forsikringer Sådan bruger du hjemmesiden Tema Skarpe kompetencer i bestyrelserne side 20 Har du tjek på lønforhandlingen? Side 22

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "forsikringer Sådan bruger du hjemmesiden Tema Skarpe kompetencer i bestyrelserne side 20 Har du tjek på lønforhandlingen? Side 22"

Transkript

1 Nr. 5 - August 2012 Forsikring Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Tema Ekstreme forsikringer Forsikring mod et kikset bryllup? Læs om ekstreme forsikringer Tema side 4-14 Skarpe kompetencer i bestyrelserne side 20 Har du tjek på lønforhandlingen? Side 22 Sådan bruger du hjemmesiden Har du besøgt DFL s nye hjemmeside? På midtersiderne finder du en praktisk guide til de mange nye funktioner på hjemmesiden.

2 INDHOLD August 2012 Forsikring a Tem E r m ge re in st r Ek sik r fo Nr. 5 - August 2012 medlemsblad for DfL foreningen for ansatte i forsikring At blive gift og holde bryllupsfest er en stor og vigtige begivenhed for de fleste. En bryllupsforsikring kan være et plaster på såret, hvis festen kikser. Foto: Getty Images Forsikring mod et kikset bryllup? Tema side 4-14 Skarpe kompetencer i bestyrelserne side 20 Har du tjek på lønforhandlingen? Side 22 Sådan bruger du hjemmesiden Har du besøgt DFL s nye hjemmeside? På midtersiderne finder du en praktisk guide til de mange nye funktioner på hjemmesiden. Temasider Ekstreme forsikringer Hvor langt rækker solidariteten? 4 Forsikring mod at brylluppet kikser 6 Er du bange for aliens? 8 Hvis piraterne angriber 10 Hole in One forsikring 14 Øvrige artikler Forsikring mod, at brylluppet kikser Hvis penge ellers kan gøre noget ved, at bryllupsfesten drukner i vand eller limousinen ikke vil starte, kan man tegne en bryllupsforsikring. Eller hvad med at forsikre dig mod at blive bortført af aliens? fra side 4 til 14 TILLÆG OM WEB Få styr på de praktiske nye funktioner på DFL s hjemmeside midtersiderne Robottaksering hos Codan 19 Medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer skarpe kompetencer 20 Lønforhandling du har selv ansvaret 22 Frynsegoder med i kisten 24 Få styr på DFL s hjemmeside Infosider Kort nyt 28 Sjov til pausen 31 Dyreforsikringer hvalpe ender hos dyrlægen Her har du en praktisk guide til, hvordan du klarer lønsamtalen med chefen og forhåbentlig får noget ud af den side Forsikring Nr og Det går godt i selskaberne (regnskabstal) Nyt fra personaleforeningerne Styr på lønsamtalen midtersiderne Bagsiden

3 leder Farlig underminering af det danske system Hvad vil der ske, hvis danske virksomheder får deres fulde frihed til at vælge, hvilken type overenskomst, de ønsker at indgå? De vil naturligvis vælge at indgå den overenskomst, som giver virksomheden de bedste vilkår. Alt andet vil jo være dumt af ledelsen. Spørgsmålet er blevet aktuelt efter den såkaldte Vejlegårdssag, som har fået politikere fra Venstre og Dansk Folkeparti til at fremlægge et lovforslag, som i alvorlig grad vil underminere den danske model for regulering af arbejdsmarkedet en model, som har stået sin prøve gennem snart mange år, og som fortsat giver såvel arbejdsgivere som arbejdstagere de bedste arbejdsbetingelser. I DFL tror vi fuldt og fast på den danske model, som naturligvis har udviklet sig og er blevet tilpasset skiftende markedsvilkår gennem årene. I dag er det ikke en model, som har til formål at sætte arbejdstagerne op mod arbejdsgiverne, for som faglig organisation er vi fuldt og helt klar over, at kun med en sund branche økonomisk sund kan vi sikre medarbejderne de rette lønninger, attraktive arbejdsforhold og muligheden for en god tilværelse, også når arbejdslivet er slut. Vi står dermed som medarbejdernes garant for, at deres forhold tilpasses virksomhedernes aktuelle situation. Vejen er en positiv dialog med arbejdsgiverne, snarere end barrikader og slagord. Og netop dialogen er en meget vigtig del af den danske model. Det fremlagte lovforslag går ud på, at arbejdsgiverne frit skal kunne vælge hvilken overenskomst, de ønsker at indgå. Hvis en organisation derfor kommer ind fra siden med en billig discountoverenskomst, der spiller kortene over til arbejdsgiveren, så siger lovforslaget at vi som faglig organisation for de forsikringsansatte ikke må gå i konflikt for at kæmpe for vores overenskomst arbejdsgiveren skal have sin fulde ret til at indgå den overenskomst, som de ønsker. Det kan lyde som en naturlig, liberal tanke, men den er giftig for hele det faglige system, for uden ret til at anfægte arbejdsgivernes ret til at vælge den overenskomst, der er bedst for dem, står vi meget svagt og med vi mener jeg de ansatte i branchen. DFL støtter derfor vores hovedorganisation, FTF, i deres kamp mod lovforslaget og kampen for at bevare en sund dansk model, som også i fremtiden kan sikre den ro og de gode forhold på arbejdsmarkedet, som Danmark er verdenskendt for. Med venlig hilsen Mette Bergmann, Landsformand for DFL Udgivet af: Danske Forsikringsfunktionærers Landsforening, Faglig organisation for ansatte i forsikringssektoren. Produktion: Horisont Gruppen a/s. Forsendelse: Bladet udsendes gratis til landsforeningens medlemmer. Forsikring udkommer 8 gange om året. Oplag: ISSN Sekretariat: Applebys Plads 7, 1411 København K Telefon: , Telefax: Telefontid: Mandag - torsdag kl og fredag kl Landsformand: Mette Bergmann, telefon , Næstformand: Lone Clausen, telefon , Sekretariatschef: Søren Thorsen, telefon , Redaktionen består af følgende medlemmer: Lars H. Knudsen ansvarshavende redaktør. Søren M. Hansen redaktionsassistent Lone Clausen næstformand for DFL. Trine Zappe næstformand i personaleforeningen Topdanmark og HB-medlem. Suzanne Foverskov næstformand i personaleforeningen i Tryg og HB-medlem. Lotte Kronholm Sjøberg formand i Gjensidige personaleforening og HB-medlem. Rune Sixtus Bruhn næstformand i SOS og formand i DFL Ungdom. Kim Faurdal bestyrelsesmedlem i personaleforeningen i Nordea Liv og Pension. Skriv til redaktionen: Redaktionen af Forsikring nr er afsluttet den 15. august 2012 Vi vil mere 3

4 Tema Ekstreme forsikringer Hvor langt rækker solidariteten? Den elementære baggrund for forsikring er et solidaritetsprincip. Det siger, at omkostningerne ved et relativt lille antal skader fordeles blandt mange forsikringstagere, og at kunderne betaler samme præmie for samme forsikring. Lone Clausen, næstformand i DFL. Af Lone Clausen, næstformand for DFL Som følge af solidaritetsprincippet gælder, at den enkelte forsikringskunde ikke bliver ramt økonomisk, hvis vedkommende bliver ramt af et uheld, som skal dækkes af forsikringen. Hele denne tankegang er nu under forandring. I takt med at skybruddene vælter ned over Danmark, og at søer og åer løber over deres bredder og oversvømmer lavtliggende områder mens kloakkerne sprøjter op gennem kældrene, bliver der kigget på andre måder at afdække risici på hos selskaberne. Forskellig pris for gode og dårlige kunder Flere af landets markante forsikringsselskaber vil bruge deres størrelse til at gennemføre en mere spredt prissætning. Dårlige kunder skal betale mere, gode kunder slipper billigere og samtidig vil man se meget kritisk på kundeforhold, der ikke er lønsomme for eventuelt at afslutte dem. Der tages i stadig større grad prisdifferentiering i brug. Det betyder blandt andet, at kunder, som har brug for at forsikre en ejendom med kælder, kan se frem til at få en dyrere forsikring, med sigte på, at pris og risiko følges ad. Altså en pris på forsikringen, der afspejler risikoen. Det vil medføre højere præmier for dårlige kunder og lavere for de gode. Udsigten eller Engdalen Men er man virkelig en dårlig kunde, fordi man bliver ramt af skade som følge af skybrud? Er man en dårlig kunde fordi man har valgt at bo i Mosedalen i stedet for på Udsigtstoppen? Eller er man en dårlig kunde Stress er medvirkende til dødsfald årligt Børn skal undervises i den danske model Danske skolebørn skal vide, hvad en overenskomst og en fagforening er. Derfor vil undervisningsminister Christine Antorini (S) styrke undervisningen i "den danske model". Konkret er det hendes tanke, at styrke undervisningen i uddannelses-, erhvervs- og arbejdsmarkedsorientering (UEA) i folkeskolen. Næsten hver tiende medarbejder er plaget af stress, viser en omfattende undersøgelse fra hovedorganisationen FTF. Hvert år kan dødfald relateres til psykiske belastninger i arbejdet, herunder stress. En undersøgelse af det psykiske arbejdsmiljø blandt medarbejdere på FTF-området herunder socialrådgivere, lærere, sygeplejersker, pædagoger og bygningskonstruktører samt medarbejdere i finanssektoren. Ni procent af dem svarer i undersøgelsen enten virkelig meget eller meget på spørgsmålet om, hvor stressede de føler sig. Lige så stor en andel 10 procent - oplever høj eller meget høj udbrændthed. Udbrændthed er en tilstand af langvarig psykisk og fysisk udmattelse, der opleves som relateret til det arbejde, man udfører. At blive syg af arbejdet er ulykkeligt for den enkelte, men koster også samfundet dyrt i sygedage og behandling. Undersøgelsen peger på fire syndere, der hver for sig - og ikke mindst sammen øger risikoen for arbejdsrelateret stress: Høje følelsesmæssige krav på jobbet, krav om at skjule sine følelser, krav om at nå meget på jobbet og endelig utryghed i ansættelsen. I jo højere grad folk melder om netop de fire faktorer, desto mere stress bliver der også rapporteret, viser undersøgelsen. Stress hænger altså i høj grad sammen med det psykiske arbejdsmiljø på arbejdspladsen. I løbet af de sidste fem år er det psykiske arbejdsmiljø på nogle punkter blevet bedre for de ansatte på de områder, som FTF omfatter uden at der dog er tale om markante fremskridt. I dag oplever lidt flere medarbejdere således støtte fra deres kolleger og ledere end i Ser man på udviklingen i FTF ernes trivsel og velbefindende, er der også sket en positiv udvikling. I 2006 følte 11 procent sig meget stressede mod i dag ni procent. Der er i dag også lidt færre, der føler sig udbrændte sammenlignet med Her er andelen faldet fra 13 procent i 2006 til ti procent i dag. 4 Forsikring Nr

5 Ekstreme forsikringer Tema Foto: Polfoto fordi kommunerne ikke har sørget for ordentlig kloakering? Hvor går grænsen - og ikke mindst: hvor blev solidariteten af? Vi kommer nok til at revurdere vores syn på solidaritet inden for forsikring. For i fremtiden vil forsikringstagere, som bor på Udsigtstoppen ganske givet ikke længere ønske at være solidariske med og betale til de forsikringstagere, der bor i Mosedalen tæt på vandløbet. Der er dog andre måder at differentiere på end præmien. Det kan også tænkes, at selskaberne vil tilbyde forskellige dækninger: En begrænset dækning til de mest risikofyldte områder og en mere omfattende dækning til de risikofrie. Kun fantasien sætter grænser Én ting er ekstreme vejrforhold og de forretningsmæssige konsekvenser af det. En ganske anden ting er, hvad selskaberne på det danske marked måtte ønske at udbyde af forsikring. Ekstreme forhold gælder nemlig også omkring hvad man kan forsikre. Skal man kunne forsikre sig mod at blive bortført af rumvæsener? Mod regnvejr under bryllupsfesten eller at man som sanger mister stemmen? Alt dette er muligt i dag også for danskere, der ønsker at minimere deres risici. I dette nummer af Forsikring sætter vi fokus på ekstreme forsikringer lige fra forsikring af fragtskibe i piratfyldte farvande til bryllupsfester. Hvis du har et spændende eksempel på en ekstrem forsikring, så er du meget velkommen til at sende din historie til dfl.dk. Pirater koster ekstra 10 mia. kr. i 2012 Piratvirksomheden ud for Afrikas kyster er en dyr og besværlig affære for rederierne, ikke mindst på grund af beskyttelse mod angreb, bevæbnede vagter samt ikke mindst forsikring af skib mod angreb og besætning mod kidnapning. Hertil kommer øgede udgifter til brændstof, da skibene er nødt til at sejle hurtigere gennem piratfarvandene. Problemet er, at det i sidste ende er kunderne til de varer, som transporteres, som kommer til at betale, hvilket bl.a. vil ske gennem en kraftig forhøjelse af fragtraterne. I 2012 ventes det - ifølge rapporten Sunday Spotlight fra analysehuset Seaintels - at fragtraterne for transport gennem piratfarvande vil blive øget med 10,9 mia. kr., i Tryg melder om bedste ratio i fem år Tryg har netop præsenteret selskabets halvårsresultat, som overgår analytikernes forventninger. Combined ratio blev 84,7 pct. i andet kvartal mod 91,3 pct. i andet kvartal i 2011 i andet kvartal. Det er den bedste Combined Ratio i fem år. På bundlinjen ender Tryg med et overskud på 1,4 mia. kr. før skat for halvåret. Til sammenligning tjente Tryg 848 mio. i samme periode sidste år. Omkostningsprocenten fortsætter sit fald og er nu nede på 16,8 pct. Det skyldes blandt andet, at der er 48 færre ansatte i koncernen end for tre måneder siden. Tryg skriver i sin kommentar til regnskabsresultatet, at selskabet er midt i en større omkostningsreduktion, der skal sikre lønsomheden. Det store fokus på lønsomhed frem for vækst giver også udslag på forsikringsdriften. 5

6 Tema Ekstreme forsikringer Forsikring mod, at 6 Forsikring Nr

7 Ekstreme forsikringer Tema Hvis din udkårne stikker af eller et skybrud drukner bryllupsfesten, så kan du få et kontant plaster på såret hvis du vel at mærke har husket at tegne en bryllupsforsikring! Nykredit lancerede i 2009 en bryllupsforsikring, som giver mulighed for erstatning hvis dit bryllup går i vasken. Den kan også dække ekstra omkostninger, hvis noget uventet går galt på den store dag. Store og dyre bryllupper er bestemt ikke gået af mode, snarere tværtimod. Mange par bruger store beløb på at arrangere en perfekt dag i forbindelse med deres bryllup beløb, som kan underminere deres økonomi, hvis noget går rigtig galt. Med en bryllupsforsikring kan de lykkelige snart-gifte være lidt mere trygge, for forsikringen vil gå ind og dække, hvis der skulle indtræffe en katastrofe på den store dag. Men naturligvis ikke betingelsesløst vi er jo i forsikringsbranchen. Dækker for det meste For blot at nævne et par af mulighederne for dækning, så dækker Nykredits bryllupsforsikring de økonomiske tab hvis brylluppet må aflyses eller hvad der måtte blive af meromkostninger, hvis brylluppet alligevel skal kunne gennemføres. Det kan eksempelvis være, hvis restauranten hvor brylluppet skal afholdes går konkurs, hvis cateringfirmaet brænder ned eller hvis der sker en skade på brudeparrets bolig, som gør at brylluppet ikke som planlagt kan afholdes dér. Forsikringen dækker også hvis brylluppet må aflyses på grund af akut sygdom hos de sikrede, den nærmeste familie eller mindst 50 pct. af de indbudte gæster. Den vil også dække ved ulykkestilfælde, dødsfald eller uventede og uforudsete transportproblemer. Hvis bryllupsgaverne brænder op eller stjæles, så dækkes de også, men med maksimalt kr. pr. gave. brylluppet kikser Ikke dækning for kolde fødder Forsikringens basisdækning har en maksimal dækningssum på kroner. Vælges den udvidede dækning får man en årlig maksimal dækning på kroner samt krisehjælpsdækning hos en psykolog på 10 timer, ny fotosession hvis vejret er dårligt på det tidspunkt, hvor den officielle fotosession skal finde sted, samt økonomisk kompensation til bryllupsrejsen, hvis brylluppet helt må aflyses som følge af akut sygdom og de andre gyldige årsager. Men hvad nu hvis den udkårne får kolde fødder og ganske enkelt udebliver eller siger nej ved brylluppet, hvad så? Nej, bryllupsforsikringen vil ikke dække omkostningerne i disse situationer, men der er dog et plaster på såret: Den forsmåede part får en kompensation i form at et rejsegavekort på kr. Og hvem ved måske kan en tur til Mallorca hjælpe på smerten, hvis man svigtes i sidste øjeblik. Foto: Getty Images Tekst: Lotte Kronholm Sjøberg 7

8 Tema Ekstreme forsikringer Er du bange for aliens? Mennesker forsikrer sig som en selvfølge mod tyveri, brand, ulykke og død forsikring, som de fleste almindelige forsikringsselskaber sælger. Enkelte selskaber har dog valgt at gå ind på det såkaldte Twilight Zone marked og forsikrer stort set alt. Har du nogen sinde haft lyst til at forsikre dig mod at blive kidnappet af aliens? Hvis ja, så er der hjælp at hente. Denne type forsikringer eksisterer faktisk og mulighederne er endeløse læs her om et par af de muligheder du har. Varulve, vampyrer og aliens Et af de selskaber som har valgt at tilbyde forsikringer i den mere ekstreme ende er det Londonbaserede selskab Lloyd s of London. Helt grundlæggende kan man spørge sig selv, hvorfor det i det hele taget er nødvendigt at tilbyde denne type forsikringer? Men det er det, for efterspørgslen er ikke ubetydelig. Lloyd s of London har for eksempel tegnet mere end policer mod at forsikringstageren bliver kidnappet af væsener fra det ydre rum eller hvor aliens nu ellers måtte komme fra. Såfremt du kan bevise, at du har været kidnappet af aliens som kræver at du kan bestå en test i en løgnedetektor, at du har en videooptagelse eller lignende som beviser kidnapningen eller et pålideligt vidne, som kan bevise din kidnapning vil selskabet udbetale en kompensation på omkring 9.5 million kroner. Afhængig af hvad de fremmede 8 Forsikring Nr

9 Ekstreme forsikringer Tema væsener har gjort ved dig, kan det jo være et beskedent plaster på såret. Lloyd s of London har ligeledes tegnet policer som forsikrer mod vampyrbid og vareulve angreb. Almindelig kidnapning Kidnapningsforsikringer i den mere almindelige ende af skalaen er også populære. Det er for eksempel ikke ualmindeligt, at multinationale koncerner forsikrer deres nøglemedarbejdere mod kidnapning, forud for en rejse til for eksempel Mexico, Columbia, Filippinerne eller Rusland. I første halvdel af 1998, udbetalte Lloyd s of London for eksempel tæt på 121 millioner kroner i forbindelse med kidnapningskrav, alene i Mexico. Forsikring mod regnvejr New York Agency Worldwide Weather er et andet selskab som tegner policer i den mere ekstraordinære ende. Selskabet lever af at forsikre vejret. Som forsikringstager vælger man en eller flere datoer, stedet samt hvilket type vejr man ønsker. Selskaber fastsætter herefter en pris på forsikringen, baseret på historiske data fra det nationale klimacenter og man får udbetalt forsikringen, hvis vejret ikke bliver som aftalt. Mod at betale kroner, udbetaler selskabet for eksempel omkring kroner til at dække en ferie på St. Martins i Carribien, hvis der kommer mere end 0.01 inch regn (hvilket er langt under 1 cm) mellem kl og kl i mere end fem eller flere dage, mellem den 1. og 9. september. Altså bare som eksempel. Forsikring af kropsdele Blandt kendte personer, såsom skuespillere, sportsstjerner og musikere er det meget normalt at forsikre den eller de kropsdele, som de så at sige lever af. En fodboldspiller kan for eksempel med fordel have sørget for at forsikre sine ben, hvis det en dag skulle gå galt, så vedkommende ikke skal gå fra hus og hjem, fordi han ikke kan spille mere. Blandt de mere kendte policer som er blevet tegnet, er for eksempel den amerikanske sanger Bruce Springsteen, som har sin stemme forsikret for 36 millioner dollars. Og sangerinden Jennifer Lopez, som efter sigende har sin bagdel forsikret for 1 milliarder kroner. Et spørgsmål om smag I marts 2009 forsikrede Lloyd s of London italieneren Gennaro Pelliccias tunge. Hr. Pelliccia er Costa Coffee s italienske kaffemester og smager selv på hvert eneste parti af rå Hvad er Lloyd s? kaffebønner på firmaets risteri i London før de ristes og fragtes til firmaets butikker. Det er ikke første gang at Lloyd s forsikrer en tunge. Vinsmagere har også tegnet forsikring, og en nederlandsk vinproducent Ilja Gort, forsikrede sin næses funktion tilbage i Grundprincippet hos Lloyd s of London er, at hvis kunden vil betale for forsikringen, så vil det typisk også være muligt at tegne den. Tekst: Lotte Kronholm Sjøberg Lloyd s of London tilbyder forsikringer og genforsikringer af nærmest enhver art ikke sjældent af usædvanlige ting og værdier, som andre typer selskaber ikke kan eller vil håndtere. Lloyd s er slet ikke et forsikringsselskab, men en markedsplads, hvor medlemmerne slutter sig sammen i syndikater for at forsikre og genforsikre risici. Her kan man uden problemer men ikke uden omkostninger tegne en forsikring for sine specielt kostbare ben, for medicinsk fejlbehandling, sygdom og dyrebare kunstværker, for blot at nævne nogle få eksempler. Men kun fantasien og prisen sætter i virkeligheden grænsen. 9

10 Tema Ekstreme forsikringer Ekstreme forsikringer: Hvis pirate Pirateriet ud fra Somalia har sendt præmierne på skibsforsikringer til vejrs. Nogle rederier har betalt flere millioner kroner for en enkelt sejlads forbi Afrikas Horn, men har skibet bevæbnede vagter, et højt fribord og sejler stærkt, er der store rabatter at hente. De kommer susende over bølgerne i en glasfiberjolle bevæbnet med Kalashnikovs og panserværnsraketter. Med sig har de også en aluminiumsstige på omkring seks meter med kroge for enden, der kan hægte sig på det handelsskib, de har udset sig som bytte. Fremme ved offerets skrog sagtner de farten, slynger stigen mod rælingen, mens de skyder op i luften for at skræmme skibets besætning. Sådan foregår det typisk, når somaliske pirater angriber et handelsskib i Adenbugten eller Det Indiske Ocean, som er en af skibsindustriens vigtigste pulsårer. 40 procent af verdens olie bliver fragtet over Det Indiske Ocean, og næst efter Panamakanalen er Adenbugten sammen med Egyptens Suezkanal den vigtigste handelsvej i verden, fordi ruten gør det langt nemmere for rederierne at fragte mango, mobiltelefoner, maskingeværer og andre varer mellem Europa, Amerika, Vestafrika og Østen, end hvis handelsskibene skulle sejle syd om Afrika. Store omkostninger Lykkes det for piraterne at kravle om bord, har de i langt de fleste tilfælde vundet slaget. For at skåne deres eget liv gør besætningsmedlemmerne nemlig sjældent modstand, og piraterne kan uden de store problemer starte forhandlingerne med skibets rederi om den løsesum, der skal udbetales i kolde kontanter, før mandskab og skib kommer til at mærke friheden igen. For et rederi er der store omkostninger forbundet med en kapring. Det er ikke en del af piraternes forretningsplan at plyndre skibet, fordi de har svært ved at afsætte varerne, men rederierne lider store tab, fordi skibet ligger stille, og at varerne ikke når frem til kunderne til aftalt tid. For det andet går der markante summer til at lønne professionelle forhandlere, til selve løsesummen og til at betale de kurerer, der skal overbringe løsesummen til piraterne. For det tredje kan der efter frigivelsen være udgifter til erstatning og psykologhjælp til gidslerne, og der skal ofte bruges penge på at reparere skibet, der ikke er blevet vedligeholdt under kapringen. Skræddersyede piratforsikringer Det er de færreste rederier, der har råd til bare at betale de store omkostninger, og derfor er efterspørgslen på forsikringer skræddersyet til sejladser i piratfyldte farvande steget i takt med, at de somaliske piraters angreb er taget til i styrke. Forsikringsselskaberne begyndte for alvor at mærke den stigende efterspørgsel i 2008, hvor godt 100 skibe blev angrebet 10 Forsikring Nr

11 Ekstreme forsikringer Tema rne angriber eller kapret ud for Afrikas Horn, hvilket var en fordobling i forhold til Med efterspørgslen steg forsikringspræmierne, husker Per Gullestrup, der er direktør hos det internationale rederi Clipper. Præmierne steg voldsomt. Selv oplevede vi, at det fra 2008 til 2009 blev 10 gange dyrere at forsikre de skibe, der skulle gennem Adenbugten, siger han. Prisen blev ikke kun højere, fordi risikoen voksede, men også af den grund, at rederierne som noget nyt blev nødt til at tegne både en krigsforsikring og en såkaldt Kidnap and Ransom -forsikring (K&R), der dækker kidnapning og udbetaling af løsepenge, hvis rederiet skulle være ordentligt dækket ind i tilfælde af, at deres skib kom i piraternes hænder. Længere kapringer og højere løsesummer Hos det internationale forsikringsmæglerselskab Marsh, der blandt andet hjælper rederier med at finde den rette forsikring, peger Jesper Thybo Larsen på yderligere forhold, der fik præmierne på sejladser ved Afrikas Horn til at stige markant fra 2008 og et par år frem. Kapringerne blev længere, og piraterne krævede for hvert år højere og højere løsesummer, fortæller han. Kigger man i statistikkerne, kan man se, at fra 2008 og frem til 2010 steg gennemsnittet for kapringsperioderne fra omkring 50 til godt 200 dage. Løsesummerne steg i de samme år fra godt 1 million dollars til 5,4 millioner dollars (ca. 32 millioner kroner) i gennemsnit per kapring. Slår man samtidig ned på et par forsikringseksempler fra 2010, kan man se, at pirateriets optrapning i den grad smittede af. Den britiske avis The Independent skrev på baggrund af kilder i den engelske forsikringsbranche i september 2010, at priserne for at forsikre en enkel sejlads i gennemsnit kostede næsten en halv million kroner, og at prisen for at forsikre en supertanker med olie til en værdi af flere hundrede millioner kroner kunne løbe op i næsten tre millioner kroner. Vagter sænker præmier Helt så høje er præmierne ikke i dag. Det hænger ikke meget sammen med, at piraterne er blevet mindre aktive, men at skibene er blevet langt bedre til at beskytte sig selv, og at forsikringsselskaberne er blevet bedre til at vurdere det enkelte skibs risiko for at blive kapret. Rederiet Clipper har tegnet sin forsikring mod pirateri hos det britiske selskab The Strike Club, og her er præmierne faldet til samme niveau som før 2008, hvor pirateriet voksede sig stort. Hovedårsagen var, at Clippers skibe fik bevæbnede vagter om bord, når de skulle gennem Adenbugten. Vi fik vagter som et af de første rederier, og det er virkelig effektivt. Endnu er intet skib blevet kapret, der har haft bevæbnede vagter om bord. Det er et godt argument, når man skal forhandle pris med forsikringsselskabet, siger han. Også hos det internationale forsikringsselskab Skuld, hvor mange danske rederier tegner» 11

12 Tema Ekstreme forsikringer» deres forsikring, er præmierne faldet, siden selskabet for to år siden begyndte at tilbyde K&R-forsikringer til skibe, der skulle gennem piratzonerne. Rabatter Det er svært at sætte præcise tal på, men i gennemsnit er præmierne faldet 50 procent. Til gengæld er rederiernes udgifter til sikkerhedsudstyr og vagter steget, så alt i alt er det nok ikke mange penge, de sparer, fortæller direktør i Skuld, Helle Lehmann. Hos Skuld får kunderne 10 procent afslag i prisen, hvis skibet er udstyret med et beskyttelsesrum, hvor besætningen kan gemme sig til hjælpen når frem, og 30 procent rabat på præmien, hvis de sejler med bevæbnede vagter. Vagter om bord giver også rabat hos Marsh samarbejdspartnere. Hvis vagterne er ubevæbnet, kan kunden trække 25 procent af prisen, mens præmien bliver halveret, hvis vagterne har våben med. Det er et gennemgående mønster, at forsikringsselskaberne ikke vil fortælle, hvad deres præmier på forsikringerne mod pirateri præcis koster, men hos Marsh kan Jesper Thybo Larsen fortælle, at det hos de forsikringsselskaber, Marsh samarbejder med, i 2011 kostede mellem og dollars at forsikre et skib, der skulle gennem Adenbugten, hvis skibet vel at mærke sejlede med en fart på mindst 14 knob (ca. 25 km/t), havde et fribord (højden fra vandet op til kanten af skibet) på mindst fem meter, var beskyttet af pigtråd og havde et beskyttelsesrum. Derudover kunne kunden få rabat, hvis skibet havde vagter med til at beskytte sig. Generelt spiller fart og fribord en stor rolle, når forsikringsselskaber skal fastsætte deres præmier. Jo højere fribord og jo højere fart desto lavere præmie. En hovedregel er nemlig, at hvis skibet har et fribord på over seks meter, er det næsten umuligt for piraterne at komme om bord deres stige er simpelthen ikke lang nok. Samtidig er det svært for dem at hægte sig på skibet, hvis det sejler mere end 18 knob. Nogle tager chancen Hos Skuld får de dagligt henvendelser fra rederier, der skal have en sejlads forsikret mod pirateri, men det er langt fra alle kunder, der er fuldt dækket. 12 Forsikring Nr

13 Ekstreme forsikringer Tema Foto: Scanpix Nogle tegner både forsikring og bruger bevæbnede vagter, mens andre nøjes med de bevæbnede vagter og sparer forsikringen væk, og så er der de store rederier, som har så store skibe, at de er selvforsikrede, fordi de sejler hurtigt og har et meget højt fribord, siger vicedirektør i Skuld, Michael Boje-Larsen. Hos Danmarks Rederiforening er vicedirektør Jan Fritz Hansen ikke begejstret for, at nogle rederier i Danmark undlader at forsikre sig, da det strider mod foreningens anbefalinger. Det vil få konsekvenser for dem. Vi vil ikke have gentaget Shipcraft-sagen, siger han og henviser til det danske skib Leopard, der blev kapret i januar Rederiet Shipcraft havde ikke forsikret skibet og besætningen mod en gidselsituation. Det er en medvirkende årsag til, at skibets seks besætningsmedlemmer ved denne artikels afslutning fortsat er holdt fanget af somaliske pirater. Dyr tur syd om Afrika Vil man spare penge på forsikringspræmien, kan en mulighed være at sejle syd om Afrika. Hos Skuld oplever de, at nogle enkelte rederier vælger den model af sikkerhedsmæssige årsager. Det sparer dem også en del i forsikringspræmie, men det faktum gør ikke turen rundt om Afrika attraktiv for rederierne, forklarer Jan Fritz Hansen fra rederiforeningen. Den største udgiftspost for rederierne er ikke forsikring men brændstof, og ruten syd om Afrika er meget kostbar, fordi den er meget længere, forklarer han. Af den grund forventer han ikke, at flere rederier vil vælge turen syd om Afrika fremover, men at de vil fortsætte med at sejle gennem Det Indiske Ocean og Adenbugten, når de skal fragte varer mellem Asien til Europa. Lystsejlere med problemer Mens nogle rederier fravælger forsikringer, kan andre have svært ved overhovedet at tegne en forsikring. Det gælder rederier, hvis skibe sejler så langsomt eller har et meget lavt fribord, at piraterne nærmest kan trille om bord. Derudover er det næsten umuligt for lystsejlere at forsikre sig mod pirater. Peter Lund, der er direktør i Søassurancen Danmark, som laver særaftaler om forsikring for danske langturssejlere, mener ikke, at det er muligt for lystsejlere at tegne en forsikring i Danmark, der vil dække dem mod kidnapning ud fra Afrikas Horn. Vi dækker i hvert fald ikke i de områder, og det har vi heller ikke tænkt os. Risikoen er simpelthen for stor, fordi lystbåde og yachter sejler så langsomt. De burde holde sig væk, siger han og peger på, hvor galt det gik for den danske familie Quist Johansen, der blev kapret sammen med to gaster i februar 2011 ud fra Afrikas Horn om bord på familiens båd ING. Familien havde godt nok tegnet en rejseforsikring hos Europæiske Rejseforsikring, men den omfattede ikke en kidnapningsforsikring, og derfor var forsikringsselskabet ikke involveret i at udbetale den løsesum, der købte familien fri efter et halvt års fangeskab. Peter Lund vil ikke udelukke, at det måske er muligt for lystsejlere at tegne en forsikring hos et selskab i London, men hans vurdering er, at præmien vil være så høj, at det bedre kan betale sig at få fragtet lystbåden eller yachten om bord på et større skib gennem risikozonerne. Ingen løsning i sigte Selvom antallet af kapringer og angreb er faldet i 2012, er der ikke udsigt til, at de somaliske pirater har i sinde at stoppe. De bevæbnede vagter har gjort det sværere for dem at kravle om bord, og den internationale flåde større succes med at forebygge angreb, men på land mangler mange unge, somaliske mænd et alternativ til pirateriet. Somalia har været uden en fungerede regering siden 1990 og har efterladt et land i kaos, der har svært ved at slå ned på kriminelle og døjer med stor arbejdsløshed. Hos Danmarks Rederiforening glæder Jan Fritz Hansen sig over, at færre skibe bliver kapret, men han vurderer, at det vil vare længe, før kidnapningsforsikringerne og vagterne mister deres relevans. Pirateriet er presset i bund, men det skal vi ikke fejre for tidligt. Det er nu, at vi skal holde fast og fortsætte vores strategi med at beskytte os. Der skal orden på land, og der skal skabes et alternativ, før vi nærmer os en løsning på problemet. Og det kan tage lang tid. Tekst: Laura Marie Sørensen, freelancejournalist Laura Marie Sørensen er freelancejournalist og medforfatter til den dokumentariske bog Piratjagt Kampen om menneskeliv og millioner, der går bag om det somaliske pirateri og kampen imod det. 13

14 Tema Ekstreme forsikringer Hole In One forsikring Fed præmie til den heldige golfspiller og arrangøren slipper billigt. Det er essensen i Nem Forsikrings Hole in One golf-forsikring. Kunne det ikke være friskt at sætte en attraktiv præmie på højkant, hvis en heldig eller meget dygtig golfspiller slår hole in one? altså slår fra starten af en bane og direkte i hul med kun ét slag. Sådan tænkte man hos Nem Forsikring, som for ni år siden gav mulighed for at golfarrangører kunne tegne en Hole in One forsikring. Ideen var, at firmaer, forretninger, golfklubber, foreninger og lignende fik mulighed for at stille en gevinst på højkant i forbindelse med en golfturnering. En sponsor skulle stille med præmien, men Nem Forsikring ville så løbe risikoen og betale præmien, hvis en golfspiller skulle slå hole in one. Sponsoren bestemmer selv præmien og mulighederne er utallige. Der stilles krav Forsikringspræmien varierer naturligt efter hullets sværhedsgrad, deltagernes niveau, præmiestørrelse og andre faktorer. Kravene for at kunne tegne forsikringen er, at der er tale om et par 3 hul altså et hul, som normalt vil kræve tre slag for at få bolden i hul. Kvinder skal spille fra mindst 125 meter og mænd fra mindst 137 meter, mens og klubproffer skal slå fra 155 meter. Professionelle spillere kan ikke deltage. Nem Forsikring har stået klar med dækning for mange slags præmier - ure, fladskærms-tv, biler, rejser, køkkener og sågar en ejerlejlighed. Hos Nem Forsikring ser man på, hvad arrangøren ønsker at sætte på højkant for hole in one, og bestemmer så forsikringspræmien. Herefter fremsender selskabet et gevinstbevis inden spilledagen, så der kan tages et billede af den glade vinder, hvis der skulle være en heldig spiller, som får hole in one. Det giver samtidig god reklame for sponsoren. Nem Forsikring forsikrer ikke blot Hole in One på rigtige golfbaner, men er også så småt begyndt at tilbyde forsikringen på golfsimulatorer. Og ikke kun i Danmark, men også omkring i verden - Sverige, Spanien og Tenerife, for at nævne et par eksempler. Hvad koster det egentlig? Men hvad kan en sådan golf-forsikring så komme til at koste arrangøren? Her er et eksempel: En bilforhandler har fundet ud af, at der skal være en golfturnering og han vil gerne sponsere en bil til kr for et hole in one slag. Han ved, at der vil deltage 72 mænd og 8 kvinder. Mændene skal spille fra 164 meter og kvinderne fra 126 meter. Nem Forsikring kalkulerer hans præmie for Hole in One gevinsten til kr , og det er billigt for ham, da han ikke engang kan annoncere en enkelt bil til salg i avisen for den pris. Dagen før turneringen kører han bilen ud og sætter den ved det bestemte hul, som præmien skal gælde for. Spillerne ryster lidt på hænderne, når de skal til at slå: Tænk, hvis nu bilen bliver min Bilforhandleren er meget tilfreds, for hans økonomi begrænser sig til præmien, mens Nem Forsikring sætter kr på højkant, hvis det heldige slag skulle komme. Der er da smuttet en bil Gennem årene har Nem Forsikring tegnet rigtig mange Hole in One forsikringer. Der er mange gengangere blandt sponsorerne og nye finder hvert år vej til selskabet efter mund til mund metoden. Men det er dog ikke ren fortjeneste for Nem Forsikring, for der er faktisk heldige golfspillere. Blandt andet måtte selskabet i 2009 betale for en bil i en golfturnering på Samsø. Hos Nem Forsikring synes dem, som arbejder med golf-forsikringerne, at det er et sjov og spændende produkt. I de fleste tilfælde kan selskabet jo bare indkassere præmien, men det sker altså, at golfbolden bare triller i hul på ét slag! Tekst: Carsten Rasmussen, Nem Forsikring 14 Forsikring Nr

15 Ny hjemmeside www DFL s nye hjemmeside I midten af juni slog DFL dørene op for en helt ny hjemmeside, som har fokus på at give nem indgang til den viden og de services, DFL tilbyder. Her får du et overblik over funktionerne og tips til, hvordan du får mest ud af den nye hjemmeside. Hvis man kigger på et foto fra 70 erne kan man virkelig se, hvordan verden har ændret sig: Tøjet, håret, bilerne ja, faktisk alt hvad man ser, er bare totalt forældet her i På internettet ser vi samme forældelse, men bare langt hurtigere. Hvad der uden tvivl så smart og funktionelt ud i 2005 virker nærmest oldnordisk i dag. Samtidig sker udviklingen inden for web-teknologierne så hurtigt, at DFL s gamle websystem ikke længere kunne følge med. Vi skulle altså skifte både websystem og design på hjemmesiden to meget omfattende opgaver, for med nyt design følger ny struktur, og dermed skal alt indhold tilpasses den nye hjemmeside. Arbejdet med den nye hjemmeside startede før sommeren 2011 og slutter aldrig forstået på den måde, at en hjemmeside og et websystem er en nærmest levende ting, som løbende skal udbygges, tilpasses og videreudvikles. Allerede her, få måneder efter åbningen af hjemmesiden, er der mange forslag til ny funktionalitet, som kan give vores medlemmer endnu bedre service. På disse fire sider finder du noget om de nye funktioner på hjemmesiden og hvordan du bruger dem. De fleste funktioner kræver, at du er logget ind på hjemmesiden, så gør det til en god vane at starte med at logge ind, når du besøger hjemmesiden på Sådan logger du ind Du skal være medlem - Kun medlemmer af DFL kan logge sig ind. Hvis du ikke er medlem af DFL, så meld dig ind. Log ind for første gang Som medlem af DFL får du -informationsbrevet DFL-Info. Nederst på alle DFL-Info står dit DFL-medlemsnummer som en del af dine stamdata. Når det er første gang, du skal logge ind på hjemmesiden, så gør følgende: Tekst: Lars H. Knudsen, webgruppen 15

16 www Ny hjemmeside billede 1 billede 5 billede 2 billede 6 billede 3 billede 4 Start med at logge på BILLEDE 1: Indtast dit DFL-medlemsnummer i feltet "Brugernavn" (1) for oven i det mørkeblå login-felt. Indtast din fødselsdato som 6 cifre i det efterfølgende felt (2) til Adgangskode. Skriv din fødselsdato som hver to cifre til dag-måned-år. Eksempel: Hvis dit medlemsnummer er og du har fødselsdag den 8. juni 1967, så logger du ind med brugernavn og adgangskode Hvis du har glemt dit brugernavn eller adgangskode? BILLEDE 2: Hvis du har ændret dit brugernavn og/eller adgangskode (se senere) og glemt hvad det er, så klik på "Glemt dit login?" i det mørkeblå login-felt øverst på siden. Skriv nu din -adresse, hvorefter systemet sender dig en mail med et link, som du klikker på. Bemærk, at du skal bruge den samme -adresse, som står i dine stamdata. Systemet skal kunne genkende den -adresse, som du taster ind under "Glemt dit login?" I din mail får du nu et "éngangslogin", hvor du blot klikker "login". Du er nu logget ind, men dette kan kun bruges denne ene gang. Du skal derfor ændre brugernavn og/eller adgangskode til hvad du ønsker. Se vejledning nedenfor. Du kan dog klikke "Glemt dit login?" igen, hvis noget kikser og du får brug for et nyt éngangs-login. Hvis du ikke kan logge ind BILLEDE 3: Klik på Hjælp til login øverst på hjemmesiden og følg instruktionerne. Ændring af brugernavn og/eller adgangskode BILLEDE 4: Du skal være logget ind, for at kunne ændre i dit brugernavn, adgangskode og andre stamdata. Brugernavn kan være din adresse, dit navn eller andet. Det må bestå af bogstaver og tal samt følgende tegn: mellemrum, punktum, apostrof, bindestreg og understregning. Klik på "Rediger stamdata" og skriv det ønskede brugernavn. Du kan også redigere stamdata fra "Min side" ved at vælge "Mine stamdata" og så klikke "Rediger stamdata". Tjek, at dine stamdata i øvrigt er korrekte - specielt, at din -adresse er korrekt. Den får du brug for, hvis du glemmer dit brugernavn og/eller adgangskode. Min side er din side BILLEDE 5: Du har fået en Min side, hvor du får nem adgang til din profil, dine stamdata i DFL s system, arrangementer, oplysninger om kurser mv. samt links til de sider, som du ofte besøger. Min side er til for at give dig nemme genveje til det, du bruger mest på hjemmesiden, og til at rette i dine data. Læg gerne et profilfoto ind, men det vises dog kun for alle, hvis du sætter din profil til offentlig. Din strøm BILLEDE 6: Når du er logget ind, så vil din strøm under overskriften Aktuelt vise hvad der sker på hjemmesiden og hvad der er relevant for dig. Strømmen består bl.a. af nyheder, information om arrangementer, blogindlæg og nyt fra din personaleforening. Du finder din strøm på forsiden og på Min side. Arrangementer BILLEDE 6: Ved siden af strømmen ser du Mine arrangementer og neden under også den generelle Arrangementer. Under Mine arrangementer vil du se arrangementer, som du har meldt dig til, mens Arrangementer er en 16 Forsikring Nr

17 Ny hjemmeside www billede 7 billede 8 billede 9 billede 10 listning over alle arrangementer i DFL. Klik dig ind på et arrangement, for at se mere information og tilmelde dig arrangementer, kurser og andet. Afhængig af typen af arrangement vil du enten straks få en plads, komme på venteliste eller skulle afvente godkendelse af din deltagelse. Bekræftelsen sendes til den -adresse, som står i dine stamdata. Din personaleforening BILLEDE 7: Hvis dit selskab har en personaleforening, så har personaleforeningen sin egen hjemmeside i det nye DFL websystem. Når du er logget ind, så kender systemet din personaleforening, så du kan bare klikke på linket øverst: Min personaleforening. Du finder alle personaleforeningerne under menupunktet DFL Lokalt. På personaleforeningens hjemmeside finder du kontaktdata samt lister over bestyrelse og tillidsrepræsentanter. Klik på navnene for at se deres profiler og hvordan du kontakter dem. Når du er logget ind vil du se det materiale, som din personaleforening har lagt ud på deres hjemmeside. Hvis du ikke er logget ind, så ser du kun personaleforeningens forside. Faglig information BILLEDE 8: Hjemmesidens funktion er at hjælpe og støtte medlemmerne, og det sker ikke mindst gennem en mængde faglig information, som ligger let tilgængelig når du er logget ind. Meget af informationen er skjult for ikke-medlemmer, mens du som medlem både får adgang til mere information, dokumenter, links og mange steder også en kontaktperson, som kan hjælpe dig videre. Oftest er det dog din lokale personaleforening, som du først skal tage kontakt til. Ud over information om ferieregler, løn og arbejdsvilkår etc., så er der også et stort område om arbejdsmiljø og om kompetence. Vil du vide mere om DFL og foreningens virke og organisation, så klik på Om DFL øverst under det mørkeblå login-felt. Her kan du også se, hvem der sidder i hovedbestyrelsen, foreningens vedtægter og meget mere. DFL blogger BILLEDE 9: Det er DFL s landsformand, som kommunikerer DFL s faglige holdninger, og det sker blandt andet i Landsformandens Blog, som du finder på forsiden. Her ser du dog kun de første par indlæg for at se resten skal du klikke på Se alle. Også den arbejdsmiljøansvarlige i DFL blogger, og du finder arbejdsmiljøbloggen under DFL blogger på den midterste fane i Nyhedscenteret. Klik på fanen for at se de seneste blogindlæg og klik på et indlæg, for at læse det. Klik på Se alle for at se alle indlæg. Dialog er vigtig BILLEDE 10: De fleste steder i det nye websystem er der mulighed for at lægge kommentarer. Kommentarerne kan bruges til at komme med gode ideer, holdninger, kritik eller andre synspunkter, som man gerne vil lufte. Der er krav om, at man holder en pæn og ordentlig tone i kommentarerne, som ellers kan blive slettet, så der lægges absolut ikke op til mudderkastning og skænderier. Når der kommer svar eller nye indlæg på en af dine kommentarer, vil du automatisk få besked via mail, så du kan følge debatten. Vi kan kun opfordre til, at du giver din mening til kende både om foreningen, dens politiske virke og også om hjemmesidens funktion. 17

18 www Ny hjemmeside billede 11 billede 12 Favoritsider BILLEDE 11: Favoritsider (1) giver nem adgang til sider, du ofte bruger. Hvis der er nogle steder på hjemmesiden, som du ofte besøger og gerne vil kunne finde hurtigt, så kan du markere dem som favoritter. Du finder favoritmakeringen øverst på siderne til højre, hvor der står "Tilføj til favoritter". Når du klikker der, så bliver den aktuelle side gemt som favorit. Du kan nemt gå til dine favoritsider ved at klikke på "Mine favoritsider", som du finder i login-feltet. Når listen over dine gemte favoritsider vises, så kan du klikke på den, som du ønsker vist. Hvis du ikke længere har brug for en favoritside, så klikkes blot på "Afmeld". Tip en ven BILLEDE 11: Med funktionen "Tip en ven" (2), som du finder øverst på siderne til højre, har du mulighed for at sende et link til en side på dk til en eller flere -adresser. Når du klikker "Tip en ven" kommer du til en formular, hvor du skal skrive din egen -adresse (for at fortælle, hvem tippet kommer fra), samt mail-adresser på den eller dem, som du vil tippe. Hvis der er mere end én mailadresse, så skriv dem på hver sin linje eller adskilt med komma. Du kan også skrive en besked til dem, som modtager tippet. Til slut klikker du på "Send tip". Dine tip-modtagere kan kun se sider, som de har rettigheder til at se. Sådan skriver du en kommentar BILLEDE 12: Kun medlemmer af DFL kan skrive kommentarer. Når du er logget ind, så klik blot på de pink "kommentar(er)", så kan du læse andres kommentarer og skrive dine egne - og svare på andres. Hvis du fortryder en af dine egne kommentarer, så gå til kommentaren og tryk "slet". Dermed slettes også eventuelle svar på din kommentar. billede 13 The wayback machine BILLEDE 13: Har man lyst til at se, hvad der stod på DFL s web i gamle dage, så kan man prøve at bruge The Wayback Machine (du finder The Wayback Machine her: org/web/web.php), der har lagret øjebliksbilleder dog uden fotos af utallige hjemmesider. Taster man blot i The Wayback Machine finder man Dansk Familielandbrug, for dengang brugte DFL URL en www. dflnet.dk 18 Forsikring Nr

19 Robottaksering Hvem havde troet, at en robot kunne taksere autoskader? Det er nok de færreste, der kunne forestille sig det, men ikke desto mindre har Codan Forsikring en robot, som i løbet af fem til ti minutter kan taksere en autoskade. Nej, der står ikke en stor blinkende robot og tager telefoner, flytter papir og taler med robotstemme. Men en robot er det ikke desto mindre, selv om Codans autoskade takseringsrobot rent fysisk er et it-system ved navn Audit. Audit, som er udviklet sammen med firmaet Scalepoint, sikrer en lynhurtig taksering af autoskader, og er dermed med til at øge servicen overfor kunderne. Det handler om ressourcer og kundeservice Peter Hupfeld, direktør for Nordic large Claims & Inspection fortæller, at hvis en kunde har en skade på sin bil, så bliver bilen takseret på et værksted, og værkstedet sender en forkalkuleret taksatorrapport til Codan. Her vurderer Audit rapporten, og hvis den kan godkendes, sender den automatisk svar tilbage til værkstedet. Dermed kan værkstedet påbegynde reparationen af kundens autoskade i løbet af fem til ti minutter. Det er både hurtig service overfor kunden og værkstedet. Marika Jonmar, leder for Nordic Motor Inspection, tilføjer: Hos Codan er vi hele tiden opmærksomme på, hvordan vi udnytter vores ressourcer bedst muligt, så vi bruger vores kompetencer der, hvor det i sidste ende skaber mest værdi for vores kunder. Det er baggrunden for, at vi har valgt at lade et it-system screene takseringsrapporterne, så vi kan sikre kunden, at arbejdet kan gå i gang så hurtigt som muligt, udtaler Peter. Forsvinder jobbene? Man kunne frygte, at taksatorernes job som vi kender dem i dag, med tiden vil blive helt overflødige ikke mindst, hvis man også begynder at bruge automatisk taksering på bygnings- og løsøreskader. Til det svarer Peter, at der i Audit er indlagt erfaringer fra mange års skadebehandling, og såfremt taksatorrapporterne rammer inden for disse erfaringer, håndteres de automatisk. Hvis Audit vurderer at rapporten falder uden for, hvad systemet kan håndtere og at der er behov for en manuel besigtigelse, så går sagen videre til en medarbejder med den rette tekniske kompetence. Her bliver rapporten gennemgået og medarbejderen vil så afgøre om den kan godkendes, eller om der skal foretages en egentlig manuel besigtigelse af skaden. Med Audit kan man påtage sig flere opgaver uden at øge antallet af medarbejdere, forklarer Peter. Der er blandt andet medarbejdere, der kører ud til værkstederne, så vi styrker samarbejdet og udviklingen til gavn for vores kunder. Audit bliver stadig mere intelligent, da systemet lærer af de sager, det har behandlet. Audit er udviklet til en meget konkret arbejdsopgave, så på nuværende tidspunkt har Codan kun planer om at benytte Audit på motorområdet, slutter Peter Hupfeld fra Codan. Tekst: Trine Zappe 19

20 Solvency II stiller ledelsesmæssige krav til selskaberne: Skarpe kompetencer i bestyrelserne Jeg mener ikke at man som bestyrelsesmedlem har et valg, i forhold til at uddanne sig til en bestyrelsespost. Det er et uundgåeligt must! Christian Sletten er ikke skræmt af de skærpede krav til bestyrelsesmedlemmers kompetencer, som kommer via Solvency II, og motiveres af at sidde med ved bestyrelsesbordet. Det er næsten mere en regel end en undtagelse, at der i bestyrelseslokalerne i forsikringsselskaberne sidder en central person fra personaleforeningen med ved bordet. Charlott Due Pihl, Christian Sletten og Tina Snejbjerg er tre ud af mange. Men hvad motiveres de af og hvad føler de, at de kan bidrage med på posten? Og skræmmes de ikke af de skærpede krav til bestyrelsesarbejdet, som kommer fra Finanstilsynet, samt af de nye krav som kommer via Solvency II? Det er alt sammen krav som vil være gældende for samtlige medlemmer af bestyrelsen, bestemt også de medarbejdervalgte. Talerør for medarbejderne Charlott er næstformand i Personaleforeningen i Danica og blev valgt ind i Danicas bestyrelse den 1. april i år. Charlott blev motiveret til at stille op til posten, efter at have siddet i selskabets samarbejdsudvalg I en årrække: Jeg har efterhånden siddet i samarbejdsudvalget i nogle år og når der kommer information i dette regi, så er beslutningerne allerede truffet. I bestyrelsen er man med til at træffe dem, og det motiverede mig til at stille op, siger Charlott og fortæller videre, hvad hun mener hun kan bidrage med i bestyrelseslokalet: Jeg føler at jeg primært kan bidrage med at være talerør for medarbejderne. Og det kan jeg i kraft af, at jeg har en bred daglig kontakt til dem. Og så har jeg også den styrke som tillidsvalgt, at jeg er vant til at behandle fortrolige oplysninger. Jeg har også via DFL og FTF mulighed for at deltage I forskellige kurser, som kan ruste mig bedre til posten. Og Charlott føler sig forpligtet til at ruste sig bedre til posten frem mod de nye Solvency II regler, som forventes at træde i kraft tidligst i 2014: De nye regler kræver, at man er rustet til posten, så der er ingen vej uden om. Derfor er jeg allerede nu i gang med den bestyrelsesuddannelse, som er søsat af DFL, Finansforbundet og FA. Et godt bagland er vigtigt Christian Sletten, formand for Personaleforeningen i Codan, sidder i Codans bestyrelse. Her har Christian været medarbejderrepræsentant siden april 1999 altså i 13 år. Christian mener, at han i høj grad har noget at bidrage med som bestyrelsesmedlem: Jeg har gennem mit job som formand for personaleforeningen stor indsigt i, hvad der sker i Codan. Jeg får mange informationer om, hvordan det går rundt om i koncernen fra personaleforeningens 18 tillidsrepræsentanter. Som medarbejderrepræsentant skal man naturligvis varetage alle de ansattes interesser, og qua mit job har jeg jo allerede opbakning fra 740 ansatte - nemlig personaleforeningens medlemmer. Jeg er også næstformand i samarbejdsudvalget og med i moderselskabet RSA' s europæiske samarbejdsudvalg. Bedre forberedt Jeg har erfaret, at det er vigtigt, at have et stort og forgrenet bagland at trække informationer om virksomheden fra, og jeg har ofte været bedre forberedt på et bestyrelsesmøde end jeg kunne have været, hvis jeg ikke havde været formand for personaleforeningen, fordi jeg har fået informationer fra mit store netværk, fortæller Christian. Til spørgsmålet om Christian føler sig forpligtet til at ruste sig bedre til bestyrelsesarbejdet, frem mod de nye Solvency II regler svarer han: Jeg mener ikke, at man som bestyrelsesmedlem kan undlade at ruste sig bedre. Alle selskaber skal uddanne deres bestyrelsesmedlemmer fremadrettet. Her i egne rækker ser vores moderselskab gerne, at alle i bestyrelsen er så godt klædt på, at vi til enhver tid er klar til et interview med Finanstilsynet, når de kigger forbi. For mit eget vedkommende, så er jeg allerede i gang med at videreuddanne mig, og har for nu afsluttet tre uddannelsesmoduler af hver én dags varighed. Og det er ikke slut her, det er jeg sikker på. Så jo, at ruste sig bedre er bestemt et must, mener Christian. Med hele vejen rundt Tina Snejbjerg, formand for Personaleforenin- 20 Forsikring Nr

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening 3F 1 Velkommen til Danmarks stærkeste fagforening 2 Din fagforening Danmarks stærkeste Det danske arbejdsmarked er reguleret af aftaler kaldet overenskomster mellem arbejdsmarkedets parter suppleret med

Læs mere

Analyse fra AutoBranchen Danmark

Analyse fra AutoBranchen Danmark Nr. 1 20. marts 2014 (1. kvartal) Analyse fra AutoBranchen Danmark Effekten af højere totalskadegrænse kan allerede ses Forsikringsbranchen skummer fløden Stigning i antallet af totalskader Salget i 2014

Læs mere

Få din egen hjemmeside

Få din egen hjemmeside I dette afsnit lærer du at bygge din egen hjemmeside tilføje tekst og billeder lave dit eget design lægge en baggrund på hjemmesiden I næste nummer får du hjælp til at bygge en større hjemmeside til en

Læs mere

det er dit valg, men det handler om at ha det godt

det er dit valg, men det handler om at ha det godt MEDLEM AF HK-UNGDOM? det er dit valg, men det handler om at ha det godt Varenr.: 447526 15.11.24 specialproduction.dk Weidekampsgade 8 9 København C Tlf.: 33 3 46 36 Fax: 33 3 46 99 E-mail: hk.ungdom@hk.dk

Læs mere

SÅDAN BRUGER DU E-MAIL

SÅDAN BRUGER DU E-MAIL VEJLEDNING l E-MAIL SÅDAN BRUGER DU E-MAIL I vejledningen bruger vi det gratis e-mailprogram gmail som eksempel til at vise, hvordan man bruger e-mail. DU SKAL I FORVEJEN KUNNE: Bruge en browser og gå

Læs mere

Få din egen hjemmeside

Få din egen hjemmeside I dette afsnit lærer du at bygge din egen hjemmeside tilføje tekst og billeder lave dit eget design lægge en baggrund på hjemmesiden I næste nummer får du hjælp til at bygge en større hjemmeside til en

Læs mere

Velkommen til 3F - din fagforening

Velkommen til 3F - din fagforening 1 Velkommen til 3F - din fagforening Overenskomst Efteruddannelse Fremtid i fællesskab Arbejdsmarkedspension Tillidsrepræsentant Arbejdsløs Strejke Forsikring Medlemskort med fordele Ulykke Ligestilling

Læs mere

Politikker og indsatsområder 2012-2014

Politikker og indsatsområder 2012-2014 Politikker og indsatsområder 2012-2014 DFL s vision og de fem missioner: DFL placerer sig allerforrest med at udvikle og virkeliggøre den fremtidsorienterede fagforening til gavn for hvert enkelt medlem.

Læs mere

Indledning. ARKEN RTM er medlem af Erhvervsklubben ARKEN, hvilket betyder, at vi kan tilbyde dig fribilletter. RTM Insurance Brokers A/S

Indledning. ARKEN RTM er medlem af Erhvervsklubben ARKEN, hvilket betyder, at vi kan tilbyde dig fribilletter. RTM Insurance Brokers A/S Læs i dette nummer: - Indledning 1 - ARKEN 1 - Nyt fra RTM-Industri 2 - Codan mest aggressive forsikringsselskab - Direktør: Vi lytter til kritikken - Nu bliver der brand i Danmark - Ministre: Julefrokost

Læs mere

Her er de billigste forsikringer. Søndagsavisen 4. april 2013 af Søren Strandman-Møller Research: Laurids Simonsen ssm@sondagsavisen.

Her er de billigste forsikringer. Søndagsavisen 4. april 2013 af Søren Strandman-Møller Research: Laurids Simonsen ssm@sondagsavisen. Her er de billigste forsikringer Søndagsavisen 4. april 2013 af Søren Strandman-Møller Research: Laurids Simonsen ssm@sondagsavisen.dk Så Stor Er Prisforskellen På Forsikringer http://sondagsavisen.dk/2013/14/~/media/845ec023029f487b80e6ac48a6d7bbc3.ashx

Læs mere

Hotmail bliver til Outlook

Hotmail bliver til Outlook FÅ MEST UD AF DIN MAILKONTO: Hotmail bliver til Outlook Den populære e-mail-tjeneste Hotmail har fået en ordentlig overhaling og har samtidig skiftet navn til Outlook. Følg med i vores guide, og bliv fortrolig

Læs mere

Forsikring. Tema. Landsmødet: Et kig fra talerstolen Tema side 4-18. Lars Bonde, Tryg: Fremtiden bliver mere ekstrem side 12

Forsikring. Tema. Landsmødet: Et kig fra talerstolen Tema side 4-18. Lars Bonde, Tryg: Fremtiden bliver mere ekstrem side 12 Nr. 4 - Juni 2012 Forsikring Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Tema Landsmøde 2012 Landsmødet: Et kig fra talerstolen Tema side 4-18 Lars Bonde, Tryg: Fremtiden bliver mere ekstrem

Læs mere

HER OG NU s tredje e-mail udgave i 2004 er på gaden med højaktuel information om:

HER OG NU s tredje e-mail udgave i 2004 er på gaden med højaktuel information om: LTD - HER OG NU Juni 2004. HER OG NU s tredje e-mail udgave i 2004 er på gaden med højaktuel information om: Individuelle lønsamtaler pr. 1. april 2004 Beklædningsordninger FTF-A frivillig forsikring giver

Læs mere

Danske Forsikringsfunktionærers Landsforening

Danske Forsikringsfunktionærers Landsforening Danske Forsikringsfunktionærers Landsforening CVR-nr. 55 09 94 13 Revisionsprotokollat af 21. februar 2014 (side 40-43) vedrørende årsregnskabet for 2013 Indholdsfortegnelse Side 1. Revision af årsregnskabet

Læs mere

Forsikring: Sådan undgår du uhyrlige præmiestigninger

Forsikring: Sådan undgår du uhyrlige præmiestigninger Forsikring: Sådan undgår du uhyrlige præmiestigninger En lang række danskere har fået sat præmien voldsomt op på deres forsikringer - i flere tilfælde mere end 300 pct. Se her hvordan du undgår de uhyrlige

Læs mere

Mødereferat 30. april 2015 / side 1 af 5 Referat af SMP møde Holdt den 7. april 2015 Tilstede Fra sekretariatet Fra tværmødekredsen Fraværende

Mødereferat 30. april 2015 / side 1 af 5 Referat af SMP møde Holdt den 7. april 2015 Tilstede Fra sekretariatet Fra tværmødekredsen Fraværende 30. april 2015 / side 1 af 5 Referat af SMP møde Holdt den 7. april 2015 Tilstede Fra sekretariatet Fra tværmødekredsen Fraværende Atradius Aros Bornholms Brand FTF-A GF Forsikring Gjensidige Forsikring

Læs mere

2. Gennemgå de offentligt tilgængelige sider. Hvad kan man finde hvor!

2. Gennemgå de offentligt tilgængelige sider. Hvad kan man finde hvor! Forslag til Web kursus indhold. 1. Hvordan finder man vores side? 2. Gennemgå de offentligt tilgængelige sider. Hvad kan man finde hvor! 3. Gennemgå hvordan man bliver oprettet som medlem og får adgang

Læs mere

SYV SKARPE OM FINANSFORBUNDET IT-MEDARBEJDERE I FINANSSEKTOREN

SYV SKARPE OM FINANSFORBUNDET IT-MEDARBEJDERE I FINANSSEKTOREN SYV SKARPE OM FINANSFORBUNDET IT-MEDARBEJDERE I FINANSSEKTOREN Finansforbundet September 2007 Tekst og layout: Kommunikation Oplag: 600 VALGET ER DIT Medlem af Finansforbundet eller ej? Valget er naturligvis

Læs mere

Få din egen hjemmeside

Få din egen hjemmeside I dette afsnit lærer du at bygge din egen hjemmeside tilføje tekst og billeder lave dit eget design lægge en baggrund på hjemmesiden I næste nummer får du hjælp til at bygge en større hjemmeside til en

Læs mere

DKF Forum WWW.DANSKKIROPRAKTORFORENING.DK. - kiropraktorernes samlingssted. Dato: 00-00-00

DKF Forum WWW.DANSKKIROPRAKTORFORENING.DK. - kiropraktorernes samlingssted. Dato: 00-00-00 DKF Forum - kiropraktorernes samlingssted K L U B B E R Dato: 00-00-00 WWW.DANSKKIROPRAKTORFORENING.DK 2 - Dansk Kiropraktor Forening DKF Forum - Kiropraktorernes samlingssted DKF Forum er kiropraktorernes

Læs mere

Kursusoversigt 2014/15. Kurser for tillidsvalgte og medlemmer af Dansk Metal

Kursusoversigt 2014/15. Kurser for tillidsvalgte og medlemmer af Dansk Metal Kursusoversigt 2014/15 Kurser for tillidsvalgte og medlemmer af Dansk Metal Keld Brødsgaard Afdelingsleder/ Simon Palm Lene Boholm Bibliotekar/ Per Andersen Ulrik Rasmussen Faglig sekretær/ Metals kursus-

Læs mere

Tryghed. Rettigheder. Ung på jobbet. Fællesskab. Udvikling. Respekt. meld dig ind nu...vi behøver hinanden

Tryghed. Rettigheder. Ung på jobbet. Fællesskab. Udvikling. Respekt. meld dig ind nu...vi behøver hinanden Tryghed Ung på jobbet Udvikling Rettigheder Fællesskab Respekt meld dig ind nu......vi behøver hinanden Hey...kom og vær med Jeg synes, det er rigtig sjovt at være med i ungdoms - arbejdet i min afdeling.

Læs mere

Instant Spam Control

Instant Spam Control Instant Spam Control - den nemme guide til jeres antispam-løsning Instant Spam Control er nemt at arbejde med eller lade arbejde for sig. 97% af al spam bliver automatisk sorteret fra. De sidste 3% kan

Læs mere

De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning

De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning Er du ledig og leder efter job? Eller trænger du bare til luftforandring på en anden arbejdsplads? Jobsøgningsprocessen kan være en lang ørkenvandring - uden

Læs mere

Sundhedssikring giver virksomheden. et ekstra løft

Sundhedssikring giver virksomheden. et ekstra løft Sundhedssikring giver virksomheden et ekstra løft Sundhedssikring i Topdanmark Vi er ikke bange for at kalde vores sundhedsforsikring for markedets bedste. Hos os er dag til dag-service, fleksibilitet

Læs mere

Topdanmarks resultat for 1. - 3. kvartal 2002

Topdanmarks resultat for 1. - 3. kvartal 2002 Topdanmarks resultat for 1. - 3. kvartal 2002 1 Dagsorden Udvikling i resultatet Skadeforsikring Livsforsikring Tilbagekøbsprogram Forventninger til 2002 2 Hovedpunkter fra delårsrapporten 1/2 Underskud

Læs mere

Kursistvejledning til Ludus Web

Kursistvejledning til Ludus Web Kursistvejledning til Ludus Web Ludus Web er et kommunikationssystem. I Ludus Web kan du bl.a.: Se dit skema/din undervisers skema Melde dig syg Tjekke dit fravær Se aflysning af timer Sende beskeder bl.a.

Læs mere

Indledning. Jyllands-Posten Erhverv & Økonomi. DR-P3-Nyhederne

Indledning. Jyllands-Posten Erhverv & Økonomi. DR-P3-Nyhederne Læs i dette nummer: - Regnskab: Historisk overskud for Gjensidige - All-inclusive-ferier koster på sidebenene - Skybruddet i København sidste år var Europas dyreste - Behandlinger reddede Kris fra sygelejet

Læs mere

Meld dig ledig via Jobnet Jobsøgende uden ydelse

Meld dig ledig via Jobnet Jobsøgende uden ydelse Meld dig ledig via Jobnet Jobsøgende uden ydelse Denne vejledning er for dig, som er ønsker at stå tilmeldt som jobsøgende i jobcentret. Det kan f.eks. være fordi, du har ansøgt om udbetaling fra Lønmodtagernes

Læs mere

PRIVAT VELKOMMEN HOS CODAN. Praktiske oplysninger om at være kunde i Codan

PRIVAT VELKOMMEN HOS CODAN. Praktiske oplysninger om at være kunde i Codan PRIVAT VELKOMMEN HOS CODAN Praktiske oplysninger om at være kunde i Codan 2 Privat HOS CODAN ER VI ALTID KLAR TIL AT BRINGE DIG VIDERE Ideen med forsikringer er, at man kan leve sit liv og gøre de ting,

Læs mere

TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... I FOA kan vi godt se forskel på de problemer, som brandmanden og pædagogmedhjælperen oplever i hverdagen. Vi ved også, at

Læs mere

Vejledning i brug af Interbook. Lokalebooking-program for foreninger, kommunale skoler og Tønder Hallerne.

Vejledning i brug af Interbook. Lokalebooking-program for foreninger, kommunale skoler og Tønder Hallerne. Vejledning i brug af Interbook Lokalebooking-program for foreninger, kommunale skoler og Tønder Hallerne. 1 Indledning Tønder Kommunes lokalebookingsystem og foreningsportal (Interbook) er et program,

Læs mere

Interne/eksterne udvalgsposter/ansvarsområder pr. 1. april 2012

Interne/eksterne udvalgsposter/ansvarsområder pr. 1. april 2012 Interne/eksterne udvalgsposter/ansvarsområder pr. 1. april 2012 Faggrupper, fora og udvalg/hb-ansvarlige: Alarmfaggruppen IT-faggruppen Specialistfaggruppen Taksatorfaggruppen Regionsforum Ungdomsforum

Læs mere

Seniorordning - en fordel for alle

Seniorordning - en fordel for alle Seniorordning - en fordel for alle Seniorordning er en ordning, hvor du kan gå ned i tid, når pensionsalderen nærmer sig, uden at gå så meget ned i løn. I stedet bliver der indbetalt mindre til din pension

Læs mere

Annemette Søgaard Hansen/www.dinwebvejleder.dk

Annemette Søgaard Hansen/www.dinwebvejleder.dk SKAT.dk side 1 af8 1) Gå ind på www.skat.dk I adresselinjen Tast borger og CTRL + ENTER (Internet Explorer) Eller tast www.skat.dk Du ser nu dette skærmbillede: 2) Klik på ordet Borger Her er en masse

Læs mere

Lockouten gav et sammenhold, som intet teambuildings kursus kunne have gjort bedre. Det sammenhold må vi prøve at holde fast i.

Lockouten gav et sammenhold, som intet teambuildings kursus kunne have gjort bedre. Det sammenhold må vi prøve at holde fast i. Kære alle i kreds 3 Horsens den 31. maj 2013 Så er hverdagen ved at vende tilbage til skolerne. Alle har travlt med at nå at indhente forskellige gøremål og det bliver sikkert ikke helt godt igen, før

Læs mere

SYGEPLEJERSKER BLIVER SYGE AF AT GÅ PÅ ARBEJDE

SYGEPLEJERSKER BLIVER SYGE AF AT GÅ PÅ ARBEJDE 50 55 SYGEPLEJERSKER BLIVER SYGE AF AT GÅ PÅ ARBEJDE Arbejdstilsynet har alene i år påtalt 172 alvorlige mangler i det psykiske arbejdsmiljø på danske hospitaler. Påbuddene handler især om et alt for højt

Læs mere

Nyvalgt tillidsrepræsentant

Nyvalgt tillidsrepræsentant Nyvalgt tillidsrepræsentant Velkommen Tillykke! Fagligt Fælles Forbund (3F) byder dig velkommen som tillidsrepræsentant. Den største anerkendelse og klap på skulderen, du kan få, er at nyde dine kollegers

Læs mere

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SPILLERE OG FORÆLDRE TIL HIFEREN

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SPILLERE OG FORÆLDRE TIL HIFEREN INSTRUKTIONSMANUAL FOR SPILLERE OG FORÆLDRE TIL HIFEREN Hjallerup Idrætsforening har fået ny hjemmeside. Dette har betydning for dig som bruger/medlem af HIF og som forældre til børn, der er bruger/medlem

Læs mere

DANSKE KREDS I TEKST OG BILLEDER

DANSKE KREDS I TEKST OG BILLEDER . DANSKE KREDS I TEKST OG BILLEDER 2015 INTRODUKTION Kære tillidsmand Denne publikation er lavet som en introduktion til dig - den indeholder nogle praktiske oplysninger, som er gode at kende til, når

Læs mere

DAGPENGE Dagpenge er ikke nok: Private lønforsikringer har bidt sig fast Af Mathias Svane Kraft Torsdag den 15. oktober 2015, 05:00

DAGPENGE Dagpenge er ikke nok: Private lønforsikringer har bidt sig fast Af Mathias Svane Kraft Torsdag den 15. oktober 2015, 05:00 DAGPENGE Dagpenge er ikke nok: Private lønforsikringer har bidt sig fast Af Mathias Svane Kraft Torsdag den 15. oktober 2015, 05:00 Del: Mens antallet af ledige falder, er antallet af private forsikringer

Læs mere

Her finder du en række råd, vink og retningslinjer i forbindelse med sygdom.

Her finder du en række råd, vink og retningslinjer i forbindelse med sygdom. Vejledninger omkring sygefravær fra kommunens infonet: Sygefravær Her finder du en række råd, vink og retningslinjer i forbindelse med sygdom. Har du brug for yderligere oplysninger, er du velkommen til

Læs mere

Velkommen som Mystery Shopper hos Servicemind A/S

Velkommen som Mystery Shopper hos Servicemind A/S Velkommen som Mystery Shopper hos Servicemind A/S S e r v i c e m i n d A / S, M a r i e l u n d v e j 4 3 A, 1., D K - 2 7 3 0 H e r l e v, D e n m a r k Vi vil gerne hjælpe dig så godt i gang med jobbet

Læs mere

Udviklingstendenser i i forsikring og værdiskabelse i i Topdanmark. v. v. Michael Pram Rasmussen 3. 3. december 2003

Udviklingstendenser i i forsikring og værdiskabelse i i Topdanmark. v. v. Michael Pram Rasmussen 3. 3. december 2003 Udviklingstendenser i i forsikring og værdiskabelse i i Topdanmark v. v. Michael Pram Rasmussen 3. 3. december 2003 Forsikringsselskaber i 80 erne og 90 erne Karakteristika: Store finansindtægter Overkapitaliseret

Læs mere

1 Stress af! - Få energien tilbage Malte Lange, Mind-Set.dk. Alle rettigheder forbeholdes

1 Stress af! - Få energien tilbage Malte Lange, Mind-Set.dk. Alle rettigheder forbeholdes 1 Stress af! - Få energien tilbage Dette er en light version Indholdet og indholdsfortegnelsen er STÆRKT begrænset Køb den fulde version her: http://stress.mind-set.dk 2 Stress af! - Få energien tilbage

Læs mere

Indholdsoversigt. Emne. Side

Indholdsoversigt. Emne. Side Indholdsoversigt Emne o Log-in på din Idify Tidslinje Åben Idify Timeline på din ipad Indtast dine log-in oplysninger o Navigation af din tidslinje Tidslinjens oversigt Åbne Favorit erindring Navigér og

Læs mere

Meld dig ledig på Jobnet Dagpenge

Meld dig ledig på Jobnet Dagpenge Meld dig ledig på Jobnet Dagpenge Denne vejledning er for dig, som er medlem af en a-kasse og vil søge om dagpenge. Vær opmærksom på, at du tidligst kan få dagpenge fra den dag, hvor du er meldt ledig.

Læs mere

SÅDAN BRUGER DU ONLINE KALENDER

SÅDAN BRUGER DU ONLINE KALENDER SÅDAN BRUGER DU ONLINE KALENDER I vejledningen bruger vi det gratis program Google kalender som eksempel til at vise, hvordan man bruger en online kalender. DU SKAL I FORVEJEN: Kunne bruge en browser og

Læs mere

Referat af repræsentantskabsmøde

Referat af repræsentantskabsmøde 03. juli 2012 / side 1 af 8 / KAT Afholdt den 12. juni 2012 Deltagere: Alm. Brand, Dorte Runing Atradius, Ane-Mette Kofoed Bornholms Brand, Pia Lysegaard Codan, Christian Sletten Codan, Lise Bergmann Danica,

Læs mere

Kursistvejledning til Ludus Web

Kursistvejledning til Ludus Web Kursistvejledning til Ludus Web Ludus Web er et kommunikationssystem. I Ludus Web kan du bl.a.: Se dit skema/din undervisers skema Melde dig syg Tjekke dit fravær Se aflysning af timer Sende beskeder bl.a.

Læs mere

Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd

Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd Layout: Dansk Sygeplejeråd 15-29 Illustrationer: Martin Schwartz Foto side 12: Søren Svendsen Copyright Dansk Sygeplejeråd juli 2015 Alle rettigheder

Læs mere

Få ro til foreningsarbejdet med den bedste sikring af jer og jeres fælles bolig

Få ro til foreningsarbejdet med den bedste sikring af jer og jeres fælles bolig Få ro til foreningsarbejdet med den bedste sikring af jer og jeres fælles bolig Fleksibel løsning til Ejendom og Forening Det skal ikke være nogen hemmelighed, at forsikring ofte kan være en kompliceret

Læs mere

AgeForce MINI vejledning

AgeForce MINI vejledning AgeForce MINI vejledning Velkommen til AgeForce et enkelt og sikkert netværk for dig over 50 I denne korte guide fortæller vi dig hvordan du: - Opretter en gratis profil på www.ageforce.dk. - Redigerer

Læs mere

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress.

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet og lægge nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

Vejledning i brug af system til online indberetning af mønstringsdata

Vejledning i brug af system til online indberetning af mønstringsdata Vejledning i brug af system til online indberetning af mønstringsdata Søfartsstyrelsen kan tilbyde samtlige rederier mulighed for at kunne indberette mønstringsdata elektronisk. Den elektroniske indberetning

Læs mere

Få hjælp med det samme. Brug Health Care Rådgivningen det er en del af vores service

Få hjælp med det samme. Brug Health Care Rådgivningen det er en del af vores service Få hjælp med det samme Brug Health Care Rådgivningen det er en del af vores service Næsten 1 million danskere har i dag en privat sundhedsforsikring. Langt de fleste har forsikringen igennem deres arbejde.

Læs mere

Hjemmesiden er opdelt i et sidehoved, en sidefod og mellem disse 3 kolonner: venstre, midterste og højre. Højre kolonne vises dog kun på forsiden.

Hjemmesiden er opdelt i et sidehoved, en sidefod og mellem disse 3 kolonner: venstre, midterste og højre. Højre kolonne vises dog kun på forsiden. Hjemmesiden er opdelt i et sidehoved, en sidefod og mellem disse 3 kolonner: venstre, midterste og højre. Højre kolonne vises dog kun på forsiden. VENSTRE kolonne indeholder flere elementer (se illustration

Læs mere

TO DANSKE MODELLER Fagforening, overenskomst og tillidsfolk på offentlige og private arbejdspladser

TO DANSKE MODELLER Fagforening, overenskomst og tillidsfolk på offentlige og private arbejdspladser TO DANSKE MODELLER Fagforening, overenskomst og tillidsfolk på offentlige og private arbejdspladser 1. Indledning ASE har i februar 2013 gennemført en undersøgelse i samarbejde med Analyse Danmark omkring

Læs mere

Guide: Sådan sikrer du din pension ved skilsmisse

Guide: Sådan sikrer du din pension ved skilsmisse Guide: Sådan sikrer du din pension ved skilsmisse Pensioner deles kun ved skilsmisse, hvis man opretter en ægtepagt og det gør stadig færre, viser nye tal. Du kan derfor risikere at miste din pension,

Læs mere

Allerede ved modtagelse af mailen med aktiveringslinket, har du adgang.

Allerede ved modtagelse af mailen med aktiveringslinket, har du adgang. Kære lærer! Med Medielogin får du og dine elever adgang til Ekstra Bladet, Politiken og Jyllands-Posten på alle platforme. Dermed kan du også logge ind på din telefon eller tablet. Men først skal du aktivere

Læs mere

Nu bli'r der priskrig: Sådan får du billigere forsikring

Nu bli'r der priskrig: Sådan får du billigere forsikring Nu bli'r der priskrig: Sådan får du billigere forsikring Forsikringsselskaberne tjener så mange penge, at det kan blive begyndelsen på en priskrig. Se her, hvordan du får den bedste og billigste forsikring,

Læs mere

Guide til lønforhandling for mejeriingeniører

Guide til lønforhandling for mejeriingeniører Side 1 af 6 Hovedpunkter Bemærkninger til de enkelte trin Forhandling én gang årligt? ger) De fleste privatansatte mejeriingeniører har anført i deres ansættelseskontrakt, at de forhandler løn én gang

Læs mere

For at komme videre er det nødvendigt at vælge punktet Produkter i menuen til venstre. Her kan du navigere dig rundt på shoppen.

For at komme videre er det nødvendigt at vælge punktet Produkter i menuen til venstre. Her kan du navigere dig rundt på shoppen. Kære kunde, Vi har lavet en lille guide til hvordan man handler på vores webshop. Følg blot disse anvisninger så du trygt kan foretage din bestilling. Du har jo allerede fundet vejen til Shoppen, så lad

Læs mere

Først skal du oprette dig i systemet, d. v. s. du skal have en såkaldt Googlekonto bestående af en mailadresse og et kodeord.

Først skal du oprette dig i systemet, d. v. s. du skal have en såkaldt Googlekonto bestående af en mailadresse og et kodeord. Gmail Indhold Indhold...1 Introduktion...2 Opret dig i systemet...2 At skrive mails...5 Sende en mail til flere personer...8 Vedhæfte en fil...9 Kladde...10 Signatur...11 Modtagne mails...12 Stjernemarkering...14

Læs mere

sådan gør du... [meld dig ledig]

sådan gør du... [meld dig ledig] [jobsøgende] sådan gør du... [meld dig ledig] på dagpenge Meld dig ledig på Jobnet - Dagpenge Når du skal melde dig ledig, går du ind på forsiden af Jobnet.dk. Her klikker du på 'Meld dig ledig' i boksen

Læs mere

Vejledning til brug af PwC-Portalen

Vejledning til brug af PwC-Portalen Vejledning til brug af PwC-Portalen Denne vejledninger gennemgår de enkelte funktioner i PwC-Portalen og forklarer hvordan de bruges. Indhold Log på PwC-Portalen... 2 Brugernavn og Password... 2 Skift

Læs mere

Opret bruger på radikale.dk

Opret bruger på radikale.dk Opret bruger på radikale.dk Første gang du skal logge på det nye radikale.dk, skal du oprette en ny bruger - også selvom du havde en bruger og kunne logge ind på det gamle radikale.dk. Det er to forskellige

Læs mere

Vejledning for nygolfere i 2015

Vejledning for nygolfere i 2015 Opdateret den 15. april Vejledning for nygolfere i 2015 Håndbog for dig som aldrig før har spillet golf Gilleleje Golfklub Sophienlund Alle 13 3250 Gilleleje Tlf.: 49718056 E-mail: info@ggk.dk web: www.ggk.dk

Læs mere

Meld dig ledig via Jobnet Dimittend

Meld dig ledig via Jobnet Dimittend Meld dig ledig via Jobnet Dimittend Denne vejledning er for dig, som er nyuddannet og på vej til optagelse i en Arbejdsløshedskasse på baggrund af din uddannelse og endnu ikke dagpengeberettiget, dvs.

Læs mere

Sådan kommer du i gang med boldnettet

Sådan kommer du i gang med boldnettet Sådan kommer du i gang med boldnettet Man skal yde før man kan nyde... Sådan er det også med boldnettet. Jeres fodboldside er som start en skabelon hvor i skal fylde informationer i for at få glæde af

Læs mere

INTRODUKTION TIL VIA STUDIENET

INTRODUKTION TIL VIA STUDIENET VIA University College Sygeplejerskeuddannelsen i Randers INTRODUKTION TIL VIA STUDIENET For studerende INDHOLD Tekniske forudsætninger... 2 Login til Studienet studienet.viauc.dk... 2 Hold-, modul- og

Læs mere

NYT FRA DET TVÆR- FAGLIGE SAMARBEJDE

NYT FRA DET TVÆR- FAGLIGE SAMARBEJDE 25/02 2015 NYT FRA DET TVÆR- FAGLIGE SAMARBEJDE INDHOLD: FPU og Serviceforbundet varsler konflikt mod Ryanair... 2 Konflikt mod Cura Pleje A/S... 3 Gennembrud for den danske model på Metrobyggeriet...

Læs mere

Gode råd om CV. Denne pjece indeholder vejledning til dig om oprettelse og vedligeholdelse af CV på Jobcenterets hjemmeside. www.jobnet.

Gode råd om CV. Denne pjece indeholder vejledning til dig om oprettelse og vedligeholdelse af CV på Jobcenterets hjemmeside. www.jobnet. Gode råd om CV Denne pjece indeholder vejledning til dig om oprettelse og vedligeholdelse af CV på Jobcenterets hjemmeside www.jobnet.dk Alle ledige medlemmer skal oprette et CV, som A-kassen efterfølgende

Læs mere

6. Fokus på arbejdsbelastninger og stress

6. Fokus på arbejdsbelastninger og stress 6. Fokus på arbejdsbelastninger og stress Igennem de sidste 20 år har arbejdet til søs forandret sig. Bl.a. er administrativt arbejde blevet en væsentlig del af arbejdsopgaverne. Det skyldes primært myndighedernes

Læs mere

Redaktørvejledning for www.bredstrup-pjedsted.dk Skriv en artikel

Redaktørvejledning for www.bredstrup-pjedsted.dk Skriv en artikel Arbejdsgang - Skriv artiklens tekst - Gør billeder klar - Log-in på hjemmesiden - Opret ny artikel - Vælg kategori - Skriv overskrift - Indsæt tekst - Tilføj billeder - Gennemgå artiklens indstillinger

Læs mere

Velkommen som Arbejdsmiljørepræsentant Danmarks Lærerforening

Velkommen som Arbejdsmiljørepræsentant Danmarks Lærerforening Velkommen som Arbejdsmiljørepræsentant Danmarks Lærerforening Arbejdsmiljørepræsentant - og hvad så?... 1 Opgaver, rettigheder og pligter... 2 Hvis en kollega kommer ud for en arbejdsskade eller rammes

Læs mere

Aon Risk Solutions Health & Benefits. AonUP. Din pensionsordning - økonomisk trygge rammer hele livet

Aon Risk Solutions Health & Benefits. AonUP. Din pensionsordning - økonomisk trygge rammer hele livet Aon Risk Solutions Health & Benefits AonUP 2015 Din pensionsordning - økonomisk trygge rammer hele livet Velkommen Din pensionsordning 3 Pensionsopsparing 4 Din pensionsopsparing 5 Ratepension 6 Livsvarig

Læs mere

Guide. Foto: Iris. September 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus. Ryd op i dine. klatpensioner. Få styr på din pension.

Guide. Foto: Iris. September 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus. Ryd op i dine. klatpensioner. Få styr på din pension. Foto: Iris Guide September 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Ryd op i dine klatpensioner Få styr på din pension 14 sider KLATPENSIONER INDHOLD I DETTE HÆFTE: Side 3-5 De glemte pensionsmilliarder

Læs mere

Konflikttrappen. 'Konflikttrappen' er en bredt anerkendt model til forståelse af hvordan konflikter trappes op og ned.

Konflikttrappen. 'Konflikttrappen' er en bredt anerkendt model til forståelse af hvordan konflikter trappes op og ned. Konflikttrappen 'Konflikttrappen' er en bredt anerkendt model til forståelse af hvordan konflikter trappes op og ned. Beskrivelsen her er fra arbejdsmiljøweb.dk, en fællesinformation fra arbejdsgivere

Læs mere

HER OG NU s sjette udgave i 2005 er på gaden med højaktuel information om:

HER OG NU s sjette udgave i 2005 er på gaden med højaktuel information om: LTD - HER OG NU December 2005 HER OG NU s sjette udgave i 2005 er på gaden med højaktuel information om: Lederen: Købstilbud på TDC Tryghedsaftalen LederPejling Undersøgelse om ledere og deres netværk

Læs mere

Guide. Udnyt skattefordelene. Kapitalpension: Guide: Omlæg eller ej? Guide: Sådan gør du. December 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.

Guide. Udnyt skattefordelene. Kapitalpension: Guide: Omlæg eller ej? Guide: Sådan gør du. December 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b. Foto: Scanpix Guide December 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Kapitalpension: Udnyt skattefordelene Guide: Omlæg eller ej? Guide: Sådan gør du Kapitalpension vs. aldersopsparing INDHOLD:

Læs mere

stress Tilbage på job efter en sygemelding dm.dk

stress Tilbage på job efter en sygemelding dm.dk stress Tilbage på job efter en sygemelding dm.dk 2 Stress skal løses i fællesskab Fakta Ifølge tal fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø er omkring 35.000 danskere dagligt sygemeldt på grund

Læs mere

Hold kontakten med dit netværk!

Hold kontakten med dit netværk! Hold kontakten med dit netværk! - Outlook er dit netværksprogram Outlook er mere end blot et mailprogram Du kan bruge Outlook til meget mere end blot at sende og modtage mails med. Eksempelvis, så er Outlook

Læs mere

Skybrud og forsikring

Skybrud og forsikring Skybrud og forsikring Forventede klimaændringer i Danmark Markant mere nedbør om vinteren. Stigning i regn intensitet på 20-40 pct. frem mod år 2100 De kraftigste nedbørshændelser om sommeren bliver mere(/meget

Læs mere

a Sundhedsforsikringer

a Sundhedsforsikringer Et white paper fra Codan a Sundhedsforsikringer og sygefravær Handel 2 D Indhold 3 q Sundhedsforsikringer gør en forskel på helbredet og på bundlinjen 4 q Tre fjerdedele bruger deres sundhedsforsikringer

Læs mere

Kursistvejledning til LUDUS Web

Kursistvejledning til LUDUS Web Kursistvejledning til LUDUS Web LUDUS Web er et kommunikationssystem I LUDUS Web kan du bl.a.: Se dit skema Melde dig syg Tjekke dit fravær Få en oversigt over dine lektier Hente elektroniske materialer

Læs mere

Små virksomheder svigter arbejdsmiljøloven

Små virksomheder svigter arbejdsmiljøloven LO s nyhedsbrev nr. 5/21 Indholdsfortegnelse Virksomheder svigter arbejdsmiljøloven........... 1 På næsten hver tredje mindre virksomhed har de ansatte ikke nogen sikkerhedsrepræsentant på trods af, at

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015. CVR-nr. 25 07 14 09

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015. CVR-nr. 25 07 14 09 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

Velkommen til Danske Bioanalytikere

Velkommen til Danske Bioanalytikere Velkommen til Danske Bioanalytikere Copyright 2011 Danske Bioanalytikere Sankt Annæ Plads 30 Postboks 74 1003 København K. Tlf.: 4695 3535 dbio@dbio.dk www.dbio.dk Redaktion: Danske Bioanalytikere Foto:

Læs mere

Aon Risk Solutions Health & Benefits. AonUP. Din pensionsordning - økonomisk trygge rammer hele livet

Aon Risk Solutions Health & Benefits. AonUP. Din pensionsordning - økonomisk trygge rammer hele livet Aon Risk Solutions Health & Benefits AonUP 2015 Din pensionsordning - økonomisk trygge rammer hele livet Velkommen Din pensionsordning 3 Pensionsopsparing 4 Din pensionsopsparing 5 Ratepension 6 Livsvarig

Læs mere

Godt klædt på. til at fastholde syge medarbejdere

Godt klædt på. til at fastholde syge medarbejdere Godt klædt på til at fastholde syge medarbejdere 1 Hvad kan vi hjælpe med i Danica Pension? På danicapension.dk er der masser af gode råd om sygefravær til både virksomheder og medarbejdere. Gå ind under

Læs mere

Dansk ICYE International Cultural Youth Exchange

Dansk ICYE International Cultural Youth Exchange Vi håber, at denne brochure kan svare på jeres spørgsmål omkring det at være værtsfamilie. Har I yderligere spørgsmål er I selvfølgelig velkomne til at kontakte Dansk ICYE s sekretariat. Hvis I er interesserede

Læs mere

1. Opret din nye Google konto

1. Opret din nye Google konto Indhold 1. Opret din nye Google konto... 2 2. Test din nye konto... 5 3. Kom i gang med Gmail indstil sprog til dansk... 6 4. Gmail indhold på skærmen... 8 5. Skriv og send en mail... 9 Til:... 9 Cc:...

Læs mere

sådan gør du... [meld dig ledig]

sådan gør du... [meld dig ledig] [jobsøgende] sådan gør du... [meld dig ledig] uden ydelse Meld dig ledig på Jobnet Uden ydelse Når du skal melde dig ledig, går du ind på forsiden af Jobnet.dk. Her er der to muligheder. 1. Er du allerede

Læs mere

Pensionskoncept. Sundhed Tryghed Frihed

Pensionskoncept. Sundhed Tryghed Frihed Pensionskoncept Sundhed Tryghed Frihed Medarbejdere og virksomhed Den bedst mulige sikring Vi mener, det er afgørende, at alle medarbejdere i Grontmij Carl Bro har en pensionsopsparing, en sundhedsordning

Læs mere

Kandidater. Kandidat til formandsposten. Toni Hindsgaul Madsen, 53 år Opstiller til formandspost, nyvalg. 1. Hvad laver du i dit nuværende job?

Kandidater. Kandidat til formandsposten. Toni Hindsgaul Madsen, 53 år Opstiller til formandspost, nyvalg. 1. Hvad laver du i dit nuværende job? Kandidat til formandsposten Toni Hindsgaul Madsen, 53 år Opstiller til formandspost, nyvalg Kort sagt arbejder jeg med og for medlemmerne. Som kredsbestyrelsesmedlem gennem 8 år har jeg beskæftiget mig

Læs mere

A Publication of Company XYZ

A Publication of Company XYZ A Publication of Company XYZ En guide for studerende om LinkedIn I guiden her får du tips til, hvordan du laver en grundlæggende LinkedIn-profil, og hvordan du kan bruge den til at synliggøre dig selv

Læs mere

17 METODER TIL SUCCESFULD ONLINE OG OFFLINE MARKEDFØRING MED GAVEARTIKLER

17 METODER TIL SUCCESFULD ONLINE OG OFFLINE MARKEDFØRING MED GAVEARTIKLER 17 METODER TIL SUCCESFULD ONLINE OG OFFLINE MARKEDFØRING MED GAVEARTIKLER Indholdsfortegnelse INTRODUKTION...3 ONLINE MARKEDSFØRING MED GAVEARTIKLER...4 Promovér din virksomheds hjemmeside...4 Konkurrencer...4

Læs mere

Brugervejledning for virksomheder

Brugervejledning for virksomheder Brugervejledning for virksomheder Indholdsfortegnelse 1 Hvad kan virksomheden bruge Praktikpladsen.dk til?... 2 2 Virksomhedens forside... 2 3 Rediger virksomhedsprofil... 3 3.1 Stamdata... 3 3.2 Øvrige

Læs mere

PENSION MED GODE MULIGHEDER

PENSION MED GODE MULIGHEDER PENSION MED GODE MULIGHEDER EN ATTRAKTIV OG FLEKSIBEL LEDERPENSION TILPAS ORDNINGEN TIL DIT LIV Pension handler ikke kun om fremtiden, når du en dag går på pension. Det handler også om dit liv i dag. Om

Læs mere