Bilag 1 Københavns Borgerservice Pensions- & Omsorgskontorer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag 1 Københavns Borgerservice Pensions- & Omsorgskontorer"

Transkript

1 Bilag 1 Københavns Borgerservice Pensions- & Omsorgskontorer

2 Amager Centret 147 Reberbanegade København S Borgerservicecenter 393 m2 Bruttoetageareal, m² 393 Ejerforhold Steen & Strøm Husleje årligt, kr Drift, årligt, kr Tilstand God Distrikt Amager Øst Beskrivelse Placering ved indgang til Amager Centret Tæt på offentlig transport Generel beskrivelse: Borgerservice ligger i lokaler på begge sider af den overdækkede sideindgang til Amager Centret fra metropladsen. Lokalerne er indrettet i overensstemmelse med det designkoncept, der er udb viklet til Borgerservice. Det store lokale er opdelt i et receptions/venteområde med café og selvbetjening, et åbent arbejdsområde med forskellige typer af borde, et mødelokale, et kopirum og et arkivrum. Det mindre lokale på den anden side af den overdækkede passage er opdelt i et personalerum og et rum på ca. 60 m 2, der i dag ikke benyttes, men var tænkt som mulig udvidelse til callcenter. Lokalerne er åbne og lyse, det store lokale er dobbelthøjt og har vinduer mod passagen og en gård. Der er lagt vægt på at understrege de forskellige områders funktion igennem indretningen og skabe venlige, moderne, uhøjtidelige og imødekommende omgivelser. Nøgletal 12 medarbejdere Reception/venteområde 73 m2 Arbejdsområde 130 m2 Personalerum 50 m2

3 Amager Centret 147 Reberbanegade København S Borgerservicecenter 393 m2 Vurdering Kriterier Centralt beliggende Synlighed Placering i gadeplan Åben facade Tilgængelighed Nær off. transport P-mulighed Nær andre kommunale aktiviteter Adgangsforhold / Elevator Lysindfald / åbne facader Åbent miljø Ombygningsmuligheder Mulighed for enkelte stille arbejdspladser Baglandsfunktioner Udvidelsesmuligheder Placeringen Indretning Meget dårligt Dårligt Neutralt Godt Meget godt Anvendelse af lokalerne Lokalerne fungerer godt til Borgerservice, men udvidelsesmulighederne er begrænsede. Der kan muligvis etableres ekstra lokaler i Amager Centret, men dette vil dels kræve en dispensation fra kommunen i forhold til fordelingen mellem detail og kontorlokaler i centret og dels en større ombygning. Udvidelsesmulighederne bør undersøges, da placeringen er god og central.

4 Amager Centret 147 Reberbanegade København S Borgerservicecenter 393 m2 Eksisterende forhold Fremtidige forhold

5 Jarmers Plads 7 Borgerservicecenter 624 m København V Bruttoetageareal, m² 624 Ejerforhold Datea A/S Husleje årligt, kr Drift, årligt, kr Tilstand God Distrikt Indre By Beskrivelse Central beliggenhed på Jarmers Plads Tæt på Vesterport Station Gode lyse lokaler Generel beskrivelse: Borgerservice benytter lokalerne ud mod Jarmers Plads. I samme hus ligger Borgerrådgiveren og Øresunddirekt og de tre funktioner deler personalerum. Lokalet er opdelt i et receptions/venteområde med café og selvbetjening, et åbent arbejdsområde med forskellige typer af borde, et mindre arbejdsrum med plads til tre medarbejdere, et mødelokale og et kopirum. Lokalerne er åbne og lyse, der er store vinduer mod pladsen og der er lagt vægt på at understrege de forskellige områders funktion igennem indretningen og skabe venlige, moderne, uhøjtidelige og imødekommende omgivelser. Nøgletal 22 medarbejdere Reception/venteområde 110 m2 Arbejdsområde 205 m2 Personalerum 225 m2 (deles med Borgerrådgiveren og Øresunddirekt)

6 Jarmers Plads 7 Borgerservicecenter 624 m København V Vurdering Kriterier Placeringen Indretning Meget dårligt Dårligt Neutralt Godt Meget godt Centralt beliggende Synlighed Placering i gadeplan Åben facade Tilgængelighed Nær off. transport P-mulighed Nær andre kommunale aktiviteter Adgangsforhold / Elevator Lysindfald / åbne facader Åbent miljø Ombygningsmuligheder Mulighed for enkelte stille arbejdspladser Baglandsfunktioner Udvidelsesmuligheder Anvendelse af lokalerne Lokalerne bør fortsætte med at bruges til Borgerservice. Der er ledige lokaler i etagerne over Borgerservice som med fordel kan lejes til PO-kontor og andre kommunale funktioner. Elevator kan etableres. Eksisterende forhold

7 Jarmers Plads 7 Borgerservicecenter 624 m København V Fremtidige forhold

8 Trianglen 1 Borgerservicecenter 332 m København Ø Bruttoetageareal, m² 332 Ejerforhold Privat Husleje årligt, kr Drift, årligt, kr Tilstand God Distrikt Østerbro Beskrivelse Central placering på Østerbro Meget trafikeret område Generel beskrivelse: Borgerservice benytter lokalerne i stuen og 1. sal ud mod Trianglen. Lokalerne er indrettet i overensstemmelse med det designkoncept, der er udb viklet til Borgerservice. Stueetagen er opdelt i et receptions/venteområde med café og selvbetjening, et åbent arbejdsområde med forskellige typer af borde og et lille mødelokale. På 1. sal er der et åbent arbejdsområde, et personalerum og et kopirum. Lokalerne er åbne og lyse, der er store vinduer mod pladsen og der er lagt vægt på at understrege de forskellige områders funktion igennem indretningen og skabe venlige, moderne, uhøjtidelige og imødekommende omgivelser. Nøgletal 12 medarbejdere Reception/venteområde 75 m2 Arbejdsområde 110 m2 Personalerum 20 m2

9 Trianglen 1 Borgerservicecenter 332 m København Ø Vurdering Kriterier Centralt beliggende Synlighed Placering i gadeplan Åben facade Tilgængelighed Nær off. transport P-mulighed Nær andre kommunale aktiviteter Adgangsforhold / Elevator Lysindfald / åbne facader Åbent miljø Ombygningsmuligheder Mulighed for enkelte stille arbejdspladser Baglandsfunktioner Udvidelsesmuligheder Placeringen Indretning Meget dårligt Dårligt Neutralt Godt Meget godt Særlige forhold Opdelingen af arbejdsarealet på 2 etager er ikke ideelt og kan ikke anbefales hvis den kan undgås. Den fantastiske adresse og meget centrale placering opvejer dog i dette tilfælde ulemperne. Anvendelse af lokalerne Lokalerne fungerer godt til Borgerservice, men udvidelsesmulighederne er begrænsede og lokalerne er ikke fleksible. Der mangler plads til baglandsfunktioner. Dette planlægges løst ved at leje en mindre butik ved siden af Borgerservice, indrette lokalerne og bygge en forbindelsesgang mellem de to lejemål, så lokalerne kommer til at hænge sammen.

10 Trianglen 1 Borgerservicecenter 332 m København Ø Eksisterende forhold Fremtidige forhold

11 Vanløse Torv 1 Borgerservicecenter 385 m Vanløse Bruttoetageareal, m² 385 Ejerforhold Privat Husleje årligt, kr Drift, årligt, kr Tilstand God Distrikt Vanløse Beskrivelse Central placering i distriktet ud til rekreativt torv Tæt på offentlig transport Generel beskrivelse: Borgerservice benytter lokalerne på 1. sal ud mod Vanløse Torv. Lokalerne er indrettet i overensstemmelse med det designkoncept, der er udviklet til Borgerservice. Lokalet er opdelt i et receptions/venteområde med café og selvbetjening, et åbent arbejdsområde med forskellige typer af borde, et mødelokale, et kopirum og et personalerum. Lokalerne er åbne og lyse, facaden mod pladsen er ét stort glasparti og der er lagt vægt på at understrege de forskellige områders funktion igennem indretningen og skabe venlige, moderne, uhøjtidelige og imødekommende omgivelser. Nøgletal 12 medarbejdere Reception/venteområde 65 m2 Arbejdsområde 155 m2 Personalerum 35 m2

12 Vanløse Torv 1 Borgerservicecenter 385 m Vanløse Vurdering Kriterier Placeringen Indretning Meget dårligt Dårligt Neutralt Godt Meget godt Centralt beliggende Synlighed Placering i gadeplan Åben facade Tilgængelighed Nær off. transport P-mulighed Nær andre kommunale aktiviteter Adgangsforhold / Elevator Lysindfald / åbne facader Åbent miljø Ombygningsmuligheder Mulighed for enkelte stille arbejdspladser Baglandsfunktioner Udvidelsesmuligheder Særlige forhold Lokalerne ligger på 1. sal, hvilket giver lidt problemer med synligheden, men bortset fra dette er placeringen ideel og fås ikke mere centralt i Vanløse. De store glasfacader kombineret med kommunens regler om at man ikke må benytte aircondition kan til tider give varmegener for medarbejderne. Anvendelse af lokalerne Lokalerne fungerer godt til Borgerservice, men udvidelsesmulighederne er begrænsede og lokalerne er ikke fleksible. Der mangler lidt plads til baglandsfunktioner. Der er ledige lokaler på etagen over Borgerservice. Desuden er der planer om at ombygge bygningen og området bag Vanløse Torv 1 til et stort center og her vil der være masser af m2 at placere andre kommunale funktioner i.

13 Vanløse Torv 1 Borgerservicecenter 385 m Vanløse Eksisterende forhold Fremtidige forhold

14 Amagerbrogade 150 Pensions- og omsorgskontor Bruttoetageareal, m² Ejerforhold Privat (Bolu) Husleje årligt, kr Drift, årligt, kr Tilstand God Distrikt Amager Beskrivelse Lokalerne ligger på henholdsvis 1. og 2. sal på Amagerbrogade. Direkte busforbindelse på Amagerbrogade Parkering i sidegaderne uden restriktioner 1 borgerindgang og 2 personaleindgange 1 modtagelse fælles for huset på 1. sal- ventefaciliteter for ca. 25 borgere Handicapelevator samt handicapvenlig tilkørsel til huset Handicaptoilet på begge etager Stor fælleskantine/aula med plads til ca personer 2 store mødelokaler tagterrasse Nøgletal Der er 85 medarbejdere på pensions- og omsorgskontoret med 29 m² pr. medarbejder. Der er ca personlige henvendelser dagligt, men antallet af henvendelser svinger meget alt efter hvor på måneden det er.

15 Amagerbrogade 150 Pensions- og omsorgskontor Vurdering Kriterier Centralt beliggende Synlighed Placering i gadeplan Åben facade Tilgængelighed Nær off. transport P-mulighed Nær andre kommunale aktiviteter Adgangsforhold / Elevator Lysindfald / åbne facader Åbent miljø Ombygningsmuligheder Mulighed for enkelte stille arbejdspladser Baglandsfunktioner Udvidelsesmuligheder Placeringen Indretning Meget dårligt Dårligt Neutralt Godt Meget godt Anvendelse af lokalerne Pensions- og omsorgskontoret samlokaliseres ikke med et fremtidigt Borgerservice center.

16 Tomsgårdsvej 23c Pensions- og omsorgskontor 997 Bruttoetageareal, m² 997 Ejerforhold Datea A/S Husleje årligt, kr Drift, årligt, kr Tilstand God Distrikt Bispebjerg Beskrivelse Tæt på busstoppested. Placering ud for meget befærdet vej. Cykelparkering i tilhørende garage. Gode adgangsforhold for kørestole i stueplan. Stejle trapper mellem etagerne. Reception/modtagelse med skranke, 3 ventepladser, 4 faste arbejdspladser og 1 lånearbejdsplads Øvrige kontorer med borgerhenvendelser i forlængelse af modtagelsen 1. sal: så vidt muligt kun kontorer til ikke borgerrettede funktioner Kælder, som anvendes til arkiv mm. Generel beskrivelse: Èn borgerindgang med adgang gennem gården. Der er store problemer med varme mod sydfacaden. Nøgletal Der er 44 medarbejdere på pensions- og omsorgskontoret i dag, men med udlægning af en specialiseret visitationsenhed for genoptræning til Bispebjerg pensions- og omsorgskontor som følge af kommunalreformen og bydelsindelingens overflytning af det østlige Emdrup fra Østerbro til Bispebjerg bydel, forventes antallet af medarbejdere at stige til 55 i Bispebjerg, hvilket betyder at der vil være 18 m² til rådighed pr. medarbejder. Der er ca. 30 personlige henvendelser pr. dag. Pensionssagsbehandlerne sidder 2-3 personer i hvert lokale, hvilket er uhensigtsmæssigt ift. behov for fortrolig samtale som led i sagsbehandlingen. Størstedel af areal anvendes til kontorer 1 modtagelse/reception, inkl 4 faste arbejdspladser 1 mødelokale (50 m2) 1 motionsrum i kælderen 2 frokoststuer, heraf en i kælderen til rygere 1 køkken 7 toiletter, heraf et kunde/handicaptoilet 3 rum/nicher til print/kopi Kælder/garage (arkiv mm)

17 Tomsgårdsvej Pensions- og omsorgskontor 997 Vurdering Kriterier Centralt beliggende Synlighed Placering i gadeplan Åben facade Tilgængelighed Nær off. transport P-mulighed Nær andre kommunale aktiviteter Adgangsforhold / Elevator Lysindfald / åbne facader Åbent miljø Ombygningsmuligheder Mulighed for enkelte stille arbejdspladser Baglandsfunktioner Udvidelsesmuligheder Placeringen Indretning Meget dårligt Dårligt Neutralt Godt Meget godt Særlige forhold Interne trapper er smalle vindeltrapper, så al samtale med borgere skal foregå i stuen. Anvendelse af lokalerne Ved evt. samlokalisering med Borgerservicecenter kan lokalerne frigøres og lejemålet opsiges.

18 Bystævneparken 25 Pensions- og omsorgskontor 472 m² Bruttoetageareal, m² Ejerforhold KK Husleje årligt, kr Drift, årligt, kr Tilstand Neutral Distrikt Brønshøj/Husum Beskrivelse Pensions- og omsorgskontor Vanløse, Brønshøj og Husum har to borgerindgange i lokalområdet, hvor denne dækker Brønshøj/Husum, når det drejer sig om pensionssagsbehandling og Brønshøj/Husum/Vanløse, når det gælder forebyggelseskonsulenterne, der varetager de forebyggende hjemmebesøg. Bygningen er placeret ca. ½ km. fra Frederikssundsvej. Der er en busstoppested ca. 100 m fra indgangen. Bygningen er en 1 etages bygning med gode adgangsforhold for handicappede. Består dels af 1- mandskontorer dels af nogle større rum med plads til 3-4 medarbejdere. Bygningen rummer store gangarealer. Med de nuværende pladsforhold er der ikke mulighed for at indplacere flere medarbejdere. I forvejen er pladsen trang for medarbejderne. Der er køkken/frokoststueplads, men ikke møderum tilknyttet. Nøgletal Antal personlige henvendelser ca. 15 pr. dag med 23 m² pr. medarbejder. Der er medarbejdere i denne afdeling af pensions- og omsorgskontoret. Kontorer af varierende størrelser fra 1 til 4 mands kontorer med hovedvægt på 1- mandskontorer.

19 Bystævneparken 25 Pensions- og omsorgskontor 472 m2 Vurdering Kriterier Centralt beliggende Synlighed Placering i gadeplan Åben facade Tilgængelighed Nær off. Transport P-mulighed Nær andre kommunale aktiviteter Adgangsforhold / Elevator Lysindfald / åbne facader Åbent miljø Ombygningsmuligheder Mulighed for enkelte stille arbejdspladser Baglandsfunktioner Udvidelsesmuligheder Placeringen Indretning Meget dårligt Dårligt Neutralt Godt Meget godt Særlige forhold Bygningen er for lille, hvilket medfører at pensionsteamet bliver delt i to, samt at de forebyggende hjemmesygeplejersker bliver skilt fra deres leder, som har kontor på Hanebred i Vanløse. Anvendelse af lokalerne Som lokalerne fremstår i dag kan de kun anvendes til kontormæssig brug.

20 Hanebred 2A/2, st nord Pensions- og omsorgskontor 1246 m² + 1. sal Bruttoetageareal, m² 1246 Ejerforhold Aktieselskabet af Husleje årligt, kr Drift, årligt, kr Tilstand Neutral Distrikt Vanløse/Brønshøj /Husum Beskrivelse Pensions- og omsorgskontoret for Vanløse, Brønshøj og Husum har to borgerindgange i lokalområdet, hvor denne adresse dækker Vanløse. Bygningen er placeret ca. 100 m fra Ålekistevej. Der er ca. 300 m. til nærmeste busstoppested. Indgangen til modtagelsen sker gennem gården, og da bygningen udefra ikke viser meget om anvendelsen, kan indgangen være svær at finde. Gangbesværede skal benytte en elevator for at komme ind i bygningen. Øvrige kan benytte en lille trappe. Bygningen er en 2-etages bygning med kælder. Pladsforholdene gør i øjeblikket at nogle medarbejdere må sidde i gennemgangsområder, samt at det er vanskeligt af finde egnede steder at placerer fælles printere og kopimaskiner mv. Ekstra personale må sidde i kopirum. Her er dårlige faciliteter til afholdelse af møder. I nabobygningen holder lokalområdets socialforvaltning til. Ca. halvdelen af medarbejderne anvender kantinen der (må dog kun spises medbragt mad). Nøgletal Der er 65 medarbejdere på pensions- og omsorgskontoret med 19 m² pr. medarbejder. Der er personlige henvendelser pr. måned Medarbejderne er placeret i 1-4 mandskontorer. De fleste medarbejdere deler kontor med en kollega og af disse sidder de fleste på 2-mandskontorer. Næsten lige så mange sidder på 3 mandskontorer.

21 Hanebred 2A m.m. Pensions og omsorgskontor 1246 Vurdering Kriterier Centralt beliggende Synlighed Placering i gadeplan Åben facade Tilgængelighed Nær off. transport P-mulighed Nær andre kommunale aktiviteter Adgangsforhold / Elevator Lysindfald / åbne facader Åbent miljø Ombygningsmuligheder Mulighed for enkelte stille arbejdspladser Baglandsfunktioner Udvidelsesmuligheder Placeringen Indretning Meget dårligt Dårligt Neutralt Godt Meget godt Særlige forhold Pensions- og omsorgskontorets lokaler dækker tre sammenhængende lejemål, nemlig Hanebred 2A, Hanebred 2, 1. sal og Hanebred 2, st. nord. Bygningen i Hanebred er for lille, hvilket medfører at pensions- og omsorgskontoret er opdelt i en hovedafdeling (Hanebred) og en satellit (Bystævneparken) hvor halvdelen af pensionsgruppen samt hele forebyggelsesgruppen sidder. Det positive er set med borgerøjne at vi har fastholdt 2 borgerindgange i forhold til betjening af borgere på pensionsområdet. Der er ingen tvivl om at der har været stor tilfredshed blandt målgruppens pensionister. På den anden side spærrer denne opdeling for både det gode tværgående samarbejde og en rationel drift. Og det er en særdeles vanskelig (og tidskrævende) ting at afholde fællesmøder i kontoret. Anvendelse af lokalerne Som lokalerne fremstår i dag, kan de kun anvendes til kontormæssig brug. Lokalerne i Hanebred er dog oprindeligt bygget til mindre virksomhedsdrift, og der er store vanskeligheder med at holde temperaturen; om sommeren er her alt for varmt og om vinteren ofte alt for koldt.

22 Reventlowsgade 10 Pensions- og omsorgskontor Bruttoetageareal, m² Ejerforhold Privat Husleje årligt, kr Drift, årligt, kr Tilstand God Distrikt Indre by Beskrivelse Lokalerne benyttes i dag udelukkende til pensions- og omsorgskontor. Lokalerne er fordelt i tre længer af huset, og der er således en del gangareal. Lokalerne er nyistandsatte. Indgang ligger bag en port i baggården. Der er lille trappe ind til receptionen og derfor etableret en elevator. Der er mange små rum og receptionen er meget lille. Nøgletal Der er 55 medarbejdere på pensions- og omsorgskontoret med 28 m² pr. medarbejder. Der er ca henvendelser pr. dag.

23 Reventlowsgade 10 Pensions- og omsorgskontor Vurdering Kriterier Centralt beliggende Synlighed Placering i gadeplan Åben facade Tilgængelighed Nær off. transport P-mulighed Nær andre kommunale aktiviteter Adgangsforhold / Elevator Lysindfald / åbne facader Åbent miljø Ombygningsmuligheder Mulighed for enkelte stille arbejdspladser Baglandsfunktioner Udvidelsesmuligheder Placeringen Indretning Meget dårligt Dårligt Neutralt Godt Meget godt Anvendelse af lokalerne Pensions- og Omsorgskontoret forbliver i de nuværende lokaler.

24 Lygten 2C Pensions- og omsorgskontor Bruttoetageareal, m² Ejerforhold Privat Husleje årligt, kr Drift, årligt, kr Tilstand Meget god Distrikt Nørrebro Beskrivelse Lokalerne ligger i Nørrebrocenteret på henholdsvis 2. og 3. sal. Byggeriet er fra 1998 og i meget god stand. Der er meget store områder fællesareal i dag. Ca. 75 m til Nørrebro station og busser Mulighed for parkering i gaden Modtagelse med skranke og 10 ventepladser Elevator og trappe op til kontoret på 2. og 3. sal Handicapvenlige forhold Nøgletal Der er 46 medarbejdere på pensions- og omsorgskontoret med 46 m² pr. medarbejder og ca. 30 personlige henvendelser pr dag. Lokaleanvendelse: Arbejdspladser 3 mødelokaler/samtalerum 1 kantine/personalerum 5 kopi/printlokaler Arkiv

25 Lygten 2C Pensions- og omsorgskontor Vurdering Kriterier Centralt beliggende Synlighed Placering i gadeplan Åben facade Tilgængelighed Nær off. transport P-mulighed Nær andre kommunale aktiviteter Adgangsforhold / Elevator Lysindfald / åbne facader Åbent miljø Ombygningsmuligheder Mulighed for enkelte stille arbejdspladser Baglandsfunktioner Udvidelsesmuligheder Placeringen Indretning Meget dårligt Dårligt Neutralt Godt Meget godt Anvendelse af lokalerne Pensions- og omsorgskontoret bliver i de eksisterende lokaler.

26 Toftegårds Plads Gammel Køge Landevej Valby Pensions- og omsorgskontor 960 Bruttoetageareal, m² 960 Ejerforhold ATP ejendomme Husleje årligt, kr Drift, årligt, kr Tilstand God Distrikt Valby Beskrivelse Lokalerne ligger sammen med Lokalcentret i ATP s ejendom på Toftegårdsplads. ligger lige ud til Toftegårds Plads i stueetagen ligger HUR og Politiet Gode parkeringsmuligheder 1 modtagelse, placeret på 5. sal, nås via en trappeopgang/elevator Generel vurdering: Ligger ikke i gadeplan. Det vil være muligt at skabe et større sammenhængende lokale af en rimelig størrelse i forbindelse med det nuværende ekspeditionsområde, men det vil kræve nogen ombygning. Generelt meget velfungerende bygning med mange ekstra medarbejderfaciliteter. Nøgletal Der er 46 personer på pensions- og omsorgskontoret, med 20 m² pr. medarbejder. Heraf er godt halvdelen har hele arbejdsdagen på kontoret, mens resten er udgående i op til halvdelen af deres arbejdstid. Der er ca. 30 personlige henvendelser pr. dag.

27 Toftegårdsplads Pensions- og omsorgskontor 960 Vurdering Kriterier Placeringen Indretning Centralt beliggende Synlighed Placering i gadeplan Åben facade Tilgængelighed Nær off. transport P-mulighed Nær andre kommunale aktiviteter Adgangsforhold / Elevator Lysindfald / åbne facader Åbent miljø Ombygningsmuligheder Mulighed for enkelte stille arbejdspladser Baglandsfunktioner Udvidelsesmuligheder Meget dårligt Dårligt Neutralt Godt Meget godt P l a c I n d r Særlige forhold På længere sigt kan der være mulighed for at overtage lokaler i stueetagen fra HUR Anvendelse af lokalerne Endnu ikke afklaret..

28 Hans Knudsens Plads 3 Pensions- og omsorgskontor Bruttoetageareal, m² Ejerforhold KK Husleje årligt, kr Drift, årligt, kr Tilstand God Distrikt Østerbro Beskrivelse Lokalerne ligger væk fra vejen i stue-etage og på 1. sal. Det er i et område, hvor der ikke er gående trafik. 100 m til Lyngbyvej og offentlig transport Parkering på privat parkeringsplads 1 borgerindgang Gode adgangsforhold for kørestole Stor åben modtagelse med 3 arbejdspladser og skranke med 2 arbejdspladser Øvrige kontorer med borgerhenvendelser i forlængelse af modtagelsen 1. sal: kontorer til ikke borgerrettede funktioner Ældre bebyggelse, godt indeklima, dejlig have. 1. sal: 1296 m² (herfra skal trækkes Ældrekontorets areal på ca. 250 m2 inkl. andel af fællesfunktioner) Nøgletal Der er ca. 75 medarbejdere i pensions- og omsorgskontoret for Østerbro, med 27 m² pr. medarbejder. Der sidder 1-3 medarbejder pr. lokale. Der er ca borgerhenvendelser årligt, heraf ca. 500 personlige henvendelser månedligt. Størstedel af areal anvendes til kontorer, dog store gangarealer 2 store mødelokaler 1 lille mødelokale 1 frokoststue 2 køkkener 2 rygerum 10 toiletter

29 Hans Knudsens Plads Pensions- og omsorgskontor Vurdering Kriterier Centralt beliggende Synlighed Placering i gadeplan Åben facade Tilgængelighed Nær off. transport P-mulighed Nær andre kommunale aktiviteter Adgangsforhold / Elevator Lysindfald / åbne facader Åbent miljø Ombygningsmuligheder Mulighed for enkelte stille arbejdspladser Baglandsfunktioner Udvidelsesmuligheder Placeringen Indretning Meget dårligt Dårligt Neutralt Godt Meget godt Særlige forhold Ældrekontor Østerbro sidder for enden af 1. sal på ca. 200 m2 og deler fællesfunktioner med pensions- og omsorgskontoret (mødelokaler, toiletter, køkken, mv.). De er i alt 8 faste medarbejdere plus en projektmedarbejder. Anvendelse af lokalerne Anvendes fortsat til Pensions- og Omsorgskontor. Stuen 1. sal

Vermundsgade 38, stuen til 6. sal 2100 København Ø

Vermundsgade 38, stuen til 6. sal 2100 København Ø Vermundsgade 38, stuen til 6. sal 2100 København Ø 14 gode kontorlejemål fra 537 m² 10.991 m² Lejemål 1 874 m² Lejemål 2 721 m² Lejemål 3 1.007 m² Lejemål 4 672 m² Lejemål 5 570 m² Lejemål 6 550 m² Lejemål

Læs mere

Tagensvej 86 2200 København N

Tagensvej 86 2200 København N Tagensvej 86 2200 København N 13.669 m 2 godt domicillejemål Ejendommen er præsentabel og særdeles markant beliggende på hjørnet af Tagensvej og Hermodsgade. Tagensvej 86 2200 København N Lejemålsoplysninger

Læs mere

Vermundsgade 38, 2. sal 2100 København Ø

Vermundsgade 38, 2. sal 2100 København Ø Vermundsgade 38, 2. sal 2100 København Ø 2 gode kontorlejemål fra 550 m² 1.283 m² Lejemål 1 550 m² Lejemål 2 733 m² Kælderlejemål Lejemål 3 936 m² Lejemål 4 537 m² Lokalerne ligger i en markant ejendom

Læs mere

Eksklusive kontorlokaler i attraktivt miljø

Eksklusive kontorlokaler i attraktivt miljø Lyngbyvej 14-28, 2100 København Ø Eksklusive kontorlokaler i attraktivt miljø MANAGEMENT & UDLEJNING DATEA Lyngby Hovedgade 4 2800 Kgs. Lyngby datea.dk Lyngbyvej 14-28, 2100 København Ø Præsentabel ejendom

Læs mere

Eksklusive kontorlokaler i attraktivt miljø

Eksklusive kontorlokaler i attraktivt miljø Lyngbyvej 14-28, 2100 København Ø Eksklusive kontorlokaler i attraktivt miljø MANAGEMENT & UDLEJNING DATEA Lyngby Hovedgade 4 2800 Kgs. Lyngby datea.dk Lyngbyvej 14-28, 2100 København Ø Præsentabel ejendom

Læs mere

Kontor Masnedøgade 20, st. og 2. sal 408-1.260 m 2

Kontor Masnedøgade 20, st. og 2. sal 408-1.260 m 2 Kontor Masnedøgade 20, st. og 2. sal 408-1.260 m 2 Præsentabel og klassisk Østerbro-ejendom fra 1920 Kun 400 m til Østerbrogade og 800 m til Lyngbyvej Flot og indbydende indgangsparti i glas Højloftet

Læs mere

Domicilejendom Masnedøgade 28 1.053m 2

Domicilejendom Masnedøgade 28 1.053m 2 Domicilejendom Masnedøgade 28 1.053m 2 Unik mulighed for egen domicilejendom Renoveret facade Nyistandsatte kontorer 6 overdækkede parkeringspladser i aflåst gård 1.175 kr. pr. m 2 Mulighed for hurtig

Læs mere

Bryggervangen København Ø

Bryggervangen København Ø Når alle de fornuftige detaljer er på plads, står du tilbage med den vigtigste; Føles stedet rigtigt. Bryggervangen 55 2100 København Ø Moderne ejendom med ventilation og køl Møbleret gårdmiljø Fantastisk

Læs mere

Bryggervangen København Ø

Bryggervangen København Ø Når alle de fornuftige detaljer er på plads, står du tilbage med den vigtigste; Føles stedet rigtigt. Bryggervangen 55 2100 København Ø Moderne ejendom med ventilation og køl Møbleret gårdmiljø Fantastisk

Læs mere

LOTTENBORGHUS KGS. LYNGBY

LOTTENBORGHUS KGS. LYNGBY TIL LEJE LOTTENBORGHUS KGS. LYNGBY Nyåbnet flerbrugerhus i Lyngby også for mindre virksomheder Fælles personalerestaurant med professionel forpagter Fælles mødecenter med stort konferencelokale og mindre

Læs mere

Velkommen til BusinessPark Aalborg

Velkommen til BusinessPark Aalborg Sofiendalsvej 88-94, 9200 Aalborg SV Velkommen til BusinessPark Aalborg MANAGEMENT & UDLEJNING DATEA Viby Centret 24 8260 Viby J datea.dk BusinessPark Aalborg...... ligger i et godt erhvervsområde i den

Læs mere

Kontor på Østerbro Omøgade 8, 3. sal 986 m 2

Kontor på Østerbro Omøgade 8, 3. sal 986 m 2 Kontor på Østerbro Omøgade 8, 3. sal 986 m 2 Flot, moderne kontorejendom opført i 2001 Direkte til Lyngbyvej og Hans Knudsens Plads Leje af op til 15 p-pladser Flot kontoretage med masser af lys Effektiv

Læs mere

Nyt markant byggeri i Randers midtby

Nyt markant byggeri i Randers midtby Situationsplan Den eksisterende ejendom nedbrydes til fordel for en ny og mere markant bygning. Bygning I forbindelse med opførelsen af bygningen udføres den nye vej til det bagvedliggende område i henhold

Læs mere

Nyistandsatte kontorer i charmerende omgivelser

Nyistandsatte kontorer i charmerende omgivelser Nyistandsatte kontorer i charmerende omgivelser Strandgade 4 - Christianshavn - København K Kontorlokaler i det gamle pakhus på Christianshavn Flot og nyistandsat pakhus - respekt for de oprindelige detaljer

Læs mere

Kontorlejemål Ørestad City 286-1.285 m 2

Kontorlejemål Ørestad City 286-1.285 m 2 Kontorlejemål Ørestad City 286-1.285 m 2 Bliv en del af en international business park med mange fælles faciliteter Moderne kontorejendom centralt i Ørestad 5 min. gang til nærmeste metrostation Moderne,

Læs mere

Kontor Masnedøgade 20, 1. sal 592 m 2. room for business

Kontor Masnedøgade 20, 1. sal 592 m 2. room for business Kontor Masnedøgade 20, 1. sal 592 m 2 Præsentabel og klassisk Østerbro-ejendom fra 1920 Kun 400 m til Østerbrogade og 800 m til Lyngbyvej Flot og indbydende indgangsparti i glas Højloftet og lyst kontormiljø

Læs mere

Nyåbnet flerbrugerejendom i Kgs. Lyngby

Nyåbnet flerbrugerejendom i Kgs. Lyngby TIL LEJE Lottenborgvej 26, 2800 Kgs. Lyngby Sagsnr. 5715 www.lottenborghus.dk LOTTENBORGHUS VirksomhedsPark Nyåbnet flerbrugerejendom i Kgs. Lyngby også for mindre virksomheder Individuelle kontorlejemål

Læs mere

Vibevej 20, stuen 2400 København NV

Vibevej 20, stuen 2400 København NV Vibevej 20, stuen 2400 København NV Fra 231-539 m² lyse kontorer i NV Flot makant rødstensejendom i trekanten af Vibevej- Glentevej-Tranevej i blandet beboelses- og erhvervskvarter. Ejendommen ligger kun

Læs mere

Kontor eller klinik med perfekt beliggenhed

Kontor eller klinik med perfekt beliggenhed Stationsparken 25-26, 2600 Glostrup Kontor eller klinik med perfekt beliggenhed MANAGEMENT & UDLEJNING DATEA Lyngby Hovedgade 4 2800 Kgs. Lyngby datea.dk Stationsparken 25-26, 2600 Glostrup Unik beliggenhed

Læs mere

Boulevarden 19 D, Vejle

Boulevarden 19 D, Vejle Boulevarden 19 D, Vejle Lej de bedste lokaler til undervisning i Vejle - men, lokalerne er også særdeles velegnede til kontor, klinik eller andre formål!. BusinessPark Vejle indbyder til en lang række

Læs mere

Lejeprospekt. Kontorlokaler med udsigt. Merkurvej 302, 7400 Herning

Lejeprospekt. Kontorlokaler med udsigt. Merkurvej 302, 7400 Herning Lejeprospekt Kontorlokaler med udsigt. Merkurvej 302, 7400 Herning Kontorlokaler med udsigt, gratis parkering og stor synlighed tæt på indkøbsmuligheder Samlet areal inkl. andel af fællesareal: 250 m 2

Læs mere

Kontor Banegårdspladsen 1, Kalundborg 385 m 2

Kontor Banegårdspladsen 1, Kalundborg 385 m 2 Kontor Banegårdspladsen 1, Kalundborg 385 m 2 Præsentabelt kontor på 2. sal med godt lysindfald Byens bedste udsigt over havnen og Kalundborg Fjord Indrettes med storrum, cellekontorer eller en kombination

Læs mere

Kontor med udsigt Strandboulevarden eller m 2. room for business

Kontor med udsigt Strandboulevarden eller m 2. room for business Kontor med udsigt Strandboulevarden 122 585 eller 1.170 m 2 Præsentabel ejendom med synlig beliggenhed på Østerbro 2 kontoretager på 1. og 2. sal, som lejes samlet eller separat Sæt dit eget præg på indretningen

Læs mere

Center for Familie, Social & Beskæftigelse

Center for Familie, Social & Beskæftigelse Center for Familie, Social & Beskæftigelse Høringsvar til Ejendomsstrategiens 10. spor fra CenterMED, Center for Familie, social & Beskæftigelse Vi har i Center for Familie, Beskæftigelse valgt at indgive

Læs mere

Butik på Strøget Frederiksberggade 23 195 m 2 + 282 m 2

Butik på Strøget Frederiksberggade 23 195 m 2 + 282 m 2 Butik på Strøget Frederiksberggade 23 195 m 2 + 282 m 2 Bedste beliggenhed på Frederiksberggade (Strøget) Klassisk københavnerejendom med mange charmerende detaljer og store vinduespartier som facade mod

Læs mere

Frederiksgade 19-21, 1265 København K

Frederiksgade 19-21, 1265 København K Frederiksgade 19-21, 1265 København K Ledige kontorlejemål i størrelser fra 362 til 709 m² Fakta - kort Smukke arealer med fleksible indretningsmuligheder Flot palæejendom i Frederiksstaden Enestående

Læs mere

Kontorlejemål Helgeshøj Allé 57-63 6.408m 2

Kontorlejemål Helgeshøj Allé 57-63 6.408m 2 Kontorlejemål Helgeshøj Allé 57-63 6.408m 2 Fleksible muligheder i stor domicil ejendom 6.408m² evt. fordelt på 1-3 kontorlejemål tilpasset til jeres virksomhed God plads til mere end 300 medarbejdere

Læs mere

Enestående etagemeter - med sublim panorama

Enestående etagemeter - med sublim panorama Enestående etagemeter - med sublim panorama MANAGEMENT & UDLEJNING DATEA Lyngby Hovedgade 4 2800 Kgs. Lyngby datea.dk 4.173 m² kontorer i......topniveau ved Søerne - tæt på Københavns City. Med sin markante

Læs mere

Lyse kontorer i præsentabel ejendom med smuk atrium

Lyse kontorer i præsentabel ejendom med smuk atrium Lyse kontorer i præsentabel ejendom med smuk atrium MANAGEMENT & UDLEJNING DATEA Lyngby Hovedgade 4 2800 Kgs. Lyngby datea.dk Tobaksvejen 21, 2860 Søborg Præsentabel ejendom Hvis I er på udkig efter et

Læs mere

473 m² penthousekontor på Østerbro

473 m² penthousekontor på Østerbro TIL LEJE Bryggervangen 55 4. sal, tv 2100 København Ø 473 m² penthousekontor på Østerbro Indbydende kontorlejemål med fantastisk lysindfald Markant og stilsikker kontorejendom på Østerbro nær Lyngbyvej

Læs mere

Velkommen til BusinessPark Aalborg

Velkommen til BusinessPark Aalborg Sofiendalsvej 88-94, 9200 Aalborg SV Velkommen til BusinessPark Aalborg MANAGEMENT & UDLEJNING DATEA Viby Ringvej 2B, 3. 8260 Viby J datea.dk BusinessPark Aalborg...... ligger i et godt erhvervsområde

Læs mere

Københavns billigste arbejdspladser i moderne og fleksible omgivelser

Københavns billigste arbejdspladser i moderne og fleksible omgivelser Udlejningsprospekt CPH Business Park Stamholmen 143-161 2650 Hvidovre Book en fremvisning hos Sadolin & Albæk 70 11 66 55 Og kom i selskab med bl.a. IF, Santander Bank og Hilti Københavns billigste arbejdspladser

Læs mere

frederiksberg: Attraktivt 1. sals kontor i præsentabel ejendom Adgang til mødelokale, receptionist, kantine, tagterrasse, konferencesal og parkering.

frederiksberg: Attraktivt 1. sals kontor i præsentabel ejendom Adgang til mødelokale, receptionist, kantine, tagterrasse, konferencesal og parkering. frederiksberg: Attraktivt 1. sals kontor i præsentabel ejendom Adgang til mødelokale, receptionist, kantine, tagterrasse, konferencesal og parkering. SE MERE HER Centralt på Frederiksberg, på tilbagetrukket

Læs mere

Møntergården, 1122 København K

Møntergården, 1122 København K Møntergården, 1122 København K Ledigt kontorlejemål på 337, 370, 700 eller 1.037 m² Smuk og yderst markant palæejendom Gennemrenoverede lejemål i høj kvalitet Lyse og indbydende lokaler Beliggende overfor

Læs mere

Beliggenhed, Beliggenhed, Beliggenhed...

Beliggenhed, Beliggenhed, Beliggenhed... Stationsparken 25-26, 2600 Glostrup Beliggenhed, Beliggenhed, Beliggenhed... MANAGEMENT & UDLEJNING DATEA Lyngby Hovedgade 4 2800 Kgs. Lyngby datea.dk Unik beliggenhed Når du står af S-toget på Glostrup

Læs mere

Kontor og lager til lav leje Telegrafvej m2

Kontor og lager til lav leje Telegrafvej m2 Kontor og lager til lav leje Telegrafvej 5 97-1.096 m2 Dynamisk erhvervsområde i Ballerup Nyistandsatte, lyse og funktionelle lejemål Totalrenoveret ejendom i 4 etager med elevator Fleksibel indretning

Læs mere

4.675 m² visuel og futuristisk ejendom v/ballerup Byvej

4.675 m² visuel og futuristisk ejendom v/ballerup Byvej 4.675 m² visuel og futuristisk ejendom v/ballerup Byvej MANAGEMENT & UDLEJNING DATEA Lyngby Hovedgade 4 2800 Kgs. Lyngby datea.dk I det attraktive erhvervsområde Lautrupparken i Ballerup, ligger den præsentable

Læs mere

Udlejningsprospekt CPH Business Park Stamholmen 143-161 2650 Hvidovre. Få glade medarbejdere og luft I budgettet

Udlejningsprospekt CPH Business Park Stamholmen 143-161 2650 Hvidovre. Få glade medarbejdere og luft I budgettet Udlejningsprospekt CPH Business Park Stamholmen 143-161 2650 Hvidovre Få glade medarbejdere og luft I budgettet 01 Ejendommen Moderne kontorlokaler i hovedstaden til attraktive priser CPH Business Park

Læs mere

Kontor Banegårdspladsen 1, Kalundborg 385 m 2

Kontor Banegårdspladsen 1, Kalundborg 385 m 2 Kontor Banegårdspladsen 1, Kalundborg 385 m 2 Præsentabelt kontor på 2. sal med godt lysindfald Byens bedste udsigt over havnen og Kalundborg Fjord Indrettes med storrum, cellekontorer eller en kombination

Læs mere

Amager PRAGS BOULEVARD 72 - HOLMBLADSGADE 111. Så lækkert og elegant kan Deres domicil blive! Tænk på Torreck før de lejer

Amager PRAGS BOULEVARD 72 - HOLMBLADSGADE 111. Så lækkert og elegant kan Deres domicil blive! Tænk på Torreck før de lejer Tænk på Torreck før de lejer Så lækkert og elegant kan Deres domicil blive! Ejendommen er gjort bevaringsværdi, grundet sin smukke palæagtige stil. PRAGS BOULEVARD 72 - HOLMBLADSGADE 111 Amager Lokaler

Læs mere

Park Allé 350-352 2605 Brøndby

Park Allé 350-352 2605 Brøndby Park Allé 350-352 2605 Brøndby Bygning 3939 Lejemål 1: 194 m 2 kontor Lejemål 2: 175 m² kontor 43 m² arkiv Lejemål 3: 374 m 2 kontor 126 m 2 Lager/værksted og depot Lejemål 4: 1.238 m² kontor 566 m² lager

Læs mere

Kontor Strandboulevarden 122, 5. th 780 m 2

Kontor Strandboulevarden 122, 5. th 780 m 2 Kontor Strandboulevarden 122, 5. th 780 m 2 Præsentabel ejendom med synlig beliggenhed på Østerbro 780 m 2 kontoretage i rå new yorker-stil Sæt dit eget præg på indretningen Mulighed for særskilt leje

Læs mere

Københavns billigste arbejdspladser i moderne og fleksible omgivelser

Københavns billigste arbejdspladser i moderne og fleksible omgivelser Udlejningsprospekt CPH Business Park Stamholmen 143-161 2650 Hvidovre Book en fremvisning hos Sadolin & Albæk 70 11 66 55 Og kom i selskab med bl.a. IF, Santander Bank og Hilti Københavns billigste arbejdspladser

Læs mere

Agern Allé 24-26, Hørsholm Kontordomicil

Agern Allé 24-26, Hørsholm Kontordomicil Agern Allé 24-26, Hørsholm Kontordomicil Serious about Innovation Ejendommen ejendommen Agern Alle 24-26 er en markant kontorejendom på i alt 24.000 m², beliggende i smukke, naturskønne omgivelser i Forskerparken

Læs mere

Lyse og moderne kontorlokaler i Brøndby

Lyse og moderne kontorlokaler i Brøndby Lyse og moderne kontorlokaler i Brøndby MANAGEMENT & UDLEJNING DATEA Lyngby Hovedgade 4 2800 Kgs. Lyngby datea.dk Nem adgang til Ring 3 og motorvejsnettet. Nu udbydes dette moderne kontorlejemål i en markant

Læs mere

Velkommen til BusinessPark Aalborg

Velkommen til BusinessPark Aalborg Sofiendalsvej 88-94, 9200 Aalborg SV Velkommen til BusinessPark Aalborg MANAGEMENT & UDLEJNING DATEA Viby Ringvej 2B, 3. 8260 Viby J datea.dk BusinessPark Aalborg...... ligger i et godt erhvervsområde

Læs mere

Præsentable kontorlokaler tæt på Ringvejen GLARMESTERVEJ 8600 SILKEBORG. KONTOR 432 m². HD Ejendomme Erhverv. T: 70 23 82 33. W: hdejendomme.

Præsentable kontorlokaler tæt på Ringvejen GLARMESTERVEJ 8600 SILKEBORG. KONTOR 432 m². HD Ejendomme Erhverv. T: 70 23 82 33. W: hdejendomme. Præsentable kontorlokaler tæt på Ringvejen GLARMESTERVEJ 8600 SILKEBORG KONTOR 432 m² HD Ejendomme Erhverv. T: 70 23 82 33. W: hdejendomme.dk Fleksible kontorlokaler i attraktivt område tæt på Ringvejen.

Læs mere

Business House Helgeshøj Allé 57-63 539-4.081 m 2

Business House Helgeshøj Allé 57-63 539-4.081 m 2 Business House Helgeshøj Allé 57-63 539-4.081 m 2 Business House med mange fælles faciliteter og services Hyggelig gårdhave Mulighed for hurtig overtagelse Mange parkeringspladser Flotte og lyse kontorlejemål

Læs mere

Kontor Copenhagen Europe Centre 477m 2

Kontor Copenhagen Europe Centre 477m 2 Kontor Copenhagen Europe Centre 477m 2 Højloftet kontor i rå industriomgivelser Fælles reception og kantine Møde- og konferencefaciliteter Attraktivt lejemål til den kreative virksomhed Egen indgang Leje

Læs mere

3.220 m 2 kontordomicil på Højbro Plads

3.220 m 2 kontordomicil på Højbro Plads TIL LEJE Højbro Plads 8-10 1200 København K 3.220 m 2 kontordomicil på Højbro Plads Formidabel placering på Højbro Plads udsigt over Slotsholmens Kanal og Christiansborg Plads til ca. 120 medarbejdere

Læs mere

Nybrovej 110, 1. og 2. sal, 2800 Kongens Lyngby. Udlejningschef. Direkte:

Nybrovej 110, 1. og 2. sal, 2800 Kongens Lyngby. Udlejningschef. Direkte: Nybrovej 110, 1. og 2. sal, 2800 Kongens Lyngby Nybrovej 110, 1. og 2. sal, 2800 Kongens Lyngby 1.115 m² kontorlejemål i Kgs. Lyngby Denne ejendom på 4.144 m² er opført i 1997 og fremstår moderne og præsentabel.

Læs mere

Flyt til en forskerpark - og få mere end blot m2

Flyt til en forskerpark - og få mere end blot m2 Flyt til en forskerpark - og få mere end blot m2 Agern Allé 24-26, Hørsholm Kontordomicil Serious about Innovation Flyt til en forskerpark - og få mere end blot m2 Ejendommen ejendommen Agern Alle 24-26

Læs mere

Aberdeen Business House Kirkebjerg Allé 90 736-7.565 m 2. room for business

Aberdeen Business House Kirkebjerg Allé 90 736-7.565 m 2. room for business Aberdeen Business House Kirkebjerg Allé 90 736-7.565 m 2 Business House med mange fælles faciliteter og services Stor og hyggelig gårdhave Fælles kantine Mange parkeringspladser Flotte, lyse lokaler på

Læs mere

Kontorer Bådehavnsgade 2C 368, 320 eller 688 m 2

Kontorer Bådehavnsgade 2C 368, 320 eller 688 m 2 Kontorer Bådehavnsgade 2C 368, 320 eller 688 m 2 Synlig ejendom på hjørnegrund mod Sydhavnsgade Massiv eksponering og mulighed for skilt på facade Nem adgang til motorvejsnet Gode parkeringsmuligheder

Læs mere

27-11-2006. Bilag 2 - Koncept for Fælles Borgerservice

27-11-2006. Bilag 2 - Koncept for Fælles Borgerservice NOTAT MED INDSTILLING Bilag 2 - Koncept for Fælles Borgerservice I forbindelse med budgetforliget for 2007 blev det besluttet, at samle borgerbetjeningen i lokalområdet på en adresse. Visionen er at skabe

Læs mere

Kontordomicil i Nærum Rundforbivej 303 6.107 m 2

Kontordomicil i Nærum Rundforbivej 303 6.107 m 2 Kontordomicil i Nærum Rundforbivej 303 6.107 m 2 Markant kontorejendom med synlig beliggenhed Domicil på i alt 6.107 m 2 i 3 etager 60 parkeringspladser på terræn 100 meter til Helsingørmotorvejen Tæt

Læs mere

Fasanparken. Lækre familieboliger i Ishøj. Afdeling 950-0 Lejerbo Køge Bugt Udlejningsteam Syd Gammel Køge Landevej 26 2500 Valby Telefon 7012 1310

Fasanparken. Lækre familieboliger i Ishøj. Afdeling 950-0 Lejerbo Køge Bugt Udlejningsteam Syd Gammel Køge Landevej 26 2500 Valby Telefon 7012 1310 Fasanparken Lækre familieboliger i Ishøj 62 boliger med gode udearealer, parkeringsmuligheder og fælleshus Afdeling 950-0 Lejerbo Køge Bugt Udlejningsteam Syd Gammel Køge Landevej 26 2500 Valby Telefon

Læs mere

Kontorfællesskab Vermundsgade 38A, 2. sal 2100 København Ø

Kontorfællesskab Vermundsgade 38A, 2. sal 2100 København Ø Kontorfællesskab Vermundsgade 38A, 2. sal 2100 København Ø Kontorlejemål fra 10 m 2 og opefter i flot kontorfællesskab Kontorerne er beliggende i en markant ejendom i Vermundsgade med flot indgangsparti

Læs mere

Kontorer tæt på Nørrebro St. Vibevej 11 434-2.130 m 2

Kontorer tæt på Nørrebro St. Vibevej 11 434-2.130 m 2 Kontorer tæt på Nørrebro St. Vibevej 11 434-2.130 m 2 Pæn og velholdt rødstensejendom To etager med mødefaciliteter Charmerende baghus med fritlagte bjælker Spise- og anretterkøkken Overtages nyistandsat

Læs mere

Nyindrettet, visuel og futuristisk ejendom v/ballerup Byvej

Nyindrettet, visuel og futuristisk ejendom v/ballerup Byvej Borupvang 5C, 2750 Ballerup Nyindrettet, visuel og futuristisk ejendom v/ballerup Byvej MANAGEMENT & UDLEJNING DATEA Lyngby Hovedgade 4 2800 Kgs. Lyngby datea.dk Området og ejendommen I det attraktive

Læs mere

Flot domicil - eller kontor fra 394 m²

Flot domicil - eller kontor fra 394 m² Egegårdsvej 66, 2610 Rødovre Flot domicil - eller kontor fra 394 m² MANAGEMENT & UDLEJNING DATEA Lyngby Hovedgade 4 2800 Kgs. Lyngby datea.dk Egegårdsvej 66, 2610 Rødovre Centralt beliggende erhvervsejendom,

Læs mere

Nyindrettet, visuel og futuristisk ejendom v/ballerup Byvej

Nyindrettet, visuel og futuristisk ejendom v/ballerup Byvej Borupvang 5C, 2750 Ballerup Nyindrettet, visuel og futuristisk ejendom v/ballerup Byvej MANAGEMENT & UDLEJNING DATEA Lyngby Hovedgade 4 2800 Kgs. Lyngby datea.dk Området og ejendommen I det attraktive

Læs mere

Klamsagervej 19-25 8230 Åbyhøj. Velindrettede kontorlejemål i veludbygget erhvervspark

Klamsagervej 19-25 8230 Åbyhøj. Velindrettede kontorlejemål i veludbygget erhvervspark Klamsagervej 19-25 8230 Åbyhøj Velindrettede kontorlejemål i veludbygget erhvervspark For MP Pension udlejes præsentable og velindrettede kontorlejemål. Ejendommene, hvori lejemålene er beliggende, er

Læs mere

Nybrovej 110, 2800 Kongens Lyngby. Udlejningschef. Direkte: 43 33 81 05 henriette.pagh-schou@nordeaejendomme.dk

Nybrovej 110, 2800 Kongens Lyngby. Udlejningschef. Direkte: 43 33 81 05 henriette.pagh-schou@nordeaejendomme.dk 4.272 m² domicil lejemål i Kgs. Lyngby Information Præsentabelt og flot lejemål. Lejemålet er opdelt med kontorer i forskellige størrelser, som let kan laves om. Der er mulighed for Præsentabel og flot

Læs mere

Markant, moderne og synlig ejendom

Markant, moderne og synlig ejendom Markant, moderne og synlig ejendom Ellebjergvej 50-52, fra 334-2.411 m2 lt under ét tag A Optimal beliggenhed Grønt og selvforsynende hus Årlig leje 995 kr. pr. m² Ejendommen Ellebro er en markant kontorejendom

Læs mere

LYNGBY PORT MODERNE MULTIBRUGERHUS I KONGENS LYNGBY FLEKSIBLE OG FLOTTE RAMMER LYNGBY HOVEDGADE KGS. LYNGBY

LYNGBY PORT MODERNE MULTIBRUGERHUS I KONGENS LYNGBY FLEKSIBLE OG FLOTTE RAMMER LYNGBY HOVEDGADE KGS. LYNGBY LYNGBY PORT MODERNE MULTIBRUGERHUS I KONGENS LYNGBY LYNGBY HOVEDGADE 94 2800 KGS. LYNGBY FLEKSIBLE OG FLOTTE RAMMER Individuelle kontorlejemål fra 600 8.000 m² Markant og synlig ejendom Bedste beliggenhed

Læs mere

Kontor ved Kødbyen Skelbækgade 2-4 317-2.868 m 2

Kontor ved Kødbyen Skelbækgade 2-4 317-2.868 m 2 Kontor ved Kødbyen Skelbækgade 2-4 317-2.868 m 2 Kontorlokaler i Københavns hotteste område ved Halmtorvet og Den Hvide Kødby med masser af liv Dybbølsbro S-togsstation ligger kun 350 m væk 32 parkeringspladser,

Læs mere

Godt beliggende kontorlejemål

Godt beliggende kontorlejemål Havnevej 1, 4000 Roskilde Godt beliggende kontorlejemål MANAGEMENT & UDLEJNING DATEA Lyngby Hovedgade 4 2800 Kgs. Lyngby datea.dk Havnevej 1, 4000 Roskilde Fredelig beliggenhed Fleksible og præsentable

Læs mere

Kontor og lager til lav leje Telegrafvej 5 97-3.056 m 2

Kontor og lager til lav leje Telegrafvej 5 97-3.056 m 2 Kontor og til lav leje Telegrafvej 5 97-3.056 m 2 Dynamisk erhvervsområde i Ballerup Totalrenoveret ejendom i 4 etager med elevator Mange parkeringspladser med fri parkering Gode tilkørselsforhold og tæt

Læs mere

med andre, er man på 1. sal, kan man være privat.

med andre, er man på 1. sal, kan man være privat. 02 Generelt Velkommen til et nyt og innovativt boligprojekt, hvor begreberne tid, rum og sjæl er gennemgående. Vi opholder os alle meget i vores bolig, derfor er der i City grund projektet lagt stor vægt

Læs mere

CENTRALT BELIGGENDE KONTOR I CENTRUM AF SILKEBORG

CENTRALT BELIGGENDE KONTOR I CENTRUM AF SILKEBORG CENTRALT BELIGGENDE KONTOR I CENTRUM AF SILKEBORG TIL LEJE Amaliegade 45, 2 8600 Silkeborg Præsentabelt kontorlejemål i markant hjørne ejendom Synlig beliggenhed nær gågade, banegård, bybusog rutebilstation

Læs mere

Lautruphøj 1-3 2750 Ballerup

Lautruphøj 1-3 2750 Ballerup Lautruphøj 1-3 2750 Ballerup Æ Fælles Mødelokaler Æ Super Kantine ordning Æ Lækker Terrasse Æ Gode Parkeringsforhold Lejemål 1: Lejemål 2: Lejemål 3: Lejemål 4: Lejemål 5: Lejemål 6: Lejemål 7: 534 m²

Læs mere

Kontorer Helgeshøj Allé m 2

Kontorer Helgeshøj Allé m 2 Kontorer Helgeshøj Allé 57-63 558-6.408 m 2 Flotte og lyse lokaler i velbeliggende ejendom med lejemål på 558 m², 1.338 m², 1.992 m² Ejendommen på i alt 6.408 m² kan lejes som domicil Mulighed for hurtig

Læs mere

LEJEPROSPEKT BUDDINGEVEJ 199, 1. SAL 2860 SØBORG

LEJEPROSPEKT BUDDINGEVEJ 199, 1. SAL 2860 SØBORG LEJEPROSPEKT BUDDINGEVEJ 199, 1. SAL 2860 SØBORG Præsentation Lejemålet Området Lejeforhold Kontorlejemål eller måske opdelt til flere sundhedsfag Gratis parkering, gåafstand til S-tog, bus tæt på og

Læs mere

Sydmarken Søborg, Gladsaxe Kommune

Sydmarken Søborg, Gladsaxe Kommune Sydmarken 44 860 Søborg, Gladsaxe Kommune Moderne domicil med respekt for historien Ejendommen Ejendommen er opført i 1946 af Waldemar Henriksen A/S, et klassisk 50 er erhvervsbyggeri, og var i årene efter

Læs mere

Vermundsgade 38, 2100 København Ø. Udlejningschef. Direkte: 43 33 81 05 henriette.pagh-schou@nordeaejendomme.dk

Vermundsgade 38, 2100 København Ø. Udlejningschef. Direkte: 43 33 81 05 henriette.pagh-schou@nordeaejendomme.dk Information Bo med New Yorker stemning på Østerbro Det ledige lejemål på 10.991 m² er indrettet fra stuen til 6. sal med kontorer i flere størrelser, mødecenter, flot reception, kantine på 5. sal med tagterrasse

Læs mere

Kontor Strandvejen 56, stuen 635 m 2. room for business

Kontor Strandvejen 56, stuen 635 m 2. room for business Kontor Strandvejen 56, stuen 635 m 2 Markant historisk ejendom i Tuborg Nord Nyistandsat kvalitetslejemål på 635 m 2 Parkeringspladser på terræn og i P-kælder Højloftet og meget lyst storrumskontor i stueetagen

Læs mere

Erhvervslejemål fra 600 m 2

Erhvervslejemål fra 600 m 2 Erhvervslejemål fra 600 m 2 1 Moderne og synligt 2 Beliggenhed: Rundforbivej 303 Den samlede ejendom på 6.107 m 2 består af 4 bygninger med tre etager, som danner et kvadrat og omkranser en velanlagt og

Læs mere

Kontordomicil Amager Strandvej 108 6.500 m 2

Kontordomicil Amager Strandvej 108 6.500 m 2 Kontordomicil Amager Strandvej 108 6.500 m 2 Markant domicilejendom med fleksible indretningsmuligheder Direkte udsigt til Amager Strandpark og Øresund Kun 5-6 min. til Lufthavnen og Rådhuspladsen Metrostationen

Læs mere

Enestående etagemeter - fremragende beliggenhed

Enestående etagemeter - fremragende beliggenhed Enestående etagemeter - fremragende beliggenhed MANAGEMENT & UDLEJNING DATEA Lyngby Hovedgade 4 2800 Kgs. Lyngby datea.dk 973 m² kontorer i......topniveau ved Søerne - tæt på Københavns City. Med sin markante

Læs mere

Eksklusive kontorlokaler i attraktivt miljø

Eksklusive kontorlokaler i attraktivt miljø Lyngbyvej 14-28, 2100 København Ø Eksklusive kontorlokaler i attraktivt miljø MANAGEMENT & UDLEJNING DATEA Lyngby Hovedgade 4 2800 Kgs. Lyngby datea.dk Lyngbyvej 14-28, 2100 København Ø Præsentabel ejendom

Læs mere

Sydmarken Søborg, Gladsaxe Kommune m2 med mulighed for at tilbygge ca m2.

Sydmarken Søborg, Gladsaxe Kommune m2 med mulighed for at tilbygge ca m2. Sydmarken 44 860 Søborg, Gladsaxe Kommune 8.73 m med mulighed for at tilbygge ca. 1.500 m. ulighed for tilbygge på nabogrund M Gode trafikale forhold Gratis parkering Årlig leje 1.000 kr. pr. m Moderne

Læs mere

Kontor og lager til lav leje Telegrafvej 5 97-1.096 m 2

Kontor og lager til lav leje Telegrafvej 5 97-1.096 m 2 Kontor og lager til lav leje Telegrafvej 5 97-1.096 m 2 Dynamisk erhvervsområde i Ballerup Totalrenoveret ejendom i 4 etager med elevator Mange parkeringspladser med fri parkering Gode tilkørselsforhold

Læs mere

22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej

22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej 22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej 22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej Projektudvikling entreprenør arkitekt Domicil på Skanderborgvej 2 Domicil på Skanderborgvej 3 ÅRHUS CENTRUM ÅRHUS H RINGVEJEN O2

Læs mere

Mød dine nye naboer. Få mere end blot m 2 flyt til en forskerpark

Mød dine nye naboer. Få mere end blot m 2 flyt til en forskerpark Mød dine nye naboer At arbejde i en forskerpark er ikke som at arbejde andre steder. Se hvilke muligheder vi kan tilbyde dig i vores unikke område. DR. NEERGAARDS VEJ 3, 1. SAL, HØRSHOLM Kontor EJENDOMMEN

Læs mere

Toldbodgade 33 1253 København K

Toldbodgade 33 1253 København K Toldbodgade 33 1253 København K 1.761 m 2 godt lejemål i attraktivt miljø Ejendommen ligger i den charmerende del af København, kaldet Frederiksstaden, med det på en gang både enestående by- og havnemiljø.

Læs mere

Borups Allé København

Borups Allé København Når alle de fornuftige detaljer er på plads, står du tilbage med den vigtigste; Føles stedet rigtigt Borups Allé 177 2400 København Effektiv arealudnyttelse - ned til 14 m² pr. arbejdsplads God beliggenhed

Læs mere

Gl. Kongevej 60, 1850 Frederiksberg C. Sjælden mulighed i ikonisk ejendom MANAGEMENT & UDLEJNING. DATEA Lyngby Hovedgade Kgs. Lyngby datea.

Gl. Kongevej 60, 1850 Frederiksberg C. Sjælden mulighed i ikonisk ejendom MANAGEMENT & UDLEJNING. DATEA Lyngby Hovedgade Kgs. Lyngby datea. Gl. Kongevej 60, 1850 Frederiksberg C Sjælden mulighed i ikonisk ejendom MANAGEMENT & UDLEJNING DATEA Lyngby Hovedgade 4 2800 Kgs. Lyngby datea.dk Penthouse - midt i byen Med sin markante fremtoning og

Læs mere

Kontor og lager til lav leje Telegrafvej 5 97-1.096 m 2

Kontor og lager til lav leje Telegrafvej 5 97-1.096 m 2 Kontor og til lav leje Telegrafvej 5 97-1.096 m 2 Dynamisk erhvervsområde i Ballerup Totalrenoveret ejendom i 4 etager med elevator Mange parkeringspladser med fri parkering Gode tilkørselsforhold og tæt

Læs mere

FLOT EKSKLUSIV NYISTANDSAT EJENDOM I TUBORG NORD

FLOT EKSKLUSIV NYISTANDSAT EJENDOM I TUBORG NORD 449-3.543 m2 PHILIP HEYMANS ALLÉ 29 2900 HELLERUP FLOT EKSKLUSIV NYISTANDSAT EJENDOM I TUBORG NORD FLERBRUGEREJENDOM ELLER DOMICIL INDHOLD 3 Beliggenhed 4 Ejendommen 8 Lejemål 10 Plantegninger 17 Lejevilkår

Læs mere

Business House Helgeshøj Allé 57-63 539-3.546 m 2

Business House Helgeshøj Allé 57-63 539-3.546 m 2 Business House Helgeshøj Allé 57-63 539-3.546 m 2 Business House med mange fælles faciliteter og services Hyggelig gårdhave Mulighed for hurtig overtagelse Mange parkeringspladser Flotte og lyse kontorlejemål

Læs mere

MODERNE KONTORLOKALER I CHARMERENDE EJENDOM I CITY

MODERNE KONTORLOKALER I CHARMERENDE EJENDOM I CITY MODERNE KONTORLOKALER I CHARMERENDE EJENDOM I CITY TIL LEJE Nørre Voldgade 90, 1358 København K Smuk historisk bygning, beliggende i bymidten Kontorlejemål på helt central beliggenhed Nyistandsat BusinessCenter

Læs mere

Kontordomicil Gunnar Clausens Vej 32-34 11.000 m 2

Kontordomicil Gunnar Clausens Vej 32-34 11.000 m 2 Kontordomicil Gunnar Clausens Vej 32-34 11.000 m 2 Fleksibel og funktionel domicilejendom på 11.000 m², bygget i U-form med markant hovedindgang i midten Ejendommen har kontorer i tre etager fordelt med

Læs mere

Præsentable kontorlokaler i flot ejendom GLARMESTERVEJ 8600 SILKEBORG. KONTOR 447 m². HD Ejendomme Erhverv. T: 70 23 82 33. W: hdejendomme.

Præsentable kontorlokaler i flot ejendom GLARMESTERVEJ 8600 SILKEBORG. KONTOR 447 m². HD Ejendomme Erhverv. T: 70 23 82 33. W: hdejendomme. Præsentable kontorlokaler i flot ejendom GLARMESTERVEJ 8600 SILKEBORG KONTOR 447 m² HD Ejendomme Erhverv. T: 70 23 82 33. W: hdejendomme.dk Regulære kontorlokaler velbeliggende tæt på Ringvejen. Lejemålet

Læs mere

Kontor Vibevej 11 st., København NV 650 m 2

Kontor Vibevej 11 st., København NV 650 m 2 Kontor Vibevej 11 st., København NV 650 m 2 Pæn og velholdt rødstensejendom Effektivt lejemål, som istandsættes i samråd med lejer Overtages nyistandsat og indflytningsklart Storrumskontor, som nemt kan

Læs mere

Kontorlejemål Ørestad City 428, 571 og 999 m 2

Kontorlejemål Ørestad City 428, 571 og 999 m 2 Kontorlejemål Ørestad City 428, 571 og 999 m 2 Bliv en del af en international business park med mange fælles faciliteter Moderne kontorejendom centralt i Ørestad 5 min. gang til nærmeste metrostation

Læs mere

Lyngby Hovedgade 94, 2800 Kongens Lyngby. Udlejningschef. Direkte:

Lyngby Hovedgade 94, 2800 Kongens Lyngby. Udlejningschef. Direkte: Lyngby Hovedgade 94, 2800 Kongens Lyngby Lyngby Hovedgade 94, 2800 Kongens Lyngby 606 m2 kontorlejemål i Kgs. Lyngby Information Flot markant ejendom med mange muligheder for indretning af lyse og luftige

Læs mere

Butik på Strøget Frederiksberggade 23 195 m 2

Butik på Strøget Frederiksberggade 23 195 m 2 Butik på Strøget Frederiksberggade 23 195 m 2 Bedste beliggenhed på hjørnet af Frederiksberggade (Strøget) og Mikkel Bryggersgade Tæt på Rådhuspladsen, Hovedbanegården og offentlig transport 282 m² butiksareal,

Læs mere

Business House Helgeshøj Allé m 2

Business House Helgeshøj Allé m 2 Business House Helgeshøj Allé 57-63 539-3.546 m 2 Business House med mange fælles faciliteter og services Hyggelig gårdhave Mulighed for hurtig overtagelse Mange parkeringspladser Flotte og lyse kontorlejemål

Læs mere

Trendy stil i 2 etager

Trendy stil i 2 etager Udlejningsprospekt Areal: 400 m² Trendy stil i 2 etager Strandboulevarden 92-96, 2100 København Ø Indhold Beskrivelse og beliggenhed 3 Muligheder 4 Lejevilkår 5 Om C.W. OBEL-LFI Obel EJENDOMME Ejendomme

Læs mere