Navision Stat Featurepack

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Navision Stat 5.4.01 Featurepack"

Transkript

1 Side 1 af 34 Navision Stat Featurepack ØS/ØSY/CPS SystemInfo Moderniseringsstyrelsen udgiver, ved hver Navision Stat frigivelse, en beskrivelse af den samlede installation sammen med en kortfattet beskrivelse af alle de nye funktionalitetsændringer. SystemInfo en giver således en introduktion til det komplette sæt af: systemkomponenter, datafiler, installationsvejledninger og brugervejledninger, der leveres ved Navision Stat frigivelsen. Overblik Introduktion Baggrund Featurepack NS frigives med det primære formål at rette sikkerhedsmæssige uhensigtsmæssigheder i den eksisterende løsning på områderne: funktionsadskillelse ifm. betalinger samt udveksling af data via den generiske integrationssnitflade, GIS. Moderniseringsstyrelsen har vurderet, at disse rettelse ikke kan afvente den planlagte release af Navision Stat 7.0, men derimod bør frigives hurtigst muligt. De væsentligste funktionalitetsændringer Udvidet funktionsadskillelse, introduceret på NS 5.4, gøres tvungen. GIS-Excel integrationen strammes, for kontrol af nødvendig godkendelse i Exceldata forud for aflevering til Navision Stat. Ny rapport, der sammenstiller saldi for flere kreditorer med samme CVRnummer, med det formål at give et bedre overblik over kreditormassen, der for mange regnskaber er vokset betragteligt afledt af GISintegrationer. NS inkluderer endvidere et mindre antal øvrige rettelser indenfor: DDI (ØSC indrapportering), Elektronisk fakturering, Finans, Køb og sager. Samtidigt forberedes Navision Stat databasen for integration med EFI. Frigivelse 8. november 2013.

2 Installationsfrist For institutioner serviceret af ØSC et i Statens administration koordineres opgraderingen hos KMD og SIT med ØSC et for en indlæsning senest Side 2 af 34 Øvrige institutioner (både statslige og selvejende) skal være opgraderet senest 8. februar Forudsætninger for indlæsning NS 5.4 skal være indlæst. Opmærksomhedspunkter Der kan ikke udveksles data med foranliggende indkøbssystem som fx INDFAK under Navision Stat databasens opgradering! Der kan ikke udveksles data via GIS en under Navision Stat databasens opgradering! Regneark, der anvendes i GIS-Excel integrationen, skal tilrettes forud for første indlæsning på regnskab opgraderet til NS , se beskrivelsen under krav IN02054! Teknik Featurepakken indeholder ændringer af følgende type: 1. Ændringer af Navision Stat databasen (funktionalitet) 2. Nye rettighedsfiler 3. Nye datafiler 4. Nye Schematronfiler og visningsstylesheets Specielt om integration til EFI Såfremt man som institutionen, EFTER opgradering til NS , indgår aftale med SKAT om system-til-system EFI integration, skal der ligeledes ske en installation af en ny EFI Invoker. EFI Installationsfil og tilhørende EFI installationsvejledning kan hentes på NS release sitet, dvs: Stat-5401 Selve EFI integrationen er beskrevet kortfattet i systeminfoen via IN01448, Et fælles inddrivelsessystem, og mere detaljeret i den ny EFI brugervejledning, som kan hentes på det ordinære vejledningssite for NS 5.4, dvs: 5X/Vejledninger-STAT-NS5401

3 Indholdsfortegnelse Side 3 af 34 Overblik... 1 Introduktion... 1 Baggrund... 1 De væsentligste funktionalitetsændringer... 1 Installationsfrist... 2 Forudsætninger for indlæsning... 2 Opmærksomhedspunkter... 2 Teknik... 2 Specielt om integration til EFI... 2 Målgruppe... 5 Hvorfor er det vigtigt?... 5 Seneste ændring... 5 Introduktion... 6 Komponent og filoversigt... 7 Installation Trin for Trin... 8 Forberedelse af eksisterende GIS-Excel integration... 8 Forberedelse af data pr. Navision Stat og INDFAK regnskab... 8 Forberedelse af Navision Stat databasen... 8 Indlæsning via VMS... 9 Opdatering af filer på NS Transportlag ØS-LDV Beskrivelse af ny funktionalitet Anlæg IN02076 Fejl ved bogføring af reparationsposter på donerede anlæg IN02102 Stop for skift af anlægsbogf.grp. efter postering på anlægget Administration / Brugeradministration IN02002 Mulighed for udlæsning af sikkerhedsfilter i rettighedsfilen IN02005 Sletning af rolle fra profil sletter bruger fra kontrolliste Digital indrapportering til ØSC et, DDI IN02004 Rettighed til at redigere debitorer via kontaktsynkronisering IN02027 Ny særlig begrænset DDI-rolle til ØSC kunder IN02042 Forfaldsdato beregnes ikke ved opdatering af salgsfak best IN02051 Generel manglende oversættelse til engelsk i DDI IN02062 Fejl i bilagsnummerering ved aut. afslutning af bestillinger Et fælles inddrivelsessystem IN01448 Integration til EFI hos SKAT via FTP Elektronisk fakturering IN01941 Håndtering af udenlandske betalingsopl. udenfor EU/EØS IN01957 Nye Schematroner IN01958 Nye Visningsstylesheets IN02053 Spærring for uønsket sletning af indgående købsdokumenter IN02085 Opdatering af NS TS Profiltabellen Finans IN01954 Nye SKS-konti afleder kontoskemaændringer... 16

4 IN02012 Ændret Indkøbskategorifil IN02060 Rettelse til kontoskemafil IN02065 Ny besked om behov for årsafslutning IN02087 SKS rapporterne kunne ikke vise kontonumre større end 7 tegn.. 17 Generelt IN02019 Udvidelse af dimensionsmapning fra SLS for Alias og Sagsdata IN02152 Forberedelse for datostyret deltaudtræk fra eksterne systemer IN02153 Ny beregning af samlet dimensionsugyldighed Generisk integrationssnitflade, GIS IN01995 Kontrol af betalingsoplysninger op imod GIS-data IN02061 Sammenstilling af kreditorsaldi for kreditorer med samme CVR.. 19 IN02054 Stramning af GIS-EXCEL IN02157 'Opret debitor som kreditor' genbrugte GIS-identifikatorer Køb IN01976 Bogføringsbeskr. blev ikke videreført til den bogførte faktura Køb PM/NKS IN01923 og IN02029 Mindre justeringer på Specifikationslisten IN02038 Tvungen udvidet funktionsadskillelse IN02043 Mulighed for indlæsning af MT940(Swift format) IN02091Udvidede beløbsfelter i rapport Bankkontoafstemning-kontrol IN02151 Ny rapport 'Sammenlign betalingsoplys. med originalt købsbilag' 23 IN02155 Ny rapport Check bogførte betalinger mod indkomne købsbilag 24 Salg & Marketing IN02050 Rykker med rente danner forkert Rykker-/rentenotapost IN02071 Renteberegning for rykker-/rentenota ændres Salg & Marketing PBS integration IN02047 Advisering til Nets medtager nu linjebemærkninger Sager og Ressourcer IN02018 Feltet Placeringskode manglede på sagskladden IN02156 Manglende lagerpost ved anvendelse af placeringskode NS/SLS integration IN02045 Indlæsning af lønposter fejlede uden segmentmapning Bilag A Opdaterede vejledninger Bilag B Tilladte kompileringsfejl Bilag C NS Objektliste Bilag D Indlejret konvertering Før-konvertering Efter-konvertering IN02019 Udvidelse af dimensionsmapning fra SLS for Alias og Sagsdata IN02050 Rykker med rente danner forkert Rykker-/rentenotapost IN02062 Fejl i bilagsnummerering ved aut. afslutning af bestillinger Side 4 af 34

5 Målgruppe Side 5 af 34 SystemInfoen har som altid 2 målgrupper: 1. Intern IT, driftscentre (KMD og SIT) og øvrige konsulenter, der har brug for overblikket over den samlede installation, før installation, af de enkelte komponenter i løsningen, påbegyndes. 2. Daglige Navision Stat brugere, der gerne vil have en hurtig introduktion til forskellene mellem aktuel og ny version. Hvorfor er det vigtigt? Med SystemInfoen gives en overordnet beskrivelse af installationsforløbet og en kortfattet beskrivelse af den nye funktionalitet. Seneste ændring Publiceret første gang: 25. oktober 2013 (Pilot og KMD stage test). Seneste ændring: 17. december 2013 (præcisering af IN02019).

6 Introduktion Side 6 af 34 Opgradering fra Navision Stat 5.4 til Navision Stat afleder opgaver, der skal udføres af forskellige enheder. Nedenstående skema viser den mest hensigtsmæssige opgave fordeling for institutioner, der anvender Navision Stat 5.4, men som IKKE er overgået til ØSC et. Type af rettelse Step Udføres af Bemærkning Forberedelse af eksisterende GIS-Excel integration 1 Anvarlig for Excelindlæsninger Forberedelse af data pr. Navision Stat og INDFAK regnskab Forberedelse af Navision Stat databasen og indlæsning via VMS ved kunden Kræver indsigt i Excel og kundens egen godkendelsesproces 2 Disponent og Bogholder Kræver indsigt i data Superbruger, Intern IT, Hosting partner Afhænger af eventuel hosting aftale. Opdatering af X-files på NS Transportlag Intern IT, Hosting partner Afhænger af eventuel hosting aftale. Nedenstående skema viser den mest hensigtsmæssige opgave fordeling for institutioner, der anvender Navision Stat 5.4, og som er overgået til ØSC et MED hosting hos KMD eller SIT. Type af rettelse Step Styres af Udføres af Forberedelse af eksisterende GIS-Excel integration 1 SAM Anvarlig person for Excelindlæsninger ved ØSC kunden Forberedelse af data pr. NS og INDFAK regnskab 2 MODST Disponent (kunde) og bogholder (ØSC). Forberedelse af Navision Stat databasen og indlæsning via VMS 3-21 MODST KMD og SIT står for objekt opdatering og datakonvertering. Opdatering af X-files på NS Transportlag MODST KMD og SIT står for opdateringen.

7 Komponent og filoversigt Side 7 af 34 Følgende komponenter og datafiler skal downloades fra Stat-5401 for en komplet STANDARD opgradering fra Navision Stat 5.4 til Navision Stat Zip-filer Beskrivelse Filnavn NS5401_STAT_ zip Bruges af alle statslige institutioner på en ren standard Navision Stat løsning. Objektrettelser (inklusiv efter-konvertering) Informationsfil: generel indlæsning Informationsfil: data indlæsning Rettighedsopsætning Profilopsætning XML mapning Kontoskemaopsætning Indkøbskategorier 5401.fob 5401.INF 5401.TXT Rettigheder: Rettigheder_stat_5401_ txt XMLPROFILER_NS5401_ txt XMLBRO_NS5401_ txt Kontoskema: 5401_Kontoskema_ txt Indkoebskategorier_ txt NS5401_SELVEJE_ zip Bruges af alle selvejende institutioner under Ministeriet for Børn og Undervisning. Objektrettelser (inklusiv efter-konvertering) Informationsfil: generel indlæsning Informationsfil: data indlæsning Rettighedsopsætning Profilopsætning XML mapning Kontoskemaopsætning Indkøbskategorier 5401.fob 5401.INF 5401.TXT Rettigheder: Rettigheder_selveje_5401_ txt XMLPROFILER_NS5401_ txt XMLBRO_NS5401_ txt Kontoskema: 5401_Kontoskema_ txt Indkoebskategorier_ txt Transportlag_ Tillægspakke.zip Schematronfiler og visningsstylesheets X-files

8 Installation Trin for Trin Side 8 af 34 Forberedelse af eksisterende GIS-Excel integration 1. Hvis der anvendes Excel-GIS integration, skal alle Excel ark tilrettes som beskrevet under IN02054, før disse kan indlæses på et regnskab opgraderet til NS Forberedelse af data pr. Navision Stat og INDFAK regnskab 2. Sørg for at de sidste kritiske bilag i INDFAK eller andet foranliggende indkøbssystem er godkendte og overført til Navision Stat. Luk herefter for yderligere godkendelser/overførelser fra indkøbssystemet til Navision Stat. Forberedelse af Navision Stat databasen 3. Sørg for at du er eneste bruger på databasen og log på Navision Stat som SUPER-bruger (database owner på serveren). 4. Tag en Navision Stat sikkerhedskopi af driftsdatabasen (baserne). 5. Download og unzip filen NS5401_STAT_ zip, eller NS5401_SELVEJE_ zip 1, der skal anvendes i forbindelse med indlæsning i både test og driftsmiljø. Sørg for at de udpakkede filer placeres i den samme folder. 6. Download og unzip øvrige filer, der skal anvendes i forbindelse med indlæsning i både test og driftsmiljø. Disse filer kan frit placeres 7. Det checkes at institutionens driftsobjekter kan kompilere, hvis ikke analyseres hvorfor. Kompilering sker via Navision/ Funktioner/ Object Designer. Markering af objekttype = All og af alle linier. Klik på F11. For at se objekter med kompileringsfejl klikkes på Vis/ Kun afmærkede. Bemærk at der findes objekter i Navision Stat, der ikke nødvendigvis behøver at kunne kompilere på serveren, pga. eventuelt manglende software som Navision Stat integrerer til. Dette gælder f.eks. Word, Excel, Outlook og PM-programudvidelsesfilen CBICindk.dll. Se også listen i Bilag B. 1 Bruges udelukkende af selvejende institutioner under MBU.

9 Side 9 af 34 Indlæsning via VMS 2 8. Åbn Navision Stat og vælg Administration/ IT-administration/ Versionsstyring (VMS)/ VMS Objektpakke. 9. Opret henvisning til en pakke via F3 - åben filen 5401.fob. Hvis meddelelsen: Der er konflikt mellem de objekter der skal indlæses og de objekter der er i databasen. Konflikterne skal løses før indlæsning kan fortsættes vises, klikkes der blot OK. 10. Vælg faneblad Status. Udfør Opr. Objektliste udskrevet og udskriv listen. 11. Udfør Objektkonflikter løst og svar JA til meddelelsen: Et eller flere objekter er i konflikt med allerede installerede objekter. Disse konflikter skal løses evt. med hjælp fra forhandler. Er konflikterne løst, således at en alternativ objektfil kan indlæses?. 12. Indlæs objektfilen fob via Navision/ Funktioner/ Object Designer/ Filer / Import. Åbn filen 5401.fob. Ved ingen konflikter; Klik Nej for åbning af Import Worksheet vinduet. I Import Worksheet vinduet trykkes på knappen Replace all og derefter knappen OK. Nyt vindue Import completed viser resultat af indlæsningen - klik OK Udfør Objektpakke indlæst. Svar Ja til, at alternativ objektfil er indlæst. 14. Udfør Datakonverteret (part 2) 5. Vent på at Navision Stat kvitterer for afsluttet konvertering. Bemærk at denne del kan være tidskrævende. 15. Udfør Ny Objektliste udskrevet og udskriv listen. 16. Udfør Datafiler importeret. Hvis du har flere regnskaber på databasen, skal du skifte regnskabet og gentage punktet for hvert regnskab. Du kan se en oversigt over automatisk indlæste filer og deres status på Pakke/ Datafiler. 2 Se også brugervejledning til VMS på: Stat/Vejledninger-NS-5X 3 Indeholdende i alt 133 objekter. 4 Hvis databasen IKKE er 100 % standardiseret, skal der eventuelt anvendes alternativ objektfil. 5 Se bilag D for en beskrivelse af efter-konverteringen.

10 Side 10 af For Navision Stat regnskaber med INDFAK integration skal schematron validering efterfølgende slås fra, som nedenstående beskrevet: SkematronvalideringIND = Nej for UBL2.0: Invoice, Creditnote, Order, OrderChange Reminder, Statement og UtilityStatement Skematronvalidering UD = Nej for UBL2.0: Applicationresponse Sti: Økonomistyring/Opsætning/Generel Integration/ NS TS Integration/Dokumenttyper. 18. Udfør Kvitteringsfil udlæst 19. Udfør Kvitteringsfil sendt til ØS (MODST) Luk og genåbn regnskabet Kontroller at der fortsat kan kompileres via Navision/ Funktioner/ Objekt Designer. Marker objekttype = All og alle linjer. Klik på F11. Eventuelle objekter der ikke kan kompilere, skal fortsat fremgå af listen i Bilag B. Hermed er alle objektrettelser og nødvendige datafiler indlæst. Du kan se en samlet liste over alle blivende objekter i bilag C. 6 Kvitteringsfilen sendes til Moderniseringsstyrelsen, via VMS, såfremt Outlook er installeret på den PC, hvorfra opgraderingen foregår. I modsat tilfælde skal kvitteringsfilen overføres til en PC med Outlook, hvorfra den skal fremsendes som vedhæftet mail til 7 I tilfælde af flere samtidige versionsopdateringer, fx fordi man er bagud på versionsopdatering, er det vigtigt at genåbne regnskaberne mellem hver versionsopdatering, således at versionskortet opdateret korrekt.

11 Opdatering af filer på NS Transportlag Side 11 af For schematronfilerne gælder det, at indholdet af Transportlag Tillægspakke\Schematronfiler kopieres til folderen \TSIOController\SchematronXsl 23. For visningsstylesheets gælder det, at indholdet af Transportlag Tillægspakke\Visningsstylesheets kopieres til folderen \TSElektroniskArkiv\xlst 24. Ydermere skal UTS_2_HTML.xsl slettes fra folderen \TSElektroniskArkiv\xlst Bemærk at NS Transportlaget til NS IKKE er bagudkompatibelt med NS 5.4, med mindre den nyeste NS XMLPROFIL opsætningsfiler indlæses for alle regnskaber på alle databaser, relateret til NS transportlaget. Alternativt kan man, for en transportlagsopsætning, der understøtter flere Navision Stat databaser, opgradere transportlaget jvf. punkt 22 og 23, før Navision Stat databaserne opgraderes jvf. punkt 1 21, og først når alle databaser er opgraderet udføre punkt 24. ØS-LDV Navision Stat er understøttet af ØS LDV Såfremt man har denne version, skal man ikke fortage sig yderligere. Hvis man derimod har en tidligere version, skal man opgradere til version ØS LDV

12 Beskrivelse af ny funktionalitet Side 12 af 34 Afsnittet beskriver de samlede rettelser som forskellen mellem Navision Stat 5.3 og Navision Stat Bemærk at bilag A indeholder en liste over opdaterede bruger- og installationsvejledninger. Anlæg Afsnittet beskriver de ændringer, der er foretaget i den funktionalitet, der udgør den klassiske anlægsfunktionalitet. Anlægsfunktionalitet der anvendes ifm. DDI bestillinger er beskrevet i afsnittet Digital indrapportering til ØSC et, DDI. IN02076 Fejl ved bogføring af reparationsposter på donerede anlæg Hvis man forsøgte at bogføre reparationsposter på et anlæg, der er doneret, fik man en fejl om, at et givent løbenummer ikke var korrekt. Dette skyldtes en fejl i den automatiske neutralisering af donationsposterne. Dette er nu rettet, så reparationsposter ignoreres af den automatiske neutralisering. Sti: fx Køb\Ordrebehandling\Faktura IN02102 Stop for skift af anlægsbogf.grp. efter postering på anlægget For reducering af differencer mellem anlægs- og finansmodul lægges anlægsbogføringstype Anskaffelse nu ind under eksisterende funktionalitet, der i forvejen hindrer ændring af afskrivningsprofillinjen efter bogføring af afskrivning, nedskrivning, opskrivning, bruger 1-post, bruger 2-post eller en salgspost. For stadig at kunne håndtere bunker i staten, gælder ændringen udelukkende felt Anlægsbogføringsgruppe. Opsætningsrettigheder til nedenstående tabeller defineres desuden særskilt i ny rolle NS_OPS_ANLAEG_UDV for bl.a. at vanskeliggøre skift af værdier på afskrivningsprofillinien. Rettigheder til disse tabeller fjernes som konsekvens heraf fra eksisterende rolle NS_OPS_ANLAEG Anlægsopsætning, tilgås fra menu via Økonomistyring\ Anlæg\ Opsætning\ Anlægsopsætning 5604 Anlægsbogf.typeopsætning, tilgås fra menu via Økonomistyring\ Anlæg\ Opsætning\ Afskrivningsprofiler - menupkt. Anlægsbogf.typeopsætning under menuknap Afskr.profil 5611 Afskrivningsprofil, tilgås fra menu via Økonomistyring\ Anlæg\ Opsætning\ Afskrivningsprofiler Opsætningsrettigheder til nedenstående tabeller defineres desuden særskilt i ny rolle NS_OPS_ANLAEG_UDV for bl.a. at vanskeliggøre skift af værdier på afskrivningsprofillinjen. Rettigheder til disse tabeller fjernes som konsekvens heraf fra eksisterende rolle NS_OPS_ANLAEG.

13 Hvis man således fremover skal have adgang til opsætning af anlæg, skal man derfor særskilt bestille rollen NS_OPS_ANLAEG_UDV. Side 13 af 34 Administration / Brugeradministration Nedenstående beskriver de ændringer der er foretaget i brugeradministrationsfunktionaliteten i Navision Stat, som anvendes for tildeling af og opfølgning på korrekt rettighedstildeling. IN02002 Mulighed for udlæsning af sikkerhedsfilter i rettighedsfilen Det er nu muligt at ud- og indlæse rettighedsfiler med informationer om sikkerhedsfiltre. Det betyder at, hvis man har sat yderligere begrænsninger på rettighederne vha. af sikkerhedsfiltre, kan disse nu udlæses og indlæses via den normale kørsel. Sti: Administration\Brugeradministration\Periodiske aktiviteter\kombineret rettigheder ind/ud IN02005 Sletning af rolle fra profil sletter bruger fra kontrolliste Hvis man under brugeradministrationen fjernede en rolle fra en given profil, ville de personer, der havde den profil og ingen andre rettigheder, uretmæssigt blive fjernet fra brugerkontrollisterne. Dette er nu rettet. Sti: Administration\Brugeradministration\Opsætning\Profiler IN02074 Utilsigtet sletning af brugerens fulde navn fra Brugerkontrolopsætningen Hvis man tidligere redigerede rettighederne til en bruger, blev brugerens oplysninger slettet fra brugerkontrollisten. Det drejede sig om oplysninger om brugerens fulde navn, og organisatoriske tilhørsforhold. Dette betød, at man skulle taste oplysningerne igen. Dette er nu rettet, så oplysningerne bliver stående, selvom brugerens rettigheder ændres. Sti: Administration\Brugeradministration\Brugerkontrol\ Opsætning\Brugerkontrolliste opsætning Digital indrapportering til ØSC et, DDI Afsnittet herunder beskriver de ændringer, der er foretaget i den funktionalitet, der anvendes af ØSC kunder til at indberette data til ØSC et for viderehandling. IN02004 Rettighed til at redigere debitorer via kontaktsynkronisering Hvis man synkroniserer data mellem debitorkort og kontaktkort under Marketingopsætningen, kan man opleve at der ikke er muligt, pga. rettighedsfejl, at redigere debitorer via DDI en. Der er nu givet de korrekte rettigheder, så fejlen ikke optræder mere. Sti: Indrapportering til ØSC\Redigér data\debitorer

14 IN02027 Ny særlig begrænset DDI-rolle til ØSC kunder Der er udarbejdet en ny rolle, NS_OESC_BASIS_REDUC, til anvendelse af decentrale brugere, som reducerer adgangen til Navision Stat på følgende to områder: Side 14 af 34 1) Der fjernes seadgang til alle data(tabeller), der indeholder et CPR nummerfelt og hvor der er data i feltet. 2) Der fjernes seadgang til alle data(tabeller) som ikke har direkte relation til DDI ens anvendelsesområde. Den nye rolle skal sikre at udvalgte decentrale brugere, får så begrænset adgang til Navision Stat data, som muligt. Der hvor dataadgang er nødvendig, kan det kun ske, såfremt der ikke er CPR nummer registreret. Hvis man har eksisterende brugere med rollen NS_OESC_BASIS, og ønsker at disse brugere skal anvende den nye reducerede adgang, skal den nye rolle tildeles i stedet for den eksisterende rolle NS_OESC_BASIS. Hvis man har eksisterende brugere med profilen OES_DECENTRAL, og ønsker at disse brugere skal have en reduceret adgang, skal profilen slettes og i stedet skal brugerne have rollerne NS_OESC_BASIS_REDUC + NS_OESC. IN02042 Forfaldsdato beregnes ikke ved opdatering af salgsfak best. Der har været en manglende beregning af forfaldsdatoen på en salgsfakturabestilling i DDI en., når denne var oprettet direkte fra en debitorbestilling. Der blev således ikke tidligere taget hensyn til betalingsbetingelserne på debitorbestillingen, der afledte salgsfakturabestillingen Dette er nu rettet. Sti: Indrapportering til ØSC\Opret bestilling\debitor\menuknap Debitor\Menupunkt Opret salgsfaktura IN02051 Generel manglende oversættelse til engelsk i DDI Der har tidligere manglet engelsk oversættelse af visse menupunkter og rapporter i DDI en. Dette er nu rettet. Sti:: Indrapportering til ØSC. IN02062 Fejl i bilagsnummerering ved aut. afslutning af bestillinger Hvis man i sit regnskab, har bogført finanskladder, der anvender separate nummerserier til de bogførte poster, og posterne stammer fra en DDI posteringsbestilling, var det tidligere ikke muligt at anvende Navigér funktionaliteten. Dette er nu rettet, så det korrekte bogførte bilagsnummer bliver overført til posteringsbestillingen, og det derfor er muligt at navigere fra DDI en til de bogførte poster. Sti: Indrapportering til ØSC\Bestillinger Afsluttet\Menuknap Navigér

15 Et fælles inddrivelsessystem. Side 15 af 34 Navision Stat introducerer en ny integration mellem SKAT s nye inddrivelsessystem, Et fælles inddrivelsessystem. I daglig tale kaldet EFI. IN01448 Integration til EFI hos SKAT via FTP Den offentlige inddrivelsesopgave blev samlet i Restanceinddrivelsesmyndigheden (RIM) under Skatteministeriet i I forbindelse med det lovforberedende arbejde blev nødvendigheden af at etablere en samlet IT-løsning fremhævet som en forudsætning for at kunne opnå den ønskede effektivisering. Den tekniske understøttelse af opgaven er nu realiseret med Et Fælles Inddrivelsessystem (EFI). I Navision Stat er det muligt at udsøge og overføre fordringer til EFI/SKAT for inddrivelse via en SFTP-gateway løsning. Udsøgning og indberetning af poster er samlet i en kladde, Inddrivelseskladde (Økonomistyring\ Tilgodehavender), således, at man efter SKATs overtagelse af fordringen kan bogføre tabet og hermed udligne den tabsgivende post på debitor. Hvis man ikke førhen har anvendt en teknisk løsning for overførsel af fordringer til inddrivelse, forudsættes det fra SKATs side, at man fra 1. september 2013 anvender EFI-portalløsningen for indberetning af fordringer. Derfor skal man, for i Navision Stat overhovedet at kunne overføre fordringer via EFI, først og fremmest aftale med SKAT, at man ønsker at skifte til en system-til-system løsning. Henvendelse til EFI/SKAT skal i den forbindelse ske til Elektronisk fakturering Nedenstående afsnit beskriver ændringer i den funktionalitet, der understøtter den elektroniske udveksling af elektroniske handelsdokumenter, dvs. indgående: købsordre/købsordreændringer, købsfaktura, købskreditnota, købsrykker og købskontoudtog samt udgående: salgsfaktura, salgskreditnota, salgsrykker og salgskontoudtog. Desuden beskrives her eventuelle ændringer til afsendelse af stamdata og transaktionsdata fra Navision Stat til INDFAK. IN01941 Håndtering af udenlandske betalingsopl. udenfor EU/EØS Navision Stat kan nu håndterer betalingsoplysninger på E-bilag for udenlandsk kontooverførsel udenfor EU/EØS. Dette betyder at det nu er muligt, at overføre følgende betalinger mellem INDFAK og NS: Indenfor EU Udenlandske betalinger der anvises med IBANnr. og (BIC)Swift.

16 Side 16 af 34 Udenfor EU Udenlandske betalinger der anvises med Swift og Kontonummer. Udenlandske betalinger der skal anvises med Kontonummer og Banknummer sammen med en Clearingkoder: FW (USA), CA (Canada), AU (Australien) og NZ (New Zealand). Bemærk: For udenlandske betalinger udenfor EU skal Banknavn udfyldes. IN01957 Nye Schematroner Transportlaget er opdateret med de nyeste skematroner fra 15.sep. 2013, således at Navision Stat kan validerer data i elektroniske dokumenter i henhold til Digitaliseringsstyrelsens seneste krav. IN01958 Nye Visningsstylesheets Transportlaget er opdateret med Digitaliseringsstyrelsens nyeste visningsstylesheets af 15. marts 2013, således at alle feltvisninger, enablet af Digitaliseringsstyrelsen, vises. IN02053 Spærring for uønsket sletning af indgående købsdokumenter Det har tidligere været muligt, gennem et underliggende opslagsvindue, at foretage sletning og oprettelse. Dette er der nu spærret for. Endvidere er der på indgående købsdokumenter, ved forsøg på sletning tidligere indsat en kodet kontrol for om dokumenter var ældre end 5 år. Denne kontrol har desværre vist sig ikke at omfatte alle dokumenttyper. Der er derfor nu indført en generel spærring for sletning uanset dokumenttype. IN02085 Opdatering af NS TS Profiltabellen Profiltabellen er opdateret i anledning af, at de nye visningsstylesheets har skiftet navn. Finans Nedenstående afsnit beskriver ændringer til Finans som en del af Økonomistyringsmodulet. IN01954 Nye SKS-konti afleder kontoskemaændringer Kontoskemaer er generelt opdateret jf. Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2012 kontoplanen udgivet af Statsregnskab, Moderniseringsstyrelsen. Tekstfil indeholdende disse rettelser har været tilgængelig på vores hjemmeside siden 18. marts 2013 og udgives nu generelt inklusiv rettelse jf. krav IN Indlæsning foretages automatisk via VMS ved nærværende opgradering.

17 IN02012 Ændret Indkøbskategorifil Igennem er der foretaget omdøbninger og spærringer af værdier for Indkøbskategorier v/statens Indkøb, Moderniseringsstyrelsen. Tekstfil indeholdende disse rettelser har været tilgængelig på vores hjemmeside siden 3. april 2013 og udgives nu generelt. Indlæsning foretages automatisk via VMS ved nærværende opgradering. Side 17 af 34 IN02060 Rettelse til kontoskemafil Med nærværende krav tilføjes regnskabskonto 7513 i kontoskema BEV_BAL_07, felt P22, da denne rettelig burde være medtaget i Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2012 kontoplanen udgivet af Statsregnskab, Moderniseringsstyrelsen jf. krav IN IN02065 Ny besked om behov for årsafslutning For ikke unødigt at foretage en afvikling af kørslen 'Nulstil finans', checkes der nu for, om der rent faktisk udestår poster til nulstilling, før selve nulstillingskørslen igangsættes. IN02087 SKS rapporterne kunne ikke vise kontonumre større end 7 tegn Rapporterne SKS Afstemning og SKS afstemning Detaljeret kunne ikke vise længere kontonumre end 7 karakterer. Desuden blev beskrivelsesfeltet ikke udfyldt, hvis der var valgt afstemningsniveau på finanskonto. Begge dele er nu rettet, således at der kan vises kontonummer. til og med 10 karakterer samtidigt med at beskrivelsesfeltet udfyldes korrekt, når der vælges afstemningsniveau baseret på enten SKS konto eller finanskonto. Generelt Nedenstående afsnit beskriver de ændringer, der har konsekvens for flere samtidige moduler på tværs af Navision Stat, eller som har karakter af mindre rettelser uden afledt konsekvens for den daglige bruger. IN02019 Udvidelse af dimensionsmapning fra SLS for Alias og Sagsdata Dimensionsbroen fra SLS blev i NS 5.4 versionen udvidet til at inkludere Alias og Sager/Sagsopgaver. I forlængelse af dette er det i nu muligt at opsætte mapninger til Alias, sag og sagsopgaver, som der tages højde for i indlæsningen af lønfinansposter. Bemærk, at en opsætning af Alias i SLS vil obstruere mulighederne for SLS og ØS-LDV rapportering, baseret på SLS data for de værdier, der inkluderes i Alias. Bemærk endvidere, at det ikke er muligt at mappe til værdier der er over 10 karakterer, da SLS segmentværdier ikke kan være over 10 karakterer. Og hvis der for et segment skiftes værdi i dimensionsbroen fx fra Dimension til Alias, så

18 slettes de underliggende mapninger, som er blevet opsat i forbindelse med dimensionen. Side 18 af 34 Sti: Økonomistyring\Opsætning\Generel Integration\ØDUP Integration\SLS\Dimensionsbro IN02152 Forberedelse for datostyret deltaudtræk fra eksterne systemer Ifm. de 2 genudbud, IFS (erstatning for INDFAK) og STUHS (erstatning for REJSUD), ønskes det fra genudbudsprojektet, at reducerer filstørrelsen på de data, der enten oversendes eller hentes fra Navision Stat for en opdatering af nødvendige stamdata på IFS og STRUHS. Dette imødekommes ved ny konsekvent datostyring i Navision Stat, hvor et nyt datofelt på stamdatatabeller opdateres ved ændring af stamdatasættet, hvorved der imellem Navision Stat og IFS samt imellem Navision Stat og STRUHS skabes mulighed for en dataudveksling udelukkende baseret på ændrede data efter en given dato. Efter opgradering til NS er følgende tabeller således forberedt for datostyret delta udtræk: Finanskonti Anlægskonti (Anlægskort) Kreditorkonti (Leverandørkort) Varekonti (Varekort) Sagkonti (Sager) Sagsopgavekonti (Sagsopgaver) Dimensioner Dimensionsværdier Alias IN02153 Ny beregning af samlet dimensionsugyldighed I forbindelse med integration til eksterne systemer som fx INDFAK og REJSUD, har overdragelsen af dimensionsvalideringsdata fra Navision Stat tidligere udfordret de modtagne systemer, da valideringen i NS BÅDE kan følge en forslagsdimensionsopsætning med værdibogføring på fx: finans, anlæg og varer OG en tværgående selvstændig dimensionsugyldighedskombinatorik, der ikke skelner til typen af konti fx: finans, anlæg og varer. Derfor er der ifm. NS bygget en ny tabel, NS valideringskombinationer, der kan danne et resulterende datasæt, der både indeholder konsekvensen af en værdibogføring opsat på forslagsdimensionerne og registreringer af ugyldige dimensioner og dimensionsværdier. Ved opdatering af tabellen, sker der samtidigt en komprimering, således at

19 spærringer på et mere generelt niveau eliminerer eventuelle mere specifikke spærringer på et underliggende niveau, for på den måde at holde datamængden i tabellen på et absolut minimum. Side 19 af 34 Tabellen kan både opdateres direkte fra Navision Stat og via et eksternt kald til Indkøbssystem og rejse og udlægssystem. Det skal bemærkes at forslagsdimensioner, der er opsat med værdibogføring Samme vil medvirke til at antallet af records i tabellen vokser voldsamt, da en sådan værdibogføring for en udvalgt dimensionsværdi for en dimension, vil betyde, at alle andre kombinationer af dimensionsværdier således bliver ugyldige. Ift.til den nye genudbud af et rejseafregningssystem (STRUHS) og et fakturerings og indkøbshåndteringssystem (IFS), gælder det, at det forventes, at NS automatisk beregner tabellen forud for en afsendelse til IFS, mens STRUHS selv skal hente data fra tabellen via den generiske integrationssnitflade (GIS). Tabellen kan ses fra Administration/IT-Administration/WFS, hvorfra beregning af data ligeledes kan aktiveres. Generisk integrationssnitflade, GIS Nedenstående afsnit beskriver de ændringer, der er foretaget i GIS funktionaliteten, som bruges til al udveksling af data mellem Navision Stat og lokale fagsystemer, samt mellem Navision Stat og REJS-UD Alle ændringer i denne release er bagudkompatible, således forstået at ingen af ændringerne afleder behov for ændringer af integrationssnitfladen på fagsystemer med aktuelle integrationer til Navision Stat. Til gengæld skal Excelark, der anvendes i GIS excel integrationen omfattes af større sikkerhed end tidligere, se mere om dette under krav IN02054, Stramning af GIS-Excel. IN01995 Kontrol af betalingsoplysninger op imod GIS-data Se den samlede beskrivelse af den nye rapport under IN IN02061 Sammenstilling af kreditorsaldi for kreditorer med samme CVR Hvis Navision Stat regnskabet integrerer op imod flere fagsystemer, der hver vedligeholder kreditoroplysninger, vil kreditorporteføljen i regnskabet hurtigt blive udvidet. Dette medfører, at den samme kreditor kan optræde flere gange, og at der dermed mistes overblikket over udeståender hos kreditoren. Derfor er der udviklet en ny rapport Kreditor forfaldsoversigt med spec. pr. CVR, der sammenstiller kreditorsaldi for kreditorer med samme CVR. Sti: Økonomistyring\Gæld\Rapporter

20 IN02054 Stramning af GIS-EXCEL Det er i dag muligt at indlæse data fra Excel-regneark via GIS. Det er muligt at indlæse både låste og ikke låste regneark. For at højne sikkerheden omkring GIS- Excel integrationer er der ifm. NS sket en stramning på GIS-Excel området på flg. 3 områder: Side 20 af Det er nu kun muligt at indlæse låste regneark. 2. En sikring af at alle Excel-rækker med data indlæses, via en tvungen angivelse af slutrække i nyt godkendelses-ark. 3. Kun Excel ark med dokumenteret dobbelt godkendelse via nyt godkendelses-ark kan indlæses. Nedenstående figur viser et eksempel på en korrekt udfyldt godkendelses-ark, Godkendelse, indeholdende 17 rækker i Ark1. Bemærk, at denne stramning af GIS-Excel integrationer betyder, at institutioner, der anvender GIS-Excel forud for implementering af NS5.4.01, skal forberede deres Excel dokumenter på den yderligere stramning. Bemærk, endvidere at både data-arket og det nye ark Godkendelse skal være låst (Funktionen Beskyt ark i Excel), ligesom det er vigtigt at alle kolonneoverskrifter og arknavngivning af Godkendelsesarket skal fremgå eksakt som vist i skærmbilledet. IN02157 'Opret debitor som kreditor' genbrugte GIS-identifikatorer Det er i Navision Stat muligt at få oprettet sine debitorer som kreditorer. Dette sker via kørslen Opret som Kreditor. Kreditoren får overført Navn, Adresse m.m. samt værdierne i felterne Afsendersystem og AfsenderID fra debitorkortet, hvor sidstnævnte er uhensigtsmæssigt, hvis kreditoren efterfølgende skal opdateres via et fagsystem. Kørslen er derfor rettet, således at værdierne i felterne Afsendersystem og AfsenderID ikke længere videreføres til kreditorkortet.

Navision Stat 5.1.02 Generel Hotfix

Navision Stat 5.1.02 Generel Hotfix Side 1 af 13 Navision Stat 5.1.02 Generel Hotfix 12. februar 2010 ØKO/CPS SystemInfo Økonomistyrelsen udgiver, ved hver Navision Stat frigivelse, en beskrivelse af den samlede installation sammen med en

Læs mere

Forbedringer i NS 5.3 08.03.2012

Forbedringer i NS 5.3 08.03.2012 Introduktion og formål med dette dokument Moderniseringsstyrelsen har pr. 10. januar 2012 frigivet obligatorisk servicepack, Navision Stat 5.3 med tilhørende systeminfo og vejledninger. Dette skriv er

Læs mere

Forbedringer i Navision Stat 5.4

Forbedringer i Navision Stat 5.4 Forbedringer i Navision Stat 5.4 26. marts 2013/PRA Introduktion og formål med dette dokument Moderniseringsstyrelsen har pr. 11. januar 2013 frigivet obligatorisk Servicepack, Navision Stat 5.4 med tilhørende

Læs mere

Guide til opdatering af Navision Stat med ny funktionalitet - nye objekter, datakonvertering, automatisk indlæsning af datafiler.

Guide til opdatering af Navision Stat med ny funktionalitet - nye objekter, datakonvertering, automatisk indlæsning af datafiler. Side 1 af 20 Navision Stat 7.0 ØSY/JACPM 15-05-2015 Vejledning til Lokal Versionsstyring (VMS) Overblik Guide til opdatering af Navision Stat med ny funktionalitet - nye objekter, datakonvertering, automatisk

Læs mere

Navision Stat 5.4.02 Featurepack

Navision Stat 5.4.02 Featurepack Side 1 af 48 Navision Stat 5.4.02 Featurepack 27.10.2014 ØS/ØSY/CPS SystemInfo Moderniseringsstyrelsen udgiver, ved hver Navision Stat frigivelse, en beskrivelse af den samlede installation sammen med

Læs mere

Navision Stat 7.0.01 Featurepack

Navision Stat 7.0.01 Featurepack Side 1 af 31 Navision Stat 7.0.01 Featurepack 06.11.2015 ØS/ØSY/CPS SystemInfo Moderniseringsstyrelsen udgiver, ved hver Navision Stat frigivelse, en beskrivelse af den samlede installation sammen med

Læs mere

Indlæsning af tilskud fra UVM

Indlæsning af tilskud fra UVM Indlæsning af tilskud fra UVM Brugervejledning version 1.0 Side 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Download bogføringskladde fra brevportalen... 3 Gem regneark på din arbejdsplads... 3 Bearbejdning

Læs mere

Udvalgte nye elementer i Navision 5.2.01. DDI en

Udvalgte nye elementer i Navision 5.2.01. DDI en Version 1 10. juni 2011 Udvalgte nye elementer i Navision 5.2.01 DDI en Oplæg juni 2011 til Kulturministeriet Bestillingsoversigt i DDI en - Bestillingsoversigten åbnes via Indrapportering til ØSC \Bestillingsoversigt,

Læs mere

Hvorfor er kreditor og betaling ikke låst?

Hvorfor er kreditor og betaling ikke låst? Hvorfor er kreditor og betaling ikke låst? 15.04.16 TIE/CPS/ØSY Hvorfor er der ikke låst for editering af kreditorer og udbetalinger? Af og til bliver vi mødt med spørgsmålet om, hvorfor det er muligt

Læs mere

Alt der vedrører kreditors stamdata, herunder bank og betalingsoplysninger skal således vedligeholdes i NS og hentes fra NS til RejsUd2.

Alt der vedrører kreditors stamdata, herunder bank og betalingsoplysninger skal således vedligeholdes i NS og hentes fra NS til RejsUd2. Side 1 af 25 Navision Stat 7.1 ØSY/TIE/CPS Dato 01.08.17 Kvikguide til håndtering af RejsUd2 i Navision Stat Formål I forbindelse med overgang til RejsUd2, er der krav om at alle data vedrørende kreditorer

Læs mere

Manuelle opsætninger efter afsluttet opgradering til NS7.0

Manuelle opsætninger efter afsluttet opgradering til NS7.0 Navision Stat 3. juli 2015 ØSY/NSUDV/cps Manuelle opsætninger efter afsluttet opgradering til NS7.0 Nærværende dokument beskriver de regnskabsspecifikke opsætninger, som institutionen selv skal (overveje

Læs mere

Vejledning om. Automatisk Bankkontoafstemning i. Navision Stat via API eller Business Online

Vejledning om. Automatisk Bankkontoafstemning i. Navision Stat via API eller Business Online Vejledning om Automatisk Bankkontoafstemning i Navision Stat via API eller Business Online Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Hvordan kontoafstemning... 3 3. Bestillinger... 3 3.1 Bestilling via

Læs mere

Roller og profiler i rettighedsfilen til Selvejer skolerne

Roller og profiler i rettighedsfilen til Selvejer skolerne Vejledning Roller og profiler i rettighedsfilen til Selvejer skolerne 1 Indhold Indledning... 3 Hovedregler vedr. tildeling af profiler og roller... 3 Sammenhængen mellem profiler, roller og rettigheder...

Læs mere

Udveksling af data med Navision Stat ved hjælp af GIS. Lars Matthiesen, UNI C

Udveksling af data med Navision Stat ved hjælp af GIS. Lars Matthiesen, UNI C Udveksling af data med Navision Stat ved hjælp af GIS Lars Matthiesen, UNI C Emner i dette indlæg Hvad er GIS egentlig for noget? Hvilke dataformater understøttes? Hvordan kan ind/udlæsningen af data afvikles

Læs mere

Nedenstående beskriver den samlede proces for konvertering af Navision Stat produktionsdatabaser på NS5.4.01/NS5.4.02 til NS7.0.

Nedenstående beskriver den samlede proces for konvertering af Navision Stat produktionsdatabaser på NS5.4.01/NS5.4.02 til NS7.0. Side 1 af 23 Navision Stat 7.0 ØS/ØSY/CPS/JKH Opd. 19.06.15 Opgradering og konverteringsvejledning Nedenstående beskriver den samlede proces for konvertering af Navision Stat produktionsdatabaser på NS5.4.01/NS5.4.02

Læs mere

Nedenstående beskriver den samlede proces for konvertering af Navision Stat produktionsdatabaser på NS5.4.01/NS5.4.02 til NS7.0.

Nedenstående beskriver den samlede proces for konvertering af Navision Stat produktionsdatabaser på NS5.4.01/NS5.4.02 til NS7.0. Side 1 af 22 Navision Stat 7.0 ØS/ØSY/CPS/JKH Opd. 22.04.15 Opgradering og konverteringsvejledning Nedenstående beskriver den samlede proces for konvertering af Navision Stat produktionsdatabaser på NS5.4.01/NS5.4.02

Læs mere

Installationsguide. Integration af erhvervsdata fra NN Markedsdata til Microsoft Dynamics NAV 2015

Installationsguide. Integration af erhvervsdata fra NN Markedsdata til Microsoft Dynamics NAV 2015 Installationsguide Integration af erhvervsdata fra NN Markedsdata til Microsoft Dynamics NAV 2015 Indledning Dette dokument indeholder vejledning til installation af modulet NN Markedsdata i Dynamics NAV

Læs mere

Gældende ansvarsfordeling ved integration mellem lokalt fagsystem og Navision Stat via den generiske integrationssnitflade, GIS.

Gældende ansvarsfordeling ved integration mellem lokalt fagsystem og Navision Stat via den generiske integrationssnitflade, GIS. Side 1 af 5 Ansvarsfordeling ved anvendelse af GIS Opr. 06.12.13 Opd. 27.05.15 ØS/ØSY/SKH/CPS Gældende ansvarsfordeling ved integration mellem lokalt fagsystem og Navision Stat via den generiske integrationssnitflade,

Læs mere

Bank. Microsoft Dynamics NAV 2009 Klassisk. Side 1. C op yr ig ht: Naddon version 200910

Bank. Microsoft Dynamics NAV 2009 Klassisk. Side 1. C op yr ig ht: Naddon version 200910 Bank Microsoft Dynamics NAV 2009 Klassisk Side 1 Indholdet i dette dokument må på ingen måde gengives helt eller delvist hverken på tryk eller i anden form - uden forudgående skriftlig tilladelse fra Naddon.

Læs mere

Kopiering af produktionsdatabaser for opsætning af testdatabaser

Kopiering af produktionsdatabaser for opsætning af testdatabaser Side 1 af 13 Navision Stat 7.x ØSY/MAC/ SKH/JKH/CPS 16.06.16 Kopiering af produktionsdatabaser for opsætning af testdatabaser Overblik Formål Når der bestilles nye testdatabaser hos hosting leverandøren,

Læs mere

Navision Stat 5.4.02. Brugervejledning til håndtering af automatiseret salgsbilag. Side 1 af 55. ØSY/TIE 29. Oktober 2014

Navision Stat 5.4.02. Brugervejledning til håndtering af automatiseret salgsbilag. Side 1 af 55. ØSY/TIE 29. Oktober 2014 Side 1 af 55 Navision Stat 5.4.02 ØSY/TIE 29. Oktober 2014 Brugervejledning til håndtering af automatiseret salgsbilag Formål Vejledningen beskriver de måder salgsfaktura og salgskreditnotaer, kan håndteres

Læs mere

Internt statsligt køb og salg i Navision Stat

Internt statsligt køb og salg i Navision Stat Internt statsligt køb og salg i Navision Stat 6. juni 2017 ØSY/TIE/CPS Forberedelse og midlertidig håndtering i overgangsperiode Indledning Som det fremgår af Moderniseringsstyrelsens vejledning om internt

Læs mere

GIS indlæsning af kreditorer og betalingsform. Brugervejledning 1.0

GIS indlæsning af kreditorer og betalingsform. Brugervejledning 1.0 GIS indlæsning af kreditorer og betalingsform Brugervejledning 1.0 Indhold 1 Indledning... 5 2 Opsætning af GIS grænseflade til kreditor indlæsning... 5 2.1 Oprettelse af en datastrøm... 7 2.2 Filsystem...

Læs mere

Navision Stat 7.0.01 Featurepack

Navision Stat 7.0.01 Featurepack Side 1 af 42 Navision Stat 7.0.01 Featurepack 30.11.2015 ØS/ØSY/CPS SystemInfo Moderniseringsstyrelsen udgiver, ved hver Navision Stat frigivelse, en beskrivelse af den samlede installation sammen med

Læs mere

Fra Navision Stat 3.60 til 5.1

Fra Navision Stat 3.60 til 5.1 18. oktober 2010 Fra Navision Stat 3.60 til 5.1 Workshop præsen TATION Formål med workshop Skabe tryghed omkring den nye brugergrænseflade At deltagerne får overblik over udvalgte nye og ændrede funktioner

Læs mere

Økonomi Programopdatering version DSM 2009 Efterår 2011

Økonomi Programopdatering version DSM 2009 Efterår 2011 Følgende er en oversigt over de ændringer indenfor området Økonomi, som programopdateringen omfatter. Vær opmærksom på at denne beskrivelse kun omfatter en del af den samlede programopdatering, idet der

Læs mere

De følgende sider indeholder skærm dumps fra Navision Stat og beskrivelser af, hver enkelt handling.

De følgende sider indeholder skærm dumps fra Navision Stat og beskrivelser af, hver enkelt handling. 15. november 2006 Vejledning til Navision Stat - fuldt digital fakturahåndtering fra modtagelse til betaling Oversigterne på de efterfølgende sider beskriver trin for trin, hvordan man bogfører og betaler

Læs mere

Nedenstående beskriver den samlede proces for konvertering af Navision Stat produktionsdatabaser på NS5.4.01/NS5.4.02 til NS7.0.

Nedenstående beskriver den samlede proces for konvertering af Navision Stat produktionsdatabaser på NS5.4.01/NS5.4.02 til NS7.0. Side 1 af 25 Navision Stat 7.0 ØS/ØSY/CPS/JKH 15.04.15 Opgradering og konverteringsvejledning Nedenstående beskriver den samlede proces for konvertering af Navision Stat produktionsdatabaser på NS5.4.01/NS5.4.02

Læs mere

Guide der beskriver ny afsendelsesmetode via DB Webservice

Guide der beskriver ny afsendelsesmetode via DB Webservice Side 1 af 34 Navision Stat 9.0 ØSY/TIE 17.11.2017 Guide der beskriver ny afsendelsesmetode via DB Webservice Overblik DB webservice er en ny afsendelsesmetode til afsendelse af betalinger, direkte til

Læs mere

Gældende ansvarsfordeling ved integration mellem lokalt fagsystem og Navision Stat via den generiske integrationssnitflade, GIS.

Gældende ansvarsfordeling ved integration mellem lokalt fagsystem og Navision Stat via den generiske integrationssnitflade, GIS. Side 1 af 5 Ansvarsfordeling ved anvendelse af GIS Opr. 06.12.13 Opd. 10.03.17 ØS/ØSY/CPS Gældende ansvarsfordeling ved integration mellem lokalt fagsystem og Navision Stat via den generiske integrationssnitflade,

Læs mere

Vejledning til årsafslutning 2014

Vejledning til årsafslutning 2014 Side 1 af 28 Vejledning til årsafslutning 2014 ØS/ØSY/IRN/TIE 31.oktober 2014 Navision Stat 5.4.01 og 5.4.02 Formål Vejledningen indeholder en beskrivelse af, hvordan årsafslutningsprocessen er i Navision

Læs mere

Vejledning i årsafslutning 2014 i Navision Stat Selvejer-udgave

Vejledning i årsafslutning 2014 i Navision Stat Selvejer-udgave Vejledning 10-12-2014 Vejledning i årsafslutning 2014 i Navision Stat Selvejer-udgave 1 Indledning Denne vejledning indeholder en beskrivelse af de aktiviteter, der skal/bør foretages ved årsafslutning

Læs mere

Navision Stat 7.0. Kvikguide til Stakke. Overblik. Side 1 af 11. ØSY/STO 12. maj 2015

Navision Stat 7.0. Kvikguide til Stakke. Overblik. Side 1 af 11. ØSY/STO 12. maj 2015 Side 1 af 11 Navision Stat 7.0 ØSY/STO 12. maj 2015 Kvikguide til Stakke Overblik Formål I denne kvikguide får du en forklaring på, hvad en Stak er, hvad de enkelte stakke indeholder og hvilken type rollecenter

Læs mere

NemHandel registreringsvejledning. Navision Stat, INDFAK og Nemkonto. Introduktion. Overblik. Side 1 af 15. ØS/ØSY/CPS 7.

NemHandel registreringsvejledning. Navision Stat, INDFAK og Nemkonto. Introduktion. Overblik. Side 1 af 15. ØS/ØSY/CPS 7. Side 1 af 15 NemHandel registreringsvejledning ØS/ØSY/CPS 7. januar 2015 Navision Stat, INDFAK og Nemkonto Dette dokument beskriver den nødvendig EAN registrering på Nemhandelsregistret via NS NHR WEB

Læs mere

Vejledning til årsafslutning 2015

Vejledning til årsafslutning 2015 Side 1 af 39 Vejledning til årsafslutning 2015 ØS/ØSY/TIE Navision Stat 7.0 Formål Vejledningen indeholder en beskrivelse af, hvordan årsafslutningsprocessen er i Navision Stat 7.0 for år 2015. Samtidig

Læs mere

Udgiftsfordeling i NS 5.4.01

Udgiftsfordeling i NS 5.4.01 Udgiftsfordeling i NS 5.4.01 Brugervejledning 1.0 17.02.2014 1 Indledning Indhold 1 Indledning... 3 2 Udgiftsfordeling af posteringer på hjælpeformål... 3 2.1 Oprettelse af fordelingsnøgler i Navision...

Læs mere

Navision Stat Kvikguide til Håndtering af Direct Debit. Overblik. Side 1 af 9. ØSY/TIE Dato:

Navision Stat Kvikguide til Håndtering af Direct Debit. Overblik. Side 1 af 9. ØSY/TIE Dato: Side 1 af 9 Navision Stat 7.0.01 ØSY/TIE Dato: 06.07.16 Kvikguide til Håndtering af Direct Debit Overblik Formål Dokumentet giver en overordnet beskrivelse af hvordan Direct Debit på elektroniske dokumenter

Læs mere

Installationsguide. Integration af erhvervsdata fra NN Markedsdata til Microsoft Dynamics NAV 2013

Installationsguide. Integration af erhvervsdata fra NN Markedsdata til Microsoft Dynamics NAV 2013 Installationsguide Integration af erhvervsdata fra NN Markedsdata til Microsoft Dynamics NAV 2013 Indledning Dette dokument indeholder vejledning til installation af modulet NN Markedsdata i Dynamics NAV

Læs mere

BENCHMARK ANALYSE. The Continia Way to Pay!

BENCHMARK ANALYSE. The Continia Way to Pay! BENCHMARK ANALYSE The Continia Way to Pay! Baseret på løsninger i mere end 3.500 aktive Microsoft Dynamics NAV licenser fra Continia Software ligger mere end 20 års erfaring og arbejde i at finjustere

Læs mere

Kvikguide til opsætning af Navision Stat for afvikling af betalinger via Business Online (Danske Bank)

Kvikguide til opsætning af Navision Stat for afvikling af betalinger via Business Online (Danske Bank) Kvikguide til opsætning af Navision Stat for afvikling af betalinger via Business Online (Danske Bank) Side 1 af 35 Opr. 23.11.07 Opd. 22.01.09 Overblik Introduktion Denne guide beskriver, hvordan du sætter

Læs mere

Vejledning der beskriver processen mellem manuelle bilag i IndFak2 og NS 7.0

Vejledning der beskriver processen mellem manuelle bilag i IndFak2 og NS 7.0 INDFAK2 og NS 7.0 ØSY/STPEL/TIE 30.06.2015 Vejledning der beskriver processen mellem manuelle bilag i IndFak2 og NS 7.0 Formål I denne vejledning kan du se hvilke oplysninger der skal udfyldes ved oprettelse

Læs mere

Vejledning til årsafslutning 2013 25. oktober 2013

Vejledning til årsafslutning 2013 25. oktober 2013 Vejledning til årsafslutning 2013 25. oktober 2013 ØS/ØSY/IRN/TIE Indledning: Vejledningen indeholder en beskrivelse af hvordan man årsafslutter i Navision Stat 5.x for året 2013. Vejledningen beskriver

Læs mere

Mamut Stellar Banking

Mamut Stellar Banking Mamut Stellar Banking Mamut Stellar Banking understøtter betalinger på en overskuelig måde, og det er muligt at fratrække evt kreditnotaer fra en Saldobetaling før den gennemføres. Dermed får man automatisk

Læs mere

Kvikguide til opsætning af Navision Stat 5.2 for afvikling af betalinger via Business Online (Danske Bank)

Kvikguide til opsætning af Navision Stat 5.2 for afvikling af betalinger via Business Online (Danske Bank) Kvikguide til opsætning af Navision Stat 5.2 for afvikling af betalinger via Business Online (Danske Bank) Side 1 af 31 ØKO/TIE Opr. 16.12.10 Overblik Introduktion Denne guide beskriver, hvordan du sætter

Læs mere

Payment Management - Udbetalinger. Payment Management - Udbetalinger

Payment Management - Udbetalinger. Payment Management - Udbetalinger Payment Management - Udbetalinger Payment Management er et bankintegrationsprodukt, der kan lette og overskueliggøre betalingsformidlingen mellem DSM Navision og bankernes betalingsprogrammer. I Payment

Læs mere

GIS: Anbefalinger og performance (NS )

GIS: Anbefalinger og performance (NS ) Side 1 af 5 Navision Stat Opr. 14.11.14 ØSY/CPS/SKH J.nr. n/a GIS: Anbefalinger og performance (NS 5.4.02) Den generiske integrationssnitflade til Navision Stat (GIS) understøtter udveksling af data mellem

Læs mere

Navision Stat Kvikguide til decentral indrapportering. Indhold: 1. juli 2010 ØKO/JKH

Navision Stat Kvikguide til decentral indrapportering. Indhold: 1. juli 2010 ØKO/JKH Navision Stat 5.1.04 1. juli 2010 ØKO/JKH Kvikguide til decentral indrapportering Guiden indeholder en overordnet beskrivelse af den decentrale indrapporteringsløsning, samt en kort gennemgang af de funktioner

Læs mere

Generelt om budget For at anvende budgetmodulet skal man åbne budgetvinduet. Vælg Økonomistyring Finans Budgetter:

Generelt om budget For at anvende budgetmodulet skal man åbne budgetvinduet. Vælg Økonomistyring Finans Budgetter: Finansbudget Budgetmodulet i Navision anvendes til at opsamle de budgettal, som ønskes. Det er muligt at oprette flere budgetter for samme periode. Når budgettet er oprettet, bruges det til sammenligning

Læs mere

For at anvende budgetmodulet skal man åbne budgetvinduet. Vælg Afdelinger - Økonomistyring Finans Finansbudgetter:

For at anvende budgetmodulet skal man åbne budgetvinduet. Vælg Afdelinger - Økonomistyring Finans Finansbudgetter: Finansbudget Budgetmodulet i Navision anvendes til at opsamle de budgettal, som ønskes. Det er muligt at oprette flere budgetter for samme periode. Når budgettet er oprettet, bruges det til sammenligning

Læs mere

FACTSHEET CONTINIA PAYMENT MANAGEMENT

FACTSHEET CONTINIA PAYMENT MANAGEMENT FACTSHEET Mange virksomheder håndterer stadig bogholderi og betalinger i to forskellige programmer, hvilket medfører at betalingsoplysninger ofte indtastes 2-3 gange inden de er bogført, betalt og afstemt.

Læs mere

Datatransport... 2. Import & Eksport af data... 2. Generelt... 2. Import/eksport... 4. Felter i Import og Eksport... 5

Datatransport... 2. Import & Eksport af data... 2. Generelt... 2. Import/eksport... 4. Felter i Import og Eksport... 5 Indhold Datatransport... 2 Import & Eksport af data... 2 Generelt... 2 Import/eksport.... 4 Felter i Import og Eksport... 5 Trykknapper til Import og Eksport... 7 1 Alle... 7 2 Slet... 7 3 Editor... 7

Læs mere

ectrl Skabelonkonvertering

ectrl Skabelonkonvertering ectrl Skabelonkonvertering Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Import ved hjælp af standardskabeloner 4 Kolonneopsætning og feltdefinition 6 3. Opsætning af konverteringsdefinitioner 8 4. Udvidede muligheder

Læs mere

Beskrivelse af Generisk integration

Beskrivelse af Generisk integration Side 1 af 35 Beskrivelse af Generisk integration Opr. 04.05.15 ØSY/SKH Integration til Navision Stat 7.0 Indholdsfortegnelse Introduktion... 2 Formål med den generiske integrationssnitflade... 2 Målgruppe...

Læs mere

Document Capture for Microsoft Dynamics NAV. Ændringslog og opgraderingsnoter version 3.01

Document Capture for Microsoft Dynamics NAV. Ændringslog og opgraderingsnoter version 3.01 Document Capture for Microsoft Dynamics NAV Ændringslog og opgraderingsnoter version 3.01 INDHOLDSFORTEGNELSE Generelle ændringer... 3 Klassisk Klient... 5 Rollebaseret klient & server... 6 Webgodkendelse...

Læs mere

LS-PBS LeverandørService opkrævninger via nets Vejledning

LS-PBS LeverandørService opkrævninger via nets Vejledning Vejledning DDB DATA ApS Telefon: 58 30 32 00 - www.ddb-data.dk Side 1 Installation Programmet kan hentes på følgende adresse. http://www.ddb-data.dk/ls-pbs-bestilling Når siden vises denne vejledning og

Læs mere

Betalingslistens betalinger kan udlæses til en fil, der kan anvendes til import i webbanker.

Betalingslistens betalinger kan udlæses til en fil, der kan anvendes til import i webbanker. Betalingsliste Betalingslisten anvendes til at beregne og vise en oversigt over beløb der er forfaldne til betaling til og med den valgte betalingsdag. Listen indeholder både kreditorer og debitorer med

Læs mere

Continia e faktura Brugermanual. Version 3.08 december 2014. Continia Software A/S Hjulmagervej 55 DK-9000 Aalborg Denmark

Continia e faktura Brugermanual. Version 3.08 december 2014. Continia Software A/S Hjulmagervej 55 DK-9000 Aalborg Denmark Version 3.08 december 2014 Continia Software A/S Hjulmagervej 55 DK-9000 Aalborg Denmark Tel. +45 82 30 50 00 Support mail: CEF@Continia.dk Hjemmeside: www.continia.dk 1 Indledning... 3 2 Opsætning...

Læs mere

Håndteringen af Rykker og Kontoudtog fungerer på samme måde, beskrives dog ikke i denne vejledning.

Håndteringen af Rykker og Kontoudtog fungerer på samme måde, beskrives dog ikke i denne vejledning. Side 1 af 59 Navision Stat 7.0 26. maj 2015 ØS/ØSY/TIE Brugervejledning til håndtering af automatiseret salgsbilag Formål Vejledningen beskriver de måder salgsfaktura og salgskreditnotaer, kan håndteres

Læs mere

Bankkontokort Der skal oprettes et specifikt Bankkontokort, til den bank, der ønskes benyttet.

Bankkontokort Der skal oprettes et specifikt Bankkontokort, til den bank, der ønskes benyttet. Payment Management - Indbetalinger Payment Management er et bankintegrationsprodukt, der kan lette og overskueliggøre indbetalingsformidlingen mellem bankernes betalingsprogrammer og DSM Navision. For

Læs mere

BENCHMARK ANALYSE. The Continia Way to Pay!

BENCHMARK ANALYSE. The Continia Way to Pay! BENCHMARK ANALYSE The Continia Way to Pay! Baseret på mere end 3.000 aktive Microsoft Dynamics NAV licenser med Continia Payment Management ligger mere end 20 års erfaring og arbejde i at finjustere alt

Læs mere

Den 1. november 2014 er det besluttet ved lovkrav at også borgere skal kunne modtage post fra det offentlige i Digital Post.

Den 1. november 2014 er det besluttet ved lovkrav at også borgere skal kunne modtage post fra det offentlige i Digital Post. Side 1 af 18 Navision Stat 5.4.02 ØS/ØSY/TJO/CPS Dato 27.10.2014 Installationsvejledning til Digital Post - Invoker og NS regnskab Overblik Introduktion Denne installationsvejledning beskriver hvordan

Læs mere

Navision Stat 7.0. CVR Integration. Overblik. Side 1 af 15. 30. april 2015 ØS/ØSY/MAG

Navision Stat 7.0. CVR Integration. Overblik. Side 1 af 15. 30. april 2015 ØS/ØSY/MAG Side 1 af 15 Navision Stat 7.0 30. april 2015 ØS/ØSY/MAG CVR Integration Overblik Introduktion I denne vejledning kan du læse om, hvordan du validerer dine debitorers og kreditorers data op imod Det Centrale

Læs mere

Nye Dimensioner. 1. step: Sti: Finans\Opsætning\Dimensioner\Dimensioner, her opretter du nye dimensioner.

Nye Dimensioner. 1. step: Sti: Finans\Opsætning\Dimensioner\Dimensioner, her opretter du nye dimensioner. Nye Dimensioner Skal der i forbindelse med årsskifte anvendes nye dimensioner, skal du være opmærksom på, at der skal foretages en del opsætninger i Navision Stat. Dette dokument beskriver step for step,

Læs mere

Fordelinger, Kontoskema og årsafslutning 2011. Peter Rauff, UNI C

Fordelinger, Kontoskema og årsafslutning 2011. Peter Rauff, UNI C Fordelinger, Kontoskema og årsafslutning 2011 Peter Rauff, UNI C Fordelinger Flere måder at fordele formål på Manuel indtastning i omposteringskladde Brug af fordelingsnøgle i omposteringskladde Brug af

Læs mere

Indlæsning og anvendelse af kontoskema Res_14 til resultatopgørelse 2014. Vejledning

Indlæsning og anvendelse af kontoskema Res_14 til resultatopgørelse 2014. Vejledning Indlæsning og anvendelse af kontoskema Res_14 til resultatopgørelse 2014 Vejledning December 2014 1 Indholdsfortegnelse 1 Formål med denne vejledning... 3 2 Hent filer med kontoskema og kolonneformat...

Læs mere

Navision Stat 5.4. Beskrivelse af SFTP kommunikation mellem NS 5.4 og det eksterne fagsystem. Overblik. Side 1 af 6

Navision Stat 5.4. Beskrivelse af SFTP kommunikation mellem NS 5.4 og det eksterne fagsystem. Overblik. Side 1 af 6 Side 1 af 6 Navision Stat 5.4 ØSY/SKH Opr. d. 10.05.11 Opd. d. 04.01.13 Beskrivelse af SFTP kommunikation mellem NS 5.4 og det eksterne fagsystem. Overblik Introduktion Dokumentet indeholder en beskrivelse

Læs mere

Rapport generator til Microsoft C5

Rapport generator til Microsoft C5 Generelt Rapportgeneratoren til C5 kan benyttes sammen med alle versioner af C5 og kræver INGEN tillægsmoduler eller tilkøb af C5. Den kører på: C5 version 1.5x, 1.6x, 2.x, 3.x, 4.x, 2008, 2010 og 2012.

Læs mere

August Vejledning i finansfordelinger i Navision Stat 5.2.xx

August Vejledning i finansfordelinger i Navision Stat 5.2.xx Vejledning i finansfordelinger i Navision Stat 5.2.xx 1 Vejledning i finansfordelinger i Navision Stat 5.2.xx... 1 Hvornår?... 3 Oprettelse af fordelingsnøgler i Navision hvordan?... 3 Oprettelse af Udgiftsfordelinger

Læs mere

Salgsprocessen i Navision. Registrering af salgsfaktura og klarmelding.

Salgsprocessen i Navision. Registrering af salgsfaktura og klarmelding. Salgsprocessen i Navision Registrering af salgsfaktura og klarmelding. ADMIEKP 20 03 2009 Indholdsfortegnelse 1 Salgsfakturering ikke elektronisk faktura 3 1.1 Fanebladet Generelt 4 1.1.1 Sælgerkode 5

Læs mere

Renter debitorer. Renter debitorer. For at kunne benytte renter skal følgende være oprettet i systemet:

Renter debitorer. Renter debitorer. For at kunne benytte renter skal følgende være oprettet i systemet: Renter debitorer For at kunne benytte renter skal følgende være oprettet i systemet: Finanskonto til renteindtægter fra debitorer Konteringsregler i debitorbogføringsgrupper Nummerserier for rentenotaer

Læs mere

Et typisk forløb for regnskabsårsafslutning ser derfor således ud:

Et typisk forløb for regnskabsårsafslutning ser derfor således ud: Afslutning af regnskabsår Overgang til nyt regnskabsår sker i flere faser, idet de sidste bilag, der vedrører det gamle regnskabsår, jo typisk først er bogført nogle måneder inde i det nye regnskabsår.

Læs mere

Navision Stat - fra 3.60 til 5.1. Øvelser/opgaver. Fra NS 3.60 til NS 5.1 Side 1

Navision Stat - fra 3.60 til 5.1. Øvelser/opgaver. Fra NS 3.60 til NS 5.1 Side 1 Navision Stat - fra 3.60 til 5.1 Øvelser/opgaver Fra NS 3.60 til NS 5.1 Side 1 LOGIN PÅ NS 5.1 - TESTDATABASEN https://citrix.au.dk Login med brugernavn og Password som du plejer på Citrix Klik på NAV

Læs mere

Finanskonto til renteindtægter fra debitorer Der skal være oprettet en finanskonto til automatisk bogføring af debitorrenter.

Finanskonto til renteindtægter fra debitorer Der skal være oprettet en finanskonto til automatisk bogføring af debitorrenter. Renter og rykkere debitorer For at kunne benytte renter og rykkere skal følgende være oprettet i systemet: Finanskonto til renteindtægter fra debitorer Finanskonto til kreditering af rykkergebyrer Konteringsregler

Læs mere

ASPECT4 Økonomistyring Følgende er rettet i opdatering 3.1.02 (B=fejl, S=support/Info, T=Opgave, W=Releaseønske)

ASPECT4 Økonomistyring Følgende er rettet i opdatering 3.1.02 (B=fejl, S=support/Info, T=Opgave, W=Releaseønske) 1211 Flere bilagsregistrering applikation B 00080108 Kopiapplikation i 1211 arver ikke autoriteter fra bruger Der er mulighed for oprettelse af applikation til 1211 med bogstaver i applikationsnummer.

Læs mere

Løsning Klient opsæt til applikationerne 1121 til 1129, er nu oprettet og medsendes herved.

Løsning Klient opsæt til applikationerne 1121 til 1129, er nu oprettet og medsendes herved. 1121 Vedligehold dimension 1 konto B 00072965 Messagemember ikke tilrettet i sprog til panel og faner Klient opsæt til applikationerne 1121 til 1129, er nu oprettet og medsendes herved. 1211 Flere bilagsregistrering

Læs mere

Dette dokument beskriver den nye grænseflade med udgangspunkt i den nye MS Dynamics NAV 5.0 SP1 klient.

Dette dokument beskriver den nye grænseflade med udgangspunkt i den nye MS Dynamics NAV 5.0 SP1 klient. Side 1 af 18 Navision Stat 5.0 ØKO/CPS 24.08.2008 Den nye grænseflade Dette dokument beskriver den nye grænseflade med udgangspunkt i den nye MS Dynamics NAV 5.0 SP1 klient. Overblik Introduktion Følgende

Læs mere

KMD Brugeradministration til Navision og LDV

KMD Brugeradministration til Navision og LDV KMD Brugeradministration til Navision og LDV Vejledning for selvejere. Opdateret 09-09-2015 Indholdsfortegnelse 1 Overordnet liste af funktoner... 2 2 Vejledning... 3 2.1 Login til KMD Brugeradministration...

Læs mere

Vejledning i integration mellem GolfBox og Microsoft C5

Vejledning i integration mellem GolfBox og Microsoft C5 Vejledning i integration mellem GolfBox og Microsoft C5 Denne vejledning er udarbejdet til brugere, som benytter Microsoft C5 og C5 s PBS modul sammen med GolfBox. Vejledningen gælder for C5 ver. 4.00

Læs mere

Indsendelse af filer til banken

Indsendelse af filer til banken Forløbet for indsendelse af en betalingsfil til banken Sådan godkendes og sendes betalinger i Navision Stat Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du indsender og godkender en betalingsfil i Business

Læs mere

Omvendt vil dataleverancer fra Navision Stat 5.4.02 indeholde information om fra hvilke tabeller data er udlæst.

Omvendt vil dataleverancer fra Navision Stat 5.4.02 indeholde information om fra hvilke tabeller data er udlæst. Side 1 af 65 Navision Stat 5.4.02 ØKO/SKH Dato 27.10.14 Generisk Integrationssnitflade (GIS) Overblik Baggrund for løsningen Navision Stat 5.4.02 indeholder en generisk integrationssnitflade - GIS, der

Læs mere

Navision Stat GIS bagudkompatibilitet

Navision Stat GIS bagudkompatibilitet Side 1 af 5 Navision Stat GIS bagudkompatibilitet ØSY/SKH D. 23.06.17 Som udgangspunkt vil Moderniseringsstyrelsen, ved alle mindre opgraderinger af Navision Stat, sørge for at GIS-integrationen på den

Læs mere

Navision Stat 7.0. Abonnementsløsningen. Overblik. Side 1 af 32. 11. maj 2015 ØS/ØSY/TIE

Navision Stat 7.0. Abonnementsløsningen. Overblik. Side 1 af 32. 11. maj 2015 ØS/ØSY/TIE Side 1 af 32 Navision Stat 7.0 11. maj 2015 ØS/ØSY/TIE Abonnementsløsningen Overblik Formål Abonnementsløsningen ligger placeret under Salg & marketing, og består af et Abonnementskort, som kæder debitor

Læs mere

Udsøgning af betalinger - kreditorer

Udsøgning af betalinger - kreditorer Quickguide 09.07.2013 Udsøgning af betalinger - kreditorer Indhold 1 Hvornår?... 1 2 Hvad?... 1 3 Processen:... 2 3.1 Danne betalingsforslag... 2 3.2 Beskrivelse af felter... 3 3.3 Opsætning af kriterier

Læs mere

Vejledning i årsafslutning 2015 i Navision Stat Selvejer udgave

Vejledning i årsafslutning 2015 i Navision Stat Selvejer udgave Vejledning 02-02-2016 Vejledning i årsafslutning 2015 i Navision Stat Selvejer udgave 1 Indledning Denne vejledning indeholder en beskrivelse af de aktiviteter, der skal/bør foretages ved årsafslutning

Læs mere

Der skal være oprettet en finanskonto til automatisk bogføring af debitorrenter.

Der skal være oprettet en finanskonto til automatisk bogføring af debitorrenter. Renter og rykkere debitorer For at kunne benytte renter og rykkere skal følgende være oprettet i systemet: Finanskonto til renteindtægter fra debitorer Finanskonto til kreditering af rykkergebyrer Konteringsregler

Læs mere

Kom i gang med anvendelse af faktura

Kom i gang med anvendelse af faktura Quickguide Juni 2014 Kom i gang med anvendelse af faktura via E-mail 1 Introduktion I Navision Stat 5.4 blev den systemunderstøttede mulighed for at sende salgsbilag via E-mail introduceret. Tidligere

Læs mere

KMD Brugeradministration til Navision og LDV

KMD Brugeradministration til Navision og LDV KMD Brugeradministration til Navision og LDV Vejledning for Statens Administration og ØSC institutioner. Opdateret 09-09-2015 Indholdsfortegnelse 1 Kom godt i gang... 2 1.1 Login til KMD Brugeradministration...

Læs mere

Navision Stat 5.4.02. NS/Digital Post tilslutning: Trin for trin. Overblik. Side 1 af 22. ØSY/CPS Dato 27.10.14

Navision Stat 5.4.02. NS/Digital Post tilslutning: Trin for trin. Overblik. Side 1 af 22. ØSY/CPS Dato 27.10.14 Side 1 af 22 Navision Stat 5.4.02 ØSY/CPS Dato 27.10.14 NS/Digital Post tilslutning: Trin for trin. Overblik Introduktion For at man som afsendende myndighed kan benytte sig af integrationen, skal der

Læs mere

MS Dynamics NAV 5.0 SP1 Update 2

MS Dynamics NAV 5.0 SP1 Update 2 Side 1 af 23 MS Dynamics NAV 5.0 SP1 Update 2 05. januar 2011 ØKO/MAC/MAG/ CRA/CPS SystemInfo Økonomistyrelsen udgiver, ved hver Navision Stat frigivelse, en beskrivelse af den samlede installation sammen

Læs mere

Det var et simpelt bogføringsprogram dengang, uden ret mange andre muligheder end bogføring og en resultatopgørelse.

Det var et simpelt bogføringsprogram dengang, uden ret mange andre muligheder end bogføring og en resultatopgørelse. Brugervejledning Bergstedt-IT Finans Indledning Programmet er udviklet siden 2003, hvor de første versioner blev skabt. Det var et simpelt bogføringsprogram dengang, uden ret mange andre muligheder end

Læs mere

Mamut Stellar NemHandel

Mamut Stellar NemHandel Mamut Stellar NemHandel Med Mamut Stellar NemHandel kan man afsende og modtage e-fakturaer i OIOXML og OIOUBL-format. Der er forskel på opsætning i Mamut Stellar for at kunne sende og til at kunne modtage.

Læs mere

Den nye Jyske Netbank Erhverv hvad er forskellen?

Den nye Jyske Netbank Erhverv hvad er forskellen? Den nye Jyske Netbank Erhverv hvad er forskellen? Velkommen til din nye Jyske Netbank Erhverv. Nedenfor er en beskrivelse af de mest markante ændringer i forhold til den gamle Jyske Netbank Erhverv. Forsiden

Læs mere

Document Capture til Microsoft Dynamics NAV. Quick Guide til RTC version 3.50

Document Capture til Microsoft Dynamics NAV. Quick Guide til RTC version 3.50 Document Capture til Microsoft Dynamics NAV Quick Guide til RTC version 3.50 INDHOLDSFORTEGNELSE Introduktion... 3 Basisopsætning... 4 Indlæsning af standard opsætning... 4 Opdatering af standard opsætning...

Læs mere

Beskrivelse af SFTP kommunikation mellem NS og det eksterne fagsystem.

Beskrivelse af SFTP kommunikation mellem NS og det eksterne fagsystem. Side 1 af 6 Navision Stat 5.2.01 ØKO/SKH Den 10.05.11 Beskrivelse af SFTP kommunikation mellem NS 5.2.01 og det eksterne fagsystem. Overblik Introduktion Dokumentet indeholder en beskrivelse af overførsel

Læs mere

Dimensioner opsætning. Dimensioner opsætning. Dimensioner kan anvendes til forskellige former for rapportering i systemet.

Dimensioner opsætning. Dimensioner opsætning. Dimensioner kan anvendes til forskellige former for rapportering i systemet. Dimensioner opsætning Dimensioner kan anvendes til forskellige former for rapportering i systemet. Eksempelvis kan man vælge at have en kontoplan med få konti og i stedet anvende dimensioner til rapportering.

Læs mere

FIK-koder på fakturaer

FIK-koder på fakturaer Side 1 af 9 FIK-koder på fakturaer Det er i ectrl muligt at indsætte en FIK-kode på fakturaen. FIK står for Fælles Indbetalings Kort, men i dag benyttes FIK i stigende grad udelukkende som en indbetalingskode,

Læs mere

Indrapportering til ØSC med DDI. Møde i Kulturministeriet november 2010 v/karen Ejersbo Iversen

Indrapportering til ØSC med DDI. Møde i Kulturministeriet november 2010 v/karen Ejersbo Iversen Indrapportering til ØSC med DDI Møde i Kulturministeriet november 2010 v/karen Ejersbo Iversen Formål med Den Digitale Indberetning Systemunderstøtte indrapporteringen af serviceopgaver til ØSC et, for

Læs mere

Indsendelse af filer til banken

Indsendelse af filer til banken Forløbet for indsendelse af en betalingsfil til banken Sådan godkendes og sendes Betalinger i Navision Stat Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du indsender og godkender en betalingsfil i Business

Læs mere