Svar på spørgsmål til udbud

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Svar på spørgsmål til udbud"

Transkript

1 1. Spørgsmål: Side 8, afsnit 1.5 Ordning for indsamling af genbrugsmaterialer og batterier. Hvor mange tons er der indsamlet af hver af de 2 fraktioner, og hvor mange kg er der indsamlet af batterier i 2014? I de forløbne tre år er indsamlet følgende: Papir-pap-plastfolie, tons Glas-metal-plastdunke, tons Batterier, kg Spørgsmål: Side 8, afsnit 1.5 Ordning for indsamling af genbrugsmaterialer og batterier. Hvilke genbrugelige materialer indsamles i ordningen i dag? Genbrugsmaterialerne indsamles i to adskilte fraktioner. Den ene fraktion indeholder pap, papir og plastfolie. Den anden fraktion indeholder glas, flasker, metaldåser, plastflasker og dunke. 3. Spørgsmål: Side 8, afsnit 1.5 Ordning for indsamling af genbrugsmaterialer og batterier. Hvor mange beholdere forventes entreprisen at blive forøget med, når borgerne kan bestille en ekstra beholder? Der forventes en meget begrænset forøgelse. Vejen Kommune har siden indsamlingen blev indført i 2008 haft ca. ti årlige henvendelser vedrørende muligheden for ekstra kapacitet. Kapacitetsændringer ses oftest i boligforeninger og lignende, der benytter fælles beholdere på 400 L og 600 L. 4. Spørgsmål: Side 8, afsnit 1.5 Ordning for indsamling af genbrugsmaterialer og batterier. I tilfælde af, at man skal prissætte ændringer der overstiger +25 % /-5 %, hvor mange beholdere forventes da forøget med? Det forventes ikke, at der kommer ændringer, der overstiger disse grænser. Ændringer ud over disse grænser skal kun prissættes, hvis tilbudsgiver mener at ændringerne vil give øgede omkostninger.

2 5. Spørgsmål: Side 8, afsnit 1.5 Ordning for indsamling af genbrugsmaterialer og batterier. Vil Vejen kommune ikke hellere overveje, at man kan genforhandle kontrakten, såfremt der skulle ske så markante ændringer, idet det kan være svært at forudse hvorfor og hvordan en så stor ændring skulle ske, og derved kan behovet for at skræddersy en bedre løsning være mere optimal, og der er genforhandling en bedre option. Vejen Kommune fastholder muligheden for at prissætte ændringer udover det nævnte. 6. Spørgsmål: Side 8, afsnit 1.5 Ordning for indsamling af genbrugsmaterialer og batterier. I afsnittet er beskrevet den nuværende ordning med tømning af genbrugsbeholderne (opdelt på tværs af hjulaksel) hver 4. uge. I Bilag 4 - Tilbudsliste - Nye beholdere, er ligeledes beskrevet "Tømning hver 4. uge". Skal dette opfattes som en option? Ja. Vejen Kommune ønsker at have muligheden for inden entreprisestart at udskifte beholderne til en type, der er opdelt 50/50 på langs af beholderen, så begge kamre kan tømmes i én arbejdsgang. Hvorvidt Vejen Kommune tager denne option i anvendelse, afgøres inden tildeling af kontrakten, jf. afsnit 1.6 Optioner, afsnit 2.6 Afgivelse af tilbud og afsnit 2.16 Option Nye beholdere. 7. Spørgsmål: Side 8, afsnit 1.5 Ordning for indsamling af genbrugsmaterialer og batterier. Adgangsforhold: Hvor mange stiller beholdere frem til skel i dag? På en del adresser stilles beholderen i skel på tømningsdagen. Antallet kendes ikke. 8. Spørgsmål: Side 10, afsnit 1.6 Optioner. Hvornår tages stilling til, om Vejen Kommune vil udskifte beholdere? Ved tildeling af entreprisen meddeler Vejen Kommune hvilken løsning, der er valgt.

3 9. Spørgsmål: Side 10, afsnit 1.6 Optioner. Hvis optionen med nye beholdere til tømning i én arbejdsgang i en 2-kammer komprimatorbil tages i brug, hvilke fraktioner vil der da være i bilens venstre og højre side set bagfra i bilens kørselsretning? Vejen Kommune har ikke taget stilling til dette. Placering af fraktioner kan aftales med den vindende tilbudsgiver. Tilbudsgiver kan angive i tilbuddet, hvis der stilles særlige krav til de benyttede beholdere, jf. afsnit 3.7 Renovationsbiler samt spørgsmål Spørgsmål: Side 10, afsnit 1.6 Optioner. Kan der siges noget om, hvad sandsynligheden er for, at man skifter til nye beholdere? Vejen Kommune vil vælge at skifte til nye beholdere, hvis den beskrevne tømning af begge kamre i én arbejdsgang er så meget billigere end den nu anvendte tømningsmetode, at det økonomisk kan svare sig at udskifte beholderne. 11. Spørgsmål: Side 10, afsnit 1.7 Medarbejderoverdragelse og Bilag 2 Medarbejderoplysninger. I Bilag 2 Medarbejderoplysninger er det oplyst, at fem renovationsarbejdere ønskes virksomhedsoverdraget. Er der flere tilknyttet ordningen i dag? Nuværende renovatør oplyser, at foruden de nævnte medarbejdere, er der tilknyttet to administrative medarbejdere, som ikke virksomhedsoverdrages. Vejen Kommune er udelukkende formidler af disse oplysninger fra nuværende renovatør og bærer derfor ikke ansvaret for rigtigheden af oplysningerne. 12. Spørgsmål: Side 10, afsnit 1.7 Medarbejderoverdragelse og Bilag 2 Medarbejderoplysninger. Er alle medarbejdere (1 til 4) tilknyttet ordningen 100 % i dag? Nuværende renovatør oplyser, at de fire nævnte medarbejdere er tilknyttet ordningen 100 %. Vejen Kommune er udelukkende formidler af disse oplysninger fra nuværende renovatør og bærer derfor ikke ansvaret for rigtigheden af oplysningerne.

4 13. Spørgsmål: Side 10, afsnit 1.7 Medarbejderoverdragelse og Bilag 2 Medarbejderoplysninger. Hvad laver medarbejder 5 i den resterende tid? Forventes det, at denne arbejder 2 dage for ny entreprenør, og 3 dage for en anden entreprenør? - Eller er denne alene ansat for 2 dage pr. uge? Nuværende renovatør oplyser, at den femte medarbejder, som er ansat på funktionærlignende vilkår, er ca. 85 % tilknyttet arbejdet i Vejen. (Ca. 45 % som chauffør og ca. 40 % som ferie-/sygdomsafløser og udbringning af nye spande). Den resterende tid ca. 15 % hjælper han til i produktionen hos DA i Vojens. Medarbejderen ønsker 100 % overdragelse. Vejen Kommune er udelukkende formidler af disse oplysninger fra nuværende renovatør og bærer derfor ikke ansvaret for rigtigheden af oplysningerne. 14. Spørgsmål: Side 10, afsnit 1.7 Medarbejderoverdragelse og Bilag 2 Medarbejderoplysninger. Hvad indeholder Akkord kr pr. dag mere præcist? (antal overudbæringer/ overtidsbetaling/anciennitetstillæg mv.). Nuværende renovatør oplyser, at der ikke er lavet nogen lokalaftale eller lignende på akkorden. Der afregnes ingen overudbæringer/anciennitetstillæg. Satsen på de kr. er gældende pr og er inklusive de ekstra tømninger, der måtte komme til, indtil opgaven udløber. Vejen Kommune er udelukkende formidler af disse oplysninger fra nuværende renovatør og bærer derfor ikke ansvaret for rigtigheden af oplysningerne. 15. Spørgsmål: Side 10, afsnit 1.7 Medarbejderoverdragelse og Bilag 2 Medarbejderoplysninger. Hvilken dato er akkordbeløbet udregnet på basis af? Nuværende renovatør oplyser, at akkordsatsen er gældende pr og er inkl. de ekstra tømninger, der kommer, frem til opgaven udløber. Vejen Kommune er udelukkende formidler af disse oplysninger fra nuværende renovatør og bærer derfor ikke ansvaret for rigtigheden af oplysningerne. 16. Spørgsmål: Side 10, afsnit 1.7 Medarbejderoverdragelse og Bilag 2 Medarbejderoplysninger. Hvilke lokalaftaler eller kutymer skal der regnes med i tilbuddet, og hvad er indholdet?

5 Nuværende renovatør oplyser, at udover kutyme for frihed på særlige mærkedage, er der ferietillæg på 0,5 % for timelønnede og 2 % for funktionærlignende samt betalt sundhedsforsikring og betalt arbejdsbeklædning. Vejen Kommune er udelukkende formidler af disse oplysninger fra nuværende renovatør og bærer derfor ikke ansvaret for rigtigheden af oplysningerne. 17. Spørgsmål: Side 10, afsnit 1.7 Medarbejderoverdragelse og Bilag 2 Medarbejderoplysninger. Hvad er årsagen til, at medarbejder nr. 5 på bilag 2 har en anden pensionsordning, end de øvrige medarbejdere? Vejen Kommune er ikke bekendt med de nærmere omstændigheder omkring dette forhold. 18. Spørgsmål: Side 12, afsnit 2.3 Udvælgelseskriterier. Kan Vejen Kommune bekræfte, at vurdering om tilbuddets egnethed udelukkende vurderes efter krav opstillet i afsnit 2.3 Udvælgelseskriterier og ikke øvrige forhold i udbudsmaterialet? Udvælgelseskriterierne benyttes til at vurdere tilbudsgivers egnethed til at løfte opgaven. Selve tilbuddet vurderes efter tildelingskriterierne beskrevet i afsnit 2.4 Tildelingskriterier. 19. Spørgsmål: Side 14, afsnit 2.5 Underkriteriet service og kvalitet. Er det et krav at bilerne skal være nyere end 2011? Der stilles ikke krav om en bestemt alder på bilerne, blot skal kravene i afsnit 3.2 Tekniske og miljø- og arbejdsmiljømæssige betingelser overholdes. Såfremt tilbudsgiver vil tilbyde biler, som er nyere end årgang 2011, gives point for dette ved vurderingen af service og kvalitet. 20. Spørgsmål: Side 16, afsnit 2.6 Afgivelse af tilbud. Hvilken beholdertype omhandler Bilag 3 - Tilbudsliste - Hver 3. uge?

6 Bilag 3 - Tilbudsliste - Hver 3. uge omhandler den nuværende beholdertype som beskrevet i afsnit 1.5 Ordning for indsamling af genbrugsmaterialer og batterier og Bilag 1 Billede af todelt genbrugsbeholder. 21. Spørgsmål: Side 16, afsnit 2.6 Afgivelse af tilbud. Mangler der en tilbudsliste med tømning af eksisterende beholdere med den nuværende ordning hver 4. uge? Tilbud på nuværende ordning skal afgives direkte i Mercell under fanen Produkter. Her angives den tilbudte pris for samtlige varelinjer, jf. afsnit 2.6 Afgivelse af tilbud. 22. Spørgsmål: Side 18, afsnit 2.12 Vedståelsesfrist for tilbud. Hvad er årsagen til, at tilbuddet skal gælde i næsten 1 år. Vejen Kommune ønsker at vedståelsen skal gælde indtil indkøringsperioden på 3 måneder er passeret. 23. Spørgsmål: Side 21 afsnit 3.2 Tekniske og miljø- og arbejdsmiljømæssige betingelser Hvad menes med et lavt brændstofforbrug? Kommunen bedes definere hvilket brændstofforbrug, der skal dokumenteres. Brændstofforbruget er afhængigt af bilens gearkasse, størrelse på bilen samt EURO-norm, chaufførens kørselsmønster, ruteoptimering mv. Under tildelingskriteriet Service og kvalitet vurderes blandt andet på bilernes alder, og motorens Euro norm, som begge kan have en indflydelse på brændstofforbruget. Dette er den eneste vurdering af brændstofforbruget, som foregår inden tildeling af kontrakten. Ved indgåelse af kontrakt accepterer Vejen Kommune de tilbudte biler. Hvad, der for den enkelte bil vil være et lavt brændstofforbrug, vurderes herefter ud fra bilens specifikationer mm. og vil være påvirket af den enkelte chaufførs kørselsmønster mv. Blandt andet derfor stilles krav om køretekniske kurser. Det forventes, at renovatøren også i egen interesse tager alle midler i brug for at reducere brændstofforbruget.

7 24. Spørgsmål: Side 21 afsnit 3.2 Tekniske og miljø- og arbejdsmiljømæssige betingelser Har de overdragne chauffører gennemgået et køreteknisk kursus? Hvis ja, hvor mange har gennemført kurset? Nuværende renovatør oplyser, at chaufførerne kun har gennemgået den del, som indgår på EU-kurset. Vejen Kommune er udelukkende formidler af disse oplysninger fra nuværende renovatør og bærer derfor ikke ansvaret for rigtigheden af oplysningerne. 25. Spørgsmål: Side 21 afsnit 3.2 Tekniske og miljø- og arbejdsmiljømæssige betingelser Dækker det lovpligtige EU kursus det køretekniske kursus, som chaufførerne skal gennemføre? Det lovpligtige EU kursus skal suppleres med et kursus, hvor der lægges vægt på brændstofbesparende kørsel, manøvrefærdigheder og glatførekørsel. 26. Spørgsmål: Side 21 afsnit 3.2 Tekniske og miljø- og arbejdsmiljømæssige betingelser Gælder kravet om lav indstigningshøjde også for biler, der indsættes til for eksempel tømning af igloer? Ja 27. Spørgsmål: Side 21 afsnit 3.2 Tekniske og miljø- og arbejdsmiljømæssige betingelser Er der krav til hvor højt gulvhøjden må være over vejbanen? 28. Spørgsmål: Side 21 afsnit 3.3 Forsøgsordninger. Ved man allerede nu, om eksisterende materiel kan håndtere eventuelle forsøgsordninger? Der er ikke i øjeblikket planlagt forsøg, så det vides ikke.

8 29. Spørgsmål: Side 22, afsnit 3.4 Ændring af sortering. Bekræft venligst, at eventuelle dokumenterede meromkostninger vil blive dækket af udbyder. Hvis ikke, bedes Vejen Kommune præcisere punktet mere. Dette bekræftes. 30. Spørgsmål: Side 22, afsnit 3.5 Beholdere. Hvori består vedligehold af containere og beholdere i den nuværende entreprise.? Vedligehold af beholdere dækker mindre reparationer som skift af låg, hjul, håndtag mm., rengøring af hjemtagne beholdere inden de sættes ud igen samt opretholdelse af mærkning af beholdere med klistermærker, der viser sorteringsvejledning. Vejen Kommune leverer mærkater. Alle beholdere er som udgangspunkt mærket ved entreprisens start. Se også afsnit 3.13 Vedligehold og reparation. 31. Spørgsmål: Side 22, afsnit 3.5 Beholdere. Kan Vejen Kommune informere om, hvor mange beholdere og containere, der vedligeholdes/repareres årligt? Vejen Kommune kender ikke dette antal. 32. Spørgsmål: Side 22, afsnit 3.5 Beholdere. Hvad vil fornøden rengøring sige? Når renovatøren hjemtager en brugt beholder, skal denne tømmes fuldstændigt og vaskes, således at den fremstår ren, når den sættes ud på en anden adresse. Ved entreprisens afslutning skal de oplagrede beholdere afleveres rengjorte. 33. Spørgsmål: Side 22, afsnit 3.7 Renovationsbiler. Hvilke oplysninger ønsker Vejen Kommune om tømningsfunktion og beholderens udformning samt størrelse, og skal disse oplysninger angives under selve tilbudslisten i bilag 4?

9 Det skal oplyses, hvis der stilles særlige krav til de benyttede beholdere, for eksempel max. størrelse på ikke-delte beholdere, særlig kant til løft af beholderen, begrænsninger på udformning af låg (kan låg-i-lågsystem eller andre typer todelte låg anvendes?), er der begrænsninger på brug af sidehåndtag eller andre begrænsninger i forhold til gængs udformning af beholdere. Oplysningerne angives på et særskilt bilag, som tilbudsgiver opretter og uploader i Mercell med angivelse af entydigt bilagsnummer. 34. Spørgsmål: Side 22, afsnit 3.7 Renovationsbiler. Er der nogle steder, hvor der i dag anvendes mindre biler? Der anvendes ikke i dag mindre biler. 35. Spørgsmål: Side 22, afsnit 3.7 Renovationsbiler. Kommunen bedes oplyse hvor mange aflæsninger, der er foretaget i 2 tilfældige måneder i 2014 for hver af de to fraktioner genbrugsmaterialer, samt hvor mange tons, der vejes ind pr gang. I hele 2014 blev der for papirfraktionen foretaget ca. 490 aflæsninger á i gennemsnit 4,4 tons og for glasfraktionen ca. 750 aflæsninger á i gennemsnit 1,2 tons. 36. Spørgsmål: Side 24, afsnit 3.12 Til- og frameldinger. Hvor mange til- og frameldinger er der årligt i denne entreprise? I løbet af 2014 har der været ca. 550 ombytninger. Disse dækker over til- og frameldinger, ændringer af størrelser, tilmelding af nybyggede boliger samt frameldinger af ubeboede eller nedrevne boliger. 37. Spørgsmål: Side 25 afsnit 3.19 Ekstra tømninger. Er kommunen garant for at renovatøren får sine penge, hvis borger vælger ikke at betale? Vejen Kommune indgår ikke som garant i økonomiske mellemværender mellem renovatøren og borgeren.

10 38. Spørgsmål: Side 26 afsnit 3.20 Nøgleordning. Benyttes der hængelåse på de aflåste beholdere i dag? Ja. 39. Spørgsmål: Side 26 afsnit 3.22 Glemte tømninger. Indsamling lørdag udløser ekstraordinære store omkostninger. Kommunen bedes overveje at ændre lørdag til mandag morgen. Det fastholdes, at tømninger glemt fredag skal tømmes senest lørdag kl jf. afsnit 3.22 Glemte tømninger. Borgere, som forventer tømning inden weekenden, skal have tømt inden weekenden. 40. Spørgsmål: Side 28 afsnit 3.27 Meddelelsessedler. Sørger Vejen Kommune for at udarbejde meddelelsessedler? Ja. 41. Spørgsmål: Side 29 afsnit 3.31 Informationskampagner. Hvem udarbejder informationsmaterialet? Vejen Kommune udarbejder informationsmaterialet. 42. Spørgsmål: Side 29, afsnit 3.33 Modtageanlæg. Vil der kunne afleveres udenfor normale arbejdstider? Kun efter særlig aftale. 43. Spørgsmål: Side 29, afsnit 3.33 Modtageanlæg. Læsses der af direkte fra komprimatorbilerne på jorden eller i silo/container?

11 Hvilket tidsforbrug skal der beregnes, hvis der ikke kan læsses af i silo eller på jorden/gulvet? Papirfraktionen læsses af direkte på gulv, Glas-metalfraktionen læsses tilsvarende af på gulv, men i en afgrænset bås. 44. Spørgsmål: Side 29, afsnit 3.33 Modtageanlæg. Vejen Kommune anmodes om at udvide tidspunktet for aflæsning, så det stemmer overens med indsamlingstidspunktet i Vejen Kommune og renovatøren dermed kan udnytte indsamlingstiden optimalt. Vejen Kommune har ikke mulighed for at ændre på modtageanlæggets åbningstider. Normalt har det ikke været et problem, at nå aflæsning inden for åbningstiderne. Tømningsdagene er planlagt således, at helligdagsperioder friholdes for tømninger, der bliver derfor ikke udskudte tømninger, der skal køres ind samtidig med en almindelig rute. 45. Spørgsmål: Side 30, afsnit 3.36 Kørelister. Må der ikke køres på helligdage? Ruteplanen er fastlagt, så alle helligdage undgås, og ruteplanen skal følges. 46. Spørgsmål: Side 30, afsnit 3.36 Kørelister. Vejen Kommune bedes oplyse det præcise antal medarbejdere og biler, der skal til for at overholde den nuværende renovatørs tømmeplan, så vi kan afgive et præcist tilbud. Vejen Kommune overlader planlægningen af arbejdet til renovatøren, og forventer at denne optimerer udførelsen mest muligt, så der ikke anvendes mere mandskab end det, der er nødvendigt. Det nuværende mandskab og materiel er angivet dels i Bilag 2. Medarbejderoplysninger dels i afsnit 3.7 Renovationsbiler. 47. Spørgsmål: Side 31, afsnit 3.38 Registrering af henvendelser og sagsbehandling. Er det kommunen eller renovatøren, der godkender en ændring (til- og framelding) i RenoWeb?

12 Kommunen godkender til- og frameldinger. 48. Spørgsmål: Side 32, afsnit 3.39 Klager. Bekræft venligst, at klager der rettes inden for tidsfristen, ikke giver bod. Dette kan ikke bekræftes. Enhver berettiget klage er bodsgivende. Alle klager koster behandlingstid og vil derfor tælle med i opgørelsen over bodsgivende klager. 49. Spørgsmål: Side 32, afsnit 3.40 Registrering i affaldsregistret. Skal man dokumentere at tilbudsgiver er registreret i affaldsregistret i forbindelse med tilbudsafgivelsen? I tvivlstilfælde kontrollerer Vejen Kommune selv dette. 50. Spørgsmål: Side 33, afsnit 3.43 Kørselsleder. Er der krav til hvorledes kørselslederens kvalifikationer skal dokumenteres? Det kan være dokumentation for uddannelse og tidligere beskæftigelse eller andet relevant. 51. Spørgsmål: Side 33, afsnit 3.44 Træffetider. Hvordan sikrer man, at de oplysninger der bliver ringet ud til chauffører, også tilgår entreprenørens kørselsleder, således at oplysninger ikke går tabt? Vil det ikke være mere hensigtsmæssigt, al information går gennem entreprenørens kørselskontor? Al kommunikationen skal foregå gennem Renoweb. 52. Spørgsmål: Side 33, afsnit 3.44 Træffetider. Er det et krav, at det skal være en tablet eller en smartphone? Hvis ja, hvorfor det? Er en telefon med kamera ikke nok?

13 Vejen Kommune ønsker at have de ekstra muligheder for kontakt, det giver, at mandskabet er udstyret med tablet eller smartphone, blandt andet muligheden for at benytte Renomobil app en. 53. Spørgsmål: Side 33, afsnit 3.47 Kurser. Når dokumentation for relevante renovationskurser skal foretages ved entreprise start, kan Vejen Kommune da bekræfte, at kurser er gennemført for de virksomhedsoverdragne medarbejdere? Vejen Kommune har ikke kendskab til, hvilke kurser de nuværende medarbejdere har deltaget i. Nuværende renovatør har afgivet oplysninger om kurser i det vedlagte Bilag 2. Medarbejderoplysninger. Vejen Kommune er udelukkende formidler af oplysningerne fra nuværende renovatør og bærer derfor ikke ansvaret for rigtigheden af oplysningerne. 54. Spørgsmål: Side 33, afsnit 3.47 Kurser. Hvis medarbejderne skal have gennemgået kurser inden opstart, skal det jo ske i den periode, hvor de er ansat hos den nuværende renovatør. Kan kommunen garantere at medarbejderne kan få fri til at deltage i kurserne? Alternativt bør kommunen overveje at ændre kravet, så de først skal være gennemført efter opstart. Kravet ændres, således at dokumentation for, at de nævnte kurser er gennemført, skal foreligge senest 2 måneder efter entreprisens start. 55. Spørgsmål: Side 33, afsnit 3.47 Kurser. Er der blandt det overdragne mandskab personer som har andet sprog end dansk som modersmål? - Hvis ja, hvor mange? Så vidt Vejen Kommune har fået oplyst, har alle de nuværende medarbejdere dansk som modersmål. Vejen Kommune er udelukkende formidler af disse oplysninger fra nuværende renovatør og bærer derfor ikke ansvaret for rigtigheden af oplysningerne.

14 56. Spørgsmål: Side 35, afsnit 3.52 Mødeaktiviteter. Hvor lang tid skal der påregnes for mødeaktiviteter både for: - Kørselsleder / entrepriseansvarlig - Chauffører Forventningerne til mødeaktivitet er beskrevet i afsnit 3.52 Mødeaktivitet. 57. Spørgsmål: Side 35, afsnit 3.52 Mødeaktiviteter. Mandskab skal inden entreprisestart deltage i et dialogmøde. Kan kommunen garantere at medarbejderne kan få fri til at deltage i mødet? Alternativt bør kommunen overveje at ændre kravet, så mødet først afholdes efter opstart. Mødet skal afholdes inden entreprisestart. Mødet kan lægges udenfor normal arbejdstid, hvis det ønskes. 58. Spørgsmål: Side 35, afsnit 3.52 Mødeaktiviteter. Afholdes disse møder med renovatør og medarbejdere i dag? Ja. 59. Spørgsmål: Side 35, afsnit 3.53 Driftsrapporter. Kan teksten blive rettet til 5 hverdage, i stedet for datoen d. 5.? Der kan forekomme helligdagsperioder, hvor det vil være meget lidt hensigtsmæssigt med datoen d. 5. Dette imødekommes. Første linje i afsnittet ændres til: Inden den 5. hverdag i måneden fremsender renovatøren en driftsrapport for den foregående måned til Vejen Kommune. 60. Spørgsmål: Side 35, afsnit 3.53 Driftsrapporter. Laves den beskrevne driftsrapport i dag? Ja.

15 61. Spørgsmål: Side 36, afsnit 3.54 Kvalitetsplan. Vejen Kommune bedes bekræfte, at kvalitetsplan udelukkende fremsendes af den vindende renovatør. Dette bekræftes. 62. Spørgsmål: Side 39, afsnit 4.6 Prisregulering. Priser reguleres 1 gang om året, mens indekset, der henvises til, reguleres løbende hvert kvartal, så det afspejler den løbende udvikling i omkostningerne. Kommunen opfordres derfor til at regulering finder sted hvert kvartal, hvilket giver en mere retfærdig pris for både udbyder og entreprenør, da pris på dieselbrændstof er meget svingende, med både opad- og nedadgående priser. Anmodningen imødekommes. Teksten i afsnit 4.6 Prisregulering ændres til følgende: Enhedspriserne reguleres hvert kvartal, henholdsvis 1. januar, 1. april, 1. juli og 1. oktober på basis af Omkostningsindeks for dagrenovationskørsel (BYG9). Udgangspunktet for regulering er indeks for 3. kvartal Første regulering finder sted den 1. april 2016 og beregnes efter nedenstående principper: Første regulering 1. april 2016: Betaling = Tilbudt enhedspris x reguleringsindeks 4. kvartal 2015 reguleringsindeks 3. kvartal 2015 Efterfølgende reguleringer: 1. januar (år): Betaling = Tilbudt enhedspris x reguleringsindeks 3. kvartal (året før) reguleringsindeks 3. kvartal april (år): Betaling = Tilbudt enhedspris x reguleringsindeks 4. kvartal (året før) reguleringsindeks 3. kvartal 2015

16 1. juli (år): Betaling = Tilbudt enhedspris x reguleringsindeks 1. kvartal (år) reguleringsindeks 3. kvartal oktober (år): Betaling = Tilbudt enhedspris x reguleringsindeks 2. kvartal (år) reguleringsindeks 3. kvartal 2015 Medmindre andet er beskrevet, reguleres tilbudte supplerende ydelser efter samme procedure og med samme intervaller. I forbindelse med hver prisregulering skal kontrakthaver fremsende en opdateret prisliste med priser på samtlige ydelser senest 30 dage før ikrafttræden. I forbindelse med ikrafttræden af nye prislister, skal kontrakthaver sikre at kommunen får disse tilsendt i elektronisk form. Priserne på ekstra tømninger i forbindelse med rutetømninger skal være de samme gennem hele kontraktperioden og reguleres ikke. Alle øvrige priser reguleres som beskrevet. 63. Spørgsmål: Side 40, afsnit 4.8 Betaling. Når Vejen Kommune fremsender beregning inden den 15. i efterfølgende måned og renovatør sender faktura 2 dage efter, hvornår vil betaling så falde fra Vejen Kommune? Vejen Kommune betaler derefter senest ved udgangen af samme måned. 64. Spørgsmål: Side 40, afsnit 4.9 Bonus-Bod. Tæller en glemt tømning, der afhentes rettidigt efter indmelding med under bodssystemet, eller er det kun glemte tømninger, der ikke afhentes rettidigt efter indmelding, der tæller? Alle glemte tømninger tæller med i bonus-bodssystemet. Se også spørgsmål Spørgsmål: Side 42, afsnit 4.12 Underleverandører. Må der heller ikke bruges underleverandør til ud- og hjemtagning samt reparation af beholdere?

17 Dette kan i givet fald aftales nærmere. 66. Spørgsmål: Side 43 afsnit 4.17 Force Majeure. Der er lagt op til at der skal findes en løsning inden for 14 kalenderdage. Arbejdsretten har en periode der hedder 20 dage, inden man kan forvente en afgørelse. Kan kontrakten tilrettes, således at entreprenøren ville kunne nå at få en afgørelse i arbejdsretten? Afsnittet om Arbejdskonflikter ændres til følgende: Arbejdskonflikter, der isoleret udspringer af eller isoleret vedrører renovatørens virksomhed (lokale arbejdskonflikter), vil i en periode på tre uger (21 kalenderdage) fra arbejdsnedlæggelsens begyndelses første dag anses for at være force majeure begrundende, medmindre der inden for enhver løbende periode på seks kalendermåneder konstateres tre eller flere arbejdskonflikter uanset varigheden af disse. Fra og med den tredje arbejdskonflikt vil arbejdskonflikter ikke være force majeure begrundende. Arbejdskonflikter af en varighed eller hyppighed udover de nævnte grænser udgør væsentlig misligholdelse af kontraktforholdet og giver Vejen Kommune adgang til at anvende de herom i kontrakten fastsatte bestemmelser. 67. Spørgsmål: Tilbudsliste. Køres der med 1-holds- eller 2-holdsskift i dag? Der køres i dag med 1-holdsskift. 68. Spørgsmål: Tilbudslisten Kategori Supplerende ydelser Ekstra timeforbrug - Mandskab. Kan det bekræftes, at timepris skal angives som pris pr. mand pr. time. Dette bekræftes. 69. Spørgsmål: Tilbudslisten Kategori Supplerende ydelser Ekstra timeforbrug - Materiel. Skal timepris angives inklusive en chauffør eller uden chauffør.

18 Pris for Ekstra timeforbrug Materiel skal angives uden chauffør. 70. Spørgsmål: Bilag 2 Medarbejderoplysninger. Kan vi påregne, at der ikke sker udskiftning af eksisterende personale? Vejen Kommune kan ikke garantere, at der ikke sker udskiftning af personalet.

Svar på spørgsmål til udbud

Svar på spørgsmål til udbud 1. Spørgsmål: Side 15 afsnit 3.2 Tekniske og miljø- og arbejdsmiljømæssige betingelser Hvad menes med et lavt brændstofforbrug? Kommunen bedes definere hvilket brændstofforbrug, der skal dokumenteres.

Læs mere

Herlev Kommune udbud af affaldsindsamling Svar på spørgsmål

Herlev Kommune udbud af affaldsindsamling Svar på spørgsmål Herlev Kommune udbud af affaldsindsamling Svar på spørgsmål Den 2. juni 2015 Journal nr. 163-2014-19987 Dokument nr. 163-2015-76353 Til Tilbudsgiverne Fra Herlev Kommune 1. Indledning Udbyder har i overensstemmelse

Læs mere

Svar på spørgsmål til udbud

Svar på spørgsmål til udbud 1. Spørgsmål: Side 7 afsnit 2.3 Tildelingskriterier Det er angivet, at priserne skal være eksklusive moms og forbrændingsafgift. I dag beregnes og afregnes afgift ud fra brændværdi mm. dvs. at disse afgifter

Læs mere

Til tilbudsgiverne. 16. juni 2016 Vores reference: Rebild Kommune, udbud vedr. dagrenovation Svar på stillede spørgsmål nr.

Til tilbudsgiverne. 16. juni 2016 Vores reference: Rebild Kommune, udbud vedr. dagrenovation Svar på stillede spørgsmål nr. Sweco Danmark A/S Kokbjerg 5 6000 Kolding Danmark T +45 7220 7207 F +45 7242 8900 www.sweco.dk Til tilbudsgiverne CVR-nr. 48233511 Vores reference: 31.3030.16 Rebild Kommune, udbud vedr. dagrenovation

Læs mere

Notat. Holbæk Forsyning - Indsamling af dagrenovation mv. Svar på spørgsmål fra tilbudsgivere. : Tilbudsgiverne. : Holbæk Forsyning 1 INDLEDNING

Notat. Holbæk Forsyning - Indsamling af dagrenovation mv. Svar på spørgsmål fra tilbudsgivere. : Tilbudsgiverne. : Holbæk Forsyning 1 INDLEDNING Notat Granskoven 8 2600 Glostrup Danmark T +45 4348 6060 F +45 4396 4414 www.grontmij.dk CVR-nr. 48233511 Holbæk Forsyning - Indsamling af dagrenovation mv. Svar på spørgsmål fra tilbudsgivere 18. december

Læs mere

NFS A/S INDSAMLING AF AFFALD I DISTRIKT 3 - NYBORG SYD

NFS A/S INDSAMLING AF AFFALD I DISTRIKT 3 - NYBORG SYD Til Nyborg Forsyning & Service A/S Dokumenttype Spørgsmål og svar Dato December 2016 NFS A/S INDSAMLING AF AFFALD I DISTRIKT 3 - NYBORG SYD NFS A/S INDSAMLING AF AFFALD I DISTRIKT 3 - NYBORG SYD Revision

Læs mere

CENTER FOR PARK & VEJ juni Vintertjeneste i Frederikshavn Kommune. Tilbuds- og afregningsgrundlag

CENTER FOR PARK & VEJ juni Vintertjeneste i Frederikshavn Kommune. Tilbuds- og afregningsgrundlag FREDERIKSHAVN KOMMUNE SAG EMN-2017-00902 CENTER FOR PARK & VEJ juni 2017 Vintertjeneste i Frederikshavn Kommune 1. GENERELT et (TAG) angiver retningslinjer ved ændring af arbejdet, prisregulering og betaling.

Læs mere

18. august 2015. Sagsnr.: 2015-0161277. Dokument: 2015-0161277-7. Sagsbehandler Ilonka Domela. Svarskrivelse nr. 2

18. august 2015. Sagsnr.: 2015-0161277. Dokument: 2015-0161277-7. Sagsbehandler Ilonka Domela. Svarskrivelse nr. 2 Teknik- og Miljøforvaltningen 18. august 2015 Sagsnr.: 2015-0161277 Dokument: 2015-0161277-7 Sagsbehandler Ilonka Domela Svarskrivelse nr. 2 Udbud af indsamling af husholdningsaffald i Indre By i Københavns

Læs mere

Udbud af indsamling af husholdningsaffald i bydelen Indre By i Københavns Kommune

Udbud af indsamling af husholdningsaffald i bydelen Indre By i Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen 10. juli 2015 Sagsnr.: 2015-0161277 Dokument: 2015-0161277-6 Sagsbehandler Ilonka Domela Svarskrivelse nr. 1 Udbud af indsamling af husholdningsaffald i bydelen Indre By i

Læs mere

NFS A/S INDSAMLING AF AFFALD I DISTRIKT 1- NYBORG KOMMUNE

NFS A/S INDSAMLING AF AFFALD I DISTRIKT 1- NYBORG KOMMUNE Til Nyborg Forsyning & Service A/S Dokumenttype Bilag 8 Spørgsmål i forbindelse med udbudsforretningen Dato Januar 2015 NFS A/S INDSAMLING AF AFFALD I DISTRIKT 1- NYBORG KOMMUNE NFS A/S INDSAMLING AF AFFALD

Læs mere

Udbud af indsamling af husholdningsaffald i bydelene Vesterbro/Kgs. Enghave, Amager Øst og Amager Vest i Københavns Kommune

Udbud af indsamling af husholdningsaffald i bydelene Vesterbro/Kgs. Enghave, Amager Øst og Amager Vest i Københavns Kommune KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Drift 08-07-2015 Sagsnr. 2015-0161277 Dokumentnr. 2015-0161277-4 Sagsbehandler Ilonka Domela Udbud af indsamling af husholdningsaffald i bydelene

Læs mere

Svarbrev nr. 1 vedr. "Drift af genbrugspladserne i Måde og Tarp i Esbjerg Kommune".

Svarbrev nr. 1 vedr. Drift af genbrugspladserne i Måde og Tarp i Esbjerg Kommune. Til potentielle tilbudsgivere ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk DATO 3. april 2013 SIDE 1/5 REF meno PROJEKTNR A024730-007 Svarbrev

Læs mere

Bilag 1 til udbud på Indsamling og transport af affald for Holbæk Affald A/S BILAG 1 TILBUDSLISTE. Tilbudssum før vægtning

Bilag 1 til udbud på Indsamling og transport af affald for Holbæk Affald A/S BILAG 1 TILBUDSLISTE. Tilbudssum før vægtning Indholdsfortegnelse BILAG 1 TILBUDSLISTE 1. Hovedtilbudsliste 2. Orientering 3. Indsamling af restaffald og bioaffald 4. Indsamling af papir, glas, batterier og elektronik 5. Indsamling af plast og metal

Læs mere

Tilbudsliste for indsamling af affald i Fanø Kommune

Tilbudsliste for indsamling af affald i Fanø Kommune Tilbudsliste for indsamling af affald i Fanø Kommune Undertegnede tilbyder at indsamle og transportere affald for Fanø Kommune på det i Udbudsbetingelser, Kravspecifikation og Udkast til kontrakt angivne

Læs mere

EU-UDBUD - INDSAMLING AF DAGRENOVATION INDHOLD. 1 Indledning. 2 Rettelse til udbudsmaterialet. 2.1 Rettelse til pkt. 7.3 og 8.5 i udbudsmaterialet

EU-UDBUD - INDSAMLING AF DAGRENOVATION INDHOLD. 1 Indledning. 2 Rettelse til udbudsmaterialet. 2.1 Rettelse til pkt. 7.3 og 8.5 i udbudsmaterialet TØNDER AFFALD A/S EU-UDBUD - INDSAMLING AF DAGRENOVATION ADRESSE COWI A/S Havneparken 1 7100 Vejle TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk RETTELSESBREV - SPØRGSMÅL OG SVAR INDHOLD 1 Indledning

Læs mere

Afsætning af træ fra Sønderborg Affald A/S sorteringsanlæg 2016-2017

Afsætning af træ fra Sønderborg Affald A/S sorteringsanlæg 2016-2017 Afsætning af træ fra Sønderborg Affald A/S sorteringsanlæg 2016-2017 Rekvirent Sønderborg Affald A/S Ellegårdvej 8 6400 Sønderborg Thomas Wind E-mail: twin@sonfor.dk Indhold 1 Generel beskrivelse... 3

Læs mere

Udbudsforskrifter. Vintertjeneste

Udbudsforskrifter. Vintertjeneste Udbudsforskrifter Drift Vintertjeneste Vintertjeneste med håndarbejde og småmateriel Paradigma for tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG-P) Udgave Under udarbejdelse Til frivillig brug med henblik på erfaringsopsamling

Læs mere

Rettelsesblad nr. 1 vedr. Indsamling af dagrenovation i Ringkøbing-Skjern Kommune

Rettelsesblad nr. 1 vedr. Indsamling af dagrenovation i Ringkøbing-Skjern Kommune AFLD I/S Uldjydevej 2 DK-7400 Herning telefon +45 97 37 33 77 e-mail afld@afld.dk www.afld.dk CVR-nr. 13 81 47 08 Dato 23. maj 2017 sagsnr. 17050003 reference /lama Rettelsesblad nr. 1 vedr. Indsamling

Læs mere

EU-UDBUD - INDSAMLING AF DAGRENOVATION OG GENAN- VENDELIGE MATERIALER

EU-UDBUD - INDSAMLING AF DAGRENOVATION OG GENAN- VENDELIGE MATERIALER RENO DJURS I/S EU-UDBUD - INDSAMLING AF DAGRENOVATION OG GENAN- VENDELIGE MATERIALER ADRESSE COWI A/S Havneparken 1 7100 Vejle TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk SPØRGSMÅL OG SVAR PROJEKTNR.

Læs mere

Rebild Kommune Udbud af indsamling af genanvendelige materialer Svar på spørgsmål fra tilbudsgiverne

Rebild Kommune Udbud af indsamling af genanvendelige materialer Svar på spørgsmål fra tilbudsgiverne Svar på spørgsmål Til tilbudsgivere Rebild Kommune Udbud af indsamling af genanvendelige materialer Svar på spørgsmål fra tilbudsgiverne Indledning På vegne af Rebild Kommune udsendes hermed udbyders svar

Læs mere

Til alle tilbudsgivere. Dato: 5. november 2014

Til alle tilbudsgivere. Dato: 5. november 2014 Til alle tilbudsgivere Dato: 5. november 2014 Borgerservice Hjermvej 19 7500 Holstebro Tlf.: +45 9610 6240 Cvr.nr.: 14 76 05 04 Mail: borgerservice@nomi4s.dk www.nomi4s.dk J.nr.: Vores ref: Gitte Bak Dir.

Læs mere

Indsamling af affald i Sorø Kommune.

Indsamling af affald i Sorø Kommune. Indsamling af affald i Sorø Kommune. RETTELSESBLAD 1 22.08.2017 Affald Plus har modtaget nedenstående spørgsmål. På baggrund af spørgsmålene skal følgende præciseres: Afsnit Spørgsmål Svar Udbudsbetingelser

Læs mere

Til alle tilbudsgivere. Den 8. juni Aarhus Kommune

Til alle tilbudsgivere. Den 8. juni Aarhus Kommune Til alle tilbudsgivere Den 8. juni 2011 Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Besvarelse af afklarende spørgsmål udbud på indsamling og transport af dagrenovationslignende affald mv. fra Aarhus Kommunes

Læs mere

2-kammer beholdere til sorteret husholdningsaffald. Udbudsbetingelser

2-kammer beholdere til sorteret husholdningsaffald. Udbudsbetingelser 2-kammer beholdere til sorteret husholdningsaffald Udbudsbetingelser Dato: 11-03-2016 Udarbejdet af: OFD/PJH/LTH Version: 1 Kontrol: PJH Godkendt af: PJH side 2 af 8 Odense Renovation A/S Snapindvej 21

Læs mere

Notat. Holbæk Forsyning - Transport fra genbrugspladser Svar på spørgsmål fra tilbudsgivere. : Tilbudsgiverne. : Holbæk Forsyning 1 INDLEDNING

Notat. Holbæk Forsyning - Transport fra genbrugspladser Svar på spørgsmål fra tilbudsgivere. : Tilbudsgiverne. : Holbæk Forsyning 1 INDLEDNING Notat Granskoven 8 2600 Glostrup Danmark T +45 4348 6060 F +45 4396 4414 www.grontmij.dk CVR-nr. 48233511 Holbæk Forsyning - Transport fra genbrugspladser Svar på spørgsmål fra tilbudsgivere 20. januar

Læs mere

Rettelsesbrev nr. 1 11-08-2014

Rettelsesbrev nr. 1 11-08-2014 Rettelsesbrev nr. 1 Der er indkommet følgende spørgsmål til udbudsmaterialet. Kopi af forsikringspolice skal vedlægges tilbuddet. Er det nok med en kopi af forsikringscertifikat, som viser, at forsikringen

Læs mere

Udbud Tømning af olie- og benzinudskillere samt sandfang

Udbud Tømning af olie- og benzinudskillere samt sandfang Udbud Tømning af olie- og benzinudskillere samt sandfang November 2016 Udgivelsesdato : Dokument nr. : 10 Udarbejdet : Behs Kontrolleret : Maho, Karc, Twin Version : 1.0 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE

Læs mere

UDBUD Indsamling af affald Fanø Kommune KONTRAKT (DEL 3)

UDBUD Indsamling af affald Fanø Kommune KONTRAKT (DEL 3) UDBUD Indsamling af affald 2018-2022 Fanø Kommune KONTRAKT (DEL 3) Kontrakt 3 KONTRAKT 3 3.1 Kontraktens parter 3 3.2 Grundlag for kontrakten 3 3.3 Kontraktens omfang 3 3.4 Sikkerhedsstillelse 4 3.5 Erstatningsansvar

Læs mere

DRIFT AF GENBRUGSPLADSERNE I MÅDE OG TARP I ESBJERG KOMMUNE

DRIFT AF GENBRUGSPLADSERNE I MÅDE OG TARP I ESBJERG KOMMUNE MARTS 2013 ESBJERG KOMMUNE DRIFT AF GENBRUGSPLADSERNE I MÅDE OG TARP I ESBJERG KOMMUNE KONTRAKT ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C. TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk

Læs mere

SPØRGSMÅL OG SVAR PÅ SPØRGSMÅL

SPØRGSMÅL OG SVAR PÅ SPØRGSMÅL SPØRGSMÅL OG SVAR PÅ SPØRGSMÅL Udbudsmateriale vedrørende indsamling og transport af dagrenovation storskrald haveaffald papir, pap og glas i Fredensborg Kommune Offentligt udbud Udbyder: Fredensborg Affald

Læs mere

Spørgsmål/svar til Indsamling af dagrenovation, returpapir, og batterier/småt EL-skrot på Bornholm.

Spørgsmål/svar til Indsamling af dagrenovation, returpapir, og batterier/småt EL-skrot på Bornholm. Spørgsmål/svar til Indsamling af dagrenovation, returpapir, og batterier/småt EL-skrot på Bornholm. Kontrakten gælder for en 1-årig periode Hvad er årsagen til at perioden er så kort? Den korte kontraktperiode

Læs mere

Rebild Kommune VINTERTJENESTE. Tilbuds- og afregningsgrundlag. Juni 2015. Nellemann, Nielsen & Rauschenberger A/S

Rebild Kommune VINTERTJENESTE. Tilbuds- og afregningsgrundlag. Juni 2015. Nellemann, Nielsen & Rauschenberger A/S VINTERTJENESTE Juni 2015. Nellemann, Nielsen & Rauschenberger A/S INDHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELT... 2 1.1 Retningslinier ved ændring af en rutes udstrækning... 2 1.2 Retningslinier for prisregulering...

Læs mere

Udbudsbetingelser - Reserveforsyning til Anholt

Udbudsbetingelser - Reserveforsyning til Anholt Til Udbudsbetingelser - Reserveforsyning til Anholt 5. november 2015 PBU/PBU Energinet.dk Udbud af systemydelser 1. Indledning Energinet.dk indbyder hermed til at afgive tilbud på Reserveforsyning til

Læs mere

Spørgsmål og svar i forbindelse med tilbudsforespørgslen vedrørende: Sundhedsordning for medarbejdere i Tønder Kommune

Spørgsmål og svar i forbindelse med tilbudsforespørgslen vedrørende: Sundhedsordning for medarbejdere i Tønder Kommune Spørgsmål og svar i forbindelse med tilbudsforespørgslen vedrørende: Sundhedsordning for medarbejdere i Tønder Kommune Spørgsmål Svar svar afgivet den 12. april 2012 Vedr. Tildelingskriterier: Er det korrekt,

Læs mere

1 Bestemmelse om udbud og tilbud

1 Bestemmelse om udbud og tilbud 1 Bestemmelse om udbud og tilbud 1.1 Generelt Sønderborg Kommune (i det efterfølgende nævnt Ordregiver) udbyder ved nærværende udbud udførelse af vintertjeneste i Sønderborg Kommune. Arbejdet er udbudt

Læs mere

D2012-9935 6.0. Indsamling og transport af affald i Ringkøbing-Skjern Kommune. Kort beskrivelse om forhold i sommerhusområder

D2012-9935 6.0. Indsamling og transport af affald i Ringkøbing-Skjern Kommune. Kort beskrivelse om forhold i sommerhusområder D2012-9935 6.0 Indsamling og transport af affald i Ringkøbing-Skjern Kommune. Kort beskrivelse om forhold i sommerhusområder Indhold Forord...3 Økonomi...3 AT forhold...3 Beskrivelse af indsamlingen i

Læs mere

Udbudsbetingelser Asfaltreparationer

Udbudsbetingelser Asfaltreparationer Rebild Kommune Udbudsbetingelser Asfaltreparationer Januar 2016 Rebild Kommune Center Plan Byg og Vej Hobrovej 110 9530 Støvring Opgavens beskrivelse Rebild Kommune, i det følgende benævnt ordregiver,

Læs mere

KONTRAKT. mellem. Guldborgsund Vand A/S CVR. nr. 32 55 99 80 Gaabensevej 116 4800 Nykøbing F. [Indsættes ved kontraktindgåelsen]

KONTRAKT. mellem. Guldborgsund Vand A/S CVR. nr. 32 55 99 80 Gaabensevej 116 4800 Nykøbing F. [Indsættes ved kontraktindgåelsen] KONTRAKT mellem Guldborgsund Vand A/S CVR. nr. 32 55 99 80 Gaabensevej 116 4800 Nykøbing F. og [Indsættes ved kontraktindgåelsen] vedrørende "Pleje af grønne områder" 1 Guldborgsund Vand A/S CVR. nr. 32

Læs mere

Kontrakt om levering af glatførebekæmpelse og snerydning 2016-2019, Norddjurs Kommune

Kontrakt om levering af glatførebekæmpelse og snerydning 2016-2019, Norddjurs Kommune Kontrakt om levering af glatførebekæmpelse og snerydning 2016-2019, Norddjurs Kommune 1 Parterne Mellem Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenå CVR: 29 18 99 86 (herefter: Ordregiveren) og [Leverandør] [Adresse]

Læs mere

Aftale vedrørende indsamling af erhvervsaffald og leje af containere for Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse Rettelsesblad 1

Aftale vedrørende indsamling af erhvervsaffald og leje af containere for Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse Rettelsesblad 1 Aftale vedrørende indsamling af erhvervsaffald og leje af containere for Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse Rettelsesblad nr. 1 af 22. oktober 2015 Nærværende rettelsesblad er en del af udbudsmaterialet

Læs mere

Tilbuds- og afregningsgrundlag

Tilbuds- og afregningsgrundlag Odense Kommune, Natur, Miljø og Trafik Tlf. 6613 1372 Tilbuds- og afregningsgrundlag Side 1 af 6 Tilbuds- og afregningsgrundlag INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. GENERELT 2 2. RETNINGSLINIER VED ÆNDRING AF EN

Læs mere

Udbudsforskrifter. Vintertjeneste

Udbudsforskrifter. Vintertjeneste Udbudsforskrifter Drift Vintertjeneste Samlet vintertjeneste i et geografisk område Paradigma for tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG-P) Udgave Under udarbejdelse Til frivillig brug med henblik på erfaringsopsamling

Læs mere

Bilag 7. 2. Afhentningsvilkår

Bilag 7. 2. Afhentningsvilkår 6. februar 2014. 27 Nr. 130. Bilag 7 Retningslinjer for samarbejdet mellem producenter samt kommunalbestyrelserne ved indsamling af elektrisk og elektronisk udstyr fra de kommunale indsamlingssteder Reglerne

Læs mere

Odder Kommune. Vintertjeneste. Tilbuds og afregningsgrundlag (TAG) August 2012

Odder Kommune. Vintertjeneste. Tilbuds og afregningsgrundlag (TAG) August 2012 Vintertjeneste Tilbuds og afregningsgrundlag (TAG) August 2012 Vintertjeneste Tilbuds og afregningsgrundlag (TAG) August 2012 Dokument nr A030547_5_TAG_Odder_2012 Revision nr 10 Udgivelsesdato 17 august

Læs mere

Kontrakthaver forpligter sig ved nærværende kontrakt til at levere de i kontrakten nævnte ydelser på de beskrevne vilkår og til de anførte priser.

Kontrakthaver forpligter sig ved nærværende kontrakt til at levere de i kontrakten nævnte ydelser på de beskrevne vilkår og til de anførte priser. AFTALE VEDRØRENDE TØMNING AF PUMPESTATIONER, SANDFANGSBRØNDE, OLIEUDSKILLER OG FEDTFANGSBRØNDE. 1. Parterne Nærværende kontrakt er indgået mellem Faxe Spildevand A/S CVR-nr. 31 49 83 41 Jens Chr. Skous

Læs mere

PARADIGME VINTERTJENESTE MED LASTBIL TAG UDBUD JULI 2017

PARADIGME VINTERTJENESTE MED LASTBIL TAG UDBUD JULI 2017 PARADIGME UDBUD JULI 2017 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 GENERELT 3 1.1 Mængdefastsættelse og afregningsmængder 3 1.2 Indeksregulering 3 1.3 Regler for betaling 4 2 TILBUDSLISTENS POSTER 5 2 TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG

Læs mere

Den enkelte grundejer kan selv vælge beholderstørrelse (140 liter eller 240 liter) samt tømningshyppighed som i den nuværende situation.

Den enkelte grundejer kan selv vælge beholderstørrelse (140 liter eller 240 liter) samt tømningshyppighed som i den nuværende situation. Notat Dato: 11. marts 2013 Til: Fra: Bestyrelsen Administrationen Procesplan for udfasning af sækkestativer Resumé Det foreslås at igangsætte proces med køb af spande i EU-licitation med henblik på udfasning

Læs mere

TÅRNBYFORSYNING Vand A/S. Rammeaftale om Vandledningsarbejder Koncept til kontrakt

TÅRNBYFORSYNING Vand A/S. Rammeaftale om Vandledningsarbejder Koncept til kontrakt TÅRNBYFORSYNING Vand A/S Rammeaftale om Vandledningsarbejder 2015-2017 Koncept til kontrakt 2015-07-30 1 Indholdsfortegnelse 1. PARTERNE... 3 2. AFTALEN... 3 3. AFTALEGRUNDLAG... 3 4. ENTREPRENØRENS YDELSER...

Læs mere

1.1 Gebyr for basisydelsens ydelser. Kr./tons (excl. moms) 2015 2014 Genanvendelse 1 Haveaffald 140 140

1.1 Gebyr for basisydelsens ydelser. Kr./tons (excl. moms) 2015 2014 Genanvendelse 1 Haveaffald 140 140 Gebyrblad 2015 1.1 Gebyr for basisydelsens ydelser Kr./tons (excl. 2015 2014 Genanvendelse 1 Haveaffald 140 140 Forbrændingsegnet affald 2 Småt brændbart 515 560 3 Stort brændbart 615 660 Deponeringsegnet

Læs mere

12-by udbud på kaffe, te og maskiner spørgsmål og svar. Dato Nr. Spørgsmål Svar 8. decem ber 2011

12-by udbud på kaffe, te og maskiner spørgsmål og svar. Dato Nr. Spørgsmål Svar 8. decem ber 2011 12-by udbud på kaffe, te og maskiner spørgsmål og svar. Dato Nr. Spørgsmål Svar 8. 1 Vi fremsender en anmodning om udsættelse af afleveringstidspunktet med tilbudsmaterialet. Kan rykkes fra d. 4/1-12,

Læs mere

UDBUD AF GLATFØREBEKÆMPELSE OG SNERYDNING GENUDBUD AF 9 RUTER

UDBUD AF GLATFØREBEKÆMPELSE OG SNERYDNING GENUDBUD AF 9 RUTER AUGUST 2016 NORDDJURS KOMMUNE UDBUD AF GLATFØREBEKÆMPELSE OG SNERYDNING 2016-2019 GENUDBUD AF 9 RUTER ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk AUGUST

Læs mere

Udbudsforskrifter. Vintertjeneste

Udbudsforskrifter. Vintertjeneste Udbudsforskrifter Drift Vintertjeneste Vintertjeneste med lastbil Paradigma for tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG-P) Udgave Under udarbejdelse Til frivillig brug med henblik på erfaringsopsamling Til

Læs mere

SPØRGSMÅL OG SVAR - EU-UDBUD - INDSAMLING AF AFFALD

SPØRGSMÅL OG SVAR - EU-UDBUD - INDSAMLING AF AFFALD 11-2017 RINGSTED KOMMUNE SPØRGSMÅL OG SVAR - EU-UDBUD - INDSAMLING AF AFFALD SVARBLAD NR. 1 ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk 11-2017

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune. Juni 2016 DRIFT, VEDLIGEHOLD OG ADMINISTRATION AF MATERIEL TIL VINTERTJENESTEN UDBUDSBETINGELSER

Faaborg-Midtfyn Kommune. Juni 2016 DRIFT, VEDLIGEHOLD OG ADMINISTRATION AF MATERIEL TIL VINTERTJENESTEN UDBUDSBETINGELSER Faaborg-Midtfyn Kommune Juni 2016 DRIFT, VEDLIGEHOLD OG ADMINISTRATION AF MATERIEL TIL VINTERTJENESTEN UDBUDSBETINGELSER Projekt nr. 225724 Dokument nr. 1220168227 Version 2 Udarbejdet af STLA Kontrolleret

Læs mere

Levering af sand til Sønderborg Affald A/S komposteringsanlæg 2016-2018

Levering af sand til Sønderborg Affald A/S komposteringsanlæg 2016-2018 Levering af sand til Sønderborg Affald A/S komposteringsanlæg 2016-2018 Rekvirent Sønderborg Affald A/S Ellegårdvej 8 6400 Sønderborg Thomas Wind E-mail: twin@sonfor.dk Indhold 1 Generel beskrivelse...

Læs mere

12-by udbud på kaffe, te og maskiner spørgsmål og svar. Dato Nr. Spørgsmål Svar 8. decem ber 2011

12-by udbud på kaffe, te og maskiner spørgsmål og svar. Dato Nr. Spørgsmål Svar 8. decem ber 2011 12-by udbud på kaffe, te og maskiner spørgsmål og svar. Dato Nr. Spørgsmål Svar 8. 1 Vi fremsender en anmodning om udsættelse af afleveringstidspunktet med tilbudsmaterialet. Kan rykkes fra d. 4/1-12,

Læs mere

GLATFØREBEKÆMPELSE OG SNERYDNING

GLATFØREBEKÆMPELSE OG SNERYDNING AUGUST 2016 ODDER KOMMUNE GLATFØREBEKÆMPELSE OG SNERYDNING 2016-2019 ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk ODDER KOMMUNE GLATFØREBEKÆMPELSE OG

Læs mere

Sådan laver du et miniudbud. Håndværkerydelser

Sådan laver du et miniudbud. Håndværkerydelser Sådan laver du et miniudbud Håndværkerydelser Miniudbud Som indkøber skal du gennemføre et miniudbud, hvis arbejdet/leverancen overstiger en værdi på 50.000 kroner ekskl. moms, eller hvis du skal have

Læs mere

Udbudsforskrifter. Vintertjeneste

Udbudsforskrifter. Vintertjeneste Udbudsforskrifter Drift Vintertjeneste Vintertjeneste med traktor Paradigma for tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG-P) Udgave Under udarbejdelse Til frivillig brug med henblik på erfaringsopsamling Til

Læs mere

Tømning af slambede på Helsinge Renseanlæg

Tømning af slambede på Helsinge Renseanlæg Gribvand Spildevand A/S Tømning af slambede på Helsinge Renseanlæg Særlige betingelser November 2012 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Gribvand

Læs mere

Vederlag. Sekretariat vedrørende energimærkningsordningen for bygninger. Kontraktbilag 8

Vederlag. Sekretariat vedrørende energimærkningsordningen for bygninger. Kontraktbilag 8 Vederlag Sekretariat vedrørende energimærkningsordningen for bygninger. Kontraktbilag 8 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Formål med dokumentet... 3 1.2 Dokumentets opbygning... 3 1.3 Afgrænsning

Læs mere

Notat om rammer for EU-udbud af buskørsel i Svendborg Kommune

Notat om rammer for EU-udbud af buskørsel i Svendborg Kommune FynBus 24 oktober 2011 Notat om rammer for EU-udbud af buskørsel i Svendborg Kommune Baggrund I 2008 blev buskørsel i Svendborg Kommune udbudt for perioden køreplanskiftet 2008 30. juni 2012. Der forventes

Læs mere

TÅRNBYFORSYNING Vand A/S. Rammeaftale om Vandledningsarbejder Udbudsbrev

TÅRNBYFORSYNING Vand A/S. Rammeaftale om Vandledningsarbejder Udbudsbrev TÅRNBYFORSYNING Vand A/S Rammeaftale om Vandledningsarbejder 2015-2017 Udbudsbrev 2015-07-30 1 30. juli.2015 Til de bydende INDBYDELSE TIL AFGIVELSE AF TILBUD PÅ "RAMMEAFTALE FOR VANDLEDNINGSRENOVERING

Læs mere

Spørgsmål/svar EU-udbud på kørsel med kølemad

Spørgsmål/svar EU-udbud på kørsel med kølemad Spørgsmål/svar EU-udbud på kørsel med kølemad Opdateret 30. juli 2014 Spørgsmål nr. Spørgsmål Svar 1 Hvornår skal maden senest være afleveret til modtagekøkkenerne i område 1? Da maden skal hentes på Hybyhus

Læs mere

Udbudsbrev. Udbud på Vintertjenester 2014 Fredericia Kommune. Offentligt udbud. Juni 2014

Udbudsbrev. Udbud på Vintertjenester 2014 Fredericia Kommune. Offentligt udbud. Juni 2014 Udbud på Vintertjenester til Fredericia kommune Offentligt udbud Juni 2014 Tovholder for udbuddet: Fredericia Kommune: Att.: Malene Frederiksen Gothersgade 20 DK-7000 Fredericia Danmark malene.frederiksen1@fredericia.dk

Læs mere

Udbud - kørsel med affaldscontainere. Kontrakt

Udbud - kørsel med affaldscontainere. Kontrakt Udbud - kørsel med affaldscontainere Kontrakt Dato: 6. januar 2015 Udarbejdet af: OFD, PJH Kontrol: PJH Version: 1.0 Godkendt af: MEL side 2 af 9 Odense Renovation A/S Snapindvej 21 5200 Odense V info@odenserenovation.dk

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER ALBERTSLUND UNGDOMSBOLIGER. EU-udbud, totalrådgivning

UDBUDSBETINGELSER ALBERTSLUND UNGDOMSBOLIGER. EU-udbud, totalrådgivning UDBUDSBETINGELSER ALBERTSLUND UNGDOMSBOLIGER EU-udbud, totalrådgivning 1. INDLEDNING Side 2 1.1 Kontraktens indhold Morbærhaven i Albertslund skal renoveres. I den forbindelse har Albertslund Ungdomsboliger

Læs mere

Kontrakt om udførelse af glatførebekæmpelse og snerydning , Odder Kommune

Kontrakt om udførelse af glatførebekæmpelse og snerydning , Odder Kommune Kontrakt om udførelse af glatførebekæmpelse og snerydning 2016-2019, Odder Kommune 1 Parterne Mellem Odder Kommune Rådhusgade 3 8300 Odder CVR: 32 26 43 28 (herefter: Ordregiveren) og [Leverandør] [Adresse]

Læs mere

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast Udbud af brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold Kontraktudkast Center for Ejendomme og Intern Service Høje Taastrup Kommune Bygden 2 2630 Taastrup Dato. 16-03-2010 Dok nr. 257 0049 Journal

Læs mere

September 2014. Vejledning i implementering af cirkulær økonomi i offentlige indkøbsaftaler

September 2014. Vejledning i implementering af cirkulær økonomi i offentlige indkøbsaftaler September 2014 Vejledning i implementering af cirkulær økonomi i offentlige indkøbsaftaler Indhold: 1. Formål... 3 2. Udbud... 3 3. Den tekniske dialog... 4 5. Kravspecifikation... 5 6. Tildelingsfasen...

Læs mere

Tømning af slambede på Helsinge Renseanlæg

Tømning af slambede på Helsinge Renseanlæg Gribvand Spildevand A/S Tømning af slambede på Helsinge Renseanlæg Særlige betingelser Marts 2014 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon +45 5640 0000 wwwcowidk Gribvand Spildevand A/S Tømning

Læs mere

Økonomi og genanvendelse ved husstandsindsamling af emballager

Økonomi og genanvendelse ved husstandsindsamling af emballager Notat Til: Fra: Bestyrelsen Administrationen Dato: 4. december 2012 Økonomi og genanvendelse ved husstandsindsamling af emballager I dag indsamles glasflasker, emballageglas, plastflasker og øl- og sodavandsdåser

Læs mere

Bilag 1-Specifikation

Bilag 1-Specifikation Faaborg-Midtfyn Kommune Bilag 1-Specifikation Indsamling af restaffald til forbrænding fra husholdninger Juni 2007 Faaborg-Midtfyn Kommune Bilag 1-Specifikation Indsamling af restaffald til forbrænding

Læs mere

EU-udbud Afsætning af jern og metal fra genbrugspladser

EU-udbud Afsætning af jern og metal fra genbrugspladser EU-udbud Afsætning af jern og metal fra genbrugspladser December 2016 Udgivelsesdato : Projekt : 2063 Dokument nr. : 10 Udarbejdet : Behs Kontrolleret : TWIN, Maho Version : 1.0 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Udbud af vintertjeneste 20132016

Udbud af vintertjeneste 20132016 Udbud af vintertjeneste 20132016 Tilbuds og afregningsgrundlag (TAG) Februar 2013 Udbud af vintertjeneste 20132016 Tilbuds og afregningsgrundlag (TAG) Marts 2013 Dokument nr A0305472013104TAG Revision

Læs mere

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg Udbudsannonce Prækvalifikation Torvegade 74 6700 Esbjerg Indhold Baggrund og formål...3 Opgavebeskrivelse og omfang...3 Ordregiver...3 Spørgsmål og kontaktperson...3 Prækvalifikationsmateriale...4 Udbudsproces...4

Læs mere

INDSAMLING AF AFFALD INDHOLD. 1 Tilbud 2

INDSAMLING AF AFFALD INDHOLD. 1 Tilbud 2 OKTOBER 2017 RINGSTED KOMMUNE INDSAMLING AF AFFALD EU-UDBUD - TILBUDSLISTE - BILAG 1 ADRESSE COWI A/S Havneparken 1 7100 Vejle TLF +45 56400000 FAX +45 56409999 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Tilbud 2 2 Tilbudsliste

Læs mere

Succesrige virksomhedsoverdragelser ved offentlige udbud Vejledning

Succesrige virksomhedsoverdragelser ved offentlige udbud Vejledning Succesrige virksomhedsoverdragelser ved offentlige udbud Vejledning Side 2 af 10 Hvordan optimeres kommunale udbud i den grønne sektor, hvor medarbejdere virksomhedsoverdrages? Dette notat skitserer erfaringer

Læs mere

Udbudsbetingelse. Udbudsbetingelser. Rammeaftale om indkøb, levering og bortkørsel af anlægsmaterialer. Forsyning Helsingør Spildevand A/S

Udbudsbetingelse. Udbudsbetingelser. Rammeaftale om indkøb, levering og bortkørsel af anlægsmaterialer. Forsyning Helsingør Spildevand A/S Udbudsbetingelse Udbudsbetingelser Rammeaftale om indkøb, levering og bortkørsel af anlægsmaterialer Forsyning Helsingør Spildevand A/S Oktober 2014 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Udbuddets omfang...

Læs mere

ÆRØ KOMMUNES AFFALDSANLÆG

ÆRØ KOMMUNES AFFALDSANLÆG ÆRØ KOMMUNES AFFALDSANLÆG BETINGELSER VEDR. UDBUD AF DRIFT AF ÆRØ KOMMUNES AFFALDSANLÆG Husmarken 2A, Tranderup, 5970 Ærøskøbing. 09.06.2016 Betingelser vedr. udbud af drift af Ærø Kommunes Affaldsanlæg

Læs mere

TØMNING AF OLIE- OG BENZINUD- SKILLERANLÆG TILBUDSLISTE

TØMNING AF OLIE- OG BENZINUD- SKILLERANLÆG TILBUDSLISTE TØMNING AF OLIE- OG BENZINUD- SKILLERANLÆG TILBUDSLISTE JUNI 2013 Tømning af olie- og benzinudskilleranlæg - Tilbudsliste Indholdsfortegnelse 2 Indholdsfortegnelse 1 Vejledning... 3 2 Oplysninger... 4

Læs mere

Håndtering og salg af genanvendeligt affald FANØ KOMMUNE. Kontrakt udkast (Del 3)

Håndtering og salg af genanvendeligt affald FANØ KOMMUNE. Kontrakt udkast (Del 3) Håndtering og salg af genanvendeligt affald 2018-2022 FANØ KOMMUNE Kontrakt udkast (Del 3) Sep. 2017 2 Kontrakt vedr. Håndtering og salg af genanvendeligt affald 2018-2022 Indholdsfortegnelse 1 Kontraktens

Læs mere

Tilbuds- og afregningsgrundlag

Tilbuds- og afregningsgrundlag Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG) Side 1 af 5 Tilbuds- og afregningsgrundlag INDHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELT... 2 2. RETNINGSLINIER FOR PRISREGULERINGER... 2 2.1 Regulering af tilbudssum ved ændring

Læs mere

Tilbudsindhentning. Socialstyrelsen indhenter hermed tilbud vedr.

Tilbudsindhentning. Socialstyrelsen indhenter hermed tilbud vedr. Tilbudsindhentning Socialstyrelsen indhenter hermed tilbud vedr. Udvikling, planlægning, afholdelse samt evaluering af kurser i DUÅ og PMTO med fokus på ADHD. Tilbudsindhentningen sker som et led i udmøntningen

Læs mere

Rådgiverydelse i forbindelse med projektering af Paamiut Nød elværk.

Rådgiverydelse i forbindelse med projektering af Paamiut Nød elværk. Rådgiverydelse i forbindelse med projektering af Paamiut Nød elværk. Afgivelse af tilbud: Bud fremsendes eller overbringes til: Nukissiorfiit, Issortarfimmut 3, Postboks 1080, 3900 Nuuk. Kuverter med tilbud

Læs mere

Svarskrivelsen er offentliggjort den 29. november 2014 på http://gsforsyning.dk/om-os/udbud. På hjemmesiden findes også al anden information

Svarskrivelsen er offentliggjort den 29. november 2014 på http://gsforsyning.dk/om-os/udbud. På hjemmesiden findes også al anden information CVR 44623528 Til potentielle tilbudsgivere ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk DATO 29. november 2014 SIDE 1/30 REF meno PROJEKTNR A053762-001/003

Læs mere

SPØRGSMÅL OG SVAR VEDRØRENDE UDBUD AF SLAMSUGNING

SPØRGSMÅL OG SVAR VEDRØRENDE UDBUD AF SLAMSUGNING SPØRGSMÅL OG SVAR VEDRØRENDE UDBUD AF SLAMSUGNING Nummer Spørgsmål Svar 1 Spørgsmål/bemærkning 1 Miljøledelse & arbejdsmiljøledelse: Kriteriet er laveste pris og ikke økonomisk mest fordelagtigt. Er dette

Læs mere

1 Bestemmelse om udbud og tilbud

1 Bestemmelse om udbud og tilbud 1 Bestemmelse om udbud og tilbud 1.1 Generelt Sønderborg Kommune (i det efterfølgende nævnt Ordregiver) udbyder ved nærværende udbud udførelse af vintertjeneste i Sønderborg Kommune. Arbejdet er udbudt

Læs mere

Indsamling af dagrenovation

Indsamling af dagrenovation Odsherred kommune Indsamling af dagrenovation Offentligt EU-udbud Udbuds- og tilbudsbetingelser Marts 2015 Indholdsfortegnelse 1 Orientering 2 1.1 Forventet tidsplan for udbuddet 2 1.2 Ordregiver 3 2 Udbudsbetingelser

Læs mere

ADVOKATFIRMAET HORTENS UDKAST TIL STANDARDKONTRAKT

ADVOKATFIRMAET HORTENS UDKAST TIL STANDARDKONTRAKT Kontrakten må under ingen omstændigheder bruges, som den foreligger. Kontrakten skal konkret tilpasses det enkelte projekt, for at kunne benyttes som juridisk aftalegrundlag. Hvis man ønsker at benytte

Læs mere

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter Udbudsbetingelser Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter 1. Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 2 2 Den ordregivende myndighed... 2 3 Udbudsmaterialet... 3 3.1 Udbudsmateriale...

Læs mere

Udbudsmateriale for afhentning og transport af storskrald, genbrug og haveaffald i etage- og tætlavbebyggelser i Herlev Kommune

Udbudsmateriale for afhentning og transport af storskrald, genbrug og haveaffald i etage- og tætlavbebyggelser i Herlev Kommune Udbudsmateriale for afhentning og transport af storskrald, genbrug og haveaffald i etage- og tætlavbebyggelser i Herlev Kommune Udbudsbeskrivelse Udover udbudsmaterialet, tilbudslisten og Herlev Kommunes

Læs mere

Kørsel af haveaffald for Sønderborg Affalds A/S komposteringsanlæg 2016-2018

Kørsel af haveaffald for Sønderborg Affalds A/S komposteringsanlæg 2016-2018 Kørsel af haveaffald for Sønderborg Affalds A/S komposteringsanlæg 2016-2018 Rekvirent Sønderborg Affald A/S Ellegårdvej 8 6400 Sønderborg Thomas Wind E-mail: twin@sonfor.dk Indhold 1 Generel beskrivelse...

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022686 (Kirsten Thorup, Knud Erik Busk, Lars Tolstrup) 20. januar 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022686 (Kirsten Thorup, Knud Erik Busk, Lars Tolstrup) 20. januar 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022686 (Kirsten Thorup, Knud Erik Busk, Lars Tolstrup) 20. januar 2011 K E N D E L S E Vognmandsforretningen Ordrupgaard af 2009 SMBA (selv) mod Vejdirektoratet. (Kammeradvokaten

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022034 (Kirsten Thorup, Vibeke Steenberg, Melitta Keldebæk) 13. september 2010

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022034 (Kirsten Thorup, Vibeke Steenberg, Melitta Keldebæk) 13. september 2010 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022034 (Kirsten Thorup, Vibeke Steenberg, Melitta Keldebæk) 13. september 2010 K E N D E L S E Roslev Turist ved John Madsen (selv) mod Skive Kommune (selv) Ved udbudsbekendtgørelse

Læs mere

Bilag 2. Salgs- og Leveringsbetingelser

Bilag 2. Salgs- og Leveringsbetingelser Bilag 2 Salgs- og Leveringsbetingelser Indholdsfortegnelse 1 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER... 3 1.1 Anvendelse og gyldighed... 3 1.2 Tilbud/ordre... 3 1.3 Priser... 3 1.4 Ejendomsforbehold... 3 1.5 Levering...

Læs mere

Guide til genbrugsbeholderen. for dig som bor i parcelhus

Guide til genbrugsbeholderen. for dig som bor i parcelhus Guide til genbrugsbeholderen for dig som bor i parcelhus Guide til genbrugsbeholderen Med genbrugsguiden har du mulighed for at dykke ned i din genbrugsbeholder. Bliv lidt klogere på, hvad der må komme

Læs mere

Spørgsmål og svar til udbud vedrørende udførelse af kloakservice for Aarhus Kommune. Udbudsbekendtgørelsesnummer: 392714-2014

Spørgsmål og svar til udbud vedrørende udførelse af kloakservice for Aarhus Kommune. Udbudsbekendtgørelsesnummer: 392714-2014 Spørgsmål og svar til udbud vedrørende udførelse af kloakservice for Udbudsbekendtgørelsesnummer: 392714-2014 Skemaet indeholder alle, til dato, offentliggjort spørgsmål og svar. Alle spørgsmål og svar

Læs mere

Potentielle tilbudsgivere på Erhvervs- og Byggestyrelsens udbud af kontrakt om sekretariatsbistand vedr. byggeskadeforsikringen 20.

Potentielle tilbudsgivere på Erhvervs- og Byggestyrelsens udbud af kontrakt om sekretariatsbistand vedr. byggeskadeforsikringen 20. NOTAT Sterregaard ApS Fra: Til: Bent Sterregaard Potentielle tilbudsgivere på Erhvervs- og Byggestyrelsens udbud af kontrakt om sekretariatsbistand vedr. byggeskadeforsikringen 20. november 2008 Besvarelse

Læs mere

Velkommen til orienteringsmøde om rammeudbud for håndværkerydelser 2016-2018. Mandag d. 17. august 2015 kl. 15

Velkommen til orienteringsmøde om rammeudbud for håndværkerydelser 2016-2018. Mandag d. 17. august 2015 kl. 15 Velkommen til orienteringsmøde om rammeudbud for håndværkerydelser 2016-2018 Mandag d. 17. august 2015 kl. 15 Introduktion Leder for Ejendom, Vej & Park: Projektleder: Rådgiver (Rambøll): Erhvervskonsulent:

Læs mere