen 6 aarg. f postanstalter og paa Fiskeri Onsdag

Læs mere

FETSlLDFlSKET var smaat i sidste henholdsvis 1429 og 160 tønder makrei, Kystmakrelfisket er fremdeles

FETSlLDFlSKET var smaat i sidste henholdsvis 1429 og 160 tønder makrei, Kystmakrelfisket er fremdeles Ukentlige meddelelser for nors'k fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren 6 aargang Onsdag september 1915 Nr. 35 kr. 5 pr. skj. Smaasilc1fisket er aapne baater. Fisket for Røst har Norske fiskerier ogsaa

Læs mere

fra fisk~rjdjr~ktør~n

fra fisk~rjdjr~ktør~n Ukntng mddlsr for norsk tj$kribdrift fra fiskrjdjrktørn Nr.. 0 Uken 26 februar4 mars. V a a r s i l d fis k e t faldt meget godt fredag og lørdag for Egersund likesom der ogsaa Hskedes bra ved Kvitingsøerne.

Læs mere

pris 20; til Aalesund 110 drivere fra Svinøen-Ona med 10-350 igjennemsnit 46 maal, pris 22~ 20, og til Søndre Søndmør 15 motorbaater

pris 20; til Aalesund 110 drivere fra Svinøen-Ona med 10-350 igjennemsnit 46 maal, pris 22~ 20, og til Søndre Søndmør 15 motorbaater iø t. ø an Ukntng mdalsr for norsk flskrjbclrjft fra fisl\rjdlrlit0rn 2 aargang nsdag 2 februar 92 Nr. 5 Uken 2329 januar. Sto l' s i l d fis k e t var i de første dage av uken hindret av uveir. Tirsdag

Læs mere

FETSILDFISKET har tat sig bra 66~-70kr. I Moer siden 24 sep- Egersund 8000 stk. Totalfangst iaar

FETSILDFISKET har tat sig bra 66~-70kr. I Moer siden 24 sep- Egersund 8000 stk. Totalfangst iaar Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 6 aargang Onsdag 27 oktober 95 Nr. 43 63 kroner maalet. Fauske (Skjer- skj. fra Nordrs Trondhjems amt; pri- Norske fiskerier. stad)

Læs mere

fiskets Gang Fisket. Efterretningsblad ror norsk fiskeribedrift, utgit, _8_!, fiskeridirektøren. 17 aarg. Nr. 29

fiskets Gang Fisket. Efterretningsblad ror norsk fiskeribedrift, utgit, _8_!, fiskeridirektøren. 17 aarg. Nr. 29 , ~. fiskets Gang Efterretningsblad ror norsk fiskeribedrift, utgit, _8_!, fiskeridirektøren. 7 aarg. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang,

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n Uk~ntlig~ m~dd~l~ls~r for norsk tisk~rib~drift fra fisk~ridir~ktør~n 9 aargang Onsdag 20 mars 1918 Nr. 12 maal, hvorav 247 250 garn og 287 900 notsild og saltet 137 500maal. Uken 1016 mars. Værdien av

Læs mere

norske fi$lt~ri~r. Uken 20-26 januar.

norske fi$lt~ri~r. Uken 20-26 januar. Uk~ntlig~ m~dd~~js~r for norsk tisk~rib~drift frafjsktridir~ktør~n nsdag 30 Januar 1918 norske fi$lt~ri~r. Uken 20-26 januar. STRSLDFSKET faldt smaat ogsaa i sidste uke paa grund av uveir som hindret driften.

Læs mere

STORSILDFISKET var ogsaa i søndag og mandag Q drivere med underretninger fra større dele av disidste

STORSILDFISKET var ogsaa i søndag og mandag Q drivere med underretninger fra større dele av disidste Uk~ntng~ m~dcl~~ls~r for norsk ti$k~rib~drift fra fisk~rjdir~kt0r~n 8 aargafig nsdag 9 desember 97 Nr 5 nemsnit 34 maal. Sildens størrelse megen smaasild tilstede og i ldervar fra 530--570 stk. i maalet

Læs mere

ets Gang Fisket. Uken 17-23 mai. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 27 mai 1925

ets Gang Fisket. Uken 17-23 mai. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 27 mai 1925 ets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av fiskeridirektøren. 6 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeri direktørens kontor. Bergen Onsdag 27 mai

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift 5 aargang Norske fiskerier o Uken 814 februar. fra fiskeridirektoren nsdag 18 februar 1914 Nr. 7 Uagtet uveiret hindret mange dage Jib. kassen. Hull var

Læs mere

Uk~ntlig~ m~dd~i~ls~r ror norsk tisk~rib~drift

Uk~ntlig~ m~dd~i~ls~r ror norsk tisk~rib~drift Ukntlig mddlsr rr nrsk tiskribdrift fratiskridirktørn 11 aargang Onsdag 27 ktber 1920 Nr. 43 iset til eksprt 22 172 maal, slgt til Herøy: uken ptat 2930 maal, hvrav nr$k fis(rir. sildl]'efabriker 296 148

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren. Onsdag 23 november solgt til sildeoljefahrikkerne og 8270

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren. Onsdag 23 november solgt til sildeoljefahrikkerne og 8270 ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren I. aargang nsdag 23 november 1910 solgt til sildeoljefahrikkerne og 8270 Norske fiskerier. tønder i fiske pakning saltet til handelsvare.

Læs mere