KOM OG BIDRAG TIL RAMMERNE FOR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KOM OG BIDRAG TIL RAMMERNE FOR"

Transkript

1 KOM OG BIDRAG TIL RAMMERNE FOR DET NORDJYSKE SAMARBEJDE PÅ SOCIALOMRÅDET Workshop om Rammeaftalen Hvordan skal vi samarbejde på det specialiserede socialog undervisningsområde? 6. februar 2017 kl Comwell Hotel Hvide Hus, Aalborg

2 Invitation Du inviteres til en dag, hvor du har mulighed for at komme med input til, hvad de nordjyske kommuner og regionen skal samarbejde om de næste to år på det specialiserede social- og undervisningsområde. Har du viden om tendenserne og de strategiske perspektiver for socialområdet og har bud på, hvordan det nordjyske samarbejde kan løfte området til gavn for borgeren? Så mød op og deltag i dialogen herom. Kom og få indflydelse på den fælles politiske retning for Nordjylland inden for det specialiserede social- og undervisningsområde. Dagen er målrettet ledere og strategiske nøglepersoner i de nordjyske kommuner og regionen samt brugerorganisationer med særligt kendskab til det specialiserede social- og undervisningsområde. Vi glæder os til, at kunne byde dig velkommen til en inspirerende dag med tid til netværk og dialog. Vel mødt! Med venlig hilsen Sekretariat for Rammeaftaler Kom og del din viden og deltag i dialogen Deltagere Der lægges op til, at kommunerne og regionen deltager med ledere, chefer eller strategiske nøglepersoner på følgende områder: Fra myndighedsniveau 1-2 repræsentanter fra børne- og ungeområdet 1-2 repræsentanter fra voksenområdet Fra driftsherreniveau 1-2 repræsentanter fra børne- og ungeområdet 1-2 repræsentanter fra voksenområdet Fra brugerorganisationer Repræsentanter med bredt kendskab til tendenser og udfordringer på det specialiserede socialområde set fra borgerens perspektiv

3 Formål med dagen Byrådene i Nordjylland og Regionsrådet ønsker fokus på, hvor det giver mening at samarbejde på det specialiserede social- og undervisningsområde. Ønsket er at løfte vores gode nordjyske samarbejde til et endnu højere niveau ved at gøre Rammeaftalen mindre bureaukratisk og mere fagligt inddragende. Rammeaftalen danner rammen for samarbejdet på det specialiserede social- og undervisningsområde i Nordjylland. I Rammeaftalen udpeges områder, hvor man på tværs af kommunerne ønsker at samarbejde med henblik på at løfte det pågældende område til fordel for borgeren. Rammeaftalen har dog været for kompleks med for lidt politisk fokus og for meget fokus på det tekniske frem for det faglige. Dette ønsker de nordjyske byråd og Regionsrådet nu ændret! for det specialiserede social- og undervisningsområde i Nordjylland. Dermed skal workshoppen og den politiske temadag tilsammen sikre, at samarbejdet på tværs af kommunerne og regionen håndterer aktuelle problemstillinger, og sætter en fælles politisk retning på baggrund af de udfordringer, der opleves på tværs af kommuner, region og brugerorganisationer. I videoen nedenfor kan du høre mere om baggrunden og forventningerne til workshoppen og det endelige resultat. Derfor inviteres du til dialog om det nordjyske samarbejde på det specialiserede social- og undervisningsområde. Gennem dialog med brugerorganisationer samt kommunale og regionale ledere skal det sikres, at der kommer mere fokus på fagligheden. Formålet er at sætte skarpt på, hvor og hvordan det er meningsfuldt at samarbejde på tværs af kommunerne i Nordjylland og regionen. Resultaterne fra workshoppen vil danne udgangspunkt for en politisk temadag, hvor der skal sættes en fælles politisk retning

4 PROGRAM Morgenmad og indskrivning Åbning af dagen Session 1: Temadrøftelser om Mestring af eget liv Frokost Session 2: Temadrøftelser om Målgrupper konkrete udfordringer Incitamenter for det gode samarbejde styring og økonomi Afrunding Tak for i dag

5 PRAKTISKE OPLYSNINGER Tid og sted: Mandag d. 6. februar 2017, kl Comwell Det Hvide Hus, Aalborg Vesterbro 2, 9000 Aalborg Tilmeldingsfrist: 26. januar 2017 Praktiske oplysninger: Afbud: Ved afbud, bedes du kontakte: / TILMELDING Du tilmelder dig dagen her: Link til tilmelding Parkering: Arrangør: Der er p-pladser foran hotellet samt i hotellets parkeringskælder Arrangementet afholdes i regi af Sekretariatet for Rammeaftaler. Sekretariatets formål er at understøtte udvikling og sikre et godt fælleskommunalt samarbejde på det specialiserede social- og undervisningsområde. Se mere på I forbindelse med tilmeldingen skal du vælge, hvilke temaer du er interesseret i at drøfte på dagen. Du kan læse mere om temaerne på de efterfølgende sider.

6 ER Gennem 10 temaer lægges der op til drøftelser med fokus på det meningsfulde samarbejde på det specialiserede social- og undervisningsområde i Nordjylland. SESSION 1: BORGERENS MESTRING AF EGET LIV SESSION 2: MÅLGRUPPER KONKRETE UDFORDRINGER Temaerne er fordelt på to sessioner, hvor deltagerne i grupper skal drøfte de temaer, som de har størst viden om og interesse i. Inden workshoppen skal du vælge, hvilke temaer du vil arbejde med på dagen. I den første session sættes der fokus på, hvordan man kan arbejde med mestring af eget liv. I den anden session sættes der fokus på konkrete målgruppespecifikke udfordringer. Temaerne er valgt med udgangspunkt i indmeldinger fra kommuner, region og brugerorganisationerne, samt den fælleskommunale temadag den 24. oktober Tema 1: Tema 2: Tema 3: Tema 4: Tema 5: Vælg 2 temaer Rehabilitering Velfærdsteknologi Fokus på beskæftigelse Sociale relationer Forskning, metode og evidens Vælg 1 tema Tema A: Flere hjemløse Tema B: Flere ældre med handicap Tema C: Flere børn og unge med selvskadende adfærd Tema D: Skolegang for børn og unge med autisme og ADHD Tema E: Snitflader til behandlingspsykiatrien

7 SESSION 1: BORGERENS MESTRING AF EGET LIV Mestring af eget liv er valgt som et overordnet emne for den første session af temadrøftelser. Det handler om, at indsatsen til borgeren skal bidrage til at skabe rammerne for, at borgeren i højere grad kan varetage egne værdier, ønsker og behov. Det giver livskvalitet og frihed. Vælg 2 temaer Ved tilmelding til workshoppen skal du vælge 2 temaer om mestring af eget liv. Borgerens rolle ændres i dette perspektiv fra den traditionelle rolle som modtager af en ydelse til en mere aktiv rolle som samarbejdspartner. Kommunalt set har der været arbejdet med mestring af eget liv i mange år, men på workshoppen ønskes det, at der sættes fokus på, hvordan vi fælleskommunalt kan arbejde med at optimere dette. For at rammesætte drøftelserne er der udvalgt en række temaer, som sætter rammerne for drøftelser om, hvordan der fælleskommunalt kan arbejdes med at optimere borgerens mestring af eget liv på det specialiserede socialområde.

8 1 REHABILITERING Rehabilitering har i de seneste år været et gennemgående fokus på socialområdet. Rehabiliteringsperspektivet vedrører målrettet opbygning af praktiske eller sociale kompetencer, og hvor der i samarbejde med borgeren arbejdes med at udvikle evnen til at tage ansvar og aktiv del i eget liv. Som modsætning til rehabilitering er indsatser, der har en mere omsorgspræget karakter, hvor det drejer sig om at kunne vedligeholde funktioner. I langt de fleste tilfælde kan der arbejdes med begge spor samtidig. Erfaringerne med et rehabiliterende perspektiv er positive i form af, at det øger borgerens evne til at mestre eget liv. En ny KORA undersøgelse peger endvidere på, at det ikke kun er borgerne, der profiterer af et rehabiliterende perspektiv, også medarbejdernes arbejdsglæde stiger, når man arbejder rehabiliterende. Der ønskes, at sætte fokus på, om der er særlige udfordringer i at arbejde med rehabilitering, samt om der er nogle aspekter af rehabilitering, hvor man kan forestille sig, at det giver mening at samarbejde på tværs af kommunerne i stedet for, at man udelukkende arbejder med det hver især.

9 2 VELFÆRDSTEKNOLOGI Der er stort potentiale i nye teknologier og digitale løsninger på socialområdet. Teknologi kan bidrage til at understøtte mestring af eget liv, det kan skabe højere kvalitet i velfærdsydelser, og det kan også være en del af svaret, når der skal ydes service til flere borgere inden for samme budgetramme. Velfærdsteknologi er mange ting. Det kan være teknologier, der bruges i samfundet i almindelighed som smartphones og tablets eller det kan være i form af teknologi, der er specialdesignet til at imødekomme bestemte målgruppers behov. Det kan også være digitale løsninger, der gør personalets dokumentationsprocesser nemmere eller bistår med risikovurdering. Velfærdsteknologi er blandt andet meget anvendt inden for ældreområdet, og mange kommuner har de seneste år arbejdet med at overføre erfaringerne fra ældreområdet til andre områder og skabe nye erfaringer om velfærdsteknologi på socialområdet. Der ønskes, at sætte fokus på, om der er særlige udfordringer i at arbejde med velfærdsteknologi, samt om der er nogle aspekter af velfærdsteknologi, hvor man kan forestille sig, at det giver mening at samarbejde på tværs af kommunerne i stedet for, at man udelukkende arbejder med det hver især.

10 3 FOKUS PÅ BESKÆFTIGELSE Arbejdet er en stor del af mange menneskers identitet og kan være med til at give sociale relationer i dagligdagen. Derfor kan beskæftigelse også være et vigtigt mål for eller en del af arbejdet med mestring af eget liv, især når borgeren inddrages i eget udviklingsforløb. Der er i de senere år gennemført en række arbejdsmarkedsreformer, som betyder, at borgere ikke i samme grad som tidligere bliver tildelt førtidspension, heller ikke borgere med handicaps og diagnoser. Det giver et naturligt fokus på, hvordan man kan give borgeren en tilknytning til arbejdsmarkedet eller uddannelsesområdet. Men det kan også give særlige udfordringer, hvor både borgeren og kommunen skal tænke og agere på nye måder. Dette kan i vid udstrækning håndteres internt i de enkelte kommuner - i et samarbejde mellem socialområdet og beskæftigelsesområdet, men andre gange vil samarbejdet skulle ske på tværs af kommunegrænser. Under alle omstændigheder er det en udfordring, som går på tværs af de nordjyske kommuner. Der ønskes, at sætte fokus på, om der er særlige udfordringer i at arbejde med fokus på beskæftigelse, samt om der er nogle aspekter heraf, hvor man kan forestille sig, at det giver mening at samarbejde på tværs af kommunerne i stedet for, at man udelukkende arbejder med det hver især.

11 4 SOCIALE RELATIONER Flere peger på, at relationer er afgørende for at leve et godt liv, og når man har fokus på mestring af eget liv er det interessant at se på, hvordan netværket kan inddrages mere for at understøtte borgerne i at nå deres mål. Det er samtidig vigtigt, at det offentlige ikke bliver det primære netværk over en længere periode for borgerne på det specialiserede socialområde. Derfor arbejder flere og flere kommuner med sociale relationer. Det kan for eksempel være ved at inddrage civilsamfundet i form af organisationer eller frivillige eller det kan være gennem målrettet arbejde med fritidsaktiviteter eller fokus på borgerens eksisterende netværk eller familie. Der ønskes, at sætte fokus på, om der er særlige udfordringer i at arbejde med sociale relationer, samt om der er nogle aspekter af arbejdet med sociale relationer, hvor man kan forestille sig, at det giver mening at samarbejde på tværs af kommunerne i stedet for, at man udelukkende arbejder med det hver især.

12 5 HVAD VIRKER FORSKNING, METODE OG EVIDENS? Vidensgenerering har præget de seneste års udviklingsarbejde på socialområdet. Det handler kort sagt om, hvordan vi kan blive klogere på det arbejde, der udføres på socialområdet. Hvad virker, hvornår og for hvem? Det store fokus på evidens begynder dog at blive afløst af et mere vidensbaseret fokus, hvor det handler om at strukturere sin viden og sine praktiske erfaringer samt at udnytte den viden, der allerede er om, hvad der virker. Der er stort potentiale i at få udbredt den viden, der eksisterer. Det kan eksempelvis være ved at intensivere samarbejdet med forskningsområdet, lære af hinandens erfaringer, søge fundraising midler på tværs af organisationerne eller gå sammen om særlige projekter inden for området. Der ønskes, at sætte fokus på, om der er særlige udfordringer i at arbejde med forskning, metode og evidens, samt om der er nogle aspekter, hvor man kan forestille sig, at det giver mening at samarbejde på tværs af kommunerne i stedet for, at man udelukkende arbejder med det hver især.

13 SESSION 2: MÅLGRUPPER KONKRETE UDFORDRINGER I det fælleskommunale samarbejde bliver det løbende meldt ind, at der er målgrupper, som bliver større eller mindre eller udvikler sig i specifikke retninger. Disse målgrupper ønsker man at sætte skarpt på. Dels fordi man ønsker at sikre, at der er det rigtige udbud af højt specialiserede ydelser, og dels for at undersøge om der er områder, hvor det giver mening at vi løfter i fælles flok på tværs af organisationerne. Vælg 1 tema Ved tilmelding til workshoppen skal du vælge 1 tema om målgruppespecifikke udfordringer For at rammesætte drøftelserne på workshoppen om de målgruppespecifikke udfordringer, er der udvalgt en række målgrupper, som der ønskes dialog om. De udvalgte målgrupper er valgt efter indmeldinger fra kommunerne, regionen og brugerorganisationernes repræsentanter i dialogforum.

14 A FLERE HJEMLØSE Hjemløshed er et samspil af flere faktorer som arbejdsløshed, misbrug, psykisk sygdom og lignende. Det betyder, at det er en gruppe af meget sammensatte borgere, hvilket også gør, at der er behov for særlige og sammensatte indsatser, når de berørte skal hjælpes. Der er ca hjemløse i Danmark, og antallet har været stigende i en årrække. Nye tal viser da også, at forsorgshjemmene er pressede eftersom belægningen er høj og liggetiden stiger, og som konsekvens heraf bliver der på landsplan afvist flere borgere. Opgørelser viser, at der særligt er en stigning i unge hjemløse. Forklaringerne til stigningen er ikke entydige, men flere peger på at de seneste kontanthjælpsreformer, kan have været med til at skubbe til udviklingen eftersom kontanthjælpsloft, uddannelseshjælp og lignende tiltag betyder færre indtægter, og at det dermed bliver sværere for bl.a. socialt udsatte at finde en bolig, der er til at betale. Der ønskes, at sætte fokus på, om der er særlige udfordringer i forhold til flere hjemløse, samt om der er nogle aspekter, hvor man kan forestille sig, at det giver mening at samarbejde på tværs af kommunerne i stedet for, at man udelukkende arbejder med det hver især.

15 B FLERE ÆLDRE MED HANDICAP Efterhånden som gennemsnitslevealderen stiger, bliver der også flere ældre med handicaps og/eller diagnoser, hvilket giver nye problemstillinger. Kombinationen af alderdom og handicap eller diagnoser kan give nye problemstillinger for de enkelte borgere. Med alderdommen kan følge demens, sundhedsmæssige udfordringer eller andet. Det betyder at borgerne kan have brug for andre ydelser og en anden ekspertise. Det kan enten være kompetencer, der i højere grad omhandler pleje og omsorg eksempelvis fordi borgerens diagnose bliver mindre udpræget med tiden eller at handicappet/diagnosen bliver sekundær, og borgeren blot har behov for en regulær plejehjemsplads. Det kan også være mere specialiserede kompetencer inden for socialområdet. Eksempelvis kan det kræve noget andet at arbejde med borgere med autisme, der også har demens, ligesom udviklingshæmmede ældre borgere kan have behov for særlige socialfaglige kompetencer. Der ønskes, at sætte fokus på, om der er særlige udfordringer i forhold til flere ældre på med handicap, samt om der er nogle aspekter, hvor man kan forestille sig, at det giver mening at samarbejde på tværs af kommunerne i stedet for, at man udelukkende arbejder med det hver især.

16 C FLERE BØRN OG UNGE MED SELVSKADENDE ADFÆRD Flere kommuner i Nordjylland peger på, at der opleves en stigning af børn og unge med svær selvskadende adfærd. Disse børn og unge har en sådan adfærd, at det kræver et meget tæt samarbejde med behandlingspsykiatrien. Fælles for målgruppen er, at de har en selvskadende adfærd, men årsagen er ikke entydig. Der kan i virkeligheden herske tvivl om, hvorvidt det er en samlet målgruppe, eftersom årsagerne til adfærden er så forskellige. Ligeledes kan den selvskadende adfærd opleves som den primære udfordring eller som en sekundær eller tilmed tertiær udfordring. Behovene for indsatser og tilbud er derfor ligeledes særdeles forskellige. På trods af de store forskelle i årsag og behov, så sættes der i dette tema fokus på, at der opleves en stigning i antallet af børn og unge med selvskadende adfærd. Hvordan håndteres dette således, at de unge får den bedst mulige indsats, og er det en udfordring, der bedst håndteres i de enkelte kommuner og behandlingspsykiatrien eller kan der være aspekter, der med fordel kan håndteres i samarbejde på tværs af kommunerne og regionens socialområde? Der ønskes, at sætte fokus på, om der er særlige udfordringer i forhold til børn og unge med selvskadende adfærd, samt om der er nogle aspekter, hvor man kan forestille sig, at det giver mening at samarbejde på tværs af kommunerne i stedet for, at man udelukkende arbejder med det hver især.

17 D SKOLEGANG FOR BØRN OG UNGE MED AUTISME OG ADHD Undersøgelser viser, at flere og flere børn og unge med autisme og ADHD holdes hjemme fra skole. Det gælder både børn, der bor hjemme ved forældrene og børn, der bor på et døgntilbud. Der kan være mange forskellige årsager til, hvorfor børnene ikke deltager i skoletilbuddene, hvilket går lige fra manglende forventningsafstemning mellem skoletilbuddet og forældrene til, at barnet udvikler angst eller på anden måde hæmmes i at kunne deltage i undervisningen. Flere af de nordjyske kommuner melder, at skolevægring blandt børn og unge med autisme og ADHD er en udfordring en udfordring, som bliver stadig større i takt med at flere og flere børn og unge udvikler skolevægring. Der er således et behov for at afdække årsagerne til, hvorfor barnet ikke deltager, ligesom der er behov for nye tilgange og metoder. Der ønskes, at sætte fokus på, om der er særlige udfordringer i at arbejde med skolegang for børn og unge med autisme og ADHD samt om der er nogle aspekter af arbejdet, hvor man kan forestille sig, at det giver mening at samarbejde på tværs af kommunerne i stedet for, at man udelukkende arbejder med det hver især.

18 E SNITFLADER TIL BEHANDLINGSPSYKIATRIEN Det specialiserede socialområde har flere snitflader til behandlingspsykiatrien og gode overgange mellem sektorerne er af den allerstørste nødvendighed. Det er ganske vist de samme borgere, der kan gå igen i behandlingspsykiatrien og det specialiserede socialområde, men lovgrundlaget, formålet med borgerens indsats samt fagpersonalets uddannelse, kompetencer og fokus er ofte forskellige. Det er vigtigt, at fokus er på borgeren frem for det strukturelle. Men sikrer vi dette godt nok, og hvis ikke hvordan gør vi det så? Der ønskes, at sætte fokus på, om der er særlige udfordringer i forhold til snitflader til behandlingspsykiatrien, samt om der er nogle aspekter, hvor man kan forestille sig, at det giver mening at samarbejde på tværs af kommunerne i stedet for, at man udelukkende arbejder med det hver især.

19 Arrangører KKR Nordjylland

POLITISK TEMADAG - VISIONER FOR DET FÆLLESKOMMUNALE SAMARBEJDE. 28. april 2017 kl Musikkens Hus, Aalborg

POLITISK TEMADAG - VISIONER FOR DET FÆLLESKOMMUNALE SAMARBEJDE. 28. april 2017 kl Musikkens Hus, Aalborg POLITISK TEMADAG - VISIONER FOR DET FÆLLESKOMMUNALE SAMARBEJDE Rammeaftalen 2018 Hvad skal vi samarbejde om på det specialiserede socialområde i Nordjylland? 28. april 2017 kl. 11.30-15.00 Musikkens Hus,

Læs mere

Rammeaftale 2018 KKR. Det højt specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet Kommunerne i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden

Rammeaftale 2018 KKR. Det højt specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet Kommunerne i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden KKR HOVEDSTADEN Rammeaftale 2018 Det højt specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet Kommunerne i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden Udviklingsstrategi 2018 Styringsaftale 2018 Indhold

Læs mere

FÆLLES MÅL FOR DET TVÆRGÅENDE HØJT SPECIALISEREDE SOCIALOMRÅDE OG SPECIALUNDERVISNINGS- OMRÅDET. Kommunerne i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden

FÆLLES MÅL FOR DET TVÆRGÅENDE HØJT SPECIALISEREDE SOCIALOMRÅDE OG SPECIALUNDERVISNINGS- OMRÅDET. Kommunerne i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden FÆLLES MÅL FOR DET TVÆRGÅENDE HØJT SPECIALISEREDE SOCIALOMRÅDE OG SPECIALUNDERVISNINGS- OMRÅDET 2017 Kommunerne i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden INDLEDNING I h o v e d s t a d s r e g i o n e

Læs mere

FORSTÆRKET DIALOG PÅ VOKSENSOCIALOMRÅDET. KKR-møder i november 2016

FORSTÆRKET DIALOG PÅ VOKSENSOCIALOMRÅDET. KKR-møder i november 2016 FORSTÆRKET DIALOG PÅ VOKSENSOCIALOMRÅDET KKR-møder i november 2016 En forstærket dialog KL inviterer til dialog med bl.a. brugerorganisationer og de faglige organisationer som afsæt for et nyt socialpolitisk

Læs mere

Rammeaftale 2017 KKR. Det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet Kommunerne i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden

Rammeaftale 2017 KKR. Det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet Kommunerne i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden KKR HOVEDSTADEN Rammeaftale 2017 Det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet Kommunerne i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden Styringsaftale 2017 Udviklingsstrategi 2017 Indhold

Læs mere

Den overordnede. specialiserede socialområde. høje faglige niveau, samtidig med at det skal drives på et lavere omkostningsniveau.

Den overordnede. specialiserede socialområde. høje faglige niveau, samtidig med at det skal drives på et lavere omkostningsniveau. Oversigt over de fem udviklingsstrategier for social- og specialundervisningsområdet Overordnede tendenser/visioner Der vurderes ikke aktuelt at være behov for i 2015 at indgå tværkommunale aftaler og/eller

Læs mere

Rammeaftale 2018 Udviklingsstrategi og styringsaftale Rammeaftale for det det specialiserede social- og specialundervisningsområde i Midtjylland

Rammeaftale 2018 Udviklingsstrategi og styringsaftale Rammeaftale for det det specialiserede social- og specialundervisningsområde i Midtjylland Rammeaftale 2018 Udviklingsstrategi og styringsaftale Rammeaftale for det det specialiserede social- og specialundervisningsområde i Midtjylland Udkast Indhold Forord 3 Vision for Rammeaftale 2018 4 Sammenfatning

Læs mere

Temadag for brugerorganisationer, politikere og embedsmænd 2014

Temadag for brugerorganisationer, politikere og embedsmænd 2014 Temadag for brugerorganisationer, politikere og embedsmænd 2014 Udfordringer og nytænkning på det specialiserede socialområde i et nordjysk perspektiv med fokus på retssikkerhed for den udsatte borger,

Læs mere

Udviklingsstrategi sammenfatning

Udviklingsstrategi sammenfatning Click here to enter text. Udviklingsstratgei 2013 - sammenfatning Til Kopi til Fra KDK / KKR Sekretariat for rammeaftaler 27-02-2012 Sagsnr./Dok.nr. 2011-20535 / 2012-69524 Udviklingsstrategi 2013 - sammenfatning

Læs mere

Rehabiliteringsstrategi på det regionale socialområde

Rehabiliteringsstrategi på det regionale socialområde Rehabiliteringsstrategi på det regionale socialområde 2015-2017 regionsyddanmark.dk Hvorfor en rehabiliteringsstrategi? I Region Syddanmark ønsker vi at give borgerne mulighed for at leve et så selvstændigt

Læs mere

Rammeaftale 2018 og 2019 på det specialiserede social- og undervisningsområde

Rammeaftale 2018 og 2019 på det specialiserede social- og undervisningsområde Rammeaftale 2018 og 2019 Hvad skal vi samarbejde om på det specialiserede social- og undervisningsområde i Region Sjælland? Rammeaftale 2018 og 2019 på det specialiserede social- og undervisningsområde

Læs mere

UDVIKLINGSSTRATEGI 2015

UDVIKLINGSSTRATEGI 2015 UDVIKLINGSSTRATEGI 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Overordnet ambition... 4 Temaer... 4 1. Ministertema: anbragte børn og unges undervisning/uddannelse... 4 2. Det gode ældre liv for borgere med

Læs mere

KKR NORDJYLLAND RAMMEAFTALE 2017 DET SPECIALISEREDE SOCIAL- OG SPECIALUNDERVISNINGS- OMRÅDE I NORDJYLLAND UDKAST

KKR NORDJYLLAND RAMMEAFTALE 2017 DET SPECIALISEREDE SOCIAL- OG SPECIALUNDERVISNINGS- OMRÅDE I NORDJYLLAND UDKAST KKR NORDJYLLAND RAMMEAFTALE 2017 DET SPECIALISEREDE SOCIAL- OG SPECIALUNDERVISNINGS- OMRÅDE I NORDJYLLAND UDKAST FORORD Det specialiserede social- og specialundervisningsområde er et kommunalt kerneområde,

Læs mere

PLADS til alle POLITIK FOR SOCIALT UDSATTE BORGERE

PLADS til alle POLITIK FOR SOCIALT UDSATTE BORGERE PLADS til alle POLITIK FOR SOCIALT UDSATTE BORGERE /2 Vi vil samarbejdet med de socialt udsatte Den første politik for socialt udsatte borgere udkom i 2009. Den politik var og er vi stadig stolte over.

Læs mere

Mødet holdes kl. 15 i mødelokale 915, blok C 2. sal, Albertslund Rådhus, Nordmarks Alle 1, Albertslund

Mødet holdes kl. 15 i mødelokale 915, blok C 2. sal, Albertslund Rådhus, Nordmarks Alle 1, Albertslund N OTAT KKR HOVEDSTADEN Regionalt Dialogforum den 16. april 2015 Mødet holdes kl. 15 i mødelokale 915, blok C 2. sal, Albertslund Rådhus, Nordmarks Alle 1, Albertslund Deltagerliste Steen Christiansen,

Læs mere

Det gode liv. Strategi for udvikling og specialisering. Handicap og Psykiatri, Silkeborg Kommune i samarbejde med Danske Handicaporganisationer

Det gode liv. Strategi for udvikling og specialisering. Handicap og Psykiatri, Silkeborg Kommune i samarbejde med Danske Handicaporganisationer Det gode liv Strategi for udvikling og specialisering Handicap og Psykiatri, Silkeborg Kommune i samarbejde med Danske Handicaporganisationer Strategiens formål er at understøtte det gode liv for borgere

Læs mere

Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2015 samt overvejelser om tilbudsviften

Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2015 samt overvejelser om tilbudsviften Bilag 1, Afkrydsningsskema, vurdering af behov mv. Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2015 samt overvejelser om tilbudsviften Opbygning: 1. Afkrydsningsskema - omfatter alle målgrupper

Læs mere

Principper for støtte til børn og unge og deres familier

Principper for støtte til børn og unge og deres familier Principper for støtte til børn og unge og deres familier Indledning På de kommende sider kan du læse hvilke principper, der bliver lagt til grund, når vi i Familie- og Handicapafdelingen yder støtte til

Læs mere

Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov

Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov 2 Indhold: Indledning...3 Vision: Omsorgskommunen Ringsted...4 Politikkens opbygning...5 Kvalitet i hverdagen...6 Fællesskab, deltagelse, erhverv,

Læs mere

Mødedato: 26. januar 2017 Mødetid: 15:00 Mødested: Mødelokale 3, Rådhuset. Indholdsfortegnelse:

Mødedato: 26. januar 2017 Mødetid: 15:00 Mødested: Mødelokale 3, Rådhuset. Indholdsfortegnelse: Dagsorden Handicapråd Mødedato: 26. januar 2017 Mødetid: 15:00 Mødested: Mødelokale 3, Rådhuset Indholdsfortegnelse: 1 Revidering af Horsens Kommunes Handicappolitik - kl. 15:00-16:00 2 2 Høring - Sammenhængende

Læs mere

Rammeaftale 2018 Udviklingsstrategi og styringsaftale Rammeaftale for det det specialiserede social- og specialundervisningsområde i Midtjylland

Rammeaftale 2018 Udviklingsstrategi og styringsaftale Rammeaftale for det det specialiserede social- og specialundervisningsområde i Midtjylland Rammeaftale 2018 Udviklingsstrategi og styringsaftale Rammeaftale for det det specialiserede social- og specialundervisningsområde i Midtjylland Skabelon Indhold Forord 3 Vision for Rammeaftale 2018 4

Læs mere

Psykiatri- og Rusmiddelplan. - for Skive Kommune Sundhedsafdelingen i Skive Kommune

Psykiatri- og Rusmiddelplan. - for Skive Kommune Sundhedsafdelingen i Skive Kommune Psykiatri- og Rusmiddelplan - for Skive Kommune 2018-2021 www.skive.dk Forord Sundheds- og Forebyggelsesudvalget har det politiske ansvar for psykiatriog rusmiddelområdet, der organisatorisk er en del

Læs mere

lev godt og længe en sundhedspolitik for borgerne i Helsingør Kommune

lev godt og længe en sundhedspolitik for borgerne i Helsingør Kommune lev godt og længe en sundhedspolitik for borgerne i Helsingør Kommune 2017-2022 Sundhed handler om at have det så godt fysisk, socialt og mentalt, at alle borgere er i stand til at leve det liv, de gerne

Læs mere

Udvalgsplan Velfærds- og Sundhedsudvalget. Web udgave VELFÆRD OG SUNDHED

Udvalgsplan Velfærds- og Sundhedsudvalget. Web udgave VELFÆRD OG SUNDHED Udvalgsplan 2014-2017 Velfærds- og Sundhedsudvalget VELFÆRD OG SUNDHED Forord Velfærds- og Sundhedsudvalget ønsker, at børn, unge og voksne i Horsens Kommune skal leve gode og aktive liv. Horsens Kommune

Læs mere

Session C: Borgeren som samarbejdspartner

Session C: Borgeren som samarbejdspartner Session C: Borgeren som samarbejdspartner Først vil vi aktivere Jer! 2 Alle kommuner gør det: Arbejder med samskabelse. Men hvilke perspektiver er der i det lidt akavede ord med den store virkning? (Danske

Læs mere

Lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger. Opgørelse af kapacitet og belægning samt behov og efterspørgsel

Lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger. Opgørelse af kapacitet og belægning samt behov og efterspørgsel Lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger Opgørelse af kapacitet og belægning samt behov og efterspørgsel April 2017 Indhold Resumé... 3 1. Indledning... 5 2. Samlet kapacitet og belægning

Læs mere

SOCIALAFDELINGENS REHABILITERINGSSTRATEGI

SOCIALAFDELINGENS REHABILITERINGSSTRATEGI SOCIALAFDELINGENS REHABILITERINGSSTRATEGI SOCIALAFDELINGENS REHABILITERINGSSTRATEGI Den omverden det sociale område indgår i er under markant forandring. Det stiller nye krav og forventninger til de sociale

Læs mere

Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2014 samt overvejelser om tilbudsviften

Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2014 samt overvejelser om tilbudsviften Bilag 1, Afkrydsningsskema, vurdering af behov mv. Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2014 samt overvejelser om tilbudsviften Opbygning: 1. Afkrydsningsskema - omfatter alle målgrupper

Læs mere

KKR-mål for sundhed KKR. Kommunernes fælles rolle på det somatiske og psykiatriske sundhedsområde i hovedstadsregionen HOVEDSTADEN

KKR-mål for sundhed KKR. Kommunernes fælles rolle på det somatiske og psykiatriske sundhedsområde i hovedstadsregionen HOVEDSTADEN KKR-mål for sundhed Kommunernes fælles rolle på det somatiske og psykiatriske sundhedsområde i hovedstadsregionen - 2016 KKR HOVEDSTADEN Indledning I KKR-Hovedstaden har vi en fælles ambition. Vi vil sammen

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Lyngby-Taarbæk kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Lyngby-Taarbæk kommune Lyngby-Taarbæk kommune Side 1 af 13 sider. Lyngby-Taarbæk kommune Kontaktperson Tlf. nr. Mail.: Skemaet er tænkt som et værktøj til brug ved kommunens udarbejdelse af redegørelsen pr. 1. maj, jfr. Vejledningen

Læs mere

Specialsektorens frivillighedspolitik

Specialsektorens frivillighedspolitik Specialsektorens frivillighedspolitik 1 Frivillige kan tilføje en ekstra dimension I Region Nordjylland tror vi på, at fremtidens velfærd skabes i et samspil mellem borgeren, den offentlige sektor og civilsamfundet.

Læs mere

Bilag til SOCDIR. 10. juni 2015

Bilag til SOCDIR. 10. juni 2015 Bilag til SOCDIR 10. juni 2015 Punkt 6: Ledernetværk på det specialiserede voksensocialområde Bilag 1: Invitation til ledernetværk Bilag 2: Orientering om invitation til nyt ledernetværk på voksen socialområdet

Læs mere

Fakta: Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov

Fakta: Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov Fakta: Ringsted Kommune tilbyder forskellige aktivitetstilbud, der er rettet mod voksne med særlige behov. Tilbuddene tæller blandt andet Værkstedet

Læs mere

1.1 Sundhed gennem et rehabiliterende samarbejde med borgeren

1.1 Sundhed gennem et rehabiliterende samarbejde med borgeren Den rehabiliterende tilgang beskrevet i Sundhedsaftalen 1.1 Sundhed gennem et rehabiliterende samarbejde med borgeren Vi skal møde borgeren som en ansvarlig samarbejdspartner, der bidrager til og er medbestemmende

Læs mere

Anbefalinger fra styregruppe vedrørende forebyggelse og behandling af spiseforstyrrelser

Anbefalinger fra styregruppe vedrørende forebyggelse og behandling af spiseforstyrrelser Godkendt af DASSOS den 15.517 Orienteret til Sundhedsstyregruppen den 19.5.17 Anbefalinger fra styregruppe vedrørende forebyggelse og behandling af spiseforstyrrelser Sekretariat for Rammeaftaler i Midtjylland

Læs mere

Gladsaxe Kommunes Rusmiddelpolitik

Gladsaxe Kommunes Rusmiddelpolitik Gladsaxe Kommunes Rusmiddelpolitik 2012-2015 J. nr. 16.20.00P22 1 Forord Alkohol- og stofmisbrug har store menneskelige omkostninger for den enkelte borger med et misbrug og for dennes pårørende. Et alkohol-

Læs mere

Politik for socialt udsatte i Odsherred Kommune

Politik for socialt udsatte i Odsherred Kommune Politik for socialt udsatte i Odsherred Kommune Hvorfor en politik for socialt udsatte? Socialt udsatte borgere udgør som gruppe et mindretal i landets kommuner. De kan derfor lettere blive overset, når

Læs mere

Indhold. Indledning Kapacitet og faglighed skal matche fremtidens behov Udvikling af beskyttet beskæftigelse... 6

Indhold. Indledning Kapacitet og faglighed skal matche fremtidens behov Udvikling af beskyttet beskæftigelse... 6 1 Indhold Indledning... 3 Kapacitet og faglighed skal matche fremtidens behov... 5 Udvikling af beskyttet beskæftigelse... 6 Livskvalitet gennem støtte i eget hjem... 7 Fokus på borgertilfredshed... 8

Læs mere

Fællesskab, sammenhæng og forenkling

Fællesskab, sammenhæng og forenkling Strategi 2018 Fællesskab, sammenhæng og forenkling Region Nordjylland skal sikre borgerne bedre kvalitet, øget faglighed og driftsøkonomisk bæredygtighed inden for alle tre sektorer; Sundhed, Specialsektoren

Læs mere

Gladsaxe Kommunes Strategi for lighed i sundhed

Gladsaxe Kommunes Strategi for lighed i sundhed Gladsaxe Kommunes Strategi for lighed i sundhed Indhold Indledning... 2 Målgruppe... 2 Vision... 2 Pejlemærker... 3 Udmøntning... 4 Indsatser... 4 Opfølgning... 6 Indledning Social ulighed i sundhed beskriver

Læs mere

Udvikling og koordinering af den nordjyske tilbudsvifte

Udvikling og koordinering af den nordjyske tilbudsvifte Bilag 1: Nordjysk Socialaftale 2018-2019 Udvikling og koordinering af den nordjyske tilbudsvifte 1. januar 2018 Udvikling og koordinering er et bilag til Nordjysk Socialaftale 2018-2019, som giver en uddybende

Læs mere

Del 2. Behov for og forventet forbrug af tilbud i 2011. Opbygning

Del 2. Behov for og forventet forbrug af tilbud i 2011. Opbygning Del 2. Behov for og forventet forbrug af tilbud i 2011 I denne del skal der svares på: Overordnede spørgsmål vedr. kommunens rolle som efterspørger af tilbud set i forhold til foregående år (2009/2010)

Læs mere

VOX POP fra temadagen om fremtidens sygepleje

VOX POP fra temadagen om fremtidens sygepleje VOX POP fra temadagen om fremtidens sygepleje 354 gæster var mødt op til temadagen om muligheder og udfordringer for fremtidens sygepleje. Temadagen blev afholdt den 1. december på Comwell Middelfart og

Læs mere

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 4. juni 2014

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 4. juni 2014 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 4. juni 2014 Udsattepolitik for Aarhus Kommune 1. Resume Socialdemokratiet v/ Tatiana Sørensen

Læs mere

Handicaprådet i Ballerup. 25. marts 2015

Handicaprådet i Ballerup. 25. marts 2015 Handicaprådet i Ballerup 25. marts 2015 Det specialiserede handicapområde Jobcenteret mål: Få borgere i uddannelse Få borgere i job Fastholde sygemeldte på arbejdsmarkedet 2 Indsatser Vi arbejder ud fra

Læs mere

Bilag 5 - Styringsaftale 2014

Bilag 5 - Styringsaftale 2014 Bilag 5 - Styringsaftale 2014 Kommissorium for task force vedrørende de mest specialiserede tilbud Kommuner i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden 2014 1 BAGGRUND Som en delmængde af de højt specialiserede

Læs mere

Session C: Borgeren som samarbejdspartner

Session C: Borgeren som samarbejdspartner Session C: Borgeren som samarbejdspartner Først vil vi aktivere Jer! 2 Program Intro - Rammesætning: Hvad er samskabelse - Kort intro til Fremfærd Fremfærd særlige behov - Fremfærd Særlige Behov 5 projekter

Læs mere

Politik for Handicap og Psykiatri i Ringkøbing-Skjern kommune

Politik for Handicap og Psykiatri i Ringkøbing-Skjern kommune Politik for Handicap og Psykiatri i Ringkøbing-Skjern kommune Ringkøbing-Skjern Kommunes vision Naturens Rige er udtryk for, at byrådet gennem naturen vil sikre borgerne det gode liv og at skabe vækst

Læs mere

Sundhedsaftalerne

Sundhedsaftalerne Sundhedsaftalerne 2015 2018 1 Rammer for sundhedsaftalerne 2015-2018 - Ifølge sundhedsloven skal regioner og kommuner udarbejde en sundhedsaftale. - Formålet er at bidrage til at sikre sammenhæng og koordinering

Læs mere

Specialiseringsniveauer på social- og specialundervisningsområdet. Den nationale koordinationsstruktur

Specialiseringsniveauer på social- og specialundervisningsområdet. Den nationale koordinationsstruktur Specialiseringsniveauer på social- og specialundervisningsområdet Den nationale koordinationsstruktur 6. juni 2016 1 Indholdsfortegnelse Formål og anvendelse... 3 Specialiseringsbegrebet i National Koordination...

Læs mere

Senior- og værdighedspolitik

Senior- og værdighedspolitik Social og Sundhed Senior- og værdighedspolitik Maj 2016 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 En nuanceret forståelse af værdighed... 2 Fokusområder... 3 Livskvalitet... 3 Selvbestemmelse... 4 Kvalitet,

Læs mere

Opstart af en ny samlet socialpolitik Velkommen!

Opstart af en ny samlet socialpolitik Velkommen! Opstart af en ny samlet socialpolitik Velkommen! Oplæg til opstartsarrangement d. 13. januar 2015 Program for eftermiddagen Velkomst Forslag til værdier og vision i ny socialpolitik ved udvalgsformand

Læs mere

Forstærket indsats for mennesker med kronisk sygdom. Et kommunalt perspektiv v/ direktør Karin Holland, Horsens Kommune

Forstærket indsats for mennesker med kronisk sygdom. Et kommunalt perspektiv v/ direktør Karin Holland, Horsens Kommune Forstærket indsats for mennesker med kronisk sygdom Et kommunalt perspektiv v/ direktør Karin Holland, Horsens Kommune Det nære sundhedsvæsen - og borgere med kronisk sygdom Den brændende platform 1. Flere

Læs mere

N OTAT. Oplæg om sekretariatsstruktur - bilag

N OTAT. Oplæg om sekretariatsstruktur - bilag N OTAT Oplæg om sekretariatsstruktur - bilag KKR Nordjylland varetager opgaver på en lang række politiske områder, herunder i særlig grad i forhold til Sundhedsområdet og det specialiserede socialområde.

Læs mere

Politik for borgere med særlige behov. Social inklusion og hjælp til selvhjælp

Politik for borgere med særlige behov. Social inklusion og hjælp til selvhjælp Politik for borgere med særlige behov Social inklusion og hjælp til selvhjælp 2 Politik for borgere med særlige behov Forord Borgere med særlige behov er borgere som alle andre borgere. De har bare brug

Læs mere

Politikertemamøde - drøftelse af rammeaftale 2018 på det specialiserede social- og undervisningsområde

Politikertemamøde - drøftelse af rammeaftale 2018 på det specialiserede social- og undervisningsområde Rammeaftale 2018 Hvad skal vi samarbejde om på det specialiserede social- og undervisningsområde i Region Sjælland? FREDAG D. 7. APRIL 2017 Politikertemamøde - drøftelse af rammeaftale 2018 på det specialiserede

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

Afrapportering Central Udmelding

Afrapportering Central Udmelding KKR NORDJYLLAND Afrapportering Central Udmelding 25. august 2016 Socialstyrelsen udsendte den 1. november 2015 en central udmelding på målgruppen børn, unge og vokse med svære spiseforstyrrelser. De nordjyske

Læs mere

Psykiatri- og misbrugspolitik

Psykiatri- og misbrugspolitik Psykiatri- og misbrugspolitik l Godkendt af Byrådet den XX 1 Forord Hans Nissen (A) Formand, Social- og Sundhedsudvalget 2 Indledning Det er Fredensborg Kommunes ambition at borgere med psykosociale handicap

Læs mere

De bærende principper for psykiatriomra det i Viborg Kommune

De bærende principper for psykiatriomra det i Viborg Kommune De bærende principper for psykiatriomra det i Viborg Kommune Notat til drøftelse og kvalificering i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget, Handicaprådet og FagMED HPU, marts/april 2014. Formål med kapacitetsanalysen

Læs mere

[Navn] [Adresse] [Postnummer] [By] Høringssvar Psykiatriplan for Region Midtjylland 2017-

[Navn] [Adresse] [Postnummer] [By] Høringssvar Psykiatriplan for Region Midtjylland 2017- POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK [Navn] [Adresse] [Postnummer] [By] Høringssvar Psykiatriplan for Region Midtjylland 2017- Struer

Læs mere

Indsatsområder for udvikling af støttetilbud og særlige indsatser til børn, unge og voksne med ADHD

Indsatsområder for udvikling af støttetilbud og særlige indsatser til børn, unge og voksne med ADHD NOTAT Titel Fra: Til: Resumé: Indsatsområder for udvikling af støttetilbud og særlige indsatser til børn, unge og voksne med ADHD Servicestyrelsen, fungerende chef i Handicapenheden Bente Meunier ADHD

Læs mere

Temaplan for psykisk sundhed

Temaplan for psykisk sundhed Temaplan for psykisk sundhed Den overordnede vision er, at Vejen Kommune vil være en attraktiv erhvervs- og bosætningskommune, der skaber rammer og muligheder for trivsel, kvalitet og vækst. Derfor laver

Læs mere

UDVIKLINGSSTRATEGI 2013

UDVIKLINGSSTRATEGI 2013 UDVIKLINGSSTRATEGI 2013 Indhold Indledning...3 Overordnetambition...4 TemaerogprocesseriUdviklingsstrategien...5 Ministertema:Udviklingenibrugenafdeforskelligeformerforfamilieplejeanbringelser...5 Analyse

Læs mere

Hjemmehjælpskommissionen. Visitatorernes årsmøde 2013

Hjemmehjælpskommissionen. Visitatorernes årsmøde 2013 Hjemmehjælpskommissionen Visitatorernes årsmøde 2013 1 stevns kommune Baggrunden og rammerne for kommissionens arbejde Demografi antallet af 80+ årige fordobles de næste 30 år Beskrive udfordringer og

Læs mere

87 Opfølgning økonomivurdering pr. 30. juni 2011 - Udvalget for Sundhed og Omsorg.

87 Opfølgning økonomivurdering pr. 30. juni 2011 - Udvalget for Sundhed og Omsorg. Referat fra mødet i Udvalget for Sundhed og Omsorg den 10. oktober 2011 kl. 15:15 i Mødelokale 3, Hadsund Rådhus Mødet sluttede kl. 17.00 Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 86 Økonomirapport 2011 87 Opfølgning

Læs mere

Forældrene i fokus Socialstyrelsens mestringsprogram for forældre til børn med handicap

Forældrene i fokus Socialstyrelsens mestringsprogram for forældre til børn med handicap Forældrene i fokus Socialstyrelsens mestringsprogram for forældre til børn med handicap Mestringsprogrammet - overblik Mestringsprogrammet Kortlægning af evidensbaserede og lovende indsatser samt kommunale

Læs mere

Samspil og styring på det specialiserede socialområde i Syddanmark. Møde i KKR den 14. november 2014

Samspil og styring på det specialiserede socialområde i Syddanmark. Møde i KKR den 14. november 2014 Samspil og styring på det specialiserede socialområde i Syddanmark Møde i KKR den 14. november 2014 Overordnede scenarier 1. Kommunerne overtager alle Region Syddanmarks sociale tilbud. 2. Kommunerne overtager

Læs mere

Aftale mellem Socialsektionen og Job- og Borgerservicechef

Aftale mellem Socialsektionen og Job- og Borgerservicechef Aftale mellem Socialsektionen og Job- og Borgerservicechef Michael Maaløe 1. Indhold Styringsmodellen i Silkeborg Kommune baserer sig på gensidige aftaler mellem institutionslederne og den budgetansvarlige

Læs mere

Årsmøde 2017 KVALITETSMODELLENS

Årsmøde 2017 KVALITETSMODELLENS Årsmøde 2017 KVALITETSMODELLENS Velkommen til årsmøde Den 18. maj 2017 samles socialtilsynet i Danmark på Scandic Byholm Park i Horsens. Årsmødet er en tilbagevendende tradition, hvor vi bruger en dag

Læs mere

Udvalgsplan for Velfærds- og Sundhedsudvalget

Udvalgsplan for Velfærds- og Sundhedsudvalget Udvalgsplan 2014-2017 for Velfærds- og Sundhedsudvalget FØRSTEBEHANDLING VELFÆRD OG SUNDHED Forord Velfærds- og Sundhedsudvalgets ønsker, at børn, unge og voksne i Horsens Kommune skal leve gode og aktive

Læs mere

Grundlagspapir for SUD

Grundlagspapir for SUD KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Sekretariatet NOTAT Grundlagspapir for SUD 2014-2017 Øget social mobilitet Socialforvaltningens kerneopgave er at hjælpe og understøtte udsatte københavnere og københavnere

Læs mere

Referat Regionalt Dialogforum Hovedstaden 16. november

Referat Regionalt Dialogforum Hovedstaden 16. november Referat Regionalt Dialogforum Hovedstaden 16. november 2015 Deltagere Steen Christiansen, formand for KKR Hovedstaden John Engelhardt, næstformand for KKR Hovedstaden Kirsten Elise Hove, Danske Handicaporganisationer

Læs mere

Servicedeklaration for Forsorgshjemmet Roskildehjemmet 2015

Servicedeklaration for Forsorgshjemmet Roskildehjemmet 2015 Servicedeklaration for Forsorgshjemmet Roskildehjemmet 2015 Praktiske oplysninger Gammelgårdsvej 1 B, 4000 Roskilde Tlf. 46 36 90 00 Forstander: Per Hans Viinblad Thuesen Hjemmeside: www.roskildehjemmet.dk

Læs mere

Erfaringsopsamling - fra 11 kommunale kræftrehabiliteringsprojekter. Karen la Cour, SDU, HMS 1

Erfaringsopsamling - fra 11 kommunale kræftrehabiliteringsprojekter. Karen la Cour, SDU, HMS 1 Erfaringsopsamling - fra 11 kommunale kræftrehabiliteringsprojekter Karen la Cour, SDU, HMS 1 11 projekter i 15 kommuner Karen la Cour, SDU, HMS 2 TILLYKKE! Karen la Cour, SDU, HMS 3 Disposition Rammer

Læs mere

Værdighedspolitik for ældreplejen i Frederikshavn Kommune

Værdighedspolitik for ældreplejen i Frederikshavn Kommune Værdighedspolitik for ældreplejen i Frederikshavn Kommune Det er borgerens liv. Derfor ved borgeren bedst, hvad der er brug for. Borgeren er herre i eget hus og liv. Vi motiverer og bakker op. Vi forventer

Læs mere

Psykiatri- og Rusmiddelplan for Skive Kommune

Psykiatri- og Rusmiddelplan for Skive Kommune Psykiatri- og Rusmiddelplan for Skive Kommune 2018-2021 Forord Sundheds- og Forebyggelsesudvalget har det politiske ansvar for psykiatri- og rusmiddelområdet, der organisatorisk er en del af Sundhedsafdelingen.

Læs mere

KKR N OTAT. Referat af møde i Dialogforum Hovedstaden den 24. oktober 2014

KKR N OTAT. Referat af møde i Dialogforum Hovedstaden den 24. oktober 2014 N OTAT KKR HOVEDSTADEN Referat af møde i Dialogforum Hovedstaden den 24. oktober 2014 Deltagerliste Steen Christiansen, formand for KKR Hovedstaden John Engelhardt, næstformand for KKR Hovedstaden Kirsten

Læs mere

Et værdigt seniorliv Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik. Udkast april 2016

Et værdigt seniorliv Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik. Udkast april 2016 Et værdigt seniorliv Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik Udkast april 2016 1 1. Forord og vision for politikken Velkommen til Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik. Som navnet siger, er

Læs mere

Koordinerende indsatsplaner. Koordinerende indsatsplaner over for borgere med psykiske lidelser og samtidigt misbrug

Koordinerende indsatsplaner. Koordinerende indsatsplaner over for borgere med psykiske lidelser og samtidigt misbrug Koordinerende indsatsplaner Koordinerende indsatsplaner over for borgere med psykiske lidelser og samtidigt misbrug Koordinerende indsatsplaner Primære udfordringer i den kommunale misbrugsbehandling ift.

Læs mere

Hedensted Kommune. Handicaprådet. Åben dagsorden. Mødelokale 3, Hedensted Rådhus

Hedensted Kommune. Handicaprådet. Åben dagsorden. Mødelokale 3, Hedensted Rådhus Åben dagsorden Mødetidspunkt: Kl 15:30 Mødested: Deltagere: Fraværende: Mødelokale 3, Hedensted Rådhus Birgit Jakobsen, Hanne Grangaard, Anne Marie Madsen, Anne Lise Pedersen, Mikael Bisted, Marianne Frahm,

Læs mere

Talen [Ny strategi for det sociale område] Nødvendig viden, målrettet indsats bedre liv - til flere [Evaluering af kommunalreformen]

Talen [Ny strategi for det sociale område] Nødvendig viden, målrettet indsats bedre liv - til flere [Evaluering af kommunalreformen] Talen Mit navn er Bente Nielsen, jeg er valgt for SF og jeg er første næstformand i regionsrådet i Region Midtjylland. Privat bor jeg i Silkeborg. Tak for invitationen til at komme her i dag og fortælle

Læs mere

Temaplan for psykisk sundhed

Temaplan for psykisk sundhed Temaplan for psykisk sundhed 2016-2024 Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen E-mail: post@vejen.dk www.vejen.dk Foto: Colourbox Udarbejdelse: Social & Ældre Lay out og tryk: Vejen Kommune Udgivet:

Læs mere

Temaplan for psykisk sundhed

Temaplan for psykisk sundhed Temaplan for psykisk sundhed 2016-2024 Vision Temaplaner Drifts- og udviklingsplaner Den overordnede vision er, at Vejen Kommune vil være en attraktiv erhvervsog bosætningskommune, der skaber rammer og

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

Udviklingsplan. for. Specialområde Autisme

Udviklingsplan. for. Specialområde Autisme Udviklingsplan for Specialområde Autisme 2016 1 Baggrund og fakta om Specialområde Autisme Specialområde Autisme er opstået som en fusion mellem de regionale autismetilbud, Hinnerup Kollegiet, Bækketoften

Læs mere

Opsamling fra dialogmøde vedrørende udviklingen af det specialiserede socialområde

Opsamling fra dialogmøde vedrørende udviklingen af det specialiserede socialområde Opsamling fra dialogmøde vedrørende udviklingen af det specialiserede socialområde Fælleskommunalt sekretariat for det specialiserede socialområde KKR Hovedstaden Torsdag den 5. januar 2012 Indhold Kort

Læs mere

Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2015 samt overvejelser om tilbudsviften

Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2015 samt overvejelser om tilbudsviften Bilag 1, Afkrydsningsskema, vurdering af behov mv. Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2015 samt overvejelser om tilbudsviften Opbygning: 1. Afkrydsningsskema - omfatter alle målgrupper

Læs mere

VELFÆRD I PSYKIATRI- OG HANDICAP VESTHIMMERLANDS KOMMUNE

VELFÆRD I PSYKIATRI- OG HANDICAP VESTHIMMERLANDS KOMMUNE VELFÆRD I PSYKIATRI- OG HANDICAP VESTHIMMERLANDS KOMMUNE Handleplan frem mod 2020 Indhold I virkeligheden er der mange virkeligheder....4 Next stop: Velfærd år 2020....5 Rehabilitering.....8 Effekt 10

Læs mere

Psykiatri- og misbrugspolitik

Psykiatri- og misbrugspolitik Psykiatri- og misbrugspolitik l Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013 1 Forord I et debatmøde i efteråret 2012 med deltagelse af borgere, medarbejdere, foreninger, organisationer, samarbejdspartnere

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR KOMMUNALE TILBUD TIL BORGERE MED DEMENS

KVALITETSSTANDARD FOR KOMMUNALE TILBUD TIL BORGERE MED DEMENS Sundhed og Omsorg KVALITETSSTANDARD FOR KOMMUNALE TILBUD TIL BORGERE MED DEMENS Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk 1 Indhold Indledning... 3 Kvalitetsstandard.

Læs mere

Socialafdelingen oplever, at der ofte er udfordringer i at sikre sammenhænge i overgange i forhold til unges uddannelse (15-25 årige).

Socialafdelingen oplever, at der ofte er udfordringer i at sikre sammenhænge i overgange i forhold til unges uddannelse (15-25 årige). Bilag 2 initiativer på Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalgets område Initiativ Sikre sammenhæng i overgange Forankring Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget Udfordring Hvad ønsker man at forandre og

Læs mere

Børne- og socialminister Mai Mercados talepapir

Børne- og socialminister Mai Mercados talepapir Social-, Indenrigs- og Børneudvalget 2016-17 SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 233 Offentligt Børne- og socialminister Mai Mercados talepapir Anledning SOU samråd U om hjemløse Dato / tid 26. januar

Læs mere

Målsætninger for en styrket indsats på voksenhandicapområdet

Målsætninger for en styrket indsats på voksenhandicapområdet KKR Midtjylland Målsætninger for en styrket indsats på voksenhandicapområdet Fælleskommunalt rammepapir November 2016 Forord De midtjyske kommuner og Region Midtjylland er gået sammen om at udarbejde fælles

Læs mere

Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2015 samt overvejelser om tilbudsviften

Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2015 samt overvejelser om tilbudsviften Bilag 1, Afkrydsningsskema, vurdering af behov mv. Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2015 samt overvejelser om tilbudsviften Opbygning: 1. Afkrydsningsskema - omfatter alle målgrupper

Læs mere

Livet er dit. - Vi støtter, udfordrer og skaber værdi i fællesskab

Livet er dit. - Vi støtter, udfordrer og skaber værdi i fællesskab Livet er dit - Vi støtter, udfordrer og skaber værdi i fællesskab Indhold Livet er dit -... 4 Værdigrundlag... 6 Socialpolitikkens 4 temaer... 7 Mestring og medansvar... 8 Beskæftigelse og uddannelse...

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Furesø Kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Furesø Kommune Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Furesø Kommune Kontaktperson Karina Paludan Meyer Mette Hammer Sørensen Tlf. nr. 72 35 5604 72 35 4814 Mail.: kpm@furesoe.dk mhs@furesoe.dk Skemaet er tænkt som et værktøj

Læs mere

N OTAT. Politiske fokuspunkter for det tværkommunale samarbejde på beskæftigelsesområdet samt de fem KKR-områders organisering

N OTAT. Politiske fokuspunkter for det tværkommunale samarbejde på beskæftigelsesområdet samt de fem KKR-områders organisering N OTAT Politiske fokuspunkter for det tværkommunale samarbejde på beskæftigelsesområdet samt de fem KKR-områders organisering I dette notat er sammenfattet hovedpunkterne i de politiske fokuspunkter for

Læs mere

DAGSORDEN/REFERAT. Netværket for socialpsykiatri. Specialområdet

DAGSORDEN/REFERAT. Netværket for socialpsykiatri. Specialområdet DAGSORDEN/REFERAT MØDE DEN 05.03.2012 Netværket for socialpsykiatri Social- og Sundhedsforvaltningen Dato Sagsnummer Dokumentnummer Deltagere Søren Palshøj, Dan Nielsen, Inge Bagge, Jutta Haahr, Merete

Læs mere

Lyngby-Taarbæk kommune

Lyngby-Taarbæk kommune XYtva Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra:lyngby-taarbæk kommune XYtva Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Lyngby-Taarbæk kommune Kontaktperson Vedr. 20-67: Jørn Unnerup Tlf. nr. 4597 3087 Mail.: jun@ltk.dk Skemaet

Læs mere