Beskæftigelse og arbejdsløshed opdelt på herkomst i. Århus Kommune, 1. januar 1996 til 1. januar 1999

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beskæftigelse og arbejdsløshed opdelt på herkomst i. Århus Kommune, 1. januar 1996 til 1. januar 1999"

Transkript

1 Århus Kommune Økonomisk Afdeling April 2000 Beskæftigelse og arbejdsløshed opdelt på herkomst i Århus Kommune, 1. januar 1996 til 1. januar 1999 Statistisk Kontor Telefon Rådhuset Telefax Postboks 32, 8100 Århus C

2 Indholdsfortegnelse: side Baggrund og definitioner... 1 Nogle hovedresultater Arbejdsløshedsprocenten og beskæftigelsesprocenten i Århus Kommune og hele landet pr. 1. januar Udviklingen i arbejdsløshedsprocenten og beskæftigelsesprocenten i Århus Kommune i perioden 1. januar 1996 til 1. januar Bilagstabeller heraf: Århus Kommune Hele landet

3 1 Beskæftigelse og arbejdsløshed opdelt på herkomst i Århus Kommune i perioden 1. januar 1996 til 1. januar 1999 I. Baggrund og definitioner. Den 24. november 1999 offentliggjorde Indenrigsministeriet et notat om arbejdsløshed og beskæftigelsesfrekvens for udenlandske borgere i Danmark pr. 1. januar Det fremgik, at såvel arbejdsløsheden som procenten af ikke-beskæftigede blandt udlændinge var væsentlig højere end for befolkningen som helhed. Man har hele tiden været klar over, at arbejdsløshedsprocenten for udlændinge er betydeligt højere end for befolkningen som helhed. Det, som har været overraskende, er, at så stor en del af udlændingene slet ikke har nogen tilknytning til arbejdsmarkedet (dvs. er uden for arbejdsstyrken) og derfor ikke indgår i den registrerede ledighedsstatistik. Dette er baggrunden for suppleringen af arbejdsløshedsprocenten i nærværende notat med ikke-beskæftigelsesprocenter og beskæftigelsesprocenter blandt personer med fremmed herkomst i Århus Kommune. Tabellerne i nærværende notat er dannet på baggrund af specialkørsler i Danmarks Statistik. Oplysningerne stammer fra den registerbaserede arbejdsstyrkestatistik (RAS) for årene , som opgøres pr. 1. januar. Oplysningerne om befolkningen i Århus Kommune giver mulighed for at beregne en række størrelser (se nedenfor) opdelt efter køn, alder og herkomst: Arbejdsstyrken består af personer i beskæftigelse plus antallet af arbejdsløse. Arbejdsløse eller ledige er personer uden erhvervsmæssig beskæftigelse, som søger erhvervsarbejde. Arbejdsløshedsprocenten (arbejdsløse i forhold til arbejdsstyrken i procent) - man er arbejdsløs, hvis man ikke har oppebåret løn i referenceperioden (sidste uge af november måned). Ikke-beskæftigelsesprocenten (ikke-beskæftigede i forhold til den samlede befolkning i procent). F.eks. ikke-beskæftigede årige i forhold til det samlede antal årige. Ikke-beskæftigede omfatter arbejdsløse og personer udenfor arbejdsstyrken. Beskæftigelsesprocenten (beskæftigede i forhold til den samlede befolkning i procent) - man er i beskæftigelse, hvis man oppebærer løn i mindst en time i referenceperioden. Beskæftigede deles op i ordinær beskæftigelse og støttet beskæftigelse - støttet beskæftigelse omfatter personer i jobtræning, puljejob og i revalidering med løntilskud. Personer, der opfylder kriterierne for at være i beskæftigelse, men som samtidigt har væsentlige ikke-erhvervsmæssige aktiviteter i referenceperioden (sidste uge af november måned) - f.eks. studerende - indgår som beskæftigede.

4 2 II. Nogle hovedresultater. Beskæftigelsesprocenten for de årige (i ordinære og ustøttede jobs) er i perioden 1. januar 1996 til 1. januar 1999 i Århus Kommune steget indenfor alle de medtagne herkomstgrupper og mest for personer af vietnamesisk herkomst, jfr. tabel 1. Dog bemærkes det, at personer af somalisk, irakisk og libanesisk herkomst har en meget lav beskæftigelsesprocent. Pr. 1. januar 1999 er den ordinære beskæftigelsesprocent for de 3 nationaliteter henholdsvis 8, 17 og 17 mod danskernes ordinære beskæftigelsesprocent på 73. Tabel 1. Udviklingen i ordinær beskæftigelsesprocent for de årige i Århus Kommune i perioden 1. januar 1996 til 1. januar 1999 opdelt på udvalgte herkomstgrupper. Ændring*) Ordinær beskæftigelsesprocent Iran ,4 Irak ,1 Libanon ,3 Vietnam ,7 Somalia ,2 Polen ,1 Øvrige flygtningelande ,4 Tyrkiet ,8 Øvrige indvandrerlande ,4 Norden, EU, USA og Canada ,5 Danmark ,1 I alt ,9 Beskæftigelsesprocenten vedrører ordinære og ustøttede jobs. *) Ændring i procentpoint. Arbejdsløshedsprocenten for de årige er i perioden 1. januar 1996 til 1. januar 1999 i Århus Kommune faldet indenfor alle de medtagne herkomstgrupper pånær libanesisk og mest for personer af tyrkisk herkomst, jfr. tabel 2 på næste side. Det ses, at arbejdsløshedsprocenten på trods af faldet stadigvæk er meget høj for de fleste herkomstgrupper fra 3. lande, dvs. landene uden for Danmark, Norden, EU og Nordamerika. Pr. 1. januar 1999 er arbejdsløshedsprocenten 41 for personer af libanesisk herkomst, 33 for personer af somalisk herkomst og 24 for personer af både irakisk og tyrkisk herkomst.

5 3 Tabel 2. Udviklingen i arbejdsløshedsprocenten for de årige i Århus Kommune i perioden 1. januar 1996 til 1. januar 1999 opdelt på udvalgte herkomstgrupper. Ændring*) Arbejdsløshedsprocent Iran ,9 Irak ,4 Libanon ,9 Vietnam ,0 Somalia ,1 Polen ,2 Øvrige flygtningelande ,5 Tyrkiet ,6 Øvrige indvandrerlande ,4 Norden, EU, USA og Canada ,5 Danmark ,0 I alt ,1 Anm. Arbejdsløshedsprocenten er målt i forhold til arbejdsstyrken. *) Ændring i procentpoint. Tabel 3. Beskæftigelsesprocenten og arbejdsløshedsprocenten pr. 1. januar 1999 i Århus Kommune og hele landet opdelt på udvalgte herkomstgrupper Forskel*) 1999 Forskel*) Beskæftigelsesprocent Århus- Arbejdsløshedsprocent Århus- Århus Hele landet Hele landet Århus Hele landet Hele landet Iran , ,1 Irak , ,3 Libanon , ,9 Vietnam , ,7 Somalia , ,5 Polen , ,7 Øvrige flygtningelande , ,4 Tyrkiet , ,6 Øvrige indvandrerlande , ,8 Norden, EU, USA og Canada , ,4 Danmark , ,5 I alt , ,8 Anm. Arbejdsløshedsprocenten er målt i forhold til arbejdsstyrken. Beskæftigelsesprocenten vedrører ordinære (og ustøttede) jobs. *) Ændring i procentpoint. I tabel 3 ovenfor ses, at beskæftigelsesprocenten vedrørende ordinære og ustøttede jobs pr. 1. januar 1999 i hele landet er højere for de udvalgte herkomstgrupper end i Århus Kommune. Eneste undtagelse er for personer af irakisk herkomst. Forskellen er over 6 procentpoint for personer af vietnamesisk og tyrkisk herkomst og over 7 procentpoint fra personer fra Øvrige indvandrerlande. Ses der på arbejdsløshedsprocenten er billedet lidt mere uklart, men generelt er arbejdsløsheden i Århus Kommune lidt højere end på landsplan for de udvalgte herkomstgrupper. Dog er arbejdsløshedsprocenten for personer af irakisk og somalisk herkomst mindre i Århus Kommune end på landsplan. Det samme gælder for herkomstgruppen Øvrige flygtningelande. En simpel standardberegning viser, at hvis Århus Kommune havde haft den samme fordeling på herkomstgrupper blandt de årige som hele landet, ville arbejdsløshedsprocenten pr. 1. januar 1999 have været 5,3 mod den faktiske på 5,5 og hele landets på 4,7. Og tilsva-

6 4 rende ville Århus Kommunes ordinære beskæftigelsesprocent pr. 1. januar 1999 have været 70,8 mod den faktiske på 69,8 og hele landets på 72,8. Befolkningssammensætningen på herkomst forklarer således ca. 25% af den højere arbejdsløshedsprocent i Århus Kommune i forhold til arbejdsløshedsprocenten på landsplan (0,2 ud af forskellen på 0,8 procentpoint), og tilsvarende ca. 1/3 af den mindre ordinære beskæftigelsesprocent i Århus Kommune i forhold til den ordinære beskæftigelsesprocent på landsplan (1,0 ud af forskellen på 3,0 procentpoint). III: Arbejdsløshedsprocenten og beskæftigelsesprocenten i Århus Kommune og hele landet pr. 1. januar I tabellerne 4, 5 og 6 (siderne 5-7) er arbejdsløshedsprocenten, beskæftigelsesprocenten mm. for de årige pr. 1. januar 1999 i Århus Kommune og hele landet angivet for følgende 3 herkomstgrupper: 1) Danmark, 2) Norden, EU og Nordamerika og 3) 3. lande (alle øvrige lande). Af tabel 4 ses, at arbejdsløshedsprocenten pr. 1. januar 1999 generelt er lidt højere i Århus Kommune end på landsplan. Dette gælder for alle 3 herkomstgrupper. Specielt er arbejdsløshedsprocenten for personer fra 3. lande i Århus Kommune 3,1 procentpoint højere end på landsplan. Mens arbejdsløshedsprocenten for personer af dansk herkomst i Århus Kommune pr. 1. januar 1999 er på 4,8 %, er den for personer fra Norden, EU og Nordamerika 7,6 % og 20,1 % for personer fra 3. lande. Ses på ikke-beskæftigelsesprocenten pr. 1. januar 1999 for de årige, er den ligeledes højere for alle de 3 herkomstgrupper i Århus Kommune sammenlignet med landsplan. Specielt for herkomstgruppen 3. lande er ikke-beskæftigelsesprocenten i ,8 procentpoint højere i Århus Kommune end på landsplan. Næsten 2 ud af 3 (64,2%) årige personer fra 3. lande i Århus Kommune er ikke i beskæftigelse i 1999-opgørelsen. I bilagene 1-4 kan ses de tilsvarende tal for udvalgte lande/landegrupper for årene Bl.a. kan nævnes, at ikke-beskæftigelsesprocenten for personer af somalisk herkomst er over 90% i alle årene og tilsvarende over 80% for personer af irakisk og libanesisk herkomst. Beskæftigelsesprocenten for de årige personer er ikke overraskende lavere for alle 3 herkomstgrupper i Århus Kommune sammenlignet med landsplan. Specielt for herkomstgruppen 3. lande er beskæftigelsesprocenten kun 35,8%, hvilket er 7,8 procentpoint lavere end på landsplan. Ses der kun på den ordinære beskæftigelsesprocent, er den for herkomstgruppen 3. lande i Århus Kommune 8,5 procentpoint lavere end på landsplan. I tabellerne 5 og 6 er de tilsvarende oplysninger for de årige pr. 1. januar 1999 om arbejdsløshed, ikke-beskæftigelsesprocent og beskæftigelsesprocent som i tabel 4 opdelt efter køn (tabel 5) henholdsvis alder (tabel 6).

7 5 Kvinder har højere ikke-beskæftigelsesprocent og dermed lavere beskæftigelsesprocent end mændene. Dette gælder både i Århus Kommune og i hele landet. Med hensyn til arbejdsløsheden er den på landsplan højere blandt kvinder end mænd, mens det i Århus Kommune kun gælder for personer af dansk herkomst. Opdeles arbejdsløsheden og beskæftigelsen efter alder er der ikke nogen entydig sammenhæng mellem Århus Kommune og hele landet for de 3 herkomstgrupper. Specielt er ikke-beskæftigelsesprocenten i Århus Kommune for personer under 40 år fra 3. lande knap 10 procentpoint højere end på landsplan samtidig med en lidt højere arbejdsløshedsprocent end på landsplan. Tabel 4. Arbejdsløshedsprocenten, beskæftigelsesprocenten mm. for de årige i Århus Kommune og hele landet pr. 1. januar 1999 opdelt på herkomstgrupper. Forskel 1999 Århus og Århus Hele landet hele landet*) Danmark Arbejdsløshedspct 4,8 4,3 0,5 Ikke beskæftigelsespct. 25,8 24,3 1,6 Beskæftigelsespct. 74,2 75,7-1,6 - ordinær beskæftigelsespct. 73,0 74,8-1,8 - støttet beskæftigelsespct. 1,2 1,0 0,2 Arbejdsstyrken ,2 Population/samlet befolkning ,3 Norden, EU, USA og Canada Arbejdsløshedspct 7,6 6,2 1,4 Ikke beskæftigelsespct. 41,6 37,8 3,8 Beskæftigelsespct. 58,4 62,2-3,8 - ordinær beskæftigelsespct. 57,2 61,2-4,0 - støttet beskæftigelsespct. 1,2 1,0 0,2 Arbejdsstyrken ,2 Population/samlet befolkning ,2 3. lande Arbejdsløshedspct 20,1 17,1 3,1 Ikke beskæftigelsespct. 64,2 56,3 7,8 Beskæftigelsespct. 35,8 43,7-7,8 - ordinær beskæftigelsespct. 33,0 41,5-8,5 - støttet beskæftigelsespct. 2,8 2,2 0,7 Arbejdsstyrken ,8 Population/samlet befolkning ,1 I alt Arbejdsløshedspct 5,5 4,7 0,8 Ikke beskæftigelsespct. 28,9 26,1 2,8 Beskæftigelsespct. 71,1 73,9-2,8 - ordinær beskæftigelsespct. 69,8 72,8-3,0 - støttet beskæftigelsespct. 1,3 1,0 0,2 Arbejdsstyrken ,3 Population/samlet befolkning *) Forskellen er målt i procentpoint. For arbejdsstyrken og samlet befolkning er der tale om forskelle i andele. For arbejdsstyrken drejer det sig om herkomstgruppens andel af arbejdsstyrken i herkomstgruppen, og for den samlede befolkning drejer det sig om herkomstgruppens andel af den samlede befolkning i alt.

8 6 Tabel 5. Arbejdsløshedsprocenten, beskæftigelsesprocenten mm. for de årige i Århus Kommune og hele landet pr. 1. januar 1999 opdelt efter herkomstgrupper og køn. Forskel mellem*) Århus Hele landet Århus og hele landet Mænd Kvinder Mænd Kvinder Mænd Kvinder Danmark Arbejdsløshedspct 4,7 5,0 3,7 4,9 1,0 0,0 Ikke beskæftigelsespct. 22,9 28,7 20,2 28,4 2,7 0,3 Beskæftigelsespct. 77,1 71,3 79,8 71,6-2,7-0,3 - ordinær beskæftigelsespct. 76,0 70,0 79,0 70,4-3,0-0,4 - støttet beskæftigelsespct. 1,1 1,3 0,8 1,2 0,3 0,1 Arbejdsstyrken ,0-0,3 Population/samlet befolkning ,9-1,6 Norden, EU, USA og Canada Arbejdsløshedspct 8,0 7,0 6,2 6,4 1,8 0,7 Ikke beskæftigelsespct. 37,2 47,4 33,2 42,6 4,0 4,8 Beskæftigelsespct. 62,8 52,6 66,8 57,4-4,0-4,8 - ordinær beskæftigelsespct. 61,7 51,3 65,8 56,3-4,1-5,0 - støttet beskæftigelsespct. 1,1 1,3 1,0 1,0 0,1 0,2 Arbejdsstyrken ,9-4,7 Population/samlet befolkning ,5-0,1 3. lande Arbejdsløshedspct 20,2 20,0 16,2 18,3 4,0 1,8 Ikke beskæftigelsespct. 57,8 71,2 49,3 63,5 8,5 7,6 Beskæftigelsespct. 42,2 28,8 50,7 36,5-8,5-7,6 - ordinær beskæftigelsespct. 38,6 26,8 48,1 34,7-9,5-7,9 - støttet beskæftigelsespct. 3,5 2,0 2,6 1,7 1,0 0,3 Arbejdsstyrken ,6-8,5 Population/samlet befolkning ,5 1,7 I alt Arbejdsløshedspct 5,5 5,5 4,2 5,4 1,3 0,1 Ikke beskæftigelsespct. 25,9 32,0 21,9 30,5 3,9 1,5 Beskæftigelsespct. 74,1 68,0 78,1 69,5-3,9-1,5 - ordinær beskæftigelsespct. 72,9 66,7 77,2 68,3-4,3-1,6 - støttet beskæftigelsespct. 1,3 1,3 0,9 1,2 0,4 0,1 Arbejdsstyrken ,0-1,5 Population/samlet befolkning *) Se fodnote til tabel 4.

9 7 Tabel 6 Arbejdsløshedsprocenten og beskæftigelsesprocenten mv. i Århus Kommune og hele landet pr. 1. januar 1999 opdelt på herkomstgrupper og alder. Forskel mellem*) Århus Hele landet Århus og hele landet Danmark Arbejdsløshedspct 2,9 5,3 5,2 5,1 3,5 4,6 4,3 4,4-0,7 0,7 0,9 0,7 Ikke beskæftigelsespct. 32,5 18,6 19,5 72,2 27,9 14,5 18,9 72,8 4,6 4,1 0,6-0,6 Beskæftigelsespct. 67,5 81,4 80,5 27,8 72,1 85,5 81,1 27,2-4,6-4,1-0,6 0,6 - ordinær beskæftigelsespct. 67,0 79,8 79,2 27,8 71,7 84,2 79,9 27,2-4,7-4,4-0,7 0,6 - støttet beskæftigelsespct. 0,5 1,6 1,3 0,0 0,4 1,3 1,2 0,0 0,0 0,3 0,2 0,0 Arbejdsstyrken ,3-3,6 0,2 0,9 Population/samlet befolkning ,6-2,9-1,6-0,5 Norden, EU, USA og Canada Arbejdsløshedspct 2,5 7,6 8,4 7,1 3,9 6,2 6,6 6,1-1,4 1,4 1,8 1,0 Ikke beskæftigelsespct. 74,6 39,0 26,5 66,7 62,5 32,4 28,8 73,1 12,1 6,6-2,3-6,4 Beskæftigelsespct. 25,4 61,0 73,5 33,3 37,5 67,6 71,2 26,9-12,1-6,6 2,3 6,4 - ordinær beskæftigelsespct. 25,2 60,0 71,5 33,3 37,3 66,6 69,7 26,8-12,2-6,6 1,8 6,5 - støttet beskæftigelsespct. 0,3 1,0 2,0 0,0 0,2 1,0 1,5 0,0 0,1-0,0 0,5-0,0 Arbejdsstyrken ,0-6,1 4,0 7,3 Population/samlet befolkning ,5 0,3 0,1-0,5 3. lande Arbejdsløshedspct 11,6 23,5 19,8 11,1 10,3 19,5 17,9 15,0 1,3 4,1 2,0-3,9 Ikke beskæftigelsespct. 66,5 63,0 61,2 90,4 56,7 54,7 54,7 88,1 9,9 8,4 6,5 2,3 Beskæftigelsespct. 33,5 37,0 38,8 9,6 43,3 45,3 45,3 11,9-9,9-8,4-6,5-2,3 - ordinær beskæftigelsespct. 32,3 33,4 35,8 9,4 42,6 42,7 42,5 11,8-10,4-9,3-6,8-2,4 - støttet beskæftigelsespct. 1,2 3,6 3,1 0,2 0,7 2,6 2,8 0,1 0,5 0,9 0,3 0,1 Arbejdsstyrken ,5-7,9-6,8-3,2 Population/samlet befolkning ,1 2,6 1,5 0,9 I alt Arbejdsløshedspct 3,3 6,3 5,7 5,2 3,8 5,3 4,6 4,5-0,6 1,1 1,1 0,7 Ikke beskæftigelsespct. 36,0 23,3 21,8 72,6 30,3 17,7 20,4 73,1 5,7 5,6 1,3-0,5 Beskæftigelsespct. 64,0 76,7 78,2 27,4 69,7 82,3 79,6 26,9-5,7-5,6-1,3 0,5 - ordinær beskæftigelsespct. 63,4 74,9 76,8 27,3 69,2 80,9 78,4 26,9-5,8-6,0-1,6 0,5 - støttet beskæftigelsespct. 0,5 1,8 1,4 0,0 0,5 1,4 1,2 0,0 0,1 0,4 0,2 0,0 Arbejdsstyrken ,3-5,0-0,5 0,7 Population/samlet befolkning *) se fodnote til tabel 4.

10 8 IV. Udviklingen i arbejdsløshedsprocenten og beskæftigelsesprocenten i Århus Kommune i perioden 1. januar 1996 til 1. januar I tabellerne 7-9 er angivet udviklingen fra 1. januar 1996 til 1. januar 1999 i arbejdsløshedspro- centen, ikke-beskæftigelsesprocenten og beskæftigelsesprocenten for de årige personer i Århus Kommune opdelt på herkomstgrupper, køn og alder. I tabel 7 (side 9) ses, at arbejdsløshedsprocenten og ikke-beskæftigelsesprocenten er faldet for alle 3 herkomstgrupper i perioden 1. januar 1996 til 1. januar 1999 og mest for 3. lande. Alligevel er ledighedsprocenten for 3. landegruppen pr. 1. januar 1999 på 20 og ikke-beskæftigelsesprocenten på 64, mens de tilsvarende procenter for personer af dansk herkomst er 5 henholdsvis 26. I tabel 8 (side 10) ses, at arbejdsløsheden har været lidt højere blandt danske kvinder end danske mænd i Århus Kommune i perioden 1. januar 1996 til 1. januar 1999, mens det omvendte forhold overvejende har været tilfældet for mænd og kvinder af fremmed herkomst. Derimod har kvinderne både af dansk og fremmed herkomst i Århus Kommune en noget højere ikke-beskæftigelsesprocent sammenlignet med mændenes. For kvinder fra 3. lande er ikke-beskæftigelsesprocenten pr. 1. januar mod mændenes 58, mens de tilsvarende tal for kvinder og mænd (i Århus Kommune) af dansk herkomst er 29 og 23. Udviklingen i arbejdsløshedsprocenten og ikke-beskæftigelsesprocenten i perioden 1. januar 1996 til 1. januar 1999 opdelt efter alder er angivet i tabel 9 (side 11). F.eks. ses, at der er en meget høj arbejdsløshedsprocent blandt de og årige fra 3. lande henholdsvis 23,5 og 19,8 pr. 1. januar 1999, mens arbejdsløshedsprocenterne for disse aldersgrupper pr. 1. januar 1996 var 33,5 og 25,3. Over 70% af de årige af dansk herkomst er ikke i beskæftigelse, mens det drejer sig om over 90% af de årige fra 3. lande, der ikke er i beskæftigelse. I bilagene 1-4 kan ses tilsvarende oplysninger som ovenfor for udvalgte lande/landegrupper incl. de 0-15 årige og 67 årige og derover for perioden 1. januar 1996 til 1. januar 1999 for Århus Kommune og i bilag 5 tilsvarende tal for hele landet pr. 1. januar 1999.

11 9 Tabel 7. Udviklingen i arbejdsløshedsprocenten og beskæftigelsesprocenten mm. for de årige i Århus Kommune, 1. januar januar 1999 opdelt på herkomstgrupper. Ændring*) Danmark Arbejdsløshedspct 7,8 7,0 6,2 4,8-3,0 Ikke beskæftigelsespct. 28,4 28,0 27,2 25,8-2,5 Beskæftigelsespct. 71,6 72,0 72,8 74,2 2,5 - ordinær beskæftigelsespct. 70,9 70,7 71,6 73,0 2,1 - støttet beskæftigelsespct. 0,7 1,3 1,2 1,2 0,5 Arbejdsstyrken Population/samlet befolkning Norden, EU, USA og Canada Arbejdsløshedspct 12,1 10,8 10,6 7,6-4,5 Ikke beskæftigelsespct. 43,5 42,1 41,9 41,6-1,9 Beskæftigelsespct. 56,5 57,9 58,1 58,4 1,9 - ordinær beskæftigelsespct. 55,7 56,4 56,6 57,2 1,5 - støttet beskæftigelsespct. 0,8 1,5 1,5 1,2 0,4 Arbejdsstyrken Population/samlet befolkning lande Arbejdsløshedspct 28,8 25,3 23,2 20,1-8,7 Ikke beskæftigelsespct. 70,2 69,1 67,7 64,2-6,0 Beskæftigelsespct. 29,8 30,9 32,3 35,8 6,0 - ordinær beskæftigelsespct. 26,6 27,2 29,4 33,0 6,4 - støttet beskæftigelsespct. 3,2 3,7 2,8 2,8-0,4 Arbejdsstyrken Population/samlet befolkning I alt Arbejdsløshedspct 8,6 7,7 7,0 5,5-3,1 Ikke beskæftigelsespct. 31,2 31,0 30,3 28,9-2,3 Beskæftigelsespct. 68,8 69,0 69,7 71,1 2,3 - ordinær beskæftigelsespct. 67,9 67,6 68,4 69,8 1,9 - støttet beskæftigelsespct. 0,9 1,5 1,3 1,3 0,4 Arbejdsstyrken Population/samlet befolkning *) Ændring i procentpoint eller absolut.

12 10 Tabel 8. Arbejdsløshedsprocenten, beskæftigelsesprocenten mm. for de årige i Århus Kommune opdelt efter herkomstgrupper og køn, 1. januar januar Mænd Kvinder Mænd Kvinder Mænd Kvinder Mænd Kvinder Danmark Arbejdsløshedspct 7,4 8,1 6,7 7,3 5,7 6,7 4,7 5,0 Ikke beskæftigelsespct. 25,1 31,5 24,7 31,3 23,9 30,5 22,9 28,7 Beskæftigelsespct. 74,9 68,5 75,3 68,7 76,1 69,5 77,1 71,3 - ordinær beskæftigelsespct. 74,3 67,7 74,0 67,4 74,9 68,3 76,0 70,0 - støttet beskæftigelsespct. 0,7 0,8 1,3 1,3 1,2 1,2 1,1 1,3 Arbejdsstyrken Population/samlet befolkning Norden, EU, USA og Canada Arbejdsløshedspct 12,4 11,6 10,8 10,7 9,9 11,7 8,0 7,0 Ikke beskæftigelsespct. 40,4 47,7 38,0 47,7 37,5 47,9 37,2 47,4 Beskæftigelsespct. 59,6 52,3 62,0 52,3 62,5 52,1 62,8 52,6 - ordinær beskæftigelsespct. 58,8 51,5 60,5 50,9 61,1 50,6 61,7 51,3 - støttet beskæftigelsespct. 0,9 0,8 1,5 1,5 1,4 1,6 1,1 1,3 Arbejdsstyrken Population/samlet befolkning lande Arbejdsløshedspct 29,6 27,4 26,1 23,9 24,1 21,8 20,2 20,0 Ikke beskæftigelsespct. 64,6 76,8 63,0 76,1 61,7 74,5 57,8 71,2 Beskæftigelsespct. 35,4 23,2 37,0 23,9 38,3 25,5 42,2 28,8 - ordinær beskæftigelsespct. 31,3 21,1 32,3 21,3 34,7 23,4 38,6 26,8 - støttet beskæftigelsespct. 4,1 2,1 4,7 2,5 3,6 2,0 3,5 2,0 Arbejdsstyrken Population/samlet befolkning I alt Arbejdsløshedspct 8,5 8,7 7,6 7,8 6,7 7,3 5,5 5,5 Ikke beskæftigelsespct. 28,1 34,3 27,7 34,3 26,9 33,6 25,9 32,0 Beskæftigelsespct. 71,9 65,7 72,3 65,7 73,1 66,4 74,1 68,0 - ordinær beskæftigelsespct. 71,1 64,8 70,8 64,4 71,7 65,2 72,9 66,7 - støttet beskæftigelsespct. 0,9 0,8 1,6 1,4 1,4 1,3 1,3 1,3 Arbejdsstyrken Population/samlet befolkning

13 11 Tabel 9. Udviklingen i arbejdsløshedsprocenten og beskæftigelsesprocenten mm. i Århus Kommune opdelt på herkomstgrupper og alder, 1. januar januar Danmark Arbejdsløshedspct 6,6 8,3 7,4 13,9 4,7 8,0 6,6 12,1 3,2 7,3 6,5 8,0 2,9 5,3 5,2 5,1 Ikke beskæftigelsespct. 34,9 21,7 21,7 73,2 34,6 21,6 21,3 72,6 33,5 20,5 20,8 71,9 32,5 18,6 19,5 72,2 Beskæftigelsespct. 65,1 78,3 78,3 26,8 65,4 78,4 78,7 27,4 66,5 79,5 79,2 28,1 67,5 81,4 80,5 27,8 - ordinær beskæftigelsespct. 64,5 77,1 77,8 26,7 64,6 76,5 77,4 27,3 66,1 77,8 77,8 28,1 67,0 79,8 79,2 27,8 - støttet beskæftigelsespct. 0,6 1,1 0,5 0,0 0,7 1,9 1,3 0,1 0,4 1,7 1,4 0,0 0,5 1,6 1,3 0,0 Arbejdsstyrken Population/samlet befolkning Norden, EU, USA og Canada Arbejdsløshedspct 9,7 12,1 12,3 15,2 5,3 12,1 10,1 18,4 2,0 11,5 10,8 13,2 2,5 7,6 8,4 7,1 Ikke beskæftigelsespct. 73,3 39,9 30,2 69,7 71,1 39,6 27,9 71,7 72,5 39,7 28,1 69,6 74,6 39,0 26,5 66,7 Beskæftigelsespct. 26,7 60,1 69,8 30,3 28,9 60,4 72,1 28,3 27,5 60,3 71,9 30,4 25,4 61,0 73,5 33,3 - ordinær beskæftigelsespct. 26,4 59,0 68,9 30,3 28,6 58,6 70,1 28,3 27,0 59,0 69,6 30,4 25,2 60,0 71,5 33,3 - støttet beskæftigelsespct. 0,3 1,1 0,9 0,0 0,3 1,7 2,0 0,0 0,4 1,3 2,3 0,0 0,3 1,0 2,0 0,0 Arbejdsstyrken Population/samlet befolkning lande Arbejdsløshedspct 19,0 33,5 25,3 34,8 15,5 29,4 23,6 29,7 12,3 26,9 23,0 36,6 11,6 23,5 19,8 11,1 Ikke beskæftigelsespct. 74,0 69,8 63,6 92,4 72,7 68,5 63,2 93,5 71,1 67,2 62,5 93,5 66,5 63,0 61,2 90,4 Beskæftigelsespct. 26,0 30,2 36,4 7,6 27,3 31,5 36,8 6,5 28,9 32,8 37,5 6,5 33,5 37,0 38,8 9,6 - ordinær beskæftigelsespct. 23,7 26,0 34,1 7,6 25,9 26,6 33,0 6,2 28,0 29,3 34,0 6,5 32,3 33,4 35,8 9,4 - støttet beskæftigelsespct. 2,3 4,2 2,3 0,0 1,4 4,9 3,8 0,2 0,9 3,6 3,5 0,0 1,2 3,6 3,1 0,2 Arbejdsstyrken Population/samlet befolkning I alt Arbejdsløshedspct 7,0 9,6 7,9 14,2 5,1 9,1 7,1 12,4 3,5 8,3 7,0 8,4 3,3 6,3 5,7 5,2 Ikke beskæftigelsespct. 38,0 26,2 23,5 73,7 37,9 26,1 23,2 73,2 37,0 25,2 22,9 72,5 36,0 23,3 21,8 72,6 Beskæftigelsespct. 62,0 73,8 76,5 26,3 62,1 73,9 76,8 26,8 63,0 74,8 77,1 27,5 64,0 76,7 78,2 27,4 - ordinær beskæftigelsespct. 61,3 72,4 75,9 26,3 61,4 71,7 75,4 26,7 62,6 72,9 75,6 27,5 63,4 74,9 76,8 27,3 - støttet beskæftigelsespct. 0,7 1,4 0,6 0,0 0,8 2,2 1,4 0,1 0,4 1,9 1,5 0,0 0,5 1,8 1,4 0,0 Arbejdsstyrken Population/samlet befolkning

14 12 Bilag 1a. Arbejdsløshedsprocent og beskæftigelsesprocent mm. i Århus Kommune opdelt på udvalgte herkomstlande/-grupper, 1. januar Mænd Kvinder Beskæftigelsespct mm. \ alder under over I alt under over I alt Mænd Kvinder I alt Herkomst Iran Arbejdsløshedspct 0,0 10,3 34,2 34,6.. 32,0 0,0 14,7 14,3 20,0.. 14,8 32,4 15,2 28,6 Ikke beskæftigelsespct. 97,8 71,1 61,7 70,4 100,0 100,0 73,0 98,3 68,5 74,6 85, ,2 65,1 76,9 69,2 Beskæftigelsespct. 2,2 28,9 38,3 29,6 0,0 0,0 27,0 1,7 31,5 25,4 14, ,8 34,9 23,1 30,8 - ordinær beskæftigelsespct. 2,2 26,4 30,9 25,1 0,0 0,0 22,4 1,7 28,3 17,6 10, ,9 28,8 17,2 24,8 - støttet beskæftigelsespct. 0,0 2,5 7,3 4,5 0,0 0,0 4,6 0,0 3,3 7,7 4, ,9 6,1 5,9 6,0 Arbejdsstyrken Population/samlet befolkning Irak Arbejdsløshedspct 0,0 9,1 38,1 31,9 0,0. 30,9 0,0 14,3 36,8 66,7.. 33,3 32,3 34,5 32,7 Ikke beskæftigelsespct. 95,9 75,9 76,3 73,6 87,5 100,0 81,8 99,5 91,9 91,9 97,7 100,0 100,0 95,9 75,7 93,0 82,1 Beskæftigelsespct. 4,1 24,1 23,7 26,4 12,5 0,0 18,2 0,5 8,1 8,1 2,3 0,0 0,0 4,1 24,3 7,0 17,9 - ordinær beskæftigelsespct. 4,1 19,3 15,4 21,5 12,5 0,0 13,5 0,5 6,8 6,0 2,3 0,0 0,0 3,3 17,6 5,5 13,1 - støttet beskæftigelsespct. 0,0 4,8 8,3 5,0 0,0 0,0 4,7 0,0 1,4 2,0 0,0 0,0 0,0 0,8 6,7 1,5 4,7 Arbejdsstyrken Population/samlet befolkning Libanon Arbejdsløshedspct 0,0 14,3 42,9 26,3 100,0. 35,2. 20,0 31,3 12,5.. 23,5 36,2 23,5 34,8 Ikke beskæftigelsespct. 99,0 80,3 79,0 78,6 100,0 100,0 89,2 100,0 96,8 96,8 91,6 100,0 100,0 98,2 79,5 96,2 87,1 Beskæftigelsespct. 1,0 19,7 21,0 21,4 0,0 0,0 10,8 0,0 3,2 3,2 8,4 0,0 0,0 1,8 20,5 3,8 12,9 - ordinær beskæftigelsespct. 1,0 13,7 14,2 19,8 0,0 0,0 7,9 0,0 2,8 1,8 7,2 0,0 0,0 1,3 14,8 2,8 9,3 - støttet beskæftigelsespct. 0,0 6,0 6,8 1,5 0,0 0,0 2,9 0,0 0,4 1,5 1,2 0,0 0,0 0,5 5,7 1,0 3,6 Arbejdsstyrken Population/samlet befolkning Vietnam Arbejdsløshedspct 0,0 10,2 31,1 27,9.. 23,5 0,0 3,4 23,1 41,7.. 18,8 25,1 20,3 23,5 Ikke beskæftigelsespct. 91,2 56,1 51,7 59,6 100,0 100,0 68,7 94,3 65,0 69,4 82,8 100,0 100,0 81,0 56,7 73,0 64,3 Beskæftigelsespct. 8,8 43,9 48,3 40,4 0,0 0,0 31,3 5,7 35,0 30,6 17,2 0,0 0,0 19,0 43,3 27,0 35,7 - ordinær beskæftigelsespct. 8,8 37,8 42,8 36,7 0,0 0,0 27,9 5,7 33,1 25,5 15,6 0,0 0,0 17,1 38,2 24,0 31,6 - støttet beskæftigelsespct. 0,0 6,1 5,5 3,7 0,0 0,0 3,4 0,0 1,9 5,1 1,6 0,0 0,0 1,9 5,1 3,0 4,1 Arbejdsstyrken Population/samlet befolkning Somalia Arbejdsløshedspct 0,0 18,2 43,6 66,7 100,0. 41,4. 33,3 0,0 0,0.. 6,3 42,1 6,3 34,2 Ikke beskæftigelsespct. 99,7 92,4 91,6 95,7 100,0 100,0 95,4 100,0 98,1 94,2 92,3 100,0 100,0 97,5 92,3 95,5 93,7 Beskæftigelsespct. 0,3 7,6 8,4 4,3 0,0 0,0 4,6 0,0 1,9 5,8 7,7 0,0 0,0 2,5 7,7 4,5 6,3 - ordinær beskæftigelsespct. 0,3 3,4 5,0 2,2 0,0 0,0 2,6 0,0 1,0 3,7 7,7 0,0 0,0 1,7 4,2 3,0 3,7 - støttet beskæftigelsespct. 0,0 4,2 3,4 2,2 0,0 0,0 2,0 0,0 1,0 2,1 0,0 0,0 0,0 0,8 3,5 1,5 2,6 Arbejdsstyrken Population/samlet befolkning Polen Arbejdsløshedspct 0,0 14,3 23,6 22,9 60,0. 22,0 0,0 12,0 22,6 20,4 50,0 0,0 19,9 22,4 20,0 21,1 Ikke beskæftigelsespct. 96,4 58,1 43,3 37,2 88,2 100,0 61,4 99,0 57,7 51,5 47,1 96,3 97,7 63,1 46,7 53,4 50,6 Beskæftigelsespct. 3,6 41,9 56,7 62,8 11,8 0,0 38,6 1,0 42,3 48,5 52,9 3,7 2,3 36,9 53,3 46,6 49,4 - ordinær beskæftigelsespct. 3,6 41,9 50,5 62,1 11,8 0,0 37,2 1,0 40,4 45,0 51,5 3,7 2,3 35,2 51,3 44,5 47,2 - støttet beskæftigelsespct. 0,0 0,0 6,2 0,7 0,0 0,0 1,4 0,0 1,9 3,6 1,5 0,0 0,0 1,7 2,0 2,2 2,1 Arbejdsstyrken Population/samlet befolkning fortsættes

15 13 Bilag 1b. Arbejdsløshedsprocent og beskæftigelsesprocent mm. i Århus Kommune opdelt på udvalgte herkomstlande/-grupper, 1. januar Mænd Kvinder Beskæftigelsespct mm. \ alder under over I alt under over I alt Mænd Kvinder I alt Herkomst Øvrige flygtningelande Arbejdsløshedspct 0,0 11,4 37,6 17,6 0,0 0,0 24,1 0,0 14,8 35,5 12,5 0,0 0,0 22,6 25,9 23,8 25,1 Ikke beskæftigelsespct. 90,6 55,7 71,0 55,8 90,0 91,7 71,7 94,9 76,3 73,0 55,1 93,8 94,4 77,6 64,4 70,8 67,3 Beskæftigelsespct. 9,4 44,3 29,0 44,2 10,0 8,3 28,3 5,1 23,7 27,0 44,9 6,3 5,6 22,4 35,6 29,2 32,7 - ordinær beskæftigelsespct. 9,4 39,8 24,0 40,0 10,0 8,3 25,0 5,1 23,7 25,0 37,2 6,3 5,6 20,5 31,0 26,5 29,0 - støttet beskæftigelsespct. 0,0 4,5 5,0 4,2 0,0 0,0 3,3 0,0 0,0 2,0 7,7 0,0 0,0 1,9 4,6 2,7 3,7 Arbejdsstyrken Population/samlet befolkning Tyrkiet Arbejdsløshedspct 0,0 30,7 41,0 33,6 100,0. 36,4 0,0 39,4 58,7 52,5 100,0. 50,4 37,3 51,6 42,7 Ikke beskæftigelsespct. 97,5 57,0 54,7 60,3 100,0 100,0 74,6 98,6 74,2 80,1 87,5 100,0 100,0 88,0 58,6 80,0 69,1 Beskæftigelsespct. 2,5 43,0 45,3 39,7 0,0 0,0 25,4 1,4 25,8 19,9 12,5 0,0 0,0 12,0 41,4 20,0 30,9 - ordinær beskæftigelsespct. 2,5 40,5 41,9 38,1 0,0 0,0 23,8 1,4 24,5 19,4 12,5 0,0 0,0 11,6 38,8 19,3 29,2 - støttet beskæftigelsespct. 0,0 2,5 3,5 1,5 0,0 0,0 1,6 0,0 1,3 0,5 0,0 0,0 0,0 0,4 2,7 0,7 1,7 Arbejdsstyrken Population/samlet befolkning Øvrige indvandrerlande Arbejdsløshedspct 0,0 12,2 26,2 23,3 16,7 0,0 23,4 0,0 14,5 26,1 15,8 18,2 0,0 21,2 23,8 21,6 23,0 Ikke beskæftigelsespct. 97,9 69,5 55,0 50,0 70,0 88,5 66,6 98,4 81,2 69,4 54,7 83,9 97,6 77,6 56,2 69,1 62,3 Beskæftigelsespct. 2,1 30,5 45,0 50,0 30,0 11,5 33,4 1,6 18,8 30,6 45,3 16,1 2,4 22,4 43,8 30,9 37,7 - ordinær beskæftigelsespct. 2,1 29,7 41,7 47,8 30,0 11,5 31,5 1,6 17,4 28,0 44,3 16,1 2,4 21,0 41,3 29,0 35,5 - støttet beskæftigelsespct. 0,0 0,8 3,2 2,2 0,0 0,0 1,8 0,0 1,4 2,6 1,0 0,0 0,0 1,4 2,5 1,9 2,2 Arbejdsstyrken Population/samlet befolkning Norden, EU, USA og Canada Arbejdsløshedspct 0,0 7,3 12,5 13,0 14,6 0,0 12,3. 12,8 11,2 11,3 15,8 0,0 11,4 12,4 11,6 12,1 Ikke beskæftigelsespct. 99,1 68,3 38,1 30,5 59,3 88,7 45,3 96,6 78,1 42,8 29,9 76,3 96,8 58,1 40,4 47,7 43,5 Beskæftigelsespct. 0,9 31,7 61,9 69,5 40,7 11,3 54,7 3,4 21,9 57,2 70,1 23,7 3,2 41,9 59,6 52,3 56,5 - ordinær beskæftigelsespct. 0,9 31,1 61,2 68,3 40,7 11,3 54,0 3,4 21,9 55,5 69,7 23,7 3,2 41,3 58,8 51,5 55,7 - støttet beskæftigelsespct. 0,0 0,6 0,7 1,2 0,0 0,0 0,8 0,0 0,0 1,7 0,4 0,0 0,0 0,6 0,9 0,8 0,8 Arbejdsstyrken Population/samlet befolkning Danmark Arbejdsløshedspct 0,0 6,9 7,7 7,1 11,1 0,0 7,2 0,0 6,2 8,9 7,7 18,4 0,0 8,0 7,4 8,1 7,8 Ikke beskæftigelsespct. 95,5 34,0 19,3 18,1 63,4 88,5 43,6 96,8 35,8 24,2 25,2 81,7 97,2 51,2 25,1 31,5 28,4 Beskæftigelsespct. 4,5 66,0 80,7 81,9 36,6 11,5 56,4 3,2 64,2 75,8 74,8 18,3 2,8 48,8 74,9 68,5 71,6 - ordinær beskæftigelsespct. 4,5 65,6 79,7 81,4 36,5 11,5 55,9 3,2 63,5 74,6 74,3 18,3 2,8 48,2 74,3 67,7 70,9 - støttet beskæftigelsespct. 0,0 0,5 1,0 0,5 0,0 0,0 0,5 0,0 0,6 1,2 0,6 0,0 0,0 0,5 0,7 0,8 0,7 Arbejdsstyrken Population/samlet befolkning I alt Arbejdsløshedspct 0,0 7,2 9,5 7,8 11,4 0,0 8,2 0,0 6,7 9,7 8,0 18,5 0,0 8,5 8,5 8,7 8,6 Ikke beskæftigelsespct. 95,8 36,6 24,0 20,3 64,1 88,6 46,0 97,0 39,4 28,5 26,7 82,0 97,2 53,4 28,1 34,3 31,2 Beskæftigelsespct. 4,2 63,4 76,0 79,7 35,9 11,4 54,0 3,0 60,6 71,5 73,3 18,0 2,8 46,6 71,9 65,7 68,8 - ordinær beskæftigelsespct. 4,2 62,7 74,6 79,1 35,9 11,4 53,4 3,0 59,9 70,2 72,7 18,0 2,8 46,0 71,1 64,8 67,9 - støttet beskæftigelsespct. 0,0 0,7 1,4 0,6 0,0 0,0 0,6 0,0 0,7 1,4 0,6 0,0 0,0 0,6 0,9 0,8 0,9 Arbejdsstyrken Population/samlet befolkning

16 14 Bilag 2a. Arbejdsløshedsprocent og beskæftigelsesprocent mm. i Århus Kommune opdelt på udvalgte herkomstlande/-grupper, 1. januar Mænd Kvinder Beskæftigelsespct mm. \ alder under over I alt under over I alt Mænd Kvinder I alt Herkomst Iran Arbejdsløshedspct 0,0 4,7 31,5 28,7.. 28,3 0,0 8,0 18,7 11,5 0,0. 15,3 28,7 15,4 25,8 Ikke beskæftigelsespct. 97,4 65,0 57,6 67,6 100,0 100,0 70,2 99,6 76,8 73,7 81,6 95, ,5 61,5 77,1 67,1 Beskæftigelsespct. 2,6 35,0 42,4 32,4 0,0 0,0 29,8 0,4 23,2 26,3 18,4 4, ,5 38,5 22,9 32,9 - ordinær beskæftigelsespct. 2,6 31,6 33,1 24,6 0,0 0,0 23,7 0,4 23,2 18,9 12,8 4, ,0 30,4 17,6 25,8 - støttet beskæftigelsespct. 0,0 3,4 9,3 7,7 0,0 0,0 6,1 0,0 0,0 7,5 5, ,6 8,1 5,3 7,1 Arbejdsstyrken Population/samlet befolkning Irak Arbejdsløshedspct 0,0 13,0 34,5 27,1 0,0. 27,9 0,0 23,1 22,2 25,0.. 19,5 28,9 22,9 27,8 Ikke beskæftigelsespct. 97,3 76,5 77,2 75,0 90,0 100,0 83,3 97,3 88,4 91,6 94,4 100,0 100,0 94,0 76,7 91,5 82,5 Beskæftigelsespct. 2,7 23,5 22,8 25,0 10,0 0,0 16,7 2,7 11,6 8,4 5,6 0,0 0,0 6,0 23,3 8,5 17,5 - ordinær beskæftigelsespct. 2,7 21,2 19,2 19,3 10,0 0,0 14,0 2,7 11,6 4,8 1,9 0,0 0,0 4,5 19,4 6,0 14,1 - støttet beskæftigelsespct. 0,0 2,4 3,6 5,7 0,0 0,0 2,7 0,0 0,0 3,6 3,7 0,0 0,0 1,5 3,9 2,5 3,4 Arbejdsstyrken Population/samlet befolkning Libanon Arbejdsløshedspct 0,0 18,9 43,6 25,6 100,0. 35,8 0,0 38,1 37,5 11,1.. 31,3 36,8 32,6 36,2 Ikke beskæftigelsespct. 99,1 77,8 77,5 77,5 100,0 100,0 88,5 99,8 94,7 97,3 91,1 100,0 100,0 97,9 77,8 95,6 85,9 Beskæftigelsespct. 0,9 22,2 22,5 22,5 0,0 0,0 11,5 0,2 5,3 2,7 8,9 0,0 0,0 2,1 22,2 4,4 14,1 - ordinær beskæftigelsespct. 0,9 21,1 17,8 19,0 0,0 0,0 9,7 0,2 4,9 2,2 7,8 0,0 0,0 1,9 18,6 3,8 11,8 - støttet beskæftigelsespct. 0,0 1,0 4,7 3,5 0,0 0,0 1,8 0,0 0,4 0,5 1,1 0,0 0,0 0,3 3,6 0,6 2,2 Arbejdsstyrken Population/samlet befolkning Vietnam Arbejdsløshedspct 0,0 5,2 30,8 21,8.. 21,1 0,0 7,2 21,4 16,2.. 14,3 22,3 15,3 19,8 Ikke beskæftigelsespct. 92,9 52,6 51,8 61,6 100,0 100,0 68,5 94,7 62,1 68,6 76,3 100,0 100,0 79,0 55,6 70,2 62,4 Beskæftigelsespct. 7,1 47,4 48,2 38,4 0,0 0,0 31,5 5,3 37,9 31,4 23,7 0,0 0,0 21,0 44,4 29,8 37,6 - ordinær beskæftigelsespct. 7,1 42,3 41,2 33,9 0,0 0,0 27,7 5,3 37,3 26,7 19,8 0,0 0,0 19,0 38,7 26,9 33,1 - støttet beskæftigelsespct. 0,0 5,2 7,0 4,5 0,0 0,0 3,8 0,0 0,6 4,8 3,8 0,0 0,0 1,9 5,7 3,0 4,4 Arbejdsstyrken Population/samlet befolkning Somalia Arbejdsløshedspct 0,0 33,3 22,6 55,6.. 27,7. 50,0 18,2 25,0.. 28,6 28,8 28,6 28,7 Ikke beskæftigelsespct. 99,3 91,7 88,2 93,3 100,0 100,0 93,9 100,0 97,9 96,5 91,4 100,0 100,0 98,2 89,7 96,7 92,8 Beskæftigelsespct. 0,7 8,3 11,8 6,7 0,0 0,0 6,1 0,0 2,1 3,5 8,6 0,0 0,0 1,8 10,3 3,3 7,2 - ordinær beskæftigelsespct. 0,7 6,9 8,9 6,7 0,0 0,0 4,9 0,0 2,1 3,1 2,9 0,0 0,0 1,5 8,1 2,7 5,7 - støttet beskæftigelsespct. 0,0 1,4 2,9 0,0 0,0 0,0 1,2 0,0 0,0 0,4 5,7 0,0 0,0 0,4 2,2 0,7 1,5 Arbejdsstyrken Population/samlet befolkning Polen Arbejdsløshedspct 0,0 6,7 14,3 20,5 40,0. 16,4 0,0 7,1 24,5 23,5 0,0 0,0 20,9 16,6 21,5 19,4 Ikke beskæftigelsespct. 97,0 51,7 33,3 38,2 83,3 100,0 57,9 93,4 61,4 52,6 46,7 96,3 93,0 62,2 42,9 54,2 49,7 Beskæftigelsespct. 3,0 48,3 66,7 61,8 16,7 0,0 42,1 6,6 38,6 47,4 53,3 3,7 7,0 37,8 57,1 45,8 50,3 - ordinær beskæftigelsespct. 3,0 48,3 56,8 59,2 16,7 0,0 39,5 6,6 36,6 41,1 50,0 3,7 7,0 34,7 53,6 42,0 46,6 - støttet beskæftigelsespct. 0,0 0,0 9,9 2,5 0,0 0,0 2,5 0,0 2,0 6,3 3,3 0,0 0,0 3,1 3,5 3,9 3,7 Arbejdsstyrken Population/samlet befolkning fortsættes

17 15 Bilag 2b. Arbejdsløshedsprocent og beskæftigelsesprocent mm. i Århus Kommune opdelt på udvalgte herkomstlande/-grupper, 1. januar Mænd Kvinder Beskæftigelsespct mm. \ alder under over I alt under over I alt Mænd Kvinder I alt Herkomst Øvrige flygtningelande Arbejdsløshedspct 0,0 10,0 23,2 18,3 0,0. 18,4 0,0 10,7 21,5 16,3 0,0. 16,8 19,2 17,5 18,6 Ikke beskæftigelsespct. 93,9 59,1 61,8 55,9 83,3 100,0 70,1 95,8 74,7 70,3 60,0 93,8 100,0 78,0 60,0 70,0 64,7 Beskæftigelsespct. 6,1 40,9 38,2 44,1 16,7 0,0 29,9 4,2 25,3 29,7 40,0 6,3 0,0 22,0 40,0 30,0 35,3 - ordinær beskæftigelsespct. 6,1 36,4 32,4 37,8 16,7 0,0 26,0 4,2 21,2 25,0 37,8 6,3 0,0 19,4 34,4 26,3 30,6 - støttet beskæftigelsespct. 0,0 4,5 5,8 6,3 0,0 0,0 3,9 0,0 4,0 4,7 2,2 0,0 0,0 2,6 5,6 3,7 4,7 Arbejdsstyrken Population/samlet befolkning Tyrkiet Arbejdsløshedspct 0,0 26,4 34,8 31,5 100,0. 31,0 0,0 25,0 46,1 45,1 100,0 0,0 37,5 32,4 39,3 35,0 Ikke beskæftigelsespct. 95,9 56,2 51,0 59,9 100,0 100,0 72,7 97,5 69,7 74,8 83,0 100,0 94,4 84,8 56,4 75,4 65,8 Beskæftigelsespct. 4,1 43,8 49,0 40,1 0,0 0,0 27,3 2,5 30,3 25,2 17,0 0,0 5,6 15,2 43,6 24,6 34,2 - ordinær beskæftigelsespct. 4,1 42,1 41,3 36,5 0,0 0,0 24,4 2,5 29,0 21,5 15,2 0,0 5,6 13,8 38,7 22,1 30,5 - støttet beskæftigelsespct. 0,0 1,7 7,7 3,6 0,0 0,0 2,9 0,0 1,3 3,6 1,8 0,0 0,0 1,4 4,9 2,4 3,7 Arbejdsstyrken Population/samlet befolkning Øvrige indvandrerlande Arbejdsløshedspct 0,0 10,3 24,4 21,6 13,3 0,0 21,4 0,0 13,2 22,4 19,8 37,5 0,0 20,3 21,9 20,6 21,4 Ikke beskæftigelsespct. 97,9 67,4 53,5 47,2 77,6 86,7 65,9 98,7 79,0 68,0 58,4 90,4 97,7 77,6 54,8 68,9 61,5 Beskæftigelsespct. 2,1 32,6 46,5 52,8 22,4 13,3 34,1 1,3 21,0 32,0 41,6 9,6 2,3 22,4 45,2 31,1 38,5 - ordinær beskæftigelsespct. 2,1 31,8 41,5 48,6 20,7 13,3 31,2 1,3 20,6 28,8 39,6 9,6 2,3 20,9 41,3 29,0 35,4 - støttet beskæftigelsespct. 0,0 0,7 5,0 4,2 1,7 0,0 2,9 0,0 0,3 3,1 2,0 0,0 0,0 1,5 4,0 2,2 3,1 Arbejdsstyrken Population/samlet befolkning Norden, EU, USA og Canada Arbejdsløshedspct 0,0 6,1 12,2 10,0 14,6 0,0 10,7. 4,2 11,8 10,2 22,9 0,0 10,6 10,8 10,7 10,8 Ikke beskæftigelsespct. 98,2 66,3 36,5 27,3 59,3 88,4 43,1 97,3 75,7 44,7 28,9 79,7 97,4 58,0 38,0 47,7 42,1 Beskæftigelsespct. 1,8 33,7 63,5 72,7 40,7 11,6 56,9 2,7 24,3 55,3 71,1 20,3 2,6 42,0 62,0 52,3 57,9 - ordinær beskæftigelsespct. 1,8 33,2 62,0 70,7 40,7 11,6 55,5 2,7 24,3 53,1 69,2 20,3 2,6 40,8 60,5 50,9 56,4 - støttet beskæftigelsespct. 0,0 0,5 1,4 2,1 0,0 0,0 1,4 0,0 0,0 2,2 1,9 0,0 0,0 1,2 1,5 1,5 1,5 Arbejdsstyrken Population/samlet befolkning Danmark Arbejdsløshedspct 0,0 4,8 7,6 6,3 9,3 0,0 6,5 0,0 4,7 8,4 6,9 16,8 0,0 7,2 6,7 7,3 7,0 Ikke beskæftigelsespct. 96,1 33,4 18,9 17,9 62,5 88,7 43,5 97,3 35,7 24,3 24,7 81,6 97,3 51,1 24,7 31,3 28,0 Beskæftigelsespct. 3,9 66,6 81,1 82,1 37,5 11,3 56,5 2,7 64,3 75,7 75,3 18,4 2,7 48,9 75,3 68,7 72,0 - ordinær beskæftigelsespct. 3,9 65,8 79,1 80,9 37,4 11,3 55,5 2,7 63,5 73,8 74,0 18,3 2,7 48,0 74,0 67,4 70,7 - støttet beskæftigelsespct. 0,0 0,8 2,0 1,2 0,1 0,0 1,0 0,0 0,7 1,9 1,3 0,0 0,0 0,9 1,3 1,3 1,3 Arbejdsstyrken Population/samlet befolkning I alt Arbejdsløshedspct 0,0 5,2 9,1 6,9 9,5 0,0 7,4 0,0 5,0 9,1 7,3 17,0 0,0 7,6 7,6 7,8 7,7 Ikke beskæftigelsespct. 96,3 36,2 23,6 20,1 63,2 88,8 45,9 97,4 39,5 28,8 26,4 82,0 97,4 53,4 27,7 34,3 31,0 Beskæftigelsespct. 3,7 63,8 76,4 79,9 36,8 11,2 54,1 2,6 60,5 71,2 73,6 18,0 2,6 46,6 72,3 65,7 69,0 - ordinær beskæftigelsespct. 3,7 63,0 74,1 78,5 36,7 11,2 52,9 2,6 59,8 69,2 72,3 17,9 2,6 45,6 70,8 64,4 67,6 - støttet beskæftigelsespct. 0,0 0,8 2,4 1,4 0,1 0,0 1,1 0,0 0,7 2,0 1,3 0,0 0,0 0,9 1,6 1,4 1,5 Arbejdsstyrken Population/samlet befolkning

18 16 Bilag 3a. Arbejdsløshedsprocent og beskæftigelsesprocent mm. i Århus Kommune opdelt på udvalgte herkomstlande/-grupper, 1. januar Mænd Kvinder Beskæftigelsespct mm. \ alder under over I alt under over I alt Mænd Kvinder I alt Herkomst Iran Arbejdsløshedspct 0,0 11,6 26,8 29,8.. 25,8 0,0 0,0 15,1 27,8 0,0 0,0 13,9 26,3 14,4 23,4 Ikke beskæftigelsespct. 96,6 68,6 54,5 64,0 100,0 100,0 68,5 97,8 67,0 71,5 82,3 95,0 96,7 81,7 59,6 74,3 65,0 Beskæftigelsespct. 3,4 31,4 45,5 36,0 0,0 0,0 31,5 2,2 33,0 28,5 17,7 5,0 3,3 18,3 40,4 25,7 35,0 - ordinær beskæftigelsespct. 3,4 30,6 38,8 29,3 0,0 0,0 27,1 2,2 32,1 23,1 12,9 5,0 3,3 15,4 34,6 21,6 29,8 - støttet beskæftigelsespct. 0,0 0,8 6,7 6,6 0,0 0,0 4,4 0,0 0,9 5,4 4,8 0,0 0,0 2,8 5,8 4,1 5,2 Arbejdsstyrken Population/samlet befolkning Irak Arbejdsløshedspct 0,0 12,9 34,0 28,8 0,0. 27,0 0,0 11,1 33,3 14,3.. 19,1 28,7 20,9 27,3 Ikke beskæftigelsespct. 95,3 70,7 74,8 75,1 90,9 100,0 81,4 98,4 83,2 93,3 92,0 100,0 100,0 93,9 74,5 90,7 81,2 Beskæftigelsespct. 4,7 29,3 25,2 24,9 9,1 0,0 18,6 1,6 16,8 6,7 8,0 0,0 0,0 6,1 25,5 9,3 18,8 - ordinær beskæftigelsespct. 4,7 26,1 19,3 21,9 9,1 0,0 15,6 1,6 16,8 6,1 5,3 0,0 0,0 5,6 21,1 8,5 15,9 - støttet beskæftigelsespct. 0,0 3,3 5,9 3,0 0,0 0,0 2,9 0,0 0,0 0,6 2,7 0,0 0,0 0,5 4,4 0,8 2,9 Arbejdsstyrken Population/samlet befolkning Libanon Arbejdsløshedspct 0,0 22,4 30,4 20,8 100,0. 26,9 0,0 18,2 62,5 28,6.. 38,9 27,7 41,2 29,0 Ikke beskæftigelsespct. 99,0 79,4 71,8 75,9 100,0 100,0 86,8 99,8 96,1 98,5 94,9 100,0 100,0 98,6 74,6 97,3 84,9 Beskæftigelsespct. 1,0 20,6 28,2 24,1 0,0 0,0 13,2 0,2 3,9 1,5 5,1 0,0 0,0 1,4 25,4 2,7 15,1 - ordinær beskæftigelsespct. 1,0 19,7 23,2 22,2 0,0 0,0 11,5 0,2 3,9 1,5 4,0 0,0 0,0 1,3 22,0 2,6 13,2 - støttet beskæftigelsespct. 0,0 0,9 5,0 1,9 0,0 0,0 1,7 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,1 3,4 0,1 1,9 Arbejdsstyrken Population/samlet befolkning Vietnam Arbejdsløshedspct 0,0 8,1 29,9 18,3 0,0. 20,9 0,0 8,8 26,2 32,6.. 20,2 22,0 21,4 21,8 Ikke beskæftigelsespct. 93,3 52,1 51,0 53,6 94,4 100,0 67,4 94,8 59,4 67,1 78,6 100,0 100,0 78,0 53,1 69,2 60,8 Beskæftigelsespct. 6,7 47,9 49,0 46,4 5,6 0,0 32,6 5,2 40,6 32,9 21,4 0,0 0,0 22,0 46,9 30,8 39,2 - ordinær beskæftigelsespct. 6,7 45,3 44,4 39,2 5,6 0,0 29,7 5,2 39,4 30,7 17,9 0,0 0,0 20,6 42,5 28,8 35,9 - støttet beskæftigelsespct. 0,0 2,6 4,6 7,2 0,0 0,0 2,9 0,0 1,1 2,2 3,4 0,0 0,0 1,4 4,4 2,1 3,3 Arbejdsstyrken Population/samlet befolkning Somalia Arbejdsløshedspct 0,0 32,1 38,3 22,2.. 32,1 0,0 50,0 27,3 0,0.. 31,8 35,1 35,0 35,0 Ikke beskæftigelsespct. 98,3 87,4 90,4 90,1 100,0 100,0 93,7 99,5 97,5 97,5 97,4 100,0 100,0 98,5 89,7 97,5 93,3 Beskæftigelsespct. 1,7 12,6 9,6 9,9 0,0 0,0 6,3 0,5 2,5 2,5 2,6 0,0 0,0 1,5 10,3 2,5 6,7 - ordinær beskæftigelsespct. 1,7 9,9 7,2 8,5 0,0 0,0 5,0 0,5 2,5 2,2 2,6 0,0 0,0 1,4 8,0 2,3 5,4 - støttet beskæftigelsespct. 0,0 2,6 2,3 1,4 0,0 0,0 1,2 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0 0,1 2,3 0,2 1,3 Arbejdsstyrken Population/samlet befolkning Polen Arbejdsløshedspct 0,0 5,1 24,6 17,2 40,0. 17,6 0,0 0,0 22,9 17,8 60,0 0,0 17,3 17,8 17,5 17,7 Ikke beskæftigelsespct. 95,9 56,5 35,0 35,4 84,2 100,0 57,6 96,9 55,8 52,1 46,2 94,1 95,2 62,0 43,1 53,0 49,1 Beskæftigelsespct. 4,1 43,5 65,0 64,6 15,8 0,0 42,4 3,1 44,2 47,9 53,8 5,9 4,8 38,0 56,9 47,0 50,9 - ordinær beskæftigelsespct. 4,1 43,5 61,3 61,0 15,8 0,0 40,5 3,1 44,2 43,8 49,3 5,9 4,8 35,5 54,3 43,8 47,9 - støttet beskæftigelsespct. 0,0 0,0 3,8 3,7 0,0 0,0 1,9 0,0 0,0 4,1 4,5 0,0 0,0 2,5 2,6 3,2 3,0 Arbejdsstyrken Population/samlet befolkning fortsættes

19 17 Bilags 3b. Arbejdsløshedsprocent og beskæftigelsesprocent mm. i Århus Kommune opdelt på udvalgte herkomstlande/-grupper, 1. januar Mænd Kvinder Beskæftigelsespct mm. \ alder under over I alt under over I alt Mænd Kvinder I alt Herkomst Øvrige flygtningelande Arbejdsløshedspct 0,0 2,2 24,3 11,9 50,0. 15,8 0,0 10,3 25,7 13,2 0,0. 18,0 16,6 18,5 17,4 Ikke beskæftigelsespct. 93,0 55,1 62,0 54,6 85,7 100,0 68,7 97,4 72,9 71,4 54,9 94,4 100,0 77,4 58,8 68,6 63,4 Beskæftigelsespct. 7,0 44,9 38,0 45,4 14,3 0,0 31,3 2,6 27,1 28,6 45,1 5,6 0,0 22,6 41,2 31,4 36,6 - ordinær beskæftigelsespct. 7,0 40,8 32,3 40,0 14,3 0,0 27,6 2,6 27,1 25,5 41,2 5,6 0,0 20,9 36,0 28,9 32,7 - støttet beskæftigelsespct. 0,0 4,1 5,7 5,4 0,0 0,0 3,7 0,0 0,0 3,1 3,9 0,0 0,0 1,7 5,2 2,5 3,9 Arbejdsstyrken Population/samlet befolkning Tyrkiet Arbejdsløshedspct 0,0 22,2 34,3 31,9 100,0. 30,2 0,0 16,7 41,5 55,7 100,0 0,0 35,8 31,3 36,9 33,6 Ikke beskæftigelsespct. 96,3 54,5 49,5 60,5 100,0 100,0 72,0 98,2 69,3 67,8 84,1 100,0 95,5 82,9 55,1 72,1 63,6 Beskæftigelsespct. 3,7 45,5 50,5 39,5 0,0 0,0 28,0 1,8 30,7 32,2 15,9 0,0 4,5 17,1 44,9 27,9 36,4 - ordinær beskæftigelsespct. 3,7 44,3 46,8 36,6 0,0 0,0 26,3 1,8 30,1 27,3 14,1 0,0 4,5 15,5 42,1 25,1 33,6 - støttet beskæftigelsespct. 0,0 1,2 3,7 2,9 0,0 0,0 1,7 0,0 0,6 4,9 1,8 0,0 0,0 1,6 2,8 2,8 2,8 Arbejdsstyrken Population/samlet befolkning Øvrige indvandrerlande Arbejdsløshedspct 0,0 5,9 20,9 19,9 21,4 0,0 18,8 0,0 8,5 14,0 19,2 28,6 0,0 14,9 19,0 15,2 17,5 Ikke beskæftigelsespct. 99,5 64,4 53,1 45,8 81,0 87,7 66,1 98,3 76,6 63,7 55,9 90,2 97,9 74,9 53,8 65,2 59,3 Beskæftigelsespct. 0,5 35,6 46,9 54,2 19,0 12,3 33,9 1,7 23,4 36,3 44,1 9,8 2,1 25,1 46,2 34,8 40,7 - ordinær beskæftigelsespct. 0,5 35,2 44,2 50,5 19,0 12,3 32,1 1,7 23,1 33,4 42,3 9,8 2,1 23,7 43,7 32,7 38,4 - støttet beskæftigelsespct. 0,0 0,4 2,7 3,7 0,0 0,0 1,8 0,0 0,3 2,9 1,8 0,0 0,0 1,4 2,5 2,0 2,3 Arbejdsstyrken Population/samlet befolkning Norden, EU, USA og Canada Arbejdsløshedspct. 1,0 10,7 10,0 11,9 0,0 9,8 0,0 3,0 13,1 12,0 14,7 0,0 11,6 9,9 11,7 10,6 Ikke beskæftigelsespct. 100,0 72,0 35,3 26,1 59,3 88,9 42,6 97,2 73,1 46,6 31,1 77,0 98,1 58,0 37,5 47,9 41,9 Beskæftigelsespct. 0,0 28,0 64,7 73,9 40,7 11,1 57,4 2,8 26,9 53,4 68,9 23,0 1,9 42,0 62,5 52,1 58,1 - ordinær beskæftigelsespct. 0,0 27,5 63,5 71,8 40,7 11,1 56,1 2,8 26,6 51,8 66,4 23,0 1,9 40,7 61,1 50,6 56,6 - støttet beskæftigelsespct. 0,0 0,6 1,2 2,1 0,0 0,0 1,3 0,0 0,3 1,5 2,6 0,0 0,0 1,3 1,4 1,6 1,5 Arbejdsstyrken Population/samlet befolkning Danmark Arbejdsløshedspct 0,0 3,4 6,4 6,1 6,4 0,0 5,6 0,0 3,0 8,1 6,9 10,7 0,0 6,6 5,7 6,7 6,2 Ikke beskæftigelsespct. 96,3 32,3 17,7 17,5 62,1 89,0 43,0 97,5 34,7 23,3 24,0 80,7 97,5 50,6 23,9 30,5 27,2 Beskæftigelsespct. 3,7 67,7 82,3 82,5 37,9 11,0 57,0 2,5 65,3 76,7 76,0 19,3 2,5 49,4 76,1 69,5 72,8 - ordinær beskæftigelsespct. 3,7 67,2 80,6 81,1 37,8 11,0 56,1 2,5 65,0 74,9 74,6 19,3 2,5 48,5 74,9 68,3 71,6 - støttet beskæftigelsespct. 0,0 0,4 1,7 1,4 0,1 0,0 0,9 0,0 0,3 1,8 1,4 0,0 0,0 0,9 1,2 1,2 1,2 Arbejdsstyrken Population/samlet befolkning I alt Arbejdsløshedspct 0,0 3,8 7,9 6,7 6,8 0,0 6,5 0,0 3,2 8,8 7,4 11,1 0,0 7,1 6,7 7,3 7,0 Ikke beskæftigelsespct. 96,4 35,4 22,5 19,8 62,8 89,1 45,6 97,6 38,5 28,1 25,9 81,1 97,5 53,1 26,9 33,6 30,3 Beskæftigelsespct. 3,6 64,6 77,5 80,2 37,2 10,9 54,4 2,4 61,5 71,9 74,1 18,9 2,5 46,9 73,1 66,4 69,7 - ordinær beskæftigelsespct. 3,6 64,1 75,6 78,6 37,1 10,9 53,4 2,4 61,2 70,0 72,6 18,9 2,5 46,1 71,7 65,2 68,4 - støttet beskæftigelsespct. 0,0 0,5 1,9 1,6 0,1 0,0 1,0 0,0 0,3 1,8 1,5 0,0 0,0 0,9 1,4 1,3 1,3 Arbejdsstyrken Population/samlet befolkning

BESKÆFTIGELSE OG ARBEJDSLØSHED OPDELT PÅ HERKOMST 1. JAN. 2001

BESKÆFTIGELSE OG ARBEJDSLØSHED OPDELT PÅ HERKOMST 1. JAN. 2001 Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor Nr. 6.05 Maj 2002 BESKÆFTIGELSE OG ARBEJDSLØSHED OPDELT PÅ HERKOMST 1. JAN. 2001 Beskæftigelsesprocenten i Århus Kommune for den samlede gruppe af 3. lande

Læs mere

BESKÆFTIGELSE OG ARBEJDSLØSHED OPDELT PÅ HERKOMST 1. JAN. 2002

BESKÆFTIGELSE OG ARBEJDSLØSHED OPDELT PÅ HERKOMST 1. JAN. 2002 Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor Nr. 6.04 Marts 2003 BESKÆFTIGELSE OG ARBEJDSLØSHED OPDELT PÅ HERKOMST 1. JAN. 2002 I løbet af året 2001 er der kommet 500 flere personer fra 3. lande i

Læs mere

Kvinders beskæftigelse og arbejdsløshed fordelt efter herkomst i. Århus Kommune, 1. januar 1996 til 1. januar 2002

Kvinders beskæftigelse og arbejdsløshed fordelt efter herkomst i. Århus Kommune, 1. januar 1996 til 1. januar 2002 Århus Kommune Økonomisk Afdeling, Statistisk Kontor Oktober 2003 Kvinders beskæftigelse og arbejdsløshed fordelt efter herkomst i Århus Kommune, 1. januar 1996 til 1. januar 2002 -------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer Maj 2007 www.aarhus.dk/statistik - Beskæftigelse og arbejdsløshed i Århus Kommune opdelt på herkomst pr. 1. januar 2005 I løbet af året 2004 er der kommet 342 flere personer fra

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer maj 2007 www.aarhus.dk/statistik Beskæftigelse og arbejdsløshed i Århus Kommune opdelt på herkomst pr. 1. januar 2006 Stor stigning i beskæftigelsen blandt personer fra Ikke vestlige

Læs mere

Beskæftigelse og arbejdsløshed i Aarhus Kommune opdelt på herkomst pr. 1. januar 2011 samt udviklingen i. perioden 1. januar 2006 til 1.

Beskæftigelse og arbejdsløshed i Aarhus Kommune opdelt på herkomst pr. 1. januar 2011 samt udviklingen i. perioden 1. januar 2006 til 1. Den 5. juni 2012 Beskæftigelse og arbejdsløshed i Aarhus Kommune opdelt på herkomst pr. 1. januar 2011 samt udviklingen i Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Sammenfatning. I løbet af 2010 har der været

Læs mere

Til Erhvervskontaktudvalget og LBR i Aarhus Kommune

Til Erhvervskontaktudvalget og LBR i Aarhus Kommune Til Erhvervskontaktudvalget og LBR i Aarhus Kommune Kopi til: Byrådets medlemmer, Styregruppen for integrationspolitikken og Beskæftigelsesforvaltningen Side 1 af 22 Udkast! Beskæftigelse og arbejdsløshed

Læs mere

Notat. Sammenfatning.

Notat. Sammenfatning. Notat Emne: Beskæftigelse og arbejdsløshed opdelt på herkomst Til: Erhvervskontaktudvalget og LBR i Aarhus Kommune Kopi: til: Byrådets medlemmer, Styregruppen for integrationspolitikken og Beskæftigelsesforvaltningen

Læs mere

3. TABELLER OG DIAGRAMMER

3. TABELLER OG DIAGRAMMER 3. TABELLER OG DIAGRAMMER Dette afsnit indeholder en række tabeller og tilhørende diagrammer, der viser antallet af stemmeberettigede og valgdeltagelsen ved kommunalvalget den 18. november 1997 i Århus

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Beskæftigelse og ledighed fordelt på oprindelseslande 2008-2014 Dette notat beskriver udviklingen på udvalgte beskæftigelses- og ledighedsparametre i Aarhus

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer august 5 www.aarhus.dk/statistik Arbejdsløsheden i Århus Kommune,. kvartal 5 Den samlede ledighed er faldet med. personer i forhold til samme periode sidste år. Faldet er reelt

Læs mere

ARBEJDSLØSHEDEN I ÅRHUS KOMMUNE, 1. KVARTAL 2004

ARBEJDSLØSHEDEN I ÅRHUS KOMMUNE, 1. KVARTAL 2004 Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor Maj ARBEJDSLØSHEDEN I ÅRHUS KOMMUNE, 1. KVARTAL x Den samlede ledighed stiger fortsat i forhold til samme periode sidste år. x Der var i marts en stigning

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer maj 5 www.aarhus.dk/statistik Arbejdsløsheden i Århus Kommune, 1. kvartal 5 Den samlede ledighed er faldet med knap 1.5 personer i forhold til samme periode sidste år. Faldet

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer December 2011 www.aarhus.dk/statistik Beskæftigelse og arbejdsløshed i Aarhus Kommune opdelt på Herkomst pr. 1. januar 2010 samt udviklingen i perioden 1. januar 2005 til 1. januar

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Procent af befolkningen Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Arbejdsstyrke og erhvervsfrekvenser i Aarhus Kommune, 2013 Andelen af personer i arbejdsstyrken af hele befolkningen er i Aarhus

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Beskæftigelse og ledighed fordelt på oprindelseslande 2009-2015 Dette notat beskriver udviklingen på udvalgte beskæftigelses- og ledighedsparametre i Aarhus

Læs mere

ARBEJDSLØSHEDEN I ÅRHUS KOMMUNE, 2. KVARTAL 2003

ARBEJDSLØSHEDEN I ÅRHUS KOMMUNE, 2. KVARTAL 2003 Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor Nr..7 Aug. 3 ARBEJDSLØSHEDEN I ÅRHUS KOMMUNE,. KVARTAL 3 Fortsat stigning i ledigheden i forhold til sidste år. Der var i juni 3 en stigning i antallet

Læs mere

3.9 Valgdeltagelsen fordelt efter modtagelse af kontanthjælp og køn

3.9 Valgdeltagelsen fordelt efter modtagelse af kontanthjælp og køn 3.9 Valgdeltagelsen fordelt efter modtagelse af kontanthjælp og køn I tabel 9 er der en opgørelse over valgdeltagelsen for den gruppe af stemmeberettigede, der har modtaget kontanthjælp i løbet af valgåret

Læs mere

2.1 Valgdeltagelsen fordelt efter køn, alder og civilstand

2.1 Valgdeltagelsen fordelt efter køn, alder og civilstand 2. VALGDELTAGELSEN Ved kommunalvalget den 18. november 1997 var der i alt 222.182 stemmeberettigede i Århus Kommune. Af disse afgav de 157.055 deres stemme svarende til en stemmeprocent på 70,7. Til sammenligning

Læs mere

Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor. Forbruget af sundhedsydelser København

Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor. Forbruget af sundhedsydelser København Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor Forbruget af sundhedsydelser København 1998-2000 Nr. 17. 30. juli 2003 Forbruget af sundhedsydelser i København Martha Kristiansen Tlf.: 33 66 28 93

Læs mere

Ledigheden i Odense Kommune 2. kvartal 2003. Figur 1. Udviklingen i den kvartalsvise ledighed for udvalgte områder 2000-03 Ledigheden er stigende

Ledigheden i Odense Kommune 2. kvartal 2003. Figur 1. Udviklingen i den kvartalsvise ledighed for udvalgte områder 2000-03 Ledigheden er stigende NYHED S BREV Odense Kommune Borgmesterforvaltningen Erhvervs og Planlægningskontoret Nr. September Ledigheden i Odense Kommune. kvartal Resume Det gennemsnitlige antal ledige i Odense Kommune i. kvartal

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Februar 7 Arbejdsløsheden i Århus Kommune,. Den samlede ledighed i Århus Kommune er i december faldet med.13 personer i forhold til samme periode sidste

Læs mere

Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor. Befolkningen efter herkomst i København

Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor. Befolkningen efter herkomst i København Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor Befolkningen efter herkomst i København 1.1.1994-2003 Nr. 21. 24. september 2003 Befolkningen efter herkomst i København 1.1.1994-2003 Martha Kristiansen

Læs mere

tidligere oplysningssedler fra arbejdsgiverne, hvilket betyder, at sammenligning med tidligere år er problematisk.

tidligere oplysningssedler fra arbejdsgiverne, hvilket betyder, at sammenligning med tidligere år er problematisk. Notat Til: Til: Økonomiudvalget Orientering Den 14. september 2012 Udviklingen i beskæftigelsesprocenten for de 16-64 årige i Aarhus Kommune for udvalgte herkomstgrupper opdelt på køn i perioden 1. januar

Læs mere

Integrationen af indvandrere på arbejdsmarkedet sat flere år tilbage

Integrationen af indvandrere på arbejdsmarkedet sat flere år tilbage Integrationen af indvandrere på arbejdsmarkedet sat flere år tilbage Nye beskæftigelsesoplysninger viser, at de seneste to års fald i beskæftigelsen har ramt indvandrere fra ikke-vestlige lande særlig

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer Februar www.aarhus.dk/statistik Arbejdsløsheden i Århus Kommune,. kvartal 5 Den samlede ledighed i Århus Kommune er faldet med. personer i forhold til samme periode sidste år

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Antal personer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Statsborgerskab og herkomst i Aarhus Kommune, 1. januar 2014 Informationen omfatter en opgørelse over antallet af borgere med henholdsvis

Læs mere

INDVANDRERE OG EFTERKOMMERE I ÅRHUS KOMMUNE.

INDVANDRERE OG EFTERKOMMERE I ÅRHUS KOMMUNE. INDVANDRERE OG EFTERKOMMERE I ÅRHUS KOMMUNE. Nærværende rapport om Indvandrere og efterkommere i Århus Kommune (ÅK) - udvalgte Århustal er en opfølgning på rapporten Indvandrere i Danmark fra Danmarks

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Antal personer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Statsborgerskab og herkomst i Aarhus Kommune, 1. juli 2013 Informationen omfatter en opgørelse over antallet af borgere med henholdsvis

Læs mere

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Statsborgerskab og herkomst i Aarhus Kommune, 1. januar 2015 Informationen omfatter en opgørelse over antallet af borgere med henholdsvis udenlandsk statsborgerskab

Læs mere

Indvandrere og efterkommere

Indvandrere og efterkommere Indvandrere og efterkommere Kriminalitet hvordan måler vi det? Lisbeth Lavrsen 18 pct. af de personer, der blev dømt i 2015 havde udenlandsk oprindelse er det meget eller lidt? 2 Afhænger selvfølgelig

Læs mere

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING Fokus på ikke-vestlige lande

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING Fokus på ikke-vestlige lande INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING 2017 - Fokus på ikke-vestlige lande Maj 2017 1 Indhold OPBYGNING 4 1. BEFOLKNING 6 1.1 Sammenfatning vedr. befolkningstal 6 1.2 Indvandrere og efterkommere i Danmark 7

Læs mere

nydanske unge er hverken i uddannelse eller beskæftigelse

nydanske unge er hverken i uddannelse eller beskæftigelse 16.500 nydanske unge er hverken i uddannelse eller beskæftigelse En uddannelse forbedrer sandsynligheden for at komme i job. Men mere end hver femte ung nydansker er hverken i gang med en uddannelse eller

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer Maj www.aarhus.dk/statistik Arbejdsløsheden i Århus Kommune, 1. kvartal Den samlede ledighed i Århus Kommune er faldet med.99 personer i forhold til samme periode sidste år svarende

Læs mere

6,3 7,6. Afrika 10,7. Asien 6,6

6,3 7,6. Afrika 10,7. Asien 6,6 NYHED S BREV Odense Kommune Borgmesterforaltningen Økonomi og Planlægningsafdelingen Nr. maj Ledigheden i Odense Kommune fra april kartal til januar kartal. Resumé I årsperioden. kt. til. kt. ar der gennemsnitlig.8

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik August Arbejdsløsheden i Århus Kommune,. kvartal Den samlede ledighed i Århus Kommune er faldet med. personer i forhold til samme periode sidste år svarende

Læs mere

Elevernes herkomst i grundskolen 2008/2009

Elevernes herkomst i grundskolen 2008/2009 Elevernes herkomst i grundskolen 2008/2009 Af Anne Mette Byg Hornbek 10 pct. af eleverne i grundskolen er af anden etnisk herkomst end dansk. Det absolutte antal efterkommere og indvandrere i folkeskolen

Læs mere

I hvilket omfang bruger unge ikke-vestlige indvandrer- og efterkommerkvinder deres uddannelse?

I hvilket omfang bruger unge ikke-vestlige indvandrer- og efterkommerkvinder deres uddannelse? Teknisk note nr. 10 20-39-årige kvinder i Danmark fordelt efter herkomst, højeste fuldførte danske og beskæftigelsesfrekvens 1. januar 2003 Noten er udarbejdet af Claus Larsen Rockwool Fondens Forskningsenhed

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Antal personer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Statsborgerskab og herkomst i Aarhus Kommune, 1. januar 2013 Informationen omfatter en opgørelse over antallet af borgere med henholdsvis

Læs mere

ET BILLEDE AF DE IKKE-FORSIKREDE

ET BILLEDE AF DE IKKE-FORSIKREDE 6. juni 2006 ET BILLEDE AF DE IKKE-FORSIKREDE Dette notat forsøger at give et billede af de personer på arbejdsmarkedet, som ikke er forsikret i en A-kasse. Datagrundlaget er Lovmodelregistret, der udgør

Læs mere

Folketallet har været stigende fra 1990 til 2000, på nær i 1999, hvor befolkningstallet faldt.

Folketallet har været stigende fra 1990 til 2000, på nær i 1999, hvor befolkningstallet faldt. Befolkning Folketallet har været stigende fra 1990 til, på nær i 1999, hvor befolkningstallet faldt. Den 1. januar boede der 183.912 personer i Odense Kommune, svarende til 3,5 procent af hele danmarks

Læs mere

Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor. Befolkning i København 1. januar 2005

Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor. Befolkning i København 1. januar 2005 Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor Befolkning i København 1. januar 2005 Nr. 4. 29. april 2005 Befolkning 1. januar 2005 Lis Søgaard Hansen Tlf.: 33 66 28 19 1. Indhold Datagrundlag og

Læs mere

Ikke-vestlige efterkommere i uddannelse og beskæftigelse

Ikke-vestlige efterkommere i uddannelse og beskæftigelse 1 Ikke-vestlige efterkommere i uddannelse og beskæftigelse Det går fremad med integrationen af efterkommere af ikke-vestlige indvandrere i Danmark. Det er især de unge efterkommere, der er i gang med en

Læs mere

Flere arbejdspladser i København Andel blandt årige med kun grundskole og som ikke er under uddannelse. København, 1. januar 2005.

Flere arbejdspladser i København Andel blandt årige med kun grundskole og som ikke er under uddannelse. København, 1. januar 2005. 2006:5 Orientering Statistisk Kontor 13. juni 2006 Flere arbejdspladser i København Københavns arbejdsmarked er i fremdrift. Efter nedgangsår i 2002 og 2003 viser nye tal, at der i 2004 blev skabt 3.000

Læs mere

Indvandrerne og arbejdsmarkedet

Indvandrerne og arbejdsmarkedet Indvandrerne og arbejdsmarkedet Annemette Lindhardt Amy Frølander Indvandrerne og arbejdsmarkedet Udgivet af Danmarks Statistik December 2004 Oplag: 600 Danmarks Statistiks Trykkeri, København Pris: 122,00

Læs mere

De langvarige kontanthjælpsmodtagere

De langvarige kontanthjælpsmodtagere A R B E J D S P A P I R De langvarige kontanthjælpsmodtagere Trine Filges Marts 2000 Socialforskningsinstituttet Herluf Trolles Gade 11 DK-1052 København K www.sfi.dk De langvarige kontanthjælpsmodtagere

Læs mere

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING OPBYGNING Ankestyrelsens notat Integration: Status og udvikling indeholder en række hovedtal om indvandrere og efterkommere i Danmark. 1 Notatet omfatter tre afsnit, der

Læs mere

Hvordan går det med integrationen af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere?

Hvordan går det med integrationen af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere? Integrationsanalyse 10. december 2015 Hvordan går det med integrationen af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere? Ikke-vestlige indvandrere og efterkommere udgør 7,5 pct. af den danske befolkning.

Læs mere

Analysepapir 3 Overførselsindkomstmodtagere, langtidsledighed og marginalisering. Serviceeftersyn Flere i Arbejde. Beskæftigelsesministeriet

Analysepapir 3 Overførselsindkomstmodtagere, langtidsledighed og marginalisering. Serviceeftersyn Flere i Arbejde. Beskæftigelsesministeriet Serviceeftersyn Flere i Arbejde Analysepapir 3 Overførselsindkomstmodtagere, langtidsledighed og marginalisering Beskæftigelsesministeriet KUC, overvågningsenheden Indholdsfortegnelse 1. Sammenfatning...4

Læs mere

Voksne hjemmeboende børn i perioden Københavns Kommune Statistisk Kontor

Voksne hjemmeboende børn i perioden Københavns Kommune Statistisk Kontor Voksne i perioden 1997-21 Københavns Kommune Statistisk Kontor April 23 Voksne i perioden 1997-21 Baggrund I ierne er det blevet drøftet, om ene i Danmark i stigende grad bliver boende hjemme hos forældrene

Læs mere

Nøgletal for 2. kvartal 2012

Nøgletal for 2. kvartal 2012 1. 2. Nøgletal for 2. kvartal Nøgletal KOMMENTARER TIL NØGLETAL. 3 1. ARBEJDSMARKEDET 4 1.1. LEDIGHED 4 1.1.1. LEDIGE I ODENSE KOMMUNE.... 4 1.1.2. LEDIGE PÅ FYN.... 4 1.1.3. ANTAL NETTOLEDIGE I 6-BYERNE..

Læs mere

4. Valgdeltagelsen i Århus Kommune fordelt efter statsborgerskab.

4. Valgdeltagelsen i Århus Kommune fordelt efter statsborgerskab. 21 4. Valgdeltagelsen i Århus Kommune fordelt efter statsborgerskab. I tabel 12 (jfr. side 22) er valgdeltagelsen fordelt efter køn og statsborgerskab. Danske statsborgere havde den højeste valgdeltagelse

Læs mere

Hvordan går det med integrationen? - Fokus på Ikke-vestlige indvandrere og efterkommere

Hvordan går det med integrationen? - Fokus på Ikke-vestlige indvandrere og efterkommere Hvordan går det med integrationen? - Fokus på Ikke-vestlige indvandrere og efterkommere 6. januar 2017 Sammenfatning Ikke-vestlige indvandrere og efterkommere udgør 7,9 pct. af den danske befolkning pr.

Læs mere

En ny chance for alle

En ny chance for alle En ny chance for alle Indvandreres beskæftigelse: Status Indvandreres beskæftigelse: Status Analysen, der er nr. et af tre i forbindelse med En ny chance for alle, er udarbejdet af Arbejdsmarkedsstyrelsen

Læs mere

BILAG 2. Status og udvikling på integrationsområdet

BILAG 2. Status og udvikling på integrationsområdet BILAG 2 Dato: 6.oktober 2010 Kontor: Analyseenheden Status og udvikling på integrationsområdet I dette notat beskrives status og udvikling i centrale nøgletal for nydanskeres integration i Danmark. Først

Læs mere

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Koncernledelsessekretariatet Jura og statistik. April Etnicitet og statsborgerskab

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Koncernledelsessekretariatet Jura og statistik. April Etnicitet og statsborgerskab Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Koncernledelsessekretariatet Jura og statistik April 2016 Etnicitet og statsborgerskab Dette notat indeholder to forskellige opgørelser, én om etnisk

Læs mere

Befolkning, uddannelse, beskæftigelse Tema om børn

Befolkning, uddannelse, beskæftigelse Tema om børn Tal og fakta om integration Befolkning, uddannelse, beskæftigelse Tema om børn September 2010 Tal og fakta om integration Befolkning, uddannelse, beskæftigelse Tema om børn September 2010 Tal og fakta

Læs mere

STATSBORGERSKAB OG HERKOMST 1. JULI 1998 FORDELT PÅ LOKALSAMFUND

STATSBORGERSKAB OG HERKOMST 1. JULI 1998 FORDELT PÅ LOKALSAMFUND Nr. 1.11 Sept. 1998 STATSBORGERSKAB OG HERKOMST 1. JULI 1998 FORDELT PÅ LOKALSAMFUND x Pr. 1. juli 1998 boede der 19.055 udenlandske statsborgere i Århus Kommune. Dette er en stigning på 514 personer i

Læs mere

En sammenligning af udlændinges og danskeres karakterer fra folkeskolens afgangsprøver og på de gymnasiale uddannelser

En sammenligning af udlændinges og danskeres karakterer fra folkeskolens afgangsprøver og på de gymnasiale uddannelser Baggrundsrapport II En sammenligning af udlændinges og danskeres karakterer fra folkeskolens afgangsprøver og på de gymnasiale uddannelser Bjørg Colding, AKF Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 363 2.

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer november 5 www.aarhus.dk/statistik Arbejdsløsheden i Århus Kommune, 3. kvartal 5 Den samlede ledighed er faldet med.37 personer i forhold til samme periode sidste år. Faldet er

Læs mere

STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE PR. 1. JAN. 1997

STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE PR. 1. JAN. 1997 Nr. 1.03 April 1997 STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE PR. 1. JAN. 1997 x Informationen omfatter en opgørelse over antallet af borgere med henholdsvis udenlandsk statsborgerskab og udenlandsk

Læs mere

STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE PR. 1. JULI 1998

STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE PR. 1. JULI 1998 Nr. 1.10 Sept. 1998 STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE PR. 1. JULI 1998. x Informationen omfatter en opgørelse over antallet af borgere med henholdsvis udenlandsk statsborgerskab og udenlandsk

Læs mere

INDVANDRERE OG EFTERKOMMERE I ÅRHUS KOMMUNE.

INDVANDRERE OG EFTERKOMMERE I ÅRHUS KOMMUNE. INDVANDRERE OG EFTERKOMMERE I ÅRHUS KOMMUNE. Nærværende rapport om Indvandrere og efterkommere i Århus Kommune (ÅK) - udvalgte Århustal er en opfølgning på rapporten Indvandrere i Danmark fra Danmarks

Læs mere

Opgørelsen vedrørende statsborgerskab er baseret på de indsatte, der opholdt sig i fængsler og arresthuse den 10. december Se tabel 6.

Opgørelsen vedrørende statsborgerskab er baseret på de indsatte, der opholdt sig i fængsler og arresthuse den 10. december Se tabel 6. Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Juridisk kontor April 2014 Etnicitet og statsborgerskab Dette notat indeholder to væsensforskellige opgørelser, én om etnisk oprindelse og én om statsborgerskab.

Læs mere

Tal og fakta. www.nyidanmark.dk. befolkningsstatistik om indvandrere og efterkommere. Juli 2009

Tal og fakta. www.nyidanmark.dk. befolkningsstatistik om indvandrere og efterkommere. Juli 2009 www.nyidanmark.dk Tal og fakta befolkningsstatistik om indvandrere og efterkommere Juli 2009 Tal og fakta - befolkningsstatistik om indvandrere og efterkommere 2009 Juli 2009 Tal og fakta befolkningsstatistik

Læs mere

LEGALT PROVOKEREDE ABORTER FORDELT PÅ ETNICITET 2000-2005

LEGALT PROVOKEREDE ABORTER FORDELT PÅ ETNICITET 2000-2005 LEGALT PROVOKEREDE ABORTER FORDELT PÅ ETNICITET 2000-2005 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 02 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik August 2011 Statsborgerskab og herkomst 1. juli 2011, fordelt på lokalsamfund Pr. 1. juli 2011 boede der 45.761 borgere med udenlandsk herkomst i Aarhus

Læs mere

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Koncernledelsessekretariatet Jura og statistik. April 2015. Etnicitet og statsborgerskab

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Koncernledelsessekretariatet Jura og statistik. April 2015. Etnicitet og statsborgerskab Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Koncernledelsessekretariatet Jura og statistik April 2015 Etnicitet og statsborgerskab Dette notat indeholder to forskellige opgørelser, én om etnisk

Læs mere

Arbejdsstyrken. Tema. 1. Flere ældre og færre i arbejde. Af Thomas M. Nielsen Danmarks Statistik, Arbejdsmarked

Arbejdsstyrken. Tema. 1. Flere ældre og færre i arbejde. Af Thomas M. Nielsen Danmarks Statistik, Arbejdsmarked 5 Arbejdsstyrken Af Thomas M. Nielsen Danmarks Statistik, Arbejdsmarked 1. Flere ældre og færre i arbejde Lidt over halvdelen af befolkningen er i arbejdsstyrken Voksende andel af ældre betyder mindre

Læs mere

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING 2016

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING 2016 INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING 2016 April 2016 1 INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING 2016 Udgiver: Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet, april 2016 Hjemmeside: www.uibm.dk E-mail: uibm@uibm.dk

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Antal personer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Statsborgerskab og herkomst i Aarhus Kommune, 1. juli 2016 Informationen omfatter en opgørelse over antallet af borgere med henholdsvis

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Antal personer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Statsborgerskab og herkomst i Aarhus Kommune, 1. januar 2016 Informationen omfatter en opgørelse over antallet af borgere med henholdsvis

Læs mere

Unge på offentlig forsørgelse. i Østdanmark

Unge på offentlig forsørgelse. i Østdanmark Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Unge på offentlig forsørgelse i Østdanmark Nøgletal for Gribskov Kommune December 2008 Rambøll Management A/S Beskæftigelsesregion Nørregade 7A Hovedstaden &

Læs mere

Unge på offentlig forsørgelse. i Østdanmark

Unge på offentlig forsørgelse. i Østdanmark Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Unge på offentlig forsørgelse i Østdanmark Nøgletal for Odsherred Kommune December 2008 Rambøll Management A/S Beskæftigelsesregion Nørregade 7A Hovedstaden

Læs mere

Befolkning i København 1. januar 2011

Befolkning i København 1. januar 2011 31. marts 2011 Befolkning i København 1. januar 2011 Den 1. januar 2011 boede der 539.542 personer i København. I løbet af 2010 steg folketallet med 11.334 personer. I 2010 steg antallet af indvandrere

Læs mere

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING 2016

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING 2016 INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING 2016 September 2016 1 INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING 2016 Udgiver: Udlændinge- og Integrationsministeriet, september 2016 Hjemmeside: www.uibm.dk E-mail: uibm@uibm.dk

Læs mere

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Statistik- og sundhedskontoret Februar 2012

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Statistik- og sundhedskontoret Februar 2012 Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Statistik- og sundhedskontoret Februar 2012 Opgørelse af indsatte og tilsynsklienters etniske baggrund pr. 29. november 2011. Den nyeste opgørelse

Læs mere

Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor VALGDELTAGELSEN VED KOMMUNALVALGET DEN 18. NOVEMBER 1997 I ÅRHUS KOMMUNE. Nr. 7.

Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor VALGDELTAGELSEN VED KOMMUNALVALGET DEN 18. NOVEMBER 1997 I ÅRHUS KOMMUNE. Nr. 7. Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor Nr. 7.01 Februar 1999 VALGDELTAGELSEN VED KOMMUNALVALGET DEN 18. NOVEMBER 1997 I ÅRHUS KOMMUNE x Ved kommunalvalget den 18. november 1997 var der 222.182

Læs mere

ARBEJDSLØSHEDEN I ÅRHUS KOMMUNE, 3. KVARTAL 2004

ARBEJDSLØSHEDEN I ÅRHUS KOMMUNE, 3. KVARTAL 2004 Information fra Århus Kommunes Budgetkontor Okt. ARBEJDSLØSHEDEN I ÅRHUS KOMMUNE, 3. KVARTAL Århus Kommune har fra og med februar fejlagtigt indberettet for mange ikke-forsikrede ledige i størrelsesordenen

Læs mere

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Juridisk kontor Juli 2013

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Juridisk kontor Juli 2013 Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Juridisk kontor Juli 2013 Etnicitet og statsborgerskab Dette notat indeholder to væsensforskellige opgørelser, én om etnisk oprindelse og én om statsborgerskab.

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Antal personer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Statsborgerskab og herkomst i Aarhus Kommune, 1. januar 2017 Informationen omfatter en opgørelse over antallet af borgere med henholdsvis

Læs mere

Tal og fakta. befolkningsstatistik om udlændinge. August 2008

Tal og fakta. befolkningsstatistik om udlændinge. August 2008 Tal og fakta befolkningsstatistik om udlændinge August 2008 Tal og fakta - befolkningsstatistik om udlændinge Juni 2008 Tal og fakta befolkningsstatistik om udlændinge, 2008 Udgiver: Ministeriet for Flygtninge,

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 19 Indhold: Ugens tema Fald i ledigheden i marts 13 Ugens analyse Ugens tendens Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked 7 ud af 1 arbejdspladser har under 5 ansatte

Læs mere

Nøgletal for 3. kvartal 2015

Nøgletal for 3. kvartal 2015 1. Nøgletal for 3. kvartal NØGLETAL Begreber... 1 1. ARBEJDSMARKEDET... 2 1.1 Ledighed... 2 1.1.1 Ledige i Odense Kommune... 2 1.1.2 Ledige på Fyn... 2 1.1.3 Nettoledige i 6-byerne... 3 1.1.4 Bruttoledige

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Indeks 2006=100 Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Erhvervsstrukturen i Aarhus Kommune, 2012 Pr. 1. januar 2012 var der 175.528 arbejdspladser eller beskæftigede i Aarhus Kommune. I forhold

Læs mere

Statistisk oversigt over Vollsmose

Statistisk oversigt over Vollsmose Statistisk oversigt over Vollsmose Statistisk oversigt over Vollsmose 2012 2012 Udgives af: Odense Kommune Økonomi og Organisationsudvikling Tlf. 65 51 11 13 www.odense.dk Indholdsfortegnelse Tabel IE001.

Læs mere

Befolkningen i København, Region Hovedstaden og hele landet, 1. januar 2015

Befolkningen i København, Region Hovedstaden og hele landet, 1. januar 2015 20. august 2015 Befolkningen i København, Region Hovedstaden og hele landet, 1. januar 2015 Den 1. januar 2015 boede der 580.184 personer i København. I løbet af 2014 steg folketallet med 10.627 personer

Læs mere

Ifølge SFI-rapporten Kommuners rammevilkår for beskæftigelsesindsatsen 1 fra 2013 kan man ud fra Aabenraa kommunes rammebetingelser forvente, at borgere i kommunen i gennemsnit er på arbejdsløshedsdagpenge

Læs mere

5. Valgdeltagelsen i Århus Kommune fordelt efter herkomst (fødested for danskere, indvandrere og efterkommere).

5. Valgdeltagelsen i Århus Kommune fordelt efter herkomst (fødested for danskere, indvandrere og efterkommere). 38 5. Valgdeltagelsen i Århus Kommune fordelt efter herkomst (fødested for danskere, indvandrere og efterkommere). I tabel 22 a er valgdeltagelsen opdelt efter køn og fødested for danskere. Den samlede

Læs mere

Repatriering i Marts 2018

Repatriering i Marts 2018 Repatriering i 2012-2017 Marts 2018 Opsummering Efter en kraftig stigning i antallet af repatrierede fra 2009 til 2011, er antallet stabiliseret på 300-350 repatrierede årligt i perioden 2014-2017. De

Læs mere

Offentligt forsørgede opgøres i fuldtidsmodtagere

Offentligt forsørgede opgøres i fuldtidsmodtagere Offentligt forsørgede Offentligt forsørgede opgøres i fuldtidsmodtagere Fuldtidsmodtagere beregnes ud fra det samlede antal deltagere på ydelserne og den varighed, som de hver især har været på ydelsen.

Læs mere

STOR FORSKEL PÅ RIG OG FATTIG I DANMARK

STOR FORSKEL PÅ RIG OG FATTIG I DANMARK 7. februar 2008 af Jonas Schytz Juul direkte tlf. 33557722 FORDELIG OG LEVEVILKÅR Resumé: STOR FORSKEL PÅ RIG OG FATTIG I DANMARK Der er stor forskel på toppen og bunden i Danmark. Mens toppen, den gyldne

Læs mere

Servicebranchen spiller en vigtig rolle for integrationen af flygtninge på arbejdsmarkedet

Servicebranchen spiller en vigtig rolle for integrationen af flygtninge på arbejdsmarkedet Maj 2016 Servicebranchen spiller en vigtig rolle for integrationen af flygtninge på arbejdsmarkedet Den operationelle servicebranche beskæftiger mere end dobbelt så mange medarbejdere med flygtningebaggrund,

Læs mere

Vedlagte opgørelse viser, at 19 % af Kriminalforsorgens klienter har udenlandsk baggrund.

Vedlagte opgørelse viser, at 19 % af Kriminalforsorgens klienter har udenlandsk baggrund. Vedlagte opgørelse viser, at 19 % af Kriminalforsorgens klienter har udenlandsk baggrund. En opgørelse foretaget den 7. november 2006 af indsatte og klienter i Kriminalforsorgen, viser at 19 % har udenlandsk

Læs mere

Jobfremgangen er ikke båret af nytilkommen arbejdskraft

Jobfremgangen er ikke båret af nytilkommen arbejdskraft Jobfremgangen er ikke båret af nytilkommen arbejdskraft Indvandreres beskæftigelse er et tilbagevendende emne i den offentlige debat. Ofte behandles udenlandsk arbejdskraft i statistikken som en samlet

Læs mere

Indlæg d. 28.1.09. Rapporterne 1-4

Indlæg d. 28.1.09. Rapporterne 1-4 Indlæg d. 28.1.09 Tænketankens rapporter og forslag. Erik Bonnerup Rapporterne 1-4 Udlændinges integration i det danske samfund (august 2001) Den mulige befolkningsudvikling i perioden 2001-2021 (januar

Læs mere

Økonomisk analyse. Tema: Danmark ud af vækstkrisen Det danske arbejdsmarked og det tabte forspring. Highlights:

Økonomisk analyse. Tema: Danmark ud af vækstkrisen Det danske arbejdsmarked og det tabte forspring. Highlights: Økonomisk analyse 8. maj 2017 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Tema: Danmark ud af vækstkrisen Det danske arbejdsmarked og det tabte forspring

Læs mere

BILAG TIL RAPPORT. Undersøgelse af matchgruppe 4-5 i Beskæftigelsesregion Midtjylland

BILAG TIL RAPPORT. Undersøgelse af matchgruppe 4-5 i Beskæftigelsesregion Midtjylland TIL RAPPORT Undersøgelse af matchgruppe 4-5 i Beskæftigelsesregion Midtjylland Februar 2008 INDHOLD: Bilag 1 Kvantitativ analyse: Hvad kendetegner borgerne i matchgruppe 4 og 5? 3 Bilag 2 Kvantitativ analyse

Læs mere

INDVANDRERES OG EFTERKOMMERES BESKÆFTIGELSE I NORDJYLLAND

INDVANDRERES OG EFTERKOMMERES BESKÆFTIGELSE I NORDJYLLAND INDVANDRERES OG EFTERKOMMERES BESKÆFTIGELSE I NORDJYLLAND BESKÆFTIGELSENREGION NORDJYLLAND Juni 29 INDVANDRERES OG EFTERKOMME- RES BESKÆFTIGELSE I NORDJYL- LAND SAMMENFATNING Stor stigning (34,6%) i fuldtidsbeskæftigede

Læs mere