Fakta om ingeniør- og cand. scient.-uddannelserne Optag på uddannelserne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fakta om ingeniør- og cand. scient.-uddannelserne 2012. Optag på uddannelserne 2007-2012"

Transkript

1 Fakta om ingeniør- og cand. scient.-uddannelserne 2012 Optag på uddannelserne September 2012

2 Fakta om ingeniør- og cand.scient.- uddannelserne Denne analyse dokumenterer de faktuelle forhold vedrørende de seneste års ( ) søgning og optag til ingeniør og cand. scient. uddannelserne (se nærmere afgrænsning i bilaget). Analysen dokumenterer endvidere omfanget af fuldførte ingeniøruddannelser og beslægtede teknisknaturvidenskabelige uddannelser de seneste år. Analysen udgør det faktuelle grundlag for en vurdering af den aktuelle tilstand for så vidt angår de videregående uddannelsers udbud af teknisk/ naturvidenskabeligt uddannede personer. Analysen indeholder oplysninger om: Samlet optag på de videregående uddannelser Optag på tekniske og naturvidenskabelige uddannelser Søgning til tekniske og naturvidenskabelige uddannelser 1. prioritets ansøgninger til tekniske og naturvidenskabelige uddannelser Afviste ansøgere til tekniske og naturvidenskabelige uddannelser Fuldførte videregående uddannelser. Hovedresultater Der har også i 2012 været et stigende optag på ingeniøruddannelser, og i alt er optaget på et ingeniørstudium. Det er en fremgang på 9 procent i forhold til sidste år. Fremgangen er størst for civilingeniører (13 pct.), mens fremgangen i optaget på diplomingeniørstudiet er på 6 procent.. På cand. scient. uddannelserne er optaget steget 10 procent. Der er afvist 546 ansøgere til ingeniøruddannelserne, mens 980 forgæves har søgt om optagelse på de naturvidenskabelige uddannelser på universitetet.

3 Samlet optag på de videregående uddannelser Der er i 2012 i alt optaget personer på en videregående uddannelse ved første optag det vil sige før ledige pladser er blevet besat af ansøgere, der har fået deres andre ønsker afvist. Dermed steg optaget med 6,0 procent i forhold til Alle uddannelsesområder har oplevet en stigning i optaget. Størst er fremgangen på de samfundsvidenskabelige uddannelser, hvor optaget er steget med næsten 11 procent. De humanistiske og tekniske uddannelser den mindste fremgang i optaget, med henholdsvis 0,2 procent og 0,3 procent flere optagne i 2012 end i Set over en seksårig periode er det også de samfundsvidenskabelige uddannelser der har haft den største fremgang i optaget (godt 50 pct.), mens det er de humanistiske uddannelser, som har oplevet den mindste fremgang (21 pct.). I 2012 begynder i alt studerende på en teknisk eller naturvidenskabelig uddannelse. Det er 0,7 procent flere end i Tabel 1: Optag på de videregående uddannelser Optagne Uddannelse Tekniske, herunder ingeniører % 0,3 % Naturvidenskabelige % 1,1 % Samfundsvidenskabelige % 10,9 % Sundhedsvidenskabelige % 8,1 % Humanistiske % 0,2 % Pædagogiske % 5,1 % Optag i alt % 6,0 % Tekniske og naturvidenskabelige uddannelser i alt % 0,7 % Teknik / naturvidenskab andel ift. samlet optag 25,3 % 26,8 % 27,2 % 26,7 % 26,8 % 25,7 % - - Ingeniører* % 9,2 % Cand. scient.er % 9,8 % Ingeniører i forhold til samlet optag 6,3 % 7,2 % 6,6 % 6,8 % 6,7 % 7,0 % - - Cand. scient.er i forhold til samlet optag 7,7 % 6,9 % 7,4 % 8,1 % 8,5 % 8,9 % - - Kilde: KOT tilmeldingssekretariatet, antal optagne i alt (eksklusive standby). * IDAs egne beregninger. Godt hver fjerde (25,7 procent) af alle, der begynder på en videregående uddannelse i 2012, er studerende inden for teknik eller naturvidenskab. Andelen af tekniske og naturvidenskabelige studerende har været relativt stabilt i de seneste år, siden 2008 har det været ca. 27 pct. af de der påbegynder en videregående uddannelse, der begynder på en teknisk eller naturvidenskabelig uddannelse. Tilsvarende udgør de ingeniørstuderende en relativ stabil/svagt stigende andel af samtlige, der er optaget på en videregående uddannelse. Fra 6,3 procent i 2007 til 7,0 procent i 2012.

4 Optag på ingeniøruddannelserne og scient. uddannelserne Samlet set er der i 2012 optaget studerende på en ingeniøruddannelse. Det er 355 flere end i 2011, svarende til en fremgang på 9 procent.. Der er optaget nye studerende på scient. studierne, hvilket er en fremgang på 480, svarende til 10 procent i forhold til På det lange sigt, siden 2007, er der for alle tre grupper tale om en ret markant fremgang i optaget, på mellem 48 og 57 procent. Tabel 2: Optag på ingeniør- og cand. scient. uddannelserne fordelt på uddannelse Optagne Uddannelse Civilingeniører % 13 % Diplomingeniører % 6 % Ingeniører i alt % 9 % Cand. scient % 10 % I alt % 10 % Kilde: KOT tilmeldingssekretariatet, antal optagne ansøgere i alt (kvote 1+2). Stabil vækst i optaget af civilingeniører, men fald i væksten i optaget af diplomingeniører Fremgangen i optaget af civilingeniører er en smule lavere i 2012 end sidste års fremgang (der var på 14 pct.), mens fremgangen for diplomingeniører er en smule højere end sidste års fremgang (der var på 5 pct.). Dette betyder, at den samlede udvikling i 2012 er på niveau med udviklingen i 2011, hvor den samlede fremgang i optaget til ingeniøruddannelserne ligeledes var på 9 procent. Der har været en stabil vækst i optaget på scient. uddannelserne siden 2008, men i 2012 er stigningen kun på 10 procent, hvilket er noget lidt mindre end udviklingen i 2011, hvor optaget steg med 16 procent. Markante forskelle på udviklingen i optaget på de syv uddannelsesinstitutioner der uddanner ingeniører en i optaget på ingeniøruddannelserne er meget varierende, når man kigger på de syv forskellige uddannelsesinstitutioner, som uddanner ingeniører. Størst fremgang har Ingeniørhøjskolen i København, efterfulgt af Syddansk. Århus sammen med Professionshøjskolen VIA har haft tilbagegang. Tilbagegangen hos Professionshøjskolen VIA skal ses i lyset af en meget massiv fremgang i optaget i 2010, hvor optaget næsten blev fordoblet i forhold til året før, imens tilbagegangen for Århus kan forklares ud fra fusioneringen mellem og Ingeniørhøjskolen i Århus (som dog også oplever tilbagegang, - 4pct.).

5 Tabel 3: Institutionsfordeling af optagne på ingeniøruddannelserne Optagne Institution Danmarks Tekniske Ingeniørhøjskolen i København % 4 % % 44 % Ingeniørhøjskolen i Århus % -4 % Syddansk % 38 % Professionshøjskolen VIA % -14 % Aalborg % 11 % Aarhus % -20 % I alt % 9 % Kilde: KOT tilmeldingssekretariatet, antal optagne i alt. Det er stadig DTU og Aalborg der er de største uddannelsesinstitutioner for ingeniørstuderende. Tabel 4: Optag på ingeniøruddannelserne fordelt på uddannelse og institution Optagne Institution Civilingeniør Danmarks Tekniske % 6 % Syddansk % 56 % Aalborg % 13 % Aarhus % - 19 % Civilingeniører i alt % 13 % Diplomingeniør Danmarks Tekniske % 0 % Ingeniørhøjskolen i København % 44 % Ingeniørhøjskolen i Århus % - 4 % Syddansk % 25 % Professionshøjskolen VIA % - 14 % Aalborg % - 8 % Aarhus % - 20 % Diplomingeniører i alt % 6 % Ingeniører i alt % 9 % Kilde: KOT tilmeldingssekretariatet, antal optagne ansøgere i alt (kvote 1+2).

6 Blandt cand. scient. uddannelserne har især Aalborg oplevet stor fremgang, på 42 procent i forhold til Men også Syddansk har oplevet en fremgang i optaget på 26 procent i forhold til Det er dog stadig Københavns, der optager langt de fleste cand. scienter. Tabel 5: Institutionsfordeling af optagne på cand. scient. uddannelserne Optagne Institution IT-et % - 3 % Københavns % 3 % Roskilde % - 6 % Syddansk % 26 % Aalborg % 42 % Aarhus % 2 % I alt % 10 % Kilde: KOT tilmeldingssekretariatet, antal optagne ansøgere i alt (kvote 1+2). De klassiske retninger dominerer optaget på ingeniøruddannelserne Når der ses på de retninger, der er søgt blandt de nye ingeniørstuderende, er det stadig de klassiske retninger, der dominerer; bygge- og anlæg, elektro og maskiningeniører udgør samlet af de optagne, svarende til 40 procent Af de tre store retninger har de to: maskin samt elektro oplevet en pæn stigning i optaget (på hhv. 18 og 15 pct.), imens optaget på bygge- og anlæg er faldet en smule med - 3 procent. De nye retninger arkitektur og design, og design og innovation har relativt pæne stigninger i optaget, på hhv. 19 og 32 pct. Udover bygge- og anlæg er kemi/bioteknologi og miljø og planlægning de to eneste retninger, der har oplevet et fald i optaget i 2012., jf. tabel 6 nedenfor.

7 Tabel 6: Uddannelsesretning for optagne på ingeniøruddannelserne Optagne Retning Arkitektur og design % 19 % Business Development/eksport % 6 % Bygning og anlæg % - 3 % Data og IT % 12 % Design og innovation % 32 % Elektro % 15 % Fysik inkl. Nano % 6 % Kemi inkl. Bioteknologi % - 2 % Maskin % 18 % Medicin og sundhedsteknologi % 18 % Miljø og planlægning % - 5 % Produktion % 13 % Anden retning % 12 % I alt % 9 % Kilde: KOT tilmeldingssekretariatet, antal optagne i alt. Når der ses på scient. uddannelserne er der en meget markant stigning i optaget i 2012 på sundhedsvidenskab (39 pct.), og matematik og geografi/geologi (begge på 21 pct.). Alle tre har over de sidste 6 år haft en jævn stigning. Der har været en stor tilbagegang (- 33 pct.) i optaget i 2012 til kemi. Den naturvidenskabelige basis uddannelse på Roskilde samt medicinal uddannelserne har ligeledes oplevet tilbagegang (hhv. -6 pct og -9 pct.).

8 Tabel 7: Uddannelsesretning for optagne på cand. scient. uddannelserne Optagne Retning Biologisk % 4 % Datalogisk % 12 % Fysisk % 2 % Geografisk/geologi % 21 % Grund (nat. basis) % - 6 % Kemisk % - 33 % Levnedsmiddel % 5 % Matematisk % 21 % Medicinal % - 9 % Nano % 2 % Natur % 8 % Sundhedsvidenskabelig % 39 % I alt % 10 % Kilde: KOT tilmeldingssekretariatet, antal optagne i alt. Søgning til ingeniøruddannelserne I de følgende tabeller fremlægges detaljerede tal for søgningen til ingeniøruddannelserne. Søgningen omfatter både ansøgninger med 1. prioritet og lavere prioritet. Der har det seneste år været en samlet stigning på 10 procent i antallet af ansøgere til ingeniøruddannelserne. Sidste års stigning til cand. scient. uddannelserne (på 25 pct.) er faldet, og væksten fra 2011 til 2012 er her på niveau med stigningen i ansøgningerne til ingeniøruddannelserne, på 9 pct.. Tabel 8: til ingeniøruddannelserne og cand. scient. uddannelserne Uddannelse Civilingeniører % 11 % Diplomingeniører % 10 % Ingeniører i alt % 10 % Cand.scienter % 9 % I alt % 10 % Kilde: KOT tilmeldingssekretariatet, antal ansøgere i alt (1. og lavere prioritet). Også i 2012 tegner Danmarks Tekniske sig for godt 40 procent af alle ansøgningerne. Væksten har været størst på Ingeniørhøjskolen i København, der har fået 37 procent flere ansøgere, mens Aarhus og Professionshøjskolen VIA har oplevet et mindre fald (hhv. -9 pct. og 8 pct.) i antallet af ansøgninger.

9 Over en 6 års periode har den største vækst i antallet af ansøgere været på Professionshøjskolen VIA og Ingeniørhøjskolen i Århus. Tabel 9: Institutionsfordeling af ansøgere til ingeniøruddannelserne Institution Danmarks Tekniske % 6 % Ingeniørhøjskolen i København % 37 % Ingeniørhøjskolen i Århus % 7 % Syddansk % 21 % Professionshøjskolen VIA % - 9 % Aalborg % 17 % Aarhus % - 8 % I alt % 10 % Kilde: KOT tilmeldingssekretariatet, antal ansøgere i alt (1. og lavere prioritet).

10 Tabel 10: på ingeniør- og cand. scient. uddannelserne fordelt på uddannelse og institution Uddannelse Cand. scient. IT-et % 19 % Civilingeniør Københavns Roskilde Syddansk Aalborg Diplomingeniør % 4 % % - 3 % % 13 % % 39 % Aarhus % 2 % I alt % 9 % Danmarks Tekniske Syddansk Aalborg % 6 % % 34 % % 18 % Aarhus % - 11 % Civilingeniører i alt % 11 % Danmarks Tekniske % 5 % Ingeniørhøjskolen i København % 37 % Ingeniørhøjskolen i Århus % 7 % Syddansk % - 9 % Professionshøjskolen VIA % 10 % Aalborg % 5 % Aarhus % - 5 % Diplomingeniører i alt % 10 % Ingeniører i alt % 10 % Alle ingeniører og cand. scienter % 10 % Kilde: KOT tilmeldingssekretariatet, antal ansøgere i alt (1. og lavere prioritet).

11 Tabel 11: Uddannelsesretning for ansøgere til ingeniøruddannelserne Retning Arkitektur og design % 23 % Business Development inkl. eksport % 3 % Bygning og anlæg % - 3 % Data og IT % 22 % Design og innovation % 19 % Elektro % 20 % Fysik inkl. Nano % - 2 % Kemi inkl. Bioteknologi % 3 % Maskin % 17 % Medicin og sundhedsteknologi % 24 % Miljø og planlægning % - 13 % Produktion % 5 % Anden retning % 16 % I alt % 10 % Kilde: KOT tilmeldingssekretariatet, antal ansøgere i alt (1. og lavere prioritet). Tabel 12: Uddannelsesretning for ansøgere på cand.scient. uddannelserne Retning Biologisk % 6 % Datalogisk % 17 % Fysisk % 4 % Geografisk/geologi % 20 % Grund % - 3 % Kemisk % - 21 % Levndelsmiddel % 10 % Matematisk % 28 % Medicinal % - 21 % Nano % 11 % Natur % 7 % Sundhedsvidenskabelig % 26 % I alt % 9 % Kilde: KOT tilmeldingssekretariatet, antal ansøgere i alt (1. og lavere prioritet).

12 1. prioritets ansøgninger Ansøgninger med 1. prioritet er sædvanligvis en god indikator for, hvor attraktiv den søgte uddannelse er. Antallet af 1. prioritetsansøgninger er som regel væsentligt lavere end den samlede søgning til uddannelserne. Der har det seneste år været en samlet stigning i 1. prioritetsansøgere på 11 pct. til ingeniøruddannelserne og på 8 pct. til cand. scient. uddannelserne. Tabel 13: med 1. prioritet til ingeniøruddannelserne Optagne Uddannelse Civilingeniører % 14 % Diplomingeniører % 9 % Ingeniører i alt % 11 % Cand. scient % 8 % I alt % 9 % Kilde: KOT tilmeldingssekretariatet, antal ansøgere med 1. prioritet. Tabel 14: Institutionsfordeling af ansøgere med 1. prioritet til ingeniøruddannelserne Institution Danmarks Tekniske % 7 % Ingeniørhøjskolen i København % 56 % Ingeniørhøjskolen i Århus % 1 % Professionshøjskolen VIA % - 17 % Syddansk % 30 % Aalborg % 18 % Aarhus % - 16 % I alt % 11 % Kilde: KOT tilmeldingssekretariatet, antal ansøgere med 1. prioritet. Tabel 15: Institutionsfordeling af ansøgere med 1. prioritet til cand. scient. uddannelserne Institution IT-et % 16 % Københavns % 3 % Roskilde % - 2 % Syddansk % 9 % Aalborg % 43 % Aarhus % 1 % I alt % 8 % Kilde: KOT tilmeldingssekretariatet, antal ansøgere med 1. prioritet.

13 Tabel 16: på ingeniøruddannelserne med 1. prioritet, fordelt på uddannelsesretninger Retning Arkitektur og design % 19 % Business Develop. inkl. Eksport % 6 % Bygning og anlæg % - 3 % Data og IT % 20 % Design og innovation % 19 % Elektro % 13 % Fysik inkl. Nano % - 15 % Kemi inkl. Bioteknologi % 4 % Maskin % 29 % Medicin og sundhedsteknologi % 41 % Miljø og planlægning % - 1 % Produktion % 4 % Anden retning % 15 % I alt % 11 % Kilde: KOT tilmeldingssekretariatet, antal ansøgere i alt med 1. prioritet. Tabel 17: på cand.scient. uddannelserne med 1. prioritet, fordelt på uddannelsesretninger Retning Biologisk % 11 % Datalogisk % 17 % Fysisk % 4 % Geografisk/geologi % 18 % Grund % - 2 % Kemisk % - 24 % Levnedsmiddel % 15 % Matematisk % 28 % Medicinal % - 43 % Nano % - 1 % Natur % 7 % Sundhedsvidenskabelig % 41 % I alt % 8 % Kilde: KOT tilmeldingssekretariatet, antal ansøgere i alt med 1. prioritet.

14 Afviste ansøgere Tabellen herunder viser omfanget af afviste ansøgere. Der er i 2012 afvist 546 ansøgere til en ingeniøruddannelse. Det er en stigning på (136 personer) på 33 procent i forhold til sidste år. På cand. scient. uddannelserne er der afvist 980 studerende. Antallet af afviste svarer til 12,9 procent af ingeniøruddannelsernes samlede optag på studerende. Tabel 18: Afviste ansøgere fordelt på ingeniøruddannelser og naturvidenskab Afviste Afviste på uddannelserne Ingeniøruddannelser % 33 % Naturvidenskab på universitetet % Afviste i alt % Optag på uddannelserne Ingeniøruddannelser* % 9 % Naturvidenskab på universitetet % 10 % Optag i alt % 10 % Pct. afviste i forhold til optaget Ingeniøruddannelser 8,5 % 8,1 % 12,5 % 10,0 % 10,6 % 12,9 % - - Naturvidenskab på universitetet ,2 % 18,2 % - - Alle ,5 % 15,9 % - - Kilde: KOT tilmeldingssekretariatet. Uddannelsesministeriet, som har ansvaret for KOT, har ændret opgørelsesform for naturvidenskabelige uddannelser på universiteterne pr. 2012, hvorfor alene tallene for 2011 og 2012 er offentligt tilgængeligt. *IDAs Beregning I 2011 ændredes opgørelsesmetoden for afviste på naturvidenskab på universitetet. Dette er forklaringen på, at der i tabel 18 kun afrapporteres fra 2011 og frem.

15 Fuldførte studerende De seneste tal for antallet af fuldførte er fra Tabel 19: Fuldførte mellemlange og lange videregående uddannelser Mellemlange videregående uddannelser Samfund Humaniora Ingeniører Øvrige tekniske udd Naturvidenskab Sundhedsvidenskab Øvrige I alt Lange videregående uddannelser Samfund Humaniora Ingeniører Øvrige tekniske udd Naturvidenskab Sundhedsvidenskab Øvrige I alt Mellemlange og lange videregående uddannelser i alt Samfund Humaniora Ingeniører Øvrige tekniske udd Naturvidenskab Sundhedsvidenskab Øvrige I alt Kilde: Undervisningsministeriets nøgletalsdatabase for elevtal. Der er ikke medtaget universitetsbachelorer for at undgå dobbelttælling af de studerende der fortsætter på kandidatdelen. Data trukket 6. august Tabel 20: Fuldførte mellemlange og lange videregående ingeniøruddannelser Diplom Kandidat I alt Kilde: Undervisningsministeriets nøgletalsdatabase for elevtal. Der er ikke medtaget universitetsbachelorer for at undgå dobbelttælling af de studerende der fortsætter på kandidatdelen. Data trukket 6. august 2012.

16 Bilag: Til cand. scient. uddannelser regnes i dette notat følgende ingeniørrelaterede uddannelser: IT et: Digitale medier og design Softwareudvikling Global Business Informatics Københavns : Folkesundhedsvidenskab Farmaceut Veterinærmedicin It og sundhed Biokemi Datalogi Forsikringsmatematik Fysiske fag Biologi - Bioteknologi Jordbrugsøkonomi Landskabsarkitektur Fødevarevidenskab Naturressourcer Skov- og landskabsingeniør (professionsbachelor) Biologi Geografi og geoinformatik Geologi-geoscience Idræt Kemiske fag Matematiske fag Matematik-økonomi Molekylær biomedicin Nanoscience Naturvidenskab og it Roskilde : Naturvidenskabeligt basisstudium Naturvidenskabeligt basisstudium + journalistik + andet fag Naturvidenskabelige internationale basisstudier Syddansk : Biologi Datalogi Farmaceut Idræt og sundhed Matematik-økonomi Naturvidenskab It og datamanagement Klinisk biomekanik

17 Ålborg : Landinspektør, Ballerup Landinspektør, Aalborg Biologi Datalogi Fysik Geografi Informatik Kemi Matematik og statistik Medialogy, Ballerup Medialogy, Aalborg Matematik-økonomi Idræt Medialogy, Esbjerg Århus : Folkesundhedsvidenskab Molekylær medicin Biologi Datalogi Fysik Geologi Idræt Matematik Matematik-økonomi Medicinalkemi Molekylærbiologi Nanoscience IT Metode Kilder til rapportens data er: 1) Hovedtal fra den Koordinerede Tilmelding (KOT) 2) Undervisningsministeriets nøgletalsdatabase for elevtal. Kontakt Rapporten kan rekvireres via ida.dk eller ved direkte kontakt til konsulent Rasmus Dahl, telefon: , eller kommunikationschef Teddy Østerlin Koch telefon:

Fakta om ingeniør- og cand. scient.-uddannelserne 2011. Optag på uddannelserne 2007-2011

Fakta om ingeniør- og cand. scient.-uddannelserne 2011. Optag på uddannelserne 2007-2011 Fakta om ingeniør- og cand. scient.-uddannelserne 2011 Optag på uddannelserne 2007-2011 September 2011 Fakta om ingeniør- og cand.scient.- uddannelserne Denne analyse dokumenterer de faktuelle forhold

Læs mere

Fakta om ingeniør- og cand.scient.- uddannelserne

Fakta om ingeniør- og cand.scient.- uddannelserne august 2010 Fakta om ingeniør- og cand.scient.- uddannelserne Denne analyse dokumenterer de faktuelle forhold vedrørende de seneste års søgning og optag til ingeniør og cand. scient. uddannelserne (se

Læs mere

Optagelsesberettigede studieretninger

Optagelsesberettigede studieretninger Optagelsesberettigede studieretninger KU Farmaceut Biokemi Forsikringsmatematik (aktuar) Fysiske fag Geografi og Geoinformatik Geologi-Geoscience De kemiske fag Matematik Molekylær biomedicin Nanoteknologi

Læs mere

Godkendte uddannelser til optagelse i IDA som medlem

Godkendte uddannelser til optagelse i IDA som medlem Godkendte uddannelser til optagelse i IDA som medlem KOT-nr. Københavns Universitet 10117 Farmaci, København K, Studiestart: sommerstart 10140 Veterinærmedicin, København K, Studiestart: sommerstart 10150

Læs mere

Optagelsesberettigede studieretninger

Optagelsesberettigede studieretninger Optagelsesberettigede studieretninger Optagelsesområder Københavns Universitet Biokemi - Bioteknologi Farmaci Forsikringsmatematik Fysiske fag (astronomi, biofysik, fysik, geofysik, meteorologi) Fødevarer

Læs mere

IT-Universitetet i København Softwareudvikling, København S

IT-Universitetet i København Softwareudvikling, København S Københavns Universitet Biokemi, København K Biologi, København K Biologi - Bioteknologi, København K Datalogi, København K Farmaci, København K Forsikringsmatematik, København K Fysiske fag (astronomi,

Læs mere

Ikke krav om dansk A ved engelsksprogede uddannelser. Uddannelsesspecifikke adgangskrav. fag/tilvalg/kombinationsfag, kræves: Engelsk A

Ikke krav om dansk A ved engelsksprogede uddannelser. Uddannelsesspecifikke adgangskrav. fag/tilvalg/kombinationsfag, kræves: Engelsk A BILAG 1 Specifikke adgangskrav ved de enkelte bacheloruddannelser fra 2011: Uddannelserne er placeret inden for et af områderne: humaniora, teologi, samfundsvidenskab, naturvidenskab, sundhedsvidenskab

Læs mere

Søgning Oversigt over søgningen pr. 15. marts fordelt på uddannelsesgrupper og institutioner. Den 20. marts, 2017

Søgning Oversigt over søgningen pr. 15. marts fordelt på uddannelsesgrupper og institutioner. Den 20. marts, 2017 Søgning 2017 Oversigt over søgningen pr. 15. marts fordelt på uddannelsesgrupper og institutioner Den 20. marts, 2017 2. udgave, revideret 23. marts 2017 Indhold 1. Søgningen fordelt på uddannelsesniveauer

Læs mere

Søgningen til Syddansk Universitet 15. marts 2011

Søgningen til Syddansk Universitet 15. marts 2011 Søgningen til Syddansk Universitet 15. marts 2011 Igen stor stigning i søgningen til Syddansk Universitet gennem kvote 2 Syddansk Universitet har pr. 15 marts 2011 modtaget 6.562 ansøgninger fra 5.071

Læs mere

Årgang 2008. Årgang 2007. Total optaget 67 150 100 44 14 18 9 6 1 409. Årgang 2008. Årgang 2009. Årgang 2010

Årgang 2008. Årgang 2007. Total optaget 67 150 100 44 14 18 9 6 1 409. Årgang 2008. Årgang 2009. Årgang 2010 Optaget via KOT2012 fra Svendborg Gymnasium og HF I alt er 409 fra Svendborg Gymnasium og HF optaget via KOT 2012. Heraf: 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 Total optaget 67 150 100 44 14 18

Læs mere

ADGANGSKRAV TIL BACHELORUDDANNELSER 2015

ADGANGSKRAV TIL BACHELORUDDANNELSER 2015 ADGANGSKRAV TIL BACHELORUDDANNELSER 2015 Sammen med kravet om, at du har bestået en gymnasial eksamen, skal du have bestået bestemte gymnasiale fag på bestemte niveauer. Disse krav gælder uanset om du

Læs mere

Optag 2015. Nr. 1. Oversigt, uddannelsesgrupper

Optag 2015. Nr. 1. Oversigt, uddannelsesgrupper Optag 2015 Nr. 1 Oversigt, uddannelsesgrupper og institutioner 1. Samlet optag Det samlede optag på de videregående uddannelser er i 2015 på 65.298 studerende, hvilket er 2 pct. højere end sidste år, svarende

Læs mere

Kvinder og mænd i videregående uddannelse 1

Kvinder og mænd i videregående uddannelse 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI BILAG 21 SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Kvinder og mænd i videregående uddannelse 1 Resumé

Læs mere

Søgning 2015 Oversigt over søgningen fordelt på uddannelsesgrupper. Den 6. juli 2015 (revideret 30. juli 2015)

Søgning 2015 Oversigt over søgningen fordelt på uddannelsesgrupper. Den 6. juli 2015 (revideret 30. juli 2015) Søgning 2015 Oversigt over søgningen fordelt på uddannelsesgrupper og institutioner Den 6. juli 2015 (revideret 30. juli 2015) Indhold 1. Søgningen fordelt på uddannelsesniveauer og udvalgte uddannelser

Læs mere

PRODUCERET AF: AU Uddannelse, Uddannelsesstrategisk Sekretariat, Analyse og indberetning

PRODUCERET AF: AU Uddannelse, Uddannelsesstrategisk Sekretariat, Analyse og indberetning AU 8. KOT - ANSØGNINGER juli 2015 HVAD: Antal KOT ansøgninger og sansøgninger på AU. HVORNÅR: 8. juli 2015 MODTAGER: Universitetsledelsen, Fakulteter og Presseenheden PRODUCERET AF: SPØRGSMÅL: Nurcan Yigen,

Læs mere

Opgørelse af Kvote 2: KOT-ansøgning til Syddansk Universitet 2015

Opgørelse af Kvote 2: KOT-ansøgning til Syddansk Universitet 2015 Opgørelse af Kvote 2: KOT-ansøgning til Syddansk Universitet 2015 15. marts - notat fra Analyse, udarbejdet Marts 2015 Udarbejdet af Analyse - Studieservice Fuldmægtig Agner Holmbjerg Schibler, agn@sdu.dk

Læs mere

Dansk A, Engelsk B og Matematik B. Bachelor: Bestået adgangsgivende eksamen (stx, eux, hf, hhx, htx, adgangskursus eller

Dansk A, Engelsk B og Matematik B. Bachelor: Bestået adgangsgivende eksamen (stx, eux, hf, hhx, htx, adgangskursus eller Aalborg Universitet Datalogi Datalogi (bachelor og kandidat) Bachelor: Bestået adgangsgivende eksamen (stx, eux, hf, hhx, htx, adgangskursus eller tilsvarende) samt Dansk A, Engelsk B og Matematik A. Datalogi

Læs mere

Optagelsesstatistik 2014

Optagelsesstatistik 2014 Optagelsesstatistik 2014 Statistikker: 1.prioriteter og samlet antal Aldersfordeling Adgangsgivende eksamen Ansøgningskvote Kønsfordeling Statistikken omfatter 7.226 personer der har fået et tilbud om

Læs mere

STATISTIK OVER STUDERENDE

STATISTIK OVER STUDERENDE STATISTIK OVER STUDERENDE Optag fordelt på fakulteter, ordinære studier 2004 heraf Optag Kvinder Samlet opgørelse via den Koordinerede Tilmelding (KOT) Sundhedsvidenskab i alt 427 253 Naturvidenskab og

Læs mere

Akademikere beskæftiget i den private sektor

Akademikere beskæftiget i den private sektor Uddannelses- og Forskningsudvalget 2016-17 UFU Alm.del Bilag 86 t TIL FOLKETINGETS UDVALG FOR FORSKNING OG UDDANNELSE 20. april 2017 MZ Akademikere beskæftiget i den private sektor Indledning Der er udsigt

Læs mere

Vejledende minimumsbetingelser i 2016 for dispensation fra formelle adgangskrav

Vejledende minimumsbetingelser i 2016 for dispensation fra formelle adgangskrav Vejledende minimumsbetingelser i 2016 for dispensation fra formelle adgangskrav Hvis du ikke har en adgangsgivende eksamen men mener, du har andre tilsvarende kvalifikationer, kan du søge universitetet

Læs mere

Tilbud om studieplads 30. juli 2012 ved Syddansk Universitet

Tilbud om studieplads 30. juli 2012 ved Syddansk Universitet Tilbud om studieplads 30. juli 2012 ved Syddansk Universitet Notatet omhandler status på 1. runde KOT-optag pr. 30. juli 2012. Det vil sige de ansøgere, som har søgt om optagelse inden 5. juli og som er

Læs mere

KVOTE 2-ANSØGNINGER; FAGOPDELT

KVOTE 2-ANSØGNINGER; FAGOPDELT AU 22. marts 2012 KVOTE 2-ANSØGNINGER; FAGOPDELT HVAD: Endelig opgørelse over antal kvote 2-ansøgninger i alt, heraf antal 1. prioritetsansøgninger på AU. Opgørelsen er fordelt på optagelsesområder. HVORNÅR:

Læs mere

ADGANGSKRAV TIL BACHELORUDDANNELSER 2015

ADGANGSKRAV TIL BACHELORUDDANNELSER 2015 ADGANGSKRAV TIL BACHELORUDDANNELSER 2015 Sammen med kravet om, at du har bestået en gymnasial eksamen, skal du have bestået bestemte gymnasiale fag på bestemte niveauer. Disse krav gælder uanset om du

Læs mere

Optagne excl. Standby Afgangsskole: Svendborg Gymnasium og HF Uddannelse Institution Dimittendår 2005 2006 2007 2008 2009 2010 i alt Lange

Optagne excl. Standby Afgangsskole: Svendborg Gymnasium og HF Uddannelse Institution Dimittendår 2005 2006 2007 2008 2009 2010 i alt Lange Optagne excl. Standby Afgangsskole: Svendborg Gymnasium og HF Uddannelse Institution Dimittendår 2005 2006 2007 2008 2009 2010 i alt Lange videregående uddannelser Lægevidenskab Københavns Universitet

Læs mere

KOT TILBUD OM OPTAGELSE

KOT TILBUD OM OPTAGELSE 29. KOT TILBUD OM OPTAGELSE juli 2015 Tabel 1: og pladstilbud på Aarhus Universitet Udvikling i 2012-2015 Udvikling i 2014-2015 2012 2013 2014 2015 Pct Antal Pct Antal Antal ansøgninger i alt 24.009 25.368

Læs mere

Syddansk Universitet SØGNINGEN TIL SYDDANSK UNIVERSITET

Syddansk Universitet SØGNINGEN TIL SYDDANSK UNIVERSITET Syddansk Universitet SØGNINGEN TIL SYDDANSK UNIVERSITET Søgningen til Syddansk Universitet pr. 5. juli 2008-2009 Søgningen via KOT til Syddansk Universitet pr. 5. juli 2009 s. 2 af 22 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Pr. institution: Optag Optag Optag Optag Optag Optag Optag Optag Optag Optag Adgangskvotient

Pr. institution: Optag Optag Optag Optag Optag Optag Optag Optag Optag Optag Adgangskvotient Optagelsestal og adgangskvotienter universiteternes it-uddannelser: 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Pr. institution: Optag Optag Optag Optag Optag Optag Optag Optag Optag Optag Adgangskvotient

Læs mere

Nye tiltag på De Ingeniør-, Natur og Sundhedsvidenskabelige Fakulteter. Aalborg Universitet v/prodekan Lars Døvling Andersen

Nye tiltag på De Ingeniør-, Natur og Sundhedsvidenskabelige Fakulteter. Aalborg Universitet v/prodekan Lars Døvling Andersen Nye tiltag på De Ingeniør-, Natur og Sundhedsvidenskabelige Fakulteter Aalborg Universitet v/prodekan Lars Døvling Andersen 2 Ingeniør-, Natur og Sundhedsvidenskab Program Aftagerpaneler Ny school-struktur

Læs mere

Tabel 1: Ansøgninger til Aarhus Universitet Udvikling i Udvikling i

Tabel 1: Ansøgninger til Aarhus Universitet Udvikling i Udvikling i 7. KOT - ANSØGNINGER juli 2016 SPØRGSMÅL: Nurcan Yigen, e-mail: ny@au.dk Tabel 1: Ansøgninger til Aarhus Universitet Udvikling i 2012-2016 Udvikling i 2015-2016 2012 2013 2014 2015 2016 Pct Antal Pct Antal

Læs mere

Aalborg Universitet It-institut Uddannelse Adgangskrav 2012 Institut for Elektroniske

Aalborg Universitet It-institut Uddannelse Adgangskrav 2012 Institut for Elektroniske Oversigt over adgangskrav til it-uddannelser på de danske universiteter Senest opdateret 23. april 2012 af it-vest samarbejdende universiteter. Se også www.futurepeople.dk Aalborg Universitet Datalogi

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi UVT alm. del Svar på Spørgsmål 216 Offentligt

Udvalget for Videnskab og Teknologi UVT alm. del Svar på Spørgsmål 216 Offentligt Udvalget for Videnskab og Teknologi 2009-10 UVT alm. del Svar på Spørgsmål 216 Offentligt Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København K Redegørelse for ikke optagne ansøgere

Læs mere

Notat vedr. søgning til og optag på de videregående uddannelser i Nordjylland 2015

Notat vedr. søgning til og optag på de videregående uddannelser i Nordjylland 2015 Notat vedr. søgning til og optag på de videregående uddannelser i Nordjylland 215 Nordjylland har i de sidste 7 år oplevet en markant stigning i interessen for de videregående uddannelser i regionen. I

Læs mere

Søgningen til Syddansk Universitet

Søgningen til Syddansk Universitet Søgningen til Syddansk Universitet Pr. 5. juli 2009 2010 Juli 2010 Bruno Mølgaard Geertsen Analyse og kvalitetsudvikling, Studiekontoret Syddansk Universitet Søgningen via KOT til Syddansk Universitet

Læs mere

Medicin 2.598 2.494 Københavns Universitet Jura 2441 2491 Københavns Universitet

Medicin 2.598 2.494 Københavns Universitet Jura 2441 2491 Københavns Universitet Uddannelsen - antal ansøgere i 2012 antal ansøgere i 2013 - universitetet Medicin 2.598 2.494 Københavns Universitet Jura 2441 2491 Københavns Universitet Medicin 2048 2185 (SDU) Erhvervsøkonomi, HA 2388

Læs mere

KVOTE 2-ANSØGNINGER - FAGOPDELT

KVOTE 2-ANSØGNINGER - FAGOPDELT 20. marts 2015 KVOTE 2-ANSØGNINGER - FAGOPDELT Tabel 1: Kvote 2-ansøgninger på Aarhus Universitet 2012-2015: Udvikling i 2012-2015 Udvikling i 2014-2015 2012 2013 2014 2015 Pct Antal Pct Antal Antal kvote

Læs mere

Søgningen til de videregående uddannelser

Søgningen til de videregående uddannelser Søgningen til de videregående uddannelser Regionale mønstre i søgningen til de videregående uddannelser i Danmark pr. 5. juli 2007 til 2010 med særlig fokus på universitetsuddannelserne August 2010 Bruno

Læs mere

KOT TILBUD OM OPTAGELSE

KOT TILBUD OM OPTAGELSE AU 30. KOT TILBUD OM OPTAGELSE Tabel 1: og pladstilbud på Aarhus Universitet Årstal 2012 2013 2014 Udvikling i % 2013-2014 juli 2014 Udvikling i % 2012-2014 Antal ansøgninger i alt 24.009 25.368 23.869-6

Læs mere

Tabel 1: Ansøgninger til Aarhus Universitet Årstal Udvikling i %

Tabel 1: Ansøgninger til Aarhus Universitet Årstal Udvikling i % AU 9. KOT-ANSØGNINGER juli 2014 Tabel 1: til Aarhus Universitet Årstal 2012 2013 2014 Udvikling i 2013-2014 Udvikling i 2012-2014 Antal ansøgninger i alt 24.009 25.368 23.869-5,9-0,6 - Heraf antal sansøgninger

Læs mere

AU Statistik: KOT-ansøgninger juli Ansøgningsstatistik Statistikker:

AU Statistik: KOT-ansøgninger juli Ansøgningsstatistik Statistikker: Ansøgningsstatistik 2014 Statistikker: 1.prioriteter og samlet antal Aldersfordeling Adgangsgivende eksamen Ansøgningskvote Kønsfordeling Statistikken omfatter 23.869 ansøgninger, fordelt på 15.300 individuelle

Læs mere

Tabel 1: Ansøgninger til Aarhus Universitet Udvikling i Udvikling i

Tabel 1: Ansøgninger til Aarhus Universitet Udvikling i Udvikling i 8. KOT - ANSØGNINGER juli Tabel 1: til Aarhus Universitet Udvikling i 2012- Udvikling i 2014-2012 2013 2014 Pct Antal Pct Antal Antal ansøgninger i alt 24.009 25.368 23.869 25.090 4,5% 1.081 5,1% 1.221

Læs mere

Adgangskrav. Adgangskrav til de videregående uddannelser i 2017 og varslede ændringer i. adgangskrav for 2018 og 2019.

Adgangskrav. Adgangskrav til de videregående uddannelser i 2017 og varslede ændringer i. adgangskrav for 2018 og 2019. Adgangskrav Adgangskrav til de videregående uddannelser i 2017 og varslede ændringer i adgangskrav for 2018 og 2019. Indhold 1. Indledning 3 2. Regler for optagelse på de videregående uddannelser 4 3.

Læs mere

Vejledende dispensatkrav:

Vejledende dispensatkrav: Studiekontoret 27. Februar 2015 Vejledende minimumsbetingelser i 2015 for dispensation fra formelle adgangskrav Hvis du ikke har en adgangsgivende eksamen men mener, du har andre tilsvarende kvalifikationer,

Læs mere

KOT TILBUD OM OPTAGELSE

KOT TILBUD OM OPTAGELSE 30. KOT TILBUD OM OPTAGELSE SPØRGSMÅL: Nurcan Yigen, e-mail: ny@au.dk juli 2016 Tabel 1: og pladstilbud på Aarhus Universitet Udvikling i 2012-2016 Udvikling i 2015-2016 2012 2013 2014 2015 2016 Pct Antal

Læs mere

Organisationsgrad i IDA. IDAs organisering af ingeniører og naturvidenskabeligt

Organisationsgrad i IDA. IDAs organisering af ingeniører og naturvidenskabeligt Organisationsgrad i IDA IDAs organisering af ingeniører og naturvidenskabeligt uddannede 2013 September 2014 Organisationsgrad i IDA Dette er en analyse af, i hvilket omfang IDA organiserer uddannede ingeniører

Læs mere

Optagelsesstatistik 2012

Optagelsesstatistik 2012 Optagelsesstatistik 2012 Statistikker: 1.prioriteter og samlet antal Ansøgningskvote Kønsfordeling Tal for Ingeniørhøjskolen i Aarhus er ikke inkluderet. Statistikken omfatter 6.602 personer der har fået

Læs mere

KOT optaget på Syddansk Universitet pr. 30. juli 2010

KOT optaget på Syddansk Universitet pr. 30. juli 2010 KOT optaget på Syddansk Universitet pr. 30. juli 2010 KOT optaget på Syddansk Universitet pr. 30. juli 2010 Juli 2010 Kristian Grundvad Kvist Analyse og kvalitetsudvikling, Studiekontoret Syddansk Universitet

Læs mere

KU Bestand Heltidsstuderende 2016 Kvinder Mænd Total Københavns Universitet Københavns Universitet - bachelor

KU Bestand Heltidsstuderende 2016 Kvinder Mænd Total Københavns Universitet Københavns Universitet - bachelor KU Bestand Heltidsstuderende 2016 Kvinder Mænd Total Københavns Universitet 23.475 15.255 38.730 Københavns Universitet - bachelor 13.024 8.773 21.797 Københavns Universitet - kandidat 10.451 6.482 16.933

Læs mere

KU BESTAND ORDINÆRE STUDERENDE Kvinder Kvinder Mænd Mænd M/K M/K OPGØRELSE Gns.alder Antal Stud. Gns.alder Antal Stud. Total Gns.

KU BESTAND ORDINÆRE STUDERENDE Kvinder Kvinder Mænd Mænd M/K M/K OPGØRELSE Gns.alder Antal Stud. Gns.alder Antal Stud. Total Gns. KU BESTAND ORDINÆRE STUDERENDE Kvinder Kvinder Mænd Mænd M/K M/K OPGØRELSE 01-10-2011 Gns.alder Antal Stud. Gns.alder Antal Stud. Total Gns.alder Total Antal Stud. Biovidenskabelige Fakultet 25,6 2.462

Læs mere

Optagelsesstatistik 2016

Optagelsesstatistik 2016 Optagelsesstatistik 2016 GENERELT: HVAD: 1.prioriteter og samlet antal Aldersfordeling Adgangsgivende eksamen Ansøgningskvote Kønsfordeling 1. prioriteter: Opgjort efter registreringerne ved ansøgningen

Læs mere

KOT TILBUD OM OPTAGELSE

KOT TILBUD OM OPTAGELSE AU 30. KOT TILBUD OM OPTAGELSE juli 2013 Tabel 1: og pladstilbud på Aarhus Universitet Årstal 2011 2012 2013 Udvikling i % 2012-2013 Udvikling i % 2011-2013 Antal ansøgninger i alt* 23.867 24.009 25.368

Læs mere

Årstal Udvikling i % ARTS

Årstal Udvikling i % ARTS AU 9. KOT-ANSØGNINGER juli 2013 Tabel 1: Ansøgninger til Aarhus Universitet Årstal 2011 2012 2013 Udvikling i 2012-2013 Udvikling i 2011-2013 Antal ansøgninger i alt* 23.867 24.009 25.368 5,7 6,3 - Heraf

Læs mere

Ledighed (pct.) Kandidatuddannelse Aalborg Universitet Kandidatuddannelse Københavns Universitet University College Nordjylland, 39 14

Ledighed (pct.) Kandidatuddannelse Aalborg Universitet Kandidatuddannelse Københavns Universitet University College Nordjylland, 39 14 Notat Dimittendledighed, szoom Tabellerne viser opgørelser over dimittendledighed (4.-7. kvartal efter endt uddannelse) for udvalgte videregående uddannelser fordelt på udbudsniveau. Tallene er opgjort

Læs mere

Færdiguddannede Kandidater

Færdiguddannede Kandidater 1 Færdiguddannede Kandidater Undersøgelse af karakter på Syddansk Universitet Færdiguddannede Kandidater i perioden 1.okt 2006-1.okt 2007 af alle karakterer opnået på kandidatstudiet Samlet oversigt SDU,

Læs mere

Notat vedr. søgning til og optag på de videregående uddannelser i Nordjylland 2015

Notat vedr. søgning til og optag på de videregående uddannelser i Nordjylland 2015 Notat vedr. søgning til og optag på de videregående uddannelser i Nordjylland 2015 Nordjylland har i de sidste 8 år oplevet en markant stigning i interessen for de videregående uddannelser i regionen.

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om adgang til bacheloruddannelser ved universiteterne (bacheloradgangsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om adgang til bacheloruddannelser ved universiteterne (bacheloradgangsbekendtgørelsen) UDKAST af 5. november 2015 Sagsnr. 15/030054 Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om adgang til ved universiteterne (bacheloradgangsbekendtgørelsen) 1 I bekendtgørelse nr. 257 af 18. marts 2015

Læs mere

KVOTE 2-ANSØGNINGER - FAGOPDELT

KVOTE 2-ANSØGNINGER - FAGOPDELT 18. marts 2016 KVOTE 2-ANSØGNINGER - FAGOPDELT SPØRGSMÅL: Nurcan Yigen, e-mail: ny@au.dk Tabel 1: Kvote 2-ansøgninger på Aarhus Universitet 2012-2016 Udvikling i 2012-2016 Udvikling i 2015-2016 Pct Antal

Læs mere

2. I 19, stk. 1, indsættes efter»jf. 3, stk. 1«:», og bevis for opnået generel studiekompetence (eux 1. del), jf. 3, stk. 3«.

2. I 19, stk. 1, indsættes efter»jf. 3, stk. 1«:», og bevis for opnået generel studiekompetence (eux 1. del), jf. 3, stk. 3«. UDKAST af 5. november 2015 Bekendtgørelse om adgang til ved de videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner på Uddannelses- og Forskningsministeriets område 1 I bekendtgørelse nr. 253 af 13. marts

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om adgang til bacheloruddannelser ved universiteterne (bacheloradgangsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om adgang til bacheloruddannelser ved universiteterne (bacheloradgangsbekendtgørelsen) BEK nr 222 af 08/03/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 7. juni 2016 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Videregående Uddannelser,

Læs mere

T:\Statistik\Oktobertal\2014\Bestand_2014\Bestand_2010_til_2014_081214 under fane Pivot_Full_Degree

T:\Statistik\Oktobertal\2014\Bestand_2014\Bestand_2010_til_2014_081214 under fane Pivot_Full_Degree Bestand af Full Degree ordinære bachelor og kandidatstuderende pr. 1. oktober 2014 (Studerende med andet statsborgerskab end DK) Full_Degree Full Degree Sum af Antal År Bachelor AR Institut for Kultur

Læs mere

PAES - STÅ PROGNOSE 2012

PAES - STÅ PROGNOSE 2012 PAES - STÅ PROGNOSE 2012 STÅANTAL ØKONOMI BUDGET 2012 PROGNOSE 1 REALISERET 20120731 BUDGET 2012 PROGNOSE 1 REALISERET 20120731 HVIS 1,5% STÅ KOMMER TIL INDEN 30. SEPTEMBER Arbejdslivsstudier 24,00 24,00

Læs mere

Lovtidende A. 2016 Udgivet den 30. januar 2016

Lovtidende A. 2016 Udgivet den 30. januar 2016 Lovtidende A 2016 Udgivet den 30. januar 2016 27. januar 2016. Nr. 97. Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om adgang til bacheloruddannelser ved universiteterne (bacheloradgangsbekendtgørelsen)

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om adgang til bacheloruddannelser ved universiteterne (bacheloradgangsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om adgang til bacheloruddannelser ved universiteterne (bacheloradgangsbekendtgørelsen) BEK nr 97 af 27/01/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Videregående Uddannelser,

Læs mere

Notat vedr. søgning til og optag på de videregående uddannelser i Nordjylland 2013

Notat vedr. søgning til og optag på de videregående uddannelser i Nordjylland 2013 Notat vedr. søgning til og optag på de videregående uddannelser i Nordjylland 2013 Nordjylland har i de sidste 5 år oplevet en markant stigning i interessen for de videregående uddannelser i regionen.

Læs mere

ANTAL STUDERENDE ANTAL STUDERENDE ANTAL STUDERENDE ANTAL STUDERENDE

ANTAL STUDERENDE ANTAL STUDERENDE ANTAL STUDERENDE ANTAL STUDERENDE NR/FAKULTET FAKULTETSRÅD/ FAGRÅD Det Teologiske Fagråd (Det Teologiske Fakultet, TEOL) 1 Teologisk Fagråd 612 Teologi, BA/KA Religious Roots of Europe, KA 2 Fagrådet for Afrikastudier 141 Afrikastudier,

Læs mere

Adgangskrav. Adgangskrav til de videregående uddannelser i 2016 og varslede ændringer i adgangskrav for 2017 og 2018.

Adgangskrav. Adgangskrav til de videregående uddannelser i 2016 og varslede ændringer i adgangskrav for 2017 og 2018. Adgangskrav Adgangskrav til de videregående uddannelser i 2016 og varslede ændringer i adgangskrav for 2017 og 2018. Indhold 1. Indledning 3 2. Regler for optagelse på de videregående uddannelser 4 3.

Læs mere

Analyse af social uddannelsesmobilitet med udgangspunkt i tilgangen til universiteternes bacheloruddannelser

Analyse af social uddannelsesmobilitet med udgangspunkt i tilgangen til universiteternes bacheloruddannelser Bilag 5 Analyse af social uddannelsesmobilitet med udgangspunkt i tilgangen til universiteternes bacheloruddannelser I dette notat undersøges forældrenes uddannelsesniveau for de, der påbegyndte en bacheloruddannelse

Læs mere

Vejledende dispensatkrav:

Vejledende dispensatkrav: Studiekontoret 14. Januar 2015 Vejledende minimumsbetingelser i 2015 for dispensation fra formelle adgangskrav Hvis du ikke har en adgangsgivende eksamen men mener, du har andre tilsvarende kvalifikationer,

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om adgang m.v. ved bachelor- og kandidatuddannelser ved universiteterne (adgangsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om adgang m.v. ved bachelor- og kandidatuddannelser ved universiteterne (adgangsbekendtgørelsen) Udvalget for Videnskab og Teknologi UVT alm. del - Bilag 121 Offentligt O:\Universitets- og\bekendtgørelser\556767\dokumenter\556767.fm 20-02-07 13:27 k03 SJ Bekendtgørelse nr. 151 af 19. februar 2007

Læs mere

Studiestartundersøgelsen 2014 Sammenfatningsrapport

Studiestartundersøgelsen 2014 Sammenfatningsrapport Studiestartundersøgelsen 2014 Sammenfatningsrapport Monday, August 25, 2014 Hvilket universitet studerer du ved? Svarprocent: 10 (N=506)Spørgsmålstype: Vælg en Københavns Universitet 192 38% Roskilde Universitet

Læs mere

Rekord mange tilbydes studieplads på Syddansk Universitet ultimo juli 2011

Rekord mange tilbydes studieplads på Syddansk Universitet ultimo juli 2011 Rekord mange tilbydes studieplads på Syddansk Universitet ultimo juli 2011 Ultimo juli 2011 har rekord mange unge fået tilbud om optagelse på en bacheloruddannelse ved et af landets 8 universiteter. Ikke

Læs mere

Optagelsesstatistik 2013

Optagelsesstatistik 2013 Optagelsesstatistik 2013 Statistikker: 1.prioriteter og samlet antal Aldersfordeling Adgangsgivende eksamen Ansøgningskvote Kønsfordeling Statistikken omfatter 7.276 personer der har fået et tilbud om

Læs mere

Ansøgningsstatistik 2012

Ansøgningsstatistik 2012 Ansøgningsstatistik 2012 Statistikker: 1.prioriteter og samlet antal Ansøgningskvote Kønsfordeling Tal for Ingeniørhøjskolen i Aarhus er ikke inkluderet. Statistikken omfatter 22.536 ansøgninger, fordelt

Læs mere

Ansøgningsstatistik 2013

Ansøgningsstatistik 2013 Ansøgningsstatistik 2013 Statistikker: 1.prioriteter og samlet antal Aldersfordeling Adgangsgivende eksamen Ansøgningskvote Kønsfordeling Statistikken omfatter 25.368 ansøgninger, fordelt på 15.752 individuelle

Læs mere

Bestand af ordinære bachelor- og kandidatstuderende pr. 1. oktober 2010 til Sum af Antal

Bestand af ordinære bachelor- og kandidatstuderende pr. 1. oktober 2010 til Sum af Antal Bestand af ordinære bachelor- og kandidatstuderende pr. 1. oktober 2010 til 2016 DPU - Danmarks institut for Uddannelsesvidenskab (Emdrup), bachelor AR Pædagogik og Uddannelse bachelor - - - - - 284 263-21

Læs mere

Bestand ved Københavns Universitet 2010 fordelt på uddannelsesniveau og køn

Bestand ved Københavns Universitet 2010 fordelt på uddannelsesniveau og køn Bestand ved Københavns Universitet 2010 fordelt på uddannelsesniveau og køn Fakultet/Faggruppe/Studieretning Uddannelsesniveau Kvinder Mænd Hovedtotal Det Teologiske Fakultet 455 308 763 Afrikaområdestudier

Læs mere

Tabel 1. Antal 1. prioritetsansøgninger pr. 15. marts 2011 fordelt efter uddannelseslængde

Tabel 1. Antal 1. prioritetsansøgninger pr. 15. marts 2011 fordelt efter uddannelseslængde Notat 15. marts ansøgninger til videregående uddannelser 2011 15. marts ansøgere til de videregående uddannelser er enten kvote 2-ansøgere, eller ansøgere der har adgangsgrundlag fra udlandet, søger på

Læs mere

Ansøgninger og tilbud om optagelse

Ansøgninger og tilbud om optagelse og tilbud om 2011-2013 Opgjort 29. juli 2013 2011 2012 2013 Hovedområde / sområde Arts 22205 Arabisk og islamstudier (sommer- og vinterstart) 98 35 107 35 156 46 31.4 31.4 22210 Brasilianske studier 54

Læs mere

Studie- og Karrieredag 27. og 28. januar 2016

Studie- og Karrieredag 27. og 28. januar 2016 Studie- og Karrieredag 27. og 28. januar 2016 49 oplæg om brede uddannelsesområder, erhverv samt sabbat og studieliv Messe med mange videregående Uddannelser fra hele Danmark Det praktiske Dato: Onsdag

Læs mere

Søgning 2015. Oversigt over søgningen pr. 15. marts fordelt på uddannelsesgrupper og institutioner

Søgning 2015. Oversigt over søgningen pr. 15. marts fordelt på uddannelsesgrupper og institutioner Søgning 2015 Oversigt over søgningen pr. 15. marts fordelt på uddannelsesgrupper og institutioner Den 19. marts, 2015 Indhold 1. Søgningen fordelt på uddannelsesniveauer og udvalgte uddannelser 3 2. Søgningen

Læs mere

Arts. Givne karakterer og karaktergennemsnit for bachelorprojekter Side 1 af 7. 90% fraktil. Antal i alt

Arts. Givne karakterer og karaktergennemsnit for bachelorprojekter Side 1 af 7. 90% fraktil. Antal i alt Givne er og gennemsnit for bachelorprojekter 01.10.2013 30.09.2014 Side 1 af 7 Arts Antal i alt Gennemsnit Laveste 25% Median 75% 90% 95% Højeste Antropologi 0 1 1 8 26 15 14 65 8,2 0 7 7 10 12 12 12 Arabisk

Læs mere

Ansøgninger, pladser, tilbud om optagelse, ledige pladser og grænsekvotienter ved Aarhus Universitet

Ansøgninger, pladser, tilbud om optagelse, ledige pladser og grænsekvotienter ved Aarhus Universitet Humaniora 22335 Nordisk sprog og litteratur 274 115 103 12 0 115 5 nej 5,8 5,3 22220 Engelsk 352 105 94 11 0 105 5 nej 6,5 6,0 22245 Fransk sprog, litteratur og kultur 46 25 17 0 0 17 0 ja 22275 Italiensk

Læs mere

Generel information Optagelse på de videregående uddannelser 2015 1

Generel information Optagelse på de videregående uddannelser 2015 1 Generel information Optagelse på de videregående uddannelser 2015 1 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Regler for optagelse på de videregående uddannelser... 3 3. Nye uddannelser... 4 4. Særlige karakterkrav

Læs mere

ANSØGNINGSSTATISTIK 15.marts 2008

ANSØGNINGSSTATISTIK 15.marts 2008 Syddansk Universitet ANSØGNINGSSTATISTIK 15.marts 2008 Studiekontorets statistikfunktion har opgjort ansøgningerne pr. 15.marts, hvilket i praksis er en opgørelse d.19.marts 2008 kl.12:58. I år er antallet

Læs mere

Udvikling 2012 til Udvikling 2015 til UddNiveau FakultetNavn AE_Institut AE Uddannelsesvidenskab

Udvikling 2012 til Udvikling 2015 til UddNiveau FakultetNavn AE_Institut AE Uddannelsesvidenskab O:\FA_REGIST\Statistik\Oktobertal\\Bestand\Bestand_0110_2010 201016_rev1412 under fane Pivot_2010 Full_Degree Bestand af Full Degree ordinære bachelor og kandidatstuderende pr. 1. oktober 2012 til (Studerende

Læs mere

Indledning... 19 Om store og små bogstaver i fakulteternes navne... 22

Indledning... 19 Om store og små bogstaver i fakulteternes navne... 22 Indhold Rektors forord.................... 15 De to andre 75-års jubilæumsbøger......... 17 25-års jubilæumsbogen.............. 17 50-års jubilæumsbogen.............. 17 Indledning......................

Læs mere

Optag 2015 Kandidatuddannelsen, civilingeniør

Optag 2015 Kandidatuddannelsen, civilingeniør Optag 2015 Kandidatuddannelsen, civilingeniør Profil af de optagne Afdelingen for Uddannelse og Studerende af Nikolaj Knøsgaard Indledning Hvert år udarbejder DTU en profil af de studerende der er optaget

Læs mere

Bestand af Full Degree ordinære bachelor og kandidatstuderende pr. 1. oktober 2012 til 2015 (Studerende med andet statsborgerskab end DK)

Bestand af Full Degree ordinære bachelor og kandidatstuderende pr. 1. oktober 2012 til 2015 (Studerende med andet statsborgerskab end DK) Bestand af Full Degree ordinære og studerende pr. 1. oktober 2012 til 2015 (Studerende med andet statsborgerskab end DK) Full_Degree Full Degree Sum af Antal DPU - Danmarks institut for Uddannelsesvidenskab

Læs mere

ÅBENT HUS 5. MARTS KL. 10-17

ÅBENT HUS 5. MARTS KL. 10-17 FÅ INSPIRATION TIL DIT STUDIEVALG PROGRAM ÅBENT HUS 5. MARTS KL. 10-17 AALBORG ESBJERG KØBENHAVN TEKNISK-, NATUR- OG SUNDHEDSVIDENSKABELIGE UDDANNELSESOPLÆG FREDRIK BAJERS VEJ 7 LOKALE BLÅT RØDT LILLA

Læs mere

3. DATA OG METODE. arbejdsmarkedet er forløbet afhængig af den enkeltes uddannelsesbaggrund.

3. DATA OG METODE. arbejdsmarkedet er forløbet afhængig af den enkeltes uddannelsesbaggrund. 3. DATA OG METODE I dette afsnit beskrives, hvordan populationen er afgrænset og hvilket datagrundlag, der ligger til grund for de følgende analyser. Herudover præsenteres den statistiske metode, som er

Læs mere

Kandidater der har fet karakteren B, fakultetsoversigt. Analyse og kvalitetsudvikling kgk@sdu.dk 12OCT10. Samlet oversigt Gennemsnit.

Kandidater der har fet karakteren B, fakultetsoversigt. Analyse og kvalitetsudvikling kgk@sdu.dk 12OCT10. Samlet oversigt Gennemsnit. Frdiguddannede Kandidater Undersgelse af gennemsnit p Syddansk Universitet Frdiguddannede Kandidater i perioden 1.okt 2008-30.sep 2010 1 Samlet oversigt Median SDU, samlet 9.0 12.0 12.0 10.0 7.0 2.0 1296

Læs mere

Arts. Givne karakterer og karaktergennemsnit for kandidatspecialer Side 1 af 6

Arts. Givne karakterer og karaktergennemsnit for kandidatspecialer Side 1 af 6 Givne karakterer og karaktergennemsnit for kandidatspecialer 01.10.2015-30.09.2016 Side 1 af 6 Arts Antropologi, kandidat 0 0 3 4 10 25 22 64 9,5 2 7 10 12 12 12 12 Didaktik (dansk), kandidat 0 0 0 3 10

Læs mere

TILFREDSHED STUDERENDE 2013

TILFREDSHED STUDERENDE 2013 Københavns Universitet Antal besvarelser: 2.536 TILFREDSHED STUDERENDE 2013 Svarprocent: 26% SVARPROCENT 01 På denne og næste side fremgår svarprocenten opdelt på uddannelse, uddannelsesniveau og alder.

Læs mere

Åbent Hus 2013. Teknisk-, Natur- og Sundhedsvidenskabelige uddannelser side 2-4 Samfundsvidenskabelige og humanistiske uddannelser side 5-7

Åbent Hus 2013. Teknisk-, Natur- og Sundhedsvidenskabelige uddannelser side 2-4 Samfundsvidenskabelige og humanistiske uddannelser side 5-7 FÅ INSPIRATION TIL DIT STUDIEVALG Åbent Hus 2013 PROGRAM og oversigtskort Teknisk-, Natur- og Sundhedsvidenskabelige uddannelser side 2-4 Samfundsvidenskabelige og humanistiske uddannelser side 5-7 AALBORG

Læs mere

Ansøgningsstatistik 2015

Ansøgningsstatistik 2015 Ansøgningsstatistik 2015 HVAD: 1.prioriteter og samlet antal Aldersfordeling Adgangsgivende eksamen Ansøgningskvote Kønsfordeling Statistikken omfatter 25.090 ansøgninger, fordelt på 16.474 individuelle

Læs mere

Tillæg til ansøgningsstatistik

Tillæg til ansøgningsstatistik Syddansk Universitet Tillæg til ansøgningsstatistik Tillæg til ansøgningsstatistikken på alle længere videregående uddannelser i Danmark per 5. juli 2008 Bruno Mølgaard Geertsen Afdelingen for Dokumentation

Læs mere

Der kan søges om genindskrivning på følgende uddannelser med sommerstart 2017: ARTS

Der kan søges om genindskrivning på følgende uddannelser med sommerstart 2017: ARTS Der kan søges om genindskrivning på følgende uddannelser med sommerstart 2017: ARTS Anthropology - General Anthropology Anthropology - Global Studies and Development Anthropology - Visual Anthropology

Læs mere

Tabel 1 - Optaget på Syddansk Universitet og Aalborg Universitet Esbjerg fordelt på fakultetsniveau

Tabel 1 - Optaget på Syddansk Universitet og Aalborg Universitet Esbjerg fordelt på fakultetsniveau Oversigt over optaget på videregående uddannelser I bilaget findes en oversigt over optaget på de videregående uddannelser i Syddanmark fordelt henholdsvis på geografi og uddannelse/fakultet. Antallet

Læs mere

Givne karakterer og karaktergennemsnit for kandidatspecialer

Givne karakterer og karaktergennemsnit for kandidatspecialer Det Humanistiske Fakultet Givne er og gennemsnit for kandidatspecialer Dramaturgi 0 0 1 0 4 6 2 13 8,8 2,0 7,0 10,0 10,0 12,0 Engelsk 0 0 2 2 7 13 7 31 8,9 2,0 7,0 10,0 10,0 12,0 Etnografi og socialantropologi

Læs mere

Studievejledningen Tlf.: 9940 9440 Åbningstider: mandag-fredag 12 00-15 00 2/6

Studievejledningen   Tlf.: 9940 9440 Åbningstider: mandag-fredag 12 00-15 00 2/6 ADGANGSKRAV TIL BACHELORUDDANNELSER 2016 Sammen med kravet om, at du har bestået en gymnasial eksamen, skal du have bestået bestemte gymnasiale fag på bestemte niveauer. Disse krav gælder uanset om du

Læs mere