Københavns Bowling Union

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Københavns Bowling Union"

Transkript

1 Ordinært repræsentantskabsmøde 2011 Indholdsfortegnelse side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indkaldelse 2. Program 3. Dagsorden 4. Mandatliste 5. Repræsentantskabsmødet Forhandlingsprotokol 2010/ Formændenes beretninger 7.1 Formand: Anker Haldbæk 7.2 Seniorleder: Michael Pedersen 7.3 Ungdomsleder: Alice Andersen 7.4 TUR-formand: Anni Sørensen 7.6 Web-redaktør: Bente Makholm 8. Regnskab og budget 8.1 Regnskab Revideret budget 2011 / Budget Indkomne forslag 9.1 KBUs unionslove Navn og hjemsted Kontingent / licens / rejsepulje Repræsentantskabet Forretningsudvalget 9.2 KBUs spilleregler stk. 2 Turneringssektioner stk. 3 Københavnsserie stk. 4 Københavnsrækkerne stk. 5 Mixrækkerne stk. 2 Medaljer En spilledag Turneringsdommer stk. 8 Scoretavlen

2 Ordinært repræsentantskabsmøde 2011 Indholdsfortegnelse side Fastsættelse af kontingent, bladkontingent og repræsentationsudgifter 11. DBwF s repræsentantskabsmøde 11.1 Forslag fremsat af KBUs organisation 11.2 Forslag fremsat af DBwF

3 Ordinært repræsentantskabsmøde 2011 Afsnit 1 side 1 1. INDKALDELSE I henhold til unionens love 10 indkalder forrretningsudvalget herved til ordinært repræsentantskabsmøde Repræsentantskabsmødet afholdes: søndag den 13. marts 2011 kl CPH House Englandsvej Kastrup Repræsentantskabet består, jf. 10.2, af unionsbestyrelsen, lovkomiteformanden, samt mandater fra hver lovlig tilmeldt klub. Klubber med indtil 25 tilmeldte licenserede medlemmer pr. 1. december 2010 har ét mandat, klubber med 26 eller flere tilmeldte licenserede medlemmer har to mandater (se vedlagte liste). Desuden kan medlemmer fra KBU / DBwF deltage uden stemmeret, som nævnt i 10.8.E stk Det er en betingelse for at deltage, at man er medlem af KBU/DBwF jf B og E stk. 1, hvorfor gyldigt medlemskort skal forevises ved indgangen. Repræsentantskabsmappen, der indeholder beretninger, regnskab, budget, forslag mm, vil kunne afhentes i hallerne senest søndag den 20. februar 2011 Der vil ved mødet blive serveret frokost for tilmeldte deltagere. Drikkevarer, ud over 1 øl eller vand til frokosten, er for egen regning. Af hensyn til antallet af kuverter, bedes tilmelding ske snarest muligt og senest den 3. marts til unionskasserer Leif Makholm, Åmosevej 44, 2610 Rødovre, på eller pr. til Med venlig hilsen Unionssekretær Bente Makholm

4 Ordinært repræsentantskabsmøde 2011 Afsnit 2 side 1 2. PROGRAM Program Kl Kl Kl Kl Kl Kl Kl ca Velkommen Mandanternes prøvelse Repræsentantskabsmødets 1. del Frokost Repræsentantskabsmødet fortsættes Pause Repræsentantskabsmødet fortsættes Der gøres opmærksom på, at de anførte tidspunkter kun er vejledende.

5 Ordinært repræsentantskabsmøde 2011 Afsnit 3 side 1 3. DAGSORDEN 1. Mandaternes prøvelse 2. Valg af én til to dirigenter. Valg af stemmetællere 3. Forhandlingsprotokol 4. Formændenes beretninger og fremtidigt virke Formand: Anker Haldbæk Seniorleder: Michael Pedersen Ungdomsleder: Alice Andersen TUR-formand: Anni Sørensen Disciplinærudvalget: Jørgen Botting Lovkomitéformand: Bent Holst Rasmussen Licensformand: Ilse Holst Rasmussen Web-redaktør: Bente Makholm 5. Regnskab, revideret budget og budget for kommende år Regnskab 2010 Revideret budget 2011 Budget Behandling af indkomne forslag 7. Fastsættelse af kontingent, bladkontingent og repræsentationsudgifter 8. Valg til forretningsudvalget Seniorleder Michael Pedersen ikke villig til genvalg 2 år Kasserer: Leif Makholm villig til genvalg 2 år Sekretær: Bente Makholm villig til genvalg 2 år 9. Valg af suppleanter til forretningsudvalget Suppleant # 1: Inge Sambleben villig til genvalg 1 år Suppleant # 2: Martin Guldager villig til genvalg 1 år Suppleant ungdomsleder: Daisy Møller villig til genvalg 1 år Suppleant seniorleder: Jan Heilmann villig til genvalg 1 år 10. Valg af to revisorer og én revisorsuppleant Revisor: Erik Pedersen villig til genvalg 1 år Revisor: Jonna Odér villig til genvalg 1 år Revisorsuppleant vakant 1 år 11. Valg til faste udvalg Disciplinærudvalget Dommerkoordinator: Jørgen Botting villig til genvalg 2 år Udvalgsmedlem: Karl Ejner Andersen villig til genvalg 2 år 12. Valg af webredaktør til unionens hjemmeside Webredaktør: Bente Makholm ikke på valg i 2011

6 Ordinært repræsentantskabsmøde 2011 Afsnit 3 side DBwF repræsentantskabsmøde 1a: Behandling og afstemning om forslag til DBwF fremsat af KBUs organisation eller tilsluttede klubber 1b: Behandling af/og vejledende afstemning om forslag til DBwf s love og bestemmelser samt eventuelle licensændringer, fremsat af DBwF

7 Ordinært repræsentantskabsmøde 2011 Afsnit 4 side 1 4. MANDATLISTE Klubber med indtil 25 tilmeldte licenserede medlemmer har ét mandat, klubber med 26 eller derover har 2 mandater. Gældende medlemstal er antallet af fornyede licenser pr. 1. december Ud over mandatet/erne, kan der medtages 1 bisidder. Nr. Klub Medlemsopgørelse Antal mandater 035 SAS KingPins Sporvejene Sundby VBI/Valby Magic Striker Lyngby BC BK Center BK Hook Old Stars LK Partner World Club BK Sisu Starlet Ellipsen Smut BK Triominos CBT The Frogs Team

8 Ordinært repræsentantskabsmøde 2011 Afsnit 4 side 2 Nr. Klub Medlemsopgørelse Antal mandater 002 BK Grøndal BK Brh. Sport HBK Joker Jackpot KBK Pin-Crackers BK Eagle Døvania GVB BBK Viking Rønne Bowlers FamilieBowling GBK Søborg BK Kvik Team Millennium CKC IF TIK Politiet IF Game On 16 1 Mandatfordeling: Klubmandater Bestyrelsesmedlemmer 14 Organisationsmandat 1 Mulige mandater 80 Kilde: Licensudvalget

9 Ordinært repræsentantskabsmøde 2011 Afsnit 5 side 1 5. REPRÆSENTANTSKABSMØDET 2010 Repræsentantskabsmødet blev afholdt den 14. marts 2010 på Rødovregård. Følgende klubber var repræsenteret ved repræsentantskabsmødet: Team Millennium v/ Willy Pedersen Lyngby v/ Frank Rasmussen, Ivan Nielsen SAS v/ Hans Svane Sporvejene v/ Doris Hansen, Jørgen Botting Sundby v/ Anker Haldbæk KingPins v/ Peter Beicker, Anny Johansen og som bisidder Palle K. Hansen VBI/Valby v/ Poul Primdahl og som bisidder Steen Eriksen BK Center v/ Mogens Persson, Bent Schmidt BK Hook v/ Karin Redke, Pia Vig Old Stars v/ Jesper Mikkelsen LK Bowling v/ John Vangsfeldt Partner 2009 v/ John Petersen BK Sisu v/ Poul Juhl, Grete Jørgensen Ellipsen v/ Lars Klokkedal, Hanne Tholstrup Smut 79 v/ Bjarne Petersen BK Triominos v/ Karl-Olaf Friis Team 2001 v/ Iry Arneke BK Grøndal v/benny Rasmussen og som bisidder Bente Hansen BK77 v/ Ole Nielsen, Kirsten Glud Nielsen Joker v/ Christina Christiansen, Erik Pedersen Jackpot v/ Leif Slangerup, Mildred Holm Pin-Crackers v/ Fritz Olsen, Randi Elsvig og som bisidder Jørgen Holm Schmidt GVB v/ Tom Gerner Jensen og som bisidder Lisbeth Gjertsen BBK 95 v/ Hanne Reimich og Jørn Engel Nielsen Viking Rønne B v/ Søren Larsson FamilieBowling v/ Frank Iven og som bisidder Richard Rasmussen Søborg v/ Tom Nemming CKC v/ Steffen Strip, Simon Philipsen IF32 v/ Arne Frost, Flemming Knudsen TIK-Bowling v/ Børge Pihl Politiet IF v/ Lars Jürgensen Bestyrelsen var repræsenteret ved følgende: Konstitueret formand Michael Wittendorff Konstitueret næstformand Inge Sambleben Kasserer Leif Makholm Sekretær Bente Makholm Seniorleder Michael Pedersen Ungdomsleder Alice Andersen TUR-formand Mikael Juul Jensen Kreds 11 v/ Leif Knudsen Kreds 12 v/ Claus Olsen Kreds 13 v/ Kim Iwanow Pedersen Kreds 14 v/ Jan Heilmann Kreds 15 v/ Flemming Jensen og som bisidder Helmund Thisen

10 Ordinært repræsentantskabsmøde 2011 Afsnit 5 side 2 Kreds 16 v/ Per Mundberg Kreds 17 v/ Kim Jakobsen Desuden deltog: Lovudvalgsformand Bent Holst Rasmussen Formand for disciplinærudvalget Anni Sørensen Der var inviteret/mødt følgende gæster: Danmarks Bowling Forbund v/ Jan Filbært Danmarks Bowling Forbund v/ Ole Rasmussen Danmarks Bowling Forbund v/ Troels Funder Danmarks Bowling Forbund v/ Henrik Schartau Danmarks Bowling Forbund v/ Kurt Jensen Revisor Jonna Odér I alt tilstede er 61 mandater ud af 85 mulige samt 12 bisiddere og gæster i alt Mandaternes prøvelse Konstitueret formand Michael Wittendorff byder velkommen til repræsentantskabsmødet. Derefter gennemgår kasserer Leif Makholm mandaterne, der ved navneopråb bekræftede deres tilstedeværelse. 2 Valg af én til to dirigenter. Valg af stemmetællere Konstitueret formand Michael Wittendorff foreslår herefter Bente Hansen, BK Grøndal som dirigent, og Bente blev enstemmigt valgt. Bente Hansen takker for valget og konstaterede, at indkaldelsen til repræsentantskabsmødet er blevet rettidigt udsendt (den 21/2 2010) med de korrekte bilag. Den skriftlige indkaldelse er efterfølgende fulgt op af et brev med oplysning om, hvor repræsentantskabsmødet skal afholdes. Bente fortæller, at hun har læst repræsentantskabsmappen og har konstateret, at den indeholder hvad den skal, samt at dagsordenen er i overensstemmelse med unionens love. For at repræsentantskabsmødet er beslutningsdygtig skal der være mindst 43 mandater, og Bente Hansen konstaterer at der er mødt 61 mandater (ud af 85 mulige). Som stemmetællere bliver Erik Pedersen og Jonna Odér foreslået, og de bliver enstemmigt valgt. Bente slutter med et par praktiske bemærkninger om, at rygning ikke er tilladt. Desuden bedes talere nævne navn og tilhørsforhold af hensyn til referenten. Ved afstemning skal de blå stemmesedler bruges. Hvis man ønsker at forlade mødet inden mødet er slut, så skal stemmesedlen afleveres til dirigenten.

11 Ordinært repræsentantskabsmøde 2011 Afsnit 5 side 3 Mødet blev herefter suspenderet, og konstitueret næstformand Inge Sambleben overrakte følgende: 15 års fortjenstnål til Jan Heilmann, BK års fortjenstnål til Ole Nielsen, BK års fortjenstnål til Willy Pedersen, Team Mellineum Sidst var Kay Larsen, KBK 1940 også indstillet til 15 års fortjenstnål, men var ikke tilstede ved mødet. Kay vil få overrakt sin fortjenstnål på et senere tidspunkt. Derefter blev KBUs æresnål overrakt til Bent Holst Rasmussen. På vegne af Bowlingklubben FB, som var blevet stiftet den 1. august 1984, fik Frank Iven overrakt et 25 års krus. På vegne af Politiet IF, som var blevet stiftet tilbage i april 1983, fik Lars Jürgensen overrakt et 25 års krus. Klubben skulle have haft dette krus ved repræsentantskabsmødet i 2009, men på grund af en fejl blev kruset ikke overrakt på dette tidspunkt. 3 Forhandlingsprotokol Det i repræsentantskabsmappen trykte referat fra repræsentantskabsmødet i 2009 samt udskrift af forhandlingsprotokollen blev enstemmigt godkendt uden bemærkninger 4 Formændenes beretninger og fremtidigt virke Konstitueret formand Michael Wittendorff Michael Wittendorff havde udsendt en skriftlig beretning. Til sin mundtlige beretning havde Michael følgende tilføjelse: Vi var nogle stykker her i forsamlingen som for nyligt var samlet til en sørgelig begivenhed, og der tale jeg med Bent Holst som spurgte, om jeg ikke ville forsætte som formand. Vi talte også om, at der ikke var sket så meget i det sidste år. I oktober var vi til idrætskonference, og der talte jeg blandt andet med Lisbeth Tiedjen på vej hjem. I forbindelse med idrætskonferencen havde jeg en lang snak med Gitte, som er forbundets nye markedstingschef. Her drøftede vi blandt andet et åbent hus arrangement i hele Danmark. Tanken er, at hele overskuddet skal gå til kræftramte børn og deres familie. Vi slår 2 fluer med et smæk god reklame for bowlingsporten og vi støtter en god sag. Planlægningen er allerede godt i gang på nuværende tidspunkt. Herefter blev beretningen overgivet til repræsentantskabet.

12 Ordinært repræsentantskabsmøde 2011 Afsnit 5 side 4 Frank Rasmussen, Lyngby: I formandens beretning omtaler han forslag fra forbundet omkring en forenklet struktur, men ønsker ikke selv at pege på hvordan man fra KBU ønsker at køre jeg havde håbet at unionen tog stilling til det. Det er ingen hemmelighed at jeg har været på banen omkring dette i de sidste år jeg er beskyldt for grumme ting, men heldigvis også for positive ting - selv fra dem på Amager. Jeg har været med i mange år - fordi bowlingen er min hjertesport. Jeg deltager ikke fordi at jeg vil skade bowlingsporten. Jeg vil gerne, at vi på lederplan har forskellige opfattelser. Vi skal ikke være rygklappere for det udvikler at have forskellige opfattelse. Vi skal diskutere, og træffe en beslutning. Jeg er kun interesseret i, at bowlingen overlever - og overlever uden kunstigt åndedræt. I min klub har vi det forfærdeligt når vi skal skaffe nye ledere, for de står ikke i kø. Det er også årsagen til, at man i Lyngby har haft mig som formand i mange år. Vi kan ikke skaffe de ledere der skal til. Det er det man har fået øje på i forbundet man skal tænke stordrift. Jeg ønsker ikke at genere de ledere der er i KBU. Når Bent Holst har fået nålen, så er der forbi Bent har gjort et stort arbejde. Men en dag er Bent der ikke mere, og der er ingen der kan træde ind på pladsen, og det er derfor at vi skal have en konstruktiv diskussion over strukturen. Tænk stordrift det er det vi skal tænke på, Vi skal stadig gøre brug af de fremragende ledere vi har. Vi har brug for alle de hænder vi kan få tilbudt. Det var min indgangsbøn til den debat vi skal have om strukturen på et senere tidspunkt. Willy Pedersen, Team Millennium: Jeg har tre kasketter. Det der står i beretningen noget om medlemsnedgang har man gjort undersøgelse over hvorfor folk forlader os? Bryggens Bowling Center har modtaget et brev fra forbundet at vi holder op den 1/ Efter den 1/6 har arbejdstilsynet lukket hallen, og det er trist. Måske forsvinder Tårnby også men det ved vi ikke noget om. Bryggens bowling Center lukker den 1/8 2010, hvor vi skal være ude. Bent Host Rasmussen, Lovudvalgsformand: Takker for den pæne omtale. Jeg mener at Michael Wittendorff skal fortsætte som formand. Det første år er det sværeste og der er mange ting man skal sætte sig ind i. Jeg beder Michael om at fortsætte. Med de nye love vil unionsformanden kun skulle varetage unionen Mikael fortsæt dog, nu er du i gang. Det bliver meget bedre hvis du tager et par år mere. Til Frank: Hold op med den dommedagstale. Vi har fortsat et forretningsudvalg som jobber fantastisk godt. Der er ingen af os der er uundværlige der skal nok komme afløsere for os. Michael Wittendorff, konstitueret formand: Jeg har valgt at forholde mig neutral. Jeg har gjort dette fordi, at jeg ikke er valgt til den post jeg sidder på. Til Bent: Jeg er beæret over dit tilbud, men jeg vil gerne blive på min post som næstformand men måske om nogle år! Beretningen blev sat til afstemning og enstemmigt vedtaget.

13 Ordinært repræsentantskabsmøde 2011 Afsnit 5 side 5 Seniorleder Michael Pedersen Michael Pedersen havde udsendt en skriftlig beretning. Der var ingen mundtlige kommentarer. Der var ingen spørgsmål og kommentarer fra salen. Beretningen blev sat til afstemning og enstemmigt vedtaget. TUR-formand Mikael Juul Jensen Mikael Juul Jensen havde ikke lavet en skriftlig beretning, men havde følgende mundtlige beretning. Jeg beklager at der ikke er en skriftlig beretning jeg er blevet rykket. Det er andet år i træk, at der ikke ligger en skriftlig beretning fra mig. Jeg har nu siddet i to år, efter jeg blev kontaktet af daværende formand Lisbeth Tiedjen efter at Anni Sørensen havde tilkendegivet, at hun ikke havde tid til at gå til aftenmøder, men gerne ville lave arbejdet. Jeg var allerede forberedt, da jeg var blevet kontaktet på et tidligere tidspunkt. Jeg havde brugt langt tid på at overveje og besluttede at sige ja. Når jeg er færdig med mit mundtlige indlæg så må I gerne skyde på mig. Jeg har ikke tid til arbejdet som alle andre, det bliver mest i weekenden. Det sidste som jeg har været med til at lave er, at jeg skrev informationsbrevet til holdtilmeldingen som jeg fik sat op sammen med Bente Makholm. Vi var en gruppe der mødtes 14 dage i foråret, hvor vi arbejdede intensivt nogle lange dage. Vi fik offentliggjort turneringen omkring 1/6 præcis som planlagt. Der sker altid nogle beklagelige fejl (vi havde glemt et puslingehold). Dette blev dog løst. Det ser ud til at vi har fået afviklet turneringen indtil nu. Arbejdet til hverdag (ansøgninger om nye spilletidspunkt samt udsatte kampe) har været udført af Anni Sørensen og Michael Pedersen i fællesskab. Anni har haft den direkte kontakt til klubberne og Michael har ordnet alt omkring infosport. Jeg skal rette en stor takt til de klubber som har været involveret i med/på Bornholm, da de med kort varsel altid er indstillet på at flytte kampene (ændre billetter og stille hold). Omkring holdtilmelding en stor tak til Webmasteren. En stor tak til Bent Holst omkring indtastning af individuelle resultater fra internationale stævner mm. Bent kontrollerer desuden weekend efter weekend, om spillere der har spillet er berettiget til at spille. Omkring Infosport så går det godt kun ganske få klubber har lidt problemer.

14 Ordinært repræsentantskabsmøde 2011 Afsnit 5 side 6 Der er fortsat problemer med indtastning af stævner vi er ved at få etableret de korrekte rettigheder til Bjarne Petersen. Lige nu har vi stor hjælp af Poul Erik Larsen fra JBU med indrapportering af stævne- samt Cup og Landspokal resultater. Vi varslede på repræsentantskabsmødet sidste år, at vi ville nedsætte antallet af kampe et stort ønske fra klubberne når vi kommer rundt i hallerne (det forlyder at vi spiller for mange kampe i weekenderne). Vi har reduceret antallet af hold i serierne og rækkerne fra 10 hold til 8 hold. Det har naturligvis betydet, at hold er blevet flyttet til en lavere række. Jeg ved godt, at Frank Rasmussen fra Lyngby længe har ønsket hverdagskampe. I år har vi prøvet noget nyt med dobbeltkampe på samme dag. Det vil vi fortsætte med. Omkring selve turneringsplanlægningen, så måtte vi efter planen var færdig ændre alle spilletider på Bryggen. Dette udelukkende fordi, at KFIU først planlægger deres turnering når vi er færdige med vores. Dette har betydet, at vi i mange tilfælde har måttet fremrykke vores starter. Det bliver forhåbentlig bedre når FKBU og KFIU bliver slået samen. Sidste nyt: Der er kommet nye slagsedler med nyt logo efter forhandling med Glostrup Bowling Center. Der har været to hold som ikke er mødt op til tre kampe, og point og kegler er slettet. Det er en stor udfordring at læse Jeres scoretavler, så tæl sammen og kontroller at det stemmer. Det er ingen hemmelighed at jeg er på valg, jeg ser gerne at vi kan finde en person som kan tage selve posten jeg vil gerne hjælpe til, men at sidde som postadresse det er ikke holdbart. En stor tak til Michael Pedersen, Bent Holst Rasmussen og Anni Sørensen. Jeg løber ikke skrigende væk, og har stadig store visioner. Jeg håber at I vil skyde på mig. Jeg er modtagelig over for nye tiltag, og over for kritik. Poul Primdahl, VBI/Valby: Mikael du nævner som en parentes noget om dobbeltkampe det blev diskuteret på sidste repræsentantskabsmøde, at man kunne lave kamp både formiddag og eftermiddag. Hvordan har klubberne taget imod dette er det noget man vil anvende i højere udstrækning næste år. Tom Jensen, GVB: Jeg har et spørgsmål, du nævnte selv TVANGSOPRYKNING. Vores lavest rangerende hold blev oprykket og vi er kommet i klemme og må trække et hold til næste år. Vi vil meget gerne spille i KBU men må trække et hold.

15 Ordinært repræsentantskabsmøde 2011 Afsnit 5 side 7 Ole Nielsen, BK77: Mikael snakkede om, at man udsatte kampe. Vi har 5 kampe der skal udsættes af andre klubber - hvor vi spiller om aftenen. Vi har chauffører som arbejder om aftenen. De andre klubber kommer med en seddel der kommer fra Anni Sørensen, hvor der står at hun har sagt god for det. Vi skal væk fra alle de flyttede kampe. Hanne Reimich, BBK 95: Vi er ærgerlige over, at vi har skullet flytte så mange kampe i år, men vores båd har ikke sejlet. Med hensyn til aftenkampe på Bornholm I er velkomne, vi skal gerne stille hold. Dobbeltkampe er OK, men ikke i to forskellige haller. Mikael Juul Jensen, TUR-formand: Dobbeltkampe det var et forsøg, dobbeltkampe på samme dag / lokale kampe hvor afstanden mellem hallerne ikke var stor. Der er specielle forhold med Bornholmerkampe vi har forsøgt at finde en løsning med flere kampe på samme spilledag. Tilbagemelding på forsøget jeg har ikke hørt noget negativet. Det giver udfordring at planlægge det spillestedet skal ligge tæt på hinanden. Med hensyn til kampflytning så skal begge hold skrive under, inden den går til turneringsudvalget. Jeg ved ikke hvad Ole refererer til. Til GVB omkring tvangsoprykning af deres hold. Dette skete fordi der kom til at være klubber med flere hold i hver række og det må man ikke. Det var derfor at det var nødvendigt med tvangsoprykning. Vi ved ikke hvordan det ser ud til næste sæson det ved vi først efter holdtilmeldingen den 10. maj. Beretningen blev herefter sat til afstemning og enstemmigt vedtaget. Ungdomsleder Alice Andersen Alice Andersen havde udsendt en skriftlig beretning. Der var ingen mundtlige kommentarer. Da der ikke var bemærkninger fra salen blev beretningen sat til afstemning og enstemmigt vedtaget. Disciplinærudvalget Anni Sørensen Anni Sørensen havde udsendt en skriftlig beretning, og havde ingen supplerende bemærkninger. Da der ikke var bemærkninger fra salen blev beretningen sat til afstemning og enstemmigt vedtaget. Lovkomitéformand Bent Holst Rasmussen Der forelå ingen skriftlig beretning fra Bent Holst Rasmussen. Der var ingen supplerende mundtlige bemærkninger, og der var således ingen beretning til afstemning.

16 Ordinært repræsentantskabsmøde 2011 Afsnit 5 side 8 Licensformand Ilse Holst Rasmussen Der forelå ingen skriftlig beretning fra Ilse Holst Rasmussen. Der var ingen supplerende mundtlige bemærkninger, og der var således ingen beretning til afstemning. Web-redaktør Bente Makholm Bente Makholm havde udsendt en skriftlig beretning, og havde ingen supplerende bemærkninger. Der var ingen kommentarer og beretningen er godkendt. 5 Regnskab, revideret budget og budget for kommende år Leif Makholm, Unionskasserer fremlagde regnskabet og havde følgende kommentarer: Regnskabet for 2009: Regnskabet for 2009 sluttede med et overskud på kr., dvs mere end budgetteret. Forretningsudvalget foreslår at der af dette overskud overføres til dispositionsfonden. I budgettet var der ikke afsat midler til dispositionsfonden, da det budgetterede overskud var småt. Indtægter: Her er den væsentligste forskel, at den nuværende turnering med kun 8 hold pr. serie/række giver et mindre antal kampe, hvilket betyder at der er kommet ca mindre ind i turneringsafgifter. Og så er medlemstallet faldet lidt igen. Udgifter: Administrationsudgifterne er ca mindre end budgetteret. Ca for repræsentantskabsmøde og ca for repræsentationsudgifter, men også mindre beløb på de øvrige konti. Fællesudgifterne er ca mindre end budgetteret, Dog er der er merforbrug på telefon og internet, idet vi har fået etableret internet på kontoret, hvor der betales efter forbrug. Desuden et merforbrug på kontorhold (ekstra forbrug af toner mv). De sportslige udgifter er ca mindre end budgetteret. Der var budgetteret med en bykamp mod Malmö, og en old boys/girls unionskamp mod de 3 andre unioner. Disse arrangementer er ikke blevet afholdt. På ungdomssiden er der også et mindre forbrug, idet det budgetterede sociale ungdomsarrangement, ikke er blevet afholdt. Turneringen har i 2009 kostet ca mere end budgetteret. Det skyldes at udgiften til finalespillet i Eliteserien ungdom ikke var budgetteret, at der unionen har betalt ca i baneleje for et dobbeltbooket runde i en mixrække, og nogle kampe med deltagelse fra Bornholm, der er blevet aflyst med meget kort varsel. Hvorfor udgifterne til medaljer vedr. turneringen er ca mindre end budgetteret kan jeg ikke helt sige.

17 Ordinært repræsentantskabsmøde 2011 Afsnit 5 side 9 Merforbruget til CUP-turneringer skyldes at der ved nogle af runderne har været fejl i beregningen af prisen for holdene i forhold til baneleje, og at der ved et arrangement var bestilt for mange baner. I alt er udgifterne på knap og med indtægter på giver det overskuddet på de Status: Som det fremgår af aktiverne har unionen lånt forbundet et beløb pr. ca til dækning af lønudgifter for en ekstra breddekonsulent. Det forventes at forbundet i 2010 låner yderligere Danmarks Idrætsforbund udbetaler tilskud til breddekonsulenter, men først efter nogle år, når der er lavet indberetning for deres virke. Pengene er altså lånt fra unionerne for at styrke forbundets likviditet i perioden indtil tilskuddet fra DIF kommer. Øvrige regnskaber: Regnskabet for medlemsinformation, dvs. for hjemmeside viser at der af denne konto er brugt kr. således at det opsparede beløb herefter udgør kr Dispositionsfonden har i 2009 bevilget BBC et tilskud til advokathjælp i forbindelse med opsigelsen af deres lejemål, dvs. institutionens overlevelse. Der var ingen spørgsmål til regnskaberne: Regnskab for 2009 blev enstemmigt godkendt. Regnskab for Medlemsinformation for 2009 blev enstemmigt godkendt. Regnskab for dispositionsfond for 2009 blev enstemmigt godkendt. Revideret budget 2010 Leif Makholm, Unionskasserer fremlagde det reviderede budget for 2010 med følgende kommentarer: I forslaget til revideret budget 2010 er indtægterne nedskrevet til et niveau, der svarer til regnskabstallene for Turneringen vil med den nuværende form med 8 hold i hver serie/række give et mindre antal spillede turneringskampe end oprindeligt budgetteret. Bestyrelsen foreslår at serieafgifterne i næste sæson skal være uændret. Dette vil betyde en mindre indtægt på turneringen på På udgiftssiden er der sket mindre justeringer af en række konti, så de også svarer til regnskabstallene. Det forventes at bykampen mod Malmö bliver spillet i år, men i København, som giver det større beløb i det reviderede budget. Unionskampen old boys/girls, her må vi nok erkende at dette arrangement ikke bliver til noget, interessen fra unionerne er ikke så stor. Unionsbestyrelse vil gerne sende et signal til klubber, kredse mv. om at der bør arbejdes mere aktivt med medlemsrekruttering, hvorfor der er afsat et større beløb til dette formål. Gode ideer (og kræfter) er meget velkomne.

18 Ordinært repræsentantskabsmøde 2011 Afsnit 5 side 10 Totalt giver det reviderede budget et underskud på kr., som dækkes fra egenkapitalen, dvs. de tidligere års overskud. Dette mener vi er forsvarligt, idet unionens egenkapital i løbet af den sidste årrække er vokset til det dobbelte af den årlige omsætning. Lars Klokkedal, Ellipsen: Jeg forstår at man havde lavet en fejl på CUP-turneringer hvorfor har man ikke korrigeret det i det reviderede budget? Leif Makholm, Unionskasserer: Fejlen skyldtes at klubberne ikke blev opkrævet nok. Bent Holst Rasmussen, Lovudvalgsformand: Har man overvejet at der måske kommer et ekstraordinært repræsentantskabsmøde med deltagelse af klubberne? Det har jo tidligere været KBU der dækkede udgifter til deltagelse i repræsentantskabsmøder i DBWF. Leif Makholm, Unionskasserer: Nej det har vi ikke overvejet. Vores tanke er, at forbundet har økonomi til rejseudgifter for klubber der ønsker at deltage. Hvis ikke vil der være en skæv fordeling af de klubber der deltager forbundet skal sikre, at der bliver en ligelig deltagelse af klubber fra hele landet. Frank Rasmussen, Lyngby: Hvad udgør KBUs egenkapital i kroner og øre? Leif Makholm, Unionskasserer: Ifølge regnskaber står vores egenkapital til kr derover har vi dispositions på ca. kr og hjemmesiden på over kr Det vil sige, at vil er en rimelig solvent organisation. Erik Pedersen, Revisor: Korrigerede tallet med, at det ikke skulle være balancesummen fra status og men derimod egenkapitalens værdi det vil sige Nyt revideret budget for 2010 blev enstemmigt vedtaget. Budget 2011 Leif Makholm, Unionskasserer: Budgettet for 2011 indeholder kun et par justeringer i forhold til Der budgetteres i alt med et underskud på Nyt revideret budget for 2011 blev enstemmigt vedtaget. 6 Behandling af indkomne forslag Seniorleder Michael Pedersen og Disciplinærudvalgsformand og dommerkoordinator Anni Sørensen havde stillet et ændringsforslag til KBUs Love 17:4 Arne Frost, IF32: Som jeg sagde på kredsrepræsentantskabsmødet hvorfor rettet vi os ikke ind under DBwF? Jan Filbært, Forbundsformand: Det vil jeg gerne svare på. Sidste år forsøgte vi at flække en fælles dommeruddannelse sammen.

19 Ordinært repræsentantskabsmøde 2011 Afsnit 5 side 11 Da KBU og Fyn havde en dommeruddannelse nedskrevet på papir, så bestod det i at samle disse to til en uddannelse. Med hensyn til psykologidelen så er det en dyr del som vi arbejder på så man kommer et trin længere op så vi kan få dommere der er klædt på til at dømme ligarunder og udenlandske stævner. Vi vil i løbet af 2010 få de fire unioner samlet så det kan komme på plads, og få DIF på banen Forslaget blev sat til afstemning: Der var en der stemte imod forslaget. Forslaget blev vedtaget 7 Fastsættelse af kontingent, bladkontingent og repræsentationsudgifter Leif Makholm, Unionskasserer: Som det fremgår, foreslår vi at alle tre punkter er uændret i forhold til tidligere år. Afstemning om fastsættelse af kontingent, bladkontingent og repræsentationsudgifter blev enstemmig vedtaget. 8 Valg til forretningsudvalget Bente Hansen, Dirigent: Så er vi nået til formandsvalget - Michael du har fået roser Michael Wittendorff, Konstitueret formand: Jeg spiller for meget bowling til at kunne være formand. Bent Holst Rasmussen, Lovudvalgsformand: Jeg har før drøftet denne situation med Leif Makholm. Man har haft fat i 3-4 emner som ikke er sprunget til. Michael Pedersen du har erfaringen og du ved hvad det drejer sig om. Det primære er spillet er det helt umuligt at overtale dig til formandsposten? Michael Pedersen, Seniorleder: Jeg foretrækker at være arbejdshest i stedet for politisk leder. Bent Holst Rasmussen, Lovudvalgsformand: Jeg er udmærket klar over hvilke overvejelser den enkelte gør sig, og alle har ikke tid til at påtage sig opgaven. Man må dog sige, at det ikke kan nytte at jeg gør noget i min klub hvis unionen ikke fungerer. Vi vil gerne have at det hele fungerer det komme ikke af sig selv. Det er rent KBU arbejde man fremover skal koncentrere sig om formanden kommer ikke til at sidde i forbudsbestyrelsen efter den nye struktur bliver vedtaget. Michael Pedersen, Seniorleder: Ud over dem som vi har kontaktet og som ikke ønsker posten så har Frank Rasmussen tilbudt sig på hjemmesiden.

20 Ordinært repræsentantskabsmøde 2011 Afsnit 5 side 12 Frank Rasmussen, Lyngby: Ja, det er ikke helt forket hvad Michael siger. Jeg tilbød mig selv (ud fra det magre resultat efter Michael havde skrevet i gæstebogen). Da der ikke var kommet emner i 2-3 måneder så kan man opfatte det som et dybt og inderligt ønske fra min side, eller som en provokation fra min side. Det skiller vandene jeg er af den inderlige opfattelse, at der skal ske nytænkning i bowlingens verden. Vi skal tale bedre sammen, der skal ske noget så vi sparer penge og arbejdsmæssige ressourcer. Hvis man ikke bakker op omkring dette så er jeg ikke interesseret. Jeg bilder mig ikke ind, at jeg har fundet de vises sten, men jeg kan se frem i tiden, og jeg tror stadig ikke på, at vi kan få de tilsvarende ledere som vi har i KBU og kredsene i dag. Jeg vil plædere for stordrift. Der kan spares arbejdskraft og køre ved stordrift. Det er ikke for at genere de gode arbejdskræfter vi har i dag slet ikke tværtimod. Jeg tillader mig at tage Mikael Juuls eksempel. Det er andet år han ikke skriver en beretning. Mikael Juul er hængt op i det daglige, det er der masse af os andre der også er. Vi får ikke de ledere vi gerne vil have. Det er en naiv indstilling, at vi kan rekruttere de ledere vi har brug for. Det er ikke kun i bowling, men alle steder har lederproblemer. Det er den anden indgangsbøn fra min side. Det er ment af et godt hjerte lad være med at blive skræmt af Bent Holst vi skal værne om de ledere vi har i dag. Men når der skal sker en udskiftning af den enen eller den anden årsag, så står folk ikke i kø. Man kan li det eller ej. Alle steder er der problemer. Det er fint hvis I står i en forening, hvor man bare kan skaffe ledere. Jeg opfordrer til et lille summemøde. Jeg er ikke interesseret i at lægge mig ud med Jer. Jeg vil gerne have at I ved, at hvis jeg går ind til dette job, så kan I kalde det hvad I vil for jeg går ind for stordrift. Lars Klokkedal, Ellipsen: Lad os give Frank Rasmussen en chance, det kan godt være at det er nye tanker. Frank kan ikke trumfe noget igennem og det kan godt være at der er noget brugbart (det er da ikke umuligt). Lad mig gøre opmærksom på, at antallet af licenser i KBU er faldet med 25 % - se 5 år frem, og der bliver færre og færre. Vis du kan forhandle, hvis du får mandatet. Herefter opfordrede dirigenten til et summemøde. Bent Holst Rasmussen, Lovudvalgsformand: Det var rart med frisk luft. Jeg har talt med en person der ikke er uvilligt til at overtage formandsposten. Jeg vil gerne anbefale Anker Haldbæk Frank Rasmussen, Lyngby: Det var da rart jeg vil godt sige, at det var godt med frisk luft som Bent Rasmussen siger.

21 Ordinært repræsentantskabsmøde 2011 Afsnit 5 side 13 Grunden til at jeg spurgte om ordet her efter pausen er, at jeg ikke er interesseret i at lægge mig ud med Jer. Bowling skal være sjovt både på de skrå brædder og når vi ikke spiller bowling. Skal vi have kampvalg det har jeg ikke afklaret med mig selv. Man forhandler altid bedst på en fyldt mave derfor har jeg behov for en lille tænkepause hvis det kan bevilges. Ellers er der kun én kandidat. Hvis vi kommer derhen hvor jeg stadig er på banen, så vil jeg bede som skriftlig afstemning. Jeg vil bede om et markant flertal før jeg siger ja til jobbet. Hvis jeg går ind, så er det for at gøre bowlingen en tjeneste. Tak for opbakningen Lars det var flot. Kan man ikke få andet, så kan vi tage det Frank Rasmussen har i posen det var flot. Jeg trænger lige til en privat 5 minutters time out. Anker Haldbæk, Sundby: Jeg har nok en anden indgangsvinkel til bowling end Frank har. Jeg støtter at vi bevarer vores union det forslag der ligger fra forbundet er meget forvirret. Jeg er heller ikke ude på at være uvenner med nogen jeg er foreslået og vil gerne yde en indsats. Herefter blev repræsentantskabet atter suspenderet for en 5 minutters pause. Frank Rasmussen, Lyngby: Tak fordi jeg måtte gå i tænkeboksen det var næsten i frostboksen. Jeg er kommet til den konklusion at jeg gerne vil stille op, men jeg vil ikke lægge mig ud med halvdelen af Jer. Når der nu kommer skriftlig afstemning så skal jeg have en markant opbakning hvis jeg kun vinder med en stemme så betragter jeg det som om, at halvdelen er imod mig og så er jeg ikke interesseret. Jeg skal se en markant opbakning for at jeg foretager mig jobbet. Leif Knudsen, Kreds 11: Jeg kunne godt tænke mig at se om det siddende FU kan samarbejde med Frank Rasmussen. Michael Wittendorff, Konstitueret formand: Jeg har ikke noget problem med Frank Rasmussen. Bente Makholm, Unionssekretær: Jeg har gjort op med mig selv, at jeg ikke vil kunne sidde som sekretær hvis Frank Rasmussen bliver formand. Arne Frost, IF32: Vi er en demokratisk forening og hvis du stiller så mange krav, så syns jeg du skal trække dig. Michael Wittendorff, Konstitueret formand: Jeg vil lige sige, at jeg heller ikke har problemer med Anker Herefter var der skriftlig afstemning om formandsposten, hvorefter der var stillet op til frokost i de tilstødende lokaler.

22 Ordinært repræsentantskabsmøde 2011 Afsnit 5 side 14 Dirigenten bød velkommen tilbage efter frokosten og bekendtgjorde at der nu kun var 60 mandater tilbage idet mandatet fra BK Søborg har forladt mødet. Mandatet fra CKC er overgivet til Jonna Odér. Herefter bekendtgjorde dirigenten resultatet af afstemningen om formandsposten: Som formand blev Anker Haldbæk valgt for en 2 årig periode. Dirigenten konstaterer, at Mikael Juul ikke stiller op som TUR-formand. Michael Pedersen, Seniorleder: Jeg vil gerne foreslå Anni Sørensen alle kender Anni. Som TUR-formand blev Anni Sørensen valgt for 2 år Dirigenten konstaterer, at Alice Andersen er villig til genvalg: Som ungdomsleder blev Alice Andersen genvalgt for 2 år. 9 Valg af suppleanter til forretningsudvalget Som 1. Suppleant blev Inge Sambleben, GBK genvalgt for 1 år. Dirigenten konstaterer at Ulrik Hogrefe ikke er til stede og at der ikke foreligger en fuldmagt. Michael Pedersen, Seniorleder: Jeg vil gerne foreslå Martin Guldager fra BK Center, og der foreligger en fuldmagt fra ham. Som 2. Suppleant blev Martin Guldager, BK Center valgt for 1 år Dirigenten spørger om der er kandidater til posten som suppleant for ungdomslederen. Michael Pedersen, Seniorleder: Jeg har en fuldmagt fra Daisy Vallentin Møller, hvor hun tilkendegiver at hun alligevel er villig til at stille op som suppleant for ungdomslederen. Som Suppleant for ungdomslederen blev Daisy valgt for 1 år Dirigenten spørger om der er kandidater til posten som suppleant for seniorlederen. Michael Pedersen, Seniorleder: Jeg vil gerne opstille Jan Heilmann fra BK 77. Jan har erfaring fra kredsarbejdet og kender til opgaverne. Som Suppleant for seniorlederen blev Jan Heilmann, BK 77 valgt for 1 år. Dirigenten konstaterer at vi nu har et fuldt FU i KBU det er flot

23 Ordinært repræsentantskabsmøde 2011 Afsnit 5 side Valg af to revisorer og én revisorsuppleant Som Revisor blev Erik Pedersen, Joker genvalgt for 1 år Revisor blev Jonna Odér, CKC genvalgt for 1 år Revisorsuppleant Vakant (1 år) 11 Valg til faste udvalg Disciplinærudvalget: Dirigenten konstaterer at Anni Sørensen nu sidder i FU, og derfor ikke kan sidde som dommerkoordinator Anni Sørensen, TUR-formand: Jeg foreslår Jørgen Botting, Sporvejene til dommerkoordinator. Jørgen Botting er villig til valg, og blev valgt for 1 år. Dirigenten konstaterer at der skal findes en ny kandidat som udvalgsmedlem, da Anker Haldbæk, Sundby ikke kan opstille, da han nu er formand for KBU Anni Sørensen, TUR-formand: Jeg har talt med John Thomsen fra Lyngby, og han er villig til at stille op jeg har dog ikke fået en fuldmagt fra ham. Dirigenten foreslår, at FU får mandat til at finde et udvalgsmedlem. Dirigenten spørger om der er kandidater til posten som sekretær for disciplinærudvalget for en 2 årig periode. Da der ingen kandidater er, så foreslår dirigenten, at FU får mandat til at finde en sekretær til disciplinærudvalget. 12 Valg af webredaktør til unionens hjemmeside Som Webredaktør blev Bente Makholm, BK Triominos genvalgt for 2 år 13 DBwF repræsentantskabsmøde 1a: Behandling og afstemning om forslag til DBwF fremsat af KBU organisation eller tilsluttet klubber DBwF s love 3 Organisation og tilhørsforhold Ændring af stk. 3 Nyt stk. 5 Forslaget blev sat til afstemning: Der var ingen der stemte imod forslaget. Forslaget blev vedtaget DBwF s love 7 Økonomi & regnskab Ændring af stk. 1 Ændring af stk. 2

24 Ordinært repræsentantskabsmøde 2011 Afsnit 5 side 16 Forslaget blev sat til afstemning: Der var en der stemte imod forslaget. Forslaget blev vedtaget DBwF s love 8 Unionernes og deres organisation Ændring af stk. 1.1 Michael Wittendorff, Næstformand: Jeg mener ikke at vi kan have Egedal kommune ind i denne fordeling da Stenløse i dag hører under SBwU Bente Hansen, Dirigent: Spørger til, om der er klubber i Stenløse Da dette ikke er tilfælde besluttes det, at man sletter Egedal Kommune: Forslaget blev sat til afstemning: Der var en der stemte imod forslaget. Forslaget blev vedtaget DBwF s love 10 Repræsentantskabet Ændring af stk. 1.1 Erik Petersen, Joker: Det har tidligere været nævnt problemet med hvem der fremover skal betale for klubrepræsentanter. Tidligere var det KBU der betalte er det nu Forbundet der skal betale eller hvad sker der? Jan Filbært, Forbundsformand: Jamen det er en svær nød vi kan stå i den situation at alle 200 klubber kommer. Det er noget helt nyt, det er noget vi tager en diskussion om det skal budgetteres, at der kommer en udgift på dette. Når vi skriver unionernes repræsentanter ud og beder klubberne komme i stedet, så er det en ny situation. Arbejdsopgaven ligger i forbundet. Nyt skt. 1.2 Ingen kommentarer Forslaget blev sat til afstemning: Der var ingen der stemte imod forslaget. Forslaget blev vedtaget Ændring af stk. 1.3 Forslaget blev sat til afstemning: Der var ingen der stemte imod forslaget. Forslaget blev vedtaget Ændring af stk. 6 Forslaget blev sat til afstemning:

25 Ordinært repræsentantskabsmøde 2011 Afsnit 5 side 17 Der var ingen der stemte imod forslaget. Forslaget blev vedtaget Ændring af stk. 7.1 Dette blev ikke sat til afstemning, da det er en følgevirkning af en tidligere vedtagelse. Ændring af stk. 8 Dette blev ikke sat til afstemning, da det er en følgevirkning af en tidligere vedtagelse. Ændring af stk. 8.1 Dette blev ikke sat til afstemning, da det er en følgevirkning af en tidligere vedtagelse. Ændring af stk. 8.2 Dette blev ikke sat til afstemning, da det er en følgevirkning af en tidligere vedtagelse. Ændring af stk. 9 Dette blev ikke sat til afstemning, da det er en følgevirkning af en tidligere vedtagelse. Ændring af stk. 10 Dette blev ikke sat til afstemning, da det er en følgevirkning af en tidligere vedtagelse. Ændring af stk. 11 Dette blev ikke sat til afstemning, da det er en følgevirkning af en tidligere vedtagelse. Ændring af stk. 12 Dette blev ikke sat til afstemning, da det er en følgevirkning af en tidligere vedtagelse. Ændring af stk. 19 Forslaget blev sat til afstemning: Der var ingen der stemte imod forslaget. Forslaget blev vedtaget Ændring af stk. 21.2

26 Ordinært repræsentantskabsmøde 2011 Afsnit 5 side 18 Dette blev ikke sat til afstemning, da det er en følgevirkning af en tidligere vedtagelse. Ændring af stk. 23 Dette blev ikke sat til afstemning, da det er en følgevirkning af en tidligere vedtagelse. DBwF s love 11 Amatør og ordensudvalget Ændring paragraffens navn Forslaget blev sat til afstemning: Der var ingen der stemte imod forslaget. Forslaget blev vedtaget DBwF s love 12 Revisionen Ændring Forslaget blev sat til afstemning: Der var ingen der stemte imod forslaget. Forslaget blev vedtaget DBwF s love 14 Forbundsbestyrelsen Ændring af stk. 2.3 Forslaget blev sat til afstemning: Der var ingen der stemte imod forslaget. Forslaget blev vedtaget DBwF s love 14D Lovudvalg Ændring af stk. 4.5 Forslaget blev sat til afstemning: Der var ingen der stemte imod forslaget. Forslaget blev vedtaget DBwF s love 18 Forbundets opløsning Ændring af stk. 1 Forslaget blev sat til afstemning: Der var ingen der stemte imod forslaget. Forslaget blev vedtaget DBwF s love 25 Inddeling i aldersgrupper Ændring af stk. 4.4 Dette blev ikke sat til afstemning, da det er en følgevirkning af en tidligere vedtagelse.

27 Ordinært repræsentantskabsmøde 2011 Afsnit 5 side 19 DBwF s love 35 Officielle og godkendte mesterskaber og kampe Sletning af stk Forslaget blev sat til afstemning: Der var ingen der stemte imod forslaget. Forslaget blev vedtaget DBwF s love 37 Internationale stævner på dansk grund Ændring af stk. 2 Forslaget blev sat til afstemning: Der var ingen der stemte imod forslaget. Forslaget blev vedtaget 1b: Behandling af/og vejledende afstemning om forslag til DBwF s love og bestemmelser samt eventuelle licensændringer, fremsat af DBwF. DBwF s love 2 Formål Ændring af stk. 1 Jan Filbært, Forbundsformand: Det kan godt være at vi skal følge WTBA men vi skal også følge amatørregelsættet, og det er en større sag. Vi er i gang med at få lavet et amatørregelsæt så vi er opdateret. Vi har haft en kedelig sag, hvor vi blev hængt ud over vi ikke havde opdateret vores love. Fra DIF er der kommet den kommentar at ca. 40 % af forbundene ikke har et amatørregelsæt. Vi skal i samarbejde finde en tekst hvor vi lever op til alle love Grete Jørgensen, BK Sisu: I henhold til hjemmesiden, så er der en tysker med licens i Danmark kan man stadig få medlemskab hvis man bor i udlandet? Jan Filbært, Forbundsformand: Nej det kan man ikke. Det der, er et indlæg fra den tidligere formand i JBU der ikke er rigtigt, og vi har fået en undskyldning. Reglerne er stadig gældende. Hvis man bruger bowling som sit arbejde og har kontrakt med en klub så er det EU regler der er gældende. Bent Holst Rasmussen, Lovudvalgsformand: Jeg er glad for dine ord, vi har hørt rygtet og kunne ikke finde ud af vores forhold til DIF og WTBA. Kan WTBA beslutte noget i Danmark? Jeg har kontaktet DIF om, hvad der vil ske hvis vi sletter amatørreglerne. Og i 4 står der at midler der tilgår - pengene - skal gå til amatøridræt. Der har været mange bekymringer her, hvordan vi stadig kunne bevarer vores tilknytning til DIF (vi kan ikke undvære pengene). Jeg glæder mig til at høre hvad du kan finde ud af. Poul Juhl, BK Sisu: Jeg kunne godt tænke mig at høre om vi overhovedet kan stemme for, før vi få det øvrige fra forbundet.

28 Ordinært repræsentantskabsmøde 2011 Afsnit 5 side 20 Jan Filbært, Forbundsformand: Jeg vil gerne understrege, at vi har været i kontakt med DIF jurister. Der er flere specialforbund, som ikke har et nedfældet amatørregler. I DIF følger man sine egne love og følger det hen over en tid. Men det er helt korrekt, at kommer der en sag (hvor DIF s tilskudsregler bliver brugt) Vi arbejder på at få regelsættet på plads de skal dække meget, men stadig også lukke op for amatørprofessionelle og det skal på plads. Bente Hansen, Dirigent: Du tør godt at vi stemmer ja Jan Filbært, Forbundsformand: Ja det tør vi godt. Forslaget blev sat til afstemning: Der var ingen der stemte imod og forslaget støttes. DBwF s love 3 Organisation og tilhørsforhold Ændring af stk. 1 Dette blev ikke sat til afstemning, da det er en følgevirkning af en tidligere vedtagelse. DBwF s love 4 Medlemmer Ændring af stk. 1 Dette blev ikke sat til afstemning, da det er en følgevirkning af en tidligere vedtagelse. DBwF s love 6 Licens Ændring af stk. 6 Forslaget blev sat til afstemning: Der var ingen der stemte imod og forslaget støttes. DBwF s love 8 Unionerne og deres organisation Ændring af stk. 1.1 Ændring stk. 1.2 Slet stk. 11 Slet stk. 12 Forslaget blev sat til afstemning: Der var ingen der stemte imod og forslaget støttes. DBwF s love 9 DBWF s ledelse Ændring af stk. 1.1 Poul Juhl, BK Sisu: Vi har besluttet at det hedder Ordensudvalget hvad skal vi stemme?

29 Ordinært repræsentantskabsmøde 2011 Afsnit 5 side 21 Jan Filbært, Forbundsformand: Forbundet bakker op omkring KBU forslaget Forslaget blev ikke sat til afstemning, da man går ind for KBUs eget forsalg. DBwF s love 10 Repræsentantskabet Ændring af stk. 1.1 Forslaget blev ikke sat til afstemning, da man går ind for KBUs eget forsalg. Ændring af stk. 1.2 Forslaget blev ikke sat til afstemning, da man går ind for KBUs eget forsalg. Ændring af stk. 3.4 Forslaget blev ikke sat til afstemning, da man går ind for KBUs eget forsalg. Ændring af stk. 4 Dette forslag blev der ikke stemt om. Ændring af stk. 8.1 Forslaget blev ikke sat til afstemning, da man går ind for KBUs eget forsalg. Ændring af stk. 19 Forslaget blev ikke sat til afstemning, da man går ind for KBUs eget forsalg. DBwF s love 11 Amatør- og Ordensudvalget Ændring af stk. 2 Ændring af stk. 3 Ændring af stk. 3.2 Ændring af stk. 5 Ændring af stk. 8 Forslaget blev ikke sat til afstemning, da man går ind for KBUs eget forsalg. DBwF s love 12 Revision Ændring af stk. 2 Dette forslag blev der ikke stemt om følgevirkning. DBwF s love 13 Dopingudvalget Ændring af stk. 2 Dette forslag blev der ikke stemt om følgevirkning. DBwF s love 14 Forbundsbestyrelsen Udgår stk. 1.3 Udgår st. 1.4 Ændring af stk. 1.5 (nyt nummer 1.3) Nyt stk. 1.4 Nyt skt. 1.5 Ændring af stk. 2.1

30 Ordinært repræsentantskabsmøde 2011 Afsnit 5 side 22 Ændring af stk. 2.3 Ændring af stk. 4.6 Ændring af stk Nyt stk Udgår stk. 5.2 Ændring af stk. 7.1 Nyt stk. 7.2 Jan Filbært, Forbundsformand: Nu har I haft en diskussion om struktur. Jeg kunne personligt høre, at man drager debatten ind i disse forslag. Jeg vil bede jer om, at dette bliver holdt fuldstændig uden for. At klubberne er repræsentanter og bestyrelsen ændrer form er det der sker udenom det vil sige, at det er omkring fordelingsnøglen på 138 millioner som vi dels kan ansøge om og som dels bliver givet som tilskud. Vi har fra unionerne fået hjælp til en breddekonsulent nr. 2. Der er pres på specialforbundet, - hvis vi ikke kan omstille os til hvad der kommer gennem DIF og team Danmark så bliver vi kørt ud på et sidespor. Vi står stærkt fordi vi har kunnet tilpasse os. Bent Holst Rasmussen har sagt, at vi sidder som repræsentanter for klubberne en godt ting. I har en opgave med, at fortælle klubberne, at forbundet er til for dem (dermed de nye breddekonsulenter).vi skal være parate til at omstille os meget hurtigt. Det er korrekt at det står i strukturoplægget, men vi vil gerne have dem med nu (uanset om strukturen kommer eller ej). Dette er en anden indgangsvinkel til idrætten. Vi nedlægger ikke unionen vi skal have et godt og konstruktivt samarbejde med unionerne jeg kan godt håbe på, at vi hen ad vejen får glæde af de mange penge men det er en anden diskussion og den tager vi løbende. Dette her er for jeres skyld. Det er en bøn til Jer om at give mig overskud til gøre dette til glæde for vores bowlere giv os opbakning inden for kort tid kan vi opnå store resultatet for vores bowlere. Grete Jørgensen, BK Sisu: Jeg vil gerne høre hvorfor de sportslige ledere ikke fremover er en del af forbundsbestyrelsen. Jan Filbært, Forbundsformand: Det er de også som tilforordnede. Hvis man ønsker at de stadig skal være med så finder vi ud af det. Men man skal holde politik og sport hver for sig. Herefter blev alle forsalg til 14 sat samlet til afstemning. Der var ingen der stemte imod og forslaget støttes. DBwF s love 14A Servicekontor Ændring af stk. 5.3 Forslaget blev sat til afstemning: Der var ingen der stemte imod og forslaget støttes. DBwF s love 14E Disciplinærudvalget (DIS) Ændring af stk. 2

31 Ordinært repræsentantskabsmøde 2011 Afsnit 5 side 23 Ændring af stk. 6.9 Dette forslag blev der ikke stemt om følgevirkning. DBwF s love 15 Eliteudvalget Ændring af stk. 2 Dette forslag blev der ikke stemt om følgevirkning. DBwF s love 15B DM- og Danmarksturneringsudvalg (DM/DTU) Ændring af stk. 5.3 Jan Filbært, Forbundsformand gik på talerstolen på vegne af DM/DT udvalget, som arbejder på nye spilleformer. Nils Jensen giver udtryk for, at ligegyldigt hvor de kommer hen, så bliver de svinet til. DM/DT udvalget har hele danmarksturneringen under vingerne. De har derfor fremsat et forslag om, at propositioner skal vedtages på repræsentantskabsmødet. Det kan man vel også bakke op om. De skal ikke jagtes, de er også kun frivillige ledere. Forslaget blev sat til afstemning: Der var ingen der stemte imod og forslaget støttes. DBwF s love 16 Breddeudvalget Ændring af stk. 2 Dette forslag blev der ikke stemt om følgevirkning. DBwF s love 16A Seniorudvalget Ændring af stk. 2 Udgår skt Omnummerering af stk Udgår stk Grete Jørgensen, BK Sisu spørger, om man har intention om at fortsætte med World Cup turneringen. Jan Filbært, Forbundsformand: World Cup er en stor post på budgettet, og derfor har forbundsbestyrelsen vedtaget, at vi ikke sender nogle af sted. Hvis der bliver besluttet noget andet på repræsentantskabsmødet så må spillerne også selv betale noget (sidste kostede det ) Michael Wittendorff, Konstitueret unionsformand: Elitebowler jeg syntes at det er en stor skam hvis vi afskaffer dette. Selvfølgelig kan man bliver dansk mester men World Cup er det højeste man kan komme ud til. Jeg vil gerne give 10 kr. for at vi kan komme ud og spille. Dette forslag blev der ikke stemt om følgevirkning.

32 Ordinært repræsentantskabsmøde 2011 Afsnit 5 side 24 DBwF s love 16B Ungdomsudvalg Ændring af stk. 2 Dette forslag blev der ikke stemt om følgevirkning. DBwF s love 18 Forbundets opløsning Ændring af stk. 1 Forslaget blev ikke sat til afstemning, da man går ind for KBUs eget forsalg. DBwF s love 20 Amatør og ordensregler Ændring af stk. 1 Forslaget blev sat til afstemning: Der var ingen der stemte for forslaget. DBwF s love 23 Generelle spilleregler for DBwF arrangementer Ændring af stk. 5 Forslaget blev sat til afstemning: Der var tre der stemte imod og forslaget støttes. Ændring af stk. 8.3 Forslaget blev sat til afstemning: Der var ingen der stemte imod og forslaget støttes. Ændring af stk Forslaget blev sat til afstemning: Der var ingen der stemte imod og forslaget støttes. DBwF s love 30 Bestemmelser/voldgiftsbestemmelser for DBwF s amatør og ordensudvalg Ændring af stk. 1 Ændring af stk. 2 Ændring af stk. 5 Ændring af stk. 7 Ændring af stk. 9 Ændring af stk. 10 Ændring af stk. 11 Ændring af stk. 12 Dette forslag blev der ikke stemt om følgevirkning. DBwF s love 33 Danmarkstrunkeringen Ændring af stk Ændring af stk Ændring af stk Ændring af stk. 2.2

33 Ordinært repræsentantskabsmøde 2011 Afsnit 5 side 25 Forslaget blev sat til afstemning: Der var ingen der stemte imod og forslaget støttes. DBwF s love 35 Officielle og godkendte mesterskaber og kampe Ændring af stk. 1.1 Forslaget blev sat til afstemning: Der var ingen der stemte imod og forslaget støttes. DBwF s love 38 Mesterskabsbestemmelser for seniorer Ændring af stk Ændring af stk Sletning af stk Ændring af stk. 2.1 Ændring af stk. 3 Ændring af stk. 5.1 Udgår stk. 5.2 Ændring af stk. 5.3 (ændres til 5.2) Nyt stk. 7.1 Nyt stk. 7.2 Forslaget blev sat til afstemning: Der var ingen der stemte imod og forslaget støttes. DBwF s love 46 DM Landspokal for seniorer Ændring af stk. 2.1 Ændring af stk. 6 Ændring af stk. 6.1 Ændring af stk. 6.2 Ændring af stk. 11 vedtaget Forslaget blev sat til afstemning: Der var ingen der stemte imod og forslaget støttes. Bent Holst Rasmussen, Lovudvalgsformand: Nu er vi ved at være igennem. Jeg vil opfordre Jan Filbært til at få repræsentantskabets tilslutning til, hvordan vi klarer det når de nye love er vedtaget. Er vi så der, hvor et nyt repræsentantskabs skal indkaldes. Jan Filbært, Forbundsformand: Vi har været i tæt kontakt med juristerne i DIF, og der er ikke en facitliste. Vi vil gerne have jeres opbakning til, at det er det siddende repræsentantskab der sidder resten af mødet. Der er et nyt repræsentantskabsmøde i På JBU s repræsentantskabsmøde var der modstand imod, at det var det siddende repræsentantskab der fortsatte med valghandlingerne. Scenariet kan være at der skal bruges rigtig mange penge på et ekstra repræsentantskabsmøde. Jeg håber at I vil bakke op omkring, at det er det siddende repræsentantskab der afslutter repræsentantskabet. Der var fra KBUs klubber 100 % opbakning til dette.

34 Ordinært repræsentantskabsmøde 2011 Afsnit 5 side 26 1c: Valg af KBU-delegerede mandater ud over unionsnæstformand, unionsseniorleder, unionsungdomsleder og unionskassere KBU har 17 mandater. Heraf er de 4 givet på forhånd. Det vil sige, at der skal vælges yderligere 13 mandater. Følgende blev foreslået og valgt: Michael Wittendorff (unionsnæstformand) Michael Pedersen (unionsseniorleder) Alice Andersen (unionsungdomsleder) Leif Makholm (unionskasserer) Bent Holst Rasmussen Anni Sørensen Poul Juhl Jan Heilmann Bente Makholm Grethe Jørgensen Ole Nielsen Poul Primdahl Claus Olsen Søren Larsson Bjarne Petersen Arne Frost Hanne Reimich Jørgen Botting (Suppleant) Kirsten Nielsen (Suppleant) Bente Hansen (Suppleant) Willy Pedersen, Kreds 11: Vi lukker Bryggens Bowling Center den 1/7. Vi har uden held kæmpet for at beholde hallen. Jeg er skuffet over idrætten, over DBwF og KBU. Jeg er ked af at vi skal lukke hallen på grund af en byplan. Mildred Holm, Jackpot: Grøndalsfondens regnskab ligger nede bagved til afhentning. Frank Rasmussen, Lyngby: Jeg vil meget gerne have, at I får det indtryk at jeg ikke er en dårlig taber. Jeg har sagt tillykke til Anker. Tak for kampen og tak for røvfulden. Jeg syntes at Bente er noget for sig selv det er sjældent at jeg har oplevet en dirigent der har fået os igennem sådan et lovkompleks. Repræsentantskabsmødet sluttede kl. 14:56 hvor konstitueret formand Michael Wittendorff takkede kandidaterne til formandsposten fordi de stillede op, og takkede for et veloverstået møde. Michael Wittendorff takkede derefter dirigenten med 2 flasker vin, og sluttede med at takke Poul Primdahl for hans år i forretningsudvalget. Som referent: Bente Makholm

35 Ordinært repræsentantskabsmøde 2011 Afsnit 6 side 1 6. FORHANDLINGSPROTOKOL 2010/2011 Siden sidste repræsentantskabsmøde er der på nuværende tidspunkt afholdt 7 FU møder, og der er planlagt endnu ét møde inden repræsentantskabsmødet. I samme periode er der afholdt 4 UB møder. I løbet af sæsonen er der behandlet/truffet følgende beslutninger på Forretningsudvalgsmøderne og Unionsbestyrelsesmøderne: FU FU Det er besluttet, at man vil arbejde på en fornyelse af OBG stævner. KBU opstiller Torben V. Andersen som kandidat til forbundsbestyrelsen. Der har været indkaldt til møde med de 4 unioner. Mødet blev udelukkende afholdt for at skabe klarhed over hvordan tingene sker. På grund af en dopingkontrol ved en ligarunde i foråret, har man i FU diskuteret hvordan man bedst orientere vores spillere om, hvordan man skal forholde sig med lægeordineret medicin. Der planlægges afholdt et eller flere orienteringsmøder. Der arbejdes også på andre arrangementer: Bowlingskole for seniorer En aften for klubkasserere, hvor mulighed for tilskud bliver gennemgået En kugleaften, hvor der kommer en og fortæller om kugler UB Primær orientering om hvad der er sket siden repræsentantskabsmødet. En fornyelse af OBG blev dog diskuteret og der kom mange input til det forsøg som vil blive gennemført i den kommende sæson. Fra dispositionsfonden er bevilget kr til World Cup Hallen (til delvis dækning af advokatbistand). FU KBU deltager i et landsdækkende arrangement FAMILIEBOWLING DAG, hvor overskud går ubeskåret til Familier med kræftramte børn. Man forventer at klubber og kredse stiller arbejdskraft til rådighed. Det er vedtaget, at der fremover skal være medalje til det bedst placeret KBU hold i Elite Ungdom. FU Dommeruddannelsen og dommerens arbejde ved en turneringskamp blev diskuteret uden der blev truffet beslutning om nye tiltag. Der har været indbrud på kontoret på Mørkhøjvej hvor der dog ikke blev stjålet noget. Den nationale Familien bowling dag den 22/8 var en stor skuffelse, og KBU overvejer, om det er et arrangement som vi fremover aktivt vil indgå i.

36 Ordinært repræsentantskabsmøde 2011 Afsnit 6 side 2 Som et forsøg har man i denne sæson gennemført en række tiltag i OBG turneringen: - man spiller 7 stævner, kun de 6 bedste tæller - der må gerne spille damer på et herrehold - ud over præmier til nr. 1, 2 og 3 så er der præmier til nr osv Der vil blive udarbejdet et spørgeskema i løbet af sæsonen så vi får bowlernes vurdering af disse tiltag inden vi lægger os fast på propositioner for den kommende sæson. UB Vi er nu i en ny situation da KBU ikke længere officielt er bindeled mellem DBwF og vores klubber i unionen. Det er fremover klubberne der er repræsentanter på forbundets repræsentantskabsmøde. UB har diskuteret, hvordan vi bedst hjælper vores klubber. FU/UB vil indhente information og formidle denne videre til klubber ved et eller flere møder hen over foråret. Der er planlagt dommerkursus på Bornholm den 13/ FU Det planlægges, at det første seniortræf afholdes i januar 2011 UB UB har besluttet at betale vores del af etableringsomkostningerne til ClubPeople (kr ) UB har besluttet, at vi ikke vil betale en del af den løbende driftsudgift til ClubPeople det må være en udgift der skal afholdes af forbundet UB har besluttet, at KBU ikke vil konvertere det lån der er ydet til forbundet (i alt kr ) til et tilskud men er dog villig til at indgå i forhandling om en udskydelse af tilbagebetalingen. UB har diskuteret kredskampens fremtid. Skal dette arrangement fortsætte, eller skal det erstattes af et C/D stævne i stedet? FU FU UB KBU står uden næstformand efter repræsentantskabsmødet hvis vi ikke finder en kandidat. Ingen emner ud over orientering KBU har fået en ansøgning fra World Cup Hallen om støtte på grund af den økonomiske krise. KBU kan ikke ud fra Dispositionsfondens regler give yderligere tilskud (ud over de som allerede er ydet til advokatbistand). UB beslutter desuden, at KBU ikke kan yde andet tilskud ud fra den beskrivelse vi har fået af problemet. UB besluttede at afsætte til et ungdomsarrangement i Unionssekretær Bente Makholm

37 Ordinært repræsentantskabsmøde 2011 Afsnit 7 side 1 7. FORMÆNDENES BERETNINGER 7.1. Formand: Anker Haldbæk Valget som formand i KBU Det var en overraskelse, også for mig selv, at jeg skulle være formand for KBU. Inden repræsentantskabsmøde, var jeg ikke blevet opfordret, og havde heller ikke overvejet det. Det der nok gjorde, at jeg alligevel takkede ja, var det alternativt vi havde, kun en kandidat der stillede op med det formål for øje, at nedlægge unionen. Min holdning var og er, at unionen skal bevares så længe der er et behov for den. Det er ikke forbundet og ej heller den nye struktur der kan nedlægge os, det kan kun vi selv. Danmarks Bowling Forbund. Efter at have deltaget i møderne den marts i forbundsbestyrelsen (Økonomi og bestyrelsesmøde), var jeg ikke kun lidt forvirret, men også foruroliget. Der forelå ikke et endeligt regnskab for Dette skyldtes flere årsager, bl.a. udflytningen fra Idrættens hus, forbundet havde trukket sig fra DIF regnskabssystem, samt problemer med det revisionsfirma som forbundet anvendte. Der blev stillet spørgsmål til forbundets ansatte og deres kontrakter. Vi kunne se, at lønudgifterne i forbundet var øget kraftig de sidste par år. Selvfølgelig fik vi en forklaring. De ansatte betyder meget for forbundet, og de er desuden med til at generere penge til forbundet. Debatten om, hvor mange ansatte der er nødvendig, den har vi ikke haft. Jeg var ikke den eneste, der var forvirret. Kurt Jensen, nyvalgt formand for JBU, indkaldte 2 medlemmer fra hver union til et møde i Odense den 14. april. Det kom forbundet for øre, at vi ville mødes og tale forskellige problematikker igennem. Kurt Jensen havde efterfølgende flere diskussioner med forbundet hvilket resulteret i, at Kurt også indbød forbundet til mødet. Der kom dog ingen fra forbundet. FBwU ville ikke være med til et bagholdsangreb, og meddelte at de for øvrigt heller ikke havde tid. Det var derfor mærkeligt, at FBwU s formand var nede og spille bowling lige foran de vinduer, hvor vi andre sad og holdt møde. Jeg vil gerne sige, og det med tryk på, at jeg/vi ikke kunne drømme om, at lave et bagholdsangreb eller anden undergravende virksomhed. Det der var tale om var, at vi var 2 nye unionsformænd, der havde brug for hjælp fra de andre unioner. Vi manglede en forståelse for, hvad der skete og rørte sig i DBwF (også det der ikke havde stået i referaterne). Jeg håber da personlig meget på, at unionerne også i fremtiden vil mødes, for at drøfte fælles problem og udfordringer. Vi kunne dog godt mærke ved det næste møde den 17. april, at stemning var meget mistroisk. Efter et par sværdslag, og omdeling af en mængde papirer, blev stemning meget bedre. Det gik op for de andre, at der ikke var tale om bagholdsangreb, men at skaffe/få viden og indblik i bestyrelsesarbejdet.

38 Ordinært repræsentantskabsmøde 2011 Afsnit 7 side 2 Det er nok ikke nogen hemmelighed, at KBU gennem årerne har haft mange kontroverser med DBwF og de andre unioner. Vi er med i bestyrelsen som unionsformænd, og derfor skal og må vi varetage vores medlemmers interesse og meninger. KBU er stadigvæk ikke som de andre, eller også er de ikke som os. Det blev nu en kort tid jeg sad i forbundsbestyrelsen, men jeg nåede da at få et indblik i det store arbejde, der ydes i forbundet på mange områder. Danmarks Bowling Forbunds repræsentantskabsmøde. Det vi nok have set mest hen til, var det første trin af den nye struktur. Det blev sådan, som vi havde stemt på KBUs repræsentantskabsmøde, at klubberne fremover er repræsentanter på årsmødet. KBUs ændringsforslag, at klubber med over 50 medlemmer har 2 stemmer, blev vedtaget. Vi fik valgt en ny forbundsbestyrelse, hvor de 4 unionsformænd ikke mere er med. KBU havde opstillet Torben V. Andersen som menigt medlem, han blev valgt. Vi måtte desværre sige farvel til Lisbeth Tiedjen, da hun tabte valget til næstformandsposten. Lisbeth ønskede ikke at stille op som menigt medlem. På papiret ser det ud til, at det kan blive en handlekraftig bestyrelse. Forbundsformanden Jan Filbært (JBU) har fået en god sparringspartner i næstformand Troels Funder (FBU), som tidligere har bestridt mange forskellige poster i forbundet. Bestyrelsen består desuden af Ole Stampe (JBU) som er revisor, og Lars Nielsen (JBU) som er marketingsuddannet, samt Torben der kender til jura. Jeg vil ønske den nye bestyrelse alt mulig held og lykke fremover. Der ligger en stor opgave for bestyrelsen i, hvordan de fremover vil orientere klubberne og unionen. Da det fremover er klubberne der bestemmer, kræver det også, at vi giver dem et grundlag for at kunne træffe de beslutninger, der skal tages på næste års repræsentantskabsmøde. Det er mange år siden, jeg sidst har deltaget på forbundets repræsentantskabsmøde. KBU har gennem årerne markeret sig meget, så jeg havde virkeligt forberedt mig, især på de forskellige beretninger. Det der så kan undre er, at jeg som den eneste unionsformand kommenterede bestyrelsens beretning. KBUs mandater var aktiv deltager på mødet, og vi fik markeret os fint på mange forskellige områder. Der var ros til meget af det arbejdet forbundet gør, men også kritik af områder der halter. Vi var inde på mange ting bl.a. medlemsnedgangen, manglende referater, at der ikke blev bakket op om vores valgte ledere, samt regnskab og budgetter. Det der virkelig slog mig var forbundets udvalg. DM/DT udvalget kunne næsten ikke klare mere, selv om de er 7 medlemmer. Flere af de andre udvalg havde næsten ikke udrettet noget, eller de havde mere eller mindre opgivet. Derudover undrede det mig, hvordan medlemmer til disse udvalg blev valgt/udpeget. Uddannelsesudvalget udpeges af FB, medens DM/DT udvalget udpeges af elitelederen. Hvorfor er de ikke valgt på repræsentantskabsmødet, når selv en suppleant til dopingudvalget skal vælges her? De forvalter trods alt mange af vores midler. Ja, det var så første trin på vejen til en ny struktur, men hvad med de næste trin. Der har været et oplæg fra strukturudvalget, som var rundt i landet og forelægge det. Jeg var ikke enig med udvalget i mange af deres forslag. Der manglede motivation og forslag til hvordan det rent praksis kunne lade sig gøre. Jeg blev opfordret af vores direktør Henrik Schartau til, at sende mine nedskrevne spørgsmåls til ham. Henrik ville der-

39 Ordinært repræsentantskabsmøde 2011 Afsnit 7 side 3 efter sende det videre til strukturudvalget, og dette skete den 16. november Siden er der ikke sket noget. Det kan også undre en, at strukturudvalget ikke findes på forbundets hjemmeside. Det kan selvfølgelig være, at det er afgået ved døden. Forbundet er nok sluppet af med unionsformanden i deres bestyrelse, men tror ikke at KBU er væk. Tiden efter DBwF s repræsentantskabsmøde 2010 Vi glemte dog i farten, at få nedsat et udvalg, der hen over sommeren, kunne arbejde med de forskellige problematikker, såsom medlemsnedgangen. De skulle så komme med en handlingsplan, hvad skal der gøres, hvem skal gøre det og hvornår skal det gøres. Jeg skrev dagen efter til Jan Filbært, og opfordrede bestyrelsen til af få nedsat udvalget. Forbundsbestyrelsen har taget det første skridt, og bedt KBU finde et medlem. Det har vi gjort, men der er ikke sket noget siden. Hvordan holder vi os orienteret, om hvad der sker i forbundet? På forbundets hjemmeside dukker der med mellemrum informationer op om nye tiltag og beslutninger. Men en af de vigtigste måder er gennem referaterne fra de forskellige udvalg. Det er dog meget beklageligt, at ikke alle udvalgene gider orientere os om, hvad der røre sig i deres udvalg. Et af de udvalg, der især interesser mig, er forbundsbestyrelsen. Her har vi fået et godt indtryk af, hvad der skete i forbundet gennem deres referater. Forbundsbestyrelsen har dog fra den 25. september 2010 beslutte at ændre form. Fremover er bestyrelsesmøderne delt op i 2 møder. Det ordinære, hvor der bliver udsendt et referat, og så et arbejdsgruppe møde, hvor der ikke kommer referat fra. Vi bliver orienteret om de trufne beslutninger, men hvad der rør sig i fremtiden, hvilke udfordringer og hvilke tiltag der arbejders med, det ser vi først når de er besluttet. Det passer dog ikke helt. Unionernes kasserere og formænd blev inviteret til møde den 12. oktober 2010 i Århus, hvor man ønskede at drøfte det nye ClubPeople system, samt forbundets økonomi. På mødet blev vi orienteret om, at Danmarks Bowling Forbund er et af de 5 forbund, der havde fået fuldt tilskud + 1 %. Forbundet mener derfor, at der nu er råd til en sportschef. Ud over en sportschef ønskede man at få udviklet ATK (som er aldersrelateret træning). Det er et krav fra Team Danmark, hvis man skal være et eliteforbund, med de fordele det betyder. Det vil koste forbundet mindst kr. at få udviklet ATK. ClubPeople skal afløse vores infosystem. Forbundet har stoppet samarbejdet med infosport på grund af de store prisstigninger (en stigning på op til i 2015), samt en kontraktbinding på flere år. Forbundet har nedsat et udvalg, så der bliver stillet de rigtige krav til systemet. Vi fra unionerne ønsker, at man gør brug af vores seniorleder og de lokale licensfolk. Forbundet ønskede, at vi eftergav det lån som blev ydet for et par år siden, og at unionerne afregnede deres serieafgift hver måned i stedet for hvert kvartal. Det er dog skuffende, at man ikke fremlagde et budget over forventede udgifter til ClubPeople. Der er desuden ikke noget der tyder på, at man i forbundet har fundet frem til besparelser andre steder som kan dække i hvert fald en del af udgifterne.

40 Ordinært repræsentantskabsmøde 2011 Afsnit 7 side 4 På mødet kunne vi give tilsagn til, at serieafgiften kan blive afregnet hver måned, men eftergivelse af lånet kunne vi ikke tage stilling til, da det skal op på et unionsbestyrelsesmøde. Vi har senere modtaget, et overslag over hvad ClubPeople komme til at koste, og hvor meget KBU skal betale. Efter tilskud fra DIF vil etableringsomkostninger udgøre ca kr. KBU andel efter licensantal er kr. Den årlige drift vil være ca kr. KBU andel efter licensantal er kr. Vi har på et unionsbestyrelsesmøde besluttet, at vi vil være med til at betale etableringsomkostninger, men at den årlige drift er forbundets. Den træder i stedet for deres udgifter til infosystemet. Vi modtog også et overslag over ATK. Efter tilskud fra Team Danmark vil etableringsomkostninger udgøre ca kr. KBU andel vil være ca kr. På unionsbestyrelsesmødet blev det besluttet, at vi ikke vil yde tilskud. Ønsker forbundet at udvikle ATK bør det ske over deres budget. Vores lån til forbundet på kr. fastholdes, men vi vil gerne gå i forhandling om en udskydelse af tilbagebetalingen. Vores bowling haller. KBU består af haller, som er kommunale, selvejende eller private. Det har været et svært og hårdt år for mange af vores bowling haller. Den økonomiske krise har også ramt hallerne. Der kæmpes med den generelle tilbagegang der har været i bowlingsporten, men også de ekstraordinære udgifter hallerne har haft til banesikring. (krav fra arbejdstilsynet) Bryggens Bowling Center lukkede den 01. juli For mange af os bowlere, der havde den daglige gang her - en sorgens dag. Willy Pedersen var oppe under eventuelt på vores repræsentantskabsmøde 2010, og udtalte sin skuffelse over, at KBU ikke havde gjort nok. En kommentar jeg synes ikke skal stå helt alene, selv om det er et år siden. BBC problem var, at Københavns kommune havde vedtaget en lokalplan der betød, at der skulle bygges rækkehuse hvor Bryggens Bowling Center lå. BBC`s udlejer var kommet med flere forslag til, hvor bowling hallen så kunne ligge. Forslagene blev forkastet af Københavns kommune hver gang. Bestyrelsen havde været rundt i nærmiljøet for at finde egnede lejemål, dog uden held. Bestyrelsen forsøgte at forpagte Kroegers House i Tårnby, men det endte resultatløst. Til sidst besluttede klubberne, at tiden var inde til at opløse Bryggens Bowling Center. Da der ifølge lovene ikke var nok repræsentanter på mødet, kunne det ikke blive vedtaget. Det blev besluttet, at klubberne skulle stemme på en mail, om BBC skulle lukke. Resultatet har aldrig været offentligt gjort. Der er ikke blevet afholdt et endelig repræsentantskabsmøde, hvor beslutning blev bekræftet. Der er ikke fremkommet et endeligt regnskab, så klubberne kunne være med til at beslutte, hvad et eventuelt overskud skulle bruges til. Der var klubber, der bad om at der blev nedsat et udvalg, til afvikling af BBC. Dette er ikke sket. KBU er ikke på noget tidspunkt blevet indkaldt til møde med BBC, om hvilken hjælp vi konkret kun komme med. Havde vi været med, havde afviklingen af BBC nok foregået på en lidt anden måde. KBU er blevet bedt om at ydet et tilskud til advokatomkostninger, som BBC havde haft i forbindelse med at få ændret lokalplanen. KBU har bevilliget kr. fra vores dispositionsfond.

41 Ordinært repræsentantskabsmøde 2011 Afsnit 7 side 5 Jeg beklager dybt, hvis nogle føler at KBU har svigtet. Jeg vil ikke undlade, at takke alle de frivillige som utrættelig har arbejdet for hallen. World Cup Hallen er fortiden hårdt ramt. Det har været nødvendigt, at hæve banelejen og seriepriserne pr. 1. januar. Det er desværre noget vi må acceptere men er det nok? World Cup Hallen har indkaldt KBU til møde, hvad vi kan gøre for dem. Jeg har haft et første møde med Gert Nielsen den 15. januar 2011,og fået indsigt i hvilke udfordringer hallen stod over for. På mødet opfordre jeg Gert til, at der bliver nedsat en gruppe fra alle organisationer, der i fællesskab kan se, om de kan løse nogle af hallens økonomiske problemer. Gert Nielsen arbejder videre, og indkalder senere til møde. World Cup Hallen, har ligesom BBC modtaget tilskud til advokathjælp gennem dispositionsfonden. Krisen har også ramt de private haller. Kroegers House blev erklæret konkurs, men er heldigvis blevet købt af Harder Entreprice. KBU, DFBU og FSKBH (sammenslutning af de 2 firmaunioner) havde bedt hallen om et møde den 16. december Her fremlagde bowlingchef Per Madsen den nye ejers planer med hallen i fremtiden. Hallens omsætning var steget betragtelig, efter at mange af klubberne fra BBC havde valgt at komme til Tårnby. Banesikringen ville blive udført til sommer, og allerede mellem jul og nytår, ville man gøre en ekstra indsats med maskinerne. Min holdning er, at vi meget gerne vil hjælpe til hvor vi kan. Det betyder ikke, at vi vil/kan yde store tilskud. Yderligere tilskud er ikke noget forretningsudvalget kan give. Skal der ydes flere tilskud eller lån er det unionsbestyrelsen eller i sidste ende vores repræsentantskab. Rundt i hallerne Når vi kommer rundt i hallerne til forskellige arrangementer, lyder der ofte kritik af, hvorfor gør vi ikke det eller dette. Jeg har ikke noget imod kritik, bare det foregår saglig og holdt i et sobert sprogbrug. Næsten al kritik indeholder ofte et gran af sandhed, som vi kan arbejde videre på. Den første kritik/diskussion jeg havde, var under en medaljeoverrækkelse for ungdom i Glostrup. Hvorfor bliver det bedste ungdomshold ikke unionsmester, ligesom hos seniorerne? Det er for dårligt, det burde de osv. Ja, det kunne jeg ikke svarer på, jeg vidste det ikke, men der var vel ikke nogle der havde tænkt på det før. Vi har nu besluttet at indføre det i KBU. En anden bowler gav udtryk for, at det altid var ungdommen der blev gjort noget for. Det der undrer mig er, at de ikke selv fremkommer med forslag til at gøre tingene anderledes, men at det skal være unionerne der fremkommer med forslagene, vi er dog ikke alvidende. Klubberne Jeg blev ret hurtigt opmærksom på, at der er noget helt galt i dansk bowling. Da vi fik mappen til forbundets repræsentantskabsmøde, kunne jeg rigtig se, hvor galt det stod

42 Ordinært repræsentantskabsmøde 2011 Afsnit 7 side 6 til med vores medlemstilbagegang. Vi har i KBU mistet ca. 25 % af vores medlemmer på 6 år. Jeg fik øje på DIFs udgivelser, hvor der er en mængde hæfter om klubber og dens udfordringer. Vi har set og erkendt problemet før, men budskabet og tilbuddene er ikke rigtigt kommet ud, og alligevel. Forbundet har ansat 2 udviklingskonsulenter, som klubberne med stor gavn kan gøre brug af. De har mange værktøjer til at hjælpe klubberne. De kan komme ud i klubberne, og bl.a. ved hjælp af klubbens årsplan, få rusket op i bestyrelsen og klubbens medlemmer. Vi skal fange og fastholde vores medlemmers interesse for de forskellige tiltag, ellers falder det hele til jorden og vi kører videre på traditioner og til sidst vil bowlingsporten uddø Klubberne skal være mere aktive, og meget gerne skubbe til os. Vi ser gerne, at der kommer rigtig mange forslag til unionen, om hvad vi skal gøre for jer. Jeg håber at klubberne fremover vil deltage aktivt i møderne i kredsen unionen og forbundet, og orienterer deres medlemmer om de forskellige tiltag. Ungdommen. Der er ikke mange andre idrætsgrene, som ikke også har en ungdomsafdeling. Ud af vores 47 klubber er der 15 som har ungdomsafdeling. Det skyldes sikkert mange årsager. Vi har ikke nogen der kan tages sig af en ungdomsafdeling. De stopper sikkert, når de skal op i seniorafdeling. Når de er gode, så flytter de til andre klubber. Sikkert rigtige udsagn, men hvis vi ikke får tilgang af unge mennesker, hvor ender vores sport så henne. Mange stopper når de skal uddanne sig, gøre karriere, eller stifte familie og måske ikke har tid og råd. Vi ser dog mange, der senere melder sig ind igen, måske ikke i den samme klub. Nogle unge flytter klub, fordi de har sportslige ambitioner, som vi ikke kan opfylde. Det er dog en dejlig indre glæde ved, at følge de unges menneskes vej op i eliten. Rart at vide, vi var med til at forme spilleren, og har en andel i det de er blevet til i dag. Det opvejer det hele. Forbundet har en stor andel af denne udvikling. Gennem U-Træf bowlingskoler talent team og kraftcenter, har de skabt et godt fundament for ungdomsspillere. Nye tiltag. Fra at få en ide, til det kan blive ført ud i livet, tager desværre lang tid. Et af de tiltag jeg godt kunne tænke mig, var en grundlæggende bowling viden for nybegynder og letter øvede. Efter flere møder, både med forbundet, udviklingskonsulenter og ikke mindst Instruktør- og trænerforum i København, er det lykkedes at få det første senior-træf 1 op og stå. Kurset afvikles den 29. januar i Glostrup. Jeg håber, at kurset vil blive afholdt flere gange om året, ligesom der gerne skulle afvikles et senior-træf 2 senere. De 2 træf, er stort set bygget op ligesom hos ungdommen. Det er mit håb, at det er et lille skridt på vej til at fastholde nogle medlemmer.

43 Ordinært repræsentantskabsmøde 2011 Afsnit 7 side 7 Det er også mit håb, af nogle af alle de instruktører der er blevet uddannet gennem tiderne vil være med. De bør rimelig hurtigt kunne blive efteruddannet, så vi ikke kører de få aktive instruktører og træner trætte. Der skal lyde en stor tak til forbundet og udviklingskonsulenten Jesper Mikkelsen, for at vi kunne bruge noget af det materiale de havde udviklet. En særlig tak til Instruktørog trænerforum i København, hvor Johnny Funder, Erik Madsen og Lars Jacobsen, har stået for redigering af materialet og afholdelse af det første træf. Der er flere tiltag undervejes, men det taget jeg op under fremtiden. Fremtiden Der har de sidste par år været sagt, at når den nye struktur blev vedtaget i forbundet, så bliver unionerne nedlagt. Det tror jeg ikke på, så længe der er et behov for unionen, så længe vil den også bestå. Når engang den nye struktur med regioner og udvalgene bliver vedtaget, så må vi se om dette kan fungere tilfredsstillende. Det er jo ikke sådan, at fx det udvalg der planlægger den nye sæson på landsplan, også kun er dem der skal udføre det i vores område/region. De 3 medlemmer der bliver valgt til vores region, kan ikke udføre alt det arbejde, der før blev udført af vores kredse og union, og det er heller ikke meningen. Der skal bruges rigtig mange frivillige fremover til uddeling af dommervagter dommer slagsedler og resultatformidling og uddeling af medaljer i vores serier og rækker osv. Det kan da godt være, at forbundet hen ad vejen kan finde en række frivillige til dette arbejde, og at det kan fungere, så kan vi nedlægges NEJ. Det kan da godt være at unionen skal ændres, men unionen har dog en stor opgave at klare, nemlig at samle klubberne. Det skal forstås således. Alle de forslag der bliver fremsendt, hvilken indflydelse har de på klubben, skal der fremsendes ændringsforlag? Mange klubber kan nok selv klare det, men er det ikke rart at høre andres meninger, se det på en anden måde, få nye indfaldsvinkler og ideer. Valg til bestyrelse og udvalg, skal vi bare godtage dem forbundet foreslår, eller hvordan kan vi selv opstille kandidater til udvalgene. KBUs bestyrelse vil meget gerne hjælpe til med at fremkomme med forslagene, hvis man ikke selv føler sig i stand til det. Vi modtager meget gerne al nytænkning og ændringer, og det vil blive behandlet seriøst af os. Jeg ser unionen som et bindeled mellem klubberne og forbundet. Selvfølgelig er det klubberne der bestemmer, men vi kan samle klubberne og få talt tingene igennem. Det handler ikke om at være enige, men at få belyst de forskellige aspekter. Blev der ikke afholdt formøder, kan man frygte at der kommer ting op på forbundets repræsentantskabsmøde, som man ikke lige havde tænkt på. Det gælder om at være godt velforberedt, og her mener jeg, at vi som union kan være en aktiv medspiller. Det vil også være praktisk, at KBU arrangerer fælles transport til årsmødet. Vi har været inde på nye idéer og tiltag. Udover senior træf 1-2, kunne vi godt tænke os, at der blev afholdt team aften med forskellige bowlingemner. Det kunne være emner som banelæsning - break point- forskellige sparesystemer, men team aftnerne kunne også være:

44 Ordinært repræsentantskabsmøde 2011 Afsnit 7 side 8 Hvordan fastholder vi vores medlemmer? Hvordan rekrutterer vi og får flere frivillige ledere? Hvordan fungere klubbens årsplan? Hvordan skal vores turneringsform være i fremtiden? Vi planlægger et foredrag med Anti Doping Danmark, vedrørende dopinglisten. det gælder ligaen og 1. division. Vi vil selv afholde 2 orienteringsmøder vedr. dopinglisten for vores medlemmer. Meget højt på vores liste, står en Bornholmerdag. Hvor vi kan møde øens bowlere og tale om de specielle problemer de har. Hvis det eventuelt er muligt, at afholde et unionsbestyrelsesmøde. Vi skal i fremtiden også se nærmere på os selv. Lever vores organisation op til nutidens krav? Hvordan bringer vi vores budskaber ud til klubberne og medlemmerne, hjemmeside, mails, mm? Er vores struktur opbygget optimalt. Unionsbestyrelsen, forretningsudvalget og kredsene? Mit mål med vores tiltag er ikke bare at bevare union, men også at få vent tilbagegangen. Målet er at få gjort klubber og medlemmer mere aktive Målet er at komme frem til en turneringsform og holdstørrelse, der tilfredsstille flest mulige Målet er alt skabe en union og et forbund, hvor det er rart at være medlem. Inden jeg overgiver min beretning til repræsentantskabet, vil jeg gerne takke samtlige medlemmer i forretningsudvalget. Udover at I udfører et kæmpe stort stykke arbejde, har I været mig en stor hjælp som ny formand i KBU. Anker Haldbæk Formand for KBU.

45 Ordinært repræsentantskabsmøde 2011 Afsnit 7 side Seniorleder: Michael Pedersen Endnu et år er gået og endnu en beretning skal skrives, denne beretning vil også være min sidste da jeg efter 6 år, som mange af jer ved, ikke ønsker at genopstille til valg til posten som seniorleder. Jeg vil dog stadig stille mig til rådighed for arbejde i udvalg og til løsning af ad hoc opgaver skulle der være ønske om dette. Stævner og deltagerantal: Jeg har i mine tidligere beretninger skrevet om netop disse to emner, og jeg har stillet flere spørgsmål omkring dette. Seniorudvalget har nu prøvet at ændre propositioner i nogle af vore stævner, senest Old Boys & Girls, samt gjort finalespil gratis, alt sammen i håb om at kunne øge antallet af deltagere i vore stævner. Netop i forbindelse med Old Boys & Girls stævner ændrede vi i august 2010 propositionerne, dette blev op til det første stævne kommenteret fra flere af deltagernes side, og ikke i positive vendinger, senior-udvalget har derfor i forbindelse med stævne 3 udleveret et spørgeskema til de deltagende hold, vi mangler dog endnu at få svarene gået igennem, men vi er klar til endnu engang at ændre propositioner hvis der fra spillernes side udtrykkes ønske om dette. I nedenstående skema ses antallet af deltagere i vore stævner i perioden , og som det fremgår, er det ikke lykkedes at øge antallet af deltagere på trods af de ovennævnte tiltag. Herrer Damer Par Hr. Par Dam. KM Individuel: 2007: : : : Herrer Damer KBU Cup Seniorhold: 2007: : : : Herrer Damer Old Boys & Girls hold: 2007: : : : Åbningsstævne KBU deltagere: 2007: : : : 145 KM-Mix Par: 2007: : : : 50

46 Ordinært repræsentantskabsmøde 2011 Afsnit 7 side 10 Spørgsmålet må nu være følgende, hvad skal der gøres for at få flere deltagere til vore stævner? Er prisen for deltagelse den afgørende?, opfattes stævner som kedelige? Er det spillestedet?, eller afhænger det hele i virkeligheden af præmiernes antal og størrelse? En aktivitet som virkelig har skuffet må siges at være vores årlige kredskamp, og spørgsmålet må her være om der fremover skal bruges tid og penge til afvikling af kredskampen. Både i 2009 samt 2010 blev kampen afviklet, men med et meget lavt antal deltagere, fra de enkelte kredses side har man ofte svært ved at stille hold, siges det. For en enkelt kreds vedkommende, kreds 15 Rønne, er der store økonomiske omkostninger forbundet med deltagelse. Spørgsmålene er allerede blevet diskuteret i forretningsudvalget og der er fra udvalgets side et ønske om at denne aktivitet fortsætter. Men måske skal der også her ske ændringer af propositionerne? Unionskampe I år 2010 sagde vi farvel til to af Unionerne i København som vi i gennem årene har samarbejdet med i planlægningen af turnering/stævner og kæmpet med på banerne, eller var det omvendt? Unionerne FKBU og KFIU blev lagt sammen i en ny Union kaldet FSKBH, og dermed forsvandt også 4 x Unionskampen som vi kendte den. Den sidste gang dette stævne blev afviklet var i juni måned 2010 hvor Unionerne mødtes i kamp for 25 ende gang. I sommeren 2010 forespurgte vi så Sjællands Bowling Union om de ønskede at deltage i dette stævne, men der var fra Sjællands Bowling Union ikke interesse i dette. I oktober deltog vi i 3 x Unionskampen, afløseren for 4 x Unionskampen, i samarbejde med FSKBH samt DFBU havde vi i august udarbejdet nye propositioner og en ny spilleform, en spilleform som faldt i vores spilleres smag, vi opnåede dog ikke at vinde nogle af pokalerne i denne omgang. Der er i år ikke blevet afviklet Bykamp mod Malmö, i det vi ikke har været i stand til sammen med Malmö at finde en dato, jeg håber at min efterfølger på posten vil være i stand til at finde en dato og få en aftale i stand med Malmö således at også dette stævne kan afvikles. Fremtid: At begynde at skrive noget om fremtiden er ikke noget jeg vil begynde på. Men jeg vil tillade mig at stille et enkelt spørgsmål. Kunne vi ikke udvide vores grænser, øge samarbejdet på tværs af unionerne? Vi kunne f.eks. øge samarbejdet med SBwU, allerede nu har vi et samarbejde i gennem vores Old Boys & Girls stævner, i fastlæggelsen af 2. divisionskampe og i Eliteserien Ungdom, også med de to øvrige Unioner i København kunne samarbejdet udvides evt. med fælles stævner.

47 Ordinært repræsentantskabsmøde 2011 Afsnit 7 side 11 Til sidst vil jeg gerne takke alle de frivillige ledere som sidder i UB, FU, kredsene og klubberne, en særlig tak til Martin Guldager og Anni Sørensen som altid stod klar med hjælp. Og med dette overgiver jeg min beretning til repræsentantskabet. Michael Pedersen Seniorleder KBU

48 Ordinært repræsentantskabsmøde 2011 Afsnit 7 side Ungdomsleder: Alice Andersen Ja så sidder jeg endnu engang og skal have de små hjerneceller i gang for at huske årets gang. Jeg kunne skrive en masse om ungdoms resultater, men de ville bare være forældede når jeg skal skrive min beretning, da informationer og resultater i disse computertider ligger på vores hjemmeside meget hurtigt. KBU s talentteam skulle have en ny træner, da Johnny Møller Jensen ønskede at søge nye udfordringer, så der skulle findes en ny træner, og Johnny var meget behjælpelig med at udpege hans efterfølger. Efter et par samtaler faldt valget på Kim Larsen, som nok er kendt af de fleste ungdomsspillere ude i hallerne. Der blev taget nye tiltag i brug da der skulle udtages spillere til vores eget talentteam. De fik at vide på det første møde at der ingen kære mor var hvis de ville blive på holdet og der ville blive ting som de selv skulle gå tilbage til deres respektive trænere i klubberne og fortælle hvad der skulle trænes til næste gang inden samlingen. Så fandt DBwF ud af at der skulle være et kraft talentcenter i Tårnby, og et par stykker blev taget derud, men vi har stadig 12 talenter hos os som virkelig ønsker noget med deres bowling. KM mix havde 24 deltagende par, 3 mere end sidste år, så kunne det jo kun gå den rigtige vej for ungdommen. Km single og double blev med 4 hold mindre end sidst, og det er på trods af en lille tilbage gang i ungdommen. Vores ungdoms alternativ har været udsat for at hallen glemte at KBU havde bestilt baner, men det alligevel lykkes af få 3 baner stillet til rådighed, så her vil jeg gerne sige TAK til Inge for hjælpen med at få disse alternativer op at køre selvom der ikke dukker mange spillere op, så har de der kommer et par dejlige timer sammen. I KBU er der 26 puslinge spillere, så kom op på mærkerne og deltag! Vores julestævne som altid ligger i den travle juletid i december er altid velbesøgt, her ligger antallet stabilt ml deltagere. Denne gang prøvede Daisy og Susanne at købe rigtige gaver, og det var en stor succes da der er præmier til både voksne og børn. Tak til de deltagende deltagere der gjorde at dagen blev i den gode julestemning. Endvidere TAK til jer Daisy og Susanne som afholdt dette, og det bliver ikke sidste gang vil jeg gerne love. I turneringen er der mindre hold end sidste år, nogle hold har desværre mistet spillere efter sæson start. Når der tilmeldes hold så står der i indbydelsen at snitlisten på de unge spillere skal sendes til mig, dette glemmer en del klubber at gøre, så må jeg prøve at sætte rækker efter skøn, da jeg ikke ved hvor spillerne skal placeres i de forskellige rækker. Jeg vil gerne sige TAK til de som altid er villige til at hjælpe med ungdommen, dette kan ikke gøres for tit, men jeg vil hellere gøre det til hver enkel personligt. Hermed overgiver jeg min beretning til repræsentantskabet Alice Andersen ungdomsleder

49 Ordinært repræsentantskabsmøde 2011 Afsnit 7 side TUR-formand Anni Sørensen Så skal der igen skrives en beretning, denne gang over året 2010, og nu er det igen mig der skal skrive den, jeg håber, at jeg får det hele med, ellers må det komme frem på selve repræsentantskabsmødet. Starten på året, indtil jeg blev valgt i marts, var jeg ikke med i noget særligt, kun nogle flyttede kampe, især til og fra Bornholm der gav problemer. Afslutning på sæson 2009/2010: Vi imødeså med spænding hvem der skulle rykke op fra 1. division øst herrer, idet der var flere hold der kunne komme i betragtning, men det blev Jackpot der træk det længste strå. Hos damerne var der ikke så meget tvivl, idet Ravnsborg lige fra start, havde lagt sig spidsen, for de havde i sinde at vende tilbage til ligaen igen med det samme. Nedrykning var der hos damerne ingen tvivl om, idet Politiet nu er blevet et elevatorhold, der det ene år rykker op som sikker vinder af 1. division øst, for igen næste år at rykke ned igen, vi håber de forstærker sig, således at de kan blive deroppe. Hos herrerne måtte Sisu s herrer desværre efter mange år i ligaen, tage den tunge vej ned i 1. division øst, men mon ikke begge hold vil kæmpe for at vende tilbage til ligaen igen næste år, selvom der er mange hold om buddet i år hos herrerne. Hos damerne blev Sisu s damer atter mestre, og hos herrerne måtte Sporvejene desværre tage til takke med en 3. plads, men begge klubber blev københavnsmestre for hold til lykke med det. Vores serier og rækker forløb næsten uden problemer, men mine beregninger om medaljefordelingen holdt desværre ikke helt stik, således var der afleveret medaljer af andet metal i den hal hvor vinderholdet spillede o.s.v., dette gav lidt problemer at få fordelt disse medaljer rigtigt. En undskyldning til GVB s 2. hold, som p.g.a. misforståelser, desværre måtte vente meget længe på deres medaljer. Der var også andre klubber der desværre måtte vente lidt på deres medaljer, det håber vi, kan gøres bedre i Tilmelding sæson 2010/2011: Tilmeldingen var igen via nettet på KBUs hjemmeside, og alt forløb godt, på nær nogle enkelte klubber der havde lidt problemer, men det blev da også løst til alles tilfredshed. Jeg bekræftede derefter overfor klubberne, at deres tilmelding var modtaget. Vi skal næste sæson, venligst anmode klubberne om, at tænke sig om, før de evt. tilmelder hold, for der var et par klubber, der efter tilmeldingsfristen var slut, trak hold ud af turneringen, det giver os nogle problemer med at lave de serier/rækker om, hvor de hold var placeret, ja det kan måske være, vi skal nedlægge en serie/række, så det kan kræve meget ekstra arbejde for turneringsudvalget.

50 Ordinært repræsentantskabsmøde 2011 Afsnit 7 side 14 Der var en lille tilbagegang i alle holdene, det mest kedelige er nedgangen i damehold, vi måtte i år sige farvel til 3 klubber der alle i flere år har haft et eller flere seksmandshold, de blev i år lavet om til tremandshold, derfor måtte vi have en lidt kedelig københavnsserie for damer med kun 4 klubber, som så møder hinanden 4 gange, desværre også lidt for meget nedgang hos ungdommen. To klubber meldte ikke mere hold til, og vi har senere måtte konstatere, at begge to helt har meldt sig ud af KBU, nemlig Croatia og Vebakk. Mascot er nedlagt og deres medlemmer spiller nu i Grøndal. Vi byder en ny klub velkommen, nemlig Game On der spiller i Glostrup og har tilmeldt 2 hold. Der har været en del kritik af, at vi lagde kampe og Old boys/girls stævne i den weekend hvor der er Edeka stævne i Hamburg. Det kan vi ikke tage hensyn til, da det ikke er et dansk stævne, da vi mangler weekender, så må spillerne vælge, men vi prøver for de klubber som har ønsket fritagelse for kampe den weekend at imødekomme disse ønsker, det havde vi også gjort i år, men p.g.a. kampe der blev flyttet af en eller anden grund, endte det med, at et par klubber måtte flytte kampe, som også blev godkendt. Ligeledes havde vi lidt problemer med en anden klub der ønskede en fri weekend, idet vi i turneringsudvalget ikke fik talt sammen, inden vi flyttede nogle kampe. Vi måtte jo desværre i år sige farvel til BBC hallen, som jo måtte lukke p.g.a. at der skulle bygges boliger m.m. på grunden, vi kommer til at savne BBC hallen med alle de minder, der var forbundet til netop den hal. En stor tak for samarbejde med kreds 11, der altid havde orden på tingene. BBC hallens klubber, skulle jo så ud at finde andre steder at have hjemmebane, de fleste rykkede til Tårnby, enkelte andre til Glostrup, World Cup Hallen og Grøndal, vi mistede derfor ingen klubber på grund af lukningen. Vi har i år efter anmodning fra flere klubber, prøvet at spille 2 kampe på samme dag i nogle enkelte serier/rækker, nemlig på den måde, at de spillede kl og derefter igen kl i samme hal, men mod 2 forskellige modstandere. Dette for at spare fri weekender, således at spillerne kunne få flere weekender fri, vi vil måske også prøve at et hold spiller 3 kampe på en weekend, med 2 kampe en dag og en kamp den anden dag, på den måde skal vi ikke bruge, så mange weekender på kampe. Alle klubber vil umiddelpart før repræsentantskabsmødet modtage et spørgeskema om denne spillemåde, samt at de klubber som har spillet på denne måde, bedes oplyse, hvad de syntes om det, jeg håber derefter at vi så kan få en debat herom på mødet. Infosport: Indberetningen til Infosport, er gået godt i 2010, nu skal vi jo snart overgå til et nyt idrætssystem (Club People), så må vi se hvor der går, når vi skal overgå hertil, jeg håber ikke på de store start-vanskeligheder. Vi har desværre haft et par sager, hvor der ikke var overensstemmelse mellem kampdato/kamptidspunkt på infosport og KBUs hjemmeside, vi skal derfor til alle, med hold i

51 Ordinært repræsentantskabsmøde 2011 Afsnit 7 side 15 divisionerne, bede jer om altid at tjekke om tiderne er ens begge steder, er de ikke det, så kontakte undertegnede straks, så vi kan finde ud af hvad der er rigtigt, det er nemlig sådan, at i divisionerne kan der rettes af andre unioners turformænd, men vi og klubberne skal have besked, men skulle det smutte, så fanger I en sådan fejl. I KBUs egne serier/rækker er det KBUs hjemmeside der skulle være rigtig, men der kan bl.a. p.g.a. ferie gå lidt tid før det måske bliver rettet, så der vil det også være en god ting at tjekke om der er overensstemmelse mellem Infosport og KBU s hjemmeside. Vi have et hold der iflg. infosport skulle spille i Nykøbing F. kl , men på KBUs hjemside stod der kl og klubben brugte KBUs hjemmeside, og mødte først op kl , den sag blev anket, og der skal ny spilles en ny kamp, idet der i forbundets love ikke står noget om, at det er Infosport vi skal rette os efter. En anden klub have problemer i Køge, men her var det kun en halv time det drejede sig om, så den kamp blev spillet, Flytninger: Vi har desværre i 2010 haft en del flytninger og aflyste kampe, som bl.a. skyldes det meget snevejr, vi har haft siden november Skulle i som klub komme udfor at jeres hold ikke kan komme frem (dette gælder kun divisionerne) til en kamp i SBwU område, skal I huske at kontakte modstandernes formand, samt SBwU og KBU s turformand, samt hallen (dommeren på spilledagen). Afbud skal meddeles så tidligt som muligt. For kampe til og fra Bornholm skal modstanderens formand, hallen (dommeren) og jeg kontaktes. Vi har også p.g.a. ombygning af Ystad færgehavn måtte flytte en del kampe i januar og februar 2011, det har givet et meget sammenpresset kampprogram for bornholmerne. Der desværre også været mange kampflytninger fra klubberne, dette skulle gerne begrænses lidt mere næste sæson. Diverse om tilmelding til ny sæson og afslutning på denne sæson. Tilmelding til næste sæson vil blive udsendt ca. 15. april 2011, med sidste frist for tilmelding den 8. maj 2011, det vil igen være via hjemmesiden. Endnu engang skal jeg anmode kredsene om, at være klar til overrækkelse af medaljer, på de tider der bliver oplyst kredsen, at der skal være præmieoverrækkelser i deres kreds, kan de ikke selv klare det, så må de bede turneringsudvalget, eller eventuelt nogle klubmedlemmer fra kredsen, således at vi alle kan få en fin afslutning på vores turneringer, så meld jeres kreds i god tid, hvis I vil hjælpe, det kunne jo være at det var jer selv, der ikke fik de medaljer jeres klub skulle have rettidigt, det er altid mere festligt, at medaljerne bliver overrakt umiddelbart efter kampafslutningen, der hvor der kan lade sig gøre. Til klubberne, husk at skal I have ekstra medaljer, (det gælder også ungdom), skal de bestilles ved mail til undertegnede senest den 10. maj 2010, (husk der kan ikke bestilles ekstra medaljer til divisionerne), sidste år gik det lidt galt, blandt andet fordi nogle afleverede en seddel til dommeren, og disse nåede således aldrig frem til

52 Ordinært repræsentantskabsmøde 2011 Afsnit 7 side 16 mig, eller bestilte hos ungdomslederen. Levering skal således kunne ske til klubberne senest den 31. maj Til slut vil jeg gerne takke alle i turneringsudvalget for et godt samarbejde i 2010, og ønske om det samme i 2011, også tak til forbundet, FU, kredsene og de andre udvalg for godt samarbejde. Hermed overlades beretningen til forsamlingen. Turneringsudvalget v/anni Sørensen Turformand

53 Ordinært repræsentantskabsmøde 2011 Afsnit 7 side Web-redaktør: Bente Makholm I perioden siden sidste repræsentantskabsmøde har hjemmesiden haft sin besøgende nr. 1 million hvilket skete den Der er siden opstarten den 19/ i gennemsnit været 250 daglige brugere der har været logget på hjemmesiden faktisk et rigtig flot tal. Jeg har dog i de sidste år stillet mig selv det spørgsmål: Har hjemmesiden sin berettigelse og hvad kan hjemmesiden bruges til? Startlister og resultatlister til diverse stævner: Som udgangspunkt bruges hjemmesiden til information om indbydelser, startlister og resultatlister. Det er ikke altid at jeg møder tilfredshed med den hastighed som hjemmesiden bliver opdateret med. Vær dog helt sikker på, at både stævnearrangører og jeg gerne ser, at opdatering af hjemmesiden sker så hurtig som muligt men engang imellem er der forhold der spiller ind, som gør at tingene ikke går så hurtigt som I kunne ønsker det. Hvis en kreds eller en stævnearrangør ønsker det, så er der altid mulighed for at rekvirere en adgangskode og et password til selv løbende at oploade startlister og resultatlister. Enkelte kredse er meget opmærksomme på denne mulighed og en stor tak til disse kredse. Dette betyder en væsentlig hurtigere resultatformidling, som er til glæde for alle. Turneringsplan: Indtil i dag har det været sådan, at turneringsudvalget udarbejder turneringen og fremsender en nøgle til hjemmesiden som direkte importeres. Alle efterfølgende ændringer rettes manuelt både på Infosport og på KBUs hjemmeside. Det kan måske opfattes som dobbeltarbejde at vedligeholde turneringsplanen 2 steder hvilket det måske også er. På Infosport har man kun mulighed for at se kampene i en specifik række/serie hvorimod man på KBUs hjemmeside har mulighed for at trække en liste over f.eks. kampe for en enkelt klub, kampe for en enkelt hal eller kampe for en enkelt dato. Denne funktion ved jeg positivt at mange klubber er meget glad for. Der har desværre i denne sæson været et enkelt tilfælde hvor der var uoverensstemmelse mellem et spilletidspunkt på Infosport og på KBUs hjemmeside. Dette er rigtig ærgerligt, da vi løbende samkører data fra de to turneringsplaner for at finde uoverensstemmelser. Hvis der er uoverensstemmelser sendes disse til turneringsudvalget som tjekker op på, hvilket tidspunkt der er korrekt (det som er oplyst på Infosport eller det der er oplyst på KBUs hjemmeside). Episoden har desværre resulteret i, at KBU har fået en henstilling om at fjerne turneringsplanen for Ligaen, 1. og 2. division fra hjemmesiden, hvilket vil være en kæmpe forringelse for brugerne af KBUs hjemmeside. Turneringsresultater: Alle officielle turneringsresultater på KBUs hjemmeside, er resultater som vi henter fra Infosport. Dette er ikke en løsning som vi er blevet tilbudt men en løsning som vi selv har fundet frem til. Baggrunden for at vi holder fast i, at vi gerne vil vise resultaterne på KBUs hjemmeside er som udgangspunkt, at vi gerne vil bibeholde funktionen med uofficielle resultater. Vi

54 Ordinært repræsentantskabsmøde 2011 Afsnit 7 side 18 ser ofte, at resultatet af en kamp bliver indtastet på KBUs hjemmeside umiddelbart efter kampen er afviklet hvorimod der kan gå dage inden resultatet indtastes på Infosport. Specielt her hvor vi nærmer os afslutning på sæsonen så er der mange der følger med i de uofficielle resultater på hjemmesiden. En anden fordel ved resultatformidlingen på KBUs hjemmeside er, at historikken er komplet vi vil til enhver tid kunne gå tilbage til tidligere sæsoner og se de enkelte resultater. Infosport / ClubPeople: Dengang da Infosport afløste det gamle Liga system der fik jeg som webmaster af forbundet lovning på, at der ville blive etableret en mulighed for, at de enkelte hjemmesider ville kunne få en snabel ned i Infosport og trække data direkte derfra. Dette løfte blev dog aldrig indfriet og det har derfor været nødvendigt selv at finde / udvikle en løsning. Forbundet har nu besluttet, at vi fra næste sæson ikke skal anvende Infosport men derimod et nyt registreringssystem der hedder ClubPeople. Jeg håber at man denne gang vil tænke unionernes behov ind i de krav der bliver stillet til det nye system. Nye tiltag på hjemmesiden: I min beretning sidste år kom jeg med forslag til eventuelle nye tiltag. Elektronisk kampflytningsformular Opslagstavle Fotoalbum Oversigt over danske rekorder lavet af KBU spillere Elektronisk tilmelding til diverse stævner Som udgangspunkt blev ingen af disse tiltag kommenteret og jeg ved derfor ikke om det er tiltag som der slet ikke er behov for. Jeg er nødt til at få bekræftet at der er et behov inden jeg vil bruge timer på det. Bente Makholm Webmaster

55 Ordinært repræsentantskabsmøde 2010 Afsnit 8 side 1 8. REGNSKAB OG BUDGET Afsnit 8.1 Side 2 Den uafhængige revisors påtegning Afsnit 8.1 Side 3 Status pr. 31. december 2010 Afsnit 8.1 Side 4 Driftsregnskab for perioden 1. januar december 2010 Afsnit 8.1 Side 6 Noter til årsregnskab 2010 Afsnit 8.1 Side 7 Regnskab Medlemsinformation Afsnit 8.1 Side 8 Regnskab Dispositionsfonden Afsnit 8.1 Side 8 Øvrige posteringer Afsnit 8.2 Side 9 Forslag til revideret budget 2011 og budget 2012

56 Ordinært repræsentantskabsmøde 2010 Afsnit 8 side 2 Den uafhængige revisors påtegning Til s medlemmer Vi har revideret s regnskab for 2010 omfattende resultatopgørelse, balance og noter siderne 1-6 Ledelsens ansvar for årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for at udarbejde og aflægge et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Dette ansvar omfatter udformning, implementering og opretholdelse af interne kontroller, der er relevante for at udarbejde og aflægge et årsregnskab, der giver et retvisende billede uden væsentlig fejlinformation, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl, samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne. Revisors ansvar for den udførte revision Vort ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vor revision. En revision omfatter handlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger, der er anført i årsregnskabet. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor interne kontroller, der er relevante for unionens udarbejdelse og aflæggelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede, med henblik på at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke med det formål at udtrykke en konklusion om effektiviteten af unionens interne kontrol. En revision omfatter endvidere stillingtagen til, om den af ledelsen anvendte regnskabspraksis er passende, om de af ledelsen udøvede regnskabsmæssige skøn er rimelige, samt en vurdering af den samlede præsentation af årsregnskabet. Forbehold Revisionen har ikke givet anledning til forbehold Konklusion Det er vor opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af unionens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2010 samt af resultatet af unionens aktivitet for regnskabsåret København, den 17. januar 2011 Erik Pedersen Repræsentantskabsvalgt revisor Jonna Odér Repræsentantskabsvalgt revisor

57 Ordinært repræsentantskabsmøde 2010 Afsnit 8 side 3 KØBENHAVNS BOWLING UNION STATUS PR. 31. DECEMBER 2010 AKTIVER Kasse 2.656,00 Checkkonti, Jyske Bank ,81 Bankbog, Jyske Bank ,03 Girokonto, Danske Bank ,42 Aktier nom. 10,00, 200 stk. á 248, ,44 Præmieobligationer 0,00 Beholdning af debutantnåle mv ,30 Tilgodehavende afgifter og licens ,75 Tilgodehavender 9.638,50 Anslået tilgodehavende ang. Kredskamp 4.680,00 DBwF, lån vedr. breddeleder ,00 Forudbetalt vedr ,00 Inventar: Saldo pr. 1/ ,00 Tilgang i ,38 Afskrivning , , ,25 PASSIVER Gæld: Danmarks Bowling Forbund 8.953,75 Forudbetalte afgifter 7.459,00 Medlemsinformation 0,00 Andre ,67 Old Boys/Girls stævner ,15 Rejsepuljen: Saldo pr. 1/ ,91 Opkrævet i ,00 Renter i ,00 Uddelt tilskud i ,20 Administration 0, ,71 Ungdomsfonden: Saldo pr. 1/ ,45 1). Afgang i , ,92 Seniorfonden: Saldo pr. 1/ ,99 2). Afgang i , ,57 Stævnegarantifonden: Saldo pr. 1/ ,83 Forbrug i , ,83 Kredsenes fond Saldo pr. 1/ ,00 Indbetalt via stævner 2.672,50 Uddelt til kredsene ,00 52,50 Dispositionsfonden: Hensat iflg. resultatopgørelse 0,00 Medlemsrekrutering (gave fra DBwF) Saldo pr. 1/ ,50 Forbrug i , ,50 Kapitalkonto: Saldo pr. 1/ ,49 Urealiseret kursgevinst ,76 Resultat , ,65 Inventar 2.764, ,25

58 Ordinært repræsentantskabsmøde 2010 Afsnit 8 side 4 KØBENHAVNS BOWLING UNION DRIFTSREGNSKAB FOR PERIODEN 1. JANUAR 2010 TIL 31. DECEMBER 2010 REGNSKAB BUDGET FORBRUG % INDTÆGTER Kontingenter, klubskifter m.m , ,0 Rente, aktieudbytte og præmie 347, ,9 Annoncer 0,00 0 0,0 Turneringsafgifter , ,8 Afgifter Old Boys/girls turnering 4.530, ,6 Cup-turneringer , , , ,6 UDGIFTER Administration Møder i FU og bestyrelse 1.303, ,4 Rejser for FU 2.644, ,8 Økonomikomité 3.200, ,7 Lovkomité 1.000, ,0 Repræsentantskabsmøde KBU , ,3 Repræsentantskabsmøde DBwF 1.628, ,4 Møde med SBwU, FBwU og JBU 875, ,6 Repræsentationsudgifter , ,4 Gaver (ledere, repræsentation) 749, ,5 Administrationstilskud til kredsene , ,3 Porto 2.496, ,4 Bankgebyrer 667, , , ,5 Fællesudgifter Love og turneringsplan 0,00 0 0,0 Husleje, lys og varme , ,1 Indretning og småanskaffelser 5.721, ,5 Telefon 5.055, ,3 Internet og Idrætssystemet 0, ,0 Forsikringer 2.262, ,5 Papir, kontorartikler m.m , ,5 Profiltøj 0,00 0 0,0 Nyanskaffelser - inventar 932,38 Afgang - inventar 0,00 932, , , ,0

59 Ordinært repræsentantskabsmøde 2010 Afsnit 8 side 5 KØBENHAVNS BOWLING UNION DRIFTSREGNSKAB FOR PERIODEN 1. JANUAR 2010 TIL 31. DECEMBER 2010 REGNSKAB BUDGET FORBRUG % UDGIFTER Sportslige aktiviteter Senioraktivitetsudvalget 0, ,0 Rejser for seniorlederen 1.614, ,7 Kredskamp 7.718, ,8 Venskabskamp , ,7 Bykamp mod Malmø 0, ,0 Unionskamp - old boys/girls 0,00 0 0,0 Ungdomsaktivitetsudvalg 0, ,0 Rejser for ungdomslederen 1.270, ,1 Socialt ungdomsarrangement 0, ,0 Puslinge alternativ 4.465, ,6 Ungdomsstævner, tilskud 0,00 0 0,0 Unionskamp - ungdom, Skåne , ,6 Unionskamp - ungdom, JBU, FBwU, SBwU , ,5 Driftsudgifter turnering , ,1 Medaljer vedr. turneringen , ,5 Top-Ti 4.257, ,9 Cup-turneringer , ,4 Dommerkomité 2.186, ,3 Disciplinærudvalg 2.000, ,0 Debutant- og fortjenstnåle 1.877, ,5 Gaver (spillere) 626, ,8 Unionstøj 0, ,0 Bowlingskoler og -kurser 5.540, ,3 Instruktør-/dommertrøjer 0,00 0 0,0 Medlemsrekruttering 0, ,0 Porto 0, , , ,5

60 Ordinært repræsentantskabsmøde 2010 Afsnit 8 side 6 KØBENHAVNS BOWLING UNION DRIFTSREGNSKAB FOR PERIODEN 1. JANUAR 2010 TIL 31. DECEMBER 2010 REGNSKAB BUDGET FORBRUG % INDTÆGTER , ,6 UDGIFTER Administration , ,5 Fællesudgifter , ,0 Sportslige aktiviteter , ,5 Overskud af driften , ,0 Afskrevne fordringer ,00 Ej indløste checks 700,00 Resultat , Fordeling af regnskabsmæssigt resultat: Hensættelse til dispositionsfonden 0,00 0 Overføres til , , NOTER TIL ÅRSREGNSKAB 2010 Ungdomsfonden 1). Resultat stævner 1.057,00 Resultat KM'er ,53 Tilskud fra seniorfonden til præmier KM 0, ,53 Overskud Copenhagen Youth Open 0,00 Tilskud 673,00 Særlige arrangementer ,00 Afgang i ,53 Seniorfonden 2). Resultat KM'er ,42 Tilskud til ungdomsfonden 0,00 Afgang i ,42

61 Ordinært repræsentantskabsmøde 2010 Afsnit 8 side 7 KØBENHAVNS BOWLING UNION REGNSKAB MEDLEMSINFORMATION STATUS PR. 31. DECEMBER 2010 AKTIVER Checkkonto, Jyske Bank ,81 Inventar: Saldo pr. 1/ ,00 Tilgang i ,00 Afskrivning 0,00 0, ,81 PASSIVER Mellemregning Webmaster 296,16 Kapitalkonto: Saldo pr. 1/ ,65 Årets resultat , ,65 Inventar 0, ,81 DRIFTREGNSKAB FOR PERIODEN 1. JANUAR 2010 TIL 31. DECEMBER 2010 INDTÆGTER Kontingent til medlemsinfo 0,00 Renter 0,00 Annoncer 0,00 Indtægter i alt 0,00 UDGIFTER Kørsel, tlf., redaktør 3.200,00 Domæne kbu.dk 1.110,00 Nyanskaffelser - inventar 0,00 Udgifter i alt 4.310,00 Årets resultat ,00

62 Ordinært repræsentantskabsmøde 2010 Afsnit 8 side 8 KØBENHAVNS BOWLING UNION DISPOSITIONSFONDEN STATUS PR. 31. DECEMBER 2010 AKTIVER Tilgodehavende hos KBU 3.316,67 Bankbog, Jyske Bank ,78 Aktier nom. 10,00, 300 stk. á 248, ,66 Aktiver ialt ,11 Passiver Kapitalkonto: Saldo pr. 1/ ,49 Urealiseret kursgevinst ,64 Årets resultat ,02 Passiver ialt ,11 DRIFTREGNSKAB FOR PERIODEN 1. JANUAR 2010 TIL 31. DECEMBER 2010 INDTÆGTER Renter 2.789,98 Aktieudbytte 0,00 Overført fra KBU resultat ,00 Indtægter i alt ,98 UDGIFTER Bankgebyrer 10,00 BBC, advokathjælp ,00 WCH, advokathjælp ,00 Udgifter i alt ,00 Årets resultat ,02 ØVRIGE POSTERINGER Udover forannævnte er der foretaget følgende posteringer: Vedr. Dansk Bowling Forbund Modtaget og afregnet: Licensindbetalinger og turneringsafgifter m.m ,75 Vedr. Grøndals Spillerfond Modtaget og afregnet: Turneringsafgifter ,00 København, den 8. februar 2011 Anker Haldbæk Michael Wittendorf Leif Makholm Unionsformand Næstformand Unionskasserer Michael Pedersen Alice Andersen Bente Makholm Seniorleder Ungdomsleder Sekretær Anni Sørensen TUR-formand

63 Ordinært repræsentantskabsmøde 2010 Afsnit 8 side 9 KØBENHAVNS BOWLING UNION FORSLAG TIL REVIDERET BUDGET 2011 OG BUDGET 2012 Vedtaget Revideret budget 2011 budget 2011 Budget 2012 INDTÆGTER Kontingenter, klubskifter m.m. kr Rente og aktieudbytte Annoncer Turneringsafgifter se note Afgifter Old Boys/girls turnering Cup-turneringer kr UDGIFTER Administration Møder i FU og bestyrelse kr Rejser for FU Økonomikomité Lovkomité Repræsentantskabsmøde KBU Repræsentantskabsmøde DBwF DBwF idrætskonference Danmarks Bowling Forbund Repræsentationsudgifter Gaver (ledere, repræsentation) Administrationstilskud til kredsene Porto Bankomkostninger kr Fællesudgifter Husleje, lys og varme Indretning og småanskaffelser Telefon og internet Idrætssystemet Forsikringer Papir, kontorartikler m.m Service og reparation Nyanskaffelser - inventar kr

64 Ordinært repræsentantskabsmøde 2010 Afsnit 8 side 10 KØBENHAVNS BOWLING UNION FORSLAG TIL REVIDERET BUDGET 2011 OG BUDGET 2012 Vedtaget Revideret budget 2011 budget 2011 Budget 2012 UDGIFTER Sportslige aktiviteter Senioraktivitetsudvalget kr Rejser for seniorlederen Kredskamp Venskabskamp Bykamp mod Malmø Unionskamp - old boys/girls Ungdomsaktivitetsudvalg kr Rejser for ungdomslederen Puslinge alternativ Ungdomsstævner Unionskamp - ungdom, Skåne Unionskamp - ungdom, SBwU, JBU, FBwU Driftsudgifter turnering kr Medaljer vedr. turneringen Top-Ti Cup-turneringer Dommerkomité Disciplinærudvalg Debutant- og fortjenstnåle kr Gaver (spillere) Unionstøj Bowlingskoler og -kurser kr Instruktørtrøjer Medlemsrekruttering kr Porto kr SAMMENDRAG Indtægter kr Udgifter Administration kr Fællesudgifter Sportslige aktiviteter Hensættelse til dispositionsfond Overskud/underskud, overføres til følgende år Note: Det foreslås at turneringsafgifterne til KBU for sæson fastsættes uændret til kr. 4,00 pr. serie i 1. og 2. division, kr. 4,50 pr. serie i den øvrige del af seniorturneringerne og kr. 2,25 pr. serie i ungdomsturneringen.

65 Ordinært repræsentantskabsmøde 2011 Afsnit 9 side 1 9. Indkomne forslag 9.1. KBUs unionslove Navn og hjemsted Nuværende stk. 1.3 Forslag til ændring af stk. 1.3 KBUs organisatoriske område omfatter klubber med hjemsted i Københavns Kommune, Frederiksberg kommune, Københavns Amt og Bornholms Amt. KBUs organisatoriske område omfatter Albertslund Kommune, Ballerup Kommune, Bornholms Regionskommune, Brøndby Kommune, Dragør Kommune, Frederiksberg Kommune, Furesø Kommune, Gentofte Kommune, Gladsaxe Kommune, Glostrup Kommune, Herlev Kommune, Hvidovre Kommune, Høje-Taastrup Kommune, Ishøj Kommune, Københavns Kommune, Lyngby-Taarbæk Kommune, Rudersdal Kommune, Rødovre Kommune, Tårnby Kommune og Vallensbæk Kommune. Ændringsforslag stillet af forretningsudvalget

66 Ordinært repræsentantskabsmøde 2011 Afsnit 9 side Kontingent/ licens / rejsepulje Nuværende stk. 6.6 Alle spillere der deltager i turneringskampe, såvel unionsturnering, Danmarksserier, Danmarksturneringen og cupkampe, betaler en afgift pr. turneringskamp, til en rejsepulje. Rejsepuljens midler må kun bruges til dækning af rejseomkostninger i forbindelse med turnerings-kampe og skal derfor føres som selvstændigt regnskab. Afgiftens størrelse skal være sådan, at den dækker udgifterne til tilskud efter følgende retningslinjer: Der gives ikke rejsetilskud til hold, der til en rejse, modtager tilskud fra DBwF. Der gives rejsetilskud til holddisciplinstørrelsen, en reserve og holdleder. Man er berettiget til tilskud når afstanden til spillestedet er over 30 km. Mod dokumentation refunderes der 80 % af DSB taksten. Uden dokumentation kr pr. km. i egen bil (4 personer i en bil). Forslag til ændring af stk. 6.6 Alle spillere der deltager i turneringskampe, såvel unionsturnering, Danmarksserier, Danmarksturneringen og cupkampe, betaler en afgift pr. turneringskamp, til en rejsepulje. Rejsepuljens midler må kun bruges til dækning af rejseomkostninger i forbindelse med turnerings-kampe, samt til rejser mellem Bornholm og København for spillere til KBUs mesterskaber og stævner, i forbindelse med kurser tilrettelagt af KBU/DBwF eller møder i KBU s organisation. Afgiftens størrelse skal være sådan, at den dækker udgifterne til tilskud efter følgende retningslinjer: Der gives ikke rejsetilskud til hold, der til en rejse, modtager tilskud fra DBwF. Der gives rejsetilskud til holddisciplinstørrelsen, en reserve og holdleder. Man er berettiget til tilskud når afstanden til spillestedet er over 30 km. Mod dokumentation refunderes der 80 % af offentlige transportudgifter. Forretningsudvalget kan fastsætte et maximalt beløb pr. deltager i rejser mellem Bornholm og København.. Uden dokumentation kr pr. km. i egen bil (4 personer i en bil). Tilskud fra rejsepuljen søges af klubberne efter turneringskampen/arrangementet og tilskuddet udbetales til klubberne. Der skal føres selvstændigt regnskab vedrørende rejsepuljens midler.

67 Ordinært repræsentantskabsmøde 2011 Afsnit 9 side 3 Ændringsforslag stillet af Unionsbestyrelsen Motivation: At give spillere mulighed for at søge rejsetilskud til deltagelse i stævner mv.

68 Ordinært repræsentantskabsmøde 2011 Afsnit 9 side Repræsentantskabet Nuværende stk Forslag til ændring af stk Repræsentantskabets opgaver er blandt andet; at fastsætte love og bestemmelser for unionen, at vælge unionsledelse, at behandle lovændringer til DBwF, at vælge delegerede til DBwF`s Repræsentantskab. Repræsentantskabets opgaver er blandt andet; at fastsætte love og bestemmelser for unionen, at vælge unionsledelse, at behandle lovændringer til DBwF Nuværende stk b Forslag til ændring af stk b Nuværende stk b Forslag til ændring af stk b Nuværende stk (+2a+ad 1a + ad 1b) Forslag til ændring af stk Forslag fra DBwF skal være Unionens formand i hænde senest 3 uger før Unionens repræsentantskabsmøde. Forslag fra DBwF skal være Unionens formand i hænde senest den. 1. februar Behandling af/og vejledende afstemning om forslag til DBwF`s love og bestemmelser samt eventuelle licensændringer, fremsat af DBwF. Behandling af forslag til DBwF s love og bestemmelser fremsat af DBwF mv. Valg af KBU-delegerede mandater ud over Unions-Næstformand, - Seniorleder, Ungdomsleder og kassereren. Mandaterne vælges de lige år for en periode af 2 år. Er der forfald til de i stk nævnte personer, kan forretningsudvalget udpege substitutter. Forslag der har været til afstemning, kan kun viderefremsættes hvis det har fået flertal. Alle KBU delegerede er forpligtet til at stemme for sådanne forslag. Den vejledende afstemning er bindende for KBU`s delegerede mandater til DBwF`s repræsentantskabsmøde i forhold til de stillede forslag. Udgør et mindretal over 5% af de afgivne stemmer, skal ja-/nejstemmerne udregnes i procent af afgivne stemmer. Den fremkomne procent af ja-/nej-stemmer vægtes senere på et mandatmøde i ja-/nej-stemmer blandt de delegerede mandater. Forslag der har været til afstemning, kan kun viderefremsættes hvis de har fået flertal. Ændringsforslag stillet af forretningsudvalget

69 Ordinært repræsentantskabsmøde 2011 Afsnit 9 side Forretningsudvalget Nuværende stk Forslag til ændring af stk Formand, seniorleder og ungdomsleder repræsenterer Unionens interesser som faste medlemmer af respektive DBwF-udvalg, hvorfor de er pligtige til at holde det øvrige Forretningsudvalget orienteret om deres virke og eventuelle kommende beslutninger i DBwF-regi. Seniorleder og ungdomsleder repræsenterer Unionens interesser som faste medlemmer af respektive DBwF-udvalg, hvorfor de er pligtige til at holde det øvrige Forretningsudvalget orienteret om deres virke og eventuelle kommende beslutninger i DBwF-regi. Ændringsforslag stillet af forretningsudvalget

70 Ordinært repræsentantskabsmøde 2011 Afsnit 9 side KBUs spilleregler stk. 2 Turneringssektioner Nuværende stk. 2.1 KBU`s turnering består af følgende sektioner: Københavnsserien (jfr. 1 stk. 4) Københavnsrækkerne (jfr. 1 stk. 5) Ungdomsrækkerne Alternativ sektion Mix-rækkerne (jfr. 1. stk. 6) Nuværende Stk. 2.2 Ungdomsrækkerne er opdelt efter alderskriterier. Placeringen af hold i ungdomsrækkerne afgøres af en af TUR-formanden nedsat ungdomsturneringskomite. Forslag Nyt stk. 2.2 Redaktionel ændring I forhold til op- og nedrykning gælder at DBwF s Danmarksturnering ligger over Københavnsserien, som ligger over Københavnsrækken. Nuværende stk. 2.2 ændres til stk. 2.3 Ændringsforslag stillet af forretningsudvalget Motivation: For at tydeliggøre at op- og nedrykningsreglerne gælder hele vejen fra Liga til nederste Københavnsrække.

71 Ordinært repræsentantskabsmøde 2011 Afsnit 9 side stk. 3 Københavnsserie Nuværende stk. 3.1 Forslag til ændring af stk. 3.1 Københavnsserien er KBUs officielle hovedturnering med oprykning til DBwF`s Danmarksturnering, hvorfor reglerne om op/-og nedrykning, samt kun at må spille en kamp per spilledag er inklusiv Danmarksturneringen. Københavnsserien er KBUs officielle hovedturnering med oprykning til DBwF s Danmarksturnering, hvorfor reglerne om op- og nedrykning, samt kun at må spille på ét hold pr. spilledag er inklusiv Danmarksturneringen. Ændringsforslag stillet af forretningsudvalget Motivation: Som følge af forslag til 3.

72 Ordinært repræsentantskabsmøde 2011 Afsnit 9 side stk. 4 Københavnsrækkerne Nuværende stk. 3.1 Forslag til ændring af stk. 3.1 Københavnsrækkerne er KBUs officielle holdturnering for 3- mandshold, hvorfor reglerne om op/-og nedrykning, samt kun at må spille en kamp pr spilledag er inklusiv Københavnsserien og Danmarksturneringen. Københavnsrækkerne er KBUs officielle holdturnering for 3- mandshold, hvorfor reglerne om op- og nedrykning, samt kun at må spille på ét hold pr. spilledag er inklusiv Københavnsserien og Danmarksturneringen. Ændringsforslag stillet af forretningsudvalget Motivation: Som følge af forslag til 3.

73 Ordinært repræsentantskabsmøde 2011 Afsnit 9 side stk. 5 Mixrækkerne Forslag Nyt stk.5.9 Der kan ikke flyttes kampe i sidste spillerunde. Ændringsforslag stillet af forretningsudvalget

74 Ordinært repræsentantskabsmøde 2011 Afsnit 9 side stk. 2 Medaljer Nuværende stk. 2.4 Forslag til ændring af stk. 2.4 Det bedst placerede KBU-damehold og KBU-herrehold i DBwF-Ligaen tildeles medaljer som unionsmester. Det bedst placerede KBU-damehold og KBU-herrehold i DBwF-Ligaen tildeles me-daljer som unionsmester. Det bedst placerede KBU-ungdomshold i DBwF-Eliteserien (efter indledende runde) tildeles medaljer som unionsmester. Nuværende stk. 2.5 Forslag til ændring af stk. 2.5 Er der ikke noget KBU-dame eller herrehold i DBwF-ligaen, er bedst placeret hold i 1. division unionsmestre (og så fremdeles) Er der ikke noget KBU dame- eller herrehold i DBwF-Ligaen, er bedst placerede hold i 1. division unionsmestre (og så fremdeles). Er der ikke noget KBU ungdomshold i DBwF-Eliteserien, er bedst placerede hold i ungdom 1 unionsmestre. Ændringsforslag stillet af forretningsudvalget Motivation: Der bør også udnævnes et ungdomshold som unionsmestre.

75 Ordinært repræsentantskabsmøde 2011 Afsnit 9 side En spilledag Nuværende stk. 1.2 Forslag til ændring af stk. 1.2 For KBUs ordinære turneringskampe (serier og rækker) gælder, at en spiller ikke kan spille mere end én turneringskamp pr. spilledag. For KBUs ordinære turneringskampe (Københavnsserien incl. Danmarksturneringen og Københavnsrækkerne) gælder at en spiller ikke må spille på mere end ét hold pr. spilledag. Nuværende stk. 1.3 Forslag til ændring af stk. 1.3 En spiller kan dog spille mere end en kamp, hvis der er tale om en dobbeltkamp på samme spilledag i samme Københavnsserie eller Københavnsrække Turneringen kan tilrettelægges med flere kampe, fx dobbeltkampe eller triplekampe på samme spilledag. Ændringsforslag stillet af forretningsudvalget Motivation: Der ønskes mulighed for at kunne placere flere kampe på en weekend, fx. 2 kampe lørdag og 1 kamp søndag

76 Ordinært repræsentantskabsmøde 2011 Afsnit 9 side Turneringsdommer Forslag Nyt stk.2.1 Forslag Nyt stk.2.2 Forslag Nyt stk.2.3 Forslag Nyt stk.2.4 Forslag Nyt stk.2.5 Forslag Nyt stk.2.6 Forslag Nyt stk.3.1 Alternativt kan turneringskampen afvikles med en turneringsvagt. Kredsen tildeler før sæsonstart klubberne turneringsvagter, efter hvor mange hold de har tilmeldt. Turneringsvagten er ansvarlig for: At kampen bliver sat i gang. At scoretavler bliver tjekket og underskrevet. At scoretavler og slagsedler bliver afleveret, efter kredsens retningslinjer. Turneringskampen ledes i fællesskab af kampens holdledere, som sikre at kampen gennemføres på sportslig korrekt måde efter gældende love og regler. Holdlederen må godt være en spiller. Holdlederens dispositioner afgøres i tvivlsspørgsmål endeligt af disciplinærudvalget. Afvikles der kampe under DBwF (ligaen 1. div. og 2. div.), skal der stilles dommer. Dommeren er så ansvarlig for hele starten. Unionsbestyrelsen beslutter hvilke kredse, der kan benytte ordningen i stk Ændringsforslag stillet af Unionsbestyrelsen Motivation: Der har været ønsker om, at dommerordning blev afskaffet eller moderniseret. Mange klubber har problemer med at skaffe dommere, andre mener at dommerne efterhånden kun er servicemedarbejder for hallerne. I Sverige kan man afvikle turneringskampen uden der er en dommer tilstede. UB har behandlet spørgsmålet. Der er ikke et flertal for at nedlægge dommerordningen. Vi kan imidlertid godt se problemet, der er i flere af vores kredse. UB foreslår derfor, at der laves et forsøg med en alternativ ordning i kreds 12, Tårnby for den kommende sæson.

77 Ordinært repræsentantskabsmøde 2011 Afsnit 9 side stk. 8 Scoretavlen Nuværende stk. 8.6 Forslag til ændring af stk. 8.6 Scoren af kampe indberettes til DIF`s idrætssystem, senest den efterfølgende fredag kl via internet på DIF`s Infosport af hjemmeholde. Protest mod den indberettede score, skal være unionen i hænde senest 14 dage efter kampens afvikling. Scoren af kampe indberettes til DBwF s landsdækkende turneringssystem, senest den efterfølgende fredag kl af hjemmeholdet. Protest mod den indberettede score, skal være unionen i hænde senest 14 dage efter kampens afvikling. Nuværende stk. 8.7 Forslag til ændring af stk. 8.7 Undlader et hold for tredje gang at indberette til Info-sport, idømmes klubben en afgift på kr. 250,-. Ved efterfølgende undladelser idømmes klubben en afgift på kr. 500,- og herefter kr. 1000,-, og så videre herefter Undlader et hold for tredje gang at indberette resultatet til DBwF s landsdækkende turneringssystem, idømmes klubben en afgift på kr. 250,-. Ved efterfølgende undladelser idømmes klubben en afgift på kr. 500,- og herefter kr. 1000,-, og så videre herefter. Ændringsforslag stillet af forretningsudvalget Motivation: Da Infosport ophører og DBwF dermed får andet system.

78 Ordinært repræsentantskabsmøde 2010 Afsnit 10 side FASTSÆTTELSE AF KONTINGENT, BLADKONTINGENT OG REPRÆSENTATIONSUDGIFTER Kontingent Jævnfør forslag til budget for 2012 foreslås det, at kontingent til unionen for 2012 fastsættes uændret, dvs. til følgende beløb: Kategori Kontingent til KBU Seniorer 46,00 prøvelicens 24, årige 35,00 prøvelicens 18,00 Ungdom og pensionister 24,00 prøvelicens 12,00 Klubskifte/erstatningslicenskort 10,00 Bladkontingent til dækning af udgifter til hjemmeside Det foreslås at det særlige bladkontingent til dækning af udgifter til hjemmeside i 2012 fastsættes til kr. 0,00. Repræsentationsudgifter Jævnfør forslag til revideret budget for 2012 foreslås det at repræsentationsudgifterne (jf. KBU s love 12.6) fastsættes til kr ,00. Leif Makholm Unionskasserer

5. REPRÆSENTANTSKABSMØDET 2010

5. REPRÆSENTANTSKABSMØDET 2010 Ordinært repræsentantskabsmøde 2011 Afsnit 5 side 1 5. REPRÆSENTANTSKABSMØDET 2010 Repræsentantskabsmødet blev afholdt den 14. marts 2010 på Rødovregård. Følgende klubber var repræsenteret ved repræsentantskabsmødet:

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION KØBENHAVNS BOWLING UNION Mødelokale Mørkhøjvej 6 DK-2700 Brønshøj Telefon: +45 38 89 79 69 E-mail: borgeholm@dbmail.dk Internet: www.kbu.dk Til unionsbestyrelsen Referat fra repræsentantskabsmødet den

Læs mere

5. REPRÆSENTANTSKABSMØDET 2009

5. REPRÆSENTANTSKABSMØDET 2009 Ordinært repræsentantskabsmøde 2010 Afsnit 5 side 1 5. REPRÆSENTANTSKABSMØDET 2009 Følgende klubber var repræsenteret ved repræsentantskabsmødet: Team Millennium v/steffen H. Jensen Lyngby v/frank Rasmussen,

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU6 26/10 2009 Lombok den 16. november 2009 Tilstede: Ikke tilstede: Konstitueret Formand: Michael Wittendorff (MW) Konstitueret Næstformand: Inge Sambleben (IS) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer:

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU8 den 02/12 2011 Rødovre den 29. december 2011 Til stede: Ikke til stede: Næstformand: Lars Jacobsen (LJ) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand: Anni Sørensen (AS)

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU3 17/06 2009 Rødovre den 11. juli 2009 Tilstede: Formand: Poul Primdahl (PP) Næstformand: Michael Wittendorff (MW) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) Seniorleder: Michael

Læs mere

Københavns Bowling Union

Københavns Bowling Union Ordinært Repræsentantskabsmøde Søndag den 14. marts 2010 på Rødovregård Kirkesvinget 1, Rødovre Velkommen på mødet Forretningsudvalget (/) TILSLUTTET DANMARKS BOWLING FORBUND OG DANMARKS IDRÆTS-FORBUND

Læs mere

Københavns Bowling Union

Københavns Bowling Union Ordinært repræsentantskabsmøde 2012 Indholdsfortegnelse side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indkaldelse 2. Program 3. Dagsorden 4. Mandatliste 5. Repræsentantskabsmødet 2011 6. Forhandlingsprotokol 2011/2012

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU1 den 11/01 2012 Egypten den 20. januar 2012 Til stede: Ikke til stede: Formand: Anker Haldbæk (AH) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand: Anni Sørensen (AS) Seniorleder:

Læs mere

Ny Dansk Rekord på flg. distance:

Ny Dansk Rekord på flg. distance: KBU Åbningsstævne Grøndal Centret den 25+26. august 2012 Opdateret : 26-08-2012 19:53 Ny Dansk Rekord på flg. distance: 2 mandshold 4 serier Carsten Trane Christian Larsen Pin-crackers Politiet I.F I alt

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat UB2 30/06 2009 Rødovre den 23. juni 2009 Tilstede: Ikke til stede: Formand: Poul Primdahl (PP) Næstformand: Michael Wittendorff (MW) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand:

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION 38 89 79 69 Referat af temadag den 24/11 2013 Rødovre den 22. 12 2013 Tilstede: BBK 95: Susanne Malmberg BBK 95: Søren Andre BK Center: Martin Guldager (Suppleant til forretningsudvalget) BK Triominos:

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU1 den 21/1 2016 Til stede: Ikke til stede: Næstformand: Michael Pedersen Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand: Lise Mollerup Sørensen (LMS) Seniorleder: Martin

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat UB3 09/09 2009 Rødovre den 18. oktober 2009 Tilstede: Ikke til stede: Konstitueret Formand: Michael Wittendorff (MW) Konstitueret Næstformand: Inge Sambleben (IS) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer:

Læs mere

Københavns Bowling Union

Københavns Bowling Union Ordinært Repræsentantskabsmøde Søndag den 16. marts 2014 kl. 10:30 Festsalen på Tinderhøj Skole Fortvej 71, Rødovre Velkommen på mødet Forretningsudvalget TILSLUTTET DANMARKS BOWLING FORBUND OG DANMARKS

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU5 11/08 2008 Malta, den 20. august 2008 Tilstede: Formand: Poul Primdahl (PP) Næstformand: Michael Wittendorff (MW) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand: Mikael

Læs mere

BOWLINGKLUBBEN CENTER

BOWLINGKLUBBEN CENTER HUSK KONTINGENT 0/17 år kr. 75,00-18/20 år kr. 195,00-21/24 år kr. 235,00-24/- år kr. 340,00 KAN INDBETALES PÅ KONTO 1551-0002209764 BOWLINGKLUBBEN CENTER KONTAKTPERSONER BK Center Formand Martin Guldager

Læs mere

Center. Generalforsamling den 9. februar 2010 Rødovre Bowlinghal.

Center. Generalforsamling den 9. februar 2010 Rødovre Bowlinghal. Center Generalforsamling den 9. februar 2010 Rødovre Bowlinghal. Dagsorden Valg af dirigent Beretning fra formanden, seniorudvalget og ungdomsudvalget regnskab Indkomne forslag Fastsættelse af kontingent

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU4 3/5 2010 Rødovre den 03. maj 2010 Tilstede: Afbud: Formand: Anker Haldbæk (AH) Næstformand: Michael Wittendorff (MW) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand: Anni

Læs mere

KM Mix Indledende finalekvalifikation

KM Mix Indledende finalekvalifikation KM Mix Indledende KM Mix Præmiespil KM Finaler KM Mix Indledende finalekvalifikation Nr Navn Klub 1 2 3 4 5 6 Total X / 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Præmie spil Kim Brøndsted Sporvejene

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU8 23/10 2007 Rødovre den 15. november 2007 Tilstede: Ikke tilstede: Formand: Lisbeth Tiedjen (LT) Næstformand: Poul Primdahl (PP) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand:

Læs mere

KBU Åbningsstævne Grøndal Centret den august 2010

KBU Åbningsstævne Grøndal Centret den august 2010 KBU Åbningsstævne Grøndal Centret den 28+29. august 2010 Opdateret : 29-08-2010 20:04 Kreds 14 Grøndal vil gerne på Københavns Bowling Unions vegne ønske præmietagerne et stort tillykke. Samtidig vil gerne

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU7 24/9 2007 Rødovre den 9. oktober 2007 Tilstede: Afbud fra: Formand: Lisbeth Tiedjen (LT) Næstformand: Poul Primdahl (PP) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand:

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU7 den 24/10 2013 Rødovre den 21. november 2013 Til stede: Ikke til stede: Formand: Lars Jacobsen (LJ) Næstformand: Michael Pedersen (MP) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM)

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU2 den 13/3 2013 Rødovre den 29. marts 2013 Til stede: Ikke til stede: Konstitueret formand: Lars Jacobsen (LJ) Konstitueret næstformand: Inge Sambleben (IS) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer:

Læs mere

KM Single og Double Grøndal Centret 28.+29. januar 2012

KM Single og Double Grøndal Centret 28.+29. januar 2012 Grøndal Centret 8.+9. januar 0 Start: Lørdag 8. januar 0 kl. 9.00 4 Ebbe Holm KBK 940 8 Herre B Herrer 7 4 Preben Thomsen KBK 940 9 Herre C Herrer 7 5 Morten Lilmoes Jackpot 6 Herre E Herrer 67 5 Kim Lilhammer

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU2 den 05/03 2015 Vietnam den 25. marts 2015 Til stede: Ikke til stede: Formand: Lars Jacobsen (LJ) Næstformand: Michael Pedersen (MP) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM)

Læs mere

KBU s KREDS 13 RØDOVRE

KBU s KREDS 13 RØDOVRE KBU s KREDS 13 RØDOVRE Til KBU klubberne i World Cup Hallen 9. januar 2015 I henhold til KBU s Kreds 13 Rødovres vedtægter, 7 stk. 1, indkaldes herved til ordinær Repræsentantskabsmøde Torsdag den 29.

Læs mere

«il )9- II r' jemr- røndal. ff 24 oldo»ep. tetp- siori. Bowlernes hal DRGENS HJØRNE AMAGERBROGADE 178 TLF. 315564 84. Letpension 41(27 AMAGER-08RO WOW

«il )9- II r' jemr- røndal. ff 24 oldo»ep. tetp- siori. Bowlernes hal DRGENS HJØRNE AMAGERBROGADE 178 TLF. 315564 84. Letpension 41(27 AMAGER-08RO WOW tetp- siori røndal - «il )9- II r' Bowlernes hal 9411 4.4r *ø.wr 1111101101, mt- et r TIMM*. L.11 T I* 10 EI a : jemr-.. mmmmmm "11 Y RI 41(27 AMAGER-08RO WOW TIP EN TRÆFFER DRGENS HJØRNE AMAGERBROGADE

Læs mere

KM Single og Double Grøndal Centret 28.+29. januar 2012

KM Single og Double Grøndal Centret 28.+29. januar 2012 Damer 1 Randi Kryger Pedersen Game On 182 224 246 249 202 175 258 207 1743 55 25 2 Trine Suadicani BK Sisu 229 212 222 185 165 212 205 181 1611 45 30 3 Pernille Hyldekrog Pin-crackers 183 185 212 195 181

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat UB2 16/06 2008 Rødovre den 31. juli 2008 Tilstede: Formand: Poul Primdahl (PP) Næstformand: Michael Wittendorff (MW) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand: Mikael

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU2 den 13/3 2014 Rødovre den 27. april 2014 Til stede: Ikke til stede: Formand: Lars Jacobsen (LJ) Næstformand: Michael Pedersen (MP) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand:

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU6 den 12/9 2011 Rødovre den 22. oktober 2011 Til stede: Ikke til stede: Formand: Anker Haldbæk (AH) Næstformand: Lars Jacobsen (LJ) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand:

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU3 den 23/4 2014 Rødovre den 26. maj 2014 Til stede: Ikke til stede: Formand: Lars Jacobsen (LJ) Næstformand: Michael Pedersen (MP) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand:

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU8 den 6/12 2013 Bali, den 28. januar 2014 Til stede: Ikke til stede: Formand: Lars Jacobsen (LJ) Næstformand: Michael Pedersen (MP) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand:

Læs mere

KBU Jubilæumsstævne 2016 Bowlernes Hal, Grøndal

KBU Jubilæumsstævne 2016 Bowlernes Hal, Grøndal KBU Jubilæumsstævne 2016 Bowlernes Hal, Grøndal Damepar Nr. Navn Klub Parnr. Total X / Partotal X / 1 Christina Buch S.A.S. 105 1065 23 22 1978 38 45 Patriciamay Delani Center 105 913 15 23 2 Helle Hansen

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat UB1 19/02 2008 Rødovre den 23. marts 2008 Tilstede: Ikke tilstede: Formand: Lisbeth Tiedjen (LT) Næstformand: Poul Primdahl (PP) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand:

Læs mere

Københavns Bowling Union

Københavns Bowling Union Repræsentantskabsmødet blev afholdt den 16. marts 2014 på Tinderhøj Skole, Rødovre Følgende klubber var repræsenteret ved repræsentantskabsmødet: SAS v/ Erik Svensson, Hans Svane KingPins v/ Jesper Winkel

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU1 den 15/1 2013 Rødovre den 20. januar 2013 Til stede: Ikke til stede: Næstformand: Lars Jacobsen (LJ) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand: Lise Mollerup Sørensen

Læs mere

LOVE JYDSK BOWLING UNION

LOVE JYDSK BOWLING UNION LOVE JYDSK BOWLING UNION Indholdsfortegnelse 1 Navn og hjemsted 3 2 Formål 3 3 Organisation og tilhørsforhold 3 4 Klubberne 3 4A Klubfusion 3 4B Klubophør 3 5 Klubbernes medlemmer 4 6 Kontingent 4 7 Regnskab

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU7 den 25/10 2011 Rødovre den 27. december 2011 Til stede: Ikke til stede: Formand: Anker Haldbæk (AH) Næstformand: Lars Jacobsen (LJ) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM)

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU3 den 16/04 2012 Rødovre den 17. maj 2012 Til stede: Ikke til stede: Formand: Anker Haldbæk (AH) Næstformand: Lars Jacobsen (LJ) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand:

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Rødovre den 2. marts 2011 Referat af UB1 den 8. februar 2011 Til stede: Ikke til stede: Formand: Anker Haldbæk (AH) Næstformand: Michael Wittendorff (MW) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm

Læs mere

Referat af ekstraordinært repræsentantskabsmøde den 30. august 2014

Referat af ekstraordinært repræsentantskabsmøde den 30. august 2014 Referat af ekstraordinært repræsentantskabsmøde den 30. august 2014 Mødet afholdtes i Fredericia Idrætscenter og startede kl. 11.00. Forbundsformand Per Henriksen bød velkommen og takkede for, at så mange

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU7 den 28/10 2015 Rødovre den 2. november 2015 Til stede: Ikke til stede: Formand: Lars Jacobsen (LJ) Næstformand: Michael Pedersen (MP) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM)

Læs mere

Den fremsendte dagsorden blev godkendt med den ændring, at vi starter med punkt 3a (Struktur) og 3b (Årshjul for ØST).

Den fremsendte dagsorden blev godkendt med den ændring, at vi starter med punkt 3a (Struktur) og 3b (Årshjul for ØST). Tilstede fra DBwF-Øst: Ikke tilstede: Desuden deltog: Formand: Martin Guldager (MG) Budgetansvarlig: Leif Makholm (LM) Sekretær: Bente Makholm (BM) Aktivitetskoordinator: Tim Høst (TH) Turneringsteam:

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat UB3 23. september 2010 Rødovre den 24. oktober 2010 Tilstede: Ikke tilstede Formand: Anker Haldbæk (AH) Næstformand: Michael Wittendorff (MW) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm

Læs mere

" #$%&'%!(%$) " #$ % & # & '( & #( ) (" &

 #$%&'%!(%$)  #$ % & # & '( & #( ) ( & " #$%&'%(%$) " #$ % & # & '( & #( ) (" & STATUS PR. 31. DECEMBER 2005 AKTIVER Kasse 2.496,11 Checkkonti, Jyske Bank 358.245,61 Bankbog, Jyske Bank 62.986,32 Girokonto, BG Bank 112.887,29 Aktier nom. 10,00,

Læs mere

Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010

Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010 Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010 Mødet blev afholdt kl. 19.00 i Samlingssalen, H. C. Andersens vej 24, Næstved. Formand Jesper Poulsen bød velkommen til

Læs mere

Referat af repræsentantskabsmøde. den 3. marts 2013. Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 44 stemmeberettigede, svarende til 57%.

Referat af repræsentantskabsmøde. den 3. marts 2013. Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 44 stemmeberettigede, svarende til 57%. Referat af repræsentantskabsmøde den 3. marts 2013 Pkt. 1 Pkt. 2 Pkt. 3 Pkt. 4 Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 44 stemmeberettigede, svarende til 57%. Valg af dirigent John Wozny blev valgt.

Læs mere

REFERAT AF REPRÆSENTANTSKABSMØDE I DANSK SOFTBALL FORBUND AFHOLDT HOS AMAGER VIKINGS LØRDAG D. 21. MARTS 2015

REFERAT AF REPRÆSENTANTSKABSMØDE I DANSK SOFTBALL FORBUND AFHOLDT HOS AMAGER VIKINGS LØRDAG D. 21. MARTS 2015 REFERAT AF REPRÆSENTANTSKABSMØDE I DANSK SOFTBALL FORBUND AFHOLDT HOS AMAGER VIKINGS LØRDAG D. 21. MARTS 2015 Tilstede: 10 klubber var tilmeldt og fremmødt. 5 bestyrelsesmedlemmer deltog Stemmeberettigede:

Læs mere

Resultatliste - DAMER. Old Boys / Girls - Stævne nr. 3 Glostrup Bowling Center November 2004 Kreds 17

Resultatliste - DAMER. Old Boys / Girls - Stævne nr. 3 Glostrup Bowling Center November 2004 Kreds 17 Resultatliste - DAMER Old Boys / Girls - Stævne nr. 3 Glostrup Bowling Center 27. - 28. November 2004 Kreds 17 Placering Holdnr. Navn Klub Kegler Hcp Holdtotal Point 1 6 Inge V. Johansen CKC 697 144 Lisbeth

Læs mere

5. REPRÆSENTANTSKABSMØDET 2005

5. REPRÆSENTANTSKABSMØDET 2005 Ordinært repræsentantskabsmøde 2006 Afsnit 5 side 1 5. REPRÆSENTANTSKABSMØDET 2005 År 2005 den 20. marts afholdtes ordinært repræsentantskabsmøde i Københavns Bowling Union. Mødet afholdtes i Valhøj Skole,

Læs mere

KREDS 11 s JULESTÆVNE

KREDS 11 s JULESTÆVNE STARTLISTE til KREDS 11 s JULESTÆVNE Søndag d. 13-12-2009 eftertilmelding under stævnet Har du ingen makker, så tilmeld dig alligevel, så skal jeg prøve at danne par af singlerne :-) Husk at du skal spille

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU4 014/05 2008 Rødovre den 20. maj 2008 Tilstede: Formand: Poul Primdahl (PP) Næstformand: Michael Wittendorff (MW) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand: Mikael

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Rødovre den 28. marts 2013 Referat af UB1 den 12. februar 2013 Til stede: Ikke til stede: Konstitueret formand: Lars Jacobsen (LJ) Konstitueret næstformand: Inge Sambleben (IS) Sekretær: Bente Makholm

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat UB4 26/11 2009 Rødovre den 31. december 2009 Tilstede: Ikke til stede: Konstitueret Formand: Michael Wittendorff (MW) Konstitueret Næstformand: Inge Sambleben (IS) Sekretær: Bente Makholm (BM)

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU5 den 30/6 2011 Rødovre den 24. august 2011 Til stede: Ikke til stede: Formand: Anker Haldbæk (AH) Næstformand: Lars Jacobsen (LJ) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand:

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Herlev den 5. september 2013 Referat af UB3 den 2. september 2013 Til stede: Ikke til stede: Formand: Lars Jacobsen (LJ) Næstformand: Michael Pedersen (MP) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm

Læs mere

Startliste. START 1 - Fredag kl. 09:00 Navn Klub Række Par Ole Henriksen Hans Svane. Herre Par 01. Inge Sambleben Frank Bøhm KBU 1940 Leonardo Santos

Startliste. START 1 - Fredag kl. 09:00 Navn Klub Række Par Ole Henriksen Hans Svane. Herre Par 01. Inge Sambleben Frank Bøhm KBU 1940 Leonardo Santos Startliste START 1 - Fredag kl. 09:00 Ole Henriksen Hans Svane Herre Par 01 Inge Sambleben GBK Frank Bøhm KBU 1940 Leonardo Santos Torben Berthelsen START 2 - Fredag kl. 11:30 Bjarne Elsborg Erik N. Svensson

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU7 den 30/10 2014 Rødovre den 14. januar 2015 Til stede: Ikke til stede: Formand: Lars Jacobsen (LJ) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand: Lise Mollerup Sørensen

Læs mere

Referat af FU 5 torsdag den 7.august 2014 kl i lokalerne på Mørkhøjvej 6.

Referat af FU 5 torsdag den 7.august 2014 kl i lokalerne på Mørkhøjvej 6. Referat af FU 5 torsdag den 7.august 2014 kl. 19.00 i lokalerne på Mørkhøjvej 6. Afbud fra Camilla Keller og Bente Makholm Dagsorden: 1. Valg af mødeleder 2. Godkendelse af dagsorden 3. Godkendelse og

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU5 den 29/07 2015 Rødovre den 24. oktober 2015 Til stede: Formand: Lars Jacobsen (LJ) Næstformand: Michael Pedersen (MP) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand: Lise

Læs mere

! "#$%$&%'& (!!! !"##! $!! #% & ' ##' (! ' ) *#+ %,-.+,/0! #1#2 #3 # +! %,-.+,/0"##1#,2 #!+ # !!!!! 4# 5 + #+! $! 1# 67!8"99!!..///##.'3. #!

! #$%$&%'& (!!! !##! $!! #% & ' ##' (! ' ) *#+ %,-.+,/0! #1#2 #3 # +! %,-.+,/0##1#,2 #!+ # !!!!! 4# 5 + #+! $! 1# 67!899!!..///##.'3. #! ! "$%$&%'& (!!! )*'!"! $!! % & ' ' (! ' ) *+ %,-.+,/0! 12 3 +! %,-.+,/0"1,2!+!!!!! 4 5 + +!! $! 1 67!8"99!!..///.'3.!3 : 7 -,; !,-.-/,!!

Læs mere

LOVE FOR SØNDERBORG FAMILIE OG FIRMA SPORT

LOVE FOR SØNDERBORG FAMILIE OG FIRMA SPORT LOVE FOR SØNDERBORG FAMILIE OG FIRMA SPORT 1 NAVN. Sammenslutningens navn: SØNDERBORG FAMILIE OG FIRMA SPORT. Hjemsted:Sønderborg. Signatur: SFS. Postadresse: SFS-Hallen, Borgmester Andersens Vej 100,

Læs mere

Vedtægter for Familie Bowling (FB) (af 26. marts 2014)

Vedtægter for Familie Bowling (FB) (af 26. marts 2014) 1.0 Navn og hjemsted Klubbens navn er Familie Bowling (FB). Klubben er stiftet den 1. august 1984. Klubben er hjemmehørende i Gladsaxe kommune 2.0 Formål Klubbens formål er, at samle bowlingspillere med

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU4 den 28/05 2015 Rødovre den 31. maj 2015 Til stede: Ikke til stede: Formand: Lars Jacobsen (LJ) Næstformand: Michael Pedersen (MP) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand:

Læs mere

KBU s KREDS 13 RØDOVRE

KBU s KREDS 13 RØDOVRE TIL KBU klubberne I World Cup Hallen Rødovre, den 7. januar 2013 Vedlagt fremsendes indkaldelse til Kreds 13 s repræsentantskabsmøde den 30. januar 2013 i World Cup Hallen. Sammen med indkaldelsen er vedlagt

Læs mere

Vedtægter for Familie Bowling (FB) (af 16. marts 2016)

Vedtægter for Familie Bowling (FB) (af 16. marts 2016) 1.0 Navn og hjemsted Klubbens navn er Familie Bowling (FB). Klubben er stiften den 1. august 1984. Klubben er hjemmehørende i Gladsaxe kommune 2.0 Formål Klubbens formål er, at samle bowlingspillere med

Læs mere

World Cup Hallen Rødovre Centrum 99, 2610 Rødovre

World Cup Hallen Rødovre Centrum 99, 2610 Rødovre Ordinært afdelingsmøde afholdes tirsdag d. 6. maj 2014 kl. 19.30 World Cup Hallen Rødovre Centrum 99, 2610 Rødovre 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent og stemmetællere 3. Beretning 4. Indkomne forslag

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU3 07/04 2008 Rødovre den 26. april 2008 Tilstede: Ikke tilstede: Formand: Poul Primdahl (PP) Næstformand: Michael Wittendorff (MW) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand:

Læs mere

Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde.

Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde. JBU - Region 3 18.02.2010 Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde. Dato: Torsdag d. 4. februar 2010 Kl.: 19.00 Sted: Stampesvej 19 8260 Viby J (Selskabslokalet) Vinnie bød velkommen til mødet 1. Mandaternes

Læs mere

Fredericia april 2014. Indstilling. Bestyrelsen indstiller følgende vedtægtsændringer til vedtagelse på førstkommende generalforsamling:

Fredericia april 2014. Indstilling. Bestyrelsen indstiller følgende vedtægtsændringer til vedtagelse på førstkommende generalforsamling: Fredericia april 2014 Indstilling Bestyrelsen indstiller følgende vedtægtsændringer til vedtagelse på førstkommende generalforsamling: 1. Klubbens navn er Fredericia Sportsrideklub. Fork: FSRK Klubbens

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011

Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011 Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Formandens beretning 3. Forslag til vedtægtsændring 4. Forslag fra bestyrelsen

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU5 11/6 2007 Rødovre den 24. juni 2007 Tilstede: Afbud fra: Formand: Lisbeth Tiedjen (LT) Næstformand: Poul Primdahl (PP) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand:

Læs mere

Skift af medlemskab til semi-aktivt, træningsfrit eller licensfrit medlemskab kan kun ske ved udgangen af maj måned og skal ske med 2 måneders varsel

Skift af medlemskab til semi-aktivt, træningsfrit eller licensfrit medlemskab kan kun ske ved udgangen af maj måned og skal ske med 2 måneders varsel 1 Navn og hjemsted: Bowlingklubben Triominos, der har hjemsted i Rødovre Kommune, er stiftet den 11. januar 2003. Klubben er tilsluttet Danmarks Bowling Forbund / Københavns Bowling Union under Danmarks

Læs mere

Referat af generalforsamling, tirsdag den 24. november 2015.

Referat af generalforsamling, tirsdag den 24. november 2015. Referat af generalforsamling, tirsdag den 24. november 2015. Valg af dirigent. Knud Borup Jensen blev valgt som dirigent og konstaterede, at forsamlingen var rettidigt indkaldt, hvorfor den var beslutningsdygtig.

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat UB4 12/11 2007 Rødovre den 14. november 2007 Tilstede: Ikke tilstede: Formand: Lisbeth Tiedjen (LT) Næstformand: Poul Primdahl (PP) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand:

Læs mere

Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de fremmødte og gik derefter direkte over til dagsordenen. 1. Valg af dirigent.

Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de fremmødte og gik derefter direkte over til dagsordenen. 1. Valg af dirigent. Beslutningsreferat fra generalforsamlingen i Danske Tursejlere Den 8. april 2017 i Silkeborg Motorbåd Klub, Restaurant Indelukket Spisested, Åhave Alle 9 C, 8600 Silkeborg Formand Poul Erik Jakobsen bød

Læs mere

Resultatliste - HERRER. Old Boys / Girls - Stævne nr. 5 Glostrup Bowling Center 6. - 7. Marts 2004 Kreds 17

Resultatliste - HERRER. Old Boys / Girls - Stævne nr. 5 Glostrup Bowling Center 6. - 7. Marts 2004 Kreds 17 Resultatliste - HERRER Old Boys / Girls - Stævne nr. 5 Glostrup Bowling Center 6. - 7. Marts 2004 Kreds 17 Placering Holdnr. Navn Klub Kegler Hcp Holdtotal Point 1 19 Carsten Daae Center 149 21 Ole Petersen

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU3 29/03 2010 Rødovre den 3. april 2010 Tilstede: Formand: Anker Haldbæk (AH) Næstformand: Michael Wittendorff (MW) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand: Anni Sørensen

Læs mere

KM & KM PAR. Resultat. World Cup Hallen februar Københavns Bowling Union & Kreds 13 Rødovre

KM & KM PAR. Resultat. World Cup Hallen februar Københavns Bowling Union & Kreds 13 Rødovre KM & KM PAR World Cup Hallen 2. - 3. februar 2008 Resultat Københavns Bowling Union & Kreds 13 Rødovre KM & KM PAR World Cup Hallen 2. - 3. februar 2008 300 Serie Martin Carlsen - Pin-Crackers Rekorder

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012.

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Den 24. Oktober 2012 afholdtes den ordinære generalforsamling i Vængernes Beboerlaug. Oldermanden bød velkommen og gik herefter

Læs mere

Referat fra SBwU's Repræsentantskabsmøde. 1. marts 2014

Referat fra SBwU's Repræsentantskabsmøde. 1. marts 2014 Dagsorden ifølge lovene: Referat fra SBwU's Repræsentantskabsmøde 1. marts 2014 1. Mandaternes prøvelse: Navneopråb ved Ib Johansen. Der kan være 56 stemmeberettigede. Optælling viser at vi er mødt 32.

Læs mere

Håndbold Foreningen MORS

Håndbold Foreningen MORS Håndbold Foreningen MORS CVR. NR. 15171294 www.hfmors.dk hf@mors.dk Referat fra generalforsamlingen i HF Mors mandag den 28. marts 2011 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Navn klub Række Resultat Strike Præmie 1 Jesper Larsen Elipsen 1 763 25 kr. 2.000,00 2 Troels Schmidt Sporvejene 1 746 25 kr. 1.

Navn klub Række Resultat Strike Præmie 1 Jesper Larsen Elipsen 1 763 25 kr. 2.000,00 2 Troels Schmidt Sporvejene 1 746 25 kr. 1. Navn klub Række Resultat Strike Præmie 1 Jesper Larsen Elipsen 1 763 25 kr. 2.000,00 2 Troels Schmidt Sporvejene 1 746 25 kr. 1.250,00 3 Frederik Ørhgaard Sporvejene 1 740 27 kr. 750,00 4 Randi Kryger

Læs mere

Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016

Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016 Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016 Punkt 1: Valg af a) Dirigent b) Referent c) Bisidder d) 2 stemmetællere Inger Christensen, formand for Aalborg Tegnsprogsforening

Læs mere

Formanden bød velkommen til de fremmødte. Formanden bød kl velkommen til de fremmødte medlemmer og foreslog Leif Nielsen som dirigent.

Formanden bød velkommen til de fremmødte. Formanden bød kl velkommen til de fremmødte medlemmer og foreslog Leif Nielsen som dirigent. Referat fra generalforsamlingen i BRT Golf Klub Søndag den 29. november 2015 kl. 13.00 i Golf-Indoor, Trippendalscentret Trippendalsvej, Herstedøster, 2600 Glostrup. Dagsorden for den ordinære generalforsamling:

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i. Eurasier Klub Danmark

Referat fra ordinær generalforsamling i. Eurasier Klub Danmark Referat fra ordinær generalforsamling i Eurasier Klub Danmark Lørdag d. 2. april 2011 fra kl. 12.00-16.00, Struer Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. valg af dirigent. 2. valg af referent. 3. valg af 2 stemmetællere.

Læs mere

Vestjysk Sports- og Terræn Rideklub VEST

Vestjysk Sports- og Terræn Rideklub VEST Vedtægter for Vestjysk Sports- og Terræn Rideklub VEST 1. Navn og Hjemsted: Klubbens navn: Forkortelse: Klubbens hjemsteder: Vestjysk Sports- og Terræn Rideklub VEST Lemvig kommune Klubbens stiftelsesdato:

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU5 den 1/8 2012 Rødovre den 14. september 2012 Til stede: Ikke til stede: Formand: Anker Haldbæk (AH) Næstformand: Lars Jacobsen (LJ) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand:

Læs mere

Resultatliste - DAMER. Old Boys / Girls - Stævne nr. 3 Grøndal Centret 24. - 25. Januar 2004 Kreds 14

Resultatliste - DAMER. Old Boys / Girls - Stævne nr. 3 Grøndal Centret 24. - 25. Januar 2004 Kreds 14 Resultatliste - DAMER Old Boys / Girls - Stævne nr. 3 Grøndal Centret 24. - 25. Januar 2004 Kreds 14 Placering Holdnr. Navn Klub Kegler Hcp Holdtotal Point 1 28 Bodil Johansen Partner 713 112 Inger Terkildsen

Læs mere

[Skriv her] FBwU Love og Bestemmelser

[Skriv her] FBwU Love og Bestemmelser LOVE OG BESTEMMELSER 2016 1 1 Navn og hjemsted. 1.1 Unionens navn er Fyns Bowling Union (FBwU). 1.2 Unionens hjemsted er formandens adresse. 2 2 Formål. Det er Fyns Bowling Unions formål: 2.1 At fremme

Læs mere

[Skriv her] FBwU Love og Bestemmelser

[Skriv her] FBwU Love og Bestemmelser LOVE OG BESTEMMELSER 2016 1 1 Navn og hjemsted. 1.1 Unionens navn er Fyns Bowling Union (FBwU). 1.2 Unionens hjemsted er formandens adresse. 2 2 Formål. Det er Fyns Bowling Unions formål: 2.1 At fremme

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS.

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. Generalforsamlingen startede kl. 11. Formanden Jens Christian Gam bød velkommen til de fremmødte. Tilstede var 2 fra

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU6 14/9 2010 Rødovre den 23. oktober 2010 Tilstede: Ikke tilstede: Formand: Anker Haldbæk (AH) Næstformand: Michael Wittendorff (MW) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand:

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013.

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Sted: Hellerup Roklub Referent: Maureen Jørgensen 1. Valg af dirigent og referent. Bestyrelsen foreslog Dorthe Budtz som

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Rødovre den 15. september 2012 Referat af UB3 den 12. september 2012 Til stede: Ikke til stede: Næstformand: Lars Jacobsen (LJ) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand: Lise

Læs mere