TV 2 Reklame Baunegårdsvej Hellerup. København den 2. oktober Klage over tv-reklame for Fair Forsikring sendt på TV 2/Danmark

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TV 2 Reklame Baunegårdsvej 73 2900 Hellerup. København den 2. oktober 2006. Klage over tv-reklame for Fair Forsikring sendt på TV 2/Danmark"

Transkript

1 RADIO- OG TV-NÆVNET TV 2 Reklame Baunegårdsvej Hellerup København den 2. oktober 2006 Klage over tv-reklame for Fair Forsikring sendt på TV 2/Danmark Lise Broe har ved mail af 21. august 2006 indgivet følgende klage til Radioog tv-nævnet over en tv-reklame for Fair Forsikring A/S sendt på TV 2/Danmark: Jeg vil gerne indgive en klage over en tv-reklame for Fair forsikring, der blev vist tirsdag den 15. aug. omkring kl. 19 på TV 2. I reklamen vises et barn, der er pakket ind i boblefolie. Barnet er placeret flydende på ryggen i et svømmebassin med armene ud til siden. Jeg mener, at reklamen kan være farlig, idet den kan inspirere børn til at efterligne handlingen i deres leg. Jeg finder, at reklamen er i strid med reklamebekendtgørelsens 18 og 24. Mediesekretariatet Vognmagergade 10, København K Telefon Telefax CVR nr Bank: Jyske Bank Reg.nr Konto nr Beskrivelse TV 2 Reklame har ved høringssvar af 19. september 2006 tilsendt Radio- og tv-nævnet en dvd med tv-reklamen Rejse/indbo for Fair forsikring. I reklamen ses en familie bestående af far, mor og to børn ved en hotelswimmingpool. De adskiller sig fra de øvrige gæster ved poolen en flok drenge ved alle at være pakket ind i bobleplast fra halsen og nedefter, ligesom de har et stykke plast bundet om håret. Forældrene opfordrer sønnen på ca. 7-8 år til at hoppe i vandet, men i stedet for at svømme, kan han kun flyde rundt på ryggen på grund af bobleplasten. Billedsiden suppleres af følgende speak og tekst: J.nr.:

2 - 2 - Speak: Folk tror ikke vores forsikringer dækker ordentligt fordi de er så billige. Men hos Fair kan du få en god indbo- og rejseforsikring for kr. Læs mere på fair.dk. Vi er også fair, hvis skaden sker. Skilt: Indboforsikring med rejseforsikring pr. år fra 1.685,-* *Se forudsætningerne på fair.dk/indborejse Fair.dk Logo og payoff. Høringssvar TV 2 Reklame er i høringssvar af 19. september 2006 fremkommet med følgende kommentarer: Pointen i reklamen er, at Fair Forsikring har så lave priser, at folk ikke tror, at forsikringerne dækker ordentligt. Derfor har familien i reklamen selv forsøgt at sikre sig mod at komme til skade ved at pakke sig ind i bobleplast. Klageren finder, at reklamen være farlig for børn, da den kan inspirere dem til at efterligne handlingen. Det fremgår ikke af klagen, præcist hvori det farlige moment ligger efter klagerens opfattelse. Vi har ved vurderingen af reklamen lagt vægt på, at der er tale om en forholdsvis grotesk og urealistisk situation. Vi har ikke anset det for sandsynligt, at fx børn kunne lade sig inspirere af reklamen og pakke sig ind i bobleplast, for derefter at hoppe i en swimming-pool. Vi er endvidere uenige med klageren i, hvorvidt en sådan handling kan betegnes som farlig. Drengen i reklamen flyder som nævnt blot ovenpå vandet, og er således ikke i nogen fare for at drukne nærmere tværtimod. For så vidt angår klagerens henvisning til Reklamebekendtgørelsens 24, skal vi bemærke, at der her er tale om en reklame for et produkt, der anvendes af hele familien. Børnene er dækket af både rejse- og indboforsikringen, og deres medvirken i reklamen må således siges at være relevant. De optræder endvidere

3 - 3 - sammen med den øvrige del af familien, og der er tale om en naturlig situation med far, mor og børn ved swimmingpoolen hvis man altså lige ser bort fra, at de alle er iført bobleplast. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at reklamen ikke strider mod hverken 18 eller 24 i Reklamebekendtgørelsen. Der vedlægges en udtalelse fra annoncøren, indeholdende en tekstudskrift, samt en CD-rom med en kopi af reklamen. Fair Forsikring A/S har i brev af 20. september 2006 anført følgende bemærkninger: Indledningsvist skal det nævnes, at den omtalte reklame er en variant ud af en reklameserie på i alt 4, som blev lanceret på TV i juni måned. Hele serien foregår i et fiktivt univers, hvor de mennesker der optræder, forsøger at beskytte dem selv og deres ejendele ved at indpakke alt, inklusive dem selv, i bubblewrap. Årsagen er, at de ikke tror, at deres forsikring dækker ordentligt, hvis der sker en skade, fordi forsikringen er så billig. Det har på intet tidspunkt været hensigten at det surrealistiske univers i filmene skulle opfattes som det virkelige liv. F.eks. er der i en anden af filmene benævnt Garage en bil der er pakket helt ind i bubblewrap også omkring hjulene hvilket man naturligvis hverken kan eller må køre med på offentlig vej. I den aktuelle film Rejse/Indbo med swimmingpoolen er det således heller ikke meningen, at portrættere en virkelig familie. Men derimod var det hensigten at udstille den kendte fordom overfor billige forsikringer at de ikke dækker, når de er billige - på en anderledes og komisk måde. Familien i filmen overdriver til det absurde deres nervøsitet for, om forsikringen dækker ved en skade. Nemlig ved at lade sig totalt indhylle i bubblewrap fra top til tå. Det er oven i købet forældrene på kanten af bassinet som opfordrer drengen til at forsøge sig med en tur i det våde element, hvilket synes absurd, hvis det var til stor fare for drengen. Vi mener endvidere ikke at drengen på noget tidspunkt ser ud til at være i fare, under hans ophold i swimmingpoolen.

4 - 4 - Relevansen af drengens tilstedeværelse i reklamen hænger naturligt sammen med indboforsikrings-produktet. En indboforsikring gælder for alle medlemmer af en husstand og omfatter derfor naturligt også børnene i en familie. På baggrund af ovennævnte mener vi ikke, at reklamen strider mod reklamebekendtgørelsens 18 og 24. Radio- og tv-nævnets vurdering Radio- og tv-nævnet har i henhold til 44, stk. 1, nr. 2, i lov om radio- og fjernsynsvirksomhed jf. lovbekendtgørelse nr. 410 af 2. maj 2006 på sit møde den 2. oktober 2006 behandlet sagen og skal udtale: Lise Broe har indgivet en klage til Radio- og tv-nævnet over en tv-reklame for Fair Forsikring sendt på TV 2/Danmark. Det er klagers opfattelse, at reklamen, som viser et barn, der er pakket ind i boblefolie, flydende på ryggen i et svømmebassin, kan være farlig, idet den kan inspirere børn til at efterligne handlingen i deres leg. Klager mener derfor, at reklamen er i strid med reklamebekendtgørelsens 18 og 24. I henhold til 18 i bekendtgørelse nr af 15. december 2005 om reklame og sponsorering i radio og fjernsyn må reklamer ikke uden grund vise mindreårige i farlige situationer eller opfordre eller tilskynde mindreårige til at opholde sig eller bevæge sig ind på farlige steder, bruge farlige produkter eller i det hele taget bringe sig i farlige situationer. TV 2 Reklame mener, at der er tale om en forholdsvis grotesk og urealistisk situation. Vi har ikke anset det for sandsynligt, at fx børn kunne lade sig inspirere af reklamen og pakke sig ind i bobleplast, for derefter at hoppe i en swimming-pool. Vi er endvidere uenige med klageren i, hvorvidt en sådan handling kan betegnes som farlig. Drengen i reklamen flyder som nævnt blot ovenpå vandet, og er således ikke i nogen fare for at drukne nærmere tværtimod. Radio- og tv-nævnet tog i en sag fra stilling til, hvorvidt en reklame for Rådet for Større Færdselssikkerhed var i overensstemmelse med 18. Reklamen havde til formål at huske seerne på at bruge sikkerhedssele. I 1 Radio- og tv-nævnets afgørelse af 18. juni 2001

5 - 5 - reklamen blev vist en pige, der ikke havde sikkerhedssele på, og ved påkørsel af en varevogn blev hun kastet frem og ramte sin mor, der førte bilen, hårdt i baghovedet. Henset til reklamens formål og samfundsansvarlige budskab fandt Nævnet ikke, at pigen uden grund blev vist i en farlig situation. I en sag fra vedrørende en tv-reklame for Ikano Finans kom Nævnet frem det til modsatte resultat. I reklamen vistes en dreng, som under en køretur med sin mor, stak hovedet og en del af venstre skulder ud af bilens siderude. Nævnet traf afgørelse om, at reklamen var i strid med 18. Nævnet bemærkede, at 18 s forbud mod uden grund at vise mindreårige i farlige situationer er et absolut forbud. Herudover bemærkede Nævnet, at selvom drengen i sekvensen ikke var udsat for fare, kan situationen hurtigt blive konkret farlig, hvorfor det er essentielt, at der altid udvises omtanke. Det er Nævnets opfattelse, at reklamen hverken opfordrer eller tilskynder mindreårige til at pakke sig ind i boblefolie og hoppe i en swimmingpool. Nævnet er imidlertid uenig i TV 2 Reklames vurdering af, at handlingen ikke kan betegnes som farlig. Det er korrekt, at drengen i reklamen flyder på vandet med ansigtet opad og dermed umiddelbart ikke er i fare. Situationen kan imidlertid hurtigt blive konkret farlig, idet et barn indpakket i boblefolie har begrænset kontrol over sin krop og ufrivilligt kan vende rundt i vandet og dermed risikere at drukne. Nævnet finder derfor, at reklamen viser en mindreårig i en farlig situation. Ifølge 18, stk. 1, må reklamer ikke uden grund vise børn i farlige situationer. Reklames formål er at sælge forsikringer, og reklamens pointe er, at Fair Forsikring har så lave priser, at forbrugerne ikke tror, at forsikringen dækker ordentligt. Det er Nævnets opfattelse, at det kommercielle formål og reklamens humoristiske fremstilling af reklamens pointe, ved at vise en familie, der selv forsøger at sikre sig mod at komme til skade ved at pakke sig ind i bobleplast, ikke kan betragtes som lovlige grunde i 18 s forstand. Endvidere foreskriver reklamebekendtgørelsens 24, at børn under 14 år kun medvirke i fjernsynsreklamer, når en sådan medvirken enten fremtræder som en naturlig bestanddel af det afbildede miljø eller er nødvendig for 2 Radio- og tv-nævnets afgørelse af 5. januar 2003

6 - 6 - at forklare eller demonstrere anvendelsen af produkter, der har med børn at gøre. I en sag fra om en tv-reklame for BRF-Kredit udtalte Radio- og tvnævnet, at der ved en naturlig bestanddel af det afbillede miljø forstås det annoncerede produkts salgs- eller benyttelsesmiljø, og at børn således kan medvirke i indslag, der på en naturlig måde viser produktets benyttelse. I den konkrete sag er der tale om en reklame for en rejse- og indboforsikringen forsikring. TV 2 Reklame oplyser, at rejse- og indboforsikringen også dækker børnene i familien, hvorfor børnenes medvirken i reklamen er relevant. Børnene optræder endvidere sammen med den øvrige del af familien, og TV 2 Reklame mener, at der er tale om en naturlig situation med far, mor og børn ved swimmingpoolen bortset fra, at medlemmerne af familien er iklædt bobleplast. Nævnet er enig i TV 2 Reklames vurdering og mener derfor, at børnenes medvirken i reklamen fremtræder som en naturlig bestanddel af det afbillede miljø. Nævnet finder således, at reklamen ikke er i strid med reklamebekendtgørelsens 24. På baggrund heraf træffer Radio- og tv-nævnet følgende AFGØRELSE: Tv-reklamen rejse/indbo for Fair Forsikring A/S sendt på TV 2/Danmark er i strid med reklamebekendtgørelsens 18. Reklamer er derimod i overensstemmelse med reklamebekendtgørelsens 24. Christian Scherfig formand /Christina Sigvardt nævnssekretær 3 Radio- og tv-nævnets afgørelse af 12. maj 2000

19. juni 2015. Radio24syv Vester Farimagsgade 41, 2. sal 1606 København V. Att.: Jørgen Ramskov

19. juni 2015. Radio24syv Vester Farimagsgade 41, 2. sal 1606 København V. Att.: Jørgen Ramskov 19. juni 2015 Radio24syv Vester Farimagsgade 41, 2. sal 1606 København V Radio- og tv-nævnet Louise Nygaard Andersen Fuldmægtig, cand.jur. lna@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk Att.: Jørgen Ramskov

Læs mere

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att.: DR Jura, Politik og Strategi Radio- og tv-nævnet 19. december 2013 Sagsnr. 2013-014118 Louise Nygaard Andersen Fuldmægtig, cand.jur. lna@kulturstyrelsen.dk

Læs mere

Afslag på opholdstilladelse til afghansk kvinde med herboende mindreårig søn. Administrativ praksis. Sagsoplysning. Inddragelse af kriterier

Afslag på opholdstilladelse til afghansk kvinde med herboende mindreårig søn. Administrativ praksis. Sagsoplysning. Inddragelse af kriterier 10-1. Forvaltningsret 1121.1 123.1 12.4 296.1. Afslag på opholdstilladelse til afghansk kvinde med herboende mindreårig søn. Administrativ praksis. Sagsoplysning. Inddragelse af kriterier En afghansk kvinde

Læs mere

5-2. Retspleje 322.1. Hjemmelsangivelse ved påtaleopgivelse

5-2. Retspleje 322.1. Hjemmelsangivelse ved påtaleopgivelse 5-2. Retspleje 322.1. Hjemmelsangivelse ved påtaleopgivelse En advokat klagede over at en politimester og i 2. instans vedkommende statsadvokat i en sag havde opgivet påtale efter retsplejelovens 721,

Læs mere

Bjarne Lindberg Bak ( 2 stemmer) Lise Bjørg Pedersen Torben Steenberg

Bjarne Lindberg Bak ( 2 stemmer) Lise Bjørg Pedersen Torben Steenberg AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2012-0195 Klageren: Indklagede: XX 2100 København Ø Metro Service A/S Klagen vedrører: Ankenævnets sammensætning: Kontrolafgift på 750 kr.

Læs mere

Vejledning I Udfærdigelse af parkeringsafgifter

Vejledning I Udfærdigelse af parkeringsafgifter Vejledning I Udfærdigelse af parkeringsafgifter Indholdsfortegnelse GENEREL VEJLEDNING AFSNIT 1-6 4 1. Indledning 4 2. Fremgangsmåden ved pålæggelse af parkeringsafgifter 2.1. Hvor mange undersøgelser

Læs mere

9-5. Forvaltningsret 11241.2 12.2. Aktindsigt i veterinærregister

9-5. Forvaltningsret 11241.2 12.2. Aktindsigt i veterinærregister 9-5. Forvaltningsret 11241.2 12.2. Aktindsigt i veterinærregister En person bad om aktindsigt efter lov om aktindsigt i miljøoplysninger i data fra et register med oplysninger om brugen af receptpligtig

Læs mere

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 2. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 2. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Samfundsansvar og Rapportering i Danmark Effekten af 2. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Ministerens forord Regeringen lægger afgørende vægt på, at dansk erhvervsliv udviser samfundsansvar

Læs mere

Spørgsmål om partstatus i anbringelsessag for far uden del i forældremyndigheden

Spørgsmål om partstatus i anbringelsessag for far uden del i forældremyndigheden 14-5. Forvaltningsret 113.1 2513.9. Spørgsmål om partstatus i anbringelsessag for far uden del i forældremyndigheden En kommune traf afgørelse om frivillig anbringelse af et barn. Anbringelsen skete efter

Læs mere

Spørgsmål og svar, udbud af DAB-blok 3

Spørgsmål og svar, udbud af DAB-blok 3 Senest opdateret den 20. februar 2015 Spørgsmål og svar, udbud af DAB-blok 3 Radio- og tv-nævnet Lill-Jana Vandmose Larsen Juridisk specialkonsulent lvl@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk Spørgsmål

Læs mere

UNGE, VOLD OG UTRYGHED I NATTELIVET

UNGE, VOLD OG UTRYGHED I NATTELIVET UNGE, VOLD OG UTRYGHED I NATTELIVET En spørgeskemaundersøgelse blandt unge mellem 14 og 26 år RÅDGIVENDE SOCIOLOGER APS 2008 FINANSIERET AF TRYGFONDEN I SAMARBEJDE MED DET KRIMINALPRÆVENTIVE RÅD INDHOLD

Læs mere

Regler og medbestemmelse i børnehaven

Regler og medbestemmelse i børnehaven Regler og medbestemmelse i børnehaven En undersøgelse i Børnerådets Minibørnepanel BØRNERÅDETS Minibørnepanel Regler og medbestemmelse i børnehaven 1 2 Børnerådets Minibørnepanel Indhold Indledning / 3

Læs mere

E-mails fra det offentlige til borgerne

E-mails fra det offentlige til borgerne E-mails fra det offentlige til borgerne Hvordan skriver det offentlige egentlig til borgerne? Det er der næsten lige så mange svar på, som der er ansatte... Men der findes sprogpolitikker, der findes retningslinjer

Læs mere

At skrive en afgørelse. September 2011

At skrive en afgørelse. September 2011 At skrive en afgørelse September 2011 Indholdsfortegnelse Side 2 1. Hvad er en afgørelse 5 2. Opskrift på at skrive en afgørelse 7 2.1 Overskrift 7 2.2 Resultat 8 2.3 Begrundelse 9 2.3.1 Kommunens konkrete

Læs mere

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger Ankestyrelsens praksisundersøgelser om Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger April 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resume og anbefalinger 3 1.1 Ankestyrelsens

Læs mere

Danskernes holdning til klimaforandringer og forsikring

Danskernes holdning til klimaforandringer og forsikring MARKEDSUDVIKLING SKADESFORSIKRING FORSIKRING & PENSIONS ÅRSMØDE JANUAR 28 SIDE 1 Danskernes holdning til klimaforandringer og Astrid K. Rasmussen Amaliegade 1 1256 København K Telefon 33 43 55 www. ogpension.dk

Læs mere

Afslag på dispensation til byggeri opført ca. 30 år tidligere

Afslag på dispensation til byggeri opført ca. 30 år tidligere Afslag på dispensation til byggeri opført ca. 30 år tidligere I forbindelse med et ejendomssalg blev en kommune opmærksom på at der ca. 30 år tidligere var opført en overdækket terrasse og et halvtag uden

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 10. marts 2015

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 10. marts 2015 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 10. marts 2015 Sag 17/2010 (1. afdeling) East Scandic A/S (advokat Johnny Petersen) mod Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft (advokat Hans Henrik Skjødt) I tidligere

Læs mere

ENLIG ELLER SAMLEVENDE?

ENLIG ELLER SAMLEVENDE? ENLIG ELLER SAMLEVENDE? Vejledning til enlige forsørgere, der modtager børnetilskud eller økonomisk fripladstilskud HVAD VIL DET SIGE AT VÆRE ENLIG SOM MOD- TAGER AF BØRNETILSKUD ELLER ØKONOMISK FRIPLADSTILSKUD?

Læs mere

Vejledning i udfærdigelse af parkeringsafgifter

Vejledning i udfærdigelse af parkeringsafgifter Vejledning i udfærdigelse af parkeringsafgifter Udgivet af Københavns Politi i samarbejde med Københavns Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning...4 2. Fremgangsmåden ved pålæggelse af parkeringsafgifter...5

Læs mere

Vejledning om lovpligtig oplysning af vilkår ved markedsføring af bonus

Vejledning om lovpligtig oplysning af vilkår ved markedsføring af bonus om lovpligtig oplysning af vilkår ved markedsføring af bonus Der gælder særlige regler, når en spiludbyder tilbyder sine spillere en bonus for at deltage i spil. Bl.a. skal alle vilkår være oplyst på en

Læs mere

Virksomhedspraktik og løntilskud

Virksomhedspraktik og løntilskud Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Virksomhedspraktik og løntilskud Marts 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resumé og anbefalinger 2 1.1 Undersøgelsens hovedresultater 2 1.2 Ankestyrelsens anbefalinger

Læs mere

Bevismæssig vurdering af om brev med mødeindkaldelse var kommet frem til sygedagpengemodtager. Fri proces

Bevismæssig vurdering af om brev med mødeindkaldelse var kommet frem til sygedagpengemodtager. Fri proces 2011 1-4 Bevismæssig vurdering af om brev med mødeindkaldelse var kommet frem til sygedagpengemodtager. Fri proces En kommune stoppede udbetalingen af sygedagpenge til en sygemeldt kvinde fordi hun ikke

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende forevisning af billet/klip på mobilklippekort

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende forevisning af billet/klip på mobilklippekort AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2012-0265 Klageren: Indklagede: XX 2730 Herlev Metro Service A/S Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. for manglende forevisning af billet/klip

Læs mere

Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams

Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams Oktober 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resumé og anbefalinger 2 1.1 Undersøgelsens hovedresultater 2 1.2 Ankestyrelsen

Læs mere

Når dit barns sag skal behandles i Børn- og Ungeudvalget

Når dit barns sag skal behandles i Børn- og Ungeudvalget Denne folder er lavet til forældre med forældremyndigheden, der skal have deres barns sag behandlet i Børn- og Ungeudvalget. Folderen informerer om, hvad der konkret sker under og efter behandlingen, hvilke

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommunalbestyrelse Rådhuset Lyngby Torv 2800 Lyngby. Vedr. regulering af erstatning for dækningsgrav kommunens j. nr.

Lyngby-Taarbæk Kommunalbestyrelse Rådhuset Lyngby Torv 2800 Lyngby. Vedr. regulering af erstatning for dækningsgrav kommunens j. nr. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Lyngby-Taarbæk Kommune burde have indbragt spørgsmålet om en erstatnings størrelse for taksationskommissionen, men da sagen har bagatelagtig karakter, og ulovligheden

Læs mere

NAKUUSA VI VIL OG VI KAN

NAKUUSA VI VIL OG VI KAN NAKUUSA VI VIL OG VI KAN EN OPFØLGNING PÅ Youth Forum I ILULISSAT 2011 12:12 Else Christensen 12:12 NAKUUSA VI VIL OG VI KAN EN OPFØLGNING PÅ YOUTH FORUM I ILULISSAT 2011 ELSE CHRISTENSEN KØBENHAVN 2012

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-02-2013 02-04-2013 53-13 5200306-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-02-2013 02-04-2013 53-13 5200306-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-02-2013 02-04-2013 53-13 5200306-12 Status: Gældende Principafgørelse personkreds - magtanvendelse - flytning - samtykke

Læs mere

Høring over bekendtgørelser og vejledninger om væv og celler samt assisteret

Høring over bekendtgørelser og vejledninger om væv og celler samt assisteret NOTAT 24. oktober 2014 J.nr.: 1406108 Dok. nr.: 1559218 HKJ.DKETIK Høring over bekendtgørelser og vejledninger om væv og celler samt assisteret reproduktion har modtaget bekendtgørelser og vejledninger

Læs mere