Flishugning og skimmelsvampe

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Flishugning og skimmelsvampe"

Transkript

1 Flishugning og skimmelsvampe Af biolog Simon Skov, Skov & Landskab, KVL Skimmelsvampe trives i flis. De danner store mængder sporer, som kan give mange former for gener, hvis man arbejder med flis. På større flismaskiner kan generne undgås ved et filter af den rette kvalitet. På mindre flismaskiner kan det være nødvendigt at bruge maske eller friskluftpumpe. Håndtering af flis på lager kan også kræve brug af maske. Det er efterhånden almindeligt kendt, at der vokser skimmelsvampe i flis. Det gælder især flis, der har været lagret i stak. Her er svampevæksten af og til så kraftig, at stakken brænder sammen. I de tilfælde er svampenes aktivitet tydelige, og man holder sig intuitivt på afstand. Nu findes der ny viden om skimmelsvampe i kabinen på flishuggere og ved mindre flishuggere med manuel indmadning. Du kan læse mere om emnet i denne artikel og på hjemmesiden Skimmelsvampe er naturlige Skimmelsvampe er en vigtig brik i naturens nedbrydningskæder. Vi ved fra mugpletter på marmelade og brød, at skimmelsvampene er hurtige og effektive til at inficere nye fødeemner. Skimmelsvampenes strategi er at være først, når der viser sig et nyt Figur 1. Vi kender skimmelsvampene fra køkkenet her en citron. Alle ved, at madvarer med mug skal smides ud. Vi er derimod ikke så vant til at omgås skimmelsvampe i vores arbejdsmiljø. Skimmelsvampe kan medføre en lang række helbredsproblemer. levested. Senere i nedbrydningsprocessen bliver skimmelsvampene udkonkurreret af andre organismer. På træ er skimmelsvampene hurtige til at angribe de sukkerholdige træsafter og andre let omsættelige dele. Senere overtages det døde ved af vednedbrydende svampe. I august topper den naturlige forekomst af skimmelvampe. Det kan vi bl.a. høre, når der varsles om Cladosporium og Alternaria sammen med pollentallene. Varslet gives for at advare mennesker, der påvirkes af skimmelsvampe i naturlige koncentrationer om efteråret. Skimmelsvampe udgør en risiko De naturlige niveauer af skimmelsvampesporer i luften kan vi ikke ændre på. Arbejdssituationer med sporekoncentrationer, der ligner de naturlige, indebærer heller ikke nogen særlig risiko for gener. Derimod udgør kraftige sporeforureninger en risiko for vores velbefindende. Det er derfor vigtigt at undgå et arbejde, der medfører, at man indånder meget store mængder sporer af skimmelsvampe. Ofte skal der kun små ændringer i arbejdsrutiner og udstyr til at forbedre arbejdsmiljøet. Det vigtigste skridt mod en løsning er opmærksomhed på problemet. Mange slags gener De gener, som skimmelsvampene kan medføre, er meget forskellige, ligesom det er meget forskelligt, hvor mange sporer vi kan tåle. Kun 468 SKOVEN

2 få er klar over, at skimmelsvampe kan medføre en lang række hverdagssygdomme, såsom - hovedpine - træthed - koncentrationsbesvær - dårlig mave - ømme led - hoste - løbende næse - trykken for brystet - røde øjne. Det er gener, som mange mennesker oplever af og til. Derfor forbindes disse gener ikke nødvendigvis med skimmelsvampe i arbejdsmiljøet. Selvom det måske er mindre gener, er de værd at undgå. Skimmelsvampe kan også medføre astma. Det er en langt mere alvorlig sag, som kan påvirke både livskvaliteten og arbejdsevnen. Har man først udviklet astma, skal der ikke meget til at udløse et anfald. Det vil derfor være svært at passe et arbejde inden for det grønne område. Større flismaskiner Skov & Landskab, KVL, og BAR Jord til Bord har arbejdet med skimmelsvampe i forbindelse med maskinførere som producerer flis og anlægsgartnere som bruger flis. Det viser sig, at tanken om at arbejde i det fri også er at arbejde i frisk luft, ikke er rigtig. Flisning med store maskiner foregår som regel med den samme mand ved joysticket hver dag. Når den samme person hele dagen og hver dag udsættes for sporeforurening, må man være ekstra opmærksom på maskinførerens helbred. Flisudkøringsmaskiner Målinger i kabinen på flisudkøringsmaskiner viser, at på trods af de store støvskyer, der driver over udkørselstraktoren er luftkvaliteten i kabinen generelt i orden med hensyn til sporer fra skimmelsvampe. Så godt går det ikke for flishuggerne. Figur 2. Filtersystemet skal kontrolleres og vedligeholdes for at yde tilstrækkelig beskyttelse. Filteret skal være af F7-kvalitet. Figur 3. Filterboxen skal være tæt, så der ikke kan suges ufiltreret luft ind i systemet. Snavs på den rene side af filteret afslører utætheder. Rammen i filterboxen skal være helt lige. Hvis den ikke er det, må den rettes og forstærkes for at slutte tæt til pakningen på filteret. Flishuggere med kabine Her er billedet lidt broget. Måleresultaterne viser, at sporekoncentrationen i kabinen varierer meget. Omkring halvdelen af målingerne ligger på niveau med sporeindholdet i efterårsluft. Det vil sige, at antallet af sporer nok er forhøjet i forhold til den luft, der blæser hen mod arbejdsstedet, men koncentrationen er ikke voldsomt forhøjet. Den anden halvdel af målingerne ligger over eller væsentligt over det naturlige niveau. Cirka en fjerdedel af målingerne viser, at luften i kabinen er kraftigt sporeforurenet og i høj grad kan medføre helbredsproblemer. Den store variation er forventet. Det er klart, at vind og vejr og forskelle i det træ, der skal flises, medfører forskellige grader af sporeforurening. Det var dog ikke forventet, at der så hyppigt kunne findes en kraftig sporeforurening i kabinen. Der er altså god grund til at forbedre luftkvaliteten i kabinen på flishuggere. Utilstrækkelige filtre Målinger har vist, at der er en tæt sky af sporer omkring en flishugger. Da en stor del af flisningen sker mellem de stående træer i bevoksningen, vil vinden kun langsomt bære sporerne væk fra arbejdsstedet. Der er altså tale om, at ventilationsluften til kabinen tages fra udendørsluft med mange sporer i. Det kræver et godt filtersystem at holde sporerne tilbage og ventilere kabinen med ren luft. SKOVEN

3 Der er flere svage led i den kæde. Mange filtersystemer er utætte. Det ses ved, at der kommer støv ind i kanalerne bag filteret. Støv eller ligefrem grannåle og kviste på bagsiden af filteret vidner om, at der suges ufiltreret luft ind i kabinen. Utætheder stoppes nemt med silikone. Sidder filteret ikke tæt i filterkassen, må pakningen renses og eventuelt friskes op med silikonefedt. Der er tendens til, at rammen til filteret ikke er lavet kraftig nok til at forblive helt lige. Det kan være nødvendigt at svejse en forstærkning på. Husk på, at et par timers indsats er en god investering i forhold til en sygedag. Det korrekte filter Filteret skal være af F7-kvalitet for at fange de meget små sporer. Mange forhandlere ved ikke, hvilken klasse deres filtre har. Filtrene kaldes pollenfiltre, standardfiltre eller andet, der ikke siger noget om kvaliteten. Det er derfor klogt at få forhandleren til at undersøge filterklassen, så du ved, at det beskytter dig mod sporer. Når det rette filter er sat på plads i et tæt ventilationssystem, skal det vedligeholdes. Filteret kan fx rengøres med en støvsuger, ligesom kabinen bør støvsuges jævnligt. Når filteret er støvet til og ikke længere kan rengøres, skal det skiftes. Intervallet afhænger af arbejdsforholdene. Det optimale er at installere en trykfaldsmåler bag filteret, så man kan se, når filteret er stoppet. Læs mere om filtre og vedligeholdelse på Figur 4. Ved mindre flismaskiner uden kabine kan man prøve at planlægge arbejdet så man ikke indånder ret mange sporer. Kan det ikke lade sig gøre, må man bruge en P3-maske. Figur 5. Lagring af flis medfører en kraftig vækst af skimmelsvampe. Hvis lagringen ikke kan undgås, må man være omhyggelig med at bruge værnemidler, når flisen skal flyttes. Mindre flismaskiner uden kabine Flishuggere med manuel indfødning kræver, at man står lige foran tragten. Det er et arbejdssted med mulighed for kraftige forureninger, men også vindpust, der renser luften. Målingerne bekræfter denne forventning. Cirka halvdelen af målingerne viser en svag forurening, mens den anden halvdel viser en meget kraftig forurening. Forskellen mellem de to halvdele kunne ligge i vindforholdene. Det er også vist, at sporekoncentrationen falder hurtigt, når man bevæger sig op mod vinden som forventet. Bare få meter op mod vinden er sporeforureningen faldet til et acceptabelt niveau. Den værste forurening er så kraftig, at koncentrationen af sporer ligger ud over skalaen på det anvendte måleudstyr. Det er en koncentration, som er helt uacceptabel at indånde, og som kan medføre gener efter kort tids eksponering. Planlæg arbejdet Forureningen omkring en mindre flishugger afhænger naturligvis af materialet, der skal hugges og af vind og vejr. Det er en god ide at planlægge arbejdet, så man indånder færrest muligt sporer af skimmelsvampe. Da svampevæksten går meget langsommere om vinteren er det en stor fordel at fælde og hugge i vintermånederne. Hvis arbejdet ikke kan vente, er det bedst at fælde og hugge i én arbejdsgang. Derved kommer materialet ikke til at ligge i dynger, som giver gode vækstmuligheder for skimmelsvampene. Man kan også tænke på, at flishuggeren bør stå så frit som muligt i forhold til vinden. Jo mere vinden blæser på huggeren, jo større er chancen for, at luften er ren i arbejdszonen. 470 SKOVEN

4 Klistermærke der kan sættes på maskinen. eller brug P3-maske Hvis man ikke kan ændre arbejdsforholdene, så sporekoncentrationen bliver reduceret, må man bruge en P3-maske under arbejdet. Der findes mange typer masker. En P3-maske skal være af blød silikone, så den sidder tæt til ansigtet. Er der utætheder langs masken, fx pga. skægstubbe eller forkert indstilling, slipper der ufiltreret luft ind i masken, og beskyttelsen forsvinder. Har man skæg, må man bruge en hætte eller maske med luftforsyning. Det er en pumpe, som spændes om livet og via en slange forsyner masken med luft. Skal man selv trække luften gennem filteret, må man maksimalt bruge masken i tre timer om dagen, men hvis der bruges pumpe, er der ingen tidsbegrænsning. Flis på lager Der kan være forskellige behov for at have flis på lager. Er man leverandør til et flisfyret varmeværk, skal man måske have store lagre pga. forsyningssikkerheden. Al lagring af flis medfører en kraftig vækst af skimmelsvampe, og derfor bør man kun have flis på lager, hvis det spiller en vigtig rolle. Er man flisproducent i mindre skala og måske ender med en stak flis af frisk grønt haveaffald, bør man ikke gemme flisen til senere brug. Flis af frisk træ bør bruges/spredes, straks efter det er hugget. Hvis flisen alligevel har ligget i stak nogle dage/uger, skal det håndteres med forsigtighed. Dvs. med en egnet maskine eller med P3-maske. Er man nødt til at have flis på lager, må man dels regne med at flisen taber brændværdi, dels overveje om man råder over udstyr, så arbejdet med den lagrede flis kan udføres forsvarligt. Det behøver dog hverken at være dyrt eller svært. Generelt skal al manuel håndtering af lagret flis, som fx grave- og fejeopgaver, ske med P3-maske. Flytning af store mængder flis med maskine medfører en kraftig sporeforurening. Det er derfor meget vigtigt, at maskinen er udstyret med et tilstrækkeligt godt filtersystem, eller at arbejdet foregår med P3-maske. Ordforklaringer Skimmelsvampe. Skimmelsvampe er mikroskopiske svampe. Eksperter har i dag beskrevet ca forskellige arter af skimmelsvampe. Der findes helt sikkert mange flere, der endnu ikke er blevet opdaget. Dem vi møder i dagligdagen kaldes ofte for mug, hvilket er misvisende, da mug kun er én slægt ud af mange. Der bruges normalt latinske navne for disse svampe. I flis er svampen Aspergillus fumigatus meget hyppig. Den er kendt som en særligt skadelig art, der kan medføre en lang række gener og sygdomme. Sporer. Skimmelsvampe spreder sig ved hjælp af sporer. Der kan ikke gives noget tal for, hvor mange sporer skimmelsvampe danner. Det afhænger af svampearten, væksthastigheden og af, hvor stor svampekolonien er. Sporerne ser meget forskellige ud. Nogle er runde, andre aflange, nogle mørke, andre klare, nogle er nubrede, andre glatte osv. Størrelsen varierer fra ca. 2 mikrometer (en mikrometer er en tusindedel millimeter) i diameter til omkring 20 mikrometer. Sporerne er velegnet til spredning af svampen. Der er mange af dem, de er modstandsdygtige, og de er så små, at de let transporteres med luften. Som beskyttelse er sporevæggen belagt med lange proteinkæder. Desuden danner sporerne gifte for at undgå at blive ædt. Kilde: Øverst ses et foto taget gennem mikroskop. Man ser en stilk, der bærer et hoved, hvorpå der dannes sporer i lange kæder. Sporerne frigøres nemt og svæver ud i luften. Nederst vises svampesporer set i mikroskop ved 400 ganges forstørrelse. SKOVEN

5 Hvis arbejdet strækker sig over mere end tre timer på en dag, er det nødvendigt at bruge pumpe til at forsyne en maske eller hætte med renset luft. Rensningsgraden er i øvrigt også langt bedre i en luftforsynet maske end i en passiv maske, og pumpen er ikke til gene, når den kan ligge i førerhuset. Flis er et godt produkt Flis er et godt produkt til bunddække eller som energikilde. Det ændrer den nye viden ikke på. Men hvis flisen skal være et aktiv i mange år fremover, er det nødvendigt at opnå et arbejdsmiljø uden risiko for små og store helbredsproblemer. Heldigvis er løsningerne hverken særligt dyre eller besværlige. Læs mere om flis og skimmelsvampe på Figur 6. Hjemmesiden giver informationer til maskinførere og anlægsgartnere om problemerne med skimmelsvampe og flis. En god sælger En god sælger kan ofte have fordel af at knytte en historie til sit produkt. En historie som ikke blot fortæller om selve produktet, men også taler til de følelser og behov som man formoder køberen har. Søstrene Grene er en butikskæde som sælger alle mulige varer. Den bygger på myten om de to søstre som rejser verden rundt og finder varer de mest overraskende steder, ofte med en ædel eller miljørigtig profil. Hør for eksempel hvad de fortæller om deres papirservietter: Anna og Clara ejer 987 ha genbrugsskov i Böhmen. Skoven er tilplantet med tidligere års kasserede juletræer i tilknytning hertil har de en lille papirmølle, der fremstiller deres servietter 3-lags servietter (20 stk) Og jo, Skovens udsendte købte to pakker. For servietter er jo meget rare at have, og så er der også en lille historie at fortælle når man får besøg. Så må man bare håbe at gæsterne ikke læser teksten på pakken. Her står nemlig at servietfabrikken ligger ved Berlin, 300 km fra Böhmen (en del af Tjekkiet). sf Færre påkørsler Det er sket et kraftigt fald i antallet af rådyr som påkøres på den strækning af Gedser Landevej der går gennem Lindeskoven og Hallerup Skov. Normalt er der omkring 20 påkørsler om året, men i første halvår af i år har der kun været 4. Faldet skyldes et initiativ fra ejeren af skoven, godsejer Thomas Højgaard fra Orupgård Gods. Han fik sidste år nok af de mange påkørsler og frygtede at der en dag kunne ske personskade. Derfor sørgede han sidste sommer for at rydde krat og grene i en stribe langs vejen. Så får bilister (og rådyr) bedre udsyn til hinanden og kan lettere undgå påkørsler. Desuden har amtets vejvæsen opsat advarselsskilte langs vejen. De har også monteret vildtspejle på bagsiden af kantpælene (de hvide plasticpæle). Vildtspejlene kaster lyset fra billygterne ind i skoven så dyrene advares når der kommer en bil. Kilde:Lolland-Falsters Folketidende Træer reddes af gas-eksplosion I England prøver man nu en helt ny teknik til at redde gamle træer i parker og skove. Jorden løsnes ved hjælp af en lille bombe med kvælstof i gasform. Efter at jorden er åbnet op tilføres organisk gødning. Parktræer lider ofte under mange besøgende, som trin for trin trykker jorden sammen omkring træet. Der skal luft til omkring rødderne for at de kan leve, og hvis jorden er for komprimeret vil træet sygne hen. Teknikken er allerede prøvet med succes i den botaniske have Kew Gardens. Nu prøves den i Parkstone Park i Dorset. Kilde:BBC News FSC laver Træ-forum I maj lavede FSC Danmark et Business Forum som nu har 14 medlemmer inden for den danske træbranche. Virksomhederne kan deltage i kampagner, såvel markedsføring som mere bred folkeoplysning. Desuden får de adgang til et stort globalt handelsnetværk, pressearbejde og ERFA-gruppe. En virksomhed med omsætning over 15 mio. kr betaler et kontingent på kr. Medlemmerne er: COOP Danmark, Danwo A/S Johan Olsen, Diverse Raavarer A/S & Barrit Skovdistrikt, Jessing Aps, Jysk A/S, KoppWood Aps, NEPCon, Precious Wood, Scancom International A/S, Shapes+Coloes Int, Spekva A/S, Trip Trap A/S, Træets Arbejdsgiverforening, Woodhouse. Vi lægger hos Jysk stor vægt på, at vores tropiske træ skal være FSCcertificeret og stammer fra bæredygtig skovdrift, siger Kim Skibsted, kommunikationschef i Jysk. Derfor prioriterer vi markedsføring af vores FSC-produkter, og vi ser frem til at bruge FSC Danmarks markedsføringsmateriale i vore butikker og kataloger. 472 SKOVEN

6 KORT NYT Ingen nye fabrikker i Finland - De store investeringers tid i Finland er forbi. Vi satser mest dér hvor efterspørgslen vokser hurtigst dvs. uden for Europa. Det sagde direktøren for UPM- Kymmene da han indviede en ny papirmaskine i Kina en investering til 3,0 mia. kr. UPM-Kymmene er Finlands 3. største celluloseindustri med en kapacitet på 2,3 mio. tons om året. Tilsvarende udtalelser blev i foråret fremsat af Stora Enso. De vil på længere sigt flytte fra Europa til nye anlæg i Sydamerika og Asien det giver et bedre afkast. Stora Enso er Finlands største skovindustri med en kapacitet på 2,9 mio. tons cellulose om året. Stora Enso koncernen er den største producent i verden af papir og pap. (Se Skoven 6-7/05, side 298). UPM-Kymmene er ikke kun aktiv i Kina. De er i gang med at bygge en ny cellulosefabrik i Uruguay (i Sydamerika) til 6,5 mia. kr. Det er Finlands største investering i industri i udlandet nogensinde. Fabrikken skal forarbejde hurtigtvoksende eucalyptus til cellulose som skal sendes til papirfabrikker i Kina! UPM siger at store investeringer besluttes ud fra faktorer som råvaretilførsel, energi, skatter og arbejdsløn; hertil kommer nærhed til kunderne og markedsudviklingen. - Finland har tabt sin konkurrencefordel inden for skovindustrien, siger UPM's direktør. Maskinerne er lige effektive overalt, og viden flytter sig hurtigt over grænser. men ny fabrik i Skotland Mens de finske koncerner er ved at drosle ned i Europa, er der i Skotland planer om nybyggeri. Forscot koncernen vil lave Storbritanniens første integrerede fabrik med produktion af cellulose, papir og elektricitet, samt savværk. Projektet er beregnet til 11 mia. kr. hvoraf 70% er finansieret. Byggeriet skal starte i 2006 i Invergordon (v. Inverness), og kan starte op i Råvaren er sitkagran som har høj tilvækst i Skotland og Irland. Samtidig er der let adgang til de vigtige markeder i Storbritannien. Kilde:Vi Skogsägare 4/05 Snudebiller efter brand Der kan komme omfattende angreb af snudebiller hvis man planter på en renafdrift hvor der lige er brændt af. Der er set omfattende skader selv i det indre Norrland, hvor snudebillen normalt ikke er noget stort problem. Hele kulturer kan ødelægges. Det viser en ny svensk undersøgelse fra Skogforsk. Emnet er blevet aktuelt i Sverige i det seneste årti, fordi man nu brænder af efter renafdrift på nogle tusinde hektar hvert år. Formålet er at gavne dyr og svampe som er knyttet til områder hvor der har været skovbrand. Større ejendomme certificeret efter FSC skal afbrænde mindst 5% af arealet på egnede lokaliteter inden for en femårsperiode. Også PEFC stiller visse krav til afbrænding. Der er lavet forsøg på 10 afdrifter hvor der tre år i træk blev plantet etårige planter. Snudebillerne dræbte 36% af de træer som blev plantet år 1, men kun 7% af træerne fra år 3. Skogforsk er ikke sikker på årsagen måske lokker branden snudebiller til eller måske angribes træerne fordi de er den eneste føde der findes på det afbrændte areal. Renafdriftens alder havde også betydning de første to år var der store skader, og først 3 år efter afdrift var dødeligheden under 10 %. Der var stor variation fra den ene flade til den anden første år var skaderne lige fra 91% til 2%. Hvis der lige er lavet afbrænding kan skaderne blive store selv på gamle afdrifter. Disse skader skyldes sikkert at der sker en ny indflyvning af snudebiller efter afbrændingen, fordi efterladte frøtræer mv. er blevet dræbt og nu udsender terpener, som lokker billerne til. Rodmorkel er en svamp som erfaringsmæssigt kan give skader efter skovbrand. I dette forsøg forekom den dog kun sporadisk. For at begrænse skader anbefaler Skogforsk at vente mindst 3 år efter renafdrift og mindst 2 år efter afbrænding hvis man vil plante ubehandlede planter. Men man skal naturligvis heller ikke vente for længe, så der indvandrer ny ukrudt til området. Kilde:Plantaktuellt 2/2005 KOMPOSTERE Slaglemaskiner i 3 størrelser til neddeling af alt grønt affald Stor kapacitet Lav vedligeholdelse Til traktor / egen motor Håndfødning / maskinlæsning MASKINFABRIKKEN Lyngvejen 14, 4350 Uggerløse Tel , Kan afvise forhandler Hvem får flest kvalitetsplanter og færrest anslagsproblemer? Spørg en FORSTPLANT-kunde! GODE BILISTER KØRER SIG TIL EN BILLIGERE BILFORSIKRING fra 4033 kr. Ring eller besøg Billigere-bilforsikring.dk GF - Skov og Natur Torvet Sakskøbing 474 SKOVEN

Væk med skimmelsvamp. sådan gør du. Sådan gør du. Tegn på skimmelsvamp: Tag kampen op: HUSK! Du bør lufte grundigt ud 3 x 15 minutter dagligt.

Væk med skimmelsvamp. sådan gør du. Sådan gør du. Tegn på skimmelsvamp: Tag kampen op: HUSK! Du bør lufte grundigt ud 3 x 15 minutter dagligt. Sådan gør du Tegn på skimmelsvamp: Væk med skimmelsvamp - når skimmelsvamp er væk sådan gør du Når skimmelsvamp er fjernet, er det vigtigt at støvsuge og afvaske grundigt, så du fjerner alt støv og skidt,

Læs mere

Svampebiologi. Svampes opbygning. Hvad er en svamp? Mycelier

Svampebiologi. Svampes opbygning. Hvad er en svamp? Mycelier Svampebiologi Det her er en meget hurtig, og overfladisk gennemgang, af svampes opbygning, og deres spredning. Jeg håber, det kan give en forståelse af hvorfor og hvornår svamp/mug er et problem. Dette

Læs mere

Er det din Air Condition som gør dig syg? Skimmel skader dit helbred og din ejendom

Er det din Air Condition som gør dig syg? Skimmel skader dit helbred og din ejendom Er det din Air Condition som gør dig syg? Skimmel skader dit helbred og din ejendom Sendt den 12. juli 2015 i bladet Got Mold 2 På dage som i dag, hvor det nordlige USA nåede en brændende 45 grader varme,

Læs mere

AB RYESGADE/HEDEMANNSGADE

AB RYESGADE/HEDEMANNSGADE AB RYESGADE/HEDEMANNSGADE INFORMATIONSMØDE OM I BYGNINGER MANDAG DEN 16. JANUAR 2012 JANUAR 2012 FORMÅL Formålet med dette informationsmøde er: at I får mere information om forekomsten af svampe i bygninger

Læs mere

Flis, skimmelsvampe og arbejdsmiljø hos anlægsgartnere og maskinførere. BAR Jord til Bord

Flis, skimmelsvampe og arbejdsmiljø hos anlægsgartnere og maskinførere. BAR Jord til Bord Flis, skimmelsvampe og arbejdsmiljø hos anlægsgartnere og maskinførere BAR Jord til Bord Flis, skimmelsvampe og arbejdsmiljø hos anlægsgartnere og maskinførere Denne rapport er et baggrundsmateriale til

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Undersøgelse af vækst af skimmelsvampe. Øster Hornum Børnehave. 1 Baggrund for opgaven

Indholdsfortegnelse. Undersøgelse af vækst af skimmelsvampe. Øster Hornum Børnehave. 1 Baggrund for opgaven Øster Hornum Børnehave Undersøgelse af vækst af skimmelsvampe COWI A/S Cimbrergaarden Thulebakken 34 9000 Aalborg Telefon 99 36 77 00 Telefax 99 36 77 01 wwwcowidk Indholdsfortegnelse 1 Baggrund for opgaven

Læs mere

Bestil et sundt indeklima én gang for alle

Bestil et sundt indeklima én gang for alle Bestil et sundt indeklima én gang for alle Lad os installere et sundt og behageligt indeklima i dit hus Og så skal du aldrig tænke mere over det Nu kan du komme alle indeklimaproblemer til livs én gang

Læs mere

HVAD ER SKIMMELSVAMPE

HVAD ER SKIMMELSVAMPE HVAD ER SKIMMELSVAMPE Information om skimmelsvampe Der findes tusindvis af forskellige arter af skimmelsvampe. Skimmelsvampe er en vigtig del af naturens kredsløb og findes overalt i naturen i jord, på

Læs mere

FSC-certificerede produkter fra SCA

FSC-certificerede produkter fra SCA FSC-certificerede produkter fra SCA Hvad er FSC? FSC (Forest Stewardship Council) er en uafhængig, international organisation, som støtter udvikling af miljømæssigt bæredygtige, socialt fordelagtige og

Læs mere

Allergi i øjne og næse? hele året! Læs mere om allergi og behandling af symptomer i øjne og næse

Allergi i øjne og næse? hele året! Læs mere om allergi og behandling af symptomer i øjne og næse Allergi i øjne og næse? hele året! Læs mere om allergi og behandling af symptomer i øjne og næse Hvad er allergi i øjne og næse? Ved allergi i øjne og næse sker der en allergisk reaktion i øjets og næsens

Læs mere

Her er din nye støvsuger. FRITHIOF centralstøvsugere

Her er din nye støvsuger. FRITHIOF centralstøvsugere Her er din nye støvsuger B e d r e i n d e k l i m a M i n d r e s t ø j H ø j s u g e e v n e N e m i n s t a l l a t i o n I n g e n l u g t g e n e r B e d r e e r g o n o m i FRITHIOF centralstøvsugere

Læs mere

AKTIV RENGØRING MED BIOTEKNOLOGI

AKTIV RENGØRING MED BIOTEKNOLOGI AktivE Bakterier & Enzymer AKTIV RENGØRING MED BIOTEKNOLOGI Nilfisk Biobact er et miljørigtigt rengøringsmiddel, som består af mikroorganismer og enzymer. Biobact Clean ALT-I-ET-RENGØRING Nilfisk Biobact

Læs mere

MultiCopy Original En miljøbevidst problemløser

MultiCopy Original En miljøbevidst problemløser MultiCopy Original En miljøbevidst problemløser Der findes mange problemer i verden, men også enkle løsninger. På nogle af dem. På kontoret er det vigtigt, at arbejdsdagen kører så glat som muligt, og

Læs mere

DNA ANALYSE Sct. Jørgensgade 22, 1. tv

DNA ANALYSE Sct. Jørgensgade 22, 1. tv DNA ANALYSE Sct. Jørgensgade 22, 1. tv Rapport dato 1. september 2015 Vurdering Analysen viser unormale forekomster af skimmelsvamp, hvilket indikerer tegn på fugtskadede bygningsdele i lejligheden. Der

Læs mere

Inger Kærgaard. FSC -mærkede udgivelser. - papir fra ansvarlige kilder

Inger Kærgaard. FSC -mærkede udgivelser. - papir fra ansvarlige kilder Inger Kærgaard FSC -mærkede udgivelser - papir fra ansvarlige kilder Hvorfor vælge FSC-mærket papir? FSC-mærket er verdens hurtigst voksende mærkningsordning til bæredygtigt træ og papir. Ved at købe og

Læs mere

8191_DK_ALLERGY_BROCH.qxd p1-12 17/6/03 1:16 pm Page 1. Sådan hamler du op med allergi i dit hjem.

8191_DK_ALLERGY_BROCH.qxd p1-12 17/6/03 1:16 pm Page 1. Sådan hamler du op med allergi i dit hjem. 8191_DK_ALLERGY_BROCH.qxd p1-12 17/6/03 1:16 pm Page 1 Sådan hamler du op med allergi i dit hjem. 8191_DK_ALLERGY_BROCH.qxd p1-12 17/6/03 1:16 pm Page 2 Allergi - et voksende problem Allergi er en af de

Læs mere

Rengøring og vedligeholdelse

Rengøring og vedligeholdelse Rengøring og vedligeholdelse Vejledning om rengøring og vedligeholdelse på faste arbejdssteder. Samt projekterendes ansvar i forhold til rengøring og vedligeholdelse af bygninger. At-vejledning A.1.4 December

Læs mere

Vedligeholdelse af løvtræshegn Sidebeskæring & udtynding af løvtræshegn

Vedligeholdelse af løvtræshegn Sidebeskæring & udtynding af løvtræshegn Vedligeholdelse af løvtræshegn Sidebeskæring & udtynding af løvtræshegn Plantning & Landskab, Landsforeningen Levende hegn skal vedligeholdes Det danske kulturlandskab er de fleste steder et hegnslandskab.

Læs mere

FSC er den eneste globale træmærkningsordning, som sikrer, at der ikke bliver fældet mere træ, end skoven kan nå at reproducere.

FSC er den eneste globale træmærkningsordning, som sikrer, at der ikke bliver fældet mere træ, end skoven kan nå at reproducere. FSC GØR EN FORSKEL Overalt i verden er ulovlig tømmerhugst og overudnyttelse af skovene et problem, der truer med at udrydde skovens dyr og planter. FSC gør noget ved problemerne. FSC er den eneste globale

Læs mere

en touch-free oplevelse der styrker profilen og forbedrer hygiejnen

en touch-free oplevelse der styrker profilen og forbedrer hygiejnen Gør indtryk med hygiejneløsninger, der styrker din profil og viser at du drager omsorg for dine gæster og dine ansatte. en touch-free oplevelse der styrker profilen og forbedrer hygiejnen sensor nyt medlem

Læs mere

At-VEJLEDNING. Erstatter At-anvisning nr. 4.2.1.1 af januar 1991. Sandblæsning

At-VEJLEDNING. Erstatter At-anvisning nr. 4.2.1.1 af januar 1991. Sandblæsning At-VEJLEDNING D.2.1 Marts 2000 Erstatter At-anvisning nr. 4.2.1.1 af januar 1991 Sandblæsning Vejledning om sandblæsning med tør fristråle i kabine og hal samt udendørs sandblæsning, herunder byggeog anlægsarbejde

Læs mere

Ventilation giver et godt indeklima & den bedste livskvalitet i dit hjem

Ventilation giver et godt indeklima & den bedste livskvalitet i dit hjem Ventilation giver et godt indeklima & den bedste livskvalitet i dit hjem Ventilation giver et godt indeklima & den bedste livskvalitet i dit hjem Et ud af hver 10 ende hus har problemer med fugt og i de

Læs mere

Side2/9. Billeder af maskinerne: Flishuggeren

Side2/9. Billeder af maskinerne: Flishuggeren Når man går ad stien gennem Tude Ådal i disse dage, vil man straks bemærke, at der er sket en hel del i vinterens løb. Flot udsigt over Tude Å og ådalen er dukket op og landskabets form er blevet tydeligere.

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

CBI Danmark A/S er eneforhandler af det papirbaserede isoleringsmateriale CBI/Isocell på det danske marked.

CBI Danmark A/S er eneforhandler af det papirbaserede isoleringsmateriale CBI/Isocell på det danske marked. November 2014 Nutidens isolering der findes andet end mineraluld. er eneforhandler af det papirbaserede isoleringsmateriale CBI/Isocell på det danske marked. Kort fortalt: Fugtbestandigt materiale fugt

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

Rekvirent: XX. Udført af indeklimakonsulent: Ole Borup. Inspektion udført: København den XX oktober 2014. Sag nr.: 10XXX-14.

Rekvirent: XX. Udført af indeklimakonsulent: Ole Borup. Inspektion udført: København den XX oktober 2014. Sag nr.: 10XXX-14. Rekvirent: XX Udført af indeklimakonsulent: Ole Borup info@termo-service.dk Skibhusvej 428 5000 Odense C +45 29821362 Cvr: 32592368 Inspektion udført: København den XX oktober 2014 Sag nr.: 10XXX-14 Indledning

Læs mere

ALTÆDENDE. Danmarks største knuseentreprenør VI SÆTTER TÆNDERNE I ALT HVAD DER BLIVER SERVERET FRA ASFALT OG ARMERET BETON, TIL RØDDER OG AFFALDSTRÆ.

ALTÆDENDE. Danmarks største knuseentreprenør VI SÆTTER TÆNDERNE I ALT HVAD DER BLIVER SERVERET FRA ASFALT OG ARMERET BETON, TIL RØDDER OG AFFALDSTRÆ. ALTÆDENDE Danmarks største knuseentreprenør VI SÆTTER TÆNDERNE I ALT HVAD DER BLIVER SERVERET FRA ASFALT OG ARMERET BETON, TIL RØDDER OG AFFALDSTRÆ. ØKONOMIRIGTIG KNUSNING OG GENANVENDELS SKAL OGSÅ VÆRE

Læs mere

Økologi er flere ting: Grundbegreber om økologiske landbrug

Økologi er flere ting: Grundbegreber om økologiske landbrug Økologi er flere ting: Grundbegreber om økologiske landbrug Dette modul fortæller om de begreber og principper, der er vigtige i økologisk landbrug i Danmark. Noter til dette afsnit ser du på sidste side.

Læs mere

MORTEN BRASK EN PIGE OG EN DRENG

MORTEN BRASK EN PIGE OG EN DRENG MORTEN BRASK EN PIGE OG EN DRENG ØEN 2 E N AF DE FØRSTE DAGE SER jeg hende med en nøgen dreng i hotelhavens indgang. De går gennem skyggen fra de høje daddelpalmer og standser nogle meter fra trappen til

Læs mere

Retningslinier for afbrænding

Retningslinier for afbrænding ÅRHUS KOMMUNE. MAGISTRATENS 2. AFDELING Retningslinier for afbrænding af halm, kvas, haveaffald og bål m.v. Februar 2003 Århus Brandvæsen Kirstinesmindevej 14, 8200 Århus N - Tlf. 8676 7676 Fax : 8676

Læs mere

Er du også en Alfa? Børnenes guide til alfa-1 antitrypsin mangel

Er du også en Alfa? Børnenes guide til alfa-1 antitrypsin mangel Er du også en Alfa? Børnenes guide til alfa-1 antitrypsin mangel Mød Sofie og Lukas Vi vil gerne have at du møder Sofie og Lukas (og Tiger). De har også en lillebror som hedder Rasmus. De skal hjælpe dig

Læs mere

Grønne indkøb i det private og offentlige Danmark

Grønne indkøb i det private og offentlige Danmark Grønne indkøb i det private og offentlige Danmark Tendenser og fakta På den positive side Markedet for FSC og grønne produkter er i fremgang i Danmark. FSC Danmark i fremgang - vi bliver stærkere og større

Læs mere

Solen faldt i tynde striber hen over rækkerne af hvide

Solen faldt i tynde striber hen over rækkerne af hvide D u kan virkelig godt lide pindsvin, ikke? sagde Dalia. Jo, sagde jeg og børstede videre Vilhelmina elsker at få børstet de bløde hår på maven, og de halvstore unger havde også fået smag for det, så der

Læs mere

Fugt og skimmel i kirker

Fugt og skimmel i kirker Fugt og skimmel i kirker oplæg Konference om kirken og dens bygninger 15. maj 2013 v/frede Fruergaard Møller Teknologisk Institut . Typisk livscyklus for skimmelsvampe i bygninger Skimmelsvampene danner:

Læs mere

PEFC seminar. viste vejen frem. Formålet med seminaret var at fortælle den danske træbranche

PEFC seminar. viste vejen frem. Formålet med seminaret var at fortælle den danske træbranche PEFC seminar viste vejen frem Af Tanja Olsen, PEFC Danmark og Jakob Rygg Klaumann, Dansk Træforening Formålet med seminaret var at fortælle den danske træbranche om produktion og handel med træprodukter

Læs mere

5. Miljøforhold ved brændselsfrembringelse

5. Miljøforhold ved brændselsfrembringelse 5. Miljøforhold ved brændselsfrembringelse og -håndtering 5.1 Flishugst og bæredygtighed i skovbruget Der er klare miljøfordele ved at anvende træbrændsler, men det indebærer samtidig en forøget udnyttelse

Læs mere

RENGØRINGSMANUAL AMALFI & VENEZIA

RENGØRINGSMANUAL AMALFI & VENEZIA RENGØRINGSMANUAL RENGØRING OG VEDLIGEHOLD Før der foretages nogen form for rengøring og/eller vedligehold på ovnen, kontroller følgende: - sørg for at ovnen er slukket - sørg for at hovedafbryderen bag

Læs mere

BÆREDYGTIGHED OG RENGØRING

BÆREDYGTIGHED OG RENGØRING BÆREDYGTIGHED OG RENGØRING FORUM FOR BÆREDYGTIGE INDKØBS ARBEJDSGRUPPE FOR BÆREDYGTIG RENGØRING HAR SAMLET EN RÆKKE GODE RÅD TIL, HVORDAN MAN KAN FÅ MERE BÆREDYGTIGHED I SIN RENGØRING. BESKÆFTIGER MAN

Læs mere

Kun en dråbe... 3 historier i én: Spildevandet på landet Spildevandet i byen Vandets kredsløb

Kun en dråbe... 3 historier i én: Spildevandet på landet Spildevandet i byen Vandets kredsløb Kun en dråbe... 3 historier i én: Spildevandet på landet Spildevandet i byen Vandets kredsløb Følg en vanddråbes rejse fra vandhanen, gennem kloakken, renseanlægget og naturens eget renseproces. DANSKE

Læs mere

ELEKTRONISK P SKIVE Brugervejledning

ELEKTRONISK P SKIVE Brugervejledning ELEKTRONISK P SKIVE Brugervejledning NGE25/FS13 NGE26/FS18 Indledning PARK n GO elektronisk parkeringsskive er en elektronisk p skive, som indstiller parkeringstidspunktet uden komplicerede installationer

Læs mere

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det Det store juletræ Det er begyndt at blive koldt for fingrene, og selv om vi trækker huen godt ned om ørerne, er de godt røde. Vi beslutter os for at gå hjem til Per, han mener også, at det er ved at være

Læs mere

Andelsboligforeningen Kyndby Huse

Andelsboligforeningen Kyndby Huse Referat af ekstraordinær generalforsamling søndag den 9. maj 2010 kl. 13:00 i personalekantinen på Kyndbyværket Repræsenteret på ekstraordinær generalforsamling var 64 stemmeberettigede ud af i alt 140

Læs mere

Håndbog for træambassadører. Træ gavner klimaet, miljøet, skovene, humøret, sundheden, byggeriet og økonomien

Håndbog for træambassadører. Træ gavner klimaet, miljøet, skovene, humøret, sundheden, byggeriet og økonomien Håndbog for træambassadører Træ gavner klimaet, miljøet, skovene, humøret, sundheden, byggeriet og økonomien Indhold 1. Træ er verdens mest miljøvenlige råstof Træ er fornyeligt Træ fjerner CO 2 fra luften

Læs mere

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt.

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. OB115N DA For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. ELEKTRISK HÅNDTØRRER INSTALLATIONSVEJLEDNING VIGTIGT!

Læs mere

ViLLA Ventilation. DUKA Ventilation Din tryghed for et godt indeklima

ViLLA Ventilation. DUKA Ventilation Din tryghed for et godt indeklima ViLLA Ventilation DUKA Ventilation Din tryghed for et godt indeklima Indhold Kvalitet Sundhed Trivsel 3 4 5 8 9 10 Hvorfor VillaVentilation? Bygningsreglementet Hvad er der at være bekymret over i et dårligt

Læs mere

Energipil. Din fremtid?

Energipil. Din fremtid? 2010 / 1 Din fremtid? Aabenraa Rødekro Energipil Vi støtter vores kunder med energipil-projektet med Fjernvarmen: Aabenraa-Rødekro Fjernvarme tilbyder dig en sikker og stabil indtjening i mange år frem

Læs mere

Rydning af opvækst, NST Vestjylland #2

Rydning af opvækst, NST Vestjylland #2 Rydning af opvækst, NST Vestjylland #2 8. maj 2015 Spørgsmål og svar: 1. Spørgsmål: Vil det være tilladt at neddele alt materiale til biobrændsel? Svar: Nej materialet skal fjernes fra arealerne og udkøres

Læs mere

Pollenkalender. De vigtigste allergifremkaldende pollen i Danmark. Birk. El Elm. Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September

Pollenkalender. De vigtigste allergifremkaldende pollen i Danmark. Birk. El Elm. Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Høfeber HØFEBER Høfeber er en form for allergi, der opstår, hvis du er blevet overfølsom over for for eksempel pelsdyr, træpollen, græspollen, skimmelsvampesporer eller husstøvmider. Op mod en million

Læs mere

Hvad er et godt indeklima? Indeklima som begreb og i praksis Lars Gunnarsen Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet

Hvad er et godt indeklima? Indeklima som begreb og i praksis Lars Gunnarsen Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet Præsentation ved konference om udvikling af det almene byggeri 13. juni 2012 Hvad er et godt indeklima? Indeklima som begreb og i praksis Lars Gunnarsen Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet

Læs mere

Beauty & Performance in Wood TM

Beauty & Performance in Wood TM Beauty & Performance in Wood TM Hvad er Kebony? Kebony er et bæredygtigt alternativ til tropisk hårdttræ, når udseende og ydeevne er afgørende. Kebony teknologien er udviklet i Norge og er en miljøvenlig

Læs mere

ViLLA Ventilation. DUKA Ventilation Din tryghed for et godt indeklima. 34682 Duka VillaVentilation v2.indd 1 12-07-2010 12:13:30

ViLLA Ventilation. DUKA Ventilation Din tryghed for et godt indeklima. 34682 Duka VillaVentilation v2.indd 1 12-07-2010 12:13:30 ViLLA Ventilation DUKA Ventilation Din tryghed for et godt indeklima 34682 Duka VillaVentilation v2.indd 1 12-07-2010 12:13:30 Indhold 3 4 5 8 9 10 Hvorfor VillaVentilation? Bygningsreglementet Hvad er

Læs mere

Sugning af slagger fra kedler

Sugning af slagger fra kedler Mammutsugeren suger 8.000 m3 luft i timen Sugning af slagger fra kedler En gang om året bliver kedlerne på havnen hos AAK i Århus rengjort for slagger og aske. Den nemmeste måde er at suge det ud med en

Læs mere

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA - stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA Hvid stamme MOTTO: Det er Solgudens vilje, at du skal gøre hvad jeg siger STIKORD: Præster, bestemmer, rige Da Solguden straffede menneskerne, troede

Læs mere

Kort informativ sammenfatning af projektets resultater og konklusioner

Kort informativ sammenfatning af projektets resultater og konklusioner Kort informativ sammenfatning af projektets resultater og konklusioner Indledning Passiv rygning på grund af luftoverføring mellem lejligheder, såkaldt naborøg, er en vigtig sag for mange beboere i etageboliger.

Læs mere

HVAD ER DIT TØJ LAVET AF?

HVAD ER DIT TØJ LAVET AF? FORLØB NR. 3 Vidste du, at tekstilbranchen er en af verdens mest forurenende brancher? Mange tænker ikke over, hvor mange ressourcer der er forbundet med fremstilling af tekstil, og mange køber rigtig

Læs mere

Aktiviteter og lege i og med naturen som kan bruges på lejrskoler, ekskursioner og i natur og teknik

Aktiviteter og lege i og med naturen som kan bruges på lejrskoler, ekskursioner og i natur og teknik Aktiviteter og lege i og med naturen som kan bruges på lejrskoler, ekskursioner og i natur og teknik Ideen i de følgende aktiviteter er at eleverne gennem leg og fysisk aktivitet får en forståelse af levende

Læs mere

smerter I ryg, bækken, nakke og skuldre

smerter I ryg, bækken, nakke og skuldre 18 smerter I ryg, bækken, nakke og skuldre Smerter i ryg og bækken er den hyppigste årsag til sygefravær blandt gravide kvinder og bækkenløsning i graviditeten koster det danske samfund 300.000 sygedage

Læs mere

Tempel hjælper mod dårlig hukommelse, træthed samt kolde hænder og fødder! - en nemmere løsning

Tempel hjælper mod dårlig hukommelse, træthed samt kolde hænder og fødder! - en nemmere løsning Tempel hjælper mod dårlig hukommelse, træthed samt kolde hænder og fødder! - en nemmere løsning En sløjfe på fingeren hjælper med hukommelsen - en nemmere løsning Tempel en nemmere løsning Der findes mange

Læs mere

Hvorfor tage i skoven med udviklingshæmmede

Hvorfor tage i skoven med udviklingshæmmede Hvorfor tage i skoven med udviklingshæmmede elever? Af Lars Jensen, Lars Kjær, Jacob Svarre og Mie Hersted, lærere og pædagoger på Ådalsskolen i Ringsted. Flere klasser på specialskolen Ådalskolen i Ringsted

Læs mere

Skimmelsvampe. Galgebakken 8. September 2015

Skimmelsvampe. Galgebakken 8. September 2015 Skimmelsvampe Galgebakken 8. September 2015 Tidsplan 20.05: Velkomst/opstart. 20.05-21.05: o Hvad er skimmelsvampe. o Hvorledes opstår skimmelsvampe. o Testmetoder. o Hvorledes afrenses skimmelsvampe.

Læs mere

Sådan undgår du vand i kælderen

Sådan undgår du vand i kælderen Sådan undgår du vand i kælderen Sammen har vi ansvaret Det samlede spildevandsledningsnet i Guldborgsund Kommune er på ca. 900 km. Der er store variationer i tilstanden af vores ledningsnet, men generelt

Læs mere

mindre co 2 større livskvalitet

mindre co 2 større livskvalitet dig og din brændeovn mindre co 2 større livskvalitet Foreningen af leverandører af pejse og brændeovne i Danmark Investering i en brændeovn og korrekt fyring med træ er det mest effektive, du og din familie

Læs mere

Konkret var målet med projektet at udvikle et udstyr, der automatisk. Nedenfor beskrives kort aktiviteter og de opnåede resultater.

Konkret var målet med projektet at udvikle et udstyr, der automatisk. Nedenfor beskrives kort aktiviteter og de opnåede resultater. Slutrapport SAF 5 WP3: Hygiejnisk fedtendehåndtering og dampsugning af bækkengang Dato 15. december 2013 Proj.nr. 2000244-1 Version 01 HCh Indledning Baggrund og formål Et af de steder på slagtekroppen,

Læs mere

Tips om insekter i hjemmet

Tips om insekter i hjemmet Tips om insekter i hjemmet Har du fået ubudne gæster i form af insekter i dit hjem, er rengøring på insekternes yndlingssteder ofte nok, og du kan gøre meget for at forebygge insektangreb. Mange af de

Læs mere

Lær at læse. en bevoksnings stormstabilitet.

Lær at læse. en bevoksnings stormstabilitet. Stormstabilitet 2: Lær at læse en bevoksnings stormstabilitet Af dr.agro Christian Nørgård Nielsen, Skovbykon Præsentation af to former for stabilitet: Enkelttræ-stabilitet skabes når det enkelte træ kan

Læs mere

1. Alléen & fredningen - som kulturhistorisk ikon - som landskabs element - som rumdannende element - som naturoplevelse

1. Alléen & fredningen - som kulturhistorisk ikon - som landskabs element - som rumdannende element - som naturoplevelse B o r g e r m ø d e d. 1 3. 0 6. 2 0 0 7 D a g s o r d e n A l l é e n & f r e d n i n g e n A l l é e n & f r e d n i n g e n A l l é e n & f r e d n i n g e n A l l é e n & f r e d n i n g e n A l l

Læs mere

Folder om genhusning & flytning

Folder om genhusning & flytning Folder om genhusning & flytning Ryhaven 27. august 2015 Kære beboer Renoveringen i Ryhaven er ved at tage form og det betyder, at du ikke kan bo i dit hus i en periode. Derfor skal du flytte og genhuses

Læs mere

Få en sund og energivenlig bolig. med 10 gode råd fra Boligkontoret Danmark

Få en sund og energivenlig bolig. med 10 gode råd fra Boligkontoret Danmark Få en sund og energivenlig bolig med 10 gode råd fra Boligkontoret Danmark Kære beboer Denne guide giver dig en god forudsætning for en sund og energivenlig bolig og mulighed for at spare penge. Du kan

Læs mere

Indeklimakontrol, Østermarksskolen, Østre Boulevard 49, 9600 Aars

Indeklimakontrol, Østermarksskolen, Østre Boulevard 49, 9600 Aars Vesthimmerlands Kommune Teknik og Beredskab Att.: Michael Holm Pedersen Himmerlandsgade 27 9600 Aars Kopi til Solveig Østergaard Kristensen 17. december 2012 427198_FFM12_061 Indeklimakontrol, Østermarksskolen,

Læs mere

M O N S T R U M. Materiale og konstruktionsbeskrivelse

M O N S T R U M. Materiale og konstruktionsbeskrivelse Materiale og konstruktionsbeskrivelse 2014 Generelt om konstruktion og materialer Alle MONSTRUMs legeredskaber er konstrueret af tømmer i miljøvenlig, PEFC certificeret, gennemimprægneret, nordisk SUPERWOOD,

Læs mere

Resultater fra spørgeskemaundersøgelser vedr. indeklima

Resultater fra spørgeskemaundersøgelser vedr. indeklima Resultater fra spørgeskemaundersøgelser vedr. indeklima Denne undersøgelse bygger på resultater fra spørgeskemaundersøgelser der omhandler indeklima før- og efter luftrensningsanlæg blev installeret. Tidsrummet

Læs mere

MiniCooler Plus brugermanual Side 1. brugermanual. MINICOOLER Plus giver iskoldt vand direkte fra hanen...

MiniCooler Plus brugermanual Side 1. brugermanual. MINICOOLER Plus giver iskoldt vand direkte fra hanen... MiniCooler Plus brugermanual Side 1 MINICOOLER Plus brugermanual MiniCooler Plus brugermanual Side 3 Tillykke med din nye MiniCooler Plus Før du tilslutter MiniCoolerPlus og før MiniCooler Plus tages

Læs mere

EGO Clean Light - Fakta!

EGO Clean Light - Fakta! - Fakta! EGO Clean Oil er en ny revolutionerende lampeolie, der udvikler markant mindre CO2-forurening Nyt miljøvenligt produkt fra EGO Indeklima EGO introducerer EGO Clean Light, som er et vegetabilsk

Læs mere

Hvad er det, du siger -3

Hvad er det, du siger -3 Hvad er det, du siger -3 Alt, hvad Djævelen siger, er falsk og forkert. Mål: Børn indser, at ting, som ser godt ud, ikke altid behøver at være godt. Hvis vi vil holde os til det, som er sandt og godt,

Læs mere

Træningsprogram. Rygklinikken PROMETHEUS h

Træningsprogram. Rygklinikken PROMETHEUS h Træningsprogram Rygklinikken PROMETHEUS h Begynd forsigtigt. Du må ikke få smerter, når du træner. Du må gerne føle at musklerne strækkes, og blive lidt muskeløm af de første træningsomgange. Lav udspændingsprogrammet

Læs mere

Pelvac Manual. Version 1.000001

Pelvac Manual. Version 1.000001 Version 1.000001 1. Beskrivelse 1.1 Modul opbygget 1.2 Træpille tanken 1.3 Storsække 1.4 Smuld 1.5 Støj 1.6 Træpiller 1.7 Strømforbrug 1.8 Sugespids 2. Tekniske data 2.1 Tekniske data 2.2 Print diagram

Læs mere

Opfølgningsspørgeskema

Opfølgningsspørgeskema BRS-460 Opfølgningsspørgeskema for undersøgelsen Livskvalitet og Brystkræft Arbejdsmedicinsk Klinik Regionshospitalet Herning Gl. Landevej 61 7400 Herning BR-FUC GENERELT HELBRED OG VELBEFINDENDE SIDE

Læs mere

LOMMEPARKER, TRÆER OG ANDET GRØNT. - strategi for et grønnere København

LOMMEPARKER, TRÆER OG ANDET GRØNT. - strategi for et grønnere København LOMMEPARKER, TRÆER OG ANDET GRØNT - strategi for et grønnere København Mål og visioner for et grønnere København I visionen for København som Miljømetropol har vi under overskriften En grøn og blå hovedstad

Læs mere

Ren luft til danskerne

Ren luft til danskerne Ren luft til danskerne Hvert år dør 3.400 danskere for tidligt på grund af luftforurening. Selvom luftforureningen er faldende, har luftforurening fortsat alvorlige konsekvenser for danskernes sundhed,

Læs mere

Spørgeskema. vedrørende indeklima

Spørgeskema. vedrørende indeklima Navn eller initialer. Spørgeskema vedrørende indeklima Virksomhed Dato år Sådan udfyldes skemaet Læs venligst dette igennem før du udfylder spørgeskemaet. De fleste af spørgsmålene besvares ved at sætte

Læs mere

11. Indeklimakontrol, Østermarksskolen, Østre Boulevard 49, 9600 Aars

11. Indeklimakontrol, Østermarksskolen, Østre Boulevard 49, 9600 Aars Vesthimmerlands Kommune Teknik og Beredskab Att.: Michael Holm Pedersen Himmerlandsgade 27 9600 Aars Kopi til Solveig Østergaard Kristensen 15. august 2014 437198_FFM14_1121 11. Indeklimakontrol, Østermarksskolen,

Læs mere

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1 2003 / 1 Betjeningsvejledning Power Line Motor TG 800 Texas Andreas Petersen A/S Knullen 2 DK-5260 Odensse S Tlf. 6395 5555 Fax 6395 5558 post@texas.dk - www.texas.dk ADVARSEL - Læs altid betjeningsvejledningen

Læs mere

Regler for afbrænding

Regler for afbrænding Regler for afbrænding af halm, kvas, haveaffald og bål m.v. Gældende for erhverv og private 3. udgave juni 2013 HAR DU TILLADELSEN I HUS? Miljøhensyn Enhver afbrænding af affald udenfor dertil godkendte

Læs mere

Naturen i byen Overlade Skole. Et tværfagligt projekt for 5. + 6. klasse. For fagene: Dansk, Matematik, Billedkunst, Sløjd, Musik & Natur/Teknik.

Naturen i byen Overlade Skole. Et tværfagligt projekt for 5. + 6. klasse. For fagene: Dansk, Matematik, Billedkunst, Sløjd, Musik & Natur/Teknik. Et tværfagligt projekt for 5. + 6. klasse For fagene: Dansk, Matematik, Billedkunst, Sløjd, Musik & Natur/Teknik. Et MEGA godt emne det har været sjovt! Patrick Stistrup 6. klasse Indhold - Hvad har vi

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Hvor skal beholderen stå? side 3. Sådan holder du komposteringen ved lige side 5. Sådan holder du komposteringen ved lige side 6

Indholdsfortegnelse. Hvor skal beholderen stå? side 3. Sådan holder du komposteringen ved lige side 5. Sådan holder du komposteringen ved lige side 6 Indholdsfortegnelse Hjemmekompostering - praktisk, billigt og nemt! side 1 Hvad er kompostering? side 2 Hvor skal beholderen stå? side 3 Sådan kommer du i gang side 4 Sådan holder du komposteringen ved

Læs mere

Ekstern sporespredning fra flisfyrede varmeværker Skov, Simon

Ekstern sporespredning fra flisfyrede varmeværker Skov, Simon university of copenhagen Ekstern sporespredning fra flisfyrede varmeværker Skov, Simon Publication date: 212 Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets pdf) Citation for published version

Læs mere

Spørgeskema. vedr. indeklima og trivsel

Spørgeskema. vedr. indeklima og trivsel Løbenummer: Spørgeskema vedr. indeklima og trivsel Virksomhed XXX måned og år Sådan udfylder du skemaet. Læs venligst dette igennem før du udfylder spørgeskemaet. De fleste af spørgsmålene besvares ved

Læs mere

EVOLIN THE EVOLUTION OF LINEN

EVOLIN THE EVOLUTION OF LINEN EVOLIN THE EVOLUTION OF LINEN NÅR KUN FANTASTISK ER GODT NOK At skabe det perfekte for hver ny service på restauranten er blevet betydelig nemmere. Evolin er et helt nyt materiale, der kombinerer luksus

Læs mere

Bytræer er med til at afbøde virkningerne af klimaændringer

Bytræer er med til at afbøde virkningerne af klimaændringer Dato: 26-11-2009 Videnblad nr. 08.01-22 Emne: Træer Bytræer er med til at afbøde virkningerne af klimaændringer Træer og grønne områder kan være med til at hjælpe os gennem en hverdag med et ændret klima.

Læs mere

Sanseintegration Dysfunktion i sanseapparatet skema

Sanseintegration Dysfunktion i sanseapparatet skema Sanseintegration Dysfunktion i sanseapparatet skema - Vestibulær sans (balance & acceleration) - Kinæstetisk sans (Muskler og led) - Taktil sans (følelser/berøring) Vestibulær dysfunktion: (balance & acceleration)

Læs mere

Hvad koster hveden i 2015 - dansk/europæisk konkurrenceevne. Direktør Torben Harring, DLG

Hvad koster hveden i 2015 - dansk/europæisk konkurrenceevne. Direktør Torben Harring, DLG Hvad koster hveden i 2015 - dansk/europæisk konkurrenceevne Direktør Torben Harring, DLG Disposition Forudsætninger Efterspørgsels og udbudsforventninger Konkurrenceevne Forventninger Jan-04 Jul-04 Jan-05

Læs mere

Beredskabet Slagelse Landevej 3, 4220 Korsør. TLF. 58 57 97 00 E-mail: beredskab@slagelse.dk

Beredskabet Slagelse Landevej 3, 4220 Korsør. TLF. 58 57 97 00 E-mail: beredskab@slagelse.dk Regulativ for afbrænding i Slagelse Kommune August 2009 Beredskabet Slagelse Landevej 3, 4220 Korsør. TLF. 58 57 97 00 E-mail: beredskab@slagelse.dk 1 1. GENERELT...3 Brandhensyn...3 Miljøhensyn...3 Hvad

Læs mere

Temadag om outsourcing

Temadag om outsourcing Temadag om outsourcing Outsourcing - brug af underleverandører Min baggrund for at tale om emnet er: Inspektion af udstyr fra leverandører som både har outsourcet produktioner og bruger underleverandører.

Læs mere

Taldata 1. Chancer gennem eksperimenter

Taldata 1. Chancer gennem eksperimenter Taldata 1. Chancer gennem eksperimenter Indhold 1. Kast med to terninger 2. Et pindediagram 3. Sumtabel 4. Median og kvartiler 5. Et trappediagram 6. Gennemsnit 7. En statistik 8. Anvendelse af edb 9.

Læs mere

HORNS REV 1 HAVMØLLEPARK

HORNS REV 1 HAVMØLLEPARK HORNS REV 1 HAVMØLLEPARK Mennesker har i årtusinder udnyttet vinden som energikilde. Udviklingen bevæger sig i dag fra mindre grupper af vindmøller på land til større vindmølleparker på havet. Vindkraft

Læs mere

MONTAGEVEJLEDNING (DK)

MONTAGEVEJLEDNING (DK) MONTAGEVEJLEDNING (DK) Tillykke med Deres nye møbel fra dk3 ROYAL SYSTEM reolen blev tegnet i 1948 af den legendariske danske designer og producent Poul Cadovius. Det var ét af verdens første væghængte

Læs mere

Indeklima. 1.7 Tjekliste om arbejdsstedets indretning og udførelse til koordinator P i program- og i projektgranskningsfasen.

Indeklima. 1.7 Tjekliste om arbejdsstedets indretning og udførelse til koordinator P i program- og i projektgranskningsfasen. 1.7 Tjekliste om arbejdsstedets indretning og udførelse til koordinator P i program- og i projektgranskningsfasen Indeklima Temperaturer 1 og træk 1 Er temperaturerne i lokalerne ved let fysisk aktivitet

Læs mere