Endelig har godt hver tiende (13%) oplevet, at deres vilkår er blevet skærpet som følge af skybruddene i 2010 og /eller 2011.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Endelig har godt hver tiende (13%) oplevet, at deres vilkår er blevet skærpet som følge af skybruddene i 2010 og /eller 2011."

Transkript

1 Forbrugerpanelet om forsikring Stort set alle respondenter (99%) har en indboforsikring, der bl.a. dækker tyveri, brand og ansvar, mens knap to ud af tre (62%) angiver at de også har en bygningsforsikring, der som navnet antyder, dækker selve bygningen. I forbindelsen med tegningen af en forsikring skal der udleveres betingelser for den pågældende forsikring, forsikringstageren tegner. Det er dog kun hver fjerde forsikringstager (26%), som angiver at have læst samtlige betingelser igennem. Op mod hver tredje (33%) har kun skimmet, eller slet ikke læst, forsikringsbetingelser hos deres nuværende selskab. Den primære årsag hertil er, at de findes for omfangsrige, mens knap hver femte forsikringstager (18%) angiver, at de (også) er svære at forstå. Dette bekræftes blandt de forsikringstagere, der har læst i betingelser, hvoraf op mod hver tredje (33%) angiver, at de fandt forsikringsbetingelserne lidt eller meget svære at forstå. Knap hver tredje forsikringstager (30%) med en indboforsikring, og hver knap hver femte (23%) med en bygningsforsikring, har haft skade(r) inden for de seneste tre år. Langt de fleste har haft én skade, nogle færre har haft to skader. De fleste havde en god oplevelse i forbindelse med selskabets håndtering af deres anmeldelse(r), mens omkring hver tiende ( 10%) dog oplevede den som dårlig/meget dårlig. Op mod hver anden forsikringstager (41%) var ikke bekendt med, at forsikringsselskaberne selv kan vælge, om de vil erstatte eller udbedre skader. Flertallet, knap to ud af tre (62%), er ydermere ikke bekendt med, at forsikringsselskaberne også kan bestemme med hvem der skal handles, hvis den forsikrede ønsker fuld erstatning for en skade/tyveri. Mere end hver tredje forsikringstager (39%), nu oplyst herom, er ikke tilfreds hermed, mens knap halvdelen (52%) dog kan leve med det. Skybruddene i 2010 og 2011 Hver tiende respondent (10%), som har en indbo- og/eller bygningsforsikring, har oplevet skader i forbindelse med skybruddene i 2010 og/eller 2011 de fleste alene i Det er i høj grad forsikrede bosat i Hovedstadsområdet, der har været ramt. Samlet har hver syvende (14%), der blev ramt af skader i forbindelse med disse skybrud, oplevet en præmiestigning som følge heraf otte ud af ti af disse er bosat i Hovedstadsområdet. Halvt så mange af de skadesramte, en ud af fjorten (7%), har oplevet en forhøjelse af selvrisikoen som følge af skybruddet alle bosat Øst for Storebælt. Endelig har godt hver tiende (13%) oplevet, at deres vilkår er blevet skærpet som følge af skybruddene i 2010 og /eller Undersøgelsen er gennemført i oktober Resultaterne er baseret på svar fra danske forbrugere i alderen år. Data er vejet på køn, alder og geografi, således at resultaterne er repræsentative for befolkningen i relation til ovenstående målgruppe.

2 Figur 1 ALLE Hvilke, hvis nogen, af følgende forsikringer har din husstand? Stort set alle respondenter (99%) har en indboforsikring, der bl.a. dækker tyveri, brand og ansvar, mens knap to ud af tre (62%) angiver at de også har en bygningsforsikring, der som navnet antyder, dækker selve bygningen. Der er en regional forskel, idet det i Hovedstadsregionen er knap hver anden (47%), der også har en bygningsforsikring, mens det i resten af landet i gennemsnit er godt tre ud af fire (73%), der har en bygningsforsikring. Det er ikke så overraskende, da der er flere lejlighedsbebyggelser i Hovedstadsregionen, end resten af landet, hvorfor de enkelte husstandes behov for bygningsforsikring vil være lavere her end i resten af landet. I figur 2 på næste side er gengivet hvilke selskaber, respondenterne er forsikret igennem. Der er generelt god spredning udover selskaberne, om end Alm. Brand, Topdanmark, Lærerstandens og Tryg er mere anvendte end andre; de førstnævnte (Alm. Brand & Topdanmark) har en relativ stor andel af de bygningsforsikrede, mens Tryg har en relativt større andel af indboforsikringerne.

3 Figur 2 HVIS HUSSTANDEN ER FORSIKRET Hos hvilket selskab har du tegnet de(n) pågældende forsikring? Som nævnt er har fire selskaber en lidt større andel af de forsikrede, indbo- som bygning. Under Andet selskab er nævnt; Aros, Bornholms Brand, Concordia Forsikring, DEBEKA, Diba forsikring, FDM, FOMO, Gartnernes forsikring, Gjensidige, HF forsikring, Himmerland, Holbæk forsikring, IDA forsikring, Krifa forsikring, Købstædernes, Lokalforsikring, NEM forsikring, Nykredit, Popermo, Privat Sikring, Runa Forsikring, Storstrøms Forsikring G/S, Sønderjysk forsikring, Thisted forsikring, Tjenestemændenes Forsikring, Trekroner, Vejle Brand og Vestjyllands Forsikring.

4 Figur 3 HVIS HUSSTANDEN ER FORSIKRET Hvor lang tid har du haft de(n) pågældende forsikring i det nuværende selskab? Hver tiende forsikrede (10%) har haft den pågældende forsikring, indbo som bygning, i under et år, mens yderligere godt hver fjerde (27% / 29%) har haft forsikringen i op mod fem år. Den største gruppe har dog haft deres nuværende forsikring i mere end 10 år, nemlig 40% af dem, som har en indboforsikring og 44% af dem som har en bygningsforsikring. I forbindelsen med tegningen af en forsikring skal der udleveres betingelser for den pågældende forsikring, som forsikringstageren tegner. Som figur 4 på næste side viser, er det dog kun hver fjerde (26%) som angiver at har læst samtlige betingelser igennem.

5 Figur 4 HVIS HUSSTANDEN ER FORSIKRET Har du læst de samlede betingelser for de(n) pågældende forsikring hos dit nuværende selskab igennem? Op mod hver tredje (31-33%) har kun skimmet, eller slet ikke læst, forsikringsbetingelser hos deres nuværende selskab, mens den største gruppe (40-41%) dog angiver, at de har læst betingelserne for de dækninger, de anså for vigtigst for dem. Forsikringstagerens bopælsregion, køn eller husstandsindkomst har ikke nogen entydig betydning for, i hvilken grad forsikringstageren læser mere eller mindre af betingelserne. Derimod har alder og uddannelsesniveau en vis betydning, idet de yngre forsikringstagere i højere grad helt afstår fra at læse betingelserne, end andre gør. Ligeledes læser færre af de lavest uddannede alle forsikringsbetingelserne, og afstår også i højere grad fra helt at læse dem, jf. tabel 1 herunder. Tabel 1 Har du læst de samlede betingelser for de(n) pågældende forsikring hos dit nuværende selskab igennem? x Alder og Uddannelse Indboforsikring år år år år år Folkeskole / Gymn. Erhvervsfaglig Kort- / ml.lang Ja, har læst alt/ stort set alt 28% 22% 23% 26% 27% 20% 25% 27% 35% Jeg har læst om de dækninger, der er vigtige for mig Lang vidr. 33% 25% 37% 44% 50% 41% 48% 41% 32% Jeg har skimmet lidt i dem 26% 44% 34% 25% 21% 28% 23% 26% 28% Nej 12% 5% 5% 4% 2% 9% 3% 5% 3% Husker ikke 1% 4% 1% 1% 0% 2% 1% 2% 2% Kilde: Tænk Analyse Alder Uddannelse

6 Figur 5 HVIS HUSSTANDEN ER FORSIKRET, MEN KUN SKIMMET / IKKE LÆST BETINGELSER Hvorfor har du ikke læst (alle) betingelserne? Den mest udbredte grund til at forsikringsbetingelser ikke læses, eller kun skimmes, er at de er for omfangsrige. De respondenter, som har både en indbo- og bygningsforsikring mener i noget højere grad dette end dem med blot en indboforsikring 1. Knap hver tredje (29-30%) angiver, at de ikke har læst (alle) betingelserne, fordi de (ydermere) nogenlunde ved hvad der står, mens svagt færre, godt hver fjerde (27%) angiver, at de ikke har læst (alle) betingelserne, fordi de ikke har haft brug for forsikringen endnu. Knap hver femte (18%) angiver dog, at de ikke har læst (alle) betingelserne, fordi de (også) er svære at forstå. Under andre årsager er primært nævnt, at det er en anden part i husstanden, kæreste eller ægtefælle, der står for dette. 1 Bemærk, at det ikke er udelukket, at respondenterne også kan have andre forsikringer end de to nævnte. Således er det muligt, at respondenterne også har bil-, livs-, fritidshus- eller andre forsikringer.

7 Figur 6 HVIS HUSSTANDEN ER FORSIKRET, OG LÆST ALT / NOGET AF BETINGELSERNE Var betingelserne for de(n) pågældende forsikring forståelig(e)? Op mod hver tredje forsikringstager (33%), der har læst alt eller noget af sine forsikringsbetingelser, fandt dem lidt eller meget svære at forstå. Hverken uddannelsesniveau, indkomst, alder eller geografi har nogen entydig betydning for om forsikringstagerne fandt betingelserne forståelige.

8 Figur 7 HVIS HUSSTANDEN ER FORSIKRET Hvor mange skader / tyveri, der skulle dækkes via din(e) forsikring, har du haft inden for de seneste tre år? Langt hovedparten af de forsikrede har ingen skader/tyveri oplevet inden for de seneste tre år, nemlig omkring tre ud af fire af de forsikrede. Knap hver tredje (30%) med en indboforsikring, og hver knap hver femte (23%) med en bygningsforsikring, har dog haft en skade inden for de seneste tre år. Langt de fleste har haft én skade, nogle færre har haft to skader. De fleste havde en god oplevelse i forbindelse med selskabets håndtering af deres anmeldelse(r), mens omkring hver tiende ( 10%) oplevede den som dårlig/meget dårlig. Figur 8 HVIS HUSSTANDEN HAR HAFT SKADER INDEN FOR DE SENESTE TRE ÅR Hvad var din overordnede oplevelse af selskabets håndtering af din(e) anmeldelse(r)?

9 Antallet af skader / tyveri, man har oplevet inden for de seneste tre år, har ingen betydning for, om man oplevede selskabets håndtering som god eller dårlig. Geografi har derimod en lille betydning, idet det blandt respondenter øst for Storebælt, der har oplevet skader, er en ud af fjorten (7%), der havde en dårlig / meget dårlig oplevelse med det pågældende selskab, mens det blandt respondenter vest for Storebælt, er hver ottende (13%), der havde en dårlig / meget dårlig oplevelse. Respondenterne har haft mulighed for at uddybe deres vurdering af selskabets håndtering; o Asurandøren havde kun tilføjelserne i sine noter. Ikke i betingelserne. - [skade på indbo, selskab: Alm. Brand, som håndterede det meget dårligt] o Bygningsforsikringen var på det tidspunkt hos Nykredit og deres håndtering var latterlig. Jeg endte med aldrig at få en afgørelse om dækning da de skændtes internt imellem afdelingerne om hvem af dem, der skulle dække. - [skade på bygning selskab: Danske Forsikring, som håndterede det meget dårligt] o Da vi havde skade vedr. vores huskøb, var vi forsikret ved Nykredit og Trekroner. Vi er nu hos Codan og ved ikke hvordan de vil håndtere en evt. skade - [skade på bygning selskab: Codan, som håndterede det godt] o De gjorde hvad de kunne for ikke at dække skaderne og opstiller nye betingelser for hvad der sker hvis skaden opstår igen - [skade på indbo, selskab: Tryg, som håndterede det meget dårligt] o De var langsomme men ellers ikke så meget bøvl eller tvivl. - [skade på indbo, selskab: Tryg, som håndterede det godt] o Den første var ok, den anden fik jeg forkerte oplysninger vedr. præmie stigning o.a. Skader sket mens jeg var hos GF, har siden skiftet til if - [skade på indbo, selskab: if..., som håndterede det dårligt] o Det tog mig 3 måneder at få udbetalt min forsikring da jeg kørte galt med min bil - [skade på indbo, selskab: Alka, som håndterede det meget dårligt] o Det var en orkanskade, vi er stadig ikke kommet igennem til forsikringen (skaden skete i juli 2011) - [skade på indbo, selskab: Tryg, som håndterede det dårligt] o Det var et lynnedslag og vi skulle blot sende regningerne ind og de betalt uden andre spørgsmål og alt blev betalt. Det var helt okay. - [skade på indbo og bygning, selskab: Alm. Brand, som håndterede det meget godt] o Dog for lang sagsbehandling - [skade på indbo, selskab: Alm. Brand, som håndterede det godt] o Dog meget dårlig omkring retshjælp - [skade på indbo, selskab: Tryg, som håndterede det meget godt] o Effektiv, hurtig. - [skade på indbo, selskab: Lærer standens, som håndterede det meget godt] o Fik stjålet cykel og fik straks en check til køb af ny dagen efter, at jeg havde ringet :-) - [skade på indbo, selskab: Tryg, som håndterede det meget godt]

10 o Egentlig god nok, men MEGET utilfredsstillende med LANG ventetid (= flere mdr. Til nu ca 2 mdr). Har givet mig problemer i forhold til selv at skulle betale/lægge penge ud til emner, som det har været nødvendige at udskifte FØR endelig afklaring fra forsikringsselskabet. - [skade på indbo og bygning, selskab: Lærerstandens, som håndterede det dårligt] o For lang ventetid på taksators besøg og bedømmelse ifb vandskade i sommers - [skade på indbo, selskab: Holbæk Forsikring, som håndterede det godt] o Før jeg skiftede til Alm. Brand, havde jeg 2 indbrud i min bil. På daværende tidspunkt havde jeg GF forsikring, hvor jeg blev smidt ud efter de 2 indbrud. Vurderingen er af GF og IKKE Alm. Brand - [skade på indbo, selskab: Alm. Brand, som håndterede det meget dårligt] o I forbindelse med vandskade, Meget fin hurtig service. - [skade på bygning selskab: if..., som håndterede det meget godt] o Ikke i orden at man skal købe cyklen et bestemt sted og hvis man ikke gør det får man en mindre erstatning. - [skade på indbo, selskab: Alm. Brand, som håndterede det godt] o Indtil videre, sagen er ikke afsluttet - [skade på indbo, selskab: Tjenestemændenes Forsikring (TRYG), som håndterede det godt] o Jeg skiftede efterfølgende forsikringsselskab til mit nuværende - [skade på indbo, selskab: Tryg, som håndterede det meget dårligt] o Land og bøvlet behandlingstid - [skade på indbo, selskab: Danske Forsikring, som håndterede det godt] o Lang svar tid. Og svar fra forskellige medarbejdere - [skade på indbo, selskab: Tryg, som håndterede det dårligt] o Lærerstandens Brandforsikring: Billig / Ydende den service, der er nødvendig / U-bureaukratisk - [skade på bygning selskab: Lærer standens, som håndterede det meget godt] o Man har accepteret ansvaret men har ført skaden således at den omfattes af en ejerskifteforsikring hvor jeg har i selvrisiko - på trods af at skaden også omfattes af den almindelige bygningsforsikring jeg har på huset. Det har vi noget polemik om - [skade på bygning selskab: Tryg, som håndterede det dårligt] o Meget lang behandlingstid - [skade på indbo, selskab: Lærerstandens, som håndterede det dårligt] o Nem og effektiv sagsbehandling via webside og . - [skade på indbo, selskab: Alm. Brand, som håndterede det meget godt] o Nykredits sagsbehandler var let at komme overens med. Vores forslag om, at selskabet betalte standardreparation på brud på skjulte vandrør, og at vi selv samtidig fik udført og betalte for forbedringer, blev vi hurtigt enige om, hvilket jo er til begge parters fordel. - [skade på bygning selskab: Nykredit, som håndterede det meget godt] o Pengene udbetalt hurtigt efter tlf. henvendelse, men bør selskabet ikke tjekke op på sagen aht. svindel? - [skade på indbo, selskab: Tjenestemændene, som håndterede det meget godt] o Næ fungerer perfect - [skade på indbo, selskab: Tryg, som håndterede det meget godt] o Sagen er endnu ikke afsluttet, da det er efter skybrud 2.7., og min skade er ikke af de største, som selskabet først behandler. - [skade på indbo og bygning, selskab: Tryg, som håndterede det godt]

11 o Sagsbehandlingen var lidt lang - men de kan jo ikke gøre for, at jeg fik stjålet min cykel lige efter et skybrud :-) - [skade på indbo, selskab: Tryg, som håndterede det godt] o Selskabet anvendte en ekstern taxator fra et selskab i Næstved, jeg var meget utilfreds med behandlingen. der var ingen respons på henvendelser og pengene måtte vrides ud af taxator. - [skade på indbo, selskab: Købstædernes, som håndterede det meget dårligt] o Skaderne blev behandlet af andet selskab (Nykredit) end det nuværende (Tryg). - [skade på indbo, selskab: Tryg, som håndterede det meget godt] o Super behandling - [skade på indbo og bygning, selskab: Topdanmark, som håndterede det meget godt] o Suveren - [skade på indbo, selskab: Tryg, som håndterede det meget godt] o Svære at komme i kontakt med og sen respons - [skade på bygning selskab: Tryg, som håndterede det dårligt] o Taget for lang tid, fordi andre skader dukkede op imellem tiden (vandskader i København) og min blev nedprioriteret. - [skade på indbo, selskab: Topdanmark, som håndterede det dårligt] o TopDanmark anvender håndværksmestre som en form for taksatorer. Den "taksator" der kom ud til min skade var så ualmindelig ubehøvlet. I løbet af meget kort tid måtte jeg bede forsikringen om at fjerne ham fra sagen, og det gjorde de så også, men det havde allerede kostet mig noget af den dækning, jeg mener at have ret til i henhold til forsikringen. - [skade på bygning selskab: Topdanmark, som håndterede det dårligt] o Tryg er et kanon selskab - [skade på indbo, selskab: Tryg, som håndterede det meget godt] o Ved bygningsskade var behandlingen noget langsommelig - [skade på indbo og bygning, selskab: Nykredit, som håndterede det godt]

12 Figur 9 HVIS HUSSTANDEN ER FORSIKRET Vidste du, at forsikringsselskaberne kan vælge om de ønsker at reparere/udbedre, genanskaffe en tilsvarende/ny ting eller udbetale en kontanterstatning uden du har et valg? Mere end hver anden forsikringstager (55%) er godt klar over, at forsikringsselskaberne selv kan vælge, om de vil erstatte eller udbedre skader. 41% er dog ikke bekendt hermed. Som det fremgår af tabellen herunder, er kendskabet til denne praksis større blandt de forsikringstagere, der har læst de samlede betingelser. Således er to ud af tre (67%), som har læst (stort set) alle betingelser, bekendt med denne praksis, mens det blandt dem, som ikke har læst dem/ikke husker, om de læste dem, blot er omkring to ud af fem ( 40%). Tabel 2 Vidste du, at forsikringsselskaberne kan vælge om de ønsker at reparere/udbedre, genanskaffe x Har du læst de samlede betingelser hos dit nuværende selskab? Hvor meget læst af de samlede betingelser hos nuværende selskab Jeg har læst om Ja, har læst alt/ de dækninger, Jeg har skimmet stort set alt der er vigtige for lidt i dem Nej Husker ikke Ja 67% 52% 52% 41% 38% Det fandt jeg ud af, da jeg fik en skade 2% 5% 4% 2% 15% Nej 31% 43% 44% 57% 46% Anm.: Tallene angiver hvor meget af betingelserne for indboforsikringen, respondenterne har læst, men tendens er den samme i forhold til læsning af betingelserne for bygningsforsikringen. Kilde: Tænk Analyse

13 Figur 10 HVIS HUSSTANDEN ER FORSIKRET Forsikringsselskaberne kan i forbindelse med ydelse af erstatning bestemme, at du skal handle med deres samarbejdspartnere, for at få den fulde erstatning. Hvis du handler med andre, kan selskabet fratrække fx 20% fra erstatningsbeløbet, inden de udbetaler det. Var du bekendt med denne praksis / regel? Knap hver tredje forsikringstager (32%), er bekendt med, at forsikringsselskaberne kan bestemme med hvem man skal handle, hvis man ønsker at få fuld erstatning for en skade/tyveri. Flertallet, knap to ud af tre (62%), var dog ikke bekendt hermed. Som tilfældet er med kendskabet til, at forsikringsselskaberne kan vælge om de vil udbedre eller genanskaffe, er kendskabet til at selskaberne kan bestemme, hvor der skal handles, hvis der ønskes fuld erstatning også størst blandt de forsikringstagere, der har læst (stort set) alle betingelser, og mindst blandt dem, som ikke har læst noget af dem/ikke husker, at de har læst dem, jf. tabel 3 herunder. Tabel 3 Vidste du, at forsikringsselskaberne kan bestemme hvor der skal handles, hvis fuld erstatning ønskes x Har du læst de samlede betingelser hos dit nuværende selskab? Hvor meget læst af de samlede betingelser hos nuværende selskab Jeg har læst om Ja, har læst alt/ de dækninger, Jeg har skimmet stort set alt der er vigtige for lidt i dem Nej Husker ikke Ja 41% 32% 27% 24% 15% Det fandt jeg ud af, da jeg fik en skade 4% 7% 6% 6% 8% Nej 55% 61% 66% 69% 77% Anm.: Tallene angiver hvor meget af betingelserne for indboforsikringen, respondenterne har læst, men tendens er den samme i forhold til læsning af betingelserne for bygningsforsikringen. Kilde: Tænk Analyse

14 Overordnet set angiver godt hver tiende forsikringstager (13%), at de synes, at det er helt fint med denne praksis, mens yderligere knap halvdelen (52%) kan leve med det, jf. figur 11 herunder. Figur 11 HVIS HUSSTANDEN ER FORSIKRET Forsikringsselskaberne forklarer bl.a., at baggrunden herfor er, at de dermed kan skaffe billigere præmier til alle deres kunder. Hvad synes du om denne praksis / regel? Mere end hver tredje forsikringstager (39%) er dog ikke tilfreds med denne praksis, og som tabellen herunder viser, er de forsikringstagere, som ikke tidligere kendte til denne praksis, mere utilfredse hermed, end de forsikringstagere, der godt kendte til denne praksis. Tabel 4 Hvad synes du om praksis med, at forsikringsselskaberne kan bestemme hvor der skal handles, hvis fuld erstatning ønskes x Kendskab til praksis Ja Det fandt jeg ud af, da jeg fik en skade Det er helt fint 23% 11% 7% Jeg kan leve med det 47% 57% 48% Det er jeg ikke tilfreds med 30% 31% 45% Kilde: Tænk Analyse Kendskab til praksisen Nej Således er det knap hver fjerde (23%), der kendte til praksis, der synes, at det er helt fint, mens det blot er 7% (svarende til én ud af fjorten), af dem der ikke kendte til praksis, der mener tilsvarende.

15 Figur 12 HVIS HUSSTANDEN ER FORSIKRET Har du inden for de seneste 5 år undladt at anmelde en skade / et tyveri? Hver femte forsikringstager (20%) har undladt at anmelde en skade / tyveri inden for de seneste 5 år. Som tabel 5 viser nedenfor, er der en sammenhæng mellem antal skader, man har anmeldt, og om man har undladt at anmelde en skade. Blandt de forsikringstagere, som ingen skader har haft, er det knap hver sjette (16%), der har undladt at anmelde en skade / tyveri, mens det blandt de forsikringstagere, der har haft tre eller flere skader er mere end hver tredje (35%), der har undladt at anmelde en skade, jf. tabel 5 herunder. Tabel 5 Har du inden for de seneste 5 år undladt at anmelde en skade / et tyveri? x Hvor mange skader / tyveri, der skulle dækkes via din(e) forsikring, har du haft? Ingen skader 1 skade 2 skader 3 eller flere skader Ja 16% 23% 31% 35% Nej 80% 69% 63% 56% Husker ikke 4% 8% 6% 9% Kilde: Tænk Analyse Antal skader / tyveri, dækket via forsikring de seneste tre år Uanset hvor mange skader, hvis nogen, forsikringstagerne har haft de seneste 5 år, er den primære årsag til den manglende anmeldelse, at værdien af de skadesramte / stjålne var for lav / mindre end selvrisikoen, jf. figur 13 på næste side.

16 Figur 13 HVIS HUSSTANDEN ER FORSIKRET, OG HAR UNDLADT AT ANMELDE SKADE/TYVERI Hvorfor anmeldte du ikke skaden / tyveriet? Omkring hver femte ( 20%) angiver (også) som årsag til den manglende anmeldelse, at de ikke troede, at forsikringen ville dække, at det virkede besværligt og/eller manglende kvittering for det ødelagte/stjålne. Under Anden årsag er nævnt; o Bonustab - [forsikret hos Codan, ingen skader har haft de seneste tre år] o Fordi forsikringen ikke dækker noget som helst når det kommer til stykket - [forsikret hos Gjensidig, ingen skader har haft de seneste tre år] o Forholdvist små skader - tjekkede ikke engang om de ville betale faktisk - [forsikret hos Codan, ingen skader har haft de seneste tre år] o Genstanden blev tabt og aldrig fundet. Så ikke et simpelt tyveri - [forsikret hos Alm. Brand, ingen skader har haft de seneste tre år] o Har dårlige erfaringer med at anmelde skader, efter et vist antal er de mindre villige til at dække - [forsikret hos Nykredit, ingen skader har haft de seneste tre år] o Jeg fandt ud af at jeg ikke var ulykkesforsikret føj da en opdagelse - [forsikret hos Tjenestemændenes forsikring, ingen skader har haft de seneste tre år] o Jeg har et fantastisk forsikringsselskab - og jeg synes ikke, jeg vil udnytte forsikringen - [forsikret hos Topdanmark, ingen skader har haft de seneste tre år] o Jeg havde glemt at låse en cykel foran mit hus - [forsikret hos Tryg, ingen skader har haft de seneste tre år] o Jeg overvejer sjældent på om det kan være dækket af forsikringen - [forsikret hos Lærerstandens, ingen skader har haft de seneste tre år] o Min fryser blev tømt ved indbrud i skur - [forsikret hos Lærerstandens, ingen skader har haft de seneste tre år] o Det var indbrud i mit loftsrum, og jeg kunne ikke overblik over om/hvad der var stjålet - [forsikret hos Codan, har haft 1 skade de seneste tre år] o Havde nogle tærede vandrør, men skulle alligevel til at renovere. - [forsikret hos Alm. Brand, har haft 1 skade de seneste tre år] o Ingen dokumentation for indbrud, da børnene havde glemt at låse døren - [forsikret hos Lærerstandens, har haft 2 skader de seneste tre år]

17 o Jeg gad ikke mere bøvl med selskabet - [forsikret hos Tryg, har haft 2 skader de seneste tre år] o Vil ikke bruge min forsikring til mindre ting - [forsikret hos Tryg, har haft 2 skader de seneste tre år] o Bange for at benytte selskabet for ofte - [forsikret hos Holbæk forsikring, har haft 3 skader de seneste tre år] o Frygt for at blive smidt ud af selskabet - [forsikret hos Topdanmark, som har haft 3 skader de seneste tre år] Skybruddene i 2010 og 2011 Figur 14 HVIS HUSSTANDEN ER FORSIKRET Har du haft skader på dit hus/indbo i forbindelse med skybruddet i 2010 og/eller 2011? Hver tiende respondent (10%), som har en indbo- og/eller bygningsforsikring, har oplevet skader i forbindelse med skybruddene i 2010 og/eller 2011 de fleste alene i Der er dog betydelig geografisk forskel, som figuren også viser. Forsikrede bosat i Hovedstadsområdet (lysegrå søjle) blev især i 2011 betydeligt mere ramt af skybrud end respondenter i resten af landet (mørke grå søjle), og er altså i høj grad med til at trække den gennemsnitlige andel af forsikringstagere, der har haft skader som følge af skybruddet, op.

18 Figur 15 HVIS HUSSTANDEN ER FORSIKRET, OG HAFT SKADER VED MINDST ET SKYBRUD Hvor lang tid gik der fra du anmeldte skaden / skaderne til de(n) var vurderet / opgjort fra forsikringsselskabets side? Hver fjerde forsikringstager (26%), der oplevede skader i forbindelse med skybruddet i 2010, anmeldte ikke dette til forsikringen. I 2011 er det næsten hver anden (43%), der ikke har anmeldt skaderne herfra. Blandt dem der anmeldte skaderne i 2010 (grønne søjler), fik de fleste vurderet / opgjort skaderne af forsikringsselskabet inden for en måned, mens knap hver tiende (8%) skadesramt dette år måtte vente to måneder eller mere. Knap hver femte skadesramt i 2011 (18%) havde ved undersøgelsens gennemførelse, oktober 2011, endnu ikke modtaget opgørelsen / vurderingen fra deres selskab. En tilsvarende andel (17%) modtog dog en sådanne inden for en måned efter skybruddet, mens samme andel måtte ventede mellem 1-3 måneder herpå. Skadesramte bosat i Hovedstaden har generelt oplevet længere ventetid på vurderingen / opgørelsen end skadesramte i resten af landet, men som vist på forrige side, figur 14, var der også betydeligt flere skadesramte i netop Hovedstadsområdet. Respondenterne har kunne uddybe deres svar (frivilligt), og følgende kommentarer er givet; o Der har været forsikringsmand for at bese skaderne, men selve afregningen venter jeg på. - [forsikret hos Tryg, som endnu ikke har modtaget vurdering/opgørelse for skaden, der skete i 2011] o Det er ALKA der her er i spil - ejendommen er en andelsbolig - [forsikret hos Lærerstandens, som endnu ikke har modtaget vurdering/opgørelse for skaden, der skete i 2011]

19 o Jeg fik en mindre skade på loftet i et gæsteværelse og følte, at det var lidt min egen skyld, da jeg ikke havde fået renset tagrenden ordentligt inden vinteren kom med frost og sne. Derved stod der vand i tagrenden og det frøs til is. Smeltevandet løb så ved tøbrud ind på loftet i stedet for igennem nedløbsrøret. Derfor meldte jeg det ikke. Jeg har aldrig været utilfreds med mit forsikringsselskab og har for ca. 10 år siden uden problemer fået dækket en skade. - [forsikret hos Lærerstandens, og har ikke anmeldt skaden, der skete i 2010] o Skaderne jeg fik, var ikke noget af værdi. Gamle papirer der stod på gulvet i min kælder, som fik vandskade. Ikke noget af synderligt værdi. Jeg skulle havde kigget på det i forvejen til udsmid. - [forsikret hos Alka, og har ikke anmeldt skaden, der skete i 2010] o Det potentielle erstatningsbeløb ville være lavere end min selvrisiko, hvorfor jeg valgte ikke at anmelde den. - [forsikret hos Codan, som ikke har anmeldt skaden, der skete i 2011] o Det var grundejerforeningen der anmeldte vandskaderne i kælderen. - [forsikret hos Topdanmark, og har ikke anmeldt skaden, der skete i 2011] o Det var ikke min forsikring der skulle dække skaden - [forsikret hos Tryg, og har ikke anmeldt skaden, der skete i 2011] o For lang ventetid på taksator - [forsikret hos Holbæk forsikring, som modtog vurdering/opgørelse for skaden, der skete i 2011, inden for 1-2 måneder] o Forstår godt forsikringsselskaberne har travlt i dette tilfælde - [forsikret hos Danske Forsikring, som modtog vurdering/opgørelse for skaden, der skete i 2011, inden for 2-3 måneder] o Jeg bor i andelslejlighed, og foreningen har haft vandskade, som er anmeldt - [forsikret hos Topdanmark, som modtog vurdering/opgørelse for skaden, der skete i 2011, inden for Mindre end en måned] o Mine ting i kælderen blev våde, Intet andet problem. - [forsikret hos Codan, og har ikke anmeldt skaden, der skete i 2011] o Sagen er ikke afsluttet endnu - [forsikret hos Tryg, som endnu ikke har modtaget vurdering/opgørelse for skaden, der skete i 2011] o Super hurtig håndtering. Skaden (brud på faldstamme under gulvhøjde - ikke kompliceret) blev udbedret indenfor 5 arbejdsdage da vi skulle på ferie. Det var super! Vi kæmpede også for det, men dejligt at det lykkes. - [forsikret hos Tryg, som modtog vurdering/opgørelse for skaden, der skete i 2011, inden for en måned] o Var i tlf. kontakt. Gik selv i gang med at reparere. Der har ikke været nogen ude at se på huset efter skybrudet. - [forsikret hos Lærerstandens, som endnu ikke har modtaget vurdering/opgørelse for skaden, der skete i 2011] o Vi har endnu ikke kunne komme igennem til forsikringen. - [forsikret hos Tryg, og har ikke anmeldt skaden, der skete i 2011] o Vi skulle rykke taksator en del gange, men jeg tænker han har haft tralvt. Det har været håndteret meget professionelt. - [forsikret hos Codan, som modtog vurdering/opgørelse for skaden, der skete i 2011, inden for 2-3 måneder]

20 Figur 16 HVIS SKADER VED MINDST ET SKYBRUD, OG ANMELDTE DEN / DEM Har du oplevet en præmiestigning som følge af skybrud i 2010 og/eller 2011? Mere end halvdelen (53%) af de forsikringstagere, der anmeldte skader i forbindelse med skybruddene i 2010 og/eller 2011, har ikke oplevet en præmiestigning i forbindelse hermed, og yderligere hver tredje (33%) ved (endnu) ikke, om de får en præmiestigning. Samlet har hver syvende (14%) ramt af skader i forbindelse med de seneste skybrud oplevet en præmiestigning som følge heraf otte ud af ti af disse er bosat i Hovedstadsområdet. Halvt så mange skadesramte generelt, en ud af fjorten (7%), har oplevet en forhøjelse af selvrisikoen som følge af skybruddet alle bosat Øst for Storebælt, men ikke i mere udbredt grad i Hovedstaden end resten af dette område. Figur 17 HVIS SKADER VED MINDST ET SKYBRUD, OG ANMELDTE DEN / DEM Er din selvrisiko blevet forhøjet som følge af skybrud i 2010 og/eller 2011?

Selskaber 1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal 1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal

Selskaber 1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal 1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal Forsikring & Pension Motorkøretøjsforsikring (kasko) - Kvartalsvise markedsandele 2016 Tryg 448.636 893.640 20,8 20,7 Topdanmark 364.236 728.932 16,9 16,9 Codan 214.799 422.046 9,9 9,8 Alm. Brand 209.917

Læs mere

FORBRUGERPANELET APRIL 2011. Forbrugerpanelet om rejserettigheder

FORBRUGERPANELET APRIL 2011. Forbrugerpanelet om rejserettigheder Forbrugerpanelet om rejserettigheder Fire ud af fem respondenter (80%) har købt en privat udlandsrejse inden for de seneste tre år - flertallet inden for det seneste år og i mere end ni ud af ti (95%)

Læs mere

Bruttopræmieindtægter (1.000 kr.)

Bruttopræmieindtægter (1.000 kr.) Forsikring & Pension Skadeforsikring (i alt) - Kvartalsvise markedsandele 2014 Tryg 2.332.987 4.662.783 18,2 18,2 Topdanmark 2.260.582 4.527.472 17,6 17,7 Codan 1.508.464 3.024.635 11,8 11,8 Alm. Brand

Læs mere

Forbrugerpanelet om privatlivsindstillinger og videregivelse af personlige oplysninger

Forbrugerpanelet om privatlivsindstillinger og videregivelse af personlige oplysninger Forbrugerpanelet om privatlivsindstillinger og videregivelse af personlige oplysninger Knap hver tredje respondent (29%) er ikke bekendt med, at de kan ændre på privatlivsindstillingerne i deres browser,

Læs mere

FORBRUGERPANELET APRIL 2011. Forbrugerpanelet om pensionsopsparing

FORBRUGERPANELET APRIL 2011. Forbrugerpanelet om pensionsopsparing Forbrugerpanelet om pensionsopsparing Næsten fire ud af fem pensionsopsparere (79%) ved ikke, hvad de betaler i lige omkostninger, mens knap hver tiende (9%) slet ikke mener, at de ikke betaler noget for

Læs mere

Forsikring & Pension Syge- og ulykkesforsikring - Kvartalsvise markedsandele

Forsikring & Pension Syge- og ulykkesforsikring - Kvartalsvise markedsandele Forsikring & Pension Syge- og ulykkesforsikring - Kvartalsvise markedsandele 2015 Sygeforsikringen "danmark" 723.005 27,9 Topdanmark 299.106 11,5 Tryg 257.912 10,0 PFA Pension 249.021 9,6 Danica 238.380

Læs mere

Gross premiums - direct Danish business (1,000 kr.)

Gross premiums - direct Danish business (1,000 kr.) Forsikring & Pension Non-life companies by group affiliation - Market share 2016 Tryg 2.334.454 17,8 Topdanmark 2.201.689 16,8 Codan 1.452.869 11,1 Alm. Brand 1.244.513 9,5 Gjensidige Forsikring 906.188

Læs mere

Mange tilbud vedrører pensionsopsparing, muligheden for at få nyt eller flere betalingskort eller en form for (ekstra) forsikring.

Mange tilbud vedrører pensionsopsparing, muligheden for at få nyt eller flere betalingskort eller en form for (ekstra) forsikring. Forbrugerpanelet om bankers salgsinitiativer Knap hver anden respondent (45%) er inden for de seneste fem blevet kontaktet en eller flere gange af deres bank med tilbud om produkter, de ikke allerede havde.

Læs mere

Gross premiums - direct Danish business (1,000 kr.)

Gross premiums - direct Danish business (1,000 kr.) Forsikring & Pension Non-life companies by group affiliation - Market share 2015 Tryg 2.330.978 4.634.764 18,1 18,0 Topdanmark 2.241.727 4.485.525 17,4 17,4 Codan 1.458.677 2.893.776 11,3 11,2 Alm. Brand

Læs mere

For og imod åbenhed. Om fordele og ulemper ved åbenhed om psykisk sygdom

For og imod åbenhed. Om fordele og ulemper ved åbenhed om psykisk sygdom For og imod åbenhed Om fordele og ulemper ved åbenhed om psykisk sygdom OM UNDERSØGELSEN: Denne undersøgelse handler om erfaringer med åbenhed om egen psykisk sygdom. Alle respondenter har indledningsvis

Læs mere

Her er de billigste forsikringer. Søndagsavisen 4. april 2013 af Søren Strandman-Møller Research: Laurids Simonsen ssm@sondagsavisen.

Her er de billigste forsikringer. Søndagsavisen 4. april 2013 af Søren Strandman-Møller Research: Laurids Simonsen ssm@sondagsavisen. Her er de billigste forsikringer Søndagsavisen 4. april 2013 af Søren Strandman-Møller Research: Laurids Simonsen ssm@sondagsavisen.dk Så Stor Er Prisforskellen På Forsikringer http://sondagsavisen.dk/2013/14/~/media/845ec023029f487b80e6ac48a6d7bbc3.ashx

Læs mere

Indboforsikring med ekstra god dækning for 994 kr. - kan det passe?

Indboforsikring med ekstra god dækning for 994 kr. - kan det passe? Indboforsikring med ekstra god dækning for 994 kr. - kan det passe? gør det enkelt Ja! HK har forhandlet en ny indboforsikring hjem hos Alka: HK+ Forbunds Familieforsikring til 994 kr. HK+ Forbunds Familieforsikring

Læs mere

Hvad gør du hvis skaden sker?

Hvad gør du hvis skaden sker? Hvad gør du hvis skaden sker? Boligselskabet Det boligselskab som ejer den ejendom du bor i, har tegnet en bygningsforsikring som dækker skader på selve ejendommen. Det indebærer, at enhver skade som f.eks.

Læs mere

Forbrugerpanelet om organiseret rabat oplevelse, brug og efterspørgsel

Forbrugerpanelet om organiseret rabat oplevelse, brug og efterspørgsel Forbrugerpanelet om organiseret rabat oplevelse, brug og efterspørgsel Tæt på to ud af tre forbrugere (61%) har lagt mærke til, at nogle butikker skilter med en rabatmulighed som følge af en kundes organisering

Læs mere

En god guide på nettet. Test: Familieforsikring

En god guide på nettet. Test: Familieforsikring Gå efter prisen Medmindre du har særlige fritidsinteresser eller for eksempel dyre haveredskaber, kan du godt vælge den billigste familieforsikring. Trods små forskelle dækker alle selskaber basisbehovet

Læs mere

Forsikring: Sådan undgår du uhyrlige præmiestigninger

Forsikring: Sådan undgår du uhyrlige præmiestigninger Forsikring: Sådan undgår du uhyrlige præmiestigninger En lang række danskere har fået sat præmien voldsomt op på deres forsikringer - i flere tilfælde mere end 300 pct. Se her hvordan du undgår de uhyrlige

Læs mere

Høj kundetilfredshed i forsikringsbranchen - men også høj mobilitet

Høj kundetilfredshed i forsikringsbranchen - men også høj mobilitet EPSI Rating EPSI Forsikring 2017 Dato: 2017-11-13 For yderligere information besøg vores hjemmeside (www.epsi-denmark.org) eller kontakt Direktør, Helene Söderberg. Telefon: 31 75 40 38 E-mail: helene.soderberg@epsi-rating.com

Læs mere

Forsikringssammenligning

Forsikringssammenligning Forsikringssammenligning Komparative fordele øger nytegning og redning samt er tidsbesparende for både produkt- og forretningsudvikling. KENDER I TIL AKTUELLE KOMPARATIVE FORDELE, BLIVER DET NEMMERE AT

Læs mere

Forsikringssammenligning

Forsikringssammenligning Forsikringssammenligning Komparative fordele øger nytegning og redning samt er tidsbesparende for både produkt- og forretningsudvikling. KENDER I TIL AKTUELLE KOMPARATIVE FORDELE, BLIVER DET NEMMERE AT

Læs mere

PRESSEMEDDELELSE FORSIKRING 2013

PRESSEMEDDELELSE FORSIKRING 2013 PRESSEMEDDELELSE FORSIKRING 2013 DATO: 11. NOVEMBER 2013 RELEASE: KL. 05.00 EPSI DANMARK GENERELLE RESULTATER - FORSIKRINGSBRANCHEN 2013 EPSIs undersøgelse 2013 af forsikring i Danmark er baseret på omkring

Læs mere

Forbrugerpanelet om kendskab til, og erfaring med, tilbud om sikring mod flykonkurs

Forbrugerpanelet om kendskab til, og erfaring med, tilbud om sikring mod flykonkurs Forbrugerpanelet om kendskab til, og erfaring med, tilbud om sikring mod flykonkurs Blot en ud af seks respondenter (14%) kendte før de læste det i forbindelse med at skulle besvare dette spørgsmål - til

Læs mere

Saml dine forsikringer hos Privatsikring, og spar tid, penge og bekymringer

Saml dine forsikringer hos Privatsikring, og spar tid, penge og bekymringer Saml dine forsikringer hos Privatsikring, og spar tid, penge og bekymringer Fordi vi kender dig, kan vi bedre rådgive dig Ideen bag Privatsikring er enkel: Fordi din rådgiver kender dig og din situation,

Læs mere

Saml dine forsikringer hos Privatsikring, og spar tid, penge og bekymringer

Saml dine forsikringer hos Privatsikring, og spar tid, penge og bekymringer Saml dine forsikringer hos Privatsikring, og spar tid, penge og bekymringer Fordi vi kender dig, kan vi bedre rådgive dig Ideen bag Privatsikring er enkel: Fordi din rådgiver kender dig og din situation,

Læs mere

Beboer orientering i forbindelse med renovering Boligforeningen 3B Afd Willis Towers Watson. All rights reserved.

Beboer orientering i forbindelse med renovering Boligforeningen 3B Afd Willis Towers Watson. All rights reserved. Beboer orientering i forbindelse med renovering Boligforeningen 3B Afd. 1018 2016 Willis Towers Watson. All rights reserved. RENOVERING Boligforeningen 3B Afd. 1018 DIN BOLIG SKAL RENOVERES.HVAD NU? Hvem

Læs mere

Tryghed for dig og dine nærmeste

Tryghed for dig og dine nærmeste Tryghed for dig og dine nærmeste Brug dine medlemsfordele FORSIKRINGER SÆRLIGT TIL DIG DER ER MEDLEM AF HK 2017 Sammensæt som det passer dig Er du blandt de 7 ud af 10, der sparer ca. 3.000 kr ved at samle

Læs mere

Er du ramt af stormflod?

Er du ramt af stormflod? Når der er stormflod i Danmark Når der er stormflod i Danmark, er det en statslig pulje under Stormrådet, der giver dig mulighed for at få erstatning. Ingen danske forsikringsselskaber dækker skader fra

Læs mere

PRIVAT VELKOMMEN HOS CODAN. Praktiske oplysninger om at være kunde i Codan

PRIVAT VELKOMMEN HOS CODAN. Praktiske oplysninger om at være kunde i Codan PRIVAT VELKOMMEN HOS CODAN Praktiske oplysninger om at være kunde i Codan 2 Privat HOS CODAN ER VI ALTID KLAR TIL AT BRINGE DIG VIDERE Ideen med forsikringer er, at man kan leve sit liv og gøre de ting,

Læs mere

Få ro til foreningsarbejdet med den bedste sikring af jer og jeres fælles bolig

Få ro til foreningsarbejdet med den bedste sikring af jer og jeres fælles bolig Få ro til foreningsarbejdet med den bedste sikring af jer og jeres fælles bolig Fleksibel løsning til Ejendom og Forening Det skal ikke være nogen hemmelighed, at forsikring ofte kan være en kompliceret

Læs mere

Notat. Sygefravær i virksomhederne. Til: Dansk Erhverv Fra: MJC/MMM

Notat. Sygefravær i virksomhederne. Til: Dansk Erhverv Fra: MJC/MMM Notat Sygefravær i virksomhederne Til: Dansk Erhverv Fra: MJC/MMM Sygefravær koster hvert år erhvervslivet milliarder, og derfor arbejder mange virksomheder målrettet imod at få sygefraværet ned blandt

Læs mere

Kundernes tilfredshed med skadesforsikringsselskaberne i Danmark

Kundernes tilfredshed med skadesforsikringsselskaberne i Danmark [0] Dansk KundeIndex 2003 skadesforsikring Kundernes tilfredshed med skadesforsikringsselskaberne i Danmark Hovedresultater Indledning og metode For tredje år i træk gennemføres en samlet kundetilfredshedsundersøgelse

Læs mere

Konkurrent. fb FORSIKRINGS SAMMENLIGNING BETINGELSER.DK

Konkurrent. fb FORSIKRINGS SAMMENLIGNING BETINGELSER.DK Konkurrent SAMMENLIGNING Hvilke forbedringer opnår kunder ved et skifte til jeres selskab samt hvilke forringelser følger med når jeres kunder skifter til et konkurrerende selskab? fb FORSIKRINGS BETINGELSER.DK

Læs mere

Tryghed for dig og dine nærmeste

Tryghed for dig og dine nærmeste Tryghed for dig og dine nærmeste Brug dine medlemsfordele FORSIKRINGER SÆRLIGT TIL DIG DER ER MEDLEM AF 3F 2017 Sammensæt som det passer dig Er du blandt de 7 ud af 10, der sparer ca. 3.000 kr ved at samle

Læs mere

Tryghed for dig og dine nærmeste

Tryghed for dig og dine nærmeste Tryghed for dig og dine nærmeste Brug dine medlemsfordele FORSIKRINGER SÆRLIGT TIL DIG DER ER MEDLEM AF DANSK METAL 2017 Sammensæt som det passer dig Er du blandt de 7 ud af 10, der sparer ca 3.000 kr

Læs mere

Pas godt på dit hus med en husforsikring. Forsikringer til helårshus og fritidshus

Pas godt på dit hus med en husforsikring. Forsikringer til helårshus og fritidshus Pas godt på dit hus med en husforsikring Forsikringer til helårshus og fritidshus Få en husforsikring, der passer præcis til jeres hus eller fritidshus Boligen repræsenterer for de fleste af os en stor

Læs mere

Forsikringer til Ejendom og Forening

Forsikringer til Ejendom og Forening Forsikringer til Ejendom og Forening Én løsning til Ejendom og Forening Det skal ikke være nogen hemmelighed, at forsikring ofte kan være en kompliceret størrelse. Og har man travlt med både job og frivilligt

Læs mere

Saml dine forsikringer hos Privatsikring, og spar tid, penge og bekymringer

Saml dine forsikringer hos Privatsikring, og spar tid, penge og bekymringer Saml dine forsikringer hos Privatsikring, og spar tid, penge og bekymringer Fordi vi kender dig, kan vi bedre rådgive dig Ideen bag Privatsikring er enkel: Fordi din rådgiver kender dig og din situation,

Læs mere

Forsikringsguide 2012

Forsikringsguide 2012 Forsikringsguide 2012 Et overblik til dig der er tillidsvalgt gør det enkelt Forsikringsguide 2012 Når talen falder på forsikring Kære tillidsvalgte Velkommen til Alka Forsikringsguide 2012. Den er dit

Læs mere

Konkurrent. fb FORSIKRINGS SAMMENLIGNING BETINGELSER.DK

Konkurrent. fb FORSIKRINGS SAMMENLIGNING BETINGELSER.DK Konkurrent SAMMENLIGNING fb FORSIKRINGS BETINGELSER.DK SÆLG FLERE FORSIKRINGER VED AT KENDE TIL JERES KONKURRENTER. NYTEGNING Supplér salgsrådgivningen med detaljer, som kundens nuværende selskab eller

Læs mere

Forsikring. En praktisk, besparende og enkel forsikring

Forsikring. En praktisk, besparende og enkel forsikring Forsikring En praktisk, besparende og enkel forsikring Enkel og praktisk Med en forsikring tegnet gennem Sydleasing hos Topdanmark behøver du ikke selv have besvær med at tegne en forsikring, når du leaser

Læs mere

Forsikring & Pension Balancesum for forsikringskoncerner 2014 Der findes yderligere data på de øvrige ark. Balancesum (mio. kr.

Forsikring & Pension Balancesum for forsikringskoncerner 2014 Der findes yderligere data på de øvrige ark. Balancesum (mio. kr. Forsikring & Pension Balancesum for forsikringskoncerner 2014 Der findes yderligere data på de øvrige ark Selskab Balancesum (mio. kr.) 1 Tryg Forsikring A/S 52.095 2 Codan Forsikring A/S 48.261 3 Forsikringsselskabet

Læs mere

Købsforsikring for MasterCard World Signia, Danmark. Gælder fra 1. januar 2009

Købsforsikring for MasterCard World Signia, Danmark. Gælder fra 1. januar 2009 Købsforsikring for MasterCard World Signia, Danmark Gælder fra 1. januar 2009 Forsikringsbetingelserne gælder fra 1. januar 2009 og erstatter alle tidligere forsikringsbetingelser til købs forsikring.

Læs mere

Privatsikring Studie. Så behøver du kun én forsikring. SU-venlig pris

Privatsikring Studie. Så behøver du kun én forsikring. SU-venlig pris Privatsikring Studie Så behøver du kun én forsikring SU-venlig pris Nyd studietiden. Vi sørger for, at du er godt forsikret Enhver kan fortælle dig, at det er vigtigt at være forsikret. Men hvem hjælper

Læs mere

Ud i livet. - med gode kort på hånden

Ud i livet. - med gode kort på hånden I n d b o f o r s i k r i n g U l y k k e s f o r s i k r i n g Å r s r e j s e f o r s i k r i n g Ud i livet - med gode kort på hånden Ud i livet Når du springer ud i livet og flytter hjemmefra skal

Læs mere

dækninger Forsikringsguide 2015 Et overblik til dig, der er tillidsvalgt

dækninger Forsikringsguide 2015 Et overblik til dig, der er tillidsvalgt Medlemsrabat og særlige dækninger Forsikringsguide 2015 Et overblik til dig, der er tillidsvalgt Forsikringsguide 2015 Kære tillidsvalgte Kære tillidsvalgte Du er hver dag med til at hjælpe dine kolleger,

Læs mere

Region Sjælland. Lægevagten 2009

Region Sjælland. Lægevagten 2009 Region Sjælland Lægevagten 2009 Rapport over undersøgelse af lægevagten i Region Sjælland. Denne rapport indeholder konklusioner baseret på kvantitative data. Ziirsen Research 29. september 2009 1. Indhold

Læs mere

Mægler: EDC Mæglergruppen ApS

Mægler: EDC Mæglergruppen ApS Charlottenlundvej 29 8620 Kjellerup EDC Mæglergruppen ApS Dato: 28.02.2015 Sagsnr.: 89000897 Mægler: EDC Mæglergruppen ApS Forsikring til Charlottenlundvej 29, 8620 Kjellerup Ejerskifteforsikring Dækker

Læs mere

Børn med diabetes. og deres trivsel i skolen

Børn med diabetes. og deres trivsel i skolen Børn med diabetes og deres trivsel i skolen Indholdsfortegnelse Indledning Hovedresultater Baggrund..... 3 Formål....... 4 Metode og gennemførelse.... 6 Udvalgets sammensætning.... 7 Kommunikation med

Læs mere

Markedet for tillægsforsikringer

Markedet for tillægsforsikringer Markedet for tillægsforsikringer Tillægsforsikringer defineres i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Undersøgelse af markedet for tillægsforsikringer som en særskilt forsikring, der dækker de skader, der

Læs mere

Udlejningsforsikring For tøj, sko, tasker og smykker udlejet via Closay.

Udlejningsforsikring For tøj, sko, tasker og smykker udlejet via Closay. Udlejningsforsikring For tøj, sko, tasker og smykker udlejet via Closay. Forsikringsbetingelser Nr. Gældende fra 30. september 2016 Alka Forsikring, Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon

Læs mere

Et heldigt trekløver - gode forsikringer, ordentlig service og ekstra rabat

Et heldigt trekløver - gode forsikringer, ordentlig service og ekstra rabat Et heldigt trekløver - gode forsikringer, ordentlig service og ekstra rabat Din arbejdsplads har en aftale med Topdanmark, som giver dig ekstra rabat på vores gode forsikringer. Her kan du læse mere om

Læs mere

Sundhedsforsikring Unge

Sundhedsforsikring Unge Sundhedsforsikring Unge Free Download SUNDHEDSFORSIKRING UNGE [PAPER] Complete List : Sundhedsforsikring Unge - Book. SUNDHEDSFORSIKRING UNGE - PDF Tue, 26 Dec 2017 10:40:00 GMT sundhedsforsikring unge

Læs mere

Sundhedsforsikring Unge

Sundhedsforsikring Unge Sundhedsforsikring Unge Free Download SUNDHEDSFORSIKRING UNGE #1 Easy Access File : Sundhedsforsikring Unge - [BOOK]. SUNDHEDSFORSIKRING UNGE - PDF Tue, 26 Dec 2017 10:40:00 GMT sundhedsforsikring unge

Læs mere

Forsikringstager Forsikringstager er den fysiske person, der er anført i Falck Cykelregister som ejer af den registrerede cykel.

Forsikringstager Forsikringstager er den fysiske person, der er anført i Falck Cykelregister som ejer af den registrerede cykel. REGLER OM OMFANG CYKEL CYSDK2012:1 Forsikringen dækker Forsikringen dækker det beløb (selvrisikoen), med hvilket forsikringstagerens hjemforsikringsselskab har nedsat skadeserstatningen og det økonomiske

Læs mere

HK+ Forbunds Familieforsikring dækker mere end de fleste

HK+ Forbunds Familieforsikring dækker mere end de fleste HK+ Forbunds Familieforsikring dækker mere end de fleste 1.220,- pr. 1. marts 2010 Ekstra god dækning Bilforsikring til lave priser Ekstra rabat på øvrige forsikringer Få bedre dækning for færre penge

Læs mere

Guide. Foto: Scanpix. Oktober 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus. 1sid6er. Guide: Spar penge på. bilforsikringen

Guide. Foto: Scanpix. Oktober 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus. 1sid6er. Guide: Spar penge på. bilforsikringen Foto: Scanpix Guide Oktober 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 1sid6er Guide: Spar penge på bilforsikringen Bilforsikringer INDHOLD I DETTE HÆFTE: Spar penge på bilforsikringen...4 Oversigt

Læs mere

Forsikringen dækker Forsikringen dækker udgifterne til udskiftning af låsen i forsikringstagerens bolig, hvis nøglerne er blevet stjålet.

Forsikringen dækker Forsikringen dækker udgifterne til udskiftning af låsen i forsikringstagerens bolig, hvis nøglerne er blevet stjålet. REGLER OM OMFANG LÅSESKIFTE LÅDK2011:1 Forsikringen dækker Forsikringen dækker udgifterne til udskiftning af låsen i forsikringstagerens bolig, hvis nøglerne er blevet stjålet. Forsikringssum Forsikringssummen

Læs mere

25.301 kr. Erhvervsforsikring

25.301 kr. Erhvervsforsikring Forsikringstilbud E/F Klintely Klinteløkken 9 Sandkås 3770 Allinge Side 1 af 7 Jeres forsikringstilbud Her er et tilbud på jeres forsikringer. Det er vigtigt, at I læser tilbuddet igennem for at se, om

Læs mere

Hvordan køber danskerne på nettet?

Hvordan køber danskerne på nettet? Hvordan køber danskerne på nettet? Valg af netbutik Dansk Erhverv har set nærmere på danskernes købsproces, og på hvor tilfredse og trygge vi er ved at købe på nettet. Når det kommer til at finde den netbutik,

Læs mere

Allan Bo Christensen. - født i 1966. Ansat i forsikringsbranchen siden 1984. Baltica. Kommunernes Gensidige Forsikringsselskab. Forsikringshøjskolen

Allan Bo Christensen. - født i 1966. Ansat i forsikringsbranchen siden 1984. Baltica. Kommunernes Gensidige Forsikringsselskab. Forsikringshøjskolen Allan Bo Christensen - født i 1966 Ansat i forsikringsbranchen siden 1984. Baltica Kommunernes Gensidige Forsikringsselskab Forsikringshøjskolen Amaliegade 10 1256 Kbh. K Formål: At udbrede kendskabet

Læs mere

Informationsmøde muligheder for forsikring. Torsdag d. 29. marts 2012 Fra Willis Jan Linde og Uffe Philip

Informationsmøde muligheder for forsikring. Torsdag d. 29. marts 2012 Fra Willis Jan Linde og Uffe Philip Informationsmøde muligheder for forsikring Torsdag d. 29. marts 2012 Fra Willis Jan Linde og Uffe Philip Dagsorden Forsikring i genhusningshotel i en tom blok Beboer får eget indbo med under genhusningen,

Læs mere

Tryghed for dig og dine nærmeste

Tryghed for dig og dine nærmeste Tryghed for dig og dine nærmeste Brug dine medlemsfordele FORSIKRINGER SÆRLIGT TIL DIG DER ER MEDLEM AF 3F 2018 Sammensæt som det passer dig Er du blandt de 7 ud af 10, der sparer ca. 3.000 kr ved at samle

Læs mere

Alligevel har mere end 40% af tandlægekunderne på et tidspunkt været utilfreds med en tandlæges.

Alligevel har mere end 40% af tandlægekunderne på et tidspunkt været utilfreds med en tandlæges. Forbrugerpanelet om tandlæger Et overvejende flertal af forbrugerne har været til konsultation hos en privatpraktiserende tandlæge inden for det seneste år. Tilliden til såvel tandlægen er generelt høj,

Læs mere

Borgerpanelsundersøgelse

Borgerpanelsundersøgelse Borgerpanelsundersøgelse Energi 2014 Datagrundlag Borgerpanelet i Ringkøbing-Skjern Kommune består af ca. 2.000 borgere, som repræsenterer et minibillede af befolkningen i kommunen. 1.350 respondenter

Læs mere

FORBRUGERPANELET JUNI 2010. Forbrugerpanelet om brug af anprisninger på fødevareprodukter

FORBRUGERPANELET JUNI 2010. Forbrugerpanelet om brug af anprisninger på fødevareprodukter Forbrugerpanelet om brug af anprisninger på fødevareprodukter Forbrugerrådet har lavet en undersøgelse af forbrugernes viden om, og holdninger til, fødevareanprisninger, dvs. udsagn, som fremhæver en fødevares

Læs mere

Sociale medier. Undersøgelse om lederes og virksomheders brug af sociale medier

Sociale medier. Undersøgelse om lederes og virksomheders brug af sociale medier Sociale medier Undersøgelse om lederes og virksomheders brug af sociale medier Lederne April 2014 Indledning Undersøgelsen belyser i hvilket omfang ledere bruger de sociale medier, og hvilke sociale medier

Læs mere

Taxiundersøgelse for. Færdselsstyrelsen

Taxiundersøgelse for. Færdselsstyrelsen April 2010 Taxiundersøgelse for Færdselsstyrelsen Udarbejdet af: Charlotte Egholm Nielsen Majbrit Petersen Baggrund og metode I 2004 blev der på anledning af Færdselsstyrelsen gennemført en undersøgelse

Læs mere

Få et overblik over din økonomi

Få et overblik over din økonomi Uanset om det er første gang eller du har prøvet det før, er der mange ting at holde styr på. Til at begynde med kan det være en god ide at gøre sig nogle overvejelser omkring økonomisk råderum og reelle

Læs mere

Medlemsrabat og særlige dækninger. Forsikringer der giver dig mere tryghed i hverdagen

Medlemsrabat og særlige dækninger. Forsikringer der giver dig mere tryghed i hverdagen Medlemsrabat og særlige dækninger Forsikringer der giver dig mere tryghed i hverdagen 201 Indhold: Særlige forsikringsfordele til dig som medlem SÆRLIGE MEDLEMSFORDELE Indboforsikring Bilforsikring Husforsikring

Læs mere

Hjælpeværktøj Konkurrencekraft og medlemsfastholdelse

Hjælpeværktøj Konkurrencekraft og medlemsfastholdelse 1 Hjælpeværktøj Konkurrencekraft og medlemsfastholdelse Forbundsservice Telefon 43 58 57 57 mail fbs@alka.dk Juli 2013 Fokus på medlemsfastholdelse På vores møderunde ultimo maj, lovede vi jer at færdigøre

Læs mere

Nu bli'r der priskrig: Sådan får du billigere forsikring

Nu bli'r der priskrig: Sådan får du billigere forsikring Nu bli'r der priskrig: Sådan får du billigere forsikring Forsikringsselskaberne tjener så mange penge, at det kan blive begyndelsen på en priskrig. Se her, hvordan du får den bedste og billigste forsikring,

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe. 1 København, den 9. oktober 2012 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Inge Grandt Virum Torv 7, st. tv. 2830 Virum Nævnet har modtaget klagen den 31. januar 2012. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

FAMILIENS BASISFORSIKRING 2

FAMILIENS BASISFORSIKRING 2 PRIVAT FAMILIENS BASISFORSIKRING 2 Indbo- og ansvarsforsikring 01 1 Privat FÅ SIKRET DINE VÆRDIER Så du og din familie får dækket jeres behov For de fleste mennesker er ubehagelige overraskelser ikke noget,

Læs mere

Evaluering af varmepumper

Evaluering af varmepumper Her er et samlet dokument for alle cases. De kommer ikke i nogen specifik rækkefølge, men med kommandoen ctrl+f kan man finde den case man ønsker. Held og lykke :) Evaluering af varmepumper Hej mit navn

Læs mere

Den uforsikrede restgruppe indbo- og ulykkesforsikringer

Den uforsikrede restgruppe indbo- og ulykkesforsikringer 22. DECEMBER 216 Den uforsikrede restgruppe indbo- og ulykkesforsikringer AF PETER FOXMAN Indledning og sammenfatning En måde at belyse omfang af og karakteristika ved restgruppen af uforsikrede husstande

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE BORGERENS MØDE MED REHABILITERINGSTEAMET LEJRE KOMMUNE 2014

BRUGERUNDERSØGELSE BORGERENS MØDE MED REHABILITERINGSTEAMET LEJRE KOMMUNE 2014 BRUGERUNDERSØGELSE BORGERENS MØDE MED REHABILITERINGSTEAMET LEJRE KOMMUNE 2014 1 Om rapporten Denne rapport præsenterer resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt de borgere, der i perioden den 1.

Læs mere

HOLBÆK KOMMUNES KOMMUNIKATION

HOLBÆK KOMMUNES KOMMUNIKATION HOLBÆK KOMMUNES KOMMUNIKATION BORGERPANELUNDERSØGELSE AUGUST 2015 Indholdsfortegnelse Indledning Side 3 Om undersøgelsen Side 4 Sammenfatning Side 5 Resultater fordelt på emnerne: Information om Holbæk

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe. 1 København, den 9. oktober 2012 KENDELSE Klagerne ctr. Lone Bøegh Henriksen A/S Søborg Hovedgade 87 2860 Søborg Nævnet har modtaget klagen den 21. maj 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede

Læs mere

HUS- OG FRITIDSHUSFORSIKRING

HUS- OG FRITIDSHUSFORSIKRING PRIVAT HUS- OG FRITIDSHUSFORSIKRING Beregnet ud fra det beboede areal 01 1 Privat HVORDAN UNDGÅR MAN AT BETALE FOR ET AREAL, MAN IKKE HAR? Hos Codan er fordelene klare. Vi beregner f.eks. prisen på Hus-

Læs mere

BMW Forsikring i samarbejde med If. Ren køreglæde BMW FORSIKRING I SAMARBEJDE MED IF

BMW Forsikring i samarbejde med If. Ren køreglæde BMW FORSIKRING I SAMARBEJDE MED IF BMW Forsikring i samarbejde med If Ren køreglæde BMW FORSIKRING I SAMARBEJDE MED IF Vælg mellem Intro Kasko eller Intro Super: INTROFORSIKRING INTRO KASKO INTRO SUPER Ansvarsforsikring (lovpligtig). Kaskoforsikring.

Læs mere

Medlemsrabat og særlige dækninger. Forsikringer der giver dig mere tryghed i hverdagen

Medlemsrabat og særlige dækninger. Forsikringer der giver dig mere tryghed i hverdagen Medlemsrabat og særlige dækninger Forsikringer der giver dig mere tryghed i hverdagen 2015 Indhold: SÆRLIGE MEDLEMSFORDELE Indboforsikring Bilforsikring Husforsikring Øvrige private forsikringer Lønforsikring

Læs mere

Tryg Dækforsikring. Fortrydelsesret

Tryg Dækforsikring. Fortrydelsesret Tryg Dækforsikring Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af forsikringsbeviset og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder desuden dansk lovgivning, herunder Lov om finansiel virksomhed

Læs mere

Oplev fordelene som KerneKunde i Codan

Oplev fordelene som KerneKunde i Codan Oplev fordelene som KerneKunde i Codan Rådgivningsmødet Velkommen Forventninger til mødet Udarbejdelse af forsikringsforslag Gennemgang af forsikringer Når du skifter forsikringsselskab Du er ekstra godt

Læs mere

Erhvervsnyt fra estatistik April 2014

Erhvervsnyt fra estatistik April 2014 Erhvervsnyt fra estatistik Fremgang i antallet af fuldtidsstillinger København, Fyn og Østjylland trækker væksten For første gang i fem år skabes der nu flere fuldtidsstillinger i Danmark. Der er dog store

Læs mere

Danskernes syn på forsikringssvindel 2014

Danskernes syn på forsikringssvindel 2014 Analyserapport Danskernes syn på 2014 2014:3 Andreas Østergaard Nielsen Philip Heymans Allé 1, 2900 Hellerup, Telefon 41 91 91 91, www.forsikringogpension.dk Indhold 1. Indledning og sammenfatning 4 2.

Læs mere

Sammenligning Hesteforsikring Side 1

Sammenligning Hesteforsikring Side 1 Sammenligning Hesteforsikring Side 1 Afsnit 1. fællesbestemmelser 1.2. Geografisk område 2. 1.2. Forsikringen dækker i Skandinavien samt under rejser og ophold i det øvrige Europa i indtil 6 måneder. Forsikringen

Læs mere

Forsikringstilbud. Jeres forsikringstilbud

Forsikringstilbud. Jeres forsikringstilbud Telefon E/F Klintely Klinteløkken 9 Sandkås 3770 Allinge Side 1 af 5 Jeres forsikringstilbud Her er et tilbud på jeres forsikring. Det er vigtigt, at I læser tilbuddet igennem for at se, om det lever op

Læs mere

- Knap halvdelen af befolkningen er helt eller overvejende enige i, at vikarer har lav status blandt de fastansatte.

- Knap halvdelen af befolkningen er helt eller overvejende enige i, at vikarer har lav status blandt de fastansatte. Analysenotat Befolkningsundersøgelse om vikarbureauer Til: Fra: Dansk Erhverv/LBU Capacent har på vegne af Dansk Erhverv gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt befolkningen på 18 år eller derover.

Læs mere

Forsikringsbetingelser for MASKINKASKOFORSIKRING

Forsikringsbetingelser for MASKINKASKOFORSIKRING Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for MASKINKASKOFORSIKRING i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og lov om forsikringsvirksomhed. Indholdsfortegnelse:

Læs mere

A&B ANALYSEs Danmarkspanel - Foreningen Odinstårnet -

A&B ANALYSEs Danmarkspanel - Foreningen Odinstårnet - A&B ANALYSEs Danmarkspanel - Foreningen Odinstårnet - OKTOBER 2008 Foreningen Odinstårnet Danmarkspanel Oktober 2008 1 Foreningen Odinstårnet Danmarkspanel Oktober 2008 2 OM UNDERSØGELSEN Om undersøgelsen

Læs mere

Køn, uddannelse og karriere

Køn, uddannelse og karriere Køn, og karriere Lederne Oktober 14 Indledning Undersøgelsen belyser lederkarrieren, herunder hvordan lederne fik deres første lederjob, hvad der var deres væsentligste motiver til at blive leder, og hvilke

Læs mere

Profil af den danske kiropraktorpatient

Profil af den danske kiropraktorpatient Profil af den danske kiropraktorpatient Foto: Uffe Johansen Dansk Kiropraktor Forening Version 2-2014 Indholdsfortegnelse 1. Resumé... 2 2. Metode... 2 3. Indkomstniveau... 3 4. Aldersfordeling... 4 5.

Læs mere

Markedsanalyse. 5. december 2017

Markedsanalyse. 5. december 2017 Markedsanalyse 5. december 2017 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Julemiddagen 2017 Julen står for døren og derfor har Landbrug & Fødevarer

Læs mere

EJERSKIFTEFORSIKRING 5 ÅRIG 01-01-2011

EJERSKIFTEFORSIKRING 5 ÅRIG 01-01-2011 EJERSKIFTEFORSIKRING 5 ÅRIG 01-01-2011 For forsikringen gælder ud over disse betingelser de klausuler, der er anført på policen. Forsikringsbetingelserne er indholdet af den aftale, der gælder mellem dig

Læs mere

Brugertilfredshed. Patienter i behandling på tandreguleringsklinikken

Brugertilfredshed. Patienter i behandling på tandreguleringsklinikken Brugertilfredshed Patienter i behandling på tandreguleringsklinikken 2012 1 Om undersøgelsen Spørgeskemaet blev udleveret i perioden 8. maj 2012 til 31. august 2012 i forbindelse med behandling på tandreguleringsklinikken.

Læs mere

Konsekvenserne af stormen Bodil for de 250 familier i Roskilde Kommune, som fik deres hjem smadret

Konsekvenserne af stormen Bodil for de 250 familier i Roskilde Kommune, som fik deres hjem smadret Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2013-14 ERU Alm.del Bilag 169 Offentligt (01) Dias 1 Konsekvenserne af stormen Bodil for de 250 familier i Roskilde Kommune, som fik deres hjem smadret Eksempler og

Læs mere

Bliv ekstra godt forsikret som medlem af dit fagforbund

Bliv ekstra godt forsikret som medlem af dit fagforbund Bliv ekstra godt forsikret som medlem af dit fagforbund Forbunds Familieforsikring kun 1.258 kr. (pr. 1. januar 2011) Bilforsikring til lave priser Ekstra rabat på øvrige forsikringer Specialtilbud til

Læs mere

Forsikringsbetingelser for KØLE- DYBFROSTFORSIKRING

Forsikringsbetingelser for KØLE- DYBFROSTFORSIKRING Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for KØLE- DYBFROSTFORSIKRING i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse: 1 Hvem er dækket?

Læs mere

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Efteråret 2014 Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Indholdsfortegnelse 1. Rapport Borgertilfredshedsundersøgelse Jobcenter Rebild... 3 1.1 - Kort om undersøgelsen... 3 1.2 - Formål...

Læs mere

Kriminalitet og tryghed i Eriksminde. Maj 2016

Kriminalitet og tryghed i Eriksminde. Maj 2016 Kriminalitet og tryghed i Eriksminde Maj 2016 FORMÅLET MED UNDERSØGELSEN Spørgeskemaundersøgelsen er første trin i det indbrudsforebyggende projekt, som Eriksminde i perioden 2016-2018 gennemfører i samarbejde

Læs mere

Kvaliteten af rengøring på folkeskoler

Kvaliteten af rengøring på folkeskoler 11. august 2014 Kvaliteten af rengøring på folkeskoler FOA og 3F har i perioden fra den 4. til den 20. juni 2014 foretaget en undersøgelse blandt tekniske servicemedarbejdere og -ledere om kvaliteten af

Læs mere