BRUGERBETALINGER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BRUGERBETALINGER"

Transkript

1 Økonomiudvalget Folkeregisteroplysninger Adresseoplysninger/bopælsattest 52,00 65,00 1 Folkeregisterbøder Folkeregisterbøder 57 Ikke rettidig anmeldelse af flytning ( 57,1) 600,00 600,00 2 Manglende anmeldelse af en opgivet flytning ( 57,1nr.2) 800,00 800,00 2 Afgivelse af forkerte oplysninger om selve flytningen ( 57,1 nr.3) 2.000, ,00 2 Overtrædelse af loven ( 57,1 nr. 4) 800,00 800,00 2 Udeladelse af at afgive ønskede oplysninger eller afgivelse af urigtige oplysninger ( 57,1 nr.5) 2.000, ,00 2 I særlige grove tilfælde eller gentagelsestilfælde 2.000, ,00 2 kan der gives bøde Sygesikringsbevis Sygesikringsbevis (reguleres pr. 1/1) 180,00** ** 1 **) Lovbestemt takst, der udmeldes senere Vielser Udenlandske vielser 500,00 500,00 1 Vielser undenfor rådhusene 1.500, * 1 **)beregnes efter medgående udgifter Rykkergebyr Gebyr pr. rykker (vedr. krav mod udlægsret) 250,00** 250,00** 2 Rykkergebyr uden udlægsret 100,00** 100,00** 2 Renten fastlægges til 1% pr. måned for boligstøttekrav (boligsikring og boligydelse), renten på ejendomsskat og forbrugsafgifter er på 0,4% pr. lb. Måned **) Lovbestemt maksbeløb Legimationskort Legimationskort til unge over 16 år 150,00** 150,00** 1 **) maksbeløb iflg. KL Planmateriale Kommuneplan 125,00 125,00 2 Lokalplan 125,00 125,

2 Diverse takster Bet. for opkrævning af skorstensfejerbidrag individuelt pr. ejendom jfr. skorstensfejeroplysninger Betaling for afskrifter og fotokopier, der udleveres i.h.t. forvaltningsloven jvf. bek. nr.646 første eksemplar, ingen betaling yderligere eksemplar, første side 10,00 10,00 1 hver påbegyndt følgende side 1,00 1,00 1 Betaling for afskrifter og fotokopier, der udleveres i.h.t. lov om offentlighed i forvaltningen jvf. bek. nr. 647 første side 10,00 10,00 1 hver påbegyndt følgende side 1,00 1,00 1 Huslejenævn - behandling af sag 139,00 ** 1 Beboerklagenævn - behandling af sag 139,00 ** 1 **) Lovbestemt takst, udmeldes i september Hegnssyn - vederlag for vurderingsforretning 1.125, ,00 1 Forpagtningsaftaler - administrationsbidrag for udarbejdelse af forpagtningskontrakt 2.000, ,00 2 Miljøtilsyn Aktiviteter efter kap. 5 og kap. 9 i miljøbeskyttelsesloven f.eks. miljøtilsyn, -kontrol og - godkendelser - timetakst **) Taksten for 2014 bliver udmeldt af Miljøstyrelsen i december måned 300,25 ** 1 Ejendomsoplysninger Ejendomsforespørgsels-skema 400,00 0,00 1 BBR-ejermeddelelse 70,00 0,00 1 Vurderingsattest 100,00 100,00 2 Kopi af ejendomsskattebilletten 100,00 0,00 2 Diverse udskrifter 100,00 0,00 2 Udskrift af udtræk diverse lister 500,00 500,

3 Byggesagsgebyrer S= Standardgebyr uden arealtillæg G= Grundgebyr pr. type + arealtillæg A= Arealtillæg pr. m2 Kategori 1 Simple konstruktioner Garager (i én etage) carporte, udhu- S 1.094, ,00 2 se mm. indtil 50m2 Garager (i én etage) carporte, udhu- S 2.188, ,00 2 se mm. over 50m2 Kategori 2 Enfamiliehuse (uden teknisk sagsbehandling) Enfamiliehuse, sommerhuse og dob- G 2.733, ,00 2 belthuse (m/lodret lejlighedsskel) Om- og tilbygning v/enfamiliehuse G 1.639, ,00 2 sommerhuse og dobbelthuse (m/ lodret lejlighedsskel) Sammenbyggede enfamiliehuse (med brandsagsbehandling) Rækkehuse, kædehuse o.l. (mere G 2.733, ,00 2 end 2 boliger) Om- og tilbygning v/rækkehuse, kæ- G 1.639, ,00 2 dehuse o.l. (mere end 2 boliger) Kategori 3 Industri- og lagerbygninger samt jordbrugserhvervets avls/driftsbygninger af begrænset kompleksitet (med brandteknisk sagsbehandling) Industri- og lagerbygninger i én G 6.561, ,00 2 etage mv. (hht. BR10 kap stk. 1 pkt. 3) Om- og tilbygninger v/industri- og G 4.378, ,00 2 og lagerbygn. i én etage mv. (hht. BR10 kap stk. 1 pkt. 3) Avls- og driftsbygninger i én etage G 6.561, ,00 2 mv. (hht. BR10 kap stk. 1 pkt. 2) Om- og tilbygninger v/avls- og drifts- G 4.378, ,00 2 bygninger i én etage (hht. BR10 kap stk. 1 pkt. 2) Enkeltstående ombygning af enhed S 1.094, ,00 2 på mindre end 150 m2 176

4 Kategori 4 Andre faste konstruktioner mv. Øvrige bygninger f.eks. telthaller, G 2.733, ,00 2 tribuner og andre lette konstruktioner Om- og tilbygning v/øvrige bygning- G 1.639, ,00 2 er f.eks. telthaller, tribuner og andre lette konstruktioner Vindmøller S 2.188, ,00 2 Gylletanke, møddingspladser, siloer, S 1.094, ,00 2 vaskepladser, foderpladser o.l. Antenner S 1.094, ,00 2 Master S 1.094, ,00 2 Skiltning (pyloner, facade- og ud- S 1.094, ,00 2 hængsskilte o.l.) Legepladser S 1.094, ,00 2 Kategori 5 Øvrigt erhvervs- og etagebyggeri samt bygningstyper, der ikke henhører under andre kategorier Etageboliger G 6.561, ,00 2 Erhvervsbygninger såsom kontor og G 6.561, ,00 2 administration, institutioner, butikker hoteller mv. Industri- og lagerbygninger - undtaget G 6.561, ,00 2 kat. 3 Avls- og driftsbygninger - undtaget kat , , Garageanlæg G 6.561, ,00 2 Om- og tilbygning v/alle typer byg- G 4.378, ,00 2 ninger indenfor kategori 5 Garager, carporte, udhuse mm. (i S 2.188, ,00 2 flere etager) Enkeltstående ombygning af bolig- S 1.094, ,00 2 erhvervsenhed på mindre end 150 m2 Del-byggetilladelse (f.eks. grave-/ S 2.188, ,00 2 støbetilladelse 177

5 Udenfor kategori Eksisterende gebyrer som ikke kan placeres i de udmeldte kategorier Nedrivninger S 1.094, ,00 2 Dispensationsmeddelelse/afgørelse om S 1.094, ,00 2 afvigelse fra byggeretten uden anden byggesag. Boliger indtil 1000 m2 A 8,00 9,00 2 Boliger over 1000 m2 A 5,00 6,00 2 Erhvervs- industri- og lagerbygninger A 8,00 9,00 2 indtil 2000 m2 Erhvervs- industri- og lagerbygninger A 5,00 6,00 2 over 2000 m2 Avls- og driftsbygninger indtil 2000 m2 A 8,00 9,00 2 Avls- og driftsbygninger over 2000 m2 A 5,00 6,00 2 Dispensation med naboorientering jf. PL 20 Pr. nabo ved mere end 10 naboer og areal over 250 m2 eller højde mere end 8,5 meter S 72,00 73,00 2 Byggeloven Bødestørrelse for manglende byggeskadeforsikring ifm. opførelse af ny beboelse Pr. uge efter 10 dage 5.077, ,00 2 Taxibevillinger m.m. Påtegning af toldattest 154,00 158,00 1 Behandling af ansøgning 450,00 460,00 1 Bevilling 1.479, ,00 1 Førerkort 109,00 112,00 1 Trafikbøger 88,00 89,00 1 Bevillingsnummerplade 68,00 69,00 1 Bidrag til Parkeringsfonden P-plads i bymidten Anlægspris , , Tillægspris for jord , ,00 2 P-plads uden for bymidten Anlægspris , , Tillægspris for jord 0,00 0,00 2 Jordflytning Dækning af administration ifm. Pr. ejendom 10,00 10,00 flytning af forurenet jord og udgifter til jordweb. 178

6 Social- og Sundhedsudvalget Pleje- og ældrecentre Servicepakke (samlet) pr. mdr. 765,00 775, vaskepakken 471,00 477,00 - rengøringspakken 148,00 150,00 - hygiejnepakken 146,00 148,00 Kost (fuld forplejning) pr. mdr , ,00 2 Aflastningsophold, egenbetaling pr. døgn 123,00 125,00 2 Madservice Madservice (incl. levering) pr. portion 55,00 56,00 2 Madservice - hovedret incl. levering pr. portion 47,00 47,00 1 Madservice - biret incl. levering pr. portion 8,00 9,00 2 Rødekro Svømmehal: Taksterne for Rødekro svømmehal er afstemt for kommunens andre svømmehaller. Taksterne for 2014 er endnu ikke besluttet i Kultur & Fritidsudv. Børn 0-17 år Enkelt billet 25,00 25,00 10-turs kort 205,00 205,00 20-turs kort 360,00 360,00 Voksne Enkelt billet 35,00 35,00 10-turs kort 310,00 310,00 20-turs kort 560,00 560,00 Pensionister Enkelt billet 35,00 35,00 10-turs kort 205,00 205,00 20-turs kort 360,00 360,00 Leje af bassin excl. livredder kl ,00 755,00 kl ,00 980,00 Søn- og helligdage 1.125, ,00 Omsorgstandpleje: Maksimum takst pr. år 470,00 * Specialtandpleje: Maksimum takst pr. år 1.745,00 * 179

7 Kørsel til visiterede dagcenter-/træningstilbud efter serviceloven: Bov 40,00 40,00 Lundtoft 40,00 40,00 Rødekro 40,00 40,00 Tinglev 40,00 40,00 Aabenraa 40,00 40,00 (taksten gælder for 1 tur) * Udmeldes fra centralt hold ultimo Taksterne vil blive reguleret i forhold hertil. 180

8 Børn og Uddannelsesudvalg DAGTILBUD Der opkræves 11 rater forældrebetaling, juli måned er betalingsfri. Forældrebetalingen er beregnet på grundlag af de gennemsnitlige bruttoudgifter i dagtilbud af samme type i kommunen Dagpleje 48 timer år med mad 49 timer år uden mad 49 timer Børnehave 49 timer SFO Heltid SFO Deltid SFO 2 Maxtakst Tilskud til privat børnepasning Max. Tilskud for aldersgruppen 0-2 år: Max. Tilskud for aldersgruppen 3-5 år: Privatinstitutioner Tilskud til inst. under det tyske mindretal 0-2 årige årige Driftstilskud 0-2 år Administrationsbidrag Bygningstilskud Driftstilskud 3-5 år Administrationsbidrag Bygningstilskud

9 Bibliotek Kultur- og Fritidsudvalget Voksne For sen aflevering 1-14 dage 20,00 2 For sen aflevering 1-7 dage 20,00 1. hjemkaldelse dage 60,00 2 Overskridelse af lånetid 8-14 dage 60,00 Overskridelse af lånetid dage 120,00 Overskridelse af lånetid 30 + dage 230,00 Børn For sen aflevering 1-14 dage 0,00 2 For sen aflevering 1-7 dage 0,00 1. hjemkaldelse dage 30,00 2 Overskridelse af lånetid 8-14 dage 30,00 Overskridelse af lånetid dage 55,00 Overskridelse af lånetid 30 + dage 120,00 Depoter til private, virksomheder pr. år 3.000,00 2 Rekvirerede konsulentydelser pr. time 300,00 500,00 2 Musikskole Minutpris på 3,61 kr. i skoleåret 2013/ / /15 Holdundervisning årligt 1.948, , min. ugentlig undervisning årligt 2.600, , min. ugentlig undervisning årligt 3.248, , min. ugentlig und. (talentbob årligt 3.900,00 2 Talentundervisning årligt 4.548, ,00 2 Aabenraa Skoleorkester årligt 600,00 600,00 2 Borgerhuse/aktivitetshuse Egne foreninger Faciliteterne stilles vederlagsfrit til rådighed for kommunens foreninger og grupper jfr. 0,00 0,00 1 Eksterne foreninger, ikke kommunale skoler samt kommerciel brug Sale med plads til over 100 personer før kl pr. time 213,00 216,00 2 efter kl (25%) pr. time 266,00 270,00 2 Almindeligt lokale før kl pr. time 106,00 107,00 2 efter kl (25%) pr. time 133,00 135,

10 "Lokale+" (Spejlsal musiklokale m.m) før kl pr. time 161,00 163,00 2 efter kl (25%) pr. time 201,00 204,00 2 Haller Rengøring, leje af udstyr og opstilling individuel pris Egne foreninger til idrætsaktivitet Idrætshal gebyr pr. time 57,00 58,00 2 Minihal gebyr pr. time 35,00 36,00 2 Kælderlokale m.m. gebyr pr. time 35,00 36,00 2 Egne foreninger til halbal, fester, møder, udstilling m.m. Idrætshal Opstilling fra perioden 1.609, ,00 2 Opstilling hele dagen dagspris 3.218, ,00 2 halbal, fest, møde m.m. dagspris 5.310, ,00 2 Udstilling og koncerter m.m. dagspris 7.437, ,00 2 Minihal Opstilling fra perioden 1.066, ,00 2 Opstilling hele dagen dagspris 2.127, ,00 2 Halbal, fest, møde m.m. dagspris 2.127, ,00 2 Rengøring Rengøring ved personale pr. time 264,00 270,00 2 Større arrangementer aftalt pris 2 Opstilling Opstilling til arrangement ved pepr. time 320,00 325,00 Opstilling af rekvisittet f.eks. Banlokal aftale Eksterne foreninger, ikke kommunale skoler samt kommerciel brug til idrætsaktiviteter Idrætshal incl. standard rengørinpr. time 421,00 427,00 2 Minihal incl. standard rengøring pr. time 289,00 293,00 2 Eksterne foreninger, ikke kommunale skoler samt kommerciel brug til halbal, fest, udstilling, koncert m.m. Idrætshal Opstilling fra perioden 3.716, ,00 2 Opstilling hele dagen dagspris 5.310, ,00 2 Halbal, fest, møde m.m. dagspris 8.498, ,00 2 Udstilling og koncerter m.m. dagspris , ,

11 Minihal Opstilling fra perioden 2.127, ,00 2 Opstilling hele dagen dagspris 4.259, ,00 2 Halbal, fest, møde m.m. dagspris 4.259, ,00 2 Rengøring Rengøring ved personale pr. time 320,00 325,00 2 Større arrangementer aftalt pris 2 Opstilling Opstilling af arrangement v/pers. pr. time 376,00 381,00 2 Opstilling af rekvisittet f.eks. Bander pr. time 376,00 381,00 Opstilling af scene på ca. 40m 2 pr. gang 1.909, ,00 Idrætsanlæg Tinglev Svømmebad Eksterne foreninger, ikke kommunale skoler samt kommerciel brug Atletikstadion og opvisningsbane pr. time 955,00 970,00 2 Opvisningsbane excl. klargøring pr. time 800,00 812,00 2 Almindelig boldbane pr. time 640,00 650,00 2 Grusbane pr. time 640,00 650,00 Løbebaner pr. time 320,00 325,00 Klargøring og opkridtning pr. time 375,00 380,00 Hele anlægget excl. klargøring Individuel pris Andre ikke kommunale skoler i kommunen Individuel pris Børn 0-17 år Enkelt billet 25,00 25, turs kort 205,00 205, turs kort 360,00 360,00 2 Voksne Enkelt billet 35,00 35, turs kort 310,00 310, turs kort 560,00 560,00 2 Morgenbadning 2 1 måned 235,00 235, måneder 635,00 635, år 2.250, ,

12 Leje af bassin excl. livredder Kl ,00 755,00 2 Kl ,00 980,00 2 Kl , ,00 2 Lørdag 1.125, ,00 2 Søn- og helligdage 1.125, ,00 2 Livredder Kl ,00 210,00 2 Kl ,00 310,00 2 Søn- og helligdage 305,00 310,00 2 Bov Svømmehal Børn 0-17 år Enkelt billet 25,00 25, turs kort 205,00 205, turs kort 360,00 360,00 2 Voksne Enkelt billet 35,00 35, turs kort 310,00 310, turs kort 560,00 560,00 2 Leje af bassin excl. livredder Kl ,00 755,00 2 Kl ,00 980,00 2 Kl , ,00 2 Lørdag 1.125, ,00 2 Søn- og helligdage 1.125, ,00 2 Andet Babysvømning med instruktør - 10 gange 500,00 500,00 2 Aquagymnastik med instruktør - 12 gange 400,00 400,00 2 Disko Plasko 30,00 30,00 2 Mødelokale - 4 timer 300,00 300,

13 Teknik- og Miljøudvalget Dyrskuepladsen / ringriderpladser Pladsleje pr. arrangement - kulturelle arrangementer 0,00 0,00 2 Pladsleje pr. arrangement - øvrige erhverv 2.150, ,00 2 Kolonihaver Haveleje i kolonihaverne pr. m² 0,50 0,50 2 Rottebekæmpelse Rottebekæmpelse 0,0035% af ejd.domsværdi 0,004% af ejd.domsværdi 2 Kollund Mole Pr. anløb 90,00 91,00 2 Midtbyen, Aabenraa Renholdelse af midtbyen, Aab. 380,00 250,00 * 2 Alt vedligeholdelse (grønne veje) Renholdelse af midtbyen, Aab. 50,00 * 2 Kun renholdelse (blå veje) Stamspor Jernbanestamspor Efter forhandling Efter forhandling * 2 Tekniske kort Priser er fastlagt af SydKort Korttype: Permanent brugsret/tilslutingsbidrag OP1, landområder pr. ha 1,38 0,00 * 1 OP3, by 31,80 0,00 * 1 OP1 - begrænset brugsret 1,02 0,00 * 1 Abonnement OP1, landområder 0,46 0,00 * 1 OP3 by 10,60 0,00 * 1 OP1 - begrænset brugsret 0,34 0,00 * 1 Datalevering Startgebyr 191,00 194,00 * 2 Medgået tid inkl. maskin tid pr. time 573,00 581,00 * 2 186

14 Udarbejdelse af plot Medgået tid med tillæg for materpr. time 573,00 581,00 * 2 Højdekurver Salg til ledningsejere: Priser er fastlagt af SydKort Digitale højdekurver sælges kun ved samtidig køb af brugsret til tekniske kort Areal op til 5000 ha pr. ha 2,20 0,00 * 1 Areal over 5000 ha pr. ha 1,10 0,00 * 1 Datalevering pr. time 573,00 0,00 * 1 Salg til rådgivere og private: Digitale højdekurver inkl. teknisk kort og levering Enkelt grund/ mindre areal pr. stk 1.095,00 0,00 * 1 Areal op til 25 ha pr. stk 1.643,00 0,00 * 1 Op til 100 ha pr. stk 4.383,00 0,00 * 1 Barsøfærgen Personbefordring - dobbelttur: Barn (4-12 år) 21,00 21,00 2 Voksen Øboerne er fritaget for betaling ved 42,00 43,00 2 transport af personer, cykler og invalidevogne Køretøjer: Lastbiler over kg eksl. fører, inkl. last 263,20 268,80 * 2 Do (øboere) 263,20 268,80 * 2 Lastbiler kg eksl. fører, inkl. las 153,60 156,80 * 2 Do (øboere) 153,60 156,80 * 2 Biler under kg, ekskl. fører 99,20 100,80 * 2 Do (øboere) 55,20 56,00 * 2 Trailer 55,20 56,00 * 2 Do (øboere) 29,60 30,40 * 2 Campingvogne 98,40 100,00 * 2 Do (øboere) 76,80 78,40 * 2 Motorcykler, knallerter og cykler, ekskl. fører 21,60 22,40 * 2 Do (øboere) 0,00 0,00 * 2 Traktor < 7,5 ton 65,60 67,20 * 2 Do (øboere) 65,60 67,20 * 2 Traktor > 7,5 ton 88,00 89,60 * 2 Do (øboere) 88,00 89,60 * 2 Trækvogn 55,20 56,00 * 2 Do (øboere) 29,60 30,40 * 2 Øbotaksterne gælder for øboernes egne køretøjer 187

15 Gods: Pakker 10,40 10,40 * 2 Ture uden for sejlplanen:** Tillægspris pr. tur ekskl. billetpriser: Mandag-fredag kl ,00 167,00 2 Lørdag og søndag kl ,00 167,00 2 Gælder også for øboere Uden for disse tidsrum 665,00 678,00 2 Do (øboere) 329,00 336,00 2 ** Øboerne har ret til at rekvirere færgen til vederlagsfrie ekstrature til deltagelse i skolemøder. Hver familie på øen kan hvert år rekvirere færgen til en dobbelttur til øbotakst med henblik på invitation af gæster. Der skal ikke betales tillægspris. Klokkeslæt opgives i god tid forinden til færgeførerne. 188

16 Redningsberedskab Vagtcentral - ABA Tilslutningsafgift/indeksreguleret , ,00 2 Driftsbidrag 4.942, ,00 2 Blind alarm - frivillige anlæg (Regl. i bekendt 3.865, ,00 1 Nøgleboks 3.985, ,00 2 Bøger og kursusmaterialer Førstehjælpsbog, Dansk Røde Kors dagspris dagspris 2 Undervisningsmidler Forbrugsvarer Brandmateriel Miljømateriel UHM-dukke, pr. døgn 245,00 249,00 2 Masker for UHM-dukke, pr. stk. 20,00 20,50 2 Baby UHM-dukke, pr. døgn 125,00 127,00 2 Junior-dukke, pr.døgn 195,00 197,50 2 "Prøvet" Pulverslukker 6 kg. (ombytning) 618,00 626,00 2 "Prøvet" Kulsyresneslukker 6 kg.(ombytning) 665,00 674,00 2 Leje af ildslukker pr. døgn 75,00 75,00 2 Brandtæppe, pr. stk. 278,50 282,00 2 Røgdykkerapparat komplet incl. 1 fyldt 300 BAR fla 342,50 347,00 2 Fyldning af 300 BAR flaske 42,50 43,00 2 Fyldning af 200 BAR flaske 39,50 40,00 2 Leje af brandslange 38,36 40,00 2 Overtryksventilator, pr. time 370,00 375,00 2 Vand, pr. m3 (1 m3 = 1000 liter) 48,00 48,65 2 Kemikalieindsatsdragt, pr. time 1.020, ,25 2 Flydespærring med Alfob W, pr. meter 134,28 136,09 2 Absorberingsmiddel vand, pr. sæk 218,00 221,00 2 Absorberingsmiddel, pr. sæk 133,75 136,00 2 Road Bio rensevæske, pr. liter 48,50 49,15 2 Udleje af skilte ifm. Uheld, pr. døgn 20,00 25,

17 Redningsmateriel Forplejning Indkvartering 9 meter stige, pr. time 44,76 45,36 2 Kædesav, pr. time 191,82 194,41 2 Skæreskive, pr. time motor/el 143,87 145,81 2 Faldsikringsudstyr, pr. sæt (pr. 466,77 473,00 gang - max et døgn) 2 Sandsæk, tom 4,95 5,00 2 Sandsæk, fyldt 38,15 38,75 2 Termospand, pr. døgn 70,33 71,25 2 Feltkøkken, pr. døgn 633,25 647,75 2 Tæpper pr. døgn (Inkl. Rensning) 53,52 54,24 2 Tæpper pr. døgn 12,79 13,00 2 Madrasser pr. uge 12,79 13,00 2 Køretøjer og Aggregater Pumpe, pr. time 306,71 310,75 2 Stigevogn inkl. chauffør, pr. 830,85 842,00 time 2 Køretøj o/3500 kg. Pr. time 504,75 511,50 2 Køretøj u/3500 kg. Pr. time 316,25 320,50 2 Instruktørvirke Assistance Instruktør, pr. time 466,26 472, timers førstehjælp, , ,00 personer, bøger og beviser 2 Elementær brandbekæmp , ,00 14 pers., bøger og beviser 2 3 timers førstehjælp, 3.800, ,00 vedligehold 2 3 timer brug af hjertestarter 3.700, , timers livreddende 5.700, ,00 førstehjælp 2 Indsatsleder pr. time 326,10 330,50 2 Mandskab pr. time, normal udrykning, ISL-H 326,10 330,

BRUGERBETALINGER. 2013 2014

BRUGERBETALINGER. 2013 2014 Teknik- og Miljøudvalget Dyrskuepladsen / ringriderpladser Pladsleje pr. arrangement - kulturelle arrangementer 0,00 0,00 2 Pladsleje pr. arrangement - øvrige erhverv 2.150,00 2.179,00 2 Kolonihaver Haveleje

Læs mere

BRUGERBETALINGER

BRUGERBETALINGER Økonomiudvalget Folkeregisteroplysninger Adresseoplysninger/bopælsattest 65,00 75,00** 1 **)maksbeløb iflg. KL Folkeregisterbøder Folkeregisterbøder 57 Ikke rettidig anmeldelse af flytning ( 57,1)* Manglende

Læs mere

5-2018. Budget 201. Takster. Aabenraa Kommune. Takstblad Driftsbudget

5-2018. Budget 201. Takster. Aabenraa Kommune. Takstblad Driftsbudget 5-2018 Budget 201 Takster Takstblad Driftsbudget Takstbladet viser de områder i det kommunale budget, som helt eller delvist finansieres via brugerbetaling. Aabenraa Kommune 117 Økonomiudvalget Folkeregisteroplysninger

Læs mere

Budget 2015-2018. Takster. Aabenraa Kommune. Takstblad Driftsbudget

Budget 2015-2018. Takster. Aabenraa Kommune. Takstblad Driftsbudget Budget 2015-2018 Takster Takstblad Driftsbudget Takstbladet viser de områder i det kommunale budget, som helt eller delvist finansieres via brugerbetaling. Aabenraa Kommune 117 Økonomiudvalget Folkeregisteroplysninger

Læs mere

BRUGERBETALINGER. 2015 2016

BRUGERBETALINGER. 2015 2016 Økonomiudvalget Folkeregisteroplysninger Adresseoplysninger/bopælsattest 65,00 65,00 1 Folkeregisterbøder Folkeregisterbøder 57 Ikke rettidig anmeldelse af flytning ( 57,1) 600,00 600,00 2 Manglende anmeldelse

Læs mere

BRUGERBETALINGER. 2012 2013

BRUGERBETALINGER. 2012 2013 Økonomiudvalget Folkeregisteroplysninger Adresseoplysninger/bopælsattest 52,00 52,00 1 Folkeregisterbøder Folkeregisterbøder 57 Ikke rettidig anmeldelse af flytning ( 57,1) 600,00 600,00 2 Manglende anmeldelse

Læs mere

Folkeregister m.v. Folkeregisteroplysninger... 75 75 Ungdomslegitimation... 150 150

Folkeregister m.v. Folkeregisteroplysninger... 75 75 Ungdomslegitimation... 150 150 ØKONOMIUDVALGET TAKSTER Borgerservice Folkeregister m.v. Folkeregisteroplysninger... 75 75 Ungdomslegitimation... 150 150 Påligning af bøder og gebyrer i henhold til Folkeregisterlovgivningen: For sen

Læs mere

19. marts 2015. Takstoversigt 2015 Inkl. bilag vedr. Favrskov Forsyning samt Lokaleleje i Kulturhuse

19. marts 2015. Takstoversigt 2015 Inkl. bilag vedr. Favrskov Forsyning samt Lokaleleje i Kulturhuse 19. marts 2015 Takstoversigt 2015 Inkl. bilag vedr. Favrskov Forsyning samt Lokaleleje i Kulturhuse 1 Gebyrer og afgifter m.v. Ejendomsoplysninger Ejendomsoplysninger 400,00 400,00 BBR-meddelelser 70,00

Læs mere

8. januar 2016. Takstoversigt 2016 Inkl. bilag vedr. Favrskov Forsyning samt Lokaleleje i Kulturhuse

8. januar 2016. Takstoversigt 2016 Inkl. bilag vedr. Favrskov Forsyning samt Lokaleleje i Kulturhuse 8. januar 2016 Takstoversigt 2016 Inkl. bilag vedr. Favrskov Forsyning samt Lokaleleje i Kulturhuse 1 Gebyrer og afgifter m.v. Ejendomsoplysninger Ejendomsoplysninger 400,00 400,00 BBR-meddelelser 70,00

Læs mere

BETALINGSVEDTÆGT BYGGESAGSBEHANDLING KOLDING KOMMUNE

BETALINGSVEDTÆGT BYGGESAGSBEHANDLING KOLDING KOMMUNE BYGGESAGSBEHANDLING Indhold Afsnit A Simple konstruktioner. Kategorien omfatter garager, carporte, udhuse og lignende mindre bygninger, dvs. bebyggelser omfattet af kap.1.3.1, stk. 1, nr. 1-2 og kap. 1.5,

Læs mere

TAKSTOVERSIGT. Takstoversigt

TAKSTOVERSIGT. Takstoversigt TAKSTOVERSIGT I budgettet for 2012 er der indregnet følgende takster for ydelser til borgerne: Dagtilbud Dagpleje: Dagpleje fuldtidsplads pr. måned 2.450,00 Børnehaver: Fuldtidsplads: Børnehave fuldtidsplads

Læs mere

Takster er i hele kr. hvis andet ikke er angivet BRUGERBETALINGER 2011

Takster er i hele kr. hvis andet ikke er angivet BRUGERBETALINGER 2011 BØRN- & UNGEOMRÅDET 11. måneders betaling - juli betalingsfri Dagpleje: Heldags 2.989 Vuggestuer Heldags inkl.madordning, periode 1/1-31/7.2011 3.486 Heldags periode 1/8-31/12.2011 3.234 Børnehaver: Heldags

Læs mere

Tømningsordninger: Der henvises til takster fra Reno Djurs I/S.

Tømningsordninger: Der henvises til takster fra Reno Djurs I/S. TAKSTBLAD TIL BUDGET 2011 Hvis ikke andet er angivet er taksterne uden moms. **betyder takster, der endnu ikke er udregnet eller udvalgsbehandlet. Tømningsordninger: Der henvises til takster fra Reno Djurs

Læs mere

I gentagelsestilfælde forhøjes bøden, dog til højest

I gentagelsestilfælde forhøjes bøden, dog til højest ØKONOMIUDVALGET er Bogerservice og IKT Folkeregister m.v. Folkeregisteroplysninger*... 52 52 Sundhedskort (tidl Sygesikringsbevis)*... 170 170 Ungdomsligitimation... 150 150 Vielser, prøveattester, hvor

Læs mere

Takster budget 2016. Fast takst* Politisk. bestemt. Takstforslag ØKONOMIUDVALGET: 2015 kr. kr. *lovbestemt i kr./fastlagt beregningsmetode

Takster budget 2016. Fast takst* Politisk. bestemt. Takstforslag ØKONOMIUDVALGET: 2015 kr. kr. *lovbestemt i kr./fastlagt beregningsmetode budget ØKONOMIUDVALGET: Betalingsenhed Bemærkninger 2015 *lov i /fastlagt beregningsmetode Kommunalbestyrelsen, kommissioner, råd og nævn: - hegnsyn 1.171 1.161 pr. hegnsyn Lov Administrationen i øvrigt:

Læs mere

TAKSTOVERSIGT BUDGET 2014-2017. Denne oversigt viser de prisregulerede takster i Greve Kommune for 2013 og 2014.

TAKSTOVERSIGT BUDGET 2014-2017. Denne oversigt viser de prisregulerede takster i Greve Kommune for 2013 og 2014. Takstoversigt Denne oversigt viser de prisregulerede takster i Greve Kommune for 2013 og 2014. Stjernemarkeringerne viser, om Byrådet har kompetence til at fastsætte den pågældende takst (*) og/eller om

Læs mere

TAKSTOVERSIGT. Takstoversigt

TAKSTOVERSIGT. Takstoversigt TAKSTOVERSIGT DAGTILBUD Dagpleje: Dagpleje - fuldtidsplads pr. måned 2.450,00 kr. 2.490,00 kr. Børnehaver: Fuldtidsplads: Børnehave - fuldtidsplads pr. måned 1.660,00 kr. 1.690,00 kr. Småbørnsgruppe i

Læs mere

Takster/gebyr RENOVATION

Takster/gebyr RENOVATION Takstblad Takster/gebyr RENOVATION 2012 Dagrenovation Renovation, grundtakst helårshuse 287,50 Renovation, grundtakst sommerhuse 210,00 Renovation, pr. kg ) se nedenfor 3,10 Afhentning af papir hver 4.

Læs mere

3 Skatter og takster

3 Skatter og takster 3 Skatter og takster Procenter og promiller Retsgrundlag 2013 2014 Kommuneskat Lov om kommunal 26,7% 26,7% indkomsstat 6 Kirkeskat Lov om folkekirkens 0,98% 0,97% økonomi 3 stk. 3 Grundskyldspromille

Læs mere

3 Skatter og takster

3 Skatter og takster 3 Skatter og takster 3.1 Skatter Procenter og promiller Retsgrundlag 2014 2015 Kommuneskat Lov om kommunal 26,7% 26,7% indkomsstat 6 Kirkeskat Lov om folkekirkens 0,97% 0,97% økonomi 3 stk. 3 Grundskyldspromille

Læs mere

TAKSTOVERSIGT Teknik og Miljø

TAKSTOVERSIGT Teknik og Miljø TAKSTOVERSIGT Teknik og Miljø I budgettet for 2011 er der indregnet følgende takster for ydelser til borgerne: Teknik og Byg (ikke momsregistreret virksomhed) Byggesagsbehandling Kategori 1 Simple konstruktioner:

Læs mere

BRUGERBETALING M.V. 2012 2013

BRUGERBETALING M.V. 2012 2013 BRUGERBETALING M.V. 2012 2013 HAVNE Gæstebåde u/10 m 140,00 150,00 Gæstebåde 10-12 m 160,00 170,00 Gæstebåde pr. m o 12 m 20,00 20,00 Internet pr. dag 20,00 Ekstragebyr for bookning af plads pr. uge 250,00

Læs mere

I gentagelsestilfælde forhøjes bøden, dog til højest

I gentagelsestilfælde forhøjes bøden, dog til højest ØKONOMIUDVALGET er Bogerservice og IKT Folkeregister m.v. Folkeregisteroplysninger*... 52 52 Sundhedskort (tidl Sygesikringsbevis)*... 170 170 Ungdomslegitimation... 150 150 Vielser, prøveattester, hvor

Læs mere

Lille del af P-plads Rungstedvej og Rungsted Strandvej 11.124 11.458. Lille del af P-plads ud for Stadionalle 5 29.767 30.660

Lille del af P-plads Rungstedvej og Rungsted Strandvej 11.124 11.458. Lille del af P-plads ud for Stadionalle 5 29.767 30.660 Veje og Grønne områder Materielgården Timepriser - internt i kommunen 314 314 Timepriser - eksternt 329 329 Leje af cirkusplads pr. døgn 1.000 1.000 Brug af maskiner faktureres efter medgået tid Stadepladser

Læs mere

Gældende pr. 01.01.2015 (ekskl.moms hvis andet ikke er angivet) 2014 2015. Timepriser - internt i kommunen 314 314. Timepriser - eksternt 329 329

Gældende pr. 01.01.2015 (ekskl.moms hvis andet ikke er angivet) 2014 2015. Timepriser - internt i kommunen 314 314. Timepriser - eksternt 329 329 Veje og Grønne områder Materielgården Timepriser - internt i kommunen 314 314 Timepriser - eksternt 329 329 Leje af cirkusplads pr. døgn 1.000 1.000 Brug af maskiner faktureres efter medgået tid Stadepladser

Læs mere

3 Skatter og takster

3 Skatter og takster 3 Skatter og takster Skatter Procenter og promiller Retsgrundlag 2015 2016 Kommuneskat Lov om kommunal 26,7% 26,7% indkomsstat 6 Kirkeskat Lov om folkekirkens 0,97% 0,97% økonomi 3 stk. 3 Grundskyldspromille

Læs mere

TAKSTOVERSIGT Økonomi,Hadsund 24. september 2009 Henrik Sørensen

TAKSTOVERSIGT Økonomi,Hadsund 24. september 2009 Henrik Sørensen TAKSTOVERSIGT Økonomi,Hadsund 24. september 2009 Henrik Sørensen I budgettet for 2010 er der indregnet følgende takster for ydelser til borgerne: Dagtilbud Dagpleje: Dagpleje fuldtidsplads pr. måned 2.248,00

Læs mere

Takstoversigt 2013 2014

Takstoversigt 2013 2014 Takstoversigt 2013 2014 HAVNE Gæstebåde u/10 m Gæstebåde 1012 m Gæstebåde pr. m o 12 m Internet pr. dag Ekstragebyr for bookning af plads pr. uge Joller på land i Langør Pælepladser i Langør Fastliggertakst

Læs mere

TAKSTBLAD. Rykkergebyr - udpantningsret 250 kr. 250 kr. Rykkergebyr - civilretlige krav 100 kr. 100 kr. Inkassogebyr 100 kr. 100 kr.

TAKSTBLAD. Rykkergebyr - udpantningsret 250 kr. 250 kr. Rykkergebyr - civilretlige krav 100 kr. 100 kr. Inkassogebyr 100 kr. 100 kr. Beredskabskommissionen Ved udrykning til blinde alarmer fra lovpligtige automatiske brandsikringsanlæg opkræves der et gebyr til dækning af udgifter i forbindelse med udrykningen - pr. udrykning Ved blind

Læs mere

Takstoversigt Norddjurs Kommune budget 2013 ØK 04.12.12

Takstoversigt Norddjurs Kommune budget 2013 ØK 04.12.12 Takstoversigt Norddjurs Kommune budget ØK 04.12.12 Takster, der skal godkendes af kommunalbestyrelsen 2012 (i kr.) (i kr.) 00.22.05 Jordforsyning, ubestemte formål Oplagspladser: Leje pr. år/m 2 16,75

Læs mere

TAKSTBLAD. Rykkergebyr - udpantningsret 250 kr. 250 kr. Rykkergebyr - civilretlige krav 100 kr. 100 kr. Inkassogebyr 100 kr. 100 kr.

TAKSTBLAD. Rykkergebyr - udpantningsret 250 kr. 250 kr. Rykkergebyr - civilretlige krav 100 kr. 100 kr. Inkassogebyr 100 kr. 100 kr. Beredskabskommissionen Ved udrykning til blinde alarmer fra lovpligtige automatiske brandsikringsanlæg opkræves der et gebyr til dækning af udgifter i forbindelse med udrykningen - pr. udrykning Ved blind

Læs mere

Økonomiudvalget Takser 2012 Takster 2011 Bemærkninger

Økonomiudvalget Takser 2012 Takster 2011 Bemærkninger Økonomiudvalget Kommunalbestyrelsen, kommissioner, råd og nævn: - hegnsyn 1.125 1.125 Administrationen i øvrigt: - rykkerskrivelse - civilretslige krav 100,00 + rente 100,00 + rente - rykkerskrivelse -

Læs mere

TAKSTOVERSIGT BUDGET 2010. Denne oversigt viser de prisregulerede takster i Greve Kommune for den seneste og det kommende år.

TAKSTOVERSIGT BUDGET 2010. Denne oversigt viser de prisregulerede takster i Greve Kommune for den seneste og det kommende år. Takstoversigt Denne oversigt viser de prisregulerede takster i Greve Kommune for den seneste og det kommende år. Stjernemarkeringerne viser, om Byrådet har kompetence til at fastsætte den pågældende takst

Læs mere

I budgettet for 2009 er der indregnet følgende takster for ydelser til borgerne: Dagpleje: Dagpleje fuldtidsplads pr. måned 2.

I budgettet for 2009 er der indregnet følgende takster for ydelser til borgerne: Dagpleje: Dagpleje fuldtidsplads pr. måned 2. TAKSTOVERSIGT I budgettet for 2009 er der indregnet følgende takster for ydelser til borgerne: Dagtilbud Dagpleje: Dagpleje fuldtidsplads pr. måned 2.021,00 Børnehaver: Fuldtidsplads: Børnehave fuldtidsplads

Læs mere

TAKSTOVERSIGT BUDGET 2010-2013. Denne oversigt viser de prisregulerede takster i Greve Kommune for den seneste og det kommende år.

TAKSTOVERSIGT BUDGET 2010-2013. Denne oversigt viser de prisregulerede takster i Greve Kommune for den seneste og det kommende år. Takstoversigt Denne oversigt viser de prisregulerede takster i Greve Kommune for den seneste og det kommende år. Stjernemarkeringerne viser, om Byrådet har kompetence til at fastsætte den pågældende takst

Læs mere

Budget 2010. Takstoversigt

Budget 2010. Takstoversigt Budget 2010 Takstoversigt Takstoversigt 1 ØKONOMIUDVALGET: Takster 2010 Takster 2009 Bemærkninger Kommunalbestyrelsen, kommissioner, råd og nævn: - hegnsyn 1125,00 1125,00 Lovbestemt Administrationen i

Læs mere

2014 2015 Takster, der skal godkendes af kommunalbestyrelsen (kr.) (kr.)

2014 2015 Takster, der skal godkendes af kommunalbestyrelsen (kr.) (kr.) Takster, der skal godkendes af kommunalbestyrelsen (kr.) (kr.) 00.22.05 Jordforsyning, ubestemte formål Oplagspladser, leje pr. år/m 2 17,24 17,40 00.28.20 Fritidsområder, fælles formål Udleje af festpladser

Læs mere

RENOVATION 2015 2016. Teknisk forvaltning 2015 2016

RENOVATION 2015 2016. Teknisk forvaltning 2015 2016 RENOVATION 2015 2016 Private husstande Alle takster er incl. Moms Dagrenovation Tømning 140 liter beholder 700 658 Tømning 190 liter beholder 880 828 Tømning 240 liter beholder 980 920 Boligselskaber m.v.

Læs mere

TAKSTOVERSIGT. Takstoversigt

TAKSTOVERSIGT. Takstoversigt TAKSTOVERSIGT I budgettet for 2011 er der indregnet følgende takster for ydelser til borgerne: Dagtilbud Dagpleje: Dagpleje fuldtidsplads pr. måned 2.180,00 Børnehaver: Fuldtidsplads: Børnehave fuldtidsplads

Læs mere

5. december 2014. Takstoversigt 2015. Inkl. bilag vedr. Favrskov Forsyning samt Lokaleleje i Kulturhuse

5. december 2014. Takstoversigt 2015. Inkl. bilag vedr. Favrskov Forsyning samt Lokaleleje i Kulturhuse 5. december 2014 Takstoversigt 2015 Inkl. bilag vedr. Favrskov Forsyning samt Lokaleleje i Kulturhuse 1 Gebyrer og afgifter m.v. Ejendomsoplysninger Ejendomsoplysninger 400,00 400,00 BBR-meddelelser 70,00

Læs mere

Takstblad for byggesagsbehandling i Glostrup Kommune

Takstblad for byggesagsbehandling i Glostrup Kommune GLOSTRUP KOMMUNE Takstblad for byggesagsbehandling i Glostrup Kommune Gyldig fra den 1. april 2014 Center for Miljø og Teknik Bygningsmyndigheden marts 2014 side 1 11 Indhold 1) Kategori 1 Simple konstruktioner...

Læs mere

19. marts 2015. Takstoversigt 2015 Inkl. bilag vedr. Favrskov Forsyning samt Lokaleleje i Kulturhuse

19. marts 2015. Takstoversigt 2015 Inkl. bilag vedr. Favrskov Forsyning samt Lokaleleje i Kulturhuse 19. marts 2015 Takstoversigt 2015 Inkl. bilag vedr. Favrskov Forsyning samt Lokaleleje i Kulturhuse 1 Gebyrer og afgifter m.v. Ejendomsoplysninger Ejendomsoplysninger 400,00 400,00 BBR-meddelelser 70,00

Læs mere

Økonomiudvalget. Enhedstakst. Enhed

Økonomiudvalget. Enhedstakst. Enhed Takstoversigt 2017 Økonomiudvalget Enhed 2016 2017 Takstblad og instruks for opkrævning af byggesagsgebyrer er udarbejdet i overensstemmelse med Byggelovens 28 og bygningsreglement 2010, kap. 1.12. Taksten

Læs mere

I gentagelsestilfælde forhøjes bøden, dog til højest

I gentagelsestilfælde forhøjes bøden, dog til højest ØKONOMIUDVALGET er Borgerservice og IKT Folkeregister m.v. Folkeregisteroplysninger*... 52 52 Sundhedskort (tidl Sygesikringsbevis)*... 170 180 Ungdomslegitimation... 150 150 Vielser, prøveattester, hvor

Læs mere

BETALINGSVEDTÆGT FOR BYGGESAGSBEHANDLING I FREDERICIA KOMMUNE

BETALINGSVEDTÆGT FOR BYGGESAGSBEHANDLING I FREDERICIA KOMMUNE BETALINGSVEDTÆGT FOR BYGGESAGSBEHANDLING I FREDERICIA KOMMUNE Gyldig fra 1. november 2011 1 Indhold A. Generelt B. Kategori 1 Simple konstuktioner C. Kategori 2 Enfamiliehuse, rækkehuse og sommerhuse D.

Læs mere

Toftebo Skolesøgende børn pr. måned Fuldtidsplads (kun juli md)... 1.277,00 977,00 Deltidsplads (juli betalingsfri)...

Toftebo Skolesøgende børn pr. måned Fuldtidsplads (kun juli md)... 1.277,00 977,00 Deltidsplads (juli betalingsfri)... Brugerbetaling 2015 Toftebo Skolesøgende børn pr. måned Fuldtidsplads (kun juli )... 1.277,00 977,00 Deltidsplads (juli betalingsfri)... 803,00 614,00 Dagpleje pr. måned - betaling 12. Fuldtidsdagpleje...

Læs mere

Vedtaget af Byrådet den 5. oktober 2015. Budget 2016

Vedtaget af Byrådet den 5. oktober 2015. Budget 2016 Vedtaget af Byrådet den 5. oktober 2015 Budget 2016 Indholdsfortegnelse 1 SKATTER OG TAKSTER... 5 1.1 Skatter... 7 1.2 Tværgående... 7 1.3 Ledelse og personale... 8 1.4 Bygningsgebyrer... 9 1.5 Vej og

Læs mere

6. Takstoversigt Oplagspladser Leje pr. år/m 2 16,75 16,75 Radiomasten, Grenaa Leje pr. år pr. antenneenhed 2.500,00 2.

6. Takstoversigt Oplagspladser Leje pr. år/m 2 16,75 16,75 Radiomasten, Grenaa Leje pr. år pr. antenneenhed 2.500,00 2. 6. Takstoversigt 2009 2010 00.22.05 Jordforsyning, ubestemte formål Oplagspladser Leje pr. år/m 2 16,75 16,75 Radiomasten, Grenaa Leje pr. år pr. antenneenhed 2.500,00 2.500,00 00.28.20 Fritidsområder,

Læs mere

1) Prisen for minicontainere tillægges fast gebyr på kr. x antal husstande der benytter containeren

1) Prisen for minicontainere tillægges fast gebyr på kr. x antal husstande der benytter containeren Kr. ekskl. moms gældende pr. 01.01 (hvis ikke andet er angivet) 11 Veje og Grønne områder Materielgården Timepriser - internt i kommunen Timepriser - eksternt Leje af cirkusplads pr. døgn Hertil kommer

Læs mere

TAKSTOVERSIGT. Takstoversigt

TAKSTOVERSIGT. Takstoversigt TAKSTOVERSIGT DAGTILBUD Dagpleje: Dagpleje - fuldtidsplads pr. rate (11 rater pr. år) 2.510,00 kr. 2.510,00 kr. Børnehaver: Fuldtidsplads: Børnehave - fuldtidsplads pr. rate (11 rater pr. år) 1.740,00

Læs mere

GEBYRBESTEMMELSER M. V. FOR BYGGESAGSBEHANDLING

GEBYRBESTEMMELSER M. V. FOR BYGGESAGSBEHANDLING GEBYRBESTEMMELSER M. V. FOR BYGGESAGSBEHANDLING 1. januar 2014 Gebyrbestemmelser for byggesagsbehandling m.v. i Svendborg Kommune pr. 1. januar 2014 I henhold til kap. 1.12 i Bygningsreglement 2010 (BR

Læs mere

6. Takstoversigt 2009 2010. Oplagspladser Leje pr. år/m 2 16,75 16,75 Radiomasten, Grenaa Leje pr. år pr. antenneenhed 2.500,00

6. Takstoversigt 2009 2010. Oplagspladser Leje pr. år/m 2 16,75 16,75 Radiomasten, Grenaa Leje pr. år pr. antenneenhed 2.500,00 6. Takstoversigt 2010 00.22.05 Jordforsyning, ubestemte formål Oplagspladser Leje pr. år/m 2 16,75 16,75 Radiomasten, Grenaa Leje pr. år pr. antenneenhed 2.500,00 00.28.20 Fritidsområder, fælles formål

Læs mere

Takstkatalog budget

Takstkatalog budget Takstkatalog budget -2020 Område ØKONOMIUDVALGET: Kommunalbestyrelsen, kommissioner, råd og nævn: - hegnsyn 1.194 1.171 pr. hegnsyn x Administrationen i øvrigt: - rykkerskrivelse - civilretslige krav -

Læs mere

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET SAMT ØKONOMIUDVALGET 2010 2011

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET SAMT ØKONOMIUDVALGET 2010 2011 TEKNIK- OG MILJØUDVALGET SAMT ØKONOMIUDVALGET 2010 2011 RENOVATIONSAFGIFT FOR PRIVATE HUSSTANDE Renovationsafgiften er opdelt i en fast takst og en variabel Kr./år inkl. moms Enfamiliebiliger total (100

Læs mere

Brugerbetalinger (hele kr. hvis ikke andet er angivet)

Brugerbetalinger (hele kr. hvis ikke andet er angivet) BØRN- & UNGEOMRÅDET 11. måneders betaling - juli betalingsfri Dagpleje: Heldags 3.131 Vuggestuer Heldags ekskl. madordning 3.371 Frokostordning 892 Børnehaver: Heldags 1.700 Klubber: Fritidsklub (3.- 6.

Læs mere

Takstoversigt. Takst 2012 Takst 2013. Spildevandsanlæg Kloaktilslutning - Standard Vandafledningsbidrag Bidrag for tømning af septiktanke

Takstoversigt. Takst 2012 Takst 2013. Spildevandsanlæg Kloaktilslutning - Standard Vandafledningsbidrag Bidrag for tømning af septiktanke Takstoversigt Takst 2012 Takst 2013 Spildevandsanlæg Kloaktilslutning - Standard Vandafledningsbidrag Bidrag for tømning af septiktanke Se særskilt takstblad på www.rebildforsyning.dk Renovation m.v. *)

Læs mere

TAKSTOVERSIGT I HENHOLD TIL 41 A I STYRELSESLOVEN

TAKSTOVERSIGT I HENHOLD TIL 41 A I STYRELSESLOVEN Leje af lokaler og nyttehaver Selskabslokale Løkkekrogen 11 c: Leje Lejemål 1.345,00 1.370,00 Herudover rengøring og opvask Lejemål 1.135,00 1.155,00 Ekstra rengøring ved mangelfuld aflevering Time 385,00

Læs mere

Brugerbetalinger / takster 2013

Brugerbetalinger / takster 2013 Brugerbetalinger / takster BØRN- & UNGEOMRÅDET 11. måneders betaling - juli betalingsfri Dagpleje: Heldags 3.092 Vuggestuer Heldags ekskl. madordning 3.329 Frokostordning 888 Børnehaver: Heldags 1.679

Læs mere

kl. 09:51 den 01-11-2015 1

kl. 09:51 den 01-11-2015 1 Økonomiudvalgets område: Personskat 24,60% 24,60% Grundskyld 20,1 20,1 Dækningsafgift Offentlige ejendommens grundværdi 10,05 10,05 Offentlige ejendommens forskelsværdi 8,75 8,75 Kirkeskat 0,92% 0,92%

Læs mere

Takster 2014 Økonomi, plan og udvikling Social Teknik Miljø- og klima Kultur, idræt og fritid Børn, unge og familie Beredskabet

Takster 2014 Økonomi, plan og udvikling Social Teknik Miljø- og klima Kultur, idræt og fritid Børn, unge og familie Beredskabet Takster 2014 Indhold Økonomi, plan og udvikling... 2 Øvrige attester og gebyrer... 2 Oplysninger... 2 Diverse planer... 2 Opkrævning af ydelser... 2 Bødestraf efter CPR-loven... 2 Øvrige... 2 Social...

Læs mere

Takstkatalog budget 2012-2015

Takstkatalog budget 2012-2015 Takstkatalog -2015 Takstkatalog -2015 01 Daginstitutioner, klubber og SFO Dagpleje og daginstitutioner* Dagpleje, heltid 2.687,00 2.899,00 Dagpleje, deltid 1.923,00 2.074,00 Vuggestue, int. Institutioner,

Læs mere

Takstoversigt Takst 2015 Takst 2016

Takstoversigt Takst 2015 Takst 2016 Takstoversigt Takst 2015 Takst 2016 *) incl. moms *) incl. moms Renovation m.v. Dagrenovationstakster: Container tømning - hver uge - 70 L kr./år 1.100,00 *) 1.010,00 *) Container tømning - hver uge -

Læs mere

Takstoversigt budget

Takstoversigt budget Takstoversigt budget 2013-16 kr. (aktuelle års pl) Daginstitutioner (opkrævning over 11 mdr. juli betalingsfri): Dagpleje 2.985 Vuggestuer 3.030 x Børnehaver 1.636 x Fritidshjem, Hovedgaden 1.389 SFO 1.636

Læs mere

Takstoversigt. Takst 2013. Spildevandsanlæg Kloaktilslutning - Standard Vandafledningsbidrag Bidrag for tømning af septiktanke

Takstoversigt. Takst 2013. Spildevandsanlæg Kloaktilslutning - Standard Vandafledningsbidrag Bidrag for tømning af septiktanke Takstoversigt Takst 2013 Spildevandsanlæg Kloaktilslutning - Standard Vandafledningsbidrag Bidrag for tømning af septiktanke Se særskilt takstblad på www.rebildforsyning.dk Renovation m.v. *) incl. moms

Læs mere

3 Skatter og takster. Bilag 3

3 Skatter og takster. Bilag 3 3 Skatter og takster Bilag 3 Skatter Procenter og promiller Retsgrundlag 2016 2017 Kommuneskat Lov om kommunal 26,7% 26,7% indkomsstat 6 Kirkeskat Lov om folkekirkens 0,95% 0,95% økonomi 3 stk. 3 Grundskyldspromille

Læs mere

0.87 Miljøtilsyn - virksomheder Pr. time Pr. time - Listevirksomheder (kap. 5-virksomheder)... 265,19 - Anmeldevirksomheder...

0.87 Miljøtilsyn - virksomheder Pr. time Pr. time - Listevirksomheder (kap. 5-virksomheder)... 265,19 - Anmeldevirksomheder... 118 0. Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger 0.87 Miljøtilsyn - virksomheder Pr. time Pr. time - Listevirksomheder (kap. 5-virksomheder)... 265,19 - Anmeldevirksomheder... Taksten ikke udmeldt endnu.

Læs mere

Takstoversigt. Takst 2013 Takst 2014. Spildevandsanlæg Kloaktilslutning - Standard Vandafledningsbidrag Bidrag for tømning af septiktanke

Takstoversigt. Takst 2013 Takst 2014. Spildevandsanlæg Kloaktilslutning - Standard Vandafledningsbidrag Bidrag for tømning af septiktanke Takstoversigt Takst 2013 Takst 2014 Spildevandsanlæg Kloaktilslutning - Standard Vandafledningsbidrag Bidrag for tømning af septiktanke Se særskilt takstblad på www.rebildforsyning.dk Renovation m.v. *)

Læs mere

TAKSTOVERSIGT 2015 2014 2015

TAKSTOVERSIGT 2015 2014 2015 Økonomi-, teknik- og miljøudvalgets område: Personskat 24,60 % 24,60 % Grundskyld Øvrige ejendomme 21,17 21,17 Landbrugsejendomme 6,37 6,37 Dækningsafgift Garantiprovision på garanterede lån for forsyningsområdet

Læs mere

Takstoversigt. Takst 2013 Takst 2014. Spildevandsanlæg Kloaktilslutning - Standard Vandafledningsbidrag Bidrag for tømning af septiktanke

Takstoversigt. Takst 2013 Takst 2014. Spildevandsanlæg Kloaktilslutning - Standard Vandafledningsbidrag Bidrag for tømning af septiktanke Takstoversigt Takst 2013 Takst 2014 Spildevandsanlæg Kloaktilslutning - Standard Vandafledningsbidrag Bidrag for tømning af septiktanke Se særskilt takstblad på www.rebildforsyning.dk Renovation m.v. *)

Læs mere

TAKSTOVERSIGT BUDGET 2015-2018. Denne oversigt viser de prisregulerede takster i Greve Kommune for 2014 og 2015.

TAKSTOVERSIGT BUDGET 2015-2018. Denne oversigt viser de prisregulerede takster i Greve Kommune for 2014 og 2015. Takstoversigt Denne oversigt viser de prisregulerede takster i Greve Kommune for 2014 og 2015. Stjernemarkeringerne viser, om den pågældende takst er fastsat på baggrund af lovgivning (*). Takstbladet

Læs mere

Fast gebyr er et gebyr der tages pr. sag. Eksempelvis koster en nedrivningstilladelse 1.500 kr. uanset nedrivningsarealet.

Fast gebyr er et gebyr der tages pr. sag. Eksempelvis koster en nedrivningstilladelse 1.500 kr. uanset nedrivningsarealet. Miljø og Byggesag Byggesag Rådhusbuen 1 Postbox 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 35 03 byggesag@roskilde.dk NOTAT www.roskilde.dk Yderligere oplysningerne jf. TMU møde den 06-12-2012, pkt. 313 27. februar

Læs mere

Udviklingen i brugerbetalingen fra år 2007 til år 2010 med ændringer pr. 1/8-10 Alle takster er i kr. hvis andet ikke er angivet

Udviklingen i brugerbetalingen fra år 2007 til år 2010 med ændringer pr. 1/8-10 Alle takster er i kr. hvis andet ikke er angivet BØRN- & UNGEOMRÅDET 11. måneders betaling - juli betalingsfri Dagpleje: Indenfor normal arbejdstid 2.238 2.320 2.710 2.751 Uændret 0,00 % Vuggestuer Heldags 2.793 2.885 3.296 3.426 Uændret 0,00 % Børnehaver:

Læs mere

BRUGERBETALING 2009 OG 2010 i kr. Klubber: Fritidsklub Juniorklub Ungdomsklub

BRUGERBETALING 2009 OG 2010 i kr. Klubber: Fritidsklub Juniorklub Ungdomsklub BØRN- & UNGEOMRÅDET 11. måneders betaling - juli betalingsfri Dagpleje: Indenfor normal arbejdstid 2.710 2.751 Vuggestuer Heldags 3.296 3.426 Børnehaver: Heldags 1.612 1.623 Fritidshjem: Klatretræet 1.478

Læs mere

Budget Budget Ændr. - alle priser er inkl. moms på de momspligtige områder - 2009 2010 i %

Budget Budget Ændr. - alle priser er inkl. moms på de momspligtige områder - 2009 2010 i % Indkomstskatter: Kommunal udskrivningsprocent % 25,5 25,5 Kirkelig udskrivningsprocent % 0,86 0,88 2,3 Ejendomsskatter & afgifter: Kommunal grundskyldspromille Dækningsafgiftspromille for forretningsejendomme

Læs mere

Økonomi-, teknik- og miljøudvalgets område:

Økonomi-, teknik- og miljøudvalgets område: Økonomi-, teknik- og miljøudvalgets område: 2015 2016 Personskat 24,60 % 24,60 % Grundskyld Landbrugsejendomme 6,37 6,37 Grundskyld Øvrige ejendomme 21,17 21,17 Dækningsafgift Offentlige ejendommens grundværdi

Læs mere

Ansøgningstyper koblet til servicemålsaftalens kategorier

Ansøgningstyper koblet til servicemålsaftalens kategorier Ansøgningstyper koblet til servicemålsaftalens kategorier Miljøgodkendelser I servicemålsaftalen er der fastsat servicemål for to sagstyper: Bilag 1-virksomheder Bilag 2 virksomheder Side 1 af 6 Der er

Læs mere

Takster, der skal godkendes af kommunalbestyrelsen 2013 2014. Gratis arrangementer (leje pr. dag) 510 517

Takster, der skal godkendes af kommunalbestyrelsen 2013 2014. Gratis arrangementer (leje pr. dag) 510 517 Takstoversigt 2014 Takster, der skal godkendes af kommunalbestyrelsen 2013 2014 00.22.05 Jordforsyning, ubestemte formål Oplagspladser, leje pr. år/m 2 17,01 17,24 00.28.20 Fritidsområder, fælles formål

Læs mere

MÅL OG ØKONOMI FOR 2014-2017. TAKSTOVERSIGT 2014 2013 2014 Økonomi-, teknik- og miljøudvalgets område:

MÅL OG ØKONOMI FOR 2014-2017. TAKSTOVERSIGT 2014 2013 2014 Økonomi-, teknik- og miljøudvalgets område: SOLRØD KOMMUNE TAKSTOVERSIGT 2014 2013 2014 Økonomi-, teknik- og miljøudvalgets område: MÅL OG ØKONOMI FOR 2014-2017 Personskat 24,80 % 24,60 % Grundskyld Øvrige ejendomme 22,24 22,17 Landbrugsejendomme

Læs mere

TAKSTOVERSIGT 2012 2011

TAKSTOVERSIGT 2012 2011 TAKSTOVERSIGT BØRN OG UNGE Børnehave Fultidsbørnehave (50 timer) pr. mdr. i 11 mdr. 1.581,00 1.529,00 Deltidsbørnehave (37,5 timer) pr. mdr. i 11 mdr. 1.186,00 1.147,00 Deltidsbørnehave (25 timer) pr.

Læs mere

Denne oversigt indeholder forslag til takster i 2018 samt takstoversigt for 2017 i Lejre Kommune. - hegnsyn pr.

Denne oversigt indeholder forslag til takster i 2018 samt takstoversigt for 2017 i Lejre Kommune. - hegnsyn pr. Budget -21 Takstkatalog Denne oversigt indeholder forslag til er i samt oversigt for i Lejre Kommune. Takstbladet indeholder er rettet mod borgere og virksomheder. ne er fastsat i overensstemmelse med

Læs mere

TAKSTKATALOG 2015. Dagpleje, heltid 3.058 3.046. Dagpleje, deltid 2.187 2.178. Daginstitutioner, 0-2 årige, heltid 3.058 3.046

TAKSTKATALOG 2015. Dagpleje, heltid 3.058 3.046. Dagpleje, deltid 2.187 2.178. Daginstitutioner, 0-2 årige, heltid 3.058 3.046 01 Daginstitutioner, klubber og SFO Dagpleje og daginstitutioner TAKSTKATALOG Dagpleje, heltid 3.058 3.046 Dagpleje, deltid 2.187 2.178 Daginstitutioner, 0-2 årige, heltid 3.058 3.046 Daginstitutioner,

Læs mere

Økonomiudvalget Takst 2010

Økonomiudvalget Takst 2010 Økonomiudvalget Takst 2010 Skatter Personskatteprocent 26,10 % Kirkeskatprocent 1,08 % Grundskyldspromille 26,13 Dækningsafgift af grundværdi for statens ejendomme 13,07 Dækningsafgifter af andre offentlige

Læs mere

0.87 Miljøtilsyn - virksomheder Pr. time Pr. time Pr. time - Listevirksomheder (kap. 5-virksomheder)... - Landbrug med erhvervsmæssigt dyrehold...

0.87 Miljøtilsyn - virksomheder Pr. time Pr. time Pr. time - Listevirksomheder (kap. 5-virksomheder)... - Landbrug med erhvervsmæssigt dyrehold... 108 0. Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger 0.87 Miljøtilsyn - virksomheder Pr. time Pr. time Pr. time - Listevirksomheder (kap. 5-virksomheder)... - Anmeldevirksomheder... - Autoværksteder mv...

Læs mere

Kommunale takster 2014 2015

Kommunale takster 2014 2015 109 FÆRGEFART Personbefordring: Voksen, enkelt 92,00 94,00 Voksen, dobbelt 184,00 188,00 Pensionist/barn, enkelt 46,00 47,00 Pensionist/barn, dobbelt 92,00 94,00 10-turskort, voksen, 15% rabat 782,00 800,00

Læs mere

Takstoversigt 1. Takster, der skal godkendes af Kommunalbestyrelsen 2011 2012

Takstoversigt 1. Takster, der skal godkendes af Kommunalbestyrelsen 2011 2012 Takstoversigt 1. Takster, der skal godkendes af Kommunalbestyrelsen 2011 2012 00.22.05 Jordforsyning, ubestemte formål Oplagspladser: Leje pr. år/m 2 Antennemaster: Leje pr. år pr. antenneenhed 16,75 2.500,00

Læs mere

TAKSTOVERSIGT BUDGET 2011-2014. Denne oversigt viser de prisregulerede takster i Greve Kommune for 2010 og 2011.

TAKSTOVERSIGT BUDGET 2011-2014. Denne oversigt viser de prisregulerede takster i Greve Kommune for 2010 og 2011. Takstoversigt Denne oversigt viser de prisregulerede takster i Greve Kommune for 2010 og 2011. Stjernemarkeringerne viser, om Byrådet har kompetence til at fastsætte den pågældende takst (*) og/eller om

Læs mere

Ansøgningstyper koblet til servicemålsaftalens kategorier

Ansøgningstyper koblet til servicemålsaftalens kategorier Ansøgningstyper koblet til servicemålsaftalens kategorier Miljøgodkendelser I servicemålsaftalen er der fastsat servicemål for to sagstyper: Bilag 1-virksomheder Bilag 2 virksomheder Der er to ansøgningstyper

Læs mere

Takstblad til budget 2012

Takstblad til budget 2012 Hvis ikke andet er angivet er taksterne uden moms. Tømningsordninger: Der henvises til takster fra Reno Djurs I/S. Takstblad til budget 2012 Spildevand: Der henvises til takster fra Syddjurs Spildevand

Læs mere

Denne oversigt indeholder forslag til takster i 2017 samt takstoversigt for 2016 i Lejre Kommune.

Denne oversigt indeholder forslag til takster i 2017 samt takstoversigt for 2016 i Lejre Kommune. Budget -20 Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø Dato: 26-08- J.nr.: 16/10850 Takstkatalog Denne oversigt indeholder forslag til takster i samt takstoversigt for i Lejre Kommune. Takstbladet indeholder

Læs mere

BETALINGSVEDTÆGT FOR BYGGESAGSBEHANDLING I FREDERICIA KOMMUNE

BETALINGSVEDTÆGT FOR BYGGESAGSBEHANDLING I FREDERICIA KOMMUNE BETALINGSVEDTÆGT FOR BYGGESAGSBEHANDLING I FREDERICIA KOMMUNE Indhold A. GENERELT B. KATEGORI 1 SIMPLE KONSTUKTIONER C. KATEGORI 2 ENFAMILIEHUSE, RÆKKEHUSE OG SOMMERHUSE D. KATEGORI 3 IKKE KOMPLEKST BYGGERI

Læs mere

Brugerbetalinger / takster behandling af budget

Brugerbetalinger / takster behandling af budget BØRN- & UNGEOMRÅDET 11. måneders betaling - juli betalingsfri Dagpleje: Heldags 3.092 3.131 1,26 % BØU Vuggestuer Heldags ekskl. madordning 3.329 3.371 1,26 % BØU Frokostordning 888 892 0,44 % Børnehaver:

Læs mere

Takstfolder for Fanø Kommune 2017

Takstfolder for Fanø Kommune 2017 Takstfolder for Fanø Kommune 2017 Takstblad Affaldshåndtering 2017 fremskrevet med gns. p/l Dagrenovation vægtbaseret (husaffald) 2017 2016 Privat husstand med en boligenhed incl. moms Fast afgift 2)

Læs mere

Takstoversigt Takst 2016 Takst 2017

Takstoversigt Takst 2016 Takst 2017 Takstoversigt Takst 2016 Takst 2017 *) incl. moms *) incl. moms Renovation m.v. Dagrenovationstakster: Container tømning - hver uge - 70 L kr./år 1.010,00 *) 1.060,00 *) Container tømning - hver uge -

Læs mere

TAKSTER JAMMERBUGT KOMMUNE - 2014

TAKSTER JAMMERBUGT KOMMUNE - 2014 BORGERSERVICE: Folkeregisteroplysninger 75,00 52,00 Legitimationskort til unge 150,00 150,00 Bopælsattester 75,00 52,00 Køreprøve og kørekort 600,00 580,00 Fornyelse af kørekort for ansøgere fyldt 70 år

Læs mere

Budget 2008 Takstblad Syddjurs Kommune

Budget 2008 Takstblad Syddjurs Kommune Takstblad til budget 2008 Hvis ikke andet er angivet er taksterne uden moms. Forsyningsvirksomhed. Kloak: (inkl. moms) Standardtilslutningsbidrag 50.128,36 kr. 52.404,50 kr. Fast bidrag. 664,25 kr. 687,50

Læs mere

MÅL OG ØKONOMI FOR 2016-2019. TAKSTOVERSIGT 2016 2015 2016 Økonomi-, teknik- og miljøudvalgets område:

MÅL OG ØKONOMI FOR 2016-2019. TAKSTOVERSIGT 2016 2015 2016 Økonomi-, teknik- og miljøudvalgets område: SOLRØD KOMMUNE MÅL OG ØKONOMI FOR 2016-2019 TAKSTOVERSIGT 2016 2015 2016 Økonomi-, teknik- og miljøudvalgets område: Personskat 24,60 % 24,60 % Grundskyld Øvrige ejendomme 21,17 21,17 Landbrugsejendomme

Læs mere

Behandling af ansøgning om nye tilladelser, godkendelser eller 642,00 Takster til trafikførerkort

Behandling af ansøgning om nye tilladelser, godkendelser eller 642,00 Takster til trafikførerkort Takster Økonomiudvalget Miljøtilsyn og miljøgodkendelse (momsfrit): For godkendelse og tilsyn med virksomheder og landbrug 286,28 Prisen reguleres omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 463 af

Læs mere

Struer Kommunes takster i 2015

Struer Kommunes takster i 2015 0. Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger 0.87 Miljøtilsyn - virksomheder Pr. time Pr. time Pr. time - Listevirksomheder (kap. 5-virksomheder)... - Anmeldevirksomheder... - Autoværksteder mv... -

Læs mere

Medlemskontingent: Ungdomsklub, (over 12 måneder) 125

Medlemskontingent: Ungdomsklub, (over 12 måneder) 125 14. 38 2011 (Kr.) Daginstitutioner (opkrævning over 11 mdr. juli betalingsfri): Dagpleje 3.226 Vuggestuer 2.903 Børnehaver 1.635 Fritidshjem 1.307 SFO 1.487 Fritidsklub, pr. måned 436 Madtakst vuggestue

Læs mere

TAKSTOVERSIGT BUDGET 2012-2015. Denne oversigt viser de prisregulerede takster i Greve Kommune for 2011 og 2012.

TAKSTOVERSIGT BUDGET 2012-2015. Denne oversigt viser de prisregulerede takster i Greve Kommune for 2011 og 2012. Takstoversigt Denne oversigt viser de prisregulerede takster i Greve Kommune for 2011 og 2012. Stjernemarkeringerne viser, om Byrådet har kompetence til at fastsætte den pågældende takst (*) og/eller om

Læs mere