743/06. xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx. Topdanmark Forsikring A/S Borupvang Ballerup. k e n d e l s e :

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "743/06. xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx. Topdanmark Forsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup. k e n d e l s e :"

Transkript

1 743/06 Den 13. marts 2006 blev i sag nr : xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx mod Topdanmark Forsikring A/S Borupvang Ballerup afsagt sålydende k e n d e l s e : Forsikringstageren, der har bilforsikring i Topdanmark Forsikring A/S, klager over selskabets afvisning af at yde forsikringsdækning for et anmeldt tyveri af den forsikrede bil. Selskabet har afvist at udbetale erstatning med henvisning til, at klageren ikke har sandsynliggjort, at der foreligger en dækningsberettigende forsikringsbegivenhed. Det fremgår af sagen, at klageren såvel skriftligt som telefonisk anmeldte, at den forsikrede bil, der er en Nissan Patrol, årgang 1993, blev stjålet fra hans private ejendom om natten den 17/ Ifølge selskabet forklarede klageren i forbindelse med den telefoniske anmeldelse, at nøglerne sad i tændingen, da bilen blev stjålet. Sagsbehandleren afviste skaden med henvisning til, at klageren havde handlet groft uagtsomt. Ifølge selskabet ringede klageren efterfølgende tilbage og oplyste, at bilnøglerne på gerningstidspunktet lå en i boks i bilen.selskabet afviste på ny at udbetale erstatning, hvilket selskabet meddelte klageren ved skrivelse af 21/ Klageren tilskrev herefter selskabet. Af klagerens skrivelse af 25/ fremgår:

2 "Jeg kan ikke acceptere jeres afgørelse om at I ikke vil betale erstatning for min bil, da jeg har snakket med min forsikringsmand L.F., J., som har sagt at da det ikke er sikkert, at bilen er startet med nøglen, og i så fald den ikke er det og er kortsluttet skal forsikringen dække. Jeg har været rundt og spørge mine naboer, om der er nogen af dem der har hørt bilen starte den nat, og det er der ikke nogen der har, hvilke vil sige at bilen må være blevet slæbt væk. L.F. siger at hvis der ikke er nogen beviser på, at bilen er startet med nøglen så skal forsikringen dække. Min pung med kørekort, hævekort, sygesikringskort samt andre personlige papir, og nøgler til huset lå i samme boks som bilnøglen. Hverken pung eller nøgler til huset er blevet fundet smidt nogle steder. Det vil sige at efter de 4 uger er gået, har jeg krav på at få forsikringssummen udbetalt, da der ikke er beviser for at bilen er startet med nøglen." Selskabet fastholdt imidlertid sin afgørelse ved skrivelse af 9/ Klageren rettede henvendelse til selskabet ved skrivelse af 26/ I skrivelsen hedder det: "Jeg skriver til dig angående min bil, som blev stjålet på min bopæl natten til d. 17/2-05. Og der sagde jeg at bilnøglen lå i bilen i en boks mellem sæderne. Men da vi holdt fest lørdag d. 19/3-05 fandt jeg nøglen i sofaen. Så nøglen har ikke været i bilen da den blev stjålet, altså er den blevet slæbt væk. Jeg vedlægger nøglen som bevis på at jeg havde den og der findes ingen ekstra nøgle." Herefter blev sagen overgivet til selskabets skadeinspektør, der udarbejdede intern rapport, hvoraf følgende fremgår: "FT. havde købt køretøjet af en privat person ved navn R.S. i S. Han havde betalt kr. for køretøjet kontant. Der blev lavet en slutseddel, men FT. kunne ikke finde sin genpart af denne. FT. fremviste et kontoudskrift fra M. Sparekasse, hvoraf

3 det fremgik at han den havde overført kr. til denne R., ligesom han kontant havde hævet kr. til købet af køretøjet. FT. havde sin kæreste samt en kammerat med til stedet. Siden hen, ca. 2 måneder senere satte FT. køretøjet til salg på Bilbasen på Internettet. Dette var i starten af februar måned 2005 og prisen var kr. FT. var nødsaget til at sælge køretøjet, idet hans bank mente at den var for dyr at have for FT. FT. havde en dyr husleje og afdragene til bilen var for store. Derfor skulle FT. og hans kæreste også flytte fra bopælen den og flytte i noget billigere... Der var ikke pant i køretøjet, dette var en fejl, idet FT.s tidligere bankrådgiver i N. N. Sparekasse havde glemt dette. Denne bankrådgiver var nu blevet fyret, 'han havde lånt for mange penge ud'. FT.s gæld var nu ca kr. til N. N. Sparekasse. Der var ingen tyverisikring eller startspærre i køretøjet. Den kom FT. hjem fra arbejde kl. ca og parkerede herunder køretøjet på en p-plads foran bopælen. FT. aktiverede køretøjets ratlås og i første omgang mente han at han havde glemt nøglen i køretøjets boks/handskerum i midterkonsollen imellem førersædet og passagersædet. FT. skulle ud at køre senere i køretøjet samme dag og lod ofte bilnøglen ligge i køretøjet, når han parkerede dette ved bopælen. Den aflåste FT. dog køretøjet, idet han skulle ud at køre igen kl. ca , han skulle sammen med sin kæreste hjem til hans forældre og spise. Foreholdt hvad FT. så gjorde kl , da de skulle af sted. Nu oplyste FT. at han var blevet træt på det pågældende tidspunkt og hans kæreste havde fået hovedpine, hvorfor de ikke kom af sted alligevel. Dagen efter opdagede FT. at køretøjet nu var stjålet. Dette var anmeldt til politiet og Topdanmark.

4 FT. havde ingen mistanke til gerningsmand. FT.s pung lå i køretøjet og denne havde han nu fået igen, var blevet fundet i B. i S. og politiet havde sendt den til FT. Pungen var fundet på en vej, intet yderligere. Foreholdt at FT. havde ændret forklaring 3 gange i forbindelse med anmeldelsen til Topdanmark. FT. oplyste, at han aldrig havde oplyst at nøglen til køretøjet sad i tændingslåsen ved tyveriet. Derimod var det korrekt at FT. havde oplyst at nøglen lå i boksen imellem sæderne, idet den ofte havde gjort dette, når han parkerede køretøjet ved bopælen. Efterflg. havde FT. dog fundet nøglen til køretøjet i sin sofa. Det var FT.s kæreste, L. som fandt nøglen en dag hvor de havde gæster. L. bekræftede dette. FT. var sikker på at denne nøgle var til køretøjet, idet der kun fandtes 1 stk. nøgle til køretøjet. FT. fik kun 1 nøgle med ved købet af bilen." På baggrund af skadeinspektørens rapport afviste selskabet igen at yde forsikringsdækning. Sagen blev derfor indbragt for Ankenævnet for Forsikring. Klageren har påstået selskabet tilpligtet at anerkende, at hans bil er bortkommet ved et dækningsberettigende tyveri. Klagerens far har den 16/ telefonisk meddelt nævnets sekretariat, at politiet i S. telefonisk har oplyst, at man har fundet den gerningsmand, der stjal den forsikrede bil. Selskabet har herefter over for nævnet fastholdt sin afgørelse. Til støtte herfor har selskabet i skrivelse af 29/ bl.a. anført: "Til en start skal jeg oplyse, at S. Politi har oplyst, at 'gerningsmanden' nægter, at han har kørt i klagers bil, så politiet kan intet sige omkring nøglerne.... V. Politi oplyser, at da klager telefonisk anmeldte skaden til dem den 17. februar 2005, oplyste han, at køretøjet blev stjålet med 'isiddende nøgle' (nøgle i tændingslåsen).

5 Som det fremgår af klagers forklaring til vores skadeinspektør, så lod klager ofte nøglerne til bilen ligge i den, når han kom hjem. Klager oplyser, at bilen holdt parkeret ved siden af huset på et lille græsstykke foran huset, og at den måtte være slæbt væk på en autotransporter, men som det fremgår af billederne, hvor klager viser, at han parkerede bilen, så er der meget lidt plads foran bilen, og det ser ikke ud som om, at der er plads til at få en autotransporter ind foran klagers køretøj. Det virker ikke sandsynligt, at klagers bil er stjålet, og transporteret bort på en autotransporter - hvis man vil stjæle en bil med en autotransporter, ville man nok ikke stjæle en 12 år gammel bil, der holdt parkeret, så det var meget besværligt at få den op på autotransporteren. Som det fremgår af sagen, har klager givet 3 forskellige forklaringer på, hvor bilnøglen befandt sig, da bilen blev stjålet: 1. Til os og politiet anmelder klager den 17. februar 2005, at bilnøglen sad i tændingen, da tyveriet skete. 2. Efterfølgende oplyser klager, at bilnøglen lå en boks i bilen, sammen med hans pung og nøgler til huset. 3. Til sidst oplyser klager, at bilnøglen var blevet fundet i en sofa ved en fest. Vi mener ikke, at klager har sandsynliggjort, at der er opstået en dækningsberettiget forsikringsbegivenhed, og som det fremgår af nævnets kendelse nummer , er det klager, der skal sandsynliggøre, at der foreligger en dækningsberettiget skade." Nævnet har fået forelagt den fotomappe, som selskabets skadeinspektør har udarbejdet. Forsikringsbetingelserne indeholder bl.a. følgende bestemmelser:

6 "Hvilke skader er dækket A Forsikringen dækker - med de undtagelser, der nævnt i punkt 21 - enhver skade på det forsikrede (se punkt 19) samt tab af dette ved tyveri og røveri Hvilke skader er ikke dækket... C Endvidere dækker forsikringen ikke skade 1. forvoldt med forsæt eller ved grov uagtsomhed, jf. forsikringsaftalelovens paragraf 18." Nævnet udtaler: Indledningsvis bemærker nævnet, at det påhviler forsikringstageren at sandsynliggøre, at der er sket en dækningsberettigende skade. Dette gælder uanset, at det ikke udtrykkeligt fremgår af forsikringsbetingelserne. Efter sin gennemgang af sagen finder nævnet ikke at kunne kritisere, at selskabet på det foreliggende grundlag har afvist at yde forsikringsdækning som sket. Nævnet finder dog anledning til at bemærke, at denne afgørelse ikke udelukker, at en egentlig bevisførelse ved domstolene vedrørende sagens faktiske omstændigheder vil kunne føre til et andet resultat. Med det nævnte forbehold b e s t e m m e s : Klagen kan ikke tages til følge. J. Hermann

Betingelser. Veterankøretøjsforsikring. Nr. VK 1406

Betingelser. Veterankøretøjsforsikring. Nr. VK 1406 Betingelser Veterankøretøjsforsikring Veterankøretøjsforsikring Nr VK 1406 Indholdsfortegnelse Side 2 1 Fællesbestemmelser 11 Hvem dækker forsikringen? 3 12 Hvor dækker forsikringen? 3 13 Køretøjets registrering,

Læs mere

5-2. Retspleje 322.1. Hjemmelsangivelse ved påtaleopgivelse

5-2. Retspleje 322.1. Hjemmelsangivelse ved påtaleopgivelse 5-2. Retspleje 322.1. Hjemmelsangivelse ved påtaleopgivelse En advokat klagede over at en politimester og i 2. instans vedkommende statsadvokat i en sag havde opgivet påtale efter retsplejelovens 721,

Læs mere

Daginstitutionen og forsikring. Hvem har ansvaret? Forsikringsoplysningen

Daginstitutionen og forsikring. Hvem har ansvaret? Forsikringsoplysningen Daginstitutionen og forsikring Hvem har ansvaret? Forsikringsoplysningen 19 1 Til læseren Hvem har ansvaret? handler om forsikringsforhold i vuggestue, børnehave og tilsvarende institutioner. Pjecen giver

Læs mere

ENLIG ELLER SAMLEVENDE?

ENLIG ELLER SAMLEVENDE? ENLIG ELLER SAMLEVENDE? Vejledning til enlige forsørgere, der modtager børnetilskud eller økonomisk fripladstilskud HVAD VIL DET SIGE AT VÆRE ENLIG SOM MOD- TAGER AF BØRNETILSKUD ELLER ØKONOMISK FRIPLADSTILSKUD?

Læs mere

Bevismæssig vurdering af om brev med mødeindkaldelse var kommet frem til sygedagpengemodtager. Fri proces

Bevismæssig vurdering af om brev med mødeindkaldelse var kommet frem til sygedagpengemodtager. Fri proces 2011 1-4 Bevismæssig vurdering af om brev med mødeindkaldelse var kommet frem til sygedagpengemodtager. Fri proces En kommune stoppede udbetalingen af sygedagpenge til en sygemeldt kvinde fordi hun ikke

Læs mere

Bilforsikring Forsikringsvilkår 01-1

Bilforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Bilforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Forsikringsvilkår 1 Fortrydelsesret Gælder alene for private forbrugerforsikringer Fortrydelsesret ved nytegning af forsikring Vi skal oplyse følgende i henhold til

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 31. marts 2015

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 31. marts 2015 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 31. marts 2015 Sag 196/2013 (1. afdeling) TAKS (advokat Steffen Sværke) mod A, B, C, D, E, F, G, H, I, J og K (advokat Christian Andreasen for alle) I tidligere instanser

Læs mere

Tilsyn og garantifond Vi er undergivet tilsyn af Finanstilsynet og er tilsluttet Garantifonden for skadeforsikringsselskaber.

Tilsyn og garantifond Vi er undergivet tilsyn af Finanstilsynet og er tilsluttet Garantifonden for skadeforsikringsselskaber. FORSIKRINGSBETINGELSER BILFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. AU09 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med os består af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder

Læs mere

Bjarne Lindberg Bak ( 2 stemmer) Lise Bjørg Pedersen Torben Steenberg

Bjarne Lindberg Bak ( 2 stemmer) Lise Bjørg Pedersen Torben Steenberg AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2012-0195 Klageren: Indklagede: XX 2100 København Ø Metro Service A/S Klagen vedrører: Ankenævnets sammensætning: Kontrolafgift på 750 kr.

Læs mere

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Øvelse 1-20: Øvelse 21-29: Øvelse 30-34: Øvelse 35-39: Øvelse 40-44: Øvelse 45-49: Øvelse 50-59: Øvelse 60-85: Der sættes komma efter ledsætninger, jf.

Læs mere

Ved kontrol af de rejsendes rejsehjemmel blev der udstedt en kontrolafgift på 600 kr. kl. 16.20.

Ved kontrol af de rejsendes rejsehjemmel blev der udstedt en kontrolafgift på 600 kr. kl. 16.20. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2010-0242 Klageren: XX på egne vegne og på vegne sin svigersøn YY 9000 Ålborg Indklagede: Metroselskabet I/S v/metroservice A/S Klagen vedrører:

Læs mere

ENLIG ELLER SAMLEVENDE?

ENLIG ELLER SAMLEVENDE? ENLIG ELLER SAMLEVENDE? Vejledning til enlige, der modtager folkepension og førtidspension HVAD VIL DET SIGE AT VÆRE ENLIG SOM MODTAGER AF FOLKEPENSION ELLER FØRTIDSPENSION? Som modtager af sociale ydelser

Læs mere

Bilforsikring 2011. Billigere bilforsikring til gode bilister

Bilforsikring 2011. Billigere bilforsikring til gode bilister Bilforsikring 2011 Billigere bilforsikring til gode bilister Overskud er Velkommen til GF og forsikring med overskud Hos GF er vi ikke som de andre. Vi vil kun forsikre gode bilister i fornuftige biler,

Læs mere

Dagligdagen forsikring og pension

Dagligdagen forsikring og pension DAGLIGDAGEN OG FORSIKRING JANUAR 2013 SIDE 1 Dagligdagen forsikring og pension Dagligdagen forsikring og pension handler i hovedtræk om, hvad de enkelte forsikringer typisk dækker, og hvad de ikke dækker.

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommunalbestyrelse Rådhuset Lyngby Torv 2800 Lyngby. Vedr. regulering af erstatning for dækningsgrav kommunens j. nr.

Lyngby-Taarbæk Kommunalbestyrelse Rådhuset Lyngby Torv 2800 Lyngby. Vedr. regulering af erstatning for dækningsgrav kommunens j. nr. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Lyngby-Taarbæk Kommune burde have indbragt spørgsmålet om en erstatnings størrelse for taksationskommissionen, men da sagen har bagatelagtig karakter, og ulovligheden

Læs mere

Spørgsmål om partstatus i anbringelsessag for far uden del i forældremyndigheden

Spørgsmål om partstatus i anbringelsessag for far uden del i forældremyndigheden 14-5. Forvaltningsret 113.1 2513.9. Spørgsmål om partstatus i anbringelsessag for far uden del i forældremyndigheden En kommune traf afgørelse om frivillig anbringelse af et barn. Anbringelsen skete efter

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for automatisk tjek-ud på rejsekort. Rejsetid maksimum 6 timer

Kontrolafgift på 750 kr. for automatisk tjek-ud på rejsekort. Rejsetid maksimum 6 timer AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2013-0160 Klageren: XX 2650 Hvidovre Indklagede: Movia CVRnummer: 29896569 Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. for automatisk tjek-ud

Læs mere

UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR GRØNLANDS LANDSRET

UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR GRØNLANDS LANDSRET UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR GRØNLANDS LANDSRET Den 15. januar 2015 blev af Grønlands Landsret i sagen sagl.nr. C 319/12 (Ammassalik Kredsrets sagl.nr. 17-F-03-0007) F (advokat Jens Paulsen v/advokatfuldmægtig

Læs mere

og forsikring Bilen og forsikring indeholder svar på en række af de spørgsmål, man som forbruger stiller sig, når der skal købes en bilforsikring.

og forsikring Bilen og forsikring indeholder svar på en række af de spørgsmål, man som forbruger stiller sig, når der skal købes en bilforsikring. BILEN OG FORSIKRING SEPTEMBER 2014 SIDE 1 Bilen og forsikring Bilen og forsikring indeholder svar på en række af de spørgsmål, man som forbruger stiller sig, når der skal købes en bilforsikring. Forsikringsoplysningen,

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 29. november 2012

Arbejdsrettens dom af 29. november 2012 Arbejdsrettens dom af 29. november 2012 i sag nr. AR2012.0341: Kristelig Arbejdsgiverforening for Restaurant Vejlegården ApS (advokat Anders Schmidt) mod Landsorganisationen i Danmark for Fagligt Fælles

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for glemt check-ind med rejsekort.

Kontrolafgift på 750 kr. for glemt check-ind med rejsekort. 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2013-0067 Klageren: XX 2000 Frederiksberg Indklagede: Movia CVR nr.: 29 89 65 69 Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. for glemt check-ind

Læs mere

Afslag på dispensation til byggeri opført ca. 30 år tidligere

Afslag på dispensation til byggeri opført ca. 30 år tidligere Afslag på dispensation til byggeri opført ca. 30 år tidligere I forbindelse med et ejendomssalg blev en kommune opmærksom på at der ca. 30 år tidligere var opført en overdækket terrasse og et halvtag uden

Læs mere

Net-tjek. Net-tjek omfatter ikke reglerne for salg af finansielle tjenesteydelser så som aftaler om forsikring, lån, pension, værdipapirer mv.

Net-tjek. Net-tjek omfatter ikke reglerne for salg af finansielle tjenesteydelser så som aftaler om forsikring, lån, pension, værdipapirer mv. Net-tjek Introduktion Net-tjek er en guide, som henvender sig til dig, der vil oprette din egen web-butik med salg af varer og tjenesteydelser, og til dig, der allerede har en web-butik, men vil tjekke,

Læs mere

14-6. Anmodning om genoptagelse af arbejdsskadesag skulle også vurderes på ulovbestemt grundlag

14-6. Anmodning om genoptagelse af arbejdsskadesag skulle også vurderes på ulovbestemt grundlag 14-6. Anmodning om genoptagelse af arbejdsskadesag skulle også vurderes på ulovbestemt grundlag 13.3 Remonstration og tilbagekaldelse, se også Skatter 6-26.1 Arbejdsskadeforsikring, se også Erstatning

Læs mere

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at indklagede R har været beskikket som registreret revisor siden 1. marts 1991.

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at indklagede R har været beskikket som registreret revisor siden 1. marts 1991. Den 9. juli 2009 blev der i sag nr. 62/2008-R Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden V v/r CVR nr. xx xx xx xx og Registreret revisor R afsagt følgende K e n d e l s e: Ved brev af 1. september 2008

Læs mere

Rentesregning. Dine drømme er kun et klik væk... Lån op til 25.000 kr. nu

Rentesregning. Dine drømme er kun et klik væk... Lån op til 25.000 kr. nu Rentesregning Vi skal kigge på hvordan en lille rente kan have stor betydning på den samlede gæld. Vi skal kigge på lånetyper og opsparings samt gældsformlerne. Version 2.1 Sct. Knud Henrik S. Hansen Dine

Læs mere

Kontrolafgift på 600 kr. for manglende straksbillettering. Spørgsmål om udlevering af videooptagelser.

Kontrolafgift på 600 kr. for manglende straksbillettering. Spørgsmål om udlevering af videooptagelser. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2010-0337 Klageren: Advokat XX på vegne YY 8310 Tranbjerg Indklagede: Midttrafik Klagen vedrører: Kontrolafgift på 600 kr. for manglende straksbillettering.

Læs mere

Børns forsikringer - Har du forsikret dit barn?

Børns forsikringer - Har du forsikret dit barn? Børns forsikringer - Har du forsikret dit barn? Mange forældre tænker slet ikke på forsikringer, når børnene er små. Men vi har alle hørt om børn, som på den ene eller anden måde kommer til skade og får

Læs mere

Nu bli'r der priskrig: Sådan får du billigere forsikring

Nu bli'r der priskrig: Sådan får du billigere forsikring Nu bli'r der priskrig: Sådan får du billigere forsikring Forsikringsselskaberne tjener så mange penge, at det kan blive begyndelsen på en priskrig. Se her, hvordan du får den bedste og billigste forsikring,

Læs mere

BORGERE/BØRN DER FORVOLDER SKADE PÅ TING TILHØRENDE HILLERØD KOMMUNE

BORGERE/BØRN DER FORVOLDER SKADE PÅ TING TILHØRENDE HILLERØD KOMMUNE BORGERE/BØRN DER FORVOLDER SKADE PÅ TING TILHØRENDE HILLERØD KOMMUNE Alle borgere, herunder børn, der forvolder skade på ting og/eller person kan ifalde erstatningsansvar jf. erstatningsansvarsloven. Børn

Læs mere