Støtte til køb af bil handicapbil Servicelovens 114

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Støtte til køb af bil handicapbil Servicelovens 114"

Transkript

1 Støtte til køb af bil handicapbil Servicelovens 114

2 Hvem kan søge Du kan søge om støtte til køb af bil eller særlig indretning af bil, hvis du eller dit barn har en varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. At funktionsevnen er varigt nedsat vil sige, at der ikke inden for en overskuelig fremtid er udsigt til bedring af din evne til at færdes. Det betyder, at du skal være færdigbehandlet eller genoptrænet, før din ansøgning kan behandles. For at afklare, om du er omfattet af den målgruppe, der er berettiget til støtte til bil, foretager kommunen en samlet vurdering af dine helbredsmæssige og sociale forhold, samt af din evne til at færdes (gangfunktion). I vurderingen indgår også oplysninger om dit daglige kørselsbehov og en vurdering af, om bilstøtten vil gøre dig selvhjulpen. Kommunen skal i forbindelse med behandling af din ansøgning indhente relevante oplysninger fra f.eks. sygehus eller egen læge. For at vurdere din gangfunktion og mulighed for at anvende offentlige befordringsmidler kan der blive foretaget en gangtest. Kørselsbehovet Det er en betingelse for at få støtte til bil, at du har behov for kørsel til og fra et arbejde, hvor du skaffer dig et væsentligt bidrag til din og din eventuelle families forsørgelse, til og fra en uddannelse, der ud fra et overordnet tilrettelagt ud dannelsesforløb sigter mod fremtidige arbejds- og indtægtsmulig heder, eller når egen bil i væsentlig grad kan afhjælpe følgerne af den nedsatte funktionsevne, og du har aktiviteter udenfor hjemmet, der medfører et betydeligt behov for kørsel (trivselsbil). Det er desuden en betingelse, at kørselsbehovet ikke kan løses ved andre ordninger. Hvad kan man få Hvis kommunen har vurderet, at du er berettiget til støtte til køb af bil, ydes der støtte svarende til prisen på den billigste bil, der er egnet set i forhold til dit behov. Det er kommunen, der vurderer, hvilken bil der er den billigst egnede. Støtten ydes som et rentefrit lån (almindeligt lån) på indtil kr. (sats pr. 1. januar 2011), hvoraf halvdelen skal betales tilbage over 6 år. Den anden halvdel nedskrives over 6 år. Hvis din indkomst overstiger kr. (sats pr. 1. januar 2011), forhøjes den del, der skal tilbagebetales. Hvis din funktionsnedsættelse bevirker, at der er behov for en større og dyrere bil, kan der ud over almindeligt lån ydes et rente- og afdragsfrit lån (udvidet lån). Det udvidede lån udgør prisforskellen mellem almindeligt lån og bilens anskaffelsespris. Også her er der tale om den billigste bil, der er egnet set i forhold til dit behov.

3 Merkøb Hvis du selv har lagt penge til bevillingen og købt en dyrere bil, skal bilens salgsprovenu deles forholdsmæssigt mellem dig og kommunen efter, hvad I hver især har betalt, da den blev anskaffet for 6 år siden. Afprøvning af bil For at afklare hvilken bil, der er billigst egnet og hvilken indretning, der er behov for, vil det være nødvendigt at foretage afprøvning af mulige biler. Afprøvning foretages normalt i samarbejde med kommunens ergoterapeut. Kommunen kan efter aftale med dig overlade afprøvningen af bil og særlig indretning til en privat aktør. Forud for afprøvning hos en privat aktør opstiller sagsbehandleren, sammen med dig, en række krav til valg af bil og særlig indretning af bilen. Særlig indretning Ud over lån til bil kan du søge om særlig indretning af bilen. Hvis kommunen har vurderet, at du ikke opfylder betingelserne for lån til bil eller hvis du ikke ønsker lån kan du alligevel søge om tilskud til særlig indretning af en bil, som du selv eller en anden person i husstanden ejer. Særlig indretning kan være de aggregater, som politiet har stillet krav om ved påtegning i dit kørekort. Det kan også være indretninger, som er nødvendige, for at du kan bruge bilen, f.eks. hydraulisk lift, bagagerumskran, specialsæde, drejekonsol, motor/kabinevarmer og fastspænding af hjælpemidler. Hvis du har fået bevilget tilskud til særlig indretning, kan du søge om tilskud til eventuelle reparationer af indretningerne. Almindelig vedligeholdelse betaler du selv. Afdragsfrihed Er du under uddannelse, kan du søge om afdragsfrihed i din uddannelsestid.

4 Genbevilling Hovedreglen er, at du skal bruge bilen i 6 år, før der kan ske en udskiftning. I forbindelse med genbevilling efter 6 år kan kommunen anvende en forenklet sagsbehandlingsprocedure, hvor kommunen ikke indhenter yderligere oplysninger. Forudsætningen er, at du underskriver en tro- og love-erklæring på, at dit kørselsbehov og din funktionsnedsættelse i al væsentlighed er uændrede. Det er kommunen, der efter en kort samtale med dig vurderer, om troog love-erklæringen kan anvendes. Køreundervisning og fornyelse af kørekort Når betingelserne for støtte til køb af bil er opfyldt, kan der blandt andet ydes tilskud til betaling af køreundervisning og kontrollerende køreprøve samt fornyelse af kørekort, herunder vejledende helbredsmæssig køretest. Der kan også ydes tilskud til køreundervisning til den person, der godkendes som chauffør for en person under 18 år. Vægtafgift grøn ejerafgift Hvis du er berettiget til bilstøtte, er du også berettiget til fritagelse for betaling af vægtafgift eller grøn ejerafgift. Det er ikke et krav, at der er ydet lån til bilen for at man kan få afgiftsfritagelse, men man skal opfylde betingelserne for lån til bil. Hvis du er berettiget til bilstøtte, og du er kørestolsbruger, kan du opnå fritagelse for registreringsafgift til en nedstolet 10-personers bus. Efter bevilling er givet Kommunen skal bevilge støtte til den billigste bil, der er egnet set i forhold til dit behov. Bilen skal være fabriksny eller købt af dig som fabriksny inden for det seneste år. Du kan vælge en anden bil, end den billigst egnede denne bil skal også godkendes af kommunen som værende egnet. Hvis den bil, du selv vælger, koster mere end billigst egnede bil, skal du selv betale prisforskellen. Når bilen skal sælges igen (typisk efter 6 år) har du ret til at få den del af salgsprisen, der procentvis svarer til din egenbetaling, da bilen blev købt. Kommunen skal have en kopi af slutsedlen og skal godkende denne, inden bilen kan indregistreres til dig.

5 Vær særlig opmærksom på Økonomi At eje en bil også en handicapbil medfører udgifter. Afdrag på det tilbagebetalingspligtige lån afhænger af bilens pris og af din indtægt, men afdragene vil typisk være på minimum kr. om måneden. Eks: Hvis lånet er kr. og din indtægt er under kr. om året, vil det tilbagebetalingspligtige lån være kr. Lånet skal betales tilbage over 6 år = 72 måneder, hvilket giver et månedligt afdrag på 1.131,94 kr. Dertil kommer, at du har udgift til bilforsikring, almindelig vedligeholdelse og reparation af bilen samt brændstof til bilen. Hvis din bil er en dieselbil, skal du selv betale en del af vægt-afgiften/ den grønne ejerafgift (dieseludligningsagfgiften). Vilkår Hvis du har fået lån til bil er der en række vilkår, der skal overholdes, f.eks. de helbredsmæssige, arbejds- eller uddannelsesmæssige forhold skal fort sat være til stede. skal bilen indregistreres i dit navn, den skal være kaskoforsikret for den fulde værdi af bil og særlig indretning, bilen skal i videst muligt omfang dække dit totale kørselsbe hov, og de fastsatte afdrag skal overholdes. Hvis vilkårene ikke overholdes, kan kommunen opsige lånet. Resten af lånet både den afdragsfrie og den afdragspligtige del forfalder da til betaling. Du kan læse nærmere om vilkårene i bilbekendtgørelsens 14 og 15. Påtegning i kørekort Hvis du får en påtegning i dit kørekort, om at du skal have en særlig indretning i din bil, kan der være en periode, hvor du ikke kan føre din bil, før den særlige indretning er installeret.

6 Sagsbehandlingstid Sagsbehandlingstiden varierer fra sag til sag fra 3 måneder til omkring 9 måneder. En lang sagsbehandlingstid kan skyldes ventetid på indhentede lægeerklæringer/undersøgelser ventetid på vejledende helbredsmæssig køretest, eller at du henvises til afprøvning af bil og særlig indretning hos f.eks. CRS (Center for Rehabilitering og Specialrådgivning) i Odense, eller hos PTU Polio- Trafik- og Ulykkesskadede i Århus eller i København. Hvordan gør du, hvis du ønsker at søge Ved at ringe til en af kommunens bilsagsbehandlere, kan du få yderligere vejledning om de generelle regler for støtte til køb af bil. Hvis du efter denne samtale ønsker at søge støtte til køb af bil, sender sagsbehandleren et ansøgnings- og spørgeskema til dig. Bilsagsbehandlerne kan kontaktes på tlf man-fre mellem kl Du kan også finde og udfylde ansøgningsskemaet på Nyborg Kommunes hjemmeside.

7 Opdateret jan Torvet Nyborg kommune

HVIS DU SKAL HA HØREAPPARAT. Vejen til bedre hørelse offentlig eller privat behandling

HVIS DU SKAL HA HØREAPPARAT. Vejen til bedre hørelse offentlig eller privat behandling HVIS DU SKAL HA HØREAPPARAT Vejen til bedre hørelse offentlig eller privat behandling FÅR DU PROBLEMER MED AT HØRE så er det vigtigt at få undersøgt, hvad det skyldes, og hvilken behandling der kan hjælpe.

Læs mere

Samfundets hjælp til voksne med cystisk fibrose

Samfundets hjælp til voksne med cystisk fibrose Faktaark - Januar 2015 Samfundets hjælp til voksne med cystisk fibrose UDGIFTER TIL MEDICIN Kronikertilskud: Behandlende Cystisk Fibrose Center ansøger Lægemiddelstyrelsen om kronikertilskud til alle cystisk

Læs mere

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Kommunen informerer Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Visitationsenheden Juli 2013 Indholdsfortegnelse Forord side 4 Formål med Serviceloven side 5 Grundlag for bevilling side

Læs mere

Fortsat syg hjælp til at komme videre

Fortsat syg hjælp til at komme videre Fortsat syg hjælp til at komme videre Vejledning om Revalidering, Fleksjob og Førtidspension Vi er klar til at hjælpe dig Denne pjece er til dig, hvis helbred gør det svært at arbejde på almindelige vilkår.

Læs mere

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Kommunen informerer Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Visitationsenheden Februar, 2015 Indholdsfortegnelse Forord side 4 Formål med Serviceloven side 5 Grundlag for bevilling

Læs mere

Kørsel til og fra hospitalet

Kørsel til og fra hospitalet Kørsel til og fra hospitalet Præhospitalet September 2013 Indholdsfortegnelse Har du ret til tilskud eller kørsel... 3 Tilskud til kørsel... 4 Kørsel med siddende patientbefordring... 5 Anden kørsel...

Læs mere

Patientinformation. Værd at vide om sociale forhold 2010/2011

Patientinformation. Værd at vide om sociale forhold 2010/2011 Patientinformation Værd at vide om sociale forhold 2010/2011 Patientforeninger Patientforening for: hiv-smittede i Danmark KræftensBekæmpelse Skindergade 44, 2 Strandboulevarden 49 1159 København K 2100

Læs mere

Forældre til et. barn med handicap. Guide til hjælp og støtte

Forældre til et. barn med handicap. Guide til hjælp og støtte Forældre til et barn med handicap Guide til hjælp og støtte Kolofon Forældre til et barn med handicap - guide til hjælp og støtte 3. oplag Revideret 01/2007 Udgiver: Socialministeriet, 2007 Tekst og redaktion:

Læs mere

31 Personlig assistance til handicappede i job. 32 Aflastning børn med handicap. 33 Aflastning, afløsning og botilbud. 34 Støtte til huslejen

31 Personlig assistance til handicappede i job. 32 Aflastning børn med handicap. 33 Aflastning, afløsning og botilbud. 34 Støtte til huslejen Hjælp fra det offentlige Hvert år indlægges mere end 25.000 voksne med hjertekarsygdom, og der fødes mellem 500 og 600 børn med hjertefejl. Det medfører store omvæltninger i tilværelsen, og mange spørgsmål

Læs mere

Hvis du skal ha høreapparat

Hvis du skal ha høreapparat Hvis du skal ha høreapparat Vejen til bedre hørelse - offentlig eller privat behandling Høreafdelingen CENTER FOR KOMMUNIKATION HAR DU PROBLEMER MED AT HØRE - så er det vigtigt at få undersøgt, hvad det

Læs mere

Firmabil / Egen bil. Skat 2015

Firmabil / Egen bil. Skat 2015 Firmabil / Egen bil Skat 2015 1. Fri bil 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Beregningsgrundlag 1.3 Skattepligtig værdi 1.4 Rådighed 1.5 El-biler 2. Erhvervsmæssig kørsel i egen bil 2.1 Egen bil 2.2 Erhvervsmæssig

Læs mere

Må jeg køre bil efter en hjerneskade?

Må jeg køre bil efter en hjerneskade? Må jeg køre bil efter en hjerneskade? Selv om du har kørekort, er det ikke sikkert, du må køre bil. Videnscenter for Hjerneskade 2006 Selv om du har kørekort, må du ikke altid køre bil Har du fået en hjerneskade,

Læs mere

Aflastning, afløsning og pasning på børneområdet

Aflastning, afløsning og pasning på børneområdet Aflastning, afløsning og pasning på børneområdet Handicapkonferencen 2011 Gitte Madsen www.gittemadsen.dk Selvstændig socialrådgiver og handicapkonsulent 1 Alle de mange regler Aflastning kan foregå i

Læs mere

Rehabilitering, hjælp og pleje i Kolding Kommune

Rehabilitering, hjælp og pleje i Kolding Kommune Rehabilitering, hjælp og pleje i Kolding Kommune Senior- og socialforvaltningen Januar 2015 Forord Kære borger i Kolding Kommune I denne pjece kan du læse om de former for hjælp i hjemmet, som Kolding

Læs mere

ENLIG ELLER SAMLEVENDE?

ENLIG ELLER SAMLEVENDE? ENLIG ELLER SAMLEVENDE? Vejledning til enlige forsørgere, der modtager børnetilskud eller økonomisk fripladstilskud HVAD VIL DET SIGE AT VÆRE ENLIG SOM MOD- TAGER AF BØRNETILSKUD ELLER ØKONOMISK FRIPLADSTILSKUD?

Læs mere

ENLIG ELLER SAMLEVENDE?

ENLIG ELLER SAMLEVENDE? ENLIG ELLER SAMLEVENDE? Vejledning til enlige, der modtager folkepension og førtidspension HVAD VIL DET SIGE AT VÆRE ENLIG SOM MODTAGER AF FOLKEPENSION ELLER FØRTIDSPENSION? Som modtager af sociale ydelser

Læs mere

Personlig og praktisk hjælp. Kvalitetsstandard. Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a

Personlig og praktisk hjælp. Kvalitetsstandard. Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a Personlig og praktisk hjælp Kvalitetsstandard Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a 1 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 Del 1 - Generel information

Læs mere

BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET

BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET Behov for hjælp Kvalitetsstandarden - Behov for hjælp giver dig generel information om Holbæk Kommunes tilbud om sygepleje, praktisk eller

Læs mere

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2015

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2015 Praktisk hjælp Kvalitetsstandard 2015 Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af serviceniveauet for praktisk hjælp i Faaborg-Midtfyn Kommune i 2015. Hvad er praktisk

Læs mere

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar FORUDSÆTNINGER BAG DANICA PENSIONSTJEK INDHOLD Indledning.... 1 Konceptet... 1 Tjek din pension én gang om året.... 2 Få den bedste anbefaling.... 2 Forventede udbetalinger og vores anbefalinger..........................................................

Læs mere

Fra lejebolig til andelsbolig. - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening

Fra lejebolig til andelsbolig. - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Fra lejebolig til andelsbolig - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Hvad er en privat andelsboligforening? En privat andelsboligforening er en forening, som har til formål at eje og drive

Læs mere

Kørsel til og fra hospitalet

Kørsel til og fra hospitalet Kørsel til og fra hospitalet Udgivet december 2012 Region Midtjylland Præhospitalet INDHOLDSFORTEGNELSE: Har du ret til tilskud eller kørsel... 3 Tilskud til kørsel... 4 Kørsel med siddende patientbefordring...

Læs mere

At skrive en afgørelse. September 2011

At skrive en afgørelse. September 2011 At skrive en afgørelse September 2011 Indholdsfortegnelse Side 2 1. Hvad er en afgørelse 5 2. Opskrift på at skrive en afgørelse 7 2.1 Overskrift 7 2.2 Resultat 8 2.3 Begrundelse 9 2.3.1 Kommunens konkrete

Læs mere

Konkurs og hvad sker der så? Om publikationen:

Konkurs og hvad sker der så? Om publikationen: Konkurs og hvad sker der så? Af advokatfuldmægtig Maj Toftgaard, Lett Advokatfirma i samarbejde med Early Warning konsulent Niels Ole Hansen, Væksthus Midtjylland Om publikationen: En konkurs kan være

Læs mere

I gang igen. efter længerevarende sygdom. De arbejdsmedicinske klinikker i Danmark. 5. udgave

I gang igen. efter længerevarende sygdom. De arbejdsmedicinske klinikker i Danmark. 5. udgave I gang igen efter længerevarende sygdom 5. udgave De arbejdsmedicinske klinikker i Danmark I gang igen efter længerevarende sygdom Pjecen er udgivet med økonomisk støtte fra: Det Lokale Beskæftigelsesråd

Læs mere

indeholder svar på de væsentligste og mest almindelige spørgsmål i forbindelse med ordningen

indeholder svar på de væsentligste og mest almindelige spørgsmål i forbindelse med ordningen mehal, museumsbesøg mv, skal betales af dig. Derfor er det også dig som afgøre, i hvilket omfang disse aktiviteter skal foregå. I særlige tilfælde kan sagsbehandleren i Familieafdelingen bevillige udgifter.

Læs mere

Tårnby Kommunes Kvalitetsstandarder på området børn og unge med et særligt behov for støtte

Tårnby Kommunes Kvalitetsstandarder på området børn og unge med et særligt behov for støtte Tårnby Kommunes Kvalitetsstandarder på området børn og unge med et særligt behov for støtte - Oversigt over ydelser, målgrupper og kvalitetsstandarder Politisk besluttet: Version 1 Indledning Med henblik

Læs mere

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste KEND SPILLEREGLERNE Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Indhold Indledning 3 Den rigtige afgørelse 3 1. Vejledningspligten hvad går den

Læs mere

Ret og vrang dine rettigheder og muligheder. En guide for personer med handicap og deres familier i Århus Kommune

Ret og vrang dine rettigheder og muligheder. En guide for personer med handicap og deres familier i Århus Kommune Ret og vrang dine rettigheder og muligheder En guide for personer med handicap og deres familier i Århus Kommune FororD Hva så Århus? Dansk Handicap Forbund arbejder for at forbedre forholdene for mennesker

Læs mere

Vejledning om udfyldning af svarskriftsblanketten til småsager

Vejledning om udfyldning af svarskriftsblanketten til småsager Side 1 af 5 Vejledning om udfyldning af svarskriftsblanketten til småsager Du kan bruge denne blanket, hvis du er blevet sagsøgt, og sagen er omfattet af reglerne om mindre krav (småsager). Småsager er

Læs mere