APV2016. Rapport nr. 11. AR: Fakultetsrapport

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "APV2016. Rapport nr. 11. AR: Fakultetsrapport"

Transkript

1 1

2 APV2016. Rapport nr. 11. : Fakultetsrapport 2

3 Rapporter i serien APV2016, Aarhus Universitet APV2016. Rapport nr. 1. Hovedrapport for Aarhus Universitet APV2016. Rapport nr. 2. ST: Fakultetsrapport APV2016. Rapport nr. 3. ST: Institutter og centre APV2016. Rapport nr. 4. ST: Enheder under institutter og centre APV2016. Rapport nr. 5. HE: Fakultetsrapport APV2016. Rapport nr. 6. HE: Institutter og centre APV2016. Rapport nr. 7. HE: Enheder under institutter og centre APV2016. Rapport nr. 8. BSS: Fakultetsrapport APV2016. Rapport nr. 9. BSS: Institutter og centre APV2016. Rapport nr. 10. BSS: Enheder under institutter og centre APV2016. Rapport nr. 11. : Fakultetsrapport APV2016. Rapport nr. 12. : Institutter og centre APV2016. Rapport nr. 13. : Enheder under institutter og centre APV2016. Rapport nr. 14. ENH: Rapport for Enhedsadministrationen APV2016. Rapport nr. 15. ENH: Vicedirektørområder og administrationscentre APV2016. Rapport nr. 16. ENH: Enheder under vicedirektørområder og administrationscentre 3

4 AU HR Udvikling og Arbejdsmiljø Jens Baggesensvej Aarhus N. Projektgruppe, AU HR, Udvikling og Arbejdsmiljø Center for Undervisning og Læring Aarhus School of Business and Social Sciences Aarhus Universitet Analysegruppe Adjunkt, ph.d., Kim Jesper Herrmann Analysemedarbejder, cand.scient.pol., Line Bækgaard Ph.d.-stipendiat, cand.scient.pol., Anna Bager-Elsborg Centerleder, lektor, Torben K. Jensen 4

5 Anvendte forkortelser VIP TAP TAP-adm TAP-tek TAP-lab TAP-forsk Videnskabeligt personale Teknisk-administrativt personale Teknisk-administrativt personale beskæftiget med administration, udvikling, IT, ledelsesbetjening, kommunikation eller i biblioteker Teknisk-administrativt personale beskæftiget med rengøring, bygningsvedligeholdelse eller øvrige servicefunktioner Teknisk-administrativt personale beskæftiget med forskning i laboratorier, arbejde i forsøgsanlæg eller klinik, dyrepasning eller jordbrug Teknisk-administrativt personale beskæftiget med forskningslignende opgaver eller undervisning Arts Faculty of Arts Institut for Kultur og Samfund Institut for Kommunikation og Kultur Institut for Pædagogik og Uddannelse Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier Rådgivning- og Støtteenheden Fakultetssekretariatet, Arts 5

6 INDHOLDSFORTEGNELSE: Kapitel 1. Resume... 7 Kapitel 2. Svarprocenter... 9 Kapitel 3. Trivsel Kapitel 4. Relation til arbejdet Kapitel 5. Relation til kollegaer Kapitel 6. Relation til ledelsen Kapitel 7. Arbejdstid Kapitel 8. Stress og arbejdsbelastning Kapitel 9. Diskrimination og chikane Kapitel 10. Administration og administrativt samarbejde Kapitel 11. Fakultetsspecifikke spørgsmål

7 KAPITEL 1. RESUME Denne rapport er en del af Psykisk APV2016, der er udarbejdet ved Aarhus Universitet. Denne rapport omhandler Arts samt de tre underliggende institutter, CUDIM, Rådgivning- og Støtteenheden samt Fakultetssekretariatet. Administrationscenter Arts afrapporteres i rapporterne 14, 15 og 16 for Enhedsadministrationen. Tabel 1.1. Hovedresultater 2012 I. Trivsel Føler du dig godt tilpas på dit arbejde? a 71% 82% 82% 81% 80% 90% 90% 100% Jeg er overordnet set tilfreds med mit arbejde 79% 86% 90% 82% 85% 86% 93% 100% Jeg er tilfreds med fremtidsudsigterne i arbejdet b 45% 4 49% 42% 44% 68% 56% 100% Jeg kan anbefale min arbejdsplads til andre 44% 5 62% 52% 49% 79% 76% 100% II. Relation til arbejdet Finder du dit arbejde interessant? a 89% 94% 95% 94% 91% 93% 90% 100% Ved du nøjagtigt, hvad der forventes af dig i dit arbejde? a Er du tilfreds med den indflydelse, du har på tilrettelæggelsen af dit daglige arbejde? a På min arbejdsplads er vi gode til at samarbejde om løsningen af opgaverne På min arbejdsplads er vi villige til at lytte til andres opgaver og give konstruktiv feedback På min arbejdsplads er der frihed til at fremføre kritiske synspunkter På min arbejdsplads bliver man anerkendt for et godt stykke arbejde På min arbejdsplads er mine kollegaer imødekommende [Den daglige ledelse] anerkender medarbejdernes arbejde [Den daglige ledelse kan jeg] trygt henvende mig til 56% 70% 71% 69% 69% 48% 83% 100% 71% 78% 80% 74% 75% 86% 100% 100% III. Relation til kollegaer ( Altid/Næsten altid + Ofte ) 63% 64% 62% 59% 63% 76% 89% 100% 65% 6 66% 62% 65% 79% 9 100% 59% 72% 70% 72% 68% 81% 86% 100% 42% 46% 45% 41% 43% 5 79% 80% 80% 81% 82% 7 80% 82% 9 100% IV. Oplevet ledelse i hverdagen ( Helt enig + delvist enig ) 5 65% 63% 62% 64% 59% 89% 100% 70% 7 78% 78% 74% 83% 75% 100% V. Arbejdsbyrde, stress og ensomhed ( Altid/Næsten altid + Ofte ) Sker det, at du føler dig udkørt? 41% 35% 3 39% 33% 28% 7

8 2012 Føler du, at dit arbejde tager så meget af din tid og energi, at det går ud over privatlivet? 43% 38% 38% 46% 36% 34% Giver arbejdet dig stærke stress-symptomer? 24% 16% 19% 0% Oplever du, at du ikke er tilfreds med resultatet af dit arbejde, fordi der er for 34% 2 29% 26% 30% 0% travlt? Føler du dig ensom i din hverdag på arbejdspladsen? 16% 15% 16% 16% 0% 0% Note: a Tallene viser den andel, som har benyttet svarkategorierne Altid/Næsten altid eller Ofte. Resten har svaret Nogle gange, Sjældent, Aldrig/Næsten aldrig. b Tallene viser den andel, som har erklæret sig enige eller delvis enige i udsagnet. c (fx tilbagetrukkethed, hjertebanken, ondt i maven, muskelspændinger, nedtrykthed, rastløshed, vanskeligheder ved at slappe af, koncentrationsbesvær, vanskeligheder ved at huske mv.) Farvelægning af Tabel % 60-79% 40-59% 20-39% 0-19% Note: Skalaen er vendt om for negativt ladede spørgsmål. For spørgsmålene om arbejdsbyrde er der anvendt intervaller på 10 procent. For spørgsmål om ensomhed og stærke stress-symptomer er der anvendt intervaller på 5 procent. 8

9 KAPITEL 2. SVPROCENTER Ansatte ved Aarhus Universitet blev den 29. februar invitereret til at deltage i undersøgelse af det psykiske arbejdsmiljø ved Aarhus Universitet. Undersøgelsen sluttede den 18. marts. I Tabel 2.1 nedenfor fremgår svarprocenterne for de enkelte institutter og centre ved Arts. Læs mere om udarbejdelse af spørgeskema, anonymitet, statistisk usikkerhed mv. i APV2016. Rapport nr. 1. Hovedrapport for Aarhus Universitet. Tabel 2.1. Svarprocenter for gruppen af fuldtidsansatte medarbejdere på Arts N Pct. Arts % % % % % Note: N er antallet af svar. 9

10 KAPITEL 3. TRIVSEL Tabel 3.1. Trivsel på Arts 2012 Føler du dig godt tilpas på dit arbejde? a 71% 82% 82% 81% 80% 90% 90% 100% Jeg er overordnet set tilfreds med mit arbejde b 79% 86% 90% 82% 85% 86% 93% 100% Jeg er tilfreds med fremtidsudsigterne i arbejdet b 45% 4 49% 42% 44% 68% 56% 100% Jeg kan anbefale min arbejdsplads til andre b 44% 5 62% 52% 49% 79% 76% 100% Note: a Tallene viser den andel, som har benyttet svarkategorierne Altid/Næsten altid eller Ofte. Resten har svaret Nogle gange, Sjældent eller Aldrig/Næsten aldrig. b Tallene viser den andel, som har erklæret sig enige eller delvist enige i udsagnet. Resten har svaret Hverken/eller, Delvist uenig eller Helt uenig. Svaret Ved ikke/ikke relevant er udeladt af beregningerne. Figur 3.1 og 3.2 nedenfor viser den detaljerede svarfordeling på ovenstående spørgsmål på fakultetsniveau. Figur 3.1. Trivsel på Arts Altid/næsten altid, Ofte Nogle gange Sjældent, Aldrig/næsten aldrig Føler du dig godt tilpas på dit arbejde? 82% 13% 5% Note: Svaret Ved ikke/ikke relevant er udeladt af beregningerne. Figur 3.2. Trivsel på Arts Helt enig, Delvist enig Hverken eller Delvist uenig, Helt uenig Jeg er overordnet set tilfreds med mit arbejde 86% 5% 8% Jeg er tilfreds med fremtidsudsigterne i arbejdet 4 15% 38% Jeg kan anbefale min arbejdsplads til andre 5 22% Note: Svaret Ved ikke/ikke relevant er udeladt af beregningerne. 10

11 I nedenstående Figur ses den detaljerede svarfordeling vedrørende tilpashed fordelt på de forskellige enheder på Arts. Figur 3.3. Føler du dig godt tilpas på dit arbejde? Altid/næsten altid, Ofte Nogle gange Sjældent, Aldrig/næsten aldrig 82% 13% 5% 81% 4% 80% 15% 5% 90% 3% 90% 100% Note: Svaret Ved ikke/ikke relevant er udeladt af beregningerne. Figur 3.4. Jeg er overordnet set tilfreds med mit arbejde? Helt enig, Delvist enig Hverken eller Delvist uenig, Helt uenig 90% 4% 6% 82% 85% 5% 86% 3% 93% 100% Note: Svaret Ved ikke/ikke relevant er udeladt af beregningerne. 11

12 Figur 3.5. Jeg er tilfreds med fremtidsudsigterne i mit arbejde? Helt enig, Delvist enig Hverken eller Delvist uenig, Helt uenig 49% 39% 42% 41% 44% 40% 68% 18% 56% 16% 28% 100% 0% Note: Svaret Ved ikke/ikke relevant er udeladt af beregningerne. Figur 3.6. Jeg kan anbefale min arbejdsplads til andre? Helt enig, Delvist enig Hverken eller Delvist uenig, Helt uenig 62% 18% 52% 23% 25% 49% 23% 28% 79% 76% 16% 8% 100% Note: Svaret Ved ikke/ikke relevant er udeladt af beregningerne. 12

13 KAPITEL 4. RELATION TIL BEJDET Tabel 4.1. Medarbejdernes relation til arbejdet 2012 Finder du dit arbejde interessant? a 89% 94% 95% 94% 91% 93% 90% 100% Ved du nøjagtigt, hvad der forventes af dig i dit arbejde? a Er du tilfreds med den indflydelse, du har på tilrettelæggelsen af dit daglige arbejde? a Jeg føler, at jeg har de nødvendige kompetencer til at gøre mit arbejde godt b Jeg har arbejdsopgaver, jeg har lyst til at engagere mig i b 56% 70% 71% 69% 69% 48% 83% 100% 71% 78% 80% 74% 75% 86% 100% 100% 92% 92% 92% 90% 96% 93% 89% 100% 93% 95% 9 91% 95% 9 93% 100% Note: a Tallene viser den andel, som har benyttet svarkategorierne Altid/Næsten altid eller Ofte. Resten har svaret Nogle gange, Sjældent eller Aldrig/Næsten aldrig. b TTallene viser den andel, som har erklæret sig helt eller delvist enig i udsagnet. Resten har svaret Hverken/eller, Delvist uenig eller Helt uenig. Svaret Ved ikke/ikke relevant er udeladt af beregningerne. Figur 4.1 og 4.2 viser den detaljerede svarfordeling på ovenstående spørgsmål på fakultetsniveau. Figur 4.1. Medarbejdernes relation til arbejdet Altid/næsten altid, Ofte Nogle gange Sjældent, Aldrig/næsten aldrig Finder du dit arbejde interessant? 94% 6% 1% Ved du nøjagtigt, hvad der forventes af dig i dit arbejde? 70% Er du tilfreds med den indflydelse, du har på tilrettelæggelsen af dit daglige arbejde? 78% 18% 4% Note: Svaret Ved ikke/ikke relevant er udeladt af beregningerne. 13

14 Figur 4.2. Medarbejdernes relation til arbejdet Helt enig, Delvist enig Hverken enig eller uenig Delvist uenig, Helt uenig Jeg føler, at jeg har de nødvendige kompetencer til at gøre mit arbejde godt 92% 5% 3% Jeg har arbejdsopgaver, jeg har lyst til at engagere mig i 95% 3% 3% Note: Svaret Ved ikke/ikke relevant er udeladt af beregningerne. 14

15 EKSTERN FINANSIERING Nedenstående figur viser, i hvilken udstrækning medarbejderne vurderer, at deres ansættelse er afhængige af, at de selv hjemhenter eksterne midler. Figur 4.3. Er din ansættelse afhængig af, at du hjemhenter eksterne midler? Ja, min ansættelse er afhængig af, at jeg hjemhenter midler til min egen og andres ansættelse Ja, min ansættelse er afhængig af, at jeg hjemhenter midler til min egen ansættelse Delvist, jeg bistår andre med at hente midler hjem til min ansættelse Nej, min ansættelse er ikke afhængig af, at jeg hjemhenter eksterne midler 100% 8 89% 85% 94% 80% 70% 60% 40% 0% 6% 2% 5% 1% 1% 3% 3% 4% 1% 1% Note: Svaret Ved ikke/ikke relevant er udeladt af beregningerne. Spørgsmålets formulering: Er din ansættelse afhængig af, at du hjemhenter eksterne midler? (fx fra forskningsfonde) De forskellige kategorier dækker over følgende stillingskategorier: TAP-medarbejdere (TAP adm, TAP forsk, TAP lab og TAP tek), midlertidig VIP (postdocs, adjunkter, videnskabelige assistenter mv.), Fastansatte VIP (lektorer, professorer, seniorforskere mv.). 15

16 KAPITEL 5. RELATION TIL KOLLEGAER Tabel 5.1. På min arbejdsplads er vi gode til at samarbejde om løsningen af opgaverne... er vi villige til at lytte til andres opgaver og give konstruktiv feedback... er der et godt samarbejde mellem forskningspersonalet og det teknisk/administrative personale 63% 64% 62% 59% 63% 76% 89% 100% 65% 6 66% 62% 65% 79% 9 100% 61% % 70% 76% 82% 100%... er nye ideer og forslag velkomne 60% 66% 6 62% 61% 90% 86% 100%... er der frihed til at fremføre kritiske synspunkter... bliver man anerkendt for et godt stykke arbejde 59% 72% 70% 72% 68% 81% 86% 100% 42% 46% 45% 41% 43% 5 79% 80%... er mine kollegaer imødekommende 80% 81% 82% 7 80% 82% 9 100%... føler jeg mig som del af et større socialt fællesskab 58% 61% 61% 56% 58% 82% 83% 90% Note: Tallene viser den andel, som har benyttet svarkategorierne Altid/Næsten altid eller Ofte. Resten har svaret Nogle gange, Sjældent eller Aldrig/Næsten aldrig. Svaret Ved ikke/ikke relevant er udeladt af beregningerne. Indledende tekst: Vi stiller dig nu en række spørgsmål om samarbejde på din arbejdsplads. Tænk her på de kollegaer, du arbejder sammen med i hverdagen. På min arbejdsplads 16

17 I nedenstående Figur 5.1 vises den detaljerede svarfordeling på ovenstående spørgsmål på fakultetsniveau. Figur 5.1. På min arbejdsplads Altid/næsten altid, Ofte Nogle gange Sjældent, Aldrig/næsten aldrig... er vi gode til at samarbejde om løsningen af opgaverne 64% 2 9%... er vi villige til at lytte til andres opgaver og give konstruktiv feedback 6 24% 9%... er der et godt samarbejde mellem forskningspersonalet og det 7 16% 6%... er nye ideer og forslag velkomne 66% 2... er der frihed til at fremføre kritiske synspunkter 72%... bliver man anerkendt for et godt stykke arbejde 46% 31% 23%... er mine kollegaer imødekommende 81% 16% 3%... føler jeg mig som del af et større socialt fællesskab 61% 23% 16% Note: Svaret Ved ikke/ikke relevant er udeladt af beregningerne. Udsagnet vedrørende konflikthåndtering er præsenteret særskilt i nedenstående figur, da en relativ stor andel af medarbejderne har benyttet svarkategorien Ved ikke/ikke relevant. Figur 5.2. På min arbejdsplads Altid/næsten altid, Ofte Nogle gange Sjældent, Aldrig/næsten aldrig Ved ikke/ikke relevant... bliver konflikter løst på en retfærdig måde 48% 24% 8% Note: Svaret Ved ikke/ikke relevant er medtaget i beregningerne, da andelen af svar i denne kategori i er lig eller overstiger 10 procent. 17

18 I Figur nedenfor er svarfordelingerne i forhold til udsagn vedrørende samarbejde, anekendelse og socialt fællesskab vist for de enkelte enheder på Arts. Figur 5.3. På min arbejdsplads er vi gode til at samarbejde om løsningen af opgaverne Altid/næsten altid, Ofte Nogle gange Sjældent, Aldrig/næsten aldrig 62% 30% 8% 59% 29% 63% 2 76% 3% 89% 100% Note: Svaret Ved ikke/ikke relevant er udeladt af beregningerne. Figur 5.4. På min arbejdsplads bliver man anerkendt for et godt stykke arbejde Altid/næsten altid, Ofte Nogle gange Sjældent, Aldrig/næsten aldrig 45% 33% 22% 41% 33% 26% 43% 28% 29% 5 29% 79% 80% Note: Svaret Ved ikke/ikke relevant er udeladt af beregningerne. 18

19 Figur 5.5. På min arbejdsplads føler jeg mig som del af et større socialt fællesskab Altid/næsten altid, Ofte Nogle gange Sjældent, Aldrig/næsten aldrig 61% 23% 16% 56% 26% 18% 58% 23% 19% 82% 83% 90% Note: Svaret Ved ikke/ikke relevant er udeladt af beregningerne. 19

20 KAPITEL 6. RELATION TIL LEDELSEN LEDELSE I DAGLIGDAGEN Tabel 6.1. Jeg oplever en daglig ledelse, som anerkender medarbejdernes arbejde 5 65% 63% 62% 64% 59% 89% 100%... er synlig i dagligdagen 46% 63% 65% 63% 63% 46% 68% 100%... jeg trygt kan henvende mig til 70% 7 78% 78% 74% 83% 75% 100% Note: Tallene viser den andel, som har erklæret sig enige eller delvist enige i udsagnet. Resten har svaret Hverken/eller, Delvist uenig eller Helt uenig. Svaret Ved ikke/ikke relevant er udeladt af beregningerne. Indledende tekst: Indtil nu har vi spurgt dig om ledelse udført af specifikke ledere, men Aarhus Universitet er en arbejdsplads, hvor medarbejdere ofte har mere end én leder. Derfor stiller vi dig nu en række spørgsmål om din oplevelse af ledelse i hverdagen. Angiv, i hvilken grad du er enig/uenig i nedenstående udsagn. Jeg oplever, at der er en daglig ledelse, som I nedenstående Figur 6.1 er de detaljerede svarfordelinger på fakultetsniveau vist for ovenstående spørgsmål. Figur 6.1. Jeg oplever, at der er en daglig ledelse, som Helt enig, Delvist enig Hverken enig eller uenig Delvist uenig, Helt uenig... anerkender medarbejdernes arbejde 65% 22%... er synlig i dagligdagen 63% 22%... jeg trygt kan henvende mig til 7 13% Note: Svaret Ved ikke/ikke relevant er ikke medtaget i beregningerne. 20

21 Nedenstående udsagn er præsenteret særskilt i nedenstående figur, da en relativ stor andel af medarbejderne har benyttet svarkategorien Ved ikke/ikke relevant. Figur 6.2. Jeg oplever, at der er en daglig ledelse, som Helt enig, Delvist enig Hverken enig eller uenig Delvist uenig, Helt uenig Ved ikke/ikke relevant... kan hjælpe mig med at prioritere arbejdsopgaver 41% 31%... tør træffe ubehagelige beslutninger, hvis det er nødvendigt 46%... løser konflikter retfærdigt 42% 22% 25%... kan hjælpe mig med faglige problemstillinger 44% 15% 2 13% Note: Svaret Ved ikke/ikke relevant er medtaget i beregningerne, da andelen af svar i denne kategori i alle spørgsmålene er lig eller overstiger 10 procent. 21

22 MUS-SAMTALER I Figur 6.3 nedenfor er det vist, hvor stor en andel af de ansatte på TS, der har deltaget i MUS-samtaler. Figur 6.3. Har du afholdt MUS med din leder? Ja, inden for de seneste 12 måneder Ja, på et tidligere tidspunkt Nej, jeg har ikke afholdt MUS med min leder 73% 15% 73% 74% 5% 75% 6% 48% 34% 73% 8% 19% 90% Note: Svaret Ved ikke/ikke relevant er udeladt af beregningerne. 22

23 ULTETETS LEDELSE Det er i forbindelse med vurderingen af fakultetets ledelse væsentligt at tage højde for, at en del medarbejdere på Arts ikke er i kontakt med fakultetets ledelse i det daglige. Medarbejderne er derfor blevet stillet mere overordnede spørgsmål vedrørende lydhørhed, information og kommunikation. Den detaljerede svarfordeling på fakultetsniveau er vist i nedenstående figur. Figur 6.4. Vurdering af fakultetsledelsen Helt enig, Delvist enig Hverken enig eller uenig Delvist uenig, Helt uenig Ved ikke/ikke relevant Fakultetsledelsen informerer medarbejderne i god tid om kommende beslutninger, der skal træffes 41% 22% 16% Fakultetsledelsen er lydhør overfor medarbejdernes synspunkter 38% 22% 23% Fakultetsledelsen kommunikerer klart sine begrundelser for de trufne beslutninger 3 23% 24% 16% Note: Svaret Ved ikke/ikke relevant er medtaget i beregningerne, da andelen af svar i denne kategori i alle spørgsmålene er lig eller overstiger 10 procent. 23

24 KAPITEL 7. BEJDSTID I Tabel 7.1 er det vist, hvor mange af fakultetets medarbejdere, der oplever, at de arbejder væsentligt længere end den aftalte tid. Tabel 7.1. Andel af ansatte, der oplever at arbejde væsentligt længere end den aftalte tid Er det din oplevelse, at du generelt arbejder væsentlig mere end den aftalte tid? 65% 6 70% 65% 6 70% Note: Tallene viser den andel, som har svaret Ja til spørgsmålet. Resten har svaret Nej. Svaret Ved ikke/ikke relevant er udeladt af beregningerne. Spørgsmålet var ledsaget af følgende forklaring: (typisk 37 timer om ugen for en fuldtidsstilling og mindre for deltidsstillinger) ÅRSAGER TIL OVERBEJDE I nedenstående tabel fremgår det, hvilke årsager de adspurgte medarbejdere vurderer har betydning for, at de arbejder væsentligt længere end den aftalte tid. Tabel 7.2. Angivne årsager til overarbejde VIP TAP Jeg har lyst til at arbejde længere end det aftalte 54% 53% 5 Det er nødvendigt at arbejde længere end det aftalte, hvis jeg vil meritere mig tilstrækkeligt Det er ikke muligt at nå mine faste arbejdsopgaver indenfor den fastsatte arbejdstid 83% 86% 44% 86% 86% 92% Der er ikke andre, som kan overtage mine arbejdsopgaver 83% 82% 89% Jeg oplever, at der er en forventning om, at jeg arbejder længere end det aftalte 42% 44% Jeg ønsker at beholde mine arbejdsopgaver % Antal svar Note: Spørgsmålsformulering: Hvorfor arbejder du længere end den aftalte arbejdstid? Kun medarbejdere, der har svaret ja til, at de arbejder væsentligt mere end den aftalte tid er medtaget i beregningerne. Tallene viser den andel, som har erklæret sig enige eller delvist enige i udsagnet. Resten har svaret Hverken/eller, Delvist uenig eller Helt uenig. 24

25 KAPITEL 8. STRESS OG BEJDSBELAST- NING Tabel 8.1. Arbejdsbelastning 2012 Sker det, at du føler dig udkørt? 41% 35% 3 39% 33% 28% Føler du, at dit arbejde tager så meget af din tid og energi, at det går ud over privatlivet? 43% 38% 38% 46% 36% 34% Giver arbejdet dig stærke stress-symptomer? a 24% 16% 19% 0% Oplever du, at du ikke er tilfreds med resultatet af dit arbejde, fordi der er for travlt? Føler du dig ensom i din hverdag på arbejdspladsen? 34% 2 29% 26% 30% 0% 16% 15% 16% 16% 0% 0% Note: Tallene viser den andel, som har svaret Altid/næsten altid eller Ofte. Resten har svaret Nogle gange, Sjældent eller Aldrig/næsten aldrig. Svaret Ved ikke/ikke relevant er udeladt af beregningerne. Note a) (fx tilbagetrukkethed, hjertebanken, ondt i maven, muskelspændinger, nedtrykthed, rastløshed, vanskeligheder ved at slappe af, koncentrationsbesvær, vanskeligheder ved at huske mv.) I Figur 8.1 nedenfor vises forekomsten af stærke stress-symptomer for de enkelte enheder. 25

26 Figur 8.1. Forekomsten af stærke stresssymptomer Altid/næsten altid, Ofte Nogle gange Sjældent, Aldrig/næsten aldrig 29% 54% 16% 28% 56% 28% 53% 19% 30% 50% 34% 48% 35% 59% 100% Note: Spørgsmålets formulering: Giver arbejdet dig stærke stresssymptomer (fx tilbagetrukkethed, hjertebanken, ondt i maven, muskelspændinger, nedtrykthed, rastløshed, vanskeligheder ved at slappe af, koncentrationsbesvær, vanskeligheder ved at huske mv.). Svaret Ved ikke/ikke relevant er udeladt af beregningerne. 26

27 KAPITEL 9. DISKRIMINATION OG CHI- KANE To ændringer bør bemærkes i forhold til spørgsmålene vedrørende diskrimination og chikane. For det første blev mobning i APV2016 defineret ud fra kriterier fastsat af Arbejdstilsynet (se noten til Tabel 9.1). For det andet resulterede høringen af medarbejderne på universitetet i, at spørgsmålet om, hvorvidt man er blevet udsat for gentagende tilfælde af grov, stødende eller nedladende tale blev tilføjet. MOBNING OG CHIKANE Tabel 9.1. Har du inden for de sidste 12 måneder været udsat for 2012 * Gentagende tilfælde af grov, stødende eller nedladende tale a - 6% 4% 8% 3% - Mobning b, c - 3% 2% 3% 4% 3% 0% - Sexchikane 1% 1% 2% 1% 1% 0% 0% - Trusler om vold eller truende adfærd 2% 1% 0% 1% 1% 0% 0% - Fysisk vold 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% - Note: Tallene viser den andel, som har svaret Ja. Resten har svaret Nej. a) Spørgsmålet indgik ikke i spørgeskemaet i b) Der er tale om mobning, når en eller flere personer regelmæssigt og over længere tid - eller gentagne gange på grov vis - udsætter en eller flere andre personer for krænkende handlinger, som vedkommende opfatter som sårende eller nedværdigende. De krænkende handlinger bliver dog først til mobning, når de personer, som de rettes mod, ikke er i stand til at forsvare sig effektivt imod dem. Drillerier, der af begge parter opfattes som godsindede eller enkeltstående konflikter, er ikke mobning. (Kilde: Arbejdstilsynet) c) Tallet for 2012 er ikke rapporteret, da der grundet en ændring i definitionen af mobning er sket en væsentlig ændring af spørgsmålet formulering. *Udeladt af anonymitetshensyn. 27

28 DISKRIMINATION Tabel 9.2. Har du inden for de sidste 12 måneder været udsat for 2012 * * * Diskrimination pga. din alder 5% 4% 4% 5% 5% Diskrimination pga. dit køn 4% 5% 6% 4% Diskrimination pga. din religion eller livssyn Diskrimination pga. din etniske baggrund Diskrimination pga. din seksuelle orientering 1% 0% 1% 0% 0% % 0% 1% 0% 0% % 0% 1% 0% 0% Note: Tallene viser den andel, som har svaret Ja. Resten har svaret Nej. *Udeladt af anonymitetshensyn. 28

29 KAPITEL 10. ADMINISTRATION OG ADMI- NISTRATIVT SAMBEJDE I modsætning til de foregående års arbejdspladsvurderinger er medarbejderne i år i tillæg til spørgsmålene om samarbejde med kollegaer, som er rapporteret i kapitel fem blevet spurgt ind til en række forhold vedrørende det administrative samarbejde på tværs af organisationen. Det gælder for en stor del af spørgsmålene, at en del medarbejdere ikke har kunnet forholde sig til spørgsmålet og således har svaret Ved ikke/ikke relevant. Det er derfor valgt at afrapportere Ved ikke/ikke relevant på de pågældende spørgsmål. TAP-ANSATTES OPFATTELSE AF DET ADMINISTRATIVE SAMBEJDE Figur 10.1 viser svarfordelingen blandt de TAP-ansatte med administrative opgaver (TAP adm), der er ansat på fakultetet og på institutter/centre. Figur Opfattelse af administrativt samarbejde Helt enig, Delvist enig Hverken/eller Delvist uenig, Helt uenig Ved ikke/ikke relevant Jeg oplever, at der er et godt samarbejde med det administrative center på mit fakultet 66% 8% 9% Jeg oplever, at der er et godt samarbejde mellem mit område og vicedirektørområderne 34% 34% Jeg oplever, at der er et godt samarbejde mellem institutter/centre og fakultets-niveau, hvad angår løsningen af de administrative opgaver 49% 13% 22% Note: Spørgsmålet er stillet til de TAP-ansatte med administrative opgaver på fakultetet og på institutter/centre. n = 97 29

30 VIP-ANSATTES OPFATTELSE AF DET ADMINISTRATIVE SAMBEJDE Figur Opfattelse af administrativt samarbejde Helt enig, Delvist enig Hverken/eller Delvist uenig, Helt uenig Ved ikke/ikke relevant Jeg oplever, at der er et godt samarbejde mellem mit fagmiljø og det administrative center på fakultetet 55% 18% 19% 9% Note: Spørgsmålet er stillet til de VIP-ansatte ved institutter/centre. n =

31 KAPITEL 11. ULTETSSPECIFIKKE SPØRGSMÅL Som led i APV2016 har alle fakulteter (Arts, Aarhus BSS, HE og ST) og Enhedsadministrationen (fællesadministrationen og de administrative centre) fået mulighed for at formulere en række spørgsmål. Dette er spørgsmål som det har ligget fakulteterne/enhedsadministrationen særligt på sinde at få afdækket. Følgende spørgsmål er således spørgsmål, som er formuleret af Psykisk APV følgegruppen og arbejdsmiljø- og samarbejdsudvalgene på Arts. Figur Den nye afdelingsstruktur skaber en mere nærværende ledelse, der kender mine arbejdsopgaver og kompetencer Helt enig Delvist enig Hverken enig eller uenig Delvist uenig Helt uenig Ikke relevant/ved ikke 24% 24% 8% 8% 22% 34% 4% 8% 23% 15% 30% 9% 24% 26% 19% 3% 45% 25% 4% 36% 30% 70% Note: Svaret Ved ikke/ikke relevant er medtaget i beregningerne, da andelen af svar i denne kategori i er lig eller overstiger 10 procent. 31

32 Figur Jeg har tilstrækkelig mulighed for at blive repræsenteret i de forskellige organer på mit institut/center (Institut-/centerforum, Studienævn/Uddannelsesnævn, Arbejdsmiljøudvalg og Samarbejdsudvalg) Helt enig Delvist enig Hverken enig eller uenig Delvist uenig Helt uenig Ikke relevant/ved ikke 28% 24% 16% 6% 5% 32% 15% 4% 22% 22% 32% 13% 6% 25% 22% 24% 5% 41% 24% 0% 32% 4% 4% 29% 50% 40% Note: Svaret Ved ikke/ikke relevant er medtaget i beregningerne, da andelen af svar i denne kategori i er lig eller overstiger 10 procent. Figur Jeg har tilstrækkelig mulighed for at holde mig orienteret om, hvad der sker i de organer, hvor medarbejderne er repræsenteret (Akademisk Råd/Institut-/centerforum, Studienævn/Uddannelsesnævn, Arbejdsmiljøudvalg og Samarbejdsudvalg) Helt enig Delvist enig Hverken enig eller uenig Delvist uenig Helt uenig Ikke relevant/ved ikke 25% 30% 5% 25% 31% 9% 4% 18% 23% 34% 16% 5% 19% 2 23% 41% 28% 29% 29% 4% 29% 80% Note: Svaret Ved ikke/ikke relevant er medtaget i beregningerne, da andelen af svar i denne kategori i er lig eller overstiger 10 procent. 32

33 Figur Opgørelser af timer hjælper mærkbart til at synliggøre eventuelle ubalancer i min arbejdsbelastning Helt enig Delvist enig Hverken enig eller uenig Delvist uenig Helt uenig Ikke relevant/ved ikke 18% 15% 2 15% 28% 16% 18% 2 23% 8% 25% 28% 24% 29% 32% 0% 0% 0% 60% Note: Svaret Ved ikke/ikke relevant er medtaget i beregningerne, da andelen af svar i denne kategori i er lig eller overstiger 10 procent. Figur Der bliver ledelsesmæssigt fulgt op på, om der er ubalancer i min arbejdsbelastning Helt enig Delvist enig Hverken enig eller uenig Delvist uenig Helt uenig Ikke relevant/ved ikke 24% 13% 15% 19% 9% 33% 9% 22% 15% 19% 26% 28% 39% 32% 4% 30% 70% Note: Svaret Ved ikke/ikke relevant er medtaget i beregningerne, da andelen af svar i denne kategori i er lig eller overstiger 10 procent. 33

34 Figur Til min seneste medarbejderudviklingssamtale (MUS) er det blevet drøftet, om der er ubalancer i min arbejdsbelastning Helt enig Delvist enig Hverken enig eller uenig Delvist uenig Helt uenig Ikke relevant/ved ikke 25% 19% 5% 28% 23% 9% 4% 36% 18% 6% 16% 33% 8% 5% 26% 3% 35% 29% 25% 40% 50% Note: Svaret Ved ikke/ikke relevant er medtaget i beregningerne, da andelen af svar i denne kategori i er lig eller overstiger 10 procent. Figur Jeg har god mulighed for at afvikle opsparet overarbejde Helt enig Delvist enig Hverken enig eller uenig Delvist uenig Helt uenig Ikke relevant/ved ikke 13% 18% 25% 13% 16% 8% 30% 15% 28% 2 18% 24% 35% 46% 32% 30% 60% Note: Svaret Ved ikke/ikke relevant er medtaget i beregningerne, da andelen af svar i denne kategori i er lig eller overstiger 10 procent. 34

APV2016. Rapport nr. 14. ENH: Rapport for Enhedsadministrationen

APV2016. Rapport nr. 14. ENH: Rapport for Enhedsadministrationen 1 APV2016. Rapport nr. 14. : Rapport for Enhedsadministrationen 2 Rapporter i serien APV2016, Aarhus Universitet APV2016. Rapport nr. 1. Hovedrapport for Aarhus Universitet APV2016. Rapport nr. 2. ST:

Læs mere

APV2016. Rapport nr. 5. HE: Fakultetsrapport

APV2016. Rapport nr. 5. HE: Fakultetsrapport 1 APV2016. Rapport nr. 5. HE: Fakultetsrapport 2 Rapporter i serien APV2016, Aarhus Universitet APV2016. Rapport nr. 1. Hovedrapport for Aarhus Universitet APV2016. Rapport nr. 2. ST: Fakultetsrapport

Læs mere

APV2016. Rapport nr. 6. HE: Institutter og centre

APV2016. Rapport nr. 6. HE: Institutter og centre 1 APV2016. Rapport nr. 6. HE: Institutter og centre 2 Rapporter i serien APV2016, Aarhus Universitet APV2016. Rapport nr. 1. Hovedrapport for Aarhus Universitet APV2016. Rapport nr. 2. ST: Fakultetsrapport

Læs mere

APV2016. Rapport nr. 10. Aarhus BSS: Enheder under institutter og centre

APV2016. Rapport nr. 10. Aarhus BSS: Enheder under institutter og centre 1 APV2016. Rapport nr. 10. Aarhus BSS: Enheder under institutter og centre 2 Rapporter i serien APV2016, Aarhus Universitet APV2016. Rapport nr. 1. Hovedrapport for Aarhus Universitet APV2016. Rapport

Læs mere

APV2016. Rapport nr. 2. ST: Fakultetsrapport

APV2016. Rapport nr. 2. ST: Fakultetsrapport 1 APV2016. Rapport nr. 2. : Fakultetsrapport 2 Rapporter i serien APV2016, Aarhus Universitet APV2016. Rapport nr. 1. Hovedrapport for Aarhus Universitet APV2016. Rapport nr. 2. : Fakultetsrapport APV2016.

Læs mere

APV2016. Rapport nr. 1. Hovedrapport for Aarhus Universitet

APV2016. Rapport nr. 1. Hovedrapport for Aarhus Universitet 1 APV2016. Rapport nr. 1. Hovedrapport for Aarhus Universitet 2 Rapporter i serien PsykiskArbejdspladsVurdering 2016, Aarhus Universitet APV2016. Rapport nr. 1. Hovedrapport for Aarhus Universitet APV2016.

Læs mere

APV2016 udkast til spørgeskema

APV2016 udkast til spørgeskema Side 1 af 70 APV2016 udkast til spørgeskema I dette dokument præsenteres et udkast til spørgeskemaer til brug i APV2016. Dokumentet rummer: a) Forside (fælles, side 3) b) TAP (side 4-22) c) VIP (side 23-37)

Læs mere

DIALOG OM RESULTATERNE AF DEN PSYKISKE APV

DIALOG OM RESULTATERNE AF DEN PSYKISKE APV DIALOG OM RESULTATERNE AF DEN PSYKISKE APV EVA KARRING KONST. INSTITUTLEDER INSTITUT FOR ODONTOLOGI 25.05. PROGRAM Velkommen: Hvad er formålet med mødet? Den overordnede proces Hvordan ser tallene ud?

Læs mere

APV APV 2012 PSYKISK ARBEJDSPLADS- RAPPORT NR. 07 DELTIDSANSATTE MEDARBejDERE

APV APV 2012 PSYKISK ARBEJDSPLADS- RAPPORT NR. 07 DELTIDSANSATTE MEDARBejDERE APV APV 2012 PSYKISK ARBEJDSPLADS- VURDERING 2012 RAPPORT NR. 07 DELTIDSANSATTE MEDARBejDERE 2 APV 2012 - RAPPORT NR. 07 - DELTIDSANSATTE MEDARBEJDERE AU HR Organisationsudvikling og Arbejdsmiljø Jens

Læs mere

Resultater: Institut for Fysik

Resultater: Institut for Fysik Resultater: Institut for Fysik Følgende rapport indeholder resultater fra instituttets besvarelse af APVspørgeskemaet. Resultaterne er trukket d. 31.januar og 24. feb. 2013. Et eventuelt spring i spørgsmålsnummeringen

Læs mere

Resultater: Institut for Økonomi og Ledelse

Resultater: Institut for Økonomi og Ledelse Resultater: Institut for Økonomi og Ledelse Følgende rapport indeholder resultater fra instituttets besvarelse af APVspørgeskemaet. Resultaterne er trukket d. 4. februar 2013. Et eventuelt spring i spørgsmålsnummeringen

Læs mere

APV APV PSYKISK ARBEJDSPLADS- VURDERING 2012 RAPPORT NR. 04 SCHOOL OF BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES

APV APV PSYKISK ARBEJDSPLADS- VURDERING 2012 RAPPORT NR. 04 SCHOOL OF BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES APV APV PSYKISK ARBEJDSPLADS- VURDERING 2012 RAPPORT NR. 04 SCHOOL OF BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES 2 APV 2012 RAPPORT NR. 04 SCHOOL OF BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES AU HR Organisationsudvikling og Arbejdsmiljø

Læs mere

1. Baggrund... 2. 2. Det generelle psykiske arbejdsmiljø... 3. 4. Samarbejde med kolleger... 6. 5. Arbejdets organisering... 9. 6. Kompetencer...

1. Baggrund... 2. 2. Det generelle psykiske arbejdsmiljø... 3. 4. Samarbejde med kolleger... 6. 5. Arbejdets organisering... 9. 6. Kompetencer... Resultater for HR-afdelingen I samtlige diagrammer er antallet af personer, der har besvaret det givne spørgsmål, angivet i parentesen. Indhold 1. Baggrund... 2 2. Det generelle psykiske arbejdsmiljø...

Læs mere

APV2012 Spørgeskema til det teknisk-administrative personale (TAP)

APV2012 Spørgeskema til det teknisk-administrative personale (TAP) APV2012 Spørgeskema til det teknisk-administrative personale (TAP) Velkommen til undersøgelsen af det psykiske arbejdsmiljø ved Aarhus Universitet. Din besvarelse er anonym. Alle svar behandles fortroligt,

Læs mere

Psykisk Arbejdsplads Vurdering for Ph.d.-studerende på Aarhus Universitet

Psykisk Arbejdsplads Vurdering for Ph.d.-studerende på Aarhus Universitet ARBEJDSMILJØSEKTIONEN, AARHUS UNIVERSITET Psykisk Arbejdsplads Vurdering for Ph.d.-studerende på Aarhus Universitet Analyse af AU, hovedområder og køn December 2009 2 Indholdsfortegnelse Svarprocenter...3

Læs mere

1. Baggrund Det generelle psykiske arbejdsmiljø Samarbejde med kolleger Arbejdets organisering Kompetencer...

1. Baggrund Det generelle psykiske arbejdsmiljø Samarbejde med kolleger Arbejdets organisering Kompetencer... Resultater for Institut Teknisk Forvaltning I samtlige diagrammer er antallet af personer, der har besvaret det givne spørgsmål, angivet i parentesen. Indhold 1. Baggrund... 2 2. Det generelle psykiske

Læs mere

KØBENHAVNS UNIVERSITET TRIVSEL PÅ ARBEJDSPLADSEN

KØBENHAVNS UNIVERSITET TRIVSEL PÅ ARBEJDSPLADSEN KØBENHAVNS UNIVERSITET TRIVSEL PÅ ARBEJDSPLADSEN Trivsel på arbejdspladsen er en måling, der skal bidrage til en god og konstruktiv opfølgende dialog om jeres trivsel, samarbejde og fællesskab. Det er

Læs mere

Skemaet udfyldes individuelt. Dine svar vil blive behandlet fuldt fortroligt i den forstand, at analyserne på intet tidspunkt vil

Skemaet udfyldes individuelt. Dine svar vil blive behandlet fuldt fortroligt i den forstand, at analyserne på intet tidspunkt vil Dette er spørgeskemaet til den psykiske arbejdsmiljøpladsvurdering (APV). Skemaet udfyldes individuelt. Dine svar vil blive behandlet fuldt fortroligt i den forstand, at analyserne på intet tidspunkt vil

Læs mere

APV APV 2012 PSYKISK ARBEJDSPLADS- VURDERING 2012 RAPPORT NR. 01 AARHUS UNIVERSITET

APV APV 2012 PSYKISK ARBEJDSPLADS- VURDERING 2012 RAPPORT NR. 01 AARHUS UNIVERSITET APV APV 2012 PSYKISK ARBEJDSPLADS- VURDERING 2012 RAPPORT NR. 01 AARHUS UNIVERSITET 2 APV 2012 - RAPPORT NR. 01 - AARHUS UNIVERSITET AU HR Organisationsudvikling og Arbejdsmiljø Jens Baggesensvej 51 8200

Læs mere

INSTITUTMØDE DEN 26. AUGUST 2016 INSTITUTMØDE; BCOM, 26. AUGUST 2016

INSTITUTMØDE DEN 26. AUGUST 2016 INSTITUTMØDE; BCOM, 26. AUGUST 2016 INSTITUTMØDE DEN INSTITUTMØDE; BCOM, PROGRAM 09.00-09.15: Nyt fra instituttet 09.15-09.35: Udvidelse af antallet af undervisningstimer på vores fag/ uddannelser fra 2017: mulige modeller v/prodekan for

Læs mere

1. Baggrund Det generelle psykiske arbejdsmiljø a-d Det generelle psykiske arbejdsmiljø fordelt på typer VIP-opgaver...

1. Baggrund Det generelle psykiske arbejdsmiljø a-d Det generelle psykiske arbejdsmiljø fordelt på typer VIP-opgaver... Resultater for Institut 5 Juridisk Institut I samtlige diagrammer er antallet af personer, der har besvaret det givne spørgsmål, angivet i parentesen. Indhold 1. Baggrund... 2 2. Det generelle psykiske

Læs mere

Resultater: HR-afdelingen

Resultater: HR-afdelingen Resultater: HR-afdelingen Følgende rapport indeholder resultater fra afdelingens besvarelse af APV spørgeskemaet. Følgende resultater er trukket 4. og 25. februar 2013. Et eventuelt spring i nummeringen

Læs mere

APV APV 2012 PSYKISK ARBEJDSPLADS- RAPPORT NR. 03 FACULTY OF HEALTH

APV APV 2012 PSYKISK ARBEJDSPLADS- RAPPORT NR. 03 FACULTY OF HEALTH APV APV 2012 PSYKISK ARBEJDSPLADS- VURDERING 2012 RAPPORT NR. 03 FACULTY OF HEALTH 2 APV 2012 - RAPPORT NR. 03 - HEALTH AU HR Organisationsudvikling og Arbejdsmiljø Jens Baggesensvej 51 8200 Aarhus N Rapporter

Læs mere

Trivselsundersøgelse på Institut for Farmakologi og Farmakoterapi Besvarelser fordelt på TAP / VIP / Ph.d.

Trivselsundersøgelse på Institut for Farmakologi og Farmakoterapi Besvarelser fordelt på TAP / VIP / Ph.d. Trivselsundersøgelse på Institut for Farmakologi og Farmakoterapi Besvarelser fordelt på TAP / VIP / Ph.d. Antal besvarelser: 56 Antal inviterede respondenter: 9 Besvarelsesprocent: 62,2% Baggrundsspørgsmål

Læs mere

Nr. Tema 1 Motivation & Tilfredshed 2 Motivation & Tilfredshed 3 Motivation & Tilfredshed. 4 Engagement 5 Engagement 6 Engagement 7 Engagement

Nr. Tema 1 Motivation & Tilfredshed 2 Motivation & Tilfredshed 3 Motivation & Tilfredshed. 4 Engagement 5 Engagement 6 Engagement 7 Engagement Nr. Tema 1 Motivation & Tilfredshed 2 Motivation & Tilfredshed 3 Motivation & Tilfredshed 4 Engagement 5 Engagement 6 Engagement 7 Engagement 8 Omdømme 9 Omdømme 10 Rammer for arbejdet 11 Rammer for arbejdet

Læs mere

https://online4.safetynet.dk/odensekommune/questionnaire/questionnaireinternal.as...

https://online4.safetynet.dk/odensekommune/questionnaire/questionnaireinternal.as... Spørgeramme 01 Side 1 af 1 1-0-01 Arbejdets organisering og indhold De følgende spørgsmål handler om indhold og organisering af dine arbejdsopgaver Spørgeramme 01 Anonym Trivselsundersøgelse i Odense Kommune

Læs mere

APV APV 2012 PSYKISK ARBEJDSPLADS- VURDERING 2012 RAPPORT NR. 06 AU ADMINISTRATION

APV APV 2012 PSYKISK ARBEJDSPLADS- VURDERING 2012 RAPPORT NR. 06 AU ADMINISTRATION APV APV 2012 PSYKISK ARBEJDSPLADS- VURDERING 2012 RAPPORT NR. 06 ADMINISTRATION 2 APV 2012 - RAPPORT NR. 06 - ADMINISTRATION HR Organisationsudvikling og Arbejdsmiljø Jens Baggesensvej 51 8200 Aarhus N

Læs mere

Trivselsundersøgelse på Institut for Farmaci og Analytisk Kemi Besvarelser fordelt på TAP / VIP / Ph.d.

Trivselsundersøgelse på Institut for Farmaci og Analytisk Kemi Besvarelser fordelt på TAP / VIP / Ph.d. Trivselsundersøgelse på Institut for Farmaci og Analytisk Kemi Besvarelser fordelt på TAP / VIP / Ph.d. Antal besvarelser: 96 Antal inviterede respondenter: 146 Besvarelsesprocent: 65,8% Baggrundsspørgsmål

Læs mere

1. Baggrund Det generelle psykiske arbejdsmiljø a-d Det generelle psykiske arbejdsmiljø fordelt på typer VIP-opgaver...

1. Baggrund Det generelle psykiske arbejdsmiljø a-d Det generelle psykiske arbejdsmiljø fordelt på typer VIP-opgaver... Resultater for Institut 10 Uddannelse, Læring og Filosofi Indhold 1. Baggrund... 2 2. Det generelle psykiske arbejdsmiljø... 3 2.a-d Det generelle psykiske arbejdsmiljø fordelt på typer VIP-opgaver...

Læs mere

APV APV 2012 PSYKISK ARBEJDSPLADS- RAPPORT NR. 05 FACULTY OF ARTS

APV APV 2012 PSYKISK ARBEJDSPLADS- RAPPORT NR. 05 FACULTY OF ARTS APV APV 2012 PSYKISK ARBEJDSPLADS- VURDERING 2012 RAPPORT NR. 05 FACULTY OF ARTS 2 APV 2012 - RAPPORT NR. 05 - ARTS AU HR Organisationsudvikling og Arbejdsmiljø Jens Baggesensvej 51 8200 Aarhus N Rapporter

Læs mere

Handleplan for Psykisk APV, Institut for Fysik og Astronomi

Handleplan for Psykisk APV, Institut for Fysik og Astronomi Handleplan for Psykisk APV, Institut for Fysik og Astronomi Arbejdsmiljøudvalget Institut for Fysik og Astronomi August 2016 Psykisk APV 2016 Institut for Fysik og Astronomi Handleplan udarbejdet af: Lars

Læs mere

Resultater for Institut 12 Sprog og Kultur

Resultater for Institut 12 Sprog og Kultur Resultater for Institut 12 Sprog og Kultur I samtlige diagrammer er antallet af personer, der har besvaret det givne spørgsmål, angivet i parentesen. Indhold RESULTATER FOR INSTITUT 12 SPROG OG KULTUR...

Læs mere

Status for APV for trivslen/det psykiske arbejdsmiljø på fire fakulteter

Status for APV for trivslen/det psykiske arbejdsmiljø på fire fakulteter K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Til medlemmer af HSU SAGSNOTAT 11. MARTS 2009 Vedr.: Sagsbehandler: Karen Boesen Status for APV for trivslen/det psykiske arbejdsmiljø på fire fakulteter 1. Baggrund

Læs mere

PSYKISK APV - OPFØLGNING PÅ CRF

PSYKISK APV - OPFØLGNING PÅ CRF PSYKISK APV - OPFØLGNING PÅ CRF DAGEN I DAG Kl. 11.30-11.40: Intro ved Birgitte og Esben Kl. 11.40-11.55: Præsentation af modellen + inddeling i grupper ved Kirsten og Karina Kl. 11.55-12.20: Frokost +

Læs mere

Hvem får spm? VIP: DVIP: TAP-ADM: X TAP-Tek: X TAP-Lab: X TAP-forsk: X DTAP: X

Hvem får spm? VIP: DVIP: TAP-ADM: X TAP-Tek: X TAP-Lab: X TAP-forsk: X DTAP: X Spørgeskema Hvem får spm? VIP: DVIP: TAP-ADM: X TAP-Tek: X TAP-Lab: X TAP-forsk: X DTAP: X Hvad arbejder du primært med inden for din TAP-stilling? (sæt ét kryds) - Administration, udvikling, IT, ledelsesbetjening,

Læs mere

Handleplan for Psykisk APV, Institut for Fysik og Astronomi

Handleplan for Psykisk APV, Institut for Fysik og Astronomi Handleplan for Psykisk APV, Institut for Fysik og Astronomi Arbejdsmiljøudvalget Institut for Fysik og Astronomi Maj 2013 Psykisk APV 2012 Institut for Fysik og Astronomi Handleplan udarbejdet af: Ruth

Læs mere

Aalborg Kommune. Klimamåling. Rapportspecifikationer. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Gennemførte 3962 Inviterede 4376 Svarprocent 91%

Aalborg Kommune. Klimamåling. Rapportspecifikationer. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Gennemførte 3962 Inviterede 4376 Svarprocent 91% Aalborg Kommune Klimamåling Rapportspecifikationer Gennemførte 3962 Inviterede 4376 Svarprocent 91% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Tema 1-4 7 Arbejdsopgaver

Læs mere

Aalborg Kommune. Klimamåling. Rapportspecifikationer. Jan Arnbjørn Gennemførte 46 Inviterede 48 Svarprocent 96%

Aalborg Kommune. Klimamåling. Rapportspecifikationer. Jan Arnbjørn Gennemførte 46 Inviterede 48 Svarprocent 96% Aalborg Kommune Klimamåling Rapportspecifikationer Gennemførte 46 Inviterede 48 Svarprocent 96% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Tema 1-4 7 Arbejdsopgaver Arbejdsindhold

Læs mere

- - Instituttet har valgt at have et overordnet tema for alle årene (2017, 2018 og 2019), hvor resultaterne fra 2016 psykiske APV bearbejdes.

- - Instituttet har valgt at have et overordnet tema for alle årene (2017, 2018 og 2019), hvor resultaterne fra 2016 psykiske APV bearbejdes. HANDLINGSPLAN FOR PSYKISK APV FOR ANIS Udarbejdet 160830 Opdateret [dato] INDSATSOMRÅDE: - - Instituttet har valgt at have et overordnet tema for alle årene (2017, 2018 og 2019), hvor resultaterne fra

Læs mere

APV Institut for Folkesundhedsvidenskab Sekretariatet Understedsrapport. Antal besvarelser: 6. Svarprocent: 100%

APV Institut for Folkesundhedsvidenskab Sekretariatet Understedsrapport. Antal besvarelser: 6. Svarprocent: 100% ab Antal besvarelser: 6 APV 2012 Svarprocent: 10 RESULTATER PÅ HOVEDOMRÅDER 01 Nedenfor fremgår resultater på undersøgelsens hovedområder. Hvert hovedområde er sammensat af flere enkeltspørgsmål, som vises

Læs mere

politik for vold, mobning og chikane delpolitik til trivselspolitik - forebyggelse og håndtering af vold, mobning og chikane.

politik for vold, mobning og chikane delpolitik til trivselspolitik - forebyggelse og håndtering af vold, mobning og chikane. politik for vold, mobning og chikane delpolitik til trivselspolitik - forebyggelse og håndtering af vold, mobning og chikane. 1 Vold, mobning og chikane Denne delpolitik er udarbejdet for at øge opmærksomheden

Læs mere

STUDIEMILJØ 2017 UNDERSØGELSE AF STUDIEMILJØET VED AARHUS UNIVERSITET. Rapport nr. 1/Studiemiljø 2017 Hovedresultater og nøgletal

STUDIEMILJØ 2017 UNDERSØGELSE AF STUDIEMILJØET VED AARHUS UNIVERSITET. Rapport nr. 1/Studiemiljø 2017 Hovedresultater og nøgletal STUDIEMILJØ 2017 UNDERSØGELSE AF STUDIEMILJØET VED AARHUS UNIVERSITET Rapport nr. 1/Studiemiljø 2017 Hovedresultater og nøgletal SMU2017. Rapport nr. 1. Hovedrapport for Aarhus Universitet Rapporter i

Læs mere

APV Institut for Folkesundhedsvidenskab Afdeling for Social Medicin Understedsrapport. Antal besvarelser: 45.

APV Institut for Folkesundhedsvidenskab Afdeling for Social Medicin Understedsrapport. Antal besvarelser: 45. ab Antal besvarelser: 45 APV 2012 Svarprocent: 82% RESULTATER PÅ HOVEDOMRÅDER 01 Nedenfor fremgår resultater på undersøgelsens hovedområder. Hvert hovedområde er sammensat af flere enkeltspørgsmål, som

Læs mere

Studiemiljøundersøgelsen Diplomingeniør i Produktionsteknik

Studiemiljøundersøgelsen Diplomingeniør i Produktionsteknik Studiemiljøundersøgelsen 201 - Diplomingeniør i Produktionsteknik Syddansk Universitet, Det Tekniske Fakultet Indledning Denne rapport bygger på data fra studiemiljøundersøgelsen som er gennemført på hele

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2012

Trivselsundersøgelse 2012 Aabenraa Kommune Trivselsundersøgelse 2012 Rapportspecifikationer Gennemførte 211 Inviterede 248 Svarprocent 85% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Tema 1-4 6 Tilfredshed

Læs mere

APV Institut for Folkesundhedsvidenskab Afdeling for Sundhedstjenesteforskning Understedsrapport. Antal besvarelser: 35.

APV Institut for Folkesundhedsvidenskab Afdeling for Sundhedstjenesteforskning Understedsrapport. Antal besvarelser: 35. ab Antal besvarelser: 35 APV 2012 Svarprocent: 78% RESULTATER PÅ 01 HOVEDOMRÅDER Nedenfor fremgår resultater på undersøgelsens hovedområder. Hvert hovedområde er sammensat af flere enkeltspørgsmål, som

Læs mere

APV Institut for Folkesundhedsvidenskab Biostatistisk afdeling Understedsrapport. Antal besvarelser: 27. Svarprocent: 77%

APV Institut for Folkesundhedsvidenskab Biostatistisk afdeling Understedsrapport. Antal besvarelser: 27. Svarprocent: 77% ab Antal besvarelser: 27 APV 2012 Svarprocent: 77% RESULTATER PÅ HOVEDOMRÅDER 01 Nedenfor fremgår resultater på undersøgelsens hovedområder. Hvert hovedområde er sammensat af flere enkeltspørgsmål, som

Læs mere

APV Institut for Folkesundhedsvidenskab Afdeling for Almen Medicin Understedsrapport. Antal besvarelser: 12.

APV Institut for Folkesundhedsvidenskab Afdeling for Almen Medicin Understedsrapport. Antal besvarelser: 12. ab Antal besvarelser: 12 APV 2012 Svarprocent: 55% RESULTATER PÅ HOVEDOMRÅDER 01 Nedenfor fremgår resultater på undersøgelsens hovedområder. Hvert hovedområde er sammensat af flere enkeltspørgsmål, som

Læs mere

APV Institut for Folkesundhedsvidenskab Center for Epidemiologi og Screening Understedsrapport. Antal besvarelser: 12.

APV Institut for Folkesundhedsvidenskab Center for Epidemiologi og Screening Understedsrapport. Antal besvarelser: 12. ab Antal besvarelser: 12 APV 2012 Svarprocent: 92% RESULTATER PÅ 01 HOVEDOMRÅDER Nedenfor fremgår resultater på undersøgelsens hovedområder. Hvert hovedområde er sammensat af flere enkeltspørgsmål, som

Læs mere

APV Institut for Folkesundhedsvidenskab Medicinsk Museion Understedsrapport. Antal besvarelser: 18. Svarprocent: 51%

APV Institut for Folkesundhedsvidenskab Medicinsk Museion Understedsrapport. Antal besvarelser: 18. Svarprocent: 51% ab Antal besvarelser: 18 APV 2012 Svarprocent: 51% RESULTATER PÅ HOVEDOMRÅDER 01 Nedenfor fremgår resultater på undersøgelsens hovedområder. Hvert hovedområde er sammensat af flere enkeltspørgsmål, som

Læs mere

Forslag til Virksomhedsskema for Aarhus Kommune

Forslag til Virksomhedsskema for Aarhus Kommune Forslag til Virksomhedsskema for Aarhus Kommune Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) har udviklet et nyt spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø Dansk Psykosocialt Spørgeskema. I den forbindelse

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø

Psykisk arbejdsmiljø Kære deltager Dette spørgeskema handler om psykisk arbejdsmiljø og trivsel på arbejdspladsen. Spørgeskemaet berører en lang række forskellige temaer, som fx samarbejde, ledelse, arbejdets organisering

Læs mere

Antal besvarelser: 85 TRIVSEL 2015. Designskolen Kolding Svarprocent: 100% Totalrapport

Antal besvarelser: 85 TRIVSEL 2015. Designskolen Kolding Svarprocent: 100% Totalrapport beelser: 85 TRIVSEL 215 Svarprocent: Trivsel 215 LÆSEVEJLEDNING 1 SÅDAN LÆSES FIGURERNE Til venstre for figuren vises de enkelte spørgsmålsformuleringer. Mellem spørgsmålsformuleringen og grafikken vises

Læs mere

3-I-1 MÅLING Nordfyns Kommune total Nordfyns Kommune Trivsel. Antal besvarelser: Svarprocent: 92%

3-I-1 MÅLING Nordfyns Kommune total Nordfyns Kommune Trivsel. Antal besvarelser: Svarprocent: 92% total beelser: 1.67 3-I-1 MÅLING 217 Svarprocent: 9 3-i-1 Måling 217 RESULTATER PÅ TEMAER 1 Nedenfor fremgår resultaterne på undersøgelsens temaer. Hvert af temaerne er sammensat af flere enkeltspørgsmål,

Læs mere

Børn og Unge Trivselsundersøgelse Spørgeskema

Børn og Unge Trivselsundersøgelse Spørgeskema Ref.nr.: Børn og Unge Trivselsundersøgelse Spørgeskema TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 2 PSYKISK ARBEJDSMILJØ De følgende spørgsmål handler om psykisk arbejdsmiljø, tilfredshed og trivsel i arbejdet. Nogle af

Læs mere

Børn og Unge Trivselsundersøgelse 2015 Spørgeskema

Børn og Unge Trivselsundersøgelse 2015 Spørgeskema Ref.nr.: Børn og Unge Trivselsundersøgelse 2015 Spørgeskema TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015 2 PSYKISK ARBEJDSMILJØ De følgende spørgsmål handler om psykisk arbejdsmiljø, tilfredshed og trivsel i arbejdet. Nogle

Læs mere

Aalborg Kommune. Klimamåling Rapportspecifikationer. Aalborg Kommune Total Gennemførte Inviterede Svarprocent 84%

Aalborg Kommune. Klimamåling Rapportspecifikationer. Aalborg Kommune Total Gennemførte Inviterede Svarprocent 84% Aalborg Kommune Klimamåling 2016 Rapportspecifikationer Gennemførte 12365 Inviterede 14674 Svarprocent 84% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Det samlede resultat

Læs mere

APV APV 2012 PSYKISK ARBEJDSPLADS- RAPPORT NR. 02 FACULTY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

APV APV 2012 PSYKISK ARBEJDSPLADS- RAPPORT NR. 02 FACULTY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY APV APV 2012 PSYKISK ARBEJDSPLADS- VURDERING 2012 RAPPORT NR. 02 FACULTY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY 2 APV 2012 - RAPPORT NR. 02 - SCIENCE AND TECHNOLOGY AU HR Organisationsudvikling og Arbejdsmiljø Jens

Læs mere

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø. Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø. Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn Hvilken afdeling arbejder du i? Hvad er din stilling? Psykisk arbejdsmiljø De følgende spørgsmål handler

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2011 Lokal rapport

Trivselsundersøgelse 2011 Lokal rapport Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen i hele Furesø Kommune 2011. Trivselsmålingen har en svarprocent på.9 pct. En svarprocent på 0-0 pct. regnes sædvanligvis for at være tilfredsstillende

Læs mere

ARBEJDSPLADSVURDERING

ARBEJDSPLADSVURDERING ARBEJDSPLADSVURDERING Kortlægning KORTLÆGNING AABENRAA FRISKOLE 27. NOVEMBER 2014 Introduktion Alle virksomheder har pligt til at gennemføre en Arbejdspladsvurdering (APV) minimum hvert 3. år, der omfatter

Læs mere

Odder Kommune. Børn og Unge. Svarprocent:

Odder Kommune. Børn og Unge. Svarprocent: Medarbejdertrivselsmåling 2014 Odder Kommune Børn og Unge November 2014 Antal besvarelser: Svarprocent: 421 72% INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 DEL 1: OVERORDNEDE RESULTATER 4 MTI - MEDARBEJDERTRIVSELSINDEKS

Læs mere

Rapport: Faktorstrukturen for spørgsmål i Studiemiljø2011, Aarhus Universitet

Rapport: Faktorstrukturen for spørgsmål i Studiemiljø2011, Aarhus Universitet Rapport: Faktorstrukturen for spørgsmål i Studiemiljø2011, Aarhus Universitet Herrmann, Kim Jesper 1 & Anna Bager Center for Uddannelse og Læring, Aarhus Universitet Nærværende rapport har til formål at

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø. AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Ny udgave

Psykisk arbejdsmiljø. AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Ny udgave Psykisk arbejdsmiljø AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø Ny udgave 6 Spørgeskemaet Dette spørgeskema er udviklet af Arbejdsmiljøinstituttet som et redskab til vurdering

Læs mere

Spørgeskemaet er et samlet skema, der indeholder spørgsmål om din trivsel, det psykiske arbejdsmiljø og evaluering af din nærmeste leder.

Spørgeskemaet er et samlet skema, der indeholder spørgsmål om din trivsel, det psykiske arbejdsmiljø og evaluering af din nærmeste leder. VELKOMMEN TIL KLIMAMÅLING 2013 Kære medarbejder/leder Aalborg Kommune ser gennemførelsen af Klimamålingen som et væsentligt element i realiseringen af kommunens fælles personalepolitik og som et middel

Læs mere

Antal besvarelser: 105 Områderapport Svarprocent: 51% Randers Ungdomsskole TRIVSELSMÅLING FOR MEDARBEJDERE 2016

Antal besvarelser: 105 Områderapport Svarprocent: 51% Randers Ungdomsskole TRIVSELSMÅLING FOR MEDARBEJDERE 2016 beelser: 5 Svarprocent: 5 TRIVSELSMÅLING FOR MEDARBEJDERE 26 SÅDAN BRUGES RAPPORTEN Modtagelse af rapport Rapporten indeholder resultater fra Trivselsmåling for medarbejdere 26 i Randers Kommune, der er

Læs mere

Medarbejdertrivselsmåling 2014

Medarbejdertrivselsmåling 2014 Medarbejdertrivselsmåling 2014 Odder Kommune Totalrapport November 2014 Antal besvarelser: Svarprocent: 910 7 INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 DEL 1: OVERORDNEDE RESULTATER 4 MTI - MEDARBEJDERTRIVSELSINDEKS

Læs mere

Vold, mobning og chikane

Vold, mobning og chikane Vold, mobning og chikane Retningslinjer om vold, mobning og chikane Baggrund for retningslinjerne Det er en skal-opgave for Hovedudvalget og de lokale MED-udvalg at udarbejde retningslinjer mod vold, mobning

Læs mere

ARBEJDSPLADSVURDERING KORTLÆGNING RYÅ ETERSKOLE

ARBEJDSPLADSVURDERING KORTLÆGNING RYÅ ETERSKOLE ARBEJDSPLADSVURDERING KORTLÆGNING RYÅ ETERSKOLE Introduktion Alle virksomheder har pligt til at gennemføre en Arbejdspladsvurdering (APV) minimum hvert 3. år, der omfatter både det fysiske og det psykiske

Læs mere

Trivsel 2016 Designskolen Kolding Totalrapport TRIVSEL Antal besvarelser: 81 Svarprocent: 90%

Trivsel 2016 Designskolen Kolding Totalrapport TRIVSEL Antal besvarelser: 81 Svarprocent: 90% Designskolen Kolding TRIVSEL 216 Antal besvarelser: 81 Svarprocent: 9 Designskolen Kolding LÆSEVEJLEDNING 1 Designskolen Kolding RESULTATER PÅ HOVEDOMRÅDER 2 Nedenfor fremgår resultater på undersøgelsens

Læs mere

Handlingsplan for Psykisk APV, Institut for Fysik og Astronomi

Handlingsplan for Psykisk APV, Institut for Fysik og Astronomi Handlingsplan for Psykisk APV, Institut for Fysik og Astronomi Arbejdsmiljøudvalget Institut for Fysik og Astronomi December 2009 Psykisk APV 2009 Institut for Fysik og Astronomi Handlingsplan udarbejdet

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN

TRIVSELSUNDERSØGELSEN TRIVSELSUNDERSØGELSEN En måling af trivslen i Odense Kommune Trivselsrapport for Fritidsundervisning Antal inviterede: 8 Antal besvarelser: 4 Besvarelses procent: 50.00 % 01-10-2015 Den årlige trivselsundersøgelse

Læs mere

Handlingsplan for opfølgning på Psykisk APV 2012 ved. Science and Technology, Aarhus Universitet

Handlingsplan for opfølgning på Psykisk APV 2012 ved. Science and Technology, Aarhus Universitet Handlingsplan for opfølgning på Psykisk APV 2012 ved Science and Technology, Aarhus Universitet Baggrund: Aarhus Universitet gennemførte i 2012 en samlet analyse af det psykiske arbejdsmiljø for alle universitetets

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2016

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2016 Nordfyns Kommune beelser: 1.241 TRIVSELSUNDERSØGELSE 2016 Svarprocent: 67% RESULTATER PÅ TEMAER 01 Nedenfor fremgår resultaterne på undersøgelsens temaer. Hvert af temaerne er sammensat af flere enkeltspørgsmål,

Læs mere

MTU og Psykisk APV 2012

MTU og Psykisk APV 2012 FREDERICIA KOMMUNE MTU og Psykisk APV 2012 Rapportspecifikationer Gennemførte 285 Inviterede 340 Svarprocent 84% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Resultater 7

Læs mere

APV 2011 Arbejdspladsvurdering

APV 2011 Arbejdspladsvurdering APV 211 Arbejdspladsvurdering (Tillæg til rapporten for MTU 211) Svarprocent: 72% (52 besvarelser ud af 72 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion til arbejdspladsvurdering

Læs mere

PSYKISK APV PÅ AU. En kort redegørelse for den teoretiske og analytiske approach og nogle anbefalinger vedrørende beredskab for opfølgning

PSYKISK APV PÅ AU. En kort redegørelse for den teoretiske og analytiske approach og nogle anbefalinger vedrørende beredskab for opfølgning NOTAT Notatet er udarbejdet af: Torben K. Jensen Anders Kragh Moestrup PSYKISK APV PÅ AU. En kort redegørelse for den teoretiske og analytiske approach og nogle anbefalinger vedrørende beredskab for opfølgning

Læs mere

Psykisk APV 2009/10. Udkast til Handlingsplan for BiRC (Center for Bioinformatik)

Psykisk APV 2009/10. Udkast til Handlingsplan for BiRC (Center for Bioinformatik) AU Center for Bioinformatik () Det Naturvidenskabelige Fakultet Aarhus Universitet Psykisk APV 2009/10 Udkast til Handlingsplan for (Center for Bioinformatik) S Sikkerhedsudvalg: Morten Kjeldgaard og Ellen

Læs mere

Nej Ja, leder af ledere Ja, leder af ledere og medarbejdere Ja, leder af medarbejdere

Nej Ja, leder af ledere Ja, leder af ledere og medarbejdere Ja, leder af medarbejdere BILAG 2 VIP SPØRGESKEMA ÅRLIG MÅLING AF TRIVSEL OG TILFREDSHED KU ønsker at være en arbejdsplads, hvor medarbejderne trives og hvor den administrative understøttelse fungerer godt. I forlængelse af strategi

Læs mere

MTU HF & VUC Nordsjælland. Antal besvarelser: 156. Svarprocent: 91% HF & VUC Nordsjælland. Totalrapport

MTU HF & VUC Nordsjælland. Antal besvarelser: 156. Svarprocent: 91% HF & VUC Nordsjælland. Totalrapport beelser: 156 MTU 2015 Svarprocent: 9 RESULTATER PÅ HOVEDOMRÅDER 01 Nedenfor fremgår resultater på undersøgelsens hovedområder. Hvert hovedområde er et gennemsnitligt resultat af flere enkeltspørgsmål,

Læs mere

AARHUS KOMMUNE, SUNDHED OG OMSORG

AARHUS KOMMUNE, SUNDHED OG OMSORG AARHUS KOMMUNE, SUNDHED OG OMSORG TRIVSELSUNDERSØGELSE 2012 AARHUS KOMMUNE, SUNDHED OG OMSORG SAMLET KONKLUSION RESUME: SAMLET KONKLUSION 3518 svar giver en svarprocent på 75% - dog forskel på tværs af

Læs mere

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 15 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 94% (11 besvarelser ud af 117 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion

Læs mere

Arbejdsmiljø En undersøgelse af socialpædagogers arbejdsmiljø

Arbejdsmiljø En undersøgelse af socialpædagogers arbejdsmiljø Arbejdsmiljø En undersøgelse af socialpædagogers arbejdsmiljø Marts 2017 RAPPORT Arbejdsmiljø En undersøgelse af socialpædagogers arbejdsmiljø Udgivet af Socialpædagogerne, Marts 2017 ISBN: 978-87-89992-88-4

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET HANDLINGSPLAN FOR PSYKISK APV FOR ENHEDSADMINISTRATIONEN 2016

AARHUS UNIVERSITET HANDLINGSPLAN FOR PSYKISK APV FOR ENHEDSADMINISTRATIONEN 2016 HANDLINGSPLAN FOR PSYKISK APV FOR ENHEDSADMINISTRATIONEN 2016 De primære psykiske APV-handleplaner i Enhedsadministrationen ligger på administrationscenter- og vicedirektørniveau samt underliggende enheder.

Læs mere

Kort oversigt over skalaerne i de nye Tre-dækker II spørgeskemaer

Kort oversigt over skalaerne i de nye Tre-dækker II spørgeskemaer 2005 Kort oversigt over skalaerne i de nye Tre-dækker II spørgeskemaer I forbindelse med udviklingen af tre-dækker II har vi lagt vægt på at udvikle korte skalaer til brug for forskningen ( forskerskemaet

Læs mere

APV2012 Spørgeskema til det deltidsansatte teknisk-administrative. personale (DTAP)

APV2012 Spørgeskema til det deltidsansatte teknisk-administrative. personale (DTAP) APV2012 Spørgeskema til det deltidsansatte teknisk-administrative personale (DTAP) Velkommen til undersøgelsen af det psykiske arbejdsmiljø ved Aarhus Universitet. Din besvarelse er anonym. Alle svar behandles

Læs mere

Politik for håndtering af mobning og chikane. Politik for håndtering af mobning og chikane frederikshavn kommune

Politik for håndtering af mobning og chikane. Politik for håndtering af mobning og chikane frederikshavn kommune Politik for håndtering af mobning og chikane Politik for håndtering af mobning og chikane frederikshavn kommune Forord I Frederikshavn Kommune vil vi have sunde og attraktive arbejdspladser, hvor psykisk

Læs mere

Datarapportering Medarbejdertrivselsundersøgelse 2013 Ørestad Gymnasium Udarbejdet af ASPEKT R&D

Datarapportering Medarbejdertrivselsundersøgelse 2013 Ørestad Gymnasium Udarbejdet af ASPEKT R&D Datarapportering Medarbejdertrivselsundersøgelse Ørestad Gymnasium Udarbejdet af ASPEKT R&D Ørestad Gymnasium Medarbejdertrivselsundersøgelse Undersøgelsen på Ørestad Gymnasium Der har deltaget i alt medarbejdere

Læs mere

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 15 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 95% ( besvarelser ud af 63 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion

Læs mere

IBC MEDARBEJDERTRIVSELS- OG APV UNDERSØGELSE 2016 AFDELINGER BENCHMARKINGRAPPORT ASPEKT R&D A/S

IBC MEDARBEJDERTRIVSELS- OG APV UNDERSØGELSE 2016 AFDELINGER BENCHMARKINGRAPPORT ASPEKT R&D A/S IBC MEDARBEJDERTRIVSELS- OG APV UNDERSØGELSE 6 AFDELINGER BENCHMARKINGRAPPORT ASPEKT R&D A/S IBC Medarbejdertrivsels- og APV undersøgelse 6 Afdelinger (kun undervisere) Læsevejledning Benchmarkingrapporten

Læs mere

Studiemiljøundersøgelsen diplomingeniøruddannelsen i Global Management and Manufacturing

Studiemiljøundersøgelsen diplomingeniøruddannelsen i Global Management and Manufacturing Studiemiljøundersøgelsen 215 - diplomingeniøruddannelsen i Global Management and Manufacturing Syddansk Universitet, Det Tekniske Fakultet Indledning Denne rapport bygger på data fra studiemiljøundersøgelsen

Læs mere

ARBEJDSMILJØSTATISTIKKER Q SYGEFRAVÆR - PSYKOLOGISK RÅDGIVNING - ARBEJDSSKADER

ARBEJDSMILJØSTATISTIKKER Q SYGEFRAVÆR - PSYKOLOGISK RÅDGIVNING - ARBEJDSSKADER ARBEJDSMILJØSTATISTIKKER Q1 2015 - SYGEFRAVÆR - PSYKOLOGISK RÅDGIVNING - ARBEJDSSKADER HR, ORGANISATIONSUDVIKLING OG ARBEJDSMILJØ 1. SYGEFRAVÆR Sygefravær 2015 ARTS BSS HE ST FA Øvrige 1 Sygedage Q1 2015

Læs mere

Tilfredshed Sygehusapoteket. Region Nordjylland. Svarprocent: 97% (147/152)

Tilfredshed Sygehusapoteket. Region Nordjylland. Svarprocent: 97% (147/152) Tilfredshed 213 Svarprocent: 97% (147/152) Strategi og Ledelse 1 [] 7 68 65 74 72 [] [-6] 71 74 4 2 Tilknytning Omdømme Overordnet ledelse Samarbejde & Videndeling Nytænkning & Udvikling Tillid Retfærdighed

Læs mere

AU Følgegruppen for Psykisk APV

AU Følgegruppen for Psykisk APV AU Følgegruppen for Psykisk APV HEALTH AU HANDLINGSPLAN for opfølgning på Psykisk APV 2012 HEALTH AU I forbindelse med Aarhus Universitets samlede vurdering af institutionens psykiske arbejdsmiljø (Psykisk

Læs mere

APV 2015 Arbejdspladsvurdering

APV 2015 Arbejdspladsvurdering APV 15 Arbejdspladsvurdering (Tillæg til rapporten for MTU 15) Svarprocent: 87% (77 besvarelser ud af 89 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion til arbejdspladsvurdering

Læs mere

APV 2014 Arbejdspladsvurdering

APV 2014 Arbejdspladsvurdering APV 14 Arbejdspladsvurdering (Tillæg til rapporten for MTU 14) Svarprocent: % (6 besvarelser ud af 6 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion til arbejdspladsvurdering og

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2013 TRIVSELSUNDERSØGELSE 2013 Samlet for hele Kommunen ForebyggelsesCentret Rapporten er udarbejdet af Mette Christiansen og Mikael B. Ernstsen for Langeland Kommune. Eventuelle spørgsmål bedes rettet til

Læs mere

Forventningsafstemninger ift. opgaver. opgave-beskrivelser (kunne evt. ske ved MUS-samtaler) O: August 2014 Påbegyndt.

Forventningsafstemninger ift. opgaver. opgave-beskrivelser (kunne evt. ske ved MUS-samtaler) O: August 2014 Påbegyndt. Psykisk APV Handlingsplan for CUDiM Udarbejdet 04.07.2013 Koder: Grøn = igangsat Blå = afsluttet Ajourført: den 18.11.2013 - den 28.05.2015 - den 30.06. Indsatsområder Behov Tiltag Ansvar (og evt hjælper)

Læs mere

APV 2013 Arbejdspladsvurdering

APV 2013 Arbejdspladsvurdering APV 213 Arbejdspladsvurdering (Tillæg til rapporten for MTU 213) Svarprocent: 82% ( besvarelser ud af 98 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion til arbejdspladsvurdering

Læs mere

Om undersøgelsen...1. Hovedresultater...2. Jobtilfredshed...3. Stress...3. Psykisk arbejdsmiljø...6. Motivation og fleksibilitet...

Om undersøgelsen...1. Hovedresultater...2. Jobtilfredshed...3. Stress...3. Psykisk arbejdsmiljø...6. Motivation og fleksibilitet... Faktaark om psykisk arbejdsmiljø og jobtilfredshed 2017 Ref. THP/- 03.01.2017 Om undersøgelsen...1 Hovedresultater...2 Jobtilfredshed...3 Stress...3 Psykisk arbejdsmiljø...6 Motivation og fleksibilitet...7

Læs mere