ByOase på Nørrebro. Bynaturpark Bybondegård Naturværksted Legeplads. Vision for De Gamles Bys friarealer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ByOase på Nørrebro. Bynaturpark Bybondegård Naturværksted Legeplads. Vision for De Gamles Bys friarealer"

Transkript

1 ByOase på Nørrebro Bynaturpark Bybondegård Naturværksted Legeplads Vision for De Gamles Bys friarealer

2 Vision for De Gamles Bys friarealer Indholdsfortegnelse Indre Nørrebro Nord En helhedsplan for De Gamles By... side 2-6 Fotos fra De Gamles By... side 7 Nærområde/samarbejdsmuligheder... side 8 Organisering /Forankring... side 9-12 Bynaturpark... Bilag 1 Bybondegård... Bilag 2 Nørrebrogade Guldbergsgade Møllegade Sjællandsgade De Gamles By Nørre Allé Tagensvej Bynaturværksted... Bilag 3 Skt Hans Torv Legeplads & bevægelsesrum... Bilag 4 1 Agenda 21 Center Indre Nørrebro

3 Helhedsplan for De Gamles Bys friarealer Indre Nørrebro er et meget tæt befolket boligområde med indbyggere, deriblandt mange børn. Samtidig rummer bydelen blot 2 m2 offentlige grønne områder pr indbygger, og her er naturen endda ofte slidt og fattig. Børn på Nørrebro vokser således op i et miljø, der ikke inspirerer til at beskæftige sig med natur, og det er ikke alle forældre, der magter at rette op på denne mangel. Der er derfor et stort behov for lokale naturområder, hvor børn og borgere kan opleve naturen og derigennem udvikle lyst til aktivt at beskytte den. Dertil kommer, at kvarteret mellem Nørrebrogade og Tagensvej mangler legepladser, især til større børn. Der har i mange år ligget et ret ubrugt, grønt område midt i det tæt bebyggede boligkvarter på Indre Nørrebro, nemlig De Gamles By; som har en række friarealer, der mestendels henligger som kortklippede græsplæner med ringe natur- og oplevelsesmæssig kvalitet. Der ligger med andre ord et attraktivt grønt område midt på Nørrebro, der kan udvikles til at rumme en langt større variation indenfor de samme rammer. De Gamles By huser i alt 6 plejehjem og 6 daginstitutioner. Området er m2 stor, hvoraf m2 er udendørs areal. De gamle og børnene opholder sig generelt kun i afgrænsede områder tæt på egne bygninger. Resten af friarealerne er åbne for offentligheden, men benyttes, generelt kun til gennemgang og hundeluftning. Dog er der en fåreflok, som ofte bliver besøgt af småbørnsfamilier og institutionerne i området, hvilket understreger potentialet i flere naturoplevelser i området. Friarealerne i De Gamles By er gennem flere år blevet reduceret, idet flere og flere funktioner ukoordineret æder sig ind fra randområderne med bygninger og indhegninger. Der er rift om plads i byen, så der er grund til at forvente yderligere indgreb i de grønne friarealer, medmindre der etableres en fremtidig grøn helhedsplan for de grønne arealer i De Gamles By. Dette er baggrunden for, at Agenda 21 Center Indre Nørrebro på opfordring har taget initiativ til en samlet helhedsplan, der inddrager nye ideer til brugen af byrum og ser behov og ressourcer i en bredere sammenhæng. 2

4 De Gamles By - lu foto Sjællandsgade Sundheds forvaltingen De Gamles By Festsalen Guldbergsgade Kolonihaver Kantine Kirke Centralkøkken Café - Kiosk Genbrug Miljøstation Møllegade Nørre Allé Tagensvej Børneinstitutioner Plejehjem 3

5 Helhedsplanens 4 hovedområder ByOasen består af de fire elementer, der beskrives kort nedenfor. Det er dog vigtigt at se ByOasen som en helhed, idet synergien blandt delene er en essentiel del af visionen. Bynaturparken danner rammen om ByOasen og er et naturudviklingsforsøg, der demonstrerer muligheder for lokal naturrigdom samt hvordan et byområdes naturressourcer kan genoprettes og udnyttes optimalt. For eksempel vil bynaturparken fjerne CO2, støv og partikler fra luften og tilføre den ilt. Tilsvarende skal projektet eksperimentere med bæredygtig udnyttelse af andre ressourcer som regnvand, solvarme, madaffald fra institutions-køkkenerne, haveaffald og genbrugsmaterialer. Sidst men ikke mindst er det bynaturparken, der skaber en ny og stærkere sammenhæng mellem de eksisterende funktioner og bygninger. Se bilag 1: Bynaturpark Bybondegården giver byens børn og borgere mulighed for daglig omgang med de mest almindelige danske husdyr (høns, får, grise, køer, ponyer, osv). Bybondegårdens dyr og faciliteter sammen med bynaturparken være udgangspunkt for den målrettede naturformidling gennem Bynaturværkstedet, hvor børn og borgere kan deltage i dyrepasning og blive fortrolige med sammenhængene mellem dyr, mad, tøj, samfund og natur. Bynaturværkstedet er rammen for den aktive formidling og drift af bynaturparken og bybondegården til skoler, institutioner og almindelige besøgende. Pædagogikken skal være konkret og baseret på umiddelbare oplevelser, der motiverer børn på alle alderstrin til egen udforskning af naturen. Bynaturværkstedet omfatter et minilaboratorium til målinger og prøvetagninger. Samtidig vil det blive den naturlige fysiske, faglige og sociale base for ByOasens ansatte, frivillige og publikum. Se bilag 2: Bybondegård Naturlegepladsen og motionsredskaberne skal invitere børn og voksne fra lokalområdet til leg, bevægelse og samvær. Naturlegepladsen skal udfordre især større børn (ca år) til bevægelse, mens motionsredskaberne henvender sig til voksne motionister. Disse faciliteter vil for uledsagede børn være en god indgang til de øvrige aktiviteter. Drift Det umiddelbare sigte med denne vision er at etablere en lokal organisation til udvikling og drift af ByOasens elementer. En væsentlig brik i denne forbindelse er etablering af et bruger-netværk for institutioner, skoler og ildsjæle samt relevante myndigheder og organisationer. Naturværkstedet vil være det naturlige samlingssted for lokale ildsjæle og dermed en spirekasse for nye initiativer. Se bilag 3: Bynaturværksted De følgende afsnit beskriver de enkelte delprojekter nærmere. Derefter følger afsnit med fotos fra området, om nærområdets institutioner og samarbejdsmuligheder samt endelig om planerne for den videre proces. 5 Se bilag 4: Legeplads

6 Børneinstitutioner og skoler i & omkring De gamles By Guldbergsskolen Sjællandsgade år Stjerneskuddet Integr. inst. og fritidshjem, Sjællandsgade år Universet Fritidshjem, Prinsesse Charlottes Gade år Nørretoppen Sjællandsgade år Guldsmeden Guldbergsgade år Vildrosen Skt Hans Gade 27 0 / 6 år Møllen Fritidshjem, Møllegade 25 D 6-10 år Guldbergsgade Møllegade Det Fri Gymnasium Møllegade år Sjællandsgade De Gamles By Møllehuset Møllegade år Nørre Allé Mosters Hus Møllegade år Jordkloden Børnehave, Tibirkegade år Kernehuset Agnes Henningens Vej år Kastaniehuset Thit Jensens Vej år Sct. Johannesgården Børnehave & fritidsklub, Nørre Allé år Læssøegården Læssøesgade 22 (v. søerne) 0-6 år 6

7 7 De Gamles By - de eksisterende forhold

8 Nærområdet og mulige samarbejdspartnere ved De Gamles by Kolonihaverne i Guldbergsgade Miljøstationen i Møllegade Områdeløft v. Guldbergskole Blegdamsvej 4B De gamles by har 10 kolonihaver i Guldbergsgade, der ser ret forsømte ud. Agenda 21-centret har derfor igangsat en proces for at aktivere denne oversete ressource og skabe nyt liv i området. Den første fase med etablering af nye adgangsforhold og stier er gennemført, så de gamle har mulighed for at komme hen til haverne med rullestol og rollator. I anden fase, er der søgt penge om nye huse, højbede, hegn. Idéen er derudover at få åbnet kolonihaverne for mere brug ved at lade daginstitutioner på Indre Nørrebro bruge dem som udflugtsmål og måske så lidt frø. Kvartersmiljøstationen er placeret på hjørnet af Møllegade og Guldbergsgade. I forbindelse med pladsen er der bygget en netværksbygning. Udover til R98s personale skal bygningen også bruges af lokalområdets grønne gårdmænd samt andre borgergrupper med en miljømæssig dagsorden. I 2007 åbner et affalds- og energiværksted for skoler og institutioner på initiativ fra Agenda 21-centret og Energitjenesten. Der vil således være mulighed for synergi med bynaturværkstedets formidling. Socialministeriet og Københavns Kommune har besluttet, at området omkring den tidligere Sjællandsgades Skole skal områdefornyes i perioden fra Pengene er givet til et område omkring den tidligere Sjællandsgades Skole som det primære område og sekundært indenfor det nuværende skoledistrikt for Guldberg Skole, som er en sammenlægning af to skoler. En del af pengene skal gå til sikre skoleveje fra Sjælandsgade, Guldbergsgade og over Skt Hans Torv. Det grønne legeområdet foran skolen skal rives ned til fordel for et»byrum«og skolegården skal huse nyt fritidshjem, boldbane og legeplads. I umiddelbar nærhed til De Gamles By: Agenda 21 Center Indre Nørrebro Københavns Miljø- & Energikontor Det Økologiske Råd Grønne Familier Middelgrundens Vindmøllelaug Københavns Solcellelaug Energitjenesten læs mere på. (»Nyt Byrum«) 8

9 Organisering og forankring af»byoase«projektet er opdelt i følgende faser: 9 Fase 1 - Visionsfasen Fase 2 - Forankring og helhedsplan Fase 3 - Etablering og ibrugtagning Fase 4 - Drift og videreudvikling Fase 1 Visionsfasen - er finansieret af Agenda 21 Center Indre Nørrebro og er tæt på at være afsluttet. Resultatet af fase 1 er en detaljeret uddybning af visioner for de projektets delelementer. I denne vision søger vi medfinansiering til fase 2 Forankring og helhedsplan. Når fase 2 er gennemført, skal projektet være etableret med egen organisation og økonomi, der er forankret i lokale netværk og institutioner. Fase 2 Forankring og helhedsplan Aktuelt er projektet forankret i Agenda 21 Center Indre Nørrebro og aktiviteterne i denne vision er udført af en projektgruppe bestående af 5 personer (projektleder, arkitekt, permakulturkonsulent, naturvejleder og nabo/ forælder) under ledelse af Agenda 21 Center Indre Nørrebro. Etablering af organisation og økonomi: Etablering af fælles organisation for de 12 institutioner, der i bor i De Gamles By (Ejer-netværk). Etablering af netværk, bestående af relevante skoler, institutioner og lokale ildsjæle i nærområdet (Bruger-netværk) Samarbejde med relevante myndigheder og sponsorer Ansøgning til legeplads i Møllegade Resultater: Formalisering af netværk, selskabsform, vedtægter, osv. Samarbejdsaftaler med relevante sponsorer Indsamling af viden og erfaringer: Indsamling af viden fra relevante rådgivende organisationer Erfaringsindsamling andre bybondegårde, skolelandbrug, naturværksteder og lignende. Studietur til Den Haag i Holland, hvor der er hele 12 bybondegårde og meget mere permakulturel viden, end vi har herhjemme. Målet med turen er dels at indhente faglig viden og inspiration, dels at invitere lokalt netværk og sponsorer med, for at skabe engagement og fællesskab om projektet. Resultater: Input til konkretisering af delelementer Konkretisering af projektet: Indsamling og prioritering af krav, behov og ønsker fra ejernetværk, bruger-netværk, forvaltninger, sponsorer osv. Kortlægning af de eksisterende ressourcer i De Gamles By, dvs. afgrænsning af disponible friarealer, muligheder for regnvandsopsamling, graduering offentligt/privat, lys/skygge, ledige lokaler osv. Herunder analyse af bundne forhold, f.eks. servitutter, lokalplan og interne disponeringer. Borgerinddragelsesprocesser om udformning, etablering og drift, hvor DGB-netværk og lokalt nærværk er med til at designe, beslutte og implementere projektet. Målet er, at skabe indflydelse og ejerskab blandt kommende brugere i nærområdet, så de oplever, at de er med til at skabe rammer og indhold, frem for at få serveret en færdig forlystelsespark. Indhentning af priser og tilbud på materialer, anskaffelser, bygninger, osv. Resultat Helhedsplan for placering og af nuværende og nye funktioner i De Gamles By Skitser og økonomiske overslag over delelementer Præsentationsmateriale, projektbeskrivelse, tidsplan Afslutning af fase 2: Regnskab, revision, afrapportering, osv.

10 Studietur til Holland - vil du med? Der er hele 12 bybondegårde i Holland og mere erfaring generelt med bynatur, permakultur m.m., end vi har herhjemme. Målet med turen er dels at indhente faglig viden og inspiration, dels at invitere ejer- og brugernetværk samt sponsorer med for at skabe engagement og bredt ejerskab til projektet. Fotos: Erik Jørgensen / fra Agenda 21 studietur

11 Samarbejdspartnere Indtil nu har vi etableret indledende samarbejde med De Gamles By, Børn- og Unge-borgmesteren og Afdelingen for Bæredygtig Udvikling i Københavns Kommune, som har udtrykt meget positiv interesse for projektet. Derudover har vi haft overfladisk kontakt til nogle af nedenstående, som også har udtrykt positive forventninger til projektet. I løbet af fase 2, som vi søger støtte til i denne ansøgning, vil vi udbygge og formalisere relevant samarbejde med nedenstående interessenter og sponsorer. Drift: Københavns Kommune (Børn og Unge) Driftsafdelingen i De Gamles By Gartnere i De Gamles By Centralkøkkenet i De Gamles By, herunder Københavns Økologiske Sunde Skolemad (Grøntsagsrester, brug af økologiske fødevarer) R98/Kvartersmiljøstationen i De Gamles By (genbrugsmaterialer) Brugere: Børneinstitutioner i De Gamles By Beboere i området Kirken i de Gamles By (ejer de får, som i dag græsser i De Gamles By) Skoletjenesten Spejdere, Natur & Ungdom (Stenbroens Naturklub), o.l. Rådgivning: Botanisk Have Zoologisk Have Institut for skov- og landbrug Landbrugsrådet»Åbent Landbrug«. Landsforeningen for Økologisk jordbrug Byhavenetværket, Permakultur i Danmark Dansk Ornitologisk Forening Forum for Miljøundervisning AmphiConsult Agenda 21 Center Indre Nørrebro Legepladsproducenter Erfaringer: Københavns Kommunes Skolelandbrug, Farum Rødovre Byggelegeplads. Tre legepladser med dyr Børnenes Dyremark, Karens Minde, Valby Grantoftegaard, Ballerup Krogerup Avlsgård, Humlebæk Skovsgård, Langeland Sct. Hansgården, Lund Frederiksdal Landskabspark, Helsingborg. Bybondegårde i Tyskland Den Haag Holland. 12 bybondegårde Danmarks Naturfredningsforening Skovsgård samt DNs skoletjeneste Financiering: Københavns Kommune (Vej og Park, Børn- og Unge, Miljø- og Teknik (kvartersløft), Kultur og Fritid, samt Sundhed) Undervisningsministeriet Landsbyggefonden Landbrugsrådet Real Dania Solhvervsfonden Egmontfonden Lokale- og anlægsfonden (tips- og lotto) Friluftsrådet 11

12 Initiativ- og arbejdsgruppen Erik Jørgensen Marijke Zwaan Heidi Damgaard Nils Grøngaard Anne-Line Møller Centerleder på Agenda 21 Center Indre Nørrebro Initiativtager, økonomiansvarlig, lobbyist, fødselshjælper, far til to drenge på 8 og 13 år m.m. Konsulent fra ByhaveNetværket, arbejder på at fremme design med permakultur på fællesområder og i det offentlige rum. Arbejder desuden med at etablere og designe naturlegepladser på skoler og institutioner i København. Tekst til oplæg, inspirator og leksikon, mor til datter på 28 og mormor til til lille pige på 2 år. Grafisk designer, engageret mor til to børn på 3 og 5 år, Nabo til De Gamles By igennem 17 år, Aktiv omkring mere idræt og bevægelse i området. layout af dette dokument.. Biolog og naturnørd og naturformidler med erfaring fra bl.a. Skoletjenesten på Zoologisk Museum. Har gennemført Ildfugleuddannelsen i naturvejledning. Far til to piger på 6 og 1 år. Arkitekt med speciale i Bybygning, eget firma, der arbejder med projekter indenfor trafiksanering, udendørsarealer og miljø. Medstifter af landsbysamfund i Sydsjælland, underviser i engelsk. Tekst og redigering af tekst til oplæg, overblik og sammenhæng, mor til dreng på 5 år. 12

Stier inspiration til planlægning og forvaltning

Stier inspiration til planlægning og forvaltning Stier inspiration til planlægning og forvaltning Friluftsrådets vision Hindringer for friluftsliv og daglig motion findes ikke. I byen bevæger vi os uhindret til fods, på cykel, på rulleskøjter, med vores

Læs mere

TAG PARKEN I LOMMEN! Forslag til 14 lommeparker i København.

TAG PARKEN I LOMMEN! Forslag til 14 lommeparker i København. TAG PARKEN I LOMMEN! Forslag til 14 lommeparker i København. hvorfor lommeparker? 2 Lommeparken spiller med på lokalområdets identitet og stedets historie Lommeparken giver plads til motion og leg i byens

Læs mere

Det Gode Naboskab. Boligsocial helhedsplan for Indre Nørrebro 2013-16

Det Gode Naboskab. Boligsocial helhedsplan for Indre Nørrebro 2013-16 Det Gode Naboskab Boligsocial helhedsplan for Indre Nørrebro 2013-16 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion...1 1.1 Problemkomplekset på Indre Nørrebro...1 1.1.1 Børn og unge er overladt til sig selv og hinanden...1

Læs mere

Politik Politik for for Herning Herning Kommune

Politik Politik for for Herning Herning Kommune Erhverv Parkpolitik Politik Politik for for Herning Herning Kommune Samarbejde med borgere En mangfoldighed af oplevelser Udvikling af grønne områder Grønne indfaldsveje Klimaet og de bynære grønne områder

Læs mere

Mere bevægelse i byens rum. et idékatalog om byfornyelse og moderne legegader

Mere bevægelse i byens rum. et idékatalog om byfornyelse og moderne legegader Mere bevægelse i byens rum et idékatalog om byfornyelse og moderne legegader KOLOFON MERE BEVÆGELSE I BYENS RUM et idékatalog om byfornyelse og moderne legegader Publikationen er udgivet af Indenrigs-

Læs mere

den kommunale indsats det nationale CenTer for undervisning i natur, Teknik Og SundHed

den kommunale indsats det nationale CenTer for undervisning i natur, Teknik Og SundHed den kommunale indsats det nationale CenTer for undervisning i natur, Teknik Og SundHed forord Danmark har som vidensamfund behov for i fremtiden at sikre viden og udvikling inden for de naturfaglige og

Læs mere

METROPOL FOR MENNESKER. Vedtaget af Københavns Borgerrepræsentation

METROPOL FOR MENNESKER. Vedtaget af Københavns Borgerrepræsentation METROPOL FOR MENNESKER Vision og mål for Københavns byliv 2015 Vedtaget af Københavns Borgerrepræsentation 2 METROPOL FOR MENNESKER KØBENHAVN HAR EN VISION Vi vil være verdens bedste by at leve i. En bæredygtig

Læs mere

Afdeling 200 Lyngbyen Boligsocial helhedsplan 2013 2017 PIXIudgave

Afdeling 200 Lyngbyen Boligsocial helhedsplan 2013 2017 PIXIudgave Afdeling 200 Lyngbyen Boligsocial helhedsplan 2013 2017 PIXIudgave Lyngbyen Plads til forskel 1 Indhold Forord. 2. Resume... 3. Lyngbyen - og perspektiverne i det boligsociale arbejde 3. Vision og overordnede

Læs mere

Udvikling af etniske minoritetsforeninger

Udvikling af etniske minoritetsforeninger Udvikling af etniske minoritetsforeninger - En guide til frivilligkonsulenter Er denne guide noget for dig? Arbejder du med at understøtte udvikling af etniske minoritetsforeninger? Vil du have inspiration

Læs mere

NR. 3 OKTOBER 2004. Byer i børnehøjde. Leg i byens mange rum. En seværdig legeplads. Ny bog om idrætslegepladser

NR. 3 OKTOBER 2004. Byer i børnehøjde. Leg i byens mange rum. En seværdig legeplads. Ny bog om idrætslegepladser NR. 3 OKTOBER 2004 Byer i børnehøjde Leg i byens mange rum En seværdig legeplads Ny bog om idrætslegepladser LEGEPLADSEN Udgives af Dansk Legeplads Selskab Nr. 3 oktober 2004 Tidsskriftet udkommer 4 gange

Læs mere

UDVIKLINGSPLAN TINGBJERG/HUSUM. Et åbent og attraktivt Tingbjerg/Husum. En god start på livet. 1.100 flere i arbejde. Tryg, tryggere, Tingbjerg/Husum

UDVIKLINGSPLAN TINGBJERG/HUSUM. Et åbent og attraktivt Tingbjerg/Husum. En god start på livet. 1.100 flere i arbejde. Tryg, tryggere, Tingbjerg/Husum Københavns Kommune 2012 TINGBJERG/HUSUM UDVIKLINGSPLAN Et åbent og attraktivt Tingbjerg/Husum En god start på livet 1.100 flere i arbejde Tryg, tryggere, Tingbjerg/Husum 1 UDVIKLINGSPLAN FOR TINGBJERG/HUSUM

Læs mere

Hvor vil vi hen? Inspiration til Planstrategi 2007

Hvor vil vi hen? Inspiration til Planstrategi 2007 Hvor vil vi hen? Inspiration til Planstrategi 2007 Miljøministeriet Realdania Plan09 er et partnerskabsprojekt mellem Fonden Realdania og Miljøministeriet om udvikling og fornyelse af plankulturen i kommunerne.

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes EVALUERINGSRAPPORT Historien om en succes En indsats der rykker Denne rapport fortæller historien om en succes Vester Voldgade 17 1552 København V Tlf. 33 63 10 00 www.kab-bolig.dk Det er historien om

Læs mere

Børne- og Ungepolitikken i Aalborg Kommune 2011-2013

Børne- og Ungepolitikken i Aalborg Kommune 2011-2013 Børne- og Ungepolitikken i Aalborg Kommune 2011-2013 FORORD Aalborg Kommune vil i hele sin virksomhed arbejde for at give alle børn og unge lige mulighed for at udvikle sig til ansvarlige, sociale og selvstændige

Læs mere

(0) Udret mere bliv ikke kun flere. Header. Sideheader. En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv. Header. Rubrik. Rubrik.

(0) Udret mere bliv ikke kun flere. Header. Sideheader. En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv. Header. Rubrik. Rubrik. Header Udret mere bliv ikke kun flere En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv Rubrik Header (0) Rubrik Citat Reference Sideheader Udret mere - bliv ikke kun flere En guide til et styrket

Læs mere

Kulturarv som et aktiv i byfornyelse BYFORNYELSE

Kulturarv som et aktiv i byfornyelse BYFORNYELSE Kulturarv som et aktiv i byfornyelse BYFORNYELSE Kolofon Kulturarv som et aktiv i byfornyelse Publikationen er udgivet af: Indenrigs- og Socialministeriet Publikationen er udarbejdet af: Helle nysted Andersen,

Læs mere

Tid tillid skal til. 10 år med en boligsocial indsats i Tingbjerg

Tid tillid skal til. 10 år med en boligsocial indsats i Tingbjerg Tid tillid skal til 10 år med en boligsocial indsats i Tingbjerg Indhold Sådan gør vi i Tingbjerg INTRODUKTION Livet leves i Tingbjerg 4 Parallelt med at vi den 1. juli 2012 påbegyndte den tredje periode

Læs mere

PROJEKT KOMMUNEN OG CIVILSAMFUNDET. En erfaringsopsamling fra 19 kommunale projekter. Udarbejdet af Lundgaard Konsulenterne

PROJEKT KOMMUNEN OG CIVILSAMFUNDET. En erfaringsopsamling fra 19 kommunale projekter. Udarbejdet af Lundgaard Konsulenterne PROJEKT KOMMUNEN OG CIVILSAMFUNDET En erfaringsopsamling fra 19 kommunale projekter Udarbejdet af Lundgaard Konsulenterne Kolofon: Redaktion: Lundgaard Konsulenterne Udgiver: Socialministeriet Holmens

Læs mere

UNGE OG FRITIDSAKTIVITETER

UNGE OG FRITIDSAKTIVITETER UNGE OG FRITIDSAKTIVITETER CASA Oktober 2012 Marianne Malmgren, Karl Vogt Nielsen, Henning Hansen & Carina Børgesen 1 Forord CASA har initieret og gennemført denne undersøgelse af unges brug og barrierer

Læs mere

Kom godt i gang TAG DEL. - den vellykkede inddragelse på TAGDEL.dk. vores samfund

Kom godt i gang TAG DEL. - den vellykkede inddragelse på TAGDEL.dk. vores samfund Kom godt i gang - den vellykkede inddragelse på TAGDEL.dk Denne manual er udformet til jer, som nu står foran at skulle bruge TAGDEL.dk som et værktøj til at inddrage jeres medlemmer, frivillige og andre

Læs mere

Vi satser på mennesker Planstrategi 2008

Vi satser på mennesker Planstrategi 2008 Vi satser på mennesker Planstrategi 2008 indhold Fra vision til handling 3 Ballerup satser på mennesker 4 Vi forstærker den grønne og sunde profil 6 Vi arbejder for bæredygtig trafik 8 Vi skaber rammer

Læs mere

den kompetente borger fremtidens samarbejde mellem folkeoplysning og biblioteker

den kompetente borger fremtidens samarbejde mellem folkeoplysning og biblioteker den kompetente borger fremtidens samarbejde mellem folkeoplysning og biblioteker den kompetente borger fremtidens samarbejde mellem folkeoplysning og biblioteker Den kompetente borger Fremtidens samarbejde

Læs mere

Lederen gør en forskel. Rapport fra projekt ledelse, faglighed, pædagogiske kvalitet

Lederen gør en forskel. Rapport fra projekt ledelse, faglighed, pædagogiske kvalitet Lederen gør en forskel Rapport fra projekt ledelse, faglighed, pædagogiske kvalitet UdviklingsForum november 2009 LEDEREN GØR EN FORSKEL Rapport fra en undersøgelse af ledelse af dagtilbud i Århus Kommune

Læs mere

MELLEMRUM SOM BYRUM EN LILLE BOG OM FORNYELSE AF BYRUM OMKRING BOLIGOMRÅDER, INDKØBSCENTRE OG STATIONER

MELLEMRUM SOM BYRUM EN LILLE BOG OM FORNYELSE AF BYRUM OMKRING BOLIGOMRÅDER, INDKØBSCENTRE OG STATIONER MELLEMRUM SOM BYRUM EN LILLE BOG OM FORNYELSE AF BYRUM OMKRING BOLIGOMRÅDER, INDKØBSCENTRE OG STATIONER Hvordan bliver mellemrum til byrum? Kender du historien om dit byrum? Vi tænker sjældent over, at

Læs mere

Katja Jørgensen. Mange flere. - om etniske minoriteter, foreningsliv og frivilligt socialt arbejde

Katja Jørgensen. Mange flere. - om etniske minoriteter, foreningsliv og frivilligt socialt arbejde Katja Jørgensen Mange flere - om etniske minoriteter, foreningsliv og frivilligt socialt arbejde Aalborg 2007 Mange flere - om etniske minoriteter, foreningsliv og frivilligt socialt arbejde 1. udgave

Læs mere

BØRNEINDDRAGELSE ER MERE END AT TALE MED BØRN - inspiration til at inddrage børn og unge

BØRNEINDDRAGELSE ER MERE END AT TALE MED BØRN - inspiration til at inddrage børn og unge ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER BØRNEINDDRAGELSE ER MERE END AT TALE MED BØRN - inspiration til at inddrage børn og unge FN s Børnekonvention 1989-2014 ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER INDHOLD 2 FORORD Af Per Larsen,

Læs mere

Lektiehjælpernes Hvem, Hvad, Hvor

Lektiehjælpernes Hvem, Hvad, Hvor Lektiehjælpernes Hvem, Hvad, Hvor - En informationsmappe for lektiehjælpere ved Dansk Flygtningehjælp Lektiehjælpen er etableret i samarbejde med Brug for alle unge - en kampagne ved Ministeriet for Flygtninge,

Læs mere

EVALUERING AF SAMTÆNKNING MELLEM SKOLE OG FRITIDSHJEM I KØBENHAVNS KOMMUNE. Center for Institutionsforskning, Højvangseminariet februar 2003.

EVALUERING AF SAMTÆNKNING MELLEM SKOLE OG FRITIDSHJEM I KØBENHAVNS KOMMUNE. Center for Institutionsforskning, Højvangseminariet februar 2003. EVALUERING AF SAMTÆNKNING MELLEM SKOLE OG FRITIDSHJEM I KØBENHAVNS KOMMUNE. Center for Institutionsforskning, Højvangseminariet februar 2003. Indledning. * SAMMENFATNING, KONKLUSIONER OG PERSPEKTIVER.

Læs mere

Guide til mere trygge byer. Byplanlægning, der skaber tryghed

Guide til mere trygge byer. Byplanlægning, der skaber tryghed Guide til mere trygge byer Byplanlægning, der skaber tryghed Byplanlægning, der skaber tryghed Indhold Forord 1 1. Tryghed og bymiljø 2 2. Anbefalinger til kriminalpræventiv byplanlægning 10 3. Organisering

Læs mere

Vi vil hinanden er udarbejdet af Boligsocialt Netværk Halsnæs, foråret 2014.

Vi vil hinanden er udarbejdet af Boligsocialt Netværk Halsnæs, foråret 2014. Vi vil hinanden Vi vil hinanden er udarbejdet af Boligsocialt Netværk Halsnæs, foråret 2014. Tekst: Konteksten v/julie Mathiesen i samarbejde med projektleder Mette Lund. Grafisk design: BBentzen Design

Læs mere