Referat. Møde den 17. september 2013 kl

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat. Møde den 17. september 2013 kl"

Transkript

1 Referat Møde den 17. september 2013 kl Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden Referat fra møde den 6. august Fremtidige møder med politikere, besøg, m.v Høring: Forslag til Mad og Måltidspolitik Høring: Redegørelse for tilsynsbesøg 2013 i døgnplejen Høring: Rapport uanmeldt plejehjemstilsyn Nylars Plejecenter Høring: Rapport uanmeldt plejehjemstilsyn Toftegården Høring: Rapport uanmeldt plejehjemstilsyn Plejecenter Aabo Høring: Rapport uanmeldt plejehjemstilsyn Nørremøllecentret Høring: Budget 2014 høring af nye forslag efter budgetseminar Høring: Ældrepolitik Orientering fra følgegruppen vedr. Kultur, Teknik og Miljø Orientering fra følgegruppen vedr. Social og Sundhed Orientering fra følgegruppen vedr. Økonomi og Budget Orientering fra Trafikkontaktrådet Orientering fra Regionsældreråd Hovedstaden Orientering fra Landsforeningen Danske Ældreråd Mødeplan Orientering om ældrerådsvalg Eventuelt Orientering til pressen... 31

2 Fraværende: Poul Ancher Hansen og Vibeke R. Vibe. Bemærkninger til dagsordenen: Godkendelse af tillægsdagsorden) Høring: Udbudsmateriale vedr. urologi og stomi. 2

3 1. Godkendelse af dagsorden Godkendt. 2. Referat fra møde den 6. august 2013 Referat fra Ældrerådets møde den 6. august 2013 er tidligere udsendt. Godkendt. 3. Fremtidige møder med politikere, besøg, m.v. Der er ikke aftalt besøg. 3

4 Intet. 4. Høring: Forslag til Mad og Måltidspolitik. Socialudvalget besluttede den 2. september 2013 at sende forslag til Mad og Måltidspolitik Ældreområdet i høring i bl.a. Ældrerådet. Høringsfrist 15. oktober Socialudvalgets dagsordenspunkt gengives her: Mad- og måltidspolitik Ældreområdet - forslag til P Behandling Mødedato Åbent punkt Lukket punkt Socialudvalget Socialudvalget Hvem beslutter Socialudvalget beslutter Resumé I dialogmøder med virksomhederne indenfor ældreområdet er der udtrykt ønske om udarbejdelse af en mad- og måltidspolitik. Endvidere sætter Socialstyrelsen i en ny handleplan fokus på måltider og 4

5 ernæring hos ældre i hjemmeplejen og plejeboliger, hvor planen indeholder en række konkrete anbefalinger til kommunerne, bl. a. om at udarbejde en mad- og måltidspolitik. Indstilling og beslutning Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Socialudvalget at forslag til Mad- og måltidspolitik Ældreområdet sendes i høring i Ældreråd, Handicapråd, Beboer- og Familieråd og berørte virksomheders MED-udvalg Socialudvalget, den 15. august 2013: Udsættes og genbehandles på mødet den 2. september Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Socialudvalget at forslag til Mad- og måltidspolitik Ældreområdet sendes i høring i Ældreråd, Handicapråd, Beboer- og Familieråd og berørte virksomheders MED-udvalg Socialudvalget, den 2. september 2013: Sendes i høring i Ældreråd, Handicapråd, Beboer- og Familieråd og berørte virksomheders MEDudvalg. Sagsfremstilling Formålet med at udarbejde en mad- og måltidspolitik for ældreområdet er, at skabe et fælles formuleret grundlag omkring de ældres mad og måltider. Målgruppen er borgere, der får tilberedt, serveret eller køber mad via Bornholms Regionskommunes tilbud, dvs. er visiteret til madordning eller bor på ét at kommunens plejecentre. Mad- og måltidspolitikken beskriver de overordnede rammer for området, og skal medvirke til, at udvikle og sikre sund man og bidrage til, at skabe og fastholde gode og sunde mad- og måltidsvaner. Mad- og måltidspolitikken for ældreområdet forudsætter, at de enkelte områder udarbejder handleplaner, hvori det beskrives hvordan selve udmøntningen af politikken sker lokalt. Fagråd for Ældre nedsatte en arbejdsgruppe, der har udarbejdet forslag til en mad- og måltidspolitik. Politikken har været forelagt Fagrådet. Økonomiske konsekvenser Supplerende sagsfremstilling og/eller Administrativ tilføjelse til mødet den 2. september Der er foretaget en gennemgang af forslag til Mad- og måltidspolitikken med henblik på, at gøre politikken mere målrettet til den ældres oplevelse af måltidet. Bilag til Socialudvalget 2. september Forslag Mad- og måltidspolitik til SU 2.9. (PDF) 5

6 Ældrerådets beslutning den 17. september 2013: Ældrerådet er meget positive overfor politikken, men ønsker at Kostrådet udvides til også at omfatte plejecentrene. 5. Høring: Redegørelse for tilsynsbesøg 2013 i døgnplejen Socialudvalget besluttede den 15. august 2013 at sende dagsordenspunkt om redegørelse for tilsynsbesøg i 2013 i døgnplejen i høring i Ældrerådet og Handicaprådet. Høringsfrist: 17. september Socialudvalgets dagsordenspunkt gengives her: Redegørelse for tilsynsbesøg 2013 i døgnplejen K Behandling Mødedato Åbent punkt Lukket punkt Socialudvalget Hvem beslutter Socialudvalget beslutter 6

7 Resumé Redegørelse for udførte tilsynsbesøg 2013 i døgnplejen for tilbud efter 83 i serviceloven. Indstilling og beslutning Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Socialudvalget at redegørelsen sendes i høring hos leverandørerne, i Ældrerådet og i Handicaprådet Socialudvalget, den 15. august 2013: Sendes i høring hos leverandørerne, i Ældrerådet og i Handicaprådet Sagsfremstilling Socialudvalget godkendte den 6. december 2012 tilsynspolitik for tilbud efter 83 i serviceloven. Politikken siger, at der foretages anmeldte tilsyn én gang om året som en stikprøve af tilfældigt udvalgte borgere (5 % af det samlede antal visiterede borgere) på tværs af den kommunale leverandør og de private leverandører. Besøgene er foretaget over 18 dage i perioden januar april måned Kvalitetsbesøgene er gennemført hos i alt 78 (ud af borgere) vilkårligt udvalgte borgere, 62 borgere ved den kommunale leverandør og 16 borgere hos private leverandører. Der er udarbejdet en spørgeguide, som besøgene har taget udgangspunkt i: 1) Kommer hjælpen til den aftalte tid? 2) Oplever du, at du får den hjælp, du er bevilget? 3) Oplever du, at du får den aftalte hjælp, uanset hvem der kommer? 4) Er antallet af skiftende medarbejdere tilfredsstillende for dig? I henhold til lovgivningen skal spørgsmål 1 (Kommer hjælpen til den aftalte tid?) og spørgsmål 2 (Oplever du, at du får den hjælp, du er bevilget?) være gennemgående, og er således identiske fra Hensigten med spørgsmål 3 (Oplever du, at du får den aftalte hjælp, uanset hvem der kommer?) har været, at sætte fokus på, om personalet er godt forberedt inden mødet med borgeren. Idet redegørelsen fra 2012 viste, at flere borgere kunne ønske sig, at der ikke kom så mange forskellige hjælpere ind i deres hjem, er denne problemstilling valgt og stillet i spørgsmål 4 (Er antallet af skiftende medarbejdere tilfredsstillende for dig?) Borgerne er kontaktet inden besøget, hvor 4 borgere valgte at blive interviewet i telefonen, da de ikke havde tid til besøg, besvarelserne indgår i redegørelsen. Spørgsmål 1) Kommer hjælpen til den aftalte tid? Døgnplejen Bornholm: Tilsynene har vist, at 78 % er helt tilfredse, 12 % er delvist tilfredse, og 10 % er ikke tilfredse, når det gælder den praktiske hjælp. 82 % er helt tilfredse, 11 % er delvist tilfredse og 7 % er ikke tilfredse ved den personlige pleje. Private leverandører: Tilsynene har vist, at 100 % er helt tilfredse, når det gælder den praktiske hjælp. Ingen private leverandører udfører personlig pleje. Spørgsmål 2) Oplever du, at du får den hjælp, du er bevilget? Døgnplejen Bornholm: Tilsynene har vist, at 90 % er helt tilfredse, 7 % er delvist tilfredse, og 3 % er ikke tilfredse, når det gælder den praktiske hjælp. 7

8 91 % er helt tilfredse, 6 % delvist tilfredse og 3 % er ikke tilfredse, når det gælder den personlige pleje. Private leverandører: Tilsynene har vist, at 94 % er helt tilfredse og 6 % er delvist tilfredse, når det gælder den praktiske hjælp. Ingen private leverandører udfører personlig pleje. Spørgsmål 3) Oplever du, at du får den aftalte hjælp, uanset hvem der kommer? Døgnplejen Bornholm: Tilsynene har vist, at 87 % er helt tilfredse, 10 % er delvist tilfredse, og 3 % er ikke tilfredse. Private leverandører: Tilsynene har vist, at 88 % er helt eller tilfredse og 12 % delvist tilfredse. Spørgsmål 4) Er antallet af skiftende medarbejdere tilfredsstillende for dig? Døgnplejen Bornholm: Tilsynene har vist, at 76 % er helt tilfredse og 18 % er delvist tilfredse, mens 6 % ikke er tilfredse. Private leverandører: Tilsynene har vist, at 88 % er helt tilfredse og 6 % er delvist tilfredse, mens 6 % ikke er tilfredse. De private leverandører udfører ca. 19 % af den praktiske hjælp. Konklusion Det er anden gang BRK har gennemført tilsyn med ydelser efter servicelovens 83 hos borgere der er visiteret til hjælp fra døgnplejen. Det samlede indtryk af kvalitetsbesøgene er, at borgerne oplever stor tilfredshed med Døgnplejen Bornholm og de private leverandører. Hvor besvarelserne har vist, at der er sket enkelte utilsigtede hændelser er der fra Myndighedsafdelingen i Borger og Sundhed efterfølgende fulgt op på disse ved henvendelse til de private leverandører og Døgnplejen Bornholm. Der er selv i en meget positiv undersøgelse som denne, altid mulighed for forbedringer og kvalitetsudvikling, hvilket der også kontinuerligt arbejdes frem i mod. Økonomiske konsekvenser Supplerende sagsfremstilling og/eller Administrativ tilføjelse Bilag til Socialudvalget 15. august Rapport kvalitetsbesøg 2013 (DOCX) 8

9 Ældrerådets beslutning den 17. september 2013: Ældrerådet finder redegørelsen positiv, men også at der plads til forbedringer f. eks. ved om hjælpen kommer til den aftalte tid, og antallet af skiftende medarbejdere. 6. Høring: Rapport uanmeldt plejehjemstilsyn Nylars Plejecenter. Socialudvalget har den 15. august 2013 besluttet at sende rapport vedr. uanmeldt plejehjemstilsyn på Nylars Plejecenter i høring i bl.a. Ældrerådet. Høringsfrist: 20. september Socialudvalgets dagsordenspunkt gengives her: Rapport uanmeldt plejehjemstilsyn Nylars Plejecenter K Behandling Mødedato Åbent punkt Lukket punkt Socialudvalget Hvem beslutter Socialudvalget beslutter 9

10 Resumé Jfr. lov om retssikkerhed og administration 16 har kommunalbestyrelsen pligt til at føre tilsyn med, hvordan de kommunale opgaver skal løses, jf. 15. Tilsynet omfatter både indholdet af tilbuddene og den måde, opgaverne udføres på. De generelle tilsynsbestemmelser i Retssikkerhedsloven suppleres af servicelovens bestemmelser om tilsyn. Indstilling og beslutning Områdechefen for Børn og Skole indstiller til Socialudvalget at rapporten sendes i høring i Ældrerådet og Handicaprådet Socialudvalget, den 15. august 2013: Sendes i høring i Ældrerådet og Handicaprådet Sagsfremstilling Social- og Sundhedssekretariatet har den 4. juni 2013 aflagt uanmeldt tilsynsbesøg på Nylars Plejecenter. Tilsynet indbefatter: Beboernes generelle oplevelse af at bo på stedet, den hverdag der skabes for beboerne, den hjælp der ydes, forplejningen og de kulturelle og sociale aktiviteter. I forhold til medarbejderne, om der findes let tilgængelige instrukser, som klart beskriver medarbejdergruppers ansvar og kompetenceområder, oplæring af nyt personale og herunder de forskellige forhold omkring omsorgen for de særligt svage beboere samt håndteringen af magtanvendelser. I forhold til ledelsen de ledelsesmæssige ansvarsområder, den interne organisering af stedets driftsopgaver; opfølgning på tidligere tilsyn, personaleforhold, sygdom, det løbende arbejde med instrukser, sikring af reglerne vedr. magtanvendelse og herunder borgernes retssikkerhed, egenkontrol samt kvalitetsudvikling og medarbejderudvikling. Plejecentrets/plejehjemmets værdigrundlag, samt kommunikationen mellem medarbejdere og beboerne/pårørende og internt mellem medarbejderne og i forhold til ledelsen indgår ligeledes i tilsynet. Tilsynsrapporten lægges ud på Tilbudsportalen. Samlet indtryk Tilsynet er gennemført den 4. juni Tilsynet fandt at Nylars Plejecenter fremstår i en generelt god fysisk stand. Det er Tilsynets opfattelse, at beboerne modtager den nødvendige pleje- og omsorg, og denne gives med respekt for den enkelte beboers fysiske og psykiske udgangspunkt. Det er Tilsynets opfattelse at man forsøger at dosere tilbuddene til den enkelte beboer, men at der nogle udfordringer i forhold til habitus og formåen. Et aktivt Beboer- og Familieråd ses som et plus for Nylars Plejecenter. Der er i forbindelse med tilsynet 2013, ikke givet anbefalinger. 10

11 Økonomiske konsekvenser Supplerende sagsfremstilling og/eller Administrativ tilføjelse Bilag til Socialudvalget 15. august Tilsynsrapport (DOCX) Ældrerådets beslutning den 17. september 2013: Ældrerådet tager rapporten til efterretning, og glæder sig over, at Beboer- og Familierådet fungerer så godt. 7. Høring: Rapport uanmeldt plejehjemstilsyn Toftegården. Socialudvalget har den 15. august 2013 besluttet at sende rapport vedr. uanmeldt plejehjemstilsyn på Toftegården i høring bl.a. i Ældrerådet. Høringsfrist: 20. september Socialudvalgets dagsordenspunkt gengives her: Rapport uanmeldt plejehjemstilsyn Toftegården K

12 Behandling Mødedato Åbent punkt Lukket punkt Socialudvalget Hvem beslutter Socialudvalget beslutter Resumé Jfr. lov om retssikkerhed og administration 16 har kommunalbestyrelsen pligt til at føre tilsyn med, hvordan de kommunale opgaver skal løses, jf. 15. Tilsynet omfatter både indholdet af tilbuddene og den måde, opgaverne udføres på. De generelle tilsynsbestemmelser i Retssikkerhedsloven suppleres af servicelovens bestemmelser om tilsyn. Indstilling og beslutning Områdechefen for Børn og Skole indstiller til Socialudvalget at rapporten sendes i høring i Ældrerådet og Handicaprådet Socialudvalget, den 15. august 2013: Sendes i høring i Ældrerådet og Handicaprådet. Udvalget forventer en opfølgning på anbefalingerne fra tilsynet. Sagsfremstilling Social- og Sundhedssekretariatet har den 15. maj 2013 aflagt uanmeldt tilsynsbesøg på Toftegården. Tilsynet indbefatter: Beboernes generelle oplevelse af at bo på stedet, den hverdag der skabes for beboerne, den hjælp der ydes, forplejningen og de kulturelle og sociale aktiviteter. I forhold til medarbejderne, om der findes let tilgængelige instrukser, som klart beskriver medarbejdergruppers ansvar og kompetenceområder, oplæring af nyt personale og herunder de forskellige forhold omkring omsorgen for de særligt svage beboere samt håndteringen af magtanvendelser. I forhold til ledelsen de ledelsesmæssige ansvarsområder, den interne organisering af stedets driftsopgaver; opfølgning på tidligere tilsyn, personaleforhold, sygdom, det løbende arbejde med instrukser, sikring af reglerne vedr. magtanvendelse og herunder borgernes retssikkerhed, egenkontrol samt kvalitetsudvikling og medarbejderudvikling. Plejecentrets/plejehjemmets værdigrundlag, samt kommunikationen mellem medarbejdere og beboerne/pårørende og internt mellem medarbejderne og i forhold til ledelsen indgår ligeledes i tilsynet. Tilsynsrapporten lægges ud på Tilbudsportalen. Samlet indtryk Tilsynet er gennemført den 15. maj Toftegården er det sidste af Bornholms Regionskommunes tilbud som i lovmæssig forstand er et plejehjem (servicelovens 192). Det fremstår umiddelbart i en fin fysisk stand, men bygningen er gammel, og boligerne ikke helt tidssvarende i forhold til kommunens øvrige plejecenterboliger. 12

13 Beboerne er dog godt tilfredse med forholdene. Det er Tilsynets opfattelse, at beboerne får den hjælp, som de har ret til og brug for. Der i forbindelse med tilsynet givet 4 anbefalinger: Tilsynet anbefaler, at teamlederen udfører ledelseskontrol på medicinhåndteringen og de sygeplejefaglige optegnelser. Tilsynet anbefaler, at borgerne sikres den hjælp, som de er visiteret til. Dette også under ferie og sygdom. Tilsynet anbefaler, at der sættes mere fokus på magtanvendelsesreglerne. Tilsynet anbefaler, at der lægges en plan for gennemførelse af MUS samtaler. (MedarbejderUdviklingsSamtaler). Social- og Sundhedssekretariatet følger i samarbejde med ledelsen i BPC op på anbefalingerne. Økonomiske konsekvenser Supplerende sagsfremstilling og/eller Administrativ tilføjelse Bilag til Socialudvalget 15. august Tilsynsrapport Toftegården 2013 (DOCX) Ældrerådets beslutning den 17. september 2013: Ældrerådet tager rapporten til efterretning, men udrykker bekymring for de 4 anbefalinger, der er givet, og forventer at der bliver fulgt op herpå. 8. Høring: Rapport uanmeldt plejehjemstilsyn Plejecenter Aabo Socialudvalget har den 15. august 2013 besluttet at sende rapport vedr. uanmeldt plejehjemstilsyn 13

14 Plejecenter Aabo i høring i bl.a. Ældrerådet. Høringsfrist: 20. september Socialudvalgets dagsordenspunkt gengives her: Rapport uanmeldt plejehjemstilsyn Plejecenter Aabo K Behandling Mødedato Åbent punkt Lukket punkt Socialudvalget Hvem beslutter Socialudvalget beslutter Resumé Jfr. lov om retssikkerhed og administration 16 har kommunalbestyrelsen pligt til at føre tilsyn med, hvordan de kommunale opgaver skal løses, jf. 15. Tilsynet omfatter både indholdet af tilbuddene og den måde, opgaverne udføres på. De generelle tilsynsbestemmelser i Retssikkerhedsloven suppleres af servicelovens bestemmelser om tilsyn. Indstilling og beslutning Områdechefen for Børn og Skole indstiller til Socialudvalget at rapporten sendes i høring i Ældrerådet og Handicaprådet Socialudvalget, den 15. august 2013: Sendes i høring i Ældrerådet og Handicaprådet Sagsfremstilling Social- og Sundhedssekretariatet har den 13. maj 2013 aflagt uanmeldt tilsynsbesøg på Aabo. Tilsynet indbefatter: Beboernes generelle oplevelse af at bo på stedet, den hverdag der skabes for beboerne, den hjælp der ydes, forplejningen og de kulturelle og sociale aktiviteter. I forhold til medarbejderne, om der findes let tilgængelige instrukser, som klart beskriver medarbejdergruppers ansvar og kompetenceområder, oplæring af nyt personale og herunder de forskellige forhold omkring omsorgen for de særligt svage beboere samt håndteringen af magtanvendelser. I forhold til ledelsen de ledelsesmæssige ansvarsområder, den interne organisering af stedets driftsopgaver; opfølgning på tidligere tilsyn, personaleforhold, sygdom, det løbende arbejde med instrukser, sikring af reglerne vedr. magtanvendelse og herunder borgernes retssikkerhed, egenkontrol samt kvalitetsudvikling og medarbejderudvikling. 14

15 Plejecentrets/plejehjemmets værdigrundlag, samt kommunikationen mellem medarbejdere og beboerne/pårørende og internt mellem medarbejderne og i forhold til ledelsen indgår ligeledes i tilsynet. Tilsynsrapporten lægges ud på Tilbudsportalen. Samlet indtryk Tilsynet er gennemført den 13. maj Plejecenter Aabo fremstår som et velfungerende tilbud. Det er Tilsynets opfattelse, at der er en god tone mellem beboere og medarbejdere og at plejen og hjælpen gives med respekt for den enkelte beboer. Det er således Tilsynets opfattelse, at den enkelte beboer tilbydes den nødvendige hjælp. De fysiske rammer fremstår overordnet som velordnede og tilfredsstillende rengjorte. Der oplevedes et både hyggeligt inde- som udemiljø, hvor der er ind tænkt gode detaljer og tilbud til beboerne, såsom et hyggeligt og velplejet gårdmiljø samt dyrehold. Der i forbindelse med tilsynet givet én anbefaling: Tilsynet skærper sin anbefaling om, at der hurtigst muligt skal iværksættes udbedring af faldrisikoen mellem ny og gammel bygning. Teamleder skal senest den 1. august 2013 indsende en redegørelse til Tilsynet herom. Økonomiske konsekvenser Supplerende sagsfremstilling og/eller Administrativ tilføjelse Tilsynet er telefonisk den 1. august 2013 af teamleder Zette Kofoed, blevet oplyst om at der af Teknisk Service er blevet etableret en skråmåtte til eliminering af faldrisikoen mellem ny og gammel bygning. Skulle det etablerede ikke have den ønskede virkning, etableres anden foranstaltning. Tilsynet anser hermed anbefalingen som værende tilfredsstillende udført. Bilag til Socialudvalget 15. august Tilsynsrapport Åbo 2013 (DOCX) Ældrerådets beslutning den 17. september 2013: Ældrerådet tager rapporten til efterretning. 15

16 9. Høring: Rapport uanmeldt plejehjemstilsyn Nørremøllecentret Socialudvalget har den 15. august 2013 besluttet at sende rapport om uanmeldt plejehjemstilsyn på Nørremøllecentret i høring i bl.a. Ældrerådet. Høringsfrist: 20. september Socialudvalgets dagsordenspunkt gengives her: Rapport fra uanmeldt plejehjemstilsyn Nørremøllecentret K Behandling Mødedato Åbent punkt Lukket punkt Socialudvalget Hvem beslutter Socialudvalget beslutter Resumé Jfr. lov om retssikkerhed og administration 16 har kommunalbestyrelsen pligt til at føre tilsyn med, hvordan de kommunale opgaver skal løses, jf. 15. Tilsynet omfatter både indholdet af tilbuddene og den måde, opgaverne udføres på. De generelle tilsynsbestemmelser i Retssikkerhedsloven suppleres af servicelovens bestemmelser om tilsyn. Indstilling og beslutning Områdechefen for Børn og Skole indstiller til Socialudvalget at rapporten sendes i høring i Ældrerådet og Handicaprådet Socialudvalget, den 15. august 2013: Sendes i høring i Ældrerådet og Handicaprådet. Sagsfremstilling Social- og Sundhedssekretariatet har den 29. maj 2013 og den 11. juni aflagt uanmeldte tilsynsbesøg på Nørremøllecentret. Tilsynet indbefatter: 16

17 Beboernes generelle oplevelse af at bo på stedet, den hverdag der skabes for beboerne, den hjælp der ydes, forplejningen og de kulturelle og sociale aktiviteter. I forhold til medarbejderne, om der findes let tilgængelige instrukser, som klart beskriver medarbejdergruppers ansvar og kompetenceområder, oplæring af nyt personale og herunder de forskellige forhold omkring omsorgen for de særligt svage beboere samt håndteringen af magtanvendelser. I forhold til ledelsen de ledelsesmæssige ansvarsområder, den interne organisering af stedets driftsopgaver; opfølgning på tidligere tilsyn, personaleforhold, sygdom, det løbende arbejde med instrukser, sikring af reglerne vedr. magtanvendelse og herunder borgernes retssikkerhed, egenkontrol samt kvalitetsudvikling og medarbejderudvikling. Plejecentrets/plejehjemmets værdigrundlag, samt kommunikationen mellem medarbejdere og beboerne/pårørende og internt mellem medarbejderne og i forhold til ledelsen indgår ligeledes i tilsynet. Tilsynsrapporten lægges ud på Tilbudsportalen. Samlet indtryk Tilsynet er gennemført henholdsvis den 29. maj 2013 og den 11. juni Nørremøllecentret fremstod ved tilsynet i en fin fysisk forfatning, både indendørs og udendørs. Tilsynet oplevede en god stemning blandt beboerne internt og i dialogen mellem beboere og medarbejdere på Nørremøllecentret samlet. Det er Tilsynets opfattelse, at der i dagligdagen arbejdes på at sætte den enkelte beboer i centrum og dette arbejde foregår med respekten for den enkelte i højsædet. Det er således Tilsynets opfattelse, at Nørremøllecentret i planlægningen og udførelsen af både plejen og omsorgen overfor den enkelte, lægger et godt stykke arbejde i løbende at optimere denne. Samtalerne med beboerne bekræfter dette indtryk. Der er i forbindelse med tilsynet givet 3 anbefalinger, der alle følges op på i forbindelse med tilsynet i 2014: Tilsynet anbefaler, hvor der endnu ikke er indkaldt til MUS samtaler (MedarbejderUdviklingsSamtaler), at dette sker hurtigst. Tilsynet anbefaler, at opfølgningssamtaler med beboere afholdes jf. de retningslinjer der ligger for dette. Tilsynet anbefaler, at borgerdokumentation sikres korrekt, således at den er fyldestgørende, målbar og opdateret. Økonomiske konsekvenser Supplerende sagsfremstilling og/eller Administrativ tilføjelse Bilag til Socialudvalget 15. august Tilsynsrapport 2013 (DOCX) Ældrerådets beslutning den 17. september 2013: 17

18 Ældrerådet tager rapporten til efterretning, og forudsætter at der følges op på anbefalingerne. 10. Høring: Budget 2014 høring af nye forslag efter budgetseminar Økonomi og Analyse har 4. september 2013 meddelt: I henhold til budgetvejledningen udsendes nye forslag fra kommunalbestyrelsens budgetseminar i høring med høringsfrist den 23. september Høringssvar indsendes pr. mail til Økonomi og Analyse på Høringsmaterialet besår dels af nye forslag og dels af forslag, hvor besparelsen er højere end i det oprindelige forslag. Forslag hvor besparelsen er reduceret i forhold til oprindelige forslag, sendes s ikke i høring igen. Materialet fra Økonomi og Analyse er udsendt til ældrerådets medlemmer den 5. september Ældrerådet har tidligere fremsendt høringssvar til budget 2014, og har ikke bemærkninger til de nye fremsendte forslag. 11. Høring: Ældrepolitik Kommunalbestyrelsen besluttede i sit møde den 29. august, at sende forslag til en Ældrepolitik for 18

19 Bornholms Regionskommune i bred høring, men alle borgere som ønsker at bidrage er meget velkomne til at fremsende høringssvar. Materialet vil blive lagt på Bornholms Regionskommunes hjemmeside under følgende link Der vil endvidere blive annonceret herom i Bornholms Tidende. Deadline for høringssvar er onsdag den 18. september og skal sendes til Politikken forventes endeligt vedtaget i Kommunalbestyrelsens møde den 10. oktober Materialet er udsendt til ældrerådets medlemmer den 3. september 2013 Ældrerådet tager til efterretning med følgende bemærkninger: Kommunikation, hvor der ønskes tilføjet: At al kommunikation sker med borgeren i centrum. Pleje, omsorg og praktisk hjælp ud fra målet om længst muligt i eget liv, hvor der ønskes tilføjet: At hjælpen tilrettelægges ud fra den enkeltes behov og forudsætninger, og at hjælpen gives med kendt personale. 12. Orientering fra følgegruppen vedr. Kultur, Teknik og Miljø Møder blev afholdt den 12. og 29. august Følgegruppen afholdt møde den 12. august I mødet deltog: Bent Nielsen, Verner Landin, Jette Kold og Jan Harvest. 19

20 Referat: 1. Godkendelse/gennemgang af referatet fra 30. maj Ældrerådsreferat fra mødet 11. juni 2013 Ældrerådsreferat fra mødet 6.august 2013 Ingen bemærkninger. Ingen bemærkninger. Man drøftede specielt punkterne - 4: besøg af borgmesteren - 7: Budgetbehandlingen 2014 incl. høringssvar. - 11: Høringssvar til trafikkontaktrådet. 3. Teknik og miljøudvalgets møde 4. juni Teknik og miljøudvalgets møde 13. august 2013, hvor Bent Nielsen inden kl skal have sendt evt. bemærkninger til: Ingen bemærkninger, idet man dog specielt bemærkede sig: Punkt 2: Status for ny affaldshåndteringsplan som skal baseres på den nationale ressourcestrategiplan som forventes i august Punkt 9: Planlægning af dagligvarebutikker, hvor vi afventer at sagen sendes i høring. Punkt 13: Budget 2014, jf. de af Bent Nielsen fremsendte bemærkninger se bilag. Vi drøftede specielt punkterne 2, 14 og 20 om henholdsvis boligscenarier på Bornholm, Vinterregulativet og budget Man enedes om ikke at kommentere punkt 2 og afventer høringen for punkt. 14. Med hensyn til punkt 20 henvises til vore fremsendte bemærkninger se bilag. 4. Gennemgang af referater fra brugerrådsmøderne: Bornholms forsyningsmøde : Ingen bemærkninger Bornholms bibliotekers møde : Ingen bemærkninger. 5. Fritids-, kultur og forebyggelsesudvalgets møde 3. juni 2013: Ingen bemærkninger, idet man dog specielt bemærkede sig: Punkt 2: Budget

21 6 Planlægning af møder med vore samarbejdspartnere på trafik og havneområdet: Man drøftede hvem vore interessepartnere egentlig er og kom til følgende: - Ystad havn - Rønne havn - Bornholmerfærgen - BAT - Bornholms lufthavn - Bornholms express - DSB - Bornholmerbussen Fremover vil vi forsøge at opstille problempunkter indenfor hvert område og så hen af vejen tage kontakt med området. Ystad havn: Rullende trapper ( ny kontraktperiode) Flere bænke Bedre skiltning vedrørende adskillelse af passagerer med og uden bagage. Informationskærm i ankomsthallen. Bussely ved Bornholmerbussen. Shuttle-bus Kaffe-vand automat bør anskaffes Bornholmerfærgen: Rullende trapper ( ny kontraktperiode) Bænke (ny kontraktperiode) Indcheck med bil med persionistbizz med yderligere passagerer i vognen. Informationskærm på båden. Pladser til patienter. Trækgener Dårlige højttalere Patientrejser: Hvorfor sker der omlastning af patienter i Ystad fra en dansk til anden dansk ambulance. Spørgsmål vedrørende ny kontrakt ( 2017)? - Rullende trapper - Flere bænke - Informationsskærme i ankomsthallerne som skal spille sammen med færgens informationsskærme - Bussely, specielt i Ystad 21

22 7 Kommende møde med Steen Colberg. Vi beklager at få hærværkspersoner skal få held til at ødelægge det for de mange ved at lukke faciliteterne, f.eks det røde pakhus. 8 Eventuelt: Intet. Næste møde ændring - OBS OBS. Så passer det med evt. høringssvar til teknik og miljøudvalget. Bemærk ændringerne!! Fastlæggelse af møder for på Ullasvej kl Torsdag: 29. august 17. september kl i tilknytning til ældrerådsmødet 31. oktober 28. november ( kl hos Bent Nielsen) Ref: JH BILAG: Til Teknik og Miljøudvalget. Ældrerådet har på sit møde den 6. august gennemgået sparekataloget vedr. budget på Social og Sundhedsområdet, Teknik og Miljøområdet, samt Fritids, Kultur og Forebyggelsesområdet. Her de fire punkter vedr. Teknik og Miljø, som sammen med de øvrige udvalgs besparelses- forslag, er fremsendt som Høringssvar til Økonomi og Analyse: Passagerly fjernes løbende fra stoppestederne: Nuværende budget fjernes helt Det er en meget lille besparelse i forhold til den virkning, det har for de buspassager, der vil kunne komme i læ i dårligt vejr. Ældrerådet opfordrer til, at der fortsat forefindes bussely Besparelse på naturforvaltning reduktion i naturpleje, naturgenopretning og friluftsfaciliteter: Nuværende budget besparelse Ældrerådet kan ikke anbefale en forringelse af vedligeholdelse af trapper, broer og rækværk Driftsbesparelser på cykelstier og cykelveje: Nuværende budget 1 mil. besparelse Det er en meget lille besparelse og vil give et rigtig dårligt signal og først og fremmest dårligere vedligeholdelse. Kan påvirke turisternes opfattelse af Bornholm som cykel-ø Rammebesparelse BAT nedlæggelse af afgange: Nuværende budget 10 mil. besparelse Besparelsen skal hentes sidste halvår 2014 på mindre eller ingen betjening af strækninger, hvor passagerantallet er lavest. 22

23 Ældrerådet skal opfordre til, at man vurderer om reduktion i busbetjeningen kan undgås, bl.a. af hensyn til borgere (i alle aldersgrupper) uden bil, således at mobiliteten fortsat kan opretholdes /Bent Nielsen Følgegruppen afholdt møde den 29. august I mødet deltog: Bent Nielsen, Verner Landin, Jette Kold, Carl Aage Reuss og Jan Harvest. Referat: 1. Godkendelse/gennemgang af referatet fra 12. august Ingen bemærkninger. 2. Ældrerådsreferat. Intet møde siden Teknik og miljøudvalgets møde 13. august Ingen bemærkninger, idet man dog specielt bemærkede sig: Punkt 2: Ideer og forslag til boligscenarier. Her afventer vi at det annoncerede administrationsgrundlag for byer, der ikke er omfattet af ophævelse, sendes i høring. Punkt 8: Dispensation for tilslutningspligt til fjernvarme. Punkt 14: Tilpasning af vinterindsats/ændring af vinterregulativ. Her afventer vi høringen. Punkt 15: Forhøjelse af indskud ved leje af lejlighed i BO42. Her ønsker vi redegjort for hvad det betyder for de enkelte grupper af pensionister. Punkt 18: Anlægsbevilling til nedrivning af ejendomme. Punkt 20: Budget 2014 Generelt er gruppen utilfreds med at man ikke overholder indgåede aftaler for fremsendelse af bemærkninger til dagsordener. 4. Gennemgang af referater fra brugerrådsmøderne: Der er afholdt møde i Østkraft , men vi afventer referat. 23

24 5. Fritids-, kultur og forebyggelsesudvalgets møde 13. august 2013: 6. Planlægning af møder med vore samarbejdspartnere på trafik og havneområdet: Ingen bemærkninger, idet man dog specielt bemærkede sig: Punkt 4: Revision af idrætspolitik. Punkt 10: Budget Punkt 12: Høring i ældrerådet af idrætspolitikken. Man drøftede hvem vore interessepartnere egentlig er og kom til følgende: - Ystad havn - Rønne havn - Bornholmerfærgen - BAT - Bornholms lufthavn - Bornholms express - DSB - Bornholmerbussen Fremover vil vi forsøge at opstille problempunkter indenfor hvert område og så hen af vejen tage kontakt med området. Ystad havn: Rullende trapper ( ny kontraktperiode) Flere bænke Bedre skiltning vedrørende adskillelse af passagerer med og uden bagage. Informationskærm i ankomsthallen. Bussely ved Bornholmerbussen. Shuttle-bus Kaffe-vand automat bør anskaffes Bornholmerfærgen: Rullende trapper ( ny kontraktperiode) Bænke (ny kontraktperiode) Indcheck med bil med persionistbizz med yderligere passagerer i vognen. Informationskærm på båden. Pladser til patienter. Trækgener. Dårlige højttalere. Patientrejser: Hvorfor sker der omlastning af patienter i Ystad fra en dansk til anden dansk ambulance. Spørgsmål vedrørende ny kontrakt ( 2017)? 24

25 - Rullende trapper - Flere bænke - Informationsskærme i ankomsthallerne som skal spille sammen med færgens informationsskærme - Bussely, specielt i Ystad 7. Kommende møde med Steen Colberg. Vi beklager at få hærværkspersoner skal få held til at ødelægge det for de mange ved at lukke faciliteterne, f.eks det røde pakhus. 8. Eventuelt: Intet. Næste møde ændring - OBS OBS. Så passer det med evt. høringssvar til teknik og miljøudvalget. Fastlæggelse af møder for på Ullasvej kl Torsdag: 17. september kl i tilknytning til ældrerådsmødet. 31. oktober 28. november kl hos Bent Nielsen Ref: JH 13. Orientering fra følgegruppen vedr. Social og Sundhed Møde blev afholdt den 12. september Følgegruppen afholdt møde den 12. september I mødet deltog: Randy Korp, Else Marie Carslund, Vibeke R. Vibe og Ragna Folkmann. Referat: 25

26 1 Godkendelse af dagsordenen Godkendt 2 Referater m.m. Referat fra SOS møde Socialudvalgsmøde og Referat fra ældrerådsmødet Referat fra teknik og miljø møde den Referat fra beboer-familieråds møde den Høringssvar: 1. Ældrepolitik 2. Mad og måltidspolitik Godkendt Til efterretning Ingen kommentarer Ingen kommentarer Referat følger. Godt og oplysende møde. Fint oplæg Vi anbefaler som foreslået, at der bliver ens politik på området for hjemmeboende og plejecenterbeboere. 3 Ældrepolitik opfølgningsmøde den 2. september Det gode oplæg bliver forhåbentlig brugt politisk i det fortsatte arbejde inden for ældreområdet. 4 Budgettet 2014, Besparelser Drøftet - vi holder øje med de nye forslag og justeringer, men det er lidt svært at få et ordentligt overblik. 5 Udarbejde spørgsmål til Leila Lindén, Deltager i mødet den 3. oktober kl Vi vil gerne høre LL, der både er socialudvalgsformand og medlem af Regionsrådet vedrørende: Hvilke muligheder for indflydelse er der i Regionsrådet for at påvirke de logistiske forhold og samarbejde med de øvrige sygehuse i regionen i forhold til det sammenhængende patientforløb. Bornholmske patienter 26

27 bliver ofte henvist til flere forskellige sygehuse og hvor opgaven måske kunne være løst et sted? De bornholmske patienter oplever alt for ofte manglende sammenhæng og hensyntagen til de særlige trafikale forhold, derunder også den utilfredsstillende kørselsaftale med Falck med 1 times responstid uanset om patienten når den planlagte flyvemaskine. Hvor realistisk er det ældrepolitiske oplæg? RK samler op på disse spørgsmål ved næste ældrerådsmøde og videresender spørgsmålene til Leila Lindén. 6 Statusrapport/årsrapport? FN Ældredag 1. oktober Ældrerådsvalg OK Referat følger fra ældrerådsmøde om stemmeseddel m.m. samt fra pressegruppemøde i dag. Arrangementet ser fornuftigt ud. Der er opstillet 23 kandidater til det nye Ældreråd! 7 Planlægning af møder i Torsdag den 3. oktober kl OBS!! 5. november kl bliver ændret til torsdag den 7. november kl december kl hos Else Marie 8 Evt. RF. Vil orientere fra 2 gode møder i Danske Ældreråds regi ved næste ældrerådsmøde. 27

28 14. Orientering fra følgegruppen vedr. Økonomi og Budget Der blev afholdt møde den 5. september Intet nyt. 15. Orientering fra Trafikkontaktrådet Orientering. Møde den 10. september i Trafikkontaktrådet, hvor Bent Nielsen deltog. Orientering fra mødet givet og taget til efterretning. 16. Orientering fra Regionsældreråd Hovedstaden Inge Lorentzen og Ragna Folkmann orienterer. 28

29 Møde den 12. juni i Regionsældreråd Hovedstaden. Orientering fra mødet givet og taget til efterretning. 17. Orientering fra Landsforeningen Danske Ældreråd Ragna Folkmann orienterer fra bestyrelsesmøder. Orientering givet og taget til efterretning. 18. Mødeplan 2013 Ældrerådets mødeplan er tidligere aftalt til: Ældrerådets mødeplan 2013: 22. oktober 12. november 10. december. 29

30 Mødestart kl Ingen ændringer. 19. Orientering om ældrerådsvalg. Valgbestyrelsen for Ældrerådsvalget afholder møde den 12. september 2013 kl mhp. at godkende stemmesedlen samt kandidatliste med billede og tekst. Materialet afsendes til trykkeriet den 12. september Annonce om valget + kandidatliste med billede i Rytterknægten den 18. september opslag på Afsendelse af breve til vælgeren starter 23. september Stemmerne skal være retur senest den 8. oktober Optælling sker den 9. oktober Valgbestyrelsens medlemmer står for optællingen. Annoncering finder sted i Rytterknægten den 25. september med billeder og den 2. oktober uden billeder. Optælling den 9. oktober starter kl

31 20. Eventuelt Intet. 21. Orientering til pressen 1. oktober kl på Akademiet på Snorrebakken. 31

32 Mødet afsluttedes kl. 12,30 Oplæst og tiltrådt Inge Lorentzen Poul Ancher Hansen Verner Landin Jette Kold Bent Nielsen Else Marie Carlslund Jan Harvest Ragna Folkmann Randy Korp Carl Aage Reuss Vibeke Vibe 32

Referat. Møde den 11. juni 2013 kl

Referat. Møde den 11. juni 2013 kl Referat Møde den 11. juni 2013 kl. 10.30 Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden...3 2. Referat fra møde den 14. maj 2013...3 3. Fremtidige møder med politikere, besøg, m.v....3 4. Orientering

Læs mere

Referat. Møde den 12. marts 2013 kl. 10.00

Referat. Møde den 12. marts 2013 kl. 10.00 Referat Møde den 12. marts 2013 kl. 10.00 Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden...3 2. Referat fra møde den 19. februar 2013...3 3. Fremtidige møder med politikere, besøg, m.v....3 4. Høring:

Læs mere

Referat. Møde den 14. maj 2013 kl

Referat. Møde den 14. maj 2013 kl Referat Møde den 14. maj 2013 kl. 10.00 Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden...3 2. Referat fra møde den 16. april 2013...3 3. Fremtidige møder med politikere, besøg, m.v....3 4. Høring: Udførte

Læs mere

Bornholms Regionskommes Handicapråd tirsdag d. 16. april 2013 kl. 14.30 Mødelokale 1, Landemærket 26 i Rønne. Referat

Bornholms Regionskommes Handicapråd tirsdag d. 16. april 2013 kl. 14.30 Mødelokale 1, Landemærket 26 i Rønne. Referat Referat HANDICAPRÅDET I BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE 16. april 2013 Indholdsfortegnelse 1. Referat fra sidste møde... 2 2. Orientering - Overgang fra barn til voksen... 2 3. Orientering - Reform af førtidspension

Læs mere

Referat. Møde den 24. januar 2012 kl

Referat. Møde den 24. januar 2012 kl Referat Møde den 24. januar 2012 kl. 10.00 Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden...2 2. Referat fra møde den 13. december 2011...2 3. Fremtidige møder med politikere, besøg, m.v...2 4. Besøg

Læs mere

Referat. Møde den 24. april 2012 kl

Referat. Møde den 24. april 2012 kl Referat Møde den 24. april 2012 kl. 10.00 Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden...2 2. Referat fra møde den 13. marts 2012...2 3. Fremtidige møder med politikere, besøg, m.v....2 4. Besøg af

Læs mere

Referat. Møde den 12. november 2013 kl. 09.30

Referat. Møde den 12. november 2013 kl. 09.30 Referat Møde den 12. november 2013 kl. 09.30 Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden...3 2. Referat fra møde den 22. oktober 2013...3 3. Fremtidige møder med politikere, besøg, m.v....3 4. Høring:

Læs mere

Referat Møde den 11. januar 2011 kl

Referat Møde den 11. januar 2011 kl Bornholms Regionskommune Tirsdag den side 1 Referat Møde den 11. januar 2011 kl. 09.30 Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden...3 2. Referat fra mødet den 14. december 2010...3 3. Besøg af formanden

Læs mere

Referat. Møde den 15. november 2011 kl. 10.00

Referat. Møde den 15. november 2011 kl. 10.00 Referat Møde den 15. november 2011 kl. 10.00 Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden...3 2. Referat fra møde den 25. oktober 2011...3 3. Fremtidige møder med politikere, besøg, m.v...3 4. Besøg

Læs mere

Referat. Møde den 31. juli 2012 kl

Referat. Møde den 31. juli 2012 kl Referat Møde den 31. juli 2012 kl. 10.00 Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden... 3 2. Referat fra møde den 12. juni 2012... 3 3. Fremtidige møder med politikere, besøg, m.v... 3 4. Budgetforslag

Læs mere

Referat Møde den 11. marts 2014 kl

Referat Møde den 11. marts 2014 kl Bornholms Regionskommune Tirsdag den side 1 Referat Møde den 11. marts 2014 kl. 09.30 Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden...3 2. Referat fra seneste møde...3 3. Kommende besøg...3 4. Rønne

Læs mere

Referat. Møde mandag den 20. august 2012 kl

Referat. Møde mandag den 20. august 2012 kl Referat Møde mandag den 20. august 2012 kl. 10.00 Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden...3 2. Referat fra møde den 31. juli 2012...3 3. Fremtidige møder med politikere, besøg, m.v....3 4. Besøg

Læs mere

Referat Møde den 15. januar 2013 kl. 10.00

Referat Møde den 15. januar 2013 kl. 10.00 Referat Møde den 15. januar 2013 kl. 10.00 Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden...3 2. Referat fra møde den 11. december 2012...3 3. Besøg af borgercenterchef Tina Hammer Darko...3 4. Fremtidige

Læs mere

Referat. Møde den 19. februar 2013 kl. 10.00

Referat. Møde den 19. februar 2013 kl. 10.00 Referat Møde den 19. februar 2013 kl. 10.00 Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden...3 2. Referat fra møde den 15. januar 2013...3 3. Dialogmøde med Socialudvalget...3 4. Fremtidige møder med

Læs mere

Referat. Møde den 11. september 2012 kl

Referat. Møde den 11. september 2012 kl Referat Møde den 11. september 2012 kl. 10.00 Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden...3 2. Referat fra møde den 20. august 2012...3 3. Fremtidige møder med politikere, besøg, m.v....3 4. Budgetforslag

Læs mere

Referat. Møde torsdag den 11. august 2011 kl

Referat. Møde torsdag den 11. august 2011 kl Referat Møde torsdag den 11. august 2011 kl. 10.00 Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden...3 2. Referat fra møde den 21. juni 2011...3 3. Fremtidige møder med politikere, besøg, m.v...3 4. Evaluering

Læs mere

Bornholms Regionskommes Handicapråd tirsdag d. 22. oktober 2013 kl mødelokale C, Ullasvej 23, Rønne REFERAT

Bornholms Regionskommes Handicapråd tirsdag d. 22. oktober 2013 kl mødelokale C, Ullasvej 23, Rønne REFERAT REFERAT HANDICAPRÅDET I BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE 22. oktober 2013 Indholdsfortegnelse 1. Referat fra sidste møde... 2 2. Høringssag - Tilpasning af vinterindsats/ ændring af vinterregulativ... 2 3. Høringssag

Læs mere

Dagsorden Ekstraordinært møde den 28. april 2011 kl. 10.00

Dagsorden Ekstraordinært møde den 28. april 2011 kl. 10.00 Bornholms Regionskommune Tirsdag den side 1 Dagsorden Ekstraordinært møde den 28. april 2011 kl. 10.00 Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden...3 2. Referat fra mødet den 12. april 2011...3 3.

Læs mere

Bornholms Regionskommes Handicapråd tirsdag d. 18. december 2012 kl. 14.00 Mødelokale C, Ullasvej 23 Rønne REFERAT

Bornholms Regionskommes Handicapråd tirsdag d. 18. december 2012 kl. 14.00 Mødelokale C, Ullasvej 23 Rønne REFERAT REFERAT HANDICAPRÅDET I BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE 18. december 2012 Indholdsfortegnelse 1. Referat fra sidste møde... 2 2. Fortsat drøftelse fra sidste møde - Revidering af kvalitetsstandard for personlig

Læs mere

Referat. Møde den 21. juni 2011 kl. 09.00

Referat. Møde den 21. juni 2011 kl. 09.00 Bornholms Regionskommune Tirsdag den side 1 Referat Møde den 21. juni 2011 kl. 09.00 Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden...3 2. Referat fra møde den 24. maj 2011...3 3. Fremtidige møder med

Læs mere

Bornholms Regionskommunes Handicapråd tirsdag d. 11. marts 2014 kl. 15.00 mødelokale A, Ullasvej 23, Rønne REFERAT

Bornholms Regionskommunes Handicapråd tirsdag d. 11. marts 2014 kl. 15.00 mødelokale A, Ullasvej 23, Rønne REFERAT REFERAT HANDICAPRÅDET I BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE 11. marts 2014 Indholdsfortegnelse 1. Orientering om nye udpegninger til Handicaprådet... 2 2. Orientering og visitering til Heldagsskolen... 2 3. Invitation

Læs mere

Referat Møde den 12. april 2011 kl. 10.00

Referat Møde den 12. april 2011 kl. 10.00 Bornholms Regionskommune Tirsdag den side 1 Referat Møde den 12. april 2011 kl. 10.00 Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden...3 2. Referat fra mødet den 15. marts 2011...3 3. Fremtidige møder

Læs mere

Referat Møde den 14. januar 2014 kl

Referat Møde den 14. januar 2014 kl Bornholms Regionskommune Tirsdag den side 1 Referat Møde den 14. januar 2014 kl. 10.00 Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden...3 2. Referat fra seneste møde....3 3. Orientering vedrørende revision

Læs mere

Bornholms Regionskommes Handicapråd tirsdag d. 25. juni. 2013 kl. 14.30 mødelokale C, Ullasvej 23, Rønne REFERAT

Bornholms Regionskommes Handicapråd tirsdag d. 25. juni. 2013 kl. 14.30 mødelokale C, Ullasvej 23, Rønne REFERAT REFERAT HANDICAPRÅDET I BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE 25. juni 2013 Indholdsfortegnelse 1. Referat fra sidste møde... 2 2. Orientering om budget 2014... 2 3. Høringssag - Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem

Læs mere

Referat Møde den 11. februar 2014 kl

Referat Møde den 11. februar 2014 kl Bornholms Regionskommune Tirsdag den side 1 Referat Møde den 11. februar 2014 kl. 09.30 Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden...3 2. Referat fra seneste møde....3 3. Udpegning til hverv....3

Læs mere

Der blev ikke givet anbefalinger i forbindelse med sidste års tilsyn.

Der blev ikke givet anbefalinger i forbindelse med sidste års tilsyn. Samtale med lederen Resumé Tilsynets bemærkninger Punkter der indgår i samtalen: - Personalesituationen Leder oplyste at der siden sidste års tilsyn er sket ændringer i personalesammensætningen. Med 7

Læs mere

Referat. Møde den 21. februar 2012 kl

Referat. Møde den 21. februar 2012 kl Referat Møde den 21. februar 2012 kl. 10.00 Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden...3 2. Referat fra møde den 24. januar 2012...3 3. Fremtidige møder med politikere, besøg, m.v...3 4. Høring

Læs mere

Social- og Sundhedssekretariatet Bornholms Regionskommune

Social- og Sundhedssekretariatet Bornholms Regionskommune Redegørelse for udførte kommunale plejehjemstilsyn på Ældreområdet 2012 Social- og Sundhedssekretariatet Bornholms Regionskommune Indholdsfortegnelse Det kommunale plejehjemstilsyn... 3 Lovgrundlaget...

Læs mere

Statusrapport fra Ældrerådet i Bornholms Regionskommune

Statusrapport fra Ældrerådet i Bornholms Regionskommune Statusrapport fra Ældrerådet i Bornholms Regionskommune 2010 2012 Bornholm den 27.08.2013 Pressegruppen i Ældrerådet Medlemmer af Ældrerådet: Inge Lorentzen, formand Poul Ancher Hansen, næstformand Verner

Læs mere

Årsberetning for 2014 fra Bornholms Ældreråd i Bornholms Regionskommune

Årsberetning for 2014 fra Bornholms Ældreråd i Bornholms Regionskommune Årsberetning for 2014 fra Bornholms Ældreråd i Bornholms Regionskommune Medlemmer af Ældrerådet: Poul Ancher Hansen, formand, Erik A. Larsen, Randy Korp, næstformand, Verner Landin Ella Jallov, Anita Mortensen,

Læs mere

Årsberetning for 2015 fra Bornholms Ældreråd i Bornholms Regionskommune

Årsberetning for 2015 fra Bornholms Ældreråd i Bornholms Regionskommune Årsberetning for 2015 fra Bornholms Ældreråd i Bornholms Regionskommune Medlemmer af Ældrerådet: Poul Ancher Hansen, formand, Randy Korp, næstformand, Erik A. Larsen, Verner Landin, Ella Jallov, Anita

Læs mere

Bornholms Regionskommune

Bornholms Regionskommune Bornholms Regionskommune Redegørelse for udførte kommunale tilsyn på plejecentre og -hjem på ældreområdet 2013 Indholdsfortegnelse Det kommunale tilsyn på plejecentre/-plejehjem... 3 Lovgrundlaget... 3

Læs mere

Åben tillægsdagsorden Ældrerådet SÆH-sekretariatet

Åben tillægsdagsorden Ældrerådet SÆH-sekretariatet Åben tillægsdagsorden Ældrerådet SÆH-sekretariatet Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 09:30 Mødet afsluttet: kl. Mødested: R-122 Fraværende: 27.36.00-K09-2-17 1. Årsrapport - tilsyn med hjemmeplejen

Læs mere

Bilag 2: interviewguides til det dialogbaserede tilsynsbesøg. Interviewguide til det dialogbaserede tilsynsbesøg beboere og pårørende.

Bilag 2: interviewguides til det dialogbaserede tilsynsbesøg. Interviewguide til det dialogbaserede tilsynsbesøg beboere og pårørende. Bilag 2: interviewguides til det dialogbaserede tilsynsbesøg. Interviewguide til det dialogbaserede tilsynsbesøg beboere og pårørende. Det dialogbaserede tilsynsbesøg sker med udgangspunkt i følgende lovgivning:

Læs mere

Tønder Kommune Ældrerådet Referat Referat

Tønder Kommune Ældrerådet Referat Referat Mødedato: 15. september 2015 Mødelokale: Mødelokale 1, Løgumkloster Rådhus, Rådhusstræde 2, 6240 Løgumkloster Starttidspunkt for møde: 09:00 Fraværende: 15. september 2015 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst

Læs mere

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn hos borgere, der ikke bor på plejecenter

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn hos borgere, der ikke bor på plejecenter Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn hos borgere, der ikke bor på plejecenter Faxe Midt den 4. oktober 2013 Privat leverandør af hjemmepleje Tilsynet blev udført af konsulent Annelise Dehn og ekstern

Læs mere

Referat Møde den 15. februar 2011 kl. 09.30

Referat Møde den 15. februar 2011 kl. 09.30 Bornholms Regionskommune Tirsdag den side 1 Referat Møde den 15. februar 2011 kl. 09.30 Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden...3 2. Referat fra mødet den 11. januar 2011...3 3. Besøg af projektleder

Læs mere

Årsredegørelse Tilsyn på ældreområdets plejecentre 2011

Årsredegørelse Tilsyn på ældreområdets plejecentre 2011 Årsredegørelse Tilsyn på ældreområdets plejecentre 2011 Indholdsfortegnelse: Indledning s. 1 Hovedkonklusion s. 2 Uanmeldte kommunale tilsyn s. 3 Overordnet konklusion s. 3 Overordnede anbefalinger og

Læs mere

Referat Møde den 15. marts 2011 kl. 10.00

Referat Møde den 15. marts 2011 kl. 10.00 Bornholms Regionskommune Tirsdag den side 1 Referat Møde den 15. marts 2011 kl. 10.00 Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden...3 2. Referat fra mødet den 15. februar 2011...3 3. Besøg af hospitalschef

Læs mere

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. vedrørende. anmeldt kommunalt tilsyn i. bofællesskaberne Kærvang og Skovvang. den 29. august 2012.

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. vedrørende. anmeldt kommunalt tilsyn i. bofællesskaberne Kærvang og Skovvang. den 29. august 2012. MYNDIGHEDSAFDELINGEN Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget vedrørende anmeldt kommunalt tilsyn i bofællesskaberne Kærvang og Skovvang den 29. august 2012. Oktober 2012 Adresse: Telefon: 89 59 10 00

Læs mere

HANDICAPRÅDET I BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE. 13. januar 2011

HANDICAPRÅDET I BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE. 13. januar 2011 Handicaprådet i torsdag d. 13. januar 1 REFERAT HANDICAPRÅDET I BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE 13. januar 2011 Indholdsfortegnelse 1. Referat fra sidste møde...2 2. Høringssag - Revidering af Kvalitetsstandard

Læs mere

Årsberetning for 2016 fra Bornholms Ældreråd i Bornholms Regionskommune

Årsberetning for 2016 fra Bornholms Ældreråd i Bornholms Regionskommune Årsberetning for 2016 fra Bornholms Ældreråd i Bornholms Regionskommune Medlemmer af Ældrerådet: Poul Ancher Hansen, formand, Randy Korp, næstformand, Erik A. Larsen, Verner Landin, Ella Jallov, Anita

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Det Alternative Plejehjem Stenhøjen. Mandag den 7. april 2008 kl. 9.00

Anmeldt tilsyn på Det Alternative Plejehjem Stenhøjen. Mandag den 7. april 2008 kl. 9.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Det Alternative Plejehjem Stenhøjen Mandag den 7. april 2008 kl. 9.00 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune sammen med en repræsentant her fra aflagt tilsynsbesøg

Læs mere

UDKAST. Bornholms Regionskommune

UDKAST. Bornholms Regionskommune UDKAST Bornholms Regionskommune Redegørelse for udførte kommunale tilsyn på plejecentre og -hjem på ældreområdet 2014 Indholdsfortegnelse Det kommunale tilsyn på plejecentre/-plejehjem... 3 Lovgrundlaget...

Læs mere

Referat. Ældrerådet. Møde nr.: 2011/06 Mødedato: torsdag den 16-06-2011 Mødetidspunkt: 08:30-11:00. Amtstue Alle 71

Referat. Ældrerådet. Møde nr.: 2011/06 Mødedato: torsdag den 16-06-2011 Mødetidspunkt: 08:30-11:00. Amtstue Alle 71 Referat Møde nr.: 2011/06 Mødedato: torsdag den 16-06-2011 Mødetidspunkt: 08:30-11:00 Mødested: Grå mødelokale Amtstue Alle 71 Medlemmer Inger Glerup Ejgil Risager Kirsten Bandholtz Birgit Thomsen Jørgen

Læs mere

Indstilling til Voksen og Plejeudvalget vedrørende Uanmeldt kommunalt tilsyn

Indstilling til Voksen og Plejeudvalget vedrørende Uanmeldt kommunalt tilsyn Indstilling til Voksen og Plejeudvalget vedrørende Uanmeldt kommunalt tilsyn Plejehjemmet Nørrevang d. 14. oktober 2008 Den 8. december 2008 Plejehjemmet Nørrevang Uanmeldt kommunalt tilsyn d. 14. oktober

Læs mere

Viborg Ældreråd. Referat

Viborg Ældreråd. Referat Referat Mødedato: Onsdag den 5. november 2014 Mødetidspunkt: 9:00 Sluttidspunkt: 12:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: M.1.4/rådhuset Rådhuset Prinsens Alle 5 8800 Viborg Leo Larsen, Jette Norup, Anny

Læs mere

Ældrerådet. Referat. Dato: 25. august , Brønderslev Rådhus. Lokale: Tidspunkt: Kl. 10:00-12:30

Ældrerådet. Referat. Dato: 25. august , Brønderslev Rådhus. Lokale: Tidspunkt: Kl. 10:00-12:30 Ældrerådet Referat Dato: 25. august 2009 Lokale: 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 10:00-12:30 Tage Enevoldsen, Formand Karen Nielsen Poul Holm-Christiansen Solveig Skovrider Eriksen Børge Andersen

Læs mere

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn på Hylleholtcenteret den 18. april 2013

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn på Hylleholtcenteret den 18. april 2013 Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn på Hylleholtcenteret den 18. april 2013 Centerleder Britt Kjærulf Jørgensen Tilsynet blev udført af konsulent Annelise Dehn og ekstern sygeplejefaglig konsulent

Læs mere

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn fredag den 11. december 2015

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn fredag den 11. december 2015 Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn fredag den 11. december 2015 Plejecenter Plushøj Plushøj 18 4673 Rødvig Plejecenterleder Malene Thorup Haagensen Tilsynet blev ført af: Afsnitsleder Anne Hagstrøm

Læs mere

Bornholms Regionskommes Handicapråd tirsdag d. 21. februar 2012 kl. 14.00 Mødelokale C, Ullasvej 23 Rønne REFERAT

Bornholms Regionskommes Handicapråd tirsdag d. 21. februar 2012 kl. 14.00 Mødelokale C, Ullasvej 23 Rønne REFERAT REFERAT HANDICAPRÅDET I BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE 21. februar 2012 Indholdsfortegnelse 1. Referat fra sidste møde...3 2. Høringssag - Redegørelse om indberetning om magtanvendelse overfor børn og unge 2011...3

Læs mere

Referat. Mødedato: 25. august n, Fabriksvej 12, 6270 Tønder. Starttidspunkt for møde: 15:30. Fraværende: Tønder Kommune Handicaprådet

Referat. Mødedato: 25. august n, Fabriksvej 12, 6270 Tønder. Starttidspunkt for møde: 15:30. Fraværende: Tønder Kommune Handicaprådet Mødedato: 25. august 2015 Mødelokale: Hjælpemiddelcentrale n, Fabriksvej 12, 6270 Tønder Starttidspunkt for møde: 15:30 Fraværende: Poul Erik Kjær, Lisbeth Bang Pedersen og Jette Moshage ved afbud 25.

Læs mere

Uanmeldt kommunalt tilsyn på Udsigten, Søparken udført den 27. oktober 2015 af Grete Bækgaard Thomsen, sundhedschef

Uanmeldt kommunalt tilsyn på Udsigten, Søparken udført den 27. oktober 2015 af Grete Bækgaard Thomsen, sundhedschef Uanmeldt kommunalt tilsyn på Udsigten, Søparken udført den 27. oktober 2015 af Grete Bækgaard Thomsen, sundhedschef Retssikkerhedloven 15. Kommunalbestyrelsen har ansvaret for og beslutter, hvordan kommunen

Læs mere

Rapport fra uanmeldt plejehjemstilsyn 2013. Plejecenter Klippebo. Solstien 1, 3760 Gudhjem. Tlf.: 5692 4670

Rapport fra uanmeldt plejehjemstilsyn 2013. Plejecenter Klippebo. Solstien 1, 3760 Gudhjem. Tlf.: 5692 4670 Rapport fra uanmeldt plejehjemstilsyn 2013 Plejecenter Klippebo Solstien 1, 3760 Gudhjem Tlf.: 5692 4670 Social- og Sundhedssekretariatet Bornholms Regionskommune Ullasvej 17, 3700 Rønne 1 Rapport fra

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN. Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn den 16. august 2011 Plejecenter Christians Have, Aleris

SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN. Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn den 16. august 2011 Plejecenter Christians Have, Aleris SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn den 16. august 2011 Plejecenter Christians Have, Aleris Solrød kommune aflagde den 16. august 2011, uanmeldt tilsyn på

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 5 TORSDAG DEN 26. APRIL 2007, KL. 14.30 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Social- og Sundhedsudvalget 26. april 2007 Side: 31 Fraværende:

Læs mere

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på. Centervej 18 20 i Auning. den 20. februar 2013.

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på. Centervej 18 20 i Auning. den 20. februar 2013. MYNDIGHEDSAFDELINGEN Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på Centervej 18 20 i Auning den 20. februar 2013. Marts 2013 Adresse: Telefon: 89 59 10 00 E-mail: Åbningstid:

Læs mere

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn torsdag den 12. november 2015

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn torsdag den 12. november 2015 Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn torsdag den 12. november 2015 Plejecenter Stevnshøj Stevnshøj 4660 Store Heddinge Plejecenterleder Dorthe Danielsen Tilsynet blev ført af: Afsnitsleder Anne Hagstrøm

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Vester Hjermitslev Plejecenter, Jammerbugt Kommune. Mandag den 9. august 2010 fra kl

Uanmeldt tilsyn på Vester Hjermitslev Plejecenter, Jammerbugt Kommune. Mandag den 9. august 2010 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Vester Hjermitslev Plejecenter, Jammerbugt Kommune Mandag den 9. august 2010 fra kl. 12.00 Indledning Vi har på vegne af Jammerbugt Kommune aflagt tilsynsbesøg på Vester

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Malmhøj, Silkeborg Kommune. Torsdag den 23. februar 2012 fra kl

Uanmeldt tilsyn på Malmhøj, Silkeborg Kommune. Torsdag den 23. februar 2012 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Malmhøj, Silkeborg Kommune Torsdag den 23. februar 2012 fra kl. 10.00 Indledning Vi har på vegne af Silkeborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Malmhøj. Generelt er formålet

Læs mere

Ældrerådet. Beslutningsprotokol

Ældrerådet. Beslutningsprotokol Ældrerådet Beslutningsprotokol Dato: 11. oktober 2010 Lokale: 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 9:00-11:45 Tage Enevoldsen, Formand Karen Nielsen Solveig Skovrider Eriksen Inger Bøgh Pedersen John

Læs mere

Samtale med lederen Resumé Tilsynets bemærkninger. Punkter der indgår i samtalen: - Personalesituationen. - Sygefravær

Samtale med lederen Resumé Tilsynets bemærkninger. Punkter der indgår i samtalen: - Personalesituationen. - Sygefravær Samtale med lederen Resumé Tilsynets bemærkninger Punkter der indgår i samtalen: - Personalesituationen - Sygefravær - Beboersammensætningen Siden tilsynet 2012, har der været meget lille udskiftning i

Læs mere

Rapport på uanmeldt kommunalt tilsyn

Rapport på uanmeldt kommunalt tilsyn Ældre og Sundhed Fredensvej 1 5900 Rudkøbing Tlf.: 63 51 62 30 Fax 63 51 61 20 Mail: post@langelandkommune.dk www.langelandkommune.dk 10. december 2013 Rapport på uanmeldt kommunalt tilsyn På Danahus Plejecenter

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Aabybro Plejehjem, Jammerbugt Kommune. Mandag den 9. august 2010 fra kl

Uanmeldt tilsyn på Aabybro Plejehjem, Jammerbugt Kommune. Mandag den 9. august 2010 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Aabybro Plejehjem, Jammerbugt Kommune Mandag den 9. august 2010 fra kl. 9.00. Indledning Vi har på vegne af Jammerbugt Kommune aflagt tilsynsbesøg på Aabybro Plejehjem.

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Sejs Plejecenter, Silkeborg Kommune. Fredag den 24. februar 2012 fra kl. 9.00

Uanmeldt tilsyn på Sejs Plejecenter, Silkeborg Kommune. Fredag den 24. februar 2012 fra kl. 9.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Sejs Plejecenter, Silkeborg Kommune Fredag den 24. februar 2012 fra kl. 9.00 Indledning Vi har på vegne af Silkeborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Sejs Plejecenter. Generelt

Læs mere

Åbent møde for Ældreråds møde den 25. juni 2009 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, lokale i kælderen

Åbent møde for Ældreråds møde den 25. juni 2009 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, lokale i kælderen Åbent møde for Ældreråds møde den 25. juni 2009 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, lokale i kælderen Indholdsfortegnelse 041. Orientering fra Ældrerådets formand 89 042. Budgetopfølgning 30.april

Læs mere

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn på Lindevejscenteret den 18. april 2012

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn på Lindevejscenteret den 18. april 2012 Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn på Lindevejscenteret den 18. april 2012 Centerleder Gitte Larsen Tilsynet blev udført af konsulent Birgit Friis Levysohn og ekstern sygeplejefaglig konsulent Grethe

Læs mere

Rapport fra lovpligtigt, uanmeldt tilsyn i område Faxe Midt den 27. september 2012 hos borgere, der ikke bor på plejecenter

Rapport fra lovpligtigt, uanmeldt tilsyn i område Faxe Midt den 27. september 2012 hos borgere, der ikke bor på plejecenter Rapport fra lovpligtigt, uanmeldt tilsyn i område Faxe Midt den 27. september 2012 hos borgere, der ikke bor på plejecenter Tilsynet blev udført af konsulent Birgit Friis Levysohn og ekstern sygeplejefaglig

Læs mere

REFERAT HANDICAPRÅDET I BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE. 22.september 2011

REFERAT HANDICAPRÅDET I BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE. 22.september 2011 Handicaprådet i torsdag d. 22.september Bornholms Regionskommune 2011 kl. 15.00 Mødelokale A Ullasvej 23, Rønne REFERAT HANDICAPRÅDET I BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE 22.september 2011 Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

Der var ingen anbefalinger fra Tilsynet 2012 der skulle følges op på.

Der var ingen anbefalinger fra Tilsynet 2012 der skulle følges op på. Samtale med lederen Resumé Tilsynets bemærkninger Punkter der indgår i samtalen: - Personalesituationen - Sygefravær - Beboersammensætningen - Opfølgning på tidligere tilsyn - Samarbejde og kommunikation

Læs mere

Åbent møde for Ældrerådets møde den 15. september 2011 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, lokale K2

Åbent møde for Ældrerådets møde den 15. september 2011 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Åbent møde for Ældrerådets møde den 15. september 2011 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Indholdsfortegnelse 561. Orientering fra Ældrerådets formand til mødet den 15. september 2011

Læs mere

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn fredag den 18. november 2014

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn fredag den 18. november 2014 Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn fredag den 18. november 2014 Plejecenter Brohøj Brohøj 27 4672 Klippinge Teamleder Tatjana Frimurer Tilsynet blev ført af: Afsnitsleder Anne Hagstrøm Visitator Mette

Læs mere

Referat af Ældrerådets møde mandag den 1. juni 2015 kl. 10.00 Rådhuset, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde, Mødelokale 2A

Referat af Ældrerådets møde mandag den 1. juni 2015 kl. 10.00 Rådhuset, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde, Mødelokale 2A DAGSORDEN Ældrerådet Referat af Ældrerådets møde mandag den 1. juni 2015 kl. 10.00 Rådhuset, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde, Mødelokale 2A Ann Marie Cordua X Jens T. Larsen X Anne Marie Kristensen X Kirsten

Læs mere

Bornholms Regionskommes Handicapråd tirsdag d. 18. februar 2014 kl. 15.30 mødelokale A, Ullasvej 23, Rønne REFERAT

Bornholms Regionskommes Handicapråd tirsdag d. 18. februar 2014 kl. 15.30 mødelokale A, Ullasvej 23, Rønne REFERAT REFERAT HANDICAPRÅDET I BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE 18. februar 2014 Indholdsfortegnelse 1.Orientering om ny organisation... 2 2. Ændring af maksimaltakster for taxikørsel 2014... 2 3. Redegørelse om magtanvendelser

Læs mere

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn hos borgere, der ikke bor på plejecenter

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn hos borgere, der ikke bor på plejecenter Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn hos borgere, der ikke bor på plejecenter Faxe Nord den 23. september 2013 Kommunal leverandør af hjemmepleje Tilsynet blev udført af konsulent Annelise Dehn og ekstern

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Biersted Plejecenter, Jammerbugt Kommune. Tirsdag den 29. november 2011 fra kl

Uanmeldt tilsyn på Biersted Plejecenter, Jammerbugt Kommune. Tirsdag den 29. november 2011 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Biersted Plejecenter, Jammerbugt Kommune Tirsdag den 29. november 2011 fra kl. 12.30 Indledning Vi har på vegne af Jammerbugt Kommune aflagt tilsynsbesøg på Biersted Plejecenter.

Læs mere

KR Rådgivning - en del af BDO Kommunernes Revision

KR Rådgivning - en del af BDO Kommunernes Revision KR Rådgivning - en del af BDO Kommunernes Revision Københavns Kommune Sundheds- og omsorgsforvaltningen Tilsyn på plejehjem m.v. April 2008 U D K A S T Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Tilsynsresultater

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Kollegiet Gl. Køge Landevej, Københavns Kommune. Fredag den 15. oktober 2010 fra kl. 9.00

Anmeldt tilsyn på Kollegiet Gl. Køge Landevej, Københavns Kommune. Fredag den 15. oktober 2010 fra kl. 9.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Kollegiet Gl. Køge Landevej, Københavns Kommune Fredag den 15. oktober 2010 fra kl. 9.00 Indledning Vi har på vegne af Københavns Kommune aflagt tilsynsbesøg på Kollegiet

Læs mere

side 1 Åbent referat for Ældre- og Handicapudvalgets møde den kl. 16:00 Munkebo Rådhus, Mødelokale 1 Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Ældre- og Handicapudvalgets møde den kl. 16:00 Munkebo Rådhus, Mødelokale 1 Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Ældre- og Handicapudvalgets møde den 21.02.2008 kl. 16:00 Munkebo Rådhus, Mødelokale 1 Tilgår pressen side 2 Arne Krydsfeldt mødte kl. 16.40 og deltog derfor ikke fuldt ud i behandlingen

Læs mere

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn på Lindevejscenteret den 17. april 2013

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn på Lindevejscenteret den 17. april 2013 Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn på Lindevejscenteret den 17. april 2013 Centerleder Gitte Larsen Tilsynet blev udført af konsulent Annelise Dehn og ekstern sygeplejefaglig konsulent Grethe Østergaard-Nielsen

Læs mere

Referat til ÆLDRERÅDSMØDE

Referat til ÆLDRERÅDSMØDE Referat til ÆLDRERÅDSMØDE Der indkaldes hermed til møde i ældrerådet i Holbæk Kommune Tid: Onsdag den 01.03.2017 kl. 10.00 13.00 Sted: Holbæk Kommunes administrationscenter, Kanalstræde 2, Holbæk Der serveres

Læs mere

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn onsdag den 29. oktober 2014

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn onsdag den 29. oktober 2014 Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn onsdag den 29. oktober 2014 Plejecenter Stevnshøj Stevnshøj 4660 Store Heddinge Teamleder Dorthe Danielsen Tilsynet blev ført af: Afsnitsleder Anne Hagstrøm Visitator

Læs mere

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn mandag den 3. november 2014

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn mandag den 3. november 2014 Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn mandag den 3. november 2014 Plejecenter Egehaven Egehaven 2 Strøby Egede 4600 Køge Teamleder Annegerd Grimsbo Birk-Sørensen Tilsynet blev ført af: Afsnitsleder Anne

Læs mere

SUOC - Team Udvikling 11. marts 2016 Endelig version Bilag til politisk sag ÆSU maj Tilsynsrapport Uanmeldt kommunalt tilsyn

SUOC - Team Udvikling 11. marts 2016 Endelig version Bilag til politisk sag ÆSU maj Tilsynsrapport Uanmeldt kommunalt tilsyn NOTAT SUOC - Team Udvikling 11. marts 2016 Endelig version Bilag til politisk sag ÆSU maj 2016 Tilsynsrapport Uanmeldt kommunalt tilsyn Sengeløse Plejecenter 3. november 2015 Sag nr. 14/33092 Dok.nr. 63448-15

Læs mere

Samtale med lederen Resumé Tilsynets bemærkninger Punkter der indgår i samtalen:

Samtale med lederen Resumé Tilsynets bemærkninger Punkter der indgår i samtalen: Tilsyn: Nørremøllecentret 31. oktober 2016 Samtale med lederen Resumé Tilsynets bemærkninger Punkter der indgår i samtalen: - Personalesituationen Tilsynet talte med lederen af afdeling nord+vest, da ny

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Kaas Plejecenter, Jammerbugt Kommune. Onsdag den 18. august 2010 fra kl. 9.00

Uanmeldt tilsyn på Kaas Plejecenter, Jammerbugt Kommune. Onsdag den 18. august 2010 fra kl. 9.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Kaas Plejecenter, Jammerbugt Kommune Onsdag den 18. august 2010 fra kl. 9.00 Indledning Vi har på vegne af Jammerbugt Kommune aflagt tilsynsbesøg på Kaas Plejecenter.

Læs mere

Bornholms Regionskommes Handicapråd tirsdag d. 27. juni 2012 kl. 14.00 Mødelokale C, Ullasvej 23 Rønne. Referat

Bornholms Regionskommes Handicapråd tirsdag d. 27. juni 2012 kl. 14.00 Mødelokale C, Ullasvej 23 Rønne. Referat Referat HANDICAPRÅDET I BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE 27. juni 2012 Indholdsfortegnelse 1. Referat fra sidste møde... 2 2. Drøftelse af kommunens anvendelse af handicapkonventionen... 2 3. Tilgængelighed til

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Nørager Ældrecenter, Rebild Kommune. Torsdag den 16. oktober 2014 fra kl Og Dialogmøde torsdag den 6. november fra kl. 12.

Uanmeldt tilsyn på Nørager Ældrecenter, Rebild Kommune. Torsdag den 16. oktober 2014 fra kl Og Dialogmøde torsdag den 6. november fra kl. 12. TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Nørager Ældrecenter, Rebild Kommune Torsdag den 16. oktober 2014 fra kl. 8.30 Og Dialogmøde torsdag den 6. november fra kl. 12.30 Indledning Vi har på vegne af Rebild

Læs mere

Hedebo-Centret. 8. oktober 2009

Hedebo-Centret. 8. oktober 2009 Indstilling til Voksen og Plejeudvalget vedrørende Uanmeldt kommunalt tilsyn Hedebo-Centret 8. oktober 2009 Den 30. november 2009 Plejehjemmet Hedebo-Centret Uanmeldt kommunalt tilsyn d.8. oktober 2009

Læs mere

Ældrerådet. Beslutningsprotokol

Ældrerådet. Beslutningsprotokol Ældrerådet Beslutningsprotokol Dato: 14. januar 2009 Lokale: 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 9:00-11:05 Tage Enevoldsen, Formand Karen Nielsen Poul Holm-Christiansen Solveig Skovrider Eriksen Børge

Læs mere

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn på Søndervang Plejecenter den 17. april 2013

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn på Søndervang Plejecenter den 17. april 2013 Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn på Søndervang Plejecenter den Centerleder Lennart Christiansen Tilsynet blev udført af konsulent Annelise Dehn og ekstern sygeplejefaglig konsulent Grethe Østergaard-Nielsen

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Højslev Ældrecenter, Skive Kommune. Onsdag den 16. maj 2012 fra kl. 11.30

Uanmeldt tilsyn på Højslev Ældrecenter, Skive Kommune. Onsdag den 16. maj 2012 fra kl. 11.30 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Højslev Ældrecenter, Skive Kommune Onsdag den 16. maj 2012 fra kl. 11.30 Indledning Vi har på vegne af Skive Kommune aflagt tilsynsbesøg på Højslev Ældrecenter. Generelt

Læs mere

Rapport fra uanmeldt kommunalt tilsyn 2013. Rehabiliteringscentret Sønderbo. Curdtslund 2, 3700 Rønne. Tlf.: 5692 4700

Rapport fra uanmeldt kommunalt tilsyn 2013. Rehabiliteringscentret Sønderbo. Curdtslund 2, 3700 Rønne. Tlf.: 5692 4700 Rapport fra uanmeldt kommunalt tilsyn 2013 Rehabiliteringscentret Sønderbo Curdtslund 2, 3700 Rønne Tlf.: 5692 4700 Social- og Sundhedssekretariatet Bornholms Regionskommune Ullasvej 17, 3700 Rønne 1 Bornholms

Læs mere

Dagsorden til møde i Socialudvalget

Dagsorden til møde i Socialudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Socialudvalget Dagsorden åben Mødedato 10. oktober 2013 Mødetidspunkt 07.00 Mødelokale Værelse 1108 Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse Socialudvalget den 10. oktober

Læs mere

Referat. Mødedato: 13. januar 2014. Mødelokale: Mødelokale 1, Danavej 15, 6520 Toftlund. Starttidspunkt for møde: 16:15.

Referat. Mødedato: 13. januar 2014. Mødelokale: Mødelokale 1, Danavej 15, 6520 Toftlund. Starttidspunkt for møde: 16:15. Mødedo: 13. januar 2014 Mødelokale: Mødelokale 1, Danavej 15, 6520 Toftlund Starttidspunkt for møde: 16:15 Fraværende: 13. januar 2014 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Introduktion

Læs mere

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn fredag den 31. oktober 2014

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn fredag den 31. oktober 2014 Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn fredag den 31. oktober 2014 Plejecenter Plushøj Plushøj 18 4673 Rødvig Teamleder Malene Thorup Haagensen Tilsynet blev ført af: Afsnitsleder Anne Hagstrøm Visitator

Læs mere

Referat fra møde i Sundheds- og forebyggelsesudvalget Mandag den 12. januar 2009 Kl i Mødelokale F5, Frederikssund

Referat fra møde i Sundheds- og forebyggelsesudvalget Mandag den 12. januar 2009 Kl i Mødelokale F5, Frederikssund Referat fra møde i Sundheds- og forebyggelsesudvalget Mandag den 12. januar 2009 Kl. 16.30 i Mødelokale F5, Frederikssund Mødedeltagere: Allan Madsen (A) Bente Nielsen (V) Carsten Cederholm (A) Grethe

Læs mere

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn torsdag den 17. november 2014

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn torsdag den 17. november 2014 Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn torsdag den 17. november 2014 Plejecenter Hotherhaven Og KAS Præstemarken 76 4652 Hårlev Teamledere Anne Mette Mortensen Marianne Thomasen Tilsynet blev ført af:

Læs mere

Møde 10. maj 2016 kl. 13:00 i Mødelokale 6

Møde 10. maj 2016 kl. 13:00 i Mødelokale 6 Ældrerådet Referat Møde 10. maj 2016 kl. 13:00 i Mødelokale 6 Afbud: Algot Øhlenschlæger Pkt. Tekst Side 15 Godkendelse af referat fra møde den 5. april 2016 1 16 Orientering omkring Asp plejecenter samt

Læs mere

Åben referat Ældrerådet

Åben referat Ældrerådet Åben referat Ældrerådet Side 1. SÆH-sekretariatet Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 09:30 Mødet afsluttet: kl. 11:30 Mødested: R-122 Fraværende: Bemærkninger Følgende sager behandles: Pkt. Tekst Side 1 Godkendelse

Læs mere