Middelfart Gymnasium & HF

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Middelfart Gymnasium & HF"

Transkript

1 STX HF MG+ Middelfart Gymnasium & HF

2 Verden venter på viden - og på dig STX er for dig som:... 4 STX Studentereksamen HF Højere Forberedelseseksamen MG+ Alt det FÆLLES Helt ærligt, noget særligt 2 3 Frihed og forskelle HF er for dig som: Ny elev på Middelfart Gymnasium & HF.. 5 Studievejledning... 6 Hvad er STX?... 5 Optagelse... 5 Uddannelsens opbygning... 6 Grundforløbet... 6 Studieretningen... 6 Stil skarpt Naturvidenskabelige studieretninger... 8 Kom tættere på Samfundsvidenskabelige studieretninger.. 10 Sproglige/humanistiske studieretninger Hvad er HF? Optagelse Uddannelsens opbygning Fag Stor frihed i valg af fag Lidt mindre teoretisk Anvendelsesorienteret undervisning Spørg bare Individuel vejledning og støtte Hvad kan en HF-eksamen bruges til? Gallafest på MG Lektie- og skrivecafé Studieture og ekskursioner Og så er der alt det andet Læsevejledning > Middelfart Gymnasium og HF er med sine to uddannelser studentereksamen (STX) og HF et mødested for unge fra Middelfart by og fra et stort opland fra ogense i nord til Assens i syd og fra Snoghøj i vest til Årup i øst. Skolen er rammen om ca. 570 elevers uddannelse. Vi lægger vægt på et godt studiemiljø, hvor det er muligt at udvikle sig fagligt, socialt og personligt i trygge omgivelser. På MG hersker der en god omgangstone mellem lærerne og eleverne og eleverne imellem. Der er plads til mange forskellige typer mennesker, så man kan være den, man er. Det betyder også, at der er et godt sammenhold mellem eleverne på tværs af klasser og årgange og også på tværs af de to uddannelser. Vi glæder os til at byde mange nye elever velkommen til en moderne og tidssvarende skole i skoleåret Hvis du synes, at Middelfart Gymnasium og HF lyder som et sted for dig, så besøg vores hjemmeside ring til os, kom på besøg, eller læs denne brochure, hvor du kan få mere at vide om STX- og HF-uddannelserne og alt det, der sker ud over undervisningen. Noget på spil Musisk studieretning Valgfag HF-student på særlige vilkår > Hvad kan en studentereksamen bruges til? > Middelfart Gymnasium og HF Østre Hougvej Middelfart Tlf. kl. 8-16: Fotograf Emil Ryge hristoffersen Layout KreativGrafisk Tryk Rosendahls A/S

3 STX 4 5 Studentereksamen Verden venter på viden - og på dig STX på Middelfart Gymnasium & HF er for dig som ønsker en 3-årig uddannelse, som giver adgang til en videregående uddannelse ønsker en boglig uddannelse med et højt fagligt niveau vil tilbringe 3 år i et udfordrende, men også trygt studiemiljø vil gå på en spændende studieretning inden for enten naturvidenskab, sprog, musik eller samfundsfag Hvad er STX? STX-uddannelsen er en almen gymnasial uddannelse på tre år. Den giver adgang til alle videregående uddannelser på lige fod med HF, HHX og HTX. De tre år på STX består af et grundforløb på ½ år og et studieretningsforløb på 2½ år. En studentereksamen består som et minimum af fire fag på A-niveau (typisk 3-årige fag), tre fag på -niveau (typisk 2-årige) og syv fag på -niveau (typisk 1-årige fag). Optagelse For at starte på gymnasiet skal du have bestået 9. klasses afgangsprøve, og du skal være erklæret uddannelsesparat af din UU-vejleder samt opfylde andre objektive betingelser. Disse betingelser kan du læse mere om i Uddannelsesguiden www. ug.dk. Opfylder du ikke kravene, afgør rektor, om du har de nødvendige kvalifikationer til at blive optaget på STX-uddannelsen. I din ansøgning til gymnasiet skal du vælge 2. fremmedsprog ( fransk, spansk, tysk eller italiensk) og et kunstnerisk fag (musik eller billedkunst). Ny elev på Middelfart Gymnasium & HF Når du kommer som ny elev på MG, gør vi meget for, at du føler dig velkommen og får en god start på din uddannelse sammen med din klasse og de andre elever på skolen. Den første fredag, du er her, er der en introdag for alle nye elever i 1hf og 1g, hvor man er sammen med sin klasse hele dagen om forskellige sociale aktiviteter som fx et orienteringsløb og en fest, hvor klasserne selv står for maden og underholdningen. Derudover er der i august måned en aktivitetsdag, hvor alle elever klassevis og lærere dyster mod hinanden på tværs af klasser og årgange. Husk, at ansøgningsfristen er 15. marts.

4 6 STX Studentereksamen 7 Uddannelsens opbygning Grundforløbet Grundforløbet er ens for alle elever og består af mange fag, du allerede kender fra grundskolen. Derudover er der to former for flerfagligt samarbejde, som afsluttes allerede efter grundforløbet: Naturvidenskabeligt grundforløb (NV) og Almen sprogforståelse (AP). NV giver en introduktion til de naturvidenskabelige fags fællestræk og forskelligheder med fagelementer fra biologi, fysik, naturgeografi og kemi. I AP beskæftiger man sig med det kernestof, der er fælles for alle sprogfagene i gymnasiet. Det giver et fælles grundlag for det videre arbejde med dansk og fremmedsprog. Almen studieforberedelse (AT) er et flerfagligt samarbejde på -niveau, der fortsætter gennem alle tre år. Her samarbejdes der inden for og på tværs af de tre hovedområder samfund, natur og kultur med emner, der kan være fælles for to eller flere fag. Studieretningen I slutningen af grundforløbet omkring 1. december vælger du endeligt den studieretning, du gerne vil gå på resten af din gymnasietid. På MG udbyder vi studieretninger inden for de fire hovedområder: det naturvidenskabelige område det samfundsfaglige område det sproglige/humanistiske område det musiske område På de næste sider kan du læse om de enkelte hovedområder og om studieretningerne og deres opbygning. Studievejledning På MG er der 3 studievejledere, der hver er knyttet til et antal faste klasser. Hos studievejlederne kan du få personlig rådgivning om skolearbejde, valg af studieretning og valgfag, SU, eksamen eller andre emner, som du har brug for at tale med nogen om. Studievejlederne har tavshedspligt.

5 8 STX Studentereksamen 9 Stil skarpt Naturvidenskabelige studieretninger 1, 2a, 2b De naturvidenskabelige studieretninger henvender sig primært til dig, som er interesseret i arbejdet med naturen og mennesket i bred forstand. I arbejdet lægges vægten på fagene matematik, fysik, kemi, biologi og som noget nyt på MG idræt alt efter hvilken studieretning du vælger. Du lærer, hvordan de naturvidenskabelige fag arbejder med empiriske undersøgelser, dvs. forsøg, målinger og beregninger af forhold i naturen, og du lærer selv at arbejde eksperimentelt. Du skal altså vælge en naturvidenskabelig studieretning, hvis du ønsker dig et solidt kendskab til naturvidenskabelig tankegang og metode, og hvis du interesserer dig for naturvidenskabelige sammenhænge og matematik. > Se oversigtsskema i brochuren Studieretninger STX

6 10 STX Studentereksamen 11 Kom tættere på Samfundsvidenskabelige studieretninger 3a, 3b, 4 a, 5 De tre studieretninger henvender sig primært til dig, som er interesseret i arbejdet med aspekter af de menneskeskabte samfund, f.eks. sociale, økonomiske og politiske forhold i faget samfundsfag. Sproglige/humanistiske studieretninger 6, 7 Disse studieretninger henvender sig primært til dig, som er interesseret i at arbejde med moderne fremmedsprog som engelsk, tysk, spansk og fransk alt efter hvilken studieretning du vælger. Du lærer både at tale og skrive på fremmedsprog, og du kommer til at læse spændende litteratur og tekster om moderne samfundsforhold. Du skal altså vælge en sproglig studieretning/humanistisk studieretning, hvis du interesserer dig for sprog og kommunikation, kultur og internationalisering. > Se oversigtsskema i brochuren Studieretninger STX Du kan lægge vægten forskelligt alt efter hvilken retning du vælger. Samfundsfag er koblet med matematik, fordi samfundsvidenskabelige metoder ofte anvender begreber fra matematikken. Du kan også vælge at lægge mere vægt på det sproglige eller mediernes betydning i samfundet. > Se oversigtsskema i brochuren Studieretninger STX Gallafest på MG I foråret holder vi den flotteste fest på MG, når 2hf erne og 3g erne inviterer til årets gallafest, hvor de samtidig er æresgæsterne, der ankommer i kreativt pyntede køretøjer og i det helt store skrud. Den 3-retters middag serveres af nogle af de øvrige elever, og efter lancieren festes der til den lyse morgen.

7 12 STX Studentereksamen 13 Noget på spil Musisk studieretning 8a, 8b Denne studieretning henvender sig primært til dig, som er interesseret i at arbejde med og udvikle dine kreative sider inden for musik i samarbejde med engelsk og matematik. I engelsk lærer du både at tale og skrive engelsk, og du kommer til at læse spændende litteratur og tekster om moderne samfundsforhold. I matematik tilegner du dig centrale begreber og matematisk forståelse. > Se oversigtsskema i brochuren Studieretninger STX Lektie- og skrivecafé I lektie- og skrivecaféen kan alle skolens elever få hjælp til enten de daglige lektier eller de skriftlige opgaver af lærere og ældre elever. Nogle elever bruger desuden caféen som mødested, hvor de hjælper hinanden med at lave lektier. aféen holder åbent to eftermiddage om ugen, og der serveres kakao og boller til arbejdet. Valgfag På flere studieretninger er der plads til et eller flere valgfag. Det kan enten være fag, man allerede har og derfor kan hæve til et højere niveau, eller det kan være nye fag. På MG udbyder vi følgende valgfag: Valgfag illedkunst iologi Design Engelsk Erhvervsøkonomi Filosofi Fysik Idræt Informationsteknologi Kemi Matematik Mediefag Musik Naturgeografi Psykologi Religion Samfundsfag Tysk fortsættersprog Niveau A / A/ A// A/ A/ / A/ A Hvad kan en studentereksamen bruges til? STX giver adgang til at søge optagelse på alle videregående uddannelse. Du skal være opmærksom på, at de fag og niveauer, du vælger, kan få indflydelse på, hvilken videregående uddannelse du kan optages direkte på. Hvis du ikke har haft de fag på STX, som kræves på den uddannelse, du gerne vil optages på, har du mulighed for at kvalificere dig via gymnasial supplering. Dette kan du læse mere om i Uddannelsesguiden på

8 HF Højere Forberedelseseksamen Frihed og forskelle HF på Middelfart Gymnasium & HF er for dig som ønsker en 2-årig uddannelse, som giver adgang til en videregående uddannelse ønsker stor valgfrihed til at sammensætte din uddannelse vil gå i en klasse med mange forskellige slags elever ikke vil være afhængig af årskarakterer Hvad er HF? Højere Forberedelseseksamen er en almen gymnasial uddannelse på to år. Med en HF-eksamen har du adgang til alle videregående uddannelser på lige fod med de tre-årige gymnasiale uddannelser (STX, HHX og HTX). Men HF adskiller sig på en lang række punkter fra de 3-årige uddannelser. Optagelse Det særlige ved HF er, at du ikke kan optages direkte fra 9. klasse. Når du søger, skal du enten gå i 10. klasse eller have forladt grundskolen for at gå i gang med en anden uddannelse eller for at have erhvervsarbejde. Du har ret til optagelse, hvis du er erklæret uddannelsesparat af din UU-vejleder. l.a. skal du have bestået visse fag i grundskolen. Disse krav kan du se på Uddannelsesguiden Opfylder du ikke alle kravene, afgør rektor, om du har de nødvendige kvalifikationer til at starte på HF. Alle ansøgere kommer til en personlig samtale med studievejlederen på HF. Husk, at ansøgningsfristen er 15. marts. Studieture og ekskursioner På MG er der tradition for at alle elever kommer på en studietur af 5-7 dages varighed. STX-elevernes studierejser ligger i foråret i 2g, og målet for dem har fx været Rom, arcelona, Strasbourg, Athen, Dublin. HF ernes studietur ligger i foråret i 1HF og går til erlin. Rejserne er først og fremmest faglige rejser, som er anderledes end almindelige turistrejser. Klasserne besøger skoler, ambassader, hører foredrag og meget andet, som har forbindelse til emner, man har beskæftiget sig med i skolen inden afrejsen. I løbet af året er der også ekskursioner i mange fag. Det kan være endags-ekskursioner, som teaterture eller museumsbesøg, besøg på en virksomhed eller et universitet. Der kan også forekomme ekskursioner af et par dages varighed til forskellige steder i Danmark eller udlandet.

9 HF 16 Højere Forberedelseseksamen 17 Uddannelsens opbygning Fag 1. år Dansk A Introduktionsforløb ca. 4 uger Engelsk Kultur og Samfund (historie, religion, samfundsfag ) Naturvidenskab (biologi, geografi, kemi ) 2. år 2-3 valgfag Matematik Musik eller illedkunst Og så er der alt det andet Livet på skolen uden for timerne spiller ogå en væsentlig rolle på MG er der meget andet end undervisning også i pauserne og i fritiden foregår der mange aktiviteter: Frisport, frivillig billedkunst Idræt og musik, morgensamlinger, gymnasiefester, forårskoncert, udstillinger, fredagscafé, filmklub, sportsstævner, Operation Dagsværk-dag, elevrådsmøder osv. Her kan alle skolens elever deltage på lige fod. Ét valgfag Stor skriftlig opgave Historieopgave KSprojekt Værksted Værksted Du vil møde mange fag, som du allerede kender fra folkeskolen, men på HF optræder de på tre forskellige niveauer (A,, ). Derudover er der nogle af fagene, der er samlet i fagpakker, nemlig kultur- og samfundsfag (KS) og naturvidenskab (NF). NF er sammensat af fagene biologi, geografi og kemi, og de temaer, fagene samarbejder om, kan fx være sundhed og livsstil og vand og salt. KS er sammensat af fagene religion, historie og samfundsfag, og her arbejder man fx med temaer som menneskerettigheder, Kina og terrorisme. NF og KS afsluttes hver især med én eksamen. Stor frihed i valg af fag Til forskel fra STX er der på HF flere muligheder for at vælge valgfag ud over alle de obligatoriske fag. På 2. år har du har muligheden for at fortsætte med fag fra 1HF på et højere niveau og at vælge nye fag. Valgfag illedkunst iologi Design Erhvervsøkonomi Filosofi Fysik Idræt Informationsteknologi Kemi Matematik Mediefag Musik Naturgeografi Oldtidskundskab Psykologi Religion Spansk Tysk fortsættersprog Virksomhedsøkonomi Niveau / / / /

10 HF 18 Højere Forberedelseseksamen 19 Lidt mindre teoretisk Anvendelsesorienteret undervisning Undervisningen på HF er lidt mindre teoretisk end på STX. Det betyder, at lærerne i alle fag forsøger at tage udgangspunkt i verden omkring os ved fx at inddrage elevernes egne erfaringer eller at tage på ekskursioner og lave feltarbejde. Nogle eksempler på det er, når KS-holdet besøger den katolske kirke i Fredericia eller laver spørgeskemaundersøgelser i lokalområdet, eller når NF-holdet besøger en retsmediciner eller tager på tur til Randers Regnskov. Læsevejledning I starten af skoleåret bliver alle 1hf ere og 1g ere screenet af én af gymnasiets læsevejledere. Formålet er at teste elevernes læse- og stavefærdigheder ved indgangen til en gymnasial uddannelse. Screeningen kan vise om den enkelte elev har behov for målrettet hjælp, og den kan afdække, om der er tale om ordblindhed. I tilfælde af ordblindhed tilrettelægger læsevejlederen et individuelt forløb med brug af bl.a. ITrygsæk med forskellige hjælpeprogrammer. I løbet af efteråret gennemgår alle elever i 1hf og 1g et læsekursus. Formålet er at skabe en læsebevidsthed hos eleverne. De lærer at bruge forskellige læseteknikker, forståelsesmåder og husketeknikker, afhængig af teksttype og læseformål. Spørg bare... Individuel vejledning og støtte Elever er meget forskellige, og en del af dem har brug for støtte til at blive gode til at arbejde så selvstændigt, som det er nødvendigt for at blive studieparat på 2.år. Klassens lærerteam er meget opmærksomme på at hjælpe klassen med at fungere socialt, så eleverne kan få glæde af hinandens styrker, når de skal samarbejde. For at hjælpe dig godt i gang er der i løbet af de første måneder i 1HF et 4 ugers introduktionsforløb, hvor du vil blive præsenteret for forskellige arbejdsformer og -metoder, som du skal bruge i løbet af de to år. Du får desuden en personlig tutor, som er en af dine lærere, der følger dit faglige arbejde og jævnligt holder vejledningssamtaler med dig. Der er hver uge skemalagt værkstedsundervisning, hvor klassen arbejder målrettet med opgaveskrivning, projektarbejde, lektielæsning osv. Skolens læsevejledere tester alle elever i starten af skoleåret og tilbyder hjælp til elever, der har vanskeligt ved at læse. Ordblinde elever kan få et særligt tilbud om støtte. Den enkelte klasse har desuden tilknyttet en studievejleder, der vejleder om bl.a. valgfag, SU, personlige og sociale forhold. Eleverne kan naturligvis også komme i lektie- og skrivecafé, der er et tilbud til alle skolens elever i udvalgte fag (bl.a. matematik). Her hjælper lærere og ældre elever med de skriftlige opgaver. HF-student på særlige vilkår I 2010 blev David HF-student fra MG. At en 21- årig bliver student sker hvert år, men ikke for en som David, der lider af med personlighedsforstyrrelser og tvangstanker. På MG har han fået mulighed for at tage en HFuddannelse over tre år mod normalt to pga. sine vanskeligheder ved at koncentrere sig og forstå lektierne. Det har givet ham tid og ro til at koncentrere sig om få fag af gangen. Hvad kan en HF-eksamen bruges til? HF-uddannelsen forbereder dig i særlig grad til de korte og de mellemlange uddannelser. Det kan fx være som sygeplejerske, pædagog eller socialrådgiver eller som datamatiker, markedsøkonom eller laborant. Der er naturligvis også HF ere, der tager en lang videregående uddannelse. Her er der på nogle studier krav om særlige niveauer i fx sprog, matematik og naturvidenskabelige fag. Så hvis du vil være læge efter din HF-uddannelse, skal du supplere nogle fag, efter du har afsluttet HF-eksamen. Desuden kan du også videreuddanne dig inden for det private erhvervsliv. Se også videoen HF på Middelfart Gymnasium & HF på www. middelfart-gym.dk

11 Middelfart Gymnasium & HF Østre Hougvej Middelfart Tlf. kl. 8-16:

HØJERE FORBEREDELSES EKSAMEN

HØJERE FORBEREDELSES EKSAMEN 2013 HØJERE FOREREDELSES EKSAMEN HF Frederik, Tranekær Jeg har valgt HF, fordi jeg altid har vidst, hvad jeg vil, og den hurtigste vej til at nå det mål er at få en gymnasial uddannelse via en HF Justin,

Læs mere

Til kommende elever 2013

Til kommende elever 2013 Til kommende elever 2013 Velkommen til Roskilde Gymnasium Faglighed Forskellighed Fællesskab STX Gymnasiet er en 3-årig gymnasial uddannelse, der er studieforberedende og giver adgang til alle videregående

Læs mere

Velkommen til orienteringsaften 2013 på Svendborg Gymnasium & HF

Velkommen til orienteringsaften 2013 på Svendborg Gymnasium & HF Velkommen til orienteringsaften 2013 på Svendborg Gymnasium & HF Kravene til de unge er store 95 % af en årgang skal have en ungdomsuddannelse Ungdomsarbejdsløshed Den globale verden STX & HF Fester Kreative

Læs mere

Katedralskolen: stx og hf

Katedralskolen: stx og hf Katedralskolen: stx og hf STX og hf Begge er almendannende Begge kan bruges til at få adgang til en videregående uddannelse. Begge indeholder en række almindelige fag kendt fra folkeskolen og selvfølgelig

Læs mere

aalborg katedralskole uddannelsestilbud

aalborg katedralskole uddannelsestilbud aalborg katedralskole uddannelsestilbud 2013 AALBORG KATEDRALSKOLE ER LAnDSDELEnS ÆLDSTE GYMnASiuM Det præcise årstal for skolens start kender vi ikke, men historiske dokumenter viser, at Frederik den

Læs mere

Student på kun 2 år! HF Enkeltfag Fagpakker 2-årig STX En hel HF Uddannelsesprogram

Student på kun 2 år! HF Enkeltfag Fagpakker 2-årig STX En hel HF Uddannelsesprogram Student på kun 2 år! 2-årig STX 2017-2019 2-årig STX på Voksenuddannelsescenter Frederiksberg (VUF) Vil du have en gymnasial uddannelse? Er du seriøs, engageret og målrettet? Så er 2-årig STX noget for

Læs mere

Sagsfremstilling til møde i Viby Gymnasium og HF s bestyrelse den 17. juni 2010

Sagsfremstilling til møde i Viby Gymnasium og HF s bestyrelse den 17. juni 2010 Sagsfremstilling til møde i Viby Gymnasium og HF s bestyrelse den 17. juni 2010 Punkt. nr. 3 Dagsordenspunkt: Udbud af studieretninger og frie valgfag for skoleåret 2011-2012 Sagsfremstilling: Bestyrelsen

Læs mere

Hvem er vi? Joan Gjerlev Eriksen Uddannelsesleder HF. Pernille Dahl Uddannelsesleder 1.g

Hvem er vi? Joan Gjerlev Eriksen Uddannelsesleder HF. Pernille Dahl Uddannelsesleder 1.g Velkommen til BG Hvem er vi? Joan Gjerlev Eriksen Uddannelsesleder HF Pernille Dahl Uddannelsesleder 1.g STX og HF Skræddersyede studieretninger og hf-toninger Målrettet forberedelse til videre uddannelse

Læs mere

Hvem er vi? Lene Hansen, studievejleder Pernille Dahl, uddannelsesleder

Hvem er vi? Lene Hansen, studievejleder Pernille Dahl, uddannelsesleder Velkommen til BG Hvem er vi? Lene Hansen, studievejleder Pernille Dahl, uddannelsesleder STX og HF Skræddersyede studieretninger og hf-toninger Målrettet forberedelse til videre uddannelse Læring på mange

Læs mere

3 årig STX uddannelse

3 årig STX uddannelse 3 årig STX uddannelse Forår 2010 Efter 9. klasse afgangsprøve i: OPTAGELSESKRAV til gymnasiet Fem bundne prøver dansk (mundtlig og skriftlig) matematik (skriftlig) engelsk (mundtlig) fysik (mundtlig) To

Læs mere

HØJERE FORBEREDELSES EKSAMEN

HØJERE FORBEREDELSES EKSAMEN 2011 HØJERE FOREREDELSES EKSAMEN HF Steffen, Vindeby Der er et rigtig godt sammenhold i klassen. Jeg har både gamle og helt nye venner på SG... David, Tullebølle Man skal have noget baggrund, noget viden

Læs mere

Gymnasiets opbygning 1 STUDENTEREKSAMEN STX. Optagelse Struktur Grundforløb og studieretninger Valgfag

Gymnasiets opbygning 1 STUDENTEREKSAMEN STX. Optagelse Struktur Grundforløb og studieretninger Valgfag 1 STUDENTEREKSAMEN STX Optagelse Struktur Grundforløb og studieretninger Valgfag Hvad giver en studentereksamen (STX) dig? 2 Den bredest mulige adgang til videregående uddannelser Studiekompetence - så

Læs mere

UU-Frederiksberg. Ungdommens Uddannelsesvejledning Frederiksberg. Finsensvej 86, 2 sal. 2000 Frederiksberg

UU-Frederiksberg. Ungdommens Uddannelsesvejledning Frederiksberg. Finsensvej 86, 2 sal. 2000 Frederiksberg UU-Frederiksberg Ungdommens Uddannelsesvejledning Frederiksberg Finsensvej 86, 2 sal 2000 Frederiksberg www.uu-frederiksberg.dk Vejledning i 8.klasse Kollektiv orientering om uddannelsessystemet Uddannelsesmesse

Læs mere

INDHOLD. 3 Kære kommende elev. 3 Gymnasiet - almendannende og studieforberedende. 4 Den overordnede struktur. 4 Dine valg - hvad og hvornår?

INDHOLD. 3 Kære kommende elev. 3 Gymnasiet - almendannende og studieforberedende. 4 Den overordnede struktur. 4 Dine valg - hvad og hvornår? GYMNASIET SORØ AKADEMI 2015 1 INDHOLD 3 Kære kommende elev 3 Gymnasiet - almendannende og studieforberedende 4 Den overordnede struktur 4 Dine valg - hvad og hvornår? 5 Grundforløbet 5 Valgfag 6 Studieretningerne

Læs mere

STX og HF Udbud 2013-14

STX og HF Udbud 2013-14 STX og HF Udbud 2013-14 STX Studentereksamen varer 3 år. Du får en bred viden om mange forskellige fag. Du er selv med til at beslutte nogle af de fag, du skal arbejde med i din skoletid, selv om der også

Læs mere

Holstebro Gymnasium og HF. Højere forberedelseseksamen hf. Orientering om Uddannelsen

Holstebro Gymnasium og HF. Højere forberedelseseksamen hf. Orientering om Uddannelsen Holstebro Gymnasium og HF Højere forberedelseseksamen hf 2011 Orientering om Uddannelsen Højere forberedelseseksamen på Holstebro Gymnasium og HF Denne brochure giver dig et overblik over hf-uddannelsens

Læs mere

GYMNASIET SORØ AKADEMI

GYMNASIET SORØ AKADEMI GYMNASIET SORØ AKADEMI 2014 1 INDHOLD 3 Kære kommende elev 3 Gymnasiet - almendannende og studieforberedende 4 Den overordnede struktur 4 Dine valg - hvad og hvornår? 5 Grundforløbet 5 Valgfag 6 Studieretningerne

Læs mere

Student på kun 2 år! 2-årig STX på Studenterkursus 2015 2017

Student på kun 2 år! 2-årig STX på Studenterkursus 2015 2017 Student på kun 2 år! 2-årig STX på Studenterkursus 2015 2017 2-årig STX på Voksenuddannelsescenter Frederiksberg (VUF) Vil du have en gymnasial uddannelse? Er du seriøs, engageret og målrettet? Så er 2-årig

Læs mere

Obligatoriske fag på de 4 gymnasiale uddannelser

Obligatoriske fag på de 4 gymnasiale uddannelser Obligatoriske fag på de 4 gymnasiale uddannelser HHX HTX STX HF Dansk A Engelsk A Engelsk B Engelsk B Engelsk B Tysk eller Fransk B 2. fremmedsprog B eller A Samtidshistorie B Teknologihistorie C Historie

Læs mere

2 årig HF uddannelse STUDIEVEJLEDERNE Efterår 2009

2 årig HF uddannelse STUDIEVEJLEDERNE Efterår 2009 2 årig HF uddannelse Efterår 2009 OPTAGELSESKRAV til HF Direkte fra 10. klasse: Du skal have fulgt undervisningen i 10. klasse og aflagt 10. klasse prøver i dansk, matematik, engelsk Folkeskolens afgangsprøve

Læs mere

A C? B Studieretninger 2015

A C? B Studieretninger 2015 A C? B tudieretninger 2015 Velkommen til kanderborg Gymnasium På de næste sider kan du se noget om de mange fag og de forskellige studieretninger som vi tilbyder på kanderborg Gymnasium. Du kan også se

Læs mere

A C? B Studieretninger 2016

A C? B Studieretninger 2016 A C? B tudieretninger 2016 tudievejlederne hjælper dig Klaus Holleufer Mariann Wulff Morten Mortensen Marie Odgaard kh@skanderborg-gym.dk mw@skanderborg-gym.dk mm@skanderborg-gym.dk od@skanderborg-gym.dk

Læs mere

Højere Forberedelseseksamen 2016

Højere Forberedelseseksamen 2016 HF Højere Forberedelseseksamen 2016 2 Svendborg Gymnasium & HF Hvorfor vælge HF på Svendborg Gymnasium & HF? HF åbner mange døre for dig især hvis du overvejer en mellemlang videregående uddannelse. Undervejs

Læs mere

Brønderslev Gymnasium og HF. Joan Gjerlev Eriksen, uddannelsesleder - hf Pernille Dahl, uddannelsesleder - stx

Brønderslev Gymnasium og HF. Joan Gjerlev Eriksen, uddannelsesleder - hf Pernille Dahl, uddannelsesleder - stx Brønderslev Gymnasium og HF Joan Gjerlev Eriksen, uddannelsesleder - hf Pernille Dahl, uddannelsesleder - stx Hvad er vigtigt? Dine interesser hvilke fag kan du få? Dine fremtidsdrømme og muligheder Hvad

Læs mere

StudiePlanner STX STX. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus

StudiePlanner STX STX. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus StudiePlanner 1 Find DIN retning! 2 EN STUDENTEREKSAMEN KRÆVER: 4 fag på A-niveau 3 fag på B-niveau 7 fag på C-niveau De obligatoriske fag udgør hovedparten af gymnasieuddannelsen. Studieretningsfag og

Læs mere

STX MULERNES LEGATSKOLE. Dit kloge valg. Idræt-B. studieretning. Eneste gymnasium i Odense med særligt godkendt

STX MULERNES LEGATSKOLE. Dit kloge valg. Idræt-B. studieretning. Eneste gymnasium i Odense med særligt godkendt Dit kloge valg MULERNES LEGATSKOLE STX Eneste gymnasium i Odense med særligt godkendt Idræt-B studieretning Mulernes Legatskole Gillestedvej 11 5240 Odense NØ Tlf. 6610 2642 www.mulerne-gym.dk ÉN GANG

Læs mere

Højere Forberedelseseksamen 2014

Højere Forberedelseseksamen 2014 HF Højere Forberedelseseksamen 2014 2 Svendborg Gymnasium & HF Hvorfor vælge HF på Svendborg Gymnasium? HF åbner mange døre for dig især hvis du overvejer en mellemlang videregående uddannelse. Undervejs

Læs mere

Fagvalg i de gymnasiale uddannelser 2005-2008. 1. Reform af de gymnasiale uddannelser

Fagvalg i de gymnasiale uddannelser 2005-2008. 1. Reform af de gymnasiale uddannelser Fagvalg i de gymnasiale uddannelser 2005-2008 af Hanne ech Dette notat er en opdatering af notatet Studenterne 2009 fra de 3-årige gymnasiale uddannelser, da elevernes eksamensresultater nu er opdateret

Læs mere

HØJERE FORBEREDELSES EKSAMEN

HØJERE FORBEREDELSES EKSAMEN 2012 HØJERE FOREREDELSES EKSAMEN HF Lærke, Tullebølle Jeg har valgt hf, fordi jeg ved, hvad jeg vil og gerne vil hurtigere frem Marie, Svendborg Det er et sted med gode værdier og plads til holdninger.

Læs mere

Scan & tjek WEB APP. StudiePlanner. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus STX

Scan & tjek WEB APP. StudiePlanner. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus STX Scan & tjek WEB PP StudiePlanner STX 2013 2014 Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus EN STUDENTEREKSMEN KRÆVER: 4 fag -niveau 3 fag B-niveau 7 fag -niveau De De obligatoriske fag udgør hovedparten af af

Læs mere

Vejen videre. Orientering om Ringkjøbing Gymnasium

Vejen videre. Orientering om Ringkjøbing Gymnasium Orientering om Ringkjøbing Gymnasium 1 Optagelseskrav Efter 9./10. klasse med aflagt afgangsprøve fra folkeskolen i dansk, matematik, fysik/kemi, engelsk + 2 prøver mere efter lodtrækning. Undervisning

Læs mere

For at sikre dig en god start er der i begyndelsen indlagt et særligt introduktionskursus på 4 uger, der går på tværs af fagene.

For at sikre dig en god start er der i begyndelsen indlagt et særligt introduktionskursus på 4 uger, der går på tværs af fagene. 1 HF HF-eksamen varer 2 år. Du får en bred faglig viden i løbet af uddannelsen, hvor der lægges vægt på anvendelsen i hverdagen og i studier. Flere fag er obligatoriske, men der er også mulighed for selv

Læs mere

Studieretninger 2014-2017

Studieretninger 2014-2017 Studieretninger 2014-2017 Studieretninger 2014 2017 Naturvidenskabelige studieretninger: Matematik A Fysik B Kemi B.. side 2-3 Biologi A Idræt B Kemi B Matematik B... side 4-5 Samfundsvidenskabelig studieretning:

Læs mere

Gymnasiale uddannelser

Gymnasiale uddannelser Gymnasiale uddannelser Giver adgang til videregående uddannelse Stx Alment gymnasium Hf Højere forberedelseseksamen (2 år) Hhx Handelsgymnasium Htx Teknisk gymnasium Eks. 1, stx: Matematik Fysik Kemi Eks.

Læs mere

Analyse af studenterne 2009 fra de 3-årige gymnasiale uddannelser (stx, hhx og htx)

Analyse af studenterne 2009 fra de 3-årige gymnasiale uddannelser (stx, hhx og htx) Analyse af studenterne fra de 3-årige gymnasiale uddannelser (stx, hhx og htx) Af Kristine Flagstad De naturvidenskabelige fag blev styrket via gymnasiereformen. Det viste analysen af studenterne i 2008.

Læs mere

VÆLG DIN EGEN VEJ. start her >

VÆLG DIN EGEN VEJ. start her > 2011 VÆLG DIN EGEN VEJ start her > STX-Gymnasieuddannelsen indhold Praktiske oplysninger om Kolding Gymnasium... 4 Studentereksamen på Kolding Gymnasium... 5 Hvorfor vælge gymnasiet?... 6 Generelt om gymnasieuddannelsen...

Læs mere

ORIENTERING OM STX PÅ 2 ÅR 2015-16

ORIENTERING OM STX PÅ 2 ÅR 2015-16 ORIENTERING OM STX PÅ 2 ÅR 2015-16 Hvad er Århus Akademi? Århus Akademi er et af de få steder i landet, hvor du kan tage en studentereksamen, STX, på 2 år. Vi starter 2-3 klasser på det 2-årige STX hvert

Læs mere

Dit kloge valg MULERNES LEGATSKOLE STX. Mulernes Legatskole Gillestedvej Odense NØ Tlf

Dit kloge valg MULERNES LEGATSKOLE STX. Mulernes Legatskole Gillestedvej Odense NØ Tlf Dit kloge valg MULERNES LEGATSKOLE STX Mulernes Legatskole Gillestedvej 11 5240 Odense NØ Tlf. 6610 2642 www.mulerne-gym.dk N GANG MULER ALTID MULER Her er plads til alle, der har evnerne og viljen Selvfølgelig

Læs mere

ÅRHUS AKADEMI HF & STUDENTERKURSUS ORIENTERING OM. Studenterkursus

ÅRHUS AKADEMI HF & STUDENTERKURSUS ORIENTERING OM. Studenterkursus ÅRHUS AKADEMI HF & STUDENTERKURSUS ORIENTERING OM Studenterkursus Hvad er Århus Akademi? Århus Akademi er et af de få steder i landet, hvor du kan tage en studentereksamen, STX, på 2 år. Vi starter 2-3

Læs mere

STUDIESTART BORUPGAARD GYMNASIUM

STUDIESTART BORUPGAARD GYMNASIUM STUDIESTART 2017 BORUPGAARD GYMNASIUM HVORFOR BOAG? HVORFOR STX? Det, der for dig er opgaven lige nu, er at vælge gymnasium. Når du vælger Borupgaard, kommer du til et stort gymnasium med mange muligheder.

Læs mere

Gymnasiet Sprog & Kultur Natur & Videnskab Musik & Kreativitet Krop & Sundhed Sprog & Samfund

Gymnasiet Sprog & Kultur Natur & Videnskab Musik & Kreativitet Krop & Sundhed Sprog & Samfund Gymnasiet Sprog & Kultur Natur & Videnskab Musik & Kreativitet Krop & Sundhed Sprog & Samfund... mange års erfaring gør en forskel! 1 Hvad vælger du? På VHG kan du vælge mellem 7 forskellige studieretninger.

Læs mere

Velkommen til orienteringsmøde STX HHX EUD/EUX

Velkommen til orienteringsmøde STX HHX EUD/EUX Velkommen til orienteringsmøde STX HHX EUD/EUX Tirsdag den 20. januar 2015 kl. 19.30 Orientering om gymnasiets struktur, årets gang og særlige tilbud STX HHX EUD/EUX HG Årets gang Noget særligt 1/2 år

Læs mere

Vordingborg Gymnasium & HF

Vordingborg Gymnasium & HF Orientering om uddannelser 2008-2009 Vordingborg Gymnasium & HF Det almene Gymnasium (STX) * Højere Forberedelseskursus (HF) Åbent Hus Mandag den 28. januar 2008 kl. 19.00 indbyder Vordingborg Gymnasium

Læs mere

ORIENTERING OM STX PÅ 2 ÅR 2016-17

ORIENTERING OM STX PÅ 2 ÅR 2016-17 ORIENTERING OM STX PÅ 2 ÅR 2016-17 Hvad er Århus Akademi? Århus Akademi er et af de få steder i landet, hvor du kan tage en STX på 2 år. Vi starter 2-3 klasser hvert år i august. Da et almindeligt STX-forløb

Læs mere

GYMNASIET SORØ AKADEMI

GYMNASIET SORØ AKADEMI GYMNSIET SORØ KDEMI 2013 Indhold Velkommen til Sorø kademi 2 Gymnasiet 2 Den overordnede struktur 3 Valg - hvor og hvornår 3 Grundforløbet 4 Valgfag 4 Studieretninger - generelt 5 Naturvidenskab 6 Samfundsfag

Læs mere

Studieretninger 2012-2015 Rungsted Gymnasium. Globalt - socialt - udfordrende

Studieretninger 2012-2015 Rungsted Gymnasium. Globalt - socialt - udfordrende Studieretninger 2012-2015 Rungsted Gymnasium 2. fremmedsprog: fransk fortsætter B, tysk fortsætter B, japansk begynder A, spansk begynder A, kinesisk begynder A Kunstnerisk fag: Inden gymnasiet skal du

Læs mere

Studieretninger 2016-2019

Studieretninger 2016-2019 Studieretninger 2016-2019 Studieretninger 2016 2019 Naturvidenskabelige studieretninger: Matematik A Fysik B Kemi B..side 2-3 Biologi A Idræt B Kemi B Matematik B... side 4-5 Samfundsvidenskabelig studieretning:

Læs mere

Studieretninger 2013-2016

Studieretninger 2013-2016 Studieretninger 2013-2016 Studieretninger 2013 2016 Naturvidenskabelige studieretninger: Matematik A Fysik B Kemi B.. side 2-3 Biologi A Idræt B Kemi B Matematik B.side 4-5 Samfundsvidenskabelig studieretning:

Læs mere

Brønderslev Gymnasium og HF. Følg os på Facebook Brønderslev Gymnasium og HF

Brønderslev Gymnasium og HF. Følg os på Facebook Brønderslev Gymnasium og HF Brønderslev Gymnasium og Islands Allé 20 Tlf.: 98 822 722 9700 Brønderslev post@brslev-gym.dk Følg os på Facebook Brønderslev Gymnasium og På Brønderslev Gymnasium og er uddannelse aldrig en hyldevare.

Læs mere

ORIENTERING OM 2-ÅRIGT HF 2015-16

ORIENTERING OM 2-ÅRIGT HF 2015-16 ORIENTERING OM 2-ÅRIGT HF 2015-16 Hvad er Århus Akademi? Århus Akademi er landets største 2-årige HF-skole. Her går hvert år omkring 700 HF-elever sammen med ca. 150 elever, der tager 2-årig STX eller

Læs mere

HF i Aars. ... på den almindelige måde. ... eller med sport. ... mange års erfaring gør en forskel!

HF i Aars. ... på den almindelige måde. ... eller med sport. ... mange års erfaring gør en forskel! HF i Aars... på den almindelige måde... eller med sport... mange års erfaring gør en forskel! 1 Hvad kan en HF-eksamen bruges til? En HF-eksamen kan bruges til alle videregående uddannelser, såfremt de

Læs mere

Indhold. 1. Velkommen til Middelfart Gymnasium og HF. 2. Introduktionskurset. 3. Værkstedsundervisning. 4. NF og KS. 5. Musik og billedkunst

Indhold. 1. Velkommen til Middelfart Gymnasium og HF. 2. Introduktionskurset. 3. Værkstedsundervisning. 4. NF og KS. 5. Musik og billedkunst Information om hf Indhold 1. Velkommen til Middelfart Gymnasium og HF 2. Introduktionskurset 3. Værkstedsundervisning 4. NF og KS 5. Musik og billedkunst 6. Niveaudeling i matematik og engelsk 7. Idræt

Læs mere

Udbud af studieretninger ved Århus Statsgymnasium I skoleåret 13/14

Udbud af studieretninger ved Århus Statsgymnasium I skoleåret 13/14 Udbud af studieretninger ved Århus Statsgymnasium I skoleåret 13/14 2. fremmedsprog og kunstneriske fag har betydning for dine muligheder for valg af studieretninger. I skemaet nedenfor kan du ved at vælge

Læs mere

STUDIESTART BORUPGAARD GYMNASIUM

STUDIESTART BORUPGAARD GYMNASIUM STUDIESTRT ORUPGRD GYMNSIUM ET GODT STED T LÆRE ET GODT STED T VÆRE DET LMENE GYMNSIUM Hvis du efter folkeskolen vælger det almene gymnasium (stx), får du en meget bredt anvendelig uddannelse. Rækken af

Læs mere

HF Enkeltfag. Fagpakker En hel HF

HF Enkeltfag. Fagpakker En hel HF HF Enkeltfag Fagpakker En hel HF Uddannelsesprogram 2015-2016 HF-enkeltfag, pakker eller en hel HF-eksamen på Voksenuddannelsescenter Frederiksberg Kursusstart er i uge 34 (17. -21. august 2015) eller

Læs mere

Uddannelse i centrum. Aalborg Katedralskole

Uddannelse i centrum. Aalborg Katedralskole Uddannelse i centrum Aalborg Katedralskole Uddannelsestilbud 2014 Aalborg Katedralskole Aalborg Katedralskole er landsdelens ældste gymnasium. Det præcise årstal for skolens start kender vi ikke, men historiske

Læs mere

Studenters karakterer

Studenters karakterer Studenters karakterer Rapporterne præsenterer statistik over de karakterer som fremgår på studenternes eksamensbeviser på de gymnasiale uddannelser. Bemærk, at denne rapport opgør data på baggrund af bevisår

Læs mere

1. Sprog og Identitet

1. Sprog og Identitet 1. Sprog og Identitet Engelsk A, Spansk begynder A og Psykologi B Engelsk Engelsk Engelsk Engelsk A Spansk begynder Spansk begynder Spansk begynder Spansk begynder A Psykologi Psykologi Psykologi B Samfundsfag

Læs mere

RØDKILDE 2015/2016 SKOLEN - VALGFAG - STUDIERETNINGER

RØDKILDE 2015/2016 SKOLEN - VALGFAG - STUDIERETNINGER RØDKILDE 2015/2016 SKOLEN - VALGFAG - STUDIERETNINGER RØDKILDE GYMNASIUM HVAD SKAL VI GØRE DIG TIL? Her på Rødkilde Gymnasium er det vores mission at give dig de bedste forudsætninger med på vejen og gøre

Læs mere

Høng Gymnasium og HF

Høng Gymnasium og HF Høng Gymnasium og HF - plads til den enkelte www.hoeng-gymhf.dk gymhf.dk - Følg os på Facebook! Høng Gymnasium og HF Høng Gymnasium og HF er en skole, hvor alle kender alle, og det giver mange fordele

Læs mere

Holstebro Gymnasium og HF. Højere forberedelseseksamen hf. Orientering om Uddannelsen

Holstebro Gymnasium og HF. Højere forberedelseseksamen hf. Orientering om Uddannelsen Holstebro Gymnasium og HF Højere forberedelseseksamen hf 2016 Orientering om Uddannelsen Højere forberedelseseksamen på Holstebro Gymnasium og HF Denne brochure giver dig et overblik over hf-uddannelsens

Læs mere

STUDIERETNINGER, FAGPAKKER & VALGFAG

STUDIERETNINGER, FAGPAKKER & VALGFAG 3-ÅRIG STX / 2-ÅRIG HF STUDIERETNINGER, FAGPAKKER & SOLRØD GYMNASIUM INDHOLDSFORTEGNELSE STX Glæd dig til gymnasiet / Optagelse... side 2 Matematik A - Bioteknologi A - Fysik B... side 3 Matematik A -

Læs mere

Højere Forberedelseseksamen

Højere Forberedelseseksamen HF 2009 Højere Forberedelseseksamen HF 2009 Hf er en almen, gymnasial uddannelse, som er studieforberedende og giver adgang til videregående uddannelser. Hf giver dig en bred og alsidig viden, og du lærer

Læs mere

CAMPUS VEJLE. 2-ÅRIG HF (Højere Forberedelseseksamen)

CAMPUS VEJLE. 2-ÅRIG HF (Højere Forberedelseseksamen) CAMPUS VEJLE 2-ÅRIG HF (Højere Forberedelseseksamen) HF på VUC åbner døren til din ønskeuddannelse Din vej videre mod en ny fremtid kan starte hos VUC, som tilbyder en bred vifte af muligheder blandt andre

Læs mere

STØVRING GYMNASIUM. Studieretningsønske 2017

STØVRING GYMNASIUM. Studieretningsønske 2017 STØVRING GYMNASIUM Studieretningsønske 2017 Studieretningsønske 2017 I skal angive ønske om studieretning i lectio senest d. 11.10 kl. 22.00. I skal besvare et spørgeskema om studieretninger, 2. fremmedsprog

Læs mere

HF i Aars. ... på den almindelige måde. eller med sport og film. ... mange års erfaring gør en forskel!

HF i Aars. ... på den almindelige måde. eller med sport og film. ... mange års erfaring gør en forskel! HF i Aars... på den almindelige måde eller med sport og film... mange års erfaring gør en forskel! 1 Hvad kan en HF-eksamen bruges til? En HF-eksamen kan bruges til alle videregående uddannelser, såfremt

Læs mere

STUDIESTART BORUPGAARD GYMNASIUM

STUDIESTART BORUPGAARD GYMNASIUM STUDIESTRT ORUPGRD GYMNSIUM ET GODT STED T LÆRE ET GODT STED T VÆRE DET LMENE GYMNSIUM Hvis du efter folkeskolen vælger det almene gymnasium (stx), får du en meget bredt anvendelig uddannelse. Rækken af

Læs mere

Velkommen. Det er nemt at vælge Katedralskolen, når du først har oplevet den...

Velkommen. Det er nemt at vælge Katedralskolen, når du først har oplevet den... Velkommen Det er nemt at vælge Katedralskolen, når du først har oplevet den... Hej Elevrådsformanden siger... Hjerteligt velkommen til Nykøbing Katedralskole! At gå fra folkeskolen til stx eller HF er

Læs mere

Velkommen til Handelsgymnasiet. Tættere på virkeligheden. eucnord.dk

Velkommen til Handelsgymnasiet. Tættere på virkeligheden. eucnord.dk Velkommen til Handelsgymnasiet Tættere på virkeligheden eucnord.dk Velkommen til Handelsgymnasiet Hjørring Alle gymnasiale uddannelser i Danmark har som formål at give dig en studieforberedende og almendannende

Læs mere

ÅRHUS AKADEMI HF & STX PÅ 2 ÅR ORIENTERING OM 2-ÅRIGT HF 2014-15

ÅRHUS AKADEMI HF & STX PÅ 2 ÅR ORIENTERING OM 2-ÅRIGT HF 2014-15 ÅRHUS AKADEMI HF & STX PÅ 2 ÅR ORIENTERING OM 2-ÅRIGT HF 2014-15 ? Hvad er Århus Akademi? Århus Akademi er landets største 2-årige HF-kursus. Her går hvert år ca. 750 HF-elever, der har det sjovt sammen

Læs mere

ÅRHUS AKADEMI HF & STX PÅ 2 ÅR ORIENTERING OM STX PÅ 2 ÅR 2014-15

ÅRHUS AKADEMI HF & STX PÅ 2 ÅR ORIENTERING OM STX PÅ 2 ÅR 2014-15 ÅRHUS AKADEMI HF & STX PÅ 2 ÅR ORIENTERING OM STX PÅ 2 ÅR 2014-15 ? Hvad er Århus Akademi? Århus Akademi er et af de få steder i landet, hvor du kan tage en studentereksamen, STX, på 2 år. Vi starter 2-3

Læs mere

Velkommen. Det er nemt at vælge Katedralskolen, når du først har oplevet den...

Velkommen. Det er nemt at vælge Katedralskolen, når du først har oplevet den... Velkommen Det er nemt at vælge Katedralskolen, når du først har oplevet den... Hej Elevrådsformanden siger... Hjerteligt velkommen til Nykøbing Katedralskole! At gå fra folkeskolen til stx eller HF er

Læs mere

STUDIERETNINGER SPROG KUNST SAMFUNDSFAG NATURVIDENSKAB. Faglighed, fornyelse og fællesskab.

STUDIERETNINGER SPROG KUNST SAMFUNDSFAG NATURVIDENSKAB. Faglighed, fornyelse og fællesskab. STUDIERETNINGER 2017-2020 SPROG KUNST SAMFUNDSFAG NATURVIDENSKAB www.gladgym.dk Faglighed, fornyelse og fællesskab Valg af studieretning Kære 1g elev og dine forældre På Gladsaxe gymnasium tilbyder vi

Læs mere

Åbent Hus Velkommen til Svendborg Gymnasium STX & HF

Åbent Hus Velkommen til Svendborg Gymnasium STX & HF Åbent Hus 2018 Velkommen til Svendborg Gymnasium STX & HF Valg af ungdomsuddannelse Hvordan ser fremtidens jobmuligheder ud? Gymnasiet er den bedste og sikreste adgangsbillet til fremtiden Formålet: ikke

Læs mere

STX Udbud 2014-15 STX

STX Udbud 2014-15 STX 1 STX Udbud 2014-15 STX Studentereksamen varer 3 år. Du får en bred viden om mange forskellige fag. Du er selv med til at beslutte nogle af de fag, du skal arbejde med i din skoletid, selv om der også

Læs mere

ÅRHUS AKADEMI HF & STUDENTERKURSUS ORIENTERING OM 2-ÅRIGT HF 2012-13

ÅRHUS AKADEMI HF & STUDENTERKURSUS ORIENTERING OM 2-ÅRIGT HF 2012-13 ÅRHUS AKADEMI HF & STUDENTERKURSUS ORIENTERING OM 2-ÅRIGT HF 2012-13 Hvad er Århus Akademi? Århus Akademi er landets største 2-årige HF-kursus. Her går hvert år 700-800 HF-elever, der har det sjovt sammen

Læs mere

Holstebro Gymnasium og HF. Højere forberedelseseksamen hf. Orientering om Uddannelsen

Holstebro Gymnasium og HF. Højere forberedelseseksamen hf. Orientering om Uddannelsen Holstebro Gymnasium og HF Højere forberedelseseksamen hf 2014 Orientering om Uddannelsen Hf på Holstebro Gymnasium og HF Denne brochure giver dig et overblik over hf-uddannelsens opbygning på Holstebro

Læs mere

STUDIERETNINGER

STUDIERETNINGER STUDIERETNINGER 2017-2018 Naturvidenskabelige studieretninger På de naturvidenskabelige studieretninger har du mulighed for at specialisere dig indenfor fag som fysik, kemi og biologi. Du vil i høj grad

Læs mere

K o l d i n g G y m n a s i u m

K o l d i n g G y m n a s i u m K o l d i n g G y m n a s i u m HF H F - U D D A N N E L S E N 20101 I N D H O L D Hvorfor vælge hf? side 5 Generelt om hf-uddannelsen side 8 Obligatoriske fag og faggrupper side 8 Valgfag side 10 Skema

Læs mere

Studievalg og videregående uddannelse. Skole v. NN Vejleder Studievalg Nordjylland

Studievalg og videregående uddannelse. Skole v. NN Vejleder Studievalg Nordjylland Studievalg og videregående uddannelse Skole v. NN Vejleder Studievalg Nordjylland Hvem er jeg? Charlotte Høygaard Hansen Vejleder, Studievalg Nordjylland Uddannelse: Student Hjørring Gymnasium og HF Cand.mag.

Læs mere

3. Biotek A, Mat A, Fysik B

3. Biotek A, Mat A, Fysik B Studieretningsbeskrivelse for 3. Biotek A, Mat A, Fysik B I studieretningerne sætter de tre fag præg på undervisningen i klassens øvrige fag. Det sker gennem et samarbejde mellem to eller flere fag om

Læs mere

ORIENTERING OM 2-ÅRIGT HF 2016-17

ORIENTERING OM 2-ÅRIGT HF 2016-17 ORIENTERING OM 2-ÅRIGT HF 2016-17 Hvad er Århus Akademi? Århus Akademi er landets største 2-årige HF-skole. Her går hvert år omkring 600 HF-elever sammen med ca. 100 elever, der tager 2-årig STX eller

Læs mere

Velkommen til Svendborg Gymnasium

Velkommen til Svendborg Gymnasium Åbent Hus 2017 Velkommen til Svendborg Gymnasium STX & HF Valg af ungdomsuddannelse Hvordan ser fremtidens jobmuligheder ud? Fremtidens gymnasium/hf skal skabe robuste, rummelige, empatiske og fællesskabsorienterede

Læs mere

Scan & tjek WEB APP. StudiePlanner. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus HF SØFART

Scan & tjek WEB APP. StudiePlanner. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus HF SØFART Scan & tjek WEB APP StudiePlanner HF HF SØFART 2014 2013 Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus Min onkel har også sejlet med Skoleskibet Danmark, - og nu går jeg i hans fodspor. Jeg vil gerne uddanne mig

Læs mere

A M G Y M GYMNASIUM INFO 2013 N A S I S I U M MUNKENSDAM STUDENTEREKSAMEN (STX) INFORMATIONSHÆFTE 2010-2011

A M G Y M GYMNASIUM INFO 2013 N A S I S I U M MUNKENSDAM STUDENTEREKSAMEN (STX) INFORMATIONSHÆFTE 2010-2011 FORTOHÆFT 2010-2011 Y FO 2013 Y Y Y TTR (TX) unkensdam ymnasium TX-gymnasiet i olding 2 Hvorfor vælge det almene gymnasium og tage en studentereksamen (TX)? varet er: fordi en studentereksamen på én og

Læs mere

Velkommen til Paderup Gymnasium. Værdigrundlag og profil. Paderup Gymnasium er et alment gymnasium, som er både studieforberedende og alment dannende.

Velkommen til Paderup Gymnasium. Værdigrundlag og profil. Paderup Gymnasium er et alment gymnasium, som er både studieforberedende og alment dannende. 2009 Velkommen til Paderup Gymnasium Værdigrundlag og profil Paderup Gymnasium er et alment gymnasium, som er både studieforberedende og alment dannende. Udover det faglige, der selvsagt skal være i top,

Læs mere

- hvad reformen indebar, herunder AT - hvad er der sket af justeringer - studieretninger, antal, krav og opbygning

- hvad reformen indebar, herunder AT - hvad er der sket af justeringer - studieretninger, antal, krav og opbygning Børne- og Undervisningsudvalget 2011-12 BUU alm. del Bilag 197 Offentligt BUU d. 8. maj 2012 Opdrag: Teknisk gennemgang af gymnasiereformen BUU har særlig interesse for - hvad reformen indebar, herunder

Læs mere

HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING VELKOMMEN I HANDELSGYMNASIET 2014-15. eucnord.dk

HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING VELKOMMEN I HANDELSGYMNASIET 2014-15. eucnord.dk HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING VELKOMMEN I HANDELSGYMNASIET 2014-15 eucnord.dk matematik Velkommen fysik i Handelsgymnasiet programmering Alle gymnasiale uddannelser i Danmark har som formål at give dig

Læs mere

STUDENTER EKSAMEN STX

STUDENTER EKSAMEN STX 2011 STUDENTER EKSAMEN STX Sofie, Svendborg Det tiltaler mig meget, at der er så stor valgfrihed, når vi skal vælge fag. At man kan gå efter sine egne ønsker... Team Danmark-elev, 4-årig STX Kasper, Vindeby

Læs mere

Velkommen til Nordfyns Gymnasium. www.nordfyns-gym.dk

Velkommen til Nordfyns Gymnasium. www.nordfyns-gym.dk Velkommen til Nordfyns Gymnasium Gymnasiet STX Aftenens program 19.00 20.00 20.30 20.30 21.00 Velkomst, generel orientering 1. orientering om studieretninger 2. orientering om studieretninger Fagbasar

Læs mere

Velkommen til Paderup Gymnasium. Værdigrundlag og profil

Velkommen til Paderup Gymnasium. Værdigrundlag og profil 2010 Velkommen til Paderup Gymnasium Værdigrundlag og profil Paderup Gymnasium er et alment gymnasium, som er både studieforberedende og alment dannende. Udover det faglige, der selvsagt skal være i top,

Læs mere

A M G Y M D G GYMNASIUM G Y INFO 2015 N A S I U M S I S I U M MUNKENSDAM STUDENTEREKSAMEN (STX) INFORMATIONSHÆFTE 2010-2011

A M G Y M D G GYMNASIUM G Y INFO 2015 N A S I U M S I S I U M MUNKENSDAM STUDENTEREKSAMEN (STX) INFORMATIONSHÆFTE 2010-2011 FORTOHÆFT 2010-2011 Y FO 2015 Y Y Y TTR (TX) unkensdam ymnasium TX-gymnasiet i olding 2 Hvorfor vælge det almene gymnasium og tage en studentereksamen (TX)? varet er: fordi en TX på én og samme tid både

Læs mere

vucstor.dk Tag en 2-årig hf på VUC Storstrøm Tilmelding på www.optagelse.dk

vucstor.dk Tag en 2-årig hf på VUC Storstrøm Tilmelding på www.optagelse.dk vucstor.dk Tag en 2-årig hf på VUC Storstrøm Tilmelding på www.optagelse.dk Velkommen til VUC Storstrøm Den 2-årige hf er en kompetencegivende ung doms - uddannelse, der giver adgang til de videregående

Læs mere

vucstor.dk Tag en 2-årig hf på VUC Storstrøm Tilmelding på www.optagelse.dk

vucstor.dk Tag en 2-årig hf på VUC Storstrøm Tilmelding på www.optagelse.dk vucstor.dk Tag en 2-årig hf på VUC Storstrøm Tilmelding på www.optagelse.dk Velkommen til VUC Storstrøm Den 2-årige hf er en kompetencegivende ung doms uddannelse, der giver adgang til de videregående

Læs mere

Velkommen Det er nemt at vælge Katedralskolen, når du først har oplevet den...

Velkommen Det er nemt at vælge Katedralskolen, når du først har oplevet den... Velkommen Det er nemt at vælge Katedralskolen, når du først har oplevet den... Rektors velkomst Vi glæder os til at se dig på Katedralskolen, der som landsdelens største gymnasium og hf giver dig mange

Læs mere

F A GL IGHE DL'A MOUR MÖGLICHKEITENSJÆL VIBORG KATEDRALSKOLE. Kollegiet. Optagelse i gymnasiet. Valg før starten på gymnasiet

F A GL IGHE DL'A MOUR MÖGLICHKEITENSJÆL VIBORG KATEDRALSKOLE. Kollegiet. Optagelse i gymnasiet. Valg før starten på gymnasiet Kollegiet har været mit hjem de sidste to år, og jeg har oplevet et fantastisk sammenhold mellem os kollegianere. (Charlotte 3.g) flotte bygninger og det gode sociale liv. (Jeppe 2.g) have modtaget undervisning

Læs mere

Uddannelsesparathed. Faglige kompetencer Sociale kompetencer Personlige kompetencer Motivation

Uddannelsesparathed. Faglige kompetencer Sociale kompetencer Personlige kompetencer Motivation Uddannelser efter 9. og 10. klasse Job eller uddannelse Erhvervsuddannelser 1½ - 5 år Fx murer, smed, bager, elektriker, salgsassistent, social- og sundhedsassistent EUX Gymnasiale uddannelser 3 år STX

Læs mere

Sukkertoppen og Vibenhus 2013/14

Sukkertoppen og Vibenhus 2013/14 Sukkertoppen og Vibenhus 2013/14 Htx kort og kontant Htx er en af de tre muligheder, du har for at tage en studentereksamen. De to andre hedder hhx og stx. Htx giver adgang til alle videregående uddannelser

Læs mere

Dit kloge valg MULERNES LEGATSKOLE. Mulernes Legatskole Gillestedvej Odense NØ Tlf

Dit kloge valg MULERNES LEGATSKOLE. Mulernes Legatskole Gillestedvej Odense NØ Tlf Dit kloge valg MULERNES LEGATSKOLE HF Mulernes Legatskole Gillestedvej 11 5240 Odense NØ Tlf. 6610 2642 www.mulerne-gym.dk N GANG MULER ALTID MULER Et helt enestående tilbud til dig For HF er nemlig det

Læs mere

HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING VELKOMMEN I HANDELSGYMNASIET. eucnord.dk

HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING VELKOMMEN I HANDELSGYMNASIET. eucnord.dk HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING VELKOMMEN I HANDELSGYMNASIET eucnord.dk matematik Velkommen fysik i Handelsgymnasiet programmering Alle gymnasiale uddannelser i Danmark har som formål at give dig en studieforberedende

Læs mere