Navision Stat Featurepack

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Navision Stat 5.4.01 Featurepack"

Transkript

1 Side 1 af 34 Navision Stat Featurepack ØS/ØSY/CPS SystemInfo Moderniseringsstyrelsen udgiver, ved hver Navision Stat frigivelse, en beskrivelse af den samlede installation sammen med en kortfattet beskrivelse af alle de nye funktionalitetsændringer. SystemInfo en giver således en introduktion til det komplette sæt af: systemkomponenter, datafiler, installationsvejledninger og brugervejledninger, der leveres ved Navision Stat frigivelsen. Overblik Introduktion Baggrund Featurepack NS frigives med det primære formål at rette sikkerhedsmæssige uhensigtsmæssigheder i den eksisterende løsning på områderne: funktionsadskillelse ifm. betalinger samt udveksling af data via den generiske integrationssnitflade, GIS. Moderniseringsstyrelsen har vurderet, at disse rettelse ikke kan afvente den planlagte release af Navision Stat 7.0, men derimod bør frigives hurtigst muligt. De væsentligste funktionalitetsændringer Udvidet funktionsadskillelse, introduceret på NS 5.4, gøres tvungen. GIS-Excel integrationen strammes, for kontrol af nødvendig godkendelse i Exceldata forud for aflevering til Navision Stat. Ny rapport, der sammenstiller saldi for flere kreditorer med samme CVRnummer, med det formål at give et bedre overblik over kreditormassen, der for mange regnskaber er vokset betragteligt afledt af GISintegrationer. NS inkluderer endvidere et mindre antal øvrige rettelser indenfor: DDI (ØSC indrapportering), Elektronisk fakturering, Finans, Køb og sager. Samtidigt forberedes Navision Stat databasen for integration med EFI. Frigivelse 8. november 2013.

2 Installationsfrist For institutioner serviceret af ØSC et i Statens administration koordineres opgraderingen hos KMD og SIT med ØSC et for en indlæsning senest Side 2 af 34 Øvrige institutioner (både statslige og selvejende) skal være opgraderet senest 8. februar Forudsætninger for indlæsning NS 5.4 skal være indlæst. Opmærksomhedspunkter Der kan ikke udveksles data med foranliggende indkøbssystem som fx INDFAK under Navision Stat databasens opgradering! Der kan ikke udveksles data via GIS en under Navision Stat databasens opgradering! Regneark, der anvendes i GIS-Excel integrationen, skal tilrettes forud for første indlæsning på regnskab opgraderet til NS , se beskrivelsen under krav IN02054! Teknik Featurepakken indeholder ændringer af følgende type: 1. Ændringer af Navision Stat databasen (funktionalitet) 2. Nye rettighedsfiler 3. Nye datafiler 4. Nye Schematronfiler og visningsstylesheets Specielt om integration til EFI Såfremt man som institutionen, EFTER opgradering til NS , indgår aftale med SKAT om system-til-system EFI integration, skal der ligeledes ske en installation af en ny EFI Invoker. EFI Installationsfil og tilhørende EFI installationsvejledning kan hentes på NS release sitet, dvs: Stat-5401 Selve EFI integrationen er beskrevet kortfattet i systeminfoen via IN01448, Et fælles inddrivelsessystem, og mere detaljeret i den ny EFI brugervejledning, som kan hentes på det ordinære vejledningssite for NS 5.4, dvs: 5X/Vejledninger-STAT-NS5401

3 Indholdsfortegnelse Side 3 af 34 Overblik... 1 Introduktion... 1 Baggrund... 1 De væsentligste funktionalitetsændringer... 1 Installationsfrist... 2 Forudsætninger for indlæsning... 2 Opmærksomhedspunkter... 2 Teknik... 2 Specielt om integration til EFI... 2 Målgruppe... 5 Hvorfor er det vigtigt?... 5 Seneste ændring... 5 Introduktion... 6 Komponent og filoversigt... 7 Installation Trin for Trin... 8 Forberedelse af eksisterende GIS-Excel integration... 8 Forberedelse af data pr. Navision Stat og INDFAK regnskab... 8 Forberedelse af Navision Stat databasen... 8 Indlæsning via VMS... 9 Opdatering af filer på NS Transportlag ØS-LDV Beskrivelse af ny funktionalitet Anlæg IN02076 Fejl ved bogføring af reparationsposter på donerede anlæg IN02102 Stop for skift af anlægsbogf.grp. efter postering på anlægget Administration / Brugeradministration IN02002 Mulighed for udlæsning af sikkerhedsfilter i rettighedsfilen IN02005 Sletning af rolle fra profil sletter bruger fra kontrolliste Digital indrapportering til ØSC et, DDI IN02004 Rettighed til at redigere debitorer via kontaktsynkronisering IN02027 Ny særlig begrænset DDI-rolle til ØSC kunder IN02042 Forfaldsdato beregnes ikke ved opdatering af salgsfak best IN02051 Generel manglende oversættelse til engelsk i DDI IN02062 Fejl i bilagsnummerering ved aut. afslutning af bestillinger Et fælles inddrivelsessystem IN01448 Integration til EFI hos SKAT via FTP Elektronisk fakturering IN01941 Håndtering af udenlandske betalingsopl. udenfor EU/EØS IN01957 Nye Schematroner IN01958 Nye Visningsstylesheets IN02053 Spærring for uønsket sletning af indgående købsdokumenter IN02085 Opdatering af NS TS Profiltabellen Finans IN01954 Nye SKS-konti afleder kontoskemaændringer... 16

4 IN02012 Ændret Indkøbskategorifil IN02060 Rettelse til kontoskemafil IN02065 Ny besked om behov for årsafslutning IN02087 SKS rapporterne kunne ikke vise kontonumre større end 7 tegn.. 17 Generelt IN02019 Udvidelse af dimensionsmapning fra SLS for Alias og Sagsdata IN02152 Forberedelse for datostyret deltaudtræk fra eksterne systemer IN02153 Ny beregning af samlet dimensionsugyldighed Generisk integrationssnitflade, GIS IN01995 Kontrol af betalingsoplysninger op imod GIS-data IN02061 Sammenstilling af kreditorsaldi for kreditorer med samme CVR.. 19 IN02054 Stramning af GIS-EXCEL IN02157 'Opret debitor som kreditor' genbrugte GIS-identifikatorer Køb IN01976 Bogføringsbeskr. blev ikke videreført til den bogførte faktura Køb PM/NKS IN01923 og IN02029 Mindre justeringer på Specifikationslisten IN02038 Tvungen udvidet funktionsadskillelse IN02043 Mulighed for indlæsning af MT940(Swift format) IN02091Udvidede beløbsfelter i rapport Bankkontoafstemning-kontrol IN02151 Ny rapport 'Sammenlign betalingsoplys. med originalt købsbilag' 23 IN02155 Ny rapport Check bogførte betalinger mod indkomne købsbilag 24 Salg & Marketing IN02050 Rykker med rente danner forkert Rykker-/rentenotapost IN02071 Renteberegning for rykker-/rentenota ændres Salg & Marketing PBS integration IN02047 Advisering til Nets medtager nu linjebemærkninger Sager og Ressourcer IN02018 Feltet Placeringskode manglede på sagskladden IN02156 Manglende lagerpost ved anvendelse af placeringskode NS/SLS integration IN02045 Indlæsning af lønposter fejlede uden segmentmapning Bilag A Opdaterede vejledninger Bilag B Tilladte kompileringsfejl Bilag C NS Objektliste Bilag D Indlejret konvertering Før-konvertering Efter-konvertering IN02019 Udvidelse af dimensionsmapning fra SLS for Alias og Sagsdata IN02050 Rykker med rente danner forkert Rykker-/rentenotapost IN02062 Fejl i bilagsnummerering ved aut. afslutning af bestillinger Side 4 af 34

5 Målgruppe Side 5 af 34 SystemInfoen har som altid 2 målgrupper: 1. Intern IT, driftscentre (KMD og SIT) og øvrige konsulenter, der har brug for overblikket over den samlede installation, før installation, af de enkelte komponenter i løsningen, påbegyndes. 2. Daglige Navision Stat brugere, der gerne vil have en hurtig introduktion til forskellene mellem aktuel og ny version. Hvorfor er det vigtigt? Med SystemInfoen gives en overordnet beskrivelse af installationsforløbet og en kortfattet beskrivelse af den nye funktionalitet. Seneste ændring Publiceret første gang: 25. oktober 2013 (Pilot og KMD stage test). Seneste ændring: 17. december 2013 (præcisering af IN02019).

6 Introduktion Side 6 af 34 Opgradering fra Navision Stat 5.4 til Navision Stat afleder opgaver, der skal udføres af forskellige enheder. Nedenstående skema viser den mest hensigtsmæssige opgave fordeling for institutioner, der anvender Navision Stat 5.4, men som IKKE er overgået til ØSC et. Type af rettelse Step Udføres af Bemærkning Forberedelse af eksisterende GIS-Excel integration 1 Anvarlig for Excelindlæsninger Forberedelse af data pr. Navision Stat og INDFAK regnskab Forberedelse af Navision Stat databasen og indlæsning via VMS ved kunden Kræver indsigt i Excel og kundens egen godkendelsesproces 2 Disponent og Bogholder Kræver indsigt i data Superbruger, Intern IT, Hosting partner Afhænger af eventuel hosting aftale. Opdatering af X-files på NS Transportlag Intern IT, Hosting partner Afhænger af eventuel hosting aftale. Nedenstående skema viser den mest hensigtsmæssige opgave fordeling for institutioner, der anvender Navision Stat 5.4, og som er overgået til ØSC et MED hosting hos KMD eller SIT. Type af rettelse Step Styres af Udføres af Forberedelse af eksisterende GIS-Excel integration 1 SAM Anvarlig person for Excelindlæsninger ved ØSC kunden Forberedelse af data pr. NS og INDFAK regnskab 2 MODST Disponent (kunde) og bogholder (ØSC). Forberedelse af Navision Stat databasen og indlæsning via VMS 3-21 MODST KMD og SIT står for objekt opdatering og datakonvertering. Opdatering af X-files på NS Transportlag MODST KMD og SIT står for opdateringen.

7 Komponent og filoversigt Side 7 af 34 Følgende komponenter og datafiler skal downloades fra Stat-5401 for en komplet STANDARD opgradering fra Navision Stat 5.4 til Navision Stat Zip-filer Beskrivelse Filnavn NS5401_STAT_ zip Bruges af alle statslige institutioner på en ren standard Navision Stat løsning. Objektrettelser (inklusiv efter-konvertering) Informationsfil: generel indlæsning Informationsfil: data indlæsning Rettighedsopsætning Profilopsætning XML mapning Kontoskemaopsætning Indkøbskategorier 5401.fob 5401.INF 5401.TXT Rettigheder: Rettigheder_stat_5401_ txt XMLPROFILER_NS5401_ txt XMLBRO_NS5401_ txt Kontoskema: 5401_Kontoskema_ txt Indkoebskategorier_ txt NS5401_SELVEJE_ zip Bruges af alle selvejende institutioner under Ministeriet for Børn og Undervisning. Objektrettelser (inklusiv efter-konvertering) Informationsfil: generel indlæsning Informationsfil: data indlæsning Rettighedsopsætning Profilopsætning XML mapning Kontoskemaopsætning Indkøbskategorier 5401.fob 5401.INF 5401.TXT Rettigheder: Rettigheder_selveje_5401_ txt XMLPROFILER_NS5401_ txt XMLBRO_NS5401_ txt Kontoskema: 5401_Kontoskema_ txt Indkoebskategorier_ txt Transportlag_ Tillægspakke.zip Schematronfiler og visningsstylesheets X-files

8 Installation Trin for Trin Side 8 af 34 Forberedelse af eksisterende GIS-Excel integration 1. Hvis der anvendes Excel-GIS integration, skal alle Excel ark tilrettes som beskrevet under IN02054, før disse kan indlæses på et regnskab opgraderet til NS Forberedelse af data pr. Navision Stat og INDFAK regnskab 2. Sørg for at de sidste kritiske bilag i INDFAK eller andet foranliggende indkøbssystem er godkendte og overført til Navision Stat. Luk herefter for yderligere godkendelser/overførelser fra indkøbssystemet til Navision Stat. Forberedelse af Navision Stat databasen 3. Sørg for at du er eneste bruger på databasen og log på Navision Stat som SUPER-bruger (database owner på serveren). 4. Tag en Navision Stat sikkerhedskopi af driftsdatabasen (baserne). 5. Download og unzip filen NS5401_STAT_ zip, eller NS5401_SELVEJE_ zip 1, der skal anvendes i forbindelse med indlæsning i både test og driftsmiljø. Sørg for at de udpakkede filer placeres i den samme folder. 6. Download og unzip øvrige filer, der skal anvendes i forbindelse med indlæsning i både test og driftsmiljø. Disse filer kan frit placeres 7. Det checkes at institutionens driftsobjekter kan kompilere, hvis ikke analyseres hvorfor. Kompilering sker via Navision/ Funktioner/ Object Designer. Markering af objekttype = All og af alle linier. Klik på F11. For at se objekter med kompileringsfejl klikkes på Vis/ Kun afmærkede. Bemærk at der findes objekter i Navision Stat, der ikke nødvendigvis behøver at kunne kompilere på serveren, pga. eventuelt manglende software som Navision Stat integrerer til. Dette gælder f.eks. Word, Excel, Outlook og PM-programudvidelsesfilen CBICindk.dll. Se også listen i Bilag B. 1 Bruges udelukkende af selvejende institutioner under MBU.

9 Side 9 af 34 Indlæsning via VMS 2 8. Åbn Navision Stat og vælg Administration/ IT-administration/ Versionsstyring (VMS)/ VMS Objektpakke. 9. Opret henvisning til en pakke via F3 - åben filen 5401.fob. Hvis meddelelsen: Der er konflikt mellem de objekter der skal indlæses og de objekter der er i databasen. Konflikterne skal løses før indlæsning kan fortsættes vises, klikkes der blot OK. 10. Vælg faneblad Status. Udfør Opr. Objektliste udskrevet og udskriv listen. 11. Udfør Objektkonflikter løst og svar JA til meddelelsen: Et eller flere objekter er i konflikt med allerede installerede objekter. Disse konflikter skal løses evt. med hjælp fra forhandler. Er konflikterne løst, således at en alternativ objektfil kan indlæses?. 12. Indlæs objektfilen fob via Navision/ Funktioner/ Object Designer/ Filer / Import. Åbn filen 5401.fob. Ved ingen konflikter; Klik Nej for åbning af Import Worksheet vinduet. I Import Worksheet vinduet trykkes på knappen Replace all og derefter knappen OK. Nyt vindue Import completed viser resultat af indlæsningen - klik OK Udfør Objektpakke indlæst. Svar Ja til, at alternativ objektfil er indlæst. 14. Udfør Datakonverteret (part 2) 5. Vent på at Navision Stat kvitterer for afsluttet konvertering. Bemærk at denne del kan være tidskrævende. 15. Udfør Ny Objektliste udskrevet og udskriv listen. 16. Udfør Datafiler importeret. Hvis du har flere regnskaber på databasen, skal du skifte regnskabet og gentage punktet for hvert regnskab. Du kan se en oversigt over automatisk indlæste filer og deres status på Pakke/ Datafiler. 2 Se også brugervejledning til VMS på: Stat/Vejledninger-NS-5X 3 Indeholdende i alt 133 objekter. 4 Hvis databasen IKKE er 100 % standardiseret, skal der eventuelt anvendes alternativ objektfil. 5 Se bilag D for en beskrivelse af efter-konverteringen.

10 Side 10 af For Navision Stat regnskaber med INDFAK integration skal schematron validering efterfølgende slås fra, som nedenstående beskrevet: SkematronvalideringIND = Nej for UBL2.0: Invoice, Creditnote, Order, OrderChange Reminder, Statement og UtilityStatement Skematronvalidering UD = Nej for UBL2.0: Applicationresponse Sti: Økonomistyring/Opsætning/Generel Integration/ NS TS Integration/Dokumenttyper. 18. Udfør Kvitteringsfil udlæst 19. Udfør Kvitteringsfil sendt til ØS (MODST) Luk og genåbn regnskabet Kontroller at der fortsat kan kompileres via Navision/ Funktioner/ Objekt Designer. Marker objekttype = All og alle linjer. Klik på F11. Eventuelle objekter der ikke kan kompilere, skal fortsat fremgå af listen i Bilag B. Hermed er alle objektrettelser og nødvendige datafiler indlæst. Du kan se en samlet liste over alle blivende objekter i bilag C. 6 Kvitteringsfilen sendes til Moderniseringsstyrelsen, via VMS, såfremt Outlook er installeret på den PC, hvorfra opgraderingen foregår. I modsat tilfælde skal kvitteringsfilen overføres til en PC med Outlook, hvorfra den skal fremsendes som vedhæftet mail til 7 I tilfælde af flere samtidige versionsopdateringer, fx fordi man er bagud på versionsopdatering, er det vigtigt at genåbne regnskaberne mellem hver versionsopdatering, således at versionskortet opdateret korrekt.

11 Opdatering af filer på NS Transportlag Side 11 af For schematronfilerne gælder det, at indholdet af Transportlag Tillægspakke\Schematronfiler kopieres til folderen \TSIOController\SchematronXsl 23. For visningsstylesheets gælder det, at indholdet af Transportlag Tillægspakke\Visningsstylesheets kopieres til folderen \TSElektroniskArkiv\xlst 24. Ydermere skal UTS_2_HTML.xsl slettes fra folderen \TSElektroniskArkiv\xlst Bemærk at NS Transportlaget til NS IKKE er bagudkompatibelt med NS 5.4, med mindre den nyeste NS XMLPROFIL opsætningsfiler indlæses for alle regnskaber på alle databaser, relateret til NS transportlaget. Alternativt kan man, for en transportlagsopsætning, der understøtter flere Navision Stat databaser, opgradere transportlaget jvf. punkt 22 og 23, før Navision Stat databaserne opgraderes jvf. punkt 1 21, og først når alle databaser er opgraderet udføre punkt 24. ØS-LDV Navision Stat er understøttet af ØS LDV Såfremt man har denne version, skal man ikke fortage sig yderligere. Hvis man derimod har en tidligere version, skal man opgradere til version ØS LDV

12 Beskrivelse af ny funktionalitet Side 12 af 34 Afsnittet beskriver de samlede rettelser som forskellen mellem Navision Stat 5.3 og Navision Stat Bemærk at bilag A indeholder en liste over opdaterede bruger- og installationsvejledninger. Anlæg Afsnittet beskriver de ændringer, der er foretaget i den funktionalitet, der udgør den klassiske anlægsfunktionalitet. Anlægsfunktionalitet der anvendes ifm. DDI bestillinger er beskrevet i afsnittet Digital indrapportering til ØSC et, DDI. IN02076 Fejl ved bogføring af reparationsposter på donerede anlæg Hvis man forsøgte at bogføre reparationsposter på et anlæg, der er doneret, fik man en fejl om, at et givent løbenummer ikke var korrekt. Dette skyldtes en fejl i den automatiske neutralisering af donationsposterne. Dette er nu rettet, så reparationsposter ignoreres af den automatiske neutralisering. Sti: fx Køb\Ordrebehandling\Faktura IN02102 Stop for skift af anlægsbogf.grp. efter postering på anlægget For reducering af differencer mellem anlægs- og finansmodul lægges anlægsbogføringstype Anskaffelse nu ind under eksisterende funktionalitet, der i forvejen hindrer ændring af afskrivningsprofillinjen efter bogføring af afskrivning, nedskrivning, opskrivning, bruger 1-post, bruger 2-post eller en salgspost. For stadig at kunne håndtere bunker i staten, gælder ændringen udelukkende felt Anlægsbogføringsgruppe. Opsætningsrettigheder til nedenstående tabeller defineres desuden særskilt i ny rolle NS_OPS_ANLAEG_UDV for bl.a. at vanskeliggøre skift af værdier på afskrivningsprofillinien. Rettigheder til disse tabeller fjernes som konsekvens heraf fra eksisterende rolle NS_OPS_ANLAEG Anlægsopsætning, tilgås fra menu via Økonomistyring\ Anlæg\ Opsætning\ Anlægsopsætning 5604 Anlægsbogf.typeopsætning, tilgås fra menu via Økonomistyring\ Anlæg\ Opsætning\ Afskrivningsprofiler - menupkt. Anlægsbogf.typeopsætning under menuknap Afskr.profil 5611 Afskrivningsprofil, tilgås fra menu via Økonomistyring\ Anlæg\ Opsætning\ Afskrivningsprofiler Opsætningsrettigheder til nedenstående tabeller defineres desuden særskilt i ny rolle NS_OPS_ANLAEG_UDV for bl.a. at vanskeliggøre skift af værdier på afskrivningsprofillinjen. Rettigheder til disse tabeller fjernes som konsekvens heraf fra eksisterende rolle NS_OPS_ANLAEG.

13 Hvis man således fremover skal have adgang til opsætning af anlæg, skal man derfor særskilt bestille rollen NS_OPS_ANLAEG_UDV. Side 13 af 34 Administration / Brugeradministration Nedenstående beskriver de ændringer der er foretaget i brugeradministrationsfunktionaliteten i Navision Stat, som anvendes for tildeling af og opfølgning på korrekt rettighedstildeling. IN02002 Mulighed for udlæsning af sikkerhedsfilter i rettighedsfilen Det er nu muligt at ud- og indlæse rettighedsfiler med informationer om sikkerhedsfiltre. Det betyder at, hvis man har sat yderligere begrænsninger på rettighederne vha. af sikkerhedsfiltre, kan disse nu udlæses og indlæses via den normale kørsel. Sti: Administration\Brugeradministration\Periodiske aktiviteter\kombineret rettigheder ind/ud IN02005 Sletning af rolle fra profil sletter bruger fra kontrolliste Hvis man under brugeradministrationen fjernede en rolle fra en given profil, ville de personer, der havde den profil og ingen andre rettigheder, uretmæssigt blive fjernet fra brugerkontrollisterne. Dette er nu rettet. Sti: Administration\Brugeradministration\Opsætning\Profiler IN02074 Utilsigtet sletning af brugerens fulde navn fra Brugerkontrolopsætningen Hvis man tidligere redigerede rettighederne til en bruger, blev brugerens oplysninger slettet fra brugerkontrollisten. Det drejede sig om oplysninger om brugerens fulde navn, og organisatoriske tilhørsforhold. Dette betød, at man skulle taste oplysningerne igen. Dette er nu rettet, så oplysningerne bliver stående, selvom brugerens rettigheder ændres. Sti: Administration\Brugeradministration\Brugerkontrol\ Opsætning\Brugerkontrolliste opsætning Digital indrapportering til ØSC et, DDI Afsnittet herunder beskriver de ændringer, der er foretaget i den funktionalitet, der anvendes af ØSC kunder til at indberette data til ØSC et for viderehandling. IN02004 Rettighed til at redigere debitorer via kontaktsynkronisering Hvis man synkroniserer data mellem debitorkort og kontaktkort under Marketingopsætningen, kan man opleve at der ikke er muligt, pga. rettighedsfejl, at redigere debitorer via DDI en. Der er nu givet de korrekte rettigheder, så fejlen ikke optræder mere. Sti: Indrapportering til ØSC\Redigér data\debitorer

14 IN02027 Ny særlig begrænset DDI-rolle til ØSC kunder Der er udarbejdet en ny rolle, NS_OESC_BASIS_REDUC, til anvendelse af decentrale brugere, som reducerer adgangen til Navision Stat på følgende to områder: Side 14 af 34 1) Der fjernes seadgang til alle data(tabeller), der indeholder et CPR nummerfelt og hvor der er data i feltet. 2) Der fjernes seadgang til alle data(tabeller) som ikke har direkte relation til DDI ens anvendelsesområde. Den nye rolle skal sikre at udvalgte decentrale brugere, får så begrænset adgang til Navision Stat data, som muligt. Der hvor dataadgang er nødvendig, kan det kun ske, såfremt der ikke er CPR nummer registreret. Hvis man har eksisterende brugere med rollen NS_OESC_BASIS, og ønsker at disse brugere skal anvende den nye reducerede adgang, skal den nye rolle tildeles i stedet for den eksisterende rolle NS_OESC_BASIS. Hvis man har eksisterende brugere med profilen OES_DECENTRAL, og ønsker at disse brugere skal have en reduceret adgang, skal profilen slettes og i stedet skal brugerne have rollerne NS_OESC_BASIS_REDUC + NS_OESC. IN02042 Forfaldsdato beregnes ikke ved opdatering af salgsfak best. Der har været en manglende beregning af forfaldsdatoen på en salgsfakturabestilling i DDI en., når denne var oprettet direkte fra en debitorbestilling. Der blev således ikke tidligere taget hensyn til betalingsbetingelserne på debitorbestillingen, der afledte salgsfakturabestillingen Dette er nu rettet. Sti: Indrapportering til ØSC\Opret bestilling\debitor\menuknap Debitor\Menupunkt Opret salgsfaktura IN02051 Generel manglende oversættelse til engelsk i DDI Der har tidligere manglet engelsk oversættelse af visse menupunkter og rapporter i DDI en. Dette er nu rettet. Sti:: Indrapportering til ØSC. IN02062 Fejl i bilagsnummerering ved aut. afslutning af bestillinger Hvis man i sit regnskab, har bogført finanskladder, der anvender separate nummerserier til de bogførte poster, og posterne stammer fra en DDI posteringsbestilling, var det tidligere ikke muligt at anvende Navigér funktionaliteten. Dette er nu rettet, så det korrekte bogførte bilagsnummer bliver overført til posteringsbestillingen, og det derfor er muligt at navigere fra DDI en til de bogførte poster. Sti: Indrapportering til ØSC\Bestillinger Afsluttet\Menuknap Navigér

15 Et fælles inddrivelsessystem. Side 15 af 34 Navision Stat introducerer en ny integration mellem SKAT s nye inddrivelsessystem, Et fælles inddrivelsessystem. I daglig tale kaldet EFI. IN01448 Integration til EFI hos SKAT via FTP Den offentlige inddrivelsesopgave blev samlet i Restanceinddrivelsesmyndigheden (RIM) under Skatteministeriet i I forbindelse med det lovforberedende arbejde blev nødvendigheden af at etablere en samlet IT-løsning fremhævet som en forudsætning for at kunne opnå den ønskede effektivisering. Den tekniske understøttelse af opgaven er nu realiseret med Et Fælles Inddrivelsessystem (EFI). I Navision Stat er det muligt at udsøge og overføre fordringer til EFI/SKAT for inddrivelse via en SFTP-gateway løsning. Udsøgning og indberetning af poster er samlet i en kladde, Inddrivelseskladde (Økonomistyring\ Tilgodehavender), således, at man efter SKATs overtagelse af fordringen kan bogføre tabet og hermed udligne den tabsgivende post på debitor. Hvis man ikke førhen har anvendt en teknisk løsning for overførsel af fordringer til inddrivelse, forudsættes det fra SKATs side, at man fra 1. september 2013 anvender EFI-portalløsningen for indberetning af fordringer. Derfor skal man, for i Navision Stat overhovedet at kunne overføre fordringer via EFI, først og fremmest aftale med SKAT, at man ønsker at skifte til en system-til-system løsning. Henvendelse til EFI/SKAT skal i den forbindelse ske til Elektronisk fakturering Nedenstående afsnit beskriver ændringer i den funktionalitet, der understøtter den elektroniske udveksling af elektroniske handelsdokumenter, dvs. indgående: købsordre/købsordreændringer, købsfaktura, købskreditnota, købsrykker og købskontoudtog samt udgående: salgsfaktura, salgskreditnota, salgsrykker og salgskontoudtog. Desuden beskrives her eventuelle ændringer til afsendelse af stamdata og transaktionsdata fra Navision Stat til INDFAK. IN01941 Håndtering af udenlandske betalingsopl. udenfor EU/EØS Navision Stat kan nu håndterer betalingsoplysninger på E-bilag for udenlandsk kontooverførsel udenfor EU/EØS. Dette betyder at det nu er muligt, at overføre følgende betalinger mellem INDFAK og NS: Indenfor EU Udenlandske betalinger der anvises med IBANnr. og (BIC)Swift.

16 Side 16 af 34 Udenfor EU Udenlandske betalinger der anvises med Swift og Kontonummer. Udenlandske betalinger der skal anvises med Kontonummer og Banknummer sammen med en Clearingkoder: FW (USA), CA (Canada), AU (Australien) og NZ (New Zealand). Bemærk: For udenlandske betalinger udenfor EU skal Banknavn udfyldes. IN01957 Nye Schematroner Transportlaget er opdateret med de nyeste skematroner fra 15.sep. 2013, således at Navision Stat kan validerer data i elektroniske dokumenter i henhold til Digitaliseringsstyrelsens seneste krav. IN01958 Nye Visningsstylesheets Transportlaget er opdateret med Digitaliseringsstyrelsens nyeste visningsstylesheets af 15. marts 2013, således at alle feltvisninger, enablet af Digitaliseringsstyrelsen, vises. IN02053 Spærring for uønsket sletning af indgående købsdokumenter Det har tidligere været muligt, gennem et underliggende opslagsvindue, at foretage sletning og oprettelse. Dette er der nu spærret for. Endvidere er der på indgående købsdokumenter, ved forsøg på sletning tidligere indsat en kodet kontrol for om dokumenter var ældre end 5 år. Denne kontrol har desværre vist sig ikke at omfatte alle dokumenttyper. Der er derfor nu indført en generel spærring for sletning uanset dokumenttype. IN02085 Opdatering af NS TS Profiltabellen Profiltabellen er opdateret i anledning af, at de nye visningsstylesheets har skiftet navn. Finans Nedenstående afsnit beskriver ændringer til Finans som en del af Økonomistyringsmodulet. IN01954 Nye SKS-konti afleder kontoskemaændringer Kontoskemaer er generelt opdateret jf. Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2012 kontoplanen udgivet af Statsregnskab, Moderniseringsstyrelsen. Tekstfil indeholdende disse rettelser har været tilgængelig på vores hjemmeside siden 18. marts 2013 og udgives nu generelt inklusiv rettelse jf. krav IN Indlæsning foretages automatisk via VMS ved nærværende opgradering.

17 IN02012 Ændret Indkøbskategorifil Igennem er der foretaget omdøbninger og spærringer af værdier for Indkøbskategorier v/statens Indkøb, Moderniseringsstyrelsen. Tekstfil indeholdende disse rettelser har været tilgængelig på vores hjemmeside siden 3. april 2013 og udgives nu generelt. Indlæsning foretages automatisk via VMS ved nærværende opgradering. Side 17 af 34 IN02060 Rettelse til kontoskemafil Med nærværende krav tilføjes regnskabskonto 7513 i kontoskema BEV_BAL_07, felt P22, da denne rettelig burde være medtaget i Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2012 kontoplanen udgivet af Statsregnskab, Moderniseringsstyrelsen jf. krav IN IN02065 Ny besked om behov for årsafslutning For ikke unødigt at foretage en afvikling af kørslen 'Nulstil finans', checkes der nu for, om der rent faktisk udestår poster til nulstilling, før selve nulstillingskørslen igangsættes. IN02087 SKS rapporterne kunne ikke vise kontonumre større end 7 tegn Rapporterne SKS Afstemning og SKS afstemning Detaljeret kunne ikke vise længere kontonumre end 7 karakterer. Desuden blev beskrivelsesfeltet ikke udfyldt, hvis der var valgt afstemningsniveau på finanskonto. Begge dele er nu rettet, således at der kan vises kontonummer. til og med 10 karakterer samtidigt med at beskrivelsesfeltet udfyldes korrekt, når der vælges afstemningsniveau baseret på enten SKS konto eller finanskonto. Generelt Nedenstående afsnit beskriver de ændringer, der har konsekvens for flere samtidige moduler på tværs af Navision Stat, eller som har karakter af mindre rettelser uden afledt konsekvens for den daglige bruger. IN02019 Udvidelse af dimensionsmapning fra SLS for Alias og Sagsdata Dimensionsbroen fra SLS blev i NS 5.4 versionen udvidet til at inkludere Alias og Sager/Sagsopgaver. I forlængelse af dette er det i nu muligt at opsætte mapninger til Alias, sag og sagsopgaver, som der tages højde for i indlæsningen af lønfinansposter. Bemærk, at en opsætning af Alias i SLS vil obstruere mulighederne for SLS og ØS-LDV rapportering, baseret på SLS data for de værdier, der inkluderes i Alias. Bemærk endvidere, at det ikke er muligt at mappe til værdier der er over 10 karakterer, da SLS segmentværdier ikke kan være over 10 karakterer. Og hvis der for et segment skiftes værdi i dimensionsbroen fx fra Dimension til Alias, så

18 slettes de underliggende mapninger, som er blevet opsat i forbindelse med dimensionen. Side 18 af 34 Sti: Økonomistyring\Opsætning\Generel Integration\ØDUP Integration\SLS\Dimensionsbro IN02152 Forberedelse for datostyret deltaudtræk fra eksterne systemer Ifm. de 2 genudbud, IFS (erstatning for INDFAK) og STUHS (erstatning for REJSUD), ønskes det fra genudbudsprojektet, at reducerer filstørrelsen på de data, der enten oversendes eller hentes fra Navision Stat for en opdatering af nødvendige stamdata på IFS og STRUHS. Dette imødekommes ved ny konsekvent datostyring i Navision Stat, hvor et nyt datofelt på stamdatatabeller opdateres ved ændring af stamdatasættet, hvorved der imellem Navision Stat og IFS samt imellem Navision Stat og STRUHS skabes mulighed for en dataudveksling udelukkende baseret på ændrede data efter en given dato. Efter opgradering til NS er følgende tabeller således forberedt for datostyret delta udtræk: Finanskonti Anlægskonti (Anlægskort) Kreditorkonti (Leverandørkort) Varekonti (Varekort) Sagkonti (Sager) Sagsopgavekonti (Sagsopgaver) Dimensioner Dimensionsværdier Alias IN02153 Ny beregning af samlet dimensionsugyldighed I forbindelse med integration til eksterne systemer som fx INDFAK og REJSUD, har overdragelsen af dimensionsvalideringsdata fra Navision Stat tidligere udfordret de modtagne systemer, da valideringen i NS BÅDE kan følge en forslagsdimensionsopsætning med værdibogføring på fx: finans, anlæg og varer OG en tværgående selvstændig dimensionsugyldighedskombinatorik, der ikke skelner til typen af konti fx: finans, anlæg og varer. Derfor er der ifm. NS bygget en ny tabel, NS valideringskombinationer, der kan danne et resulterende datasæt, der både indeholder konsekvensen af en værdibogføring opsat på forslagsdimensionerne og registreringer af ugyldige dimensioner og dimensionsværdier. Ved opdatering af tabellen, sker der samtidigt en komprimering, således at

19 spærringer på et mere generelt niveau eliminerer eventuelle mere specifikke spærringer på et underliggende niveau, for på den måde at holde datamængden i tabellen på et absolut minimum. Side 19 af 34 Tabellen kan både opdateres direkte fra Navision Stat og via et eksternt kald til Indkøbssystem og rejse og udlægssystem. Det skal bemærkes at forslagsdimensioner, der er opsat med værdibogføring Samme vil medvirke til at antallet af records i tabellen vokser voldsamt, da en sådan værdibogføring for en udvalgt dimensionsværdi for en dimension, vil betyde, at alle andre kombinationer af dimensionsværdier således bliver ugyldige. Ift.til den nye genudbud af et rejseafregningssystem (STRUHS) og et fakturerings og indkøbshåndteringssystem (IFS), gælder det, at det forventes, at NS automatisk beregner tabellen forud for en afsendelse til IFS, mens STRUHS selv skal hente data fra tabellen via den generiske integrationssnitflade (GIS). Tabellen kan ses fra Administration/IT-Administration/WFS, hvorfra beregning af data ligeledes kan aktiveres. Generisk integrationssnitflade, GIS Nedenstående afsnit beskriver de ændringer, der er foretaget i GIS funktionaliteten, som bruges til al udveksling af data mellem Navision Stat og lokale fagsystemer, samt mellem Navision Stat og REJS-UD Alle ændringer i denne release er bagudkompatible, således forstået at ingen af ændringerne afleder behov for ændringer af integrationssnitfladen på fagsystemer med aktuelle integrationer til Navision Stat. Til gengæld skal Excelark, der anvendes i GIS excel integrationen omfattes af større sikkerhed end tidligere, se mere om dette under krav IN02054, Stramning af GIS-Excel. IN01995 Kontrol af betalingsoplysninger op imod GIS-data Se den samlede beskrivelse af den nye rapport under IN IN02061 Sammenstilling af kreditorsaldi for kreditorer med samme CVR Hvis Navision Stat regnskabet integrerer op imod flere fagsystemer, der hver vedligeholder kreditoroplysninger, vil kreditorporteføljen i regnskabet hurtigt blive udvidet. Dette medfører, at den samme kreditor kan optræde flere gange, og at der dermed mistes overblikket over udeståender hos kreditoren. Derfor er der udviklet en ny rapport Kreditor forfaldsoversigt med spec. pr. CVR, der sammenstiller kreditorsaldi for kreditorer med samme CVR. Sti: Økonomistyring\Gæld\Rapporter

20 IN02054 Stramning af GIS-EXCEL Det er i dag muligt at indlæse data fra Excel-regneark via GIS. Det er muligt at indlæse både låste og ikke låste regneark. For at højne sikkerheden omkring GIS- Excel integrationer er der ifm. NS sket en stramning på GIS-Excel området på flg. 3 områder: Side 20 af Det er nu kun muligt at indlæse låste regneark. 2. En sikring af at alle Excel-rækker med data indlæses, via en tvungen angivelse af slutrække i nyt godkendelses-ark. 3. Kun Excel ark med dokumenteret dobbelt godkendelse via nyt godkendelses-ark kan indlæses. Nedenstående figur viser et eksempel på en korrekt udfyldt godkendelses-ark, Godkendelse, indeholdende 17 rækker i Ark1. Bemærk, at denne stramning af GIS-Excel integrationer betyder, at institutioner, der anvender GIS-Excel forud for implementering af NS5.4.01, skal forberede deres Excel dokumenter på den yderligere stramning. Bemærk, endvidere at både data-arket og det nye ark Godkendelse skal være låst (Funktionen Beskyt ark i Excel), ligesom det er vigtigt at alle kolonneoverskrifter og arknavngivning af Godkendelsesarket skal fremgå eksakt som vist i skærmbilledet. IN02157 'Opret debitor som kreditor' genbrugte GIS-identifikatorer Det er i Navision Stat muligt at få oprettet sine debitorer som kreditorer. Dette sker via kørslen Opret som Kreditor. Kreditoren får overført Navn, Adresse m.m. samt værdierne i felterne Afsendersystem og AfsenderID fra debitorkortet, hvor sidstnævnte er uhensigtsmæssigt, hvis kreditoren efterfølgende skal opdateres via et fagsystem. Kørslen er derfor rettet, således at værdierne i felterne Afsendersystem og AfsenderID ikke længere videreføres til kreditorkortet.

Kom godt i gang med Winfinans DT

Kom godt i gang med Winfinans DT Kom godt i gang med Winfinans DT Kom godt i gang med Winfinans DT Forord Winfinans DT er udviklet gennem flere år i et tæt samarbejde mellem en række systemplanlæggere, programmører, revisorer og testfirmaer.

Læs mere

Manual. Stone s. Summarum. Summa. Version 3. Privat Standard Professionel Enterprise. Stone s Software

Manual. Stone s. Summarum. Summa. Version 3. Privat Standard Professionel Enterprise. Stone s Software Manual Stone s Summa Summarum Version 3 Privat Standard Professionel Enterprise Stone s Software Indhold Programlogo og illustration: Frank Lisborg Forside: Løw Reklame Copyright : Stone s Software Steen

Læs mere

Økonomistyring i praksis

Økonomistyring i praksis Økonomistyring i praksis Regnskab med edb Af Marianne Pedersen Udgiver: Aesiras A/S 2009 1 Økonomistyring i praksis Regnskab med edb Copyright 2009 by Aesiras A/S 1. udgave, 1. oplag Udgiver Aesiras A/S

Læs mere

Kom i gang med Mamut! Gode råd som vil hjælpe dig hurtigt i gang med systemet

Kom i gang med Mamut! Gode råd som vil hjælpe dig hurtigt i gang med systemet Kom i gang med Mamut! Gode råd som vil hjælpe dig hurtigt i gang med systemet Komplette økonomi- og informationssystemer for virksomheder med 1-0 ansatte Side 6-7 8-9 10 11 1-1 1 1 16 17 18 19 Indhold

Læs mere

Teknisk Proof of Concept for Den fællesoffentlige

Teknisk Proof of Concept for Den fællesoffentlige Rapport Teknisk Proof of Concept for Den fællesoffentlige integrationsmodel for borgerportalen og virksomhedsportalen Offentlig Erfaringsrapport Den Digitale Taskforce Christiansborg Slotsplads 1 1218

Læs mere

C5 Bogholder - kursus med fokus på Finans

C5 Bogholder - kursus med fokus på Finans Microsoft Dynamics C5 version 2012 C5 Bogholder - kursus med fokus på Finans Copyright 2011 Microsoft. C5 er et varemærke, der tilhører Microsoft. Produkter og firmaer nævnt i dette dokument er varemærker,

Læs mere

Brugerhåndbog. Microsoft Dynamics C5. Kom nemt i gang med C5 Light

Brugerhåndbog. Microsoft Dynamics C5. Kom nemt i gang med C5 Light Brugerhåndbog Microsoft Dynamics C5 Kom nemt i gang med C5 Light Indholdet af denne bog, herunder URL-adresser og andre referencer til websteder på internettet, kan ændres uden forudgående varsel. Medmindre

Læs mere

Modulet Byggesag Superbruger version

Modulet Byggesag Superbruger version Modulet Byggesag Superbruger version Modulet Byggesag_v712_1Udg_Beta_pdf.doc Antal sider: 96 Udskrevet d. 11-10-10 GeoEnviron 6.4 Indhold Indhold Indledning... 7 Udviklingen af GeoEnviron programmet...7

Læs mere

Indsendelse af filer til banken

Indsendelse af filer til banken Forløbet for indsendelse af en betalingsfil til banken Sådan godkendes og sendes betalinger i Navision Stat Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du indsender og godkender en betalingsfil i Business

Læs mere

Kom godt igang med Winfinans Small Business

Kom godt igang med Winfinans Small Business Kom godt igang med Winfinans Small Business Kom godt igang med Winfinans Forord Winfinans er udviklet gennem flere år i et tæt samarbejde mellem en række systemplanlæggere, programmører, revisorer og test-firmaer.

Læs mere

Betalingsservice En opfølgning på ånålysen frå 2011

Betalingsservice En opfølgning på ånålysen frå 2011 Betalingsservice En opfølgning på ånålysen frå 2011 Juni 2014 2014 Betalingsservice Oplag [xxxx] stk. On-line ISBN [xxxx] ISBN [xxxx] Design: Liebling A/S Tryk: Rosendahls [Navn] Redegørelsen er udarbejdet

Læs mere

Indsendelse af filer til banken

Indsendelse af filer til banken Forløbet for indsendelse af en betalingsfil til banken Sådan godkendes og sendes Betalinger i Navision Stat Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du indsender og godkender en betalingsfil i Business

Læs mere

STANDARD SHAREPOINT INTRANET I RESPONSIVT DESIGN TIL VALLENSBÆK KOMMUNE

STANDARD SHAREPOINT INTRANET I RESPONSIVT DESIGN TIL VALLENSBÆK KOMMUNE STANDARD SHAREPOINT INTRANET I RESPONSIVT DESIGN TIL VALLENSBÆK KOMMUNE Annoncering Intranet i responsivt design baseret på standardløsning i Sharepoint 2013 eller nyere Vallensbæk den 26. maj 2014 1 Udbudsmateriale

Læs mere

Ankerstjerne Data/Ankerstjerne Bøger

Ankerstjerne Data/Ankerstjerne Bøger Dobbelt bogholderi principper Dokument versionsnummer 1.0 Udgivet: 01.02.2009 Ankerstjerne Data/Ankerstjerne Bøger CVR Nr: 26 96 62 05 Microsoft Certified Partner Nr: 75 44 19 Forfatter: Jette Ankerstjerne

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forord...4. 1. Indledning...6

Indholdsfortegnelse. Forord...4. 1. Indledning...6 Vejledning til bekendtgørelse om krav til information og samtykke ved lagring af eller adgang til oplysninger i slutbrugerens terminaludstyr, Cookie-bekendtgørelsen. 2. udgave, april 2013 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Baggrund Forord Luk Filer Gem

Baggrund Forord Luk Filer Gem Lectio Lectio Elevmodul vejledning 1992-2010 MaCom A/S MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Telefax: 33 79 79 84 E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom.dk Baggrund Forord

Læs mere

Kom godt i gang med Danløn

Kom godt i gang med Danløn Kom godt i gang med Danløn Indledning Danløn er et lønsystem, der anvendes via internettet. Da der ikke skal installeres software på den enkelte PC, kan du logge på Danløn fra en hvilken som helst PC med

Læs mere

Sikrer effektivisering i bogholderiet

Sikrer effektivisering i bogholderiet Sikrer effektivisering i bogholderiet Indholdsfortegnelse Modtag og håndtér kreditorfakturaer elektronisk med NaviDoc 3 Arbejdsgangen med NaviDoc 4 Forklaring til arbejdsgangen 5 Leverandør afsender en

Læs mere

kmastra brugervejledning

kmastra brugervejledning Sidst opdateret 26. august 2008 Indholdsfortegnelse Intro til kmastra... 2 Krav til PC en... 2 Browser... 2 Postsystem... 3 Acrobat Reader... 3 Terminalprogram... 3 Hvilke tælledata kan kmastra efterbehandle?...

Læs mere

WEB-DIRECT Brugerguide

WEB-DIRECT Brugerguide WEB-DIRECT Brugerguide Indhold 1. Kom godt i gang... 6 2. Start WEB-DIRECT... 7 2.1 Installation... 7 2.2 Tjekliste:... 7 2.2.1 Rettigheder til at installere på computeren:... 7 2.2.2 Opsætning af browser

Læs mere

godt og enkelt kassesystem

godt og enkelt kassesystem godt og enkelt kassesystem Brugervejledning - 1 - ver 2.3.160 0. Før installation af... 6 1. Installation af... 7 Installation fra www.alskassen.dk... 7 Gennemgang af den fælles installation... 7 Start

Læs mere

Denne vejledning er skrevet til kalkulationsprogrammet Sigma 2013, udviklet af Sigma Estimates A/S.

Denne vejledning er skrevet til kalkulationsprogrammet Sigma 2013, udviklet af Sigma Estimates A/S. Guide - Kom i gang Denne vejledning er skrevet til kalkulationsprogrammet Sigma 2013, udviklet af Sigma Estimates A/S. Alle rettigheder haves af Sigma Estimates A/S. Materialet må ikke kopieres, og er

Læs mere

Vejledning til statens business casemodel

Vejledning til statens business casemodel Vejledning til statens business casemodel Januar 2014 Den fællesstatslige it-projekt-/programmodel, Digitaliseringsstyrelsen Indhold 1 INDLEDNING...1 1.1 FORMÅL...1 1.2 HVAD ER STATENS BUSINESS CASE-MODEL?...1

Læs mere

Lectio. Lectio Studiemodul vejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00

Lectio. Lectio Studiemodul vejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Lectio Lectio Studiemodul vejledning 1992-2010 MaCom A/S MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Telefax: 33 79 79 84 E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom.dk Baggrund

Læs mere

Vejledning. - Tast-selv modul til Automatisk kortbetaling via Betalingsservice. Version 1.0. Nets A/S. Lautrupbjerg 10.

Vejledning. - Tast-selv modul til Automatisk kortbetaling via Betalingsservice. Version 1.0. Nets A/S. Lautrupbjerg 10. Vejledning - Tast-selv modul til Automatisk kortbetaling via Betalingsservice Version 1.0 Nets A/S Lautrupbjerg 10 2750 Ballerup DK T +45 44 68 44 68 F +45 44 86 09 30 www.nets.eu Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

Anbefalinger til kommuner vedrørende brugerstyring i forbindelse med kommunalreformen

Anbefalinger til kommuner vedrørende brugerstyring i forbindelse med kommunalreformen Anbefalinger til kommuner vedrørende brugerstyring i forbindelse med kommunalreformen Videnskabsministeriet i samarbejde med KL November 2005 > Anbefalinger til kommuner vedrørende brugerstyring i forbindelse

Læs mere

VALUE YOUR TIME TIMELOG PROJECT 5.7 NY RESSOURCEPLANLÆGGER PROJEKTER I ANDEN VALUTA OG MEGET MERE...

VALUE YOUR TIME TIMELOG PROJECT 5.7 NY RESSOURCEPLANLÆGGER PROJEKTER I ANDEN VALUTA OG MEGET MERE... VALUE YOUR TIME NY RESSOURCEPLANLÆGGER PROJEKTER I ANDEN VALUTA OG MEGET MERE... www.timelog.dk info@timelog.dk Introduktion Et år med nye standarder for projektstyring 2 Christoffer Lanstorp Head of IT

Læs mere

Kom godt i gang. Kom godt i gang. Indhold

Kom godt i gang. Kom godt i gang. Indhold Kom godt i gang Indhold Indledning.....2 Hovedmenu.....4 Oprettelse af brugere.....6 Organisationer og personer.....9 Aktiviteter... 11 E-mails... 14 Tilbud salgspipeline... 16 Enkle tilpasninger... 18

Læs mere

Digital Signatur Sikker brug af digital signatur

Digital Signatur Sikker brug af digital signatur Digital Signatur IT- og Telestyrelsen December 2002 Resumé Myndigheder, der ønsker at indføre digital signatur, må ikke overse de vigtige interne sikkerhedsspørgsmål, som teknologien rejser. Det er vigtigt,

Læs mere

KOM GODT I GANG MED ENAO

KOM GODT I GANG MED ENAO VEJLEDNING KOM GODT I GANG MED ENAO Senest revideret 11. februar 2015 ENERGITILSYNET KOM GODT I GANG MED ENAO Side 1/1 INDHOLD HVAD ER ENAO?... 1 INDBERETNINGER I ENAO... 1 HVORDAN FÅR MAN ADGANG TIL

Læs mere