Vejledning til webindberetning af reguleringskontoopgørelse for boligsocial indsats og frem. LBF Driftsstøtte

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning til webindberetning af reguleringskontoopgørelse for boligsocial indsats og frem. LBF Driftsstøtte"

Transkript

1 Vejledning til webindberetning af reguleringskontoopgørelse for boligsocial indsats og frem LBF Driftsstøtte 31. marts udgave

2 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING Generelt om aflæggelse af den årlige reguleringskontoopgørelse Log-in og de forskellige roller/rettigheder ved webindberetning Om denne vejledning PROCESSEN OVERORDNET INDBERETNING Generelle oplysninger/principper Sidens opbygning Forudfyldte felter og skrivbare felter Funktionen Vis alle poster Mulighed for Gem som PDF samt udskrivning Særlige udfordringer ved indberetning af den årlige reguleringskontoopgørelse Indtastning af den årlige reguleringskontoopgørelse Indtastning påkrævede felter m/rød kant Indtastning grønne felter/procentvis fordeling Mulighed for vedhæftning af redegørelse(r) Revision af den årlige reguleringskontoopgørelse Revisors rolle Vedhæftning af revisors erklæring Fremsendelse af den årlige reguleringskontoopgørelse Efter fremsendelse af den årlige reguleringskontoopgørelse Ingen bemærkninger til den årlige reguleringskontoopgørelse Bemærkninger og/eller returnering af den årlige reguleringskontoopgørelse Automatisk åbning af næste års reguleringskontoopgørelse Manglende fremsendelse af den årlige reguleringskontoopgørelse og tilbagehold af tilskud Revideret budget Ombudgettering Rebudgettering for ubrugte midler YDERLIGERE INFORMATION OG KONTAKT

3 1. INDLEDNING 1.1 Generelt om aflæggelse af den årlige reguleringskontoopgørelse Indberetning af den årlige reguleringskontoopgørelse er tidligere sket enten i papirudgave, ved fremsendelse på mail eller uploadet PDF-udgave på sagen i driftsstøtteportalen driftsstoette.lbf.dk. Den årlige reguleringskontoopgørelse for de boligsociale aktiviteter gældende fra kalenderåret 2015 overgår til webindberetning via driftsstøtteportalen. Webindberetning er gældende for boligsocial indsats inden for midlerne og frem. Til brug for den årlige webindberetning henvises endvidere til nedenstående, som kan findes på fondens hjemmeside - se kapitel 4. YDERLIGERE INFORMATION OG KONTAKT : LBF orienterer nr. 700 af 4. januar 2016 Retningslinjer for reguleringskonto Regulativ om tilskud til boligsocial indsats i udsatte almene boligafdelinger 1.2 Log-in og de forskellige roller/rettigheder ved webindberetning Webindberetning kan tilgås direkte på eller via fondens hjemmeside Der kan kun logges ind med NemID medarbejdersignatur (Nøglekort eller Nøglefil) Vejledning mv. til brug for tildeling af roller/rettigheder Boligorganisationen eller tilknyttet ekstern rådgiver på sagen i driftsstøtteportalen kan foretage webindberetning af den årlige reguleringskontoopgørelse. 3

4 Såfremt revisor varetager webindretning af den årlige reguleringskontoopgørelse, skal boligorganisationen tilknytte revisor som ekstern rådgiver. Oplysning om revisor er hentet fra Stamdata på boligorganisationen Tilknytning af ekstern rådgiver sker under fanebladet Nøglekontakter Hvis oplysning om revisor på sagen i driftsstøtteportalen ikke er korrekt, idet der anvendes en sagsspecifik revisor, skal boligorganisationen fremsende en mail til LBF s sagsbehandler indeholdende nedenstående oplysninger, som derefter vil tilknytte den sagsspecifikke revisor. Mail til LBF s sagsbehandler om sagsspecifik revisor skal indeholde: Navn CVR nr. (hovedmailadresse) 1.3 Om denne vejledning Vejledningen indeholder de væsentligste funktioner, men vil ikke indeholde visning af samtlige funktioner. Denne vejledning er 1. udgave og vil blive opdateret, når der kommer relevante ændringer eller tilføjelser til webindberetningen. Seneste udgave af vejledningen findes på fondens hjemmeside Der findes endvidere tooltips til udvalgte punkter, som kan ses ved webindretningen. Vejledningen er i høj grad baseret på skærmprint af en intern testversion af driftsstoette.lbf.dk. Der kan derfor være mindre ubetydelige forskelle i udseende i forhold til den version, der anvendes ved den egentlige indberetning i driftsstoette.lbf.dk. 4

5 Derudover skal det bemærkes, at de anvendte sager, boligorganisationer og revisorer, der er anvendt i vejledningen, udelukkende indeholder data, som Landsbyggefonden har indarbejdet for at kunne illustrere processerne. 2. PROCESSEN OVERORDNET Helt overordnet er processen omkring udarbejdelse, revision, fremsendelse og godkendelse af reguleringskontoopgørelsen følgende: Boligorganisationen Indtaster årets reguleringskontoopgørelse Vedhæfter eventuel redegørelse(r) Fremsender (aftales med revisor) Revisor Reviderer årets reguleringskontoopgørelse Vedhæfter revisors erklæring Fremsender (aftales med boligorganisation) Landsbyggefonden Behandler årets reguleringskontoopgørelse økonomisk og sammenholder med bevillingsgrundlaget Godkender årets reguleringskontoopgørelse Boligorganisationen indtaster den årlige reguleringskontoopgørelse (følger kalenderår) vedrørende anvendelse af bevillingen samt vedhæfter eventuel redegørelse(r). Den årlige reguleringskontoopgørelse fremsendes til fonden (boligorganisation aftaler med revisor) via sagen i driftsstøtteportalen senest 6 måneder efter kalenderårets afslutning. Se særskilt beskrivelse heraf i afsnit 3.2 Indtastning af den årlige reguleringskontoopgørelse. Revisor reviderer den årlige reguleringskontoopgørelse og vedhæfter revisors erklæring. Se særskilt beskrivelse heraf i afsnit 3.3 Revision af den årlige reguleringskontoopgørelse. Landsbyggefondens behandling efter fremsendelse af den årlige reviderede reguleringskontoopgørelse sker i to trin: Først gennemgås den årlige reguleringskontoopgørelse økonomisk i forhold til fondens Retningslinjer for reguleringskonto og Regulativ om tilskud til boligsocial indsats i udsatte almene boligafdelinger samt revisors erklæring. Dernæst gennemgås den årlige reguleringskontoopgørelse i forhold til, om midlerne er anvendt i overensstemmelse med bevillingsgrundlaget for den pågældende sag. Fonden går i dialog med boligorganisationen, såfremt den årlige reguleringskontoopgørelse ikke umiddelbart kan godkendes. Først når fonden har sat status på sagen i driftsstøtteportalen til Reguleringskonto godkendt af LBF + årstal, er den årlige reguleringskontoopgørelse endelig godkendt af fonden. 5

6 3. INDBERETNING 3.1 Generelle oplysninger/principper Sidens opbygning Reguleringskontoen har sit eget faneblad i den pågældende sag Hvert kalenderår i reguleringskontoopgørelsen har sit eget faneblad Øverst fremgår forudfyldte oplysninger om den administrerende boligorganisation (tovholder) samt tilsagn på sagen det oprindelige tilsagn samt eventuelle efterfølgende tilsagn vedr. forhøjelser og/eller barsler Forudfyldte felter og skrivbare felter Nedenstående oplysninger i den årlige reguleringskontoopgørelse vil være forudfyldte ved åbning af det pågældende års reguleringskontoopgørelse og kan derved ikke ændres, idet oplysningerne er hentet fra den konkrete sag: Oplysninger om den administrerende boligorganisation Tilskud i henhold til tilsagn fra Landsbyggefonden (dato og beløb): Oprindelig, forhøjelser og barsel Faktisk tilskud: Fondens tilskud Indsatser: Budgetposter (tekst og beløb) 6

7 Fondens faktiske tilskud (inklusive eventuelt tilbageholdte beløb) i den årlige reguleringskontoopgørelse er forudfyldt på baggrund af oplysninger, som fremgår af fanebladet Udbetalinger på sagen i driftsstøtteportalen. Fondens faktiske tilskud på baggrund af oprindeligt tilsagn, forhøjelse og barsel Felter, som ikke er forudfyldte og kræver boligorganisationens indtastning, er omgivet af en rød kant. Bemærk, at alt, der indtastes i reguleringskontoopgørelsen, gemmes øjeblikkeligt og automatisk af systemet og bliver ikke slettet, når webindberetningen forlades. Felt skal udfyldes. Når feltet er udfyldt, forsvinder den røde kant. 7

8 Felter skal udfyldes. Når felter er udfyldt, forsvinder den røde kant. Budgetposterne og årets budgettal er forudfyldte på bagrund af det gældende budget på sagen. Den årlige reguleringskontoopgørelse henter oplysningerne fra det gældende budget for det pågældende år 8

9 3.1.3 Funktionen Vis alle poster Når reguleringskontoopgørelsen for det pågældende år åbnes, vises pr. default alene årets budgetposter med beløb > 0 t.kr. på baggrund af det gældende budget på sagen. For at få vist budgetposter uden beløb i det pågældende år skal der sættes flueben i feltet Vis alle poster. Ved markering i dette felt er det muligt at få vist samtlige budgetposter også de poster, hvor der ifølge budgettet ikke var afsat udgifter det pågældende år Denne funktion giver således mulighed for at indrapportere en udgift på en budgetpost, der ifølge budgettet ikke havde udgifter det pågældende år eksempelvis i tilfælde hvor en budgetpost kun indeholder udgifter i nogle men ikke alle projektår Mulighed for Gem som PDF samt udskrivning Der er til enhver tid mulighed for at gemme og/eller udskrive en PDF-version af det pågældende års reguleringskontoopgørelse. Tryk på Gem som PDF, hvorefter det pågældende års reguleringskonto opgørelse kan udskrives eller gemmes 9

10 3.1.5 Særlige udfordringer ved indberetning af den årlige reguleringskontoopgørelse I de tilfælde, hvor der i et år er blevet afholdt udgifter, som aldrig har været budgetlagte, og som dermed ikke kan indberettes i det pågældende års reguleringskontoopgørelse, bedes sagsbehandleren i Landsbyggefonden kontaktes. 3.2 Indtastning af den årlige reguleringskontoopgørelse Indtastning påkrævede felter m/rød kant Alle felter, der har en rød kant, skal udfyldes. Der henvises til afsnit Forudfyldte felter og skrivbare felter for nærmere beskrivelse heraf. Bemærk, at der ikke må være nogen felter med rød kant tilbage, når boligorganisationen er færdig med at udfylde reguleringskontoopgørelsen for det pågældende år Indtastning grønne felter/procentvis fordeling Dette kapitel gælder alene sager inden for midlerne. I ethvert budgetskema for en boligsocial sag, der har fået tilsagn inden for midlerne, er udgifterne fordelt på de indsatsområder, en sag arbejder med. I hvert indsatsområde fordeles de årlige udgifter først inden for de såkaldte hvide felter og derefter på de grønne felter. De hvide felter indeholder en oplistning af indsatsområdets udgifter fordelt på budgetposter (såsom projektmedarbejderløn, aktivitetsmidler mv.), og i de grønne felter fordeles den samlede sum af disse udgifter på indsatsområdets boligsociale aktiviteter (såsom IT-café eller lektiecafé og lignende). Udgifterne fordeles således to gange, men tælles kun med én gang i budgettets samlede totaler. Her vises et uddrag af et typisk budgetskema med opbygningen af de hvide og de grønne felter inden for et indsatsområde 10

11 Reguleringskontoopgørelsen er bygget op på samme måde og skal udfyldes efter samme princip. Dette betyder, at de faktisk afholdte udgifter i det pågældende års reguleringskontoopgørelse indtastes først i forhold til de opstillede budgetposter under hvert indsatsområde, hvorefter den samlede sum fordeles på aktiviteterne. Aktiviteterne er opført under overskriften Fordelt således. Der indtastes tal, hvorefter procenterne udregnes automatisk. Her udfyldes afholdte udgifter ift. de enkelte budgetposter i et indsatsområde Denne I alt-sum skal fordeles nedenfor, på de aktiviteter, der er oplistet under Fordelt således Først når dette tal stemmer overens med ovenstående I alt-sum, vil begge tal skifte farve fra rød til sort. Først når der ikke længere er felter med rød kant og/eller røde tal, er den årlige reguleringskontoopgørelse klar til at blive revideret af revisor Mulighed for vedhæftning af redegørelse(r) Er der bemærkninger til det pågældende års reguleringskontoopgørelse, kan boligorganisationen vedhæfte en eller flere redegørelser. Redegørelse(r) vedhæftes her 11

12 3.3 Revision af den årlige reguleringskontoopgørelse Revisors rolle For gennemgang af reguleringskontoopgørelsens opbygning og indberetning henvises til afsnit 3.2 Indtastning af den årlige reguleringskontoopgørelse, som også gør sig gældende, såfremt revisor også er tilknyttet som rådgiver. Revisors arbejdsgang i forbindelse med revision mv. af den årlige reguleringskontoopgørelse er som følger: Log-in Revision pågældende års reguleringskontoopgørelse Vedhæft revisors erklæring (kræver rettighed, se afsnit Vedhæftning af revisors erklæring ) Fremsend (hvis aftalt) I forbindelse med revision af den årlige reguleringskontoopgørelse skal revisor sikre sig, at revisionen sker i henhold til Retningslinjer for reguleringskonto og Regulativ om tilskud til boligsocial indsats i udsatte almene boligafdelinger. 12

13 3.3.2 Vedhæftning af revisors erklæring Det er kun revisor med tilknyttet rettighed som Partneren på sin NemID medarbejdersignatur, der kan vedhæfte revisors erklæring. Tildeling af rettighed, NemID medarbejdersignatur: Rettighed for at kunne vedhæfte revisors erklæring Såfremt det pågældende års reguleringskontoopgørelse ikke er komplet eller korrekt udfyldt, kan revisors erklæring ikke vedhæftes, og revisor skal kontakte boligorganisationen eller ekstern rådgiver herom. Revisors erklæring kan ikke vedhæftes Det er kun muligt at vedhæfte revisors erklæring som PDF-fil. 13

14 Efter revisors erklæring er vedhæftet, fremkommer knappen Fremsend, hvor der henvises til afsnit 3.4 Fremsendelse af den årlige reguleringskontoopgørelse. Fremsendknap 14

15 3.4 Fremsendelse af den årlige reguleringskontoopgørelse Efter revisors erklæring er vedhæftet, fremkommer knappen Fremsend. Hvem kan fremsende den reviderede reguleringskontoopgørelse: Boligorganisation Ekstern rådgiver Revisor Boligorganisationen eller ekstern rådgiver aftaler selv med revisor, hvem der fremsender den reviderede reguleringskontoopgørelse for det pågældende år. Tryk på Fremsend 15

16 Efter at reguleringskontoopgørelsen for det pågældende år er fremsendt, ændres status på sagen. Status før fremsendelse: Afventer reguleringskonto + årstal : Status efter fremsendelse: Reguleringskonto fremsendt + årstal : 3.5 Efter fremsendelse af den årlige reguleringskontoopgørelse Efter den årlige reguleringskontoopgørelse er fremsendt, behandler Landsbyggefonden reguleringskontoopgørelsen først økonomisk, derefter set i forhold til bevillingsgrundlaget. Når den årlige reguleringskontoopgørelse er økonomisk behandlet, sættes status til Reguleringskonto økonomisk behandlet + årstal. Status på den årlige reguleringskontoopgørelse fremgår her Derefter gennemgår Landsbyggefonden den årlige reguleringskontoopgørelse med det formål at se på, om midlerne er anvendt i overensstemmelse med bevillingsgrundlaget. 16

17 3.5.1 Ingen bemærkninger til den årlige reguleringskontoopgørelse Såfremt der ingen bemærkninger er til den årlige reguleringskontoopgørelse, hverken af økonomisk eller anden karakter, sættes status til 'Reguleringskonto godkendt af LBF + årstal. Når denne status er sat, er behandlingen af den årlige reguleringskontoopgørelse afsluttet, og reguleringskontoopgørelsen for det pågældende år er godkendt. Boligorganisationen får ingen meddelelse herom, men kan se status på sagen i driftsstøtteportalen på følgende måde: Bemærkninger og/eller returnering af den årlige reguleringskontoopgørelse Skulle der være spørgsmål eller mindre bemærkninger til den årlige reguleringskontoopgørelse, vil boligorganisationen blive kontaktet, og der indgås dialog herom. Kan den årlige reguleringskontoopgørelse ikke godkendes af Landsbyggefonden, vil den blive returneret til boligorganisationen. Dette sker i form af en automatisk genereret e- mail, der afsendes til boligorganisation og revisor, samtidig med at reguleringskontoen for det pågældende år åbnes igen for indtastning og status på sagen ændres til Afventer reguleringskonto + årstal. Revisors erklæring bliver ugyldig, men forbliver som dokumentation på sagen. Den omdøbes i denne forbindelse, således at det fremgår tydeligt, at den ikke længere er gældende. Navn på gyldig, fremsendt revisorerklæring: Årstal_Reguleringskonto_Revisors_erklæring Navn på ugyldig, returneret revisorerklæring: Årstal_Returneret_reguleringskonto-Revisors_erklæring 17

18 På denne måde fremgår en returneret revisorerklæring Det samme gør sig gældende for de redegørelser, der eventuelt var vedhæftet det pågældende års reguleringskontoopgørelse. Boligorganisationen skal derefter sørge for, at reguleringskontoopgørelsen for det pågældende år tilrettes og eventuel redegørelse(r) vedhæftes på ny. Efterfølgende kan revisor revidere den tilrettede reguleringskontoopgørelse for det pågældende år og vedhæfte revisorerklæring på ny. Boligorganisationen aftaler med revisor, hvem der derefter fremsender den tilrettede reguleringskontoopgørelse for det pågældende år på ny Automatisk åbning af næste års reguleringskontoopgørelse Ved hvert årsskifte åbnes der automatisk op for indberetning af reguleringskontoopgørelse for det afsluttede kalenderår, hvorefter boligorganisationen kan påbegynde indtastning af årets reguleringskontoopgørelse. Status indtil årsskifte før åbning af næste års reguleringskontoopgørelse: Status efter årsskifte efter åbning af næste års reguleringskontoopgørelse: 18

19 3.6 Manglende fremsendelse af den årlige reguleringskontoopgørelse og tilbagehold af tilskud Jævnfør Retningslinjer for reguleringskonto, skal den årlige reguleringskontoopgørelse fremsendes senest 6 måneder efter kalenderårets afslutning. Såfremt den årlige reguleringskontoopgørelse ikke er fremsendt senest ved fristens udløb, fremsendes mail til boligorganisation og revisor om, at den årlige reguleringskontoopgørelse ikke er fremsendt inden fristens udløb, og tilskud til de boligsociale aktiviteter vil blive tilbageholdt, indtil revideret reguleringskontoopgørelse for det pågældende år er fremsendt. Når revideret reguleringskontoopgørelse for det pågældende år er blevet fremsendt, vil tidligere tilbageholdt tilskud blive udbetalt i forbindelse med den kvartalsvise udbetaling af støtte. 3.7 Revideret budget Ombudgettering Som det fremgår af afsnittene Forudfyldte felter og skrivbare felter og Indtastning grønne felter/procentvis fordeling, baseres reguleringskontoen for en boligsocial sag på sagens senest godkendte og dermed aktuelt gældende budget. Den årlige reguleringskontoopgørelse skal således altid indberettes i forhold til budgetposterne i det pågældende budgetår. Dette betyder, at det er vigtigt, at boligorganisationen er opmærksom på eventuelle større ændringer i løbet af den boligsociale indsats. Såfremt der forventes væsentlige ændringer i budgettet for et indeværende eller kommende år, er det vigtigt, at fondens sagsbehandler kontaktes. Det er sagsbehandleren, der i hvert enkelt tilfælde afgør, hvorvidt der er behov for, at der foretages en konkret ændring i budgettet en såkaldt ombudgettering Rebudgettering for ubrugte midler Har en boligsocial sag efter et eller flere år af projektperioden et væsentligt overskud af midler (dvs. har forbrugt væsentligt færre midler, end der var budgetteret med i henhold til tilsagnsbudgettet), er der mulighed for at foretage en såkaldt rebudgettering for uforbrugte midler. Dette betyder, at det er muligt at få uforbrugte midler i brug løbende, mens den boligsociale indsats pågår. Forudsætningen for, at en sådan rebudgettering kan ske, er, at der foreligger en godkendt reguleringskontoopgørelse fra det foregående år. Er dette tilfældet, kan fondens sagsbehandler udløse et nyt budgetark i driftsstøtteportalen, et såkaldt rebudgetteringsark, der giver boligorganisationen mulighed for at indarbejde uforbrugte midler i budgettet for resten af projektperioden. Såfremt der er ønske om at foretage en sådan rebudgettering for uforbrugte midler, skal sagsbehandleren kontaktes. Hvis der i forbindelse med en rebudgettering ligeledes er behov for (og truffet aftale med sagsbehandler om) en forlængelse af projektperioden, bliver denne også indarbejdet i 19

20 rebudgetteringsarket. Når rebudgetteringsarket er godkendt af sagsbehandleren, vil dette være det gældende budgetark, der fremover skal aflægges reguleringskonto i forhold til. Vær opmærksom på, at indberetning af den årlige reguleringskontoopgørelse fortsætter uforandret for eventuelle forlængelsesår. Den årlige reguleringskontoopgørelse skal således aflægges i alle de år, et projekt forløber. Det er dette samlede beløb Afholdt i alt, der fremkommer i tabellen Rekapitulation nederst i den årlige reguleringskontoopgørelse, som bliver overført til budgetarket. Totalen i budgetkolonnen Samlet forbrug jf. sidste regul.konto er hentet fra sidste reguleringskontoopgørelse. Tallet i det røde balancefelt viser det beløb, sagen aktuelt har i overskud i forhold til budgettet. Dette beløb kan indarbejdes i de resterende budgetår & eventuelle forlængelsesår. 20

21 4. YDERLIGERE INFORMATION OG KONTAKT På fondens hjemmeside findes nedenstående til brug for webindberetning: LBF orienterer nr. 700 af 4. januar Vejledning til webindberetning af reguleringskontoopgørelse for boligsocial indsats og frem - Retningslinjer om reguleringskonto - Regulativ om tilskud til boligsocial indsats i udsatte almene boligafdelinger Kontakt den pågældende sagsbehandler i Landsbyggefonden, såfremt der måtte være spørgsmål til den konkrete sag, som er omfattet af webindberetning af reguleringskontoopgørelse. Sagsbehandler i Landsbyggefondens fremgår under fanebladet Nøglekontakter på den konkrete sag i driftsstøtteportalen. Sagsbehandler i Landsbyggefonden Endvidere kan nedenstående kontaktes, såfremt der måtte være spørgsmål til vejledningen: Boligsocial konsulent, Lea Sørensen, Tlf.nr.: Boligsocial konsulent, Bo Andersen, Tlf.nr.: Økonomisk konsulent, Charlotte Rønnebæk, Tlf.nr.: Økonomisk konsulent, Christian Nielsen, Tlf.nr.:

Brugervejledning til Landsbyggefondens regnskabsindberetningssystem

Brugervejledning til Landsbyggefondens regnskabsindberetningssystem LANDSBYGGEFONDEN 22. april 2014 Brugervejledning til Landsbyggefondens regnskabsindberetningssystem For revisorer 1. udgave Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. PROCESDIAGRAM FOR REVISOR... 4 3. ADGANG

Læs mere

Brugervejledning til Landsbyggefondens regnskabsindberetningssystem

Brugervejledning til Landsbyggefondens regnskabsindberetningssystem LANDSBYGGEFONDEN 11. marts 2015 Brugervejledning til Landsbyggefondens regnskabsindberetningssystem For revisorer 2. udgave Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. PROCESDIAGRAM FOR REVISOR... 4 3. ADGANG

Læs mere

Brugervejledning til Landsbyggefondens regnskabsindberetningssystem For revisorer

Brugervejledning til Landsbyggefondens regnskabsindberetningssystem For revisorer LANDSBYGGEFONDEN 29. februar 2016 Brugervejledning til Landsbyggefondens regnskabsindberetningssystem For revisorer Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 1.1. Nyheder... 3 1.2 Generelt om regnskabsindberetningen...

Læs mere

Brugervejledning til Landsbyggefondens regnskabsindberetningssystem

Brugervejledning til Landsbyggefondens regnskabsindberetningssystem LANDSBYGGEFONDEN 11. marts 2015 Brugervejledning til Landsbyggefondens regnskabsindberetningssystem (for boligorganisationer og selvejende institutioner) 2. udgave Indholdsfortegnelse 1. I 1 NDLEDNING...

Læs mere

Du kan bestille en NemId medarbejdersignatur ved at følge dette link: https://www.nets.eu/dkda/løsninger/nemid/medarbejdersignatur.

Du kan bestille en NemId medarbejdersignatur ved at følge dette link: https://www.nets.eu/dkda/løsninger/nemid/medarbejdersignatur. 1. Log ind på portalen Du skal begynde med at logge ind på portalen ved hjælp af NemID. Det gør du ved at vælge Login øverst på portalens forside. Hvis din organisation eller virksomhed er CVR-registreret,

Læs mere

Vejledning i brugen af økonomiportalen for menighedsråd 2009. www.skema.brandsoft.dk Indhold

Vejledning i brugen af økonomiportalen for menighedsråd 2009. www.skema.brandsoft.dk Indhold Vejledning i brugen af økonomiportalen for menighedsråd 2009. www.skema.brandsoft.dk Indhold Køreplan for indberetning af regnskab og budget til provstiet.... 2 Hvordan indberettes regnskab 2008 og budget

Læs mere

LANDSBYGGEFONDEN 15. september Brugervejledning til Almenstyringsdialog.dk for kommuner

LANDSBYGGEFONDEN 15. september Brugervejledning til Almenstyringsdialog.dk for kommuner LANDSBYGGEFONDEN 15. september 2017 Brugervejledning til Almenstyringsdialog.dk for kommuner Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. DIAGRAM OVER PROCESSEN... 4 3. DE FORSKELLIGE ROLLER I ALMENSTYRINGSDIALOG.DK...

Læs mere

Manual for ansøgning om midler via Social- og Integrationsministeriets puljeportal

Manual for ansøgning om midler via Social- og Integrationsministeriets puljeportal Manual for ansøgning om midler via Social- og Integrationsministeriets puljeportal 1. Log ind på portalen Du skal begynde med at logge ind på portalen ved hjælp af NemID. Det gør du ved at vælge Login

Læs mere

Brugervejledning til Almenstyringsdialog.dk for kommuner

Brugervejledning til Almenstyringsdialog.dk for kommuner LANDSBYGGEFONDEN 26. februar 2014 Brugervejledning til Almenstyringsdialog.dk for kommuner (Dokumentationspakker 2014) 3. udgave Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. DIAGRAM OVER PROCESSEN... 4 3.

Læs mere

LANDSBYGGEFONDEN 15. september Brugervejledning til Almenstyringsdialog.dk for boligorganisationer og administrationsorganisationer

LANDSBYGGEFONDEN 15. september Brugervejledning til Almenstyringsdialog.dk for boligorganisationer og administrationsorganisationer LANDSBYGGEFONDEN 15. september 2017 Brugervejledning til Almenstyringsdialog.dk for boligorganisationer og administrationsorganisationer Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. DIAGRAM OVER PROCESSEN...

Læs mere

Vejledning i brugen af økonomiportalen 2010 Indhold

Vejledning i brugen af økonomiportalen 2010 Indhold Vejledning i brugen af økonomiportalen 2010 Indhold Køreplan for indberetning af regnskab og budget til provstiet.... 2 Hvordan indberettes regnskab 2010?... 2 Hvor kan jeg få hjælp.... 3 Kontrol af data

Læs mere

Manual for ansøgning om midler via Social- og Integrationsministeriets puljeportal

Manual for ansøgning om midler via Social- og Integrationsministeriets puljeportal Manual for ansøgning om midler via Social- og Integrationsministeriets puljeportal 1. Log ind på portalen Du skal begynde med at logge ind på portalen ved hjælp af NemID. Det gør du ved at vælge Login

Læs mere

SDBF EN VEJLEDNING TIL SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - VEJLEDNING EFTERUDDANNELSESKURSISTER

SDBF EN VEJLEDNING TIL SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - VEJLEDNING EFTERUDDANNELSESKURSISTER SDBF EN VEJLEDNING TIL SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - VEJLEDNING EFTERUDDANNELSESKURSISTER Ajourført okt. 2014 LOGIN SDBF er en webbaseret løsning, som du kan tilgå fra alle kendte browsere; Internet

Læs mere

Brugervejledning til regnskabsindberetning og digital signering

Brugervejledning til regnskabsindberetning og digital signering Brugervejledning til regnskabsindberetning og digital signering Styrelsen for Kvalitet og Undervisning Økonomisk- Administrativt Center Jour.nr. 131.00M.271 2. juni 2015 Indberetning af regnskabstal og

Læs mere

Vejledning i brugen af økonomiportalen 2011 Indhold

Vejledning i brugen af økonomiportalen 2011 Indhold Vejledning i brugen af økonomiportalen 2011 Indhold Køreplan for indberetning af regnskab og budget til provstiet.... 2 Hvordan indberettes regnskab 2011?... 2 Hvor kan jeg få hjælp.... 3 Kontrol af data

Læs mere

Bredbåndspuljen Guide til brug af Energistyrelsens tilskudsportal

Bredbåndspuljen Guide til brug af Energistyrelsens tilskudsportal Bredbåndspuljen Guide til brug af Energistyrelsens tilskudsportal Kontor/afdeling Center for Tele Dato 30. juni 2016 Indhold: 1. Hvordan sendes en ansøgning? 2. Overblik over ansøgning og kommunikation

Læs mere

Brugervejledning til Almenstyringsdialog.dk for boligorganisationer

Brugervejledning til Almenstyringsdialog.dk for boligorganisationer LANDSBYGGEFONDEN 26. februar 2014 Brugervejledning til Almenstyringsdialog.dk for boligorganisationer (Dokumentationspakker 2014) 3. udgave Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. DIAGRAM OVER PROCESSEN...

Læs mere

Brugervejledning 2014 til indberetning af lån fra almene boligafdelinger, selvejende ældreboliginstitutioner- og almene plejeboliger,

Brugervejledning 2014 til indberetning af lån fra almene boligafdelinger, selvejende ældreboliginstitutioner- og almene plejeboliger, Landsbyggefonden 10. april 2014 Brugervejledning 2014 til indberetning af lån fra almene boligafdelinger, selvejende ældreboliginstitutioner- og almene plejeboliger, kommunale- og regionale ældreboliger,

Læs mere

VEJLEDNING: REVISORERKLÆRING I ENAO

VEJLEDNING: REVISORERKLÆRING I ENAO VEJLEDNING VEJLEDNING: REVISORERKLÆRING I ENAO ENERGITILSYNET VEJLEDNING: REVISORERKLÆRING I ENAO Side 1/1 INDHOLD FORMÅL... 1 HVAD ER ENAO, OG HVORNÅR SKAL DET ANVENDES... 1 VEJLEDNINGENS OPBYGNING...

Læs mere

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - VEJLEDNING EFTERUDDANNELSESKURSISTER

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - VEJLEDNING EFTERUDDANNELSESKURSISTER SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - VEJLEDNING EFTERUDDANNELSESKURSISTER Ajourført 14. august 2015 LOGIN SDBF er en webbaseret løsning, som du kan tilgå fra alle kendte browsere; Internet

Læs mere

Guide til VandData for kommuner

Guide til VandData for kommuner Guide til VandData for kommuner Januar 2017 Version 1.0 Indhold Kapitel 1 Indledning... 1 1.1 Link til VandData... 1 1.2 Baggrund... 1 1.3 Øvrige relevante guides... 1 1.4 Guidens struktur... 1 Kapitel

Læs mere

Brugervejledning til Landsbyggefondens Boligsociale Data 1. udgave

Brugervejledning til Landsbyggefondens Boligsociale Data 1. udgave LANDSBYGGEFONDEN 9. august 2016 Brugervejledning til Landsbyggefondens Boligsociale Data 1. udgave Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. ADGANG TIL PORTALEN... 4 3. UDSØGNING AF DATA... 5 3.1 Dine

Læs mere

Vejledning i tildeling af rettigheder til VandData. Vejledningen henvender sig til Vandselskabers Nem Log-in Administratorer og beskriver, hvordan

Vejledning i tildeling af rettigheder til VandData. Vejledningen henvender sig til Vandselskabers Nem Log-in Administratorer og beskriver, hvordan Vejledning i tildeling af rettigheder til VandData. Vejledningen henvender sig til Vandselskabers Nem Log-in Administratorer og beskriver, hvordan brugere af VandData tildeles rettigheder til systemet

Læs mere

KOM GODT I GANG MED ENAO

KOM GODT I GANG MED ENAO VEJLEDNING KOM GODT I GANG MED ENAO Senest revideret 11. februar 2015 ENERGITILSYNET KOM GODT I GANG MED ENAO Side 1/1 INDHOLD HVAD ER ENAO?... 1 INDBERETNINGER I ENAO... 1 HVORDAN FÅR MAN ADGANG TIL

Læs mere

Brugerguide til anvendelse af STAR s Tilskudsportal

Brugerguide til anvendelse af STAR s Tilskudsportal Brugerguide til anvendelse af STAR s Tilskudsportal Indhold Indledning... 2 Nødvendige installationer på PC... 2 1. Log på Tilskudsportalen... 3 2. Forsiden af Tilskudsportalen... 4 2.1. Mit overblik...

Læs mere

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER -

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER - SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER - INTRODUKTION TIL SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW Vi er glade for at kunne byde velkommen til opdateret

Læs mere

1. Web-løsningen for arbejdsgivere

1. Web-løsningen for arbejdsgivere 1. Web-løsningen for arbejdsgivere 1.1 Web-løsningen Den etablerede Web-løsning giver mulighed for, at man som arbejdsgiver via Internettet kan foretage indberetning af månedsredegørelser til Skattedirektoratet.

Læs mere

Indberetning via Virk: Grundskoler, offentlige og private

Indberetning via Virk: Grundskoler, offentlige og private Indberetning via Virk: Grundskoler, offentlige og private Indhold Sådan finder du blanketten... 2 Generelle oplysninger om blanketten... 3 Så går vi i gang!... 5 Hjælp os til at blive bedre!... 11 Bilag

Læs mere

Tildeling af rettigheder i NemLog-in

Tildeling af rettigheder i NemLog-in Tildeling af rettigheder i NemLog-in - En vejledning for NemLog-in administratorer Før du går i gang Denne vejledning forudsætter adgang til internettet og gyldigt NemID Erhverv (medarbejdersignatur eller

Læs mere

Vejledning til NemLog-in for kommuner

Vejledning til NemLog-in for kommuner Vejledning til NemLog-in for kommuner Januar 2017 SIDE 1 JANUAR 2017 Vejledning til NemLog-in for kommuner Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Forsyningssekretariatet Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.

Læs mere

Vejledning om tilmelding til Leverandørregister for gødningsleverancer

Vejledning om tilmelding til Leverandørregister for gødningsleverancer Vejledning om tilmelding til Leverandørregister for gødningsleverancer August 2017 Vejledning om tilmelding til Leverandørregister for gødningsleverancer August 2017 Denne vejledning er udarbejdet af:

Læs mere

Bredbåndspuljen Guide til brug af Energistyrelsens tilskudsportal

Bredbåndspuljen Guide til brug af Energistyrelsens tilskudsportal Bredbåndspuljen Guide til brug af Energistyrelsens tilskudsportal Kontor/afdeling Center for Tele Dato 26. oktober 2016 Indhold: 1. Hvordan sendes en ansøgning? 2. Overblik over ansøgning og kommunikation

Læs mere

Bredbåndspuljen. Guide til brug af Energistyrelsens tilskudsportal. Indhold. 1. Hvor finder jeg tilskudsportalen? Opret din profil...

Bredbåndspuljen. Guide til brug af Energistyrelsens tilskudsportal. Indhold. 1. Hvor finder jeg tilskudsportalen? Opret din profil... Bredbåndspuljen Guide til brug af Energistyrelsens tilskudsportal Kontor/afdeling Center for Tele Dato 31. marts 2017 Indhold 1. Hvor finder jeg tilskudsportalen?... 2 2. Opret din profil... 3 3. Opret

Læs mere

Brugerguide til STAR s Tilskudsportal

Brugerguide til STAR s Tilskudsportal Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) Tilsyn og Kontrol 16. december 2016 Brugerguide til STAR s Tilskudsportal Indhold Indledning... 1 Nødvendige installationer på PC... 1 Kontaktoplysninger

Læs mere

Vejledning. til. LetRegnskab.dk Årsrapport. Administration og brugen af hjemmesidens funktioner

Vejledning. til. LetRegnskab.dk Årsrapport. Administration og brugen af hjemmesidens funktioner Vejledning til LetRegnskab.dk Årsrapport Administration og brugen af hjemmesidens funktioner Version 2010.02 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Indledning 3 Log in 4 Vedligeholdelse af stamoplysninger

Læs mere

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark 0. Indledning Nedenstående tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark udgør sammen med lov

Læs mere

TILDELING AF RETTIGHEDER I NEMLOG-IN

TILDELING AF RETTIGHEDER I NEMLOG-IN VEJLEDNING TILDELING AF RETTIGHEDER I NEMLOG-IN Side 1/18 INDHOLD EN VEJLEDNING FOR NEMLOG-IN ADMINISTRATORER... 2 FØR DU GÅR I GANG... 2 VEJLEDNINGENS INDHOLD... 2 HJÆLP... 2 DEL 1 - TILDELING AF RETTIGHEDER

Læs mere

Digitale uddannelsesaftaler. Vejledning til virksomhed

Digitale uddannelsesaftaler. Vejledning til virksomhed Digitale uddannelsesaftaler Vejledning til virksomhed Side 1 af 12 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Adgang til Digitale uddannelsesaftaler i Elevplan... 5 Browser... 6 Ændr status og slet aftale...

Læs mere

Vejledning til udfyldelse af ansøgningsskema vedrørende efteruddannelse

Vejledning til udfyldelse af ansøgningsskema vedrørende efteruddannelse Vejledning til udfyldelse af ansøgningsskema vedrørende efteruddannelse Det er vigtigt, at ansøgningsskemaet udfyldes korrekt. Kun fyldestgørende ansøgninger kan indsendes til fonden. Er et ansøgningsskema

Læs mere

Vejledning til budget for 2011 i provstisystemet 2010.

Vejledning til budget for 2011 i provstisystemet 2010. Vejledning til budget for 2011 i provstisystemet 2010. Indhold Indhold... 1 Køreplan for indberetning af budgetter til provstiet.... 2 Vejledninger.... 2 Nye vigtige menupunkter i systemet... 2 Sådan indlæses

Læs mere

08. august 2013. Brugervejledning til Driftsstoette.lbf.dk

08. august 2013. Brugervejledning til Driftsstoette.lbf.dk 08. august 2013 Brugervejledning til Driftsstoette.lbf.dk 1 Indholdsfortegnelse: Ved at klikke med musen på et punkt i indholdsfortegnelsen kan man komme til det ønskede punkt i vejledningen. 1. Indledning....

Læs mere

Manual til ansøgning af 18-midler i Assens Kommunes tilskudsportal

Manual til ansøgning af 18-midler i Assens Kommunes tilskudsportal Manual til ansøgning af 18-midler i Assens Kommunes tilskudsportal Side 1 af 18 Kære frivillige sociale foreninger i Assens Kommune Opdateret den 02.10.17 Denne manual skal hjælpe dig igennem 18-ansøgningsprocessen

Læs mere

VEJLEDNING TIL UDFYLDELSE AF SELVANGIVELSE

VEJLEDNING TIL UDFYLDELSE AF SELVANGIVELSE VEJLEDNING TIL UDFYLDELSE AF SELVANGIVELSE Du kan nemt lave din egen selvangivelse ved at logge ind med dit NemID på www.skat.dk. Du forbereder dig ved at have følgende parat: NemID Dit investorskattebilag

Læs mere

Vejledning til KOMBIT KLIK

Vejledning til KOMBIT KLIK Vejledning til KOMBIT KLIK KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København S Tlf 3334 9400 www.kombit.dk kombit@kombit.dk CVR 19 43 50 75 0 Version Bemærkning til ændringer/justeringer Dato Ansvarlig 1.0 Første

Læs mere

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gjern Lokalråd Vagn Brostrup Jensen Teglværksvej 16 8883 Gjern Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato: 11-03-2015 Pulje : Landdistriktspuljen

Læs mere

Vejledning til udfyldelse af ansøgningsskema vedrørende Kvalitetsudviklings- og forskningsprojekter

Vejledning til udfyldelse af ansøgningsskema vedrørende Kvalitetsudviklings- og forskningsprojekter Vejledning til udfyldelse af ansøgningsskema vedrørende Kvalitetsudviklings- og forskningsprojekter Det er vigtigt, at ansøgningsskemaet udfyldes korrekt. Kun fyldestgørende ansøgninger kan indsendes til

Læs mere

PWC DEN 21. JANUAR 2014. Særlige støtteordninger og regnskabsførelse

PWC DEN 21. JANUAR 2014. Særlige støtteordninger og regnskabsførelse PWC DEN 21. JANUAR 2014 Særlige støtteordninger og regnskabsførelse Muligheder for støtte Boligsociale aktiviteter/huslejestøtte (boligsocial indsats) Renoveringsstøtte Kapitaltilførsel, herunder fællespuljetilskud

Læs mere

Vejledning til Budget & Budgetforslag. Projektrapporteringsværktøj - PRV

Vejledning til Budget & Budgetforslag. Projektrapporteringsværktøj - PRV Projektrapporteringsværktøj - PRV Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1 Indledning... 3 2 Godkendt budget... 4 2.1 Maksimer/minimer... 5 2.2 Vis i Excel... 6 2.3 Hent historiske budgetter... 7

Læs mere

Online.bane.dk. Før du starter på selve afmeldingen, skal der oprettes en serviceregistrering, som du kan afmelde på.

Online.bane.dk. Før du starter på selve afmeldingen, skal der oprettes en serviceregistrering, som du kan afmelde på. afmeld på sordre med Brugervejledning Generelt om aktiviteten: Formål: Udvælg kontrakt, indkøbsordre, position og opret Service registrering og afmeld på tilbudsliste via leverandørportalen. Anvendelse:

Læs mere

I. Indledning. II. Stillingtagen til ansøgninger til puljen.

I. Indledning. II. Stillingtagen til ansøgninger til puljen. Tilsagnsskrivelse vedrørende ansøgninger om statsligt tilskud fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelses pulje til styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade i perioden

Læs mere

Brugervejledning til regnskabsindberetning og digital signering

Brugervejledning til regnskabsindberetning og digital signering Brugervejledning til regnskabsindberetning og digital signering Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Økonomisk-Administrativt Center Sagsnr.: 16/02746 April 2017 Indhold 1. Brugernavn, kodeord og login...

Læs mere

Tilsagn om tilskud fra Landdistriktspuljen 2014 til forsøgsprojektet Ændrede livsformer i landdistrikterne, j.nr

Tilsagn om tilskud fra Landdistriktspuljen 2014 til forsøgsprojektet Ændrede livsformer i landdistrikterne, j.nr Rebild Kommune og Mariagerfjord Kommune Tina Lauritsen Rasmussen Hobrovej 88 9530 Støvring Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato:

Læs mere

Indhold. Nyheder og vejledninger. 2. maj 2016 Manuel tilpasning af investeringsbevisnote

Indhold. Nyheder og vejledninger. 2. maj 2016 Manuel tilpasning af investeringsbevisnote 2. maj 2016 Manuel tilpasning af investeringsbevisnote Indhold Manuel tilpasning af investeringsbevisnote... 2 Rettelse af summer fælles... 2 Rettelse af summer person 1... 5 Rettelser af summer person

Læs mere

VEJLEDNING TIL EUNOMIAS FRIPLADSSYSTEM

VEJLEDNING TIL EUNOMIAS FRIPLADSSYSTEM April 2015 Version 01 2015 VEJLEDNING TIL EUNOMIAS FRIPLADSSYSTEM 1. Årets gang i friplads... 3 2. Adgang til Eunomia... 3 3. Forældreansøgninger... 4 3.1. Ansøgningsskemaer til forældrene... 4 3.2. Fordelingsnøgler...

Læs mere

Vejledning til anvendelse af fuldmagt på virk.dk

Vejledning til anvendelse af fuldmagt på virk.dk Vejledning til anvendelse af fuldmagt på virk.dk Ønsker du vejledning til en specifik område, kan du gå direkte til det ved at klikke på det i listen nedenfor. Generelt om fuldmagter... 2 Fuldmagt på virk.dk...

Læs mere

Vejledning til brug for elektronisk indberetning af kvartalsopgørelser fra produktionsskolerne.

Vejledning til brug for elektronisk indberetning af kvartalsopgørelser fra produktionsskolerne. September 2013 Vejledning til brug for elektronisk indberetning af kvartalsopgørelser fra produktionsskolerne. 1. Log på systemet Indberetningsvinduerne tilgås direkte på adressen: https://indberetninger.uvm.dk/

Læs mere

LANDSBYGGEFONDEN 16. maj Brugervejledning til Almenstyringsdialog.dk

LANDSBYGGEFONDEN 16. maj Brugervejledning til Almenstyringsdialog.dk LANDSBYGGEFONDEN 16. maj 2011 Brugervejledning til Almenstyringsdialog.dk Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 4 2. DIAGRAM OVER PROCESSEN... 5 3. DE FORSKELLIGE ROLLER I ALMENSTYRINGSDIALOG.DK... 5 4.

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TIL SYSTEMET LBF STAMDATA

BRUGERVEJLEDNING TIL SYSTEMET LBF STAMDATA BRUGERVEJLEDNING TIL SYSTEMET LBF STAMDATA FOR ALMENE BOLIGER Indledning... 1 Overblik... 1 Brug af søgefunktionaliteten... 3 A - Gruppering af data... 3 B - Søgning... 4 C - Begrænsning på organisationstyper...

Læs mere

KMD Opus Lex Fodbehandling. Virk.dk & Dialogforum. Tandbehandling

KMD Opus Lex Fodbehandling. Virk.dk & Dialogforum. Tandbehandling KMD Opus Lex Fodbehandling Virk.dk & Dialogforum Tandbehandling KMD Opus Lex Tandbehandling Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 1 2. Hvordan får I oprettet CVR nummer... 2 3 Bestilling af medarbejdersignatur...

Læs mere

Brugerguide til STAR s Tilskudsportal

Brugerguide til STAR s Tilskudsportal Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) Tilsyn og Kontrol - 72 21 74 00 14. juni 2017 Brugerguide til STAR s Tilskudsportal Indhold Indledning... 1 Nødvendig browser på PC... 1 NemID medarbejdersignatur...

Læs mere

KLARMELD ET KONTRAKTARBEJDE

KLARMELD ET KONTRAKTARBEJDE DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 17. december 2015 Version 1.2 JobManager supporten Jobmanager@vd.dk 7244 7300 KLARMELD ET KONTRAKTARBEJDE ENTREPRENØR Guldalderen 12 2640 Hedehusene vd@vd.dk EAN

Læs mere

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW BRUGER- GUIDE FOR EKSTERNE CENSORER

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW BRUGER- GUIDE FOR EKSTERNE CENSORER SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW BRUGER- GUIDE FOR EKSTERNE CENSORER LOGIN SDBF er en webbaseret løsning, som du kan tilgå fra alle kendte browsere; Internet Explorer skal dog - som minimum

Læs mere

Minivejledning for indberetning af lønsedler, indhandlinger og lønangivelser.

Minivejledning for indberetning af lønsedler, indhandlinger og lønangivelser. Minivejledning for indberetning af lønsedler, indhandlinger og lønangivelser. Når der skal indberettes lønsedler, indhandlinger og lønangivelse sker det på samme side, som der bruges når en arbejdsgiver

Læs mere

KL S EFFEKTMÅLINGS- REDSKAB TIL KONTROLOMRÅDET

KL S EFFEKTMÅLINGS- REDSKAB TIL KONTROLOMRÅDET KL JANUAR 2017 TEKNISK VEJLEDNING KL S EFFEKTMÅLINGS- REDSKAB TIL KONTROLOMRÅDET OFFICE VERSION 2010 OG 2013 2 VEJLEDNING I ANVENDELSE AF VÆRKTØJ TIL EFFEKTMÅLING INDHOLD INDHOLD INDLEDNING A. TEKNISKE

Læs mere

Brugerguide til STAR s Tilskudsportal

Brugerguide til STAR s Tilskudsportal Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) Tilsyn og Kontrol - 72 21 74 00 10. november 2017 Brugerguide til STAR s Tilskudsportal Indhold Indledning... 1 NemID medarbejdersignatur... 1 NemID Nøglefilsprogram...

Læs mere

Brugervejledning til elektronisk regnskabsindberetning

Brugervejledning til elektronisk regnskabsindberetning Undervisningsministeriet Controllerkontoret Brugervejledning til elektronisk regnskabsindberetning Version 3.0 af 11. marts 2010 side 1 af 8 1. Brugernavn, kodeord og login Institutionen modtager via e-mail

Læs mere

Brugervejledning for ansøgninger til Nordea-fonden Projekter med landsdækkende relevans

Brugervejledning for ansøgninger til Nordea-fonden Projekter med landsdækkende relevans Brugervejledning for ansøgninger til Nordea-fonden Projekter med landsdækkende relevans Før du begynder at udfylde den elektroniske ansøgning, anbefaler vi, at du skriver denne vejledning ud og gennemlæser

Læs mere

EU-Supply. Elektronisk udbudssystem Quick Guide. Leverandør

EU-Supply. Elektronisk udbudssystem Quick Guide. Leverandør EU-Supply Elektronisk udbudssystem Quick Guide Leverandør Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 3 1.1 Brugen af systemet:... 3 1.2 Proces ved deltagelse i udbud via en offentliggjort annonce... 4 2. Svar

Læs mere

Vejledning til ReAp på Health

Vejledning til ReAp på Health Vejledning til ReAp på Health Vejledningen, der er gældende fra den 1. september 2016, indeholder følgende oplysninger: 1. Introduktion 2. Forsiden i ReAp 3. Oprettelse af ny ansøgning i ReAp 4. Når et

Læs mere

Vejledning om ansøgning til tildelingspuljen Implementering af DUBU eller tilsvarende it-system 15.25.11.40

Vejledning om ansøgning til tildelingspuljen Implementering af DUBU eller tilsvarende it-system 15.25.11.40 Social- og Integrationsministeriet Vejledning om ansøgning til tildelingspuljen Implementering af DUBU eller tilsvarende it-system 15.25.11.40 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 2 2 Puljens formål...

Læs mere

Vejledning om tilmelding til Leverandørregister for gødningsleverancer

Vejledning om tilmelding til Leverandørregister for gødningsleverancer Vejledning om tilmelding til Leverandørregister for gødningsleverancer Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af Center for Kontrol, Enhed for Jordbrugskontrol i 2015 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug

Læs mere

Tilsagn om tilskud til projektet Ny Golfbane på Sejerø, j.nr. 1025-187 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen, 1. ansøgningsrunde 2015

Tilsagn om tilskud til projektet Ny Golfbane på Sejerø, j.nr. 1025-187 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen, 1. ansøgningsrunde 2015 Jens Thomassen Sejerø Golfklub c/o Jens Thomassen Sejerøvej 25 4592 Sejerø Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato: 20-04-2015

Læs mere

VILKÅR FOR BEVILLINGER, STYRELSEN FOR FORSKNING OG INNOVATION

VILKÅR FOR BEVILLINGER, STYRELSEN FOR FORSKNING OG INNOVATION VILKÅR FOR BEVILLINGER, STYRELSEN FOR FORSKNING OG INNOVATION Administration af bevillinger. Forsknings- og Innovationsstyrelsen har i januar 2012 udgivet publikationen: Vilkår for bevillinger januar 2012.

Læs mere

Vejledning til indberetning af elever på frie grundskoler pr. 5. september 2015 til beregning af efterregulering 2015 og driftstilskud 2016 Indhold

Vejledning til indberetning af elever på frie grundskoler pr. 5. september 2015 til beregning af efterregulering 2015 og driftstilskud 2016 Indhold Vejledning til indberetning af elever på frie grundskoler pr. 5. september 2015 til beregning af efterregulering 2015 og driftstilskud 2016 Indhold Fil-indberetning... 3 Opbygning af oplysningsskemaet...

Læs mere

Portal ledige boliger manual omkring indtastning.

Portal ledige boliger manual omkring indtastning. Den 22. juni 2005 Portal ledige boliger manual omkring indtastning. Der er lanceret en portal med ledige almene boliger på BL s hjemmeside, hvor boligsøgende let skal kunne finde ledige boliger ud fra

Læs mere

Vejledning - web-baseret indberetningssystem vedr. forebyggende foranstaltninger for udsatte børn og unge.

Vejledning - web-baseret indberetningssystem vedr. forebyggende foranstaltninger for udsatte børn og unge. Danmarks Statistik, Velfærd 22. januar 203 Børn og Unge, Udsatte børn Vejledning - web-baseret indberetningssystem vedr. forebyggende foranstaltninger for udsatte børn og unge. Indhold Baggrund...2 2 Formål...2

Læs mere

Vejledning til online blanketten Beskæftigede inden for bygge og anlæg

Vejledning til online blanketten Beskæftigede inden for bygge og anlæg Vejledning til online blanketten Beskæftigede inden for bygge og anlæg Din vej gennem blanketten Her er en kort vejledning om hvordan du udfylder online blanketten trin for trin. Har du spørgsmål, er du

Læs mere

Vejledning til online blanketten Industriens salg af varer

Vejledning til online blanketten Industriens salg af varer Vejledning til online blanketten Industriens salg af varer Din vej gennem blanketten Her er en kort vejledning om hvordan du udfylder online blanketten trin for trin. Har du spørgsmål, er du velkommen

Læs mere

AURUS - Kontrollant. Sikrer, at konteringen er korrekt samt udfylder manglende kontering

AURUS - Kontrollant. Sikrer, at konteringen er korrekt samt udfylder manglende kontering Kontrollanten modtager medarbejderens afregning/forskud til kontrol. Kontrollanten åbner det pågældende afregningsdokument til kontrol. Kontrollanten udfører følgende kontrol af afregningen/forskud: Sikrer,

Læs mere

Ansøgningsvejledning til støtte til uddannelsesaktiviteter i. i forbindelse med ikkekommerciel lokalradio- og -tvvirksomhed.

Ansøgningsvejledning til støtte til uddannelsesaktiviteter i. i forbindelse med ikkekommerciel lokalradio- og -tvvirksomhed. Radio- og tv-nævnet Efteråret 2015 rtv@kulturstyrelsen.dk Ansøgningsvejledning til støtte til uddannelsesaktiviteter i forbindelse med ikkekommerciel lokalradio- og tvvirksomhed (uddannelsespuljen) Baggrund

Læs mere

SDBF EN GUIDE TIL DET DIGITALE BLANKET FLOW - BRUGERE -

SDBF EN GUIDE TIL DET DIGITALE BLANKET FLOW - BRUGERE - SDBF EN GUIDE TIL DET DIGITALE BLANKET FLOW - BRUGERE - INTRODUKTION TIL DET DIGITALE BLANKET FLOW På nuværende tidspunkt består systemet af 26 blanketter, der er placeret i 7 kategorier - se nedenfor.

Læs mere

Online indberetning af beboer- og udgiftsoplysninger

Online indberetning af beboer- og udgiftsoplysninger af beboer- og udgiftsoplysninger Side 1 Introduktion Hvis du har adgang til Brunata Online, giver det dig mulighed for at indberette beboer- og udgiftsoplysninger online. Denne vejledning viser, hvordan

Læs mere

Vejledning PROPHIX 11. Driftsbudgettering ved åbning af templates (Kun til Avanceret-brugere)

Vejledning PROPHIX 11. Driftsbudgettering ved åbning af templates (Kun til Avanceret-brugere) PROPHIX 11 Systemansvarlige Michael Siglev Økonomiafdelingen 9940 3959 msi@adm.aau.dk Daniel Nygaard Ricken Økonomiafdelingen 9940 9785 dnr@adm.aau.dk Vejledning (Kun til Avanceret-brugere) Opdateret:

Læs mere

ESS Portal. Brugermanual Indklagede

ESS Portal. Brugermanual Indklagede ESS Portal Brugermanual Indklagede Indhold Indledning...3 Notifikationsmail...4 Login for medarbejdere (indklagede)...4 Sagsoversigt...6 Sagsbilledet...6 Upload dokumenter... 7 Tilføj besked... 8 Send

Læs mere

Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2014

Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2014 Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2014 Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af Center for Jordbrug, Miljø i 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Ministeriet for Fødevarer,

Læs mere

Brugermanual til udfyldelse af formularen Indberetning af elsalg og elpriser for erhvervskunder til brug for Eurostat.

Brugermanual til udfyldelse af formularen Indberetning af elsalg og elpriser for erhvervskunder til brug for Eurostat. Brugermanual til udfyldelse af formularen Indberetning af elsalg og elpriser for erhvervskunder til brug for Eurostat. Indberetningsprocessen består af følgende trin: 1. Brugeren logger på med NemId medarbejdersignatur.

Læs mere

Let i gang med NemRefusion for selvstændige

Let i gang med NemRefusion for selvstændige Let i gang med NemRefusion for selvstændige Digital indberetning af syge- og barseldagpenge på Virk.dk Denne lille guide giver dig en introduktion til, hvordan du kan indberette syge- og barseldagpenge

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING DIGITALE FORMULARER (BLANKETTER) Handicaphjælpere, ledsagere, aflastningsfamilier, kontakt og støttepersoner m.v. jf. Serviceloven.

BRUGERVEJLEDNING DIGITALE FORMULARER (BLANKETTER) Handicaphjælpere, ledsagere, aflastningsfamilier, kontakt og støttepersoner m.v. jf. Serviceloven. Målgruppe Handicaphjælpere, ledsagere, aflastningsfamilier, kontakt og støttepersoner m.v. jf. Serviceloven. Formål At give en grundlæggende vejledning i hvordan indberetning af timer, kørselsgodtgørelse,

Læs mere

Vejledning til Arbejdsmiljødatabasen. Side 1 af 21

Vejledning til Arbejdsmiljødatabasen. Side 1 af 21 Vejledning til Arbejdsmiljødatabasen Side 1 af 21 Indhold Introduktion til Arbejdsmiljø-databasen... 3 Dokumentation af arbejdsmiljøarbejdet... 3 Et område for hver arbejdsmiljøgruppe og for hvert ledelsesområde...

Læs mere

Målgruppe Handicaphjælpere, ledsagere, aflastningsfamilier, kontakt og støttepersoner m.v. jf. Serviceloven.

Målgruppe Handicaphjælpere, ledsagere, aflastningsfamilier, kontakt og støttepersoner m.v. jf. Serviceloven. Målgruppe Handicaphjælpere, ledsagere, aflastningsfamilier, kontakt og støttepersoner m.v. jf. Serviceloven. Formål At give en grundlæggende vejledning i hvordan indberetning af timer, kørselsgodtgørelse,

Læs mere

Quick Guide deltagelse i Censorkurser

Quick Guide deltagelse i Censorkurser Quick Guide deltagelse i Censorkurser RejsUd Du kommer ind i RejsUd fra din webbrowser ved at skrive adressen https://381.rejsud.oes.dk LOGIN Du logger på RejsUd med dit Bruger-ID og Adgangsord. Du har

Læs mere

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Askø Strandvig Grundejerforening Per Skov Madsen Alstrup Strandvej 3 4840 Nørre Alslev Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato:

Læs mere

Retrokonverteringsbevilling

Retrokonverteringsbevilling Retrokonverteringsbevilling Vejledning Ansøgningstermin oktober 2015 Retrokonverterings-bevilling Vejledning Næste ansøgningsfrist 15. oktober 2015 Kulturstyrelsen Biblioteker H.C. Andersens Boulevard

Læs mere

Vejledning til indberetning af elever på frie grundskoler pr. 5. september 2013 til beregning af efterregulering 2013 og driftstilskud 2014 Indhold

Vejledning til indberetning af elever på frie grundskoler pr. 5. september 2013 til beregning af efterregulering 2013 og driftstilskud 2014 Indhold Vejledning til indberetning af elever på frie grundskoler pr. 5. september 2013 til beregning af efterregulering 2013 og driftstilskud 2014 Indhold Fil-indberetning... 2 Opbygning af oplysningsskemaet...

Læs mere

Man åbner en browser og finder Skattestyrelsens hjemmeside:

Man åbner en browser og finder Skattestyrelsens hjemmeside: 1. Web-løsningen for arbejdsgivere Web-løsningen Den etablerede Web-løsning giver mulighed for, at man som arbejdsgiver via Internettet kan foretage indberetning af månedsredegørelser til Skattestyrelsen.

Læs mere

Guide til at udfylde klageskema. når du på vegne af en anden person vil klage over sundhedsfaglig behandling

Guide til at udfylde klageskema. når du på vegne af en anden person vil klage over sundhedsfaglig behandling Guide til at udfylde klageskema når du på vegne af en anden person vil klage over sundhedsfaglig behandling Guide nr., version, april 06 Log på med nøglekort NemID Vi skal bruge mange oplysninger fra dig,

Læs mere

Indhold 1 Om Skolekvalitet.dk...3. 2 Vælg evalueringsmodel før du går i gang...3. 3 Overblik over siderne... 5

Indhold 1 Om Skolekvalitet.dk...3. 2 Vælg evalueringsmodel før du går i gang...3. 3 Overblik over siderne... 5 Skolekvalitet.dk Manual Version 1.0 Indhold 1 Om Skolekvalitet.dk...3 2 Vælg evalueringsmodel før du går i gang...3 3 Overblik over siderne... 5 3.1 Oversigt over centrale funktioner:... 6 4 Kom godt i

Læs mere

Vejledning til online lønindberetning for aftenskoler

Vejledning til online lønindberetning for aftenskoler Vejledning til online lønindberetning for aftenskoler Pr. 5-01-2017 1 Generelt om udfyldelse af formularen. Lønindberetning fra aftenskolerne skal fra 1. jan 2017 udfyldes hver måned online. Systemet er

Læs mere